Parenteel van Justinus Govert

huwelijksaankondiding_j.govert_en_h.l.daniels.jpg maria_wilhelmina_jacobs_overlijdensadv._1856.jpg helena_louise_daniels.jpg
1 huwelijksaankondiding J.Govert en H.L.Daniels
2 Maria Wilhelmina Jacobs overlijdensadv. 1856
3 Helena Louise Daniels
1 Justinus Govert (afb. 1) is geboren in 1833. Justinus is overleden op zondag 28 maart 1915 in Batavia, Nederlands IndiŽ, 81 of 82 jaar oud. Justinus:
(1) trouwde, 19 of 20 jaar oud, op zaterdag 25 juni 1853 in Batavia, Nederlands IndiŽ met Maria Wilhelmina Jacobs (afb. 2). Maria is overleden op zondag 14 september 1856 in Batavia, Nederlands IndiŽ.
(2) trouwde, 23 of 24 jaar oud, op zaterdag 18 juli 1857 in Batavia, Nederlands IndiŽ met Susanna Elisabeth van den Broek. Susanna is overleden op maandag 21 september 1857 in Batavia, Nederlands IndiŽ.
(3) trouwde, 25 of 26 jaar oud, op zaterdag 19 maart 1859 in Batavia, Nederlands IndiŽ met Helena Louisa Daniels (afb. 3). Helena is overleden op zondag 6 mei 1877 in Batavia, Nederlands IndiŽ.
(4) trouwde, 47 of 48 jaar oud, op donderdag 5 mei 1881 in Batavia, Nederlands IndiŽ met Lesieva Charlotta Paulus. Lesieva is overleden op zaterdag 4 januari 1908 in Batavia, Nederlands IndiŽ.
(5) trouwde, 77 of 78 jaar oud, op woensdag 4 oktober 1911 in Batavia, Nederlands IndiŽ met Tjoen Nio Oey.
Notitie doop:
Bij doop genaamd Helena.
Kinderen van Justinus en Maria:
1 N.N. Govert, levenloos geboren zoon, geboren op woensdag 16 augustus 1854 in Batavia, Nederlands IndiŽ.
Vermeld:
Een van een tweeling. One of twins
2 N.N. Govert, levenloos geboren zoon, geboren op woensdag 16 augustus 1854 in Batavia, Nederlands IndiŽ.
Vermeld:
Een van een tweeling. One of twins
3 Maria Wilhelmina Govert, geboren op zaterdag 20 september 1856 in Batavia, Nederlands IndiŽ. Maria is overleden op woensdag 24 september 1856 in Batavia, Nederlands IndiŽ, 4 dagen oud.
Kinderen van Justinus en Helena:
4 Pieter Govert, geboren omstreeks 1860 in Batavia, Nederlands IndiŽ. Pieter is overleden op maandag 26 augustus 1861 in Batavia, Nederlands IndiŽ, ongeveer 1 jaar oud.
5 Charlotta Louisa Govert, geboren op maandag 5 januari 1874 in Menado, Noord-Celebes, IndonesiŽ. Volgt 2.
Kinderen van Justinus en Lesieva:
6 Eugenie Charlotta Govert, geboren in 1880 in Batavia, Nederlands IndiŽ. Eugenie is overleden op zaterdag 20 augustus 1881 in Batavia, Nederlands IndiŽ, 0 of 1 jaar oud.
7 Juliana Lesina Govert, geboren in 1908 in Batavia, Nederlands IndiŽ. Juliana is overleden op maandag 8 maart 1909 in Batavia, Nederlands IndiŽ, 0 of 1 jaar oud.
