Parenteel van Ghiselbertus van Velpen

1 Ghiselbertus van Velpen.
Notitie-Notice:
In 1310 komt reeds een Ghiselbertus de Velpe voor (Booth). Of deze persoon een voorvader is van Ghisebrecht van Velpen is niet ondenkbaar. De laatste wordt op 26 augustus 1369 tinsgenoot te Leersum.
Zijn 3 "zonen" zijn niet meer dan drie van Velpens die omstreeks dezelfde tijd leefden en mogelijk een familieband hadden. De twee met het patroniem Ghisbrechtsz maken het wel aannemelijk dat zij "echte zonen" zijn en daardoor broers.
De oudere generaties van het geslacht van Vulpen komen voort uit een artikel in Gens Nostra van de hand van de heer M.S.F. Kemp. (G.N. 1971. No 4-5. p. 154/162 en 253/ 260 ) De oudste generaties zijn niet meer dan een eigen interpretatie van dit artikel.

By 1310, a Ghiselbertus van Velpen had already appeared (Booth). It is not inconceivable that this person is an ancestor of Ghisbrecht van Velpen. The latter was a feudal co-tenant of Leersum on 26 August 1369.

His three ’sons’ are nothing more than three men called van Velpen who lived about the same time and possibly had a family connection. Two have the patronymic ’Ghisbrechtsz’ which makes it quite likely that they are ’real sons’ and, therefore, brothers.
The older generations of the van Vulpen genealogy are taken from an article in Gens Nostra written by Mr M.S.F. Kemp (G.N. 1971 no 4-5 p154/162 and 253/260) The oldest generations are just an interpretation of this article.
Opmerking-Remark:
Interest rates ranging from good to recognize the right of the owner, who paid the tins issued
Also, taxes (Tijn, tribute)
Tinsgenoot:
een der bezitters van een onderdeel van een groot goed, in percelen tegen betaling van tins uitgegeven; zij spraken onder voorzitting van de tinsheer recht over zaken het goed betreffende.
Tinsgenoot:
One of the owners of a part of large lots issued against payment in tins, they agreed to under the session of a chairman, law on matters relating to the property.
Ghiselbertus trouwde met N.N..
Kinderen van Ghiselbertus en N.N.:
1 Gerrit Ghisebrecht van Velpen.
Notitie-Notice:
In 1440 zegelt neef Jan met een geschakeerd kruis voor zijn oom Gerrit Gijsbertsz.als deze verschillende stukken land in Doorn pacht van het Sint Barbara- en Sint Laurensgasthuis.

In 1440, nephew Jan, seals with a chequered cross for his uncle Gerrit Gijsbertsz on a document relating to various pieces of land in Doorn leased from the St Barbara and St Laurence Hospital.
2 Ghisebrecht Ghisebrechtsz van Velpen. Volgt 2.
3 Jan van Velpen.
Notitie-Notice:
Genoemd op 5-6-1378 bij een "belending" in Leersum.

Named on 5 June 1378 in a feudal tenancy agreement in Leersum.
2 Ghisebrecht Ghisebrechtsz van Velpen, zoon van Ghiselbertus van Velpen (zie 1) en N.N..
Notitie-Notice:
Op 16-4-1387 is Ghisebrecht van Velpen Ghisebrechtsz tinsgenoot te Doorn bij een landoverdracht aldaar op het Sint Barbaragasthuis te Utrecht.
In de rekeningen over de tienden van het kapittel ten Dom ( beginnend in 1410) komt Ghijsbert van Vulpen van 1410 tot 1415 voor,
eenmaal zelfs als vader van Jan van Wijck.
Wordt in 1399 burger van Utrecht. Ghijsbert wordt op 2 Mei 1408 door de heer van Gaesbeeck beleend met een 1/2 Hoeve " aen alrehande stucken te Tuyl" (onder Doorn)
welk land ruim tweehonderd jaar in bezit van de familie zal blijven.
In 1410 gaat het land over op zijn zoon Claes waarbij hij zijn "lijftocht aan dit goed" behoudt.

Note:
On 16 April 1387 Ghisebrecht van Velpen appears in a land transfer with of St Barbara’s Hospital, Utrecht as a ’tijnsgenoot’ of Doorn. (feudal joint-tenant)
In the accounts of the tithes of the Chapter of the Dom of Utrecht (beginning in 1410), Gijsbert van Velpen appears from 1410 to 1415, even on one occasion as the father of Jan van Wijck.
In 1399 he becomes a citizen of Utrecht.
Ghysbert van Velpen was enfeoffed by the Lord of Gaesbeek on 2 May 1408 with ’a half Hoeve and all associated parcels in Tuyl’ (near Doorn) which land remained in the possession of the family for around two hundred years
In 1410, when the land passed to his son, Claes, he held the usufruct of this property
Mentioned in the tithe accounts of the Dom in 1417
Rents land of the Monastery of St Catherine at which time his brother, Jan van Wijck seals for him.
Ghisebrecht trouwde met N.N..
Kinderen van Ghisebrecht en N.N.:
1 Claes Ghijsbertsz van Velpen. Volgt 3.
2 Dirck Ghijsbertsz van Velpen.
Notitie-Notice:
Vermeld in de tiendrekeningen van de Dom over 1417.
Huurt land van het Catharijnenklooster in 1419 waarbij zijn broer Jan van Wijck voor hem zegelt.

Mentioned in Tenth account, organized by the Dome of 1417.
Rent Land of Catharijne Monastery in 1419 while his brother Jan van Wijk seals for him.
3 Gerrit Ghijsbertsz van Velpen.
Notitie-Notice:
Vermeld in de tiendrekeningen van de Dom van 1410 tot 1443.
Mentioned in the tithe accounts of the Dom from 1410 till 1443
4 Jan Ghijsbertsz Van Wijck van Velpen. Volgt 4.
5 Johan Ghijsbertsz van Velpen.
Notitie-Notice:
Huurt in 1419 land van het Sint Catharijnenklooster samen met zijn broers Jan van Wijck, Dirck en Claes en zegelt voor zichzelf.

Rent land in 1419 from St. Catharijne Monastery with his brothers Jan van Wijk, Dirck and Claes and seals for himself.
3 Claes Ghijsbertsz van Velpen, zoon van Ghisebrecht Ghisebrechtsz van Velpen (zie 2) en N.N..
Notitie-Notice:
Huurt in 1419 land van het Sint Catharijnenklooster waarbij zijn broer Jan van Wijck voor hem zegelt.
In 1410 gaat de halve hoeve met bijbehorend land naar hem over waarbij zijn vader Ghisebrecht de "lijftocht aan dit goed" behoudt.

Rents land in 1419 from the St Catherine Convent at which time his brother, Jan van Wijk, seals on his behalf.
In 1410, the half hove and associated land passes to him and his father Gisebrecht receives the usufruct of this property.
[Usufruct = the use and income from the land but not the ownership. In other words, Jan became the owner, but his father continued to farm there]
Claes trouwde met N.N..
Kind van Claes en N.N.:
1 Ghijsbert Claesz van Velpen, geboren in 1505 in Werkhoven (Ut). Volgt 5.
4 Jan Ghijsbertsz Van Wijck van Velpen, zoon van Ghisebrecht Ghisebrechtsz van Velpen (zie 2) en N.N..
Notitie-Notice:
Pacht in 1415 de tiende van Langbroek waarbij zijn vader Ghijsbert borg staat.
Volgens een afschrift van een akte uit 1419 van het Sint Catharijnenklooster over het huren van land zegelt Johan (een broer van Jan) zelf en doet Jan van Wijck dat voor zijn broers Dirck en Claes van Velpen.
In 1440 zegelt Jan met een geschakeerd kruis voor zijn oom Gerrit Gijsbertsz ,als deze verschillende stukken land in Doorn pacht van het Sint Barbara- en Sint Laurensgasthuis.
In 1443 zegelt Jan als Jan van Wijck van Velpen. In 1425 pacht Jan Ghijsbersz van Wijck de " wijndtmolen te Doern" voor twee jaar.

In 1415 rents the titheland of Langbroek( a small village near Wijk bij Duurstede) for which his father Gijsbert stands as guarantor.
According to a copy of records of the St Catherine Convent from 1419 concerning the rental of land, Johan ( a brother of jan) seals for himself and for his brothers Dirck and Claes van Velpen.
In 1440, Jan seals with a chequered cross for his uncle Gerrit Gijsbertsz when he rents various pieces of land in Doorn from the St. Barbara and St. Lawrence Hospital.
In 1443 Jan seals as Jan van Wijk van Velpen. In 1425 Jan Ghijsbertsz van Wijck rents the ’Windmill of Doorn’ for two years.
Jan trouwde met N.N..
Kind van Jan en N.N.:
1 Jan Jansz Van Wijck De Jonghe van Velpen, geboren vr 1455. Volgt 6.
zegel_hoefijzer_horseshoe.jpg
1 zegel-hoefijzer-horseshoe
5 Ghijsbert Claesz van Velpen (afb. 1) is geboren in 1505 in Werkhoven (Ut), zoon van Claes Ghijsbertsz van Velpen (zie 3) en N.N..
Beroep:
Schout van Werkhoven./ Sheriff, or in old English ’bailiff’ of Werkhoven. (Zegelt met drie hoefijzers

Occupation:
Sheriff or in old English ’bailiff’
of Werkhoven. (seals with three horseshoes.) see picture.)
Ghijsbert trouwde, 23 of 24 jaar oud, in 1529 in Werkhoven (Ut) met Beatrix Peter van Velpendr, 18 of 19 jaar oud. Beatrix is geboren in 1510.
Kind van Ghijsbert en Beatrix:
1 Claes Ghijsbertsz van Velpen, geboren in 1530 in Werkhoven (Ut). Volgt 7.
6 Jan Jansz Van Wijck De Jonghe van Velpen is geboren vr 1455, zoon van Jan Ghijsbertsz Van Wijck van Velpen (zie 4) en N.N..
Notitie-Notice:
Zegelt in 1443 een transportbrief te Manderen (Maarn) samen met Jan Gijsbertsz met een leliewapen.
In 1449 en 1470 genoemd als Jan van Wijk te Doern met land o.a. te Werkhoven ( *4 Morgen en een hoeve).
Krijgt 14 mei 1432 de leenweer van de halve hoeve te Doorn destijd bezit van Claes Ghijsbertsz van Velpen.

De oppervlaktemaat "morgen" (merghen) is ongeveer 6 a 7 ha.
Eigenlijk duidt het aan "zoveel land, als in een morgen geploegd kon worden" .

Note:
In 1443, he seals a transfer document [for land] in Maarn with a lily emblem together with Jan Gijsbertsz.
In 1449 and 1470, he is named as Jan van Wijk of Doorn in connection with land in Werkhoven (among other places) consisting of 4 Morgen and a farmstead.
On May 14, 1432, he receives the tenancy of a half hoeve in Doorn at then owned by Claes Ghijssbertsz van Velpen.

The area of a Morgen is about 6 to 7 acres. It may have been the amount of land that could be ploughed in a morning, meant from 6 am to 12 pm in the afternoon.
Jan trouwde vr 1472 in Werkhoven (Ut) met Gouda Wouter Spronckxdr. Gouda is geboren vr 1455 in Werkhoven (Ut). Gouda is overleden na 1472 in Werkhoven (Ut), minstens 17 jaar oud.
Notitie-Notice:
Gouda wordt 13-6-1440 door de bisschop van Utrecht beleent met een hoeve te Werkhoven geheten "Fekersdeyshoeve".
Zij leeft nog op 10-11-1472 wanneer zij deze hoeve opdraagt aan haar dochter Lisbeth Jansdr van Wijck.

Remark:
On 13 June 1440 the bishop of Utrecht enfeoffed Gouda with a farmstead in Werkhoven named ’Fekersdeyshoeve’.
She is still alive on 10 November 1472 when she assigns this farm to her daughter, Lisbeth Jansdr van Wijck.

(*Gouda is not the name of the city in the Netherlands, but a first name !
they used also Goudje as first name for a girl)
Kinderen van Jan en Gouda:
1 Ghijsbert Jansz Van Wijck van Velpen. Volgt 8.
2 Gheryt Jansz Van Wijck van Velpen, geboren in 1390. Volgt 9.
3 Lijsbecht Jansdr Van Wijck van Velpen, geboren in 1392.
Notitie-Notice:
Uit dit huwelijk een talrijk nageslacht te Werkhoven.

From this marriage come numerous descendants in Werkhoven.
7 Claes Ghijsbertsz van Velpen is geboren in 1530 in Werkhoven (Ut), zoon van Ghijsbert Claesz van Velpen (zie 5) en Beatrix Peter van Velpendr. Claes is overleden vr maandag 1 januari 1582 in Werkhoven (Ut), ten hoogste 52 jaar oud. Claes trouwde met N.N..
Kind van Claes en N.N.:
1 Peter Claesz van Velpen, geboren in 1561 in Werkhoven (Ut). Volgt 10.
8 Ghijsbert Jansz Van Wijck van Velpen, zoon van Jan Jansz Van Wijck De Jonghe van Velpen (zie 6) en Gouda Wouter Spronckxdr. Ghijsbert is overleden op donderdag 10 maart 1502 in Doorn (Ut).
Notitie-Notice:
Wordt reeds op jonge leeftijd, op 23 januari 1438, beleent met de 1/2 Hoeve te Doorn.

Was already enfeoffed at a young age with the 1/2 Hoeve of Doorn on January 23, 1438.
Ghijsbert trouwde in Doorn (Ut) met Sophia Fy.
Kinderen van Ghijsbert en Sophia:
1 Bely Gijsbertsdr van Velpen. Volgt 11.
2 Johan Ghijsbertsz van Velpen. Volgt 12.
3 Pelgrum Ghijsbersz van Velpen, geboren in Doorn (Ut). Volgt 13.
9 Gheryt Jansz Van Wijck van Velpen is geboren in 1390, zoon van Jan Jansz Van Wijck De Jonghe van Velpen (zie 6) en Gouda Wouter Spronckxdr. Gheryt trouwde in Doorn (Ut) met Aleyt. Aleyt is geboren in 1395.
Kind van Gheryt en Aleyt:
1 Jan Gerritsz.van Wijck van Velpen, geboren in 1514.
Notitie-Notice:
Zijn vader echt hem op 24 januari 1515, de nakomelingen blijven zich van Wijck noemen.

His father acknowledged him on January 24, 1515, the descendants continued to be named van Wijck.
10 Peter Claesz van Velpen is geboren in 1561 in Werkhoven (Ut), zoon van Claes Ghijsbertsz van Velpen (zie 7) en N.N.. Peter is overleden na maandag 2 juli 1618 in Werkhoven (Ut), minstens 57 jaar oud.
Beroep:
Schout van Werkhoven./ Sheriff of Werkhoven.
Peter trouwde, 23 of 24 jaar oud, in 1585 in Werkhoven (Ut) met N.Splinterdr van Rossem, 19 of 20 jaar oud. N.Splinterdr is geboren in 1565 in Werkhoven (Ut), dochter van Splinter Cornelisz van Rossem en N.N..
Kinderen van Peter en N.Splinterdr:
1 Pons Peterszn van Velpen, geboren in 1595 in Werkhoven (Ut). Volgt 14.
2 Gerrit van Vulpen, geboren in 1618 in Nederlangbroek (Ut). Volgt 15.
11 Bely Gijsbertsdr van Velpen, dochter van Ghijsbert Jansz Van Wijck van Velpen (zie 8) en Sophia Fy. Bely trouwde in Driebergen (Ut) met Cornelis Verschuer. Cornelis is overleden vr 1512.
Kinderen van Bely en Cornelis:
1 Hendrik Verschuer.
2 Jan Corneliss Verschuer.
3 Sophia Cornelisdr Verschuer.
12 Johan Ghijsbertsz van Velpen, zoon van Ghijsbert Jansz Van Wijck van Velpen (zie 8) en Sophia Fy. Johan is overleden vr maandag 8 november 1484. Johan trouwde in Nederlangbroek (Ut) met Beatris.
Kinderen van Johan en Beatris:
1 Jacob Johansz van Velpen. Jacob is overleden op vrijdag 20 maart 1545 in Doorn (Ut).
Notitie-Notice:
Overlijdensdatum volgens een grafsteen in de N.H.Kerk te Doorn.
2 Henricgen Johansdr van Vulpen.
3 Johan Johansz van Vulpen.
Notitie-Notice:
Wordt op 8-11-1484 beleend met 4 Morgen te Nederlangbroek.
Being enfeoffed on November 8, 1484 with 4 Tomorrow to Nederlangbroek.
4 Peter Johansz van Vulpen. Volgt 16.
13 Pelgrum Ghijsbersz van Velpen is geboren in Doorn (Ut), zoon van Ghijsbert Jansz Van Wijck van Velpen (zie 8) en Sophia Fy. Pelgrum is overleden vr zaterdag 2 januari 1535 in Doorn (Ut).
Notitie-Notice:
In 1485 reeds genoemd als pachter van de Darthuysertiende.
Volgens registers van Oudschildgeld over 1501 en 1511 eigenaar van verschillende landen in Doorn en Langbroek,
waarbij de naam van zijn vader Gijsbert telkens is doorgehaald.
Na het overlijden van zijn vader op 10-3-1502 beleend met de 1/2 Hoeve te Doorn.

Note:
Named as a tenant of the titheland of Darthuizen by 1485.
According to the records of ’Oudschildgeld’ in 1501 na 1511 he was the owner of various lands in Doorn and Langbroek,
in which the name of his father Gijsbert is crossed out several times.
After the death of his father on 10 Mar 1502 he is enfeoffed with the Hoeve in Doorn.

’Oudschildgeld’ was a land tax, possibly deriving from the commutation of some ancient military service.
Pelgrum trouwde in Doorn (Ut) met Neel Heymerickxdr.
Notitie-Notice:
In het register van Oudschildgeld van 1536 genaamd Neel Pelgrumsweduwe tot Wijck.
Kinderen van Pelgrum en Neel:
1 Anthonis Pelgrumsz van Velpen.
2 Sophia Pelgrumsdr van Velpen. Volgt 17.
3 Jan Pelgrumsz Den Ouden van Velpen, geboren in 1512. Volgt 18.
14 Pons Peterszn van Velpen is geboren in 1595 in Werkhoven (Ut), zoon van Peter Claesz van Velpen (zie 10) en N.Splinterdr van Rossem. Pons trouwde, 24 of 25 jaar oud, in 1620 in Bemmel (Gld) met Sophia Anthonisdr van Bemmel, 19 of 20 jaar oud. Sophia is geboren in 1600 in Bemmel (Gld), dochter van Anthonis Corneliszn van Bemmel en Jacobgen Dirckxdr t’Hoen.
Kinderen van Pons en Sophia:
1 Lijsbeth Ponsen (Lijsje) van Velpen, geboren in 1630 in Werkhoven (Ut). Volgt 19.
2 Peter Ponsen van Vulpen, geboren in 1645 in Werkhoven (Ut). Volgt 20.
15 Gerrit van Vulpen is geboren in 1618 in Nederlangbroek (Ut), zoon van Peter Claesz van Velpen (zie 10) en N.Splinterdr van Rossem. Gerrit trouwde met N.N..
Kind van Gerrit en N.N.:
1 Arie Arien van Vulpen, geboren in 1647 in Overlangbroek (Ut). Volgt 21.
16 Peter Johansz van Vulpen, zoon van Johan Ghijsbertsz van Velpen (zie 12) en Beatris.
Notitie-Notice:
Schout van Doorn in 1522. Zegelt in 1532 een brief met het geschakeerde kruis.
Sherrif of Doorn in 1552. In 1532, sealed a letter with the chequered cross.
Peter trouwde met N.N..
Kind van Peter en N.N.:
1 Matthijs Petersz van Velpen.
Notitie-Notice:
Zegelt evenals zijn vader met het geschakeerde kruis. In 1567 Richter van de dorpen Malsen en Tricht in het land van Bueren.
De middeleeuwse `richter` verschilt hemelsbreed van de huidige rechter.
De richter was wel de door de heer benoemde voorzitter van het gericht, maar vonnissen deed hij niet.

Hij was ook "Richter" in 1560 en 1578 volgens een artikel in De Drie Staden 1999 p-47 ’Landrechten van Buren en Beusichem uit 1383’.
Mogelijk verband met de familie van Vulpen van Marienwaerdt.
Hij kan ook de Matthijs Pieters van Buren zijn die samen met Bastiaen de Cruijff getuigde in 1552 over een verzoekschrift (rechtszaak) over het huren van een
stuk grond in Darthuizen waarbij Jan Pelgroms van Velpen van Cothen, Gisbert Jacobs van Velpen en Jan van Velpen betrokken waren.
(Staatsgerecht Wijk bij Duurstede 592-ik geciteerd in ’ Nederlangbroek op de Kaart Gezet p 583).

Sealed in the same way as his father with a chequered cross.
In 1567 he was a judge of the villages of Malsen and Tricht in the land of Buren.
The "Richter" was appointed as the chairman of the local court but he did not pass judgements or sentences(?)

He was also "Richter" there in 1560 and 1578 according to an article in De Drie Staden 1999 p 47 Landrechten van Buren en Beusichem from 1383.
Possible link with the van Vulpen family of Marienwaerdt.
He may also have been the Matthijs Pieters of Buren who testified along with Bastiaen de Cruijff in 1552 concerning a petition (court case) about the rental of
some land in Darthuizen involving Jan Pelgroms van Velpen of Cothen, Gisbert Jacobs van Velpen and Jan van Velpen.
(State Court of Wijk bij Duurstede 592-I Quoted in ’Nederlangbroek op de Kaart Gezet p 583).
17 Sophia Pelgrumsdr van Velpen, dochter van Pelgrum Ghijsbersz van Velpen (zie 13) en Neel Heymerickxdr. Sophia trouwde in 1431 in Doorn (Ut) met Aernt Hermansz Die Wyse, minstens 22 jaar oud. Aernt is geboren vr 1409 in Leersum (Ut). Aernt is overleden vr dinsdag 12 september 1553.
Notitie-Notice:
Hij wordt in 1500 beleend met het goed Schevichoven te Leersum, "nog onmondig zijnde".

He is enfeoffed in 1550 with land at Schevichoven in Leersum, ’still under full age’
Kind van Sophia en Aernt:
1 Adriaen Die Wyse, geboren in 1431.
Notitie-Notice:
Wordt op 12-9-1553 beleend met het goed Schevichoven, na het overlijden van zijn vader.

Being enfeoffed on September 12, 1553 with the estate Schevichoven, after the death of his father.
18 Jan Pelgrumsz Den Ouden van Velpen is geboren in 1512, zoon van Pelgrum Ghijsbersz van Velpen (zie 13) en Neel Heymerickxdr. Jan is overleden in 1565 in Doorn (Ut), 52 of 53 jaar oud.
Notitie-Notice:
Wordt 2-1-1535 beleend met de 1/2 Hoeve te Doorn.
Jan:
(1) trouwde, 28 of 29 jaar oud, op woensdag 11 mei 1541 in Doorn (Ut) met Beatrix Dierck Goessendr. Beatrix is geboren in Cothen (Ut), dochter van Dierck Jansz Goes en N.N.. Beatrix is overleden vr dinsdag 3 oktober 1564.
Notitie bij Beatrix: Moeder onbekend.
Mother Unknown.
Notitie-Notice:
Op 11 mei 1541, na overlijden van haar vader beleend met 3 Morgen land in Cothen en bepaalt tevens dat deze 3 Morgen land na haar dood aan haar zoon Jan zullen toekomen.
Het leengoed is van de heer van Culemborg.

On May 11, 1541 after the death of her father enfeoffed with 3 Tomorrow land in Cothen and also provides that these 3 Tomorrow land will accrue after her death to her son Jan .
The fief of the lord of Culemborg.
(2) trouwde, minstens 52 jaar oud, na dinsdag 3 oktober 1564 in Doorn (Ut) met Marigen.
Kinderen van Jan en Beatrix:
1 Jan Jansz van Vulpen. Volgt 22.
2 Pelgrum Jansz van Vulpen. Volgt 23.
3 Jan Hendrick van Vulpen, geboren in 1560 in Doorn (Ut). Volgt 24.
huwelijk_cornelis_theunisz_bosch_lijsbeth_van_velpen_1653.jpg
2 Huwelijk Cornelis Theunisz Bosch-Lijsbeth van Velpen 1653
19 Lijsbeth Ponsen (Lijsje) van Velpen (afb. 2) is geboren in 1630 in Werkhoven (Ut), dochter van Pons Peterszn van Velpen (zie 14) en Sophia Anthonisdr van Bemmel. Lijsje is overleden vr donderdag 25 februari 1666 in Amerongen (Ut), ten hoogste 36 jaar oud. Lijsje trouwde, 22 of 23 jaar oud, op donderdag 8 mei 1653 in Werkhoven (Ut) met Cornelis Theunisz Bosch, 18 of 19 jaar oud, nadat zij in Amerongen (Ut) in ondertrouw zijn gegaan.
Notitie bij het huwelijk van Lijsje en Cornelis: Datum proclamatie: 08-05-1653.
Cornelis is geboren in 1634 in Amerongen (Ut), zoon van Theunis Cornelisz Bosch en N.N.. Cornelis is overleden in 1685 in Amerongen (Ut), 50 of 51 jaar oud. Cornelis trouwde later op donderdag 25 februari 1666 in Amerongen (Ut) met Lijsje Pelen (ovl. 1683). Cornelis trouwde later op zondag 24 december 1684 in Amerongen (Ut) met Neeltjen Huijbertsen Tol.
Huwelijk-Marriage:
getrouwd met attestatie te Werkhoven.
Kinderen van Lijsje en Cornelis:
1 Fijgje Cornelis Bosch, geboren in Amerongen (Ut). Volgt 25.
2 Teuntje Bosch, geboren in 1653 in Amerongen (Ut). Volgt 26.
3 Peter Cornelisz Bosch, geboren in 1655 in Amerongen (Ut). Volgt 27.
20 Peter Ponsen van Vulpen is geboren in 1645 in Werkhoven (Ut), zoon van Pons Peterszn van Velpen (zie 14) en Sophia Anthonisdr van Bemmel. Peter is overleden op dinsdag 21 februari 1673 in Werkhoven (Ut), 27 of 28 jaar oud. Peter trouwde, 23 of 24 jaar oud, in 1669 in Werkhoven (Ut) met Maria Cornelisse van Nijkercken, 23 of 24 jaar oud. Maria is geboren in 1645 in Werkhoven (Ut), dochter van Cornelis Folckerts van Nijkercken en Merrichje Gerritsdr. Maria is overleden in 1722 in Werkhoven (Ut), 76 of 77 jaar oud. Maria trouwde later op donderdag 5 oktober 1673 in Werkhoven (Ut) met Steeven Anthonis van Leersum (ovl. vr 1680). Maria trouwde later op donderdag 24 oktober 1680 in Werkhoven (Ut) met Tomas Cornelis van Rijn.
Kinderen van Peter en Maria:
1 Sophia (Fijtje) van Vulpen, geboren in Werkhoven (Ut). Volgt 28.
2 Pons van Vulpen, geboren in Cothen (Ut). Hij is gedoopt op zaterdag 21 mei 1672 in Cothen (Ut).
3 Peter Peters van Vulpen, geboren in Werkhoven (Ut). Hij is gedoopt op donderdag 27 juli 1673 in Werkhoven (Ut).
21 Arie Arien van Vulpen is geboren in 1647 in Overlangbroek (Ut), zoon van Gerrit van Vulpen (zie 15) en N.N.. Arie trouwde, 21 of 22 jaar oud, in 1669 in Overlangbroek (Ut) met Maria Nelligje van Rhijn, 19 of 20 jaar oud. Maria is geboren in 1649 in Overlangbroek (Ut), dochter van Berend van Rhijn en N.N..
Kinderen van Arie en Maria:
1 Pieter van Vulpen, geboren in 1670 in Overlangbroek (Ut). Volgt 29.
2 Gerrit Ariense van Vulpen, geboren in 1675 in Overlangbroek (Ut). Volgt 30.
3 Jannigje van Vulpen, geboren in 1678 in Overlangbroek (Ut). Volgt 31.
4 Maria Ariens van Vulpen, geboren in 1681 in Doorn (Ut). Volgt 32.
22 Jan Jansz van Vulpen, zoon van Jan Pelgrumsz Den Ouden van Velpen (zie 18) en Beatrix Dierck Goessendr. Jan is overleden op dinsdag 9 mei 1600.
Notitie-Notice:
Wordt 11-5-1565 na het overlijden van zijn vader Jan Pelgrumsz. beleend met de halve hoeve te Doorn.
Wordt 3-10-1564 beleend met eerder genoemde 3 Morgen te Cothen
waaraan hij op 4-9-1582 zijn vrouw Mariken lijftocht verleent.
Na het overlijden van Jan Jansz, gaat het land over op zijn broer Pelgrum Jansz.
zodat hij waarschijnlijk geen mannelijke nakomelingen had.

Note:
November 5, 1565 is after the death of his father Jan Pelgrumsz. enfeoffed with half the farm in Doorn.
October 3, 1564 is hypothecated with aforementioned "3 tomorrow-land" to Cothen
April 9, 1582 which he gives his wife Mariken "body journey".(is like using the property")
After the death of Jan Jansz, the Land is transfered to his brother Pelgrum Jansz. so he had probably non male children.
Jan trouwde met Mariken N.N..
23 Pelgrum Jansz van Vulpen, zoon van Jan Pelgrumsz Den Ouden van Velpen (zie 18) en Beatrix Dierck Goessendr. Pelgrum trouwde in Doorn (Ut) met Elysabeth Jacob Herman de Wysendr. Elysabeth is overleden vr dinsdag 6 november 1590.
Kind van Pelgrum en Elysabeth:
1 Willem van Vulpen.
24 Jan Hendrick van Vulpen is geboren in 1560 in Doorn (Ut), zoon van Jan Pelgrumsz Den Ouden van Velpen (zie 18) en Beatrix Dierck Goessendr. Jan is overleden in Doorn (Ut). Jan trouwde, 51 of 52 jaar oud, op donderdag 21 juni 1612 in Doorn (Ut) met Marrichje Jansd.
Notitie-Notice:
Testeert Utrecht 12-6-1602.
Kinderen van Jan en Marrichje:
1 Anthonis Pelgrumsz (Tonis) van Velpen. Volgt 33.
2 Elysabeth Jansdr van Vulpen.
3 Henrick Jansz van Vulpen.
4 Jan Pelgrumsz van Vulpen. Volgt 34.
5 Jantgen Jansdr van Vulpen.
25 Fijgje Cornelis Bosch is geboren in Amerongen (Ut), dochter van Cornelis Theunisz Bosch en Lijsbeth Ponsen (Lijsje) van Velpen (zie 19). Zij is gedoopt in 1651 in Amerongen (Ut).
Woonplaats: Place of residency::
Wonende te Nieuwen Engh.
Fijgje trouwde, 31 of 32 jaar oud, op donderdag 28 oktober 1683 in Amerongen (Ut) met Jan Jansz. van Hofwegen, 33 of 34 jaar oud. Jan is geboren in 1649 in Voorburg (Zh).
Woonplaats: Place of residency::
Wonende te Zuilen.
Kinderen van Fijgje en Jan:
1 Cornelis van Hofwegen, geboren in Zuilen (Ut). Hij is gedoopt op donderdag 3 juni 1688 in Zuilen (Ut).
2 Lijsbeth van Hofwegen, geboren in Zuilen (Ut). Zij is gedoopt op dinsdag 1 januari 1692 in Zuilen (Ut).
26 Teuntje Bosch is geboren in 1653 in Amerongen (Ut), dochter van Cornelis Theunisz Bosch en Lijsbeth Ponsen (Lijsje) van Velpen (zie 19).
Woonplaats: Place of residency::
In de Nieuwe Engh.
Teuntje trouwde, 30 of 31 jaar oud, op donderdag 19 oktober 1684 in Amerongen (Ut) met Arien Willemsen Sterck. Arien is geboren in Elst (Ut), zoon van Willem Jochemsz. Sterck en Aeltgen Philipsen.
Notitie-Notice:
Jochem trouwde in Amerongen (Ut) met Onb.
Kinderen van Jochem en Onb.
1 Willem Jochemsz. Sterck, geboren in Scherpenzeel (Gld)
2 Neeltje Jochems Sterck

Willem Jochemsz. Sterck is geboren in Scherpenzeel (Gld), zoon van Jochem Sterck en N.N.
Woonplaats: Elst, Gem.Rhenen.
Willem Jochemsz. trouwde op donderdag 21 augustus 1659 in Amerongen (Ut) met Aeltgen Philipsen.
Aeltgen is geboren in Scherpenzeel (Gld), dochter van Philip.
Woonplaats: Scherpenzeel (Gld)
Kind van Willem Jochemsz. en Aeltgen:
1 Arien Willemsen Sterck, geboren in Elst (Ut)

Neeltje Jochems Sterck, dochter van Jochem Sterck en N.N.
Woonplaats: te: Elst, Gem. Rhenen.
Neeltje Jochems trouwde op donderdag 15 maart 1663 in Amerongen (Ut) met Teunis Philipsz.
Woonplaats:te: Scherpenzeel (Gld)

Descendants of Jochem Sterck
1 Jochem Sterck. Jochem married N.N. in Amerongen (Ut).
Children of Jochem and N.N.:
1 Neeltje Jochems Sterck. Follow 2.
2 Willem Jochemsz. Sterck, born in Scherpenzeel (Gld). Follow 3.
2 Neeltje Jochems Sterck, daughter of Jochem Sterck (see 1) and N.N.
Woonplaats: Elst, Gem. Rhenen (Ut)

Neeltje married Teunis Philipsz on Thursday 15 March 1663 in Amerongen (Ut).
Woonplaats: Scherpenzeel (Gld)

3 Willem Jochemsz. Sterck was born in Scherpenzeel (Gld), son of Jochem Sterck (see 1) and N.N..
Woonplaats: Elst, Gem. Rhenen.

Willem married Aeltgen Philipsen on Thursday 21 August 1659 in Amerongen (Ut). Aeltgen was born in Scherpenzeel (Gld), daughter of Philip and N.N..
Woonplaats: Scherpenzeel (Gld)

Child of Willem and Aeltgen:
1 Arien Willemsen Sterck, born in Elst (Ut). Follow 4.
4 Arien Willemsen Sterck was born in Elst (Ut), son of Willem Jochemsz. Sterck (see 3) and Aeltgen Philipsen.
Woonplaats: Roijestein (Ut)

Arien married Teuntje Bosch, aged 30 or 31, on Thursday 19 October 1684 in Amerongen (Ut). Teuntje was born in 1653 in Amerongen (Ut), daughter of Cornelis Theunisz Bosch and Lijsbeth Ponsen (Lijsje) van Vulpen.
Woonplaats:
In de Nieuwe Engh.

Children of Arien and Teuntje:
1 Lijsbeth Ariens Sterck. Follow 5.
2 Willem Arienz Sterck, born in 1690. Follow 6.
5 Lijsbeth Ariens Sterck, daughter of Arien Willemsen Sterck (see 4) and Teuntje Bosch.
(1) Lijsbeth married Anthoni Alberden van Bemmel on Sunday 29 March 1711 in Amerongen (Ut). The divorce was pronounced in 1712 in Utrecht [source: Huwelijk door het Hof te Utrecht ontbonden.].
Huwelijk:
Wonende te: Cothen (Ut)
Huwelijk door het Hof te Utrecht ontbonden in 1712.
Marriage:
Residing at: Cothen (Ut)
Marriage dissolved by the Court of Utrecht in 1712

(2) Lijsbeth married Cornelis Bastiaensz de Jongh in 1712 in Amerongen (Ut).
6 Willem Arienz Sterck was born in 1690, son of Arien Willemsen Sterck (see 4) and Teuntje Bosch. At the age of 23 or 24, Willem married Hendrikje Jans Versteegh, aged 20 or 21, on Sunday 29 April 1714 in Amerongen (Ut). Hendrikje was born in 1693, daughter of Jan Versteegh.
Woonplaats: Place of residency::
Roijestein (Ut)
Kinderen van Teuntje en Arien:
1 Lijsbeth Ariens Sterck. Volgt 35.
2 Willem Arienz Sterck, geboren in 1690. Volgt 36.
27 Peter Cornelisz Bosch is geboren in 1655 in Amerongen (Ut), zoon van Cornelis Theunisz Bosch en Lijsbeth Ponsen (Lijsje) van Velpen (zie 19). Peter trouwde, 28 of 29 jaar oud, op donderdag 4 mei 1684 in Amerongen (Ut) met Willemijntje Teunissen (Teunisdr), 23 jaar oud. Willemijntje is geboren in Amerongen (Ut), dochter van Teunis Berendszn (Beerentsz) en Merrigje Ariensdr van Zijl. Zij is gedoopt op donderdag 19 augustus 1660 in Amerongen (Ut).
Kinderen van Peter en Willemijntje:
1 Lijsbeth Peters Bosch, geboren in Amerongen (Ut). Volgt 37.
2 Theunis Pieterz (Teunis) Bos, geboren in Amerongen (Ut). Volgt 38.
3 Cornelis Bosch, geboren in Amerongen (Ut). Hij is gedoopt op maandag 22 november 1688 in Amerongen (Ut).
4 Maria Peters (Merrighje) Bosch, geboren in Amerongen (Ut). Volgt 39.
5 Fijghje Bosch, geboren in Amerongen (Ut). Zij is gedoopt op donderdag 15 september 1695 in Amerongen (Ut).
6 Pons Bosch, geboren in Amerongen (Ut). Hij is gedoopt op donderdag 5 september 1697 in Amerongen (Ut).
7 Andries Bosch, geboren in Amerongen (Ut). Hij is gedoopt op donderdag 22 oktober 1699 in Amerongen (Ut). Andries is overleden vr 1704 in Amerongen (Ut), ten hoogste 5 jaar oud.
8 Ariaentje Bosch, geboren in Amerongen (Ut). Volgt 40.
9 Andries Pieterz Bos, geboren in Amerongen (Ut). Volgt 41.
28 Sophia (Fijtje) van Vulpen is geboren in Werkhoven (Ut), dochter van Peter Ponsen van Vulpen (zie 20) en Maria Cornelisse van Nijkercken. Zij is gedoopt op donderdag 8 augustus 1669 in Werkhoven (Ut). Fijtje is overleden op zaterdag 28 april 1736 in Werkhoven (Ut), 66 jaar oud. Fijtje trouwde, 22 jaar oud, op donderdag 10 april 1692 in Werkhoven (Ut) met Aalbert Cornelis Buijs, 23 of 24 jaar oud. Aalbert is geboren in 1668 in Nederlangbroek (Ut). Aalbert is overleden in 1737 in Werkhoven (Ut), 68 of 69 jaar oud.
29 Pieter van Vulpen is geboren in 1670 in Overlangbroek (Ut), zoon van Arie Arien van Vulpen (zie 21) en Maria Nelligje van Rhijn. Pieter trouwde met N.N..
Kind van Pieter en N.N.:
1 Jan Peterszn van Vulpen. Volgt 42.
30 Gerrit Ariense van Vulpen is geboren in 1675 in Overlangbroek (Ut), zoon van Arie Arien van Vulpen (zie 21) en Maria Nelligje van Rhijn. Gerrit trouwde, 29 of 30 jaar oud, op zaterdag 7 februari 1705 in Wijk bij Duurstede (Ut) met Aaltje Londt, 21 of 22 jaar oud. Aaltje is geboren in 1683 in Wijk bij Duurstede (Ut).
Kinderen van Gerrit en Aaltje:
1 Arie van Vulpen, geboren in Wijk bij Duurstede (Ut). Volgt 43.
2 Pieternel van Vulpen, geboren in Wijk bij Duurstede (Ut). Zij is gedoopt op zondag 6 maart 1707 in Wijk bij Duurstede (Ut).
3 Abraham van Vulpen, geboren in Wijk bij Duurstede (Ut). Hij is gedoopt op dinsdag 18 september 1708 in Wijk bij Duurstede (Ut). Abraham is overleden vr november 1711 in Wijk bij Duurstede (Ut), ten hoogste 3 jaar oud.
4 Annigje Anna van Vulpen, geboren in 1710 in Overlangbroek (Ut). Volgt 44.
5 Abraham van Vulpen, geboren in Wijk bij Duurstede (Ut). Volgt 45.
31 Jannigje van Vulpen is geboren in 1678 in Overlangbroek (Ut), dochter van Arie Arien van Vulpen (zie 21) en Maria Nelligje van Rhijn. Jannigje trouwde, 27 of 28 jaar oud, op zondag 15 augustus 1706 in Overlangbroek (Ut) met Adriaan Schimmel, 31 of 32 jaar oud. Adriaan is geboren in 1674 in Overlangbroek (Ut).
32 Maria Ariens van Vulpen is geboren in 1681 in Doorn (Ut), dochter van Arie Arien van Vulpen (zie 21) en Maria Nelligje van Rhijn. Maria trouwde, 19 of 20 jaar oud, in 1701 in Doorn (Ut) met Teunis Arisse van Vossesteyn van’t Zandt, 28 of 29 jaar oud. Teunis is geboren in 1672 in Doorn (Ut), zoon van Arris Jansz van Vossesteyn van’t Zandt en Aeltgen Haerman Teunisse.
33 Anthonis Pelgrumsz (Tonis) van Velpen, zoon van Jan Hendrick van Vulpen (zie 24) en Marrichje Jansd.
Notitie-Notice:
Op 19 december 1612 genoemd in de Civiele Sententin van het Hof van Utrecht bij zijn veroordeling tot een boete van 500 gulden en de kosten van het proces
wegens vermeende verbreking van " beloffte van trouwe".
Op 25 augustus 1622 komt hij o.m. in het bezit van de 1/2 Hoeve door een pachtovereenkomst met het Sint Barbara- en Sint Laurensgasthuis te Utrecht.
Hij zegelt met een geschakeerd kruis waarvan de blokjes goud en zilver op een zilver veld zijn.
Lag volgens het Rechterlijk Archief van Doorn op 12 februari 1647 "siekelijk te bedde" en testeert zijn weduwe op 18 juni 1652 onder vermelding van haar kinderen waaronder Maeychje.

December 19, 1612 referred to in Civil Sententin of the Court of Utrecht his conviction to a fine of 500 guilders and the costs of the trial for alleged breach of "promises of faithful".
On August 25, 1622 he is in possession of the half a farm by a rent agreement with St. Barbara and St. Lawrence Hospital in Utrecht.
He seals with a diverse cross whose squares gold and silver on a silver field.
Was under the Judicial Archives of Doorn on February 12, 1647 " sickly in bed" and in his will, appoints his widow on June 18, 1652 properly quoting her children, including Maeychje.
Tonis trouwde in Doorn (Ut) met Neeltgen Cornelisdr van Blanckesteijn.
Kinderen van Tonis en Neeltgen:
1 Dirckgen van Velpen.
2 Evertgen van Velpen.
3 Jantgen Theunisdr van Velpen. Volgt 46.
4 Merrichjen van Velpen.
5 Neeltgen van Velpen. Volgt 47.
6 Maeychjen Anthonisdr van Vulpen. Volgt 48.
34 Jan Pelgrumsz van Vulpen, zoon van Jan Hendrick van Vulpen (zie 24) en Marrichje Jansd. Jan is overleden vr donderdag 22 november 1646.
Notitie-Notice:
Oud-kerkmeester te Doorn.
Jan trouwde in Doorn (Ut) met Anna Jansdr..
Kinderen van Jan en Anna:
1 Jannigje van Vulpen.
2 Maeygje van Vulpen.
3 Cornelis Janz van Vulpen, geboren in 1635. Volgt 49.
35 Lijsbeth Ariens Sterck, dochter van Arien Willemsen Sterck en Teuntje Bosch (zie 26). Lijsbeth:
(1) trouwde op zondag 29 maart 1711 in Amerongen (Ut) met Anthoni Alberden van Bemmel. De scheiding werd uitgesproken in 1712 in Utrecht [bron: Huwelijk doorArrondissement Rechtbank te Utrecht ontbonden.].
Huwelijk-Marriage:
Wonende te: Cothen (Ut)
Huwelijk door het Hof te Utrecht ontbonden in 1712.
Marriage:
Residing at: Cothen (Ut)
Marriage dissolved by the Court of Utrecht in 1712
(2) trouwde in 1712 in Amerongen (Ut) met Cornelis Bastiaensz de Jongh.
36 Willem Arienz Sterck is geboren in 1690, zoon van Arien Willemsen Sterck en Teuntje Bosch (zie 26). Willem trouwde, 23 of 24 jaar oud, op zondag 29 april 1714 in Amerongen (Ut) met Hendrikje Jans Versteegh, 20 of 21 jaar oud. Hendrikje is geboren in 1693, dochter van Jan Versteegh.
37 Lijsbeth Peters Bosch is geboren in Amerongen (Ut), dochter van Peter Cornelisz Bosch (zie 27) en Willemijntje Teunissen (Teunisdr). Zij is gedoopt op donderdag 8 februari 1685 in Amerongen (Ut). Lijsbeth trouwde, 28 jaar oud, op zondag 16 juli 1713 in Amerongen (Ut) met Thijs Jansz van Waijesteijn. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op zondag 16 juli 1713 in Amerongen (Ut).
Kinderen van Lijsbeth en Thijs:
1 Willemijntje van Waijesteijn, geboren in Amerongen (Ut). Zij is gedoopt op zondag 15 oktober 1713 in Amerongen (Ut).
2 Jan van Waijesteijn, geboren in Amerongen (Ut). Hij is gedoopt op zondag 23 december 1714 in Amerongen (Ut).
3 Peter van Waijesteijn, geboren in Amerongen (Ut). Hij is gedoopt op vrijdag 1 oktober 1723 in Amerongen (Ut).
38 Theunis Pieterz (Teunis) Bos is geboren in Amerongen (Ut), zoon van Peter Cornelisz Bosch (zie 27) en Willemijntje Teunissen (Teunisdr). Hij is gedoopt op maandag 18 november 1686 in Amerongen (Ut). Teunis is overleden in Amerongen (Ut). Teunis trouwde, 33 jaar oud, op zondag 7 april 1720 in Amerongen (Ut) met Gerrigjen Herbers van Beusekom, ongeveer 34 jaar oud. Gerrigjen is geboren omstreeks 1686 in Ingen (Gld).
Kinderen van Teunis en Gerrigjen:
1 Neeltjen Bos, geboren in Amerongen (Ut). Volgt 50.
2 Pieter Bos, geboren in Amerongen (Ut). Volgt 51.
3 Willemijn Bos, geboren in Amerongen (Ut). Zij is gedoopt op zondag 16 maart 1732 in Amerongen (Ut).
4 Herbert (Bert -Bart) Bos, geboren in Amerongen (Ut). Volgt 52.
5 Cornelis Bos, geboren in Amerongen (Ut). Hij is gedoopt op zondag 23 september 1736 in Amerongen (Ut).
39 Maria Peters (Merrighje) Bosch is geboren in Amerongen (Ut), dochter van Peter Cornelisz Bosch (zie 27) en Willemijntje Teunissen (Teunisdr). Zij is gedoopt op donderdag 15 oktober 1693 in Amerongen (Ut). Merrighje:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op zondag 18 oktober 1716 in Amerongen (Ut) met Jan van Woudenberg, nadat zij op zondag 11 oktober 1716 in Amerongen (Ut) in ondertrouw zijn gegaan.
(2) trouwde, 24 jaar oud, op zondag 9 oktober 1718 in Amerongen (Ut) met Hendrikus van Scherpenzeel. Hendrikus is geboren in Wijk bij Duurstede (Ut).
Kind van Merrighje en Jan:
1 Jakob van Woudenberg, geboren in Amerongen (Ut). Hij is gedoopt op zondag 11 april 1717 in Amerongen (Ut).
Kind van Merrighje en Hendrikus:
2 Cornelia van Scherpenzeel, geboren in Amerongen (Ut). Zij is gedoopt op zondag 9 juli 1719 in Amerongen (Ut).
40 Ariaentje Bosch is geboren in Amerongen (Ut), dochter van Peter Cornelisz Bosch (zie 27) en Willemijntje Teunissen (Teunisdr). Zij is gedoopt op donderdag 24 november 1701 in Amerongen (Ut). Ariaentje trouwde, 28 jaar oud, op zondag 20 augustus 1730 in Amerongen (Ut) met Willem van Brinkererf.
41 Andries Pieterz Bos is geboren in Amerongen (Ut), zoon van Peter Cornelisz Bosch (zie 27) en Willemijntje Teunissen (Teunisdr). Hij is gedoopt op donderdag 24 januari 1704 in Amerongen (Ut). Andries is overleden op vrijdag 22 februari 1782 in Amerongen (Ut), 78 jaar oud. Andries trouwde, 25 jaar oud, op zondag 22 januari 1730 in Amerongen (Ut) met Aeltje Gijsbertsen van Viegen, 21 jaar oud, nadat zij op zaterdag 31 december 1729 in Amerongen (Ut) in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op zondag 22 januari 1730 in Amerongen (Ut). Aeltje is geboren in Amerongen (Ut), dochter van Gijsbert Severijns Vige en Reijntje Stoffels van Aelst. Zij is gedoopt op zondag 26 augustus 1708 in Amerongen (Ut).
Kinderen van Andries en Aeltje:
1 Arie Bos, geboren in Amerongen (Ut). Hij is gedoopt op zondag 18 april 1728 in Amerongen (Ut).
2 Willemijntje Bos, geboren in Amerongen (Ut). Volgt 53.
3 Pieter Bos, geboren in Amerongen (Ut). Volgt 54.
4 Cornelis Bos, geboren in Amerongen (Ut). Volgt 55.
5 Gijsbert Bos, geboren in Amerongen (Ut). Hij is gedoopt op zondag 2 september 1736 in Amerongen (Ut).
6 Trijntje Bos, geboren in Amerongen (Ut). Zij is gedoopt op zondag 25 oktober 1739 in Amerongen (Ut).
42 Jan Peterszn van Vulpen, zoon van Pieter van Vulpen (zie 29) en N.N.. Jan trouwde met Catharina Bartols Outhof.
Kinderen van Jan en Catharina:
1 Jannigje van Vulpen, geboren in Driebergen (Ut). Zij is gedoopt op zondag 13 mei 1731 in Driebergen (Ut).
2 Paulus van Vulpen, geboren in Driebergen (Ut). Volgt 56.
43 Arie van Vulpen is geboren in Wijk bij Duurstede (Ut), zoon van Gerrit Ariense van Vulpen (zie 30) en Aaltje Londt. Hij is gedoopt op zaterdag 26 december 1705 in Wijk bij Duurstede (Ut). Arie trouwde, 38 jaar oud, op zondag 7 juni 1744 in Wijk bij Duurstede (Ut) met Elisabeth Staring, 20 of 21 jaar oud. Elisabeth is geboren in 1723 in Wijk bij Duurstede (Ut).
44 Annigje Anna van Vulpen is geboren in 1710 in Overlangbroek (Ut), dochter van Gerrit Ariense van Vulpen (zie 30) en Aaltje Londt. Annigje trouwde, 26 of 27 jaar oud, in 1737 in Overlangbroek (Ut) met Roelof Vos, 28 of 29 jaar oud. Roelof is geboren in Amerongen (Ut). Hij is gedoopt op zondag 15 januari 1708 in Amerongen (Ut).
Kind van Annigje en Roelof:
1 Cornelia (Neeltje) Vos, geboren in Nederlangbroek (Ut). Volgt 57.
45 Abraham van Vulpen is geboren in Wijk bij Duurstede (Ut), zoon van Gerrit Ariense van Vulpen (zie 30) en Aaltje Londt. Hij is gedoopt op donderdag 5 november 1711 in Wijk bij Duurstede (Ut). Abraham is overleden in Wijk bij Duurstede (Ut).
Vermeld:
Wonende te: Neerlangbroek
Abraham:
(1) trouwde, 26 of 27 jaar oud, in 1738 in Wijk bij Duurstede (Ut) met Beatrix in den Eng, 23 of 24 jaar oud, nadat zij op zondag 11 mei 1738 in Wijk bij Duurstede (Ut) in ondertrouw zijn gegaan. Beatrix is geboren in Wijk bij Duurstede (Ut), dochter van Aart Jansze in den Eng en Geertrui Tol. Zij is gedoopt op dinsdag 18 december 1714 in Wijk bij Duurstede (Ut).
(2) trouwde, 49 jaar oud, op zondag 1 november 1761 in Overlangbroek (Ut) met Jannetje van Glabbeck, nadat zij op zondag 18 oktober 1761 in Overlangbroek (Ut) in ondertrouw zijn gegaan.
Notitie bij het huwelijk van Abraham en Jannetje: BRON: NH trouwboek van Wijk bij Duurstede
Datum ondertrouw: 16-10-1761 Datum huwelijk: 05-11-1761
Jannetje is geboren in Kesteren (Gld).
Notitie naam: Note of namegiving::
Ook vermeld als: Jannigje Leebing, Jannetje van Glebbeek, Jannetge van Gleebek,
Kinderen van Abraham en Beatrix:
1 Kornelia van Vulpen, geboren in Wijk bij Duurstede (Ut). Zij is gedoopt op dinsdag 24 februari 1739 in Wijk bij Duurstede (Ut).
2 Geertrui van Vulpen, geboren in Wijk bij Duurstede (Ut). Zij is gedoopt op donderdag 18 augustus 1740 in Wijk bij Duurstede (Ut).
3 Aart van Vulpen, geboren in Wijk bij Duurstede (Ut). Hij is gedoopt op maandag 15 oktober 1742 in Wijk bij Duurstede (Ut).
4 Willem van Vulpen, geboren in Wijk bij Duurstede (Ut). Hij is gedoopt op zondag 15 maart 1744 in Wijk bij Duurstede (Ut).
5 Gerhardus van Vulpen, geboren in Wijk bij Duurstede (Ut). Hij is gedoopt op zondag 16 januari 1746 in Wijk bij Duurstede (Ut).
6 Aaltje van Vulpen, geboren in Wijk bij Duurstede (Ut). Zij is gedoopt op donderdag 2 november 1747 in Wijk bij Duurstede (Ut).
Kinderen van Abraham en Jannetje:
7 Gerrit van Vulpen, geboren in Wijk bij Duurstede (Ut). Hij is gedoopt op donderdag 21 oktober 1762 in Wijk bij Duurstede (Ut).
8 Evert van Vulpen, geboren in Wijk bij Duurstede (Ut). Volgt 58.
46 Jantgen Theunisdr van Velpen, dochter van Anthonis Pelgrumsz (Tonis) van Velpen (zie 33) en Neeltgen Cornelisdr van Blanckesteijn.
Notitie-Notice:
Testeert op 22-1-1663 als oudste nog levende dochter verschillende goederen waaronder de 1/2 Hoeve.

Appoint in his will on 01.22.1663 the eldest surviving daughter several items including the 1 / 2 Farm.
Jantgen trouwde in Doorn (Ut) met Gerrit Thijmensz.
47 Neeltgen van Velpen, dochter van Anthonis Pelgrumsz (Tonis) van Velpen (zie 33) en Neeltgen Cornelisdr van Blanckesteijn. Neeltgen trouwde in Doorn (Ut) met Gerrit Henrickx.
48 Maeychjen Anthonisdr van Vulpen, dochter van Anthonis Pelgrumsz (Tonis) van Velpen (zie 33) en Neeltgen Cornelisdr van Blanckesteijn. Maeychjen trouwde vr 1652 in Doorn (Ut) met Jan Jansz Westenengh.
49 Cornelis Janz van Vulpen is geboren in 1635, zoon van Jan Pelgrumsz van Vulpen (zie 34) en Anna Jansdr..
Notitie-Notice:
Zijn erfgenamen ontvangen 1/3 van de goederen uit de erfenis van Jan Pelgrumsz en Anna Jansdr.
His heirs receive one third of the goods from the legacy of Jan Pelgrumsz and Anna Jansdr.
Cornelis trouwde in Doorn (Ut) met Elisabeth Claesdr van Velpen. Elisabeth is geboren in 1640. Elisabeth is overleden, 80 of 81 jaar oud. Zij is begraven op zondag 27 april 1721 in Doorn (Ut).
Kinderen van Cornelis en Elisabeth:
1 Claes Cornelisz van Vulpen.
2 Cornelis Cornelisz van Vulpen. Volgt 59.
3 Jan Cornelisz van Vulpen, geboren in 1654 in Doorn (Ut). Volgt 60.
50 Neeltjen Bos is geboren in Amerongen (Ut), dochter van Theunis Pieterz (Teunis) Bos (zie 38) en Gerrigjen Herbers van Beusekom. Zij is gedoopt op zondag 11 februari 1720 in Amerongen (Ut). Neeltjen trouwde, 48 jaar oud, op woensdag 1 februari 1769 in Amerongen (Ut) met Stoffel van Beek.
51 Pieter Bos is geboren in Amerongen (Ut), zoon van Theunis Pieterz (Teunis) Bos (zie 38) en Gerrigjen Herbers van Beusekom. Hij is gedoopt op vrijdag 15 april 1729 in Amerongen (Ut). Pieter is overleden in 1763 in Amerongen (Ut), 32 of 33 jaar oud. Pieter trouwde, 29 jaar oud, op vrijdag 13 oktober 1758 in Leersum (Ut) met Barberdina van Drieroeien, 22 of 23 jaar oud. Barberdina is geboren in 1735 in Ede (Gld).
Kinderen van Pieter en Barberdina:
1 Theunis Petersen (Teunis) Bos, geboren in Amerongen (Ut). Volgt 61.
2 Kornelis Bos, geboren in Amerongen (Ut). Volgt 62.
3 Margrietje Bos, geboren in Amerongen (Ut). Zij is gedoopt op zondag 24 januari 1762 in Amerongen (Ut).
52 Herbert (Bert -Bart) Bos is geboren in Amerongen (Ut), zoon van Theunis Pieterz (Teunis) Bos (zie 38) en Gerrigjen Herbers van Beusekom. Hij is gedoopt op zondag 20 juni 1734 in Amerongen (Ut). Bert -Bart is overleden op maandag 29 januari 1821 in Amerongen (Ut), 86 jaar oud. Bert -Bart trouwde, 33 jaar oud, op woensdag 10 februari 1768 in Amerongen (Ut) met Anthonia (Teuntje) van Beek, 25 jaar oud. Teuntje is geboren in Amerongen (Ut), dochter van Johannes van Beek en Jannetje van Donselaar. Zij is gedoopt op zondag 15 juli 1742 in Amerongen (Ut). Teuntje is overleden op maandag 19 januari 1818 in Amerongen (Ut), 75 jaar oud.
Kinderen van Bert -Bart en Teuntje:
1 Teunis Bos, geboren in Amerongen (Ut). Hij is gedoopt op zondag 19 juni 1768 in Amerongen (Ut).
2 Johannis Bos, geboren in Amerongen (Ut). Hij is gedoopt op zondag 14 januari 1770 in Amerongen (Ut).
3 Gerrit Bos, geboren in Amerongen (Ut). Volgt 63.
4 Jannetje Bos, geboren in Amerongen (Ut). Volgt 64.
5 Pieternelletje Bos, geboren in Amerongen (Ut). Zij is gedoopt op zondag 1 november 1778 in Amerongen (Ut).
6 Herbertus Bos, geboren in Amerongen (Ut). Volgt 65.
7 Maria Bos, geboren in Amerongen (Ut). Zij is gedoopt op zondag 10 juli 1785 in Amerongen (Ut).
8 Pieter Bos, geboren in Amerongen (Ut). Volgt 66.
53 Willemijntje Bos is geboren in Amerongen (Ut), dochter van Andries Pieterz Bos (zie 41) en Aeltje Gijsbertsen van Viegen. Zij is gedoopt op zondag 23 juli 1730 in Amerongen (Ut). Willemijntje is overleden op maandag 11 maart 1811 in Amerongen (Ut), 80 jaar oud. Willemijntje trouwde in Amerongen (Ut) met Pieter Roest, nadat zij op vrijdag 7 oktober 1774 in Amerongen (Ut) in ondertrouw zijn gegaan. Pieter is geboren in Amerongen (Ut), zoon van Daniel Roest en Annigje van de Weert. Hij is gedoopt op zondag 14 juli 1737 in Amerongen (Ut).
54 Pieter Bos is geboren in Amerongen (Ut), zoon van Andries Pieterz Bos (zie 41) en Aeltje Gijsbertsen van Viegen. Hij is gedoopt op zondag 8 juni 1732 in Amerongen (Ut). Pieter is overleden in Amerongen (Ut). Pieter trouwde, 30 jaar oud, op zondag 19 september 1762 in Amerongen (Ut) met Antonia van Eck, 26 jaar oud, nadat zij op vrijdag 27 augustus 1762 in Amerongen (Ut) in ondertrouw zijn gegaan. Antonia is geboren in Maurik (Gld), dochter van Steven Huijbertsen van Eck en Willemijntje Sweeren van Vredendaal. Zij is gedoopt op woensdag 14 maart 1736 in Maurik (Gld). Antonia is overleden in oktober 1777 in Amerongen (Ut), 41 jaar oud.
Kind van Pieter en Antonia:
1 Steven Bos, gedoopt op zaterdag 29 januari 1763 in Amerongen (Ut). Volgt 67.
55 Cornelis Bos is geboren in Amerongen (Ut), zoon van Andries Pieterz Bos (zie 41) en Aeltje Gijsbertsen van Viegen. Hij is gedoopt op zondag 5 september 1734 in Amerongen (Ut).
Beroep:
Ruijter onder ’t Regiment van den Hr. Buijs (Het regiment van Generaal-Majoor Buijs bevond zich in de periode 1762-1763 in Bolsward.)
Cornelis trouwde, 29 of 30 jaar oud, in 1764 in Bolsward (Fr) met Johanna (Anna) van Ringen, 28 of 29 jaar oud. Anna is geboren in Alkmaar (Nh), dochter van Rutger van Ringen en Catharina Christina Wormelink. Zij is gedoopt op zondag 14 augustus 1735 in Alkmaar (Nh) [bron: Grote Kerk-Gereformeerd].
Adres:
(Ze woonden op ’t Eijland in Alkmaar.)
Kinderen van Cornelis en Anna:
1 Gijsbert Bos, geboren op zaterdag 21 april 1764 in Bolsward (Fr). Volgt 68.
2 Aaltje Bos, geboren in Amerongen (Ut). Zij is gedoopt op zaterdag 8 november 1766 in Amerongen (Ut).
Notitie doop-Notice baptism:
Aaltje is op 18 september 1803 getuige bij de doop van neef Willem Andries van Amerongen in De Bilt.
3 Andries Bos, geboren in Amerongen (Ut). Hij is gedoopt op zondag 5 maart 1769 in Amerongen (Ut). Andries is overleden, 17 jaar oud. Hij is begraven op vrijdag 22 december 1786 in Amerongen (Ut).
Overlijden-Decease:
Ruijters met militaire honneurs.
4 Catharina Bos, geboren in Amerongen (Ut). Volgt 69.
5 Wilhelmina Bos, geboren in Amerongen (Ut). Volgt 70.
6 Peter Bos, geboren in Amerongen (Ut). Hij is gedoopt op zondag 2 april 1775 in Amerongen (Ut). Peter is overleden, 35 jaar oud. Hij is begraven op dinsdag 19 februari 1811 in Amerongen (Ut).
56 Paulus van Vulpen is geboren in Driebergen (Ut), zoon van Jan Peterszn van Vulpen (zie 42) en Catharina Bartols Outhof. Hij is gedoopt op zondag 14 september 1732 in Driebergen (Ut). Paulus trouwde, 34 jaar oud, op zondag 2 november 1766 in Driebergen (Ut) met Henriette Sabrier, 30 of 31 jaar oud. Henriette is geboren in 1735 in Utrecht. Henriette is overleden op vrijdag 4 maart 1814 in Driebergen (Ut), 78 of 79 jaar oud.
Notitie-Notice:
Ouders onbekend.
Kinderen van Paulus en Henriette:
1 Jan van Vulpen, geboren in Driebergen (Ut). Volgt 71.
2 Dirk van Vulpen, geboren in Driebergen (Ut). Hij is gedoopt op zondag 16 april 1775 in Driebergen (Ut).
3 Pieter van Vulpen, geboren in Driebergen (Ut). Hij is gedoopt op zondag 20 september 1778 in Driebergen (Ut).
57 Cornelia (Neeltje) Vos is geboren in Nederlangbroek (Ut), dochter van Roelof Vos en Annigje Anna van Vulpen (zie 44). Zij is gedoopt op zondag 15 mei 1757 in Nederlangbroek (Ut). Neeltje is overleden op zondag 4 februari 1798 in Nederlangbroek (Ut), 40 jaar oud. Neeltje trouwde, 17 jaar oud, op zondag 29 mei 1774 in Overlangbroek (Ut) met Aart Mandersloot, 18 of 19 jaar oud, nadat zij op vrijdag 13 mei 1774 in Overlangbroek (Ut) in ondertrouw zijn gegaan. Aart is geboren in 1755 in Driebergen (Ut). Aart is overleden op dinsdag 8 april 1800 in Nederlangbroek (Ut), 44 of 45 jaar oud.
Kinderen van Neeltje en Aart:
1 Lammert Mandersloot, geboren in 1775 in Nederlangbroek (Ut). Volgt 72.
2 Roelof Mandersloot, geboren op vrijdag 21 februari 1777 in Langbroek (Ut). Volgt 73.
3 Jan Mandersloot, geboren op vrijdag 16 juli 1779 in Overlangbroek (Ut). Volgt 74.
4 Aart Mandersloot, geboren op donderdag 12 april 1781 in Overlangbroek (Ut). Hij is gedoopt op zondag 15 april 1781 in Overlangbroek (Ut). Aart is overleden vr april 1794 in Nederlangbroek (Ut), ten hoogste 13 jaar oud.
5 Jacob Mandersloot, geboren op zaterdag 21 september 1782 in Overlangbroek (Ut). Volgt 75.
6 Gerrit Mandersloot, geboren in Nederlangbroek (Ut). Hij is gedoopt op zondag 29 oktober 1786 in Nederlangbroek (Ut).
7 Grietje Mandersloot, geboren in Nederlangbroek (Ut). Volgt 76.
8 Annegje Mandersloot, geboren in Nederlangbroek (Ut). Zij is gedoopt op zondag 28 maart 1790 in Nederlangbroek (Ut). Annegje is overleden in Nederlangbroek (Ut).
9 Aart Mandersloot, geboren in Nederlangbroek (Ut). Hij is gedoopt op zondag 13 april 1794 in Nederlangbroek (Ut).
58 Evert van Vulpen is geboren in Wijk bij Duurstede (Ut), zoon van Abraham van Vulpen (zie 45) en Jannetje van Glabbeck. Hij is gedoopt op zondag 14 oktober 1764 in Wijk bij Duurstede (Ut). Evert is overleden op donderdag 11 december 1845 in Wijk bij Duurstede (Ut), 81 jaar oud. Evert trouwde, 28 jaar oud, op zondag 2 december 1792 in Wijk bij Duurstede (Ut) met Cornelia Schakel, 20 jaar oud, nadat zij op vrijdag 16 november 1792 in Wijk bij Duurstede (Ut) in ondertrouw zijn gegaan. Cornelia is geboren in Wijk bij Duurstede (Ut), dochter van Arie Schakel en Jannigje van Driel. Zij is gedoopt op zondag 10 mei 1772 in Wijk bij Duurstede (Ut). Cornelia is overleden op woensdag 16 juli 1828 in Wijk bij Duurstede (Ut), 56 jaar oud.
Kinderen van Evert en Cornelia:
1 Abraham van Vulpen, geboren in Wijk bij Duurstede (Ut). Hij is gedoopt op zondag 10 maart 1793 in Wijk bij Duurstede (Ut). Abraham is overleden vr zondag 8 mei 1796 in Wijk bij Duurstede (Ut), ten hoogste 3 jaar oud.
2 Alida van Vulpen, geboren in Wijk bij Duurstede (Ut). Zij is gedoopt op donderdag 30 januari 1794 in Wijk bij Duurstede (Ut).
3 Abraham van Vulpen, geboren in Wijk bij Duurstede (Ut). Hij is gedoopt op zondag 8 mei 1796 in Wijk bij Duurstede (Ut). Abraham is overleden op maandag 14 februari 1848 in Wijk bij Duurstede (Ut), 51 jaar oud. Abraham bleef ongehuwd.
4 Johanna Adriana (Jannigje) van Vulpen, geboren in Wijk bij Duurstede (Ut). Volgt 77.
5 Huberta Eliesabeth van Vulpen, geboren in Wijk bij Duurstede (Ut). Zij is gedoopt op donderdag 13 december 1804 in Wijk bij Duurstede (Ut).
6 Arie van Vulpen, geboren op vrijdag 1 november 1811 in Wijk bij Duurstede (Ut). Hij is gedoopt op zondag 3 november 1811 in Wijk bij Duurstede (Ut). Arie is overleden op maandag 18 november 1811 in Wijk bij Duurstede (Ut), 17 dagen oud.
59 Cornelis Cornelisz van Vulpen, zoon van Cornelis Janz van Vulpen (zie 49) en Elisabeth Claesdr van Velpen. Cornelis trouwde met Jannigje Jans.
60 Jan Cornelisz van Vulpen is geboren in 1654 in Doorn (Ut), zoon van Cornelis Janz van Vulpen (zie 49) en Elisabeth Claesdr van Velpen.
Notitie-Notice:
Schepen van Doorn in 1685, 1692, 1694 en 1697. Erft o.m. uit het 1/3 bezit van Jan Pelgrumsz en Anna Jansdr.
Jan trouwde, 25 of 26 jaar oud, op donderdag 7 maart 1680 in Doorn (Ut) met Beatrix Gijsbertsdr van Spijckhorst, 24 of 25 jaar oud, nadat zij op donderdag 22 februari 1680 in Doorn (Ut) in ondertrouw zijn gegaan. Beatrix is geboren in 1655, dochter van Gijsbert van Spijckhorst en N.N..
Notitie bij Beatrix: Moeder onbekend.
Mother Unknown.
Kinderen van Jan en Beatrix:
1 Beatrix Jansdr van Vulpen, geboren op donderdag 19 september 1680 in Doorn (Ut). Zij is gedoopt op donderdag 19 december 1680 in Doorn (Ut). Beatrix is overleden vr juli 1693 in Doorn (Ut), ten hoogste 12 jaar oud.
2 Gijsbert Jansz van Vulpen, geboren in Doorn (Ut). Hij is gedoopt op donderdag 11 juli 1686 in Doorn (Ut).
3 Cornelis Jansz van Vulpen, geboren in Doorn (Ut). Volgt 78.
4 Jacobus Jansz van Vulpen, geboren in Doorn (Ut). Hij is gedoopt op donderdag 30 maart 1690 in Doorn (Ut).
5 Beatrix Jansdr van Vulpen, geboren in Doorn (Ut). Volgt 79.
61 Theunis Petersen (Teunis) Bos is geboren in Amerongen (Ut), zoon van Pieter Bos (zie 51) en Barberdina van Drieroeien. Hij is gedoopt op zondag 3 december 1758 in Amerongen (Ut). Teunis is overleden vr 1801 in Amerongen (Ut), ten hoogste 43 jaar oud. Teunis trouwde, 27 jaar oud, op zondag 29 oktober 1786 in Amerongen (Ut) met Gijsbertje Johannesdr van Ree, 32 jaar oud, nadat zij op vrijdag 6 oktober 1786 in Amerongen (Ut) in ondertrouw zijn gegaan. Gijsbertje is geboren in Amerongen (Ut), dochter van Jan Henricusz van Ree en Neeltje Hendriks Ederveen. Zij is gedoopt op donderdag 29 november 1753 in Amerongen (Ut). Gijsbertje is overleden in Amerongen (Ut). Gijsbertje trouwde later op zondag 5 juli 1789 in Amerongen (Ut) met Jacob van Barneveld (geb. 1765). Gijsbertje trouwde later op donderdag 2 april 1801 in Leersum (Ut) met Frederik Herschip (geb. 1760).
Kinderen van Teunis en Gijsbertje:
1 Pieternella Bos, geboren in Amerongen (Ut). Volgt 80.
2 Johannes Bos, geboren in Amerongen (Ut). Hij is gedoopt op zondag 10 april 1791 in Amerongen (Ut).
3 Bart Bos, geboren in Amerongen (Ut). Hij is gedoopt op zondag 23 februari 1794 in Amerongen (Ut).
4 Hendrik Bos, geboren in Amerongen (Ut). Volgt 81.
62 Kornelis Bos is geboren in Amerongen (Ut), zoon van Pieter Bos (zie 51) en Barberdina van Drieroeien. Hij is gedoopt op zaterdag 20 december 1760 in Amerongen (Ut). Kornelis trouwde met Aletta Bonenzajer. Aletta is geboren in 1762.
Kinderen van Kornelis en Aletta:
1 Brand Bos, geboren in Ede (Gld). Volgt 82.
2 Gerritje Bos, geboren in 1804 in Renswoude (Ut). Volgt 83.
63 Gerrit Bos is geboren in Amerongen (Ut), zoon van Herbert (Bert -Bart) Bos (zie 52) en Anthonia (Teuntje) van Beek. Hij is gedoopt op zondag 23 februari 1772 in Amerongen (Ut). Gerrit is overleden op woensdag 26 februari 1845 in Amerongen (Ut), 73 jaar oud. Gerrit trouwde, 34 jaar oud, op zondag 2 november 1806 in Amerongen (Ut) met Gerrigje Visee, 23 jaar oud, nadat zij op vrijdag 10 oktober 1806 in Amerongen (Ut) in ondertrouw zijn gegaan. Gerrigje is geboren in Amerongen (Ut), dochter van Jan Cornelisse Visee en Willemijntje Blankestijn. Zij is gedoopt op zondag 12 januari 1783 in Amerongen (Ut). Gerrigje is overleden op maandag 4 februari 1850 in Amerongen (Ut), 67 jaar oud.
Kinderen van Gerrit en Gerrigje:
1 Bart Bos, geboren op zaterdag 15 augustus 1807 in Amerongen (Ut). Volgt 84.
2 Jan Bos, geboren op dinsdag 13 februari 1810 in Amerongen (Ut). Volgt 85.
3 Willemijntje Bos, geboren op vrijdag 25 december 1812 in Amerongen (Ut). Willemijntje is overleden op woensdag 12 februari 1817 in Amerongen (Ut), 4 jaar oud.
4 Antonia (Teuntje) Bos, geboren op vrijdag 8 maart 1816 in Amerongen (Ut). Volgt 86.
5 Gerrit Bos, geboren op vrijdag 12 maart 1819 in Amerongen (Ut). Volgt 87.
6 Stoffel Bos, geboren op maandag 9 september 1822 in Amerongen (Ut). Volgt 88.
switzerland_location_map.jpg
3 Switzerland location map
64 Jannetje Bos is geboren in Amerongen (Ut), dochter van Herbert (Bert -Bart) Bos (zie 52) en Anthonia (Teuntje) van Beek. Zij is gedoopt op zondag 10 juli 1774 in Amerongen (Ut). Jannetje is overleden op donderdag 16 maart 1848 in Amerongen (Ut), 73 jaar oud. Jannetje trouwde, 36 jaar oud, op zondag 12 mei 1811 in Amerongen (Ut) met Johannes Jacob Demuth (afb. 3), 39 of 40 jaar oud, nadat zij op vrijdag 26 april 1811 in Amerongen (Ut) in ondertrouw zijn gegaan. Johannes is geboren in 1771 in Wil, Zwitserland. Johannes is overleden op maandag 6 december 1847 in Rhenen (Ut), 75 of 76 jaar oud. Johannes is weduwnaar van Maria Dirkse van de Scheur (1773-vr 1811), met wie hij trouwde op zondag 14 september 1794 in Rhenen (Ut).
Beroep:
Kleermaker. Tailor, fashioner. (Hij was kleermaker in het leger van Willem V.)
Notitie-Notice:
Naam komt ook voor als: Demoet/Demoed.
Geboorteplaats van Johannes Jacob kan in verschillende plaatsen met dezelfde naam als Wil liggen zoals:
Wil (Aargau), plaats en voormalige gemeente in het Zwitserse kanton Aargau.
Wil (Sankt Gallen), gemeente en plaats in het Zwitserse kanton Sankt Gallen.
Wil (Zrich), gemeente en plaats in het Zwitserse kanton Zrich.
Schlosswil, gemeente en plaats in het Zwitserse kanton Bern die tot 1902 Wil werd genoemd.
Name also appears as:. Demoet / Demoed
Birthplace of Johannes Jacob could be in different places with the same name like:
Wil (Aargau), city and former municipality in the Swiss canton Aargau.
Wil (St. Gallen), municipality in the canton of St. Gallen.
Wil (Zurich), municipality in the canton of Zurich.
Schlosswil, municipality in the Swiss canton of Bern till 1902.
But for sure Johannes Jacob came from Switzerland.
Maar dat Johannes Jacob uit Zwitserland kwam staat wel vast.
.
Kind van Jannetje uit onbekende relatie:
1 Heiltje Bos, geboren in Veenendaal (Ut). Volgt 89.
65 Herbertus Bos is geboren in Amerongen (Ut), zoon van Herbert (Bert -Bart) Bos (zie 52) en Anthonia (Teuntje) van Beek. Hij is gedoopt op zondag 17 maart 1782 in Amerongen (Ut). Herbertus is overleden op maandag 22 mei 1854 in Doorn (Ut), 72 jaar oud. Herbertus trouwde, 53 jaar oud, op zaterdag 1 augustus 1835 in Amerongen (Ut) met Harmijntje Visee, 42 jaar oud. Harmijntje is geboren in Amerongen (Ut), dochter van Jan Cornelisse Visee en Willemijntje Blankestijn. Zij is gedoopt op donderdag 28 februari 1793 in Amerongen (Ut). Harmijntje is overleden op dinsdag 28 februari 1854 in Doorn (Ut), 61 jaar oud. Harmijntje is weduwe van Jan Willem van Remmerden (1776-1834), met wie zij trouwde op vrijdag 24 juli 1818 in Amerongen (Ut).
66 Pieter Bos is geboren in Amerongen (Ut), zoon van Herbert (Bert -Bart) Bos (zie 52) en Anthonia (Teuntje) van Beek. Hij is gedoopt op zondag 9 december 1787 in Amerongen (Ut). Pieter is overleden op zaterdag 24 december 1864 in Amerongen (Ut), 77 jaar oud.
Beroep:
Dagloner. Day laborer.
Pieter trouwde, 22 jaar oud, op woensdag 2 mei 1810 in Amerongen (Ut) met Petronella Bartha van Leeuwen, 20 jaar oud, nadat zij op vrijdag 20 april 1810 in Amerongen (Ut) in ondertrouw zijn gegaan. Petronella is geboren op donderdag 22 oktober 1789 in Amsterdam (Nh), dochter van Pieter van Leeuwen en Gerritje Mulder. Zij is gedoopt op zondag 25 oktober 1789 in Amsterdam (Nh). Petronella is overleden op zondag 14 maart 1858 in Amerongen (Ut), 68 jaar oud.
Notitie doop-Notice baptism:
(Oude Kerk)
Notitie-Notice:
Vader van Pieternella: Pieter van Leeuwen is geboren in Leiden.
Notitie bij Pieter: Gref.Weduwnaar van: Neeltje Paardeheer.
Pieter:
(1) trouwde met Neeltje Paardeheer.
Neeltje is geboren in Amsterdam (Kerkstraat), dochter van Johannes Wessel Paerdeheer en Neeltje Kiel.
Neeltje is overleden in Amsterdam.
(2) trouwde in 1788 in Amsterdam met Gerritje Mulder, 32 jaar oud, nadat zij op dezelfde datum in Amsterdam in ondertrouw zijn gegaan.
Gerritje is geboren in 1756 in Elburg, dochter van Hendrik Mulder en Bartje Horst. Zij is gedoopt op donderdag 30 september 1756 in Elburg.
Notitie bij Gerritje: Gedoopt NH Kerk te Elburg.
Gref.Weduwe van Hermanus Mulder.

