Zie ook een andere tak Kooistra en wel Piebe Lieuwes Kooistra
Met dank aan Eric Kooistra.

Parenteel van Harmen Jans

1 Harmen Jans. Harmen trouwde op dinsdag 26 december 1719 met Lamke Luitjens.
Kind van Harmen en Lamke:
1 Jan Harmens Kooistra, geboren omstreeks 1725. Volgt 2.
2 Jan Harmens Kooistra is geboren omstreeks 1725, zoon van Harmen Jans (zie 1) en Lamke Luitjens. Jan is overleden omstreeks 1777 in Wartena, gem. Leeuwarden (Fr), ongeveer 52 jaar oud.
Vermeld:
Ook vermeld als: Kooystra, Kooijstra.
Jan trouwde, ongeveer 30 jaar oud, in 1755 met Grietje Sytzes, ongeveer 29 jaar oud. Grietje is geboren omstreeks 1726 in Hardegarijp (Fr), dochter van Sytze Willems en Maaike Hendriks. Grietje is overleden op woensdag 11 februari 1824 in Warstiens, gem. Leeuwarden (Fr), ongeveer 98 jaar oud.
Kinderen van Jan en Grietje:
1 Harmen Jans Kooistra, geboren op woensdag 20 oktober 1751 in Suawoude, Tietjerksteradeel (Fr). Volgt 3.
2 Sytze Jans Kooistra, geboren op maandag 26 juli 1756 in Tietjerk, Tietjerksteradeel (Fr). Volgt 4.
3 Maayke Jans Kooystra, geboren omstreeks 1760. Volgt 5.
4 Lamke Jans Kooistra, geboren omstreeks 1763 in Wartena, gem. Leeuwarden (Fr). Volgt 6.
5 Hendrik Jans Kooistra, geboren op zondag 25 januari 1767 in Wartena, gem. Leeuwarden (Fr). Volgt 7.
3 Harmen Jans Kooistra is geboren op woensdag 20 oktober 1751 in Suawoude, Tietjerksteradeel (Fr), zoon van Jan Harmens Kooistra (zie 2) en Grietje Sytzes. Harmen is overleden, 59 jaar oud. Hij is begraven op vrijdag 3 mei 1811 in Mantgum, Baarderadeel (Fr). Harmen:
(1) trouwde, 44 jaar oud, op zondag 15 mei 1796 in Mantgum, Baarderadeel (Fr) met Antje Barteles/Bartels, ongeveer 21 jaar oud. Antje is geboren omstreeks 1775 in Wartena, gem. Leeuwarden (Fr), dochter van Bartele Christiaans en Galbrig Pieters. Antje is overleden omstreeks 1803 in Mantgum, Baarderadeel (Fr), ongeveer 28 jaar oud.
(2) trouwde, ongeveer 55 jaar oud, omstreeks 1806 met Marijke Folkerts Kamstra, ongeveer 23 jaar oud. Marijke is geboren omstreeks 1783 in Mantgum, Baarderadeel (Fr). Marijke is overleden op zaterdag 22 augustus 1857 in Mantgum, Baarderadeel (Fr), ongeveer 74 jaar oud. Marijke trouwde later op woensdag 4 juni 1823 in Menaldumadeel (Fr) met Bokke Reinders Rijzinga (geb. ±1785).
Kinderen van Harmen en Antje:
1 Hiske Harmens Kooistra, gedoopt op dinsdag 6 juni 1797 in Mantgum, Baarderadeel (Fr). Volgt 8.
2 Jan Harmens Kooistra. Hij is gedoopt op vrijdag 27 april 1798 in Mantgum, Baarderadeel (Fr). Jan is overleden vóór juni 1799 in Mantgum, Baarderadeel (Fr), ten hoogste 1 jaar oud.
3 Jan Harmens Kooistra, geboren op donderdag 6 juni 1799 in Mantgum, Baarderadeel (Fr). Volgt 9.
Kinderen van Harmen en Marijke:
4 Folkert Kooistra, geboren op vrijdag 10 oktober 1806 in Mantgum, Baarderadeel (Fr). Volgt 10.
5 Grietje Harmens Kooistra, geboren op donderdag 14 april 1808 in Mantgum, Baarderadeel (Fr). Volgt 11.
4 Sytze Jans Kooistra is geboren op maandag 26 juli 1756 in Tietjerk, Tietjerksteradeel (Fr), zoon van Jan Harmens Kooistra (zie 2) en Grietje Sytzes. Sytze is overleden op dinsdag 5 mei 1812 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), 55 jaar oud. Sytze trouwde, 33 jaar oud, op zondag 20 september 1789 in Idaarderadeel (Fr) met Jitske Johannes Terpstra, 24 jaar oud. Jitske is geboren op woensdag 3 juli 1765 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), dochter van Johannes Terpstra en Hyke Clases. Jitske is overleden op zaterdag 7 oktober 1815 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), 50 jaar oud.
Kind van Sytze en Jitske:
1 Johannes Sytzes Kooistra, geboren op vrijdag 14 maart 1794 in Warstiens, gem. Leeuwarden (Fr). Volgt 12.
5 Maayke Jans Kooystra is geboren omstreeks 1760, dochter van Jan Harmens Kooistra (zie 2) en Grietje Sytzes. Maayke trouwde, ongeveer 23 jaar oud, in 1783 met Theunis Jacobs Kooystra, 31 of 32 jaar oud. Theunis is geboren op zondag 5 december 1751 in Tietjerk, Tietjerksteradeel (Fr), zoon van Jacob Theunis en Japke Rinderts. Theunis is overleden op maandag 7 september 1829 in Warstiens, gem. Leeuwarden (Fr), 77 jaar oud. Theunis trouwde later op zondag 16 mei 1790 in Idaarderadeel (Fr) met Berber Jans Kooistra (±1762-1855).
Kind van Maayke en Theunis:
1 Japke Theunis Kooystra, geboren op zaterdag 26 juli 1783 in Warstiens, gem. Leeuwarden (Fr). Volgt 13.
6 Lamke Jans Kooistra is geboren omstreeks 1763 in Wartena, gem. Leeuwarden (Fr), dochter van Jan Harmens Kooistra (zie 2) en Grietje Sytzes. Lamke is overleden op maandag 21 juli 1823 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), ongeveer 60 jaar oud. Lamke trouwde, ongeveer 19 jaar oud, in 1782 in Idaarderadeel (Fr) met Frerik Johannes Terpstra.
Kinderen van Lamke en Frerik:
1 Antje Freerks Terpstra, geboren omstreeks 1788 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr). Volgt 14.
2 Jan Freriks Terpstra, geboren op zondag 26 september 1790 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr). Volgt 15.
3 Johannes Freerks Terpstra, geboren omstreeks 1799 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr). Volgt 16.
7 Hendrik Jans Kooistra is geboren op zondag 25 januari 1767 in Wartena, gem. Leeuwarden (Fr), zoon van Jan Harmens Kooistra (zie 2) en Grietje Sytzes. Hij is gedoopt op zondag 1 maart 1767 in Wartena, gem. Leeuwarden (Fr). Hendrik is overleden op woensdag 1 april 1829 in Warstiens, gem. Leeuwarden (Fr), 62 jaar oud. Hendrik trouwde, 26 jaar oud, op zondag 28 april 1793 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr) met Ebeltje Johannes (Ybeltje) Wiersma, 20 jaar oud. Ybeltje is geboren op zaterdag 13 juni 1772 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), dochter van Johannes Johannes Wiersma en Okje Klazes. Ybeltje is overleden op woensdag 26 september 1855 in Warstiens, gem. Leeuwarden (Fr), 83 jaar oud.
Kinderen van Hendrik en Ybeltje:
1 Grietje Kooistra, geboren op zaterdag 16 augustus 1794 in Warstiens, gem. Leeuwarden (Fr). Volgt 17.
2 Jan Hendriks Kooistra, geboren op donderdag 30 november 1797 in Warstiens, gem. Leeuwarden (Fr). Volgt 18.
3 Hielkje Hendriks Kooistra, geboren op woensdag 30 oktober 1799 in Warstiens, gem. Leeuwarden (Fr). Volgt 19.
4 Johannes Hendriks Kooistra, geboren op vrijdag 11 juni 1802 in Warstiens, gem. Leeuwarden (Fr). Volgt 20.
5 Sytze Hendriks Kooistra, geboren op vrijdag 30 augustus 1805 in Warstiens, gem. Leeuwarden (Fr). Volgt 21.
6 Antje Hendriks Kooistra, geboren op dinsdag 7 november 1809 in Warstiens, gem. Leeuwarden (Fr). Volgt 22.
7 Renkse Hendriks (Rinkse) Kooistra, geboren op zondag 26 april 1812 in Warstiens, gem. Leeuwarden (Fr). Volgt 23.
8 Franke Hendriks Kooistra, geboren op zaterdag 31 december 1814 in Wartena, gem. Leeuwarden (Fr). Franke is overleden op maandag 1 december 1834 in Wartena, gem. Leeuwarden (Fr), 19 jaar oud. Franke was ongehuwd.
8 Hiske Harmens Kooistra, dochter van Harmen Jans Kooistra (zie 3) en Antje Barteles/Bartels. Zij is gedoopt op dinsdag 6 juni 1797 in Mantgum, Baarderadeel (Fr). Hiske is overleden op zaterdag 21 maart 1874 in Mantgum, Baarderadeel (Fr), 76 jaar oud. Hiske trouwde, 32 jaar oud, op zaterdag 8 mei 1830 in Baarderadeel (Fr) met Pier Aises Swierstra, 38 jaar oud. Pier is een zoon van Aize Piers Swierstra en Rixtje Douwens Hiemstra. Hij is gedoopt op vrijdag 28 oktober 1791 in Mantgum, Baarderadeel (Fr). Pier is overleden op woensdag 20 juni 1860 in Mantgum, Baarderadeel (Fr), 68 jaar oud.
Kind van Hiske en Pier:
1 Rinske Swierstra, geboren op zaterdag 1 juni 1833 in Mantgum, Baarderadeel (Fr). Rinske is overleden op vrijdag 12 december 1851 in Mantgum, Baarderadeel (Fr), 18 jaar oud.
9 Jan Harmens Kooistra is geboren op donderdag 6 juni 1799 in Mantgum, Baarderadeel (Fr), zoon van Harmen Jans Kooistra (zie 3) en Antje Barteles/Bartels. Hij is gedoopt op zondag 16 juni 1799 in Mantgum, Baarderadeel (Fr). Jan is overleden op dinsdag 14 december 1852 in Franeker (Fr), 53 jaar oud. Jan trouwde, 27 jaar oud, op zaterdag 26 mei 1827 in Idaarderadeel (Fr) met Maaike Keimpes Vlieger, 22 jaar oud. Zie 44 voor persoonsgegevens van Maaike.
Kinderen van Jan en Maaike:
1 Harmen Jans Kooistra, geboren op zaterdag 16 mei 1829 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr). Volgt 24.
2 Keimpe Jans Kooistra, geboren op zaterdag 16 mei 1829 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr). Volgt 25.
3 Jacob Jans Kooistra, geboren op woensdag 23 mei 1832 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr). Volgt 26.
4 Anne Jans Kooistra, geboren op zondag 6 maart 1836 in Leeuwarden (Fr). Anne is overleden op dinsdag 15 augustus 1837 in Leeuwarden (Fr), 1 jaar oud.
5 Antje Jans Kooistra, geboren op woensdag 22 januari 1840 in Grouw, Idaarderadeel (Fr). Volgt 27.
6 Anne Jans Kooistra, geboren op donderdag 12 mei 1842 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr). Volgt 28.
10 Folkert Kooistra is geboren op vrijdag 10 oktober 1806 in Mantgum, Baarderadeel (Fr), zoon van Harmen Jans Kooistra (zie 3) en Marijke Folkerts Kamstra. Folkert is overleden op maandag 16 augustus 1847 in Weidum, Littenseradeel (Fr), 40 jaar oud.
Beroep:
Gemeenteveldwachter.
Folkert trouwde, 30 jaar oud, op zaterdag 20 mei 1837 in Baarderadeel (Fr) met Aaltje Wytzes Houtsma, ongeveer 28 jaar oud. Aaltje is geboren omstreeks 1809 in Boksum, Menaldumadeel (Fr), dochter van Wytse Douwes Houtsma en Lolkje Ales Noordhoff. Aaltje is overleden op vrijdag 16 december 1881 in Berlikum, Menaldumadeel (Fr), ongeveer 72 jaar oud. Aaltje trouwde later op zaterdag 7 april 1855 in Menaldumadeel (Fr) met Thomas Lolkes Boomsma (1818-1886).
Kinderen van Folkert en Aaltje:
1 Harmen Folkerts Kooistra, geboren op donderdag 22 februari 1838 in Mantgum, Baarderadeel (Fr). Volgt 29.
2 Wytse Folkerts Kooistra, geboren op vrijdag 12 juli 1839 in Weidum, Littenseradeel (Fr).
11 Grietje Harmens Kooistra is geboren op donderdag 14 april 1808 in Mantgum, Baarderadeel (Fr), dochter van Harmen Jans Kooistra (zie 3) en Marijke Folkerts Kamstra. Grietje is overleden op woensdag 5 januari 1887 in Oosterlittens, Baarderadeel (Fr), 78 jaar oud. Grietje trouwde, 31 jaar oud, op zaterdag 11 mei 1839 in Baarderadeel (Fr) met Folkert Luitjens (Luitzen) Bootsma, 23 jaar oud. Folkert is geboren op woensdag 20 maart 1816 in Oosterlittens, Baarderadeel (Fr), zoon van Luitjen Edgers Bootsma en Aafke Jans de Jong. Folkert is overleden op dinsdag 5 januari 1864 in Oosterlittens, Baarderadeel (Fr), 47 jaar oud.
Beroep:
Koopman.
Kinderen van Grietje en Folkert:
1 Aafke Folkerts Bootsma, geboren op vrijdag 13 maart 1840 in Baard, Littenseradeel (Fr). Volgt 30.
2 Bokke Folkerts Bootsma, geboren op donderdag 21 maart 1844 in Baard, Littenseradeel (Fr). Volgt 31.
3 Luitjen Folkerts Bootsma, geboren op vrijdag 10 oktober 1845 in Oosterlittens, Baarderadeel (Fr). Volgt 32.
4 Folkert Folkerts Bootsma, geboren op donderdag 4 maart 1852 in Oosterlittens, Baarderadeel (Fr). Folkert is overleden op maandag 17 mei 1852 in Oosterlittens, Baarderadeel (Fr), 2 maanden oud.
12 Johannes Sytzes Kooistra is geboren op vrijdag 14 maart 1794 in Warstiens, gem. Leeuwarden (Fr), zoon van Sytze Jans Kooistra (zie 4) en Jitske Johannes Terpstra. Johannes is overleden op vrijdag 6 juni 1862 in Leeuwarden (Fr), 68 jaar oud. Johannes:
(1) trouwde, 20 jaar oud, op zaterdag 11 juni 1814 in Idaarderadeel (Fr) met Antje Abrahams Krootsma, 23 jaar oud. Antje is geboren op vrijdag 11 maart 1791 in Suawoude, Tietjerksteradeel (Fr), dochter van Abraham Sytzes Krootsma en Wopkje Hendriks Allema. Antje is overleden op vrijdag 23 februari 1838 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), 46 jaar oud.
(2) trouwde, 46 jaar oud, op zaterdag 9 januari 1841 in Idaarderadeel (Fr) met Doetje Oenses Pietersma, 29 jaar oud. Doetje is geboren op dinsdag 20 augustus 1811 in Hardegarijp (Fr), dochter van Oense Dirks Pietersma en Wytske Hendriks Jager. Doetje is overleden op dinsdag 8 februari 1898 in Leeuwarden (Fr), 86 jaar oud.
Kinderen van Johannes en Antje:
1 Jitske Johannes (Jetske) Kooistra, geboren op woensdag 19 april 1815 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr). Volgt 33.
2 Sytze Johannes Kooistra, geboren op dinsdag 29 oktober 1816 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr). Volgt 34.
3 Abraham Johannes Kooistra, geboren op vrijdag 8 januari 1819 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr). Volgt 35.
4 Jacob Kooistra, geboren op woensdag 29 november 1820 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr). Jacob is overleden op woensdag 8 september 1847 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), 26 jaar oud. Jacob was ongehuwd.
5 Jan Johannes Kooistra, geboren op zondag 15 december 1822 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr). Volgt 36.
6 Wopkje Johannes Kooistra, geboren op maandag 18 juli 1825 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr). Volgt 37.
7 Hendrik Johannes Kooistra, geboren op vrijdag 28 september 1827 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr). Volgt 38.
8 Johannes Johannes Kooistra, geboren op maandag 5 april 1830 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr). Volgt 39.
Kinderen van Johannes en Doetje:
9 Oense Johannes Kooistra, geboren op donderdag 1 juli 1841 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr). Volgt 40.
10 Anne Johannes Kooistra, geboren op maandag 10 april 1843 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr). Volgt 41.
11 Wytze Johannes Kooistra, geboren op zaterdag 25 januari 1845 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr). Volgt 42.
12 Jacob Kooistra, geboren op vrijdag 10 september 1847 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr). Volgt 43.
13 Durk Kooistra, geboren op zondag 13 mei 1849 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr). Durk is overleden op maandag 8 oktober 1883 in Leeuwarden (Fr), 34 jaar oud. Durk was ongehuwd.
14 Grietje Kooistra, geboren op zaterdag 20 maart 1852 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr). Grietje is overleden op vrijdag 16 februari 1855 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), 2 jaar oud.
13 Japke Theunis Kooystra is geboren op zaterdag 26 juli 1783 in Warstiens, gem. Leeuwarden (Fr), dochter van Theunis Jacobs Kooystra en Maayke Jans Kooystra (zie 5). Zij is gedoopt op zondag 3 augustus 1783 in Warstiens, gem. Leeuwarden (Fr). Japke is overleden op donderdag 24 september 1840 in Grouw, Idaarderadeel (Fr), 57 jaar oud. Japke:
(1) trouwde, 19 jaar oud, op zondag 20 maart 1803 in Warstiens, gem. Leeuwarden (Fr) met Keimpe Rienks Vlieger, 20 jaar oud. Keimpe is geboren op woensdag 22 januari 1783 in Rijperkerk (Fr), zoon van Rienk Sipkes Vlieger en Jans Hinke. Keimpe is overleden op zaterdag 29 juli 1826 in Leeuwarden (Fr), 43 jaar oud.
Beroep:
Schipper.
(2) trouwde, 44 jaar oud, op donderdag 21 februari 1828 in Idaarderadeel (Fr) met Sytze Ruurds Bergsma, ongeveer 40 jaar oud. Sytze is geboren omstreeks 1788 in Wartena, gem. Leeuwarden (Fr), zoon van Ruurd Sytzes Bergsma en Trijntje Jelles Martens. Sytze is overleden op donderdag 25 maart 1875 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), ongeveer 87 jaar oud. Sytze is weduwnaar van Sybrig Jans (±1787-1823), met wie hij trouwde in 1811 in Idaarderadeel (Fr).
Kinderen van Japke en Keimpe:
1 Maaike Keimpes Vlieger, geboren op maandag 17 september 1804 in Wartena, gem. Leeuwarden (Fr). Volgt 44.
2 Hinke Keimpes Vlieger, geboren op vrijdag 24 juli 1807 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr). Volgt 45.
3 Theunis Keimpes Vlieger, geboren op vrijdag 4 mei 1810 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr). Hij is gedoopt op zondag 6 mei 1810 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr). Theunis is overleden op woensdag 20 augustus 1817 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), 7 jaar oud.
4 Theunis Keimpes Vlieger, geboren op maandag 17 mei 1819 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr). Volgt 46.
14 Antje Freerks Terpstra is geboren omstreeks 1788 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), dochter van Frerik Johannes Terpstra en Lamke Jans Kooistra (zie 6). Antje is overleden op vrijdag 1 augustus 1873 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), ongeveer 85 jaar oud. Antje trouwde met Sipke Martens de Boer. Sipke is geboren omstreeks 1789 in Wartena, gem. Leeuwarden (Fr). Sipke is overleden op vrijdag 7 juni 1867 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), ongeveer 78 jaar oud.
Kinderen van Antje en Sipke:
1 Jan Sipkes de Boer, geboren op woensdag 23 mei 1821 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr). Volgt 47.
2 Aaltje Sipkes de Boer, geboren op zaterdag 16 augustus 1823 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr). Volgt 48.
15 Jan Freriks Terpstra is geboren op zondag 26 september 1790 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), zoon van Frerik Johannes Terpstra en Lamke Jans Kooistra (zie 6). Jan is overleden op woensdag 5 januari 1859 in Workum (Fr), 68 jaar oud. Jan trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 12 november 1814 in Idaarderadeel (Fr) met Jitske Lieuwes Kooystra, 21 jaar oud. Jitske is geboren op dinsdag 25 december 1792 in Eernewoude, Tietjerksteradeel (Fr), dochter van Lieuwe Piebes Kooistra en Akke Aukes. Jitske is overleden op zondag 4 april 1852 in Workum (Fr), 59 jaar oud.
Kinderen van Jan en Jitske:
1 Frerik Jans Terpstra, geboren op zondag 23 juli 1815 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr). Volgt 49.
2 Lieuwe Jans Terpstra, geboren op zaterdag 15 mei 1819 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr).
3 Akke Jans Terpstra, geboren op donderdag 19 december 1822 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr). Volgt 50.
4 Antje Jans Terpstra, geboren op zaterdag 7 mei 1825 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr).
5 Johannes Jans Terpstra, geboren op donderdag 15 mei 1828 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr). Johannes is overleden op dinsdag 11 juni 1833 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), 5 jaar oud.
6 Piebe Jans Terpstra, geboren op dinsdag 21 december 1830 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr).
7 Johannes Jans Terpstra, geboren op dinsdag 17 september 1833 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr).
16 Johannes Freerks Terpstra is geboren omstreeks 1799 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), zoon van Frerik Johannes Terpstra en Lamke Jans Kooistra (zie 6). Johannes is overleden op maandag 23 april 1860, ongeveer 61 jaar oud. Johannes trouwde, ongeveer 28 jaar oud, op donderdag 19 april 1827 in Idaarderadeel (Fr) met Wytske Annes Hemstra, ongeveer 19 jaar oud. Wytske is geboren omstreeks 1808 in Oldelamer, Weststellingwerf (Fr), dochter van Anne Jelles Hemstra en Grietje Wybes.
17 Grietje Kooistra is geboren op zaterdag 16 augustus 1794 in Warstiens, gem. Leeuwarden (Fr), dochter van Hendrik Jans Kooistra (zie 7) en Ebeltje Johannes (Ybeltje) Wiersma. Grietje trouwde, 21 jaar oud, op zaterdag 19 augustus 1815 in Idaarderadeel (Fr) met Sipke Heeres Westra, 27 of 28 jaar oud. Sipke is geboren in 1787 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), zoon van Heere Roelofs Westra en Geertje Sipkes.
18 Jan Hendriks Kooistra is geboren op donderdag 30 november 1797 in Warstiens, gem. Leeuwarden (Fr), zoon van Hendrik Jans Kooistra (zie 7) en Ebeltje Johannes (Ybeltje) Wiersma. Hij is gedoopt op zondag 24 december 1797 in Warstiens, gem. Leeuwarden (Fr). Jan is overleden op woensdag 21 februari 1877 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), 79 jaar oud. Jan:
(1) trouwde, 29 jaar oud, op donderdag 10 mei 1827 in Idaarderadeel (Fr) met Eelkje Jans Kooistra, 28 jaar oud. Eelkje is geboren op maandag 25 maart 1799 in Wartena, gem. Leeuwarden (Fr), dochter van Jan Willems Kooystra en Wijke Annes. Zij is gedoopt op zondag 28 april 1799 in Wartena, gem. Leeuwarden (Fr). Eelkje is overleden op dinsdag 9 september 1856 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), 57 jaar oud.
(2) trouwde, 61 jaar oud, op donderdag 3 maart 1859 in Idaarderadeel (Fr) met Aafke Alberts van der Meulen, 50 jaar oud. Aafke is geboren op maandag 6 juni 1808 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), dochter van Albert Fokkes van der Meulen en Baukjen Klazes.
Kinderen van Jan en Eelkje:
1 Hendrik Jans Kooistra, geboren op zaterdag 9 februari 1828 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr). Hendrik is overleden op maandag 7 september 1857 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), 29 jaar oud.
2 Jan Jans Kooistra, geboren op donderdag 10 december 1829 in Grouw, Idaarderadeel (Fr). Volgt 51.
3 Ybeltje Kooistra, geboren op zondag 4 maart 1832 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr). Volgt 52.
4 Sytze Kooistra, geboren op zaterdag 9 maart 1839 in Warstiens, gem. Leeuwarden (Fr). Volgt 53.
5 Willem Jans Kooistra, geboren op woensdag 28 december 1842 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr). Volgt 54.
19 Hielkje Hendriks Kooistra is geboren op woensdag 30 oktober 1799 in Warstiens, gem. Leeuwarden (Fr), dochter van Hendrik Jans Kooistra (zie 7) en Ebeltje Johannes (Ybeltje) Wiersma. Hielkje is overleden op vrijdag 26 mei 1882, 82 jaar oud. Hielkje:
(1) trouwde, 21 jaar oud, op zaterdag 17 maart 1821 in Idaarderadeel (Fr) met Siepke Uiltjes Hotsma, 22 jaar oud. Siepke is geboren op zaterdag 28 juli 1798 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), zoon van Uiltje Jentjes Hotsma en Meinskje Siepkes. Siepke is overleden op woensdag 6 januari 1830 in Wartena, gem. Leeuwarden (Fr), 31 jaar oud.
(2) trouwde, 34 jaar oud, op donderdag 29 mei 1834 in Leeuwarderadeel (Fr) met Yde Abes Sinnema, 30 jaar oud. Yde is geboren op zaterdag 1 oktober 1803 in Wirdum (Fr), zoon van Abe Ydes Sinnema en Geertje Hommes Rijpma. Yde is overleden op dinsdag 13 oktober 1885 in Wirdum (Fr), 82 jaar oud.
Kinderen van Hielkje en Siepke:
1 Uiltje Hotsma, geboren op maandag 8 oktober 1821 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr). Volgt 55.
2 Meinsk Sypkes Hotsma, geboren op donderdag 13 november 1823 in Wartena, gem. Leeuwarden (Fr). Volgt 56.
3 Ybeltje Siepkes Hotsma, geboren op zondag 28 mei 1826 in Wartena, gem. Leeuwarden (Fr). Volgt 57.
4 Hendrik Hotsma, geboren op donderdag 25 juni 1829 in Wartena, gem. Leeuwarden (Fr).
Kinderen van Hielkje en Yde:
5 Abe Sinnema, geboren op maandag 16 maart 1835 in Leeuwarderadeel (Fr).
6 Antje Sinnema, geboren op woensdag 18 maart 1840 in Leeuwarderadeel (Fr).
7 Geert Sinnema, geboren op zaterdag 29 oktober 1842 in Leeuwarderadeel (Fr). Geert is overleden op maandag 27 februari 1933 in Utingeradeel (Fr), 90 jaar oud.
8 Geertje Ydes Sinnema, geboren op donderdag 18 september 1845 in Wirdum (Fr). Volgt 58.
johannes_hendriks_kooistra.jpg trijntje_abrahams_kroodsma.jpg
1 Johannes Hendriks Kooistra
2 Trijntje Abrahams Kroodsma
20 Johannes Hendriks Kooistra (afb. 1) is geboren op vrijdag 11 juni 1802 in Warstiens, gem. Leeuwarden (Fr), zoon van Hendrik Jans Kooistra (zie 7) en Ebeltje Johannes (Ybeltje) Wiersma. Johannes is overleden op maandag 1 september 1879 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), 77 jaar oud. Johannes trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 27 december 1827 in Idaarderadeel (Fr) met Trijntje Abrahams Krootsma (afb. 2), 22 jaar oud. Trijntje is geboren op vrijdag 29 november 1805 in Suawoude, Tietjerksteradeel (Fr), dochter van Abraham Sytzes Krootsma en Wopkje Hendriks Allema. Trijntje is overleden op zondag 4 april 1886 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), 80 jaar oud.
Vermeld:
Ook vermeld als: Kroodsma.
Geboorteplaats:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Suawoude
Kinderen van Johannes en Trijntje:
1 Ybeltje Johannes Kooistra, geboren op zondag 12 oktober 1828 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr). Volgt 59.
2 Wopkjen Johannes Kooistra, geboren op maandag 25 juli 1831 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr). Volgt 60.
3 Hendrik Johannes Kooistra, geboren op zaterdag 16 februari 1833 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr). Volgt 61.
4 Grietje Johannes Kooistra, geboren op donderdag 12 maart 1835 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr). Volgt 62.
5 Franke Johannes Kooistra, geboren op vrijdag 29 september 1837 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr). Volgt 63.
6 Abraham Johannes Kooistra, geboren op dinsdag 7 april 1840 in Warstiens, gem. Leeuwarden (Fr). Volgt 64.
7 Jan Kooistra, geboren op woensdag 18 mei 1842 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr). Jan is overleden vóór april 1844 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), ten hoogste 1 jaar oud.
8 Jan Kooistra, geboren op vrijdag 26 april 1844 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr). Volgt 65.
9 Marijke Johannes Kooistra, geboren op vrijdag 9 oktober 1846 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr). Volgt 66.
10 Alle Kooistra, geboren op dinsdag 16 juli 1850 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr). Volgt 67.
21 Sytze Hendriks Kooistra is geboren op vrijdag 30 augustus 1805 in Warstiens, gem. Leeuwarden (Fr), zoon van Hendrik Jans Kooistra (zie 7) en Ebeltje Johannes (Ybeltje) Wiersma. Sytze is overleden op dinsdag 20 mei 1834 in Idaarderadeel (Fr), 28 jaar oud. Sytze trouwde, 27 jaar oud, op donderdag 21 maart 1833 in Idaarderadeel (Fr) met Reinou Arends Kalfsbeek, ongeveer 26 jaar oud. Reinou is geboren omstreeks 1807 in Wartena, gem. Leeuwarden (Fr), dochter van Arend Alderts Kalfsbeek en Aaltje Martens de Boer.
Kind van Sytze en Reinou:
1 Hendrik Sytzes Kooistra, geboren op donderdag 26 december 1833 in Warstiens, gem. Leeuwarden (Fr). Volgt 68.
22 Antje Hendriks Kooistra is geboren op dinsdag 7 november 1809 in Warstiens, gem. Leeuwarden (Fr), dochter van Hendrik Jans Kooistra (zie 7) en Ebeltje Johannes (Ybeltje) Wiersma. Antje is overleden op vrijdag 16 februari 1838 in Warstiens, gem. Leeuwarden (Fr), 28 jaar oud. Antje trouwde, 28 jaar oud, op donderdag 14 december 1837 in Idaarderadeel (Fr) met Jochum Annes Epema, 21 jaar oud. Jochum is geboren op vrijdag 12 januari 1816 in Wartena, gem. Leeuwarden (Fr), zoon van Anne Jochums Epema en Lijsbert Rinzes van der Meulen. Jochum is overleden op dinsdag 16 februari 1892 in Grouw, Idaarderadeel (Fr), 76 jaar oud. Jochum trouwde later op donderdag 5 mei 1842 in Idaarderadeel (Fr) met Gertje Hendriks Zijlstra (1818-1843).
Persoonlijk-Personally:
Jogchum Annes Epema bleef ongehuwd na het overlijden van Gertje Hendriks Zijlstra.
23 Renkse Hendriks (Rinkse) Kooistra is geboren op zondag 26 april 1812 in Warstiens, gem. Leeuwarden (Fr), dochter van Hendrik Jans Kooistra (zie 7) en Ebeltje Johannes (Ybeltje) Wiersma. Rinkse is overleden op vrijdag 20 april 1888 in Wartena, gem. Leeuwarden (Fr), 75 jaar oud. Rinkse:
(1) trouwde, 19 jaar oud, op donderdag 11 augustus 1831 in Idaarderadeel (Fr) met Marten Jakobs Jorna, 18 jaar oud. Marten is geboren op vrijdag 18 december 1812 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), zoon van Jakob Pieters Jorna en Hinke Martens Hiemstra. Marten is overleden op zondag 16 januari 1842 in Idaarderadeel (Fr), 29 jaar oud.
(2) trouwde, 31 jaar oud, op donderdag 18 mei 1843 in Idaarderadeel (Fr) met Lieuwe Taekes IJsselstein, 21 jaar oud. Lieuwe is geboren op maandag 30 juli 1821 in Wartena, gem. Leeuwarden (Fr), zoon van Taeke Berends IJsselstein en Antje Lieuwes Kooystra. Lieuwe is overleden op dinsdag 20 juli 1886 in Wartena, gem. Leeuwarden (Fr), 64 jaar oud.
Kinderen van Rinkse en Marten:
1 Jakob Jorna, geboren op zaterdag 17 maart 1832 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr). Jakob is overleden vóór maart 1836 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), ten hoogste 4 jaar oud.
2 Hinke Jorna, geboren op dinsdag 30 april 1833 in Warstiens, gem. Leeuwarden (Fr).
3 Jakob Martens Jorna, geboren op zaterdag 26 maart 1836 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr). Volgt 69.
4 Hendrik Martens Jorna, geboren op vrijdag 16 november 1838 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr). Volgt 70.
5 Ybeltje Jorna, geboren op maandag 10 mei 1841 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr). Ybeltje is overleden vóór september 1842 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), ten hoogste 1 jaar oud.
6 Ybeltje Jorna, geboren op dinsdag 20 september 1842 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr). Volgt 71.
Kinderen van Rinkse en Lieuwe:
7 Antje IJsselstein, geboren op vrijdag 25 september 1846 in Wartena, gem. Leeuwarden (Fr). Antje is overleden op zaterdag 25 januari 1862 in Wartena, gem. Leeuwarden (Fr), 15 jaar oud.
8 Hinke IJsselstein, geboren op zondag 2 november 1851 in Wartena, gem. Leeuwarden (Fr). Volgt 72.
9 Taeke IJsselstein, geboren op vrijdag 14 januari 1853 in Wartena, gem. Leeuwarden (Fr). Taeke is overleden op woensdag 25 januari 1854 in Wartena, gem. Leeuwarden (Fr), 1 jaar oud.
24 Harmen Jans Kooistra is geboren op zaterdag 16 mei 1829 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), zoon van Jan Harmens Kooistra (zie 9) en Maaike Keimpes Vlieger (zie 44). Harmen is overleden op woensdag 12 december 1866 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), 37 jaar oud.
Vermeld:
Een van een tweeling.
Harmen trouwde, 27 jaar oud, op donderdag 7 mei 1857 in Idaarderadeel (Fr) met Reintje Jans Wagenaar, 25 jaar oud. Reintje is geboren op woensdag 24 augustus 1831 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), dochter van Jan Scheltes Wagenaar en Tietje Reins van der Meulen. Reintje is overleden op maandag 7 juli 1902 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), 70 jaar oud.
Kinderen van Harmen en Reintje:
1 Jan Harms Kooistra, geboren op woensdag 30 juni 1858 in Idaarderadeel (Fr). Jan is overleden op zaterdag 25 juni 1859 in Idaarderadeel (Fr), 11 maanden oud.
2 Maaike Harmens Kooistra, geboren op donderdag 26 januari 1860 in Idaarderadeel (Fr). Volgt 73.
3 Jan Kooistra, geboren op dinsdag 25 februari 1862 in Idaarderadeel (Fr). Volgt 74.
4 Schelte Kooistra, geboren op zaterdag 27 juni 1863 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr). Volgt 75.
5 Anne Harmens Kooistra, geboren op vrijdag 28 oktober 1864 in Nes, Utingeradeel (Fr). Volgt 76.
6 Harmen Jan Kooistra, geboren op donderdag 2 mei 1867 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr). Volgt 77.
25 Keimpe Jans Kooistra is geboren op zaterdag 16 mei 1829 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), zoon van Jan Harmens Kooistra (zie 9) en Maaike Keimpes Vlieger (zie 44). Keimpe is overleden op zondag 28 juni 1891 in Grouw, Idaarderadeel (Fr), 62 jaar oud.
Vermeld:
Een van een tweeling.
Keimpe trouwde, 26 jaar oud, op dinsdag 26 juni 1855 in Idaarderadeel (Fr) met Bontje Alberts de Boer, 33 jaar oud. Bontje is geboren op donderdag 7 maart 1822 in Drachten (Fr), dochter van Albert Siegers de Boer en Aukjen Halbes van der Werf. Bontje is overleden op zondag 10 december 1899 in Grouw, Idaarderadeel (Fr), 77 jaar oud.
Kind van Keimpe en Bontje:
1 Maaike Keimpes Kooistra, geboren op zondag 19 april 1857 in Grouw, Idaarderadeel (Fr). Volgt 78.
26 Jacob Jans Kooistra is geboren op woensdag 23 mei 1832 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), zoon van Jan Harmens Kooistra (zie 9) en Maaike Keimpes Vlieger (zie 44). Jacob is overleden op dinsdag 15 september 1903 in Mantgum, Baarderadeel (Fr), 71 jaar oud.
Beroep:
Herbergier.Innkeeper.
Jacob trouwde, 22 jaar oud, op woensdag 16 mei 1855 in Baarderadeel (Fr) met Antje Lieuwes Kamstra, 23 jaar oud. Antje is geboren op vrijdag 26 augustus 1831 in Mantgum, Baarderadeel (Fr), dochter van Lieuwe Folkerts Kampstra en Wiepkjen Willems de Vries. Antje is overleden op vrijdag 5 augustus 1910 in Mantgum, Baarderadeel (Fr), 78 jaar oud.
Kinderen van Jacob en Antje:
1 Jan Jacobs Kooistra, geboren op donderdag 30 september 1858 in Mantgum, Baarderadeel (Fr). Volgt 79.
2 Hiske Jacobs Kooistra, geboren op zaterdag 5 november 1859 in Mantgum, Baarderadeel (Fr). Volgt 80.
3 Wijpke Jacobs Kooistra, geboren op zondag 16 augustus 1863 in Mantgum, Baarderadeel (Fr). Volgt 81.
4 Lieuwe Jacobs Kooistra, geboren op maandag 14 september 1868 in Mantgum, Baarderadeel (Fr). Volgt 82.
5 Hinke Jacobs Kooistra, geboren op dinsdag 15 november 1870 in Mantgum, Baarderadeel (Fr). Volgt 83.
27 Antje Jans Kooistra is geboren op woensdag 22 januari 1840 in Grouw, Idaarderadeel (Fr), dochter van Jan Harmens Kooistra (zie 9) en Maaike Keimpes Vlieger (zie 44). Antje is overleden op zaterdag 18 februari 1922 in Tietjerksteradeel (Fr), 82 jaar oud. Antje:
(1) trouwde, 22 jaar oud, op donderdag 15 mei 1862 in Leeuwarderadeel (Fr) met Ate Annes Visser, 25 jaar oud. Ate is geboren op woensdag 23 november 1836 in Goutum (Fr), zoon van Anne Ieves Visser en Minke Feikes Dokter. Ate is overleden op zaterdag 22 februari 1873 in Goutum (Fr), 36 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Ate: aan boord van een daarliggend vaartuig.
(2) trouwde, 38 jaar oud, op zaterdag 23 november 1878 in Leeuwarderadeel (Fr) met Lucas Pieters Talsma, 40 jaar oud. Lucas is geboren op maandag 5 februari 1838 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), zoon van Pieter Pieters Talsma en Hiltje Wytzes Boorsma. Lucas is overleden op zaterdag 2 februari 1924 in Tietjerksteradeel (Fr), 85 jaar oud. Lucas is weduwnaar van Jitske Piebes Kooistra (1831-1860), met wie hij trouwde op woensdag 18 juli 1860 in Idaarderadeel (Fr). Lucas is weduwnaar van Hylkje Jans van der Schaaf (1842-1878), met wie hij trouwde op zaterdag 16 mei 1863 in Tietjerksteradeel (Fr).
Kinderen van Antje en Ate:
1 Minke Visser, geboren op woensdag 3 juni 1863 in Goutum (Fr).
Vermeld:
Een van een tweeling.
2 Jan Visser, geboren op woensdag 3 juni 1863 in Goutum (Fr).
Vermeld:
Een van een tweeling.
