Descendants of Ghiselbertus van Velpen

1 Ghiselbertus van Velpen.
Notitie-Notice:
In 1310 komt reeds een Ghiselbertus de Velpe voor (Booth). Of deze persoon een voorvader is van Ghisebrecht van Velpen is niet ondenkbaar. De laatste wordt op 26 augustus 1369 tinsgenoot te Leersum.
Zijn 3 "zonen" zijn niet meer dan drie van Velpens die omstreeks dezelfde tijd leefden en mogelijk een familieband hadden. De twee met het patroniem Ghisbrechtsz maken het wel aannemelijk dat zij "echte zonen" zijn en daardoor broers.
De oudere generaties van het geslacht van Vulpen komen voort uit een artikel in Gens Nostra van de hand van de heer M.S.F. Kemp. (G.N. 1971. No 4-5. p. 154/162 en 253/ 260 ) De oudste generaties zijn niet meer dan een eigen interpretatie van dit artikel.

By 1310, a Ghiselbertus van Velpen had already appeared (Booth). It is not inconceivable that this person is an ancestor of Ghisbrecht van Velpen. The latter was a feudal co-tenant of Leersum on 26 August 1369.

His three ’sons’ are nothing more than three men called van Velpen who lived about the same time and possibly had a family connection. Two have the patronymic ’Ghisbrechtsz’ which makes it quite likely that they are ’real sons’ and, therefore, brothers.
The older generations of the van Vulpen genealogy are taken from an article in Gens Nostra written by Mr M.S.F. Kemp (G.N. 1971 no 4-5 p154/162 and 253/260) The oldest generations are just an interpretation of this article.
Opmerking-Remark:
Interest rates ranging from good to recognize the right of the owner, who paid the tins issued
Also, taxes (Tijn, tribute)
Tinsgenoot:
een der bezitters van een onderdeel van een groot goed, in percelen tegen betaling van tins uitgegeven; zij spraken onder voorzitting van de tinsheer recht over zaken het goed betreffende.
Tinsgenoot:
One of the owners of a part of large lots issued against payment in tins, they agreed to under the session of a chairman, law on matters relating to the property.
Ghiselbertus married N.N..
Children of Ghiselbertus and N.N.:
1 Gerrit Ghisebrecht van Velpen.
Notitie-Notice:
In 1440 zegelt neef Jan met een geschakeerd kruis voor zijn oom Gerrit Gijsbertsz.als deze verschillende stukken land in Doorn pacht van het Sint Barbara- en Sint Laurensgasthuis.

In 1440, nephew Jan, seals with a chequered cross for his uncle Gerrit Gijsbertsz on a document relating to various pieces of land in Doorn leased from the St Barbara and St Laurence Hospital.
2 Ghisebrecht Ghisebrechtsz van Velpen. Follow 2.
3 Jan van Velpen.
Notitie-Notice:
Genoemd op 5-6-1378 bij een "belending" in Leersum.

Named on 5 June 1378 in a feudal tenancy agreement in Leersum.
2 Ghisebrecht Ghisebrechtsz van Velpen, son of Ghiselbertus van Velpen (see 1) and N.N..
Notitie-Notice:
Op 16-4-1387 is Ghisebrecht van Velpen Ghisebrechtsz tinsgenoot te Doorn bij een landoverdracht aldaar op het Sint Barbaragasthuis te Utrecht.
In de rekeningen over de tienden van het kapittel ten Dom ( beginnend in 1410) komt Ghijsbert van Vulpen van 1410 tot 1415 voor,
eenmaal zelfs als vader van Jan van Wijck.
Wordt in 1399 burger van Utrecht. Ghijsbert wordt op 2 Mei 1408 door de heer van Gaesbeeck beleend met een 1/2 Hoeve " aen alrehande stucken te Tuyl" (onder Doorn)
welk land ruim tweehonderd jaar in bezit van de familie zal blijven.
In 1410 gaat het land over op zijn zoon Claes waarbij hij zijn "lijftocht aan dit goed" behoudt.

Note:
On 16 April 1387 Ghisebrecht van Velpen appears in a land transfer with of St Barbara’s Hospital, Utrecht as a ’tijnsgenoot’ of Doorn. (feudal joint-tenant)
In the accounts of the tithes of the Chapter of the Dom of Utrecht (beginning in 1410), Gijsbert van Velpen appears from 1410 to 1415, even on one occasion as the father of Jan van Wijck.
In 1399 he becomes a citizen of Utrecht.
Ghysbert van Velpen was enfeoffed by the Lord of Gaesbeek on 2 May 1408 with ’a half Hoeve and all associated parcels in Tuyl’ (near Doorn) which land remained in the possession of the family for around two hundred years
In 1410, when the land passed to his son, Claes, he held the usufruct of this property
Mentioned in the tithe accounts of the Dom in 1417
Rents land of the Monastery of St Catherine at which time his brother, Jan van Wijck seals for him.
Ghisebrecht married N.N..
Children of Ghisebrecht and N.N.:
1 Claes Ghijsbertsz van Velpen. Follow 3.
2 Dirck Ghijsbertsz van Velpen.
Notitie-Notice:
Vermeld in de tiendrekeningen van de Dom over 1417.
Huurt land van het Catharijnenklooster in 1419 waarbij zijn broer Jan van Wijck voor hem zegelt.

Mentioned in Tenth account, organized by the Dome of 1417.
Rent Land of Catharijne Monastery in 1419 while his brother Jan van Wijk seals for him.
3 Gerrit Ghijsbertsz van Velpen.
Notitie-Notice:
Vermeld in de tiendrekeningen van de Dom van 1410 tot 1443.
Mentioned in the tithe accounts of the Dom from 1410 till 1443
4 Jan Ghijsbertsz Van Wijck van Velpen. Follow 4.
5 Johan Ghijsbertsz van Velpen.
Notitie-Notice:
Huurt in 1419 land van het Sint Catharijnenklooster samen met zijn broers Jan van Wijck, Dirck en Claes en zegelt voor zichzelf.

Rent land in 1419 from St. Catharijne Monastery with his brothers Jan van Wijk, Dirck and Claes and seals for himself.
3 Claes Ghijsbertsz van Velpen, son of Ghisebrecht Ghisebrechtsz van Velpen (see 2) and N.N..
Notitie-Notice:
Huurt in 1419 land van het Sint Catharijnenklooster waarbij zijn broer Jan van Wijck voor hem zegelt.
In 1410 gaat de halve hoeve met bijbehorend land naar hem over waarbij zijn vader Ghisebrecht de "lijftocht aan dit goed" behoudt.

Rents land in 1419 from the St Catherine Convent at which time his brother, Jan van Wijk, seals on his behalf.
In 1410, the half hove and associated land passes to him and his father Gisebrecht receives the usufruct of this property.
[Usufruct = the use and income from the land but not the ownership. In other words, Jan became the owner, but his father continued to farm there]
Claes married N.N..
Child of Claes and N.N.:
1 Ghijsbert Claesz van Velpen, born in 1505 in Werkhoven (Ut). Follow 5.
4 Jan Ghijsbertsz Van Wijck van Velpen, son of Ghisebrecht Ghisebrechtsz van Velpen (see 2) and N.N..
Notitie-Notice:
Pacht in 1415 de tiende van Langbroek waarbij zijn vader Ghijsbert borg staat.
Volgens een afschrift van een akte uit 1419 van het Sint Catharijnenklooster over het huren van land zegelt Johan (een broer van Jan) zelf en doet Jan van Wijck dat voor zijn broers Dirck en Claes van Velpen.
In 1440 zegelt Jan met een geschakeerd kruis voor zijn oom Gerrit Gijsbertsz ,als deze verschillende stukken land in Doorn pacht van het Sint Barbara- en Sint Laurensgasthuis.
In 1443 zegelt Jan als Jan van Wijck van Velpen. In 1425 pacht Jan Ghijsbersz van Wijck de " wijndtmolen te Doern" voor twee jaar.

In 1415 rents the titheland of Langbroek( a small village near Wijk bij Duurstede) for which his father Gijsbert stands as guarantor.
According to a copy of records of the St Catherine Convent from 1419 concerning the rental of land, Johan ( a brother of jan) seals for himself and for his brothers Dirck and Claes van Velpen.
In 1440, Jan seals with a chequered cross for his uncle Gerrit Gijsbertsz when he rents various pieces of land in Doorn from the St. Barbara and St. Lawrence Hospital.
In 1443 Jan seals as Jan van Wijk van Velpen. In 1425 Jan Ghijsbertsz van Wijck rents the ’Windmill of Doorn’ for two years.
Jan married N.N..
Child of Jan and N.N.:
1 Jan Jansz Van Wijck De Jonghe van Velpen, born before 1455. Follow 6.
zegel-hoefijzer-horseshoe.jpg
1 zegel-hoefijzer-horseshoe
5 Ghijsbert Claesz van Velpen (img. 1) was born in 1505 in Werkhoven (Ut), son of Claes Ghijsbertsz van Velpen (see 3) and N.N..
Occupation:
Schout van Werkhoven./ Sheriff, or in old English ’bailiff’ of Werkhoven. (Zegelt met drie hoefijzers

Occupation:
Sheriff or in old English ’bailiff’
of Werkhoven. (seals with three horseshoes.) see picture.)
At the age of 23 or 24, Ghijsbert married Beatrix Peter van Velpendr, aged 18 or 19, in 1529 in Werkhoven (Ut). Beatrix was born in 1510.
Child of Ghijsbert and Beatrix:
1 Claes Ghijsbertsz van Velpen, born in 1530 in Werkhoven (Ut). Follow 7.
6 Jan Jansz Van Wijck De Jonghe van Velpen was born before 1455, son of Jan Ghijsbertsz Van Wijck van Velpen (see 4) and N.N..
Notitie-Notice:
Zegelt in 1443 een transportbrief te Manderen (Maarn) samen met Jan Gijsbertsz met een leliewapen.
In 1449 en 1470 genoemd als Jan van Wijk te Doern met land o.a. te Werkhoven ( *4 Morgen en een hoeve).
Krijgt 14 mei 1432 de leenweer van de halve hoeve te Doorn destijd bezit van Claes Ghijsbertsz van Velpen.

De oppervlaktemaat "morgen" (merghen) is ongeveer 6 a 7 ha.
Eigenlijk duidt het aan "zoveel land, als in een morgen geploegd kon worden" .

Note:
In 1443, he seals a transfer document [for land] in Maarn with a lily emblem together with Jan Gijsbertsz.
In 1449 and 1470, he is named as Jan van Wijk of Doorn in connection with land in Werkhoven (among other places) consisting of 4 Morgen and a farmstead.
On May 14, 1432, he receives the tenancy of a half hoeve in Doorn at then owned by Claes Ghijssbertsz van Velpen.

The area of a Morgen is about 6 to 7 acres. It may have been the amount of land that could be ploughed in a morning, meant from 6 am to 12 pm in the afternoon.
Jan married Gouda Wouter Spronckxdr before 1472 in Werkhoven (Ut). Gouda was born before 1455 in Werkhoven (Ut). Gouda died after 1472 in Werkhoven (Ut), aged more than 17.
Notitie-Notice:
Gouda wordt 13-6-1440 door de bisschop van Utrecht beleent met een hoeve te Werkhoven geheten "Fekersdeyshoeve".
Zij leeft nog op 10-11-1472 wanneer zij deze hoeve opdraagt aan haar dochter Lisbeth Jansdr van Wijck.

Remark:
On 13 June 1440 the bishop of Utrecht enfeoffed Gouda with a farmstead in Werkhoven named ’Fekersdeyshoeve’.
She is still alive on 10 November 1472 when she assigns this farm to her daughter, Lisbeth Jansdr van Wijck.

(*Gouda is not the name of the city in the Netherlands, but a first name !
they used also Goudje as first name for a girl)
Children of Jan and Gouda:
1 Ghijsbert Jansz Van Wijck van Velpen. Follow 8.
2 Gheryt Jansz Van Wijck van Velpen, born in 1390. Follow 9.
3 Lijsbecht Jansdr Van Wijck van Velpen, born in 1392.
Notitie-Notice:
Uit dit huwelijk een talrijk nageslacht te Werkhoven.

From this marriage come numerous descendants in Werkhoven.
7 Claes Ghijsbertsz van Velpen was born in 1530 in Werkhoven (Ut), son of Ghijsbert Claesz van Velpen (see 5) and Beatrix Peter van Velpendr. Claes died before Monday 1 January 1582 in Werkhoven (Ut), aged less than 52. Claes married N.N..
Child of Claes and N.N.:
1 Peter Claesz van Velpen, born in 1561 in Werkhoven (Ut). Follow 10.
8 Ghijsbert Jansz Van Wijck van Velpen, son of Jan Jansz Van Wijck De Jonghe van Velpen (see 6) and Gouda Wouter Spronckxdr. Ghijsbert died on Thursday 10 March 1502 in Doorn (Ut).
Notitie-Notice:
Wordt reeds op jonge leeftijd, op 23 januari 1438, beleent met de 1/2 Hoeve te Doorn.

Was already enfeoffed at a young age with the 1/2 Hoeve of Doorn on January 23, 1438.
Ghijsbert married Sophia Fy in Doorn (Ut).
Children of Ghijsbert and Sophia:
1 Bely Gijsbertsdr van Velpen. Follow 11.
2 Johan Ghijsbertsz van Velpen. Follow 12.
3 Pelgrum Ghijsbersz van Velpen, born in Doorn (Ut). Follow 13.
9 Gheryt Jansz Van Wijck van Velpen was born in 1390, son of Jan Jansz Van Wijck De Jonghe van Velpen (see 6) and Gouda Wouter Spronckxdr. Gheryt married Aleyt in Doorn (Ut). Aleyt was born in 1395.
Child of Gheryt and Aleyt:
1 Jan Gerritsz.van Wijck van Velpen, born in 1514.
Notitie-Notice:
Zijn vader echt hem op 24 januari 1515, de nakomelingen blijven zich van Wijck noemen.

His father acknowledged him on January 24, 1515, the descendants continued to be named van Wijck.
10 Peter Claesz van Velpen was born in 1561 in Werkhoven (Ut), son of Claes Ghijsbertsz van Velpen (see 7) and N.N.. Peter died after Monday 2 July 1618 in Werkhoven (Ut), aged more than 57.
Occupation:
Schout van Werkhoven./ Sheriff, or in old English ’bailiff’ of Werkhoven.
At the age of 23 or 24, Peter married N.Splinterdr van Rossem, aged 19 or 20, in 1585 in Werkhoven (Ut). N.Splinterdr was born in 1565 in Werkhoven (Ut), daughter of Splinter Cornelisz van Rossem and N.N..
Children of Peter and N.Splinterdr:
1 Pons Peterszn van Velpen, born around 1595 in Werkhoven (Ut). Follow 14.
2 Gerrit van Vulpen, born in 1618 in Nederlangbroek (Ut). Follow 15.
11 Bely Gijsbertsdr van Velpen, daughter of Ghijsbert Jansz Van Wijck van Velpen (see 8) and Sophia Fy. Bely married Cornelis Verschuer in Driebergen (Ut). Cornelis died before 1512.
Children of Bely and Cornelis:
1 Hendrik Verschuer.
2 Jan Corneliss Verschuer.
3 Sophia Cornelisdr Verschuer.
12 Johan Ghijsbertsz van Velpen, son of Ghijsbert Jansz Van Wijck van Velpen (see 8) and Sophia Fy. Johan died before Monday 8 November 1484. Johan married Beatris in Nederlangbroek (Ut).
Children of Johan and Beatris:
1 Jacob Johansz van Velpen. Jacob died on Friday 20 March 1545 in Doorn (Ut).
Notitie-Notice:
Overlijdensdatum volgens een grafsteen in de N.H.Kerk te Doorn.
2 Henricgen Johansdr van Vulpen.
3 Johan Johansz van Vulpen.
Notitie-Notice:
Wordt op 8-11-1484 beleend met 4 Morgen te Nederlangbroek.
Being enfeoffed on November 8, 1484 with 4 Tomorrow to Nederlangbroek.
4 Peter Johansz van Vulpen. Follow 16.
13 Pelgrum Ghijsbersz van Velpen was born in Doorn (Ut), son of Ghijsbert Jansz Van Wijck van Velpen (see 8) and Sophia Fy. Pelgrum died before Saturday 2 January 1535 in Doorn (Ut).
Notitie-Notice:
In 1485 reeds genoemd als pachter van de Darthuysertiende.
Volgens registers van Oudschildgeld over 1501 en 1511 eigenaar van verschillende landen in Doorn en Langbroek,
waarbij de naam van zijn vader Gijsbert telkens is doorgehaald.
Na het overlijden van zijn vader op 10-3-1502 beleend met de 1/2 Hoeve te Doorn.

Note:
Named as a tenant of the titheland of Darthuizen by 1485.
According to the records of ’Oudschildgeld’ in 1501 na 1511 he was the owner of various lands in Doorn and Langbroek,
in which the name of his father Gijsbert is crossed out several times.
After the death of his father on 10 Mar 1502 he is enfeoffed with the ½ Hoeve in Doorn.

’Oudschildgeld’ was a land tax, possibly deriving from the commutation of some ancient military service.
Pelgrum married Neel Heymerickxdr in Doorn (Ut).
Notitie-Notice:
In het register van Oudschildgeld van 1536 genaamd Neel Pelgrumsweduwe tot Wijck.
Children of Pelgrum and Neel:
1 Anthonis Pelgrumsz van Velpen.
2 Sophia Pelgrumsdr van Velpen. Follow 17.
3 Jan Pelgrumsz Den Ouden van Velpen, born in 1512. Follow 18.
14 Pons Peterszn van Velpen was born around 1595 in Werkhoven (Ut), son of Peter Claesz van Velpen (see 10) and N.Splinterdr van Rossem. At about the age of 25, Pons married Sophia Anthonisdr van Bemmel, aged about 20, in 1620 in Bemmel (Gld). Sophia was born around 1600 in Bemmel (Gld), daughter of Anthonis Corneliszn van Bemmel and Jacobgen Dirckxdr t’Hoen.
Children of Pons and Sophia:
1 Lijsbeth Ponsen (Lijsje) van Velpen, born around 1630 in Werkhoven (Ut). Follow 19.
2 Peter Ponsen van Vulpen, born around 1645 in Werkhoven (Ut). Follow 20.
15 Gerrit van Vulpen was born in 1618 in Nederlangbroek (Ut), son of Peter Claesz van Velpen (see 10) and N.Splinterdr van Rossem. Gerrit married N.N..
Child of Gerrit and N.N.:
1 Arie Arien van Vulpen, born in 1647 in Overlangbroek (Ut). Follow 21.
16 Peter Johansz van Vulpen, son of Johan Ghijsbertsz van Velpen (see 12) and Beatris.
Notitie-Notice:
Schout van Doorn in 1522. Zegelt in 1532 een brief met het geschakeerde kruis.
Sherrif of Doorn in 1552. In 1532, sealed a letter with the chequered cross.
Peter married N.N..
Child of Peter and N.N.:
1 Matthijs Petersz van Velpen.
Notitie-Notice:
Zegelt evenals zijn vader met het geschakeerde kruis. In 1567 Richter van de dorpen Malsen en Tricht in het land van Bueren.
De middeleeuwse `richter` verschilt hemelsbreed van de huidige rechter.
De richter was wel de door de heer benoemde voorzitter van het gericht, maar vonnissen deed hij niet.

Hij was ook "Richter" in 1560 en 1578 volgens een artikel in De Drie Staden 1999 p-47 ’Landrechten van Buren en Beusichem uit 1383’.
Mogelijk verband met de familie van Vulpen van Marienwaerdt.
Hij kan ook de Matthijs Pieters van Buren zijn die samen met Bastiaen de Cruijff getuigde in 1552 over een verzoekschrift (rechtszaak) over het huren van een
stuk grond in Darthuizen waarbij Jan Pelgroms van Velpen van Cothen, Gisbert Jacobs van Velpen en Jan van Velpen betrokken waren.
(Staatsgerecht Wijk bij Duurstede 592-ik geciteerd in ’ Nederlangbroek op de Kaart Gezet p 583).

Sealed in the same way as his father with a chequered cross.
In 1567 he was a judge of the villages of Malsen and Tricht in the land of Buren.
The "Richter" was appointed as the chairman of the local court but he did not pass judgements or sentences(?)

He was also "Richter" there in 1560 and 1578 according to an article in De Drie Staden 1999 p 47 ‘Landrechten van Buren en Beusichem from 1383’.
Possible link with the van Vulpen family of Marienwaerdt.
He may also have been the Matthijs Pieters of Buren who testified along with Bastiaen de Cruijff in 1552 concerning a petition (court case) about the rental of
some land in Darthuizen involving Jan Pelgroms van Velpen of Cothen, Gisbert Jacobs van Velpen and Jan van Velpen.
(State Court of Wijk bij Duurstede 592-I Quoted in ’Nederlangbroek op de Kaart Gezet p 583).
17 Sophia Pelgrumsdr van Velpen, daughter of Pelgrum Ghijsbersz van Velpen (see 13) and Neel Heymerickxdr. Sophia married Aernt Hermansz Die Wyse, aged more than 21, around 1430 in Doorn (Ut). Aernt was born before 1409 in Leersum (Ut). Aernt died before Tuesday 12 September 1553.
Notitie-Notice:
Hij wordt in 1500 beleend met het goed Schevichoven te Leersum, "nog onmondig zijnde".

He is enfeoffed in 1550 with land at Schevichoven in Leersum, ’still under full age’
Child of Sophia and Aernt:
1 Adriaen Die Wyse, born around 1431.
Notitie-Notice:
Wordt op 12-9-1553 beleend met het goed Schevichoven, na het overlijden van zijn vader.

Being enfeoffed on September 12, 1553 with the estate Schevichoven, after the death of his father.
18 Jan Pelgrumsz Den Ouden van Velpen was born in 1512, son of Pelgrum Ghijsbersz van Velpen (see 13) and Neel Heymerickxdr. Jan died in 1565 in Doorn (Ut), aged 52 or 53.
Notitie-Notice:
Wordt 2-1-1535 beleend met de 1/2 Hoeve te Doorn.
(1) At the age of 28 or 29, Jan married Beatrix Dierck Goessendr on Wednesday 11 May 1541 in Doorn (Ut). Beatrix was born in Cothen (Ut), daughter of Dierck Jansz Goes and N.N.. Beatrix died before Tuesday 3 October 1564.
Note about Beatrix: Moeder onbekend.
Mother Unknown.
Notitie-Notice:
Op 11 mei 1541, na overlijden van haar vader beleend met 3 Morgen land in Cothen en bepaalt tevens dat deze 3 Morgen land na haar dood aan haar zoon Jan zullen toekomen.
Het leengoed is van de heer van Culemborg.

On May 11, 1541 after the death of her father enfeoffed with 3 Tomorrow land in Cothen and also provides that these 3 Tomorrow land will accrue after her death to her son Jan .
The fief of the lord of Culemborg.
(2) After the age of 52, Jan married Marigen after Tuesday 3 October 1564 in Doorn (Ut).
Children of Jan and Beatrix:
1 Jan Jansz van Vulpen. Follow 22.
2 Pelgrum Jansz van Vulpen. Follow 23.
3 Jan Hendrick van Vulpen, born in 1560 in Doorn (Ut). Follow 24.
huwelijk_cornelis_theunisz_bosch-lijsbeth_van_velpen_1653.jpg
2 Huwelijk Cornelis Theunisz Bosch-Lijsbeth van Velpen 1653
19 Lijsbeth Ponsen (Lijsje) van Velpen (img. 2) was born around 1630 in Werkhoven (Ut), daughter of Pons Peterszn van Velpen (see 14) and Sophia Anthonisdr van Bemmel. Lijsje died before Thursday 25 February 1666 in Amerongen (Ut), aged less than 36. At about the age of 23, Lijsje married Cornelis Theunisz Bosch, aged about 19, on Thursday 8 May 1653 in Werkhoven (Ut), after their intention to marry had been registered in Amerongen (Ut).
Note about the marriage of Lijsje and Cornelis: Datum proclamatie: 08-05-1653.
Cornelis was born around 1634 in Amerongen (Ut), son of Theunis Cornelisz Bosch and N.N.. Cornelis died around 1685 in Amerongen (Ut), aged about 51. Cornelis married Lijsje Pelen (died ±1683) on Thursday 25 February 1666 in Amerongen (Ut). Cornelis married Neeltje Huijberts Tol (1645-1720) on Sunday 24 December 1684 in Amerongen (Ut).
Address:
(Wonende te: Nieuwe Engh)
Huwelijk-Marriage:
getrouwd met attestatie te Werkhoven.
Children of Lijsje and Cornelis:
1 Fijgje Cornelis Bosch, baptised around 1651 in Amerongen (Ut). Follow 25.
2 Teuntje Bosch, born around 1653 in Amerongen (Ut). Follow 26.
3 Peter Cornelisz (Pieter) Bosch, born around 1655 in Amerongen (Ut). Follow 27.
20 Peter Ponsen van Vulpen was born around 1645 in Werkhoven (Ut), son of Pons Peterszn van Velpen (see 14) and Sophia Anthonisdr van Bemmel. Peter died on Tuesday 21 February 1673 in Werkhoven (Ut), aged about 28. At about the age of 24, Peter married Maria Cornelisse van Nijkercken, aged about 24, in 1669 in Werkhoven (Ut). Maria was born around 1645 in Werkhoven (Ut), daughter of Cornelis Folckerts van Nijkercken and Merrichje Gerritsdr. Maria died around 1722 in Werkhoven (Ut), aged about 77. Maria married Steeven Anthonis van Leersum (died before 1680) on Thursday 5 October 1673 in Werkhoven (Ut). Maria married Tomas Cornelis van Rijn on Thursday 24 October 1680 in Werkhoven (Ut).
Children of Peter and Maria:
1 Sophia (Fijtje) van Vulpen, born in Werkhoven (Ut). Follow 28.
2 Pons van Vulpen, born in Cothen (Ut). He was baptised on Saturday 21 May 1672 in Cothen (Ut).
3 Peter Peters van Vulpen, born in Werkhoven (Ut). He was baptised on Thursday 27 July 1673 in Werkhoven (Ut).
21 Arie Arien van Vulpen was born in 1647 in Overlangbroek (Ut), son of Gerrit van Vulpen (see 15) and N.N.. At the age of 21 or 22, Arie married Maria Nelligje van Rhijn, aged 19 or 20, in 1669 in Overlangbroek (Ut). Maria was born in 1649 in Overlangbroek (Ut), daughter of Berend van Rhijn and N.N..
Children of Arie and Maria:
1 Pieter van Vulpen, born in 1670 in Overlangbroek (Ut). Follow 29.
2 Gerrit Ariense van Vulpen, born in 1675 in Overlangbroek (Ut). Follow 30.
3 Jannigje van Vulpen, born in 1678 in Overlangbroek (Ut). Follow 31.
4 Maria Ariens van Vulpen, born in 1681 in Doorn (Ut). Follow 32.
22 Jan Jansz van Vulpen, son of Jan Pelgrumsz Den Ouden van Velpen (see 18) and Beatrix Dierck Goessendr. Jan died on Tuesday 9 May 1600.
Notitie-Notice:
Wordt 11-5-1565 na het overlijden van zijn vader Jan Pelgrumsz. beleend met de halve hoeve te Doorn.
Wordt 3-10-1564 beleend met eerder genoemde 3 Morgen te Cothen
waaraan hij op 4-9-1582 zijn vrouw Mariken lijftocht verleent.
Na het overlijden van Jan Jansz, gaat het land over op zijn broer Pelgrum Jansz.
zodat hij waarschijnlijk geen mannelijke nakomelingen had.

Note:
November 5, 1565 is after the death of his father Jan Pelgrumsz. enfeoffed with half the farm in Doorn.
October 3, 1564 is hypothecated with aforementioned "3 tomorrow-land" to Cothen
April 9, 1582 which he gives his wife Mariken "body journey".(is like using the property")
After the death of Jan Jansz, the Land is transfered to his brother Pelgrum Jansz. so he had probably non “male” children.
Jan married Mariken N.N..
23 Pelgrum Jansz van Vulpen, son of Jan Pelgrumsz Den Ouden van Velpen (see 18) and Beatrix Dierck Goessendr. Pelgrum married Elysabeth Jacob Herman de Wysendr in Doorn (Ut). Elysabeth died before Tuesday 6 November 1590.
Child of Pelgrum and Elysabeth:
1 Willem van Vulpen.
24 Jan Hendrick van Vulpen was born in 1560 in Doorn (Ut), son of Jan Pelgrumsz Den Ouden van Velpen (see 18) and Beatrix Dierck Goessendr. Jan died in Doorn (Ut). At the age of 51 or 52, Jan married Marrichje Jansd on Thursday 21 June 1612 in Doorn (Ut).
Notitie-Notice:
Testeert Utrecht 12-6-1602.
Children of Jan and Marrichje:
1 Anthonis Pelgrumsz (Tonis) van Velpen. Follow 33.
2 Elysabeth Jansdr van Vulpen.
3 Henrick Jansz van Vulpen.
4 Jan Pelgrumsz van Vulpen. Follow 34.
5 Jantgen Jansdr van Vulpen.
25 Fijgje Cornelis Bosch, daughter of Cornelis Theunisz Bosch and Lijsbeth Ponsen (Lijsje) van Velpen (see 19). She was baptised around 1651 in Amerongen (Ut).
Woonplaats: Place of residency:
Wonende te Nieuwen Engh.
At about the age of 32, Fijgje married Jan Jansz. van Hofwegen, aged about 34, on Thursday 28 October 1683 in Amerongen (Ut). Jan was born around 1649 in Voorburg (Zh).
Woonplaats: Place of residency:
Wonende te Zuilen.
Children of Fijgje and Jan:
1 Cornelis van Hofwegen, born in Zuilen (Ut). He was baptised on Thursday 3 June 1688 in Zuilen (Ut).
2 Lijsbeth van Hofwegen, born in Zuilen (Ut). She was baptised on Tuesday 1 January 1692 in Zuilen (Ut).
26 Teuntje Bosch was born around 1653 in Amerongen (Ut), daughter of Cornelis Theunisz Bosch and Lijsbeth Ponsen (Lijsje) van Velpen (see 19).
Woonplaats: Place of residency:
In de Nieuwe Engh.
At about the age of 31, Teuntje married Arien Willemsen Sterck, aged about 34, on Thursday 19 October 1684 in Amerongen (Ut). Arien was born around 1650 in Elst (Ut), son of Willem Jochemsz. Sterck and Aeltgen Philipsen.
Woonplaats: Place of residency:
Roijestein (Ut)
Children of Teuntje and Arien:
1 Lijsbeth Ariens Sterck. Follow 35.
2 Willem Arienz Sterck, baptised on Thursday 9 August 1685 in Amerongen (Ut). Follow 36.
27 Peter Cornelisz (Pieter) Bosch was born around 1655 in Amerongen (Ut), son of Cornelis Theunisz Bosch and Lijsbeth Ponsen (Lijsje) van Velpen (see 19). At about the age of 29, Pieter married Willemijntje Theunis, aged 23, on Thursday 4 May 1684 in Amerongen (Ut). Willemijntje is a daughter of Teunis Berendszn (Beerentsz) and Merrigje Ariensdr van Zijl. She was baptised on Thursday 19 August 1660 in Amerongen (Ut).
Children of Pieter and Willemijntje:
1 Lijsbeth Peters Bosch, baptised on Thursday 8 February 1685 in Amerongen (Ut). Follow 37.
2 Theunis Pieterz (Teunis) Bosch, baptised on Monday 18 November 1686 in Amerongen (Ut). Follow 38.
3 Cornelis Bosch. He was baptised on Monday 22 November 1688 in Amerongen (Ut).
4 Maria Peters (Merrighje) Bosch, baptised on Thursday 15 October 1693 in Amerongen (Ut). Follow 39.
5 Fijghje Bosch. She was baptised on Thursday 15 September 1695 in Amerongen (Ut).
6 Pons Bosch. He was baptised on Thursday 5 September 1697 in Amerongen (Ut).
7 Andries Bosch. He was baptised on Thursday 22 October 1699 in Amerongen (Ut). Andries died before 1704 in Amerongen (Ut), aged less than 5.
8 Ariaentje Peters (Jaantje) Bosch, baptised on Thursday 24 November 1701 in Amerongen (Ut). Follow 40.
9 Andries Pieterz Bos, baptised on Thursday 24 January 1704 in Amerongen (Ut). Follow 41.
28 Sophia (Fijtje) van Vulpen was born in Werkhoven (Ut), daughter of Peter Ponsen van Vulpen (see 20) and Maria Cornelisse van Nijkercken. She was baptised on Thursday 8 August 1669 in Werkhoven (Ut). Fijtje died on Saturday 28 April 1736 in Werkhoven (Ut), aged 66. At the age of 22, Fijtje married Aalbert Cornelis Buijs, aged about 24, on Thursday 10 April 1692 in Werkhoven (Ut). Aalbert was born around 1668 in Nederlangbroek (Ut). Aalbert died around 1737 in Werkhoven (Ut), aged about 69.
29 Pieter van Vulpen was born in 1670 in Overlangbroek (Ut), son of Arie Arien van Vulpen (see 21) and Maria Nelligje van Rhijn. Pieter married N.N..
Child of Pieter and N.N.:
1 Jan Peterszn van Vulpen. Follow 42.
30 Gerrit Ariense van Vulpen was born in 1675 in Overlangbroek (Ut), son of Arie Arien van Vulpen (see 21) and Maria Nelligje van Rhijn. At the age of 29 or 30, Gerrit married Aaltje Londt, aged 21 or 22, on Saturday 7 February 1705 in Wijk bij Duurstede (Ut). Aaltje was born in 1683 in Wijk bij Duurstede (Ut).
Children of Gerrit and Aaltje:
1 Arie van Vulpen, born in Wijk bij Duurstede (Ut). Follow 43.
2 Pieternel van Vulpen, born in Wijk bij Duurstede (Ut). She was baptised on Sunday 6 March 1707 in Wijk bij Duurstede (Ut).
3 Abraham van Vulpen, born in Wijk bij Duurstede (Ut). He was baptised on Tuesday 18 September 1708 in Wijk bij Duurstede (Ut). Abraham died before November 1711 in Wijk bij Duurstede (Ut), aged less than 3.
4 Annigje Anna van Vulpen, born in 1710 in Overlangbroek (Ut). Follow 44.
5 Abraham van Vulpen, born in Wijk bij Duurstede (Ut). Follow 45.
31 Jannigje van Vulpen was born in 1678 in Overlangbroek (Ut), daughter of Arie Arien van Vulpen (see 21) and Maria Nelligje van Rhijn. At the age of 27 or 28, Jannigje married Adriaan Schimmel, aged 31 or 32, on Sunday 15 August 1706 in Overlangbroek (Ut). Adriaan was born in 1674 in Overlangbroek (Ut).
32 Maria Ariens van Vulpen was born in 1681 in Doorn (Ut), daughter of Arie Arien van Vulpen (see 21) and Maria Nelligje van Rhijn. At the age of 19 or 20, Maria married Teunis Arisse van Vossesteyn van’t Zandt, aged 28 or 29, in 1701 in Doorn (Ut). Teunis was born in 1672 in Doorn (Ut), son of Arris Jansz van Vossesteyn van’t Zandt and Aeltgen Haerman Teunisse.
33 Anthonis Pelgrumsz (Tonis) van Velpen, son of Jan Hendrick van Vulpen (see 24) and Marrichje Jansd.
Notitie-Notice:
Op 19 december 1612 genoemd in de Civiele Sententiën van het Hof van Utrecht bij zijn veroordeling tot een boete van 500 gulden en de kosten van het proces
wegens vermeende verbreking van " beloffte van trouwe".
Op 25 augustus 1622 komt hij o.m. in het bezit van de 1/2 Hoeve door een pachtovereenkomst met het Sint Barbara- en Sint Laurensgasthuis te Utrecht.
Hij zegelt met een geschakeerd kruis waarvan de blokjes goud en zilver op een zilver veld zijn.
Lag volgens het Rechterlijk Archief van Doorn op 12 februari 1647 "siekelijk te bedde" en testeert zijn weduwe op 18 juni 1652 onder vermelding van haar kinderen waaronder Maeychje.

December 19, 1612 referred to in Civil Sententiën of the Court of Utrecht his conviction to a fine of 500 guilders and the costs of the trial for alleged breach of "promises of faithful".
On August 25, 1622 he is in possession of the half a farm by a rent agreement with St. Barbara and St. Lawrence Hospital in Utrecht.
He seals with a diverse cross whose squares gold and silver on a silver field.
Was under the Judicial Archives of Doorn on February 12, 1647 " sickly in bed" and in his will, appoints his widow on June 18, 1652 properly quoting her children, including Maeychje.
Tonis married Neeltgen Cornelisdr van Blanckesteijn in Doorn (Ut).
Children of Tonis and Neeltgen:
1 Dirckgen van Velpen.
2 Evertgen van Velpen.
3 Jantgen Theunisdr van Velpen. Follow 46.
4 Merrichjen van Velpen.
5 Neeltgen van Velpen. Follow 47.
6 Maeychjen Anthonisdr van Vulpen. Follow 48.
34 Jan Pelgrumsz van Vulpen, son of Jan Hendrick van Vulpen (see 24) and Marrichje Jansd. Jan died before Thursday 22 November 1646.
Notitie-Notice:
Oud-kerkmeester te Doorn.
Jan married Anna Jansdr. in Doorn (Ut).
Children of Jan and Anna:
1 Jannigje van Vulpen.
2 Maeygje van Vulpen.
3 Cornelis Janz van Vulpen, born in 1635. Follow 49.
35 Lijsbeth Ariens Sterck, daughter of Arien Willemsen Sterck and Teuntje Bosch (see 26).
(1) Lijsbeth married Anthoni Alberden van Bemmel on Sunday 29 March 1711 in Amerongen (Ut). The divorce was pronounced in 1712 in Utrecht [source: Huwelijk doorArrondissement Rechtbank te Utrecht ontbonden.].
Huwelijk-Marriage:
Wonende te: Cothen (Ut)
Huwelijk door het Hof te Utrecht ontbonden in 1712.
Marriage:
Residing at: Cothen (Ut)
Marriage dissolved by the Court of Utrecht in 1712
(2) Lijsbeth married Cornelis Bastiaensz de Jongh in 1712 in Amerongen (Ut).
36 Willem Arienz Sterck, son of Arien Willemsen Sterck and Teuntje Bosch (see 26). He was baptised on Thursday 9 August 1685 in Amerongen (Ut). At the age of 28, Willem married Hendrikje Jans Versteegh, aged 30, on Sunday 29 April 1714 in Amerongen (Ut). Hendrikje is a daughter of Jan Versteegh. She was baptised on Thursday 23 March 1684 in Amerongen (Ut).
37 Lijsbeth Peters Bosch, daughter of Peter Cornelisz (Pieter) Bosch (see 27) and Willemijntje Theunis. She was baptised on Thursday 8 February 1685 in Amerongen (Ut). At the age of 28, Lijsbeth married Thijs Jansz van Waijesteijn on Sunday 16 July 1713 in Amerongen (Ut). A church ceremony was celebrated on Sunday 16 July 1713 in Amerongen (Ut). Thijs was born in Amerongen (Ut).
Notariële akten-Notarial deeds:
8-12-1735
Nicolaas Spranger en Reijnier van Wessel als gemachtigden van Teunis Bos,
Sofia Bos en uit naam van Cornelis Bos en Tijs Jansen van Waijesteijn x Lijsbet
Bos, Henrik van Scherpenzeel x Maria Bos, Willem van Brinkererf x Adriaantje Bos en Andries Bos, kinderen en erfgenamen van Peter Cornelissen Bos x
Willemijntje Teunissen transporteren aan Willem van Brinkererf een akker land
groot 1 morgen in het Molenblok.
Children of Lijsbeth and Thijs:
1 Willemijntje van Waijesteijn, born in Amerongen (Ut). She was baptised on Sunday 15 October 1713 in Amerongen (Ut).
2 Jan van Waijesteijn, born in Amerongen (Ut). He was baptised on Sunday 23 December 1714 in Amerongen (Ut).
3 Peter van Waijesteijn, born in Amerongen (Ut). He was baptised on Friday 1 October 1723 in Amerongen (Ut).
38 Theunis Pieterz (Teunis) Bosch, son of Peter Cornelisz (Pieter) Bosch (see 27) and Willemijntje Theunis. He was baptised on Monday 18 November 1686 in Amerongen (Ut). At the age of 33, Teunis married Gerrigjen Herbers van Beusekom, aged about 34, on Sunday 7 April 1720 in Amerongen (Ut). Gerrigjen was born around 1686 in Ingen (Gld).
Children of Teunis and Gerrigjen:
1 Neeltjen (Neeltje) Bosch, baptised on Sunday 11 February 1720 in Amerongen (Ut). Follow 50.
2 Pieter Bos, born in Amerongen (Ut). Follow 51.
3 Willemijn Bos, born in Amerongen (Ut). She was baptised on Sunday 16 March 1732 in Amerongen (Ut).
4 Herbert (Bert -Bart) Bos, born in Amerongen (Ut). Follow 52.
5 Cornelis Bos, born in Amerongen (Ut). He was baptised on Sunday 23 September 1736 in Amerongen (Ut).
39 Maria Peters (Merrighje) Bosch, daughter of Peter Cornelisz (Pieter) Bosch (see 27) and Willemijntje Theunis. She was baptised on Thursday 15 October 1693 in Amerongen (Ut).
(1) At the age of 23, Merrighje married Jan van Woudenberg on Sunday 18 October 1716 in Amerongen (Ut), after their intention to marry had been registered on Sunday 11 October 1716 in Amerongen (Ut).
(2) At the age of 24, Merrighje married Hendrikus (Hendrik) van Scherpenzeel on Sunday 9 October 1718 in Amerongen (Ut). Hendrik was born in Wijk bij Duurstede (Ut).
Notariële akten-Notarial deeds:
6-12-1735
Nicolaas Spranger en Reijnier van Wessel namens Teunis Bos, Sofia Bos etc etc transporteren aan Henrik van Scherpenzeel een huijsinge schuur twe bergen
ten noorden van de Overstraat.

18-1-1736
Henrik van Scherpenzeel x Maria Bos neemt hypotheek van diaconie van
Amerongen van 300 gl op een huisinge schuur twee bergen ten noorden van
de Overstraat. Geroijeerd op 6-5-1776 door Sofia van Scherpenzeel.
Child of Merrighje and Jan:
1 Jakob van Woudenberg, born in Amerongen (Ut). He was baptised on Sunday 11 April 1717 in Amerongen (Ut).
Child of Merrighje and Hendrik:
2 Cornelia van Scherpenzeel, born in Amerongen (Ut). She was baptised on Sunday 9 July 1719 in Amerongen (Ut).
40 Ariaentje Peters (Jaantje) Bosch, daughter of Peter Cornelisz (Pieter) Bosch (see 27) and Willemijntje Theunis. She was baptised on Thursday 24 November 1701 in Amerongen (Ut).
Notariële akten-Notarial deeds:
8-12-1735
Willem van Brinkererf x Ariaantje Bos neemt hypotheek van Hendrik Rijksen van 450 gl op een akker land van 1 morgen in het Molenblok.
Geroijeerd 2-1-1780.

17-4-1769
Jaantje Bos wed Willem van Brinkererf ter eenre en Peter van Brinkererf, Cornelis van Brinkererf, Neeltje van Brinkererf, en Peter van Brinkererf, kinderen van Willem van Brinkererf ter andere zijden, houden boedelscheiding.
Hun vader is enige jaren daarvoor overleden.
At the age of 28, Jaantje married Willem Cornelisse van Brinkererf on Sunday 20 August 1730 in Amerongen (Ut), after their intention to marry had been registered on Friday 28 July 1730 in Amerongen (Ut). He was buried on Sunday 10 December 1758 in Amerongen (Ut).
Address:
(Wonende te: Amerongen)
Children of Jaantje and Willem:
1 Grietje van Brinkererf. She was baptised on Sunday 7 January 1731 in Amerongen (Ut).
2 Cornelis van Brinkererf. He was baptised on Sunday 14 September 1738 in Amerongen (Ut).
3 Neeltje van Brinkererf. She was baptised on Sunday 15 March 1744 in Amerongen (Ut).
41 Andries Pieterz Bos, son of Peter Cornelisz (Pieter) Bosch (see 27) and Willemijntje Theunis. He was baptised on Thursday 24 January 1704 in Amerongen (Ut). Andries died on Friday 22 February 1782 in Amerongen (Ut), aged 78. At the age of 25, Andries married Aeltje Gijsbertsen van Viegen, aged 21, on Sunday 22 January 1730 in Amerongen (Ut), after their intention to marry had been registered on Saturday 31 December 1729 in Amerongen (Ut). A church ceremony was celebrated on Sunday 22 January 1730 in Amerongen (Ut). Aeltje is a daughter of Gijsbert Severijns Vige and Reijntje Stoffels van Aelst. She was baptised on Sunday 26 August 1708 in Amerongen (Ut).
Children of Andries and Aeltje:
1 Arie Bos. He was baptised on Sunday 18 April 1728 in Amerongen (Ut).
2 Willemijntje Bos, baptised on Sunday 23 July 1730 in Amerongen (Ut). Follow 53.
3 Pieter Bos, baptised on Sunday 8 June 1732 in Amerongen (Ut). Follow 54.
4 Cornelis Bos, baptised on Sunday 5 September 1734 in Amerongen (Ut). Follow 55.
5 Gijsbert Bos. He was baptised on Sunday 2 September 1736 in Amerongen (Ut).
6 Trijntje Bos. She was baptised on Sunday 25 October 1739 in Amerongen (Ut).
42 Jan Peterszn van Vulpen, son of Pieter van Vulpen (see 29) and N.N.. Jan married Catharina Bartols Outhof.
Children of Jan and Catharina:
1 Jannigje van Vulpen, born in Driebergen (Ut). She was baptised on Sunday 13 May 1731 in Driebergen (Ut).
2 Paulus van Vulpen, born in Driebergen (Ut). Follow 56.
43 Arie van Vulpen was born in Wijk bij Duurstede (Ut), son of Gerrit Ariense van Vulpen (see 30) and Aaltje Londt. He was baptised on Saturday 26 December 1705 in Wijk bij Duurstede (Ut). At the age of 38, Arie married Elisabeth Staring, aged 20 or 21, on Sunday 7 June 1744 in Wijk bij Duurstede (Ut). Elisabeth was born in 1723 in Wijk bij Duurstede (Ut).
44 Annigje Anna van Vulpen was born in 1710 in Overlangbroek (Ut), daughter of Gerrit Ariense van Vulpen (see 30) and Aaltje Londt. At the age of 26 or 27, Annigje married Roelof Vos, aged 28 or 29, in 1737 in Overlangbroek (Ut). Roelof was born in Amerongen (Ut). He was baptised on Sunday 15 January 1708 in Amerongen (Ut).
Child of Annigje and Roelof:
1 Cornelia (Neeltje) Vos, born in Nederlangbroek (Ut). Follow 57.
45 Abraham van Vulpen was born in Wijk bij Duurstede (Ut), son of Gerrit Ariense van Vulpen (see 30) and Aaltje Londt. He was baptised on Thursday 5 November 1711 in Wijk bij Duurstede (Ut). Abraham died in Wijk bij Duurstede (Ut).
Wonende-Residing:
Neerlangbroek.
(1) At the age of 26 or 27, Abraham married Beatrix in den Eng, aged 23 or 24, in 1738 in Wijk bij Duurstede (Ut), after their intention to marry had been registered on Sunday 11 May 1738 in Wijk bij Duurstede (Ut). Beatrix was born in Wijk bij Duurstede (Ut), daughter of Aart Jansze in den Eng and Geertrui Tol. She was baptised on Tuesday 18 December 1714 in Wijk bij Duurstede (Ut).
(2) At the age of 49, Abraham married Jannetje van Glabbeck on Sunday 1 November 1761 in Overlangbroek (Ut), after their intention to marry had been registered on Sunday 18 October 1761 in Overlangbroek (Ut).
Note about the marriage of Abraham and Jannetje: BRON: NH trouwboek van Wijk bij Duurstede
Datum ondertrouw: 16-10-1761 Datum huwelijk: 05-11-1761
Jannetje was born in Kesteren (Gld).
Notitie naam: Note of namegiving:
Ook vermeld als: Jannigje Leebing, Jannetje van Glebbeek, Jannetge van Gleebek,
Children of Abraham and Beatrix:
1 Kornelia van Vulpen, born in Wijk bij Duurstede (Ut). She was baptised on Tuesday 24 February 1739 in Wijk bij Duurstede (Ut).
2 Geertrui van Vulpen, born in Wijk bij Duurstede (Ut). She was baptised on Thursday 18 August 1740 in Wijk bij Duurstede (Ut).
3 Aart van Vulpen, born in Wijk bij Duurstede (Ut). He was baptised on Monday 15 October 1742 in Wijk bij Duurstede (Ut).
4 Willem van Vulpen, born in Wijk bij Duurstede (Ut). He was baptised on Sunday 15 March 1744 in Wijk bij Duurstede (Ut).
5 Gerhardus van Vulpen, born in Wijk bij Duurstede (Ut). He was baptised on Sunday 16 January 1746 in Wijk bij Duurstede (Ut).
6 Aaltje van Vulpen, born in Wijk bij Duurstede (Ut). She was baptised on Thursday 2 November 1747 in Wijk bij Duurstede (Ut).
Children of Abraham and Jannetje:
7 Gerrit van Vulpen, born in Wijk bij Duurstede (Ut). He was baptised on Thursday 21 October 1762 in Wijk bij Duurstede (Ut).
8 Evert van Vulpen, born in Wijk bij Duurstede (Ut). Follow 58.
46 Jantgen Theunisdr van Velpen, daughter of Anthonis Pelgrumsz (Tonis) van Velpen (see 33) and Neeltgen Cornelisdr van Blanckesteijn.
Notitie-Notice:
Testeert op 22-1-1663 als oudste nog levende dochter verschillende goederen waaronder de 1/2 Hoeve.

Appoint in his will on 01.22.1663 the eldest surviving daughter several items including the 1 / 2 Farm.
Jantgen married Gerrit Thijmensz in Doorn (Ut).
47 Neeltgen van Velpen, daughter of Anthonis Pelgrumsz (Tonis) van Velpen (see 33) and Neeltgen Cornelisdr van Blanckesteijn. Neeltgen married Gerrit Henrickx in Doorn (Ut).
48 Maeychjen Anthonisdr van Vulpen, daughter of Anthonis Pelgrumsz (Tonis) van Velpen (see 33) and Neeltgen Cornelisdr van Blanckesteijn. Maeychjen married Jan Jansz Westenengh before 1652 in Doorn (Ut).
49 Cornelis Janz van Vulpen was born in 1635, son of Jan Pelgrumsz van Vulpen (see 34) and Anna Jansdr..
Notitie-Notice:
Zijn erfgenamen ontvangen 1/3 van de goederen uit de erfenis van Jan Pelgrumsz en Anna Jansdr.
His heirs receive one third of the goods from the legacy of Jan Pelgrumsz and Anna Jansdr.
Cornelis married Elisabeth Claesdr van Velpen in Doorn (Ut). Elisabeth was born in 1640. Elisabeth died aged 80 or 81. She was buried on Sunday 27 April 1721 in Doorn (Ut).
Children of Cornelis and Elisabeth:
1 Claes Cornelisz van Vulpen.
2 Cornelis Cornelisz van Vulpen. Follow 59.
3 Jan Cornelisz van Vulpen, born in 1654 in Doorn (Ut). Follow 60.
50 Neeltjen (Neeltje) Bosch, daughter of Theunis Pieterz (Teunis) Bosch (see 38) and Gerrigjen Herbers van Beusekom. She was baptised on Sunday 11 February 1720 in Amerongen (Ut). Neeltje died aged 66. She was buried on Friday 14 July 1786 in Amerongen (Ut).
Notariële akten-Notarial deeds:
11-2-1769
Neeltje Bos wed Hendrik van Ginkel ter eenre en Andries Bos oud oom en Bart Bos oom over Evert, Teunis en Gerrit van Ginkel onmondige kinderen ter andere zijde, houden boedelscheiding.
(1) At the age of 20, Neeltje married Hendrik Jansz. van Ginkel, aged about 24, on Sunday 16 October 1740 in Leersum (Ut), after their intention to marry had been registered on Saturday 1 October 1740 in Leersum (Ut). Hendrik was born around 1716 in Leersum (Ut). Hendrik died around 1769 in Amerongen (Ut), aged about 53.
(2) At the age of 48, Neeltje married Stoffel van Beek, aged 51, on Wednesday 1 February 1769 in Amerongen (Ut). Stoffel is a son of Gijsbert van Beek and Theuntje van Beek. He was baptised on Sunday 31 October 1717 in Amerongen (Ut). Stoffel died aged 63. He was buried on Thursday 25 October 1781 in Amerongen (Ut). Stoffel was widower of Maria Hendriks van Boort (1723-1753), whom he married on Sunday 14 August 1746 in Amerongen (Ut). Stoffel registered before with Cornelia van den Berg (died before 1769), their intention to marry on Friday 11 May 1753 in Rhenen (Ut).
Children of Neeltje and Hendrik:
1 Gerrit van Ginkel.
2 Gerretje van Ginkel. She was baptised on Sunday 7 May 1741 in Amerongen (Ut).
3 Evert van Ginkel, baptised on Sunday 25 June 1752 in Amerongen (Ut). Follow 61.
4 Teunis van Ginkel. He was baptised on Tuesday 1 June 1756 in Amerongen (Ut).
5 Gerrigje van Ginkel. She was baptised on Sunday 23 September 1759 in Amerongen (Ut).
51 Pieter Bos was born in Amerongen (Ut), son of Theunis Pieterz (Teunis) Bosch (see 38) and Gerrigjen Herbers van Beusekom. He was baptised on Friday 15 April 1729 in Amerongen (Ut). Pieter died in 1763 in Amerongen (Ut), aged 32 or 33. At the age of 29, Pieter married Barberdina (Barbara) van Drieroeien, aged about 23, on Friday 13 October 1758 in Leersum (Ut). Barbara was born around 1735 in Ede (Gld).
Children of Pieter and Barbara:
1 Theunis Petersen (Teunis) Bos, baptised on Sunday 3 December 1758 in Amerongen (Ut). Follow 62.
2 Kornelis Bos, born in Amerongen (Ut). Follow 63.
3 Margrietje Bos, born in Amerongen (Ut). She was baptised on Sunday 24 January 1762 in Amerongen (Ut).
52 Herbert (Bert -Bart) Bos was born in Amerongen (Ut), son of Theunis Pieterz (Teunis) Bosch (see 38) and Gerrigjen Herbers van Beusekom. He was baptised on Sunday 20 June 1734 in Amerongen (Ut). Bert -Bart died on Monday 29 January 1821 in Amerongen (Ut), aged 86. At the age of 33, Bert -Bart married Anthonia (Teuntje) van Beek, aged 25, on Wednesday 10 February 1768 in Amerongen (Ut). Teuntje was born in Amerongen (Ut), daughter of Johannes van Beek and Jannetje van Donselaar. She was baptised on Sunday 15 July 1742 in Amerongen (Ut). Teuntje died on Monday 19 January 1818 in Amerongen (Ut), aged 75.
Children of Bert -Bart and Teuntje:
1 Teunis Bos, born in Amerongen (Ut). He was baptised on Sunday 19 June 1768 in Amerongen (Ut).
2 Johannis Bos, born in Amerongen (Ut). He was baptised on Sunday 14 January 1770 in Amerongen (Ut).
3 Gerrit Bos, born in Amerongen (Ut). Follow 64.
4 Jannetje Bos, born in Amerongen (Ut). Follow 65.
5 Pieternelletje Bos, born in Amerongen (Ut). She was baptised on Sunday 1 November 1778 in Amerongen (Ut).
6 Herbertus Bos, born in Amerongen (Ut). Follow 66.
7 Maria Bos, born in Amerongen (Ut). She was baptised on Sunday 10 July 1785 in Amerongen (Ut).
8 Pieter Bos, baptised on Sunday 9 December 1787 in Amerongen (Ut). Follow 67.
53 Willemijntje Bos, daughter of Andries Pieterz Bos (see 41) and Aeltje Gijsbertsen van Viegen. She was baptised on Sunday 23 July 1730 in Amerongen (Ut). Willemijntje died on Monday 11 March 1811 in Amerongen (Ut), aged 80. Willemijntje married Pieter Roest in Amerongen (Ut), after their intention to marry had been registered on Friday 7 October 1774 in Amerongen (Ut). Pieter was born in Amerongen (Ut), son of Daniel Roest and Annigje van de Weert. He was baptised on Sunday 14 July 1737 in Amerongen (Ut).
54 Pieter Bos, son of Andries Pieterz Bos (see 41) and Aeltje Gijsbertsen van Viegen. He was baptised on Sunday 8 June 1732 in Amerongen (Ut). At the age of 30, Pieter married Antonia van Eck, aged 26, on Sunday 19 September 1762 in Amerongen (Ut), after their intention to marry had been registered on Friday 27 August 1762 in Amerongen (Ut). Antonia is a daughter of Steven Huijbertsen van Eck and Willemijntje Sweeren van Vredendaal. She was baptised on Wednesday 14 March 1736 in Maurik (Gld). Antonia died in October 1777 in Amerongen (Ut), aged 41.
Child of Pieter and Antonia:
1 Steven Bos, baptised on Saturday 29 January 1763 in Amerongen (Ut). Follow 68.
55 Cornelis Bos, son of Andries Pieterz Bos (see 41) and Aeltje Gijsbertsen van Viegen. He was baptised on Sunday 5 September 1734 in Amerongen (Ut).
Occupation:
Ruijter onder ’t Regiment van den Hr. Buijs (Het regiment van Generaal-Majoor Buijs bevond zich in de periode 1762-1763 in Bolsward.)
At the age of 29 or 30, Cornelis married Johanna (Anna) van Ringen, aged 28 or 29, in 1764 in Bolsward (Fr). Anna is a daughter of Rutger van Ringen and Catharina Christina Wormelink. She was baptised on Sunday 14 August 1735 in Alkmaar (Nh) [source: Grote Kerk-Gereformeerd].
Address:
(Ze woonden op ’t Eijland in Alkmaar.)
Children of Cornelis and Anna:
1 Gijsbert Bos, born on Saturday 21 April 1764 in Bolsward (Fr). Follow 69.
2 Aaltje Bos, born in Amerongen (Ut). She was baptised on Saturday 8 November 1766 in Amerongen (Ut).
Notitie doop-Notice baptism:
Aaltje is op 18 september 1803 getuige bij de doop van neef Willem Andries van Amerongen in De Bilt.
3 Andries Bos, born in Amerongen (Ut). He was baptised on Sunday 5 March 1769 in Amerongen (Ut). Andries died aged 17. He was buried on Friday 22 December 1786 in Amerongen (Ut).
Overlijden-Decease:
Ruijters met militaire honneurs.
4 Catharina Bos, born in Amerongen (Ut). Follow 70.
5 Wilhelmina Bos, born in Amerongen (Ut). Follow 71.
6 Peter Bos, born in Amerongen (Ut). He was baptised on Sunday 2 April 1775 in Amerongen (Ut). Peter died aged 35. He was buried on Tuesday 19 February 1811 in Amerongen (Ut).
56 Paulus van Vulpen was born in Driebergen (Ut), son of Jan Peterszn van Vulpen (see 42) and Catharina Bartols Outhof. He was baptised on Sunday 14 September 1732 in Driebergen (Ut). At the age of 34, Paulus married Henriette Sabrier, aged 30 or 31, on Sunday 2 November 1766 in Driebergen (Ut). Henriette was born in 1735 in Utrecht. Henriette died on Friday 4 March 1814 in Driebergen (Ut), aged 78 or 79.
Notitie-Notice:
Ouders onbekend.
Children of Paulus and Henriette:
1 Jan van Vulpen, born in Driebergen (Ut). Follow 72.
2 Dirk van Vulpen, born in Driebergen (Ut). He was baptised on Sunday 16 April 1775 in Driebergen (Ut).
3 Pieter van Vulpen, born in Driebergen (Ut). He was baptised on Sunday 20 September 1778 in Driebergen (Ut).
57 Cornelia (Neeltje) Vos was born in Nederlangbroek (Ut), daughter of Roelof Vos and Annigje Anna van Vulpen (see 44). She was baptised on Sunday 15 May 1757 in Nederlangbroek (Ut). Neeltje died on Sunday 4 February 1798 in Nederlangbroek (Ut), aged 40. At the age of 17, Neeltje married Aart Mandersloot, aged 18 or 19, on Sunday 29 May 1774 in Overlangbroek (Ut), after their intention to marry had been registered on Friday 13 May 1774 in Overlangbroek (Ut). Aart was born in 1755 in Driebergen (Ut). Aart died on Tuesday 8 April 1800 in Nederlangbroek (Ut), aged 44 or 45.
Children of Neeltje and Aart:
1 Lammert Mandersloot, born in 1775 in Nederlangbroek (Ut). Follow 73.
2 Roelof Mandersloot, born on Friday 21 February 1777 in Langbroek (Ut). Follow 74.
3 Jan Mandersloot, born on Friday 16 July 1779 in Overlangbroek (Ut). Follow 75.
4 Aart Mandersloot, born on Thursday 12 April 1781 in Overlangbroek (Ut). He was baptised on Sunday 15 April 1781 in Overlangbroek (Ut). Aart died before April 1794 in Nederlangbroek (Ut), aged less than 13.
5 Jacob Mandersloot, born on Saturday 21 September 1782 in Overlangbroek (Ut). Follow 76.
6 Gerrit Mandersloot, born in Nederlangbroek (Ut). He was baptised on Sunday 29 October 1786 in Nederlangbroek (Ut).
7 Grietje Mandersloot, born in Nederlangbroek (Ut). Follow 77.
8 Annegje Mandersloot, born in Nederlangbroek (Ut). She was baptised on Sunday 28 March 1790 in Nederlangbroek (Ut). Annegje died in Nederlangbroek (Ut).
9 Aart Mandersloot, born in Nederlangbroek (Ut). He was baptised on Sunday 13 April 1794 in Nederlangbroek (Ut).
58 Evert van Vulpen was born in Wijk bij Duurstede (Ut), son of Abraham van Vulpen (see 45) and Jannetje van Glabbeck. He was baptised on Sunday 14 October 1764 in Wijk bij Duurstede (Ut). Evert died on Thursday 11 December 1845 in Wijk bij Duurstede (Ut), aged 81. At the age of 28, Evert married Cornelia Schakel, aged 20, on Sunday 2 December 1792 in Wijk bij Duurstede (Ut), after their intention to marry had been registered on Friday 16 November 1792 in Wijk bij Duurstede (Ut). Cornelia was born in Wijk bij Duurstede (Ut), daughter of Arie Schakel and Jannigje van Driel. She was baptised on Sunday 10 May 1772 in Wijk bij Duurstede (Ut). Cornelia died on Wednesday 16 July 1828 in Wijk bij Duurstede (Ut), aged 56.
Children of Evert and Cornelia:
1 Abraham van Vulpen, born in Wijk bij Duurstede (Ut). He was baptised on Sunday 10 March 1793 in Wijk bij Duurstede (Ut). Abraham died before Sunday 8 May 1796 in Wijk bij Duurstede (Ut), aged less than 3.
2 Alida van Vulpen, born in Wijk bij Duurstede (Ut). She was baptised on Thursday 30 January 1794 in Wijk bij Duurstede (Ut).
3 Abraham van Vulpen, born in Wijk bij Duurstede (Ut). He was baptised on Sunday 8 May 1796 in Wijk bij Duurstede (Ut). Abraham died on Monday 14 February 1848 in Wijk bij Duurstede (Ut), aged 51. Abraham was unmarried.
4 Johanna Adriana (Jannigje) van Vulpen, born in Wijk bij Duurstede (Ut). Follow 78.
5 Huberta Eliesabeth van Vulpen, born in Wijk bij Duurstede (Ut). She was baptised on Thursday 13 December 1804 in Wijk bij Duurstede (Ut).
6 Arie van Vulpen, born on Friday 1 November 1811 in Wijk bij Duurstede (Ut). He was baptised on Sunday 3 November 1811 in Wijk bij Duurstede (Ut). Arie died on Monday 18 November 1811 in Wijk bij Duurstede (Ut), aged 17 days.
59 Cornelis Cornelisz van Vulpen, son of Cornelis Janz van Vulpen (see 49) and Elisabeth Claesdr van Velpen. Cornelis married Jannigje Jans.
60 Jan Cornelisz van Vulpen was born in 1654 in Doorn (Ut), son of Cornelis Janz van Vulpen (see 49) and Elisabeth Claesdr van Velpen.
Notitie-Notice:
Schepen van Doorn in 1685, 1692, 1694 en 1697. Erft o.m. uit het 1/3 bezit van Jan Pelgrumsz en Anna Jansdr.
At the age of 25 or 26, Jan married Beatrix Gijsbertsdr van Spijckhorst, aged 24 or 25, on Thursday 7 March 1680 in Doorn (Ut), after their intention to marry had been registered on Thursday 22 February 1680 in Doorn (Ut). Beatrix was born in 1655, daughter of Gijsbert van Spijckhorst and N.N..
Note about Beatrix: Moeder onbekend.
Mother Unknown.
Children of Jan and Beatrix:
1 Beatrix Jansdr van Vulpen, born on Thursday 19 September 1680 in Doorn (Ut). She was baptised on Thursday 19 December 1680 in Doorn (Ut). Beatrix died before July 1693 in Doorn (Ut), aged less than 12.
2 Gijsbert Jansz van Vulpen, born in Doorn (Ut). He was baptised on Thursday 11 July 1686 in Doorn (Ut).
3 Cornelis Jansz van Vulpen, baptised on Thursday 22 January 1688 in Doorn (Ut). Follow 79.
4 Jacobus Jansz van Vulpen, born in Doorn (Ut). He was baptised on Thursday 30 March 1690 in Doorn (Ut).
5 Beatrix Jansdr van Vulpen, born in Doorn (Ut). Follow 80.
61 Evert van Ginkel, son of Hendrik Jansz. van Ginkel and Neeltjen (Neeltje) Bosch (see 50). He was baptised on Sunday 25 June 1752 in Amerongen (Ut). At the age of 34, Evert married Hendrijntje Johannesdr van Ree, aged 24, on Sunday 29 October 1786 in Amerongen (Ut). Hendrijntje is a daughter of Johannes van Ree and Aaltje Schouten. She was baptised on Sunday 24 January 1762 in Amerongen (Ut).
Children of Evert and Hendrijntje:
1 Hendrik van Ginkel, baptised on Sunday 22 October 1780 in Amerongen (Ut). Follow 81.
2 Aaltje van Ginkel. She was baptised on Sunday 11 August 1782 in Renswoude (Ut).
3 Neeltje van Ginkel. She was baptised on Tuesday 28 August 1787 in Renswoude (Ut).
4 Johannes (Hannes) van Ginkel. He was baptised on Sunday 24 October 1790 in Renswoude (Ut). Hannes died before February 1791 in Renswoude (Ut), aged less than 4 months.
5 Teunis van Ginkel. He was baptised on Sunday 19 May 1793 in Renswoude (Ut). Teunis died before November 1795 in Renswoude (Ut), aged less than 2.
6 Gerritje van Ginkel, baptised on Sunday 29 November 1795 in Renswoude (Ut). Follow 82.
7 Teunis van Ginkel, baptised on Sunday 17 December 1797 in Renswoude (Ut). Follow 83.
8 Johannes (Hannes) van Ginkel. He was baptised on Sunday 25 May 1800 in Renswoude (Ut). Hannes died aged 1. He was buried on Thursday 22 April 1802 in Renswoude (Ut).
9 Johannes (Hannes) van Ginkel, baptised on Sunday 17 June 1804 in Renswoude (Ut). Follow 84.
62 Theunis Petersen (Teunis) Bos, son of Pieter Bos (see 51) and Barberdina (Barbara) van Drieroeien. He was baptised on Sunday 3 December 1758 in Amerongen (Ut). Teunis died in Amerongen (Ut) aged 40. He was buried on Saturday 16 February 1799 in Amerongen (Ut).
Overlijden-Decease:
Er is nog een datum bekend van begraven: 16-01-1799.
At the age of 27, Teunis married Gijsbertje van Ree, aged 32, on Sunday 29 October 1786 in Amerongen (Ut), after their intention to marry had been registered on Friday 6 October 1786 in Amerongen (Ut). Gijsbertje is a daughter of Jan Henricusz van Ree and Neeltje Hendriks Ederveen. She was baptised on Thursday 29 November 1753 in Leersum (Ut). Gijsbertje married Frederik Herschip (born ±1760) on Thursday 2 April 1801 in Leersum (Ut).
Children of Teunis and Gijsbertje:
1 Pieternella Bos, born in Amerongen (Ut). Follow 85.
2 Johannes Bos, born in Amerongen (Ut). He was baptised on Sunday 10 April 1791 in Amerongen (Ut).
3 Bart Bos, born in Amerongen (Ut). He was baptised on Sunday 23 February 1794 in Amerongen (Ut).
4 Hendrik Bos, born in Amerongen (Ut). Follow 86.
63 Kornelis Bos was born in Amerongen (Ut), son of Pieter Bos (see 51) and Barberdina (Barbara) van Drieroeien. He was baptised on Saturday 20 December 1760 in Amerongen (Ut). Kornelis married Aletta Bonenzajer. Aletta was born around 1762.
Children of Kornelis and Aletta:
1 Brand Bos, born in Ede (Gld). Follow 87.
2 Gerritje Bos, baptised on Sunday 3 June 1804 in Renswoude (Ut). Follow 88.
64 Gerrit Bos was born in Amerongen (Ut), son of Herbert (Bert -Bart) Bos (see 52) and Anthonia (Teuntje) van Beek. He was baptised on Sunday 23 February 1772 in Amerongen (Ut). Gerrit died on Wednesday 26 February 1845 in Amerongen (Ut), aged 73. At the age of 34, Gerrit married Gerrigje Visee, aged 23, on Sunday 2 November 1806 in Amerongen (Ut), after their intention to marry had been registered on Friday 10 October 1806 in Amerongen (Ut). Gerrigje was born in Amerongen (Ut), daughter of Jan Cornelisse Visee and Willemijntje Blankestijn. She was baptised on Sunday 12 January 1783 in Amerongen (Ut). Gerrigje died on Monday 4 February 1850 in Amerongen (Ut), aged 67.
Children of Gerrit and Gerrigje:
1 Bart Bos, born on Saturday 15 August 1807 in Amerongen (Ut). Follow 89.
2 Jan Bos, born on Tuesday 13 February 1810 in Amerongen (Ut). Follow 90.
3 Willemijntje Bos, born on Friday 25 December 1812 in Amerongen (Ut). Willemijntje died on Wednesday 12 February 1817 in Amerongen (Ut), aged 4.
4 Antonia (Teuntje) Bos, born on Friday 8 March 1816 in Amerongen (Ut). Follow 91.
5 Gerrit Bos, born on Friday 12 March 1819 in Amerongen (Ut). Follow 92.
6 Stoffel Bos, born on Monday 9 September 1822 in Amerongen (Ut). Follow 93.
switzerland_location_map.jpg
3 Switzerland_location_map
65 Jannetje Bos was born in Amerongen (Ut), daughter of Herbert (Bert -Bart) Bos (see 52) and Anthonia (Teuntje) van Beek. She was baptised on Sunday 10 July 1774 in Amerongen (Ut). Jannetje died on Thursday 16 March 1848 in Amerongen (Ut), aged 73. At the age of 36, Jannetje married Johannes Jacob Demuth (img. 3), aged 40, on Sunday 12 May 1811 in Amerongen (Ut), after their intention to marry had been registered on Friday 26 April 1811 in Amerongen (Ut). Johannes was born on Wednesday 6 March 1771 in Wil, Zwitserland. Johannes died on Monday 6 December 1847 in Rhenen (Ut), aged 76. Johannes was widower of Maria Dirkse van de Scheur (1771-1810), whom he married on Sunday 14 September 1794 in Rhenen (Ut).
Occupation:
Kleermaker. Tailor, fashioner. (Hij was kleermaker in het leger van Willem V.)
Notitie-Notice:
Naam komt ook voor als: Demoet/Demoed.
Geboorteplaats van Johannes Jacob:
Wil (Zürich), gemeente en plaats in het Zwitserse kanton Zürich.
Er wordt ook een plaats als Hüntwangen vermeld, deze ligt ten westen van Wil, maar dat Johannes Jacob uit Zwitserland kwam staat wel vast.
Name also appears as:. Demoet / Demoed
Birthplace of Johannes Jacob:
Wil (Zurich), municipality in the canton of Zurich.
A place like Hüntwangen is also mentioned, this is west of Wil.
But for sure Johannes Jacob came from Switzerland.
Child of Jannetje from an unknown relationship:
1 Heiltje Bos, born in Veenendaal (Ut). Follow 94.
66 Herbertus Bos was born in Amerongen (Ut), son of Herbert (Bert -Bart) Bos (see 52) and Anthonia (Teuntje) van Beek. He was baptised on Sunday 17 March 1782 in Amerongen (Ut). Herbertus died on Monday 22 May 1854 in Doorn (Ut), aged 72. At the age of 53, Herbertus married Harmijntje Visee, aged 42, on Saturday 1 August 1835 in Amerongen (Ut). Harmijntje was born in Amerongen (Ut), daughter of Jan Cornelisse Visee and Willemijntje Blankestijn. She was baptised on Thursday 28 February 1793 in Amerongen (Ut). Harmijntje died on Tuesday 28 February 1854 in Doorn (Ut), aged 61. Harmijntje was widow of Jan Willem van Remmerden (1776-1834), whom she married on Friday 24 July 1818 in Amerongen (Ut).
67 Pieter Bos, son of Herbert (Bert -Bart) Bos (see 52) and Anthonia (Teuntje) van Beek. He was baptised on Sunday 9 December 1787 in Amerongen (Ut). Pieter died on Saturday 24 December 1864 in Amerongen (Ut), aged 77.
Occupation:
Dagloner. Day laborer.
At the age of 22, Pieter married Petronella Bartha van Leeuwen, aged 20, on Wednesday 2 May 1810 in Amerongen (Ut), after their intention to marry had been registered on Friday 20 April 1810 in Amerongen (Ut). Petronella was born on Thursday 22 October 1789 in Amsterdam (Nh), daughter of Pieter van Leeuwen and Gerritje Mulder. She was baptised on Sunday 25 October 1789 in Amsterdam (Nh). Petronella died on Sunday 14 March 1858 in Amerongen (Ut), aged 68.
Notitie doop-Notice baptism:
(Oude Kerk)
Notitie-Notice:
Vader van Pieternella: Pieter van Leeuwen is geboren in Leiden.
Notitie bij Pieter: Gref.Weduwnaar van: Neeltje Paardeheer.
Pieter:
(1) trouwde met Neeltje Paardeheer.
Neeltje Paardeheer is geboren omstreeks 1740 in Amsterdam (Nh), dochter van Johannes Wessel Paerdeheer en Neeltje Kiel.
Neeltje is overleden in Amsterdam (Nh), ongeveer 47 jaar oud.
Zij is begraven op zaterdag 8 december 1787 in Amsterdam (Nh) [bron: Begraafplaats Zuider kerk.].
Adres:
Amstelkerkstraat tussen de Spiegel en Vijzelstraat., Amsterdam (Nh)
(2) trouwde in 1788 in Amsterdam met Gerritje Mulder, 32 jaar oud, nadat zij op dezelfde datum in Amsterdam in ondertrouw zijn gegaan.
Gerritje is geboren in 1756 in Elburg, dochter van Hendrik Mulder en Bartje Horst. Zij is gedoopt op donderdag 30 september 1756 in Elburg.
Notitie bij Gerritje: Gedoopt NH Kerk te Elburg.
Gereformeerd Weduwe van Hermanus Mulder.

