Parenteel van Harmen Jans

1 Harmen Jans. Harmen trouwde op dinsdag 26 december 1719 met Lamke Luitjens.
Kind van Harmen en Lamke:
1 Jan Harmens Kooistra, geboren omstreeks 1725. Volgt 2.
2 Jan Harmens Kooistra is geboren omstreeks 1725, zoon van Harmen Jans (zie 1) en Lamke Luitjens. Jan is overleden omstreeks 1777 in Wartena, gem. Leeuwarden (Fr), ongeveer 52 jaar oud.
Vermeld:
Ook vermeld als: Kooystra, Kooijstra.
Jan trouwde, ongeveer 30 jaar oud, in 1755 met Grietje Sytzes, ongeveer 29 jaar oud. Grietje is geboren omstreeks 1726 in Hardegarijp (Fr), dochter van Sytze Willems en Maaike Hendriks. Grietje is overleden op woensdag 11 februari 1824 in Warstiens, gem. Leeuwarden (Fr), ongeveer 98 jaar oud.
Overlijdensplaats-Place of death:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Warstiens
Kinderen van Jan en Grietje:
1 Harmen Jans Kooistra, geboren op woensdag 20 oktober 1751 in Suawoude, Tietjerksteradeel (Fr). Volgt 3.
2 Sytze Jans Kooistra, geboren op maandag 26 juli 1756 in Tietjerk, Tietjerksteradeel (Fr). Volgt 4.
3 Maayke Jans Kooystra, geboren omstreeks 1760. Volgt 5.
4 Lamke Jans Kooistra, geboren omstreeks 1763 in Wartena, gem. Leeuwarden (Fr). Volgt 6.
5 Hendrik Jans Kooistra, geboren op zondag 25 januari 1767 in Wartena, gem. Leeuwarden (Fr). Volgt 7.
3 Harmen Jans Kooistra is geboren op woensdag 20 oktober 1751 in Suawoude, Tietjerksteradeel (Fr), zoon van Jan Harmens Kooistra (zie 2) en Grietje Sytzes. Harmen is overleden, 59 jaar oud. Hij is begraven op vrijdag 3 mei 1811 in Mantgum, Baarderadeel (Fr). Harmen:
(1) trouwde, 44 jaar oud, op zondag 15 mei 1796 in Mantgum, Baarderadeel (Fr) met Antje Barteles/Bartels, ongeveer 21 jaar oud. Antje is geboren omstreeks 1775 in Wartena, gem. Leeuwarden (Fr), dochter van Bartele Christiaans en Galbrig Pieters. Antje is overleden omstreeks 1803 in Mantgum, Baarderadeel (Fr), ongeveer 28 jaar oud.
(2) trouwde, ongeveer 55 jaar oud, omstreeks 1806 met Marijke Folkerts Kamstra, ongeveer 23 jaar oud. Marijke is geboren omstreeks 1783 in Mantgum, Baarderadeel (Fr). Marijke is overleden op zaterdag 22 augustus 1857 in Mantgum, Baarderadeel (Fr), ongeveer 74 jaar oud. Marijke trouwde later op woensdag 4 juni 1823 in Menaldum (Fr) met Bokke Reinders Rijzinga (geb. ±1785).
Kinderen van Harmen en Antje:
1 Hiske Harmens Kooistra, gedoopt op dinsdag 6 juni 1797 in Mantgum, Baarderadeel (Fr). Volgt 8.
2 Jan Harmens Kooistra. Hij is gedoopt op vrijdag 27 april 1798 in Mantgum, Baarderadeel (Fr). Jan is overleden vóór juni 1799 in Mantgum, Baarderadeel (Fr), ten hoogste 1 jaar oud.
3 Jan Harmens Kooistra, geboren op donderdag 6 juni 1799 in Mantgum, Baarderadeel (Fr). Volgt 9.
Kinderen van Harmen en Marijke:
4 Folkert Kooistra, geboren op vrijdag 10 oktober 1806 in Mantgum, Baarderadeel (Fr). Volgt 10.
5 Grietje Harmens Kooistra, geboren op donderdag 14 april 1808 in Mantgum, Baarderadeel (Fr). Volgt 11.
4 Sytze Jans Kooistra is geboren op maandag 26 juli 1756 in Tietjerk, Tietjerksteradeel (Fr), zoon van Jan Harmens Kooistra (zie 2) en Grietje Sytzes. Sytze is overleden op dinsdag 5 mei 1812 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), 55 jaar oud. Sytze trouwde, 33 jaar oud, op zondag 20 september 1789 in Idaarderadeel (Fr) met Jitske Johannes Terpstra, 24 jaar oud. Jitske is geboren op woensdag 3 juli 1765 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), dochter van Johannes Terpstra en Hyke Clases. Jitske is overleden op zaterdag 7 oktober 1815 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), 50 jaar oud.
Kinderen van Sytze en Jitske:
1 Grietje Sytzes Kooistra, gedoopt op donderdag 11 november 1790 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr). Volgt 12.
2 Johannes Sytzes Kooistra, geboren op vrijdag 14 maart 1794 in Warstiens, gem. Leeuwarden (Fr). Volgt 13.
5 Maayke Jans Kooystra is geboren omstreeks 1760, dochter van Jan Harmens Kooistra (zie 2) en Grietje Sytzes. Maayke trouwde, ongeveer 23 jaar oud, in 1783 met Theunis Jacobs Kooystra, 31 of 32 jaar oud. Theunis is geboren op zondag 5 december 1751 in Tietjerk, Tietjerksteradeel (Fr), zoon van Jacob Theunis en Japke Rinderts. Theunis is overleden op maandag 7 september 1829 in Warstiens, gem. Leeuwarden (Fr), 77 jaar oud. Theunis trouwde later op zondag 16 mei 1790 in Idaarderadeel (Fr) met Berber Jans Kooistra (±1762-1855).
Kind van Maayke en Theunis:
1 Japke Theunis Kooystra, geboren op zaterdag 26 juli 1783 in Warstiens, gem. Leeuwarden (Fr). Volgt 14.
6 Lamke Jans Kooistra is geboren omstreeks 1763 in Wartena, gem. Leeuwarden (Fr), dochter van Jan Harmens Kooistra (zie 2) en Grietje Sytzes. Lamke is overleden op maandag 21 juli 1823 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), ongeveer 60 jaar oud. Lamke trouwde, ongeveer 19 jaar oud, in 1782 in Idaarderadeel (Fr) met Frerik Johannes Terpstra.
Kinderen van Lamke en Frerik:
1 Antje Freerks Terpstra, geboren omstreeks 1788 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr). Volgt 15.
2 Jan Freriks Terpstra, geboren op zondag 26 september 1790 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr). Volgt 16.
3 Johannes Freerks Terpstra, geboren omstreeks 1799 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr). Volgt 17.
7 Hendrik Jans Kooistra is geboren op zondag 25 januari 1767 in Wartena, gem. Leeuwarden (Fr), zoon van Jan Harmens Kooistra (zie 2) en Grietje Sytzes. Hij is gedoopt op zondag 1 maart 1767 in Wartena, gem. Leeuwarden (Fr). Hendrik is overleden op woensdag 1 april 1829 in Warstiens, gem. Leeuwarden (Fr), 62 jaar oud. Hendrik trouwde, 26 jaar oud, op zondag 28 april 1793 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr) met Ebeltje Johannes (Ybeltje) Wiersma, 20 jaar oud. Ybeltje is geboren op zaterdag 13 juni 1772 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), dochter van Johannes Johannes Wiersma en Okje Klazes. Ybeltje is overleden op woensdag 26 september 1855 in Warstiens, gem. Leeuwarden (Fr), 83 jaar oud.
Kinderen van Hendrik en Ybeltje:
1 Grietje Hendriks Kooistra, geboren op zaterdag 16 augustus 1794 in Warstiens, gem. Leeuwarden (Fr). Volgt 18.
2 Jan Hendriks Kooistra, geboren op donderdag 30 november 1797 in Warstiens, gem. Leeuwarden (Fr). Volgt 19.
3 Hielkje Hendriks Kooistra, geboren op woensdag 30 oktober 1799 in Warstiens, gem. Leeuwarden (Fr). Volgt 20.
4 Johannes Hendriks Kooistra, geboren op vrijdag 11 juni 1802 in Warstiens, gem. Leeuwarden (Fr). Volgt 21.
5 Sytze Hendriks Kooistra, geboren op vrijdag 30 augustus 1805 in Warstiens, gem. Leeuwarden (Fr). Volgt 22.
6 Antje Hendriks Kooistra, geboren op dinsdag 7 november 1809 in Warstiens, gem. Leeuwarden (Fr). Volgt 23.
7 Renkse Hendriks (Rinkse) Kooistra, geboren op zondag 26 april 1812 in Warstiens, gem. Leeuwarden (Fr). Volgt 24.
8 Franke Hendriks Kooistra, geboren op zaterdag 31 december 1814 in Wartena, gem. Leeuwarden (Fr). Franke is overleden op maandag 1 december 1834 in Wartena, gem. Leeuwarden (Fr), 19 jaar oud. Franke bleef ongehuwd.
8 Hiske Harmens Kooistra, dochter van Harmen Jans Kooistra (zie 3) en Antje Barteles/Bartels. Zij is gedoopt op dinsdag 6 juni 1797 in Mantgum, Baarderadeel (Fr). Hiske is overleden op zaterdag 21 maart 1874 in Mantgum, Baarderadeel (Fr), 76 jaar oud. Hiske trouwde, 32 jaar oud, op zaterdag 8 mei 1830 in Baarderadeel (Fr) met Pier Aises Swierstra, 38 jaar oud. Pier is een zoon van Aize Piers Swierstra en Rixtje Douwens Hiemstra. Hij is gedoopt op vrijdag 28 oktober 1791 in Mantgum, Baarderadeel (Fr). Pier is overleden op woensdag 20 juni 1860 in Mantgum, Baarderadeel (Fr), 68 jaar oud.
Kind van Hiske en Pier:
1 Rinske Swierstra, geboren op zaterdag 1 juni 1833 in Mantgum, Baarderadeel (Fr). Rinske is overleden op vrijdag 12 december 1851 in Mantgum, Baarderadeel (Fr), 18 jaar oud.
9 Jan Harmens Kooistra is geboren op donderdag 6 juni 1799 in Mantgum, Baarderadeel (Fr), zoon van Harmen Jans Kooistra (zie 3) en Antje Barteles/Bartels. Hij is gedoopt op zondag 16 juni 1799 in Mantgum, Baarderadeel (Fr). Jan is overleden op dinsdag 14 december 1852 in Franeker (Fr), 53 jaar oud. Jan trouwde, 27 jaar oud, op zaterdag 26 mei 1827 in Idaarderadeel (Fr) met Maaike Keimpes Vlieger, 22 jaar oud. Zie 45 voor persoonsgegevens van Maaike.
Kinderen van Jan en Maaike:
1 Harmen Jans Kooistra, geboren op zaterdag 16 mei 1829 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr). Volgt 25.
2 Keimpe Jans Kooistra, geboren op zaterdag 16 mei 1829 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr). Volgt 26.
3 Jacob Jans Kooistra, geboren op woensdag 23 mei 1832 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr). Volgt 27.
4 Anne Jans Kooistra, geboren op zondag 6 maart 1836 in Leeuwarden (Fr). Anne is overleden op dinsdag 15 augustus 1837 in Leeuwarden (Fr), 1 jaar oud.
5 Antje Jans Kooistra, geboren op woensdag 22 januari 1840 in Grouw, Idaarderadeel (Fr). Volgt 28.
6 Anne Jans Kooistra, geboren op donderdag 12 mei 1842 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr). Volgt 29.
10 Folkert Kooistra is geboren op vrijdag 10 oktober 1806 in Mantgum, Baarderadeel (Fr), zoon van Harmen Jans Kooistra (zie 3) en Marijke Folkerts Kamstra. Folkert is overleden op maandag 16 augustus 1847 in Weidum, Littenseradeel (Fr), 40 jaar oud.
Beroep:
Gemeenteveldwachter.Municipal Field Guard.
Folkert trouwde, 30 jaar oud, op zaterdag 20 mei 1837 in Baarderadeel (Fr) met Aaltje Wytzes Houtsma, ongeveer 28 jaar oud. Aaltje is geboren omstreeks 1809 in Boksum, Menaldumadeel (Fr), dochter van Wytse Douwes Houtsma en Lolkje Ales Noordhoff. Aaltje is overleden op vrijdag 16 december 1881 in Berlikum, Menaldumadeel (Fr), ongeveer 72 jaar oud. Aaltje trouwde later op zaterdag 7 april 1855 in Menaldum (Fr) met Thomas Lolkes Boomsma (1818-1886).
Geboorteplaats: Place of Birth:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Boksum
Kinderen van Folkert en Aaltje:
1 Harmen Folkerts Kooistra, geboren op donderdag 22 februari 1838 in Mantgum, Baarderadeel (Fr). Volgt 30.
2 Wytse Folkerts Kooistra, geboren op vrijdag 12 juli 1839 in Weidum, Littenseradeel (Fr).
11 Grietje Harmens Kooistra is geboren op donderdag 14 april 1808 in Mantgum, Baarderadeel (Fr), dochter van Harmen Jans Kooistra (zie 3) en Marijke Folkerts Kamstra. Grietje is overleden op woensdag 5 januari 1887 in Oosterlittens, Baarderadeel (Fr), 78 jaar oud. Grietje trouwde, 31 jaar oud, op zaterdag 11 mei 1839 in Baarderadeel (Fr) met Folkert Luitjens (Luitzen) Bootsma, 23 jaar oud. Folkert is geboren op woensdag 20 maart 1816 in Oosterlittens, Baarderadeel (Fr), zoon van Luitjen Edgers Bootsma en Aafke Jans de Jong. Folkert is overleden op dinsdag 5 januari 1864 in Oosterlittens, Baarderadeel (Fr), 47 jaar oud.
Beroep:
Koopman.Salesman.
Kinderen van Grietje en Folkert:
1 Aafke Folkerts Bootsma, geboren op vrijdag 13 maart 1840 in Baard, Littenseradeel (Fr). Volgt 31.
2 Bokke Folkerts Bootsma, geboren op donderdag 21 maart 1844 in Baard, Littenseradeel (Fr). Volgt 32.
3 Luitjen Folkerts Bootsma, geboren op vrijdag 10 oktober 1845 in Oosterlittens, Baarderadeel (Fr). Volgt 33.
4 Folkert Folkerts Bootsma, geboren op donderdag 4 maart 1852 in Oosterlittens, Baarderadeel (Fr). Folkert is overleden op maandag 17 mei 1852 in Oosterlittens, Baarderadeel (Fr), 2 maanden oud.
12 Grietje Sytzes Kooistra, dochter van Sytze Jans Kooistra (zie 4) en Jitske Johannes Terpstra. Zij is gedoopt op donderdag 11 november 1790 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr). Grietje is overleden op donderdag 31 augustus 1826 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), 35 jaar oud. Grietje bleef kinderloos. Grietje trouwde, 26 jaar oud, op donderdag 8 mei 1817 in Idaarderadeel (Fr) met Johan Philip de Schiffart, 25 jaar oud. Johan is een zoon van Reinold Popma de Schiffart en Hieke Jelles. Hij is gedoopt op donderdag 1 maart 1792 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr). Johan is overleden op vrijdag 19 september 1862 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), 70 jaar oud. Johan trouwde later op zaterdag 28 april 1827 in Idaarderadeel (Fr) met Jetske Klazes (Jitske) Allema (geb. 1806).
13 Johannes Sytzes Kooistra is geboren op vrijdag 14 maart 1794 in Warstiens, gem. Leeuwarden (Fr), zoon van Sytze Jans Kooistra (zie 4) en Jitske Johannes Terpstra. Johannes is overleden op vrijdag 6 juni 1862 in Leeuwarden (Fr), 68 jaar oud. Johannes:
(1) trouwde, 20 jaar oud, op zaterdag 11 juni 1814 in Idaarderadeel (Fr) met Antje Abrahams Krootsma, 23 jaar oud. Antje is geboren op vrijdag 11 maart 1791 in Suawoude, Tietjerksteradeel (Fr), dochter van Abraham Sytzes Krootsma en Wopkje Hendriks Allema. Antje is overleden op vrijdag 23 februari 1838 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), 46 jaar oud.
(2) trouwde, 46 jaar oud, op zaterdag 9 januari 1841 in Idaarderadeel (Fr) met Doetje Oenses Pietersma, 29 jaar oud. Doetje is geboren op dinsdag 20 augustus 1811 in Hardegarijp (Fr), dochter van Oense Dirks Pietersma en Wytske Hendriks Jager. Doetje is overleden op dinsdag 8 februari 1898 in Leeuwarden (Fr), 86 jaar oud.
Kinderen van Johannes en Antje:
1 Jitske Johannes (Jetske) Kooistra, geboren op woensdag 19 april 1815 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr). Volgt 34.
2 Sytze Johannes Kooistra, geboren op dinsdag 29 oktober 1816 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr). Volgt 35.
3 Abraham Johannes Kooistra, geboren op vrijdag 8 januari 1819 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr). Volgt 36.
4 Jacob Kooistra, geboren op woensdag 29 november 1820 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr). Jacob is overleden op woensdag 8 september 1847 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), 26 jaar oud. Jacob bleef ongehuwd.
5 Jan Johannes Kooistra, geboren op zondag 15 december 1822 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr). Volgt 37.
6 Wopkje Johannes Kooistra, geboren op maandag 18 juli 1825 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr). Volgt 38.
7 Hendrik Johannes Kooistra, geboren op vrijdag 28 september 1827 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr). Volgt 39.
8 Johannes Johannes Kooistra, geboren op maandag 5 april 1830 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr). Volgt 40.
Kinderen van Johannes en Doetje:
9 Oense Johannes Kooistra, geboren op donderdag 1 juli 1841 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr). Volgt 41.
10 Anne Johannes Kooistra, geboren op maandag 10 april 1843 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr). Volgt 42.
11 Wytze Johannes Kooistra, geboren op zaterdag 25 januari 1845 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr). Volgt 43.
12 Jacob Kooistra, geboren op vrijdag 10 september 1847 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr). Volgt 44.
13 Durk Kooistra, geboren op zondag 13 mei 1849 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr). Durk is overleden op maandag 8 oktober 1883 in Leeuwarden (Fr), 34 jaar oud. Durk bleef ongehuwd.
14 Grietje Kooistra, geboren op zaterdag 20 maart 1852 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr). Grietje is overleden op vrijdag 16 februari 1855 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), 2 jaar oud.
14 Japke Theunis Kooystra is geboren op zaterdag 26 juli 1783 in Warstiens, gem. Leeuwarden (Fr), dochter van Theunis Jacobs Kooystra en Maayke Jans Kooystra (zie 5). Zij is gedoopt op zondag 3 augustus 1783 in Warstiens, gem. Leeuwarden (Fr). Japke is overleden op donderdag 24 september 1840 in Grouw, Idaarderadeel (Fr), 57 jaar oud. Japke:
(1) trouwde, 19 jaar oud, op zondag 20 maart 1803 in Warstiens, gem. Leeuwarden (Fr) met Keimpe Rienks Vlieger, 20 jaar oud. Keimpe is geboren op woensdag 22 januari 1783 in Rijperkerk, Tietjerksteradeel (Fr), zoon van Rienk Sipkes Vlieger en Jans Hinke. Keimpe is overleden op zaterdag 29 juli 1826 in Leeuwarden (Fr), 43 jaar oud.
Beroep:
Schipper. Skipper.
(2) trouwde, 44 jaar oud, op donderdag 21 februari 1828 in Idaarderadeel (Fr) met Sytze Ruurds Bergsma, ongeveer 40 jaar oud. Sytze is geboren omstreeks 1788 in Wartena, gem. Leeuwarden (Fr), zoon van Ruurd Sytzes Bergsma en Trijntje Jelles Martens. Sytze is overleden op donderdag 25 maart 1875 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), ongeveer 87 jaar oud. Sytze is weduwnaar van Sybrig Jans (±1787-1823), met wie hij trouwde in 1811 in Idaarderadeel (Fr).
Kinderen van Japke en Keimpe:
1 Maaike Keimpes Vlieger, geboren op maandag 17 september 1804 in Wartena, gem. Leeuwarden (Fr). Volgt 45.
2 Hinke Keimpes Vlieger, geboren op vrijdag 24 juli 1807 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr). Volgt 46.
3 Theunis Keimpes Vlieger, geboren op vrijdag 4 mei 1810 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr). Hij is gedoopt op zondag 6 mei 1810 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr). Theunis is overleden op woensdag 20 augustus 1817 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), 7 jaar oud.
4 Theunis Keimpes Vlieger, geboren op maandag 17 mei 1819 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr). Volgt 47.
15 Antje Freerks Terpstra is geboren omstreeks 1788 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), dochter van Frerik Johannes Terpstra en Lamke Jans Kooistra (zie 6). Antje is overleden op vrijdag 1 augustus 1873 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), ongeveer 85 jaar oud. Antje trouwde met Sipke Martens de Boer. Sipke is geboren omstreeks 1789 in Wartena, gem. Leeuwarden (Fr). Sipke is overleden op vrijdag 7 juni 1867 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), ongeveer 78 jaar oud.
Kinderen van Antje en Sipke:
1 Jan Sipkes de Boer, geboren op woensdag 23 mei 1821 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr). Volgt 48.
2 Aaltje Sipkes de Boer, geboren op zaterdag 16 augustus 1823 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr). Volgt 49.
16 Jan Freriks Terpstra is geboren op zondag 26 september 1790 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), zoon van Frerik Johannes Terpstra en Lamke Jans Kooistra (zie 6). Jan is overleden op woensdag 5 januari 1859 in Workum (Fr), 68 jaar oud. Jan trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 12 november 1814 in Idaarderadeel (Fr) met Jitske Lieuwes Kooystra, 21 jaar oud. Jitske is geboren op dinsdag 25 december 1792 in Eernewoude, Tietjerksteradeel (Fr), dochter van Lieuwe Piebes Kooistra en Akke Aukes. Jitske is overleden op zondag 4 april 1852 in Workum (Fr), 59 jaar oud.
Kinderen van Jan en Jitske:
1 Frerik Jans Terpstra, geboren op zondag 23 juli 1815 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr). Volgt 50.
2 Lieuwe Jans Terpstra, geboren op zaterdag 15 mei 1819 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr).
3 Akke Jans Terpstra, geboren op donderdag 19 december 1822 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr). Volgt 51.
4 Antje Jans Terpstra, geboren op zaterdag 7 mei 1825 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr).
5 Johannes Jans Terpstra, geboren op donderdag 15 mei 1828 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr). Johannes is overleden op dinsdag 11 juni 1833 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), 5 jaar oud.
6 Piebe Jans Terpstra, geboren op dinsdag 21 december 1830 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr).
7 Johannes Jans Terpstra, geboren op dinsdag 17 september 1833 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr).
17 Johannes Freerks Terpstra is geboren omstreeks 1799 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), zoon van Frerik Johannes Terpstra en Lamke Jans Kooistra (zie 6). Johannes is overleden op maandag 23 april 1860, ongeveer 61 jaar oud. Johannes trouwde, ongeveer 28 jaar oud, op donderdag 19 april 1827 in Idaarderadeel (Fr) met Wytske Annes Hemstra, ongeveer 19 jaar oud. Wytske is geboren omstreeks 1808 in Oldelamer, Weststellingwerf (Fr), dochter van Anne Jelles Hemstra en Grietje Wybes. Wytske is overleden op woensdag 19 februari 1873 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), ongeveer 65 jaar oud.
Geboorteplaats: Place of Birth:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Oldelamer
18 Grietje Hendriks Kooistra is geboren op zaterdag 16 augustus 1794 in Warstiens, gem. Leeuwarden (Fr), dochter van Hendrik Jans Kooistra (zie 7) en Ebeltje Johannes (Ybeltje) Wiersma. Grietje is overleden op zaterdag 20 februari 1875 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), 80 jaar oud. Grietje trouwde, 21 jaar oud, op zaterdag 19 augustus 1815 in Idaarderadeel (Fr) met Sipke Heeres Westra, 28 jaar oud. Sipke is een zoon van Heere Roelofs Westra en Geertje Sipkes. Hij is gedoopt op vrijdag 3 augustus 1787 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr). Sipke is overleden op donderdag 12 augustus 1847 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), 60 jaar oud.
Beroep:
Herbergier/smid.
Kinderen van Grietje en Sipke:
1 Heere Sipkes Westra, geboren op donderdag 11 juli 1816 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr). Volgt 52.
2 Ybeltje Sipkes Westra, geboren op donderdag 30 juli 1818 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr). Volgt 53.
19 Jan Hendriks Kooistra is geboren op donderdag 30 november 1797 in Warstiens, gem. Leeuwarden (Fr), zoon van Hendrik Jans Kooistra (zie 7) en Ebeltje Johannes (Ybeltje) Wiersma. Hij is gedoopt op zondag 24 december 1797 in Warstiens, gem. Leeuwarden (Fr). Jan is overleden op woensdag 21 februari 1877 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), 79 jaar oud. Jan:
(1) trouwde, 29 jaar oud, op donderdag 10 mei 1827 in Idaarderadeel (Fr) met Eelkje Jans Kooistra, 28 jaar oud. Eelkje is geboren op maandag 25 maart 1799 in Wartena, gem. Leeuwarden (Fr), dochter van Jan Willems Kooystra en Wijke Annes. Zij is gedoopt op zondag 28 april 1799 in Wartena, gem. Leeuwarden (Fr). Eelkje is overleden op dinsdag 9 september 1856 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), 57 jaar oud.
(2) trouwde, 61 jaar oud, op donderdag 3 maart 1859 in Idaarderadeel (Fr) met Aafke Alberts van der Meulen, 50 jaar oud. Aafke is geboren op maandag 6 juni 1808 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), dochter van Albert Fokkes van der Meulen en Baukjen Klazes.
Kinderen van Jan en Eelkje:
1 Hendrik Jans Kooistra, geboren op zaterdag 9 februari 1828 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr). Hendrik is overleden op maandag 7 september 1857 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), 29 jaar oud.
2 Jan Jans Kooistra, geboren op donderdag 10 december 1829 in Grouw, Idaarderadeel (Fr). Volgt 54.
3 Ybeltje Kooistra, geboren op zondag 4 maart 1832 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr). Volgt 55.
4 Sytze Kooistra, geboren op zaterdag 9 maart 1839 in Warstiens, gem. Leeuwarden (Fr). Volgt 56.
5 Willem Jans Kooistra, geboren op woensdag 28 december 1842 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr). Volgt 57.
20 Hielkje Hendriks Kooistra is geboren op woensdag 30 oktober 1799 in Warstiens, gem. Leeuwarden (Fr), dochter van Hendrik Jans Kooistra (zie 7) en Ebeltje Johannes (Ybeltje) Wiersma. Hielkje is overleden op vrijdag 26 mei 1882, 82 jaar oud. Hielkje:
(1) trouwde, 21 jaar oud, op zaterdag 17 maart 1821 in Idaarderadeel (Fr) met Siepke Uiltjes Hotsma, 22 jaar oud. Siepke is geboren op zaterdag 28 juli 1798 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), zoon van Uiltje Jentjes Hotsma en Meinskje Siepkes. Siepke is overleden op woensdag 6 januari 1830 in Wartena, gem. Leeuwarden (Fr), 31 jaar oud.
(2) trouwde, 34 jaar oud, op donderdag 29 mei 1834 in Leeuwarderadeel (Fr) met Yde Abes Sinnema, 30 jaar oud. Yde is geboren op zaterdag 1 oktober 1803 in Wirdum (Fr), zoon van Abe Ydes Sinnema en Geertje Hommes Rijpma. Yde is overleden op dinsdag 13 oktober 1885 in Wirdum (Fr), 82 jaar oud.
Geboorteplaats: Place of Birth:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Wirdum_%28Friesland%29
Kinderen van Hielkje en Siepke:
1 Uiltje Hotsma, geboren op maandag 8 oktober 1821 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr). Volgt 58.
2 Meinsk Sypkes Hotsma, geboren op donderdag 13 november 1823 in Wartena, gem. Leeuwarden (Fr). Volgt 59.
3 Ybeltje Siepkes Hotsma, geboren op zondag 28 mei 1826 in Wartena, gem. Leeuwarden (Fr). Volgt 60.
4 Hendrik Hotsma, geboren op donderdag 25 juni 1829 in Wartena, gem. Leeuwarden (Fr). Volgt 61.
Kinderen van Hielkje en Yde:
5 Abe Sinnema, geboren op maandag 16 maart 1835 in Leeuwarderadeel (Fr). Abe is overleden op donderdag 2 september 1847 in Wirdum (Fr), 12 jaar oud.
6 Antje Sinnema, geboren op woensdag 18 maart 1840 in Wirdum (Fr). Volgt 62.
7 Geert Sinnema, geboren op zaterdag 29 oktober 1842 in Leeuwarderadeel (Fr). Geert is overleden op maandag 27 februari 1933 in Utingeradeel (Fr), 90 jaar oud.
8 Geertje Ydes Sinnema, geboren op donderdag 18 september 1845 in Wirdum (Fr). Volgt 63.
johannes_hendriks_kooistra.jpg trijntje_abrahams_kroodsma.jpg
1 Johannes Hendriks Kooistra
2 Trijntje Abrahams Kroodsma
21 Johannes Hendriks Kooistra (afb. 1) is geboren op vrijdag 11 juni 1802 in Warstiens, gem. Leeuwarden (Fr), zoon van Hendrik Jans Kooistra (zie 7) en Ebeltje Johannes (Ybeltje) Wiersma. Johannes is overleden op maandag 1 september 1879 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), 77 jaar oud. Johannes trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 27 december 1827 in Idaarderadeel (Fr) met Trijntje Abrahams Krootsma (afb. 2), 22 jaar oud. Trijntje is geboren op vrijdag 29 november 1805 in Suawoude, Tietjerksteradeel (Fr), dochter van Abraham Sytzes Krootsma en Wopkje Hendriks Allema. Trijntje is overleden op zondag 4 april 1886 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), 80 jaar oud.
Vermeld:
Ook vermeld als: Kroodsma.
Geboorteplaats: Place of Birth:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Suawoude
Kinderen van Johannes en Trijntje:
1 Ybeltje Johannes Kooistra, geboren op zondag 12 oktober 1828 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr). Volgt 64.
2 Wopkjen Johannes Kooistra, geboren op maandag 25 juli 1831 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr). Volgt 65.
3 Hendrik Johannes Kooistra, geboren op zaterdag 16 februari 1833 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr). Volgt 66.
4 Grietje Johannes Kooistra, geboren op donderdag 12 maart 1835 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr). Volgt 67.
5 Franke Johannes Kooistra, geboren op vrijdag 29 september 1837 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr). Volgt 68.
6 Abraham Johannes Kooistra, geboren op dinsdag 7 april 1840 in Warstiens, gem. Leeuwarden (Fr). Volgt 69.
7 Jan Kooistra, geboren op woensdag 18 mei 1842 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr). Jan is overleden vóór april 1844 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), ten hoogste 1 jaar oud.
8 Jan Kooistra, geboren op vrijdag 26 april 1844 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr). Volgt 70.
9 Marijke Johannes Kooistra, geboren op vrijdag 9 oktober 1846 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr). Volgt 71.
10 Alle Kooistra, geboren op dinsdag 16 juli 1850 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr). Volgt 72.
22 Sytze Hendriks Kooistra is geboren op vrijdag 30 augustus 1805 in Warstiens, gem. Leeuwarden (Fr), zoon van Hendrik Jans Kooistra (zie 7) en Ebeltje Johannes (Ybeltje) Wiersma. Sytze is overleden op dinsdag 20 mei 1834 in Idaarderadeel (Fr), 28 jaar oud. Sytze trouwde, 27 jaar oud, op donderdag 21 maart 1833 in Idaarderadeel (Fr) met Reinou Arends Kalfsbeek, 26 jaar oud. Reinou is een dochter van Arend Alderts Kalfsbeek en Aaltje Martens de Boer. Zij is gedoopt op vrijdag 26 september 1806 in Wartena, gem. Leeuwarden (Fr). Reinou is weduwe van Sjoerd Annes Epema (1806-1830), met wie zij trouwde op donderdag 14 mei 1829 in Idaarderadeel (Fr). Reinou trouwde later op zaterdag 7 mei 1836 in Idaarderadeel (Fr) met Sipke Reinolds de Schiffart (1798-1874).
Kind van Sytze en Reinou:
1 Hendrik Sytzes Kooistra, geboren op donderdag 26 december 1833 in Warstiens, gem. Leeuwarden (Fr). Volgt 73.
23 Antje Hendriks Kooistra is geboren op dinsdag 7 november 1809 in Warstiens, gem. Leeuwarden (Fr), dochter van Hendrik Jans Kooistra (zie 7) en Ebeltje Johannes (Ybeltje) Wiersma. Antje is overleden op vrijdag 16 februari 1838 in Warstiens, gem. Leeuwarden (Fr), 28 jaar oud. Antje trouwde, 28 jaar oud, op donderdag 14 december 1837 in Idaarderadeel (Fr) met Jochum Annes Epema, 21 jaar oud. Jochum is geboren op vrijdag 12 januari 1816 in Wartena, gem. Leeuwarden (Fr), zoon van Anne Jochums Epema en Lijsbert Rinzes van der Meulen. Jochum is overleden op dinsdag 16 februari 1892 in Grouw, Idaarderadeel (Fr), 76 jaar oud. Jochum trouwde later op donderdag 5 mei 1842 in Idaarderadeel (Fr) met Gertje Hendriks Zijlstra (1818-1843).
Persoonlijk-Personally:
Jogchum Annes Epema bleef ongehuwd na het overlijden van Gertje Hendriks Zijlstra.
24 Renkse Hendriks (Rinkse) Kooistra is geboren op zondag 26 april 1812 in Warstiens, gem. Leeuwarden (Fr), dochter van Hendrik Jans Kooistra (zie 7) en Ebeltje Johannes (Ybeltje) Wiersma. Rinkse is overleden op vrijdag 20 april 1888 in Wartena, gem. Leeuwarden (Fr), 75 jaar oud. Rinkse:
(1) trouwde, 19 jaar oud, op donderdag 11 augustus 1831 in Idaarderadeel (Fr) met Marten Jakobs Jorna, 18 jaar oud. Marten is geboren op vrijdag 18 december 1812 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), zoon van Jakob Pieters Jorna en Hinke Martens Hiemstra. Marten is overleden op zondag 16 januari 1842 in Idaarderadeel (Fr), 29 jaar oud.
(2) trouwde, 31 jaar oud, op donderdag 18 mei 1843 in Idaarderadeel (Fr) met Lieuwe Taekes IJsselstein, 21 jaar oud. Lieuwe is geboren op maandag 30 juli 1821 in Wartena, gem. Leeuwarden (Fr), zoon van Taeke Berends IJsselstein en Antje Lieuwes Kooystra. Lieuwe is overleden op dinsdag 20 juli 1886 in Wartena, gem. Leeuwarden (Fr), 64 jaar oud.
Kinderen van Rinkse en Marten:
1 Jakob Jorna, geboren op zaterdag 17 maart 1832 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr). Jakob is overleden op dinsdag 1 mei 1832 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), 1 maand oud.
2 Hinke Jorna, geboren op dinsdag 30 april 1833 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr). Hinke is overleden op zondag 15 februari 1846 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), 12 jaar oud.
3 Jakob Martens Jorna, geboren op zaterdag 26 maart 1836 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr). Volgt 74.
4 Hendrik Martens Jorna, geboren op vrijdag 16 november 1838 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr). Volgt 75.
5 Ybeltje Jorna, geboren op maandag 10 mei 1841 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr). Ybeltje is overleden op donderdag 7 oktober 1841 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), 4 maanden oud.
6 Ybeltje Jorna, geboren op dinsdag 20 september 1842 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr). Volgt 76.
Kinderen van Rinkse en Lieuwe:
7 Antje IJsselstein, geboren op vrijdag 25 september 1846 in Wartena, gem. Leeuwarden (Fr). Antje is overleden op zaterdag 25 januari 1862 in Wartena, gem. Leeuwarden (Fr), 15 jaar oud.
8 Hinke IJsselstein, geboren op zondag 2 november 1851 in Wartena, gem. Leeuwarden (Fr). Volgt 77.
9 Taeke IJsselstein, geboren op vrijdag 14 januari 1853 in Wartena, gem. Leeuwarden (Fr). Taeke is overleden op woensdag 25 januari 1854 in Wartena, gem. Leeuwarden (Fr), 1 jaar oud.
25 Harmen Jans Kooistra is geboren op zaterdag 16 mei 1829 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), zoon van Jan Harmens Kooistra (zie 9) en Maaike Keimpes Vlieger (zie 45). Harmen is overleden op woensdag 12 december 1866 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), 37 jaar oud.
Vermeld:
Een van een tweeling.
Harmen trouwde, 27 jaar oud, op donderdag 7 mei 1857 in Idaarderadeel (Fr) met Reintje Jans Wagenaar, 25 jaar oud. Reintje is geboren op woensdag 24 augustus 1831 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), dochter van Jan Scheltes Wagenaar en Tietje Reins van der Meulen. Reintje is overleden op maandag 7 juli 1902 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), 70 jaar oud.
Kinderen van Harmen en Reintje:
1 Jan Harms Kooistra, geboren op woensdag 30 juni 1858 in Idaarderadeel (Fr). Jan is overleden op zaterdag 25 juni 1859 in Idaarderadeel (Fr), 11 maanden oud.
2 Maaike Harmens Kooistra, geboren op donderdag 26 januari 1860 in Idaarderadeel (Fr). Volgt 78.
3 Jan Kooistra, geboren op dinsdag 25 februari 1862 in Idaarderadeel (Fr). Volgt 79.
4 Schelte Kooistra, geboren op zaterdag 27 juni 1863 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr). Volgt 80.
5 Anne Harmens Kooistra, geboren op vrijdag 28 oktober 1864 in Nes, Utingeradeel (Fr). Volgt 81.
6 Harmen Jan Kooistra, geboren op donderdag 2 mei 1867 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr). Volgt 82.
26 Keimpe Jans Kooistra is geboren op zaterdag 16 mei 1829 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), zoon van Jan Harmens Kooistra (zie 9) en Maaike Keimpes Vlieger (zie 45). Keimpe is overleden op zondag 28 juni 1891 in Grouw, Idaarderadeel (Fr), 62 jaar oud.
Vermeld:
Een van een tweeling.
Keimpe trouwde, 26 jaar oud, op dinsdag 26 juni 1855 in Idaarderadeel (Fr) met Bontje Alberts de Boer, 33 jaar oud. Bontje is geboren op donderdag 7 maart 1822 in Drachten, Smallingerland (Fr), dochter van Albert Siegers de Boer en Aukjen Halbes van der Werf. Bontje is overleden op zondag 10 december 1899 in Grouw, Idaarderadeel (Fr), 77 jaar oud.
Kind van Keimpe en Bontje:
1 Maaike Keimpes Kooistra, geboren op zondag 19 april 1857 in Grouw, Idaarderadeel (Fr). Volgt 83.
27 Jacob Jans Kooistra is geboren op woensdag 23 mei 1832 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), zoon van Jan Harmens Kooistra (zie 9) en Maaike Keimpes Vlieger (zie 45). Jacob is overleden op dinsdag 15 september 1903 in Mantgum, Baarderadeel (Fr), 71 jaar oud.
Beroep:
Caféhouder, Herbergier.Innkeeper.
Jacob trouwde, 22 jaar oud, op woensdag 16 mei 1855 in Baarderadeel (Fr) met Antje Lieuwes Kamstra, 23 jaar oud. Antje is geboren op vrijdag 26 augustus 1831 in Mantgum, Baarderadeel (Fr), dochter van Lieuwe Folkerts Kampstra en Wiepkjen Willems de Vries. Antje is overleden op vrijdag 5 augustus 1910 in Mantgum, Baarderadeel (Fr), 78 jaar oud.
Kinderen van Jacob en Antje:
1 Jan Jacobs Kooistra, geboren op donderdag 30 september 1858 in Mantgum, Baarderadeel (Fr). Volgt 84.
2 Hiske Jacobs Kooistra, geboren op zaterdag 5 november 1859 in Mantgum, Baarderadeel (Fr). Volgt 85.
3 Wijpke Jacobs Kooistra, geboren op zondag 16 augustus 1863 in Mantgum, Baarderadeel (Fr). Volgt 86.
4 Lieuwe Jacobs Kooistra, geboren op maandag 14 september 1868 in Mantgum, Baarderadeel (Fr). Volgt 87.
5 Hinke Jacobs Kooistra, geboren op dinsdag 15 november 1870 in Mantgum, Baarderadeel (Fr). Volgt 88.
28 Antje Jans Kooistra is geboren op woensdag 22 januari 1840 in Grouw, Idaarderadeel (Fr), dochter van Jan Harmens Kooistra (zie 9) en Maaike Keimpes Vlieger (zie 45). Antje is overleden op zaterdag 18 februari 1922 in Tietjerksteradeel (Fr), 82 jaar oud. Antje:
(1) trouwde, 22 jaar oud, op donderdag 15 mei 1862 in Leeuwarderadeel (Fr) met Ate Annes Visser, 25 jaar oud. Ate is geboren op woensdag 23 november 1836 in Goutum (Fr), zoon van Anne Ieves Visser en Minke Feikes Dokter. Ate is overleden op zaterdag 22 februari 1873 in Goutum (Fr), 36 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Ate: aan boord van een daarliggend vaartuig.
(2) trouwde, 38 jaar oud, op zaterdag 23 november 1878 in Leeuwarderadeel (Fr) met Lucas Pieters Talsma, 40 jaar oud. Lucas is geboren op maandag 5 februari 1838 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), zoon van Pieter Pieters Talsma en Hiltje Wytzes Boorsma. Lucas is overleden op zaterdag 2 februari 1924 in Tietjerksteradeel (Fr), 85 jaar oud. Lucas is weduwnaar van Jitske Piebes Kooistra (1831-1860), met wie hij trouwde op woensdag 18 juli 1860 in Idaarderadeel (Fr). Lucas is weduwnaar van Hylkje Jans van der Schaaf (1842-1878), met wie hij trouwde op zaterdag 16 mei 1863 in Tietjerksteradeel (Fr).
Kinderen van Antje en Ate:
1 Minke Visser, geboren op woensdag 3 juni 1863 in Goutum (Fr).
Vermeld:
Een van een tweeling.
2 Jan Visser, geboren op woensdag 3 juni 1863 in Goutum (Fr).
Vermeld:
Een van een tweeling.
3 Maaike Visser, geboren op donderdag 20 april 1865 in Goutum (Fr).
Vermeld:
Een van een tweeling.
4 Anne Visser, geboren op donderdag 20 april 1865 in Goutum (Fr). Volgt 89.
5 Hiske Visser, geboren op dinsdag 19 november 1867 in Goutum (Fr).
6 Feike Visser, geboren op dinsdag 30 november 1869 in Goutum (Fr). Volgt 90.
7 Keimpe Visser, geboren op zaterdag 7 september 1872 in Goutum (Fr). Volgt 91.
Kinderen van Antje en Lucas:
8 Hittje Talsma, geboren op zaterdag 19 juli 1879 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr).
9 Jacobje Talsma, geboren op woensdag 23 februari 1881 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr). Volgt 92.
29 Anne Jans Kooistra is geboren op donderdag 12 mei 1842 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), zoon van Jan Harmens Kooistra (zie 9) en Maaike Keimpes Vlieger (zie 45).
Beroep:
Spoorwachter.
Anne:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 18 april 1867 in Leeuwarden (Fr) met Tietje Regnerus Dantuma, 28 jaar oud. Tietje is geboren op maandag 28 januari 1839 in Hardegarijp (Fr), dochter van Regnerus Ibes Dantuma en Antje Wytzes de Boer. Tietje is overleden op maandag 20 november 1876 in Assen (Dr), 37 jaar oud.
(2) trouwde, 35 jaar oud, op donderdag 28 juni 1877 in Leeuwarderadeel (Fr) met Grietje Annes Visser, 44 jaar oud. Grietje is geboren op zondag 5 mei 1833 in Goutum (Fr), dochter van Anne Ieves Visser en Minke Feikes Dokter. Grietje is weduwe van Anne de Jong (1837-1867), met wie zij trouwde op donderdag 14 augustus 1862 in Leeuwarden (Fr).
Kinderen van Anne en Tietje:
1 Antje Kooistra, geboren op woensdag 12 juni 1867 in Leeuwarderadeel (Fr). Antje is overleden op zondag 7 juni 1868 in Leeuwarderadeel (Fr), 11 maanden oud.
2 N.N. Kooistra, levenloos geboren zoon, geboren op zaterdag 13 juni 1868 in Leeuwarderadeel (Fr).
3 Jan Annes Kooistra, geboren op donderdag 24 juni 1869 in Leeuwarderadeel (Fr). Jan is overleden op woensdag 2 juni 1886 in Groningen, 16 jaar oud.
4 Regnerus Annes Kooistra, geboren op dinsdag 27 juni 1871 in Beilen (Dr). Volgt 93.
5 Harmen Annes Kooistra, geboren op vrijdag 12 juni 1874 in Stuifzand, Ruinen (Dr).
6 Anne Kooistra, geboren op zaterdag 5 februari 1876 in Stuifzand, Ruinen (Dr).
30 Harmen Folkerts Kooistra is geboren op donderdag 22 februari 1838 in Mantgum, Baarderadeel (Fr), zoon van Folkert Kooistra (zie 10) en Aaltje Wytzes Houtsma. Harmen is overleden op maandag 8 maart 1926 in Berlikum, Menaldumadeel (Fr), 88 jaar oud.
Beroep:
Gardenier-Tuinman.
Harmen trouwde, 27 jaar oud, op woensdag 17 mei 1865 in Menaldum (Fr) met Willemke Heerkes Hoekstra, 29 jaar oud. Willemke is geboren op maandag 28 december 1835 in Berlikum, Menaldumadeel (Fr), dochter van Heerke Jans Hoekstra en Trijntje Kornelis Peterson. Willemke is overleden op zaterdag 13 maart 1915 in Berlikum, Menaldumadeel (Fr), 79 jaar oud.
Kinderen van Harmen en Willemke:
1 Folkert Kooistra, geboren op vrijdag 22 juni 1866 in Berlikum, Menaldumadeel (Fr). Folkert is overleden op maandag 5 februari 1934 in Berlikum, Menaldumadeel (Fr), 67 jaar oud. Folkert bleef ongehuwd.
2 Heerke Kooistra, geboren op maandag 24 februari 1868 in Berlikum, Menaldumadeel (Fr). Volgt 94.
3 Wytze Kooistra, geboren op zondag 6 juni 1869 in Berlikum, Menaldumadeel (Fr).
4 Jan Kooistra, geboren op zaterdag 27 mei 1871 in Berlikum, Menaldumadeel (Fr). Volgt 95.
5 Kornelis Kooistra, geboren op zondag 20 juli 1873 in Berlikum, Menaldumadeel (Fr).
31 Aafke Folkerts Bootsma is geboren op vrijdag 13 maart 1840 in Baard, Littenseradeel (Fr), dochter van Folkert Luitjens (Luitzen) Bootsma en Grietje Harmens Kooistra (zie 11). Aafke is overleden op maandag 26 augustus 1912 in Mantgum, Baarderadeel (Fr), 72 jaar oud. Aafke trouwde, 25 jaar oud, op woensdag 10 mei 1865 in Baarderadeel (Fr) met Jan Tietes Wiersma, 27 jaar oud. Jan is geboren op zaterdag 14 oktober 1837 in Oosterlittens, Baarderadeel (Fr), zoon van Tiete Hendriks Wiersma en Ybeltje Jans Rodenhuis. Jan is overleden op woensdag 19 september 1900 in Oosterlittens, Baarderadeel (Fr), 62 jaar oud.
32 Bokke Folkerts Bootsma is geboren op donderdag 21 maart 1844 in Baard, Littenseradeel (Fr), zoon van Folkert Luitjens (Luitzen) Bootsma en Grietje Harmens Kooistra (zie 11). Bokke is overleden op woensdag 25 april 1923 in Oosterlittens, Baarderadeel (Fr), 79 jaar oud. Bokke trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 25 februari 1869 in Baarderadeel (Fr) met Grietje Pieters Dijkstra, 23 jaar oud. Grietje is geboren op woensdag 25 juni 1845 in Oosterlittens, Baarderadeel (Fr), dochter van Pieter Pieters Dijkstra en Jetske Johannes Hofstra. Grietje is overleden op vrijdag 28 mei 1915 in Oosterlittens, Baarderadeel (Fr), 69 jaar oud.
Kinderen van Bokke en Grietje:
1 Grietje Bokkes Bootsma, geboren op zaterdag 12 juni 1869 in Oosterlittens, Baarderadeel (Fr). Grietje is overleden op maandag 15 november 1869 in Oosterlittens, Baarderadeel (Fr), 5 maanden oud.
2 Pieter Bokkes Bootsma, geboren op vrijdag 2 juni 1871 in Oosterlittens, Baarderadeel (Fr). Pieter is overleden op donderdag 1 augustus 1872 in Oosterlittens, Baarderadeel (Fr), 1 jaar oud.
3 Grietje Bokkes Bootsma, geboren op woensdag 12 maart 1873 in Oosterlittens, Baarderadeel (Fr). Volgt 96.
4 Jetske Bokkes Bootsma, geboren op zaterdag 3 maart 1877 in Oosterlittens, Baarderadeel (Fr). Jetske is overleden op zaterdag 4 augustus 1877 in Oosterlittens, Baarderadeel (Fr), 5 maanden oud.
5 Jetske Bokkes Bootsma, geboren op zondag 2 juni 1878 in Oosterlittens, Baarderadeel (Fr). Volgt 97.
6 Afke Bootsma, geboren op dinsdag 28 september 1880 in Oosterlittens, Baarderadeel (Fr). Volgt 98.
7 Pietertje Bootsma, geboren op woensdag 21 februari 1883 in Oosterlittens, Baarderadeel (Fr).
8 Pieter Bootsma, geboren op dinsdag 29 april 1884 in Oosterlittens, Baarderadeel (Fr).
9 Folkertje Bokkes Bootsma, geboren op vrijdag 22 februari 1889 in Oosterlittens, Baarderadeel (Fr). Volgt 99.
33 Luitjen Folkerts Bootsma is geboren op vrijdag 10 oktober 1845 in Oosterlittens, Baarderadeel (Fr), zoon van Folkert Luitjens (Luitzen) Bootsma en Grietje Harmens Kooistra (zie 11). Luitjen is overleden op zondag 15 april 1883 in Oosterlittens, Baarderadeel (Fr), 37 jaar oud. Luitjen trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 13 juli 1872 in Baarderadeel (Fr) met Neltje Jitses de Jong, 19 jaar oud. Neltje is geboren op zondag 19 december 1852 in Dronrijp, Menaldumadeel (Fr), dochter van Jitse Jacobs de Jong en Aaltje Klazes Andringa. Neltje is overleden op zaterdag 21 maart 1931 in Rotterdam (Zh), 78 jaar oud. Neltje trouwde later op zaterdag 31 oktober 1885 in Tietjerksteradeel (Fr) met Douwe Koster (1857-1926). De ontbinding van dit huwelijk werd uitgesproken op donderdag 19 juni 1890 in Leeuwarden (Fr) (.).
34 Jitske Johannes (Jetske) Kooistra is geboren op woensdag 19 april 1815 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), dochter van Johannes Sytzes Kooistra (zie 13) en Antje Abrahams Krootsma. Jetske is overleden op donderdag 14 november 1878 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), 63 jaar oud. Jetske trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 24 mei 1838 in Idaarderadeel (Fr) met Theunis Pieters Zwart, 24 jaar oud. Theunis is geboren op donderdag 24 maart 1814 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), zoon van Pieter Gerbens Zwart en Lijsbeth Theunis Kooystra. Theunis is overleden op vrijdag 2 augustus 1867 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), 53 jaar oud.
Kinderen van Jetske en Theunis:
1 Pieter Zwart, geboren op maandag 4 maart 1839 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr).
2 Antje Zwart, geboren op vrijdag 30 juli 1841 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr). Antje is overleden op vrijdag 17 maart 1843 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), 1 jaar oud.
3 Antje Zwart, geboren op vrijdag 23 februari 1844 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr).
4 Johannes Zwart, geboren op zaterdag 1 augustus 1846 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr). Johannes is overleden op zondag 3 september 1848 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), 2 jaar oud.
5 Johannes Zwart, geboren op dinsdag 22 mei 1849 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr).
6 Sybren Zwart, geboren op donderdag 18 december 1851 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr).
7 Wopkje Zwart, geboren op maandag 8 mei 1854 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr).
8 Elize Zwart, geboren op woensdag 4 november 1857 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr).
vaterland_1901.jpg
3 Vaterland 1901
35 Sytze Johannes Kooistra (afb. 3) is geboren op dinsdag 29 oktober 1816 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), zoon van Johannes Sytzes Kooistra (zie 13) en Antje Abrahams Krootsma. Sytze is overleden op donderdag 16 november 1905 in Poppingawier (Fr), 89 jaar oud.
Emigratie/Immigratie-Emigration/Immigration:
Uiltje en Sipke Kooistra waren in 1901 Amerikaans staatsburger dus zij waren eerder geëmigreerd naar Amerika, na waarschijnlijk een familiebezoek keerden zij terug naar Amerika vanuit Antwerpen met het Schip Vaderland op 24 augustus 1901, aankomst New York 03 september 1901 met bestemming San Francisco.
Van hun heenreis, waarschijnlijk ruim voor 1897 het jaar van de grote brand op Ellis Island, is niets bekend en hoe het deze twee broers verder is vergaan in Amerika is mij ook niet bekend.