Kinderen van Justinus en Tjoen:
8 Frans Justinus Govert, geboren op maandag 1 augustus 1910 in Batavia, Nederlands IndiŽ.
9 Helena Govert, geboren op vrijdag 20 december 1912 in Batavia, Nederlands IndiŽ. Volgt 3.
huisman_govert_overlijden_1906.jpg meerten_cornelis_huisman_geboorteakte__1874_1944_.jpg bataviaasch_nieuwsblad_09_02_1917_veroordeling_3_jaar_gevangenis.jpg het_nieuws_van_den_dag_voor_nederlands_indi__25_09_1919_gratieverlening.jpg meerten_cornelis__huisman_met_bruid_frederika_adelaida_emma_johanna_pangemanan.jpg de_indische_krant_14_04_1928_vendutie.jpg
4 Huisman-Govert overlijden 1906
5 Meerten Cornelis Huisman geboorteakte (1874-1944)
6 Bataviaasch nieuwsblad 09-02-1917 veroordeling 3 jaar gevangenis
7 Het nieuws van den dag voor Nederlands-IndiŽ 25-09-1919 gratieverlening
8 Meerten Cornelis Huisman met bruid Frederika Adelaida Emma Johanna Pangemanan
9 De Indische krant 14-04-1928 vendutie
de_indische_krant_26_08_1926_vendutie.jpg de_locomotief_samaranghs_handels_en_advertentieblad__25_10_1902_overplaatsing_naar_merauke.jpg de_locomotief_samarangsch_handels__en_advertentieblad_29_08_1900_terug_naar_nederlands_indi_.jpg het_nieuws_van_den_dag_voor_nederlandsch_indi__08_01_1908_terug_naar_ned._indi__a.jpg m.c._huisman.jpg
10 De Indische krant 26-08-1926 vendutie
11 De locomotief Samaranghs handels en advertentieblad 25-10-1902 overplaatsing naar Merauke
12 De locomotief Samarangsch handels- en advertentieblad 29-08-1900 terug naar Nederlands-IndiŽ
13 Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-IndiŽ 08-01-1908 terug naar Ned.-IndiŽ-a
14 M.C. Huisman
2 Charlotta Louisa Govert (afb. 4) is geboren op maandag 5 januari 1874 in Menado, Noord-Celebes, IndonesiŽ, dochter van Justinus Govert (zie 1) en Helena Louisa Daniels. Charlotta is overleden op zondag 10 juni 1906 in Batavia, Nederlands IndiŽ, 32 jaar oud. Charlotta trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 28 januari 1899 in Buitenzorg, West-Java, Nederlandsch Oost IndiŽ met Meerten Cornelis Huisman (afb. 5 t/m 14), 24 jaar oud. Meerten is geboren op zaterdag 22 augustus 1874 in Veenhuizen, Norg (Dr), zoon van Roelof Huisman en Gerregie van der Windt. Meerten is overleden op maandag 28 augustus 1944 in Semarang, kamp Karangpanas, IndonesiŽ, 70 jaar oud. Hij is begraven in Nederlands ereveld Kalibanteng in Semarang Java, IndonesiŽ. Meerten trouwde later op zaterdag 29 december 1906 in Soerabaja, Oost-Java, IndonesiŽ [bron: Indische vrouw] met Maria Antoinette Mekel (geb. 1884). Meerten trouwde later op zaterdag 17 december 1921 [bron: Menadonese vrouw] met Frederika Adelaida Emma Johanna Pangemanan (geb. 1898).
Beroep:
Militair K.n.i.l (Rang, Gepensioneerd Adjudant Onderofficier.
Militair onderdeel K.N.I.L. (Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger)
Gefusilleerd door een vuurpeloton.

Rank, retired Sergeant Warrant Officer.
Royal Dutch East Indies Army.
Shot by a Firing Squad.

Op de huwelijksfoto is dit waarschijnlijk Meerten zijn derde huwelijk met Frederika Adelaida Johanna Pangemanan.
On the wedding photograph, this is probably Meerten his third marriage with Adelaida Frederika Johanna Pangemanan.)
