Parenteel van Aelbrecht Molenaar

1 Aelbrecht Molenaar is geboren in 1500. Aelbrecht trouwde met N.N..
Kind van Aelbrecht en N.N.:
1 Dirck Aelbrechtsz Molenaar, geboren in 1520 in Zevenhuizen (Zh). Volgt 2.
nieuwe_swanlasche_molen.jpg
1 Nieuwe Swanlasche Molen
2 Dirck Aelbrechtsz Molenaar (afb. 1) is geboren in 1520 in Zevenhuizen (Zh), zoon van Aelbrecht Molenaar (zie 1) en N.N.. Dirck is overleden na woensdag 21 augustus 1555 in Zevenhuizen (Zh), minstens 35 jaar oud.
Notitie:
Dirck Aelbrechtsz: molenaar op de "Nieuwe Swanlasche" molen onder Zevenhuizen 1544/45.
Dirck trouwde met N.N..
Kind van Dirck en N.N.:
1 Rochus Dircksz Molenaar, geboren in 1540 in Zevenhuizen (Zh). Volgt 3.
3 Rochus Dircksz Molenaar is geboren in 1540 in Zevenhuizen (Zh), zoon van Dirck Aelbrechtsz Molenaar (zie 2) en N.N.. Rochus is overleden in 1609 in Zevenhuizen (Zh), 68 of 69 jaar oud.
Notitie:
Rochus Dircksz: De motivatie om Rochus Dircksz te beschouwen als vader van Aelbrecht is gelegen in het feit, dat uit de akte van 06-01-1610
blijkt, dat Aelbrecht moet zijn overleden voor deze datum en dat een Dirck Rochusz voogd is over de kinderen.
Compareerden Neeltgen Jansdr, weduwe van Roochus Dirckz, (molenaar), geassisteerd met haar voogd Claes Jansz van Alphen ( secretaris),
Dirck Roochusz voor zichzelf en voor Jan en Ingge Roochs, zijn broers.
Voorts Lenert Cornelis, getrouwd met Marritge Roochusdr., Ariaantge Rochusdr, zijnde weduwe, Annekgen Rochusdr., ongehuwd,
mitsgaders als voogd over de weeskinderen van Aelbrecht Roochusz.
Hij gebruikt de toenaam "molenaar"; dit zal dan ook zijn beroep zijn.
Hij wordt genoemd in de lidmatenlijst van 10 april 1605 in Hillegersberg samen met zijn vrouw.
Hij wordt evenwel niet genoemd in de molenaarsrekeningen van Hillegersberg (bekeken periode 1550-1600), zodat hij zeer waarschijnlijk niet in Hillegersberg
als molenaar werkzaam is geweest.
Hij kwam waarschijnlijk van Zevenhuizen; dit is na te zien in 10e penningarchief van rond 1540 in het Rijksarchief.
Hij woonde volgens de bewonerslijst van de Rottemolens op de oude "Swanlasche Molen" van 1563-1611.
(Dit volgens gegevens van de heer J. Molenaar uit Nieuw Lekkerland, waarvoor hartelijk dank)
Rochus trouwde, 19 of 20 jaar oud, in 1560 in Zevenhoven (Zh) met Neeltje Jans, 14 of 15 jaar oud. Neeltje is geboren in 1545 in Zevenhuizen (Zh). Neeltje is overleden na 1613 in Zevenhuizen (Zh), minstens 68 jaar oud.
Kinderen van Rochus en Neeltje:
1 Dirck Rochusz Molenaar, geboren in 1560 in Zevenhuizen (Zh). Dirck is overleden in Zevenhuizen (Zh).
2 Jan Rochusz Molenaar, geboren in 1561 in Zevenhuizen (Zh). Jan is overleden in Zevenhuizen (Zh).
3 Inge Molenaar, geboren in 1562 in Zevenhuizen (Zh). Inge is overleden in Zevenhuizen (Zh).
4 Maritge Rochus Molenaar, geboren in 1563 in Zevenhuizen (Zh). Volgt 4.
5 Ariaantge Rochus Molenaar, geboren in 1564 in Zevenhuizen (Zh). Ariaantge is overleden in Zevenhuizen (Zh).
6 Anneke Molenaar, geboren in 1565 in Zevenhuizen (Zh).
7 Aelbrecht Rochusz (Molenaer), geboren in 1566 in Zevenhuizen (Zh). Volgt 5.
4 Maritge Rochus Molenaar is geboren in 1563 in Zevenhuizen (Zh), dochter van Rochus Dircksz Molenaar (zie 3) en Neeltje Jans. Maritge is overleden in Zevenhuizen (Zh). Maritge trouwde met Lenert Cornelis. Lenert is geboren in 1560 in Zevenhuizen (Zh).
5 Aelbrecht Rochusz (Molenaer) is geboren in 1566 in Zevenhuizen (Zh), zoon van Rochus Dircksz Molenaar (zie 3) en Neeltje Jans. Aelbrecht is overleden in 1604 in Hillegersberg, Rotterdam (Zh), 37 of 38 jaar oud.
Notitie:
Aelbrecht Rochusz: Molenaer, won. Hilligersberg, vermeld in de molenrekeningen ald. sedert 1597.
Op 16-04-1597 en 02-11-1601 worden van hem in Hillegersberg kinderen begraven.
Hij staat daar vermeld als Aelbrecht Rochus Molenaer.
Dit zal dan ook zijn beroep zijn. Hij komt voor het eerst in de molenrekeningen van
Hillegersberg voor in 1597.
Hij wordt niet genoemd in de lidmatenlijst van 1605, zoals zijn vader.
Mogelijk is hij dan al overleden. Hij is in ieder geval overleden voor
06-01-1610.
De motivatie om hem als vader van Rochus te beschouwen:
a. uit dit huwelijk is een zoon Rochus geboren,
b. de door Aelbrecht gevoerde toenaam "molenaer" wordt door Rochus als
familienaam gevoerd,
c. Hillegersberg was voor beiden woonplaats.
d. het begraven van kinderen van Aelbrecht in de jaren 1597 en 1601 wijst op
een juiste plaatsing in de tijd.
e. Zoon Rochus wordt voogd over de kinderen van Machteld Aelbrechts en wordt dan oom genoemd.
Aelbrecht trouwde, 23 of 24 jaar oud, in 1590 met Yda Roocken, 19 of 20 jaar oud. Yda is geboren in 1570 in Hillegersberg, Rotterdam (Zh). Yda is overleden na woensdag 6 januari 1610 in Hillegersberg, Rotterdam (Zh), minstens 40 jaar oud.
Kinderen van Aelbrecht en Yda:
1 Rochus Aelbrechtz Molenaar, geboren in 1590 in Hillegersberg, Rotterdam (Zh). Volgt 6.
2 Pieter Aelbrecht Molenaar, geboren in 1595 in Hillegersberg, Rotterdam (Zh).
3 Machteld Aelbrechts Molenaar, geboren in 1600 in Hillegersberg, Rotterdam (Zh). Volgt 7.
6 Rochus Aelbrechtz Molenaar is geboren in 1590 in Hillegersberg, Rotterdam (Zh), zoon van Aelbrecht Rochusz (Molenaer) (zie 5) en Yda Roocken. Rochus is overleden na zaterdag 4 december 1666 in Bleiswijk (Zh), minstens 76 jaar oud.
Notitie:
Rochus Aelbrechtz: In 1629 woont hij in Bleiswijk aan de Rotte nabij de Rottemeren.
Zijn buurman is Gerrit Bastiaens Molenaer, de Molenaar van de Clapmolen.
Dit is ongetwijfeld zijn zwager Gerrit Bastiaen van derTack.
Hij bezit dan een huis met erf en schuur; uit niets blijkt dat hij een molen bezat.
Eigenaar van een huis, erf en schuur met 1 morgen land en van 5 hondland a/d
Heulsloot in de Groote Morgenpolder (1629) onder Bleiswijk.
In 1656 wordt hij aangeduid als Rochus Aelbrechts, molenaar.
Woont in Bleiswijk (1641)
Hij is in 1650 getuige bij de doop van een kind van Aelbrecht Rochusz Molenaer.
Overleden tussen 29-9-1656 en 4-12-1666.
Rochus trouwde, 24 of 25 jaar oud, in 1615 met Maertge Bastiaens van der Tack, 19 of 20 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats omstreeks 1615 in Bleiswijk (Zh). Maertge is geboren in 1595 in Hillegersberg, Rotterdam (Zh), dochter van Bastiaen Claesz van der Tack en Trijntje Jans Pronck. Maertge is overleden vr zaterdag 7 maart 1671 in Bleiswijk (Zh), ten hoogste 76 jaar oud.
Kinderen van Rochus en Maertge:
1 Annetge Molenaar, geboren in 1615 in Bleiswijk (Zh). Volgt 8.
2 Aelbrecht Rochusz Molenaar, geboren in 1616 in Bleiswijk (Zh). Volgt 9.
3 Leentje Molenaar, geboren in 1617 in Bleiswijk (Zh). Volgt 10.
4 Pleuntje Rochus Molenaar, geboren in 1620 in Bleiswijk (Zh). Volgt 11.
7 Machteld Aelbrechts Molenaar is geboren in 1600 in Hillegersberg, Rotterdam (Zh), dochter van Aelbrecht Rochusz (Molenaer) (zie 5) en Yda Roocken.
Notitie:
Wonend aan de Rotte.
Machteld trouwde, 27 of 28 jaar oud, op zondag 16 april 1628 in Bleiswijk (Zh) met Cornelis Thonisz Lapper, 27 of 28 jaar oud. Cornelis is geboren in 1600.
8 Annetge Molenaar is geboren in 1615 in Bleiswijk (Zh), dochter van Rochus Aelbrechtz Molenaar (zie 6) en Maertge Bastiaens van der Tack. Annetge is overleden in Bleiswijk (Zh). Annetge trouwde, 20 of 21 jaar oud, op zondag 27 januari 1636 in Bleiswijk (Zh) met Cornelis Ariensz Huijsman, 20 of 21 jaar oud. Cornelis is geboren in 1615 in Hillegersberg, Rotterdam (Zh).
9 Aelbrecht Rochusz Molenaar is geboren in 1616 in Bleiswijk (Zh), zoon van Rochus Aelbrechtz Molenaar (zie 6) en Maertge Bastiaens van der Tack. Aelbrecht is overleden na maandag 31 juli 1684 in Bleiswijk (Zh), minstens 68 jaar oud.
Notitie:
Aelbrecht Rochusz: jonggezel van Bleiswijk.
Aelbrecht trouwde, 19 of 20 jaar oud, op zondag 17 februari 1636 in Bleiswijk (Zh) met Annetje Willems, ten hoogste 20 jaar oud. Annetje is geboren na 1616 in Zegwaart, Gem.Zoetermeer (Zh), dochter van Willem Huygen en Neeltje Jeroenen. Annetje is overleden in Bleiswijk (Zh).
Notitie:
Wonend in Zegwaard aan de Zegwaardse Verlaten.