Note:
Father of Pieternella: Pieter van Leeuwen was born in Leiden.
Note to Peter: Gref.Weduwnaar by: Neeltje Paardeheer.
Pieter:
(1) married Neeltje Paardeheer. Neeltje was born in Amsterdam (Kerkstraat), daughter of Johannes Wessel Paerdeheer and Neeltje Kiel, deceased in Amsterdam.
(2) married in 1788 in Amsterdam Gerritje Mulder, 32 years old.
Gerritje born in 1756 in Elburg, daughter of Hendrik Mulder and Bartje Horst.
She was baptized on Thursday, September 30, 1756 in Elburg.
Note to Gerritje: NH Baptized Church in Elburg.
Gref.Widow of Hermanus Mulder.
  [bron: Gem.Archief te Amsterdam.]
Kinderen van Pieter en Petronella:
1 Petronella Bos, geboren op donderdag 29 augustus 1811 in Amerongen (Ut). Volgt 90.
2 Gerrigje Bos, geboren op donderdag 8 april 1813 in Amerongen (Ut). Gerrigje is overleden op woensdag 27 april 1814 in Amerongen (Ut), 1 jaar oud.
3 Herbertus Bos, geboren op donderdag 25 augustus 1814 in Amerongen (Ut). Herbertus is overleden op donderdag 5 oktober 1815 in Amerongen (Ut), 1 jaar oud.
4 Gerrit Bos, geboren op zaterdag 22 juni 1816 in Amerongen (Ut). Gerrit is overleden op maandag 1 juli 1816 in Amerongen (Ut), 9 dagen oud.
Vermeld:
Een van een tweeling. One of twins
5 Herbertus Bos, geboren op zaterdag 22 juni 1816 in Amerongen (Ut). Herbertus is overleden op donderdag 8 augustus 1816 in Amerongen (Ut), 1 maand oud.
Vermeld:
Een van een tweeling. One of twins
6 Herbertus Bos, geboren op dinsdag 7 oktober 1817 in Amerongen (Ut). Volgt 91.
7 Gerritje Bos, geboren op woensdag 12 januari 1820 in Amerongen (Ut). Gerritje is overleden op maandag 15 april 1822 in Amerongen (Ut), 2 jaar oud.
8 Hendrikus Bos, geboren op zaterdag 17 februari 1821 in Amerongen (Ut). Hendrikus is overleden op maandag 19 maart 1821 in Amerongen (Ut), 1 maand oud.
9 Jan Beijers Bos, geboren op donderdag 18 juli 1822 in Amerongen (Ut). Jan is overleden op woensdag 13 januari 1836 in Amerongen (Ut), 13 jaar oud.
10 Teuntje Bos, geboren op dinsdag 4 oktober 1825 in Amerongen (Ut). Volgt 92.
11 Gerritje Bos, geboren op zaterdag 25 oktober 1828 in Amerongen (Ut). Gerritje is overleden op woensdag 5 november 1828 in Amerongen (Ut), 11 dagen oud.
12 Gerritje Bos, geboren op maandag 15 februari 1830 in Amerongen (Ut). Gerritje is overleden op vrijdag 4 november 1831 in Amerongen (Ut), 1 jaar oud.
13 Hendrikus Johannes Bos, geboren op dinsdag 19 april 1831 in Amerongen (Ut). Hendrikus is overleden op donderdag 4 april 1833 in Amerongen (Ut), 1 jaar oud.
67 Steven Bos, zoon van Pieter Bos (zie 54) en Antonia van Eck. Hij is gedoopt op zaterdag 29 januari 1763 in Amerongen (Ut). Steven is overleden op zondag 17 januari 1841 in Amerongen (Ut), 77 jaar oud.
Beroep:
Tabaksplanter.Tobacco farmer. ((In Elst / Amerongen and environment was a tobacco industry and plantations.))
Vermeld:
Steven overleed twee dagen na zijn huwelijk met Cornelia Luka.
Steven died two days after his marriage with Cornelia Luka.
Steven:
(1) trouwde, 29 of 30 jaar oud, in 1793 in Rhenen (Ut) met Dirckjen (Doekje) van den Berg, 32 of 33 jaar oud, nadat zij op vrijdag 15 november 1793 in Rhenen (Ut) in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op zondag 1 december 1793 in Rhenen (Ut). Doekje is geboren in Elst (Ut), dochter van Jan Aartsen van den Bergh en Wulfjen Barten van Veenendaal. Zij is gedoopt op zondag 6 april 1760 in Rhenen (Ut). Doekje is overleden op donderdag 23 november 1837 in Amerongen (Ut), 77 jaar oud.
(2) trouwde, 77 jaar oud, op vrijdag 15 januari 1841 in Amerongen (Ut) met Cornelia Luka van Koetsveld, 30 jaar oud. Cornelia is geboren op donderdag 1 november 1810 in Eck en Wiel (Gld), dochter van Theunis van Koetsveld en Elisabeth Hasselman.
Kinderen van Steven en Doekje:
1 Antonie Stevensz (Anton) Bos, geboren in Amerongen (Ut). Volgt 93.
2 Wulfje Bos, geboren in Amerongen (Ut). Volgt 94.
3 Helena Bos, geboren in Amerongen (Ut). Zij is gedoopt op zondag 2 december 1798 in Amerongen (Ut). Helena is overleden vr 1801 in Amerongen (Ut), ten hoogste 3 jaar oud.
4 Helena Bos, geboren in Amerongen (Ut). Zij is gedoopt op zondag 21 juni 1801 in Amerongen (Ut). Helena is overleden vr 1807 in Amerongen (Ut), ten hoogste 6 jaar oud.
5 Jan Stevensz Bos, geboren in Amerongen (Ut). Volgt 95.
6 Pieter Bos, geboren in Amerongen (Ut). Volgt 96.
7 Helena Bos, geboren in Amerongen (Ut). Volgt 97.
Kind van Steven en Cornelia:
8 Elisabeth Bos, geboren op maandag 28 december 1840 in Amerongen (Ut). Volgt 98.
68 Gijsbert Bos is geboren op zaterdag 21 april 1764 in Bolsward (Fr), zoon van Cornelis Bos (zie 55) en Johanna (Anna) van Ringen. Hij is gedoopt op donderdag 26 april 1764 in Bolsward (Fr). Gijsbert is overleden op maandag 13 juli 1829 in Amerongen (Ut), 65 jaar oud.
Beroep:
Tabaksplanter. (eigenaar huis no. 190 in Elst-Amerongen (Ut))
Gijsbert trouwde, 28 jaar oud, op zondag 12 augustus 1792 in Rhenen (Ut) met Hendrica Wilhelmina (Hendrina) van den Berg, 27 jaar oud, nadat zij op vrijdag 20 juli 1792 in Rhenen (Ut) in ondertrouw zijn gegaan. Hendrina is geboren in Elst, Rhenen (Ut), dochter van Jan Aartsen van den Bergh en Wulfjen Barten van Veenendaal. Zij is gedoopt op zondag 24 maart 1765 in Elst, Rhenen (Ut). Hendrina is overleden op vrijdag 24 november 1848 in Amerongen (Ut), 83 jaar oud.
Beroep:
spinster, tabaksplantster
Kinderen van Gijsbert en Hendrina:
1 Wulfje Bos, geboren in Amerongen (Ut). Zij is gedoopt op zondag 21 oktober 1792 in Amerongen (Ut).
2 Cornelis Bos, geboren in Amerongen (Ut). Hij is gedoopt op zondag 13 april 1794 in Amerongen (Ut). Cornelis is overleden vr 1804 in Amerongen (Ut), ten hoogste 10 jaar oud.
3 Cornelia Johanna Bos, geboren in Amerongen (Ut). Volgt 99.
4 Jan Pieterse Bos, geboren in Amerongen (Ut). Volgt 100.
5 Andries Bos, geboren in Amerongen (Ut). Volgt 101.
6 Alida Wilhelmina Bos, geboren in Amerongen (Ut). Volgt 102.
7 Cornelis Bos, geboren in Amerongen (Ut). Volgt 103.
69 Catharina Bos is geboren in Amerongen (Ut), dochter van Cornelis Bos (zie 55) en Johanna (Anna) van Ringen. Zij is gedoopt op zondag 19 april 1772 in Amerongen (Ut). Catharina is overleden op dinsdag 30 december 1817 in Utrecht, 45 jaar oud.
Adres:
op ’t St. Janskerkhof, Utrecht (De tweelingzussen Wilhelmina en Catharina woonden in Utrecht vlakbij elkaar in Wijk C. De Korte Viesteeg heet nu Jacobsstraat (op de hoeken zitten nu De Bijenkorf en C&A).)
Vermeld:
Een van een tweeling. One of twins
Catharina trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 16 november 1797 in Utrecht [bron: Jacobikerk, door ds. A. Kok] met Gerrit van Amerongen, 31 jaar oud. Gerrit is geboren in Utrecht, zoon van Willem van Amerongen en Anna van den Brink. Hij is gedoopt op zaterdag 4 oktober 1766 in Utrecht [bron: Domkerk]. Gerrit is overleden op dinsdag 8 juni 1841 in Utrecht, 74 jaar oud. Gerrit trouwde later op woensdag 12 mei 1819 in Utrecht met Caatje Karels (geb. 1779).
Adres:
buijten de Wittevrouwpoort (1797), Utrecht (Het gezin vertrok op 11 november 1802 naar De Bilt. Op 1 december 1817 keerden zij terug naar Utrecht: Koestraat, Wijk C, nr. 198.)
Beroep:
Wagenmaker.
Kinderen van Catharina en Gerrit:
1 Anna Cornelia van Amerongen, geboren in Utrecht. Volgt 104.
2 Willem Cornelis van Amerongen, geboren in Utrecht. Hij is gedoopt op woensdag 6 augustus 1800 in Utrecht [bron: Domkerk]. Willem is overleden in Utrecht.
3 Willem Andries van Amerongen, geboren op maandag 12 september 1803 in De Bilt (Ut). Hij is gedoopt op zondag 18 september 1803 in De Bilt (Ut).
4 Gerrit van Amerongen, geboren op woensdag 19 februari 1806 in De Bilt (Ut). Hij is gedoopt op zondag 9 maart 1806 in De Bilt (Ut).
5 Cornelis Willem van Amerongen, geboren in Utrecht. Hij is gedoopt op zondag 19 februari 1809 in Utrecht. Cornelis is overleden op woensdag 4 maart 1840 in Utrecht, 31 jaar oud. Cornelis bleef ongehuwd.
Adres:
Jufferstraat, Utrecht
6 Jacomina van Amerongen, geboren op zondag 7 juli 1811 in De Bilt (Ut). Zij is gedoopt op zondag 28 juli 1811 in De Bilt (Ut). Jacomina is overleden op zondag 8 maart 1812 in De Bilt (Ut), 8 maanden oud.
70 Wilhelmina Bos is geboren in Amerongen (Ut), dochter van Cornelis Bos (zie 55) en Johanna (Anna) van Ringen. Zij is gedoopt op zondag 19 april 1772 in Amerongen (Ut). Wilhelmina is overleden op dinsdag 26 mei 1835 in Utrecht, 63 jaar oud.
Beroep:
kroeghoudster, winkelierster
Vermeld:
Een van een tweeling. One of twins
Wilhelmina trouwde, 35 jaar oud, op donderdag 7 mei 1807 in Utrecht [bron: Nicolaikerk, door ds. W. L. Voorduin.] met Willem de Broer, 28 jaar oud. Willem is geboren in Utrecht, zoon van Martinus de Broer en Willemina Baars. Hij is gedoopt op zondag 1 november 1778 in Utrecht [bron: Jacobikerk]. Willem is overleden op vrijdag 30 april 1824 in Utrecht, 45 jaar oud.
Beroep:
Timmerman.
Historie-History:
Bij het overlijden van Willem in 1824 erfde Wilhelmina een groot aantal huizen. In het kadaster van 1832 wordt vermeld dat Willem de Broer eigenaar is van pand en perceel (Sectie C Marie Plaats 724) Korte Viestraat, Wijk C, nr. 194. Bij overlijden in 1835 woonde Wilhelmina in hare woning aan de Nieuwegracht wijk H nr. 685 . Zij liet vaste goederen en kind na.
Kind van Wilhelmina en Willem:
1 Martinus Hendricus de Broer, geboren in Utrecht. Hij is gedoopt op zondag 27 maart 1808 in Utrecht [bron: Catharijnekerk]. Martinus is overleden op woensdag 15 juli 1835 in Utrecht, 27 jaar oud. Martinus bleef ongehuwd.
Adres:
Nieuwegracht wijk H nr. 685., Utrecht
Beroep:
schrijnwerker, timmerman
71 Jan van Vulpen is geboren in Driebergen (Ut), zoon van Paulus van Vulpen (zie 56) en Henriette Sabrier. Hij is gedoopt op zondag 20 september 1767 in Driebergen (Ut). Jan is overleden op woensdag 22 januari 1840 in Driebergen (Ut), 72 jaar oud. Jan:
(1) trouwde, 26 jaar oud, op zondag 18 mei 1794 in Driebergen (Ut) met Evertje van ’t Hoenderdaal, 26 jaar oud, nadat zij op vrijdag 2 mei 1794 in Driebergen (Ut) in ondertrouw zijn gegaan. Evertje is geboren in Driebergen (Ut), dochter van Jan van ’t Hoenderdaal en Aaltje Methorst. Zij is gedoopt op zondag 29 november 1767 in Driebergen (Ut). Evertje is overleden op woensdag 9 oktober 1811 in Driebergen (Ut), 43 jaar oud.
(2) trouwde, 51 jaar oud, op zaterdag 16 januari 1819 in Driebergen (Ut) met Trijntje Petersen van Breenen, 42 of 43 jaar oud. Trijntje is geboren in 1776 in Barneveld (Gld), dochter van Melis Peterse van Breenen en Niesje Willans. Trijntje is overleden op vrijdag 22 februari 1850 in Driebergen (Ut), 73 of 74 jaar oud. Trijntje is weduwe van Jacob Bakkenes (1779-1813), met wie zij trouwde in 1797 in Driebergen (Ut).
Kinderen van Jan en Evertje:
1 Henrietta van Vulpen, geboren in Driebergen (Ut). Zij is gedoopt op zondag 1 februari 1795 in Driebergen (Ut).
2 Jan van Vulpen, geboren in Driebergen (Ut). Volgt 105.
3 Aaltje van Vulpen, geboren in Driebergen (Ut). Zij is gedoopt op zondag 23 juni 1799 in Driebergen (Ut).
4 Paulus van Vulpen, geboren in Driebergen (Ut). Hij is gedoopt op zondag 19 juli 1801 in Driebergen (Ut). Paulus is overleden vr januari 1810 in Driebergen (Ut), ten hoogste 8 jaar oud.
5 Paulus van Vulpen, geboren op dinsdag 9 januari 1810 in Driebergen (Ut). Volgt 106.
Kind van Jan en Trijntje:
6 Maria Catharina van Vulpen, geboren op zondag 14 maart 1819 in Driebergen (Ut). Volgt 107.
72 Lammert Mandersloot is geboren in 1775 in Nederlangbroek (Ut), zoon van Aart Mandersloot en Cornelia (Neeltje) Vos (zie 57). Lammert is overleden op woensdag 12 april 1837 in Rhenen (Ut), 61 of 62 jaar oud. Lammert trouwde, 25 of 26 jaar oud, op zondag 11 januari 1801 in Overlangbroek (Ut) met Jannigje van Woudenberg. Jannigje is geboren in Darthuizen, Leersum (Ut).
Kinderen van Lammert en Jannigje:
1 Cornelia Mandersloot, geboren in Overlangbroek (Ut). Volgt 108.
2 Aart Mandersloot, geboren in 1803 in Rhenen (Ut). Volgt 109.
3 Jacobus Mandersloot, geboren in Overlangbroek (Ut). Hij is gedoopt op zondag 15 juli 1804 in Overlangbroek (Ut). Jacobus is overleden vr 1809 in Overlangbroek (Ut), ten hoogste 5 jaar oud.
4 Ariaantje Mandersloot, geboren in Overlangbroek (Ut). Zij is gedoopt op zondag 15 september 1805 in Overlangbroek (Ut).
5 Jacoba Mandersloot, geboren in Overlangbroek (Ut). Zij is gedoopt op zondag 27 maart 1808 in Overlangbroek (Ut).
6 Jacobus Mandersloot, geboren in Overlangbroek (Ut). Volgt 110.
7 Jan Mandersloot, geboren in Overlangbroek (Ut). Hij is gedoopt op zondag 4 april 1813 in Overlangbroek (Ut).
73 Roelof Mandersloot is geboren op vrijdag 21 februari 1777 in Langbroek (Ut), zoon van Aart Mandersloot en Cornelia (Neeltje) Vos (zie 57). Hij is gedoopt op zondag 23 februari 1777 in Overlangbroek (Ut). Roelof is overleden op maandag 6 december 1841 in Langbroek (Ut), 64 jaar oud. Roelof trouwde, 26 jaar oud, op zondag 30 oktober 1803 in Doorn (Ut) met Maria Sloeserweij, 24 jaar oud. Maria is geboren in Doorn (Ut), dochter van Gerrit Egbertze Sloeserweij en Hendrika Lodder. Zij is gedoopt op zondag 24 januari 1779 in Doorn (Ut). Maria is overleden op woensdag 14 maart 1855 in Langbroek (Ut), 76 jaar oud.
Kinderen van Roelof en Maria:
1 Cornelia Mandersloot, geboren in Overlangbroek (Ut). Volgt 111.
2 Hendrikje Mandersloot, geboren in 1805 in Langbroek (Ut). Volgt 112.
3 Aartje (Aartie) Mandersloot, geboren in Langbroek (Ut). Volgt 113.
4 Gerrit Mandersloot, geboren in Overlangbroek (Ut). Volgt 114.
5 Grietje Mandersloot, geboren in Overlangbroek (Ut). Zij is gedoopt op zondag 7 oktober 1810 in Overlangbroek (Ut). Grietje is overleden op zondag 13 september 1812 in Langbroek (Ut), 1 jaar oud.
6 Maria Mandersloot, geboren op zaterdag 15 mei 1819 in Langbroek (Ut). Maria is overleden op maandag 14 maart 1825 in Langbroek (Ut), 5 jaar oud.
Vermeld:
Een van een tweeling. One of twins
7 Roelof Mandersloot, geboren op zaterdag 15 mei 1819 in Langbroek (Ut).
Vermeld:
Een van een tweeling. One of twins
74 Jan Mandersloot is geboren op vrijdag 16 juli 1779 in Overlangbroek (Ut), zoon van Aart Mandersloot en Cornelia (Neeltje) Vos (zie 57). Hij is gedoopt op zondag 18 juli 1779 in Overlangbroek (Ut). Jan is overleden op zaterdag 31 december 1836 in Langbroek (Ut), 57 jaar oud. Jan trouwde, 20 jaar oud, op donderdag 17 april 1800 in Overlangbroek (Ut) met Antje van Veenendaal, 25 of 26 jaar oud. Antje is geboren in 1774 in Leersum (Ut), dochter van Jan van Veenendaal en Elizabeth Veenhof. Antje is overleden op donderdag 23 december 1852 in Langbroek (Ut), 77 of 78 jaar oud.
Kinderen van Jan en Antje:
1 Jan Mandersloot, geboren in Amerongen (Ut). Volgt 115.
2 Cornelia Mandersloot, geboren op zondag 14 december 1806 in Amerongen (Ut). Zij is gedoopt op zondag 21 december 1806 in Amerongen (Ut). Cornelia is overleden op maandag 3 februari 1851 in Langbroek (Ut), 44 jaar oud.
3 Elisabeth Mandersloot, geboren op zondag 27 augustus 1809 in Langbroek (Ut). Volgt 116.
4 Aartje Mandersloot, geboren op zondag 7 februari 1813 in Langbroek (Ut).
5 Hendrik Mandersloot, geboren op zaterdag 25 november 1815 in Langbroek (Ut).
6 Grietje Mandersloot, geboren op dinsdag 27 april 1819 in Langbroek (Ut).
75 Jacob Mandersloot is geboren op zaterdag 21 september 1782 in Overlangbroek (Ut), zoon van Aart Mandersloot en Cornelia (Neeltje) Vos (zie 57). Hij is gedoopt op zondag 22 september 1782 in Overlangbroek (Ut). Jacob is overleden op zondag 25 oktober 1840 in Utrecht, 58 jaar oud. Jacob:
(1) trouwde, 19 jaar oud, op zondag 9 mei 1802 in Overlangbroek (Ut) met Hendrika van Es, 25 of 26 jaar oud. Hendrika is geboren in 1776 in Doorn (Ut), dochter van Gerrit Janz. van Nes (Es) en Gijsbertje Kassen. Zij is gedoopt in Doorn (Ut). Hendrika is overleden op donderdag 26 september 1816 in Langbroek (Ut), 39 of 40 jaar oud.
(2) trouwde, 34 jaar oud, op zondag 8 juni 1817 in Langbroek (Ut) met Geertruida (Geertrui) van Doorn, 20 jaar oud. Geertrui is geboren in Nederlangbroek (Ut), dochter van Antonie van Doorn en Jacoba Buijs. Zij is gedoopt op zondag 18 september 1796 in Nederlangbroek (Ut). Geertrui is overleden op vrijdag 17 mei 1850 in Utrecht, 53 jaar oud.
Kinderen van Jacob en Hendrika:
1 Gijsbertje Mandersloot, geboren in Doorn (Ut). Volgt 117.
2 Aart Mandersloot, geboren in Doorn (Ut). Volgt 118.
3 Gergje Mandersloot, geboren in Wijk bij Duurstede (Ut). Zij is gedoopt op zondag 25 mei 1806 in Wijk bij Duurstede (Ut).
4 Willem Mandersloot, geboren in Wijk bij Duurstede (Ut). Hij is gedoopt op zondag 23 september 1810 in Wijk bij Duurstede (Ut).
5 N.N. Mandersloot, levenloos geboren zoon, geboren op donderdag 16 maart 1815 in Langbroek (Ut).
6 Hendrikus Mandersloot, geboren op maandag 23 september 1816 in Langbroek (Ut).
Kinderen van Jacob en Geertrui:
7 Antoni Mandersloot, geboren op woensdag 13 januari 1819 in Langbroek (Ut).
8 Jacoba Mandersloot, geboren op dinsdag 6 juni 1820 in Langbroek (Ut).
9 Cornelia Mandersloot, geboren op vrijdag 8 juni 1821 in Langbroek (Ut).
10 Adriana Mandersloot, geboren op maandag 2 februari 1824 in Langbroek (Ut). Volgt 119.
11 Gerritje Mandersloot, geboren op vrijdag 28 april 1826 in Wijk bij Duurstede (Ut).
76 Grietje Mandersloot is geboren in Nederlangbroek (Ut), dochter van Aart Mandersloot en Cornelia (Neeltje) Vos (zie 57). Zij is gedoopt op dinsdag 1 januari 1788 in Nederlangbroek (Ut). Grietje is overleden op vrijdag 12 juni 1857 in Amerongen (Ut), 69 jaar oud. Grietje trouwde met Jakobus van Dijk. Jakobus is geboren in Amerongen (Ut), zoon van Gijsbert van Dijk en Gerritje Arisse van Ekeris. Hij is gedoopt op zondag 24 maart 1782 in Amerongen (Ut). Jakobus is overleden op vrijdag 23 januari 1863 in Amerongen (Ut), 80 jaar oud.
Kinderen van Grietje en Jakobus:
1 Aart van Dijk, geboren op dinsdag 3 november 1807 in Amerongen (Ut). Volgt 120.
2 Gijsbert van Dijk, geboren op woensdag 26 december 1810 in Amerongen (Ut). Volgt 121.
3 Brand van Dijk, geboren op woensdag 9 maart 1814 in Amerongen (Ut). Volgt 122.
4 Cornelis van Dijk, geboren op woensdag 18 november 1818 in Amerongen (Ut). Volgt 123.
5 Gerrigje van Dijk, geboren op zondag 4 november 1821 in Amerongen (Ut). Gerrigje is overleden op zaterdag 26 maart 1825 in Amerongen (Ut), 3 jaar oud.
6 Gerrigje van Dijk, geboren op dinsdag 8 september 1829 in Amerongen (Ut). Gerrigje is overleden op zondag 2 mei 1852 in Amerongen (Ut), 22 jaar oud. Gerrigje bleef ongehuwd.
77 Johanna Adriana (Jannigje) van Vulpen is geboren in Wijk bij Duurstede (Ut), dochter van Evert van Vulpen (zie 58) en Cornelia Schakel. Zij is gedoopt op donderdag 13 februari 1800 in Wijk bij Duurstede (Ut). Jannigje is overleden op dinsdag 23 juli 1878 in De Bilt (Ut), 78 jaar oud. Jannigje trouwde, 24 jaar oud, op vrijdag 28 januari 1825 in Wijk bij Duurstede (Ut) met Pieter van Eck, 26 jaar oud. Pieter is geboren in Werkhoven (Ut), zoon van Gijsbert van Eck en Maagje Spruitenburg. Hij is gedoopt op zondag 16 september 1798 in Werkhoven (Ut). Pieter is overleden op zaterdag 30 mei 1863 in De Bilt (Ut), 64 jaar oud.
Kinderen van Jannigje en Pieter:
1 Gijsbert van Eck, geboren op zondag 4 december 1825 in Wijk bij Duurstede (Ut). Volgt 124.
2 Everharda van Eck, geboren in 1827 in Wijk bij Duurstede (Ut). Everharda is overleden op vrijdag 16 mei 1828 in Wijk bij Duurstede (Ut), 0 of 1 jaar oud.
3 Everardus van Eck, geboren op zaterdag 26 juli 1828 in Wijk bij Duurstede (Ut).
4 Evert van Eck, geboren op zaterdag 16 januari 1830 in Wijk bij Duurstede (Ut). Evert is overleden op vrijdag 19 februari 1830 in Wijk bij Duurstede (Ut), 1 maand oud.
5 Pieter van Eck, geboren op maandag 3 oktober 1831 in Wijk bij Duurstede (Ut). Pieter is overleden op donderdag 8 maart 1860 in Utrecht, 28 jaar oud. Pieter bleef ongehuwd.
Vermeld:
Wonende te: De Bilt.
6 Johanna van Eck, geboren op zondag 24 april 1836 in Wijk bij Duurstede (Ut). Volgt 125.
7 Annigje (Anna) van Eck, geboren op zaterdag 28 maart 1840 in Wijk bij Duurstede (Ut). Anna is overleden op maandag 30 maart 1840 in Wijk bij Duurstede (Ut), 2 dagen oud.
8 Annigje (Anna) van Eck, geboren op maandag 3 mei 1841 in Wijk bij Duurstede (Ut).
78 Cornelis Jansz van Vulpen is geboren in Doorn (Ut), zoon van Jan Cornelisz van Vulpen (zie 60) en Beatrix Gijsbertsdr van Spijckhorst. Hij is gedoopt op donderdag 22 januari 1688 in Doorn (Ut). Cornelis is overleden in 1758 in Doorn (Ut), 69 of 70 jaar oud. Cornelis:
(1) trouwde, 24 of 25 jaar oud, in 1713 in Doorn (Ut) met Geertje Faessen, 20 of 21 jaar oud. Geertje is geboren in 1692 in Doorn (Ut). Geertje is overleden vr woensdag 20 augustus 1732 in Doorn (Ut), ten hoogste 40 jaar oud.
(2) trouwde, 46 jaar oud, op vrijdag 20 augustus 1734 in Doorn (Ut) met Metje Tijsse Ederveen, 27 of 28 jaar oud. Metje is geboren in 1706 in Doorn (Ut), dochter van Tijs Andriesz Ederveen en Huijbertje Jans van Ginkel.
Kinderen van Cornelis en Geertje:
1 Beatris van Vulpen, geboren in Doorn (Ut). Zij is gedoopt op woensdag 7 februari 1714 in Doorn (Ut).
2 Maria van Velpen (Vulpen), geboren in Doorn (Ut). Volgt 126.
Kinderen van Cornelis en Metje:
3 Jan Cornelisz van Vulpen, geboren in Doorn (Ut). Volgt 127.
4 Thijs Cornelis van Vulpen, geboren in Doorn (Ut). Volgt 128.
79 Beatrix Jansdr van Vulpen is geboren in Doorn (Ut), dochter van Jan Cornelisz van Vulpen (zie 60) en Beatrix Gijsbertsdr van Spijckhorst. Zij is gedoopt op zondag 26 juli 1693 in Doorn (Ut).
Vermeld:
Wonende te: Achterberg, gem. Rhenen.
Beatrix trouwde, 21 jaar oud, op zondag 21 oktober 1714 in Rhenen (Ut) met Dirck Woutersen, nadat zij op zaterdag 6 oktober 1714 in Rhenen (Ut) in ondertrouw zijn gegaan. Dirck is geboren in Achterberg, Rhenen (Ut).
Kinderen van Beatrix en Dirck:
1 Ariaantje Woutersen, geboren in Achterberg, Rhenen (Ut). Zij is gedoopt op zondag 4 augustus 1715 in Rhenen (Ut).
2 Beatrix Woutersen, geboren in Achterberg, Rhenen (Ut). Zij is gedoopt op zondag 1 november 1722 in Rhenen (Ut).
3 Elizabeth Woutersen, geboren in Achterberg, Rhenen (Ut). Zij is gedoopt op donderdag 22 november 1725 in Rhenen (Ut).
80 Pieternella Bos is geboren in Amerongen (Ut), dochter van Theunis Petersen (Teunis) Bos (zie 61) en Gijsbertje Johannesdr van Ree. Zij is gedoopt op zondag 9 november 1788 in Amerongen (Ut). Pieternella is overleden op woensdag 8 december 1830 in Amerongen (Ut), 42 jaar oud.
Notitie naam: Note of namegiving::
Bosch wordt ook vermeld als: Bos.
Pieternella trouwde, 19 jaar oud, op zondag 30 oktober 1808 in Rhenen (Ut) met Cornelis van den Bovenkamp, 22 jaar oud. Cornelis is geboren in Rhenen (Ut), zoon van Lauwrens (Louw) van den Bovenkamp en Elisabeth Janse. Hij is gedoopt op zondag 10 september 1786 in Rhenen (Ut). Cornelis is overleden op zondag 11 maart 1860 in Rhenen (Ut), 73 jaar oud.
Kinderen van Pieternella en Cornelis:
1 Dirk van de Bovenkamp, geboren in 1809 in Rhenen (Ut). Volgt 129.
2 Lauwrens van den Bovenkamp, geboren op woensdag 5 oktober 1814 in Rhenen (Ut). Volgt 130.
3 Teunis van den Bovenkamp, geboren op donderdag 25 januari 1816 in Rhenen (Ut). Volgt 131.
4 Cornelis van den Bovenkamp, geboren op donderdag 21 oktober 1819 in Rhenen (Ut). Volgt 132.
5 Elisabeth van den Bovenkamp, geboren op zondag 23 maart 1823 in Rhenen (Ut). Volgt 133.
6 Pieter van den Bovenkamp, geboren op dinsdag 30 mei 1826 in Rhenen (Ut). Pieter is overleden op zaterdag 5 mei 1827 in Rhenen (Ut), 11 maanden oud.
7 Pieter van den Bovenkamp, geboren op vrijdag 23 mei 1828 in Rhenen (Ut). Pieter is overleden op maandag 27 maart 1854 in Rhenen (Ut), 25 jaar oud. Pieter bleef ongehuwd.
8 Jannigje van den Bovenkamp, geboren op dinsdag 13 oktober 1829 in Rhenen (Ut). Volgt 134.
81 Hendrik Bos is geboren in Amerongen (Ut), zoon van Theunis Petersen (Teunis) Bos (zie 61) en Gijsbertje Johannesdr van Ree. Hij is gedoopt op zondag 6 december 1795 in Amerongen (Ut). Hendrik is overleden op zondag 29 mei 1842 in Amerongen (Ut), 46 jaar oud. Hendrik trouwde, 26 jaar oud, op vrijdag 22 februari 1822 in Amerongen (Ut) met Kuijneira Hillegonda van Viegen, 24 jaar oud. Kuijneira is geboren in Amerongen (Ut), dochter van Suffrijn (Saffrein) van Viegen en Gijsbertje (Geesje) Ketel. Zij is gedoopt op maandag 26 juni 1797 in Amerongen (Ut). Kuijneira is overleden op donderdag 1 juli 1841 in Amerongen (Ut), 44 jaar oud.
Kinderen van Hendrik en Kuijneira:
1 Suffrijn Bos, geboren op donderdag 1 januari 1824 in Amerongen (Ut).
2 Theunis Bos, geboren op zaterdag 1 oktober 1825 in Amerongen (Ut).
3 Gijsbert Bosch, geboren in Amerongen (Ut). Volgt 135.
4 Johanna Bosch, geboren op maandag 27 september 1830 in Amerongen (Ut). Volgt 136.
5 Christina Bos, geboren op maandag 28 juli 1834 in Amerongen (Ut).
6 Petronella Bosch, geboren op woensdag 25 oktober 1837 in Amerongen (Ut).
82 Brand Bos is geboren in Ede (Gld), zoon van Kornelis Bos (zie 62) en Aletta Bonenzajer. Hij is gedoopt op zondag 16 november 1800 in Ede (Gld). Brand is overleden op zaterdag 6 november 1875 in Ede (Gld), 74 jaar oud.
Beroep:
Landbouwer
Farmer
Brand trouwde, 30 jaar oud, op zaterdag 12 februari 1831 in Renswoude (Ut) met Gerritje van Ravenhorst, 22 of 23 jaar oud. Gerritje is geboren in 1808 in Renswoude (Ut), dochter van Willem van Ravenhorst en Willempje van Leusden.
Kinderen van Brand en Gerritje:
1 Aletta Bos, geboren op maandag 22 augustus 1831 in Renswoude (Ut). Volgt 137.
2 Willem Bos, geboren in 1833 in Ede (Gld). Volgt 138.
3 Cornelis Bos, geboren op vrijdag 26 juni 1835 in Ede (Gld). Cornelis is overleden op maandag 29 juni 1835 in Ede (Gld), 3 dagen oud.
4 Willempje Bos, geboren op maandag 23 mei 1836 in Ede (Gld). Volgt 139.
5 Cornelia Bos, geboren in 1841 in Ede (Gld). Cornelia is overleden op zondag 25 februari 1849 in Ede (Gld), 7 of 8 jaar oud.
6 Derk Bos, geboren op zondag 15 oktober 1843 in Ede (Gld). Derk is overleden op maandag 1 november 1875 in Ede (Gld), 32 jaar oud. Derk bleef ongehuwd.
7 Gijsbertje Bos, geboren in 1847 in Ede (Gld). Volgt 140.
83 Gerritje Bos is geboren in 1804 in Renswoude (Ut), dochter van Kornelis Bos (zie 62) en Aletta Bonenzajer. Gerritje is overleden op zaterdag 29 september 1860 in Amerongen (Ut), 55 of 56 jaar oud. Gerritje trouwde, 26 of 27 jaar oud, op vrijdag 30 september 1831 in Amerongen (Ut) met Hendrik Jan van der Lit, 23 of 24 jaar oud. Hendrik is geboren in 1807 in Utrecht, zoon van Pieter van der Lit en Dirkje Jansen Maartenszen. Hendrik is overleden op woensdag 30 mei 1877 in Amerongen (Ut), 69 of 70 jaar oud. Hendrik is weduwnaar van Hendrika van der Meiden (1809-1830), met wie hij trouwde op vrijdag 13 maart 1829 in Amerongen (Ut).
Kinderen van Gerritje en Hendrik:
1 N.N. van der Lit, levenloos geboren zoon, geboren op zondag 20 mei 1832 in Amerongen (Ut).
2 Cornelis van der Lit, geboren op woensdag 25 februari 1835 in Amerongen (Ut). Cornelis is overleden op donderdag 24 mei 1917 in Amerongen (Ut), 82 jaar oud. Cornelis bleef ongehuwd.
3 N.N. van der Lit, levenloos geboren dochter, geboren op zondag 11 december 1836 in Amerongen (Ut).
4 Dirk van der Lit, geboren op maandag 23 april 1838 in Amerongen (Ut). Volgt 141.
5 Jannetje van der Lit, geboren op dinsdag 10 maart 1840 in Amerongen (Ut). Volgt 142.
6 Gijsbert van der Lit, geboren op maandag 11 oktober 1841 in Amerongen (Ut).
7 Aletta van der Lit, geboren op dinsdag 13 februari 1844 in Amerongen (Ut). Aletta is overleden op donderdag 2 januari 1845 in Amerongen (Ut), 10 maanden oud.
8 Frans van der Lit, geboren op donderdag 29 mei 1845 in Amerongen (Ut). Frans is overleden op donderdag 22 februari 1866 in Amerongen (Ut), 20 jaar oud. Frans bleef ongehuwd.
9 N.N. van der Lit, levenloos geboren zoon, geboren op vrijdag 31 maart 1848 in Amerongen (Ut).
10 Albert van der Lit, geboren op dinsdag 28 augustus 1849 in Amerongen (Ut).
84 Bart Bos is geboren op zaterdag 15 augustus 1807 in Amerongen (Ut), zoon van Gerrit Bos (zie 63) en Gerrigje Visee. Hij is gedoopt op zondag 23 augustus 1807 in Amerongen (Ut). Bart is overleden op zondag 11 december 1892 in Amerongen (Ut), 85 jaar oud. Bart trouwde, 21 jaar oud, op zaterdag 23 augustus 1828 in Amerongen (Ut) met Adriana van Meerten, 29 of 30 jaar oud. Adriana is geboren in 1798 in Ingen (Gld), dochter van Cornelis van Meerten en Maria van Ingen. Adriana is overleden op woensdag 20 januari 1875 in Amerongen (Ut), 76 of 77 jaar oud.
Kinderen van Bart en Adriana:
1 Gerrigje Bos, geboren op zaterdag 21 februari 1829 in Amerongen (Ut). Volgt 143.
2 Cornelis Bos, geboren op dinsdag 19 april 1831 in Amerongen (Ut). Volgt 144.
3 Gerrit Bos, geboren op maandag 1 juni 1835 in Amerongen (Ut). Gerrit is overleden op zaterdag 14 mei 1859 in Amerongen (Ut), 23 jaar oud. Gerrit bleef ongehuwd.
4 Hendrik Bos, geboren op donderdag 21 februari 1839 in Amerongen (Ut). Hendrik is overleden op zaterdag 7 december 1839 in Amerongen (Ut), 9 maanden oud.
5 Maria Bos, geboren op zondag 2 januari 1842 in Amerongen (Ut). Maria is overleden op donderdag 8 september 1842 in Amerongen (Ut), 8 maanden oud.
85 Jan Bos is geboren op dinsdag 13 februari 1810 in Amerongen (Ut), zoon van Gerrit Bos (zie 63) en Gerrigje Visee. Hij is gedoopt op zondag 18 februari 1810 in Amerongen (Ut). Jan is overleden op zaterdag 18 januari 1868 in Amerongen (Ut), 57 jaar oud. Jan trouwde, 24 jaar oud, op vrijdag 17 oktober 1834 in Amerongen (Ut) met Willemina van Beek, 22 jaar oud. Willemina is geboren op woensdag 12 februari 1812 in Amerongen (Ut), dochter van Gijsbert van Beek en Janneke van Gelder. Willemina is overleden op dinsdag 13 januari 1880 in Amerongen (Ut), 67 jaar oud.
Kinderen van Jan en Willemina:
1 Gerrigje Bos, geboren op woensdag 3 december 1834 in Amerongen (Ut). Volgt 145.
2 Gijsbert Bos, geboren op maandag 4 januari 1836 in Amerongen (Ut). Volgt 146.
3 Jannigje Bos, geboren op donderdag 17 mei 1838 in Amerongen (Ut). Jannigje is overleden op maandag 18 maart 1839 in Amerongen (Ut), 10 maanden oud.
4 Jenneke Bos, geboren op woensdag 4 september 1839 in Amerongen (Ut). Volgt 147.
5 Teuntje Bos, geboren op zondag 19 december 1841 in Amerongen (Ut). Volgt 148.
6 Gerrit Bos, geboren op donderdag 25 januari 1844 in Amerongen (Ut). Gerrit is overleden op maandag 22 maart 1847 in Amerongen (Ut), 3 jaar oud.
7 Wilhelmina Bos, geboren op vrijdag 17 april 1846 in Amerongen (Ut). Wilhelmina is overleden op zondag 13 mei 1855 in Amerongen (Ut), 9 jaar oud.
8 Gerrit Jan Bos, geboren op zondag 13 januari 1850 in Amerongen (Ut).
9 Frans Bos, geboren op zaterdag 5 juli 1851 in Amerongen (Ut). Volgt 149.
10 Adriana Maria Bos, geboren op zondag 10 december 1854 in Amerongen (Ut). Volgt 150.
86 Antonia (Teuntje) Bos is geboren op vrijdag 8 maart 1816 in Amerongen (Ut), dochter van Gerrit Bos (zie 63) en Gerrigje Visee. Teuntje is overleden op donderdag 5 december 1839 in Rhenen (Ut), 23 jaar oud. Teuntje trouwde, 22 jaar oud, op vrijdag 16 november 1838 in Amerongen (Ut) met Gijsbert Drost, 24 jaar oud. Gijsbert is geboren op woensdag 3 augustus 1814 in Rhenen (Ut), zoon van Jan Drost en Geurtje Arissen. Gijsbert is overleden op woensdag 20 april 1887 in Rhenen (Ut), 72 jaar oud. Gijsbert trouwde later op zaterdag 18 maart 1843 in Rhenen (Ut) met Hendrina Rensen (1806-1889).
Kind van Teuntje en Gijsbert:
1 Grietje Drost, geboren op zaterdag 6 oktober 1838 in Amerongen (Ut). Grietje is overleden op zondag 14 januari 1894 in Rhenen (Ut), 55 jaar oud. Grietje bleef ongehuwd.
87 Gerrit Bos is geboren op vrijdag 12 maart 1819 in Amerongen (Ut), zoon van Gerrit Bos (zie 63) en Gerrigje Visee. Gerrit is overleden op vrijdag 24 september 1880 in Amerongen (Ut), 61 jaar oud. Gerrit trouwde, 24 jaar oud, op vrijdag 26 januari 1844 in Amerongen (Ut) met Grietje van den Berg, 25 jaar oud. Grietje is geboren op maandag 1 juni 1818 in Amerongen (Ut), dochter van Bart van den Berg en Jacobje (Japikje) van Davelaar. Grietje is overleden op zaterdag 13 januari 1894 in Amerongen (Ut), 75 jaar oud.
Kinderen van Gerrit en Grietje:
1 Bartje Bos, geboren op donderdag 8 augustus 1844 in Amerongen (Ut). Volgt 151.
2 Gerrigje Bos, geboren op zondag 21 maart 1847 in Amerongen (Ut). Volgt 152.
3 Jacoba Bos, geboren op woensdag 3 april 1850 in Amerongen (Ut). Volgt 153.
4 Gerrit Bos, geboren op maandag 20 december 1852 in Maurik (Gld). Volgt 154.
5 Jannetje Bos, geboren op dinsdag 19 juli 1853 in Amerongen (Ut). Volgt 155.
6 Aart Bos, geboren in 1859 in Maurik (Gld). Volgt 156.
88 Stoffel Bos is geboren op maandag 9 september 1822 in Amerongen (Ut), zoon van Gerrit Bos (zie 63) en Gerrigje Visee. Stoffel is overleden op woensdag 30 december 1891 in Amerongen (Ut), 69 jaar oud. Stoffel trouwde, 20 jaar oud, op vrijdag 2 juni 1843 in Amerongen (Ut) met Catharina van Veenendaal, 21 jaar oud. Catharina is geboren op donderdag 18 april 1822 in Amerongen (Ut), dochter van Hendrik van Veenendaal en Christina van Kooten. Catharina is overleden op donderdag 4 mei 1882 in Amerongen (Ut), 60 jaar oud.
Kinderen van Stoffel en Catharina:
1 Gerrit Bos, geboren op zaterdag 21 januari 1843 in Amerongen (Ut). Gerrit is overleden op maandag 26 oktober 1846 in Amerongen (Ut), 3 jaar oud.
2 Hendrik Bos, geboren op zaterdag 12 april 1845 in Amerongen (Ut). Hendrik is overleden op vrijdag 28 mei 1852 in Amerongen (Ut), 7 jaar oud.
3 Gerrigje Bos, geboren op vrijdag 26 februari 1847 in Amerongen (Ut). Volgt 157.
4 Gerrit Bos, geboren op dinsdag 24 juli 1849 in Amerongen (Ut). Gerrit is overleden op maandag 31 mei 1852 in Amerongen (Ut), 2 jaar oud.
5 Christina Bos, geboren op woensdag 16 oktober 1850 in Amerongen (Ut). Christina is overleden op zondag 18 januari 1852 in Amerongen (Ut), 1 jaar oud.
6 Stoffel Bos, geboren op woensdag 28 april 1852 in Amerongen (Ut). Stoffel is overleden op dinsdag 3 augustus 1852 in Amerongen (Ut), 3 maanden oud.
7 Christina Bos, geboren op zondag 22 januari 1854 in Amerongen (Ut). Volgt 158.
8 Hendrik Bos, geboren op donderdag 11 september 1856 in Amerongen (Ut). Volgt 159.
89 Heiltje Bos is geboren in Veenendaal (Ut), dochter van Jannetje Bos (zie 64). Zij is gedoopt op zondag 17 september 1797 in Veenendaal (Ut). Heiltje is overleden op donderdag 26 juni 1879 in Leersum (Ut), 81 jaar oud. Heiltje trouwde, 35 jaar oud, op vrijdag 15 maart 1833 in Amerongen (Ut) met Dirk van Reede, 34 jaar oud. Dirk is geboren in Amerongen (Ut), zoon van Gerrit van Reede en Neeltje van der Pest. Hij is gedoopt op dinsdag 17 juli 1798 in Amerongen (Ut). Dirk is overleden op dinsdag 22 december 1846 in Leersum (Ut), 48 jaar oud.
Kinderen van Heiltje en Dirk:
1 Gerrit van Reede, geboren op dinsdag 13 mei 1834 in Leersum (Ut). Gerrit is overleden op maandag 26 januari 1835 in Leersum (Ut), 8 maanden oud.
2 Gerrit van Reede, geboren op zondag 4 oktober 1835 in Leersum (Ut). Volgt 160.
3 Jan van Reede, geboren op woensdag 4 oktober 1837 in Leersum (Ut). Volgt 161.
4 N.N. van Reede, levenloos geboren zoon, geboren op donderdag 26 maart 1840 in Leersum (Ut).
90 Petronella Bos is geboren op donderdag 29 augustus 1811 in Amerongen (Ut), dochter van Pieter Bos (zie 66) en Petronella Bartha van Leeuwen. Zij is gedoopt op zondag 15 september 1811 in Amerongen (Ut). Petronella is overleden op donderdag 25 april 1889 in Amerongen (Ut), 77 jaar oud. Petronella trouwde, 24 jaar oud, op vrijdag 22 april 1836 in Amerongen (Ut) met Sebert van Soest, 26 jaar oud. Sebert is geboren op vrijdag 1 september 1809 in Amerongen (Ut), zoon van Sijbert van Soest en Maria Hendrikse van Veenendaal. Hij is gedoopt op zondag 17 september 1809 in Amerongen (Ut). Sebert is overleden op maandag 7 oktober 1895 in Amerongen (Ut), 86 jaar oud.
Kinderen van Petronella en Sebert:
1 Sijbertus van Soest, geboren op vrijdag 25 november 1836 in Amerongen (Ut). Volgt 162.
2 Pieter van Soest, geboren op vrijdag 25 januari 1839 in Amerongen (Ut). Pieter is overleden op donderdag 31 januari 1839 in Amerongen (Ut), 6 dagen oud.
3 Pieter Herbertus van Soest, geboren op woensdag 15 april 1840 in Amerongen (Ut). Volgt 163.
4 N.N. van Soest, geboren op woensdag 28 september 1842 in Amerongen (Ut). N.N. is overleden op woensdag 28 september 1842 in Amerongen (Ut), geen dag oud.
5 Maria van Soest, geboren op dinsdag 16 januari 1844 in Amerongen (Ut). Maria is overleden op woensdag 21 augustus 1844 in Amerongen (Ut), 7 maanden oud.
6 Maria van Soest, geboren op woensdag 23 juli 1845 in Amerongen (Ut). Volgt 164.
7 Pieter van Soest, geboren op zondag 16 juli 1848 in Amerongen (Ut). Volgt 165.
8 Hendrikus Jan van Soest, geboren op dinsdag 26 april 1853 in Amerongen (Ut). Volgt 166.
91 Herbertus Bos is geboren op dinsdag 7 oktober 1817 in Amerongen (Ut), zoon van Pieter Bos (zie 66) en Petronella Bartha van Leeuwen. Herbertus is overleden op zaterdag 29 april 1871 in Amerongen (Ut), 53 jaar oud.
Beroep:
Tuinman.
Herbertus trouwde, 26 jaar oud, op woensdag 7 februari 1844 in Amerongen (Ut) met Marijke Metz, 23 jaar oud. Marijke is geboren op woensdag 8 november 1820 in Groningen, dochter van Evert Gerhardus Metz en Jantien Conter. Marijke is overleden op dinsdag 24 november 1891 in Amerongen (Ut), 71 jaar oud.
Notitie-Notice:
Komt ook voor als "Marijke Habets" of "Marijke Mets".
Kinderen van Herbertus en Marijke:
1 Petronella Bartha Maria Bos, geboren op dinsdag 21 februari 1843 in Groningen. Volgt 167.
2 Evert Gerhardus Bos, geboren op donderdag 30 mei 1844 in Amerongen (Ut). Evert is overleden op zaterdag 11 november 1922 in Amerongen (Ut), 78 jaar oud. Evert bleef ongehuwd.
Beroep:
Tabaksplanter.
3 Pieter Bos, geboren op zaterdag 12 september 1846 in Amerongen (Ut). Volgt 168.
4 Jan Beijers Bos, geboren op zondag 18 november 1849 in Amerongen (Ut). Jan is overleden op dinsdag 2 september 1851 in Amerongen (Ut), 1 jaar oud.
5 Janna Hendrika Bos, geboren op maandag 14 april 1851 in Amerongen (Ut). Janna is overleden op zaterdag 10 december 1864 in Amerongen (Ut), 13 jaar oud.
6 Teuntje Bos, geboren op zondag 5 oktober 1856 in Amerongen (Ut). Volgt 169.
92 Teuntje Bos is geboren op dinsdag 4 oktober 1825 in Amerongen (Ut), dochter van Pieter Bos (zie 66) en Petronella Bartha van Leeuwen. Teuntje is overleden op zondag 13 januari 1878 in Amerongen (Ut), 52 jaar oud. Teuntje trouwde, 41 jaar oud, op zaterdag 18 mei 1867 in Amerongen (Ut) met Jan Roest, 39 jaar oud. Jan is geboren op maandag 21 april 1828 in Amerongen (Ut), zoon van Jannetje Roest.
Kinderen van Teuntje en Jan:
1 Pieter Hubertus Roest, geboren op zondag 11 augustus 1867 in Amerongen (Ut). Pieter is overleden op maandag 27 januari 1868 in Amerongen (Ut), 5 maanden oud.
2 Pieter Hubertus Roest, geboren op zondag 30 januari 1870 in Amerongen (Ut).
93 Antonie Stevensz (Anton) Bos is geboren in Amerongen (Ut), zoon van Steven Bos (zie 67) en Dirckjen (Doekje) van den Berg. Hij is gedoopt op zondag 1 juni 1794 in Amerongen (Ut). Anton is overleden op vrijdag 1 maart 1878 in Amerongen (Ut), 83 jaar oud.
Beroep:
Tabaksplanter. (In Elst/Amerongen en omgeving was een tabaksindustrie en plantages.
Het enige wat men heden ten dagen er nog van ziet zijn de enorme grote schuren, bekend is dat er nog maar enkele bestaan.

