Voor alle parentelen kijk HIER en kijk eens HIER

Parenteel van Aelbrecht Molenaar

1 Aelbrecht Molenaar is geboren omstreeks 1500. Aelbrecht trouwde met N.N..
Kind van Aelbrecht en N.N.:
1 Dirck Aelbrechtsz Molenaar, geboren omstreeks 1520 in Zevenhuizen (Zh). Volgt 2.
nieuwe_swanlasche_molen.jpg
1 Nieuwe Swanlasche Molen
2 Dirck Aelbrechtsz Molenaar (afb. 1) is geboren omstreeks 1520 in Zevenhuizen (Zh), zoon van Aelbrecht Molenaar (zie 1) en N.N.. Dirck is overleden na woensdag 21 augustus 1555 in Zevenhuizen (Zh), minstens 35 jaar oud.
Notitie-Notice:
Dirck Aelbrechtsz: molenaar op de "Nieuwe Swanlasche" molen onder Zevenhuizen 1544/45.
Dirck trouwde met N.N..
Kind van Dirck en N.N.:
1 Rochus Dircksz Molenaar, geboren omstreeks 1540 in Zevenhuizen (Zh). Volgt 3.
3 Rochus Dircksz Molenaar is geboren omstreeks 1540 in Zevenhuizen (Zh), zoon van Dirck Aelbrechtsz Molenaar (zie 2) en N.N.. Rochus is overleden omstreeks 1609 in Zevenhuizen (Zh), ongeveer 69 jaar oud.
Notitie-Notice:
Rochus Dircksz: De motivatie om Rochus Dircksz te beschouwen als vader van Aelbrecht is gelegen in het feit, dat uit de akte van 06-01-1610
blijkt, dat Aelbrecht moet zijn overleden voor deze datum en dat een Dirck Rochusz voogd is over de kinderen.
Compareerden Neeltgen Jansdr, weduwe van Roochus Dirckz, (molenaar), geassisteerd met haar voogd Claes Jansz van Alphen ( secretaris),
Dirck Roochusz voor zichzelf en voor Jan en Ingge Roochs, zijn broers.
Voorts Lenert Cornelis, getrouwd met Marritge Roochusdr., Ariaantge Rochusdr, zijnde weduwe, Annekgen Rochusdr., ongehuwd,
mitsgaders als voogd over de weeskinderen van Aelbrecht Roochusz.
Hij gebruikt de toenaam "molenaar"; dit zal dan ook zijn beroep zijn.
Hij wordt genoemd in de lidmatenlijst van 10 april 1605 in Hillegersberg samen met zijn vrouw.
Hij wordt evenwel niet genoemd in de molenaarsrekeningen van Hillegersberg (bekeken periode 1550-1600), zodat hij zeer waarschijnlijk niet in Hillegersberg
als molenaar werkzaam is geweest.
Hij kwam waarschijnlijk van Zevenhuizen; dit is na te zien in 10e penningarchief van rond 1540 in het Rijksarchief.
Hij woonde volgens de bewonerslijst van de Rottemolens op de oude "Swanlasche Molen" van 1563-1611.
(Dit volgens gegevens van de heer J. Molenaar uit Nieuw Lekkerland, waarvoor hartelijk dank)
Rochus trouwde in Zevenhoven (Zh) met Neeltje Jans. Neeltje is geboren omstreeks 1545 in Zevenhuizen (Zh). Neeltje is overleden na 1613 in Zevenhuizen (Zh), minstens 68 jaar oud.
Kinderen van Rochus en Neeltje:
1 Dirck Rochusz Molenaar, geboren omstreeks 1560 in Zevenhuizen (Zh).
2 Jan Rochusz Molenaar, geboren omstreeks 1561 in Zevenhuizen (Zh).
3 Inge Molenaar, geboren omstreeks 1562 in Zevenhuizen (Zh).
4 Maritge Rochus Molenaar, geboren omstreeks 1563 in Zevenhuizen (Zh). Volgt 4.
5 Ariaantge Rochus Molenaar, geboren omstreeks 1564 in Zevenhuizen (Zh).
6 Anneke Molenaar, geboren omstreeks 1565 in Zevenhuizen (Zh).
7 Aelbrecht Rochusz (Molenaer), geboren omstreeks 1566 in Zevenhuizen (Zh). Volgt 5.
4 Maritge Rochus Molenaar is geboren omstreeks 1563 in Zevenhuizen (Zh), dochter van Rochus Dircksz Molenaar (zie 3) en Neeltje Jans. Maritge trouwde met Lenert Cornelis. Lenert is geboren omstreeks 1560 in Zevenhuizen (Zh).