Kinderen van Aelbrecht en Annetje:
1 Willem Aelbrechtsz Molenaar, geboren in 1640 in Bleiswijk (Zh). Volgt 12.
2 Trijntje Albrechts Molenaar, geboren in 1641 in Bleiswijk (Zh). Volgt 13.
3 Neeltje Molenaar, geboren in 1644 in Bleiswijk (Zh). Zij is gedoopt op zondag 18 september 1644 in Bleiswijk (Zh). Neeltje is overleden vr 1650 in Bleiswijk (Zh), ten hoogste 6 jaar oud.
4 Pieter Molenaar, geboren in 1647 in Bleiswijk (Zh). Hij is gedoopt op maandag 28 oktober 1647 in Bleiswijk (Zh). Pieter is overleden in Bleiswijk (Zh).
5 Neeltje Molenaar, geboren in 1650 in Bleiswijk (Zh). Zij is gedoopt op zondag 20 november 1650 in Bleiswijk (Zh). Neeltje is overleden in Bleiswijk (Zh).
10 Leentje Molenaar is geboren in 1617 in Bleiswijk (Zh), dochter van Rochus Aelbrechtz Molenaar (zie 6) en Maertge Bastiaens van der Tack. Leentje is overleden in Bleiswijk (Zh). Leentje trouwde, 23 of 24 jaar oud, in 1641 met Franck Jansz Stolk, 20 of 21 jaar oud. Franck is geboren in 1620 in Overschie, Rotterdam (Zh).
11 Pleuntje Rochus Molenaar is geboren in 1620 in Bleiswijk (Zh), dochter van Rochus Aelbrechtz Molenaar (zie 6) en Maertge Bastiaens van der Tack. Pleuntje is overleden, 36 of 37 jaar oud. Zij is begraven op zondag 9 september 1657 in Rotterdam (Zh) [bron: DTB Rotterdam Begraven.]. Pleuntje trouwde, 22 of 23 jaar oud, op zondag 9 augustus 1643 in Bleiswijk (Zh) [bron: DTB Bleiswijk Trouw gereformeerd.] met Floris Pieters van der Valk, 22 of 23 jaar oud. Floris is geboren in 1620 in De Lier (Zh). Floris is overleden in Bleiswijk (Zh). Floris trouwde later op zondag 8 december 1658 in Rotterdam (Zh) met Arintje Hendricks.
Adres:
Kipstraat, Rotterdam (Zh) (ten tijde van huwelijk met Annige.)
Kind van Pleuntje en Floris:
1 Helena van der Valk, geboren in Rotterdam (Zh). Zij is gedoopt op donderdag 22 februari 1657 in Rotterdam (Zh) [bron: DTB Rotterdam Doop gereformeerd.].
12 Willem Aelbrechtsz Molenaar is geboren in 1640 in Bleiswijk (Zh), zoon van Aelbrecht Rochusz Molenaar (zie 9) en Annetje Willems. Willem is overleden vr donderdag 30 maart 1679 in Bleiswijk (Zh), ten hoogste 39 jaar oud.
Notitie:
Willem Aelbrechtsz: huwt als j.g van Bleiswijk. Alias, Willem Aelbrecht Roockensz.
Overleden tussen 09-07-1668 en 30-03-1679.
W.A. Molenaer, overleden, nalatende enige minderjarige kinderen.
Voogden over zijn kinderen zijn geworden:
Aelbrecht Rochusz. Molenaar, zijn vader en Cornelis Mateeusz (zijn zwager,
gehuwd met Trijntje Aelbrechtsdr Molenaer).
Willem trouwde, 21 of 22 jaar oud, op woensdag 15 maart 1662 in Zevenhuizen (Zh) [bron: DTB Bleiswijk Trouw gereformeerd.] met Lijsbeth Jans van der Clauw, 21 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op vrijdag 17 maart 1662 in Bleiswijk (Zh). Lijsbeth is geboren in Zevenhuizen (Zh), dochter van Johan Cornelisz (Jan) van der Clauw en Annetge Ariens van der Cijs. Zij is gedoopt op zondag 30 september 1640 in Zevenhuizen (Zh). Lijsbeth is overleden op vrijdag 3 november 1713 in Zevenhuizen (Zh), 73 jaar oud. Lijsbeth trouwde later op vrijdag 19 oktober 1703 in Bleiswijk (Zh) met Govert Pieters Breetvelt.
Notitie:
Lijsbeth Jans: alias Van der Clau(w), Van der Klaauw.
Weeskamer Bleiswijk, 13-5-1666.
Kinderen van Willem en Lijsbeth:
1 Arij Molenaar, geboren in Bleiswijk (Zh). Hij is gedoopt op zondag 11 mei 1664 in Bleiswijk (Zh). Arij is overleden in mei 1664 in Bleiswijk (Zh), geen maand oud.
2 Arij Molenaar, geboren in Bleiswijk (Zh). Volgt 14.
3 Pieter Willemsz Molenaar, geboren in 1666 in Bleiswijk (Zh). Volgt 15.
4 Jan Molenaar, geboren in Bleiswijk (Zh). Hij is gedoopt op dinsdag 3 mei 1667 in Bleiswijk (Zh). Jan is overleden in Bleiswijk (Zh).
5 Anneken Molenaar, geboren in Bleiswijk (Zh). Zij is gedoopt op zondag 14 augustus 1672 in Bleiswijk (Zh). Anneken is overleden in Bleiswijk (Zh).
6 Cornelis Willemsz Molenaar, geboren in Bleiswijk (Zh). Volgt 16.
7 Aelbrecht Molenaar, geboren in Bleiswijk (Zh). Hij is gedoopt op zondag 18 oktober 1676 in Bleiswijk (Zh) [bron: DTB Bleiswijk Doop gereformeerd.]. Aelbrecht is overleden in Bleiswijk (Zh).
8 Willemtje Molenaar, geboren in Bleiswijk (Zh). Zij is gedoopt op woensdag 26 april 1679 in Bleiswijk (Zh). Willemtje is overleden in Bleiswijk (Zh).
13 Trijntje Albrechts Molenaar is geboren in 1641 in Bleiswijk (Zh), dochter van Aelbrecht Rochusz Molenaar (zie 9) en Annetje Willems. Trijntje is overleden in Bleiswijk (Zh). Trijntje trouwde, 18 of 19 jaar oud, op zondag 28 maart 1660 in Bleiswijk (Zh) met Cornelis Matheusz Jongelicht, ongeveer 25 jaar oud. Cornelis is geboren omstreeks 1635 in Bleiswijk (Zh). Cornelis is overleden in Bleiswijk (Zh).
14 Arij Molenaar is geboren in Bleiswijk (Zh), zoon van Willem Aelbrechtsz Molenaar (zie 12) en Lijsbeth Jans van der Clauw. Hij is gedoopt op zondag 24 mei 1665 in Bleiswijk (Zh). Arij is overleden in Bleiswijk (Zh). Arij trouwde, 31 jaar oud, op zondag 24 maart 1697 in Bleiswijk (Zh) met Marijtje Michiels Knegt, 29 of 30 jaar oud. Marijtje is geboren in 1667 in Bleiswijk (Zh). Marijtje is overleden in Bleiswijk (Zh).
15 Pieter Willemsz Molenaar is geboren in 1666 in Bleiswijk (Zh), zoon van Willem Aelbrechtsz Molenaar (zie 12) en Lijsbeth Jans van der Clauw. Pieter is overleden in Bleiswijk (Zh). Pieter trouwde, 25 of 26 jaar oud, in 1692 in Bleiswijk (Zh) met Adriaantje Ariens Witte, 29 of 30 jaar oud. Adriaantje is geboren in Bleiswijk (Zh), dochter van Arij Bastiaansz Witte en Maertje Cornelis de Hoogh. Zij is gedoopt op vrijdag 22 december 1662 in Bleiswijk (Zh). Adriaantje is overleden vr donderdag 11 februari 1712 in Bleiswijk (Zh), ten hoogste 49 jaar oud.
Kinderen van Pieter en Adriaantje:
1 Willem Pietersz Molenaar, geboren in Bleiswijk (Zh). Volgt 17.
2 Arien Molenaar, geboren in Bleiswijk (Zh). Hij is gedoopt op zaterdag 15 oktober 1695 in Bleiswijk (Zh). Arien is overleden in Bleiswijk (Zh).
16 Cornelis Willemsz Molenaar is geboren in Bleiswijk (Zh), zoon van Willem Aelbrechtsz Molenaar (zie 12) en Lijsbeth Jans van der Clauw. Hij is gedoopt op maandag 16 oktober 1673 in Bleiswijk (Zh). Cornelis is overleden in Bleiswijk (Zh). Cornelis trouwde, 24 jaar oud, op maandag 28 april 1698 in Bleiswijk (Zh) met Maertje Willems, 24 of 25 jaar oud. Maertje is geboren in 1673 in Bleiswijk (Zh). Maertje is overleden in Bleiswijk (Zh).
17 Willem Pietersz Molenaar is geboren in Bleiswijk (Zh), zoon van Pieter Willemsz Molenaar (zie 15) en Adriaantje Ariens Witte. Hij is gedoopt op zondag 21 december 1692 in Bleiswijk (Zh). Willem is overleden op dinsdag 15 oktober 1776 in Zevenhuizen (Zh), 83 jaar oud. Hij is begraven in Zevenhuizen (Zh). Willem trouwde, 22 jaar oud, op zondag 24 november 1715 in Zevenhuizen (Zh) met Grietje Leenderts Korsseboom, 24 jaar oud. Grietje is geboren in Zevenhuizen (Zh), dochter van Leendert Jansz Karsseboom en Martijntje Leendertsdr. Harteveld. Zij is gedoopt op zondag 11 november 1691 in Zevenhuizen (Zh). Grietje is overleden op vrijdag 15 oktober 1756 in Zevenhuizen (Zh), 64 jaar oud.
Notitie:
Naam van de Vader is "Karsseboom" wordt waarschijnlijk bij Grietje foutief geschreven als " Korrseboom".
Kinderen van Willem en Grietje:
1 Ariaantje Molenaar, geboren in Zevenhuizen (Zh). Zij is gedoopt op zondag 22 november 1716 in Zevenhuizen (Zh). Ariaantje is overleden na woensdag 17 februari 1779 in Hillegersberg, Rotterdam (Zh), minstens 62 jaar oud.
Notitie:
Ariaantje, cafhoudster van een caf in Oud Verlaat onder Zevenhuizen (Zh)
2 Pieter Molenaar, geboren in Zevenhuizen (Zh). Hij is gedoopt op zondag 10 juli 1718 in Zevenhuizen (Zh). Pieter is overleden op donderdag 7 december 1719 in Zevenhuizen (Zh), 1 jaar oud.
3 Pieter Molenaar, geboren in Zevenhuizen (Zh). Hij is gedoopt op zondag 8 september 1720 in Zevenhuizen (Zh). Pieter is overleden op woensdag 16 april 1721 in Zevenhuizen (Zh), 7 maanden oud.