Uiltje and Sipke Kooistra were an American citizen already in 1901 so they had previously emigrated to America, they returned to America from Antwerp with Ship Vaderland on August 24, 1901, arriving New York September 3, 1901 their destination was San Francisco.
From their first arrival in America, probably before 1897, the year of the great fire at Ellis Island, nothing is known and how they lived and worked in America about these two brothers is not known to me.
Sytze trouwde, 30 jaar oud, op zaterdag 8 mei 1847 in Idaarderadeel (Fr) met Ybeltje Siepkes Hotsma, 20 jaar oud. Zie 60 voor persoonsgegevens van Ybeltje.
Kinderen van Sytze en Ybeltje:
1 Johannes Sytzes Kooistra, geboren op zondag 6 mei 1849 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr). Johannes is overleden op maandag 3 april 1882 in Groningen, 32 jaar oud. Johannes bleef ongehuwd.
2 Sypke Sytzes Kooistra, geboren op vrijdag 7 november 1851 in Warstiens, gem. Leeuwarden (Fr). Sypke is overleden in San Francisco, Californië, Verenigde Staten.
3 Hylkje Sytzes Kooistra, geboren op zondag 14 mei 1854 in Warstiens, gem. Leeuwarden (Fr). Hylkje is overleden op zaterdag 10 juli 1875 in Poppingawier (Fr), 21 jaar oud. Hylkje bleef ongehuwd.
4 Antje Sytzes Kooistra, geboren op vrijdag 15 augustus 1856 in Poppingawier (Fr). Volgt 100.
5 Jitske Sytzes Kooistra, geboren op vrijdag 28 december 1860 in Poppingawier (Fr). Volgt 101.
6 Uiltje Sytzes Kooistra, geboren op woensdag 19 augustus 1863 in Poppingawier (Fr). Uiltje is overleden in Verenigde Staten.
7 Minke Sytzes Kooistra, geboren op zondag 10 december 1865 in Poppingawier (Fr).
8 Wopkje Sytzes Kooistra, geboren op donderdag 5 maart 1868 in Poppingawier (Fr). Volgt 102.
36 Abraham Johannes Kooistra is geboren op vrijdag 8 januari 1819 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), zoon van Johannes Sytzes Kooistra (zie 13) en Antje Abrahams Krootsma. Abraham is overleden op zondag 5 april 1896 in Huizum, Leeuwarderadeel (Fr), 77 jaar oud. Abraham trouwde, 25 jaar oud, op woensdag 15 mei 1844 in Idaarderadeel (Fr) met Aaltje Sipkes de Boer, 20 jaar oud. Zie 49 voor persoonsgegevens van Aaltje.
Kinderen van Abraham en Aaltje:
1 Antje Abrahams Kooistra, geboren op donderdag 10 april 1845 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr). Volgt 103.
2 Johannes Abrahams Kooistra, geboren op woensdag 26 januari 1848 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr). Volgt 104.
3 Jitske Abrahams Kooistra, geboren op woensdag 20 februari 1850 in Swichum (Fr). Volgt 105.
jj_kooistra_en_tt_vd_woude.jpg
4 jj kooistra en tt vd woude
37 Jan Johannes Kooistra is geboren op zondag 15 december 1822 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), zoon van Johannes Sytzes Kooistra (zie 13) en Antje Abrahams Krootsma. Jan is overleden op maandag 12 oktober 1891 in Wartena, gem. Leeuwarden (Fr), 68 jaar oud. Jan trouwde, 26 jaar oud, op donderdag 17 mei 1849 in Idaarderadeel (Fr) met Tjerkje Tjerks van der Woude (afb. 4), 20 jaar oud. Tjerkje is geboren op donderdag 4 december 1828 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), dochter van Tjerk Edzers van der Woude en Berber Durks. Tjerkje is overleden op maandag 21 september 1925 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), 96 jaar oud.
Kinderen van Jan en Tjerkje:
1 Antje Jans Kooistra, geboren op maandag 2 september 1850 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr). Volgt 106.
2 Berber Jans Kooistra, geboren op donderdag 20 mei 1852 in Wartena, gem. Leeuwarden (Fr). Volgt 107.
3 Japke Jans Kooistra, geboren op woensdag 2 augustus 1854 in Wartena, gem. Leeuwarden (Fr). Volgt 108.
4 Johanna Jans Kooistra, geboren op vrijdag 14 november 1856 in Wartena, gem. Leeuwarden (Fr). Volgt 109.
5 Wopkje Jans Kooistra, geboren op maandag 19 september 1859 in Wartena, gem. Leeuwarden (Fr). Wopkje is overleden op vrijdag 22 juni 1860 in Wartena, gem. Leeuwarden (Fr), 9 maanden oud.
6 Tjerk Kooistra, geboren op donderdag 27 juni 1861 in Wartena, gem. Leeuwarden (Fr). Tjerk is overleden op dinsdag 21 juli 1891 in Wartena, gem. Leeuwarden (Fr), 30 jaar oud. Tjerk bleef ongehuwd.
7 Wopkje Jans Kooistra, geboren op vrijdag 10 juni 1864 in Wartena, gem. Leeuwarden (Fr). Volgt 110.
8 Johannes Jans Kooistra, geboren op zondag 8 september 1867 in Wartena, gem. Leeuwarden (Fr). Volgt 111.
38 Wopkje Johannes Kooistra is geboren op maandag 18 juli 1825 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), dochter van Johannes Sytzes Kooistra (zie 13) en Antje Abrahams Krootsma. Wopkje is overleden op donderdag 17 november 1853 in Leeuwarden (Fr), 28 jaar oud. Wopkje trouwde, 25 jaar oud, op woensdag 7 mei 1851 in Idaarderadeel (Fr) met Fokke Gjalts Dorhout, 24 jaar oud. Fokke is geboren op donderdag 17 augustus 1826 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), zoon van Gjalt Ypes Dorhout en Baukje Wygers Dijkstra. Fokke is overleden op maandag 28 september 1885 in Wirdum (Fr), 59 jaar oud. Fokke trouwde later op woensdag 19 september 1855 in Leeuwarden (Fr) met Geertje Jans Sikkema (1833-1877).
Kind van Wopkje en Fokke:
1 Gjalt Dorhout, geboren op woensdag 9 november 1853 in Leeuwarden (Fr). Volgt 112.
39 Hendrik Johannes Kooistra is geboren op vrijdag 28 september 1827 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), zoon van Johannes Sytzes Kooistra (zie 13) en Antje Abrahams Krootsma. Hendrik is overleden op dinsdag 31 juli 1923 in Akkrum (Fr), 95 jaar oud. Hendrik trouwde, 25 jaar oud, op woensdag 11 mei 1853 in Idaarderadeel (Fr) met Grietje Jelles Wiersma, 22 jaar oud. Grietje is geboren op dinsdag 22 februari 1831 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), dochter van Jelle Johannes Wiersma en Jantje Annes Hiemstra (Hemstra). Grietje is overleden op zaterdag 20 mei 1922 in Akkrum (Fr), 91 jaar oud.
Kinderen van Hendrik en Grietje:
1 Jantje Hendriks Kooistra, geboren op woensdag 22 maart 1854 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr). Jantje is overleden op dinsdag 17 april 1855 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), 1 jaar oud.
2 Jantje Hendriks Kooistra, geboren op donderdag 3 mei 1855 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr). Volgt 113.
3 Antje Hendriks Kooistra, geboren op donderdag 3 december 1857 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr). Volgt 114.
4 Johannes Hendriks Kooistra, geboren op zondag 24 juni 1860 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr). Volgt 115.
5 Jelle Hendriks Kooistra, geboren op zaterdag 13 december 1862 in Grouw, Idaarderadeel (Fr). Volgt 116.
6 Jitske Hendriks Kooistra, geboren op dinsdag 4 juli 1865 in Grouw, Idaarderadeel (Fr). Volgt 117.
7 Anne Hendriks (Andrew) Kooistra, geboren op woensdag 4 december 1867 in Grouw, Idaarderadeel (Fr). Volgt 118.
8 Jacob Hendriks Kooistra, geboren op zondag 17 augustus 1873 in Grouw, Idaarderadeel (Fr). Volgt 119.
40 Johannes Johannes Kooistra is geboren op maandag 5 april 1830 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), zoon van Johannes Sytzes Kooistra (zie 13) en Antje Abrahams Krootsma. Johannes is overleden op vrijdag 24 oktober 1913 in Akkrum (Fr), 83 jaar oud.
Beroep:
Winkelier. Shopkeeper
Johannes trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 17 mei 1855 in Rauwerderhem (Fr) met Jantje Jacobs Buitenveld, 22 jaar oud. Jantje is geboren op zondag 24 februari 1833 in Rauwerd (Fr), dochter van Jacob Ruurd Buitenveld en Martjen Willems Feensma. Jantje is overleden op woensdag 15 februari 1928 in Akkrum (Fr), 94 jaar oud.
Geboorteplaats: Place of Birth:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Rauwerd
Kinderen van Johannes en Jantje:
1 Martje Johannes Kooistra, geboren op zaterdag 26 april 1856 in Warstiens, gem. Leeuwarden (Fr). Volgt 120.
2 Johannes Kooistra, geboren op donderdag 21 januari 1858 in Warstiens, gem. Leeuwarden (Fr).
3 Jacob Johannes Kooistra, geboren op vrijdag 6 januari 1860 in Warstiens, gem. Leeuwarden (Fr). Jacob is overleden op vrijdag 26 maart 1875 in Nes, Utingeradeel (Fr), 15 jaar oud.
4 Wopkje Johannes Kooistra, geboren op zaterdag 12 april 1862 in Huizum, Leeuwarderadeel (Fr). Volgt 121.
5 Antje Johannes Kooistra, geboren op zaterdag 13 augustus 1864 in Nes, Westdongeradeel (Fr). Volgt 122.
6 Wytze Johannes Kooistra, geboren op donderdag 30 augustus 1866 in Nes, Westdongeradeel (Fr). Wytze is overleden op vrijdag 7 mei 1897 in Akkrum (Fr), 30 jaar oud. Wytze bleef ongehuwd.
7 Sytze Johannes Kooistra, geboren op woensdag 12 augustus 1868 in Nes, Utingeradeel (Fr). Volgt 123.
8 Wytske Johannes Kooistra, geboren op maandag 1 augustus 1870 in Nes, Westdongeradeel (Fr). Volgt 124.
9 Jitske Johannes Kooistra, geboren op maandag 31 maart 1873 in Oldeboorn, Utingeradeel (Fr). Volgt 125.
41 Oense Johannes Kooistra is geboren op donderdag 1 juli 1841 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), zoon van Johannes Sytzes Kooistra (zie 13) en Doetje Oenses Pietersma. Oense is overleden op dinsdag 15 april 1902 in Sacramento, Californië, Verenigde Staten, 60 jaar oud. Oense trouwde, 28 jaar oud, op woensdag 11 mei 1870 in Leeuwarderadeel (Fr) met Hendrikje Wessels Plekker, 21 jaar oud. Hendrikje is geboren op zondag 5 november 1848 in Huizum, Leeuwarderadeel (Fr), dochter van Wessel Geerts Plekker en Reino Jochums de Boer.
Kinderen van Oense en Hendrikje:
1 Grietje Kooistra, geboren op dinsdag 4 juli 1871 in Leeuwarden (Fr).
2 Johannes Kooistra, geboren op maandag 16 september 1872 in Leeuwarden (Fr).
3 Reinou Kooistra, geboren op dinsdag 17 maart 1874 in Leeuwarden (Fr).
4 Doetje Kooistra, geboren op dinsdag 15 juni 1875 in Leeuwarden (Fr).
5 Wessel Kooistra, geboren op zondag 21 januari 1877 in Leeuwarden (Fr).
6 Jochum Kooistra, geboren op zondag 1 december 1878 in Leeuwarden (Fr).
42 Anne Johannes Kooistra is geboren op maandag 10 april 1843 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), zoon van Johannes Sytzes Kooistra (zie 13) en Doetje Oenses Pietersma. Anne is overleden op dinsdag 24 december 1889 in Jelsum, Leeuwarderadeel (Fr), 46 jaar oud.
Beroep:
Boer op het Jelsumer Oudland.
Anne trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 8 mei 1869 in Leeuwarden (Fr) met Ruurdtje Ulbes Roorda, 23 jaar oud. Ruurdtje is geboren op zondag 11 mei 1845 in Jelsum, Leeuwarderadeel (Fr), dochter van Ulbe Hendriks Roorda en Trijntje Jans Hoekstra. Ruurdtje is overleden op zaterdag 16 september 1916 in Jelsum, Leeuwarderadeel (Fr), 71 jaar oud.
Kinderen van Anne en Ruurdtje:
1 Trijntje Kooistra, geboren op zaterdag 22 januari 1870 in Jelsum, Leeuwarderadeel (Fr). Volgt 126.
2 Johannes Kooistra, geboren op vrijdag 5 april 1872 in Jelsum, Leeuwarderadeel (Fr). Johannes is overleden op dinsdag 28 september 1875 in Jelsum, Leeuwarderadeel (Fr), 3 jaar oud.
3 Ulbe Kooistra, geboren op woensdag 9 september 1874 in Jelsum, Leeuwarderadeel (Fr). Volgt 127.
4 Johannes Kooistra, geboren op donderdag 6 januari 1876 in Jelsum, Leeuwarderadeel (Fr). Volgt 128.
5 Doetje Kooistra, geboren op woensdag 28 augustus 1878 in Jelsum, Leeuwarderadeel (Fr). Volgt 129.
6 Grietje Kooistra, geboren op dinsdag 9 augustus 1881 in Jelsum, Leeuwarderadeel (Fr). Volgt 130.
43 Wytze Johannes Kooistra is geboren op zaterdag 25 januari 1845 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), zoon van Johannes Sytzes Kooistra (zie 13) en Doetje Oenses Pietersma. Wytze is overleden op maandag 5 november 1906 in Sully, Jasper County, Iowa, Verenigde Staten, 61 jaar oud. Wytze trouwde, 27 jaar oud, op donderdag 23 mei 1872 in Leeuwarderadeel (Fr) met Baukje Harmens Olivier, 17 jaar oud. Baukje is geboren op zaterdag 17 februari 1855 in Jelsum, Leeuwarderadeel (Fr), dochter van Harmen Sipkes Olivier en Hinke Sybrens Andringa. Baukje is overleden omstreeks 1923 in Sully, Jasper County, Iowa, Verenigde Staten, ongeveer 68 jaar oud.
Geboorteplaats: Place of Birth:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Jelsum
Kinderen van Wytze en Baukje:
1 Hinke (Kate) Kooistra, geboren op zaterdag 12 april 1873 in Jelsum, Leeuwarderadeel (Fr). Volgt 131.
2 Johannes (John) Kooistra, geboren op dinsdag 20 oktober 1874 in Leeuwarden (Fr). Volgt 132.
3 Harmen (Herman) Kooistra, geboren op donderdag 3 augustus 1876 in Leeuwarden (Fr). Herman is overleden op maandag 19 januari 1885 in Jelsum, Leeuwarderadeel (Fr), 8 jaar oud (oorzaak: Schijnt verdronken te zijn tijdens het schaatsen.).
4 Doetje Kooistra, geboren op dinsdag 1 januari 1878 in Leeuwarden (Fr). Doetje is overleden op dinsdag 22 januari 1878 in Leeuwarden (Fr), 21 dagen oud.
Vermeld:
Een van een tweeling.
5 Wytze Kooistra, geboren op dinsdag 1 januari 1878 in Leeuwarden (Fr). Wytze is overleden op donderdag 24 januari 1878 in Leeuwarden (Fr), 23 dagen oud.
Vermeld:
Een van een tweeling.
6 Wytze Kooistra, geboren op zondag 23 november 1879 in Arum, Wonseradeel (Fr). Volgt 133.
7 Sipke (Barney) Kooistra, geboren op vrijdag 16 januari 1885 in Jelsum, Leeuwarderadeel (Fr). Barney is overleden omstreeks 1966 in Sully, Jasper County, Iowa, Verenigde Staten, ongeveer 81 jaar oud.
Opmerking-Remark:
Deze Sipke Kooistra werd in de Verenigde Staten van Amerika ook wel Harmen of Herman genoemd.
Zo zou Sipke zijn vernoemd naar zijn eerder overleden (waarschijnlijk verdronken) broer Harmen (1876-1885).
Maar dan geeft men als ouder toch geen naam asl "Sipke’ als deze vernoemd zou worden naar Harmen.
Maar zo staat het wel vermeld bij Find a Grave.