Father of Pieternella: Pieter van Leeuwen was born in Leiden.
Note to Pieter: Gref.Weduwnaar of: Neeltje Paardeheer.
Pieter:
(1) married Neeltje Paardeheer.
Neeltje Paardeheer was born around 1740 in Amsterdam (Nh), daughter of Johannes Wessel Paerdeheer and Neeltje Kiel.
Neeltje died in Amsterdam (Nh), about 47 years old.
She was buried on Saturday December 8, 1787 in Amsterdam (Nh) [source: Zuider Kerk Cemetery].
Address:
Amstelkerkstraat between the Spiegel and Vijzelstraat., Amsterdam (Nh)
(2) married in 1788 in Amsterdam to Gerritje Mulder, aged 32, after having given notice on the same date in Amsterdam.
Gerritje was born in 1756 in Elburg, daughter of Hendrik Mulder and Bartje Horst. She was baptized on Thursday September the 30.th 1756 in Elburg.
Note to Gerritje: Baptized NH Church in Elburg.
Reformed Widow of Hermanus Mulder.
  [source: Gem.Archief te Amsterdam.]
Children of Pieter and Petronella:
1 Petronella Bos, born on Thursday 29 August 1811 in Amerongen (Ut). Follow 95.
2 Gerrigje Bos, born on Thursday 8 April 1813 in Amerongen (Ut). Gerrigje died on Wednesday 27 April 1814 in Amerongen (Ut), aged 1.
3 Herbertus Bos, born on Thursday 25 August 1814 in Amerongen (Ut). Herbertus died on Thursday 5 October 1815 in Amerongen (Ut), aged 1.
4 Gerrit Bos, born on Saturday 22 June 1816 in Amerongen (Ut). Gerrit died on Monday 1 July 1816 in Amerongen (Ut), aged 9 days.
Mentioned:
Een van een tweeling. One of twins
5 Herbertus Bos, born on Saturday 22 June 1816 in Amerongen (Ut). Herbertus died on Thursday 8 August 1816 in Amerongen (Ut), aged 1 month.
Mentioned:
Een van een tweeling. One of twins
6 Herbertus Bos, born on Tuesday 7 October 1817 in Amerongen (Ut). Follow 96.
7 Gerritje Bos, born on Wednesday 12 January 1820 in Amerongen (Ut). Gerritje died on Monday 15 April 1822 in Amerongen (Ut), aged 2.
8 Hendrikus Bos, born on Saturday 17 February 1821 in Amerongen (Ut). Hendrikus died on Monday 19 March 1821 in Amerongen (Ut), aged 1 month.
9 Jan Beijers Bos, born on Thursday 18 July 1822 in Amerongen (Ut). Jan died on Wednesday 13 January 1836 in Amerongen (Ut), aged 13.
10 Teuntje Bos, born on Tuesday 4 October 1825 in Amerongen (Ut). Follow 97.
11 Gerritje Bos, born on Saturday 25 October 1828 in Amerongen (Ut). Gerritje died on Wednesday 5 November 1828 in Amerongen (Ut), aged 11 days.
12 Gerritje Bos, born on Monday 15 February 1830 in Amerongen (Ut). Gerritje died on Friday 4 November 1831 in Amerongen (Ut), aged 1.
13 Hendrikus Johannes Bos, born on Tuesday 19 April 1831 in Amerongen (Ut). Hendrikus died on Thursday 4 April 1833 in Amerongen (Ut), aged 1.
68 Steven Bos, son of Pieter Bos (see 54) and Antonia van Eck. He was baptised on Saturday 29 January 1763 in Amerongen (Ut). Steven died on Sunday 17 January 1841 in Amerongen (Ut), aged 77.
Occupation:
Tabaksplanter.Tobacco farmer.
Overlijden-Decease:
Steven overleed twee dagen na zijn huwelijk met Cornelia Luka.
Steven died two days after his marriage with Cornelia Luka.
(1) At the age of 30, Steven married Dirckjen (Doekje) van den Berg, aged 33, on Sunday 1 December 1793 in Rhenen (Ut), after their intention to marry had been registered on Friday 15 November 1793 in Rhenen (Ut). Doekje is a daughter of Jan Aartsen van den Bergh and Wulfjen Barten van Veenendaal. She was baptised on Sunday 6 April 1760 in Rhenen (Ut). Doekje died on Thursday 23 November 1837 in Amerongen (Ut), aged 77.
(2) At the age of 77, Steven married Cornelia Luka van Koetsveld, aged 30, on Friday 15 January 1841 in Amerongen (Ut). Cornelia was born on Thursday 1 November 1810 in Eck en Wiel (Gld), daughter of Theunis van Koetsveld and Elisabeth Hasselman.
Children of Steven and Doekje:
1 Antonie Stevensz (Anton) Bos, baptised on Sunday 1 June 1794 in Amerongen (Ut). Follow 98.
2 Wulfje Bos, born in Amerongen (Ut). Follow 99.
3 Helena Bos. She was baptised on Sunday 2 December 1798 in Amerongen (Ut). Helena died before 1801 in Amerongen (Ut), aged less than 3.
4 Helena Bos. She was baptised on Sunday 21 June 1801 in Amerongen (Ut). Helena died before 1807 in Amerongen (Ut), aged less than 6.
5 Jan Stevensz Bos, baptised on Sunday 21 June 1801 in Amerongen (Ut). Follow 100.
6 Pieter Bos, baptised on Friday 11 November 1803 in Amerongen (Ut). Follow 101.
7 Helena Bos, baptised on Sunday 10 May 1807 in Amerongen (Ut). Follow 102.
Child of Steven and Cornelia:
8 Elisabeth Bos, born on Monday 28 December 1840 in Amerongen (Ut). Follow 103.
69 Gijsbert Bos was born on Saturday 21 April 1764 in Bolsward (Fr), son of Cornelis Bos (see 55) and Johanna (Anna) van Ringen. He was baptised on Thursday 26 April 1764 in Bolsward (Fr). Gijsbert died on Monday 13 July 1829 in Amerongen (Ut), aged 65.
Occupation:
Tabaksplanter.Tobacco farmer. (eigenaar huis no. 190 in Elst-Amerongen (Ut))
At the age of 28, Gijsbert married Hendrica Wilhelmina (Hendrina) van den Berg, aged 27, on Sunday 12 August 1792 in Rhenen (Ut), after their intention to marry had been registered on Friday 20 July 1792 in Rhenen (Ut). Hendrina is a daughter of Jan Aartsen van den Bergh and Wulfjen Barten van Veenendaal. She was baptised on Sunday 24 March 1765 in Elst (Ut). Hendrina died on Friday 24 November 1848 in Amerongen (Ut), aged 83.
Occupation:
spinster, tabaksplantster
Children of Gijsbert and Hendrina:
1 Wulfje Bos, born in Amerongen (Ut). She was baptised on Sunday 21 October 1792 in Amerongen (Ut).
2 Cornelis Bos, born in Amerongen (Ut). He was baptised on Sunday 13 April 1794 in Amerongen (Ut). Cornelis died before 1804 in Amerongen (Ut), aged less than 10.
3 Cornelia Johanna Bos, born in Amerongen (Ut). Follow 104.
4 Jan Pieterse Bos, born in Amerongen (Ut). Follow 105.
5 Andries Bos, born in Amerongen (Ut). Follow 106.
6 Alida Wilhelmina Bos, born in Amerongen (Ut). Follow 107.
7 Cornelis Bos, born in Amerongen (Ut). Follow 108.
70 Catharina Bos was born in Amerongen (Ut), daughter of Cornelis Bos (see 55) and Johanna (Anna) van Ringen. She was baptised on Sunday 19 April 1772 in Amerongen (Ut). Catharina died on Tuesday 30 December 1817 in Utrecht, aged 45.
Address:
op ’t St. Janskerkhof, Utrecht (De tweelingzussen Wilhelmina en Catharina woonden in Utrecht in de nabijheid van elkaar in Wijk C. De Korte Viesteeg heet nu Jacobsstraat (op de hoeken zitten nu De Bijenkorf en C&A).))
Mentioned:
Een van een tweeling. One of twins
At the age of 25, Catharina married Gerrit van Amerongen, aged 31, on Thursday 16 November 1797 in Utrecht [source: Jacobikerk, door ds. A. Kok]. Gerrit was born in Utrecht, son of Willem van Amerongen and Anna van den Brink. He was baptised on Saturday 4 October 1766 in Utrecht [source: Domkerk]. Gerrit died on Tuesday 8 June 1841 in Utrecht, aged 74. Gerrit married Caatje Karels (born ±1779) on Wednesday 12 May 1819 in Utrecht.
Address:
buijten de Wittevrouwpoort (1797), Utrecht (Het gezin vertrok op 11 november 1802 naar De Bilt. Op 1 december 1817 keerden zij terug naar Utrecht: Koestraat, Wijk C, nr. 198.)
Occupation:
Wagenmaker.
Children of Catharina and Gerrit:
1 Anna Cornelia van Amerongen, born in Utrecht. Follow 109.
2 Willem Cornelis van Amerongen, born in Utrecht. He was baptised on Wednesday 6 August 1800 in Utrecht [source: Domkerk]. Willem died in Utrecht.
3 Willem Andries van Amerongen, born on Monday 12 September 1803 in De Bilt (Ut). He was baptised on Sunday 18 September 1803 in De Bilt (Ut).
4 Gerrit van Amerongen, born on Wednesday 19 February 1806 in De Bilt (Ut). He was baptised on Sunday 9 March 1806 in De Bilt (Ut).
5 Cornelis Willem van Amerongen, born in Utrecht. He was baptised on Sunday 19 February 1809 in Utrecht. Cornelis died on Wednesday 4 March 1840 in Utrecht, aged 31. Cornelis was unmarried.
Address:
Jufferstraat, Utrecht
6 Jacomina van Amerongen, born on Sunday 7 July 1811 in De Bilt (Ut). She was baptised on Sunday 28 July 1811 in De Bilt (Ut). Jacomina died on Sunday 8 March 1812 in De Bilt (Ut), aged 8 months.
71 Wilhelmina Bos was born in Amerongen (Ut), daughter of Cornelis Bos (see 55) and Johanna (Anna) van Ringen. She was baptised on Sunday 19 April 1772 in Amerongen (Ut). Wilhelmina died on Tuesday 26 May 1835 in Utrecht, aged 63.
Occupation:
kroeghoudster, winkelierster
Mentioned:
Een van een tweeling. One of twins
At the age of 35, Wilhelmina married Willem de Broer, aged 28, on Thursday 7 May 1807 in Utrecht [source: Nicolaikerk, door ds. W. L. Voorduin.]. Willem was born in Utrecht, son of Martinus de Broer and Willemina Baars. He was baptised on Sunday 1 November 1778 in Utrecht [source: Jacobikerk]. Willem died on Friday 30 April 1824 in Utrecht, aged 45.
Occupation:
Timmerman. Carpenter.
Historie-History:
Bij het overlijden van Willem in 1824 erfde Wilhelmina een groot aantal huizen. In het kadaster van 1832 wordt vermeld dat Willem de Broer eigenaar is van pand en perceel (Sectie C Marie Plaats 724) Korte Viestraat, Wijk C, nr. 194. Bij overlijden in 1835 woonde Wilhelmina in hare woning aan de Nieuwegracht wijk H nr. 685 . Zij liet vaste goederen en kind na.
Child of Wilhelmina and Willem:
1 Martinus Hendricus de Broer, born in Utrecht. He was baptised on Sunday 27 March 1808 in Utrecht [source: Catharijnekerk]. Martinus died on Wednesday 15 July 1835 in Utrecht, aged 27. Martinus was unmarried.
Address:
Nieuwegracht wijk H nr. 685., Utrecht
Occupation:
schrijnwerker, timmerman.joiner, carpenter
72 Jan van Vulpen was born in Driebergen (Ut), son of Paulus van Vulpen (see 56) and Henriette Sabrier. He was baptised on Sunday 20 September 1767 in Driebergen (Ut). Jan died on Wednesday 22 January 1840 in Driebergen (Ut), aged 72.
(1) At the age of 26, Jan married Evertje van’t Hoenderdaal, aged 26, on Sunday 18 May 1794 in Driebergen (Ut), after their intention to marry had been registered on Friday 2 May 1794 in Driebergen (Ut). Evertje was born in Driebergen (Ut), daughter of Jan van’t Hoenderdaal and Aaltje Methorst. She was baptised on Sunday 29 November 1767 in Driebergen (Ut). Evertje died on Wednesday 9 October 1811 in Driebergen (Ut), aged 43.
(2) At the age of 51, Jan married Trijntje Petersen van Breenen, aged about 43, on Saturday 16 January 1819 in Driebergen (Ut). Trijntje was born around 1776 in Barneveld (Gld), daughter of Melis Peterse van Breenen and Niesje Willans. Trijntje died on Friday 22 February 1850 in Driebergen (Ut), aged about 74. Trijntje was widow of Jacob Bakkenes (±1779-1813), whom she married in 1797 in Driebergen (Ut).
Children of Jan and Evertje:
1 Henrietta van Vulpen, born in Driebergen (Ut). She was baptised on Sunday 1 February 1795 in Driebergen (Ut).
2 Jan van Vulpen, born in Driebergen (Ut). Follow 110.
3 Aaltje van Vulpen, born in Driebergen (Ut). She was baptised on Sunday 23 June 1799 in Driebergen (Ut).
4 Paulus van Vulpen, born in Driebergen (Ut). He was baptised on Sunday 19 July 1801 in Driebergen (Ut). Paulus died before January 1810 in Driebergen (Ut), aged less than 8.
5 Paulus van Vulpen, born on Tuesday 9 January 1810 in Driebergen (Ut). Follow 111.
Child of Jan and Trijntje:
6 Maria Catharina van Vulpen, born on Sunday 14 March 1819 in Driebergen (Ut). Follow 112.
73 Lammert Mandersloot was born in 1775 in Nederlangbroek (Ut), son of Aart Mandersloot and Cornelia (Neeltje) Vos (see 57). Lammert died on Wednesday 12 April 1837 in Rhenen (Ut), aged 61 or 62. At the age of 25 or 26, Lammert married Jannigje van Woudenberg on Sunday 11 January 1801 in Overlangbroek (Ut). Jannigje was born in Darthuizen, Leersum (Ut).
Children of Lammert and Jannigje:
1 Cornelia Mandersloot, born in Overlangbroek (Ut). Follow 113.
2 Aart Mandersloot, born in 1803 in Rhenen (Ut). Follow 114.
3 Jacobus Mandersloot, born in Overlangbroek (Ut). He was baptised on Sunday 15 July 1804 in Overlangbroek (Ut). Jacobus died before 1809 in Overlangbroek (Ut), aged less than 5.
4 Ariaantje Mandersloot, born in Overlangbroek (Ut). She was baptised on Sunday 15 September 1805 in Overlangbroek (Ut).
5 Jacoba Mandersloot, born in Overlangbroek (Ut). She was baptised on Sunday 27 March 1808 in Overlangbroek (Ut).
6 Jacobus Mandersloot, born in Overlangbroek (Ut). Follow 115.
7 Jan Mandersloot, born in Overlangbroek (Ut). He was baptised on Sunday 4 April 1813 in Overlangbroek (Ut).
74 Roelof Mandersloot was born on Friday 21 February 1777 in Langbroek (Ut), son of Aart Mandersloot and Cornelia (Neeltje) Vos (see 57). He was baptised on Sunday 23 February 1777 in Overlangbroek (Ut). Roelof died on Monday 6 December 1841 in Langbroek (Ut), aged 64. At the age of 26, Roelof married Maria Sloeserweij, aged 24, on Sunday 30 October 1803 in Doorn (Ut). Maria was born in Doorn (Ut), daughter of Gerrit Egbertze Sloeserweij and Hendrika Lodder. She was baptised on Sunday 24 January 1779 in Doorn (Ut). Maria died on Wednesday 14 March 1855 in Langbroek (Ut), aged 76.
Children of Roelof and Maria:
1 Cornelia Mandersloot, born in Overlangbroek (Ut). Follow 116.
2 Hendrikje Mandersloot, born in 1805 in Langbroek (Ut). Follow 117.
3 Aartje (Aartie) Mandersloot, born in Langbroek (Ut). Follow 118.
4 Gerrit Mandersloot, born in Overlangbroek (Ut). Follow 119.
5 Grietje Mandersloot, born in Overlangbroek (Ut). She was baptised on Sunday 7 October 1810 in Overlangbroek (Ut). Grietje died on Sunday 13 September 1812 in Langbroek (Ut), aged 1.
6 Maria Mandersloot, born on Saturday 15 May 1819 in Langbroek (Ut). Maria died on Monday 14 March 1825 in Langbroek (Ut), aged 5.
Mentioned:
Een van een tweeling. One of twins
7 Roelof Mandersloot, born on Saturday 15 May 1819 in Langbroek (Ut).
Mentioned:
Een van een tweeling. One of twins
75 Jan Mandersloot was born on Friday 16 July 1779 in Overlangbroek (Ut), son of Aart Mandersloot and Cornelia (Neeltje) Vos (see 57). He was baptised on Sunday 18 July 1779 in Overlangbroek (Ut). Jan died on Saturday 31 December 1836 in Langbroek (Ut), aged 57. At the age of 20, Jan married Antje van Veenendaal, aged 25 or 26, on Thursday 17 April 1800 in Overlangbroek (Ut). Antje was born in 1774 in Leersum (Ut), daughter of Jan van Veenendaal and Elizabeth Veenhof. Antje died on Thursday 23 December 1852 in Langbroek (Ut), aged 77 or 78.
Children of Jan and Antje:
1 Jan Mandersloot, born in Amerongen (Ut). Follow 120.
2 Cornelia Mandersloot, born on Sunday 14 December 1806 in Amerongen (Ut). She was baptised on Sunday 21 December 1806 in Amerongen (Ut). Cornelia died on Monday 3 February 1851 in Langbroek (Ut), aged 44.
3 Elisabeth Mandersloot, born on Sunday 27 August 1809 in Langbroek (Ut). Follow 121.
4 Aartje Mandersloot, born on Sunday 7 February 1813 in Langbroek (Ut).
5 Hendrik Mandersloot, born on Saturday 25 November 1815 in Langbroek (Ut).
6 Grietje Mandersloot, born on Tuesday 27 April 1819 in Langbroek (Ut).
76 Jacob Mandersloot was born on Saturday 21 September 1782 in Overlangbroek (Ut), son of Aart Mandersloot and Cornelia (Neeltje) Vos (see 57). He was baptised on Sunday 22 September 1782 in Overlangbroek (Ut). Jacob died on Sunday 25 October 1840 in Utrecht, aged 58.
(1) At the age of 19, Jacob married Hendrika van Es, aged about 26, on Sunday 9 May 1802 in Overlangbroek (Ut). Hendrika was born around 1776 in Doorn (Ut), daughter of Gerrit Janz. van Nes (Es) and Gijsbertje Kassen. Hendrika died on Thursday 26 September 1816 in Langbroek (Ut), aged about 40.
(2) At the age of 34, Jacob married Geertruida (Geertrui) van Doorn, aged 20, on Sunday 8 June 1817 in Langbroek (Ut). Geertrui was born in Nederlangbroek (Ut), daughter of Antonie van Doorn and Jacoba Buijs. She was baptised on Sunday 18 September 1796 in Nederlangbroek (Ut). Geertrui died on Friday 17 May 1850 in Utrecht, aged 53.
Children of Jacob and Hendrika:
1 Gijsbertje Mandersloot, born in Doorn (Ut). Follow 122.
2 Aart Mandersloot, born in Doorn (Ut). Follow 123.
3 Gergje Mandersloot, born in Wijk bij Duurstede (Ut). She was baptised on Sunday 25 May 1806 in Wijk bij Duurstede (Ut).
4 Willem Mandersloot, born in Wijk bij Duurstede (Ut). He was baptised on Sunday 23 September 1810 in Wijk bij Duurstede (Ut).
5 N.N. Mandersloot, stillborn son, born on Thursday 16 March 1815 in Langbroek (Ut).
6 Hendrikus Mandersloot, born on Monday 23 September 1816 in Langbroek (Ut).
Children of Jacob and Geertrui:
7 Antoni Mandersloot, born on Wednesday 13 January 1819 in Langbroek (Ut).
8 Jacoba Mandersloot, born on Tuesday 6 June 1820 in Langbroek (Ut).
9 Cornelia Mandersloot, born on Friday 8 June 1821 in Langbroek (Ut).
10 Adriana Mandersloot, born on Monday 2 February 1824 in Langbroek (Ut). Follow 124.
11 Gerritje Mandersloot, born on Friday 28 April 1826 in Wijk bij Duurstede (Ut).
77 Grietje Mandersloot was born in Nederlangbroek (Ut), daughter of Aart Mandersloot and Cornelia (Neeltje) Vos (see 57). She was baptised on Tuesday 1 January 1788 in Nederlangbroek (Ut). Grietje died on Friday 12 June 1857 in Amerongen (Ut), aged 69. Grietje married Jakobus van Dijk. Jakobus was born in Amerongen (Ut), son of Gijsbert van Dijk and Gerritje Arisse van Ekeris. He was baptised on Sunday 24 March 1782 in Amerongen (Ut). Jakobus died on Friday 23 January 1863 in Amerongen (Ut), aged 80.
Children of Grietje and Jakobus:
1 Aart van Dijk, born on Tuesday 3 November 1807 in Amerongen (Ut). Follow 125.
2 Gijsbert van Dijk, born on Wednesday 26 December 1810 in Amerongen (Ut). Follow 126.
3 Brand van Dijk, born on Wednesday 9 March 1814 in Amerongen (Ut). Follow 127.
4 Cornelis van Dijk, born on Wednesday 18 November 1818 in Amerongen (Ut). Follow 128.
5 Gerrigje van Dijk, born on Sunday 4 November 1821 in Amerongen (Ut). Gerrigje died on Saturday 26 March 1825 in Amerongen (Ut), aged 3.
6 Gerrigje van Dijk, born on Tuesday 8 September 1829 in Amerongen (Ut). Gerrigje died on Sunday 2 May 1852 in Amerongen (Ut), aged 22. Gerrigje was unmarried.
78 Johanna Adriana (Jannigje) van Vulpen was born in Wijk bij Duurstede (Ut), daughter of Evert van Vulpen (see 58) and Cornelia Schakel. She was baptised on Thursday 13 February 1800 in Wijk bij Duurstede (Ut). Jannigje died on Tuesday 23 July 1878 in De Bilt (Ut), aged 78. At the age of 24, Jannigje married Pieter van Eck, aged 26, on Friday 28 January 1825 in Wijk bij Duurstede (Ut). Pieter was born in Werkhoven (Ut), son of Gijsbert van Eck and Magdalena (Maagje) Spruitenburg. He was baptised on Sunday 16 September 1798 in Werkhoven (Ut). Pieter died on Saturday 30 May 1863 in De Bilt (Ut), aged 64.
Children of Jannigje and Pieter:
1 Gijsbert van Eck, born on Sunday 4 December 1825 in Wijk bij Duurstede (Ut). Follow 129.
2 Everharda van Eck, born around 1827 in Wijk bij Duurstede (Ut). Everharda died on Friday 16 May 1828 in Wijk bij Duurstede (Ut), aged about 1.
3 Everardus van Eck, born on Saturday 26 July 1828 in Wijk bij Duurstede (Ut).
4 Evert van Eck, born on Saturday 16 January 1830 in Wijk bij Duurstede (Ut). Evert died on Friday 19 February 1830 in Wijk bij Duurstede (Ut), aged 1 month.
5 Pieter van Eck, born on Monday 3 October 1831 in Wijk bij Duurstede (Ut). Pieter died on Thursday 8 March 1860 in Utrecht, aged 28. Pieter was unmarried.
Wonende-Residing:
De Bilt (Ut)
6 Johanna van Eck, born on Sunday 24 April 1836 in Wijk bij Duurstede (Ut). Follow 130.
7 Annigje (Anna) van Eck, born on Saturday 28 March 1840 in Wijk bij Duurstede (Ut). Anna died on Monday 30 March 1840 in Wijk bij Duurstede (Ut), aged 2 days.
8 Annigje (Anna) van Eck, born on Monday 3 May 1841 in Wijk bij Duurstede (Ut).
79 Cornelis Jansz van Vulpen, son of Jan Cornelisz van Vulpen (see 60) and Beatrix Gijsbertsdr van Spijckhorst. He was baptised on Thursday 22 January 1688 in Doorn (Ut). Cornelis died around 1758 in Doorn (Ut), aged about 70.
(1) At about the age of 25, Cornelis married Geertje Faessen, aged about 21, around 1713 in Doorn (Ut). Geertje was born around 1692 in Doorn (Ut). Geertje died before Wednesday 20 August 1732 in Doorn (Ut), aged less than 40.
(2) At the age of 46, Cornelis married Metje Tijsse Ederveen, aged about 28, on Friday 20 August 1734 in Doorn (Ut). Metje was born around 1706 in Doorn (Ut), daughter of Tijs Andriesz Ederveen and Huijbertje Jans van Ginkel.
Children of Cornelis and Geertje:
1 Beatris van Vulpen, born in Doorn (Ut). She was baptised on Wednesday 7 February 1714 in Doorn (Ut).
2 Maria van Velpen (Vulpen), born in Doorn (Ut). Follow 131.
Children of Cornelis and Metje:
3 Jan Cornelisz van Vulpen, baptised on Sunday 16 January 1735 in Doorn (Ut). Follow 132.
4 Thijs Cornelis van Vulpen, born in Doorn (Ut). Follow 133.
80 Beatrix Jansdr van Vulpen was born in Doorn (Ut), daughter of Jan Cornelisz van Vulpen (see 60) and Beatrix Gijsbertsdr van Spijckhorst. She was baptised on Sunday 26 July 1693 in Doorn (Ut).
Wonende-Residing:
Achterberg, gem. Rhenen.
At the age of 21, Beatrix married Dirck Woutersen on Sunday 21 October 1714 in Rhenen (Ut), after their intention to marry had been registered on Saturday 6 October 1714 in Rhenen (Ut). Dirck was born in Achterberg, Rhenen (Ut).
Children of Beatrix and Dirck:
1 Ariaantje Woutersen, born in Achterberg, Rhenen (Ut). She was baptised on Sunday 4 August 1715 in Rhenen (Ut).
2 Beatrix Woutersen, born in Achterberg, Rhenen (Ut). She was baptised on Sunday 1 November 1722 in Rhenen (Ut).
3 Elizabeth Woutersen, born in Achterberg, Rhenen (Ut). She was baptised on Thursday 22 November 1725 in Rhenen (Ut).
81 Hendrik van Ginkel, son of Evert van Ginkel (see 61) and Hendrijntje Johannesdr van Ree. He was baptised on Sunday 22 October 1780 in Amerongen (Ut). Hendrik died on Monday 17 April 1854 in Renswoude (Ut), aged 73. At the age of 33, Hendrik married Jacoba Geurtsen van Manen, aged 34, on Monday 1 November 1813 in Renswoude (Ut). Jacoba is a daughter of Evert Geurtsen van Manen and Willemijntje Barten. She was baptised on Friday 2 April 1779 in Renswoude (Ut). Jacoba died on Wednesday 22 April 1863 in Renswoude (Ut), aged 84.
Child of Hendrik and Jacoba:
1 Evert van Ginkel, born on Tuesday 20 August 1816 in Renswoude (Ut). Follow 134.
82 Gerritje van Ginkel, daughter of Evert van Ginkel (see 61) and Hendrijntje Johannesdr van Ree. She was baptised on Sunday 29 November 1795 in Renswoude (Ut). Gerritje died on Wednesday 25 February 1880 in Renswoude (Ut), aged 84. At the age of 29, Gerritje married Jan van den Dikkenberg, aged 26, on Saturday 8 October 1825 in Renswoude (Ut). Jan is a son of Geurt Gerritse van den Dikkenberg and Neeltje Tijssen. He was baptised on Sunday 20 January 1799 in Renswoude (Ut). Jan died on Monday 1 March 1880 in Renswoude (Ut), aged 81.
Children of Gerritje and Jan:
1 Neeltje van den Dikkenberg, born on Sunday 19 March 1826 in Renswoude (Ut). Neeltje died on Thursday 2 June 1836 in Renswoude (Ut), aged 10.
2 Hendereintje van den Dikkenberg, born on Thursday 21 February 1828 in Renswoude (Ut). Follow 135.
3 Evert van den Dikkenberg, born on Monday 29 March 1830 in Renswoude (Ut). Follow 136.
4 Teunis van den Dikkenberg, born on Tuesday 17 July 1832 in Renswoude (Ut). Follow 137.
5 Jannetje van den Dikkenberg, born on Wednesday 27 August 1834 in Renswoude (Ut). Follow 138.
6 Neeltje van den Dikkenberg, born on Tuesday 10 January 1837 in Renswoude (Ut). Neeltje died on Thursday 31 January 1839 in Renswoude (Ut), aged 2.
7 Jacobje van den Dikkenberg, born on Sunday 30 December 1838 in Renswoude (Ut). Jacobje died on Monday 15 May 1854 in Renswoude (Ut), aged 15.
83 Teunis van Ginkel, son of Evert van Ginkel (see 61) and Hendrijntje Johannesdr van Ree. He was baptised on Sunday 17 December 1797 in Renswoude (Ut). Teunis died on Thursday 17 May 1832 in Leersum (Ut), aged 34. At the age of 25, Teunis married Martje van Hoevelaken, aged 21, on Saturday 21 December 1822 in Ede (Gld). Martje is a daughter of Wulf van Hoevelaken and Hendrikje van Ginkel. She was baptised on Sunday 26 July 1801 in Lunteren (Gld). Martje died on Monday 14 January 1839 in Renswoude (Ut), aged 37.
Mentioned:
Ook vemeld als: Martje van Hoevelaak, Maartje van Hoevelkaen, Aartje van Hoevelaken.
Children of Teunis and Martje:
1 Henderijntje van Ginkel, born on Sunday 25 May 1823 in Renswoude (Ut). Henderijntje died on Monday 27 September 1824 in Renswoude (Ut), aged 1.
2 Hendrikje (Hendrikje) van Ginkel, born on Tuesday 9 November 1824 in Renswoude (Ut). Follow 139.
3 Hendrijntje van Ginkel, born on Sunday 10 December 1826 in Renswoude (Ut). Hendrijntje died on Tuesday 19 June 1849 in Renswoude (Ut), aged 22. Hendrijntje was unmarried.
4 Evert van Ginkel, born on Tuesday 1 September 1829 in Renswoude (Ut). Follow 140.
5 Willemina van Ginkel, born on Wednesday 1 February 1832 in Renswoude (Ut). Willemina died on Friday 13 March 1840 in Renswoude (Ut), aged 8.
84 Johannes (Hannes) van Ginkel, son of Evert van Ginkel (see 61) and Hendrijntje Johannesdr van Ree. He was baptised on Sunday 17 June 1804 in Renswoude (Ut). Hannes died on Friday 17 May 1839 in Renswoude (Ut), aged 34.
Occupation:
Metselaar. Bricklayer or Mason
At the age of 25, Hannes married Geertrui van der Poel, aged 22, on Saturday 14 November 1829 in Ede (Gld). Geertrui is a daughter of Claas van der Poel and Cornelia de Kleuver. She was baptised on Sunday 11 October 1807 in Veenendaal (Ut). Geertrui died on Monday 18 February 1889 in Ede (Gld), aged 81.
Child of Hannes and Geertrui:
1 Evert van Ginkel, born on Wednesday 27 October 1830 in Veenendaal (Ut). Follow 141.
85 Pieternella Bos was born in Amerongen (Ut), daughter of Theunis Petersen (Teunis) Bos (see 62) and Gijsbertje van Ree. She was baptised on Sunday 9 November 1788 in Amerongen (Ut). Pieternella died on Wednesday 8 December 1830 in Amerongen (Ut), aged 42.
Notitie naam: Note of namegiving:
Bosch wordt ook vermeld als: Bos.
At the age of 19, Pieternella married Cornelis van den Bovenkamp, aged 22, on Sunday 30 October 1808 in Rhenen (Ut). Cornelis was born in Rhenen (Ut), son of Lauwrens (Louw) van den Bovenkamp and Elisabeth Janse. He was baptised on Sunday 10 September 1786 in Rhenen (Ut). Cornelis died on Sunday 11 March 1860 in Rhenen (Ut), aged 73.
Children of Pieternella and Cornelis:
1 Dirk van de Bovenkamp, baptised on Sunday 23 April 1809 in Rhenen (Ut). Follow 142.
2 Gijsbert van den Bovenkamp, born on Friday 3 April 1812 in Rhenen (Ut). Follow 143.
3 Lauwrens van den Bovenkamp, born on Wednesday 5 October 1814 in Rhenen (Ut). Follow 144.
4 Teunis van den Bovenkamp, born on Thursday 25 January 1816 in Rhenen (Ut). Follow 145.
5 Cornelis van de Bovenkamp, born on Thursday 21 October 1819 in Rhenen (Ut). Follow 146.
6 Elisabeth van den Bovenkamp, born on Sunday 23 March 1823 in Rhenen (Ut). Follow 147.
7 Pieter van den Bovenkamp, born on Tuesday 30 May 1826 in Rhenen (Ut). Pieter died on Saturday 5 May 1827 in Rhenen (Ut), aged 11 months.
8 Pieter van den Bovenkamp, born on Friday 23 May 1828 in Rhenen (Ut). Pieter died on Monday 27 March 1854 in Rhenen (Ut), aged 25. Pieter was unmarried.
9 Jannigje van den Bovenkamp, born on Tuesday 13 October 1829 in Rhenen (Ut). Follow 148.
86 Hendrik Bos was born in Amerongen (Ut), son of Theunis Petersen (Teunis) Bos (see 62) and Gijsbertje van Ree. He was baptised on Sunday 6 December 1795 in Amerongen (Ut). Hendrik died on Sunday 29 May 1842 in Amerongen (Ut), aged 46. At the age of 26, Hendrik married Kuijneira Hillegonda van Viegen, aged 24, on Friday 22 February 1822 in Amerongen (Ut). Kuijneira was born in Amerongen (Ut), daughter of Suffrijn (Saffrein) van Viegen and Gijsbertje (Geesje) Ketel. She was baptised on Monday 26 June 1797 in Amerongen (Ut). Kuijneira died on Thursday 1 July 1841 in Amerongen (Ut), aged 44.
Children of Hendrik and Kuijneira:
1 Suffrijn Bos, born on Thursday 1 January 1824 in Amerongen (Ut).
2 Theunis Bos, born on Saturday 1 October 1825 in Amerongen (Ut).
3 Gijsbert Bosch, born on Saturday 19 April 1828 in Amerongen (Ut). Follow 149.
4 Johanna Bosch, born on Monday 27 September 1830 in Amerongen (Ut). Follow 150.
5 Christina Bos, born on Monday 28 July 1834 in Amerongen (Ut).
6 Petronella Bosch, born on Wednesday 25 October 1837 in Amerongen (Ut).
87 Brand Bos was born in Ede (Gld), son of Kornelis Bos (see 63) and Aletta Bonenzajer. He was baptised on Sunday 16 November 1800 in Ede (Gld). Brand died on Saturday 6 November 1875 in Ede (Gld), aged 74.
Occupation:
Landbouwer
Farmer
At the age of 30, Brand married Gerritje van Ravenhorst, aged 23, on Saturday 12 February 1831 in Renswoude (Ut). Gerritje is a daughter of Willem van Ravenhorst and Willempje van Leusden. She was baptised on Sunday 10 May 1807 in Renswoude (Ut). Gerritje died on Sunday 19 March 1876 in Ede (Gld), aged 68.
Children of Brand and Gerritje:
1 Aletta Bos, born on Monday 22 August 1831 in Renswoude (Ut). Follow 151.
2 Willem Bos, born on Wednesday 26 June 1833 in Ede (Gld). Follow 152.
3 Cornelis Bos, born on Friday 26 June 1835 in Ede (Gld). Cornelis died on Monday 29 June 1835 in Ede (Gld), aged 3 days.
4 Willempje Bos, born on Monday 23 May 1836 in Ede (Gld). Follow 153.
5 Cornelia Bos, born on Tuesday 21 July 1840 in Ede (Gld). Cornelia died on Sunday 25 February 1849 in Ede (Gld), aged 8.
6 Derk Bos, born on Sunday 15 October 1843 in Ede (Gld). Derk died on Monday 1 November 1875 in Ede (Gld), aged 32. Derk was unmarried.
7 Gijsbertje Bos, born on Monday 16 August 1847 in Ede (Gld). Follow 154.
88 Gerritje Bos, daughter of Kornelis Bos (see 63) and Aletta Bonenzajer. She was baptised on Sunday 3 June 1804 in Renswoude (Ut). Gerritje died on Saturday 29 September 1860 in Amerongen (Ut), aged 56. At the age of 27, Gerritje married Hendrik Jan van der Lit, aged 24, on Friday 30 September 1831 in Amerongen (Ut). Hendrik is a son of Pieter van der Lit and Dirkje Jansen Maartenszen. He was baptised on Sunday 12 October 1806 in Utrecht. Hendrik died on Wednesday 30 May 1877 in Amerongen (Ut), aged 70. Hendrik was widower of Hendrika van der Meiden (1809-1830), whom he married on Friday 13 March 1829 in Amerongen (Ut).
Children of Gerritje and Hendrik:
1 N.N. van der Lit, stillborn son, born on Sunday 20 May 1832 in Amerongen (Ut).
2 Cornelis van der Lit, born on Wednesday 25 February 1835 in Amerongen (Ut). Cornelis died on Thursday 24 May 1917 in Amerongen (Ut), aged 82. Cornelis was unmarried.
3 N.N. van der Lit, stillborn daughter, born on Sunday 11 December 1836 in Amerongen (Ut).
4 Dirk van der Lit, born on Monday 23 April 1838 in Amerongen (Ut). Follow 155.
5 Jannetje van der Lit, born on Tuesday 10 March 1840 in Amerongen (Ut). Follow 156.
6 Gijsbert van der Lit, born on Monday 11 October 1841 in Amerongen (Ut).
7 Aletta van der Lit, born on Tuesday 13 February 1844 in Amerongen (Ut). Aletta died on Thursday 2 January 1845 in Amerongen (Ut), aged 10 months.
8 Frans van der Lit, born on Thursday 29 May 1845 in Amerongen (Ut). Frans died on Thursday 22 February 1866 in Amerongen (Ut), aged 20. Frans was unmarried.
9 N.N. van der Lit, stillborn son, born on Friday 31 March 1848 in Amerongen (Ut).
10 Albert van der Lit, born on Tuesday 28 August 1849 in Amerongen (Ut).
89 Bart Bos was born on Saturday 15 August 1807 in Amerongen (Ut), son of Gerrit Bos (see 64) and Gerrigje Visee. He was baptised on Sunday 23 August 1807 in Amerongen (Ut). Bart died on Sunday 11 December 1892 in Amerongen (Ut), aged 85. At the age of 21, Bart married Adriana van Meerten, aged 30, on Saturday 23 August 1828 in Amerongen (Ut). Adriana is a daughter of Cornelis van Meerten and Maria van Ingen. She was baptised on Sunday 21 January 1798 in Ingen (Gld). Adriana died on Wednesday 20 January 1875 in Amerongen (Ut), aged 76.
Children of Bart and Adriana:
1 Gerrigje Bos, born on Saturday 21 February 1829 in Amerongen (Ut). Follow 157.
2 Cornelis Bos, born on Tuesday 19 April 1831 in Amerongen (Ut). Follow 158.
3 Gerrit Bos, born on Monday 1 June 1835 in Amerongen (Ut). Gerrit died on Saturday 14 May 1859 in Amerongen (Ut), aged 23. Gerrit was unmarried.
4 Hendrik Bos, born on Thursday 21 February 1839 in Amerongen (Ut). Hendrik died on Saturday 7 December 1839 in Amerongen (Ut), aged 9 months.
5 Maria Bos, born on Sunday 2 January 1842 in Amerongen (Ut). Maria died on Thursday 8 September 1842 in Amerongen (Ut), aged 8 months.
90 Jan Bos was born on Tuesday 13 February 1810 in Amerongen (Ut), son of Gerrit Bos (see 64) and Gerrigje Visee. He was baptised on Sunday 18 February 1810 in Amerongen (Ut). Jan died on Saturday 18 January 1868 in Amerongen (Ut), aged 57. At the age of 24, Jan married Willemina van Beek, aged 22, on Friday 17 October 1834 in Amerongen (Ut). Willemina was born on Wednesday 12 February 1812 in Amerongen (Ut), daughter of Gijsbert van Beek and Jenneke van Gelder. Willemina died on Tuesday 13 January 1880 in Amerongen (Ut), aged 67.
Children of Jan and Willemina:
1 Gerrigje Bos, born on Wednesday 3 December 1834 in Amerongen (Ut). Follow 159.
2 Gijsbert Bos, born on Monday 4 January 1836 in Amerongen (Ut). Follow 160.
3 Jannigje Bos, born on Thursday 17 May 1838 in Amerongen (Ut). Jannigje died on Monday 18 March 1839 in Amerongen (Ut), aged 10 months.
4 Jenneke Bos, born on Wednesday 4 September 1839 in Amerongen (Ut). Follow 161.
5 Teuntje Bos, born on Sunday 19 December 1841 in Amerongen (Ut). Follow 162.
6 Gerrit Bos, born on Thursday 25 January 1844 in Amerongen (Ut). Gerrit died on Monday 22 March 1847 in Amerongen (Ut), aged 3.
7 Wilhelmina Bos, born on Friday 17 April 1846 in Amerongen (Ut). Wilhelmina died on Sunday 13 May 1855 in Amerongen (Ut), aged 9.
8 Gerrit Jan Bos, born on Sunday 13 January 1850 in Amerongen (Ut).
9 Frans Bos, born on Saturday 5 July 1851 in Amerongen (Ut). Follow 163.
10 Adriana Maria Bos, born on Sunday 10 December 1854 in Amerongen (Ut). Follow 164.
91 Antonia (Teuntje) Bos was born on Friday 8 March 1816 in Amerongen (Ut), daughter of Gerrit Bos (see 64) and Gerrigje Visee. Teuntje died on Thursday 5 December 1839 in Rhenen (Ut), aged 23. At the age of 22, Teuntje married Gijsbert Drost, aged 24, on Friday 16 November 1838 in Amerongen (Ut). Gijsbert was born on Wednesday 3 August 1814 in Rhenen (Ut), son of Jan Drost and Geurtje Arissen. Gijsbert died on Wednesday 20 April 1887 in Rhenen (Ut), aged 72. Gijsbert married Hendrina Rensen (1806-1889) on Saturday 18 March 1843 in Rhenen (Ut).
Child of Teuntje and Gijsbert:
1 Grietje Drost, born on Saturday 6 October 1838 in Amerongen (Ut). Grietje died on Sunday 14 January 1894 in Rhenen (Ut), aged 55. Grietje was unmarried.
92 Gerrit Bos was born on Friday 12 March 1819 in Amerongen (Ut), son of Gerrit Bos (see 64) and Gerrigje Visee. Gerrit died on Friday 24 September 1880 in Amerongen (Ut), aged 61. At the age of 24, Gerrit married Grietje van den Berg, aged 25, on Friday 26 January 1844 in Amerongen (Ut). Grietje was born on Monday 1 June 1818 in Amerongen (Ut), daughter of Bart van den Berg and Jacobje (Japikje) van Davelaar. Grietje died on Saturday 13 January 1894 in Amerongen (Ut), aged 75.
Children of Gerrit and Grietje:
1 Bartje Bos, born on Thursday 8 August 1844 in Amerongen (Ut). Follow 165.
2 Gerrigje Bos, born on Sunday 21 March 1847 in Amerongen (Ut). Follow 166.
3 Jacoba Bos, born on Wednesday 3 April 1850 in Amerongen (Ut). Follow 167.
4 Gerrit Bos, born on Monday 20 December 1852 in Maurik (Gld). Follow 168.
5 Jannetje Bos, born on Tuesday 19 July 1853 in Amerongen (Ut). Follow 169.
6 Aart Bos, born on Tuesday 30 August 1859 in Rijswijk, Gelderland. Follow 170.
93 Stoffel Bos was born on Monday 9 September 1822 in Amerongen (Ut), son of Gerrit Bos (see 64) and Gerrigje Visee. Stoffel died on Wednesday 30 December 1891 in Amerongen (Ut), aged 69. At the age of 20, Stoffel married Catharina van Veenendaal, aged 21, on Friday 2 June 1843 in Amerongen (Ut). Catharina was born on Thursday 18 April 1822 in Amerongen (Ut), daughter of Hendrik van Veenendaal and Christina van Kooten. Catharina died on Thursday 4 May 1882 in Amerongen (Ut), aged 60.
Children of Stoffel and Catharina:
1 Gerrit Bos, born on Saturday 21 January 1843 in Amerongen (Ut). Gerrit died on Monday 26 October 1846 in Amerongen (Ut), aged 3.
2 Hendrik Bos, born on Saturday 12 April 1845 in Amerongen (Ut). Hendrik died on Friday 28 May 1852 in Amerongen (Ut), aged 7.
3 Gerrigje Bos, born on Friday 26 February 1847 in Amerongen (Ut). Follow 171.
4 Gerrit Bos, born on Tuesday 24 July 1849 in Amerongen (Ut). Gerrit died on Monday 31 May 1852 in Amerongen (Ut), aged 2.
5 Christina Bos, born on Wednesday 16 October 1850 in Amerongen (Ut). Christina died on Sunday 18 January 1852 in Amerongen (Ut), aged 1.
6 Stoffel Bos, born on Wednesday 28 April 1852 in Amerongen (Ut). Stoffel died on Tuesday 3 August 1852 in Amerongen (Ut), aged 3 months.
7 Christina Bos, born on Sunday 22 January 1854 in Amerongen (Ut). Follow 172.
8 Hendrik Bos, born on Thursday 11 September 1856 in Amerongen (Ut). Follow 173.
94 Heiltje Bos was born in Veenendaal (Ut), daughter of Jannetje Bos (see 65). She was baptised on Sunday 17 September 1797 in Veenendaal (Ut). Heiltje died on Thursday 26 June 1879 in Leersum (Ut), aged 81. At the age of 35, Heiltje married Dirk van Reede, aged 34, on Friday 15 March 1833 in Amerongen (Ut). Dirk was born in Amerongen (Ut), son of Gerrit van Reede and Neeltje van der Pest. He was baptised on Tuesday 17 July 1798 in Amerongen (Ut). Dirk died on Tuesday 22 December 1846 in Leersum (Ut), aged 48.
Children of Heiltje and Dirk:
1 Gerrit van Reede, born on Tuesday 13 May 1834 in Leersum (Ut). Gerrit died on Monday 26 January 1835 in Leersum (Ut), aged 8 months.
2 Gerrit van Reede, born on Sunday 4 October 1835 in Leersum (Ut). Follow 174.
3 Jan van Reede, born on Wednesday 4 October 1837 in Leersum (Ut). Follow 175.
4 N.N. van Reede, stillborn son, born on Thursday 26 March 1840 in Leersum (Ut).
95 Petronella Bos was born on Thursday 29 August 1811 in Amerongen (Ut), daughter of Pieter Bos (see 67) and Petronella Bartha van Leeuwen. She was baptised on Sunday 15 September 1811 in Amerongen (Ut). Petronella died on Thursday 25 April 1889 in Amerongen (Ut), aged 77. At the age of 24, Petronella married Sebert van Soest, aged 26, on Friday 22 April 1836 in Amerongen (Ut). Sebert was born on Friday 1 September 1809 in Amerongen (Ut), son of Sijbert van Soest and Maria Hendrikse van Veenendaal. He was baptised on Sunday 17 September 1809 in Amerongen (Ut). Sebert died on Monday 7 October 1895 in Amerongen (Ut), aged 86.
Children of Petronella and Sebert:
1 Sijbertus van Soest, born on Friday 25 November 1836 in Amerongen (Ut). Follow 176.
2 Pieter van Soest, born on Friday 25 January 1839 in Amerongen (Ut). Pieter died on Thursday 31 January 1839 in Amerongen (Ut), aged 6 days.
3 Pieter Herbertus van Soest, born on Wednesday 15 April 1840 in Amerongen (Ut). Follow 177.
4 N.N. van Soest, born on Wednesday 28 September 1842 in Amerongen (Ut). N.N. died on Wednesday 28 September 1842 in Amerongen (Ut), aged less than a day.
5 Maria van Soest, born on Tuesday 16 January 1844 in Amerongen (Ut). Maria died on Wednesday 21 August 1844 in Amerongen (Ut), aged 7 months.
6 Maria van Soest, born on Wednesday 23 July 1845 in Amerongen (Ut). Follow 178.
7 Pieter van Soest, born on Sunday 16 July 1848 in Amerongen (Ut). Follow 179.
8 Hendrikus Jan van Soest, born on Tuesday 26 April 1853 in Amerongen (Ut). Follow 180.
96 Herbertus Bos was born on Tuesday 7 October 1817 in Amerongen (Ut), son of Pieter Bos (see 67) and Petronella Bartha van Leeuwen. Herbertus died on Saturday 29 April 1871 in Amerongen (Ut), aged 53.
Occupation:
Tuinman.Gardener.
At the age of 26, Herbertus married Marijke Metz, aged 23, on Wednesday 7 February 1844 in Amerongen (Ut). Marijke was born on Wednesday 8 November 1820 in Groningen, daughter of Evert Gerhardus Metz and Jantien Conter. Marijke died on Tuesday 24 November 1891 in Amerongen (Ut), aged 71.
Notitie-Notice:
Komt ook voor als "Marijke Habets" of "Marijke Mets".
Children of Herbertus and Marijke:
1 Petronella Bartha Maria Bos, born on Tuesday 21 February 1843 in Groningen. Follow 181.
2 Evert Gerhardus Bos, born on Thursday 30 May 1844 in Amerongen (Ut). Evert died on Saturday 11 November 1922 in Amerongen (Ut), aged 78. Evert was unmarried.
Occupation:
Tabaksplanter.Tobacco farmer.
3 Pieter Bos, born on Saturday 12 September 1846 in Amerongen (Ut). Follow 182.
4 Jan Beijers Bos, born on Sunday 18 November 1849 in Amerongen (Ut). Jan died on Tuesday 2 September 1851 in Amerongen (Ut), aged 1.
5 Janna Hendrika Bos, born on Monday 14 April 1851 in Amerongen (Ut). Janna died on Saturday 10 December 1864 in Amerongen (Ut), aged 13.
6 Teuntje Bos, born on Sunday 5 October 1856 in Amerongen (Ut). Follow 183.
97 Teuntje Bos was born on Tuesday 4 October 1825 in Amerongen (Ut), daughter of Pieter Bos (see 67) and Petronella Bartha van Leeuwen. Teuntje died on Sunday 13 January 1878 in Amerongen (Ut), aged 52. At the age of 41, Teuntje married Jan Roest, aged 39, on Saturday 18 May 1867 in Amerongen (Ut). Jan was born on Monday 21 April 1828 in Amerongen (Ut), son of Jannetje Roest.
Children of Teuntje and Jan:
1 Pieter Hubertus Roest, born on Sunday 11 August 1867 in Amerongen (Ut). Pieter died on Monday 27 January 1868 in Amerongen (Ut), aged 5 months.
2 Pieter Hubertus Roest, born on Sunday 30 January 1870 in Amerongen (Ut).
98 Antonie Stevensz (Anton) Bos, son of Steven Bos (see 68) and Dirckjen (Doekje) van den Berg. He was baptised on Sunday 1 June 1794 in Amerongen (Ut). Anton died on Friday 1 March 1878 in Amerongen (Ut), aged 83.
Occupation:
Tabaksplanter.Tobacco farmer. (In Elst/Amerongen en omgeving was een tabaksindustrie en plantages.
Het enige wat men heden ten dagen er nog van ziet zijn de enorme grote schuren, bekend is dat er nog maar enkele bestaan.

In Elst / Amerongen and environment was a tobacco industry and plantations.
The only thing you can be seen nowadays are some of those enormous barns, it is known only a few have passed the time.)
At the age of 19, Anton married Margaretha Ernstdr (Grietje) van Ginkel, aged 22, on Thursday 19 August 1813 in Amerongen (Ut). Grietje is a daughter of Ernst Arrisz van Ginkel and Metje Cornelisdr Drost. She was baptised on Sunday 17 April 1791 in Doorn (Ut). Grietje died on Saturday 15 October 1864 in Amerongen (Ut), aged 73.
Occupation:
Dienstmeisje.Servant maid.
Mentioned:
Een van een tweeling. One of twins
Children of Anton and Grietje:
1 Steven Bos, born on Thursday 10 March 1814 in Amerongen (Ut). Steven died on Sunday 14 August 1814 in Amerongen (Ut), aged 5 months.
2 Willemijntje Bos, born on Sunday 23 July 1815 in Amerongen (Ut). Willemijntje died on Sunday 28 July 1816 in Amerongen (Ut), aged 1.
3 Steven Bos, born on Sunday 8 June 1817 in Amerongen (Ut). Follow 184.
4 Evert Bos, born on Thursday 29 October 1818 in Amerongen (Ut). Evert died on Monday 19 July 1819 in Amerongen (Ut), aged 8 months.
5 Jan Bos, born on Monday 8 May 1820 in Amerongen (Ut). Jan died on Sunday 21 April 1822 in Amerongen (Ut), aged 1.
6 Jan Bos, born on Monday 5 August 1822 in Amerongen (Ut). Follow 185.
7 Dirkje Bos, born on Saturday 26 June 1824 in Amerongen (Ut). Dirkje died on Wednesday 1 October 1851 in Amerongen (Ut), aged 27.
8 Evert Bos, born on Monday 14 August 1826 in Amerongen (Ut). Evert died on Tuesday 26 September 1826 in Amerongen (Ut), aged 1 month.
9 Cornelis Bos, born on Monday 5 November 1827 in Amerongen (Ut). Cornelis died on Wednesday 2 January 1828 in Amerongen (Ut), aged 1 month.
10 Helena Bos, born on Friday 10 December 1830 in Amerongen (Ut). Follow 186.
99 Wulfje Bos was born in Amerongen (Ut), daughter of Steven Bos (see 68) and Dirckjen (Doekje) van den Berg. She was baptised on Sunday 20 March 1796 in Amerongen (Ut). Wulfje died on Monday 9 April 1855 in Amerongen (Ut), aged 59. At the age of 20, Wulfje married Melis van de Grift, aged about 34, on Tuesday 30 April 1816 in Amerongen (Ut). Melis was born around 1782 in Renswoude (Ut), son of Evert Wulfertse van der Grift and Johanna Hendrikse (Hanna) van den Broek. Melis died on Tuesday 26 November 1867 in Amerongen (Ut), aged about 85.
Children of Wulfje and Melis:
1 Melis van de Grift, born on Wednesday 8 October 1817 in Amerongen (Ut). Follow 187.
2 Dirkje van de Grift, born on Monday 6 March 1820 in Amerongen (Ut). Follow 188.
3 Evert van de Grift, born on Monday 22 April 1822 in Amerongen (Ut). Evert died on Thursday 24 November 1859 in Amerongen (Ut), aged 37.
4 Steven van de Grift, born on Friday 21 May 1824 in Amerongen (Ut). Follow 189.
5 Johanna Helena van de Grift, born on Tuesday 1 July 1828 in Amerongen (Ut). Follow 190.
6 Helena van de Grift, born on Thursday 3 May 1832 in Amerongen (Ut). Helena died on Thursday 5 September 1833 in Amerongen (Ut), aged 1.
100 Jan Stevensz Bos, son of Steven Bos (see 68) and Dirckjen (Doekje) van den Berg. He was baptised on Sunday 21 June 1801 in Amerongen (Ut). Jan died on Tuesday 8 January 1850 in Amerongen (Ut), aged 48.
(1) At the age of 31, Jan married Wijntje van Overeem, aged 24, on Friday 15 March 1833 in Amerongen (Ut). Wijntje was born on Friday 16 December 1808 in Amerongen (Ut), daughter of Willem van Overeem and Woutertje van Loosdrecht. She was baptised on Sunday 1 January 1809 in Amerongen (Ut). Wijntje died on Monday 22 January 1844 in Amerongen (Ut), aged 35.
(2) At the age of 43, Jan married Cornelia Keizer, aged 19, on Friday 6 December 1844 in Amerongen (Ut). Cornelia was born on Sunday 27 February 1825 in Amerongen (Ut), daughter of Arie Keizer and Johanna Geertrui Schot. Cornelia died on Sunday 11 June 1905 in Amerongen (Ut), aged 80. Cornelia married Coenraad van Barneveld (1845-1889) on Saturday 6 November 1869 in Amerongen (Ut).
Children of Jan and Cornelia:
1 Arie Bos, born on Monday 25 August 1845 in Amerongen (Ut). Arie died on Sunday 13 April 1902 in Amerongen (Ut), aged 56. Arie was unmarried.
2 Steven Jan Bos, born on Wednesday 4 November 1846 in Amerongen (Ut). Follow 191.
3 Dirk Jan Bos, born on Sunday 27 August 1848 in Amerongen (Ut). Dirk died on Friday 1 September 1848 in Amerongen (Ut), aged 5 days.
101 Pieter Bos, son of Steven Bos (see 68) and Dirckjen (Doekje) van den Berg. He was baptised on Friday 11 November 1803 in Amerongen (Ut). Pieter died on Tuesday 23 August 1859 in Amerongen (Ut), aged 55.
Occupation:
Tabaksplanter.Tobacco farmer.
At the age of 19, Pieter married Hendrina Wilhelmina Overeem, aged 19, on Friday 10 October 1823 in Amerongen (Ut). Hendrina was born on Sunday 19 August 1804 in Utrecht, daughter of Willem van Overeem and Woutertje van Loosdrecht. Hendrina died on Sunday 27 July 1851 in Amerongen (Ut), aged 46.
Children of Pieter and Hendrina:
1 Dirkje Bos, born on Monday 16 February 1824 in Amerongen (Ut). Dirkje died on Wednesday 8 September 1824 in Amerongen (Ut), aged 6 months.
2 Willem Bos, born on Sunday 17 July 1825 in Amerongen (Ut).
3 Steven Bos, born on Friday 5 October 1827 in Amerongen (Ut). Steven died on Sunday 17 May 1835 in Amerongen (Ut), aged 7.
4 Woutertje Bos, born on Thursday 13 October 1831 in Amerongen (Ut). Woutertje died on Sunday 5 July 1857 in Amerongen (Ut), aged 25. Woutertje was unmarried.
5 Dirk Jan Bos, born on Thursday 4 July 1833 in Amerongen (Ut).
6 Stephania Bos, born on Sunday 29 January 1837 in Amerongen (Ut). Follow 192.
7 Wijntje Bos, born on Tuesday 2 July 1839 in Amerongen (Ut). Follow 193.
8 Helena Bos, born on Tuesday 28 September 1841 in Amerongen (Ut).
9 Hendrina Wilhelmina Bos, born on Friday 26 July 1844 in Amerongen (Ut).
10 Pieter Bos, born on Monday 10 August 1846 in Amerongen (Ut). Follow 194.
11 Jannigje Bos, born on Sunday 14 January 1849 in Amerongen (Ut). Jannigje died on Saturday 13 April 1850 in Amerongen (Ut), aged 1.
102 Helena Bos, daughter of Steven Bos (see 68) and Dirckjen (Doekje) van den Berg. She was baptised on Sunday 10 May 1807 in Amerongen (Ut). Helena died on Wednesday 2 June 1830 in Amerongen (Ut), aged 23. Helena remained childless. At the age of 21, Helena married Marten van Veenendaal, aged 26, on Saturday 2 May 1829 in Amerongen (Ut). Marten is a son of Bart van Veenendaal and Gijsbertje van Veenendaal. He was baptised on Wednesday 30 March 1803 in Amerongen (Ut).
103 Elisabeth Bos was born on Monday 28 December 1840 in Amerongen (Ut), daughter of Steven Bos (see 68) and Cornelia Luka van Koetsveld. Elisabeth died on Monday 29 December 1902 in Eck en Wiel (Gld), aged 62. At the age of 30, Elisabeth married Frederik Lourens Olijf, aged 30, on Friday 19 May 1871 in Maurik (Gld). Frederik was born on Thursday 25 March 1841 in Eck en Wiel (Gld), son of Jan Willem Olijf and Jantje van Doorn. Frederik died on Friday 9 December 1921 in Tiel (Gld), aged 80.
Child of Elisabeth and Frederik:
1 Cornelia Luca Olijf, born on Monday 19 February 1877 in Eck en Wiel (Gld). Follow 195.
104 Cornelia Johanna Bos was born in Amerongen (Ut), daughter of Gijsbert Bos (see 69) and Hendrica Wilhelmina (Hendrina) van den Berg. She was baptised on Sunday 27 December 1795 in Amerongen (Ut). Cornelia died on Monday 3 April 1865 in Rhenen (Ut), aged 69. At the age of 22, Cornelia married Arie Nellestijn, aged 19 or 20, on Friday 11 December 1818 in Amerongen (Ut). Arie was born in 1798 in Groningen, son of Jan Nellestijn and Gergijn Frederiks. Arie died on Monday 1 February 1847 in Rhenen (Ut), aged 48 or 49.
Children of Cornelia and Arie:
1 Jan Nellestijn, born on Friday 9 July 1819 in Rhenen (Ut). Follow 196.
2 Hendrika Nellestijn, born on Wednesday 1 August 1821 in Amerongen (Ut). Follow 197.
3 Gijsbert Nellestijn, born on Thursday 22 January 1824 in Rhenen (Ut). Follow 198.
4 Cornelia Nellestijn, born on Friday 29 August 1828 in Rhenen (Ut). Follow 199.
5 Helena Nellestijn, born on Monday 7 February 1831 in Rhenen (Ut). Follow 200.
6 Alida Nellestijn, born on Tuesday 4 November 1834 in Rhenen (Ut). Follow 201.
7 Arie Nellestijn, born on Monday 12 December 1836 in Rhenen (Ut). Follow 202.
8 Andries Nellestijn, born on Sunday 21 March 1841 in Rhenen (Ut). Follow 203.
jan_pieterse_bos_22-04-1798_te_amerongen.jpg
4 jan pieterse bos 22-04-1798 te amerongen
105 Jan Pieterse Bos (img. 4) was born in Amerongen (Ut), son of Gijsbert Bos (see 69) and Hendrica Wilhelmina (Hendrina) van den Berg. He was baptised on Sunday 22 April 1798 in Amerongen (Ut). Jan died on Thursday 26 October 1876 in Amerongen (Ut), aged 78.
(1) At the age of 24, Jan married Martje Roelofs (Martje) van Dolderen, aged 26, on Friday 15 November 1822 in Amerongen (Ut). Martje was born on Thursday 25 August 1796 in Bennekom (Gld), daughter of Roelof van Dolderen and Jannetje Lammers (Jannigje) van Santen. Martje died on Wednesday 3 May 1837 in Elst (Ut), aged 40.
(2) At the age of 41, Jan married Maria Laurensen, aged about 45, on Friday 31 January 1840 in Amerongen (Ut). Maria was born around 1795 in Lakemond, Heteren (Gld), daughter of Hendrik Laurentzen and Adriana van Beijnen. Maria died in Amerongen (Ut). Maria was widow of Cornelis Roberts van Remmerden (1788-1830), whom she married on Friday 11 December 1818 in Amerongen (Ut).
Children of Jan and Martje:
1 Gijsbertus Bos, born on Saturday 31 May 1823 in Rhenen (Ut). Follow 204.
2 Roelof Bos, born on Wednesday 14 September 1825 in Rhenen (Ut). Roelof died on Thursday 17 January 1861 in Amerongen (Ut), aged 35.
3 Hendrika Bos, born on Thursday 2 October 1828 in Amerongen (Ut). Follow 205.
4 Jannigje Bos, born on Sunday 19 May 1833 in Rhenen (Ut). Jannigje died on Saturday 5 December 1846 in Amerongen (Ut), aged 13.
5 Jan Bos, born on Sunday 11 September 1836 in Amerongen (Ut). Jan died on Sunday 30 July 1837 in Amerongen (Ut), aged 10 months.
andries_bos_sr__2_.jpg
5 andries_bos_sr (2)
106 Andries Bos (img. 5) was born in Amerongen (Ut), son of Gijsbert Bos (see 69) and Hendrica Wilhelmina (Hendrina) van den Berg. He was baptised on Sunday 9 February 1800 in Amerongen (Ut). Andries died on Monday 2 March 1868 in Amerongen (Ut), aged 68.
Occupation:
Arbeider, dagloner, tabaksplanter. - Labourer & tobacco farmer.
At the age of 43, Andries married Gijsbertje Gerritsen, aged 48, on Thursday 7 December 1843 in Amerongen (Ut). Gijsbertje is a daughter of Cornelis Gerritsen and Annigje Jacobze. She was baptised on Friday 17 April 1795 in Rhenen (Ut). Gijsbertje died on Sunday 9 May 1858 in Rhenen (Ut), aged 63. Gijsbertje was widow of Jan Huijberts (1773-1832), whom she married on Saturday 8 April 1815 in Wageningen (Gld).
Historie-History:
Gijsbertje ging na het overlijden van Jan Huibertse, wonen bij Andries Bos en zijn moeder: huis no. 90 in Elst, Gemeente Amerongen (eig. de erven Gijsbert Bos).
Op 28 februari 1844 vertrokken ze naar Rhenen, ook moeder Hendrina van den Berg, naar Wijk C Elst huis nr. 125.
Gijsbertje Gerritse is aanwezig bij de huwelijken van haar kinderen: Hendrina en Jacob Huibertse.
Child of Andries and Gijsbertje:
1 Gijsbert Bos, born on Wednesday 4 July 1838 in Rhenen (Ut). Follow 206.
107 Alida Wilhelmina Bos was born in Amerongen (Ut), daughter of Gijsbert Bos (see 69) and Hendrica Wilhelmina (Hendrina) van den Berg. She was baptised on Sunday 8 November 1801 in Amerongen (Ut). Alida died on Friday 19 October 1838 in Amerongen (Ut), aged 36. At the age of 33, Alida married Hendrik van Zetten, aged 36, on Friday 19 December 1834 in Amerongen (Ut). Hendrik is a son of Alexander (Sander) van Zetten and Gerritje van Ree. He was baptised on Sunday 18 November 1798 in Rhenen (Ut). Hendrik died on Saturday 24 July 1847 in Rhenen (Ut), aged 48.
Child of Alida from an unknown relationship:
1 Hendrica Bos, born on Sunday 12 February 1826 in Amerongen (Ut). Hendrica died on Saturday 12 June 1841 in Amerongen (Ut), aged 15.
Children of Alida and Hendrik:
2 Gijsje van Zetten, born on Friday 24 July 1835 in Amerongen (Ut). Follow 207.
3 Sander van Zetten, born on Tuesday 14 February 1837 in Amerongen (Ut). Sander died on Friday 25 September 1914 in Rhenen (Ut), aged 77. Sander was unmarried.
108 Cornelis Bos was born in Amerongen (Ut), son of Gijsbert Bos (see 69) and Hendrica Wilhelmina (Hendrina) van den Berg. He was baptised on Sunday 22 January 1804 in Amerongen (Ut). Cornelis died on Friday 1 January 1892 in Amerongen (Ut), aged 87. At the age of 22, Cornelis married Helena van Veenendaal, aged 24, on Friday 10 November 1826 in Amerongen (Ut). Helena was born in Amerongen (Ut), daughter of Evert van Veenendaal and Gardina (Dina) van Gurck. She was baptised on Sunday 27 June 1802 in Amerongen (Ut). Helena died on Monday 7 December 1846 in Amerongen (Ut), aged 44.
Children of Cornelis and Helena:
1 Gijsbert Bos, born on Friday 20 April 1827 in Amerongen (Ut). Gijsbert died on Saturday 19 February 1876 in Schalkwijk (Ut), aged 48.
Overlijden-Decease:
Gijsbert is verdronken in de rivier de Lek. Extract B.S. Gem.Schalkwijk d.d. 16-03-1876.
Gijsbert was drowned in the river Lek, is the same as the river Rhine only it have another name at Wijk bij Duurstede , the "Lek".
2 Gerdina Bos, born on Sunday 11 January 1829 in Amerongen (Ut). Follow 208.
3 Cornelis Bos, born on Saturday 6 November 1830 in Rhenen (Ut). Cornelis died on Monday 3 December 1832 in Rhenen (Ut), aged 2.
4 Cornelis Bos, born on Sunday 24 November 1833 in Rhenen (Ut). Cornelis died on Friday 26 May 1882 in Amerongen (Ut), aged 48.
5 Gerritje Bos, born on Thursday 17 September 1835 in Rhenen (Ut). Follow 209.
6 Evert Bos, born on Friday 27 October 1837 in Amerongen (Ut). Evert died on Tuesday 30 December 1902 in Amerongen (Ut), aged 65.
7 Hendrikus Bos, born on Friday 3 April 1840 in Amerongen (Ut). Hendrikus died on Thursday 14 May 1891 in Amerongen (Ut), aged 51.
8 Leendert Bos, born on Sunday 19 June 1842 in Amerongen (Ut). Follow 210.
109 Anna Cornelia van Amerongen was born in Utrecht, daughter of Gerrit van Amerongen and Catharina Bos (see 70). She was baptised on Wednesday 29 August 1798 in Utrecht [source: Domkerk]. Anna died on Sunday 18 November 1832 in Maarsseveen (Ut), aged 34. At the age of 28, Anna married Hendrik Bevervoord, aged 33, on Friday 15 June 1827 in Maarsseveen (Ut). Hendrik was born in Nieuwer Ter Aa (Ut), son of Jan Bevervoord and Jannigje Rickelman (Rikkelman). He was baptised on Tuesday 11 February 1794 in Nieuwer Ter Aa (Ut). Hendrik died on Sunday 16 September 1855 in Maarssen (Ut), aged 61. Hendrik was widower of Catharina Klarenbeek (1798-1826), whom he married on Wednesday 8 August 1821 in Maarssen (Ut).
Children of Anna and Hendrik:
1 Anna Cornelia Bevervoord, born on Friday 11 April 1828 in Maarsseveen (Ut).
Mentioned:
Een van een tweeling. One of twins
2 Jansje Bevervoord, born on Friday 11 April 1828 in Maarsseveen (Ut). Jansje died on Tuesday 9 June 1835 in Maarsseveen (Ut), aged 7.
Mentioned:
Een van een tweeling. One of twins
station_nieuwersluis.jpg
6 Station Nieuwersluis
110 Jan van Vulpen was born in Driebergen (Ut), son of Jan van Vulpen (see 72) and Evertje van’t Hoenderdaal. He was baptised on Sunday 4 December 1796 in Driebergen (Ut). Jan died on Thursday 18 August 1853 in Driebergen (Ut), aged 56. At the age of 22, Jan married Maria van der Muts (img. 6), aged 36 or 37, on Friday 30 July 1819 in Loenen-Nieuwersluis (Ut).
Note about the marriage of Jan and Maria: Loenen is a municipality in the Netherlands, in the province of Utrecht.
It is in an area called the "Vechtstreek".
Maria was born in 1782 in Amersfoort (Ut), daughter of Arien van der Muts and Clasina Brinkink. Maria died on Friday 19 February 1858 in Driebergen (Ut), aged 75 or 76.
Huwelijksplaats-Mariageplace:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Station_Nieuwersluis-Loenen (copy and Paste)
Children of Jan and Maria:
1 Evertje van Vulpen, born on Monday 22 May 1820 in Driebergen (Ut). Follow 211.
2 Arie van Vulpen, born on Saturday 1 March 1823 in Driebergen (Ut). Follow 212.
111 Paulus van Vulpen was born on Tuesday 9 January 1810 in Driebergen (Ut), son of Jan van Vulpen (see 72) and Evertje van’t Hoenderdaal. He was baptised on Sunday 21 January 1810 in Driebergen (Ut). At the age of 24, Paulus married Jannigje Koster, aged about 22, on Friday 25 April 1834 in Maartensdijk (Ut). Jannigje was born around 1812 in Maartensdijk (Ut), daughter of Elbert Koster and Johanna Nieuwenrode.
Children of Paulus and Jannigje:
1 Evertje van Vulpen, born on Sunday 1 February 1835 in Achttienhoven (Ut).
2 Elbertus van Vulpen, born on Saturday 28 January 1837 in Maartensdijk (Ut).
3 Jan van Vulpen, born on Sunday 16 December 1838 in Maartensdijk (Ut).
4 Johanna van Vulpen, born on Sunday 20 June 1841 in Maartensdijk (Ut).
5 Paulina van Vulpen, born on Saturday 16 December 1843 in Maartensdijk (Ut).
6 Dirk van Vulpen, born on Thursday 23 April 1846 in Maartensdijk (Ut).
112 Maria Catharina van Vulpen was born on Sunday 14 March 1819 in Driebergen (Ut), daughter of Jan van Vulpen (see 72) and Trijntje Petersen van Breenen. At the age of 26, Maria married Dirk Rietveld, aged 28, on Thursday 20 March 1845 in Driebergen (Ut). Dirk was born on Wednesday 19 June 1816 in Bunnik (Ut), son of Andries Rietveld and Maria Smit.
113 Cornelia Mandersloot was born in Overlangbroek (Ut), daughter of Lammert Mandersloot (see 73) and Jannigje van Woudenberg. She was baptised on Sunday 4 July 1802 in Overlangbroek (Ut). At the age of 24, Cornelia married Jan Hootsen, aged 44, on Saturday 2 December 1826 in Rhenen (Ut). Jan was born in Rhenen (Ut), son of Gerrit Janse Hootsen and Wijntje Berendse van Amerongen. He was baptised on Sunday 6 January 1782 in Rhenen (Ut). Jan died in Rhenen (Ut).
114 Aart Mandersloot was born in 1803 in Rhenen (Ut), son of Lammert Mandersloot (see 73) and Jannigje van Woudenberg. Aart died on Friday 20 March 1885 in Achterberg, Rhenen (Ut), aged 81 or 82. At the age of 32 or 33, Aart married Neeltje van Laar, aged 26, on Saturday 16 April 1836 in Rhenen (Ut). Neeltje was born in Rhenen (Ut), daughter of Geurt van Laar and Hendrikje Gerritsen Hootsen. She was baptised on Sunday 13 August 1809 in Rhenen (Ut). Neeltje died on Monday 10 May 1852 in Rhenen (Ut), aged 42.
Children of Aart and Neeltje:
1 Jannigje Mandersloot, born on Thursday 15 December 1836 in Rhenen (Ut). Follow 213.
2 Neeltje Mandersloot, born on Monday 2 December 1839 in Rhenen (Ut). Follow 214.
3 Hendrika Mandersloot, born on Saturday 28 January 1843 in Rhenen (Ut).
115 Jacobus Mandersloot was born in Overlangbroek (Ut), son of Lammert Mandersloot (see 73) and Jannigje van Woudenberg. He was baptised on Sunday 29 October 1809 in Overlangbroek (Ut). Jacobus died on Wednesday 20 April 1881 in Rhenen (Ut), aged 71. At the age of 31, Jacobus married Lisabeth van Laar, aged 29, on Saturday 26 December 1840 in Rhenen (Ut). Lisabeth was born in Rhenen (Ut), daughter of Jacob Jacobse van Laar and Henderijntje van Dijk. She was baptised on Sunday 25 August 1811 in Rhenen (Ut). Lisabeth died on Wednesday 18 June 1902 in Rhenen (Ut), aged 90.
Children of Jacobus and Lisabeth:
1 Jan Lammert Mandersloot, born on Friday 31 December 1841 in Rhenen (Ut). Follow 215.
2 Hendrina Mandersloot, born on Wednesday 15 May 1844 in Rhenen (Ut). Follow 216.
3 Jacob Mandersloot, born on Thursday 16 July 1846 in Rhenen (Ut). Follow 217.
4 Jannigje Mandersloot, born on Thursday 1 March 1849 in Rhenen (Ut).
5 Aartje Mandersloot, born on Thursday 14 October 1852 in Rhenen (Ut).
6 Jacoba Mandersloot, born on Thursday 11 September 1856 in Rhenen (Ut). Follow 218.
116 Cornelia Mandersloot was born in Overlangbroek (Ut), daughter of Roelof Mandersloot (see 74) and Maria Sloeserweij. She was baptised on Sunday 15 July 1804 in Overlangbroek (Ut). At the age of 58, Cornelia married Hermanus Barneveld, aged about 57, on Friday 1 May 1863 in Maarssen (Ut). Hermanus was born around 1806 in Breukelen-Nijenrode (Ut), son of Jacob Barneveld and Lena Wouters.
117 Hendrikje Mandersloot was born in 1805 in Langbroek (Ut), daughter of Roelof Mandersloot (see 74) and Maria Sloeserweij. Hendrikje died on Sunday 18 May 1890 in Leersum (Ut), aged 84 or 85. At the age of 24 or 25, Hendrikje married Gerrit van Manen, aged 31, on Saturday 21 August 1830 in Leersum (Ut). Gerrit was born in Leersum (Ut), son of Sander van Manen and Willempje Peters. He was baptised on Saturday 13 July 1799 in Leersum (Ut).
Children of Hendrikje and Gerrit:
1 Sander van Manen, born on Wednesday 1 February 1832 in Leersum (Ut). Follow 219.
2 Roelof van Manen, born on Thursday 29 August 1833 in Leersum (Ut). Roelof died on Monday 1 June 1835 in Leersum (Ut), aged 1.
3 Willemijntje van Manen, born on Monday 17 November 1834 in Leersum (Ut).
4 Roelofje van Manen, born on Friday 20 October 1837 in Leersum (Ut).
5 Cornelis van Manen, born on Saturday 28 December 1839 in Leersum (Ut). Cornelis died on Thursday 22 April 1841 in Leersum (Ut), aged 1.
6 Alida van Manen, born on Wednesday 8 June 1842 in Leersum (Ut). Alida died on Saturday 23 December 1843 in Leersum (Ut), aged 1.
7 Cornelis van Manen, born on Thursday 18 July 1844 in Leersum (Ut). Cornelis died on Friday 23 January 1846 in Leersum (Ut), aged 1.
8 Cornelia van Manen, born on Tuesday 26 September 1848 in Leersum (Ut).
118 Aartje (Aartie) Mandersloot was born in Langbroek (Ut), daughter of Roelof Mandersloot (see 74) and Maria Sloeserweij. She was baptised on Sunday 9 August 1807 in Overlangbroek (Ut). Aartie died on Tuesday 26 September 1865 in Doorn (Ut), aged 58. At the age of 35, Aartie married Hendrik van Dijk, aged 45, on Friday 9 June 1843 in Doorn (Ut). Hendrik was born in Leersum (Ut), son of Klaas van Dijk and Jannigje Budding. He was baptised on Sunday 17 December 1797 in Leersum (Ut). Hendrik died on Friday 21 April 1865 in Leersum (Ut), aged 67. Hendrik was widower of Cunera van Doorn (1790-1842), whom he married on Friday 18 August 1826 in Doorn (Ut).
119 Gerrit Mandersloot was born in Overlangbroek (Ut), son of Roelof Mandersloot (see 74) and Maria Sloeserweij. He was baptised on Sunday 6 November 1808 in Overlangbroek (Ut). Gerrit died on Sunday 27 August 1876 in Langbroek (Ut), aged 67. At the age of 32, Gerrit married Catharina (Kaatje) van Sterkenburg, aged 33, on Thursday 6 May 1841 in Langbroek (Ut). Kaatje was born in Langbroek (Ut), daughter of Jan van Sterkenburg and Elisabeth (Aletje) Vervat. She was baptised on Sunday 27 December 1807 in Overlangbroek (Ut). Kaatje died on Thursday 4 January 1883 in Amerongen (Ut), aged 75.
Children of Gerrit and Kaatje:
1 Roelof Mandersloot, born on Saturday 26 March 1842 in Langbroek (Ut). Roelof died on Wednesday 2 March 1921 in Amerongen (Ut), aged 78. Roelof was unmarried.
2 Elisabeth Mandersloot, born on Tuesday 8 April 1845 in Langbroek (Ut). Follow 220.
3 Maria Mandersloot, born on Wednesday 22 March 1848 in Langbroek (Ut). Maria died on Thursday 19 April 1849 in Langbroek (Ut), aged 1.
4 Maria Mandersloot, born on Saturday 21 July 1849 in Langbroek (Ut). Follow 221.
120 Jan Mandersloot was born in Amerongen (Ut), son of Jan Mandersloot (see 75) and Antje van Veenendaal. He was baptised on Sunday 11 August 1805 in Amerongen (Ut). Jan died on Wednesday 5 December 1855 in Doorn (Ut), aged 50. At the age of 30, Jan married Grietje van Soest, aged 23, on Thursday 19 November 1835 in Werkhoven (Ut). Grietje was born on Sunday 31 May 1812 in Driebergen (Ut), daughter of Nicolaas (Klaas) van Soest and Willemijntje Schuurman. Grietje died on Sunday 28 March 1880 in Doorn (Ut), aged 67.
Children of Jan and Grietje:
1 Annigje Mandersloot, born on Thursday 3 November 1836 in Driebergen (Ut). Follow 222.
2 Jannigje Mandersloot, born in 1839 in Doorn (Ut). Follow 223.
3 Metje Mandersloot, born on Tuesday 8 August 1843 in Doorn (Ut). Follow 224.
121 Elisabeth Mandersloot was born on Sunday 27 August 1809 in Langbroek (Ut), daughter of Jan Mandersloot (see 75) and Antje van Veenendaal. She was baptised on Sunday 3 September 1809 in Nederlangbroek (Ut). Elisabeth died on Friday 14 August 1857 in Amerongen (Ut), aged 47. At the age of 20, Elisabeth married Kornelis Tijmensen van Deelen, aged about 27, on Friday 9 April 1830 in Amerongen (Ut). Kornelis was born around 1803 in Renswoude (Ut), son of Aalberts Tijmensen van Deelen and Hendrikje Kornelissen Kramer. Kornelis died on Friday 4 January 1867 in Amerongen (Ut), aged about 64.
Children of Elisabeth and Kornelis:
1 Albert van Deelen, born on Saturday 10 July 1830 in Amerongen (Ut). Follow 225.
2 Antje van Deelen, born on Wednesday 14 December 1831 in Amerongen (Ut). Antje died on Thursday 17 May 1849 in Amerongen (Ut), aged 17. Antje was unmarried.
3 Hendrik van Deelen, born on Tuesday 9 April 1833 in Amerongen (Ut). Follow 226.
4 Jan van Deelen, born on Sunday 2 November 1834 in Amerongen (Ut). Jan died on Friday 16 October 1835 in Amerongen (Ut), aged 11 months.
5 Jannigje van Deelen, born on Tuesday 19 July 1836 in Amerongen (Ut). Jannigje died on Friday 22 July 1853 in Amerongen (Ut), aged 17. Jannigje was unmarried.
6 Tijmen van Deelen, born on Saturday 21 July 1838 in Amerongen (Ut). Follow 227.
7 Grietje van Deelen, born on Wednesday 29 April 1840 in Amerongen (Ut). Follow 228.
8 Jan van Deelen, born on Saturday 29 January 1842 in Amerongen (Ut). Follow 229.
9 Gerrritje van Deelen, born on Monday 11 March 1844 in Amerongen (Ut). Follow 230.
10 Cornelis van Deelen, born on Friday 4 December 1846 in Amerongen (Ut). Follow 231.
11 Arien van Deelen, born on Sunday 20 May 1849 in Amerongen (Ut). Arien died on Wednesday 21 March 1883 in Amerongen (Ut), aged 33. Arien was unmarried.
12 Antje van Deelen, born on Monday 15 November 1852 in Amerongen (Ut).
13 N.N. van Deelen, stillborn daughter, born on Friday 31 October 1856 in Amerongen (Ut).
122 Gijsbertje Mandersloot was born in Doorn (Ut), daughter of Jacob Mandersloot (see 76) and Hendrika van Es. She was baptised on Sunday 24 April 1803 in Doorn (Ut). At the age of 24, Gijsbertje married Hermann Heinrich Diederich Ohrtman, aged 23 or 24, on Thursday 6 March 1828 in Langbroek (Ut). Hermann was born in 1804 in Fürstenau (Dld), son of Hermann Hinrich Ohrtman and Anna Maria Schirhorne.
123 Aart Mandersloot was born in Doorn (Ut), son of Jacob Mandersloot (see 76) and Hendrika van Es. He was baptised on Sunday 12 August 1804 in Doorn (Ut). Aart died on Friday 4 January 1833 in Wijk bij Duurstede (Ut), aged 28. At the age of 25, Aart married Elisabeth Broekhuijsen, aged 21, on Thursday 5 November 1829 in Wijk bij Duurstede (Ut). Elisabeth was born on Monday 22 August 1808 in Wijk bij Duurstede (Ut), daughter of Frans Broekhuisen and Fransiena/Francina van Amerongen. She was baptised in Wijk bij Duurstede (Ut). Elisabeth died on Tuesday 25 May 1875 in Wijk bij Duurstede (Ut), aged 66. Elisabeth married Cornelis de Rooij (1807-1862) on Thursday 30 January 1834 in Wijk bij Duurstede (Ut).
124 Adriana Mandersloot was born on Monday 2 February 1824 in Langbroek (Ut), daughter of Jacob Mandersloot (see 76) and Geertruida (Geertrui) van Doorn. Adriana died on Friday 5 August 1859 in Utrecht, aged 35. At the age of 28, Adriana married Augustinus Wilhelmus van Schaijik, aged 31 or 32, on Wednesday 19 May 1852 in Utrecht. Augustinus was born in 1820 in Vlissingen (Zld), son of Abraham van Schaijik and Cornelia Adriana de Wagemaker.
Children of Adriana and Augustinus:
1 Jacob van Schaijik, born on Sunday 4 March 1849 in Utrecht. Follow 232.
2 Hendrikus van Schaijik, born on Monday 20 September 1852 in Utrecht. Hendrikus died on Sunday 5 February 1854 in Utrecht, aged 1.
3 Abraham van Schaijik, born on Sunday 25 May 1856 in Utrecht.
4 Gerrit Cornelis van Schaijik, born on Monday 6 June 1859 in Utrecht.
125 Aart van Dijk was born on Tuesday 3 November 1807 in Amerongen (Ut), son of Jakobus van Dijk and Grietje Mandersloot (see 77). He was baptised on Sunday 8 November 1807 in Amerongen (Ut). Aart died on Tuesday 22 October 1878 in Amerongen (Ut), aged 70. At the age of 29, Aart married Gerrigje van Dijk, aged 24, on Thursday 27 April 1837 in Amerongen (Ut). Gerrigje was born on Saturday 6 June 1812 in Amerongen (Ut), daughter of Arie van Dijk and Neeltje Veenhof. Gerrigje died on Wednesday 25 July 1888 in Amerongen (Ut), aged 76.
Children of Aart and Gerrigje:
1 Jacobus van Dijk, born on Friday 1 February 1839 in Amerongen (Ut). Follow 233.
2 Gijsbert Brand van Dijk, born on Saturday 2 November 1844 in Amerongen (Ut). Follow 234.
3 Grietje van Dijk, born on Monday 11 September 1848 in Amerongen (Ut). Follow 235.
4 Neeltje van Dijk, born on Thursday 7 March 1850 in Amerongen (Ut). Follow 236.
5 Aart van Dijk, born on Wednesday 18 July 1855 in Amerongen (Ut). Follow 237.
126 Gijsbert van Dijk was born on Wednesday 26 December 1810 in Amerongen (Ut), son of Jakobus van Dijk and Grietje Mandersloot (see 77). He was baptised on Sunday 6 January 1811 in Amerongen (Ut). Gijsbert died on Friday 7 November 1879 in Amerongen (Ut), aged 68. At the age of 34, Gijsbert married Maria van Soest, aged 25, on Friday 9 May 1845 in Amerongen (Ut). Maria was born on Wednesday 16 February 1820 in Veenendaal (Ut), daughter of Jan van Soest and Gijsberta Harmina Ulrich. Maria died on Friday 29 March 1907 in Amerongen (Ut), aged 87.
Children of Gijsbert and Maria:
1 Grietje van Dijk, born on Tuesday 6 April 1847 in Amerongen (Ut).
2 Jannetje van Dijk, born on Tuesday 25 July 1848 in Amerongen (Ut). Follow 238.
3 Gerrigje van Dijk, born on Monday 1 April 1850 in Amerongen (Ut).
4 Gijsberta van Dijk, born on Sunday 9 November 1851 in Amerongen (Ut). Follow 239.
5 Jannigje van Dijk, born on Sunday 26 November 1854 in Amerongen (Ut).
6 Jan Willem van Dijk, born on Wednesday 15 February 1860 in Amerongen (Ut).
127 Brand van Dijk was born on Wednesday 9 March 1814 in Amerongen (Ut), son of Jakobus van Dijk and Grietje Mandersloot (see 77). Brand died on Sunday 28 November 1875 in Amerongen (Ut), aged 61. At the age of 35, Brand married Jannigje Bouman, aged 30, on Friday 25 May 1849 in Amerongen (Ut). Jannigje was born on Friday 15 January 1819 in Amerongen (Ut), daughter of Pieter Bouman and Eva Naves (Navis of Navest). Jannigje died on Sunday 15 February 1863 in Amerongen (Ut), aged 44.
128 Cornelis van Dijk was born on Wednesday 18 November 1818 in Amerongen (Ut), son of Jakobus van Dijk and Grietje Mandersloot (see 77). At the age of 34, Cornelis married Antonia (Tonia) Langelaar, aged 24, on Friday 21 January 1853 in Amerongen (Ut). Tonia was born on Monday 8 December 1828 in Renswoude (Ut), daughter of Willem Langelaar and Aaltje van Doorn.
Child of Cornelis and Tonia:
1 Willem van Langelaar, born on Saturday 8 February 1851 in Scherpenzeel (Gld). Willem died on Sunday 9 March 1851 in Scherpenzeel (Gld), aged 1 month.
129 Gijsbert van Eck was born on Sunday 4 December 1825 in Wijk bij Duurstede (Ut), son of Pieter van Eck and Johanna Adriana (Jannigje) van Vulpen (see 78). At the age of 35, Gijsbert married Aaltje Kooi, aged 32, on Thursday 14 February 1861 in Soest (Ut). Aaltje was born on Tuesday 19 February 1828 in Soest (Ut), daughter of Hendrik Kooi and Feijtje van Ruizendaal.
130 Johanna van Eck was born on Sunday 24 April 1836 in Wijk bij Duurstede (Ut), daughter of Pieter van Eck and Johanna Adriana (Jannigje) van Vulpen (see 78). Johanna died on Monday 24 February 1902 in De Bilt (Ut), aged 65. At the age of 22, Johanna married Pieter van Asselt, aged 31, on Friday 4 February 1859 in De Bilt (Ut). Pieter was born on Thursday 6 December 1827 in Maartensdijk (Ut), son of Theodorus van Asselt and Jacoba (Jaantje) Broekhuizen.
Children of Johanna and Pieter:
1 Theodorus van Asselt, born on Wednesday 20 April 1859 in De Bilt (Ut). Theodorus died on Wednesday 4 April 1860 in De Bilt (Ut), aged 11 months.
2 Petronella van Asselt, born on Thursday 29 November 1860 in De Bilt (Ut). Follow 240.
3 Jacoba van Asselt, born on Monday 4 November 1861 in De Bilt (Ut). Follow 241.
4 Jannigje van Asselt, born on Monday 27 April 1863 in De Bilt (Ut). Jannigje died on Thursday 4 June 1863 in De Bilt (Ut), aged 1 month.
5 Jannigje van Asselt, born on Thursday 21 July 1864 in De Bilt (Ut). Follow 242.
6 Theodora van Asselt, born on Saturday 21 October 1865 in De Bilt (Ut). Theodora died on Wednesday 1 November 1865 in De Bilt (Ut), aged 11 days.
7 Theodora van Asselt, born on Thursday 17 October 1867 in De Bilt (Ut). Theodora died on Monday 5 August 1872 in De Bilt (Ut), aged 4.
8 Jan van Asselt, born on Wednesday 29 September 1869 in De Bilt (Ut). Follow 243.
9 Gijsbertus van Asselt, born on Monday 22 May 1871 in De Bilt (Ut). Follow 244.
10 Theodorus van Asselt, born on Saturday 20 December 1873 in De Bilt (Ut). Theodorus died on Thursday 26 February 1874 in De Bilt (Ut), aged 2 months.
11 Pieter van Asselt, born on Thursday 25 May 1876 in De Bilt (Ut).
12 Pieter van Asselt, born on Thursday 25 May 1876 in De Bilt (Ut). Pieter died on Saturday 15 September 1877 in De Bilt (Ut), aged 1.
131 Maria van Velpen (Vulpen) was born in Doorn (Ut), daughter of Cornelis Jansz van Vulpen (see 79) and Geertje Faessen. She was baptised on Sunday 2 June 1715 in Doorn (Ut). Maria died in Doorn (Ut) aged 79. She was buried on Monday 26 January 1795 in Doorn (Ut). At the age of 22 or 23, Maria married Otto de Bruijn, aged 23 or 24, in 1738 in Doorn (Ut), after their intention to marry had been registered on Friday 16 May 1738 in Doorn (Ut). Otto was born in Werkhoven (Ut), son of Wulfert de Bruijn and Grietje van Snellenbergh. He was baptised on Sunday 18 March 1714 in Werkhoven (Ut).
Occupation:
Molenaar. Miller. (in Neerlangbroek)
Children of Maria and Otto:
1 Margrietje de Bruijn, born in Doorn (Ut). She was baptised on Sunday 19 April 1739 in Doorn (Ut). Margrietje died in 1739 in Doorn (Ut), aged less than a year.
2 Geertrujd de Bruijn, born in Doorn (Ut). She was baptised on Sunday 12 February 1741 in Doorn (Ut). Geertrujd died on Saturday 29 November 1828 in Doorn (Ut), aged 87. Geertrujd was unmarried.
3 Willem de Bruijn, born in Doorn (Ut). He was baptised on Sunday 24 February 1743 in Doorn (Ut). Willem died in 1743 in Doorn (Ut), aged less than a year.
4 Willem de Bruijn, born in Doorn (Ut). He was baptised on Sunday 31 January 1745 in Doorn (Ut). Willem died in 1745 in Doorn (Ut), aged less than a year.
5 Beatrix de Bruijn, born in Doorn (Ut). She was baptised on Saturday 1 January 1746 in Doorn (Ut). Beatrix died on Saturday 4 November 1815 in Doorn (Ut), aged 69. Beatrix was unmarried.
6 Teuntje de Bruijn, born in Doorn (Ut). She was baptised on Sunday 22 September 1748 in Doorn (Ut).
7 Willemijntje de Bruijn, born in Doorn (Ut). She was baptised on Sunday 5 September 1751 in Doorn (Ut). Willemijntje died in 1752, aged 0 or 1.
8 Willem de Bruijn, born in Doorn (Ut). He was baptised on Sunday 1 October 1752 in Doorn (Ut). Willem died in 1752 in Doorn (Ut), aged less than a year.
9 Willem de Bruijn, born in Doorn (Ut). He was baptised on Sunday 23 September 1753 in Doorn (Ut). Willem died in 1753 in Doorn (Ut), aged less than a year.
10 Willem de Bruijn, born in Doorn (Ut). He was baptised on Sunday 23 February 1755 in Doorn (Ut). Willem died on Thursday 19 May 1825 in Doorn (Ut), aged 70. Willem was unmarried.
11 Cornelia de Bruijn, born in Doorn (Ut). She was baptised on Sunday 17 September 1758 in Doorn (Ut). Cornelia died in 1759 in Doorn (Ut), aged 0 or 1.
132 Jan Cornelisz van Vulpen, son of Cornelis Jansz van Vulpen (see 79) and Metje Tijsse Ederveen. He was baptised on Sunday 16 January 1735 in Doorn (Ut). Jan died on Thursday 11 July 1816 in Doorn (Ut), aged 81.
Notitie-Notice:
Landbouwer op de hofstede Spreeuwenstein.
Op 28 Sept. 1824 verkopen zijn erfgenamen in het openbaar ruim 11 HA. sparrenbos, gelegen boven de Straatweg
tussen de beide Driften aan de familie van Lynden van Lunenburg en aan G.C.C.J. Baron van Lynden van Sanden.