5 Aelbrecht Rochusz (Molenaer) is geboren omstreeks 1566 in Zevenhuizen (Zh), zoon van Rochus Dircksz Molenaar (zie 3) en Neeltje Jans. Aelbrecht is overleden omstreeks 1604 in Hillegersberg, Rotterdam (Zh), ongeveer 38 jaar oud.
Notitie-Notice:
Aelbrecht Rochusz: Molenaer, won. Hilligersberg, vermeld in de molenrekeningen ald. sedert 1597.
Op 16-04-1597 en 02-11-1601 worden van hem in Hillegersberg kinderen begraven.
Hij staat daar vermeld als Aelbrecht Rochus Molenaer.
Dit zal dan ook zijn beroep zijn. Hij komt voor het eerst in de molenrekeningen van
Hillegersberg voor in 1597.
Hij wordt niet genoemd in de lidmatenlijst van 1605, zoals zijn vader.
Mogelijk is hij dan al overleden. Hij is in ieder geval overleden voor
06-01-1610.
De motivatie om hem als vader van Rochus te beschouwen:
a. uit dit huwelijk is een zoon Rochus geboren,
b. de door Aelbrecht gevoerde toenaam "molenaer" wordt door Rochus als
familienaam gevoerd,
c. Hillegersberg was voor beiden woonplaats.
d. het begraven van kinderen van Aelbrecht in de jaren 1597 en 1601 wijst op
een juiste plaatsing in de tijd.
e. Zoon Rochus wordt voogd over de kinderen van Machteld Aelbrechts en wordt dan oom genoemd.
Aelbrecht trouwde, ongeveer 24 jaar oud, omstreeks 1590 met Ida Roocken, ongeveer 20 jaar oud. Ida is geboren omstreeks 1570 in Hillegersberg, Rotterdam (Zh). Ida is overleden na woensdag 6 januari 1610 in Hillegersberg, Rotterdam (Zh), minstens 40 jaar oud.
Kinderen van Aelbrecht en Ida:
1 Rochus Aelbrechtz Molenaar, geboren omstreeks 1590 in Hillegersberg, Rotterdam (Zh). Volgt 6.
2 Pieter Aelbrecht Molenaar, geboren omstreeks 1595 in Hillegersberg, Rotterdam (Zh).
3 Machteld Aelbrechts Molenaar, geboren omstreeks 1600 in Hillegersberg, Rotterdam (Zh). Volgt 7.
6 Rochus Aelbrechtz Molenaar is geboren omstreeks 1590 in Hillegersberg, Rotterdam (Zh), zoon van Aelbrecht Rochusz (Molenaer) (zie 5) en Ida Roocken. Rochus is overleden na zaterdag 4 december 1666 in Bleiswijk (Zh), minstens 76 jaar oud.
Notitie-Notice:
Rochus Aelbrechtz: In 1629 woont hij in Bleiswijk aan de Rotte nabij de Rottemeren.
Zijn buurman is Gerrit Bastiaens Molenaer, de Molenaar van de Clapmolen.
Dit is ongetwijfeld zijn zwager Gerrit Bastiaen van derTack.
Hij bezit dan een huis met erf en schuur; uit niets blijkt dat hij een molen bezat.
Eigenaar van een huis, erf en schuur met 1 morgen land en van 5 hondland a/d
Heulsloot in de Groote Morgenpolder (1629) onder Bleiswijk.
In 1656 wordt hij aangeduid als Rochus Aelbrechts, molenaar.
Woont in Bleiswijk (1641)
Hij is in 1650 getuige bij de doop van een kind van Aelbrecht Rochusz Molenaer.
Overleden tussen 29-9-1656 en 4-12-1666.
Rochus trouwde, ongeveer 25 jaar oud, in 1615 met Maertge Bastiaens van der Tack, ongeveer 20 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats omstreeks 1615 in Bleiswijk (Zh). Maertge is geboren omstreeks 1595 in Hillegersberg, Rotterdam (Zh), dochter van Bastiaen Claesz van der Tack en Trijntje Jans Pronck. Maertge is overleden vóór zaterdag 7 maart 1671 in Bleiswijk (Zh), ten hoogste 76 jaar oud.