This Sipke Kooistra was called in the United States also Harmen or Herman.
For example, Sipke would be named after his earlier deceased (probably drowned) brother Harmen (1876-1885).
But then as parents they do not give a name like "Sipke" if it should be named after Harmen.
But that’s what it says on the website of Find a Grave.
I have my doubts about this story.
8 Dora Bertha Kooistra, geboren op vrijdag 9 december 1892 in Lynnville, Iowa, Verenigde Staten. Volgt 134.
44 Jacob Kooistra is geboren op vrijdag 10 september 1847 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), zoon van Johannes Sytzes Kooistra (zie 13) en Doetje Oenses Pietersma. Jacob is overleden op vrijdag 1 augustus 1930 in Leeuwarden (Fr), 82 jaar oud. Jacob trouwde, 21 jaar oud, op zaterdag 8 mei 1869 in Leeuwarden (Fr) met Martha Kleiterp, 19 jaar oud. Martha is geboren op zaterdag 2 februari 1850 in Leeuwarden (Fr), dochter van Sjoerd Pieters Kleiterp en Trijntje Gerrits Koster. Martha is overleden op dinsdag 12 november 1935 in Leeuwarden (Fr), 85 jaar oud.
Kinderen van Jacob en Martha:
1 Johannes Kooistra, geboren op dinsdag 14 april 1874 in Leeuwarden (Fr). Johannes is overleden op woensdag 22 februari 1950 in Sully, Jasper County, Iowa, Verenigde Staten, 75 jaar oud.
2 Anna Marianna Kooistra, geboren op donderdag 29 mei 1879 in Leeuwarden (Fr). Anna is overleden op zaterdag 18 juni 1910 in Leeuwarden (Fr), 31 jaar oud. Anna bleef ongehuwd.
3 Maria Anna Kooistra, geboren op vrijdag 9 november 1883 in Leeuwarden (Fr). Maria is overleden op vrijdag 2 maart 1906 in Leeuwarden (Fr), 22 jaar oud. Maria bleef ongehuwd.
4 Catharina Kooistra, geboren op vrijdag 24 juni 1887 in Leeuwarden (Fr).
45 Maaike Keimpes Vlieger is geboren op maandag 17 september 1804 in Wartena, gem. Leeuwarden (Fr), dochter van Keimpe Rienks Vlieger en Japke Theunis Kooystra (zie 14). Zij is gedoopt op zondag 7 oktober 1804 in Wartena, gem. Leeuwarden (Fr). Maaike is overleden op dinsdag 27 juni 1865 in Leeuwarden (Fr), 60 jaar oud. Maaike trouwde, 22 jaar oud, op zaterdag 26 mei 1827 in Idaarderadeel (Fr) met Jan Harmens Kooistra, 27 jaar oud. Zie 9 voor persoonsgegevens van Jan.
Kinderen van Maaike en Jan: zie 9.
46 Hinke Keimpes Vlieger is geboren op vrijdag 24 juli 1807 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), dochter van Keimpe Rienks Vlieger en Japke Theunis Kooystra (zie 14). Zij is gedoopt op donderdag 6 augustus 1807 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr). Hinke is overleden op zaterdag 31 december 1870 in Roordahuizum, Idaarderadeel (Fr), 63 jaar oud. Hinke trouwde, 24 jaar oud, op woensdag 21 september 1831 in Leeuwarderadeel (Fr) met Hotze Ruurds de Jong, 24 jaar oud. Hotze is geboren op maandag 2 maart 1807 in Roordahuizum, Idaarderadeel (Fr), zoon van Ruurd Hotzes de Jong en Hotske Sytzes de Jong. Hij is gedoopt op zondag 22 maart 1807 in Roordahuizum, Idaarderadeel (Fr). Hotze is overleden op woensdag 4 juni 1862 in Roordahuizum, Idaarderadeel (Fr), 55 jaar oud.
Historie-History:
Zie ook: Het verhaal van Ruurd Hotzes de Jong.
Kinderen van Hinke en Hotze:
1 Ruurd Hotzes de Jong, geboren op vrijdag 4 januari 1833 in Wirdum (Fr). Volgt 135.
2 Keimpe de Jong, geboren op zondag 18 oktober 1835 in Wirdum (Fr).
3 Japke Hotzes de Jong, geboren op dinsdag 20 juni 1837 in Wirdum (Fr). Volgt 136.
4 Jan Hotzes de Jong, geboren op zondag 19 augustus 1838 in Wirdum (Fr). Volgt 137.
5 Hotske de Jong, geboren op zaterdag 17 april 1841 in Wirdum (Fr).
6 Sytze Hotzes de Jong, geboren op zondag 3 juli 1842 in Wirdum (Fr). Volgt 138.
7 Maaike Hotzes de Jong, geboren op zondag 6 oktober 1844 in Wirdum (Fr). Volgt 139.
8 Keimpe Hotzes de Jong, geboren op zondag 19 december 1847 in Wirdum (Fr). Volgt 140.
9 Jouke Hotzes de Jong, geboren op maandag 1 juli 1850 in Wirdum (Fr). Volgt 141.
theunis_vlieger_overlijden.jpg
5 theunis vlieger overlijden
47 Theunis Keimpes Vlieger (afb. 5) is geboren op maandag 17 mei 1819 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), zoon van Keimpe Rienks Vlieger en Japke Theunis Kooystra (zie 14). Theunis is overleden op dinsdag 18 augustus 1891 in Langweer (Fr), 72 jaar oud.
Overlijdensplaats-Place of death:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Langweer
Theunis trouwde, 20 jaar oud, op zaterdag 25 mei 1839 in Idaarderadeel (Fr) met Hinderika Jannissen Boonstra, 20 jaar oud. Hinderika is geboren op zaterdag 6 februari 1819 in Niezijl, Grijpskerk (Gr), dochter van Iktje Johannes Boonstra.
Geboorteplaats: Place of Birth:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Niezijl
48 Jan Sipkes de Boer is geboren op woensdag 23 mei 1821 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), zoon van Sipke Martens de Boer en Antje Freerks Terpstra (zie 15). Jan is overleden op woensdag 11 juli 1900 in Warstiens, gem. Leeuwarden (Fr), 79 jaar oud. Jan:
(1) trouwde, 27 jaar oud, op woensdag 24 mei 1848 in Idaarderadeel (Fr) met Ybeltje Johannes Kooistra, 19 jaar oud. Zie 64 voor persoonsgegevens van Ybeltje.
(2) trouwde, 58 jaar oud, op woensdag 3 maart 1880 in Idaarderadeel (Fr) met Froukje Willems Zeldenrust, 23 jaar oud. Froukje is geboren op maandag 28 juli 1856 in Opeinde, Smallingerland (Fr), dochter van Willem Pieters Zeldenrust en Martha Willems Bakker. Froukje is overleden op maandag 16 maart 1936 in Opeinde, Smallingerland (Fr), 79 jaar oud.
Kinderen van Jan en Ybeltje:
1 Trijntje de Boer, geboren op zondag 4 maart 1849 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr). Trijntje is overleden op dinsdag 15 juli 1941 in Marrum, Ferwerderadeel (Fr), 92 jaar oud.
2 Antje de Boer, geboren op maandag 3 juni 1850 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr).
3 Johannes de Boer, geboren op woensdag 22 december 1852 in Warstiens, gem. Leeuwarden (Fr). Volgt 142.
4 Sipkje de Boer, geboren op maandag 4 december 1854 in Warstiens, gem. Leeuwarden (Fr).
5 Wopkje de Boer, geboren op donderdag 5 maart 1857 in Warstiens, gem. Leeuwarden (Fr).
6 Sipke de Boer, geboren op dinsdag 15 maart 1859 in Warstiens, gem. Leeuwarden (Fr). Sipke is overleden op donderdag 13 augustus 1863 in Warstiens, gem. Leeuwarden (Fr), 4 jaar oud.
7 Freerk de Boer, geboren op maandag 6 april 1863 in Warstiens, gem. Leeuwarden (Fr). Volgt 143.
8 Sipke de Boer, geboren op vrijdag 22 april 1864 in Warstiens, gem. Leeuwarden (Fr). Volgt 144.
9 Lamkje de Boer, geboren op donderdag 9 augustus 1866 in Warstiens, gem. Leeuwarden (Fr). Lamkje is overleden op vrijdag 2 oktober 1925 in Leeuwarden (Fr), 59 jaar oud.
10 Franke de Boer, geboren op zaterdag 9 juli 1870 in Warstiens, gem. Leeuwarden (Fr).
49 Aaltje Sipkes de Boer is geboren op zaterdag 16 augustus 1823 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), dochter van Sipke Martens de Boer en Antje Freerks Terpstra (zie 15). Aaltje is overleden op maandag 24 juli 1899 in Huizum, Leeuwarderadeel (Fr), 75 jaar oud. Aaltje trouwde, 20 jaar oud, op woensdag 15 mei 1844 in Idaarderadeel (Fr) met Abraham Johannes Kooistra, 25 jaar oud. Zie 36 voor persoonsgegevens van Abraham.
Kinderen van Aaltje en Abraham: zie 36.
50 Frerik Jans Terpstra is geboren op zondag 23 juli 1815 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), zoon van Jan Freriks Terpstra (zie 16) en Jitske Lieuwes Kooystra. Frerik trouwde, 27 jaar oud, op woensdag 21 juni 1843 in Workum (Fr) met Woltjen Feites Hofman, 20 jaar oud. Woltjen is geboren op zondag 8 september 1822 in Nijega, Smallingerland (Fr), dochter van Feite Fokkes Hofman en Neeltjen Gerrits Gerritzen.
Geboorteplaats: Place of Birth:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Nijega
51 Akke Jans Terpstra is geboren op donderdag 19 december 1822 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), dochter van Jan Freriks Terpstra (zie 16) en Jitske Lieuwes Kooystra. Akke is overleden op maandag 13 januari 1890 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), 67 jaar oud. Akke trouwde, 17 jaar oud, op zaterdag 11 juli 1840 in Idaarderadeel (Fr) met Keimpe Sipkes de Jong, 26 jaar oud. Keimpe is geboren op maandag 4 oktober 1813 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), zoon van Sipke Jelles de Jong en Renske Kornelis. Keimpe is overleden op woensdag 27 februari 1878 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), 64 jaar oud.
Kind van Akke en Keimpe:
1 Hinke Keimpes de Jong, geboren op donderdag 20 oktober 1842 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr). Volgt 145.
52 Heere Sipkes Westra is geboren op donderdag 11 juli 1816 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), zoon van Sipke Heeres Westra en Grietje Hendriks Kooistra (zie 18). Heere trouwde, 26 jaar oud, op donderdag 20 april 1843 in Idaarderadeel (Fr) met Renske Klazes Hoekstra, 27 jaar oud. Renske is geboren op woensdag 6 maart 1816 in Roordahuizum, Idaarderadeel (Fr), dochter van Klaas Keimpes Hoekstra en Klaaske Hendriks Stok.
53 Ybeltje Sipkes Westra is geboren op donderdag 30 juli 1818 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), dochter van Sipke Heeres Westra en Grietje Hendriks Kooistra (zie 18). Ybeltje is overleden op vrijdag 1 augustus 1902 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), 84 jaar oud. Ybeltje trouwde, 22 jaar oud, op donderdag 6 mei 1841 in Idaarderadeel (Fr) met Lambartus Oebeles Lamsma, 29 jaar oud. Lambartus is geboren op donderdag 20 februari 1812 in Rottevalle, Smallingerland (Fr), zoon van Oebele Lammerts Lamsma en Grietje Johannes Boom. Lambartus is overleden op maandag 18 juni 1900 in Ossenzijl (Ov), 88 jaar oud.
54 Jan Jans Kooistra is geboren op donderdag 10 december 1829 in Grouw, Idaarderadeel (Fr), zoon van Jan Hendriks Kooistra (zie 19) en Eelkje Jans Kooistra. Jan is overleden op maandag 13 maart 1882 in Wartena, gem. Leeuwarden (Fr), 52 jaar oud. Jan:
(1) trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 17 mei 1856 in Idaarderadeel (Fr) met Wopkjen Johannes Kooistra, 24 jaar oud. Zie 65 voor persoonsgegevens van Wopkjen.
(2) trouwde, 42 jaar oud, op maandag 22 januari 1872 in Idaarderadeel (Fr) met Sytsje Taedes Haarsma, 28 jaar oud. Sytsje is geboren op vrijdag 29 september 1843 in Wartena, gem. Leeuwarden (Fr), dochter van Taede Lykles Haarsma en Andrieske Meinzes Visser. Sytsje is overleden op zaterdag 13 juli 1912 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), 68 jaar oud. Sytsje trouwde later op donderdag 1 mei 1884 in Idaarderadeel (Fr) met Eelke Jelles Wiersma (1839-1915).
Kinderen van Jan en Wopkjen:
1 Hendrik Jans Kooistra, geboren op woensdag 10 november 1858 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr). Volgt 146.
2 Eelkje Jans Kooistra, geboren op woensdag 12 december 1860 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr). Volgt 147.
3 Ybeltje Jans Kooistra, geboren op maandag 15 juli 1867 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr). Ybeltje is overleden op zaterdag 30 juni 1883 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), 15 jaar oud.
Kinderen van Jan en Sytsje:
4 Taede Kooistra, geboren op maandag 29 september 1873 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr). Volgt 148.
5 Trijntje Kooistra, geboren op dinsdag 19 september 1876 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr). Volgt 149.
6 Wopkje Kooistra, geboren op dinsdag 19 september 1876 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr). Volgt 150.
7 Andrieske Kooistra, geboren op maandag 20 mei 1878 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr). Volgt 151.
55 Ybeltje Kooistra is geboren op zondag 4 maart 1832 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), dochter van Jan Hendriks Kooistra (zie 19) en Eelkje Jans Kooistra. Ybeltje is overleden op maandag 10 juni 1912 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), 80 jaar oud. Ybeltje:
(1) trouwde, 20 jaar oud, op donderdag 13 mei 1852 in Idaarderadeel (Fr) met Jan Siebrens Tilma, 27 jaar oud. Jan is geboren op zaterdag 12 juni 1824 in Genum, Ferwerderadeel (Fr), zoon van Siebren Piers Tilma en Antje Joukes de Vries. Jan is overleden op zondag 9 februari 1862 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), 37 jaar oud.
Geboorteplaats: Place of Birth:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Genum
(2) trouwde, 31 jaar oud, op woensdag 21 oktober 1863 in Idaarderadeel (Fr) met Lieuwe Siebrens Tilma, 37 jaar oud. Lieuwe is geboren op dinsdag 18 juli 1826 in Genum, Ferwerderadeel (Fr), zoon van Siebren Piers Tilma en Antje Joukes de Vries. Lieuwe is overleden op vrijdag 31 augustus 1888 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), 62 jaar oud.
Kinderen van Ybeltje en Jan:
1 Eelkje Tilma, geboren op donderdag 3 maart 1853 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr).
2 Sybren Tilma, geboren op dinsdag 27 mei 1856 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr). Sybren is overleden op maandag 8 november 1920 in Boornbergum, Smallingerland (Fr), 64 jaar oud.
3 Hendrik Tilma, geboren op vrijdag 27 augustus 1858 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr).
4 Antje Tilma, geboren op dinsdag 21 mei 1861 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr).
Kinderen van Ybeltje en Lieuwe:
5 Jan Tilma, geboren op maandag 1 augustus 1864 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr). Jan is overleden op zondag 5 juli 1868 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), 3 jaar oud.
6 Pieter Tilma, geboren op zaterdag 29 september 1866 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr).
7 Jan Tilma, geboren op zondag 14 februari 1869 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr).
56 Sytze Kooistra is geboren op zaterdag 9 maart 1839 in Warstiens, gem. Leeuwarden (Fr), zoon van Jan Hendriks Kooistra (zie 19) en Eelkje Jans Kooistra. Sytze is overleden op dinsdag 24 april 1917 in Warstiens, gem. Leeuwarden (Fr), 78 jaar oud. Sytze trouwde, 28 jaar oud, op donderdag 9 mei 1867 in Leeuwarderadeel (Fr) met Geertje Ydes Sinnema, 21 jaar oud. Zie 63 voor persoonsgegevens van Geertje.
Kinderen van Sytze en Geertje:
1 Hylkje Kooistra, geboren op maandag 27 april 1868 in Wartena, gem. Leeuwarden (Fr). Volgt 152.
2 Jan Kooistra, geboren op dinsdag 13 juni 1871 in Warstiens, gem. Leeuwarden (Fr). Volgt 153.
3 Yde Kooistra, geboren op vrijdag 10 april 1874 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr). Yde is overleden op zondag 9 augustus 1874 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), 3 maanden oud.
4 Yde Kooistra, geboren op dinsdag 13 juli 1875 in Warstiens, gem. Leeuwarden (Fr). Volgt 154.
5 Eelkje Kooistra, geboren op maandag 20 mei 1878 in Warstiens, gem. Leeuwarden (Fr). Eelkje is overleden op woensdag 24 juli 1878 in Warstiens, gem. Leeuwarden (Fr), 2 maanden oud.
6 Eelkje Sytzes Kooistra, geboren op donderdag 1 april 1880 in Warstiens, gem. Leeuwarden (Fr). Volgt 155.
7 Antje Kooistra, geboren op zondag 28 januari 1883 in Warstiens, gem. Leeuwarden (Fr). Volgt 156.
8 Abe Kooistra, geboren op woensdag 15 februari 1888 in Warstiens, gem. Leeuwarden (Fr). Volgt 157.
57 Willem Jans Kooistra is geboren op woensdag 28 december 1842 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), zoon van Jan Hendriks Kooistra (zie 19) en Eelkje Jans Kooistra. Willem is overleden op woensdag 7 september 1921 in Huizum, Leeuwarderadeel (Fr), 78 jaar oud. Willem trouwde, 22 jaar oud, op donderdag 18 mei 1865 in Idaarderadeel (Fr) met Wytske Jelles Wiersma, 23 jaar oud. Wytske is geboren op donderdag 13 januari 1842 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), dochter van Jelle Johannes Wiersma en Jantje Annes Hiemstra (Hemstra). Wytske is overleden op vrijdag 26 oktober 1928 in Britswerd, Littenseradeel (Fr), 86 jaar oud.
Kinderen van Willem en Wytske:
1 Jan Willems Kooistra, geboren op dinsdag 11 december 1866 in Jellum, Baarderadeel (Fr). Volgt 158.
2 Jelle Willems Kooistra, geboren op woensdag 14 september 1870 in Jellum, Baarderadeel (Fr). Volgt 159.
3 Eelke Willems Kooistra, geboren op zaterdag 31 augustus 1872 in Jellum, Baarderadeel (Fr). Volgt 160.
4 Jantje Willems Kooistra, geboren op zondag 6 augustus 1876 in Jellum, Baarderadeel (Fr). Volgt 161.
5 Eelkje Willems Kooistra, geboren op zaterdag 4 oktober 1879 in Hijlaard, Baarderadeel (Fr). Volgt 162.
58 Uiltje Hotsma is geboren op maandag 8 oktober 1821 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), zoon van Siepke Uiltjes Hotsma en Hielkje Hendriks Kooistra (zie 20). Uiltje is overleden op zaterdag 31 oktober 1891 in Wartena, gem. Leeuwarden (Fr), 70 jaar oud. Uiltje trouwde, 22 jaar oud, op zaterdag 24 augustus 1844 in Tietjerksteradeel (Fr) met Gertje Bartles Castelein, 23 jaar oud. Gertje is geboren op vrijdag 2 maart 1821 in Tietjerk, Tietjerksteradeel (Fr), dochter van Bartle Wopkes Castelein en Neeltje Sjoerds Miedema. Gertje is overleden op zondag 7 september 1902 in Wartena, gem. Leeuwarden (Fr), 81 jaar oud.
Kind van Uiltje en Gertje:
1 Siepke Uiltjes Hotsma, geboren op vrijdag 24 oktober 1845 in Suawoude, Tietjerksteradeel (Fr). Siepke is overleden op zaterdag 8 november 1845 in Suawoude, Tietjerksteradeel (Fr), 15 dagen oud.
59 Meinsk Sypkes Hotsma is geboren op donderdag 13 november 1823 in Wartena, gem. Leeuwarden (Fr), dochter van Siepke Uiltjes Hotsma en Hielkje Hendriks Kooistra (zie 20). Meinsk is overleden op vrijdag 30 juni 1905 in Grouw, Idaarderadeel (Fr), 81 jaar oud. Meinsk:
(1) trouwde, 22 jaar oud, op donderdag 14 mei 1846 in Idaarderadeel (Fr) met Rein Tjerks Jonker, 24 jaar oud. Rein is geboren op vrijdag 23 november 1821 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), zoon van Tjerk Reins Jonker en Japke Freerks Stienstra. Rein is overleden op woensdag 27 november 1861 in Wartena, gem. Leeuwarden (Fr), 40 jaar oud.
(2) trouwde, 41 jaar oud, op donderdag 23 maart 1865 in Idaarderadeel (Fr) met Lykle Taedes Haarsma, 25 jaar oud. Lykle is geboren op woensdag 10 juli 1839 in Wartena, gem. Leeuwarden (Fr), zoon van Taede Lykles Haarsma en Andrieske Meinzes Visser. Lykle is overleden op donderdag 14 april 1892 in Grouw, Idaarderadeel (Fr), 52 jaar oud.
Kind van Meinsk en Lykle:
1 Andrieske Haarsma, geboren op maandag 29 oktober 1866 in Wartena, gem. Leeuwarden (Fr). Volgt 163.
60 Ybeltje Siepkes Hotsma is geboren op zondag 28 mei 1826 in Wartena, gem. Leeuwarden (Fr), dochter van Siepke Uiltjes Hotsma en Hielkje Hendriks Kooistra (zie 20). Ybeltje is overleden op zaterdag 9 augustus 1919 in Poppingawier (Fr), 93 jaar oud. Ybeltje trouwde, 20 jaar oud, op zaterdag 8 mei 1847 in Idaarderadeel (Fr) met Sytze Johannes Kooistra, 30 jaar oud. Zie 35 voor persoonsgegevens van Sytze.
Kinderen van Ybeltje en Sytze: zie 35.
61 Hendrik Hotsma is geboren op donderdag 25 juni 1829 in Wartena, gem. Leeuwarden (Fr), zoon van Siepke Uiltjes Hotsma en Hielkje Hendriks Kooistra (zie 20). Hendrik is overleden op maandag 3 februari 1896 in Leeuwarden (Fr), 66 jaar oud. Hendrik trouwde, 31 jaar oud, op zaterdag 11 mei 1861 in Tietjerksteradeel (Fr) met Meintje van der Weide, 19 jaar oud. Meintje is geboren op zaterdag 14 augustus 1841 in Tietjerk, Tietjerksteradeel (Fr), dochter van Lammert Gaatzes van der Weide en Jitske Gjalts van der Meer. Meintje is overleden op dinsdag 14 april 1925 in Leeuwarden (Fr), 83 jaar oud.
62 Antje Sinnema is geboren op woensdag 18 maart 1840 in Wirdum (Fr), dochter van Yde Abes Sinnema en Hielkje Hendriks Kooistra (zie 20). Antje is overleden op vrijdag 28 februari 1908 in Waaxens (Fr), 67 jaar oud. Antje trouwde, 21 jaar oud, op zaterdag 13 april 1861 in Leeuwarderadeel (Fr) met Jacob Ypes Ringnalda, 26 jaar oud. Jacob is geboren op zondag 18 januari 1835 in Poppingawier (Fr), zoon van Ype Bouwes Ringnalda en Jitske Jacobs Jorna. Jacob is overleden op maandag 18 juli 1910 in Lollum, Wonseradeel (Fr), 75 jaar oud.
Kinderen van Antje en Jacob:
1 Ype Ringnalda, geboren op dinsdag 11 november 1862 in Waaxens (Fr).
2 Yde Ringnalda, geboren op zaterdag 28 oktober 1865 in Waaxens (Fr).
3 Geert Ringnalda, geboren op zaterdag 2 januari 1869 in Waaxens (Fr). Volgt 164.
4 Jan Ringnalda, geboren op woensdag 1 februari 1871 in Waaxens (Fr).
5 Jitske Ringnalda, geboren op zondag 6 december 1874 in Waaxens (Fr). Volgt 165.
63 Geertje Ydes Sinnema is geboren op donderdag 18 september 1845 in Wirdum (Fr), dochter van Yde Abes Sinnema en Hielkje Hendriks Kooistra (zie 20). Geertje is overleden op maandag 6 februari 1922 in Warstiens, gem. Leeuwarden (Fr), 76 jaar oud. Geertje trouwde, 21 jaar oud, op donderdag 9 mei 1867 in Leeuwarderadeel (Fr) met Sytze Kooistra, 28 jaar oud. Zie 56 voor persoonsgegevens van Sytze.
Kinderen van Geertje en Sytze: zie 56.
64 Ybeltje Johannes Kooistra is geboren op zondag 12 oktober 1828 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), dochter van Johannes Hendriks Kooistra (zie 21) en Trijntje Abrahams Krootsma. Ybeltje is overleden op woensdag 17 april 1878 in Warstiens, gem. Leeuwarden (Fr), 49 jaar oud. Ybeltje trouwde, 19 jaar oud, op woensdag 24 mei 1848 in Idaarderadeel (Fr) met Jan Sipkes de Boer, 27 jaar oud. Zie 48 voor persoonsgegevens van Jan.
Kinderen van Ybeltje en Jan: zie 48.
65 Wopkjen Johannes Kooistra is geboren op maandag 25 juli 1831 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), dochter van Johannes Hendriks Kooistra (zie 21) en Trijntje Abrahams Krootsma. Wopkjen is overleden op zondag 18 juni 1871 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), 39 jaar oud. Wopkjen trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 17 mei 1856 in Idaarderadeel (Fr) met Jan Jans Kooistra, 26 jaar oud. Zie 54 voor persoonsgegevens van Jan.
Kinderen van Wopkjen en Jan: zie 54.
66 Hendrik Johannes Kooistra is geboren op zaterdag 16 februari 1833 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), zoon van Johannes Hendriks Kooistra (zie 21) en Trijntje Abrahams Krootsma. Hendrik is overleden op donderdag 27 juli 1899 in Eernewoude, Tietjerksteradeel (Fr), 66 jaar oud. Hendrik trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 16 mei 1857 in Idaarderadeel (Fr) met Martha Johannes Sipsma, 22 jaar oud. Martha is geboren op dinsdag 30 december 1834 in Aegum (Fr), dochter van Johannes Jakobs Sipsma en Trijntje Lammerts Kalfsbeek. Martha is overleden op donderdag 3 januari 1907 in Tietjerksteradeel (Fr), 72 jaar oud.
Geboorteplaats: Place of Birth:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Aegum
Kinderen van Hendrik en Martha:
1 Johannes Kooistra, geboren op donderdag 5 augustus 1858 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr). Volgt 166.
2 Trijntje Kooistra, geboren op donderdag 16 februari 1860 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr). Trijntje is overleden op dinsdag 5 mei 1942 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), 82 jaar oud. Trijntje bleef ongehuwd.
3 Ybeltje Kooistra, geboren op zaterdag 18 januari 1862 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr). Volgt 167.
4 Jan Hendriks Kooistra, geboren op donderdag 22 oktober 1863 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr). Volgt 168.
5 Jacob Kooistra, geboren op dinsdag 2 januari 1866 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr). Jacob is overleden op vrijdag 14 oktober 1927 in Eernewoude, Tietjerksteradeel (Fr), 61 jaar oud. Jacob bleef ongehuwd.
6 Sijmen Kooistra, geboren op woensdag 5 augustus 1868 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr). Volgt 169.
7 Franke Kooistra, geboren op dinsdag 18 juli 1871 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr). Volgt 170.
8 Marijke Kooistra, geboren op woensdag 22 september 1875 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr). Volgt 171.
9 Lammert Kooistra, geboren op donderdag 23 augustus 1877 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr). Lammert is overleden op zaterdag 25 december 1943 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), 66 jaar oud. Lammert bleef ongehuwd.
67 Grietje Johannes Kooistra is geboren op donderdag 12 maart 1835 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), dochter van Johannes Hendriks Kooistra (zie 21) en Trijntje Abrahams Krootsma. Grietje is overleden op zaterdag 19 april 1919 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), 84 jaar oud. Grietje trouwde, 27 jaar oud, op donderdag 15 mei 1862 in Idaarderadeel (Fr) met Pieter Eesges Terpstra, 32 jaar oud. Pieter is geboren op woensdag 7 april 1830 in Warstiens, gem. Leeuwarden (Fr), zoon van Eesge Meines Terpstra en Rinske Pieters van der Meer. Pieter is overleden op donderdag 14 februari 1901 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), 70 jaar oud. Pieter is weduwnaar van Hiltje Siebrens Tilma (1828-1858), met wie hij trouwde op zaterdag 17 mei 1856 in Idaarderadeel (Fr).
Kinderen van Grietje en Pieter:
1 Eesge Terpstra, geboren op zondag 26 februari 1865 in Eernewoude, Tietjerksteradeel (Fr). Eesge is overleden op donderdag 21 april 1910 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), 45 jaar oud.
2 Rinske Terpstra, geboren op donderdag 25 oktober 1866 in Eernewoude, Tietjerksteradeel (Fr). Rinske is overleden op donderdag 20 december 1866 in Eernewoude, Tietjerksteradeel (Fr), 1 maand oud.
3 Johannes Pieters Terpstra, geboren op dinsdag 7 januari 1868 in Eernewoude, Tietjerksteradeel (Fr). Volgt 172.
4 Kornelis Terpstra, geboren op vrijdag 16 juni 1871 in Eernewoude, Tietjerksteradeel (Fr). Kornelis is overleden op zondag 12 april 1959 in Huizum, Leeuwarderadeel (Fr), 87 jaar oud.
5 Rinskje Terpstra, geboren op maandag 15 september 1873 in Gersloot (Fr). Volgt 173.
6 Trijntje Terpstra, geboren op donderdag 16 december 1875 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr). Volgt 174.
franke_johannes_kooistra.jpg korneliske_eesge_terpstra.jpg
6 Franke Johannes Kooistra
7 Korneliske Eesge Terpstra
68 Franke Johannes Kooistra (afb. 6) is geboren op vrijdag 29 september 1837 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), zoon van Johannes Hendriks Kooistra (zie 21) en Trijntje Abrahams Krootsma. Franke is overleden op woensdag 21 februari 1917 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), 79 jaar oud. Franke trouwde, 25 jaar oud, op zondag 24 mei 1863 in Grouw, Idaarderadeel (Fr) met Korneliske Eesges Terpstra (afb. 7), 22 jaar oud. Korneliske is geboren op woensdag 1 juli 1840 in Warstiens, gem. Leeuwarden (Fr), dochter van Eesge Meines Terpstra en Rinske Pieters van der Meer. Korneliske is overleden op dinsdag 11 januari 1927 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), 86 jaar oud.
Kinderen van Franke en Korneliske:
1 Johannes Frankes Kooistra, geboren op dinsdag 12 april 1864 in Warstiens, gem. Leeuwarden (Fr). Johannes is overleden op zaterdag 22 juli 1882 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), 18 jaar oud. Johannes bleef ongehuwd.
2 Rinske Frankes Kooistra, geboren op woensdag 27 juni 1866 in Grouw, Idaarderadeel (Fr). Volgt 175.
3 Trijntje Frankes Kooistra, geboren op maandag 27 juli 1868 in Grouw, Idaarderadeel (Fr). Volgt 176.
4 Wytske Frankes Kooistra, geboren op donderdag 4 augustus 1870 in Grouw, Idaarderadeel (Fr). Volgt 177.
5 Eesge Frankes Kooistra, geboren op maandag 12 mei 1873 in Grouw, Idaarderadeel (Fr). Eesge is overleden op dinsdag 1 augustus 1893 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), 20 jaar oud. Eesge bleef ongehuwd.
6 Ybeltje Frankes Kooistra, geboren op zondag 14 april 1878 in Grouw, Idaarderadeel (Fr). Ybeltje is overleden op zaterdag 18 augustus 1894 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), 16 jaar oud.
7 Kornelis Frankes Kooistra, geboren op maandag 21 november 1881 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr). Volgt 178.
69 Abraham Johannes Kooistra is geboren op dinsdag 7 april 1840 in Warstiens, gem. Leeuwarden (Fr), zoon van Johannes Hendriks Kooistra (zie 21) en Trijntje Abrahams Krootsma. Abraham is overleden op vrijdag 8 april 1910 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), 70 jaar oud. Abraham trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 14 mei 1864 in Idaarderadeel (Fr) met Tjerkje Jelles Sixma, 22 jaar oud. Tjerkje is geboren op maandag 28 maart 1842 in Goutum (Fr), dochter van Jelle Meintes Sixma en Jitske Baukes Sixma. Tjerkje is overleden op donderdag 27 maart 1873 in Idaarderadeel (Fr), 30 jaar oud.
Kinderen van Abraham en Tjerkje:
1 Johannes Kooistra, geboren op donderdag 17 augustus 1865 in Warstiens, gem. Leeuwarden (Fr). Johannes is overleden op maandag 11 augustus 1890 in Wartena, gem. Leeuwarden (Fr), 24 jaar oud. Johannes bleef ongehuwd.
2 Trijntje Kooistra, geboren op donderdag 10 oktober 1867 in Warstiens, gem. Leeuwarden (Fr). Trijntje is overleden op zaterdag 7 juli 1888 in Wartena, gem. Leeuwarden (Fr), 20 jaar oud. Trijntje bleef ongehuwd.
3 Jitske Kooistra, geboren op maandag 13 juni 1870 in Wartena, gem. Leeuwarden (Fr). Jitske is overleden op donderdag 22 juli 1886 in Wartena, gem. Leeuwarden (Fr), 16 jaar oud.
4 Jelle Kooistra, geboren op vrijdag 18 oktober 1872 in Wartena, gem. Leeuwarden (Fr). Volgt 179.
70 Jan Kooistra is geboren op vrijdag 26 april 1844 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), zoon van Johannes Hendriks Kooistra (zie 21) en Trijntje Abrahams Krootsma. Jan is overleden op dinsdag 12 juli 1927 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), 83 jaar oud. Jan:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 29 april 1869 in Idaarderadeel (Fr) met Freerkje Allardus Kalsbeek, 21 jaar oud. Freerkje is geboren op zondag 31 oktober 1847 in Huizum, Leeuwarderadeel (Fr), dochter van Allardus Lammerts Kalsbeek en Tjitske Franzes van der Wal. Freerkje is overleden op zaterdag 24 juni 1871 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), 23 jaar oud.
(2) trouwde, 29 jaar oud, op woensdag 8 oktober 1873 in Idaarderadeel (Fr) met Franskje Allardus Kalsbeek, 22 jaar oud. Franskje is geboren op zaterdag 11 januari 1851 in Huizum, Leeuwarderadeel (Fr), dochter van Allardus Lammerts Kalsbeek en Tjitske Franzes van der Wal. Franskje is overleden op vrijdag 12 december 1919 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), 68 jaar oud.
Kind van Jan en Freerkje:
1 Tjitske Kooistra, geboren op maandag 25 april 1870 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr).
Kinderen van Jan en Franskje:
2 Johannes Kooistra, geboren op vrijdag 13 augustus 1875 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr). Volgt 180.
3 N.N. Kooistra, levenloos geboren zoon, geboren op dinsdag 4 december 1883 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr).
71 Marijke Johannes Kooistra is geboren op vrijdag 9 oktober 1846 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), dochter van Johannes Hendriks Kooistra (zie 21) en Trijntje Abrahams Krootsma. Marijke is overleden op zaterdag 19 oktober 1872 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), 26 jaar oud. Marijke trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 21 mei 1870 in Idaarderadeel (Fr) met Tjitte Sjoerds Roorda, 23 jaar oud. Tjitte is geboren op dinsdag 17 november 1846 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), zoon van Sjoerd Tjittes Roorda en Tjerkjen Joukes Tuinstra. Tjitte is overleden op dinsdag 19 maart 1872 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), 25 jaar oud.
Kind van Marijke en Tjitte:
1 Sjoerd Roorda, geboren op woensdag 24 mei 1871 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr). Sjoerd is overleden op zaterdag 17 februari 1872 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), 8 maanden oud.
72 Alle Kooistra is geboren op dinsdag 16 juli 1850 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), zoon van Johannes Hendriks Kooistra (zie 21) en Trijntje Abrahams Krootsma. Alle is overleden op zaterdag 6 september 1941 in Leeuwarden (Fr), 91 jaar oud. Alle trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 11 november 1875 in Drachten, Smallingerland (Fr) met Ymkje Eelkema, 26 jaar oud. Ymkje is geboren op woensdag 28 maart 1849 in Drachten, Smallingerland (Fr), dochter van Bartele Rienks Eelkema en Wytske Barelds Schooland. Ymkje is overleden op woensdag 23 mei 1917 in Leeuwarden (Fr), 68 jaar oud.
Overlijden-Decease:
Ook vermeld als: IJmkje Beelkema
Kinderen van Alle en Ymkje:
1 Wietske Kooistra, geboren op donderdag 18 juli 1878 in Rottum (Fr). Wietske is overleden op woensdag 28 februari 1906 in Ooststellingwerf (Fr), 27 jaar oud. Wietske bleef ongehuwd.
Geboorteplaats: Place of Birth:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Rottum_%28Friesland%29
2 Trijntje Kooistra, geboren op zondag 8 januari 1882 in Hogebeintum, Ferwerderadeel (Fr).
Geboorteplaats: Place of Birth:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Hogebeintum
3 Bartele Johannes Kooistra, geboren op dinsdag 10 juli 1883 in Hogebeintum, Ferwerderadeel (Fr). Volgt 181.
4 Ybeltje Kooistra, geboren op vrijdag 8 mei 1885 in Hogebeintum, Ferwerderadeel (Fr). Ybeltje is overleden op donderdag 3 september 1885 in Hogebeintum, Ferwerderadeel (Fr), 3 maanden oud.
73 Hendrik Sytzes Kooistra is geboren op donderdag 26 december 1833 in Warstiens, gem. Leeuwarden (Fr), zoon van Sytze Hendriks Kooistra (zie 22) en Reinou Arends Kalfsbeek. Hendrik is overleden op dinsdag 18 juli 1882 in Roordahuizum, Idaarderadeel (Fr), 48 jaar oud. Hendrik:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 15 mei 1858 in Idaarderadeel (Fr) met Antje Sjoukes van Essen, 24 jaar oud. Antje is geboren op maandag 3 maart 1834 in Aegum (Fr), dochter van Sjouke Thymens van Essen en Stijntje Gabes Veenema. Antje is overleden op dinsdag 2 augustus 1859 in Roordahuizum, Idaarderadeel (Fr), 25 jaar oud.
(2) trouwde, 27 jaar oud, op zaterdag 11 mei 1861 in Idaarderadeel (Fr) met Lolkjen Sjoerds Postma, 22 jaar oud. Lolkjen is geboren op donderdag 27 december 1838 in Roordahuizum, Idaarderadeel (Fr), dochter van Sjoerd Sjoerds Postma en Sytske Hotzes Hiemstra. Lolkjen is overleden op donderdag 15 oktober 1908 in Roordahuizum, Idaarderadeel (Fr), 69 jaar oud.
Kind van Hendrik en Antje:
1 Sytze Hendriks Kooistra, geboren op zondag 15 mei 1859 in Roordahuizum, Idaarderadeel (Fr). Volgt 182.
74 Jakob Martens Jorna is geboren op zaterdag 26 maart 1836 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), zoon van Marten Jakobs Jorna en Renkse Hendriks (Rinkse) Kooistra (zie 24). Jakob is overleden op zaterdag 24 maart 1877 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), 40 jaar oud. Jakob:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op woensdag 8 mei 1861 in Idaarderadeel (Fr) met Anna Gesina (Gesina) van Berkum, 23 jaar oud. Gesina is geboren op vrijdag 23 februari 1838 in Wartena, gem. Leeuwarden (Fr), dochter van Jan Theunis van Berkum en Klaaske Jacobs Wester.
(2) trouwde, 29 jaar oud, op woensdag 24 mei 1865 in Idaarderadeel (Fr) met Wytske Jelles de Jong, 23 jaar oud. Wytske is geboren op dinsdag 14 september 1841 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), dochter van Jelle Reids de Jong en Hiltje Meines Terpstra. Wytske is overleden op woensdag 9 februari 1916 in Leeuwarden (Fr), 74 jaar oud.
Kind van Jakob en Wytske:
1 Marten Jacobs Jorna, geboren in 1868 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr). Marten is overleden op maandag 17 september 1877 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), 8 of 9 jaar oud.
75 Hendrik Martens Jorna is geboren op vrijdag 16 november 1838 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), zoon van Marten Jakobs Jorna en Renkse Hendriks (Rinkse) Kooistra (zie 24). Hendrik is overleden op zaterdag 5 november 1864 in Wartena, gem. Leeuwarden (Fr), 25 jaar oud. Hendrik trouwde, 22 jaar oud, op woensdag 8 mei 1861 in Idaarderadeel (Fr) met Martzen Jans van Berkum, 25 jaar oud. Martzen is geboren op zaterdag 12 december 1835 in Wartena, gem. Leeuwarden (Fr), dochter van Jan Theunis van Berkum en Klaaske Jacobs Wester. Martzen is overleden op dinsdag 21 november 1916 in Eernewoude, Tietjerksteradeel (Fr), 80 jaar oud. Martzen trouwde later op woensdag 6 december 1865 in Idaarderadeel (Fr) met Halbe Harmens Visser (1835-1898).
Kind van Hendrik en Martzen:
1 Marten Jorna, geboren op dinsdag 2 juni 1863 in Wartena, gem. Leeuwarden (Fr).
76 Ybeltje Jorna is geboren op dinsdag 20 september 1842 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), dochter van Marten Jakobs Jorna en Renkse Hendriks (Rinkse) Kooistra (zie 24). Ybeltje trouwde, 47 jaar oud, op donderdag 17 april 1890 in Idaarderadeel (Fr) met Tjibbe Jonker, 55 jaar oud. Tjibbe is geboren op zaterdag 21 februari 1835 in Langezwaag (Fr), zoon van Koop Hendriks Jonker en Klaaske Tjibbes Tolsma. Tjibbe is overleden op dinsdag 24 februari 1903 in Wartena, gem. Leeuwarden (Fr), 68 jaar oud.
77 Hinke IJsselstein is geboren op zondag 2 november 1851 in Wartena, gem. Leeuwarden (Fr), dochter van Lieuwe Taekes IJsselstein en Renkse Hendriks (Rinkse) Kooistra (zie 24). Hinke is overleden op donderdag 13 februari 1890 in Wartena, gem. Leeuwarden (Fr), 38 jaar oud. Hinke trouwde, 19 jaar oud, op zaterdag 27 mei 1871 in Idaarderadeel (Fr) met Regnerus Kornelis Seinstra, 23 jaar oud. Regnerus is geboren op maandag 27 september 1847 in Wartena, gem. Leeuwarden (Fr), zoon van Kornelis Regnerus Seinstra en Gerharduske Ages Hempenius. Regnerus is overleden op donderdag 9 april 1925 in Leeuwarden (Fr), 77 jaar oud.
Kinderen van Hinke en Regnerus:
1 Kornelis Regnerus Seinstra, geboren op maandag 5 augustus 1872 in Wartena, gem. Leeuwarden (Fr). Kornelis is overleden op maandag 30 januari 1882 in Wartena, gem. Leeuwarden (Fr), 9 jaar oud.
2 Rinske Seinstra, geboren op woensdag 3 februari 1875 in Wartena, gem. Leeuwarden (Fr). Volgt 183.
3 Lieuwe Seinstra, geboren op vrijdag 29 maart 1878 in Wartena, gem. Leeuwarden (Fr). Volgt 184.
4 Kornelis Seinstra, geboren op vrijdag 24 maart 1882 in Wartena, gem. Leeuwarden (Fr). Volgt 185.
5 Gerhardus Seinstra, geboren op zondag 20 juli 1884 in Wartena, gem. Leeuwarden (Fr). Gerhardus is overleden op donderdag 27 februari 1908 in Oudkerk, Tietjerksteradeel (Fr), 23 jaar oud. Gerhardus bleef ongehuwd.
Overlijdensplaats-Place of death:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Oudkerk_%28dorp%29
78 Maaike Harmens Kooistra is geboren op donderdag 26 januari 1860 in Idaarderadeel (Fr), dochter van Harmen Jans Kooistra (zie 25) en Reintje Jans Wagenaar. Maaike trouwde, 22 jaar oud, op zaterdag 13 mei 1882 in Idaarderadeel (Fr) met Jouke Berends Tuinstra, 26 jaar oud. Jouke is geboren op donderdag 6 maart 1856 in Hichtum (Fr), zoon van Berend Tjerks Tuinstra en Tjitske Siebes Heinsma. Jouke is overleden op zondag 16 oktober 1932 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), 76 jaar oud.
Geboorteplaats: Place of Birth:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Hichtum
Kinderen van Maaike en Jouke:
1 Berend Tuinstra, geboren op zondag 4 februari 1883 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr).
Vermeld:
Een van een tweeling.
2 Reintje Tuinstra, geboren op zondag 4 februari 1883 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr).
Vermeld:
Een van een tweeling.
3 Harmen Tuinstra, geboren op zaterdag 25 april 1885 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr).
4 Tjitske Tuinstra, geboren op zondag 21 november 1886 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr).
5 Jan Tuinstra, geboren op maandag 24 juni 1889 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr). Jan is overleden op woensdag 16 juli 1890 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), 1 jaar oud.
Vermeld:
Een van een tweeling.
6 Antje Tuinstra, geboren op maandag 24 juni 1889 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr). Antje is overleden op maandag 14 juli 1890 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), 1 jaar oud.
Vermeld:
Een van een tweeling.
7 Jan Tuinstra, geboren op dinsdag 15 september 1891 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr).
8 Antje Tuinstra, geboren op donderdag 18 juni 1896 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr).
79 Jan Kooistra is geboren op dinsdag 25 februari 1862 in Idaarderadeel (Fr), zoon van Harmen Jans Kooistra (zie 25) en Reintje Jans Wagenaar. Jan trouwde, 29 jaar oud, op zaterdag 16 mei 1891 in Idaarderadeel (Fr) met Baukje van der Schuit, 26 jaar oud. Baukje is geboren op donderdag 1 september 1864 in Rottevalle, Smallingerland (Fr), dochter van Klaas Rinzes van der Schuit en Aaltje Gjalts Bloembergen. Baukje is overleden op dinsdag 30 mei 1961 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), 96 jaar oud.
Geboorteplaats: Place of Birth:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Rottevalle
Kinderen van Jan en Baukje:
1 Akke Jans Kooistra, geboren op dinsdag 14 juni 1892 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr). Akke is overleden op donderdag 9 november 1893 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), 1 jaar oud.
2 Reintje Kooistra, geboren op zaterdag 16 september 1893 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr). Reintje is overleden op donderdag 19 oktober 1893 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), 1 maand oud.
3 Harmen Kooistra, geboren op vrijdag 3 augustus 1894 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr). Volgt 186.
4 Akke Jans Kooistra, geboren op zondag 5 april 1896 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr). Volgt 187.
5 Reintje Kooistra, geboren op zondag 19 juni 1898 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr). Reintje is overleden op zondag 2 juli 1899 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), 1 jaar oud.
80 Schelte Kooistra is geboren op zaterdag 27 juni 1863 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), zoon van Harmen Jans Kooistra (zie 25) en Reintje Jans Wagenaar. Schelte is overleden op vrijdag 20 augustus 1943 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), 80 jaar oud. Schelte trouwde, 37 jaar oud, op donderdag 16 mei 1901 in Idaarderadeel (Fr) met Klaaske van der Meulen, 26 jaar oud. Klaaske is geboren op zondag 23 augustus 1874 in Warstiens, gem. Leeuwarden (Fr), dochter van Albert Fokkes van der Meulen en Sytske Kornelis Praamstra. Klaaske is overleden op woensdag 7 mei 1958 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), 83 jaar oud.
Kinderen van Schelte en Klaaske:
1 N.N. Kooistra, levenloos geboren zoon, geboren op zaterdag 11 januari 1902 in Idaarderadeel (Fr).
2 Reintje Kooistra, geboren op woensdag 15 december 1909 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr). Volgt 188.
81 Anne Harmens Kooistra is geboren op vrijdag 28 oktober 1864 in Nes, Utingeradeel (Fr), zoon van Harmen Jans Kooistra (zie 25) en Reintje Jans Wagenaar. Anne:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 16 mei 1889 in Idaarderadeel (Fr) met Grietje van der Wal, 22 jaar oud. Grietje is geboren op zondag 24 juni 1866 in Wartena, gem. Leeuwarden (Fr), dochter van Tjitze Bottes van der Wal en Doetje Sybrens Valk. Grietje is overleden op dinsdag 18 november 1902 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), 36 jaar oud.
(2) trouwde, 42 jaar oud, op donderdag 18 april 1907 in Idaarderadeel (Fr) met Bokje de Jong, 28 jaar oud. Bokje is geboren op donderdag 23 mei 1878 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), dochter van Piebe Boukes de Jong en Jeltje Jouwerts Kamstra. Bokje is overleden op donderdag 17 december 1936 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), 58 jaar oud.
Kinderen van Anne en Grietje:
1 Harmen Kooistra, geboren op maandag 4 augustus 1890 in Idaarderadeel (Fr). Volgt 189.
2 Tjitze Kooistra, geboren op zondag 20 november 1892 in Idaarderadeel (Fr). Volgt 190.
3 Schelte Kooistra, geboren op woensdag 24 juli 1895 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr).
4 Douwe Kooistra, geboren op dinsdag 8 februari 1898 in Idaarderadeel (Fr).
5 Jan Kooistra, geboren op zaterdag 16 juni 1900 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr). Volgt 191.
6 Grietje Kooistra, geboren op dinsdag 18 november 1902 in Idaarderadeel (Fr).
82 Harmen Jan Kooistra is geboren op donderdag 2 mei 1867 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), zoon van Harmen Jans Kooistra (zie 25) en Reintje Jans Wagenaar. Harmen is overleden op dinsdag 29 december 1936 in Sneek (Fr), 69 jaar oud. Harmen trouwde, 39 jaar oud, op zaterdag 23 juni 1906 in Sneek (Fr) met Dieuwke Faber, 34 jaar oud. Dieuwke is geboren op donderdag 18 januari 1872 in Sneek (Fr), dochter van Feike Faber en Stijntje van der Horst. Dieuwke is overleden op zondag 15 mei 1960 in Zuidlaren (Dr), 88 jaar oud.
83 Maaike Keimpes Kooistra is geboren op zondag 19 april 1857 in Grouw, Idaarderadeel (Fr), dochter van Keimpe Jans Kooistra (zie 26) en Bontje Alberts de Boer. Maaike is overleden op maandag 9 december 1907 in Grouw, Idaarderadeel (Fr), 50 jaar oud. Maaike trouwde, 19 jaar oud, op zaterdag 13 mei 1876 in Idaarderadeel (Fr) met Joute Oeds Bijlsma, 24 jaar oud. Joute is geboren op zondag 14 september 1851 in Wartena, gem. Leeuwarden (Fr), zoon van Oeds Johannes Bijlsma en Aukje Arends Kalsbeek. Joute is overleden op zondag 17 maart 1912 in Grouw, Idaarderadeel (Fr), 60 jaar oud.
Kinderen van Maaike en Joute:
1 Bontje Bijlsma, geboren op woensdag 5 juni 1878 in Grouw, Idaarderadeel (Fr).
2 Aukje Bijlsma, geboren op zondag 12 februari 1882 in Grouw, Idaarderadeel (Fr).
3 Tietje Bijlsma, geboren op vrijdag 19 oktober 1883 in Grouw, Idaarderadeel (Fr).
4 Aaltje Joutes Bijlsma, geboren op donderdag 9 september 1886 in Grouw, Idaarderadeel (Fr). Volgt 192.
84 Jan Jacobs Kooistra is geboren op donderdag 30 september 1858 in Mantgum, Baarderadeel (Fr), zoon van Jacob Jans Kooistra (zie 27) en Antje Lieuwes Kamstra. Jan trouwde, 27 jaar oud, op dinsdag 18 mei 1886 in Baarderadeel (Fr) met Jeltje Pieters van der Meer, 27 jaar oud. Jeltje is geboren op maandag 11 april 1859 in Oosterlittens, Baarderadeel (Fr), dochter van Pieter Symens van der Meer en Geertje Baukes Hoogterp. Jeltje is overleden op zaterdag 8 oktober 1932 in Oosterlittens, Baarderadeel (Fr), 73 jaar oud.
Geboorteplaats: Place of Birth:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Oosterlittens
Kind van Jan en Jeltje:
1 Jacob Jans Kooistra, geboren op maandag 5 december 1887 in Mantgum, Baarderadeel (Fr). Volgt 193.
85 Hiske Jacobs Kooistra is geboren op zaterdag 5 november 1859 in Mantgum, Baarderadeel (Fr), dochter van Jacob Jans Kooistra (zie 27) en Antje Lieuwes Kamstra. Hiske is overleden op woensdag 18 augustus 1943 in Boksum, Menaldumadeel (Fr), 83 jaar oud.
Geboorteplaats: Place of Birth:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Mantgum