4 Lena Willemsdr. Molenaar, geboren in Zevenhuizen (Zh). Zij is gedoopt op zondag 13 september 1722 in Zevenhuizen (Zh). Lena is overleden in Zevenhuizen (Zh).
5 Kornelis Molenaar, geboren in Zevenhuizen (Zh). Hij is gedoopt op zondag 30 juli 1724 in Zevenhuizen (Zh). Kornelis is overleden vr oktober 1726 in Zevenhuizen (Zh), ten hoogste 2 jaar oud.
6 Kornelis Molenaar, geboren in Zevenhuizen (Zh). Hij is gedoopt op zondag 13 oktober 1726 in Zevenhuizen (Zh). Kornelis is overleden in Zevenhuizen (Zh).
7 Johannes Molenaar, geboren in Zevenhuizen (Zh). Hij is gedoopt op zondag 6 februari 1729 in Zevenhuizen (Zh). Johannes is overleden in Zevenhuizen (Zh).
8 Dirk Willemsz Molenaar, geboren in maart 1731 in Zevenhuizen (Zh). Volgt 18.
9 Martijntje Molenaar, geboren op zondag 20 november 1735 in Zevenhuizen (Zh). Zij is gedoopt op zondag 27 november 1735 in Zevenhuizen (Zh). Martijntje is overleden in Zevenhuizen (Zh).
10 Maria Molenaar, geboren in Zevenhuizen (Zh). Zij is gedoopt op zondag 9 november 1738 in Zevenhuizen (Zh). Maria is overleden in Zevenhuizen (Zh).
18 Dirk Willemsz Molenaar is geboren in maart 1731 in Zevenhuizen (Zh), zoon van Willem Pietersz Molenaar (zie 17) en Grietje Leenderts Korsseboom. Dirk is overleden op donderdag 7 mei 1789 in Moordrecht (Zh), 58 jaar oud. Dirk trouwde, 30 of 31 jaar oud, in 1762 in Moordrecht (Zh) met Maria Aris van Leeuwen, 21 of 22 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op zondag 31 januari 1762 in Moordrecht (Zh). Maria is geboren in Moordrecht (Zh), dochter van Arij Klaasz van Leeuwen en Trijntje Willemsdr. de Bruijn. Zij is gedoopt op zondag 31 januari 1740 in Moordrecht (Zh).
Kinderen van Dirk en Maria:
1 Willem Molenaar, geboren in Moordrecht (Zh). Hij is gedoopt op zondag 16 januari 1763 in Moordrecht (Zh). Willem is overleden in september 1764 in Moordrecht (Zh), 1 jaar oud.
2 Willem Molenaar, geboren in Moordrecht (Zh). Volgt 19.
3 Trijntje Molenaar, geboren in Moordrecht (Zh). Zij is gedoopt op zondag 8 mei 1768 in Moordrecht (Zh). Trijntje is overleden in Moordrecht (Zh).
4 Aris Dirksz Molenaar, geboren in Moordrecht (Zh). Volgt 20.
19 Willem Molenaar is geboren in Moordrecht (Zh), zoon van Dirk Willemsz Molenaar (zie 18) en Maria Aris van Leeuwen. Hij is gedoopt op zondag 22 september 1765 in Moordrecht (Zh). Willem is overleden in Moordrecht (Zh). Willem trouwde, 24 jaar oud, op zondag 22 augustus 1790 in Stolwijk (Zh) met Aagje Hendriks van Eeten, 29 jaar oud. Aagje is geboren in Stolwijk (Zh), dochter van Hendrik van Eeten en Christina Wessels Donselaar. Zij is gedoopt op zondag 24 augustus 1760 in Stolwijk (Zh).
Kinderen van Willem en Aagje:
1 Maria Molenaar, geboren in Stolwijk (Zh). Hij is gedoopt op donderdag 29 september 1791 in Stolwijk (Zh).
2 Christina Molenaar, geboren op zaterdag 13 oktober 1792 in Stolwijk (Zh). Zij is gedoopt op zaterdag 27 oktober 1792 in Stolwijk (Zh). Christina is overleden vr 1800 in Stolwijk (Zh), ten hoogste 8 jaar oud.
3 Hendrik Molenaar, geboren op zondag 10 november 1793 in Stolwijk (Zh). Hij is gedoopt op zondag 17 november 1793 in Stolwijk (Zh).
4 Dirk Molenaar, geboren op vrijdag 22 mei 1795 in Stolwijk (Zh). Hij is gedoopt op zondag 31 mei 1795 in Stolwijk (Zh).
5 Jan Molenaar, geboren op woensdag 25 januari 1797 in Stolwijk (Zh). Volgt 21.
6 Aris Molenaar, geboren op zaterdag 16 juni 1798 in Stolwijk (Zh). Hij is gedoopt op zondag 24 juni 1798 in Stolwijk (Zh). Aris is overleden vr 1802 in Stolwijk (Zh), ten hoogste 4 jaar oud.
7 Christina Molenaar, geboren op vrijdag 10 januari 1800 in Stolwijk (Zh). Zij is gedoopt op zondag 19 januari 1800 in Stolwijk (Zh).
8 Aris Molenaar, geboren op woensdag 21 juli 1802 in Stolwijk (Zh). Hij is gedoopt op zondag 8 augustus 1802 in Stolwijk (Zh). Aris is overleden vr 1804 in Stolwijk (Zh), ten hoogste 2 jaar oud.
9 Arie Molenaar, geboren op zaterdag 12 mei 1804 in Stolwijk (Zh). Volgt 22.
20 Aris Dirksz Molenaar is geboren in Moordrecht (Zh), zoon van Dirk Willemsz Molenaar (zie 18) en Maria Aris van Leeuwen. Hij is gedoopt op zondag 29 oktober 1769 in Moordrecht (Zh). Aris is overleden op vrijdag 11 augustus 1865 in Stolwijk (Zh), 95 jaar oud. Aris:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op zondag 6 juli 1794 in Stolwijk (Zh) met Aagje Cornelis van Dam, 20 jaar oud. Aagje is geboren in Stolwijk (Zh), dochter van Cornelis Willemsz van Dam en Marrigje Maartens Blanken. Zij is gedoopt op zondag 12 september 1773 in Stolwijk (Zh). Aagje is overleden op zondag 1 augustus 1819 in Stolwijk (Zh), 45 jaar oud.
(2) trouwde, 56 jaar oud, op zaterdag 14 januari 1826 in Stolwijk (Zh) met Teuntje van As, 52 jaar oud. Teuntje is geboren in Ammerstol (Zh), dochter van Teunis van As en Jaapje Janse de Jong. Zij is gedoopt op zondag 7 november 1773 in Ammerstol (Zh). Teuntje is overleden op zaterdag 13 maart 1847 in Stolwijk (Zh), 73 jaar oud.
Kinderen van Aris en Aagje:
1 Grietje Molenaar, geboren in Moordrecht (Zh). Zij is gedoopt op zondag 21 februari 1773 in Moordrecht (Zh). Grietje is overleden in Moordrecht (Zh).
2 Dirk Molenaar, geboren in Moordrecht (Zh). Hij is gedoopt op zondag 11 juni 1775 in Moordrecht (Zh). Dirk is overleden in Moordrecht (Zh).
21 Jan Molenaar is geboren op woensdag 25 januari 1797 in Stolwijk (Zh), zoon van Willem Molenaar (zie 19) en Aagje Hendriks van Eeten. Hij is gedoopt op zondag 29 januari 1797 in Stolwijk (Zh). Jan trouwde, 18 jaar oud, op zaterdag 11 november 1815 in Berkenwoude (Zh) met Grietje den Ouden, 18 jaar oud. Grietje is geboren op woensdag 18 januari 1797 in Berkenwoude (Zh), dochter van Jan Barendse den Ouden en Hendrikje Bakker.
Kinderen van Jan en Grietje:
1 Willem Molenaar, geboren op vrijdag 17 januari 1817 in Stolwijk (Zh). Volgt 23.
2 Johannes Molenaar, geboren op vrijdag 25 mei 1832 in Stolwijk (Zh).
3 Maria Molenaar, geboren op maandag 20 juli 1835 in Stolwijk (Zh).
4 Dirk Molenaar, geboren op woensdag 20 december 1837 in Stolwijk (Zh).
5 Aagje Molenaar, geboren op zaterdag 14 januari 1843 in Stolwijk (Zh). Aagje is overleden op maandag 22 juni 1846 in Stolwijk (Zh), 3 jaar oud.
6 Christina Molenaar, geboren op donderdag 29 februari 1844 in Stolwijk (Zh).
7 Janna Molenaar, geboren op dinsdag 10 november 1846 in Stolwijk (Zh).
22 Arie Molenaar is geboren op zaterdag 12 mei 1804 in Stolwijk (Zh), zoon van Willem Molenaar (zie 19) en Aagje Hendriks van Eeten. Hij is gedoopt op zondag 27 mei 1804 in Stolwijk (Zh). Arie trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 17 mei 1828 in Stolwijk (Zh) met Metje Ouwerkerk, 20 jaar oud. Metje is geboren op maandag 11 januari 1808 in Stolwijk (Zh), dochter van Jan Ouwerkerk en Klaasje de Boer.
Kind van Arie en Metje:
1 Willem Molenaar, geboren op zondag 1 februari 1829 in Stolwijk (Zh).
23 Willem Molenaar is geboren op vrijdag 17 januari 1817 in Stolwijk (Zh), zoon van Jan Molenaar (zie 21) en Grietje den Ouden.
Beroep:
Boerenknecht en Arbeider.
Willem:
(1) trouwde, ten hoogste 27 jaar oud, vr 1844 met Teuntje Hogendoorn, ten hoogste 25 jaar oud. Teuntje is geboren in 1819 in Stolwijk (Zh), dochter van Klaas Hogendoorn en Jannigje Treure. Teuntje is overleden op zondag 23 maart 1845 in Stolwijk (Zh), 25 of 26 jaar oud.
(2) trouwde, 33 jaar oud, op zaterdag 2 februari 1850 in Stolwijk (Zh) met Pieternella Mes, 23 jaar oud. Pieternella is geboren op dinsdag 21 maart 1826 in Moordrecht (Zh), dochter van Floris Mes en Trijntje den Hollander.
Kind van Willem en Teuntje:
1 Klazina Molenaar, geboren op donderdag 21 maart 1844 in Stolwijk (Zh). Klazina is overleden op woensdag 21 augustus 1844 in Stolwijk (Zh), 5 maanden oud.
Kinderen van Willem en Pieternella:
2 Trijntje Molenaar, geboren op donderdag 26 december 1850 in Stolwijk (Zh). Trijntje is overleden vr 1862 in Stolwijk (Zh), ten hoogste 12 jaar oud.
3 Jan Molenaar, geboren op donderdag 29 april 1852 in Stolwijk (Zh).
4 Grietje Trijntje Molenaar, geboren op woensdag 17 oktober 1855 in Stolwijk (Zh). Grietje is overleden vr 1859 in Stolwijk (Zh), ten hoogste 4 jaar oud.