In Elst / Amerongen and environment was a tobacco industry and plantations.
The only thing you can be seen nowadays are some of those enormous barns, it is known only a few have passed the time.)
Anton trouwde, 19 jaar oud, op donderdag 19 augustus 1813 in Amerongen (Ut) met Margaretha Ernstdr (Grietje) van Ginkel, 22 jaar oud. Grietje is geboren in Doorn (Ut), dochter van Ernst Arrisz van Ginkel en Metje Cornelisdr Drost. Zij is gedoopt op zondag 17 april 1791 in Doorn (Ut). Grietje is overleden op zaterdag 15 oktober 1864 in Amerongen (Ut), 73 jaar oud.
Beroep:
Dienstmeid. - Maid servant.
Kinderen van Anton en Grietje:
1 Steven Bos, geboren op donderdag 10 maart 1814 in Amerongen (Ut). Steven is overleden op zondag 14 augustus 1814 in Amerongen (Ut), 5 maanden oud.
2 Willemijntje Bos, geboren op zondag 23 juli 1815 in Amerongen (Ut). Willemijntje is overleden op zondag 28 juli 1816 in Amerongen (Ut), 1 jaar oud.
3 Steven Bos, geboren op zondag 8 juni 1817 in Amerongen (Ut). Volgt 170.
4 Evert Bos, geboren op donderdag 29 oktober 1818 in Amerongen (Ut). Evert is overleden op maandag 19 juli 1819 in Amerongen (Ut), 8 maanden oud.
5 Jan Bos, geboren op maandag 8 mei 1820 in Amerongen (Ut). Jan is overleden op zondag 21 april 1822 in Amerongen (Ut), 1 jaar oud.
6 Jan Bos, geboren op maandag 5 augustus 1822 in Amerongen (Ut). Volgt 171.
7 Dirkje Bos, geboren op zaterdag 26 juni 1824 in Amerongen (Ut). Dirkje is overleden op woensdag 1 oktober 1851 in Amerongen (Ut), 27 jaar oud.
8 Evert Bos, geboren op maandag 14 augustus 1826 in Amerongen (Ut). Evert is overleden op dinsdag 26 september 1826 in Amerongen (Ut), 1 maand oud.
9 Cornelis Bos, geboren op maandag 5 november 1827 in Amerongen (Ut). Cornelis is overleden op woensdag 2 januari 1828 in Amerongen (Ut), 1 maand oud.
10 Helena Bos, geboren op vrijdag 10 december 1830 in Amerongen (Ut). Volgt 172.
94 Wulfje Bos is geboren in Amerongen (Ut), dochter van Steven Bos (zie 67) en Dirckjen (Doekje) van den Berg. Zij is gedoopt op zondag 20 maart 1796 in Amerongen (Ut). Wulfje is overleden op maandag 9 april 1855 in Amerongen (Ut), 59 jaar oud. Wulfje trouwde, 20 jaar oud, op dinsdag 30 april 1816 in Amerongen (Ut) met Melis van de Grift, 33 of 34 jaar oud. Melis is geboren in 1782 in Renswoude (Ut), zoon van Evert Wulfertse van der Grift en Johanna Hendrikse (Hanna) van den Broek. Melis is overleden op dinsdag 26 november 1867 in Amerongen (Ut), 84 of 85 jaar oud.
Kinderen van Wulfje en Melis:
1 Melis van de Grift, geboren op woensdag 8 oktober 1817 in Amerongen (Ut). Volgt 173.
2 Dirkje van de Grift, geboren op maandag 6 maart 1820 in Amerongen (Ut). Volgt 174.
3 Evert van de Grift, geboren op maandag 22 april 1822 in Amerongen (Ut). Evert is overleden op donderdag 24 november 1859 in Amerongen (Ut), 37 jaar oud.
4 Steven van de Grift, geboren op vrijdag 21 mei 1824 in Amerongen (Ut). Volgt 175.
5 Johanna Helena van de Grift, geboren op dinsdag 1 juli 1828 in Amerongen (Ut). Volgt 176.
6 Helena van de Grift, geboren op donderdag 3 mei 1832 in Amerongen (Ut). Helena is overleden op donderdag 5 september 1833 in Amerongen (Ut), 1 jaar oud.
95 Jan Stevensz Bos is geboren in Amerongen (Ut), zoon van Steven Bos (zie 67) en Dirckjen (Doekje) van den Berg. Hij is gedoopt op zondag 21 juni 1801 in Amerongen (Ut). Jan is overleden op dinsdag 8 januari 1850 in Amerongen (Ut), 48 jaar oud. Jan:
(1) trouwde, 31 jaar oud, op vrijdag 15 maart 1833 in Amerongen (Ut) met Wijntje van Overeem, 24 jaar oud. Wijntje is geboren op vrijdag 16 december 1808 in Amerongen (Ut), dochter van Willem van Overeem en Woutertje van Loosdrecht. Zij is gedoopt op zondag 1 januari 1809 in Amerongen (Ut). Wijntje is overleden op maandag 22 januari 1844 in Amerongen (Ut), 35 jaar oud.
(2) trouwde, 43 jaar oud, op vrijdag 6 december 1844 in Amerongen (Ut) met Cornelia Keizer, 19 jaar oud. Cornelia is geboren op zondag 27 februari 1825 in Amerongen (Ut), dochter van Arie Keizer en Johanna Geertrui Schot. Cornelia is overleden op zondag 11 juni 1905 in Amerongen (Ut), 80 jaar oud. Cornelia trouwde later op zaterdag 6 november 1869 in Amerongen (Ut) met Coenraad van Barneveld (1845-1889).
Kinderen van Jan en Cornelia:
1 Arie Bos, geboren op maandag 25 augustus 1845 in Amerongen (Ut). Arie is overleden op zondag 13 april 1902 in Amerongen (Ut), 56 jaar oud. Arie bleef ongehuwd.
2 Steven Jan Bos, geboren op woensdag 4 november 1846 in Amerongen (Ut). Volgt 177.
3 Dirk Jan Bos, geboren op zondag 27 augustus 1848 in Amerongen (Ut). Dirk is overleden op vrijdag 1 september 1848 in Amerongen (Ut), 5 dagen oud.
96 Pieter Bos is geboren in Amerongen (Ut), zoon van Steven Bos (zie 67) en Dirckjen (Doekje) van den Berg. Hij is gedoopt op vrijdag 11 november 1803 in Amerongen (Ut). Pieter is overleden op dinsdag 23 augustus 1859 in Amerongen (Ut), 55 jaar oud.
Beroep:
Tabaksplanter.
Pieter trouwde, 19 jaar oud, op vrijdag 10 oktober 1823 in Amerongen (Ut) met Hendrina Wilhelmina Overeem, 19 jaar oud. Hendrina is geboren op zondag 19 augustus 1804 in Utrecht, dochter van Willem van Overeem en Woutertje van Loosdrecht. Hendrina is overleden op zondag 27 juli 1851 in Amerongen (Ut), 46 jaar oud.
Kinderen van Pieter en Hendrina:
1 Dirkje Bos, geboren op maandag 16 februari 1824 in Amerongen (Ut). Dirkje is overleden op woensdag 8 september 1824 in Amerongen (Ut), 6 maanden oud.
2 Willem Bos, geboren op zondag 17 juli 1825 in Amerongen (Ut).
3 Steven Bos, geboren op vrijdag 5 oktober 1827 in Amerongen (Ut). Steven is overleden op zondag 17 mei 1835 in Amerongen (Ut), 7 jaar oud.
4 Woutertje Bos, geboren op donderdag 13 oktober 1831 in Amerongen (Ut). Woutertje is overleden op zondag 5 juli 1857 in Amerongen (Ut), 25 jaar oud. Woutertje bleef ongehuwd.
5 Dirk Jan Bos, geboren op donderdag 4 juli 1833 in Amerongen (Ut).
6 Stephania Bos, geboren op zondag 29 januari 1837 in Amerongen (Ut). Volgt 178.
7 Wijntje Bos, geboren op dinsdag 2 juli 1839 in Amerongen (Ut). Volgt 179.
8 Helena Bos, geboren op dinsdag 28 september 1841 in Amerongen (Ut).
9 Hendrina Wilhelmina Bos, geboren op vrijdag 26 juli 1844 in Amerongen (Ut).
10 Pieter Bos, geboren op maandag 10 augustus 1846 in Amerongen (Ut).
11 Jannigje Bos, geboren op zondag 14 januari 1849 in Amerongen (Ut). Jannigje is overleden op zaterdag 13 april 1850 in Amerongen (Ut), 1 jaar oud.
97 Helena Bos is geboren in Amerongen (Ut), dochter van Steven Bos (zie 67) en Dirckjen (Doekje) van den Berg. Zij is gedoopt op zondag 10 mei 1807 in Amerongen (Ut). Helena is overleden op woensdag 2 juni 1830 in Amerongen (Ut), 23 jaar oud. Helena bleef kinderloos. Helena trouwde, 21 jaar oud, op zaterdag 2 mei 1829 in Amerongen (Ut) met Marten van Veenendaal, 26 jaar oud. Marten is geboren in Amerongen (Ut), zoon van Bart van Veenendaal en Gijsbertje van Veenendaal. Hij is gedoopt op woensdag 30 maart 1803 in Amerongen (Ut).
98 Elisabeth Bos is geboren op maandag 28 december 1840 in Amerongen (Ut), dochter van Steven Bos (zie 67) en Cornelia Luka van Koetsveld. Elisabeth is overleden op maandag 29 december 1902 in Eck en Wiel (Gld), 62 jaar oud. Elisabeth trouwde, 30 jaar oud, op vrijdag 19 mei 1871 in Maurik (Gld) met Frederik Lourens Olijf, 30 jaar oud. Frederik is geboren op donderdag 25 maart 1841 in Eck en Wiel (Gld), zoon van Jan Willem Olijf en Jantje van Doorn.
Kind van Elisabeth en Frederik:
1 Cornelia Luca Olijf, geboren op maandag 19 februari 1877 in Eck en Wiel (Gld). Volgt 180.
99 Cornelia Johanna Bos is geboren in Amerongen (Ut), dochter van Gijsbert Bos (zie 68) en Hendrica Wilhelmina (Hendrina) van den Berg. Zij is gedoopt op zondag 27 december 1795 in Amerongen (Ut). Cornelia is overleden op maandag 3 april 1865 in Rhenen (Ut), 69 jaar oud. Cornelia trouwde, 22 jaar oud, op vrijdag 11 december 1818 in Amerongen (Ut) met Arie Nellestijn, 19 of 20 jaar oud. Arie is geboren in 1798 in Groningen, zoon van Jan Nellestijn en Gergijn Frederiks. Arie is overleden op maandag 1 februari 1847 in Rhenen (Ut), 48 of 49 jaar oud.
Kinderen van Cornelia en Arie:
1 Jan Nellestijn, geboren op vrijdag 9 juli 1819 in Rhenen (Ut). Volgt 181.
2 Hendrika Nellestijn, geboren op woensdag 1 augustus 1821 in Amerongen (Ut). Volgt 182.
3 Gijsbert Nellestijn, geboren op donderdag 22 januari 1824 in Rhenen (Ut). Volgt 183.
4 Cornelia Nellestijn, geboren op vrijdag 29 augustus 1828 in Rhenen (Ut). Volgt 184.
5 Helena Nellestijn, geboren op maandag 7 februari 1831 in Rhenen (Ut). Volgt 185.
6 Alida Nellestijn, geboren op dinsdag 4 november 1834 in Rhenen (Ut). Volgt 186.
7 Arie Nellestijn, geboren op maandag 12 december 1836 in Rhenen (Ut). Volgt 187.
8 Andries Nellestijn, geboren op zondag 21 maart 1841 in Rhenen (Ut). Volgt 188.
100 Jan Pieterse Bos is geboren in Amerongen (Ut), zoon van Gijsbert Bos (zie 68) en Hendrica Wilhelmina (Hendrina) van den Berg. Hij is gedoopt op zondag 22 april 1798 in Amerongen (Ut). Jan is overleden op donderdag 26 oktober 1876 in Amerongen (Ut), 78 jaar oud. Jan:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op vrijdag 15 november 1822 in Amerongen (Ut) met Marietje (Martje) van Dolderen, 25 of 26 jaar oud. Martje is geboren in 1796 in Bennekom (Gld), dochter van Roelof van Dolderen en Jannetje Lammers (Jannigje) van Santen. Martje is overleden op woensdag 3 mei 1837 in Elst (Ut), 40 of 41 jaar oud.
(2) trouwde, 41 jaar oud, op vrijdag 31 januari 1840 in Amerongen (Ut) met Maria Laurensen, 43 of 44 jaar oud. Maria is geboren in 1796 in Lakemond, Heteren (Gld), dochter van Hendrik Laurentzen en Adriana van Beijnen. Maria is overleden in Amerongen (Ut). Maria is weduwe van Cornelis van Remmerden (1788-1830), met wie zij trouwde op vrijdag 11 december 1818 in Amerongen (Ut).
Kinderen van Jan en Martje:
1 Gijsbertus Bos, geboren op zaterdag 31 mei 1823 in Rhenen (Ut). Volgt 189.
2 Roelof Bos, geboren op woensdag 14 september 1825 in Rhenen (Ut). Roelof is overleden op donderdag 17 januari 1861 in Amerongen (Ut), 35 jaar oud.
3 Hendrika Bos, geboren op donderdag 2 oktober 1828 in Amerongen (Ut). Volgt 190.
4 Jannigje Bos, geboren op zondag 19 mei 1833 in Rhenen (Ut). Jannigje is overleden op zaterdag 5 december 1846 in Amerongen (Ut), 13 jaar oud.
5 Jan Bos, geboren op zondag 11 september 1836 in Amerongen (Ut). Jan is overleden op zondag 30 juli 1837 in Amerongen (Ut), 10 maanden oud.
andries_bos_sr__2_.jpg
4 andries bos sr (2)
101 Andries Bos (afb. 4) is geboren in Amerongen (Ut), zoon van Gijsbert Bos (zie 68) en Hendrica Wilhelmina (Hendrina) van den Berg. Hij is gedoopt op zondag 9 februari 1800 in Amerongen (Ut). Andries is overleden op maandag 2 maart 1868 in Amerongen (Ut), 68 jaar oud.
Beroep:
Arbeider, dagloner, tabaksplanter. - Labourer & tobacco farmer.
Andries trouwde, 43 jaar oud, op donderdag 7 december 1843 in Amerongen (Ut) met Gijsbertje Gerritsen, 48 jaar oud. Gijsbertje is geboren in Rhenen (Ut), dochter van Cornelis Gerritsen en Annigje Jacobze. Zij is gedoopt op vrijdag 17 april 1795 in Rhenen (Ut). Gijsbertje is overleden op zondag 9 mei 1858 in Rhenen (Ut), 63 jaar oud. Gijsbertje is weduwe van Jan Huijberts (1773-1832), met wie zij trouwde op zaterdag 8 april 1815 in Wageningen (Gld).
Historie-History:
Gijsbertje ging na het overlijden van Jan Huibertse, wonen bij Andries Bos en zijn moeder: huis no. 90 in Elst, Gemeente Amerongen (eig. de erven Gijsbert Bos).
Op 28 februari 1844 vertrokken ze naar Rhenen, ook moeder Hendrina van den Berg, naar Wijk C Elst huis nr. 125.
Gijsbertje Gerritse is aanwezig bij de huwelijken van haar kinderen: Hendrina en Jacob Huibertse.
Kind van Andries en Gijsbertje:
1 Gijsbert Bos, geboren op woensdag 4 juli 1838 in Rhenen (Ut). Volgt 191.
102 Alida Wilhelmina Bos is geboren in Amerongen (Ut), dochter van Gijsbert Bos (zie 68) en Hendrica Wilhelmina (Hendrina) van den Berg. Zij is gedoopt op zondag 8 november 1801 in Amerongen (Ut). Alida is overleden op vrijdag 19 oktober 1838 in Amerongen (Ut), 36 jaar oud. Alida trouwde, 33 jaar oud, op vrijdag 19 december 1834 in Amerongen (Ut) met Hendrik van Zetten, 36 jaar oud. Hendrik is geboren in Rhenen (Ut), zoon van Alexander (Sander) van Zetten en Gerritje van Ree. Hij is gedoopt op zondag 18 november 1798 in Rhenen (Ut). Hendrik is overleden op zaterdag 24 juli 1847 in Rhenen (Ut), 48 jaar oud.
Kind van Alida uit onbekende relatie:
1 Hendrica Bos, geboren op zondag 12 februari 1826 in Amerongen (Ut). Hendrica is overleden op zaterdag 12 juni 1841 in Amerongen (Ut), 15 jaar oud.
Kinderen van Alida en Hendrik:
2 Gijsje van Zetten, geboren op vrijdag 24 juli 1835 in Amerongen (Ut). Volgt 192.
3 Sander van Zetten, geboren op dinsdag 14 februari 1837 in Amerongen (Ut). Sander is overleden op vrijdag 25 september 1914 in Rhenen (Ut), 77 jaar oud. Sander bleef ongehuwd.
103 Cornelis Bos is geboren in Amerongen (Ut), zoon van Gijsbert Bos (zie 68) en Hendrica Wilhelmina (Hendrina) van den Berg. Hij is gedoopt op zondag 22 januari 1804 in Amerongen (Ut). Cornelis is overleden op vrijdag 1 januari 1892 in Amerongen (Ut), 87 jaar oud. Cornelis trouwde, 22 jaar oud, op vrijdag 10 november 1826 in Amerongen (Ut) met Helena van Veenendaal, 24 jaar oud. Helena is geboren in Amerongen (Ut), dochter van Evert van Veenendaal en Gardina (Dina) van Gurck. Zij is gedoopt op zondag 27 juni 1802 in Amerongen (Ut). Helena is overleden op maandag 7 december 1846 in Amerongen (Ut), 44 jaar oud.
Kinderen van Cornelis en Helena:
1 Gijsbert Bos, geboren op vrijdag 20 april 1827 in Amerongen (Ut). Gijsbert is overleden op zaterdag 19 februari 1876 in Schalkwijk (Ut), 48 jaar oud.
Overlijden-Decease:
Gijsbert is verdronken in de rivier de Lek. Extract B.S. Gem.Schalkwijk d.d. 16-03-1876.
Gijsbert was drowned in the river Lek, is the same as the river Rhine only it have another name at Wijk bij Duurstede , the "Lek".
2 Gerdina Bos, geboren op zondag 11 januari 1829 in Amerongen (Ut). Volgt 193.
3 Cornelis Bos, geboren op zaterdag 6 november 1830 in Rhenen (Ut). Cornelis is overleden op maandag 3 december 1832 in Rhenen (Ut), 2 jaar oud.
4 Cornelis Bos, geboren op zondag 24 november 1833 in Rhenen (Ut). Cornelis is overleden op vrijdag 26 mei 1882 in Amerongen (Ut), 48 jaar oud.
5 Gerritje Bos, geboren op donderdag 17 september 1835 in Rhenen (Ut). Volgt 194.
6 Evert Bos, geboren op vrijdag 27 oktober 1837 in Amerongen (Ut). Evert is overleden op dinsdag 30 december 1902 in Amerongen (Ut), 65 jaar oud.
7 Hendrikus Bos, geboren op vrijdag 3 april 1840 in Amerongen (Ut). Hendrikus is overleden op donderdag 14 mei 1891 in Amerongen (Ut), 51 jaar oud.
8 Leendert Bos, geboren op zondag 19 juni 1842 in Amerongen (Ut). Volgt 195.
104 Anna Cornelia van Amerongen is geboren in Utrecht, dochter van Gerrit van Amerongen en Catharina Bos (zie 69). Zij is gedoopt op woensdag 29 augustus 1798 in Utrecht [bron: Domkerk]. Anna is overleden op zondag 18 november 1832 in Maarsseveen (Ut), 34 jaar oud. Anna trouwde, 28 jaar oud, op vrijdag 15 juni 1827 in Maarsseveen (Ut) met Hendrik Bevervoord, 33 jaar oud. Hendrik is geboren in Nieuwer Ter Aa (Ut), zoon van Jan Bevervoord en Jannigje Rickelman (Rikkelman). Hij is gedoopt op dinsdag 11 februari 1794 in Nieuwer Ter Aa (Ut). Hendrik is overleden op zondag 16 september 1855 in Maarssen (Ut), 61 jaar oud. Hendrik is weduwnaar van Catharina Klarenbeek (1798-1826), met wie hij trouwde op woensdag 8 augustus 1821 in Maarssen (Ut).
Kinderen van Anna en Hendrik:
1 Anna Cornelia Bevervoord, geboren op vrijdag 11 april 1828 in Maarsseveen (Ut).
Vermeld:
Een van een tweeling. One of twins
2 Jansje Bevervoord, geboren op vrijdag 11 april 1828 in Maarsseveen (Ut). Jansje is overleden op dinsdag 9 juni 1835 in Maarsseveen (Ut), 7 jaar oud.
Vermeld:
Een van een tweeling. One of twins
station_nieuwersluis.jpg
5 Station Nieuwersluis
105 Jan van Vulpen is geboren in Driebergen (Ut), zoon van Jan van Vulpen (zie 71) en Evertje van ’t Hoenderdaal. Hij is gedoopt op zondag 4 december 1796 in Driebergen (Ut). Jan is overleden op donderdag 18 augustus 1853 in Driebergen (Ut), 56 jaar oud. Jan trouwde, 22 jaar oud, op vrijdag 30 juli 1819 in Loenen-Nieuwersluis (Ut) met Maria van der Muts (afb. 5), 36 of 37 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Jan en Maria: Loenen is a municipality in the Netherlands, in the province of Utrecht.
It is in an area called the "Vechtstreek".
Maria is geboren in 1782 in Amersfoort (Ut), dochter van Arien van der Muts en Clasina Brinkink. Maria is overleden op vrijdag 19 februari 1858 in Driebergen (Ut), 75 of 76 jaar oud.
Huwelijksplaats-Mariageplace:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Station_Nieuwersluis-Loenen (copy and Paste)
Kinderen van Jan en Maria:
1 Evertje van Vulpen, geboren op maandag 22 mei 1820 in Driebergen (Ut). Volgt 196.
2 Arie van Vulpen, geboren op zaterdag 1 maart 1823 in Driebergen (Ut). Volgt 197.
106 Paulus van Vulpen is geboren op dinsdag 9 januari 1810 in Driebergen (Ut), zoon van Jan van Vulpen (zie 71) en Evertje van ’t Hoenderdaal. Hij is gedoopt op zondag 21 januari 1810 in Driebergen (Ut). Paulus trouwde, 24 jaar oud, op vrijdag 25 april 1834 in Maartensdijk (Ut) met Jannigje Koster, 21 of 22 jaar oud. Jannigje is geboren in 1812 in Maartensdijk (Ut), dochter van Elbert Koster en Johanna Nieuwenrode.
107 Maria Catharina van Vulpen is geboren op zondag 14 maart 1819 in Driebergen (Ut), dochter van Jan van Vulpen (zie 71) en Trijntje Petersen van Breenen. Maria trouwde, 26 jaar oud, op donderdag 20 maart 1845 in Driebergen (Ut) met Dirk Rietveld, 28 jaar oud. Dirk is geboren op woensdag 19 juni 1816 in Bunnik (Ut), zoon van Andries Rietveld en Maria Smit.
108 Cornelia Mandersloot is geboren in Overlangbroek (Ut), dochter van Lammert Mandersloot (zie 72) en Jannigje van Woudenberg. Zij is gedoopt op zondag 4 juli 1802 in Overlangbroek (Ut). Cornelia trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 2 december 1826 in Rhenen (Ut) met Jan Hootsen, 44 jaar oud. Jan is geboren in Rhenen (Ut), zoon van Gerrit Janse Hootsen en Wijntje Berendse van Amerongen. Hij is gedoopt op zondag 6 januari 1782 in Rhenen (Ut). Jan is overleden in Rhenen (Ut).
109 Aart Mandersloot is geboren in 1803 in Rhenen (Ut), zoon van Lammert Mandersloot (zie 72) en Jannigje van Woudenberg. Aart is overleden op vrijdag 20 maart 1885 in Achterberg, Rhenen (Ut), 81 of 82 jaar oud. Aart trouwde, 32 of 33 jaar oud, op zaterdag 16 april 1836 in Rhenen (Ut) met Neeltje van Laar, 26 jaar oud. Neeltje is geboren in Rhenen (Ut), dochter van Geurt van Laar en Hendrikje Gerritsen Hootsen. Zij is gedoopt op zondag 13 augustus 1809 in Rhenen (Ut). Neeltje is overleden op maandag 10 mei 1852 in Rhenen (Ut), 42 jaar oud.
Kinderen van Aart en Neeltje:
1 Jannigje Mandersloot, geboren op donderdag 15 december 1836 in Rhenen (Ut). Volgt 198.
2 Neeltje Mandersloot, geboren op maandag 2 december 1839 in Rhenen (Ut).
3 Hendrika Mandersloot, geboren op zaterdag 28 januari 1843 in Rhenen (Ut).
110 Jacobus Mandersloot is geboren in Overlangbroek (Ut), zoon van Lammert Mandersloot (zie 72) en Jannigje van Woudenberg. Hij is gedoopt op zondag 29 oktober 1809 in Overlangbroek (Ut). Jacobus is overleden op woensdag 20 april 1881 in Rhenen (Ut), 71 jaar oud. Jacobus trouwde, 31 jaar oud, op zaterdag 26 december 1840 in Rhenen (Ut) met Lisabeth van Laar, 29 jaar oud. Lisabeth is geboren in Rhenen (Ut), dochter van Jacob Jacobse van Laar en Henderijntje van Dijk. Zij is gedoopt op zondag 25 augustus 1811 in Rhenen (Ut). Lisabeth is overleden op woensdag 18 juni 1902 in Rhenen (Ut), 90 jaar oud.
Kinderen van Jacobus en Lisabeth:
1 Jan Lammert Mandersloot, geboren op vrijdag 31 december 1841 in Rhenen (Ut). Volgt 199.
2 Hendrina Mandersloot, geboren op woensdag 15 mei 1844 in Rhenen (Ut). Volgt 200.
3 Jacob Mandersloot, geboren op donderdag 16 juli 1846 in Rhenen (Ut). Volgt 201.
4 Jannigje Mandersloot, geboren op donderdag 1 maart 1849 in Rhenen (Ut).
5 Aartje Mandersloot, geboren op donderdag 14 oktober 1852 in Rhenen (Ut).
6 Jacoba Mandersloot, geboren op donderdag 11 september 1856 in Rhenen (Ut). Volgt 202.
111 Cornelia Mandersloot is geboren in Overlangbroek (Ut), dochter van Roelof Mandersloot (zie 73) en Maria Sloeserweij. Zij is gedoopt op zondag 15 juli 1804 in Overlangbroek (Ut). Cornelia trouwde, 58 jaar oud, op vrijdag 1 mei 1863 in Maarssen (Ut) met Harmanus Barneveld, 56 of 57 jaar oud. Harmanus is geboren in 1806 in Breukelen-Nijenrode (Ut), zoon van Jacob Barneveld en Lena Wouters.
112 Hendrikje Mandersloot is geboren in 1805 in Langbroek (Ut), dochter van Roelof Mandersloot (zie 73) en Maria Sloeserweij. Hendrikje is overleden op zondag 18 mei 1890 in Leersum (Ut), 84 of 85 jaar oud. Hendrikje trouwde, 24 of 25 jaar oud, op zaterdag 21 augustus 1830 in Leersum (Ut) met Gerrit van Manen, 31 jaar oud. Gerrit is geboren in Leersum (Ut), zoon van Sander van Manen en Willempje Peters. Hij is gedoopt op zaterdag 13 juli 1799 in Leersum (Ut).
Kinderen van Hendrikje en Gerrit:
1 Sander van Manen, geboren op woensdag 1 februari 1832 in Leersum (Ut). Volgt 203.
2 Roelof van Manen, geboren op donderdag 29 augustus 1833 in Leersum (Ut). Roelof is overleden op maandag 1 juni 1835 in Leersum (Ut), 1 jaar oud.
3 Willemijntje van Manen, geboren op maandag 17 november 1834 in Leersum (Ut).
4 Roelofje van Manen, geboren op vrijdag 20 oktober 1837 in Leersum (Ut).
5 Cornelis van Manen, geboren op zaterdag 28 december 1839 in Leersum (Ut). Cornelis is overleden op donderdag 22 april 1841 in Leersum (Ut), 1 jaar oud.
6 Alida van Manen, geboren op woensdag 8 juni 1842 in Leersum (Ut). Alida is overleden op zaterdag 23 december 1843 in Leersum (Ut), 1 jaar oud.
7 Cornelis van Manen, geboren op donderdag 18 juli 1844 in Leersum (Ut). Cornelis is overleden op vrijdag 23 januari 1846 in Leersum (Ut), 1 jaar oud.
8 Cornelia van Manen, geboren op dinsdag 26 september 1848 in Leersum (Ut).
113 Aartje (Aartie) Mandersloot is geboren in Langbroek (Ut), dochter van Roelof Mandersloot (zie 73) en Maria Sloeserweij. Zij is gedoopt op zondag 9 augustus 1807 in Overlangbroek (Ut). Aartie is overleden op dinsdag 26 september 1865 in Doorn (Ut), 58 jaar oud. Aartie trouwde, 35 jaar oud, op vrijdag 9 juni 1843 in Doorn (Ut) met Hendrik van Dijk, 45 jaar oud. Hendrik is geboren in Leersum (Ut), zoon van Klaas van Dijk en Jannigje Budding. Hij is gedoopt op zondag 17 december 1797 in Leersum (Ut). Hendrik is overleden op vrijdag 21 april 1865 in Leersum (Ut), 67 jaar oud. Hendrik is weduwnaar van Cunera van Doorn (1790-1842), met wie hij trouwde op vrijdag 18 augustus 1826 in Doorn (Ut).
114 Gerrit Mandersloot is geboren in Overlangbroek (Ut), zoon van Roelof Mandersloot (zie 73) en Maria Sloeserweij. Hij is gedoopt op zondag 6 november 1808 in Overlangbroek (Ut). Gerrit is overleden op zondag 27 augustus 1876 in Langbroek (Ut), 67 jaar oud. Gerrit trouwde, 32 jaar oud, op donderdag 6 mei 1841 in Langbroek (Ut) met Catharina (Kaatje) van Sterkenburg, 33 jaar oud. Kaatje is geboren in Langbroek (Ut), dochter van Jan van Sterkenburg en Elisabeth (Aletje) Vervat. Zij is gedoopt op zondag 27 december 1807 in Overlangbroek (Ut). Kaatje is overleden op donderdag 4 januari 1883 in Amerongen (Ut), 75 jaar oud.
Kinderen van Gerrit en Kaatje:
1 Roelof Mandersloot, geboren op zaterdag 26 maart 1842 in Langbroek (Ut). Roelof is overleden op woensdag 2 maart 1921 in Amerongen (Ut), 78 jaar oud. Roelof bleef ongehuwd.
2 Elisabeth Mandersloot, geboren op dinsdag 8 april 1845 in Langbroek (Ut). Volgt 204.
3 Maria Mandersloot, geboren op woensdag 22 maart 1848 in Langbroek (Ut). Maria is overleden op donderdag 19 april 1849 in Langbroek (Ut), 1 jaar oud.
4 Maria Mandersloot, geboren op zaterdag 21 juli 1849 in Langbroek (Ut). Volgt 205.
115 Jan Mandersloot is geboren in Amerongen (Ut), zoon van Jan Mandersloot (zie 74) en Antje van Veenendaal. Hij is gedoopt op zondag 11 augustus 1805 in Amerongen (Ut). Jan is overleden op woensdag 5 december 1855 in Doorn (Ut), 50 jaar oud. Jan trouwde, 30 jaar oud, op donderdag 19 november 1835 in Werkhoven (Ut) met Grietje van Soest, 23 jaar oud. Grietje is geboren op zondag 31 mei 1812 in Driebergen (Ut), dochter van Nicolaas (Klaas) van Soest en Willemijntje Schuurman. Grietje is overleden op zondag 28 maart 1880 in Doorn (Ut), 67 jaar oud.
Kinderen van Jan en Grietje:
1 Annigje Mandersloot, geboren op donderdag 3 november 1836 in Driebergen (Ut). Volgt 206.
2 Jannigje Mandersloot, geboren in 1839 in Doorn (Ut). Volgt 207.
116 Elisabeth Mandersloot is geboren op zondag 27 augustus 1809 in Langbroek (Ut), dochter van Jan Mandersloot (zie 74) en Antje van Veenendaal. Zij is gedoopt op zondag 3 september 1809 in Nederlangbroek (Ut). Elisabeth is overleden op vrijdag 14 augustus 1857 in Amerongen (Ut), 47 jaar oud. Elisabeth trouwde, 20 jaar oud, op vrijdag 9 april 1830 in Amerongen (Ut) met Kornelis Tijmensen van Deelen, 26 of 27 jaar oud. Kornelis is geboren in 1803 in Renswoude (Ut), zoon van Aalberts Tijmensen van Deelen en Hendrikje Kornelissen Kramer. Kornelis is overleden op vrijdag 4 januari 1867 in Amerongen (Ut), 63 of 64 jaar oud.
Kinderen van Elisabeth en Kornelis:
1 Albert van Deelen, geboren op zaterdag 10 juli 1830 in Amerongen (Ut). Volgt 208.
2 Antje van Deelen, geboren op woensdag 14 december 1831 in Amerongen (Ut). Antje is overleden op donderdag 17 mei 1849 in Amerongen (Ut), 17 jaar oud. Antje bleef ongehuwd.
3 Hendrik van Deelen, geboren op dinsdag 9 april 1833 in Amerongen (Ut). Volgt 209.
4 Jan van Deelen, geboren op zondag 2 november 1834 in Amerongen (Ut). Jan is overleden op vrijdag 16 oktober 1835 in Amerongen (Ut), 11 maanden oud.
5 Jannigje van Deelen, geboren op dinsdag 19 juli 1836 in Amerongen (Ut). Jannigje is overleden op vrijdag 22 juli 1853 in Amerongen (Ut), 17 jaar oud. Jannigje bleef ongehuwd.
6 Tijmen van Deelen, geboren op zaterdag 21 juli 1838 in Amerongen (Ut). Volgt 210.
7 Grietje van Deelen, geboren op woensdag 29 april 1840 in Amerongen (Ut). Volgt 211.
8 Jan van Deelen, geboren op zaterdag 29 januari 1842 in Amerongen (Ut). Volgt 212.
9 Gerrritje van Deelen, geboren op maandag 11 maart 1844 in Amerongen (Ut). Volgt 213.
10 Cornelis van Deelen, geboren op vrijdag 4 december 1846 in Amerongen (Ut). Volgt 214.
11 Arien van Deelen, geboren op zondag 20 mei 1849 in Amerongen (Ut). Arien is overleden op woensdag 21 maart 1883 in Amerongen (Ut), 33 jaar oud. Arien bleef ongehuwd.
12 Antje van Deelen, geboren op maandag 15 november 1852 in Amerongen (Ut).
13 N.N. van Deelen, levenloos geboren dochter, geboren op vrijdag 31 oktober 1856 in Amerongen (Ut).
117 Gijsbertje Mandersloot is geboren in Doorn (Ut), dochter van Jacob Mandersloot (zie 75) en Hendrika van Es. Zij is gedoopt op zondag 24 april 1803 in Doorn (Ut). Gijsbertje trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 6 maart 1828 in Langbroek (Ut) met Hermann Heinrich Diederich Ohrtman, 23 of 24 jaar oud. Hermann is geboren in 1804 in Frstenau (Dld), zoon van Hermann Hinrich Ohrtman en Anna Maria Schirhorne.
118 Aart Mandersloot is geboren in Doorn (Ut), zoon van Jacob Mandersloot (zie 75) en Hendrika van Es. Hij is gedoopt op zondag 12 augustus 1804 in Doorn (Ut). Aart is overleden op vrijdag 4 januari 1833 in Wijk bij Duurstede (Ut), 28 jaar oud. Aart trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 5 november 1829 in Wijk bij Duurstede (Ut) met Elizabeth Broekhuizen, 20 of 21 jaar oud. Elizabeth is geboren in 1808 in Wijk bij Duurstede (Ut), dochter van Frans Broekhuizen en Fransiena van Amerongen.
119 Adriana Mandersloot is geboren op maandag 2 februari 1824 in Langbroek (Ut), dochter van Jacob Mandersloot (zie 75) en Geertruida (Geertrui) van Doorn. Adriana is overleden op vrijdag 5 augustus 1859 in Utrecht, 35 jaar oud. Adriana trouwde, 28 jaar oud, op woensdag 19 mei 1852 in Utrecht met Augustinus Wilhelmus van Schaijik, 31 of 32 jaar oud. Augustinus is geboren in 1820 in Vlissingen (Zld), zoon van Abraham van Schaijik en Cornelia Adriana de Wagemaker.
Kinderen van Adriana en Augustinus:
1 Jacob van Schaijik, geboren op zondag 4 maart 1849 in Utrecht. Volgt 215.
2 Hendrikus van Schaijik, geboren op maandag 20 september 1852 in Utrecht. Hendrikus is overleden op zondag 5 februari 1854 in Utrecht, 1 jaar oud.
3 Abraham van Schaijik, geboren op zondag 25 mei 1856 in Utrecht.
4 Gerrit Cornelis van Schaijik, geboren op maandag 6 juni 1859 in Utrecht.
120 Aart van Dijk is geboren op dinsdag 3 november 1807 in Amerongen (Ut), zoon van Jakobus van Dijk en Grietje Mandersloot (zie 76). Hij is gedoopt op zondag 8 november 1807 in Amerongen (Ut). Aart is overleden op dinsdag 22 oktober 1878 in Amerongen (Ut), 70 jaar oud. Aart trouwde, 29 jaar oud, op donderdag 27 april 1837 in Amerongen (Ut) met Gerrigje van Dijk, 24 jaar oud. Gerrigje is geboren op zaterdag 6 juni 1812 in Amerongen (Ut), dochter van Arie van Dijk en Neeltje Veenhof. Gerrigje is overleden op woensdag 25 juli 1888 in Amerongen (Ut), 76 jaar oud.
Kinderen van Aart en Gerrigje:
1 Jacobus van Dijk, geboren op vrijdag 1 februari 1839 in Amerongen (Ut). Volgt 216.
2 Gijsbert Brand van Dijk, geboren op zaterdag 2 november 1844 in Amerongen (Ut). Volgt 217.
3 Grietje van Dijk, geboren op maandag 11 september 1848 in Amerongen (Ut). Volgt 218.
4 Neeltje van Dijk, geboren op donderdag 7 maart 1850 in Amerongen (Ut). Volgt 219.
5 Aart van Dijk, geboren op woensdag 18 juli 1855 in Amerongen (Ut). Volgt 220.
121 Gijsbert van Dijk is geboren op woensdag 26 december 1810 in Amerongen (Ut), zoon van Jakobus van Dijk en Grietje Mandersloot (zie 76). Hij is gedoopt op zondag 6 januari 1811 in Amerongen (Ut). Gijsbert is overleden op vrijdag 7 november 1879 in Amerongen (Ut), 68 jaar oud. Gijsbert trouwde, 34 jaar oud, op vrijdag 9 mei 1845 in Amerongen (Ut) met Maria van Soest, 25 jaar oud. Maria is geboren op woensdag 16 februari 1820 in Veenendaal (Ut), dochter van Jan van Soest en Gijsberta Harmina Uldrich. Maria is overleden op vrijdag 29 maart 1907 in Amerongen (Ut), 87 jaar oud.
Kinderen van Gijsbert en Maria:
1 Grietje van Dijk, geboren op dinsdag 6 april 1847 in Amerongen (Ut).
2 Jannetje van Dijk, geboren op dinsdag 25 juli 1848 in Amerongen (Ut). Volgt 221.
3 Gerrigje van Dijk, geboren op maandag 1 april 1850 in Amerongen (Ut).
4 Gijsberta van Dijk, geboren op zondag 9 november 1851 in Amerongen (Ut). Volgt 222.
5 Jannigje van Dijk, geboren op zondag 26 november 1854 in Amerongen (Ut).
6 Jan Willem van Dijk, geboren op woensdag 15 februari 1860 in Amerongen (Ut).
122 Brand van Dijk is geboren op woensdag 9 maart 1814 in Amerongen (Ut), zoon van Jakobus van Dijk en Grietje Mandersloot (zie 76). Brand is overleden op zondag 28 november 1875 in Amerongen (Ut), 61 jaar oud. Brand trouwde, 35 jaar oud, op vrijdag 25 mei 1849 in Amerongen (Ut) met Jannigje Bouman, 30 jaar oud. Jannigje is geboren op vrijdag 15 januari 1819 in Amerongen (Ut), dochter van Pieter Bouman en Eva Naves (Navis of Navest). Jannigje is overleden op zondag 15 februari 1863 in Amerongen (Ut), 44 jaar oud.
123 Cornelis van Dijk is geboren op woensdag 18 november 1818 in Amerongen (Ut), zoon van Jakobus van Dijk en Grietje Mandersloot (zie 76). Cornelis trouwde, 34 jaar oud, op vrijdag 21 januari 1853 in Amerongen (Ut) met Antonia (Tonia) Langelaar, 24 jaar oud. Tonia is geboren op maandag 8 december 1828 in Renswoude (Ut), dochter van Willem Langelaar en Aaltje van Doorn.
Kind van Cornelis en Tonia:
1 Willem van Langelaar, geboren op zaterdag 8 februari 1851 in Scherpenzeel (Gld). Willem is overleden op zondag 9 maart 1851 in Scherpenzeel (Gld), 1 maand oud.
124 Gijsbert van Eck is geboren op zondag 4 december 1825 in Wijk bij Duurstede (Ut), zoon van Pieter van Eck en Johanna Adriana (Jannigje) van Vulpen (zie 77). Gijsbert trouwde, 35 jaar oud, op donderdag 14 februari 1861 in Soest (Ut) met Aaltje Kooi, 32 jaar oud. Aaltje is geboren op dinsdag 19 februari 1828 in Soest (Ut), dochter van Hendrik Kooi en Feijtje van Ruizendaal.
125 Johanna van Eck is geboren op zondag 24 april 1836 in Wijk bij Duurstede (Ut), dochter van Pieter van Eck en Johanna Adriana (Jannigje) van Vulpen (zie 77). Johanna is overleden op maandag 24 februari 1902 in De Bilt (Ut), 65 jaar oud. Johanna trouwde, 22 jaar oud, op vrijdag 4 februari 1859 in De Bilt (Ut) met Pieter van Asselt, 31 jaar oud. Pieter is geboren op donderdag 6 december 1827 in Maartensdijk (Ut), zoon van Theodorus van Asselt en Jaantje Broekhuizen.
Kinderen van Johanna en Pieter:
1 Theodorus van Asselt, geboren op woensdag 20 april 1859 in De Bilt (Ut). Theodorus is overleden op woensdag 4 april 1860 in De Bilt (Ut), 11 maanden oud.
2 Petronella van Asselt, geboren op donderdag 29 november 1860 in De Bilt (Ut). Volgt 223.
3 Jacob van Asselt, geboren op maandag 4 november 1861 in De Bilt (Ut).
4 Jacoba van Asselt, geboren in 1862 in De Bilt (Ut). Volgt 224.
5 Jannigje van Asselt, geboren op maandag 27 april 1863 in De Bilt (Ut). Jannigje is overleden op donderdag 4 juni 1863 in De Bilt (Ut), 1 maand oud.
6 Jannigje van Asselt, geboren op donderdag 21 juli 1864 in De Bilt (Ut). Volgt 225.
7 Theodora van Asselt, geboren op zaterdag 21 oktober 1865 in De Bilt (Ut). Theodora is overleden op woensdag 1 november 1865 in De Bilt (Ut), 11 dagen oud.
8 Theodora van Asselt, geboren op donderdag 17 oktober 1867 in De Bilt (Ut). Theodora is overleden op maandag 5 augustus 1872 in De Bilt (Ut), 4 jaar oud.
9 Jan van Asselt, geboren op woensdag 29 september 1869 in De Bilt (Ut). Volgt 226.
10 Gijsbertus van Asselt, geboren op maandag 22 mei 1871 in De Bilt (Ut). Volgt 227.
11 Theodorus van Asselt, geboren op zaterdag 20 december 1873 in De Bilt (Ut). Theodorus is overleden op donderdag 26 februari 1874 in De Bilt (Ut), 2 maanden oud.
12 Pieter van Asselt, geboren op donderdag 25 mei 1876 in De Bilt (Ut).
13 Pieter van Asselt, geboren op donderdag 25 mei 1876 in De Bilt (Ut). Pieter is overleden op zaterdag 15 september 1877 in De Bilt (Ut), 1 jaar oud.
126 Maria van Velpen (Vulpen) is geboren in Doorn (Ut), dochter van Cornelis Jansz van Vulpen (zie 78) en Geertje Faessen. Zij is gedoopt op zondag 2 juni 1715 in Doorn (Ut). Maria is overleden in Doorn (Ut), 79 jaar oud. Zij is begraven op maandag 26 januari 1795 in Doorn (Ut). Maria trouwde, 22 of 23 jaar oud, in 1738 in Doorn (Ut) met Otto de Bruijn, 23 of 24 jaar oud, nadat zij op vrijdag 16 mei 1738 in Doorn (Ut) in ondertrouw zijn gegaan. Otto is geboren in Werkhoven (Ut), zoon van Wulfert de Bruijn en Grietje van Snellenbergh. Hij is gedoopt op zondag 18 maart 1714 in Werkhoven (Ut).
Beroep:
Molenaar. Miller. (in Neerlangbroek)
Kinderen van Maria en Otto:
1 Margrietje de Bruijn, geboren in Doorn (Ut). Zij is gedoopt op zondag 19 april 1739 in Doorn (Ut). Margrietje is overleden in 1739 in Doorn (Ut), geen jaar oud.
2 Geertrujd de Bruijn, geboren in Doorn (Ut). Zij is gedoopt op zondag 12 februari 1741 in Doorn (Ut). Geertrujd is overleden op zaterdag 29 november 1828 in Doorn (Ut), 87 jaar oud. Geertrujd bleef ongehuwd.
3 Willem de Bruijn, geboren in Doorn (Ut). Hij is gedoopt op zondag 24 februari 1743 in Doorn (Ut). Willem is overleden in 1743 in Doorn (Ut), geen jaar oud.
4 Willem de Bruijn, geboren in Doorn (Ut). Hij is gedoopt op zondag 31 januari 1745 in Doorn (Ut). Willem is overleden in 1745 in Doorn (Ut), geen jaar oud.
5 Beatrix de Bruijn, geboren in Doorn (Ut). Zij is gedoopt op zaterdag 1 januari 1746 in Doorn (Ut). Beatrix is overleden op zaterdag 4 november 1815 in Doorn (Ut), 69 jaar oud. Beatrix bleef ongehuwd.
6 Teuntje de Bruijn, geboren in Doorn (Ut). Zij is gedoopt op zondag 22 september 1748 in Doorn (Ut).
7 Willemijntje de Bruijn, geboren in Doorn (Ut). Zij is gedoopt op zondag 5 september 1751 in Doorn (Ut). Willemijntje is overleden in 1752, 0 of 1 jaar oud.
8 Willem de Bruijn, geboren in Doorn (Ut). Hij is gedoopt op zondag 1 oktober 1752 in Doorn (Ut). Willem is overleden in 1752 in Doorn (Ut), geen jaar oud.
9 Willem de Bruijn, geboren in Doorn (Ut). Hij is gedoopt op zondag 23 september 1753 in Doorn (Ut). Willem is overleden in 1753 in Doorn (Ut), geen jaar oud.
10 Willem de Bruijn, geboren in Doorn (Ut). Hij is gedoopt op zondag 23 februari 1755 in Doorn (Ut). Willem is overleden op donderdag 19 mei 1825 in Doorn (Ut), 70 jaar oud. Willem bleef ongehuwd.
11 Cornelia de Bruijn, geboren in Doorn (Ut). Zij is gedoopt op zondag 17 september 1758 in Doorn (Ut). Cornelia is overleden in 1759 in Doorn (Ut), 0 of 1 jaar oud.
127 Jan Cornelisz van Vulpen is geboren in Doorn (Ut), zoon van Cornelis Jansz van Vulpen (zie 78) en Metje Tijsse Ederveen. Hij is gedoopt op zondag 16 januari 1735 in Doorn (Ut). Jan is overleden op donderdag 11 juli 1816 in Doorn (Ut), 81 jaar oud.
Notitie-Notice:
Landbouwer op de hofstede Spreeuwenstein.
Op 28 Sept. 1824 verkopen zijn erfgenamen in het openbaar ruim 11 HA. sparrenbos, gelegen boven de Straatweg
tussen de beide Driften aan de familie van Lynden van Lunenburg en aan G.C.C.J. Baron van Lynden van Sanden.

Farmer on the homestead "Starlingsstein".
On Sept. 28.1824 his heirs sold in public more than 11 HA. fir forest, situated above the road between
the two Driftings at the family Lynden van Lunenburg and G.C.C.J. Baron van Lynden van Sanden.

Een drift of dreef is een weg waarlangs men een kudde vee dreef van het dorp naar het open veld. De kudde zelf wordt ook wel de drift genoemd.

A drive or drove is a road along which they drove a herd of cattle from the village to the open field. The herd itself is also called the drift.
Jan trouwde, 22 of 23 jaar oud, in 1758 in Doorn (Ut) met Luytje Gijsbertse (Lijntje) van Velpen, 19 of 20 jaar oud, nadat zij op zaterdag 25 maart 1758 in Doorn (Ut) in ondertrouw zijn gegaan. Lijntje is geboren in Doorn (Ut), dochter van Gijsbert Roelofse van Velpen en Geurtje Jacobs van Hamersvelt. Zij is gedoopt op zondag 26 oktober 1738 in Doorn (Ut). Lijntje is overleden op donderdag 26 februari 1824 in Doorn (Ut), 85 jaar oud.
Overlijden-Decease:
Aangifte door Johannes van Vulpen 44jr. en Gijsbert van Vulpen 58jr.
Kinderen van Jan en Lijntje:
1 Metjen van Vulpen, geboren in Doorn (Ut). Volgt 228.
2 Geurtje van Vulpen, geboren in Leersum (Ut). Volgt 229.
3 Cornelis Jansz van Vulpen, geboren in Leersum (Ut). Volgt 230.
4 Gijbert Janszoon van Vulpen, geboren in Leersum (Ut). Volgt 231.
5 Willem van Vulpen, geboren in Doorn (Ut). Hij is gedoopt op zondag 18 mei 1766 in Doorn (Ut). Willem is overleden op maandag 26 maart 1838 in Doorn (Ut), 71 jaar oud. Willem bleef ongehuwd.
6 Maaijgjen (Marrigje) van Vulpen, geboren in Doorn (Ut). Volgt 232.
7 Jan van Vulpen, geboren in Doorn (Ut). Volgt 233.
8 Maria van Vulpen, geboren in Doorn (Ut). Volgt 234.
9 Matthijs Jansz van Vulpen, geboren in Doorn (Ut). Volgt 235.
10 Luitje van Vulpen, geboren in Doorn (Ut). Volgt 236.
11 Johannes Jansz van Vulpen, geboren in Doorn (Ut). Volgt 237.
12 Jacobus van Vulpen, geboren in Doorn (Ut). Volgt 238.
128 Thijs Cornelis van Vulpen is geboren in Doorn (Ut), zoon van Cornelis Jansz van Vulpen (zie 78) en Metje Tijsse Ederveen. Hij is gedoopt op zondag 30 september 1753 in Doorn (Ut). Thijs is overleden op donderdag 4 april 1816 in Amerongen (Ut), 62 jaar oud. Thijs trouwde, 19 of 20 jaar oud, in 1773 in Leersum (Ut) met Grietje Jacobse van Woudenberg, 17 of 18 jaar oud, nadat zij op zaterdag 12 december 1772 in Leersum (Ut) in ondertrouw zijn gegaan. Grietje is geboren in Darthuizen, Leersum (Ut), dochter van Jakop Elbertssen (Jan) van Woudenberg en Jannigje Jansse van Lockhorst. Zij is gedoopt op zondag 20 juli 1755 in Leersum (Ut). Grietje is overleden op vrijdag 24 september 1779 in Leersum (Ut), 24 jaar oud.
Kinderen van Thijs en Grietje:
1 Jan van Vulpen, geboren in Leersum (Ut). Volgt 239.
2 Jannigje van Vulpen, geboren in Amerongen (Ut). Volgt 240.
129 Dirk van de Bovenkamp is geboren in 1809 in Rhenen (Ut), zoon van Cornelis van den Bovenkamp en Pieternella Bos (zie 80). Dirk is overleden op dinsdag 17 augustus 1886 in Rhenen (Ut), 76 of 77 jaar oud. Dirk trouwde, 28 of 29 jaar oud, op zaterdag 27 oktober 1838 in Rhenen (Ut) met Grietje van den Berg, 30 of 31 jaar oud. Grietje is geboren in 1807 in Opheusden (Gld), dochter van Peter van den Berg en Johanna (Hanna) Ruwens. Grietje is overleden op dinsdag 13 november 1888 in Rhenen (Ut), 80 of 81 jaar oud.
Kinderen van Dirk en Grietje:
1 Pieternella van de Bovenkamp, geboren in 1840 in Rhenen (Ut). Volgt 241.
2 Peter van de Bovenkamp, geboren op maandag 28 juni 1841 in Rhenen (Ut). Volgt 242.
3 Geertrui van de Bovenkamp, geboren op zondag 31 maart 1844 in Rhenen (Ut).
4 Johanna van de Bovenkamp, geboren op zaterdag 1 augustus 1846 in Rhenen (Ut). Johanna is overleden op woensdag 12 januari 1848 in Rhenen (Ut), 1 jaar oud.
5 Dirk van de Bovenkamp, geboren op donderdag 13 maart 1851 in Rhenen (Ut).
130 Lauwrens van den Bovenkamp is geboren op woensdag 5 oktober 1814 in Rhenen (Ut), zoon van Cornelis van den Bovenkamp en Pieternella Bos (zie 80). Lauwrens trouwde, 31 jaar oud, op vrijdag 7 november 1845 in Amerongen (Ut) met Hendrika van der Pest, 26 jaar oud. Hendrika is geboren op maandag 8 maart 1819 in Amerongen (Ut), dochter van Arie van der Pest en Gerrigje van Hoeven. Hendrika is overleden op donderdag 2 maart 1893 in Utrecht, 73 jaar oud.
Kind van Lauwrens en Hendrika:
1 Lauwrens van den Bovenkamp, geboren op donderdag 11 juni 1846 in Amerongen (Ut). Volgt 243.
131 Teunis van den Bovenkamp is geboren op donderdag 25 januari 1816 in Rhenen (Ut), zoon van Cornelis van den Bovenkamp en Pieternella Bos (zie 80). Teunis is overleden op maandag 13 april 1885 in Amerongen (Ut), 69 jaar oud. Teunis trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 18 november 1841 in Amerongen (Ut) met Geertruij van de Pest, 26 jaar oud. Geertruij is geboren op donderdag 12 oktober 1815 in Amerongen (Ut), dochter van Arie van der Pest en Gerrigje van Hoeven. Geertruij is overleden op woensdag 6 maart 1889 in Amerongen (Ut), 73 jaar oud.
Kinderen van Teunis en Geertruij:
1 Alida van den Bovenkamp, geboren op dinsdag 10 september 1844 in Amerongen (Ut). Volgt 244.
2 Pieter van den Bovenkamp, geboren op zondag 14 november 1847 in Amerongen (Ut). Volgt 245.
132 Cornelis van den Bovenkamp is geboren op donderdag 21 oktober 1819 in Rhenen (Ut), zoon van Cornelis van den Bovenkamp en Pieternella Bos (zie 80). Cornelis trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 4 oktober 1845 in Rhenen (Ut) met Aaltje van Barneveld, 25 jaar oud. Aaltje is geboren op donderdag 30 maart 1820 in Veenendaal (Ut), dochter van Hendrik van Barneveld en Willemijntje van Schuppen.
Kind van Cornelis en Aaltje:
1 Hendrika van den Bovenkamp, geboren in 1847 in Veenendaal (Ut). Volgt 246.
133 Elisabeth van den Bovenkamp is geboren op zondag 23 maart 1823 in Rhenen (Ut), dochter van Cornelis van den Bovenkamp en Pieternella Bos (zie 80). Elisabeth is overleden op woensdag 25 december 1901 in Rhenen (Ut), 78 jaar oud. Elisabeth bleef ongehuwd.
Kind van Elisabeth uit onbekende relatie:
1 Pieter (Piet) van den Bovenkamp, geboren op dinsdag 13 januari 1846 in Rhenen (Ut). Volgt 247.
134 Jannigje van den Bovenkamp is geboren op dinsdag 13 oktober 1829 in Rhenen (Ut), dochter van Cornelis van den Bovenkamp en Pieternella Bos (zie 80). Jannigje trouwde, 36 jaar oud, op donderdag 26 april 1866 in Rhenen (Ut) met Aalbert van den Berg, 32 jaar oud. Aalbert is geboren op woensdag 18 december 1833 in Rhenen (Ut), zoon van Aalbert van den Berg en Neeltje van Viegen. Aalbert is overleden op donderdag 26 mei 1887 in Rhenen (Ut), 53 jaar oud.
135 Gijsbert Bosch is geboren in Amerongen (Ut), zoon van Hendrik Bos (zie 81) en Kuijneira Hillegonda van Viegen. Hij is gedoopt op zaterdag 19 april 1828 in Amerongen (Ut). Gijsbert trouwde, 33 jaar oud, op zaterdag 20 juli 1861 in Maurik (Gld) met Neeltje Hendrika van Stuivenberg, 20 of 21 jaar oud. Neeltje is geboren in 1840 in Maurik (Gld), dochter van Steven Stuivenberg en Anneke Schouten.
136 Johanna Bosch is geboren op maandag 27 september 1830 in Amerongen (Ut), dochter van Hendrik Bos (zie 81) en Kuijneira Hillegonda van Viegen. Johanna is overleden op vrijdag 21 april 1905 in Rotterdam (Zh), 74 jaar oud. Johanna trouwde, 25 jaar oud, op woensdag 9 juli 1856 in Rotterdam (Zh) met Adrianus (Adriaan) van den Bosch, 25 of 26 jaar oud. Adriaan is geboren in 1830 in Amsterdam (Nh), zoon van Corstiaan van den Bosch en Margaretha Brinkerink. Adriaan is overleden op donderdag 9 november 1905 in Rotterdam (Zh), 74 of 75 jaar oud.
Beroep:
1e Meesterknecht Letterzetter.
1st Master Servant Typesetter. (bij de "Nieuwe Rotterdamsche Courant".)
Kinderen van Johanna en Adriaan:
1 Margaretha Johanna van den Bosch, geboren op dinsdag 11 maart 1856 in Rotterdam (Zh). Volgt 248.
2 Corstiaan Adrianus van den Bosch, geboren op woensdag 1 juli 1857 in Rotterdam (Zh).
3 Hendrik van den Bosch, geboren op donderdag 29 december 1859 in Rotterdam (Zh). Hendrik is overleden op donderdag 16 mei 1861 in Rotterdam (Zh), 1 jaar oud.
4 Adrianus van den Bosch, geboren op zondag 22 september 1861 in Rotterdam (Zh). Volgt 249.
5 Johannes van den Bosch, geboren op zaterdag 4 april 1863 in Rotterdam (Zh). Johannes is overleden op zaterdag 7 februari 1885 in Rotterdam (Zh), 21 jaar oud. Johannes bleef ongehuwd.
6 Cornelia van den Bosch, geboren op zondag 21 mei 1865 in Rotterdam (Zh). Volgt 250.
7 Hendrik Christiaan van den Bosch, geboren op zondag 12 januari 1868 in Rotterdam (Zh). Hendrik is overleden op zaterdag 28 oktober 1882 in Rotterdam (Zh), 14 jaar oud.
8 Petronella Cuiniera Hillegonda van den Bosch, geboren op donderdag 19 oktober 1871 in Rotterdam (Zh). Petronella is overleden op woensdag 21 februari 1872 in Rotterdam (Zh), 4 maanden oud.
9 Nicolaas Corstiaan van den Bosch, geboren op donderdag 28 november 1872 in Rotterdam (Zh). Nicolaas is overleden op zaterdag 17 mei 1873 in Rotterdam (Zh), 5 maanden oud.
137 Aletta Bos is geboren op maandag 22 augustus 1831 in Renswoude (Ut), dochter van Brand Bos (zie 82) en Gerritje van Ravenhorst. Aletta is overleden op zaterdag 5 mei 1866 in Lunteren (Gld), 34 jaar oud. Aletta trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 11 augustus 1855 in Ede (Gld) met Gijsbert van Maanen, 28 of 29 jaar oud. Gijsbert is geboren in 1826 in Lunteren (Gld), zoon van Jan Hendrik van Maanen en Hanna Gijsbertsen. Gijsbert is overleden op maandag 17 juli 1865 in Lunteren (Gld), 38 of 39 jaar oud.
Beroep:
Landbouwer
Farmer
Kinderen van Aletta en Gijsbert:
1 Johanna van Maanen, geboren in 1857 in Lunteren (Gld). Volgt 251.
2 Geertruida van Maanen, geboren in 1861 in Lunteren (Gld). Geertruida is overleden op vrijdag 19 augustus 1870 in Lunteren (Gld), 8 of 9 jaar oud.
138 Willem Bos is geboren in 1833 in Ede (Gld), zoon van Brand Bos (zie 82) en Gerritje van Ravenhorst.
Beroep:
Landbouwer
Farmer
Willem trouwde, 25 of 26 jaar oud, op zaterdag 1 oktober 1859 in Ede (Gld) met Dirkje van ’t Foort, 31 jaar oud. Dirkje is geboren op vrijdag 18 januari 1828 in Renswoude (Ut), dochter van Tijmen van ’t Foort en Jannigje van Hal.
Kinderen van Willem en Dirkje:
1 Brand Bos, geboren op zondag 25 mei 1862 in Ede (Gld). Brand is overleden op vrijdag 30 mei 1862 in Ede (Gld), 5 dagen oud.
2 N.N. Bos, levenloos geboren dochter, geboren op woensdag 3 april 1872 in Ede (Gld).
139 Willempje Bos is geboren op maandag 23 mei 1836 in Ede (Gld), dochter van Brand Bos (zie 82) en Gerritje van Ravenhorst. Willempje is overleden op maandag 5 februari 1877 in Ede (Gld), 40 jaar oud. Willempje trouwde, 22 jaar oud, op zaterdag 10 juli 1858 in Ede (Gld) met Jan Dirk Pater, 22 jaar oud. Jan is geboren op dinsdag 28 juni 1836 in Scherpenzeel (Gld), zoon van Jan Pater en Maatje van Kolfschoten. Jan is overleden op dinsdag 7 augustus 1917 in Ede (Gld), 81 jaar oud. Jan trouwde later op zaterdag 15 februari 1879 in Ede (Gld) met Dorothea Jungst (1853-1937).
Kinderen van Willempje en Jan:
1 Jan Pater, geboren in 1859 in Ede (Gld). Jan is overleden op dinsdag 8 september 1885 in Ede (Gld), 25 of 26 jaar oud. Jan bleef ongehuwd.
Beroep:
Boerenknecht.
2 Manus Pater, geboren in 1861 in Scherpenzeel (Gld). Volgt 252.
3 Geertje Pater, geboren in 1864 in Ede (Gld). Geertje is overleden op zondag 16 april 1865 in Ede (Gld), 0 of 1 jaar oud.
4 N.N. Pater, levenloos geboren dochter, geboren op woensdag 1 februari 1865 in Ede (Gld).
5 Brand Pater, geboren op woensdag 31 januari 1866 in Ede (Gld). Volgt 253.
6 Geertje Pater, geboren in 1870 in Ede (Gld). Volgt 254.
7 Gijsje Pater, geboren in 1872 in Ede (Gld). Volgt 255.
8 Gijsbertje de Pater, geboren op vrijdag 5 januari 1872 in Ede (Gld). Volgt 256.
9 Everdina Pater, geboren op woensdag 28 oktober 1874 in Ede (Gld). Volgt 257.
10 Willem Pater, geboren in juli 1876 in Ede (Gld). Willem is overleden op zondag 28 januari 1877 in Ede (Gld), 6 maanden oud.
140 Gijsbertje Bos is geboren in 1847 in Ede (Gld), dochter van Brand Bos (zie 82) en Gerritje van Ravenhorst. Gijsbertje is overleden op vrijdag 21 oktober 1910 in Ede (Gld), 62 of 63 jaar oud. Gijsbertje trouwde, 27 of 28 jaar oud, op zaterdag 23 oktober 1875 in Ede (Gld) met Albertus Evers, 31 of 32 jaar oud. Albertus is geboren in 1843 in Ede (Gld), zoon van Evert Evers en Willempje Roelofs.
Beroep:
Landbouwer
Farmer
141 Dirk van der Lit is geboren op maandag 23 april 1838 in Amerongen (Ut), zoon van Hendrik Jan van der Lit en Gerritje Bos (zie 83). Dirk is overleden op donderdag 31 oktober 1889 in Tull en ’t Waal (Ut), 51 jaar oud. Dirk trouwde, 31 jaar oud, op vrijdag 3 december 1869 in Jaarsveld (Ut) met Aagje Adriana van der Kwast, 23 jaar oud. Aagje is geboren op zaterdag 21 februari 1846 in Lopik (Ut), dochter van Jan Johannes van der Kwast en Aartje (Antje) Diepenhorst.
Kinderen van Dirk en Aagje:
1 Jan Johannes van der Lit, geboren in 1870 in Jaarsveld (Ut). Volgt 258.
2 Gerritje van der Lit, geboren in 1871. Volgt 259.
3 Dirkje van der Lit, geboren op zondag 8 oktober 1876 in Tull en ’t Waal (Ut).
142 Jannetje van der Lit is geboren op dinsdag 10 maart 1840 in Amerongen (Ut), dochter van Hendrik Jan van der Lit en Gerritje Bos (zie 83). Jannetje is overleden op zaterdag 13 januari 1894 in Amerongen (Ut), 53 jaar oud. Jannetje trouwde, 23 jaar oud, op vrijdag 13 november 1863 in Amerongen (Ut) met Jan Weppelman, 29 jaar oud. Jan is geboren op maandag 24 februari 1834 in Veenendaal (Ut), zoon van Jan Weppelman en Cornelia Johanna Huber.
143 Gerrigje Bos is geboren op zaterdag 21 februari 1829 in Amerongen (Ut), dochter van Bart Bos (zie 84) en Adriana van Meerten. Gerrigje trouwde, 44 jaar oud, op zaterdag 24 mei 1873 in Amerongen (Ut) met Gijsbertus Portengen, 30 jaar oud. Gijsbertus is geboren op donderdag 9 maart 1843 in Maarssen (Ut), zoon van Magdalena Portengen. Gijsbertus is overleden op zondag 15 januari 1911 in Amerongen (Ut), 67 jaar oud.
144 Cornelis Bos is geboren op dinsdag 19 april 1831 in Amerongen (Ut), zoon van Bart Bos (zie 84) en Adriana van Meerten. Cornelis is overleden op vrijdag 11 augustus 1911 in Utrecht, 80 jaar oud.
Beroep:
Tuinman.
Cornelis trouwde, 33 jaar oud, op donderdag 12 mei 1864 in Amerongen (Ut) met Aletta Adriana Swagers, 29 jaar oud. Aletta is geboren op zondag 18 mei 1834 in Amerongen (Ut), dochter van Paulus Coenradus Swagers en Janna Drost. Aletta is overleden op zaterdag 11 april 1908 in Zeist (Ut), 73 jaar oud.
Kinderen van Cornelis en Aletta:
1 Gerrit Bos, geboren op maandag 14 november 1864 in Amerongen (Ut).
2 Paulus Coenradus Bos, geboren op dinsdag 23 oktober 1866 in Amerongen (Ut).
3 Adriana Bos, geboren op dinsdag 18 februari 1868 in Leersum (Ut). Volgt 260.
4 Johan Bos, geboren op dinsdag 25 oktober 1870 in Leersum (Ut). Volgt 261.
5 Gerritje Bos, geboren op donderdag 15 januari 1874 in Leersum (Ut). Volgt 262.
6 Cornelis Bos, geboren op zondag 30 juli 1876 in Leersum (Ut). Volgt 263.
145 Gerrigje Bos is geboren op woensdag 3 december 1834 in Amerongen (Ut), dochter van Jan Bos (zie 85) en Willemina van Beek. Gerrigje is overleden op vrijdag 19 februari 1892 in Rhenen (Ut), 57 jaar oud. Gerrigje trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 6 augustus 1859 in Amerongen (Ut) met Dirk van Dijk, 24 jaar oud. Dirk is geboren op donderdag 6 augustus 1835 in Rhenen (Ut), zoon van Jacob van Dijk en Otje van Veenendaal. Dirk is overleden op zondag 30 juli 1876 in Amerongen (Ut), 40 jaar oud.
Kinderen van Gerrigje en Dirk:
1 Jacob van Dijk, geboren op zaterdag 9 februari 1861 in Rhenen (Ut). Volgt 264.
2 Jan Willem van Dijk, geboren op woensdag 28 oktober 1863 in Rhenen (Ut). Volgt 265.
3 Dirkje van Dijk, geboren op donderdag 20 februari 1868 in Rhenen (Ut). Volgt 266.
4 Aartje van Dijk, geboren op zaterdag 1 oktober 1870 in Rhenen (Ut).
146 Gijsbert Bos is geboren op maandag 4 januari 1836 in Amerongen (Ut), zoon van Jan Bos (zie 85) en Willemina van Beek. Gijsbert is overleden op maandag 24 april 1911 in Amerongen (Ut), 75 jaar oud. Gijsbert trouwde, 23 jaar oud, op vrijdag 11 november 1859 in Amerongen (Ut) met Christina van Veenendaal, 21 jaar oud. Christina is geboren op maandag 29 januari 1838 in Amerongen (Ut), dochter van Jan David van Veenendaal en Adriana van Veenendaal. Christina is overleden op maandag 20 maart 1922 in Amerongen (Ut), 84 jaar oud.
Kinderen van Gijsbert en Christina:
1 Wilhelmina Bos, geboren op donderdag 11 juli 1861 in Amerongen (Ut). Volgt 267.
2 Adriana Bos, geboren op dinsdag 20 januari 1863 in Amerongen (Ut). Volgt 268.
3 Jannigje Bos, geboren op zaterdag 6 januari 1866 in Amerongen (Ut). Volgt 269.
4 Jan David Bos, geboren op donderdag 16 oktober 1873 in Amerongen (Ut). Hij is gedoopt op woensdag 7 januari 1880 in Amerongen (Ut).
5 Christina Bos, geboren op zondag 14 juli 1878 in Amerongen (Ut). Volgt 270.
147 Jenneke Bos is geboren op woensdag 4 september 1839 in Amerongen (Ut), dochter van Jan Bos (zie 85) en Willemina van Beek. Jenneke is overleden op zondag 9 november 1919 in Utrecht, 80 jaar oud. Jenneke trouwde, 24 jaar oud, op vrijdag 15 juli 1864 in Amerongen (Ut) met Jan Pluijgers, 42 jaar oud. Jan is geboren op vrijdag 8 februari 1822 in Amerongen (Ut), zoon van Adrianus Johannes Pluijgers en Maria Visee. Jan is overleden op maandag 1 februari 1926 in Amerongen (Ut), 103 jaar oud. Jan is weduwnaar van Jacobje Hendriks van Ree (1825-vr 1864), met wie hij trouwde op vrijdag 15 april 1853 in Amerongen (Ut).
Kinderen van Jenneke en Jan:
1 Jan Pluijgers, geboren op donderdag 30 augustus 1866 in Amerongen (Ut). Volgt 271.
2 Jacob Pluijgers, geboren op zondag 8 december 1867 in Amerongen (Ut). Volgt 272.
148 Teuntje Bos is geboren op zondag 19 december 1841 in Amerongen (Ut), dochter van Jan Bos (zie 85) en Willemina van Beek. Teuntje is overleden op woensdag 29 december 1897 in Amerongen (Ut), 56 jaar oud. Teuntje trouwde, 22 jaar oud, op vrijdag 11 maart 1864 in Amerongen (Ut) met Gijsbert van Veenendaal, 28 jaar oud. Gijsbert is geboren op vrijdag 11 maart 1836 in Leersum (Ut), zoon van Bart van Veenendaal en Willemijntje van Appeldoorn. Gijsbert is overleden op donderdag 16 februari 1893 in Amerongen (Ut), 56 jaar oud.
Kinderen van Teuntje en Gijsbert:
1 Bart van Veenendaal, geboren op zaterdag 19 november 1864 in Amerongen (Ut). Volgt 273.
2 Jan Willem van Veenendaal, geboren op dinsdag 19 maart 1867 in Amerongen (Ut).
3 Gijsbert van Veenendaal, geboren op zondag 28 februari 1869 in Amerongen (Ut).
4 N.N. van Veenendaal, levenloos geboren zoon, geboren op maandag 23 januari 1871 in Amerongen (Ut).
5 N.N. van Veenendaal, geboren op maandag 24 juni 1872 in Amerongen (Ut). N.N. is overleden op maandag 24 juni 1872 in Amerongen (Ut), geen dag oud.
6 Gerrit Jan van Veenendaal, geboren op dinsdag 9 december 1873 in Amerongen (Ut). Gerrit is overleden op zondag 29 augustus 1875 in Amerongen (Ut), 1 jaar oud.
7 Gerritje van Veenendaal, geboren op zaterdag 25 september 1875 in Amerongen (Ut). Volgt 274.
8 Roelof van Veenendaal, geboren op zaterdag 7 april 1877 in Amerongen (Ut). Roelof is overleden op dinsdag 26 oktober 1886 in Amerongen (Ut), 9 jaar oud.
9 Willemina van Veenendaal, geboren op dinsdag 1 april 1879 in Amerongen (Ut). Willemina is overleden op zaterdag 26 februari 1881 in Amerongen (Ut), 1 jaar oud.
10 Willemijntje van Veenendaal, geboren op woensdag 16 februari 1881 in Amerongen (Ut). Willemijntje is overleden op zaterdag 26 februari 1881 in Amerongen (Ut), 10 dagen oud.
11 Willemijntje van Veenendaal, geboren op dinsdag 5 september 1882 in Amerongen (Ut). Volgt 275.
12 Francijntje van Veenendaal, geboren op donderdag 12 maart 1885 in Amerongen (Ut). Francijntje is overleden op zaterdag 28 mei 1932 in Amerongen (Ut), 47 jaar oud.
149 Frans Bos is geboren op zaterdag 5 juli 1851 in Amerongen (Ut), zoon van Jan Bos (zie 85) en Willemina van Beek. Frans trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 6 januari 1876 in Nijmegen (Gld) met Maria Elisabeth Deckers, 20 jaar oud. Maria is geboren op zondag 6 mei 1855 in Nijmegen (Gld), dochter van Derk Jan Deckers en Christina Hendrika Mulder.
Kinderen van Frans en Maria:
1 Franciscus Johannes Gerhardus Bos, geboren op donderdag 18 december 1879 in Nijmegen (Gld). Volgt 276.
2 Johanna Geertruida Maria Bos, geboren in 1890 in Brummen (Gld). Volgt 277.
150 Adriana Maria Bos is geboren op zondag 10 december 1854 in Amerongen (Ut), dochter van Jan Bos (zie 85) en Willemina van Beek. Adriana is overleden op dinsdag 24 september 1889 in Rhenen (Ut), 34 jaar oud. Adriana trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 8 juli 1880 in Amerongen (Ut) met Gerrit van Dijk, 29 jaar oud. Gerrit is geboren op woensdag 20 november 1850 in Rhenen (Ut), zoon van Jacob van Dijk en Geurtje van Dijk. Gerrit is overleden op zondag 20 mei 1917 in Rhenen (Ut), 66 jaar oud.
Kinderen van Adriana en Gerrit:
1 Jacob van Dijk, geboren op woensdag 8 juni 1881 in Rhenen (Ut).
2 Willemina van Dijk, geboren op maandag 22 januari 1883 in Rhenen (Ut). Willemina is overleden op zaterdag 6 oktober 1883 in Rhenen (Ut), 8 maanden oud.
3 Geurtje van Dijk, geboren op vrijdag 28 maart 1884 in Rhenen (Ut). Volgt 278.
4 N.N. van Dijk, levenloos geboren zoon, geboren op maandag 18 juli 1887 in Rhenen (Ut).
151 Bartje Bos is geboren op donderdag 8 augustus 1844 in Amerongen (Ut), dochter van Gerrit Bos (zie 87) en Grietje van den Berg. Bartje is overleden op dinsdag 17 januari 1933 in Amerongen (Ut), 88 jaar oud. Bartje trouwde, 26 jaar oud, op vrijdag 13 januari 1871 in Amerongen (Ut) met Johannes van Ingen, 24 jaar oud. Johannes is geboren op dinsdag 27 januari 1846 in Amerongen (Ut), zoon van Jan van Ingen en Trijntje Budding. Johannes is overleden op zondag 16 december 1906 in Amerongen (Ut), 60 jaar oud.
Kinderen van Bartje en Johannes:
1 Trijntje van Ingen, geboren op donderdag 9 maart 1871 in Amerongen (Ut). Volgt 279.
2 Grietje van Ingen, geboren op dinsdag 1 oktober 1872 in Amerongen (Ut).
3 Jan van Ingen, geboren op dinsdag 19 mei 1874 in Amerongen (Ut).
4 Johanna van Ingen, geboren op donderdag 16 maart 1876 in Amerongen (Ut). Volgt 280.
5 Elisabeth van Ingen, geboren op zondag 6 januari 1878 in Amerongen (Ut).
6 Gerrit van Ingen, geboren op zondag 2 november 1879 in Amerongen (Ut).
7 Johannes van Ingen, geboren op donderdag 12 mei 1881 in Amerongen (Ut). Johannes is overleden op dinsdag 17 mei 1881 in Amerongen (Ut), 5 dagen oud.
Geboorte-Birth:
Aangifte door verloskundige, verklarende bij afwezigheid van de Vader bij de
bevalling aanwezig te zijn.
8 Jacoba van Ingen, geboren op zondag 25 juni 1882 in Amerongen (Ut).
9 Johanna van Ingen, geboren op donderdag 27 augustus 1885 in Amerongen (Ut). Volgt 281.
10 Aartje van Ingen, geboren op zondag 11 maart 1888 in Amerongen (Ut). Volgt 282.
152 Gerrigje Bos is geboren op zondag 21 maart 1847 in Amerongen (Ut), dochter van Gerrit Bos (zie 87) en Grietje van den Berg. Gerrigje is overleden op zondag 25 april 1920 in Amerongen (Ut), 73 jaar oud. Gerrigje trouwde, 26 jaar oud, op vrijdag 3 oktober 1873 in Amerongen (Ut) met Pieter van den Bovenkamp, 25 jaar oud. Zie 245 voor persoonsgegevens van Pieter.
Kinderen van Gerrigje en Pieter:
1 Teunis van den Bovenkamp, geboren op vrijdag 7 februari 1873 in Amerongen (Ut).
2 Hendrika Carolina Johanna van den Bovenkamp, geboren in 1875 in Jutphaas (Ut). Volgt 426.
153 Jacoba Bos is geboren op woensdag 3 april 1850 in Amerongen (Ut), dochter van Gerrit Bos (zie 87) en Grietje van den Berg. Jacoba is overleden op donderdag 19 oktober 1916 in Amerongen (Ut), 66 jaar oud. Jacoba trouwde, 24 jaar oud, op vrijdag 28 augustus 1874 in Amerongen (Ut) met Bart van Veenendaal, 27 jaar oud. Bart is geboren op zaterdag 10 oktober 1846 in Amerongen (Ut), zoon van Bart van Veenendaal en Willemijntje van Appeldoorn. Bart is overleden op maandag 18 september 1911 in Amerongen (Ut), 64 jaar oud.
Kind van Jacoba en Bart:
1 Bart van Veenendaal, geboren op maandag 11 januari 1875 in Amerongen (Ut). Bart is overleden op dinsdag 2 augustus 1904 in Amerongen (Ut), 29 jaar oud.
register_gerrit_bos_1852.png
6 Register Gerrit Bos 1852
154 Gerrit Bos (afb. 6) is geboren op maandag 20 december 1852 in Maurik (Gld), zoon van Gerrit Bos (zie 87) en Grietje van den Berg. Gerrit is overleden op dinsdag 6 oktober 1936 in Rhenen (Ut), 83 jaar oud. Gerrit trouwde, 28 jaar oud, op donderdag 22 september 1881 in Amerongen (Ut) met Hillegonda Gijsberta van Veenendaal, 18 jaar oud. Hillegonda is geboren op zondag 9 november 1862 in Amerongen (Ut), dochter van Jan van Veenendaal en Hillegonda Gijsberta van Veenendaal. Hillegonda is overleden op dinsdag 2 januari 1945 in Amerongen (Ut), 82 jaar oud.
Kinderen van Gerrit en Hillegonda:
1 Grietje Bos, geboren op woensdag 5 juli 1882 in Amerongen (Ut). Volgt 283.
2 Jan Bos, geboren op vrijdag 26 december 1884 in Amerongen (Ut). Volgt 284.
3 Hillegonda Gijsberta Bos, geboren op zaterdag 23 juli 1887 in Rhenen (Ut). Hillegonda is overleden op maandag 28 mei 1888 in Rhenen (Ut), 10 maanden oud.
4 Gerrit Bos, geboren op woensdag 15 mei 1889 in Doorn (Ut). Volgt 285.
5 Aart Bos, geboren op maandag 24 april 1893 in Rhenen (Ut).
6 Hillegonda Gijsberta Bos, geboren op vrijdag 20 september 1901 in Rhenen (Ut). Volgt 286.
155 Jannetje Bos is geboren op dinsdag 19 juli 1853 in Amerongen (Ut), dochter van Gerrit Bos (zie 87) en Grietje van den Berg. Jannetje is overleden op dinsdag 24 maart 1925 in Amerongen (Ut), 71 jaar oud. Jannetje trouwde met Hermanus Visee. Hermanus is geboren op woensdag 9 april 1851 in Amerongen (Ut), zoon van Hermanus Visee en Jannigje Wildeman. Hermanus is overleden op zaterdag 17 september 1898 in Amerongen (Ut), 47 jaar oud.
Kinderen van Jannetje en Hermanus:
1 Jan Visee. Volgt 287.
2 Grietje Visee, geboren in 1890 in Den Haag (Zh). Volgt 288.
3 Jacoba Visee, geboren op vrijdag 31 januari 1896 in Amerongen (Ut). Jacoba is overleden op vrijdag 16 oktober 1896 in Amerongen (Ut), 8 maanden oud.
156 Aart Bos is geboren in 1859 in Maurik (Gld), zoon van Gerrit Bos (zie 87) en Grietje van den Berg. Aart is overleden op maandag 9 juni 1902 in Amerongen (Ut), 42 of 43 jaar oud. Aart trouwde, 31 of 32 jaar oud, op woensdag 21 oktober 1891 in Amerongen (Ut) met Hendrika Pluijgers, 29 jaar oud. Zie 345 voor persoonsgegevens van Hendrika.
Kinderen van Aart en Hendrika:
1 Grietje Bos, geboren op donderdag 29 december 1892 in Amerongen (Ut). Grietje is overleden op vrijdag 13 oktober 1939 in Amerongen (Ut), 46 jaar oud.
2 N.N. Bos, levenloos geboren dochter, geboren op zondag 19 augustus 1894 in Amerongen (Ut).
3 Adrianus Hendrikus Bos, geboren op vrijdag 7 april 1899 in Amerongen (Ut). Adrianus is overleden op dinsdag 11 april 1899 in Amerongen (Ut), 4 dagen oud.
4 Adrianus Hendrikus Bos, geboren op dinsdag 6 augustus 1901 in Amerongen (Ut). Adrianus is overleden op vrijdag 6 september 1901 in Amerongen (Ut), 1 maand oud.
5 Aartje Hendrika Bos, geboren op zondag 28 december 1902 in Amerongen (Ut). Volgt 289.
157 Gerrigje Bos is geboren op vrijdag 26 februari 1847 in Amerongen (Ut), dochter van Stoffel Bos (zie 88) en Catharina van Veenendaal. Gerrigje is overleden op donderdag 21 juni 1894 in Amerongen (Ut), 47 jaar oud. Gerrigje trouwde, 29 jaar oud, op vrijdag 16 februari 1877 in Amerongen (Ut) met Coenraad Beekhof, 32 jaar oud. Coenraad is geboren op woensdag 30 oktober 1844 in Amerongen (Ut), zoon van Johannes Beekhof en Teuntje Ploeg. Coenraad is overleden op donderdag 27 juli 1893 in Amerongen (Ut), 48 jaar oud.
Kinderen van Gerrigje en Coenraad:
1 Tonia Beekhof, geboren op donderdag 15 maart 1877 in Amerongen (Ut). Volgt 290.
2 Christoffel Beekhof, geboren op dinsdag 17 december 1878 in Amerongen (Ut). Volgt 291.
3 Johanna Beekhof, geboren op zaterdag 8 januari 1881 in Amerongen (Ut). Volgt 292.
4 Coenraad Beekhof, geboren op zondag 31 december 1882 in Amerongen (Ut).
5 Christiaan Beekhof, geboren op vrijdag 16 januari 1885 in Amerongen (Ut). Volgt 293.
6 Johannes Beekhof, geboren op dinsdag 12 juni 1888 in Amerongen (Ut).
158 Christina Bos is geboren op zondag 22 januari 1854 in Amerongen (Ut), dochter van Stoffel Bos (zie 88) en Catharina van Veenendaal. Christina is overleden op woensdag 25 juli 1917 in De Bilt (Ut), 63 jaar oud. Christina trouwde, 31 jaar oud, op donderdag 6 augustus 1885 in Amerongen (Ut) met Hendrik Pluijgers, 26 jaar oud. Hendrik is geboren op dinsdag 12 oktober 1858 in Amerongen (Ut), zoon van Jan Pluijgers en Jacobje Hendriks van Ree. Hendrik is overleden op vrijdag 8 augustus 1941 in Utrecht, 82 jaar oud.
Kinderen van Christina en Hendrik:
1 Jacoba Jansje Pluijgers, geboren op woensdag 30 juni 1886 in Amerongen (Ut). Jacoba is overleden op zondag 23 februari 1964 in De Bilt (Ut), 77 jaar oud.
2 Christoffel Pluijgers, geboren op zondag 3 juli 1887 in Amerongen (Ut).
3 Jan Pluijgers, geboren op donderdag 25 oktober 1888 in Amerongen (Ut). Jan is overleden op maandag 21 augustus 1967 in Utrecht, 78 jaar oud.
4 Catharina Pluijgers, geboren op maandag 19 mei 1890 in Amerongen (Ut). Catharina is overleden op vrijdag 17 oktober 1952 in Utrecht, 62 jaar oud.
5 Christina Pluijgers, geboren op maandag 6 augustus 1894 in Amerongen (Ut). Christina is overleden op woensdag 3 mei 1939 in Utrecht, 44 jaar oud.
159 Hendrik Bos is geboren op donderdag 11 september 1856 in Amerongen (Ut), zoon van Stoffel Bos (zie 88) en Catharina van Veenendaal. Hendrik trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 12 mei 1881 in Amerongen (Ut) met Willemina Versteeg, 21 jaar oud. Willemina is geboren op woensdag 22 juni 1859 in Rhenen (Ut), dochter van Aalbert Versteeg en Elisabeth Cornelissen.
Kinderen van Hendrik en Willemina:
1 Catharina Bos, geboren op zaterdag 28 januari 1882 in Amerongen (Ut).
2 Hendrika Bos, geboren op zondag 30 december 1888 in Amerongen (Ut).
3 Cornelis Bos, geboren op vrijdag 12 mei 1893 in Amerongen (Ut). Cornelis is overleden op zondag 30 juli 1893 in Amerongen (Ut), 2 maanden oud.
4 Cornelis Bos, geboren op dinsdag 19 november 1895 in Amerongen (Ut). Cornelis is overleden op zondag 1 december 1895 in Amerongen (Ut), 12 dagen oud.
5 Christina Bos, geboren op maandag 5 april 1897 in Amerongen (Ut). Christina is overleden-is deceased.
6 Gerritje Cornelia Willemina Bos, geboren op maandag 18 juni 1900 in Amerongen (Ut). Gerritje is overleden-is deceased.
160 Gerrit van Reede is geboren op zondag 4 oktober 1835 in Leersum (Ut), zoon van Dirk van Reede en Heiltje Bos (zie 89). Gerrit is overleden op donderdag 30 juni 1887 in Leersum (Ut), 51 jaar oud. Gerrit trouwde, 36 jaar oud, op vrijdag 30 augustus 1872 in Leersum (Ut) met Cornelia Heikamp, 16 jaar oud. Cornelia is geboren op zaterdag 31 mei 1856 in Veenendaal (Ut), dochter van Gijsbert Heikamp en Cornelia van de Meent.
Kinderen van Gerrit en Cornelia:
1 Gijsbert van Reede, geboren op maandag 18 mei 1874 in Leersum (Ut). Volgt 294.
2 Cornelia van Reede, geboren op dinsdag 25 november 1879 in Leersum (Ut).
161 Jan van Reede is geboren op woensdag 4 oktober 1837 in Leersum (Ut), zoon van Dirk van Reede en Heiltje Bos (zie 89). Jan trouwde, 35 jaar oud, op zaterdag 2 november 1872 in Leersum (Ut) met Judith Veenhof, 25 jaar oud. Judith is geboren op zondag 22 augustus 1847 in Darthuizen, Leersum (Ut), dochter van Cornelis Veenhof en Jannetje van Dijk. Judith is overleden op donderdag 3 maart 1910 in Doorn (Ut), 62 jaar oud.
Kinderen van Jan en Judith:
1 Dirk Jan van Reede, geboren op dinsdag 9 september 1873 in Leersum (Ut). Volgt 295.
2 N.N. van Reede, levenloos geboren zoon, geboren op zaterdag 22 januari 1876 in Leersum (Ut).
3 Johanna van Reede, geboren op zaterdag 13 januari 1877 in Leersum (Ut). Volgt 296.
4 N.N. van Reede, levenloos geboren dochter, geboren op vrijdag 18 juli 1879 in Leersum (Ut).
5 N.N. van Reede, levenloos geboren zoon, geboren op maandag 14 november 1881 in Leersum (Ut).
6 N.N. van Reede, levenloos geboren zoon, geboren op woensdag 30 april 1884 in Leersum (Ut).
7 N.N. van Reede, geboren op maandag 10 maart 1890 in Leersum (Ut). N.N. is overleden op maandag 10 maart 1890 in Leersum (Ut), geen dag oud.
162 Sijbertus van Soest is geboren op vrijdag 25 november 1836 in Amerongen (Ut), zoon van Sebert van Soest en Petronella Bos (zie 90). Sijbertus is overleden op zaterdag 24 april 1897 in Veenendaal (Ut), 60 jaar oud. Sijbertus trouwde, 34 jaar oud, op zaterdag 4 februari 1871 in Veenendaal (Ut) met Teunisje Sukkel, 37 of 38 jaar oud. Teunisje is geboren in 1833 in Ede (Gld), dochter van Cornelis Sukkel en Elisabeth (Betje) Zeeland. Teunisje is overleden op donderdag 22 mei 1902 in Veenendaal (Ut), 68 of 69 jaar oud.
Kinderen van Sijbertus en Teunisje:
1 Sijbertus van Soest, geboren op dinsdag 19 september 1871 in Veenendaal (Ut). Sijbertus is overleden op vrijdag 13 februari 1874 in Veenendaal (Ut), 2 jaar oud.
2 Elizabeth van Soest, geboren op donderdag 18 februari 1875 in Veenendaal (Ut). Volgt 297.
3 Petronella van Soest, geboren op dinsdag 11 februari 1879 in Veenendaal (Ut). Petronella is overleden op maandag 7 april 1879 in Veenendaal (Ut), 1 maand oud.
163 Pieter Herbertus van Soest is geboren op woensdag 15 april 1840 in Amerongen (Ut), zoon van Sebert van Soest en Petronella Bos (zie 90). Pieter trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 6 januari 1866 in Veenendaal (Ut) met Maria Deij, 20 of 21 jaar oud. Maria is geboren in 1845 in Ede (Gld), dochter van Gerrit Deij en Catharina Top.
Kind van Pieter en Maria:
1 Sijbertus van Soest, geboren op dinsdag 1 januari 1878 in Veenendaal (Ut). Volgt 298.
164 Maria van Soest is geboren op woensdag 23 juli 1845 in Amerongen (Ut), dochter van Sebert van Soest en Petronella Bos (zie 90). Maria is overleden op zaterdag 18 juni 1921 in Doorn (Ut), 75 jaar oud. Maria:
(1) trouwde, 27 jaar oud, op zaterdag 3 mei 1873 in Amerongen (Ut) met Aart Lagerwij, 28 jaar oud. Aart is geboren op zaterdag 18 mei 1844 in De Bilt (Ut), zoon van Antonie Lagerwei en Petronella (Pietje) Schras. Aart is overleden op donderdag 19 juli 1877 in Doorn (Ut), 33 jaar oud.
(2) trouwde, 32 jaar oud, op vrijdag 17 mei 1878 in Doorn (Ut) met Christiaan Stoltenkamp, 30 jaar oud. Christiaan is geboren op zondag 24 oktober 1847 in Doorn (Ut), zoon van Jan Hendrik Stoltenkamp en Christina de Rooij. Christiaan is overleden op zaterdag 17 maart 1894 in Utrecht, 46 jaar oud.
Kinderen van Maria en Aart:
1 Petronella Antonia Lagerweij, geboren op zondag 10 januari 1875 in Leersum (Ut). Volgt 299.
2 Aart Lagerwij, geboren op woensdag 15 augustus 1877 in Doorn (Ut). Aart is overleden op vrijdag 31 maart 1882 in Doorn (Ut), 4 jaar oud.
Kinderen van Maria en Christiaan:
3 Jan Hendrik Stoltenkamp, geboren op donderdag 17 oktober 1878 in Driebergen (Ut). Volgt 300.
4 Sijbert Stoltenkamp, geboren op maandag 25 oktober 1880 in Doorn (Ut).
5 Anna Christina Stoltenkamp, geboren op zondag 5 februari 1882 in Doorn (Ut).
6 N.N. Stoltenkamp, levenloos geboren dochter, geboren op dinsdag 10 juni 1884 in Doorn (Ut).
165 Pieter van Soest is geboren op zondag 16 juli 1848 in Amerongen (Ut), zoon van Sebert van Soest en Petronella Bos (zie 90). Pieter:
(1) trouwde, 20 jaar oud, op zaterdag 29 augustus 1868 in Veenendaal (Ut) met Sophia van Dijk, 20 jaar oud. Sophia is geboren op zaterdag 12 februari 1848 in Leersum (Ut), dochter van Gerrit van Dijk en Sophia Veenhof. Sophia is overleden op zaterdag 30 juli 1887 in Leersum (Ut), 39 jaar oud.
(2) trouwde, 41 jaar oud, op zaterdag 11 januari 1890 in Veenendaal (Ut) met Hendrina Jansen, 33 of 34 jaar oud. Hendrina is geboren in 1856 in Ingen (Gld), dochter van Jacobus Jansen en Cornelia Johanna van Verseveld.
Kinderen van Pieter en Sophia:
1 Sijbertus van Soest, geboren op zaterdag 6 maart 1869 in Veenendaal (Ut). Volgt 301.
2 Pieter van Soest, geboren op zaterdag 6 juni 1874 in Veenendaal (Ut). Volgt 302.
166 Hendrikus Jan van Soest is geboren op dinsdag 26 april 1853 in Amerongen (Ut), zoon van Sebert van Soest en Petronella Bos (zie 90). Hendrikus is overleden op dinsdag 6 september 1932 in Amerongen (Ut), 79 jaar oud. Hendrikus:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op vrijdag 22 september 1876 in Doorn (Ut) met Adriana de Rooi, 34 jaar oud. Adriana is geboren op woensdag 5 januari 1842 in Doorn (Ut), dochter van Jan Thomas de Rooi en Antje Jacobs. Adriana is overleden op maandag 2 juni 1913 in Amerongen (Ut), 71 jaar oud.
(2) trouwde, 68 jaar oud, op donderdag 26 mei 1921 in Amerongen (Ut) met Petronella Mater, 58 jaar oud. Petronella is geboren op zaterdag 3 januari 1863 in Amerongen (Ut), dochter van Kobus Mater en Aartje Lammers. Petronella is weduwe van Dirk Jan van den Broek (1856-1916), met wie zij trouwde op zaterdag 19 november 1892 in Amerongen (Ut).
Kinderen van Hendrikus en Adriana:
1 Sijbertus van Soest, geboren op woensdag 11 april 1877 in Amerongen (Ut). Volgt 303.
2 Jan Thomas van Soest, geboren op zaterdag 29 mei 1880 in Amerongen (Ut).
3 Antje van Soest, geboren op maandag 7 november 1881 in Amerongen (Ut). Antje is overleden op dinsdag 22 mei 1894 in Amerongen (Ut), 12 jaar oud.
4 Pieter van Soest, geboren op woensdag 19 december 1883 in Amerongen (Ut). Volgt 304.
5 Marinus van Soest, geboren op woensdag 2 januari 1889 in Amerongen (Ut). Marinus is overleden op zondag 15 september 1889 in Amerongen (Ut), 8 maanden oud.
167 Petronella Bartha Maria Bos is geboren op dinsdag 21 februari 1843 in Groningen, dochter van Herbertus Bos (zie 91) en Marijke Metz. Petronella is overleden op zondag 3 september 1916 in Doorn (Ut), 73 jaar oud. Petronella trouwde, 34 jaar oud, op woensdag 2 mei 1877 in Schiedam (Zh) met Adriaan Blonk, 40 jaar oud. Adriaan is geboren op zondag 16 april 1837 in Schiedam (Zh), zoon van Jan Blonk en Helena Jacomina Swaan. Adriaan is weduwnaar van Maria van Straaten (1837-vr 1877), met wie hij trouwde op zondag 25 september 1864 in Bodegraven (Zh).
168 Pieter Bos is geboren op zaterdag 12 september 1846 in Amerongen (Ut), zoon van Herbertus Bos (zie 91) en Marijke Metz. Pieter is overleden op donderdag 28 januari 1892 in Utrecht, 45 jaar oud. Pieter trouwde, 40 jaar oud, op woensdag 13 oktober 1886 in Utrecht met Alijda Scheerder, 28 jaar oud. Alijda is geboren op maandag 28 juni 1858 in Amersfoort (Ut), dochter van Johannes Scheerder en Alijda Catharina Laseur. Alijda is overleden op donderdag 15 november 1923 in Utrecht, 65 jaar oud. Alijda trouwde later op woensdag 4 november 1896 in Utrecht met Hendrik Bouwmeester (1865-1952).
Kinderen van Pieter en Alijda:
1 Marijke Alijda Bos, geboren op vrijdag 22 juli 1887 in Utrecht. Marijke is overleden op zondag 11 december 1887 in Utrecht, 4 maanden oud.
2 Johannes Hubertus Bos, geboren op dinsdag 19 februari 1889 in Utrecht. Volgt 305.
3 Marijke Bos, geboren op vrijdag 4 september 1891 in Utrecht. Volgt 306.
christina_van_kasteel.jpg aart_jansen.jpg
7 Christina van kasteel
8 Aart Jansen
169 Teuntje Bos (afb. 7) is geboren op zondag 5 oktober 1856 in Amerongen (Ut), dochter van Herbertus Bos (zie 91) en Marijke Metz. Teuntje is overleden op zaterdag 13 juli 1895 in Zeist (Ut), 38 jaar oud. Teuntje trouwde, 21 jaar oud, op vrijdag 26 april 1878 in Amerongen (Ut) met Aart Jansen (afb. 8), 26 jaar oud. Aart is geboren op vrijdag 2 mei 1851 in Wassenaar (Zh), zoon van Willem Jansen en Margaretha (Grietje) Kloosterman. Aart is overleden op zaterdag 1 november 1930 in De Bilt (Ut), 79 jaar oud. Aart trouwde later op woensdag 29 april 1896 in Utrecht met Christina Johanna van Kasteel (1855-1941).
Notitie-Notice:
Aart,trouwde, 44 jaar oud, op woensdag 29 april 1896 in Utrecht met Christina Johanna van Kasteel , 40 jaar oud.
Christina Johanna is geboren op zondag 16 september 1855 in Utrecht, dochter van Coenraad van Kasteel en Dina van Hees.
Christina Johanna is overleden op zaterdag 18 januari 1941 in Rijswijk (zh), 85 jaar oud. Zij is begraven op woensdag 22 januari 1941 te Rijswijk (zh).
Tuinbaas o.a op het buiten "Molenbosch" te Zeist.
Was "vrijboer/kolonievader" bij de Mij.van Weldadigheid te Frederiksoord.