Farmer on the homestead "Starlingsstein".
On Sept. 28.1824 his heirs sold in public more than 11 HA. fir forest, situated above the road between
the two Driftings at the family Lynden van Lunenburg and G.C.C.J. Baron van Lynden van Sanden.

Een drift of dreef is een weg waarlangs men een kudde vee dreef van het dorp naar het open veld. De kudde zelf wordt ook wel de drift genoemd.

A drive or drove is a road along which they drove a herd of cattle from the village to the open field. The herd itself is also called the drift.
At the age of 22 or 23, Jan married Luytje Gijsbertse (Lijntje) van Velpen, aged 19 or 20, in 1758 in Doorn (Ut), after their intention to marry had been registered on Saturday 25 March 1758 in Doorn (Ut). Lijntje is a daughter of Gijsbert Roelofse van Velpen and Geurtje Jacobs van Hamersvelt. She was baptised on Sunday 26 October 1738 in Doorn (Ut). Lijntje died on Thursday 26 February 1824 in Doorn (Ut), aged 85.
Overlijden-Decease:
Aangifte door Johannes van Vulpen 44jr. en Gijsbert van Vulpen 58jr.
Children of Jan and Lijntje:
1 Metjen van Vulpen, born in Doorn (Ut). Follow 245.
2 Geurtje van Vulpen, born in Leersum (Ut). Follow 246.
3 Cornelis Jansz van Vulpen, born in Leersum (Ut). Follow 247.
4 Gijbert Janszoon van Vulpen, born in Leersum (Ut). Follow 248.
5 Willem van Vulpen, born in Doorn (Ut). He was baptised on Sunday 18 May 1766 in Doorn (Ut). Willem died on Monday 26 March 1838 in Doorn (Ut), aged 71. Willem was unmarried.
6 Maaijgjen (Marrigje) van Vulpen, baptised on Sunday 2 October 1768 in Doorn (Ut). Follow 249.
7 Jan van Vulpen, born in Doorn (Ut). Follow 250.
8 Maria van Vulpen, born in Doorn (Ut). Follow 251.
9 Matthijs Jansz van Vulpen, born in Doorn (Ut). Follow 252.
10 Luitje van Vulpen, born in Doorn (Ut). Follow 253.
11 Johannes Jansz van Vulpen, born in Doorn (Ut). Follow 254.
12 Jacobus van Vulpen, born in Doorn (Ut). Follow 255.
133 Thijs Cornelis van Vulpen was born in Doorn (Ut), son of Cornelis Jansz van Vulpen (see 79) and Metje Tijsse Ederveen. He was baptised on Sunday 30 September 1753 in Doorn (Ut). Thijs died on Thursday 4 April 1816 in Amerongen (Ut), aged 62. At the age of 19 or 20, Thijs married Grietje Jacobse van Woudenberg, aged 17 or 18, in 1773 in Leersum (Ut), after their intention to marry had been registered on Saturday 12 December 1772 in Leersum (Ut). Grietje was born in Darthuizen, Leersum (Ut), daughter of Jakop Elbertssen (Jan) van Woudenberg and Jannigje Jansse van Lockhorst. She was baptised on Sunday 20 July 1755 in Leersum (Ut). Grietje died on Friday 24 September 1779 in Leersum (Ut), aged 24.
Children of Thijs and Grietje:
1 Jan van Vulpen, born in Leersum (Ut). Follow 256.
2 Jannigje van Vulpen, born in Amerongen (Ut). Follow 257.
134 Evert van Ginkel was born on Tuesday 20 August 1816 in Renswoude (Ut), son of Hendrik van Ginkel (see 81) and Jacoba Geurtsen van Manen. At the age of 41, Evert married Cornelia Steenbeek, aged 32, on Thursday 15 April 1858 in Renswoude (Ut). Cornelia was born on Monday 4 July 1825 in Maarn (Ut), daughter of Jorden Steenbeek and Wijntje Vermeulen.
Child of Evert and Cornelia:
1 Hendrikje van Ginkel, born on Wednesday 5 August 1863 in Renswoude (Ut). Follow 258.
135 Hendereintje van den Dikkenberg was born on Thursday 21 February 1828 in Renswoude (Ut), daughter of Jan van den Dikkenberg and Gerritje van Ginkel (see 82). Hendereintje died on Sunday 30 June 1907 in Renswoude (Ut), aged 79.
Mentioned:
Ook vemeld als: Herremijntje van Voorthuizen. Harmijntje van Voorthuizen.
At the age of 48, Hendereintje married Willem van Ginkel, aged 35, on Friday 18 August 1876 in Renswoude (Ut). Willem was born on Tuesday 16 March 1841 in Renswoude (Ut), son of Hendrik van Ginkel and Harmijntje van Voordhuizen. Willem died on Saturday 5 January 1924 in Renswoude (Ut), aged 82.
136 Evert van den Dikkenberg was born on Monday 29 March 1830 in Renswoude (Ut), son of Jan van den Dikkenberg and Gerritje van Ginkel (see 82). Evert died on Saturday 14 January 1911 in Renswoude (Ut), aged 80. At the age of 30, Evert married Hendrikje Riksen, aged 29 or 30, on Friday 22 February 1861 in Renswoude (Ut). Hendrikje was born in 1831 in Ede (Gld), daughter of Jacob Riksen and Jannetje Roelofs. Hendrikje died on Saturday 31 October 1903 in Renswoude (Ut), aged 71 or 72.
Child of Evert and Hendrikje:
1 Jan van den Dikkenberg, born on Monday 21 January 1861 in Renswoude (Ut).
137 Teunis van den Dikkenberg was born on Tuesday 17 July 1832 in Renswoude (Ut), son of Jan van den Dikkenberg and Gerritje van Ginkel (see 82). Teunis died on Friday 25 June 1909 in Zeist (Ut), aged 76. At the age of 27, Teunis married Aaltje van Rheenen, aged 21, on Thursday 3 November 1859 in Driebergen (Ut). Aaltje was born on Friday 1 June 1838 in Driebergen (Ut), daughter of Jan van Rheenen and Jacoba Appeldoorn. Aaltje died on Monday 3 September 1894 in Driebergen (Ut), aged 56.
Children of Teunis and Aaltje:
1 Jan van den Dikkenberg, born on Monday 7 May 1860 in Driebergen (Ut). Follow 259.
2 Gerrigje van den Dikkenberg, born on Saturday 29 November 1862 in Driebergen (Ut). Follow 260.
3 Jacoba van den Dikkenberg, born on Saturday 15 October 1864 in Driebergen (Ut). Follow 261.
4 Johannes van den Dikkenberg, born on Wednesday 10 October 1866 in Driebergen (Ut). Johannes died on Monday 15 May 1871 in Driebergen (Ut), aged 4.
5 Teunis van den Dikkenberg, born on Monday 23 November 1868 in Driebergen (Ut).
6 Jannetje van den Dikkenberg, born on Friday 5 January 1872 in Driebergen (Ut). Follow 262.
7 Sophia van den Dikkenberg, born on Thursday 25 December 1873 in Driebergen (Ut). Follow 263.
8 Evert van den Dikkenberg, born on Thursday 25 November 1875 in Driebergen (Ut).
9 Johanna van den Dikkenberg, born on Thursday 1 May 1879 in Driebergen (Ut). Follow 264.
138 Jannetje van den Dikkenberg was born on Wednesday 27 August 1834 in Renswoude (Ut), daughter of Jan van den Dikkenberg and Gerritje van Ginkel (see 82). Jannetje died on Sunday 27 February 1887 in Zeist (Ut), aged 52. At the age of 24, Jannetje married Jacob Bos, aged 25, on Friday 5 November 1858 in Renswoude (Ut). Jacob was born on Friday 5 April 1833 in Veenendaal, Ede (Gld), son of Klaas Bos and Aartje Maarssen. Jacob died on Thursday 8 September 1892 in Zeist (Ut), aged 59. Jacob married Jacoba Sukkel (1845-1930) on Thursday 2 August 1888 in Zeist (Ut).
Child of Jannetje and Jacob:
1 Johanna Bos, born around 1866 in Olst (Ov). Follow 265.
139 Hendrikje (Hendrikje) van Ginkel was born on Tuesday 9 November 1824 in Renswoude (Ut), daughter of Teunis van Ginkel (see 83) and Martje van Hoevelaken. Hendrikje died on Monday 29 November 1915 in Wassenaar (Zh), aged 91. At the age of 36, Hendrikje married Johan George van Galen/Gaalen, aged 35, on Thursday 7 November 1861 in Renswoude (Ut). Johan was born on Wednesday 2 August 1826 in Ede (Gld), son of Gerrit van Galen and Anna Sabina Riesch. Johan died on Tuesday 26 October 1909 in Wassenaar (Zh), aged 83.
140 Evert van Ginkel was born on Tuesday 1 September 1829 in Renswoude (Ut), son of Teunis van Ginkel (see 83) and Martje van Hoevelaken. Evert died on Wednesday 8 October 1913 in Leersum (Ut), aged 84. At the age of 28, Evert married Geertruida Prins, aged 19, on Friday 2 July 1858 in Leersum (Ut). Geertruida was born on Thursday 6 September 1838 in Leersum (Ut), daughter of Arris Prins and Hendrina Geijtenbeek. Geertruida died on Sunday 12 March 1922 in Leersum (Ut), aged 83.
Children of Evert and Geertruida:
1 Arris van Ginkel, born on Monday 26 April 1858 in Leersum (Ut). Follow 266.
2 Marrigje van Ginkel, born on Wednesday 23 May 1860 in Leersum (Ut).
3 Teunisje van Ginkel, born on Wednesday 24 June 1863 in Leersum (Ut). Teunisje died on Saturday 21 April 1866 in Leersum (Ut), aged 2.
4 Teunisje van Ginkel, born on Monday 10 December 1866 in Leersum (Ut).
5 Hendrik van Ginkel, born on Friday 14 January 1870 in Leersum (Ut). Follow 267.
6 Evert van Ginkel, born on Tuesday 8 April 1873 in Leersum (Ut). Evert died on Thursday 10 February 1927 in Utrecht, aged 53. Evert was unmarried.
7 Geertruida van Ginkel, born on Friday 17 December 1875 in Leersum (Ut). Geertruida died on Friday 24 March 1876 in Leersum (Ut), aged 3 months.
8 Geertruida van Ginkel, born on Saturday 15 December 1877 in Leersum (Ut). Geertruida died on Friday 9 January 1880 in Leersum (Ut), aged 2.
9 Gerard van Ginkel, born on Friday 3 June 1881 in Leersum (Ut). Follow 268.
10 Geertruida van Ginkel, born on Saturday 27 March 1886 in Leersum (Ut). Geertruida died on Thursday 9 September 1886 in Leersum (Ut), aged 5 months.
141 Evert van Ginkel was born on Wednesday 27 October 1830 in Veenendaal (Ut), son of Johannes (Hannes) van Ginkel (see 84) and Geertrui van der Poel. At the age of 26, Evert married Maria Demoet, aged 21, on Thursday 26 February 1857 in Rhenen (Ut). Maria was born on Wednesday 7 October 1835 in Rhenen (Ut), daughter of Johannes Demoet and Hendrijntje van Garderen.
Children of Evert and Maria:
1 Johannes van Ginkel, born on Friday 10 July 1857 in Rhenen (Ut). Follow 269.
2 Hendrik van Ginkel, born on Monday 30 December 1861 in Veenendaal, Ede (Gld). Follow 270.
142 Dirk van de Bovenkamp, son of Cornelis van den Bovenkamp and Pieternella Bos (see 85). He was baptised on Sunday 23 April 1809 in Rhenen (Ut). Dirk died on Tuesday 17 August 1886 in Rhenen (Ut), aged 77. At the age of 29, Dirk married Grietje van den Berg, aged about 31, on Saturday 27 October 1838 in Rhenen (Ut). Grietje was born around 1807 in Opheusden (Gld), daughter of Peter van den Berg and Johanna (Hanna) Ruwens. Grietje died on Tuesday 13 November 1888 in Rhenen (Ut), aged about 81.
Children of Dirk and Grietje:
1 Pieternella van de Bovenkamp, born on Friday 23 August 1839 in Rhenen (Ut). Follow 271.
2 Peter van de Bovekamp, born on Monday 28 June 1841 in Rhenen (Ut). Follow 272.
3 Geertrui van de Bovekamp, born on Sunday 31 March 1844 in Rhenen (Ut). Follow 273.
4 Johanna van de Bovekamp, born on Saturday 1 August 1846 in Rhenen (Ut). Johanna died on Wednesday 12 January 1848 in Rhenen (Ut), aged 1.
5 Dirk van de Bovekamp, born on Thursday 13 March 1851 in Rhenen (Ut).
143 Gijsbert van den Bovenkamp was born on Friday 3 April 1812 in Rhenen (Ut), son of Cornelis van den Bovenkamp and Pieternella Bos (see 85). Gijsbert died on Saturday 11 April 1846 in Rhenen (Ut), aged 34. At the age of 25, Gijsbert married Elizabeth Veenvliet, aged 22, on Friday 13 October 1837 in Amerongen (Ut). Elizabeth was born on Saturday 5 August 1815 in Veenendaal, Ede (Gld), daughter of Jurrianus (Adrianus) Veenvliet and Maria de Kleuver. Elizabeth died on Thursday 5 January 1854 in Amerongen (Ut), aged 38.
Child of Gijsbert and Elizabeth:
1 Abraham van de Bovenkamp, born on Thursday 28 December 1837 in Amerongen (Ut). Follow 274.
144 Lauwrens van den Bovenkamp was born on Wednesday 5 October 1814 in Rhenen (Ut), son of Cornelis van den Bovenkamp and Pieternella Bos (see 85). At the age of 31, Lauwrens married Hendrika van der Pest, aged 26, on Friday 7 November 1845 in Amerongen (Ut). Hendrika was born on Monday 8 March 1819 in Amerongen (Ut), daughter of Arie van der Pest and Gerrigje van Hoeven. Hendrika died on Thursday 2 March 1893 in Utrecht, aged 73.
Child of Lauwrens and Hendrika:
1 Lauwrens van den Bovenkamp, born on Thursday 11 June 1846 in Amerongen (Ut). Follow 275.
145 Teunis van den Bovenkamp was born on Thursday 25 January 1816 in Rhenen (Ut), son of Cornelis van den Bovenkamp and Pieternella Bos (see 85). Teunis died on Monday 13 April 1885 in Amerongen (Ut), aged 69. At the age of 25, Teunis married Geertruij van de Pest, aged 26, on Thursday 18 November 1841 in Amerongen (Ut). Geertruij was born on Thursday 12 October 1815 in Amerongen (Ut), daughter of Arie van der Pest and Gerrigje van Hoeven. Geertruij died on Wednesday 6 March 1889 in Amerongen (Ut), aged 73.
Children of Teunis and Geertruij:
1 Alida van den Bovenkamp, born on Tuesday 10 September 1844 in Amerongen (Ut). Follow 276.
2 Pieter van de Bovenkamp, born on Sunday 14 November 1847 in Amerongen (Ut). Follow 277.
146 Cornelis van de Bovenkamp was born on Thursday 21 October 1819 in Rhenen (Ut), son of Cornelis van den Bovenkamp and Pieternella Bos (see 85). Cornelis died on Monday 26 May 1873 in Veenendaal (Ut), aged 53.
(1) At the age of 25, Cornelis married Aaltje van Barneveld, aged 25, on Saturday 4 October 1845 in Rhenen (Ut). Aaltje was born on Thursday 30 March 1820 in Veenendaal (Ut), daughter of Hendrik van Barneveld and Willemijntje van Schuppen. Aaltje died on Monday 1 March 1858 in Veenendaal (Ut), aged 37.
(2) At the age of 39, Cornelis married Geusje (Gijsje) van Ginkel, aged 37, on Saturday 6 November 1858 in Veenendaal (Ut). Gijsje was born on Wednesday 1 August 1821 in Amerongen (Ut), daughter of Willem van Ginkel and Neeltje Jansse Broekhuisen. Gijsje was widow of Aart Smittenberg (1817-1854), whom she married on Saturday 23 April 1842 in Ede (Gld).
Occupation:
Spinster.
Children of Cornelis and Aaltje:
1 Hendrica van de Bovenkamp, born on Tuesday 27 January 1846 in Veenendaal (Ut). Follow 278.
2 Pieternella van de Bovenkamp, born on Friday 20 April 1849 in Veenendaal (Ut). Follow 279.
3 Hendrik van de Bovenkamp, born on Wednesday 29 January 1851 in Veenendaal (Ut). Follow 280.
Children of Cornelis and Gijsje:
4 Willem van de Bovenkamp, born on Thursday 15 December 1859 in Veenendaal (Ut). Willem died on Sunday 2 June 1861 in Veenendaal (Ut), aged 1.
5 Cornelis van de Bovenkamp, born on Monday 25 July 1864 in Veenendaal (Ut). Follow 281.
6 Willemijntje van de Bovenkamp, born on Monday 17 August 1868 in Veenendaal (Ut). Willemijntje died on Sunday 30 September 1923 in Utrecht, aged 55.
147 Elisabeth van den Bovenkamp was born on Sunday 23 March 1823 in Rhenen (Ut), daughter of Cornelis van den Bovenkamp and Pieternella Bos (see 85). Elisabeth died on Wednesday 25 December 1901 in Rhenen (Ut), aged 78. Elisabeth was unmarried.
Child of Elisabeth from an unknown relationship:
1 Pieter (Piet) van den Bovenkamp, born on Tuesday 13 January 1846 in Rhenen (Ut). Follow 282.
148 Jannigje van den Bovenkamp was born on Tuesday 13 October 1829 in Rhenen (Ut), daughter of Cornelis van den Bovenkamp and Pieternella Bos (see 85). At the age of 36, Jannigje married Aalbert van den Berg, aged 32, on Thursday 26 April 1866 in Rhenen (Ut). Aalbert was born on Wednesday 18 December 1833 in Rhenen (Ut), son of Aalbert van den Berg and Neeltje van Viegen. Aalbert died on Thursday 26 May 1887 in Rhenen (Ut), aged 53.
149 Gijsbert Bosch was born on Saturday 19 April 1828 in Amerongen (Ut), son of Hendrik Bos (see 86) and Kuijneira Hillegonda van Viegen. Gijsbert died in Amerongen (Ut). At the age of 33, Gijsbert married Neeltje Hendrika van Stuijvenberg, aged 21, on Saturday 20 July 1861 in Maurik (Gld). Neeltje was born on Wednesday 26 February 1840 in Maurik (Gld), daughter of Steven Stuijvenberg and Anneke Schouten. Neeltje died on Monday 8 September 1862 in Amerongen (Ut), aged 22.
Child of Gijsbert and Neeltje:
1 N.N. Bosch, stillborn daughter, born on Thursday 4 September 1862 in Amerongen (Ut).
150 Johanna Bosch was born on Monday 27 September 1830 in Amerongen (Ut), daughter of Hendrik Bos (see 86) and Kuijneira Hillegonda van Viegen. Johanna died on Friday 21 April 1905 in Rotterdam (Zh), aged 74. At the age of 25, Johanna married Adrianus (Adriaan) van den Bosch, aged 25, on Wednesday 9 July 1856 in Rotterdam (Zh). Adriaan was born on Monday 12 July 1830 in Amsterdam (Nh), son of Corstiaan van den Bosch and Margaretha Brinkerink. Adriaan died on Thursday 9 November 1905 in Rotterdam (Zh), aged 75.
Occupation:
1e Meesterknecht Letterzetter bij de "Nieuwe Rotterdamsche Courant".
1st Master Servant Typesetter.
Children of Johanna and Adriaan:
1 Margaretha Johanna van den Bosch, born on Tuesday 11 March 1856 in Rotterdam (Zh). Follow 283.
2 Corstiaan Adrianus van den Bosch, born on Wednesday 1 July 1857 in Rotterdam (Zh).
3 Hendrik van den Bosch, born on Thursday 29 December 1859 in Rotterdam (Zh). Hendrik died on Thursday 16 May 1861 in Rotterdam (Zh), aged 1.
4 Adrianus van den Bosch, born on Sunday 22 September 1861 in Rotterdam (Zh). Follow 284.
5 Johannes van den Bosch, born on Saturday 4 April 1863 in Rotterdam (Zh). Johannes died on Saturday 7 February 1885 in Rotterdam (Zh), aged 21. Johannes was unmarried.
6 Cornelia van den Bosch, born on Sunday 21 May 1865 in Rotterdam (Zh). Follow 285.
7 Hendrik Christiaan van den Bosch, born on Sunday 12 January 1868 in Rotterdam (Zh). Hendrik died on Saturday 28 October 1882 in Rotterdam (Zh), aged 14.
8 Petronella Cuiniera Hillegonda van den Bosch, born on Thursday 19 October 1871 in Rotterdam (Zh). Petronella died on Wednesday 21 February 1872 in Rotterdam (Zh), aged 4 months.
9 Nicolaas Corstiaan van den Bosch, born on Thursday 28 November 1872 in Rotterdam (Zh). Nicolaas died on Saturday 17 May 1873 in Rotterdam (Zh), aged 5 months.
151 Aletta Bos was born on Monday 22 August 1831 in Renswoude (Ut), daughter of Brand Bos (see 87) and Gerritje van Ravenhorst. Aletta died on Saturday 5 May 1866 in Lunteren (Gld), aged 34. At the age of 23, Aletta married Gijsbert van Maanen, aged 29, on Saturday 11 August 1855 in Ede (Gld). Gijsbert was born on Monday 3 April 1826 in Lunteren (Gld), son of Jan Hendrik van Maanen and Hanna Gijsbertsen. Gijsbert died on Monday 17 July 1865 in Lunteren (Gld), aged 39.
Occupation:
Landbouwer
Farmer
Children of Aletta and Gijsbert:
1 Johanna van Maanen, born on Wednesday 16 July 1856 in Lunteren (Gld). Follow 286.
2 Geertruida van Maanen, born on Thursday 25 October 1860 in Lunteren (Gld). Geertruida died on Friday 19 August 1870 in Lunteren (Gld), aged 9.
152 Willem Bos was born on Wednesday 26 June 1833 in Ede (Gld), son of Brand Bos (see 87) and Gerritje van Ravenhorst.
Occupation:
Landbouwer
Farmer
At the age of 26, Willem married Dirkje van’t Foort, aged 31, on Saturday 1 October 1859 in Ede (Gld). Dirkje was born on Friday 18 January 1828 in Renswoude (Ut), daughter of Tijmen van’t Foort and Jannigje van Hal.
Children of Willem and Dirkje:
1 Brand Bos, born on Sunday 25 May 1862 in Ede (Gld). Brand died on Friday 30 May 1862 in Ede (Gld), aged 5 days.
2 N.N. Bos, stillborn daughter, born on Wednesday 3 April 1872 in Ede (Gld).
153 Willempje Bos was born on Monday 23 May 1836 in Ede (Gld), daughter of Brand Bos (see 87) and Gerritje van Ravenhorst. Willempje died on Monday 5 February 1877 in Ede (Gld), aged 40. At the age of 22, Willempje married Jan Dirk Pater, aged 22, on Saturday 10 July 1858 in Ede (Gld). Jan was born on Tuesday 28 June 1836 in Scherpenzeel (Gld), son of Jan Pater and Maatje van Kolfschoten. Jan died on Tuesday 7 August 1917 in Ede (Gld), aged 81. Jan married Dorothea Jungst (1853-1937) on Saturday 15 February 1879 in Ede (Gld).
Children of Willempje and Jan:
1 Jan Pater, born in 1859 in Ede (Gld). Jan died on Tuesday 8 September 1885 in Ede (Gld), aged 25 or 26. Jan was unmarried.
Occupation:
Boerenknecht. Farmers servant.
2 Manus Pater, born on Wednesday 20 March 1861 in Scherpenzeel (Gld). Follow 287.
3 Geertje Pater, born in 1864 in Ede (Gld). Geertje died on Sunday 16 April 1865 in Ede (Gld), aged 0 or 1.
4 N.N. Pater, stillborn daughter, born on Wednesday 1 February 1865 in Ede (Gld).
5 Brand Pater, born on Wednesday 31 January 1866 in Ede (Gld). Follow 288.
6 Geertje Pater, born on Sunday 18 July 1869 in Lunteren (Gld). Follow 289.
7 Gijsbertje Pater, born on Friday 5 January 1872 in Ede (Gld). Follow 290.
8 Everdina Pater, born on Wednesday 28 October 1874 in Ede (Gld). Follow 291.
9 Willem Pater, born in July 1876 in Ede (Gld). Willem died on Sunday 28 January 1877 in Ede (Gld), aged 6 months.
154 Gijsbertje Bos was born on Monday 16 August 1847 in Ede (Gld), daughter of Brand Bos (see 87) and Gerritje van Ravenhorst. Gijsbertje died on Friday 21 October 1910 in Ede (Gld), aged 63. At the age of 28, Gijsbertje married Albertus Evers, aged 32, on Saturday 23 October 1875 in Ede (Gld). Albertus was born on Friday 28 April 1843 in Lunteren (Gld), son of Evert Evers and Willempje Roelofs. Albertus died on Saturday 24 February 1917 in Ede (Gld), aged 73.
Occupation:
Landbouwer
Farmer
155 Dirk van der Lit was born on Monday 23 April 1838 in Amerongen (Ut), son of Hendrik Jan van der Lit and Gerritje Bos (see 88). Dirk died on Thursday 31 October 1889 in Tull en ’t Waal (Ut), aged 51.
(1) At the age of 23, Dirk married Hendrika Weppelman, aged 23, on Saturday 29 June 1861 in Veenendaal (Ut). Hendrika was born on Tuesday 13 March 1838 in Veenendaal (Ut), daughter of Jan Weppelman and Cornelia Johanna Huber. Hendrika died on Saturday 9 April 1864 in Amerongen (Ut), aged 26.
(2) At the age of 31, Dirk married Aagje Adriana van der Kwast, aged 23, on Friday 3 December 1869 in Jaarsveld (Ut). Aagje was born on Saturday 21 February 1846 in Lopik (Ut), daughter of Jan Johannes van der Kwast and Aartje (Antje) Diepenhorst. Aagje died on Sunday 6 February 1921 in Vreeswijk (Ut), aged 74.
Children of Dirk and Aagje:
1 Jan Johannes van der Lit, born on Sunday 21 November 1869 in Jaarsveld (Ut). Follow 292.
2 Gerritje van der Lit, born around 1871 in Anna Paulowna (Nh). Follow 293.
3 Dirkje van der Lit, born on Sunday 8 October 1876 in Tull en ’t Waal (Ut).
156 Jannetje van der Lit was born on Tuesday 10 March 1840 in Amerongen (Ut), daughter of Hendrik Jan van der Lit and Gerritje Bos (see 88). Jannetje died on Saturday 13 January 1894 in Amerongen (Ut), aged 53. At the age of 23, Jannetje married Jan Weppelman, aged 29, on Friday 13 November 1863 in Amerongen (Ut). Jan was born on Monday 24 February 1834 in Veenendaal (Ut), son of Jan Weppelman and Cornelia Johanna Huber.
Child of Jannetje and Jan:
1 Hendrika Weppelman, born on Thursday 27 September 1866 in Amerongen (Ut). Follow 294.
157 Gerrigje Bos was born on Saturday 21 February 1829 in Amerongen (Ut), daughter of Bart Bos (see 89) and Adriana van Meerten. At the age of 44, Gerrigje married Gijsbertus Portengen, aged 30, on Saturday 24 May 1873 in Amerongen (Ut). Gijsbertus was born on Thursday 9 March 1843 in Maarssen (Ut), son of Magdalena Portengen. Gijsbertus died on Sunday 15 January 1911 in Amerongen (Ut), aged 67.
158 Cornelis Bos was born on Tuesday 19 April 1831 in Amerongen (Ut), son of Bart Bos (see 89) and Adriana van Meerten. Cornelis died on Friday 11 August 1911 in Utrecht, aged 80.
Occupation:
Tuinman.Gardener.
At the age of 33, Cornelis married Aletta Adriana Swagers, aged 29, on Thursday 12 May 1864 in Amerongen (Ut). Aletta was born on Sunday 18 May 1834 in Amerongen (Ut), daughter of Paulus Coenradus Swagers and Janna Drost. Aletta died on Saturday 11 April 1908 in Zeist (Ut), aged 73.
Children of Cornelis and Aletta:
1 Gerrit Bos, born on Monday 14 November 1864 in Amerongen (Ut).
2 Paulus Coenradus Bos, born on Tuesday 23 October 1866 in Amerongen (Ut).
3 Adriana Bos, born on Tuesday 18 February 1868 in Leersum (Ut). Follow 295.
4 Johan Bos, born on Tuesday 25 October 1870 in Leersum (Ut). Follow 296.
5 Gerritje Bos, born on Thursday 15 January 1874 in Leersum (Ut). Follow 297.
6 Cornelis Bos, born on Sunday 30 July 1876 in Leersum (Ut). Follow 298.
159 Gerrigje Bos was born on Wednesday 3 December 1834 in Amerongen (Ut), daughter of Jan Bos (see 90) and Willemina van Beek. Gerrigje died on Friday 19 February 1892 in Rhenen (Ut), aged 57. At the age of 24, Gerrigje married Dirk van Dijk, aged 24, on Saturday 6 August 1859 in Amerongen (Ut). Dirk was born on Thursday 6 August 1835 in Rhenen (Ut), son of Jacob van Dijk and Aaltje Hermans (Otje) van Veenendaal. Dirk died on Sunday 30 July 1876 in Amerongen (Ut), aged 40.
Children of Gerrigje and Dirk:
1 Jacob van Dijk, born on Saturday 9 February 1861 in Rhenen (Ut). Follow 299.
2 Jan Willem van Dijk, born on Wednesday 28 October 1863 in Rhenen (Ut). Follow 300.
3 Dirkje van Dijk, born on Thursday 20 February 1868 in Rhenen (Ut). Follow 301.
4 Aartje van Dijk, born on Saturday 1 October 1870 in Rhenen (Ut).
160 Gijsbert Bos was born on Monday 4 January 1836 in Amerongen (Ut), son of Jan Bos (see 90) and Willemina van Beek. Gijsbert died on Monday 24 April 1911 in Amerongen (Ut), aged 75. At the age of 23, Gijsbert married Christina van Veenendaal, aged 21, on Friday 11 November 1859 in Amerongen (Ut). Christina was born on Monday 29 January 1838 in Amerongen (Ut), daughter of Jan David van Veenendaal and Adriana van Veenendaal. Christina died on Monday 20 March 1922 in Amerongen (Ut), aged 84.
Children of Gijsbert and Christina:
1 Willemina Bos, born on Thursday 11 July 1861 in Amerongen (Ut). Follow 302.
2 Adriana Bos, born on Tuesday 20 January 1863 in Amerongen (Ut). Follow 303.
3 Jannigje Bos, born on Saturday 6 January 1866 in Amerongen (Ut). Follow 304.
4 Jan David Bos, born on Thursday 16 October 1873 in Amerongen (Ut). He was baptised on Wednesday 7 January 1880 in Amerongen (Ut).
5 Christina Bos, born on Sunday 14 July 1878 in Amerongen (Ut). Follow 305.
161 Jenneke Bos was born on Wednesday 4 September 1839 in Amerongen (Ut), daughter of Jan Bos (see 90) and Willemina van Beek. Jenneke died on Sunday 9 November 1919 in Utrecht, aged 80. At the age of 24, Jenneke married Jan Pluijgers, aged 42, on Friday 15 July 1864 in Amerongen (Ut). Jan was born on Friday 8 February 1822 in Amerongen (Ut), son of Adrianus Johannes Pluijgers and Maria Visee. Jan died on Friday 27 October 1899 in Leersum (Ut), aged 77. Jan was widower of Jacobje Hendriks van Ree (1825-1863), whom he married on Friday 15 April 1853 in Amerongen (Ut).
Mentioned:
Ook vemeld als: Jan Pluygers.
Children of Jenneke and Jan:
1 Jan Pluijgers, born on Wednesday 24 May 1865 in Amerongen (Ut). Follow 306.
2 Jan Willem Pluijgers, born on Thursday 30 August 1866 in Amerongen (Ut). Jan died on Sunday 11 November 1866 in Amerongen (Ut), aged 2 months.
3 Jacob Pluijgers, born on Sunday 8 December 1867 in Amerongen (Ut). Follow 307.
4 Maria Willemina Pluijgers, born on Thursday 24 February 1870 in Amerongen (Ut). Follow 308.
5 Jan Willem Pluijgers, born on Thursday 22 February 1872 in Amerongen (Ut).
6 Jenneke Pluijgers, born on Wednesday 3 October 1877 in Amerongen (Ut). Follow 309.
7 Hendrik Arie Pluijgers, born on Friday 1 April 1881 in Amerongen (Ut). Hendrik died on Monday 5 April 1897 in Leersum (Ut), aged 16.
162 Teuntje Bos was born on Sunday 19 December 1841 in Amerongen (Ut), daughter of Jan Bos (see 90) and Willemina van Beek. Teuntje died on Wednesday 29 December 1897 in Amerongen (Ut), aged 56. At the age of 22, Teuntje married Gijsbert van Veenendaal, aged 28, on Friday 11 March 1864 in Amerongen (Ut). Gijsbert was born on Friday 11 March 1836 in Leersum (Ut), son of Bart van Veenendaal and Willemijntje van Appeldoorn. Gijsbert died on Thursday 16 February 1893 in Amerongen (Ut), aged 56.
Children of Teuntje and Gijsbert:
1 Bart van Veenendaal, born on Saturday 19 November 1864 in Amerongen (Ut). Follow 310.
2 Jan Willem van Veenendaal, born on Tuesday 19 March 1867 in Amerongen (Ut).
3 Gijsbert van Veenendaal, born on Sunday 28 February 1869 in Amerongen (Ut).
4 N.N. van Veenendaal, stillborn son, born on Monday 23 January 1871 in Amerongen (Ut).
5 N.N. van Veenendaal, born on Monday 24 June 1872 in Amerongen (Ut). N.N. died on Monday 24 June 1872 in Amerongen (Ut), aged less than a day.
6 Gerrit Jan van Veenendaal, born on Tuesday 9 December 1873 in Amerongen (Ut). Gerrit died on Sunday 29 August 1875 in Amerongen (Ut), aged 1.
7 Gerritje van Veenendaal, born on Saturday 25 September 1875 in Amerongen (Ut). Follow 311.
8 Roelof van Veenendaal, born on Saturday 7 April 1877 in Amerongen (Ut). Roelof died on Tuesday 26 October 1886 in Amerongen (Ut), aged 9.
9 Willemina van Veenendaal, born on Tuesday 1 April 1879 in Amerongen (Ut). Follow 312.
10 Willemijntje van Veenendaal, born on Wednesday 16 February 1881 in Amerongen (Ut). Willemijntje died on Saturday 26 February 1881 in Amerongen (Ut), aged 10 days.
11 Willemijntje van Veenendaal, born on Tuesday 5 September 1882 in Amerongen (Ut). Follow 313.
12 Francijntje van Veenendaal, born on Thursday 12 March 1885 in Amerongen (Ut). Francijntje died on Saturday 28 May 1932 in Amerongen (Ut), aged 47.
163 Frans Bos was born on Saturday 5 July 1851 in Amerongen (Ut), son of Jan Bos (see 90) and Willemina van Beek. Frans died on Saturday 21 January 1922 in Nijmegen (Gld), aged 70. At the age of 24, Frans married Maria Elisabeth Deckers, aged 20, on Thursday 6 January 1876 in Nijmegen (Gld). Maria was born on Sunday 6 May 1855 in Nijmegen (Gld), daughter of Derk Jan Deckers and Christina Hendrika Mulder. Maria died on Sunday 26 March 1905 in Nijmegen (Gld), aged 49.
Children of Frans and Maria:
1 Francina Christina Bos, born on Sunday 21 December 1873 in Nijmegen (Gld). Follow 314.
2 Wilhelmina Adriana Bos, born on Monday 30 October 1876 in Nijmegen (Gld). Follow 315.
3 Gerritje Bos, born on Wednesday 18 September 1878 in Nijmegen (Gld). Follow 316.
4 Franciscus Johannes Gijsbertus Bos, born on Thursday 18 December 1879 in Nijmegen (Gld). Follow 317.
5 Maria Elisabeth Johanna Bos, born on Monday 9 October 1882 in Nijmegen (Gld). Follow 318.
6 Cornelia Antonia Bos, born on Tuesday 18 March 1884 in Nijmegen (Gld). Cornelia died on Wednesday 30 September 1885 in Nijmegen (Gld), aged 1.
7 Cornelia Antonia Maria Bos, born on Tuesday 8 December 1885 in Nijmegen (Gld). Follow 319.
8 Jan Willem Bos, born on Saturday 25 August 1888 in Nijmegen (Gld). Follow 320.
9 Johanna Geertruida Maria Bos, born on Monday 16 September 1889 in Brummen (Gld). Follow 321.
10 Maria Elisabeth Bos, born on Saturday 31 May 1890 in Hees, Nijmegen (Gld).
11 Antonia Maria Christina Bos, born on Wednesday 17 May 1893 in Hees, Nijmegen (Gld). Follow 322.
12 Dirk Jan Johannes Wilhelmus Bos, born on Thursday 16 December 1897 in Hees, Nijmegen (Gld). Follow 323.
164 Adriana Maria Bos was born on Sunday 10 December 1854 in Amerongen (Ut), daughter of Jan Bos (see 90) and Willemina van Beek. Adriana died on Tuesday 24 September 1889 in Rhenen (Ut), aged 34. At the age of 25, Adriana married Gerrit van Dijk, aged 29, on Thursday 8 July 1880 in Amerongen (Ut). Gerrit was born on Wednesday 20 November 1850 in Rhenen (Ut), son of Jacob van Dijk and Geurtje van Dijk. Gerrit died on Sunday 20 May 1917 in Rhenen (Ut), aged 66.
Children of Adriana and Gerrit:
1 Jacob van Dijk, born on Wednesday 8 June 1881 in Rhenen (Ut).
2 Willemina van Dijk, born on Monday 22 January 1883 in Rhenen (Ut). Willemina died on Saturday 6 October 1883 in Rhenen (Ut), aged 8 months.
3 Geurtje van Dijk, born on Friday 28 March 1884 in Rhenen (Ut). Follow 324.
4 N.N. van Dijk, stillborn son, born on Monday 18 July 1887 in Rhenen (Ut).
165 Bartje Bos was born on Thursday 8 August 1844 in Amerongen (Ut), daughter of Gerrit Bos (see 92) and Grietje van den Berg. Bartje died on Tuesday 17 January 1933 in Amerongen (Ut), aged 88. At the age of 26, Bartje married Johannes van Ingen, aged 24, on Friday 13 January 1871 in Amerongen (Ut). Johannes was born on Tuesday 27 January 1846 in Amerongen (Ut), son of Jan van Ingen and Trijntje Budding. Johannes died on Sunday 16 December 1906 in Amerongen (Ut), aged 60.
Children of Bartje and Johannes:
1 Trijntje van Ingen, born on Thursday 9 March 1871 in Amerongen (Ut). Follow 325.
2 Grietje van Ingen, born on Tuesday 1 October 1872 in Amerongen (Ut).
3 Jan van Ingen, born on Tuesday 19 May 1874 in Amerongen (Ut).
4 Johanna van Ingen, born on Thursday 16 March 1876 in Amerongen (Ut). Follow 326.
5 Elisabeth van Ingen, born on Sunday 6 January 1878 in Amerongen (Ut). Follow 327.
6 Gerrit van Ingen, born on Sunday 2 November 1879 in Amerongen (Ut).
7 Johannes van Ingen, born on Thursday 12 May 1881 in Amerongen (Ut). Johannes died on Tuesday 17 May 1881 in Amerongen (Ut), aged 5 days.
Geboorte-Birth:
Aangifte door verloskundige, verklarende bij afwezigheid van de Vader bij de
bevalling aanwezig te zijn.
8 Jacoba van Ingen, born on Sunday 25 June 1882 in Amerongen (Ut).
9 Johanna van Ingen, born on Thursday 27 August 1885 in Amerongen (Ut). Follow 328.
10 Aartje van Ingen, born on Sunday 11 March 1888 in Amerongen (Ut). Follow 329.
166 Gerrigje Bos was born on Sunday 21 March 1847 in Amerongen (Ut), daughter of Gerrit Bos (see 92) and Grietje van den Berg. Gerrigje died on Sunday 25 April 1920 in Amerongen (Ut), aged 73. At the age of 26, Gerrigje married Pieter van de Bovenkamp, aged 25, on Friday 3 October 1873 in Amerongen (Ut). See 277 for personal details of Pieter.
Children of Gerrigje and Pieter:
1 Teunis van den Bovenkamp, born on Friday 7 February 1873 in Amerongen (Ut).
2 Hendrika Carolina Johanna van de Bovenkamp, born on Sunday 16 August 1874 in Jutphaas (Ut). Follow 503.
167 Jacoba Bos was born on Wednesday 3 April 1850 in Amerongen (Ut), daughter of Gerrit Bos (see 92) and Grietje van den Berg. Jacoba died on Thursday 19 October 1916 in Amerongen (Ut), aged 66. At the age of 24, Jacoba married Bart van Veenendaal, aged 27, on Friday 28 August 1874 in Amerongen (Ut). Bart was born on Saturday 10 October 1846 in Amerongen (Ut), son of Bart van Veenendaal and Willemijntje van Appeldoorn. Bart died on Monday 18 September 1911 in Amerongen (Ut), aged 64.
Child of Jacoba and Bart:
1 Bart van Veenendaal, born on Monday 11 January 1875 in Amerongen (Ut). Bart died on Tuesday 2 August 1904 in Amerongen (Ut), aged 29.
register_gerrit_bos_1852.png
7 Register Gerrit Bos 1852
168 Gerrit Bos (img. 7) was born on Monday 20 December 1852 in Maurik (Gld), son of Gerrit Bos (see 92) and Grietje van den Berg. Gerrit died on Tuesday 6 October 1936 in Rhenen (Ut), aged 83. At the age of 28, Gerrit married Hillegonda Gijsberta van Veenendaal, aged 18, on Thursday 22 September 1881 in Amerongen (Ut). Hillegonda was born on Sunday 9 November 1862 in Amerongen (Ut), daughter of Jan van Veenendaal and Hillegonda Gijsberta van Veenendaal. Hillegonda died on Tuesday 2 January 1945 in Amerongen (Ut), aged 82.
Children of Gerrit and Hillegonda:
1 Grietje Bos, born on Wednesday 5 July 1882 in Amerongen (Ut). Follow 330.
2 Jan Bos, born on Friday 26 December 1884 in Amerongen (Ut). Follow 331.
3 Hillegonda Gijsberta Bos, born on Saturday 23 July 1887 in Rhenen (Ut). Hillegonda died on Monday 28 May 1888 in Rhenen (Ut), aged 10 months.
4 Gerrit Bos, born on Wednesday 15 May 1889 in Doorn (Ut). Follow 332.
5 Aart Bos, born on Monday 24 April 1893 in Rhenen (Ut).
6 Hillegonda Gijsberta Bos, born on Friday 20 September 1901 in Rhenen (Ut). Follow 333.
169 Jannetje Bos was born on Tuesday 19 July 1853 in Amerongen (Ut), daughter of Gerrit Bos (see 92) and Grietje van den Berg. Jannetje died on Tuesday 24 March 1925 in Amerongen (Ut), aged 71. At the age of 34, Jannetje married Hermanus Visee, aged 37, on Wednesday 9 May 1888 in Den Haag (Zh). Hermanus was born on Wednesday 9 April 1851 in Amerongen (Ut), son of Hermanus Visee and Jannigje Wildeman. Hermanus died on Saturday 17 September 1898 in Amerongen (Ut), aged 47.
Children of Jannetje and Hermanus:
1 Hermanus Visee, born on Thursday 29 November 1888 in Den Haag (Zh). Follow 334.
2 Grietje Visee, born on Tuesday 4 February 1890 in Den Haag (Zh). Follow 335.
3 Jan Visee, born on Tuesday 15 November 1892 in Den Haag (Zh). Follow 336.
4 Jacoba Visee, born on Friday 31 January 1896 in Amerongen (Ut). Jacoba died on Friday 16 October 1896 in Amerongen (Ut), aged 8 months.
170 Aart Bos was born on Tuesday 30 August 1859 in Rijswijk, Gelderland, son of Gerrit Bos (see 92) and Grietje van den Berg. Aart died on Monday 9 June 1902 in Amerongen (Ut), aged 42. At the age of 32, Aart married Hendrika Pluijgers, aged 29, on Wednesday 21 October 1891 in Amerongen (Ut). See 403 for personal details of Hendrika.
Children of Aart and Hendrika:
1 Grietje Bos, born on Thursday 29 December 1892 in Amerongen (Ut). Grietje died on Friday 13 October 1939 in Amerongen (Ut), aged 46.
2 N.N. Bos, stillborn daughter, born on Sunday 19 August 1894 in Amerongen (Ut).
3 Adrianus Hendrikus Bos, born on Friday 7 April 1899 in Amerongen (Ut). Adrianus died on Tuesday 11 April 1899 in Amerongen (Ut), aged 4 days.
4 Adrianus Hendrikus Bos, born on Tuesday 6 August 1901 in Amerongen (Ut). Adrianus died on Friday 6 September 1901 in Amerongen (Ut), aged 1 month.
5 Aartje Hendrika Bos, born on Sunday 28 December 1902 in Amerongen (Ut). Follow 337.
171 Gerrigje Bos was born on Friday 26 February 1847 in Amerongen (Ut), daughter of Stoffel Bos (see 93) and Catharina van Veenendaal. Gerrigje died on Thursday 21 June 1894 in Amerongen (Ut), aged 47. At the age of 29, Gerrigje married Coenraad Beekhof, aged 32, on Friday 16 February 1877 in Amerongen (Ut). Coenraad was born on Wednesday 30 October 1844 in Amerongen (Ut), son of Johannes Beekhof and Teuntje Ploeg. Coenraad died on Thursday 27 July 1893 in Amerongen (Ut), aged 48.
Children of Gerrigje and Coenraad:
1 Tonia Beekhof, born on Thursday 15 March 1877 in Amerongen (Ut). Follow 338.
2 Christoffel Beekhof, born on Tuesday 17 December 1878 in Amerongen (Ut). Follow 339.
3 Johanna Beekhof, born on Saturday 8 January 1881 in Amerongen (Ut). Follow 340.
4 Coenraad Beekhof, born on Sunday 31 December 1882 in Amerongen (Ut).
5 Christiaan Beekhof, born on Friday 16 January 1885 in Amerongen (Ut). Follow 341.
6 Johannes Beekhof, born on Tuesday 12 June 1888 in Amerongen (Ut).
172 Christina Bos was born on Sunday 22 January 1854 in Amerongen (Ut), daughter of Stoffel Bos (see 93) and Catharina van Veenendaal. Christina died on Wednesday 25 July 1917 in De Bilt (Ut), aged 63. At the age of 31, Christina married Hendrik Pluijgers, aged 26, on Thursday 6 August 1885 in Amerongen (Ut). Hendrik was born on Tuesday 12 October 1858 in Amerongen (Ut), son of Jan Pluijgers and Jacobje Hendriks van Ree. Hendrik died on Friday 8 August 1941 in Utrecht, aged 82.
Children of Christina and Hendrik:
1 Jacoba Jansje Pluijgers, born on Wednesday 30 June 1886 in Amerongen (Ut). Jacoba died on Sunday 23 February 1964 in De Bilt (Ut), aged 77.
2 Christoffel Pluijgers, born on Sunday 3 July 1887 in Amerongen (Ut).
3 Jan Pluijgers, born on Thursday 25 October 1888 in Amerongen (Ut). Jan died on Monday 21 August 1967 in Utrecht, aged 78.
4 Catharina Pluijgers, born on Monday 19 May 1890 in Amerongen (Ut). Catharina died on Friday 17 October 1952 in Utrecht, aged 62.
5 Christina Pluijgers, born on Monday 6 August 1894 in Amerongen (Ut). Christina died on Wednesday 3 May 1939 in Utrecht, aged 44.
173 Hendrik Bos was born on Thursday 11 September 1856 in Amerongen (Ut), son of Stoffel Bos (see 93) and Catharina van Veenendaal. Hendrik died on Thursday 22 July 1926 in Hilversum (Nh), aged 69. At the age of 24, Hendrik married Willemina Versteeg, aged 21, on Thursday 12 May 1881 in Amerongen (Ut). Willemina was born on Wednesday 22 June 1859 in Rhenen (Ut), daughter of Aalbert Versteeg and Elisabeth Cornelissen. Willemina died on Friday 2 March 1928 in Hilversum (Nh), aged 68.
Children of Hendrik and Willemina:
1 Catharina Bos, born on Saturday 28 January 1882 in Amerongen (Ut). Follow 342.
2 Hendrika Bos, born on Sunday 30 December 1888 in Amerongen (Ut). Follow 343.
3 Cornelis Bos, born on Friday 12 May 1893 in Amerongen (Ut). Cornelis died on Sunday 30 July 1893 in Amerongen (Ut), aged 2 months.
4 Cornelis Bos, born on Tuesday 19 November 1895 in Amerongen (Ut). Cornelis died on Sunday 1 December 1895 in Amerongen (Ut), aged 12 days.
5 Christina Bos, born on Monday 5 April 1897 in Amerongen (Ut).
6 Gerritje Cornelia Willemina Bos, born on Monday 18 June 1900 in Amerongen (Ut). Follow 344.
174 Gerrit van Reede was born on Sunday 4 October 1835 in Leersum (Ut), son of Dirk van Reede and Heiltje Bos (see 94). Gerrit died on Thursday 30 June 1887 in Leersum (Ut), aged 51. At the age of 36, Gerrit married Cornelia Heikamp, aged 16, on Friday 30 August 1872 in Leersum (Ut). Cornelia was born on Saturday 31 May 1856 in Veenendaal (Ut), daughter of Gijsbert Heikamp and Cornelia van de Meent.
Children of Gerrit and Cornelia:
1 Gijsbert van Reede, born on Monday 18 May 1874 in Leersum (Ut). Follow 345.
2 Cornelia van Reede, born on Tuesday 25 November 1879 in Leersum (Ut).
175 Jan van Reede was born on Wednesday 4 October 1837 in Leersum (Ut), son of Dirk van Reede and Heiltje Bos (see 94). At the age of 35, Jan married Judith Veenhof, aged 25, on Saturday 2 November 1872 in Leersum (Ut). Judith was born on Sunday 22 August 1847 in Darthuizen, Leersum (Ut), daughter of Cornelis Veenhof and Jannetje van Dijk. Judith died on Thursday 3 March 1910 in Doorn (Ut), aged 62.
Children of Jan and Judith:
1 Dirk Jan van Reede, born on Tuesday 9 September 1873 in Leersum (Ut). Follow 346.
2 N.N. van Reede, stillborn son, born on Saturday 22 January 1876 in Leersum (Ut).
3 Johanna van Reede, born on Saturday 13 January 1877 in Leersum (Ut). Follow 347.
4 N.N. van Reede, stillborn daughter, born on Friday 18 July 1879 in Leersum (Ut).
5 N.N. van Reede, stillborn son, born on Monday 14 November 1881 in Leersum (Ut).
6 N.N. van Reede, stillborn son, born on Wednesday 30 April 1884 in Leersum (Ut).
7 N.N. van Reede, born on Monday 10 March 1890 in Leersum (Ut). N.N. died on Monday 10 March 1890 in Leersum (Ut), aged less than a day.
176 Sijbertus van Soest was born on Friday 25 November 1836 in Amerongen (Ut), son of Sebert van Soest and Petronella Bos (see 95). Sijbertus died on Saturday 24 April 1897 in Veenendaal (Ut), aged 60. At the age of 34, Sijbertus married Teunisje Sukkel, aged 38, on Saturday 4 February 1871 in Veenendaal (Ut). Teunisje was born on Monday 12 November 1832 in Veenendaal, Ede (Gld), daughter of Cornelis Sukkel and Elisabeth (Betje) Zeeland. Teunisje died on Thursday 22 May 1902 in Veenendaal (Ut), aged 69.
Children of Sijbertus and Teunisje:
1 Sijbertus van Soest, born on Tuesday 19 September 1871 in Veenendaal (Ut). Sijbertus died on Friday 13 February 1874 in Veenendaal (Ut), aged 2.
2 Elizabeth van Soest, born on Thursday 18 February 1875 in Veenendaal (Ut). Follow 348.
3 Petronella van Soest, born on Tuesday 11 February 1879 in Veenendaal (Ut). Petronella died on Monday 7 April 1879 in Veenendaal (Ut), aged 1 month.
177 Pieter Herbertus van Soest was born on Wednesday 15 April 1840 in Amerongen (Ut), son of Sebert van Soest and Petronella Bos (see 95). At the age of 25, Pieter married Maria Deij, aged 21, on Saturday 6 January 1866 in Veenendaal (Ut). Maria was born on Friday 27 September 1844 in Veenendaal, Ede (Gld), daughter of Gerrit Deij and Catharina Top. Maria died on Sunday 7 February 1909 in Noord Eschmarke, Lonneker (Ov), aged 64.
Child of Pieter and Maria:
1 Sijbertus van Soest, born on Tuesday 1 January 1878 in Veenendaal (Ut). Follow 349.
178 Maria van Soest was born on Wednesday 23 July 1845 in Amerongen (Ut), daughter of Sebert van Soest and Petronella Bos (see 95). Maria died on Saturday 18 June 1921 in Doorn (Ut), aged 75.
(1) At the age of 27, Maria married Aart Lagerwij, aged 28, on Saturday 3 May 1873 in Amerongen (Ut). Aart was born on Saturday 18 May 1844 in De Bilt (Ut), son of Antonie Lagerweij and Petronella (Pietje) Schras. Aart died on Thursday 19 July 1877 in Doorn (Ut), aged 33.
(2) At the age of 32, Maria married Christiaan Stoltenkamp, aged 30, on Friday 17 May 1878 in Doorn (Ut). Christiaan was born on Sunday 24 October 1847 in Doorn (Ut), son of Jan Hendrik Stoltenkamp and Christina de Rooij. Christiaan died on Saturday 17 March 1894 in Utrecht, aged 46.
Children of Maria and Aart:
1 Petronella Antonia Lagerweij, born on Sunday 10 January 1875 in Leersum (Ut). Follow 350.
2 Aart Lagerwij, born on Wednesday 15 August 1877 in Doorn (Ut). Aart died on Friday 31 March 1882 in Doorn (Ut), aged 4.
Children of Maria and Christiaan:
3 Jan Hendrik Stoltenkamp, born on Thursday 17 October 1878 in Driebergen (Ut). Follow 351.
4 Sijbert Stoltenkamp, born on Monday 25 October 1880 in Doorn (Ut).
5 Anna Christina Stoltenkamp, born on Sunday 5 February 1882 in Doorn (Ut).
6 N.N. Stoltenkamp, stillborn daughter, born on Tuesday 10 June 1884 in Doorn (Ut).
179 Pieter van Soest was born on Sunday 16 July 1848 in Amerongen (Ut), son of Sebert van Soest and Petronella Bos (see 95). Pieter died on Wednesday 30 June 1915 in Veenendaal (Ut), aged 66.
(1) At the age of 20, Pieter married Sophia van Dijk, aged 20, on Saturday 29 August 1868 in Veenendaal (Ut). Sophia was born on Saturday 12 February 1848 in Leersum (Ut), daughter of Gerrit van Dijk and Sophia Veenhof. Sophia died on Saturday 30 July 1887 in Leersum (Ut), aged 39.
(2) At the age of 41, Pieter married Hendrina Jansen, aged 34, on Saturday 11 January 1890 in Veenendaal (Ut). Hendrina was born on Friday 28 September 1855 in Ingen (Gld), daughter of Jacobus Jansen and Cornelia Johanna van Verseveld. Hendrina died on Saturday 15 September 1928 in Veenendaal (Ut), aged 72.
Children of Pieter and Sophia:
1 Sijbertus van Soest, born on Saturday 6 March 1869 in Veenendaal (Ut). Follow 352.
2 Pieter van Soest, born on Saturday 6 June 1874 in Veenendaal (Ut). Follow 353.
Child of Pieter and Hendrina:
3 Sijbertus van Soest, born on Monday 14 October 1895 in Veenendaal (Ut). Follow 354.
180 Hendrikus Jan van Soest was born on Tuesday 26 April 1853 in Amerongen (Ut), son of Sebert van Soest and Petronella Bos (see 95). Hendrikus died on Tuesday 6 September 1932 in Amerongen (Ut), aged 79.
(1) At the age of 23, Hendrikus married Adriana de Rooi, aged 34, on Friday 22 September 1876 in Doorn (Ut). Adriana was born on Wednesday 5 January 1842 in Doorn (Ut), daughter of Jan Thomas de Rooi and Antje Jacobs. Adriana died on Monday 2 June 1913 in Amerongen (Ut), aged 71.
(2) At the age of 68, Hendrikus married Petronella Mater, aged 58, on Thursday 26 May 1921 in Amerongen (Ut). Petronella was born on Saturday 3 January 1863 in Amerongen (Ut), daughter of Kobus Mater and Aartje Lammers. Petronella was widow of Dirk Jan van den Broek (1856-1916), whom she married on Saturday 19 November 1892 in Amerongen (Ut).
Children of Hendrikus and Adriana:
1 Sijbertus van Soest, born on Wednesday 11 April 1877 in Amerongen (Ut). Follow 355.
2 Jan Thomas van Soest, born on Saturday 29 May 1880 in Amerongen (Ut).
3 Antje van Soest, born on Monday 7 November 1881 in Amerongen (Ut). Antje died on Tuesday 22 May 1894 in Amerongen (Ut), aged 12.
4 Pieter van Soest, born on Wednesday 19 December 1883 in Amerongen (Ut). Follow 356.
5 Marinus van Soest, born on Wednesday 2 January 1889 in Amerongen (Ut). Marinus died on Sunday 15 September 1889 in Amerongen (Ut), aged 8 months.
181 Petronella Bartha Maria Bos was born on Tuesday 21 February 1843 in Groningen, daughter of Herbertus Bos (see 96) and Marijke Metz. Petronella died on Sunday 3 September 1916 in Doorn (Ut), aged 73. At the age of 34, Petronella married Adriaan Blonk, aged 40, on Wednesday 2 May 1877 in Schiedam (Zh). Adriaan was born on Sunday 16 April 1837 in Schiedam (Zh), son of Jan Blonk and Helena Jacomina Swaan. Adriaan was widower of Maria van Straaten (1837-before 1877), whom he married on Sunday 25 September 1864 in Bodegraven (Zh).
182 Pieter Bos was born on Saturday 12 September 1846 in Amerongen (Ut), son of Herbertus Bos (see 96) and Marijke Metz. Pieter died on Thursday 28 January 1892 in Utrecht, aged 45. At the age of 40, Pieter married Alijda Scheerder, aged 28, on Wednesday 13 October 1886 in Utrecht. Alijda was born on Monday 28 June 1858 in Amersfoort (Ut), daughter of Johannes Scheerder and Alijda Catharina Laseur. Alijda died on Thursday 15 November 1923 in Utrecht, aged 65. Alijda married Hendrik Bouwmeester (1865-1952) on Wednesday 4 November 1896 in Utrecht.
Children of Pieter and Alijda:
1 Marijke Alijda Bos, born on Friday 22 July 1887 in Utrecht. Marijke died on Sunday 11 December 1887 in Utrecht, aged 4 months.
2 Johannes Hubertus Bos, born on Tuesday 19 February 1889 in Utrecht. Follow 357.
3 Marijke Bos, born on Friday 4 September 1891 in Utrecht. Follow 358.
christina_van_kasteel.jpg aart_jansen.jpg
8 Christina_van_kasteel
9 Aart_Jansen
183 Teuntje Bos (img. 8) was born on Sunday 5 October 1856 in Amerongen (Ut), daughter of Herbertus Bos (see 96) and Marijke Metz. Teuntje died on Saturday 13 July 1895 in Zeist (Ut), aged 38. At the age of 21, Teuntje married Aart Jansen (img. 9), aged 26, on Friday 26 April 1878 in Amerongen (Ut). Aart was born on Friday 2 May 1851 in Wassenaar (Zh), son of Willem Jansen and Margaretha (Grietje) Kloosterman. Aart died on Saturday 1 November 1930 in De Bilt (Ut), aged 79. Aart married Christina Johanna van Kasteel (1855-1941) on Wednesday 29 April 1896 in Utrecht.
Notitie-Notice:
Aart,trouwde, 44 jaar oud, op woensdag 29 april 1896 in Utrecht met Christina Johanna van Kasteel , 40 jaar oud.
Christina Johanna is geboren op zondag 16 september 1855 in Utrecht, dochter van Coenraad van Kasteel en Dina van Hees.
Christina Johanna is overleden op zaterdag 18 januari 1941 in Rijswijk (zh), 85 jaar oud. Zij is begraven op woensdag 22 januari 1941 te Rijswijk (zh).
Tuinbaas o.a op het buiten "Molenbosch" te Zeist.
Was "vrijboer/kolonievader" bij de Mij.van Weldadigheid te Frederiksoord.

