Parenteel van Peter Jacobs Becker    met dank aan o.a. Klaas Bekkema

1 Peter Jacobs Becker. Peter trouwde met Gretjen Daniels.
Kind van Peter en Gretjen:
1 Jakobs Pieters Bekkema, geboren op vrijdag 9 maart 1736 in Norden (Dld). Volgt 2.
2 Jakobs Pieters Bekkema is geboren op vrijdag 9 maart 1736 in Norden (Dld), zoon van Peter Jacobs Becker (zie 1) en Gretjen Daniels. Jakobs is overleden op zondag 4 september 1814 in Surhuisterveen (Fr), 78 jaar oud.
Beroep: Profession:
Scharenslijper en Ketellapper. (Ook genaamd als: Jacob Peters Becker en Jakob Pieters Becker of Bekker.)
Jakobs trouwde, 19 jaar oud, op zaterdag 17 januari 1756 in Norden (Dld) met Gerdtje Arends, 22 jaar oud. Gerdtje is geboren op woensdag 2 december 1733 in Norden (Dld), dochter van Arend Gerdes en Antje Sjurts. Gerdtje is overleden in 1804 in Dokkum (Fr), 70 of 71 jaar oud.
Beroep: Profession:
Wonderdokteres. Quack Doctor.
Kinderen van Jakobs en Gerdtje:
1 Greethie Jacobs Bekker, geboren in 1756 in Norden (Dld). Zij is gedoopt op zondag 10 oktober 1756 in Norden (Dld). Greethie is overleden vr 1811 in Surhuisterveen (Fr), ten hoogste 55 jaar oud.
2 Arend Jacobs Bekker, geboren in 1758 in Leer (Dld). Arend is overleden vr 1811 in Surhuisterveen (Fr), ten hoogste 53 jaar oud.
3 Pieter Jakobs Bekkema, geboren op zaterdag 6 september 1760 in Groningen. Volgt 3.
4 Mattijs Jacobs Bekker, geboren in 1763 in Surhuisterveen (Fr). Hij is gedoopt op zondag 20 februari 1763 in Surhuisterveen (Fr). Mattijs is overleden vr 1811 in Surhuisterveen (Fr), ten hoogste 48 jaar oud.
5 Antje Jacobs Bekkema, geboren in 1766 in Surhuisterveen (Fr). Volgt 4.
6 Ettje Jacobs Bekker, geboren in 1772 in Surhuisterveen (Fr). Zij is gedoopt op zondag 26 januari 1772 in Surhuisterveen (Fr). Ettje is overleden vr 1811 in Surhuisterveen (Fr), ten hoogste 39 jaar oud.
7 Geeske Jacobs Bekkema, geboren op dinsdag 9 mei 1775 in Surhuisterveen (Fr). Volgt 5.
8 Daniel Jacobs Bekker, geboren op donderdag 7 september 1775 in Surhuisterveen (Fr). Hij is gedoopt op zondag 24 september 1775 in Surhuisterveen (Fr). Daniel is overleden vr 1811 in Surhuisterveen (Fr), ten hoogste 36 jaar oud.
3 Pieter Jakobs Bekkema is geboren op zaterdag 6 september 1760 in Groningen, zoon van Jakobs Pieters Bekkema (zie 2) en Gerdtje Arends. Hij is gedoopt op zondag 7 september 1760 in Groningen. Pieter is overleden op zondag 25 juli 1813 in Surhuisterveen (Fr), 52 jaar oud.
Beroep: Profession:
Paardendokter. (Ook genaamd als: Peter Jacob en/of Jacobs Bekker.)
Pieter trouwde, 24 jaar oud, op zondag 6 maart 1785 in Surhuisterveen (Fr) met Hiltje Harmens Stavast, 23 of 24 jaar oud. Hiltje is geboren in 1761 in Surhuisterveen (Fr), dochter van Harmen Jans Stavast en Antje Geerts. Hiltje is overleden op zondag 7 augustus 1853 in Surhuisterveen (Fr), 91 of 92 jaar oud.
Kinderen van Pieter en Hiltje:
1 Jakob Pieters Bekkema, geboren op dinsdag 26 september 1786 in Surhuisterveen (Fr). Volgt 6.
2 Antje Pieters Bekkema, geboren op maandag 27 september 1790 in Surhuisterveen (Fr). Volgt 7.
3 Harmen Pieters Bekkema, geboren op woensdag 1 mei 1793 in Surhuisterveen (Fr). Volgt 8.
4 Geertje Pieters Bekkema, geboren op vrijdag 1 januari 1796 in Surhuisterveen (Fr). Volgt 9.
5 Arend Pieters Bekkema, geboren in april 1801 in Surhuisterveen (Fr). Volgt 10.
6 Marten Pieters Bekkema, geboren omstreeks 1804 in Surhuisterveen (Fr). Marten is overleden na 1850 in Surhuisterveen (Fr), minstens 46 jaar oud.
7 Anne Pieters Bekkema, geboren in 1806 in Surhuisterveen (Fr). Anne is overleden na 1839 in Surhuisterveen (Fr), minstens 33 jaar oud.
4 Antje Jacobs Bekkema is geboren in 1766 in Surhuisterveen (Fr), dochter van Jakobs Pieters Bekkema (zie 2) en Gerdtje Arends. Antje is overleden op zondag 27 maart 1842 in Surhuisterveen (Fr), 75 of 76 jaar oud. Antje trouwde, 24 of 25 jaar oud, op zondag 7 augustus 1791 in Hallum (Fr) met Klaas Taekes, 37 jaar oud. Klaas is geboren op donderdag 10 januari 1754 in Oudebiltzijl (Fr), zoon van Taeke Doekes en Tjitske Klazes. Klaas is overleden op vrijdag 22 maart 1811 in Vrouwenparochie (Fr), 57 jaar oud.
Beroep: Profession:
Tuindersknecht, Gardenier en Arbeider.
Kinderen van Antje en Klaas:
1 Matheus Klazes Tuinstra, geboren op zondag 26 augustus 1792 in Oudebiltzijl (Fr). Matheus is overleden na 1811 in Oudebiltzijl (Fr), minstens 19 jaar oud.
Beroep: Profession:
Varensgezel.
2 Tjitske Klazes Tuinstra, geboren op dinsdag 1 maart 1796 in Oudebiltzijl (Fr). Volgt 11.
3 Taeke Klazes Tuinstra, geboren op vrijdag 3 maart 1797 in Oudebiltzijl (Fr). Volgt 12.
4 Doeke Klazes Tuinstra, geboren op vrijdag 2 oktober 1801 in Oudebiltzijl (Fr). Volgt 13.
5 Sijke Klazes Tuinstra, geboren op dinsdag 8 oktober 1805 in Oudebiltzijl (Fr). Volgt 14.
6 Jan Klazes Tuinstra, geboren op zaterdag 9 mei 1807 in Oudebiltzijl (Fr). Volgt 15.
7 Klaas Klazes Tuinstra, geboren op dinsdag 2 januari 1810 in Oudebiltzijl (Fr). Klaas is overleden op dinsdag 13 juli 1841 in Surhuisterveen (Fr), 31 jaar oud.
Beroep: Profession:
Arbeider.
5 Geeske Jacobs Bekkema is geboren op dinsdag 9 mei 1775 in Surhuisterveen (Fr), dochter van Jakobs Pieters Bekkema (zie 2) en Gerdtje Arends. Zij is gedoopt op zaterdag 17 april 1779 in Surhuisterveen (Fr). Geeske is overleden na mei 1850 in Dokkum (Fr), minstens 75 jaar oud.
Beroep: Profession:
Naaister.
Religie:
Nederlands Hervormd. (Ook genaamd als: Geeske Jacobs Bekker, Geeske Jacobs, Jetske Jacobs en Jetske Jacobs Itisberga.)
Geeske:
(1) trouwde, 26 jaar oud, op zondag 6 december 1801 in Dokkum (Fr) met Coenraad Jacobus Mook, 30 jaar oud. Coenraad is geboren in Dokkum (Fr), zoon van Jacob Coenraads Mook en Froukjen Sjoerds. Hij is gedoopt op zondag 14 juli 1771 in Dokkum (Fr). Coenraad is overleden op maandag 7 augustus 1815 in Dokkum (Fr), 44 jaar oud.
Beroep: Profession:
Arbeider en Leerlooiersknecht.
Religie:
Nederlands Hervormd.
(2) trouwde, 41 jaar oud, op zondag 15 september 1816 in Dokkum (Fr) met Jan Sjoerds Popma, 52 jaar oud. Jan is geboren in Foudgum, Gem.Westdongeradeel (Fr), zoon van Sjoerd Jans en Froukjen Popkes. Hij is gedoopt op zondag 6 mei 1764 in Foudgum, Gem.Westdongeradeel (Fr). Jan is overleden op dinsdag 17 april 1832 in Leeuwarden (Fr), 67 jaar oud. Jan is Weduwnaar van: Widower of: Baukjen Thysses Postma (1772-1815), met wie hij trouwde in 1795.
Huwelijk:
Jan Sjoerds, trouwde, ongeveer 31 jaar oud, omstreeks 1795 met Baukjen Thysses Postma, ongeveer 23 jaar oud.
Baukjen Thysses is geboren omstreeks 1772 in Ternaard (Fr), dochter van Thys Postma en Maaike Klazes.
Baukjen Thysses is overleden op zaterdag 15 april 1815 in Dokkum (Fr), ongeveer 43 jaar oud.
Kinderen van Geeske en Coenraad:
1 Jacob Coenraads Mook, geboren op maandag 18 oktober 1802 in Dokkum (Fr). Volgt 16.
2 Gertrudis Coenraads Mook, geboren op zondag 27 oktober 1805 in Dokkum (Fr).
Religie:
Rooms Katholiek. Roman Catholic.