Aart, married, 44 years old, on Wednesday, April 29, 1896 in Utrecht Johanna Christina van Kasteel, 40 years old.
Christina Johanna was born on Sunday, September 16, 1855 in Utrecht, daughter of Coenraad van Kasteel and Dina van Hees.
Christina Johanna past away on Saturday, January 18, 1941 in Rijswijk (ZH), 85 years old.
She was buried on Wednesday, January 22, 1941 in Rijswijk (ZH).
Occupation:
Head of gardening of the estate "Molenbosch" in Zeist.
Was "free farmer/ colony father" at the Company of Charity Frederiksoord.
Kinderen van Teuntje en Aart:
1 Willem Petrus Jansen, geboren op vrijdag 18 augustus 1882 in Leersum (Ut). Volgt 307.
2 Herbertus Marinus Jansen, geboren op donderdag 14 augustus 1884 in Utrecht. Herbertus is overleden op maandag 9 januari 1905 in De Bilt (Ut), 20 jaar oud.
3 Grietje Jansen, geboren op dinsdag 21 december 1886 in Zeist (Ut). Grietje is overleden op maandag 15 augustus 1887 in Zeist (Ut), 7 maanden oud.
4 Marijke Grietje Teuntje Jansen, geboren op zaterdag 30 juni 1888 in Zeist (Ut). Volgt 308.
5 Grietje Jansen, geboren op woensdag 15 oktober 1890 in Zeist (Ut). Grietje is overleden op zondag 12 februari 1922 in De Bilt (Ut), 31 jaar oud.
6 Teuntje Aartje Jansen, geboren op zaterdag 21 januari 1893 in Zeist (Ut). Volgt 309.
7 Aart Jansen, geboren op vrijdag 12 juli 1895 in De Bilt (Ut). Aart is overleden op woensdag 11 maart 1896 in Zeist (Ut), 7 maanden oud.
170 Steven Bos is geboren op zondag 8 juni 1817 in Amerongen (Ut), zoon van Antonie Stevensz (Anton) Bos (zie 93) en Margaretha Ernstdr (Grietje) van Ginkel. Steven is overleden op woensdag 20 augustus 1879 in Amerongen (Ut), 62 jaar oud. Steven trouwde, 29 jaar oud, op vrijdag 18 december 1846 in Amerongen (Ut) met Margaretha van der Klift, 26 jaar oud. Margaretha is geboren op zondag 12 maart 1820 in Amerongen (Ut), dochter van Cornelis van der Klift en Anna (Antje) Schouten. Margaretha is overleden op dinsdag 1 mei 1900 in Amerongen (Ut), 80 jaar oud.
Kinderen van Steven en Margaretha:
1 Antonie Bos, geboren op zaterdag 9 september 1848 in Amerongen (Ut). Volgt 310.
2 Cornelis Bos, geboren op zondag 27 april 1851 in Amerongen (Ut). Volgt 311.
3 Dirk Margarethus Bos, geboren op vrijdag 10 maart 1854 in Amerongen (Ut). Volgt 312.
4 Anna Margaretha Bos, geboren op zaterdag 10 januari 1857 in Amerongen (Ut). Volgt 313.
5 Margaretha Helena Bos, geboren op vrijdag 20 mei 1859 in Amerongen (Ut). Margaretha is overleden op zondag 16 februari 1873 in Amerongen (Ut), 13 jaar oud.
jan_bos_1822a.jpg jan_bos_1822.jpg
9 Jan Bos 1822a
10 jan bos 1822
171 Jan Bos (afb. 9 en 10) is geboren op maandag 5 augustus 1822 in Amerongen (Ut), zoon van Antonie Stevensz (Anton) Bos (zie 93) en Margaretha Ernstdr (Grietje) van Ginkel. Jan is overleden op zondag 15 september 1889 in Amerongen (Ut), 67 jaar oud.
Beroep:
Tabaksplanter en Gemeentebode.
Tobacco planter and Municipal worker at cityhall. (Voorzanger in de kerk.)
Jan:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op vrijdag 12 november 1847 in Amerongen (Ut) met Jeanne Therese Julie van Ravenswaaij, 26 jaar oud. Jeanne is geboren op donderdag 30 augustus 1821 in Veenendaal (Ut), dochter van Antoine Jakopje van Ravenswaaij en Neeltje van Lunteren. Jeanne is overleden op donderdag 4 januari 1883 in Amerongen (Ut), 61 jaar oud (oorzaak: Aan de gevolgen van suikerziekte .
At the effects of diabetes.).
(2) trouwde, 61 jaar oud, op woensdag 26 september 1883 in Amerongen (Ut) met Jannigje van Overeem, 45 jaar oud. Jannigje is geboren op donderdag 28 december 1837 in Amerongen (Ut), dochter van Willem Overeem en Elbertje Dur. Jannigje is overleden op woensdag 19 januari 1910 in Amerongen (Ut), 72 jaar oud. Jannigje is weduwe van Jan van de Grift (1827-1870), met wie zij trouwde op zaterdag 5 februari 1859 in Amerongen (Ut).
Huwelijk-Marriage:
Jan van de Grift is geboren op vrijdag 24 augustus 1827 in Amerongen (Ut), zoon van Arris van der Grift en Celia van Beek.
Jan van de Grift is overleden op dinsdag 31 mei 1870 in Amerongen (Ut), 42 jaar oud.
Kinderen van Jan en Jeanne:
1 Margaretha Bos, geboren op dinsdag 16 november 1847 in Amerongen (Ut). Volgt 314.
2 Antonie Bos, geboren op zaterdag 7 juli 1849 in Amerongen (Ut). Volgt 315.
3 Neeltje Bos, geboren op zaterdag 10 mei 1851 in Amerongen (Ut). Volgt 316.
4 Dirkje Bos, geboren op zaterdag 11 september 1852 in Amerongen (Ut).
5 Alida Hendrika Bos, geboren op dinsdag 17 oktober 1854 in Amerongen (Ut). Volgt 317.
6 Tonia Bos, geboren op woensdag 29 oktober 1856 in Amerongen (Ut). Volgt 318.
7 Jeanne Therese Julie Bos, geboren op vrijdag 6 augustus 1858 in Amerongen (Ut). Volgt 319.
8 Magdalena Bos, geboren op woensdag 4 april 1860 in Amerongen (Ut). Volgt 320.
9 Jansje Bos, geboren op zaterdag 8 november 1862 in Amerongen (Ut). Volgt 321.
172 Helena Bos is geboren op vrijdag 10 december 1830 in Amerongen (Ut), dochter van Antonie Stevensz (Anton) Bos (zie 93) en Margaretha Ernstdr (Grietje) van Ginkel. Helena is overleden op maandag 9 februari 1880 in Amerongen (Ut), 49 jaar oud. Helena trouwde, 22 jaar oud, op vrijdag 22 juli 1853 in Amerongen (Ut) met Barend Vervat, 24 jaar oud. Barend is geboren op woensdag 11 maart 1829 in Amerongen (Ut), zoon van Teunis Hendrik Vervat en Jacoba van Boort. Barend is overleden op dinsdag 26 juni 1894 in Amerongen (Ut), 65 jaar oud.
Kinderen van Helena en Barend:
1 Dirkje Vervat, geboren op zondag 22 januari 1854 in Amerongen (Ut). Dirkje is overleden op vrijdag 15 augustus 1856 in Amerongen (Ut), 2 jaar oud.
2 Aletta Jacoba Vervat, geboren op donderdag 3 januari 1856 in Amerongen (Ut). Volgt 322.
3 Antonie Vervat, geboren op zaterdag 10 oktober 1857 in Amerongen (Ut). Antonie is overleden op woensdag 22 augustus 1860 in Amerongen (Ut), 2 jaar oud.
4 Dirkje Antonia Vervat, geboren op dinsdag 4 september 1860 in Amerongen (Ut). Volgt 323.
5 Teunis Vervat, geboren op zaterdag 1 oktober 1864 in Amerongen (Ut). Teunis is overleden op zondag 28 november 1880 in Amerongen (Ut), 16 jaar oud.
6 Magaretha Helena Vervat, geboren op woensdag 3 april 1867 in Amerongen (Ut). Volgt 324.
7 Jacoba Johanna Vervat, geboren op vrijdag 11 februari 1870 in Amerongen (Ut). Volgt 325.
8 N.N. Vervat, levenloos geboren zoon, geboren op dinsdag 8 oktober 1872 in Amerongen (Ut).
9 Steven Jan Vervat, geboren op donderdag 12 maart 1874 in Amerongen (Ut). Steven is overleden op dinsdag 5 mei 1874 in Amerongen (Ut), 1 maand oud.
10 Barend Vervat, geboren op donderdag 14 januari 1875 in Amerongen (Ut). Volgt 326.
173 Melis van de Grift is geboren op woensdag 8 oktober 1817 in Amerongen (Ut), zoon van Melis van de Grift en Wulfje Bos (zie 94). Melis is overleden op donderdag 19 april 1900 in Amerongen (Ut), 82 jaar oud. Melis trouwde, 27 jaar oud, op vrijdag 13 december 1844 in Amerongen (Ut) met Elsje Brusse, 27 jaar oud. Elsje is geboren op vrijdag 21 november 1817 in Amerongen (Ut), dochter van Hendrik Evert Brusse en Johanna Jansen. Elsje is overleden op zaterdag 21 mei 1898 in Amerongen (Ut), 80 jaar oud.
Kinderen van Melis en Elsje:
1 Hendrika Everdina van de Grift, geboren op dinsdag 31 januari 1843 in Amerongen (Ut). Volgt 327.
2 Melis van de Grift, geboren op zaterdag 8 november 1845 in Amerongen (Ut).
3 Johannes van de Grift, geboren op zaterdag 6 maart 1847 in Amerongen (Ut).
4 Wulfert van de Grift, geboren op maandag 2 juli 1849 in Amerongen (Ut). Wulfert is overleden op maandag 31 januari 1921 in Amerongen (Ut), 71 jaar oud.
5 Steven van de Grift, geboren op zaterdag 19 april 1851 in Amerongen (Ut). Steven is overleden op zaterdag 5 juni 1852 in Amerongen (Ut), 1 jaar oud.
6 Steven van de Grift, geboren op donderdag 17 februari 1853 in Amerongen (Ut). Steven is overleden op maandag 7 januari 1924 in Amerongen (Ut), 70 jaar oud.
7 Elbertus van de Grift, geboren op vrijdag 27 april 1855 in Amerongen (Ut). Volgt 328.
174 Dirkje van de Grift is geboren op maandag 6 maart 1820 in Amerongen (Ut), dochter van Melis van de Grift en Wulfje Bos (zie 94). Dirkje is overleden op dinsdag 10 november 1863 in Leersum (Ut), 43 jaar oud. Dirkje trouwde, 26 jaar oud, op vrijdag 22 januari 1847 in Leersum (Ut) met Jan van den Broek, 31 jaar oud. Jan is geboren op dinsdag 28 november 1815 in Rhenen (Ut), zoon van Jacobus van den Broek en Neeltje van den Berg.
Kinderen van Dirkje en Jan:
1 Dirk Jan van den Broek, geboren in 1849 in Leersum (Ut). Volgt 329.
2 Jan Willem van den Broek, geboren in 1859 in Leersum (Ut). Jan is overleden op zondag 21 augustus 1932 in Leersum (Ut), 72 of 73 jaar oud.
175 Steven van de Grift is geboren op vrijdag 21 mei 1824 in Amerongen (Ut), zoon van Melis van de Grift en Wulfje Bos (zie 94). Steven is overleden op woensdag 25 december 1850 in Amerongen (Ut), 26 jaar oud. Steven trouwde, 23 jaar oud, op woensdag 4 augustus 1847 in Amerongen (Ut) met Johanna Pieternella Schouten, 22 jaar oud. Johanna is geboren op zaterdag 4 december 1824 in Amerongen (Ut), dochter van Klaas Schouten en Jannetje Pater. Johanna is overleden op maandag 30 april 1849 in Amerongen (Ut), 24 jaar oud.
Kind van Steven en Johanna:
1 Jannigje van de Grift, geboren op zaterdag 10 juni 1848 in Amerongen (Ut). Jannigje is overleden op woensdag 4 april 1849 in Amerongen (Ut), 9 maanden oud.
176 Johanna Helena van de Grift is geboren op dinsdag 1 juli 1828 in Amerongen (Ut), dochter van Melis van de Grift en Wulfje Bos (zie 94). Johanna is overleden op vrijdag 5 augustus 1904 in Amerongen (Ut), 76 jaar oud. Johanna trouwde, 22 jaar oud, op vrijdag 21 februari 1851 in Amerongen (Ut) met Goderd van Gelder, 30 jaar oud. Goderd is geboren op zondag 28 mei 1820 in Everdingen (Zh), zoon van Maarten (Meerten) van Gelder en Geertruij Vos. Goderd is overleden op zaterdag 23 mei 1896 in Amerongen (Ut), 75 jaar oud.
177 Steven Jan Bos is geboren op woensdag 4 november 1846 in Amerongen (Ut), zoon van Jan Stevensz Bos (zie 95) en Cornelia Keizer. Steven is overleden op dinsdag 21 februari 1933 in Amerongen (Ut), 86 jaar oud. Steven trouwde, 28 jaar oud, op vrijdag 22 oktober 1875 in Amerongen (Ut) met Maria Johanna Catharina Jansen, 22 jaar oud. Maria is geboren op vrijdag 11 maart 1853 in Amerongen (Ut), dochter van Rijk Jansen Jansen en Elisabeth van der Lee. Maria is overleden op woensdag 6 mei 1936 in Amerongen (Ut), 83 jaar oud.
Kinderen van Steven en Maria:
1 Neeltje Bos, geboren op zondag 5 juli 1874 in Amerongen (Ut). Neeltje is overleden op donderdag 15 oktober 1885 in Amerongen (Ut), 11 jaar oud.
Geboorte-Birth:
Neeltje erkent bij huwelijk van Steven Jan en Maria Johanna Catharina.
2 Jan Bos, geboren op dinsdag 8 mei 1877 in Amerongen (Ut). Volgt 330.
3 Elisabeth Cornelia Bos, geboren op dinsdag 9 maart 1880 in Amerongen (Ut). Volgt 331.
4 Cornelia Helena Bos, geboren op zondag 13 augustus 1882 in Amerongen (Ut). Volgt 332.
5 Arie Anton Bos, geboren op vrijdag 18 juli 1884 in Amerongen (Ut). Arie is overleden op dinsdag 5 augustus 1884 in Amerongen (Ut), 18 dagen oud.
6 Arie Anton Bos, geboren op dinsdag 27 april 1886 in Amerongen (Ut). Volgt 333.
7 Neeltje Maria Bos, geboren op donderdag 7 februari 1889 in Amerongen (Ut). Volgt 334.
8 Johan Gerardus Bos, geboren op vrijdag 20 maart 1891 in Amerongen (Ut). Volgt 335.
9 Steven Jan Bos, geboren op donderdag 21 juni 1894 in Amerongen (Ut). Volgt 336.
10 Maria Johanna Catharina Bos, geboren op zondag 25 april 1897 in Amerongen (Ut). Volgt 337.
11 Albertus Cornelis Bos, geboren op zondag 15 januari 1899 in Amerongen (Ut). Albertus is overleden-is deceased.
178 Stephania Bos is geboren op zondag 29 januari 1837 in Amerongen (Ut), dochter van Pieter Bos (zie 96) en Hendrina Wilhelmina Overeem. Stephania trouwde, 24 jaar oud, op woensdag 28 augustus 1861 in Utrecht met Roelof Pappelendam, 23 jaar oud. Roelof is geboren op maandag 20 augustus 1838 in Utrecht, zoon van Cornelis Christiaan Pappelendam en Anna van den Bosch.
179 Wijntje Bos is geboren op dinsdag 2 juli 1839 in Amerongen (Ut), dochter van Pieter Bos (zie 96) en Hendrina Wilhelmina Overeem. Wijntje is overleden op woensdag 1 augustus 1866 in Utrecht, 27 jaar oud. Wijntje trouwde, 21 jaar oud, op vrijdag 22 maart 1861 in Amerongen (Ut) met Kornelis Casteleins, 30 jaar oud. Kornelis is geboren op zaterdag 29 mei 1830 in Puttershoek (Zh), zoon van Hermanus Casteleins en Maria Dorsman.
180 Cornelia Luca Olijf is geboren op maandag 19 februari 1877 in Eck en Wiel (Gld), dochter van Frederik Lourens Olijf en Elisabeth Bos (zie 98). Cornelia is overleden op maandag 4 augustus 1969, 92 jaar oud. Cornelia trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 12 mei 1900 in Tiel (Gld) met Arie de Vree, 26 of 27 jaar oud. Arie is geboren in 1873 in Tiel (Gld), zoon van Johannes de Vree en Schrevelina Cornelia van Uijtert.
181 Jan Nellestijn is geboren op vrijdag 9 juli 1819 in Rhenen (Ut), zoon van Arie Nellestijn en Cornelia Johanna Bos (zie 99). Jan is overleden op woensdag 29 augustus 1900 in Rhenen (Ut), 81 jaar oud. Jan trouwde, 29 jaar oud, op zaterdag 3 februari 1849 in Rhenen (Ut) met Johanna Hendrika Spies, 21 jaar oud. Johanna is geboren op vrijdag 21 september 1827 in Rhenen (Ut), dochter van Hendrik Spies en Johanna (Janna) Drost. Johanna is overleden op zondag 22 mei 1881 in Rhenen (Ut), 53 jaar oud.
Kinderen van Jan en Johanna:
1 Cornelia Johanna Nellestijn, geboren op vrijdag 18 mei 1849 in Rhenen (Ut). Cornelia is overleden op zondag 22 juli 1849 in Rhenen (Ut), 2 maanden oud.
2 Arie Nellestijn, geboren op zaterdag 15 juni 1850 in Rhenen (Ut).
3 Hendrik Nellestijn, geboren op zaterdag 18 december 1852 in Rhenen (Ut). Hendrik is overleden op maandag 8 mei 1865 in Rhenen (Ut), 12 jaar oud.
4 Gerrigje Nellestijn, geboren op maandag 7 januari 1856 in Rhenen (Ut). Volgt 338.
5 Jan Nellestijn, geboren op donderdag 24 maart 1859 in Rhenen (Ut). Volgt 339.
6 Cornelia Johanna Nellestijn, geboren op donderdag 19 september 1861 in Rhenen (Ut). Volgt 340.
7 Anthonie Nellestijn, geboren op donderdag 5 mei 1864 in Rhenen (Ut). Volgt 341.
8 Hendrik Nellestijn, geboren op donderdag 7 februari 1867 in Rhenen (Ut). Hendrik is overleden op dinsdag 26 maart 1867 in Rhenen (Ut), 1 maand oud.
9 Hendrika Nellestijn, geboren op maandag 17 augustus 1868 in Rhenen (Ut). Volgt 342.
10 Janna Nellestijn, geboren op dinsdag 19 augustus 1873 in Rhenen (Ut). Volgt 343.
182 Hendrika Nellestijn is geboren op woensdag 1 augustus 1821 in Amerongen (Ut), dochter van Arie Nellestijn en Cornelia Johanna Bos (zie 99). Hendrika trouwde, 28 jaar oud, op vrijdag 21 december 1849 in Amerongen (Ut) met Adrianus Pluijgers, 23 jaar oud. Adrianus is geboren op donderdag 12 oktober 1826 in Amerongen (Ut), zoon van Adrianus Johannes Pluijgers en Maria Visee. Adrianus is overleden op woensdag 14 februari 1906 in Amerongen (Ut), 79 jaar oud.
Kinderen van Hendrika en Adrianus:
1 Maria Pluijgers, geboren op vrijdag 14 juni 1850 in Amerongen (Ut). Volgt 344.
2 Hendrika Pluijgers, geboren op vrijdag 1 augustus 1862 in Amerongen (Ut). Volgt 345.
183 Gijsbert Nellestijn is geboren op donderdag 22 januari 1824 in Rhenen (Ut), zoon van Arie Nellestijn en Cornelia Johanna Bos (zie 99). Gijsbert trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 19 juni 1847 in Rhenen (Ut) met Johanna Jacoba van den Berg, 22 jaar oud. Johanna is geboren op donderdag 7 april 1825 in Rhenen (Ut), dochter van Adelaart Gijsbertus van den Berg en Johanna Jacoba van Veenendaal.
Kinderen van Gijsbert en Johanna:
1 Cornelia Nellestijn, geboren op dinsdag 14 september 1847 in Rhenen (Ut). Volgt 346.
2 Adelart Gijsbertus Nellestijn, geboren op zaterdag 3 augustus 1850 in Rhenen (Ut). Volgt 347.
3 Gerritje Nellestijn, geboren op zaterdag 25 juli 1857 in Rhenen (Ut). Volgt 348.
184 Cornelia Nellestijn is geboren op vrijdag 29 augustus 1828 in Rhenen (Ut), dochter van Arie Nellestijn en Cornelia Johanna Bos (zie 99). Cornelia trouwde, 27 jaar oud, op vrijdag 30 mei 1856 in Amerongen (Ut) met Jacob Veenhof, 28 jaar oud. Jacob is geboren op maandag 10 december 1827 in Amerongen (Ut), zoon van Gerrit Veenhof en Jannetje Jacobsen.
185 Helena Nellestijn is geboren op maandag 7 februari 1831 in Rhenen (Ut), dochter van Arie Nellestijn en Cornelia Johanna Bos (zie 99). Helena is overleden op zaterdag 9 juli 1898 in Rhenen (Ut), 67 jaar oud. Helena trouwde, 36 jaar oud, op donderdag 13 juni 1867 in Rhenen (Ut) met Johannes Adrianus van Stoutenberg, 36 jaar oud. Johannes is geboren op donderdag 14 april 1831 in Rhenen (Ut), zoon van Jochem van Stoutenberg en Maria Hendrika de Meijer. Johannes is overleden op dinsdag 20 oktober 1908 in Rhenen (Ut), 77 jaar oud.
186 Alida Nellestijn is geboren op dinsdag 4 november 1834 in Rhenen (Ut), dochter van Arie Nellestijn en Cornelia Johanna Bos (zie 99). Alida is overleden op dinsdag 1 juni 1897 in Amerongen (Ut), 62 jaar oud. Alida trouwde, 35 jaar oud, op woensdag 13 juli 1870 in Rhenen (Ut) met Hendrik Mol, 33 jaar oud. Hendrik is geboren op vrijdag 24 maart 1837 in Rhenen (Ut), zoon van Jan Mol en Teuntje Hermanna Heetveld. Hendrik is overleden op zaterdag 14 maart 1914 in Woerden (Ut), 76 jaar oud.
Kinderen van Alida en Hendrik:
1 Jan Mol, geboren op vrijdag 1 september 1871 in Rhenen (Ut). Volgt 349.
2 Cornelia Johanna Mol, geboren op donderdag 29 oktober 1874 in Rhenen (Ut). Volgt 350.
187 Arie Nellestijn is geboren op maandag 12 december 1836 in Rhenen (Ut), zoon van Arie Nellestijn en Cornelia Johanna Bos (zie 99). Arie is overleden op donderdag 27 mei 1875 in Rhenen (Ut), 38 jaar oud. Arie:
(1) trouwde, 27 jaar oud, op woensdag 20 januari 1864 in Rhenen (Ut) met Johanna Willemina Teunisse, 22 jaar oud. Johanna is geboren op zondag 10 oktober 1841 in Rhenen (Ut), dochter van Willem Teunisse en Gerritje de Ridder. Johanna is overleden op woensdag 18 mei 1870 in Rhenen (Ut), 28 jaar oud.
(2) trouwde, 36 jaar oud, op woensdag 5 februari 1873 in Rhenen (Ut) met Cornelia Drost, 20 jaar oud. Cornelia is geboren op zondag 28 maart 1852 in Rhenen (Ut), dochter van Neeltje Drost. Cornelia is overleden op vrijdag 18 maart 1938 in Utrecht, 85 jaar oud. Cornelia trouwde later op vrijdag 5 september 1879 in Leersum (Ut) met Nicolaas Eickhoff (1841-1886). Cornelia trouwde later op zaterdag 22 juni 1895 in Leersum (Ut) met Gerrit van den Broek (geb. 1860).
Kinderen van Arie en Johanna:
1 Arie Nellestijn, geboren op zondag 22 mei 1864 in Rhenen (Ut). Volgt 351.
2 Gerritje Nellestijn, geboren op zaterdag 18 augustus 1866 in Rhenen (Ut). Volgt 352.
188 Andries Nellestijn is geboren op zondag 21 maart 1841 in Rhenen (Ut), zoon van Arie Nellestijn en Cornelia Johanna Bos (zie 99). Andries is overleden op donderdag 2 december 1909 in Rhenen (Ut), 68 jaar oud. Andries trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 28 februari 1867 in Rhenen (Ut) met Grietje Teunisse, 28 jaar oud. Grietje is geboren op woensdag 23 januari 1839 in Rhenen (Ut), dochter van Willem Teunisse en Gerritje de Ridder. Grietje is overleden op vrijdag 2 april 1880 in Rhenen (Ut), 41 jaar oud.
Kinderen van Andries en Grietje:
1 Arie Nellestijn, geboren op donderdag 30 mei 1867 in Rhenen (Ut). Volgt 353.
2 Gerritje Nellestijn, geboren op maandag 28 maart 1870 in Rhenen (Ut). Gerritje is overleden op dinsdag 29 maart 1870 in Rhenen (Ut), 1 dag oud.
3 Gerritje Nellestijn, geboren op vrijdag 16 februari 1872 in Rhenen (Ut). Gerritje is overleden op woensdag 13 juli 1892 in Rhenen (Ut), 20 jaar oud. Gerritje bleef ongehuwd.
4 Johannes Cornelis Nellestijn, geboren op woensdag 20 januari 1875 in Rhenen (Ut). Volgt 354.
5 Andries Nellestijn, geboren op donderdag 13 september 1877 in Rhenen (Ut). Volgt 355.
6 N.N. Nellestijn, levenloos geboren zoon, geboren op vrijdag 2 april 1880 in Rhenen (Ut).
189 Gijsbertus Bos is geboren op zaterdag 31 mei 1823 in Rhenen (Ut), zoon van Jan Pieterse Bos (zie 100) en Marietje (Martje) van Dolderen. Gijsbertus:
(1) trouwde, 36 jaar oud, op vrijdag 2 december 1859 in Hurwenen, Rossum (Gld) met Johanna Willemina Macleane, 41 jaar oud. Johanna is geboren op dinsdag 30 december 1817 in Rossum (Gld), dochter van Willem Cornelis Macleane en Jantje Munnik. Johanna is overleden op zaterdag 11 maart 1865 in Hurwenen, Rossum (Gld), 47 jaar oud.
(2) trouwde, 42 jaar oud, op donderdag 28 september 1865 in Hurwenen, Rossum (Gld) met Johanna Kraaij, 46 jaar oud. Johanna is geboren op vrijdag 15 januari 1819 in Ammerzoden (Gld), dochter van Willem Kraaij en Jenneke de Waal. Johanna is weduwe van Jan van Hoven (1820-vr 1865), met wie zij trouwde op zondag 5 oktober 1851 in Ammerzoden (Gld).
190 Hendrika Bos is geboren op donderdag 2 oktober 1828 in Amerongen (Ut), dochter van Jan Pieterse Bos (zie 100) en Marietje (Martje) van Dolderen. Hendrika trouwde, 30 jaar oud, op zaterdag 30 april 1859 in Amerongen (Ut) met Hendrik van den Tempel, 37 of 38 jaar oud. Hendrik is geboren in 1821 in Schalkwijk (Ut), zoon van Jan van den Tempel en Aaltje van Soest.
gijsbert_bos_1838.jpg
11 Gijsbert Bos 1838
191 Gijsbert Bos (afb. 11) is geboren op woensdag 4 juli 1838 in Rhenen (Ut), zoon van Andries Bos (zie 101) en Gijsbertje Gerritsen. Gijsbert is overleden op zondag 9 december 1917 in Borne (Ov), 79 jaar oud.
Erkend door ouders-Acknowledged by parents:
Gijsbertje en Andries trouwen pas op 1 december 1843,
maar verklaren uitdrukkelijk dat Gijsbert hun zoon is.
Notitie-Notice:
"Groffie " Gijsbert Bos groeide op met echte broers en zussen en halfbroers en zussen, zou je kunnen zeggen.
Ook toen waren er al complex samengestelde gezinnen.

"Groffie" Gijsbert Bos grew up with real siblings and half-siblings, you might say.
Even then, there were already complex reconstituted families.

Gijsbert Bos vertrok op 11 juli 1874 met zijn gezin vanuit Elst naar Renkum,
waarschijnlijk omdat een steenfabriek daar een paar centen meer betaalde,
dan een steenoven of een tabaksplantage in Elst.