Aart, married, 44 years old, on Wednesday, April 29, 1896 in Utrecht Johanna Christina van Kasteel, 40 years old.
Christina Johanna was born on Sunday, September 16, 1855 in Utrecht, daughter of Coenraad van Kasteel and Dina van Hees.
Christina Johanna past away on Saturday, January 18, 1941 in Rijswijk (ZH), 85 years old.
She was buried on Wednesday, January 22, 1941 in Rijswijk (ZH).
Occupation:
Head of gardening of the estate "Molenbosch" in Zeist.
Was "free farmer/ colony father" at the Company of Charity Frederiksoord.
Children of Teuntje and Aart:
1 Willem Petrus Jansen, born on Friday 18 August 1882 in Leersum (Ut). Follow 359.
2 Herbertus Marinus Jansen, born on Thursday 14 August 1884 in Utrecht. Herbertus died on Monday 9 January 1905 in De Bilt (Ut), aged 20.
3 Grietje Jansen, born on Tuesday 21 December 1886 in Zeist (Ut). Grietje died on Monday 15 August 1887 in Zeist (Ut), aged 7 months.
4 Marijke Grietje Teuntje Jansen, born on Saturday 30 June 1888 in Zeist (Ut). Follow 360.
5 Grietje Jansen, born on Wednesday 15 October 1890 in Zeist (Ut). Grietje died on Sunday 12 February 1922 in De Bilt (Ut), aged 31.
6 Teuntje Aartje Jansen, born on Saturday 21 January 1893 in Zeist (Ut). Follow 361.
7 Aart Jansen, born on Friday 12 July 1895 in De Bilt (Ut). Aart died on Wednesday 11 March 1896 in Zeist (Ut), aged 7 months.
184 Steven Bos was born on Sunday 8 June 1817 in Amerongen (Ut), son of Antonie Stevensz (Anton) Bos (see 98) and Margaretha Ernstdr (Grietje) van Ginkel. Steven died on Wednesday 20 August 1879 in Amerongen (Ut), aged 62. At the age of 29, Steven married Margaretha van der Klift, aged 26, on Friday 18 December 1846 in Amerongen (Ut). Margaretha was born on Sunday 12 March 1820 in Amerongen (Ut), daughter of Cornelis van der Klift and Anna (Antje) Schouten. Margaretha died on Tuesday 1 May 1900 in Amerongen (Ut), aged 80.
Children of Steven and Margaretha:
1 Antonie Bos, born on Saturday 9 September 1848 in Amerongen (Ut). Follow 362.
2 Cornelis Bos, born on Sunday 27 April 1851 in Amerongen (Ut). Follow 363.
3 Dirk Margarethus Bos, born on Friday 10 March 1854 in Amerongen (Ut). Follow 364.
4 Anna Margaretha Bos, born on Saturday 10 January 1857 in Amerongen (Ut). Follow 365.
5 Margaretha Helena Bos, born on Friday 20 May 1859 in Amerongen (Ut). Margaretha died on Sunday 16 February 1873 in Amerongen (Ut), aged 13.
jan_bos_1822a.jpg jan_bos_1822.jpg
10 Jan_Bos_1822a
11 jan_bos_1822
185 Jan Bos (img. 10 and 11) was born on Monday 5 August 1822 in Amerongen (Ut), son of Antonie Stevensz (Anton) Bos (see 98) and Margaretha Ernstdr (Grietje) van Ginkel. Jan died on Sunday 15 September 1889 in Amerongen (Ut), aged 67.
Occupation:
Tabaksplanter en Gemeentebode.
Tobacco planter and Municipal worker at cityhall. (Voorzanger in de kerk.)
(1) At the age of 25, Jan married Jeanne Therese Julie van Ravenswaaij, aged 26, on Friday 12 November 1847 in Amerongen (Ut). Jeanne was born on Thursday 30 August 1821 in Veenendaal (Ut), daughter of Antoine Jakopje van Ravenswaaij and Neeltje van Lunteren. Jeanne died on Thursday 4 January 1883 in Amerongen (Ut), aged 61 (cause: Aan de gevolgen van suikerziekte .
At the effects of diabetes.).
(2) At the age of 61, Jan married Jannigje van Overeem, aged 45, on Wednesday 26 September 1883 in Amerongen (Ut). Jannigje was born on Thursday 28 December 1837 in Amerongen (Ut), daughter of Willem Overeem and Elbertje Dur. Jannigje died on Wednesday 19 January 1910 in Amerongen (Ut), aged 72. Jannigje was widow of Jan van de Grift (1827-1870), whom she married on Saturday 5 February 1859 in Amerongen (Ut).
Huwelijk-Marriage:
Jan van de Grift is geboren op vrijdag 24 augustus 1827 in Amerongen (Ut), zoon van Arris van der Grift en Celia van Beek.
Jan van de Grift is overleden op dinsdag 31 mei 1870 in Amerongen (Ut), 42 jaar oud.
Children of Jan and Jeanne:
1 Margaretha Bos, born on Tuesday 16 November 1847 in Amerongen (Ut). Follow 366.
2 Antonie Bos, born on Saturday 7 July 1849 in Amerongen (Ut). Follow 367.
3 Neeltje Bos, born on Saturday 10 May 1851 in Amerongen (Ut). Follow 368.
4 Dirkje Bos, born on Saturday 11 September 1852 in Amerongen (Ut). Follow 369.
5 Alida Hendrika Bos, born on Tuesday 17 October 1854 in Amerongen (Ut). Follow 370.
6 Tonia Bos, born on Wednesday 29 October 1856 in Amerongen (Ut). Follow 371.
7 Jeanne Therese Julie Bos, born on Friday 6 August 1858 in Amerongen (Ut). Follow 372.
8 Magdalena Bos, born on Wednesday 4 April 1860 in Amerongen (Ut). Follow 373.
9 Jansje Bos, born on Saturday 8 November 1862 in Amerongen (Ut). Follow 374.
186 Helena Bos was born on Friday 10 December 1830 in Amerongen (Ut), daughter of Antonie Stevensz (Anton) Bos (see 98) and Margaretha Ernstdr (Grietje) van Ginkel. Helena died on Monday 9 February 1880 in Amerongen (Ut), aged 49. At the age of 22, Helena married Barend Vervat, aged 24, on Friday 22 July 1853 in Amerongen (Ut). Barend was born on Wednesday 11 March 1829 in Amerongen (Ut), son of Teunis Hendrik Vervat and Jacoba van Boort. Barend died on Tuesday 26 June 1894 in Amerongen (Ut), aged 65.
Children of Helena and Barend:
1 Dirkje Vervat, born on Sunday 22 January 1854 in Amerongen (Ut). Dirkje died on Friday 15 August 1856 in Amerongen (Ut), aged 2.
2 Aletta Jacoba Vervat, born on Thursday 3 January 1856 in Amerongen (Ut). Follow 375.
3 Antonie Vervat, born on Saturday 10 October 1857 in Amerongen (Ut). Antonie died on Wednesday 22 August 1860 in Amerongen (Ut), aged 2.
4 Dirkje Antonia Vervat, born on Tuesday 4 September 1860 in Amerongen (Ut). Follow 376.
5 Teunis Vervat, born on Saturday 1 October 1864 in Amerongen (Ut). Teunis died on Sunday 28 November 1880 in Amerongen (Ut), aged 16.
6 Magaretha Helena Vervat, born on Wednesday 3 April 1867 in Amerongen (Ut). Follow 377.
7 Jacoba Johanna Vervat, born on Friday 11 February 1870 in Amerongen (Ut). Follow 378.
8 N.N. Vervat, stillborn son, born on Tuesday 8 October 1872 in Amerongen (Ut).
9 Steven Jan Vervat, born on Thursday 12 March 1874 in Amerongen (Ut). Steven died on Tuesday 5 May 1874 in Amerongen (Ut), aged 1 month.
10 Barend Vervat, born on Thursday 14 January 1875 in Amerongen (Ut). Follow 379.
187 Melis van de Grift was born on Wednesday 8 October 1817 in Amerongen (Ut), son of Melis van de Grift and Wulfje Bos (see 99). Melis died on Thursday 19 April 1900 in Amerongen (Ut), aged 82. At the age of 27, Melis married Elsje Brusse, aged 27, on Friday 13 December 1844 in Amerongen (Ut). Elsje was born on Friday 21 November 1817 in Amerongen (Ut), daughter of Hendrik Evert Brusse and Johanna Jansen. Elsje died on Saturday 21 May 1898 in Amerongen (Ut), aged 80.
Children of Melis and Elsje:
1 Hendrika Everdina van de Grift, born on Tuesday 31 January 1843 in Amerongen (Ut). Follow 380.
2 Melis van de Grift, born on Saturday 8 November 1845 in Amerongen (Ut).
3 Johannes van de Grift, born on Saturday 6 March 1847 in Amerongen (Ut).
4 Wulfert van de Grift, born on Monday 2 July 1849 in Amerongen (Ut). Wulfert died on Monday 31 January 1921 in Amerongen (Ut), aged 71.
5 Steven van de Grift, born on Saturday 19 April 1851 in Amerongen (Ut). Steven died on Saturday 5 June 1852 in Amerongen (Ut), aged 1.
6 Steven van de Grift, born on Thursday 17 February 1853 in Amerongen (Ut). Steven died on Monday 7 January 1924 in Amerongen (Ut), aged 70.
7 Elbertus van de Grift, born on Friday 27 April 1855 in Amerongen (Ut). Follow 381.
188 Dirkje van de Grift was born on Monday 6 March 1820 in Amerongen (Ut), daughter of Melis van de Grift and Wulfje Bos (see 99). Dirkje died on Tuesday 10 November 1863 in Leersum (Ut), aged 43. At the age of 26, Dirkje married Jan van den Broek, aged 31, on Friday 22 January 1847 in Leersum (Ut). Jan was born on Tuesday 28 November 1815 in Rhenen (Ut), son of Jacobus van den Broek and Neeltje van den Berg.
Children of Dirkje and Jan:
1 Dirk Jan van den Broek, born on Sunday 25 February 1849 in Leersum (Ut). Follow 382.
2 Jan Willem van den Broek, born on Monday 4 October 1858 in Leersum (Ut). Jan died on Sunday 21 August 1932 in Leersum (Ut), aged 73.
189 Steven van de Grift was born on Friday 21 May 1824 in Amerongen (Ut), son of Melis van de Grift and Wulfje Bos (see 99). Steven died on Wednesday 25 December 1850 in Amerongen (Ut), aged 26. At the age of 23, Steven married Johanna Pieternella Schouten, aged 22, on Wednesday 4 August 1847 in Amerongen (Ut). Johanna was born on Saturday 4 December 1824 in Amerongen (Ut), daughter of Klaas Schouten and Jannetje Pater. Johanna died on Monday 30 April 1849 in Amerongen (Ut), aged 24.
Child of Steven and Johanna:
1 Jannigje van de Grift, born on Saturday 10 June 1848 in Amerongen (Ut). Jannigje died on Wednesday 4 April 1849 in Amerongen (Ut), aged 9 months.
190 Johanna Helena van de Grift was born on Tuesday 1 July 1828 in Amerongen (Ut), daughter of Melis van de Grift and Wulfje Bos (see 99). Johanna died on Friday 5 August 1904 in Amerongen (Ut), aged 76. At the age of 22, Johanna married Goderd van Gelder, aged 30, on Friday 21 February 1851 in Amerongen (Ut). Goderd was born on Sunday 28 May 1820 in Everdingen (Zh), son of Maarten (Meerten) van Gelder and Geertruij Vos. Goderd died on Saturday 23 May 1896 in Amerongen (Ut), aged 75.
191 Steven Jan Bos was born on Wednesday 4 November 1846 in Amerongen (Ut), son of Jan Stevensz Bos (see 100) and Cornelia Keizer. Steven died on Tuesday 21 February 1933 in Amerongen (Ut), aged 86. At the age of 28, Steven married Maria Johanna Catharina Jansen, aged 22, on Friday 22 October 1875 in Amerongen (Ut). Maria was born on Friday 11 March 1853 in Amerongen (Ut), daughter of Rijk Jansen and Elisabeth van der Lee. Maria died on Wednesday 6 May 1936 in Amerongen (Ut), aged 83.
Children of Steven and Maria:
1 Neeltje Bos, born on Sunday 5 July 1874 in Amerongen (Ut). Neeltje died on Thursday 15 October 1885 in Amerongen (Ut), aged 11.
Geboorte-Birth:
Neeltje erkent bij huwelijk van Steven Jan en Maria Johanna Catharina.
2 Jan Bos, born on Tuesday 8 May 1877 in Amerongen (Ut). Follow 383.
3 Elisabeth Cornelia Bos, born on Tuesday 9 March 1880 in Amerongen (Ut). Follow 384.
4 Cornelia Helena Bos, born on Sunday 13 August 1882 in Amerongen (Ut). Follow 385.
5 Arie Anton Bos, born on Friday 18 July 1884 in Amerongen (Ut). Arie died on Tuesday 5 August 1884 in Amerongen (Ut), aged 18 days.
6 Arie Anton Bos, born on Tuesday 27 April 1886 in Amerongen (Ut). Follow 386.
7 Neeltje Maria Bos, born on Thursday 7 February 1889 in Amerongen (Ut). Follow 387.
8 Johan Gerardus Bos, born on Friday 20 March 1891 in Amerongen (Ut). Follow 388.
9 Steven Jan Bos, born on Thursday 21 June 1894 in Amerongen (Ut). Follow 389.
10 Maria Johanna Catharina Bos, born on Sunday 25 April 1897 in Amerongen (Ut). Follow 390.
11 Albertus Cornelis Bos, born on Sunday 15 January 1899 in Amerongen (Ut).
192 Stephania Bos was born on Sunday 29 January 1837 in Amerongen (Ut), daughter of Pieter Bos (see 101) and Hendrina Wilhelmina Overeem. Stephania died on Tuesday 28 January 1873 in Utrecht, aged 35. At the age of 24, Stephania married Roelof Pappelendam, aged 23, on Wednesday 28 August 1861 in Utrecht. Roelof was born on Monday 20 August 1838 in Utrecht, son of Cornelis Christiaan Pappelendam and Anna van den Bosch.
Children of Stephania and Roelof:
1 Johanna Cornelia Pappelendam, born on Sunday 2 November 1862 in Utrecht. Johanna died on Thursday 7 May 1863 in Utrecht, aged 6 months.
2 Roelof Pappelendam, born on Thursday 17 December 1863 in Utrecht. Roelof died on Monday 5 April 1909 in Leiden (Zh), aged 45. Roelof was unmarried.
3 Stephania Hendrika Pappelendam, born on Monday 11 December 1865 in Utrecht. Stephania died on Monday 15 October 1866 in Utrecht, aged 10 months.
4 Hendricus Pappelendam, born on Thursday 18 July 1867 in Utrecht. Hendricus died on Friday 4 March 1870 in Utrecht, aged 2.
5 Hendricus Pappelendam, born on Monday 27 June 1870 in Utrecht. Hendricus died on Monday 1 May 1871 in Utrecht, aged 10 months.
6 Stephania Pappelendam, born on Tuesday 5 September 1871 in Utrecht. Stephania died on Monday 12 February 1872 in Utrecht, aged 5 months.
193 Wijntje Bos was born on Tuesday 2 July 1839 in Amerongen (Ut), daughter of Pieter Bos (see 101) and Hendrina Wilhelmina Overeem. Wijntje died on Wednesday 1 August 1866 in Utrecht, aged 27. At the age of 21, Wijntje married Kornelis Casteleins, aged 30, on Friday 22 March 1861 in Amerongen (Ut). Kornelis was born on Saturday 29 May 1830 in Puttershoek (Zh), son of Hermanus Casteleins and Maria Dorsman.
molen_maallust_te_amerongen.jpg de_gooyer_amsterdam.jpg
12 molen Maallust te Amerongen
13 De_gooyer_amsterdam
194 Pieter Bos (img. 12 and 13) was born on Monday 10 August 1846 in Amerongen (Ut), son of Pieter Bos (see 101) and Hendrina Wilhelmina Overeem.
Address:
Anjeliersstraat 190/192,(woningen bestaan niet meer, allemaal nieuwbouw) Blankenstraat:36, Amsterdam (Nh) (https://goo.gl/maps/A3hwY48i3ru - https://goo.gl/maps/PCzm3LaYsTK2)
Occupation:
Molenaar. Miller. (Pieter Bos zou ook als molenaarsknecht op de ’maallust" in Amerongen hebben gewerkt, de molenaar was toen Wouter van Altena, Pieter Bos heeft zelf nooit een molen in zijn bezit gehad,althans daar zijn geen documenten of bewijs van gevonden, zie ook:http://molenmaallust.nl/geschiedenis
Volgens overlevering zou Pieter Bos ook op deze molen "De Gooyer" zijn werk hebben verricht als molenaar of als molenaarsknecht wat meer voor de hand ligt.
Pieter Bos would have worked as a miller’s boy on the ’Maallust " in Amerongen, the owner and miller was Wouter van Altena.
Pieter Bos has never had a mill in his possession, or at least there are no documents or evidence found, see: http: //molenmaallust.nl/geschiedenis
According to tradition Peter Bos would have carried out his work as a miller or miller’s boy at this mill "The Gooyer" at Amsterdam.

https://nl.wikipedia.org/wiki/De_Gooyer_(Amsterdam))
At the age of 23, Pieter married Elisabeth Wildschut, aged 20, on Friday 26 November 1869 in Abcoude-Proostdij (Ut). Elisabeth was born on Tuesday 6 March 1849 in Weesperkarspel (Nh), daughter of Cornelis Wildschut and Liesabeth van Vliet.
Children of Pieter and Elisabeth:
1 Elisabeth Bos, born on Saturday 19 March 1870 in Abcoude-Proostdij (Ut). Follow 391.
2 Pieter Bos, born on Wednesday 23 August 1871 in Abcoude-Proostdij (Ut). Follow 392.
3 Hendricus Cornelis Bos, born on Monday 25 November 1872 in Abcoude-Baambrugge (Ut). Follow 393.
4 Cornelis Hendrikus Bos, born on Thursday 26 February 1874 in Abcoude-Baambrugge (Ut). Cornelis died on Tuesday 13 February 1877 in Abcoude-Proostdij (Ut), aged 2.
5 Dirk Jan Bos, born on Friday 13 August 1875 in Abcoude-Baambrugge (Ut). Dirk died on Tuesday 28 December 1875 in Abcoude-Baambrugge (Ut), aged 4 months.
Mentioned:
Een van een tweeling. One of twins
6 Sophia Bos, born on Friday 13 August 1875 in Abcoude-Baambrugge (Ut). Sophia died on Wednesday 1 September 1875 in Abcoude-Baambrugge (Ut), aged 19 days.
Mentioned:
Een van een tweeling. One of twins
7 Dirk Jan Bos, born on Wednesday 29 November 1876 in Abcoude-Proostdij (Ut). Follow 394.
8 Hendrikus Bos, born on Tuesday 3 December 1878 in Abcoude-Proostdij (Ut). Follow 395.
9 Herman Bos, born on Saturday 15 August 1885 in Amsterdam (Nh).
10 Willem Bos, born on Wednesday 9 May 1888 in Amsterdam (Nh). Follow 396.
195 Cornelia Luca Olijf was born on Monday 19 February 1877 in Eck en Wiel (Gld), daughter of Frederik Lourens Olijf and Elisabeth Bos (see 103). Cornelia died on Monday 4 August 1969, aged 92. At the age of 23, Cornelia married Arie de Vree, aged 27, on Saturday 12 May 1900 in Tiel (Gld). Arie was born on Monday 6 January 1873 in Tiel (Gld), son of Johannes de Vree and Schrevelina Cornelia van Uijtert. Arie died on Thursday 8 March 1945 in Nieuwland (Zh), aged 72.
Children of Cornelia and Arie:
1 Elizabeth de Vree, born on Sunday 18 August 1901 in Tiel (Gld).
2 Johannes de Vree, born on Wednesday 3 December 1902 in Tiel (Gld). Johannes died on Friday 10 September 1943 in Tiel (Gld), aged 40.
3 Frederik Laurens de Vree, born on Tuesday 18 October 1904 in Tiel (Gld).
4 Schrevelina Cornelia de Vree, born on Wednesday 29 August 1906 in Tiel (Gld).
5 Cornelia Luca de Vree, born on Thursday 16 January 1908 in Tiel (Gld).
6 Arie de Vree, born on Tuesday 31 August 1909 in Tiel (Gld).
7 Jan Willem de Vree, born on Sunday 9 April 1911 in Tiel (Gld).
8 Stevenia de Vree, born around 1913 in Tiel (Gld). Stevenia died on Friday 19 March 1915 in Tiel (Gld), aged about 2.
196 Jan Nellestijn was born on Friday 9 July 1819 in Rhenen (Ut), son of Arie Nellestijn and Cornelia Johanna Bos (see 104). Jan died on Wednesday 29 August 1900 in Rhenen (Ut), aged 81. At the age of 29, Jan married Johanna Hendrika Spies, aged 21, on Saturday 3 February 1849 in Rhenen (Ut). Johanna was born on Friday 21 September 1827 in Rhenen (Ut), daughter of Hendrik Spies and Johanna (Janna) Drost. Johanna died on Sunday 22 May 1881 in Rhenen (Ut), aged 53.
Children of Jan and Johanna:
1 Cornelia Johanna Nellestijn, born on Friday 18 May 1849 in Rhenen (Ut). Cornelia died on Sunday 22 July 1849 in Rhenen (Ut), aged 2 months.
2 Arie Nellestijn, born on Saturday 15 June 1850 in Rhenen (Ut).
3 Hendrik Nellestijn, born on Saturday 18 December 1852 in Rhenen (Ut). Hendrik died on Monday 8 May 1865 in Rhenen (Ut), aged 12.
4 Gerrigje Nellestijn, born on Monday 7 January 1856 in Rhenen (Ut). Follow 397.
5 Jan Nellestijn, born on Thursday 24 March 1859 in Rhenen (Ut). Follow 398.
6 Cornelia Johanna Nellestijn, born on Thursday 19 September 1861 in Rhenen (Ut). Follow 399.
7 Anthonie Nellestijn, born on Thursday 5 May 1864 in Rhenen (Ut). Follow 400.
8 Hendrik Nellestijn, born on Thursday 7 February 1867 in Rhenen (Ut). Hendrik died on Tuesday 26 March 1867 in Rhenen (Ut), aged 1 month.
9 Hendrika Nellestijn, born on Monday 17 August 1868 in Rhenen (Ut). Follow 401.
197 Hendrika Nellestijn was born on Wednesday 1 August 1821 in Amerongen (Ut), daughter of Arie Nellestijn and Cornelia Johanna Bos (see 104). At the age of 28, Hendrika married Adrianus Pluijgers, aged 23, on Friday 21 December 1849 in Amerongen (Ut). Adrianus was born on Thursday 12 October 1826 in Amerongen (Ut), son of Adrianus Johannes Pluijgers and Maria Visee. Adrianus died on Wednesday 14 February 1906 in Amerongen (Ut), aged 79.
Children of Hendrika and Adrianus:
1 Maria Pluijgers, born on Friday 14 June 1850 in Amerongen (Ut). Follow 402.
2 Hendrika Pluijgers, born on Friday 1 August 1862 in Amerongen (Ut). Follow 403.
198 Gijsbert Nellestijn was born on Thursday 22 January 1824 in Rhenen (Ut), son of Arie Nellestijn and Cornelia Johanna Bos (see 104). At the age of 23, Gijsbert married Johanna Jacoba van den Berg, aged 22, on Saturday 19 June 1847 in Rhenen (Ut). Johanna was born on Thursday 7 April 1825 in Rhenen (Ut), daughter of Adelaart Gijsbertus van den Berg and Johanna Jacoba van Veenendaal.
Children of Gijsbert and Johanna:
1 Cornelia Nellestijn, born on Tuesday 14 September 1847 in Rhenen (Ut). Follow 404.
2 Adelart Gijsbertus Nellestijn, born on Saturday 3 August 1850 in Rhenen (Ut). Follow 405.
3 Gerritje Nellestijn, born on Saturday 25 July 1857 in Rhenen (Ut). Follow 406.
199 Cornelia Nellestijn was born on Friday 29 August 1828 in Rhenen (Ut), daughter of Arie Nellestijn and Cornelia Johanna Bos (see 104). At the age of 27, Cornelia married Jacob Veenhof, aged 28, on Friday 30 May 1856 in Amerongen (Ut). Jacob was born on Monday 10 December 1827 in Amerongen (Ut), son of Gerrit Veenhof and Jannetje Jacobsen.
200 Helena Nellestijn was born on Monday 7 February 1831 in Rhenen (Ut), daughter of Arie Nellestijn and Cornelia Johanna Bos (see 104). Helena died on Saturday 9 July 1898 in Rhenen (Ut), aged 67. At the age of 36, Helena married Johannes Adrianus van Stoutenberg, aged 36, on Thursday 13 June 1867 in Rhenen (Ut). Johannes was born on Thursday 14 April 1831 in Rhenen (Ut), son of Jochem van Stoutenberg and Maria Hendrika de Meijer. Johannes died on Tuesday 20 October 1908 in Rhenen (Ut), aged 77.
201 Alida Nellestijn was born on Tuesday 4 November 1834 in Rhenen (Ut), daughter of Arie Nellestijn and Cornelia Johanna Bos (see 104). Alida died on Tuesday 1 June 1897 in Amerongen (Ut), aged 62. At the age of 35, Alida married Hendrik Mol, aged 33, on Wednesday 13 July 1870 in Rhenen (Ut). Hendrik was born on Friday 24 March 1837 in Rhenen (Ut), son of Jan Mol and Teuntje Hermanna Heetveld. Hendrik died on Saturday 14 March 1914 in Woerden (Ut), aged 76.
Children of Alida and Hendrik:
1 Jan Mol, born on Friday 1 September 1871 in Rhenen (Ut). Follow 407.
2 Cornelia Johanna Mol, born on Thursday 29 October 1874 in Rhenen (Ut). Follow 408.
202 Arie Nellestijn was born on Monday 12 December 1836 in Rhenen (Ut), son of Arie Nellestijn and Cornelia Johanna Bos (see 104). Arie died on Thursday 27 May 1875 in Rhenen (Ut), aged 38.
(1) At the age of 27, Arie married Johanna Willemina Teunisse, aged 22, on Wednesday 20 January 1864 in Rhenen (Ut). Johanna was born on Sunday 10 October 1841 in Rhenen (Ut), daughter of Willem Teunisse and Gerritje de Ridder. Johanna died on Wednesday 18 May 1870 in Rhenen (Ut), aged 28.
(2) At the age of 36, Arie married Cornelia Drost, aged 20, on Wednesday 5 February 1873 in Rhenen (Ut). Cornelia was born on Sunday 28 March 1852 in Rhenen (Ut), daughter of Neeltje Drost. Cornelia died on Friday 18 March 1938 in Utrecht, aged 85. Cornelia married Nicolaas Eickhoff (1841-1886) on Friday 5 September 1879 in Leersum (Ut). Cornelia married Gerrit van den Broek (born 1860) on Saturday 22 June 1895 in Leersum (Ut).
Children of Arie and Johanna:
1 Arie Nellestijn, born on Sunday 22 May 1864 in Rhenen (Ut). Follow 409.
2 Gerritje Nellestijn, born on Saturday 18 August 1866 in Rhenen (Ut). Follow 410.
203 Andries Nellestijn was born on Sunday 21 March 1841 in Rhenen (Ut), son of Arie Nellestijn and Cornelia Johanna Bos (see 104). Andries died on Thursday 2 December 1909 in Rhenen (Ut), aged 68. At the age of 25, Andries married Grietje Teunisse, aged 28, on Thursday 28 February 1867 in Rhenen (Ut). Grietje was born on Wednesday 23 January 1839 in Rhenen (Ut), daughter of Willem Teunisse and Gerritje de Ridder. Grietje died on Friday 2 April 1880 in Rhenen (Ut), aged 41.
Children of Andries and Grietje:
1 Arie Nellestijn, born on Thursday 30 May 1867 in Rhenen (Ut). Follow 411.
2 Gerritje Nellestijn, born on Monday 28 March 1870 in Rhenen (Ut). Gerritje died on Tuesday 29 March 1870 in Rhenen (Ut), aged 1 day.
3 Gerritje Nellestijn, born on Friday 16 February 1872 in Rhenen (Ut). Gerritje died on Wednesday 13 July 1892 in Rhenen (Ut), aged 20. Gerritje was unmarried.
4 Johannes Cornelis Nellestijn, born on Wednesday 20 January 1875 in Rhenen (Ut). Follow 412.
5 Andries Nellestijn, born on Thursday 13 September 1877 in Rhenen (Ut). Follow 413.
6 N.N. Nellestijn, stillborn son, born on Friday 2 April 1880 in Rhenen (Ut).
204 Gijsbertus Bos was born on Saturday 31 May 1823 in Rhenen (Ut), son of Jan Pieterse Bos (see 105) and Martje Roelofs (Martje) van Dolderen.
(1) At the age of 36, Gijsbertus married Johanna Willemina Macleane, aged 41, on Friday 2 December 1859 in Hurwenen (Gld). Johanna was born on Tuesday 30 December 1817 in Rossum (Gld), daughter of Willem Cornelis Macleane and Jantje Munnik. Johanna died on Saturday 11 March 1865 in Hurwenen (Gld), aged 47.
(2) At the age of 42, Gijsbertus married Johanna Kraaij, aged 46, on Thursday 28 September 1865 in Hurwenen (Gld). Johanna was born on Friday 15 January 1819 in Ammerzoden (Gld), daughter of Willem Kraaij and Jenneke de Waal. Johanna was widow of Jan van Hoven (1820-before 1865), whom she married on Sunday 5 October 1851 in Ammerzoden (Gld).
205 Hendrika Bos was born on Thursday 2 October 1828 in Amerongen (Ut), daughter of Jan Pieterse Bos (see 105) and Martje Roelofs (Martje) van Dolderen. Hendrika died on Wednesday 16 January 1918 in Langbroek (Ut), aged 89. At the age of 30, Hendrika married Hendrik van den Tempel, aged 38, on Saturday 30 April 1859 in Amerongen (Ut). Hendrik was born on Friday 2 June 1820 in Schalkwijk (Ut), son of Jan van den Tempel and Aaltje van Soest. Hendrik died on Monday 12 August 1889 in Langbroek (Ut), aged 69.
Children of Hendrika and Hendrik:
1 Jan van den Tempel, born on Monday 15 August 1859 in Langbroek (Ut). Jan died on Monday 2 March 1891 in Langbroek (Ut), aged 31. Jan was unmarried.
2 Margaretha van den Tempel, born on Wednesday 20 March 1861 in Langbroek (Ut). Margaretha died on Wednesday 1 April 1931 in Kamerik (Ut), aged 70.
3 Alijda van den Tempel, born on Tuesday 10 February 1863 in Langbroek (Ut). Alijda died on Saturday 21 December 1935 in Wijk bij Duurstede (Ut), aged 72.
4 Johannes van den Tempel, born on Monday 20 June 1864 in Langbroek (Ut). Johannes died on Friday 30 March 1866 in Langbroek (Ut), aged 1.
5 Cornelia van den Tempel, born on Friday 9 March 1866 in Langbroek (Ut). Cornelia died on Monday 2 January 1922 in Wijk bij Duurstede (Ut), aged 55. Cornelia was unmarried.
6 Johanna van den Tempel, born on Wednesday 12 July 1871 in Langbroek (Ut). Johanna died on Tuesday 29 March 1938 in Amerongen (Ut), aged 66.
gijsbert_bos_1838.jpg
14 Gijsbert_Bos_1838
206 Gijsbert Bos (img. 14) was born on Wednesday 4 July 1838 in Rhenen (Ut), son of Andries Bos (see 106) and Gijsbertje Gerritsen. Gijsbert died on Sunday 9 December 1917 in Borne (Ov), aged 79.
Erkend door ouders-Acknowledged by parents:
Gijsbertje en Andries trouwen pas op 1 december 1843,
maar verklaren uitdrukkelijk dat Gijsbert hun zoon is.
Notitie-Notice:
"Groffie " Gijsbert Bos groeide op met echte broers en zussen en halfbroers en zussen, zou je kunnen zeggen.
Ook toen waren er al complex samengestelde gezinnen.

"Groffie" Gijsbert Bos grew up with real siblings and half-siblings, you might say.
Even then, there were already complex reconstituted families.

Gijsbert Bos vertrok op 11 juli 1874 met zijn gezin vanuit Elst naar Renkum,
waarschijnlijk omdat een steenfabriek daar een paar centen meer betaalde,
dan een steenoven of een tabaksplantage in Elst.

