Parenteel van Pieter Bokes Bosma

1 Pieter Bokes Bosma. Pieter trouwde met Klaaske Sietzes Sietzema.
Kinderen van Pieter en Klaaske:
1 Sietze Bosma, geboren op zaterdag 27 september 1862 in Drogeham (Fr). Volgt 2.
2 Oene Bosma, geboren op dinsdag 13 november 1866 in Drogeham (Fr). Volgt 3.
markleville_indiana.jpg
1 Markleville Indiana
2 Sietze Bosma is geboren op zaterdag 27 september 1862 in Drogeham (Fr), zoon van Pieter Bokes Bosma (zie 1) en Klaaske Sietzes Sietzema. Sietze is overleden op donderdag 21 juli 1938 in Verenigde Staten, 75 jaar oud.
Emigratie/Immigratie-Emigration/Immigration:
Sietze en zijn drie dochters emigreerden naar Amerika, vertrokken vanuit Rotterdam met de ss Noordam op 18 februari 1911, aankomst New York op 01 maart 1911. Zij reisden 2e klasse.
De bestemming was hun zoon Pieter die zich al had gevestigd daar, Akke Bosma-Vries zou ruim 5 maanden later arriveren met hun twee zoons, zie verder.

Sietze and his three daughters emigrated to America, departed from Rotterdam with the SS Noordam on February 18, 1911, arriving New York on March 1, 1911. They traveled 2nd class.
The destination was their son Peter who had already settled there, Akke Bosma-Vries would arriving with their two sons more than five months later, see below.
.
Sietze trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 15 mei 1886 in Buitenpost, Achtkarspelen (Fr) met Akke Vries (afb. 1), 21 jaar oud. Akke is geboren op donderdag 16 februari 1865 in Drogeham (Fr), dochter van Minze Oebeles Vries en Froukje Pieters Hoeksma. Akke is overleden op maandag 7 februari 1927 in Verenigde Staten, 61 jaar oud.
Emigratie/Immigratie-Emigration/Immigration:
Akke Bosma-Vries vertrok samen met haar kinderen vanuit Rotterdam op 29 juli 1911 met de ss Rijndam naar Amerika, aankomst New York op 08 augustus 1911.
Akke en haar kinderen reisden 2e klasse.
Haar echtgenoot en 3 dochters waren reeds in februari 1911 aangekomen in Amerika, Akke en de kinderen hadden als bestemming Markleville, Indiana.

Akke Bosma-Vries emigrated with her children from Rotterdam on July 29, 1911 with the SS Rijndam to America, arriving New York on August 8, 1911.
Akke and her children traveled 2nd class.
Her husband and three daughters had already arrived in February 1911 in America, Akke and the children had as destination Markleville, Indiana.

http://en.wikipedia.org/wiki/Markleville,_Indiana
Kinderen van Sietze en Akke:
1 Pieter Bosma, geboren op woensdag 8 augustus 1888 in Drogeham (Fr).
2 Klaaske Bosma, geboren op maandag 15 juli 1889 in Drogeham (Fr).
3 Foekje Bosma, geboren op vrijdag 29 augustus 1890 in Drogeham (Fr).
4 Minze Bosma, geboren op maandag 16 november 1891 in Jelsum, Leeuwarderadeel (Fr).
5 Geeske (Seeske) Bosma, geboren op woensdag 21 december 1892 in Jelsum, Leeuwarderadeel (Fr).
6 Ynskje Bosma, geboren op zaterdag 3 februari 1894 in Jelsum, Leeuwarderadeel (Fr).
7 Aukje Bosma, geboren op zondag 7 april 1895 in Jelsum, Leeuwarderadeel (Fr).
8 Johanna Bosma, geboren op maandag 22 juni 1896 in Jelsum, Leeuwarderadeel (Fr).
9 Grietje Bosma, geboren op zaterdag 13 november 1897 in Jelsum, Leeuwarderadeel (Fr).
10 Janke Bosma, geboren op maandag 29 mei 1899 in Opeinde, Smallingerland (Fr).
11 Tjerkje Bosma, geboren op woensdag 17 juli 1901 in Opeinde, Smallingerland (Fr). Tjerkje is overleden op woensdag 4 september 1901 in Opeinde, Smallingerland (Fr), 1 maand oud.
3 Oene Bosma is geboren op dinsdag 13 november 1866 in Drogeham (Fr), zoon van Pieter Bokes Bosma (zie 1) en Klaaske Sietzes Sietzema.
Beroep:
Caféhouder, Herbergier.Innkeeper.
Emigratie/Immigratie-Emigration/Immigration:
Oene en Trijntje emigreerde met voltallig gezin naar Amerika waar zoon Pieter zich reeds bevond sinds 1916.
Vertrokken vanuit Rotterdam met het ss Rotterdam op 3 juli 1920, aankomst New York op 12 juli 1920, zij reisden allen 2e klasse en had $6000,- bij zich.
Zij gingen naar Sietze Bosma, de broer van Oene die sinds 1911 al was geëmigreerd naar Amerika, de bestemming was Indianapolis, Indiana.