Overleden te: http://nl.wikipedia.org/wiki/Boksum
Hiske trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 8 mei 1886 in Baarderadeel (Fr) met Sipke Liebbes Fransbergen, 25 jaar oud. Sipke is geboren op vrijdag 13 juli 1860 in Mantgum, Baarderadeel (Fr), zoon van Liebbe Sipkes Fransbergen en Trijntje Jelles Tjallema. Sipke is overleden op woensdag 2 december 1925 in Mantgum, Baarderadeel (Fr), 65 jaar oud.
Beroep:
Verver.
Kinderen van Hiske en Sipke:
1 Antje Fransbergen, geboren op zondag 20 februari 1887 in Wirdum (Fr).
2 Trijntje Fransbergen, geboren op zaterdag 23 juni 1888 in Mantgum, Baarderadeel (Fr).
3 Wiepkje Fransbergen, geboren op donderdag 13 augustus 1891 in Mantgum, Baarderadeel (Fr).
4 Lipkje Fransbergen, geboren op zaterdag 9 december 1893 in Mantgum, Baarderadeel (Fr).
5 Hinke Fransbergen, geboren op dinsdag 17 december 1895 in Mantgum, Baarderadeel (Fr).
6 Libbe Fransbergen, geboren op vrijdag 14 mei 1897 in Mantgum, Baarderadeel (Fr). Libbe is overleden op woensdag 22 juni 1898 in Mantgum, Baarderadeel (Fr), 1 jaar oud.
7 Hiltje Fransbergen, geboren op vrijdag 9 juni 1899 in Mantgum, Baarderadeel (Fr).
8 Libbe Fransbergen, geboren op vrijdag 15 augustus 1902 in Mantgum, Baarderadeel (Fr). Libbe is overleden op donderdag 30 januari 1964 in Mantgum, Baarderadeel (Fr), 61 jaar oud.
86 Wijpke Jacobs Kooistra is geboren op zondag 16 augustus 1863 in Mantgum, Baarderadeel (Fr), dochter van Jacob Jans Kooistra (zie 27) en Antje Lieuwes Kamstra. Wijpke is overleden op zaterdag 22 december 1945 in Leeuwarden (Fr), 82 jaar oud. Wijpke trouwde, 21 jaar oud, op zaterdag 16 mei 1885 in Baarderadeel (Fr) met Dirk Sjoerds Meinsma, 22 jaar oud. Dirk is geboren op zaterdag 14 juni 1862 in Mantgum, Baarderadeel (Fr), zoon van Sjoerd Meintes Meinsma en Rinske Martens van der Hogt. Dirk is overleden op vrijdag 20 maart 1914 in Sneek (Fr), 51 jaar oud.
Beroep:
Koopman. Businessman.
Kinderen van Wijpke en Dirk:
1 Antje Dirk Meinsma, geboren op dinsdag 23 november 1886 in Mantgum, Baarderadeel (Fr).
2 Sjoerd Meinsma, geboren op donderdag 21 juli 1892 in Mantgum, Baarderadeel (Fr).
87 Lieuwe Jacobs Kooistra is geboren op maandag 14 september 1868 in Mantgum, Baarderadeel (Fr), zoon van Jacob Jans Kooistra (zie 27) en Antje Lieuwes Kamstra. Lieuwe is overleden op donderdag 1 december 1910 in Mantgum, Baarderadeel (Fr), 42 jaar oud.
Beroep:
Veerschipper.Ferryman
Lieuwe trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 3 mei 1894 in Rauwerderhem (Fr) met Grietje Annes de Groot, 23 jaar oud. Grietje is geboren op vrijdag 24 juni 1870 in Deersum, Rauwerderhem (Fr), dochter van Anne Lolkes de Groot en Hendrikje Piers Piersma. Grietje is overleden op dinsdag 7 februari 1939 in Mantgum, Baarderadeel (Fr), 68 jaar oud.
Kinderen van Lieuwe en Grietje:
1 Jacob Kooistra, geboren op dinsdag 19 november 1895 in Mantgum, Baarderadeel (Fr).
2 Anne Lolke Kooistra, geboren op donderdag 2 augustus 1900 in Mantgum, Baarderadeel (Fr). Volgt 194.
88 Hinke Jacobs Kooistra is geboren op dinsdag 15 november 1870 in Mantgum, Baarderadeel (Fr), dochter van Jacob Jans Kooistra (zie 27) en Antje Lieuwes Kamstra. Hinke is overleden op maandag 13 september 1971 in Mantgum, Baarderadeel (Fr), 100 jaar oud. Hinke trouwde, 25 jaar oud, op woensdag 2 september 1896 in Baarderadeel (Fr) met Yme Bontje Meintema, 25 jaar oud. Yme is geboren op vrijdag 23 juni 1871 in Schillaard, Littenseradeel (Fr), zoon van Bontje Ymes Meintema en Jeltje Eeltjes Bakker. Yme is overleden op maandag 27 december 1909 in Mantgum, Baarderadeel (Fr), 38 jaar oud.
Beroep:
Melkrijder.
Geboorteplaats: Place of Birth:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Schillaard
Kind van Hinke en Yme:
1 Bontje Ymes Meintema, geboren op zaterdag 22 juli 1899 in Mantgum, Baarderadeel (Fr).
89 Anne Visser is geboren op donderdag 20 april 1865 in Goutum (Fr), zoon van Ate Annes Visser en Antje Jans Kooistra (zie 28).
Vermeld:
Een van een tweeling.
Anne trouwde, 22 jaar oud, op donderdag 12 mei 1887 in Tietjerksteradeel (Fr) met Jantje Tiekstra, 26 jaar oud. Jantje is geboren op zaterdag 19 januari 1861 in Nijega, Smallingerland (Fr), dochter van N.N. en Durkjen Lammerts Tiekstra. Jantje is overleden op woensdag 5 januari 1927 in Hempens (Fr), 65 jaar oud.
Geboorteplaats: Place of Birth:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Nijega
Overleden in Hempens: http://nl.wikipedia.org/wiki/Hempens
90 Feike Visser is geboren op dinsdag 30 november 1869 in Goutum (Fr), zoon van Ate Annes Visser en Antje Jans Kooistra (zie 28). Feike trouwde, 22 jaar oud, op zaterdag 21 mei 1892 in Tietjerksteradeel (Fr) met Wytske Klazes Hoogstins, 24 jaar oud. Wytske is geboren op donderdag 6 juni 1867 in Garijp, Tietjerksteradeel (Fr), dochter van Klaas Jans Hoogstins en Trijntje Kobus.
Geboorteplaats: Place of Birth:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Garijp
Kinderen van Feike en Wytske:
1 Klaas Visser, geboren op zaterdag 19 mei 1894 in Leeuwarden (Fr).
2 Antje Visser, geboren op donderdag 21 november 1895 in Leeuwarden (Fr). Antje is overleden op zaterdag 21 december 1895 in Leeuwarden (Fr), 1 maand oud.
3 Antje Visser, geboren op maandag 5 april 1897 in Hempens (Fr). Volgt 195.
4 Trijntje Visser, geboren op woensdag 16 januari 1901 in Leeuwarden (Fr).
91 Keimpe Visser is geboren op zaterdag 7 september 1872 in Goutum (Fr), zoon van Ate Annes Visser en Antje Jans Kooistra (zie 28). Keimpe is overleden op dinsdag 15 mei 1945 in Hempens (Fr), 72 jaar oud. Keimpe trouwde, 27 jaar oud, op zaterdag 16 juni 1900 in Leeuwarderadeel (Fr) met Antje Faber, 21 jaar oud. Antje is geboren op donderdag 20 februari 1879 in Huizum, Leeuwarderadeel (Fr), dochter van Hylke Faber en Baukje Dijkstra.
92 Jacobje Talsma is geboren op woensdag 23 februari 1881 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), dochter van Lucas Pieters Talsma en Antje Jans Kooistra (zie 28). Jacobje is overleden op woensdag 29 maart 1944 in Garijp, Tietjerksteradeel (Fr), 63 jaar oud. Jacobje trouwde, 18 jaar oud, op zaterdag 20 mei 1899 in Tietjerksteradeel (Fr) met Roel Romkes Wijmenga, 28 jaar oud. Roel is geboren op dinsdag 5 juli 1870 in Garijp, Tietjerksteradeel (Fr), zoon van Romke Jans Wijmenga en Grietje Tjipkes Fennema. Roel is overleden op dinsdag 10 juni 1930 in Leeuwarden (Fr), 59 jaar oud.
Beroep:
Slager. Butcher.
Kinderen van Jacobje en Roel:
1 Antje Wijmenga, geboren op maandag 18 maart 1901 in Garijp, Tietjerksteradeel (Fr). Antje is overleden op maandag 2 november 1959 in Grouw, Idaarderadeel (Fr), 58 jaar oud.
2 Romke Wijmenga, geboren op zaterdag 21 maart 1903 in Garijp, Tietjerksteradeel (Fr).
3 Lucas Wijmenga, geboren op zaterdag 20 april 1907 in Garijp, Tietjerksteradeel (Fr).
4 Hiltje Wijmenga, geboren op woensdag 21 december 1910 in Garijp, Tietjerksteradeel (Fr). Hiltje is overleden.
Vermeld:
Een van een tweeling.
5 Grietje Wijmenga, geboren op woensdag 21 december 1910 in Garijp, Tietjerksteradeel (Fr). Grietje is overleden.
Vermeld:
Een van een tweeling.
regnerus_annes_kooistra_opsporing.jpg regnerus_annes_kooistra-antje_bekkema.jpg huwelijksboekje_kooistra-bekkema_1912-001.jpg huwelijksboekje_kooistra-bekkema_1912-002.jpg
8 Regnerus Annes Kooistra opsporing
9 Regnerus Annes Kooistra-Antje Bekkema
10 Huwelijksboekje Kooistra-Bekkema 1912-001
11 Huwelijksboekje Kooistra-Bekkema 1912-002
93 Regnerus Annes Kooistra (afb. 8 en 9) is geboren op dinsdag 27 juni 1871 in Beilen (Dr), zoon van Anne Jans Kooistra (zie 29) en Tietje Regnerus Dantuma. Regnerus is overleden op vrijdag 22 december 1933 in Gouda (Zh), 62 jaar oud. Hij is begraven op woensdag 27 december 1933 in Gouderak (Zh). Regnerus trouwde, 41 jaar oud, op donderdag 19 september 1912 in Hillegom (Zh) met Antje Jelles Bekkema (afb. 10 en 11), 35 jaar oud. Antje is geboren op zondag 19 november 1876 in Surhuisterveen (Fr), dochter van Jelle Andries Bekkema en Aafke Willems Koorda. Antje is overleden op dinsdag 22 januari 1924 in Gouderak (Zh), 47 jaar oud. Zij is begraven op vrijdag 25 januari 1924 in Gouderak (Zh). Antje begon eerder een relatie met Johannes Jacobs van der Heide (1877-1964).
Kinderen van Regnerus en Antje:
1 Jan Kooistra, geboren op woensdag 23 april 1902 in Oldenzaal (Ov). Volgt 196.
2 Aafke Jantine (Antje) Kooistra, geboren op vrijdag 12 februari 1904 in Zutphen (Gld). Volgt 197.
3 Tietje Regnerus (Fietje) Kooistra, geboren op maandag 28 mei 1906 in Haaksbergen (Gld). Volgt 198.
4 Regnerus Kooistra, geboren op donderdag 14 november 1907 in Losser (Ov). Volgt 199.
5 Antje Harmke Cornelia (Hanneke) Kooistra, geboren op woensdag 25 augustus 1909 in Losser (Ov). Volgt 200.
6 Anne Kooistra, geboren op zondag 3 maart 1912 in Mijdrecht (Ut). Volgt 201.
7 Aaltje (Ali) Kooistra, geboren op vrijdag 24 april 1914 in Hillegom (Zh). Volgt 202.
8 Johan Kooistra, geboren op donderdag 20 januari 1916 in Hillegom (Zh). Volgt 203.
9 Hendrik Kooistra, geboren op dinsdag 23 maart 1920 in Hillegom (Zh). Volgt 204.
94 Heerke Kooistra is geboren op maandag 24 februari 1868 in Berlikum, Menaldumadeel (Fr), zoon van Harmen Folkerts Kooistra (zie 30) en Willemke Heerkes Hoekstra. Heerke is overleden op donderdag 6 september 1951 in Berlikum, Menaldumadeel (Fr), 83 jaar oud. Heerke trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 21 april 1892 in Menaldum (Fr) met Sijke de Jong, 25 jaar oud. Sijke is geboren op woensdag 23 januari 1867 in Berlikum, Menaldumadeel (Fr), dochter van Arjen Jacobs de Jong en Trijntje Willems Lautenbach. Sijke is overleden op woensdag 31 juli 1935 in Berlikum, Menaldumadeel (Fr), 68 jaar oud.
Kinderen van Heerke en Sijke:
1 Trijntje Kooistra, geboren op zondag 5 november 1893 in Berlikum, Menaldumadeel (Fr). Volgt 205.
2 Willemke Kooistra, geboren op zaterdag 23 februari 1895 in Berlikum, Menaldumadeel (Fr). Volgt 206.
3 Anna Kooistra, geboren op zondag 10 mei 1896 in Berlikum, Menaldumadeel (Fr). Anna is overleden op woensdag 24 februari 1897 in Berlikum, Menaldumadeel (Fr), 9 maanden oud.
4 Harmen Kooistra, geboren op vrijdag 8 april 1898 in Berlikum, Menaldumadeel (Fr). Volgt 207.
5 Arjen Kooistra, geboren op vrijdag 3 augustus 1900 in Berlikum, Menaldumadeel (Fr). Arjen is overleden op zondag 7 februari 1904 in Berlikum, Menaldumadeel (Fr), 3 jaar oud.
95 Jan Kooistra is geboren op zaterdag 27 mei 1871 in Berlikum, Menaldumadeel (Fr), zoon van Harmen Folkerts Kooistra (zie 30) en Willemke Heerkes Hoekstra. Jan is overleden op woensdag 29 juni 1927 in Berlikum, Menaldumadeel (Fr), 56 jaar oud. Jan trouwde, 31 jaar oud, op donderdag 14 mei 1903 in Menaldum (Fr) met Frederika van der Meer, 24 jaar oud. Frederika is geboren op donderdag 27 juni 1878 in Berlikum, Menaldumadeel (Fr), dochter van Fokke Jans van der Meer en Grietje Frederiks Hoitsma.
96 Grietje Bokkes Bootsma is geboren op woensdag 12 maart 1873 in Oosterlittens, Baarderadeel (Fr), dochter van Bokke Folkerts Bootsma (zie 32) en Grietje Pieters Dijkstra. Grietje trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 13 mei 1899 in Baarderadeel (Fr) met Catrinus Tietes Reitsma, 26 jaar oud. Catrinus is geboren op zondag 30 juni 1872 in Burgwerd (Fr), zoon van Tiete Reitsma en Tietje van der Vliet. Catrinus is overleden op dinsdag 25 januari 1921 in Oosterlittens, Baarderadeel (Fr), 48 jaar oud.
Geboorteplaats: Place of Birth:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Burgwerd
97 Jetske Bokkes Bootsma is geboren op zondag 2 juni 1878 in Oosterlittens, Baarderadeel (Fr), dochter van Bokke Folkerts Bootsma (zie 32) en Grietje Pieters Dijkstra. Jetske is overleden op zondag 18 augustus 1940 in Garijp, Tietjerksteradeel (Fr), 62 jaar oud. Jetske trouwde, 34 jaar oud, op zaterdag 25 januari 1913 in Baarderadeel (Fr) met Sieberen Idzenga, 30 jaar oud. Sieberen is geboren op vrijdag 1 december 1882 in Stadskanaal (Gr), zoon van Douwe Idz Idzenga en Antje van der Zee. Sieberen is overleden op dinsdag 17 juni 1952 in Leeuwarden (Fr), 69 jaar oud.
98 Afke Bootsma is geboren op dinsdag 28 september 1880 in Oosterlittens, Baarderadeel (Fr), dochter van Bokke Folkerts Bootsma (zie 32) en Grietje Pieters Dijkstra. Afke trouwde, 25 jaar oud, op woensdag 9 mei 1906 in Baarderadeel (Fr) met Abe Koopmans, 30 jaar oud. Abe is geboren op vrijdag 5 mei 1876 in Franeker (Fr), zoon van Lolke Willems Koopmans en Fokje Heerkes Wiersma.
99 Folkertje Bokkes Bootsma is geboren op vrijdag 22 februari 1889 in Oosterlittens, Baarderadeel (Fr), dochter van Bokke Folkerts Bootsma (zie 32) en Grietje Pieters Dijkstra. Folkertje trouwde, 20 jaar oud, op woensdag 14 juli 1909 in Baarderadeel (Fr) met Eelke Wesbonk, 33 jaar oud. Eelke is geboren op dinsdag 13 juni 1876 in Leeuwarden (Fr), zoon van Sippe Wesbonk en Antje Miedema. Eelke is overleden op zondag 26 september 1937 in Leeuwarden (Fr), 61 jaar oud.
100 Antje Sytzes Kooistra is geboren op vrijdag 15 augustus 1856 in Poppingawier (Fr), dochter van Sytze Johannes Kooistra (zie 35) en Ybeltje Siepkes Hotsma (zie 60). Antje is overleden op donderdag 4 juli 1918 in Leeuwarden (Fr), 61 jaar oud. Antje trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 11 maart 1880 in Rauwerderhem (Fr) met Johannes Freerks Sietsma, 24 jaar oud. Johannes is geboren op maandag 2 april 1855 in Terband (Fr), zoon van Freerk Johannes Sietsma en Antje Jacobus Hofstra. Johannes is overleden op vrijdag 18 juli 1913 in Leeuwarden (Fr), 58 jaar oud.
Geboorteplaats: Place of Birth:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Terband
Kinderen van Antje en Johannes:
1 Freerk Sietsma, geboren op zaterdag 24 april 1880 in Poppingawier (Fr). Freerk is overleden op vrijdag 14 mei 1880 in Poppingawier (Fr), 20 dagen oud.
2 Freerk Sietsma, geboren op zondag 23 september 1883 in Poppingawier (Fr).
3 Sytze Sietsma, geboren op maandag 24 september 1888 in Poppingawier (Fr).
101 Jitske Sytzes Kooistra is geboren op vrijdag 28 december 1860 in Poppingawier (Fr), dochter van Sytze Johannes Kooistra (zie 35) en Ybeltje Siepkes Hotsma (zie 60). Jitske trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 16 oktober 1884 in Rauwerderhem (Fr) met Tjeerd Peekema, 21 jaar oud. Tjeerd is geboren op maandag 2 februari 1863 in Poppingawier (Fr), zoon van Goslik Minderts Peekema en Dieuwke Tjeerds Bakker.
Kinderen van Jitske en Tjeerd:
1 Goslik Peekema, geboren op zondag 23 november 1884 in Poppingawier (Fr).
2 Ybeltje Peekema, geboren op woensdag 1 september 1886 in Poppingawier (Fr).
3 Sytze Peekema, geboren op maandag 9 april 1888 in Poppingawier (Fr).
102 Wopkje Sytzes Kooistra is geboren op donderdag 5 maart 1868 in Poppingawier (Fr), dochter van Sytze Johannes Kooistra (zie 35) en Ybeltje Siepkes Hotsma (zie 60). Wopkje is overleden op maandag 14 juli 1952 in Oudega (Fr), 84 jaar oud. Wopkje trouwde, 26 jaar oud, op donderdag 26 april 1894 in Rauwerderhem (Fr) met Hille Willems de Graaf, 30 jaar oud. Hille is geboren op donderdag 21 april 1864 in Rauwerd (Fr), zoon van Roel Hilles de Graaf en Antje Pieters Bottema. Hille is overleden op dinsdag 6 juli 1943 in Oudega (Fr), 79 jaar oud.
Beroep:
Winkelier. Shopkeeper
Geboorteplaats: Place of Birth:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Rauwerd
Kinderen van Wopkje en Hille:
1 Roel de Graaf, geboren op woensdag 25 juli 1894 in Poppingawier (Fr).
2 Sytze de Graaf, geboren op maandag 17 februari 1896 in Poppingawier (Fr).
3 Anna de Graaf, geboren op zaterdag 18 september 1897 in Poppingawier (Fr).
4 Ybeltje de Graaf, geboren op vrijdag 12 mei 1899 in Poppingawier (Fr). Ybeltje is overleden op zondag 8 maart 1936 in Poppingawier (Fr), 36 jaar oud.
103 Antje Abrahams Kooistra is geboren op donderdag 10 april 1845 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), dochter van Abraham Johannes Kooistra (zie 36) en Aaltje Sipkes de Boer (zie 49). Antje is overleden op donderdag 11 juni 1914 in Jelsum, Leeuwarderadeel (Fr), 69 jaar oud. Antje trouwde, 23 jaar oud, op woensdag 20 mei 1868 in Leeuwarderadeel (Fr) met Sikke Hendriks van der Wal, 28 jaar oud. Sikke is geboren op woensdag 15 januari 1840 in Wirdum (Fr), zoon van Hendrik Klazes van der Wal en Pietje Martens Jelgersma. Sikke is overleden op dinsdag 18 maart 1879 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), 39 jaar oud.
Kinderen van Antje en Sikke:
1 Abraham van der Wal, geboren op donderdag 15 april 1869 in Wirdum (Fr).
2 Aaltje van der Wal, geboren op dinsdag 14 juni 1870 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr).
3 Hendrik van der Wal, geboren op vrijdag 27 maart 1874 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr). Hendrik is overleden op donderdag 30 juli 1874 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), 4 maanden oud.
4 Hendrik van der Wal, geboren op vrijdag 7 september 1877 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr).
104 Johannes Abrahams Kooistra is geboren op woensdag 26 januari 1848 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), zoon van Abraham Johannes Kooistra (zie 36) en Aaltje Sipkes de Boer (zie 49). Johannes is overleden op vrijdag 8 mei 1908 in Leeuwarden (Fr), 60 jaar oud. Johannes trouwde, 27 jaar oud, op zaterdag 15 mei 1875 in Leeuwarderadeel (Fr) met Rindertje (Rinnertje) Wildeboer, 22 jaar oud. Rinnertje is geboren op vrijdag 23 juli 1852 in Lekkum (Fr), dochter van Jan Wildeboer en Ymkje Rinderts Keestra. Rinnertje is overleden op donderdag 22 december 1927 in Leeuwarden (Fr), 75 jaar oud.
Kinderen van Johannes en Rinnertje:
1 Abraham Johannes Kooistra, geboren op dinsdag 7 maart 1876 in Leeuwarderadeel (Fr). Volgt 208.
2 Jan Kooistra, geboren op dinsdag 23 april 1889 in Leeuwarderadeel (Fr).
105 Jitske Abrahams Kooistra is geboren op woensdag 20 februari 1850 in Swichum (Fr), dochter van Abraham Johannes Kooistra (zie 36) en Aaltje Sipkes de Boer (zie 49). Jitske is overleden op vrijdag 10 april 1931 in Huizum, Leeuwarderadeel (Fr), 81 jaar oud. Jitske trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 9 mei 1874 in Leeuwarderadeel (Fr) met Pier Jans Hoekstra, 27 jaar oud. Pier is geboren op donderdag 6 mei 1847 in Jelsum, Leeuwarderadeel (Fr), zoon van Jan Kornelis Hoekstra en Jantje Piers Lettinga. Pier is overleden op woensdag 3 april 1889 in Lekkum (Fr), 41 jaar oud.
Kinderen van Jitske en Pier:
1 Jan Piers Hoekstra, geboren op zaterdag 13 maart 1875 in Lekkum (Fr). Jan is overleden op donderdag 30 april 1925 in Leeuwarden (Fr), 50 jaar oud. Jan bleef ongehuwd.
2 Abraham Piers Hoekstra, geboren op zaterdag 30 maart 1878 in Lekkum (Fr).
3 Kornelis Piers Hoekstra, geboren op dinsdag 20 april 1880 in Lekkum (Fr).
106 Antje Jans Kooistra is geboren op maandag 2 september 1850 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), dochter van Jan Johannes Kooistra (zie 37) en Tjerkje Tjerks van der Woude. Antje is overleden op zaterdag 7 oktober 1899 in Wartena, gem. Leeuwarden (Fr), 49 jaar oud. Antje:
(1) trouwde, 19 jaar oud, op zaterdag 7 mei 1870 in Idaarderadeel (Fr) met Meine Eises Weima (Wijma), 25 jaar oud. Meine is geboren op zondag 15 december 1844 in Wartena, gem. Leeuwarden (Fr), zoon van Eise Gerbens Weima en Trijntje Meines Terpstra. Meine is overleden op zondag 10 augustus 1890 in Wartena, gem. Leeuwarden (Fr), 45 jaar oud.
(2) trouwde, 41 jaar oud, op donderdag 12 november 1891 in Idaarderadeel (Fr) met Gjalt Feenstra, 30 jaar oud. Gjalt is geboren op vrijdag 28 december 1860 in Wartena, gem. Leeuwarden (Fr), zoon van Wybe Gerrits Feenstra en Doetje Roelofs Walda. Gjalt is overleden op zaterdag 21 oktober 1939 in Wartena, gem. Leeuwarden (Fr), 78 jaar oud. Gjalt trouwde later op donderdag 14 juli 1904 in Idaarderadeel (Fr) met Grietje van Wieren (geb. 1871).
Beroep:
Koopman in Tabak en Sigaren.Merchant in Tobacco and Cigars.
Kinderen van Antje en Meine:
1 Tjerkje Weima, geboren op zondag 14 april 1872 in Wartena, gem. Leeuwarden (Fr).
2 Eelkje Weima, geboren op vrijdag 29 mei 1874 in Wartena, gem. Leeuwarden (Fr). Eelkje is overleden op zondag 12 mei 1895 in Ermelo (Gld), 20 jaar oud.
3 Eise Weima, geboren op donderdag 10 mei 1877 in Wartena, gem. Leeuwarden (Fr). Eise is overleden vóór juni 1879 in Wartena, gem. Leeuwarden (Fr), ten hoogste 2 jaar oud.
4 Eise Weima, geboren op donderdag 12 juni 1879 in Wartena, gem. Leeuwarden (Fr).
5 Jan Weima, geboren op zondag 12 februari 1882 in Wartena, gem. Leeuwarden (Fr).
6 Johannes Weima, geboren op zaterdag 17 september 1887 in Wartena, gem. Leeuwarden (Fr).
107 Berber Jans Kooistra is geboren op donderdag 20 mei 1852 in Wartena, gem. Leeuwarden (Fr), dochter van Jan Johannes Kooistra (zie 37) en Tjerkje Tjerks van der Woude. Berber is overleden op zondag 28 maart 1943 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), 90 jaar oud. Berber trouwde, 20 jaar oud, op woensdag 2 april 1873 in Idaarderadeel (Fr) met Pier Uiltjes Hornstra, 24 jaar oud. Pier is geboren op maandag 22 januari 1849 in Oldeboorn, Utingeradeel (Fr), zoon van Uiltje Piers Hornstra en Joukjen Nijdam. Pier is overleden op maandag 18 maart 1895 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), 46 jaar oud.
Kinderen van Berber en Pier:
1 Uiltje Hornstra, geboren op woensdag 29 juli 1874 in Wartena, gem. Leeuwarden (Fr).
2 Jan Hornstra, geboren op zaterdag 21 augustus 1875 in Wartena, gem. Leeuwarden (Fr).
3 Joukje Hornstra, geboren op zaterdag 2 december 1876 in Wartena, gem. Leeuwarden (Fr).
4 Hotze Hornstra, geboren op woensdag 27 november 1878 in Wartena, gem. Leeuwarden (Fr).
5 Tjerk Hornstra, geboren op dinsdag 23 augustus 1881 in Wartena, gem. Leeuwarden (Fr). Tjerk is overleden op donderdag 19 januari 1882 in Wartena, gem. Leeuwarden (Fr), 4 maanden oud.
6 Tjerk Hornstra, geboren op woensdag 5 december 1883 in Wartena, gem. Leeuwarden (Fr).
7 Tjerkje Hornstra, geboren op vrijdag 21 januari 1887 in Wartena, gem. Leeuwarden (Fr).
8 Stijntje Hornstra, geboren op zondag 7 april 1889 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr).
9 Willem Hornstra, geboren op maandag 10 augustus 1891 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr).
10 Johanna Hornstra, geboren op vrijdag 30 september 1892 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr).
108 Japke Jans Kooistra is geboren op woensdag 2 augustus 1854 in Wartena, gem. Leeuwarden (Fr), dochter van Jan Johannes Kooistra (zie 37) en Tjerkje Tjerks van der Woude. Japke is overleden op maandag 23 juli 1923 in Leeuwarden (Fr), 68 jaar oud. Japke trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 9 mei 1878 in Idaarderadeel (Fr) met Thomas Tettes Boonstra, 22 jaar oud. Thomas is geboren op woensdag 6 februari 1856 in Irnsum (Fr), zoon van Tette Thomas Boonstra en Riemke Luitjens Kleiterp. Thomas is overleden op zondag 27 maart 1927 in Leeuwarden (Fr), 71 jaar oud.
Geboorteplaats: Place of Birth:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Irnsum
Kinderen van Japke en Thomas:
1 Riemke Boonstra, geboren op vrijdag 14 februari 1879 in Irnsum (Fr).
2 Tjerkje Boonstra, geboren op zondag 16 mei 1880 in Irnsum (Fr).
3 Tettje Boonstra, geboren op vrijdag 12 mei 1882 in Grouw, Idaarderadeel (Fr).
4 Johanna Boonstra, geboren op zondag 20 januari 1884 in Grouw, Idaarderadeel (Fr).
5 Tette Boonstra, geboren op donderdag 11 februari 1886 in Grouw, Idaarderadeel (Fr).
6 Jan Boonstra, geboren op zaterdag 15 december 1888 in Wieuwerd, Littenseradeel (Fr).
Geboorteplaats: Place of Birth:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Wieuwerd
7 Wopkje Boonstra, geboren op maandag 14 september 1891 in Wieuwerd, Littenseradeel (Fr).
109 Johanna Jans Kooistra is geboren op vrijdag 14 november 1856 in Wartena, gem. Leeuwarden (Fr), dochter van Jan Johannes Kooistra (zie 37) en Tjerkje Tjerks van der Woude. Johanna is overleden op maandag 29 mei 1882 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), 25 jaar oud. Johanna trouwde, 19 jaar oud, op donderdag 11 mei 1876 in Idaarderadeel (Fr) met Jacob Johannes de Jong, 27 jaar oud. Jacob is geboren op vrijdag 28 juli 1848 in Idaard (Fr), zoon van Johannes Douwes de Jong en Korneliske Jacobs Sipsma.
Kinderen van Johanna en Jacob:
1 Corneliske de Jong, geboren op maandag 12 februari 1877 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr).
2 Jan de Jong, geboren op dinsdag 9 juli 1878 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr).
3 Tjerkje de Jong, geboren op maandag 2 augustus 1880 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr).
110 Wopkje Jans Kooistra is geboren op vrijdag 10 juni 1864 in Wartena, gem. Leeuwarden (Fr), dochter van Jan Johannes Kooistra (zie 37) en Tjerkje Tjerks van der Woude. Wopkje is overleden op zaterdag 27 december 1952 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), 88 jaar oud. Wopkje trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 9 mei 1891 in Idaarderadeel (Fr) met Sipke de Boer, 27 jaar oud. Zie 144 voor persoonsgegevens van Sipke.
Kind van Wopkje en Sipke:
1 Tjerkje de Boer, geboren op donderdag 8 februari 1894 in Wartena, gem. Leeuwarden (Fr). Volgt 209.
111 Johannes Jans Kooistra is geboren op zondag 8 september 1867 in Wartena, gem. Leeuwarden (Fr), zoon van Jan Johannes Kooistra (zie 37) en Tjerkje Tjerks van der Woude. Johannes is overleden op zaterdag 1 januari 1898 in Wartena, gem. Leeuwarden (Fr), 30 jaar oud. Johannes bleef kinderloos. Johannes trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 11 mei 1893 in Idaarderadeel (Fr) met Minke Gosliga, 24 jaar oud. Minke is geboren op donderdag 25 februari 1869 in Jelsum, Leeuwarderadeel (Fr), dochter van Sytze Auke Piers Gosliga en Johanna Reinders Boonstra. Minke is overleden op woensdag 20 mei 1942 in Huizum, Leeuwarderadeel (Fr), 73 jaar oud. Minke trouwde later op zaterdag 26 juni 1909 in Tietjerksteradeel (Fr) met Sipke Arends Castelein (1855-1931).
112 Gjalt Dorhout is geboren op woensdag 9 november 1853 in Leeuwarden (Fr), zoon van Fokke Gjalts Dorhout en Wopkje Johannes Kooistra (zie 38). Gjalt is overleden op donderdag 27 januari 1898 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), 44 jaar oud. Gjalt trouwde, 20 jaar oud, op donderdag 21 mei 1874 in Idaarderadeel (Fr) met Durkje Uiltjes Boonstra, 21 jaar oud. Durkje is geboren op woensdag 2 maart 1853 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), dochter van Uiltje Reinders Boonstra en Lamkje Johannes Terpstra. Durkje is overleden op maandag 16 mei 1910 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), 57 jaar oud.
113 Jantje Hendriks Kooistra is geboren op donderdag 3 mei 1855 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), dochter van Hendrik Johannes Kooistra (zie 39) en Grietje Jelles Wiersma. Jantje is overleden op zaterdag 4 december 1909 in Grouw, Idaarderadeel (Fr), 54 jaar oud. Jantje trouwde, 25 jaar oud, op woensdag 19 mei 1880 in Idaarderadeel (Fr) met Jouke Hotzes de Jong, 29 jaar oud. Zie 141 voor persoonsgegevens van Jouke.
Kinderen van Jantje en Jouke:
1 Grietje de Jong, geboren op vrijdag 17 september 1880 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr).
2 Hinke de Jong, geboren op zaterdag 26 augustus 1882 in Grouw, Idaarderadeel (Fr).
3 Hendrik de Jong, geboren op maandag 22 september 1884 in Grouw, Idaarderadeel (Fr).
4 Johannes de Jong, geboren op zondag 5 juni 1892 in Grouw, Idaarderadeel (Fr).
5 Sytze de Jong, geboren op zondag 28 juli 1895 in Grouw, Idaarderadeel (Fr).
6 Jelle de Jong, geboren op donderdag 6 december 1900 in Grouw, Idaarderadeel (Fr).
114 Antje Hendriks Kooistra is geboren op donderdag 3 december 1857 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), dochter van Hendrik Johannes Kooistra (zie 39) en Grietje Jelles Wiersma. Antje is overleden op vrijdag 28 februari 1908 in Grouw, Idaarderadeel (Fr), 50 jaar oud. Antje trouwde, 27 jaar oud, op zaterdag 9 mei 1885 in Idaarderadeel (Fr) met Jan Douma, 25 jaar oud. Jan is geboren op zondag 11 september 1859 in Wirdum (Fr), zoon van Wynzen Sjoerds Douma en Tietje Jans Visser. Jan is overleden op maandag 27 mei 1935 in Grouw, Idaarderadeel (Fr), 75 jaar oud. Jan trouwde later op zaterdag 30 april 1910 in Idaarderadeel (Fr) met Trijntje Seldenrust (geb. 1861).
Kind van Antje en Jan:
1 Tietje Douma, geboren op zaterdag 15 mei 1886 in Grouw, Idaarderadeel (Fr).
115 Johannes Hendriks Kooistra is geboren op zondag 24 juni 1860 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), zoon van Hendrik Johannes Kooistra (zie 39) en Grietje Jelles Wiersma. Johannes is overleden op maandag 29 december 1941, 81 jaar oud.
Emigratie/Immigratie-Emigration/Immigration:
Johannes en Hiltje met de kinderen Gelbrig, Jaaike en Grietje, vertrokken met de ss Rotterdam op 05-12-1919 vanuit Rotterdam, aankomst New York op 18-12-1919.
Zij reisden 2e klasse wat kan betekenen dat zij niet op Ellis Island zijn geweest maar in de haven van New York direct konden doorreizen naar hun eindbestemming Kenosha, Wisconsin waar hun zoon Frans Wisse woonde in die tijd, Hendrik, Jelle en Anne woonden en werkten inmiddels in verschillende staten van Amerika , heb Jacob niet kunnen traceren wanneer hij naar Amerika of naar Canada is geëmigreerd.

John and Aaltje with children Gelbrig (Gertrude), Jaaike (Jenny) and Grietje (Grace), left with the ss Rotterdam on December 5, 1919 from Rotterdam, arriving in New York on December 18, 1919.
They traveled 2nd class which can mean that they have not been on Ellis Island but could immediately travel from the port of New York to their final destination Kenosha, Wisconsin where their son Frans Wisse lived in that time, Henry, Jelle and Anne lived and worked already in several states of America, I can’t trace Jacob which he went to America, or Canada.
Johannes trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 9 mei 1885 in Idaarderadeel (Fr) met Hiltje Deelstra, 22 jaar oud. Hiltje is geboren op dinsdag 2 december 1862 in Grouw, Idaarderadeel (Fr), dochter van Frans Wisses Deelstra en Jaaike Hilles Draaisma. Hiltje is overleden op donderdag 12 februari 1931, 68 jaar oud.
Kinderen van Johannes en Hiltje:
1 N.N. Kooistra, levenloos geboren dochter, geboren op donderdag 18 februari 1886 in Grouw, Idaarderadeel (Fr).
2 Hendrik Johannes (Henry John) Kooistra, geboren op zondag 27 maart 1887 in Grouw, Idaarderadeel (Fr). Volgt 210.
3 Frans Wisse Kooistra, geboren op maandag 24 december 1888 in Grouw, Idaarderadeel (Fr). Volgt 211.
4 Jelle Johannes (Joseph) Kooistra, geboren op maandag 17 maart 1890 in Grouw, Idaarderadeel (Fr). Volgt 212.
5 Anne Johannes (Andrew) Kooistra, geboren op maandag 15 februari 1892 in Grouw, Idaarderadeel (Fr). Volgt 213.
6 Jacob Johannes Kooistra, geboren op woensdag 21 juni 1893 in Grouw, Idaarderadeel (Fr). Volgt 214.
7 Eeltje Johannes Kooistra, geboren op woensdag 11 september 1895 in Grouw, Idaarderadeel (Fr). Eeltje is overleden op zaterdag 14 mei 1898 in Grouw, Idaarderadeel (Fr), 2 jaar oud.
8 Gelbrig Johannes (Gertrude) Kooistra, geboren op dinsdag 14 maart 1899 in Grouw, Idaarderadeel (Fr). Volgt 215.
9 Jaaike Johannes (Jennie) Kooistra, geboren op dinsdag 25 februari 1902 in Grouw, Idaarderadeel (Fr). Volgt 216.
10 Grietje Johannes (Grace) Kooistra, geboren op maandag 2 januari 1911 in Grouw, Idaarderadeel (Fr). Volgt 217.
116 Jelle Hendriks Kooistra is geboren op zaterdag 13 december 1862 in Grouw, Idaarderadeel (Fr), zoon van Hendrik Johannes Kooistra (zie 39) en Grietje Jelles Wiersma. Jelle is overleden op donderdag 6 maart 1919 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), 56 jaar oud. Jelle trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 26 mei 1888 in Idaarderadeel (Fr) met Korneliske Sikkes Kingma, 21 jaar oud. Korneliske is geboren op maandag 30 juli 1866 in Nes, Utingeradeel (Fr), dochter van Sikke Benedictus Kingma en Romkje Merks Mindesma. Korneliske is overleden op dinsdag 16 maart 1948 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), 81 jaar oud.
Kinderen van Jelle en Korneliske:
1 Hendrik Kooistra, geboren op vrijdag 29 november 1889 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr). Volgt 218.
2 Romkje Kooistra, geboren op maandag 28 augustus 1893 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr). Volgt 219.
3 Sikke Kooistra, geboren op zondag 13 juli 1902 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr). Volgt 220.
117 Jitske Hendriks Kooistra is geboren op dinsdag 4 juli 1865 in Grouw, Idaarderadeel (Fr), dochter van Hendrik Johannes Kooistra (zie 39) en Grietje Jelles Wiersma. Jitske is overleden op woensdag 10 mei 1933 in Akkrum (Fr), 67 jaar oud. Jitske trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 9 mei 1891 in Idaarderadeel (Fr) met Riuurd Jaarsma, 25 jaar oud. Riuurd is geboren op zondag 19 november 1865 in IJlst (Fr), zoon van Freerk Jaarsma en Janke van der Velde. Riuurd is overleden op zaterdag 9 oktober 1937 in Utingeradeel (Fr), 71 jaar oud.
Kinderen van Jitske en Riuurd:
1 N.N. Jaarsma, levenloos geboren zoon, geboren op zaterdag 5 maart 1892 in Nes, Utingeradeel (Fr).
2 Grietje Jaarsma, geboren op zondag 11 juni 1893 in Nes, Utingeradeel (Fr).
3 Janke Jaarsma, geboren op vrijdag 5 april 1895 in Nes, Utingeradeel (Fr).
4 Freerk Jaarsma, geboren op woensdag 10 maart 1897 in Nes, Utingeradeel (Fr). Freerk is overleden op donderdag 24 januari 1907 in Nes, Utingeradeel (Fr), 9 jaar oud.
5 Hendrik Jaarsma, geboren op zaterdag 30 september 1899 in Nes, Utingeradeel (Fr).
6 Thijs Jaarsma, geboren op zondag 27 april 1902 in Nes, Utingeradeel (Fr).
7 N.N. Jaarsma, levenloos geboren zoon, geboren op zondag 29 juni 1913 in Nes, Utingeradeel (Fr).
118 Anne Hendriks (Andrew) Kooistra is geboren op woensdag 4 december 1867 in Grouw, Idaarderadeel (Fr), zoon van Hendrik Johannes Kooistra (zie 39) en Grietje Jelles Wiersma. Andrew is overleden in 1932, 64 of 65 jaar oud.
Emigratie/Immigratie-Emigration/Immigration:
Anne Hendriks emigreerde naar Amerika, waarschijnlijk vóór 1890, vanwege een enorme brand in die tijd op Ellis Island, alle passagierslijsten zijn verloren gegaan van vóór 1897, het heeft ook veel gebouwen beschadigd, zo niet in vlammen opgegaan, overigens zonder slachtoffers.
Tot 1892 werden immigranten in New York ontvangen in Castle Clinton.
Vanaf 1892 vonden de eerste toelatingen van emigranten op Ellis Island plaats.
De grote passagiersschepen kwamen aan in de haven van Hoboken, New Jersey
en van daaruit werd met kleinere vaartuigen de immigranten met hun hele hebben en houden naar Ellis island vervoerd, dit gebeurde overigens later alleen met 3e klasse ("steerage") passagiers, de meeste 1e en 2e klasse passagiers konden na dokters attesten meteen van boord aansluitend door de douane en hun reis vervolgen naar hun bestemming.

Anne Hendriks emigrated to America, probably before 1890, because of a comprehensive fire at the time on Ellis Island, all passenger lists were lost from before 1897, it has also damaged many buildings if not went up in flames, incidentally without casualties.

Until 1892 immigrants were received in New York at Castle Clinton.
From 1892 the first admissions of emigrants took place on Ellis Island.
The large passenger ships arrived in the port of Hoboken, New Jersey,
and from there smaller vessels were used to transport the immigrants with all their belongings to Ellis island, this happened later only with 3rd class ("steerage") passengers, most 1st and 2nd class passengers could immediately get off board after doctor’s certificates then through customs and continue their journey to their destination.
Andrew trouwde met Marjorie (Maartje) Feddema. Maartje is geboren op zaterdag 26 juni 1875 in Tzummarum, Barradeel (Fr), dochter van Pieter Feddema en Klaaske Hogendijk. Maartje is overleden in 1949, 73 of 74 jaar oud.
Geboorteplaats: Place of Birth:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Tzummarum
Kinderen van Andrew en Maartje:
1 Henry Andrew Kooistra, geboren op maandag 22 juni 1896. Volgt 221.
2 Peter Kooistra, geboren op dinsdag 7 juni 1898. Volgt 222.
3 John (Jack) Kooistra, geboren op vrijdag 25 oktober 1901. Volgt 223.
4 Clara Kooistra, geboren op vrijdag 30 juni 1905. Volgt 224.
jacob_flora_kooistra.jpg
12 Jacob Flora Kooistra
119 Jacob Hendriks Kooistra (afb. 12) is geboren op zondag 17 augustus 1873 in Grouw, Idaarderadeel (Fr), zoon van Hendrik Johannes Kooistra (zie 39) en Grietje Jelles Wiersma. Jacob is overleden op woensdag 17 april 1963 in Whitinsville, Massachusetts, Verenigde Staten, 89 jaar oud. Hij is gecremeerd in april 1963 in Rockdale, Massachusetts, Verenigde Staten. Jacob trouwde, 28 jaar oud, op donderdag 24 oktober 1901 in Whitinsville, Massachusetts, Verenigde Staten met Fokje (Flora) Bakker, 26 jaar oud. Flora is geboren op dinsdag 5 oktober 1875 in Koudum (Fr), dochter van Hylke Sipkes Bakker en Aaltje Russner. Flora is overleden op maandag 22 februari 1954 in Whitinsville, Massachusetts, Verenigde Staten, 78 jaar oud. Zij is gecremeerd in februari 1954 in Rockdale, Massachusetts, Verenigde Staten.
Emigratie/Immigratie-Emigration/Immigration:
Fokje Bakker emigreerde samen met 2 broers en een zus naar Amerika, vertrokken vanuit Rotterdam met de ss Rotterdam op 26 april 1900, aankomst New York op 07 mei 1900, bestemming was Whitinsville, Massachusetts.

Fokje (Flora) Bakker (Baker) emigrated to America, along with two brothers and a sister, departed from Rotterdam with the ss Rotterdam on April 26, 1900, arriving in New York on May 7, 1900, their destination was Whitinsville, Massachusetts.
Geboorteplaats: Place of Birth:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Koudum
Kinderen van Jacob en Flora:
1 Elsie Kooistra, geboren op vrijdag 15 augustus 1902 in Whitinsville, Massachusetts, Verenigde Staten. Elsie is overleden op zondag 4 september 1994 in Grafton, Massachusetts, Verenigde Staten, 92 jaar oud. Zij is gecremeerd in september 1994 in Rockdale, Massachusetts, Verenigde Staten [bron: Riverdale Cemetary].
2 Clara Kooistra, geboren op dinsdag 15 september 1903 in Whitinsville, Massachusetts, Verenigde Staten. Volgt 225.
3 Henry Kooistra, geboren op woensdag 18 juli 1906 in Whitinsville, Massachusetts, Verenigde Staten. Volgt 226.
4 Hielke Kooistra, geboren op dinsdag 27 juli 1909 in Whitinsville, Massachusetts, Verenigde Staten. Hielke is overleden op zondag 26 september 1909 in Whitinsville, Massachusetts, Verenigde Staten, 1 maand oud. Zij is begraven in september 1909 in Rockdale, Massachusetts, Verenigde Staten [bron: Riverdale Cemetary].
5 Ernst Ludwig Kooistra, geboren op maandag 27 april 1914 in Whitinsville, Massachusetts, Verenigde Staten. Volgt 227.
6 N.N. Kooistra, levenloos geboren dochter, geboren op zondag 14 september 1919 in Whitinsville, Massachusetts, Verenigde Staten.
120 Martje Johannes Kooistra is geboren op zaterdag 26 april 1856 in Warstiens, gem. Leeuwarden (Fr), dochter van Johannes Johannes Kooistra (zie 40) en Jantje Jacobs Buitenveld. Martje trouwde, 25 jaar oud, op vrijdag 6 mei 1881 in Utingeradeel (Fr) met Hijlke Klazes (Hylke) Postma, 24 jaar oud. Hylke is geboren op maandag 2 februari 1857 in Grouw, Idaarderadeel (Fr), zoon van Klaas Postma en Jetske Idzes Visser. Hylke is overleden op donderdag 18 april 1912 in Roordahuizum, Idaarderadeel (Fr), 55 jaar oud.
Kinderen van Martje en Hylke:
1 Klaas Postma, geboren op dinsdag 21 maart 1882 in Grouw, Idaarderadeel (Fr).
2 Jantje Postma, geboren op woensdag 11 juli 1883 in Grouw, Idaarderadeel (Fr). Volgt 228.
3 Johannes Postma, geboren op donderdag 26 februari 1885 in Grouw, Idaarderadeel (Fr).
4 Ids Postma, geboren op dinsdag 16 november 1886 in Britswerd, Littenseradeel (Fr).
Geboorteplaats: Place of Birth:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Britswerd
5 Jetske Postma, geboren op maandag 24 september 1888 in Britswerd, Littenseradeel (Fr).
6 Jacob Johannes Postma, geboren op maandag 18 augustus 1890 in Wieuwerd, Littenseradeel (Fr).
121 Wopkje Johannes Kooistra is geboren op zaterdag 12 april 1862 in Huizum, Leeuwarderadeel (Fr), dochter van Johannes Johannes Kooistra (zie 40) en Jantje Jacobs Buitenveld. Wopkje is overleden op zaterdag 2 december 1939 in Leeuwarden (Fr), 77 jaar oud. Wopkje trouwde, 22 jaar oud, op donderdag 31 juli 1884 in Utingeradeel (Fr) met Pieter van der Meulen, 22 jaar oud. Pieter is geboren op zaterdag 16 november 1861 in Sneek (Fr), zoon van Wyger van der Meulen en Tjitske Vlas. Pieter is overleden op zaterdag 18 april 1942 in Huizum, Leeuwarderadeel (Fr), 80 jaar oud.
Beroep:
Onderwijzer. Schoolteacher
Kinderen van Wopkje en Pieter:
1 Wijger Thomas van der Meulen, geboren op woensdag 22 september 1886 in Oldeboorn, Utingeradeel (Fr). Volgt 229.
2 Jansje Anna van der Meulen, geboren op woensdag 1 juli 1891 in Oldeboorn, Utingeradeel (Fr).
3 Wietse van der Meulen, geboren op zondag 11 februari 1894 in Oldeboorn, Utingeradeel (Fr).
122 Antje Johannes Kooistra is geboren op zaterdag 13 augustus 1864 in Nes, Westdongeradeel (Fr), dochter van Johannes Johannes Kooistra (zie 40) en Jantje Jacobs Buitenveld. Antje is overleden op zondag 6 mei 1906 in Holwerd (Fr), 41 jaar oud. Antje trouwde, 19 jaar oud, op vrijdag 30 november 1883 in Utingeradeel (Fr) met Edsger Dijkstra, 23 jaar oud. Edsger is geboren op zondag 22 juli 1860 in Finkum, Leeuwarderadeel (Fr), zoon van Wybe Edsgers Dijkstra en Dieuwke Harmens Reitsma. Edsger is overleden op woensdag 9 november 1910 in Holwerd (Fr), 50 jaar oud.
Beroep:
Hoofd der school.Head master/teacher
Kinderen van Antje en Edsger:
1 Jansje Alida Dijkstra, geboren op vrijdag 25 april 1884 in Schouwerzijl, Leens (Gr). Volgt 230.
2 Dieuke Dijkstra, geboren op donderdag 11 juni 1885 in Brantgum, Dongeradeel (Fr).
Geboorteplaats: Place of Birth:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Brantgum
3 Anna Martje Dijkstra, geboren op woensdag 12 november 1890 in Brantgum, Dongeradeel (Fr).
123 Sytze Johannes Kooistra is geboren op woensdag 12 augustus 1868 in Nes, Utingeradeel (Fr), zoon van Johannes Johannes Kooistra (zie 40) en Jantje Jacobs Buitenveld.
Adres:
Marnixkade 38 later Kalverstraat 30, Amsterdam (Nh)
Beroep:
Onderwijzer. Schoolteacher
Sytze trouwde, 23 jaar oud, op woensdag 20 juli 1892 in Amsterdam (Nh) met Klaaske de Jong, 20 jaar oud. Klaaske is geboren op vrijdag 29 september 1871 in Heerenveen (Fr), dochter van Uilke Folkerts de Jong en Trijntje Gerbens Visser.
Beroep:
Winkelierster. Shopkeeper.
Kinderen van Sytze en Klaaske:
1 Catharina Wilhelmina Kooistra, geboren op maandag 2 januari 1893 in Amsterdam (Nh). Catharina is overleden op zondag 8 april 1906 in Soest (Ut), 13 jaar oud.
2 Johannes Sietze Kooistra, geboren op maandag 23 mei 1898 in Amsterdam (Nh).
3 Ulko Folkert Jacob (Ulco) Kooistra, geboren op vrijdag 12 januari 1900 in Amsterdam (Nh). Volgt 231.
4 Jansje Klazina Kooistra, geboren op maandag 27 april 1903 in Amsterdam (Nh). Volgt 232.
5 Catharina Wilhelmina Kooistra, geboren op donderdag 28 maart 1907 in Amsterdam (Nh).
124 Wytske Johannes Kooistra is geboren op maandag 1 augustus 1870 in Nes, Westdongeradeel (Fr), dochter van Johannes Johannes Kooistra (zie 40) en Jantje Jacobs Buitenveld. Wytske is overleden op zondag 29 januari 1911 in Oldeboorn, Utingeradeel (Fr), 40 jaar oud. Wytske trouwde, 20 jaar oud, op donderdag 21 mei 1891 in Utingeradeel (Fr) met Age Jentjes Hoekstra, 22 jaar oud. Age is geboren op dinsdag 22 december 1868 in Oldeboorn, Utingeradeel (Fr), zoon van Jentje Klazes Hoekstra en Sjieuwke Ages van der Meulen. Age is overleden op vrijdag 22 januari 1943 in Rotterdam (Zh), 74 jaar oud. Age trouwde later op donderdag 23 december 1920 in Deventer (Ov) met Jantje Postma (1883-1950), zie 228.
Kinderen van Wytske en Age:
1 Sjieuwke Hoekstra, geboren op zondag 14 februari 1892 in Oldeboorn, Utingeradeel (Fr). Volgt 233.
2 Jantje Hoekstra, geboren op dinsdag 27 juni 1893 in Oldeboorn, Utingeradeel (Fr).
3 Anna Elisabeth Hoekstra, geboren op maandag 6 september 1897 in Oldeboorn, Utingeradeel (Fr).
4 Jentje Klaas Hoekstra, geboren op woensdag 21 maart 1900 in Oldeboorn, Utingeradeel (Fr).
Vermeld:
Een van een tweeling.
5 Johannes Wytze Hoekstra, geboren op woensdag 21 maart 1900 in Oldeboorn, Utingeradeel (Fr).
Vermeld:
Een van een tweeling.
125 Jitske Johannes Kooistra is geboren op maandag 31 maart 1873 in Oldeboorn, Utingeradeel (Fr), dochter van Johannes Johannes Kooistra (zie 40) en Jantje Jacobs Buitenveld. Jitske is overleden op donderdag 4 september 1941 in Akkrum (Fr), 68 jaar oud. Jitske trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 4 november 1897 in Utingeradeel (Fr) met Dirk Martens Bakker, 23 jaar oud. Dirk is geboren op zondag 11 januari 1874 in Akkrum (Fr), zoon van Marten Dirks Bakker en Pietertje Ybeles Hellinghuizen.
Kinderen van Jitske en Dirk:
1 Marten Bakker, geboren op zondag 8 mei 1898 in Akkrum (Fr).
2 Johannes Wytze Bakker, geboren op zondag 23 juli 1899 in Akkrum (Fr).
3 Pietertje Bakker, geboren op woensdag 30 oktober 1901 in Akkrum (Fr).
126 Trijntje Kooistra is geboren op zaterdag 22 januari 1870 in Jelsum, Leeuwarderadeel (Fr), dochter van Anne Johannes Kooistra (zie 42) en Ruurdtje Ulbes Roorda. Trijntje trouwde, 26 jaar oud, op donderdag 14 mei 1896 in Achtkarspelen (Fr) met Oene Bosma, 29 jaar oud. Oene is geboren op dinsdag 13 november 1866 in Drogeham (Fr), zoon van Pieter Bokes Bosma en Klaaske Sietzes Sietzema.
Beroep:
Caféhouder, Herbergier.Innkeeper.
Emigratie/Immigratie-Emigration/Immigration:
Oene en Trijntje emigreerde met voltallig gezin naar Amerika waar zoon Pieter zich reeds bevond sinds 1916.
Vertrokken vanuit Rotterdam met het ss Rotterdam op 3 juli 1920, aankomst New York op 12 juli 1920, zij reisden allen 2e klasse en had $6000,- bij zich.
Zij gingen naar Sietze Bosma, de broer van Oene die sinds 1911 al was geëmigreerd naar Amerika, de bestemming was Indianapolis, Indiana.

Oene and Trijntje emigrated with complete family to America where son Pieter was already since 1916.
Departed from Rotterdam with the ss Rotterdam on July 3, 1920, arriving in New York on July 12, 1920, they all traveled 2nd class and had saved $ 6000, -.
They went to Sietze Bosma, the brother of Oene who was immigrated to America since 1911, the destination was Indianapolis, Indiana.
Kinderen van Trijntje en Oene:
1 Ruurdtje (Ruby) Bosma, geboren op zondag 24 april 1898 in Drogeham (Fr). Ruby is overleden in december 1975 in Colorado, Verenigde Staten, 77 jaar oud.
2 Klaaske (Clara) Bosma, geboren op vrijdag 12 mei 1899 in Drogeham (Fr). Clara is overleden op woensdag 24 mei 1989 in Colorado, Verenigde Staten, 90 jaar oud.
3 Pieter (Pete) Bosma, geboren op zaterdag 26 mei 1900 in Drogeham (Fr). Pete is overleden in november 1981 in Colorado, Verenigde Staten, 81 jaar oud.
Emigratie/Immigratie-Emigration/Immigration:
Pieter vertrok vanuit Rotterdam met de ss Rijndam op 12 augustus 1916, aankomst New York op 27 augustus 1916, Pieter reisde 2e klasse en had $100,- bij zich.
Zijn ouders met de rest van het gezin zou in 1920 volgen.

Pieter departed from Rotterdam with the ss Rijndam on August 12, 1916, arriving in New York on August 27, 1916, Peter traveled 2nd class and had $ 100 - with him.
His parents with the rest of the family would follow in 1920.
4 Anna Bosma, geboren op donderdag 26 september 1901 in Drogeham (Fr). Anna is overleden op zaterdag 20 september 1919 in Drogeham (Fr), 17 jaar oud. Anna bleef ongehuwd.
5 Tjerkje Bosma, geboren omstreeks 1903 in Drogeham (Fr).
6 Hendrik Ulbe (Henry A) Bosma, geboren op zaterdag 19 november 1904 in Drogeham (Fr). Henry A is overleden op zondag 5 maart 1972 in San Diego, Californië, Verenigde Staten, 67 jaar oud.
7 Wytze (William Arthur) Bosma, geboren op dinsdag 20 maart 1906 in Drogeham (Fr). Volgt 234.
8 Doetje Bosma, geboren omstreeks 1908 in Drogeham (Fr).
9 Ulbe Anne (Arthur A.) Bosma, geboren op zondag 4 juli 1909 in Drogeham (Fr). Arthur A. is overleden op dinsdag 25 juli 1995 in Colorado, Verenigde Staten, 86 jaar oud.
10 Geeske (Seeske) (Sophia) Bosma, geboren op zondag 19 maart 1911 in Leeuwarden (Fr). Sophia is overleden op dinsdag 26 juni 1990 in Colorado, Verenigde Staten, 79 jaar oud.
11 Grietje (Margaret) Bosma, geboren op zaterdag 28 maart 1914 in Drogeham (Fr). Margaret is overleden op donderdag 24 januari 2002 in Colorado, Verenigde Staten, 87 jaar oud.
ulbe_kooistra_1874.jpg
13 Ulbe Kooistra 1874
127 Ulbe Kooistra (afb. 13) is geboren op woensdag 9 september 1874 in Jelsum, Leeuwarderadeel (Fr), zoon van Anne Johannes Kooistra (zie 42) en Ruurdtje Ulbes Roorda. Ulbe is overleden op maandag 10 oktober 1949 in Leeuwarden (Fr), 75 jaar oud.
Beroep:
Directeur van een zuivelfabriek. - Director of a dairy factory. (Bondssecretaris van de Frico 1909-1939.

Ulbe Kooistra trad gedurende niet minder dan dertig jaren op als secretaris van de Bond, waarop hij door zijn persoonlijkheid, energie en scherp doorzicht een on-uitwisbaar stempel heeft gedrukt.