Gijsbert Bos departed on July 11, 1874 with his family from Elst to Renkum,
probably because a brick factory there paid a few cents more, than a brick factory or tobacco plantation in Elst.
At the age of 21, Gijsbert married Gijsje van Zetten, aged 24, on Wednesday 7 December 1859 in Rhenen (Ut). See 207 for personal details of Gijsje.
Children of Gijsbert and Gijsje:
1 Gijsje Bos, born on Thursday 14 April 1859 in Rhenen (Ut). Follow 414.
2 Alida Bos, born on Tuesday 9 April 1861 in Rhenen (Ut). Alida died on Thursday 28 April 1864 in Rhenen (Ut), aged 3.
3 Alida Bos, born on Friday 13 May 1864 in Rhenen (Ut). Follow 415.
4 Andries Bos, born on Saturday 22 February 1868 in Rhenen (Ut). Follow 416.
5 Hendrik Bos, born on Saturday 3 September 1870 in Rhenen (Ut). Follow 417.
6 Hendrika Bos, born on Thursday 14 September 1876 in Renkum (Gld). Hendrika died on Friday 14 June 1895 in Renkum (Gld), aged 18. Hendrika was unmarried.
7 Alexander Bos, born on Tuesday 1 July 1879 in Renkum (Gld). Alexander died on Friday 15 October 1880 in Renkum (Gld), aged 1.
207 Gijsje van Zetten was born on Friday 24 July 1835 in Amerongen (Ut), daughter of Hendrik van Zetten and Alida Wilhelmina Bos (see 107). Gijsje died on Saturday 3 May 1902 in Renkum (Gld), aged 66. At the age of 24, Gijsje married Gijsbert Bos, aged 21, on Wednesday 7 December 1859 in Rhenen (Ut). See 206 for personal details of Gijsbert.
Children of Gijsje and Gijsbert: see 206.
208 Gerdina Bos was born on Sunday 11 January 1829 in Amerongen (Ut), daughter of Cornelis Bos (see 108) and Helena van Veenendaal. Gerdina died on Wednesday 23 February 1898 in Rhenen (Ut), aged 69. Gerdina was unmarried.
Children of Gerdina from an unknown relationship:
1 Gerritje Bos, born on Tuesday 17 May 1859 in Amerongen (Ut). Follow 418.
2 Gerritje Bos, born on Sunday 17 May 1874 in Amerongen (Ut).
register_gerritje_bos_1835.png
15 Register Gerritje Bos 1835
209 Gerritje Bos (img. 15) was born on Thursday 17 September 1835 in Rhenen (Ut), daughter of Cornelis Bos (see 108) and Helena van Veenendaal. Gerritje died on Monday 17 March 1902 in Rhenen (Ut), aged 66. At the age of 29, Gerritje married Robbertus van Remmerden, aged 22, on Saturday 24 June 1865 in Amerongen (Ut). Robbertus was born on Wednesday 24 August 1842 in Rhenen (Ut), son of Gerrit Roberts van Remmerden and Jannigje (Jantje) van Elst. Robbertus died on Friday 9 February 1917 in Elst (Ut), aged 74.
Children of Gerritje and Robbertus:
1 Helena van Remmerden, born on Saturday 14 October 1865 in Rhenen (Ut). Follow 419.
2 Jannetje van Remmerden, born on Thursday 18 October 1866 in Amerongen (Ut). Follow 420.
3 Gerrit van Remmerden, born on Thursday 20 February 1868 in Rhenen (Ut). Gerrit died on Monday 2 March 1868 in Rhenen (Ut), aged 11 days.
4 N.N. van Remmerden, stillborn son, born on Tuesday 19 January 1869 in Rhenen (Ut).
5 N.N. van Remmerden, stillborn daughter, born on Monday 23 January 1871 in Rhenen (Ut).
6 N.N. van Remmerden, stillborn son, born on Sunday 25 June 1876 in Rhenen (Ut).
7 N.N. van Remmerden, stillborn son, born on Saturday 19 April 1879 in Rhenen (Ut).
register_leendert_bos_1842_.png
16 Register Leendert Bos 1842
210 Leendert Bos (img. 16) was born on Sunday 19 June 1842 in Amerongen (Ut), son of Cornelis Bos (see 108) and Helena van Veenendaal. Leendert died on Sunday 28 November 1909 in Rhenen (Ut), aged 67. At the age of 28, Leendert married Maria van Dijk, aged 34, on Friday 19 May 1871 in Amerongen (Ut). Maria was born on Tuesday 11 April 1837 in Rhenen (Ut), daughter of Hendrik van Dijk and Jacoba Johanna de Meijer. Maria died on Sunday 4 January 1920 in Rhenen (Ut), aged 82.
Children of Leendert and Maria:
1 Jacoba Bos, born on Monday 22 July 1872 in Rhenen (Ut). Jacoba died on Thursday 27 February 1873 in Rhenen (Ut), aged 7 months.
2 Cornelis Bos, born on Sunday 16 July 1876 in Rhenen (Ut). Follow 421.
3 Jacoba Johanna Bos, born on Monday 16 December 1878 in Rhenen (Ut). Follow 422.
211 Evertje van Vulpen was born on Monday 22 May 1820 in Driebergen (Ut), daughter of Jan van Vulpen (see 110) and Maria van der Muts. At the age of 23, Evertje married Nicolaas van Waaijenborg, aged 22, on Friday 17 November 1843 in Driebergen (Ut). Nicolaas was born on Saturday 16 December 1820 in Buren (Gld), son of Martinus Hendrikus van Waayenborg and Willemina Kelders.
Occupation:
Schoenmaker. Shoemaker.
Children of Evertje and Nicolaas:
1 Jan van Vulpen, born on Monday 28 February 1842 in Driebergen (Ut).
2 Maria van Waaijenborg, born on Tuesday 30 January 1844 in Rhenen (Ut).
3 Martinus van Waaijenborg, born on Tuesday 28 October 1845 in Leersum (Ut).
Mentioned:
Een van een tweeling. One of twins
4 Arie van Waaijenborg, born on Tuesday 28 October 1845 in Leersum (Ut).
Mentioned:
Een van een tweeling. One of twins
5 Hendrik van Waaijenborg, born on Wednesday 29 March 1848 in Leersum (Ut).
6 Rudolf Martinus van Waaijenborg, born on Monday 4 February 1850 in Leersum (Ut).
7 Willem van Waaijenborg, born on Friday 14 May 1852 in Leersum (Ut).
8 Evertje van Waaijenborg, born on Wednesday 15 February 1854 in Leersum (Ut).
9 Alida Theodora van Waaijenborg, born on Friday 14 March 1856 in Leersum (Ut).
212 Arie van Vulpen was born on Saturday 1 March 1823 in Driebergen (Ut), son of Jan van Vulpen (see 110) and Maria van der Muts. Arie died on Friday 21 December 1888 in Driebergen (Ut), aged 65.
Occupation:
Organist.
At the age of 26, Arie married Johanna van Dijk, aged 35, on Friday 2 November 1849 in Driebergen (Ut). Johanna was born on Thursday 21 July 1814 in Westbroek (Ut), daughter of Willem van Dijk and Lijsje Schipper. Johanna died on Wednesday 11 December 1878 in Driebergen (Ut), aged 64.
Children of Arie and Johanna:
1 Maria van Vulpen, born on Monday 28 January 1850 in Driebergen (Ut). Follow 423.
2 Jan van Vulpen, born on Wednesday 7 January 1852 in Driebergen (Ut).
3 Willem van Vulpen, born on Wednesday 19 April 1854 in Driebergen (Ut). Follow 424.
4 Jacob van Vulpen, born on Thursday 1 May 1856 in Driebergen (Ut). Jacob died on Friday 25 September 1874 in Driebergen (Ut), aged 18. Jacob was unmarried.
213 Jannigje Mandersloot was born on Thursday 15 December 1836 in Rhenen (Ut), daughter of Aart Mandersloot (see 114) and Neeltje van Laar. Jannigje died on Friday 2 January 1863 in Rhenen (Ut), aged 26. At the age of 21, Jannigje married Johann Hermann Diedrich Halm, aged about 30, on Wednesday 23 June 1858 in Rhenen (Ut). Johann was born around 1828 in Engter, Hannover (Dld), son of Claas Heinrich Halm and Catharina Margaretha Bruning. Johann died on Tuesday 22 February 1881 in Hilversum (Nh), aged about 53. Johann married Catharina Knoppers (1842-1895) on Wednesday 10 February 1869 in Utrecht.
Children of Jannigje and Johann:
1 Neeltje Margaretha Halm, born on Saturday 8 May 1858 in Rhenen (Ut). Follow 425.
2 Jannigje Halm, born on Saturday 19 November 1859 in Rhenen (Ut). Follow 426.
3 Aart Halm, born on Sunday 26 October 1862 in Rhenen (Ut).
214 Neeltje Mandersloot was born on Monday 2 December 1839 in Rhenen (Ut), daughter of Aart Mandersloot (see 114) and Neeltje van Laar. Neeltje died on Thursday 21 December 1893 in Woudenberg (Ut), aged 54. At the age of 39, Neeltje married Gerrit Gazenbeek, aged 26, on Saturday 21 December 1878 in Woudenberg (Ut). Gerrit was born on Thursday 22 January 1852 in Woudenberg (Ut), son of Gerrit Gazenbeek and Jannetje van Zanten. Gerrit died on Friday 27 October 1933 in Utrecht, aged 81. Gerrit married Christina Pater (1879-1941) on Thursday 26 October 1899 in Woudenberg (Ut).
215 Jan Lammert Mandersloot was born on Friday 31 December 1841 in Rhenen (Ut), son of Jacobus Mandersloot (see 115) and Lisabeth van Laar. Jan died on Thursday 22 July 1909 in Rhenen (Ut), aged 67. At the age of 24, Jan married Cornelia Roozeboom, aged 25, on Thursday 27 December 1866 in Rhenen (Ut). Cornelia was born on Saturday 11 December 1841 in Rhenen (Ut), daughter of Evert Roozeboom and Gerritje Hootsen.
Children of Jan and Cornelia:
1 Elisabeth Mandersloot, born on Thursday 11 July 1867 in Rhenen (Ut). Follow 427.
2 Jacobus Mandersloot, born on Tuesday 25 July 1871 in Rhenen (Ut). Jacobus died on Saturday 19 July 1913 in Rhenen (Ut), aged 41. Jacobus was unmarried.
3 Jannigje Mandersloot, born in 1881 in Rhenen (Ut). Follow 428.
216 Hendrina Mandersloot was born on Wednesday 15 May 1844 in Rhenen (Ut), daughter of Jacobus Mandersloot (see 115) and Lisabeth van Laar. At the age of 26, Hendrina married Willem Bovenschen, aged 25, on Wednesday 14 September 1870 in Rhenen (Ut). Willem was born on Monday 10 February 1845 in Rhenen (Ut), son of Gerrit Jacobus Bovenschen and Aaltje van Walsem. Willem died on Friday 23 May 1924 in Rhenen (Ut), aged 79.
Children of Hendrina and Willem:
1 Gerrit Jacobus Bovenschen, born on Friday 16 December 1870 in Rhenen (Ut). Gerrit died on Tuesday 20 December 1870 in Rhenen (Ut), aged 4 days.
2 Aaltje Bovenschen, born on Monday 25 December 1871 in Rhenen (Ut). Follow 429.
3 Gerrit Jacobus Bovenschen, born on Friday 10 November 1876 in Rhenen (Ut). Follow 430.
4 Gerritje Bovenschen, born on Thursday 12 August 1886 in Rhenen (Ut).
217 Jacob Mandersloot was born on Thursday 16 July 1846 in Rhenen (Ut), son of Jacobus Mandersloot (see 115) and Lisabeth van Laar. At the age of 34, Jacob married Gerrigje van Dijk, aged 27, on Wednesday 9 February 1881 in Rhenen (Ut). Gerrigje was born on Sunday 8 May 1853 in Rhenen (Ut), daughter of Willem van Dijk and Grietje van Laar.
Mentioned:
Een van een tweeling. One of twins
218 Jacoba Mandersloot was born on Thursday 11 September 1856 in Rhenen (Ut), daughter of Jacobus Mandersloot (see 115) and Lisabeth van Laar. At the age of 22, Jacoba married Gerrit Jan van Laar, aged 24, on Wednesday 12 March 1879 in Rhenen (Ut). Gerrit was born on Tuesday 10 October 1854 in Rhenen (Ut), son of Jacob van Laar and Jannigje Hootsen. Gerrit died on Saturday 28 January 1922 in Rhenen (Ut), aged 67.
Children of Jacoba and Gerrit:
1 Jacob van Laar, born on Friday 31 October 1879 in Rhenen (Ut). Follow 431.
2 Jacobus van Laar, born on Wednesday 7 March 1883 in Rhenen (Ut). Follow 432.
219 Sander van Manen was born on Wednesday 1 February 1832 in Leersum (Ut), son of Gerrit van Manen and Hendrikje Mandersloot (see 117). Sander died on Tuesday 12 September 1871 in Leersum (Ut), aged 39. At the age of 36, Sander married Gijsberta van Leersum, aged 19, on Saturday 12 September 1868 in Leersum (Ut). Gijsberta was born on Sunday 12 November 1848 in Leersum (Ut), daughter of Mees (Melis) van Leersum and Neeltje Oosterbeek. Gijsberta died on Monday 27 June 1927 in Leersum (Ut), aged 78. Gijsberta married Hendrik Dissel (1836-1911) on Friday 30 August 1872 in Leersum (Ut).
Children of Sander and Gijsberta:
1 Gerrit van Manen, born on Wednesday 23 December 1868 in Leersum (Ut). Gerrit died on Monday 30 August 1869 in Leersum (Ut), aged 8 months.
2 Gerrit van Manen, born on Monday 19 September 1870 in Leersum (Ut). Gerrit died on Saturday 11 January 1947 in Leersum (Ut), aged 76. Gerrit was unmarried.
220 Elisabeth Mandersloot was born on Tuesday 8 April 1845 in Langbroek (Ut), daughter of Gerrit Mandersloot (see 119) and Catharina (Kaatje) van Sterkenburg. Elisabeth died on Monday 7 January 1918 in Amerongen (Ut), aged 72. At the age of 23, Elisabeth married Gijsbert Burgstede, aged 28, on Friday 7 August 1868 in Langbroek (Ut). Gijsbert was born on Saturday 28 September 1839 in Amerongen (Ut), son of Cornelis Burgstede and Elisabeth van Barneveld. Gijsbert died on Sunday 17 September 1916 in Amerongen (Ut), aged 76.
Children of Elisabeth and Gijsbert:
1 Cornelis Burgstede, born on Tuesday 20 July 1869 in Amerongen (Ut).
2 Catharina Maria Burgstede, born on Saturday 9 March 1872 in Amerongen (Ut). Follow 433.
3 Pieter Burgstede, born on Wednesday 2 December 1874 in Amerongen (Ut). Follow 434.
4 Gerrit Burgstede, born on Thursday 13 December 1877 in Amerongen (Ut).
5 Elisabeth Burgstede, born on Tuesday 7 September 1880 in Amerongen (Ut). Follow 435.
221 Maria Mandersloot was born on Saturday 21 July 1849 in Langbroek (Ut), daughter of Gerrit Mandersloot (see 119) and Catharina (Kaatje) van Sterkenburg. At the age of 27, Maria married Pieter Hendrik van Os, aged 32, on Thursday 23 November 1876 in Langbroek (Ut). Pieter was born on Monday 12 August 1844 in Amerongen (Ut), son of Johannes van Os and Geertruijda van Ree. Pieter died on Friday 30 October 1925 in Amerongen (Ut), aged 81.
Children of Maria and Pieter:
1 Geertruida van Os, born on Monday 3 September 1877 in Amerongen (Ut). Follow 436.
2 Catharina Elisabeth van Os, born on Saturday 10 May 1879 in Amerongen (Ut). Follow 437.
3 Johannes van Os, born on Tuesday 6 July 1886 in Amerongen (Ut). Follow 438.
222 Annigje Mandersloot was born on Thursday 3 November 1836 in Driebergen (Ut), daughter of Jan Mandersloot (see 120) and Grietje van Soest. Annigje died on Sunday 1 April 1917 in Driebergen (Ut), aged 80. At the age of 30, Annigje married Anthonie Akkerman, aged 35, on Friday 31 May 1867 in Driebergen (Ut). Anthonie was born on Saturday 1 October 1831 in Driebergen (Ut), son of Otto Akkerman and Maria Koudeijs. Anthonie died on Friday 1 February 1907 in Driebergen (Ut), aged 75. Anthonie was widower of Elizabeth van den Brink (1834-1864), whom he married on Saturday 15 February 1862 in Driebergen (Ut).
Children of Annigje and Anthonie:
1 Grietje Akkerman, born on Friday 17 April 1868 in Driebergen (Ut). Follow 439.
2 Otto Akkerman, born on Wednesday 20 July 1870 in Driebergen (Ut). Otto died on Thursday 11 May 1871 in Driebergen (Ut), aged 9 months.
3 Otto Akkerman, born on Sunday 8 September 1872 in Driebergen (Ut).
4 Jannigje Akkerman, born on Wednesday 7 October 1874 in Driebergen (Ut). Jannigje died on Thursday 15 October 1874 in Driebergen (Ut), aged 8 days.
5 Jan Akkerman, born on Saturday 16 October 1875 in Driebergen (Ut). Jan died on Tuesday 16 November 1875 in Driebergen (Ut), aged 1 month.
6 Jannigje Akkerman, born on Wednesday 20 September 1876 in Driebergen (Ut).
223 Jannigje Mandersloot was born in 1839 in Doorn (Ut), daughter of Jan Mandersloot (see 120) and Grietje van Soest. Jannigje died on Monday 8 June 1891 in Langbroek (Ut), aged 51 or 52. At the age of 35 or 36, Jannigje married Hendrik van Donselaar, aged 41, on Friday 19 November 1875 in Langbroek (Ut). Hendrik was born on Friday 7 November 1834 in Langbroek (Ut), son of Gijsbert van Donselaar and Maaigje de Kruif. Hendrik died on Monday 3 September 1934 in Langbroek (Ut), aged 99. Hendrik married Maria Cornelia Achterberg (1861-1906) on Thursday 20 April 1893 in Langbroek (Ut).
224 Metje Mandersloot was born on Tuesday 8 August 1843 in Doorn (Ut), daughter of Jan Mandersloot (see 120) and Grietje van Soest. Metje died on Sunday 2 December 1894 in Wijk bij Duurstede (Ut), aged 51. At the age of 30, Metje married Johannes Broekhuisen, aged 41, on Friday 5 December 1873 in Doorn (Ut). Johannes was born on Monday 2 April 1832 in Wijk bij Duurstede (Ut), son of Franciscus (Frans) Broekhuizen and Geertruida (Geertruij) Krouwel. Johannes died on Wednesday 29 May 1912 in Wijk bij Duurstede (Ut), aged 80.
Children of Metje and Johannes:
1 Franciscus Broekhuisen, born on Monday 3 May 1875 in Wijk bij Duurstede (Ut). Franciscus died on Thursday 8 October 1953 in Utrecht, aged 78. Franciscus was unmarried.
2 Johannes Broekhuisen, born on Monday 3 April 1876 in Wijk bij Duurstede (Ut). Johannes died on Tuesday 25 July 1876 in Wijk bij Duurstede (Ut), aged 3 months.
3 Margaretha Broekhuisen, born on Sunday 15 April 1877 in Wijk bij Duurstede (Ut).
4 Geertruida Broekhuidsen, born on Thursday 18 April 1878 in Wijk bij Duurstede (Ut). Geertruida died on Monday 10 June 1878 in Wijk bij Duurstede (Ut), aged 1 month.
5 Johannes Broekhuisen, born on Saturday 12 March 1881 in Wijk bij Duurstede (Ut). Johannes died on Tuesday 12 April 1881 in Wijk bij Duurstede (Ut), aged 1 month.
6 Geertruida Broekhuisen, born on Sunday 14 May 1882 in Wijk bij Duurstede (Ut). Follow 440.
7 N.N. Broekhuisen, stillborn son, born on Thursday 1 February 1883 in Wijk bij Duurstede (Ut).
8 Jannigje Broekhuizen, born on Wednesday 13 April 1887 in Wijk bij Duurstede (Ut). Follow 441.
9 Johannes Broekhuisen, born on Friday 29 March 1889 in Wijk bij Duurstede (Ut). Johannes died on Wednesday 26 August 1942 in Zeist (Ut), aged 53. Johannes was unmarried.
225 Albert van Deelen was born on Saturday 10 July 1830 in Amerongen (Ut), son of Kornelis Tijmensen van Deelen and Elisabeth Mandersloot (see 121). Albert died on Saturday 9 May 1868 in Amerongen (Ut), aged 37. At the age of 28, Albert married Everdina Meulenbrugge, aged 36 or 37, on Saturday 5 February 1859 in Amerongen (Ut). Everdina was born in 1822 in Vorden (Gld), daughter of Garrit Jan Meulenbrugge and Margrieta Garritsen.
226 Hendrik van Deelen was born on Tuesday 9 April 1833 in Amerongen (Ut), son of Kornelis Tijmensen van Deelen and Elisabeth Mandersloot (see 121). Hendrik died on Saturday 17 June 1905 in Amerongen (Ut), aged 72. At the age of 37, Hendrik married Cornelia van Barneveld, aged 25, on Friday 22 April 1870 in Amerongen (Ut). Cornelia was born on Monday 6 May 1844 in Amerongen (Ut), daughter of Willem van Barneveld and Margrita de Leeuw. Cornelia died on Thursday 7 January 1892 in Amerongen (Ut), aged 47. Cornelia was widow of Tijmen van Deelen (1838-1868), whom she married on Friday 16 December 1864 in Amerongen (Ut).
Children of Hendrik and Cornelia:
1 Cornelis van Deelen, born on Saturday 6 November 1875 in Amerongen (Ut). Follow 442.
2 Tijmen van Deelen, born on Monday 19 January 1880 in Amerongen (Ut). Follow 443.
227 Tijmen van Deelen was born on Saturday 21 July 1838 in Amerongen (Ut), son of Kornelis Tijmensen van Deelen and Elisabeth Mandersloot (see 121). Tijmen died on Sunday 28 June 1868 in Amerongen (Ut), aged 29. At the age of 26, Tijmen married Cornelia van Barneveld, aged 20, on Friday 16 December 1864 in Amerongen (Ut). Cornelia was born on Monday 6 May 1844 in Amerongen (Ut), daughter of Willem van Barneveld and Margrita de Leeuw. Cornelia died on Thursday 7 January 1892 in Amerongen (Ut), aged 47. Cornelia married Hendrik van Deelen (1833-1905), see 226, on Friday 22 April 1870 in Amerongen (Ut).
Child of Tijmen and Cornelia:
1 Willem van Deelen, born on Friday 25 October 1867 in Amerongen (Ut).
228 Grietje van Deelen was born on Wednesday 29 April 1840 in Amerongen (Ut), daughter of Kornelis Tijmensen van Deelen and Elisabeth Mandersloot (see 121). Grietje died on Monday 20 October 1919 in Amerongen (Ut), aged 79. At the age of 49, Grietje married Carl Gottfried Rosenthal, aged 60 or 61, on Friday 9 August 1889 in Baarn (Ut). Carl was born in 1828 in Hamchen (Dld), son of Gottfried Rosenthal and Catharina Rosenbaum. Carl died on Monday 20 February 1911 in Amerongen (Ut), aged 82 or 83.
229 Jan van Deelen was born on Saturday 29 January 1842 in Amerongen (Ut), son of Kornelis Tijmensen van Deelen and Elisabeth Mandersloot (see 121). Jan died on Tuesday 15 October 1907 in Amerongen (Ut), aged 65. At the age of 30, Jan married Evertje van der Klift, aged 23, on Friday 17 May 1872 in Amerongen (Ut). Evertje was born on Thursday 10 August 1848 in Rhenen (Ut), daughter of Jan van der Klift and Maria Nonnemaker. Evertje died on Saturday 2 January 1886 in Amerongen (Ut), aged 37.
230 Gerrritje van Deelen was born on Monday 11 March 1844 in Amerongen (Ut), daughter of Kornelis Tijmensen van Deelen and Elisabeth Mandersloot (see 121). Gerrritje died on Tuesday 20 February 1917 in Amerongen (Ut), aged 72. At the age of 23, Gerrritje married Hendrik van Barneveld, aged 22, on Friday 29 March 1867 in Amerongen (Ut). Hendrik was born on Friday 8 November 1844 in Amerongen (Ut), son of Jan van Barneveld and Jannigje Visee. Hendrik died on Thursday 7 November 1918 in Amerongen (Ut), aged 73.
Children of Gerrritje and Hendrik:
1 Hendrik van Barneveld, born on Friday 11 January 1867 in Amerongen (Ut). Follow 444.
2 Elizabeth van Barneveld, born on Monday 24 February 1868 in Amerongen (Ut). Follow 445.
3 Jannigje van Barneveld, born on Saturday 1 April 1871 in Amerongen (Ut). Follow 446.
4 Cornelis van Barneveld, born on Saturday 25 October 1873 in Amerongen (Ut).
5 Jan van Barneveld, born on Monday 1 November 1875 in Amerongen (Ut).
6 Arie van Barneveld, born on Friday 25 January 1878 in Amerongen (Ut). Follow 447.
7 Anton van Barneveld, born on Saturday 22 May 1880 in Amerongen (Ut). Anton died on Sunday 12 August 1883 in Amerongen (Ut), aged 3.
8 Gerrit van Barneveld, born on Tuesday 17 October 1882 in Amerongen (Ut). Gerrit died on Monday 23 October 1882 in Amerongen (Ut), aged 6 days.
9 Anton van Barneveld, born on Thursday 10 January 1884 in Amerongen (Ut). Follow 448.
10 Gerrit van Barneveld, born on Thursday 1 April 1886 in Amerongen (Ut).
11 Albertus Tijmen van Barneveld, born on Sunday 15 May 1887 in Amerongen (Ut).
231 Cornelis van Deelen was born on Friday 4 December 1846 in Amerongen (Ut), son of Kornelis Tijmensen van Deelen and Elisabeth Mandersloot (see 121). At the age of 26, Cornelis married Geertruida van Doorn, aged 28, on Thursday 27 March 1873 in Amerongen (Ut). Geertruida was born on Monday 2 December 1844 in Eck en Wiel (Gld), daughter of Willem van Doorn and Fijke Boers.
Children of Cornelis and Geertruida:
1 Cornelis Albertus van Deelen, born on Sunday 15 June 1873 in Amerongen (Ut).
2 Willem Alexander van Deelen, born on Saturday 13 June 1874 in Amerongen (Ut).
3 lisabeth Geertruida van Deelen, born on Monday 21 June 1875 in Amerongen (Ut).
4 Sophia van Deelen, born on Friday 5 April 1878 in Amerongen (Ut).
232 Jacob van Schaijik was born on Sunday 4 March 1849 in Utrecht, son of Augustinus Wilhelmus van Schaijik and Adriana Mandersloot (see 124). Jacob died on Wednesday 3 February 1932 in Utrecht, aged 82.
(1) At the age of 23, Jacob married Neeltje Kortenhoff, aged 21, on Wednesday 6 November 1872 in Utrecht. Neeltje was born on Wednesday 5 March 1851 in Utrecht, daughter of Arij Kortenhoff and Alida Mansvelt. Neeltje died on Friday 22 December 1911 in Utrecht, aged 60.
(2) At the age of 68, Jacob married Willemijntje Martes, aged 62 or 63, on Wednesday 27 February 1918 in Utrecht. Willemijntje was born in 1855 in Buren (Gld), daughter of Gerardus Martes and Everdina Bronk. Willemijntje died in Utrecht.
Child of Jacob and Neeltje:
1 Jacob van Schaijik, born on Sunday 3 January 1875 in Utrecht. Follow 449.
233 Jacobus van Dijk was born on Friday 1 February 1839 in Amerongen (Ut), son of Aart van Dijk (see 125) and Gerrigje van Dijk. At the age of 26, Jacobus married Maria Lodder, aged 25, on Friday 24 November 1865 in Leersum (Ut). Maria was born on Sunday 12 April 1840 in Leersum (Ut), daughter of Dirk Lodder and Rikje Budding.
Child of Jacobus and Maria:
1 Rijkje van Dijk, born on Wednesday 26 April 1871 in Leersum (Ut).
234 Gijsbert Brand van Dijk was born on Saturday 2 November 1844 in Amerongen (Ut), son of Aart van Dijk (see 125) and Gerrigje van Dijk. At the age of 33, Gijsbert married Petronella van Rhijn, aged 23, on Friday 3 May 1878 in Langbroek (Ut). Petronella was born on Monday 15 May 1854 in Langbroek (Ut), daughter of Gijs van Rhijn and Teuntje van Ginkel.
235 Grietje van Dijk was born on Monday 11 September 1848 in Amerongen (Ut), daughter of Aart van Dijk (see 125) and Gerrigje van Dijk. Grietje died on Saturday 20 June 1908 in Amerongen (Ut), aged 59. At the age of 39, Grietje married Jan Bosveld, aged 43, on Saturday 19 November 1887 in Amerongen (Ut). Jan was born on Monday 22 January 1844 in Lunteren (Gld), son of Gerrit Bosveld and Jannetje Haverkamp. Jan died on Saturday 17 March 1906 in Driebergen-Rijsenburg (Ut), aged 62. Jan was widower of Evertje van Ginkel (1849-1884), whom he married on Thursday 9 November 1871 in Maarn (Ut).
236 Neeltje van Dijk was born on Thursday 7 March 1850 in Amerongen (Ut), daughter of Aart van Dijk (see 125) and Gerrigje van Dijk. At the age of 28, Neeltje married Sander van Doorn, aged 33, on Thursday 20 February 1879 in Amerongen (Ut). Sander was born on Wednesday 18 June 1845 in Langbroek (Ut), son of Willem van Doorn and Gerrtruida Huibertha van Rijn. Sander died on Thursday 23 January 1919 in De Bilt (Ut), aged 73.
Children of Neeltje and Sander:
1 Gerritje van Doorn, born on Saturday 18 September 1875 in Amerongen (Ut). Follow 450.
2 Willem van Doorn, born on Saturday 23 August 1879 in Leersum (Ut). Willem died on Thursday 16 June 1881 in Leersum (Ut), aged 1.
3 Willemina Geertruida Jacoba van Doorn, born on Tuesday 28 March 1882 in Amerongen (Ut). Willemina died on Saturday 28 April 1883 in Amerongen (Ut), aged 1.
4 Alexander van Doorn, born on Sunday 14 November 1886 in Amerongen (Ut). Follow 451.
5 Willem Huibertus van Doorn, born on Sunday 27 April 1890 in Ameide (Zh). Follow 452.
237 Aart van Dijk was born on Wednesday 18 July 1855 in Amerongen (Ut), son of Aart van Dijk (see 125) and Gerrigje van Dijk. At the age of 44, Aart married Jacoba van Elst, aged 43, on Thursday 26 October 1899 in Langbroek (Ut). Jacoba was born on Saturday 19 January 1856 in Odijk (Ut), daughter of Jacobus van Elst and Anna van Es. Jacoba was widow of Pieter van Woudenberg (1852-1898), whom she married on Thursday 3 January 1884 in Zeist (Ut).
238 Jannetje van Dijk was born on Tuesday 25 July 1848 in Amerongen (Ut), daughter of Gijsbert van Dijk (see 126) and Maria van Soest. At the age of 30, Jannetje married Johannes Albertus Kool, aged 26, on Thursday 24 April 1879 in Amerongen (Ut). Johannes was born on Thursday 8 July 1852 in Driebergen (Ut), son of Johannes Kool and Bartje Kooij. Johannes died on Tuesday 25 February 1902 in Utrecht, aged 49.
Child of Jannetje and Johannes:
1 Johannes Albertus Kool, born on Saturday 26 September 1885 in Utrecht.
239 Gijsberta van Dijk was born on Sunday 9 November 1851 in Amerongen (Ut), daughter of Gijsbert van Dijk (see 126) and Maria van Soest. Gijsberta died on Wednesday 18 September 1918 in Langbroek (Ut), aged 66. At the age of 27, Gijsberta married Hermanus van Holland, aged 30, on Thursday 21 August 1879 in Amerongen (Ut). Hermanus was born on Tuesday 3 April 1849 in Rhenen (Ut), son of Hermanus van Holland and Teuntje (Toontje) van Roest. Hermanus died on Sunday 25 July 1897 in Langbroek (Ut), aged 48.
Children of Gijsberta and Hermanus:
1 Hermanus van Holland, born on Sunday 14 December 1879 in Amerongen (Ut).
2 Maria van Holland, born on Tuesday 15 March 1881 in Amerongen (Ut).
3 Gijsbertus van Holland, born on Tuesday 22 July 1884 in Rhenen (Ut). Follow 453.
4 Antonia van Holland, born on Tuesday 31 August 1886 in Rhenen (Ut). Follow 454.
240 Petronella van Asselt was born on Thursday 29 November 1860 in De Bilt (Ut), daughter of Pieter van Asselt and Johanna van Eck (see 130). At the age of 22, Petronella married Elbert van Steeg, aged 25 or 26, on Friday 20 April 1883 in De Bilt (Ut). Elbert was born in 1857 in Putten (Gld), son of Hendrik van Steeg and Maria Beekman.
Child of Petronella and Elbert:
1 Pieter van Steeg, born on Thursday 3 February 1881 in De Bilt (Ut).
241 Jacoba van Asselt was born on Monday 4 November 1861 in De Bilt (Ut), daughter of Pieter van Asselt and Johanna van Eck (see 130). Jacoba died on Wednesday 9 August 1939 in De Bilt (Ut), aged 77. She was buried in Lage Vuursche (Ut). At the age of 28, Jacoba married Pieter Drieënhuijzen, aged 24, on Friday 22 November 1889 in De Bilt (Ut). Pieter was born on Tuesday 18 April 1865 in De Bilt (Ut), son of Jan Drieënhuijzen and Marrigje van Elst. Pieter died on Thursday 20 March 1952 in Amersfoort (Ut), aged 86. He was buried in Lage Vuursche (Ut).
Children of Jacoba and Pieter:
1 Jan Drieënhuijzen, born on Sunday 12 January 1890 in De Bilt (Ut). Jan died on Saturday 23 January 1915 in Maarsseveen (Ut), aged 25.
2 Marinus Drieënhuijzen, born on Wednesday 28 February 1894 in De Bilt (Ut). Marinus died on Monday 27 November 1961, aged 67.
242 Jannigje van Asselt was born on Thursday 21 July 1864 in De Bilt (Ut), daughter of Pieter van Asselt and Johanna van Eck (see 130). Jannigje died on Friday 4 June 1937 in Vleuten (Ut), aged 72. At the age of 24, Jannigje married Lammert Veldman, aged 26, on Friday 30 November 1888 in De Bilt (Ut). Lammert was born on Wednesday 18 December 1861 in Houten (Ut), son of Nicolaas Veldman and Elbertje Bosch.
243 Jan van Asselt was born on Wednesday 29 September 1869 in De Bilt (Ut), son of Pieter van Asselt and Johanna van Eck (see 130). Jan died on Thursday 3 February 1927 in Soest (Ut), aged 57. At the age of 40, Jan married Evertje Bouwman, aged 40, on Friday 27 May 1910 in Soest (Ut). Evertje was born on Wednesday 17 November 1869 in Zwartebroek, gem. Barneveld (Gld), daughter of Wouter Bouwman and Aaltje van de Grift. Evertje died on Saturday 23 February 1952 in Soest (Ut), aged 82.
Child of Jan and Evertje:
1 Hendrik van Asselt, born on Wednesday 2 November 1892 in Soest (Ut).
244 Gijsbertus van Asselt was born on Monday 22 May 1871 in De Bilt (Ut), son of Pieter van Asselt and Johanna van Eck (see 130). At the age of 30, Gijsbertus married Heintje Meernink, aged 21 or 22, on Friday 16 May 1902 in Barneveld (Gld). Heintje was born in 1880 in Putten (Gld), daughter of Gijsbert Meernink and Jacobje Reijersen.
245 Metjen van Vulpen was born in Doorn (Ut), daughter of Jan Cornelisz van Vulpen (see 132) and Luytje Gijsbertse (Lijntje) van Velpen. She was baptised on Sunday 6 August 1758 in Doorn (Ut). Metjen died on Friday 19 July 1844 in Langbroek (Ut), aged 85.
Notitie-Notice:
Rentenierster(1844)
At the age of 40, Metjen married Gerrit Jansz van Nes (van Doorn), aged 47, on Sunday 3 February 1799 in Doorn (Ut). Gerrit was born in Doorn (Ut), son of Jan Wouterse van Nes and Aaltje van Doorn. He was baptised on Sunday 8 August 1751 in Doorn (Ut). Gerrit died on Thursday 13 May 1830 in Langbroek (Ut), aged 78. Gerrit was widower of Gijsberta (Gijsje) van Karsenberg (±1753-before 1795), whom he married on Sunday 27 November 1774 in Doorn (Ut). Gerrit was widower of Neeltje Teunisse van Doorn (died before 1799), whom he married on Sunday 23 August 1795 in Doorn (Ut).
Huwelijk-Marriage:
Weduwnaar van Neeltje Teunisse van Doorn.
Gerrit Jansz. wordt ook wel vermeld als: Gerrit Jansz. van Doorn.
246 Geurtje van Vulpen was born in Leersum (Ut), daughter of Jan Cornelisz van Vulpen (see 132) and Luytje Gijsbertse (Lijntje) van Velpen. She was baptised on Sunday 6 July 1760 in Leersum (Ut). Geurtje died on Friday 18 April 1823 in De Bilt (Ut), aged 62. At the age of 47 or 48, Geurtje married Rijk van Ginkel in 1808. Rijk died in 1823.
Occupation:
Kastelein.
247 Cornelis Jansz van Vulpen was born in Leersum (Ut), son of Jan Cornelisz van Vulpen (see 132) and Luytje Gijsbertse (Lijntje) van Velpen. He was baptised on Sunday 11 April 1762 in Leersum (Ut). Cornelis died on Tuesday 9 July 1822 in Doorn (Ut), aged 60. At the age of 26 or 27, Cornelis married Teuntje van Vossesteijn, aged 15 or 16, in 1789 in Leersum (Ut), after their intention to marry had been registered on Friday 16 October 1789 in Leersum (Ut). Teuntje was born in Leersum (Ut), daughter of Jan van Vossesteijn and Aaltje Bootsman. She was baptised on Friday 1 January 1773 in Leersum (Ut). Teuntje died on Wednesday 1 February 1837 in Leersum (Ut), aged 64.
Occupation:
Landbouwster.
Children of Cornelis and Teuntje:
1 Jan van Vulpen, born in Leersum (Ut). He was baptised on Monday 28 November 1785 in Leersum (Ut). Jan died on Thursday 12 June 1845 in Woerden (Ut), aged 59.
2 Jan van Vulpen, born in Leersum (Ut). He was baptised on Sunday 28 November 1790 in Leersum (Ut).
3 Aaltje van Vulpen, born in Leersum (Ut). Follow 455.
4 Luitje van Vulpen, born in Leersum (Ut). She was baptised on Monday 9 February 1795 in Leersum (Ut). Luitje died on Tuesday 15 February 1876 in Maartensdijk (Ut), aged 81.
5 Teunis van Vulpen, born in Leersum (Ut). He was baptised on Tuesday 22 August 1797 in Leersum (Ut). Teunis died before June 1799 in Leersum (Ut), aged less than 1.
6 Teunis van Vulpen, born in Leersum (Ut). He was baptised on Sunday 23 June 1799 in Leersum (Ut). Teunis died on Wednesday 1 August 1832 in Doorn (Ut), aged 33. Teunis was unmarried.
7 Gijsbert van Vulpen, born in Doorn (Ut). Follow 456.
8 Jannigje van Vulpen, born in Doorn (Ut). She was baptised on Sunday 29 January 1804 in Doorn (Ut). Jannigje died on Thursday 3 April 1856 in Maartensdijk (Ut), aged 52.
Persoonlijk-Personally:
Ongehuwd.
9 Willem van Vulpen, born in Doorn (Ut). Follow 457.
10 Maria van Vulpen, born on Friday 1 April 1808 in Doorn (Ut). Follow 458.
11 Matthijs (Tijs) van Vulpen, born on Saturday 7 March 1812 in Doorn (Ut). Follow 459.
12 Anthonij van Vulpen, born on Tuesday 3 January 1815 in Doorn (Ut). Follow 460.
13 Teuntje van Vulpen, born on Thursday 10 July 1817 in Doorn (Ut). Follow 461.
248 Gijbert Janszoon van Vulpen was born in Leersum (Ut), son of Jan Cornelisz van Vulpen (see 132) and Luytje Gijsbertse (Lijntje) van Velpen. He was baptised on Sunday 10 June 1764 in Leersum (Ut). Gijbert died on Friday 26 February 1830 in Doorn (Ut), aged 65. At the age of 28, Gijbert married Hermijntje (Willemijntje) Duijm, aged 23, on Sunday 14 October 1792 in Doorn (Ut), after their intention to marry had been registered on Friday 21 September 1792 in Doorn (Ut). Willemijntje was born in Driebergen (Ut), daughter of Bart Duijm and Jannigje van Dam. She was baptised on Sunday 5 February 1769 in Driebergen (Ut). Willemijntje died on Saturday 14 December 1811 in Doorn (Ut), aged 42.
Children of Gijbert and Willemijntje:
1 Luitje van Vulpen, born in Doorn (Ut). Follow 462.
2 Jannigje van Vulpen, baptised on Sunday 21 September 1794 in Doorn (Ut). Follow 463.
3 Geurtje van Vulpen. She was baptised on Sunday 16 July 1797 in Doorn (Ut). Geurtje died before Sunday 1 June 1800 in Doorn (Ut), aged less than 2.
4 Bart van Vulpen, born in Doorn (Ut). He was baptised on Sunday 1 June 1800 in Doorn (Ut).
Geboorte-Birth:
Een van een tweeling. One of twins
5 Geurtje van Vulpen, born in Doorn (Ut). Follow 464.
6 Bartje van Vulpen, born in 1807 in Doorn (Ut). She was baptised on Sunday 14 June 1807 in Doorn (Ut).
249 Maaijgjen (Marrigje) van Vulpen, daughter of Jan Cornelisz van Vulpen (see 132) and Luytje Gijsbertse (Lijntje) van Velpen. She was baptised on Sunday 2 October 1768 in Doorn (Ut). Marrigje died on Sunday 11 December 1831 in Doorn (Ut), aged 63. At the age of 23, Marrigje married Frederik Lodewijk Carel Kottner, aged about 27, on Sunday 30 October 1791 in Doorn (Ut). Frederik was born around 1764 in Eeringe in Franken (Dld). Frederik died on Saturday 31 March 1838 in Arnhem (Gld), aged about 74.
Occupation:
Tuinman.Gardener.
Child of Marrigje and Frederik:
1 Gerrit Kottner, born on Monday 1 September 1806 in Zeist (Ut). Follow 465.
250 Jan van Vulpen was born in Doorn (Ut), son of Jan Cornelisz van Vulpen (see 132) and Luytje Gijsbertse (Lijntje) van Velpen. He was baptised on Sunday 25 November 1770 in Doorn (Ut). Jan died on Saturday 11 March 1837 in Doorn (Ut), aged 66.
Huwelijk-Marriage:
Weduwnaar van Maria van Dijk
At the age of 35, Jan married Maria van Leersum, aged 22, on Sunday 15 June 1806 in Doorn (Ut). Maria was born in Doorn (Ut), daughter of Gijsbert van Leersum and Teuntje de Bruin. She was baptised on Sunday 2 November 1783 in Doorn (Ut). Maria died on Wednesday 20 September 1848 in Doorn (Ut), aged 64.
Children of Jan and Maria:
1 Teuntje van Vulpen, born in Doorn (Ut). She was baptised on Sunday 7 September 1806 in Doorn (Ut). Teuntje died before 1810 in Doorn (Ut), aged less than 4.
2 Jan van Vulpen, born in Doorn (Ut). Follow 466.
3 Gijsbert van Vulpen, born on Tuesday 18 September 1810 in Doorn (Ut). He was baptised on Sunday 7 October 1810 in Doorn (Ut). Gijsbert died on Thursday 9 December 1830 in Doorn (Ut), aged 20. Gijsbert was unmarried.
4 Teuntje van Vulpen, born on Sunday 25 April 1813 in Doorn (Ut). Follow 467.
5 Willem van Vulpen, born on Sunday 30 March 1817 in Doorn (Ut). He was baptised on Sunday 20 April 1817 in Doorn (Ut). Willem died on Monday 26 May 1817 in Doorn (Ut), aged 1 month.
6 Luitje van Vulpen, born on Monday 1 March 1819 in Doorn (Ut). Follow 468.
7 Maria van Vulpen, born on Saturday 15 September 1821 in Doorn (Ut). Follow 469.
251 Maria van Vulpen was born in Doorn (Ut), daughter of Jan Cornelisz van Vulpen (see 132) and Luytje Gijsbertse (Lijntje) van Velpen. She was baptised on Sunday 13 December 1772 in Doorn (Ut). Maria died on Wednesday 20 April 1814 in Doorn (Ut), aged 41. At the age of 22, Maria married Hendrik van Maurik, aged 22 or 23, on Thursday 1 October 1795 in De Bilt (Ut). Hendrik was born in 1772, son of Jan van Maurik and Teuntje van Woerden. Hendrik died in 1832 in Doorn (Ut), aged 59 or 60. He was buried on Sunday 22 July 1832 in Doorn (Ut).
Occupation:
Broodbakker.Bread Baker.
Child of Maria and Hendrik:
1 Maria van Maurik, born in De Bilt (Ut). She was baptised on Sunday 24 April 1796 in De Bilt (Ut).
252 Matthijs Jansz van Vulpen was born in Doorn (Ut), son of Jan Cornelisz van Vulpen (see 132) and Luytje Gijsbertse (Lijntje) van Velpen. He was baptised on Sunday 22 January 1775 in Doorn (Ut). Matthijs died on Sunday 9 November 1845 in De Bilt (Ut), aged 70.
Occupation:
Landbouwer
Farmer
At the age of 35, Matthijs married Cornelia Lokhorst, aged 19, on Tuesday 30 October 1810 in Doorn (Ut). Cornelia is a daughter of Hendrik Willemze Lokhorst and Hendrika Aartsen (Hendrikje) van Laar. She was baptised on Sunday 6 March 1791 in Doorn (Ut). Cornelia died on Friday 21 February 1868 in De Bilt (Ut), aged 76.
Children of Matthijs and Cornelia:
1 Jan van Vulpen, born on Thursday 14 February 1811 in Doorn (Ut). Follow 470.
2 Hendrika van Vulpen, born on Wednesday 18 December 1816 in De Bilt (Ut).
3 Luitje van Vulpen, born on Thursday 10 December 1818 in Doorn (Ut). Follow 471.
4 Willem van Vulpen, born on Thursday 9 November 1820 in Doorn (Ut).
5 Cornelis van Vulpen, born on Friday 3 January 1823 in Doorn (Ut). Follow 472.
6 Cornelia van Vulpen, born on Saturday 18 December 1824 in Doorn (Ut).
7 Maria van Vulpen, born on Saturday 31 March 1827 in Doorn (Ut). Follow 473.
8 Metje van Vulpen, born on Sunday 9 August 1829 in Doorn (Ut). Follow 474.
253 Luitje van Vulpen was born in Doorn (Ut), daughter of Jan Cornelisz van Vulpen (see 132) and Luytje Gijsbertse (Lijntje) van Velpen. She was baptised on Wednesday 25 December 1776 in Doorn (Ut). Luitje died on Tuesday 9 March 1858 in De Bilt (Ut), aged 81.
Overlijden-Decease:
Volgens overlijdensakte dochter van Jan Cornelis van Vulpen en Luitje van Dam.
At the age of 20, Luitje married Arie van Dam, aged about 22, on Sunday 5 November 1797 in Doorn (Ut). Arie was born around 1775 in Nederlangbroek (Ut).
Children of Luitje and Arie:
1 Jaantje van Dam, born in Leersum (Ut). She was baptised on Sunday 18 February 1798 in Leersum (Ut).
2 Jan van Dam, born in Leersum (Ut). He was baptised on Saturday 23 November 1799 in Leersum (Ut).
3 Hilletje van Dam, born in Leersum (Ut). She was baptised on Wednesday 27 May 1801 in Leersum (Ut).
4 Metje van Dam, born in Leersum (Ut). She was baptised on Sunday 13 September 1801 in Leersum (Ut). Metje died before November 1806 in Leersum (Ut), aged less than 5.
5 Metje van Dam, born in Leersum (Ut). She was baptised on Sunday 23 November 1806 in Leersum (Ut).
6 Luitje van Dam, born on Thursday 22 December 1808 in Leersum (Ut). She was baptised on Sunday 1 January 1809 in Leersum (Ut).
7 Johannes van Dam, born on Friday 15 February 1811 in Leersum (Ut). He was baptised on Friday 1 March 1811 in Leersum (Ut).
8 Geurt van Dam, born on Tuesday 16 March 1813 in Leersum (Ut).
9 Maria van Dam, born on Saturday 11 February 1815 in Leersum (Ut).
10 Arie van Dam, born on Saturday 3 October 1818 in Leersum (Ut). Arie died on Friday 24 September 1819 in Leersum (Ut), aged 11 months.
254 Johannes Jansz van Vulpen was born in Doorn (Ut), son of Jan Cornelisz van Vulpen (see 132) and Luytje Gijsbertse (Lijntje) van Velpen. He was baptised on Sunday 10 January 1779 in Doorn (Ut). Johannes died on Saturday 5 March 1859 in Doorn (Ut), aged 80. At the age of 49, Johannes married Cornelia Lodder, aged 18, on Friday 11 April 1828 in Doorn (Ut). Cornelia is a daughter of Dirk Lodder and Teunisje Hardeveld. She was baptised on Sunday 1 October 1809 in Woudenberg (Ut). Cornelia died on Thursday 2 February 1882 in Doorn (Ut), aged 72.
Children of Johannes and Cornelia:
1 Jan van Vulpen, born in 1828 in Doorn (Ut). Jan died on Saturday 23 December 1899 in Doorn (Ut), aged 70 or 71. Jan was unmarried.
2 Teuntje van Vulpen, born on Sunday 4 April 1830 in Doorn (Ut). Follow 475.
3 Willem van Vulpen, born on Monday 9 July 1832 in Doorn (Ut). Follow 476.
4 Dirk van Vulpen, born on Saturday 4 October 1834 in Doorn (Ut). Dirk died on Monday 18 January 1836 in Doorn (Ut), aged 1.
5 Gijsbert van Vulpen, born on Monday 21 November 1836 in Doorn (Ut).
6 Dirk van Vulpen, born on Tuesday 19 March 1839 in Doorn (Ut). Follow 477.
7 Johannes van Vulpen, born on Monday 29 July 1844 in Doorn (Ut). Follow 478.
8 Cornelis van Vulpen, born on Monday 17 April 1848 in Doorn (Ut). Follow 479.
9 Luitje van Vulpen, born on Wednesday 5 June 1850 in Doorn (Ut). Follow 480.
255 Jacobus van Vulpen was born in Doorn (Ut), son of Jan Cornelisz van Vulpen (see 132) and Luytje Gijsbertse (Lijntje) van Velpen. He was baptised on Wednesday 24 January 1781 in Doorn (Ut).
Occupation:
Koopman. Businessman.
At the age of 31, Jacobus married Cornelia Floor, aged 20, on Saturday 2 May 1812 in De Bilt (Ut). Cornelia was born in De Bilt (Ut), daughter of Kornelis Floor and Elsje Hoek. She was baptised on Sunday 2 October 1791 in Blauwkapel (Ut).
Children of Jacobus and Cornelia:
1 Elsje van Vulpen, born on Monday 6 September 1813 in Maartensdijk (Ut). Elsje died on Tuesday 1 February 1831 in Utrecht, aged 17.
2 Luitje van Vulpen, born on Friday 6 January 1815 in Maartensdijk (Ut).
3 Jan van Vulpen, born on Saturday 21 September 1816 in Maartensdijk (Ut).
4 Cornelia van Vulpen, born on Tuesday 4 August 1818 in Utrecht.
5 Rijk Cornelis van Vulpen, born on Tuesday 21 November 1820 in Utrecht.
6 Maria van Vulpen, born on Friday 9 August 1822 in Utrecht. Follow 481.
7 Jacoba van Vulpen, born on Friday 19 March 1824 in Utrecht.
8 Margaretha van Vulpen, born on Tuesday 24 January 1826 in Utrecht.
9 Willem van Vulpen, born on Wednesday 14 November 1827 in Utrecht.
10 Wilhemina Geertruida van Vulpen, born on Thursday 9 April 1829 in Utrecht.
11 Josina van Vulpen, born on Friday 19 March 1830 in Utrecht.
256 Jan van Vulpen was born in Leersum (Ut), son of Thijs Cornelis van Vulpen (see 133) and Grietje Jacobse van Woudenberg. He was baptised on Sunday 3 October 1773 in Leersum (Ut). Jan died on Saturday 29 August 1829 in Amerongen (Ut), aged 55. At the age of 40, Jan married Sophia Ravesloot, aged 34 or 35, on Wednesday 20 April 1814 in Leusden (Ut). Sophia was born in 1779 in Leusden (Ut), daughter of Johannis Ravesloot and Neeltje Riksen.
257 Jannigje van Vulpen was born in Amerongen (Ut), daughter of Thijs Cornelis van Vulpen (see 133) and Grietje Jacobse van Woudenberg. She was baptised on Sunday 12 January 1777 in Amerongen (Ut). Jannigje died on Friday 7 August 1846 in Leersum (Ut), aged 69. At the age of 37, Jannigje married Harmen van Ginkel, aged 34, on Thursday 10 February 1814 in Amerongen (Ut). Harmen was born in Leersum (Ut), son of Antonij Harmsz (Toon) van Ginkel and Aaltje Gerrits Pothoven. He was baptised on Sunday 2 January 1780 in Leersum (Ut). Harmen died on Sunday 11 December 1870 in Amerongen (Ut), aged 90.
Children of Jannigje and Harmen:
1 Aaltje van Ginkel, born on Sunday 28 August 1814 in Leersum (Ut). Follow 482.
2 Grietje van Ginkel, born on Thursday 2 January 1817 in Leersum (Ut). Follow 483.
258 Hendrikje van Ginkel was born on Wednesday 5 August 1863 in Renswoude (Ut), daughter of Evert van Ginkel (see 134) and Cornelia Steenbeek. Hendrikje died on Monday 19 September 1898 in Utrecht, aged 35. At the age of 33, Hendrikje married Gijsbert van Ewijk, aged 38, on Thursday 28 January 1897 in Doorn (Ut). Gijsbert was born on Thursday 27 January 1859 in Doorn (Ut), son of Gerrit van Ewijk and Maria Keereweer. Gijsbert died on Wednesday 27 June 1934 in Amerongen (Ut), aged 75. Gijsbert married Johanna Gerarda Versteegh (born 1853) on Thursday 9 July 1903 in Leersum (Ut).
259 Jan van den Dikkenberg was born on Monday 7 May 1860 in Driebergen (Ut), son of Teunis van den Dikkenberg (see 137) and Aaltje van Rheenen. Jan died on Wednesday 15 February 1922 in Utrecht, aged 61. At the age of 27, Jan married Johanna Bos, aged about 22, on Thursday 9 February 1888 in Zeist (Ut). See 265 for personal details of Johanna.
Children of Jan and Johanna:
1 Teunis van den Dikkenberg, born on Monday 30 April 1888 in Zeist (Ut). Follow 484.
2 Jannetje van den Dikkenberg, born on Saturday 20 July 1889 in Zeist (Ut). Jannetje died on Thursday 30 October 1890 in Zeist (Ut), aged 1.
3 Aaltje van den Dikkenberg, born on Sunday 2 November 1890 in Zeist (Ut). Follow 485.
4 Jacob van den Dikkenberg, born on Wednesday 9 August 1893 in Zeist (Ut).
5 Jannetje van den Dikkenberg, born on Saturday 16 May 1896 in Zeist (Ut). Jannetje died on Sunday 25 February 1912 in Zeist (Ut), aged 15.
6 Jan van den Dikkenberg, born on Friday 21 January 1898 in Zeist (Ut). Follow 486.
7 Nicolaas van den Dikkenberg, born on Thursday 25 January 1900 in Zeist (Ut). Follow 487.
8 Johanna van den Dikkenberg, born on Monday 27 October 1902 in Zeist (Ut).
9 Gerrit van den Dikkenberg, born on Friday 11 November 1904 in Zeist (Ut). Follow 488.
10 Evert van den Dikkenberg, born on Tuesday 26 May 1908 in Zeist (Ut). Follow 489.
260 Gerrigje van den Dikkenberg was born on Saturday 29 November 1862 in Driebergen (Ut), daughter of Teunis van den Dikkenberg (see 137) and Aaltje van Rheenen. Gerrigje died on Wednesday 24 February 1932 in Utrecht, aged 69. At the age of 29, Gerrigje married Cornelis van der Louw, aged 30, on Friday 29 July 1892 in Driebergen (Ut). Cornelis was born on Tuesday 10 September 1861 in Zuilen (Ut), son of Cornelis van der Louw and Elisabeth de Jager. Cornelis died on Friday 25 May 1928 in Utrecht, aged 66.
261 Jacoba van den Dikkenberg was born on Saturday 15 October 1864 in Driebergen (Ut), daughter of Teunis van den Dikkenberg (see 137) and Aaltje van Rheenen. Jacoba died on Sunday 17 March 1935 in Baarn (Ut), aged 70. At the age of 25, Jacoba married Jan Dijkhorst, aged 25, on Friday 15 November 1889 in Driebergen (Ut). Jan was born on Monday 8 August 1864 in Zeist (Ut), son of Teunis Dijkhorst and Grietje Johanna van Barneveld. Jan died on Monday 26 July 1954 in Baarn (Ut), aged 89.
262 Jannetje van den Dikkenberg was born on Friday 5 January 1872 in Driebergen (Ut), daughter of Teunis van den Dikkenberg (see 137) and Aaltje van Rheenen. Jannetje died on Tuesday 31 December 1935 in Utrecht, aged 63. At the age of 21, Jannetje married Johannes van Eck, aged 22, on Wednesday 8 November 1893 in Utrecht. Johannes was born on Sunday 13 November 1870 in Utrecht, son of Johannis van Eck and Dirkje Mok. Johannes died on Wednesday 27 November 1957 in Oudewater (Ut), aged 87.
Child of Jannetje and Johannes:
1 Cornelis Theodorus van Eck, born on Sunday 19 April 1896 in Utrecht. Follow 490.
263 Sophia van den Dikkenberg was born on Thursday 25 December 1873 in Driebergen (Ut), daughter of Teunis van den Dikkenberg (see 137) and Aaltje van Rheenen. Sophia died on Saturday 16 January 1926 in Utrecht, aged 52. At the age of 24, Sophia married Hendricus Anton Lagas, aged 26, on Wednesday 31 August 1898 in Utrecht. Hendricus was born on Saturday 30 September 1871 in Utrecht, son of Jacobus Lagas and Anthonia de Lang. Hendricus died on Tuesday 28 April 1942 in Utrecht, aged 70.
264 Johanna van den Dikkenberg was born on Thursday 1 May 1879 in Driebergen (Ut), daughter of Teunis van den Dikkenberg (see 137) and Aaltje van Rheenen. Johanna died on Sunday 25 June 1933 in Zeist (Ut), aged 54. At the age of 22, Johanna married Albert van Barneveld, aged 27, on Friday 19 July 1901 in Driebergen (Ut). Albert was born on Monday 28 July 1873 in Zeist (Ut), son of Jan van Barneveld and Dirkje van Dompzelaar. Albert died on Friday 4 April 1952 in Zeist (Ut), aged 78.
Children of Johanna and Albert:
1 Dirkje van Barneveld, born on Friday 18 October 1901 in Zeist (Ut).
2 Teunis van Barneveld, born on Sunday 7 December 1902 in Driebergen (Ut). Teunis died on Friday 16 October 1903 in Driebergen (Ut), aged 10 months.
3 Aaltje Johanna van Barneveld, born on Saturday 27 February 1904 in Zeist (Ut).
4 Johanna (Janna) van Barneveld, born on Saturday 8 July 1905 in Zeist (Ut). Janna died on Sunday 23 July 1905 in Zeist (Ut), aged 15 days.
5 Teuntje van Barneveld, born on Tuesday 16 October 1906 in Zeist (Ut).
6 Albert van Barneveld, born on Saturday 2 May 1908 in Zeist (Ut). Albert died on Tuesday 5 May 1925 in Utrecht, aged 17.
7 Grietje van Barneveld, born on Monday 25 April 1910 in Zeist (Ut). Grietje died on Monday 3 January 1949 in Zeist (Ut), aged 38.
8 Johannes van Barneveld, born on Monday 3 July 1911 in Zeist (Ut). Johannes died on Friday 8 September 1911 in Zeist (Ut), aged 2 months.
9 Gerritje van Barneveld, born in November 1914 in Zeist (Ut). Gerritje died on Sunday 12 September 1915 in Zeist (Ut), aged 10 months.
10 Gerritje van Barneveld, born in April 1916 in Zeist (Ut). Gerritje died on Wednesday 28 November 1917 in Zeist (Ut), aged 1.
11 Heintje van Barneveld, born in April 1920 in Zeist (Ut). Heintje died on Monday 31 May 1920 in Zeist (Ut), aged 1 month.
265 Johanna Bos was born around 1866 in Olst (Ov), daughter of Jacob Bos and Jannetje van den Dikkenberg (see 138). Johanna died on Wednesday 20 February 1952 in Utrecht, aged about 86. At about the age of 22, Johanna married Jan van den Dikkenberg, aged 27, on Thursday 9 February 1888 in Zeist (Ut). See 259 for personal details of Jan.
Children of Johanna and Jan: see 259.
266 Arris van Ginkel was born on Monday 26 April 1858 in Leersum (Ut), son of Evert van Ginkel (see 140) and Geertruida Prins. Arris died on Tuesday 26 March 1918 in Zeist (Ut), aged 59. At the age of 24, Arris married Hendrica Woudenberg, aged 27, on Thursday 8 March 1883 in Zeist (Ut). Hendrica was born on Friday 27 April 1855 in Zeist (Ut), daughter of Aalbert Woudenberg and Catharina Emelaar. Hendrica died on Sunday 24 November 1918 in Zeist (Ut), aged 63.
Children of Arris and Hendrica:
1 Hendrica van Ginkel, born on Wednesday 2 January 1878 in Utrecht. Follow 491.
2 Geertruida van Ginkel, born on Wednesday 14 November 1883 in Zeist (Ut). Follow 492.
3 Albertus van Ginkel, born on Thursday 12 March 1885 in Zeist (Ut). Follow 493.
4 Evertje van Ginkel, born on Tuesday 13 April 1886 in Zeist (Ut). Follow 494.
5 Catharina van Ginkel, born on Friday 18 May 1888 in Zeist (Ut).
6 Marrigje van Ginkel, born on Saturday 3 August 1889 in Zeist (Ut). Marrigje died on Friday 21 October 1892 in Zeist (Ut), aged 3.
7 Wilhelmina van Ginkel, born on Tuesday 2 December 1890 in Zeist (Ut).
8 Marinus van Ginkel, born on Saturday 28 May 1892 in Zeist (Ut). Marinus died on Friday 4 November 1892 in Zeist (Ut), aged 5 months.
9 Marinus van Ginkel, born on Saturday 2 September 1893 in Zeist (Ut). Marinus died on Wednesday 8 August 1894 in Zeist (Ut), aged 11 months.
10 Marrigje van Ginkel, born on Saturday 10 November 1894 in Zeist (Ut).
267 Hendrik van Ginkel was born on Friday 14 January 1870 in Leersum (Ut), son of Evert van Ginkel (see 140) and Geertruida Prins. Hendrik died on Saturday 25 October 1930 in Utrecht, aged 60. At the age of 30, Hendrik married Jannigje Harskamp, aged 21, on Thursday 15 November 1900 in Leersum (Ut). The divorce was registered on Thursday 12 February 1914 in Woudenberg (Ut). Jannigje was born on Wednesday 23 July 1879 in Leersum (Ut), daughter of Teunis Harskamp and Gerritje Mulder. Jannigje married Gerrit Hagenbeuk (born 1878) on Wednesday 1 September 1915 in Amersfoort (Ut).
268 Gerard van Ginkel was born on Friday 3 June 1881 in Leersum (Ut), son of Evert van Ginkel (see 140) and Geertruida Prins. Gerard died on Thursday 10 September 1959 in Amersfoort (Ut), aged 78. At the age of 27, Gerard married Jantje van de Brink, aged 25, on Saturday 27 June 1908 in Leersum (Ut). Jantje was born on Tuesday 25 July 1882 in Lunteren (Gld), daughter of Johannes van de Brink and Grietje Ruttenberg. Jantje died on Monday 26 February 1962 in Woudenberg (Ut), aged 79.
Wettigingsakte-Legitimation document:
Gewettigd bij huwelijk te Barneveld op 14-11-1884 door Johannes van den Brink en de moeder.
Children of Gerard and Jantje:
1 Evert van Ginkel, born on Saturday 20 November 1909 in Woudenberg (Ut).
2 Johan van Ginkel, born on Monday 18 September 1911 in Woudenberg (Ut). Follow 495.
3 Grietje van Ginkel, born in September 1914 in Woudenberg (Ut). Grietje died on Thursday 26 August 1915 in Woudenberg (Ut), aged 11 months.
4 Gerardus van Ginkel, born in March 1920 in Woudenberg (Ut). Gerardus died on Wednesday 16 February 1921 in Woudenberg (Ut), aged 11 months.
5 Gerardus van Ginkel, born on Friday 18 April 1924 in Woudenberg (Ut). Gerardus died on Saturday 31 May 1924 in Woudenberg (Ut), aged 1 month.
269 Johannes van Ginkel was born on Friday 10 July 1857 in Rhenen (Ut), son of Evert van Ginkel (see 141) and Maria Demoet. Johannes died on Friday 8 June 1923 in Veenendaal (Ut), aged 65. At the age of 22, Johannes married Adriana Alberdina van Remmerden, aged 24, on Saturday 17 April 1880 in Veenendaal (Ut). Adriana was born on Saturday 21 April 1855 in Maurik (Gld), daughter of Aalbert van Remmerden and Adriana van Sandijk. Adriana died on Friday 29 April 1921 in Veenendaal (Ut), aged 66.
Children of Johannes and Adriana:
1 Adriana van Ginkel, born on Monday 28 May 1883 in Veenendaal (Ut). Adriana died on Tuesday 3 October 1905 in Veenendaal (Ut), aged 22. Adriana was unmarried.
2 Evert van Ginkel, born on Wednesday 23 December 1885 in Veenendaal (Ut).
3 Aalbertje van Ginkel, born on Friday 6 April 1888 in Veenendaal (Ut).
4 Hendrik Johan van Ginkel, born on Monday 17 August 1891 in Veenendaal (Ut). Hendrik died on Friday 23 April 1897 in Veenendaal (Ut), aged 5.
5 Wilhelmina Everdina van Ginkel, born on Sunday 21 January 1894 in Veenendaal (Ut).
6 Geertruida Gijsbertha van Ginkel, born on Sunday 16 August 1896 in Veenendaal (Ut).
7 Johanna Hendrika van Ginkel, born on Tuesday 7 August 1900 in Veenendaal (Ut).
270 Hendrik van Ginkel was born on Monday 30 December 1861 in Veenendaal, Ede (Gld), son of Evert van Ginkel (see 141) and Maria Demoet. At the age of 22, Hendrik married Wijntje van der Pest, aged 23, on Saturday 17 May 1884 in Veenendaal (Ut). Wijntje was born on Monday 11 June 1860 in Rhenen (Ut), daughter of Lammert van der Pest and Aaltje van Dijk.
271 Pieternella van de Bovenkamp was born on Friday 23 August 1839 in Rhenen (Ut), daughter of Dirk van de Bovenkamp (see 142) and Grietje van den Berg. Pieternella died on Monday 7 June 1909 in Amerongen (Ut), aged 69. At the age of 26, Pieternella married Leendert van Dijk, aged 28, on Friday 1 June 1866 in Amerongen (Ut). Leendert was born on Wednesday 18 October 1837 in Amerongen (Ut), son of Leendert van Dijk and Gerrigje Visee. Leendert died on Thursday 23 May 1889 in Amerongen (Ut), aged 51.
Children of Pieternella and Leendert:
1 Leendert van Dijk, born on Saturday 6 April 1867 in Amerongen (Ut). Follow 496.
2 Jan van Dijk, born on Friday 9 June 1882 in Amerongen (Ut). Follow 497.
272 Peter van de Bovekamp was born on Monday 28 June 1841 in Rhenen (Ut), son of Dirk van de Bovenkamp (see 142) and Grietje van den Berg. Peter died on Tuesday 21 April 1891 in Rhenen (Ut), aged 49. At the age of 31, Peter married Jannetje Veenhof, aged 45, on Wednesday 16 October 1872 in Rhenen (Ut). Jannetje was born on Thursday 7 December 1826 in Amerongen (Ut), daughter of Cornelis Veenhof and Selia van der Voort. Jannetje died on Friday 30 March 1894 in Rhenen (Ut), aged 67. Jannetje was widow of Jan Drost (1818-1866), whom she married on Thursday 5 July 1849 in Leersum (Ut).
273 Geertrui van de Bovekamp was born on Sunday 31 March 1844 in Rhenen (Ut), daughter of Dirk van de Bovenkamp (see 142) and Grietje van den Berg. Geertrui died on Saturday 25 August 1877 in Maurik (Gld), aged 33. At the age of 27, Geertrui married Frans van Veenendaal, aged 34, on Saturday 15 April 1871 in Amerongen (Ut). Frans was born on Sunday 15 May 1836 in Amerongen (Ut), son of Frans van Veenendaal and Jannigje Roest. Frans died on Friday 18 February 1910 in Arnhem (Gld), aged 73. Frans married Henderijntje Bolderman (1835-1899) on Saturday 7 March 1857 in Veenendaal (Ut). The dissolution of this marriage was registered on Thursday 6 October 1870 in Amerongen (Ut) [source: Huwelijk ontbonden bij vonnis der Arr. rechtb. te Amersfoort dd 01-06-1870.]. Frans married Sibilla Kuiper (1824-1912) on Wednesday 16 February 1881 in Arnhem (Gld).
274 Abraham van de Bovenkamp was born on Thursday 28 December 1837 in Amerongen (Ut), son of Gijsbert van den Bovenkamp (see 143) and Elizabeth Veenvliet. Abraham died on Friday 15 December 1893 in Amerongen (Ut), aged 55. At the age of 23, Abraham married Jacoba van Veenendaal, aged 22, on Friday 14 June 1861 in Amerongen (Ut). Jacoba was born on Tuesday 13 November 1838 in Amerongen (Ut), daughter of Jan van Veenendaal and Hillegonda Gijsberta van Veenendaal. Jacoba died on Saturday 15 February 1902 in Amerongen (Ut), aged 63.
Children of Abraham and Jacoba:
1 Gijsbert van den Bovenkamp, born on Sunday 21 June 1863 in Amerongen (Ut). Gijsbert died on Monday 14 September 1868 in Amerongen (Ut), aged 5.
2 Hillegonda Willemina van den Bovenkamp, born on Sunday 16 April 1865 in Amerongen (Ut).
3 Jan van den Bovenkamp, born on Monday 13 May 1867 in Amerongen (Ut). Jan died on Tuesday 14 May 1867 in Amerongen (Ut), aged 1 day.
4 Jan van den Bovenkamp, born on Saturday 19 September 1868 in Amerongen (Ut).
5 Elizabeth van den Bovenkamp, born on Sunday 28 March 1869 in Amerongen (Ut). Follow 498.
6 Janna van den Bovenkamp, born on Saturday 13 May 1871 in Amerongen (Ut). Follow 499.
7 Gijsbertus van de Bovenkamp, born on Friday 2 January 1874 in Leersum (Ut). Follow 500.
8 Adrianus van den Bovenkamp, born on Wednesday 17 April 1878 in Amerongen (Ut). Adrianus died on Wednesday 7 April 1880 in Amerongen (Ut), aged 1.
275 Lauwrens van den Bovenkamp was born on Thursday 11 June 1846 in Amerongen (Ut), son of Lauwrens van den Bovenkamp (see 144) and Hendrika van der Pest. Lauwrens died on Saturday 5 October 1912 in Middachtersteeg, Rheden (Gld), aged 66.
(1) At the age of 26, Lauwrens married Jenneke van Beek, aged 26, on Friday 27 December 1872 in Rhenen (Ut). Jenneke was born on Sunday 12 April 1846 in Amerongen (Ut), daughter of Frans van Beek and Martha van Dijk. Jenneke died on Tuesday 24 March 1885 in Middachtersteeg, Rheden (Gld), aged 38.
(2) At the age of 40, Lauwrens married Hendrina van der Linde, aged 39, on Thursday 22 July 1886 in Rheden (Gld). Hendrina was born on Friday 13 November 1846 in Wilp (Gld), daughter of Adriaan van der Linde and Hendrika Streppel. Hendrina died on Sunday 30 May 1920 in Ellecom (Gld), aged 73.
Children of Lauwrens and Jenneke:
1 Frans van den Bovenkamp, born on Friday 19 September 1873 in Amerongen (Ut).
2 Hendrikus Johan van den Bovenkamp, born on Thursday 24 August 1876 in Amerongen (Ut). Follow 501.
3 Margereta Gijsbertha van den Bovenkamp, born on Monday 17 October 1881 in Amerongen (Ut).
276 Alida van den Bovenkamp was born on Tuesday 10 September 1844 in Amerongen (Ut), daughter of Teunis van den Bovenkamp (see 145) and Geertruij van de Pest. Alida died on Monday 5 October 1868 in Amerongen (Ut), aged 24. At the age of 23, Alida married Jacobus Tollenaar, aged 23, on Friday 25 October 1867 in Amerongen (Ut). Jacobus was born on Thursday 15 August 1844 in Amerongen (Ut), son of Wilhelmus Tollenaar and Adriana Christina van Woudenberg. Jacobus died on Thursday 22 July 1920 in Wijk bij Duurstede (Ut), aged 75. Jacobus married Willemina Swarts (1848-1934) on Thursday 2 June 1870 in Wijk bij Duurstede (Ut).
Child of Alida and Jacobus:
1 Adriana Willemina Tollenaar, born on Monday 13 April 1868 in Amerongen (Ut). Follow 502.
277 Pieter van de Bovenkamp was born on Sunday 14 November 1847 in Amerongen (Ut), son of Teunis van den Bovenkamp (see 145) and Geertruij van de Pest. Pieter died on Tuesday 3 September 1901 in Amerongen (Ut), aged 53. At the age of 25, Pieter married Gerrigje Bos, aged 26, on Friday 3 October 1873 in Amerongen (Ut). See 166 for personal details of Gerrigje.
Children of Pieter and Gerrigje: see 166.
278 Hendrica van de Bovenkamp was born on Tuesday 27 January 1846 in Veenendaal (Ut), daughter of Cornelis van de Bovenkamp (see 146) and Aaltje van Barneveld. Hendrica died on Sunday 29 December 1912 in Veenendaal (Ut), aged 66. At the age of 26, Hendrica married Klaas Slok, aged 37, on Saturday 4 January 1873 in Veenendaal (Ut). Klaas was born on Thursday 13 August 1835 in Veenendaal (Ut), son of Albertus Slok and Geertrui van Otterlo. Klaas died on Saturday 1 August 1908 in Veenendaal (Ut), aged 72.
Children of Hendrica and Klaas:
1 Geertrui Slok, born on Friday 10 November 1876 in Veenendaal (Ut). Follow 504.
2 Jan Slok, born on Saturday 29 March 1879 in Veenendaal (Ut). Follow 505.
3 Lambertus Hendrik Slok, born on Tuesday 2 February 1886 in Veenendaal (Ut). Follow 506.
279 Pieternella van de Bovenkamp was born on Friday 20 April 1849 in Veenendaal (Ut), daughter of Cornelis van de Bovenkamp (see 146) and Aaltje van Barneveld. Pieternella died on Monday 19 May 1930 in Veenendaal (Ut), aged 81.
(1) At the age of 22, Pieternella married Jan de Kleuver, aged 26, on Saturday 27 January 1872 in Veenendaal (Ut). Jan was born on Friday 30 May 1845 in Veenendaal (Ut), son of Willem de Kleuver and Geurtje Maria van de Loosdrecht. Jan died on Wednesday 10 July 1895 in Veenendaal (Ut), aged 50.
(2) At the age of 47, Pieternella married Marinus Heikamp, aged 48, on Saturday 20 March 1897 in Veenendaal (Ut). Marinus was born on Sunday 3 September 1848 in Veenendaal (Ut), son of Cornelis Heikamp and Geurtje de Kamper. Marinus died on Thursday 13 January 1927 in Veenendaal (Ut), aged 78.
280 Hendrik van de Bovenkamp was born on Wednesday 29 January 1851 in Veenendaal (Ut), son of Cornelis van de Bovenkamp (see 146) and Aaltje van Barneveld. Hendrik died on Friday 29 August 1913 in Veenendaal (Ut), aged 62. At the age of 26, Hendrik married Cornelia van Dolder, aged 27, on Saturday 3 February 1877 in Veenendaal (Ut). Cornelia was born on Monday 2 April 1849 in Veenendaal (Ut), daughter of Angenieta van Dolder. Cornelia died on Friday 20 February 1931 in Veenendaal (Ut), aged 81.
281 Cornelis van de Bovenkamp was born on Monday 25 July 1864 in Veenendaal (Ut), son of Cornelis van de Bovenkamp (see 146) and Geusje (Gijsje) van Ginkel. Cornelis died on Thursday 21 June 1945 in Enschede (Ov), aged 80. At the age of 53, Cornelis married Gezina Rolff, aged about 44, on Saturday 19 January 1918 in Lonneker (Ov). Gezina was born around 1874 in Losser (Ov), daughter of Frederik Willem Rolff and Stiene Agterhuis. Gezina died on Sunday 16 December 1945 in Enschede (Ov), aged about 71. Gezina married Benjamin Joseph van Dijk (1875-1944) on Friday 12 February 1904 in Lonneker (Ov). The dissolution of this marriage was registered on Thursday 1 March 1917 in Lonneker (Ov) [source: echtscheiding vonnis rechtbank Utrecht 12-10-1916].
282 Pieter (Piet) van den Bovenkamp was born on Tuesday 13 January 1846 in Rhenen (Ut), son of Elisabeth van den Bovenkamp (see 147). At the age of 32, Piet married Jacoba Schrijver, aged 24, on Wednesday 17 July 1878 in Rhenen (Ut). Jacoba was born on Saturday 20 May 1854 in Rhenen (Ut), daughter of Hendrik Schrijver and Jannigje Helena van Piggelen.
Children of Piet and Jacoba:
1 Hendrika van den Bovenkamp, born on Monday 17 April 1876 in Rhenen (Ut). Follow 507.
2 Elisabeth van den Bovenkamp, born on Sunday 2 April 1882 in Rhenen (Ut).
3 Helena van den Bovenkamp, born on Friday 16 May 1884 in Rhenen (Ut).
4 Pieter van den Bovenkamp, born on Saturday 12 September 1885 in Rhenen (Ut). Follow 508.
283 Margaretha Johanna van den Bosch was born on Tuesday 11 March 1856 in Rotterdam (Zh), daughter of Adrianus (Adriaan) van den Bosch and Johanna Bosch (see 150). Margaretha died on Monday 11 November 1929 in Rotterdam (Zh), aged 73. At the age of 53, Margaretha married Abraham Elias Torresen Jensen, aged 56, on Wednesday 12 May 1909 in Rotterdam (Zh). Abraham was born on Thursday 13 May 1852 in Mandal, Noorwegen, son of Torres Jensen and Johanne Tonette Abrahams. Abraham died on Saturday 26 December 1925 in Hillegersberg, Rotterdam (Zh), aged 73. Abraham was widower of Wilhelmina Schulling (1856-1884), whom he married on Wednesday 29 June 1881 in Rotterdam (Zh).
284 Adrianus van den Bosch was born on Sunday 22 September 1861 in Rotterdam (Zh), son of Adrianus (Adriaan) van den Bosch and Johanna Bosch (see 150). Adrianus died on Wednesday 3 October 1928 in Rotterdam (Zh), aged 67.
Occupation:
Letterzetter. Compositor.
At the age of 21, Adrianus married Magdalena Elizabeth Quartel, aged 20, on Wednesday 18 July 1883 in Rotterdam (Zh). Magdalena was born on Monday 29 June 1863 in Klaaswaal (Zh), daughter of Leendert Quartel and Magdalena Elizabeth van Oudgaarden. Magdalena died on Wednesday 15 February 1933 in Rotterdam (Zh), aged 69.
Children of Adrianus and Magdalena:
1 Johanna van den Bosch, born on Tuesday 23 October 1883 in Rotterdam (Zh). Follow 509.
2 Adrianus van den Bosch, born on Tuesday 14 October 1884 in Rotterdam (Zh). Follow 510.
3 Magdalena Elizabeth van den Bosch, born on Monday 15 March 1886 in Rotterdam (Zh). Follow 511.
4 Margaretha Johanna Adriana van den Bosch, born on Saturday 11 June 1887 in Rotterdam (Zh). Margaretha died on Tuesday 21 February 1888 in Rotterdam (Zh), aged 8 months.
5 Margaretha Johanna Adriana van den Bosch, born on Thursday 25 October 1888 in Rotterdam (Zh). Margaretha died in Rotterdam (Zh).
6 Leendert van den Bosch, born on Wednesday 31 December 1890 in Rotterdam (Zh). Follow 512.
7 Johannes Corstiaan Hendrik van den Bosch, born on Tuesday 17 May 1892 in Rotterdam (Zh). Follow 513.
8 Cornelis Johannes Aart van den Bosch, born on Wednesday 2 May 1894 in Rotterdam (Zh).
9 Nicolaas Corstiaan van den Bosch, born on Sunday 8 September 1895 in Rotterdam (Zh). Follow 514.
10 Bartje Cornelia van den Bosch, born on Friday 18 September 1896 in Rotterdam (Zh). Bartje died on Tuesday 7 June 1898 in Rotterdam (Zh), aged 1.
11 Ferdinand Louis Xaverius van den Bosch, born on Friday 7 January 1898 in Rotterdam (Zh). Ferdinand died on Sunday 28 May 1899 in Rotterdam (Zh), aged 1.
12 Ferdinand Louis Xaverius van den Bosch, born on Saturday 15 July 1899 in Rotterdam (Zh). Follow 515.
13 Adriana Cornelia van den Bosch, born on Friday 19 April 1901 in Rotterdam (Zh).
14 Bartje Cornelia van den Bosch, born on Saturday 18 April 1903 in Rotterdam (Zh).
15 Abraham Elias van den Bosch, born on Sunday 16 July 1905 in Rotterdam (Zh). Abraham died on Friday 4 January 1907 in Rotterdam (Zh), aged 1.
16 Abraham Elias van den Bosch, born on Wednesday 29 May 1907 in Rotterdam (Zh). Follow 516.
17 N.N. van den Bosch, stillborn daughter, born on Wednesday 23 September 1908 in Rotterdam (Zh).
285 Cornelia van den Bosch was born on Sunday 21 May 1865 in Rotterdam (Zh), daughter of Adrianus (Adriaan) van den Bosch and Johanna Bosch (see 150). Cornelia died on Saturday 23 October 1920 in Rotterdam (Zh), aged 55. At the age of 26, Cornelia married Johannes Cornelis de Man, aged 24, on Wednesday 3 February 1892 in Rotterdam (Zh). Johannes was born on Tuesday 15 October 1867 in Rotterdam (Zh), son of Hendrik de Man and Anna Vuurens. Johannes died on Friday 15 October 1926 in De Bilt (Ut), aged 59.
Occupation:
Conciërge. - Concierge.
Children of Cornelia and Johannes:
1 Hendrik de Man, born on Wednesday 21 June 1893 in Rotterdam (Zh). Follow 517.
2 Johannes Cornelis de Man, born on Friday 22 February 1895 in Rotterdam (Zh). Follow 518.
3 Adrianus de Man, born on Friday 4 February 1898 in Rotterdam (Zh). Follow 519.
4 Johanna de Man, born on Friday 19 June 1903 in Rotterdam (Zh).
286 Johanna van Maanen was born on Wednesday 16 July 1856 in Lunteren (Gld), daughter of Gijsbert van Maanen and Aletta Bos (see 151). Johanna died on Thursday 26 March 1891 in Lunteren (Gld), aged 34.
Notitie family:
Voogd van de bruid Gerrit Hardeman; toeziend voogd van de bruid Willem Bos.
At the age of 21, Johanna married Gerrit Evers, aged 26, on Saturday 23 February 1878. Gerrit was born on Saturday 8 November 1851 in Lunteren (Gld), son of Evert Evers and Willempje Roelofs. Gerrit died on Tuesday 9 June 1931 in Putten (Gld), aged 79. Gerrit married Lubberta van Elten (1854-1924) on Friday 18 March 1892 in Putten (Gld).
Occupation:
Landbouwer
Farmer
287 Manus Pater was born on Wednesday 20 March 1861 in Scherpenzeel (Gld), son of Jan Dirk Pater and Willempje Bos (see 153). Manus died on Tuesday 26 February 1929 in De Bilt (Ut), aged 67. At the age of 24, Manus married Engeltje van Heerd, aged 23, on Friday 20 November 1885 in De Bilt (Ut). Engeltje was born on Sunday 9 November 1862 in Lunteren (Gld), daughter of Gerrit van Heerd and Maartje van Rootselaar. Engeltje died on Saturday 20 July 1946 in De Bilt (Ut), aged 83.
288 Brand Pater was born on Wednesday 31 January 1866 in Ede (Gld), son of Jan Dirk Pater and Willempje Bos (see 153). Brand died on Monday 20 March 1939 in Amersfoort (Ut), aged 73.
Occupation:
Boerenknecht. Farmers servant.
Woonplaats: Place of residency:
Wonende te Scherpenzeel (Gld).
At the age of 29, Brand married Jannetje Hazeleger, aged 21, on Saturday 20 July 1895 in Scherpenzeel (Gld). Jannetje was born on Monday 8 June 1874 in Woudenberg (Ut), daughter of Albert Hazeleger and Barendje Methorst. Jannetje died on Thursday 18 July 1968 in Scherpenzeel (Gld), aged 94.
Occupation:
Boerenmeid.Farm girl.
289 Geertje Pater was born on Sunday 18 July 1869 in Lunteren (Gld), daughter of Jan Dirk Pater and Willempje Bos (see 153). Geertje died on Friday 8 September 1950 in Weesperkarspel (Nh), aged 81.
Occupation:
Dienstbode. Domestic servant.
At the age of 18, Geertje married Jan Schoonhoven, aged 22, on Saturday 21 January 1888 in Ede (Gld). Jan was born on Monday 5 June 1865 in Leersum (Ut), son of Arris Schoonhoven and Gerrigje Rijksen. Jan died on Friday 12 September 1941 in Weesperkarspel (Nh), aged 76.
Occupation:
Boerenknecht. Farmers servant.
290 Gijsbertje Pater was born on Friday 5 January 1872 in Ede (Gld), daughter of Jan Dirk Pater and Willempje Bos (see 153). Gijsbertje died on Wednesday 28 February 1951 in Maarn (Ut), aged 79.
(1) At the age of 25, Gijsbertje married Rijk van Hunnik, aged 34, on Saturday 17 July 1897 in Ede (Gld). Rijk was born on Thursday 18 December 1862 in Rhenen (Ut), son of Evert van Hunnik and Wilhelmina van Ravenswaaij. Rijk died on Saturday 6 May 1899 in Lunteren (Gld), aged 36. Rijk was widower of Hendrika van Voorst (1869-1895), whom he married on Monday 10 June 1889 in Ede (Gld).
(2) At the age of 29, Gijsbertje married Jan van de Waerdt, aged 49, on Friday 8 November 1901 in Maarn (Ut). Jan was born on Wednesday 7 January 1852 in Maarn (Ut), son of Anthonie van de Waerdt and Grietje van Egdom. Jan died on Saturday 1 October 1921 in Maarn (Ut), aged 69.
Children of Gijsbertje and Rijk:
1 Gerrit van Hunnik, born on Tuesday 29 March 1898 in Lunteren (Gld).
2 Willem van Hunnik, born on Friday 17 November 1899 in Rhenen (Ut). Follow 520.
Children of Gijsbertje and Jan:
3 Grietje van de Waerdt, born on Monday 15 September 1902 in Maarn (Ut).
4 Everdina van de Waerdt, born on Monday 24 May 1909 in Maarn (Ut). Everdina died on Monday 24 May 1909 in Maarn (Ut), aged less than a day.
5 N.N. van de Waerdt, stillborn son, born on Saturday 13 January 1912 in Maarn (Ut).
6 N.N. van de Waerdt, stillborn daughter, born on Saturday 19 September 1914 in Maarn (Ut).
291 Everdina Pater was born on Wednesday 28 October 1874 in Ede (Gld), daughter of Jan Dirk Pater and Willempje Bos (see 153). Everdina died on Monday 12 December 1949 in Doorn (Ut), aged 75.
(1) At the age of 22, Everdina married Jan van Voskuilen, aged 38, on Thursday 7 January 1897 in Woudenberg (Ut). Jan was born on Thursday 26 August 1858 in Woudenberg (Ut), son of Gijsbert van Voskuilen and Gijsbertje Pater. Jan died on Tuesday 8 February 1910 in Woudenberg (Ut), aged 51.
(2) At the age of 40, Everdina married Teunis van Dijk, aged 46, on Thursday 26 November 1914 in Doorn (Ut). Teunis was born on Sunday 29 December 1867 in Driebergen (Ut), son of Jan van Dijk and Metje van Ginkel. Teunis died on Saturday 16 December 1939 in Doorn (Ut), aged 71.
292 Jan Johannes van der Lit was born on Sunday 21 November 1869 in Jaarsveld (Ut), son of Dirk van der Lit (see 155) and Aagje Adriana van der Kwast. Jan died on Friday 26 May 1916 in Tull en ’t Waal (Ut), aged 46.
Mentioned:
Ook vemeld als: Jan Johannes van der Kwast.
At the age of 23, Jan married Aaltje van Scherpenzeel, aged 26, on Friday 14 April 1893 in Odijk (Ut). Aaltje was born on Saturday 24 November 1866 in Zuilen (Ut), daughter of Rijk van Scherpenzeel and Aartje van Scherpenzeel. Aaltje died on Saturday 11 September 1920 in Schalkwijk (Ut), aged 53.
Child of Jan and Aaltje:
1 Dirk van der Lit, born on Tuesday 6 February 1894 in Tull en ’t Waal (Ut). Follow 521.
293 Gerritje van der Lit was born around 1871 in Anna Paulowna (Nh), daughter of Dirk van der Lit (see 155) and Aagje Adriana van der Kwast. Gerritje died on Tuesday 23 December 1941 in Utrecht, aged about 70. At about the age of 22, Gerritje married Cornelis Adrianus Bruijnes, aged 31, on Friday 28 April 1893 in Maartensdijk (Ut). Cornelis was born on Sunday 7 July 1861 in Vreeswijk (Ut), son of Krijn Bruijnes and Femmigje van Hattem. Cornelis died on Saturday 7 November 1942 in Vreeswijk (Ut), aged 81.
Children of Gerritje and Cornelis:
1 Krijn Bruijnes, born on Sunday 14 January 1894 in Vreeswijk (Ut).
2 Dirk Bruijnes, born on Tuesday 1 October 1895 in Vreeswijk (Ut). Dirk died on Friday 1 June 1917 in Vreeswijk (Ut), aged 21. Dirk was unmarried.
3 N.N. Bruijnes, stillborn son, born on Sunday 4 December 1898 in Vreeswijk (Ut).
4 Adrianus Cornelis Bruijnes, born on Wednesday 29 August 1900 in Vreeswijk (Ut).
5 Gerrit Cornelis Bruijnes, born on Friday 30 September 1904 in Vreeswijk (Ut).
6 Aagje Adriana Bruijnes, born on Monday 29 October 1906 in Vreeswijk (Ut).
294 Hendrika Weppelman was born on Thursday 27 September 1866 in Amerongen (Ut), daughter of Jan Weppelman and Jannetje van der Lit (see 156). Hendrika died on Thursday 24 November 1949 in Rhenen (Ut), aged 83.
(1) At the age of 17, Hendrika married Melis Appeldoorn, aged 22, on Friday 1 August 1884 in Amerongen (Ut). The divorce was pronounced around 1892 in Amerongen (Ut). Melis was born on Sunday 2 February 1862 in Amerongen (Ut), son of Reijer Appeldoorn and Willempje Hazeleger. Melis died on Monday 4 July 1932 in Utrecht, aged 70. Melis married Neeltje Winterswijk (1846-1929) on Friday 3 July 1896 in De Bilt (Ut).
(2) At the age of 34, Hendrika married Evert van Leeuwen, aged 28, on Saturday 20 October 1900 in Amerongen (Ut). Evert was born on Tuesday 27 August 1872 in Amerongen (Ut), son of Gerrit van Leeuwen and Hendrikje Maasse. Evert died on Thursday 26 September 1940 in Veenendaal (Ut), aged 68.
Children of Hendrika and Melis:
1 Willempje Appeldoorn, born on Sunday 7 September 1884 in Amerongen (Ut). Follow 522.
2 Jan Appeldoorn, born on Friday 15 March 1889 in Amerongen (Ut). Jan died on Friday 21 June 1889 in Amerongen (Ut), aged 3 months.
Children of Hendrika and Evert:
3 Jan van Leeuwen, born on Saturday 3 June 1893 in Amerongen (Ut).
4 Jannigje Everdina Hendrika van Leeuwen, born on Monday 5 August 1912 in Veenendaal (Ut). Follow 523.
295 Adriana Bos was born on Tuesday 18 February 1868 in Leersum (Ut), daughter of Cornelis Bos (see 158) and Aletta Adriana Swagers. Adriana died on Tuesday 6 August 1946 in Zeist (Ut), aged 78. At the age of 31, Adriana married Dirk Beek, aged 29, on Thursday 19 October 1899 in Zeist (Ut). Dirk was born on Tuesday 3 May 1870 in Driebergen (Ut), son of Johannes Beek and Grietje Versteeg. Dirk died on Monday 4 July 1960 in Utrecht, aged 90.
Children of Adriana and Dirk:
1 Gerrit Beek, born on Wednesday 19 June 1895 in Zeist (Ut). Follow 524.
2 Grietje Adriana Beek, born on Monday 17 September 1900 in Driebergen (Ut). Grietje died on Sunday 5 July 1925 in Zeist (Ut), aged 24. Grietje was unmarried.
3 Cornelis Beek, born on Saturday 20 September 1902 in Driebergen (Ut).
4 Dirk Beek, born on Tuesday 27 December 1904 in Driebergen (Ut). Dirk died on Sunday 3 September 1916 in Zeist (Ut), aged 11.
5 Johan Beek, born on Thursday 13 April 1911 in Driebergen (Ut). Follow 525.
296 Johan Bos was born on Tuesday 25 October 1870 in Leersum (Ut), son of Cornelis Bos (see 158) and Aletta Adriana Swagers. Johan died on Wednesday 24 December 1958 in Zeist (Ut), aged 88. At the age of 24, Johan married Aleida van Essen, aged 24, on Thursday 8 November 1894 in Zeist (Ut). Aleida was born on Friday 26 November 1869 in Zeist (Ut), daughter of Gerrit van Essen and Lijsje Rijksen. Aleida died on Thursday 27 December 1928 in Zeist (Ut), aged 59.
Children of Johan and Aleida:
1 Aleida Bos, born on Sunday 15 January 1888 in Zeist (Ut). Follow 526.
2 Adriana Aletta Bos, born on Tuesday 26 November 1895 in Zeist (Ut). Follow 527.
3 Elisabeth Bos, born on Wednesday 28 September 1898 in Zeist (Ut). Follow 528.
297 Gerritje Bos was born on Thursday 15 January 1874 in Leersum (Ut), daughter of Cornelis Bos (see 158) and Aletta Adriana Swagers. Gerritje died on Wednesday 20 September 1939 in Maartensdijk (Ut), aged 65. At the age of 26, Gerritje married Jan van de Haar, aged 27, on Thursday 23 August 1900 in Zeist (Ut). See 796 for personal details of Jan.
298 Cornelis Bos was born on Sunday 30 July 1876 in Leersum (Ut), son of Cornelis Bos (see 158) and Aletta Adriana Swagers. Cornelis died on Sunday 8 January 1950 in Utrecht, aged 73. At the age of 24, Cornelis married Anna Constantia van der Lee, aged 24, on Thursday 23 May 1901 in Amerongen (Ut). Anna was born on Monday 2 April 1877 in Doorn (Ut), daughter of Jan van der Lee and Jansje Tonia Bakhuizen. Anna died on Monday 11 May 1953 in Zeist (Ut), aged 76.
Child of Cornelis and Anna:
1 Paulus Gerrit Bos, born on Monday 7 May 1906 in Zeist (Ut). Follow 529.
299 Jacob van Dijk was born on Saturday 9 February 1861 in Rhenen (Ut), son of Dirk van Dijk and Gerrigje Bos (see 159). Jacob died on Monday 18 March 1929 in Rhenen (Ut), aged 68. At the age of 24, Jacob married Johanna Nellestijn, aged 27, on Wednesday 25 March 1885 in Rhenen (Ut). Johanna was born on Tuesday 29 December 1857 in Rhenen (Ut), daughter of Evert Nellestijn and Nieske van Schaik. Johanna died on Thursday 16 March 1905 in Rhenen (Ut), aged 47.
Children of Jacob and Johanna:
1 Gerritje van Dijk, born on Sunday 5 September 1886 in Rhenen (Ut).
2 Gerritje van Dijk, born on Sunday 5 September 1886 in Rhenen (Ut). Follow 530.
3 Nieske van Dijk, born on Sunday 6 April 1890 in Rhenen (Ut). Nieske died on Monday 14 April 1890 in Rhenen (Ut), aged 8 days.
4 Evert Jan van Dijk, born on Monday 21 December 1891 in Rhenen (Ut).
5 Dirkje van Dijk, born on Friday 15 December 1893 in Rhenen (Ut). Follow 531.
6 Angenietus van Dijk, born on Saturday 18 January 1896 in Rhenen (Ut). Follow 532.
7 Wilhelmina van Dijk, born on Thursday 22 September 1898 in Rhenen (Ut).
300 Jan Willem van Dijk was born on Wednesday 28 October 1863 in Rhenen (Ut), son of Dirk van Dijk and Gerrigje Bos (see 159). Jan died on Friday 24 December 1920 in Rhenen (Ut), aged 57. At the age of 24, Jan married Hendrikje Nellestein, aged 27, on Wednesday 1 August 1888 in Rhenen (Ut). Hendrikje was born on Monday 25 March 1861 in Rhenen (Ut), daughter of Dirk Nellestein and Roelofje Bongers. Hendrikje died on Saturday 31 January 1920 in Rhenen (Ut), aged 58.
Children of Jan and Hendrikje:
1 Dirk van Dijk, born on Monday 25 March 1889 in Rhenen (Ut).
2 Roelof van Dijk, born on Saturday 17 September 1892 in Rhenen (Ut). Roelof died on Wednesday 18 December 1895 in Rhenen (Ut), aged 3.
3 Gerritje van Dijk, born on Wednesday 21 November 1894 in Rhenen (Ut).
4 Roelofje van Dijk, born on Saturday 24 April 1897 in Rhenen (Ut). Follow 533.
5 Dirk Jan van Dijk, born on Sunday 15 April 1900 in Rhenen (Ut). Dirk died on Friday 30 November 1900 in Rhenen (Ut), aged 7 months.
6 Dirkje van Dijk, born on Saturday 5 October 1901 in Rhenen (Ut).
7 Jan Willem van Dijk, born on Friday 19 October 1906 in Rhenen (Ut).
301 Dirkje van Dijk was born on Thursday 20 February 1868 in Rhenen (Ut), daughter of Dirk van Dijk and Gerrigje Bos (see 159). Dirkje died on Thursday 3 December 1896 in Amerongen (Ut), aged 28.
(1) At the age of 23, Dirkje married Steven Losekoot, aged 34, on Wednesday 30 September 1891 in Rhenen (Ut). Steven was born on Monday 17 November 1856 in Rhenen (Ut), son of Steven Losekoot and Klara van den Berg. Steven died on Tuesday 20 November 1894 in Rhenen (Ut), aged 38. Steven was widower of Rijkje van Ooijik (1855-1891), whom he married on Saturday 21 January 1882 in Veenendaal (Ut).
(2) At the age of 28, Dirkje married Hendrik Reede, aged 45, on Saturday 6 June 1896 in Amerongen (Ut). Hendrik was born on Wednesday 29 January 1851 in Amerongen (Ut), son of Gerrit Reede and Cornelia Visee. Hendrik died on Thursday 3 August 1939 in Utrecht, aged 88. Hendrik married Geertje Huussen (1850-1944) on Thursday 11 November 1897 in Amerongen (Ut).
Child of Dirkje and Hendrik:
1 Gerarda Cornelia Reede, born on Sunday 11 October 1896 in Amerongen (Ut).
302 Willemina Bos was born on Thursday 11 July 1861 in Amerongen (Ut), daughter of Gijsbert Bos (see 160) and Christina van Veenendaal. Willemina died on Saturday 24 January 1942 in Zeist (Ut), aged 80. At the age of 25, Willemina married Gerrit van den Brink, aged 24, on Thursday 5 August 1886 in Amerongen (Ut). Gerrit was born on Friday 21 February 1862 in Amerongen (Ut), son of Martinus van den Brink and Willemijntje van Dijk. Gerrit died on Saturday 12 July 1941 in Amerongen (Ut), aged 79.
Child of Willemina and Gerrit:
1 Martinus van den Brink, born on Monday 22 January 1894 in Amerongen (Ut).
303 Adriana Bos was born on Tuesday 20 January 1863 in Amerongen (Ut), daughter of Gijsbert Bos (see 160) and Christina van Veenendaal. Adriana died on Tuesday 14 January 1941 in Amerongen (Ut), aged 77. At the age of 22, Adriana married Adrianus van Viegen, aged 20, on Thursday 28 May 1885 in Amerongen (Ut). Adrianus was born on Saturday 25 February 1865 in Amerongen (Ut), son of Coenraad van Viegen and Aaltje van de Lustgraaf. Adrianus died on Friday 9 July 1954 in Amerongen (Ut), aged 89.
Occupation:
Schoenmaker-Brievenbesteller.
Children of Adriana and Adrianus:
1 Coenraad van Viegen, born on Saturday 6 November 1886 in Amerongen (Ut). Follow 534.
2 Christina van Viegen, born on Wednesday 7 December 1887 in Amerongen (Ut).
3 Alida van Viegen, born on Monday 9 December 1889 in Amerongen (Ut). Follow 535.
4 Gijsberta van Viegen, born on Thursday 17 December 1891 in Amerongen (Ut).
5 Adrianus van Viegen, born on Saturday 17 March 1894 in Amerongen (Ut). Follow 536.
6 Jan David van Viegen, born on Saturday 13 August 1898 in Amerongen (Ut).
7 Adriana van Viegen, born on Wednesday 4 December 1901 in Amerongen (Ut).
8 Evert van Viegen, born on Wednesday 1 November 1905 in Amerongen (Ut).
9 Evert Adriaan van Viegen, born on Thursday 7 November 1907 in Amerongen (Ut). Evert is overleden-is deceased.
304 Jannigje Bos was born on Saturday 6 January 1866 in Amerongen (Ut), daughter of Gijsbert Bos (see 160) and Christina van Veenendaal. At the age of 19, Jannigje married Willem van Viegen, aged 21, on Thursday 10 December 1885 in Amerongen (Ut). Willem was born on Friday 8 January 1864 in Amerongen (Ut), son of Marcelis van Viegen and Maria van Eeden. Willem died on Friday 6 January 1905 in Veenendaal (Ut), aged 40.
Occupation:
Metselaar. Bricklayer or Mason
Children of Jannigje and Willem:
1 Marcelis van Viegen, born on Tuesday 18 May 1886 in Amerongen (Ut). Marcelis died on Saturday 28 August 1886 in Amerongen (Ut), aged 3 months.
2 Christina van Viegen, born on Wednesday 17 August 1887 in Amerongen (Ut).
3 Gijsbertus van Viegen, born on Friday 26 September 1890 in Veenendaal (Ut). Follow 537.
4 Marcelis van Viegen, born on Friday 14 October 1892 in Veenendaal (Ut). Follow 538.
5 Gerrit van Viegen, born on Wednesday 7 October 1903 in Veenendaal (Ut). Follow 539.
christina_bos__1878-1955_.jpg
17 Christina Bos (1878-1955)
305 Christina Bos (img. 17) was born on Sunday 14 July 1878 in Amerongen (Ut), daughter of Gijsbert Bos (see 160) and Christina van Veenendaal. Christina died on Sunday 14 August 1955 in Heerlen (Lim), aged 77. At the age of 22, Christina married Dirk van Boort, aged 24, on Saturday 3 November 1900 in Amerongen (Ut). Dirk was born on Friday 25 August 1876 in Amerongen (Ut), son of Christoffel van Boort and Hester Theesing.
Occupation:
Mijnwerker.Miner.
Children of Christina and Dirk:
1 Gijsbertus van Boort, born on Wednesday 25 December 1895 in Amerongen (Ut).
Geboorte-Birth:
Erkend bij huwelijk van Dirk en Christina.
2 Christina Wilhelmina van Boort, born around 1906 in Meiderich, Duisburg, Duitsland. Follow 540.
3 Adriana van Boort, born on Sunday 3 November 1907 in Oberhausen, Duitsland. Follow 541.
4 Dirk van Boort, born on Saturday 22 January 1910 in Renkum (Gld). Follow 542.
5 Gerrit van Boort, born on Sunday 8 September 1912 in Amerongen (Ut). Follow 543.
6 Aart van Boort, born around 1914 in Amerongen (Ut). Follow 544.
306 Jan Pluijgers was born on Wednesday 24 May 1865 in Amerongen (Ut), son of Jan Pluijgers and Jenneke Bos (see 161). Jan died on Monday 22 August 1949 in Amsterdam (Nh), aged 84. He was buried on Thursday 25 August 1949 in Amsterdam, De Nieuwe Ooster. At the age of 31, Jan married Petronella Floor, aged 34, on Thursday 4 February 1897 in Leersum (Ut). Petronella was born on Wednesday 28 January 1863 in Winkel (Nh), daughter of Arie Floor and Jaapje Kesting. Petronella died on Friday 9 February 1940 in Amsterdam (Nh), aged 77.
Children of Jan and Petronella:
1 Jan Arie Hendrikus Pluijgers, born on Thursday 11 September 1902 in Utrecht. Follow 545.
2 Jacoba Adriana Pluijgers, born on Saturday 30 April 1904 in Utrecht. Follow 546.
307 Jacob Pluijgers was born on Sunday 8 December 1867 in Amerongen (Ut), son of Jan Pluijgers and Jenneke Bos (see 161). Jacob died on Saturday 13 April 1912 in Utrecht, aged 44. At the age of 23, Jacob married Johanna Schuls, aged 21, on Thursday 20 August 1891 in Vreeswijk (Ut). Johanna was born on Sunday 22 August 1869 in Vreeswijk (Ut), daughter of Willem Schuls and Johanna Lancee. Johanna died on Saturday 21 February 1959 in Utrecht, aged 89. Johanna married Gerrit Burgemeester (1861-1950) on Wednesday 3 October 1917 in Utrecht.
308 Maria Willemina Pluijgers was born on Thursday 24 February 1870 in Amerongen (Ut), daughter of Jan Pluijgers and Jenneke Bos (see 161). Maria died on Thursday 20 December 1951 in Utrecht, aged 81. At the age of 25, Maria married Cornelis van de Grift, aged 26, on Thursday 27 June 1895 in Leersum (Ut). Cornelis was born on Tuesday 1 September 1868 in Amerongen (Ut), son of Jan van de Grift and Jannigje van Overeem. Cornelis died on Saturday 8 May 1954 in Utrecht, aged 85.
Children of Maria and Cornelis:
1 Jan van de Grift, born on Thursday 2 January 1896 in Utrecht. Jan died on Tuesday 12 January 1897 in Utrecht, aged 1.
2 Jenneke van de Grift, born on Saturday 26 June 1897 in Utrecht. Follow 547.
3 Maria Willemina van de Grift, born on Tuesday 18 March 1902 in Utrecht. Follow 548.
4 Jan van de Grift, born on Monday 31 August 1903 in Utrecht. Follow 549.
5 Cornelis van de Grift, born on Sunday 22 January 1905 in Utrecht. Cornelis died on Monday 13 June 1910 in Utrecht, aged 5.
309 Jenneke Pluijgers was born on Wednesday 3 October 1877 in Amerongen (Ut), daughter of Jan Pluijgers and Jenneke Bos (see 161). Jenneke died on Tuesday 13 December 1960 in Haarlem (Nh), aged 83. At the age of 25, Jenneke married Barend van Steenbrugge, aged 21, on Wednesday 11 February 1903 in Hilversum (Nh). Barend was born on Sunday 10 July 1881 in Utrecht, son of Rutger van Steenbrugge and Maria Stoffer. Barend died on Sunday 8 June 1924 in Den Haag (Zh), aged 42.
Children of Jenneke and Barend:
1 Rutger Jan van Steenbrugge, born on Wednesday 15 February 1905 in Amsterdam (Nh).
2 Jenneke van Steenbrugge, born on Friday 23 August 1907 in Den Haag (Zh).
3 Maria Catharina van Steenbrugge, born on Wednesday 9 December 1908 in Den Haag (Zh).
310 Bart van Veenendaal was born on Saturday 19 November 1864 in Amerongen (Ut), son of Gijsbert van Veenendaal and Teuntje Bos (see 162). Bart died on Thursday 26 June 1924 in Amerongen (Ut), aged 59. At the age of 23, Bart married Maria van Leeuwen, aged 19, on Saturday 14 January 1888 in Amerongen (Ut). Maria was born on Tuesday 29 December 1868 in Leersum (Ut), daughter of Aart van Leeuwen and Petronella van Soest. Maria died on Tuesday 20 April 1926 in Amerongen (Ut), aged 57.
Children of Bart and Maria:
1 Gijsje van Veenendaal, born on Sunday 15 April 1888 in Amerongen (Ut). Follow 550.
2 Gijsbertus van Veenendaal, born in 1904 in Amerongen (Ut). Follow 551.
3 Gerritje van Veenendaal, born on Wednesday 29 January 1908 in Amerongen (Ut). Follow 552.
311 Gerritje van Veenendaal was born on Saturday 25 September 1875 in Amerongen (Ut), daughter of Gijsbert van Veenendaal and Teuntje Bos (see 162). Gerritje died on Tuesday 29 March 1932 in Nijmegen (Gld), aged 56.
(1) At the age of 19, Gerritje married Hendricus Adrianus Swagers, aged 26, on Saturday 30 March 1895 in Amerongen (Ut). Hendricus was born on Friday 27 November 1868 in Amerongen (Ut), son of Hendricus Adrianus Swagers and Jannigje Pluijgers. Hendricus died on Tuesday 17 October 1916 in Amerongen (Ut), aged 47.
(2) At the age of 42, Gerritje married Franciscus Johannes Gijsbertus Bos, aged 37, on Thursday 18 October 1917 in Amerongen (Ut). See 317 for personal details of Franciscus.
Children of Gerritje and Hendricus:
1 Jannigje Swagers, born on Sunday 15 September 1895 in Amerongen (Ut). Follow 553.
2 Teuntje Swagers, born on Saturday 26 December 1896 in Amerongen (Ut). Follow 554.
3 Hendricus Adrianus Swagers, born on Monday 25 April 1898 in Amerongen (Ut).
4 Gijsbertha Swagers, born on Friday 28 April 1899 in Amerongen (Ut). Gijsbertha died on Friday 12 June 1987 in Utrecht, aged 88.
5 Gijsbert Jan Swagers, born on Saturday 27 April 1901 in Amerongen (Ut). Gijsbert died on Sunday 29 September 1901 in Amerongen (Ut), aged 5 months.
6 Gerritje Swagers, born on Thursday 3 July 1902 in Amerongen (Ut).
7 Adriana Johanna Swagers, born on Saturday 19 September 1903 in Amerongen (Ut).
8 Gijsbert Jan Swagers, born on Sunday 27 November 1904 in Amerongen (Ut).
9 Roelof Swagers, born on Friday 2 March 1906 in Amerongen (Ut). Follow 555.
10 Johannes Christiaan Swagers, born on Wednesday 7 August 1907 in Amerongen (Ut).
11 Hendrika Adriana Swagers, born on Sunday 6 September 1908 in Amerongen (Ut).
312 Willemina van Veenendaal was born on Tuesday 1 April 1879 in Amerongen (Ut), daughter of Gijsbert van Veenendaal and Teuntje Bos (see 162). Willemina died on Sunday 19 August 1934 in Utrecht, aged 55. At the age of 26, Willemina married Johannes Wilhelmus Maertzdorff, aged 19, on Saturday 1 April 1905 in Doesburg (Gld). Johannes was born on Sunday 21 June 1885 in Rheden (Gld), son of Matthias Maertsdorff/Maertzdorff and Cornelia Lucia Vink.
Occupation:
Kramer/stoelenmaker/scharenslijper
Children of Willemina and Johannes:
1 Teuntje Maertzdorff, born on Tuesday 14 January 1908 in Buren (Gld). Follow 556.
2 Johanna Wilhelmina Maertzdorff, born on Thursday 14 October 1909 in Ede (Gld). Johanna died on Monday 22 August 1910 in Arnhem (Gld), aged 10 months.
3 Johannes Wilhelmus (Jan) Maertzdorff, born on Thursday 16 March 1911 in Lienden (Gld). Follow 557.
4 Hendrikus Maertzdorff, born on Tuesday 22 October 1912 in Harmelen (Ut). Hendrikus died on Sunday 2 November 1913 in Leerdam (Zh), aged 1.
5 Leonard Maertzdorff, born in March 1914. Leonard died on Wednesday 30 December 1914 in Heteren (Gld), aged 9 months.
6 Wilhelmina Maertzdorff, born on Monday 12 July 1915 in Rhenen (Ut). Follow 558.
7 Cornelia Maertzdorff, born around 1919 in Nijkerk (Gld). Follow 559.
8 Peter Hendrik Maertzdorff, born around 1922 in Leersum (Ut). Follow 560.
313 Willemijntje van Veenendaal was born on Tuesday 5 September 1882 in Amerongen (Ut), daughter of Gijsbert van Veenendaal and Teuntje Bos (see 162). Willemijntje died on Wednesday 26 December 1934 in Utrecht, aged 52. At the age of 22, Willemijntje married Jan de Goede, aged 23, on Wednesday 7 September 1904 in Amersfoort (Ut). Jan was born on Monday 21 February 1881 in Amersfoort (Ut), son of Karel de Goede and Alijda Hemink.
Child of Willemijntje and Jan:
1 Teuntje de Goede, born on Friday 4 January 1901 in Amerongen (Ut). Teuntje died on Tuesday 5 May 1942 in Soest (Ut), aged 41. Teuntje was unmarried.
314 Francina Christina Bos was born on Sunday 21 December 1873 in Nijmegen (Gld), daughter of Frans Bos (see 163) and Maria Elisabeth Deckers. Francina died on Saturday 30 June 1917 in Nijmegen (Gld), aged 43. At the age of 20, Francina married Martinus van Kesteren, aged 22, on Thursday 17 May 1894 in Nijmegen (Gld). Martinus was born on Tuesday 26 December 1871 in Nijmegen (Gld), son of Gradus van Kesteren and Joanna Rovers. Martinus died on Sunday 6 April 1919 in Nijmegen (Gld), aged 47.
Child of Francina from an unknown relationship:
1 Maria Elisabeth Bos, born on Saturday 31 May 1890 in Hees, Nijmegen (Gld). Maria died on Saturday 15 July 1893 in Nijmegen (Gld), aged 3.
Child of Francina and Martinus:
2 Martinus van Kesteren, born on Sunday 27 May 1894 in Nijmegen (Gld). Martinus died on Thursday 1 April 1915 in Nijmegen (Gld), aged 20. Martinus was unmarried.
315 Wilhelmina Adriana Bos was born on Monday 30 October 1876 in Nijmegen (Gld), daughter of Frans Bos (see 163) and Maria Elisabeth Deckers. At the age of 21, Wilhelmina married Wilhelmus Laurentius Vos, aged 20, on Friday 11 February 1898 in Nijmegen (Gld). Wilhelmus was born on Thursday 7 June 1877 in Amsterdam (Nh), son of Petrus Wilhelmus Vos and Sophia Jacoba Philippina Fouraux. Wilhelmus died on Wednesday 2 May 1934 in Nijmegen (Gld), aged 56.
Occupation:
Winkelier. Shopkeeper
316 Gerritje Bos was born on Wednesday 18 September 1878 in Nijmegen (Gld), daughter of Frans Bos (see 163) and Maria Elisabeth Deckers. Gerritje died on Saturday 5 May 1934 in Nijmegen (Gld), aged 55. At the age of 25, Gerritje married Evert Evers Janssen, aged 29, on Thursday 25 August 1904 in Nijmegen (Gld). Evert was born on Saturday 27 February 1875 in Nijmegen (Gld), son of Jan Evers Janssen and Anna Maria Koppers. Evert died on Tuesday 25 September 1956 in Venray (Lim), aged 81.
Occupation:
Schipper.
317 Franciscus Johannes Gijsbertus Bos was born on Thursday 18 December 1879 in Nijmegen (Gld), son of Frans Bos (see 163) and Maria Elisabeth Deckers. Franciscus died on Monday 12 October 1953 in Utrecht, aged 73.
(1) At the age of 37, Franciscus married Gerritje van Veenendaal, aged 42, on Thursday 18 October 1917 in Amerongen (Ut). See 311 for personal details of Gerritje.
(2) After the age of 62, Franciscus married Annetje Maria Zwagerman, aged more than 68, after 1941 in Leiden (Zh). Annetje was born on Tuesday 3 June 1873 in Anna Paulowna (Nh), daughter of Cornelis Zwagerman and Elisabeth Roemer. Annetje died on Thursday 28 April 1960 in Leiden (Zh), aged 86. Annetje married Abram Frans van Eigen (1868-1941) on Wednesday 22 August 1894 in Leiden (Zh).
318 Maria Elisabeth Johanna Bos was born on Monday 9 October 1882 in Nijmegen (Gld), daughter of Frans Bos (see 163) and Maria Elisabeth Deckers. Maria died on Saturday 10 March 1945 in Nijmegen (Gld), aged 62. At the age of 23, Maria married Petrus Dresen, aged 27, on Thursday 21 June 1906 in Nijmegen (Gld). Petrus was born on Wednesday 10 July 1878 in Grave (Nb), son of Johannes Hubertus Dresen and Cornelia Wouters. Petrus died on Friday 8 November 1946 in Nijmegen (Gld), aged 68.
Children of Maria and Petrus:
1 Franciscus Johannes Gijsbertus Dresen, born on Friday 21 November 1902 in Nijmegen (Gld).
2 N.N. Dresen, stillborn son, born on Tuesday 7 June 1904 in Nijmegen (Gld).
3 Helena Catharina Dresen, born on Monday 3 July 1905 in Dreumel (Gld).
4 Elisabeth Maria Dresen, born around 1908 in Nijmegen (Gld). Elisabeth died on Saturday 25 October 1924 in Nijmegen (Gld), aged about 16.
5 Johannes Hubertus Dresen, born in January 1909 in Steenderen (Gld). Johannes died on Monday 9 August 1909 in Steenderen (Gld), aged 7 months.
6 Cornelia Dresen, born on Thursday 3 February 1910 in Leersum (Ut). Cornelia died on Thursday 18 May 1911 in Bergharen (Gld), aged 1.
7 Cornelia Petronella Dresen, born on Monday 18 March 1912 in Soest (Ut).
Geboorteplaats: Place of Birth:
geboren in een woonwagen; wonende te Nijmegen.
8 Wilhelmina Adriana Dresen, born on Tuesday 10 February 1920 in Nijmegen (Gld). Wilhelmina died on Tuesday 23 March 1920 in Nijmegen (Gld), aged 1 month.
9 Johanna Catharina Dresen, born around 1921 in Nijmegen (Gld). Johanna died on Friday 20 January 1922 in Nijmegen (Gld), aged about 1.
10 Johanna Dresen, born in May 1924 in Nijmegen (Gld). Johanna died on Tuesday 12 August 1924 in Nijmegen (Gld), aged 3 months.
319 Cornelia Antonia Maria Bos was born on Tuesday 8 December 1885 in Nijmegen (Gld), daughter of Frans Bos (see 163) and Maria Elisabeth Deckers. Cornelia died on Thursday 31 October 1918 in Nijmegen (Gld), aged 32 (cause: waarschijnlijk aan de Spaanse Griep die toen heerste.probably due to the Spanish flu that prevailed then.).
(1) At the age of 20, Cornelia married Petrus Johannes Hendriks, aged 35, on Friday 25 May 1906 in Nijmegen (Gld). Petrus was born on Friday 11 November 1870 in Hatert, Nijmegen (Gld), son of Gradus Hendriks and Johanna van den Boogaard. Petrus died on Thursday 18 March 1909 in Nijmegen (Gld), aged 38.
(2) At the age of 24, Cornelia married Francois Heussels, aged 34, on Thursday 20 October 1910 in Nijmegen (Gld). Francois was born on Saturday 18 March 1876 in Amsterdam (Nh), son of Tossanus Heussels and Jeltje Vlietstra. Francois married Aana Aaltje Theunissen (born 1879) on Friday 17 September 1920 in Nijmegen (Gld).
Child of Cornelia from an unknown relationship:
1 Wilhelmina Adriana Bos, born in February 1910 in Nijmegen (Gld). Wilhelmina died on Sunday 24 July 1910 in Nijmegen (Gld), aged 5 months.
Children of Cornelia and Francois:
2 François Heussels, born on Friday 31 March 1911 in Nijmegen (Gld).
3 Evert Heussels, born around 1916 in Nijmegen (Gld). Evert died on Monday 4 November 1918 in Nijmegen (Gld), aged about 2 (cause: waarschijnlijk aan de Spaanse Griep die toen heerste.probably due to the Spanish flu that prevailed then.).
4 Gijsbertus Heussels, born in August 1917 in Nijmegen (Gld). Gijsbertus died on Friday 1 November 1918 in Nijmegen (Gld), aged 1 (cause: waarschijnlijk aan de Spaanse Griep die toen heerste.probably due to the Spanish flu that prevailed then.).
320 Jan Willem Bos was born on Saturday 25 August 1888 in Nijmegen (Gld), son of Frans Bos (see 163) and Maria Elisabeth Deckers. Jan died on Sunday 8 October 1961 in Heerlen (Lim), aged 73.
Occupation:
Spoorbeambte.
At the age of 24, Jan married Maria Elisabeth Vermaas, aged 27, on Thursday 8 May 1913 in Nijmegen (Gld). Maria was born on Saturday 20 February 1886 in Nijmegen (Gld), daughter of Franciscus Johannes Vermaas and Gertrud Theodora Schnelting. Maria died on Thursday 8 May 1958 in Heerlen (Lim), aged 72.
Child of Jan and Maria:
1 Wilhelmina Elisabeth Bos, born on Friday 3 August 1917 in Heerlen (Lim). Follow 561.
321 Johanna Geertruida Maria Bos was born on Monday 16 September 1889 in Brummen (Gld), daughter of Frans Bos (see 163) and Maria Elisabeth Deckers.
Address:
Heiligenbergerweg 38, Amersfoort (Ut)
(1) At the age of 21, Johanna married Hendrik van Dijk, aged 37, on Wednesday 15 March 1911 in Amersfoort (Ut). Hendrik was born on Thursday 18 September 1873 in Amersfoort (Ut), son of Tijmen van Dijk and Alijda Bliekendal. Hendrik died on Sunday 9 August 1914 in Amersfoort (Ut), aged 40.
Occupation:
Gegageerd militair.
(2) At the age of 25, Johanna married Teunis Groenewoud, aged 35, on Thursday 12 August 1915 in Nijmegen (Gld). Teunis was born on Saturday 12 June 1880 in Amersfoort (Ut), son of Pieter Groenewoud and Albertha van Nieënburg. Teunis died on Sunday 5 January 1958 in Amersfoort (Ut), aged 77.
Child of Johanna and Hendrik:
1 N.N. van Dijk, stillborn son, born on Thursday 18 July 1912 in Amersfoort (Ut).
322 Antonia Maria Christina Bos was born on Wednesday 17 May 1893 in Hees, Nijmegen (Gld), daughter of Frans Bos (see 163) and Maria Elisabeth Deckers.
Address:
Heiligenbergerweg 38, Amersfoort (Ut)
At the age of 24, Antonia married Evert Weiland, aged 20, on Thursday 23 August 1917 in Den Helder (Nh). Evert was born on Saturday 31 July 1897 in Beets (Opsterland) (Fr), son of Hendrik Weiland and Zwaantje Vaartjes. Evert died on Saturday 5 December 1959 in Wassenaar (Zh), aged 62.
323 Dirk Jan Johannes Wilhelmus Bos was born on Thursday 16 December 1897 in Hees, Nijmegen (Gld), son of Frans Bos (see 163) and Maria Elisabeth Deckers. Dirk died on Monday 27 November 1944 in Nijmegen (Gld), aged 46. At the age of 21, Dirk married Maria Elizabeth Lejeune, aged 21, on Thursday 13 November 1919 in Heerlen (Lim). Maria was born on Monday 10 January 1898 in Heerlen (Lim), daughter of Arnold Hubert Joseph Lejeune and Maria Hubertina Sijstermans. Maria died on Saturday 15 February 1941 in Nijmegen (Gld), aged 43.
324 Geurtje van Dijk was born on Friday 28 March 1884 in Rhenen (Ut), daughter of Gerrit van Dijk and Adriana Maria Bos (see 164). At the age of 22, Geurtje married Gerard Lodder, aged 24, on Wednesday 25 April 1906 in Rhenen (Ut). Gerard was born on Monday 25 July 1881 in Amerongen (Ut), son of Gerard Lodder and Johanna Geertruida van de Weerdt. Gerard died on Monday 10 December 1945 in Rhenen (Ut), aged 64.
325 Trijntje van Ingen was born on Thursday 9 March 1871 in Amerongen (Ut), daughter of Johannes van Ingen and Bartje Bos (see 165). Trijntje died on Tuesday 5 September 1950 in Leeuwarden (Fr), aged 79. At the age of 42, Trijntje married Cornelis van der Meulen, aged 41, on Friday 4 July 1913 in Amerongen (Ut). Cornelis was born on Wednesday 26 June 1872 in Leeuwarden (Fr), son of Jan van der Meulen and Aaltje Westerhof. Cornelis died on Thursday 29 December 1960 in Leeuwarden (Fr), aged 88.
Huwelijk-Marriage:
Weduwnaar van Liskje de Haan.
326 Johanna van Ingen was born on Thursday 16 March 1876 in Amerongen (Ut), daughter of Johannes van Ingen and Bartje Bos (see 165). At the age of 44, Johanna married Frans van Tricht, aged 42, on Thursday 27 January 1921 in Amerongen (Ut). Frans was born on Monday 9 December 1878 in De Bilt (Ut), son of Hendrik van Tricht and Cornelia van Trigt. Frans died on Monday 2 May 1927 in Amerongen (Ut), aged 48. Frans was widower of Gerritje van Essen (1882-1920), whom he married on Friday 30 August 1907 in De Bilt (Ut).
327 Elisabeth van Ingen was born on Sunday 6 January 1878 in Amerongen (Ut), daughter of Johannes van Ingen and Bartje Bos (see 165). Elisabeth died on Tuesday 21 November 1961 in Avereest (Ov), aged 83. At the age of 24, Elisabeth married Hendrik Blankesteijn, aged 27, on Thursday 16 October 1902 in Alkmaar (Nh). Hendrik was born on Tuesday 2 March 1875 in Amerongen (Ut), son of Hendrik Blankesteijn and Helena van Vendelo. Hendrik died on Saturday 15 January 1927 in Avereest (Ov), aged 51.
Occupation:
Bewaarder in het rijksopvoedingsgesticht.Custodian in the national upbringing institution. (onder andere in Alkmaar en Avereest.)
328 Johanna van Ingen was born on Thursday 27 August 1885 in Amerongen (Ut), daughter of Johannes van Ingen and Bartje Bos (see 165). Johanna died on Sunday 31 August 1958 in Zaandam (Nh), aged 73. At the age of 27, Johanna married Jan Dorotheus Blankestijn, aged 28, on Thursday 12 December 1912 in Amerongen (Ut). Jan was born on Friday 13 June 1884 in Amerongen (Ut), son of Jan Dorotheus Blankestijn and Klaasje Hardendood.
329 Aartje van Ingen was born on Sunday 11 March 1888 in Amerongen (Ut), daughter of Johannes van Ingen and Bartje Bos (see 165). At the age of 24, Aartje married Arie Anton Bos, aged 26, on Thursday 24 October 1912 in Amerongen (Ut). See 386 for personal details of Arie.
Child of Aartje and Arie:
1 Steven Jan Bos, born in February 1913 in Amerongen (Ut). Steven died on Thursday 8 May 1913 in Amerongen (Ut), aged 3 months.
register_grietje_bos_1882.png register_gijsbertus_verhaal.png
18 Register Grietje Bos 1882
19 Register Gijsbertus Verhaal
330 Grietje Bos (img. 18) was born on Wednesday 5 July 1882 in Amerongen (Ut), daughter of Gerrit Bos (see 168) and Hillegonda Gijsberta van Veenendaal. Grietje died on Friday 5 January 1906 in Rhenen (Ut), aged 23.
Geboorte-Birth:
Aangifte door verloskundige, verklarende bij afwezigheid van den vader bij na te melden bevalling van Grietje Bos.