Kinderen van Charlotta en Meerten:
1 Meerten Huisman, geboren op zondag 16 juli 1899 in Buitenzorg, West-Java, Nederlandsch Oost IndiŽ. Meerten is overleden-is deceased.
2 Helena Louisa Henrietta (Lena) Huisman, geboren op zaterdag 19 januari 1901 in Ambarawa, Java , Nederlands-IndiŽ. Volgt 4.
3 Roelof Gerrit Justinus Huisman, geboren op zondag 30 maart 1902 in Salatiga, Midden-Java, IndonesiŽ. Volgt 5.
4 Charlotte Louise (Dee) Huisman, geboren op zondag 31 januari 1904 in Soerabaja, Oost-Java, IndonesiŽ. Volgt 6.
5 Meerten Theodorus Huisman, geboren op woensdag 16 augustus 1905 in Batavia, Nederlands IndiŽ. Volgt 7.
3 Helena Govert is geboren op vrijdag 20 december 1912 in Batavia, Nederlands IndiŽ, dochter van Justinus Govert (zie 1) en Tjoen Nio Oey. Helena is overleden op woensdag 15 november 1950 in Voorburg (Zh), 37 jaar oud. Helena trouwde, 18 jaar oud, op woensdag 4 november 1931 in Soekaboemi, IndonesiŽ met Andreas (Andrť) Hollander, 23 jaar oud. Andrť is geboren op zaterdag 8 februari 1908 in Rotterdam (Zh), zoon van Hendrikus Johannes Hollander en Clasina Maria Vos. Andrť is overleden op dinsdag 15 februari 1966 in Leidschendam (Zh), 58 jaar oud. Andrť trouwde later op maandag 11 juni 1951 in Leidschendam (Zh) met Jacomina Verkaart (geb. 1911).
Beroep:
Varensgezel, Militair (KNIL), Expeditieknecht, Kraandrijver, Nachtportier
Kind van Helena en Andrť:
1 Andrea Gerda Hollander, geboren op vrijdag 12 augustus 1938 in Padang, West-Sumatra, IndonesiŽ. Andrea is overleden op zaterdag 28 oktober 1939 in Padang, West-Sumatra, IndonesiŽ, 1 jaar oud.
helena_louisa_henrietta__lena__huisman__1901_1990_.jpg willem_jacobus_liefheid_internering.jpg willem_jacobus___helena_liefheid_1952.jpg
15 Helena Louisa Henrietta (Lena) Huisman (1901-1990)
16 Willem Jacobus Liefheid internering
17 Willem Jacobus + Helena Liefheid 1952
4 Helena Louisa Henrietta (Lena) Huisman (afb. 15) is geboren op zaterdag 19 januari 1901 in Ambarawa, Java , Nederlands-IndiŽ, dochter van Meerten Cornelis Huisman en Charlotta Louisa Govert (zie 2). Lena is overleden op donderdag 28 juni 1990 in Amersfoort (Ut), 89 jaar oud. Lena trouwde, 18 jaar oud, op woensdag 7 januari 1920 in Soerabaja, Oost-Java, IndonesiŽ met Willem Jacobus Liefheid (afb. 16 en 17), 25 jaar oud. Willem is geboren op dinsdag 4 september 1894 in Den Helder (Nh), zoon van Joseph Liefheid en Petronella van Dalen. Willem is overleden op zaterdag 24 juli 1971 in Rhenen (Ut), 76 jaar oud.
Kinderen van Lena en Willem:
1 Charlotte Louise Liefheid, geboren op vrijdag 11 maart 1921 in Meester Cornelis, Java, Nederlands-IndiŽ. Volgt 8.
2 Cornelia Sophia (Corry) Liefheid, geboren op donderdag 23 augustus 1923 in Batavia, Nederlands IndiŽ.
3 Theresius Willem Jacobus Liefheid, geboren op donderdag 5 december 1929 in Malang, Oost-Java, IndonesiŽ. Theresius is overleden op vrijdag 11 februari 1944 in Malang, Oost-Java, IndonesiŽ, 14 jaar oud (oorzaak: Marteling door Japanse militairen, er is wel enige twijfel omtrent de datum van overlijden, een andere datum is: 17-02-1945).