3 Severinus Coenraads Mook, geboren op woensdag 11 februari 1807 in Dokkum (Fr). Volgt 17.
4 Petrus Coenraads Mook, geboren op woensdag 13 december 1809 in Dokkum (Fr). Volgt 18.
5 Geertje Coenraads (Geeske) Mook, geboren in 1813 in Dokkum (Fr). Geeske is overleden op donderdag 17 november 1825 in Dokkum (Fr), 11 of 12 jaar oud.
6 Jakob Pieters Bekkema is geboren op dinsdag 26 september 1786 in Surhuisterveen (Fr), zoon van Pieter Jakobs Bekkema (zie 3) en Hiltje Harmens Stavast. Hij is gedoopt op zondag 5 november 1786 in Surhuisterveen (Fr). Jakob is overleden op maandag 2 oktober 1871 in Surhuisterveen (Fr), 85 jaar oud.
Beroep: Profession:
Boerenarbeider.
Jakob:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op zondag 14 oktober 1810 in Drogeham (Fr) met Antje Hendriks Bijlsma, 22 of 23 jaar oud. Antje is geboren in 1787 in Elsloo (Gem.Makkinga, Fr), dochter van Hendrik Dirks Bijlsma en Ymkjen Jarings. Antje is overleden op zaterdag 20 januari 1816 in Surhuisterveen (Fr), 28 of 29 jaar oud.
(2) trouwde, 30 of 31 jaar oud, in 1817 met Antje Gooitsens Nicolai, 39 of 40 jaar oud. Antje is geboren op maandag 12 mei 1777 in Drogeham (Fr), dochter van Goytsen Pyters Nicolai en Trijntje Alberts. Antje is overleden op maandag 19 oktober 1846 in Surhuisterveen (Fr), 69 jaar oud. Antje is weduwe van Jan Lenzes de With (1773-1815), met wie zij trouwde in 1798 in Surhuisterveen (Fr).
Beroep: Profession:
Arbeidster en Dienstmeid.
Huwelijk:
Antje, trouwde, 21 jaar oud, in 1798 in Surhuisterveen (Fr) met Jan Lenzes de With, ongeveer 25 jaar oud.
Het kerkelijk huwelijk vond plaats op zondag 4 maart 1798 in Surhuisterveen (Fr).
Jan Lenzes is geboren omstreeks 1773 in Surhuisterveen (Fr), zoon van Linze (Lense) Jans de With en Wytske Louwerens.
Jan Lenzes is overleden op vrijdag 3 februari 1815 in Surhuisterveen (Fr), ongeveer 42 jaar oud.
(3) trouwde, 34 of 35 jaar oud, in 1821 in Surhuisterveen (Fr) met Rinskje Jans Pitstra, 31 of 32 jaar oud. Rinskje is geboren in 1789 in Surhuisterveen (Fr), dochter van Jan Jans Pitstra en Sytsk Tjeerds Spoelstra. Rinskje is overleden op dinsdag 3 augustus 1830 in Surhuisterveen (Fr), 40 of 41 jaar oud.
(4) trouwde, 45 jaar oud, op zaterdag 11 februari 1832 in Achtkarspelen (Fr) met Aaltje Willems Weening, 42 jaar oud. Aaltje is geboren op maandag 23 februari 1789 in Gerkesklooster (Fr), dochter van Willem Thyssens Weening en Fokeltje Eerdes Veenstra. Aaltje is overleden op vrijdag 29 augustus 1873 in Surhuisterveen (Fr), 84 jaar oud. Aaltje trouwde voorheen op zondag 26 juni 1808 in Surhuisterveen (Fr) met Jelle Klazes van der Meer (1783-1817). Dit huwelijk werd ontbonden op zondag 16 maart 1817. Aaltje trouwde voorheen op zondag 13 september 1818 in Achtkarspelen (Fr) met Kornelis Douwes Jongsma (1778-1827). Dit huwelijk werd ontbonden op maandag 8 oktober 1827.
Huwelijk:
Aaltje, (1) trouwde, 19 jaar oud, op zondag 26 juni 1808 in Surhuisterveen (Fr) met Jelle Klazes van der Meer, ongeveer 25 jaar oud.
Jelle Klazes is geboren omstreeks 1783 in Oostermeer (Fr), zoon van Klaas Jacobs van der Meer en Joukjen Hendriks.
Jelle Klazes is overleden op zondag 16 maart 1817 in Surhuizem (Gem.Achtkarspelen,Fr), ongeveer 34 jaar oud.
(2) trouwde, 29 jaar oud, op zondag 13 september 1818 in Achtkarspelen (Fr) met Kornelis Douwes Jongsma, 40 jaar oud.
Kornelis Douwes is geboren op vrijdag 29 mei 1778 in Surhuizem (Gem.Achtkarspelen,Fr), zoon van Douwe Tobias Jongsma en Korneliske Durks.
Kornelis Douwes is overleden op maandag 8 oktober 1827 in Surhuizem (Gem.Achtkarspelen,Fr), 49 jaar oud.
Kornelis, trouwde, ongeveer 22 jaar oud, omstreeks 1800 in Surhuizem (Gem.Achtkarspelen,Fr) met Hinke Hendriks Westra, ongeveer 24 jaar oud.
Hinke Hendriks is geboren op vrijdag 27 september 1776 in Augustinusga (Fr), dochter van Hendrik Willems Westra en Lysbeth Berends.
Hinke Hendriks is overleden op dinsdag 5 mei 1818 in Surhuizem (Gem.Achtkarspelen,Fr), 41 jaar oud.
Kinderen van Jakob en Antje (1):
1 Pieter Jacobs Bekkema, geboren in juni 1811 in Surhuisterveen (Fr). Pieter is overleden op woensdag 13 november 1833 in ’s-Hertogenbosch (Nb), 22 jaar oud.
Beroep: Profession:
Arbeider en Soldaat.
2 Ymkjen Jacobs Bekkema, geboren op woensdag 4 november 1812 in Surhuisterveen (Fr). Ymkjen is overleden op maandag 9 februari 1891 in Surhuisterveen (Fr), 78 jaar oud.
3 Hendrik Jacobs Bekkema, geboren op zaterdag 6 augustus 1814 in Surhuisterveen (Fr). Hendrik is overleden op woensdag 25 juli 1866 in Garijp (Fr), 51 jaar oud.
Kind van Jakob en Antje (2):
4 Andries Jacobs Bekkema, geboren op donderdag 10 juni 1819 in Surhuisterveen (Fr). Volgt 19.
Kinderen van Jakob en Rinskje:
5 Jan Jacobs Bekkema, geboren op zaterdag 2 maart 1822 in Surhuisterveen (Fr). Jan is overleden op woensdag 23 juni 1830 in Surhuisterveen (Fr), 8 jaar oud.
6 Arend Jacobs Bekkema, geboren op woensdag 19 oktober 1825 in Surhuisterveen (Fr). Arend is overleden op dinsdag 9 april 1912 in Surhuisterveen (Fr), 86 jaar oud.
7 Anne Jacobs Bekkema, geboren op vrijdag 27 februari 1829 in Surhuisterveen (Fr). Anne is overleden op maandag 5 januari 1891 in Surhuisterveen (Fr), 61 jaar oud.
7 Antje Pieters Bekkema is geboren op maandag 27 september 1790 in Surhuisterveen (Fr), dochter van Pieter Jakobs Bekkema (zie 3) en Hiltje Harmens Stavast. Zij is gedoopt op zondag 31 januari 1796 in Surhuisterveen (Fr). Antje is overleden op donderdag 25 augustus 1831 in Surhuisterveen (Fr), 40 jaar oud. Antje trouwde, 21 jaar oud, op zaterdag 20 juni 1812 in Smallingerland, Gem.Drachten (Fr) met Jacob Hendriks van der Sluis, 28 jaar oud. Jacob is geboren op zondag 2 november 1783 in Drachten (Fr), zoon van Hendrik Atzes van der Sluis en Pietje Jacobs. Jacob is overleden op donderdag 15 juni 1820 in Surhuisterveen (Fr), 36 jaar oud.
Beroep: Profession:
Brandersknecht.
Kinderen van Antje en Jacob:
1 Pietje Jacobs van der Sluis, geboren op zondag 13 juni 1813 in Drachten (Fr).
2 Hiltje Jacobs van der Sluis, geboren op dinsdag 24 januari 1815 in Surhuisterveen (Fr).
3 Hendrik Jacobs van der Sluis, geboren op zaterdag 27 september 1817 in Surhuisterveen (Fr).
4 Jakobje Jacobs van der Sluis, geboren op dinsdag 5 september 1820 in Surhuisterveen (Fr).
8 Harmen Pieters Bekkema is geboren op woensdag 1 mei 1793 in Surhuisterveen (Fr), zoon van Pieter Jakobs Bekkema (zie 3) en Hiltje Harmens Stavast. Hij is gedoopt op zondag 31 januari 1796 in Surhuisterveen (Fr). Harmen is overleden op vrijdag 22 oktober 1875 in Surhuisterveen (Fr), 82 jaar oud.
Beroep: Profession:
Landbouwer.
Harmen trouwde, 24 jaar oud, op zondag 1 maart 1818 in Achtkarspelen (Fr) met Egbertje Riekeles Bijma, 24 jaar oud. Egbertje is geboren op woensdag 22 januari 1794 in Ureterp (Fr), dochter van Riekele Uilkes Bijma en Bontje Gaukes. Egbertje is overleden op dinsdag 27 augustus 1889 in Surhuisterveen (Fr), 95 jaar oud.
Kinderen van Harmen en Egbertje:
1 Hiltje Harmens Bekkema, geboren op woensdag 15 september 1819 in Surhuisterveen (Fr). Volgt 20.
2 Riekele Harmens Bekkema, geboren op donderdag 7 maart 1822 in Surhuisterveen (Fr). Riekele is overleden op donderdag 25 december 1879 in Surhuisterveen (Fr), 57 jaar oud.
Beroep: Profession:
Arbeider.