Declaration by midwife, explaining the absence of the father of the birth register of Grietje Bos.
At the age of 18, Grietje married Gijsbertus Wilhelmus Verhaal (img. 19), aged 23, on Wednesday 1 August 1900 in Rhenen (Ut). Gijsbertus was born on Saturday 30 September 1876 in Vinkeveen en Waverveen (Ut), son of Johannes Verhaal and Maria Schrijver. Gijsbertus died on Saturday 23 August 1952 in Rhenen (Ut), aged 75. Gijsbertus married Reinira Sophia Elbers (1881-1963) on Thursday 7 November 1907 in Rhenen (Ut).
register_jan_bos_1884.png leede_en_oudenweerd.jpg
20 Register Jan Bos 1884
21 Leede en Oudenweerd
331 Jan Bos (img. 20) was born on Friday 26 December 1884 in Amerongen (Ut), son of Gerrit Bos (see 168) and Hillegonda Gijsberta van Veenendaal.
Occupation:
Arbeider - Stoker - Schipper. - Labourer Stoker Skipper.
At the age of 21, Jan married Frederika Verwoert (img. 21), aged 19, on Friday 23 March 1906 in Kesteren (Gld). Frederika was born on Tuesday 28 September 1886 in Oudenwaard, Kesteren (Gld), daughter of Dirk Verwoert and Hendrika Willemina van Doodeweerd.
Children of Jan and Frederika:
1 Hillegonda Gijsberta Bos, born on Sunday 19 August 1906 in Rhenen (Ut). Hillegonda died on Friday 7 September 1906 in Rhenen (Ut), aged 19 days.
2 Hendrika Willemina Bos, born on Thursday 18 July 1907 in Rhenen (Ut). Hendrika died on Sunday 27 June 1909 in Rhenen (Ut), aged 1.
3 Frederika Bos, born on Monday 20 November 1922 in Rhenen (Ut).
4 Roelof Hendrik Bos, born on Sunday 22 March 1925 in Rhenen (Ut).
332 Gerrit Bos was born on Wednesday 15 May 1889 in Doorn (Ut), son of Gerrit Bos (see 168) and Hillegonda Gijsberta van Veenendaal. At the age of 30, Gerrit married Jannetje van Dijk, aged 34, on Wednesday 18 February 1920 in Rhenen (Ut). Jannetje was born on Wednesday 9 September 1885 in Rhenen (Ut), daughter of Jan van Dijk and Alida van den Berg.
Child of Gerrit and Jannetje:
1 Hillegonda Gijsberta Bos, born on Saturday 1 January 1921 in Rhenen (Ut).
333 Hillegonda Gijsberta Bos was born on Friday 20 September 1901 in Rhenen (Ut), daughter of Gerrit Bos (see 168) and Hillegonda Gijsberta van Veenendaal. At the age of 18, Hillegonda married Peter Stap, aged 22 or 23, on Wednesday 24 March 1920 in Rhenen (Ut). Peter was born in 1897 in Stijrum (Fr), son of Albert Stap and Lena Christina Scholtus.
Children of Hillegonda and Peter:
1 Lena Christina Bos, born on Sunday 7 March 1920 in Rhenen (Ut).
2 Gerrit Stap, born on Monday 5 September 1921 in Rhenen (Ut).
334 Hermanus Visee was born on Thursday 29 November 1888 in Den Haag (Zh), son of Hermanus Visee and Jannetje Bos (see 169).
Occupation:
Fourier Grenadiers.
At the age of 27, Hermanus married Neeltje Huisman, aged 30, on Wednesday 23 August 1916 in Voorschoten (Zh). Neeltje was born on Sunday 22 August 1886 in Voorschoten (Zh), daughter of Abraham Huisman and Lena Outshoorn.
Children of Hermanus and Neeltje:
1 Hermien Visee, born on Monday 3 September 1917 in Leiden (Zh).
2 Helena Visee, born on Wednesday 28 May 1919 in Den Haag (Zh).
3 Herman Visee, born on Sunday 19 August 1923 in Veur (Zh).
4 Abraham Visee, born on Friday 4 March 1927 in Den Haag (Zh).
5 Jannie Pieternella Margaretha Visee, born on Tuesday 2 September 1930 in Den Haag (Zh).
335 Grietje Visee was born on Tuesday 4 February 1890 in Den Haag (Zh), daughter of Hermanus Visee and Jannetje Bos (see 169). Grietje died on Monday 9 June 1969 in Bussum (Nh), aged 79. At the age of 22, Grietje married Sapheus Burgstede, aged 19, on Wednesday 30 October 1912 in Amerongen (Ut). Sapheus was born on Thursday 1 December 1892 in Amerongen (Ut), son of Willem Klaas Burgstede and Sara Hermijntje Martens. Sapheus died on Sunday 22 January 1984 in Bussum (Nh), aged 91.
336 Jan Visee was born on Tuesday 15 November 1892 in Den Haag (Zh), son of Hermanus Visee and Jannetje Bos (see 169). At the age of 27, Jan married Philomena Adriana van den Hoek, aged 21, on Wednesday 3 November 1920 in Tilburg (Nb). Philomena was born on Sunday 11 June 1899 in Tilburg (Nb), daughter of Johannes Theodorus van den Hoek and Maria Philomena Donders.
Child of Jan and Philomena:
1 Jannetje Anna Visee, born on Friday 5 August 1921 in Amersfoort (Ut).
337 Aartje Hendrika Bos was born on Sunday 28 December 1902 in Amerongen (Ut), daughter of Aart Bos (see 170) and Hendrika Pluijgers (see 403).
Mentioned:
(Bij de geboorte van Aartje Hendrika Bos is haar moeder, Hendrika Pluijgers, weduwe sinds 9 Juni 1902.
At the birth of Aartje Hendrika Bos is her mother, Hendrika Pluijgers, widow since June 9, 1902.)
At the age of 18, Aartje married Adrianus van Viegen, aged 26, on Thursday 3 February 1921 in Amerongen (Ut). See 536 for personal details of Adrianus.
Children of Aartje and Adrianus:
1 Adriana Hendrika Margaretha van Viegen, born on Wednesday 22 June 1921 in Amerongen (Ut).
2 Hendrika Adriana van Viegen, born on Monday 11 December 1922 in Amerongen (Ut).
3 Adrianus van Viegen, born on Sunday 7 June 1925 in Amerongen (Ut). Adrianus died on Wednesday 10 June 1925 in Amerongen (Ut), aged 3 days.
4 Aaltje Hendrika van Viegen, born on Wednesday 7 July 1926 in Amerongen (Ut).
338 Tonia Beekhof was born on Thursday 15 March 1877 in Amerongen (Ut), daughter of Coenraad Beekhof and Gerrigje Bos (see 171). At the age of 27, Tonia married Hermanus van Aggelen, aged 28, on Friday 6 May 1904 in Wageningen (Gld). Hermanus was born on Thursday 19 August 1875 in Wageningen (Gld), son of Jan van Aggelen and Antonia Beumer. Hermanus died on Sunday 20 January 1952, aged 76.
Occupation:
Schoenmaker/winkelier.
Children of Tonia and Hermanus:
1 Jan van Aggelen, born on Friday 3 February 1905 in Wageningen (Gld). Jan died on Tuesday 17 June 1919, aged 14.
2 Gerdina Anthonia van Aggelen, born on Thursday 17 September 1908. Gerdina died on Sunday 7 September 1919 in Arnhem (Gld), aged 10.
3 Anthonia Hendrika van Aggelen, born on Tuesday 16 July 1912. Anthonia is overleden-is deceased.
4 Johanna van Aggelen, born on Monday 20 November 1916.
5 Jan van Aggelen, born on Thursday 6 October 1921 in Wageningen (Gld). Follow 562.
339 Christoffel Beekhof was born on Tuesday 17 December 1878 in Amerongen (Ut), son of Coenraad Beekhof and Gerrigje Bos (see 171). Christoffel died on Thursday 31 October 1946 in Utrecht, aged 67. At the age of 30, Christoffel married Hendrika Grada van Groningen, aged 26, on Wednesday 12 May 1909 in Utrecht. Hendrika was born on Wednesday 21 February 1883 in Zeddam (Gld), daughter of Hendrikus van Groningen and Everdina Denkers.
Children of Christoffel and Hendrika:
1 Coenraad Beekhof, born on Monday 9 May 1910 in Utrecht. Coenraad died on Wednesday 2 July 1947 in Utrecht, aged 37.
2 Hendrikus Beekhof, born on Wednesday 29 November 1911 in Utrecht.
340 Johanna Beekhof was born on Saturday 8 January 1881 in Amerongen (Ut), daughter of Coenraad Beekhof and Gerrigje Bos (see 171). At the age of 24, Johanna married Roelof Grimmelikhuijsen, aged 33, on Thursday 18 May 1905 in Utrecht. Roelof was born on Tuesday 14 May 1872 in Utrecht, son of Cornelis Grimmelikhuijsen and Johanna Hendrica van den Heuvel.
341 Christiaan Beekhof was born on Friday 16 January 1885 in Amerongen (Ut), son of Coenraad Beekhof and Gerrigje Bos (see 171).
Occupation:
Timmerman. Carpenter.
At the age of 27, Christiaan married Aartje Schouten, aged 24, on Friday 15 November 1912 in Wageningen (Gld). Aartje was born on Friday 22 June 1888 in Heerde (Gld), daughter of Aart Schouten and Hermina Kooiman. Aartje died on Thursday 14 April 1938 in Arnhem (Gld), aged 49.
Child of Christiaan and Aartje:
1 Hermina Christina Beekhof, born in July 1914 in Wageningen (Gld). Hermina died on Sunday 5 December 1915 in Wageningen (Gld), aged 1.
342 Catharina Bos was born on Saturday 28 January 1882 in Amerongen (Ut), daughter of Hendrik Bos (see 173) and Willemina Versteeg. Catharina died on Monday 26 August 1957 in Blaricum (Nh), aged 75. At the age of 24, Catharina married Watze Bosma, aged 21, on Wednesday 9 May 1906 in Hilversum (Nh). Watze was born on Thursday 29 May 1884 in Haskerland (Fr), son of Klaas Watzes Bosma and Sjoukje Wijbes Rijpkema.
343 Hendrika Bos was born on Sunday 30 December 1888 in Amerongen (Ut), daughter of Hendrik Bos (see 173) and Willemina Versteeg.
(1) At the age of 26, Hendrika married Jacob uit den Bosch, aged 25, on Wednesday 8 September 1915 in Hilversum (Nh). Jacob was born on Thursday 4 September 1890 in Putten (Gld), son of Elbert uit den Bosch and Jacobje Meiboer. Jacob died on Friday 8 November 1918 in Hilversum (Nh), aged 28.
(2) At the age of 32, Hendrika married Geurt Schotsman, aged 27, on Wednesday 5 January 1921 in Hilversum (Nh). Geurt was born on Tuesday 3 October 1893 in Hilversum (Nh), son of Jan Schotsman and Cornelia van den Elskamp. Geurt died on Monday 30 July 1962 in Hilversum (Nh), aged 68.
Weduwnaar van: Widower of:
Helena Maria van der Veer.
344 Gerritje Cornelia Willemina Bos was born on Monday 18 June 1900 in Amerongen (Ut), daughter of Hendrik Bos (see 173) and Willemina Versteeg. At the age of 22, Gerritje married Renke Suhren, aged about 24, on Wednesday 9 May 1923 in Hilversum (Nh). Renke was born around 1899 in Hilversum (Nh), son of Nicolaas Suhren and Hendrika van Dijk.
Child of Gerritje and Renke:
1 Willemina Suhren, born on Thursday 6 August 1925 in Hilversum (Nh). Willemina died on Tuesday 25 December 1990 in Hilversum (Nh), aged 65.
345 Gijsbert van Reede was born on Monday 18 May 1874 in Leersum (Ut), son of Gerrit van Reede (see 174) and Cornelia Heikamp. At the age of 23, Gijsbert married Willemina van Bulken, aged 19, on Thursday 5 August 1897 in Leersum (Ut). Willemina was born on Sunday 18 November 1877 in Leersum (Ut), daughter of Jacob van Bulken and Alida Langelaar. Willemina died on Sunday 3 August 1941 in Leersum (Ut), aged 63.
Children of Gijsbert and Willemina:
1 Jacob van Reede, born on Friday 27 May 1898 in Leersum (Ut). Jacob died on Thursday 27 April 1911 in Leersum (Ut), aged 12.
2 Alida van Reede, born on Thursday 12 September 1901 in Leersum (Ut).
3 Cornelia van Reede, born on Saturday 15 November 1902 in Leersum (Ut). Follow 563.
4 Cornelis van Reede, born in 1906 in Leersum (Ut). Cornelis died on Tuesday 13 December 1932 in Leersum (Ut), aged 25 or 26.
5 Johannes van Reede, born in 1909 in Leersum (Ut). Johannes died on Sunday 29 January 1911 in Leersum (Ut), aged 1 or 2.
6 Teunis van Reede, born in 1910 in Leersum (Ut). Teunis died on Tuesday 13 June 1911 in Leersum (Ut), aged 0 or 1.
346 Dirk Jan van Reede was born on Tuesday 9 September 1873 in Leersum (Ut), son of Jan van Reede (see 175) and Judith Veenhof. Dirk died on Wednesday 5 October 1960 in Doorn (Ut), aged 87. At the age of 32, Dirk married Jannigje van der Horst, aged 27, on Thursday 2 August 1906 in Maarn (Ut). Jannigje was born on Wednesday 14 August 1878 in Maarn (Ut), daughter of Hendricus van der Horst and Gerritje Pater.
Children of Dirk and Jannigje:
1 Dirk Jan van Reede, born on Thursday 28 September 1899 in Maarn (Ut). Follow 564.
2 Johanna Everdina van Reede, born on Wednesday 17 January 1912 in Doorn (Ut). Johanna died on Thursday 4 December 1913 in Utrecht, aged 1.
347 Johanna van Reede was born on Saturday 13 January 1877 in Leersum (Ut), daughter of Jan van Reede (see 175) and Judith Veenhof. Johanna died on Tuesday 29 April 1952 in Amersfoort (Ut), aged 75. At the age of 20, Johanna married Aart Berendse, aged 23, on Friday 17 September 1897 in Leersum (Ut). Aart was born on Tuesday 9 June 1874 in De Glind, Barneveld (Gld), son of Jan Berendse and Gijsje Donkersteeg. Aart died on Thursday 13 July 1922 in Amersfoort (Ut), aged 48.
Child of Johanna and Aart:
1 Joost van Reede, born on Wednesday 15 April 1896 in Leersum (Ut). Joost died on Friday 9 October 1896 in Leersum (Ut), aged 5 months.
348 Elizabeth van Soest was born on Thursday 18 February 1875 in Veenendaal (Ut), daughter of Sijbertus van Soest (see 176) and Teunisje Sukkel. Elizabeth died on Saturday 6 February 1897 in Veenendaal (Ut), aged 21. At the age of 21, Elizabeth married Cornelis Heikamp, aged 20, on Saturday 8 August 1896 in Veenendaal (Ut). Cornelis was born on Monday 1 May 1876 in Veenendaal (Ut), son of Marinus Heikamp and Johanna van Hardeveld. Cornelis married Lidia van de Loosdrecht (1873-1946) on Saturday 4 December 1897 in Veenendaal (Ut).
349 Sijbertus van Soest was born on Tuesday 1 January 1878 in Veenendaal (Ut), son of Pieter Herbertus van Soest (see 177) and Maria Deij. Sijbertus died on Saturday 19 August 1961 in Enschede (Ov), aged 83. At the age of 48, Sijbertus married Gerrigje Hein, aged 30, on Saturday 4 December 1926 in Lonneker (Ov). Gerrigje was born on Sunday 18 October 1896 in Grafhorst (Ov), daughter of Mannes Hein and Willempje van den Belt. Gerrigje died on Thursday 30 July 1959 in Enschede (Ov), aged 62.
350 Petronella Antonia Lagerweij was born on Sunday 10 January 1875 in Leersum (Ut), daughter of Aart Lagerwij and Maria van Soest (see 178). Petronella died on Saturday 29 August 1942 in Hoensbroek (Lim), aged 67. At the age of 20, Petronella married Elbert Elbertsen, aged 23, on Thursday 21 March 1895 in Doorn (Ut). Elbert was born on Saturday 7 October 1871 in Hierden (Gld), son of Aalt Elbertsen and Hendrikje Beelen.
Children of Petronella and Elbert:
1 Maria Hendrika Elbertsen, born on Friday 20 December 1895 in Doorn (Ut). Follow 565.
2 Aalt Elbertsen, born on Friday 20 August 1897 in Doorn (Ut). Follow 566.
3 Hendrika Maria Elbertsen, born on Wednesday 25 May 1904 in Zeist (Ut). Follow 567.
4 Elbert Elbertsen, born on Thursday 8 February 1906 in Zeist (Ut).
351 Jan Hendrik Stoltenkamp was born on Thursday 17 October 1878 in Driebergen (Ut), son of Christiaan Stoltenkamp and Maria van Soest (see 178). Jan died on Tuesday 20 November 1945 in Doorn (Ut), aged 67. At the age of 24, Jan married Aartje van Elst, aged 23, on Thursday 19 February 1903 in Doorn (Ut). Aartje was born on Tuesday 26 August 1879 in Doorn (Ut), daughter of Nicolaas van Elst and Cornelia Rijksen. Aartje died on Friday 26 May 1944 in Doorn (Ut), aged 64.
Children of Jan and Aartje:
1 Adriaan Stoltenkamp, born on Wednesday 30 August 1899 in Wageningen (Gld).
2 Maria Stoltenkamp, born in 1904 in Doorn (Ut). Follow 568.
352 Sijbertus van Soest was born on Saturday 6 March 1869 in Veenendaal (Ut), son of Pieter van Soest (see 179) and Sophia van Dijk. Sijbertus died on Sunday 24 May 1931 in Veenendaal (Ut), aged 62. At the age of 25, Sijbertus married Hendrikje Stuivenberg, aged 22, on Saturday 7 July 1894 in Veenendaal (Ut). Hendrikje was born on Friday 12 January 1872 in Veenendaal, Ede (Gld), daughter of Pieter Stuivenberg and Elizabet Bleijenberg. Hendrikje died on Friday 17 March 1939 in Veenendaal (Ut), aged 67.
Children of Sijbertus and Hendrikje:
1 Sophia van Soest, born on Friday 15 March 1895 in Veenendaal (Ut). Follow 569.
2 Pieter van Soest, born on Wednesday 12 September 1900 in Veenendaal (Ut). Follow 570.
353 Pieter van Soest was born on Saturday 6 June 1874 in Veenendaal (Ut), son of Pieter van Soest (see 179) and Sophia van Dijk. Pieter died on Saturday 20 May 1939 in Wageningen (Gld), aged 64.
(1) At the age of 21, Pieter married Aartje Stuivenberg, aged 19, on Saturday 3 August 1895 in Veenendaal (Ut). Aartje was born on Tuesday 16 November 1875 in Veenendaal (Ut), daughter of Hendrik Stuivenberg and Grietje Schuilenburg. Aartje died on Tuesday 7 October 1919 in Veenendaal (Ut), aged 43.
(2) At the age of 47, Pieter married Hendrina Kuiper, aged 41, on Saturday 29 October 1921 in Veenendaal (Ut). Hendrina was born on Wednesday 25 February 1880 in Baarn (Ut), daughter of Jan Albert Kuiper and Willemijntje Harskamp. Hendrina died on Tuesday 19 November 1935 in Amersfoort (Ut), aged 55.
Children of Pieter and Aartje:
1 Hendrik van Soest, born on Sunday 18 July 1897 in Veenendaal (Ut). Follow 571.
2 Hendrika van Soest, born on Friday 22 September 1911 in Veenendaal (Ut). Follow 572.
354 Sijbertus van Soest was born on Monday 14 October 1895 in Veenendaal (Ut), son of Pieter van Soest (see 179) and Hendrina Jansen. At the age of 19, Sijbertus married Hendrika Bouman, aged 28, on Saturday 9 January 1915 in Veenendaal (Ut). Hendrika was born on Saturday 14 August 1886 in Veenendaal (Ut), daughter of Hendrik Bouman and Woutertje Stuivenberg.
355 Sijbertus van Soest was born on Wednesday 11 April 1877 in Amerongen (Ut), son of Hendrikus Jan van Soest (see 180) and Adriana de Rooi. Sijbertus died on Thursday 4 November 1954 in Amerongen (Ut), aged 77. At the age of 21, Sijbertus married Wilhelmina Hendrika van Veenendaal, aged 20, on Saturday 6 August 1898 in Amerongen (Ut). Wilhelmina was born on Wednesday 10 April 1878 in Amerongen (Ut), daughter of Frederik Willem van Veenendaal and Lamberta van Vendelo. Wilhelmina died on Tuesday 23 January 1940 in Amerongen (Ut), aged 61.
Children of Sijbertus and Wilhelmina:
1 Adriana van Soest, born on Saturday 4 February 1899 in Amerongen (Ut). Follow 573.
2 Fredrik Willem van Soest, born on Saturday 2 June 1900 in Amerongen (Ut).
3 Hendrika Johanna van Soest, born on Saturday 12 April 1902 in Amerongen (Ut). Follow 574.
4 Lamberta van Soest, born in 1906 in Amerongen (Ut). Follow 575.
5 Anna Cornelia van Soest, born in 1908 in Amerongen (Ut). Follow 576.
6 Willemina Hendrika van Soest, born in 1911 in Amerongen (Ut). Follow 577.
7 N.N. van Soest, stillborn son, born on Tuesday 14 March 1916 in Amerongen (Ut).
356 Pieter van Soest was born on Wednesday 19 December 1883 in Amerongen (Ut), son of Hendrikus Jan van Soest (see 180) and Adriana de Rooi. At the age of 19, Pieter married Christina Diepeveen, aged 21, on Saturday 11 July 1903 in Veenendaal (Ut). Christina was born on Tuesday 26 July 1881 in Veenendaal (Ut), daughter of Willem Diepeveen and Jannetje van Hardeveld.
Children of Pieter and Christina:
1 Adriana van Soest, born on Monday 10 October 1904 in Amerongen (Ut).
2 Willem van Soest, born on Wednesday 23 May 1906 in Amerongen (Ut).
3 Jannetje van Soest, born on Sunday 20 September 1908 in Amerongen (Ut).
4 Hendrika van Soest, born on Thursday 13 April 1911 in Amerongen (Ut).
5 Pieter van Soest, born around 1913 in Amerongen (Ut).
357 Johannes Hubertus Bos was born on Tuesday 19 February 1889 in Utrecht, son of Pieter Bos (see 182) and Alijda Scheerder.
Occupation:
Kantoorbediende. - Office clerk.
At the age of 28, Johannes married Wilhelmina Luca, aged 21, on Wednesday 13 February 1918 in Amsterdam (Nh). The divorce was pronounced on Tuesday 31 May 1938 in Amsterdam (Nh) (.). Wilhelmina was born on Saturday 22 August 1896 in Utrecht, daughter of Pieter Luca and Berendina Buitenhuis.
358 Marijke Bos was born on Friday 4 September 1891 in Utrecht, daughter of Pieter Bos (see 182) and Alijda Scheerder. At the age of 24, Marijke married Isaac Korver, aged 27, on Tuesday 1 August 1916 in Utrecht. Isaac was born on Saturday 20 April 1889 in Utrecht, son of Dirk Korver and Wilhelmina Iepenburg.
359 Willem Petrus Jansen was born on Friday 18 August 1882 in Leersum (Ut), son of Aart Jansen and Teuntje Bos (see 183). Willem died on Wednesday 8 September 1943 in Scheveningen (Zh), aged 61.
Occupation:
Tuinarchitect.Landscaper. (Opleiding gevolgd aan de Middelbare Tuinbouwschool "van Swieten" te Frederiksoord. Onderdeel van de Mij van Weldadigheid.)
At the age of 21, Willem married Antje van Vulpen, aged 22, on Thursday 10 December 1903 in Zeist (Ut). See 1022 for personal details of Antje.
Children of Willem and Antje:
1 Aart Willem Jansen, born on Thursday 12 May 1904 in De Bilt (Ut). Follow 578.
2 Willem Jansen, born on Monday 8 October 1906 in Den Haag (Zh). Follow 579.
3 Antoon Jansen, born on Thursday 20 February 1908 in Den Haag (Zh). Follow 580.
4 Christiaan Johannes Jansen, born on Thursday 14 April 1910 in Den Haag (Zh). Christiaan died before 1913 in Den Haag (Zh), aged less than 3.
5 Christiaan Jansen, born on Monday 30 June 1913 in Den Haag (Zh). Follow 581.
6 Antje Jansen, born on Thursday 3 December 1914 in Den Haag (Zh). Antje died in 1914 in Den Haag (Zh), aged less than a year.
7 Antje Jansen, born on Saturday 17 June 1916 in Den Haag (Zh). Follow 582.
8 Herbertus Marinus Jansen, born on Thursday 28 March 1918 in Den Haag (Zh). Follow 583.
9 Dina Jansen, born on Saturday 29 May 1920 in Den Haag (Zh). Follow 584.
360 Marijke Grietje Teuntje Jansen was born on Saturday 30 June 1888 in Zeist (Ut), daughter of Aart Jansen and Teuntje Bos (see 183). Marijke died on Friday 21 October 1960 in Zeist (Ut), aged 72. At the age of 22, Marijke married Johan Hendrik Christoffel Jacobse, aged 24, on Friday 16 December 1910 in De Bilt (Ut). Johan was born on Saturday 4 September 1886 in De Bilt (Ut), son of Hendrik Jacobse and Sophia Dorothea Rohde. Johan died on Monday 17 December 1945 in De Bilt (Ut), aged 59.
Children of Marijke and Johan:
1 Hendrik Jacobse, born on Sunday 24 September 1911 in De Bilt (Ut). Follow 585.
2 Johan Hendrik Christoffel Jacobse, born on Saturday 23 November 1912 in De Bilt (Ut). Follow 586.
3 Sophia Dorothea Jacobse, born on Sunday 23 August 1914 in De Bilt (Ut).
4 Aart Willem Jacobse, born on Monday 7 February 1916 in De Bilt (Ut).
5 Herbertus Marinus Jacobse, born around 1917 in De Bilt (Ut). Herbertus died before 1918 in De Bilt (Ut), aged less than 1.
6 Herbertus Marinus Jacobse, born around 1918 in De Bilt (Ut). Herbertus died before 1920 in De Bilt (Ut), aged less than 2.
7 Marijke Gretha Tonia Jacobse, born on Saturday 10 January 1920 in De Bilt (Ut).
8 Christina Johanna Jacobse, born on Tuesday 15 January 1924 in De Bilt (Ut).
9 Herbertus Marinus Jacobse, born on Wednesday 5 August 1925 in De Bilt (Ut).
10 Thijmen Heinrich Jacobse, born on Saturday 10 September 1927 in De Bilt (Ut).
11 Gerrit Jan Jacobse, born on Saturday 21 March 1931 in De Bilt (Ut).
12 Nicolaas Coenraad Jacobse, born on Monday 11 September 1933 in De Bilt (Ut).
361 Teuntje Aartje Jansen was born on Saturday 21 January 1893 in Zeist (Ut), daughter of Aart Jansen and Teuntje Bos (see 183).
(1) At the age of 20, Teuntje married Jan Willem Doedijns, aged 21, on Friday 23 May 1913 in De Bilt (Ut). Jan was born on Monday 18 April 1892 in De Bilt (Ut). Jan died on Tuesday 4 January 1916 in De Bilt (Ut), aged 23.
(2) At the age of 27, Teuntje married Gerardus Lambertus van Eijk, aged 52, on Friday 7 May 1920 in De Bilt (Ut). Gerardus was born on Monday 29 July 1867 in Amsterdam (Nh), son of Jacobus Adrianus van Eijk and Eva Geertruijda Klijn. Gerardus married Maria Hendrica van Boordt (1870-1957) on Thursday 11 April 1895 in Amsterdam (Nh). The dissolution of this marriage was registered on Thursday 23 December 1909 in Rotterdam (Zh). Gerardus was widower of Mietje van Leeuwen (1874-1919), whom he married on Wednesday 2 February 1910 in Rotterdam (Zh).
Address:
Egelantiersgracht 168 later verhuisd naar Jacob van Campenstraat 125, Amsterdam (Nh)
Child of Teuntje and Jan:
1 Johanna Wilhelmina Doedijns, born on Sunday 3 November 1912 in De Bilt (Ut). Follow 587.
362 Antonie Bos was born on Saturday 9 September 1848 in Amerongen (Ut), son of Steven Bos (see 184) and Margaretha van der Klift. Antonie died on Saturday 7 April 1900 in Amerongen (Ut), aged 51. At the age of 25, Antonie married Evertje van der Grift, aged 24, on Friday 24 July 1874 in Amerongen (Ut). Evertje was born on Sunday 7 July 1850 in Amerongen (Ut), daughter of Pieter van der Grift and Johanna Verweij. Evertje died on Thursday 27 January 1898 in Amerongen (Ut), aged 47.
Children of Antonie and Evertje:
1 Steven Bos, born on Friday 30 July 1875 in Amerongen (Ut). Follow 588.
2 Pieter Bos, born on Sunday 3 November 1878 in Amerongen (Ut). Follow 589.
3 Margaretha Helena Hendrika Bos, born on Thursday 20 January 1881 in Amerongen (Ut). Follow 590.
4 Johannes Bos, born on Wednesday 14 March 1883 in Amerongen (Ut). Follow 591.
5 Antonie Bos, born on Thursday 29 May 1884 in Amerongen (Ut). Follow 592.
gijsberta_van_manen.jpg
22 Gijsberta van Manen
363 Cornelis Bos was born on Sunday 27 April 1851 in Amerongen (Ut), son of Steven Bos (see 184) and Margaretha van der Klift. Cornelis died on Friday 30 December 1921 in Zeist (Ut), aged 70. At the age of 29, Cornelis married Gijsberta van Manen (img. 22), aged 24, on Thursday 17 March 1881 in Amerongen (Ut). Gijsberta was born on Friday 11 April 1856 in Amerongen (Ut), daughter of Marcus van Manen and Sientje Hulshof. Gijsberta died on Tuesday 4 March 1941 in Zeist (Ut), aged 84.
Children of Cornelis and Gijsberta:
1 Steven Bos, born on Tuesday 5 July 1881 in Amerongen (Ut). Follow 593.
stien_bos.jpg
23 Stien_Bos
2 Clasina (Stien) Bos (img. 23), born on Sunday 17 June 1883 in Amerongen (Ut).
3 Gijsbertus Bos, born on Monday 1 December 1884 in Amerongen (Ut). Follow 594.
4 Marcus Bos, born on Tuesday 30 March 1886 in Amerongen (Ut).
Emigratie/Immigratie-Emigration/Immigration:
First Name: Markus
Last Name: Bos
Ethnicity: Dutch
Last Place of Residence: Yeist, Holland, wrong writing must be, Zeist.
Date of Arrival: Jan 24, 1912
Age at Arrival: 25y Gender: M Marital Status: S
Ship of Travel: Noordam
Port of Departure: Rotterdam, Holland-Date, Jan 13, 1912.
Traveled 2nd class.

Heeft voor Pieter en Anton Bos gewerkt in Pella, Iowa.
Zij hebben ook de reis betaald voor Marcus Bos.

Has worked for Pieter and Anton Bos in Pella, Iowa.
They paid also the trip for Marcus.
5 Margaretha Helena Bos, born on Sunday 29 July 1888 in Amerongen (Ut). Follow 595.
6 Geertruida Bos, born on Monday 18 August 1890 in Amerongen (Ut). Follow 596.
7 Cornelia Bos, born on Monday 9 January 1893 in Amerongen (Ut). Follow 597.
8 Anthonia Wilhelmina (Tonia) Bos, born on Thursday 25 July 1895 in Amerongen (Ut). Follow 598.
9 Anna Margaretha Bos, born on Monday 15 March 1897 in Amerongen (Ut). Anna died on Saturday 13 December 1930 in Zeist (Ut), aged 33. Anna was unmarried.
10 Willem Bos, born on Thursday 18 August 1898 in Amerongen (Ut). Follow 599.
11 Dirk Margarethus Bos, born on Wednesday 25 September 1901 in Amerongen (Ut). Follow 600.
364 Dirk Margarethus Bos was born on Friday 10 March 1854 in Amerongen (Ut), son of Steven Bos (see 184) and Margaretha van der Klift. Dirk died on Saturday 30 March 1901 in Amerongen (Ut), aged 47.
(1) At the age of 29, Dirk married Sara Maria van Doornink, aged 29, on Thursday 3 May 1883 in Amerongen (Ut). Sara was born on Monday 22 August 1853 in Amerongen (Ut), daughter of Salomon van Doornink and Maria Bakkenes. Sara died on Friday 29 October 1897 in Amerongen (Ut), aged 44.
(2) At the age of 44, Dirk married Henrietta Maria van Doornink, aged 50, on Thursday 5 January 1899 in Amerongen (Ut). Henrietta was born on Thursday 30 November 1848 in Amerongen (Ut), daughter of Salomon van Doornink and Maria Bakkenes. Henrietta died on Sunday 11 March 1928 in Amerongen (Ut), aged 79.
Children of Dirk and Sara:
1 Margaretha Anna Bos, born on Tuesday 25 March 1884 in Amerongen (Ut). Margaretha died on Sunday 31 July 1960 in Amerongen (Ut), aged 76. Margaretha was unmarried.
2 Maria Salomine Bos, born on Saturday 5 September 1885 in Amerongen (Ut). Maria died on Thursday 28 March 1912 in Amerongen (Ut), aged 26. Maria was unmarried.
3 N.N. Bos, stillborn daughter, born on Monday 20 September 1886 in Amerongen (Ut).
4 Steven Bos, born on Monday 20 September 1886 in Amerongen (Ut). Follow 601.
5 Henrietta Maria Bos, born on Tuesday 10 April 1888 in Amerongen (Ut). Henrietta died on Monday 2 January 1905 in Amerongen (Ut), aged 16. Henrietta was unmarried.
6 Dirk Margarethus Bos, born on Friday 18 October 1889 in Amerongen (Ut). Follow 602.
7 Anton Bos, born on Thursday 15 January 1891 in Amerongen (Ut). Follow 603.
8 Gerardus Bos, born on Thursday 15 January 1891 in Amerongen (Ut). Gerardus died on Sunday 19 November 1961, aged 70.
Mentioned:
(Een van een tweeling. One of twins)
9 Gesina Bos, born on Sunday 22 January 1893 in Amerongen (Ut). Follow 604.
10 Anna Bos, born on Thursday 28 June 1894 in Amerongen (Ut). Anna died on Monday 3 June 1895 in Amerongen (Ut), aged 11 months.
365 Anna Margaretha Bos was born on Saturday 10 January 1857 in Amerongen (Ut), daughter of Steven Bos (see 184) and Margaretha van der Klift. Anna died on Monday 23 October 1944 in Amerongen (Ut), aged 87. At the age of 20, Anna married Gerrit Meijer, aged 20, on Thursday 29 March 1877 in Amerongen (Ut). Gerrit was born on Tuesday 23 September 1856 in Amerongen (Ut), son of Josef Meijer and Jannigje Wtenweerde. Gerrit died on Wednesday 17 October 1934 in Utrecht, aged 78.
Children of Anna and Gerrit:
1 Josef Meijer, born on Sunday 24 June 1877 in Amerongen (Ut). Follow 605.
2 Margaretha Helena Meijer, born on Friday 23 August 1878 in Amerongen (Ut). Margaretha died on Friday 30 August 1878 in Amerongen (Ut), aged 7 days.
3 Steven Meijer, born on Saturday 2 August 1879 in Amerongen (Ut). Follow 606.
4 Johanna Margaretha Meijer, born on Wednesday 26 January 1881 in Amerongen (Ut). Johanna died on Tuesday 22 February 1881 in Amerongen (Ut), aged 27 days.
5 Jan Meijer, born on Tuesday 10 January 1882 in Amerongen (Ut).
6 Margaretha Helena Meijer, born on Monday 2 July 1883 in Amerongen (Ut).
7 Johanna Roelofina Meijer, born on Wednesday 1 April 1885 in Amerongen (Ut).
8 Dirk Meijer, born on Friday 5 May 1893 in Amerongen (Ut). Dirk died on Tuesday 1 November 1910 in Amerongen (Ut), aged 17.
9 Antonie Meijer, born on Tuesday 27 October 1896 in Amerongen (Ut).
366 Margaretha Bos was born on Tuesday 16 November 1847 in Amerongen (Ut), daughter of Jan Bos (see 185) and Jeanne Therese Julie van Ravenswaaij. Margaretha died on Tuesday 19 October 1915 in Den Haag (Zh), aged 67. At the age of 22, Margaretha married Roelof van Ingen, aged 28, on Friday 18 February 1870 in Amerongen (Ut). Roelof was born on Saturday 1 January 1842 in Wijk bij Duurstede (Ut), son of Nicolaas van Ingen and Gerrigtje de Bruin. Roelof died on Thursday 15 December 1898 in Wijk bij Duurstede (Ut), aged 56.
Children of Margaretha and Roelof:
1 Gerritje van Ingen, born on Monday 11 April 1870 in Wijk bij Duurstede (Ut). Gerritje died on Thursday 8 July 1915 in Den Haag (Zh), aged 45. Gerritje was unmarried.
2 Jan van Ingen, born on Wednesday 31 July 1872 in Wijk bij Duurstede (Ut). Jan died on Thursday 10 April 1873 in Wijk bij Duurstede (Ut), aged 8 months.
3 Jeanne Therese Julie van Ingen, born on Wednesday 11 February 1874 in Wijk bij Duurstede (Ut). Follow 607.
4 Clasina van Ingen, born on Sunday 12 December 1875 in Wijk bij Duurstede (Ut). Clasina died on Saturday 20 May 1876 in Wijk bij Duurstede (Ut), aged 5 months.
5 Jansje van Ingen, born on Monday 13 August 1877 in Wijk bij Duurstede (Ut). Jansje died on Saturday 19 February 1898 in Wijk bij Duurstede (Ut), aged 20. Jansje was unmarried.
6 Clasina Gijsberta van Ingen, born on Sunday 20 April 1879 in Wijk bij Duurstede (Ut). Clasina died on Thursday 30 January 1958 in Utrecht, aged 78. Clasina was unmarried.
Wonende-Residing:
Driebergen-Rijsenburg.
7 Nicolaas van Ingen, born on Monday 30 August 1880 in Wijk bij Duurstede (Ut). Follow 608.
8 Jan van Ingen, born on Sunday 10 September 1882 in Wijk bij Duurstede (Ut). Follow 609.
9 N.N. van Ingen, stillborn daughter, born on Thursday 20 November 1884 in Wijk bij Duurstede (Ut).
Geboorte-Birth:
Een van een tweeling. One of twins
10 Dina Johanna van Ingen, born on Thursday 20 November 1884 in Wijk bij Duurstede (Ut). Follow 610.
11 Dirkje Alida Hendrika van Ingen, born on Tuesday 22 June 1886 in Wijk bij Duurstede (Ut). Dirkje died on Thursday 25 August 1960 in Zeist (Ut), aged 74. Dirkje was unmarried.
register_antonie_bos_1849.png antonie_bos_1849.jpg
24 Register Antonie Bos 1849
25 Antonie_Bos_1849
367 Antonie Bos (img. 24 and 25) was born on Saturday 7 July 1849 in Amerongen (Ut), son of Jan Bos (see 185) and Jeanne Therese Julie van Ravenswaaij. Antonie died on Sunday 30 April 1916 in Zeist (Ut), aged 66.
Address:
Antonlaan:18, Zeist (Ut)
Occupation:
Handelaar in tabak en vee. Dealer in tobacco and cattle. (Tabaksplanter)
(1) At the age of 21, Antonie married Sophia Maria van den Berg, aged 22, on Friday 4 November 1870 in Amerongen (Ut). Sophia was born on Tuesday 29 February 1848 in Amerongen (Ut), daughter of Pieter Jan van den Berg and Christina de Ridder. Sophia died on Thursday 2 December 1880 in Amerongen (Ut), aged 32.
(2) At the age of 32, Antonie married Jannigje van den Berg, aged 28, on Thursday 20 October 1881 in Amerongen (Ut). Jannigje was born on Tuesday 30 August 1853 in Amerongen (Ut), daughter of Pieter Jan van den Berg and Christina de Ridder. Jannigje died on Sunday 26 December 1915 in Zeist (Ut), aged 62.
Children of Antonie and Sophia:
1 Jan Bos, born on Friday 28 June 1872 in Amerongen (Ut). Follow 611.
2 Christina Johanna Bos, born on Monday 31 May 1875 in Amerongen (Ut). Follow 612.
3 Jeanne Therese Julie Bos, born on Thursday 8 August 1878 in Amerongen (Ut). Follow 613.
Children of Antonie and Jannigje:
4 Sofia Maria Bos, born on Wednesday 9 August 1882 in Amerongen (Ut). Sofia died on Tuesday 27 March 1883 in Amerongen (Ut), aged 7 months.
5 Antonie Bos, born on Friday 20 November 1885 in Amerongen (Ut). Follow 614.
6 Pieter Jan Bos, born on Saturday 28 June 1890 in Amerongen (Ut). Follow 615.
7 Sofia Maria Bos, born on Saturday 6 January 1894 in Amerongen (Ut). Follow 616.
8 Jansje Bos, born on Thursday 25 March 1897 in Amerongen (Ut). Follow 617.
368 Neeltje Bos was born on Saturday 10 May 1851 in Amerongen (Ut), daughter of Jan Bos (see 185) and Jeanne Therese Julie van Ravenswaaij. Neeltje died on Thursday 3 July 1913 in Amsterdam (Nh), aged 62.
Geboorte-Birth:
Jan Bos, gemeentebode, 51 jaar, verklaart dat te zijnen huize genoemde moeder is bevallen. Het echtpaar is woonachtig te ’s-Gravenhage.