Kinderen van Rochus en Maertge:
1 Annetge Molenaar, geboren omstreeks 1615 in Bleiswijk (Zh). Volgt 8.
2 Aelbrecht Rochusz Molenaar, geboren omstreeks 1616 in Bleiswijk (Zh). Volgt 9.
3 Leentje Molenaar, geboren omstreeks 1617 in Bleiswijk (Zh). Volgt 10.
4 Pleuntje Rochus Molenaar, geboren omstreeks 1620 in Bleiswijk (Zh). Volgt 11.
7 Machteld Aelbrechts Molenaar is geboren omstreeks 1600 in Hillegersberg, Rotterdam (Zh), dochter van Aelbrecht Rochusz (Molenaer) (zie 5) en Ida Roocken.
Notitie-Notice:
Wonend aan de Rotte.
Machteld trouwde, ongeveer 28 jaar oud, op zondag 16 april 1628 in Bleiswijk (Zh) met Cornelis Thonisz Lapper, ongeveer 28 jaar oud. Cornelis is geboren omstreeks 1600.
8 Annetge Molenaar is geboren omstreeks 1615 in Bleiswijk (Zh), dochter van Rochus Aelbrechtz Molenaar (zie 6) en Maertge Bastiaens van der Tack. Annetge trouwde, ongeveer 21 jaar oud, op zondag 27 januari 1636 in Bleiswijk (Zh) met Cornelis Ariensz Huijsman, ongeveer 21 jaar oud. Cornelis is geboren omstreeks 1615 in Hillegersberg, Rotterdam (Zh).
9 Aelbrecht Rochusz Molenaar is geboren omstreeks 1616 in Bleiswijk (Zh), zoon van Rochus Aelbrechtz Molenaar (zie 6) en Maertge Bastiaens van der Tack. Aelbrecht is overleden na maandag 31 juli 1684 in Bleiswijk (Zh), minstens 68 jaar oud.
Notitie-Notice:
Aelbrecht Rochusz: jonggezel van Bleiswijk.
Aelbrecht trouwde, ongeveer 20 jaar oud, op zondag 17 februari 1636 in Bleiswijk (Zh) met Annetje Willems, ten hoogste 20 jaar oud. Annetje is geboren na 1616 in Zegwaart, Gem.Zoetermeer (Zh), dochter van Willem Huygen en Neeltje Jeroenen. Annetje is overleden in Bleiswijk (Zh).
Notitie-Notice:
Wonend in Zegwaard aan de Zegwaardse Verlaten.
Kinderen van Aelbrecht en Annetje:
1 Willem Aelbrechtsz Molenaar, geboren omstreeks 1640 in Bleiswijk (Zh). Volgt 12.
2 Trijntje Albrechts Molenaar, geboren omstreeks 1641 in Bleiswijk (Zh). Volgt 13.
3 Neeltje Molenaar. Zij is gedoopt op zondag 18 september 1644 in Bleiswijk (Zh). Neeltje is overleden vóór 1650 in Bleiswijk (Zh), ten hoogste 6 jaar oud.
4 Pieter Molenaar. Hij is gedoopt op maandag 28 oktober 1647 in Bleiswijk (Zh).
5 Neeltje Molenaar. Zij is gedoopt op zondag 20 november 1650 in Bleiswijk (Zh).
10 Leentje Molenaar is geboren omstreeks 1617 in Bleiswijk (Zh), dochter van Rochus Aelbrechtz Molenaar (zie 6) en Maertge Bastiaens van der Tack. Leentje trouwde, ongeveer 24 jaar oud, in 1641 met Franck Jansz Stolk, 20 of 21 jaar oud. Franck is geboren in 1620 in Overschie, Rotterdam (Zh).
11 Pleuntje Rochus Molenaar is geboren omstreeks 1620 in Bleiswijk (Zh), dochter van Rochus Aelbrechtz Molenaar (zie 6) en Maertge Bastiaens van der Tack. Pleuntje is overleden, ongeveer 37 jaar oud. Zij is begraven op zondag 9 september 1657 in Rotterdam (Zh) [bron: DTB Rotterdam Begraven.]. Pleuntje trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op zondag 9 augustus 1643 in Bleiswijk (Zh) [bron: DTB Bleiswijk Trouw gereformeerd.] met Floris Pieters van der Valk, ongeveer 23 jaar oud. Floris is geboren omstreeks 1620 in De Lier (Zh). Floris trouwde later op zondag 8 december 1658 in Rotterdam (Zh) met Arintje Hendricks.