3 Uilke Harmens Bekkema, geboren op zaterdag 27 december 1823 in Surhuisterveen (Fr). Volgt 21.
4 Bonne Harmens Bekkema, geboren op woensdag 1 februari 1826 in Surhuisterveen (Fr).
5 Pieter Harmens Bekkema, geboren op dinsdag 8 januari 1828 in Surhuisterveen (Fr).
6 Sjoukjen Harmens Bekkema, geboren op woensdag 11 augustus 1830 in Surhuisterveen (Fr).
7 Lieuwe Harmens Bekkema, geboren op dinsdag 1 januari 1833 in Surhuisterveen (Fr).
8 Marten Harmens Bekkema, geboren op zaterdag 14 maart 1835 in Surhuisterveen (Fr).
9 Harmen Harmens Bekkema, geboren op maandag 1 oktober 1838 in Surhuisterveen (Fr).
9 Geertje Pieters Bekkema is geboren op vrijdag 1 januari 1796 in Surhuisterveen (Fr), dochter van Pieter Jakobs Bekkema (zie 3) en Hiltje Harmens Stavast. Zij is gedoopt op zondag 31 januari 1796 in Surhuisterveen (Fr). Geertje is overleden op donderdag 23 juli 1868 in Twijzel (Fr), 72 jaar oud. Geertje trouwde, 42 jaar oud, op zaterdag 1 december 1838 in Achtkarspelen (Fr) met Klaas Oedses Steensma, 40 jaar oud. Klaas is geboren op vrijdag 12 oktober 1798 in Surhuisterveen (Fr), zoon van Oeds Klazes Steensma en Hiltje Alderts Boersma. Klaas is overleden op dinsdag 5 november 1867 in Leeuwarden (Fr), 69 jaar oud. Klaas is Weduwnaar van: Widower of: Gerritje Barelds Mulder (1801-1833), met wie hij trouwde op zaterdag 22 januari 1825 in Achtkarspelen (Fr).
Beroep: Profession:
Schipper.
Huwelijk:
Klaas, trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 22 januari 1825 in Achtkarspelen (Fr) met Gerritje Barelds Mulder, 23 jaar oud.
Gerritje Barelds is geboren op vrijdag 8 mei 1801 in Surhuizem
(Gem.Achtkarspelen,Fr),
dochter van Bareld Gerkes Mulder en Geertje Gerrits. Gerritje Barelds is overleden op donderdag 21 februari 1833 in Surhuisterveen (Fr), 31 jaar oud.
Kind van Geertje uit onbekende relatie:
1 Harmen Pieters Bekkema, geboren op dinsdag 14 november 1820 in Surhuisterveen (Fr). Harmen is overleden op zondag 21 januari 1821 in Surhuisterveen (Fr), 2 maanden oud.
Opmerking-Remark:
Vader is onbekend.
10 Arend Pieters Bekkema is geboren in april 1801 in Surhuisterveen (Fr), zoon van Pieter Jakobs Bekkema (zie 3) en Hiltje Harmens Stavast. Arend is overleden op vrijdag 10 april 1868 in Surhuisterveen (Fr), 66 of 67 jaar oud. Arend trouwde, 38 jaar oud, op maandag 29 juli 1839 in Achtkarspelen (Fr) met Jeltje Franzes Bosgraaf, 35 jaar oud. Jeltje is geboren op zaterdag 10 maart 1804 in Noorder-Drachten (Fr), dochter van Frans Franzes Bosgraaf en Janke Aukes Pijl. Jeltje is overleden op zondag 19 mei 1872 in Surhuisterveen (Fr), 68 jaar oud. Jeltje is weduwe van Freerk Gerkes Veenstra (geb. 1802), met wie zij trouwde in 1826.
Notitie:
Jeltje, begon een relatie, 22 jaar oud, in 1826 met Freerk Gerkes Veenstra, ongeveer 24 jaar oud.
Freerk Gerkes is geboren omstreeks 1802 in Surhuisterveen (Fr), zoon van Gerke Freerks en Trijntje Eerdes.
Kinderen van Arend en Jeltje:
1 Antje Arends Bekkema, geboren op donderdag 20 augustus 1840 in Surhuisterveen (Fr). Volgt 22.
2 Pieter Arends Bekkema, geboren op vrijdag 12 augustus 1842 in Surhuisterveen (Fr).
3 Janke Arends Bekkema, geboren op vrijdag 19 juli 1844 in Surhuisterveen (Fr).
11 Tjitske Klazes Tuinstra is geboren op dinsdag 1 maart 1796 in Oudebiltzijl (Fr), dochter van Klaas Taekes en Antje Jacobs Bekkema (zie 4). Tjitske is overleden op donderdag 16 juni 1870 in Surhuisterveen (Fr), 74 jaar oud.
Notitie:
Tjitske had een buitenechtelijke relatie met Johannes Loonstra.
Tjitske begon een relatie met Johannes Riemers Loonstra. Johannes is geboren op woensdag 22 februari 1797 in Drachten (Fr), zoon van Riemer Tjeerds Loonstra en Wyske Foppes van der Heide. Johannes is overleden op vrijdag 8 oktober 1847 in Leeuwarden (Fr), 50 jaar oud.
Relatie:
Johannes, begon een relatie met Sijke Jans Pitstra.
Sijke Jans is geboren omstreeks 1794 in Surhuisterveen (Fr), dochter van Jan Jans Pitstra en Sytsk Tjeerds Spoelstra.
Sijke Jans is overleden op dinsdag 22 oktober 1816 in Surhuisterveen (Fr), ongeveer 22 jaar oud.
Kinderen van Tjitske en Johannes:
1 Klaas Johannes Loonstra Tuinstra, geboren op donderdag 18 november 1819 in Surhuisterveen (Fr).
2 Riemer Johannes Loonstra, geboren op maandag 14 januari 1822 in Achtkarspelen (Fr). Riemer is overleden op donderdag 11 maart 1847 in Leeuwarden (Fr), 25 jaar oud. Riemer bleef ongehuwd.
3 Antje Johannes Tuinstra, geboren op maandag 17 september 1827 in Surhuisterveen (Fr).
4 Jan Tuinstra, geboren op dinsdag 20 september 1831 in Surhuisterveen (Fr).
12 Taeke Klazes Tuinstra is geboren op vrijdag 3 maart 1797 in Oudebiltzijl (Fr), zoon van Klaas Taekes en Antje Jacobs Bekkema (zie 4). Taeke is overleden op woensdag 26 april 1865 in Rottevalle (Fr), 68 jaar oud.
Beroep: Profession:
Arbeider en Lantaarnopsteker.
Taeke trouwde, 36 jaar oud, op zaterdag 23 november 1833 in Achtkarspelen (Fr) met Trijntje Hayes Veenstra, 30 jaar oud. Trijntje is geboren op woensdag 2 februari 1803 in Oostermeer (Fr), dochter van Haye Jans Veenstra en Willemke Theunis. Trijntje is overleden op zondag 11 januari 1880 in Rottevalle (Fr), 76 jaar oud.
Kinderen van Taeke en Trijntje:
1 Willemke Taekes Tuinstra, geboren op donderdag 20 juli 1826 in Surhuisterveen (Fr). Willemke is overleden in Surhuisterveen (Fr).
2 Klaaske Taekes Tuinstra, geboren op woensdag 16 september 1829 in Surhuisterveen (Fr). Klaaske is overleden op zaterdag 22 juli 1893 in Surhuisterveen (Fr), 63 jaar oud.
Beroep: Profession:
Dienstbode.
3 Hinke Taekes Tuinstra, geboren op zaterdag 19 juli 1834 in Surhuisterveen (Fr).
4 Klaas Taekes Tuinstra, geboren op maandag 17 april 1837 in Surhuisterveen (Fr).
5 Mattheus Taekes Tuinstra, geboren op zaterdag 7 december 1839 in Rottevalle (Fr). Mattheus is overleden op maandag 9 augustus 1880 in Franeker (Fr), 40 jaar oud.
6 Johannes Taekes Tuinstra, geboren op woensdag 7 september 1842 in Rottevalle (Fr).
7 Lukas Taekes Tuinstra, geboren op woensdag 19 maart 1845 in Rottevalle (Fr).
13 Doeke Klazes Tuinstra is geboren op vrijdag 2 oktober 1801 in Oudebiltzijl (Fr), zoon van Klaas Taekes en Antje Jacobs Bekkema (zie 4). Doeke is overleden op woensdag 22 februari 1854 in Surhuisterveen (Fr), 52 jaar oud.
Beroep: Profession:
Arbeider.
Doeke trouwde, 33 jaar oud, op zaterdag 8 november 1834 met Pietje Eerdes Grofsmid, 27 jaar oud. Pietje is geboren op zondag 1 november 1807 in Rottevalle (Fr), dochter van Eerde Andries Grofsmid en Wietske Minderts van de Meer. Pietje is overleden op zaterdag 10 februari 1872 in Surhuisterveen (Fr), 64 jaar oud.
Kinderen van Doeke en Pietje:
1 Sijke Doekes Tuinstra, geboren op vrijdag 6 juni 1834 in Rottevalle (Fr).
2 Jisk Doekes Tuinstra, geboren op dinsdag 27 februari 1838 in Surhuisterveen (Fr). Jisk is overleden op vrijdag 19 april 1861 in Surhuisterveen (Fr), 23 jaar oud.
3 Tjitske Doekes Tuinstra, geboren op donderdag 17 juni 1841 in Surhuisterveen (Fr).
4 Wietske Doekes Tuinstra, geboren op vrijdag 3 maart 1843 in Surhuisterveen (Fr).
5 Doetje Doekes Tuinstra, geboren op zondag 25 mei 1845 in Surhuisterveen (Fr).
14 Sijke Klazes Tuinstra is geboren op dinsdag 8 oktober 1805 in Oudebiltzijl (Fr), dochter van Klaas Taekes en Antje Jacobs Bekkema (zie 4). Sijke is overleden op vrijdag 26 februari 1830 in Groningen, 24 jaar oud.
Beroep: Profession:
Dienstmeid.
Geboorte:
Twee zonen.
