Nederlandse man en Filipijnse echtgenote dood aangetroffen in Filipijnse stad
Dutch man and Filipino wife found dead in Philippine city
24 december 2021 - Dec 24, 2021

De woning waar het overleden echtpaar is gevonden - The house where the deceased couple was found (Google Street View)
 
Op de Filipijnen zijn een Nederlandse man (75) en zijn Filipijnse echtgenote (63) dood in hun woning aangetroffen.
Het lokale radiostation Yes The Best uit de stad Dumaguete heeft dat afgelopen dinsdag al gemeld.
Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt dat er een echtpaar is omgekomen en dat de lokale autoriteiten onderzoek doen naar wat er is gebeurd, maar wil niet ingaan op de identiteit van de slachtoffers.
 
Indringende lucht
Volgens het radiostation werden de slachtoffers in een plas bloed aangetroffen.
Omwonenden sloegen bij de politie alarm toen ze een indringende lucht roken bij het huis van de slachtoffers, wanneer de twee zijn omgekomen is niet bekend, maar men heeft het vermoeden dat de slachtoffers op vrijdag 24 december 2021 reeds zijn overvallen en daarbij zijn vermoord.
Een Nederlands familielid bevestigt het bericht van het Filipijnse radiostation aan de NOS.
Mogelijk is er sprake geweest van een overval op het echtpaar.
 
English translation
In the Philippines, a Dutch man (75) and his Filipino wife (63) were found dead in their home.
The local radio station Yes The Best from the city of Dumaguete already reported this last Tuesday.
The Dutch Ministry of Foreign Affairs confirms that a married couple has died and that the local authorities are investigating what happened, but would not comment on the identity of the victims.
 
Penetrating air
According to the radio station, the victims were found in a pool of blood.
Local residents raised the alarm with the police when they smelled a penetrating smell at the house of the victims, it is not known when the two died, but it is suspected that the victims were already robbed on Friday December 24, 2021 and were murdered in the process
A Dutch family member confirms the message of the Philippine radio station to the NOS.
There may have been a robbery on the couple.
 
(klik link en scrol naar nummer 63)  Hans en Mary Ann in betere tijden - Hans and Mary Ann in better times
 
The Ancestor Company, beëindigd per 31 december 2019, website blijft online.

The Ancestor Company
Alle rechten voorbehouden,
All rights reserved,
Alle Rechte vorbehalten,
Bron: NOS nieuws en familieleden van Hans Boot
Source: NOS news and relatives of Hans Boot
Copyright © Genealogybos.com 2023