Adres:
Kipstraat, Rotterdam (Zh) (ten tijde van huwelijk met Annige.)
Kind van Pleuntje en Floris:
1 Helena van der Valk. Zij is gedoopt op donderdag 22 februari 1657 in Rotterdam (Zh) [bron: DTB Rotterdam Doop gereformeerd.].
12 Willem Aelbrechtsz Molenaar is geboren omstreeks 1640 in Bleiswijk (Zh), zoon van Aelbrecht Rochusz Molenaar (zie 9) en Annetje Willems. Willem is overleden vóór donderdag 30 maart 1679 in Bleiswijk (Zh), ten hoogste 39 jaar oud.
Notitie-Notice:
Willem Aelbrechtsz: huwt als j.g van Bleiswijk. Alias, Willem Aelbrecht Roockensz.
Overleden tussen 09-07-1668 en 30-03-1679.
W.A. Molenaer, overleden, nalatende enige minderjarige kinderen.
Voogden over zijn kinderen zijn geworden:
Aelbrecht Rochusz. Molenaar, zijn vader en Cornelis Mateeusz (zijn zwager,
gehuwd met Trijntje Aelbrechtsdr Molenaer).
Willem trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op woensdag 15 maart 1662 in Zevenhuizen (Zh) [bron: DTB Bleiswijk Trouw gereformeerd.] met Lijsbeth Jans van der Clauw, 21 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op vrijdag 17 maart 1662 in Bleiswijk (Zh). Lijsbeth is een dochter van Johan Cornelisz (Jan) van der Clauw en Annetge Ariens van der Cijs. Zij is gedoopt op zondag 30 september 1640 in Zevenhuizen (Zh). Lijsbeth is overleden op vrijdag 3 november 1713 in Zevenhuizen (Zh), 73 jaar oud. Lijsbeth trouwde later op vrijdag 19 oktober 1703 in Bleiswijk (Zh) met Govert Pieters Breetvelt.
Notitie-Notice:
Lijsbeth Jans: alias Van der Clau(w), Van der Klaauw.
Weeskamer Bleiswijk, 13-5-1666.
Kinderen van Willem en Lijsbeth:
1 Arij Molenaar. Hij is gedoopt op zondag 11 mei 1664 in Bleiswijk (Zh). Arij is overleden in mei 1664 in Bleiswijk (Zh).
2 Arij Molenaar, gedoopt op zondag 24 mei 1665 in Bleiswijk (Zh). Volgt 14.
3 Pieter Willemsz Molenaar, geboren omstreeks 1666 in Bleiswijk (Zh). Volgt 15.
4 Jan Molenaar. Hij is gedoopt op dinsdag 3 mei 1667 in Bleiswijk (Zh).
5 Anneken Molenaar. Zij is gedoopt op zondag 14 augustus 1672 in Bleiswijk (Zh).
6 Cornelis Willemsz Molenaar, gedoopt op maandag 16 oktober 1673 in Bleiswijk (Zh). Volgt 16.
7 Aelbrecht Molenaar. Hij is gedoopt op zondag 18 oktober 1676 in Bleiswijk (Zh) [bron: DTB Bleiswijk Doop gereformeerd.].
8 Willemtje Molenaar. Zij is gedoopt op woensdag 26 april 1679 in Bleiswijk (Zh).
13 Trijntje Albrechts Molenaar is geboren omstreeks 1641 in Bleiswijk (Zh), dochter van Aelbrecht Rochusz Molenaar (zie 9) en Annetje Willems. Trijntje trouwde, ongeveer 19 jaar oud, op zondag 28 maart 1660 in Bleiswijk (Zh) met Cornelis Matheusz Jongelicht, ongeveer 25 jaar oud. Cornelis is geboren omstreeks 1635 in Bleiswijk (Zh).