3 Maaike Visser, geboren op donderdag 20 april 1865 in Goutum (Fr).
Vermeld:
Een van een tweeling.
4 Anne Visser, geboren op donderdag 20 april 1865 in Goutum (Fr). Volgt 84.
5 Hiske Visser, geboren op dinsdag 19 november 1867 in Goutum (Fr).
6 Feike Visser, geboren op dinsdag 30 november 1869 in Goutum (Fr). Volgt 85.
7 Keimpe Visser, geboren op zaterdag 7 september 1872 in Goutum (Fr).
Kinderen van Antje en Lucas:
8 Hittje Talsma, geboren op zaterdag 19 juli 1879 in Idaarderadeel (Fr).
9 Jacobje Talsma, geboren op woensdag 23 februari 1881 in Idaarderadeel (Fr).
28 Anne Jans Kooistra is geboren op donderdag 12 mei 1842 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), zoon van Jan Harmens Kooistra (zie 9) en Maaike Keimpes Vlieger (zie 44).
Beroep:
Spoorwachter.
Anne:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 18 april 1867 in Leeuwarden (Fr) met Tietje Regnerus Dantuma, 28 jaar oud. Tietje is geboren op maandag 28 januari 1839 in Hardegarijp (Fr), dochter van Regnerus Ibes Dantuma en Antje Wytzes de Boer. Tietje is overleden op maandag 20 november 1876 in Assen (Dr), 37 jaar oud.
(2) trouwde, 35 jaar oud, op donderdag 28 juni 1877 in Leeuwarderadeel (Fr) met Grietje Annes Visser, 44 jaar oud. Grietje is geboren op zondag 5 mei 1833 in Goutum (Fr), dochter van Anne Ieves Visser en Minke Feikes Dokter. Grietje is weduwe van Anne de Jong (1837-1867), met wie zij trouwde op donderdag 14 augustus 1862 in Leeuwarden (Fr).
Kinderen van Anne en Tietje:
1 Antje Kooistra, geboren op woensdag 12 juni 1867 in Leeuwarderadeel (Fr). Antje is overleden op zondag 7 juni 1868 in Leeuwarderadeel (Fr), 11 maanden oud.
2 N.N. Kooistra, levenloos geboren zoon, geboren op zaterdag 13 juni 1868 in Leeuwarderadeel (Fr).
3 Jan Annes Kooistra, geboren op donderdag 24 juni 1869 in Leeuwarderadeel (Fr). Jan is overleden op woensdag 2 juni 1886 in Groningen, 16 jaar oud.
4 Regnerus Annes Kooistra, geboren op dinsdag 27 juni 1871 in Beilen (Dr). Volgt 86.
5 Harmen Annes Kooistra, geboren op vrijdag 12 juni 1874 in Stuifzand, Ruinen (Dr).
6 Anne Kooistra, geboren op zaterdag 5 februari 1876 in Stuifzand, Ruinen (Dr).
29 Harmen Folkerts Kooistra is geboren op donderdag 22 februari 1838 in Mantgum, Baarderadeel (Fr), zoon van Folkert Kooistra (zie 10) en Aaltje Wytzes Houtsma. Harmen is overleden op maandag 8 maart 1926 in Berlikum, Menaldumadeel (Fr), 88 jaar oud.
Beroep:
Gardenier-Tuinman.
Harmen trouwde, 27 jaar oud, op woensdag 17 mei 1865 in Menaldumadeel (Fr) met Willemke Heerkes Hoekstra, 29 jaar oud. Willemke is geboren op maandag 28 december 1835 in Berlikum, Menaldumadeel (Fr), dochter van Heerke Jans Hoekstra en Trijntje Kornelis Peterson. Willemke is overleden op zaterdag 13 maart 1915 in Berlikum, Menaldumadeel (Fr), 79 jaar oud.
Kinderen van Harmen en Willemke:
1 Folkert Kooistra, geboren op vrijdag 22 juni 1866 in Berlikum, Menaldumadeel (Fr). Folkert is overleden op maandag 5 februari 1934 in Berlikum, Menaldumadeel (Fr), 67 jaar oud. Folkert was ongehuwd.
2 Heerke Kooistra, geboren op maandag 24 februari 1868 in Berlikum, Menaldumadeel (Fr). Volgt 87.
3 Wytze Kooistra, geboren op zondag 6 juni 1869 in Berlikum, Menaldumadeel (Fr).
4 Jan Kooistra, geboren op zaterdag 27 mei 1871 in Berlikum, Menaldumadeel (Fr). Volgt 88.
5 Kornelis Kooistra, geboren op zondag 20 juli 1873 in Berlikum, Menaldumadeel (Fr).
30 Aafke Folkerts Bootsma is geboren op vrijdag 13 maart 1840 in Baard, Littenseradeel (Fr), dochter van Folkert Luitjens (Luitzen) Bootsma en Grietje Harmens Kooistra (zie 11). Aafke is overleden op maandag 26 augustus 1912 in Mantgum, Baarderadeel (Fr), 72 jaar oud. Aafke trouwde, 25 jaar oud, op woensdag 10 mei 1865 in Baarderadeel (Fr) met Jan Tietes Wiersma, 27 jaar oud. Jan is geboren op zaterdag 14 oktober 1837 in Oosterlittens, Baarderadeel (Fr), zoon van Tiete Hendriks Wiersma en Ybeltje Jans Rodenhuis. Jan is overleden op woensdag 19 september 1900 in Oosterlittens, Baarderadeel (Fr), 62 jaar oud.
31 Bokke Folkerts Bootsma is geboren op donderdag 21 maart 1844 in Baard, Littenseradeel (Fr), zoon van Folkert Luitjens (Luitzen) Bootsma en Grietje Harmens Kooistra (zie 11). Bokke is overleden op woensdag 25 april 1923 in Oosterlittens, Baarderadeel (Fr), 79 jaar oud. Bokke trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 25 februari 1869 in Baarderadeel (Fr) met Grietje Pieters Dijkstra, 23 jaar oud. Grietje is geboren op woensdag 25 juni 1845 in Oosterlittens, Baarderadeel (Fr), dochter van Pieter Pieters Dijkstra en Jetske Johannes Hofstra. Grietje is overleden op vrijdag 28 mei 1915 in Oosterlittens, Baarderadeel (Fr), 69 jaar oud.
Kinderen van Bokke en Grietje:
1 Grietje Bokkes Bootsma, geboren op zaterdag 12 juni 1869 in Oosterlittens, Baarderadeel (Fr). Grietje is overleden op maandag 15 november 1869 in Oosterlittens, Baarderadeel (Fr), 5 maanden oud.
2 Pieter Bokkes Bootsma, geboren op vrijdag 2 juni 1871 in Oosterlittens, Baarderadeel (Fr). Pieter is overleden op donderdag 1 augustus 1872 in Oosterlittens, Baarderadeel (Fr), 1 jaar oud.
3 Grietje Bokkes Bootsma, geboren op woensdag 12 maart 1873 in Oosterlittens, Baarderadeel (Fr). Volgt 89.
4 Jetske Bokkes Bootsma, geboren op zaterdag 3 maart 1877 in Oosterlittens, Baarderadeel (Fr). Jetske is overleden op zaterdag 4 augustus 1877 in Oosterlittens, Baarderadeel (Fr), 5 maanden oud.
5 Jetske Bokkes Bootsma, geboren op zondag 2 juni 1878 in Oosterlittens, Baarderadeel (Fr). Volgt 90.
6 Afke Bootsma, geboren op dinsdag 28 september 1880 in Oosterlittens, Baarderadeel (Fr). Volgt 91.
7 Pietertje Bootsma, geboren op woensdag 21 februari 1883 in Oosterlittens, Baarderadeel (Fr).
8 Pieter Bootsma, geboren op dinsdag 29 april 1884 in Oosterlittens, Baarderadeel (Fr).
9 Folkertje Bokkes Bootsma, geboren op vrijdag 22 februari 1889 in Oosterlittens, Baarderadeel (Fr). Volgt 92.
32 Luitjen Folkerts Bootsma is geboren op vrijdag 10 oktober 1845 in Oosterlittens, Baarderadeel (Fr), zoon van Folkert Luitjens (Luitzen) Bootsma en Grietje Harmens Kooistra (zie 11). Luitjen is overleden op zondag 15 april 1883 in Oosterlittens, Baarderadeel (Fr), 37 jaar oud. Luitjen trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 13 juli 1872 in Baarderadeel (Fr) met Neltje Jitses de Jong, 19 jaar oud. Neltje is geboren op zondag 19 december 1852 in Dronrijp, Menaldumadeel (Fr), dochter van Jitse Jacobs de Jong en Aaltje Klazes Andringa. Neltje is overleden op zaterdag 21 maart 1931 in Rotterdam (Zh), 78 jaar oud. Neltje trouwde later op zaterdag 31 oktober 1885 in Tietjerksteradeel (Fr) met Douwe Koster (1857-1926). De ontbinding van dit huwelijk werd uitgesproken op donderdag 19 juni 1890 in Leeuwarden (Fr) (.) [bron: Arrondissementsrechtbank te Leeuwarden.].
33 Jitske Johannes (Jetske) Kooistra is geboren op woensdag 19 april 1815 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), dochter van Johannes Sytzes Kooistra (zie 12) en Antje Abrahams Krootsma. Jetske is overleden op donderdag 14 november 1878 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), 63 jaar oud. Jetske trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 24 mei 1838 in Idaarderadeel (Fr) met Theunis Pieters Zwart, 24 jaar oud. Theunis is geboren op donderdag 24 maart 1814 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), zoon van Pieter Gerbens Zwart en Lijsbeth Theunis Kooystra. Theunis is overleden op vrijdag 2 augustus 1867 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), 53 jaar oud.
Kinderen van Jetske en Theunis:
1 Pieter Zwart, geboren op maandag 4 maart 1839 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr).
2 Antje Zwart, geboren op vrijdag 30 juli 1841 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr). Antje is overleden op vrijdag 17 maart 1843 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), 1 jaar oud.
3 Antje Zwart, geboren op vrijdag 23 februari 1844 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr).
4 Johannes Zwart, geboren op zaterdag 1 augustus 1846 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr). Johannes is overleden op zondag 3 september 1848 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), 2 jaar oud.
5 Johannes Zwart, geboren op dinsdag 22 mei 1849 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr).
6 Sybren Zwart, geboren op donderdag 18 december 1851 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr).
7 Wopkje Zwart, geboren op maandag 8 mei 1854 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr).
8 Elize Zwart, geboren op woensdag 4 november 1857 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr).
vaterland_1901.jpg
4 Vaterland 1901
34 Sytze Johannes Kooistra (afb. 3 en 4) is geboren op dinsdag 29 oktober 1816 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), zoon van Johannes Sytzes Kooistra (zie 12) en Antje Abrahams Krootsma. Sytze is overleden op donderdag 16 november 1905 in Poppingawier (Fr), 89 jaar oud.
Emigratie/Immigratie:
Uiltje en Sipke Kooistra waren in 1901 Amerikaans staatsburger dus zij waren eerder geëmigreerd naar Amerika, na waarschijnlijk een familiebezoek keerden zij terug naar Amerika vanuit Antwerpen met het Schip Vaderland op 24 augustus 1901, aankomst New York 03 september 1901 met bestemming San Francisco.
Van hun heenreis, waarschijnlijk ruim voor 1897 het jaar van de grote brand op Ellis Island, is niets bekend en hoe het deze twee broers verder is vergaan in Amerika is mij ook niet bekend.
Sytze trouwde, 30 jaar oud, op zaterdag 8 mei 1847 in Idaarderadeel (Fr) met Ybeltje Siepkes Hotsma, 20 jaar oud. Zie 57 voor persoonsgegevens van Ybeltje.
Kinderen van Sytze en Ybeltje:
1 Johannes Sytzes Kooistra, geboren op zondag 6 mei 1849 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr). Johannes is overleden op maandag 3 april 1882 in Groningen, 32 jaar oud. Johannes was ongehuwd.
2 Sypke Sytzes Kooistra, geboren op vrijdag 7 november 1851 in Warstiens, gem. Leeuwarden (Fr). Sypke is overleden in San Francisco, Californië, Verenigde Staten.
3 Hylkje Sytzes Kooistra, geboren op zondag 14 mei 1854 in Warstiens, gem. Leeuwarden (Fr). Hylkje is overleden op zaterdag 10 juli 1875 in Poppingawier (Fr), 21 jaar oud. Hylkje was ongehuwd.
4 Antje Sytzes Kooistra, geboren op vrijdag 15 augustus 1856 in Poppingawier (Fr). Volgt 93.
5 Jitske Sytzes Kooistra, geboren op vrijdag 28 december 1860 in Poppingawier (Fr). Volgt 94.
6 Uiltje Sytzes Kooistra, geboren op woensdag 19 augustus 1863 in Poppingawier (Fr). Uiltje is overleden in Verenigde Staten.
7 Minke Sytzes Kooistra, geboren op zondag 10 december 1865 in Poppingawier (Fr).
8 Wopkje Sytzes Kooistra, geboren op donderdag 5 maart 1868 in Poppingawier (Fr). Volgt 95.
35 Abraham Johannes Kooistra is geboren op vrijdag 8 januari 1819 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), zoon van Johannes Sytzes Kooistra (zie 12) en Antje Abrahams Krootsma. Abraham is overleden op zondag 5 april 1896 in Huizum, Leeuwarderadeel (Fr), 77 jaar oud. Abraham trouwde, 25 jaar oud, op woensdag 15 mei 1844 in Idaarderadeel (Fr) met Aaltje Sipkes de Boer, 20 jaar oud. Zie 48 voor persoonsgegevens van Aaltje.
Kinderen van Abraham en Aaltje:
1 Antje Abrahams Kooistra, geboren op donderdag 10 april 1845 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr). Volgt 96.
2 Johannes Abrahams Kooistra, geboren op woensdag 26 januari 1848 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr). Volgt 97.
3 Jitske Abrahams Kooistra, geboren op woensdag 20 februari 1850 in Swichum (Fr). Volgt 98.
jj_kooistra_en_tt_vd_woude.jpg
5 jj kooistra en tt vd woude
36 Jan Johannes Kooistra is geboren op zondag 15 december 1822 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), zoon van Johannes Sytzes Kooistra (zie 12) en Antje Abrahams Krootsma. Jan is overleden op maandag 12 oktober 1891 in Wartena, gem. Leeuwarden (Fr), 68 jaar oud. Jan trouwde, 26 jaar oud, op donderdag 17 mei 1849 in Idaarderadeel (Fr) met Tjerkje Tjerks van der Woude (afb. 5), 20 jaar oud. Tjerkje is geboren op donderdag 4 december 1828 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), dochter van Tjerk Edzers van der Woude en Berber Durks. Tjerkje is overleden op maandag 21 september 1925 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), 96 jaar oud.
Kinderen van Jan en Tjerkje:
1 Antje Jans Kooistra, geboren op maandag 2 september 1850 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr). Volgt 99.
2 Berber Jans Kooistra, geboren op donderdag 20 mei 1852 in Wartena, gem. Leeuwarden (Fr). Volgt 100.
3 Japke Jans Kooistra, geboren op woensdag 2 augustus 1854 in Wartena, gem. Leeuwarden (Fr). Volgt 101.
4 Johanna Jans Kooistra, geboren op vrijdag 14 november 1856 in Wartena, gem. Leeuwarden (Fr). Volgt 102.
5 Wopkje Jans Kooistra, geboren op maandag 19 september 1859 in Wartena, gem. Leeuwarden (Fr). Wopkje is overleden op vrijdag 22 juni 1860 in Wartena, gem. Leeuwarden (Fr), 9 maanden oud.
6 Tjerk Kooistra, geboren op donderdag 27 juni 1861 in Wartena, gem. Leeuwarden (Fr). Tjerk is overleden op dinsdag 21 juli 1891 in Wartena, gem. Leeuwarden (Fr), 30 jaar oud. Tjerk was ongehuwd.
7 Wopkje Jans Kooistra, geboren op vrijdag 10 juni 1864 in Wartena, gem. Leeuwarden (Fr). Volgt 103.
8 Johannes Jans Kooistra, geboren op zondag 8 september 1867 in Wartena, gem. Leeuwarden (Fr). Volgt 104.
37 Wopkje Johannes Kooistra is geboren op maandag 18 juli 1825 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), dochter van Johannes Sytzes Kooistra (zie 12) en Antje Abrahams Krootsma. Wopkje is overleden op donderdag 17 november 1853 in Leeuwarden (Fr), 28 jaar oud. Wopkje trouwde, 25 jaar oud, op woensdag 7 mei 1851 in Idaarderadeel (Fr) met Fokke Gjalts Dorhout, 24 jaar oud. Fokke is geboren op donderdag 17 augustus 1826 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), zoon van Gjalt Ypes Dorhout en Baukje Wygers Dijkstra. Fokke is overleden op maandag 28 september 1885 in Wirdum (Fr), 59 jaar oud. Fokke trouwde later op woensdag 19 september 1855 in Leeuwarden (Fr) met Geertje Jans Sikkema (1833-1877).
Kind van Wopkje en Fokke:
1 Gjalt Dorhout, geboren op woensdag 9 november 1853 in Leeuwarden (Fr). Volgt 105.
38 Hendrik Johannes Kooistra is geboren op vrijdag 28 september 1827 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), zoon van Johannes Sytzes Kooistra (zie 12) en Antje Abrahams Krootsma. Hendrik is overleden op dinsdag 31 juli 1923 in Akkrum (Fr), 95 jaar oud. Hendrik trouwde, 25 jaar oud, op woensdag 11 mei 1853 in Idaarderadeel (Fr) met Grietje Jelles Wiersma, 22 jaar oud. Grietje is geboren op dinsdag 22 februari 1831 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), dochter van Jelle Johannes Wiersma en Jantje Annes Hiemstra (Hemstra). Grietje is overleden op zaterdag 20 mei 1922 in Akkrum (Fr), 91 jaar oud.
Kinderen van Hendrik en Grietje:
1 Jantje Hendriks Kooistra, geboren op woensdag 22 maart 1854 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr). Jantje is overleden op dinsdag 17 april 1855 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), 1 jaar oud.
2 Jantje Hendriks Kooistra, geboren op donderdag 3 mei 1855 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr). Volgt 106.
3 Antje Hendriks Kooistra, geboren op donderdag 3 december 1857 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr). Volgt 107.
4 Johannes Hendriks Kooistra, geboren op zondag 24 juni 1860 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr). Volgt 108.
5 Jelle Hendriks Kooistra, geboren op zaterdag 13 december 1862 in Grouw, Idaarderadeel (Fr). Volgt 109.
6 Jitske Hendriks Kooistra, geboren op dinsdag 4 juli 1865 in Grouw, Idaarderadeel (Fr). Volgt 110.
7 Anne Hendriks (Andrew) Kooistra, geboren op woensdag 4 december 1867 in Grouw, Idaarderadeel (Fr). Volgt 111.
8 Jacob Hendriks Kooistra, geboren op zondag 17 augustus 1873 in Grouw, Idaarderadeel (Fr). Volgt 112.
39 Johannes Johannes Kooistra is geboren op maandag 5 april 1830 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), zoon van Johannes Sytzes Kooistra (zie 12) en Antje Abrahams Krootsma. Johannes is overleden op vrijdag 24 oktober 1913 in Akkrum (Fr), 83 jaar oud.
Beroep:
Winkelier. Shopkeeper
Johannes trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 17 mei 1855 in Rauwerderhem (Fr) met Jantje Jacobs Buitenveld, 22 jaar oud. Jantje is geboren op zondag 24 februari 1833 in Rauwerd (Fr), dochter van Jacob Ruurd Buitenveld en Martjen Willems Feensma. Jantje is overleden op woensdag 15 februari 1928 in Akkrum (Fr), 94 jaar oud.
Kinderen van Johannes en Jantje:
1 Martje Johannes Kooistra, geboren op zaterdag 26 april 1856 in Warstiens, gem. Leeuwarden (Fr). Volgt 113.
2 Johannes Kooistra, geboren op donderdag 21 januari 1858 in Warstiens, gem. Leeuwarden (Fr).
3 Jacob Johannes Kooistra, geboren op vrijdag 6 januari 1860 in Warstiens, gem. Leeuwarden (Fr). Jacob is overleden op vrijdag 26 maart 1875 in Nes, Utingeradeel (Fr), 15 jaar oud.
4 Wopkje Johannes Kooistra, geboren op zaterdag 12 april 1862 in Huizum, Leeuwarderadeel (Fr). Volgt 114.
5 Antje Johannes Kooistra, geboren op zaterdag 13 augustus 1864 in Nes, Westdongeradeel (Fr). Volgt 115.
6 Wytze Johannes Kooistra, geboren op donderdag 30 augustus 1866 in Nes, Westdongeradeel (Fr). Wytze is overleden op vrijdag 7 mei 1897 in Akkrum (Fr), 30 jaar oud. Wytze was ongehuwd.
7 Sytze Johannes Kooistra, geboren op woensdag 12 augustus 1868 in Nes, Utingeradeel (Fr). Volgt 116.
8 Wytske Johannes Kooistra, geboren op maandag 1 augustus 1870 in Nes, Westdongeradeel (Fr). Volgt 117.
9 Jitske Johannes Kooistra, geboren op maandag 31 maart 1873 in Oldeboorn, Utingeradeel (Fr). Volgt 118.
40 Oense Johannes Kooistra is geboren op donderdag 1 juli 1841 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), zoon van Johannes Sytzes Kooistra (zie 12) en Doetje Oenses Pietersma. Oense is overleden op dinsdag 15 april 1902 in Sacramento, Verenigde Staten, 60 jaar oud. Oense trouwde, 28 jaar oud, op woensdag 11 mei 1870 in Leeuwarderadeel (Fr) met Hendrikje Wessels Plekker, 21 jaar oud. Hendrikje is geboren op zondag 5 november 1848 in Huizum, Leeuwarderadeel (Fr), dochter van Wessel Geerts Plekker en Reino Jochums de Boer.
Kinderen van Oense en Hendrikje:
1 Grietje Kooistra, geboren op dinsdag 4 juli 1871 in Leeuwarden (Fr).
2 Johannes Kooistra, geboren op maandag 16 september 1872 in Leeuwarden (Fr).
3 Reinou Kooistra, geboren op dinsdag 17 maart 1874 in Leeuwarden (Fr).
4 Doetje Kooistra, geboren op dinsdag 15 juni 1875 in Leeuwarden (Fr).
5 Wessel Kooistra, geboren op zondag 21 januari 1877 in Leeuwarden (Fr).
6 Jochum Kooistra, geboren op zondag 1 december 1878 in Leeuwarden (Fr).
41 Anne Johannes Kooistra is geboren op maandag 10 april 1843 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), zoon van Johannes Sytzes Kooistra (zie 12) en Doetje Oenses Pietersma. Anne is overleden op dinsdag 24 december 1889 in Jelsum, Leeuwarderadeel (Fr), 46 jaar oud.
Beroep:
Boer op het Jelsumer Oudland.
Anne trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 8 mei 1869 in Leeuwarden (Fr) met Ruurdtje Ulbes Roorda, 23 jaar oud. Ruurdtje is geboren op zondag 11 mei 1845 in Jelsum, Leeuwarderadeel (Fr), dochter van Ulbe Hendriks Roorda en Trijntje Jans Hoekstra. Ruurdtje is overleden op zaterdag 16 september 1916 in Jelsum, Leeuwarderadeel (Fr), 71 jaar oud.
Kinderen van Anne en Ruurdtje:
1 Trijntje Kooistra, geboren op zaterdag 22 januari 1870 in Jelsum, Leeuwarderadeel (Fr). Volgt 119.
2 Johannes Kooistra, geboren op vrijdag 5 april 1872 in Jelsum, Leeuwarderadeel (Fr). Johannes is overleden op dinsdag 28 september 1875 in Jelsum, Leeuwarderadeel (Fr), 3 jaar oud.
3 Ulbe Kooistra, geboren op woensdag 9 september 1874 in Jelsum, Leeuwarderadeel (Fr). Volgt 120.
4 Johannes Kooistra, geboren op donderdag 6 januari 1876 in Jelsum, Leeuwarderadeel (Fr). Volgt 121.
5 Doetje Kooistra, geboren op woensdag 28 augustus 1878 in Jelsum, Leeuwarderadeel (Fr). Volgt 122.
6 Grietje Kooistra, geboren op dinsdag 9 augustus 1881 in Jelsum, Leeuwarderadeel (Fr). Volgt 123.
42 Wytze Johannes Kooistra is geboren op zaterdag 25 januari 1845 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), zoon van Johannes Sytzes Kooistra (zie 12) en Doetje Oenses Pietersma. Wytze trouwde, 27 jaar oud, op donderdag 23 mei 1872 in Leeuwarderadeel (Fr) met Baukje Harmens Olivier, 17 jaar oud. Baukje is geboren op zaterdag 17 februari 1855 in Jelsum, Leeuwarderadeel (Fr), dochter van Harmen Sipkes Olivier en Hinke Sybrens Andringa.
Geboorteplaats:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Jelsum
Kinderen van Wytze en Baukje:
1 Hinke Kooistra, geboren op zaterdag 12 april 1873 in Jelsum, Leeuwarderadeel (Fr).
2 Johannes Kooistra, geboren op dinsdag 20 oktober 1874 in Leeuwarden (Fr).
3 Harmen Kooistra, geboren op donderdag 3 augustus 1876 in Leeuwarden (Fr).
4 Doetje Kooistra, geboren op dinsdag 1 januari 1878 in Leeuwarden (Fr).
Vermeld:
Een van een tweeling.
5 Wytze Kooistra, geboren op dinsdag 1 januari 1878 in Leeuwarden (Fr). Wytze is overleden op donderdag 24 januari 1878 in Leeuwarden (Fr), 23 dagen oud.
Vermeld:
Een van een tweeling.
6 Wytze Kooistra, geboren op zondag 23 november 1879 in Arum, Wonseradeel (Fr).
7 Sipke Kooistra, geboren op vrijdag 16 januari 1885 in Jelsum, Leeuwarderadeel (Fr).
43 Jacob Kooistra is geboren op vrijdag 10 september 1847 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), zoon van Johannes Sytzes Kooistra (zie 12) en Doetje Oenses Pietersma. Jacob is overleden op vrijdag 1 augustus 1930 in Leeuwarden (Fr), 82 jaar oud. Jacob trouwde, 21 jaar oud, op zaterdag 8 mei 1869 in Leeuwarden (Fr) met Martha Kleiterp, 19 jaar oud. Martha is geboren op zaterdag 2 februari 1850 in Leeuwarden (Fr), dochter van Sjoerd Pieters Kleiterp en Trijntje Gerrits Koster. Martha is overleden op dinsdag 12 november 1935 in Leeuwarden (Fr), 85 jaar oud.
Kinderen van Jacob en Martha:
1 Johannes Kooistra, geboren op dinsdag 14 april 1874 in Leeuwarden (Fr).
2 Anna Marianna Kooistra, geboren op donderdag 29 mei 1879 in Leeuwarden (Fr). Anna is overleden op zaterdag 18 juni 1910 in Leeuwarden (Fr), 31 jaar oud. Anna was ongehuwd.
3 Maria Anna Kooistra, geboren op vrijdag 9 november 1883 in Leeuwarden (Fr). Maria is overleden op vrijdag 2 maart 1906 in Leeuwarden (Fr), 22 jaar oud. Maria was ongehuwd.
4 Catharina Kooistra, geboren op vrijdag 24 juni 1887 in Leeuwarden (Fr).
44 Maaike Keimpes Vlieger is geboren op maandag 17 september 1804 in Wartena, gem. Leeuwarden (Fr), dochter van Keimpe Rienks Vlieger en Japke Theunis Kooystra (zie 13). Zij is gedoopt op zondag 7 oktober 1804 in Wartena, gem. Leeuwarden (Fr). Maaike is overleden op dinsdag 27 juni 1865 in Leeuwarden (Fr), 60 jaar oud. Maaike trouwde, 22 jaar oud, op zaterdag 26 mei 1827 in Idaarderadeel (Fr) met Jan Harmens Kooistra, 27 jaar oud. Zie 9 voor persoonsgegevens van Jan.
Kinderen van Maaike en Jan: zie 9.
45 Hinke Keimpes Vlieger is geboren op vrijdag 24 juli 1807 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), dochter van Keimpe Rienks Vlieger en Japke Theunis Kooystra (zie 13). Zij is gedoopt op donderdag 6 augustus 1807 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr). Hinke is overleden op zaterdag 31 december 1870 in Roordahuizum, Idaarderadeel (Fr), 63 jaar oud. Hinke trouwde, 24 jaar oud, op woensdag 21 september 1831 in Leeuwarderadeel (Fr) met Hotze Ruurds de Jong, 24 jaar oud. Hotze is geboren op maandag 2 maart 1807 in Roordahuizum, Idaarderadeel (Fr), zoon van Ruurd Hotzes de Jong en Hotske Sytzes de Jong. Hij is gedoopt op zondag 22 maart 1807 in Roordahuizum, Idaarderadeel (Fr). Hotze is overleden op woensdag 4 juni 1862 in Roordahuizum, Idaarderadeel (Fr), 55 jaar oud.
Historie-History:
Zie ook: Het verhaal van Ruurd Hotzes de Jong.
Kinderen van Hinke en Hotze:
1 Ruurd Hotzes de Jong, geboren op vrijdag 4 januari 1833 in Wirdum (Fr). Volgt 124.
2 Keimpe de Jong, geboren op zondag 18 oktober 1835 in Wirdum (Fr).
3 Japke Hotzes de Jong, geboren op dinsdag 20 juni 1837 in Wirdum (Fr). Volgt 125.
4 Jan Hotzes de Jong, geboren op zondag 19 augustus 1838 in Wirdum (Fr). Volgt 126.
5 Hotske de Jong, geboren op zaterdag 17 april 1841 in Wirdum (Fr).
6 Sytze Hotzes de Jong, geboren op zondag 3 juli 1842 in Wirdum (Fr). Volgt 127.
7 Maaike Hotzes de Jong, geboren op zondag 6 oktober 1844 in Wirdum (Fr). Volgt 128.
8 Keimpe Hotzes de Jong, geboren op zondag 19 december 1847 in Wirdum (Fr). Volgt 129.
9 Jouke Hotzes de Jong, geboren op maandag 1 juli 1850 in Wirdum (Fr). Volgt 130.
theunis_vlieger_overlijden.jpg
6 theunis vlieger overlijden
46 Theunis Keimpes Vlieger (afb. 6) is geboren op maandag 17 mei 1819 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), zoon van Keimpe Rienks Vlieger en Japke Theunis Kooystra (zie 13). Theunis is overleden op dinsdag 18 augustus 1891 in Langweer (Fr), 72 jaar oud. Theunis trouwde, 20 jaar oud, op zaterdag 25 mei 1839 in Idaarderadeel (Fr) met Hinderika Jannissen Boonstra, 20 jaar oud. Hinderika is geboren op zaterdag 6 februari 1819 in Niezijl, Grijpskerk (Gr), dochter van Iktje Johannes Boonstra.
47 Jan Sipkes de Boer is geboren op woensdag 23 mei 1821 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), zoon van Sipke Martens de Boer en Antje Freerks Terpstra (zie 14). Jan is overleden op woensdag 11 juli 1900 in Warstiens, gem. Leeuwarden (Fr), 79 jaar oud. Jan:
(1) trouwde, 27 jaar oud, op woensdag 24 mei 1848 in Idaarderadeel (Fr) met Ybeltje Johannes Kooistra, 19 jaar oud. Zie 59 voor persoonsgegevens van Ybeltje.
(2) trouwde, 58 jaar oud, op woensdag 3 maart 1880 in Idaarderadeel (Fr) met Froukje Willems Zeldenrust, 23 jaar oud. Froukje is geboren op maandag 28 juli 1856 in Opeinde, Smallingerland (Fr), dochter van Willem Pieters Zeldenrust en Martha Willems Bakker. Froukje is overleden op maandag 16 maart 1936 in Opeinde, Smallingerland (Fr), 79 jaar oud.
Kinderen van Jan en Ybeltje:
1 Trijntje de Boer, geboren op zondag 4 maart 1849 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr). Trijntje is overleden op dinsdag 15 juli 1941 in Marrum, Ferwerderadeel (Fr), 92 jaar oud.
2 Antje de Boer, geboren op maandag 3 juni 1850 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr).
3 Johannes de Boer, geboren op woensdag 22 december 1852 in Warstiens, gem. Leeuwarden (Fr). Volgt 131.
4 Sipkje de Boer, geboren op maandag 4 december 1854 in Warstiens, gem. Leeuwarden (Fr).
5 Wopkje de Boer, geboren op donderdag 5 maart 1857 in Warstiens, gem. Leeuwarden (Fr).
6 Sipke de Boer, geboren op dinsdag 15 maart 1859 in Warstiens, gem. Leeuwarden (Fr). Sipke is overleden op donderdag 13 augustus 1863 in Warstiens, gem. Leeuwarden (Fr), 4 jaar oud.
7 Freerk de Boer, geboren op maandag 6 april 1863 in Warstiens, gem. Leeuwarden (Fr). Volgt 132.
8 Sipke de Boer, geboren op vrijdag 22 april 1864 in Warstiens, gem. Leeuwarden (Fr). Volgt 133.
9 Lamkje de Boer, geboren op donderdag 9 augustus 1866 in Warstiens, gem. Leeuwarden (Fr). Lamkje is overleden op vrijdag 2 oktober 1925 in Leeuwarden (Fr), 59 jaar oud.
10 Franke de Boer, geboren op zaterdag 9 juli 1870 in Warstiens, gem. Leeuwarden (Fr).
48 Aaltje Sipkes de Boer is geboren op zaterdag 16 augustus 1823 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), dochter van Sipke Martens de Boer en Antje Freerks Terpstra (zie 14). Aaltje is overleden op maandag 24 juli 1899 in Huizum, Leeuwarderadeel (Fr), 75 jaar oud. Aaltje trouwde, 20 jaar oud, op woensdag 15 mei 1844 in Idaarderadeel (Fr) met Abraham Johannes Kooistra, 25 jaar oud. Zie 35 voor persoonsgegevens van Abraham.
Kinderen van Aaltje en Abraham: zie 35.
49 Frerik Jans Terpstra is geboren op zondag 23 juli 1815 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), zoon van Jan Freriks Terpstra (zie 15) en Jitske Lieuwes Kooystra. Frerik trouwde, 27 jaar oud, op woensdag 21 juni 1843 in Workum (Fr) met Woltjen Feites Hofman, 20 jaar oud. Woltjen is geboren op zondag 8 september 1822 in Nijega, Smallingerland (Fr), dochter van Feite Fokkes Hofman en Neeltjen Gerrits Gerritzen.
50 Akke Jans Terpstra is geboren op donderdag 19 december 1822 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), dochter van Jan Freriks Terpstra (zie 15) en Jitske Lieuwes Kooystra. Akke is overleden op maandag 13 januari 1890 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), 67 jaar oud. Akke trouwde, 17 jaar oud, op zaterdag 11 juli 1840 in Idaarderadeel (Fr) met Keimpe Sipkes de Jong, 26 jaar oud. Keimpe is geboren op maandag 4 oktober 1813 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), zoon van Sipke Jelles de Jong en Renske Kornelis. Keimpe is overleden op woensdag 27 februari 1878 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), 64 jaar oud.
Kind van Akke en Keimpe:
1 Hinke Keimpes de Jong, geboren op donderdag 20 oktober 1842 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr). Volgt 134.
51 Jan Jans Kooistra is geboren op donderdag 10 december 1829 in Grouw, Idaarderadeel (Fr), zoon van Jan Hendriks Kooistra (zie 18) en Eelkje Jans Kooistra. Jan is overleden op maandag 13 maart 1882 in Wartena, gem. Leeuwarden (Fr), 52 jaar oud. Jan:
(1) trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 17 mei 1856 in Idaarderadeel (Fr) met Wopkjen Johannes Kooistra, 24 jaar oud. Zie 60 voor persoonsgegevens van Wopkjen.
(2) trouwde, 42 jaar oud, op maandag 22 januari 1872 in Idaarderadeel (Fr) met Sytsje Taedes Haarsma, 28 jaar oud. Sytsje is geboren op vrijdag 29 september 1843 in Wartena, gem. Leeuwarden (Fr), dochter van Taede Lykles Haarsma en Andrieske Meinzes Visser. Sytsje is overleden op zaterdag 13 juli 1912 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), 68 jaar oud. Sytsje trouwde later op donderdag 1 mei 1884 in Idaarderadeel (Fr) met Eelke Jelles Wiersma (1839-1915).
Kinderen van Jan en Wopkjen:
1 Hendrik Jans Kooistra, geboren op woensdag 10 november 1858 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr). Volgt 135.
2 Eelkje Jans Kooistra, geboren op woensdag 12 december 1860 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr). Volgt 136.
3 Ybeltje Jans Kooistra, geboren op maandag 15 juli 1867 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr). Ybeltje is overleden op zaterdag 30 juni 1883 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), 15 jaar oud.
Kinderen van Jan en Sytsje:
4 Taede Kooistra, geboren op maandag 29 september 1873 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr). Volgt 137.
5 Trijntje Kooistra, geboren op dinsdag 19 september 1876 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr). Volgt 138.
6 Wopkje Kooistra, geboren op dinsdag 19 september 1876 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr). Volgt 139.
7 Andrieske Kooistra, geboren op maandag 20 mei 1878 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr). Volgt 140.
52 Ybeltje Kooistra is geboren op zondag 4 maart 1832 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), dochter van Jan Hendriks Kooistra (zie 18) en Eelkje Jans Kooistra. Ybeltje is overleden op maandag 10 juni 1912 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), 80 jaar oud. Ybeltje:
(1) trouwde, 20 jaar oud, op donderdag 13 mei 1852 in Idaarderadeel (Fr) met Jan Siebrens Tilma, 27 jaar oud. Jan is geboren op zaterdag 12 juni 1824 in Genum, Ferwerderadeel (Fr), zoon van Siebren Piers Tilma en Antje Joukes de Vries. Jan is overleden op zondag 9 februari 1862 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), 37 jaar oud.
(2) trouwde, 31 jaar oud, op woensdag 21 oktober 1863 in Idaarderadeel (Fr) met Lieuwe Siebrens Tilma, 37 jaar oud. Lieuwe is geboren op dinsdag 18 juli 1826 in Genum, Ferwerderadeel (Fr), zoon van Siebren Piers Tilma en Antje Joukes de Vries. Lieuwe is overleden op vrijdag 31 augustus 1888 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), 62 jaar oud.
Kinderen van Ybeltje en Jan:
1 Eelkje Tilma, geboren op donderdag 3 maart 1853 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr).
2 Sybren Tilma, geboren op dinsdag 27 mei 1856 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr). Sybren is overleden op maandag 8 november 1920 in Boornbergum, Smallingerland (Fr), 64 jaar oud.
3 Hendrik Tilma, geboren op vrijdag 27 augustus 1858 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr).
4 Antje Tilma, geboren op dinsdag 21 mei 1861 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr).
Kinderen van Ybeltje en Lieuwe:
5 Jan Tilma, geboren op maandag 1 augustus 1864 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr). Jan is overleden op zondag 5 juli 1868 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), 3 jaar oud.
6 Pieter Tilma, geboren op zaterdag 29 september 1866 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr).
7 Jan Tilma, geboren op zondag 14 februari 1869 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr).
53 Sytze Kooistra is geboren op zaterdag 9 maart 1839 in Warstiens, gem. Leeuwarden (Fr), zoon van Jan Hendriks Kooistra (zie 18) en Eelkje Jans Kooistra. Sytze is overleden op dinsdag 24 april 1917 in Warstiens, gem. Leeuwarden (Fr), 78 jaar oud. Sytze trouwde, 28 jaar oud, op donderdag 9 mei 1867 in Leeuwarderadeel (Fr) met Geertje Ydes Sinnema, 21 jaar oud. Zie 58 voor persoonsgegevens van Geertje.
Kinderen van Sytze en Geertje:
1 Hylkje Kooistra, geboren op maandag 27 april 1868 in Wartena, gem. Leeuwarden (Fr). Volgt 141.
2 Jan Kooistra, geboren op dinsdag 13 juni 1871 in Warstiens, gem. Leeuwarden (Fr). Volgt 142.
3 Yde Kooistra, geboren op vrijdag 10 april 1874 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr). Yde is overleden op zondag 9 augustus 1874 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), 3 maanden oud.