5 Floris Molenaar, geboren op vrijdag 8 januari 1858 in Stolwijk (Zh). Floris is overleden vr 1868 in Stolwijk (Zh), ten hoogste 10 jaar oud.
6 Grietje Trijntje Molenaar, geboren op zondag 27 november 1859 in Stolwijk (Zh). Volgt 24.
7 Trijntje Molenaar, geboren op dinsdag 7 oktober 1862 in Stolwijk (Zh).
8 Aagje Molenaar, geboren op zaterdag 18 maart 1865 in Stolwijk (Zh).
9 Floris Molenaar, geboren op zondag 28 oktober 1866 in Stolwijk (Zh).
grietje_molenaar.jpg pieter_verwaal_1853.jpg
2 Grietje Molenaar
3 Pieter Verwaal 1853
24 Grietje Trijntje Molenaar (afb. 2) is geboren op zondag 27 november 1859 in Stolwijk (Zh), dochter van Willem Molenaar (zie 23) en Pieternella Mes. Grietje is overleden op zondag 27 december 1942 in Rotterdam (Zh), 83 jaar oud. Grietje trouwde, 22 jaar oud, op vrijdag 20 januari 1882 in Stolwijk (Zh) met Pieter Verwaal (afb. 3), 28 jaar oud. Pieter is geboren op maandag 27 juni 1853 in Reeuwijk (Zh), zoon van Pieter Verwaal en Trijntje Koster. Pieter is overleden op zondag 13 april 1919 in Nieuwerkerk aan den IJssel (Zh), 65 jaar oud.
Beroep:
Voorman-Rangeerder bij de Nederlandsche Spoorwegen.
Foreman-shunter at the Dutch Railways.
Kinderen van Grietje en Pieter:
1 Pieternella (Pie) Verwaal, geboren op zaterdag 30 september 1882 in Reeuwijk (Zh). Volgt 25.
2 Pieter Verwaal, geboren op dinsdag 20 mei 1884 in Nieuwerkerk aan den IJssel (Zh). Pieter is overleden op dinsdag 27 mei 1884 in Nieuwerkerk aan den IJssel (Zh), 7 dagen oud.
Geboorte:
Een van een tweeling. One of twins
3 Willem Verwaal, geboren op dinsdag 20 mei 1884 in Nieuwerkerk aan den IJssel (Zh). Willem is overleden op vrijdag 20 juni 1884 in Nieuwerkerk aan den IJssel (Zh), 1 maand oud.
Geboorte:
Een van een tweeling. One of twins
4 Trijntje Verwaal, geboren op zondag 21 juni 1885 in Nieuwerkerk aan den IJssel (Zh). Volgt 26.
5 Willem Verwaal, geboren op dinsdag 10 augustus 1886 in Nieuwerkerk aan den IJssel (Zh). Volgt 27.
6 Aagje Verwaal, geboren op maandag 3 oktober 1887 in Nieuwerkerk aan den IJssel (Zh). Volgt 28.
7 Pieter Verwaal, geboren op zondag 31 maart 1889 in Nieuwerkerk aan den IJssel (Zh). Volgt 29.
8 Elisabeth Verwaal, geboren op maandag 21 december 1891 in Nieuwerkerk aan den IJssel (Zh). Volgt 30.
9 Grietje Verwaal, geboren op vrijdag 9 juni 1893 in Nieuwerkerk aan den IJssel (Zh). Volgt 31.
10 Hendrik Verwaal, geboren op donderdag 22 november 1894 in Nieuwerkerk aan den IJssel (Zh). Volgt 32.
11 Johannes Verwaal, geboren op dinsdag 22 maart 1898 in Nieuwerkerk aan den IJssel (Zh). Johannes is overleden op vrijdag 25 maart 1898 in Nieuwerkerk aan den IJssel (Zh), 3 dagen oud.
12 Jan Verwaal, geboren op dinsdag 15 mei 1900 in Nieuwerkerk aan den IJssel (Zh). Volgt 33.
13 Cornelis Verwaal, geboren op dinsdag 11 november 1902 in Nieuwerkerk aan den IJssel (Zh). Volgt 34.
pieternella_verwaal.jpg
4 Pieternella Verwaal
25 Pieternella (Pie) Verwaal (afb. 4) is geboren op zaterdag 30 september 1882 in Reeuwijk (Zh), dochter van Pieter Verwaal en Grietje Trijntje Molenaar (zie 24). Pie trouwde, 21 jaar oud, op vrijdag 22 januari 1904 in Nieuwerkerk aan den IJssel (Zh) met Marinus Adrianus Bak, 27 jaar oud. Marinus is geboren op zondag 19 maart 1876 in Nieuwerkerk aan den IJssel (Zh), zoon van Adriana Bak.
Beroep:
Pakhuisknecht.
26 Trijntje Verwaal is geboren op zondag 21 juni 1885 in Nieuwerkerk aan den IJssel (Zh), dochter van Pieter Verwaal en Grietje Trijntje Molenaar (zie 24). Trijntje trouwde, 21 jaar oud, op vrijdag 4 januari 1907 in Nieuwerkerk aan den IJssel (Zh) met Floris Buizer, 24 jaar oud. Floris is geboren op zaterdag 15 april 1882 in Ottoland (Zh), zoon van Bastiaan Buizer en Aafje van Kleij. Floris is overleden op maandag 29 augustus 1949 in Ouderkerk aan den IJssel (Zh), 67 jaar oud.
Beroep:
Boerenknecht.
27 Willem Verwaal is geboren op dinsdag 10 augustus 1886 in Nieuwerkerk aan den IJssel (Zh), zoon van Pieter Verwaal en Grietje Trijntje Molenaar (zie 24). Willem is overleden op donderdag 15 juni 1972, 85 jaar oud.
Beroep:
Veehandelaarsknecht.
Willem trouwde, 24 jaar oud, op vrijdag 19 mei 1911 in Nieuwerkerk aan den IJssel (Zh) met Jenneke Verdoorn, 22 of 23 jaar oud. Jenneke is geboren in 1888 in Nieuwerkerk aan den IJssel (Zh), dochter van Dirk Verdoorn en Maaike Nieuwkoop.
Kinderen van Willem en Jenneke:
1 Grietje Trijntje Verwaal, geboren in 1895 in Nieuwerkerk aan den IJssel (Zh). Grietje is overleden op dinsdag 19 november 1918 in Nieuwerkerk aan den IJssel (Zh), 22 of 23 jaar oud. Grietje bleef ongehuwd.
2 Dirk Verwaal, geboren in 1924 in Nieuwerkerk aan den IJssel (Zh). Dirk is overleden op maandag 27 december 1926 in Nieuwerkerk aan den IJssel (Zh), 1 of 2 jaar oud.
aagje_verwaal_3_10_1887.png
5 Aagje Verwaal 3-10-1887
28 Aagje Verwaal (afb. 5) is geboren op maandag 3 oktober 1887 in Nieuwerkerk aan den IJssel (Zh), dochter van Pieter Verwaal en Grietje Trijntje Molenaar (zie 24). Aagje trouwde, 24 jaar oud, op vrijdag 15 maart 1912 in Nieuwerkerk aan den IJssel (Zh) met Jan Karreman, 23 jaar oud. Jan is geboren op maandag 23 juli 1888 in Zevenhuizen (Zh), zoon van Teunis Karreman en Neeltje van den Heuvel.
Kinderen van Aagje en Jan:
1 Pieter Karreman, geboren in 1914 in Nieuwerkerk aan den IJssel (Zh). Pieter is overleden op dinsdag 19 mei 1914 in Nieuwerkerk aan den IJssel (Zh), geen jaar oud.
2 Grietje Trijntje Karreman, geboren in 1916 in Zevenhuizen (Zh). Grietje is overleden op maandag 11 december 1916 in Zevenhuizen (Zh), geen jaar oud.
3 Grietje Trijntje Karreman, geboren in 1918 in Zevenhuizen (Zh). Grietje is overleden op woensdag 30 januari 1918 in Zevenhuizen (Zh), geen jaar oud.
bolina_joh._vd_reijden_en_p.verwaal_1.jpg bolina_joh._vd_reijden_en_p.verwaal_2.jpg pieter_verwaal_1889.jpg derdekade_90_gouda.jpg bolina_van_der_reijden_1894.jpg
6 Bolina Joh. vd Reijden en P.Verwaal-1
7 Bolina Joh. vd Reijden en P.Verwaal-2
8 Pieter Verwaal 1889
9 Derdekade 90 Gouda
10 Bolina van der Reijden 1894
29 Pieter Verwaal (afb. 6 t/m 8) is geboren op zondag 31 maart 1889 in Nieuwerkerk aan den IJssel (Zh), zoon van Pieter Verwaal en Grietje Trijntje Molenaar (zie 24). Van de geboorte is aangifte gedaan in 1889 [bron: Geboorte aangifte gem. Nieuwerkerk a/d IJssel]. Pieter is overleden op woensdag 4 december 1957 in Gouda (Zh), 68 jaar oud.
Beroep:
Spoorwegarbeider/Rangeerder.
Pieter trouwde, 26 jaar oud, op woensdag 31 maart 1915 in Nieuwerkerk aan den IJssel (Zh) met Bolina Johanna van der Reijden (afb. 9 en 10), 21 jaar oud. Bolina is geboren op maandag 4 december 1893 in Capelle aan den IJssel (Zh), dochter van Johannes van der Reijden en Johanna de Jong. Bolina is overleden op maandag 22 april 1968 in Lekkerkerk (Zh), 74 jaar oud. Zij is begraven op donderdag 25 april 1968 in Lekkerkerk (Zh).
Adressen:
Willem Tombergstraat: 35, Gouda (Zh) (http://goo.gl/maps/A2Ej2)   [bron: Persoonskaart]
Derde Kade:90, Gouda (Zh) (woning gesloopt in de jaren ’70, staat nu een appartementengebouw op deze plaats, house demolished in the 70s, is now an apartment building at this location.)
Kinderen van Pieter en Bolina:
1 Johanna (An) Verwaal, geboren op woensdag 15 december 1915 in Gouda (Zh). Volgt 35.
2 Pieter Verwaal, geboren op woensdag 5 juni 1918 in Gouda (Zh). Pieter is overleden op donderdag 7 november 1918 om 18:00 in Gouda (Zh), 5 maanden oud [bron: Archief Gem. Gouda (Zh)]. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 8 november 1918.