Gijsbert Bos departed on July 11, 1874 with his family from Elst to Renkum,
probably because a brick factory there paid a few cents more, than a brick factory or tobacco plantation in Elst.
Gijsbert trouwde, 21 jaar oud, op woensdag 7 december 1859 in Rhenen (Ut) met Gijsje van Zetten, 24 jaar oud. Zie 192 voor persoonsgegevens van Gijsje.
Kinderen van Gijsbert en Gijsje:
1 Gijsje Bos, geboren op donderdag 14 april 1859 in Rhenen (Ut). Volgt 356.
2 Alida Bos, geboren op dinsdag 9 april 1861 in Rhenen (Ut). Alida is overleden op donderdag 28 april 1864 in Rhenen (Ut), 3 jaar oud.
3 Alida Bos, geboren op vrijdag 13 mei 1864 in Rhenen (Ut). Volgt 357.
4 Andries Bos, geboren op zaterdag 22 februari 1868 in Rhenen (Ut). Volgt 358.
5 Hendrik Bos, geboren op zaterdag 3 september 1870 in Rhenen (Ut). Volgt 359.
6 Hendrika Bos, geboren op donderdag 14 september 1876 in Renkum (Gld). Hendrika is overleden op vrijdag 14 juni 1895 in Renkum (Gld), 18 jaar oud. Hendrika bleef ongehuwd.
7 Alexander Bos, geboren op dinsdag 1 juli 1879 in Renkum (Gld). Alexander is overleden op vrijdag 15 oktober 1880 in Renkum (Gld), 1 jaar oud.
192 Gijsje van Zetten is geboren op vrijdag 24 juli 1835 in Amerongen (Ut), dochter van Hendrik van Zetten en Alida Wilhelmina Bos (zie 102). Gijsje is overleden op zaterdag 3 mei 1902 in Renkum (Gld), 66 jaar oud. Gijsje trouwde, 24 jaar oud, op woensdag 7 december 1859 in Rhenen (Ut) met Gijsbert Bos, 21 jaar oud. Zie 191 voor persoonsgegevens van Gijsbert.
Kinderen van Gijsje en Gijsbert: zie 191.
193 Gerdina Bos is geboren op zondag 11 januari 1829 in Amerongen (Ut), dochter van Cornelis Bos (zie 103) en Helena van Veenendaal. Gerdina is overleden op woensdag 23 februari 1898 in Rhenen (Ut), 69 jaar oud. Gerdina bleef ongehuwd.
Kinderen van Gerdina uit onbekende relatie:
1 Gerritje Bos, geboren op dinsdag 17 mei 1859 in Amerongen (Ut). Volgt 360.
2 Gerritje Bos, geboren op zondag 17 mei 1874 in Amerongen (Ut).
register_gerritje_bos_1835.png
12 Register Gerritje Bos 1835
194 Gerritje Bos (afb. 12) is geboren op donderdag 17 september 1835 in Rhenen (Ut), dochter van Cornelis Bos (zie 103) en Helena van Veenendaal. Gerritje is overleden op maandag 17 maart 1902 in Rhenen (Ut), 66 jaar oud. Gerritje trouwde, 29 jaar oud, op zaterdag 24 juni 1865 in Amerongen (Ut) met Robbertus van Remmerden, 22 jaar oud. Robbertus is geboren op woensdag 24 augustus 1842 in Rhenen (Ut), zoon van Gerrit Robbertsz. van Remmerden en Jannigje (Jantje) van Elst. Robbertus is overleden op maandag 15 juli 1889 in Elst (Ut), 46 jaar oud.
Kinderen van Gerritje en Robbertus:
1 Helena van Remmerden, geboren op zaterdag 14 oktober 1865 in Rhenen (Ut). Volgt 361.
2 Jannetje van Remmerden, geboren op donderdag 18 oktober 1866 in Amerongen (Ut). Volgt 362.
3 Gerrit van Remmerden, geboren op donderdag 20 februari 1868 in Rhenen (Ut). Gerrit is overleden op maandag 2 maart 1868 in Rhenen (Ut), 11 dagen oud.
4 N.N. van Remmerden, levenloos geboren zoon, geboren op dinsdag 19 januari 1869 in Rhenen (Ut).
5 N.N. van Remmerden, levenloos geboren dochter, geboren op maandag 23 januari 1871 in Rhenen (Ut).
6 N.N. van Remmerden, levenloos geboren zoon, geboren op zondag 25 juni 1876 in Rhenen (Ut).
7 N.N. van Remmerden, levenloos geboren zoon, geboren op zaterdag 19 april 1879 in Rhenen (Ut).
register_leendert_bos_1842_.png
13 Register Leendert Bos 1842
195 Leendert Bos (afb. 13) is geboren op zondag 19 juni 1842 in Amerongen (Ut), zoon van Cornelis Bos (zie 103) en Helena van Veenendaal. Leendert is overleden op zondag 28 november 1909 in Rhenen (Ut), 67 jaar oud. Leendert trouwde, 28 jaar oud, op vrijdag 19 mei 1871 in Amerongen (Ut) met Maria van Dijk, 34 jaar oud. Maria is geboren op dinsdag 11 april 1837 in Rhenen (Ut), dochter van Hendrik van Dijk en Jacoba Johanna de Meijer. Maria is overleden op zondag 4 januari 1920 in Rhenen (Ut), 82 jaar oud.
Kinderen van Leendert en Maria:
1 Jacoba Bos, geboren op maandag 22 juli 1872 in Rhenen (Ut). Jacoba is overleden op donderdag 27 februari 1873 in Rhenen (Ut), 7 maanden oud.
2 Cornelis Bos, geboren op zondag 16 juli 1876 in Rhenen (Ut). Volgt 363.
3 Jacoba Johanna Bos, geboren op maandag 16 december 1878 in Rhenen (Ut). Volgt 364.
196 Evertje van Vulpen is geboren op maandag 22 mei 1820 in Driebergen (Ut), dochter van Jan van Vulpen (zie 105) en Maria van der Muts. Evertje trouwde, 23 jaar oud, op vrijdag 17 november 1843 in Driebergen (Ut) met Nicolaas van Waaijenborg, 22 jaar oud. Nicolaas is geboren op zaterdag 16 december 1820 in Buren (Gld), zoon van Martinus Hendrikus van Waayenborg en Willemina Kelders.
Beroep:
Schoenmaker.
Kinderen van Evertje en Nicolaas:
1 Jan van Vulpen, geboren op maandag 28 februari 1842 in Driebergen (Ut).
2 Maria van Waaijenborg, geboren op dinsdag 30 januari 1844 in Rhenen (Ut).
3 Martinus van Waaijenborg, geboren op dinsdag 28 oktober 1845 in Leersum (Ut).
Vermeld:
Een van een tweeling. One of twins
4 Arie van Waaijenborg, geboren op dinsdag 28 oktober 1845 in Leersum (Ut).
Vermeld:
Een van een tweeling. One of twins
5 Hendrik van Waaijenborg, geboren op woensdag 29 maart 1848 in Leersum (Ut).
6 Rudolf Martinus van Waaijenborg, geboren op maandag 4 februari 1850 in Leersum (Ut).
7 Willem van Waaijenborg, geboren op vrijdag 14 mei 1852 in Leersum (Ut).
8 Evertje van Waaijenborg, geboren op woensdag 15 februari 1854 in Leersum (Ut).
9 Alida Theodora van Waaijenborg, geboren op vrijdag 14 maart 1856 in Leersum (Ut).
197 Arie van Vulpen is geboren op zaterdag 1 maart 1823 in Driebergen (Ut), zoon van Jan van Vulpen (zie 105) en Maria van der Muts. Arie is overleden op vrijdag 21 december 1888 in Driebergen (Ut), 65 jaar oud.
Beroep:
Organist.
Arie trouwde, 26 jaar oud, op vrijdag 2 november 1849 in Driebergen (Ut) met Johanna van Dijk, 35 jaar oud. Johanna is geboren op donderdag 21 juli 1814 in Westbroek (Ut), dochter van Willem van Dijk en Lijsje Schipper. Johanna is overleden op woensdag 11 december 1878 in Driebergen (Ut), 64 jaar oud.
Kinderen van Arie en Johanna:
1 Maria van Vulpen, geboren op maandag 28 januari 1850 in Driebergen (Ut). Volgt 365.
2 Jan van Vulpen, geboren op woensdag 7 januari 1852 in Driebergen (Ut).
3 Willem van Vulpen, geboren op woensdag 19 april 1854 in Driebergen (Ut). Volgt 366.
4 Jacob van Vulpen, geboren op donderdag 1 mei 1856 in Driebergen (Ut). Jacob is overleden op vrijdag 25 september 1874 in Driebergen (Ut), 18 jaar oud. Jacob bleef ongehuwd.
198 Jannigje Mandersloot is geboren op donderdag 15 december 1836 in Rhenen (Ut), dochter van Aart Mandersloot (zie 109) en Neeltje van Laar. Jannigje trouwde, 21 jaar oud, op woensdag 23 juni 1858 in Rhenen (Ut) met Johann Hermann Diedrich Halm, 27 of 28 jaar oud. Johann is geboren in 1830 in Engter, Hannover (Dld), zoon van Claas Heinrich Halm en Catharina Margaretha Bruning.
Kinderen van Jannigje en Johann:
1 Neeltje Margaretha Halm, geboren op zaterdag 8 mei 1858 in Rhenen (Ut).
2 Jannigje Halm, geboren op zaterdag 19 november 1859 in Rhenen (Ut). Volgt 367.
199 Jan Lammert Mandersloot is geboren op vrijdag 31 december 1841 in Rhenen (Ut), zoon van Jacobus Mandersloot (zie 110) en Lisabeth van Laar. Jan is overleden op donderdag 22 juli 1909 in Rhenen (Ut), 67 jaar oud. Jan trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 27 december 1866 in Rhenen (Ut) met Cornelia Roozeboom, 25 jaar oud. Cornelia is geboren op zaterdag 11 december 1841 in Rhenen (Ut), dochter van Evert Roozeboom en Gerritje Hootsen.
Kinderen van Jan en Cornelia:
1 Elisabeth Mandersloot, geboren op donderdag 11 juli 1867 in Rhenen (Ut). Volgt 368.
2 Jacobus Mandersloot, geboren op dinsdag 25 juli 1871 in Rhenen (Ut). Jacobus is overleden op zaterdag 19 juli 1913 in Rhenen (Ut), 41 jaar oud. Jacobus bleef ongehuwd.
3 Jannigje Mandersloot, geboren in 1881 in Rhenen (Ut). Volgt 369.
200 Hendrina Mandersloot is geboren op woensdag 15 mei 1844 in Rhenen (Ut), dochter van Jacobus Mandersloot (zie 110) en Lisabeth van Laar. Hendrina trouwde, 26 jaar oud, op woensdag 14 september 1870 in Rhenen (Ut) met Willem Bovenschen, 25 jaar oud. Willem is geboren op maandag 10 februari 1845 in Rhenen (Ut), zoon van Gerrit Jacobus Bovenschen en Aaltje van Walsem. Willem is overleden op vrijdag 23 mei 1924 in Rhenen (Ut), 79 jaar oud.
Kinderen van Hendrina en Willem:
1 Gerrit Jacobus Bovenschen, geboren op vrijdag 16 december 1870 in Rhenen (Ut). Gerrit is overleden op dinsdag 20 december 1870 in Rhenen (Ut), 4 dagen oud.
2 Aaltje Bovenschen, geboren op maandag 25 december 1871 in Rhenen (Ut). Volgt 370.
3 Gerrit Jacobus Bovenschen, geboren op vrijdag 10 november 1876 in Rhenen (Ut). Volgt 371.
4 Gerritje Bovenschen, geboren op donderdag 12 augustus 1886 in Rhenen (Ut).
201 Jacob Mandersloot is geboren op donderdag 16 juli 1846 in Rhenen (Ut), zoon van Jacobus Mandersloot (zie 110) en Lisabeth van Laar. Jacob trouwde, 34 jaar oud, op woensdag 9 februari 1881 in Rhenen (Ut) met Gerrigje van Dijk, 27 jaar oud. Gerrigje is geboren op zondag 8 mei 1853 in Rhenen (Ut), dochter van Willem van Dijk en Grietje van Laar.
Vermeld:
Een van een tweeling. One of twins
202 Jacoba Mandersloot is geboren op donderdag 11 september 1856 in Rhenen (Ut), dochter van Jacobus Mandersloot (zie 110) en Lisabeth van Laar. Jacoba trouwde, 22 jaar oud, op woensdag 12 maart 1879 in Rhenen (Ut) met Gerrit Jan van Laar, 24 jaar oud. Gerrit is geboren op dinsdag 10 oktober 1854 in Rhenen (Ut), zoon van Jacob van Laar en Jannigje Hootsen. Gerrit is overleden op zaterdag 28 januari 1922 in Rhenen (Ut), 67 jaar oud.
Kinderen van Jacoba en Gerrit:
1 Jacob van Laar, geboren op vrijdag 31 oktober 1879 in Rhenen (Ut). Volgt 372.
2 Jacobus van Laar, geboren op woensdag 7 maart 1883 in Rhenen (Ut). Volgt 373.
203 Sander van Manen is geboren op woensdag 1 februari 1832 in Leersum (Ut), zoon van Gerrit van Manen en Hendrikje Mandersloot (zie 112). Sander is overleden op dinsdag 12 september 1871 in Leersum (Ut), 39 jaar oud. Sander trouwde, 36 jaar oud, op zaterdag 12 september 1868 in Leersum (Ut) met Gijsberta van Leersum, 19 jaar oud. Gijsberta is geboren op zondag 12 november 1848 in Leersum (Ut), dochter van Mees (Melis) van Leersum en Neeltje Oosterbeek. Gijsberta is overleden op maandag 27 juni 1927 in Leersum (Ut), 78 jaar oud. Gijsberta trouwde later op vrijdag 30 augustus 1872 in Leersum (Ut) met Hendrik Dissel (1836-1911).
Kinderen van Sander en Gijsberta:
1 Gerrit van Manen, geboren op woensdag 23 december 1868 in Leersum (Ut). Gerrit is overleden op maandag 30 augustus 1869 in Leersum (Ut), 8 maanden oud.
2 Gerrit van Manen, geboren op maandag 19 september 1870 in Leersum (Ut). Gerrit is overleden op zaterdag 11 januari 1947 in Leersum (Ut), 76 jaar oud. Gerrit bleef ongehuwd.
204 Elisabeth Mandersloot is geboren op dinsdag 8 april 1845 in Langbroek (Ut), dochter van Gerrit Mandersloot (zie 114) en Catharina (Kaatje) van Sterkenburg. Elisabeth is overleden op maandag 7 januari 1918 in Amerongen (Ut), 72 jaar oud. Elisabeth trouwde, 23 jaar oud, op vrijdag 7 augustus 1868 in Langbroek (Ut) met Gijsbert Burgstede, 28 jaar oud. Gijsbert is geboren op zaterdag 28 september 1839 in Amerongen (Ut), zoon van Cornelis Burgstede en Elisabeth van Barneveld. Gijsbert is overleden op zondag 17 september 1916 in Amerongen (Ut), 76 jaar oud.
Kinderen van Elisabeth en Gijsbert:
1 Cornelis Burgstede, geboren op dinsdag 20 juli 1869 in Amerongen (Ut).
2 Catharina Maria Burgstede, geboren op zaterdag 9 maart 1872 in Amerongen (Ut). Volgt 374.
3 Pieter Burgstede, geboren op woensdag 2 december 1874 in Amerongen (Ut). Volgt 375.
4 Gerrit Burgstede, geboren op donderdag 13 december 1877 in Amerongen (Ut).
5 Elisabeth Burgstede, geboren op dinsdag 7 september 1880 in Amerongen (Ut). Volgt 376.
205 Maria Mandersloot is geboren op zaterdag 21 juli 1849 in Langbroek (Ut), dochter van Gerrit Mandersloot (zie 114) en Catharina (Kaatje) van Sterkenburg. Maria trouwde, 27 jaar oud, op donderdag 23 november 1876 in Langbroek (Ut) met Pieter Hendrik van Os, 32 jaar oud. Pieter is geboren op maandag 12 augustus 1844 in Amerongen (Ut), zoon van Johannes van Os en Geertruijda van Ree. Pieter is overleden op vrijdag 30 oktober 1925 in Amerongen (Ut), 81 jaar oud.
Kinderen van Maria en Pieter:
1 Geertruida van Os, geboren op maandag 3 september 1877 in Amerongen (Ut). Volgt 377.
2 Catharina Elisabeth van Os, geboren op zaterdag 10 mei 1879 in Amerongen (Ut). Volgt 378.
3 Johannes van Os, geboren op dinsdag 6 juli 1886 in Amerongen (Ut). Volgt 379.
206 Annigje Mandersloot is geboren op donderdag 3 november 1836 in Driebergen (Ut), dochter van Jan Mandersloot (zie 115) en Grietje van Soest. Annigje is overleden op zondag 1 april 1917 in Driebergen (Ut), 80 jaar oud. Annigje trouwde, 30 jaar oud, op vrijdag 31 mei 1867 in Driebergen (Ut) met Anthonie Akkerman, 35 jaar oud. Anthonie is geboren op zaterdag 1 oktober 1831 in Driebergen (Ut), zoon van Otto Akkerman en Maria Koudeijs. Anthonie is overleden op vrijdag 1 februari 1907 in Driebergen (Ut), 75 jaar oud. Anthonie is weduwnaar van Elizabeth van den Brink (1834-1864), met wie hij trouwde op zaterdag 15 februari 1862 in Driebergen (Ut).
Kinderen van Annigje en Anthonie:
1 Grietje Akkerman, geboren op vrijdag 17 april 1868 in Driebergen (Ut). Volgt 380.
2 Otto Akkerman, geboren op woensdag 20 juli 1870 in Driebergen (Ut). Otto is overleden op donderdag 11 mei 1871 in Driebergen (Ut), 9 maanden oud.
3 Otto Akkerman, geboren op zondag 8 september 1872 in Driebergen (Ut).
4 Jannigje Akkerman, geboren op woensdag 7 oktober 1874 in Driebergen (Ut). Jannigje is overleden op donderdag 15 oktober 1874 in Driebergen (Ut), 8 dagen oud.
5 Jan Akkerman, geboren op zaterdag 16 oktober 1875 in Driebergen (Ut). Jan is overleden op dinsdag 16 november 1875 in Driebergen (Ut), 1 maand oud.
6 Jannigje Akkerman, geboren op woensdag 20 september 1876 in Driebergen (Ut).
207 Jannigje Mandersloot is geboren in 1839 in Doorn (Ut), dochter van Jan Mandersloot (zie 115) en Grietje van Soest. Jannigje is overleden op maandag 8 juni 1891 in Langbroek (Ut), 51 of 52 jaar oud. Jannigje trouwde, 35 of 36 jaar oud, op vrijdag 19 november 1875 in Langbroek (Ut) met Hendrik van Donselaar, 41 jaar oud. Hendrik is geboren op vrijdag 7 november 1834 in Langbroek (Ut), zoon van Gijsbert van Donselaar en Maagje de Kruif. Hendrik is overleden op maandag 3 september 1934 in Langbroek (Ut), 99 jaar oud. Hendrik trouwde later op donderdag 20 april 1893 in Langbroek (Ut) met Maria Cornelia Achterberg (1861-1906).
208 Albert van Deelen is geboren op zaterdag 10 juli 1830 in Amerongen (Ut), zoon van Kornelis Tijmensen van Deelen en Elisabeth Mandersloot (zie 116). Albert is overleden op zaterdag 9 mei 1868 in Amerongen (Ut), 37 jaar oud. Albert trouwde, 28 jaar oud, op zaterdag 5 februari 1859 in Amerongen (Ut) met Everdina Meulenbrugge, 36 of 37 jaar oud. Everdina is geboren in 1822 in Vorden (Gld), dochter van Garrit Jan Meulenbrugge en Margrieta Garritsen.
209 Hendrik van Deelen is geboren op dinsdag 9 april 1833 in Amerongen (Ut), zoon van Kornelis Tijmensen van Deelen en Elisabeth Mandersloot (zie 116). Hendrik is overleden op zaterdag 17 juni 1905 in Amerongen (Ut), 72 jaar oud. Hendrik trouwde, 37 jaar oud, op vrijdag 22 april 1870 in Amerongen (Ut) met Cornelia van Barneveld, 24 of 25 jaar oud. Cornelia is geboren in 1845 in Amerongen (Ut), dochter van Willem van Barneveld en Margrita de Leeuw. Cornelia is weduwe van Tijmen van Deelen (1838-1868), met wie zij trouwde op vrijdag 16 december 1864 in Amerongen (Ut), zie 210.
Kinderen van Hendrik en Cornelia:
1 Cornelis van Deelen, geboren op zaterdag 6 november 1875 in Amerongen (Ut). Volgt 381.
2 Tijmen van Deelen, geboren op maandag 19 januari 1880 in Amerongen (Ut). Volgt 382.
210 Tijmen van Deelen is geboren op zaterdag 21 juli 1838 in Amerongen (Ut), zoon van Kornelis Tijmensen van Deelen en Elisabeth Mandersloot (zie 116). Tijmen is overleden op zondag 28 juni 1868 in Amerongen (Ut), 29 jaar oud. Tijmen trouwde, 26 jaar oud, op vrijdag 16 december 1864 in Amerongen (Ut) met Cornelia van Barneveld, 18 of 19 jaar oud. Cornelia is geboren in 1845 in Amerongen (Ut), dochter van Willem van Barneveld en Margrita de Leeuw. Cornelia trouwde later op vrijdag 22 april 1870 in Amerongen (Ut) met Hendrik van Deelen (1833-1905), zie 209.
Kind van Tijmen en Cornelia:
1 Willem van Deelen, geboren op vrijdag 25 oktober 1867 in Amerongen (Ut).
211 Grietje van Deelen is geboren op woensdag 29 april 1840 in Amerongen (Ut), dochter van Kornelis Tijmensen van Deelen en Elisabeth Mandersloot (zie 116). Grietje is overleden op maandag 20 oktober 1919 in Amerongen (Ut), 79 jaar oud. Grietje trouwde, 49 jaar oud, op vrijdag 9 augustus 1889 in Baarn (Ut) met Carl Gottfried Rosenthal, 60 of 61 jaar oud. Carl is geboren in 1828 in Hamchen (Dld), zoon van Gottfried Rosenthal en Catharina Rosenbaum. Carl is overleden op maandag 20 februari 1911 in Amerongen (Ut), 82 of 83 jaar oud.
212 Jan van Deelen is geboren op zaterdag 29 januari 1842 in Amerongen (Ut), zoon van Kornelis Tijmensen van Deelen en Elisabeth Mandersloot (zie 116). Jan is overleden op dinsdag 15 oktober 1907 in Amerongen (Ut), 65 jaar oud. Jan trouwde, 30 jaar oud, op vrijdag 17 mei 1872 in Amerongen (Ut) met Evertje van der Klift, 23 jaar oud. Evertje is geboren op donderdag 10 augustus 1848 in Rhenen (Ut), dochter van Jan van der Klift en Maria Nonnemaker. Evertje is overleden op zaterdag 2 januari 1886 in Amerongen (Ut), 37 jaar oud.
213 Gerrritje van Deelen is geboren op maandag 11 maart 1844 in Amerongen (Ut), dochter van Kornelis Tijmensen van Deelen en Elisabeth Mandersloot (zie 116). Gerrritje is overleden op dinsdag 20 februari 1917 in Amerongen (Ut), 72 jaar oud. Gerrritje trouwde, 23 jaar oud, op vrijdag 29 maart 1867 in Amerongen (Ut) met Hendrik van Barneveld, 22 jaar oud. Hendrik is geboren op vrijdag 8 november 1844 in Amerongen (Ut), zoon van Jan van Barneveld en Jannigje Visee. Hendrik is overleden op donderdag 7 november 1918 in Amerongen (Ut), 73 jaar oud.
Kinderen van Gerrritje en Hendrik:
1 Hendrik van Barneveld, geboren op vrijdag 11 januari 1867 in Amerongen (Ut). Volgt 383.
2 Elizabeth van Barneveld, geboren op maandag 24 februari 1868 in Amerongen (Ut). Volgt 384.
3 Jannigje van Barneveld, geboren op zaterdag 1 april 1871 in Amerongen (Ut). Volgt 385.
4 Cornelis van Barneveld, geboren op zaterdag 25 oktober 1873 in Amerongen (Ut).
5 Jan van Barneveld, geboren op maandag 1 november 1875 in Amerongen (Ut).
6 Arie van Barneveld, geboren op vrijdag 25 januari 1878 in Amerongen (Ut). Volgt 386.
7 Anton van Barneveld, geboren op zaterdag 22 mei 1880 in Amerongen (Ut). Anton is overleden op zondag 12 augustus 1883 in Amerongen (Ut), 3 jaar oud.
8 Gerrit van Barneveld, geboren op dinsdag 17 oktober 1882 in Amerongen (Ut). Gerrit is overleden op maandag 23 oktober 1882 in Amerongen (Ut), 6 dagen oud.
9 Anton van Barneveld, geboren op donderdag 10 januari 1884 in Amerongen (Ut). Volgt 387.
10 Gerrit van Barneveld, geboren op donderdag 1 april 1886 in Amerongen (Ut).
11 Albertus Tijmen van Barneveld, geboren op zondag 15 mei 1887 in Amerongen (Ut).
214 Cornelis van Deelen is geboren op vrijdag 4 december 1846 in Amerongen (Ut), zoon van Kornelis Tijmensen van Deelen en Elisabeth Mandersloot (zie 116). Cornelis trouwde, 26 jaar oud, op donderdag 27 maart 1873 in Amerongen (Ut) met Geertruida van Doorn, 27 of 28 jaar oud. Geertruida is geboren in 1845 in Amerongen (Ut), dochter van Willem van Doorn en Fijke Boers.
Kinderen van Cornelis en Geertruida:
1 Cornelis Albertus van Deelen, geboren op zondag 15 juni 1873 in Amerongen (Ut).
2 Willem Alexander van Deelen, geboren op zaterdag 13 juni 1874 in Amerongen (Ut).
3 lisabeth Geertruida van Deelen, geboren op maandag 21 juni 1875 in Amerongen (Ut).
4 Sophia van Deelen, geboren op vrijdag 5 april 1878 in Amerongen (Ut).
215 Jacob van Schaijik is geboren op zondag 4 maart 1849 in Utrecht, zoon van Augustinus Wilhelmus van Schaijik en Adriana Mandersloot (zie 119). Jacob is overleden op woensdag 3 februari 1932 in Utrecht, 82 jaar oud. Jacob:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op woensdag 6 november 1872 in Utrecht met Neeltje Kortenhoff, 21 jaar oud. Neeltje is geboren op woensdag 5 maart 1851 in Utrecht, dochter van Arij Kortenhoff en Alida Mansvelt. Neeltje is overleden op vrijdag 22 december 1911 in Utrecht, 60 jaar oud.
(2) trouwde, 68 jaar oud, op woensdag 27 februari 1918 in Utrecht met Willemijntje Martes, 62 of 63 jaar oud. Willemijntje is geboren in 1855 in Buren (Gld), dochter van Gerardus Martes en Everdina Bronk. Willemijntje is overleden in Utrecht.
Kind van Jacob en Neeltje:
1 Jacob van Schaijik, geboren op zondag 3 januari 1875 in Utrecht. Volgt 388.
216 Jacobus van Dijk is geboren op vrijdag 1 februari 1839 in Amerongen (Ut), zoon van Aart van Dijk (zie 120) en Gerrigje van Dijk. Jacobus trouwde, 26 jaar oud, op vrijdag 24 november 1865 in Leersum (Ut) met Maria Lodder, 25 jaar oud. Maria is geboren op zondag 12 april 1840 in Leersum (Ut), dochter van Dirk Lodder en Rikje Budding.
Kind van Jacobus en Maria:
1 Rijkje van Dijk, geboren op woensdag 26 april 1871 in Leersum (Ut).
217 Gijsbert Brand van Dijk is geboren op zaterdag 2 november 1844 in Amerongen (Ut), zoon van Aart van Dijk (zie 120) en Gerrigje van Dijk. Gijsbert trouwde, 33 jaar oud, op vrijdag 3 mei 1878 in Langbroek (Ut) met Petronella van Rhijn, 23 jaar oud. Petronella is geboren op maandag 15 mei 1854 in Langbroek (Ut), dochter van Gijs van Rhijn en Teuntje van Ginkel.
218 Grietje van Dijk is geboren op maandag 11 september 1848 in Amerongen (Ut), dochter van Aart van Dijk (zie 120) en Gerrigje van Dijk. Grietje is overleden op zaterdag 20 juni 1908 in Amerongen (Ut), 59 jaar oud. Grietje trouwde, 39 jaar oud, op zaterdag 19 november 1887 in Amerongen (Ut) met Jan Bosveld, 42 of 43 jaar oud. Jan is geboren in 1844 in Ede (Gld), zoon van Gerrit Bosveld en Jannetje Haverkamp. Jan is overleden op zaterdag 17 maart 1906 in Driebergen-Rijsenburg (Ut), 61 of 62 jaar oud. Jan is weduwnaar van Evertje van Ginkel (1849-1884), met wie hij trouwde op donderdag 9 november 1871 in Maarn (Ut).
219 Neeltje van Dijk is geboren op donderdag 7 maart 1850 in Amerongen (Ut), dochter van Aart van Dijk (zie 120) en Gerrigje van Dijk. Neeltje trouwde, 28 jaar oud, op donderdag 20 februari 1879 in Amerongen (Ut) met Sander van Doorn, 33 jaar oud. Sander is geboren op woensdag 18 juni 1845 in Langbroek (Ut), zoon van Willem van Doorn en Gerrtruida Huibertha van Rijn. Sander is overleden op donderdag 23 januari 1919 in De Bilt (Ut), 73 jaar oud.
Kinderen van Neeltje en Sander:
1 Gerritje van Doorn, geboren op zaterdag 18 september 1875 in Amerongen (Ut). Volgt 389.
2 Willem van Doorn, geboren op zaterdag 23 augustus 1879 in Leersum (Ut). Willem is overleden op donderdag 16 juni 1881 in Leersum (Ut), 1 jaar oud.
3 Willemina Geertruida Jacoba van Doorn, geboren op dinsdag 28 maart 1882 in Amerongen (Ut). Willemina is overleden op zaterdag 28 april 1883 in Amerongen (Ut), 1 jaar oud.
4 Alexander van Doorn, geboren op zondag 14 november 1886 in Amerongen (Ut). Volgt 390.
5 Willem Huibertus van Doorn, geboren op zondag 27 april 1890 in Ameide (Zh). Volgt 391.
220 Aart van Dijk is geboren op woensdag 18 juli 1855 in Amerongen (Ut), zoon van Aart van Dijk (zie 120) en Gerrigje van Dijk. Aart trouwde, 44 jaar oud, op donderdag 26 oktober 1899 in Langbroek (Ut) met Jacoba van Elst, 43 jaar oud. Jacoba is geboren op zaterdag 19 januari 1856 in Odijk (Ut), dochter van Jacobus van Elst en Anna van Es. Jacoba is weduwe van Pieter van Woudenberg (1852-1898), met wie zij trouwde op donderdag 3 januari 1884 in Zeist (Ut).
221 Jannetje van Dijk is geboren op dinsdag 25 juli 1848 in Amerongen (Ut), dochter van Gijsbert van Dijk (zie 121) en Maria van Soest. Jannetje trouwde, 30 jaar oud, op donderdag 24 april 1879 in Amerongen (Ut) met Johannes Albertus Kool, 26 jaar oud. Johannes is geboren op donderdag 8 juli 1852 in Driebergen (Ut), zoon van Johannes Kool en Bartje Kooij. Johannes is overleden op dinsdag 25 februari 1902 in Utrecht, 49 jaar oud.
Kind van Jannetje en Johannes:
1 Johannes Albertus Kool, geboren op zaterdag 26 september 1885 in Utrecht.
222 Gijsberta van Dijk is geboren op zondag 9 november 1851 in Amerongen (Ut), dochter van Gijsbert van Dijk (zie 121) en Maria van Soest. Gijsberta is overleden op woensdag 18 september 1918 in Langbroek (Ut), 66 jaar oud. Gijsberta trouwde, 27 jaar oud, op donderdag 21 augustus 1879 in Amerongen (Ut) met Hermanus van Holland, 30 jaar oud. Hermanus is geboren op dinsdag 3 april 1849 in Rhenen (Ut), zoon van Hermanus van Holland en Teuntje (Toontje) van Roest. Hermanus is overleden op zondag 25 juli 1897 in Langbroek (Ut), 48 jaar oud.
Kinderen van Gijsberta en Hermanus:
1 Hermanus van Holland, geboren op zondag 14 december 1879 in Amerongen (Ut).
2 Maria van Holland, geboren op dinsdag 15 maart 1881 in Amerongen (Ut).
3 Gijsbertus van Holland, geboren op dinsdag 22 juli 1884 in Rhenen (Ut). Volgt 392.
4 Antonia van Holland, geboren op dinsdag 31 augustus 1886 in Rhenen (Ut). Volgt 393.
223 Petronella van Asselt is geboren op donderdag 29 november 1860 in De Bilt (Ut), dochter van Pieter van Asselt en Johanna van Eck (zie 125). Petronella trouwde, 22 jaar oud, op vrijdag 20 april 1883 in De Bilt (Ut) met Elbert van Steeg, 25 of 26 jaar oud. Elbert is geboren in 1857 in Putten (Gld), zoon van Hendrik van Steeg en Maria Beekman.
Kind van Petronella en Elbert:
1 Pieter van Steeg, geboren op donderdag 3 februari 1881 in De Bilt (Ut).
224 Jacoba van Asselt is geboren in 1862 in De Bilt (Ut), dochter van Pieter van Asselt en Johanna van Eck (zie 125). Jacoba is overleden op woensdag 9 augustus 1939 in De Bilt (Ut), 76 of 77 jaar oud. Jacoba trouwde met Pieter Drienhuijzen.
225 Jannigje van Asselt is geboren op donderdag 21 juli 1864 in De Bilt (Ut), dochter van Pieter van Asselt en Johanna van Eck (zie 125). Jannigje is overleden op vrijdag 4 juni 1937 in Vleuten (Ut), 72 jaar oud. Jannigje trouwde, 24 jaar oud, op vrijdag 30 november 1888 in De Bilt (Ut) met Lammert Veldman, 26 jaar oud. Lammert is geboren op woensdag 18 december 1861 in Houten (Ut), zoon van Nicolaas Veldman en Elbertje Bosch.
226 Jan van Asselt is geboren op woensdag 29 september 1869 in De Bilt (Ut), zoon van Pieter van Asselt en Johanna van Eck (zie 125). Jan is overleden op donderdag 3 februari 1927 in Soest (Ut), 57 jaar oud. Jan trouwde, 40 jaar oud, op vrijdag 27 mei 1910 in Soest (Ut) met Evertje Bouwman, 39 of 40 jaar oud. Evertje is geboren in 1870 in Barneveld (Gld), dochter van Wouter Bouwman en Aaltje van de Grift.
Kind van Jan en Evertje:
1 Hendrik van Asselt, geboren op woensdag 2 november 1892 in Soest (Ut).
227 Gijsbertus van Asselt is geboren op maandag 22 mei 1871 in De Bilt (Ut), zoon van Pieter van Asselt en Johanna van Eck (zie 125). Gijsbertus trouwde, 30 jaar oud, op vrijdag 16 mei 1902 in Barneveld (Gld) met Heintje Meernink, 21 of 22 jaar oud. Heintje is geboren in 1880 in Putten (Gld), dochter van Gijsbert Meernink en Jacobje Reijersen.
228 Metjen van Vulpen is geboren in Doorn (Ut), dochter van Jan Cornelisz van Vulpen (zie 127) en Luytje Gijsbertse (Lijntje) van Velpen. Zij is gedoopt op zondag 6 augustus 1758 in Doorn (Ut). Metjen is overleden op vrijdag 19 juli 1844 in Langbroek (Ut), 85 jaar oud.
Notitie-Notice:
Rentenierster(1844)
Metjen trouwde, 40 jaar oud, op zondag 3 februari 1799 in Doorn (Ut) met Gerrit Jansz van Nes (van Doorn), 47 jaar oud. Gerrit is geboren in Doorn (Ut), zoon van Jan Wouterse van Nes en Aaltje van Doorn. Hij is gedoopt op zondag 8 augustus 1751 in Doorn (Ut). Gerrit is overleden op donderdag 13 mei 1830 in Langbroek (Ut), 78 jaar oud. Gerrit is weduwnaar van Gijsberta (Gijsje) van Karsenberg (1753-vr 1795), met wie hij trouwde op zondag 27 november 1774 in Doorn (Ut). Gerrit is weduwnaar van Neeltje Teunisse van Doorn (ovl. vr 1799), met wie hij trouwde op zondag 23 augustus 1795 in Doorn (Ut).
Huwelijk-Marriage:
Weduwnaar van Neeltje Teunisse van Doorn.
Gerrit Jansz. wordt ook wel vermeld als: Gerrit Jansz. van Doorn.
229 Geurtje van Vulpen is geboren in Leersum (Ut), dochter van Jan Cornelisz van Vulpen (zie 127) en Luytje Gijsbertse (Lijntje) van Velpen. Zij is gedoopt op zondag 6 juli 1760 in Leersum (Ut). Geurtje is overleden op vrijdag 18 april 1823 in De Bilt (Ut), 62 jaar oud. Geurtje trouwde, 47 of 48 jaar oud, in 1808 met Rijk van Ginkel. Rijk is overleden in 1823.
Beroep:
Kastelein.
230 Cornelis Jansz van Vulpen is geboren in Leersum (Ut), zoon van Jan Cornelisz van Vulpen (zie 127) en Luytje Gijsbertse (Lijntje) van Velpen. Hij is gedoopt op zondag 11 april 1762 in Leersum (Ut). Cornelis is overleden op dinsdag 9 juli 1822 in Doorn (Ut), 60 jaar oud. Cornelis trouwde, 26 of 27 jaar oud, in 1789 in Leersum (Ut) met Teuntje van Vossesteijn, 15 of 16 jaar oud, nadat zij op vrijdag 16 oktober 1789 in Leersum (Ut) in ondertrouw zijn gegaan. Teuntje is geboren in Leersum (Ut), dochter van Jan van Vossesteijn en Aaltje Bootsman. Zij is gedoopt op vrijdag 1 januari 1773 in Leersum (Ut). Teuntje is overleden op woensdag 1 februari 1837 in Leersum (Ut), 64 jaar oud.
Beroep:
Landbouwster.
Kinderen van Cornelis en Teuntje:
1 Jan van Vulpen, geboren in Leersum (Ut). Hij is gedoopt op maandag 28 november 1785 in Leersum (Ut). Jan is overleden op donderdag 12 juni 1845 in Woerden (Ut), 59 jaar oud.
2 Jan van Vulpen, geboren in Leersum (Ut). Hij is gedoopt op zondag 28 november 1790 in Leersum (Ut).
3 Aaltje van Vulpen, geboren in Leersum (Ut). Volgt 394.
4 Luitje van Vulpen, geboren in Leersum (Ut). Zij is gedoopt op maandag 9 februari 1795 in Leersum (Ut). Luitje is overleden op dinsdag 15 februari 1876 in Maartensdijk (Ut), 81 jaar oud.
5 Teunis van Vulpen, geboren in Leersum (Ut). Hij is gedoopt op dinsdag 22 augustus 1797 in Leersum (Ut). Teunis is overleden vr juni 1799 in Leersum (Ut), ten hoogste 1 jaar oud.
6 Teunis van Vulpen, geboren in Leersum (Ut). Hij is gedoopt op zondag 23 juni 1799 in Leersum (Ut). Teunis is overleden op woensdag 1 augustus 1832 in Doorn (Ut), 33 jaar oud. Teunis bleef ongehuwd.
7 Gijsbert van Vulpen, geboren in Doorn (Ut). Volgt 395.
8 Jannigje van Vulpen, geboren in Doorn (Ut). Zij is gedoopt op zondag 29 januari 1804 in Doorn (Ut). Jannigje is overleden op donderdag 3 april 1856 in Maartensdijk (Ut), 52 jaar oud.
Persoonlijk-Personally:
Ongehuwd.
9 Willem van Vulpen, geboren in Doorn (Ut). Volgt 396.
10 Maria van Vulpen, geboren op vrijdag 1 april 1808 in Doorn (Ut). Volgt 397.
11 Matthijs (Tijs) van Vulpen, geboren op zaterdag 7 maart 1812 in Doorn (Ut). Volgt 398.
12 Anthonij van Vulpen, geboren op dinsdag 3 januari 1815 in Doorn (Ut). Volgt 399.
13 Teuntje van Vulpen, geboren op donderdag 10 juli 1817 in Doorn (Ut). Volgt 400.
231 Gijbert Janszoon van Vulpen is geboren in Leersum (Ut), zoon van Jan Cornelisz van Vulpen (zie 127) en Luytje Gijsbertse (Lijntje) van Velpen. Hij is gedoopt op zondag 10 juni 1764 in Leersum (Ut). Gijbert is overleden op vrijdag 26 februari 1830 in Doorn (Ut), 65 jaar oud. Gijbert trouwde, 28 jaar oud, op zondag 14 oktober 1792 in Doorn (Ut) met Hermijntje (Willemijntje) Duijm, 23 jaar oud, nadat zij op vrijdag 21 september 1792 in Doorn (Ut) in ondertrouw zijn gegaan. Hermijntje is geboren in Driebergen (Ut), dochter van Bart Duijm en Jannigje van Dam. Zij is gedoopt op zondag 5 februari 1769 in Driebergen (Ut). Hermijntje is overleden op zaterdag 14 december 1811 in Doorn (Ut), 42 jaar oud.
Kinderen van Gijbert en Hermijntje:
1 Luitje van Vulpen, geboren in Doorn (Ut). Volgt 401.
2 Jannigje van Vulpen, geboren in Doorn (Ut). Zij is gedoopt op zondag 21 september 1794 in Doorn (Ut).
3 Geurtje van Vulpen, geboren in 1797 in Doorn (Ut). Zij is gedoopt op zondag 16 juli 1797 in Doorn (Ut). Geurtje is overleden vr zondag 1 juni 1800 in Doorn (Ut), ten hoogste 3 jaar oud.
4 Bart van Vulpen, geboren in Doorn (Ut). Hij is gedoopt op zondag 1 juni 1800 in Doorn (Ut).
Geboorte-Birth:
Een van een tweeling. One of twins
5 Geurtje van Vulpen, geboren in Doorn (Ut). Volgt 402.
6 Bartje van Vulpen, geboren in 1807 in Doorn (Ut). Zij is gedoopt op zondag 14 juni 1807 in Doorn (Ut).
232 Maaijgjen (Marrigje) van Vulpen is geboren in Doorn (Ut), dochter van Jan Cornelisz van Vulpen (zie 127) en Luytje Gijsbertse (Lijntje) van Velpen. Zij is gedoopt op zondag 2 oktober 1768 in Doorn (Ut). Marrigje is overleden op zondag 11 december 1831 in Doorn (Ut), 63 jaar oud. Marrigje trouwde, 23 jaar oud, op zondag 30 oktober 1791 in Doorn (Ut) met Frederik Lodewijk Carel Kottner, 26 of 27 jaar oud. Frederik is geboren in 1764 in Eeringe in Franken (Dld). Frederik is overleden in 1831 in Doorn (Ut), 66 of 67 jaar oud.
Beroep:
Tuinman.
Kind van Marrigje en Frederik:
1 Gerrit Kottner, geboren op maandag 1 september 1806 in Zeist (Ut). Volgt 403.
233 Jan van Vulpen is geboren in Doorn (Ut), zoon van Jan Cornelisz van Vulpen (zie 127) en Luytje Gijsbertse (Lijntje) van Velpen. Hij is gedoopt op zondag 25 november 1770 in Doorn (Ut). Jan is overleden op zaterdag 11 maart 1837 in Doorn (Ut), 66 jaar oud.
Huwelijk-Marriage:
Weduwnaar van Maria van Dijk
Jan trouwde, 35 jaar oud, op zondag 15 juni 1806 in Doorn (Ut) met Maria van Leersum, 22 jaar oud. Maria is geboren in Doorn (Ut), dochter van Gijsbert van Leersum en Teuntje de Bruin. Zij is gedoopt op zondag 2 november 1783 in Doorn (Ut). Maria is overleden op woensdag 20 september 1848 in Doorn (Ut), 64 jaar oud.
Kinderen van Jan en Maria:
1 Teuntje van Vulpen, geboren in Doorn (Ut). Zij is gedoopt op zondag 7 september 1806 in Doorn (Ut). Teuntje is overleden vr 1810 in Doorn (Ut), ten hoogste 4 jaar oud.
2 Jan van Vulpen, geboren in Doorn (Ut). Volgt 404.
3 Gijsbert van Vulpen, geboren op dinsdag 18 september 1810 in Doorn (Ut). Hij is gedoopt op zondag 7 oktober 1810 in Doorn (Ut). Gijsbert is overleden op donderdag 9 december 1830 in Doorn (Ut), 20 jaar oud. Gijsbert bleef ongehuwd.
4 Teuntje van Vulpen, geboren op zondag 25 april 1813 in Doorn (Ut). Volgt 405.
5 Willem van Vulpen, geboren op zondag 30 maart 1817 in Doorn (Ut). Hij is gedoopt op zondag 20 april 1817 in Doorn (Ut). Willem is overleden op maandag 26 mei 1817 in Doorn (Ut), 1 maand oud.
6 Luitje van Vulpen, geboren op maandag 1 maart 1819 in Doorn (Ut). Volgt 406.
7 Maria van Vulpen, geboren op zaterdag 15 september 1821 in Doorn (Ut). Volgt 407.
234 Maria van Vulpen is geboren in Doorn (Ut), dochter van Jan Cornelisz van Vulpen (zie 127) en Luytje Gijsbertse (Lijntje) van Velpen. Zij is gedoopt op zondag 13 december 1772 in Doorn (Ut). Maria is overleden op woensdag 20 april 1814 in Doorn (Ut), 41 jaar oud. Maria trouwde, 22 jaar oud, op donderdag 1 oktober 1795 in De Bilt (Ut) met Hendrik van Maurik, 22 of 23 jaar oud. Hendrik is geboren in 1772, zoon van Jan van Maurik en Teuntje van Woerden. Hendrik is overleden in 1832 in Doorn (Ut), 59 of 60 jaar oud. Hij is begraven op zondag 22 juli 1832 in Doorn (Ut).
Beroep:
Broodbakker.
Kind van Maria en Hendrik:
1 Maria van Maurik, geboren in De Bilt (Ut). Zij is gedoopt op zondag 24 april 1796 in De Bilt (Ut).
235 Matthijs Jansz van Vulpen is geboren in Doorn (Ut), zoon van Jan Cornelisz van Vulpen (zie 127) en Luytje Gijsbertse (Lijntje) van Velpen. Hij is gedoopt op zondag 22 januari 1775 in Doorn (Ut). Matthijs is overleden op zondag 9 november 1845 in De Bilt (Ut), 70 jaar oud.
Beroep:
Landbouwer
Farmer
Matthijs trouwde, 35 jaar oud, op dinsdag 30 oktober 1810 in Doorn (Ut) met Cornelia Lokhorst, 19 jaar oud. Cornelia is geboren in Doorn (Ut), dochter van Hendrik Willemze Lokhorst en Hendrika Aartsen (Hendrikje) van Laar. Zij is gedoopt op zondag 6 maart 1791 in Doorn (Ut). Cornelia is overleden op vrijdag 21 februari 1868 in De Bilt (Ut), 76 jaar oud.
Kinderen van Matthijs en Cornelia:
1 Jan van Vulpen, geboren op donderdag 14 februari 1811 in Doorn (Ut). Volgt 408.
2 Hendrika van Vulpen, geboren op woensdag 18 december 1816 in De Bilt (Ut).
3 Luitje van Vulpen, geboren op donderdag 10 december 1818 in Doorn (Ut). Volgt 409.
4 Willem van Vulpen, geboren op donderdag 9 november 1820 in Doorn (Ut).
5 Cornelis van Vulpen, geboren op vrijdag 3 januari 1823 in Doorn (Ut). Volgt 410.
6 Cornelia van Vulpen, geboren op zaterdag 18 december 1824 in Doorn (Ut).
7 Maria van Vulpen, geboren op zaterdag 31 maart 1827 in Doorn (Ut). Volgt 411.
8 Metje van Vulpen, geboren op zondag 9 augustus 1829 in Doorn (Ut). Volgt 412.
236 Luitje van Vulpen is geboren in Doorn (Ut), dochter van Jan Cornelisz van Vulpen (zie 127) en Luytje Gijsbertse (Lijntje) van Velpen. Zij is gedoopt op woensdag 25 december 1776 in Doorn (Ut). Luitje is overleden op dinsdag 9 maart 1858 in De Bilt (Ut), 81 jaar oud.
Overlijden-Decease:
Volgens overlijdensakte dochter van Jan Cornelis van Vulpen en Luitje van Dam.
Luitje trouwde, 20 jaar oud, op zondag 5 november 1797 in Doorn (Ut) met Arie van Dam, 21 of 22 jaar oud. Arie is geboren in 1775 in Nederlangbroek (Ut).
Kinderen van Luitje en Arie:
1 Jaantje van Dam, geboren in Leersum (Ut). Zij is gedoopt op zondag 18 februari 1798 in Leersum (Ut).
2 Jan van Dam, geboren in Leersum (Ut). Hij is gedoopt op zaterdag 23 november 1799 in Leersum (Ut).
3 Hilletje van Dam, geboren in Leersum (Ut). Zij is gedoopt op woensdag 27 mei 1801 in Leersum (Ut).
4 Metje van Dam, geboren in Leersum (Ut). Zij is gedoopt op zondag 13 september 1801 in Leersum (Ut). Metje is overleden vr november 1806 in Leersum (Ut), ten hoogste 5 jaar oud.
5 Metje van Dam, geboren in Leersum (Ut). Zij is gedoopt op zondag 23 november 1806 in Leersum (Ut).
6 Luitje van Dam, geboren op donderdag 22 december 1808 in Leersum (Ut). Zij is gedoopt op zondag 1 januari 1809 in Leersum (Ut).
7 Johannes van Dam, geboren op vrijdag 15 februari 1811 in Leersum (Ut). Hij is gedoopt op vrijdag 1 maart 1811 in Leersum (Ut).
8 Geurt van Dam, geboren op dinsdag 16 maart 1813 in Leersum (Ut).
9 Maria van Dam, geboren op zaterdag 11 februari 1815 in Leersum (Ut).
10 Arie van Dam, geboren op zaterdag 3 oktober 1818 in Leersum (Ut). Arie is overleden op vrijdag 24 september 1819 in Leersum (Ut), 11 maanden oud.
237 Johannes Jansz van Vulpen is geboren in Doorn (Ut), zoon van Jan Cornelisz van Vulpen (zie 127) en Luytje Gijsbertse (Lijntje) van Velpen. Hij is gedoopt op zondag 10 januari 1779 in Doorn (Ut). Johannes is overleden op zaterdag 5 maart 1859 in Doorn (Ut), 80 jaar oud. Johannes trouwde, 49 jaar oud, op vrijdag 11 april 1828 in Doorn (Ut) met Cornelia Lodder, 18 of 19 jaar oud. Cornelia is geboren in 1809 in Woudenberg (Ut), dochter van Dirk Lodder en Teunisje Hardeveld. Cornelia is overleden op donderdag 2 februari 1882 in Doorn (Ut), 72 of 73 jaar oud.
Kinderen van Johannes en Cornelia:
1 Jan van Vulpen, geboren in 1828 in Doorn (Ut). Jan is overleden op zaterdag 23 december 1899 in Doorn (Ut), 70 of 71 jaar oud. Jan bleef ongehuwd.
2 Teuntje van Vulpen, geboren op zondag 4 april 1830 in Doorn (Ut). Volgt 413.
3 Willem van Vulpen, geboren op maandag 9 juli 1832 in Doorn (Ut). Volgt 414.
4 Dirk van Vulpen, geboren op zaterdag 4 oktober 1834 in Doorn (Ut). Dirk is overleden op maandag 18 januari 1836 in Doorn (Ut), 1 jaar oud.
5 Gijsbert van Vulpen, geboren op maandag 21 november 1836 in Doorn (Ut).
6 Dirk van Vulpen, geboren op dinsdag 19 maart 1839 in Doorn (Ut). Volgt 415.
7 Johannes van Vulpen, geboren op maandag 29 juli 1844 in Doorn (Ut). Volgt 416.
8 Cornelis van Vulpen, geboren op maandag 17 april 1848 in Doorn (Ut). Volgt 417.
9 Luitje van Vulpen, geboren op woensdag 5 juni 1850 in Doorn (Ut). Volgt 418.
238 Jacobus van Vulpen is geboren in Doorn (Ut), zoon van Jan Cornelisz van Vulpen (zie 127) en Luytje Gijsbertse (Lijntje) van Velpen. Hij is gedoopt op woensdag 24 januari 1781 in Doorn (Ut).
Beroep:
Koopman.
Jacobus trouwde, 31 jaar oud, op zaterdag 2 mei 1812 in De Bilt (Ut) met Cornelia Floor, 20 jaar oud. Cornelia is geboren in De Bilt (Ut), dochter van Kornelis Floor en Elsje Hoek. Zij is gedoopt op zondag 2 oktober 1791 in Blauwkapel (Ut).
Kinderen van Jacobus en Cornelia:
1 Elsje van Vulpen, geboren op maandag 6 september 1813 in Maartensdijk (Ut). Elsje is overleden op dinsdag 1 februari 1831 in Utrecht, 17 jaar oud.
2 Luitje van Vulpen, geboren op vrijdag 6 januari 1815 in Maartensdijk (Ut).
3 Jan van Vulpen, geboren op zaterdag 21 september 1816 in Maartensdijk (Ut).
4 Cornelia van Vulpen, geboren op dinsdag 4 augustus 1818 in Utrecht.
5 Rijk Cornelis van Vulpen, geboren op dinsdag 21 november 1820 in Utrecht.
6 Maria van Vulpen, geboren op vrijdag 9 augustus 1822 in Utrecht. Volgt 419.
7 Jacoba van Vulpen, geboren op vrijdag 19 maart 1824 in Utrecht.
8 Margaretha van Vulpen, geboren op dinsdag 24 januari 1826 in Utrecht.
9 Willem van Vulpen, geboren op woensdag 14 november 1827 in Utrecht.
10 Wilhemina Geertruida van Vulpen, geboren op donderdag 9 april 1829 in Utrecht.
11 Josina van Vulpen, geboren op vrijdag 19 maart 1830 in Utrecht.
239 Jan van Vulpen is geboren in Leersum (Ut), zoon van Thijs Cornelis van Vulpen (zie 128) en Grietje Jacobse van Woudenberg. Hij is gedoopt op zondag 3 oktober 1773 in Leersum (Ut). Jan is overleden op zaterdag 29 augustus 1829 in Amerongen (Ut), 55 jaar oud. Jan trouwde, 40 jaar oud, op woensdag 20 april 1814 in Leusden (Ut) met Sophia Ravesloot, 34 of 35 jaar oud. Sophia is geboren in 1779 in Leusden (Ut), dochter van Johannis Ravesloot en Neeltje Riksen.
240 Jannigje van Vulpen is geboren in Amerongen (Ut), dochter van Thijs Cornelis van Vulpen (zie 128) en Grietje Jacobse van Woudenberg. Zij is gedoopt op zondag 12 januari 1777 in Amerongen (Ut). Jannigje is overleden op vrijdag 7 augustus 1846 in Leersum (Ut), 69 jaar oud. Jannigje trouwde, 37 jaar oud, op donderdag 10 februari 1814 in Amerongen (Ut) met Harmen van Ginkel, 34 jaar oud. Harmen is geboren in Leersum (Ut), zoon van Antony Harmsz (Toon) van Ginkel en Aaltje Gerrits Pothoven. Hij is gedoopt op zondag 2 januari 1780 in Leersum (Ut). Harmen is overleden op zondag 11 december 1870 in Amerongen (Ut), 90 jaar oud.
Kinderen van Jannigje en Harmen:
1 Aaltje van Ginkel, geboren op zondag 28 augustus 1814 in Leersum (Ut). Volgt 420.
2 Grietje van Ginkel, geboren op donderdag 2 januari 1817 in Leersum (Ut). Volgt 421.
241 Pieternella van de Bovenkamp is geboren in 1840 in Rhenen (Ut), dochter van Dirk van de Bovenkamp (zie 129) en Grietje van den Berg. Pieternella is overleden op maandag 7 juni 1909 in Amerongen (Ut), 68 of 69 jaar oud. Pieternella trouwde, 25 of 26 jaar oud, op vrijdag 1 juni 1866 in Amerongen (Ut) met Leendert van Dijk, 28 jaar oud. Leendert is geboren op woensdag 18 oktober 1837 in Amerongen (Ut), zoon van Leendert van Dijk en Gerrigje Visee.
Kinderen van Pieternella en Leendert:
1 Leendert van Dijk, geboren op zaterdag 6 april 1867 in Amerongen (Ut). Volgt 422.
2 Jan van Dijk, geboren op vrijdag 9 juni 1882 in Amerongen (Ut). Volgt 423.
242 Peter van de Bovenkamp is geboren op maandag 28 juni 1841 in Rhenen (Ut), zoon van Dirk van de Bovenkamp (zie 129) en Grietje van den Berg. Peter is overleden op dinsdag 21 april 1891 in Rhenen (Ut), 49 jaar oud. Peter trouwde, 31 jaar oud, op woensdag 16 oktober 1872 in Rhenen (Ut) met Jannetje Veenhof, 45 jaar oud. Jannetje is geboren op donderdag 7 december 1826 in Amerongen (Ut), dochter van Cornelis Veenhof en Selia van der Voort. Jannetje is overleden op vrijdag 30 maart 1894 in Rhenen (Ut), 67 jaar oud. Jannetje is weduwe van Jan Drost (1818-1866), met wie zij trouwde op donderdag 5 juli 1849 in Leersum (Ut).
243 Lauwrens van den Bovenkamp is geboren op donderdag 11 juni 1846 in Amerongen (Ut), zoon van Lauwrens van den Bovenkamp (zie 130) en Hendrika van der Pest. Lauwrens trouwde, 26 jaar oud, op vrijdag 27 december 1872 in Rhenen (Ut) met Jenneke van Beek, 26 jaar oud. Jenneke is geboren op zondag 12 april 1846 in Amerongen (Ut), dochter van Frans van Beek en Martha van Dijk.
Kinderen van Lauwrens en Jenneke:
1 Frans van den Bovenkamp, geboren op vrijdag 19 september 1873 in Amerongen (Ut).
2 Hendrikus Johan van den Bovenkamp, geboren op donderdag 24 augustus 1876 in Amerongen (Ut). Volgt 424.
3 Margereta Gijsbertha van den Bovenkamp, geboren op maandag 17 oktober 1881 in Amerongen (Ut).
244 Alida van den Bovenkamp is geboren op dinsdag 10 september 1844 in Amerongen (Ut), dochter van Teunis van den Bovenkamp (zie 131) en Geertruij van de Pest. Alida is overleden op maandag 5 oktober 1868 in Amerongen (Ut), 24 jaar oud. Alida trouwde, 23 jaar oud, op vrijdag 25 oktober 1867 in Amerongen (Ut) met Jacobus Tollenaar, 23 jaar oud. Jacobus is geboren op donderdag 15 augustus 1844 in Amerongen (Ut), zoon van Wilhelmus Tollenaar en Adriana Christina van Woudenberg. Jacobus trouwde later op donderdag 2 juni 1870 in Wijk bij Duurstede (Ut) met Willemina Swarts (1848-1934).
Kind van Alida en Jacobus:
1 Adriana Willemina Tollenaar, geboren op maandag 13 april 1868 in Amerongen (Ut). Volgt 425.
245 Pieter van den Bovenkamp is geboren op zondag 14 november 1847 in Amerongen (Ut), zoon van Teunis van den Bovenkamp (zie 131) en Geertruij van de Pest. Pieter is overleden op dinsdag 3 september 1901 in Amerongen (Ut), 53 jaar oud. Pieter trouwde, 25 jaar oud, op vrijdag 3 oktober 1873 in Amerongen (Ut) met Gerrigje Bos, 26 jaar oud. Zie 152 voor persoonsgegevens van Gerrigje.
Kinderen van Pieter en Gerrigje: zie 152.
246 Hendrika van den Bovenkamp is geboren in 1847 in Veenendaal (Ut), dochter van Cornelis van den Bovenkamp (zie 132) en Aaltje van Barneveld. Hendrika trouwde, 25 of 26 jaar oud, op zaterdag 4 januari 1873 in Veenendaal (Ut) met Klaas Slok, 36 of 37 jaar oud. Klaas is geboren in 1836 in Veenendaal (Ut), zoon van Albertus Slok en Geertrui van Otterlo.
Kinderen van Hendrika en Klaas:
1 Jan Slok, geboren op zaterdag 29 maart 1879 in Veenendaal (Ut). Volgt 427.
2 Lambertus Hendrik Slok, geboren op dinsdag 2 februari 1886 in Veenendaal (Ut). Volgt 428.
247 Pieter (Piet) van den Bovenkamp is geboren op dinsdag 13 januari 1846 in Rhenen (Ut), zoon van Elisabeth van den Bovenkamp (zie 133). Piet trouwde, 32 jaar oud, op woensdag 17 juli 1878 in Rhenen (Ut) met Jacoba Schrijver, 24 jaar oud. Jacoba is geboren op zaterdag 20 mei 1854 in Rhenen (Ut), dochter van Hendrik Schrijver en Jannigje Helena van Piggelen.
Kinderen van Piet en Jacoba:
1 Hendrika van den Bovenkamp, geboren op maandag 17 april 1876 in Rhenen (Ut). Volgt 429.
2 Elisabeth van den Bovenkamp, geboren op zondag 2 april 1882 in Rhenen (Ut).
3 Helena van den Bovenkamp, geboren op vrijdag 16 mei 1884 in Rhenen (Ut).
4 Pieter van den Bovenkamp, geboren op zaterdag 12 september 1885 in Rhenen (Ut).
248 Margaretha Johanna van den Bosch is geboren op dinsdag 11 maart 1856 in Rotterdam (Zh), dochter van Adrianus (Adriaan) van den Bosch en Johanna Bosch (zie 136). Margaretha is overleden op maandag 11 november 1929 in Rotterdam (Zh), 73 jaar oud. Margaretha trouwde, 53 jaar oud, op woensdag 12 mei 1909 in Rotterdam (Zh) met Abraham Elias Torresen Jensen, 55 of 56 jaar oud. Abraham is geboren in 1853 in Mandal, Noorwegen, zoon van Torres Jensen en Johanne Tonette Abrahams. Abraham is overleden op zaterdag 26 december 1925 in Hillegersberg, Rotterdam (Zh), 71 of 72 jaar oud.
adrianus_van_den_bosch_1861.jpg
14 Adrianus van den Bosch-1861
249 Adrianus van den Bosch (afb. 14) is geboren op zondag 22 september 1861 in Rotterdam (Zh), zoon van Adrianus (Adriaan) van den Bosch en Johanna Bosch (zie 136). Adrianus is overleden op woensdag 3 oktober 1928 in Rotterdam (Zh), 67 jaar oud.
Beroep:
Letterzetter. Compositor.
Adrianus trouwde, 21 jaar oud, op woensdag 18 juli 1883 in Rotterdam (Zh) met Magdalena Elizabeth Quartel, 20 jaar oud. Magdalena is geboren op maandag 29 juni 1863 in Klaaswaal (Zh), dochter van Leendert Quartel en Magdalena Elizabeth van Oudgaarden. Magdalena is overleden op woensdag 15 februari 1933 in Rotterdam (Zh), 69 jaar oud.
Kinderen van Adrianus en Magdalena:
1 Johanna van den Bosch, geboren op dinsdag 23 oktober 1883 in Rotterdam (Zh). Volgt 430.
2 Adrianus van den Bosch, geboren op dinsdag 14 oktober 1884 in Rotterdam (Zh). Volgt 431.
3 Magdalena Elizabeth van den Bosch, geboren op maandag 15 maart 1886 in Rotterdam (Zh). Volgt 432.
4 Margaretha Johanna Adriana van den Bosch, geboren op zaterdag 11 juni 1887 in Rotterdam (Zh). Margaretha is overleden op dinsdag 21 februari 1888 in Rotterdam (Zh), 8 maanden oud.
5 Margaretha Johanna Adriana van den Bosch, geboren op donderdag 25 oktober 1888 in Rotterdam (Zh). Margaretha is overleden in Rotterdam (Zh).
6 Leendert van den Bosch, geboren op woensdag 31 december 1890 in Rotterdam (Zh). Volgt 433.
7 Johannes Corstiaan Hendrik van den Bosch, geboren op dinsdag 17 mei 1892 in Rotterdam (Zh). Volgt 434.
8 Cornelis Johannes Aart van den Bosch, geboren op woensdag 2 mei 1894 in Rotterdam (Zh).
9 Nicolaas Corstiaan van den Bosch, geboren op zondag 8 september 1895 in Rotterdam (Zh). Volgt 435.
10 Bartje Cornelia van den Bosch, geboren op vrijdag 18 september 1896 in Rotterdam (Zh). Bartje is overleden op dinsdag 7 juni 1898 in Rotterdam (Zh), 1 jaar oud.
11 Ferdinand Louis Xaverius van den Bosch, geboren op vrijdag 7 januari 1898 in Rotterdam (Zh). Ferdinand is overleden op zondag 28 mei 1899 in Rotterdam (Zh), 1 jaar oud.
12 Ferdinand Louis Xaverius van den Bosch, geboren op zaterdag 15 juli 1899 in Rotterdam (Zh). Volgt 436.
13 Adriana Cornelia van den Bosch, geboren op vrijdag 19 april 1901 in Rotterdam (Zh). Adriana is overleden-is deceased.
14 Bartje Cornelia van den Bosch, geboren op zaterdag 18 april 1903 in Rotterdam (Zh). Bartje is overleden-is deceased.
15 Abraham Elias van den Bosch, geboren op zondag 16 juli 1905 in Rotterdam (Zh). Abraham is overleden op vrijdag 4 januari 1907 in Rotterdam (Zh), 1 jaar oud.
16 Abraham Elias van den Bosch, geboren op woensdag 29 mei 1907 in Rotterdam (Zh). Volgt 437.
17 N.N. van den Bosch, levenloos geboren dochter, geboren op woensdag 23 september 1908 in Rotterdam (Zh).
johannes_cornelis_de_man_1867__1_.jpg johannes_cornelis_de_man_1867__2_.jpg
15 Johannes Cornelis de Man-1867 (1)
16 Johannes Cornelis de Man-1867 (2)
250 Cornelia van den Bosch is geboren op zondag 21 mei 1865 in Rotterdam (Zh), dochter van Adrianus (Adriaan) van den Bosch en Johanna Bosch (zie 136). Cornelia is overleden op zaterdag 23 oktober 1920 in Rotterdam (Zh), 55 jaar oud. Cornelia trouwde, 26 jaar oud, op woensdag 3 februari 1892 in Rotterdam (Zh) met Johannes Cornelis de Man (afb. 15 en 16), 24 jaar oud. Johannes is geboren op dinsdag 15 oktober 1867 in Rotterdam (Zh), zoon van Hendrik de Man en Anna Vuurens.
Beroep:
Concirge. - Concierge.
Kinderen van Cornelia en Johannes:
1 Hendrik de Man, geboren op woensdag 21 juni 1893 in Rotterdam (Zh). Volgt 438.
2 Johannes Cornelis de Man, geboren op vrijdag 22 februari 1895 in Rotterdam (Zh). Volgt 439.
3 Adrianus de Man, geboren op vrijdag 4 februari 1898 in Rotterdam (Zh). Volgt 440.
4 Johanna de Man, geboren op vrijdag 19 juni 1903 in Rotterdam (Zh). Johanna is overleden-is deceased.
251 Johanna van Maanen is geboren in 1857 in Lunteren (Gld), dochter van Gijsbert van Maanen en Aletta Bos (zie 137). Johanna is overleden op donderdag 26 maart 1891 in Ede (Gld), 33 of 34 jaar oud.
Notitie family:
Voogd van de bruid Gerrit Hardeman; toeziend voogd van de bruid Willem Bos.
Johanna trouwde, 20 of 21 jaar oud, op zaterdag 23 februari 1878 met Gerrit Evers, 25 of 26 jaar oud. Gerrit is geboren in 1852 in Ede (Gld), zoon van Evert Evers en Willempje Roelofs.
Beroep:
Landbouwer
Farmer
252 Manus Pater is geboren in 1861 in Scherpenzeel (Gld), zoon van Jan Dirk Pater en Willempje Bos (zie 139). Manus is overleden op dinsdag 26 februari 1929 in De Bilt (Ut), 67 of 68 jaar oud. Manus trouwde, 23 of 24 jaar oud, op vrijdag 20 november 1885 in De Bilt (Ut) met Engeltje van Heerd, 22 of 23 jaar oud. Engeltje is geboren in 1862 in Ede (Gld), dochter van Gerrit van Heerd en Maartje van Rootselaar.
253 Brand Pater is geboren op woensdag 31 januari 1866 in Ede (Gld), zoon van Jan Dirk Pater en Willempje Bos (zie 139). Brand is overleden op maandag 20 maart 1939 in Amersfoort (Ut), 73 jaar oud.
Beroep:
Boerenknecht.
Woonplaats: Place of residency::
Wonende te Scherpenzeel (Gld).
Brand trouwde, 29 jaar oud, op zaterdag 20 juli 1895 in Scherpenzeel (Gld) met Jannetje Hazeleger, 21 jaar oud. Jannetje is geboren op maandag 8 juni 1874 in Woudenberg (Ut), dochter van Albert Hazeleger en Barendje Methorst.
Beroep:
Boerenmeid.
254 Geertje Pater is geboren in 1870 in Ede (Gld), dochter van Jan Dirk Pater en Willempje Bos (zie 139).
Beroep:
Dienstbode. Domestic servant.
Geertje trouwde, 17 of 18 jaar oud, op zaterdag 21 januari 1888 in Ede (Gld) met Jan Schoonhoven, 21 of 22 jaar oud. Jan is geboren in 1866 in Leersum (Ut), zoon van Arris Schoonhoven en Gerrigje Rijksen.
Beroep:
Boerenknecht.
255 Gijsje Pater is geboren in 1872 in Ede (Gld), dochter van Jan Dirk Pater en Willempje Bos (zie 139). Gijsje trouwde, 28 of 29 jaar oud, op vrijdag 8 november 1901 in Maarn (Ut) met Jan van de Waerdt, 49 jaar oud. Jan is geboren op woensdag 7 januari 1852 in Maarn (Ut), zoon van Anthonie van de Waerdt en Grietje van Egdom. Jan is overleden op zaterdag 1 oktober 1921 in Maarn (Ut), 69 jaar oud.
Kinderen van Gijsje en Jan:
1 Grietje van de Waerdt, geboren op maandag 15 september 1902 in Maarn (Ut). Grietje is overleden-is deceased.
2 Everdina van de Waerdt, geboren op maandag 24 mei 1909 in Maarn (Ut). Everdina is overleden op maandag 24 mei 1909 in Maarn (Ut), geen dag oud.
3 N.N. van de Waerdt, levenloos geboren zoon, geboren op zaterdag 13 januari 1912 in Maarn (Ut).
4 N.N. van de Waerdt, levenloos geboren dochter, geboren op zaterdag 19 september 1914 in Maarn (Ut).
256 Gijsbertje de Pater is geboren op vrijdag 5 januari 1872 in Ede (Gld), dochter van Jan Dirk Pater en Willempje Bos (zie 139). Gijsbertje is overleden op woensdag 28 februari 1951 in Maarn (Ut), 79 jaar oud. Gijsbertje trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 17 juli 1897 in Ede (Gld) met Rijk van Hunnik, 34 jaar oud. Rijk is geboren op donderdag 18 december 1862 in Rhenen (Ut), zoon van Evert van Hunnik en Wilhelmina van Ravenswaaij. Rijk is overleden op zaterdag 6 mei 1899, 36 jaar oud. Rijk is weduwnaar van Hendrika van Voorst (1869-1895), met wie hij trouwde op maandag 10 juni 1889 in Ede (Gld).
257 Everdina Pater is geboren op woensdag 28 oktober 1874 in Ede (Gld), dochter van Jan Dirk Pater en Willempje Bos (zie 139). Everdina is overleden op maandag 12 december 1949 in Doorn (Ut), 75 jaar oud. Everdina:
(1) trouwde, 22 jaar oud, op donderdag 7 januari 1897 in Woudenberg (Ut) met Jan van Voskuilen, 38 jaar oud. Jan is geboren op donderdag 26 augustus 1858 in Woudenberg (Ut), zoon van Gijsbert van Voskuilen en Gijsbertje Pater. Jan is overleden op dinsdag 8 februari 1910 in Woudenberg (Ut), 51 jaar oud.
(2) trouwde, 40 jaar oud, op donderdag 26 november 1914 in Doorn (Ut) met Teunis van Dijk, 46 jaar oud. Teunis is geboren op zondag 29 december 1867 in Driebergen (Ut), zoon van Jan van Dijk en Metje van Ginkel.
258 Jan Johannes van der Lit is geboren in 1870 in Jaarsveld (Ut), zoon van Dirk van der Lit (zie 141) en Aagje Adriana van der Kwast. Jan is overleden op vrijdag 26 mei 1916 in Tull en ’t Waal (Ut), 45 of 46 jaar oud. Jan trouwde, 22 of 23 jaar oud, op vrijdag 14 april 1893 in Odijk (Ut) met Aaltje van Scherpenzeel, 25 of 26 jaar oud. Aaltje is geboren in 1867 in Zuilen (Ut), dochter van Rijk van Scherpenzeel en Aartje van Scherpenzeel.
Kind van Jan en Aaltje:
1 Dirk van der Lit, geboren op dinsdag 6 februari 1894 in Tull en ’t Waal (Ut). Volgt 441.
259 Gerritje van der Lit is geboren in 1871, dochter van Dirk van der Lit (zie 141) en Aagje Adriana van der Kwast. Gerritje is overleden op dinsdag 23 december 1941 in Utrecht, 69 of 70 jaar oud. Gerritje trouwde met Cornelis Adrianus Bruijnes.
Kind van Gerritje en Cornelis:
1 N.N. Bruijnes, levenloos geboren zoon, geboren op zondag 4 december 1898 in Vreeswijk (Ut).
260 Adriana Bos is geboren op dinsdag 18 februari 1868 in Leersum (Ut), dochter van Cornelis Bos (zie 144) en Aletta Adriana Swagers. Adriana is overleden op dinsdag 6 augustus 1946 in Zeist (Ut), 78 jaar oud. Adriana trouwde, 31 jaar oud, op donderdag 19 oktober 1899 in Zeist (Ut) met Dirk Beek, 29 jaar oud. Dirk is geboren op dinsdag 3 mei 1870 in Driebergen (Ut), zoon van Johannes Beek en Grietje Versteeg. Dirk is overleden op maandag 4 juli 1960 in Utrecht, 90 jaar oud.
Kinderen van Adriana en Dirk:
1 Gerrit Beek, geboren op woensdag 19 juni 1895 in Zeist (Ut). Volgt 442.
2 Grietje Adriana Beek, geboren op maandag 17 september 1900 in Driebergen (Ut). Grietje is overleden op zondag 5 juli 1925 in Zeist (Ut), 24 jaar oud. Grietje bleef ongehuwd.
3 Cornelis Beek, geboren op zaterdag 20 september 1902 in Driebergen (Ut). Cornelis is overleden-is deceased.
4 Dirk Beek, geboren op dinsdag 27 december 1904 in Driebergen (Ut). Dirk is overleden op zondag 3 september 1916 in Zeist (Ut), 11 jaar oud.
5 Johan Beek, geboren op donderdag 13 april 1911 in Driebergen (Ut). Volgt 443.
261 Johan Bos is geboren op dinsdag 25 oktober 1870 in Leersum (Ut), zoon van Cornelis Bos (zie 144) en Aletta Adriana Swagers. Johan trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 8 november 1894 in Zeist (Ut) met Aleida van Essen, 24 jaar oud. Aleida is geboren op vrijdag 26 november 1869 in Zeist (Ut), dochter van Gerrit van Essen en Lijsje Rijksen. Aleida is overleden op donderdag 27 december 1928 in Zeist (Ut), 59 jaar oud.
Kinderen van Johan en Aleida:
1 Aleida Bos, geboren op zondag 15 januari 1888 in Zeist (Ut). Volgt 444.
2 Adriana Aletta Bos, geboren op dinsdag 26 november 1895 in Zeist (Ut). Volgt 445.
3 Elisabeth Bos, geboren in 1898 in Zeist (Ut). Volgt 446.
262 Gerritje Bos is geboren op donderdag 15 januari 1874 in Leersum (Ut), dochter van Cornelis Bos (zie 144) en Aletta Adriana Swagers. Gerritje is overleden op woensdag 20 september 1939 in Maartensdijk (Ut), 65 jaar oud. Gerritje trouwde, 26 jaar oud, op donderdag 23 augustus 1900 in Zeist (Ut) met Jan van de Haar, 27 jaar oud. Zie 642 voor persoonsgegevens van Jan.
263 Cornelis Bos is geboren op zondag 30 juli 1876 in Leersum (Ut), zoon van Cornelis Bos (zie 144) en Aletta Adriana Swagers. Cornelis is overleden op zondag 8 januari 1950 in Utrecht, 73 jaar oud. Cornelis trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 23 mei 1901 in Amerongen (Ut) met Anna Constantia van der Lee, 24 jaar oud. Anna is geboren op maandag 2 april 1877 in Doorn (Ut), dochter van Jan van der Lee en Jansje Tonia Bakhuizen.
Kind van Cornelis en Anna:
1 Paulus Gerrit Bos, geboren in 1906 in Zeist (Ut). Volgt 447.
264 Jacob van Dijk is geboren op zaterdag 9 februari 1861 in Rhenen (Ut), zoon van Dirk van Dijk en Gerrigje Bos (zie 145). Jacob is overleden op maandag 18 maart 1929 in Rhenen (Ut), 68 jaar oud. Jacob trouwde, 24 jaar oud, op woensdag 25 maart 1885 in Rhenen (Ut) met Johanna Nellestijn, 27 jaar oud. Johanna is geboren op dinsdag 29 december 1857 in Rhenen (Ut), dochter van Evert Nellestijn en Nieske van Schaik. Johanna is overleden op donderdag 16 maart 1905 in Rhenen (Ut), 47 jaar oud.
Kinderen van Jacob en Johanna:
1 Gerritje van Dijk, geboren op zondag 5 september 1886 in Rhenen (Ut).
2 Nieske van Dijk, geboren op zondag 6 april 1890 in Rhenen (Ut). Nieske is overleden op maandag 14 april 1890 in Rhenen (Ut), 8 dagen oud.
3 Evert Jan van Dijk, geboren op maandag 21 december 1891 in Rhenen (Ut).
4 Dirkje van Dijk, geboren op vrijdag 15 december 1893 in Rhenen (Ut). Volgt 448.
5 Angenietus van Dijk, geboren op zaterdag 18 januari 1896 in Rhenen (Ut). Volgt 449.
6 Wilhelmina van Dijk, geboren op donderdag 22 september 1898 in Rhenen (Ut). Wilhelmina is overleden-is deceased.
265 Jan Willem van Dijk is geboren op woensdag 28 oktober 1863 in Rhenen (Ut), zoon van Dirk van Dijk en Gerrigje Bos (zie 145). Jan is overleden op vrijdag 24 december 1920 in Rhenen (Ut), 57 jaar oud. Jan trouwde, 24 jaar oud, op woensdag 1 augustus 1888 in Rhenen (Ut) met Hendrikje Nellestein, 27 jaar oud. Hendrikje is geboren op maandag 25 maart 1861 in Rhenen (Ut), dochter van Dirk Nellestein en Roelofje Bongers. Hendrikje is overleden op zaterdag 31 januari 1920 in Rhenen (Ut), 58 jaar oud.
Kinderen van Jan en Hendrikje:
1 Dirk van Dijk, geboren op maandag 25 maart 1889 in Rhenen (Ut).
2 Roelof van Dijk, geboren op zaterdag 17 september 1892 in Rhenen (Ut). Roelof is overleden op woensdag 18 december 1895 in Rhenen (Ut), 3 jaar oud.
3 Gerritje van Dijk, geboren op woensdag 21 november 1894 in Rhenen (Ut). Gerritje is overleden-is deceased.
4 Roelofje van Dijk, geboren op zaterdag 24 april 1897 in Rhenen (Ut). Volgt 450.
5 Dirk Jan van Dijk, geboren op zondag 15 april 1900 in Rhenen (Ut). Dirk is overleden op vrijdag 30 november 1900 in Rhenen (Ut), 7 maanden oud.
6 Dirkje van Dijk, geboren op zaterdag 5 oktober 1901 in Rhenen (Ut). Dirkje is overleden-is deceased.
7 Jan Willem van Dijk, geboren op vrijdag 19 oktober 1906 in Rhenen (Ut). Jan is overleden-is deceased.
266 Dirkje van Dijk is geboren op donderdag 20 februari 1868 in Rhenen (Ut), dochter van Dirk van Dijk en Gerrigje Bos (zie 145). Dirkje is overleden op donderdag 3 december 1896 in Amerongen (Ut), 28 jaar oud. Dirkje:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op woensdag 30 september 1891 in Rhenen (Ut) met Steven Losekoot, 34 jaar oud. Steven is geboren op maandag 17 november 1856 in Rhenen (Ut), zoon van Steven Losekoot en Klara van den Berg. Steven is overleden op dinsdag 20 november 1894 in Rhenen (Ut), 38 jaar oud. Steven is weduwnaar van Rijkje van Ooijik (1855-1891), met wie hij trouwde op zaterdag 21 januari 1882 in Veenendaal (Ut).
(2) trouwde, 28 jaar oud, op zaterdag 6 juni 1896 in Amerongen (Ut) met Hendrik Reede, 45 jaar oud. Hendrik is geboren op woensdag 29 januari 1851 in Amerongen (Ut), zoon van Gerrit Reede en Cornelia Visee. Hendrik is overleden op donderdag 3 augustus 1939 in Utrecht, 88 jaar oud. Hendrik trouwde later op donderdag 11 november 1897 in Amerongen (Ut) met Geertje Huussen (1850-1944).
Kind van Dirkje en Hendrik:
1 Gerarda Cornelia Reede, geboren op zondag 11 oktober 1896 in Amerongen (Ut). Gerarda is overleden-is deceased.
267 Wilhelmina Bos is geboren op donderdag 11 juli 1861 in Amerongen (Ut), dochter van Gijsbert Bos (zie 146) en Christina van Veenendaal. Wilhelmina trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 5 augustus 1886 in Amerongen (Ut) met Gerrit van den Brink, 24 jaar oud. Gerrit is geboren op vrijdag 21 februari 1862 in Amerongen (Ut), zoon van Martinus van den Brink en Willemijntje van Dijk. Gerrit is overleden op zaterdag 12 juli 1941 in Amerongen (Ut), 79 jaar oud.
Kind van Wilhelmina en Gerrit:
1 Martinus van den Brink, geboren op maandag 22 januari 1894 in Amerongen (Ut).
268 Adriana Bos is geboren op dinsdag 20 januari 1863 in Amerongen (Ut), dochter van Gijsbert Bos (zie 146) en Christina van Veenendaal. Adriana is overleden op dinsdag 14 januari 1941 in Amerongen (Ut), 77 jaar oud. Adriana trouwde, 22 jaar oud, op donderdag 28 mei 1885 in Amerongen (Ut) met Adrianus van Viegen, 20 jaar oud. Adrianus is geboren op zaterdag 25 februari 1865 in Amerongen (Ut), zoon van Coenraad van Viegen en Aaltje van de Lustgraaf. Adrianus is overleden op donderdag 20 augustus 1925 in Veenendaal (Ut), 60 jaar oud.
Beroep:
Schoenmaker-Brievenbesteller.
Kinderen van Adriana en Adrianus:
1 Coenraad van Viegen, geboren op zaterdag 6 november 1886 in Amerongen (Ut). Volgt 451.
2 Christina van Viegen, geboren op woensdag 7 december 1887 in Amerongen (Ut).
3 Alida van Viegen, geboren op maandag 9 december 1889 in Amerongen (Ut). Volgt 452.
4 Gijsberta van Viegen, geboren op donderdag 17 december 1891 in Amerongen (Ut).
5 Adrianus van Viegen, geboren op zaterdag 17 maart 1894 in Amerongen (Ut). Volgt 453.
6 Jan David van Viegen, geboren op zaterdag 13 augustus 1898 in Amerongen (Ut). Jan is overleden-is deceased.
7 Adriana van Viegen, geboren op woensdag 4 december 1901 in Amerongen (Ut). Adriana is overleden-is deceased.
8 Evert van Viegen, geboren op woensdag 1 november 1905 in Amerongen (Ut). Evert is overleden-is deceased.
9 Evert Adriaan van Viegen, geboren op donderdag 7 november 1907 in Amerongen (Ut). Evert is overleden-is deceased.
269 Jannigje Bos is geboren op zaterdag 6 januari 1866 in Amerongen (Ut), dochter van Gijsbert Bos (zie 146) en Christina van Veenendaal. Jannigje trouwde, 19 jaar oud, op donderdag 10 december 1885 in Amerongen (Ut) met Willem van Viegen, 21 jaar oud. Willem is geboren op vrijdag 8 januari 1864 in Amerongen (Ut), zoon van Marcelis van Viegen en Maria van Eeden. Willem is overleden op vrijdag 6 januari 1905 in Veenendaal (Ut), 40 jaar oud.
Beroep:
Metselaar. Bricklayer or Mason
Kinderen van Jannigje en Willem:
1 Marcelis van Viegen, geboren op dinsdag 18 mei 1886 in Amerongen (Ut). Marcelis is overleden op zaterdag 28 augustus 1886 in Amerongen (Ut), 3 maanden oud.
2 Christina van Viegen, geboren op woensdag 17 augustus 1887 in Amerongen (Ut).
3 Gijsbertus van Viegen, geboren op vrijdag 26 september 1890 in Veenendaal (Ut). Volgt 454.
4 Gerrit van Viegen, geboren in 1903 in Veenendaal (Ut). Volgt 455.
270 Christina Bos is geboren op zondag 14 juli 1878 in Amerongen (Ut), dochter van Gijsbert Bos (zie 146) en Christina van Veenendaal. Christina trouwde, 22 jaar oud, op zaterdag 3 november 1900 in Amerongen (Ut) met Dirk van Boort, 24 jaar oud. Dirk is geboren op vrijdag 25 augustus 1876 in Amerongen (Ut), zoon van Christoffel van Boort en Hester Theesing.
Kind van Christina en Dirk:
1 Gijsbertus van Boort, geboren op woensdag 25 december 1895 in Amerongen (Ut). Gijsbertus is overleden-is deceased.
Geboorte-Birth:
Erkend bij huwelijk van Dirk en Christina.
271 Jan Pluijgers is geboren op donderdag 30 augustus 1866 in Amerongen (Ut), zoon van Jan Pluijgers en Jenneke Bos (zie 147). Jan trouwde, 30 jaar oud, op donderdag 4 februari 1897 in Leersum (Ut) met Petronella Floor, 33 of 34 jaar oud. Petronella is geboren in 1863 in Winkel (Nh), dochter van Arie Floor en Jaapje Kesting.
272 Jacob Pluijgers is geboren op zondag 8 december 1867 in Amerongen (Ut), zoon van Jan Pluijgers en Jenneke Bos (zie 147). Jacob trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 20 augustus 1891 in Vreeswijk (Ut) met Johanna Schuls, 20 of 21 jaar oud. Johanna is geboren in 1870 in Vreeswijk (Ut), dochter van Willem Schuls en Johanna Lancee.
273 Bart van Veenendaal is geboren op zaterdag 19 november 1864 in Amerongen (Ut), zoon van Gijsbert van Veenendaal en Teuntje Bos (zie 148). Bart trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 14 januari 1888 in Amerongen (Ut) met Maria van Leeuwen, 19 jaar oud. Maria is geboren op dinsdag 29 december 1868 in Leersum (Ut), dochter van Aart van Leeuwen en Petronella van Soest. Maria is overleden op dinsdag 20 april 1926 in Amerongen (Ut), 57 jaar oud.
Kinderen van Bart en Maria:
1 Gijsje van Veenendaal, geboren op zondag 15 april 1888 in Amerongen (Ut). Volgt 456.
2 Gijsbertus van Veenendaal, geboren in 1904 in Amerongen (Ut). Volgt 457.
3 Gerritje van Veenendaal, geboren op woensdag 29 januari 1908 in Amerongen (Ut). Volgt 458.
274 Gerritje van Veenendaal is geboren op zaterdag 25 september 1875 in Amerongen (Ut), dochter van Gijsbert van Veenendaal en Teuntje Bos (zie 148). Gerritje is overleden op donderdag 31 juli 1947 in Amerongen (Ut), 71 jaar oud. Gerritje:
(1) trouwde, 19 jaar oud, op zaterdag 30 maart 1895 in Amerongen (Ut) met Hendricus Adrianus Swagers, 26 jaar oud. Hendricus is geboren op vrijdag 27 november 1868 in Amerongen (Ut), zoon van Hendricus Adrianus Swagers en Jannigje Pluijgers. Hendricus is overleden op dinsdag 17 oktober 1916 in Amerongen (Ut), 47 jaar oud.
(2) trouwde, 42 jaar oud, op donderdag 18 oktober 1917 in Amerongen (Ut) met Franciscus Johannes Gerhardus Bos, 37 jaar oud. Zie 276 voor persoonsgegevens van Franciscus.
Kinderen van Gerritje en Hendricus:
1 Jannigje Swagers, geboren op zondag 15 september 1895 in Amerongen (Ut). Volgt 459.
2 Teuntje Swagers, geboren op zaterdag 26 december 1896 in Amerongen (Ut). Volgt 460.
3 Hendricus Adrianus Swagers, geboren op maandag 25 april 1898 in Amerongen (Ut).
4 Gijsbertha Swagers, geboren op vrijdag 28 april 1899 in Amerongen (Ut). Gijsbertha is overleden op vrijdag 12 juni 1987 in Utrecht, 88 jaar oud.
5 Gijsbert Jan Swagers, geboren op zaterdag 27 april 1901 in Amerongen (Ut). Gijsbert is overleden op zondag 29 september 1901 in Amerongen (Ut), 5 maanden oud.
6 Gerritje Swagers, geboren op donderdag 3 juli 1902 in Amerongen (Ut).
7 Adriana Johanna Swagers, geboren op zaterdag 19 september 1903 in Amerongen (Ut).
8 Gijsbert Jan Swagers, geboren op zondag 27 november 1904 in Amerongen (Ut).
9 Roelof Swagers, geboren op vrijdag 2 maart 1906 in Amerongen (Ut). Volgt 461.
10 Johannes Christiaan Swagers, geboren op woensdag 7 augustus 1907 in Amerongen (Ut).
11 Hendrika Adriana Swagers, geboren op zondag 6 september 1908 in Amerongen (Ut).
275 Willemijntje van Veenendaal is geboren op dinsdag 5 september 1882 in Amerongen (Ut), dochter van Gijsbert van Veenendaal en Teuntje Bos (zie 148). Willemijntje trouwde, 22 jaar oud, op woensdag 7 september 1904 in Amersfoort (Ut) met Jan de Goede, 23 jaar oud. Jan is geboren op maandag 21 februari 1881 in Amersfoort (Ut), zoon van Karel de Goede en Alijda Hemink.
Kind van Willemijntje en Jan:
1 Teuntje de Goede, geboren op vrijdag 4 januari 1901 in Amerongen (Ut). Teuntje is overleden-is deceased.
276 Franciscus Johannes Gerhardus Bos is geboren op donderdag 18 december 1879 in Nijmegen (Gld), zoon van Frans Bos (zie 149) en Maria Elisabeth Deckers. Franciscus trouwde, 37 jaar oud, op donderdag 18 oktober 1917 in Amerongen (Ut) met Gerritje van Veenendaal, 42 jaar oud. Zie 274 voor persoonsgegevens van Gerritje.
277 Johanna Geertruida Maria Bos is geboren in 1890 in Brummen (Gld), dochter van Frans Bos (zie 149) en Maria Elisabeth Deckers. Johanna trouwde, 20 of 21 jaar oud, op woensdag 15 maart 1911 in Amersfoort (Ut) met Hendrik van Dijk, 37 jaar oud. Hendrik is geboren op donderdag 18 september 1873 in Amersfoort (Ut), zoon van Tijmen van Dijk en Alijda Bliekendal. Hendrik is overleden op zondag 9 augustus 1914 in Amersfoort (Ut), 40 jaar oud.
278 Geurtje van Dijk is geboren op vrijdag 28 maart 1884 in Rhenen (Ut), dochter van Gerrit van Dijk en Adriana Maria Bos (zie 150). Geurtje trouwde, 22 jaar oud, op woensdag 25 april 1906 in Rhenen (Ut) met Gerard Lodder, 24 jaar oud. Gerard is geboren op maandag 25 juli 1881 in Amerongen (Ut), zoon van Gerard Lodder en Johanna Geertruida van de Weerdt.
279 Trijntje van Ingen is geboren op donderdag 9 maart 1871 in Amerongen (Ut), dochter van Johannes van Ingen en Bartje Bos (zie 151). Trijntje trouwde, 42 jaar oud, op vrijdag 4 juli 1913 in Amerongen (Ut) met Cornelis van der Meulen, 40 of 41 jaar oud. Cornelis is geboren in 1872 in Leeuwarden (Fr), zoon van Jan van der Meulen en Aaltje Westerhof.
Huwelijk-Marriage:
Weduwnaar van Liskje de Haan.
280 Johanna van Ingen is geboren op donderdag 16 maart 1876 in Amerongen (Ut), dochter van Johannes van Ingen en Bartje Bos (zie 151). Johanna trouwde, 44 jaar oud, op donderdag 27 januari 1921 in Amerongen (Ut) met Frans van Tricht, 42 jaar oud. Frans is geboren op maandag 9 december 1878 in De Bilt (Ut), zoon van Hendrik van Tricht en Cornelia van Tricht. Frans is overleden op maandag 2 mei 1927 in Amerongen (Ut), 48 jaar oud. Frans is weduwnaar van Gerritje van Essen (1882-1920), met wie hij trouwde op vrijdag 30 augustus 1907 in De Bilt (Ut).
Huwelijk-Marriage:
Weduwnaar van Gerritje van Essen.
281 Johanna van Ingen is geboren op donderdag 27 augustus 1885 in Amerongen (Ut), dochter van Johannes van Ingen en Bartje Bos (zie 151). Johanna trouwde, 27 jaar oud, op donderdag 12 december 1912 in Amerongen (Ut) met Jan Dorotheus Blankestijn, 28 jaar oud. Jan is geboren op vrijdag 13 juni 1884 in Amerongen (Ut), zoon van Jan Dorotheus Blankestijn en Klaasje Hardendood.
282 Aartje van Ingen is geboren op zondag 11 maart 1888 in Amerongen (Ut), dochter van Johannes van Ingen en Bartje Bos (zie 151). Aartje trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 24 oktober 1912 in Amerongen (Ut) met Arie Anton Bos, 26 jaar oud. Zie 333 voor persoonsgegevens van Arie.
Kind van Aartje en Arie:
1 Steven Jan Bos, geboren in februari 1913 in Amerongen (Ut). Steven is overleden op donderdag 8 mei 1913 in Amerongen (Ut), 3 maanden oud.
register_grietje_bos_1882.png register_gijsbertus_verhaal.png
17 Register Grietje Bos 1882
18 Register Gijsbertus Verhaal
283 Grietje Bos (afb. 17) is geboren op woensdag 5 juli 1882 in Amerongen (Ut), dochter van Gerrit Bos (zie 154) en Hillegonda Gijsberta van Veenendaal. Grietje is overleden op vrijdag 5 januari 1906 in Rhenen (Ut), 23 jaar oud.
Geboorte-Birth:
Aangifte door verloskundige, verklarende bij afwezigheid van den vader bij na te melden bevalling van Grietje Bos.

Declaration by midwife, explaining the absence of the father of the birth register of Grietje Bos.
Grietje trouwde, 18 jaar oud, op woensdag 1 augustus 1900 in Rhenen (Ut) met Gijsbertus Wilhelmus Verhaal (afb. 18), 23 jaar oud. Gijsbertus is geboren op zaterdag 30 september 1876 in Vinkeveen en Waverveen (Ut), zoon van Johannes Verhaal en Maria Schrijver. Gijsbertus trouwde later op donderdag 7 november 1907 in Rhenen (Ut) met Reinira Sophia Elbers (geb. 1881).
register_jan_bos_1884.png leede_en_oudenweerd.jpg
19 Register Jan Bos 1884
20 Leede en Oudenweerd
284 Jan Bos (afb. 19) is geboren op vrijdag 26 december 1884 in Amerongen (Ut), zoon van Gerrit Bos (zie 154) en Hillegonda Gijsberta van Veenendaal.
Beroep:
Arbeider - Stoker - Schipper. - Labourer Stoker Skipper.
Jan trouwde, 21 jaar oud, op vrijdag 23 maart 1906 in Kesteren (Gld) met Frederika Verwoert (afb. 20), 19 jaar oud. Frederika is geboren op dinsdag 28 september 1886 in Oudenwaard (Gld), dochter van Dirk Verwoert en Hendrika Willemina van Doodeweerd.
Kinderen van Jan en Frederika:
1 Hillegonda Gijsberta Bos, geboren op zondag 19 augustus 1906 in Rhenen (Ut). Hillegonda is overleden op vrijdag 7 september 1906 in Rhenen (Ut), 19 dagen oud.
2 Hendrika Willemina Bos, geboren op donderdag 18 juli 1907 in Rhenen (Ut). Hendrika is overleden op zondag 27 juni 1909 in Rhenen (Ut), 1 jaar oud.
3 Frederika Bos, geboren op maandag 20 november 1922 in Rhenen (Ut).
4 Roelof Hendrik Bos, geboren op zondag 22 maart 1925 in Rhenen (Ut).
285 Gerrit Bos is geboren op woensdag 15 mei 1889 in Doorn (Ut), zoon van Gerrit Bos (zie 154) en Hillegonda Gijsberta van Veenendaal. Gerrit trouwde, 30 jaar oud, op woensdag 18 februari 1920 in Rhenen (Ut) met Jannetje van Dijk, 34 jaar oud. Jannetje is geboren op woensdag 9 september 1885 in Rhenen (Ut), dochter van Jan van Dijk en Alida van den Berg.
Kind van Gerrit en Jannetje:
1 Hillegonda Gijsberta Bos, geboren op zaterdag 1 januari 1921 in Rhenen (Ut).
286 Hillegonda Gijsberta Bos is geboren op vrijdag 20 september 1901 in Rhenen (Ut), dochter van Gerrit Bos (zie 154) en Hillegonda Gijsberta van Veenendaal. Hillegonda is overleden-is deceased. Hillegonda trouwde, 18 jaar oud, op woensdag 24 maart 1920 in Rhenen (Ut) met Peter Stap, 22 of 23 jaar oud. Peter is geboren in 1897 in Stijrum (Fr), zoon van Albert Stap en Lena Christina Scholtus. Peter is overleden-is deceased.
Kinderen van Hillegonda en Peter:
1 Lena Christina Bos, geboren op zondag 7 maart 1920 in Rhenen (Ut).
2 Gerrit Stap, geboren op maandag 5 september 1921 in Rhenen (Ut).
287 Jan Visee, zoon van Hermanus Visee en Jannetje Bos (zie 155). Jan trouwde op woensdag 3 november 1920 in Tilburg (Nb) met Philomena Adriana van den Hoek. Philomena is een dochter van Johannes Theodorus van den Hoek en Maria Philomena Donders.
288 Grietje Visee is geboren in 1890 in Den Haag (Zh), dochter van Hermanus Visee en Jannetje Bos (zie 155). Grietje trouwde, 21 of 22 jaar oud, op woensdag 30 oktober 1912 in Amerongen (Ut) met Sapheus Burgstede, 19 jaar oud. Sapheus is geboren op donderdag 1 december 1892 in Amerongen (Ut), zoon van Willem Klaas Burgstede en Sara Hermijntje Martens.
289 Aartje Hendrika Bos is geboren op zondag 28 december 1902 in Amerongen (Ut), dochter van Aart Bos (zie 156) en Hendrika Pluijgers (zie 345). Aartje is overleden-is deceased.
Vermeld:
(Bij de geboorte van Aartje Hendrika Bos is haar haar moeder, Hendrika Pluijgers, weduwe sinds 9 Juni 1902.
At the birth of Aartje Hendrika Bos is her mother, Hendrika Pluijgers, widow since June 9, 1902.)
Aartje trouwde, 18 jaar oud, op donderdag 3 februari 1921 in Amerongen (Ut) met Adrianus van Viegen, 26 jaar oud. Zie 453 voor persoonsgegevens van Adrianus.
Kinderen van Aartje en Adrianus:
1 Adriana Hendrika Margaretha van Viegen, geboren op woensdag 22 juni 1921 in Amerongen (Ut).
2 Hendrika Adriana van Viegen, geboren op maandag 11 december 1922 in Amerongen (Ut).
3 Adrianus van Viegen, geboren op zondag 7 juni 1925 in Amerongen (Ut). Adrianus is overleden op woensdag 10 juni 1925 in Amerongen (Ut), 3 dagen oud.
4 Aaltje Hendrika van Viegen, geboren op woensdag 7 juli 1926 in Amerongen (Ut).
290 Tonia Beekhof is geboren op donderdag 15 maart 1877 in Amerongen (Ut), dochter van Coenraad Beekhof en Gerrigje Bos (zie 157). Tonia trouwde, 27 jaar oud, op vrijdag 6 mei 1904 in Wageningen (Gld) met Hermanus van Aggelen, 28 jaar oud. Hermanus is geboren op donderdag 19 augustus 1875 in Wageningen (Gld), zoon van Jan van Aggelen en Antonia Beumer. Hermanus is overleden op zondag 20 januari 1952, 76 jaar oud.
Beroep:
Schoenmaker/winkelier.
Kinderen van Tonia en Hermanus:
1 Jan van Aggelen, geboren op vrijdag 3 februari 1905 in Wageningen (Gld). Jan is overleden op dinsdag 17 juni 1919, 14 jaar oud.
2 Gerdina Anthonia van Aggelen, geboren op donderdag 17 september 1908. Gerdina is overleden op zondag 7 september 1919 in Arnhem (Gld), 10 jaar oud.
3 Anthonia Hendrika van Aggelen, geboren op dinsdag 16 juli 1912. Anthonia is overleden-is deceased.
4 Johanna van Aggelen, geboren op maandag 20 november 1916.
5 Jan van Aggelen, geboren op donderdag 6 oktober 1921 in Wageningen (Gld). Volgt 462.
291 Christoffel Beekhof is geboren op dinsdag 17 december 1878 in Amerongen (Ut), zoon van Coenraad Beekhof en Gerrigje Bos (zie 157). Christoffel trouwde, 30 jaar oud, op woensdag 12 mei 1909 in Utrecht met Hendrika Grada van Groningen, 23 of 24 jaar oud. Hendrika is geboren in 1885 in Bergh (Gld), dochter van Hendrikus van Groningen en Everdina Denkers.
292 Johanna Beekhof is geboren op zaterdag 8 januari 1881 in Amerongen (Ut), dochter van Coenraad Beekhof en Gerrigje Bos (zie 157). Johanna trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 18 mei 1905 in Utrecht met Roelof Grimmelikhuijsen, 33 jaar oud. Roelof is geboren op dinsdag 14 mei 1872 in Utrecht, zoon van Cornelis Grimmelikhuijsen en Johanna Hendrica van den Heuvel.
293 Christiaan Beekhof is geboren op vrijdag 16 januari 1885 in Amerongen (Ut), zoon van Coenraad Beekhof en Gerrigje Bos (zie 157).
Beroep:
Timmerman. Carpenter.
Christiaan trouwde, 27 jaar oud, op vrijdag 15 november 1912 in Wageningen (Gld) met Aartje Schouten, 23 of 24 jaar oud. Aartje is geboren in 1888 in Heerde (Gld), dochter van Aart Schouten en Hermina Kooiman.
294 Gijsbert van Reede is geboren op maandag 18 mei 1874 in Leersum (Ut), zoon van Gerrit van Reede (zie 160) en Cornelia Heikamp. Gijsbert trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 5 augustus 1897 in Leersum (Ut) met Willemina van Bulken, 19 jaar oud. Willemina is geboren op zondag 18 november 1877 in Leersum (Ut), dochter van Jacob van Bulken en Alida Langelaar. Willemina is overleden op zondag 3 augustus 1941 in Leersum (Ut), 63 jaar oud.
Kinderen van Gijsbert en Willemina:
1 Jacob van Reede, geboren op vrijdag 27 mei 1898 in Leersum (Ut). Jacob is overleden op donderdag 27 april 1911 in Leersum (Ut), 12 jaar oud.
2 Alida van Reede, geboren op donderdag 12 september 1901 in Leersum (Ut). Alida is overleden-is deceased.
3 Cornelia van Reede, geboren op zaterdag 15 november 1902 in Leersum (Ut). Volgt 463.
4 Cornelis van Reede, geboren in 1906 in Leersum (Ut). Cornelis is overleden op dinsdag 13 december 1932 in Leersum (Ut), 25 of 26 jaar oud.
5 Johannes van Reede, geboren in 1909 in Leersum (Ut). Johannes is overleden op zondag 29 januari 1911 in Leersum (Ut), 1 of 2 jaar oud.
6 Teunis van Reede, geboren in 1910 in Leersum (Ut). Teunis is overleden op dinsdag 13 juni 1911 in Leersum (Ut), 0 of 1 jaar oud.
295 Dirk Jan van Reede is geboren op dinsdag 9 september 1873 in Leersum (Ut), zoon van Jan van Reede (zie 161) en Judith Veenhof. Dirk trouwde, 32 jaar oud, op donderdag 2 augustus 1906 in Maarn (Ut) met Jannigje van der Horst, 27 jaar oud. Jannigje is geboren op woensdag 14 augustus 1878 in Maarn (Ut), dochter van Hendricus van der Horst en Gerritje Pater.
Kinderen van Dirk en Jannigje:
1 Dirk Jan van Reede, geboren op donderdag 28 september 1899 in Maarn (Ut). Volgt 464.
2 Johanna Everdina van Reede, geboren op woensdag 17 januari 1912 in Doorn (Ut). Johanna is overleden op donderdag 4 december 1913 in Utrecht, 1 jaar oud.
296 Johanna van Reede is geboren op zaterdag 13 januari 1877 in Leersum (Ut), dochter van Jan van Reede (zie 161) en Judith Veenhof. Johanna trouwde, 20 jaar oud, op vrijdag 17 september 1897 in Leersum (Ut) met Aart Berendse, 22 of 23 jaar oud. Aart is geboren in 1874 in Barneveld (Gld), zoon van Jan Berendse en Gijsje Donkersteeg. Aart is overleden op donderdag 13 juli 1922 in Amersfoort (Ut), 47 of 48 jaar oud.
Kind van Johanna uit onbekende relatie:
1 Joost van Reede, geboren op woensdag 15 april 1896 in Leersum (Ut). Joost is overleden op vrijdag 9 oktober 1896 in Leersum (Ut), 5 maanden oud.
297 Elizabeth van Soest is geboren op donderdag 18 februari 1875 in Veenendaal (Ut), dochter van Sijbertus van Soest (zie 162) en Teunisje Sukkel. Elizabeth is overleden op zaterdag 6 februari 1897 in Veenendaal (Ut), 21 jaar oud. Elizabeth trouwde, 21 jaar oud, op zaterdag 8 augustus 1896 in Veenendaal (Ut) met Cornelis Heikamp, 20 jaar oud. Cornelis is geboren op maandag 1 mei 1876 in Veenendaal (Ut), zoon van Marinus Heikamp en Johanna van Hardeveld.
298 Sijbertus van Soest is geboren op dinsdag 1 januari 1878 in Veenendaal (Ut), zoon van Pieter Herbertus van Soest (zie 163) en Maria Deij. Sijbertus trouwde, 48 jaar oud, op zaterdag 4 december 1926 in Lonneker (Ov) met Gerrigje Hein, 29 of 30 jaar oud. Gerrigje is geboren in 1896 in Grafhorst (Ov), dochter van Mannes Hein en Willempje van den Belt. Gerrigje is overleden-is deceased.
299 Petronella Antonia Lagerweij is geboren op zondag 10 januari 1875 in Leersum (Ut), dochter van Aart Lagerwij en Maria van Soest (zie 164). Petronella is overleden op zaterdag 29 augustus 1942 in Hoensbroek (Lim), 67 jaar oud. Petronella trouwde, 20 jaar oud, op donderdag 21 maart 1895 in Doorn (Ut) met Elbert Elbertsen, 23 jaar oud. Elbert is geboren op zaterdag 7 oktober 1871 in Hierden (Gld), zoon van Aalt Elbertsen en Hendrikje Beelen.
Kind van Petronella en Elbert:
1 Aalt Elbertsen, geboren op vrijdag 20 augustus 1897 in Doorn (Ut). Volgt 465.
300 Jan Hendrik Stoltenkamp is geboren op donderdag 17 oktober 1878 in Driebergen (Ut), zoon van Christiaan Stoltenkamp en Maria van Soest (zie 164). Jan is overleden op dinsdag 20 november 1945 in Doorn (Ut), 67 jaar oud. Jan trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 19 februari 1903 in Doorn (Ut) met Aartje van Elst, 23 jaar oud. Aartje is geboren op dinsdag 26 augustus 1879 in Doorn (Ut), dochter van Nicolaas van Elst en Cornelia Rijkse. Aartje is overleden op vrijdag 26 mei 1944 in Doorn (Ut), 64 jaar oud.
Kinderen van Jan en Aartje:
1 Adriaan Stoltenkamp, geboren op woensdag 30 augustus 1899 in Wageningen (Gld). Adriaan is overleden-is deceased.
2 Maria Stoltenkamp, geboren in 1904 in Doorn (Ut). Volgt 466.
301 Sijbertus van Soest is geboren op zaterdag 6 maart 1869 in Veenendaal (Ut), zoon van Pieter van Soest (zie 165) en Sophia van Dijk. Sijbertus trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 7 juli 1894 in Veenendaal (Ut) met Hendrikje Stuivenberg, 21 of 22 jaar oud. Hendrikje is geboren in 1872 in Ede (Gld), dochter van Pieter Stuivenberg en Elisabeth Bleijenberg. Hendrikje is overleden op vrijdag 17 maart 1939 in Veenendaal (Ut), 66 of 67 jaar oud.
Kinderen van Sijbertus en Hendrikje:
1 Sophia van Soest, geboren op vrijdag 15 maart 1895 in Veenendaal (Ut). Volgt 467.
2 Pieter van Soest, geboren op woensdag 12 september 1900 in Veenendaal (Ut). Volgt 468.
302 Pieter van Soest is geboren op zaterdag 6 juni 1874 in Veenendaal (Ut), zoon van Pieter van Soest (zie 165) en Sophia van Dijk. Pieter:
(1) trouwde, 21 jaar oud, op zaterdag 3 augustus 1895 in Veenendaal (Ut) met Aartje Stuivenberg, 19 jaar oud. Aartje is geboren op dinsdag 16 november 1875 in Veenendaal (Ut), dochter van Hendrik Stuivenberg en Grietje Schuilenburg.
(2) trouwde, 47 jaar oud, op zaterdag 29 oktober 1921 in Veenendaal (Ut) met Hendrina Kuiper, 40 of 41 jaar oud. Hendrina is geboren in 1880 in Baarn (Ut), dochter van Jan Albert Kuiper en Willemijntje Harskamp.
Kind van Pieter en Aartje:
1 Hendrik van Soest, geboren op zondag 18 juli 1897 in Veenendaal (Ut). Volgt 469.
303 Sijbertus van Soest is geboren op woensdag 11 april 1877 in Amerongen (Ut), zoon van Hendrikus Jan van Soest (zie 166) en Adriana de Rooi. Sijbertus trouwde, 21 jaar oud, op zaterdag 6 augustus 1898 in Amerongen (Ut) met Wilhelmina Hendrika van Veenendaal, 20 jaar oud. Wilhelmina is geboren op woensdag 10 april 1878 in Amerongen (Ut), dochter van Frederik Willem van Veenendaal en Lamberta van Vendelo. Wilhelmina is overleden op dinsdag 23 januari 1940 in Amerongen (Ut), 61 jaar oud.
Kinderen van Sijbertus en Wilhelmina:
1 Adriana van Soest, geboren op zaterdag 4 februari 1899 in Amerongen (Ut). Volgt 470.
2 Fredrik Willem van Soest, geboren op zaterdag 2 juni 1900 in Amerongen (Ut). Fredrik is overleden-is deceased.
3 Hendrika Johanna van Soest, geboren op zaterdag 12 april 1902 in Amerongen (Ut). Volgt 471.
4 Lamberta van Soest, geboren in 1906 in Amerongen (Ut). Volgt 472.
5 Anna Cornelia van Soest, geboren in 1908 in Amerongen (Ut). Volgt 473.
6 Willemina Hendrika van Soest, geboren in 1911 in Amerongen (Ut). Volgt 474.
7 N.N. van Soest, levenloos geboren zoon, geboren op dinsdag 14 maart 1916 in Amerongen (Ut).
304 Pieter van Soest is geboren op woensdag 19 december 1883 in Amerongen (Ut), zoon van Hendrikus Jan van Soest (zie 166) en Adriana de Rooi. Pieter trouwde, 19 jaar oud, op zaterdag 11 juli 1903 in Veenendaal (Ut) met Christina Diepeveen, 20 of 21 jaar oud. Christina is geboren in 1882 in Veenendaal (Ut), dochter van Willem Diepeveen en Jannetje van Hardeveld.
305 Johannes Hubertus Bos is geboren op dinsdag 19 februari 1889 in Utrecht, zoon van Pieter Bos (zie 168) en Alijda Scheerder.
Beroep:
Kantoorbediende. Office clerk.
Johannes trouwde, 28 jaar oud, op woensdag 13 februari 1918 in Amsterdam (Nh) met Wilhelmina Luca, 21 jaar oud. De scheiding werd uitgesproken op dinsdag 31 mei 1938 in Amsterdam (Nh) (Echtscheiding/Divorce). Wilhelmina is geboren op zaterdag 22 augustus 1896 in Utrecht, dochter van Pieter Luca en Berendina Buitenhuis. Wilhelmina is overleden-is deceased.
306 Marijke Bos is geboren op vrijdag 4 september 1891 in Utrecht, dochter van Pieter Bos (zie 168) en Alijda Scheerder. Marijke trouwde, 24 jaar oud, op dinsdag 1 augustus 1916 in Utrecht met Isaac Korver, 27 jaar oud. Isaac is geboren op zaterdag 20 april 1889 in Utrecht, zoon van Dirk Korver en Wilhelmina Iepenburg.
307 Willem Petrus Jansen is geboren op vrijdag 18 augustus 1882 in Leersum (Ut), zoon van Aart Jansen en Teuntje Bos (zie 169). Willem is overleden op woensdag 8 september 1943 in Scheveningen (Zh), 61 jaar oud.
Beroep:
Tuinarchitect. (Opleiding gevolgd aan de Middelbare Tuinbouwschool "van Swieten" te Frederiksoord. Onderdeel van de Mij van Weldadigheid.)
Willem trouwde, 21 jaar oud, op donderdag 10 december 1903 in Zeist (Ut) met Antje van Vulpen, 22 jaar oud. Zie 796 voor persoonsgegevens van Antje.
Kinderen van Willem en Antje:
1 Aart Willem Jansen, geboren op donderdag 12 mei 1904 in De Bilt (Ut). Volgt 475.
2 Willem Jansen, geboren op maandag 8 oktober 1906 in Den Haag (Zh). Volgt 476.
3 Antoon Jansen, geboren op donderdag 20 februari 1908 in Den Haag (Zh). Volgt 477.
4 Christiaan Johannes Jansen, geboren op donderdag 14 april 1910 in Den Haag (Zh). Christiaan is overleden vr 1913 in Den Haag (Zh), ten hoogste 3 jaar oud.
5 Christiaan Jansen, geboren op maandag 30 juni 1913 in Den Haag (Zh). Volgt 478.
6 Antje Jansen, geboren op donderdag 3 december 1914 in Den Haag (Zh). Antje is overleden in 1914 in Den Haag (Zh), geen jaar oud.
7 Antje Jansen, geboren op zaterdag 17 juni 1916 in Den Haag (Zh). Volgt 479.
8 Herbertus Marinus Jansen, geboren op donderdag 28 maart 1918 in Den Haag (Zh). Volgt 480.
9 Dina Jansen, geboren op zaterdag 29 mei 1920 in Den Haag (Zh). Volgt 481.
308 Marijke Grietje Teuntje Jansen is geboren op zaterdag 30 juni 1888 in Zeist (Ut), dochter van Aart Jansen en Teuntje Bos (zie 169). Marijke trouwde, 22 jaar oud, op vrijdag 16 december 1910 in De Bilt (Ut) met Johan Hendrik Christoffel Jacobse, 23 of 24 jaar oud. Johan is geboren in 1886 in De Bilt (Ut), zoon van Hendrik Jacobse en Sophia Dorothea Rohde.
Kinderen van Marijke en Johan:
1 Hendrik Jacobse, geboren op zondag 24 september 1911 in De Bilt (Ut). Hendrik is overleden-is deceased.
2 Johan Hendrik Christoffel Jacobse, geboren op zaterdag 23 november 1912 in De Bilt (Ut). Johan is overleden-is deceased.
3 Sophia Dorothea Jacobse, geboren op zondag 23 augustus 1914 in De Bilt (Ut).
4 Aart Willem Jacobse, geboren op maandag 7 februari 1916 in De Bilt (Ut).
5 Herbertus Marinus Jacobse, geboren in 1917 in De Bilt (Ut).
6 Herbertus Marinus Jacobse, geboren in 1918 in De Bilt (Ut).
7 Marijke Gretha Tonia Jacobse, geboren op zaterdag 10 januari 1920 in De Bilt (Ut).
8 Christina Johanna Jacobse, geboren op dinsdag 15 januari 1924 in De Bilt (Ut).
9 Herbertus Marinus Jacobse, geboren op woensdag 5 augustus 1925 in De Bilt (Ut).
10 Thijmen Heinrich Jacobse, geboren op zaterdag 10 september 1927 in De Bilt (Ut).
11 Gerrit Jan Jacobse, geboren op zaterdag 21 maart 1931 in De Bilt (Ut).
12 Nicolaas Coenraad Jacobse, geboren op maandag 11 september 1933 in De Bilt (Ut).
309 Teuntje Aartje Jansen is geboren op zaterdag 21 januari 1893 in Zeist (Ut), dochter van Aart Jansen en Teuntje Bos (zie 169). Teuntje:
(1) trouwde, 20 jaar oud, op vrijdag 23 mei 1913 in De Bilt (Ut) met Jan Willem Doedijns, 21 jaar oud. Jan is geboren op maandag 18 april 1892 in De Bilt (Ut). Jan is overleden op dinsdag 4 januari 1916 in De Bilt (Ut), 23 jaar oud.
(2) trouwde, 27 jaar oud, op vrijdag 7 mei 1920 in De Bilt (Ut) met Gerardus Lambertus van Eijk, 52 jaar oud. Gerardus is geboren op maandag 29 juli 1867 in Amsterdam (Nh).
Adres:
Egelantiersgracht 168 later verhuisd naar Jacob van Campenstraat 125, Amsterdam (Nh)
Notitie-Notice:
Eerder gescheiden van Maria H. van Boordt en weduwnaar van Mietje van Leeuwen.
Kind van Teuntje en Jan:
1 Johanna Wilhelmina Doedijns, geboren op zondag 3 november 1912 in De Bilt (Ut). Volgt 482.
310 Antonie Bos is geboren op zaterdag 9 september 1848 in Amerongen (Ut), zoon van Steven Bos (zie 170) en Margaretha van der Klift. Antonie is overleden op zaterdag 7 april 1900 in Amerongen (Ut), 51 jaar oud. Antonie trouwde, 25 jaar oud, op vrijdag 24 juli 1874 in Amerongen (Ut) met Evertje van der Grift, 24 jaar oud. Evertje is geboren op zondag 7 juli 1850 in Amerongen (Ut), dochter van Pieter van der Grift en Johanna Verweij. Evertje is overleden op donderdag 27 januari 1898 in Amerongen (Ut), 47 jaar oud.
Kinderen van Antonie en Evertje:
1 Steven Bos, geboren op vrijdag 30 juli 1875 in Amerongen (Ut). Volgt 483.
2 Pieter Bos, geboren op zondag 3 november 1878 in Amerongen (Ut). Volgt 484.
3 Margaretha Helena Hendrika Bos, geboren op donderdag 20 januari 1881 in Amerongen (Ut). Volgt 485.
4 Johannes Bos, geboren op woensdag 14 maart 1883 in Amerongen (Ut). Volgt 486.
5 Antonie Bos, geboren op donderdag 29 mei 1884 in Amerongen (Ut). Volgt 487.
gijsberta_van_manen.jpg
21 Gijsberta van Manen
311 Cornelis Bos is geboren op zondag 27 april 1851 in Amerongen (Ut), zoon van Steven Bos (zie 170) en Margaretha van der Klift. Cornelis is overleden op vrijdag 30 december 1921 in Zeist (Ut), 70 jaar oud. Cornelis trouwde, 29 jaar oud, op donderdag 17 maart 1881 in Amerongen (Ut) met Gijsberta van Manen (afb. 21), 24 jaar oud. Gijsberta is geboren op vrijdag 11 april 1856 in Amerongen (Ut), dochter van Marcus van Manen en Sientje Hulshof. Gijsberta is overleden op dinsdag 4 maart 1941 in Zeist (Ut), 84 jaar oud.
Kinderen van Cornelis en Gijsberta:
1 Steven Bos, geboren op dinsdag 5 juli 1881 in Amerongen (Ut). Volgt 488.
stien_bos.jpg
22 Stien Bos
2 Clasina (Stien) Bos (afb. 22), geboren op zondag 17 juni 1883 in Amerongen (Ut).
3 Gijsbertus Bos, geboren op maandag 1 december 1884 in Amerongen (Ut). Volgt 489.
markus_bos_1.jpg markus_bos_2.jpg markus_bos_2a.jpg
23 Markus Bos 1
24 Markus Bos 2
25 Markus Bos 2a
4 Marcus Bos (afb. 23 t/m 25), geboren op dinsdag 30 maart 1886 in Amerongen (Ut).
Emigratie/Immigratie-Emigration/Immigration:
First Name: Markus
Last Name: Bos
Ethnicity: Dutch
Last Place of Residence: Yeist, Holland, wrong writing must be, Zeist.
Date of Arrival: Jan 24, 1912
Age at Arrival: 25y Gender: M Marital Status: S
Ship of Travel: Noordam
Port of Departure: Rotterdam, Holland-Date, Jan 13, 1912.
Manifest Line Number: 0015
Traveled 2nd class.