4 Yde Kooistra, geboren op dinsdag 13 juli 1875 in Warstiens, gem. Leeuwarden (Fr). Volgt 143.
5 Eelkje Kooistra, geboren op maandag 20 mei 1878 in Warstiens, gem. Leeuwarden (Fr). Eelkje is overleden op woensdag 24 juli 1878 in Warstiens, gem. Leeuwarden (Fr), 2 maanden oud.
6 Eelkje Kooistra, geboren op donderdag 1 april 1880 in Warstiens, gem. Leeuwarden (Fr). Volgt 144.
7 Antje Kooistra, geboren op zondag 28 januari 1883 in Warstiens, gem. Leeuwarden (Fr). Volgt 145.
8 Abe Kooistra, geboren op woensdag 15 februari 1888 in Warstiens, gem. Leeuwarden (Fr). Volgt 146.
54 Willem Jans Kooistra is geboren op woensdag 28 december 1842 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), zoon van Jan Hendriks Kooistra (zie 18) en Eelkje Jans Kooistra. Willem is overleden op woensdag 7 september 1921 in Huizum, Leeuwarderadeel (Fr), 78 jaar oud. Willem trouwde, 22 jaar oud, op donderdag 18 mei 1865 in Idaarderadeel (Fr) met Wytske Jelles Wiersma, 23 jaar oud. Wytske is geboren op donderdag 13 januari 1842 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), dochter van Jelle Johannes Wiersma en Jantje Annes Hiemstra (Hemstra). Wytske is overleden op vrijdag 26 oktober 1928 in Britswerd, Littenseradeel (Fr), 86 jaar oud.
Kinderen van Willem en Wytske:
1 Jan Willems Kooistra, geboren op dinsdag 11 december 1866 in Jellum, Baarderadeel (Fr). Volgt 147.
2 Jelle Willems Kooistra, geboren op woensdag 14 september 1870 in Jellum, Baarderadeel (Fr). Volgt 148.
3 Eelke Willems Kooistra, geboren op zaterdag 31 augustus 1872 in Jellum, Baarderadeel (Fr). Volgt 149.
4 Jantje Willems Kooistra, geboren op zondag 6 augustus 1876 in Jellum, Baarderadeel (Fr). Volgt 150.
5 Eelkje Willems Kooistra, geboren op zaterdag 4 oktober 1879 in Hijlaard, Baarderadeel (Fr). Volgt 151.
55 Uiltje Hotsma is geboren op maandag 8 oktober 1821 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), zoon van Siepke Uiltjes Hotsma en Hielkje Hendriks Kooistra (zie 19). Uiltje is overleden op zaterdag 31 oktober 1891 in Wartena, gem. Leeuwarden (Fr), 70 jaar oud. Uiltje trouwde, 22 jaar oud, op zaterdag 24 augustus 1844 in Tietjerksteradeel (Fr) met Gertje Bartles Castelein, 23 jaar oud. Gertje is geboren op vrijdag 2 maart 1821 in Tietjerk, Tietjerksteradeel (Fr), dochter van Bartle Wopkes Castelein en Neeltje Sjoerds Miedema. Gertje is overleden op zondag 7 september 1902 in Wartena, gem. Leeuwarden (Fr), 81 jaar oud.
Kind van Uiltje en Gertje:
1 Siepke Uiltjes Hotsma, geboren op vrijdag 24 oktober 1845 in Suawoude, Tietjerksteradeel (Fr). Siepke is overleden op zaterdag 8 november 1845 in Suawoude, Tietjerksteradeel (Fr), 15 dagen oud.
56 Meinsk Sypkes Hotsma is geboren op donderdag 13 november 1823 in Wartena, gem. Leeuwarden (Fr), dochter van Siepke Uiltjes Hotsma en Hielkje Hendriks Kooistra (zie 19). Meinsk is overleden op vrijdag 30 juni 1905 in Grouw, Idaarderadeel (Fr), 81 jaar oud. Meinsk:
(1) trouwde, 22 jaar oud, op donderdag 14 mei 1846 in Idaarderadeel (Fr) met Rein Tjerks Jonker, 24 jaar oud. Rein is geboren op vrijdag 23 november 1821 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), zoon van Tjerk Reins Jonker en Japke Freerks Stienstra. Rein is overleden op woensdag 27 november 1861 in Wartena, gem. Leeuwarden (Fr), 40 jaar oud.
(2) trouwde, 41 jaar oud, op donderdag 23 maart 1865 in Idaarderadeel (Fr) met Lykle Taedes Haarsma, 25 jaar oud. Lykle is geboren op woensdag 10 juli 1839 in Wartena, gem. Leeuwarden (Fr), zoon van Taede Lykles Haarsma en Andrieske Meinzes Visser.
Kind van Meinsk en Lykle:
1 Andrieske Haarsma, geboren op maandag 29 oktober 1866 in Wartena, gem. Leeuwarden (Fr). Volgt 152.
57 Ybeltje Siepkes Hotsma is geboren op zondag 28 mei 1826 in Wartena, gem. Leeuwarden (Fr), dochter van Siepke Uiltjes Hotsma en Hielkje Hendriks Kooistra (zie 19). Ybeltje is overleden op zaterdag 9 augustus 1919 in Poppingawier (Fr), 93 jaar oud. Ybeltje trouwde, 20 jaar oud, op zaterdag 8 mei 1847 in Idaarderadeel (Fr) met Sytze Johannes Kooistra, 30 jaar oud. Zie 34 voor persoonsgegevens van Sytze.
Kinderen van Ybeltje en Sytze: zie 34.
58 Geertje Ydes Sinnema is geboren op donderdag 18 september 1845 in Wirdum (Fr), dochter van Yde Abes Sinnema en Hielkje Hendriks Kooistra (zie 19). Geertje is overleden op maandag 6 februari 1922 in Warstiens, gem. Leeuwarden (Fr), 76 jaar oud. Geertje trouwde, 21 jaar oud, op donderdag 9 mei 1867 in Leeuwarderadeel (Fr) met Sytze Kooistra, 28 jaar oud. Zie 53 voor persoonsgegevens van Sytze.
Kinderen van Geertje en Sytze: zie 53.
59 Ybeltje Johannes Kooistra is geboren op zondag 12 oktober 1828 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), dochter van Johannes Hendriks Kooistra (zie 20) en Trijntje Abrahams Krootsma. Ybeltje is overleden op woensdag 17 april 1878 in Warstiens, gem. Leeuwarden (Fr), 49 jaar oud. Ybeltje trouwde, 19 jaar oud, op woensdag 24 mei 1848 in Idaarderadeel (Fr) met Jan Sipkes de Boer, 27 jaar oud. Zie 47 voor persoonsgegevens van Jan.
Kinderen van Ybeltje en Jan: zie 47.
60 Wopkjen Johannes Kooistra is geboren op maandag 25 juli 1831 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), dochter van Johannes Hendriks Kooistra (zie 20) en Trijntje Abrahams Krootsma. Wopkjen is overleden op zondag 18 juni 1871 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), 39 jaar oud. Wopkjen trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 17 mei 1856 in Idaarderadeel (Fr) met Jan Jans Kooistra, 26 jaar oud. Zie 51 voor persoonsgegevens van Jan.
Kinderen van Wopkjen en Jan: zie 51.
61 Hendrik Johannes Kooistra is geboren op zaterdag 16 februari 1833 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), zoon van Johannes Hendriks Kooistra (zie 20) en Trijntje Abrahams Krootsma. Hendrik is overleden op donderdag 27 juli 1899 in Eernewoude, Tietjerksteradeel (Fr), 66 jaar oud. Hendrik trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 16 mei 1857 in Idaarderadeel (Fr) met Martha Johannes Sipsma, 22 jaar oud. Martha is geboren op dinsdag 30 december 1834 in Aegum (Fr), dochter van Johannes Jakobs Sipsma en Trijntje Lammerts Kalfsbeek. Martha is overleden op donderdag 3 januari 1907 in Tietjerksteradeel (Fr), 72 jaar oud.
Kinderen van Hendrik en Martha:
1 Johannes Kooistra, geboren op donderdag 5 augustus 1858 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr). Volgt 153.
2 Trijntje Kooistra, geboren op donderdag 16 februari 1860 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr).
3 Ybeltje Kooistra, geboren op zaterdag 18 januari 1862 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr).
4 Jan Hendriks Kooistra, geboren op donderdag 22 oktober 1863 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr). Volgt 154.
5 Jacob Kooistra, geboren op dinsdag 2 januari 1866 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr). Jacob is overleden op vrijdag 14 oktober 1927 in Eernewoude, Tietjerksteradeel (Fr), 61 jaar oud. Jacob was ongehuwd.
6 Symen Kooistra, geboren op woensdag 5 augustus 1868 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr). Volgt 155.
7 Franke Kooistra, geboren op dinsdag 18 juli 1871 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr).
8 Marijke Kooistra, geboren op woensdag 22 september 1875 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr). Volgt 156.
9 Lammert Kooistra, geboren op donderdag 23 augustus 1877 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr).
62 Grietje Johannes Kooistra is geboren op donderdag 12 maart 1835 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), dochter van Johannes Hendriks Kooistra (zie 20) en Trijntje Abrahams Krootsma. Grietje is overleden op zaterdag 19 april 1919 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), 84 jaar oud. Grietje trouwde, 27 jaar oud, op donderdag 15 mei 1862 in Idaarderadeel (Fr) met Pieter Eesges Terpstra, 32 jaar oud. Pieter is geboren op woensdag 7 april 1830 in Warstiens, gem. Leeuwarden (Fr), zoon van Eesge Meines Terpstra en Rinske Pieters van der Meer. Pieter is overleden op donderdag 14 februari 1901 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), 70 jaar oud. Pieter is weduwnaar van Hiltje Siebrens Tilma (1828-1858), met wie hij trouwde op zaterdag 17 mei 1856 in Idaarderadeel (Fr).
Kinderen van Grietje en Pieter:
1 Eesge Terpstra, geboren op zondag 26 februari 1865 in Eernewoude, Tietjerksteradeel (Fr). Eesge is overleden op donderdag 21 april 1910 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), 45 jaar oud.
2 Rinske Terpstra, geboren op donderdag 25 oktober 1866 in Eernewoude, Tietjerksteradeel (Fr). Rinske is overleden op donderdag 20 december 1866 in Eernewoude, Tietjerksteradeel (Fr), 1 maand oud.
3 Johannes Pieters Terpstra, geboren op dinsdag 7 januari 1868 in Eernewoude, Tietjerksteradeel (Fr). Volgt 157.
4 Kornelis Terpstra, geboren op vrijdag 16 juni 1871 in Eernewoude, Tietjerksteradeel (Fr). Kornelis is overleden op zondag 12 april 1959 in Huizum, Leeuwarderadeel (Fr), 87 jaar oud.
5 Rinskje Terpstra, geboren op maandag 15 september 1873 in Gersloot (Fr). Volgt 158.
6 Trijntje Terpstra, geboren op donderdag 16 december 1875 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr). Volgt 159.
franke_johannes_kooistra.jpg korneliske_eesge_terpstra.jpg
7 Franke Johannes Kooistra
8 Korneliske Eesge Terpstra
63 Franke Johannes Kooistra (afb. 7) is geboren op vrijdag 29 september 1837 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), zoon van Johannes Hendriks Kooistra (zie 20) en Trijntje Abrahams Krootsma. Franke is overleden op woensdag 21 februari 1917 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), 79 jaar oud. Franke trouwde, 25 jaar oud, op zondag 24 mei 1863 in Grouw, Idaarderadeel (Fr) met Korneliske Eesges Terpstra (afb. 8), 22 jaar oud. Korneliske is geboren op woensdag 1 juli 1840 in Warstiens, gem. Leeuwarden (Fr), dochter van Eesge Meines Terpstra en Rinske Pieters van der Meer. Korneliske is overleden op dinsdag 11 januari 1927 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), 86 jaar oud.
Kinderen van Franke en Korneliske:
1 Johannes Frankes Kooistra, geboren op dinsdag 12 april 1864 in Warstiens, gem. Leeuwarden (Fr). Johannes is overleden op zaterdag 22 juli 1882 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), 18 jaar oud. Johannes was ongehuwd.
2 Rinske Frankes Kooistra, geboren op woensdag 27 juni 1866 in Grouw, Idaarderadeel (Fr). Volgt 160.
3 Trijntje Frankes Kooistra, geboren op maandag 27 juli 1868 in Grouw, Idaarderadeel (Fr). Volgt 161.
4 Wytske Frankes Kooistra, geboren op donderdag 4 augustus 1870 in Grouw, Idaarderadeel (Fr). Volgt 162.
5 Eesge Frankes Kooistra, geboren op maandag 12 mei 1873 in Grouw, Idaarderadeel (Fr). Eesge is overleden op dinsdag 1 augustus 1893 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), 20 jaar oud. Eesge was ongehuwd.
6 Ybeltje Frankes Kooistra, geboren op zondag 14 april 1878 in Grouw, Idaarderadeel (Fr). Ybeltje is overleden op zaterdag 18 augustus 1894 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), 16 jaar oud.
7 Kornelis Frankes Kooistra, geboren op maandag 21 november 1881 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr). Volgt 163.
64 Abraham Johannes Kooistra is geboren op dinsdag 7 april 1840 in Warstiens, gem. Leeuwarden (Fr), zoon van Johannes Hendriks Kooistra (zie 20) en Trijntje Abrahams Krootsma. Abraham is overleden op vrijdag 8 april 1910 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), 70 jaar oud. Abraham trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 14 mei 1864 in Idaarderadeel (Fr) met Tjerkje Jelles Sixma, 22 jaar oud. Tjerkje is geboren op maandag 28 maart 1842 in Goutum (Fr), dochter van Jelle Meintes Sixma en Jitske Baukes Sixma. Tjerkje is overleden op donderdag 27 maart 1873 in Idaarderadeel (Fr), 30 jaar oud.
Kinderen van Abraham en Tjerkje:
1 Johannes Kooistra, geboren op donderdag 17 augustus 1865 in Warstiens, gem. Leeuwarden (Fr). Johannes is overleden op maandag 11 augustus 1890 in Wartena, gem. Leeuwarden (Fr), 24 jaar oud. Johannes was ongehuwd.
2 Trijntje Kooistra, geboren op donderdag 10 oktober 1867 in Warstiens, gem. Leeuwarden (Fr). Trijntje is overleden op zaterdag 7 juli 1888 in Wartena, gem. Leeuwarden (Fr), 20 jaar oud. Trijntje was ongehuwd.
3 Jitske Kooistra, geboren op maandag 13 juni 1870 in Wartena, gem. Leeuwarden (Fr). Jitske is overleden op donderdag 22 juli 1886 in Wartena, gem. Leeuwarden (Fr), 16 jaar oud.
4 Jelle Kooistra, geboren op vrijdag 18 oktober 1872 in Wartena, gem. Leeuwarden (Fr). Volgt 164.
65 Jan Kooistra is geboren op vrijdag 26 april 1844 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), zoon van Johannes Hendriks Kooistra (zie 20) en Trijntje Abrahams Krootsma. Jan is overleden op dinsdag 12 juli 1927 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), 83 jaar oud. Jan:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 29 april 1869 in Idaarderadeel (Fr) met Freerkje Allardus Kalsbeek, 21 jaar oud. Freerkje is geboren op zondag 31 oktober 1847 in Huizum, Leeuwarderadeel (Fr), dochter van Allardus Lammerts Kalsbeek en Tjitske Franzes van der Wal. Freerkje is overleden op zaterdag 24 juni 1871 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), 23 jaar oud.
(2) trouwde, 29 jaar oud, op woensdag 8 oktober 1873 in Idaarderadeel (Fr) met Franskje Allardus Kalsbeek, 22 jaar oud. Franskje is geboren op zaterdag 11 januari 1851 in Huizum, Leeuwarderadeel (Fr), dochter van Allardus Lammerts Kalsbeek en Tjitske Franzes van der Wal. Franskje is overleden op vrijdag 12 december 1919 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), 68 jaar oud.
Kind van Jan en Freerkje:
1 Tjitske Kooistra, geboren op maandag 25 april 1870 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr).
Kinderen van Jan en Franskje:
2 Johannes Kooistra, geboren op vrijdag 13 augustus 1875 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr). Volgt 165.
3 N.N. Kooistra, levenloos geboren zoon, geboren op dinsdag 4 december 1883 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr).
66 Marijke Johannes Kooistra is geboren op vrijdag 9 oktober 1846 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), dochter van Johannes Hendriks Kooistra (zie 20) en Trijntje Abrahams Krootsma. Marijke trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 21 mei 1870 in Idaarderadeel (Fr) met Tjitte Sjoerds Roorda, 23 jaar oud. Tjitte is geboren op dinsdag 17 november 1846 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), zoon van Sjoerd Tjittes Roorda en Tjerkjen Joukes Tuinstra.
67 Alle Kooistra is geboren op dinsdag 16 juli 1850 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), zoon van Johannes Hendriks Kooistra (zie 20) en Trijntje Abrahams Krootsma. Alle is overleden op zaterdag 6 september 1941 in Leeuwarden (Fr), 91 jaar oud. Alle trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 11 november 1875 in Smallingerland, Drachten (Fr) met Ymkje Eelkema, 26 jaar oud. Ymkje is geboren op woensdag 28 maart 1849 in Drachten (Fr), dochter van Bartele Rienks Eelkema en Wytske Barelds Schooland. Ymkje is overleden op woensdag 23 mei 1917 in Leeuwarden (Fr), 68 jaar oud.
Overlijden-Decease:
Ook vermeld als: IJmkje Beelkema
Kinderen van Alle en Ymkje:
1 Wietske Kooistra, geboren op donderdag 18 juli 1878 in Rottum (Fr). Wietske is overleden op woensdag 28 februari 1906 in Ooststellingwerf (Fr), 27 jaar oud. Wietske was ongehuwd.
2 Trijntje Kooistra, geboren op zondag 8 januari 1882 in Hogebeintum, Ferwerderadeel (Fr).
3 Bartele Johannes Kooistra, geboren op dinsdag 10 juli 1883 in Hogebeintum, Ferwerderadeel (Fr). Volgt 166.
4 Ybeltje Kooistra, geboren op vrijdag 8 mei 1885 in Hogebeintum, Ferwerderadeel (Fr). Ybeltje is overleden op donderdag 3 september 1885 in Hogebeintum, Ferwerderadeel (Fr), 3 maanden oud.
68 Hendrik Sytzes Kooistra is geboren op donderdag 26 december 1833 in Warstiens, gem. Leeuwarden (Fr), zoon van Sytze Hendriks Kooistra (zie 21) en Reinou Arends Kalfsbeek. Hendrik is overleden op dinsdag 18 juli 1882 in Roordahuizum, Idaarderadeel (Fr), 48 jaar oud. Hendrik:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 15 mei 1858 in Idaarderadeel (Fr) met Antje Sjoukes van Essen, 24 jaar oud. Antje is geboren op maandag 3 maart 1834 in Aegum (Fr), dochter van Sjouke Thymens van Essen en Stijntje Gabes Veenema. Antje is overleden op dinsdag 2 augustus 1859 in Roordahuizum, Idaarderadeel (Fr), 25 jaar oud.
(2) trouwde, 27 jaar oud, op zaterdag 11 mei 1861 in Idaarderadeel (Fr) met Lolkjen Sjoerds Postma, 22 jaar oud. Lolkjen is geboren op donderdag 27 december 1838 in Roordahuizum, Idaarderadeel (Fr), dochter van Sjoerd Sjoerds Postma en Sytske Hotzes Hiemstra. Lolkjen is overleden op donderdag 15 oktober 1908 in Roordahuizum, Idaarderadeel (Fr), 69 jaar oud.
Kind van Hendrik en Antje:
1 Sytze Hendriks Kooistra, geboren op zondag 15 mei 1859 in Roordahuizum, Idaarderadeel (Fr). Volgt 167.
69 Jakob Martens Jorna is geboren op zaterdag 26 maart 1836 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), zoon van Marten Jakobs Jorna en Renkse Hendriks (Rinkse) Kooistra (zie 23). Jakob is overleden op zaterdag 24 maart 1877 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), 40 jaar oud. Jakob:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op woensdag 8 mei 1861 in Idaarderadeel (Fr) met Anna Gesina (Gesina) van Berkum, 23 jaar oud. Gesina is geboren op vrijdag 23 februari 1838 in Wartena, gem. Leeuwarden (Fr), dochter van Jan van Berkum en Klaaske Jacobs Wester.
(2) trouwde, 29 jaar oud, op woensdag 24 mei 1865 in Idaarderadeel (Fr) met Wytske Jelles de Jong, 23 jaar oud. Wytske is geboren op dinsdag 14 september 1841 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), dochter van Jelle Reids de Jong en Hiltje Meines Terpstra. Wytske is overleden op woensdag 9 februari 1916 in Leeuwarden (Fr), 74 jaar oud.
Kind van Jakob en Wytske:
1 Marten Jacobs Jorna, geboren in 1868 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr). Marten is overleden op maandag 17 september 1877 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), 8 of 9 jaar oud.
70 Hendrik Martens Jorna is geboren op vrijdag 16 november 1838 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), zoon van Marten Jakobs Jorna en Renkse Hendriks (Rinkse) Kooistra (zie 23). Hendrik is overleden op zaterdag 5 november 1864 in Wartena, gem. Leeuwarden (Fr), 25 jaar oud. Hendrik trouwde, 22 jaar oud, op woensdag 8 mei 1861 in Idaarderadeel (Fr) met Martzen Jans van Berkum, 25 jaar oud. Martzen is geboren op zaterdag 12 december 1835 in Wartena, gem. Leeuwarden (Fr), dochter van Jan van Berkum en Klaaske Jacobs Wester. Martzen is overleden op dinsdag 21 november 1916 in Eernewoude, Tietjerksteradeel (Fr), 80 jaar oud. Martzen trouwde later op woensdag 6 december 1865 in Idaarderadeel (Fr) met Halbe Harmens Visser (geb. 1835).
Kind van Hendrik en Martzen:
1 Marten Jorna, geboren op dinsdag 2 juni 1863 in Wartena, gem. Leeuwarden (Fr).
71 Ybeltje Jorna is geboren op dinsdag 20 september 1842 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), dochter van Marten Jakobs Jorna en Renkse Hendriks (Rinkse) Kooistra (zie 23). Ybeltje trouwde, 47 jaar oud, op donderdag 17 april 1890 in Idaarderadeel (Fr) met Tjibbe Jonker, 55 jaar oud. Tjibbe is geboren op zaterdag 21 februari 1835 in Langezwaag (Fr), zoon van Koop Hendriks Jonker en Klaaske Tjibbes Tolsma. Tjibbe is overleden op dinsdag 24 februari 1903 in Wartena, gem. Leeuwarden (Fr), 68 jaar oud.
72 Hinke IJsselstein is geboren op zondag 2 november 1851 in Wartena, gem. Leeuwarden (Fr), dochter van Lieuwe Taekes IJsselstein en Renkse Hendriks (Rinkse) Kooistra (zie 23). Hinke is overleden op donderdag 13 februari 1890 in Wartena, gem. Leeuwarden (Fr), 38 jaar oud. Hinke trouwde, 19 jaar oud, op zaterdag 27 mei 1871 in Idaarderadeel (Fr) met Regnerus Kornelis Seinstra, 23 jaar oud. Regnerus is geboren op maandag 27 september 1847 in Wartena, gem. Leeuwarden (Fr), zoon van Kornelis Regnerus Seinstra en Gerharduske Ages Hempenius. Regnerus is overleden op donderdag 9 april 1925 in Leeuwarden (Fr), 77 jaar oud.
Kinderen van Hinke en Regnerus:
1 Kornelis Regnerus Seinstra, geboren op maandag 5 augustus 1872 in Wartena, gem. Leeuwarden (Fr). Kornelis is overleden op maandag 30 januari 1882 in Wartena, gem. Leeuwarden (Fr), 9 jaar oud.
2 Rinske Seinstra, geboren op woensdag 3 februari 1875 in Wartena, gem. Leeuwarden (Fr). Volgt 168.
3 Lieuwe Seinstra, geboren op vrijdag 29 maart 1878 in Wartena, gem. Leeuwarden (Fr). Volgt 169.
4 Kornelis Seinstra, geboren op vrijdag 24 maart 1882 in Wartena, gem. Leeuwarden (Fr). Volgt 170.
5 Gerhardus Seinstra, geboren op zondag 20 juli 1884 in Wartena, gem. Leeuwarden (Fr). Gerhardus is overleden op donderdag 27 februari 1908 in Oudkerk, Tietjerksteradeel (Fr), 23 jaar oud. Gerhardus was ongehuwd.
73 Maaike Harmens Kooistra is geboren op donderdag 26 januari 1860 in Idaarderadeel (Fr), dochter van Harmen Jans Kooistra (zie 24) en Reintje Jans Wagenaar. Maaike trouwde, 22 jaar oud, op zaterdag 13 mei 1882 in Idaarderadeel (Fr) met Jouke Berends Tuinstra, 26 jaar oud. Jouke is geboren op donderdag 6 maart 1856 in Hichtum (Fr), zoon van Berend Tjerks Tuinstra en Tjitske Siebes Heinsma. Jouke is overleden op zondag 16 oktober 1932 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), 76 jaar oud.
Kinderen van Maaike en Jouke:
1 Berend Tuinstra, geboren op zondag 4 februari 1883 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr).
Vermeld:
Een van een tweeling.
2 Reintje Tuinstra, geboren op zondag 4 februari 1883 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr).
Vermeld:
Een van een tweeling.
3 Harmen Tuinstra, geboren op zaterdag 25 april 1885 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr).
4 Tjitske Tuinstra, geboren op zondag 21 november 1886 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr).
5 Jan Tuinstra, geboren op maandag 24 juni 1889 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr). Jan is overleden op woensdag 16 juli 1890 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), 1 jaar oud.
Vermeld:
Een van een tweeling.
6 Antje Tuinstra, geboren op maandag 24 juni 1889 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr). Antje is overleden op maandag 14 juli 1890 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), 1 jaar oud.
Vermeld:
Een van een tweeling.
7 Jan Tuinstra, geboren op dinsdag 15 september 1891 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr).
8 Antje Tuinstra, geboren op donderdag 18 juni 1896 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr).
74 Jan Kooistra is geboren op dinsdag 25 februari 1862 in Idaarderadeel (Fr), zoon van Harmen Jans Kooistra (zie 24) en Reintje Jans Wagenaar. Jan trouwde, 29 jaar oud, op zaterdag 16 mei 1891 in Idaarderadeel (Fr) met Baukje van der Schuit, 26 jaar oud. Baukje is geboren op donderdag 1 september 1864 in Rottevalle, Smallingerland (Fr), dochter van Klaas Rinzes van der Schuit en Aaltje Gjalts Bloembergen. Baukje is overleden op dinsdag 30 mei 1961 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), 96 jaar oud.
Kinderen van Jan en Baukje:
1 Akke Jans Kooistra, geboren op dinsdag 14 juni 1892 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr). Akke is overleden op donderdag 9 november 1893 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), 1 jaar oud.
2 Reintje Kooistra, geboren op zaterdag 16 september 1893 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr). Reintje is overleden op donderdag 19 oktober 1893 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), 1 maand oud.
3 Harmen Kooistra, geboren op vrijdag 3 augustus 1894 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr). Volgt 171.
4 Akke Jans Kooistra, geboren op zondag 5 april 1896 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr). Volgt 172.
5 Reintje Kooistra, geboren op zondag 19 juni 1898 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr). Reintje is overleden op zondag 2 juli 1899 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), 1 jaar oud.
75 Schelte Kooistra is geboren op zaterdag 27 juni 1863 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), zoon van Harmen Jans Kooistra (zie 24) en Reintje Jans Wagenaar. Schelte is overleden op vrijdag 20 augustus 1943 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), 80 jaar oud. Schelte trouwde, 37 jaar oud, op donderdag 16 mei 1901 in Idaarderadeel (Fr) met Klaaske van der Meulen, 26 jaar oud. Klaaske is geboren op zondag 23 augustus 1874 in Warstiens, gem. Leeuwarden (Fr), dochter van Albert Fokkes van der Meulen en Sytske Kornelis Praamstra. Klaaske is overleden op woensdag 7 mei 1958 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), 83 jaar oud.
Kinderen van Schelte en Klaaske:
1 N.N. Kooistra, levenloos geboren zoon, geboren op zaterdag 11 januari 1902 in Idaarderadeel (Fr).
2 Reintje Kooistra, geboren op woensdag 15 december 1909 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr). Volgt 173.
76 Anne Harmens Kooistra is geboren op vrijdag 28 oktober 1864 in Nes, Utingeradeel (Fr), zoon van Harmen Jans Kooistra (zie 24) en Reintje Jans Wagenaar. Anne:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 16 mei 1889 in Idaarderadeel (Fr) met Grietje van der Wal, 22 jaar oud. Grietje is geboren op zondag 24 juni 1866 in Wartena, gem. Leeuwarden (Fr), dochter van Tjitze Bottes van der Wal en Doetje Sybrens Valk. Grietje is overleden op dinsdag 18 november 1902 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), 36 jaar oud.
(2) trouwde, 42 jaar oud, op donderdag 18 april 1907 in Idaarderadeel (Fr) met Bokje de Jong, 28 jaar oud. Bokje is geboren op donderdag 23 mei 1878 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), dochter van Piebe Boukes de Jong en Jeltje Jouwerts Kamstra. Bokje is overleden op donderdag 17 december 1936 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), 58 jaar oud.
Kinderen van Anne en Grietje:
1 Harmen Kooistra, geboren op maandag 4 augustus 1890 in Idaarderadeel (Fr). Volgt 174.
2 Tjitze Kooistra, geboren op zondag 20 november 1892 in Idaarderadeel (Fr). Volgt 175.
3 Schelte Kooistra, geboren op woensdag 24 juli 1895 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr).
4 Douwe Kooistra, geboren op dinsdag 8 februari 1898 in Idaarderadeel (Fr).
5 Jan Kooistra, geboren op zaterdag 16 juni 1900 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr). Volgt 176.
6 Grietje Kooistra, geboren op dinsdag 18 november 1902 in Idaarderadeel (Fr).
77 Harmen Jan Kooistra is geboren op donderdag 2 mei 1867 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), zoon van Harmen Jans Kooistra (zie 24) en Reintje Jans Wagenaar. Harmen is overleden op dinsdag 29 december 1936 in Sneek (Fr), 69 jaar oud. Harmen trouwde, 39 jaar oud, op zaterdag 23 juni 1906 in Sneek (Fr) met Dieuwke Faber, 34 jaar oud. Dieuwke is geboren op donderdag 18 januari 1872 in Sneek (Fr), dochter van Feike Faber en Stijntje van der Horst. Dieuwke is overleden op zondag 15 mei 1960 in Zuidlaren (Dr), 88 jaar oud.
78 Maaike Keimpes Kooistra is geboren op zondag 19 april 1857 in Grouw, Idaarderadeel (Fr), dochter van Keimpe Jans Kooistra (zie 25) en Bontje Alberts de Boer. Maaike is overleden op maandag 9 december 1907 in Grouw, Idaarderadeel (Fr), 50 jaar oud. Maaike trouwde, 19 jaar oud, op zaterdag 13 mei 1876 in Idaarderadeel (Fr) met Joute Oeds Bijlsma, 24 jaar oud. Joute is geboren op zondag 14 september 1851 in Wartena, gem. Leeuwarden (Fr), zoon van Oeds Johannes Bijlsma en Aukje Arends Kalsbeek. Joute is overleden op zondag 17 maart 1912 in Grouw, Idaarderadeel (Fr), 60 jaar oud.
Kinderen van Maaike en Joute:
1 Bontje Bijlsma, geboren op woensdag 5 juni 1878 in Grouw, Idaarderadeel (Fr).
2 Aukje Bijlsma, geboren op zondag 12 februari 1882 in Grouw, Idaarderadeel (Fr).
3 Tietje Bijlsma, geboren op vrijdag 19 oktober 1883 in Grouw, Idaarderadeel (Fr).
4 Aaltje Joutes Bijlsma, geboren op donderdag 9 september 1886 in Grouw, Idaarderadeel (Fr). Volgt 177.
79 Jan Jacobs Kooistra is geboren op donderdag 30 september 1858 in Mantgum, Baarderadeel (Fr), zoon van Jacob Jans Kooistra (zie 26) en Antje Lieuwes Kamstra. Jan trouwde, 27 jaar oud, op dinsdag 18 mei 1886 in Baarderadeel (Fr) met Jeltje Pieters van der Meer, 27 jaar oud. Jeltje is geboren op maandag 11 april 1859 in Oosterlittens, Baarderadeel (Fr), dochter van Pieter Symens van der Meer en Geertje Baukes Hoogterp. Jeltje is overleden op zaterdag 8 oktober 1932 in Oosterlittens, Baarderadeel (Fr), 73 jaar oud.
Kind van Jan en Jeltje:
1 Jacob Jans Kooistra, geboren op maandag 5 december 1887 in Mantgum, Baarderadeel (Fr). Volgt 178.
80 Hiske Jacobs Kooistra is geboren op zaterdag 5 november 1859 in Mantgum, Baarderadeel (Fr), dochter van Jacob Jans Kooistra (zie 26) en Antje Lieuwes Kamstra. Hiske is overleden op woensdag 18 augustus 1943 in Boksum, Menaldumadeel (Fr), 83 jaar oud. Hiske trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 8 mei 1886 in Baarderadeel (Fr) met Sipke Liebbes Fransbergen, 25 jaar oud. Sipke is geboren op vrijdag 13 juli 1860 in Mantgum, Baarderadeel (Fr), zoon van Liebbe Sipkes Fransbergen en Trijntje Jelles Tjallema. Sipke is overleden op woensdag 2 december 1925 in Mantgum, Baarderadeel (Fr), 65 jaar oud.
Beroep:
Verver.
Kinderen van Hiske en Sipke:
1 Antje Fransbergen, geboren op zondag 20 februari 1887 in Wirdum (Fr).
2 Trijntje Fransbergen, geboren op zaterdag 23 juni 1888 in Mantgum, Baarderadeel (Fr).
3 Wiepkje Fransbergen, geboren op donderdag 13 augustus 1891 in Mantgum, Baarderadeel (Fr).
4 Lipkje Fransbergen, geboren op zaterdag 9 december 1893 in Mantgum, Baarderadeel (Fr).
5 Hinke Fransbergen, geboren op dinsdag 17 december 1895 in Mantgum, Baarderadeel (Fr).
6 Libbe Fransbergen, geboren op vrijdag 14 mei 1897 in Mantgum, Baarderadeel (Fr). Libbe is overleden op woensdag 22 juni 1898 in Mantgum, Baarderadeel (Fr), 1 jaar oud.
7 Hiltje Fransbergen, geboren op vrijdag 9 juni 1899 in Mantgum, Baarderadeel (Fr).
8 Libbe Fransbergen, geboren op vrijdag 15 augustus 1902 in Mantgum, Baarderadeel (Fr). Libbe is overleden op donderdag 30 januari 1964 in Mantgum, Baarderadeel (Fr), 61 jaar oud.
81 Wijpke Jacobs Kooistra is geboren op zondag 16 augustus 1863 in Mantgum, Baarderadeel (Fr), dochter van Jacob Jans Kooistra (zie 26) en Antje Lieuwes Kamstra. Wijpke is overleden op zaterdag 22 december 1945 in Leeuwarden (Fr), 82 jaar oud. Wijpke trouwde, 21 jaar oud, op zaterdag 16 mei 1885 in Baarderadeel (Fr) met Dirk Sjoerds Meinsma, 22 jaar oud. Dirk is geboren op zaterdag 14 juni 1862 in Mantgum, Baarderadeel (Fr), zoon van Sjoerd Meintes Meinsma en Rinske Martens van der Hogt. Dirk is overleden op vrijdag 20 maart 1914 in Sneek (Fr), 51 jaar oud.
Beroep:
Koopman.
Kinderen van Wijpke en Dirk:
1 Antje Dirk Meinsma, geboren op dinsdag 23 november 1886 in Mantgum, Baarderadeel (Fr).
2 Sjoerd Meinsma, geboren op donderdag 21 juli 1892 in Mantgum, Baarderadeel (Fr).
82 Lieuwe Jacobs Kooistra is geboren op maandag 14 september 1868 in Mantgum, Baarderadeel (Fr), zoon van Jacob Jans Kooistra (zie 26) en Antje Lieuwes Kamstra. Lieuwe is overleden op donderdag 1 december 1910 in Mantgum, Baarderadeel (Fr), 42 jaar oud.
Beroep:
Veerschipper.
Lieuwe trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 3 mei 1894 in Rauwerderhem (Fr) met Grietje Annes de Groot, 23 jaar oud. Grietje is geboren op vrijdag 24 juni 1870 in Deersum, Rauwerderhem (Fr), dochter van Anne Lolkes de Groot en Hendrikje Piers Piersma. Grietje is overleden op dinsdag 7 februari 1939 in Mantgum, Baarderadeel (Fr), 68 jaar oud.
Kinderen van Lieuwe en Grietje:
1 Jacob Kooistra, geboren op dinsdag 19 november 1895 in Mantgum, Baarderadeel (Fr).
2 Anne Lolke Kooistra, geboren op donderdag 2 augustus 1900 in Mantgum, Baarderadeel (Fr). Volgt 179.
83 Hinke Jacobs Kooistra is geboren op dinsdag 15 november 1870 in Mantgum, Baarderadeel (Fr), dochter van Jacob Jans Kooistra (zie 26) en Antje Lieuwes Kamstra. Hinke is overleden op maandag 13 september 1971 in Mantgum, Baarderadeel (Fr), 100 jaar oud. Hinke trouwde, 25 jaar oud, op woensdag 2 september 1896 in Baarderadeel (Fr) met Yme Bontje Meintema, 25 jaar oud. Yme is geboren op vrijdag 23 juni 1871 in Schillaard, Littenseradeel (Fr), zoon van Bontje Ymes Meintema en Jeltje Eeltjes Bakker. Yme is overleden op maandag 27 december 1909 in Mantgum, Baarderadeel (Fr), 38 jaar oud.
Beroep:
Melkrijder.
Geboorteplaats:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Schillaard
Kind van Hinke en Yme:
1 Bontje Ymes Meintema, geboren op zaterdag 22 juli 1899 in Mantgum, Baarderadeel (Fr).
84 Anne Visser is geboren op donderdag 20 april 1865 in Goutum (Fr), zoon van Ate Annes Visser en Antje Jans Kooistra (zie 27).
Vermeld:
Een van een tweeling.
Anne trouwde, 22 jaar oud, op donderdag 12 mei 1887 in Tietjerksteradeel (Fr) met Jantje Tiekstra, 26 jaar oud. Jantje is geboren op zaterdag 19 januari 1861 in Nijega, Smallingerland (Fr), dochter van N.N. en Durkjen Lammerts Tiekstra. Jantje is overleden op woensdag 5 januari 1927 in Hempens (Fr), 65 jaar oud.
85 Feike Visser is geboren op dinsdag 30 november 1869 in Goutum (Fr), zoon van Ate Annes Visser en Antje Jans Kooistra (zie 27). Feike trouwde, 22 jaar oud, op zaterdag 21 mei 1892 in Tietjerksteradeel (Fr) met Wytske Klazes Hoogstins, 24 jaar oud. Wytske is geboren op donderdag 6 juni 1867 in Garijp, Tietjerksteradeel (Fr), dochter van Klaas Jans Hoogstins en Trijntje Kobus.
Kinderen van Feike en Wytske:
1 Klaas Visser, geboren op zaterdag 19 mei 1894 in Leeuwarden (Fr).
2 Antje Visser, geboren op donderdag 21 november 1895 in Leeuwarden (Fr). Antje is overleden op zaterdag 21 december 1895 in Leeuwarden (Fr), 1 maand oud.