3 Grietje Trijntje (Griet) Verwaal, geboren op zaterdag 20 september 1919 in Gouda (Zh). Volgt 36.
4 Bolina Johanna (Lien) Verwaal, geboren op zaterdag 23 juli 1921 in Gouda (Zh). Volgt 37.
5 Pieternella Verwaal, geboren op woensdag 2 januari 1924 in Gouda (Zh). Volgt 38.
6 Margaretha Bolina (Greet) Verwaal, geboren op maandag 2 november 1925 in Gouda (Zh). Volgt 39.
7 Pieter (Piet) Verwaal, geboren op maandag 24 juni 1929 in Gouda (Zh). Volgt 40.
8 Johanna Bolina (Joop) Verwaal, geboren op vrijdag 16 februari 1934 in Gouda (Zh). Volgt 41.
geboorteakte_elisabeth_verwaal.jpg elizabeth_verwaal_21_12_1891.png elizabeth_verwaal_21_12_1891_1.png hendrik_speksnijder_28_3_1885.png hendrik_berger.jpg
11 Geboorteakte Elisabeth Verwaal
12 Elizabeth Verwaal 21-12-1891
13 Elizabeth Verwaal 21-12-1891-1
14 Hendrik Speksnijder 28-3-1885
15 Hendrik Berger
30 Elisabeth Verwaal (afb. 11 t/m 13) is geboren op maandag 21 december 1891 in Nieuwerkerk aan den IJssel (Zh), dochter van Pieter Verwaal en Grietje Trijntje Molenaar (zie 24). Elisabeth is overleden op vrijdag 27 maart 1953 in Lekkerkerk (Zh), 61 jaar oud. Elisabeth:
(1) trouwde, 20 jaar oud, op vrijdag 17 mei 1912 in Nieuwerkerk aan den IJssel (Zh) met Hendrik Speksnijder (afb. 14), 27 jaar oud. Hendrik is geboren op zaterdag 28 maart 1885 in Ouderkerk aan den IJssel (Zh), zoon van Dirk Speksnijder en Alida den Braanker. Hendrik is overleden op maandag 2 september 1918 in Ouderkerk aan den IJssel (Zh), 33 jaar oud.
Beroep:
Timmerman. Carpenter.
Overlijden:
Hendrik is overleden aan de gevolgen van de Spaanse griep.
Zoek op Google naar de verhalen over het ontstaan van de Spaanse Griep.

Hendrik is deceased on the impact of the Spanish flu.
Search in Google for stories about the origins of the Spanish Flu.
.
(2) trouwde, 31 jaar oud, op donderdag 8 februari 1923 in Lekkerkerk (Zh) met Hendrik Berger (afb. 15), 34 jaar oud. Hendrik is geboren op zondag 28 oktober 1888 in Lekkerkerk (Zh), zoon van Bastiaan Berger en Aagje de Hoop. Hendrik is overleden op donderdag 7 december 1967 in Doorn (Ut), 79 jaar oud. Hendrik is weduwnaar van Pieternella Helena Slingerland (1889-1920), met wie hij trouwde op woensdag 20 mei 1914 in Lekkerkerk (Zh).
Kinderen van Elisabeth en Hendrik (1):
1 Alida Speksnijder, geboren op donderdag 5 december 1912 in Ouderkerk aan den IJssel (Zh). Volgt 42.
2 Grietje Trijntje Speksnijder, geboren op zaterdag 14 november 1914 in Ouderkerk aan den IJssel (Zh). Volgt 43.
3 Hendrika Speksnijder, geboren op zondag 16 februari 1919 in Ouderkerk aan den IJssel (Zh). Volgt 44.
Kinderen van Elisabeth en Hendrik (2):
4 Pieter Berger, geboren op zondag 2 februari 1930 in Lekkerkerk (Zh). Volgt 45.
5 Hendrik Berger, geboren op dinsdag 20 oktober 1931 in Lekkerkerk (Zh). Volgt 46.
griet_verwaal_09_06_1893.jpg
16 Griet Verwaal-09-06-1893
31 Grietje Verwaal (afb. 16) is geboren op vrijdag 9 juni 1893 in Nieuwerkerk aan den IJssel (Zh), dochter van Pieter Verwaal en Grietje Trijntje Molenaar (zie 24). Grietje trouwde, 21 jaar oud, op dinsdag 8 juni 1915 in Nieuwerkerk aan den IJssel (Zh) met Maarten van Bergen Bravenboer, 23 of 24 jaar oud. Maarten is geboren in 1891 in Moordrecht (Zh), zoon van Dirk van Bergen Bravenboer en Aafje Steinbeek.
hendrik_verwaal.jpg grietje_van_wingerden.jpg
17 Hendrik Verwaal
18 Grietje van Wingerden
32 Hendrik Verwaal (afb. 17) is geboren op donderdag 22 november 1894 in Nieuwerkerk aan den IJssel (Zh), zoon van Pieter Verwaal en Grietje Trijntje Molenaar (zie 24). Hendrik is overleden op dinsdag 14 juni 1977 in Dordrecht (Zh), 82 jaar oud.
Beroep:
Wegwerker.
Hendrik trouwde, 26 jaar oud, op vrijdag 16 september 1921 in Nieuwerkerk aan den IJssel (Zh) met Gerritje Antje (Grietje) van Wingerden (afb. 18), 24 jaar oud. Grietje is geboren op dinsdag 2 maart 1897 in Ouderkerk aan den IJssel (Zh), dochter van Marinus van Wingerden en Aartje Sterk. Grietje is overleden-is deceased.
Kinderen van Hendrik en Grietje:
1 Aartje Grietje Verwaal, geboren op vrijdag 13 oktober 1922 in Moordrecht (Zh).
2 Grietje Trijntje Verwaal, geboren op zaterdag 22 december 1923 in Nieuwerkerk aan den IJssel (Zh).
3 Pieter Verwaal, geboren op woensdag 21 april 1926 in Nieuwerkerk aan den IJssel (Zh). Volgt 47.
4 Marinus Verwaal, geboren op zondag 18 mei 1930 in Rotterdam (Zh).
33 Jan Verwaal is geboren op dinsdag 15 mei 1900 in Nieuwerkerk aan den IJssel (Zh), zoon van Pieter Verwaal en Grietje Trijntje Molenaar (zie 24). Jan is overleden op vrijdag 18 februari 1972, 71 jaar oud. Jan trouwde, 22 jaar oud, op donderdag 21 september 1922 in Capelle aan den IJssel (Zh) met Johanna den Ouden, 19 of 20 jaar oud. Johanna is geboren in 1902 in Ouderkerk aan den IJssel (Zh), dochter van Schilleman den Ouden en Bastiaantje Speksnijder. Johanna is overleden-is deceased.
34 Cornelis Verwaal is geboren op dinsdag 11 november 1902 in Nieuwerkerk aan den IJssel (Zh), zoon van Pieter Verwaal en Grietje Trijntje Molenaar (zie 24). Cornelis is overleden op dinsdag 4 oktober 1983, 80 jaar oud. Cornelis trouwde, 27 jaar oud, op donderdag 15 mei 1930 in Nieuwerkerk aan den IJssel (Zh) met Alida Adriana van Willegenburg.
an_verwaal.jpg theo_boot.jpg
19 An Verwaal
20 Theo Boot
35 Johanna (An) Verwaal (afb. 19) is geboren op woensdag 15 december 1915 in Gouda (Zh), dochter van Pieter Verwaal (zie 29) en Bolina Johanna van der Reijden. An is overleden op dinsdag 29 maart 1977 in Apeldoorn (Gld), 61 jaar oud. Zij is begraven op zaterdag 2 april 1977 in Gouda (Zh). An trouwde, 26 jaar oud, op woensdag 12 augustus 1942 in Gouda (Zh) met Thedorus (Theo) Boot (afb. 20), 26 jaar oud. Theo is geboren op vrijdag 27 augustus 1915 in Gouda (Zh). Theo is overleden op zaterdag 10 maart 2007 in Gouda (Zh), 91 jaar oud.
Kinderen van An en Theo:
1 Hans Boot. Volgt 48.
2 Jaap Boot. Volgt 49.
grietje_verwaal.jpg christiaan_vaillant.jpg
21 Grietje Verwaal
22 Christiaan Vaillant
36 Grietje Trijntje (Griet) Verwaal (afb. 21) is geboren op zaterdag 20 september 1919 in Gouda (Zh), dochter van Pieter Verwaal (zie 29) en Bolina Johanna van der Reijden. Griet is overleden op vrijdag 15 maart 2002 in Gouda (Zh), 82 jaar oud. Zij is gecremeerd op woensdag 20 maart 2002 in Gouda (Zh). Griet trouwde, 26 jaar oud, op woensdag 12 juni 1946 in Gouda (Zh) met Christiaan (Chris) Vaillant (afb. 22), 28 of 29 jaar oud. Chris is geboren in 1917 in Schiedam (Zh). Chris is overleden in 1979 in Capelle aan den IJssel (Zh), 61 of 62 jaar oud.
Kinderen van Griet en Chris:
1 John Vaillant. Volgt 50.
2 Peter Vaillant. Volgt 51.
3 Rob Vaillant. Volgt 52.
trouwkaart_jan_van_dam_en_bolina_johanna_verwaal.jpg lien_verwaal.jpg jan_van_dam.jpg
23 Trouwkaart Jan van Dam en Bolina Johanna Verwaal
24 Lien Verwaal
25 Jan van Dam
37 Bolina Johanna (Lien) Verwaal (afb. 23 en 24) is geboren op zaterdag 23 juli 1921 in Gouda (Zh), dochter van Pieter Verwaal (zie 29) en Bolina Johanna van der Reijden. Lien is overleden op dinsdag 17 augustus 1999 in Lekkerkerk (Zh), 78 jaar oud. Zij is begraven op vrijdag 20 augustus 1999 in Lekkerkerk (Zh). Lien trouwde, 26 jaar oud, op woensdag 28 april 1948 in Gouda (Zh) met Jan van Dam (afb. 25), 32 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op woensdag 28 april 1948 in Sint Janskerk, Gouda (Zh). Jan is geboren op dinsdag 28 september 1915 in Berkenwoude (Zh), zoon van Jan Pieter van Dam en Suzanna van der Velden. Jan is overleden op dinsdag 21 mei 1991 in Lekkerkerk (Zh), 75 jaar oud. Hij is begraven op vrijdag 24 mei 1991 in Lekkerkerk (Zh).
Kinderen van Lien en Jan:
1 JanPiet van Dam, geboren op donderdag 7 april 1949 in Bergambacht (Zh). Volgt 53.
2 Pieter (Peter) van Dam, geboren op zaterdag 19 april 1952 in Lekkerkerk (Zh).
3 Bolina Johanna (Ina) van Dam, geboren op vrijdag 14 december 1956 in Lekkerkerk (Zh). Volgt 54.
4 Suzanna Johanna (Joke) van Dam, geboren op zaterdag 13 augustus 1960 in Lekkerkerk (Zh). Volgt 55.
doopcertificaat_nel_verwaal_01.jpg pieternella_bos_verwaal_1924_2013.jpg doopcertificaat_nel_verwaal_02.jpg nel_verwaal_1987.jpg gerrit_bos_sr.jpg g.bos_sr_overlijdenskaart_.jpg
26 Doopcertificaat Nel Verwaal-01
27 Pieternella Bos-Verwaal-1924-2013
28 Doopcertificaat Nel Verwaal-02
29 Nel Verwaal 1987
30 Gerrit Bos sr
31 G.Bos sr Overlijdenskaart
38 Pieternella Verwaal (afb. 26 t/m 29) is geboren op woensdag 2 januari 1924 om 00:02 in Gouda (Zh), dochter van Pieter Verwaal (zie 29) en Bolina Johanna van der Reijden. Zij is gedoopt op zondag 23 maart 1924 in Gouda (Zh). Pieternella is overleden op zondag 22 december 2013 in Gouda (Zh), 89 jaar oud. Zij is gecremeerd op vrijdag 27 december 2013 in Gouda (Zh).