Heeft voor Pieter en Anton Bos gewerkt in Pella, Iowa.
Zij hebben ook de reis betaald voor Marcus Bos.
Klik op de foto’s voor een vergroting.

Has worked for Pieter and Anton Bos in Pella, Iowa.
They paid also the trip for Marcus.
Click on the photographs for an enlargement.
5 Margaretha Helena Bos, geboren op zondag 29 juli 1888 in Amerongen (Ut). Volgt 490.
6 Geertruida Bos, geboren op maandag 18 augustus 1890 in Amerongen (Ut). Volgt 491.
7 Cornelia Bos, geboren op maandag 9 januari 1893 in Amerongen (Ut). Volgt 492.
8 Anthonia Wilhelmina (Tonia) Bos, geboren op donderdag 25 juli 1895 in Amerongen (Ut). Volgt 493.
9 Anna Margaretha Bos, geboren op maandag 15 maart 1897 in Amerongen (Ut). Anna is overleden op zaterdag 13 december 1930 in Zeist (Ut), 33 jaar oud. Anna bleef ongehuwd.
10 Willem Bos, geboren op donderdag 18 augustus 1898 in Amerongen (Ut). Volgt 494.
11 Dirk Margarethus Bos, geboren op woensdag 25 september 1901 in Amerongen (Ut). Volgt 495.
312 Dirk Margarethus Bos is geboren op vrijdag 10 maart 1854 in Amerongen (Ut), zoon van Steven Bos (zie 170) en Margaretha van der Klift. Dirk is overleden op zaterdag 30 maart 1901 in Amerongen (Ut), 47 jaar oud. Dirk:
(1) trouwde, 29 jaar oud, op donderdag 3 mei 1883 in Amerongen (Ut) met Sara Maria van Doornink, 29 jaar oud. Sara is geboren op maandag 22 augustus 1853 in Amerongen (Ut), dochter van Salomon van Doornink en Maria Bakkenes. Sara is overleden op vrijdag 29 oktober 1897 in Amerongen (Ut), 44 jaar oud.
(2) trouwde, 44 jaar oud, op donderdag 5 januari 1899 in Amerongen (Ut) met Henrietta Maria van Doornink, 50 jaar oud. Henrietta is geboren op donderdag 30 november 1848 in Amerongen (Ut), dochter van Salomon van Doornink en Maria Bakkenes. Henrietta is overleden op zondag 11 maart 1928 in Amerongen (Ut), 79 jaar oud.
Kinderen van Dirk en Sara:
1 Margaretha Anna Bos, geboren op dinsdag 25 maart 1884 in Amerongen (Ut). Margaretha is overleden op zondag 31 juli 1960 in Amerongen (Ut), 76 jaar oud. Margaretha bleef ongehuwd.
2 Maria Salomine Bos, geboren op zaterdag 5 september 1885 in Amerongen (Ut). Maria is overleden op donderdag 28 maart 1912 in Amerongen (Ut), 26 jaar oud. Maria bleef ongehuwd.
3 N.N. Bos, levenloos geboren dochter, geboren op maandag 20 september 1886 in Amerongen (Ut).
4 Steven Bos, geboren op maandag 20 september 1886 in Amerongen (Ut). Volgt 496.
5 Henrietta Maria Bos, geboren op dinsdag 10 april 1888 in Amerongen (Ut). Henrietta is overleden op maandag 2 januari 1905 in Amerongen (Ut), 16 jaar oud. Henrietta bleef ongehuwd.
6 Dirk Margarethus Bos, geboren op vrijdag 18 oktober 1889 in Amerongen (Ut). Volgt 497.
7 Anton Bos, geboren op donderdag 15 januari 1891 in Amerongen (Ut). Volgt 498.
8 Gerardus Bos, geboren op donderdag 15 januari 1891 in Amerongen (Ut). Gerardus is overleden op zondag 19 november 1961, 70 jaar oud.
Vermeld:
(Een van een tweeling. One of twins)
9 Gesina Bos, geboren op zondag 22 januari 1893 in Amerongen (Ut). Volgt 499.
10 Anna Bos, geboren op donderdag 28 juni 1894 in Amerongen (Ut). Anna is overleden op maandag 3 juni 1895 in Amerongen (Ut), 11 maanden oud.
313 Anna Margaretha Bos is geboren op zaterdag 10 januari 1857 in Amerongen (Ut), dochter van Steven Bos (zie 170) en Margaretha van der Klift. Anna is overleden op maandag 23 oktober 1944 in Amerongen (Ut), 87 jaar oud. Anna trouwde, 20 jaar oud, op donderdag 29 maart 1877 in Amerongen (Ut) met Gerrit Meijer, 20 jaar oud. Gerrit is geboren op dinsdag 23 september 1856 in Amerongen (Ut), zoon van Josef Meijer en Jannigje Wtenweerde. Gerrit is overleden op woensdag 17 oktober 1934 in Utrecht, 78 jaar oud.
Kinderen van Anna en Gerrit:
1 Josef Meijer, geboren op zondag 24 juni 1877 in Amerongen (Ut). Volgt 500.
2 Margaretha Helena Meijer, geboren op vrijdag 23 augustus 1878 in Amerongen (Ut). Margaretha is overleden op vrijdag 30 augustus 1878 in Amerongen (Ut), 7 dagen oud.
3 Steven Meijer, geboren op zaterdag 2 augustus 1879 in Amerongen (Ut). Volgt 501.
4 Johanna Margaretha Meijer, geboren op woensdag 26 januari 1881 in Amerongen (Ut). Johanna is overleden op dinsdag 22 februari 1881 in Amerongen (Ut), 27 dagen oud.
5 Jan Meijer, geboren op dinsdag 10 januari 1882 in Amerongen (Ut).
6 Margaretha Helena Meijer, geboren op maandag 2 juli 1883 in Amerongen (Ut).
7 Johanna Roelofina Meijer, geboren op woensdag 1 april 1885 in Amerongen (Ut).
8 Dirk Meijer, geboren op vrijdag 5 mei 1893 in Amerongen (Ut). Dirk is overleden op dinsdag 1 november 1910 in Amerongen (Ut), 17 jaar oud.
9 Antonie Meijer, geboren op dinsdag 27 oktober 1896 in Amerongen (Ut). Antonie is overleden-is deceased.
314 Margaretha Bos is geboren op dinsdag 16 november 1847 in Amerongen (Ut), dochter van Jan Bos (zie 171) en Jeanne Therese Julie van Ravenswaaij. Margaretha trouwde, 22 jaar oud, op vrijdag 18 februari 1870 in Amerongen (Ut) met Roelof van Ingen, 28 jaar oud. Roelof is geboren op zaterdag 1 januari 1842 in Wijk bij Duurstede (Ut), zoon van Nicolaas van Ingen en Gerrigtje de Bruin. Roelof is overleden op donderdag 15 december 1898 in Wijk bij Duurstede (Ut), 56 jaar oud.
Kinderen van Margaretha en Roelof:
1 Jan van Ingen, geboren op woensdag 31 juli 1872 in Wijk bij Duurstede (Ut). Jan is overleden op donderdag 10 april 1873 in Wijk bij Duurstede (Ut), 8 maanden oud.
2 Jeanne Therese Julie van Ingen, geboren op woensdag 11 februari 1874 in Wijk bij Duurstede (Ut). Volgt 502.
3 Clasina van Ingen, geboren op zondag 12 december 1875 in Wijk bij Duurstede (Ut). Clasina is overleden op zaterdag 20 mei 1876 in Wijk bij Duurstede (Ut), 5 maanden oud.
4 Jansje van Ingen, geboren op maandag 13 augustus 1877 in Wijk bij Duurstede (Ut). Jansje is overleden op zaterdag 19 februari 1898 in Wijk bij Duurstede (Ut), 20 jaar oud. Jansje bleef ongehuwd.
5 Clasina Gijsberta van Ingen, geboren op zondag 20 april 1879 in Wijk bij Duurstede (Ut).
6 Nicolaas van Ingen, geboren op maandag 30 augustus 1880 in Wijk bij Duurstede (Ut).
7 Jan van Ingen, geboren op zondag 10 september 1882 in Wijk bij Duurstede (Ut).
8 N.N. van Ingen, levenloos geboren dochter, geboren op donderdag 20 november 1884 in Wijk bij Duurstede (Ut).
Geboorte-Birth:
Een van een tweeling. One of twins
9 Dina Johanna van Ingen, geboren op donderdag 20 november 1884 in Wijk bij Duurstede (Ut).
Geboorte-Birth:
Een van een tweeling. One of twins
10 Dirkje Alida Hendrika van Ingen, geboren op dinsdag 22 juni 1886 in Wijk bij Duurstede (Ut).
register_antonie_bos_1849.png antonie_bos_1849.jpg
26 Register Antonie Bos 1849
27 Antonie Bos 1849
315 Antonie Bos (afb. 26 en 27) is geboren op zaterdag 7 juli 1849 in Amerongen (Ut), zoon van Jan Bos (zie 171) en Jeanne Therese Julie van Ravenswaaij. Antonie is overleden op zondag 30 april 1916 in Zeist (Ut), 66 jaar oud.
Adres:
Antonlaan:18, Zeist (Ut)
Beroep:
Handelaar in tabak en vee. Dealer in tobacco and cattle. (Tabaksplanter)
Antonie:
(1) trouwde, 21 jaar oud, op vrijdag 4 november 1870 in Amerongen (Ut) met Sophia Maria van den Berg, 22 jaar oud. Sophia is geboren op dinsdag 29 februari 1848 in Amerongen (Ut), dochter van Pieter Jan van den Berg en Christina de Ridder. Sophia is overleden op donderdag 2 december 1880 in Amerongen (Ut), 32 jaar oud.
(2) trouwde, 32 jaar oud, op donderdag 20 oktober 1881 in Amerongen (Ut) met Jannigje van den Berg, 28 jaar oud. Jannigje is geboren op dinsdag 30 augustus 1853 in Amerongen (Ut), dochter van Pieter Jan van den Berg en Christina de Ridder. Jannigje is overleden op zondag 26 december 1915 in Zeist (Ut), 62 jaar oud.
Kinderen van Antonie en Sophia:
1 Jan Bos, geboren op vrijdag 28 juni 1872 in Amerongen (Ut). Volgt 503.
2 Christina Johanna Bos, geboren op maandag 31 mei 1875 in Amerongen (Ut). Volgt 504.
3 Jeanne Therese Julie Bos, geboren op donderdag 8 augustus 1878 in Amerongen (Ut). Volgt 505.
Kinderen van Antonie en Jannigje:
4 Sofia Maria Bos, geboren op woensdag 9 augustus 1882 in Amerongen (Ut). Sofia is overleden op dinsdag 27 maart 1883 in Amerongen (Ut), 7 maanden oud.
5 Antonie Bos, geboren op vrijdag 20 november 1885 in Amerongen (Ut). Volgt 506.
6 Pieter Jan Bos, geboren op zaterdag 28 juni 1890 in Amerongen (Ut). Volgt 507.
7 Sofia Maria Bos, geboren op zaterdag 6 januari 1894 in Amerongen (Ut). Volgt 508.
8 Jansje Bos, geboren op donderdag 25 maart 1897 in Amerongen (Ut). Volgt 509.
316 Neeltje Bos is geboren op zaterdag 10 mei 1851 in Amerongen (Ut), dochter van Jan Bos (zie 171) en Jeanne Therese Julie van Ravenswaaij. Neeltje is overleden in 1926 in Amsterdam (Nh), 74 of 75 jaar oud.
Geboorte-Birth:
Jan Bos, gemeentebode, 51 jaar, verklaart dat te zijnen huize genoemde moeder is bevallen. Het echtpaar is woonachtig te ’s-Gravenhage.

Jan Bos, municipality worker, 51 years, explains that in his household, his daughter Neeltje has giving birth to a daughter.
Neeltje and Willem lives in The Hague.
Neeltje:
(1) trouwde, 19 jaar oud, op woensdag 27 juli 1870 in Amerongen (Ut) met Willem Ustermeijer, 26 jaar oud. Willem is geboren op donderdag 30 november 1843 in Aanbij, Hertogdom Limburg, zoon van Victor Johannes Ustermeijer en Maria Gertruda Custings. Willem is overleden in 1882, 38 of 39 jaar oud.
Beroep:
Zeekapitein. Sea Captain.
(2) trouwde, 29 jaar oud, op donderdag 25 november 1880 in Amerongen (Ut) met Govert Beukelaar, 26 jaar oud. Govert is geboren op maandag 12 december 1853 in Amsterdam (Nh), zoon van Jan Beukelaar en Hendrika Monsees.
Adres:
Egelantiersstraat, Amsterdam (Nh)
Kinderen van Neeltje en Willem:
1 Maria Jeanne Theresia Julia Ustermeijer, geboren op woensdag 11 januari 1871 in Den Haag (Zh). Volgt 510.
2 Cornelia Geertruida Ustermeijer, geboren in 1872 in Den Haag (Zh). Cornelia is overleden op zaterdag 7 februari 1874 in Amerongen (Ut), 1 of 2 jaar oud.
overlijden_jansje_ustermeijer.jpg
28 overlijden jansje Ustermeijer
3 Jansje Ustermeijer (afb. 28), geboren op donderdag 18 september 1873 in Amerongen (Ut). Jansje is overleden op zondag 22 maart 1942 in Grave (Nb), 68 jaar oud. Jansje bleef ongehuwd.
Kinderen van Neeltje en Govert:
4 Neeltje Beukelaar, geboren op donderdag 18 december 1884 in Amsterdam (Nh). Volgt 511.
5 Govert Beukelaar, geboren in 1887 in Amsterdam (Nh). Govert is overleden op zondag 12 januari 1941 in Ermelo (Gld), 53 of 54 jaar oud. Govert bleef ongehuwd.
6 Jeanne Thrse Julie Magdalena Beukelaar, geboren op zondag 14 september 1890 in Amsterdam (Nh). Volgt 512.
7 Margaretha Elisabeth Gijsberta Beukelaar, geboren op zaterdag 10 december 1892 in Amsterdam (Nh). Volgt 513.
8 Johanna Tambora Beukelaar, geboren op woensdag 18 april 1894 in Amsterdam (Nh). Johanna is overleden op dinsdag 5 november 1974 in Amsterdam (Nh), 80 jaar oud. Zij is begraven op vrijdag 8 november 1974 in Amsterdam (Nh).
317 Alida Hendrika Bos is geboren op dinsdag 17 oktober 1854 in Amerongen (Ut), dochter van Jan Bos (zie 171) en Jeanne Therese Julie van Ravenswaaij. Alida is overleden op dinsdag 24 oktober 1916 in Wijk bij Duurstede (Ut), 62 jaar oud. Alida trouwde, 21 jaar oud, op donderdag 11 mei 1876 in Amerongen (Ut) met Robertus van Leersum, 30 jaar oud. Robertus is geboren op zaterdag 2 mei 1846 in Wijk bij Duurstede (Ut), zoon van Wouter van Leersum en Johanna van ’t Hoog.
Kinderen van Alida en Robertus:
1 N.N. van Leersum, levenloos geboren dochter, geboren op dinsdag 21 november 1876 in Wijk bij Duurstede (Ut).
2 Jeanne Therese Julie van Leersum, geboren op vrijdag 16 november 1877 in Wijk bij Duurstede (Ut). Volgt 514.
3 Johanna van Leersum, geboren op zaterdag 27 september 1879 in Wijk bij Duurstede (Ut).
4 Jan van Leersum, geboren op dinsdag 13 september 1881 in Wijk bij Duurstede (Ut).
5 Willemina van Leersum, geboren op woensdag 16 januari 1884 in Wijk bij Duurstede (Ut).
6 Alida Hendrika van Leersum, geboren op zaterdag 21 november 1885 in Wijk bij Duurstede (Ut).
7 N.N. van Leersum, levenloos geboren zoon, geboren op dinsdag 2 augustus 1887 in Wijk bij Duurstede (Ut).
8 Wouter van Leersum, geboren op vrijdag 3 mei 1889 in Wijk bij Duurstede (Ut). Wouter is overleden op maandag 6 mei 1889 in Wijk bij Duurstede (Ut), 3 dagen oud.
9 N.N. van Leersum, levenloos geboren dochter, geboren op dinsdag 7 oktober 1890 in Wijk bij Duurstede (Ut).
10 Catharina Margaretha van Leersum, geboren op vrijdag 4 december 1891 in Wijk bij Duurstede (Ut).
tonia_bos.jpg
29 Tonia Bos
318 Tonia Bos (afb. 29) is geboren op woensdag 29 oktober 1856 in Amerongen (Ut), dochter van Jan Bos (zie 171) en Jeanne Therese Julie van Ravenswaaij. Tonia is overleden op vrijdag 22 januari 1926 in Veenendaal (Ut), 69 jaar oud. Tonia trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 25 mei 1882 in Amerongen (Ut) met Matthijs van Hunnik, 23 jaar oud. Matthijs is geboren op dinsdag 2 november 1858 in Veenendaal (Ut), zoon van Matthijs van Hunnik en Dirkje Vonk. Matthijs is overleden op maandag 1 januari 1940 in Lunteren (Gld), 81 jaar oud.
Beroep:
Slager te Veenendaal.
Kinderen van Tonia en Matthijs:
1 Matthijs van Hunnik, geboren op zondag 18 maart 1883 in Ede (Gld). Matthijs is overleden op dinsdag 17 april 1883 in Ede (Gld), 30 dagen oud.
2 Jeanne Therese Julie van Hunnik, geboren op vrijdag 1 augustus 1884 in Ede (Gld). Jeanne is overleden op dinsdag 10 juli 1888, 3 jaar oud.
3 Matthijs van Hunnik, geboren op donderdag 28 januari 1886 in Veenendaal (Ut). Volgt 515.
4 Dirkje van Hunnik, geboren op maandag 24 oktober 1887 in Ede (Gld). Dirkje is overleden op dinsdag 25 maart 1969, 81 jaar oud.
5 Jan van Hunnik, geboren op vrijdag 3 januari 1890 in Ede (Gld). Jan is overleden op zaterdag 13 juli 1957, 67 jaar oud.
6 Herman Anthonie van Hunnik, geboren op woensdag 1 april 1891 in Veenendaal (Ut). Herman is overleden op woensdag 15 november 1961, 70 jaar oud.
7 Jeanne Therese Julie van Hunnik, geboren op woensdag 11 november 1896 in Veenendaal (Ut). Volgt 516.
8 Anthonie van Hunnik, geboren op maandag 26 februari 1900 in Veenendaal (Ut). Anthonie is overleden op vrijdag 21 februari 1913 in Veenendaal (Ut), 12 jaar oud.
blankenstraat_60.jpg blankenstraat_121.jpg
30 Blankenstraat 60
31 Blankenstraat 121
319 Jeanne Therese Julie Bos is geboren op vrijdag 6 augustus 1858 in Amerongen (Ut), dochter van Jan Bos (zie 171) en Jeanne Therese Julie van Ravenswaaij. Jeanne is overleden in 1926 in Amsterdam (Nh), 67 of 68 jaar oud. Jeanne trouwde, 22 jaar oud, op donderdag 11 november 1880 in Amerongen (Ut) met Johannes Adrianus de Huu (afb. 30 en 31), 24 jaar oud. Johannes is geboren op maandag 6 oktober 1856 in Leiden (Zh), zoon van Johannes Adrianus de Huu en Geertruida van Gelderen. Johannes is overleden in Amsterdam (Nh).
Adres:
Blankenstraat 60 later Blankenstraat 121, Amsterdam (Nh)
Beroep:
IJzerschaver.
Kinderen van Jeanne en Johannes:
1 Jeanne Therese Julie de Huu, geboren op vrijdag 14 juli 1882 in Amsterdam (Nh). Volgt 517.
2 Jan de Huu, geboren op zaterdag 20 oktober 1883 in Amsterdam (Nh). Volgt 518.
3 Nicolaas Franciscus de Huu, geboren op vrijdag 21 november 1884 in Amsterdam (Nh). Nicolaas is overleden op vrijdag 11 december 1885 in Amsterdam (Nh), 1 jaar oud.
magdalena_bos_steen.jpg
32 Magdalena Bos steen
320 Magdalena Bos (afb. 32) is geboren op woensdag 4 april 1860 in Amerongen (Ut), dochter van Jan Bos (zie 171) en Jeanne Therese Julie van Ravenswaaij. Magdalena is overleden op zaterdag 17 oktober 1936 in Zeist (Ut), 76 jaar oud. Magdalena trouwde, 19 jaar oud, op donderdag 15 januari 1880 in Amerongen (Ut) met Hermanus van Hunnik, 23 jaar oud. Hermanus is geboren op woensdag 18 juni 1856 in Veenendaal (Ut), zoon van Matthijs van Hunnik en Dirkje Vonk. Hermanus is overleden op woensdag 10 april 1929 in Zeist (Ut), 72 jaar oud.
Kinderen van Magdalena en Hermanus:
1 Matthijs van Hunnik, geboren op donderdag 20 mei 1880 in Amerongen (Ut). Volgt 519.
2 Jeanne Therese Julie van Hunnik, geboren op donderdag 13 oktober 1881 in Amerongen (Ut). Volgt 520.
3 Dirk Jan van Hunnik, geboren op dinsdag 21 november 1882 in Amerongen (Ut). Dirk is overleden op dinsdag 19 december 1882 in Amerongen (Ut), 28 dagen oud.
4 Dirk Jan van Hunnik, geboren op zaterdag 17 november 1883 in Amerongen (Ut). Volgt 521.
5 Hermanus Jr van Hunnik, geboren op vrijdag 20 februari 1885 in Amerongen (Ut). Volgt 522.
6 Jan van Hunnik, geboren op vrijdag 17 september 1886 in Amerongen (Ut). Jan is overleden in 1966, 79 of 80 jaar oud.
7 Dirkje Magdalena van Hunnik, geboren op maandag 24 oktober 1887 in Amerongen (Ut). Dirkje is overleden op vrijdag 8 juni 1888 in Amerongen (Ut), 7 maanden oud.
8 Marinus van Hunnik, geboren op zaterdag 12 juli 1890 in Amerongen (Ut). Volgt 523.
9 Cornelis Johannes van Hunnik, geboren op donderdag 24 januari 1895 in Amerongen (Ut). Cornelis is overleden op zondag 4 augustus 1895, 6 maanden oud.
10 Willem van Hunnik, geboren op maandag 10 augustus 1903 in Amerongen (Ut). Willem is overleden op vrijdag 3 februari 1905 in Amerongen (Ut), 1 jaar oud.
jansje_v_hunink_bos.jpg
33 Jansje v Hunink-Bos
321 Jansje Bos (afb. 33) is geboren op zaterdag 8 november 1862 in Amerongen (Ut), dochter van Jan Bos (zie 171) en Jeanne Therese Julie van Ravenswaaij. Jansje is overleden op vrijdag 16 juni 1933 in Zeist (Ut), 70 jaar oud. Jansje trouwde, 20 jaar oud, op donderdag 20 september 1883 in Amerongen (Ut) met Jan van Hunnik, 19 jaar oud. Jan is geboren op zaterdag 31 oktober 1863 in Veenendaal (Ut), zoon van Matthijs van Hunnik en Dirkje Vonk. Jan is overleden op donderdag 6 maart 1941 in Zeist (Ut), 77 jaar oud. Jan trouwde later in 1934 in Zeist (Ut) met Christina Johanna Bos (1875-1939), zie 504.
Notitie-Notice:
Zie ook de Fam. van Hunnik.
Kinderen van Jansje en Jan:
1 Matthijs van Hunnik, geboren op vrijdag 25 juli 1884 in Amerongen (Ut). Volgt 524.
2 Jan Anthonie van Hunnik, geboren op maandag 26 oktober 1885 in Amerongen (Ut). Jan is overleden op donderdag 27 januari 1972, 86 jaar oud.
3 Dirk van Hunnik, geboren op maandag 25 oktober 1886 in Amerongen (Ut). Volgt 525.
4 Cornelis Hermanus van Hunnik, geboren op woensdag 4 december 1889 in Amerongen (Ut). Cornelis is overleden op vrijdag 29 september 1967, 77 jaar oud.
5 Jeanne Therese Julie van Hunnik, geboren op maandag 27 april 1891 in Amerongen (Ut). Volgt 526.
6 Adolph Charles Franciscus van Hunnik, geboren op woensdag 22 februari 1893 in Amerongen (Ut).
7 Hermanus Margarethus van Hunnik, geboren op dinsdag 24 juli 1894 in Amerongen (Ut). Hermanus is overleden op zaterdag 30 maart 1895 in Amerongen (Ut), 8 maanden oud.
8 N.N. van Hunnik, levenloos geboren dochter, geboren op vrijdag 5 maart 1897 in Amerongen (Ut).
9 Dirkje Janse van Hunnik, geboren op vrijdag 2 december 1898 in Zeist (Ut). Volgt 527.
10 Anthonia Johanna van Hunnik, geboren op maandag 15 september 1902 in Zeist (Ut). Volgt 528.
322 Aletta Jacoba Vervat is geboren op donderdag 3 januari 1856 in Amerongen (Ut), dochter van Barend Vervat en Helena Bos (zie 172). Aletta is overleden op dinsdag 20 november 1894 in Amerongen (Ut), 38 jaar oud. Aletta trouwde, 20 jaar oud, op maandag 18 september 1876 in Amerongen (Ut) met Elbertus van de Grift, 21 jaar oud. Zie 328 voor persoonsgegevens van Elbertus.
Kinderen van Aletta en Elbertus:
1 Melis van de Grift, geboren op donderdag 8 februari 1877 in Amerongen (Ut). Melis is overleden op vrijdag 4 oktober 1878 in Amerongen (Ut), 1 jaar oud.
2 Melis van de Grift, geboren op zaterdag 5 oktober 1878 in Amerongen (Ut).
3 Helena van de Grift, geboren op maandag 29 september 1879 in Amerongen (Ut). Helena is overleden op maandag 6 april 1925 in Amerongen (Ut), 45 jaar oud.
4 Elbert van de Grift, geboren op dinsdag 23 november 1880 in Amerongen (Ut).
5 Teuntje van de Grift, geboren op zondag 19 november 1882 in Amerongen (Ut).
6 Willem van de Grift, geboren op donderdag 26 november 1885 in Amerongen (Ut).
7 Barend van de Grift, geboren op donderdag 15 december 1887 in Amerongen (Ut).
8 Rijk Hendrikus van de Grift, geboren op woensdag 29 oktober 1890 in Amerongen (Ut).
9 Steven van de Grift, geboren op maandag 26 februari 1894 in Amerongen (Ut). Volgt 529.
323 Dirkje Antonia Vervat is geboren op dinsdag 4 september 1860 in Amerongen (Ut), dochter van Barend Vervat en Helena Bos (zie 172). Dirkje is overleden op dinsdag 16 juni 1925 in Amerongen (Ut), 64 jaar oud. Dirkje trouwde, 32 jaar oud, op zaterdag 5 augustus 1893 in Amerongen (Ut) met Johannes Mol, 50 jaar oud. Johannes is geboren op vrijdag 30 juni 1843 in Rhenen (Ut), zoon van Hendrik Mol en Cornelia van den Bovenkamp. Johannes is overleden op zondag 2 december 1906 in Amerongen (Ut), 63 jaar oud. Johannes is weduwnaar van Hendrikje van Harskamp (1822-1889), met wie hij trouwde op zaterdag 27 juli 1872 in Amerongen (Ut).
Kind van Dirkje en Johannes:
1 Antonie Mol (Vervat), geboren op woensdag 1 februari 1893 in Amerongen (Ut).
Erkend door ouders-Acknowledged by parents:
Bij huwelijksakte te Amerongen dd. 05-08-1893 is Antonie Vervat erkend als zoon van Johannes Mol.
324 Magaretha Helena Vervat is geboren op woensdag 3 april 1867 in Amerongen (Ut), dochter van Barend Vervat en Helena Bos (zie 172). Magaretha is overleden op vrijdag 18 maart 1932 in Wijk bij Duurstede (Ut), 64 jaar oud. Magaretha trouwde, 20 jaar oud, op zaterdag 22 oktober 1887 in Amerongen (Ut) met Franciscus Christiaan Klomp, 23 jaar oud. Franciscus is geboren op zaterdag 28 november 1863 in Wijk bij Duurstede (Ut), zoon van Cornelis Klomp en Barendina Johanna van Bekkum. Franciscus is overleden op zaterdag 13 mei 1899 in Wijk bij Duurstede (Ut), 35 jaar oud.
Kinderen van Magaretha en Franciscus:
1 Barendina Johanna Klomp, geboren op zondag 4 maart 1888 in Amerongen (Ut).
2 Barend Klomp, geboren op donderdag 21 november 1889 in Wijk bij Duurstede (Ut).
3 Cornelis Klomp, geboren op donderdag 24 maart 1892 in Wijk bij Duurstede (Ut).
4 Dirk Antoon Klomp, geboren op vrijdag 14 december 1894 in Wijk bij Duurstede (Ut). Dirk is overleden-is deceased.
5 Helena Margaretha Klomp, geboren op vrijdag 6 maart 1896 in Wijk bij Duurstede (Ut). Helena is overleden-is deceased.
6 Franciska Christina Klomp, geboren op donderdag 8 juni 1899 in Wijk bij Duurstede (Ut). Franciska is overleden-is deceased.
325 Jacoba Johanna Vervat is geboren op vrijdag 11 februari 1870 in Amerongen (Ut), dochter van Barend Vervat en Helena Bos (zie 172). Jacoba trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 22 november 1894 in Amerongen (Ut) met Cornelis Gerrit van der Horst, 22 of 23 jaar oud. Cornelis is geboren in 1871 in Lienden (Gld), zoon van Adrianus Geurt van der Horst en Johanna Neeltje Ligtelijn.
Kinderen van Jacoba en Cornelis:
1 Johanna Neeltje van der Horst, geboren op vrijdag 23 augustus 1895 in Amerongen (Ut). Johanna is overleden-is deceased.
2 Barend van der Horst, geboren op maandag 12 april 1897 in Amerongen (Ut). Barend is overleden op woensdag 18 augustus 1897 in Amerongen (Ut), 4 maanden oud.
326 Barend Vervat is geboren op donderdag 14 januari 1875 in Amerongen (Ut), zoon van Barend Vervat en Helena Bos (zie 172). Barend trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 10 november 1898 in Rhenen (Ut) met Helena Elisabeth Drost, 19 jaar oud. Helena is geboren op vrijdag 6 december 1878 in Rhenen (Ut), dochter van Cornelis Drost en Pietronella Rensen.
Kinderen van Barend en Helena:
1 Margaretha Helena Vervat, geboren op zondag 9 april 1899 in Rhenen (Ut). Margaretha is overleden-is deceased.
2 Pietronella Vervat, geboren op zaterdag 5 mei 1900 in Rhenen (Ut). Pietronella is overleden-is deceased.
3 Barend Vervat, geboren op donderdag 20 februari 1902 in Rhenen (Ut). Barend is overleden-is deceased.
4 Cornelia Vervat, geboren op dinsdag 20 januari 1903 in Rhenen (Ut). Cornelia is overleden-is deceased.
5 Anton Vervat, geboren op zondag 10 juli 1904 in Rhenen (Ut). Anton is overleden op vrijdag 5 mei 1905 in Rhenen (Ut), 9 maanden oud.
6 Geertruida Hendrika Vervat, geboren op zaterdag 24 augustus 1907 in Rhenen (Ut). Geertruida is overleden op donderdag 5 maart 1908 in Rhenen (Ut), 6 maanden oud.
7 Teunis Vervat, geboren op zaterdag 26 september 1908 in Rhenen (Ut). Teunis is overleden-is deceased.
8 Gerrit Vervat, geboren op woensdag 9 februari 1910 in Rhenen (Ut). Gerrit is overleden-is deceased.
9 Steven Albertus Vervat, geboren op zaterdag 25 februari 1911 in Rhenen (Ut). Steven is overleden-is deceased.
10 Jacobus Hendricus Vervat, geboren op zaterdag 5 oktober 1912 in Rhenen (Ut). Jacobus is overleden op zondag 13 april 1913 in Rhenen (Ut), 6 maanden oud.
11 Geertruida Vervat, geboren op donderdag 29 januari 1914 in Rhenen (Ut).
12 Hendrika Jacoba Johanna Vervat, geboren op woensdag 18 september 1918 in Rhenen (Ut).
327 Hendrika Everdina van de Grift is geboren op dinsdag 31 januari 1843 in Amerongen (Ut), dochter van Melis van de Grift (zie 173) en Elsje Brusse. Hendrika is overleden op zaterdag 23 november 1918 in Amerongen (Ut), 75 jaar oud.
Geboorte-Birth:
Hendrika Everdina erkend bij het huwelijk van Melis en Elsje.
Hendrika trouwde, 38 jaar oud, op donderdag 22 december 1881 in Amerongen (Ut) met Rijk Achterberg, 39 jaar oud. Rijk is geboren op maandag 17 januari 1842 in Zeist (Ut), zoon van Hendrik Achterberg en Anna Maria van Vulpen. Rijk is overleden op vrijdag 21 december 1883 in Amerongen (Ut), 41 jaar oud.
328 Elbertus van de Grift is geboren op vrijdag 27 april 1855 in Amerongen (Ut), zoon van Melis van de Grift (zie 173) en Elsje Brusse. Elbertus is overleden op donderdag 9 oktober 1930 in Amerongen (Ut), 75 jaar oud. Elbertus trouwde, 21 jaar oud, op maandag 18 september 1876 in Amerongen (Ut) met Aletta Jacoba Vervat, 20 jaar oud. Zie 322 voor persoonsgegevens van Aletta.
Kinderen van Elbertus en Aletta: zie 322.
329 Dirk Jan van den Broek is geboren in 1849 in Leersum (Ut), zoon van Jan van den Broek en Dirkje van de Grift (zie 174). Dirk is overleden op donderdag 29 januari 1931 in Amersfoort (Ut), 81 of 82 jaar oud. Dirk trouwde, 29 of 30 jaar oud, op zaterdag 27 december 1879 in Rhenen (Ut) met Geertruida van der Linden, 27 jaar oud. Geertruida is geboren op zondag 21 maart 1852 in Rhenen (Ut), dochter van Willem van der Linden en Lena Drost.
Kinderen van Dirk en Geertruida:
1 Dirk Jan van den Broek, geboren op zondag 3 april 1881 in Driebergen (Ut). Dirk is overleden vr 1882, ten hoogste 1 jaar oud.
2 Dirk Jan van den Broek, geboren op donderdag 4 mei 1882 in Driebergen (Ut).
330 Jan Bos is geboren op dinsdag 8 mei 1877 in Amerongen (Ut), zoon van Steven Jan Bos (zie 177) en Maria Johanna Catharina Jansen. Jan trouwde, 20 jaar oud, op donderdag 13 januari 1898 in Doorn (Ut) met Antonia Bleijenberg, 25 jaar oud. Antonia is geboren op dinsdag 27 februari 1872 in Leersum (Ut), dochter van Wouter Bleijenberg en Teuntje Ploeg.
Erkend door ouders-Acknowledged by parents:
Erkend bij huwelijk van Wouter en Teuntje.
331 Elisabeth Cornelia Bos is geboren op dinsdag 9 maart 1880 in Amerongen (Ut), dochter van Steven Jan Bos (zie 177) en Maria Johanna Catharina Jansen. Elisabeth trouwde, 28 jaar oud, op donderdag 4 juni 1908 in Amerongen (Ut) met Albertus Petrus Bernardus van der Lem, 21 of 22 jaar oud. Albertus is geboren in 1886 in Den Haag (Zh), zoon van Pieter Bernardus van der Lem en Wilhelmina Snabel.
Kind van Elisabeth en Albertus:
1 Jan van der Lem, geboren op donderdag 25 januari 1900 in Valburg (Gld). Jan is overleden-is deceased.
Huwelijk-Marriage:
Jan erkend bij huwelijk van Albertus P.B en Elisabeth C.
332 Cornelia Helena Bos is geboren op zondag 13 augustus 1882 in Amerongen (Ut), dochter van Steven Jan Bos (zie 177) en Maria Johanna Catharina Jansen. Cornelia trouwde, 30 jaar oud, op donderdag 19 december 1912 in Amerongen (Ut) met Arnoldus Hermanus Olthof, 20 of 21 jaar oud. Arnoldus is geboren in 1891 in Arnhem (Gld), zoon van Hermannes Hendrik Olthof en Wilhelmina Kruitbosch.
333 Arie Anton Bos is geboren op dinsdag 27 april 1886 in Amerongen (Ut), zoon van Steven Jan Bos (zie 177) en Maria Johanna Catharina Jansen. Arie trouwde, 26 jaar oud, op donderdag 24 oktober 1912 in Amerongen (Ut) met Aartje van Ingen, 24 jaar oud. Zie 282 voor persoonsgegevens van Aartje.
Kind van Arie en Aartje: zie 282.
334 Neeltje Maria Bos is geboren op donderdag 7 februari 1889 in Amerongen (Ut), dochter van Steven Jan Bos (zie 177) en Maria Johanna Catharina Jansen. Neeltje trouwde, 21 jaar oud, op donderdag 25 augustus 1910 in Amerongen (Ut) met Aart van Eden, 20 jaar oud. Aart is geboren op zondag 8 december 1889 in Veenendaal (Ut), zoon van Steven van Eden en Willemijntje van Heemsbergen.
335 Johan Gerardus Bos is geboren op vrijdag 20 maart 1891 in Amerongen (Ut), zoon van Steven Jan Bos (zie 177) en Maria Johanna Catharina Jansen. Johan trouwde, 20 jaar oud, op donderdag 19 oktober 1911 in Houten (Ut) met Barendina Wilbrink, 18 jaar oud. Barendina is geboren op woensdag 16 november 1892 in Houten (Ut), dochter van Frans Wilbrink en Gijsbertje Ottevanger.
336 Steven Jan Bos is geboren op donderdag 21 juni 1894 in Amerongen (Ut), zoon van Steven Jan Bos (zie 177) en Maria Johanna Catharina Jansen.
Beroep:
Militair.
Steven:
(1) trouwde, 22 jaar oud, op vrijdag 23 februari 1917 in Nijmegen (Gld) met Louisa Gertruda Linssen, 21 of 22 jaar oud. Louisa is geboren in 1895 in Boxmeer (Nb), dochter van Joseph Linssen en Wendelina Bonants. Louisa is overleden op maandag 28 mei 1917 in Nijmegen (Gld), 21 of 22 jaar oud.
(2) trouwde, 23 jaar oud, op vrijdag 28 december 1917 in Nijmegen (Gld) met Everdina Spies, 21 of 22 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd op woensdag 29 maart 1950 in Semarang, Java, Indonesi. (Echtscheiding/Divorce). Everdina is geboren in 1895 in Hurwenen, Rossum (Gld), dochter van Evert Spies en Jansje van Drumpt. Everdina is overleden-is deceased.
337 Maria Johanna Catharina Bos is geboren op zondag 25 april 1897 in Amerongen (Ut), dochter van Steven Jan Bos (zie 177) en Maria Johanna Catharina Jansen. Maria is overleden op maandag 18 augustus 1930 in Amerongen (Ut), 33 jaar oud. Maria trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 8 september 1921 in Amerongen (Ut) met Gijsbertus van Eck, 33 jaar oud. Gijsbertus is geboren op woensdag 28 september 1887 in Amerongen (Ut), zoon van Jan van Eck en Maria van Vendelo.
338 Gerrigje Nellestijn is geboren op maandag 7 januari 1856 in Rhenen (Ut), dochter van Jan Nellestijn (zie 181) en Johanna Hendrika Spies. Gerrigje is overleden op woensdag 12 februari 1941 in Rhenen (Ut), 85 jaar oud. Gerrigje trouwde, 19 jaar oud, op woensdag 28 april 1875 in Rhenen (Ut) met Cornelis van Veenendaal, 27 jaar oud. Cornelis is geboren op maandag 21 februari 1848 in Rhenen (Ut), zoon van Gijsbert van Veenendaal en Cornelia Larekamp. Cornelis is overleden op maandag 15 april 1912 in Rhenen (Ut), 64 jaar oud.
Kinderen van Gerrigje en Cornelis:
1 Gijsbert van Veenendaal, geboren op zondag 30 juli 1876 in Rhenen (Ut). Volgt 530.
2 Jan Hendrik van Veenendaal, geboren op zaterdag 7 juli 1883 in Rhenen (Ut). Volgt 531.
3 Cornelia van Veenendaal, geboren op maandag 5 november 1888 in Rhenen (Ut). Volgt 532.
339 Jan Nellestijn is geboren op donderdag 24 maart 1859 in Rhenen (Ut), zoon van Jan Nellestijn (zie 181) en Johanna Hendrika Spies. Jan is overleden op woensdag 10 januari 1951 in Driebergen-Rijsenburg (Ut), 91 jaar oud. Jan trouwde, 21 jaar oud, op woensdag 9 februari 1881 in Rhenen (Ut) met Steventje Drost, 21 jaar oud. Steventje is geboren op zondag 28 augustus 1859 in Rhenen (Ut), dochter van Gijsbert Gerrit Drost en Rijntje van den Bovenkamp. Steventje is overleden op zaterdag 15 maart 1941 in Rhenen (Ut), 81 jaar oud.
Kinderen van Jan en Steventje:
1 N.N. Nellestijn, levenloos geboren zoon, geboren op maandag 11 april 1881 in Rhenen (Ut).
2 Jan Nellestijn, geboren op maandag 29 mei 1882 in Rhenen (Ut). Volgt 533.
3 Gijsbert Gerrit Nellestijn, geboren op donderdag 16 juli 1885 in Rhenen (Ut). Volgt 534.
4 Johannes Nellestijn, geboren op zondag 1 april 1888 in Rhenen (Ut). Johannes is overleden op zondag 27 mei 1888 in Rhenen (Ut), 1 maand oud.
5 Johannes Nellestijn, geboren op donderdag 30 mei 1889 in Rhenen (Ut). Johannes is overleden op vrijdag 28 juni 1889 in Rhenen (Ut), 29 dagen oud.
6 Rijntje Nellestijn, geboren op vrijdag 6 februari 1891 in Rhenen (Ut).
7 Johanna Nellestijn, geboren op vrijdag 14 september 1894 in Rhenen (Ut).
8 Jansje Nellestijn, geboren op zaterdag 5 maart 1898 in Rhenen (Ut). Volgt 535.
340 Cornelia Johanna Nellestijn is geboren op donderdag 19 september 1861 in Rhenen (Ut), dochter van Jan Nellestijn (zie 181) en Johanna Hendrika Spies. Cornelia trouwde, 19 jaar oud, op woensdag 31 augustus 1881 in Rhenen (Ut) met Jan Looijen, 24 jaar oud. Jan is geboren op zondag 5 april 1857 in Rhenen (Ut), zoon van Gerrit Jan Looijen en Huibertje van Zwetselaar.
Kind van Cornelia en Jan:
1 Cornelis Johannes Looijen, geboren op zaterdag 16 oktober 1880 in Rhenen (Ut).
341 Anthonie Nellestijn is geboren op donderdag 5 mei 1864 in Rhenen (Ut), zoon van Jan Nellestijn (zie 181) en Johanna Hendrika Spies. Anthonie is overleden op woensdag 20 januari 1909 in Rhenen (Ut), 44 jaar oud. Anthonie trouwde, 21 jaar oud, op woensdag 24 maart 1886 in Rhenen (Ut) met Jannetje Johanna Drost, 21 jaar oud. Jannetje is geboren op zaterdag 23 april 1864 in Rhenen (Ut), dochter van Gijsbert Gerrit Drost en Rijntje van den Bovenkamp. Jannetje is overleden op zondag 8 juli 1900 in Rhenen (Ut), 36 jaar oud.
Kinderen van Anthonie en Jannetje:
1 Gijsbertus Nellestijn, geboren op zondag 17 maart 1889 in Rhenen (Ut).
2 Johanna Hendrika Nellestijn, geboren op zondag 19 juli 1891 in Rhenen (Ut). Volgt 536.
3 Anthonie Nellestijn, geboren op zondag 14 juli 1895 in Rhenen (Ut). Anthonie is overleden op woensdag 12 augustus 1896 in Rhenen (Ut), 1 jaar oud.
4 Reintje Nellestijn, geboren op dinsdag 18 mei 1897 in Rhenen (Ut). Reintje is overleden-is deceased.
5 Anthonie Nellestijn, geboren op zondag 6 november 1898 in Rhenen (Ut). Anthonie is overleden-is deceased.
342 Hendrika Nellestijn is geboren op maandag 17 augustus 1868 in Rhenen (Ut), dochter van Jan Nellestijn (zie 181) en Johanna Hendrika Spies. Hendrika trouwde, 20 jaar oud, op woensdag 20 maart 1889 in Rhenen (Ut) met Peter Roest, 49 jaar oud. Peter is geboren op maandag 2 december 1839 in Rhenen (Ut), zoon van Floris Roest en Gerritje Henzen. Peter is overleden op vrijdag 27 februari 1914 in Rhenen (Ut), 74 jaar oud.
Kinderen van Hendrika en Peter:
1 Hendrik Roest, geboren op woensdag 17 februari 1886 in Rhenen (Ut). Volgt 537.
2 Gerritje Roest, geboren op donderdag 19 september 1889 in Rhenen (Ut). Gerritje is overleden op maandag 25 november 1889 in Rhenen (Ut), 2 maanden oud.
3 Gerritje Roest, geboren op dinsdag 2 december 1890 in Rhenen (Ut). Volgt 538.
4 Jan Roest, geboren op maandag 22 mei 1893 in Utrecht. Volgt 539.
5 Johanna Willemina Roest, geboren op zondag 8 maart 1896 in Rhenen (Ut). Volgt 540.
6 Johanna Hendrika Roest, geboren op zaterdag 24 september 1898 in Rhenen (Ut). Volgt 541.
7 Florus Roest, geboren op maandag 12 februari 1906 in Rhenen (Ut). Volgt 542.
8 Gijsbertus Roest, geboren op dinsdag 4 oktober 1910 in Rhenen (Ut). Gijsbertus is overleden op vrijdag 9 augustus 1912 in Rhenen (Ut), 1 jaar oud.
343 Janna Nellestijn is geboren op dinsdag 19 augustus 1873 in Rhenen (Ut), dochter van Jan Nellestijn (zie 181) en Johanna Hendrika Spies. Janna is overleden op vrijdag 30 juli 1926 in Utrecht, 52 jaar oud. Janna trouwde, 21 jaar oud, op woensdag 14 november 1894 in Lienden (Gld) met Arie van den Dikkenberg, 30 jaar oud. Arie is geboren op zondag 15 mei 1864 in Rhenen (Ut), zoon van Cornelis van den Dikkenberg en Anna Maria Hootsen. Arie is overleden op maandag 26 juni 1939 in Utrecht, 75 jaar oud.
Kinderen van Janna en Arie:
1 Anna Maria van den Dikkenberg, geboren op vrijdag 17 mei 1895 in Rhenen (Ut). Volgt 543.
2 Johanna Maria Sophia van den Dikkenberg, geboren op zaterdag 26 december 1896 in Rhenen (Ut). Johanna is overleden-is deceased.
3 Cornelis van den Dikkenberg, geboren op zaterdag 13 augustus 1898 in Rhenen (Ut). Volgt 544.
4 Hendrika van den Dikkenberg, geboren op zondag 24 juni 1900 in Rhenen (Ut). Hendrika is overleden-is deceased.
5 Janna van den Dikkenberg, geboren op donderdag 18 december 1902 in Rhenen (Ut). Janna is overleden op zaterdag 24 november 1906 in Rhenen (Ut), 3 jaar oud.
6 Arie van den Dikkenberg, geboren op woensdag 8 maart 1905 in Rhenen (Ut). Volgt 545.
7 Janna van den Dikkenberg, geboren op zondag 21 april 1907 in Rhenen (Ut). Janna is overleden-is deceased.
8 Marinus van den Dikkenberg, geboren op zaterdag 16 oktober 1909 in Rhenen (Ut). Marinus is overleden-is deceased.
344 Maria Pluijgers is geboren op vrijdag 14 juni 1850 in Amerongen (Ut), dochter van Adrianus Pluijgers en Hendrika Nellestijn (zie 182). Maria is overleden op woensdag 31 oktober 1877 in Amerongen (Ut), 27 jaar oud. Maria trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 19 juli 1873 in Amerongen (Ut) met Cornelis Slotboom, 27 jaar oud. Cornelis is geboren op donderdag 23 oktober 1845 in Amerongen (Ut), zoon van Hendrik Slotboom en Aartje (Ortje) Drost. Cornelis is overleden op vrijdag 8 mei 1914 in Amerongen (Ut), 68 jaar oud. Cornelis trouwde later op zaterdag 12 oktober 1878 in Veenendaal (Ut) met Gerrigje van Dijk (1850-1884). Cornelis trouwde later op zaterdag 12 juni 1886 in Veenendaal (Ut) met Rijkje van Wakeren (1842-1898).
Kinderen van Maria en Cornelis:
1 Aartje Slotboom, geboren op woensdag 31 december 1873 in Amerongen (Ut).
2 Hendrika Slotboom, geboren op zondag 26 december 1875 in Amerongen (Ut). Hendrika is overleden op donderdag 21 juni 1877 in Amerongen (Ut), 1 jaar oud.
3 Hendrik Slotboom, geboren op donderdag 6 september 1877 in Amerongen (Ut). Hendrik is overleden op maandag 18 februari 1878 in Amerongen (Ut), 5 maanden oud.
345 Hendrika Pluijgers is geboren op vrijdag 1 augustus 1862 in Amerongen (Ut), dochter van Adrianus Pluijgers en Hendrika Nellestijn (zie 182). Hendrika is overleden op vrijdag 9 maart 1945 in Amerongen (Ut), 82 jaar oud.
Geboorte-Birth:
Bij de geboorte van Aartje Hendrika Bos is haar haar moeder, Hendrika Pluijgers, weduwe sinds 9 Juni 1902.
At the birth of Aartje Hendrika Bos is her mother, Hendrika Pluijgers, widow since June 9, 1902.
Hendrika trouwde, 29 jaar oud, op woensdag 21 oktober 1891 in Amerongen (Ut) met Aart Bos, 31 of 32 jaar oud. Zie 156 voor persoonsgegevens van Aart.
Kinderen van Hendrika en Aart: zie 156.
346 Cornelia Nellestijn is geboren op dinsdag 14 september 1847 in Rhenen (Ut), dochter van Gijsbert Nellestijn (zie 183) en Johanna Jacoba van den Berg. Cornelia is overleden op maandag 11 april 1921 in Rhenen (Ut), 73 jaar oud. Cornelia trouwde, 21 jaar oud, op woensdag 11 november 1868 in Rhenen (Ut) met Jan Willem Drost, 25 jaar oud. Jan is geboren op dinsdag 9 mei 1843 in Rhenen (Ut), zoon van Gijsbert Drost en Hendrina Rensen. Jan is overleden op woensdag 26 januari 1927 in Rhenen (Ut), 83 jaar oud.
Kinderen van Cornelia en Jan:
1 Gijsbert Drost, geboren op zaterdag 9 oktober 1869 in Rhenen (Ut). Volgt 546.
2 Johanna Drost, geboren op vrijdag 15 september 1871 in Rhenen (Ut). Volgt 547.
3 Hendrika Drost, geboren op dinsdag 12 mei 1874 in Rhenen (Ut). Volgt 548.
4 Gijsje Drost, geboren op zaterdag 29 januari 1876 in Rhenen (Ut). Volgt 549.
5 Wilhelmina Johanna Drost, geboren op woensdag 30 januari 1878 in Breukelen-St. Pieters (Ut). Volgt 550.
6 Jan Willem Drost, geboren op vrijdag 19 maart 1880 in Rhenen (Ut). Jan is overleden op woensdag 15 september 1965 in Heelsum (Gld), 85 jaar oud.
7 Cornelis Drost, geboren op maandag 2 oktober 1882 in Rhenen (Ut). Volgt 551.
8 Johannes Martinus Drost, geboren op vrijdag 2 december 1887 in Rhenen (Ut). Johannes is overleden op donderdag 31 januari 1985 in Apeldoorn (Gld), 97 jaar oud. Johannes bleef ongehuwd.
9 Nelis Drost, geboren op donderdag 24 juli 1890 in Rhenen (Ut). Volgt 552.
347 Adelart Gijsbertus Nellestijn is geboren op zaterdag 3 augustus 1850 in Rhenen (Ut), zoon van Gijsbert Nellestijn (zie 183) en Johanna Jacoba van den Berg. Adelart trouwde, 28 jaar oud, op donderdag 10 oktober 1878 in Rhenen (Ut) met Hendrika Brouwer, 25 of 26 jaar oud. Hendrika is geboren in 1852 in Ede (Gld), dochter van Gerritje Brouwer. Hendrika is overleden op vrijdag 10 november 1916 in Ede (Gld), 63 of 64 jaar oud.
Kinderen van Adelart en Hendrika:
1 Hendrika Nellestijn, geboren op woensdag 11 oktober 1876 in Arnhem (Gld).
2 Gijsbert Nellestijn, geboren op donderdag 24 oktober 1878 in Rhenen (Ut). Gijsbert is overleden op zondag 15 juli 1900 in Rhenen (Ut), 21 jaar oud.
3 Gerritje Nellestijn, geboren op maandag 26 september 1881 in Rhenen (Ut). Volgt 553.
4 Johanna Nellestijn, geboren op vrijdag 27 juni 1884 in Rhenen (Ut). Volgt 554.
5 Hendrik Nellestijn, geboren op woensdag 20 april 1887 in Rhenen (Ut). Hendrik is overleden op woensdag 3 augustus 1887 in Rhenen (Ut), 3 maanden oud.
6 Cornelia Nellestijn, geboren op dinsdag 19 juni 1888 in Rhenen (Ut).
7 Adelart Gijsbertus Nellestijn, geboren op maandag 16 september 1889 in Rhenen (Ut). Adelart is overleden op zondag 15 februari 1891 in Rhenen (Ut), 1 jaar oud.
8 Adelart Gijsbertus Nellestijn, geboren op woensdag 18 november 1891 in Rhenen (Ut).
9 Jannetje Nellestijn, geboren op dinsdag 4 september 1894 in Rhenen (Ut).
348 Gerritje Nellestijn is geboren op zaterdag 25 juli 1857 in Rhenen (Ut), dochter van Gijsbert Nellestijn (zie 183) en Johanna Jacoba van den Berg. Gerritje trouwde met Johannes Philippus van de Klift. Johannes is geboren op maandag 9 mei 1853 in Rhenen (Ut), zoon van Gerrit van de Klift en Gerarda Hout.
Kind van Gerritje en Johannes:
1 Johannes Marinus van de Klift, geboren op dinsdag 9 juli 1889 in Rhenen (Ut). Volgt 555.
349 Jan Mol is geboren op vrijdag 1 september 1871 in Rhenen (Ut), zoon van Hendrik Mol en Alida Nellestijn (zie 186). Jan trouwde, 29 jaar oud, op donderdag 7 maart 1901 in Amerongen (Ut) met Gijsberta van de Weerd, 35 jaar oud. Gijsberta is geboren op woensdag 4 oktober 1865 in Amerongen (Ut), dochter van Leendert van de Weerd en Hilletje van Soest.
350 Cornelia Johanna Mol is geboren op donderdag 29 oktober 1874 in Rhenen (Ut), dochter van Hendrik Mol en Alida Nellestijn (zie 186). Cornelia is overleden op maandag 12 december 1938 in Utrecht, 64 jaar oud. Cornelia trouwde, 28 jaar oud, op zaterdag 1 november 1902 in Amerongen (Ut) met Kempis van Ruiswijk, 32 jaar oud. Kempis is geboren op zondag 18 september 1870 in Amerongen (Ut), zoon van Gerrit van Ruiswijk en Roelofje van Ingen. Kempis is overleden op donderdag 8 juli 1948 in Woerden (Ut), 77 jaar oud.
351 Arie Nellestijn is geboren op zondag 22 mei 1864 in Rhenen (Ut), zoon van Arie Nellestijn (zie 187) en Johanna Willemina Teunisse. Arie is overleden op donderdag 2 juli 1925 in Amerongen (Ut), 61 jaar oud. Arie trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 15 februari 1890 in Amerongen (Ut) met Geertrui Navest, 19 jaar oud. Geertrui is geboren op donderdag 26 mei 1870 in Amerongen (Ut), dochter van Rijk Navest en Everdina Johanna van ’t Schut. Geertrui is overleden op zaterdag 18 november 1950 in Hoogkerk (Gr), 80 jaar oud.
Kinderen van Arie en Geertrui:
1 Johanna Wilhelmina Nellestijn, geboren op zaterdag 12 juli 1890 in Amerongen (Ut). Volgt 556.
2 Everdina Johanna Nellestijn, geboren op zaterdag 3 september 1892 in Amerongen (Ut). Volgt 557.
3 Alida Nellestijn, geboren op donderdag 9 januari 1896 in Amerongen (Ut). Volgt 558.
4 Rika Nellestijn, geboren op zondag 18 april 1897 in Amerongen (Ut). Volgt 559.
5 Arie Nellestijn, geboren op zondag 5 maart 1899 in Amerongen (Ut). Volgt 560.
6 Gerritje Nellestijn, geboren op dinsdag 1 januari 1901 in Amerongen (Ut). Volgt 561.
7 N.N. Nellestijn, levenloos geboren zoon, geboren op woensdag 5 april 1905 in Amerongen (Ut).
352 Gerritje Nellestijn is geboren op zaterdag 18 augustus 1866 in Rhenen (Ut), dochter van Arie Nellestijn (zie 187) en Johanna Willemina Teunisse. Gerritje is overleden op zaterdag 17 juli 1915 in Amerongen (Ut), 48 jaar oud. Gerritje trouwde, 27 jaar oud, op zaterdag 19 augustus 1893 in Beilen (Dr) met Albert Raterink, 25 jaar oud. Albert is geboren op dinsdag 9 juni 1868 in Westerbork (Dr), zoon van Harm Raterink en Aaltje Christiaans. Albert is overleden op woensdag 21 december 1938 in Den Haag (Zh), 70 jaar oud.
Beroep:
Klompenmaker.
Kinderen van Gerritje en Albert:
1 Johanna Willemina Raterink, geboren op woensdag 1 november 1893 in Beilen (Dr). Johanna is overleden op vrijdag 1 december 1893 in Beilen (Dr), 1 maand oud.
Vermeld:
Een van een tweeling. One of twins
2 Harm Raterink, geboren op woensdag 1 november 1893 in Beilen (Dr). Harm is overleden op vrijdag 3 november 1893 in Beilen (Dr), 2 dagen oud.
Vermeld:
Een van een tweeling. One of twins
3 Harm Raterink, geboren op maandag 22 oktober 1894 in Amerongen (Ut). Harm is overleden-is deceased.
4 Willemina Raterink, geboren op woensdag 21 oktober 1896 in Klundert (Nb). Willemina is overleden-is deceased.
5 Aaltje Christina Raterink, geboren op zondag 22 januari 1899 in Klundert (Nb). Volgt 562.
6 N.N. Raterink, levenloos geboren zoon, geboren op maandag 11 februari 1901 in Ede (Gld).
7 Arie Raterink, geboren op de 30e van een onbekende maand in 1905 in Nijkerk (Gld). Arie is overleden op donderdag 9 november 1972 in Rhenen (Ut), 66 of 67 jaar oud.
353 Arie Nellestijn is geboren op donderdag 30 mei 1867 in Rhenen (Ut), zoon van Andries Nellestijn (zie 188) en Grietje Teunisse. Arie is overleden op dinsdag 8 juni 1943 in Driebergen-Rijsenburg (Ut), 76 jaar oud. Arie:
(1) trouwde, 29 jaar oud, op zaterdag 6 juni 1896 in Amerongen (Ut) met Jacoba Navest, 21 jaar oud. Jacoba is geboren op woensdag 17 juni 1874 in Amerongen (Ut), dochter van Rijk Navest en Everdina Johanna van ’t Schut. Jacoba is overleden op zaterdag 6 augustus 1904 in Amerongen (Ut), 30 jaar oud.
(2) trouwde, 39 jaar oud, op donderdag 31 mei 1906 in Rhenen (Ut) met Francina van der Wolk, 35 jaar oud. Francina is geboren op woensdag 18 januari 1871 in Vianen (Zh), dochter van Franciscus Johannes van der Wolk en Anna Paulina Koppen. Francina is overleden op zaterdag 24 april 1954 in Driebergen-Rijsenburg (Ut), 83 jaar oud.
Kinderen van Arie en Jacoba:
1 Andries Nellestijn, geboren op maandag 7 december 1896 in Rhenen (Ut). Andries is overleden-is deceased.
2 Rijk Nellestijn, geboren op zondag 13 maart 1898 in Rhenen (Ut). Rijk is overleden op donderdag 30 maart 1899 in Rhenen (Ut), 1 jaar oud.
3 Grietje Nellestijn, geboren op maandag 18 september 1899 in Rhenen (Ut). Volgt 563.
4 Everdina Johanna Nellestijn, geboren op dinsdag 7 januari 1902 in Rhenen (Ut). Everdina is overleden op zondag 6 september 1903 in Rhenen (Ut), 1 jaar oud.
5 Rijk Nellestijn, geboren op maandag 11 mei 1903 in Rhenen (Ut). Rijk is overleden op dinsdag 29 september 1903 in Rhenen (Ut), 4 maanden oud.
6 Everdina Johanna Nellestijn, geboren op woensdag 20 juli 1904 in Rhenen (Ut). Everdina is overleden op donderdag 21 juli 1904 in Rhenen (Ut), 1 dag oud.
Kind van Arie en Francina:
7 Anna Paulina Nellestijn, geboren in 1908 in Rhenen (Ut). Volgt 564.
354 Johannes Cornelis Nellestijn is geboren op woensdag 20 januari 1875 in Rhenen (Ut), zoon van Andries Nellestijn (zie 188) en Grietje Teunisse. Johannes is overleden op donderdag 1 januari 1920 in Amerongen (Ut), 44 jaar oud. Johannes trouwde, 34 jaar oud, op donderdag 1 april 1909 in Rhenen (Ut) met Cornelia Dijkhuizen, 29 of 30 jaar oud. Cornelia is geboren in 1879 in Leersum (Ut), dochter van Roelof Dijkhuizen en Neeltje van den Broek. Cornelia is overleden op woensdag 15 november 1939 in Utrecht, 59 of 60 jaar oud.
Kinderen van Johannes en Cornelia:
1 Grietje Nellestijn, geboren in Amerongen (Ut). Grietje is overleden op zondag 12 juli 1914 in Amerongen (Ut).
2 Dirkje Nellestijn, geboren op donderdag 16 november 1905 in Leersum (Ut). Dirkje is overleden-is deceased.
3 Gerrit Jacobus Nellestijn, geboren in 1913 in Amerongen (Ut). Gerrit is overleden op woensdag 22 juli 1914 in Amerongen (Ut), 0 of 1 jaar oud.
355 Andries Nellestijn is geboren op donderdag 13 september 1877 in Rhenen (Ut), zoon van Andries Nellestijn (zie 188) en Grietje Teunisse. Andries is overleden op donderdag 30 maart 1944 in Driebergen-Rijsenburg (Ut), 66 jaar oud. Andries trouwde, 29 jaar oud, op vrijdag 5 oktober 1906 in Eemnes (Ut) met Geertruida de Ruiter, 25 jaar oud. Geertruida is geboren op woensdag 21 september 1881 in Eemnes (Ut), dochter van Jan de Ruiter en Geertrui Kuus. Geertruida is overleden op vrijdag 6 mei 1955 in Driebergen-Rijsenburg (Ut), 73 jaar oud.
Kind van Andries en Geertruida:
1 Geertruida Nellestijn, geboren op zaterdag 21 mei 1904 in Eemnes (Ut). Geertruida is overleden-is deceased.
356 Gijsje Bos is geboren op donderdag 14 april 1859 in Rhenen (Ut), dochter van Gijsbert Bos (zie 191) en Gijsje van Zetten (zie 192). Gijsje is overleden op vrijdag 28 augustus 1896 in Arnhem (Gld), 37 jaar oud. Gijsje trouwde, 34 jaar oud, op zaterdag 29 april 1893 in Beeck, Duisburg (Dld) met Frans Teunis Rietveld, 29 jaar oud. Frans is geboren op dinsdag 2 februari 1864 in Ophemert (Gld), zoon van Gerardus Wijnand (Gerrit) Rietveld en Maaike van Beek. Frans is overleden op zaterdag 28 augustus 1920 in Arnhem (Gld), 56 jaar oud. Frans trouwde later op zaterdag 21 oktober 1899 in Renkum (Gld) met Maatje Karsch (1854-1944).
Beroep:
Arbeidervloerlegger. - Labourer laying floors.
Kinderen van Gijsje en Frans:
1 Gijsbert Rietveld, geboren op dinsdag 10 mei 1892 in Renkum (Gld). Volgt 565.
2 Gerhard Rietveld, geboren op woensdag 8 augustus 1894 in Meiderich (Dld). Volgt 566.
357 Alida Bos is geboren op vrijdag 13 mei 1864 in Rhenen (Ut), dochter van Gijsbert Bos (zie 191) en Gijsje van Zetten (zie 192). Alida is overleden op zaterdag 16 juni 1923 in Ede (Gld), 59 jaar oud (oorzaak: Door bliksem getroffen.
Struck by lightning.). Alida trouwde, 23 jaar oud, op vrijdag 23 maart 1888 in Wageningen (Gld) met Jacob Heijnekamp, 34 jaar oud. Jacob is geboren op maandag 6 februari 1854 in Wageningen (Gld), zoon van Gijsbert Heijnekamp en Celia Meurs. Jacob is overleden op zondag 2 augustus 1931 in Ede (Gld), 77 jaar oud.
Kinderen van Alida en Jacob:
1 Celia Heijnekamp, geboren op donderdag 14 maart 1889 in Wageningen (Gld). Volgt 567.
2 Gijsbert Heijnekamp, geboren op woensdag 27 augustus 1890 in Wageningen (Gld). Volgt 568.
3 Dirk Andries Heijnekamp, geboren op zaterdag 18 februari 1893 in Wageningen (Gld). Dirk is overleden op donderdag 5 september 1974 in Ede (Gld), 81 jaar oud. Dirk bleef ongehuwd.
Adres:
Laarweg 98, Bennekom (Gld) (http://goo.gl/maps/MZ1mQ)
Beroep:
los arbeider, fabrieksarbeider (Hij woonde, samen met zus Alida, in Bennekom, Laarweg 98.
Dirk Andries en Alida liggen in hetzelfde graf op de Algemene Begraafplaats in Bennekom.)
4 Gijsje Heijnekamp, geboren op dinsdag 1 januari 1895 in Wageningen (Gld). Volgt 569.
5 Hendrika Heijnekamp, geboren op maandag 10 augustus 1896 in Wageningen (Gld). Hendrika is overleden op maandag 3 mei 1897 in Wageningen (Gld), 8 maanden oud.
6 Hendrika Heijnekamp, geboren op zondag 6 november 1898 in Wageningen (Gld). Hendrika is overleden op dinsdag 31 januari 1899 in Wageningen (Gld), 2 maanden oud.
7 Alida Heijnekamp, geboren op zaterdag 27 juli 1901 in Wageningen (Gld). Alida is overleden op vrijdag 17 december 1982 in Bennekom (Gld), 81 jaar oud. Alida bleef ongehuwd.
8 Jacob Heijnekamp, geboren op maandag 6 februari 1905 in Wageningen (Gld). Volgt 570.
andries_bos_sr.jpg cornelia_van_zetten.jpg
34 Andries Bos sr
35 Cornelia van Zetten
358 Andries Bos (afb. 34) is geboren op zaterdag 22 februari 1868 in Rhenen (Ut), zoon van Gijsbert Bos (zie 191) en Gijsje van Zetten (zie 192). Andries is overleden op zondag 29 april 1956 in Borne (Ov), 88 jaar oud.
Geboorte-Birth:
Evert Bos, van beroep Gemeente Veldwachter te Rhenen, was getuige bij de geboorteaangifte van Andries.(zie verhaal van Evert Bos)