Overlijden:
Scholier-Zijn Vader was in gevangenschap ten tijde van overlijden.
De aanduiding "Buiten Erevelden" in het Slachtofferregister van de Oorlogsgravenstichting betekent dat het graf van het desbetreffende
slachtoffer vaak niet (meer) aanwijsbaar is.
m.a.w. T.W.J. Liefheid ligt niet op ťťn van de zeven erevelden begraven.

Schoolboy-His Father was in prison at the time of death.
The term "Outside cemeteries" in the register of the Victim War Graves Foundation means the tomb of the relevant
victims often do not (no longer) identifiable.
in other words T.W.J. Liefheid is not buried in one of the seven war cemeteries.
----------------------------------------------------------------------------------------------
Zes (6) andere Indische jongens bezweken reeds tijdens de verhoren, lees: martelingen.
Over de duur hiervan is weinig zeker: weken, maanden?
Hun namen:
Jan Alexander Bekker
Rinus Eisbergen
Johnny de Groen
Theresius Willem Jacobus Liefheid
Hermanus Jacobus (Jopie) Mondt
Rudolf Ferdinand Hendrik (Hans) Nicolai
-------------------------------------------------
Six (6) other Indian boys died already during the interrogation, ie torture. About the time this is hardly certain: weeks, months?
Their names are listed above.
junyo_maru.png de_junyo_maru.jpg roelof_gerrit_justinus_huisman_internering_a__1902_1944_.jpg roelof_gerrit_justinus_huisman_internering_b__1902_1944_.jpg
18 Junyo Maru
19 De-Junyo-Maru
20 Roelof Gerrit Justinus Huisman internering-a (1902-1944)
21 Roelof Gerrit Justinus Huisman internering-b (1902-1944)
5 Roelof Gerrit Justinus Huisman (afb. 18 t/m 21) is geboren op zondag 30 maart 1902 in Salatiga, Midden-Java, IndonesiŽ, zoon van Meerten Cornelis Huisman en Charlotta Louisa Govert (zie 2). Roelof is overleden op maandag 18 september 1944 in Ind. Oceaan nabij Benkoelen aan boord van de Junyo Maru-Indian Ocean near Benkoelen aboard of the Junyo Maru., 42 jaar oud.
Beroep:
Onderwijzer. Schoolteacher
Oorlogshandeling-War Act:
The Sinking of the Junyo Maru on September, 18 1944 read here the full story.
Roelof trouwde, 22 jaar oud, op woensdag 12 november 1924 in Rotterdam (Zh) met Theodora Johanna van Rooij, 23 jaar oud. Theodora is geboren op donderdag 27 december 1900 in Rotterdam (Zh), dochter van Eugenius Johannes van Rooij en Maria Grada Anna Diemes. Theodora is overleden op donderdag 14 april 1983 in Dordrecht (Zh), 82 jaar oud. Zij is begraven in Soesterberg (Ut).
Kinderen van Roelof en Theodora:
1 Maria Theodora Huisman, geboren op maandag 28 december 1925 in Lawang, Oost-Java, IndonesiŽ.
2 Meerten Theodorus Huisman, geboren op dinsdag 28 augustus 1928 in Gorontalo, Celebes, IndonesiŽ. Meerten is overleden op dinsdag 10 juni 1980, 51 jaar oud. Hij is begraven in Soesterberg RK.
3 Johanna Charlotte (Joop) Huisman, geboren op zaterdag 5 december 1931 in Rotterdam (Zh). Volgt 9.
charlotte_louise_huisman_satoor_de_rootas__31_januari_1904__.jpg spoorwegstation__n.i.s.__klaten__midden_java__nederlands_indi_.jpg otto_satoor_de_rootas__1898__.jpg charlotte_louise__dee__huisman_en_otto_satoor_de_rootas_.jpg
22 Charlotte Louise Huisman Satoor de Rootas, 31 januari 1904 -
23 Spoorwegstation (N.I.S.) Klaten, Midden-Java, Nederlands-IndiŽ
24 Otto Satoor de Rootas (1898-)
25 Charlotte Louise (Dee) Huisman en Otto Satoor de Rootas
6 Charlotte Louise (Dee) Huisman (afb. 22) is geboren op zondag 31 januari 1904 in Soerabaja, Oost-Java, IndonesiŽ, dochter van Meerten Cornelis Huisman en Charlotta Louisa Govert (zie 2). Dee is overleden-is deceased. Dee trouwde, 18 jaar oud, op zaterdag 8 april 1922 in Soerabaja, Oost-Java, IndonesiŽ met Otto Satoor de Rootas (afb. 23 t/m 25), 23 jaar oud. Otto is geboren op maandag 9 mei 1898 in Klaten, Midden-Java, Nederlands-IndiŽ, zoon van Antonie Satoor de Rootas en Satimah (Tina) N.N. Satoor de Rootas. Otto is overleden in Duivendrecht (Nh).
Adres:
Begoniastraat 51, Duivendrecht (Nh) https://goo.gl/maps/4MfJh
Geboorteplaats:
Klaten is een regentschap in de provincie Midden-Java in IndonesiŽ. Ook de hoofdstad heet Klaten.
Klaten is a regency in the province of Central Java in Indonesia. The capital is called Klaten.
Visa:
Rio de Janeiro, Brazil 1962 Otto en Charlotte Louise bezochten hier hun zoon en schoondochter.
Rio de Janeiro, Brazil 1962 Otto and Charlotte Louise visited here their son and daughter in law.
Kinderen van Dee en Otto:
1 Eduard Charles Satoor de Rootas, geboren op maandag 1 mei 1922 in Soerabaja, Oost-Java, IndonesiŽ. Volgt 10.
2 Antonie Hugo (Anton) Satoor de Rootas, geboren op vrijdag 29 februari 1924 in Soerabaja, Oost-Java, IndonesiŽ. Volgt 11.
3 Andreť (Uk) Satoor de Rootas, geboren op zondag 31 juli 1927 in Wonosobo, Midden-Java, Nederlands-IndiŽ. Volgt 12.
meerten_theodorus_huisman__1905_1983_.jpg m.t._huisman_00_00_1906_internering.jpg meerten_theodorus_huisman__1905_1983_a.jpg meerten_theodorus_huisman___catharina_johanna_hessel_gezinskaart_1.jpg meerten_theodorus_huisman___catharina_johanna_hessel_gezinskaart_2.jpg
26 Meerten Theodorus Huisman (1905-1983)
27 M.T. Huisman 00-00-1906 internering
28 Meerten Theodorus Huisman (1905-1983)a
29 Meerten Theodorus Huisman & Catharina Johanna Hessel gezinskaart-1
30 Meerten Theodorus Huisman & Catharina Johanna Hessel gezinskaart-2
7 Meerten Theodorus Huisman (afb. 26 t/m 30) is geboren op woensdag 16 augustus 1905 in Batavia, Nederlands IndiŽ, zoon van Meerten Cornelis Huisman en Charlotta Louisa Govert (zie 2). Meerten is overleden op zondag 17 juli 1983 in Tilburg (Nb), 77 jaar oud.
Beroep:
Hoofdonderwijzer. Headteacher.