Ulbe Kooistra has been acting as Secretary of the Bond for more than thirty years, by which he has pushed an indelible stamp through his personality, energy and sharp vision.

http://www.zuivelhistorienederland.nl/)
Ulbe trouwde, 26 jaar oud, op woensdag 20 maart 1901 in Ferwerderadeel (Fr) met Kornelia Hornstra, 23 jaar oud. Kornelia is geboren op donderdag 23 augustus 1877 in Deinum, Menaldumadeel (Fr), dochter van Tjerk Piers Hornstra en Pietje Hommes Dijkstra.
128 Johannes Kooistra is geboren op donderdag 6 januari 1876 in Jelsum, Leeuwarderadeel (Fr), zoon van Anne Johannes Kooistra (zie 42) en Ruurdtje Ulbes Roorda. Johannes trouwde, 39 jaar oud, op zaterdag 17 april 1915 in Leeuwarderadeel (Fr) met Hyke Steinfort, 24 jaar oud. Hyke is geboren op zondag 24 augustus 1890 in St. Jacobiparochie, gem. het Bildt (Fr), dochter van Gerlof Steinfort en Jannigje de With.
129 Doetje Kooistra is geboren op woensdag 28 augustus 1878 in Jelsum, Leeuwarderadeel (Fr), dochter van Anne Johannes Kooistra (zie 42) en Ruurdtje Ulbes Roorda. Doetje trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 4 juni 1904 in Leeuwarderadeel (Fr) met Hessel Blok, 32 jaar oud. Hessel is geboren op donderdag 17 augustus 1871 in Jelsum, Leeuwarderadeel (Fr), zoon van Hendrik Willems Blok en Dieuwke Hessels Wagenaar.
Beroep:
Onderwijzer. Schoolteacher
Kind van Doetje en Hessel:
1 N.N. Blok, geboren op maandag 6 september 1909 in Leeuwarden (Fr). N.N. is overleden op maandag 6 september 1909 in Leeuwarden (Fr), geen dag oud.
hotze_de_jong_en_grietje_kooistra.jpg
14 Hotze de Jong en Grietje Kooistra
130 Grietje Kooistra (afb. 14) is geboren op dinsdag 9 augustus 1881 in Jelsum, Leeuwarderadeel (Fr), dochter van Anne Johannes Kooistra (zie 42) en Ruurdtje Ulbes Roorda. Grietje is overleden op zondag 7 april 1957 in Leeuwarden (Fr), 75 jaar oud. Grietje trouwde, 32 jaar oud, op zaterdag 8 augustus 1914 in Leeuwarderadeel (Fr) met Hotze de Jong, 29 jaar oud. Hotze is geboren op maandag 6 oktober 1884 in Wolsum, Wonseradeel (Fr), zoon van Pier de Jong en Mentha Carolina Noordenbos. Hotze is overleden op zaterdag 30 januari 1982 in Jelsum, Leeuwarderadeel (Fr), 97 jaar oud.
131 Hinke (Kate) Kooistra is geboren op zaterdag 12 april 1873 in Jelsum, Leeuwarderadeel (Fr), dochter van Wytze Johannes Kooistra (zie 43) en Baukje Harmens Olivier. Kate is overleden op maandag 29 juli 1918 in Sully, Jasper County, Iowa, Verenigde Staten, 45 jaar oud. Kate trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 19 mei 1898 in Pella, Marion County, Iowa, Verenigde Staten met Frank (Kryn) Elscott, 28 jaar oud. Kryn is geboren op woensdag 29 december 1869 in Pella, Marion County, Iowa, Verenigde Staten. Kryn is overleden op dinsdag 30 april 1929 in Oskaloosa, Mahaska County, Iowa, Verenigde Staten, 59 jaar oud. Hij is begraven in Sully, Iowa, Jasper Country, Cemetery, Verenigde Staten. Kryn trouwde later op donderdag 13 oktober 1927 in Pella, Marion County, Iowa, Verenigde Staten met Alida Hasselman (1878-1973).
132 Johannes (John) Kooistra is geboren op dinsdag 20 oktober 1874 in Leeuwarden (Fr), zoon van Wytze Johannes Kooistra (zie 43) en Baukje Harmens Olivier. John is overleden op maandag 22 februari 1960 in Sully, Jasper County, Iowa, Verenigde Staten, 85 jaar oud. John trouwde met Minnie Brand. Minnie is geboren op dinsdag 13 januari 1874 in Pella, Marion County, Iowa, Verenigde Staten, dochter van Jacob Brand en Jannetje (Jane) Verheul. Minnie is overleden op maandag 15 augustus 1955 in Sully, Jasper County, Iowa, Verenigde Staten, 81 jaar oud.
133 Wytze Kooistra is geboren op zondag 23 november 1879 in Arum, Wonseradeel (Fr), zoon van Wytze Johannes Kooistra (zie 43) en Baukje Harmens Olivier. Wytze is overleden op zondag 19 april 1925 in Oskaloosa, Mahaska County, Iowa, Verenigde Staten, 45 jaar oud (oorzaak: Wytze overleed ten gevolge van een ongeval met een machine die werd gebruikt op de boerderij.).
Geboorteplaats: Place of Birth:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Arum_%28plaats%29
Wytze trouwde, 25 jaar oud, op dinsdag 17 januari 1905 in Newton, Iowa, Verenigde Staten met Catherine Brand, 22 jaar oud. Catherine is geboren op zaterdag 23 december 1882 in Pella, Marion County, Iowa, Verenigde Staten, dochter van Jacob Brand en Jannetje (Jane) Verheul. Catherine is overleden op maandag 21 augustus 1972 in Sully, Jasper County, Iowa, Verenigde Staten, 89 jaar oud.
Kinderen van Wytze en Catherine:
1 Edna P. Kooistra, geboren op vrijdag 27 juli 1906 in Sully, Jasper County, Iowa, Verenigde Staten. Volgt 235.
2 Frances Kooistra, geboren op dinsdag 7 september 1915 in Sully, Jasper County, Iowa, Verenigde Staten. Frances is overleden op dinsdag 15 februari 1916 in Sully, Jasper County, Iowa, Verenigde Staten, 5 maanden oud.
3 David Kooistra, geboren in december 1923 in Sully, Jasper County, Iowa, Verenigde Staten. Volgt 236.
134 Dora Bertha Kooistra is geboren op vrijdag 9 december 1892 in Lynnville, Iowa, Verenigde Staten, dochter van Wytze Johannes Kooistra (zie 43) en Baukje Harmens Olivier. Dora is overleden op donderdag 31 oktober 1985 in Sully, Jasper County, Iowa, Verenigde Staten, 92 jaar oud. Dora trouwde, 22 jaar oud, op woensdag 6 januari 1915 in Pella, Marion County, Iowa, Verenigde Staten met Andrew Frank Gertsma, ongeveer 44 jaar oud. Andrew is geboren omstreeks 1871. Andrew is overleden omstreeks 1966 in Sully, Jasper County, Iowa, Verenigde Staten, ongeveer 95 jaar oud.
Kinderen van Dora en Andrew:
1 Celeste Ruth Gertsma, geboren op donderdag 7 juni 1917 in Sully, Jasper County, Iowa, Verenigde Staten. Volgt 237.
2 Merlyn Bruce Gertsma, geboren omstreeks 1922 in Lynnville, Iowa, Verenigde Staten.
135 Ruurd Hotzes de Jong is geboren op vrijdag 4 januari 1833 in Wirdum (Fr), zoon van Hotze Ruurds de Jong en Hinke Keimpes Vlieger (zie 46). Ruurd is overleden op donderdag 10 maart 1898 in Buitenpost, Achtkarspelen (Fr), 65 jaar oud. Ruurd trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 16 mei 1857 in Idaarderadeel (Fr) met Jietske Jans Roorda, 27 jaar oud. Jietske is geboren op zondag 14 februari 1830 in Lichtaard, Ferwerderadeel (Fr), dochter van Jan Johannes Roorda en Klaaske Jurjens van Pommeren. Jietske is overleden op zaterdag 28 januari 1911 in Buitenpost, Achtkarspelen (Fr), 80 jaar oud.
Geboorteplaats: Place of Birth:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Lichtaard
Kind van Ruurd en Jietske:
1 Hinke Ruurds de Jong, geboren op maandag 10 maart 1873 in Tietjerk, Tietjerksteradeel (Fr). Volgt 238.
136 Japke Hotzes de Jong is geboren op dinsdag 20 juni 1837 in Wirdum (Fr), dochter van Hotze Ruurds de Jong en Hinke Keimpes Vlieger (zie 46). Japke is overleden op vrijdag 15 augustus 1873 in Drogeham (Fr), 36 jaar oud. Japke trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 23 mei 1863 in Leeuwarderadeel (Fr) met Berend Jetzes van der Veen, 29 jaar oud. Berend is geboren op maandag 27 januari 1834 in Drogeham (Fr), zoon van Jetze Berends van der Veen en Aukjen Klazes van der Woude. Berend is overleden op woensdag 29 november 1911 in Surhuizum, Achtkarspelen (Fr), 77 jaar oud. Berend trouwde later op vrijdag 24 december 1875 in Achtkarspelen (Fr) met Aaltje Jager (1835-1910).
Kind van Japke en Berend:
1 N.N. van der Veen, levenloos geboren zoon, geboren op dinsdag 17 oktober 1871 in Drogeham (Fr).
137 Jan Hotzes de Jong is geboren op zondag 19 augustus 1838 in Wirdum (Fr), zoon van Hotze Ruurds de Jong en Hinke Keimpes Vlieger (zie 46). Jan is overleden op zondag 18 januari 1920 in Idaard (Fr), 81 jaar oud. Jan trouwde, 26 jaar oud, op woensdag 28 juni 1865 in Idaarderadeel (Fr) met Oeke Jillerts de Vries, 25 jaar oud. Oeke is geboren op donderdag 25 juni 1840 in Roordahuizum, Idaarderadeel (Fr), dochter van Jillert Johannes de Vries en Tjitske Gerbens de Vries. Oeke is overleden op donderdag 10 december 1925 in Roordahuizum, Idaarderadeel (Fr), 85 jaar oud.
Geboorteplaats: Place of Birth:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Roordahuizum
138 Sytze Hotzes de Jong is geboren op zondag 3 juli 1842 in Wirdum (Fr), zoon van Hotze Ruurds de Jong en Hinke Keimpes Vlieger (zie 46). Sytze is overleden op zondag 24 september 1916 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), 74 jaar oud.
Beroep:
Klokkenmaker.Clock maker.
Sytze:
(1) trouwde, 29 jaar oud, op zaterdag 11 mei 1872 in Idaarderadeel (Fr) met Eelkjen Jans Wijma, 25 jaar oud. Eelkjen is geboren op vrijdag 26 maart 1847 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), dochter van Jan Gerbens Wijma en Klaaske Jans Kamstra.
(2) trouwde, 42 jaar oud, op donderdag 23 april 1885 in Idaarderadeel (Fr) met Jaaike Hiemstra, 30 jaar oud. Jaaike is geboren op vrijdag 23 maart 1855 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), dochter van Jelmer Hiemstra en Klaaske Klazes Hiemstra. Jaaike is overleden op zondag 21 december 1913 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), 58 jaar oud.
Kinderen van Sytze en Eelkjen:
1 N.N. de Jong, levenloos geboren zoon, geboren op donderdag 15 april 1875 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr).
2 N.N. de Jong, levenloos geboren zoon, geboren op vrijdag 18 juli 1879 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr).
139 Maaike Hotzes de Jong is geboren op zondag 6 oktober 1844 in Wirdum (Fr), dochter van Hotze Ruurds de Jong en Hinke Keimpes Vlieger (zie 46). Maaike is overleden op zaterdag 17 juni 1876 in Hempens (Fr), 31 jaar oud.
Overlijdensplaats-Place of death:
Hempens op het eerste huis nummer veertien, dit vermeld volgens de overlijdensakte.
Hempens on the first house number fourteen, this according to the death certificate.

http://nl.wikipedia.org/wiki/Hempens
Maaike trouwde, 29 jaar oud, op woensdag 6 mei 1874 in Idaarderadeel (Fr) met Jacob Cornelis de Groot, 30 jaar oud. Jacob is geboren op woensdag 17 januari 1844 in Roordahuizum, Idaarderadeel (Fr), zoon van Cornelis Atzes de Groot en Minke Hayes Hagedoorn. Jacob is overleden op woensdag 3 augustus 1892 in Roordahuizum, Idaarderadeel (Fr), 48 jaar oud.
140 Keimpe Hotzes de Jong is geboren op zondag 19 december 1847 in Wirdum (Fr), zoon van Hotze Ruurds de Jong en Hinke Keimpes Vlieger (zie 46). Keimpe is overleden op zondag 2 februari 1919 in Weidum, Littenseradeel (Fr), 71 jaar oud. Keimpe trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 10 mei 1873 in Baarderadeel (Fr) met Akke Sytses Feenstra, 25 jaar oud. Akke is geboren op donderdag 2 september 1847 in Weidum, Littenseradeel (Fr), dochter van Sytse Aesges Feenstra en Rinske Gerbens Landstra. Akke is overleden op zondag 15 april 1923 in Weidum, Littenseradeel (Fr), 75 jaar oud.
Geboorteplaats: Place of Birth:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Weidum
141 Jouke Hotzes de Jong is geboren op maandag 1 juli 1850 in Wirdum (Fr), zoon van Hotze Ruurds de Jong en Hinke Keimpes Vlieger (zie 46). Jouke is overleden op dinsdag 30 mei 1922 in Nes, Utingeradeel (Fr), 71 jaar oud.
Overlijdensplaats-Place of death:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Nes_%28Boornsterhem%29
Jouke trouwde, 29 jaar oud, op woensdag 19 mei 1880 in Idaarderadeel (Fr) met Jantje Hendriks Kooistra, 25 jaar oud. Zie 113 voor persoonsgegevens van Jantje.
Kinderen van Jouke en Jantje: zie 113.
142 Johannes de Boer is geboren op woensdag 22 december 1852 in Warstiens, gem. Leeuwarden (Fr), zoon van Jan Sipkes de Boer (zie 48) en Ybeltje Johannes Kooistra (zie 64). Johannes is overleden op zaterdag 15 april 1939 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), 86 jaar oud. Johannes trouwde, 38 jaar oud, op donderdag 9 april 1891 in Idaarderadeel (Fr) met Akke Visser, 19 jaar oud. Zie 241 voor persoonsgegevens van Akke.
Kind van Johannes en Akke:
1 Jikke de Boer, geboren op woensdag 3 november 1909 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr). Volgt 239.
143 Freerk de Boer is geboren op maandag 6 april 1863 in Warstiens, gem. Leeuwarden (Fr), zoon van Jan Sipkes de Boer (zie 48) en Ybeltje Johannes Kooistra (zie 64). Freerk is overleden op zaterdag 5 februari 1927 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), 63 jaar oud. Freerk trouwde, 27 jaar oud, op zaterdag 10 mei 1890 in Idaarderadeel (Fr) met Hylkje Kooistra, 22 jaar oud. Zie 152 voor persoonsgegevens van Hylkje.
Kinderen van Freerk en Hylkje:
1 Jan de Boer, geboren op maandag 30 maart 1891 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr). Volgt 240.
2 Geertje de Boer, geboren op woensdag 1 maart 1893 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr).
3 Sytze de Boer, geboren op vrijdag 10 mei 1895 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr).
4 Franke de Boer, geboren op vrijdag 29 oktober 1897 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr).
5 Ybeltje de Boer, geboren op woensdag 28 februari 1900 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr).
6 Yde de Boer, geboren op maandag 24 november 1902 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr).
wopkje_en_sipke_boer_kooistra.jpg
15 wopkje en sipke boer kooistra
144 Sipke de Boer (afb. 15) is geboren op vrijdag 22 april 1864 in Warstiens, gem. Leeuwarden (Fr), zoon van Jan Sipkes de Boer (zie 48) en Ybeltje Johannes Kooistra (zie 64). Sipke is overleden op zaterdag 11 november 1922 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), 58 jaar oud. Sipke trouwde, 27 jaar oud, op zaterdag 9 mei 1891 in Idaarderadeel (Fr) met Wopkje Jans Kooistra, 26 jaar oud. Zie 110 voor persoonsgegevens van Wopkje.
Kind van Sipke en Wopkje: zie 110.
145 Hinke Keimpes de Jong is geboren op donderdag 20 oktober 1842 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), dochter van Keimpe Sipkes de Jong en Akke Jans Terpstra (zie 51). Hinke is overleden op zondag 15 juni 1879 in Warstiens, gem. Leeuwarden (Fr), 36 jaar oud. Hinke trouwde, 24 jaar oud, op woensdag 22 mei 1867 in Grouw, Idaarderadeel (Fr) met Teunis Kornelis Visser, 31 jaar oud. Teunis is geboren op zondag 8 mei 1836 in Wartena, gem. Leeuwarden (Fr), zoon van Kornelis Minzes Visser en Dieuwke Theunis Kooystra. Teunis is overleden op donderdag 15 februari 1917 in Warstiens, gem. Leeuwarden (Fr), 80 jaar oud.
Kind van Hinke en Teunis:
1 Akke Visser, geboren op zaterdag 6 april 1872 in Wartena, gem. Leeuwarden (Fr). Volgt 241.
146 Hendrik Jans Kooistra is geboren op woensdag 10 november 1858 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), zoon van Jan Jans Kooistra (zie 54) en Wopkjen Johannes Kooistra (zie 65). Hendrik is overleden op zondag 29 september 1940 in Heerenveen (Fr), 81 jaar oud. Hendrik:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op woensdag 17 mei 1882 in Idaarderadeel (Fr) met Klaaske Johannes Wiersma, 19 jaar oud. Klaaske is geboren op donderdag 19 februari 1863 in Friens, Idaarderadeel (Fr), dochter van Johannes Jelles Wiersma en Reino Wobbes Schuurmans. Klaaske is overleden op zondag 21 juli 1895 in Deersum, Rauwerderhem (Fr), 32 jaar oud.
Geboorteplaats: Place of Birth:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Friens
(2) trouwde, 37 jaar oud, op donderdag 8 oktober 1896 in Utingeradeel (Fr) met Iedske Hoekstra, 28 jaar oud. Iedske is geboren op maandag 23 december 1867 in St. Nicolaasga, Doniawerstal (Fr), dochter van Jan Johannes Hoekstra en Klaaske Jans Akkerman. Iedske is overleden op maandag 2 augustus 1920 in Offingawier (Fr), 52 jaar oud.
Overlijdensplaats-Place of death:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Offingawier
Kinderen van Hendrik en Klaaske:
1 Jan Hendriks Kooistra, geboren op zondag 27 mei 1883 in Tietjerk, Tietjerksteradeel (Fr). Volgt 242.
2 Reino Kooistra, geboren op zondag 26 december 1886 in Tietjerk, Tietjerksteradeel (Fr). Volgt 243.
3 Johannes Kooistra, geboren op woensdag 18 januari 1888 in Tietjerk, Tietjerksteradeel (Fr). Volgt 244.
4 Wopkje Kooistra, geboren op woensdag 30 januari 1889 in Oosterwierum, Baarderadeel (Fr). Volgt 245.
5 Jelle Kooistra, geboren op vrijdag 14 maart 1890 in Oosterwierum, Baarderadeel (Fr). Volgt 246.
6 Wobbe Kooistra, geboren op zondag 5 juni 1892 in Oosterwierum, Baarderadeel (Fr). Volgt 247.
7 Teade Kooistra, geboren op maandag 22 april 1895 in Deersum, Rauwerderhem (Fr). Teade is overleden op donderdag 10 oktober 1895 in Deersum, Rauwerderhem (Fr), 5 maanden oud.
Geboorteplaats: Place of Birth:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Deersum
http://nl.wikipedia.org/wiki/Rauwerderhem
Kinderen van Hendrik en Iedske:
8 Klaaske Kooistra, geboren op donderdag 5 november 1896 in Oldeboorn, Utingeradeel (Fr).
9 Teade Kooistra, geboren op donderdag 5 mei 1898 in Oldeboorn, Utingeradeel (Fr). Teade is overleden op donderdag 9 februari 1899 in Oldeboorn, Utingeradeel (Fr), 9 maanden oud.
10 Eelkje Kooistra, geboren op maandag 11 september 1899 in Oldeboorn, Utingeradeel (Fr). Eelkje is overleden op dinsdag 22 juni 1926 in Ouwsterhaule (Fr), 26 jaar oud. Eelkje bleef ongehuwd.
Overlijdensplaats-Place of death:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ouwsterhaule
11 Antje Kooistra, geboren op woensdag 12 december 1900 in Oldeboorn, Utingeradeel (Fr).
147 Eelkje Jans Kooistra is geboren op woensdag 12 december 1860 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), dochter van Jan Jans Kooistra (zie 54) en Wopkjen Johannes Kooistra (zie 65). Eelkje is overleden op woensdag 13 februari 1907 in Wartena, gem. Leeuwarden (Fr), 46 jaar oud. Eelkje trouwde, 19 jaar oud, op donderdag 6 mei 1880 in Idaarderadeel (Fr) met Sipke Arends Castelein, 24 jaar oud. Sipke is geboren op vrijdag 14 september 1855 in Suawoude, Tietjerksteradeel (Fr), zoon van Arend Hedzers Castelein en Grietje Sipkes de Boer. Sipke is overleden op zaterdag 26 december 1931 in Hardegarijp (Fr), 76 jaar oud. Sipke trouwde later op zaterdag 26 juni 1909 in Tietjerksteradeel (Fr) met Minke Gosliga (1869-1942).
Kinderen van Eelkje en Sipke:
1 Arend Sipkes Castelein, geboren op zondag 1 mei 1881 in Suawoude, Tietjerksteradeel (Fr).
2 Jan Sipkes Castelein, geboren op woensdag 14 februari 1883 in Suawoude, Tietjerksteradeel (Fr).
3 Marten Castelein, geboren op dinsdag 21 april 1885 in Suawoude, Tietjerksteradeel (Fr).
4 Hendrik Castelein, geboren op donderdag 24 mei 1888 in Suawoude, Tietjerksteradeel (Fr).
5 Grietje Castelein, geboren op vrijdag 19 juni 1891 in Suawoude, Tietjerksteradeel (Fr). Grietje is overleden op vrijdag 6 mei 1910 in Hardegarijp (Fr), 18 jaar oud. Grietje bleef ongehuwd.
148 Taede Kooistra is geboren op maandag 29 september 1873 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), zoon van Jan Jans Kooistra (zie 54) en Sytsje Taedes Haarsma. Taede is overleden op zondag 7 juni 1959 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), 85 jaar oud. Taede trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 8 mei 1897 in Idaarderadeel (Fr) met Trijntje Terpstra, 21 jaar oud. Zie 174 voor persoonsgegevens van Trijntje.
Kinderen van Taede en Trijntje:
1 Jan Kooistra, geboren op donderdag 6 oktober 1898 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr). Volgt 248.
2 Pieter Kooistra, geboren op vrijdag 19 juli 1901 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr). Volgt 249.
3 Sijtje Kooistra, geboren op donderdag 4 februari 1904 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr). Sijtje is overleden op woensdag 21 november 2001 in Leeuwarden (Fr), 97 jaar oud.
4 Grietzen Kooistra, geboren op woensdag 30 december 1914 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr). Volgt 250.
149 Trijntje Kooistra is geboren op dinsdag 19 september 1876 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), dochter van Jan Jans Kooistra (zie 54) en Sytsje Taedes Haarsma. Trijntje is overleden op dinsdag 26 juni 1951 in Idaard (Fr), 74 jaar oud.
Vermeld:
Een van een tweeling.
Trijntje trouwde, 32 jaar oud, op donderdag 19 november 1908 in Idaarderadeel (Fr) met Laas Statema, 39 jaar oud. Laas is geboren op donderdag 7 oktober 1869 in Aegum (Fr), zoon van Haaye Ritskes Statema en Akke Jacobs Bonnema. Laas is overleden op zondag 5 februari 1950 in Idaard (Fr), 80 jaar oud. Laas is weduwnaar van Rinskje Terpstra (1873-1903), met wie hij trouwde op zaterdag 2 mei 1896 in Idaarderadeel (Fr), zie 173.
150 Wopkje Kooistra is geboren op dinsdag 19 september 1876 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), dochter van Jan Jans Kooistra (zie 54) en Sytsje Taedes Haarsma. Wopkje is overleden op woensdag 1 januari 1908 in Rauwerd (Fr), 31 jaar oud.
Vermeld:
Een van een tweeling.
Overlijdensplaats-Place of death:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Rauwerd
Wopkje trouwde, 29 jaar oud, op donderdag 3 mei 1906 in Rauwerderhem (Fr) met Albert Postma, 25 jaar oud. Albert is geboren op dinsdag 7 december 1880 in Rauwerd (Fr), zoon van Jacob Everts Postma en Zwaantje Alberts Brandenburg.
151 Andrieske Kooistra is geboren op maandag 20 mei 1878 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), dochter van Jan Jans Kooistra (zie 54) en Sytsje Taedes Haarsma. Andrieske trouwde, 26 jaar oud, op donderdag 25 augustus 1904 in Rauwerderhem (Fr) met Harmen Hoekstra, 26 jaar oud. Harmen is geboren op zondag 25 augustus 1878 in Rauwerd (Fr), zoon van Freerk Hoekstra en Tetje Landstra.
152 Hylkje Kooistra is geboren op maandag 27 april 1868 in Wartena, gem. Leeuwarden (Fr), dochter van Sytze Kooistra (zie 56) en Geertje Ydes Sinnema (zie 63). Hylkje is overleden op maandag 2 januari 1933 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), 64 jaar oud. Hylkje trouwde, 22 jaar oud, op zaterdag 10 mei 1890 in Idaarderadeel (Fr) met Freerk de Boer, 27 jaar oud. Zie 143 voor persoonsgegevens van Freerk.
Kinderen van Hylkje en Freerk: zie 143.
153 Jan Kooistra is geboren op dinsdag 13 juni 1871 in Warstiens, gem. Leeuwarden (Fr), zoon van Sytze Kooistra (zie 56) en Geertje Ydes Sinnema (zie 63). Jan is overleden op donderdag 8 januari 1914 in Swichum (Fr), 42 jaar oud. Jan trouwde, 29 jaar oud, op zaterdag 4 mei 1901 in Grouw, Idaarderadeel (Fr) met Rigtje de Visser, 23 jaar oud. Rigtje is geboren op woensdag 17 oktober 1877 in Grouw, Idaarderadeel (Fr), dochter van Wigle Jelles de Visser en Trijntje Willems Witteveen. Rigtje is overleden op vrijdag 22 november 1940 in Swichum (Fr), 63 jaar oud. Rigtje trouwde later op zaterdag 11 december 1915 in Leeuwarderadeel (Fr) met Jan de Boer (geb. 1891), zie 240.
Kind van Jan en Rigtje:
1 Sytze Kooistra, geboren op zondag 8 juni 1902 in Swichum (Fr).
154 Yde Kooistra is geboren op dinsdag 13 juli 1875 in Warstiens, gem. Leeuwarden (Fr), zoon van Sytze Kooistra (zie 56) en Geertje Ydes Sinnema (zie 63). Yde is overleden op zondag 28 april 1968 in Wartena, gem. Leeuwarden (Fr), 92 jaar oud. Yde trouwde, 20 jaar oud, op zaterdag 18 januari 1896 in Idaarderadeel (Fr) met Doetje Andringa, 20 jaar oud. Doetje is geboren op maandag 19 april 1875 in Wartena, gem. Leeuwarden (Fr), dochter van Tjerk Sybrens Andringa en Aaltje Martens Bergsma. Doetje is overleden op dinsdag 6 juni 1967 in Wartena, gem. Leeuwarden (Fr), 92 jaar oud.
Kinderen van Yde en Doetje:
1 Geertje Kooistra, geboren op maandag 6 juli 1896 in Warstiens, gem. Leeuwarden (Fr). Volgt 251.
2 Aaltje Kooistra, geboren op donderdag 28 april 1898 in Warstiens, gem. Leeuwarden (Fr). Volgt 252.
3 N.N. Kooistra, levenloos geboren dochter, geboren op maandag 12 februari 1900 in Warstiens, gem. Leeuwarden (Fr).
4 Hylkje (Hieke) Kooistra, geboren op dinsdag 8 januari 1901 in Warstiens, gem. Leeuwarden (Fr). Volgt 253.
155 Eelkje Sytzes Kooistra is geboren op donderdag 1 april 1880 in Warstiens, gem. Leeuwarden (Fr), dochter van Sytze Kooistra (zie 56) en Geertje Ydes Sinnema (zie 63). Eelkje is overleden op zaterdag 4 december 1954 in Wirdum (Fr), 74 jaar oud. Eelkje trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 7 mei 1904 in Idaarderadeel (Fr) met Katrienus Dijkstra, 24 jaar oud. Katrienus is geboren op vrijdag 10 oktober 1879 in Grouw, Idaarderadeel (Fr), zoon van Kornelis Boukes Dijkstra en Lipkje Hendriks Schuurmans. Katrienus is overleden op donderdag 26 mei 1938 in Baard, Littenseradeel (Fr), 58 jaar oud.
156 Antje Kooistra is geboren op zondag 28 januari 1883 in Warstiens, gem. Leeuwarden (Fr), dochter van Sytze Kooistra (zie 56) en Geertje Ydes Sinnema (zie 63). Antje is overleden op woensdag 19 juli 1950 in Irnsum (Fr), 67 jaar oud. Antje trouwde, 22 jaar oud, op zaterdag 29 april 1905 in Idaarderadeel (Fr) met Gooye Gerben Brouwer, 24 jaar oud. Gooye is geboren op zaterdag 2 april 1881 in Grouw, Idaarderadeel (Fr), zoon van Johannes Gooyes Brouwer en Japke Reins Jonker. Gooye is overleden op donderdag 12 april 1956 in Leeuwarden (Fr), 75 jaar oud.
Kind van Antje en Gooye:
1 Jan Brouwer, geboren op donderdag 20 april 1916 in Oldeboorn, Utingeradeel (Fr). Jan is overleden op maandag 5 augustus 1918 in Oldeboorn, Utingeradeel (Fr), 2 jaar oud.
157 Abe Kooistra is geboren op woensdag 15 februari 1888 in Warstiens, gem. Leeuwarden (Fr), zoon van Sytze Kooistra (zie 56) en Geertje Ydes Sinnema (zie 63). Abe is overleden op donderdag 8 november 1962 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), 74 jaar oud. Abe trouwde, 27 jaar oud, op donderdag 6 mei 1915 in Idaarderadeel (Fr) met Wytske van der Meulen, 19 jaar oud. Wytske is geboren op zondag 4 augustus 1895 in Swichum (Fr), dochter van Aldert van der Meulen en Tjitske Althuizes. Wytske is overleden op zaterdag 29 juni 1968 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), 72 jaar oud.
158 Jan Willems Kooistra is geboren op dinsdag 11 december 1866 in Jellum, Baarderadeel (Fr), zoon van Willem Jans Kooistra (zie 57) en Wytske Jelles Wiersma.
Geboorteplaats: Place of Birth:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Jellum
Jan trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 8 mei 1890 in Baarderadeel (Fr) met Hylkje Luitzens Kingma, 23 jaar oud. Hylkje is geboren op maandag 16 juli 1866 in Jellum, Baarderadeel (Fr), dochter van Luitzen Ymkes Kingma en Fetje Bruins van der Hem. Hylkje is overleden op donderdag 11 oktober 1928 in Dronrijp, Menaldumadeel (Fr), 62 jaar oud.
Kind van Jan en Hylkje:
1 Willem Jans Kooistra, geboren op donderdag 12 februari 1891 in Dronrijp, Menaldumadeel (Fr). Volgt 254.
159 Jelle Willems Kooistra is geboren op woensdag 14 september 1870 in Jellum, Baarderadeel (Fr), zoon van Willem Jans Kooistra (zie 57) en Wytske Jelles Wiersma. Jelle is overleden op woensdag 10 februari 1954 in Zeist (Ut), 83 jaar oud. Hij is begraven in Langezwaag (Fr). Jelle trouwde, 39 jaar oud, op vrijdag 29 april 1910 in Opsterland (Fr) met Sieuke Westerhof, 27 jaar oud. Sieuke is geboren op woensdag 22 november 1882 in Kortezwaag, Gorredijk (Fr), dochter van Geele Sakes Westerhof en Tytje Kornelis de Groot.
Geboorteplaats: Place of Birth:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kortezwaag
160 Eelke Willems Kooistra is geboren op zaterdag 31 augustus 1872 in Jellum, Baarderadeel (Fr), zoon van Willem Jans Kooistra (zie 57) en Wytske Jelles Wiersma. Eelke is overleden op donderdag 26 juni 1941 in Jellum, Baarderadeel (Fr), 68 jaar oud. Eelke trouwde, 28 jaar oud, op zaterdag 11 mei 1901 in Baarderadeel (Fr) met Wintje Martens Bearda, 25 jaar oud. Wintje is geboren op woensdag 29 maart 1876 in Jorwerd, Baarderadeel (Fr), dochter van Marten Sjoerds Bearda en Aaltje Broers Eekma. Wintje is overleden op woensdag 16 december 1959 in Jellum, Baarderadeel (Fr), 83 jaar oud.
Geboorteplaats: Place of Birth:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Jorwerd
Kind van Eelke en Wintje:
1 Aaltje Kooistra, geboren op zondag 20 april 1902 in Hijlaard, Baarderadeel (Fr).
161 Jantje Willems Kooistra is geboren op zondag 6 augustus 1876 in Jellum, Baarderadeel (Fr), dochter van Willem Jans Kooistra (zie 57) en Wytske Jelles Wiersma. Jantje is overleden op zaterdag 2 november 1940 in Hijlaard, Baarderadeel (Fr), 64 jaar oud. Jantje trouwde, 23 jaar oud, op woensdag 2 mei 1900 in Baarderadeel (Fr) met Taede Ritskes Hellinga, 23 jaar oud. Taede is geboren op vrijdag 17 november 1876 in Roodkerk, Dantumadeel (Fr), zoon van Ritske Pieters Hellinga en Hieke Everts Pel.
Geboorteplaats: Place of Birth:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Roodkerk
Kind van Jantje en Taede:
1 Ritske Hellinga, geboren op zaterdag 1 november 1902 in Hijlaard, Baarderadeel (Fr).
162 Eelkje Willems Kooistra is geboren op zaterdag 4 oktober 1879 in Hijlaard, Baarderadeel (Fr), dochter van Willem Jans Kooistra (zie 57) en Wytske Jelles Wiersma. Eelkje is overleden op dinsdag 3 december 1963 in St.Annaparochie, gem. het Bildt (Fr), 84 jaar oud.
Geboorteplaats: Place of Birth:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Hijlaard
Eelkje trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 7 mei 1904 in Baarderadeel (Fr) met Hendrik Jacobs Palsma, 29 jaar oud. Hendrik is geboren op zondag 18 oktober 1874 in Britswerd, Littenseradeel (Fr), zoon van Jacob Sjoerds Palsma en Gerritje Sjoerds Nijland. Hendrik is overleden op maandag 15 mei 1950 in Wirdum (Fr), 75 jaar oud.
163 Andrieske Haarsma is geboren op maandag 29 oktober 1866 in Wartena, gem. Leeuwarden (Fr), dochter van Lykle Taedes Haarsma en Meinsk Sypkes Hotsma (zie 59). Andrieske is overleden op maandag 23 september 1918 in Grouw, Idaarderadeel (Fr), 51 jaar oud. Andrieske trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 10 mei 1890 in Idaarderadeel (Fr) met Wytze Dijkstra, 26 jaar oud. Wytze is geboren op vrijdag 22 april 1864 in Grouw, Idaarderadeel (Fr), zoon van Kornelis Boukes Dijkstra en Lipkje Hendriks Schuurmans. Wytze is overleden op donderdag 31 augustus 1933 in Leeuwarden (Fr), 69 jaar oud.
164 Geert Ringnalda is geboren op zaterdag 2 januari 1869 in Waaxens (Fr), zoon van Jacob Ypes Ringnalda en Antje Sinnema (zie 62). Geert is overleden op dinsdag 3 januari 1950 in Bolsward (Fr), 81 jaar oud. Geert trouwde, 35 jaar oud, op zaterdag 14 mei 1904 in Edens, Hennaarderadeel (Fr) met Froukje Stegenga, 23 jaar oud. Froukje is geboren op zondag 10 april 1881 in Warns, Hemelumer Oldeferd (Fr), dochter van Abe Herres Stegenga en Mettje Hendriks Bajema. Froukje is overleden op vrijdag 15 juni 1928 in Warns, Hemelumer Oldeferd (Fr), 47 jaar oud.
165 Jitske Ringnalda is geboren op zondag 6 december 1874 in Waaxens (Fr), dochter van Jacob Ypes Ringnalda en Antje Sinnema (zie 62). Jitske is overleden op dinsdag 5 september 1961 in Waaxens (Fr), 86 jaar oud. Jitske trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 12 mei 1900 in Edens, Hennaarderadeel (Fr) met Herre Stegenga, 28 jaar oud. Herre is geboren op woensdag 7 juni 1871 in Warns, Hemelumer Oldeferd (Fr), zoon van Abe Herres Stegenga en Mettje Hendriks Bajema. Herre is overleden op donderdag 27 maart 1952 in Waaxens (Fr), 80 jaar oud.
166 Johannes Kooistra is geboren op donderdag 5 augustus 1858 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), zoon van Hendrik Johannes Kooistra (zie 66) en Martha Johannes Sipsma. Johannes is overleden op maandag 27 april 1942 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), 83 jaar oud. Johannes trouwde, 27 jaar oud, op donderdag 13 mei 1886 in Idaarderadeel (Fr) met Teetje Gosliga, 24 jaar oud. Teetje is geboren op dinsdag 25 maart 1862 in Swichum (Fr), dochter van Pier Piers Gosliga en Baukje Piers Lettinga. Teetje is overleden op maandag 27 december 1937 in Idaarderadeel (Fr), 75 jaar oud.
Geboorteplaats: Place of Birth:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Swichum
Kinderen van Johannes en Teetje:
1 Hendrik Kooistra, geboren op zaterdag 30 juli 1887 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr). Volgt 255.
2 Baukje Kooistra, geboren op maandag 14 januari 1889 in Wartena, gem. Leeuwarden (Fr). Volgt 256.
3 Martha Kooistra, geboren op zaterdag 15 juni 1895 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr).
167 Ybeltje Kooistra is geboren op zaterdag 18 januari 1862 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), dochter van Hendrik Johannes Kooistra (zie 66) en Martha Johannes Sipsma. Ybeltje is overleden op zondag 6 december 1903 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), 41 jaar oud. Ybeltje trouwde, 20 jaar oud, op zaterdag 3 juni 1882 in Leeuwarden (Fr) met Rindert Keestra, 23 jaar oud. Rindert is geboren op maandag 31 januari 1859 in Leeuwarden (Fr), zoon van Ritske Rinderts Keestra en Wopkje Piers Bottinga Bottinga. Rindert is overleden op maandag 27 augustus 1928 in Marssum (Fr), 69 jaar oud.
168 Jan Hendriks Kooistra is geboren op donderdag 22 oktober 1863 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), zoon van Hendrik Johannes Kooistra (zie 66) en Martha Johannes Sipsma. Jan is overleden op vrijdag 22 november 1940 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), 77 jaar oud. Jan trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 10 mei 1888 in Idaarderadeel (Fr) met Sepkje (Sipkje) van Loon, 22 jaar oud. Sipkje is geboren op vrijdag 9 maart 1866 in Wartena, gem. Leeuwarden (Fr), dochter van Harmen van Loon en Eeke Luitzens Jager. Sipkje is overleden op woensdag 23 juli 1941 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), 75 jaar oud.
Kinderen van Jan en Sipkje:
1 Martha Kooistra, geboren op donderdag 21 maart 1889 in Grouw, Idaarderadeel (Fr). Volgt 257.
2 Harmen Kooistra, geboren op zondag 22 maart 1891 in Grouw, Idaarderadeel (Fr).
3 Zuster Kooistra, geboren op dinsdag 12 september 1893 in Grouw, Idaarderadeel (Fr). Volgt 258.
4 Eeke Kooistra, geboren op vrijdag 8 november 1895 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr).
5 Ybeltje Kooistra, geboren op donderdag 28 juli 1898 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr).
6 Hendrika Kooistra, geboren op zaterdag 1 februari 1902 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr).
169 Sijmen Kooistra is geboren op woensdag 5 augustus 1868 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), zoon van Hendrik Johannes Kooistra (zie 66) en Martha Johannes Sipsma. Sijmen is overleden op maandag 24 juli 1922 in Eernewoude, Tietjerksteradeel (Fr), 53 jaar oud.
Beroep:
Caféhouder, Herbergier.Innkeeper. (Sijmen "was de beste klant van het café" wat zorgde voor veel problemen in het gezin Kooistra.
Dit zorgde er o.a. voor dat hij na zijn overlijden geen grafsteen kreeg van zijn familieleden, en de familie geheelonthouder werd.
Sijmen "was the best customer of the café" which caused many problems in the Kooistra family.
This caused, among other things, that he did not receive a gravestone from his family members after his death, and that the family became teetotaler.)
Sijmen trouwde, 28 jaar oud, op zaterdag 8 mei 1897 in Idaarderadeel (Fr) met Wytske Harmens van Seijen, 22 jaar oud. Wytske is geboren op zondag 14 maart 1875 in Oldeboorn, Utingeradeel (Fr), dochter van Harmen van Seijen en Froukje Thomas Bijlsma. Wytske is overleden op vrijdag 24 maart 1939 in Drachten, Smallingerland (Fr), 64 jaar oud. Zij is begraven in Eernewoude, Tietjerksteradeel (Fr). Wytske trouwde later na 1922 met Klaas J. de Boer.
Vermeld:
Ook vermeld als: Wytske Harmens van Seyen, Wijtske en Wytske Harmens van Sijen.
Kinderen van Sijmen en Wytske:
1 Hendrik Sijmens Kooistra, geboren op maandag 16 mei 1898 in Eernewoude, Tietjerksteradeel (Fr). Volgt 259.
2 Froukje Kooistra, geboren op dinsdag 4 juni 1901 in Eernewoude, Tietjerksteradeel (Fr). Froukje is overleden op zondag 9 november 1919 in Eernewoude, Tietjerksteradeel (Fr), 18 jaar oud.
3 Harmen Sijmens Kooistra, geboren op maandag 26 juni 1905 in Eernewoude, Tietjerksteradeel (Fr). Volgt 260.
170 Franke Kooistra is geboren op dinsdag 18 juli 1871 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), zoon van Hendrik Johannes Kooistra (zie 66) en Martha Johannes Sipsma. Franke is overleden op donderdag 7 maart 1957 in Eernewoude, Tietjerksteradeel (Fr), 85 jaar oud. Franke trouwde, 22 jaar oud, op zaterdag 28 april 1894 in Idaarderadeel (Fr) met Anna Kalsbeek, 22 jaar oud. Anna is geboren op zaterdag 10 februari 1872 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), dochter van Lammert Ages Kalsbeek en Aaltje Sybrens Santema. Anna is overleden op dinsdag 19 mei 1942 in Eernewoude, Tietjerksteradeel (Fr), 70 jaar oud.
171 Marijke Kooistra is geboren op woensdag 22 september 1875 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), dochter van Hendrik Johannes Kooistra (zie 66) en Martha Johannes Sipsma. Marijke is overleden op woensdag 8 februari 1939 in Eernewoude, Tietjerksteradeel (Fr), 63 jaar oud. Marijke trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 18 augustus 1900 in Tietjerksteradeel (Fr) met Folkert Dirks de Jong, 28 jaar oud. Folkert is geboren op maandag 22 januari 1872 in Eernewoude, Tietjerksteradeel (Fr), zoon van Dirk Folkerts de Jong en Dieuwke Baukes Venema.
172 Johannes Pieters Terpstra is geboren op dinsdag 7 januari 1868 in Eernewoude, Tietjerksteradeel (Fr), zoon van Pieter Eesges Terpstra en Grietje Johannes Kooistra (zie 67). Johannes is overleden op donderdag 18 maart 1948 in Warstiens, gem. Leeuwarden (Fr), 80 jaar oud. Johannes trouwde, 24 jaar oud, op woensdag 11 mei 1892 met Wytske Frankes Kooistra, 21 jaar oud. Zie 177 voor persoonsgegevens van Wytske.
Kinderen van Johannes en Wytske:
1 Pieter Terpstra, geboren op maandag 13 februari 1893 in Roordahuizum, Idaarderadeel (Fr). Volgt 261.
2 Ybeltje Terpstra, geboren op maandag 13 februari 1893 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr). Ybeltje is overleden op donderdag 10 september 1987 in Weidum, Littenseradeel (Fr), 94 jaar oud.
3 Franke Terpstra, geboren op vrijdag 20 december 1895 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr). Franke is overleden op maandag 10 juni 1907 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), 11 jaar oud.
4 Eesge Terpstra, geboren op dinsdag 4 oktober 1904 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr). Eesge is overleden op donderdag 6 juni 1957 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), 52 jaar oud.
173 Rinskje Terpstra is geboren op maandag 15 september 1873 in Gersloot (Fr), dochter van Pieter Eesges Terpstra en Grietje Johannes Kooistra (zie 67). Rinskje is overleden op woensdag 15 april 1903 in Roordahuizum, Idaarderadeel (Fr), 29 jaar oud.
Geboorteplaats: Place of Birth:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Gersloot
Rinskje trouwde, 22 jaar oud, op zaterdag 2 mei 1896 in Idaarderadeel (Fr) met Laas Statema, 26 jaar oud. Laas is geboren op donderdag 7 oktober 1869 in Aegum (Fr), zoon van Haaye Ritskes Statema en Akke Jacobs Bonnema. Laas is overleden op zondag 5 februari 1950 in Idaard (Fr), 80 jaar oud. Laas trouwde later op donderdag 19 november 1908 in Idaarderadeel (Fr) met Trijntje Kooistra (1876-1951), zie 149.
Kinderen van Rinskje en Laas:
1 Grietje Statema, geboren op zondag 7 februari 1897 in Roordahuizum, Idaarderadeel (Fr). Volgt 262.
2 Haaye Ritske Statema, geboren op vrijdag 9 maart 1900 in Roordahuizum, Idaarderadeel (Fr). Haaye is overleden op vrijdag 18 april 1919 in Leeuwarden (Fr), 19 jaar oud. Haaye bleef ongehuwd.
174 Trijntje Terpstra is geboren op donderdag 16 december 1875 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), dochter van Pieter Eesges Terpstra en Grietje Johannes Kooistra (zie 67). Trijntje is overleden op zaterdag 26 mei 1956 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), 80 jaar oud. Trijntje trouwde, 21 jaar oud, op zaterdag 8 mei 1897 in Idaarderadeel (Fr) met Taede Kooistra, 23 jaar oud. Zie 148 voor persoonsgegevens van Taede.
Kinderen van Trijntje en Taede: zie 148.
rinske_kooistra.jpg
16 Rinske Kooistra
175 Rinske Frankes Kooistra (afb. 16) is geboren op woensdag 27 juni 1866 in Grouw, Idaarderadeel (Fr), dochter van Franke Johannes Kooistra (zie 68) en Korneliske Eesges Terpstra. Rinske is overleden op maandag 13 november 1950 in Leeuwarden (Fr), 84 jaar oud. Rinske trouwde, 20 jaar oud, op woensdag 11 mei 1887 in Idaarderadeel (Fr) met Hendrik Schuurmans, 21 jaar oud. Hendrik is geboren op donderdag 6 juli 1865 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), zoon van Wouter Hendriks Schuurmans en Riemke Luitjens Kleiterp. Hendrik is overleden op zondag 9 mei 1937 in Mantgum, Baarderadeel (Fr), 71 jaar oud.
Kinderen van Rinske en Hendrik:
1 Korneliske Schuurmans, geboren op maandag 12 september 1892 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr). Korneliske is overleden op zondag 14 mei 1893 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), 8 maanden oud.
2 Wouter Schuurmans, geboren op vrijdag 29 september 1893 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr). Wouter is overleden op vrijdag 29 mei 1987 in Wirdum (Fr), 93 jaar oud.
3 Korneliske Schuurmans, geboren op vrijdag 15 maart 1895 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr). Korneliske is overleden op dinsdag 20 augustus 1968 in Wirdum (Fr), 73 jaar oud.
4 Franke Johannes Schuurmans, geboren op zaterdag 21 november 1896 in Mantgum, Baarderadeel (Fr). Franke is overleden op vrijdag 5 januari 1900 in Mantgum, Baarderadeel (Fr), 3 jaar oud.
5 Riemke Schuurmans, geboren op dinsdag 21 februari 1899 in Mantgum, Baarderadeel (Fr). Riemke is overleden op zondag 17 maart 1935 in Mantgum, Baarderadeel (Fr), 36 jaar oud.
6 Franke Johannes Schuurmans, geboren op vrijdag 15 maart 1901 in Mantgum, Baarderadeel (Fr). Franke is overleden op vrijdag 11 oktober 1974 in Mantgum, Baarderadeel (Fr), 73 jaar oud.
trijntje_kooistra_1868.jpg nanne_reinder_kuperus.jpg
17 Trijntje Kooistra 1868
18 Nanne Reinder Kuperus
176 Trijntje Frankes Kooistra (afb. 17) is geboren op maandag 27 juli 1868 in Grouw, Idaarderadeel (Fr), dochter van Franke Johannes Kooistra (zie 68) en Korneliske Eesges Terpstra. Trijntje is overleden op woensdag 21 april 1965 in Utrecht, 96 jaar oud. Trijntje trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 10 augustus 1893 in Grouw, Idaarderadeel (Fr) met Nanne Reinders Kuperus (afb. 18), 25 jaar oud. Nanne is geboren op donderdag 19 september 1867 in Roordahuizum, Idaarderadeel (Fr), zoon van Reinder Nanne Kuperus en Hieke Tjisses Koldijk. Nanne is overleden op maandag 23 juli 1934 in Utrecht, 66 jaar oud.
Beroep:
Directeur Stoomzuivelfabriek te Harich, provincie Friesland.
Director of Steam Dairy Factory at Harich, Dutch province of Friesland (zie hier Nanne Reinders Kuperus met personeel etc.)
Geboorteplaats: Place of Birth:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Roordahuizum
Woonplaats: Place of residency:
http://langsdeluts.nl/Gaaikemastraat%2048.html
Kinderen van Trijntje en Nanne:
1 Reinder Nanne Kuperus, geboren op maandag 28 mei 1894 in Wommels, Littenseradeel (Fr). Volgt 263.
2 Corneliske Kuperus, geboren op zondag 9 augustus 1896 in Wommels, Littenseradeel (Fr). Volgt 264.
3 Franke Johannes Nannes Kuperus, geboren op woensdag 8 februari 1899 in Harich, Gaasterland (Fr). Franke is overleden op zondag 10 november 1901 in Harich, Gaasterland (Fr), 2 jaar oud.
Geboorteplaats: Place of Birth:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Harich
4 Cornelis Kuperus, geboren op woensdag 26 juni 1901 in Harich, Gaasterland (Fr). Volgt 265.
5 Jan Kuperus, geboren op maandag 16 mei 1904 in Harich, Gaasterland (Fr). Volgt 266.
6 Franke Johannes Kuperus, geboren op donderdag 20 februari 1908 in Harich, Gaasterland (Fr). Volgt 267.
177 Wytske Frankes Kooistra is geboren op donderdag 4 augustus 1870 in Grouw, Idaarderadeel (Fr), dochter van Franke Johannes Kooistra (zie 68) en Korneliske Eesges Terpstra. Wytske is overleden op vrijdag 25 maart 1921 in Warstiens, gem. Leeuwarden (Fr), 50 jaar oud. Wytske trouwde, 21 jaar oud, op woensdag 11 mei 1892 met Johannes Pieters Terpstra, 24 jaar oud. Zie 172 voor persoonsgegevens van Johannes.
Kinderen van Wytske en Johannes: zie 172.
178 Kornelis Frankes Kooistra is geboren op maandag 21 november 1881 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), zoon van Franke Johannes Kooistra (zie 68) en Korneliske Eesges Terpstra. Kornelis is overleden op zondag 11 januari 1959 in Alkmaar (Nh), 77 jaar oud. Kornelis trouwde, 29 jaar oud, op dinsdag 4 april 1911 in Arnhem (Gld) met Willemina Geertruida de Greef, 29 jaar oud. Willemina is geboren op woensdag 15 februari 1882 in Arnhem (Gld), dochter van Gradus Johannes de Greef en Willemina de Roos.
Kinderen van Kornelis en Willemina:
1 Willemina Corneliske Kooistra, geboren op zondag 21 juli 1912 in Arnhem (Gld). Willemina is overleden.
2 Franke Johannes Kooistra, geboren op maandag 13 juli 1914 in Arnhem (Gld). Volgt 268.
179 Jelle Kooistra is geboren op vrijdag 18 oktober 1872 in Wartena, gem. Leeuwarden (Fr), zoon van Abraham Johannes Kooistra (zie 69) en Tjerkje Jelles Sixma. Jelle is overleden op maandag 13 oktober 1958 in Wartena, gem. Leeuwarden (Fr), 85 jaar oud. Jelle trouwde, 22 jaar oud, op zaterdag 18 mei 1895 in Idaarderadeel (Fr) met Antje Hiemstra, 22 jaar oud. Antje is geboren op maandag 10 maart 1873 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), dochter van Jacob Klazes Hiemstra en Marijke Gerrits Hofstra. Antje is overleden op woensdag 9 oktober 1946 in Wartena, gem. Leeuwarden (Fr), 73 jaar oud.
Kinderen van Jelle en Antje:
1 Abraham (Abe) Kooistra, geboren op zaterdag 16 november 1895 in Wartena, gem. Leeuwarden (Fr). Volgt 269.
2 Jacob Kooistra, geboren op zaterdag 23 april 1898 in Almenum, Barradeel (Fr). Volgt 270.
3 Johannes Kooistra, geboren op vrijdag 3 augustus 1900 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr).
4 Tjerkje Kooistra, geboren op dinsdag 2 september 1902 in Suawoude, Tietjerksteradeel (Fr). Volgt 271.
180 Johannes Kooistra is geboren op vrijdag 13 augustus 1875 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), zoon van Jan Kooistra (zie 70) en Franskje Allardus Kalsbeek. Johannes trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 2 mei 1901 in Idaarderadeel (Fr) met Elisabeth Gosliga, 24 jaar oud. Elisabeth is geboren op donderdag 2 november 1876 in Swichum (Fr), dochter van Pieter Piers Gosliga en Sjoukje Sybes Jellema.
Kind van Johannes en Elisabeth:
1 Franskje Kooistra, geboren op woensdag 1 oktober 1902 in Grouw, Idaarderadeel (Fr).
bartele_kooistra_overleden.jpg coöperatieve_stoomzuivelfabriek_beilen.jpg
19 Bartele Kooistra overleden
20 Coöperatieve Stoomzuivelfabriek Beilen
181 Bartele Johannes Kooistra (afb. 19 en 20) is geboren op dinsdag 10 juli 1883 in Hogebeintum, Ferwerderadeel (Fr), zoon van Alle Kooistra (zie 72) en Ymkje Eelkema. Bartele is overleden op dinsdag 8 juli 1941 in Assen (Dr), 57 jaar oud.
Beroep:
Directeur van een zuivelfabriek. - Director of a dairy factory. (Coöperatieve Stoomzuivelfabriek Beilen.)
Bartele trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 14 mei 1910 in Beilen (Dr) met Geertruida Jantina Rensina Jager, 20 jaar oud. Geertruida is geboren op donderdag 3 oktober 1889 in Beilen (Dr), dochter van Geert Geerts Jager en Engeltje Engels Engelkens.
182 Sytze Hendriks Kooistra is geboren op zondag 15 mei 1859 in Roordahuizum, Idaarderadeel (Fr), zoon van Hendrik Sytzes Kooistra (zie 73) en Antje Sjoukes van Essen. Sytze is overleden op donderdag 18 maart 1948 in Friens, Idaarderadeel (Fr), 88 jaar oud. Sytze trouwde, 31 jaar oud, op donderdag 15 mei 1890 in Rauwerderhem (Fr) met Sjoukje Pieters Hiemstra, 20 jaar oud. Sjoukje is geboren op maandag 1 november 1869 in Friens, Idaarderadeel (Fr), dochter van Pieter Everts Hiemstra en Sytske Folkerts Kooistra.
Kind van Sytze en Sjoukje:
1 Hendrik Kooistra, geboren op maandag 26 oktober 1891 in Irnsum (Fr). Volgt 272.
183 Rinske Seinstra is geboren op woensdag 3 februari 1875 in Wartena, gem. Leeuwarden (Fr), dochter van Regnerus Kornelis Seinstra en Hinke IJsselstein (zie 77). Rinske trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 19 mei 1898 in Idaarderadeel (Fr) met Pier Gosliga, 27 jaar oud. Pier is geboren op dinsdag 24 januari 1871 in Swichum (Fr), zoon van Pieter Piers Gosliga en Sjoukje Sybes Jellema.
184 Lieuwe Seinstra is geboren op vrijdag 29 maart 1878 in Wartena, gem. Leeuwarden (Fr), zoon van Regnerus Kornelis Seinstra en Hinke IJsselstein (zie 77). Lieuwe is overleden op dinsdag 4 januari 1938 in Oenkerk, Tietjerksteradeel (Fr), 59 jaar oud.
Overlijdensplaats-Place of death:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Oenkerk
Lieuwe trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 3 mei 1902 in Tietjerksteradeel (Fr) met Fetje Noordenbos, 20 jaar oud. Fetje is geboren op donderdag 5 januari 1882 in Stiens, Leeuwarderadeel (Fr), dochter van Cornelis Ulbes Noordenbos en Grietje Jetzes Kalma.
185 Kornelis Seinstra is geboren op vrijdag 24 maart 1882 in Wartena, gem. Leeuwarden (Fr), zoon van Regnerus Kornelis Seinstra en Hinke IJsselstein (zie 77). Kornelis trouwde, 27 jaar oud, op zaterdag 11 december 1909 in Tietjerksteradeel (Fr) met Tietje Velstra, 20 jaar oud. Tietje is geboren op maandag 8 april 1889 in Oudkerk, Tietjerksteradeel (Fr), dochter van Wierd Tjeerds Velstra en Antje Pieters van der Meer.
186 Harmen Kooistra is geboren op vrijdag 3 augustus 1894 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), zoon van Jan Kooistra (zie 79) en Baukje van der Schuit. Harmen trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 14 mei 1921 in Idaarderadeel (Fr) met Tiele Hoekstra, 24 jaar oud. Tiele is geboren op donderdag 11 februari 1897 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), dochter van Oebele Hoekstra en Maria van der Mark.
187 Akke Jans Kooistra is geboren op zondag 5 april 1896 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), dochter van Jan Kooistra (zie 79) en Baukje van der Schuit. Akke is overleden op woensdag 5 mei 1971 in Leeuwarden (Fr), 75 jaar oud. Akke trouwde met Sijtze Bergsma. Sijtze is geboren op woensdag 12 februari 1896. Sijtze is overleden op zaterdag 18 december 1982 in Leeuwarden (Fr), 86 jaar oud.
188 Reintje Kooistra is geboren op woensdag 15 december 1909 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), dochter van Schelte Kooistra (zie 80) en Klaaske van der Meulen. Reintje is overleden op vrijdag 25 februari 2005 in Tjalleberd (Fr), 95 jaar oud.
Overlijdensplaats-Place of death:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Tjalleberd
Reintje trouwde, 22 jaar oud, op donderdag 27 oktober 1932 in Tietjerksteradeel (Fr) met Jelle Bilstra, 25 jaar oud. Jelle is geboren op zondag 15 september 1907. Jelle is overleden op zondag 7 juni 1964 in Tjalleberd (Fr), 56 jaar oud.
harmen_kooistra___klazina_van_dam.jpg
21 Harmen Kooistra & Klazina van Dam
189 Harmen Kooistra (afb. 21) is geboren op maandag 4 augustus 1890 in Idaarderadeel (Fr), zoon van Anne Harmens Kooistra (zie 81) en Grietje van der Wal. Harmen is overleden op zaterdag 15 september 1984 in Bodegraven (Zh), 94 jaar oud. Harmen trouwde, 25 jaar oud, op vrijdag 17 maart 1916 in Bodegraven (Zh) met Klazina Cornelia van Dam, 19 jaar oud. Klazina is geboren op zondag 30 augustus 1896 in Bodegraven (Zh), dochter van Teunis van Dam en Neeltje Konijn. Klazina is overleden op zaterdag 8 september 1979 in Bodegraven (Zh), 83 jaar oud.
Kinderen van Harmen en Klazina:
1 Grietje Kooistra, geboren omstreeks 1916 in Bodegraven (Zh). Grietje is overleden omstreeks 1998 in Bodegraven (Zh), ongeveer 82 jaar oud.
2 Teunis Kooistra, geboren omstreeks 1918 in Bodegraven (Zh). Teunis is overleden op vrijdag 10 januari 1919 in Bodegraven (Zh), ongeveer 1 jaar oud.
3 Nel Kooistra, geboren omstreeks 1919 in Bodegraven (Zh). Nel is overleden omstreeks 1999, ongeveer 80 jaar oud.
4 Teun Kooistra, geboren op woensdag 30 juli 1919 in Bodegraven (Zh). Volgt 273.
5 Anne Kooistra, geboren omstreeks 1921 in Bodegraven (Zh). Anne is overleden omstreeks 1997, ongeveer 76 jaar oud.
6 Kees Kooistra, geboren omstreeks 1922 in Bodegraven (Zh). Kees is overleden omstreeks 1990, ongeveer 68 jaar oud.
7 Tjitske Kooistra, geboren omstreeks 1923 in Bodegraven (Zh). Tjitske is overleden omstreeks 1981, ongeveer 58 jaar oud.
8 Jan Kooistra, geboren omstreeks 1924 in Bodegraven (Zh). Jan is overleden omstreeks 2002, ongeveer 78 jaar oud.
9 Adriana Kooistra, geboren omstreeks 1926 in Bodegraven (Zh). Adriana is overleden omstreeks 1970, ongeveer 44 jaar oud.
10 Janna Kooistra, geboren op maandag 14 maart 1927 in Bodegraven (Zh). Volgt 274.
11 Harm Kooistra, geboren omstreeks 1928 in Bodegraven (Zh). Harm is overleden omstreeks 2002, ongeveer 74 jaar oud.
12 Douwe Kooistra, geboren omstreeks 1929 in Bodegraven (Zh). Douwe is overleden omstreeks 2004, ongeveer 75 jaar oud.
13 Roel Kooistra, geboren omstreeks 1931 in Bodegraven (Zh).
14 Piebe Kooistra, geboren omstreeks 1932 in Bodegraven (Zh).
15 Wil Kooistra, geboren omstreeks 1933 in Bodegraven (Zh). Wil is overleden omstreeks 1985, ongeveer 52 jaar oud.
16 Bert Kooistra, geboren omstreeks 1937 in Bodegraven (Zh).
17 Ank Kooistra, geboren omstreeks 1939 in Bodegraven (Zh).
18 Corrie Kooistra, geboren omstreeks 1939 in Bodegraven (Zh).
190 Tjitze Kooistra is geboren op zondag 20 november 1892 in Idaarderadeel (Fr), zoon van Anne Harmens Kooistra (zie 81) en Grietje van der Wal. Tjitze trouwde, 26 jaar oud, op donderdag 29 mei 1919 in Idaarderadeel (Fr) met Grietje Visser, 26 jaar oud. Grietje is geboren op maandag 12 december 1892 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), dochter van Albert Sijes Visser en Jacobje Jelles Kamstra.
191 Jan Kooistra is geboren op zaterdag 16 juni 1900 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), zoon van Anne Harmens Kooistra (zie 81) en Grietje van der Wal. Jan trouwde, 27 jaar oud, op vrijdag 6 januari 1928 in Bodegraven (Zh) met Elizabeth van den Berg, 23 jaar oud. Elizabeth is geboren op woensdag 24 augustus 1904 in Bodegraven (Zh), dochter van Jan van den Berg en Judith de Borst. Elizabeth is overleden op donderdag 4 maart 2004 in Bodegraven (Zh), 99 jaar oud.
192 Aaltje Joutes Bijlsma is geboren op donderdag 9 september 1886 in Grouw, Idaarderadeel (Fr), dochter van Joute Oeds Bijlsma en Maaike Keimpes Kooistra (zie 83). Aaltje is overleden op donderdag 11 januari 1973 in Grouw, Idaarderadeel (Fr), 86 jaar oud. Aaltje trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 10 maart 1910 in Grouw, Idaarderadeel (Fr) met Willem Sietema (Sytema), 23 jaar oud. Willem is geboren op zaterdag 22 januari 1887 in Grouw, Idaarderadeel (Fr), zoon van Sjoerd Sytema en Dieuwke Sjollema. Willem is overleden op dinsdag 12 juli 1955 in Grouw, Idaarderadeel (Fr), 68 jaar oud.
193 Jacob Jans Kooistra is geboren op maandag 5 december 1887 in Mantgum, Baarderadeel (Fr), zoon van Jan Jacobs Kooistra (zie 84) en Jeltje Pieters van der Meer. Jacob trouwde, 29 jaar oud, op woensdag 10 oktober 1917 in Baarderadeel (Fr) met Jantje Jansma, 27 jaar oud. Jantje is geboren op zaterdag 27 september 1890 in Mantgum, Baarderadeel (Fr), dochter van Johannes Kornelis Jansma en Kenau Wybrens Reinalda.
194 Anne Lolke Kooistra is geboren op donderdag 2 augustus 1900 in Mantgum, Baarderadeel (Fr), zoon van Lieuwe Jacobs Kooistra (zie 87) en Grietje Annes de Groot. Anne is overleden op dinsdag 21 januari 1969 in Oosterwolde, Ooststellingwerf (Fr), 68 jaar oud. Anne trouwde, 26 jaar oud, op woensdag 18 mei 1927 in Joure, Haskerland (Fr) met Jantje Johannes Romkema, 25 jaar oud. Jantje is geboren op woensdag 27 november 1901 in Joure, Haskerland (Fr), dochter van Johannes Uilkes Romkema en Grietje Ynzes Borduin. Jantje is overleden op donderdag 22 november 1962 in Oosterwolde, Ooststellingwerf (Fr), 60 jaar oud.
Notitie huwelijk-notice marriage:
Anne en Jantje kregen vijf kinderen.
Anne and Jantje got five children.
195 Antje Visser is geboren op maandag 5 april 1897 in Hempens (Fr), dochter van Feike Visser (zie 90) en Wytske Klazes Hoogstins. Antje trouwde, 22 jaar oud, op zaterdag 26 juli 1919 in Leeuwarderadeel (Fr) met Gerben Hoekstra, 30 jaar oud. Gerben is geboren op zondag 16 september 1888 in Eernewoude, Tietjerksteradeel (Fr), zoon van Hattum Hoekstra en Houkje Popma.
jan_kooistra_1902__2_.jpg jan_kooistra__1902-1989_.jpg jan_kooistra___pieternella_peterse__1927_.jpg pieternella_peterse_1906.jpg pieternella_peterse__1906-1986_.jpg
22 jan kooistra 1902 (2)
23 Jan Kooistra (1902-1989)
24 Jan Kooistra & Pieternella Peterse (1927)
25 pieternella peterse 1906
26 Pieternella Peterse (1906-1986)
196 Jan Kooistra (afb. 22 t/m 24) is geboren op woensdag 23 april 1902 in Oldenzaal (Ov), zoon van Regnerus Annes Kooistra (zie 93) en Antje Jelles Bekkema. Jan is overleden op woensdag 4 januari 1989 in Ouderkerk aan den IJssel (Zh), 86 jaar oud. Hij is begraven op zaterdag 7 januari 1989 in Ouderkerk aan den IJssel (Zh). Jan trouwde, 24 jaar oud, op vrijdag 1 april 1927 in Ouderkerk aan den IJssel (Zh) met Pieternella (Pietje) Peterse (afb. 25 en 26), 21 jaar oud. Pietje is geboren op zondag 7 januari 1906 in Buren (Gld), dochter van Peter Peterse en Adriana Willemse. Pietje is overleden op maandag 24 maart 1986 in Ouderkerk aan den IJssel (Zh), 80 jaar oud. Zij is begraven op vrijdag 28 maart 1986 in Ouderkerk aan den IJssel (Zh).
Kinderen van Jan en Pietje:
1 Annes Regnerus Kooistra, geboren op zaterdag 16 juli 1927 in Gouderak (Zh). Volgt 275.
2 Adriana Petronella Kooistra, geboren op zaterdag 27 oktober 1934 in Ouderkerk aan den IJssel (Zh). Volgt 276.
3 Peter (Peet) Kooistra, geboren op zaterdag 19 februari 1944 in Ouderkerk aan den IJssel (Zh). Volgt 277.
jan_kooistra__1948-1965_.jpg trekkerongeluk1965.jpg rouwkaart_jan_kooistra_08-1965.jpg nel_hoogendijk_vriendin_van_jan_kooistra.jpg
27 Jan Kooistra (1948-1965)
28 trekkerongeluk1965
29 Rouwkaart Jan Kooistra 08-1965
30 Nel Hoogendijk vriendin van Jan Kooistra
4 Jan Kooistra (afb. 27 t/m 30), geboren op maandag 19 juli 1948 in Ouderkerk aan den IJssel (Zh). Jan is overleden op maandag 9 augustus 1965 in Gouderak (Zh), 17 jaar oud (oorzaak: tractotongeval aan de IJsseldijk te Gouderak 1965.). Hij is begraven op vrijdag 13 augustus 1965 in Ouderkerk aan den IJssel (Zh).
Beroep:
Loonwerker.
Overlijden-Decease:
Jan is om het leven gekomen bij een tractor ongeluk in de Gemeente Gouderak.
Op de rouwkaart is vermeld 10 augustus maar dat is een fout, het ongeval heeft plaatsgevonden op maandag 9 augustus 1965.

Jan was killed in a tractor accident in the Municipality of Gouderak.
The mourning card states August 10, but that is an error, the accident occurred on Monday August 9, 1965.
aafke_jantine_kooistra__1904-1983_.jpg
31 Aafke Jantine Kooistra (1904-1983)
197 Aafke Jantine (Antje) Kooistra (afb. 31) is geboren op vrijdag 12 februari 1904 in Zutphen (Gld), dochter van Regnerus Annes Kooistra (zie 93) en Antje Jelles Bekkema. Antje is overleden op maandag 21 november 1983, 79 jaar oud. Antje trouwde, 19 jaar oud, op donderdag 18 oktober 1923 in Gouderak (Zh) met Dirk Vleggeert, 26 jaar oud. Dirk is geboren op woensdag 30 juni 1897 in Gouderak (Zh), zoon van Cornelis Pieter Vleggeert en Johanna Cornelia Groeneveld.
fietje_regnerus_kooistra__1906-1984_.jpg willem_de_kwaadsteniet__1901-1950__fietje_regnerus_kooistra__1906_-1984_.jpg
32 Fietje Regnerus Kooistra (1906-1984)
33 Willem de Kwaadsteniet (1901-1950) Fietje Regnerus Kooistra (1906 -1984)
198 Tietje Regnerus (Fietje) Kooistra (afb. 32) is geboren op maandag 28 mei 1906 in Haaksbergen (Gld), dochter van Regnerus Annes Kooistra (zie 93) en Antje Jelles Bekkema. Fietje is overleden op woensdag 18 juli 1984 in Rotterdam (Zh), 78 jaar oud.
Notitie family:
Tante Tiek.
Fietje trouwde, 24 jaar oud, op woensdag 6 mei 1931 in Gouderak (Zh) met Willem de Kwaadsteniet (afb. 33), 29 jaar oud. Willem is geboren op donderdag 10 oktober 1901 in Nieuwerkerk aan den IJssel (Zh), zoon van Daniel de Kwaadsteniet en Jacoba Judith van der Velden. Willem is overleden op dinsdag 31 oktober 1950 in Rotterdam (Zh), 49 jaar oud.
Kinderen van Fietje en Willem:
1 Daniël de Kwaadsteniet, geboren op dinsdag 15 september 1931 in Nieuwerkerk aan den IJssel (Zh). Volgt 278.
2 Antje (Annie) de Kwaadsteniet, geboren op zaterdag 27 juni 1936 in Rotterdam (Zh). Volgt 279.
3 Jacoba Judith (Cobie) de Kwaadsteniet, geboren op donderdag 25 april 1946 in Rotterdam (Zh). Volgt 280.
woonhuis_van_regnerus_kooistra___johanna_spies.jpg regenerus_kooistra.jpg regenerus_kooistra__1907-...._.jpg johanna_spies.jpg
34 Woonhuis van Regnerus Kooistra & Johanna Spies
35 Regenerus Kooistra
36 Regenerus Kooistra (1907-....)
37 Johanna Spies
199 Regnerus Kooistra (afb. 34 t/m 36) is geboren op donderdag 14 november 1907 in Losser (Ov), zoon van Regnerus Annes Kooistra (zie 93) en Antje Jelles Bekkema. Regnerus trouwde, 20 jaar oud, op vrijdag 17 februari 1928 in Barwoutswaarder (Ut) met Johanna Spies (afb. 37), 17 jaar oud. Johanna is geboren op donderdag 20 oktober 1910 in Barwoutswaarder (Ut), dochter van Matthijs Spies en Jurvezina van den Berg. Johanna is overleden.
Kinderen van Regnerus en Johanna:
1 Regnerus Kooistra, geboren op dinsdag 31 januari 1928 in Barwoutswaarder (Ut).
2 Jurvezina (Joke) Kooistra, geboren op zaterdag 7 december 1929 in Gouderak (Zh). Volgt 281.
antje_harmke_cornelia_kooistra__1909-...._.jpg
38 Antje Harmke Cornelia Kooistra (1909-....)
200 Antje Harmke Cornelia (Hanneke) Kooistra (afb. 38) is geboren op woensdag 25 augustus 1909 in Losser (Ov), dochter van Regnerus Annes Kooistra (zie 93) en Antje Jelles Bekkema.
Notitie family:
Tante Cor.
Hanneke trouwde, 21 jaar oud, op woensdag 4 maart 1931 in Gouda (Zh) met Dirk van Grieken, 26 jaar oud. Dirk is geboren op woensdag 28 september 1904 in Waddinxveen (Zh), zoon van Christinus van Grieken en Maria Theresia van Delft.
Kinderen van Hanneke en Dirk:
1 Christinus van Grieken, geboren op zaterdag 17 oktober 1931 in Gouda (Zh).
2 Regnerus van Grieken, geboren op maandag 23 september 1935 in Gouda (Zh).
3 Anton (Ton) van Grieken, geboren omstreeks 1936 in Gouda (Zh).
anne_kooistra_en_geertruidan_van_dam_05-11-1959.jpg
39 Anne Kooistra en Geertruidan van Dam 05-11-1959
201 Anne Kooistra (afb. 39) is geboren op zondag 3 maart 1912 in Mijdrecht (Ut), zoon van Regnerus Annes Kooistra (zie 93) en Antje Jelles Bekkema. Anne is overleden op woensdag 12 december 1990 in Gouda (Zh), 78 jaar oud. Anne trouwde, 21 jaar oud, op woensdag 9 augustus 1933 in Gouda (Zh) met Geertruida van Dam, 27 jaar oud. Geertruida is geboren op woensdag 4 april 1906 in Gouderak (Zh), dochter van Dirk van Dam en Lijntje van Jeveren. Geertruida is overleden op zaterdag 20 augustus 1977 in Gouda (Zh), 71 jaar oud.
Kinderen van Anne en Geertruida:
1 Gerard Kooistra, geboren op woensdag 8 april 1931 in Utrecht. Volgt 282.
2 Annie Leintje Kooistra, geboren op woensdag 24 april 1935 in Utrecht. Volgt 283.
3 Dirk Kooistra, geboren op vrijdag 4 februari 1938 in Gouda (Zh). Volgt 284.
4 Rena Kooistra, geboren op dinsdag 4 april 1944 in Gouda (Zh). Volgt 285.
5 Leo Anne Kooistra, geboren op dinsdag 3 augustus 1948 in Gouda (Zh). Volgt 286.
aaltje_kooistra__1914-2003_.jpg aaltje__ali__kooistra__1914-2003_.jpg adriaan_van_delft__1905-1974_.jpg
40 Aaltje Kooistra (1914-2003)
41 Aaltje (Ali) Kooistra (1914-2003)
42 Adriaan van Delft (1905-1974)
202 Aaltje (Ali) Kooistra (afb. 40 en 41) is geboren op vrijdag 24 april 1914 in Hillegom (Zh), dochter van Regnerus Annes Kooistra (zie 93) en Antje Jelles Bekkema. Ali is overleden op maandag 30 juni 2003 in Reeuwijk, Tempel (Zh), 89 jaar oud. Zij is begraven in Reeuwijk (Zh) Algemene begraafplaats, Schinkeldijk.
Overlijdensplaats-Place of death:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Tempel_%28buurtschap%29
Ali:
(1) trouwde, ongeveer 25 jaar oud, omstreeks 1939 in Hillegom (Zh) met Adriaan van Delft (afb. 42), ongeveer 34 jaar oud. Adriaan is geboren op donderdag 31 augustus 1905 in Reeuwijk (Zh). Adriaan is overleden op dinsdag 22 oktober 1974 in Reeuwijk, Tempel (Zh), 69 jaar oud. Hij is begraven op vrijdag 25 oktober 1974 in Reeuwijk (Zh) Algemene begraafplaats, Schinkeldijk.
(2) begon een relatie, minstens 61 jaar oud, na 1975 met Pieter Kok.
203 Johan Kooistra is geboren op donderdag 20 januari 1916 in Hillegom (Zh), zoon van Regnerus Annes Kooistra (zie 93) en Antje Jelles Bekkema. Johan is overleden.
Adres:
vanaf 10-07-1936     P.C. Bothstraat 105, 2805 RC Gouda (https://goo.gl/maps/ne28TNBtACr4Pxur8)
Beroep:
Grondwerker.
Johan trouwde, 21 jaar oud, op zaterdag 28 augustus 1937 in Waddinxveen (Zh) met Johanna Cornelia van Herk, 18 jaar oud. Johanna is geboren op dinsdag 17 december 1918 in Boskoop (Zh).
Kinderen van Johan en Johanna:
1 Annie Kooistra, geboren op woensdag 21 december 1938 in Gouda (Zh). Annie is overleden op dinsdag 25 november 2003 in Gouda (Zh), 64 jaar oud.
2 N.N. Kooistra, levenloos geboren zoon, geboren op donderdag 12 oktober 1939 in Gouda (Zh).
3 Johanna Kooistra, geboren omstreeks 1940 in Gouda (Zh). Johanna is overleden op woensdag 27 september 1944 in Ermelo (Gld), ongeveer 4 jaar oud.
4 Adrie Joke Kooistra, geboren op zondag 11 juni 1944 in Gouda (Zh). Adrie is overleden op donderdag 15 juni 1944 in Gouda (Zh), 4 dagen oud [bron: http://www.oudebegraafplaatsgouda.nl/grafmonumenten/grafmonument/D.o.05/]. Zij is begraven in Gouda (Zh) Begraafplaats Vorstmanstraat.
hendrik_kooistra.jpg ongeval_hendrik_kooistra1.jpg hendrik_kooistra_1920_1954.jpg dirkje_adriana_van_der_graaf.jpg
43 Hendrik Kooistra
44 Ongeval Hendrik Kooistra1
45 Hendrik Kooistra 1920 1954
46 dirkje adriana van der graaf
204 Hendrik Kooistra (afb. 43 t/m 45) is geboren op dinsdag 23 maart 1920 in Hillegom (Zh), zoon van Regnerus Annes Kooistra (zie 93) en Antje Jelles Bekkema. Hendrik is overleden op woensdag 21 april 1954 in Gouda (Zh), 34 jaar oud (oorzaak: Treinongeval Reeuwijk.). Hendrik trouwde, 25 jaar oud, op woensdag 21 november 1945 in Gouda (Zh) met Dirkje Adriana van der Graaf (afb. 46), 23 jaar oud. Dirkje is geboren op donderdag 12 januari 1922 in Gouda (Zh). Dirkje is overleden op zaterdag 21 mei 2011 in Waddinxveen (Zh), 89 jaar oud. Dirkje trouwde later in Gouda (Zh) met Klaas Vuik.
Kind van Hendrik en Dirkje:
rennie_kooistra_1948_1954.jpg
47 Rennie Kooistra 1948 1954
1 Rennie Kooistra (afb. 47), geboren op zaterdag 25 september 1948 in Gouda (Zh). Rennie is overleden op dinsdag 7 september 1954 in Gouda (Zh), 5 jaar oud.
205 Trijntje Kooistra is geboren op zondag 5 november 1893 in Berlikum, Menaldumadeel (Fr), dochter van Heerke Kooistra (zie 94) en Sijke de Jong. Trijntje trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 24 juli 1919 in Menaldum (Fr) met Meindert Postma, 27 jaar oud. Meindert is geboren op donderdag 11 februari 1892 in Berlikum, Menaldumadeel (Fr), zoon van Sybe Meinderts Postma en Trijntje de Koe.
206 Willemke Kooistra is geboren op zaterdag 23 februari 1895 in Berlikum, Menaldumadeel (Fr), dochter van Heerke Kooistra (zie 94) en Sijke de Jong. Willemke trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 23 september 1920 in Menaldum (Fr) met Jan Lautenbach, 26 jaar oud. Jan is geboren op zondag 5 augustus 1894 in Berlikum, Menaldumadeel (Fr), zoon van Symon Lautenbach en Johanna Haquebart. Jan is overleden op woensdag 29 maart 1933 in Berlikum, Menaldumadeel (Fr), 38 jaar oud.
207 Harmen Kooistra is geboren op vrijdag 8 april 1898 in Berlikum, Menaldumadeel (Fr), zoon van Heerke Kooistra (zie 94) en Sijke de Jong. Harmen is overleden op maandag 6 juni 1977 in Berlikum, Menaldumadeel (Fr), 79 jaar oud. Harmen trouwde met Baukje Bijlsma. Baukje is geboren op maandag 10 maart 1902 in Berlikum, Menaldumadeel (Fr). Baukje is overleden op maandag 15 juni 1987 in Berlikum, Menaldumadeel (Fr), 85 jaar oud.
208 Abraham Johannes Kooistra is geboren op dinsdag 7 maart 1876 in Leeuwarderadeel (Fr), zoon van Johannes Abrahams Kooistra (zie 104) en Rindertje (Rinnertje) Wildeboer. Abraham is overleden op donderdag 28 maart 1929 in Huizum, Leeuwarderadeel (Fr), 53 jaar oud. Abraham trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 10 mei 1900 in Leeuwarderadeel (Fr) met Trijntje Miedema, 25 jaar oud. Trijntje is geboren op donderdag 22 oktober 1874 in Lekkum (Fr), dochter van Meile Pieters Miedema en Martje Freerks van der Velde.
209 Tjerkje de Boer is geboren op donderdag 8 februari 1894 in Wartena, gem. Leeuwarden (Fr), dochter van Sipke de Boer (zie 144) en Wopkje Jans Kooistra (zie 110). Tjerkje is overleden op donderdag 18 februari 1932 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), 38 jaar oud. Tjerkje trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 15 mei 1920 in Idaarderadeel (Fr) met Hendrik Kooistra, 30 jaar oud. Zie 218 voor persoonsgegevens van Hendrik.
210 Hendrik Johannes (Henry John) Kooistra is geboren op zondag 27 maart 1887 in Grouw, Idaarderadeel (Fr), zoon van Johannes Hendriks Kooistra (zie 115) en Hiltje Deelstra. Henry John is overleden op donderdag 14 juli 1983 in Muskegon, Michigan, Verenigde Staten, 96 jaar oud.
Emigratie/Immigratie-Emigration/Immigration:
Hendrik emigreerde samen met zijn broer Frans Wisse naar Amerika, zij vertrokken vanuit Rotterdam op 02 februari 1907 met de ss Statendam, aankomst New York op 13 februari 1907, Hendrik en Frans Wisse reisde 2e klasse wat inhoudt dat zij het eiland Ellis Island wel gezien hebben maar nooit bezocht, 2e klasse passagiers konden in principe na doktersonderzoek meestal direct in New York van de boot af. Zo ook waarschijnlijk Hendrik en Frans Wisse en konden naar hun eindbestemming reizen in Whitinsville, Massachusetts waar ze hun Oom Anne Kooistra zouden ontmoeten.

Henry emigrated to America with his brother Frans Wisse they departed from Rotterdam on February 2, 1907 with the SS Statendam, arriving in New York on February 13, 1907, Henry and Frans Wisse traveled 2nd class, which means that they have seen Ellis Island but never visited, 2nd class passengers could in principle after doctor’s examination usually directly in New York from the boat.
So probably Henry and Frans Wisse could travel to their final destination in Whitinsville, Massachusetts where they would meet their Uncle Anne Kooistra.
Henry John trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 20 april 1912 in Zeeland, Ottawa County Michigan, Verenigde Staten met Josephine (Djoke) Smit, 24 jaar oud. Djoke is geboren op zaterdag 27 augustus 1887, dochter van John Smit en Cathrena Koldyk. Djoke is overleden op donderdag 24 augustus 1961, 73 jaar oud.
Kinderen van Henry John en Djoke:
1 John Henry Kooistra, geboren op zondag 5 juli 1914. Volgt 287.
2 Katherine Kooistra, geboren op zondag 19 maart 1916. Volgt 288.
3 Frank Kooistra, geboren op maandag 6 augustus 1917. Volgt 289.
4 Hilda Kooistra, geboren omstreeks 1923. Hilda is overleden op dinsdag 20 juli 1926, ongeveer 3 jaar oud.
5 Fred Kooistra, geboren op woensdag 7 september 1927. Volgt 290.
frans_wisse_kooistra_en_berber_engelsma_1928.jpg
48 Frans Wisse Kooistra en Berber Engelsma 1928
211 Frans Wisse Kooistra is geboren op maandag 24 december 1888 in Grouw, Idaarderadeel (Fr), zoon van Johannes Hendriks Kooistra (zie 115) en Hiltje Deelstra.
Emigratie/Immigratie-Emigration/Immigration:
Frans Wisse en Berber emigreerde op 04-06-1910 met de ss Noordam naar Amerika, aankomst New York op 14-06-1910. Frans Wisse was al in Amerika geweest in 1907, hij reisde toen samen met zijn broer Hendrik, Frans Wisse is teruggekeerd naar Nederland om hier te trouwen met Berber Engelsma.
Zij reisden 2e klasse.
75% van de passagiers gingen via Ellis Island.
De 1e en 2e klas passagiers werden het eerst gecontroleerd door artsen en als zij werden goedgekeurd voor toegang tot de Verenigde Staten, konden zij onmiddellijk door de douane in New York, Hoboken, New Jersey Holland America Line (H.A.L.) docks.
De meeste van de 1e en 2e klas pass.hebben Ellis Island wel gezien, maar nooit bezocht.

Frans Wisse and Berber emigrated on June 4, 1910 with the SS Noordam to America, arriving in New York on June 14, 1910.
Frans Wisse had been before in America in 1907, traveling with his brother Hendrik, Frans Wisse has returned to the Netherlands to marry Berber Engelsma.
They traveled 2nd class.
75% of ship’s passengers went via Ellis Island.
The 1st and 2nd class passengers were first checked by doctors in the port of New York and if they were approved for entry into the United States,
they could immediately through customs in New York, Hoboken, New Jersey Holland America Line (HAL) Docks.
Most of the 1st and 2nd class passports to Ellis Island have seen, but never visited.
Frans trouwde, 21 jaar oud, op zaterdag 21 mei 1910 in Idaarderadeel (Fr) met Berber Engelsma (afb. 48), 20 jaar oud. Berber is geboren op maandag 3 maart 1890 in Grouw, Idaarderadeel (Fr), dochter van Thaede Thomas Engelsma en Jeltje Kleinhuis.
jelle_kooistra_nabij_hebron_illinois.jpg
49 Jelle Kooistra nabij Hebron Illinois
212 Jelle Johannes (Joseph) Kooistra is geboren op maandag 17 maart 1890 in Grouw, Idaarderadeel (Fr), zoon van Johannes Hendriks Kooistra (zie 115) en Hiltje Deelstra. Joseph is overleden op dinsdag 29 december 1953, 63 jaar oud. Hij is begraven in Hebron, Illinois, Linn-Hebron Cemetery, Verenigde Staten.
Emigratie/Immigratie-Emigration/Immigration:
Jelle of Zelle zoals staat vermeld op de passagierslijst zou volgens gegevens van Ellis Island op 17 jarige leeftijd zijn vertrokken met de ss Noordam op 28 maart 1908 vanuit Rotterdam, aankomst New York 08 april 1908.
Jelle reisde 3e klasse dat houdt in dat hij Ellis Island heeft bezocht voordat hij in Amerika werd toegelaten en zou in 1910 teruggekeerd zijn in Nederland waarschijnlijk samen met Tjamberta Advokaat om hun familie te bezoeken en zij vertrokken opnieuw naar Amerika en wel op 18 februari 1911 met de ss Noordam, aankomst 01 maart 1911, ditmaal reisden zij 2e klasse.
Jelle en Tjamberta zijn waarschijnlijk gehuwd in juni 1911 te Lewiston, Minnesota Usa.

Jelle or Zelle as listed on the passenger list, according to data from Ellis Island, departed at the age of 17 with the SS Noordam on March 28, 1908 from Rotterdam, arriving New York April 8, 1908.
Jelle traveled 3rd class which means that he has visited Ellis Island before he was admitted into America and would return likely together with Tjamberta Advokaat in 1910 for a visit their families in the Netherlands and they are went again for the Usa and departed on February 18, 1911 with the SS Noordam, arriving March 1, 1911, this time they traveled 2nd class.
They held for inquiries when they return into the States for a short while. (they were listed as "Non Aliens")
Jelle and Tjamberta are probably married in June 1911 in Lewiston, Minnesota Usa.
Joseph trouwde, 21 jaar oud, in juni 1911 in Lewistown, Montana, Verenigde Staten met Tjamberta (Bertha) Advokaat (afb. 49), 19 jaar oud. Bertha is geboren op donderdag 27 augustus 1891 in Irnsum (Fr), dochter van Jakob Advokaat en Nieske Meiboom. Bertha is overleden op zaterdag 3 april 1954, 62 jaar oud. Zij is begraven in Hebron, Illinois, Linn-Hebron Cemetery, Verenigde Staten.
Emigratie/Immigratie-Emigration/Immigration:
Tjamberta emigreerde op 16 jarige leeftijd naar Amerika, vertrok vanuit Rotterdam met het ss Noordam op 11 juli 1908, aankomst New York op 21 juli 1908, Tjamberta reisde 3e klasse oftewel "Steerage" wat inhoudt dat zij wel met haar reisgenoot Hendrik Reitsma op Ellis Island is geweest eer zij konden doorreizen naar hun bestemming in Illinois Usa namelijk de Grootvader van Tjamberta, J.Advocaat en vriend van Hendrik Reitsma volgens de lijst.
Tjamberta is eenmaal teruggekeerd (1910) naar Nederland om haar ouders te bezoeken, hetzelfde deed ook Jelle Kooistra, op 18 november 1911 keerde Tjamberta samen met Jelle Kooistra met het ss Noordam voorgoed naar Lewiston, Minnesota en Tjamberta ging naar Chigago in Amerika, ditmaal reisden zij 2e klasse aankomst New York op 1 maart 1911.

