Hier enkel ingekleurde foto's van onder andere de Familie Bos uit Zeist.
Here only colored photos of the Bos family from Zeist, among others.

L/R: (01) Jansje (Jen) Bos (1907-1993) ( 02) Antonie (Toon) Bos (1910-1990) (03) Moeder Wouterje Kraaij (1884-1934) (04) Johanna (Jo) Bos (1911-2003) (05) Marrigje (Rie) Bos (1909-1934)
 
L/R: Anton Bos jr. - Sopfia Maria (Fen) Bos - Jan Bos - Stien Bos - Bob Trijssenaar - Willy Mager (gehuwd met Anton Bos jr.) - Zittend: Jenny Bos - met zoon Onno - Antonie Bos sr - Wilhelmina de Weerd (2e echtgenote van A.Bos sr) - Johanna Trijssenaar (zus van Bob en gehuwd met Jan Bos) met op schoot dochter Els, Paul en Marijke Bos kinderen van Anton en Willy.
L / R: Anton Bos jr. - Sopfia Maria (Fen) Bos - Jan Bos - Stien Bos - Bob Trijssenaar - Willy Mager (married to Anton Bos jr.) - Sitting: Jenny Bos - with son Onno - Antonie Bos sr - Wilhelmina de Weerd (second wife of A. Bos sr) - Johanna Trijssenaar (sister of Bob and married to Jan Bos) with daughter Els, Paul and Marijke Bos on her lap, children of Anton and Willy.
Christina Johanna (Stien) Bos and Laurens (Bob) Trijssenaar, 26 februari 1943
L/R. Antonie Bos (1884-1964) - Gerrit Bos (1921-2004) - Jan Bos (1872-1928) - onbekend/unknown
Antonie Bos (hier bij zijn enorme kippenhok waar honderden kippen zaten) geboren op vrijdag 20 november 1885 te Zeist, overleden op zondag 10 mei 1964 te Zeist, wonende op de Minckelerslaan 22, Zeist
Antonie Bos born on Friday November 20, 1885 in Zeist, died on Sunday May 10, 1964 in Zeist, residing at the Minckelerslaan 22, Zeist
Jan Bos, geboren op vrijdag 28 juni 1872 in Amerongen, overleden op vrijdag 30 maart 1928 in Zeist (Profession: bridge operator)
Sofia Maria (Fen) Bos geboren op zaterdag 28 augustus 1926 in Zeist
Christina Johanna (Stien) Bos (1919-2017) en haar zus Marrigje (Rie) Bos (1909-1934) foto dateert van ±voorjaar 1934
L/R: In de deuropening zittend, Fifi Polak met op schoot Onno Jonker, naast haar Jansje (Jen) Jonker-Bos, schuin voor Jen, Gerrit Bos, links Sofia Maria (Fen) Bos, naast haar Wil Bos-Mager met op schoot Marijke Bos en rechts de echtgenoot van Wil, Anton (Toon) Bos.
Foto is gemaakt door Jo Jonker de echtgenoot van Jen Bos, ±voorjaar 1940 aan de Noordweg te Zeist.
Volgens overlevering werkzaam in een kindertehuis in Soest of directe omgeving, Fifi was Joods en heeft de oorlog naar alle waarschijnlijkheid niet overleefd.

According to tradition, working in a children's home in Soest or in the immediate vicinity, Fifi was Jewish and in all probability did not survive the war.
 
The Ancestor Company
Alle rechten voorbehouden,
All rights reserved,
Tous droits réservés,
Alle Rechte vorbehalten.
Met dank aan diverse archiefinstellingen voor het beschikbaar stellen van bepaalde afbeeldingen en feiten.
Thanks to various archival institutions for making available certain images and facts.
Nous remercions diverses institutions d'archives pour la mise à disposition de certaines images et de certains faits.
Mit Dank an verschiedene Archivinstitutionen für die Bereitstellung bestimmter Bilder und Fakten.
Copyright © Genealogybos.com 2023