3 Antje Visser, geboren op maandag 5 april 1897 in Hempens (Fr). Volgt 180.
4 Trijntje Visser, geboren op woensdag 16 januari 1901 in Leeuwarden (Fr).
regnerus_annes_kooistra_opsporing.jpg regnerus_annes_kooistra-antje_bekkema.jpg huwelijksboekje_kooistra-bekkema_1912-001.jpg huwelijksboekje_kooistra-bekkema_1912-002.jpg
9 Regnerus Annes Kooistra opsporing
10 Regnerus Annes Kooistra-Antje Bekkema
11 Huwelijksboekje Kooistra-Bekkema 1912-001
12 Huwelijksboekje Kooistra-Bekkema 1912-002
86 Regnerus Annes Kooistra (afb. 9 en 10) is geboren op dinsdag 27 juni 1871 in Beilen (Dr), zoon van Anne Jans Kooistra (zie 28) en Tietje Regnerus Dantuma. Regnerus is overleden op vrijdag 22 december 1933 in Gouda (Zh), 62 jaar oud. Hij is begraven op woensdag 27 december 1933 in Gouderak (Zh). Regnerus trouwde, 41 jaar oud, op donderdag 19 september 1912 in Hillegom (Zh) met Antje Jelles Bekkema (afb. 11 en 12), 35 jaar oud. Antje is geboren op zondag 19 november 1876 in Achtkarspelen (Fr), dochter van Jelle Andries Bekkema en Aafke Willems Koorda. Antje is overleden op dinsdag 22 januari 1924 in Gouderak (Zh), 47 jaar oud. Zij is begraven op vrijdag 25 januari 1924 in Gouderak (Zh). Antje begon eerder een relatie met Johannes Jacobs van der Heide (1877-1964).
Kinderen van Regnerus en Antje:
1 Jan Kooistra, geboren op woensdag 23 april 1902 in Oldenzaal (Ov). Volgt 181.
2 Aafke Jantine (Antje) Kooistra, geboren op vrijdag 12 februari 1904 in Zutphen (Gld). Volgt 182.
3 Tietje Regnerus (Fietje) Kooistra, geboren op maandag 28 mei 1906 in Haaksbergen (Gld). Volgt 183.
4 Regnerus Kooistra, geboren op donderdag 14 november 1907 in Losser (Ov). Volgt 184.
5 Antje Harmke Cornelia (Hanneke) Kooistra, geboren op woensdag 25 augustus 1909 in Losser (Ov). Volgt 185.
6 Anne Kooistra, geboren op zondag 3 maart 1912 in Mijdrecht (Ut). Volgt 186.
7 Aaltje (Ali) Kooistra, geboren op vrijdag 24 april 1914 in Hillegom (Zh). Volgt 187.
8 Johan Kooistra, geboren op donderdag 20 januari 1916 in Hillegom (Zh). Volgt 188.
9 Hendrik Kooistra, geboren op dinsdag 23 maart 1920 in Hillegom (Zh). Volgt 189.
87 Heerke Kooistra is geboren op maandag 24 februari 1868 in Berlikum, Menaldumadeel (Fr), zoon van Harmen Folkerts Kooistra (zie 29) en Willemke Heerkes Hoekstra. Heerke is overleden op donderdag 6 september 1951 in Berlikum, Menaldumadeel (Fr), 83 jaar oud. Heerke trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 21 april 1892 in Menaldumadeel (Fr) met Sijke de Jong, 25 jaar oud. Sijke is geboren op woensdag 23 januari 1867 in Berlikum, Menaldumadeel (Fr), dochter van Arjen Jacobs de Jong en Trijntje Willems Lautenbach. Sijke is overleden op woensdag 31 juli 1935 in Berlikum, Menaldumadeel (Fr), 68 jaar oud.
Kinderen van Heerke en Sijke:
1 Trijntje Kooistra, geboren op zondag 5 november 1893 in Berlikum, Menaldumadeel (Fr). Volgt 190.
2 Willemke Kooistra, geboren op zaterdag 23 februari 1895 in Berlikum, Menaldumadeel (Fr). Volgt 191.
3 Anna Kooistra, geboren op zondag 10 mei 1896 in Berlikum, Menaldumadeel (Fr). Anna is overleden op woensdag 24 februari 1897 in Berlikum, Menaldumadeel (Fr), 9 maanden oud.
4 Harmen Kooistra, geboren op vrijdag 8 april 1898 in Berlikum, Menaldumadeel (Fr). Volgt 192.
5 Arjen Kooistra, geboren op vrijdag 3 augustus 1900 in Berlikum, Menaldumadeel (Fr). Arjen is overleden op zondag 7 februari 1904 in Berlikum, Menaldumadeel (Fr), 3 jaar oud.
88 Jan Kooistra is geboren op zaterdag 27 mei 1871 in Berlikum, Menaldumadeel (Fr), zoon van Harmen Folkerts Kooistra (zie 29) en Willemke Heerkes Hoekstra. Jan is overleden op woensdag 29 juni 1927 in Berlikum, Menaldumadeel (Fr), 56 jaar oud. Jan trouwde, 31 jaar oud, op donderdag 14 mei 1903 in Menaldumadeel (Fr) met Frederika van der Meer, 24 jaar oud. Frederika is geboren op donderdag 27 juni 1878 in Berlikum, Menaldumadeel (Fr), dochter van Fokke Jans van der Meer en Grietje Frederiks Hoitsma.
89 Grietje Bokkes Bootsma is geboren op woensdag 12 maart 1873 in Oosterlittens, Baarderadeel (Fr), dochter van Bokke Folkerts Bootsma (zie 31) en Grietje Pieters Dijkstra. Grietje trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 13 mei 1899 in Baarderadeel (Fr) met Catrinus Tietes Reitsma, 26 jaar oud. Catrinus is geboren op zondag 30 juni 1872 in Burgwerd (Fr), zoon van Tiete Reitsma en Tietje van der Vliet. Catrinus is overleden op dinsdag 25 januari 1921 in Oosterlittens, Baarderadeel (Fr), 48 jaar oud.
90 Jetske Bokkes Bootsma is geboren op zondag 2 juni 1878 in Oosterlittens, Baarderadeel (Fr), dochter van Bokke Folkerts Bootsma (zie 31) en Grietje Pieters Dijkstra. Jetske is overleden op zondag 18 augustus 1940 in Garijp, Tietjerksteradeel (Fr), 62 jaar oud. Jetske trouwde, 34 jaar oud, op zaterdag 25 januari 1913 in Baarderadeel (Fr) met Sieberen Idzenga, 30 jaar oud. Sieberen is geboren op vrijdag 1 december 1882 in Stadskanaal (Gr), zoon van Douwe Idz Idzenga en Antje van der Zee. Sieberen is overleden op dinsdag 17 juni 1952 in Leeuwarden (Fr), 69 jaar oud.
91 Afke Bootsma is geboren op dinsdag 28 september 1880 in Oosterlittens, Baarderadeel (Fr), dochter van Bokke Folkerts Bootsma (zie 31) en Grietje Pieters Dijkstra. Afke trouwde, 25 jaar oud, op woensdag 9 mei 1906 in Baarderadeel (Fr) met Abe Koopmans, 30 jaar oud. Abe is geboren op vrijdag 5 mei 1876 in Franeker (Fr), zoon van Lolke Willems Koopmans en Fokje Heerkes Wiersma.
92 Folkertje Bokkes Bootsma is geboren op vrijdag 22 februari 1889 in Oosterlittens, Baarderadeel (Fr), dochter van Bokke Folkerts Bootsma (zie 31) en Grietje Pieters Dijkstra. Folkertje trouwde, 20 jaar oud, op woensdag 14 juli 1909 in Baarderadeel (Fr) met Eelke Wesbonk, 33 jaar oud. Eelke is geboren op dinsdag 13 juni 1876 in Leeuwarden (Fr), zoon van Sippe Wesbonk en Antje Miedema. Eelke is overleden op zondag 26 september 1937 in Leeuwarden (Fr), 61 jaar oud.
93 Antje Sytzes Kooistra is geboren op vrijdag 15 augustus 1856 in Poppingawier (Fr), dochter van Sytze Johannes Kooistra (zie 34) en Ybeltje Siepkes Hotsma (zie 57). Antje is overleden op donderdag 4 juli 1918 in Leeuwarden (Fr), 61 jaar oud. Antje trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 11 maart 1880 in Rauwerderhem (Fr) met Johannes Freerks Sietsma, 24 jaar oud. Johannes is geboren op maandag 2 april 1855 in Terband (Fr), zoon van Freerk Johannes Sietsma en Antje Jacobus Hofstra. Johannes is overleden op vrijdag 18 juli 1913 in Leeuwarden (Fr), 58 jaar oud.
Kinderen van Antje en Johannes:
1 Freerk Sietsma, geboren op zaterdag 24 april 1880 in Poppingawier (Fr). Freerk is overleden op vrijdag 14 mei 1880 in Poppingawier (Fr), 20 dagen oud.
2 Freerk Sietsma, geboren op zondag 23 september 1883 in Poppingawier (Fr).
3 Sytze Sietsma, geboren op maandag 24 september 1888 in Poppingawier (Fr).
94 Jitske Sytzes Kooistra is geboren op vrijdag 28 december 1860 in Poppingawier (Fr), dochter van Sytze Johannes Kooistra (zie 34) en Ybeltje Siepkes Hotsma (zie 57). Jitske trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 16 oktober 1884 in Rauwerderhem (Fr) met Tjeerd Peekema, 21 jaar oud. Tjeerd is geboren op maandag 2 februari 1863 in Poppingawier (Fr), zoon van Goslik Minderts Peekema en Dieuwke Tjeerds Bakker.
Kinderen van Jitske en Tjeerd:
1 Goslik Peekema, geboren op zondag 23 november 1884 in Poppingawier (Fr).
2 Ybeltje Peekema, geboren op woensdag 1 september 1886 in Poppingawier (Fr).
3 Sytze Peekema, geboren op maandag 9 april 1888 in Poppingawier (Fr).
95 Wopkje Sytzes Kooistra is geboren op donderdag 5 maart 1868 in Poppingawier (Fr), dochter van Sytze Johannes Kooistra (zie 34) en Ybeltje Siepkes Hotsma (zie 57). Wopkje is overleden op maandag 14 juli 1952 in Oudega (Fr), 84 jaar oud. Wopkje trouwde, 26 jaar oud, op donderdag 26 april 1894 in Rauwerderhem (Fr) met Hille Willems de Graaf, 30 jaar oud. Hille is geboren op donderdag 21 april 1864 in Rauwerd (Fr), zoon van Roel Hilles de Graaf en Antje Pieters Bottema. Hille is overleden op dinsdag 6 juli 1943 in Oudega (Fr), 79 jaar oud.
Beroep:
Winkelier. Shopkeeper
Geboorteplaats:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Rauwerd
Kinderen van Wopkje en Hille:
1 Roel de Graaf, geboren op woensdag 25 juli 1894 in Poppingawier (Fr).
2 Sytze de Graaf, geboren op maandag 17 februari 1896 in Poppingawier (Fr).
3 Anna de Graaf, geboren op zaterdag 18 september 1897 in Poppingawier (Fr).
4 Ybeltje de Graaf, geboren op vrijdag 12 mei 1899 in Poppingawier (Fr). Ybeltje is overleden op zondag 8 maart 1936 in Poppingawier (Fr), 36 jaar oud.
96 Antje Abrahams Kooistra is geboren op donderdag 10 april 1845 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), dochter van Abraham Johannes Kooistra (zie 35) en Aaltje Sipkes de Boer (zie 48). Antje is overleden op donderdag 11 juni 1914 in Jelsum, Leeuwarderadeel (Fr), 69 jaar oud. Antje trouwde, 23 jaar oud, op woensdag 20 mei 1868 in Leeuwarderadeel (Fr) met Sikke Hendriks van der Wal, 28 jaar oud. Sikke is geboren op woensdag 15 januari 1840 in Wirdum (Fr), zoon van Hendrik Klazes van der Wal en Pietje Martens Jelgersma. Sikke is overleden op dinsdag 18 maart 1879 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), 39 jaar oud.
Kinderen van Antje en Sikke:
1 Abraham van der Wal, geboren op donderdag 15 april 1869 in Wirdum (Fr).
2 Aaltje van der Wal, geboren op dinsdag 14 juni 1870 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr).
3 Hendrik van der Wal, geboren op vrijdag 27 maart 1874 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr). Hendrik is overleden op donderdag 30 juli 1874 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), 4 maanden oud.
4 Hendrik van der Wal, geboren op vrijdag 7 september 1877 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr).
97 Johannes Abrahams Kooistra is geboren op woensdag 26 januari 1848 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), zoon van Abraham Johannes Kooistra (zie 35) en Aaltje Sipkes de Boer (zie 48). Johannes is overleden op vrijdag 8 mei 1908 in Leeuwarden (Fr), 60 jaar oud. Johannes trouwde, 27 jaar oud, op zaterdag 15 mei 1875 in Leeuwarderadeel (Fr) met Rindertje (Rinnertje) Wildeboer, 22 jaar oud. Rinnertje is geboren op vrijdag 23 juli 1852 in Lekkum (Fr), dochter van Jan Wildeboer en Ymkje Rinderts Keestra. Rinnertje is overleden op donderdag 22 december 1927 in Leeuwarden (Fr), 75 jaar oud.
Kinderen van Johannes en Rinnertje:
1 Abraham Johannes Kooistra, geboren op dinsdag 7 maart 1876 in Leeuwarderadeel (Fr). Volgt 193.
2 Jan Kooistra, geboren op dinsdag 23 april 1889 in Leeuwarderadeel (Fr).
98 Jitske Abrahams Kooistra is geboren op woensdag 20 februari 1850 in Swichum (Fr), dochter van Abraham Johannes Kooistra (zie 35) en Aaltje Sipkes de Boer (zie 48). Jitske is overleden op vrijdag 10 april 1931 in Huizum, Leeuwarderadeel (Fr), 81 jaar oud. Jitske trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 9 mei 1874 in Leeuwarderadeel (Fr) met Pier Jans Hoekstra, 27 jaar oud. Pier is geboren op donderdag 6 mei 1847 in Jelsum, Leeuwarderadeel (Fr), zoon van Jan Kornelis Hoekstra en Jantje Piers Lettinga. Pier is overleden op woensdag 3 april 1889 in Lekkum (Fr), 41 jaar oud.
Kinderen van Jitske en Pier:
1 Jan Piers Hoekstra, geboren op zaterdag 13 maart 1875 in Lekkum (Fr). Jan is overleden op donderdag 30 april 1925 in Leeuwarden (Fr), 50 jaar oud. Jan was ongehuwd.
2 Abraham Piers Hoekstra, geboren op zaterdag 30 maart 1878 in Lekkum (Fr).
3 Kornelis Piers Hoekstra, geboren op dinsdag 20 april 1880 in Lekkum (Fr).
99 Antje Jans Kooistra is geboren op maandag 2 september 1850 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), dochter van Jan Johannes Kooistra (zie 36) en Tjerkje Tjerks van der Woude. Antje is overleden op zaterdag 7 oktober 1899 in Wartena, gem. Leeuwarden (Fr), 49 jaar oud. Antje:
(1) trouwde, 19 jaar oud, op zaterdag 7 mei 1870 in Idaarderadeel (Fr) met Meine Eises Weima (Wijma), 25 jaar oud. Meine is geboren op zondag 15 december 1844 in Wartena, gem. Leeuwarden (Fr), zoon van Eise Gerbens Weima en Trijntje Meines Terpstra. Meine is overleden op zondag 10 augustus 1890 in Wartena, gem. Leeuwarden (Fr), 45 jaar oud.
(2) trouwde, 41 jaar oud, op donderdag 12 november 1891 in Idaarderadeel (Fr) met Gjalt Feenstra, 30 jaar oud. Gjalt is geboren op vrijdag 28 december 1860 in Wartena, gem. Leeuwarden (Fr), zoon van Wybe Gerrits Feenstra en Doetje Roelofs Walda. Gjalt is overleden op zaterdag 21 oktober 1939 in Wartena, gem. Leeuwarden (Fr), 78 jaar oud. Gjalt trouwde later op donderdag 14 juli 1904 in Idaarderadeel (Fr) met Grietje van Wieren (geb. 1871).
Beroep:
Koopman in Tabak en Sigaren.
Kinderen van Antje en Meine:
1 Tjerkje Weima, geboren op zondag 14 april 1872 in Wartena, gem. Leeuwarden (Fr).
2 Eelkje Weima, geboren op vrijdag 29 mei 1874 in Wartena, gem. Leeuwarden (Fr). Eelkje is overleden op zondag 12 mei 1895 in Ermelo (Gld), 20 jaar oud.
3 Eise Weima, geboren op donderdag 10 mei 1877 in Wartena, gem. Leeuwarden (Fr). Eise is overleden vóór juni 1879 in Wartena, gem. Leeuwarden (Fr), ten hoogste 2 jaar oud.
4 Eise Weima, geboren op donderdag 12 juni 1879 in Wartena, gem. Leeuwarden (Fr).
5 Jan Weima, geboren op zondag 12 februari 1882 in Wartena, gem. Leeuwarden (Fr).
6 Johannes Weima, geboren op zaterdag 17 september 1887 in Wartena, gem. Leeuwarden (Fr).
100 Berber Jans Kooistra is geboren op donderdag 20 mei 1852 in Wartena, gem. Leeuwarden (Fr), dochter van Jan Johannes Kooistra (zie 36) en Tjerkje Tjerks van der Woude. Berber is overleden op zondag 28 maart 1943 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), 90 jaar oud. Berber trouwde, 20 jaar oud, op woensdag 2 april 1873 in Idaarderadeel (Fr) met Pier Uiltjes Hornstra, 24 jaar oud. Pier is geboren op maandag 22 januari 1849 in Oldeboorn, Utingeradeel (Fr), zoon van Uiltje Piers Hornstra en Joukjen Nijdam. Pier is overleden op maandag 18 maart 1895 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), 46 jaar oud.
Kinderen van Berber en Pier:
1 Uiltje Hornstra, geboren op woensdag 29 juli 1874 in Wartena, gem. Leeuwarden (Fr).
2 Jan Hornstra, geboren op zaterdag 21 augustus 1875 in Wartena, gem. Leeuwarden (Fr).
3 Joukje Hornstra, geboren op zaterdag 2 december 1876 in Wartena, gem. Leeuwarden (Fr).
4 Hotze Hornstra, geboren op woensdag 27 november 1878 in Wartena, gem. Leeuwarden (Fr).
5 Tjerk Hornstra, geboren op dinsdag 23 augustus 1881 in Wartena, gem. Leeuwarden (Fr). Tjerk is overleden op donderdag 19 januari 1882 in Wartena, gem. Leeuwarden (Fr), 4 maanden oud.
6 Tjerk Hornstra, geboren op woensdag 5 december 1883 in Wartena, gem. Leeuwarden (Fr).
7 Tjerkje Hornstra, geboren op vrijdag 21 januari 1887 in Wartena, gem. Leeuwarden (Fr).
8 Stijntje Hornstra, geboren op zondag 7 april 1889 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr).
9 Willem Hornstra, geboren op maandag 10 augustus 1891 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr).
10 Johanna Hornstra, geboren op vrijdag 30 september 1892 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr).
101 Japke Jans Kooistra is geboren op woensdag 2 augustus 1854 in Wartena, gem. Leeuwarden (Fr), dochter van Jan Johannes Kooistra (zie 36) en Tjerkje Tjerks van der Woude. Japke is overleden op maandag 23 juli 1923 in Leeuwarden (Fr), 68 jaar oud. Japke trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 9 mei 1878 in Idaarderadeel (Fr) met Thomas Tettes Boonstra, 22 jaar oud. Thomas is geboren op woensdag 6 februari 1856 in Irnsum (Fr), zoon van Tette Thomas Boonstra en Riemke Luitjens Kleiterp. Thomas is overleden op zondag 27 maart 1927 in Leeuwarden (Fr), 71 jaar oud.
Kinderen van Japke en Thomas:
1 Riemke Boonstra, geboren op vrijdag 14 februari 1879 in Irnsum (Fr).
2 Tjerkje Boonstra, geboren op zondag 16 mei 1880 in Irnsum (Fr).
3 Tettje Boonstra, geboren op vrijdag 12 mei 1882 in Grouw, Idaarderadeel (Fr).
4 Johanna Boonstra, geboren op zondag 20 januari 1884 in Grouw, Idaarderadeel (Fr).
5 Tette Boonstra, geboren op donderdag 11 februari 1886 in Grouw, Idaarderadeel (Fr).
6 Jan Boonstra, geboren op zaterdag 15 december 1888 in Wieuwerd, Littenseradeel (Fr).
7 Wopkje Boonstra, geboren op maandag 14 september 1891 in Wieuwerd, Littenseradeel (Fr).
102 Johanna Jans Kooistra is geboren op vrijdag 14 november 1856 in Wartena, gem. Leeuwarden (Fr), dochter van Jan Johannes Kooistra (zie 36) en Tjerkje Tjerks van der Woude. Johanna is overleden op maandag 29 mei 1882 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), 25 jaar oud. Johanna trouwde, 19 jaar oud, op donderdag 11 mei 1876 in Idaarderadeel (Fr) met Jacob Johannes de Jong, 27 jaar oud. Jacob is geboren op vrijdag 28 juli 1848 in Idaard (Fr), zoon van Johannes Douwes de Jong en Korneliske Jacobs Sipsma.
Kinderen van Johanna en Jacob:
1 Corneliske de Jong, geboren op maandag 12 februari 1877 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr).
2 Jan de Jong, geboren op dinsdag 9 juli 1878 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr).
3 Tjerkje de Jong, geboren op maandag 2 augustus 1880 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr).
103 Wopkje Jans Kooistra is geboren op vrijdag 10 juni 1864 in Wartena, gem. Leeuwarden (Fr), dochter van Jan Johannes Kooistra (zie 36) en Tjerkje Tjerks van der Woude. Wopkje is overleden op zaterdag 27 december 1952 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), 88 jaar oud. Wopkje trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 9 mei 1891 in Idaarderadeel (Fr) met Sipke de Boer, 27 jaar oud. Zie 133 voor persoonsgegevens van Sipke.
Kind van Wopkje en Sipke:
1 Tjerkje de Boer, geboren op donderdag 8 februari 1894 in Wartena, gem. Leeuwarden (Fr). Volgt 194.
104 Johannes Jans Kooistra is geboren op zondag 8 september 1867 in Wartena, gem. Leeuwarden (Fr), zoon van Jan Johannes Kooistra (zie 36) en Tjerkje Tjerks van der Woude. Johannes is overleden op zaterdag 1 januari 1898 in Wartena, gem. Leeuwarden (Fr), 30 jaar oud. Johannes bleef kinderloos. Johannes trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 11 mei 1893 in Idaarderadeel (Fr) met Minke Gosliga, 24 jaar oud. Minke is geboren op donderdag 25 februari 1869 in Jelsum, Leeuwarderadeel (Fr), dochter van Sytze Auke Piers Gosliga en Johanna Reinders Boonstra. Minke is overleden op woensdag 20 mei 1942 in Huizum, Leeuwarderadeel (Fr), 73 jaar oud. Minke trouwde later op zaterdag 26 juni 1909 in Tietjerksteradeel (Fr) met Sipke Arends Castelein (1855-1931).
105 Gjalt Dorhout is geboren op woensdag 9 november 1853 in Leeuwarden (Fr), zoon van Fokke Gjalts Dorhout en Wopkje Johannes Kooistra (zie 37). Gjalt is overleden op donderdag 27 januari 1898 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), 44 jaar oud. Gjalt trouwde, 20 jaar oud, op donderdag 21 mei 1874 in Idaarderadeel (Fr) met Durkje Uiltjes Boonstra, 21 jaar oud. Durkje is geboren op woensdag 2 maart 1853 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), dochter van Uiltje Reinders Boonstra en Lamkje Johannes Terpstra. Durkje is overleden op maandag 16 mei 1910 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), 57 jaar oud.
106 Jantje Hendriks Kooistra is geboren op donderdag 3 mei 1855 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), dochter van Hendrik Johannes Kooistra (zie 38) en Grietje Jelles Wiersma. Jantje is overleden op zaterdag 4 december 1909 in Grouw, Idaarderadeel (Fr), 54 jaar oud. Jantje trouwde, 25 jaar oud, op woensdag 19 mei 1880 in Idaarderadeel (Fr) met Jouke Hotzes de Jong, 29 jaar oud. Zie 130 voor persoonsgegevens van Jouke.
Kinderen van Jantje en Jouke:
1 Grietje de Jong, geboren op vrijdag 17 september 1880 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr).
2 Hinke de Jong, geboren op zaterdag 26 augustus 1882 in Grouw, Idaarderadeel (Fr).
3 Hendrik de Jong, geboren op maandag 22 september 1884 in Grouw, Idaarderadeel (Fr).
4 Johannes de Jong, geboren op zondag 5 juni 1892 in Grouw, Idaarderadeel (Fr).
5 Sytze de Jong, geboren op zondag 28 juli 1895 in Grouw, Idaarderadeel (Fr).
6 Jelle de Jong, geboren op donderdag 6 december 1900 in Grouw, Idaarderadeel (Fr).
107 Antje Hendriks Kooistra is geboren op donderdag 3 december 1857 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), dochter van Hendrik Johannes Kooistra (zie 38) en Grietje Jelles Wiersma. Antje is overleden op vrijdag 28 februari 1908 in Grouw, Idaarderadeel (Fr), 50 jaar oud. Antje trouwde, 27 jaar oud, op zaterdag 9 mei 1885 in Idaarderadeel (Fr) met Jan Douma, 25 jaar oud. Jan is geboren op zondag 11 september 1859 in Wirdum (Fr), zoon van Wynzen Sjoerds Douma en Tietje Jans Visser. Jan is overleden op maandag 27 mei 1935 in Grouw, Idaarderadeel (Fr), 75 jaar oud. Jan trouwde later op zaterdag 30 april 1910 in Idaarderadeel (Fr) met Trijntje Seldenrust (geb. 1861).
Kind van Antje en Jan:
1 Tietje Douma, geboren op zaterdag 15 mei 1886 in Grouw, Idaarderadeel (Fr).
108 Johannes Hendriks Kooistra is geboren op zondag 24 juni 1860 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), zoon van Hendrik Johannes Kooistra (zie 38) en Grietje Jelles Wiersma. Johannes is overleden op maandag 29 december 1941, 81 jaar oud.
Emigratie/Immigratie:
Johannes en Hiltje met de kinderen Gelbrig, Jaaike en Grietje, vertrokken met de ss Rotterdam op 05-12-1919 vanuit Rotterdam, aankomst New York op 18-12-1919.
Zij reisden 2e klasse wat kan betekenen dat zij niet op Ellis Island zijn geweest maar in de haven van New York direct konden doorreizen naar hun eindbestemming Kenosha, Wisconsin waar hun zoon Frans Wisse woonde in die tijd, Hendrik, Jelle en Anne woonden en werkten inmiddels in verschillende staten van Amerika , heb Jacob niet kunnen traceren wanneer hij naar Amerika of naar Canada is geëmigreerd.
Johannes trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 9 mei 1885 in Idaarderadeel (Fr) met Hiltje Deelstra, 22 jaar oud. Hiltje is geboren op dinsdag 2 december 1862 in Grouw, Idaarderadeel (Fr), dochter van Frans Wisses Deelstra en Jaaike Hilles Draaisma. Hiltje is overleden op donderdag 12 februari 1931, 68 jaar oud.
Kinderen van Johannes en Hiltje:
1 N.N. Kooistra, levenloos geboren dochter, geboren op donderdag 18 februari 1886 in Grouw, Idaarderadeel (Fr).
2 Hendrik Johannes (Henry John) Kooistra, geboren op zondag 27 maart 1887 in Grouw, Idaarderadeel (Fr). Volgt 195.
3 Frans Wisse Kooistra, geboren op maandag 24 december 1888 in Grouw, Idaarderadeel (Fr). Volgt 196.
4 Jelle Johannes (Joseph) Kooistra, geboren op maandag 17 maart 1890 in Grouw, Idaarderadeel (Fr). Volgt 197.
5 Anne Johannes (Andrew) Kooistra, geboren op maandag 15 februari 1892 in Grouw, Idaarderadeel (Fr). Volgt 198.
6 Jacob Johannes Kooistra, geboren op woensdag 21 juni 1893 in Grouw, Idaarderadeel (Fr). Volgt 199.
7 Eeltje Johannes Kooistra, geboren op woensdag 11 september 1895 in Grouw, Idaarderadeel (Fr). Eeltje is overleden op zaterdag 14 mei 1898 in Grouw, Idaarderadeel (Fr), 2 jaar oud.
8 Gelbrig Johannes (Gertrude) Kooistra, geboren op dinsdag 14 maart 1899 in Grouw, Idaarderadeel (Fr). Volgt 200.
9 Jaaike Johannes (Jennie) Kooistra, geboren op dinsdag 25 februari 1902 in Grouw, Idaarderadeel (Fr). Volgt 201.
10 Grietje Johannes (Grace) Kooistra, geboren op maandag 2 januari 1911 in Grouw, Idaarderadeel (Fr). Volgt 202.
109 Jelle Hendriks Kooistra is geboren op zaterdag 13 december 1862 in Grouw, Idaarderadeel (Fr), zoon van Hendrik Johannes Kooistra (zie 38) en Grietje Jelles Wiersma. Jelle is overleden op donderdag 6 maart 1919 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), 56 jaar oud. Jelle trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 26 mei 1888 in Idaarderadeel (Fr) met Korneliske Sikkes Kingma, 21 jaar oud. Korneliske is geboren op maandag 30 juli 1866 in Nes, Utingeradeel (Fr), dochter van Sikke Benedictus Kingma en Romkje Merks Mindesma. Korneliske is overleden op dinsdag 16 maart 1948 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), 81 jaar oud.
Kinderen van Jelle en Korneliske:
1 Hendrik Kooistra, geboren op vrijdag 29 november 1889 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr). Volgt 203.
2 Romkje Kooistra, geboren op maandag 28 augustus 1893 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr). Volgt 204.
3 Sikke Kooistra, geboren op zondag 13 juli 1902 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr). Volgt 205.
110 Jitske Hendriks Kooistra is geboren op dinsdag 4 juli 1865 in Grouw, Idaarderadeel (Fr), dochter van Hendrik Johannes Kooistra (zie 38) en Grietje Jelles Wiersma. Jitske is overleden op woensdag 10 mei 1933 in Akkrum (Fr), 67 jaar oud. Jitske trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 9 mei 1891 in Idaarderadeel (Fr) met Riuurd Jaarsma, 25 jaar oud. Riuurd is geboren op zondag 19 november 1865 in IJlst (Fr), zoon van Freerk Jaarsma en Janke van der Velde. Riuurd is overleden op zaterdag 9 oktober 1937 in Utingeradeel (Fr), 71 jaar oud.
Kinderen van Jitske en Riuurd:
1 N.N. Jaarsma, levenloos geboren zoon, geboren op zaterdag 5 maart 1892 in Nes, Utingeradeel (Fr).
2 Grietje Jaarsma, geboren op zondag 11 juni 1893 in Nes, Utingeradeel (Fr).
3 Janke Jaarsma, geboren op vrijdag 5 april 1895 in Nes, Utingeradeel (Fr).
4 Freerk Jaarsma, geboren op woensdag 10 maart 1897 in Nes, Utingeradeel (Fr). Freerk is overleden op donderdag 24 januari 1907 in Nes, Utingeradeel (Fr), 9 jaar oud.
5 Hendrik Jaarsma, geboren op zaterdag 30 september 1899 in Nes, Utingeradeel (Fr).
6 Thijs Jaarsma, geboren op zondag 27 april 1902 in Nes, Utingeradeel (Fr).
7 N.N. Jaarsma, levenloos geboren zoon, geboren op zondag 29 juni 1913 in Nes, Utingeradeel (Fr).
111 Anne Hendriks (Andrew) Kooistra (afb. 13) is geboren op woensdag 4 december 1867 in Grouw, Idaarderadeel (Fr), zoon van Hendrik Johannes Kooistra (zie 38) en Grietje Jelles Wiersma. Andrew is overleden in 1932, 64 of 65 jaar oud.
Emigratie/Immigratie:
Anne Hendriks emigreerde naar Amerika, waarschijnlijk voor 1890, er is niets te vinden over de juiste datum van emigratie.
Dit ook misschien vanwege een brand in 1897, die overigens geen levens kostte, verwoestte veel gebouwen en grote delen van de immigration records van de eerste 5 jaar.
Tot 1892 werden nieuwe immigranten in New York ontvangen in Castle Clinton.
Vanaf 1892 vond deze eerste opvang op Ellis Island plaats.
Men voerde de passagiers schepen in de haven van New York en met kleinere vaartuigen werden de immigranten met hun hele hebben en houden naar het eiland vervoerd, dit gebeurde overigens later alleen met 3e klasse ("steerage") passagiers, de meeste 1e en 2e klasse passagiers konden na dokters attesten meteen van boord en door de douane en hun reis vervolgen naar hun bestemming.
Andrew trouwde met Marjorie (Maartje) Feddema. Maartje is geboren op zaterdag 26 juni 1875 in Tzummarum, Barradeel (Fr), dochter van Pieter Feddema en Klaaske Hogendijk. Maartje is overleden in 1949, 73 of 74 jaar oud.
Kinderen van Andrew en Maartje:
1 Henry Andrew Kooistra, geboren op maandag 22 juni 1896. Volgt 206.
2 Peter Kooistra, geboren op dinsdag 7 juni 1898. Volgt 207.
3 John (Jack) Kooistra, geboren op vrijdag 25 oktober 1901. Volgt 208.
4 Clara Kooistra, geboren op vrijdag 30 juni 1905. Volgt 209.
jacob_flora_kooistra.jpg
14 Jacob Flora Kooistra
112 Jacob Hendriks Kooistra (afb. 14) is geboren op zondag 17 augustus 1873 in Grouw, Idaarderadeel (Fr), zoon van Hendrik Johannes Kooistra (zie 38) en Grietje Jelles Wiersma. Jacob is overleden op woensdag 17 april 1963 in Whitinsville, Massachusetts, Verenigde Staten, 89 jaar oud. Hij is gecremeerd in april 1963 in Rockdale, Massachusetts, Verenigde Staten. Jacob trouwde, 28 jaar oud, op donderdag 24 oktober 1901 in Whitinsville, Massachusetts, Verenigde Staten met Fokje (Flora) Bakker, 26 jaar oud. Flora is geboren op dinsdag 5 oktober 1875 in Koudum (Fr), dochter van Hylke Sipkes Bakker en Aaltje Russner. Flora is overleden op maandag 22 februari 1954 in Whitinsville, Massachusetts, Verenigde Staten, 78 jaar oud. Zij is gecremeerd in februari 1954 in Rockdale, Massachusetts, Verenigde Staten.
Emigratie/Immigratie:
Fokje Bakker emigreerde samen met 2 broers en een zus naar Amerika, vertrokken vanuit Rotterdam met de ss Rotterdam op 26 april 1900, aankomst New York op 07 mei 1900, bestemming was Whitinsville, Massachusetts.

Fokje (Flora) Bakker (Baker) emigrated to America, along with two brothers and a sister, departed from Rotterdam with the ss Rotterdam on April 26, 1900, arriving in New York on May 7, 1900, their destination was Whitinsville, Massachusetts.
Geboorteplaats:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Koudum
Kinderen van Jacob en Flora:
1 Elsie Kooistra, geboren op vrijdag 15 augustus 1902 in Whitinsville, Massachusetts, Verenigde Staten. Elsie is overleden op zondag 4 september 1994 in Grafton, Massachusetts, Verenigde Staten, 92 jaar oud. Zij is gecremeerd in september 1994 in Rockdale, Massachusetts, Verenigde Staten [bron: Riverdale Cemetary].
2 Clara Kooistra, geboren op dinsdag 15 september 1903 in Whitinsville, Massachusetts, Verenigde Staten. Volgt 210.
3 Henry Kooistra, geboren op woensdag 18 juli 1906 in Whitinsville, Massachusetts, Verenigde Staten. Volgt 211.
4 Hielke Kooistra, geboren op dinsdag 27 juli 1909 in Whitinsville, Massachusetts, Verenigde Staten. Hielke is overleden op zondag 26 september 1909 in Whitinsville, Massachusetts, Verenigde Staten, 1 maand oud. Zij is begraven in september 1909 in Rockdale, Massachusetts, Verenigde Staten [bron: Riverdale Cemetary].
5 Ernst Ludwig Kooistra, geboren op maandag 27 april 1914 in Whitinsville, Massachusetts, Verenigde Staten. Volgt 212.
6 N.N. Kooistra, levenloos geboren dochter, geboren op zondag 14 september 1919 in Whitinsville, Massachusetts, Verenigde Staten.
113 Martje Johannes Kooistra is geboren op zaterdag 26 april 1856 in Warstiens, gem. Leeuwarden (Fr), dochter van Johannes Johannes Kooistra (zie 39) en Jantje Jacobs Buitenveld. Martje trouwde, 25 jaar oud, op vrijdag 6 mei 1881 in Utingeradeel (Fr) met Hijlke Klazes (Hylke) Postma, 24 jaar oud. Hylke is geboren op maandag 2 februari 1857 in Grouw, Idaarderadeel (Fr), zoon van Klaas Postma en Jetske Idzes Visser. Hylke is overleden op donderdag 18 april 1912 in Roordahuizum, Idaarderadeel (Fr), 55 jaar oud.
Kinderen van Martje en Hylke:
1 Klaas Postma, geboren op dinsdag 21 maart 1882 in Grouw, Idaarderadeel (Fr).
2 Jantje Postma, geboren op woensdag 11 juli 1883 in Grouw, Idaarderadeel (Fr). Volgt 213.
3 Johannes Postma, geboren op donderdag 26 februari 1885 in Grouw, Idaarderadeel (Fr).
4 Ids Postma, geboren op dinsdag 16 november 1886 in Britswerd, Littenseradeel (Fr).
5 Jetske Postma, geboren op maandag 24 september 1888 in Britswerd, Littenseradeel (Fr).
6 Jacob Johannes Postma, geboren op maandag 18 augustus 1890 in Wieuwerd, Littenseradeel (Fr).
114 Wopkje Johannes Kooistra is geboren op zaterdag 12 april 1862 in Huizum, Leeuwarderadeel (Fr), dochter van Johannes Johannes Kooistra (zie 39) en Jantje Jacobs Buitenveld. Wopkje is overleden op zaterdag 2 december 1939 in Leeuwarden (Fr), 77 jaar oud. Wopkje trouwde, 22 jaar oud, op donderdag 31 juli 1884 in Utingeradeel (Fr) met Pieter van der Meulen, 22 jaar oud. Pieter is geboren op zaterdag 16 november 1861 in Sneek (Fr), zoon van Wyger van der Meulen en Tjitske Vlas. Pieter is overleden op zaterdag 18 april 1942 in Huizum, Leeuwarderadeel (Fr), 80 jaar oud.
Beroep:
Onderwijzer.
Kinderen van Wopkje en Pieter:
1 Wijger Thomas van der Meulen, geboren op woensdag 22 september 1886 in Oldeboorn, Utingeradeel (Fr). Volgt 214.
2 Jansje Anna van der Meulen, geboren op woensdag 1 juli 1891 in Oldeboorn, Utingeradeel (Fr).
3 Wietse van der Meulen, geboren op zondag 11 februari 1894 in Oldeboorn, Utingeradeel (Fr).
115 Antje Johannes Kooistra is geboren op zaterdag 13 augustus 1864 in Nes, Westdongeradeel (Fr), dochter van Johannes Johannes Kooistra (zie 39) en Jantje Jacobs Buitenveld. Antje is overleden op zondag 6 mei 1906 in Holwerd (Fr), 41 jaar oud. Antje trouwde, 19 jaar oud, op vrijdag 30 november 1883 in Utingeradeel (Fr) met Edsger Dijkstra, 23 jaar oud. Edsger is geboren op zondag 22 juli 1860 in Finkum, Leeuwarderadeel (Fr), zoon van Wybe Edsgers Dijkstra en Dieuwke Harmens Reitsma. Edsger is overleden op woensdag 9 november 1910 in Holwerd (Fr), 50 jaar oud.
Beroep:
Hoofd der school.
Kinderen van Antje en Edsger:
1 Jansje Alida Dijkstra, geboren op vrijdag 25 april 1884 in Schouwerzijl, Leens (Gr). Volgt 215.
2 Dieuke Dijkstra, geboren op donderdag 11 juni 1885 in Brantgum, Dongeradeel (Fr).
3 Anna Martje Dijkstra, geboren op woensdag 12 november 1890 in Brantgum, Dongeradeel (Fr).
116 Sytze Johannes Kooistra is geboren op woensdag 12 augustus 1868 in Nes, Utingeradeel (Fr), zoon van Johannes Johannes Kooistra (zie 39) en Jantje Jacobs Buitenveld.