Meerten:
(1) trouwde, 20 of 21 jaar oud, in 1926 met Catharina Johanna Hessel, 21 of 22 jaar oud. De scheiding werd uitgesproken omstreeks 1942 (Echtscheiding). Catharina is geboren op maandag 5 september 1904 in Banyubiru, Semarang, Java, Nederlands-IndiŽ, dochter van Adolf Hessel en Josephine Wilhelmina Coppen. Catharina is overleden in 1972 in Townsville, Queensland, AustraliŽ, 66 of 67 jaar oud. Catharina trouwde later in 1947 met Douglas Bryan.
Geboorteplaats:
Banyubiru, ook gespeld als Banyu-Biru (in de koloniale tijd Banjoebiroe of Banjoe Biroe)
Banyubiru, also spelled Banyu Biru-(in colonial times Banjoebiroe or Banjoe Biroe)
(2) trouwde, 41 jaar oud, op woensdag 9 april 1947 in Bonthain, Sulawesi, IndonesiŽ met Intan, 19 jaar oud. Intan is geboren op zondag 10 april 1927 in Bonthain, Sulawesi, IndonesiŽ. Intan is overleden op vrijdag 2 april 2004 in Ujung Pandang (Makassar) Zuid-Celebes, IndonesiŽ, 76 jaar oud.
Kinderen van Meerten en Catharina:
1 Betty Josephine Huisman, geboren op vrijdag in Moeara Enim, Sumatra, IndonesiŽ.
2 Charlotte Constance Huisman, geboren op woensdag in Tegal, Java, IndonesiŽ.
Kinderen van Meerten en Intan:
3 Martina Inten (Tina) Huisman, geboren op maandag in Den Haag (Zh).
4 Charlotte Rudolfina Huisman, geboren op maandag in Palopo, Celebes, Nederlands-IndiŽ.
5 Meerten Roelof Huisman, geboren op woensdag in Makassar, Celebes, Nederlands-IndiŽ.
6 Karel Gerrit Huisman, geboren op vrijdag 8 augustus 1952 in Noordwijkerhout (Zh). Karel is overleden op donderdag 28 juni 1990 in Amsterdam (Nh), 37 jaar oud.
7 Freddy Huisman, geboren op zaterdag in Tilburg (Nb).
8 Frans-Paul Huisman, geboren op vrijdag in Tilburg (Nb).
luchtfoto_van_meester_cornelis_met_het_s.s._station_batavia.jpg 144_forbury_road_dunudin.jpg
31 Luchtfoto van Meester Cornelis met het S.S. station Batavia
32 144 Forbury Road Dunudin
8 Charlotte Louise Liefheid (afb. 31) is geboren op vrijdag 11 maart 1921 in Meester Cornelis, Java, Nederlands-IndiŽ, dochter van Willem Jacobus Liefheid en Helena Louisa Henrietta (Lena) Huisman (zie 4). Charlotte is overleden op maandag 31 juli 2006 in Dunedin, Nieuw-Zeeland, 85 jaar oud.
Geboorteplaats:
Meester Cornelis is de vroegere naam van Jatinegara (ook wel, Batinegara, Djatinegara, of Mester), een stadsdeel van Jakarta.
Overleden te Dunedin, Nieuw-Zeeland 04-04-2006 of 31-07-2006.
Hier is enige twijfel over de juiste datum van overleden/begraven.

Meester Cornelis is the former name of Jatinegara (also, Batinegara, Djatinegara or Mester), a district of Jakarta.
Deceased in Dunedin, New Zealand 04-04-2006 and 31-07-2006.
Here is some doubt about the exact date of deceased / buried.
Charlotte trouwde, 34 jaar oud, op donderdag 30 juni 1955 in Dunedin, Nieuw-Zeeland met Lewin Llewelyn Roebuck (afb. 32).