Kinderen van Sijke uit onbekende relatie:
1 Hepke Tuinstra, geboren op vrijdag 25 november 1825 in Surhuisterveen (Fr).
2 Klaas Klazes Tuinstra, geboren op woensdag 20 mei 1829 in Surhuisterveen (Fr).
15 Jan Klazes Tuinstra is geboren op zaterdag 9 mei 1807 in Oudebiltzijl (Fr), zoon van Klaas Taekes en Antje Jacobs Bekkema (zie 4). Jan is overleden op woensdag 27 augustus 1862 in Surhuisterveen (Fr), 55 jaar oud.
Beroep: Profession:
Arbeider en Schutter bij de Nationale Schutterij.
Jan trouwde, 31 jaar oud, op zaterdag 26 mei 1838 in Achtkarspelen (Fr) met Ankjen Hendriks Pitstra, 31 jaar oud. Ankjen is geboren op dinsdag 23 december 1806 in Surhuisterveen (Fr), dochter van Hendrik Jans Pitstra en Gepke Pieters van der Meer. Ankjen is overleden op vrijdag 30 oktober 1868 in Surhuisterveen (Fr), 61 jaar oud.
Kind van Jan en Ankjen:
1 Gepke Jans Tuinstra, geboren op vrijdag 7 februari 1834 in Surhuisterveen (Fr).
16 Jacob Coenraads Mook is geboren op maandag 18 oktober 1802 in Dokkum (Fr), zoon van Coenraad Jacobus Mook en Geeske Jacobs Bekkema (zie 5).
Beroep: Profession:
Leerlooiersknecht.
Religie:
Nederlands Hervormd.
Jacob:
(1) trouwde, 24 of 25 jaar oud, in 1827 met Sytske Jochums de Vries, 22 of 23 jaar oud. Sytske is geboren in 1804. Sytske is overleden vr december 1828 in Dokkum (Fr), ten hoogste 24 jaar oud.
Huwelijk:
Sytske, trouwde met Haaije Hermannus Broekens. Haaije Hermannus is overleden vr een onbekende dag in december 1828.
(2) trouwde, 26 jaar oud, op zondag 7 december 1828 in Dokkum (Fr) met Janneke Hanzes Roorda, 25 of 26 jaar oud. Janneke is geboren in 1802 in Leeuwarden (Fr), dochter van Hans Klazes Roorda en Janke Frankzes.
17 Severinus Coenraads Mook is geboren op woensdag 11 februari 1807 in Dokkum (Fr), zoon van Coenraad Jacobus Mook en Geeske Jacobs Bekkema (zie 5).
Beroep: Profession:
Arbeider.
Religie:
Rooms Katholiek. Roman Catholic.
Severinus:
(1) trouwde, 30 jaar oud, op zondag 26 november 1837 in Leeuwarden (Fr) met Grietje Lucas van Dam, 38 jaar oud. Grietje is geboren op woensdag 6 februari 1799 in Leeuwarden (Fr), dochter van Lucas Jacobs van Dam en Clara Johannes Valk. Grietje is overleden vr mei 1850 in Leeuwarden (Fr), ten hoogste 51 jaar oud.
Beroep: Profession:
Naaister.
(2) trouwde, 43 jaar oud, op zondag 19 mei 1850 in Leeuwarden (Fr) met Willemke Alberts Ane, 32 of 33 jaar oud. Willemke is geboren in 1817 in Leeuwarden (Fr), dochter van Albert Ane en Pietje Everts van der Meulen.
18 Petrus Coenraads Mook is geboren op woensdag 13 december 1809 in Dokkum (Fr), zoon van Coenraad Jacobus Mook en Geeske Jacobs Bekkema (zie 5). Petrus is overleden op vrijdag 30 januari 1880 in Dokkum (Fr), 70 jaar oud.
Beroep: Profession:
Arbeider.
Religie:
Rooms Katholiek. Roman Catholic.
Petrus trouwde, 27 jaar oud, op zondag 25 december 1836 in Dokkum (Fr) met Yfke Jacobs Havinga, 30 jaar oud. Yfke is geboren op donderdag 16 januari 1806 in Dokkum (Fr), dochter van Jacob Johannes Havinga en Teetske Pieters van der Veen. Yfke is overleden vr januari 1880 in Dokkum (Fr), ten hoogste 74 jaar oud.
19 Andries Jacobs Bekkema is geboren op donderdag 10 juni 1819 in Surhuisterveen (Fr), zoon van Jakob Pieters Bekkema (zie 6) en Antje Gooitsens Nicolai. Andries is overleden op donderdag 10 januari 1884 in Surhuisterveen (Fr), 64 jaar oud. Andries trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 15 maart 1845 in Achtkarspelen (Fr) met Aaltje Wytzes Holwerda, 24 jaar oud. Aaltje is geboren op donderdag 28 december 1820 in Engwierum (Fr), dochter van Wytze Jelles Holwerda en Johantje Tjerks Eilander. Aaltje is overleden op donderdag 17 mei 1883 in Surhuisterveen (Fr), 62 jaar oud.
Kind van Andries en Aaltje:
1 Jelle Andries Bekkema, geboren op donderdag 11 april 1850 in Surhuisterveen (Fr). Volgt 23.
20 Hiltje Harmens Bekkema is geboren op woensdag 15 september 1819 in Surhuisterveen (Fr), dochter van Harmen Pieters Bekkema (zie 8) en Egbertje Riekeles Bijma. Hiltje is overleden op zaterdag 1 december 1894 in Bergum (Fr), 75 jaar oud. Hiltje trouwde, 30 jaar oud, op vrijdag 10 mei 1850 in Tietjerksteradeel (Fr) met Douwe Ritserts de Vries, 31 jaar oud. Douwe is geboren op maandag 25 januari 1819 in Bergum (Fr), zoon van Ritsert Oenes de Vries en Janke Douwes. Douwe is overleden op zaterdag 7 september 1895 in Bergum (Fr), 76 jaar oud.
21 Uilke Harmens Bekkema is geboren op zaterdag 27 december 1823 in Surhuisterveen (Fr), zoon van Harmen Pieters Bekkema (zie 8) en Egbertje Riekeles Bijma. Uilke is overleden op woensdag 15 april 1896 in Surhuisterveen (Fr), 72 jaar oud. Uilke trouwde, 43 jaar oud, op zaterdag 25 mei 1867 in Achtkarspelen (Fr) met Jitske Jelles Boonstra, 49 jaar oud. Jitske is geboren op zaterdag 22 november 1817 in Oudwoude (Fr), dochter van Jelke Folkerts Boonstra en Janke Rochus van der Ley. Jitske is overleden op donderdag 13 mei 1897 in Kollum (Fr), 79 jaar oud. Jitske is weduwe van Rinze Joukes Wiersma (1794-1857), met wie zij trouwde op zaterdag 21 mei 1842 in Kollumerland (Fr).
Huwelijk:
Jitske Jelles, trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 21 mei 1842 in Kollumerland (Fr) met Rinze Joukes Wiersma, 48 jaar oud.
Rinze Joukes is geboren in 1794 in Kollum (Fr).
Rinze Joukes is overleden op woensdag 14 januari 1857, 63 jaar oud.
22 Antje Arends Bekkema is geboren op donderdag 20 augustus 1840 in Surhuisterveen (Fr), dochter van Arend Pieters Bekkema (zie 10) en Jeltje Franzes Bosgraaf. Antje is overleden op donderdag 31 augustus 1893 in Surhuisterveen (Fr), 53 jaar oud. Antje trouwde, 22 jaar oud, op zaterdag 11 april 1863 in Achtkarspelen (Fr) met Jacob Jogchums van der Zaag, 41 jaar oud. Jacob is geboren op woensdag 3 oktober 1821 in Surhuizem (Gem.Achtkarspelen,Fr), zoon van Jogchum Gaukes van der Zaag en Lutske Engberts Suidersma. Jacob is overleden op dinsdag 7 februari 1893 in Surhuisterveen (Fr), 71 jaar oud.
aafke_willems_koorda.jpg
1 Aafke_Willems_Koorda
23 Jelle Andries Bekkema is geboren op donderdag 11 april 1850 in Surhuisterveen (Fr), zoon van Andries Jacobs Bekkema (zie 19) en Aaltje Wytzes Holwerda. Jelle is overleden op vrijdag 14 oktober 1927 in Boelenslaan (Fr), 77 jaar oud. Jelle trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 16 mei 1874 in Achtkarspelen (Fr) met Aafke Willems Koorda (afb. 1), 26 jaar oud. Aafke is geboren op dinsdag 13 juli 1847 in Surhuisterveen (Fr), dochter van Willem Jans Koorda en Aaltje Eelkes Spaanstra. Aafke is overleden op dinsdag 1 oktober 1935 in Groningen, 88 jaar oud.
Kinderen van Jelle en Aafke:
1 Aaltje Jelles Bekkema, geboren op zondag 20 november 1870 in Surhuisterveen (Fr). Volgt 24.
2 Andries Jelles Bekkema, geboren op donderdag 20 maart 1873 in Surhuisterveen (Fr). Volgt 25.
3 Willem Jelles Bekkema, geboren op woensdag 7 april 1875 in Surhuisterveen (Fr). Willem is overleden op woensdag 14 maart 1877 in Surhuisterveen (Fr), 1 jaar oud.
4 Antje Jelles Bekkema, geboren op zondag 19 november 1876 in Achtkarspelen (Fr). Volgt 26.
5 Willem Jelles Bekkema, geboren op woensdag 16 oktober 1878 in Surhuisterveen (Fr). Volgt 27.
6 Eelke Jelles Bekkema, geboren op zaterdag 16 april 1881 in Surhuisterveen (Fr). Volgt 28.
7 Andrieske Jelles Bekkema, geboren op dinsdag 13 maart 1883 in Surhuisterveen (Fr). Volgt 29.
8 Ritske Jelles Bekkema, geboren op donderdag 10 september 1885 in Surhuisterveen (Fr). Volgt 30.
9 Hendrik Rinke Jelles Bekkema, geboren op zondag 11 maart 1888 in Surhuisterveen (Fr). Volgt 31.
10 Jan Jelles Bekkema, geboren op zondag 11 maart 1888 in Surhuisterveen (Fr). Jan is overleden op zondag 8 april 1888 in Surhuisterveen (Fr), 28 dagen oud.
11 Johan Jelles Bekkema, geboren op dinsdag 30 juli 1889 in Surhuisterveen (Fr). Volgt 32.
24 Aaltje Jelles Bekkema is geboren op zondag 20 november 1870 in Surhuisterveen (Fr), dochter van Jelle Andries Bekkema (zie 23) en Aafke Willems Koorda. Aaltje is overleden op donderdag 14 maart 1963 in Koudekerk aan den Rijn (Zh), 92 jaar oud.
Notitie bij Aaltje: Had een Zoon uit een onbekende relatie.
Aaltje trouwde, 31 jaar oud, op zaterdag 30 augustus 1902 in Engwierum (Fr) met Jacob Jacobs Sikma, 47 jaar oud. Jacob is geboren op zaterdag 21 oktober 1854 in Oudkerk (Fr), zoon van Jacob Jacobs Sikma en Tettje Arends van der Ploeg. Jacob is overleden op maandag 21 mei 1928 in Haarlem (Nh), 73 jaar oud.
25 Andries Jelles Bekkema is geboren op donderdag 20 maart 1873 in Surhuisterveen (Fr), zoon van Jelle Andries Bekkema (zie 23) en Aafke Willems Koorda. Andries is overleden op donderdag 13 februari 1958 in Boelenslaan (Fr), 84 jaar oud. Andries trouwde, 22 jaar oud, op zaterdag 3 augustus 1895 in Achtkarspelen (Fr) met Riemkje Andries Wagenaar, 19 jaar oud. Riemkje is geboren op maandag 7 februari 1876 in Surhuisterveen (Fr), dochter van Andries Jans Wagenaar en Grietje Ritskes Tuinstra. Riemkje is overleden op dinsdag 23 juni 1953 in Boelenslaan (Fr), 77 jaar oud.
antje_bekkema.jpg regnerus_annes_kooistra.jpg
2 Antje_Bekkema
3 Regnerus_Annes_Kooistra
26 Antje Jelles Bekkema (afb. 2) is geboren op zondag 19 november 1876 in Achtkarspelen (Fr), dochter van Jelle Andries Bekkema (zie 23) en Aafke Willems Koorda. Antje is overleden op dinsdag 22 januari 1924 in Gouderak (Zh), 47 jaar oud. Zij is begraven op vrijdag 25 januari 1924 in Gouderak (Zh). Antje:
(1) begon een relatie met Johannes Jacobs van der Heide. Johannes is geboren op zaterdag 8 september 1877 in Surhuisterveen (Fr), zoon van Jacob Geerts van der Heide en Doetje Jans Veenstra. Johannes is overleden op vrijdag 24 januari 1964 in Boelenslaan (Fr), 86 jaar oud. Johannes trouwde later op zaterdag 24 maart 1900 in Buitenpost (Gem.Achtkarspelen, Fr) met Fokeltje Sijtzes van der Meer (1874-1954).
Geboorte:
Uit de relatie met Antje Bekkema is een Zoon geboren (Jelle), deze is
grootgebracht bij z’n Oma Aafke Willems Koorda.

From a relation with Antje Bekkema is born a Son (Jelle), Jelle has been raised
at its Grandmother Aafke Willems Koorda.
(2) trouwde, 35 jaar oud, op donderdag 19 september 1912 in Hillegom (Zh) met Regnerus Annes Kooistra (afb. 3), 41 jaar oud. Regnerus is geboren op dinsdag 27 juni 1871 in Beilen (Dr), zoon van Anne Jans Kooistra en Tietje Regnerus Dantuma. Regnerus is overleden op vrijdag 22 december 1933 in Gouda (Zh), 62 jaar oud. Hij is begraven op woensdag 27 december 1933 in Gouderak (Zh).
Kind van Antje en Johannes:
1 Jelle van der Heide, geboren in 1898. Volgt 33.
Kinderen van Antje en Regnerus:
2 Jan Kooistra, geboren op woensdag 23 april 1902 in Oldenzaal (Ov). Volgt 34.
3 Aafke Jantine Kooistra, geboren op vrijdag 12 februari 1904 in Zutphen (Gld). Volgt 35.
4 Tietje Regnerus (Fietje) Kooistra, geboren op maandag 28 mei 1906 in Haaksbergen (Gld). Volgt 36.
5 Regnerus Kooistra, geboren op donderdag 14 november 1907 in Losser (Ov). Volgt 37.
6 Antje Harmke Cornelia (Hanneke) Kooistra, geboren op woensdag 25 augustus 1909 in Losser (Ov). Volgt 38.
7 Anne Kooistra, geboren op zondag 3 maart 1912 in Mijdrecht (Ut). Volgt 39.
8 Aaltje (Ali) Kooistra, geboren op vrijdag 24 april 1914 in Hillegom (Zh). Volgt 40.
9 Johan Kooistra, geboren op donderdag 20 januari 1916 in Hillegom (Zh).
10 Hendrik Kooistra, geboren op dinsdag 23 maart 1920 in Hillegom (Zh). Volgt 41.
27 Willem Jelles Bekkema is geboren op woensdag 16 oktober 1878 in Surhuisterveen (Fr), zoon van Jelle Andries Bekkema (zie 23) en Aafke Willems Koorda. Willem is overleden op donderdag 24 juni 1976 in Noordbergum (Fr), 97 jaar oud. Hij is begraven op maandag 28 juni 1976 in Drachten (Fr). Willem:
(1) trouwde, 22 jaar oud, op zaterdag 23 februari 1901 in Drachten (Fr) met Eelkje Taekes van der Meer, 18 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden op zaterdag 14 november 1903. Eelkje is geboren op donderdag 4 januari 1883 in Drachten (Fr), dochter van Taeke Minderts van der Meer en Geeske Wiegers van der Sluis. Eelkje is overleden op maandag 10 september 1962 in Boelenslaan (Fr), 79 jaar oud. Eelkje trouwde later op maandag 21 mei 1906 in Drachten (Fr) met Eelke Jelles Bekkema (1881-1976), zie 28.
(2) trouwde, 48 jaar oud, op vrijdag 14 januari 1927 in Drachten (Fr) met Martha Gjaltema, 43 jaar oud. Martha is geboren op donderdag 21 juni 1883 in Surhuisterveen (Fr), dochter van Jan Gjalts Gjaltema en Catharina van Raalte. Martha is overleden op maandag 4 juli 1949 in Drachten (Fr), 66 jaar oud.
28 Eelke Jelles Bekkema is geboren op zaterdag 16 april 1881 in Surhuisterveen (Fr), zoon van Jelle Andries Bekkema (zie 23) en Aafke Willems Koorda. Eelke is overleden op woensdag 11 augustus 1976 in Drachten (Fr), 95 jaar oud. Eelke trouwde, 25 jaar oud, op maandag 21 mei 1906 in Drachten (Fr) met Eelkje Taekes van der Meer, 23 jaar oud. Eelkje is geboren op donderdag 4 januari 1883 in Drachten (Fr), dochter van Taeke Minderts van der Meer en Geeske Wiegers van der Sluis. Eelkje is overleden op maandag 10 september 1962 in Boelenslaan (Fr), 79 jaar oud. Eelkje trouwde voorheen op zaterdag 23 februari 1901 in Drachten (Fr) met Willem Jelles Bekkema (1878-1976), zie 27. Dit huwelijk werd ontbonden op zaterdag 14 november 1903.
29 Andrieske Jelles Bekkema is geboren op dinsdag 13 maart 1883 in Surhuisterveen (Fr), dochter van Jelle Andries Bekkema (zie 23) en Aafke Willems Koorda. Andrieske is overleden op zaterdag 5 juli 1969 in Harkema-Opeinde (Fr), 86 jaar oud. Zij is begraven op woensdag 9 juli 1969 in Harkema-Opeinde (Fr). Andrieske trouwde, 20 jaar oud, op zaterdag 2 januari 1904 in Buitenpost (Gem.Achtkarspelen, Fr) met Gerke Geerts Alma, 21 jaar oud. Gerke is geboren op dinsdag 14 maart 1882 in Surhuizem (Gem.Achtkarspelen,Fr), zoon van Geert Alma en Aaltje Eerdes van der Tuin. Gerke is overleden op donderdag 20 oktober 1949 in Harkema-Opeinde (Fr), 67 jaar oud.
30 Ritske Jelles Bekkema is geboren op donderdag 10 september 1885 in Surhuisterveen (Fr), zoon van Jelle Andries Bekkema (zie 23) en Aafke Willems Koorda. Ritske is overleden op maandag 18 september 1972 in Drachten (Fr), 87 jaar oud. Hij is begraven op vrijdag 22 september 1972 in Boelenslaan (Fr). Ritske trouwde, 24 jaar oud, op maandag 3 januari 1910 in Drachten (Fr) met Johanna Nijboer, 21 jaar oud. Johanna is geboren op zondag 14 oktober 1888 in Drachten (Fr), dochter van Jan Barelds Nijboer en Iebeltje Jans Boomsma. Johanna is overleden op maandag 8 juni 1936 in Boelenslaan (Fr), 47 jaar oud.
31 Hendrik Rinke Jelles Bekkema is geboren op zondag 11 maart 1888 in Surhuisterveen (Fr), zoon van Jelle Andries Bekkema (zie 23) en Aafke Willems Koorda. Hendrik is overleden op zondag 19 februari 1978 in Drachten (Fr), 89 jaar oud. Hij is begraven in Ureterp (Fr). Hendrik trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 21 december 1912 in Drachten (Fr) met Jantje Nijboer, 18 jaar oud. Jantje is geboren op vrijdag 30 november 1894 in Drachten (Fr), dochter van Jan Barelds Nijboer en Iebeltje Jans Boomsma. Jantje is overleden op donderdag 31 oktober 1968 in Drachten (Fr), 73 jaar oud.
32 Johan Jelles Bekkema is geboren op dinsdag 30 juli 1889 in Surhuisterveen (Fr), zoon van Jelle Andries Bekkema (zie 23) en Aafke Willems Koorda. Johan is overleden op zondag 7 februari 1971 in Drachten (Fr), 81 jaar oud. Hij is begraven in Drachten (Fr). Johan trouwde, 23 jaar oud, op woensdag 29 januari 1913 in Drachten (Fr) met Jitske Douma, 19 jaar oud. Jitske is geboren op donderdag 27 april 1893 in Drachten (Fr), dochter van Sjoerd Bindert Douma en Aaltje Wieling. Jitske is overleden op vrijdag 31 mei 1963 in Drachten (Fr), 70 jaar oud.
33 Jelle van der Heide is geboren in 1898, zoon van Johannes Jacobs van der Heide en Antje Jelles Bekkema (zie 26). Jelle is overleden in 1974, 75 of 76 jaar oud. Jelle:
(1) trouwde, 19 of 20 jaar oud, op zaterdag 2 november 1918 met Marijke Helmhout, 16 of 17 jaar oud. Marijke is geboren in 1901. Marijke is overleden in 1935, 33 of 34 jaar oud.
(2) trouwde, 42 of 43 jaar oud, op donderdag 11 december 1941 met Rinskje van der Meer, 39 of 40 jaar oud. Rinskje is geboren in 1901. Rinskje is overleden in 1958, 56 of 57 jaar oud.
Geboorte:
Dochter Anna is een kind uit een onbekende relatie.
Anna van der Meer is geboren in 1920, dochter van Rinskje van der Meer. Anna is overleden in 1986, 65 of 66 jaar oud.
Anna trouwde, 20 of 21 jaar oud, op donderdag 11 december 1941 met Sietse Elzinga, 34 of 35 jaar oud. Sietse is geboren in 1906.
Sietse is overleden in 1962, 55 of 56 jaar oud.
Kinderen van Jelle en Marijke:
1 Oeds van der Heide, geboren in 1918. Volgt 42.
2 Jelle van der Heide, geboren in 1921. Volgt 43.
3 Hiltje van der Heide, geboren in 1923. Volgt 44.
4 Anton van der Heide, geboren in 1925. Volgt 45.
5 Aafke van der Heide, geboren in 1928. Volgt 46.
6 Hendrik van der Heide, geboren in 1931. Volgt 47.
Kind van Jelle en Rinskje:
7 Antje van der Heide, geboren in 1944. Volgt 48.
jan_kooistra_1902__2_.jpg pieternella_peterse_1906.jpg
4 jan_kooistra_1902 (2)
5 pieternella_peterse_1906
34 Jan Kooistra (afb. 4) is geboren op woensdag 23 april 1902 in Oldenzaal (Ov), zoon van Regnerus Annes Kooistra en Antje Jelles Bekkema (zie 26). Jan is overleden op woensdag 4 januari 1989 in Ouderkerk aan den IJssel (Zh), 86 jaar oud. Hij is begraven op zaterdag 7 januari 1989 in Ouderkerk aan den IJssel (Zh). Jan trouwde, 24 jaar oud, op vrijdag 1 april 1927 in Ouderkerk aan den IJssel (Zh) met Pieternella (Pietje) Peterse (afb. 5), 21 jaar oud. Pietje is geboren op zondag 7 januari 1906 in Buren (Gld), dochter van Peter Peterse en Adriana Willemse. Pietje is overleden op maandag 24 maart 1986 in Ouderkerk aan den IJssel (Zh), 80 jaar oud. Zij is begraven op vrijdag 28 maart 1986 in Ouderkerk aan den IJssel (Zh).
Kinderen van Jan en Pietje:
1 Annes Regnerus Kooistra, geboren op zaterdag 16 juli 1927 in Gouderak (Zh). Volgt 49.
2 Adriana Petronella Kooistra, geboren op zaterdag 27 oktober 1934 in Ouderkerk aan den IJssel (Zh). Volgt 50.
3 Peter (Peet) Kooistra, geboren op zaterdag 19 februari 1944 in Ouderkerk aan den IJssel (Zh). Volgt 51.
jan_kooistra_1948_1965.jpg rouwkaart_jan_kooistra_08_1965.jpg trekkerongeluk1965.jpg
6 Jan_Kooistra_1948_1965
7 Rouwkaart_Jan_Kooistra_08-1965
8 trekkerongeluk1965
4 Jan Kooistra (afb. 6 t/m 8), geboren op maandag 19 juli 1948 in Ouderkerk aan den IJssel (Zh). Jan is overleden op maandag 9 augustus 1965 in Gouderak (Zh), 17 jaar oud. Hij is begraven op donderdag 12 augustus 1965 in Ouderkerk aan den IJssel (Zh).
Beroep: Profession:
Loonwerker.
Overlijden:
Jan is om het leven gekomen bij een tractor ongeluk in de Gemeente Gouderak.
aafke_kooistra.jpg
9 Aafke_Kooistra
35 Aafke Jantine Kooistra (afb. 9) is geboren op vrijdag 12 februari 1904 in Zutphen (Gld), dochter van Regnerus Annes Kooistra en Antje Jelles Bekkema (zie 26). Aafke is overleden. Aafke trouwde, 19 jaar oud, op donderdag 18 oktober 1923 in Gouderak (Zh) met Dirk Vleggeert, 26 jaar oud. Dirk is geboren op woensdag 30 juni 1897 in Gouderak (Zh), zoon van Cornelis Pieter Vleggeert en Johanna Cornelia Groeneveld. Dirk is overleden.
fietje_kooistra.jpg willem_de_kwaadsteniet.jpg
10 Fietje_Kooistra
11 Willem_de_Kwaadsteniet
36 Tietje Regnerus (Fietje) Kooistra (afb. 10) is geboren op maandag 28 mei 1906 in Haaksbergen (Gld), dochter van Regnerus Annes Kooistra en Antje Jelles Bekkema (zie 26). Fietje is overleden op woensdag 18 juli 1984 in Rotterdam (Zh), 78 jaar oud.
Notitie family:
Tante Tiek.
Fietje trouwde, 24 jaar oud, op woensdag 6 mei 1931 met Willem de Kwaadsteniet (afb. 11), 29 jaar oud. Willem is geboren op donderdag 10 oktober 1901 in Nieuwerkerk aan den IJssel (Zh), zoon van Daniel de Kwaadsteniet en Jacoba Judith van den Velden. Willem is overleden op dinsdag 31 oktober 1950 in Rotterdam (Zh), 49 jaar oud.
Kinderen van Fietje en Willem:
1 Danil de Kwaadsteniet, geboren op dinsdag 15 september 1931 in Nieuwerkerk aan den IJssel (Zh). Volgt 52.
2 Antje (Annie) de Kwaadsteniet, geboren op zaterdag 27 juni 1936 in Rotterdam (Zh). Volgt 53.
3 Jacoba Judith (Cobie) de Kwaadsteniet, geboren op donderdag 25 april 1946 in Rotterdam (Zh). Volgt 54.
regnerus_kooistra.jpg johanna_spies.jpg
12 Regnerus_Kooistra
13 Johanna_Spies
37 Regnerus Kooistra (afb. 12) is geboren op donderdag 14 november 1907 in Losser (Ov), zoon van Regnerus Annes Kooistra en Antje Jelles Bekkema (zie 26). Regnerus is overleden. Regnerus trouwde, 20 jaar oud, op vrijdag 17 februari 1928 in Barwoutswaarder (Zh) met Johanna Spies (afb. 13), 17 of 18 jaar oud. Johanna is geboren in 1910, dochter van Matthijs Spies en Jurvezina van den Berg. Johanna is overleden.
Kinderen van Regnerus en Johanna:
1 Regnerus Kooistra, geboren op dinsdag 31 januari 1928 in Barwoutswaarder (Zh).
2 Jurvezina (Joke) Kooistra, geboren in 1929. Volgt 55.
antje_kooistra.jpg
14 Antje_Kooistra
38 Antje Harmke Cornelia (Hanneke) Kooistra (afb. 14) is geboren op woensdag 25 augustus 1909 in Losser (Ov), dochter van Regnerus Annes Kooistra en Antje Jelles Bekkema (zie 26). Hanneke is overleden.
Notitie family:
Tante Cor.
Hanneke trouwde, 21 jaar oud, op woensdag 4 maart 1931 met Dirk van Grieken, 26 of 27 jaar oud. Dirk is geboren in 1904. Dirk is overleden.
Kinderen van Hanneke en Dirk:
1 Christinus van Grieken, geboren in 1931.
2 Regnerus van Grieken, geboren in 1935.
3 Anton (Ton) van Grieken, geboren in 1953.
anne_kooistra.jpg geertruida_van_dam.jpg
15 Anne_Kooistra
16 Geertruida_van_Dam
39 Anne Kooistra (afb. 15) is geboren op zondag 3 maart 1912 in Mijdrecht (Ut), zoon van Regnerus Annes Kooistra en Antje Jelles Bekkema (zie 26). Anne is overleden in 1990 in Gouda (Zh), 77 of 78 jaar oud. Anne trouwde, 21 jaar oud, op woensdag 9 augustus 1933 met Geertruida van Dam (afb. 16), 26 of 27 jaar oud. Geertruida is geboren in 1906. Geertruida is overleden in 1977 in Gouda (Zh), 70 of 71 jaar oud.