Adres:
Marnixkade 38 later Kalverstraat 30, Amsterdam (Nh)
Beroep:
Onderwijzer.
Sytze trouwde, 23 jaar oud, op woensdag 20 juli 1892 in Amsterdam (Nh) met Klaaske de Jong, 20 jaar oud. Klaaske is geboren op vrijdag 29 september 1871 in Heerenveen (Fr), dochter van Uilke Folkerts de Jong en Trijntje Gerbens Visser.
Beroep:
Winkelierster.
Kinderen van Sytze en Klaaske:
1 Catharina Wilhelmina Kooistra, geboren op maandag 2 januari 1893 in Amsterdam (Nh). Catharina is overleden op zondag 8 april 1906 in Soest (Ut), 13 jaar oud.
2 Johannes Sietze Kooistra, geboren op maandag 23 mei 1898 in Amsterdam (Nh).
3 Ulko Folkert Jacob (Ulco) Kooistra, geboren op vrijdag 12 januari 1900 in Amsterdam (Nh). Volgt 216.
4 Jansje Klazina Kooistra, geboren op maandag 27 april 1903 in Amsterdam (Nh). Volgt 217.
5 Catharina Wilhelmina Kooistra, geboren op donderdag 28 maart 1907 in Amsterdam (Nh).
117 Wytske Johannes Kooistra is geboren op maandag 1 augustus 1870 in Nes, Westdongeradeel (Fr), dochter van Johannes Johannes Kooistra (zie 39) en Jantje Jacobs Buitenveld. Wytske is overleden op zondag 29 januari 1911 in Oldeboorn, Utingeradeel (Fr), 40 jaar oud. Wytske trouwde, 20 jaar oud, op donderdag 21 mei 1891 in Utingeradeel (Fr) met Age Jentjes Hoekstra, 22 jaar oud. Age is geboren op dinsdag 22 december 1868 in Oldeboorn, Utingeradeel (Fr), zoon van Jentje Klazes Hoekstra en Sjieuwke Ages van der Meulen. Age is overleden op vrijdag 22 januari 1943 in Rotterdam (Zh), 74 jaar oud. Age trouwde later op donderdag 23 december 1920 in Deventer (Ov) met Jantje Postma (1883-1950), zie 213.
Kinderen van Wytske en Age:
1 Sjieuwke Hoekstra, geboren op zondag 14 februari 1892 in Oldeboorn, Utingeradeel (Fr). Volgt 218.
2 Jantje Hoekstra, geboren op dinsdag 27 juni 1893 in Oldeboorn, Utingeradeel (Fr).
3 Anna Elisabeth Hoekstra, geboren op maandag 6 september 1897 in Oldeboorn, Utingeradeel (Fr).
4 Jentje Klaas Hoekstra, geboren op woensdag 21 maart 1900 in Oldeboorn, Utingeradeel (Fr).
Vermeld:
Een van een tweeling.
5 Johannes Wytze Hoekstra, geboren op woensdag 21 maart 1900 in Oldeboorn, Utingeradeel (Fr).
Vermeld:
Een van een tweeling.
118 Jitske Johannes Kooistra is geboren op maandag 31 maart 1873 in Oldeboorn, Utingeradeel (Fr), dochter van Johannes Johannes Kooistra (zie 39) en Jantje Jacobs Buitenveld. Jitske is overleden op donderdag 4 september 1941 in Akkrum (Fr), 68 jaar oud. Jitske trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 4 november 1897 in Utingeradeel (Fr) met Dirk Martens Bakker, 23 jaar oud. Dirk is geboren op zondag 11 januari 1874 in Akkrum (Fr), zoon van Marten Dirks Bakker en Pietertje Ybeles Hellinghuizen.
Kinderen van Jitske en Dirk:
1 Marten Bakker, geboren op zondag 8 mei 1898 in Akkrum (Fr).
2 Johannes Wytze Bakker, geboren op zondag 23 juli 1899 in Akkrum (Fr).
3 Pietertje Bakker, geboren op woensdag 30 oktober 1901 in Akkrum (Fr).
119 Trijntje Kooistra is geboren op zaterdag 22 januari 1870 in Jelsum, Leeuwarderadeel (Fr), dochter van Anne Johannes Kooistra (zie 41) en Ruurdtje Ulbes Roorda. Trijntje trouwde, 26 jaar oud, op donderdag 14 mei 1896 in Achtkarspelen (Fr) met Oene Bosma, 29 jaar oud. Oene is geboren op dinsdag 13 november 1866 in Drogeham (Fr), zoon van Pieter Bokes Bosma en Klaaske Sietzes Sietzema.
Beroep:
Herbergier.Innkeeper.
Emigratie/Immigratie:
Oene en Trijntje emigreerde met voltallig gezin naar Amerika waar zoon Pieter zich reeds bevond sinds 1916.
Vertrokken vanuit Rotterdam met het ss Rotterdam op 3 juli 1920, aankomst New York op 12 juli 1920, zij reisden allen 2e klasse en had $6000,- bij zich.
Zij gingen naar Sietze Bosma, de broer van Oene die sinds 1911 al was geëmigreerd naar Amerika, de bestemming was Indianapolis, Indiana.
Kinderen van Trijntje en Oene:
1 Ruurdtje (Ruby) Bosma, geboren op zondag 24 april 1898 in Drogeham (Fr). Ruby is overleden in december 1975 in Colorado, Verenigde Staten, 77 jaar oud.
2 Klaaske (Clara) Bosma, geboren op vrijdag 12 mei 1899 in Drogeham (Fr). Clara is overleden op woensdag 24 mei 1989 in Colorado, Verenigde Staten, 90 jaar oud.
3 Pieter (Pete) Bosma, geboren op zaterdag 26 mei 1900 in Drogeham (Fr). Pete is overleden in november 1981 in Colorado, Verenigde Staten, 81 jaar oud.
Emigratie/Immigratie:
Pieter vertrok vanuit Rotterdam met de ss Rijndam op 12 augustus 1916, aankomst New York op 27 augustus 1916, Pieter reisde 2e klasse en had $100,- bij zich.
Zijn ouders met de rest van het gezin zouden in 1920 volgen.
4 Anna Bosma, geboren op donderdag 26 september 1901 in Drogeham (Fr). Anna is overleden op zaterdag 20 september 1919 in Drogeham (Fr), 17 jaar oud. Anna was ongehuwd.
5 Tjerkje Bosma, geboren omstreeks 1903 in Drogeham (Fr).
6 Hendrik Ulbe (Henry A) Bosma, geboren op zaterdag 19 november 1904 in Drogeham (Fr). Henry A is overleden op zondag 5 maart 1972 in San Diego, Californië, Verenigde Staten, 67 jaar oud.
7 Wytze (William Arthur) Bosma, geboren omstreeks 1906 in Drogeham (Fr). Volgt 219.
8 Doetje Bosma, geboren omstreeks 1908 in Drogeham (Fr). Doetje is overleden-is deceased.
9 Ulbe Anne (Arthur A.) Bosma, geboren op zondag 4 juli 1909 in Drogeham (Fr). Arthur A. is overleden op dinsdag 25 juli 1995 in Colorado, Verenigde Staten, 86 jaar oud.
10 Geeske (Seeske) (Sophia) Bosma, geboren op zondag 19 maart 1911 in Leeuwarden (Fr). Sophia is overleden op dinsdag 26 juni 1990 in Colorado, Verenigde Staten, 79 jaar oud.
11 Grietje (Margaret) Bosma, geboren op zaterdag 28 maart 1914 in Drogeham (Fr). Margaret is overleden op donderdag 24 januari 2002 in Colorado, Verenigde Staten, 87 jaar oud.
ulbe_kooistra_1874.jpg
15 Ulbe Kooistra 1874
120 Ulbe Kooistra (afb. 15) is geboren op woensdag 9 september 1874 in Jelsum, Leeuwarderadeel (Fr), zoon van Anne Johannes Kooistra (zie 41) en Ruurdtje Ulbes Roorda. Ulbe is overleden in 1949 in Leeuwarden (Fr), 74 of 75 jaar oud.
Beroep:
Directeur van een zuivelfabriek. (Bondssecretaris van de Frico 1909-1939.

Ulbe Kooistra trad gedurende niet minder dan dertig jaren op als secretaris van de Bond, waarop hij door zijn persoonlijkheid, energie en scherp doorzicht een on-uitwisbaar stempel heeft gedrukt.

zuivelhistorienederland
Ulbe trouwde, 26 jaar oud, op woensdag 20 maart 1901 in Ferwerderadeel (Fr) met Kornelia Hornstra, 23 jaar oud. Kornelia is geboren op donderdag 23 augustus 1877 in Deinum, Menaldumadeel (Fr), dochter van Tjerk Piers Hornstra en Pietje Hommes Dijkstra.
121 Johannes Kooistra is geboren op donderdag 6 januari 1876 in Jelsum, Leeuwarderadeel (Fr), zoon van Anne Johannes Kooistra (zie 41) en Ruurdtje Ulbes Roorda. Johannes trouwde, 39 jaar oud, op zaterdag 17 april 1915 in Leeuwarderadeel (Fr) met Hyke Steinfort, 24 jaar oud. Hyke is geboren op zondag 24 augustus 1890 in St. Jacobiparochie, gem. het Bildt (Fr), dochter van Gerlof Steinfort en Jannigje de With.
122 Doetje Kooistra is geboren op woensdag 28 augustus 1878 in Jelsum, Leeuwarderadeel (Fr), dochter van Anne Johannes Kooistra (zie 41) en Ruurdtje Ulbes Roorda. Doetje trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 4 juni 1904 in Leeuwarderadeel (Fr) met Hessel Blok, 32 jaar oud. Hessel is geboren op donderdag 17 augustus 1871 in Jelsum, Leeuwarderadeel (Fr), zoon van Hendrik Willems Blok en Dieuwke Hessels Wagenaar.
Beroep:
Onderwijzer.
Kind van Doetje en Hessel:
1 N.N. Blok, geboren op maandag 6 september 1909 in Leeuwarden (Fr). N.N. is overleden op maandag 6 september 1909 in Leeuwarden (Fr), geen dag oud.
hotze_de_jong_en_grietje_kooistra.jpg
16 Hotze de Jong en Grietje Kooistra
123 Grietje Kooistra (afb. 16) is geboren op dinsdag 9 augustus 1881 in Jelsum, Leeuwarderadeel (Fr), dochter van Anne Johannes Kooistra (zie 41) en Ruurdtje Ulbes Roorda. Grietje is overleden op zondag 7 april 1957 in Leeuwarden (Fr), 75 jaar oud. Grietje trouwde, 32 jaar oud, op zaterdag 8 augustus 1914 in Leeuwarderadeel (Fr) met Hotze de Jong, 29 jaar oud. Hotze is geboren op maandag 6 oktober 1884 in Wolsum, Wonseradeel (Fr), zoon van Pier de Jong en Mentha Carolina Noordenbos. Hotze is overleden op zaterdag 30 januari 1982 in Jelsum, Leeuwarderadeel (Fr), 97 jaar oud.
124 Ruurd Hotzes de Jong is geboren op vrijdag 4 januari 1833 in Wirdum (Fr), zoon van Hotze Ruurds de Jong en Hinke Keimpes Vlieger (zie 45). Ruurd is overleden op donderdag 10 maart 1898 in Buitenpost, Achtkarspelen (Fr), 65 jaar oud. Ruurd trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 16 mei 1857 in Idaarderadeel (Fr) met Jietske Jans Roorda, 27 jaar oud. Jietske is geboren op zondag 14 februari 1830 in Lichtaard, Ferwerderadeel (Fr), dochter van Jan Johannes Roorda en Klaaske Jurjens van Pommeren. Jietske is overleden op zaterdag 28 januari 1911 in Buitenpost, Achtkarspelen (Fr), 80 jaar oud.
Kind van Ruurd en Jietske:
1 Hinke Ruurds de Jong, geboren op maandag 10 maart 1873 in Tietjerk, Tietjerksteradeel (Fr). Volgt 220.
125 Japke Hotzes de Jong is geboren op dinsdag 20 juni 1837 in Wirdum (Fr), dochter van Hotze Ruurds de Jong en Hinke Keimpes Vlieger (zie 45). Japke is overleden op vrijdag 15 augustus 1873 in Drogeham (Fr), 36 jaar oud. Japke trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 23 mei 1863 in Leeuwarderadeel (Fr) met Berend Jetzes van der Veen, 29 jaar oud. Berend is geboren op maandag 27 januari 1834 in Drogeham (Fr), zoon van Jetze Berends van der Veen en Aukjen Klazes van der Woude. Berend is overleden op woensdag 29 november 1911 in Surhuizum, Achtkarspelen (Fr), 77 jaar oud. Berend trouwde later op vrijdag 24 december 1875 in Achtkarspelen (Fr) met Aaltje Jager (1835-1910).
Kind van Japke en Berend:
1 N.N. van der Veen, levenloos geboren zoon, geboren op dinsdag 17 oktober 1871 in Drogeham (Fr).
126 Jan Hotzes de Jong is geboren op zondag 19 augustus 1838 in Wirdum (Fr), zoon van Hotze Ruurds de Jong en Hinke Keimpes Vlieger (zie 45). Jan is overleden op zondag 18 januari 1920 in Idaard (Fr), 81 jaar oud. Jan trouwde, 26 jaar oud, op woensdag 28 juni 1865 in Idaarderadeel (Fr) met Oeke Jillerts de Vries, 25 jaar oud. Oeke is geboren op donderdag 25 juni 1840 in Roordahuizum, Idaarderadeel (Fr), dochter van Jillert Johannes de Vries en Tjitske Gerbens de Vries. Oeke is overleden op donderdag 10 december 1925 in Roordahuizum, Idaarderadeel (Fr), 85 jaar oud.
127 Sytze Hotzes de Jong is geboren op zondag 3 juli 1842 in Wirdum (Fr), zoon van Hotze Ruurds de Jong en Hinke Keimpes Vlieger (zie 45). Sytze is overleden op zondag 24 september 1916 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), 74 jaar oud.
Beroep:
Klokkenmaker.
Sytze:
(1) trouwde, 29 jaar oud, op zaterdag 11 mei 1872 in Idaarderadeel (Fr) met Eelkjen Jans Wijma, 25 jaar oud. Eelkjen is geboren op vrijdag 26 maart 1847 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), dochter van Jan Gerbens Wijma en Klaaske Jans Kamstra.
(2) trouwde, 42 jaar oud, op donderdag 23 april 1885 in Idaarderadeel (Fr) met Jaaike Hiemstra, 30 jaar oud. Jaaike is geboren op vrijdag 23 maart 1855 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), dochter van Jelmer Hiemstra en Klaaske Klazes Hiemstra. Jaaike is overleden op zondag 21 december 1913 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), 58 jaar oud.
Kinderen van Sytze en Eelkjen:
1 N.N. de Jong, levenloos geboren zoon, geboren op donderdag 15 april 1875 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr).
2 N.N. de Jong, levenloos geboren zoon, geboren op vrijdag 18 juli 1879 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr).
128 Maaike Hotzes de Jong is geboren op zondag 6 oktober 1844 in Wirdum (Fr), dochter van Hotze Ruurds de Jong en Hinke Keimpes Vlieger (zie 45). Maaike is overleden op zaterdag 17 juni 1876 in Hempens (Fr), 31 jaar oud.
Overlijdensplaats:
Hempens op het eerste huis nummer veertien, dit vermeld volgens de overlijdensakte.

http://nl.wikipedia.org/wiki/Hempens
Maaike trouwde, 29 jaar oud, op woensdag 6 mei 1874 in Idaarderadeel (Fr) met Jacob Cornelis de Groot, 30 jaar oud. Jacob is geboren op woensdag 17 januari 1844 in Roordahuizum, Idaarderadeel (Fr), zoon van Cornelis Atzes de Groot en Minke Hayes Hagedoorn. Jacob is overleden op woensdag 3 augustus 1892 in Roordahuizum, Idaarderadeel (Fr), 48 jaar oud.
129 Keimpe Hotzes de Jong is geboren op zondag 19 december 1847 in Wirdum (Fr), zoon van Hotze Ruurds de Jong en Hinke Keimpes Vlieger (zie 45). Keimpe is overleden op zondag 2 februari 1919 in Weidum, Littenseradeel (Fr), 71 jaar oud. Keimpe trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 10 mei 1873 in Baarderadeel (Fr) met Akke Sytses Feenstra, 25 jaar oud. Akke is geboren op donderdag 2 september 1847 in Weidum, Littenseradeel (Fr), dochter van Sytse Aesges Feenstra en Rinske Gerbens Landstra. Akke is overleden op zondag 15 april 1923 in Weidum, Littenseradeel (Fr), 75 jaar oud.
130 Jouke Hotzes de Jong is geboren op maandag 1 juli 1850 in Wirdum (Fr), zoon van Hotze Ruurds de Jong en Hinke Keimpes Vlieger (zie 45). Jouke is overleden op dinsdag 30 mei 1922 in Nes, Utingeradeel (Fr), 71 jaar oud. Jouke trouwde, 29 jaar oud, op woensdag 19 mei 1880 in Idaarderadeel (Fr) met Jantje Hendriks Kooistra, 25 jaar oud. Zie 106 voor persoonsgegevens van Jantje.
Kinderen van Jouke en Jantje: zie 106.
131 Johannes de Boer is geboren op woensdag 22 december 1852 in Warstiens, gem. Leeuwarden (Fr), zoon van Jan Sipkes de Boer (zie 47) en Ybeltje Johannes Kooistra (zie 59). Johannes is overleden op zaterdag 15 april 1939 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), 86 jaar oud. Johannes trouwde, 38 jaar oud, op donderdag 9 april 1891 in Idaarderadeel (Fr) met Akke Visser, 19 jaar oud. Zie 223 voor persoonsgegevens van Akke.
Kind van Johannes en Akke:
1 Jikke de Boer, geboren op woensdag 3 november 1909 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr). Volgt 221.
132 Freerk de Boer is geboren op maandag 6 april 1863 in Warstiens, gem. Leeuwarden (Fr), zoon van Jan Sipkes de Boer (zie 47) en Ybeltje Johannes Kooistra (zie 59). Freerk is overleden op zaterdag 5 februari 1927 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), 63 jaar oud. Freerk trouwde, 27 jaar oud, op zaterdag 10 mei 1890 in Idaarderadeel (Fr) met Hylkje Kooistra, 22 jaar oud. Zie 141 voor persoonsgegevens van Hylkje.
Kinderen van Freerk en Hylkje:
1 Jan de Boer, geboren op maandag 30 maart 1891 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr). Volgt 222.
2 Geertje de Boer, geboren op woensdag 1 maart 1893 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr).
3 Sytze de Boer, geboren op vrijdag 10 mei 1895 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr).
4 Franke de Boer, geboren op vrijdag 29 oktober 1897 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr).
5 Ybeltje de Boer, geboren op woensdag 28 februari 1900 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr).
6 Yde de Boer, geboren op maandag 24 november 1902 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr).
wopkje_en_sipke_boer_kooistra.jpg
17 wopkje en sipke boer kooistra
133 Sipke de Boer (afb. 17) is geboren op vrijdag 22 april 1864 in Warstiens, gem. Leeuwarden (Fr), zoon van Jan Sipkes de Boer (zie 47) en Ybeltje Johannes Kooistra (zie 59). Sipke is overleden op zaterdag 11 november 1922 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), 58 jaar oud. Sipke trouwde, 27 jaar oud, op zaterdag 9 mei 1891 in Idaarderadeel (Fr) met Wopkje Jans Kooistra, 26 jaar oud. Zie 103 voor persoonsgegevens van Wopkje.
Kind van Sipke en Wopkje: zie 103.
134 Hinke Keimpes de Jong is geboren op donderdag 20 oktober 1842 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), dochter van Keimpe Sipkes de Jong en Akke Jans Terpstra (zie 50). Hinke is overleden op zondag 15 juni 1879 in Warstiens, gem. Leeuwarden (Fr), 36 jaar oud. Hinke trouwde, 24 jaar oud, op woensdag 22 mei 1867 in Grouw, Idaarderadeel (Fr) met Teunis Kornelis Visser, 31 jaar oud. Teunis is geboren op zondag 8 mei 1836 in Wartena, gem. Leeuwarden (Fr), zoon van Kornelis Minzes Visser en Dieuwke Theunis Kooystra. Teunis is overleden op donderdag 15 februari 1917 in Warstiens, gem. Leeuwarden (Fr), 80 jaar oud.
Kind van Hinke en Teunis:
1 Akke Visser, geboren op zaterdag 6 april 1872 in Wartena, gem. Leeuwarden (Fr). Volgt 223.
135 Hendrik Jans Kooistra is geboren op woensdag 10 november 1858 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), zoon van Jan Jans Kooistra (zie 51) en Wopkjen Johannes Kooistra (zie 60). Hendrik is overleden op zondag 29 september 1940 in Heerenveen (Fr), 81 jaar oud. Hendrik:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op woensdag 17 mei 1882 in Idaarderadeel (Fr) met Klaaske Johannes Wiersma, 19 jaar oud. Klaaske is geboren op donderdag 19 februari 1863 in Friens, Idaarderadeel (Fr), dochter van Johannes Jelles Wiersma en Reino Wobbes Schuurmans. Klaaske is overleden op zondag 21 juli 1895 in Deersum, Rauwerderhem (Fr), 32 jaar oud.
(2) trouwde, 37 jaar oud, op donderdag 8 oktober 1896 in Utingeradeel (Fr) met Iedske Hoekstra, 28 jaar oud. Iedske is geboren op maandag 23 december 1867 in St. Nicolaasga, Doniawerstal (Fr), dochter van Jan Johannes Hoekstra en Klaaske Jans Akkerman. Iedske is overleden op maandag 2 augustus 1920 in Offingawier (Fr), 52 jaar oud.
Kinderen van Hendrik en Klaaske:
1 Jan Hendriks Kooistra, geboren op zondag 27 mei 1883 in Tietjerk, Tietjerksteradeel (Fr). Volgt 224.
2 Reino Kooistra, geboren op zondag 26 december 1886 in Tietjerk, Tietjerksteradeel (Fr). Volgt 225.
3 Johannes Kooistra, geboren op woensdag 18 januari 1888 in Tietjerk, Tietjerksteradeel (Fr). Volgt 226.
4 Wopkje Kooistra, geboren op woensdag 30 januari 1889 in Oosterwierum, Baarderadeel (Fr). Volgt 227.
5 Jelle Kooistra, geboren op vrijdag 14 maart 1890 in Oosterwierum, Baarderadeel (Fr). Volgt 228.
6 Wobbe Kooistra, geboren op zondag 5 juni 1892 in Oosterwierum, Baarderadeel (Fr). Volgt 229.
7 Teade Kooistra, geboren op maandag 22 april 1895 in Deersum, Rauwerderhem (Fr). Teade is overleden op donderdag 10 oktober 1895 in Deersum, Rauwerderhem (Fr), 5 maanden oud.
Kinderen van Hendrik en Iedske:
8 Klaaske Kooistra, geboren op donderdag 5 november 1896 in Oldeboorn, Utingeradeel (Fr).
9 Teade Kooistra, geboren op donderdag 5 mei 1898 in Oldeboorn, Utingeradeel (Fr). Teade is overleden op donderdag 9 februari 1899 in Oldeboorn, Utingeradeel (Fr), 9 maanden oud.
10 Eelkje Kooistra, geboren op maandag 11 september 1899 in Oldeboorn, Utingeradeel (Fr). Eelkje is overleden op dinsdag 22 juni 1926 in Ouwsterhaule (Fr), 26 jaar oud. Eelkje was ongehuwd.
11 Antje Kooistra, geboren op woensdag 12 december 1900 in Oldeboorn, Utingeradeel (Fr).
136 Eelkje Jans Kooistra is geboren op woensdag 12 december 1860 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), dochter van Jan Jans Kooistra (zie 51) en Wopkjen Johannes Kooistra (zie 60). Eelkje is overleden op woensdag 13 februari 1907 in Wartena, gem. Leeuwarden (Fr), 46 jaar oud. Eelkje trouwde, 19 jaar oud, op donderdag 6 mei 1880 in Idaarderadeel (Fr) met Sipke Arends Castelein, 24 jaar oud. Sipke is geboren op vrijdag 14 september 1855 in Suawoude, Tietjerksteradeel (Fr), zoon van Arend Hedzers Castelein en Grietje Sipkes de Boer. Sipke is overleden op zaterdag 26 december 1931 in Hardegarijp (Fr), 76 jaar oud. Sipke trouwde later op zaterdag 26 juni 1909 in Tietjerksteradeel (Fr) met Minke Gosliga (1869-1942).
Kinderen van Eelkje en Sipke:
1 Arend Sipkes Castelein, geboren op zondag 1 mei 1881 in Suawoude, Tietjerksteradeel (Fr).
2 Jan Sipkes Castelein, geboren op woensdag 14 februari 1883 in Suawoude, Tietjerksteradeel (Fr).
3 Marten Castelein, geboren op dinsdag 21 april 1885 in Suawoude, Tietjerksteradeel (Fr).
4 Hendrik Castelein, geboren op donderdag 24 mei 1888 in Suawoude, Tietjerksteradeel (Fr).
5 Grietje Castelein, geboren op vrijdag 19 juni 1891 in Suawoude, Tietjerksteradeel (Fr). Grietje is overleden op vrijdag 6 mei 1910 in Hardegarijp (Fr), 18 jaar oud. Grietje was ongehuwd.
137 Taede Kooistra is geboren op maandag 29 september 1873 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), zoon van Jan Jans Kooistra (zie 51) en Sytsje Taedes Haarsma. Taede is overleden op zondag 7 juni 1959 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), 85 jaar oud. Taede trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 8 mei 1897 in Idaarderadeel (Fr) met Trijntje Terpstra, 21 jaar oud. Zie 159 voor persoonsgegevens van Trijntje.
Kinderen van Taede en Trijntje:
1 Jan Kooistra, geboren op donderdag 6 oktober 1898 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr). Volgt 230.
2 Pieter Kooistra, geboren op vrijdag 19 juli 1901 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr). Volgt 231.
3 Sijtje Kooistra, geboren op donderdag 4 februari 1904 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr). Sijtje is overleden op woensdag 21 november 2001 in Leeuwarden (Fr), 97 jaar oud.
4 Grietzen Kooistra, geboren op woensdag 30 december 1914 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr). Volgt 232.
138 Trijntje Kooistra is geboren op dinsdag 19 september 1876 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), dochter van Jan Jans Kooistra (zie 51) en Sytsje Taedes Haarsma. Trijntje is overleden op dinsdag 26 juni 1951 in Idaard (Fr), 74 jaar oud.
Vermeld:
Een van een tweeling.
Trijntje trouwde, 32 jaar oud, op donderdag 19 november 1908 in Idaarderadeel (Fr) met Laas Statema, 39 jaar oud. Laas is geboren op donderdag 7 oktober 1869 in Aegum (Fr), zoon van Haaye Ritskes Statema en Akke Jacobs Bonnema. Laas is overleden op zondag 5 februari 1950 in Idaard (Fr), 80 jaar oud. Laas is weduwnaar van Rinskje Terpstra (1873-1903), met wie hij trouwde op zaterdag 2 mei 1896 in Idaarderadeel (Fr), zie 158.
139 Wopkje Kooistra is geboren op dinsdag 19 september 1876 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), dochter van Jan Jans Kooistra (zie 51) en Sytsje Taedes Haarsma. Wopkje is overleden op woensdag 1 januari 1908 in Rauwerd (Fr), 31 jaar oud.
Vermeld:
Een van een tweeling.
Overlijdensplaats:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Rauwerd
Wopkje trouwde, 29 jaar oud, op donderdag 3 mei 1906 in Rauwerderhem (Fr) met Albert Postma, 25 jaar oud. Albert is geboren op dinsdag 7 december 1880 in Rauwerd (Fr), zoon van Jacob Everts Postma en Zwaantje Alberts Brandenburg.
140 Andrieske Kooistra is geboren op maandag 20 mei 1878 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), dochter van Jan Jans Kooistra (zie 51) en Sytsje Taedes Haarsma. Andrieske trouwde, 26 jaar oud, op donderdag 25 augustus 1904 in Rauwerderhem (Fr) met Harmen Hoekstra, 26 jaar oud. Harmen is geboren op zondag 25 augustus 1878 in Rauwerd (Fr), zoon van Freerk Hoekstra en Tetje Landstra.
141 Hylkje Kooistra is geboren op maandag 27 april 1868 in Wartena, gem. Leeuwarden (Fr), dochter van Sytze Kooistra (zie 53) en Geertje Ydes Sinnema (zie 58). Hylkje is overleden op maandag 2 januari 1933 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), 64 jaar oud. Hylkje trouwde, 22 jaar oud, op zaterdag 10 mei 1890 in Idaarderadeel (Fr) met Freerk de Boer, 27 jaar oud. Zie 132 voor persoonsgegevens van Freerk.
Kinderen van Hylkje en Freerk: zie 132.
142 Jan Kooistra is geboren op dinsdag 13 juni 1871 in Warstiens, gem. Leeuwarden (Fr), zoon van Sytze Kooistra (zie 53) en Geertje Ydes Sinnema (zie 58). Jan is overleden op donderdag 8 januari 1914 in Swichum (Fr), 42 jaar oud. Jan trouwde, 29 jaar oud, op zaterdag 4 mei 1901 in Grouw, Idaarderadeel (Fr) met Rigtje de Visser, 23 jaar oud. Rigtje is geboren op woensdag 17 oktober 1877 in Grouw, Idaarderadeel (Fr), dochter van Wigle Jelles de Visser en Trijntje Willems Witteveen. Rigtje is overleden op vrijdag 22 november 1940 in Swichum (Fr), 63 jaar oud. Rigtje trouwde later op zaterdag 11 december 1915 in Leeuwarderadeel (Fr) met Jan de Boer (geb. 1891), zie 222.
Kind van Jan en Rigtje:
1 Sytze Kooistra, geboren op zondag 8 juni 1902 in Swichum (Fr).
143 Yde Kooistra is geboren op dinsdag 13 juli 1875 in Warstiens, gem. Leeuwarden (Fr), zoon van Sytze Kooistra (zie 53) en Geertje Ydes Sinnema (zie 58). Yde is overleden op zondag 28 april 1968 in Wartena, gem. Leeuwarden (Fr), 92 jaar oud. Yde trouwde, 20 jaar oud, op zaterdag 18 januari 1896 in Idaarderadeel (Fr) met Doetje Andringa, 20 jaar oud. Doetje is geboren op maandag 19 april 1875 in Wartena, gem. Leeuwarden (Fr), dochter van Tjerk Sybrens Andringa en Aaltje Martens Bergsma. Doetje is overleden op dinsdag 6 juni 1967 in Wartena, gem. Leeuwarden (Fr), 92 jaar oud.
Kinderen van Yde en Doetje:
1 Geertje Kooistra, geboren op maandag 6 juli 1896 in Warstiens, gem. Leeuwarden (Fr). Volgt 233.
2 Aaltje Kooistra, geboren op donderdag 28 april 1898 in Warstiens, gem. Leeuwarden (Fr). Volgt 234.
3 N.N. Kooistra, levenloos geboren dochter, geboren op maandag 12 februari 1900 in Warstiens, gem. Leeuwarden (Fr).
4 Hylkje (Hieke) Kooistra, geboren op dinsdag 8 januari 1901 in Warstiens, gem. Leeuwarden (Fr). Volgt 235.
144 Eelkje Kooistra is geboren op donderdag 1 april 1880 in Warstiens, gem. Leeuwarden (Fr), dochter van Sytze Kooistra (zie 53) en Geertje Ydes Sinnema (zie 58). Eelkje is overleden in 1964 in Wirdum (Fr), 83 of 84 jaar oud. Eelkje trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 7 mei 1904 in Idaarderadeel (Fr) met Katrienus Dijkstra, 24 jaar oud. Katrienus is geboren op vrijdag 10 oktober 1879 in Grouw, Idaarderadeel (Fr), zoon van Kornelis Boukes Dijkstra en Lipkje Hendriks Schuurmans. Katrienus is overleden op donderdag 26 mei 1938 in Baard, Littenseradeel (Fr), 58 jaar oud.
145 Antje Kooistra is geboren op zondag 28 januari 1883 in Warstiens, gem. Leeuwarden (Fr), dochter van Sytze Kooistra (zie 53) en Geertje Ydes Sinnema (zie 58). Antje is overleden op woensdag 19 juli 1950 in Irnsum (Fr), 67 jaar oud. Antje trouwde, 22 jaar oud, op zaterdag 29 april 1905 in Idaarderadeel (Fr) met Gooye Gerben Brouwer, 24 jaar oud. Gooye is geboren op zaterdag 2 april 1881 in Grouw, Idaarderadeel (Fr), zoon van Johannes Gooyes Brouwer en Japke Reins Jonker. Gooye is overleden op donderdag 12 april 1956 in Leeuwarden (Fr), 75 jaar oud.
Kind van Antje en Gooye:
1 Jan Brouwer, geboren op donderdag 20 april 1916 in Oldeboorn, Utingeradeel (Fr). Jan is overleden op maandag 5 augustus 1918 in Oldeboorn, Utingeradeel (Fr), 2 jaar oud.
146 Abe Kooistra is geboren op woensdag 15 februari 1888 in Warstiens, gem. Leeuwarden (Fr), zoon van Sytze Kooistra (zie 53) en Geertje Ydes Sinnema (zie 58). Abe is overleden op donderdag 8 november 1962 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), 74 jaar oud. Abe trouwde, 27 jaar oud, op donderdag 6 mei 1915 in Idaarderadeel (Fr) met Wytske van der Meulen, 19 jaar oud. Wytske is geboren op zondag 4 augustus 1895 in Swichum (Fr), dochter van Aldert van der Meulen en Tjitske Althuizes. Wytske is overleden op zaterdag 29 juni 1968 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), 72 jaar oud.
147 Jan Willems Kooistra is geboren op dinsdag 11 december 1866 in Jellum, Baarderadeel (Fr), zoon van Willem Jans Kooistra (zie 54) en Wytske Jelles Wiersma. Jan trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 8 mei 1890 in Baarderadeel (Fr) met Hylkje Luitzens Kingma, 23 jaar oud. Hylkje is geboren op maandag 16 juli 1866 in Jellum, Baarderadeel (Fr), dochter van Luitzen Ymkes Kingma en Fetje Bruins van der Hem. Hylkje is overleden op donderdag 11 oktober 1928 in Dronrijp, Menaldumadeel (Fr), 62 jaar oud.
Kind van Jan en Hylkje:
1 Willem Jans Kooistra, geboren op donderdag 12 februari 1891 in Dronrijp, Menaldumadeel (Fr). Volgt 236.
148 Jelle Willems Kooistra is geboren op woensdag 14 september 1870 in Jellum, Baarderadeel (Fr), zoon van Willem Jans Kooistra (zie 54) en Wytske Jelles Wiersma. Jelle is overleden op woensdag 10 februari 1954 in Zeist (Ut), 83 jaar oud. Hij is begraven in Langezwaag (Fr). Jelle trouwde, 39 jaar oud, op vrijdag 29 april 1910 in Opsterland (Fr) met Sieuke Westerhof, 27 jaar oud. Sieuke is geboren op woensdag 22 november 1882 in Kortezwaag (Fr), dochter van Geele Sakes Westerhof en Tytje Kornelis de Groot.
149 Eelke Willems Kooistra is geboren op zaterdag 31 augustus 1872 in Jellum, Baarderadeel (Fr), zoon van Willem Jans Kooistra (zie 54) en Wytske Jelles Wiersma. Eelke is overleden op donderdag 26 juni 1941 in Jellum, Baarderadeel (Fr), 68 jaar oud. Eelke trouwde, 28 jaar oud, op zaterdag 11 mei 1901 in Baarderadeel (Fr) met Wintje Martens Bearda, 25 jaar oud. Wintje is geboren op woensdag 29 maart 1876 in Jorwerd, Baarderadeel (Fr), dochter van Marten Sjoerds Bearda en Aaltje Broers Eekma. Wintje is overleden op woensdag 16 december 1959 in Jellum, Baarderadeel (Fr), 83 jaar oud.
Kind van Eelke en Wintje:
1 Aaltje Kooistra, geboren op zondag 20 april 1902 in Hijlaard, Baarderadeel (Fr).
150 Jantje Willems Kooistra is geboren op zondag 6 augustus 1876 in Jellum, Baarderadeel (Fr), dochter van Willem Jans Kooistra (zie 54) en Wytske Jelles Wiersma. Jantje is overleden op zaterdag 2 november 1940 in Hijlaard, Baarderadeel (Fr), 64 jaar oud. Jantje trouwde, 23 jaar oud, op woensdag 2 mei 1900 in Baarderadeel (Fr) met Taede Ritskes Hellinga, 23 jaar oud. Taede is geboren op vrijdag 17 november 1876 in Roodkerk, Dantumadeel (Fr), zoon van Ritske Pieters Hellinga en Hieke Everts Pel.
Kind van Jantje en Taede:
1 Ritske Hellinga, geboren op zaterdag 1 november 1902 in Hijlaard, Baarderadeel (Fr).
151 Eelkje Willems Kooistra is geboren op zaterdag 4 oktober 1879 in Hijlaard, Baarderadeel (Fr), dochter van Willem Jans Kooistra (zie 54) en Wytske Jelles Wiersma. Eelkje is overleden op dinsdag 3 december 1963 in St.Annaparochie, gem. het Bildt (Fr), 84 jaar oud. Eelkje trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 7 mei 1904 in Baarderadeel (Fr) met Hendrik Jacobs Palsma, 29 jaar oud. Hendrik is geboren op zondag 18 oktober 1874 in Britswerd, Littenseradeel (Fr), zoon van Jacob Sjoerds Palsma en Gerritje Sjoerds Nijland. Hendrik is overleden op maandag 15 mei 1950 in Wirdum (Fr), 75 jaar oud.
152 Andrieske Haarsma is geboren op maandag 29 oktober 1866 in Wartena, gem. Leeuwarden (Fr), dochter van Lykle Taedes Haarsma en Meinsk Sypkes Hotsma (zie 56). Andrieske trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 10 mei 1890 in Idaarderadeel (Fr) met Wytze Dijkstra, 26 jaar oud. Wytze is geboren op vrijdag 22 april 1864 in Grouw, Idaarderadeel (Fr), zoon van Kornelis Boukes Dijkstra en Lipkje Hendriks Schuurmans. Wytze is overleden op donderdag 31 augustus 1933 in Leeuwarden (Fr), 69 jaar oud.
153 Johannes Kooistra is geboren op donderdag 5 augustus 1858 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), zoon van Hendrik Johannes Kooistra (zie 61) en Martha Johannes Sipsma. Johannes is overleden op maandag 27 april 1942 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), 83 jaar oud. Johannes trouwde, 27 jaar oud, op donderdag 13 mei 1886 in Idaarderadeel (Fr) met Teetje Gosliga, 24 jaar oud. Teetje is geboren op dinsdag 25 maart 1862 in Swichum (Fr), dochter van Pier Piers Gosliga en Baukje Piers Lettinga. Teetje is overleden op maandag 27 december 1937 in Idaarderadeel (Fr), 75 jaar oud.
Kinderen van Johannes en Teetje:
1 Hendrik Kooistra, geboren op zaterdag 30 juli 1887 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr). Volgt 237.
2 Baukje Kooistra, geboren op maandag 14 januari 1889 in Wartena, gem. Leeuwarden (Fr). Volgt 238.
3 Martha Kooistra, geboren op zaterdag 15 juni 1895 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr).
154 Jan Hendriks Kooistra is geboren op donderdag 22 oktober 1863 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), zoon van Hendrik Johannes Kooistra (zie 61) en Martha Johannes Sipsma. Jan is overleden op vrijdag 22 november 1940 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), 77 jaar oud. Jan trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 10 mei 1888 in Idaarderadeel (Fr) met Sepkje (Sipkje) van Loon, 22 jaar oud. Sipkje is geboren op vrijdag 9 maart 1866 in Wartena, gem. Leeuwarden (Fr), dochter van Harmen van Loon en Eeke Luitzens Jager. Sipkje is overleden op woensdag 23 juli 1941 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), 75 jaar oud.