Jan Bos, municipality worker, 51 years, explains that in his household, his daughter Neeltje has giving birth to a daughter.
Neeltje and Willem lives in The Hague.
(1) At the age of 19, Neeltje married Willem Ustermeijer, aged 26, on Wednesday 27 July 1870 in Amerongen (Ut). The divorce was pronounced on Tuesday 20 January 1880 in Den Haag (Zh). Willem was born on Thursday 30 November 1843 in Aanbij, Hertogdom Limburg, son of Pieter Johannes Ustermeijer and Maria Gertruda Kostens. Willem died on Sunday 12 August 1900 in Rotterdam (Zh), aged 56.
Occupation:
Zeekapitein. Sea Captain.
(2) At the age of 29, Neeltje married Govert Beukelaar, aged 26, on Thursday 25 November 1880 in Amerongen (Ut). Govert was born on Monday 12 December 1853 in Amsterdam (Nh), son of Jan Beukelaar and Hendrika Monsees. Govert died on Saturday 28 January 1905 in Amsterdam (Nh), aged 51.
Address:
Egelantiersstraat, Amsterdam (Nh)
Children of Neeltje and Willem:
1 Maria Jeanne Theresia Julia Ustermeijer, born on Wednesday 11 January 1871 in Den Haag (Zh). Follow 618.
2 Cornelia Geertruida Ustermeijer, born in August 1872 in Den Haag (Zh). Cornelia died on Saturday 7 February 1874 in Amerongen (Ut), aged 1.
overlijden_jansje_ustermeijer.jpg
26 overlijden_jansje_Ustermeijer
3 Jansje Ustermeijer (img. 26), born on Thursday 18 September 1873 in Amerongen (Ut). Jansje died on Sunday 22 March 1942 in Grave (Nb), aged 68. Jansje was unmarried.
Children of Neeltje and Govert:
4 Neeltje Beukelaar, born on Thursday 18 December 1884 in Amsterdam (Nh). Follow 619.
5 Govert Beukelaar, born on Saturday 29 May 1886 in Amsterdam (Nh). Govert died on Sunday 12 January 1941 in Ermelo (Gld), aged 54. Govert was unmarried.
6 Dirkje Beukelaar, born on Saturday 13 April 1889 in Amsterdam (Nh). Dirkje died on Friday 20 July 1894 in Amsterdam (Nh), aged 5.
7 Jeanne Thérèse Julie Magdalena Beukelaar, born on Sunday 14 September 1890 in Amsterdam (Nh). Follow 620.
8 Margaretha Elisabeth Gijsberta Beukelaar, born on Saturday 10 December 1892 in Amsterdam (Nh). Follow 621.
9 Hendrikus Wilhelmus Beukelaar, born on Tuesday 17 November 1896 in Amsterdam (Nh). Hendrikus died on Saturday 3 February 1900 in Amsterdam (Nh), aged 3.
369 Dirkje Bos was born on Saturday 11 September 1852 in Amerongen (Ut), daughter of Jan Bos (see 185) and Jeanne Therese Julie van Ravenswaaij. Dirkje died on Thursday 1 December 1921 in Amsterdam (Nh), aged 69. At the age of 26, Dirkje married Johannes Kok, aged 22, on Wednesday 14 May 1879 in Amsterdam (Nh). Johannes was born on Friday 3 October 1856 in Amsterdam (Nh), son of Johanna Maria Kok. Johannes died on Tuesday 10 November 1942 in Amsterdam (Nh), aged 86.
Occupation:
Behanger. Wall decorator.
Voogd-Guardian(s):
Voogd van de bruidegom Pieter Baars.
Toeziend voogd van de bruidegom Evert Johannes Eijkelboom.
Children of Dirkje and Johannes:
1 Jeanne Theresia Julia Kok, born on Friday 10 October 1879 in Amsterdam (Nh). Follow 622.
2 Wijnanda Geertruida Kok, born on Friday 18 February 1881 in Amsterdam (Nh). Follow 623.
3 Johannes Kok, born on Saturday 19 August 1882 in Amsterdam (Nh).
4 Dirkje Kok, born on Sunday 12 July 1885 in Amsterdam (Nh). Follow 624.
5 Cornelis Kok, born on Friday 26 November 1886 in Amsterdam (Nh). Follow 625.
6 Marinus Johannes Kok, born on Wednesday 29 June 1892 in Amsterdam (Nh). Marinus died on Thursday 10 September 1914 in Amsterdam (Nh), aged 22. Marinus was unmarried.
7 Johanna Cornelia Kok, born on Wednesday 25 April 1894 in Amsterdam (Nh). Johanna died on Saturday 26 May 1894 in Amsterdam (Nh), aged 1 month.
370 Alida Hendrika Bos was born on Tuesday 17 October 1854 in Amerongen (Ut), daughter of Jan Bos (see 185) and Jeanne Therese Julie van Ravenswaaij. Alida died on Tuesday 24 October 1916 in Wijk bij Duurstede (Ut), aged 62. At the age of 21, Alida married Robertus van Leersum, aged 30, on Thursday 11 May 1876 in Amerongen (Ut). Robertus was born on Saturday 2 May 1846 in Wijk bij Duurstede (Ut), son of Wouter van Leersum and Johanna van’t Hoog.
Children of Alida and Robertus:
1 N.N. van Leersum, stillborn daughter, born on Tuesday 21 November 1876 in Wijk bij Duurstede (Ut).
2 Jeanne Therese Julie van Leersum, born on Friday 16 November 1877 in Wijk bij Duurstede (Ut). Follow 626.
3 Johanna van Leersum, born on Saturday 27 September 1879 in Wijk bij Duurstede (Ut).
4 Jan van Leersum, born on Tuesday 13 September 1881 in Wijk bij Duurstede (Ut).
5 Willemina van Leersum, born on Wednesday 16 January 1884 in Wijk bij Duurstede (Ut).
6 Alida Hendrika van Leersum, born on Saturday 21 November 1885 in Wijk bij Duurstede (Ut). Follow 627.
7 N.N. van Leersum, stillborn son, born on Tuesday 2 August 1887 in Wijk bij Duurstede (Ut).
8 Wouter van Leersum, born on Friday 3 May 1889 in Wijk bij Duurstede (Ut). Wouter died on Monday 6 May 1889 in Wijk bij Duurstede (Ut), aged 3 days.
9 N.N. van Leersum, stillborn daughter, born on Tuesday 7 October 1890 in Wijk bij Duurstede (Ut).
10 Catharina Margaretha van Leersum, born on Friday 4 December 1891 in Wijk bij Duurstede (Ut).
tonia_bos.jpg
27 Tonia_Bos
371 Tonia Bos (img. 27) was born on Wednesday 29 October 1856 in Amerongen (Ut), daughter of Jan Bos (see 185) and Jeanne Therese Julie van Ravenswaaij. Tonia died on Friday 22 January 1926 in Veenendaal (Ut), aged 69. At the age of 25, Tonia married Matthijs van Hunnik, aged 23, on Thursday 25 May 1882 in Amerongen (Ut). Matthijs was born on Tuesday 2 November 1858 in Veenendaal (Ut), son of Matthijs van Hunnik and Dirkje Vonk. Matthijs died on Monday 1 January 1940 in Lunteren (Gld), aged 81.
Occupation:
Slager te Veenendaal.Butcher in Veenendaal.
Children of Tonia and Matthijs:
1 Matthijs van Hunnik, born on Sunday 18 March 1883 in Ede (Gld). Matthijs died on Tuesday 17 April 1883 in Ede (Gld), aged 30 days.
2 Jeanne Therese Julie van Hunnik, born on Friday 1 August 1884 in Ede (Gld). Jeanne died on Tuesday 10 July 1888 in Ede (Gld), aged 3.
3 Matthijs van Hunnik, born on Thursday 28 January 1886 in Veenendaal (Ut). Follow 628.
4 Dirkje van Hunnik, born on Monday 24 October 1887 in Veenendaal, Ede (Gld). Follow 629.
5 Jan van Hunnik, born on Friday 3 January 1890 in Veenendaal, Ede (Gld). Jan died on Saturday 13 July 1957 in Veenendaal (Ut), aged 67.
6 Herman Anthonie van Hunnik, born on Wednesday 1 April 1891 in Veenendaal (Ut). Herman died on Wednesday 15 November 1961, aged 70.
7 Jeanne Therese Julie van Hunnik, born on Wednesday 11 November 1896 in Veenendaal (Ut). Follow 630.
8 Anthonie van Hunnik, born on Monday 26 February 1900 in Veenendaal (Ut). Anthonie died on Friday 21 February 1913 in Veenendaal (Ut), aged 12.
9 Magdalena van Hunnik, born on Wednesday 18 March 1903 in Veenendaal (Ut). Follow 631.
blankenstraat_60.jpg blankenstraat_121.jpg
28 Blankenstraat 60
29 Blankenstraat 121
372 Jeanne Therese Julie Bos was born on Friday 6 August 1858 in Amerongen (Ut), daughter of Jan Bos (see 185) and Jeanne Therese Julie van Ravenswaaij. Jeanne died on Monday 4 February 1924 in Amsterdam (Nh), aged 65. At the age of 22, Jeanne married Johannes Adrianus de Huu (img. 28 and 29), aged 24, on Thursday 11 November 1880 in Amerongen (Ut). Johannes was born on Monday 6 October 1856 in Leiden (Zh), son of Johannes Adrianus de Huu and Geertruida van Gelderen. Johannes died in Amsterdam (Nh).
Address:
Blankenstraat 60 later Blankenstraat 121, Amsterdam (Nh)
Occupation:
IJzerschaver.
Children of Jeanne and Johannes:
1 Jeanne Therese Julie de Huu, born on Friday 14 July 1882 in Amsterdam (Nh). Follow 632.
2 Jan de Huu, born on Saturday 20 October 1883 in Amsterdam (Nh). Follow 633.
3 Nicolaas Franciscus de Huu, born on Friday 21 November 1884 in Amsterdam (Nh). Nicolaas died on Friday 11 December 1885 in Amsterdam (Nh), aged 1.
magdalena_bos_steen.jpg magdalena_bos_overleden.jpg
30 Magdalena_Bos_steen
31 Magdalena Bos overleden
373 Magdalena Bos (img. 30 and 31) was born on Wednesday 4 April 1860 in Amerongen (Ut), daughter of Jan Bos (see 185) and Jeanne Therese Julie van Ravenswaaij. Magdalena died on Saturday 17 October 1936 in Zeist (Ut), aged 76. She was buried on Wednesday 21 October 1936 in Zeist (Ut). At the age of 19, Magdalena married Hermanus van Hunnik, aged 23, on Thursday 15 January 1880 in Amerongen (Ut). Hermanus was born on Wednesday 18 June 1856 in Veenendaal (Ut), son of Matthijs van Hunnik and Dirkje Vonk. Hermanus died on Wednesday 10 April 1929 in Zeist (Ut), aged 72.
Children of Magdalena and Hermanus:
1 Matthijs van Hunnik, born on Thursday 20 May 1880 in Amerongen (Ut). Follow 634.
2 Jeanne Therese Julie van Hunnik, born on Thursday 13 October 1881 in Amerongen (Ut). Follow 635.
3 Dirk Jan van Hunnik, born on Tuesday 21 November 1882 in Amerongen (Ut). Dirk died on Tuesday 19 December 1882 in Amerongen (Ut), aged 28 days.
4 Dirk Jan (Dick) van Hunnik, born on Saturday 17 November 1883 in Amerongen (Ut). Follow 636.
5 Hermanus Jr (Herman) van Hunnik, born on Friday 20 February 1885 in Amerongen (Ut). Follow 637.
6 Jan (John) van Hunnik, born on Friday 17 September 1886 in Amerongen (Ut). Follow 638.
7 Dirkje Magdalena van Hunnik, born on Monday 24 October 1887 in Amerongen (Ut). Dirkje died on Friday 8 June 1888 in Amerongen (Ut), aged 7 months.
8 Marinus van Hunnik, born on Saturday 12 July 1890 in Amerongen (Ut). Follow 639.
9 Cornelis Johannes van Hunnik, born on Thursday 24 January 1895 in Amerongen (Ut). Cornelis died on Sunday 4 August 1895, aged 6 months.
10 Willem van Hunnik, born on Monday 10 August 1903 in Amerongen (Ut). Willem died on Friday 3 February 1905 in Amerongen (Ut), aged 1.
jansje_v_hunink-bos.jpg
32 Jansje v Hunink-Bos
374 Jansje Bos (img. 32) was born on Saturday 8 November 1862 in Amerongen (Ut), daughter of Jan Bos (see 185) and Jeanne Therese Julie van Ravenswaaij. Jansje died on Friday 16 June 1933 in Zeist (Ut), aged 70. At the age of 20, Jansje married Jan van Hunnik, aged 19, on Thursday 20 September 1883 in Amerongen (Ut). Jan was born on Saturday 31 October 1863 in Veenendaal (Ut), son of Matthijs van Hunnik and Dirkje Vonk. Jan died on Thursday 6 March 1941 in Zeist (Ut), aged 77. Jan married Christina Johanna Bos (1875-1939), see 612, on Thursday 1 March 1934 in Zeist (Ut).
Notitie-Notice:
Zie ook de Fam. van Hunnik.
Children of Jansje and Jan:
1 Matthijs van Hunnik, born on Friday 25 July 1884 in Amerongen (Ut). Follow 640.
2 Jan Antonie van Hunnik, born on Monday 26 October 1885 in Amerongen (Ut). Follow 641.
3 Dirk van Hunnik, born on Monday 25 October 1886 in Amerongen (Ut). Follow 642.
4 Cornelis Hermanus van Hunnik, born on Wednesday 4 December 1889 in Amerongen (Ut). Follow 643.
5 Jeanne Therese Julie van Hunnik, born on Monday 27 April 1891 in Amerongen (Ut). Follow 644.
6 Adolph Charles Franciscus van Hunnik, born on Wednesday 22 February 1893 in Amerongen (Ut).
7 Hermanus Margarethus van Hunnik, born on Tuesday 24 July 1894 in Amerongen (Ut). Hermanus died on Saturday 30 March 1895 in Amerongen (Ut), aged 8 months.
8 N.N. van Hunnik, stillborn daughter, born on Friday 5 March 1897 in Amerongen (Ut).
9 Dirkje Jansje van Hunnik, born on Friday 2 December 1898 in Zeist (Ut). Follow 645.
10 Anthonia Johanna van Hunnik, born on Monday 15 September 1902 in Zeist (Ut). Follow 646.
375 Aletta Jacoba Vervat was born on Thursday 3 January 1856 in Amerongen (Ut), daughter of Barend Vervat and Helena Bos (see 186). Aletta died on Tuesday 20 November 1894 in Amerongen (Ut), aged 38. At the age of 20, Aletta married Elbertus van de Grift, aged 21, on Monday 18 September 1876 in Amerongen (Ut). See 381 for personal details of Elbertus.
Children of Aletta and Elbertus:
1 Melis van de Grift, born on Thursday 8 February 1877 in Amerongen (Ut). Melis died on Friday 4 October 1878 in Amerongen (Ut), aged 1.
2 Melis van de Grift, born on Saturday 5 October 1878 in Amerongen (Ut).
3 Helena van de Grift, born on Monday 29 September 1879 in Amerongen (Ut). Helena died on Monday 6 April 1925 in Amerongen (Ut), aged 45.
4 Elbert van de Grift, born on Tuesday 23 November 1880 in Amerongen (Ut).
5 Teuntje van de Grift, born on Sunday 19 November 1882 in Amerongen (Ut).
6 Willem van de Grift, born on Thursday 26 November 1885 in Amerongen (Ut).
7 Barend van de Grift, born on Thursday 15 December 1887 in Amerongen (Ut).
8 Rijk Hendrikus van de Grift, born on Wednesday 29 October 1890 in Amerongen (Ut).
9 Steven van de Grift, born on Monday 26 February 1894 in Amerongen (Ut). Follow 647.
376 Dirkje Antonia Vervat was born on Tuesday 4 September 1860 in Amerongen (Ut), daughter of Barend Vervat and Helena Bos (see 186). Dirkje died on Tuesday 16 June 1925 in Amerongen (Ut), aged 64. At the age of 32, Dirkje married Johannes Mol, aged 50, on Saturday 5 August 1893 in Amerongen (Ut). Johannes was born on Friday 30 June 1843 in Rhenen (Ut), son of Hendrik Mol and Cornelia van den Bovenkamp. Johannes died on Sunday 2 December 1906 in Amerongen (Ut), aged 63. Johannes was widower of Hendrikje van Harskamp (1822-1889), whom he married on Saturday 27 July 1872 in Amerongen (Ut).
Child of Dirkje and Johannes:
1 Antonie Mol (Vervat), born on Wednesday 1 February 1893 in Amerongen (Ut).
Erkend door ouders-Acknowledged by parents:
Bij huwelijksakte te Amerongen dd. 05-08-1893 is Antonie Vervat erkend als zoon van Johannes Mol.
377 Magaretha Helena Vervat was born on Wednesday 3 April 1867 in Amerongen (Ut), daughter of Barend Vervat and Helena Bos (see 186). Magaretha died on Friday 18 March 1932 in Wijk bij Duurstede (Ut), aged 64. At the age of 20, Magaretha married Franciscus Christiaan Klomp, aged 23, on Saturday 22 October 1887 in Amerongen (Ut). Franciscus was born on Saturday 28 November 1863 in Wijk bij Duurstede (Ut), son of Cornelis Klomp and Barendina Johanna van Bekkum. Franciscus died on Saturday 13 May 1899 in Wijk bij Duurstede (Ut), aged 35.
Children of Magaretha and Franciscus:
1 Barendina Johanna Klomp, born on Sunday 4 March 1888 in Amerongen (Ut).
2 Barend Klomp, born on Thursday 21 November 1889 in Wijk bij Duurstede (Ut).
3 Cornelis Klomp, born on Thursday 24 March 1892 in Wijk bij Duurstede (Ut).
4 Dirk Antoon Klomp, born on Friday 14 December 1894 in Wijk bij Duurstede (Ut).
5 Helena Margaretha Klomp, born on Friday 6 March 1896 in Wijk bij Duurstede (Ut).
6 Franciska Christina Klomp, born on Thursday 8 June 1899 in Wijk bij Duurstede (Ut).
378 Jacoba Johanna Vervat was born on Friday 11 February 1870 in Amerongen (Ut), daughter of Barend Vervat and Helena Bos (see 186). Jacoba died on Sunday 9 February 1941 in Utrecht, aged 70. At the age of 24, Jacoba married Cornelis Geurt van der Horst, aged 23, on Thursday 22 November 1894 in Amerongen (Ut). Cornelis was born on Saturday 9 September 1871 in Lienden (Gld), son of Adrianus Geurt van der Horst and Johanna Neeltje Ligtelijn. Cornelis died on Sunday 23 March 1930 in Utrecht, aged 58.
Children of Jacoba and Cornelis:
1 Johanna Neeltje van der Horst, born on Friday 23 August 1895 in Amerongen (Ut). Johanna died on Tuesday 10 December 1918 in Utrecht, aged 23. Johanna was unmarried.
2 Barend van der Horst, born on Monday 12 April 1897 in Amerongen (Ut). Barend died on Wednesday 18 August 1897 in Amerongen (Ut), aged 4 months.
3 Helena Johanna Jacoba van der Horst, born on Tuesday 21 June 1898 in Zierikzee (Zld). Follow 648.
4 Adriana Geurdina van der Horst, born on Sunday 8 October 1899 in Zierikzee (Zld). Adriana died on Monday 4 December 1899 in Zierikzee (Zld), aged 1 month.
5 Adrianus Geurt van der Horst, born on Saturday 26 January 1901 in Utrecht. Adrianus died on Friday 26 December 1902 in Utrecht, aged 1.
379 Barend Vervat was born on Thursday 14 January 1875 in Amerongen (Ut), son of Barend Vervat and Helena Bos (see 186). Barend died on Sunday 18 August 1929 in Rhenen (Ut), aged 54. At the age of 23, Barend married Helena Elisabeth Drost, aged 19, on Thursday 10 November 1898 in Rhenen (Ut). Helena was born on Friday 6 December 1878 in Rhenen (Ut), daughter of Cornelis Drost and Pietronella Rensen. Helena died on Tuesday 16 May 1967 in Rhenen (Ut), aged 88.
Children of Barend and Helena:
1 Margaretha Helena Vervat, born on Sunday 9 April 1899 in Rhenen (Ut). Follow 649.
2 Pietronella Vervat, born on Saturday 5 May 1900 in Rhenen (Ut). Follow 650.
3 Barend Vervat, born on Thursday 20 February 1902 in Rhenen (Ut). Follow 651.
4 Cornelia Vervat, born on Tuesday 20 January 1903 in Rhenen (Ut).
5 Anton Vervat, born on Sunday 10 July 1904 in Rhenen (Ut). Anton died on Friday 5 May 1905 in Rhenen (Ut), aged 9 months.
6 Anton Vervat, born on Friday 9 March 1906 in Rhenen (Ut). Follow 652.
7 Geertruida Hendrika Vervat, born on Saturday 24 August 1907 in Rhenen (Ut). Geertruida died on Thursday 5 March 1908 in Rhenen (Ut), aged 6 months.
8 Teunis Vervat, born on Saturday 26 September 1908 in Rhenen (Ut). Follow 653.
9 Gerrit Vervat, born on Wednesday 9 February 1910 in Rhenen (Ut). Follow 654.
10 Steven Albertus Vervat, born on Saturday 25 February 1911 in Rhenen (Ut). Follow 655.
11 Jacobus Hendricus Vervat, born on Saturday 5 October 1912 in Rhenen (Ut). Jacobus died on Sunday 13 April 1913 in Rhenen (Ut), aged 6 months.
12 Geertruida Vervat, born on Thursday 29 January 1914 in Rhenen (Ut). Follow 656.
13 Hendrika Jacoba Johanna Vervat, born on Wednesday 18 September 1918 in Rhenen (Ut). Follow 657.
380 Hendrika Everdina van de Grift was born on Tuesday 31 January 1843 in Amerongen (Ut), daughter of Melis van de Grift (see 187) and Elsje Brusse. Hendrika died on Saturday 23 November 1918 in Amerongen (Ut), aged 75.
Geboorte-Birth:
Hendrika Everdina erkend bij het huwelijk van Melis en Elsje.
At the age of 38, Hendrika married Rijk Achterberg, aged 39, on Thursday 22 December 1881 in Amerongen (Ut). Rijk was born on Monday 17 January 1842 in Zeist (Ut), son of Hendrik Achterberg and Anna Maria van Vulpen. Rijk died on Friday 21 December 1883 in Amerongen (Ut), aged 41.
381 Elbertus van de Grift was born on Friday 27 April 1855 in Amerongen (Ut), son of Melis van de Grift (see 187) and Elsje Brusse. Elbertus died on Thursday 9 October 1930 in Amerongen (Ut), aged 75. At the age of 21, Elbertus married Aletta Jacoba Vervat, aged 20, on Monday 18 September 1876 in Amerongen (Ut). See 375 for personal details of Aletta.
Children of Elbertus and Aletta: see 375.
382 Dirk Jan van den Broek was born on Sunday 25 February 1849 in Leersum (Ut), son of Jan van den Broek and Dirkje van de Grift (see 188). Dirk died on Thursday 29 January 1931 in Amersfoort (Ut), aged 81. At the age of 30, Dirk married Geertruida van der Linden, aged 27, on Saturday 27 December 1879 in Rhenen (Ut). Geertruida was born on Sunday 21 March 1852 in Rhenen (Ut), daughter of Willem van der Linden and Lena Drost. Geertruida died on Friday 24 January 1896 in Driebergen (Ut), aged 43.
Children of Dirk and Geertruida:
1 Dirk Jan van den Broek, born on Sunday 3 April 1881 in Driebergen (Ut). Dirk died before 1882, aged less than 1.
2 Dirk Jan van den Broek, born on Thursday 4 May 1882 in Driebergen (Ut).
383 Jan Bos was born on Tuesday 8 May 1877 in Amerongen (Ut), son of Steven Jan Bos (see 191) and Maria Johanna Catharina Jansen. At the age of 20, Jan married Antonia Bleijenberg, aged 25, on Thursday 13 January 1898 in Doorn (Ut). Antonia was born on Tuesday 27 February 1872 in Leersum (Ut), daughter of Wouter Bleijenberg and Teuntje Ploeg.
Erkend door ouders-Acknowledged by parents:
Erkend bij huwelijk van Wouter en Teuntje.
384 Elisabeth Cornelia Bos was born on Tuesday 9 March 1880 in Amerongen (Ut), daughter of Steven Jan Bos (see 191) and Maria Johanna Catharina Jansen. At the age of 28, Elisabeth married Albertus Petrus Bernardus van der Lem, aged 22, on Thursday 4 June 1908 in Amerongen (Ut). Albertus was born on Friday 31 July 1885 in Den Haag (Zh), son of Pieter Bernardus van der Lem and Wilhelmina Snabel. Albertus died on Tuesday 17 May 1955 in Den Haag (Zh), aged 69.
Occupation:
Metselaar. Bricklayer or Mason
Children of Elisabeth and Albertus:
1 Jan van der Lem, born on Thursday 25 January 1900 in Valburg (Gld).
Huwelijk-Marriage:
Jan erkend bij huwelijk van Albertus P.B en Elisabeth C.
2 Albertus Petrus Bernardus van der Lem, born on Thursday 25 March 1909 in Den Haag (Zh).
3 Elisabeth Cornelia van der Lem, born on Wednesday 19 April 1911 in Den Haag (Zh).
4 Maria Johanna Catharina van der Lem, born on Thursday 11 July 1912 in Den Haag (Zh).
5 Wilhelm van der Lem, born on Monday 9 February 1914 in Den Haag (Zh).
6 Bernardus van der Lem, born on Monday 30 August 1915 in Den Haag (Zh).
7 Leendert Bernardus van der Lem, born on Friday 20 December 1918 in Den Haag (Zh). Leendert died on Sunday 18 January 1925 in Den Haag (Zh), aged 6.
385 Cornelia Helena Bos was born on Sunday 13 August 1882 in Amerongen (Ut), daughter of Steven Jan Bos (see 191) and Maria Johanna Catharina Jansen. At the age of 30, Cornelia married Arnoldus Hermanus Olthof, aged 20 or 21, on Thursday 19 December 1912 in Amerongen (Ut). Arnoldus was born in 1891 in Arnhem (Gld), son of Hermannes Hendrik Olthof and Wilhelmina Kruitbosch.
386 Arie Anton Bos was born on Tuesday 27 April 1886 in Amerongen (Ut), son of Steven Jan Bos (see 191) and Maria Johanna Catharina Jansen. At the age of 26, Arie married Aartje van Ingen, aged 24, on Thursday 24 October 1912 in Amerongen (Ut). See 329 for personal details of Aartje.
Child of Arie and Aartje: see 329.
387 Neeltje Maria Bos was born on Thursday 7 February 1889 in Amerongen (Ut), daughter of Steven Jan Bos (see 191) and Maria Johanna Catharina Jansen. At the age of 21, Neeltje married Aart van Eden, aged 20, on Thursday 25 August 1910 in Amerongen (Ut). Aart was born on Sunday 8 December 1889 in Veenendaal (Ut), son of Steven van Eden and Willemijntje van Heemsbergen.
388 Johan Gerardus Bos was born on Friday 20 March 1891 in Amerongen (Ut), son of Steven Jan Bos (see 191) and Maria Johanna Catharina Jansen. At the age of 20, Johan married Barendina Wilbrink, aged 18, on Thursday 19 October 1911 in Houten (Ut). Barendina was born on Wednesday 16 November 1892 in Houten (Ut), daughter of Frans Wilbrink and Gijsbertje Ottevanger.
389 Steven Jan Bos was born on Thursday 21 June 1894 in Amerongen (Ut), son of Steven Jan Bos (see 191) and Maria Johanna Catharina Jansen.
Occupation:
Militair.Muzikant.
(1) At the age of 22, Steven married Louisa Gertruda Linssen, aged 22, on Friday 23 February 1917 in Nijmegen (Gld). Louisa was born on Monday 4 February 1895 in Boxmeer (Nb), daughter of Joseph Linssen and Wendelina Bonants. Louisa died on Monday 28 May 1917 in Nijmegen (Gld), aged 22.
(2) At the age of 23, Steven married Everdina Spies, aged 22, on Friday 28 December 1917 in Nijmegen (Gld). The divorce was registered on Wednesday 29 March 1950 in Semarang, Midden-Java, Indonesië. Everdina was born on Wednesday 11 September 1895 in Hurwenen (Gld), daughter of Evert Spies and Jansje van Drumpt.
390 Maria Johanna Catharina Bos was born on Sunday 25 April 1897 in Amerongen (Ut), daughter of Steven Jan Bos (see 191) and Maria Johanna Catharina Jansen. Maria died on Monday 18 August 1930 in Amerongen (Ut), aged 33. At the age of 24, Maria married Gijsbertus van Eck, aged 33, on Thursday 8 September 1921 in Amerongen (Ut). Gijsbertus was born on Wednesday 28 September 1887 in Amerongen (Ut), son of Jan van Eck and Maria van Vendelo.
huwelijksakte__1902__jan_vermeulen_en_elisabeth_bos_.jpg
33 Huwelijksakte (1902) Jan Vermeulen en Elisabeth Bos
391 Elisabeth Bos (img. 33) was born on Saturday 19 March 1870 in Abcoude-Proostdij (Ut), daughter of Pieter Bos (see 194) and Elisabeth Wildschut. At the age of 32, Elisabeth married Jan Vermeulen, aged 59, on Wednesday 24 December 1902 in Amsterdam (Nh). Jan was born on Saturday 22 April 1843 in Wieringen (Nh), son of Jan Vermeulen and Neeltje Kruijer. Jan was widower of Hendrikje Martens van Buiten (1849-before 1902), whom he married on Friday 7 November 1884 in Haarlemmermeer (Nh).
Occupation:
Zeeman. Sailor.
pieter_bos___adriana_frederika_niesing_huwelijk_2_maart_1893_.jpg
34 Pieter Bos & Adriana Frederika Niesing huwelijk 2 maart 1893
392 Pieter Bos (img. 34) was born on Wednesday 23 August 1871 in Abcoude-Proostdij (Ut), son of Pieter Bos (see 194) and Elisabeth Wildschut. Pieter died on Tuesday 30 April 1940 in Den Helder (Nh), aged 68.
Occupation:
Bankwerker.Engineer fitter. conserveerder
At the age of 21, Pieter married Adriana Frederika Niesing, aged 22, on Thursday 2 March 1893 in Amsterdam (Nh). Adriana was born on Friday 22 April 1870 in Amsterdam (Nh), daughter of Gerrit Niesing and Maria Petronella Lindeman. Adriana died on Sunday 31 October 1948 in Den Helder (Nh), aged 78.
Address:
Regtboomsloot 71, Singel 165, Tweede Rozendwarsstraat 22, Tweede Laurierdwarsstraat 3, Amsterdam (Nh) (https://goo.gl/maps/wfKC68thH8Q2 - https://goo.gl/maps/w3LaFmegkHH2 - https://goo.gl/maps/FUdPfDb5yF62)
Children of Pieter and Adriana:
1 Pieter Bos, born on Wednesday 14 February 1894 in Amsterdam (Nh). Pieter died on Tuesday 12 November 1968 in Amsterdam (Nh), aged 74. He was buried on Friday 15 November 1968 in Amsterdam, De Nieuwe Ooster. Pieter was unmarried.
2 Eduard Bos, born on Sunday 25 August 1895 in Amsterdam (Nh). Follow 658.
3 Pieter Gerrit Bos, born on Sunday 11 February 1900 in Amsterdam (Nh). Follow 659.
4 Elisabeth Bos, born on Saturday 30 August 1902 in Amsterdam (Nh). Follow 660.
5 Cornelia Hendrika Bos, born on Wednesday 29 November 1905 in Amsterdam (Nh). Follow 661.
6 Marinus Petrus Bos, born on Friday 13 November 1908 in Amsterdam (Nh).
Occupation:
Tuinman.Gardener.
393 Hendricus Cornelis Bos was born on Monday 25 November 1872 in Abcoude-Baambrugge (Ut), son of Pieter Bos (see 194) and Elisabeth Wildschut. At the age of 21, Hendricus married Catharina Geertrui Flemming, aged 25, on Thursday 11 October 1894 in Amsterdam (Nh). Catharina was born on Wednesday 28 July 1869 in Amsterdam (Nh), daughter of Jacobus Franciscus Flemming and Margje Schippers. Catharina died on Wednesday 2 December 1953 in Amsterdam (Nh), aged 84.
Child of Hendricus and Catharina:
1 Catharina Geertruida Bos, born on Thursday 31 January 1895 in Amsterdam (Nh). Catharina died on Monday 20 August 1973 in Amsterdam (Nh), aged 78. Catharina was unmarried.
Occupation:
Kantoorbediende en later huishoudster.Office clerk and later housekeeper.
dirk_jan_bos__1876-1954_.jpg
35 Dirk Jan Bos (1876-1954)
394 Dirk Jan Bos (img. 35) was born on Wednesday 29 November 1876 in Abcoude-Proostdij (Ut), son of Pieter Bos (see 194) and Elisabeth Wildschut. Dirk died on Monday 6 December 1954 in Oss (Nb), aged 78.
Occupation:
Handelsreiziger. Commercial traveler.
At the age of 24, Dirk married Doetje Iedema, aged 26, on Thursday 29 November 1900 in Amsterdam (Nh). Doetje was born on Wednesday 27 May 1874 in Eestrum, Tietjerksteradeel (Fr), daughter of Johannes Wijbes Iedema and Pietje Gerks van der Veer.
Children of Dirk and Doetje:
1 Pieter Bos, born on Saturday 24 August 1901 in Amsterdam (Nh). Follow 662.
2 Dirk Jan Johannes Bos, born on Friday 30 April 1909 in Amsterdam (Nh). Follow 663.
395 Hendrikus Bos was born on Tuesday 3 December 1878 in Abcoude-Proostdij (Ut), son of Pieter Bos (see 194) and Elisabeth Wildschut. Hendrikus died on Thursday 30 November 1944 in Bussum (Nh), aged 65. At the age of 20, Hendrikus married Maria van Ballegooijen, aged 22, on Thursday 19 October 1899 in Amsterdam (Nh). Maria was born on Tuesday 14 August 1877 in Apeldoorn (Gld), daughter of Gerrit van Ballegooijen and Adriana Droste. Maria died on Wednesday 26 April 1950 in Bussum (Nh), aged 72.
Children of Hendrikus and Maria:
1 Hendrikus Bos, born on Tuesday 12 December 1899 in Amsterdam (Nh). Follow 664.
2 Gerardus Bos, born on Tuesday 23 April 1901 in Amsterdam (Nh).
3 Pieter Bos, born on Friday 8 April 1904 in Amsterdam (Nh). Follow 665.
396 Willem Bos was born on Wednesday 9 May 1888 in Amsterdam (Nh), son of Pieter Bos (see 194) and Elisabeth Wildschut. At the age of 31, Willem married Pieternella Klap, aged 28, on Thursday 18 March 1920 in Amsterdam (Nh). Pieternella was born on Sunday 3 January 1892 in Haarlemmerliede en Spaarnwoude (Nh), daughter of Pieter Klap and Pietertje Kooij. Pieternella died on Wednesday 10 June 1959 in Baarn (Ut), aged 67.
397 Gerrigje Nellestijn was born on Monday 7 January 1856 in Rhenen (Ut), daughter of Jan Nellestijn (see 196) and Johanna Hendrika Spies. Gerrigje died on Wednesday 12 February 1941 in Rhenen (Ut), aged 85. At the age of 19, Gerrigje married Cornelis van Veenendaal, aged 27, on Wednesday 28 April 1875 in Rhenen (Ut). Cornelis was born on Monday 21 February 1848 in Rhenen (Ut), son of Gijsbert van Veenendaal and Cornelia Larekamp. Cornelis died on Monday 15 April 1912 in Rhenen (Ut), aged 64.
Children of Gerrigje and Cornelis:
1 Gijsbert van Veenendaal, born on Sunday 30 July 1876 in Rhenen (Ut). Follow 666.
2 Jan Hendrik van Veenendaal, born on Saturday 7 July 1883 in Rhenen (Ut). Follow 667.
3 Cornelia van Veenendaal, born on Monday 5 November 1888 in Rhenen (Ut). Follow 668.
398 Jan Nellestijn was born on Thursday 24 March 1859 in Rhenen (Ut), son of Jan Nellestijn (see 196) and Johanna Hendrika Spies. Jan died on Wednesday 10 January 1951 in Driebergen-Rijsenburg (Ut), aged 91. At the age of 21, Jan married Steventje Drost, aged 21, on Wednesday 9 February 1881 in Rhenen (Ut). Steventje was born on Sunday 28 August 1859 in Rhenen (Ut), daughter of Gijsbert Gerrit Drost and Rijntje van den Bovenkamp. Steventje died on Saturday 15 March 1941 in Rhenen (Ut), aged 81.
Children of Jan and Steventje:
1 N.N. Nellestijn, stillborn son, born on Monday 11 April 1881 in Rhenen (Ut).
2 Jan Nellestijn, born on Monday 29 May 1882 in Rhenen (Ut). Follow 669.
3 Gijsbert Gerrit Nellestijn, born on Thursday 16 July 1885 in Rhenen (Ut). Follow 670.
4 Johannes Nellestijn, born on Sunday 1 April 1888 in Rhenen (Ut). Johannes died on Sunday 27 May 1888 in Rhenen (Ut), aged 1 month.
5 Johannes Nellestijn, born on Thursday 30 May 1889 in Rhenen (Ut). Johannes died on Friday 28 June 1889 in Rhenen (Ut), aged 29 days.
6 Rijntje Nellestijn, born on Friday 6 February 1891 in Rhenen (Ut).
7 Johanna Nellestijn, born on Friday 14 September 1894 in Rhenen (Ut).
8 Jansje Nellestijn, born on Saturday 5 March 1898 in Rhenen (Ut). Follow 671.
399 Cornelia Johanna Nellestijn was born on Thursday 19 September 1861 in Rhenen (Ut), daughter of Jan Nellestijn (see 196) and Johanna Hendrika Spies. At the age of 19, Cornelia married Jan Looijen, aged 24, on Wednesday 31 August 1881 in Rhenen (Ut). Jan was born on Sunday 5 April 1857 in Rhenen (Ut), son of Gerrit Jan Looijen and Huibertje van Zwetselaar.
Children of Cornelia and Jan:
1 Cornelis Johannes Looijen, born on Saturday 16 October 1880 in Rhenen (Ut).
2 Johanna Hendrika Looijen, born on Monday 15 April 1895 in Rhenen (Ut). Follow 672.
400 Anthonie Nellestijn was born on Thursday 5 May 1864 in Rhenen (Ut), son of Jan Nellestijn (see 196) and Johanna Hendrika Spies. Anthonie died on Wednesday 20 January 1909 in Rhenen (Ut), aged 44. At the age of 21, Anthonie married Jannetje Johanna Drost, aged 21, on Wednesday 24 March 1886 in Rhenen (Ut). Jannetje was born on Saturday 23 April 1864 in Rhenen (Ut), daughter of Gijsbert Gerrit Drost and Rijntje van den Bovenkamp. Jannetje died on Sunday 8 July 1900 in Rhenen (Ut), aged 36.
Children of Anthonie and Jannetje:
1 Gijsbertus Nellestijn, born on Sunday 17 March 1889 in Rhenen (Ut).
2 Johanna Hendrika Nellestijn, born on Sunday 19 July 1891 in Rhenen (Ut). Follow 673.
3 Anthonie Nellestijn, born on Sunday 14 July 1895 in Rhenen (Ut). Anthonie died on Wednesday 12 August 1896 in Rhenen (Ut), aged 1.
4 Reintje Nellestijn, born on Tuesday 18 May 1897 in Rhenen (Ut).
5 Anthonie Nellestijn, born on Sunday 6 November 1898 in Rhenen (Ut).
401 Hendrika Nellestijn was born on Monday 17 August 1868 in Rhenen (Ut), daughter of Jan Nellestijn (see 196) and Johanna Hendrika Spies. At the age of 20, Hendrika married Peter Roest, aged 49, on Wednesday 20 March 1889 in Rhenen (Ut). Peter was born on Monday 2 December 1839 in Rhenen (Ut), son of Floris Roest and Gerritje Henzen. Peter died on Friday 27 February 1914 in Rhenen (Ut), aged 74.
Children of Hendrika and Peter:
1 Hendrik Roest, born on Wednesday 17 February 1886 in Rhenen (Ut). Follow 674.
2 Gerritje Roest, born on Thursday 19 September 1889 in Rhenen (Ut). Gerritje died on Monday 25 November 1889 in Rhenen (Ut), aged 2 months.
3 Gerritje Roest, born on Tuesday 2 December 1890 in Rhenen (Ut). Follow 675.
4 Jan Roest, born on Monday 22 May 1893 in Utrecht. Follow 676.
5 Johanna Willemina Roest, born on Sunday 8 March 1896 in Rhenen (Ut). Follow 677.
6 Johanna Hendrika Roest, born on Saturday 24 September 1898 in Rhenen (Ut). Follow 678.
7 Petronella Roest, born on Wednesday 13 May 1903 in Rhenen (Ut). Follow 679.
8 Florus Roest, born on Monday 12 February 1906 in Rhenen (Ut). Follow 680.
9 Gijsbertus Roest, born on Tuesday 4 October 1910 in Rhenen (Ut). Gijsbertus died on Friday 9 August 1912 in Rhenen (Ut), aged 1.
402 Maria Pluijgers was born on Friday 14 June 1850 in Amerongen (Ut), daughter of Adrianus Pluijgers and Hendrika Nellestijn (see 197). Maria died on Wednesday 31 October 1877 in Amerongen (Ut), aged 27. At the age of 23, Maria married Cornelis Slotboom, aged 27, on Saturday 19 July 1873 in Amerongen (Ut). Cornelis was born on Thursday 23 October 1845 in Amerongen (Ut), son of Hendrik Slotboom and Aartje (Ortje) Drost. Cornelis died on Friday 8 May 1914 in Amerongen (Ut), aged 68. Cornelis married Gerrigje van Dijk (1850-1884) on Saturday 12 October 1878 in Veenendaal (Ut). Cornelis married Rijkje van Wakeren (1842-1898) on Saturday 12 June 1886 in Veenendaal (Ut).
Children of Maria and Cornelis:
1 Aartje Slotboom, born on Wednesday 31 December 1873 in Amerongen (Ut).
2 Hendrika Slotboom, born on Sunday 26 December 1875 in Amerongen (Ut). Hendrika died on Thursday 21 June 1877 in Amerongen (Ut), aged 1.
3 Hendrik Slotboom, born on Thursday 6 September 1877 in Amerongen (Ut). Hendrik died on Monday 18 February 1878 in Amerongen (Ut), aged 5 months.
403 Hendrika Pluijgers was born on Friday 1 August 1862 in Amerongen (Ut), daughter of Adrianus Pluijgers and Hendrika Nellestijn (see 197). Hendrika died on Friday 9 March 1945 in Amerongen (Ut), aged 82.
Geboorte-Birth:
Bij de geboorte van Aartje Hendrika Bos is haar moeder, Hendrika Pluijgers, weduwe sinds 9 Juni 1902.
At the birth of Aartje Hendrika Bos is her mother, Hendrika Pluijgers, widow since June 9, 1902.
At the age of 29, Hendrika married Aart Bos, aged 32, on Wednesday 21 October 1891 in Amerongen (Ut). See 170 for personal details of Aart.
Children of Hendrika and Aart: see 170.
404 Cornelia Nellestijn was born on Tuesday 14 September 1847 in Rhenen (Ut), daughter of Gijsbert Nellestijn (see 198) and Johanna Jacoba van den Berg. Cornelia died on Monday 11 April 1921 in Rhenen (Ut), aged 73. At the age of 21, Cornelia married Jan Willem Drost, aged 25, on Wednesday 11 November 1868 in Rhenen (Ut). Jan was born on Tuesday 9 May 1843 in Rhenen (Ut), son of Gijsbert Drost and Hendrina Rensen. Jan died on Wednesday 26 January 1927 in Rhenen (Ut), aged 83.
Children of Cornelia and Jan:
1 Gijsbert Drost, born on Saturday 9 October 1869 in Rhenen (Ut). Follow 681.
2 Johanna Drost, born on Friday 15 September 1871 in Rhenen (Ut). Follow 682.
3 Hendrika Drost, born on Tuesday 12 May 1874 in Rhenen (Ut). Follow 683.
4 Gijsje Drost, born on Saturday 29 January 1876 in Rhenen (Ut). Follow 684.
5 Wilhelmina Johanna Drost, born on Wednesday 30 January 1878 in Breukelen-St. Pieters (Ut). Follow 685.
6 Jan Willem Drost, born on Friday 19 March 1880 in Rhenen (Ut). Jan died on Wednesday 15 September 1965 in Heelsum (Gld), aged 85.
7 Cornelis Drost, born on Monday 2 October 1882 in Rhenen (Ut). Follow 686.
8 Johannes Martinus Drost, born on Friday 2 December 1887 in Rhenen (Ut). Johannes died on Thursday 31 January 1985 in Apeldoorn (Gld), aged 97. Johannes was unmarried.
9 Nelis Drost, born on Thursday 24 July 1890 in Rhenen (Ut). Follow 687.
405 Adelart Gijsbertus Nellestijn was born on Saturday 3 August 1850 in Rhenen (Ut), son of Gijsbert Nellestijn (see 198) and Johanna Jacoba van den Berg. Adelart died on Saturday 23 December 1933 in Rhenen (Ut), aged 83. At the age of 28, Adelart married Hendrika Brouwer, aged 26, on Thursday 10 October 1878 in Rhenen (Ut). Hendrika was born on Wednesday 28 July 1852 in Lunteren (Gld), daughter of Gerritje Brouwer. Hendrika died on Friday 10 November 1916 in Ede (Gld), aged 64.
Children of Adelart and Hendrika:
1 Hendrika Nellestijn, born on Wednesday 11 October 1876 in Arnhem (Gld).
2 Gijsbert Nellestijn, born on Thursday 24 October 1878 in Rhenen (Ut). Gijsbert died on Sunday 15 July 1900 in Rhenen (Ut), aged 21.
3 Gerritje Nellestijn, born on Monday 26 September 1881 in Rhenen (Ut). Follow 688.
4 Johanna Nellestijn, born on Friday 27 June 1884 in Rhenen (Ut). Follow 689.
5 Hendrik Nellestijn, born on Wednesday 20 April 1887 in Rhenen (Ut). Hendrik died on Wednesday 3 August 1887 in Rhenen (Ut), aged 3 months.
6 Cornelia Nellestijn, born on Tuesday 19 June 1888 in Rhenen (Ut).
7 Adelart Gijsbertus Nellestijn, born on Monday 16 September 1889 in Rhenen (Ut). Adelart died on Sunday 15 February 1891 in Rhenen (Ut), aged 1.
8 Adelart Gijsbertus Nellestijn, born on Wednesday 18 November 1891 in Rhenen (Ut).
9 Jannetje Nellestijn, born on Tuesday 4 September 1894 in Rhenen (Ut).
406 Gerritje Nellestijn was born on Saturday 25 July 1857 in Rhenen (Ut), daughter of Gijsbert Nellestijn (see 198) and Johanna Jacoba van den Berg. Gerritje died on Monday 7 June 1926 in Rhenen (Ut), aged 68. At the age of 26, Gerritje married Johannes Philippus van de Klift, aged 30, on Wednesday 7 May 1884 in Rhenen (Ut). Johannes was born on Monday 9 May 1853 in Rhenen (Ut), son of Gerrit van de Klift and Gerarda Hout. Johannes died on Wednesday 1 February 1928 in Rhenen (Ut), aged 74.
Children of Gerritje and Johannes:
1 Johannes Marinus van de Klift, born on Tuesday 9 July 1889 in Rhenen (Ut). Follow 690.
2 Cornelis van de Klift, born on Friday 4 January 1901 in Rhenen (Ut). Follow 691.
407 Jan Mol was born on Friday 1 September 1871 in Rhenen (Ut), son of Hendrik Mol and Alida Nellestijn (see 201). At the age of 29, Jan married Gijsberta van de Weerd, aged 35, on Thursday 7 March 1901 in Amerongen (Ut). Gijsberta was born on Wednesday 4 October 1865 in Amerongen (Ut), daughter of Leendert van de Weerd and Hilletje van Soest.
408 Cornelia Johanna Mol was born on Thursday 29 October 1874 in Rhenen (Ut), daughter of Hendrik Mol and Alida Nellestijn (see 201). Cornelia died on Monday 12 December 1938 in Utrecht, aged 64. At the age of 28, Cornelia married Kempis van Ruiswijk, aged 32, on Saturday 1 November 1902 in Amerongen (Ut). Kempis was born on Sunday 18 September 1870 in Amerongen (Ut), son of Gerrit van Ruiswijk and Roelofje van Ingen. Kempis died on Thursday 8 July 1948 in Woerden (Ut), aged 77.
409 Arie Nellestijn was born on Sunday 22 May 1864 in Rhenen (Ut), son of Arie Nellestijn (see 202) and Johanna Willemina Teunisse. Arie died on Thursday 2 July 1925 in Amerongen (Ut), aged 61. At the age of 25, Arie married Geertrui Navest, aged 19, on Saturday 15 February 1890 in Amerongen (Ut). Geertrui was born on Thursday 26 May 1870 in Amerongen (Ut), daughter of Rijk Navest and Everdina Johanna van’t Schut. Geertrui died on Saturday 18 November 1950 in Hoogkerk (Gr), aged 80.
Children of Arie and Geertrui:
1 Johanna Wilhelmina Nellestijn, born on Saturday 12 July 1890 in Amerongen (Ut). Follow 692.
2 Everdina Johanna Nellestijn, born on Saturday 3 September 1892 in Amerongen (Ut). Follow 693.
3 Alida Nellestijn, born on Thursday 9 January 1896 in Amerongen (Ut). Follow 694.
4 Rika Nellestijn, born on Sunday 18 April 1897 in Amerongen (Ut). Follow 695.
5 Arie Nellestijn, born on Sunday 5 March 1899 in Amerongen (Ut). Follow 696.
6 Gerritje Nellestijn, born on Tuesday 1 January 1901 in Amerongen (Ut). Follow 697.
7 N.N. Nellestijn, stillborn son, born on Wednesday 5 April 1905 in Amerongen (Ut).
410 Gerritje Nellestijn was born on Saturday 18 August 1866 in Rhenen (Ut), daughter of Arie Nellestijn (see 202) and Johanna Willemina Teunisse. Gerritje died on Saturday 17 July 1915 in Amerongen (Ut), aged 48. At the age of 27, Gerritje married Albert Raterink, aged 25, on Saturday 19 August 1893 in Beilen (Dr). Albert was born on Tuesday 9 June 1868 in Westerbork (Dr), son of Harm Raterink and Aaltje Christiaans. Albert died on Wednesday 21 December 1938 in Den Haag (Zh), aged 70.
Occupation:
Klompenmaker.Wooden shoe maker/Clog maker.
Children of Gerritje and Albert:
1 Johanna Willemina Raterink, born on Wednesday 1 November 1893 in Beilen (Dr). Johanna died on Friday 1 December 1893 in Beilen (Dr), aged 1 month.
Mentioned:
Een van een tweeling. One of twins
2 Harm Raterink, born on Wednesday 1 November 1893 in Beilen (Dr). Harm died on Friday 3 November 1893 in Beilen (Dr), aged 2 days.
Mentioned:
Een van een tweeling. One of twins
3 Harm Raterink, born on Monday 22 October 1894 in Amerongen (Ut).
4 Willemina Raterink, born on Wednesday 21 October 1896 in Klundert (Nb).
5 Aaltje Christina Raterink, born on Sunday 22 January 1899 in Klundert (Nb). Follow 698.
6 N.N. Raterink, stillborn son, born on Monday 11 February 1901 in Ede (Gld).
7 Arie Raterink, born on the 30th of an unknown month in 1905 in Nijkerk (Gld). Arie died on Thursday 9 November 1972 in Rhenen (Ut), aged 66 or 67.
411 Arie Nellestijn was born on Thursday 30 May 1867 in Rhenen (Ut), son of Andries Nellestijn (see 203) and Grietje Teunisse. Arie died on Tuesday 8 June 1943 in Driebergen-Rijsenburg (Ut), aged 76.
(1) At the age of 29, Arie married Jacoba Navest, aged 21, on Saturday 6 June 1896 in Amerongen (Ut). Jacoba was born on Wednesday 17 June 1874 in Amerongen (Ut), daughter of Rijk Navest and Everdina Johanna van’t Schut. Jacoba died on Saturday 6 August 1904 in Amerongen (Ut), aged 30.
(2) At the age of 39, Arie married Francina van der Wolk, aged 35, on Thursday 31 May 1906 in Rhenen (Ut). Francina was born on Wednesday 18 January 1871 in Vianen (Zh), daughter of Franciscus Johannes van der Wolk and Anna Paulina Koppen. Francina died on Saturday 24 April 1954 in Driebergen-Rijsenburg (Ut), aged 83.
Children of Arie and Jacoba:
1 Andries Nellestijn, born on Monday 7 December 1896 in Rhenen (Ut).
2 Rijk Nellestijn, born on Sunday 13 March 1898 in Rhenen (Ut). Rijk died on Thursday 30 March 1899 in Rhenen (Ut), aged 1.
3 Grietje Nellestijn, born on Monday 18 September 1899 in Rhenen (Ut). Follow 699.
4 Everdina Johanna Nellestijn, born on Tuesday 7 January 1902 in Rhenen (Ut). Everdina died on Sunday 6 September 1903 in Rhenen (Ut), aged 1.
5 Rijk Nellestijn, born on Monday 11 May 1903 in Rhenen (Ut). Rijk died on Tuesday 29 September 1903 in Rhenen (Ut), aged 4 months.
6 Everdina Johanna Nellestijn, born on Wednesday 20 July 1904 in Rhenen (Ut). Everdina died on Thursday 21 July 1904 in Rhenen (Ut), aged 1 day.
Child of Arie and Francina:
7 Anna Paulina Nellestijn, born in 1908 in Rhenen (Ut). Follow 700.
412 Johannes Cornelis Nellestijn was born on Wednesday 20 January 1875 in Rhenen (Ut), son of Andries Nellestijn (see 203) and Grietje Teunisse. Johannes died on Thursday 1 January 1920 in Amerongen (Ut), aged 44. At the age of 34, Johannes married Cornelia Dijkhuizen, aged about 30, on Thursday 1 April 1909 in Rhenen (Ut). Cornelia was born around 1879 in Leersum (Ut), daughter of Roelof Dijkhuizen and Neeltje van den Broek. Cornelia died on Wednesday 15 November 1939 in Utrecht, aged about 60.
Children of Johannes and Cornelia:
1 Grietje Nellestijn, born in Amerongen (Ut). Grietje died on Sunday 12 July 1914 in Amerongen (Ut).
2 Dirkje Nellestijn, born on Thursday 16 November 1905 in Leersum (Ut).
3 Gerrit Jacobus Nellestijn, born in 1913 in Amerongen (Ut). Gerrit died on Wednesday 22 July 1914 in Amerongen (Ut), aged 0 or 1.
413 Andries Nellestijn was born on Thursday 13 September 1877 in Rhenen (Ut), son of Andries Nellestijn (see 203) and Grietje Teunisse. Andries died on Thursday 30 March 1944 in Driebergen-Rijsenburg (Ut), aged 66. At the age of 29, Andries married Geertruida de Ruiter, aged 25, on Friday 5 October 1906 in Eemnes (Ut). Geertruida was born on Wednesday 21 September 1881 in Eemnes (Ut), daughter of Jan de Ruiter and Geertrui Kuus. Geertruida died on Friday 6 May 1955 in Driebergen-Rijsenburg (Ut), aged 73.
Child of Andries and Geertruida:
1 Geertruida Nellestijn, born on Saturday 21 May 1904 in Eemnes (Ut).
414 Gijsje Bos was born on Thursday 14 April 1859 in Rhenen (Ut), daughter of Gijsbert Bos (see 206) and Gijsje van Zetten (see 207). Gijsje died on Friday 28 August 1896 in Arnhem (Gld), aged 37. At the age of 34, Gijsje married Frans Teunis Rietveld, aged 29, on Saturday 29 April 1893 in Beeck, Duisburg (Dld). Frans was born on Tuesday 2 February 1864 in Ophemert (Gld), son of Gerardus Wijnand (Gerrit) Rietveld and Maaike van Beek. Frans died on Saturday 28 August 1920 in Arnhem (Gld), aged 56. Frans married Maatje Karsch (1854-1944) on Saturday 21 October 1899 in Renkum (Gld).
Occupation:
Arbeidervloerlegger. - Labourer laying floors.
Children of Gijsje and Frans:
1 Gijsbert Rietveld, born on Tuesday 10 May 1892 in Renkum (Gld). Follow 701.
2 Gerhard Rietveld, born on Wednesday 8 August 1894 in Meiderich (Dld). Follow 702.
415 Alida Bos was born on Friday 13 May 1864 in Rhenen (Ut), daughter of Gijsbert Bos (see 206) and Gijsje van Zetten (see 207). Alida died on Saturday 16 June 1923 in Ede (Gld), aged 59 (cause: Door bliksem getroffen.
Struck by lightning.). At the age of 23, Alida married Jacob Heijnekamp, aged 34, on Friday 23 March 1888 in Wageningen (Gld). Jacob was born on Monday 6 February 1854 in Wageningen (Gld), son of Gijsbert Heijnekamp and Celia Meurs. Jacob died on Sunday 2 August 1931 in Ede (Gld), aged 77.
Children of Alida and Jacob:
1 Celia Heijnekamp, born on Thursday 14 March 1889 in Wageningen (Gld). Follow 703.
2 Gijsbert Heijnekamp, born on Wednesday 27 August 1890 in Wageningen (Gld). Follow 704.
3 Dirk Andries Heijnekamp, born on Saturday 18 February 1893 in Wageningen (Gld). Dirk died on Thursday 5 September 1974 in Ede (Gld), aged 81. Dirk was unmarried.
Address:
Laarweg 98, Bennekom (Gld) (http://goo.gl/maps/MZ1mQ)
Occupation:
los arbeider, fabrieksarbeider (Hij woonde, samen met zus Alida, in Bennekom, Laarweg 98.
Dirk Andries en Alida liggen in hetzelfde graf op de Algemene Begraafplaats in Bennekom.)
4 Gijsje Heijnekamp, born on Tuesday 1 January 1895 in Wageningen (Gld). Follow 705.
5 Hendrika Heijnekamp, born on Monday 10 August 1896 in Wageningen (Gld). Hendrika died on Monday 3 May 1897 in Wageningen (Gld), aged 8 months.
6 Hendrika Heijnekamp, born on Sunday 6 November 1898 in Wageningen (Gld). Hendrika died on Tuesday 31 January 1899 in Wageningen (Gld), aged 2 months.
7 Alida Heijnekamp, born on Saturday 27 July 1901 in Wageningen (Gld). Alida died on Friday 17 December 1982 in Bennekom (Gld), aged 81. Alida was unmarried.
8 Jacob Heijnekamp, born on Monday 6 February 1905 in Wageningen (Gld). Follow 706.
andries_bos_sr.jpg cornelia_van_zetten.jpg
36 Andries_Bos_sr
37 Cornelia_van_Zetten
416 Andries Bos (img. 36) was born on Saturday 22 February 1868 in Rhenen (Ut), son of Gijsbert Bos (see 206) and Gijsje van Zetten (see 207). Andries died on Sunday 29 April 1956 in Borne (Ov), aged 88.
Geboorte-Birth:
Evert Bos, van beroep Gemeente Veldwachter te Rhenen, was getuige bij de geboorteaangifte van Andries.(zie verhaal van Evert Bos)

Evert Bos, Township Constable in Rhenen, witnessed the birth registration of Andries. (See story of Evert Bos)
  [source: Jan Bos te Amerongen.]
Notitie werk-notice of employment:
Andries vertrok met zijn vader en gezin vanuit Renkum naar Borne,omdat de textielfabriek "Spanjaard in Hengelo" werknemers zocht met grote gezinnen,
vestigden zich in april 1913 in Borne aan de Deldensestraat 51. Groffie kwam uit Gronau en Andries en zijn gezin uit Lonneker.
(los arbeider (1918), arbeider, fabrieksarbeider (1913), sjouwer, opperman)