Kinderen van Anne en Geertruida:
1 Gerard Kooistra, geboren in 1931. Volgt 56.
2 Annie Leintje Kooistra, geboren in 1935.
3 Dirk Kooistra, geboren in 1938. Volgt 57.
4 Rena Kooistra, geboren in 1944. Volgt 58.
5 Leo Anne Kooistra, geboren in 1948. Volgt 59.
aaltje_kooistra.jpg
17 Aaltje_Kooistra
40 Aaltje (Ali) Kooistra (afb. 17) is geboren op vrijdag 24 april 1914 in Hillegom (Zh), dochter van Regnerus Annes Kooistra en Antje Jelles Bekkema (zie 26). Ali trouwde met Adriaan van Delft.
hendrik_kooistra_1920_1954.jpg hendrik_kooistra.jpg
18 Hendrik_Kooistra_1920_1954
19 Hendrik_Kooistra
41 Hendrik Kooistra (afb. 18 en 19) is geboren op dinsdag 23 maart 1920 in Hillegom (Zh), zoon van Regnerus Annes Kooistra en Antje Jelles Bekkema (zie 26). Hendrik is overleden op woensdag 21 april 1954, 34 jaar oud.
Kind van Hendrik uit onbekende relatie:
rennie_kooistra_1948_1954.jpg
20 Rennie_Kooistra_1948_1954
1 Rennie Kooistra (afb. 20), geboren op zaterdag 25 september 1948. Rennie is overleden op dinsdag 7 september 1954, 5 jaar oud.
42 Oeds van der Heide is geboren in 1918, zoon van Jelle van der Heide (zie 33) en Marijke Helmhout. Oeds trouwde, 27 of 28 jaar oud, op donderdag 23 mei 1946 met Leni Onatzka, 26 of 27 jaar oud. Leni is geboren in 1919.
Kinderen van Oeds en Leni:
1 Jelle van der Heide, geboren in 1945. Volgt 60.
2 Steven van der Heide, geboren in 1948. Volgt 61.
43 Jelle van der Heide is geboren in 1921, zoon van Jelle van der Heide (zie 33) en Marijke Helmhout. Jelle trouwde, 21 of 22 jaar oud, op zaterdag 20 februari 1943 met Tony Theodora Julius, 20 of 21 jaar oud. Tony is geboren in 1922.
Kinderen van Jelle en Tony:
1 Marleen Ingeborg van der Heide, geboren in 1943. Volgt 62.
2 Herman Johann van der Heide, geboren in 1944.
3 Inge Marita van der Heide, geboren in 1946. Volgt 63.
4 Johann Hertwig van der Heide, levenloos geboren zoon, geboren in 1949.
5 Jelle van der Heide, geboren in 1953. Volgt 64.
44 Hiltje van der Heide is geboren in 1923, dochter van Jelle van der Heide (zie 33) en Marijke Helmhout. Hiltje trouwde, 27 of 28 jaar oud, op zaterdag 14 juli 1951 met Jacob van der Veen, 27 of 28 jaar oud. Jacob is geboren in 1923.
45 Anton van der Heide is geboren in 1925, zoon van Jelle van der Heide (zie 33) en Marijke Helmhout. Anton is overleden in 1957, 31 of 32 jaar oud. Anton trouwde, 23 of 24 jaar oud, op donderdag 11 augustus 1949 met Trijntje Nijboer, 23 of 24 jaar oud. Trijntje is geboren in 1925.
Kind van Anton en Trijntje:
1 Gerbentje Marijke (Gepke) van der Heide, geboren in 1956. Volgt 65.
46 Aafke van der Heide is geboren in 1928, dochter van Jelle van der Heide (zie 33) en Marijke Helmhout. Aafke trouwde, 24 of 25 jaar oud, op vrijdag 16 januari 1953 met Hilbertus van Essen, 25 of 26 jaar oud. Hilbertus is geboren in 1927.
Kind van Aafke en Hilbertus:
1 Marijke van Essen, geboren in 1948. Volgt 66.
47 Hendrik van der Heide is geboren in 1931, zoon van Jelle van der Heide (zie 33) en Marijke Helmhout. Hendrik trouwde, 25 of 26 jaar oud, op dinsdag 4 juni 1957 met Antje Veenstra, 22 of 23 jaar oud. Antje is geboren in 1934.
Kinderen van Hendrik en Antje:
1 Jelle Haaije van der Heide, geboren in 1961. Volgt 67.
2 Jantje Marijke van der Heide, geboren in 1966.
48 Antje van der Heide is geboren in 1944, dochter van Jelle van der Heide (zie 33) en Rinskje van der Meer. Antje trouwde, 18 of 19 jaar oud, op donderdag 14 maart 1963 met Hendrik van der Meer, 21 of 22 jaar oud. Hendrik is geboren in 1941.
annes_kooistra.jpg teuntje_vd_zijde.jpg
21 Annes_Kooistra
22 Teuntje_vd_Zijde
49 Annes Regnerus Kooistra (afb. 21) is geboren op zaterdag 16 juli 1927 in Gouderak (Zh), zoon van Jan Kooistra (zie 34) en Pieternella (Pietje) Peterse. Annes is overleden op maandag 9 mei 1994 in Ouderkerk aan den IJssel (Zh), 66 jaar oud. Hij is begraven op zaterdag 14 mei 1994 in Ouderkerk aan den IJssel (Zh). Annes trouwde, 26 jaar oud, op donderdag 8 april 1954 in Ouderkerk aan den IJssel (Zh) met Teuntje van der Zijde (afb. 22), 24 jaar oud. Teuntje is geboren op maandag 17 maart 1930 in Ouderkerk aan den IJssel (Zh), dochter van Adrianus van der Zijde en Grietje Vuyk. Teuntje is overleden op vrijdag 24 februari 2012 in Ouderkerk aan den IJssel (Zh), 81 jaar oud.
Kinderen van Annes en Teuntje:
greetje_kooistra.jpg
23 Greetje_Kooistra
1 Greetje (Grietje) Kooistra (afb. 23), geboren op zaterdag 16 juni 1956 in Ouderkerk aan den IJssel (Zh).
2 Jan (Johnnie) Kooistra, geboren in 1963 in Ouderkerk aan den IJssel (Zh).
3 Adriana (Anja) Kooistra, geboren in 1965 in Ouderkerk aan den IJssel (Zh).
4 Pieternella (Petra) Kooistra, geboren in 1965 in Ouderkerk aan den IJssel (Zh).
adriana_petronella_kooistra.jpg cornelis_marinus_van_stein__2_.jpg
24 Adriana_Petronella_Kooistra
25 Cornelis_Marinus_van_Stein (2)
50 Adriana Petronella Kooistra (afb. 24) is geboren op zaterdag 27 oktober 1934 in Ouderkerk aan den IJssel (Zh), dochter van Jan Kooistra (zie 34) en Pieternella (Pietje) Peterse. Adriana trouwde, 22 jaar oud, op woensdag 31 juli 1957 in Ouderkerk aan den IJssel (Zh) met Cornelis Marinus van Stein (afb. 25), 24 jaar oud. Cornelis is geboren op zaterdag 17 december 1932 in Nieuwerkerk aan den IJssel (Zh), zoon van Pieter Willem van Stein en Cornelia (Kee) Palsgraaf.
Beroep: Profession:
Dragline Machinist/Chauffeur.
Kinderen van Adriana en Cornelis:
1 Cornelia Pieternella (Elly) van Stein, geboren op zaterdag 11 januari 1958 in Ouderkerk aan den IJssel (Zh). Volgt 68.
2 Jan van Stein, geboren op woensdag 21 september 1966 in Ouderkerk aan den IJssel (Zh). Volgt 69.
peter_kooistra.jpg
26 Peter_Kooistra
51 Peter (Peet) Kooistra (afb. 26) is geboren op zaterdag 19 februari 1944 in Ouderkerk aan den IJssel (Zh), zoon van Jan Kooistra (zie 34) en Pieternella (Pietje) Peterse. Peet trouwde, 33 of 34 jaar oud, in 1978 in Ouderkerk aan den IJssel (Zh) met Lenie Hansum, 20 of 21 jaar oud. Lenie is geboren op woensdag 10 april 1957 in Nieuw-Lekkerland (Zh), dochter van Pieter (Piet) Hansum en Agatha Vink.
Kinderen van Peet en Lenie:
remco_kooistra.jpg
27 Remco_Kooistra
1 Remco Kooistra (afb. 27), geboren op vrijdag 27 februari 1981 in Ouderkerk aan den IJssel (Zh).
pascal_kooistra.jpg
28 Pascal_Kooistra
2 Pascal Kooistra (afb. 28), geboren op vrijdag 27 september 1985 in Ouderkerk aan den IJssel (Zh).
daniel_de_kwaadsteniet.jpg grietje_vd_zijde.jpg
29 Daniel_de_Kwaadsteniet
30 Grietje_vd_Zijde
52 Danil de Kwaadsteniet (afb. 29) is geboren op dinsdag 15 september 1931 in Nieuwerkerk aan den IJssel (Zh), zoon van Willem de Kwaadsteniet en Tietje Regnerus (Fietje) Kooistra (zie 36). Danil is overleden op maandag 5 januari 1998 in Spijkenisse (Zh), 66 jaar oud. Danil trouwde, 21 jaar oud, op vrijdag 6 maart 1953 in Ouderkerk aan den IJssel (Zh) met Grietje van der Zijde (afb. 30), 19 jaar oud. Grietje is geboren op vrijdag 31 maart 1933 in Ouderkerk aan den IJssel (Zh), dochter van Adrianus van der Zijde en Grietje Vuyk. Grietje is overleden op woensdag 21 mei 2003 in Rotterdam (Zh), 70 jaar oud.
Kind van Danil en Grietje:
wil_de_kwaadsteniet_2.jpg wil_de_kwaadsteniet_1.jpg
31 Wil_de_Kwaadsteniet-2
32 Wil_de_Kwaadsteniet-1
1 Wil de Kwaadsteniet (afb. 31 en 32), geboren op maandag 31 augustus 1953. Wil is ongehuwd.
53 Antje (Annie) de Kwaadsteniet is geboren op zaterdag 27 juni 1936 in Rotterdam (Zh), dochter van Willem de Kwaadsteniet en Tietje Regnerus (Fietje) Kooistra (zie 36). Annie trouwde, 36 jaar oud, op woensdag 1 november 1972 in Rotterdam (Zh) met Jan Hendrik Spanjersberg, 44 jaar oud. Jan is geboren op woensdag 30 november 1927 in Rotterdam (Zh). Jan is overleden op vrijdag 19 augustus 1988 in Rotterdam (Zh), 60 jaar oud.