Tjamberta emigrated to America at the age of 16, departing from Rotterdam with s.s. Noordam on July 11, 1908, arriving in New York on July 21, 1908; Tjamberta traveled 3rd class, ie "Steerage", which means that she visit with her travel companion Hendrik Reitsma on Ellis Island.
After they have approval they could travel to their destination in Illinois Usa namely the Grandfather of Tjamberta, J. Advocaat and Friend of Hendrik Reitsma according to the passenger-list.
Tjamberta once returned to the Netherlands to visit her parents, the same did also Jelle Kooistra, on November 18, 1911, Tjamberta travelled with Jelle Kooistra and both returned to the USA with the ss Noordam for good this time, Jelle went to Lewiston, Minnesota and Tjamberta went to Chigago in America, travelling this time 2nd Class, Arrival New York on March 1, 1911.
Kinderen van Joseph en Bertha:
1 John Kooistra, geboren op woensdag 3 april 1912 in Lewistown, Montana, Verenigde Staten. Volgt 291.
2 Nellie Kooistra, geboren omstreeks 1914 in Lewistown, Montana, Verenigde Staten. Nellie is overleden.
3 Jack Kooistra, geboren omstreeks 1916 in Lewistown, Montana, Verenigde Staten. Jack is overleden.
4 Joe Kooistra, geboren omstreeks 1918 in Wisconsin, Verenigde Staten. Joe is overleden.
5 Henry Kooistra, geboren omstreeks 1920 in Illinois, Verenigde Staten.
213 Anne Johannes (Andrew) Kooistra is geboren op maandag 15 februari 1892 in Grouw, Idaarderadeel (Fr), zoon van Johannes Hendriks Kooistra (zie 115) en Hiltje Deelstra. Andrew is overleden in Wisconsin, Verenigde Staten.
Emigratie/Immigratie-Emigration/Immigration:
Anne emigreerde naar Amerika, hij vertrok vanuit Rotterdam op 04 juni 1910 met de ss Noordam, aankomst New York op 14 juni 1910, Anne reisde 2e klasse wat inhoudt dat hij het eiland Ellis Island wel gezien heeft maar nooit bezocht, 2e klasse passagiers konden in principe na doktersonderzoek meestal direct in New York van de boot af en naar hun eindbestemming reizen.
Anne had als bestemming Whitinsville, Massachusetts.

Anne (Andrew) emigrated to America, he departed from Rotterdam on June 4, 1910 by the SS Noordam, arriving in New York on June 14, 1910, Anne traveled 2nd class which means he has seen Ellis Island but probably never visited, 2nd class passengers were basically, after doctor examination, free to travel when the came off the boat in New York Harbour and travel to their final destination.
Anne had as destination Whitinsville, Massachusetts.
Andrew trouwde, ongeveer 31 jaar oud, omstreeks 1923 in Kenosha, Wisconsin, Verenigde Staten met Tsjiske Hamstra, ongeveer 19 jaar oud. Tsjiske is geboren op zaterdag 2 juli 1904 in Ferwerderadeel (Fr), dochter van Tjerk Hamstra en Anna Post. Tsjiske is overleden in januari 1963 in Wisconsin, Verenigde Staten, 58 jaar oud.
214 Jacob Johannes Kooistra is geboren op woensdag 21 juni 1893 in Grouw, Idaarderadeel (Fr), zoon van Johannes Hendriks Kooistra (zie 115) en Hiltje Deelstra. Jacob trouwde in Ontario, Canada met Geraldine.
215 Gelbrig Johannes (Gertrude) Kooistra is geboren op dinsdag 14 maart 1899 in Grouw, Idaarderadeel (Fr), dochter van Johannes Hendriks Kooistra (zie 115) en Hiltje Deelstra. Gertrude is overleden op maandag 6 juli 1987, 88 jaar oud. Gertrude trouwde, 20 of 21 jaar oud, in 1920 met Douwe van der Meer.
216 Jaaike Johannes (Jennie) Kooistra is geboren op dinsdag 25 februari 1902 in Grouw, Idaarderadeel (Fr), dochter van Johannes Hendriks Kooistra (zie 115) en Hiltje Deelstra. Jennie is overleden op donderdag 7 juni 1990 in West Covina, Californië, Verenigde Staten, 88 jaar oud. Jennie trouwde, 20 jaar oud, op zaterdag 1 juli 1922 in Waukegan, Illinois, Verenigde Staten met John Christiansen, 20 jaar oud. John is geboren op woensdag 20 november 1901 in Hjorring, Denemarken. John is overleden op zaterdag 12 april 1975 in La Canada, Flintridge, California, Verenigde Staten, 73 jaar oud.
Geboorteplaats: Place of Birth:
http://en.wikipedia.org/wiki/Hj%C3%B8rring
Overlijdensplaats-Place of death:
http://en.wikipedia.org/wiki/La_Ca%C3%B1ada_Flintridge,_California
Kinderen van Jennie en John:
1 Henry Christiansen.
2 John Christiansen.
3 Gertrude Christiansen.
4 Jeanette Christiansen.
217 Grietje Johannes (Grace) Kooistra is geboren op maandag 2 januari 1911 in Grouw, Idaarderadeel (Fr), dochter van Johannes Hendriks Kooistra (zie 115) en Hiltje Deelstra. Grace is overleden op zaterdag 22 oktober 1988 in Glendora, California, Verenigde Staten, 77 jaar oud. Grace trouwde in Hebron, Illinois, Verenigde Staten met Clarence de Jong.
Kinderen van Grace en Clarence:
1 James Bert DeYoung.
2 Helen DeYoung.
218 Hendrik Kooistra is geboren op vrijdag 29 november 1889 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), zoon van Jelle Hendriks Kooistra (zie 116) en Korneliske Sikkes Kingma. Hendrik is overleden in 1966 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), 76 of 77 jaar oud. Hendrik trouwde, 30 jaar oud, op zaterdag 15 mei 1920 in Idaarderadeel (Fr) met Tjerkje de Boer, 26 jaar oud. Zie 209 voor persoonsgegevens van Tjerkje.
219 Romkje Kooistra is geboren op maandag 28 augustus 1893 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), dochter van Jelle Hendriks Kooistra (zie 116) en Korneliske Sikkes Kingma. Romkje is overleden op woensdag 10 juli 1974 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), 80 jaar oud. Romkje trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 25 mei 1918 in Idaarderadeel (Fr) met Pieter Zwart, 25 jaar oud. Pieter is geboren op zaterdag 25 juni 1892 in Beers, Baarderadeel (Fr), zoon van Theunis Pieters Zwart en Idske Wouters Schuurmans. Pieter is overleden op vrijdag 19 juli 1974 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), 82 jaar oud.
220 Sikke Kooistra is geboren op zondag 13 juli 1902 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), zoon van Jelle Hendriks Kooistra (zie 116) en Korneliske Sikkes Kingma. Sikke trouwde met Jikke de Boer. Zie 239 voor persoonsgegevens van Jikke.
221 Henry Andrew Kooistra is geboren op maandag 22 juni 1896, zoon van Anne Hendriks (Andrew) Kooistra (zie 118) en Marjorie (Maartje) Feddema. Henry is overleden op donderdag 4 mei 1989 in Whitinsville, Massachusetts, Verenigde Staten, 92 jaar oud.
Overlijdensplaats-Place of death:
Milford-Whitinsville Hospital http://www.milfordregional.org/site/index.cfm
Henry trouwde, 25 jaar oud, op vrijdag 9 december 1921 in Whitinsville, Massachusetts, Verenigde Staten met Tillie Frieswyk, 23 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats in Whitinsville, Massachusetts, Verenigde Staten [bron: Christian Reformed Church, Pleasant Street, Whitinsville https://goo.gl/maps/L8EFp]. Tillie is geboren op dinsdag 31 mei 1898. Tillie is overleden op vrijdag 12 juni 1992 in Northbridge, Massachusetts, Verenigde Staten, 94 jaar oud.
Kinderen van Henry en Tillie:
1 Andrew James Kooistra.
2 Philip Allen Kooistra.
3 Sylvia Ann Kooistra.
222 Peter Kooistra is geboren op dinsdag 7 juni 1898, zoon van Anne Hendriks (Andrew) Kooistra (zie 118) en Marjorie (Maartje) Feddema. Peter is overleden in mei 1977 in Glen Rock, Bergen, New Jersey, Verenigde Staten, 78 jaar oud. Peter trouwde in New Jersey, Verenigde Staten met Grace Hoekstra. Grace is geboren op maandag 21 augustus 1899. Grace is overleden in februari 1982 in Wyckoff, Bergen, New Jersey, Verenigde Staten, 82 jaar oud.
Kinderen van Peter en Grace:
1 Andrew Richard Kooistra. Volgt 292.
2 Mary Catherine Kooistra.
3 Kenneth James Kooistra.
223 John (Jack) Kooistra is geboren op vrijdag 25 oktober 1901, zoon van Anne Hendriks (Andrew) Kooistra (zie 118) en Marjorie (Maartje) Feddema. Jack is overleden in mei 1969 in Hollywood, Broward, Florida, Verenigde Staten, 67 jaar oud. Jack trouwde met Ida van der Meer. Ida is geboren op dinsdag 3 februari 1903. Ida is overleden op donderdag 26 september 1996 in Fairfield, Butler, Ohio, Verenigde Staten, 93 jaar oud.
Kinderen van Jack en Ida:
1 John Kooistra, geboren op dinsdag 15 april 1930. John is overleden op woensdag 20 september 2006 in Wilmington, New Hanover, North Carolina, Verenigde Staten, 76 jaar oud.
2 Marjorie Kooistra. Volgt 293.
224 Clara Kooistra is geboren op vrijdag 30 juni 1905, dochter van Anne Hendriks (Andrew) Kooistra (zie 118) en Marjorie (Maartje) Feddema. Clara is overleden in 1955, 49 of 50 jaar oud. Clara trouwde met Martin Vierstra. Martin is geboren op zaterdag 7 februari 1903 in Karthaus, Duitsland, zoon van Meinte Gerbens Vierstra en Antje Boersma. Martin is overleden op vrijdag 25 maart 1977 in Northbridge, Massachusetts, Verenigde Staten, 74 jaar oud.
Kinderen van Clara en Martin:
1 Marjorie Ann Vierstra.
2 Martin Matthew Vierstra.
3 James Gordon Vierstra.
4 Ann Marie Vierstra.
225 Clara Kooistra is geboren op dinsdag 15 september 1903 in Whitinsville, Massachusetts, Verenigde Staten, dochter van Jacob Hendriks Kooistra (zie 119) en Fokje (Flora) Bakker. Clara is overleden in juni 1986 in Whitinsville, Massachusetts, Verenigde Staten, 82 jaar oud. Zij is gecremeerd in juni 1986 in Whitinsville, Massachusetts, Verenigde Staten [bron: Riverdale Cemetary]. Clara trouwde, 37 jaar oud, op dinsdag 14 januari 1941 in Whitinsville, Massachusetts, Verenigde Staten met Samuel Roorda, 31 jaar oud. Samuel is geboren op dinsdag 2 november 1909. Samuel is overleden op woensdag 13 februari 1974, 64 jaar oud.
226 Henry Kooistra is geboren op woensdag 18 juli 1906 in Whitinsville, Massachusetts, Verenigde Staten, zoon van Jacob Hendriks Kooistra (zie 119) en Fokje (Flora) Bakker. Henry is overleden op zondag 15 september 1996 in Whitinsville, Massachusetts, Verenigde Staten, 90 jaar oud. Hij is gecremeerd in september 1996 in Rockdale, Massachusetts, Verenigde Staten [bron: Riverdale Cemetary].
Beroep:
Accountant.
Henry:
(1) trouwde, 26 jaar oud, op vrijdag 20 januari 1933 in Sutton, Massachusetts, Verenigde Staten met Hattie Kortekamp, 26 jaar oud. Hattie is geboren op zondag 24 juni 1906 in Sutton, Massachusetts, Verenigde Staten. Hattie is overleden op maandag 15 januari 1962 in Whitinsville, Massachusetts, Verenigde Staten, 55 jaar oud. Zij is gecremeerd in januari 1962 in Rockdale, Massachusetts, Verenigde Staten [bron: Riverdale Cemetary].
(2) trouwde, 56 jaar oud, op vrijdag 15 februari 1963 in Whitinsville, Massachusetts, Verenigde Staten met Annie Bakker, 51 jaar oud. Annie is geboren op zaterdag 4 maart 1911 in Whitinsville, Massachusetts, Verenigde Staten. Annie is overleden op maandag 12 mei 1997 in Whitinsville, Massachusetts, Verenigde Staten, 86 jaar oud. Zij is begraven in mei 1997 in Rockdale, Massachusetts, Verenigde Staten [bron: Riverdale Cemetary].
227 Ernst Ludwig Kooistra is geboren op maandag 27 april 1914 in Whitinsville, Massachusetts, Verenigde Staten, zoon van Jacob Hendriks Kooistra (zie 119) en Fokje (Flora) Bakker. Ernst is overleden op zondag 10 april 1988 in Whitinsville, Massachusetts, Verenigde Staten, 73 jaar oud. Hij is begraven in april 1988 in Rockdale, Massachusetts, Verenigde Staten.
Beroep:
Gereedschapmaker. Tool Maker.
Ernst trouwde, 24 jaar oud, op woensdag 30 november 1938 in Whitinsville, Massachusetts, Verenigde Staten met Gertrude Galske Bakker, 22 jaar oud. Gertrude is geboren op donderdag 24 augustus 1916 in Uxbridge, Massachusetts, Verenigde Staten, dochter van Arnold Bakker en Silda Krul. Gertrude is overleden.
228 Jantje Postma is geboren op woensdag 11 juli 1883 in Grouw, Idaarderadeel (Fr), dochter van Hijlke Klazes (Hylke) Postma en Martje Johannes Kooistra (zie 120). Jantje is overleden op dinsdag 30 mei 1950 in Rotterdam (Zh), 66 jaar oud. Jantje trouwde, 37 jaar oud, op donderdag 23 december 1920 in Deventer (Ov) met Age Jentjes Hoekstra, 52 jaar oud. Age is geboren op dinsdag 22 december 1868 in Oldeboorn, Utingeradeel (Fr), zoon van Jentje Klazes Hoekstra en Sjieuwke Ages van der Meulen. Age is overleden op vrijdag 22 januari 1943 in Rotterdam (Zh), 74 jaar oud. Age is weduwnaar van Wytske Johannes Kooistra (1870-1911), met wie hij trouwde op donderdag 21 mei 1891 in Utingeradeel (Fr), zie 124.
229 Wijger Thomas van der Meulen is geboren op woensdag 22 september 1886 in Oldeboorn, Utingeradeel (Fr), zoon van Pieter van der Meulen en Wopkje Johannes Kooistra (zie 121). Wijger is overleden op dinsdag 4 januari 1938 in ’t Zandt (Gr), 51 jaar oud.
Beroep:
Hoofd der school.Head master/teacher
Wijger trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 27 april 1911 in Joure, Haskerland (Fr) met Sijke Groenhout, 24 jaar oud. Sijke is geboren op donderdag 23 december 1886 in Stiens, Leeuwarderadeel (Fr), dochter van Ids Groenhout en Metje Oreel.
230 Jansje Alida Dijkstra is geboren op vrijdag 25 april 1884 in Schouwerzijl, Leens (Gr), dochter van Edsger Dijkstra en Antje Johannes Kooistra (zie 122). Jansje is overleden op maandag 20 maart 1944 in Zeist (Ut), 59 jaar oud.
Geboorteplaats: Place of Birth:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Schouwerzijl
Jansje trouwde met Hermannus Jan Engelkes.
ulco_kooistra.jpg olieverf_op_linnen__landschap_met_industrie___huizen_en_auto_50-er_jaren.jpg jacob_meijer_mogroby.jpg
50 Ulco Kooistra
51 olieverf op linnen, landschap met industrie , huizen en auto 50-er jaren
52 Jacob Meijer Mogroby
231 Ulko Folkert Jacob (Ulco) Kooistra (afb. 50 en 51) is geboren op vrijdag 12 januari 1900 in Amsterdam (Nh), zoon van Sytze Johannes Kooistra (zie 123) en Klaaske de Jong. Ulco is overleden op vrijdag 1 november 1968 in Amsterdam (Nh), 68 jaar oud.
Beroep:
Balletdanser en Kunstschilder. - Ballet Dancer and Art painter.
Ulco trouwde, 31 jaar oud, op woensdag 1 april 1931 in Amsterdam (Nh) met Anna (Maja) Mogroby (afb. 52), 21 jaar oud. Maja is geboren op zaterdag 25 december 1909 in Amsterdam (Nh), dochter van Jacob Meijer Mogroby en Taube Eva (Toni) Goldstein. Maja is overleden op dinsdag 16 december 1997 in Amsterdam (Nh), 87 jaar oud. Zij is begraven in Amsterdam (Nh) De Nieuwe Ooster.
Beroep:
Danser. - Dancer.
Afbeelding-Image:
Zie hier Jacob Mogroby met zijn eerste echtgenote Taube Goldstein en hun gezin, Anna staat geheel links
See here Jacob Mogroby with his first wife Taube Goldstein and their family, Anna is left
zie ook:http://www.bevrijdingintercultureel.nl/bi/turksjood.html
232 Jansje Klazina Kooistra is geboren op maandag 27 april 1903 in Amsterdam (Nh), dochter van Sytze Johannes Kooistra (zie 123) en Klaaske de Jong. Jansje trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 7 juli 1927 in Amsterdam (Nh) met Johan Wilhelm van Sitteren, 27 jaar oud. Johan is geboren op maandag 12 maart 1900 in Amsterdam (Nh), zoon van Johan Wilhelm van Sitteren en Catharina Maria Möhlmann.
Beroep:
Machinist op een suikerfabriek in Djatiroto, Oost-Java, Indonesië. (Woonden volgens gezinskaart op 2 juli 1946 in de Fraunhoferstraat 28 boven.
https://goo.gl/maps/jBczZqGYPqG2
En op 16 februari 1951 in de Groenelaan 69 Beverwijk.
https://goo.gl/maps/JeGtMChDmq82)
Kind van Jansje en Johan:
1 Sietske Johanna van Sitteren, geboren op woensdag 21 april 1937 in Djatiroto, Oost-Java, Indonesië. Sietske is overleden omstreeks 1943 in Kediri, Oost-Java, Indonesië, ongeveer 6 jaar oud.
233 Sjieuwke Hoekstra is geboren op zondag 14 februari 1892 in Oldeboorn, Utingeradeel (Fr), dochter van Age Jentjes Hoekstra en Wytske Johannes Kooistra (zie 124). Sjieuwke is overleden op dinsdag 9 november 1915 in Oldeboorn, Utingeradeel (Fr), 23 jaar oud. Sjieuwke trouwde, 22 jaar oud, op vrijdag 22 mei 1914 in Utingeradeel (Fr) met Luitzen Bottema, 27 jaar oud. Luitzen is geboren op maandag 7 februari 1887 in Oldeboorn, Utingeradeel (Fr), zoon van Tjitze Sytzes Bottema en Tietje Catharina Poutsma.
Kind van Sjieuwke en Luitzen:
1 N.N. Bottema, levenloos geboren zoon, geboren op zondag 21 februari 1915 in Oldeboorn, Utingeradeel (Fr).
fort_logan_national_cemetery_denver_colorado_united_states.jpg
53 Fort Logan National Cemetery Denver Colorado United States
234 Wytze (William Arthur) Bosma (afb. 53) is geboren op dinsdag 20 maart 1906 in Drogeham (Fr), zoon van Oene Bosma en Trijntje Kooistra (zie 126). William Arthur is overleden op maandag 31 december 1990 in Colorado, Verenigde Staten, 84 jaar oud. Hij is begraven in Denver, Colorado, Fort Logan National Cemetery, Verenigde Staten. William Arthur trouwde, 31 jaar oud, op zondag 1 augustus 1937 in Denver, Colorado, Verenigde Staten met Evelyn M. N.N., 26 jaar oud. Evelyn is geboren op maandag 20 februari 1911 in Ashburn, Pike, Missouri, Verenigde Staten. Evelyn is overleden op dinsdag 3 juni 1986, 75 jaar oud.
235 Edna P. Kooistra is geboren op vrijdag 27 juli 1906 in Sully, Jasper County, Iowa, Verenigde Staten, dochter van Wytze Kooistra (zie 133) en Catherine Brand. Edna is overleden op zondag 6 september 1998 in Newton, Iowa, Verenigde Staten, 92 jaar oud. Edna trouwde, 30 jaar oud, op woensdag 23 december 1936 met John van de Krol, 41 jaar oud. John is geboren op maandag 1 juli 1895 in Taintor, Iowa, Verenigde Staten. John is overleden op vrijdag 2 november 1956 in Sully, Jasper County, Iowa, Verenigde Staten, 61 jaar oud. Hij is begraven op maandag 5 november 1956 in Sully, Jasper County, Iowa, Verenigde Staten. John is weduwnaar van Lillian Mac Kruseman (1895-1928), met wie hij trouwde op donderdag 28 september 1916 in Newton, Iowa, Verenigde Staten.
236 David Kooistra is geboren in december 1923 in Sully, Jasper County, Iowa, Verenigde Staten, zoon van Wytze Kooistra (zie 133) en Catherine Brand. David is overleden op woensdag 14 januari 2004 in Pella, Marion County, Iowa, Verenigde Staten, 80 jaar oud. David trouwde, 21 jaar oud, op woensdag 7 maart 1945 in Oskaloosa, Mahaska County, Iowa, Verenigde Staten met Pauline van der Wilt. Pauline is geboren in Oskaloosa, Mahaska County, Iowa, Verenigde Staten.
Kinderen van David en Pauline:
1 Donna Lou Kooistra.
2 Verla Rae Kooistra.
3 Merlin Dale Kooistra.
celeste_ruth_gerstma_vander_wilt__1917-2018_.jpg
54 Celeste Ruth Gerstma Vander Wilt (1917-2018)
237 Celeste Ruth Gertsma (afb. 54) is geboren op donderdag 7 juni 1917 in Sully, Jasper County, Iowa, Verenigde Staten, dochter van Andrew Frank Gertsma en Dora Bertha Kooistra (zie 134). Celeste is overleden op vrijdag 27 juli 2018 in Sully, Jasper County, Iowa, Verenigde Staten, 101 jaar oud. Celeste trouwde, 22 jaar oud, op woensdag 7 juni 1939 in Lynnville, Iowa, Verenigde Staten met Orval van der Wilt, ongeveer 25 jaar oud. Orval is geboren omstreeks 1914, zoon van Neal van der Wilt en Mayme N.N.. Orval is overleden omstreeks 1990 in Pella, Marion County, Iowa, Verenigde Staten, ongeveer 76 jaar oud. Hij is begraven in Sully, Iowa, Jasper Country, Cemetery, Verenigde Staten.
Kinderen van Celeste en Orval:
1 Philip Bryan van der Wilt.
2 Martha Diane van der Wilt.
3 Charlotte Rose van der Wilt.
4 Charles Dwight van der Wilt.
5 Mary Ellen van der Wilt.
238 Hinke Ruurds de Jong is geboren op maandag 10 maart 1873 in Tietjerk, Tietjerksteradeel (Fr), dochter van Ruurd Hotzes de Jong (zie 135) en Jietske Jans Roorda. Hinke is overleden op donderdag 21 april 1949 in Leeuwarden (Fr), 76 jaar oud. Hinke trouwde, 21 jaar oud, op zaterdag 22 september 1894 in Achtkarspelen (Fr) met Pieter Jans Hulshoff, 24 jaar oud. Pieter is geboren op donderdag 31 maart 1870 in Twijzel (Fr), zoon van Jan Jans Hulshoff en Hebeltje Binnema. Pieter is overleden op zondag 4 juni 1922 in Twijzel (Fr), 52 jaar oud.
239 Jikke de Boer is geboren op woensdag 3 november 1909 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), dochter van Johannes de Boer (zie 142) en Akke Visser (zie 241). Jikke trouwde met Sikke Kooistra. Zie 220 voor persoonsgegevens van Sikke.
240 Jan de Boer is geboren op maandag 30 maart 1891 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), zoon van Freerk de Boer (zie 143) en Hylkje Kooistra (zie 152). Jan trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 11 december 1915 in Leeuwarderadeel (Fr) met Rigtje de Visser, 38 jaar oud. Rigtje is geboren op woensdag 17 oktober 1877 in Grouw, Idaarderadeel (Fr), dochter van Wigle Jelles de Visser en Trijntje Willems Witteveen. Rigtje is overleden op vrijdag 22 november 1940 in Swichum (Fr), 63 jaar oud. Rigtje is weduwe van Jan Kooistra (1871-1914), met wie zij trouwde op zaterdag 4 mei 1901 in Grouw, Idaarderadeel (Fr), zie 153.
241 Akke Visser is geboren op zaterdag 6 april 1872 in Wartena, gem. Leeuwarden (Fr), dochter van Teunis Kornelis Visser en Hinke Keimpes de Jong (zie 145). Akke is overleden op donderdag 1 augustus 1963 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), 91 jaar oud. Akke trouwde, 19 jaar oud, op donderdag 9 april 1891 in Idaarderadeel (Fr) met Johannes de Boer, 38 jaar oud. Zie 142 voor persoonsgegevens van Johannes.
Kind van Akke en Johannes: zie 142.
242 Jan Hendriks Kooistra is geboren op zondag 27 mei 1883 in Tietjerk, Tietjerksteradeel (Fr), zoon van Hendrik Jans Kooistra (zie 146) en Klaaske Johannes Wiersma. Jan is overleden op zaterdag 23 januari 1971 in Wijnjeterp, Opsterland (Fr), 87 jaar oud.
Overlijdensplaats-Place of death:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Wijnjeterp
Jan trouwde, 29 jaar oud, op zaterdag 17 mei 1913 in Wymbritseradeel (Fr) met Saakje de Jong, 24 jaar oud. Saakje is geboren op dinsdag 7 augustus 1888 in Hemrik, Opsterland (Fr), dochter van Simon Kerstes de Jong en Detje Jacobs Siebenga. Saakje is overleden op woensdag 13 mei 1970 in Wijnjeterp, Opsterland (Fr), 81 jaar oud.
243 Reino Kooistra is geboren op zondag 26 december 1886 in Tietjerk, Tietjerksteradeel (Fr), dochter van Hendrik Jans Kooistra (zie 146) en Klaaske Johannes Wiersma. Reino is overleden op vrijdag 7 maart 1941 in Leeuwarden (Fr), 54 jaar oud. Reino trouwde, 31 jaar oud, op woensdag 24 april 1918 in Wonseradeel (Fr) met Sjouke Thaekes Dijkstra, 31 jaar oud. Sjouke is geboren op dinsdag 7 september 1886 in Oldeboorn, Utingeradeel (Fr), zoon van Thaeke Sjoukes Dijkstra en Maria Berends van Essen. Sjouke is overleden op maandag 4 december 1978 in Nes, Utingeradeel (Fr), 92 jaar oud. Sjouke is weduwnaar van Sytske Klazes van der Krieke (1888-1913), met wie hij trouwde op donderdag 22 april 1909 in Utingeradeel (Fr).
244 Johannes Kooistra is geboren op woensdag 18 januari 1888 in Tietjerk, Tietjerksteradeel (Fr), zoon van Hendrik Jans Kooistra (zie 146) en Klaaske Johannes Wiersma. Johannes is overleden op maandag 21 augustus 1950 in Akmarijp (Fr), 62 jaar oud.
Overlijdensplaats-Place of death:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Akmarijp
Johannes trouwde, 32 jaar oud, op zaterdag 15 mei 1920 in Wymbritseradeel (Fr) met Grietje van der Goot, 31 jaar oud. Grietje is geboren op dinsdag 26 februari 1889 in Heeg, Wymbritseradeel (Fr), dochter van Hendrikus van der Goot en Janke Vierstra. Grietje is overleden op maandag 17 juli 1972 in Terkaple (Fr), 83 jaar oud.
Overlijdensplaats-Place of death:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Terkaple
245 Wopkje Kooistra is geboren op woensdag 30 januari 1889 in Oosterwierum, Baarderadeel (Fr), dochter van Hendrik Jans Kooistra (zie 146) en Klaaske Johannes Wiersma. Wopkje is overleden in Frankrijk (France).
Geboorteplaats: Place of Birth:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Oosterwierum
http://nl.wikipedia.org/wiki/Baarderadeel
Wopkje trouwde, 21 jaar oud, op zaterdag 7 mei 1910 in Utingeradeel (Fr) met Rykele Sinnema, 23 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Wopkje en Rykele: Voor de info van de kinderen mijn dank aan B. Sinnema.
Rykele is geboren op dinsdag 16 november 1886 in Oldeboorn, Utingeradeel (Fr), zoon van Geert Ydes Sinnema en Grietje Wopkes Bergsma. Rykele is overleden in Frankrijk (France).
Kinderen van Wopkje en Rykele:
1 Geert Sinnema, geboren op maandag 24 april 1911 in Oudehaske, Gaasterland (Fr). Geert is overleden in 2002 in Frankrijk (France), 90 of 91 jaar oud.
2 Klaske Sinnema, geboren op woensdag 24 februari 1915 in Oudehaske, Gaasterland (Fr). Klaske is overleden op zaterdag 12 maart 2005 in Frankrijk (France), 90 jaar oud.
3 N.N. Sinnema, levenloos geboren zoon, geboren op zaterdag 28 april 1917 in Oudehaske, Gaasterland (Fr).
4 Hendrik Sinnema, geboren op woensdag 5 februari 1919 in Oldeboorn, Utingeradeel (Fr). Hendrik is overleden op maandag 21 juni 1993 in Frankrijk (France), 74 jaar oud.
5 Grietje Sinnema, geboren op maandag 11 april 1921 in Oldeboorn, Utingeradeel (Fr). Grietje is overleden in Frankrijk (France).
6 Wopke Sinnema, geboren op dinsdag 1 mei 1923 in Oldeboorn, Utingeradeel (Fr). Wopke is overleden in Frankrijk (France).
7 Paul Sinnema, geboren omstreeks 1926 in Frankrijk (France).
246 Jelle Kooistra is geboren op vrijdag 14 maart 1890 in Oosterwierum, Baarderadeel (Fr), zoon van Hendrik Jans Kooistra (zie 146) en Klaaske Johannes Wiersma. Jelle trouwde, 21 jaar oud, op donderdag 6 juli 1911 in Idaarderadeel (Fr) met Akke Bergsma, 22 jaar oud. Akke is geboren op zaterdag 9 maart 1889 in Grouw, Idaarderadeel (Fr), dochter van Marten Bergsma en Jantje Wiersma.
247 Wobbe Kooistra is geboren op zondag 5 juni 1892 in Oosterwierum, Baarderadeel (Fr), zoon van Hendrik Jans Kooistra (zie 146) en Klaaske Johannes Wiersma. Wobbe is overleden op vrijdag 16 oktober 1964 in Rauwerd (Fr), 72 jaar oud. Wobbe trouwde met Ieke Boersma. Ieke is geboren op maandag 3 september 1900 in Rauwerd (Fr), dochter van Pieter Boersma en Jantje Althuisius. Ieke is overleden op zondag 11 december 1983 in Rauwerd (Fr), 83 jaar oud.
Kind van Wobbe en Ieke:
1 Pieter Auke Kooistra, geboren op woensdag 17 oktober 1934 in Rauwerd (Fr). Pieter is overleden op maandag 19 september 1938 in Rauwerd (Fr), 3 jaar oud.
248 Jan Kooistra is geboren op donderdag 6 oktober 1898 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), zoon van Taede Kooistra (zie 148) en Trijntje Terpstra (zie 174). Jan is overleden op woensdag 12 november 1975 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), 77 jaar oud. Jan trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 8 mei 1924 in Idaarderadeel (Fr) met Rinske Kleefstra, 25 jaar oud. Rinske is geboren op zondag 24 juli 1898 in Wirdum (Fr), dochter van Jilles Rinzes Kleefstra en Mintje Wytsma. Rinske is overleden op donderdag 9 mei 1968 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), 69 jaar oud.
Kinderen van Jan en Rinske:
1 Teade Kooistra, geboren op dinsdag 16 februari 1926 in Aegum (Fr). Teade is overleden op zaterdag 3 juni 1939 in Aegum (Fr), 13 jaar oud.
2 Mintje Kooistra, geboren op maandag 1 december 1930 in Aegum (Fr).
3 Jilles Kooistra, geboren op zondag 29 januari 1933 in Aegum (Fr). Jilles is overleden op zaterdag 25 januari 2003 in Grouw, Idaarderadeel (Fr), 69 jaar oud.
pieter_kooistra_1901.jpg
55 Pieter Kooistra 1901
249 Pieter Kooistra (afb. 55) is geboren op vrijdag 19 juli 1901 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), zoon van Taede Kooistra (zie 148) en Trijntje Terpstra (zie 174). Pieter is overleden op zaterdag 8 juni 2002 in Wommels, Littenseradeel (Fr), 100 jaar oud. Pieter trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 17 september 1925 in Wommels, Littenseradeel (Fr) met Gerbrig Fokma, 21 jaar oud. Gerbrig is geboren op zondag 22 mei 1904 in Wijtgaard (Fr). Gerbrig is overleden op woensdag 5 oktober 1983 in Bolsward (Fr), 79 jaar oud. Zij is begraven op zaterdag 8 oktober 1983 in Wommels, Littenseradeel (Fr).
Kinderen van Pieter en Gerbrig:
1 Charlotte Pieters Kooistra, geboren op donderdag 21 juli 1927 in Aegum (Fr). Charlotte is overleden op dinsdag 4 mei 1999 in Bolsward (Fr), 71 jaar oud.
2 Teade Pieters Kooistra, geboren op zondag 23 juni 1929 in Aegum (Fr). Volgt 294.
3 Trijntje Kooistra, geboren op maandag 21 december 1931 in Kubaard, Littenseradeel (Fr). Volgt 295.
4 Jeltje Kooistra, geboren op zaterdag 16 november 1935 in Kubaard, Littenseradeel (Fr). Volgt 296.
250 Grietzen Kooistra is geboren op woensdag 30 december 1914 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), zoon van Taede Kooistra (zie 148) en Trijntje Terpstra (zie 174). Grietzen is overleden op maandag 7 oktober 1996 in Heerenveen (Fr), 81 jaar oud. Grietzen trouwde, 32 jaar oud, op donderdag 8 mei 1947 in Sneek (Fr) met Annigje Jantje Schurer, 26 jaar oud. Annigje is geboren op donderdag 7 oktober 1920 in Tjerkgaast (Fr), dochter van Pier Bartholomeus Schurer en Korneliske Martens de Vries.
Geboorteplaats: Place of Birth:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Tjerkgaast
251 Geertje Kooistra is geboren op maandag 6 juli 1896 in Warstiens, gem. Leeuwarden (Fr), dochter van Yde Kooistra (zie 154) en Doetje Andringa. Geertje trouwde, 22 jaar oud, op zaterdag 10 mei 1919 in Idaarderadeel (Fr) met Gjalt van der Hem, 22 jaar oud. Gjalt is geboren op woensdag 5 augustus 1896 in Lions, Littenseradeel (Fr), zoon van Sjoerd Gjalts van der Hem en Ynskje Theunis Fokke.
Geboorteplaats: Place of Birth:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Lions_%28Littenseradeel%29
252 Aaltje Kooistra is geboren op donderdag 28 april 1898 in Warstiens, gem. Leeuwarden (Fr), dochter van Yde Kooistra (zie 154) en Doetje Andringa. Aaltje is overleden op donderdag 14 december 1989 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), 91 jaar oud. Aaltje trouwde, 22 jaar oud, op donderdag 20 mei 1920 in Idaarderadeel (Fr) met Geert Rinsma, 23 jaar oud. Geert is geboren op zondag 13 december 1896 in Idaard (Fr), zoon van Egbert Rinsma en Tietje Postma. Geert is overleden op donderdag 11 maart 1954 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), 57 jaar oud.
Geboorteplaats: Place of Birth:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Idaard
253 Hylkje (Hieke) Kooistra is geboren op dinsdag 8 januari 1901 in Warstiens, gem. Leeuwarden (Fr), dochter van Yde Kooistra (zie 154) en Doetje Andringa. Hieke is overleden op maandag 7 augustus 1995 in Weidum, Littenseradeel (Fr), 94 jaar oud. Hieke trouwde, 21 jaar oud, op zaterdag 6 mei 1922 in Idaarderadeel (Fr) met Jan Heeg, 27 jaar oud. Jan is geboren op zondag 5 augustus 1894 in Jorwerd, Baarderadeel (Fr), zoon van Evert Jans Heeg en Jitske Wybes van der Ploeg. Jan is overleden op zondag 31 januari 1988 in Oosterlittens, Baarderadeel (Fr), 93 jaar oud.
Geboorteplaats: Place of Birth:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Jorwerd
254 Willem Jans Kooistra is geboren op donderdag 12 februari 1891 in Dronrijp, Menaldumadeel (Fr), zoon van Jan Willems Kooistra (zie 158) en Hylkje Luitzens Kingma. Willem trouwde, 31 jaar oud, op donderdag 4 mei 1922 in Menaldum (Fr) met Trijntje Swierstra, 28 jaar oud. Trijntje is geboren op dinsdag 5 september 1893 in Engelum, Menaldumadeel (Fr), dochter van Pier Swierstra en Tietje Kramer.
Geboorteplaats: Place of Birth:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Engelum
255 Hendrik Kooistra is geboren op zaterdag 30 juli 1887 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), zoon van Johannes Kooistra (zie 166) en Teetje Gosliga. Hendrik trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 13 augustus 1910 in Idaarderadeel (Fr) met Wypkje Valk, 19 jaar oud. Wypkje is geboren op maandag 16 maart 1891 in Wartena, gem. Leeuwarden (Fr), dochter van Jan Valk en Ettje Venema. Wypkje is overleden op donderdag 16 november 1939 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), 48 jaar oud.
256 Baukje Kooistra is geboren op maandag 14 januari 1889 in Wartena, gem. Leeuwarden (Fr), dochter van Johannes Kooistra (zie 166) en Teetje Gosliga. Baukje is overleden op zondag 10 december 1950 in Meppel (Dr), 61 jaar oud. Baukje trouwde met Gosse Teeke Kalsbeek. Gosse is geboren op zondag 22 mei 1892 in Steenwijk (Ov), zoon van Gotze Kalsbeek en Alida Magritha Prinsen. Gosse is overleden op zaterdag 19 juli 1947 in Steenwijk (Ov), 55 jaar oud.
Beroep:
Muziekleraar. Music teacher.
257 Martha Kooistra is geboren op donderdag 21 maart 1889 in Grouw, Idaarderadeel (Fr), dochter van Jan Hendriks Kooistra (zie 168) en Sepkje (Sipkje) van Loon. Martha trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 10 mei 1913 in Idaarderadeel (Fr) met Frans Boxum, 24 jaar oud. De scheiding werd uitgesproken op donderdag 21 oktober 1915 in Leeuwarden (Fr) (.). Frans is geboren op maandag 21 januari 1889 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), zoon van Hendrik Rienks Boxum en Antje Koopmans.
258 Zuster Kooistra is geboren op dinsdag 12 september 1893 in Grouw, Idaarderadeel (Fr), dochter van Jan Hendriks Kooistra (zie 168) en Sepkje (Sipkje) van Loon. Zuster trouwde, 29 jaar oud, op zaterdag 12 mei 1923 met Pieter Terpstra, 30 jaar oud. Zie 261 voor persoonsgegevens van Pieter.
Kinderen van Zuster en Pieter:
1 Sepkje Terpstra, geboren op maandag 26 oktober 1925 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr). Sepkje is overleden op donderdag 26 augustus 2004 in Roordahuizum, Idaarderadeel (Fr), 78 jaar oud.
2 Johannes Terpstra, geboren op zondag 12 augustus 1928 in Roordahuizum, Idaarderadeel (Fr). Johannes is overleden op zondag 27 september 1987 in Roordahuizum, Idaarderadeel (Fr), 59 jaar oud.
259 Hendrik Sijmens Kooistra is geboren op maandag 16 mei 1898 in Eernewoude, Tietjerksteradeel (Fr), zoon van Sijmen Kooistra (zie 169) en Wytske Harmens van Seijen. Hendrik is overleden op woensdag 26 juni 1991 in Leeuwarden (Fr), 93 jaar oud. Hij is gecremeerd in Leeuwarden (Fr). Hendrik trouwde, 30 jaar oud, op woensdag 16 mei 1928 in Tietjerksteradeel (Fr) met Fokje de Haan, 22 jaar oud. Fokje is geboren op maandag 30 april 1906 in Firdgum, Franekeradeel (Fr), dochter van Pieter de Haan en Tietje Hoitinga. Fokje is overleden op vrijdag 6 mei 1977 in Heerenveen (Fr), 71 jaar oud. Zij is begraven in Firdgum, Franekeradeel (Fr).
Kinderen van Hendrik en Fokje:
1 Sijmen Kooistra, geboren op donderdag 24 september 1931 in Eernewoude, Tietjerksteradeel (Fr). Volgt 297.
2 Harmen (Harm) Kooistra, geboren op dinsdag 22 september 1936 in Wartena, gem. Leeuwarden (Fr). Volgt 298.
3 Pieter Kooistra, geboren omstreeks 1938 in Wartena, gem. Leeuwarden (Fr). Volgt 299.
4 Albert Kooistra, geboren op zaterdag 29 juni 1946 in Nij Beets, Opsterland (Fr). Volgt 300.
260 Harmen Sijmens Kooistra is geboren op maandag 26 juni 1905 in Eernewoude, Tietjerksteradeel (Fr), zoon van Sijmen Kooistra (zie 169) en Wytske Harmens van Seijen. Harmen is overleden op vrijdag 26 november 1976 in Eernewoude, Tietjerksteradeel (Fr), 71 jaar oud.
Beroep:
Herbergier/caféhouder. (Harmen Kooistra was herbergier/caféhouder in Eernewoude.
Lang heette dit café "Vischlust", tegenwoordig (2018) is het een pizzeria.
Bron. Sipke Paulides.)
Harmen trouwde, 32 jaar oud, op donderdag 12 mei 1938 in Bergum, Tietjerksteradeel (Fr) met Tietje Sjoerds (Tiete) Jansma, 19 jaar oud. Tiete is geboren op dinsdag 25 juni 1918 in Bergum, Tietjerksteradeel (Fr), dochter van Sjoerd Jansma en Jacobje Vaartjes. Tiete is overleden op woensdag 12 mei 2010, 91 jaar oud.
Kinderen van Harmen en Tiete:
1 Sijmen Kooistra, geboren omstreeks 1939. Volgt 301.
2 Sjoerd Kooistra, geboren op zaterdag 10 augustus 1940. Sjoerd is overleden op woensdag 30 oktober 1940, 2 maanden oud.
261 Pieter Terpstra is geboren op maandag 13 februari 1893 in Roordahuizum, Idaarderadeel (Fr), zoon van Johannes Pieters Terpstra (zie 172) en Wytske Frankes Kooistra (zie 177). Pieter is overleden op maandag 6 oktober 1969, 76 jaar oud. Pieter trouwde, 30 jaar oud, op zaterdag 12 mei 1923 met Zuster Kooistra, 29 jaar oud. Zie 258 voor persoonsgegevens van Zuster.
Kinderen van Pieter en Zuster: zie 258.
262 Grietje Statema is geboren op zondag 7 februari 1897 in Roordahuizum, Idaarderadeel (Fr), dochter van Laas Statema en Rinskje Terpstra (zie 173). Grietje trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 26 mei 1921 in Idaarderadeel (Fr) met Minne Wiersma, 26 jaar oud. Minne is geboren op zaterdag 27 april 1895 in Wieuwerd, Littenseradeel (Fr), zoon van Jannes Minnes Wiersma en Antje Jarigs Hiemstra.
reinder_nanne_kuperus_1894.jpg rixtje_vuist__1899-1984_.jpg
56 Reinder Nanne Kuperus 1894
57 Rixtje Vuist (1899-1984)
263 Reinder Nanne Kuperus (afb. 56) is geboren op maandag 28 mei 1894 in Wommels, Littenseradeel (Fr), zoon van Nanne Reinders Kuperus en Trijntje Frankes Kooistra (zie 176). Reinder is overleden op zaterdag 3 september 1977 in Heerenveen (Fr), 83 jaar oud.
Geboorteplaats: Place of Birth:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Wommels
Reinder trouwde, 27 jaar oud, op woensdag 3 mei 1922 in Leeuwarden (Fr) met Rixtje Vuist (afb. 57), 22 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd op dinsdag 7 mei 1974 in Leeuwarden (Fr). Rixtje is geboren op zondag 14 mei 1899 in Leeuwarden (Fr), dochter van Dirk Vuist en Stientje Dikkescheij. Rixtje is overleden op zaterdag 14 april 1984 in Utrecht, 84 jaar oud.
Kinderen van Reinder en Rixtje:
stientje_kuperus__1924-2004_.jpg
58 Stientje Kuperus (1924-2004)
1 Stientje Kuperus (afb. 58), geboren op woensdag 10 december 1924 in Utrecht. Stientje is overleden op zondag 25 januari 2004 in Utrecht, 79 jaar oud.
trijntje_kuperus__1926-1999_.jpg
59 Trijntje Kuperus (1926-1999)
2 Trijntje Kuperus (afb. 59), geboren op maandag 3 mei 1926 in Utrecht. Trijntje is overleden op zaterdag 10 april 1999 in Wageningen (Gld), 72 jaar oud.
corneliske_kuperus_1867.jpg
60 Corneliske Kuperus 1867
264 Corneliske Kuperus (afb. 60) is geboren op zondag 9 augustus 1896 in Wommels, Littenseradeel (Fr), dochter van Nanne Reinders Kuperus en Trijntje Frankes Kooistra (zie 176). Corneliske is overleden op vrijdag 11 december 1931 in Bartlehiem, Tietjerksteradeel (Fr), 35 jaar oud.
Overlijdensplaats-Place of death:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Bartlehiem
Corneliske trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 1 juni 1922 in Utrecht met Jan Dijkstra, 29 jaar oud. Jan is geboren op woensdag 25 januari 1893 in Delfstrahuizen, Schoterland (Fr), zoon van Rommert Dijkstra en Geertje Gouma.
Geboorteplaats: Place of Birth:
https://nl.wikipedia.org/wiki/Delfstrahuizen
cornelis_kuperus_1901.jpg cornelia_ingetje_eikelenboom__1901-1996_.jpg wilhelmina_huberdina_van_andel__1913-1992_.jpg
61 Cornelis Kuperus 1901
62 Cornelia Ingetje Eikelenboom (1901-1996)
63 Wilhelmina Huberdina van Andel (1913-1992)
265 Cornelis Kuperus (afb. 61) is geboren op woensdag 26 juni 1901 in Harich, Gaasterland (Fr), zoon van Nanne Reinders Kuperus en Trijntje Frankes Kooistra (zie 176). Cornelis is overleden op vrijdag 18 december 1981 in Utrecht, 80 jaar oud. Cornelis:
(1) trouwde, 44 jaar oud, op donderdag 9 mei 1946 in Utrecht met Cornelia Ingetje Eikelenboom (afb. 62), 44 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd omstreeks 1964 in Utrecht. Cornelia is geboren op woensdag 26 juni 1901 in Utrecht. Cornelia is overleden op zondag 25 februari 1996 in Rotterdam (Zh), 94 jaar oud.
(2) trouwde, 63 jaar oud, op dinsdag 9 maart 1965 in Utrecht met Wilhelmina Huberdina van Andel (afb. 63), 52 jaar oud. Wilhelmina is geboren op zondag 9 februari 1913. Wilhelmina is overleden op vrijdag 27 november 1992 in Utrecht, 79 jaar oud.
jan_kuperus_1904.jpg
64 Jan Kuperus 1904
266 Jan Kuperus (afb. 64) is geboren op maandag 16 mei 1904 in Harich, Gaasterland (Fr), zoon van Nanne Reinders Kuperus en Trijntje Frankes Kooistra (zie 176). Jan is overleden op vrijdag 23 juli 1976 in Nijmegen (Gld), 72 jaar oud. Jan trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 5 april 1928 in Utrecht met Henrica Adolphina Agneta Both, 26 jaar oud. Henrica is geboren op maandag 17 juni 1901 in Ede (Gld), dochter van Carel Everhard Christiaan Both en Jeanette Lampe. Henrica is overleden op maandag 31 maart 1969 in Eindhoven (Nb), 67 jaar oud.
franke_johannes_kuperus_1908.jpg hermina_jacoba_dijken__1912-2014_.jpg
65 Franke Johannes Kuperus 1908
66 Hermina Jacoba Dijken (1912-2014)
267 Franke Johannes Kuperus (afb. 65) is geboren op donderdag 20 februari 1908 in Harich, Gaasterland (Fr), zoon van Nanne Reinders Kuperus en Trijntje Frankes Kooistra (zie 176). Franke is overleden op dinsdag 19 april 1994 in Rotterdam (Zh), 86 jaar oud. Franke trouwde, 31 jaar oud, op maandag 23 oktober 1939 in Groningen met Hermina Jacoba Dijken (afb. 66), 27 jaar oud. Hermina is geboren op maandag 1 april 1912 in Groningen, dochter van Doewe Dijken en Helena Annechiena Folmer. Hermina is overleden op woensdag 25 juni 2014 in Noordwijk aan Zee (Zh), 102 jaar oud.
268 Franke Johannes Kooistra is geboren op maandag 13 juli 1914 in Arnhem (Gld), zoon van Kornelis Frankes Kooistra (zie 178) en Willemina Geertruida de Greef. Franke is overleden. Franke trouwde, 27 jaar oud, op vrijdag 24 oktober 1941 in Arnhem (Gld) met Johanna de Graaf, 25 jaar oud. Johanna is geboren op vrijdag 1 september 1916 in Arnhem (Gld). Johanna is overleden.
269 Abraham (Abe) Kooistra is geboren op zaterdag 16 november 1895 in Wartena, gem. Leeuwarden (Fr), zoon van Jelle Kooistra (zie 179) en Antje Hiemstra. Abe is overleden in januari 1970 in Sheldon, O’Brien County, Iowa, Verenigde Staten, 74 jaar oud.
Adres:
51201 Sheldon, O’Brien County, Iowa, Verenigde Staten (Laatst bekende adres.)
Emigratie/Immigratie-Emigration/Immigration:
Abraham en Wytske en zoon Jelle emigreerden naar Amerika, zij vertrokken vanuit Rotterdam met het ss Rijndam op 12 november 1920, aankomst te New York op 25 november 1920. Zij reisden 2e klasse. De bestemming was Grant, Sioux, Iowa.