Notitie bij overlijden van Pieternella: Alzheimer is een vreselijke aandoening, vooral voor de familie, want het is de dood van de geest,
de echte dood, de dood van het lichaam, is makkelijker te dragen.
Alzheimer’s is a terrible affliction, especially for the family, as it is the death of the mind, the real death,
the death of the body, is easier to bear.
Pieternella trouwde, 19 jaar oud, op zaterdag 3 juli 1943 in Gouda (Zh) met Gerrit Bos (afb. 30 en 31), 21 jaar oud, nadat zij op woensdag 23 juni 1943 in Gouda (Zh) in ondertrouw zijn gegaan [bron: Goudsche Courant-26-06-1943.]. Gerrit is geboren op dinsdag 18 oktober 1921 in Zeist (Ut), zoon van Antonie Bos en Wouterje Kraaij. Gerrit is overleden op dinsdag 3 augustus 2004 om 18:00 in Gouda (Zh), 82 jaar oud (oorzaak: Longontsteking/Hartfalen.
Pneumonia / Heart failure.) [bron: Groene Hart Ziekenhuis te Gouda.]. Hij is begraven op zaterdag 7 augustus 2004 in Gouda, Algemene begraafplaats "IJsselhof".
Beroep:
(Operator, meer dan 30 jaar werkzaam geweest bij, Gouda Apollo stearine kaarsenfabriek daarna naamsverandering in Unilever Gouda en Unichema Gouda, nu Croda chemie.
De productie van stearine kaarsen wordt nu elders in Nederland gefabriceerd. Bolsius Group.
Profession: Operator.
Worked for more than 30 years at Gouda Apollo stearin candles factory,a name change in Unilever Gouda and Unichema Gouda, a new name since 2006 is Croda chemie.
The production of stearin candles is now manufactured elsewhere in Netherlands. Bolsius candles.Netherlands.)
Kinderen van Pieternella en Gerrit:
1 Pieternella (Els) Bos, geboren op donderdag 13 mei 1943 in Gouda (Zh). Volgt 56.
2 Antonie (Ton) Bos, geboren op zaterdag 20 september 1947 in Gouda (Zh). Volgt 57.
3 Gerrit Bos, geboren op dinsdag 28 juni 1949 in Gouda (Zh). Volgt 58.
4 Hendrik (Henk) Bos, geboren op dinsdag 3 november 1953 in Gouda (Zh). Volgt 59.
5 Marcel Bos, geboren op woensdag 22 januari 1969 in Gouda (Zh). Volgt 60.
greet_verwaal.jpg adrianus_van_dam.jpg
32 Greet Verwaal
33 Adrianus van Dam
39 Margaretha Bolina (Greet) Verwaal (afb. 32) is geboren op maandag 2 november 1925 in Gouda (Zh), dochter van Pieter Verwaal (zie 29) en Bolina Johanna van der Reijden. Greet trouwde, 21 jaar oud, op vrijdag 21 februari 1947 in Gouda (Zh) met Adrianus (Aad) van Dam (afb. 33), 26 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd in 1975 in Gouda (Zh). Aad is geboren op vrijdag 3 december 1920 in Berkenwoude (Zh), zoon van Jan Pieter van Dam en Suzanna van der Velden. Aad is overleden op maandag 21 augustus 1989 in Zoetermeer (Zh), 68 jaar oud.
Kind van Greet en Aad:
1 Gerard Alexander (Gerard) van Dam, geboren op zondag 18 augustus 1957 in Gouda (Zh). Volgt 61.
pieter_verwaal_1929.jpg gre_schouten.jpg
34 Pieter Verwaal 1929
35 Gre Schouten
40 Pieter (Piet) Verwaal (afb. 34) is geboren op maandag 24 juni 1929 in Gouda (Zh), zoon van Pieter Verwaal (zie 29) en Bolina Johanna van der Reijden. Piet is overleden op maandag 25 september 1995 in Reeuwijk (Zh), 66 jaar oud. Hij is begraven op vrijdag 29 september 1995 in Reeuwijk (Zh).
Beroep:
Boomkwekerij Medewerker.
Piet trouwde, 24 jaar oud, op vrijdag 6 november 1953 in Reeuwijk (Zh) met Margaretha Schouten (afb. 35), 21 jaar oud. Margaretha is geboren op donderdag 3 maart 1932 in Reeuwijk (Zh), dochter van Huibert Schouten en Aafje Klasina van Dijk.
Kinderen van Piet en Margaretha:
1 Aafke Bolina Verwaal, geboren op woensdag 10 oktober 1956 in Reeuwijk (Zh). Volgt 62.
2 Pieter Huibert Verwaal, geboren in 1958 in Reeuwijk (Zh). Volgt 63.
3 Bolina Margaretha (Lyda) Verwaal, geboren op vrijdag 7 april 1961 in Reeuwijk (Zh).
4 Yvonne Verwaal, geboren in 1963 in Reeuwijk (Zh).
joop_verwaal.jpg leendert_kaptein.jpg
36 Joop Verwaal
37 Leendert Kaptein
41 Johanna Bolina (Joop) Verwaal (afb. 36) is geboren op vrijdag 16 februari 1934 in Gouda (Zh), dochter van Pieter Verwaal (zie 29) en Bolina Johanna van der Reijden. Joop trouwde, 19 jaar oud, op woensdag 22 april 1953 in Gouda (Zh) met Leendert (Leen) Kaptein (afb. 37), 27 jaar oud. Leen is geboren op maandag 22 maart 1926 in Gouda (Zh), zoon van Aart Kaptein en Gerrigje Maria (Greta) Kreeuwen. Leen is overleden op zaterdag 15 juli 2006 in Gouda (Zh), 80 jaar oud.
Beroep:
Aardappelhandelaar.
Potato Dealer.
Kinderen van Joop en Leen:
1 Gerda Kaptein, geboren op zondag 18 maart 1956 in Gouda (Zh). Volgt 64.
2 Aart Kaptein, geboren op woensdag 10 september 1958 in Gouda (Zh). Volgt 65.
lia_kaptein.jpg
38 Lia Kaptein
3 Lia Kaptein (afb. 38), geboren op woensdag 10 september 1958 in Gouda (Zh).
alida_speksnijder.jpg
39 Alida Speksnijder
42 Alida Speksnijder (afb. 39) is geboren op donderdag 5 december 1912 in Ouderkerk aan den IJssel (Zh), dochter van Hendrik Speksnijder en Elisabeth Verwaal (zie 30). Alida is overleden op dinsdag 8 december 1998 in Lekkerkerk (Zh), 86 jaar oud. Alida trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 28 mei 1936 in Lekkerkerk (Zh) met Huibert de Vries, 26 jaar oud. Huibert is geboren op zaterdag 28 mei 1910 in Lekkerkerk (Zh), zoon van Willem de Vries en Neeltje Breijer. Huibert is overleden op maandag 20 september 1993 in Gouda (Zh), 83 jaar oud.
Geboorteplaats:
Lekkerkerk ( Opperduit )
grietje_trijntje_speksnijder.jpg alida_en_grietje_trijntje_speksnijder.jpg
40 Grietje Trijntje Speksnijder
41 Alida en Grietje Trijntje Speksnijder
43 Grietje Trijntje Speksnijder (afb. 40 en 41) is geboren op zaterdag 14 november 1914 in Ouderkerk aan den IJssel (Zh), dochter van Hendrik Speksnijder en Elisabeth Verwaal (zie 30). Grietje is overleden op dinsdag 19 september 1961 in Gouda (Zh), 46 jaar oud. Grietje trouwde, 22 jaar oud, op woensdag 15 september 1937 in Lekkerkerk (Zh) met Gerard Klerk, 23 jaar oud. Gerard is geboren op maandag 16 februari 1914 in Lekkerkerk (Zh), zoon van Jan Klerk en Gijsje Hendrika van der Velden. Gerard is overleden op dinsdag 18 oktober 1994 in Gouda (Zh), 80 jaar oud.
hendrika_speksnijder.jpg medan_coa.jpg
42 Hendrika Speksnijder
43 Medan coa
44 Hendrika Speksnijder (afb. 42) is geboren op zondag 16 februari 1919 in Ouderkerk aan den IJssel (Zh), dochter van Hendrik Speksnijder en Elisabeth Verwaal (zie 30). Hendrika is overleden op vrijdag 6 maart 2009 in Amersfoort (Ut), 90 jaar oud. Hendrika:
(1) trouwde, 20 jaar oud, op woensdag 1 november 1939 in Lekkerkerk (Zh) met Hendrik Kalkman, 22 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Hendrika en Hendrik: (met de handschoen)
Hendrik is geboren op dinsdag 4 september 1917 in Ouderkerk aan den IJssel (Zh), zoon van Hendrik Kalkman en Cornelia Ponsen. Hendrik is overleden op zondag 15 maart 1942 in Serpong, Indonesi, 24 jaar oud.
Beroep:
Sergeant (Ten tijde van zijn huwelijk is Hendrik fuselier in het Koninklijk Nederlandsch-Indische Leger in het toenmalige Nederlandsch-Indi.
Hij laat zich bij de trouwplechtigheid ten stadhuize van Lekkerkerk vertegenwoordigen door een gevolmachtigde, de metselaarsknecht Gerard Klerk.)
(2) trouwde, 27 jaar oud, op vrijdag 8 november 1946 in Medan Sumatra, Indonesi met Josephus Petrus Marie van Oijen (afb. 43), 35 jaar oud. Josephus is geboren op donderdag 19 oktober 1911 in Kota Radja, Atjeh, Indonesi, zoon van Martinus Johannes Petrus van Oijen en Alida Johanna Koopman. Josephus is overleden op zaterdag 2 maart 1991 in Leusden (Ut), 79 jaar oud.
45 Pieter Berger is geboren op zondag 2 februari 1930 in Lekkerkerk (Zh), zoon van Hendrik Berger en Elisabeth Verwaal (zie 30). Pieter trouwde met Cornelia Hendrina Breedveld. Cornelia is geboren op donderdag 25 mei 1933 in Nieuw Lekkerland (Zh), dochter van Pieter Teunis Breedveld en Adriana van der Velden.
46 Hendrik Berger is geboren op dinsdag 20 oktober 1931 in Lekkerkerk (Zh), zoon van Hendrik Berger en Elisabeth Verwaal (zie 30). Hendrik trouwde, 22 jaar oud, op donderdag 20 mei 1954 in Nieuwerkerk aan den IJssel (Zh) met Hendrina Cornelia Suurland, 24 jaar oud. Hendrina is geboren op dinsdag 24 december 1929 in Nieuwerkerk aan den IJssel (Zh), dochter van Anton Karel Suurland en Antje van der Elst. Hendrina is overleden op dinsdag 23 april 2013 in Lekkerkerk (Zh), 83 jaar oud.