Kind van Charlotte en Lewin:
1 Saskia Dorothea Charlotte Roebuck.
johanna_charlotte__joop__huisman.jpg cda_johanna_charlotte__joop__huisman__1931_2009.jpg gemeenteraad_van_moerdijk_johanna_charlotte__joop__huisman__1931_2009.jpg probus_johanna_charlotte__joop__huisman__1931_2009.jpg rabobank_johanna_charlotte__joop__huisman__1931_2009.jpg johanna_charlotte__joop__huisman__1931_2009_.jpg
33 Johanna Charlotte (Joop) Huisman
34 CDA-Johanna Charlotte (Joop) Huisman (1931-2009
35 Gemeenteraad van Moerdijk-Johanna Charlotte (Joop) Huisman (1931-2009
36 Probus-Johanna Charlotte (Joop) Huisman (1931-2009
37 Rabobank-Johanna Charlotte (Joop) Huisman (1931-2009
38 Johanna Charlotte (Joop) Huisman (1931-2009)
adriaan_ernst_jurgen_bol__1927_2006_.jpg
39 Adriaan Ernst Jurgen Bol (1927-2006)
9 Johanna Charlotte (Joop) Huisman (afb. 33 t/m 38) is geboren op zaterdag 5 december 1931 in Rotterdam (Zh), dochter van Roelof Gerrit Justinus Huisman (zie 5) en Theodora Johanna van Rooij. Joop is overleden op zaterdag 14 november 2009 in Standdaarbuiten (Nb), 77 jaar oud. Zij is begraven in Soesterberg (Ut).
Beroep:
Burgemeester van de gemeente Standdaarbuiten (Nb) (Moerdijk (Nb) 1990-1997. (Johanna Charlotte (Joop) Ubaghs-Huisman (Rotterdam, 5 december 1931 Ė Standdaarbuiten, 14 november 2009) was een Nederlands politicus van het Christen Democratisch AppŤl (CDA)

Ze heeft vijf jaar gewoond op West Java in het toenmalige Nederlands-IndiŽ en bracht de rest van haar jeugd vooral door in de omgeving van Paleis Soestdijk.
Haar vader behoorde tot de door de Japans gevangen genomen KNIL-militairen die omkwamen toen de Junyo Maru op 18 september 1944 werd getorpedeerd door een Britse onderzeeboot.
Ze was bibliotheekmedewerker in Zwijndrecht en daarnaast gemeenteraadslid in Hendrik-Ido-Ambacht voor Ubaghs-Huisman in november 1990 benoemd werd tot burgemeester van Standdaarbuiten.
Op 1 januari 1997, de dag dat ze met pensioen ging, ging Standdaarbuiten op in de gemeente Zevenbergen (in april 1998 hernoemd tot de gemeente Moerdijk).
Eind 2009 overleed ze op 77-jarige leeftijd. Ze was dame in de Orde van Sint-Lazarus.
Bron: Wikipedia.

Johanna Charlotte (Joop) Ubaghs-Huisman (Rotterdam, December 5, 1931 - Standdaarbuiten, November 14, 2009) was a Dutch politician of the Christian Democratic Alliance (CDA)
She has lived for five years in West Java in the Dutch East Indies and spent the rest of her youth in particular by around Soestdijk Palace.
Her father belonged to the Japanese captured KNIL soldiers who perished when the Junyo Maru on September 18, 1944 was torpedoed by a British submarine.
She was library staff member in Zwijndrecht and also municipal councilor in Hendrik-Ido-Ambacht for Ubaghs-Huisman appointed in November 1990 became mayor of Standdaarbuiten.
On January 1, 1997, the day she retired, Standdaarbuiten went on in the town of Zevenbergen (in April 1998 renamed the municipality of Moerdijk).
In late 2009, she died at the age of 77. She was Lady in the Order of Saint Lazarus. Source: Wikipedia.)
Joop:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op woensdag 31 augustus 1955 in Soest (Ut) met Gerardus Joseph Ubaghs, 26 jaar oud. Gerardus is geboren op donderdag 20 september 1928 in Maastricht (Lim), zoon van Hubertus Marie Leonardus Ubaghs en Catharina Judith Bender. Gerardus is overleden op zondag 5 augustus 1984 in Hendrik-Ido-Ambacht (Zh), 55 jaar oud. Hij is begraven in Soesterberg RK.