Kinderen van Jan en Sipkje:
1 Martha Kooistra, geboren op donderdag 21 maart 1889 in Grouw, Idaarderadeel (Fr). Volgt 239.
2 Harmen Kooistra, geboren op zondag 22 maart 1891 in Grouw, Idaarderadeel (Fr).
3 Zuster Kooistra, geboren op dinsdag 12 september 1893 in Grouw, Idaarderadeel (Fr). Volgt 240.
4 Eeke Kooistra, geboren op vrijdag 8 november 1895 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr).
5 Ybeltje Kooistra, geboren op donderdag 28 juli 1898 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr).
6 Hendrika Kooistra, geboren op zaterdag 1 februari 1902 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr).
155 Symen Kooistra is geboren op woensdag 5 augustus 1868 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), zoon van Hendrik Johannes Kooistra (zie 61) en Martha Johannes Sipsma. Symen is overleden op maandag 24 juli 1922 in Tietjerksteradeel (Fr), 53 jaar oud.
Beroep:
Herbergier.
Symen trouwde, 28 jaar oud, op zaterdag 8 mei 1897 in Idaarderadeel (Fr) met Wytske Harmens van Seyen, 22 jaar oud. Wytske is geboren op zondag 14 maart 1875 in Oldeboorn, Utingeradeel (Fr), dochter van Harmen van Seyen en Froukje Thomas Bijlsma. Wytske is overleden op vrijdag 24 maart 1939 in Drachten (Fr), 64 jaar oud.
Kinderen van Symen en Wytske:
1 Hendrik Kooistra, geboren op maandag 16 mei 1898 in Eernewoude, Tietjerksteradeel (Fr).
2 Froukje Kooistra, geboren op dinsdag 4 juni 1901 in Eernewoude, Tietjerksteradeel (Fr). Froukje is overleden op zondag 9 november 1919 in Eernewoude, Tietjerksteradeel (Fr), 18 jaar oud.
156 Marijke Kooistra is geboren op woensdag 22 september 1875 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), dochter van Hendrik Johannes Kooistra (zie 61) en Martha Johannes Sipsma. Marijke is overleden op woensdag 8 februari 1939 in Eernewoude, Tietjerksteradeel (Fr), 63 jaar oud. Marijke trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 18 augustus 1900 in Tietjerksteradeel (Fr) met Folkert Dirks de Jong, 28 jaar oud. Folkert is geboren op maandag 22 januari 1872 in Eernewoude, Tietjerksteradeel (Fr), zoon van Dirk Folkerts de Jong en Dieuwke Baukes Venema.
157 Johannes Pieters Terpstra is geboren op dinsdag 7 januari 1868 in Eernewoude, Tietjerksteradeel (Fr), zoon van Pieter Eesges Terpstra en Grietje Johannes Kooistra (zie 62). Johannes is overleden op donderdag 18 maart 1948 in Warstiens, gem. Leeuwarden (Fr), 80 jaar oud. Johannes trouwde, 24 jaar oud, op woensdag 11 mei 1892 met Wytske Frankes Kooistra, 21 jaar oud. Zie 162 voor persoonsgegevens van Wytske.
Kinderen van Johannes en Wytske:
1 Pieter Terpstra, geboren op maandag 13 februari 1893 in Roordahuizum, Idaarderadeel (Fr). Volgt 241.
2 Ybeltje Terpstra, geboren op maandag 13 februari 1893 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr). Ybeltje is overleden op donderdag 10 september 1987 in Weidum, Littenseradeel (Fr), 94 jaar oud.
3 Franke Terpstra, geboren op vrijdag 20 december 1895 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr). Franke is overleden op maandag 10 juni 1907 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), 11 jaar oud.
4 Eesge Terpstra, geboren op dinsdag 4 oktober 1904 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr). Eesge is overleden op donderdag 6 juni 1957 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), 52 jaar oud.
158 Rinskje Terpstra is geboren op maandag 15 september 1873 in Gersloot (Fr), dochter van Pieter Eesges Terpstra en Grietje Johannes Kooistra (zie 62). Rinskje is overleden op woensdag 15 april 1903 in Roordahuizum, Idaarderadeel (Fr), 29 jaar oud. Rinskje trouwde, 22 jaar oud, op zaterdag 2 mei 1896 in Idaarderadeel (Fr) met Laas Statema, 26 jaar oud. Laas is geboren op donderdag 7 oktober 1869 in Aegum (Fr), zoon van Haaye Ritskes Statema en Akke Jacobs Bonnema. Laas is overleden op zondag 5 februari 1950 in Idaard (Fr), 80 jaar oud. Laas trouwde later op donderdag 19 november 1908 in Idaarderadeel (Fr) met Trijntje Kooistra (1876-1951), zie 138.
Kinderen van Rinskje en Laas:
1 Grietje Statema, geboren op zondag 7 februari 1897 in Roordahuizum, Idaarderadeel (Fr). Volgt 242.
2 Haaye Ritske Statema, geboren op vrijdag 9 maart 1900 in Roordahuizum, Idaarderadeel (Fr). Haaye is overleden op vrijdag 18 april 1919 in Leeuwarden (Fr), 19 jaar oud. Haaye was ongehuwd.
159 Trijntje Terpstra is geboren op donderdag 16 december 1875 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), dochter van Pieter Eesges Terpstra en Grietje Johannes Kooistra (zie 62). Trijntje is overleden op zaterdag 26 mei 1956 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), 80 jaar oud. Trijntje trouwde, 21 jaar oud, op zaterdag 8 mei 1897 in Idaarderadeel (Fr) met Taede Kooistra, 23 jaar oud. Zie 137 voor persoonsgegevens van Taede.
Kinderen van Trijntje en Taede: zie 137.
rinske_kooistra.jpg
18 Rinske Kooistra
160 Rinske Frankes Kooistra (afb. 18) is geboren op woensdag 27 juni 1866 in Grouw, Idaarderadeel (Fr), dochter van Franke Johannes Kooistra (zie 63) en Korneliske Eesges Terpstra. Rinske is overleden op maandag 13 november 1950 in Leeuwarden (Fr), 84 jaar oud. Rinske trouwde, 20 jaar oud, op woensdag 11 mei 1887 in Idaarderadeel (Fr) met Hendrik Schuurmans, 21 jaar oud. Hendrik is geboren op donderdag 6 juli 1865 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), zoon van Wouter Hendriks Schuurmans en Riemke Luitjens Kleiterp. Hendrik is overleden op zondag 9 mei 1937 in Mantgum, Baarderadeel (Fr), 71 jaar oud.
Kinderen van Rinske en Hendrik:
1 Korneliske Schuurmans, geboren op maandag 12 september 1892 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr). Korneliske is overleden op zondag 14 mei 1893 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), 8 maanden oud.
2 Wouter Schuurmans, geboren op vrijdag 29 september 1893 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr). Wouter is overleden op vrijdag 29 mei 1987 in Wirdum (Fr), 93 jaar oud.
3 Korneliske Schuurmans, geboren op vrijdag 15 maart 1895 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr). Korneliske is overleden op dinsdag 20 augustus 1968 in Wirdum (Fr), 73 jaar oud.
4 Franke Johannes Schuurmans, geboren op zaterdag 21 november 1896 in Mantgum, Baarderadeel (Fr). Franke is overleden op vrijdag 5 januari 1900 in Mantgum, Baarderadeel (Fr), 3 jaar oud.
5 Riemke Schuurmans, geboren op dinsdag 21 februari 1899 in Mantgum, Baarderadeel (Fr). Riemke is overleden op zondag 17 maart 1935 in Mantgum, Baarderadeel (Fr), 36 jaar oud.
6 Franke Johannes Schuurmans, geboren op vrijdag 15 maart 1901 in Mantgum, Baarderadeel (Fr). Franke is overleden op vrijdag 11 oktober 1974 in Mantgum, Baarderadeel (Fr), 73 jaar oud.
trijntje_kooistra_1868.jpg nanne_reinder_kuperus.jpg
19 Trijntje Kooistra 1868
20 Nanne Reinder Kuperus
161 Trijntje Frankes Kooistra (afb. 19) is geboren op maandag 27 juli 1868 in Grouw, Idaarderadeel (Fr), dochter van Franke Johannes Kooistra (zie 63) en Korneliske Eesges Terpstra. Trijntje is overleden op woensdag 21 april 1965 in Utrecht, 96 jaar oud. Trijntje trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 10 augustus 1893 in Grouw, Idaarderadeel (Fr) met Nanne Reinders Kuperus (afb. 20), 25 jaar oud. Nanne is geboren op donderdag 19 september 1867 in Roordahuizum, Idaarderadeel (Fr), zoon van Reinder Nanne Kuperus en Hieke Tjisses Koldijk. Nanne is overleden op maandag 23 juli 1934 in Utrecht, 66 jaar oud.
Beroep:
Directeur Stoomzuivelfabriek te Harich, provincie Friesland.
(zie hier Nanne Reinders Kuperus met personeel etc.)
Geboorteplaats:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Roordahuizum
Woonplaats: Place of residency:
http://langsdeluts.nl/Gaaikemastraat%2048.html
Kinderen van Trijntje en Nanne:
1 Reinder Nanne Kuperus, geboren op maandag 28 mei 1894 in Wommels, Littenseradeel (Fr). Volgt 243.
2 Corneliske Kuperus, geboren op zondag 9 augustus 1896 in Wommels, Littenseradeel (Fr). Volgt 244.
3 Franke Johannes Nannes Kuperus, geboren op woensdag 8 februari 1899 in Harich, Gaasterland (Fr). Franke is overleden op zondag 10 november 1901 in Harich, Gaasterland (Fr), 2 jaar oud.
4 Cornelis Kuperus, geboren op woensdag 26 juni 1901 in Harich, Gaasterland (Fr). Volgt 245.
5 Jan Kuperus, geboren op maandag 16 mei 1904 in Harich, Gaasterland (Fr). Volgt 246.
6 Franke Johannes Kuperus, geboren op donderdag 20 februari 1908 in Harich, Gaasterland (Fr). Volgt 247.
162 Wytske Frankes Kooistra is geboren op donderdag 4 augustus 1870 in Grouw, Idaarderadeel (Fr), dochter van Franke Johannes Kooistra (zie 63) en Korneliske Eesges Terpstra. Wytske is overleden op vrijdag 25 maart 1921 in Warstiens, gem. Leeuwarden (Fr), 50 jaar oud. Wytske trouwde, 21 jaar oud, op woensdag 11 mei 1892 met Johannes Pieters Terpstra, 24 jaar oud. Zie 157 voor persoonsgegevens van Johannes.
Kinderen van Wytske en Johannes: zie 157.
163 Kornelis Frankes Kooistra is geboren op maandag 21 november 1881 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), zoon van Franke Johannes Kooistra (zie 63) en Korneliske Eesges Terpstra. Kornelis is overleden op zondag 11 januari 1959 in Alkmaar (Nh), 77 jaar oud. Kornelis trouwde, 29 jaar oud, op dinsdag 4 april 1911 in Arnhem (Gld) met Willemina Geertruida de Greef, 29 jaar oud. Willemina is geboren op woensdag 15 februari 1882 in Arnhem (Gld), dochter van Gradus Johannes de Greef en Willemina de Roos.
Kinderen van Kornelis en Willemina:
1 Willemina Corneliske Kooistra, geboren op zondag 21 juli 1912 in Arnhem (Gld). Willemina is overleden-is deceased.
2 Franke Johannes Kooistra, geboren op maandag 13 juli 1914 in Arnhem (Gld). Volgt 248.
164 Jelle Kooistra is geboren op vrijdag 18 oktober 1872 in Wartena, gem. Leeuwarden (Fr), zoon van Abraham Johannes Kooistra (zie 64) en Tjerkje Jelles Sixma. Jelle is overleden op maandag 13 oktober 1958 in Wartena, gem. Leeuwarden (Fr), 85 jaar oud. Jelle trouwde, 22 jaar oud, op zaterdag 18 mei 1895 in Idaarderadeel (Fr) met Antje Hiemstra, 22 jaar oud. Antje is geboren op maandag 10 maart 1873 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), dochter van Jacob Klazes Hiemstra en Marijke Gerrits Hofstra. Antje is overleden op woensdag 9 oktober 1946 in Wartena, gem. Leeuwarden (Fr), 73 jaar oud.
Kinderen van Jelle en Antje:
1 Abraham (Abe) Kooistra, geboren op zaterdag 16 november 1895 in Wartena, gem. Leeuwarden (Fr). Volgt 249.
2 Jacob Kooistra, geboren op zaterdag 23 april 1898 in Almenum, Barradeel (Fr). Volgt 250.
3 Johannes Kooistra, geboren op vrijdag 3 augustus 1900 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr).
4 Tjerkje Kooistra, geboren op dinsdag 2 september 1902 in Suawoude, Tietjerksteradeel (Fr). Volgt 251.
165 Johannes Kooistra is geboren op vrijdag 13 augustus 1875 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), zoon van Jan Kooistra (zie 65) en Franskje Allardus Kalsbeek. Johannes trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 2 mei 1901 in Idaarderadeel (Fr) met Elisabeth Gosliga, 24 jaar oud. Elisabeth is geboren op donderdag 2 november 1876 in Swichum (Fr), dochter van Pieter Piers Gosliga en Sjoukje Sybes Jellema.
Kind van Johannes en Elisabeth:
1 Franskje Kooistra, geboren op woensdag 1 oktober 1902 in Grouw, Idaarderadeel (Fr).
bartele_kooistra_overleden.jpg co_peratieve_stoomzuivelfabriek_beilen.jpg
21 Bartele Kooistra overleden
22 Coöperatieve Stoomzuivelfabriek Beilen
166 Bartele Johannes Kooistra (afb. 21 en 22) is geboren op dinsdag 10 juli 1883 in Hogebeintum, Ferwerderadeel (Fr), zoon van Alle Kooistra (zie 67) en Ymkje Eelkema. Bartele is overleden op dinsdag 8 juli 1941 in Assen (Dr), 57 jaar oud.
Beroep:
Directeur van een zuivelfabriek. (Coöperatieve Stoomzuivelfabriek Beilen.)
Bartele trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 14 mei 1910 in Beilen (Dr) met Geertruida Jantina Rensina Jager, 20 jaar oud. Geertruida is geboren op donderdag 3 oktober 1889 in Beilen (Dr), dochter van Geert Geerts Jager en Engeltje Engels Engelkens.
167 Sytze Hendriks Kooistra is geboren op zondag 15 mei 1859 in Roordahuizum, Idaarderadeel (Fr), zoon van Hendrik Sytzes Kooistra (zie 68) en Antje Sjoukes van Essen. Sytze is overleden op donderdag 18 maart 1948 in Friens, Idaarderadeel (Fr), 88 jaar oud. Sytze trouwde, 31 jaar oud, op donderdag 15 mei 1890 in Rauwerderhem (Fr) met Sjoukje Pieters Hiemstra, 20 jaar oud. Sjoukje is geboren op maandag 1 november 1869 in Friens, Idaarderadeel (Fr), dochter van Pieter Everts Hiemstra en Sytske Folkerts Kooistra.
Kind van Sytze en Sjoukje:
1 Hendrik Kooistra, geboren op maandag 26 oktober 1891 in Irnsum (Fr). Volgt 252.
168 Rinske Seinstra is geboren op woensdag 3 februari 1875 in Wartena, gem. Leeuwarden (Fr), dochter van Regnerus Kornelis Seinstra en Hinke IJsselstein (zie 72). Rinske trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 19 mei 1898 in Idaarderadeel (Fr) met Pier Gosliga, 27 jaar oud. Pier is geboren op dinsdag 24 januari 1871 in Swichum (Fr), zoon van Pieter Piers Gosliga en Sjoukje Sybes Jellema.
169 Lieuwe Seinstra is geboren op vrijdag 29 maart 1878 in Wartena, gem. Leeuwarden (Fr), zoon van Regnerus Kornelis Seinstra en Hinke IJsselstein (zie 72). Lieuwe is overleden op dinsdag 4 januari 1938 in Oenkerk, Tietjerksteradeel (Fr), 59 jaar oud. Lieuwe trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 3 mei 1902 in Tietjerksteradeel (Fr) met Fetje Noordenbos, 20 jaar oud. Fetje is geboren op donderdag 5 januari 1882 in Stiens, Leeuwarderadeel (Fr), dochter van Cornelis Ulbes Noordenbos en Grietje Jetzes Kalma.
170 Kornelis Seinstra is geboren op vrijdag 24 maart 1882 in Wartena, gem. Leeuwarden (Fr), zoon van Regnerus Kornelis Seinstra en Hinke IJsselstein (zie 72). Kornelis trouwde, 27 jaar oud, op zaterdag 11 december 1909 in Tietjerksteradeel (Fr) met Tietje Velstra, 20 jaar oud. Tietje is geboren op maandag 8 april 1889 in Oudkerk, Tietjerksteradeel (Fr), dochter van Wierd Tjeerds Velstra en Antje Pieters van der Meer.
171 Harmen Kooistra is geboren op vrijdag 3 augustus 1894 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), zoon van Jan Kooistra (zie 74) en Baukje van der Schuit. Harmen trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 14 mei 1921 in Idaarderadeel (Fr) met Tiele Hoekstra, 24 jaar oud. Tiele is geboren op donderdag 11 februari 1897 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), dochter van Oebele Hoekstra en Maria van der Mark.
172 Akke Jans Kooistra is geboren op zondag 5 april 1896 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), dochter van Jan Kooistra (zie 74) en Baukje van der Schuit. Akke is overleden op woensdag 5 mei 1971 in Leeuwarden (Fr), 75 jaar oud. Akke trouwde met Sijtze Bergsma. Sijtze is geboren op woensdag 12 februari 1896. Sijtze is overleden op zaterdag 18 december 1982 in Leeuwarden (Fr), 86 jaar oud.
173 Reintje Kooistra is geboren op woensdag 15 december 1909 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), dochter van Schelte Kooistra (zie 75) en Klaaske van der Meulen. Reintje is overleden op vrijdag 25 februari 2005 in Tjalleberd (Fr), 95 jaar oud. Reintje trouwde, 22 jaar oud, op donderdag 27 oktober 1932 in Tietjerksteradeel (Fr) met Jelle Bilstra, 25 jaar oud. Jelle is geboren op zondag 15 september 1907. Jelle is overleden op zondag 7 juni 1964 in Tjalleberd (Fr), 56 jaar oud.
harmen_kooistra___klazina_van_dam.jpg
23 Harmen Kooistra & Klazina van Dam
174 Harmen Kooistra (afb. 23) is geboren op maandag 4 augustus 1890 in Idaarderadeel (Fr), zoon van Anne Harmens Kooistra (zie 76) en Grietje van der Wal. Harmen is overleden op zaterdag 15 september 1984 in Bodegraven (Zh), 94 jaar oud. Harmen trouwde, 25 jaar oud, op vrijdag 17 maart 1916 in Bodegraven (Zh) met Klazina Cornelia van Dam, 19 jaar oud. Klazina is geboren op zondag 30 augustus 1896 in Bodegraven (Zh), dochter van Teunis van Dam en Neeltje Konijn. Klazina is overleden op zaterdag 8 september 1979 in Bodegraven (Zh), 83 jaar oud.
Kinderen van Harmen en Klazina:
1 Grietje Kooistra, geboren omstreeks 1916 in Bodegraven (Zh). Grietje is overleden omstreeks 1998 in Bodegraven (Zh), ongeveer 82 jaar oud.
2 Teunis Kooistra, geboren omstreeks 1918 in Bodegraven (Zh). Teunis is overleden op vrijdag 10 januari 1919 in Bodegraven (Zh), ongeveer 1 jaar oud.
3 Nel Kooistra, geboren omstreeks 1919 in Bodegraven (Zh). Nel is overleden omstreeks 1999, ongeveer 80 jaar oud.
4 Teun Kooistra, geboren op woensdag 30 juli 1919 in Bodegraven (Zh). Volgt 253.
5 Anne Kooistra, geboren omstreeks 1921 in Bodegraven (Zh). Anne is overleden omstreeks 1997, ongeveer 76 jaar oud.
6 Kees Kooistra, geboren omstreeks 1922 in Bodegraven (Zh). Kees is overleden omstreeks 1990, ongeveer 68 jaar oud.
7 Tjitske Kooistra, geboren omstreeks 1923 in Bodegraven (Zh). Tjitske is overleden omstreeks 1981, ongeveer 58 jaar oud.
8 Jan Kooistra, geboren omstreeks 1924 in Bodegraven (Zh). Jan is overleden omstreeks 2002, ongeveer 78 jaar oud.
9 Adriana Kooistra, geboren omstreeks 1926 in Bodegraven (Zh). Adriana is overleden omstreeks 1970, ongeveer 44 jaar oud.
10 Janna Kooistra, geboren op maandag 14 maart 1927 in Bodegraven (Zh). Volgt 254.
11 Harm Kooistra, geboren omstreeks 1928 in Bodegraven (Zh). Harm is overleden omstreeks 2002, ongeveer 74 jaar oud.
12 Douwe Kooistra, geboren omstreeks 1929 in Bodegraven (Zh). Douwe is overleden omstreeks 2004, ongeveer 75 jaar oud.
13 Roel Kooistra, geboren omstreeks 1931 in Bodegraven (Zh).
14 Piebe Kooistra, geboren omstreeks 1932 in Bodegraven (Zh).
15 Wil Kooistra, geboren omstreeks 1933 in Bodegraven (Zh). Wil is overleden omstreeks 1985, ongeveer 52 jaar oud.
16 Bert Kooistra, geboren omstreeks 1937 in Bodegraven (Zh).
17 Ank Kooistra, geboren omstreeks 1939 in Bodegraven (Zh).
18 Corrie Kooistra, geboren omstreeks 1939 in Bodegraven (Zh).
175 Tjitze Kooistra is geboren op zondag 20 november 1892 in Idaarderadeel (Fr), zoon van Anne Harmens Kooistra (zie 76) en Grietje van der Wal. Tjitze trouwde, 26 jaar oud, op donderdag 29 mei 1919 in Idaarderadeel (Fr) met Grietje Visser, 26 jaar oud. Grietje is geboren op maandag 12 december 1892 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), dochter van Albert Sijes Visser en Jacobje Jelles Kamstra.
176 Jan Kooistra is geboren op zaterdag 16 juni 1900 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), zoon van Anne Harmens Kooistra (zie 76) en Grietje van der Wal. Jan trouwde, 27 jaar oud, op vrijdag 6 januari 1928 in Bodegraven (Zh) met Elizabeth van den Berg, 23 jaar oud. Elizabeth is geboren op woensdag 24 augustus 1904 in Bodegraven (Zh), dochter van Jan van den Berg en Judith de Borst. Elizabeth is overleden op donderdag 4 maart 2004 in Bodegraven (Zh), 99 jaar oud.
177 Aaltje Joutes Bijlsma is geboren op donderdag 9 september 1886 in Grouw, Idaarderadeel (Fr), dochter van Joute Oeds Bijlsma en Maaike Keimpes Kooistra (zie 78). Aaltje is overleden op donderdag 11 januari 1973 in Grouw, Idaarderadeel (Fr), 86 jaar oud. Aaltje trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 10 maart 1910 in Grouw, Idaarderadeel (Fr) met Willem Sietema (Sytema), 23 jaar oud. Willem is geboren op zaterdag 22 januari 1887 in Grouw, Idaarderadeel (Fr), zoon van Sjoerd Sytema en Dieuwke Sjollema. Willem is overleden op dinsdag 12 juli 1955 in Grouw, Idaarderadeel (Fr), 68 jaar oud.
178 Jacob Jans Kooistra is geboren op maandag 5 december 1887 in Mantgum, Baarderadeel (Fr), zoon van Jan Jacobs Kooistra (zie 79) en Jeltje Pieters van der Meer. Jacob trouwde, 29 jaar oud, op woensdag 10 oktober 1917 in Baarderadeel (Fr) met Jantje Jansma, 27 jaar oud. Jantje is geboren op zaterdag 27 september 1890 in Mantgum, Baarderadeel (Fr), dochter van Johannes Kornelis Jansma en Kenau Wybrens Reinalda.
179 Anne Lolke Kooistra is geboren op donderdag 2 augustus 1900 in Mantgum, Baarderadeel (Fr), zoon van Lieuwe Jacobs Kooistra (zie 82) en Grietje Annes de Groot. Anne is overleden op dinsdag 21 januari 1969 in Oosterwolde, Ooststellingwerf (Fr), 68 jaar oud. Anne trouwde, 26 jaar oud, op woensdag 18 mei 1927 in Joure (Fr) met Jantje Johannes Romkema, 25 jaar oud. Jantje is geboren op woensdag 27 november 1901 in Joure (Fr), dochter van Johannes Uilkes Romkema en Grietje Ynzes Borduin. Jantje is overleden op donderdag 22 november 1962 in Oosterwolde, Ooststellingwerf (Fr), 60 jaar oud.
Notitie huwelijk:
Anne en Jantje kregen vijf kinderen.
180 Antje Visser is geboren op maandag 5 april 1897 in Hempens (Fr), dochter van Feike Visser (zie 85) en Wytske Klazes Hoogstins. Antje trouwde, 22 jaar oud, op zaterdag 26 juli 1919 in Leeuwarderadeel (Fr) met Gerben Hoekstra, 30 jaar oud. Gerben is geboren op zondag 16 september 1888 in Eernewoude, Tietjerksteradeel (Fr), zoon van Hattum Hoekstra en Houkje Popma.
jan_kooistra_1902__2_.jpg jan_kooistra__1902-1989_.jpg jan_kooistra___pieternella_peterse__1927_.jpg pieternella_peterse_1906.jpg pieternella_peterse__1906-1986_.jpg
24 jan kooistra 1902 (2)
25 Jan Kooistra (1902-1989)
26 Jan Kooistra & Pieternella Peterse (1927)
27 pieternella peterse 1906
28 Pieternella Peterse (1906-1986)
181 Jan Kooistra (afb. 24 t/m 26) is geboren op woensdag 23 april 1902 in Oldenzaal (Ov), zoon van Regnerus Annes Kooistra (zie 86) en Antje Jelles Bekkema. Jan is overleden op woensdag 4 januari 1989 in Ouderkerk aan den IJssel (Zh), 86 jaar oud. Hij is begraven op zaterdag 7 januari 1989 in Ouderkerk aan den IJssel (Zh). Jan trouwde, 24 jaar oud, op vrijdag 1 april 1927 in Ouderkerk aan den IJssel (Zh) met Pieternella (Pietje) Peterse (afb. 27 en 28), 21 jaar oud. Pietje is geboren op zondag 7 januari 1906 in Buren (Gld), dochter van Peter Peterse en Adriana Willemse. Pietje is overleden op maandag 24 maart 1986 in Ouderkerk aan den IJssel (Zh), 80 jaar oud. Zij is begraven op vrijdag 28 maart 1986 in Ouderkerk aan den IJssel (Zh).
Kinderen van Jan en Pietje:
1 Annes Regnerus Kooistra, geboren op zaterdag 16 juli 1927 in Gouderak (Zh). Volgt 255.
2 Adriana Petronella Kooistra, geboren op zaterdag 27 oktober 1934 in Ouderkerk aan den IJssel (Zh). Volgt 256.
3 Peter (Peet) Kooistra, geboren op zaterdag 19 februari 1944 in Ouderkerk aan den IJssel (Zh). Volgt 257.
jan_kooistra__1948-1965_.jpg trekkerongeluk1965.jpg rouwkaart_jan_kooistra_08-1965.jpg nel_hoogendijk_vriendin_van_jan_kooistra.jpg
29 Jan Kooistra (1948-1965)
30 trekkerongeluk1965
31 Rouwkaart Jan Kooistra 08-1965
32 Nel Hoogendijk vriendin van Jan Kooistra
4 Jan Kooistra (afb. 29 t/m 32), geboren op maandag 19 juli 1948 in Ouderkerk aan den IJssel (Zh). Jan is overleden op maandag 9 augustus 1965 in Gouderak (Zh), 17 jaar oud. Hij is begraven op donderdag 12 augustus 1965 in Ouderkerk aan den IJssel (Zh).
Beroep:
Loonwerker.
Overlijden:
Jan is om het leven gekomen bij een tractor ongeluk in de Gemeente Gouderak.
aafke_jantine_kooistra__1904-1983_.jpg
33 Aafke Jantine Kooistra (1904-1983)
182 Aafke Jantine (Antje) Kooistra (afb. 33) is geboren op vrijdag 12 februari 1904 in Zutphen (Gld), dochter van Regnerus Annes Kooistra (zie 86) en Antje Jelles Bekkema. Antje is overleden op maandag 21 november 1983, 79 jaar oud. Antje trouwde, 19 jaar oud, op donderdag 18 oktober 1923 in Gouderak (Zh) met Dirk Vleggeert, 26 jaar oud. Dirk is geboren op woensdag 30 juni 1897 in Gouderak (Zh), zoon van Cornelis Pieter Vleggeert en Johanna Cornelia Groeneveld.
fietje_regnerus_kooistra__1906-1984_.jpg willem_de_kwaadsteniet__1901-1950__fietje_regnerus_kooistra__1906_-1984_.jpg
34 Fietje Regnerus Kooistra (1906-1984)
35 Willem de Kwaadsteniet (1901-1950) Fietje Regnerus Kooistra (1906 -1984)
183 Tietje Regnerus (Fietje) Kooistra (afb. 34) is geboren op maandag 28 mei 1906 in Haaksbergen (Gld), dochter van Regnerus Annes Kooistra (zie 86) en Antje Jelles Bekkema. Fietje is overleden op woensdag 18 juli 1984 in Rotterdam (Zh), 78 jaar oud.
Notitie family:
Tante Tiek.
Fietje trouwde, 24 jaar oud, op woensdag 6 mei 1931 in Gouderak (Zh) met Willem de Kwaadsteniet (afb. 35), 29 jaar oud. Willem is geboren op donderdag 10 oktober 1901 in Nieuwerkerk aan den IJssel (Zh), zoon van Daniel de Kwaadsteniet en Jacoba Judith van der Velden. Willem is overleden op dinsdag 31 oktober 1950 in Rotterdam (Zh), 49 jaar oud.
Kinderen van Fietje en Willem:
1 Daniël de Kwaadsteniet, geboren op dinsdag 15 september 1931 in Nieuwerkerk aan den IJssel (Zh). Volgt 258.
2 Antje (Annie) de Kwaadsteniet, geboren op zaterdag 27 juni 1936 in Rotterdam (Zh). Volgt 259.
3 Jacoba Judith (Cobie) de Kwaadsteniet, geboren op donderdag 25 april 1946 in Rotterdam (Zh). Volgt 260.
woonhuis_van_regnerus_kooistra___johanna_spies.jpg regenerus_kooistra.jpg johanna_spies.jpg
36 Woonhuis van Regnerus Kooistra & Johanna Spies
37 Regenerus Kooistra
38 Johanna Spies
184 Regnerus Kooistra (afb. 36 en 37) is geboren op donderdag 14 november 1907 in Losser (Ov), zoon van Regnerus Annes Kooistra (zie 86) en Antje Jelles Bekkema. Regnerus is overleden-is deceased. Regnerus trouwde, 20 jaar oud, op vrijdag 17 februari 1928 in Barwoutswaarder (Ut) met Johanna Spies (afb. 38), 17 jaar oud. Johanna is geboren op donderdag 20 oktober 1910 in Barwoutswaarder (Ut), dochter van Matthijs Spies en Jurvezina van den Berg. Johanna is overleden-is deceased.
Kinderen van Regnerus en Johanna:
1 Regnerus Kooistra, geboren op dinsdag 31 januari 1928 in Barwoutswaarder (Ut).
2 Jurvezina (Joke) Kooistra, geboren op zaterdag 7 december 1929 in Gouderak (Zh). Volgt 261.
antje_harmke_cornelia_kooistra__1909-...._.jpg
39 Antje Harmke Cornelia Kooistra (1909-....)
185 Antje Harmke Cornelia (Hanneke) Kooistra (afb. 39) is geboren op woensdag 25 augustus 1909 in Losser (Ov), dochter van Regnerus Annes Kooistra (zie 86) en Antje Jelles Bekkema. Hanneke is overleden-is deceased.
Notitie family:
Tante Cor.
Hanneke trouwde, 21 jaar oud, op woensdag 4 maart 1931 in Gouda (Zh) met Dirk van Grieken, 26 jaar oud. Dirk is geboren op woensdag 28 september 1904 in Waddinxveen (Zh), zoon van Christinus van Grieken en Maria Theresia van Delft.
Kinderen van Hanneke en Dirk:
1 Christinus van Grieken, geboren omstreeks 1931 in Gouda (Zh).
2 Regnerus van Grieken, geboren omstreeks 1934 in Gouda (Zh).
3 Anton (Ton) van Grieken, geboren omstreeks 1936 in Gouda (Zh).
anne_kooistra_en_geertruidan_van_dam_05-11-1959.jpg
40 Anne Kooistra en Geertruidan van Dam 05-11-1959
186 Anne Kooistra (afb. 40) is geboren op zondag 3 maart 1912 in Mijdrecht (Ut), zoon van Regnerus Annes Kooistra (zie 86) en Antje Jelles Bekkema. Anne is overleden op woensdag 12 december 1990 in Gouda (Zh), 78 jaar oud. Anne trouwde, 21 jaar oud, op woensdag 9 augustus 1933 in Gouda (Zh) met Geertruida van Dam, 27 jaar oud. Geertruida is geboren op woensdag 4 april 1906 in Gouderak (Zh), dochter van Dirk van Dam en Lijntje van Jeveren. Geertruida is overleden op zaterdag 20 augustus 1977 in Gouda (Zh), 71 jaar oud.
Kinderen van Anne en Geertruida:
1 Gerard Kooistra, geboren op woensdag 8 april 1931 in Utrecht. Volgt 262.
2 Annie Leintje Kooistra, geboren op woensdag 24 april 1935 in Utrecht. Volgt 263.
3 Dirk Kooistra, geboren op vrijdag 4 februari 1938 in Gouda (Zh). Volgt 264.
4 Rena Kooistra, geboren op dinsdag 4 april 1944 in Gouda (Zh). Volgt 265.
5 Leo Anne Kooistra, geboren op dinsdag 3 augustus 1948 in Gouda (Zh). Volgt 266.
aaltje_kooistra__1914-2003_.jpg aaltje__ali__kooistra__1914-2003_.jpg adriaan_van_delft__1905-1974_.jpg
41 Aaltje Kooistra (1914-2003)
42 Aaltje (Ali) Kooistra (1914-2003)
43 Adriaan van Delft (1905-1974)
187 Aaltje (Ali) Kooistra (afb. 41 en 42) is geboren op vrijdag 24 april 1914 in Hillegom (Zh), dochter van Regnerus Annes Kooistra (zie 86) en Antje Jelles Bekkema. Ali is overleden op maandag 30 juni 2003 in Reeuwijk, Tempel (Zh), 89 jaar oud. Zij is begraven in Reeuwijk (Zh) Algemene begraafplaats, Schinkeldijk. Ali:
(1) trouwde, ongeveer 25 jaar oud, omstreeks 1939 in Hillegom (Zh) met Adriaan van Delft (afb. 43), ongeveer 34 jaar oud. Adriaan is geboren op donderdag 31 augustus 1905 in Reeuwijk (Zh). Adriaan is overleden op dinsdag 22 oktober 1974 in Reeuwijk, Tempel (Zh), 69 jaar oud. Hij is begraven op vrijdag 25 oktober 1974 in Reeuwijk (Zh) Algemene Begraafplaats.
(2) begon een relatie, minstens 61 jaar oud, na 1975 met Pieter Kok.
188 Johan Kooistra is geboren op donderdag 20 januari 1916 in Hillegom (Zh), zoon van Regnerus Annes Kooistra (zie 86) en Antje Jelles Bekkema.
Beroep:
Grondwerker.
Johan trouwde, 21 jaar oud, op zaterdag 28 augustus 1937 in Waddinxveen (Zh) met Johanna Cornelia van Herk, 18 jaar oud. Johanna is geboren op dinsdag 17 december 1918 in Boskoop (Zh).
Kinderen van Johan en Johanna:
1 Annie Kooistra, geboren op woensdag 21 december 1938 in Gouda (Zh). Annie is overleden op dinsdag 25 november 2003 in Gouda (Zh), 64 jaar oud.
2 N.N. Kooistra, levenloos geboren zoon, geboren op donderdag 12 oktober 1939 in Gouda (Zh).
3 Johanna Kooistra, geboren omstreeks 1940 in Gouda (Zh). Johanna is overleden op woensdag 27 september 1944 in Ermelo (Gld), ongeveer 4 jaar oud.
4 Adrie Joke Kooistra, geboren op zondag 11 juni 1944 in Gouda (Zh). Adrie is overleden op donderdag 15 juni 1944 in Gouda (Zh), 4 dagen oud [bron: http://www.oudebegraafplaatsgouda.nl/grafmonumenten/grafmonument/D.o.05/]. Zij is begraven in Oude begraafplaats Gouda, Vorstmanstraat.
hendrik_kooistra.jpg ongeval_hendrik_kooistra1.jpg hendrik_kooistra_1920_1954.jpg dirkje_adriana_van_der_graaf.jpg
44 Hendrik Kooistra
45 Ongeval Hendrik Kooistra1
46 Hendrik Kooistra 1920 1954
47 dirkje adriana van der graaf
189 Hendrik Kooistra (afb. 44 t/m 46) is geboren op dinsdag 23 maart 1920 in Hillegom (Zh), zoon van Regnerus Annes Kooistra (zie 86) en Antje Jelles Bekkema. Hendrik is overleden op woensdag 21 april 1954 in Gouda (Zh), 34 jaar oud (oorzaak: Treinongeval Reeuwijk.). Hendrik trouwde, 25 jaar oud, op woensdag 21 november 1945 in Gouda (Zh) met Dirkje Adriana van der Graaf (afb. 47), 23 jaar oud. Dirkje is geboren op donderdag 12 januari 1922 in Gouda (Zh). Dirkje is overleden op zaterdag 21 mei 2011 in Waddinxveen (Zh), 89 jaar oud. Dirkje trouwde later in Gouda (Zh) met Klaas Vuik.
Kind van Hendrik en Dirkje:
rennie_kooistra_1948_1954.jpg
48 Rennie Kooistra 1948 1954
1 Rennie Kooistra (afb. 48), geboren op zaterdag 25 september 1948 in Gouda (Zh). Rennie is overleden op dinsdag 7 september 1954 in Gouda (Zh), 5 jaar oud.
190 Trijntje Kooistra is geboren op zondag 5 november 1893 in Berlikum, Menaldumadeel (Fr), dochter van Heerke Kooistra (zie 87) en Sijke de Jong. Trijntje trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 24 juli 1919 in Menaldumadeel (Fr) met Meindert Postma, 27 jaar oud. Meindert is geboren op donderdag 11 februari 1892 in Berlikum, Menaldumadeel (Fr), zoon van Sybe Meinderts Postma en Trijntje de Koe.
191 Willemke Kooistra is geboren op zaterdag 23 februari 1895 in Berlikum, Menaldumadeel (Fr), dochter van Heerke Kooistra (zie 87) en Sijke de Jong. Willemke trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 23 september 1920 in Menaldumadeel (Fr) met Jan Lautenbach, 26 jaar oud. Jan is geboren op zondag 5 augustus 1894 in Berlikum, Menaldumadeel (Fr), zoon van Symon Lautenbach en Johanna Haquebart. Jan is overleden op woensdag 29 maart 1933 in Berlikum, Menaldumadeel (Fr), 38 jaar oud.
192 Harmen Kooistra is geboren op vrijdag 8 april 1898 in Berlikum, Menaldumadeel (Fr), zoon van Heerke Kooistra (zie 87) en Sijke de Jong. Harmen is overleden op maandag 6 juni 1977 in Berlikum, Menaldumadeel (Fr), 79 jaar oud. Harmen trouwde met Baukje Bijlsma. Baukje is geboren op maandag 10 maart 1902 in Berlikum, Menaldumadeel (Fr). Baukje is overleden op maandag 15 juni 1987 in Berlikum, Menaldumadeel (Fr), 85 jaar oud.