47 Pieter Verwaal is geboren op woensdag 21 april 1926 in Nieuwerkerk aan den IJssel (Zh), zoon van Hendrik Verwaal (zie 32) en Gerritje Antje (Grietje) van Wingerden. Pieter trouwde, 21 jaar oud, op vrijdag 2 mei 1947 in Dordrecht (Zh) met Plonie den Haan, 23 jaar oud. Plonie is geboren op zondag 20 mei 1923 in Dordrecht (Zh).
Kinderen van Pieter en Plonie:
1 Gerda Anneke Verwaal, geboren op woensdag 18 juli 1951 in Dordrecht (Zh).
2 Hendrik Verwaal, geboren op vrijdag 15 januari 1954 in Dordrecht (Zh). Volgt 66.
48 Hans Boot, zoon van Thedorus (Theo) Boot en Johanna (An) Verwaal (zie 35). Hans trouwde met F.J. Teeseling.
49 Jaap Boot, zoon van Thedorus (Theo) Boot en Johanna (An) Verwaal (zie 35). Jaap trouwde met M.A.C.J. Saaf.
Kinderen van Jaap en M.A.C.J.:
1 Dorothea Boot.
2 Patrick Boot.
Notitie:
Patrick Boot is bij een woordenwisseling over een reparatie van een computer, om het leven gekomen, hij is neergestoken voor een supermarkt in Gouda.
Dader is gearresteerd en veroordeeld.

Patrick Boot lost his live at an argument about a repair of a computer he was stabbed in front of a supermarket in Gouda.
Offender is arrested and convicted.
50 John Vaillant, zoon van Christiaan (Chris) Vaillant en Grietje Trijntje (Griet) Verwaal (zie 36). John trouwde in Tilburg (Nb) met Henny.
Kinderen van John en Henny:
1 Emma Vaillant.
2 Gerben Vaillant.
51 Peter Vaillant, zoon van Christiaan (Chris) Vaillant en Grietje Trijntje (Griet) Verwaal (zie 36). Peter trouwde in Leermens (Gr) met Trudy.
Kinderen van Peter en Trudy:
1 Lyndon Vaillant.
2 Niels Vaillant.
3 Tiago Vaillant.
4 Yuri Vaillant.
rob_vaillant.jpg
44 Rob Vaillant
52 Rob Vaillant (afb. 44), zoon van Christiaan (Chris) Vaillant en Grietje Trijntje (Griet) Verwaal (zie 36). Rob trouwde in Zierikzee (Zld) met Ellen.
Kinderen van Rob en Ellen:
1 Jibbe Vaillant.
2 Kasper Vaillant.
3 Mirre Vaillant.
janpiet_v_dam.jpg agnes.jpg
45 Janpiet v Dam
46 Agnes
53 JanPiet van Dam (afb. 45) is geboren op donderdag 7 april 1949 in Bergambacht (Zh), zoon van Jan van Dam en Bolina Johanna (Lien) Verwaal (zie 37). JanPiet trouwde, 25 jaar oud, op woensdag 17 april 1974 in Leidschendam (Zh) met Agnes Emma Maria Hogenhout (afb. 46), 20 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op woensdag 17 april 1974 in Leidschendam (Zh) (Paus Johannes XXIII kerk). Agnes is geboren op zondag 26 april 1953 in Amsterdam (Nh), dochter van Theodorus Petrus Franciscus Maria (Theo) Hogenhout en Geertruida (Truus) de Boer.
Kinderen van JanPiet en Agnes:
ivonne_van_dam.jpg
47 Ivonne van Dam
1 Yvonne Bolina Geertruida (Yvonne) van Dam (afb. 47), geboren op maandag 14 november 1977 in Waddinxveen (Zh). Yvonne is ongehuwd.
2 Judith Johanna Maria (Judith) van Dam, geboren op dinsdag 25 mei 1982 in Gouda (Zh). Volgt 67.
ina_van_dam__2_.jpg ina_van_dam.jpg jan_verwaal.jpg
48 Ina van Dam (2)
49 Ina van Dam
50 Jan Verwaal
54 Bolina Johanna (Ina) van Dam (afb. 48 en 49) is geboren op vrijdag 14 december 1956 in Lekkerkerk (Zh), dochter van Jan van Dam en Bolina Johanna (Lien) Verwaal (zie 37). Ina trouwde, 22 jaar oud, op vrijdag 15 december 1978 in Lekkerkerk (Zh) met Jan Verwaal (afb. 50), 26 jaar oud. Jan is geboren op dinsdag 22 juli 1952 in Lekkerkerk (Zh), zoon van Lammert Verwaal en Johanna Wilhelmina van Wijnen.
Kinderen van Ina en Jan:
1 Brenda Verwaal, geboren op donderdag 2 april 1981 in Lekkerkerk (Zh).
2 Erwin Verwaal, geboren op vrijdag 6 juli 1984 in Lekkerkerk (Zh).
55 Suzanna Johanna (Joke) van Dam is geboren op zaterdag 13 augustus 1960 in Lekkerkerk (Zh), dochter van Jan van Dam en Bolina Johanna (Lien) Verwaal (zie 37). Joke trouwde, 39 jaar oud, op vrijdag 26 mei 2000 in Nieuw-Lekkerland (Zh) met Jan Hendrik Bosma, 36 jaar oud. De scheiding werd uitgesproken op woensdag 19 september 2012 in Dordrecht (Zh) (Echtscheiding/Divorce). Jan is geboren op woensdag 13 mei 1964 in Nieuw-Lekkerland (Zh).
dirkdenouden_1938_2013.jpg gouds_plateel.jpg
51 DirkdenOuden 1938 2013
52 Gouds plateel
56 Pieternella (Els) Bos is geboren op donderdag 13 mei 1943 in Gouda (Zh), dochter van Gerrit Bos en Pieternella Verwaal (zie 38). Els trouwde, 22 jaar oud, op donderdag 30 december 1965 in Gouda (Zh) met Dirk den Ouden (afb. 51 en 52), 27 jaar oud. Dirk is geboren op donderdag 10 februari 1938 in Gouda (Zh), zoon van Cornelis Jan den Ouden en Pieternella de Pater. Dirk is overleden op woensdag 16 oktober 2013 in Gouda (Zh), 75 jaar oud. Hij is gecremeerd op maandag 21 oktober 2013 in Gouda (Zh) [bron: Sportvereniging VV Ona.].
Beroep:
Plateelschilder en later werkzaam bij Nederhorst bouw/HBM te Gouda. klik hier voor de familie Nederhorst
Plateelschilder bij de N.V. Koninklijke Plateelbakkerij Zuid-Holland (1898 - 1965) was een Goudse Plateelbakkerij-fabriek.

Decoration painter at De N.V. Koninklijke Plateelbakkerij Zuid-Holland (1898 - 1965) was a pottery factory in Gouda, Netherlands.
later worked at Nederhorst constuction/HBM te Gouda.
Els en Dirk bleven kinderloos.
anton_bos_1947_1.jpg nel_boere_1947.jpg
53 Anton Bos 1947 1
54 Nel Boere 1947
57 Antonie (Ton) Bos (afb. 53) is geboren op zaterdag 20 september 1947 in Gouda (Zh), zoon van Gerrit Bos en Pieternella Verwaal (zie 38). Ton trouwde, 23 jaar oud, op woensdag 30 december 1970 in Gouda (Zh) met Petronella (Nel) Boere (afb. 54), 23 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op woensdag 30 december 1970 in Gouda (Zh). De scheiding werd uitgesproken op donderdag 4 augustus 1994 in Emmen (Dr). Nel is geboren op maandag 16 juni 1947 in Gouda (Zh).
Kinderen van Ton en Nel:
1 Monique Bos, geboren op zaterdag 24 mei 1975 in Gouda (Zh). Volgt 68.
2 Petra Bos, geboren op maandag 29 augustus 1977 in Gouda (Zh). Volgt 69.
jeanette_bos.jpg
55 Jeanette Bos
3 Antoinette Jeanette (Jeanette) Bos (afb. 55), geboren op maandag 15 juni 1981 in Gouda (Zh).
fam_g_bos_jr_zeist.jpg gerrit_bos_1949.jpg alie_van_ravenswaaij.jpg
56 fam g bos jr zeist
57 Gerrit Bos 1949
58 Alie van Ravenswaaij
58 Gerrit Bos (afb. 56 en 57) is geboren op dinsdag 28 juni 1949 om 19:00 in Gouda (Zh), zoon van Gerrit Bos en Pieternella Verwaal (zie 38). Gerrit trouwde, 22 jaar oud, op vrijdag 15 oktober 1971 in Zeist (Ut) met Alida Driesje Maria (Ali) van Ravenswaaij (afb. 58), 22 jaar oud. Ali is geboren op dinsdag 19 oktober 1948 in Zeist (Ut), dochter van Jan van Ravenswaaij en Cornelia Westerbeke.
Kinderen van Gerrit en Ali:
bas_bos.jpg
59 Bas Bos
1 Bas Bos (afb. 59), geboren op donderdag 23 mei 1974 in Assen (Dr). Bas is overleden op donderdag 13 februari 2003 in Leiden (Zh), 28 jaar oud. Hij is gecremeerd op dinsdag 18 februari 2003 in Utrecht (Daelwijck).
Overlijden:
Bas is overleden in het LUMC te Leiden.
Bas is deceased at the LUMC in Leiden.
2 Elco Bos, geboren op vrijdag 3 juni 1977 in Zeist (Ut). Volgt 70.
wouter_bos_zeist.jpg
60 Wouter Bos Zeist
3 Wouter Bos (afb. 60), geboren op dinsdag 22 mei 1979 in Zeist (Ut).
henk_bos.jpg elly_van_stein_2010.jpg elly_van_stein.jpg
61 Henk Bos
62 Elly van stein 2010
63 Elly van stein
59 Hendrik (Henk) Bos (afb. 61) is geboren op dinsdag 3 november 1953 in Gouda (Zh), zoon van Gerrit Bos en Pieternella Verwaal (zie 38). Henk trouwde, 26 jaar oud, op donderdag 20 december 1979 in Gouda (Zh) met Cornelia Pieternella (Elly) van Stein (afb. 62 en 63), 21 jaar oud. Elly is geboren op zaterdag 11 januari 1958 in Ouderkerk aan den IJssel (Zh), dochter van Cornelis Marinus van Stein en Adriana Petronella Kooistra.
Kinderen van Henk en Elly:
1 Tamara Bos, geboren op zaterdag 10 december 1983 in Gouda (Zh). Volgt 71.
mark_bos_2009.jpg
64 Mark Bos 2009
2 Marinus Dirk (Mark) Bos (afb. 64), geboren op donderdag 23 maart 1989 in Gouda (Zh).
Geboorte:
Mark is geboren op donderdag 23-03-1989 om 18.31.Staringstraat 14 te Gouda.
