Familie Jacob Meijer Mogroby

Niemand van de hier afgebeelde familieleden hebben de oorlogsjaren '40 - '45 overleefd, zij waren van Turkse afkomst.
None of the family members pictured here survived the war years 40-45, they were of Turkish origin.
 
 
 
The Ancestor Company, beëindigd per 31 december 2019, website blijft online.
The Ancestor Company, by December 31, 2019 Genealogy terminated website remains online.
The Ancestor Company, terminée le 31 décembre 2019, le site Web reste en ligne.
 
The Ancestor Company
Alle rechten voorbehouden,
All rights reserved,
Alle Rechte vorbehalten,
Copyright © Genealogybos.com 2020