193 Abraham Johannes Kooistra is geboren op dinsdag 7 maart 1876 in Leeuwarderadeel (Fr), zoon van Johannes Abrahams Kooistra (zie 97) en Rindertje (Rinnertje) Wildeboer. Abraham is overleden op donderdag 28 maart 1929 in Huizum, Leeuwarderadeel (Fr), 53 jaar oud. Abraham trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 10 mei 1900 in Leeuwarderadeel (Fr) met Trijntje Miedema, 25 jaar oud. Trijntje is geboren op donderdag 22 oktober 1874 in Lekkum (Fr), dochter van Meile Pieters Miedema en Martje Freerks van der Velde.
194 Tjerkje de Boer is geboren op donderdag 8 februari 1894 in Wartena, gem. Leeuwarden (Fr), dochter van Sipke de Boer (zie 133) en Wopkje Jans Kooistra (zie 103). Tjerkje is overleden op donderdag 18 februari 1932 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), 38 jaar oud. Tjerkje trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 15 mei 1920 in Idaarderadeel (Fr) met Hendrik Kooistra, 30 jaar oud. Zie 203 voor persoonsgegevens van Hendrik.
195 Hendrik Johannes (Henry John) Kooistra is geboren op zondag 27 maart 1887 in Grouw, Idaarderadeel (Fr), zoon van Johannes Hendriks Kooistra (zie 108) en Hiltje Deelstra. Henry John is overleden op donderdag 14 juli 1983 in Muskegon, Michigan, Verenigde Staten, 96 jaar oud.
Emigratie/Immigratie:
Hendrik emigreerde samen met zijn broer Frans Wisse naar Amerika, zij vertrokken vanuit Rotterdam op 02 februari 1907 met de ss Statendam, aankomst New York op 13 februari 1907, Hendrik en Frans Wisse reisde 2e klasse wat inhoudt dat zij het eiland Ellis Island wel gezien hebben maar nooit bezocht, 2e klasse passagiers konden in principe na doktersonderzoek meestal direct in de haven New Jersey, Hoboken van het schip af.
Zo ook waarschijnlijk Hendrik en Frans Wisse en konden naar hun eindbestemming reizen in Whitinsville, Massachusetts waar ze hun Oom Anne Kooistra zouden ontmoeten.
Henry John trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 20 april 1912 in Zeeland, Ottawa County Michigan, Verenigde Staten met Josephine (Djoke) Smit, 24 jaar oud. Djoke is geboren op zaterdag 27 augustus 1887, dochter van John Smit en Cathrena Koldyk. Djoke is overleden op donderdag 24 augustus 1961, 73 jaar oud.
Kinderen van Henry John en Djoke:
1 John Henry Kooistra, geboren op zondag 5 juli 1914. Volgt 267.
2 Katherine Kooistra, geboren op zondag 19 maart 1916. Volgt 268.
3 Frank Kooistra, geboren op maandag 6 augustus 1917. Volgt 269.
4 Hilda Kooistra, geboren omstreeks 1923. Hilda is overleden op dinsdag 20 juli 1926, ongeveer 3 jaar oud.
5 Fred Kooistra, geboren op woensdag 7 september 1927. Volgt 270.
frans_wisse_kooistra_en_berber_engelsma_1928.jpg
49 Frans Wisse Kooistra en Berber Engelsma 1928
196 Frans Wisse Kooistra is geboren op maandag 24 december 1888 in Grouw, Idaarderadeel (Fr), zoon van Johannes Hendriks Kooistra (zie 108) en Hiltje Deelstra.
Emigratie/Immigratie:
Frans Wisse en Berber emigreerde op 04-06-1910 met de ss Noordam naar Amerika, aankomst New York op 14-06-1910. Frans Wisse was al in Amerika geweest in 1907, hij reisde toen samen met zijn broer Hendrik, Frans Wisse is teruggekeerd naar Nederland om hier te trouwen met Berber Engelsma.
Zij reisden 2e klasse.
75% van de passagiers gingen via Ellis Island.
De 1e en 2e klas passagiers werden het eerst gecontroleerd door artsen en als zij werden goedgekeurd voor toegang tot de Verenigde Staten, konden zij onmiddellijk door de douane in New York, Hoboken, New Jersey Holland America Line (H.A.L.) docks.
De meeste van de 1e en 2e klas pass.hebben Ellis Island wel gezien, maar nooit bezocht.
Frans trouwde, 21 jaar oud, op zaterdag 21 mei 1910 in Idaarderadeel (Fr) met Berber Engelsma (afb. 49), 20 jaar oud. Berber is geboren op maandag 3 maart 1890 in Grouw, Idaarderadeel (Fr), dochter van Thaede Thomas Engelsma en Jeltje Kleinhuis.
jelle_kooistra_nabij_hebron_illinois.jpg
50 Jelle Kooistra nabij Hebron Illinois
197 Jelle Johannes (Joseph) Kooistra is geboren op maandag 17 maart 1890 in Grouw, Idaarderadeel (Fr), zoon van Johannes Hendriks Kooistra (zie 108) en Hiltje Deelstra. Joseph is overleden op dinsdag 29 december 1953, 63 jaar oud. Hij is begraven in Linn-Hebron Cemetery, Hebron, Illinois, Verenigde Staten.
Emigratie/Immigratie:
Jelle of Zelle zoals staat vermeld op de passagierslijst zou volgens gegevens van Ellis Island op 17 jarige leeftijd zijn vertrokken met de ss Noordam op 28 maart 1908 vanuit Rotterdam, aankomst New York 08 april 1908.
Jelle reisde 3e klasse dat houdt in dat hij Ellis Island heeft bezocht voordat hij in Amerika werd toegelaten en zou in 1910 teruggekeerd zijn in Nederland waarschijnlijk samen met Tjamberta Advokaat om hun familie te bezoeken en zij vertrokken opnieuw naar Amerika en wel op 18 februari 1911 met de ss Noordam, aankomst 01 maart 1911, ditmaal reisden zij 2e klasse.
Jelle en Tjamberta zijn waarschijnlijk gehuwd in juni 1911 te Lewiston, Minnesota Usa.
Joseph trouwde, 21 jaar oud, in juni 1911 in Lewistown, Montana, Verenigde Staten met Tjamberta (Bertha) Advokaat (afb. 50 en 51), 19 jaar oud. Bertha is geboren op donderdag 27 augustus 1891 in Irnsum (Fr), dochter van Jakob Advokaat en Nieske Meiboom. Bertha is overleden op zaterdag 3 april 1954, 62 jaar oud. Zij is begraven in Linn-Hebron Cemetery, Hebron, Illinois, Verenigde Staten.
Emigratie/Immigratie:
Tjamberta emigreerde op 16 jarige leeftijd naar Amerika, vertrok vanuit Rotterdam met het ss Noordam op 11 juli 1908, aankomst New York op 21 juli 1908, Tjamberta reisde 3e klasse oftewel "Steerage" wat inhoudt dat zij wel met haar reisgenoot Hendrik Reitsma op Ellis Island is geweest eer zij konden doorreizen naar hun bestemming in Illinois Usa namelijk de Grootvader van Tjamberta, J.Advocaat en vriend van Hendrik Reitsma volgens de lijst.
Tjamberta is eenmaal teruggekeerd (1910) naar Nederland om haar ouders te bezoeken, hetzelfde deed ook Jelle Kooistra, op 18 november 1911 keerde Tjamberta samen met Jelle Kooistra met het ss Noordam voorgoed naar Lewiston, Minnesota en Tjamberta ging naar Chigago in Amerika, ditmaal reisden zij 2e klasse aankomst New York op 1 maart 1911.
Kinderen van Joseph en Bertha:
1 John Kooistra, geboren op woensdag 3 april 1912 in Lewistown, Montana, Verenigde Staten. Volgt 271.
2 Nellie Kooistra, geboren omstreeks 1914 in Lewistown, Montana, Verenigde Staten.
3 Jack Kooistra, geboren omstreeks 1916 in Lewistown, Montana, Verenigde Staten.
4 Joe Kooistra, geboren omstreeks 1918 in Wisconsin, Verenigde Staten.
5 Henry Kooistra, geboren omstreeks 1920 in Illinois, Verenigde Staten.
198 Anne Johannes (Andrew) Kooistra is geboren op maandag 15 februari 1892 in Grouw, Idaarderadeel (Fr), zoon van Johannes Hendriks Kooistra (zie 108) en Hiltje Deelstra. Andrew is overleden in Wisconsin, Verenigde Staten.
Emigratie/Immigratie:
Anne emigreerde naar Amerika, hij vertrok vanuit Rotterdam op 04 juni 1910 met de ss Noordam, aankomst New York op 14 juni 1910, Anne reisde 2e klasse wat inhoudt dat hij het eiland Ellis Island wel gezien heeft maar nooit bezocht, 2e klasse passagiers konden in principe na doktersonderzoek meestal direct in New York van de boot af en naar hun eindbestemming reizen.
Anne had als bestemming Whitinsville, Massachusetts.
Andrew trouwde, ongeveer 31 jaar oud, omstreeks 1923 in Kenosha, Wisconsin, Verenigde Staten met Tsjiske Hamstra, ongeveer 19 jaar oud. Tsjiske is geboren op zaterdag 2 juli 1904 in Ferwerderadeel (Fr), dochter van Tjerk Hamstra en Anna Post. Tsjiske is overleden in januari 1963 in Wisconsin, Verenigde Staten, 58 jaar oud.
199 Jacob Johannes Kooistra is geboren op woensdag 21 juni 1893 in Grouw, Idaarderadeel (Fr), zoon van Johannes Hendriks Kooistra (zie 108) en Hiltje Deelstra. Jacob trouwde in Ontario, Canada met Geraldine.
200 Gelbrig Johannes (Gertrude) Kooistra is geboren op dinsdag 14 maart 1899 in Grouw, Idaarderadeel (Fr), dochter van Johannes Hendriks Kooistra (zie 108) en Hiltje Deelstra. Gertrude is overleden op maandag 6 juli 1987, 88 jaar oud. Gertrude trouwde, 20 of 21 jaar oud, in 1920 met Douwe van der Meer.
201 Jaaike Johannes (Jennie) Kooistra is geboren op dinsdag 25 februari 1902 in Grouw, Idaarderadeel (Fr), dochter van Johannes Hendriks Kooistra (zie 108) en Hiltje Deelstra. Jennie is overleden op donderdag 7 juni 1990 in West Covina, Californië, Verenigde Staten, 88 jaar oud. Jennie trouwde, 20 jaar oud, op zaterdag 1 juli 1922 in Waukegan, Illinois, Verenigde Staten met John Christiansen, 20 jaar oud. John is geboren op woensdag 20 november 1901 in Hjorring, Denemarken. John is overleden op zaterdag 12 april 1975 in La Canada, Flintridge, California, Verenigde Staten, 73 jaar oud.
Kinderen van Jennie en John:
1 Henry Christiansen.
2 John Christiansen.
3 Gertrude Christiansen.
4 Jeanette Christiansen.
202 Grietje Johannes (Grace) Kooistra is geboren op maandag 2 januari 1911 in Grouw, Idaarderadeel (Fr), dochter van Johannes Hendriks Kooistra (zie 108) en Hiltje Deelstra. Grace is overleden op zaterdag 22 oktober 1988 in Glendora, California, Verenigde Staten, 77 jaar oud. Grace trouwde in Hebron, Illinois, Verenigde Staten met Clarence de Jong.
Kinderen van Grace en Clarence:
1 James Bert DeYoung.
2 Helen DeYoung.
203 Hendrik Kooistra is geboren op vrijdag 29 november 1889 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), zoon van Jelle Hendriks Kooistra (zie 109) en Korneliske Sikkes Kingma. Hendrik is overleden in 1966 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), 76 of 77 jaar oud. Hendrik trouwde, 30 jaar oud, op zaterdag 15 mei 1920 in Idaarderadeel (Fr) met Tjerkje de Boer, 26 jaar oud. Zie 194 voor persoonsgegevens van Tjerkje.
204 Romkje Kooistra is geboren op maandag 28 augustus 1893 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), dochter van Jelle Hendriks Kooistra (zie 109) en Korneliske Sikkes Kingma. Romkje is overleden op woensdag 10 juli 1974 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), 80 jaar oud. Romkje trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 25 mei 1918 in Idaarderadeel (Fr) met Pieter Zwart, 25 jaar oud. Pieter is geboren op zaterdag 25 juni 1892 in Beers, Baarderadeel (Fr), zoon van Theunis Pieters Zwart en Idske Wouters Schuurmans. Pieter is overleden op vrijdag 19 juli 1974 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), 82 jaar oud.
205 Sikke Kooistra is geboren op zondag 13 juli 1902 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), zoon van Jelle Hendriks Kooistra (zie 109) en Korneliske Sikkes Kingma. Sikke trouwde met Jikke de Boer. Zie 221 voor persoonsgegevens van Jikke.
206 Henry Andrew Kooistra is geboren op maandag 22 juni 1896, zoon van Anne Hendriks (Andrew) Kooistra (zie 111) en Marjorie (Maartje) Feddema. Henry is overleden op donderdag 4 mei 1989 in Whitinsville, Massachusetts, Verenigde Staten, 92 jaar oud.
Overlijdensplaats:
Milford-Whitinsville Hospital http://www.milfordregional.org/site/index.cfm
Henry trouwde, 25 jaar oud, op vrijdag 9 december 1921 in Whitinsville, Massachusetts, Verenigde Staten met Tillie Frieswyk, 23 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats in Whitinsville, Massachusetts, Verenigde Staten [bron: Christian Reformed Church, Pleasant Street, Whitinsville https://goo.gl/maps/L8EFp]. Tillie is geboren op dinsdag 31 mei 1898. Tillie is overleden op vrijdag 12 juni 1992 in Northbridge, Massachusetts, Verenigde Staten, 94 jaar oud.
Kinderen van Henry en Tillie:
1 Andrew James Kooistra.
2 Philip Allen Kooistra.
3 Sylvia Ann Kooistra.
207 Peter Kooistra is geboren op dinsdag 7 juni 1898, zoon van Anne Hendriks (Andrew) Kooistra (zie 111) en Marjorie (Maartje) Feddema. Peter is overleden in mei 1977 in Glen Rock, Bergen, New Jersey, Verenigde Staten, 78 jaar oud. Peter trouwde in New Jersey, Verenigde Staten met Grace Hoekstra. Grace is geboren op maandag 21 augustus 1899. Grace is overleden in februari 1982 in Wyckoff, Bergen, New Jersey, Verenigde Staten, 82 jaar oud.
Kinderen van Peter en Grace:
1 Andrew Richard Kooistra. Volgt 272.
2 Mary Catherine Kooistra.
3 Kenneth James Kooistra.
208 John (Jack) Kooistra is geboren op vrijdag 25 oktober 1901, zoon van Anne Hendriks (Andrew) Kooistra (zie 111) en Marjorie (Maartje) Feddema. Jack is overleden in mei 1969 in Hollywood, Broward, Florida, Verenigde Staten, 67 jaar oud. Jack trouwde met Ida van der Meer. Ida is geboren op dinsdag 3 februari 1903. Ida is overleden op donderdag 26 september 1996 in Fairfield, Butler, Ohio, Verenigde Staten, 93 jaar oud.
Kinderen van Jack en Ida:
1 John Kooistra, geboren op dinsdag 15 april 1930. John is overleden op woensdag 20 september 2006 in Wilmington, New Hanover, North Carolina, Verenigde Staten, 76 jaar oud.
2 Marjorie Kooistra. Volgt 273.
209 Clara Kooistra is geboren op vrijdag 30 juni 1905, dochter van Anne Hendriks (Andrew) Kooistra (zie 111) en Marjorie (Maartje) Feddema. Clara is overleden in 1955, 49 of 50 jaar oud. Clara trouwde met Martin Vierstra. Martin is geboren op zaterdag 7 februari 1903 in Karthaus (Dld), zoon van Meinte Gerbens Vierstra en Antje Boersma. Martin is overleden op vrijdag 25 maart 1977 in Northbridge, Massachusetts, Verenigde Staten, 74 jaar oud.
Kinderen van Clara en Martin:
1 Marjorie Ann Vierstra.
2 Martin Matthew Vierstra.
3 James Gordon Vierstra.
4 Ann Marie Vierstra.
210 Clara Kooistra is geboren op dinsdag 15 september 1903 in Whitinsville, Massachusetts, Verenigde Staten, dochter van Jacob Hendriks Kooistra (zie 112) en Fokje (Flora) Bakker. Clara is overleden in juni 1986 in Whitinsville, Massachusetts, Verenigde Staten, 82 jaar oud. Zij is gecremeerd in juni 1986 in Whitinsville, Massachusetts, Verenigde Staten [bron: Riverdale Cemetary]. Clara trouwde, 37 jaar oud, op dinsdag 14 januari 1941 in Whitinsville, Massachusetts, Verenigde Staten met Samuel Roorda, 31 jaar oud. Samuel is geboren op dinsdag 2 november 1909. Samuel is overleden op woensdag 13 februari 1974, 64 jaar oud.
211 Henry Kooistra is geboren op woensdag 18 juli 1906 in Whitinsville, Massachusetts, Verenigde Staten, zoon van Jacob Hendriks Kooistra (zie 112) en Fokje (Flora) Bakker. Henry is overleden op zondag 15 september 1996 in Whitinsville, Massachusetts, Verenigde Staten, 90 jaar oud. Hij is gecremeerd in september 1996 in Rockdale, Massachusetts, Verenigde Staten [bron: Riverdale Cemetary].
Beroep:
Accountant.
Henry:
(1) trouwde, 26 jaar oud, op vrijdag 20 januari 1933 in Sutton, Massachusetts, Verenigde Staten met Hattie Kortekamp, 26 jaar oud. Hattie is geboren op zondag 24 juni 1906 in Sutton, Massachusetts, Verenigde Staten. Hattie is overleden op maandag 15 januari 1962 in Whitinsville, Massachusetts, Verenigde Staten, 55 jaar oud. Zij is gecremeerd in januari 1962 in Rockdale, Massachusetts, Verenigde Staten [bron: Riverdale Cemetary].
(2) trouwde, 56 jaar oud, op vrijdag 15 februari 1963 in Whitinsville, Massachusetts, Verenigde Staten met Annie Bakker, 51 jaar oud. Annie is geboren op zaterdag 4 maart 1911 in Whitinsville, Massachusetts, Verenigde Staten. Annie is overleden op maandag 12 mei 1997 in Whitinsville, Massachusetts, Verenigde Staten, 86 jaar oud. Zij is begraven in mei 1997 in Rockdale, Massachusetts, Verenigde Staten [bron: Riverdale Cemetary].
212 Ernst Ludwig Kooistra is geboren op maandag 27 april 1914 in Whitinsville, Massachusetts, Verenigde Staten, zoon van Jacob Hendriks Kooistra (zie 112) en Fokje (Flora) Bakker. Ernst is overleden op zondag 10 april 1988 in Whitinsville, Massachusetts, Verenigde Staten, 73 jaar oud. Hij is begraven in april 1988 in Rockdale, Massachusetts, Verenigde Staten.
Beroep:
Gereedschapmaker.
Ernst trouwde, 24 jaar oud, op woensdag 30 november 1938 in Whitinsville, Massachusetts, Verenigde Staten met Gertrude Galske Bakker, 22 jaar oud. Gertrude is geboren op donderdag 24 augustus 1916 in Uxbridge, Massachusetts, Verenigde Staten, dochter van Arnold Bakker en Silda Krul.
213 Jantje Postma is geboren op woensdag 11 juli 1883 in Grouw, Idaarderadeel (Fr), dochter van Hijlke Klazes (Hylke) Postma en Martje Johannes Kooistra (zie 113). Jantje is overleden op dinsdag 30 mei 1950 in Rotterdam (Zh), 66 jaar oud. Jantje trouwde, 37 jaar oud, op donderdag 23 december 1920 in Deventer (Ov) met Age Jentjes Hoekstra, 52 jaar oud. Age is geboren op dinsdag 22 december 1868 in Oldeboorn, Utingeradeel (Fr), zoon van Jentje Klazes Hoekstra en Sjieuwke Ages van der Meulen. Age is overleden op vrijdag 22 januari 1943 in Rotterdam (Zh), 74 jaar oud. Age is weduwnaar van Wytske Johannes Kooistra (1870-1911), met wie hij trouwde op donderdag 21 mei 1891 in Utingeradeel (Fr), zie 117.
214 Wijger Thomas van der Meulen is geboren op woensdag 22 september 1886 in Oldeboorn, Utingeradeel (Fr), zoon van Pieter van der Meulen en Wopkje Johannes Kooistra (zie 114). Wijger is overleden op dinsdag 4 januari 1938 in ’t Zand (Gr), 51 jaar oud.
Beroep:
Hoofd der school.
Wijger trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 27 april 1911 in Joure (Fr) met Sijke Groenhout, 24 jaar oud. Sijke is geboren op donderdag 23 december 1886 in Stiens, Leeuwarderadeel (Fr), dochter van Ids Groenhout en Metje Oreel.
215 Jansje Alida Dijkstra is geboren op vrijdag 25 april 1884 in Schouwerzijl, Leens (Gr), dochter van Edsger Dijkstra en Antje Johannes Kooistra (zie 115). Jansje is overleden op maandag 20 maart 1944 in Zeist (Ut), 59 jaar oud. Jansje trouwde met Hermannus Jan Engelkes.
ulco_kooistra.jpg olieverf_op_linnen__landschap_met_industrie___huizen_en_auto_50-er_jaren.jpg jacob_meijer_mogroby.jpg
52 Ulco Kooistra
53 olieverf op linnen, landschap met industrie , huizen en auto 50-er jaren
54 Jacob Meijer Mogroby
216 Ulko Folkert Jacob (Ulco) Kooistra (afb. 52 en 53) is geboren op vrijdag 12 januari 1900 in Amsterdam (Nh), zoon van Sytze Johannes Kooistra (zie 116) en Klaaske de Jong. Ulco is overleden op vrijdag 1 november 1968 in Amsterdam (Nh), 68 jaar oud.
Beroep:
Balletdanser en Kunstschilder.
Ulco trouwde, 31 jaar oud, op woensdag 1 april 1931 in Amsterdam (Nh) met Anna (Maja) Mogroby (afb. 54), 21 jaar oud. Maja is geboren op zaterdag 25 december 1909 in Amsterdam (Nh), dochter van Jacob Meijer Mogroby en Taube Eva (Toni) Goldstein. Maja is overleden op dinsdag 16 december 1997 in Amsterdam (Nh), 87 jaar oud. Zij is begraven in Amsterdam, De Nieuwe Ooster.
Beroep:
Danseres
Afbeelding:
Zie hier Jacob Mogroby met zijn eerste echtgenote Taube Goldstein en hun gezin, Anna staat geheel links
zie ook:http://www.bevrijdingintercultureel.nl/bi/turksjood.html
217 Jansje Klazina Kooistra is geboren op maandag 27 april 1903 in Amsterdam (Nh), dochter van Sytze Johannes Kooistra (zie 116) en Klaaske de Jong. Jansje trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 7 juli 1927 in Amsterdam (Nh) met Johan Wilhelm van Sitteren, 27 jaar oud. Johan is geboren op maandag 12 maart 1900 in Amsterdam (Nh), zoon van Johan Wilhelm van Sitteren en Catharina Maria Möhlmann.
Beroep:
Machinist op een suikerfabriek in Djatiroto, Oost-Java, Indonesië. (Woonden bij Johan zijn ouders in, vanwege een winig tekort net na de oorlogsjaren volgens gezinskaart op 2 juli 1946 in de Fraunhoferstraat 28 boven.)
https://goo.gl/maps/jBczZqGYPqG2
En op 16 februari 1951 in de Groenelaan 69 Beverwijk.
https://goo.gl/maps/JeGtMChDmq82)
Kind van Jansje en Johan:
1 Sietske Johanna van Sitteren, geboren op woensdag 21 april 1937 in Djatiroto, Oost-Java, Indonesië. Sietske is overleden omstreeks 1943 in Kediri, Oost-Java, Indonesië, ongeveer 6 jaar oud.
218 Sjieuwke Hoekstra is geboren op zondag 14 februari 1892 in Oldeboorn, Utingeradeel (Fr), dochter van Age Jentjes Hoekstra en Wytske Johannes Kooistra (zie 117). Sjieuwke is overleden op dinsdag 9 november 1915 in Oldeboorn, Utingeradeel (Fr), 23 jaar oud. Sjieuwke trouwde, 22 jaar oud, op vrijdag 22 mei 1914 in Utingeradeel (Fr) met Luitzen Bottema, 27 jaar oud. Luitzen is geboren op maandag 7 februari 1887 in Oldeboorn, Utingeradeel (Fr), zoon van Tjitze Sytzes Bottema en Tietje Catharina Poutsma.
Kind van Sjieuwke en Luitzen:
1 N.N. Bottema, levenloos geboren zoon, geboren op zondag 21 februari 1915 in Oldeboorn, Utingeradeel (Fr).
fort_logan_national_cemetery_denver_colorado_united_states.jpg
55 Fort Logan National Cemetery Denver Colorado United States
219 Wytze (William Arthur) Bosma (afb. 55) is geboren op dinsdag 20 maart 1906 in Drogeham (Fr), zoon van Oene Bosma en Trijntje Kooistra (zie 119). William Arthur is overleden op maandag 31 december 1990 in Colorado, Verenigde Staten, 84 jaar oud. Hij is begraven in Fort Logan National Cemetery, Denver, Colorado, Verenigde Staten. William Arthur trouwde, 31 jaar oud, op zondag 1 augustus 1937 in Denver, Colorado, Verenigde Staten met Evelyn M. N.N., 26 jaar oud. Evelyn is geboren op maandag 20 februari 1911 in Ashburn, Pike, Missouri, Verenigde Staten. Evelyn is overleden op dinsdag 3 juni 1986, 75 jaar oud.
220 Hinke Ruurds de Jong is geboren op maandag 10 maart 1873 in Tietjerk, Tietjerksteradeel (Fr), dochter van Ruurd Hotzes de Jong (zie 124) en Jietske Jans Roorda. Hinke is overleden op donderdag 21 april 1949 in Leeuwarden (Fr), 76 jaar oud. Hinke trouwde, 21 jaar oud, op zaterdag 22 september 1894 in Achtkarspelen (Fr) met Pieter Jans Hulshoff, 24 jaar oud. Pieter is geboren op donderdag 31 maart 1870 in Twijzel (Fr), zoon van Jan Jans Hulshoff en Hebeltje Binnema. Pieter is overleden op zondag 4 juni 1922 in Twijzel (Fr), 52 jaar oud.
221 Jikke de Boer is geboren op woensdag 3 november 1909 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), dochter van Johannes de Boer (zie 131) en Akke Visser (zie 223). Jikke is overleden-is deceased. Jikke trouwde met Sikke Kooistra. Zie 205 voor persoonsgegevens van Sikke.
222 Jan de Boer is geboren op maandag 30 maart 1891 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), zoon van Freerk de Boer (zie 132) en Hylkje Kooistra (zie 141). Jan trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 11 december 1915 in Leeuwarderadeel (Fr) met Rigtje de Visser, 38 jaar oud. Rigtje is geboren op woensdag 17 oktober 1877 in Grouw, Idaarderadeel (Fr), dochter van Wigle Jelles de Visser en Trijntje Willems Witteveen. Rigtje is overleden op vrijdag 22 november 1940 in Swichum (Fr), 63 jaar oud. Rigtje is weduwe van Jan Kooistra (1871-1914), met wie zij trouwde op zaterdag 4 mei 1901 in Grouw, Idaarderadeel (Fr), zie 142.
223 Akke Visser is geboren op zaterdag 6 april 1872 in Wartena, gem. Leeuwarden (Fr), dochter van Teunis Kornelis Visser en Hinke Keimpes de Jong (zie 134). Akke is overleden op donderdag 1 augustus 1963 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), 91 jaar oud. Akke trouwde, 19 jaar oud, op donderdag 9 april 1891 in Idaarderadeel (Fr) met Johannes de Boer, 38 jaar oud. Zie 131 voor persoonsgegevens van Johannes.
Kind van Akke en Johannes: zie 131.
224 Jan Hendriks Kooistra is geboren op zondag 27 mei 1883 in Tietjerk, Tietjerksteradeel (Fr), zoon van Hendrik Jans Kooistra (zie 135) en Klaaske Johannes Wiersma. Jan is overleden op zaterdag 23 januari 1971 in Wijnjeterp, Opsterland (Fr), 87 jaar oud. Jan trouwde, 29 jaar oud, op zaterdag 17 mei 1913 in Wymbritseradeel (Fr) met Saakje de Jong, 24 jaar oud. Saakje is geboren op dinsdag 7 augustus 1888 in Hemrik, Opsterland (Fr), dochter van Simon Kerstes de Jong en Detje Jacobs Siebenga. Saakje is overleden op woensdag 13 mei 1970 in Wijnjeterp, Opsterland (Fr), 81 jaar oud.
225 Reino Kooistra is geboren op zondag 26 december 1886 in Tietjerk, Tietjerksteradeel (Fr), dochter van Hendrik Jans Kooistra (zie 135) en Klaaske Johannes Wiersma. Reino is overleden op vrijdag 7 maart 1941 in Leeuwarden (Fr), 54 jaar oud. Reino trouwde, 31 jaar oud, op woensdag 24 april 1918 in Wonseradeel (Fr) met Sjouke Thaekes Dijkstra, 31 jaar oud. Sjouke is geboren op dinsdag 7 september 1886 in Oldeboorn, Utingeradeel (Fr), zoon van Thaeke Sjoukes Dijkstra en Maria Berends van Essen. Sjouke is overleden op maandag 4 december 1978 in Nes, Utingeradeel (Fr), 92 jaar oud. Sjouke is weduwnaar van Sytske Klazes van der Krieke (1888-1913), met wie hij trouwde op donderdag 22 april 1909 in Utingeradeel (Fr).
226 Johannes Kooistra is geboren op woensdag 18 januari 1888 in Tietjerk, Tietjerksteradeel (Fr), zoon van Hendrik Jans Kooistra (zie 135) en Klaaske Johannes Wiersma. Johannes is overleden op maandag 21 augustus 1950 in Akmarijp (Fr), 62 jaar oud. Johannes trouwde, 32 jaar oud, op zaterdag 15 mei 1920 in Wymbritseradeel (Fr) met Grietje van der Goot, 31 jaar oud. Grietje is geboren op dinsdag 26 februari 1889 in Heeg (Fr), dochter van Hendrikus van der Goot en Janke Vierstra. Grietje is overleden op maandag 17 juli 1972 in Terkaple (Fr), 83 jaar oud.
227 Wopkje Kooistra is geboren op woensdag 30 januari 1889 in Oosterwierum, Baarderadeel (Fr), dochter van Hendrik Jans Kooistra (zie 135) en Klaaske Johannes Wiersma. Wopkje is overleden in Frankrijk (France). Wopkje trouwde, 21 jaar oud, op zaterdag 7 mei 1910 in Utingeradeel (Fr) met Rykele Sinnema, 23 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Wopkje en Rykele: Voor de info van de kinderen mijn dank aan B. Sinnema.
Rykele is geboren op dinsdag 16 november 1886 in Oldeboorn, Utingeradeel (Fr), zoon van Geert Ydes Sinnema en Grietje Wopkes Bergsma. Rykele is overleden in Frankrijk (France).
Kinderen van Wopkje en Rykele:
1 Geert Sinnema, geboren op maandag 24 april 1911 in Oudehaske, Gaasterland (Fr). Geert is overleden in 2002 in Frankrijk (France), 90 of 91 jaar oud.
2 Klaske Sinnema, geboren op woensdag 24 februari 1915 in Oudehaske, Gaasterland (Fr). Klaske is overleden op zaterdag 12 maart 2005 in Frankrijk (France), 90 jaar oud.
3 N.N. Sinnema, levenloos geboren zoon, geboren op zaterdag 28 april 1917 in Oudehaske, Gaasterland (Fr).
4 Hendrik Sinnema, geboren op woensdag 5 februari 1919 in Oldeboorn, Utingeradeel (Fr). Hendrik is overleden op maandag 21 juni 1993 in Frankrijk (France), 74 jaar oud.
5 Grietje Sinnema, geboren op maandag 11 april 1921 in Oldeboorn, Utingeradeel (Fr). Grietje is overleden in Frankrijk (France).
6 Wopke Sinnema, geboren op dinsdag 1 mei 1923 in Oldeboorn, Utingeradeel (Fr). Wopke is overleden in Frankrijk (France).
7 Paul Sinnema, geboren in 1926 in Frankrijk (France).
228 Jelle Kooistra is geboren op vrijdag 14 maart 1890 in Oosterwierum, Baarderadeel (Fr), zoon van Hendrik Jans Kooistra (zie 135) en Klaaske Johannes Wiersma. Jelle trouwde, 21 jaar oud, op donderdag 6 juli 1911 in Idaarderadeel (Fr) met Akke Bergsma, 22 jaar oud. Akke is geboren op zaterdag 9 maart 1889 in Grouw, Idaarderadeel (Fr), dochter van Marten Bergsma en Jantje Wiersma.
229 Wobbe Kooistra is geboren op zondag 5 juni 1892 in Oosterwierum, Baarderadeel (Fr), zoon van Hendrik Jans Kooistra (zie 135) en Klaaske Johannes Wiersma. Wobbe is overleden op vrijdag 16 oktober 1964 in Rauwerd (Fr), 72 jaar oud. Wobbe trouwde met Ieke Boersma. Ieke is geboren op maandag 3 september 1900 in Rauwerd (Fr), dochter van Pieter Boersma en Jantje Althuisius. Ieke is overleden op zondag 11 december 1983 in Rauwerd (Fr), 83 jaar oud.
Kind van Wobbe en Ieke:
1 Pieter Auke Kooistra, geboren op woensdag 17 oktober 1934 in Rauwerd (Fr). Pieter is overleden op maandag 19 september 1938 in Rauwerd (Fr), 3 jaar oud.
230 Jan Kooistra is geboren op donderdag 6 oktober 1898 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), zoon van Taede Kooistra (zie 137) en Trijntje Terpstra (zie 159). Jan is overleden op woensdag 12 november 1975 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), 77 jaar oud. Jan trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 8 mei 1924 in Idaarderadeel (Fr) met Rinske Kleefstra, 25 jaar oud. Rinske is geboren op zondag 24 juli 1898 in Wirdum (Fr), dochter van Jilles Rinzes Kleefstra en Mintje Wytsma. Rinske is overleden op donderdag 9 mei 1968 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), 69 jaar oud.
Kinderen van Jan en Rinske:
1 Teade Kooistra, geboren op dinsdag 16 februari 1926 in Aegum (Fr). Teade is overleden op zaterdag 3 juni 1939 in Aegum (Fr), 13 jaar oud.
2 Mintje Kooistra, geboren op maandag 1 december 1930 in Aegum (Fr).
3 Jilles Kooistra, geboren op zondag 29 januari 1933 in Aegum (Fr). Jilles is overleden op zaterdag 25 januari 2003 in Grouw, Idaarderadeel (Fr), 69 jaar oud.
pieter_kooistra_1901.jpg
56 Pieter Kooistra 1901
231 Pieter Kooistra (afb. 56) is geboren op vrijdag 19 juli 1901 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), zoon van Taede Kooistra (zie 137) en Trijntje Terpstra (zie 159). Pieter is overleden op zaterdag 8 juni 2002 in Wommels, Littenseradeel (Fr), 100 jaar oud. Pieter trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 17 september 1925 in Wommels, Littenseradeel (Fr) met Gerbrig Fokma, 21 jaar oud. Gerbrig is geboren op zondag 22 mei 1904 in Wijtgaard (Fr). Gerbrig is overleden op woensdag 5 oktober 1983 in Bolsward (Fr), 79 jaar oud. Zij is begraven op zaterdag 8 oktober 1983 in Wommels, Littenseradeel (Fr).
Kinderen van Pieter en Gerbrig:
1 Charlotte Pieters Kooistra, geboren op donderdag 21 juli 1927 in Aegum (Fr). Charlotte is overleden op dinsdag 4 mei 1999 in Bolsward (Fr), 71 jaar oud.
2 Teade Pieters Kooistra, geboren op zondag 23 juni 1929 in Aegum (Fr). Volgt 274.
3 Trijntje Kooistra, geboren op maandag 21 december 1931 in Kubaard, Littenseradeel (Fr). Volgt 275.
4 Jeltje Kooistra, geboren op zaterdag 16 november 1935 in Kubaard, Littenseradeel (Fr). Volgt 276.
232 Grietzen Kooistra is geboren op woensdag 30 december 1914 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), zoon van Taede Kooistra (zie 137) en Trijntje Terpstra (zie 159). Grietzen is overleden op maandag 7 oktober 1996 in Heerenveen (Fr), 81 jaar oud. Grietzen trouwde, 32 jaar oud, op donderdag 8 mei 1947 in Sneek (Fr) met Annigje Jantje Schurer, 26 jaar oud. Annigje is geboren op donderdag 7 oktober 1920 in Tjerkgaast (Fr), dochter van Pier Bartholomeus Schurer en Korneliske Martens de Vries.
233 Geertje Kooistra is geboren op maandag 6 juli 1896 in Warstiens, gem. Leeuwarden (Fr), dochter van Yde Kooistra (zie 143) en Doetje Andringa. Geertje trouwde, 22 jaar oud, op zaterdag 10 mei 1919 in Idaarderadeel (Fr) met Gjalt van der Hem, 22 jaar oud. Gjalt is geboren op woensdag 5 augustus 1896 in Lions, Littenseradeel (Fr), zoon van Sjoerd Gjalts van der Hem en Ynskje Theunis Fokke.
234 Aaltje Kooistra is geboren op donderdag 28 april 1898 in Warstiens, gem. Leeuwarden (Fr), dochter van Yde Kooistra (zie 143) en Doetje Andringa. Aaltje is overleden op donderdag 14 december 1989 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), 91 jaar oud. Aaltje trouwde, 22 jaar oud, op donderdag 20 mei 1920 in Idaarderadeel (Fr) met Geert Rinsma, 23 jaar oud. Geert is geboren op zondag 13 december 1896 in Idaard (Fr), zoon van Egbert Rinsma en Tietje Postma. Geert is overleden op donderdag 11 maart 1954 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), 57 jaar oud.
235 Hylkje (Hieke) Kooistra is geboren op dinsdag 8 januari 1901 in Warstiens, gem. Leeuwarden (Fr), dochter van Yde Kooistra (zie 143) en Doetje Andringa. Hieke is overleden op maandag 7 augustus 1995 in Weidum, Littenseradeel (Fr), 94 jaar oud. Hieke trouwde, 21 jaar oud, op zaterdag 6 mei 1922 in Idaarderadeel (Fr) met Jan Heeg, 27 jaar oud. Jan is geboren op zondag 5 augustus 1894 in Jorwerd, Baarderadeel (Fr), zoon van Evert Jans Heeg en Jitske Wybes van der Ploeg. Jan is overleden op zondag 31 januari 1988 in Oosterlittens, Baarderadeel (Fr), 93 jaar oud.
236 Willem Jans Kooistra is geboren op donderdag 12 februari 1891 in Dronrijp, Menaldumadeel (Fr), zoon van Jan Willems Kooistra (zie 147) en Hylkje Luitzens Kingma. Willem trouwde, 31 jaar oud, op donderdag 4 mei 1922 in Menaldumadeel (Fr) met Trijntje Swierstra, 28 jaar oud. Trijntje is geboren op dinsdag 5 september 1893 in Engelum, Menaldumadeel (Fr), dochter van Pier Swierstra en Tietje Kramer.
237 Hendrik Kooistra is geboren op zaterdag 30 juli 1887 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), zoon van Johannes Kooistra (zie 153) en Teetje Gosliga. Hendrik trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 13 augustus 1910 in Idaarderadeel (Fr) met Wypkje Valk, 19 jaar oud. Wypkje is geboren op maandag 16 maart 1891 in Wartena, gem. Leeuwarden (Fr), dochter van Jan Valk en Ettje Venema. Wypkje is overleden op donderdag 16 november 1939 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), 48 jaar oud.
238 Baukje Kooistra is geboren op maandag 14 januari 1889 in Wartena, gem. Leeuwarden (Fr), dochter van Johannes Kooistra (zie 153) en Teetje Gosliga. Baukje is overleden op zondag 10 december 1950 in Meppel (Dr), 61 jaar oud. Baukje trouwde met Gosse Teeke Kalsbeek. Gosse is geboren op zondag 22 mei 1892 in Steenwijk (Ov), zoon van Gotze Kalsbeek en Alida Magritha Prinsen. Gosse is overleden op zaterdag 19 juli 1947 in Steenwijk (Ov), 55 jaar oud.
