Ancestry.com Errors, Faults etc.

Ancestry.com Errors, Faults (eng)
It's amazing how easily some people who pretend to do on genealogical research without having any or to possess little topographical knowledge of the birthplaces of persons shown here on the pictures, not even to consider whether they are actually born or livimg there, this person who have showing above persons on Ancestry.com (see pictures) and have those also in his or hers genealogical file, i presume, has used unthinkingly a translation program and has not realized or thought one second about it, whether this was correct .
No, this person assumes that America is the only country on the planet and probably thinks that the earth is still flat.
This “genealogical researcher” does not even know that there is also exists a continent it's called Europe, with a country such as the Netherlands, which is just a part of the continent of Europe.
The birthplaces and countries of the people shown into the pictures, he or she presume, or us will do believe if we follow the "researcher" (ahum!) are false, fake and fault, but the real places are in Europe, the Netherlands and in the province of Friesland, the last picture will shown a birthplace, well it's almost correct but the country is totally wrong, assuming an indiscriminate translation of a dubious translation program and is not France but Friesland/Frisian and thus a province and not a country!
I would like to tell to the " researcher " do even more to your overall development in terms of geography and topography, i.e. learn to look further than America itself , you really will be amazed at how many countries and continents exists on this planet !!
Or even paid attention to Google Earth or Maps, if you can do that there will be open a whole new world for you, really!
It is also an insult to the people are shown in the pictures with this false and especially misinformation.
And hereby an appeal to Ancestry.com to remove this information immediately because they are wrong, totally wrong!

Ancestry.com fouten (NL)
Het is verbazingwekkend hoe makkelijk sommige mensen die pretenderen iets aan genealogie te doen zonder enige topografische kennis te hebben of enigzins te bezitten, de geboorteplaatsen van getoonde personen (zie de plaatjes) niet eens te onderzoeken of ze daadwerkelijk daar geboren zijn.
Deze “onderzoeker(ster)”, die bovenstaande personen waarschijnlijk heeft staan in zijn/haar genealogisch bestand heeft klakkeloos een vertalingsprogramma erop losgelaten en heeft niet één seconde erover nagedacht of deze geboorteplaatsen wel juist waren.
De geboorteplaatsen van deze getoonde personen liggen/zijn dus niet daar zoals "onderzoeker" (ahum!) aanneemt maar in Europa, Nederland en wel in de Provincie Friesland, bij de laatste is de geboorteplaats wel goed, althans bijna dan, maar het land is volstrekt fout, uitgaande van een klakkeloze vertaling van een dubieus vertalingsprogramma en is dus niet France/Frankrijk  maar Friesland en dus een Provincie en geen land!
De provincie Friesland ligt in Nederland, Europa dus.
Ik zou tegen de "onderzoeker" willen zeggen, doe eens meer aan uw algemene ontwikkeling wat betreft topografie oftewel aardrijkskunde en leer eens verder te kijken dan alleen Amerika zelf, echt u zult verbaasd staan uit hoeveel landen en werelddelen deze aardbol bestaat!!!
Of besteed eens aandacht aan Google Earth of Maps echt er gaat voor u een wereld open!
Of nog beter, STOP met genealogie U maakt zichzelf belachelijk en volkomen ongeloofwaardig.
En hierbij een oproep aan Ancestry.com om deze gegevens direct te verwijderen, ze zijn namelijk onjuist!
Erger nog het is een “Farce”.