54 Jacoba Judith (Cobie) de Kwaadsteniet is geboren op donderdag 25 april 1946 in Rotterdam (Zh), dochter van Willem de Kwaadsteniet en Tietje Regnerus (Fietje) Kooistra (zie 36). Cobie trouwde, 19 jaar oud, op donderdag 2 september 1965 in Rotterdam (Zh) met Leonardus Hendrikus Langestraat, 21 jaar oud. Leonardus is geboren op woensdag 12 januari 1944.
joke_en_john_lakwijk.jpg
33 Joke_en_John_Lakwijk
55 Jurvezina (Joke) Kooistra (afb. 33) is geboren in 1929, dochter van Regnerus Kooistra (zie 37) en Johanna Spies. Joke trouwde, 36 of 37 jaar oud, op dinsdag 17 mei 1966 in Utrecht met John Lakwijk.
56 Gerard Kooistra is geboren in 1931, zoon van Anne Kooistra (zie 39) en Geertruida van Dam. Gerard trouwde, 27 of 28 jaar oud, op donderdag 5 november 1959 met Jacoba Heerens.
Kinderen van Gerard en Jacoba:
1 Marjolein Kooistra, geboren in 1961.
2 Christien Kooistra, geboren in 1963.
3 Tjeerd Japik Kooistra, geboren in 1966.
57 Dirk Kooistra is geboren in 1938, zoon van Anne Kooistra (zie 39) en Geertruida van Dam. Dirk trouwde, 25 of 26 jaar oud, op woensdag 2 september 1964 met Hildegard Karla Uthe (Lessig), 22 of 23 jaar oud. Hildegard is geboren in 1941 in Duitsland (Germany), dochter van Karl Hermann Lessig en Olga Hildegard Uthe.
Kinderen van Dirk en Hildegard:
1 Marion Kooistra, geboren in 1965. Volgt 70.
2 Erik Vincent Kooistra, geboren in 1969.
58 Rena Kooistra is geboren in 1944, dochter van Anne Kooistra (zie 39) en Geertruida van Dam. Rena trouwde, 22 of 23 jaar oud, op woensdag 22 november 1967 met Gerrit van der Ham, 26 of 27 jaar oud. Gerrit is geboren in 1940.
Kinderen van Rena en Gerrit:
1 Harald van der Ham, geboren in 1968. Volgt 71.
2 Maja van der Ham, geboren in 1970.
59 Leo Anne Kooistra is geboren in 1948, zoon van Anne Kooistra (zie 39) en Geertruida van Dam. Leo trouwde, 25 of 26 jaar oud, op woensdag 26 juni 1974 met Nieneke Schouten.
Kinderen van Leo en Nieneke:
1 Martijn Kooistra, geboren in 1978.
2 Saskia Leonie Kooistra, geboren in 1980.
60 Jelle van der Heide is geboren in 1945, zoon van Oeds van der Heide (zie 42) en Leni Onatzka. Jelle trouwde, 25 of 26 jaar oud, op woensdag 19 mei 1971 met Nelmar Kuilman, 18 of 19 jaar oud. Nelmar is geboren in 1952.
61 Steven van der Heide is geboren in 1948, zoon van Oeds van der Heide (zie 42) en Leni Onatzka. Steven trouwde, 22 of 23 jaar oud, op woensdag 29 december 1971 met Lia Naber, 18 of 19 jaar oud. Lia is geboren in 1952.
62 Marleen Ingeborg van der Heide is geboren in 1943, dochter van Jelle van der Heide (zie 43) en Tony Theodora Julius. Marleen trouwde, 23 of 24 jaar oud, op zaterdag 1 april 1967 met Georg Tjarks, 20 of 21 jaar oud. Georg is geboren in 1946.
63 Inge Marita van der Heide is geboren in 1946, dochter van Jelle van der Heide (zie 43) en Tony Theodora Julius. Inge:
(1) trouwde, 18 of 19 jaar oud, op zaterdag 27 februari 1965 met Johann Albers, 27 of 28 jaar oud. Johann is geboren in 1937.
(2) trouwde, 33 of 34 jaar oud, in 1980 met Peter Feuerpfeil, 25 of 26 jaar oud. Peter is geboren in 1954.
64 Jelle van der Heide is geboren in 1953, zoon van Jelle van der Heide (zie 43) en Tony Theodora Julius. Jelle trouwde, 26 of 27 jaar oud, op vrijdag 18 juli 1980 met Edith Inge Wenger, 21 of 22 jaar oud. Edith is geboren in 1958.
65 Gerbentje Marijke (Gepke) van der Heide is geboren in 1956, dochter van Anton van der Heide (zie 45) en Trijntje Nijboer. Gepke trouwde, 33 of 34 jaar oud, op vrijdag 28 september 1990 met Jan de Boer, 27 of 28 jaar oud. Jan is geboren in 1962.
66 Marijke van Essen is geboren in 1948, zoon van Hilbertus van Essen en Aafke van der Heide (zie 46). Marijke trouwde, 20 of 21 jaar oud, op donderdag 22 mei 1969 met Geert Smeding, 23 of 24 jaar oud. Geert is geboren in 1945.
67 Jelle Haaije van der Heide is geboren in 1961, zoon van Hendrik van der Heide (zie 47) en Antje Veenstra. Jelle trouwde, 22 of 23 jaar oud, op vrijdag 24 augustus 1984 met Wilhelmina Adriana Hubers, 20 of 21 jaar oud. Wilhelmina is geboren in 1963.
elly_van_stein_2010.jpg elly_van_stein.jpg henk_bos.jpg
34 Elly_van_stein_2010
35 Elly_van_stein
36 Henk_Bos
68 Cornelia Pieternella (Elly) van Stein (afb. 34 en 35) is geboren op zaterdag 11 januari 1958 in Ouderkerk aan den IJssel (Zh), dochter van Cornelis Marinus van Stein en Adriana Petronella Kooistra (zie 50). Elly trouwde, 21 jaar oud, op donderdag 20 december 1979 in Gouda (Zh) met Hendrik (Henk) Bos (afb. 36), 26 jaar oud. Henk is geboren op dinsdag 3 november 1953 in Gouda (Zh), zoon van Gerrit Bos en Pieternella Verwaal.
Kinderen van Elly en Henk:
1 Tamara Bos, geboren op zaterdag 10 december 1983 in Gouda (Zh). Volgt 72.
mark_bos_2009.jpg
37 Mark_Bos_2009
2 Marinus Dirk (Mark) Bos (afb. 37), geboren op donderdag 23 maart 1989 in Gouda (Zh).
Geboorte:
Mark is geboren op donderdag 23-03-1989 om 18.31.Staringstraat 14 te Gouda.
jan_van_stein.jpg jan_v_stein.jpg patricia_witkam1.jpg anita_rosbeek.jpg
38 Jan-van-Stein
39 Jan_v_Stein
40 Patricia_Witkam1
41 Anita-Rosbeek
69 Jan van Stein (afb. 38 en 39) is geboren op woensdag 21 september 1966 in Ouderkerk aan den IJssel (Zh), zoon van Cornelis Marinus van Stein en Adriana Petronella Kooistra (zie 50). Jan:
(1) trouwde, 34 jaar oud, op vrijdag 20 april 2001 in Ouderkerk aan den IJssel (Zh) met Patricia Witkam (afb. 40), 31 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd op donderdag 16 december 2004 in Ouderkerk aan den IJssel (Zh). Patricia is geboren op vrijdag 25 april 1969 in Rotterdam (Zh), dochter van Cornelis (Cock) Witkam en Annette Fia Catharina Luca.
(2) trouwde, 45 jaar oud, op maandag 23 juli 2012 in Ouderkerk aan den IJssel (Zh) met Anita Rosbeek (afb. 41), 50 jaar oud. Anita is geboren op dinsdag 17 juli 1962 in Dordrecht (Zh), dochter van Gerrit Rosbeek en Willy Vogels. Anita trouwde voorheen met Peter Stubbe (geb. 1960). Dit huwelijk werd ontbonden (Echtscheiding.).
Kind van Jan en Patricia:
natascha_v_stein.jpg natascha_van_stein.gif
42 Natascha_v_Stein
43 Natascha-van-Stein
1 Adriana Natascha van Stein (afb. 42 en 43), geboren op woensdag 13 juni 2001 in Capelle aan den IJssel (Zh).
70 Marion Kooistra is geboren in 1965, dochter van Dirk Kooistra (zie 57) en Hildegard Karla Uthe (Lessig). Marion trouwde, 36 of 37 jaar oud, op vrijdag 21 juni 2002 met Peter Tanis.
71 Harald van der Ham is geboren in 1968, zoon van Gerrit van der Ham en Rena Kooistra (zie 58). Harald trouwde met Sylvia Blom.
Kind van Harald en Sylvia:
1 Cynthia van der Ham, geboren in 2000.
tamara_bos_10_12_1983.jpg tamara_bos.jpg richard_de_keiser.jpg
44 tamara_bos_10-12-1983
45 Tamara_Bos
46 Richard_de_Keiser
72 Tamara Bos (afb. 44 en 45) is geboren op zaterdag 10 december 1983 in Gouda (Zh), dochter van Hendrik (Henk) Bos en Cornelia Pieternella (Elly) van Stein (zie 68).
Beroep: Profession:
Kapster.Hairdresser self employment.
Geboorte:
Tamara is geboren om 21.50 op zaterdag 10-12-1983.
Acaciaplein 157 te Gouda.
Tamara ging samenwonen, 21 jaar oud, op zaterdag 18 juni 2005 in Gouda (Zh) met Richard de Keiser (afb. 46), 24 jaar oud. Richard is geboren op donderdag 18 juni 1981 in Gouda (Zh), zoon van Johannes Cornelis (Hans) de Keiser en Hendrika (Riek) Zuidam.
The Ancestor Company, we have not the intention to be complete.     Notice, my apologies about any misspellings at the English translation..