Beroep:
Muziekleraar.
239 Martha Kooistra is geboren op donderdag 21 maart 1889 in Grouw, Idaarderadeel (Fr), dochter van Jan Hendriks Kooistra (zie 154) en Sepkje (Sipkje) van Loon. Martha trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 10 mei 1913 in Idaarderadeel (Fr) met Frans Boxum, 24 jaar oud. De scheiding werd uitgesproken op donderdag 21 oktober 1915 in Leeuwarden (Fr) (.). Frans is geboren op maandag 21 januari 1889 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), zoon van Hendrik Rienks Boxum en Antje Koopmans.
240 Zuster Kooistra is geboren op dinsdag 12 september 1893 in Grouw, Idaarderadeel (Fr), dochter van Jan Hendriks Kooistra (zie 154) en Sepkje (Sipkje) van Loon. Zuster trouwde, 29 jaar oud, op zaterdag 12 mei 1923 met Pieter Terpstra, 30 jaar oud. Zie 241 voor persoonsgegevens van Pieter.
Kinderen van Zuster en Pieter:
1 Sepkje Terpstra, geboren op maandag 26 oktober 1925 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr). Sepkje is overleden op donderdag 26 augustus 2004 in Roordahuizum, Idaarderadeel (Fr), 78 jaar oud.
2 Johannes Terpstra, geboren op zondag 12 augustus 1928 in Roordahuizum, Idaarderadeel (Fr). Johannes is overleden op zondag 27 september 1987 in Roordahuizum, Idaarderadeel (Fr), 59 jaar oud.
241 Pieter Terpstra is geboren op maandag 13 februari 1893 in Roordahuizum, Idaarderadeel (Fr), zoon van Johannes Pieters Terpstra (zie 157) en Wytske Frankes Kooistra (zie 162). Pieter is overleden op maandag 6 oktober 1969, 76 jaar oud. Pieter trouwde, 30 jaar oud, op zaterdag 12 mei 1923 met Zuster Kooistra, 29 jaar oud. Zie 240 voor persoonsgegevens van Zuster.
Kinderen van Pieter en Zuster: zie 240.
242 Grietje Statema is geboren op zondag 7 februari 1897 in Roordahuizum, Idaarderadeel (Fr), dochter van Laas Statema en Rinskje Terpstra (zie 158). Grietje trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 26 mei 1921 in Idaarderadeel (Fr) met Minne Wiersma, 26 jaar oud. Minne is geboren op zaterdag 27 april 1895 in Wieuwerd, Littenseradeel (Fr), zoon van Jannes Minnes Wiersma en Antje Jarigs Hiemstra.
reinder_nanne_kuperus_1894.jpg rixtje_vuist__1899-1984_.jpg
57 Reinder Nanne Kuperus 1894
58 Rixtje Vuist (1899-1984)
243 Reinder Nanne Kuperus (afb. 57) is geboren op maandag 28 mei 1894 in Wommels, Littenseradeel (Fr), zoon van Nanne Reinders Kuperus en Trijntje Frankes Kooistra (zie 161). Reinder is overleden op zaterdag 3 september 1977 in Heerenveen (Fr), 83 jaar oud. Reinder trouwde, 27 jaar oud, op woensdag 3 mei 1922 in Leeuwarden (Fr) met Rixtje Vuist (afb. 58), 22 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd op dinsdag 7 mei 1974 in Leeuwarden (Fr). Rixtje is geboren op zondag 14 mei 1899 in Leeuwarden (Fr), dochter van Dirk Vuist en Stientje Dikkescheij. Rixtje is overleden op zaterdag 14 april 1984 in Utrecht, 84 jaar oud.
Kinderen van Reinder en Rixtje:
stientje_kuperus__1924-2004_.jpg
59 Stientje Kuperus (1924-2004)
1 Stientje Kuperus (afb. 59), geboren op woensdag 10 december 1924 in Utrecht. Stientje is overleden op zondag 25 januari 2004 in Utrecht, 79 jaar oud.
trijntje_kuperus__1926-1999_.jpg
60 Trijntje Kuperus (1926-1999)
2 Trijntje Kuperus (afb. 60), geboren op maandag 3 mei 1926 in Utrecht. Trijntje is overleden op zaterdag 10 april 1999 in Wageningen (Gld), 72 jaar oud.
corneliske_kuperus_1867.jpg
61 Corneliske Kuperus 1867
244 Corneliske Kuperus (afb. 61) is geboren op zondag 9 augustus 1896 in Wommels, Littenseradeel (Fr), dochter van Nanne Reinders Kuperus en Trijntje Frankes Kooistra (zie 161). Corneliske is overleden op vrijdag 11 december 1931 in Bartlehiem, Tietjerksteradeel (Fr), 35 jaar oud. Corneliske trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 1 juni 1922 in Utrecht met Jan Dijkstra, 29 jaar oud. Jan is geboren op woensdag 25 januari 1893 in Delfstrahuizen, Schoterland (Fr), zoon van Rommert Dijkstra en Geertje Gouma.
cornelis_kuperus_1901.jpg cornelia_ingetje_eikelenboom__1901-1996_.jpg wilhelmina_huberdina_van_andel__1913-1992_.jpg
62 Cornelis Kuperus 1901
63 Cornelia Ingetje Eikelenboom (1901-1996)
64 Wilhelmina Huberdina van Andel (1913-1992)
245 Cornelis Kuperus (afb. 62) is geboren op woensdag 26 juni 1901 in Harich, Gaasterland (Fr), zoon van Nanne Reinders Kuperus en Trijntje Frankes Kooistra (zie 161). Cornelis is overleden op vrijdag 18 december 1981 in Utrecht, 80 jaar oud. Cornelis:
(1) trouwde, 44 jaar oud, op donderdag 9 mei 1946 in Utrecht met Cornelia Ingetje Eikelenboom (afb. 63), 44 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd omstreeks 1964 in Utrecht. Cornelia is geboren op woensdag 26 juni 1901 in Utrecht. Cornelia is overleden op zondag 25 februari 1996 in Rotterdam (Zh), 94 jaar oud.
(2) trouwde, 63 jaar oud, op dinsdag 9 maart 1965 in Utrecht met Wilhelmina Huberdina van Andel (afb. 64), 52 jaar oud. Wilhelmina is geboren op zondag 9 februari 1913. Wilhelmina is overleden op vrijdag 27 november 1992 in Utrecht, 79 jaar oud.
jan_kuperus_1904.jpg
65 Jan Kuperus 1904
246 Jan Kuperus (afb. 65) is geboren op maandag 16 mei 1904 in Harich, Gaasterland (Fr), zoon van Nanne Reinders Kuperus en Trijntje Frankes Kooistra (zie 161). Jan is overleden op vrijdag 23 juli 1976 in Nijmegen (Gld), 72 jaar oud. Jan trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 5 april 1928 in Utrecht met Henrica Adolphina Agneta Both, 26 jaar oud. Henrica is geboren op maandag 17 juni 1901 in Ede (Gld), dochter van Carel Everhard Christiaan Both en Jeanette Lampe. Henrica is overleden op maandag 31 maart 1969 in Eindhoven (Nb), 67 jaar oud.
franke_johannes_kuperus_1908.jpg hermina_jacoba_dijken__1912-2014_.jpg
66 Franke Johannes Kuperus 1908
67 Hermina Jacoba Dijken (1912-2014)
247 Franke Johannes Kuperus (afb. 66) is geboren op donderdag 20 februari 1908 in Harich, Gaasterland (Fr), zoon van Nanne Reinders Kuperus en Trijntje Frankes Kooistra (zie 161). Franke is overleden op dinsdag 19 april 1994 in Rotterdam (Zh), 86 jaar oud. Franke trouwde, 31 jaar oud, op maandag 23 oktober 1939 in Groningen met Hermina Jacoba Dijken (afb. 67), 27 jaar oud. Hermina is geboren op maandag 1 april 1912 in Groningen, dochter van Doewe Dijken en Helena Annechiena Folmer. Hermina is overleden op woensdag 25 juni 2014 in Noordwijk (Zh), 102 jaar oud.
248 Franke Johannes Kooistra is geboren op maandag 13 juli 1914 in Arnhem (Gld), zoon van Kornelis Frankes Kooistra (zie 163) en Willemina Geertruida de Greef. Franke trouwde, 27 jaar oud, op vrijdag 24 oktober 1941 in Arnhem (Gld) met Johanna de Graaf, 25 jaar oud. Johanna is geboren op vrijdag 1 september 1916 in Arnhem (Gld).
249 Abraham (Abe) Kooistra is geboren op zaterdag 16 november 1895 in Wartena, gem. Leeuwarden (Fr), zoon van Jelle Kooistra (zie 164) en Antje Hiemstra. Abe is overleden in januari 1970 in Sheldon, O’Brien County, Iowa, Verenigde Staten, 74 jaar oud.
Adres:
51201 Sheldon, O’Brien County, Iowa, Verenigde Staten (Laatst bekende adres.)
Emigratie/Immigratie:
Abraham en Wytske en zoon Jelle emigreerden naar Amerika, zij vertrokken vanuit Rotterdam met het ss Rijndam op 12 november 1920, aankomst te New York op 25 november 1920. Zij reisden 2e klasse. De bestemming was Grant, Sioux, Iowa.
Abe trouwde, 21 jaar oud, op donderdag 15 november 1917 in Het Bildt (Fr) met Wytske (Winnie) de Jong, 24 jaar oud. Winnie is geboren op zaterdag 29 juli 1893 in Vrouwenparochie (Fr), dochter van Wytze de Jong en Aafke Zittema.
Kind van Abe en Winnie:
1 Jelle Kooistra, geboren omstreeks 1919 in Oudebildtzijl (Fr).
250 Jacob Kooistra is geboren op zaterdag 23 april 1898 in Almenum, Barradeel (Fr), zoon van Jelle Kooistra (zie 164) en Antje Hiemstra. Jacob is overleden op dinsdag 20 juli 1976 in Wartena, gem. Leeuwarden (Fr), 78 jaar oud. Jacob trouwde, 22 jaar oud, op donderdag 29 april 1920 in Tietjerksteradeel (Fr) met Maaike Ganzinga, 23 jaar oud. Maaike is geboren op dinsdag 2 juni 1896 in Wierum, Westdongeradeel (Fr), dochter van Dirk Everts Ganzinga en Adriaantje Aukes de Graaf. Maaike is overleden op zaterdag 20 maart 1965 in Wartena, gem. Leeuwarden (Fr), 68 jaar oud.
251 Tjerkje Kooistra is geboren op dinsdag 2 september 1902 in Suawoude, Tietjerksteradeel (Fr), dochter van Jelle Kooistra (zie 164) en Antje Hiemstra. Tjerkje is overleden op maandag 17 augustus 1987 in Wartena, gem. Leeuwarden (Fr), 84 jaar oud. Tjerkje trouwde, 26 of 27 jaar oud, in 1929 in Idaarderadeel (Fr) met Oene Hoekstra, 28 of 29 jaar oud. Oene is geboren op donderdag 29 maart 1900 in Warstiens, gem. Leeuwarden (Fr), zoon van Uiltje Hoekstra en Fyke Sixma. Oene is overleden op donderdag 9 oktober 1980 in Wartena, gem. Leeuwarden (Fr), 80 jaar oud.
Kinderen van Tjerkje en Oene:
1 Eeltje Hoekstra, geboren in januari 1930 in Eernewoude, Tietjerksteradeel (Fr). Eeltje is overleden op maandag 10 augustus 1931 in Leeuwarden (Fr), 1 jaar oud.
2 Uiltje Hoekstra.
3 Anne Hoekstra.
4 Jelle Hoekstra.
5 Fijke Hoekstra.
252 Hendrik Kooistra is geboren op maandag 26 oktober 1891 in Irnsum (Fr), zoon van Sytze Hendriks Kooistra (zie 167) en Sjoukje Pieters Hiemstra. Hendrik trouwde, 22 jaar oud, op vrijdag 15 mei 1914 in Rauwerderhem (Fr) met Minke de Jong, 24 jaar oud. Minke is geboren op dinsdag 18 maart 1890 in Nes, Utingeradeel (Fr), dochter van Johannes Klazes de Jong en Aaltje Dijkstra.
teun_kooistra__1919-2008_.jpg dicky_kooistra-boef__1929-2014_.jpg
68 Teun Kooistra (1919-2008)
69 Dicky Kooistra-Boef (1929-2014)
253 Teun Kooistra (afb. 68) is geboren op woensdag 30 juli 1919 in Bodegraven (Zh), zoon van Harmen Kooistra (zie 174) en Klazina Cornelia van Dam. Teun is overleden op dinsdag 10 juni 2008 in Bodegraven (Zh), 88 jaar oud. Hij is begraven in Bodegraven (Zh) Algemene Begraafplaats Vredehof. Teun trouwde, 31 jaar oud, op donderdag 23 november 1950 met Dicky Boef (afb. 69), ongeveer 21 jaar oud. Dicky is geboren omstreeks 1929 in Bodegraven (Zh). Dicky is overleden op zondag 20 juli 2014 in Bodegraven (Zh), ongeveer 85 jaar oud. Zij is begraven in Bodegraven (Zh) Algemene Begraafplaats Vredehof.
Kinderen van Teun en Dicky:
1 Harmen Kooistra, geboren omstreeks 1951.
2 Cor Kooistra, geboren omstreeks 1951.
3 Gerda Kooistra, geboren omstreeks 1952.
4 Carla Kooistra, geboren omstreeks 1954.
5 Ruud Kooistra, geboren omstreeks 1956. Volgt 277.
6 Astrid Kooistra, geboren omstreeks 1960.
7 Paul Kooistra, geboren omstreeks 1966.
254 Janna Kooistra is geboren op maandag 14 maart 1927 in Bodegraven (Zh), dochter van Harmen Kooistra (zie 174) en Klazina Cornelia van Dam. Janna is overleden op woensdag 4 november 1981 in Bodegraven (Zh), 54 jaar oud. Janna trouwde met Beijeman.
verloofd_teuntje_annes_17-03-1951.jpg annes_regnerus_kooistra_-_teuntje_vd_zijde-1954.jpg annes_regnerus_kooistra__1927-1994_.jpg teuntje_van_der_zijde__1930-2012_.jpg
70 verloofd Teuntje&Annes 17-03-1951
71 Annes Regnerus Kooistra - Teuntje vd Zijde-1954
72 Annes Regnerus Kooistra (1927-1994)
73 Teuntje van der Zijde (1930-2012)
255 Annes Regnerus Kooistra (afb. 70 t/m 72) is geboren op zaterdag 16 juli 1927 in Gouderak (Zh), zoon van Jan Kooistra (zie 181) en Pieternella (Pietje) Peterse. Annes is overleden op maandag 9 mei 1994 in Ouderkerk aan den IJssel (Zh), 66 jaar oud. Hij is begraven op zaterdag 14 mei 1994 in Ouderkerk aan den IJssel (Zh). Annes trouwde, 26 jaar oud, op donderdag 8 april 1954 in Ouderkerk aan den IJssel (Zh) met Teuntje van der Zijde (afb. 71 en 73), 24 jaar oud. Teuntje is geboren op maandag 17 maart 1930 in Ouderkerk aan den IJssel (Zh), dochter van Adrianus van der Zijde en Grietje Vuijk. Teuntje is overleden op vrijdag 24 februari 2012 in Ouderkerk aan den IJssel (Zh), 81 jaar oud.
Kinderen van Annes en Teuntje:
1 Greetje (Grietje) Kooistra, geboren op zondag 17 juni 1956 in Ouderkerk aan den IJssel (Zh). Volgt 278.
geboortekaartje_john_kooistra__11-06-1963_.jpg john_kooistra__1963-2017_.jpg
74 geboortekaartje John Kooistra (11-06-1963)
75 John Kooistra (1963-2017)
2 John (Johnnie) Kooistra (afb. 74 en 75), geboren op dinsdag 11 juni 1963 in Ouderkerk aan den IJssel (Zh). Johnnie is overleden op vrijdag 27 januari 2017 in Gouda (Zh), 53 jaar oud (oorzaak: Hartfalen) [bron: Groene Hart Ziekenhuis te Gouda.]. Johnnie was ongehuwd.
anja___petra_kooistra-1965.jpg
76 Anja & Petra Kooistra-1965
3 Adriana (Anja) Kooistra (afb. 76), geboren op vrijdag 25 juni 1965 in Ouderkerk aan den IJssel (Zh).
Vermeld:
Een van een tweeling.
petra_kooistra.jpg
77 Petra Kooistra
4 Pieternella (Petra) Kooistra (afb. 76 en 77), geboren op vrijdag 25 juni 1965 in Ouderkerk aan den IJssel (Zh).
Vermeld:
Een van een tweeling.
adriana_petronella_kooistra-27-10-1934-12-03-2017.jpg adriana_petronella_kooistra__1934-2017.jpg cornelis_marinus_van_stein__2_.jpg huwelijk_cm_v_stein_en_ap_kooistra_31-07-1957.jpg c.m._van_stein_en_a.p.kooistra_31-07-1957.jpg
78 Adriana Petronella Kooistra-27-10-1934-12-03-2017
79 Adriana Petronella Kooistra (1934-2017
80 Cornelis Marinus van Stein (2)
81 Huwelijk CM v Stein en AP Kooistra 31-07-1957
82 C.M. van Stein en A.P.Kooistra 31-07-1957
256 Adriana Petronella Kooistra (afb. 78 en 79) is geboren op zaterdag 27 oktober 1934 in Ouderkerk aan den IJssel (Zh), dochter van Jan Kooistra (zie 181) en Pieternella (Pietje) Peterse. Adriana is overleden op zondag 12 maart 2017 in Gouda (Zh), 82 jaar oud (oorzaak: Ouderdom.) [bron: Groene Hart Ziekenhuis te Gouda.]. Zij is gecremeerd in Gouda (Zh). Adriana trouwde, 22 jaar oud, op woensdag 31 juli 1957 in Ouderkerk aan den IJssel (Zh) met Cornelis Marinus (Rien) van Stein (afb. 80 t/m 82), 24 jaar oud. Rien is geboren op zaterdag 17 december 1932 in Nieuwerkerk aan den IJssel (Zh), zoon van Pieter Willem van Stein en Cornelia (Kee) Palsgraaf.
Kinderen van Adriana en Rien:
1 Cornelia Pieternella (Elly) van Stein, geboren op zaterdag 11 januari 1958 in Ouderkerk aan den IJssel (Zh). Volgt 279.
2 Jan van Stein, geboren op woensdag 21 september 1966 in Ouderkerk aan den IJssel (Zh). Volgt 280.
peter_en_jan_kooistra__1952.jpg peter_kooistra___leny_hansum-28-09-1979_.jpg
83 Peter en Jan Kooistra ±1952
84 Peter Kooistra & Leny Hansum-28-09-1979
257 Peter (Peet) Kooistra (afb. 83) is geboren op zaterdag 19 februari 1944 in Ouderkerk aan den IJssel (Zh), zoon van Jan Kooistra (zie 181) en Pieternella (Pietje) Peterse. Peet trouwde, 35 jaar oud, op vrijdag 28 september 1979 in Ouderkerk aan den IJssel (Zh) met Leny Hansum (afb. 84), 22 jaar oud. Leny is geboren op woensdag 10 april 1957 in Nieuw-Lekkerland (Zh), dochter van Pieter (Piet) Hansum en Agatha Vink.
Kinderen van Peet en Leny:
remco_kooistra-1981-b.jpg remco_kooistra-1981.jpg
85 Remco Kooistra-1981-b
86 Remco Kooistra-1981
1 Remco Kooistra (afb. 85, 86 en 86), geboren op vrijdag 27 februari 1981 in Ouderkerk aan den IJssel (Zh).
pascal_kooistra-1985-b.jpg pascal_kooistra-1985.jpg
87 Pascal Kooistra-1985-b
88 Pascal Kooistra-1985
2 Pascal Kooistra (afb. 87 en 88), geboren op vrijdag 27 september 1985 in Ouderkerk aan den IJssel (Zh).
daniel_de_kwaadsteniet.jpg grietje_vd_zijde.jpg
89 Daniel de Kwaadsteniet
90 Grietje vd Zijde
258 Daniël de Kwaadsteniet (afb. 89) is geboren op dinsdag 15 september 1931 in Nieuwerkerk aan den IJssel (Zh), zoon van Willem de Kwaadsteniet en Tietje Regnerus (Fietje) Kooistra (zie 183). Daniël is overleden op maandag 5 januari 1998 in Spijkenisse (Zh), 66 jaar oud. Daniël trouwde, 21 jaar oud, op vrijdag 6 maart 1953 in Ouderkerk aan den IJssel (Zh) met Grietje van der Zijde (afb. 90), 19 jaar oud. Grietje is geboren op vrijdag 31 maart 1933 in Ouderkerk aan den IJssel (Zh), dochter van Adrianus van der Zijde en Grietje Vuijk. Grietje is overleden op woensdag 21 mei 2003 in Rotterdam (Zh), 70 jaar oud.
Kinderen van Daniël en Grietje:
wil_de_kwaadsteniet-1.jpg wil_de_kwaadsteniet-2.jpg
91 Wil de Kwaadsteniet-1
92 Wil de Kwaadsteniet-2
1 Wil de Kwaadsteniet (afb. 91 en 92), geboren op maandag 31 augustus 1953 in Rotterdam (Zh). Wil is ongehuwd.
Beroep:
Verkoopmedewerkster Warenhuis de Bijenkorf te Rotterdam.
adrianus_de_kwaadsteniet.jpg
93 Adrianus de Kwaadsteniet
2 Adrianus de Kwaadsteniet (afb. 93), geboren op vrijdag 19 maart 1965 in Rotterdam (Zh). Adrianus is ongehuwd.
Beroep:
Accountant.
259 Antje (Annie) de Kwaadsteniet is geboren op zaterdag 27 juni 1936 in Rotterdam (Zh), dochter van Willem de Kwaadsteniet en Tietje Regnerus (Fietje) Kooistra (zie 183). Annie trouwde, 36 jaar oud, op woensdag 1 november 1972 in Rotterdam (Zh) met Jan Hendrik Spanjersberg, 44 jaar oud. Jan is geboren op woensdag 30 november 1927 in Rotterdam (Zh). Jan is overleden op vrijdag 19 augustus 1988 in Rotterdam (Zh), 60 jaar oud.
260 Jacoba Judith (Cobie) de Kwaadsteniet is geboren op donderdag 25 april 1946 in Rotterdam (Zh), dochter van Willem de Kwaadsteniet en Tietje Regnerus (Fietje) Kooistra (zie 183). Cobie trouwde, 19 jaar oud, op donderdag 2 september 1965 in Rotterdam (Zh) met Leonardus Hendrikus Langestraat, 21 jaar oud. Leonardus is geboren op woensdag 12 januari 1944.
joke_en_john_lakwijk.jpg
94 Joke en John Lakwijk
261 Jurvezina (Joke) Kooistra (afb. 94) is geboren op zaterdag 7 december 1929 in Gouderak (Zh), dochter van Regnerus Kooistra (zie 184) en Johanna Spies. Joke trouwde, 36 jaar oud, op dinsdag 17 mei 1966 in Utrecht met Johan (John) Lakwijk.
262 Gerard Kooistra is geboren op woensdag 8 april 1931 in Utrecht, zoon van Anne Kooistra (zie 186) en Geertruida van Dam. Gerard is overleden op zaterdag 7 januari 2012 in Haastrecht (Zh), 80 jaar oud. Gerard trouwde, 28 jaar oud, op donderdag 5 november 1959 in Gouda (Zh) met Jacoba Heerens.
Kinderen van Gerard en Jacoba:
1 Marjolein Kooistra, geboren op woensdag 8 maart 1961 in Vlist (Zh).
2 Christien Kooistra, geboren op maandag 24 juni 1963 in Vlist (Zh).
3 Tjeerd Japik Kooistra, geboren op zaterdag 30 april 1966 in Vlist (Zh).
263 Annie Leintje Kooistra is geboren op woensdag 24 april 1935 in Utrecht, dochter van Anne Kooistra (zie 186) en Geertruida van Dam. Annie is overleden op dinsdag 25 november 2003 in Gouda (Zh), 68 jaar oud. Annie trouwde met B. van der Velde.
264 Dirk Kooistra is geboren op vrijdag 4 februari 1938 in Gouda (Zh), zoon van Anne Kooistra (zie 186) en Geertruida van Dam. Dirk trouwde, 26 jaar oud, op woensdag 2 september 1964 in Gouda (Zh) met Hildegard Karla Uthe (Lessig), 22 jaar oud. Hildegard is geboren op woensdag 19 november 1941 in Pirkau, Zeitz, Duitsland, dochter van Karl Hermann Lessig en Olga Hildegard Uthe.
Kinderen van Dirk en Hildegard:
1 Marion Caroline Kooistra, geboren op zaterdag 4 september 1965 in Gouda (Zh). Volgt 281.
2 Erik Vincent Kooistra, geboren op woensdag 16 april 1969 in Gouda (Zh).
265 Rena Kooistra is geboren op dinsdag 4 april 1944 in Gouda (Zh), dochter van Anne Kooistra (zie 186) en Geertruida van Dam. Rena trouwde, 23 jaar oud, op woensdag 22 november 1967 in Gouda (Zh) met Gerrit van der Ham, 26 jaar oud. Gerrit is geboren op dinsdag 10 december 1940 in Gouda (Zh).
Kinderen van Rena en Gerrit:
1 Harald van der Ham, geboren omstreeks 1968. Volgt 282.
2 Maja van der Ham, geboren omstreeks 1970.
266 Leo Anne Kooistra is geboren op dinsdag 3 augustus 1948 in Gouda (Zh), zoon van Anne Kooistra (zie 186) en Geertruida van Dam. Leo is overleden op donderdag 23 januari 2014 in Waddinxveen (Zh), 65 jaar oud. Leo trouwde, 25 jaar oud, op woensdag 26 juni 1974 in Gouda (Zh) met Nieneke Schouten.
Kinderen van Leo en Nieneke:
1 Martijn Kooistra, geboren op vrijdag 8 september 1978 in Waddinxveen (Zh).
2 Saskia Leonie Kooistra, geboren op zondag 26 oktober 1980 in Waddinxveen (Zh).
267 John Henry Kooistra is geboren op zondag 5 juli 1914, zoon van Hendrik Johannes (Henry John) Kooistra (zie 195) en Josephine (Djoke) Smit. John is overleden op vrijdag 2 maart 1956, 41 jaar oud. John:
(1) trouwde met Lola.
(2) trouwde met Dee Countrymen.
Kinderen van John en Lola:
1 Henry John Kooistra.
2 Sandra Kooistra.
Kinderen van John en Dee:
3 Andrew Kooistra.
4 Kenneth Kooistra. Volgt 283.
268 Katherine Kooistra is geboren op zondag 19 maart 1916, dochter van Hendrik Johannes (Henry John) Kooistra (zie 195) en Josephine (Djoke) Smit. Katherine is overleden op zondag 19 juni 1977, 61 jaar oud. Katherine trouwde met Darwood Glasen.
Kinderen van Katherine en Darwood:
1 Donald Glasen.
2 Danny Glasen.
3 David Glasen.
269 Frank Kooistra is geboren op maandag 6 augustus 1917, zoon van Hendrik Johannes (Henry John) Kooistra (zie 195) en Josephine (Djoke) Smit. Frank is overleden op zaterdag 9 maart 1996 in Twin Lake, Muskegon Michigan, Verenigde Staten, 78 jaar oud. Frank trouwde met Winifred (Winnie) Wagenmaker.
Kinderen van Frank en Winnie:
1 Dorothy Ann Kooistra. Volgt 284.
2 Douglas Kooistra. Volgt 285.
3 Duane Kooistra. Volgt 286.
270 Fred Kooistra is geboren op woensdag 7 september 1927, zoon van Hendrik Johannes (Henry John) Kooistra (zie 195) en Josephine (Djoke) Smit. Fred is overleden op vrijdag 29 december 1995 in Twin Lake, Muskegon Michigan, Verenigde Staten, 68 jaar oud. Fred trouwde met Alice Ferguson.
Kind van Fred en Alice:
1 Richard Kooistra. Volgt 287.
john_kooistra___arlene_nelson.jpg
95 John Kooistra & Arlene Nelson
271 John Kooistra (afb. 95) is geboren op woensdag 3 april 1912 in Lewistown, Montana, Verenigde Staten, zoon van Jelle Johannes (Joseph) Kooistra (zie 197) en Tjamberta (Bertha) Advokaat. John is overleden op dinsdag 16 oktober 2001 in Woodstock, Mchenry, Illinois, Verenigde Staten, 89 jaar oud. Hij is begraven in Linn-Hebron Cemetery, Hebron, Illinois, Verenigde Staten. John trouwde, 24 jaar oud, op dinsdag 9 maart 1937 in Woodstock, McHenry County, Illinois, Verenigde Staten met Arlene Nelson, 20 jaar oud. Arlene is geboren op maandag 19 juni 1916 in Woodstock, McHenry County, Illinois, Verenigde Staten, dochter van Sigvart Nelson en Tillie S. Aslakson. Arlene is overleden op dinsdag 16 oktober 2001 in Woodstock, McHenry County, Illinois, Verenigde Staten, 85 jaar oud. Zij is begraven in Linn-Hebron Cemetery, Hebron, Illinois, Verenigde Staten.
Kinderen van John en Arlene:
1 Anita Louise Kooistra. Volgt 288.
2 Karen Elizabeth Kooistra. Volgt 289.
3 Marilyn June Kooistra. Volgt 290.
4 Kathleen Sue Kooistra. Volgt 291.
5 John Arlen Kooistra. Volgt 292.
6 Joel Craig Kooistra. Volgt 293.
272 Andrew Richard Kooistra, zoon van Peter Kooistra (zie 207) en Grace Hoekstra. Andrew trouwde met Florence Riemersma.
Kinderen van Andrew en Florence:
1 Paul Kooistra.
2 Sharon Kooistra.
3 Kevin Kooistra.
4 Gregg Kooistra.
273 Marjorie Kooistra, dochter van John (Jack) Kooistra (zie 208) en Ida van der Meer. Marjorie trouwde met Edward L. Leech.
Kinderen van Marjorie en Edward:
1 William D. Leech.
2 Karen E. Leech.
274 Teade Pieters Kooistra is geboren op zondag 23 juni 1929 in Aegum (Fr), zoon van Pieter Kooistra (zie 231) en Gerbrig Fokma. Teade is overleden op woensdag 20 september 1989 in Kubaard, Littenseradeel (Fr), 60 jaar oud. Teade trouwde, 23 jaar oud, op woensdag 29 april 1953 met Douwina van der Schaaf, 20 jaar oud. Douwina is geboren op donderdag 9 juni 1932.
275 Trijntje Kooistra is geboren op maandag 21 december 1931 in Kubaard, Littenseradeel (Fr), dochter van Pieter Kooistra (zie 231) en Gerbrig Fokma. Trijntje trouwde met Brugt Bijker.
276 Jeltje Kooistra is geboren op zaterdag 16 november 1935 in Kubaard, Littenseradeel (Fr), dochter van Pieter Kooistra (zie 231) en Gerbrig Fokma. Jeltje trouwde, 23 jaar oud, op woensdag 22 juli 1959 met Tjeerd Letting, 24 jaar oud. Tjeerd is geboren op woensdag 13 februari 1935 in Lies, Terschelling (Fr), zoon van Jan Letting en Vroukje Kooistra.
277 Ruud Kooistra is geboren omstreeks 1956, zoon van Teun Kooistra (zie 253) en Dicky Boef. Ruud:
(1) trouwde, ongeveer 28 jaar oud, op zondag 11 maart 1984 met Anne Louise de Moree, ongeveer 23 jaar oud. Anne is geboren omstreeks 1961.
(2) trouwde, ongeveer 39 jaar oud, op donderdag 26 januari 1995 met Jacqueline van Wensveen, 30 jaar oud. Jacqueline is geboren op zaterdag 11 april 1964.
Kind van Ruud en Jacqueline:
1 Leon Kooistra, geboren op maandag 20 maart 1995.
greetje_kooistra.jpg greetje_kooistra___albert_jan_de_jong-1976.jpg geboortekaartje_grietje_kooistra_17-06-1956.jpg
96 Greetje Kooistra
97 Greetje Kooistra & Albert Jan de Jong-1976
98 geboortekaartje Grietje Kooistra 17-06-1956
278 Greetje (Grietje) Kooistra (afb. 96 t/m 98) is geboren op zondag 17 juni 1956 in Ouderkerk aan den IJssel (Zh), dochter van Annes Regnerus Kooistra (zie 255) en Teuntje van der Zijde. Grietje trouwde, 19 jaar oud, op donderdag 22 april 1976 in Ouderkerk aan den IJssel (Zh) met Albert Jan de Jong.
geboortekaartje_elly_11-01-1958.jpg elly_van_stein.jpg elly_van_stein_2010.jpg henk_bos.jpg
99 geboortekaartje Elly 11-01-1958
100 Elly van stein
101 Elly van stein 2010
102 Henk Bos
279 Cornelia Pieternella (Elly) van Stein (afb. 99 t/m 101) is geboren op zaterdag 11 januari 1958 in Ouderkerk aan den IJssel (Zh), dochter van Cornelis Marinus (Rien) van Stein en Adriana Petronella Kooistra (zie 256). Elly trouwde, 21 jaar oud, op donderdag 20 december 1979 in Gouda (Zh) met Hendrik (Henk) Bos (afb. 102), 26 jaar oud. Henk is geboren op dinsdag 3 november 1953 in Gouda (Zh), zoon van Gerrit Bos en Pieternella (Nel) Verwaal.
Kinderen van Elly en Henk:
1 Tamara Bos, geboren op zaterdag 10 december 1983 in Gouda (Zh). Volgt 294.
mark_bos_2009.jpg
103 Mark Bos 2009
2 Marinus Dirk (Mark) Bos (afb. 103), geboren op donderdag 23 maart 1989 in Gouda (Zh).
Geboorte-Birth:
Mark is geboren op donderdag 23-03-1989 om 18.31.Staringstraat 14 te Gouda.
geboortekaartje_jan_21-09-1966.jpg jan-van-stein.jpg patricia_witkam1.jpg anita-rosbeek.jpg
104 geboortekaartje Jan 21-09-1966
105 Jan-van-Stein
106 Patricia Witkam1
107 Anita-Rosbeek
280 Jan van Stein (afb. 104 en 105) is geboren op woensdag 21 september 1966 in Ouderkerk aan den IJssel (Zh), zoon van Cornelis Marinus (Rien) van Stein en Adriana Petronella Kooistra (zie 256). Jan:
(1) trouwde, 34 jaar oud, op vrijdag 20 april 2001 in Ouderkerk aan den IJssel (Zh) met Patricia Witkam (afb. 106), 31 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd op donderdag 16 december 2004 in Ouderkerk aan den IJssel (Zh). Patricia is geboren op vrijdag 25 april 1969 in Rotterdam (Zh), dochter van Cornelis (Cock) Witkam en Annette Fia Catharina Luca.
(2) trouwde, 45 jaar oud, op maandag 23 juli 2012 in Ouderkerk aan den IJssel (Zh) met Anita Rosbeek (afb. 107), 50 jaar oud. Anita is geboren op dinsdag 17 juli 1962 in Dordrecht (Zh), dochter van Gerrit Rosbeek en Willy Vogels. Anita trouwde voorheen met Peter Stubbe (geb. 1960). De ontbinding van dit huwelijk werd geregistreerd.
281 Marion Caroline Kooistra is geboren op zaterdag 4 september 1965 in Gouda (Zh), dochter van Dirk Kooistra (zie 264) en Hildegard Karla Uthe (Lessig). Marion trouwde, 36 jaar oud, op vrijdag 21 juni 2002 met Peter Tanis.
282 Harald van der Ham is geboren omstreeks 1968, zoon van Gerrit van der Ham en Rena Kooistra (zie 265). Harald trouwde met Sylvia Blom.
Kind van Harald en Sylvia:
1 Cynthia van der Ham, geboren omstreeks 2000.
283 Kenneth Kooistra, zoon van John Henry Kooistra (zie 267) en Dee Countrymen. Kenneth trouwde met Susan.
Kinderen van Kenneth en Susan:
1 Katie Kooistra.
2 Kristin Kooistra.
284 Dorothy Ann Kooistra, dochter van Frank Kooistra (zie 269) en Winifred (Winnie) Wagenmaker. Dorothy trouwde in Grand Rapids, Michigan, Verenigde Staten [bron: Beckwith Hills Christian Reformed Church http://www.beckwithhillscrc.org/] met Kenneth R. Gates.
285 Douglas Kooistra, zoon van Frank Kooistra (zie 269) en Winifred (Winnie) Wagenmaker. Douglas trouwde met Diane Snipp.
Kinderen van Douglas en Diane:
1 Mathew David Kooistra.
2 Nathan Douglas Kooistra.
3 Chad Michael Kooistra.
286 Duane Kooistra, zoon van Frank Kooistra (zie 269) en Winifred (Winnie) Wagenmaker. Duane:
(1) trouwde met Kathe Brewster.
(2) trouwde met Kay Hoffman.
Kinderen van Duane en Kathe:
1 Nicole Kooistra.
2 Alison Kooistra.
287 Richard Kooistra, zoon van Fred Kooistra (zie 270) en Alice Ferguson. Richard trouwde met Teressa Hile.
Kinderen van Richard en Teressa:
1 Derrick Kooistra.
2 Christy Kooistra.
288 Anita Louise Kooistra, dochter van John Kooistra (zie 271) en Arlene Nelson. Anita trouwde met Howard Louis Ryan.
Kinderen van Anita en Howard:
1 Howard Michel Ryan.
2 Christopher John Ryan.
3 Patrick Orval Ryan.
289 Karen Elizabeth Kooistra, dochter van John Kooistra (zie 271) en Arlene Nelson. Karen trouwde met Kenneth E. Kolls.
Kind van Karen en Kenneth:
1 Heidi Louise Kolls.
290 Marilyn June Kooistra, dochter van John Kooistra (zie 271) en Arlene Nelson. Marilyn trouwde met Donald Gibson.
Kinderen van Marilyn en Donald:
1 Sean Gibson.
2 Heather Gibson.
291 Kathleen Sue Kooistra, dochter van John Kooistra (zie 271) en Arlene Nelson. Kathleen trouwde met David Benoy.
Kinderen van Kathleen en David:
1 Aaron Benoy.
2 Zachary Benoy.
292 John Arlen Kooistra, zoon van John Kooistra (zie 271) en Arlene Nelson. John trouwde met Kay Gachenbach.
Kinderen van John en Kay:
1 Kerri Kooistra.
2 Bradley Kooistra.
3 Brett Kooistra.
293 Joel Craig Kooistra, zoon van John Kooistra (zie 271) en Arlene Nelson. Joel trouwde met Linnea Oost.
Kinderen van Joel en Linnea:
1 Danik B. Kooistra.
2 Andrea C. Kooistra.
tamara_bos_10-12-1983.jpg tamara_bos.jpg richard_de_keiser.jpg
108 tamara bos 10-12-1983
109 Tamara Bos
110 Richard de Keiser
294 Tamara Bos (afb. 108 en 109) is geboren op zaterdag 10 december 1983 in Gouda (Zh), dochter van Hendrik (Henk) Bos en Cornelia Pieternella (Elly) van Stein (zie 279).
Beroep:
Kapster.
Geboorte-Birth:
Tamara is geboren om 21.50 op zaterdag 10-12-1983.
Acaciaplein 157 te Gouda. (Appartement rechts boven)
Tamara ging samenwonen, 21 jaar oud, op zaterdag 18 juni 2005 in Gouda (Zh) met Richard de Keiser (afb. 110), 24 jaar oud. Richard is geboren op donderdag 18 juni 1981 in Gouda (Zh), zoon van Johannes Cornelis (Hans) de Keiser en Hendrika (Riek) Zuidam.
Kind van Tamara en Richard:
densley_de_keiser.jpg
111 Densley de Keiser
1 Densley de Keiser (afb. 111), geboren op zaterdag 4 januari 2014 in Gouda (Zh).
The Ancestor Company, we have not the intention to be complete.