Utrecht Catharijnebrug 1900 t/m 2010

Utrecht, Catharijnebrug ±1913

Volgens overlevering zou Jan Bos (1872-1928) hier Brugwachter zijn geweest, zie ingekleurde afb.
According to tradition, Jan Bos (1872-1928) was supposed to have been a Bridge Keeper here, see the colored picture below.
 
Jan Bos (1872-1928)
 
Utrecht, Catharijnebrug ±1925
Utrecht, Catharijnebrug jaar onbekend
Utrecht Catharijnebrug, 1972
Utrecht, Catharijnesingel ±1972
Deze werkzaamheden om de Oude Singel te verwijderen en er een verdiepte vierbaansautoweg van te maken is nu anno 2019 alweer verleden tijd, waar op de foto boven nog de auto's rijden is zowaar wederom een Singel oftewel water geworden, vraag niet waarom het eerst beton/asphalt moest worden, dat is iets wat iedere bewoner van de stad Utrecht zich heeft afgevraagd, kortom het heeft honderden miljoenen gekost is het vermoeden, maar zie hier hoe het nu, via Google Maps, ongeveer is geworden:: https://goo.gl/maps/NeTwjwCUMSbNn2Du9
Zoals het uiteindelijk eruit moet gaan zien
The way it should look in the end
 
Als de Brugwachter van toen, Jan Bos dit allemaal had geweten dan had de man zich omgedraaid in z'n graf!
If the Bridge Keeper from then, Jan Bos had known all this, the man would have turned around in his grave!
The Ancestor Company
Alle rechten voorbehouden,
Met dank aan diverse archiefinstellingen voor het beschikbaar stellen van bepaalde afbeeldingen en feiten.
Copyright © Genealogybos.com 2020.