(2) trouwde, ongeveer 64 jaar oud, omstreeks 1995 met Adriaan Ernst Jurgen Bol (afb. 39), ongeveer 68 jaar oud. Adriaan is geboren op zondag 9 oktober 1927. Adriaan is overleden op maandag 11 september 2006 in Standdaarbuiten (Nb), 78 jaar oud. Hij is begraven in Den Haag (Zh).
Weduwnaar van: Widower of::
Jeanne Groeneveld.
eduard_charles_satoor_de_rootas__1922__.jpg albertine_elisabeth_jeekel__1920__.jpg
40 Eduard Charles Satoor de Rootas (1922-)
41 Albertine Elisabeth Jeekel (1920-)
10 Eduard Charles Satoor de Rootas (afb. 40) is geboren op maandag 1 mei 1922 in Soerabaja, Oost-Java, IndonesiŽ, zoon van Otto Satoor de Rootas en Charlotte Louise (Dee) Huisman (zie 6).
Emigratie/Emigration::
Rio de Janeiro, Brazil 1955
Eduard trouwde met Albertine Elisabeth Jeekel (afb. 41). Albertine is geboren op maandag 8 maart 1920 in Jogjakarta, IndonesiŽ, dochter van Alexander Jacobus Hendrik Lodewijk Jeekel en Susana Coenraad.
Emigratie/Emigration::
Rio de Janeiro, Brazil 1955
11 Antonie Hugo (Anton) Satoor de Rootas is geboren op vrijdag 29 februari 1924 in Soerabaja, Oost-Java, IndonesiŽ, zoon van Otto Satoor de Rootas en Charlotte Louise (Dee) Huisman (zie 6). Anton is overleden op zondag 6 april 2014 in Amsterdam (Nh), 90 jaar oud. Anton trouwde, 30 jaar oud, op zaterdag 5 juni 1954 in Amsterdam (Nh) met Albertine (Tiny) Koppijn, 29 jaar oud. Tiny is geboren op zondag 28 september 1924 in Amsterdam (Nh).
Adres:
Javastraat 161, Amsterdam (Nh) (https://goo.gl/maps/UiFsG)
Kinderen van Anton en Tiny:
1 Mirella Satoor de Rootas.
2 Peter Satoor de Rootas.
3 Elmar Satoor de Rootas.
andree_satoor_de_rootas_1961_verloofd.jpg andre___uk__satoor_de_rootas_en_jacob_polderman.jpg jacob_polderman___andre___uk__satoor_de_rootas.jpg
42 Andree Satoor de Rootas 1961 verloofd
43 Andreť (Uk) Satoor de Rootas en Jacob Polderman
44 Jacob Polderman & Andreť (Uk) Satoor de Rootas
12 Andreť (Uk) Satoor de Rootas (afb. 42 t/m 44) is geboren op zondag 31 juli 1927 in Wonosobo, Midden-Java, Nederlands-IndiŽ, dochter van Otto Satoor de Rootas en Charlotte Louise (Dee) Huisman (zie 6). Uk is overleden op maandag 16 december 2013 in Wageningen (Gld), 86 jaar oud. Uk trouwde, 34 jaar oud, op zaterdag 3 februari 1962 in Ouderkerk aan de Amstel (Nh) [bron: http://nl.m.wikipedia.org/wiki/Trouwen_met_de_handschoen] met Jacob Polderman, 42 jaar oud. Jacob is geboren op woensdag 16 juli 1919 in Batavia, Nederlands IndiŽ. Jacob is overleden op maandag 25 december 1989 in Campagnac-lŤs-Quercy, Frankrijk, 70 jaar oud.
The Ancestor Company, we have not the intention to be complete. Notice, my apologies about any misspellings at the English translation.