Evert Bos, professional Municipality Ranger in Rhenen, witnessed the birth registration of Andries. (See story of Evert Bos)
  [bron: Jan Bos te Amerongen.]
Notitie werk-notice of employment:
Andries vertrok met zijn vader en gezin vanuit Renkum naar Borne,omdat de textielfabriek "Spanjaard in Hengelo" werknemers zocht met grote gezinnen,
vestigden zich in april 1913 in Borne aan de Deldensestraat 51. Groffie kwam uit Gronau en Andries en zijn gezin uit Lonneker.
(los arbeider (1918), arbeider, fabrieksarbeider (1913), sjouwer, opperman)

Andries, including his father, departed from Renkum to Borne, because the textile factory " The Spaniard in Hengelo" need workers with large families.
Andries trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 27 augustus 1892 in Rhenen (Ut) met Cornelia Geertruida van Zetten (afb. 35), 24 jaar oud. Cornelia is geboren op donderdag 23 januari 1868 in Rhenen (Ut), dochter van Roelof van Zetten en Heiltje van Leeuwen. Cornelia is overleden op vrijdag 16 juli 1954 in Borne (Ov), 86 jaar oud.
Kinderen van Andries en Cornelia:
1 Geertruida (Gijsje) Bos, geboren op zondag 11 december 1892 in Renkum (Gld). Volgt 571.
2 Gerritje (Gerrie) Bos, geboren op vrijdag 9 februari 1894 in Renkum (Gld). Volgt 572.
3 Roelofje (Fien) Bos, geboren op donderdag 6 juni 1895 in Renkum (Gld). Volgt 573.
4 Gijsbert Alexander Bos, geboren op maandag 7 december 1896 in Renkum (Gld). Volgt 574.
5 Hendrika (Rika) Bos, geboren op zaterdag 16 april 1898 in Renkum (Gld). Rika is overleden op vrijdag 16 augustus 1974 in Enschede (Ov), 76 jaar oud. Rika bleef ongehuwd.
6 Heiltje Bos, geboren op zaterdag 3 maart 1900 in Renkum (Gld). Volgt 575.
7 Geertruida (Trui) Bos, geboren op vrijdag 3 mei 1901 in Renkum (Gld). Volgt 576.
8 Alida (Alie) Bos, geboren op donderdag 12 februari 1903 in Renkum (Gld). Volgt 577.
9 Jansje (Jans) Bos, geboren op donderdag 17 november 1904 in Renkum (Gld). Volgt 578.
10 Cornelia Geertruida Bos, geboren op maandag 20 mei 1907 in Renkum (Gld). Cornelia is overleden op maandag 13 juli 1908 in Renkum (Gld), 1 jaar oud.
11 Andries Bos, geboren op donderdag 26 augustus 1909 in Renkum (Gld). Volgt 579.
hendrik_bos__1870_1957_.jpg hogenkampseweg_29_renkum.jpg roeloffina__fien__kelderman__1871_1953_.jpg
36 Hendrik Bos (1870-1957)
37 Hogenkampseweg 29 Renkum
38 Roeloffina (Fien) Kelderman (1871-1953)
359 Hendrik Bos (afb. 36 en 37) is geboren op zaterdag 3 september 1870 in Rhenen (Ut), zoon van Gijsbert Bos (zie 191) en Gijsje van Zetten (zie 192). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 5 september 1870. Hendrik is overleden op woensdag 21 augustus 1957 in Renkum (Gld), 86 jaar oud.
Adres:
1914-Fluitersmaat: B142-1924-Doornekampseweg: 7- 1938-1949-Hogenkampseweg 29, Renkum (Gld) (http://goo.gl/maps/DX1xl)
Beroep:
steenfabriekarbeider, stoker gasfabriek, arbeider papierfabriek. (Koninklijke Papierfabrieken Van Gelder Zonen NV
Fabriek I de oude fabriek op Harten Renkum
Fabriek II de nieuwe fabriek aan de Rijn Renkum)
Persoonlijk-Personally:
Hendrik Bos en Fien Kelderman kregen negen kinderen, waarvan er vijf vroeg gestorven zijn.
Hendrik gaf alle geboortes en (vroege) overlijdens persoonlijk aan en hij ondertekende alle aktes.
De huwelijksakte werd door Hendrik en Roeloffina en door hun vaders Gijsbert Bos en Otto Kelderman ondertekend.
.
Hendrik trouwde, 21 jaar oud, op zaterdag 4 juni 1892 in Renkum (Gld) met Roeloffina (Fien) Kelderman (afb. 38), 20 jaar oud. Fien is geboren op vrijdag 9 juni 1871 in Renkum (Gld), dochter van Otto Kelderman en Elisabeth van Veenendaal. Fien is overleden op zondag 12 juli 1953 in Renkum (Gld), 82 jaar oud.
Kinderen van Hendrik en Fien:
1 Gijsbert Pieter (Gijs) Bos, geboren op zaterdag 1 juli 1893 in Renkum (Gld). Volgt 580.
2 Elisabeth Bos, geboren op maandag 22 april 1895 in Renkum (Gld). Elisabeth is overleden op woensdag 5 juni 1895 in Renkum (Gld), 1 maand oud.
3 Otto Bos, geboren op dinsdag 10 november 1896 in Renkum (Gld). Volgt 581.
4 Hendrika Bos, geboren op donderdag 2 juni 1898 in Renkum (Gld). Hendrika is overleden op maandag 14 november 1898 in Renkum (Gld), 5 maanden oud.
5 Bertus Bos, geboren op donderdag 15 februari 1900 in Renkum (Gld). Bertus is overleden op dinsdag 3 december 1901 in Renkum (Gld), 1 jaar oud.
6 Hendrik Bos, geboren op maandag 26 augustus 1901 in Renkum (Gld). Hendrik is overleden op dinsdag 7 januari 1902 in Renkum (Gld), 4 maanden oud.
7 Bertus Bos, geboren op vrijdag 14 november 1902 in Renkum (Gld). Volgt 582.
8 Hendrik Bos, geboren op maandag 1 januari 1906 in Renkum (Gld). Hendrik is overleden op zondag 5 juli 1908 in Renkum (Gld), 2 jaar oud.
9 Pieternella Theodora (Pietje) Bos, geboren op zaterdag 8 mei 1909 in Renkum (Gld). Volgt 583.
register_gerritje_bos_1859.png
39 Register Gerritje Bos 1859
360 Gerritje Bos (afb. 39) is geboren op dinsdag 17 mei 1859 in Amerongen (Ut), dochter van Gerdina Bos (zie 193). Gerritje is overleden op vrijdag 21 september 1923 in Utrecht, 64 jaar oud. Gerritje trouwde, 21 jaar oud, op donderdag 11 november 1880 in Amerongen (Ut) met Hendrikus Johannes van de Scheur, 27 jaar oud. Hendrikus is geboren op zaterdag 1 januari 1853 in Rhenen (Ut), zoon van Albert van de Scheur en Anthonia Drost.
Kinderen van Gerritje en Hendrikus:
1 Albert van de Scheur, geboren op maandag 21 maart 1881 in Rhenen (Ut). Volgt 584.
2 Cornelis van de Scheur, geboren op vrijdag 2 juni 1882 in Rhenen (Ut). Volgt 585.
3 Antonia Gerdina van de Scheur, geboren op maandag 1 september 1884 in Rhenen (Ut). Volgt 586.
4 Gerdina van de Scheur, geboren op donderdag 16 mei 1889 in Rhenen (Ut). Volgt 587.
5 Marinus van de Scheur, geboren op vrijdag 10 augustus 1894 in Rhenen (Ut). Volgt 588.
361 Helena van Remmerden is geboren op zaterdag 14 oktober 1865 in Rhenen (Ut), dochter van Robbertus van Remmerden en Gerritje Bos (zie 194). Helena trouwde, 20 jaar oud, op woensdag 9 juni 1886 in Rhenen (Ut) met Adrianus van der Jagt, 30 jaar oud. Adrianus is geboren op maandag 28 april 1856 in Utrecht, zoon van Pieter van der Jagt en Hendrina Elizabeth van der Meulen.
362 Jannetje van Remmerden is geboren op donderdag 18 oktober 1866 in Amerongen (Ut), dochter van Robbertus van Remmerden en Gerritje Bos (zie 194). Jannetje trouwde, 21 jaar oud, op zaterdag 14 juli 1888 in Veenendaal (Ut) met Cornelis van Manen, 23 jaar oud. Cornelis is geboren op dinsdag 11 april 1865 in Veenendaal (Ut), zoon van Gerrit van Manen en Jannetje de Fluiter.
register_cornelis_bos_1876.png
40 Register Cornelis Bos 1876
363 Cornelis Bos (afb. 40) is geboren op zondag 16 juli 1876 in Rhenen (Ut), zoon van Leendert Bos (zie 195) en Maria van Dijk. Cornelis trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 28 juni 1902 in Veenendaal (Ut) met Aalbertje Schuilenburg, 22 jaar oud. Aalbertje is geboren op maandag 10 november 1879 in Veenendaal (Ut), dochter van Willem Schuilenburg en Sophia van Binsbergen. Aalbertje is overleden op maandag 10 oktober 1927 in Rhenen (Ut), 47 jaar oud.
Kinderen van Cornelis en Aalbertje:
1 Leendert Marinus Bos, geboren op zaterdag 3 januari 1903 in Rhenen (Ut). Volgt 589.
2 Maria Helena Bos, geboren op maandag 26 september 1904 in Rhenen (Ut). Maria is overleden-is deceased.
3 Martha Bos, geboren op dinsdag 18 september 1906 in Rhenen (Ut). Martha is overleden-is deceased.
4 Willemina Gerdina Bos, geboren op dinsdag 5 november 1907 in Rhenen (Ut). Willemina is overleden-is deceased.
5 Gerritje Bos, geboren op zondag 14 november 1909 in Rhenen (Ut). Gerritje is overleden-is deceased.
6 Cornelis Bos, geboren op woensdag 15 maart 1911 in Rhenen (Ut). Cornelis is overleden-is deceased.
7 Aalbertje Bos, geboren op donderdag 6 maart 1913 in Rhenen (Ut). Aalbertje is overleden-is deceased.
8 Jacoba Johanna Bos, geboren op donderdag 7 mei 1914 in Rhenen (Ut).
9 Hendrika Helena Bos, geboren op donderdag 9 december 1915 in Rhenen (Ut).
10 Willem Albert Bos, geboren op woensdag 21 maart 1917 in Rhenen (Ut). Willem is overleden op maandag 8 januari 1923 in Rhenen (Ut), 5 jaar oud.
11 Cornelia Bos, geboren op donderdag 24 april 1919 in Rhenen (Ut).
12 Sara Bos, geboren op zaterdag 1 mei 1920 in Rhenen (Ut). Sara is overleden op maandag 26 juli 1920 in Rhenen (Ut), 2 maanden oud.
register_jacoba_johanna_bos_.png register_jan_van_viegen.png
41 Register Jacoba Johanna Bos
42 Register Jan van Viegen
364 Jacoba Johanna Bos (afb. 41) is geboren op maandag 16 december 1878 in Rhenen (Ut), dochter van Leendert Bos (zie 195) en Maria van Dijk. Jacoba trouwde, 19 jaar oud, op woensdag 22 juni 1898 in Veenendaal (Ut) met Jan van Viegen (afb. 42), 24 jaar oud. Jan is geboren op zondag 7 december 1873 in Amerongen (Ut), zoon van Marcelis van Viegen en Maria van Eeden. Jan is overleden op zondag 13 augustus 1961 in Amerongen (Ut), 87 jaar oud.
Beroep:
Metselaar. Bricklayer or Mason
Kind van Jacoba en Jan:
1 Marcelis van Viegen, geboren op dinsdag 1 april 1902 in Rhenen (Ut). Marcelis is overleden-is deceased.
365 Maria van Vulpen is geboren op maandag 28 januari 1850 in Driebergen (Ut), dochter van Arie van Vulpen (zie 197) en Johanna van Dijk. Maria trouwde, 28 jaar oud, op donderdag 14 november 1878 in Driebergen (Ut) met Karel Josephus Wildschut, 23 of 24 jaar oud. Karel is geboren in 1854 in Den Haag (Zh), zoon van Mattheus Wildschut en Frederika Suurbeek.
366 Willem van Vulpen is geboren op woensdag 19 april 1854 in Driebergen (Ut), zoon van Arie van Vulpen (zie 197) en Johanna van Dijk. Willem is overleden op maandag 8 juli 1940 in Driebergen-Rijsenburg (Ut), 86 jaar oud.
Beroep:
Schilder. Painter.
Willem trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 12 oktober 1878 in Ede (Gld) met Aleida Johanna van Wijhe, 20 of 21 jaar oud. Aleida is geboren in 1857 in Ede (Gld), dochter van Johannis Albertus van Wijhe en Jannetje van den Ham.
Kind van Willem en Aleida:
1 Arie Jacob van Vulpen, geboren op donderdag 16 februari 1882 in Driebergen (Ut). Volgt 590.
367 Jannigje Halm is geboren op zaterdag 19 november 1859 in Rhenen (Ut), dochter van Johann Hermann Diedrich Halm en Jannigje Mandersloot (zie 198). Jannigje trouwde, 22 jaar oud, op donderdag 23 februari 1882 in Rhenen (Ut) met Albert Budding, 21 jaar oud. Albert is geboren op dinsdag 30 oktober 1860 in Rhenen (Ut), zoon van Arnoldus Budding en Metje Hootsen.
Kinderen van Jannigje en Albert:
1 Arnoldus Budding, geboren op maandag 19 juni 1882 in Rhenen (Ut).
2 Metje Budding, geboren op dinsdag 23 augustus 1887 in Rhenen (Ut). Volgt 591.
368 Elisabeth Mandersloot is geboren op donderdag 11 juli 1867 in Rhenen (Ut), dochter van Jan Lammert Mandersloot (zie 199) en Cornelia Roozeboom. Elisabeth trouwde, 25 jaar oud, op woensdag 29 maart 1893 in Rhenen (Ut) met Johannes Hermanus van Oort, 29 jaar oud. Johannes is geboren op donderdag 24 maart 1864 in Rhenen (Ut), zoon van Gijsbert van Oort en Mietje Hootsen.
Kind van Elisabeth en Johannes:
1 Gijsbert van Oort, geboren op zaterdag 14 mei 1898 in Rhenen (Ut). Gijsbert is overleden-is deceased.
369 Jannigje Mandersloot is geboren in 1881 in Rhenen (Ut), dochter van Jan Lammert Mandersloot (zie 199) en Cornelia Roozeboom. Jannigje is overleden op vrijdag 17 mei 1912 in Rhenen (Ut), 30 of 31 jaar oud. Jannigje trouwde, 25 of 26 jaar oud, op woensdag 9 januari 1907 in Rhenen (Ut) met Jacob van Laar, 27 jaar oud. Zie 372 voor persoonsgegevens van Jacob.
370 Aaltje Bovenschen is geboren op maandag 25 december 1871 in Rhenen (Ut), dochter van Willem Bovenschen en Hendrina Mandersloot (zie 200). Aaltje bleef ongehuwd.
Kind van Aaltje uit onbekende relatie:
1 Gerritje Bovenschen, geboren op dinsdag 18 november 1890 in Rhenen (Ut). Volgt 592.
371 Gerrit Jacobus Bovenschen is geboren op vrijdag 10 november 1876 in Rhenen (Ut), zoon van Willem Bovenschen en Hendrina Mandersloot (zie 200). Gerrit is overleden op woensdag 29 september 1943 in Zeist (Ut), 66 jaar oud. Gerrit trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 28 december 1899 in Utrecht met Helena Maria Wijnands, 23 jaar oud. Helena is geboren op dinsdag 18 april 1876 in Utrecht, dochter van Johannes Gijsbertus Petrus Wijnands en Helena Cornelia Maria Koen. Helena is overleden op maandag 1 januari 1940 in Wageningen (Gld), 63 jaar oud.
Kind van Gerrit en Helena:
1 Hendrika Wilhelmina Bovenschen, geboren op zondag 23 juni 1901 in Rhenen (Ut). Volgt 593.
372 Jacob van Laar is geboren op vrijdag 31 oktober 1879 in Rhenen (Ut), zoon van Gerrit Jan van Laar en Jacoba Mandersloot (zie 202). Jacob is overleden op maandag 26 september 1949 in Rhenen (Ut), 69 jaar oud. Jacob:
(1) trouwde, 27 jaar oud, op woensdag 9 januari 1907 in Rhenen (Ut) met Jannigje Mandersloot, 25 of 26 jaar oud. Zie 369 voor persoonsgegevens van Jannigje.
(2) trouwde, 34 jaar oud, op woensdag 8 juli 1914 in Rhenen (Ut) met Geurtje Evertse, 33 jaar oud. Geurtje is geboren op zaterdag 18 september 1880 in Rhenen (Ut), dochter van Willem Evertse en Maria van Dolderen. Geurtje is overleden op zaterdag 29 december 1956 in Rhenen (Ut), 76 jaar oud.
Kind van Jacob en Geurtje:
1 Jacobus van Laar, geboren op dinsdag 23 januari 1917 in Rhenen (Ut). Jacobus is overleden op zondag 30 maart 1919 in Rhenen (Ut), 2 jaar oud.
373 Jacobus van Laar is geboren op woensdag 7 maart 1883 in Rhenen (Ut), zoon van Gerrit Jan van Laar en Jacoba Mandersloot (zie 202). Jacobus is overleden op vrijdag 25 maart 1938 in Rhenen (Ut), 55 jaar oud. Jacobus trouwde, 29 jaar oud, op woensdag 19 juni 1912 in Rhenen (Ut) met Aaltje Johanna Cornelia van Kooten, 29 jaar oud. Aaltje is geboren op donderdag 29 juni 1882 in Rhenen (Ut), dochter van Evert van Kooten en Maria Hootsen.
Kinderen van Jacobus en Aaltje:
1 Evert Marinus van Laar, geboren op vrijdag 11 april 1913 in Rhenen (Ut). Evert is overleden-is deceased.
2 Jacoba van Laar, geboren op woensdag 31 maart 1915 in Rhenen (Ut).
3 Gerrit van Laar, geboren op woensdag 23 augustus 1916 in Rhenen (Ut).
4 Maria Everdina van Laar, geboren op zaterdag 6 april 1918 in Rhenen (Ut).
5 Aaltje Jacoba van Laar, geboren op donderdag 1 januari 1920 in Rhenen (Ut).
6 Jacobus van Laar, geboren op zondag 20 augustus 1922 in Rhenen (Ut).
7 Jacomina van Laar, geboren op woensdag 15 juli 1925 in Rhenen (Ut).
374 Catharina Maria Burgstede is geboren op zaterdag 9 maart 1872 in Amerongen (Ut), dochter van Gijsbert Burgstede en Elisabeth Mandersloot (zie 204). Catharina trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 12 augustus 1897 in Amerongen (Ut) met Suffrijn Visee, 27 jaar oud. Suffrijn is geboren op zondag 3 april 1870 in Amerongen (Ut), zoon van Pieter Jacob Visee en Adriana van Viegen.
Kind van Catharina en Suffrijn:
1 Pieter Jacob Visee, geboren op donderdag 2 juni 1898 in Amerongen (Ut). Pieter is overleden op vrijdag 7 maart 1924 in Driebergen (Ut), 25 jaar oud. Pieter bleef ongehuwd.
375 Pieter Burgstede is geboren op woensdag 2 december 1874 in Amerongen (Ut), zoon van Gijsbert Burgstede en Elisabeth Mandersloot (zie 204). Pieter trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 29 december 1900 in Veenendaal (Ut) met Geertruida Willemina Middelhoven, 26 jaar oud. Geertruida is geboren op zaterdag 10 januari 1874 in Ede (Gld), dochter van Anthonie Middelhoven en Trijntje Blom.
376 Elisabeth Burgstede is geboren op dinsdag 7 september 1880 in Amerongen (Ut), dochter van Gijsbert Burgstede en Elisabeth Mandersloot (zie 204). Elisabeth trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 22 september 1904 in Amerongen (Ut) met Cornelis Drost, 25 jaar oud. Cornelis is geboren op maandag 17 februari 1879 in Amerongen (Ut), zoon van Gerrit Drost en Barendina van Viegen. Cornelis is overleden op vrijdag 23 januari 1931 in Amerongen (Ut), 51 jaar oud.
377 Geertruida van Os is geboren op maandag 3 september 1877 in Amerongen (Ut), dochter van Pieter Hendrik van Os en Maria Mandersloot (zie 205). Geertruida is overleden op dinsdag 9 februari 1932 in Leersum (Ut), 54 jaar oud. Geertruida trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 7 februari 1901 in Amerongen (Ut) met Jan van Boeijen, 21 of 22 jaar oud. Jan is geboren in 1879 in Putten (Gld), zoon van Jan van Boeijen en Peetje Porthouwer.
Kind van Geertruida en Jan:
1 Petronella van Boeijen, geboren op zaterdag 4 mei 1901 in Amerongen (Ut). Petronella is overleden-is deceased.
378 Catharina Elisabeth van Os is geboren op zaterdag 10 mei 1879 in Amerongen (Ut), dochter van Pieter Hendrik van Os en Maria Mandersloot (zie 205). Catharina trouwde, 42 jaar oud, op donderdag 3 november 1921 in Amerongen (Ut) met Christoffel Dirk van Amerongen, 36 jaar oud. Christoffel is geboren op woensdag 14 oktober 1885 in Eck en Wiel (Gld), zoon van Cornelis Antonie van Amerongen en Cornelia van Westrhenen.
379 Johannes van Os is geboren op dinsdag 6 juli 1886 in Amerongen (Ut), zoon van Pieter Hendrik van Os en Maria Mandersloot (zie 205). Johannes trouwde, 27 jaar oud, op donderdag 16 oktober 1913 in Amerongen (Ut) met Johanna Antonia Landman, 27 of 28 jaar oud. Johanna is geboren in 1885 in Krabbendijke (Zld), dochter van Johannes Landman en Jacoba Laurina Feij.
380 Grietje Akkerman is geboren op vrijdag 17 april 1868 in Driebergen (Ut), dochter van Anthonie Akkerman en Annigje Mandersloot (zie 206). Grietje is overleden op maandag 1 november 1920 in Velsen (Nh), 52 jaar oud. Grietje trouwde, 28 jaar oud, op vrijdag 3 juli 1896 in Driebergen (Ut) met Dirk van Rooijen, 26 jaar oud. Dirk is geboren op vrijdag 29 oktober 1869 in Tienhoven (Ut), zoon van Arie van Rooijen en Dirkje Selders. Dirk is overleden op dinsdag 19 december 1944 in Beverwijk (Nh), 75 jaar oud. Dirk trouwde later op donderdag 14 augustus 1930 in Velsen (Nh) met Hermanna van der Bend (geb. 1873).
381 Cornelis van Deelen is geboren op zaterdag 6 november 1875 in Amerongen (Ut), zoon van Hendrik van Deelen (zie 209) en Cornelia van Barneveld. Cornelis trouwde, 20 jaar oud, op vrijdag 9 oktober 1896 in Amerongen (Ut) met Cornelia Grtemller, 22 jaar oud. Cornelia is geboren op woensdag 22 april 1874 in Amerongen (Ut), dochter van Johann Hermann Heinrich Grtemller en Clasina van Boort.
Kinderen van Cornelis en Cornelia:
1 Cornelia Hendrika van Deelen, geboren op woensdag 17 februari 1897 in Amerongen (Ut). Cornelia is overleden-is deceased.
2 Johan Herman Heinrich van Deelen, geboren op woensdag 26 januari 1898 in Amerongen (Ut). Johan is overleden-is deceased.
3 Hendrik Cornelis van Deelen, geboren op donderdag 30 maart 1899 in Amerongen (Ut). Hendrik is overleden op donderdag 30 november 1899 in Amerongen (Ut), 8 maanden oud.
4 Hendrika Clasina van Deelen, geboren op woensdag 19 september 1900 in Amerongen (Ut). Hendrika is overleden-is deceased.
5 Clasinus van Deelen, geboren op maandag 24 februari 1902 in Amerongen (Ut). Clasinus is overleden-is deceased.
6 Hendrik van Deelen, geboren op donderdag 25 augustus 1904 in Amerongen (Ut). Hendrik is overleden-is deceased.
7 Geertruida van Deelen, geboren op maandag 22 januari 1906 in Amerongen (Ut). Geertruida is overleden-is deceased.
382 Tijmen van Deelen is geboren op maandag 19 januari 1880 in Amerongen (Ut), zoon van Hendrik van Deelen (zie 209) en Cornelia van Barneveld. Tijmen trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 10 november 1904 in Amerongen (Ut) met Johanna Alletta Wilhelmina Westbroek, 20 jaar oud. Johanna is geboren op maandag 15 september 1884 in Amerongen (Ut), dochter van Tijmen Westbroek en Gerrigje van Dijk.
383 Hendrik van Barneveld is geboren op vrijdag 11 januari 1867 in Amerongen (Ut), zoon van Hendrik van Barneveld en Gerrritje van Deelen (zie 213). Hendrik trouwde, 26 jaar oud, op donderdag 18 mei 1893 in Amerongen (Ut) met Anna Maria Aletta Grtemller, 17 jaar oud. Anna is geboren op zondag 23 mei 1875 in Amerongen (Ut), dochter van Johann Hermann Heinrich Grtemller en Clasina van Boort.
Kinderen van Hendrik en Anna:
1 Grietje van Barneveld, geboren op donderdag 8 juni 1893 in Amerongen (Ut).
2 Johann Hermann Heinrich van Barneveld, geboren op dinsdag 28 augustus 1894 in Amerongen (Ut). Johann is overleden op dinsdag 19 maart 1895 in Amerongen (Ut), 6 maanden oud.
3 Clasina van Barneveld, geboren op zaterdag 9 november 1895 in Amerongen (Ut). Volgt 594.
4 Hendrik van Barneveld, geboren op zondag 25 april 1897 in Amerongen (Ut). Hendrik is overleden op zaterdag 9 juli 1898 in Amerongen (Ut), 1 jaar oud.
5 Hendrika van Barneveld, geboren op woensdag 28 december 1898 in Amerongen (Ut). Hendrika is overleden vr 1900 in Amerongen (Ut), ten hoogste 2 jaar oud.
6 Hendrika van Barneveld, geboren op vrijdag 2 februari 1900 in Amerongen (Ut). Hendrika is overleden-is deceased.
384 Elizabeth van Barneveld is geboren op maandag 24 februari 1868 in Amerongen (Ut), dochter van Hendrik van Barneveld en Gerrritje van Deelen (zie 213). Elizabeth:
(1) trouwde, 22 jaar oud, op maandag 25 augustus 1890 in Amerongen (Ut) met Cornelis Johannis Corsel, 28 of 29 jaar oud. Cornelis is geboren in 1861 in Dordrecht (Zh), zoon van Willem Ciemon Corsel en Maria Johanna Schot.
(2) trouwde, 48 jaar oud, op woensdag 31 mei 1916 in Amerongen (Ut) met Marinus Honders, 61 of 62 jaar oud. Marinus is geboren in 1854 in Maurik (Gld), zoon van Dirk Honders en Clasina van Dijk.
Kind van Elizabeth en Cornelis:
1 Willem Ciemon Corsel, geboren op donderdag 6 augustus 1891 in Rotterdam (Zh). Volgt 595.
385 Jannigje van Barneveld is geboren op zaterdag 1 april 1871 in Amerongen (Ut), dochter van Hendrik van Barneveld en Gerrritje van Deelen (zie 213). Jannigje trouwde, 19 jaar oud, op donderdag 10 juli 1890 in Amerongen (Ut) met Jean Baptiste Meerssman, 22 of 23 jaar oud. Jean is geboren in 1867 in Haluin, Frankrijk, zoon van Ivou Meerssman en Collette Vancoillie.
Kind van Jannigje en Jean:
1 Leonie Jeanne Meerssman, geboren op zondag 2 juni 1895 in Amerongen (Ut). Volgt 596.
386 Arie van Barneveld is geboren op vrijdag 25 januari 1878 in Amerongen (Ut), zoon van Hendrik van Barneveld en Gerrritje van Deelen (zie 213). Arie is overleden op zondag 1 oktober 1950 in Amerongen (Ut), 72 jaar oud. Arie trouwde, 32 jaar oud, op donderdag 13 oktober 1910 in Maarn (Ut) met Grietje Termaten, 21 jaar oud. Grietje is geboren op maandag 11 maart 1889 in Maarn (Ut), dochter van Johannes Termaten en Gerritje (Geertje) van Diermen. Grietje is overleden op vrijdag 22 januari 1954 in Amerongen (Ut), 64 jaar oud.
Kinderen van Arie en Grietje:
1 Gerritje van Barneveld, geboren op dinsdag 17 januari 1911 in Amerongen (Ut). Volgt 597.
2 Johanna Martina van Barneveld, geboren op woensdag 9 oktober 1912 in Amerongen (Ut). Volgt 598.
387 Anton van Barneveld is geboren op donderdag 10 januari 1884 in Amerongen (Ut), zoon van Hendrik van Barneveld en Gerrritje van Deelen (zie 213). Anton is overleden op zondag 20 april 1919 in Amerongen (Ut), 35 jaar oud. Anton trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 27 augustus 1908 in Rhenen (Ut) met Aaltje van Remmerden, 22 jaar oud. Aaltje is geboren op zondag 30 mei 1886 in Rhenen (Ut), dochter van Johannes van Remmerden en Jenneke van den Brink.
Kind van Anton en Aaltje:
1 Johannes van Barneveld, geboren in 1914 in Amerongen (Ut). Johannes is overleden op maandag 7 augustus 1933 in Amerongen (Ut), 18 of 19 jaar oud. Johannes bleef ongehuwd.
388 Jacob van Schaijik is geboren op zondag 3 januari 1875 in Utrecht, zoon van Jacob van Schaijik (zie 215) en Neeltje Kortenhoff. Jacob is overleden op vrijdag 19 april 1946 in Utrecht, 71 jaar oud. Jacob trouwde, 24 jaar oud, op woensdag 16 augustus 1899 in Utrecht met Hendrika van den Brink, 29 jaar oud. Hendrika is geboren op vrijdag 4 maart 1870 in Amerongen (Ut), dochter van Martinus van den Brink en Willemijntje van Dijk.
Kind van Jacob en Hendrika:
1 Jacob van Schaijik, geboren op donderdag 21 juni 1900 in Utrecht. Jacob is overleden op zaterdag 11 maart 1944 in Utrecht, 43 jaar oud.
389 Gerritje van Doorn is geboren op zaterdag 18 september 1875 in Amerongen (Ut), dochter van Sander van Doorn en Neeltje van Dijk (zie 219). Gerritje is overleden op vrijdag 26 december 1930 in Utrecht, 55 jaar oud. Gerritje:
(1) trouwde, 21 jaar oud, op donderdag 19 november 1896 in Amerongen (Ut) met Benjamin van Verseveld, 28 of 29 jaar oud. Benjamin is geboren in 1867 in Lienden (Gld), zoon van Benjamin van Verseveld en Helena van Ingen. Benjamin is overleden op zondag 26 december 1915 in Leersum (Ut), 47 of 48 jaar oud.
(2) trouwde, 41 jaar oud, op donderdag 5 april 1917 in Leersum (Ut) met Anthonie Kelderman, 53 jaar oud. Anthonie is geboren op dinsdag 5 april 1864 in Veenendaal (Ut), zoon van Gerritje Kelderman. Anthonie is overleden op zaterdag 7 november 1936 in Leersum (Ut), 72 jaar oud.
Erkend door ouders-Acknowledged by parents:
Op 28 apr 1884 door moeder erkend. Vertrekt 14 dec 1885 naar Houten (Ut).
390 Alexander van Doorn is geboren op zondag 14 november 1886 in Amerongen (Ut), zoon van Sander van Doorn en Neeltje van Dijk (zie 219). Alexander trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 18 mei 1911 in Wijk bij Duurstede (Ut) met Barthalena Cornelia Visee, 25 jaar oud. Barthalena is geboren op donderdag 28 januari 1886 in Wijk bij Duurstede (Ut), dochter van Frederik Visee en Barthalena Cornelia van Doorn.
391 Willem Huibertus van Doorn is geboren op zondag 27 april 1890 in Ameide (Zh), zoon van Sander van Doorn en Neeltje van Dijk (zie 219).
Beroep:
Kellner/Waiter
Willem trouwde, 32 jaar oud, op woensdag 11 oktober 1922 in Amsterdam (Nh) met Agatha Geertruida Peterse, 28 of 29 jaar oud. Agatha is geboren in 1893 in Amsterdam (Nh), dochter van Christiaan Peterse en Geertruida Francina Trompert.
Beroep:
Programmaverkoopster.
392 Gijsbertus van Holland is geboren op dinsdag 22 juli 1884 in Rhenen (Ut), zoon van Hermanus van Holland en Gijsberta van Dijk (zie 222). Gijsbertus trouwde, 28 jaar oud, op donderdag 19 september 1912 in Langbroek (Ut) met Johanna Marchal, 20 jaar oud. Johanna is geboren op zaterdag 23 juli 1892 in Langbroek (Ut), dochter van Hendrik Marchal en Maria Marchal.
Kind van Gijsbertus en Johanna:
1 Hendrik van Holland, geboren op maandag 17 oktober 1910 in Langbroek (Ut). Hendrik is overleden-is deceased.
393 Antonia van Holland is geboren op dinsdag 31 augustus 1886 in Rhenen (Ut), dochter van Hermanus van Holland en Gijsberta van Dijk (zie 222). Antonia trouwde, 21 jaar oud, op donderdag 27 februari 1908 in Langbroek (Ut) met Johannes Marchal, 22 jaar oud. Johannes is geboren op maandag 30 maart 1885 in Langbroek (Ut), zoon van Jan Marchal en Maria Veenhof. Johannes is overleden op zondag 8 september 1929 in Langbroek (Ut), 44 jaar oud.
394 Aaltje van Vulpen is geboren in Leersum (Ut), dochter van Cornelis Jansz van Vulpen (zie 230) en Teuntje van Vossesteijn. Zij is gedoopt op zaterdag 1 december 1792 in Leersum (Ut). Aaltje is overleden op donderdag 28 maart 1872 in De Bilt (Ut), 79 jaar oud. Aaltje trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 6 juli 1816 in Doorn (Ut) met Teunis Schuurman, 30 jaar oud. Teunis is geboren in Langbroek (Ut), zoon van Hendrik Schuurman en Teuntje van Ekeris. Hij is gedoopt op zondag 30 april 1786 in Nederlangbroek (Ut). Teunis is overleden op donderdag 25 februari 1830 in Leersum (Ut), 43 jaar oud.
Kinderen van Aaltje en Teunis:
1 Hendrik Schuurman, geboren op woensdag 18 december 1816 in Doorn (Ut). Hij is gedoopt op zondag 29 december 1816 in Doorn (Ut). Hendrik is overleden op donderdag 30 januari 1817 in Doorn (Ut), 1 maand oud.
2 Teuntje Schuurman, geboren op zondag 14 juni 1818 in Leersum (Ut).
3 Anthonia Schuurman, geboren op donderdag 19 oktober 1820 in Leersum (Ut). Volgt 599.
4 Hendrika Schuurman, geboren op zaterdag 28 juni 1823 in Leersum (Ut).
5 Cornelis Schuurman, geboren op vrijdag 7 oktober 1825 in Leersum (Ut).
6 Elisabeth Schuurman, geboren op donderdag 29 mei 1828 in Leersum (Ut).
395 Gijsbert van Vulpen is geboren in Doorn (Ut), zoon van Cornelis Jansz van Vulpen (zie 230) en Teuntje van Vossesteijn. Hij is gedoopt op zondag 10 januari 1802 in Doorn (Ut). Gijsbert is overleden op dinsdag 23 maart 1847 in Maartensdijk (Ut), 45 jaar oud. Gijsbert trouwde, 29 jaar oud, op donderdag 27 oktober 1831 in Doorn (Ut) met Maria van Kolfschoten, 28 jaar oud. Maria is geboren in Doorn (Ut), dochter van Lammert Kolfschoten en Jannigje van de Vliert. Zij is gedoopt op zondag 26 juni 1803 in Doorn (Ut). Maria is overleden op dinsdag 29 februari 1876 in Doorn (Ut), 72 jaar oud. Maria trouwde later op vrijdag 11 augustus 1848 in Maartensdijk (Ut) met Anthonij van Vulpen (1815-1870), zie 399.
Kinderen van Gijsbert en Maria:
1 Teuntje van Vulpen, geboren op vrijdag 8 februari 1833 in Doorn (Ut). Volgt 600.
2 Jannigje van Vulpen, geboren op woensdag 4 juni 1834 in Doorn (Ut). Volgt 601.
3 Cornelia van Vulpen, geboren op dinsdag 9 februari 1836 in Maartensdijk (Ut).
4 Lambertus van Vulpen, geboren op woensdag 11 oktober 1837 in Maartensdijk (Ut). Volgt 602.
5 Maria van Vulpen, geboren in 1840 in Maartensdijk (Ut). Maria is overleden op dinsdag 5 april 1842 in Maartensdijk (Ut), 1 of 2 jaar oud.
6 Maria van Vulpen, geboren op dinsdag 3 maart 1846 in Maartensdijk (Ut). Volgt 603.
396 Willem van Vulpen is geboren in Doorn (Ut), zoon van Cornelis Jansz van Vulpen (zie 230) en Teuntje van Vossesteijn. Hij is gedoopt op zondag 20 april 1806 in Doorn (Ut). Willem is overleden op zondag 15 november 1863 in Utrecht, 57 jaar oud. Willem trouwde, 36 jaar oud, op woensdag 4 mei 1842 in Utrecht met Jacoba Peeters.
397 Maria van Vulpen is geboren op vrijdag 1 april 1808 in Doorn (Ut), dochter van Cornelis Jansz van Vulpen (zie 230) en Teuntje van Vossesteijn. Zij is gedoopt op donderdag 18 augustus 1808 in Doorn (Ut). Maria is overleden op woensdag 24 maart 1841 in Langbroek (Ut), 32 jaar oud. Maria trouwde, 25 jaar oud, op maandag 24 maart 1834 in Langbroek (Ut) met Gerrit van Donselaar, 30 jaar oud, nadat zij op vrijdag 21 februari 1834 in Doorn (Ut) in ondertrouw zijn gegaan. Gerrit is geboren op zondag 18 september 1803 in Nederlangbroek (Ut), zoon van Gijsbert Janse van Donselaar en Gijsbertje Peterse (Gijsje) van Schaffelaar. Gerrit is overleden op woensdag 11 augustus 1869 in Langbroek (Ut), 65 jaar oud. Gerrit trouwde later op vrijdag 17 februari 1843 in Langbroek (Ut) met Teuntje van Vulpen (1817-1897), zie 400.
Kinderen van Maria en Gerrit:
1 Gijsberta van Donselaar, geboren op maandag 15 september 1834 in Langbroek (Ut). Volgt 604.
2 Cornelis van Donselaar, geboren op vrijdag 6 november 1835 in Langbroek (Ut). Cornelis is overleden op woensdag 17 juli 1844 in Langbroek (Ut), 8 jaar oud.
3 Gijsbert van Donselaar, geboren op maandag 2 januari 1837 in Langbroek (Ut). Gijsbert is overleden op donderdag 15 juni 1837 in Langbroek (Ut), 5 maanden oud.
4 N.N. van Donselaar, levenloos geboren zoon, geboren op maandag 16 oktober 1837 in Langbroek (Ut).
5 Teuntje van Donselaar, geboren op maandag 3 december 1838 in Langbroek (Ut). Volgt 605.
6 Maria van Donselaar, geboren op woensdag 24 maart 1841 in Langbroek (Ut). Maria is overleden op zaterdag 24 april 1841 in Langbroek (Ut), 1 maand oud.
398 Matthijs (Tijs) van Vulpen is geboren op zaterdag 7 maart 1812 in Doorn (Ut), zoon van Cornelis Jansz van Vulpen (zie 230) en Teuntje van Vossesteijn. Hij is gedoopt op maandag 30 maart 1812 in Doorn (Ut). Tijs is overleden op zaterdag 25 maart 1871 in Maartensdijk (Ut), 59 jaar oud. Tijs trouwde, 35 jaar oud, op donderdag 29 april 1847 in Odijk (Ut) met Maria van Vulpen, 24 jaar oud. Maria is geboren op maandag 20 mei 1822 in Odijk (Ut), dochter van Nicolaas (Klaas) van Vulpen en Annigje de Kruijf. Maria is overleden op donderdag 28 juli 1881 in Maartensdijk (Ut), 59 jaar oud.
Kinderen van Tijs en Maria:
1 Klaas van Vulpen, geboren op woensdag 17 september 1851 in Maartensdijk (Ut). Volgt 606.
2 Maria van Vulpen, geboren in 1860. Volgt 607.
399 Anthonij van Vulpen is geboren op dinsdag 3 januari 1815 in Doorn (Ut), zoon van Cornelis Jansz van Vulpen (zie 230) en Teuntje van Vossesteijn. Hij is gedoopt op zondag 15 januari 1815 in Doorn (Ut). Anthonij is overleden op vrijdag 15 april 1870 in Maartensdijk (Ut), 55 jaar oud. Anthonij trouwde, 33 jaar oud, op vrijdag 11 augustus 1848 in Maartensdijk (Ut) met Maria van Kolfschoten, 45 jaar oud. Maria is geboren in Doorn (Ut), dochter van Lammert Kolfschoten en Jannigje van de Vliert. Zij is gedoopt op zondag 26 juni 1803 in Doorn (Ut). Maria is overleden op dinsdag 29 februari 1876 in Doorn (Ut), 72 jaar oud. Maria is weduwe van Gijsbert van Vulpen (1802-1847), met wie zij trouwde op donderdag 27 oktober 1831 in Doorn (Ut), zie 395.
400 Teuntje van Vulpen is geboren op donderdag 10 juli 1817 in Doorn (Ut), dochter van Cornelis Jansz van Vulpen (zie 230) en Teuntje van Vossesteijn. Zij is gedoopt op zondag 27 juli 1817 in Doorn (Ut). Teuntje is overleden op maandag 25 oktober 1897 in Langbroek (Ut), 80 jaar oud. Teuntje trouwde, 25 jaar oud, op vrijdag 17 februari 1843 in Langbroek (Ut) met Gerrit van Donselaar, 39 jaar oud. Gerrit is geboren op zondag 18 september 1803 in Nederlangbroek (Ut), zoon van Gijsbert Janse van Donselaar en Gijsbertje Peterse (Gijsje) van Schaffelaar. Gerrit is overleden op woensdag 11 augustus 1869 in Langbroek (Ut), 65 jaar oud. Gerrit is weduwnaar van Maria van Vulpen (1808-1841), met wie hij trouwde op maandag 24 maart 1834 in Langbroek (Ut), zie 397.
Kinderen van Teuntje en Gerrit:
1 Gijsbert van Donselaar, geboren op vrijdag 23 februari 1844 in Langbroek (Ut).
2 Maria van Donselaar, geboren op vrijdag 2 mei 1845 in Langbroek (Ut). Maria is overleden op zaterdag 5 september 1846 in Langbroek (Ut), 1 jaar oud.
3 Jannigje van Donselaar, geboren op donderdag 14 mei 1846 in Langbroek (Ut). Volgt 608.
4 Maria van Donselaar, geboren op zaterdag 25 november 1848 in Langbroek (Ut). Volgt 609.
5 Cornelia van Donselaar, geboren op donderdag 11 april 1850 in Langbroek (Ut). Cornelia is overleden op woensdag 8 mei 1850 in Langbroek (Ut), 27 dagen oud.
6 Cornelis van Donselaar, geboren op dinsdag 17 juni 1851 in Langbroek (Ut). Volgt 610.
7 Gerrit van Donselaar, geboren in september 1852 in Langbroek (Ut). Gerrit is overleden op donderdag 9 juni 1853 in Langbroek (Ut), 9 maanden oud.
8 Neeltje van Donselaar, geboren op woensdag 17 januari 1855 in Langbroek (Ut). Volgt 611.
9 Gerrigje van Donselaar, geboren op vrijdag 7 augustus 1857 in Langbroek (Ut). Gerrigje is overleden op maandag 31 augustus 1857 in Langbroek (Ut), 24 dagen oud.
10 Gerrit Antonie van Donselaar, geboren op maandag 14 maart 1859 in Langbroek (Ut). Volgt 612.
11 Antonia van Donselaar, geboren op woensdag 13 maart 1861 in Langbroek (Ut). Volgt 613.
401 Luitje van Vulpen is geboren in Doorn (Ut), dochter van Gijbert Janszoon van Vulpen (zie 231) en Hermijntje (Willemijntje) Duijm. Zij is gedoopt op zondag 20 januari 1793 in Doorn (Ut). Luitje is overleden op zondag 10 april 1853 in Doorn (Ut), 60 jaar oud. Luitje trouwde, 21 jaar oud, op donderdag 3 november 1814 in Amerongen (Ut) met Jan Berendse, 22 of 23 jaar oud. Jan is geboren in 1791 in Ede (Gld), zoon van Hendrik Berendse en Willemijntje Donselaar. Jan is overleden op zaterdag 21 mei 1859 in Doorn (Ut), 67 of 68 jaar oud.
Kinderen van Luitje en Jan:
1 Willemijntje Berendse, geboren op vrijdag 10 maart 1815 in Doorn (Ut). Volgt 614.
2 Hendrik Berendse, geboren op zondag 8 februari 1818 in Doorn (Ut). Volgt 615.
3 Gijsbert (Gijs) Berendse, geboren op dinsdag 13 januari 1829 in Doorn (Ut). Gijs is overleden op dinsdag 12 januari 1836 in Doorn (Ut), 6 jaar oud.
4 Hendrikus Berendse, geboren op zaterdag 12 mei 1832 in Doorn (Ut). Hendrikus is overleden op woensdag 30 maart 1864 in Doorn (Ut), 31 jaar oud. Hendrikus bleef ongehuwd.
5 Aalbertus Berendse, geboren op zaterdag 12 december 1835 in Doorn (Ut).
402 Geurtje van Vulpen is geboren in Doorn (Ut), dochter van Gijbert Janszoon van Vulpen (zie 231) en Hermijntje (Willemijntje) Duijm. Zij is gedoopt op zondag 1 juni 1800 in Doorn (Ut). Geurtje is overleden op zaterdag 30 december 1876 in Doorn (Ut), 76 jaar oud.
Geboorte-Birth:
Een van een tweeling. One of twins
Geurtje trouwde, 20 jaar oud, op donderdag 9 november 1820 in Doorn (Ut) met Jan Ronk, 26 jaar oud. Jan is geboren in Darthuizen, Leersum (Ut), zoon van Jochem Ronk en Elizabeth (Bartje) Hoftijzer. Hij is gedoopt op zondag 20 april 1794 in Leersum (Ut). Jan is overleden op donderdag 8 mei 1856 in Doorn (Ut), 62 jaar oud.
Kinderen van Geurtje en Jan:
1 Willemina (Mijntje) Ronk, geboren op zaterdag 10 februari 1821 in Doorn (Ut). Volgt 616.
2 Elisabeth Ronk, geboren op dinsdag 29 juli 1823 in Doorn (Ut). Volgt 617.
3 Gijsje Ronk, geboren op woensdag 30 november 1825 in Doorn (Ut). Gijsje is overleden op vrijdag 13 juni 1879 in Doorn (Ut), 53 jaar oud. Gijsje bleef ongehuwd.
4 Jacobus Ronk, geboren op dinsdag 27 maart 1827 in Doorn (Ut). Volgt 618.
5 Jan Ronk, geboren op vrijdag 5 november 1830 in Doorn (Ut). Volgt 619.
6 Gijsbert Ronk, geboren op maandag 7 november 1831 in Doorn (Ut). Gijsbert is overleden vr 1837 in Doorn (Ut), ten hoogste 6 jaar oud.
7 Luitje Ronk, geboren op zaterdag 2 november 1833 in Doorn (Ut). Volgt 620.
8 Gijsbert Ronk, geboren op zondag 1 oktober 1837 in Doorn (Ut).
9 Geurtje Ronk, geboren op dinsdag 10 september 1839 in Doorn (Ut). Volgt 621.
403 Gerrit Kottner is geboren op maandag 1 september 1806 in Zeist (Ut), zoon van Frederik Lodewijk Carel Kottner en Maaijgjen (Marrigje) van Vulpen (zie 232). Gerrit is overleden in 1862, 55 of 56 jaar oud.
Beroep:
Hovenier.
Gerrit trouwde, 26 jaar oud, op vrijdag 14 december 1832 in Gorssel (Gld) met Neeltje van Roosendaal, 26 jaar oud. Neeltje is geboren op vrijdag 9 mei 1806. Neeltje is overleden op zaterdag 3 januari 1880, 73 jaar oud.
Beroep:
Kamenier.
404 Jan van Vulpen is geboren in Doorn (Ut), zoon van Jan van Vulpen (zie 233) en Maria van Leersum. Hij is gedoopt op zondag 14 augustus 1808 in Doorn (Ut). Jan is overleden op woensdag 26 januari 1881 in Cothen (Ut), 72 jaar oud. Jan trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 25 mei 1833 in Doorn (Ut) met Maria van Eck, 26 jaar oud. Maria is geboren in Cothen (Ut), dochter van Rijck van Eck en Willemina Legemaat. Zij is gedoopt op zondag 2 november 1806 in Cothen (Ut). Maria is overleden op maandag 14 december 1885 in Cothen (Ut), 79 jaar oud.
Kinderen van Jan en Maria:
1 Jan Gijsbert van Vulpen, geboren op dinsdag 24 september 1833 in Doorn (Ut).
2 Willemina Maria van Vulpen, geboren op maandag 7 september 1835 in Cothen (Ut). Volgt 622.
3 Richardus Jacobus van Vulpen, geboren op dinsdag 24 oktober 1837 in Cothen (Ut). Volgt 623.
4 N.N. van Vulpen, levenloos geboren zoon, geboren op maandag 16 september 1839 in Cothen (Ut).
5 Maria Wilhelmina van Vulpen, geboren op donderdag 24 september 1840 in Cothen (Ut).
6 N.N. van Vulpen, levenloos geboren zoon, geboren op zaterdag 14 januari 1843 in Cothen (Ut).
7 Gijsbert Willem van Vulpen, geboren op vrijdag 2 februari 1844 in Cothen (Ut). Gijsbert is overleden op vrijdag 5 mei 1848 in Cothen (Ut), 4 jaar oud.
8 Antje Gerritje van Vulpen, geboren op zondag 31 mei 1846 in Cothen (Ut). Antje is overleden op maandag 9 januari 1911 in Cothen (Ut), 64 jaar oud. Antje bleef ongehuwd.
9 Gijsbert Willem van Vulpen, geboren op maandag 15 januari 1849 in Cothen (Ut). Volgt 624.
10 Marinus Johannes van Vulpen, geboren op donderdag 7 december 1854 in Cothen (Ut). Volgt 625.
405 Teuntje van Vulpen is geboren op zondag 25 april 1813 in Doorn (Ut), dochter van Jan van Vulpen (zie 233) en Maria van Leersum. Zij is gedoopt op zondag 9 mei 1813 in Doorn (Ut). Teuntje trouwde, 22 jaar oud, op vrijdag 29 januari 1836 in Doorn (Ut) met Willem van Eck, 27 jaar oud. Willem is geboren in Cothen (Ut), zoon van Rijck van Eck en Willemina Legemaat. Hij is gedoopt op zondag 20 november 1808 in Cothen (Ut).
406 Luitje van Vulpen is geboren op maandag 1 maart 1819 in Doorn (Ut), dochter van Jan van Vulpen (zie 233) en Maria van Leersum. Zij is gedoopt op zondag 4 april 1819 in Doorn (Ut). Luitje is overleden op woensdag 24 januari 1900 in Apeldoorn (Gld), 80 jaar oud. Luitje trouwde, 34 jaar oud, op zaterdag 19 november 1853 in Doorn (Ut) met Adrianus Marinus Vroeg, 30 jaar oud. Adrianus is geboren op maandag 25 november 1822 in Naaldwijk (Zh), zoon van Gerardus Henricus Vroeg en Catharina Vellekoop. Adrianus is overleden op dinsdag 17 september 1912 in Apeldoorn (Gld), 89 jaar oud. Adrianus is weduwnaar van Judikje Hulstijn (1823-1851), met wie hij trouwde op zaterdag 28 april 1849 in Woerden (Ut).
Beroep:
Korenmolenaar.
Kinderen van Luitje en Adrianus:
1 Catharina Maria Vroeg, geboren op dinsdag 11 september 1855 in Woerden (Ut). Catharina is overleden op zondag 11 februari 1912 in Apeldoorn (Gld), 56 jaar oud. Catharina bleef ongehuwd.
2 Johanna Gijsberta Vroeg, geboren op dinsdag 21 oktober 1856 in Woerden (Ut).
3 Jan Pieter Vroeg, geboren op zaterdag 28 augustus 1858 in Woerden (Ut). Volgt 626.
4 Neeltje Adriana Vroeg, geboren op dinsdag 2 oktober 1860 in Woerden (Ut). Volgt 627.
407 Maria van Vulpen is geboren op zaterdag 15 september 1821 in Doorn (Ut), dochter van Jan van Vulpen (zie 233) en Maria van Leersum. Zij is gedoopt op zondag 21 oktober 1821 in Doorn (Ut). Maria is overleden op dinsdag 5 januari 1886 in Doorn (Ut), 64 jaar oud. Maria trouwde, 32 jaar oud, op donderdag 27 april 1854 in Doorn (Ut) met Philippus Jansen, 31 jaar oud. Philippus is geboren op woensdag 19 juni 1822 in Leersum (Ut), zoon van Philippus Jansen en Geertruij van Appeldoorn. Philippus is overleden op maandag 12 januari 1891 in Doorn (Ut), 68 jaar oud.
Kind van Maria en Philippus:
1 Maria Jansen, geboren op zaterdag 10 juli 1847 in Doorn (Ut). Volgt 628.
408 Jan van Vulpen is geboren op donderdag 14 februari 1811 in Doorn (Ut), zoon van Matthijs Jansz van Vulpen (zie 235) en Cornelia Lokhorst. Hij is gedoopt op zondag 3 maart 1811 in De Bilt (Ut). Jan is overleden op woensdag 3 februari 1847 in De Bilt (Ut), 35 jaar oud. Jan trouwde, 26 jaar oud, op woensdag 1 maart 1837 in Utrecht met Gerrigje Jans van Dijk, 32 of 33 jaar oud. Gerrigje is geboren in 1804 in Utrecht, dochter van Jan van Dijk en Geertje van Ettikhoven. Gerrigje is overleden op zaterdag 2 januari 1875 in De Bilt (Ut), 70 of 71 jaar oud.
Kinderen van Jan en Gerrigje:
1 Matthijs van Vulpen, geboren op maandag 29 mei 1837 in Driebergen (Ut). Matthijs is overleden op zondag 27 september 1857 in Maartensdijk (Ut), 20 jaar oud. Matthijs bleef ongehuwd.
2 Geertje van Vulpen, geboren op dinsdag 30 april 1839 in De Bilt (Ut). Geertje is overleden op zondag 5 mei 1839 in De Bilt (Ut), 5 dagen oud.
3 Geertje van Vulpen, geboren op zondag 7 maart 1841 in De Bilt (Ut). Volgt 629.
4 Cornelia van Vulpen, geboren op donderdag 2 maart 1843 in De Bilt (Ut). Cornelia is overleden op dinsdag 2 augustus 1859 in Maartensdijk (Ut), 16 jaar oud.
5 Jan van Vulpen, geboren op donderdag 2 maart 1843 in De Bilt (Ut). Volgt 630.
6 Hendrik van Vulpen, geboren op woensdag 16 oktober 1844 in De Bilt (Ut). Volgt 631.
7 Willem van Vulpen, geboren op donderdag 28 mei 1846 in De Bilt (Ut). Volgt 632.
409 Luitje van Vulpen is geboren op donderdag 10 december 1818 in Doorn (Ut), dochter van Matthijs Jansz van Vulpen (zie 235) en Cornelia Lokhorst. Luitje is overleden op donderdag 20 oktober 1887 in Bunnik (Ut), 68 jaar oud. Luitje trouwde met Jan Meijers. Jan is geboren in Loosdrecht (Ut), zoon van Pieter Meijers en Willempje de Bree. Jan is overleden op vrijdag 5 juli 1889 in Bunnik (Ut).
Huwelijk-Marriage:
Weduwnaar van Wijntje Loenen.
Kinderen van Luitje en Jan:
1 Lijsje Meijers, geboren op vrijdag 8 april 1853 in Zeist (Ut). Volgt 633.
2 Willempje Meijers, geboren op zondag 27 augustus 1854 in Zeist (Ut). Volgt 634.
3 Cornelis Meijers, geboren op maandag 9 november 1857 in Zeist (Ut). Volgt 635.
4 Cornelia Meijers, geboren op dinsdag 29 mei 1860 in Zeist (Ut). Volgt 636.
410 Cornelis van Vulpen is geboren op vrijdag 3 januari 1823 in Doorn (Ut), zoon van Matthijs Jansz van Vulpen (zie 235) en Cornelia Lokhorst. Cornelis trouwde, 40 jaar oud, op vrijdag 8 mei 1863 in Houten (Ut) met Elisabeth van Woudenberg, 24 jaar oud. Elisabeth is geboren op woensdag 27 maart 1839 in Oud-Wulven (Ut), dochter van Gijsbert van Woudenberg en Hendrikje van Soest.
Kind van Cornelis en Elisabeth:
1 Matthijs van Vulpen, geboren op zaterdag 31 oktober 1863 in Houten (Ut).
411 Maria van Vulpen is geboren op zaterdag 31 maart 1827 in Doorn (Ut), dochter van Matthijs Jansz van Vulpen (zie 235) en Cornelia Lokhorst. Maria is overleden op maandag 15 januari 1900 in Bunnik (Ut), 72 jaar oud. Maria trouwde, 30 jaar oud, op vrijdag 29 mei 1857 in De Bilt (Ut) met Reijer Dorresteijn, 27 jaar oud. Reijer is geboren op donderdag 16 juli 1829 in De Bilt (Ut), zoon van Teunis Dorresteijn en Maria Dorresteijn/Dorresteyn.
Vermeld:
Ook vermeld als: Reyer Dorresteyn
Kinderen van Maria en Reijer:
1 Maria Dorresteijn, geboren op dinsdag 16 maart 1847 in De Bilt (Ut).
2 Steven Dorresteijn, geboren op maandag 24 november 1862 in De Bilt (Ut). Volgt 637.
3 Reijer Dorresteijn, geboren op woensdag 19 juli 1865 in De Bilt (Ut). Volgt 638.
412 Metje van Vulpen is geboren op zondag 9 augustus 1829 in Doorn (Ut), dochter van Matthijs Jansz van Vulpen (zie 235) en Cornelia Lokhorst. Metje is overleden op donderdag 18 mei 1911 in De Bilt (Ut), 81 jaar oud. Metje trouwde, 32 jaar oud, op woensdag 5 februari 1862 in De Bilt (Ut) met Hendricus van de Haar, 36 jaar oud. Hendricus is geboren op donderdag 10 november 1825 in Woudenberg (Ut), zoon van Erris van de Haar en Gerritje van den Broek. Hendricus is overleden op zaterdag 26 juni 1880 in Renswoude (Ut), 54 jaar oud.
Kinderen van Metje en Hendricus:
1 Ernst van de Haar, geboren op donderdag 16 april 1863 in Renswoude (Ut). Volgt 639.
2 Mathijs van de Haar, geboren op donderdag 20 december 1866 in Renswoude (Ut). Volgt 640.
3 Hendricus van de Haar, geboren in februari 1868 in Renswoude (Ut). Hendricus is overleden op dinsdag 28 juli 1868 in Renswoude (Ut), 5 maanden oud.
4 Hendricus van de Haar, geboren op zondag 24 april 1870 in Renswoude (Ut). Volgt 641.
5 Gerritje van de Haar, geboren op vrijdag 1 december 1871 in Renswoude (Ut).
6 Jan van de Haar, geboren op donderdag 14 augustus 1873 in Renswoude (Ut). Volgt 642.
413 Teuntje van Vulpen is geboren op zondag 4 april 1830 in Doorn (Ut), dochter van Johannes Jansz van Vulpen (zie 237) en Cornelia Lodder. Teuntje:
(1) trouwde, 26 jaar oud, op woensdag 30 april 1856 in Doorn (Ut) met Reijer van Dijk, 25 jaar oud. Reijer is geboren op zaterdag 7 augustus 1830 in Sterkenburg (Driebergen, Ut), zoon van Dirk van Dijk en Rosina Maria de Bruin. Reijer is overleden op zaterdag 30 januari 1858 in Driebergen (Ut), 27 jaar oud.
(2) trouwde, 29 jaar oud, op donderdag 23 februari 1860 in Driebergen (Ut) met Gijsbert van Dijk, 30 jaar oud. Gijsbert is geboren op woensdag 17 februari 1830 in Driebergen (Ut), zoon van Cornelis van Dijk en Neeltje van Vulpen. Gijsbert is overleden op dinsdag 6 februari 1872 in Driebergen (Ut), 41 jaar oud.
Kind van Teuntje en Reijer:
1 Rosina Jacoba van Dijk, geboren op woensdag 17 juni 1857 in Driebergen (Ut).
414 Willem van Vulpen is geboren op maandag 9 juli 1832 in Doorn (Ut), zoon van Johannes Jansz van Vulpen (zie 237) en Cornelia Lodder. Willem is overleden op zaterdag 27 januari 1912 in Wijk bij Duurstede (Ut), 79 jaar oud. Willem trouwde, 41 jaar oud, op donderdag 4 september 1873 in Wijk bij Duurstede (Ut) met Geurtje van Dijk, 33 jaar oud. Geurtje is geboren op dinsdag 18 augustus 1840 in Doorn (Ut), dochter van Adrianus van Dijk en Anthonia Spijkhoven. Geurtje is overleden op donderdag 21 maart 1907 in Wijk bij Duurstede (Ut), 66 jaar oud. Geurtje is weduwe van Dirk de Bruijn (1838-1871), met wie zij trouwde op donderdag 19 april 1866 in Doorn (Ut).
415 Dirk van Vulpen is geboren op dinsdag 19 maart 1839 in Doorn (Ut), zoon van Johannes Jansz van Vulpen (zie 237) en Cornelia Lodder. Dirk is overleden op woensdag 9 september 1896 in Doorn (Ut), 57 jaar oud. Dirk trouwde, 38 jaar oud, op donderdag 3 mei 1877 in Doorn (Ut) met Neeltje Legemaat, 30 of 31 jaar oud. Neeltje is geboren in 1846 in Doorn (Ut), dochter van Gerrit Legemaat en Neeltje van Donselaar.
Kind van Dirk en Neeltje:
1 Neeltje van Vulpen, geboren op dinsdag 27 januari 1880 in Doorn (Ut). Volgt 643.
416 Johannes van Vulpen is geboren op maandag 29 juli 1844 in Doorn (Ut), zoon van Johannes Jansz van Vulpen (zie 237) en Cornelia Lodder. Johannes trouwde, 23 jaar oud, op vrijdag 31 januari 1868 in Amerongen (Ut) met Maria Achterberg, 23 jaar oud. Maria is geboren op maandag 29 juli 1844 in Amerongen (Ut), dochter van Hendrik Achterberg en Aaltje van Vulpen.
Kinderen van Johannes en Maria:
1 Johannes van Vulpen, geboren op zondag 2 augustus 1868 in Doorn (Ut). Johannes is overleden op donderdag 27 augustus 1868 in Doorn (Ut), 25 dagen oud.
2 Maria van Vulpen, geboren in 1882. Volgt 644.
417 Cornelis van Vulpen is geboren op maandag 17 april 1848 in Doorn (Ut), zoon van Johannes Jansz van Vulpen (zie 237) en Cornelia Lodder. Cornelis trouwde, 28 jaar oud, op donderdag 29 maart 1877 in Amerongen (Ut) met Geertrui Achterberg, 29 jaar oud. Geertrui is geboren op maandag 6 september 1847 in Amerongen (Ut), dochter van Hendrik Achterberg en Aaltje van Vulpen.
Kinderen van Cornelis en Geertrui:
1 Johannes van Vulpen, geboren op donderdag 25 april 1878 in Doorn (Ut). Johannes is overleden op donderdag 25 april 1878 in Doorn (Ut), geen dag oud.
2 Johannes Hendrikus van Vulpen, geboren op dinsdag 15 april 1879 in Doorn (Ut).
3 Hendrikus Johannes van Vulpen, geboren op maandag 2 augustus 1880 in Doorn (Ut).
4 Cornelia van Vulpen, geboren op woensdag 22 november 1882 in Doorn (Ut).
5 Gerrit van Vulpen, geboren op vrijdag 13 juni 1884 in Doorn (Ut).
6 Cornelis van Vulpen, geboren op maandag 31 mei 1886 in Doorn (Ut).
7 Aalbertus van Vulpen, geboren op zaterdag 29 juni 1889 in Doorn (Ut). Volgt 645.
418 Luitje van Vulpen is geboren op woensdag 5 juni 1850 in Doorn (Ut), dochter van Johannes Jansz van Vulpen (zie 237) en Cornelia Lodder. Luitje is overleden op dinsdag 11 november 1890 in Wijk bij Duurstede (Ut), 40 jaar oud. Luitje trouwde, 26 jaar oud, op vrijdag 9 maart 1877 in Doorn (Ut) met Willem Spaan, 27 of 28 jaar oud. Willem is geboren in 1849 in Tiel (Gld), zoon van Jan Artse Spaan en Hendrina Jacoba de Bie.
419 Maria van Vulpen is geboren op vrijdag 9 augustus 1822 in Utrecht, dochter van Jacobus van Vulpen (zie 238) en Cornelia Floor. Maria is overleden op zondag 21 februari 1892 in Utrecht, 69 jaar oud. Maria trouwde met Jan te Winkel.
420 Aaltje van Ginkel is geboren op zondag 28 augustus 1814 in Leersum (Ut), dochter van Harmen van Ginkel en Jannigje van Vulpen (zie 240). Aaltje trouwde, 19 jaar oud, op vrijdag 13 juni 1834 in Leersum (Ut) met Pieter Versteegh, 27 jaar oud. Pieter is geboren in Leersum (Ut), zoon van Maurits Gerard Versteegh en Maria Floor(en). Hij is gedoopt op zondag 7 december 1806 in Leersum (Ut).
Kinderen van Aaltje en Pieter:
1 Harmijntje Versteegh, geboren op woensdag 5 augustus 1835 in Leersum (Ut).
2 Maria Versteegh, geboren op vrijdag 13 oktober 1837 in Leersum (Ut).
3 Maurits Gerard Versteegh, geboren op zaterdag 4 januari 1840 in Leersum (Ut).
4 Geertruida Versteegh, geboren op zondag 11 augustus 1850 in Kockengen (Ut). Volgt 646.
421 Grietje van Ginkel is geboren op donderdag 2 januari 1817 in Leersum (Ut), dochter van Harmen van Ginkel en Jannigje van Vulpen (zie 240). Grietje is overleden op vrijdag 23 september 1870 in Amerongen (Ut), 53 jaar oud. Grietje trouwde, 32 jaar oud, op vrijdag 16 februari 1849 in Leersum (Ut) met Evert Versteegh, 39 jaar oud. Evert is geboren op donderdag 4 mei 1809 in Amerongen (Ut), zoon van Pieter Versteegh en Arrisje van der Grift. Hij is gedoopt op zondag 21 mei 1809 in Amerongen (Ut). Evert is overleden op donderdag 28 augustus 1890 in Amerongen (Ut), 81 jaar oud.
Kinderen van Grietje en Evert:
1 Jannigje Versteegh, geboren op vrijdag 15 maart 1850 in Amerongen (Ut). Jannigje is overleden op woensdag 29 maart 1865 in Amerongen (Ut), 15 jaar oud.
2 Pieter Versteegh, geboren op vrijdag 9 januari 1852 in Amerongen (Ut). Volgt 647.
3 Arnstina Harmina Versteegh, geboren op zondag 27 april 1856 in Amerongen (Ut). Volgt 648.
4 Harman Versteegh, geboren op dinsdag 11 januari 1859 in Amerongen (Ut). Harman is overleden op vrijdag 10 juni 1859 in Amerongen (Ut), 4 maanden oud.
422 Leendert van Dijk is geboren op zaterdag 6 april 1867 in Amerongen (Ut), zoon van Leendert van Dijk en Pieternella van de Bovenkamp (zie 241). Leendert trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 5 juli 1890 in Veenendaal (Ut) met Aartje Demoet, 24 jaar oud. Aartje is geboren op dinsdag 10 oktober 1865 in Ede (Gld), dochter van Jan Demoet en Aartje van de Voort. Aartje is overleden op maandag 22 juli 1918 in Renswoude (Ut), 52 jaar oud.
Kind van Leendert en Aartje:
1 Pieternella van Dijk, geboren op maandag 5 januari 1891 in Ede (Gld). Volgt 649.
423 Jan van Dijk is geboren op vrijdag 9 juni 1882 in Amerongen (Ut), zoon van Leendert van Dijk en Pieternella van de Bovenkamp (zie 241). Jan trouwde, 29 jaar oud, op donderdag 22 juni 1911 in Rhenen (Ut) met Roeloffina van Noort, 19 jaar oud. Roeloffina is geboren op vrijdag 11 september 1891 in Rhenen (Ut), dochter van Maarten van Noort en Everdiena van Swetselaar.
424 Hendrikus Johan van den Bovenkamp is geboren op donderdag 24 augustus 1876 in Amerongen (Ut), zoon van Lauwrens van den Bovenkamp (zie 243) en Jenneke van Beek. Hendrikus trouwde, 28 jaar oud, op donderdag 25 augustus 1904 in Leersum (Ut) met Adriana van Ree, 24 jaar oud. Adriana is geboren op donderdag 26 februari 1880 in Leersum (Ut), dochter van Cornelis van Ree en Gerrigje Blankestijn. Adriana is overleden op zondag 3 november 1946 in Doorn (Ut), 66 jaar oud.
425 Adriana Willemina Tollenaar is geboren op maandag 13 april 1868 in Amerongen (Ut), dochter van Jacobus Tollenaar en Alida van den Bovenkamp (zie 244). Adriana trouwde, 28 jaar oud, op donderdag 19 november 1896 in Wijk bij Duurstede (Ut) met Cornelis van der Lee, 33 jaar oud. Cornelis is geboren op maandag 5 oktober 1863 in Langbroek (Ut), zoon van Arie van der Lee en Neeltje van Donselaar. Cornelis is overleden op zondag 9 januari 1938 in Wijk bij Duurstede (Ut), 74 jaar oud.
426 Hendrika Carolina Johanna van den Bovenkamp is geboren in 1875 in Jutphaas (Ut), dochter van Pieter van den Bovenkamp (zie 245) en Gerrigje Bos (zie 152). Hendrika is overleden op dinsdag 20 oktober 1936 in Amerongen (Ut), 60 of 61 jaar oud. Hendrika trouwde, 17 of 18 jaar oud, op zaterdag 27 mei 1893 in Amerongen (Ut) met Hendrik van Veenendaal, 27 jaar oud. Hendrik is geboren op maandag 6 november 1865 in Amerongen (Ut), zoon van Christoffel van Veenendaal en Gerrigje van Vendelo.
Kind van Hendrika en Hendrik:
1 Christoffel van Veenendaal, geboren op dinsdag 17 juni 1902 in Amerongen (Ut). Christoffel is overleden op zaterdag 2 mei 1903 in Amerongen (Ut), 10 maanden oud.
427 Jan Slok is geboren op zaterdag 29 maart 1879 in Veenendaal (Ut), zoon van Klaas Slok en Hendrika van den Bovenkamp (zie 246). Jan is overleden op zondag 27 augustus 1950 in Veenendaal (Ut), 71 jaar oud. Jan trouwde, 20 jaar oud, op zaterdag 5 augustus 1899 in Veenendaal (Ut) met Alida Geertruida Kroesbergen, 19 jaar oud. Alida is geboren op maandag 16 februari 1880 in Veenendaal (Ut), dochter van Jacob Kroesbergen en Jannetje van Capelle. Alida is overleden op zondag 18 april 1976 in Veenendaal (Ut), 96 jaar oud.
Kinderen van Jan en Alida:
1 Hendrika Slok, geboren op donderdag 22 februari 1900 in Veenendaal (Ut). Volgt 650.
2 Jannetje Slok, geboren op dinsdag 2 april 1901 in Veenendaal (Ut). Jannetje is overleden-is deceased.
3 Jan Slok, geboren op dinsdag 1 september 1914 in Veenendaal (Ut). Volgt 651.
428 Lambertus Hendrik Slok is geboren op dinsdag 2 februari 1886 in Veenendaal (Ut), zoon van Klaas Slok en Hendrika van den Bovenkamp (zie 246). Lambertus is overleden op donderdag 18 april 1918 in Veenendaal (Ut), 32 jaar oud. Lambertus trouwde, 20 jaar oud, op zaterdag 5 mei 1906 in Veenendaal (Ut) met Willemijntje Diepeveen, 20 jaar oud. Willemijntje is geboren op donderdag 21 mei 1885 in Veenendaal (Ut), dochter van Dirk Diepeveen en Neeltje van de Kraats. Willemijntje is overleden op dinsdag 11 februari 1964 in Veenendaal (Ut), 78 jaar oud.
Kinderen van Lambertus en Willemijntje:
1 Klaas Slok, geboren op zaterdag 21 januari 1905 in Veenendaal (Ut). Klaas is overleden-is deceased.
2 Dirk Slok, geboren in 1912 in Veenendaal (Ut). Volgt 652.
429 Hendrika van den Bovenkamp is geboren op maandag 17 april 1876 in Rhenen (Ut), dochter van Pieter (Piet) van den Bovenkamp (zie 247) en Jacoba Schrijver. Hendrika trouwde, 21 jaar oud, op donderdag 21 oktober 1897 in Rhenen (Ut) met Gerrit Jan van den Brink, 22 of 23 jaar oud. Gerrit is geboren in 1874 in Rhenen (Ut), zoon van Jellis van den Brink.
Kinderen van Hendrika en Gerrit:
1 Hendrik Jan van den Brink, geboren op zondag 15 november 1896 in Rhenen (Ut). Volgt 653.
2 Dirkje van den Brink, geboren in 1898 in Rhenen (Ut). Volgt 654.
3 Jacoba van den Brink, geboren op dinsdag 3 november 1903 in Rhenen (Ut). Jacoba is overleden op woensdag 29 juni 1904 in Rhenen (Ut), 7 maanden oud.
4 Neeltje Cornelia van den Brink, geboren in 1905 in Rhenen (Ut). Volgt 655.
5 Jacoba van den Brink, geboren op zondag 7 juli 1907 in Rhenen (Ut). Volgt 656.
430 Johanna van den Bosch is geboren op dinsdag 23 oktober 1883 in Rotterdam (Zh), dochter van Adrianus van den Bosch (zie 249) en Magdalena Elizabeth Quartel. Johanna trouwde, 19 jaar oud, op woensdag 21 oktober 1903 in Rotterdam (Zh) met Nicolaas Schmidt, 25 jaar oud. Nicolaas is geboren op vrijdag 12 juli 1878 in Rotterdam (Zh), zoon van Johann Heinrich Schmidt en Anna Maria Roggeveen.
Kinderen van Johanna en Nicolaas:
1 Adrianus Schmidt, geboren op vrijdag 3 juni 1904 in Rotterdam (Zh). Adrianus is overleden-is deceased.
2 Johann Heinrich Schmidt, geboren op dinsdag 5 september 1905 in Rotterdam (Zh). Johann is overleden-is deceased.
3 Johann Diederich Schmidt, geboren op woensdag 24 juni 1908 in Rotterdam (Zh). Johann is overleden-is deceased.
adrianus_van_den_bosch_1884__1_.jpg adrianus_van_den_bosch_1884__2_.jpg
43 Adrianus van den Bosch-1884 (1)
44 Adrianus van den Bosch-1884 (2)
431 Adrianus van den Bosch (afb. 43 en 44) is geboren op dinsdag 14 oktober 1884 in Rotterdam (Zh), zoon van Adrianus van den Bosch (zie 249) en Magdalena Elizabeth Quartel.
Beroep:
Letterzetter. Compositor.
Adrianus trouwde, 26 jaar oud, op woensdag 28 december 1910 in Rotterdam (Zh) met Christina Klman, 23 jaar oud. Christina is geboren op zaterdag 16 juli 1887 in Rotterdam (Zh), dochter van Lucas Wolfgangus Frederik Wilhelm Klman en Jacoba Eshuijs.
Kinderen van Adrianus en Christina:
1 Adrianus van den Bosch, geboren op dinsdag 18 juli 1911 in Rotterdam (Zh). Volgt 657.
2 Lucas Wolfgangus Frederik Wilhelm van den Bosch, geboren op dinsdag 19 november 1912 in Rotterdam (Zh). Lucas is overleden-is deceased.
3 Magdalena Elizabeth van den Bosch, geboren op donderdag 13 november 1913 in Rotterdam (Zh). Magdalena is overleden-is deceased.
adrianus_van_aarle_1884__1_.jpg adrianus_van_aarle_1884__2_.jpg
45 Adrianus van Aarle-1884 (1)
46 Adrianus van Aarle-1884 (2)
432 Magdalena Elizabeth van den Bosch is geboren op maandag 15 maart 1886 in Rotterdam (Zh), dochter van Adrianus van den Bosch (zie 249) en Magdalena Elizabeth Quartel. Magdalena trouwde, 37 jaar oud, op woensdag 4 juli 1923 in Rotterdam (Zh) met Adrianus van Aarle (afb. 45 en 46), 38 jaar oud. Adrianus is geboren op vrijdag 10 oktober 1884 in Boxtel (Nb), zoon van Gijsbertus van Aarle en Johanna van Dongen.
Beroep:
Huisschilder.
Kinderen van Magdalena en Adrianus:
1 Gijsbertus van Aarle, geboren op dinsdag 22 april 1924 in Rotterdam (Zh).
2 Magdalena Elizabeth Johanna van Aarle, geboren op dinsdag 20 augustus 1929 in Rotterdam (Zh).
433 Leendert van den Bosch is geboren op woensdag 31 december 1890 in Rotterdam (Zh), zoon van Adrianus van den Bosch (zie 249) en Magdalena Elizabeth Quartel. Leendert trouwde, 24 jaar oud, op woensdag 29 september 1915 in Rotterdam (Zh) met Maria Petronella van Hooff, 26 jaar oud. Maria is geboren op maandag 17 juni 1889 in Eindhoven (Nb), dochter van Lambertus van Hooff en Barbara Petronella Maria Weijts.
434 Johannes Corstiaan Hendrik van den Bosch is geboren op dinsdag 17 mei 1892 in Rotterdam (Zh), zoon van Adrianus van den Bosch (zie 249) en Magdalena Elizabeth Quartel. Johannes trouwde, 21 jaar oud, op woensdag 11 maart 1914 in Rotterdam (Zh) met Hendrika van Vliet, 20 jaar oud. Hendrika is geboren op dinsdag 13 februari 1894 in Rotterdam (Zh), dochter van Antonie Jacobus van Vliet en Pieternella Jacoba Harpers.
435 Nicolaas Corstiaan van den Bosch is geboren op zondag 8 september 1895 in Rotterdam (Zh), zoon van Adrianus van den Bosch (zie 249) en Magdalena Elizabeth Quartel. Nicolaas is overleden-is deceased.
Beroep:
Typograaf.
Nicolaas trouwde, 23 jaar oud, op woensdag 16 april 1919 in Rotterdam (Zh) met Christina Eugenia Francisca Loos, 23 jaar oud. Christina is geboren op maandag 4 november 1895 in Rotterdam (Zh), dochter van Eugenius Franciscus Loos en Krijna Spek. Christina is overleden-is deceased.
Kind van Nicolaas en Christina:
1 Magdalena Elizabeth van den Bosch, geboren op donderdag 20 november 1919 in Rotterdam (Zh).
ferdinand_louis_xaverius_van_den_bosch_1899.jpg
47 Ferdinand Louis Xaverius van den Bosch-1899
436 Ferdinand Louis Xaverius van den Bosch (afb. 47) is geboren op zaterdag 15 juli 1899 in Rotterdam (Zh), zoon van Adrianus van den Bosch (zie 249) en Magdalena Elizabeth Quartel. Ferdinand is overleden-is deceased.
Beroep:
Letterzetter-Typograaf. Compositor-Typographer.
Ferdinand trouwde, 24 jaar oud, op woensdag 30 januari 1924 in Rotterdam (Zh) met Maria Hendrika Wilhelmina Zwarts, 23 jaar oud. Maria is geboren op donderdag 1 november 1900 in Rotterdam (Zh), dochter van Steven Zwarts en Maria Hendrika Wilhelmina Keijzer. Maria is overleden-is deceased.
Kinderen van Ferdinand en Maria:
1 Adrianus Steven van den Bosch, geboren in 1925 in Rotterdam (Zh).
2 N.N. van den Bosch, levenloos geboren zoon, geboren op zaterdag 2 juni 1928 in Rotterdam (Zh).
3 Maria Elizabeth van den Bosch, geboren in 1931 in Rotterdam (Zh).
abraham_elias_van_den_bosch_1907__1_.jpg abraham_elias_van_den_bosch_1907__2_.jpg
48 Abraham Elias van den Bosch-1907 (1)
49 Abraham Elias van den Bosch-1907 (2)
437 Abraham Elias van den Bosch (afb. 48 en 49) is geboren op woensdag 29 mei 1907 in Rotterdam (Zh), zoon van Adrianus van den Bosch (zie 249) en Magdalena Elizabeth Quartel. Abraham is overleden-is deceased. Abraham trouwde, 27 jaar oud, op donderdag 26 juli 1934 in Rotterdam (Zh) met Jacoba Geertruida Anna Ravestein, 31 jaar oud. Jacoba is geboren op donderdag 19 februari 1903 in Rotterdam (Zh), dochter van Marius Joannes Wilhelmus Ravestein en Gerritje van de Graaff. Jacoba is overleden-is deceased.
438 Hendrik de Man is geboren op woensdag 21 juni 1893 in Rotterdam (Zh), zoon van Johannes Cornelis de Man en Cornelia van den Bosch (zie 250). Hendrik trouwde, 28 jaar oud, op woensdag 6 juli 1921 in Rotterdam (Zh) met Cornelia Alberdina Wolters, 26 of 27 jaar oud. Cornelia is geboren in 1894 in Hardenberg (Ov), dochter van Cornelis Wolter Wolters en Maria Petronella Lips.
johannes_cornelis_de_man_1895__1_.jpg johannes_cornelis_de_man_1895__2_.jpg
50 Johannes Cornelis de Man-1895 (1)
51 Johannes Cornelis de Man-1895 (2)
439 Johannes Cornelis de Man (afb. 50 en 51) is geboren op vrijdag 22 februari 1895 in Rotterdam (Zh), zoon van Johannes Cornelis de Man en Cornelia van den Bosch (zie 250). Johannes is overleden-is deceased.
Beroep:
Kantoorbediende. Office clerk.
Johannes trouwde, 20 jaar oud, op woensdag 9 februari 1916 in Rotterdam (Zh) met Bertha Cornelia Klaasse, 21 jaar oud. Bertha is geboren op donderdag 1 maart 1894 in Rotterdam (Zh), dochter van Johannes Klaasse en Tannetje Cornelia van ’t Hoff.
440 Adrianus de Man is geboren op vrijdag 4 februari 1898 in Rotterdam (Zh), zoon van Johannes Cornelis de Man en Cornelia van den Bosch (zie 250). Adrianus is overleden-is deceased. Adrianus trouwde, 22 jaar oud, op woensdag 19 januari 1921 in Rotterdam (Zh) met Johanna Hendrina Wolters, 22 of 23 jaar oud. Johanna is geboren in 1898 in Hardenberg (Ov), dochter van Cornelis Wolter Wolters en Maria Petronella Lips. Johanna is overleden-is deceased.
441 Dirk van der Lit is geboren op dinsdag 6 februari 1894 in Tull en ’t Waal (Ut), zoon van Jan Johannes van der Lit (zie 258) en Aaltje van Scherpenzeel. Dirk trouwde, 40 jaar oud, op donderdag 25 oktober 1934 in Houten (Ut) met Adriana Willemina Jacoba de Vor, 33 of 34 jaar oud. Adriana is geboren in 1900 in Houten (Ut), dochter van Willem Jacobus de Vor en Heiltje de Vor. Adriana is overleden-is deceased.
442 Gerrit Beek is geboren op woensdag 19 juni 1895 in Zeist (Ut), zoon van Dirk Beek en Adriana Bos (zie 260). Gerrit is overleden op zaterdag 30 april 1921 in Zeist (Ut), 25 jaar oud. Gerrit trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 6 november 1919 in Zeist (Ut) met Maria Balledux, 23 jaar oud. Maria is geboren op vrijdag 3 april 1896 in Zeist (Ut), dochter van Willem Balledux en Cornelia de Geest. Maria is overleden-is deceased.
443 Johan Beek is geboren op donderdag 13 april 1911 in Driebergen (Ut), zoon van Dirk Beek en Adriana Bos (zie 260). Johan is overleden op vrijdag 17 november 1944 in Zeist (Ut), 33 jaar oud. Johan trouwde met Anna Elisabeth Ackermann. Anna is geboren op dinsdag 25 augustus 1914. Anna is overleden op donderdag 5 november 1998 in Zeist (Ut), 84 jaar oud. Anna trouwde later met Hendrikus Wolsleger (1915-1982).
444 Aleida Bos is geboren op zondag 15 januari 1888 in Zeist (Ut), dochter van Johan Bos (zie 261) en Aleida van Essen. Aleida trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 19 januari 1911 in Zeist (Ut) met Johannes van de Kraats, 29 jaar oud. Johannes is geboren op donderdag 3 november 1881 in Werkhoven (Ut), zoon van Arnoldus van de Kraats en Wilhelmina Alida Ederveen.
Kinderen van Aleida en Johannes:
1 Willemina Aleida van de Kraats, geboren op zaterdag 17 juni 1911 in Driebergen (Ut). Willemina is overleden-is deceased.
2 Aleida van de Kraats, geboren op donderdag 30 mei 1912 in Driebergen (Ut). Aleida is overleden-is deceased.
3 N.N. van de Kraats, levenloos geboren dochter, geboren op vrijdag 12 september 1930 in Driebergen-Rijsenburg (Ut).
445 Adriana Aletta Bos is geboren op dinsdag 26 november 1895 in Zeist (Ut), dochter van Johan Bos (zie 261) en Aleida van Essen. Adriana is overleden-is deceased. Adriana trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 20 november 1919 in Zeist (Ut) met Anne de Haan, 26 jaar oud. Anne is geboren op maandag 24 juli 1893 in Driebergen (Ut), zoon van Bonne de Haan en Jantje Schaafsma.
446 Elisabeth Bos is geboren in 1898 in Zeist (Ut), dochter van Johan Bos (zie 261) en Aleida van Essen. Elisabeth is overleden-is deceased. Elisabeth trouwde, 21 of 22 jaar oud, op donderdag 25 november 1920 in Zeist (Ut) met Bertus van Sprakelaar, 23 of 24 jaar oud. Bertus is geboren in 1896 in Haarlem (Nh), zoon van Jan van Sprakelaar en Everdina Elisabeth van Nes. Bertus is overleden-is deceased.
447 Paulus Gerrit Bos is geboren in 1906 in Zeist (Ut), zoon van Cornelis Bos (zie 263) en Anna Constantia van der Lee. Paulus is overleden-is deceased. Paulus trouwde, 20 of 21 jaar oud, op donderdag 6 oktober 1927 in Zeist (Ut) met Catharina Hermans, 20 of 21 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd op woensdag 8 juli 1942 in Zeist (Ut) (Echtscheiding/Divorce). Catharina is geboren in 1906 in Zeist (Ut), dochter van Albertus Hermans en Teuntje Doornkamp. Catharina is overleden-is deceased.
448 Dirkje van Dijk is geboren op vrijdag 15 december 1893 in Rhenen (Ut), dochter van Jacob van Dijk (zie 264) en Johanna Nellestijn. Dirkje trouwde, 19 jaar oud, op donderdag 9 oktober 1913 in Rhenen (Ut) met Jan Riemsdijk, 21 jaar oud. Jan is geboren op zaterdag 24 september 1892 in Rhenen (Ut), zoon van Jan Riemsdijk en Janna Gerdina van Ewijk.
449 Angenietus van Dijk is geboren op zaterdag 18 januari 1896 in Rhenen (Ut), zoon van Jacob van Dijk (zie 264) en Johanna Nellestijn. Angenietus is overleden op zaterdag 21 juli 1945 in Arnhem (Gld), 49 jaar oud. Angenietus trouwde, 25 jaar oud, op woensdag 6 juli 1921 in Rhenen (Ut) met Willemijntje Henzen, 24 jaar oud. Willemijntje is geboren op dinsdag 24 november 1896 in Rhenen (Ut), dochter van Johannes Lutherus Henzen en Rijntje Drost. Willemijntje is overleden-is deceased.
Kind van Angenietus en Willemijntje:
1 Johanna Luthera van Dijk, geboren in 1926 in Rhenen (Ut). Johanna is overleden op vrijdag 28 augustus 1942 in Utrecht, 15 of 16 jaar oud.
Overlijden-Decease:
Overledene woonde in Arnhem.
450 Roelofje van Dijk is geboren op zaterdag 24 april 1897 in Rhenen (Ut), dochter van Jan Willem van Dijk (zie 265) en Hendrikje Nellestein. Roelofje is overleden-is deceased. Roelofje trouwde, 17 jaar oud, op woensdag 2 december 1914 in Rhenen (Ut) met Adriaan Souwer, 20 jaar oud. Adriaan is geboren op woensdag 7 februari 1894 in Harderwijk (Gld), zoon van Willem Souwer en Cornelia Smit.
451 Coenraad van Viegen is geboren op zaterdag 6 november 1886 in Amerongen (Ut), zoon van Adrianus van Viegen en Adriana Bos (zie 268). Coenraad trouwde, 21 jaar oud, op donderdag 19 maart 1908 in Amerongen (Ut) met Maria Antonia van Veenendaal, 19 jaar oud. Maria is geboren op donderdag 30 augustus 1888 in Amerongen (Ut), dochter van Christianus van Veenendaal en Lena Willemina Koppelman.
452 Alida van Viegen is geboren op maandag 9 december 1889 in Amerongen (Ut), dochter van Adrianus van Viegen en Adriana Bos (zie 268). Alida is overleden op zondag 15 november 1970 in Maarn (Ut), 80 jaar oud. Alida trouwde, 20 jaar oud, op donderdag 8 december 1910 in Amerongen (Ut) met Hendrikus Bos, 22 jaar oud. Hendrikus is geboren op zaterdag 7 januari 1888 in Renswoude (Ut), zoon van Hendrikus Bos en Geertje van Veldhuizen. Hendrikus is overleden op dinsdag 18 juli 1950 in Maarn (Ut), 62 jaar oud.
Kinderen van Alida en Hendrikus:
1 Geertruida Maria Hendrika Bos, geboren op woensdag 20 september 1911 in Maarn (Ut). Volgt 658.
2 Adriana Bos, geboren op woensdag 11 september 1912 in Maarn (Ut). Adriana is overleden-is deceased.
3 Hendrikus Bos, geboren op zondag 6 december 1914 in Maarn (Ut). Volgt 659.
4 Christina Bos, geboren op woensdag 1 mei 1918 in Maarn (Ut). Volgt 660.
5 Adrianus Coenraad Bos, geboren in 1923 in Maarn (Ut). Volgt 661.
6 Evertje Bos, geboren op vrijdag 25 juli 1924 in Maarn (Ut). Evertje is overleden op woensdag 29 april 1925 in Maarn (Ut), 9 maanden oud.
7 Eefje Bos, geboren op vrijdag 2 oktober 1925 in Maarn (Ut). Eefje is overleden op woensdag 3 maart 2010 in Ede (Gld), 84 jaar oud.
8 Gijsbertha Bos, geboren op zaterdag 29 oktober 1927 in Maarsbergen (Ut). Volgt 662.
453 Adrianus van Viegen is geboren op zaterdag 17 maart 1894 in Amerongen (Ut), zoon van Adrianus van Viegen en Adriana Bos (zie 268). Adrianus is overleden op zaterdag 28 november 1970 in Amerongen (Ut), 76 jaar oud.
Beroep:
Bakker. - Bread-Baker.
Adrianus trouwde, 26 jaar oud, op donderdag 3 februari 1921 in Amerongen (Ut) met Aartje Hendrika Bos, 18 jaar oud. Zie 289 voor persoonsgegevens van Aartje.
Kinderen van Adrianus en Aartje: zie 289.
454 Gijsbertus van Viegen is geboren op vrijdag 26 september 1890 in Veenendaal (Ut), zoon van Willem van Viegen en Jannigje Bos (zie 269). Gijsbertus trouwde, 21 jaar oud, op zaterdag 21 oktober 1911 in Veenendaal (Ut) met Elizabeth Slotboom, 21 jaar oud. Elizabeth is geboren op maandag 11 augustus 1890 in Veenendaal (Ut), dochter van Jacob Slotboom en Cornelia van der Poel.
455 Gerrit van Viegen is geboren in 1903 in Veenendaal (Ut), zoon van Willem van Viegen en Jannigje Bos (zie 269). Gerrit is overleden-is deceased. Gerrit trouwde, 18 of 19 jaar oud, op zaterdag 11 november 1922 in Ede (Gld) met Aartje Diepeveen, 18 of 19 jaar oud. Aartje is geboren in 1903 in Veenendaal (Ut), dochter van Gerrit Diepeveen en Aartje Dijkland. Aartje is overleden-is deceased.
456 Gijsje van Veenendaal is geboren op zondag 15 april 1888 in Amerongen (Ut), dochter van Bart van Veenendaal (zie 273) en Maria van Leeuwen. Gijsje is overleden op dinsdag 18 maart 1952 in Zeist (Ut), 63 jaar oud. Gijsje trouwde, 20 jaar oud, op zaterdag 22 augustus 1908 in Amerongen (Ut) met Gerrit Henzen, 23 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd op maandag 11 januari 1926 in Amerongen (Ut). Gerrit is geboren op zaterdag 18 oktober 1884 in Rhenen (Ut), zoon van Hendrik Johannes Henzen en Sara van Lienden.
457 Gijsbertus van Veenendaal is geboren in 1904 in Amerongen (Ut), zoon van Bart van Veenendaal (zie 273) en Maria van Leeuwen. Gijsbertus is overleden-is deceased. Gijsbertus trouwde, 21 of 22 jaar oud, op vrijdag 27 augustus 1926 in Leersum (Ut) met Gerrigje Roest, 16 jaar oud. Gerrigje is geboren op woensdag 2 februari 1910 in Leersum (Ut), dochter van Floor Roest en Gerrigje van Soest. Gerrigje is overleden-is deceased.
458 Gerritje van Veenendaal is geboren op woensdag 29 januari 1908 in Amerongen (Ut), dochter van Bart van Veenendaal (zie 273) en Maria van Leeuwen. Gerritje is overleden op dinsdag 22 oktober 1957 in Amerongen (Ut), 49 jaar oud. Gerritje trouwde, 21 jaar oud, op zaterdag 2 maart 1929 in Amerongen (Ut) met Jacobus Keiman, 28 jaar oud. Jacobus is geboren op maandag 16 april 1900 in Amerongen (Ut), zoon van Jacobus Keiman en Jannigje van Veenendaal.
459 Jannigje Swagers is geboren op zondag 15 september 1895 in Amerongen (Ut), dochter van Hendricus Adrianus Swagers en Gerritje van Veenendaal (zie 274). Jannigje is overleden op donderdag 31 juli 1947 in Leersum (Ut), 51 jaar oud. Jannigje trouwde, 21 jaar oud, op donderdag 29 maart 1917 in Amerongen (Ut) met Hendricus Adrianus van Veenendaal, 25 jaar oud. Hendricus is geboren op zondag 23 augustus 1891 in Amerongen (Ut), zoon van Aalt van Veenendaal en Paulina Coenrada Swagers. Hendricus is overleden op maandag 19 december 1960 in Leersum (Ut), 69 jaar oud.
460 Teuntje Swagers is geboren op zaterdag 26 december 1896 in Amerongen (Ut), dochter van Hendricus Adrianus Swagers en Gerritje van Veenendaal (zie 274). Teuntje is overleden-is deceased. Teuntje trouwde, 19 jaar oud, op donderdag 31 augustus 1916 in Amerongen (Ut) met Anthonie van Rijswijk, 19 of 20 jaar oud. Anthonie is geboren in 1896 in Wijk en Aalburg (Nb), zoon van Teunis Pieter van Rijswijk en Jenneke Timmermans.
461 Roelof Swagers is geboren op vrijdag 2 maart 1906 in Amerongen (Ut), zoon van Hendricus Adrianus Swagers en Gerritje van Veenendaal (zie 274). Roelof trouwde, 24 jaar oud, op maandag 15 september 1930 in Veghel (Nb) met Francisca van de Nieuwenhuizen, 25 jaar oud. Francisca is geboren op zondag 6 november 1904 in Veghel (Nb), dochter van Arnoldus van de Nieuwenhuizen en Elisabeth Coppens.
462 Jan van Aggelen is geboren op donderdag 6 oktober 1921 in Wageningen (Gld), zoon van Hermanus van Aggelen en Tonia Beekhof (zie 290).
Beroep:
Schoenwinkelier.
Jan trouwde, 25 jaar oud, op dinsdag 4 februari 1947 in Wageningen (Gld) met Maartje Rozeboom, 22 jaar oud. Maartje is geboren op vrijdag 10 oktober 1924 in Zoetermeer (Zh).
Kinderen van Jan en Maartje:
1 Hermanus van Aggelen, geboren op donderdag 23 september 1948 in Wageningen (Gld).
Beroep:
Historicus.
2 Klazina van Aggelen, geboren op vrijdag 31 juli 1953 in Wageningen (Gld). Klazina is overleden op vrijdag 20 juli 1979 in Rotterdam (Zh), 25 jaar oud.
463 Cornelia van Reede is geboren op zaterdag 15 november 1902 in Leersum (Ut), dochter van Gijsbert van Reede (zie 294) en Willemina van Bulken. Cornelia is overleden op donderdag 2 september 1948 in Rhenen (Ut), 45 jaar oud. Cornelia trouwde, 20 jaar oud, op donderdag 23 november 1922 in Leersum (Ut) met Jan Willem Henzen, 25 jaar oud. Jan is geboren op woensdag 17 februari 1897 in Rhenen (Ut), zoon van Cornelis Henzen en Anthonia Jacoba van Dijk. Jan is overleden-is deceased.
464 Dirk Jan van Reede is geboren op donderdag 28 september 1899 in Maarn (Ut), zoon van Dirk Jan van Reede (zie 295) en Jannigje van der Horst. Dirk is overleden-is deceased.
Erkend door ouders-Acknowledged by parents:
Dirk Jan erkend bij huwelijk van Dirk Jan en Jannigje.
Dirk trouwde, 21 jaar oud, op donderdag 4 augustus 1921 in Driebergen (Ut) met Trijntje van Dijk, 21 jaar oud. Trijntje is geboren op maandag 28 mei 1900 in Driebergen (Ut), dochter van Jan van Dijk en Alida de Bie. Trijntje is overleden-is deceased.
465 Aalt Elbertsen is geboren op vrijdag 20 augustus 1897 in Doorn (Ut), zoon van Elbert Elbertsen en Petronella Antonia Lagerweij (zie 299). Aalt is overleden-is deceased.
Huwelijk-Marriage:
Met Akte van Toestemming door de Kantonrechter te Heerlen voor het huwelijk verleend.

