Groepsfoto van de familie Bos te Zeist ± april 1916- Group photo of the Bos family in Zeist ± April 1916

 
 
The Ancestor Company
Alle rechten voorbehouden,
All rights reserved,
Tous droits réservés,
Alle Rechte vorbehalten.
Met dank aan diverse archiefinstellingen voor het beschikbaar stellen van bepaalde afbeeldingen en feiten.
Thanks to various archival institutions for making available certain images and facts.
Nous remercions diverses institutions d'archives pour la mise ŕ disposition de certaines images et de certains faits.
Mit Dank an verschiedene Archivinstitutionen für die Bereitstellung bestimmter Bilder und Fakten.
Copyright © Genealogybos.com 2023
 
 
Sophia Maria Bos Jansje Bos Clivia of de Sint-Jozefplant sofia_maria_bos_geb_1894 jansje_bos_geb. 1897 te Zeist Clivia Fam.Bos te Zeist jaren 1916 t/m 1940