Abraham and Wytske and son Jelle emigrated to America, the departed from Rotterdam with the ss Rijndam on November 12, 1920, arriving in New York on November 25, 1920 They traveled 2nd class.The destination was Grant, Sioux, Iowa.
Abe trouwde, 21 jaar oud, op donderdag 15 november 1917 in Het Bildt (Fr) met Wytske (Winnie) de Jong, 24 jaar oud. Winnie is geboren op zaterdag 29 juli 1893 in Vrouwenparochie (Fr), dochter van Wytze de Jong en Aafke Zittema.
Kind van Abe en Winnie:
1 Jelle Kooistra, geboren omstreeks 1919 in Oudebildtzijl (Fr).
270 Jacob Kooistra is geboren op zaterdag 23 april 1898 in Almenum, Barradeel (Fr), zoon van Jelle Kooistra (zie 179) en Antje Hiemstra. Jacob is overleden op dinsdag 20 juli 1976 in Wartena, gem. Leeuwarden (Fr), 78 jaar oud.
Geboorteplaats: Place of Birth:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Almenum
Jacob trouwde, 22 jaar oud, op donderdag 29 april 1920 in Tietjerksteradeel (Fr) met Maaike Ganzinga, 23 jaar oud. Maaike is geboren op dinsdag 2 juni 1896 in Wierum, Westdongeradeel (Fr), dochter van Dirk Everts Ganzinga en Adriaantje Aukes de Graaf. Maaike is overleden op zaterdag 20 maart 1965 in Wartena, gem. Leeuwarden (Fr), 68 jaar oud.
271 Tjerkje Kooistra is geboren op dinsdag 2 september 1902 in Suawoude, Tietjerksteradeel (Fr), dochter van Jelle Kooistra (zie 179) en Antje Hiemstra. Tjerkje is overleden op maandag 17 augustus 1987 in Wartena, gem. Leeuwarden (Fr), 84 jaar oud. Tjerkje trouwde, 26 of 27 jaar oud, in 1929 in Idaarderadeel (Fr) met Oene Hoekstra, 28 of 29 jaar oud. Oene is geboren op donderdag 29 maart 1900 in Warstiens, gem. Leeuwarden (Fr), zoon van Uiltje Hoekstra en Fyke Sixma. Oene is overleden op donderdag 9 oktober 1980 in Wartena, gem. Leeuwarden (Fr), 80 jaar oud.
Kinderen van Tjerkje en Oene:
1 Eeltje Hoekstra, geboren in januari 1930 in Eernewoude, Tietjerksteradeel (Fr). Eeltje is overleden op maandag 10 augustus 1931 in Leeuwarden (Fr), 1 jaar oud.
2 Uiltje Hoekstra.
3 Anne Hoekstra.
4 Jelle Hoekstra.
5 Fijke Hoekstra.
272 Hendrik Kooistra is geboren op maandag 26 oktober 1891 in Irnsum (Fr), zoon van Sytze Hendriks Kooistra (zie 182) en Sjoukje Pieters Hiemstra. Hendrik trouwde, 22 jaar oud, op vrijdag 15 mei 1914 in Rauwerderhem (Fr) met Minke de Jong, 24 jaar oud. Minke is geboren op dinsdag 18 maart 1890 in Nes, Utingeradeel (Fr), dochter van Johannes Klazes de Jong en Aaltje Dijkstra.
teun_kooistra__1919-2008_.jpg dicky_kooistra-boef__1929-2014_.jpg
67 Teun Kooistra (1919-2008)
68 Dicky Kooistra-Boef (1929-2014)
273 Teun Kooistra (afb. 67) is geboren op woensdag 30 juli 1919 in Bodegraven (Zh), zoon van Harmen Kooistra (zie 189) en Klazina Cornelia van Dam. Teun is overleden op dinsdag 10 juni 2008 in Bodegraven (Zh), 88 jaar oud. Hij is begraven in Bodegraven (Zh) Algemene Begraafplaats Vredehof. Teun trouwde, 31 jaar oud, op donderdag 23 november 1950 met Dicky Boef (afb. 68), ongeveer 21 jaar oud. Dicky is geboren omstreeks 1929 in Bodegraven (Zh). Dicky is overleden op zondag 20 juli 2014 in Bodegraven (Zh), ongeveer 85 jaar oud. Zij is begraven in Bodegraven (Zh) Algemene Begraafplaats Vredehof.
Kinderen van Teun en Dicky:
1 Harmen Kooistra, geboren omstreeks 1951.
2 Cor Kooistra, geboren omstreeks 1951.
3 Gerda Kooistra, geboren omstreeks 1952.
4 Carla Kooistra, geboren omstreeks 1954.
5 Ruud Kooistra, geboren omstreeks 1956. Volgt 302.
6 Astrid Kooistra, geboren omstreeks 1960.
7 Paul Kooistra, geboren omstreeks 1966.
274 Janna Kooistra is geboren op maandag 14 maart 1927 in Bodegraven (Zh), dochter van Harmen Kooistra (zie 189) en Klazina Cornelia van Dam. Janna is overleden op woensdag 4 november 1981 in Bodegraven (Zh), 54 jaar oud. Janna trouwde met Beijeman.
verloofd_teuntje_annes_17-03-1951.jpg annes_regnerus_kooistra_-_teuntje_vd_zijde-1954.jpg annes_regnerus_kooistra__1927-1994_.jpg teuntje_van_der_zijde__1930-2012_.jpg
69 verloofd Teuntje&Annes 17-03-1951
70 Annes Regnerus Kooistra - Teuntje vd Zijde-1954
71 Annes Regnerus Kooistra (1927-1994)
72 Teuntje van der Zijde (1930-2012)
275 Annes Regnerus Kooistra (afb. 69 t/m 71) is geboren op zaterdag 16 juli 1927 in Gouderak (Zh), zoon van Jan Kooistra (zie 196) en Pieternella (Pietje) Peterse. Annes is overleden op maandag 9 mei 1994 in Ouderkerk aan den IJssel (Zh), 66 jaar oud. Hij is begraven op zaterdag 14 mei 1994 in Ouderkerk aan den IJssel (Zh). Annes trouwde, 26 jaar oud, op donderdag 8 april 1954 in Ouderkerk aan den IJssel (Zh) met Teuntje van der Zijde (afb. 70 en 72), 24 jaar oud. Teuntje is geboren op maandag 17 maart 1930 in Ouderkerk aan den IJssel (Zh), dochter van Adrianus van der Zijde en Grietje Vuijk. Teuntje is overleden op vrijdag 24 februari 2012 in Ouderkerk aan den IJssel (Zh), 81 jaar oud.
Kinderen van Annes en Teuntje:
1 Greetje (Grietje) Kooistra, geboren op zondag 17 juni 1956 in Ouderkerk aan den IJssel (Zh). Volgt 303.
geboortekaartje_john_kooistra__11-06-1963_.jpg john_kooistra__1963-2017_.jpg
73 geboortekaartje John Kooistra (11-06-1963)
74 John Kooistra (1963-2017)
2 John (Johnnie) Kooistra (afb. 73 en 74), geboren op dinsdag 11 juni 1963 in Ouderkerk aan den IJssel (Zh). Johnnie is overleden op vrijdag 27 januari 2017 in Gouda (Zh), 53 jaar oud (oorzaak: Hartfalen.Heart failure.) [bron: Groene Hart Ziekenhuis te Gouda.]. Johnnie bleef ongehuwd.
anja___petra_kooistra-1965.jpg
75 Anja & Petra Kooistra-1965
3 Adriana (Anja) Kooistra (afb. 75), geboren op vrijdag 25 juni 1965 in Ouderkerk aan den IJssel (Zh).
Vermeld:
Een van een tweeling.
petra_kooistra.jpg
76 Petra Kooistra
4 Pieternella (Petra) Kooistra (afb. 75 en 76), geboren op vrijdag 25 juni 1965 in Ouderkerk aan den IJssel (Zh).
Vermeld:
Een van een tweeling.
adriana_petronella_kooistra-27-10-1934-12-03-2017.jpg adriana_petronella_kooistra__1934-2017.jpg cornelis_marinus_van_stein__2_.jpg huwelijk_cm_v_stein_en_ap_kooistra_31-07-1957.jpg c.m._van_stein_en_a.p.kooistra_31-07-1957.jpg
77 Adriana Petronella Kooistra-27-10-1934-12-03-2017
78 Adriana Petronella Kooistra (1934-2017
79 Cornelis Marinus van Stein (2)
80 Huwelijk CM v Stein en AP Kooistra 31-07-1957
81 C.M. van Stein en A.P.Kooistra 31-07-1957
276 Adriana Petronella Kooistra (afb. 77 en 78) is geboren op zaterdag 27 oktober 1934 in Ouderkerk aan den IJssel (Zh), dochter van Jan Kooistra (zie 196) en Pieternella (Pietje) Peterse. Adriana is overleden op zondag 12 maart 2017 in Gouda (Zh), 82 jaar oud (oorzaak: Ouderdom.) [bron: Groene Hart Ziekenhuis te Gouda.]. Zij is gecremeerd in Gouda (Zh). Adriana trouwde, 22 jaar oud, op woensdag 31 juli 1957 in Ouderkerk aan den IJssel (Zh) met Cornelis Marinus (Rien) van Stein (afb. 79 t/m 81), 24 jaar oud. Rien is geboren op zaterdag 17 december 1932 in Nieuwerkerk aan den IJssel (Zh), zoon van Pieter Willem van Stein en Cornelia (Kee) Palsgraaf.
Beroep:
Dragline Machinist/Chauffeur.
Dragline Engineer and Truck/Lorry Driver.
Kinderen van Adriana en Rien:
1 Cornelia Pieternella (Elly) van Stein, geboren op zaterdag 11 januari 1958 in Ouderkerk aan den IJssel (Zh). Volgt 304.
2 Jan van Stein, geboren op woensdag 21 september 1966 in Ouderkerk aan den IJssel (Zh). Volgt 305.
peter_en_jan_kooistra__1952.jpg peter_kooistra___leny_hansum-28-09-1979_.jpg
82 Peter en Jan Kooistra ±1952
83 Peter Kooistra & Leny Hansum-28-09-1979
277 Peter (Peet) Kooistra (afb. 82) is geboren op zaterdag 19 februari 1944 in Ouderkerk aan den IJssel (Zh), zoon van Jan Kooistra (zie 196) en Pieternella (Pietje) Peterse. Peet trouwde, 35 jaar oud, op vrijdag 28 september 1979 in Ouderkerk aan den IJssel (Zh) met Leny Hansum (afb. 83), 22 jaar oud. Leny is geboren op woensdag 10 april 1957 in Nieuw-Lekkerland (Zh), dochter van Pieter (Piet) Hansum en Agatha Vink.
Kinderen van Peet en Leny:
remco_kooistra-1981-b.jpg remco_kooistra-1981.jpg
84 Remco Kooistra-1981-b
85 Remco Kooistra-1981
1 Remco Kooistra (afb. 84, 85 en 85), geboren op vrijdag 27 februari 1981 in Ouderkerk aan den IJssel (Zh).
pascal_kooistra-1985-b.jpg pascal_kooistra-1985.jpg
86 Pascal Kooistra-1985-b
87 Pascal Kooistra-1985
2 Pascal Kooistra (afb. 86 en 87), geboren op vrijdag 27 september 1985 in Ouderkerk aan den IJssel (Zh).
daniel_de_kwaadsteniet.jpg
88 Daniel de Kwaadsteniet
278 Daniël de Kwaadsteniet (afb. 88) is geboren op dinsdag 15 september 1931 in Nieuwerkerk aan den IJssel (Zh), zoon van Willem de Kwaadsteniet en Tietje Regnerus (Fietje) Kooistra (zie 198). Daniël is overleden op maandag 5 januari 1998 in Spijkenisse (Zh), 66 jaar oud. Daniël trouwde, 21 jaar oud, op vrijdag 6 maart 1953 in Ouderkerk aan den IJssel (Zh) met Grietje van der Zijde, 19 jaar oud. Grietje is geboren op vrijdag 31 maart 1933 in Ouderkerk aan den IJssel (Zh), dochter van Adrianus van der Zijde en Grietje Vuijk. Grietje is overleden op woensdag 21 mei 2003 in Rotterdam (Zh), 70 jaar oud.
Kinderen van Daniël en Grietje:
wil_de_kwaadsteniet-1.jpg wil_de_kwaadsteniet-2.jpg
89 Wil de Kwaadsteniet-1
90 Wil de Kwaadsteniet-2
1 Wil de Kwaadsteniet (afb. 89 en 90), geboren op maandag 31 augustus 1953 in Rotterdam (Zh). Wil is ongehuwd.
Beroep:
Verkoopmedewerkster Bijenkorf te Rotterdam.
adrianus_de_kwaadsteniet.jpg
91 Adrianus de Kwaadsteniet
2 Adrianus de Kwaadsteniet (afb. 91), geboren op vrijdag 19 maart 1965 in Rotterdam (Zh). Adrianus is ongehuwd.
Beroep:
Accountant.
279 Antje (Annie) de Kwaadsteniet is geboren op zaterdag 27 juni 1936 in Rotterdam (Zh), dochter van Willem de Kwaadsteniet en Tietje Regnerus (Fietje) Kooistra (zie 198). Annie trouwde, 36 jaar oud, op woensdag 1 november 1972 in Rotterdam (Zh) met Jan Hendrik Spanjersberg, 44 jaar oud. Jan is geboren op woensdag 30 november 1927 in Rotterdam (Zh). Jan is overleden op vrijdag 19 augustus 1988 in Rotterdam (Zh), 60 jaar oud.
280 Jacoba Judith (Cobie) de Kwaadsteniet is geboren op donderdag 25 april 1946 in Rotterdam (Zh), dochter van Willem de Kwaadsteniet en Tietje Regnerus (Fietje) Kooistra (zie 198). Cobie trouwde, 19 jaar oud, op donderdag 2 september 1965 in Rotterdam (Zh) met Leonardus Hendrikus Langestraat, 21 jaar oud. Leonardus is geboren op woensdag 12 januari 1944.
joke_en_john_lakwijk.jpg
92 Joke en John Lakwijk
281 Jurvezina (Joke) Kooistra (afb. 92) is geboren op zaterdag 7 december 1929 in Gouderak (Zh), dochter van Regnerus Kooistra (zie 199) en Johanna Spies. Joke trouwde, 36 jaar oud, op dinsdag 17 mei 1966 in Utrecht met Johan (John) Lakwijk.
282 Gerard Kooistra is geboren op woensdag 8 april 1931 in Utrecht, zoon van Anne Kooistra (zie 201) en Geertruida van Dam. Gerard is overleden op zaterdag 7 januari 2012 in Haastrecht (Zh), 80 jaar oud. Gerard trouwde, 28 jaar oud, op donderdag 5 november 1959 in Gouda (Zh) met Jacoba Heerens.
Kinderen van Gerard en Jacoba:
1 Marjolein Kooistra, geboren op woensdag 8 maart 1961 in Vlist en Bonrepas (Zh).
2 Christien Kooistra, geboren op maandag 24 juni 1963 in Vlist en Bonrepas (Zh).
3 Tjeerd Japik Kooistra, geboren op zaterdag 30 april 1966 in Vlist en Bonrepas (Zh).
283 Annie Leintje Kooistra is geboren op woensdag 24 april 1935 in Utrecht, dochter van Anne Kooistra (zie 201) en Geertruida van Dam. Annie is overleden op dinsdag 25 november 2003 in Gouda (Zh), 68 jaar oud. Annie trouwde met B. van der Velde.
284 Dirk Kooistra is geboren op vrijdag 4 februari 1938 in Gouda (Zh), zoon van Anne Kooistra (zie 201) en Geertruida van Dam. Dirk trouwde, 26 jaar oud, op woensdag 2 september 1964 in Gouda (Zh) met Hildegard Karla Uthe (Lessig), 22 jaar oud. Hildegard is geboren op woensdag 19 november 1941 in Pirkau, Zeitz, Duitsland, dochter van Karl Hermann Lessig en Olga Hildegard Uthe.
Kinderen van Dirk en Hildegard:
1 Marion Caroline Kooistra, geboren op zaterdag 4 september 1965 in Gouda (Zh). Volgt 306.
2 Erik Vincent Kooistra, geboren op woensdag 16 april 1969 in Gouda (Zh).
285 Rena Kooistra is geboren op dinsdag 4 april 1944 in Gouda (Zh), dochter van Anne Kooistra (zie 201) en Geertruida van Dam. Rena trouwde, 23 jaar oud, op woensdag 22 november 1967 in Gouda (Zh) met Gerrit van der Ham, 26 jaar oud. Gerrit is geboren op dinsdag 10 december 1940 in Gouda (Zh).
Kinderen van Rena en Gerrit:
1 Harald van der Ham, geboren omstreeks 1968. Volgt 307.
2 Maja van der Ham, geboren omstreeks 1970.
286 Leo Anne Kooistra is geboren op dinsdag 3 augustus 1948 in Gouda (Zh), zoon van Anne Kooistra (zie 201) en Geertruida van Dam. Leo is overleden op donderdag 23 januari 2014 in Waddinxveen (Zh), 65 jaar oud. Leo trouwde, 25 jaar oud, op woensdag 26 juni 1974 in Gouda (Zh) met Nieneke Schouten.
Kinderen van Leo en Nieneke:
1 Martijn Kooistra, geboren op vrijdag 8 september 1978 in Waddinxveen (Zh).
2 Saskia Leonie Kooistra, geboren op zondag 26 oktober 1980 in Waddinxveen (Zh).
287 John Henry Kooistra is geboren op zondag 5 juli 1914, zoon van Hendrik Johannes (Henry John) Kooistra (zie 210) en Josephine (Djoke) Smit. John is overleden op vrijdag 2 maart 1956, 41 jaar oud. John:
(1) trouwde met Lola.
(2) trouwde met Dee Countrymen.
Kinderen van John en Lola:
1 Henry John Kooistra.
2 Sandra Kooistra.
Kinderen van John en Dee:
3 Andrew Kooistra.
4 Kenneth Kooistra. Volgt 308.
288 Katherine Kooistra is geboren op zondag 19 maart 1916, dochter van Hendrik Johannes (Henry John) Kooistra (zie 210) en Josephine (Djoke) Smit. Katherine is overleden op zondag 19 juni 1977, 61 jaar oud. Katherine trouwde met Darwood Glasen.
Kinderen van Katherine en Darwood:
1 Donald Glasen.
2 Danny Glasen.
3 David Glasen.
289 Frank Kooistra is geboren op maandag 6 augustus 1917, zoon van Hendrik Johannes (Henry John) Kooistra (zie 210) en Josephine (Djoke) Smit. Frank is overleden op zaterdag 9 maart 1996 in Twin Lake, Muskegon Michigan, Verenigde Staten, 78 jaar oud. Frank trouwde met Winifred (Winnie) Wagenmaker.
Kinderen van Frank en Winnie:
1 Dorothy Ann Kooistra. Volgt 309.
2 Douglas Kooistra. Volgt 310.
3 Duane Kooistra. Volgt 311.
290 Fred Kooistra is geboren op woensdag 7 september 1927, zoon van Hendrik Johannes (Henry John) Kooistra (zie 210) en Josephine (Djoke) Smit. Fred is overleden op vrijdag 29 december 1995 in Twin Lake, Muskegon Michigan, Verenigde Staten, 68 jaar oud.
Overlijdensplaats-Place of death:
http://en.wikipedia.org/wiki/Twin_Lake,_Michigan
Fred trouwde met Alice Ferguson.
Kind van Fred en Alice:
1 Richard Kooistra. Volgt 312.
john_kooistra___arlene_nelson.jpg
93 John Kooistra & Arlene Nelson
291 John Kooistra (afb. 93) is geboren op woensdag 3 april 1912 in Lewistown, Montana, Verenigde Staten, zoon van Jelle Johannes (Joseph) Kooistra (zie 212) en Tjamberta (Bertha) Advokaat. John is overleden op dinsdag 16 oktober 2001 in Woodstock, McHenry County, Illinois, Verenigde Staten, 89 jaar oud. Hij is begraven in Hebron, Illinois, Linn-Hebron Cemetery, Verenigde Staten. John trouwde, 24 jaar oud, op dinsdag 9 maart 1937 in Woodstock, McHenry County, Illinois, Verenigde Staten met Arlene Nelson, 20 jaar oud. Arlene is geboren op maandag 19 juni 1916 in Woodstock, McHenry County, Illinois, Verenigde Staten, dochter van Sigvart Nelson en Tillie S. Aslakson. Arlene is overleden op dinsdag 16 oktober 2001 in Woodstock, McHenry County, Illinois, Verenigde Staten, 85 jaar oud. Zij is begraven in Hebron, Illinois, Linn-Hebron Cemetery, Verenigde Staten.
Kinderen van John en Arlene:
1 Anita Louise Kooistra. Volgt 313.
2 Karen Elizabeth Kooistra. Volgt 314.
3 Marilyn June Kooistra. Volgt 315.
4 Kathleen Sue Kooistra. Volgt 316.
5 John Arlen Kooistra. Volgt 317.
6 Joel Craig Kooistra. Volgt 318.
292 Andrew Richard Kooistra, zoon van Peter Kooistra (zie 222) en Grace Hoekstra. Andrew trouwde met Florence Riemersma.
Kinderen van Andrew en Florence:
1 Paul Kooistra.
2 Sharon Kooistra.
3 Kevin Kooistra.
4 Gregg Kooistra.
293 Marjorie Kooistra, dochter van John (Jack) Kooistra (zie 223) en Ida van der Meer. Marjorie trouwde met Edward L. Leech.
Kinderen van Marjorie en Edward:
1 William D. Leech.
2 Karen E. Leech.
294 Teade Pieters Kooistra is geboren op zondag 23 juni 1929 in Aegum (Fr), zoon van Pieter Kooistra (zie 249) en Gerbrig Fokma. Teade is overleden op woensdag 20 september 1989 in Kubaard, Littenseradeel (Fr), 60 jaar oud.
Overlijdensplaats-Place of death:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kubaard
Teade trouwde, 23 jaar oud, op woensdag 29 april 1953 met Douwina van der Schaaf, 20 jaar oud. Douwina is geboren op donderdag 9 juni 1932.
295 Trijntje Kooistra is geboren op maandag 21 december 1931 in Kubaard, Littenseradeel (Fr), dochter van Pieter Kooistra (zie 249) en Gerbrig Fokma. Trijntje trouwde met Brugt Bijker.
296 Jeltje Kooistra is geboren op zaterdag 16 november 1935 in Kubaard, Littenseradeel (Fr), dochter van Pieter Kooistra (zie 249) en Gerbrig Fokma. Jeltje trouwde, 23 jaar oud, op woensdag 22 juli 1959 met Tjeerd Letting, 24 jaar oud. Tjeerd is geboren op woensdag 13 februari 1935 in Lies, Terschelling (Fr), zoon van Jan Letting en Vroukje Kooistra.
297 Sijmen Kooistra is geboren op donderdag 24 september 1931 in Eernewoude, Tietjerksteradeel (Fr), zoon van Hendrik Sijmens Kooistra (zie 259) en Fokje de Haan. Sijmen is overleden op donderdag 19 oktober 1995 in Oosterzee (Fr), 64 jaar oud. Hij is gecremeerd op maandag 23 oktober 1995 in Nieuweschoot, Heerenveen (Fr).
Beroep:
stoker, machinist en storingsmonteur. (Door ziekte van zijn moeder had zijn vader hulp nodig op de boerderij.
Daarom werd hij van school gehaald toen hij in de laatste klas van de Ambachtschool in Drachten zat.
Hij kon daardoor zijn opleiding niet afmaken, zijn moeder heeft daar nog jarenlang spijt van gehad.
Sijmen Kooistra werd later leerling-machinist op de zuivelfabriek in Oldeboorn. Nadat hij machinist was geworden (en daardoor voor de zuivelfabriek een te dure werknemer) verhuisde hij naar Oosterzee waar hij tot zijn pensionering in de kaasfabriek werkte.
Hij werkte daar eerst als stoker/machinist en later als storingsmonteur.
Sijmen Kooistra ging in september 1990 met de VUT.
De zuivelfabriek werd in 1993 gesloten en in 1999 afgebroken.
Tegenwoordig staat van de fabriek alleen de beeldbepalende schoorsteen nog overeind.
zie hier: https://nl.wikipedia.org/wiki/Zuivelfabriek_(Oosterzee)

Due to his mother’s illness, his father needed help on the farm.
That’s why he was taken out of school when he was in the last class of the technical school in Drachten.
Because of this he could not finish his training, his mother has regretted it for years.
Sijmen Kooistra later became apprentice engineer at the dairy in Oldeboorn.
After he had become a engine-driver and therefore an overpriced employee for the dairy factory, he moved to Oosterzee where he worked in the cheese factory until his retirement.
He worked there first as a stoker/operator and later as a fault mode mechanic.
Sijmen Kooistra took early retirement (VUT) in September 1990.
The dairy was closed in 1993 and demolished in 1999.
Only the image-defining chimney of the factory is still standing proudly.)
Sijmen trouwde, ongeveer 28 jaar oud, omstreeks 1959 in Drachten, Smallingerland (Fr) met Jeltje (Jeltsje) Spinder. Jeltsje is een dochter van Egbert Kornelis Spinder en Tjitske Sietzema. Zij is begraven in Eernewoude, Tietjerksteradeel (Fr).
Kinderen van Sijmen en Jeltsje:
1 Tsjitske Kooistra. Volgt 319.
2 Froukje Fokje Kooistra. Volgt 320.
3 Grytsje Kooistra. Volgt 321.
298 Harmen (Harm) Kooistra is geboren op dinsdag 22 september 1936 in Wartena, gem. Leeuwarden (Fr), zoon van Hendrik Sijmens Kooistra (zie 259) en Fokje de Haan. Harm is overleden op maandag 18 september 2006 in Alkmaar (Nh), 69 jaar oud.
Beroep:
werkte bij het onderzoeksinstituut ECN (Energie Centrum Nederland) in Petten. (Woonde toentertijd te Heerhugowaard.)
Geboorteplaats: Place of Birth:
Harmen werd geboren in de "Tonslachterij" aan de Kruiswaters bij Wartena, Leeuwarden (Fr)
Harm trouwde, 27 jaar oud, op vrijdag 10 juli 1964 in Akkrum (Fr) met Anna Hoekstra, 26 jaar oud. Anna is geboren op maandag 28 maart 1938 in Oldeboorn, Utingeradeel (Fr), dochter van Pieter Hoekstra en Maria de Vries. Anna is overleden op zaterdag 24 maart 2018 in Heerhugowaard (Nh), 79 jaar oud.
Kinderen van Harm en Anna:
1 Marijke Janna Kooistra.
2 Nynke Kooistra. Volgt 322.
299 Pieter Kooistra is geboren omstreeks 1938 in Wartena, gem. Leeuwarden (Fr), zoon van Hendrik Sijmens Kooistra (zie 259) en Fokje de Haan.
Beroep:
Leraar. (Pieter Kooistra woonde gedurende vele jaren in Paramaribo, Suriname, waar hij leraar was.
Samen met zijn vrouw keerde hij in 2003 terug naar Nederland.)
Geboorteplaats: Place of Birth:
geboren in de "Tonslachterij" aan de Kruiswaters te Wartena, Leeuwarden.
Pieter trouwde, ongeveer 23 jaar oud, omstreeks 1961 in Den Haag (Zh) met Gusta de Maat. Gusta is een dochter van August de Maat en Cornelia Broere.
Kinderen van Pieter en Gusta:
1 Hedzer Kooistra. Volgt 323.
2 Fokke Kooistra. Volgt 324.
3 Yfke Christina Kooistra.
4 Dréwiske Kooistra. Volgt 325.
5 Jitske Kooistra. Volgt 326.
6 Anke Kooistra. Volgt 327.
albert_kooistra__1946-2013_.jpg
94 Albert Kooistra (1946-2013)
300 Albert Kooistra (afb. 94) is geboren op zaterdag 29 juni 1946 in Nij Beets, Opsterland (Fr), zoon van Hendrik Sijmens Kooistra (zie 259) en Fokje de Haan. Albert is overleden op zondag 25 augustus 2013 in Heerenveen (Fr), 67 jaar oud.
Beroep:
Leraar. (Albert Kooistra was leraar en beheerder van een schooltuinencomplex in Amsterdam-West.)
Albert trouwde, 24 jaar oud, op vrijdag 19 maart 1971 in Heerenveen (Fr) met Annelies Kedde, 24 jaar oud. Annelies is geboren op zaterdag 1 juni 1946 in Apeldoorn (Gld), dochter van Gerardus Kedde en Femmigje Boersma. Annelies is overleden op woensdag 29 maart 2017 in Amsterdam (Nh), 70 jaar oud.
Kinderen van Albert en Annelies:
1 Rixt Kooistra.
2 Hester Kooistra. Volgt 328.
301 Sijmen Kooistra is geboren omstreeks 1939, zoon van Harmen Sijmens Kooistra (zie 260) en Tietje Sjoerds (Tiete) Jansma. Sijmen trouwde met Trienke van der Wal.
Kinderen van Sijmen en Trienke:
1 Melle Kooistra.
2 Harmen Kooistra.
302 Ruud Kooistra is geboren omstreeks 1956, zoon van Teun Kooistra (zie 273) en Dicky Boef. Ruud:
(1) trouwde, ongeveer 28 jaar oud, op zondag 11 maart 1984 met Anne Louise de Moree, ongeveer 23 jaar oud. Anne is geboren omstreeks 1961.
(2) trouwde, ongeveer 39 jaar oud, op donderdag 26 januari 1995 met Jacqueline van Wensveen, 30 jaar oud. Jacqueline is geboren op zaterdag 11 april 1964.
Kind van Ruud en Jacqueline:
1 Leon Kooistra, geboren op maandag 20 maart 1995.
greetje_kooistra.jpg greetje_kooistra___albert_jan_de_jong-1976.jpg geboortekaartje_grietje_kooistra_17-06-1956.jpg
95 Greetje Kooistra
96 Greetje Kooistra & Albert Jan de Jong-1976
97 geboortekaartje Grietje Kooistra 17-06-1956
303 Greetje (Grietje) Kooistra (afb. 95 t/m 97) is geboren op zondag 17 juni 1956 in Ouderkerk aan den IJssel (Zh), dochter van Annes Regnerus Kooistra (zie 275) en Teuntje van der Zijde. Grietje trouwde, 19 jaar oud, op donderdag 22 april 1976 in Ouderkerk aan den IJssel (Zh) met Albert Jan de Jong.
geboortekaartje_elly_11-01-1958.jpg elly_van_stein.jpg elly_van_stein_2010.jpg h.bos.png
98 geboortekaartje Elly 11-01-1958
99 Elly van stein
100 Elly van stein 2010
101 H.Bos
304 Cornelia Pieternella (Elly) van Stein (afb. 98 t/m 100) is geboren op zaterdag 11 januari 1958 in Ouderkerk aan den IJssel (Zh), dochter van Cornelis Marinus (Rien) van Stein en Adriana Petronella Kooistra (zie 276). Elly trouwde, 21 jaar oud, op donderdag 20 december 1979 in Gouda (Zh) met Hendrik (Henk) Bos (afb. 101), 26 jaar oud. Henk is geboren op dinsdag 3 november 1953 in Gouda (Zh), zoon van Gerrit Bos en Pieternella (Nel) Verwaal.
Beroep:
Nationaal/Internationaal beroepschauffeur/ex-eigen rijder.National / international professional driver / ex-owner driver
Kinderen van Elly en Henk:
1 Tamara Bos, geboren op zaterdag 10 december 1983 in Gouda (Zh). Volgt 329.
mark_bos_2009.jpg
102 Mark Bos 2009
2 Marinus Dirk (Mark) Bos (afb. 102), geboren op donderdag 23 maart 1989 in Gouda (Zh).
Geboorte-Birth:
Mark is geboren op donderdag 23-03-1989 om 18.31.Staringstraat 14 te Gouda.
geboortekaartje_jan_21-09-1966.jpg jan-van-stein.jpg patricia_witkam1.jpg anita-rosbeek.jpg
103 geboortekaartje Jan 21-09-1966
104 Jan-van-Stein
105 Patricia Witkam1
106 Anita-Rosbeek
305 Jan van Stein (afb. 103 en 104) is geboren op woensdag 21 september 1966 in Ouderkerk aan den IJssel (Zh), zoon van Cornelis Marinus (Rien) van Stein en Adriana Petronella Kooistra (zie 276). Jan:
(1) trouwde, 34 jaar oud, op vrijdag 20 april 2001 in Ouderkerk aan den IJssel (Zh) met Patricia Witkam (afb. 105), 31 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd op donderdag 16 december 2004 in Ouderkerk aan den IJssel (Zh). Patricia is geboren op vrijdag 25 april 1969 in Rotterdam (Zh), dochter van Cornelis (Cock) Witkam en Annette Fia Catharina Luca.
(2) trouwde, 45 jaar oud, op maandag 23 juli 2012 in Ouderkerk aan den IJssel (Zh) met Anita Rosbeek (afb. 106), 50 jaar oud. Anita is geboren op dinsdag 17 juli 1962 in Dordrecht (Zh), dochter van Gerrit Rosbeek en Willy Vogels. Anita trouwde voorheen met Peter Stubbe (geb. 1960). De ontbinding van dit huwelijk werd geregistreerd.
306 Marion Caroline Kooistra is geboren op zaterdag 4 september 1965 in Gouda (Zh), dochter van Dirk Kooistra (zie 284) en Hildegard Karla Uthe (Lessig). Marion trouwde, 36 jaar oud, op vrijdag 21 juni 2002 met Peter Tanis.
307 Harald van der Ham is geboren omstreeks 1968, zoon van Gerrit van der Ham en Rena Kooistra (zie 285). Harald trouwde met Sylvia Blom.
Kind van Harald en Sylvia:
1 Cynthia van der Ham, geboren omstreeks 2000.
308 Kenneth Kooistra, zoon van John Henry Kooistra (zie 287) en Dee Countrymen. Kenneth trouwde met Susan.
Kinderen van Kenneth en Susan:
1 Katie Kooistra.
2 Kristin Kooistra.
309 Dorothy Ann Kooistra, dochter van Frank Kooistra (zie 289) en Winifred (Winnie) Wagenmaker. Dorothy trouwde in Grand Rapids, Michigan, Verenigde Staten [bron: Beckwith Hills Christian Reformed Church http://www.beckwithhillscrc.org/] met Kenneth R. Gates.
310 Douglas Kooistra, zoon van Frank Kooistra (zie 289) en Winifred (Winnie) Wagenmaker. Douglas trouwde met Diane Snipp.
Kinderen van Douglas en Diane:
1 Mathew David Kooistra.
2 Nathan Douglas Kooistra.
3 Chad Michael Kooistra.
311 Duane Kooistra, zoon van Frank Kooistra (zie 289) en Winifred (Winnie) Wagenmaker. Duane:
(1) trouwde met Kathe Brewster.
(2) trouwde met Kay Hoffman.
Kinderen van Duane en Kathe:
1 Nicole Kooistra.
2 Alison Kooistra.
312 Richard Kooistra, zoon van Fred Kooistra (zie 290) en Alice Ferguson. Richard trouwde met Teressa Hile.
Kinderen van Richard en Teressa:
1 Derrick Kooistra.
2 Christy Kooistra.
313 Anita Louise Kooistra, dochter van John Kooistra (zie 291) en Arlene Nelson. Anita trouwde met Howard Louis Ryan.
Kinderen van Anita en Howard:
1 Howard Michel Ryan.
2 Christopher John Ryan.
3 Patrick Orval Ryan.
314 Karen Elizabeth Kooistra, dochter van John Kooistra (zie 291) en Arlene Nelson. Karen trouwde met Kenneth E. Kolls.
Kind van Karen en Kenneth:
1 Heidi Louise Kolls.
315 Marilyn June Kooistra, dochter van John Kooistra (zie 291) en Arlene Nelson. Marilyn trouwde met Donald Gibson.
Kinderen van Marilyn en Donald:
1 Sean Gibson.
2 Heather Gibson.
316 Kathleen Sue Kooistra, dochter van John Kooistra (zie 291) en Arlene Nelson. Kathleen trouwde met David Benoy.
Kinderen van Kathleen en David:
1 Aaron Benoy.
2 Zachary Benoy.
317 John Arlen Kooistra, zoon van John Kooistra (zie 291) en Arlene Nelson. John trouwde met Kay Gachenbach.
Kinderen van John en Kay:
1 Kerri Kooistra.
2 Bradley Kooistra.
3 Brett Kooistra.
318 Joel Craig Kooistra, zoon van John Kooistra (zie 291) en Arlene Nelson. Joel trouwde met Linnea Oost.
Kinderen van Joel en Linnea:
1 Danik B. Kooistra.
2 Andrea C. Kooistra.
319 Tsjitske Kooistra, dochter van Sijmen Kooistra (zie 297) en Jeltje (Jeltsje) Spinder. Tsjitske trouwde met Lieuwe Wietze Walda.
Kinderen van Tsjitske en Lieuwe:
1 Jeltsje Antje Walda.
2 Lieuwe Renze Walda.
3 Sijmen Geert Hendrik Walda.
320 Froukje Fokje Kooistra, dochter van Sijmen Kooistra (zie 297) en Jeltje (Jeltsje) Spinder. Froukje trouwde met Willem Poelstra. Willem is een zoon van Geale Poelstra en Griet N.N..
Kinderen van Froukje en Willem:
1 Dieuwke Poelstra.
2 Maeike Poelstra.
321 Grytsje Kooistra, dochter van Sijmen Kooistra (zie 297) en Jeltje (Jeltsje) Spinder. Grytsje trouwde met Sipke Paulides. Sipke is een zoon van Johannes Paulus Drs. (Han) Paulides en Margaretha Elisa (Greet) Reitsma.
Beroep:
Ingeneur.
Kinderen van Grytsje en Sipke:
1 Johannes Paulus Paulides.
2 Simen Eelco Paulides.
322 Nynke Kooistra, dochter van Harmen (Harm) Kooistra (zie 298) en Anna Hoekstra. Nynke:
(1) trouwde met Loek Krantz.
(2) trouwde met Perry Ansems.
Kinderen van Nynke en Loek:
1 Femke Anna Victoria Krantz.
2 Maartje Jeannette Nynke Krantz.
Kind van Nynke en Perry:
3 Kjell Pår Ansems.
323 Hedzer Kooistra, zoon van Pieter Kooistra (zie 299) en Gusta de Maat. Hedzer trouwde met Paloma Aerden. Paloma is een dochter van Joseph Aerden en Conchita Sånchez Ezquerra.
Kinderen van Hedzer en Paloma:
1 Augustina Kooistra.
2 Leah Kooistra.
3 Maria-Conchita Kooistra.
324 Fokke Kooistra, zoon van Pieter Kooistra (zie 299) en Gusta de Maat. Fokke trouwde met Mirjam Bekius. De scheiding werd geregistreerd.
Kind van Fokke en Mirjam:
1 Mattias Mees Maria (Ties) Kooistra.
325 Dréwiske Kooistra, dochter van Pieter Kooistra (zie 299) en Gusta de Maat. Dréwiske trouwde met Rob Hoogendoorn.
Kinderen van Dréwiske en Rob:
1 Dirk Daan Hoogendoorn.
2 Hanneke Heleen Hoogendoorn.
326 Jitske Kooistra, dochter van Pieter Kooistra (zie 299) en Gusta de Maat. Jitske trouwde met Roger Coenen. De scheiding werd geregistreerd.
Kind van Jitske en Roger:
1 Ivar Gerardus Christina Coenen.
327 Anke Kooistra, dochter van Pieter Kooistra (zie 299) en Gusta de Maat. Anke trouwde met Klaas-Peter Koot.
Kinderen van Anke en Klaas-Peter:
1 Lobke Bernarda Koot.
2 Wieteke Anna Koot.
328 Hester Kooistra, dochter van Albert Kooistra (zie 300) en Annelies Kedde. Hester begon een relatie met Gaetan Ouedraogo.
Kind van Hester en Gaetan:
1 Amelie Wendkuni (Amelie) Ouedraogo Kooistra.
tamara_bos_10-12-1983.jpg tamara_bos.jpg richard_de_keiser.jpg
107 tamara bos 10-12-1983
108 Tamara Bos
109 Richard de Keiser
329 Tamara Bos (afb. 107 en 108) is geboren op zaterdag 10 december 1983 in Gouda (Zh), dochter van Hendrik (Henk) Bos en Cornelia Pieternella (Elly) van Stein (zie 304).
Beroep:
Kapster.Hairdresser.
Geboorte-Birth:
Tamara is geboren om 21.50 op zaterdag 10-12-1983.
Acaciaplein 157 te Gouda. (Appartement rechts boven)
Tamara was born at 21.50 on Saturday 10-12-1983.Acaciaplein 157 in Gouda. (appartment at the right above)
Tamara ging samenwonen, 21 jaar oud, op zaterdag 18 juni 2005 in Gouda (Zh) met Richard de Keiser (afb. 109), 24 jaar oud. Richard is geboren op donderdag 18 juni 1981 in Gouda (Zh), zoon van Johannes Cornelis (Hans) de Keiser en Hendrika (Riek) Zuidam.
Kind van Tamara en Richard:
densley_de_keiser.jpg
110 Densley de Keiser
1 Densley de Keiser (afb. 110), geboren op zaterdag 4 januari 2014 in Gouda (Zh).


The Ancestor Company, beëindigd per 31 december 2019, website blijft online.
The Ancestor Company, terminated December 31, 2019, website remains online.
The Ancestor Company, résilié le 31 décembre 2019, le site internet reste en ligne.
The Ancestor Company, gekündigt am 31. Dezember 2019, Website bleibt online.
Alle rechten voorbehouden
All rights reserved
Tous droits réservés
Alle Rechte vorbehalten
Copyright © Genealogybos.com 2022