With permission by Act of the district judge in Heerlen granted for marriage .
Aalt trouwde, 22 jaar oud, op vrijdag 19 maart 1920 in Hoensbroek (Lim) met Johanna Diepeveen. Johanna is geboren in Stadt Rheine (Dld), dochter van Matthijs Diepeveen en Evertje Dijkland.
466 Maria Stoltenkamp is geboren in 1904 in Doorn (Ut), dochter van Jan Hendrik Stoltenkamp (zie 300) en Aartje van Elst. Maria is overleden-is deceased. Maria trouwde, 23 of 24 jaar oud, op donderdag 2 augustus 1928 in Doorn (Ut) met Gerrit van Doorn, 31 jaar oud. Gerrit is geboren op vrijdag 16 juli 1897 in Amerongen (Ut), zoon van Aart van Doorn en Gerritje van Veenendaal. Gerrit is overleden op woensdag 13 juli 1949 in Doorn (Ut), 51 jaar oud.
467 Sophia van Soest is geboren op vrijdag 15 maart 1895 in Veenendaal (Ut), dochter van Sijbertus van Soest (zie 301) en Hendrikje Stuivenberg. Sophia is overleden-is deceased. Sophia trouwde, 19 jaar oud, op zaterdag 13 juni 1914 in Veenendaal (Ut) met Willem van Oostenbrugge, 19 jaar oud. Willem is geboren op woensdag 1 augustus 1894 in Utrecht, zoon van Hendrik van Oostenbrugge en Hendrika van Dijk.
468 Pieter van Soest is geboren op woensdag 12 september 1900 in Veenendaal (Ut), zoon van Sijbertus van Soest (zie 301) en Hendrikje Stuivenberg. Pieter is overleden-is deceased. Pieter trouwde, 22 jaar oud, op zaterdag 4 november 1922 in Veenendaal (Ut) met Ida de Kruif, 20 of 21 jaar oud. Ida is geboren in 1901 in Ede (Gld), dochter van Peter de Kruif en Aartje Werkman. Ida is overleden-is deceased.
469 Hendrik van Soest is geboren op zondag 18 juli 1897 in Veenendaal (Ut), zoon van Pieter van Soest (zie 302) en Aartje Stuivenberg. Hendrik is overleden-is deceased. Hendrik trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 17 maart 1921 in Heerlen (Lim) met Anna Catharina van Kleef. Anna is geboren in Groesbeek (Gld), dochter van Derk van Kleef en Anna Christina Barth.
470 Adriana van Soest is geboren op zaterdag 4 februari 1899 in Amerongen (Ut), dochter van Sijbertus van Soest (zie 303) en Wilhelmina Hendrika van Veenendaal. Adriana is overleden-is deceased. Adriana trouwde, 19 jaar oud, op donderdag 2 mei 1918 in Amerongen (Ut) met Albert Looijen, 23 of 24 jaar oud. Albert is geboren in 1894 in Wageningen (Gld), zoon van Jacobus Looijen en Wijntje Brouwer.
471 Hendrika Johanna van Soest is geboren op zaterdag 12 april 1902 in Amerongen (Ut), dochter van Sijbertus van Soest (zie 303) en Wilhelmina Hendrika van Veenendaal. Hendrika is overleden-is deceased. Hendrika trouwde, 24 jaar oud, op woensdag 12 mei 1926 in Amerongen (Ut) met Willem van Manen, 19 of 20 jaar oud. Zie 740 voor persoonsgegevens van Willem.
472 Lamberta van Soest is geboren in 1906 in Amerongen (Ut), dochter van Sijbertus van Soest (zie 303) en Wilhelmina Hendrika van Veenendaal. Lamberta is overleden-is deceased. Lamberta trouwde, 22 of 23 jaar oud, op donderdag 15 augustus 1929 in Amerongen (Ut) met Gerrit ter Haar, 25 jaar oud. Gerrit is geboren op dinsdag 9 augustus 1904 in Rhenen (Ut), zoon van Hendrik ter Haar en Jannigje Elisabeth van Dolderen. Gerrit is overleden-is deceased.
473 Anna Cornelia van Soest is geboren in 1908 in Amerongen (Ut), dochter van Sijbertus van Soest (zie 303) en Wilhelmina Hendrika van Veenendaal. Anna is overleden-is deceased. Anna trouwde, 21 of 22 jaar oud, op donderdag 30 oktober 1930 in Amerongen (Ut) met Hendrik van Veenendaal, 22 of 23 jaar oud. Hendrik is geboren in 1907 in Amerongen (Ut), zoon van Dirk Jan van Veenendaal en Aaltje van Viegen. Hendrik is overleden-is deceased.
474 Willemina Hendrika van Soest is geboren in 1911 in Amerongen (Ut), dochter van Sijbertus van Soest (zie 303) en Wilhelmina Hendrika van Veenendaal. Willemina is overleden-is deceased. Willemina trouwde, 20 of 21 jaar oud, op donderdag 17 november 1932 in Amerongen (Ut) met Johannes Lodewijk van Uden, 21 of 22 jaar oud. Johannes is geboren in 1910 in Haarlem (Nh), zoon van Johannes Lodewijk van Uden en Johanna Onderstal. Johannes is overleden-is deceased.
475 Aart Willem Jansen is geboren op donderdag 12 mei 1904 in De Bilt (Ut), zoon van Willem Petrus Jansen (zie 307) en Antje van Vulpen (zie 796). Aart is overleden op vrijdag 15 februari 1991 in Zeist (Ut), 86 jaar oud.
Beroep:
Tuinarchitect.
Aart trouwde, 25 jaar oud, op woensdag 21 augustus 1929 in Utrecht met Johanna Hubertha van Roest, 25 jaar oud. Johanna is geboren op vrijdag 26 februari 1904 in Alkmaar (Nh). Johanna is overleden op vrijdag 25 maart 1994 in Zeist (Ut), 90 jaar oud.
Kind van Aart en Johanna:
1 Antje Mechelina Jansen, geboren op zondag 23 augustus 1931 in De Bilt (Ut). Volgt 663.
476 Willem Jansen is geboren op maandag 8 oktober 1906 in Den Haag (Zh), zoon van Willem Petrus Jansen (zie 307) en Antje van Vulpen (zie 796). Willem is overleden op dinsdag 16 oktober 1962 in Scheveningen (Zh), 56 jaar oud.
Beroep:
Lasser bij de Haagsche Tramweg Maatschappij.
Willem trouwde, 25 jaar oud, op woensdag 8 juni 1932 in Den Haag (Zh) met Arendje Pronk, 24 jaar oud. Arendje is geboren op zondag 5 januari 1908 in Scheveningen (Zh), dochter van Dominicus Pronk en Huibertje Verloop. Arendje is overleden op donderdag 9 december 1976 in Scheveningen (Zh), 68 jaar oud.
Kinderen van Willem en Arendje:
1 Willem Petrus (De Oudere) Jansen, geboren op dinsdag 25 juli 1933 in Scheveningen (Zh). Volgt 664.
2 Huiberta Maria Jacoba Jansen, geboren op vrijdag 8 januari 1943 in Scheveningen (Zh). Volgt 665.
3 Dominicus Christiaan Jansen, geboren op dinsdag 10 januari 1950 in Scheveningen (Zh). Volgt 666.
477 Antoon Jansen is geboren op donderdag 20 februari 1908 in Den Haag (Zh), zoon van Willem Petrus Jansen (zie 307) en Antje van Vulpen (zie 796). Antoon is overleden op zondag 29 november 1987 in Scheveningen (Zh), 79 jaar oud.
Beroep:
Tuinman.
Antoon trouwde, 24 jaar oud, op woensdag 8 juni 1932 in Den Haag (Zh) met Maria Jacoba Pronk, 28 jaar oud. Maria is geboren op dinsdag 12 januari 1904 in Scheveningen (Zh), dochter van Dominicus Pronk en Huibertje Verloop. Maria is overleden op vrijdag 15 april 1988 in Scheveningen (Zh), 84 jaar oud.
Kind van Antoon en Maria:
1 Dominicus Jansen, geboren op zaterdag 18 juli 1936 in Scheveningen (Zh). Dominicus is overleden op donderdag 10 december 1998 in Scheveningen (Zh), 62 jaar oud.
Beroep:
Kellner/Waiter
bergen_belsen.jpg
52 Bergen Belsen
478 Christiaan Jansen (afb. 52) is geboren op maandag 30 juni 1913 in Den Haag (Zh), zoon van Willem Petrus Jansen (zie 307) en Antje van Vulpen (zie 796). Christiaan is overleden op donderdag 31 mei 1945 in Bergen Belsen (Dld), 31 jaar oud.
Notitie-Notice:
Lid van het Verzet.
Overleden in het concentratiekamp Bergen Belsen na de bevrijding, door de Britten.
Begraven op de begraafplaats van het Concentratiekamp Bergen Belsen.
(Bron: Slachtofferregister van de Oorlogsgravenstichting).
Wordt vermeld in het gedenkboek van het "Oranje Hotel".

Member of the Resistance.
Deceased in the Bergen Belsen concentration camp after the liberation by the British.
Buried in the cemetery of the Bergen Belsen Concentration Camp.
(Source: Register Foundation War Victims ).
Is mentioned in the book of remembrance of the *"Orange Hotel", as the *prison was called because of the many people who were against the German occupation.
Christiaan trouwde, 20 jaar oud, op woensdag 21 maart 1934 in Den Haag (Zh) met Ottilie Auguste Holzer, 24 jaar oud. Ottilie is geboren op maandag 29 maart 1909 in Mrzzuschlag, Stiermarken, Oostenrijk., dochter van Franz Holzer en Auguste Kurz. Ottilie is overleden na 1980 in Den Haag (Zh), minstens 71 jaar oud.
Kinderen van Christiaan en Ottilie:
1 Antje Jansen, geboren op zondag 12 augustus 1934 in Leiden (Zh).
2 Frans Jansen, geboren op dinsdag 4 augustus 1936 in Scheveningen (Zh).
Beroep:
Huisschilder.
3 Christiaan Jansen, geboren op zondag 24 april 1938 in Scheveningen (Zh).
Beroep:
Winkelier. Shopkeeper
479 Antje Jansen is geboren op zaterdag 17 juni 1916 in Den Haag (Zh), dochter van Willem Petrus Jansen (zie 307) en Antje van Vulpen (zie 796). Antje is overleden op zaterdag 28 december 1946 in Den Haag (Zh), 30 jaar oud. Antje trouwde, 16 jaar oud, op woensdag 10 mei 1933 in Den Haag (Zh) met Evert Pronk, 22 jaar oud. Evert is geboren op zaterdag 18 juni 1910 in Scheveningen (Zh). Evert is overleden-is deceased.
Kinderen van Antje en Evert:
1 Adriana Antje Pronk, geboren op woensdag 21 maart 1934 in Den Haag (Zh).
2 Wil Pronk, geboren op maandag 4 november 1935 in Rijswijk (Zh).
3 Evert Pronk, geboren op zaterdag 27 januari 1940 in Den Haag (Zh).
480 Herbertus Marinus Jansen is geboren op donderdag 28 maart 1918 in Den Haag (Zh), zoon van Willem Petrus Jansen (zie 307) en Antje van Vulpen (zie 796). Herbertus is overleden op woensdag 9 december 1987 in Voorburg (Zh), 69 jaar oud. Hij is gecremeerd op maandag 14 december 1987 in Rijswijk (Zh).
Notitie-Notice:
In oktober 1937 als dpl. opgekomen bij het Regiment Jagers in Den Haag.
In augustus1939 gemobiliseerd als kwartiermaker voor het Regiment Jagers in Den Haag.
Oorlogsdagen mei 1940 betrokken bij de verdediging van het vliegveld Waalhaven te Rotterdam.
Tot mei 1941 betrokken bij afwikkeling Nederlandse Strijdkrachten.
Na de bevrijding ingedeeld bij de "Gezagstroepen" in Den Haag waarbij dienst werd gedaan bij de militaire bewaking van oorlogsmisdadigers.
Vanaf mei 1946 t/m september 1951 gedetacheerd bij het K.N.I.L. en uitgestuurd naar de Troepen in Suriname.
Tot 1948 als Brigadier bij de infanterie, daarna als Brigadier bij de militaire politie.
Zijn gezin is hem in 1949 gevolgd.
Na opheffing van het K.N.I.L overgegaan naar de Koninklijke Luchtmacht in Nijmegen en
van daar naar de Luchtmachtstaf te Den Haag tot zijn eervol ontslag per 1 april 1969.

In October 1937 as dpl. occurred to the Regiment Hunters in The Hague.
augustus1939 mobilized as quartermaster for Hunters Regiment in The Hague.
War Days in May 1940 involved in the defense of Rotterdam airport Waalhaven
Until May 1941 involved in settling Dutch Armed Forces.
After the liberation classified as "Authoritative Troops" in The Hague where service was made by the military surveillance of war criminals.
From May 1946 t / m September 1951 seconded to the Royal Netherlands East Indies Army (KNIL) and sent to the troops in Suriname.
Until 1948 as Brigadier in the infantry, then as a Brigadier at military police.
His family followed in 1949.
After removal of the KNIL transferred him to the Royal Air Force in Nijmegen and
from there to the Air Staff in The Hague until his honorable discharge on 1 April 1969.
Herbertus trouwde, 20 jaar oud, op woensdag 25 januari 1939 in Den Haag (Zh) met Gerritje Johanna Roodhuijzen, 23 jaar oud. Gerritje is geboren op dinsdag 30 maart 1915 in Den Haag (Zh). Gerritje is overleden op woensdag 9 september 1987 in Voorburg (Zh), 72 jaar oud.
Kind van Herbertus en Gerritje:
1 Willem Petrus (De Jongere) (Pim) Jansen, geboren op donderdag 29 juni 1939 in Scheveningen (Zh). Volgt 667.
481 Dina Jansen is geboren op zaterdag 29 mei 1920 in Den Haag (Zh), dochter van Willem Petrus Jansen (zie 307) en Antje van Vulpen (zie 796). Dina is overleden op zondag 10 augustus 1997 in Scheveningen (Zh), 77 jaar oud. Dina trouwde, 21 jaar oud, op woensdag 12 november 1941 in Den Haag (Zh) met Wouter Dijkhuysen, 25 jaar oud. Wouter is geboren op dinsdag 4 juli 1916 in Scheveningen (Zh), zoon van Teunis Dijkhuijzen en Catharina van der Plas.
482 Johanna Wilhelmina Doedijns is geboren op zondag 3 november 1912 in De Bilt (Ut), dochter van Jan Willem Doedijns en Teuntje Aartje Jansen (zie 309). Johanna is overleden-is deceased. Johanna trouwde in Amsterdam (Nh) met Henk Stel.
483 Steven Bos is geboren op vrijdag 30 juli 1875 in Amerongen (Ut), zoon van Antonie Bos (zie 310) en Evertje van der Grift. Steven is overleden op dinsdag 14 december 1943 in Amerongen (Ut), 68 jaar oud. Steven:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 14 februari 1901 in Leersum (Ut) met Jacoba Berdina Blankestijn, 20 of 21 jaar oud. Jacoba is geboren in 1880 in Leersum (Ut), dochter van Rijk Blankestijn en Cornelia Johanna van Wijk. Jacoba is overleden op woensdag 27 augustus 1919 in Amerongen (Ut), 38 of 39 jaar oud.
(2) trouwde, 54 jaar oud, op vrijdag 25 april 1930 in Amerongen (Ut) met Gerritje Bruis, 56 jaar oud. Gerritje is geboren op woensdag 30 juli 1873 in Renswoude (Ut), dochter van Teunis Bruis en Jannetje Langelaar. Gerritje is overleden op vrijdag 17 januari 1947 in Amerongen (Ut), 73 jaar oud. Gerritje is weduwe van Gerrit ter Maaten (1873-1915), met wie zij trouwde op vrijdag 5 maart 1897 in Renswoude (Ut).
Kinderen van Steven en Jacoba:
1 Evertje (Eva) Bos, geboren op woensdag 5 juni 1901 in Amerongen (Ut). Volgt 668.
2 Rijk Bos, geboren op dinsdag 28 oktober 1902 in Amerongen (Ut). Volgt 669.
3 Anthonia Bos, geboren op donderdag 28 maart 1907 in Amerongen (Ut). Anthonia is overleden-is deceased.
4 Cornelis Johannes Bos, geboren op vrijdag 23 april 1909 in Amerongen (Ut). Cornelis is overleden-is deceased.
5 Jacoba Berdina Bos, geboren op zondag 22 februari 1914 in Amerongen (Ut).
pieter_bos_1906.jpg ss_noordam.jpg ss_statendam.jpg
53 pieter bos 1906
54 ss noordam
55 ss statendam
484 Pieter Bos (afb. 53 en 54) is geboren op zondag 3 november 1878 in Amerongen (Ut), zoon van Antonie Bos (zie 310) en Evertje van der Grift. Pieter is overleden in Pella, Marion County, Iowa, Usa.
Emigratie/Immigratie-Emigration/Immigration:
Pieter emigreerde naar Amerika in 1906.
Vertrok op 29 september 1906 vanuit Rotterdam met de ss.Noordam, aankomst te New York "Ellis Island" : 09 oktober 1906. Hij reisde 3e klasse.
Zijn Vrouw en Dochter en Broer Johannes volgden een half jaar later met de ss. Statendam en zij reisden 2e klasse.

Peter emigrated to America in 1906.
Departed on September 29, 1906 from Rotterdam with ss.Noordam, arrival in New York "Ellis Island": October 9, 1906. He traveled 3rd class. (Steerage)
His Wife and Daughter and Brother Johannes followed six months later with the ss. Statendam and they traveled 2nd class.
  [bron: Ellis Island immigration records.]
Pieter trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 13 oktober 1904 in Driebergen-Rijsenburg (Ut) met Sara Catharina Rutgers (afb. 55), 24 jaar oud. Sara is geboren op donderdag 30 september 1880 in Ellecom (Gld), dochter van Gerrit Jan Rutgers en Frederica Sebrina Delfos. Sara is overleden omstreeks 1938 in Pella, Marion County, Iowa, Usa, ongeveer 58 jaar oud.
Kinderen van Pieter en Sara:
1 Josephine Fredericka (Johanna) Bos, geboren op vrijdag 28 juli 1905 in Driebergen-Rijsenburg (Ut). Volgt 670.
2 Evelyn Ann Bos, geboren op dinsdag 21 september 1909 in Marysville, Iowa Usa. Volgt 671.
3 Cordelia Wilhelmina Germa Bos, geboren op zaterdag 8 juni 1912 in Iowa, Usa. Volgt 672.
4 Nellie Sara Catharina Bos, geboren op donderdag 29 oktober 1914 in Pierre, South Dakota Usa. Volgt 673.
5 Gwendolyn Eloise Bos, geboren op woensdag 12 december 1923 in Pierre, South Dakota Usa. Volgt 674.
485 Margaretha Helena Hendrika Bos is geboren op donderdag 20 januari 1881 in Amerongen (Ut), dochter van Antonie Bos (zie 310) en Evertje van der Grift. Margaretha is overleden op zaterdag 5 januari 1980 in Amerongen (Ut), 98 jaar oud. Zij is begraven op woensdag 9 januari 1980 in Amerongen (Ut). Margaretha trouwde, 30 jaar oud, op donderdag 8 juni 1911 in Amerongen (Ut) met Cornelis van Lienden, 30 jaar oud. Cornelis is geboren op woensdag 9 maart 1881 in Amerongen (Ut), zoon van Hendrik van Lienden en Wijntje Overeem. Cornelis is overleden op zondag 18 november 1951 in Amerongen (Ut), 70 jaar oud.
Kind van Margaretha en Cornelis:
1 Hendrik Wijnand van Lienden, geboren op zondag 11 juli 1915 in Amerongen (Ut). Volgt 675.
johannes_bos_line_12_13_14_1907.jpg johannes_bos_1907.jpg
56 Johannes Bos line 12 13 14 1907
57 Johannes Bos 1907
486 Johannes Bos (afb. 55 t/m 57) is geboren op woensdag 14 maart 1883 in Amerongen (Ut), zoon van Antonie Bos (zie 310) en Evertje van der Grift. Johannes is overleden op donderdag 9 september 1976 in Rhinelander Wisconsin Usa, 93 jaar oud.
Emigratie/Immigratie-Emigration/Immigration:
Johannes emigreerde naar Amerika met z’n Schoonzuster, Sarah Catharina Bos-Rutgers en haar dochter Johanna Bos oud: 11 mnd.
Naam schip: ss.Statendam,vertrek vanuit Rotterdam: 02 februari 1907, aankomst New York: 13 februari 1907. Zij reisden 2e klasse.

John emigrated to America with his sister in law, Sarah Catherine Bos-Rutgers and her daughter Johanna Bos age: 11 mnd.
Name of ship: ss.Statendam, departing from Rotterdam: February 2, 1907, arriving New York: February 13, 1907. They traveled 2nd class.
  [bron: Ellis Island immigration records.]
Johannes trouwde, 30 jaar oud, op maandag 26 januari 1914 in Marion County, Iowa Usa met Johanna Willemina Roozeboom, 28 jaar oud. Johanna is geboren op donderdag 3 september 1885 in Heelsum (Gld), dochter van Hendrik Roozeboom en Everdina van Beekhuizen. Johanna is overleden op donderdag 16 november 1972 in Rhinelander Wisconsin Usa, 87 jaar oud.
Kinderen van Johannes en Johanna:
1 Effie Bos, geboren op vrijdag 28 januari 1916 in Eddyville, Mahaska County, Iowa, Usa. Volgt 676.
2 Everdina (Dena) Bos, geboren op woensdag 9 oktober 1918 in Eddyville, Mahaska County, Iowa, Usa. Volgt 677.
3 Anton (Tony) Bos, geboren op dinsdag 20 januari 1920 in Eddyville, Mahaska County, Iowa, Usa. Volgt 678.
4 Henry Bos, geboren in 1922 in Eddyville, Mahaska County, Iowa, Usa. Henry is overleden op donderdag 1 december 1927 in Eddyville, Mahaska County, Iowa, Usa, 4 of 5 jaar oud.
5 Henry (Hank) Bos, geboren op vrijdag 1 februari 1924 in Eddyville, Mahaska County, Iowa, Usa. Volgt 679.
ss_rijndam.jpg anton_bos_1908_01.jpg anton_bos_1908_02.jpg german_red_star_line_the_s.s.gerolstein.jpg antonie_bos_ss_gerolstein_27_09_1938_7_10_1938.jpg antonie_bos___jorijntje_van_breemen.jpg
58 ss rijndam
59 Anton Bos 1908 01
60 Anton Bos 1908 02
61 German Red Star Line the s.s.Gerolstein
62 Antonie Bos-ss Gerolstein 27-09-1938-7-10-1938
63 Antonie Bos & Jorijntje van Breemen
maria_anna_burger__1883__1950_.jpg maria_anna_burger.jpg maria_anna_burger_bos__1883_1950_.jpg henri_bregman_en_maria_burger_20_09_1911.jpg
64 Maria Anna Burger (1883-±1950)
65 Maria Anna Burger
66 Maria Anna Burger Bos (1883-1950)
67 Henri Bregman en Maria Burger 20-09-1911
487 Antonie Bos (afb. 58 t/m 63) is geboren op donderdag 29 mei 1884 in Amerongen (Ut), zoon van Antonie Bos (zie 310) en Evertje van der Grift. Antonie is overleden op donderdag 8 november 1973 in Pella, Marion County, Iowa, Usa, 89 jaar oud. Hij is begraven in Bellefountaine Cemetery, Mahaska County, Iowa, Usa.
Begraven: Burial::
Antonie Bos, 89, died Nov 8. at the Camair Nursing Home in Oskaloosa.
He was born at Amerongen in the Provice of Utrecht, the Netherlands.
He married Jorijntje van Breemen February 6, 1908 at Amerogen (Ut) and the following day he and his wife left for America where they settled in the Tracy area.
Five years after his first wife’s death at March 26, 1938, he moved to Pella.
In 1946 he retturned to the Netherlands to marry his second wife Maria Anna Burger widow of Henri Bregman (1883-1937)
Returning to America the following year they lived near Peoria, Iowa, after his second wife died in 1950 he moved back to Pella.
He was a professing member of the Calvery Ctristian reformed Church.
he is survived by two daughters, Mrs. Frank Eva Ryken from Pella and Mrs. Antonia Ryken aslo from Pella and a son Abram (Abe) Bos also from Pella and seven grandchildren and 25 great grandchildren.
Two brothers Peter and John Bos and his one sister Margaretha Helena Hendrika van Lienden-Bos she is living in the Netherlands aslso as her brother Steven they went never to America.
e’s preceded in death by a minor son.
Funeral services were Nov 8. at the Van Dyk - Duven Funeral Home.
Emigratie/Immigratie-Emigration/Immigration:
Anton en Jorijntje Bos emigreerde naar Amerika.
Vanuit Rotterdam vertrokken met de ss.Rijndam op 08 februari 1908, aankomst te New York 18 februari 1908. Zij reisden 2e klasse.
Zie ook "Gerrit Roozeboom".

Anton and Jorijntje emigrated to America.
Departed from Rotterdam with the ss.Rijndam February 8, 1908, arriving in New York, February 18, 1908. They traveled 2nd class.
See also "Gerrit Roozeboom" and Arie Kelderman who were all on the same trip but they traveled 3e class (Steerage)

Antonie Bos is na het overlijden van Jorijntje in Nederland op bezoek geweest, hij is op 24 september 1938 vertrokken vanuit Antwerpen met de s.s. Gerolstein, aankomst New York op 7 oktober 1938, klasse onbekend.

Antonie Bos was after the death of Jorijntje in the Netherlands to made visit and probably remarried to Maria Anna Burger but I’m not sure of this, he departed on September 24, 1938 from Antwerp by ss Gerolstein, arriving New York on October 7, 1938, class unknown.
  [bron: Ellis Island immigration records.]
Antonie:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 6 februari 1908 in Amerongen (Ut) met Jorijntje van Breemen, 35 jaar oud. Jorijntje is geboren op zondag 13 oktober 1872 in Overschie, Rotterdam (Zh), dochter van Abram van Breemen en Ida van Voorden. Jorijntje is overleden op zaterdag 26 maart 1938 in Pella, Marion County, Iowa, Usa, 65 jaar oud.
(2) trouwde, ongeveer 54 jaar oud, omstreeks 1938 in Den Haag (Zh) met Maria Anna Burger (afb. 64 t/m 67), ongeveer 55 jaar oud. Maria is geboren op maandag 19 november 1883 in Monster (Zh), dochter van Abraham Hendrik Burger en Catharina van den Dool. Maria is overleden omstreeks 1950 in Marion County, Iowa Usa, ongeveer 67 jaar oud. Zij is begraven in Bellefountaine Cemetery, Mahaska County, Iowa, Usa. Maria is weduwe van Henri Bregman (1883-1937), met wie zij trouwde op woensdag 20 september 1911 in Monster (Zh).
Adres:
Sumatrastraat 261, Den Haag (Zh) (01-08-1921)
Kinderen van Antonie en Jorijntje:
1 Eva Bos, geboren op maandag 14 december 1908 in Pella, Marion County, Iowa, Usa. Volgt 680.
2 Abram (Abe) Bos, geboren op maandag 11 juli 1910 in Tracy, Marion County, Iowa, Usa. Volgt 681.
3 Antonia Bos, geboren op woensdag 7 juli 1915 in Pella, Marion County, Iowa, Usa. Volgt 682.
steven_bos.jpg jannigje_drost.jpg
68 Steven Bos
69 Jannigje Drost
488 Steven Bos (afb. 68) is geboren op dinsdag 5 juli 1881 in Amerongen (Ut), zoon van Cornelis Bos (zie 311) en Gijsberta van Manen. Steven is overleden op donderdag 1 januari 1970 in Zeist (Ut), 88 jaar oud. Steven trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 15 november 1906 in Zeist (Ut) met Jannigje Drost (afb. 69), 24 jaar oud. Jannigje is geboren op maandag 7 augustus 1882 in Doorn (Ut), dochter van Anthonie Drost en Jaantje de Rooij. Jannigje is overleden op vrijdag 7 augustus 1964 in Zeist (Ut), 82 jaar oud.
Kinderen van Steven en Jannigje:
1 Kees (Cees) Bos, geboren op vrijdag 16 augustus 1907 in Zeist (Ut). Volgt 683.
2 Antonie (Ton) Bos, geboren op maandag 21 december 1908 in Zeist (Ut). Volgt 684.
jellis_bos.jpg
70 Jellis Bos
3 Jellis Bos (afb. 70), geboren op zaterdag 26 november 1910 in Zeist (Ut). Jellis is overleden op zondag 25 februari 1979 in Zeist (Ut), 68 jaar oud.
Vermeld:
(Een van een drieling. One of the triplets.)
4 Gijsbertus Bos, geboren op zaterdag 26 november 1910 in Zeist (Ut). Gijsbertus is overleden op donderdag 19 januari 1911 in Zeist (Ut), 1 maand oud.
Vermeld:
(Een van een drieling. One of the triplets.)
5 Adriaan (Aart) Bos, geboren op zaterdag 26 november 1910 in Zeist (Ut). Volgt 685.
6 Gijsbertus Marcus Bos, geboren op zondag 16 maart 1913 in Zeist (Ut). Volgt 686.
7 Jansje Steverina Bos, geboren op vrijdag 9 oktober 1914 in Zeist (Ut). Jansje is overleden op maandag 12 oktober 1914 in Zeist (Ut), 3 dagen oud.
beb_bos.jpg
71 Beb Bos
8 Beb Bos (afb. 71), geboren in 1915.
9 Jansje Steverina Bos, geboren op vrijdag 25 februari 1916 in Zeist (Ut). Volgt 687.
10 Clasina Margaretha (Lies) Bos, geboren op dinsdag 11 juni 1918 in Zeist (Ut). Volgt 688.
11 Elisabeth Geertruida Bos, geboren op dinsdag 10 februari 1920 in Zeist (Ut). Volgt 689.
12 Steverina Bos, geboren op vrijdag 16 maart 1923 in Zeist (Ut). Volgt 690.
gijsbertus_bos.jpg maria_wels.jpg
72 Gijsbertus Bos
73 Maria Wels
489 Gijsbertus Bos (afb. 72) is geboren op maandag 1 december 1884 in Amerongen (Ut), zoon van Cornelis Bos (zie 311) en Gijsberta van Manen. Gijsbertus trouwde, 27 jaar oud, op donderdag 21 december 1911 in Zeist (Ut) met Maria Wels (afb. 73), 27 jaar oud. Maria is geboren op donderdag 27 november 1884 in Zeist (Ut), dochter van Hendrik Wels en Wilhelmina van Tellingen.
Kinderen van Gijsbertus en Maria:
bep_bos.jpg
74 Bep Bos
1 Bep Bos (afb. 74).
henk_bos_2.jpg
75 Henk Bos-2
2 Henk Bos (afb. 75).
margaretha_helena_bos.jpg julius_carel_adolph_overmaat.jpg nieuwer_amstel__nh_.jpg jacobus_marinus_de_smalen.jpg
76 Margaretha Helena Bos
77 Julius Carel Adolph Overmaat
78 Nieuwer-Amstel (Nh)
79 Jacobus Marinus de Smalen
490 Margaretha Helena Bos (afb. 76) is geboren op zondag 29 juli 1888 in Amerongen (Ut), dochter van Cornelis Bos (zie 311) en Gijsberta van Manen. Margaretha is overleden op zondag 21 maart 1976 in Zeist (Ut), 87 jaar oud. Margaretha:
(1) trouwde, 27 jaar oud, op donderdag 10 februari 1916 in Zeist (Ut) met Julius Carel Adolph Overmaat (afb. 77), 30 jaar oud. Julius is geboren op zaterdag 14 februari 1885 in Utrecht, zoon van Derk Jan Overmaat en Gerridina Kamphuis. Julius is overleden op woensdag 21 mei 1941 in Zeist (Ut), 56 jaar oud.
(2) trouwde, 62 jaar oud, op donderdag 12 juli 1951 in Leusden (Ut) met Jacobus Marinus de Smalen (afb. 78 en 79), 73 jaar oud. Jacobus is geboren op zaterdag 12 januari 1878 in Nieuwer-Amstel (Nh), zoon van Jacobus Marinus de Smalen en Catharina de Ruijter. Jacobus is overleden op woensdag 25 oktober 1967 in Leusden (Ut), 89 jaar oud. Jacobus is weduwnaar van Paulina Cornelia Khler (1876-1950), met wie hij trouwde op vrijdag 10 maart 1899 in Baarn (Ut).
Kinderen van Margaretha en Julius:
1 Gerridina Gijsbertha Overmaat, geboren op maandag 11 december 1916 in Zeist (Ut).
2 Cornelis Overmaat, geboren op zondag 9 juni 1918 in Zeist (Ut). Volgt 691.
3 Dirk Jan Overmaat, geboren op vrijdag 7 mei 1920 in Zeist (Ut). Dirk is overleden in Zwolle (Ov).
4 Margaretha Helena Overmaat, geboren op vrijdag 18 november 1921 in Zeist (Ut). Volgt 692.
5 Julius Carel Adolph Overmaat, geboren op dinsdag 30 juni 1925 in Zeist (Ut). Julius is overleden in Zeist (Ut).
geertruida_bos.jpg hendrik_van_wijk.jpg
80 Geertruida Bos
81 Hendrik van Wijk
491 Geertruida Bos (afb. 80) is geboren op maandag 18 augustus 1890 in Amerongen (Ut), dochter van Cornelis Bos (zie 311) en Gijsberta van Manen. Geertruida is overleden op zondag 27 april 1975, 84 jaar oud. Geertruida trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 7 mei 1914 in Zeist (Ut) met Hendrik van Wijk (afb. 81), 26 jaar oud. Hendrik is geboren op zondag 9 oktober 1887 in Wageningen (Gld), zoon van Gerrit van Wijk en Hendrika Catrina Abbema. Hendrik is overleden op woensdag 20 oktober 1971 in Wageningen (Gld), 84 jaar oud.
Kinderen van Geertruida en Hendrik:
riek_van_wijk.jpg
82 Riek van Wijk
1 Riek van Wijk (afb. 82), geboren in 1915.
kees_van_wijk.jpg
83 Kees van Wijk
2 Kees van Wijk (afb. 83), geboren in 1917.
cornelia_bos.jpg dirk_wouters.jpg
84 Cornelia Bos
85 Dirk Wouters
492 Cornelia Bos (afb. 84) is geboren op maandag 9 januari 1893 in Amerongen (Ut), dochter van Cornelis Bos (zie 311) en Gijsberta van Manen. Cornelia is overleden op woensdag 23 februari 1977 in Zeist (Ut), 84 jaar oud. Cornelia trouwde, 31 jaar oud, op donderdag 22 mei 1924 in Zeist (Ut) met Dirk Jacobus Wouters (afb. 85), 27 jaar oud. Dirk is geboren op donderdag 9 juli 1896 in Hilversum (Nh), zoon van Gijsbert Wouters en Maria Bergers. Dirk is overleden op woensdag 2 oktober 1991 in Zeist (Ut), 95 jaar oud.
antonia_bos.jpg
86 Antonia Bos
493 Anthonia Wilhelmina (Tonia) Bos (afb. 86) is geboren op donderdag 25 juli 1895 in Amerongen (Ut), dochter van Cornelis Bos (zie 311) en Gijsberta van Manen. Tonia is overleden-is deceased. Tonia trouwde, 31 jaar oud, op vrijdag 27 mei 1927 in Zeist (Ut) met Johan Frederik Feil, 29 jaar oud. Johan is geboren op dinsdag 19 oktober 1897 in Zeist (Ut), zoon van Jacobus Hendrikus Teil en Hendrika van Overhagen. Johan is overleden op dinsdag 18 juni 1957 in Zeist (Ut), 59 jaar oud.
494 Willem Bos is geboren op donderdag 18 augustus 1898 in Amerongen (Ut), zoon van Cornelis Bos (zie 311) en Gijsberta van Manen. Willem is overleden op maandag 5 december 1983 in Zeist (Ut), 85 jaar oud. Willem trouwde, 28 jaar oud, op donderdag 4 november 1926 in Zeist (Ut) met Annette Lucia Geijtenbeek, 28 jaar oud. Annette is geboren op maandag 31 oktober 1898 in Zeist (Ut), dochter van Willem Geijtenbeek en Aleida Hendrika Mokkelencate. Annette is overleden op vrijdag 8 mei 1987 in Zeist (Ut), 88 jaar oud.
Kind van Willem en Annette:
1 Willem Herman Bos, geboren op vrijdag 21 juni 1929 in Zeist (Ut). Willem is overleden op zondag 23 juni 1929 in Zeist (Ut), 2 dagen oud.
dirk_bos.jpg
87 Dirk Bos
495 Dirk Margarethus Bos (afb. 87) is geboren op woensdag 25 september 1901 in Amerongen (Ut), zoon van Cornelis Bos (zie 311) en Gijsberta van Manen. Dirk is overleden op zondag 18 januari 1953 in Amerongen (Ut), 51 jaar oud. Dirk trouwde, 26 jaar oud, op donderdag 6 oktober 1927 in Zeist (Ut) met Neeltje Rijnberge, 23 jaar oud. Neeltje is geboren op woensdag 2 maart 1904 in Zeist (Ut), dochter van Jacobus Rijnberge en Maria Magdalena van Ginkel. Neeltje is overleden op zaterdag 13 mei 1967 in Amerongen (Ut), 63 jaar oud.
Kind van Dirk en Neeltje:
1 Cornelis Jacobus Bos, geboren in 1930 in Zeist (Ut). Cornelis is overleden op zondag 18 januari 1953 in Utrecht, 22 of 23 jaar oud.
496 Steven Bos is geboren op maandag 20 september 1886 in Amerongen (Ut), zoon van Dirk Margarethus Bos (zie 312) en Sara Maria van Doornink. Steven is overleden op vrijdag 3 maart 1967 in Amerongen (Ut), 80 jaar oud. Steven trouwde, 30 jaar oud, op woensdag 7 februari 1917 in Arnhem (Gld) met Everdina Brouwer, 27 jaar oud. Everdina is geboren op dinsdag 8 oktober 1889 in Arnhem (Gld), dochter van Gerrit Brouwer en Susanna Zevenhuizen. Everdina is overleden op zaterdag 14 juli 1962 in Amerongen (Ut), 72 jaar oud.
Kinderen van Steven en Everdina:
1 Dirk Margarethus Bos, geboren op vrijdag 1 augustus 1919 in Amerongen (Ut). Volgt 693.
2 Gerrit Bos, geboren op donderdag 13 januari 1921 in Amerongen (Ut). Volgt 694.
3 Henriette Maria Bos, geboren op zondag 24 september 1922 in Amerongen (Ut).
4 Susanna Bos, geboren op maandag 8 december 1924 in Amerongen (Ut). Volgt 695.
5 Everdina Bos, geboren op vrijdag 31 augustus 1934 in Amerongen (Ut).
497 Dirk Margarethus Bos is geboren op vrijdag 18 oktober 1889 in Amerongen (Ut), zoon van Dirk Margarethus Bos (zie 312) en Sara Maria van Doornink. Dirk is overleden op maandag 23 februari 1948 in Amerongen (Ut), 58 jaar oud. Dirk trouwde, 34 jaar oud, op donderdag 6 december 1923 in Leersum (Ut) met Cornelia Alberts, 34 jaar oud. Cornelia is geboren op vrijdag 1 november 1889 in Leersum (Ut), dochter van Johannes Hendrikus Alberts en Cornelia Hendrika van Swieten. Cornelia is overleden op zondag 1 december 1991 in Amerongen (Ut), 102 jaar oud.
498 Anton Bos is geboren op donderdag 15 januari 1891 in Amerongen (Ut), zoon van Dirk Margarethus Bos (zie 312) en Sara Maria van Doornink.
Beroep:
Onderwijzer. Schoolteacher
Vermeld:
(Een van een tweeling. One of twins)
Anton trouwde, 30 jaar oud, op woensdag 22 juni 1921 in Nijkerk (Gld) met Heintje van de Bunt, 25 of 26 jaar oud. Heintje is geboren in 1895 in Nijkerk (Gld), dochter van Dirk van de Bunt en Elisabeth Cornelissen. Heintje is overleden-is deceased.
499 Gesina Bos is geboren op zondag 22 januari 1893 in Amerongen (Ut), dochter van Dirk Margarethus Bos (zie 312) en Sara Maria van Doornink. Gesina trouwde, 29 jaar oud, op donderdag 13 april 1922 in Amerongen (Ut) met Theunis van Altena, 28 jaar oud. Theunis is geboren op maandag 1 januari 1894 in Kliprivier (Zuid-Afrika), zoon van Hendrik Jan van Altena en Janna van Ginkel.
500 Josef Meijer is geboren op zondag 24 juni 1877 in Amerongen (Ut), zoon van Gerrit Meijer en Anna Margaretha Bos (zie 313). Josef trouwde, 25 jaar oud, op vrijdag 26 december 1902 in Amerongen (Ut) met Elisabeth Johanna van Os, 27 jaar oud. De scheiding werd uitgesproken op woensdag 11 maart 1908 in Utrecht (Echtscheiding/Divorce). Elisabeth is geboren op dinsdag 30 maart 1875 in Amerongen (Ut), dochter van Jan van Os en Anna Maria van Schouten.
501 Steven Meijer is geboren op zaterdag 2 augustus 1879 in Amerongen (Ut), zoon van Gerrit Meijer en Anna Margaretha Bos (zie 313). Steven trouwde, 34 jaar oud, op donderdag 27 november 1913 in Amerongen (Ut) met Anna Egbarta van den Broek, 30 jaar oud. Anna is geboren op dinsdag 8 mei 1883 in Amerongen (Ut), dochter van Jacobus van den Broek en Amelia Margaretha Knoppers.
502 Jeanne Therese Julie van Ingen is geboren op woensdag 11 februari 1874 in Wijk bij Duurstede (Ut), dochter van Roelof van Ingen en Margaretha Bos (zie 314). Jeanne trouwde, 32 jaar oud, op donderdag 10 mei 1906 in Wijk bij Duurstede (Ut) met Hendrik Vaartjes, 25 jaar oud. Hendrik is geboren op zaterdag 1 januari 1881 in Steenwijkerwold (Ov), zoon van Wicher Vaartjes en Wiggeltje Simons.
utrecht_catharijnenbrug_ca1930..jpg utrecht_catharijnenbrug_1972.png