Andries, including his father, departed from Renkum to Borne, because the textile factory " The Spaniard in Hengelo" need workers with large families.
At the age of 24, Andries married Cornelia Geertruida van Zetten (img. 37), aged 24, on Saturday 27 August 1892 in Rhenen (Ut). Cornelia was born on Thursday 23 January 1868 in Rhenen (Ut), daughter of Roelof van Zetten and Heiltje van Leeuwen. Cornelia died on Friday 16 July 1954 in Borne (Ov), aged 86.
Children of Andries and Cornelia:
1 Geertruida (Gijsje) Bos, born on Sunday 11 December 1892 in Renkum (Gld). Follow 707.
2 Gerritje (Gerrie) Bos, born on Friday 9 February 1894 in Renkum (Gld). Follow 708.
3 Roelofje (Fien) Bos, born on Thursday 6 June 1895 in Renkum (Gld). Follow 709.
4 Gijsbert Alexander Bos, born on Monday 7 December 1896 in Renkum (Gld). Follow 710.
5 Hendrika (Rika) Bos, born on Saturday 16 April 1898 in Renkum (Gld). Rika died on Friday 16 August 1974 in Enschede (Ov), aged 76. Rika was unmarried.
6 Heiltje Bos, born on Saturday 3 March 1900 in Renkum (Gld). Follow 711.
7 Geertruida (Trui) Bos, born on Friday 3 May 1901 in Renkum (Gld). Follow 712.
8 Alida (Alie) Bos, born on Thursday 12 February 1903 in Renkum (Gld). Follow 713.
9 Jansje (Jans) Bos, born on Thursday 17 November 1904 in Renkum (Gld). Follow 714.
10 Cornelia Geertruida Bos, born on Monday 20 May 1907 in Renkum (Gld). Cornelia died on Monday 13 July 1908 in Renkum (Gld), aged 1.
11 Andries Bos, born on Thursday 26 August 1909 in Renkum (Gld). Follow 715.
hogenkampseweg_29_renkum.jpg hendrik_bos__1870-1957_.jpg roeloffina__fien__kelderman__1871-1953_.jpg
38 Hogenkampseweg 29 Renkum
39 Hendrik Bos (1870-1957)
40 Roeloffina (Fien) Kelderman (1871-1953)
417 Hendrik Bos (img. 38 and 39) was born on Saturday 3 September 1870 in Rhenen (Ut), son of Gijsbert Bos (see 206) and Gijsje van Zetten (see 207). The birth was registered on Monday 5 September 1870. Hendrik died on Wednesday 21 August 1957 in Renkum (Gld), aged 86.
Address:
1914-Fluitersmaat: B142-1924-Doornekampseweg: 7- 1938-1949-Hogenkampseweg 29, Renkum (Gld) (http://goo.gl/maps/DX1xl)
Occupation:
steenfabriekarbeider, stoker gasfabriek, arbeider papierfabriek. (Koninklijke Papierfabrieken Van Gelder Zonen NV - Royal Paper Mills Van Gelder Zonen NV.
Fabriek I de oude fabriek op Harten Renkum
Fabriek II de nieuwe fabriek aan de Rijn Renkum)
Persoonlijk-Personally:
Hendrik Bos en Fien Kelderman kregen negen kinderen, waarvan er vijf vroeg gestorven zijn.
Hendrik gaf alle geboortes en (vroege) overlijdens persoonlijk aan en hij ondertekende alle aktes.
De huwelijksakte werd door Hendrik en Roeloffina en door hun vaders Gijsbert Bos en Otto Kelderman ondertekend.
.
At the age of 21, Hendrik married Roeloffina (Fien) Kelderman (img. 40), aged 20, on Saturday 4 June 1892 in Renkum (Gld). Fien was born on Friday 9 June 1871 in Renkum (Gld), daughter of Otto Kelderman and Elisabeth van Veenendaal. Fien died on Sunday 12 July 1953 in Renkum (Gld), aged 82.
Children of Hendrik and Fien:
1 Gijsbert Pieter (Gijs) Bos, born on Saturday 1 July 1893 in Renkum (Gld). Follow 716.
2 Elisabeth Bos, born on Monday 22 April 1895 in Renkum (Gld). Elisabeth died on Wednesday 5 June 1895 in Renkum (Gld), aged 1 month.
3 Otto Bos, born on Tuesday 10 November 1896 in Renkum (Gld). Follow 717.
4 Hendrika Bos, born on Thursday 2 June 1898 in Renkum (Gld). Hendrika died on Monday 14 November 1898 in Renkum (Gld), aged 5 months.
5 Bertus Bos, born on Thursday 15 February 1900 in Renkum (Gld). Bertus died on Tuesday 3 December 1901 in Renkum (Gld), aged 1.
6 Hendrik Bos, born on Monday 26 August 1901 in Renkum (Gld). Hendrik died on Tuesday 7 January 1902 in Renkum (Gld), aged 4 months.
7 Bertus Bos, born on Friday 14 November 1902 in Renkum (Gld). Follow 718.
8 Hendrik Bos, born on Monday 1 January 1906 in Renkum (Gld). Hendrik died on Sunday 5 July 1908 in Renkum (Gld), aged 2.
9 Pieternella Theodora (Pietje) Bos, born on Saturday 8 May 1909 in Renkum (Gld). Follow 719.
register_gerritje_bos_1859.png
41 Register Gerritje Bos 1859
418 Gerritje Bos (img. 41) was born on Tuesday 17 May 1859 in Amerongen (Ut), daughter of Gerdina Bos (see 208). Gerritje died on Friday 21 September 1923 in Utrecht, aged 64. At the age of 21, Gerritje married Hendrikus Johannes van de Scheur, aged 27, on Thursday 11 November 1880 in Amerongen (Ut). Hendrikus was born on Saturday 1 January 1853 in Rhenen (Ut), son of Albert van de Scheur and Anthonia Drost. Hendrikus died on Saturday 16 September 1933 in Rhenen (Ut), aged 80.
Children of Gerritje and Hendrikus:
1 Albert van de Scheur, born on Monday 21 March 1881 in Rhenen (Ut). Follow 720.
2 Cornelis van de Scheur, born on Friday 2 June 1882 in Rhenen (Ut). Follow 721.
3 Antonia Gerdina van de Scheur, born on Monday 1 September 1884 in Rhenen (Ut). Follow 722.
4 Hendrikus van de Scheur, born on Wednesday 21 April 1886 in Rhenen (Ut). Hendrikus died on Tuesday 24 August 1886 in Rhenen (Ut), aged 4 months.
5 Hendrikus van de Scheur, born on Friday 30 September 1887 in Rhenen (Ut). Hendrikus died on Saturday 21 July 1888 in Rhenen (Ut), aged 9 months.
6 Gerdina van de Scheur, born on Thursday 16 May 1889 in Rhenen (Ut). Follow 723.
7 Hendrika van de Scheur, born on Wednesday 30 March 1892 in Rhenen (Ut). Follow 724.
8 Marinus van de Scheur, born on Friday 10 August 1894 in Rhenen (Ut). Follow 725.
9 Antonie van de Scheur, born on Saturday 20 March 1897 in Rhenen (Ut). Follow 726.
10 Jannigje van de Scheur, born on Friday 7 April 1899 in Rhenen (Ut). Jannigje died on Thursday 13 July 1899 in Rhenen (Ut), aged 3 months.
419 Helena van Remmerden was born on Saturday 14 October 1865 in Rhenen (Ut), daughter of Robbertus van Remmerden and Gerritje Bos (see 209). At the age of 20, Helena married Adrianus van der Jagt, aged 30, on Wednesday 9 June 1886 in Rhenen (Ut). Adrianus was born on Monday 28 April 1856 in Utrecht, son of Pieter van der Jagt and Hendrina Elizabeth van der Meulen.
420 Jannetje van Remmerden was born on Thursday 18 October 1866 in Amerongen (Ut), daughter of Robbertus van Remmerden and Gerritje Bos (see 209). At the age of 21, Jannetje married Cornelis van Manen, aged 23, on Saturday 14 July 1888 in Veenendaal (Ut). Cornelis was born on Tuesday 11 April 1865 in Veenendaal (Ut), son of Gerrit van Manen and Jannetje de Fluiter.
register_cornelis_bos_1876.png
42 Register Cornelis Bos 1876
421 Cornelis Bos (img. 42) was born on Sunday 16 July 1876 in Rhenen (Ut), son of Leendert Bos (see 210) and Maria van Dijk. At the age of 25, Cornelis married Aalbertje Schuilenburg, aged 22, on Saturday 28 June 1902 in Veenendaal (Ut). Aalbertje was born on Monday 10 November 1879 in Veenendaal (Ut), daughter of Willem Schuilenburg and Sophia van Binsbergen. Aalbertje died on Monday 10 October 1927 in Rhenen (Ut), aged 47.
Children of Cornelis and Aalbertje:
1 Leendert Marinus Bos, born on Saturday 3 January 1903 in Rhenen (Ut). Follow 727.
2 Maria Helena Bos, born on Monday 26 September 1904 in Rhenen (Ut).
3 Martha Bos, born on Tuesday 18 September 1906 in Rhenen (Ut). Follow 728.
4 Willemina Gerdina Bos, born on Tuesday 5 November 1907 in Rhenen (Ut). Follow 729.
5 Gerritje Bos, born on Sunday 14 November 1909 in Rhenen (Ut). Follow 730.
6 Cornelis Bos, born on Wednesday 15 March 1911 in Rhenen (Ut). Follow 731.
7 Aalbertje Bos, born on Thursday 6 March 1913 in Rhenen (Ut). Follow 732.
8 Jacoba Johanna Bos, born on Thursday 7 May 1914 in Rhenen (Ut). Jacoba died on Tuesday 6 September 1938 in Utrecht, aged 24. Jacoba was unmarried.
9 Hendrika Helena Bos, born on Thursday 9 December 1915 in Rhenen (Ut).
10 Willem Albert Bos, born on Wednesday 21 March 1917 in Rhenen (Ut). Willem died on Monday 8 January 1923 in Rhenen (Ut), aged 5.
11 Cornelia Bos, born on Thursday 24 April 1919 in Rhenen (Ut).
12 Sara Bos, born on Saturday 1 May 1920 in Rhenen (Ut). Sara died on Monday 26 July 1920 in Rhenen (Ut), aged 2 months.
register_jacoba_johanna_bos_.png register_jan_van_viegen.png
43 Register Jacoba Johanna Bos
44 Register Jan van Viegen
422 Jacoba Johanna Bos (img. 43) was born on Monday 16 December 1878 in Rhenen (Ut), daughter of Leendert Bos (see 210) and Maria van Dijk. Jacoba died on Wednesday 20 February 1957 in Rhenen (Ut), aged 78. At the age of 19, Jacoba married Jan van Viegen (img. 44), aged 24, on Wednesday 22 June 1898 in Veenendaal (Ut). Jan was born on Sunday 7 December 1873 in Amerongen (Ut), son of Marcelis van Viegen and Maria van Eeden. Jan died on Sunday 13 August 1961 in Amerongen (Ut), aged 87.
Occupation:
Metselaar. Bricklayer or Mason
Children of Jacoba and Jan:
1 Marcelis van Viegen, born on Tuesday 1 April 1902 in Rhenen (Ut). Follow 733.
2 Mina van Viegen, born on Sunday 7 July 1907 in Rhenen (Ut). Follow 734.
423 Maria van Vulpen was born on Monday 28 January 1850 in Driebergen (Ut), daughter of Arie van Vulpen (see 212) and Johanna van Dijk. At the age of 28, Maria married Karel Josephus Wildschut, aged 23 or 24, on Thursday 14 November 1878 in Driebergen (Ut). Karel was born in 1854 in Den Haag (Zh), son of Mattheus Wildschut and Frederika Suurbeek.
424 Willem van Vulpen was born on Wednesday 19 April 1854 in Driebergen (Ut), son of Arie van Vulpen (see 212) and Johanna van Dijk. Willem died on Monday 8 July 1940 in Driebergen-Rijsenburg (Ut), aged 86.
Occupation:
Schilder. Painter.
At the age of 24, Willem married Aleida Johanna van Wijhe, aged 20 or 21, on Saturday 12 October 1878 in Ede (Gld). Aleida was born in 1857 in Ede (Gld), daughter of Johannis Albertus van Wijhe and Jannetje van den Ham.
Child of Willem and Aleida:
1 Arie Jacob van Vulpen, born on Thursday 16 February 1882 in Driebergen (Ut). Follow 735.
425 Neeltje Margaretha Halm was born on Saturday 8 May 1858 in Rhenen (Ut), daughter of Johann Hermann Diedrich Halm and Jannigje Mandersloot (see 213). Neeltje died on Friday 13 April 1894 in Woudenberg (Ut), aged 35. At the age of 20, Neeltje married Dirk van Ruler, aged 27, on Thursday 13 March 1879 in Woudenberg (Ut). Dirk was born on Friday 5 September 1851 in Renswoude (Ut), son of Kors van Ruler and Gijsbertje Heij. Dirk died on Tuesday 27 April 1926 in Woudenberg (Ut), aged 74. Dirk married Jannetje Koudijs (1866-1940) on Saturday 18 May 1895 in Woudenberg (Ut).
Children of Neeltje and Dirk:
1 Kors van Ruler, born on Friday 11 July 1879 in Rhenen (Ut). Kors died on Tuesday 1 March 1881 in Woudenberg (Ut), aged 1.
2 Jannetje van Ruler, born on Saturday 7 May 1881 in Woudenberg (Ut). Follow 736.
3 Kors van Ruler, born on Monday 20 November 1882 in Woudenberg (Ut). Follow 737.
4 Hermijntje van Ruler, born on Sunday 18 January 1885 in Woudenberg (Ut). Follow 738.
5 Gijsbert van Ruler, born on Saturday 19 March 1887 in Woudenberg (Ut).
6 Aartje van Ruler, born on Wednesday 25 September 1889 in Woudenberg (Ut).
7 Dirk van Ruler, born on Saturday 12 September 1891 in Woudenberg (Ut).
8 Jan van Ruler, born on Friday 8 September 1893 in Woudenberg (Ut). Jan died on Thursday 22 July 1897 in Woudenberg (Ut), aged 3.
426 Jannigje Halm was born on Saturday 19 November 1859 in Rhenen (Ut), daughter of Johann Hermann Diedrich Halm and Jannigje Mandersloot (see 213). Jannigje died on Tuesday 8 March 1949 in Ede (Gld), aged 89. At the age of 22, Jannigje married Albert Budding, aged 21, on Thursday 23 February 1882 in Rhenen (Ut). Albert was born on Tuesday 30 October 1860 in Rhenen (Ut), son of Arnoldus Budding and Metje Hootsen. Albert died on Friday 16 January 1931 in Veenendaal (Ut), aged 70.
Children of Jannigje and Albert:
1 Arnoldus Budding, born on Monday 19 June 1882 in Rhenen (Ut).
2 Metje Budding, born on Tuesday 23 August 1887 in Rhenen (Ut). Follow 739.
427 Elisabeth Mandersloot was born on Thursday 11 July 1867 in Rhenen (Ut), daughter of Jan Lammert Mandersloot (see 215) and Cornelia Roozeboom. At the age of 25, Elisabeth married Johannes Hermanus van Oort, aged 29, on Wednesday 29 March 1893 in Rhenen (Ut). Johannes was born on Thursday 24 March 1864 in Rhenen (Ut), son of Gijsbert van Oort and Mietje Hootsen.
Child of Elisabeth and Johannes:
1 Gijsbert van Oort, born on Saturday 14 May 1898 in Rhenen (Ut).
428 Jannigje Mandersloot was born in 1881 in Rhenen (Ut), daughter of Jan Lammert Mandersloot (see 215) and Cornelia Roozeboom. Jannigje died on Friday 17 May 1912 in Rhenen (Ut), aged 30 or 31. At the age of 25 or 26, Jannigje married Jacob van Laar, aged 27, on Wednesday 9 January 1907 in Rhenen (Ut). See 431 for personal details of Jacob.
429 Aaltje Bovenschen was born on Monday 25 December 1871 in Rhenen (Ut), daughter of Willem Bovenschen and Hendrina Mandersloot (see 216). Aaltje was unmarried.
Child of Aaltje from an unknown relationship:
1 Gerritje Bovenschen, born on Tuesday 18 November 1890 in Rhenen (Ut). Follow 740.
430 Gerrit Jacobus Bovenschen was born on Friday 10 November 1876 in Rhenen (Ut), son of Willem Bovenschen and Hendrina Mandersloot (see 216). Gerrit died on Wednesday 29 September 1943 in Zeist (Ut), aged 66. At the age of 23, Gerrit married Helena Maria Wijnands, aged 23, on Thursday 28 December 1899 in Utrecht. Helena was born on Tuesday 18 April 1876 in Utrecht, daughter of Johannes Gijsbertus Petrus Wijnands and Helena Cornelia Maria Koen. Helena died on Monday 1 January 1940 in Wageningen (Gld), aged 63.
Child of Gerrit and Helena:
1 Hendrika Wilhelmina Bovenschen, born on Monday 5 March 1900 in Utrecht. Follow 741.
431 Jacob van Laar was born on Friday 31 October 1879 in Rhenen (Ut), son of Gerrit Jan van Laar and Jacoba Mandersloot (see 218). Jacob died on Monday 26 September 1949 in Rhenen (Ut), aged 69.
(1) At the age of 27, Jacob married Jannigje Mandersloot, aged 25 or 26, on Wednesday 9 January 1907 in Rhenen (Ut). See 428 for personal details of Jannigje.
(2) At the age of 34, Jacob married Geurtje Evertse, aged 33, on Wednesday 8 July 1914 in Rhenen (Ut). Geurtje was born on Saturday 18 September 1880 in Rhenen (Ut), daughter of Willem Evertse and Maria van Dolderen. Geurtje died on Saturday 29 December 1956 in Rhenen (Ut), aged 76.
Child of Jacob and Geurtje:
1 Jacobus van Laar, born on Tuesday 23 January 1917 in Rhenen (Ut). Jacobus died on Sunday 30 March 1919 in Rhenen (Ut), aged 2.
432 Jacobus van Laar was born on Wednesday 7 March 1883 in Rhenen (Ut), son of Gerrit Jan van Laar and Jacoba Mandersloot (see 218). Jacobus died on Friday 25 March 1938 in Rhenen (Ut), aged 55. At the age of 29, Jacobus married Aaltje Johanna Cornelia van Kooten, aged 29, on Wednesday 19 June 1912 in Rhenen (Ut). Aaltje was born on Thursday 29 June 1882 in Rhenen (Ut), daughter of Evert van Kooten and Maria Hootsen.
Children of Jacobus and Aaltje:
1 Evert Marinus van Laar, born on Friday 11 April 1913 in Rhenen (Ut). Evert is overleden-is deceased.
2 Jacoba van Laar, born on Wednesday 31 March 1915 in Rhenen (Ut).
3 Gerrit van Laar, born on Wednesday 23 August 1916 in Rhenen (Ut).
4 Maria Everdina van Laar, born on Saturday 6 April 1918 in Rhenen (Ut).
5 Aaltje Jacoba van Laar, born on Thursday 1 January 1920 in Rhenen (Ut).
6 Jacobus van Laar, born on Sunday 20 August 1922 in Rhenen (Ut).
7 Jacomina van Laar, born on Wednesday 15 July 1925 in Rhenen (Ut).
433 Catharina Maria Burgstede was born on Saturday 9 March 1872 in Amerongen (Ut), daughter of Gijsbert Burgstede and Elisabeth Mandersloot (see 220). At the age of 25, Catharina married Suffrijn Visee, aged 27, on Thursday 12 August 1897 in Amerongen (Ut). Suffrijn was born on Sunday 3 April 1870 in Amerongen (Ut), son of Pieter Jacob Visee and Adriana van Viegen.
Child of Catharina and Suffrijn:
1 Pieter Jacob Visee, born on Thursday 2 June 1898 in Amerongen (Ut). Pieter died on Friday 7 March 1924 in Driebergen (Ut), aged 25. Pieter was unmarried.
434 Pieter Burgstede was born on Wednesday 2 December 1874 in Amerongen (Ut), son of Gijsbert Burgstede and Elisabeth Mandersloot (see 220). At the age of 26, Pieter married Geertruida Willemina Middelhoven, aged 26, on Saturday 29 December 1900 in Veenendaal (Ut). Geertruida was born on Saturday 10 January 1874 in Ede (Gld), daughter of Anthonie Middelhoven and Trijntje Blom.
435 Elisabeth Burgstede was born on Tuesday 7 September 1880 in Amerongen (Ut), daughter of Gijsbert Burgstede and Elisabeth Mandersloot (see 220). At the age of 24, Elisabeth married Cornelis Drost, aged 25, on Thursday 22 September 1904 in Amerongen (Ut). Cornelis was born on Monday 17 February 1879 in Amerongen (Ut), son of Gerrit Drost and Barendina van Viegen. Cornelis died on Friday 23 January 1931 in Amerongen (Ut), aged 51.
436 Geertruida van Os was born on Monday 3 September 1877 in Amerongen (Ut), daughter of Pieter Hendrik van Os and Maria Mandersloot (see 221). Geertruida died on Tuesday 9 February 1932 in Leersum (Ut), aged 54. At the age of 23, Geertruida married Jan van Boeijen, aged 22, on Thursday 7 February 1901 in Amerongen (Ut). Jan was born on Sunday 10 March 1878 in Putten (Gld), son of Jan van Boeijen and Peetje Porthouwer. Jan died on Wednesday 28 May 1958 in Zeist (Ut), aged 80.
Child of Geertruida and Jan:
1 Petronella van Boeijen, born on Saturday 4 May 1901 in Amerongen (Ut).
437 Catharina Elisabeth van Os was born on Saturday 10 May 1879 in Amerongen (Ut), daughter of Pieter Hendrik van Os and Maria Mandersloot (see 221). At the age of 42, Catharina married Christoffel Dirk van Amerongen, aged 36, on Thursday 3 November 1921 in Amerongen (Ut). Christoffel was born on Wednesday 14 October 1885 in Eck en Wiel (Gld), son of Cornelis Antonie van Amerongen and Cornelia van Westrhenen.
438 Johannes van Os was born on Tuesday 6 July 1886 in Amerongen (Ut), son of Pieter Hendrik van Os and Maria Mandersloot (see 221). At the age of 27, Johannes married Johanna Antonia Landman, aged 28, on Thursday 16 October 1913 in Amerongen (Ut). Johanna was born on Sunday 16 November 1884 in Krabbendijke (Zld), daughter of Johannes Landman and Jacoba Laurina Feij.
439 Grietje Akkerman was born on Friday 17 April 1868 in Driebergen (Ut), daughter of Anthonie Akkerman and Annigje Mandersloot (see 222). Grietje died on Monday 1 November 1920 in Velsen (Nh), aged 52. At the age of 28, Grietje married Dirk van Rooijen, aged 26, on Friday 3 July 1896 in Driebergen (Ut). Dirk was born on Friday 29 October 1869 in Tienhoven (Ut), son of Arie van Rooijen and Dirkje Selders. Dirk died on Tuesday 19 December 1944 in Beverwijk (Nh), aged 75. Dirk married Hermanna van der Bend (born 1873) on Thursday 14 August 1930 in Velsen (Nh).
440 Geertruida Broekhuisen was born on Sunday 14 May 1882 in Wijk bij Duurstede (Ut), daughter of Johannes Broekhuisen and Metje Mandersloot (see 224). Geertruida died on Thursday 31 March 1927 in Wijk bij Duurstede (Ut), aged 44. At the age of 29, Geertruida married Hendrik van Sandijk, aged 36, on Thursday 24 August 1911 in Wijk bij Duurstede (Ut). Hendrik was born on Wednesday 28 October 1874 in Maurik (Gld), son of Johannes van Sandijk and Cornelia Vermeer.
441 Jannigje Broekhuizen was born on Wednesday 13 April 1887 in Wijk bij Duurstede (Ut), daughter of Johannes Broekhuisen and Metje Mandersloot (see 224). At the age of 22, Jannigje married Gerard Jan Maarseveen, aged 22, on Thursday 31 March 1910 in Wijk bij Duurstede (Ut). Gerard was born on Monday 18 April 1887 in Wijk bij Duurstede (Ut), son of Gerrit Maarseveen and Johanna Knoop.
442 Cornelis van Deelen was born on Saturday 6 November 1875 in Amerongen (Ut), son of Hendrik van Deelen (see 226) and Cornelia van Barneveld. At the age of 20, Cornelis married Cornelia Görtemöller, aged 22, on Friday 9 October 1896 in Amerongen (Ut). Cornelia was born on Wednesday 22 April 1874 in Amerongen (Ut), daughter of Johann Hermann Heinrich Görtemöller and Clasina van Boort.
Children of Cornelis and Cornelia:
1 Cornelia Hendrika van Deelen, born on Wednesday 17 February 1897 in Amerongen (Ut).
2 Johan Herman Heinrich van Deelen, born on Wednesday 26 January 1898 in Amerongen (Ut).
3 Hendrik Cornelis van Deelen, born on Thursday 30 March 1899 in Amerongen (Ut). Hendrik died on Thursday 30 November 1899 in Amerongen (Ut), aged 8 months.
4 Hendrika Clasina van Deelen, born on Wednesday 19 September 1900 in Amerongen (Ut).
5 Clasinus van Deelen, born on Monday 24 February 1902 in Amerongen (Ut).
6 Hendrik van Deelen, born on Thursday 25 August 1904 in Amerongen (Ut).
7 Geertruida van Deelen, born on Monday 22 January 1906 in Amerongen (Ut).
443 Tijmen van Deelen was born on Monday 19 January 1880 in Amerongen (Ut), son of Hendrik van Deelen (see 226) and Cornelia van Barneveld. At the age of 24, Tijmen married Johanna Alletta Wilhelmina Westbroek, aged 20, on Thursday 10 November 1904 in Amerongen (Ut). Johanna was born on Monday 15 September 1884 in Amerongen (Ut), daughter of Tijmen Westbroek and Gerrigje van Dijk.
444 Hendrik van Barneveld was born on Friday 11 January 1867 in Amerongen (Ut), son of Hendrik van Barneveld and Gerrritje van Deelen (see 230). At the age of 26, Hendrik married Anna Maria Aletta Görtemöller, aged 17, on Thursday 18 May 1893 in Amerongen (Ut). Anna was born on Sunday 23 May 1875 in Amerongen (Ut), daughter of Johann Hermann Heinrich Görtemöller and Clasina van Boort. Anna died on Tuesday 30 June 1908 in Amerongen (Ut), aged 33.
Children of Hendrik and Anna:
1 Grietje van Barneveld, born on Thursday 8 June 1893 in Amerongen (Ut).
2 Johann Hermann Heinrich van Barneveld, born on Tuesday 28 August 1894 in Amerongen (Ut). Johann died on Tuesday 19 March 1895 in Amerongen (Ut), aged 6 months.
3 Clasina van Barneveld, born on Saturday 9 November 1895 in Amerongen (Ut). Follow 742.
4 Hendrik van Barneveld, born on Sunday 25 April 1897 in Amerongen (Ut). Hendrik died on Saturday 9 July 1898 in Amerongen (Ut), aged 1.
5 Hendrika van Barneveld, born on Wednesday 28 December 1898 in Amerongen (Ut). Hendrika died before 1900 in Amerongen (Ut), aged less than 2.
6 Hendrika van Barneveld, born on Friday 2 February 1900 in Amerongen (Ut).
445 Elizabeth van Barneveld was born on Monday 24 February 1868 in Amerongen (Ut), daughter of Hendrik van Barneveld and Gerrritje van Deelen (see 230). Elizabeth died on Friday 23 March 1923 in Utrecht, aged 55.
(1) At the age of 22, Elizabeth married Cornelis Johannis Corsel, aged 29, on Monday 25 August 1890 in Amerongen (Ut). Cornelis was born on Tuesday 20 November 1860 in Dordrecht (Zh), son of Willem Ciemon Corsel and Maria Johanna Schot. Cornelis died on Monday 6 July 1903 in Rhenen (Ut), aged 42.
Occupation:
Schoenmaker. Shoemaker.
(2) At the age of 48, Elizabeth married Marinus Honders, aged 62, on Wednesday 31 May 1916 in Amerongen (Ut). Marinus was born on Wednesday 3 August 1853 in Eck en Wiel (Gld), son of Dirk Honders and Klazina van Dijk. Marinus died on Monday 26 December 1927 in Eck en Wiel (Gld), aged 74. Marinus was widower of Catharina Driekka Knopperts (1844-1916), whom he married on Saturday 8 February 1879 in Hilversum (Nh).
Children of Elizabeth and Cornelis:
1 Willem Ciemon Corsel, born on Thursday 6 August 1891 in Rotterdam (Zh). Follow 743.
2 Hendrik Corsel, born on Thursday 15 March 1894 in Ingen (Gld). Follow 744.
3 Maria Johanna Corsel, born on Monday 26 October 1896 in Rotterdam (Zh). Follow 745.
4 Geertje Corsel, born on Friday 7 October 1898 in Rotterdam (Zh). Geertje died on Thursday 28 March 1901 in Rotterdam (Zh), aged 2.
5 Cornelia Johanna Corsel, born on Thursday 5 April 1900 in Rotterdam (Zh). Cornelia died on Saturday 1 December 1900 in Rotterdam (Zh), aged 7 months.
6 Arie Corsel, born on Monday 7 October 1901 in Rotterdam (Zh). Follow 746.
7 Cornelia Bartha Corsel, born on Friday 27 November 1903 in Amerongen (Ut). Cornelia died on Monday 4 May 1908 in Amerongen (Ut), aged 4.
446 Jannigje van Barneveld was born on Saturday 1 April 1871 in Amerongen (Ut), daughter of Hendrik van Barneveld and Gerrritje van Deelen (see 230). At the age of 19, Jannigje married Jean Baptiste Meerssman, aged 22 or 23, on Thursday 10 July 1890 in Amerongen (Ut). Jean was born in 1867 in Haluin, Frankrijk, son of Ivou Meerssman and Collette Vancoillie.
Child of Jannigje and Jean:
1 Leonie Jeanne Meerssman, born on Sunday 2 June 1895 in Amerongen (Ut). Follow 747.
447 Arie van Barneveld was born on Friday 25 January 1878 in Amerongen (Ut), son of Hendrik van Barneveld and Gerrritje van Deelen (see 230). Arie died on Sunday 1 October 1950 in Amerongen (Ut), aged 72. At the age of 32, Arie married Grietje Termaten, aged 21, on Thursday 13 October 1910 in Maarn (Ut). Grietje was born on Monday 11 March 1889 in Maarn (Ut), daughter of Johannes Termaten and Geertje van Diermen. Grietje died on Friday 22 January 1954 in Amerongen (Ut), aged 64.
Children of Arie and Grietje:
1 Gerritje van Barneveld, born on Tuesday 17 January 1911 in Amerongen (Ut). Follow 748.
2 Johanna Martina van Barneveld, born on Wednesday 9 October 1912 in Amerongen (Ut). Follow 749.
448 Anton van Barneveld was born on Thursday 10 January 1884 in Amerongen (Ut), son of Hendrik van Barneveld and Gerrritje van Deelen (see 230). Anton died on Sunday 20 April 1919 in Amerongen (Ut), aged 35. At the age of 24, Anton married Aaltje van Remmerden, aged 22, on Thursday 27 August 1908 in Rhenen (Ut). Aaltje was born on Sunday 30 May 1886 in Rhenen (Ut), daughter of Johannes van Remmerden and Jenneke van den Brink.
Children of Anton and Aaltje:
1 Gerritje van Barneveld, born on Monday 16 November 1908 in Amerongen (Ut).
Mentioned:
Een van een tweeling. One of twins
2 Jenneke van Barneveld, born on Monday 16 November 1908 in Amerongen (Ut). Jenneke died on Sunday 13 December 1908 in Amerongen (Ut), aged 27 days.
Mentioned:
Een van een tweeling. One of twins
3 Hendrik van Barneveld, born on Friday 4 March 1910 in Amerongen (Ut).
4 Jenneke van Barneveld, born on Wednesday 14 February 1912 in Amerongen (Ut).
5 Johannes van Barneveld, born around 1914 in Amerongen (Ut). Johannes died on Monday 7 August 1933 in Amerongen (Ut), aged about 19. Johannes was unmarried.
449 Jacob van Schaijik was born on Sunday 3 January 1875 in Utrecht, son of Jacob van Schaijik (see 232) and Neeltje Kortenhoff. Jacob died on Friday 19 April 1946 in Utrecht, aged 71. At the age of 24, Jacob married Hendrika van den Brink, aged 29, on Wednesday 16 August 1899 in Utrecht. Hendrika was born on Friday 4 March 1870 in Amerongen (Ut), daughter of Martinus van den Brink and Willemijntje van Dijk.
Child of Jacob and Hendrika:
1 Jacob van Schaijik, born on Thursday 21 June 1900 in Utrecht. Jacob died on Saturday 11 March 1944 in Utrecht, aged 43.
450 Gerritje van Doorn was born on Saturday 18 September 1875 in Amerongen (Ut), daughter of Sander van Doorn and Neeltje van Dijk (see 236). Gerritje died on Friday 26 December 1930 in Utrecht, aged 55.
(1) At the age of 21, Gerritje married Benjamin van Verseveld, aged 28 or 29, on Thursday 19 November 1896 in Amerongen (Ut). Benjamin was born in 1867 in Lienden (Gld), son of Benjamin van Verseveld and Helena van Ingen. Benjamin died on Sunday 26 December 1915 in Leersum (Ut), aged 47 or 48.
(2) At the age of 41, Gerritje married Anthonie Kelderman, aged 53, on Thursday 5 April 1917 in Leersum (Ut). Anthonie was born on Tuesday 5 April 1864 in Veenendaal (Ut), son of Gerritje Kelderman. Anthonie died on Saturday 7 November 1936 in Leersum (Ut), aged 72.
Erkend door ouders-Acknowledged by parents:
Op 28 apr 1884 door moeder erkend. Vertrekt 14 dec 1885 naar Houten (Ut).
451 Alexander van Doorn was born on Sunday 14 November 1886 in Amerongen (Ut), son of Sander van Doorn and Neeltje van Dijk (see 236). At the age of 24, Alexander married Barthalena Cornelia Visee, aged 25, on Thursday 18 May 1911 in Wijk bij Duurstede (Ut). Barthalena was born on Thursday 28 January 1886 in Wijk bij Duurstede (Ut), daughter of Frederik Visee and Barthalena Cornelia van Doorn.
452 Willem Huibertus van Doorn was born on Sunday 27 April 1890 in Ameide (Zh), son of Sander van Doorn and Neeltje van Dijk (see 236).
Occupation:
Kellner.Waiter
At the age of 32, Willem married Agatha Geertruida Peterse, aged 28 or 29, on Wednesday 11 October 1922 in Amsterdam (Nh). Agatha was born in 1893 in Amsterdam (Nh), daughter of Christiaan Peterse and Geertruida Francina Trompert.
Occupation:
Programmaverkoopster.
453 Gijsbertus van Holland was born on Tuesday 22 July 1884 in Rhenen (Ut), son of Hermanus van Holland and Gijsberta van Dijk (see 239). At the age of 28, Gijsbertus married Johanna Marchal, aged 20, on Thursday 19 September 1912 in Langbroek (Ut). Johanna was born on Saturday 23 July 1892 in Langbroek (Ut), daughter of Hendrik Marchal and Maria Marchal.
Child of Gijsbertus and Johanna:
1 Hendrik van Holland, born on Monday 17 October 1910 in Langbroek (Ut). Hendrik is overleden-is deceased.
454 Antonia van Holland was born on Tuesday 31 August 1886 in Rhenen (Ut), daughter of Hermanus van Holland and Gijsberta van Dijk (see 239). At the age of 21, Antonia married Johannes Marchal, aged 22, on Thursday 27 February 1908 in Langbroek (Ut). Johannes was born on Monday 30 March 1885 in Langbroek (Ut), son of Jan Marchal and Maria Veenhof. Johannes died on Sunday 8 September 1929 in Langbroek (Ut), aged 44.
Child of Antonia and Johannes:
1 Janna Gijsberta Marchal, born on Thursday 16 April 1908 in Langbroek (Ut). Follow 750.
455 Aaltje van Vulpen was born in Leersum (Ut), daughter of Cornelis Jansz van Vulpen (see 247) and Teuntje van Vossesteijn. She was baptised on Saturday 1 December 1792 in Leersum (Ut). Aaltje died on Thursday 28 March 1872 in De Bilt (Ut), aged 79. At the age of 23, Aaltje married Teunis Schuurman, aged 30, on Saturday 6 July 1816 in Doorn (Ut). Teunis was born in Langbroek (Ut), son of Hendrik Schuurman and Teuntje van Ekeris. He was baptised on Sunday 30 April 1786 in Nederlangbroek (Ut). Teunis died on Thursday 25 February 1830 in Leersum (Ut), aged 43.
Children of Aaltje and Teunis:
1 Hendrik Schuurman, born on Wednesday 18 December 1816 in Doorn (Ut). He was baptised on Sunday 29 December 1816 in Doorn (Ut). Hendrik died on Thursday 30 January 1817 in Doorn (Ut), aged 1 month.
2 Teuntje Schuurman, born on Sunday 14 June 1818 in Leersum (Ut).
3 Anthonia Schuurman, born on Thursday 19 October 1820 in Leersum (Ut). Follow 751.
4 Hendrika Schuurman, born on Saturday 28 June 1823 in Leersum (Ut).
5 Cornelis Schuurman, born on Friday 7 October 1825 in Leersum (Ut).
6 Elisabeth Schuurman, born on Thursday 29 May 1828 in Leersum (Ut).
456 Gijsbert van Vulpen was born in Doorn (Ut), son of Cornelis Jansz van Vulpen (see 247) and Teuntje van Vossesteijn. He was baptised on Sunday 10 January 1802 in Doorn (Ut). Gijsbert died on Tuesday 23 March 1847 in Maartensdijk (Ut), aged 45. At the age of 29, Gijsbert married Maria van Kolfschoten, aged 28, on Thursday 27 October 1831 in Doorn (Ut). Maria was born in Doorn (Ut), daughter of Lammert Kolfschoten and Jannigje van de Vliert. She was baptised on Sunday 26 June 1803 in Doorn (Ut). Maria died on Tuesday 29 February 1876 in Doorn (Ut), aged 72. Maria married Anthonij van Vulpen (1815-1870), see 460, on Friday 11 August 1848 in Maartensdijk (Ut).
Children of Gijsbert and Maria:
1 Teuntje van Vulpen, born on Friday 8 February 1833 in Doorn (Ut). Follow 752.
2 Jannigje van Vulpen, born on Wednesday 4 June 1834 in Doorn (Ut). Follow 753.
3 Cornelia van Vulpen, born on Tuesday 9 February 1836 in Maartensdijk (Ut).
4 Lambertus van Vulpen, born on Wednesday 11 October 1837 in Maartensdijk (Ut). Follow 754.
5 Maria van Vulpen, born in 1840 in Maartensdijk (Ut). Maria died on Tuesday 5 April 1842 in Maartensdijk (Ut), aged 1 or 2.
6 Maria van Vulpen, born on Tuesday 3 March 1846 in Maartensdijk (Ut). Follow 755.
457 Willem van Vulpen was born in Doorn (Ut), son of Cornelis Jansz van Vulpen (see 247) and Teuntje van Vossesteijn. He was baptised on Sunday 20 April 1806 in Doorn (Ut). Willem died on Sunday 15 November 1863 in Utrecht, aged 57. At the age of 36, Willem married Jacoba Peeters on Wednesday 4 May 1842 in Utrecht.
458 Maria van Vulpen was born on Friday 1 April 1808 in Doorn (Ut), daughter of Cornelis Jansz van Vulpen (see 247) and Teuntje van Vossesteijn. She was baptised on Thursday 18 August 1808 in Doorn (Ut). Maria died on Wednesday 24 March 1841 in Langbroek (Ut), aged 32. At the age of 25, Maria married Gerrit van Donselaar, aged 30, on Monday 24 March 1834 in Langbroek (Ut), after their intention to marry had been registered on Friday 21 February 1834 in Doorn (Ut). Gerrit was born on Sunday 18 September 1803 in Nederlangbroek (Ut), son of Gijsbert Janse van Donselaar and Gijsbertje Peterse (Gijsje) van Schaffelaar. Gerrit died on Wednesday 11 August 1869 in Langbroek (Ut), aged 65. Gerrit married Teuntje van Vulpen (1817-1897), see 461, on Friday 17 February 1843 in Langbroek (Ut).
Children of Maria and Gerrit:
1 Gijsberta van Donselaar, born on Monday 15 September 1834 in Langbroek (Ut). Follow 756.
2 Cornelis van Donselaar, born on Friday 6 November 1835 in Langbroek (Ut). Cornelis died on Wednesday 17 July 1844 in Langbroek (Ut), aged 8.
3 Gijsbert van Donselaar, born on Monday 2 January 1837 in Langbroek (Ut). Gijsbert died on Thursday 15 June 1837 in Langbroek (Ut), aged 5 months.
4 N.N. van Donselaar, stillborn son, born on Monday 16 October 1837 in Langbroek (Ut).
5 Teuntje van Donselaar, born on Monday 3 December 1838 in Langbroek (Ut). Follow 757.
6 Maria van Donselaar, born on Wednesday 24 March 1841 in Langbroek (Ut). Maria died on Saturday 24 April 1841 in Langbroek (Ut), aged 1 month.
459 Matthijs (Tijs) van Vulpen was born on Saturday 7 March 1812 in Doorn (Ut), son of Cornelis Jansz van Vulpen (see 247) and Teuntje van Vossesteijn. He was baptised on Monday 30 March 1812 in Doorn (Ut). Tijs died on Saturday 25 March 1871 in Maartensdijk (Ut), aged 59. At the age of 35, Tijs married Maria van Vulpen, aged 24, on Thursday 29 April 1847 in Odijk (Ut). Maria was born on Monday 20 May 1822 in Odijk (Ut), daughter of Nicolaas (Klaas) van Vulpen and Annigje de Kruijf. Maria died on Thursday 28 July 1881 in Maartensdijk (Ut), aged 59.
Children of Tijs and Maria:
1 Klaas van Vulpen, born on Wednesday 17 September 1851 in Maartensdijk (Ut). Follow 758.
2 Maria van Vulpen, born in 1860. Follow 759.
460 Anthonij van Vulpen was born on Tuesday 3 January 1815 in Doorn (Ut), son of Cornelis Jansz van Vulpen (see 247) and Teuntje van Vossesteijn. He was baptised on Sunday 15 January 1815 in Doorn (Ut). Anthonij died on Friday 15 April 1870 in Maartensdijk (Ut), aged 55. At the age of 33, Anthonij married Maria van Kolfschoten, aged 45, on Friday 11 August 1848 in Maartensdijk (Ut). Maria was born in Doorn (Ut), daughter of Lammert Kolfschoten and Jannigje van de Vliert. She was baptised on Sunday 26 June 1803 in Doorn (Ut). Maria died on Tuesday 29 February 1876 in Doorn (Ut), aged 72. Maria was widow of Gijsbert van Vulpen (1802-1847), whom she married on Thursday 27 October 1831 in Doorn (Ut).
461 Teuntje van Vulpen was born on Thursday 10 July 1817 in Doorn (Ut), daughter of Cornelis Jansz van Vulpen (see 247) and Teuntje van Vossesteijn. She was baptised on Sunday 27 July 1817 in Doorn (Ut). Teuntje died on Monday 25 October 1897 in Langbroek (Ut), aged 80. At the age of 25, Teuntje married Gerrit van Donselaar, aged 39, on Friday 17 February 1843 in Langbroek (Ut). Gerrit was born on Sunday 18 September 1803 in Nederlangbroek (Ut), son of Gijsbert Janse van Donselaar and Gijsbertje Peterse (Gijsje) van Schaffelaar. Gerrit died on Wednesday 11 August 1869 in Langbroek (Ut), aged 65. Gerrit was widower of Maria van Vulpen (1808-1841), whom he married on Monday 24 March 1834 in Langbroek (Ut).
Children of Teuntje and Gerrit:
1 Gijsbert van Donselaar, born on Friday 23 February 1844 in Langbroek (Ut).
2 Maria van Donselaar, born on Friday 2 May 1845 in Langbroek (Ut). Maria died on Saturday 5 September 1846 in Langbroek (Ut), aged 1.
3 Jannigje van Donselaar, born on Thursday 14 May 1846 in Langbroek (Ut). Follow 760.
4 Maria van Donselaar, born on Saturday 25 November 1848 in Langbroek (Ut). Follow 761.
5 Cornelia van Donselaar, born on Thursday 11 April 1850 in Langbroek (Ut). Cornelia died on Wednesday 8 May 1850 in Langbroek (Ut), aged 27 days.
6 Cornelis van Donselaar, born on Tuesday 17 June 1851 in Langbroek (Ut). Follow 762.
7 Gerrit van Donselaar, born on Monday 26 July 1852 in Langbroek (Ut). Gerrit died on Thursday 9 June 1853 in Langbroek (Ut), aged 10 months.
8 Neeltje van Donselaar, born on Wednesday 17 January 1855 in Langbroek (Ut). Follow 763.
9 Gerrigje van Donselaar, born on Friday 7 August 1857 in Langbroek (Ut). Gerrigje died on Monday 31 August 1857 in Langbroek (Ut), aged 24 days.
10 Gerrit Antonie van Donselaar, born on Monday 14 March 1859 in Langbroek (Ut). Follow 764.
11 Antonia van Donselaar, born on Wednesday 13 March 1861 in Langbroek (Ut). Follow 765.
462 Luitje van Vulpen was born in Doorn (Ut), daughter of Gijbert Janszoon van Vulpen (see 248) and Hermijntje (Willemijntje) Duijm. She was baptised on Sunday 20 January 1793 in Doorn (Ut). Luitje died on Sunday 10 April 1853 in Doorn (Ut), aged 60. At the age of 21, Luitje married Jan Berendse, aged about 23, on Thursday 3 November 1814 in Amerongen (Ut). Jan was born around 1791 in Ede (Gld), son of Hendrik Berendse and Willemijntje Donselaar. Jan died on Saturday 21 May 1859 in Doorn (Ut), aged about 68.
Children of Luitje and Jan:
1 Willemijntje Berendse, born on Friday 10 March 1815 in Doorn (Ut). Follow 766.
2 Hendrik Berendse, born on Sunday 8 February 1818 in Doorn (Ut). Follow 767.
3 Gijsbert (Gijs) Berendse, born on Tuesday 13 January 1829 in Doorn (Ut). Gijs died on Tuesday 12 January 1836 in Doorn (Ut), aged 6.
4 Hendrikus Berendse, born on Saturday 12 May 1832 in Doorn (Ut). Hendrikus died on Wednesday 30 March 1864 in Doorn (Ut), aged 31. Hendrikus was unmarried.
5 Aalbertus Berendse, born on Saturday 12 December 1835 in Doorn (Ut).
463 Jannigje van Vulpen, daughter of Gijbert Janszoon van Vulpen (see 248) and Hermijntje (Willemijntje) Duijm. She was baptised on Sunday 21 September 1794 in Doorn (Ut). Jannigje died on Monday 25 December 1871 in Leersum (Ut), aged 77. At the age of 23, Jannigje married Gerrit van Apeldoorn, aged 26, on Friday 12 June 1818 in De Bilt (Ut). Gerrit is a son of Willem Gerritse van Apeldoorn and Cornelia Rozant. He was baptised on Sunday 25 September 1791 in Scherpenzeel (Gld). Gerrit died on Tuesday 5 November 1861 in Leersum (Ut), aged 70.
Vermeld als: Mentioned as:
Appeldoorn.
Children of Jannigje and Gerrit:
1 Hendrik van Apeldoorn, born on Saturday 13 August 1831 in Woudenberg (Ut). Follow 768.
2 Gerrit van Apeldoorn, born on Wednesday 5 November 1834 in Woudenberg (Ut). Follow 769.
464 Geurtje van Vulpen was born in Doorn (Ut), daughter of Gijbert Janszoon van Vulpen (see 248) and Hermijntje (Willemijntje) Duijm. She was baptised on Sunday 1 June 1800 in Doorn (Ut). Geurtje died on Saturday 30 December 1876 in Doorn (Ut), aged 76.
Geboorte-Birth:
Een van een tweeling. One of twins
At the age of 20, Geurtje married Jan Ronk, aged 26, on Thursday 9 November 1820 in Doorn (Ut). Jan was born in Darthuizen, Leersum (Ut), son of Jochem Ronk and Elizabeth (Bartje) Hoftijzer. He was baptised on Sunday 20 April 1794 in Leersum (Ut). Jan died on Thursday 8 May 1856 in Doorn (Ut), aged 62.
Children of Geurtje and Jan:
1 Willemina (Mijntje) Ronk, born on Saturday 10 February 1821 in Doorn (Ut). Follow 770.
2 Elisabeth Ronk, born on Tuesday 29 July 1823 in Doorn (Ut). Follow 771.
3 Gijsje Ronk, born on Wednesday 30 November 1825 in Doorn (Ut). Gijsje died on Friday 13 June 1879 in Doorn (Ut), aged 53. Gijsje was unmarried.
4 Jacobus Ronk, born on Tuesday 27 March 1827 in Doorn (Ut). Follow 772.
5 Jan Ronk, born on Friday 5 November 1830 in Doorn (Ut). Follow 773.
6 Gijsbert Ronk, born on Monday 7 November 1831 in Doorn (Ut). Gijsbert died before 1837 in Doorn (Ut), aged less than 6.
7 Luitje Ronk, born on Saturday 2 November 1833 in Doorn (Ut). Follow 774.
8 Gijsbert Ronk, born on Sunday 1 October 1837 in Doorn (Ut).
9 Geurtje Ronk, born on Tuesday 10 September 1839 in Doorn (Ut). Follow 775.
465 Gerrit Kottner was born on Monday 1 September 1806 in Zeist (Ut), son of Frederik Lodewijk Carel Kottner and Maaijgjen (Marrigje) van Vulpen (see 249). Gerrit died on Saturday 20 August 1859 in Almen (Gld), aged 52.
Occupation:
Hovenier.
At the age of 26, Gerrit married Neeltje van Roosendaal, aged 26, on Friday 14 December 1832 in Gorssel (Gld). Neeltje was born on Friday 9 May 1806. Neeltje died on Saturday 3 January 1880, aged 73.
Occupation:
Kamenier.Chambermaid.
466 Jan van Vulpen was born in Doorn (Ut), son of Jan van Vulpen (see 250) and Maria van Leersum. He was baptised on Sunday 14 August 1808 in Doorn (Ut). Jan died on Wednesday 26 January 1881 in Cothen (Ut), aged 72. At the age of 24, Jan married Maria van Eck, aged 26, on Saturday 25 May 1833 in Doorn (Ut). Maria was born in Cothen (Ut), daughter of Rijck van Eck and Willemina Legemaat. She was baptised on Sunday 2 November 1806 in Cothen (Ut). Maria died on Monday 14 December 1885 in Cothen (Ut), aged 79.
Children of Jan and Maria:
1 Jan Gijsbert van Vulpen, born on Tuesday 24 September 1833 in Doorn (Ut).
2 Willemina Maria van Vulpen, born on Monday 7 September 1835 in Cothen (Ut). Follow 776.
3 Richardus Jacobus van Vulpen, born on Tuesday 24 October 1837 in Cothen (Ut). Follow 777.
4 N.N. van Vulpen, stillborn son, born on Monday 16 September 1839 in Cothen (Ut).
5 Maria Wilhelmina van Vulpen, born on Thursday 24 September 1840 in Cothen (Ut).
6 N.N. van Vulpen, stillborn son, born on Saturday 14 January 1843 in Cothen (Ut).
7 Gijsbert Willem van Vulpen, born on Friday 2 February 1844 in Cothen (Ut). Gijsbert died on Friday 5 May 1848 in Cothen (Ut), aged 4.
8 Antje Gerritje van Vulpen, born on Sunday 31 May 1846 in Cothen (Ut). Antje died on Monday 9 January 1911 in Cothen (Ut), aged 64. Antje was unmarried.
9 Gijsbert Willem van Vulpen, born on Monday 15 January 1849 in Cothen (Ut). Follow 778.
10 Marinus Johannes van Vulpen, born on Thursday 7 December 1854 in Cothen (Ut). Follow 779.
467 Teuntje van Vulpen was born on Sunday 25 April 1813 in Doorn (Ut), daughter of Jan van Vulpen (see 250) and Maria van Leersum. She was baptised on Sunday 9 May 1813 in Doorn (Ut). At the age of 22, Teuntje married Willem van Eck, aged 27, on Friday 29 January 1836 in Doorn (Ut). Willem was born in Cothen (Ut), son of Rijck van Eck and Willemina Legemaat. He was baptised on Sunday 20 November 1808 in Cothen (Ut).
468 Luitje van Vulpen was born on Monday 1 March 1819 in Doorn (Ut), daughter of Jan van Vulpen (see 250) and Maria van Leersum. She was baptised on Sunday 4 April 1819 in Doorn (Ut). Luitje died on Wednesday 24 January 1900 in Apeldoorn (Gld), aged 80. At the age of 34, Luitje married Adrianus Marinus Vroeg, aged 30, on Saturday 19 November 1853 in Doorn (Ut). Adrianus was born on Monday 25 November 1822 in Naaldwijk (Zh), son of Gerardus Henricus Vroeg and Catharina Vellekoop. Adrianus died on Tuesday 17 September 1912 in Apeldoorn (Gld), aged 89. Adrianus was widower of Judikje Hulstijn (1823-1851), whom he married on Saturday 28 April 1849 in Woerden (Ut).
Occupation:
Korenmolenaar.Corn miller.
Children of Luitje and Adrianus:
1 Catharina Maria Vroeg, born on Tuesday 11 September 1855 in Woerden (Ut). Catharina died on Sunday 11 February 1912 in Apeldoorn (Gld), aged 56. Catharina was unmarried.
2 Johanna Gijsberta Vroeg, born on Tuesday 21 October 1856 in Woerden (Ut).
3 Jan Pieter Vroeg, born on Saturday 28 August 1858 in Woerden (Ut). Follow 780.
4 Neeltje Adriana Vroeg, born on Tuesday 2 October 1860 in Woerden (Ut). Follow 781.
469 Maria van Vulpen was born on Saturday 15 September 1821 in Doorn (Ut), daughter of Jan van Vulpen (see 250) and Maria van Leersum. She was baptised on Sunday 21 October 1821 in Doorn (Ut). Maria died on Tuesday 5 January 1886 in Doorn (Ut), aged 64. At the age of 32, Maria married Philippus Jansen, aged 31, on Thursday 27 April 1854 in Doorn (Ut). Philippus was born on Wednesday 19 June 1822 in Leersum (Ut), son of Philippus Jansen and Geertruij van Appeldoorn. Philippus died on Monday 12 January 1891 in Doorn (Ut), aged 68.
Child of Maria and Philippus:
1 Maria Jansen, born on Saturday 10 July 1847 in Doorn (Ut). Follow 782.
470 Jan van Vulpen was born on Thursday 14 February 1811 in Doorn (Ut), son of Matthijs Jansz van Vulpen (see 252) and Cornelia Lokhorst. He was baptised on Sunday 3 March 1811 in De Bilt (Ut). Jan died on Wednesday 3 February 1847 in De Bilt (Ut), aged 35. At the age of 26, Jan married Gerrigje Jans van Dijk, aged 33, on Wednesday 1 March 1837 in Utrecht. Gerrigje is a daughter of Jan van Dijk and Geertje van Ettikhoven. She was baptised on Sunday 5 February 1804 in Doorn (Ut). Gerrigje died on Saturday 2 January 1875 in De Bilt (Ut), aged 70.
Children of Jan and Gerrigje:
1 Matthijs van Vulpen, born on Monday 29 May 1837 in Driebergen (Ut). Matthijs died on Sunday 27 September 1857 in Maartensdijk (Ut), aged 20. Matthijs was unmarried.
2 Geertje van Vulpen, born on Tuesday 30 April 1839 in De Bilt (Ut). Geertje died on Sunday 5 May 1839 in De Bilt (Ut), aged 5 days.
3 Geertje van Vulpen, born on Sunday 7 March 1841 in De Bilt (Ut). Follow 783.
4 Cornelia van Vulpen, born on Thursday 2 March 1843 in De Bilt (Ut). Cornelia died on Tuesday 2 August 1859 in Maartensdijk (Ut), aged 16.
5 Jan van Vulpen, born on Thursday 2 March 1843 in De Bilt (Ut). Follow 784.
6 Hendrik van Vulpen, born on Wednesday 16 October 1844 in De Bilt (Ut). Follow 785.
7 Willem van Vulpen, born on Thursday 28 May 1846 in De Bilt (Ut). Follow 786.
471 Luitje van Vulpen was born on Thursday 10 December 1818 in Doorn (Ut), daughter of Matthijs Jansz van Vulpen (see 252) and Cornelia Lokhorst. Luitje died on Thursday 20 October 1887 in Bunnik (Ut), aged 68. Luitje married Jan Meijers. Jan was born in Loosdrecht (Ut), son of Pieter Meijers and Willempje de Bree. Jan died on Friday 5 July 1889 in Bunnik (Ut).
Huwelijk-Marriage:
Weduwnaar van Wijntje Loenen.
Children of Luitje and Jan:
1 Lijsje Meijers, born on Friday 8 April 1853 in Zeist (Ut). Follow 787.
2 Willempje Meijers, born on Sunday 27 August 1854 in Zeist (Ut). Follow 788.
3 Cornelis Meijers, born on Monday 9 November 1857 in Zeist (Ut). Follow 789.
4 Cornelia Meijers, born on Tuesday 29 May 1860 in Zeist (Ut). Follow 790.
472 Cornelis van Vulpen was born on Friday 3 January 1823 in Doorn (Ut), son of Matthijs Jansz van Vulpen (see 252) and Cornelia Lokhorst. At the age of 40, Cornelis married Elisabeth van Woudenberg, aged 24, on Friday 8 May 1863 in Houten (Ut). Elisabeth was born on Wednesday 27 March 1839 in Oud-Wulven (Ut), daughter of Gijsbert van Woudenberg and Hendrikje van Soest.
Child of Cornelis and Elisabeth:
1 Matthijs van Vulpen, born on Saturday 31 October 1863 in Houten (Ut).
473 Maria van Vulpen was born on Saturday 31 March 1827 in Doorn (Ut), daughter of Matthijs Jansz van Vulpen (see 252) and Cornelia Lokhorst. Maria died on Monday 15 January 1900 in Bunnik (Ut), aged 72. At the age of 30, Maria married Reijer Dorresteijn, aged 27, on Friday 29 May 1857 in De Bilt (Ut). Reijer was born on Thursday 16 July 1829 in De Bilt (Ut), son of Teunis Dorresteijn and Maria Dorresteijn/Dorresteyn.
Mentioned:
Ook vermeld als: Reyer Dorresteyn.
Children of Maria and Reijer:
1 Maria Dorresteijn, born on Tuesday 16 March 1847 in De Bilt (Ut).
2 Steven Dorresteijn, born on Monday 24 November 1862 in De Bilt (Ut). Follow 791.
3 Reijer Dorresteijn, born on Wednesday 19 July 1865 in De Bilt (Ut). Follow 792.
474 Metje van Vulpen was born on Sunday 9 August 1829 in Doorn (Ut), daughter of Matthijs Jansz van Vulpen (see 252) and Cornelia Lokhorst. Metje died on Thursday 18 May 1911 in De Bilt (Ut), aged 81. At the age of 32, Metje married Hendricus van de Haar, aged 36, on Wednesday 5 February 1862 in De Bilt (Ut). Hendricus was born on Thursday 10 November 1825 in Woudenberg (Ut), son of Erris van de Haar and Gerritje van den Broek. Hendricus died on Saturday 26 June 1880 in Renswoude (Ut), aged 54.
Children of Metje and Hendricus:
1 Ernst van de Haar, born on Thursday 16 April 1863 in Renswoude (Ut). Follow 793.
2 Mathijs van de Haar, born on Thursday 20 December 1866 in Renswoude (Ut). Follow 794.
3 Hendricus van de Haar, born in February 1868 in Renswoude (Ut). Hendricus died on Tuesday 28 July 1868 in Renswoude (Ut), aged 5 months.
4 Hendricus van de Haar, born on Sunday 24 April 1870 in Renswoude (Ut). Follow 795.
5 Gerritje van de Haar, born on Friday 1 December 1871 in Renswoude (Ut).
6 Jan van de Haar, born on Thursday 14 August 1873 in Renswoude (Ut). Follow 796.
475 Teuntje van Vulpen was born on Sunday 4 April 1830 in Doorn (Ut), daughter of Johannes Jansz van Vulpen (see 254) and Cornelia Lodder.
(1) At the age of 26, Teuntje married Reijer van Dijk, aged 25, on Wednesday 30 April 1856 in Doorn (Ut). Reijer was born on Saturday 7 August 1830 in Sterkenburg, Driebergen (Ut), son of Dirk van Dijk and Rosina Maria de Bruin. Reijer died on Saturday 30 January 1858 in Driebergen (Ut), aged 27.
(2) At the age of 29, Teuntje married Gijsbert van Dijk, aged 30, on Thursday 23 February 1860 in Driebergen (Ut). Gijsbert was born on Wednesday 17 February 1830 in Driebergen (Ut), son of Cornelis van Dijk and Neeltje van Vulpen. Gijsbert died on Tuesday 6 February 1872 in Driebergen (Ut), aged 41.
Child of Teuntje and Reijer:
1 Rosina Jacoba van Dijk, born on Wednesday 17 June 1857 in Driebergen (Ut).
476 Willem van Vulpen was born on Monday 9 July 1832 in Doorn (Ut), son of Johannes Jansz van Vulpen (see 254) and Cornelia Lodder. Willem died on Saturday 27 January 1912 in Wijk bij Duurstede (Ut), aged 79. At the age of 41, Willem married Geurtje van Dijk, aged 33, on Thursday 4 September 1873 in Wijk bij Duurstede (Ut). Geurtje was born on Tuesday 18 August 1840 in Doorn (Ut), daughter of Adrianus van Dijk and Anthonia Spijkhoven. Geurtje died on Thursday 21 March 1907 in Wijk bij Duurstede (Ut), aged 66. Geurtje was widow of Dirk de Bruijn (1838-1871), whom she married on Thursday 19 April 1866 in Doorn (Ut).
477 Dirk van Vulpen was born on Tuesday 19 March 1839 in Doorn (Ut), son of Johannes Jansz van Vulpen (see 254) and Cornelia Lodder. Dirk died on Wednesday 9 September 1896 in Doorn (Ut), aged 57. At the age of 38, Dirk married Neeltje Legemaat, aged 21, on Thursday 3 May 1877 in Doorn (Ut). Neeltje was born on Thursday 20 September 1855 in Doorn (Ut), daughter of Gerrit Legemaat and Neeltje van Donselaar. Neeltje died on Friday 12 February 1937 in Doorn (Ut), aged 81.
Children of Dirk and Neeltje:
1 Cornelia van Vulpen, born on Wednesday 27 March 1878 in Doorn (Ut). Follow 797.
2 Gerrit van Vulpen, born on Thursday 20 February 1879 in Doorn (Ut). Follow 798.
3 Neeltje van Vulpen, born on Tuesday 27 January 1880 in Doorn (Ut). Follow 799.
4 Teuntje van Vulpen, born on Thursday 3 March 1881 in Doorn (Ut). Teuntje died on Thursday 19 May 1881 in Doorn (Ut), aged 2 months.
5 Johannes van Vulpen, born on Thursday 23 February 1882 in Doorn (Ut).
6 Dirk van Vulpen, born on Monday 12 March 1883 in Doorn (Ut). Dirk died on Saturday 30 May 1908 in Doorn (Ut), aged 25. Dirk was unmarried.
7 Gijsbertha van Vulpen, born on Saturday 3 May 1884 in Doorn (Ut). Gijsbertha died on Wednesday 31 March 1886 in Doorn (Ut), aged 1.
8 Jan van Vulpen, born on Sunday 22 July 1888 in Doorn (Ut). Follow 800.
478 Johannes van Vulpen was born on Monday 29 July 1844 in Doorn (Ut), son of Johannes Jansz van Vulpen (see 254) and Cornelia Lodder. At the age of 23, Johannes married Maria Achterberg, aged 23, on Friday 31 January 1868 in Amerongen (Ut). Maria was born on Monday 29 July 1844 in Amerongen (Ut), daughter of Hendrik Achterberg and Aaltje van Vulpen.
Children of Johannes and Maria:
1 Johannes van Vulpen, born on Sunday 2 August 1868 in Doorn (Ut). Johannes died on Thursday 27 August 1868 in Doorn (Ut), aged 25 days.
2 Maria van Vulpen, born in 1882. Follow 801.
479 Cornelis van Vulpen was born on Monday 17 April 1848 in Doorn (Ut), son of Johannes Jansz van Vulpen (see 254) and Cornelia Lodder. At the age of 28, Cornelis married Geertrui Achterberg, aged 29, on Thursday 29 March 1877 in Amerongen (Ut). Geertrui was born on Monday 6 September 1847 in Amerongen (Ut), daughter of Hendrik Achterberg and Aaltje van Vulpen.
Children of Cornelis and Geertrui:
1 Johannes van Vulpen, born on Thursday 25 April 1878 in Doorn (Ut). Johannes died on Thursday 25 April 1878 in Doorn (Ut), aged less than a day.
2 Johannes Hendrikus van Vulpen, born on Tuesday 15 April 1879 in Doorn (Ut).
3 Hendrikus Johannes van Vulpen, born on Monday 2 August 1880 in Doorn (Ut).
4 Cornelia van Vulpen, born on Wednesday 22 November 1882 in Doorn (Ut).
5 Gerrit van Vulpen, born on Friday 13 June 1884 in Doorn (Ut).
6 Cornelis van Vulpen, born on Monday 31 May 1886 in Doorn (Ut).
7 Aalbertus van Vulpen, born on Saturday 29 June 1889 in Doorn (Ut). Follow 802.
480 Luitje van Vulpen was born on Wednesday 5 June 1850 in Doorn (Ut), daughter of Johannes Jansz van Vulpen (see 254) and Cornelia Lodder. Luitje died on Tuesday 11 November 1890 in Wijk bij Duurstede (Ut), aged 40. At the age of 26, Luitje married Willem Spaan, aged 27 or 28, on Friday 9 March 1877 in Doorn (Ut). Willem was born in 1849 in Tiel (Gld), son of Jan Artse Spaan and Hendrina Jacoba de Bie.
481 Maria van Vulpen was born on Friday 9 August 1822 in Utrecht, daughter of Jacobus van Vulpen (see 255) and Cornelia Floor. Maria died on Sunday 21 February 1892 in Utrecht, aged 69. Maria married Jan te Winkel.
482 Aaltje van Ginkel was born on Sunday 28 August 1814 in Leersum (Ut), daughter of Harmen van Ginkel and Jannigje van Vulpen (see 257). At the age of 19, Aaltje married Pieter Versteegh, aged 27, on Friday 13 June 1834 in Leersum (Ut). Pieter was born in Leersum (Ut), son of Maurits Gerard Versteegh and Maria Floor(en). He was baptised on Sunday 7 December 1806 in Leersum (Ut).
Children of Aaltje and Pieter:
1 Harmijntje Versteegh, born on Wednesday 5 August 1835 in Leersum (Ut).
2 Maria Versteegh, born on Friday 13 October 1837 in Leersum (Ut).
3 Maurits Gerard Versteegh, born on Saturday 4 January 1840 in Leersum (Ut).
4 Geertruida Versteegh, born on Sunday 11 August 1850 in Kockengen (Ut). Follow 803.
483 Grietje van Ginkel was born on Thursday 2 January 1817 in Leersum (Ut), daughter of Harmen van Ginkel and Jannigje van Vulpen (see 257). Grietje died on Friday 23 September 1870 in Amerongen (Ut), aged 53. At the age of 32, Grietje married Evert Versteegh, aged 39, on Friday 16 February 1849 in Leersum (Ut). Evert was born on Thursday 4 May 1809 in Amerongen (Ut), son of Pieter Versteegh and Arrisje van der Grift. He was baptised on Sunday 21 May 1809 in Amerongen (Ut). Evert died on Thursday 28 August 1890 in Amerongen (Ut), aged 81.
Children of Grietje and Evert:
1 Jannigje Versteegh, born on Friday 15 March 1850 in Amerongen (Ut). Jannigje died on Wednesday 29 March 1865 in Amerongen (Ut), aged 15.
2 Pieter Versteegh, born on Friday 9 January 1852 in Amerongen (Ut). Follow 804.
3 Arnstina Harmina Versteegh, born on Sunday 27 April 1856 in Amerongen (Ut). Follow 805.
4 Harman Versteegh, born on Tuesday 11 January 1859 in Amerongen (Ut). Harman died on Friday 10 June 1859 in Amerongen (Ut), aged 4 months.
484 Teunis van den Dikkenberg was born on Monday 30 April 1888 in Zeist (Ut), son of Jan van den Dikkenberg (see 259) and Johanna Bos (see 265). Teunis died on Sunday 15 December 1957 in Utrecht, aged 69. At the age of 26, Teunis married Elizabeth van Ede, aged 20, on Thursday 30 April 1914 in Zeist (Ut). Elizabeth was born on Wednesday 24 May 1893 in Zeist (Ut), daughter of Willem van Ede and Gerrigje de Kruif. Elizabeth died on Tuesday 6 October 1959 in Zeist (Ut), aged 66.
485 Aaltje van den Dikkenberg was born on Sunday 2 November 1890 in Zeist (Ut), daughter of Jan van den Dikkenberg (see 259) and Johanna Bos (see 265). Aaltje died on Thursday 16 February 1956 in Utrecht, aged 65. At the age of 22, Aaltje married Gerrit Cornelis Blom, aged 21, on Thursday 12 June 1913 in Zeist (Ut). Gerrit was born on Sunday 18 October 1891 in Heukelum (Gld), son of Jasper Blom and Johanna Cornelia de Ridder. Gerrit died on Thursday 2 December 1954 in Utrecht, aged 63.
486 Jan van den Dikkenberg was born on Friday 21 January 1898 in Zeist (Ut), son of Jan van den Dikkenberg (see 259) and Johanna Bos (see 265). Jan died on Tuesday 27 May 1958 in Zeist (Ut), aged 60. At the age of 24, Jan married Elisabeth Hondijk, aged 24, on Thursday 5 October 1922 in Zeist (Ut). Elisabeth was born on Sunday 13 March 1898 in Ooij (Gld), daughter of Albertus Hondijk and Adriana Geertruida Wolf.
487 Nicolaas van den Dikkenberg was born on Thursday 25 January 1900 in Zeist (Ut), son of Jan van den Dikkenberg (see 259) and Johanna Bos (see 265). At the age of 34, Nicolaas married Elisabeth Broek, aged 26, on Thursday 7 June 1934 in Zeist (Ut). Elisabeth was born on Thursday 20 February 1908 in Soest (Ut), daughter of Aart Broek and Barbara van den Berg.
488 Gerrit van den Dikkenberg was born on Friday 11 November 1904 in Zeist (Ut), son of Jan van den Dikkenberg (see 259) and Johanna Bos (see 265). Gerrit died on Monday 13 September 1965 in Zeist (Ut), aged 60. At the age of 24, Gerrit married Cornelia van Zonderen, aged 21, on Thursday 26 September 1929 in Zeist (Ut). Cornelia was born on Friday 12 June 1908 in Zeist (Ut), daughter of Willem van Zonderen and Wilhelmina Cornelia de Kruijf. Cornelia died on Friday 25 July 1986 in Zeist (Ut), aged 78.
489 Evert van den Dikkenberg was born on Tuesday 26 May 1908 in Zeist (Ut), son of Jan van den Dikkenberg (see 259) and Johanna Bos (see 265). Evert died on Friday 23 December 1938 in Zeist (Ut), aged 30. At the age of 25, Evert married Geertruida Mulder, aged about 19, on Wednesday 23 May 1934 in Utrecht. Geertruida was born around 1915 in Utrecht, daughter of Cornelis Mulder and Hendrika van Elk.
490 Cornelis Theodorus van Eck was born on Sunday 19 April 1896 in Utrecht, son of Johannes van Eck and Jannetje van den Dikkenberg (see 262). At the age of 20, Cornelis married Teuntje Doornkamp, aged 20, on Thursday 10 August 1916 in Zeist (Ut). Teuntje was born on Wednesday 30 October 1895 in Zeist (Ut), daughter of Arie Doornkamp and Maria Klomp.
491 Hendrica van Ginkel was born on Wednesday 2 January 1878 in Utrecht, daughter of Arris van Ginkel (see 266) and Hendrica Woudenberg. Hendrica died on Thursday 7 August 1952 in Zeist (Ut), aged 74.
Erkend door ouders-Acknowledged by parents:
Arris van Ginkel en Hendrica Woudenberg hebben bij de voltrekking van hun huwelijk te Zeist op 8-3-1883 dit kind erkend en gewettigd.
At the age of 25, Hendrica married Cornelis Westerhoff, aged 21, on Thursday 16 April 1903 in Zeist (Ut). Cornelis was born on Wednesday 15 June 1881 in Driebergen (Ut), son of Johannes Westerhoff and Hillegje de Waal.
492 Geertruida van Ginkel was born on Wednesday 14 November 1883 in Zeist (Ut), daughter of Arris van Ginkel (see 266) and Hendrica Woudenberg. Geertruida died on Friday 1 September 1944 in Doorn (Ut), aged 60. At the age of 26, Geertruida married Martinus van Essen, aged 25, on Thursday 24 February 1910 in Zeist (Ut). Martinus was born on Friday 10 October 1884 in Amerongen (Ut), son of Jacob van Essen and Martina van den Brink. Martinus died on Wednesday 17 September 1952 in Doorn (Ut), aged 67.
Erkend door ouders-Acknowledged by parents:
Martinus erkend bij het huwelijk van Jacob en Martina.
493 Albertus van Ginkel was born on Thursday 12 March 1885 in Zeist (Ut), son of Arris van Ginkel (see 266) and Hendrica Woudenberg. Albertus died on Friday 2 January 1920 in Zeist (Ut), aged 34. Albertus married Christina van den Brink.
494 Evertje van Ginkel was born on Tuesday 13 April 1886 in Zeist (Ut), daughter of Arris van Ginkel (see 266) and Hendrica Woudenberg. Evertje died on Wednesday 28 October 1959 in Zeist (Ut), aged 73. Evertje married Jan van der Linde.
495 Johan van Ginkel was born on Monday 18 September 1911 in Woudenberg (Ut), son of Gerard van Ginkel (see 268) and Jantje van de Brink. Johan is overleden-is deceased. At the age of 27, Johan married Evertje Bolderman, aged about 25, on Saturday 5 November 1938 in Veenendaal (Ut). Evertje was born around 1913 in Veenendaal (Ut), daughter of Antonie Bolderman and Jannetje van Capelleveen. Evertje died on Wednesday 20 March 1968 in Woudenberg (Ut), aged about 55.
Children of Johan and Evertje:
1 N.N. van Ginkel, stillborn son, born on Thursday 12 September 1940 in Woudenberg (Ut).
2 N.N. van Ginkel, stillborn son, born on Saturday 22 September 1956 in Amersfoort (Ut).
496 Leendert van Dijk was born on Saturday 6 April 1867 in Amerongen (Ut), son of Leendert van Dijk and Pieternella van de Bovenkamp (see 271).
Occupation:
Broodbakkersknecht.Bread baker servant.
At the age of 23, Leendert married Aartje Demoed, aged 29, on Saturday 5 July 1890 in Veenendaal (Ut). Aartje was born on Friday 12 October 1860 in Veenendaal, Ede (Gld), daughter of Jan Demoet and Aartje van de Voort. Aartje died on Monday 22 July 1918 in Renswoude (Ut), aged 57.
Children of Leendert and Aartje:
1 Pieternella van Dijk, born on Monday 5 January 1891 in Veenendaal, Ede (Gld). Follow 806.
2 Jan van Dijk, born on Thursday 6 July 1893 in Veenendaal, Ede (Gld). Follow 807.
3 Leendert van Dijk, born on Wednesday 25 September 1895 in Veenendaal, Ede (Gld).
4 Aartje van Dijk, born on Wednesday 27 October 1897 in Veenendaal, Ede (Gld).
5 Bernardus van Dijk, born on Tuesday 14 August 1900 in Veenendaal, Ede (Gld). Follow 808.
497 Jan van Dijk was born on Friday 9 June 1882 in Amerongen (Ut), son of Leendert van Dijk and Pieternella van de Bovenkamp (see 271). At the age of 29, Jan married Roeloffina van Noort, aged 19, on Thursday 22 June 1911 in Rhenen (Ut). Roeloffina was born on Friday 11 September 1891 in Rhenen (Ut), daughter of Maarten van Noort and Everdiena van Swetselaar.
498 Elizabeth van den Bovenkamp was born on Sunday 28 March 1869 in Amerongen (Ut), daughter of Abraham van de Bovenkamp (see 274) and Jacoba van Veenendaal. At the age of 22, Elizabeth married Hendrik van Veenendaal, aged 27, on Saturday 28 March 1891 in Amerongen (Ut). Hendrik was born on Tuesday 23 February 1864 in Amerongen (Ut), son of Hendrik van Veenendaal and Gerretje (Geurtje) van den Broek. Hendrik died on Saturday 9 March 1935 in Amerongen (Ut), aged 71.
Children of Elizabeth and Hendrik:
1 Paulina van Veenendaal. Paulina died on Friday 23 August 1918 in Amerongen (Ut).
2 Hendrik van Veenendaal, born on Friday 25 December 1896 in Amerongen (Ut). Hendrik died on Monday 9 February 1925 in Amerongen (Ut), aged 28.
499 Janna van den Bovenkamp was born on Saturday 13 May 1871 in Amerongen (Ut), daughter of Abraham van de Bovenkamp (see 274) and Jacoba van Veenendaal. At the age of 20, Janna married Dirk van Veenendaal, aged 24, on Saturday 16 May 1891 in Amerongen (Ut). Dirk was born on Tuesday 11 December 1866 in Amerongen (Ut), son of Frederik Willem van Veenendaal and Lamberta van Vendelo. Dirk died on Monday 9 December 1935 in Amerongen (Ut), aged 68.
Children of Janna and Dirk:
1 Frederik Willem van Veenendaal, born on Friday 6 January 1893 in Amerongen (Ut). Follow 809.
2 Abraham van Veenendaal, born on Wednesday 1 August 1894 in Amerongen (Ut). Follow 810.
3 Lambertus van Veenendaal, born on Friday 4 October 1895 in Amerongen (Ut). Lambertus died on Tuesday 21 April 1896 in Amerongen (Ut), aged 6 months.
4 Lamberta van Veenendaal, born on Wednesday 17 February 1897 in Amerongen (Ut).
5 Jacobus van Veenendaal, born on Sunday 22 May 1898 in Amerongen (Ut). Jacobus died on Saturday 18 July 1942 in Amerongen (Ut), aged 44.
6 Johanna van Veenendaal, born on Saturday 6 October 1900 in Amerongen (Ut).
7 Dirk van Veenendaal, born in 1906 in Amerongen (Ut). Dirk died on Friday 18 October 1907 in Amerongen (Ut), aged 0 or 1.
500 Gijsbertus van de Bovenkamp was born on Friday 2 January 1874 in Leersum (Ut), son of Abraham van de Bovenkamp (see 274) and Jacoba van Veenendaal. Gijsbertus died on Wednesday 5 January 1955 in Amerongen (Ut), aged 81. At the age of 27, Gijsbertus married Gijsberta Blankestijn, aged 25, on Saturday 28 September 1901 in Amerongen (Ut). Gijsberta was born on Sunday 5 March 1876 in Amerongen (Ut), daughter of Hendrik Blankestijn and Maria Geertruida van Beek. Gijsberta died on Wednesday 28 August 1912 in Amerongen (Ut), aged 36.
Children of Gijsbertus and Gijsberta:
1 Hendrika van den Bovenkamp, born on Thursday 8 October 1896 in Maurik (Gld).
2 Jacoba van den Bovenkamp, born on Saturday 8 November 1902 in Amerongen (Ut). Follow 811.
501 Hendrikus Johan van den Bovenkamp was born on Thursday 24 August 1876 in Amerongen (Ut), son of Lauwrens van den Bovenkamp (see 275) and Jenneke van Beek. At the age of 28, Hendrikus married Adriana van Ree, aged 24, on Thursday 25 August 1904 in Leersum (Ut). Adriana was born on Thursday 26 February 1880 in Leersum (Ut), daughter of Cornelis van Ree and Gerrigje Blankestijn. Adriana died on Sunday 3 November 1946 in Doorn (Ut), aged 66.
502 Adriana Willemina Tollenaar was born on Monday 13 April 1868 in Amerongen (Ut), daughter of Jacobus Tollenaar and Alida van den Bovenkamp (see 276). At the age of 28, Adriana married Cornelis van der Lee, aged 33, on Thursday 19 November 1896 in Wijk bij Duurstede (Ut). Cornelis was born on Monday 5 October 1863 in Langbroek (Ut), son of Arie van der Lee and Neeltje van Donselaar. Cornelis died on Sunday 9 January 1938 in Wijk bij Duurstede (Ut), aged 74.
503 Hendrika Carolina Johanna van de Bovenkamp was born on Sunday 16 August 1874 in Jutphaas (Ut), daughter of Pieter van de Bovenkamp (see 277) and Gerrigje Bos (see 166). Hendrika died on Tuesday 20 October 1936 in Amerongen (Ut), aged 62. At the age of 18, Hendrika married Hendrik van Veenendaal, aged 27, on Saturday 27 May 1893 in Amerongen (Ut). Hendrik was born on Monday 6 November 1865 in Amerongen (Ut), son of Christoffel van Veenendaal and Gerrigje van Vendelo. Hendrik died on Tuesday 20 January 1953 in Amerongen (Ut), aged 87.
Children of Hendrika and Hendrik:
1 Gerritje van Veenendaal, born on Tuesday 18 July 1893 in Amerongen (Ut). Gerritje died on Thursday 6 December 1894 in Amerongen (Ut), aged 1.
2 Gerdina van Veenendaal, born on Monday 3 December 1894 in Amerongen (Ut). Gerdina died on Tuesday 22 May 1917 in Amerongen (Ut), aged 22. Gerdina was unmarried.
3 Christina van Veenendaal, born on Saturday 8 August 1896 in Amerongen (Ut). Follow 812.
4 Willemina Pietronella van Veenendaal, born on Tuesday 6 September 1898 in Amerongen (Ut).
5 Gerrit van Veenendaal, born on Wednesday 27 September 1899 in Amerongen (Ut). Gerrit died on Monday 20 April 1931 in Amerongen (Ut), aged 31.
6 Teuntje van Veenendaal, born on Wednesday 13 February 1901 in Amerongen (Ut).
7 Christoffel van Veenendaal, born on Tuesday 17 June 1902 in Amerongen (Ut). Christoffel died on Saturday 2 May 1903 in Amerongen (Ut), aged 10 months.
8 Hendrika Carolina Johanna van Veenendaal, born on Tuesday 1 March 1904 in Amerongen (Ut). Follow 813.
9 Dirkje van Veenendaal, born on Tuesday 5 June 1906 in Amerongen (Ut).
10 Christoffel van Veenendaal, born on Wednesday 12 February 1908 in Amerongen (Ut). Follow 814.
11 Hendrik van Veenendaal, born on Saturday 19 February 1910 in Amerongen (Ut). Hendrik died on Wednesday 23 August 1911 in Amerongen (Ut), aged 1.
12 Hendrik van Veenendaal, born on Thursday 16 May 1912 in Amerongen (Ut).
13 Gerritje van Veenendaal, born around 1914 in Amerongen (Ut). Follow 815.
504 Geertrui Slok was born on Friday 10 November 1876 in Veenendaal (Ut), daughter of Klaas Slok and Hendrica van de Bovenkamp (see 278). Geertrui died on Saturday 6 June 1942 in Veenendaal (Ut), aged 65. At the age of 35, Geertrui married Gijsbert van Manen, aged 36, on Saturday 9 November 1912 in Veenendaal (Ut). Gijsbert was born on Wednesday 31 May 1876 in Veenendaal (Ut), son of Gerrit van Manen and Engeltje van den Brink. Gijsbert died on Friday 16 December 1938 in Veenendaal (Ut), aged 62. Gijsbert was widower of Willemijntje van de Scheur (1880-1911), whom he married on Saturday 12 January 1901 in Veenendaal (Ut).
Occupation:
Katoenwever.Cotton weaver.
505 Jan Slok was born on Saturday 29 March 1879 in Veenendaal (Ut), son of Klaas Slok and Hendrica van de Bovenkamp (see 278). Jan died on Sunday 27 August 1950 in Veenendaal (Ut), aged 71.
Occupation:
Zwartverver. (De zwartverver/verfster was gespecialiseerd in het zwart verven van allerlei stoffen, o.a. voor rouwgebruiken.
The black painters were specialized in black painting of all kinds of fabrics, for example for mourning.)
At the age of 20, Jan married Alida Geertruida Kroesbergen, aged 19, on Saturday 5 August 1899 in Veenendaal (Ut). Alida was born on Monday 16 February 1880 in Veenendaal (Ut), daughter of Jacob Kroesbergen and Jannetje van Capelle. Alida died on Sunday 18 April 1976 in Veenendaal (Ut), aged 96.
Occupation:
Garenspoelster.Yarn spooler.
Children of Jan and Alida:
1 Hendrika Slok, born on Thursday 22 February 1900 in Veenendaal (Ut). Follow 816.
2 Jannetje Slok, born on Tuesday 2 April 1901 in Veenendaal (Ut).
3 Rijk Slok, born on Saturday 27 October 1906 in Veenendaal (Ut). Follow 817.
4 Jan Slok, born on Tuesday 1 September 1914 in Veenendaal (Ut). Follow 818.
506 Lambertus Hendrik Slok was born on Tuesday 2 February 1886 in Veenendaal (Ut), son of Klaas Slok and Hendrica van de Bovenkamp (see 278). Lambertus died on Thursday 18 April 1918 in Veenendaal (Ut), aged 32. At the age of 20, Lambertus married Willemijntje Diepeveen, aged 20, on Saturday 5 May 1906 in Veenendaal (Ut). Willemijntje was born on Thursday 21 May 1885 in Veenendaal (Ut), daughter of Dirk Diepeveen and Neeltje van de Kraats. Willemijntje died on Tuesday 11 February 1964 in Veenendaal (Ut), aged 78.
Children of Lambertus and Willemijntje:
1 Klaas Slok, born on Saturday 21 January 1905 in Veenendaal (Ut). Follow 819.
2 Neeltje Slok, born on Saturday 19 January 1907 in Veenendaal (Ut). Follow 820.
3 Dirk Slok, born on Tuesday 16 January 1912 in Veenendaal (Ut). Follow 821.
4 Geertrui Slok, born around 1914 in Veenendaal (Ut). Follow 822.
507 Hendrika van den Bovenkamp was born on Monday 17 April 1876 in Rhenen (Ut), daughter of Pieter (Piet) van den Bovenkamp (see 282) and Jacoba Schrijver. Hendrika died on Saturday 16 September 1933 in Rhenen (Ut), aged 57. At the age of 21, Hendrika married Gerrit Jan van den Brink, aged 23, on Thursday 21 October 1897 in Rhenen (Ut). Gerrit was born on Tuesday 21 April 1874 in Rhenen (Ut), son of Jellis van den Brink and Dirkje van den Berg. Gerrit died on Sunday 18 April 1943 in Rhenen (Ut), aged 68.
Children of Hendrika and Gerrit:
1 Hendrik Jan van den Brink, born on Sunday 15 November 1896 in Rhenen (Ut). Follow 823.
2 Dirkje van den Brink, born on Thursday 6 January 1898 in Rhenen (Ut). Follow 824.
3 Jacoba van den Brink, born on Tuesday 3 November 1903 in Rhenen (Ut). Jacoba died on Wednesday 29 June 1904 in Rhenen (Ut), aged 7 months.
4 Neeltje Cornelia van den Brink, born on Saturday 11 February 1905 in Rhenen (Ut). Follow 825.
5 Jacoba van den Brink, born on Sunday 7 July 1907 in Rhenen (Ut). Follow 826.
508 Pieter van den Bovenkamp was born on Saturday 12 September 1885 in Rhenen (Ut), son of Pieter (Piet) van den Bovenkamp (see 282) and Jacoba Schrijver.
(1) At the age of 19, Pieter married Alberdina Uiterwijk, aged 23, on Wednesday 21 June 1905 in Amsterdam (Nh). Alberdina was born on Saturday 24 September 1881 in Hoogeveen (Dr), daughter of Christoffel Uiterwijk and Sophia Otten. Alberdina died on Thursday 17 May 1934 in Amersfoort (Ut), aged 52.
(2) At the age of 49, Pieter married Catharina Brondijk, aged 31, on Thursday 21 February 1935 in Amersfoort (Ut). Catharina was born on Tuesday 24 February 1903 in Amersfoort (Ut), daughter of Antonie Brondijk and Martina Wilhelmina Hendriks.
Children of Pieter and Alberdina:
1 Jacoba Alberdina van den Bovenkamp, born on Wednesday 5 February 1908 in Amsterdam (Nh). Follow 827.
2 Piet van den Bovenkamp, born on Saturday 6 July 1918 in Amsterdam (Nh).
509 Johanna van den Bosch was born on Tuesday 23 October 1883 in Rotterdam (Zh), daughter of Adrianus van den Bosch (see 284) and Magdalena Elizabeth Quartel. At the age of 19, Johanna married Nicolaas Schmidt, aged 25, on Wednesday 21 October 1903 in Rotterdam (Zh). Nicolaas was born on Friday 12 July 1878 in Rotterdam (Zh), son of Johann Heinrich Schmidt and Anna Maria Roggeveen. Nicolaas died on Thursday 22 March 1945 in Leiden (Zh), aged 66.
Children of Johanna and Nicolaas:
1 Adrianus Schmidt, born on Friday 3 June 1904 in Rotterdam (Zh).
2 Johann Heinrich Schmidt, born on Tuesday 5 September 1905 in Rotterdam (Zh).
3 Johann Diederich Schmidt, born on Wednesday 24 June 1908 in Rotterdam (Zh). Johann is overleden-is deceased.
510 Adrianus van den Bosch was born on Tuesday 14 October 1884 in Rotterdam (Zh), son of Adrianus van den Bosch (see 284) and Magdalena Elizabeth Quartel.
Occupation:
Letterzetter. Compositor.
At the age of 26, Adrianus married Christina Külman, aged 23, on Wednesday 28 December 1910 in Rotterdam (Zh). Christina was born on Saturday 16 July 1887 in Rotterdam (Zh), daughter of Lucas Wolfgangus Frederik Wilhelm Külman and Jacoba Eshuijs.
Children of Adrianus and Christina:
1 Adrianus van den Bosch, born on Tuesday 18 July 1911 in Rotterdam (Zh). Follow 828.
2 Lucas Wolfgangus Frederik Wilhelm van den Bosch, born on Tuesday 19 November 1912 in Rotterdam (Zh). Lucas is overleden-is deceased.
3 Magdalena Elizabeth van den Bosch, born on Thursday 13 November 1913 in Rotterdam (Zh). Magdalena is overleden-is deceased.
511 Magdalena Elizabeth van den Bosch was born on Monday 15 March 1886 in Rotterdam (Zh), daughter of Adrianus van den Bosch (see 284) and Magdalena Elizabeth Quartel. At the age of 37, Magdalena married Adrianus van Aarle, aged 38, on Wednesday 4 July 1923 in Rotterdam (Zh). Adrianus was born on Friday 10 October 1884 in Boxtel (Nb), son of Gijsbertus van Aarle and Johanna van Dongen.
Occupation:
Huisschilder. Painter.
Children of Magdalena and Adrianus:
1 Gijsbertus van Aarle, born on Tuesday 22 April 1924 in Rotterdam (Zh).
2 Magdalena Elizabeth Johanna van Aarle, born on Tuesday 20 August 1929 in Rotterdam (Zh).
512 Leendert van den Bosch was born on Wednesday 31 December 1890 in Rotterdam (Zh), son of Adrianus van den Bosch (see 284) and Magdalena Elizabeth Quartel. At the age of 24, Leendert married Maria Petronella van Hooff, aged 26, on Wednesday 29 September 1915 in Rotterdam (Zh). Maria was born on Monday 17 June 1889 in Eindhoven (Nb), daughter of Lambertus van Hooff and Barbara Petronella Maria Weijts.
513 Johannes Corstiaan Hendrik van den Bosch was born on Tuesday 17 May 1892 in Rotterdam (Zh), son of Adrianus van den Bosch (see 284) and Magdalena Elizabeth Quartel. At the age of 21, Johannes married Hendrika van Vliet, aged 20, on Wednesday 11 March 1914 in Rotterdam (Zh). Hendrika was born on Tuesday 13 February 1894 in Rotterdam (Zh), daughter of Antonie Jacobus van Vliet and Pieternella Jacoba Harpers.
514 Nicolaas Corstiaan van den Bosch was born on Sunday 8 September 1895 in Rotterdam (Zh), son of Adrianus van den Bosch (see 284) and Magdalena Elizabeth Quartel.
Occupation:
Typograaf.
At the age of 23, Nicolaas married Christina Eugenia Francisca Loos, aged 23, on Wednesday 16 April 1919 in Rotterdam (Zh). Christina was born on Monday 4 November 1895 in Rotterdam (Zh), daughter of Eugenius Franciscus Loos and Krijna Spek.
Child of Nicolaas and Christina:
1 Magdalena Elizabeth van den Bosch, born on Thursday 20 November 1919 in Rotterdam (Zh).
515 Ferdinand Louis Xaverius van den Bosch was born on Saturday 15 July 1899 in Rotterdam (Zh), son of Adrianus van den Bosch (see 284) and Magdalena Elizabeth Quartel.
Occupation:
Letterzetter-Typograaf. Compositor-Typographer.
At the age of 24, Ferdinand married Maria Hendrika Wilhelmina Zwarts, aged 23, on Wednesday 30 January 1924 in Rotterdam (Zh). Maria was born on Thursday 1 November 1900 in Rotterdam (Zh), daughter of Steven Zwarts and Maria Hendrika Wilhelmina Keijzer.
Children of Ferdinand and Maria:
1 Adrianus Steven van den Bosch, born on Monday 20 April 1925 in Rotterdam (Zh).
2 N.N. van den Bosch, born on Saturday 2 June 1928 in Rotterdam (Zh). N.N. died on Saturday 2 June 1928 in Rotterdam (Zh), aged less than a day.
3 Maria Elizabeth van den Bosch, born around 1931 in Rotterdam (Zh).
516 Abraham Elias van den Bosch was born on Wednesday 29 May 1907 in Rotterdam (Zh), son of Adrianus van den Bosch (see 284) and Magdalena Elizabeth Quartel. At the age of 27, Abraham married Jacoba Geertruida Anna Ravestein, aged 31, on Thursday 26 July 1934 in Rotterdam (Zh). Jacoba was born on Thursday 19 February 1903 in Rotterdam (Zh), daughter of Marius Joannes Wilhelmus Ravestein and Gerritje van de Graaff.
517 Hendrik de Man was born on Wednesday 21 June 1893 in Rotterdam (Zh), son of Johannes Cornelis de Man and Cornelia van den Bosch (see 285). At the age of 28, Hendrik married Cornelia Alberdina Wolters, aged 26 or 27, on Wednesday 6 July 1921 in Rotterdam (Zh). Cornelia was born in 1894 in Hardenberg (Ov), daughter of Cornelis Wolter Wolters and Maria Petronella Lips.
java_bier_brouwerij.jpg java_bier.jpg
45 java_bier_brouwerij
46 java_bier
518 Johannes Cornelis de Man (img. 45 and 46) was born on Friday 22 February 1895 in Rotterdam (Zh), son of Johannes Cornelis de Man and Cornelia van den Bosch (see 285). Johannes died on Thursday 17 April 1952 in Den Haag (Zh), aged 57.
Occupation:
Kantoorbediende. - Office clerk. (Johannes Cornelis is uiteindelijke directeur geworden van Java Bier (de Indische brouwerij van Heineken) in Soerabaja.
http://javapost.nl/2011/09/02/heineken-tsingtao-en-asahi/)
At the age of 20, Johannes married Bertha Cornelia Klaasse, aged 21, on Wednesday 9 February 1916 in Rotterdam (Zh). Bertha was born on Thursday 1 March 1894 in Rotterdam (Zh), daughter of Johannes Klaasse and Tannetje Cornelia van’t Hoff. Bertha died on Wednesday 13 February 1991 in Bilthoven (Ut), aged 96.
Child of Johannes and Bertha:
1 Johannes Cornelis de Man, born on Wednesday 25 February 1920 in Rotterdam (Zh). Follow 829.
519 Adrianus de Man was born on Friday 4 February 1898 in Rotterdam (Zh), son of Johannes Cornelis de Man and Cornelia van den Bosch (see 285). At the age of 22, Adrianus married Johanna Hendrina Wolters, aged 22 or 23, on Wednesday 19 January 1921 in Rotterdam (Zh). Johanna was born in 1898 in Hardenberg (Ov), daughter of Cornelis Wolter Wolters and Maria Petronella Lips.
520 Willem van Hunnik was born on Friday 17 November 1899 in Rhenen (Ut), son of Rijk van Hunnik and Gijsbertje Pater (see 290). Willem died on Thursday 3 May 1945 in Treysa, Landkreis Ziegenhain, Duitsland, aged 45 (cause: Meer info omtrent Ereveld Frankfurt am Main zie hier; https://www.youtube.com/watch?v=ERWxMhjWS3M&feature=youtu.be). He was buried in Nederlands ereveld te Frankfurt am Main, Frankfurt-Oberrad.
Occupation:
Wachtmeester veldartillerie / Lid van het verzet.Guardian field artillery / Member of the resistance
At the age of 29, Willem married Catharina Ramm, aged 24, on Thursday 29 August 1929 in Utrecht. Catharina was born on Sunday 23 October 1904 in Den Haag (Zh), daughter of Johan Ramm and Elisabeth Dijkstra.
Children of Willem and Catharina:
1 Rudolf Willem van Hunnik, born on Saturday 16 August 1930 in Utrecht.
2 Alexander Johannes van Hunnik, born on Sunday 15 November 1931 in Utrecht.
3 Edmundus Ludwich van Hunnik, born on Saturday 30 September 1933 in De Bilt (Ut).
4 Rosaline Catharina Elisabeth Gijsbertha van Hunnik, born on Monday 19 July 1937 in De Bilt (Ut).
5 Thomas Leopold van Hunnik, born on Friday 13 January 1939 in Amersfoort (Ut).
521 Dirk van der Lit was born on Tuesday 6 February 1894 in Tull en ’t Waal (Ut), son of Jan Johannes van der Lit (see 292) and Aaltje van Scherpenzeel. At the age of 40, Dirk married Adriana Willemina Jacoba de Vor, aged 34, on Thursday 25 October 1934 in Houten (Ut). Adriana was born on Thursday 8 February 1900 in Houten (Ut), daughter of Willem Jacobus de Vor and Heiltje de Vor.
522 Willempje Appeldoorn was born on Sunday 7 September 1884 in Amerongen (Ut), daughter of Melis Appeldoorn and Hendrika Weppelman (see 294). At the age of 19, Willempje married Rijk van den Brandhof, aged 23, on Saturday 5 December 1903 in Amerongen (Ut). Rijk was born on Saturday 9 October 1880 in Amerongen (Ut), son of Hendrik van den Brandhof and Dirkje van Ree. Rijk died on Thursday 21 December 1944 in Veenendaal (Ut), aged 64.
523 Jannigje Everdina Hendrika van Leeuwen was born on Monday 5 August 1912 in Veenendaal (Ut), daughter of Evert van Leeuwen and Hendrika Weppelman (see 294). At the age of 22, Jannigje married Jan van Kooten, aged 29, on Saturday 29 June 1935 in Veenendaal (Ut). Jan was born on Monday 26 March 1906 in Veenendaal (Ut), son of Jacob van Kooten and Willemina Hardeman.
524 Gerrit Beek was born on Wednesday 19 June 1895 in Zeist (Ut), son of Dirk Beek and Adriana Bos (see 295). Gerrit died on Saturday 30 April 1921 in Zeist (Ut), aged 25. At the age of 24, Gerrit married Maria Balledux, aged 23, on Thursday 6 November 1919 in Zeist (Ut). Maria was born on Friday 3 April 1896 in Zeist (Ut), daughter of Willem Balledux and Cornelia de Geest.
525 Johan Beek was born on Thursday 13 April 1911 in Driebergen (Ut), son of Dirk Beek and Adriana Bos (see 295). Johan died on Friday 17 November 1944 in Zeist (Ut), aged 33. Johan married Anna Elisabeth Ackermann. Anna was born on Tuesday 25 August 1914. Anna died on Thursday 5 November 1998 in Zeist (Ut), aged 84. Anna married Hendrikus Wolsleger (1915-1982).
526 Aleida Bos was born on Sunday 15 January 1888 in Zeist (Ut), daughter of Johan Bos (see 296) and Aleida van Essen. Aleida died on Monday 25 April 1955 in Driebergen (Ut), aged 67. At the age of 23, Aleida married Johannes van de Kraats, aged 29, on Thursday 19 January 1911 in Zeist (Ut). Johannes was born on Thursday 3 November 1881 in Werkhoven (Ut), son of Arnoldus van de Kraats and Wilhelmina Alida Ederveen. Johannes died on Friday 22 November 1974 in Driebergen (Ut), aged 93.
Children of Aleida and Johannes:
1 Willemina Aleida van de Kraats, born on Saturday 17 June 1911 in Driebergen (Ut). Willemina is overleden-is deceased.
2 Aleida van de Kraats, born on Thursday 30 May 1912 in Driebergen (Ut). Aleida is overleden-is deceased.
3 N.N. van de Kraats, stillborn daughter, born on Friday 12 September 1930 in Driebergen-Rijsenburg (Ut).
527 Adriana Aletta Bos was born on Tuesday 26 November 1895 in Zeist (Ut), daughter of Johan Bos (see 296) and Aleida van Essen. At the age of 23, Adriana married Anne de Haan, aged 26, on Thursday 20 November 1919 in Zeist (Ut). Anne was born on Monday 24 July 1893 in Driebergen (Ut), son of Bonne de Haan and Jantje Schaafsma.
528 Elisabeth Bos was born on Wednesday 28 September 1898 in Zeist (Ut), daughter of Johan Bos (see 296) and Aleida van Essen. Elisabeth died on Thursday 13 November 1969 in Zeist (Ut), aged 71. At the age of 22, Elisabeth married Bertus van Sprakelaar, aged 24, on Thursday 25 November 1920 in Zeist (Ut). Bertus was born on Thursday 1 October 1896 in Haarlem (Nh), son of Jan van Sprakelaar and Everdina Elisabeth van Nes. Bertus died on Monday 13 December 1976 in Zeist (Ut), aged 80.
529 Paulus Gerrit Bos was born on Monday 7 May 1906 in Zeist (Ut), son of Cornelis Bos (see 298) and Anna Constantia van der Lee. At the age of 21, Paulus married Catharina Hermans, aged 21, on Thursday 6 October 1927 in Zeist (Ut). The divorce was registered on Wednesday 8 July 1942 in Zeist (Ut) (.). Catharina was born on Friday 15 December 1905 in Zeist (Ut), daughter of Albertus Hermans and Teuntje Doornkamp.
530 Gerritje van Dijk was born on Sunday 5 September 1886 in Rhenen (Ut), daughter of Jacob van Dijk (see 299) and Johanna Nellestijn. At the age of 27, Gerritje married Willem Johannes van Dam, aged 28, on Wednesday 27 May 1914 in Rhenen (Ut). Willem was born on Monday 22 June 1885 in Rhenen (Ut), son of Cornelia van Dam. Willem died on Wednesday 2 January 1952 in Rhenen (Ut), aged 66.
Children of Gerritje and Willem:
1 Johannes Jacob van Dam, born on Thursday 5 August 1909 in Rhenen (Ut).
2 Cornelia van Dam, born on Friday 8 January 1915 in Rhenen (Ut). Follow 830.
531 Dirkje van Dijk was born on Friday 15 December 1893 in Rhenen (Ut), daughter of Jacob van Dijk (see 299) and Johanna Nellestijn. At the age of 19, Dirkje married Jan Riemsdijk, aged 21, on Thursday 9 October 1913 in Rhenen (Ut). Jan was born on Saturday 24 September 1892 in Rhenen (Ut), son of Jan Riemsdijk and Janna Gerdina van Ewijk.
532 Angenietus van Dijk was born on Saturday 18 January 1896 in Rhenen (Ut), son of Jacob van Dijk (see 299) and Johanna Nellestijn. Angenietus died on Saturday 21 July 1945 in Arnhem (Gld), aged 49. At the age of 25, Angenietus married Willemijntje Henzen, aged 24, on Wednesday 6 July 1921 in Rhenen (Ut). Willemijntje was born on Tuesday 24 November 1896 in Rhenen (Ut), daughter of Johannes Lutherus Henzen and Rijntje Drost.
Child of Angenietus and Willemijntje:
1 Johanna Luthera van Dijk, born around 1926 in Rhenen (Ut). Johanna died on Friday 28 August 1942 in Utrecht, aged about 16.
Overlijden-Decease:
Overledene woonde in Arnhem.
533 Roelofje van Dijk was born on Saturday 24 April 1897 in Rhenen (Ut), daughter of Jan Willem van Dijk (see 300) and Hendrikje Nellestein. At the age of 17, Roelofje married Adriaan Souwer, aged 20, on Wednesday 2 December 1914 in Rhenen (Ut). Adriaan was born on Wednesday 7 February 1894 in Harderwijk (Gld), son of Willem Souwer and Cornelia Smit.
534 Coenraad van Viegen was born on Saturday 6 November 1886 in Amerongen (Ut), son of Adrianus van Viegen and Adriana Bos (see 303). At the age of 21, Coenraad married Maria Antonia van Veenendaal, aged 19, on Thursday 19 March 1908 in Amerongen (Ut). Maria was born on Thursday 30 August 1888 in Amerongen (Ut), daughter of Christianus van Veenendaal and Lena Willemina Koppelman.
Child of Coenraad and Maria:
1 Adrianus van Viegen, born on Thursday 13 August 1908 in Amerongen (Ut). Adrianus died on Monday 13 August 1928 in Utrecht, aged 20. Adrianus was unmarried.
535 Alida van Viegen was born on Monday 9 December 1889 in Amerongen (Ut), daughter of Adrianus van Viegen and Adriana Bos (see 303). Alida died on Sunday 15 November 1970 in Maarn (Ut), aged 80. At the age of 20, Alida married Hendrikus Bos, aged 22, on Thursday 8 December 1910 in Amerongen (Ut). Hendrikus was born on Saturday 7 January 1888 in Renswoude (Ut), son of Hendrikus Bos and Geertje van Veldhuizen. Hendrikus died on Tuesday 18 July 1950 in Maarn (Ut), aged 62.
Children of Alida and Hendrikus: