Parenteel van J.J.Gort Jr
Cornelis Johannes de Gilde fotograaf (1872-1948)