Oene and Trijntje emigrated with complete family to America where son Pieter was already since 1916.
Departed from Rotterdam with the ss Rotterdam on July 3, 1920, arriving in New York on July 12, 1920, they all traveled 2nd class and had saved $ 6000, -.
They went to Sietze Bosma, the brother of Oene who was immigrated to America since 1911, the destination was Indianapolis, Indiana.

Oene trouwde, 29 jaar oud, op donderdag 14 mei 1896 in Achtkarspelen (Fr) met Trijntje Kooistra, 26 jaar oud. Trijntje is geboren op zaterdag 22 januari 1870 in Jelsum, Leeuwarderadeel (Fr), dochter van Anne Johannes Kooistra en Ruurdtje Ulbes Roorda.
Kinderen van Oene en Trijntje:
1 Ruurdtje (Ruby) Bosma, geboren op zondag 24 april 1898 in Drogeham (Fr). Ruby is overleden in december 1975 in Colorado, Verenigde Staten, 77 jaar oud.
2 Klaaske (Clara) Bosma, geboren op vrijdag 12 mei 1899 in Drogeham (Fr). Clara is overleden op woensdag 24 mei 1989 in Colorado, Verenigde Staten, 90 jaar oud.
3 Pieter (Pete) Bosma, geboren op zaterdag 26 mei 1900 in Drogeham (Fr). Pete is overleden in november 1981 in Colorado, Verenigde Staten, 81 jaar oud.
Emigratie/Immigratie-Emigration/Immigration:
Pieter vertrok vanuit Rotterdam met de ss Rijndam op 12 augustus 1916, aankomst New York op 27 augustus 1916, Pieter reisde 2e klasse en had $100,- bij zich.
Zijn ouders met de rest van het gezin zouden in 1920 volgen.

Pieter departed from Rotterdam with the ss Rijndam on August 12, 1916, arriving in New York on August 27, 1916, Peter traveled 2nd class and had $ 100 - with him.
His parents with the rest of the family would follow in 1920.
4 Anna Bosma, geboren op donderdag 26 september 1901 in Drogeham (Fr). Anna is overleden op zaterdag 20 september 1919 in Drogeham (Fr), 17 jaar oud. Anna bleef ongehuwd.
5 Tjerkje Bosma, geboren omstreeks 1903 in Drogeham (Fr).
6 Hendrik Ulbe (Henry A) Bosma, geboren op zaterdag 19 november 1904 in Drogeham (Fr). Henry A is overleden op zondag 5 maart 1972 in San Diego, Californië, Verenigde Staten, 67 jaar oud.
7 Wytze (William Arthur) Bosma, geboren op dinsdag 20 maart 1906 in Drogeham (Fr). Volgt 4.
8 Doetje Bosma, geboren omstreeks 1908 in Drogeham (Fr).
9 Ulbe Anne (Arthur A.) Bosma, geboren op zondag 4 juli 1909 in Drogeham (Fr). Arthur A. is overleden op dinsdag 25 juli 1995 in Colorado, Verenigde Staten, 86 jaar oud.
10 Geeske (Seeske) (Sophia) Bosma, geboren op zondag 19 maart 1911 in Leeuwarden (Fr). Sophia is overleden op dinsdag 26 juni 1990 in Colorado, Verenigde Staten, 79 jaar oud.
11 Grietje (Margaret) Bosma, geboren op zaterdag 28 maart 1914 in Drogeham (Fr). Margaret is overleden op donderdag 24 januari 2002 in Colorado, Verenigde Staten, 87 jaar oud.
fort_logan_national_cemetery_denver_colorado_united_states.jpg
2 Fort Logan National Cemetery Denver Colorado United States
4 Wytze (William Arthur) Bosma (afb. 2) is geboren op dinsdag 20 maart 1906 in Drogeham (Fr), zoon van Oene Bosma (zie 3) en Trijntje Kooistra. William Arthur is overleden op maandag 31 december 1990 in Colorado, Verenigde Staten, 84 jaar oud. Hij is begraven in Denver, Colorado, Fort Logan National Cemetery, Verenigde Staten. William Arthur trouwde, 31 jaar oud, op zondag 1 augustus 1937 in Denver, Colorado, Verenigde Staten met Evelyn M. N.N., 26 jaar oud. Evelyn is geboren op maandag 20 februari 1911 in Ashburn, Pike, Missouri, Verenigde Staten. Evelyn is overleden op dinsdag 3 juni 1986, 75 jaar oud.The Ancestor Company, beëindigd per 31 december 2019, website blijft online.
The Ancestor Company, by December 31, 2019 Genealogy terminated website remains online.
The Ancestor Company, terminée le 31 décembre 2019, le site Web reste en ligne.


The Ancestor Company
Alle rechten voorbehouden,
All rights reserved,
Alle Rechte vorbehalten,
Copyright © Genealogybos.com 2020