60 Marcel Bos is geboren op woensdag 22 januari 1969 in Gouda (Zh), zoon van Gerrit Bos en Pieternella Verwaal (zie 38). Marcel:
(1) trouwde, 21 jaar oud, op donderdag 1 november 1990 in Stolwijk (Zh) met Lonneke Lakerveld, 22 jaar oud. De scheiding werd uitgesproken op maandag 7 oktober 2002 in Gouda (Zh) (Echtscheiding/Divorce). Lonneke is geboren op zaterdag 6 juli 1968 in Stolwijk (Zh).
(2) trouwde, 41 jaar oud, op maandag 11 oktober 2010 in Waddinxveen (Zh) met Dory Captein, 52 jaar oud. Dory is geboren op zaterdag 11 januari 1958 in Waddinxveen (Zh).
Kinderen van Marcel en Lonneke:
1 Stefan Danil Bos, geboren op woensdag 26 augustus 1992 in Gouda (Zh). Volgt 72.
2 Sandra Naomi Bos, geboren op donderdag 17 augustus 1995 in Stolwijk (Zh).
3 Simon Aaron Bos, geboren op woensdag 7 juli 1999 in Stolwijk (Zh).
gerard_van_dam.jpg bianca_stevens.jpg
65 Gerard van Dam
66 Bianca Stevens
61 Gerard Alexander (Gerard) van Dam (afb. 65) is geboren op zondag 18 augustus 1957 in Gouda (Zh), zoon van Adrianus (Aad) van Dam en Margaretha Bolina (Greet) Verwaal (zie 39). Gerard is overleden op zondag 11 februari 2007 in Zoetermeer (Zh), 49 jaar oud (oorzaak: Hartstilstand.). Hij is gecremeerd op vrijdag 16 februari 2007 in Den Haag (Zh). Gerard:
(1) trouwde met Jeanette Baks.
(2) trouwde, 34 of 35 jaar oud, in 1992 in Delft (Zh) met Bianca Margaretha Stevens (afb. 66), 25 of 26 jaar oud. Bianca is geboren op vrijdag 5 augustus 1966 in Drente (Provincie).
Kind van Gerard en Jeanette:
jennifer_van_dam.jpg
67 Jennifer van Dam
1 Jennifer Daisy van Dam (afb. 67), geboren op woensdag 28 maart 1984 in Delft (Zh).
Kind van Gerard en Bianca:
conchita_van_dam.jpg
68 Conchita van Dam
2 Conchita Corina van Dam (afb. 68), geboren op donderdag 23 juli 1998 in Zoetermeer (Zh).
62 Aafke Bolina Verwaal is geboren op woensdag 10 oktober 1956 in Reeuwijk (Zh), dochter van Pieter (Piet) Verwaal (zie 40) en Margaretha Schouten. Aafke trouwde met Jan Jacob (Jack) Troost. Jack is geboren op vrijdag 9 november 1956 in Haastrecht (Zh).
Kinderen van Aafke en Jack:
1 Miranda Troost, geboren in Oud-Beijerland (Zh).
2 Pascal Troost, geboren in Rotterdam (Zh).
Geboorteplaats:
Zuiderziekenhuis te Rotterdam.
3 Rogier Troost, geboren op zondag 11 september 1983 in Oud-Beijerland (Zh). Volgt 73.
63 Pieter Huibert Verwaal is geboren in 1958 in Reeuwijk (Zh), zoon van Pieter (Piet) Verwaal (zie 40) en Margaretha Schouten. Pieter trouwde in Maastricht (Lim) met Anneke Pels. De scheiding werd geregistreerd (Echtscheiding/Divorce).
Kind van Pieter en Anneke:
1 Arwen Verwaal.
64 Gerda Kaptein is geboren op zondag 18 maart 1956 in Gouda (Zh), dochter van Leendert (Leen) Kaptein en Johanna Bolina (Joop) Verwaal (zie 41). Gerda trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 25 juni 1981 in Gouda (Zh) met Ton Janssen, 26 jaar oud. Ton is geboren op woensdag 4 mei 1955 in Gouda (Zh).
Kind van Gerda en Ton:
bernadette_bolina_janssen.jpg
69 Bernadette Bolina Janssen
1 Bernadette Bolina Janssen (afb. 69), geboren op vrijdag 21 december 1990.
aart_en_ivonne.jpg overlijden_aart_kaptein.jpg
70 Aart en Ivonne
71 Overlijden Aart Kaptein
65 Aart Kaptein (afb. 70 en 71) is geboren op woensdag 10 september 1958 in Gouda (Zh), zoon van Leendert (Leen) Kaptein en Johanna Bolina (Joop) Verwaal (zie 41). Aart is overleden op zondag 20 februari 2011 in Gouda (Zh), 52 jaar oud. Hij is gecremeerd op maandag 28 februari 2011 in Gouda (Zh) [bron: Rouwkaart.]. Aart:
(1) trouwde, 40 jaar oud, op donderdag 15 juli 1999 in Gouda (Zh) met Johanna van der Ark. De scheiding werd geregistreerd op vrijdag 2 augustus 2002 in Gouda (Zh).
(2) trouwde, 45 jaar oud, op woensdag 28 januari 2004 in Gouda (Zh) met Yvonne Ernestine Breeveld, 46 jaar oud. Yvonne is geboren op vrijdag 5 april 1957 in Paramaribo, Suriname.
66 Hendrik Verwaal is geboren op vrijdag 15 januari 1954 in Dordrecht (Zh), zoon van Pieter Verwaal (zie 47) en Plonie den Haan. Hendrik trouwde, 25 jaar oud, op maandag 28 mei 1979 in Etten-Leur (Nb) met Marian Helena Hartman, 22 jaar oud. Marian is geboren op woensdag 5 december 1956 in Groningen, dochter van Jan Hartman en Wilhelmina Barbara Spekman.
Geboorte:
RK Ziekenhuis te Groningen.
Kinderen van Hendrik en Marian:
1 Wouter Verwaal, geboren op maandag 30 augustus 1982 in Etten-Leur (Nb).
2 Laura Verwaal, geboren op vrijdag 10 mei 1985 in Etten-Leur (Nb).
judith_van_dam.jpg
72 Judith van Dam
67 Judith Johanna Maria (Judith) van Dam (afb. 72) is geboren op dinsdag 25 mei 1982 in Gouda (Zh), dochter van JanPiet van Dam (zie 53) en Agnes Emma Maria Hogenhout. Judith trouwde, 30 jaar oud, op zaterdag 30 juni 2012 in Zoetermeer (Zh) met Ralph Wagemakers, 36 jaar oud. Ralph is geboren op vrijdag 31 oktober 1975.
Kind van Judith en Ralph:
quinty.jpg
73 Quinty
1 Quinty Pearl Jane (Quinty) Wagemakers (afb. 73), geboren op vrijdag 28 januari 2011 in Gouda (Zh).
monique_bos.jpg richard_de_lange.jpg
74 Monique Bos
75 Richard de Lange
68 Monique Bos (afb. 74) is geboren op zaterdag 24 mei 1975 in Gouda (Zh), dochter van Antonie (Ton) Bos (zie 57) en Petronella (Nel) Boere. Monique trouwde, 27 jaar oud, op vrijdag 4 april 2003 in Emmen (Dr) met Richard de Lange (afb. 75). De scheiding werd geregistreerd in 2010 in Emmen (Dr).
Kinderen van Monique en Richard:
kim_de_lange.jpg kim_de_lange_2012.jpg
76 Kim de Lange
77 Kim de Lange 2012
1 Kim de Lange (afb. 76 en 77), geboren op zondag 15 februari 2004 om 23:11 in Emmen (Dr).
patrick_de_lange.jpg patrick_de_lange_2012_.jpg
78 Patrick de Lange
79 patrick de Lange 2012
2 Patrick de Lange (afb. 78 en 79), geboren op zondag 21 augustus 2005 in Emmen (Dr).
petra_bos.jpg
80 Petra Bos
69 Petra Bos (afb. 80) is geboren op maandag 29 augustus 1977 in Gouda (Zh), dochter van Antonie (Ton) Bos (zie 57) en Petronella (Nel) Boere. Petra begon een relatie in Emmen (Dr) met Arjan Gossen.
elco_bos.jpg miranda_lodewijkx.jpg
81 Elco Bos
82 Miranda Lodewijkx
70 Elco Bos (afb. 81) is geboren op vrijdag 3 juni 1977 in Zeist (Ut), zoon van Gerrit Bos (zie 58) en Alida Driesje Maria (Ali) van Ravenswaaij. Elco ging samenwonen, 22 jaar oud, op dinsdag 1 februari 2000 in Laren (Nh) met Miranda Lodewijkx (afb. 82), 19 jaar oud. Miranda is geboren op dinsdag 22 april 1980 in Laren (Nh), dochter van Peter Hendrik Lodewijkx en Elly Clemens.
tamara_bos_10_12_1983.jpg tamara_bos.jpg richard_de_keiser.jpg
83 tamara bos 10-12-1983
84 Tamara Bos
85 Richard de Keiser
71 Tamara Bos (afb. 83 en 84) is geboren op zaterdag 10 december 1983 in Gouda (Zh), dochter van Hendrik (Henk) Bos (zie 59) en Cornelia Pieternella (Elly) van Stein.
Beroep:
Kapster.Hairdresser self employment.
Geboorte:
Tamara is geboren om 21.50 op zaterdag 10-12-1983.
Acaciaplein 157 te Gouda.
Tamara ging samenwonen, 21 jaar oud, op zaterdag 18 juni 2005 in Gouda (Zh) met Richard de Keiser (afb. 85), 24 jaar oud. Richard is geboren op donderdag 18 juni 1981 in Gouda (Zh), zoon van Johannes Cornelis (Hans) de Keiser en Hendrika (Riek) Zuidam.
Kind van Tamara en Richard:
densley_de_keiser.jpg
86 Densley de Keiser
1 Densley de Keiser (afb. 86), geboren op zaterdag 4 januari 2014 in Gouda (Zh).
72 Stefan Danil Bos is geboren op woensdag 26 augustus 1992 in Gouda (Zh), zoon van Marcel Bos (zie 60) en Lonneke Lakerveld. Stefan trouwde, 22 jaar oud, op maandag 3 november 2014 in Gouda (Zh) met Nicole Bor, 22 jaar oud. Nicole is geboren op maandag 3 augustus 1992.
Kind van Stefan en Nicole:
1 Thijs Bos, geboren op maandag 14 maart 2011 in Gouda (Zh).
73 Rogier Troost is geboren op zondag 11 september 1983 in Oud-Beijerland (Zh), zoon van Jan Jacob (Jack) Troost en Aafke Bolina Verwaal (zie 62). Rogier ging een geregistreerd partnerschap aan met Anab Mohammed Abdilkader. Anab is geboren op maandag 16 december 1991 in Mogadishu, Somali.
Kind van Rogier en Anab:
1 Amir Liam Pasqual (Amir) Troost, geboren op donderdag 1 augustus 2013 in Rotterdam (Zh).
The Ancestor Company, we have not the intention to be complete. Notice, my apologies about any misspellings about the English translation