14 Arij Molenaar, zoon van Willem Aelbrechtsz Molenaar (zie 12) en Lijsbeth Jans van der Clauw. Hij is gedoopt op zondag 24 mei 1665 in Bleiswijk (Zh). Arij trouwde, 31 jaar oud, op zondag 24 maart 1697 in Bleiswijk (Zh) met Marijtje Michiels Knegt, ongeveer 30 jaar oud. Marijtje is geboren omstreeks 1667 in Bleiswijk (Zh).
15 Pieter Willemsz Molenaar is geboren omstreeks 1666 in Bleiswijk (Zh), zoon van Willem Aelbrechtsz Molenaar (zie 12) en Lijsbeth Jans van der Clauw. Pieter trouwde, ongeveer 26 jaar oud, in 1692 in Bleiswijk (Zh) met Adriaantje Ariens Witte, 29 of 30 jaar oud. Adriaantje is een dochter van Arij Bastiaansz Witte en Maertje Cornelis de Hoogh. Zij is gedoopt op vrijdag 22 december 1662 in Bleiswijk (Zh). Adriaantje is overleden vóór donderdag 11 februari 1712 in Bleiswijk (Zh), ten hoogste 49 jaar oud.
Kinderen van Pieter en Adriaantje:
1 Willem Pietersz Molenaar, gedoopt op zondag 21 december 1692 in Bleiswijk (Zh). Volgt 17.
2 Arien Molenaar, geboren in Bleiswijk (Zh). Hij is gedoopt op zaterdag 15 oktober 1695 in Bleiswijk (Zh). Arien is overleden in Bleiswijk (Zh).
16 Cornelis Willemsz Molenaar, zoon van Willem Aelbrechtsz Molenaar (zie 12) en Lijsbeth Jans van der Clauw. Hij is gedoopt op maandag 16 oktober 1673 in Bleiswijk (Zh). Cornelis trouwde, 24 jaar oud, op maandag 28 april 1698 in Bleiswijk (Zh) met Maertje Willems, ongeveer 25 jaar oud. Maertje is geboren omstreeks 1673 in Bleiswijk (Zh).
17 Willem Pietersz Molenaar, zoon van Pieter Willemsz Molenaar (zie 15) en Adriaantje Ariens Witte. Hij is gedoopt op zondag 21 december 1692 in Bleiswijk (Zh). Willem is overleden op dinsdag 15 oktober 1776 in Zevenhuizen (Zh), 83 jaar oud. Willem trouwde, 22 jaar oud, op zondag 24 november 1715 in Zevenhuizen (Zh) met Grietje Leenderts Korsseboom, 24 jaar oud. Grietje is een dochter van Leendert Jansz Karsseboom en Martijntje Leendertsdr. Harteveld. Zij is gedoopt op zondag 11 november 1691 in Zevenhuizen (Zh). Grietje is overleden op vrijdag 15 oktober 1756 in Zevenhuizen (Zh), 64 jaar oud.
Notitie-Notice:
Naam van de Vader is "Karsseboom" wordt waarschijnlijk bij Grietje foutief geschreven als " Korrseboom".
Kinderen van Willem en Grietje:
1 Ariaantje Molenaar. Zij is gedoopt op zondag 22 november 1716 in Zevenhuizen (Zh). Ariaantje is overleden na woensdag 17 februari 1779 in Hillegersberg, Rotterdam (Zh), minstens 62 jaar oud.
Notitie-Notice:
Ariaantje, caféhoudster van een café in Oud Verlaat onder Zevenhuizen (Zh)
2 Pieter Molenaar. Hij is gedoopt op zondag 10 juli 1718 in Zevenhuizen (Zh). Pieter is overleden op donderdag 7 december 1719 in Zevenhuizen (Zh), 1 jaar oud.
3 Pieter Molenaar. Hij is gedoopt op zondag 8 september 1720 in Zevenhuizen (Zh). Pieter is overleden op woensdag 16 april 1721 in Zevenhuizen (Zh), 7 maanden oud.
4 Lena Willemsdr. Molenaar. Zij is gedoopt op zondag 13 september 1722 in Zevenhuizen (Zh).
5 Kornelis Molenaar. Hij is gedoopt op zondag 30 juli 1724 in Zevenhuizen (Zh). Kornelis is overleden vóór oktober 1726 in Zevenhuizen (Zh), ten hoogste 2 jaar oud.
6 Kornelis Molenaar. Hij is gedoopt op zondag 13 oktober 1726 in Zevenhuizen (Zh).
7 Johannes Molenaar. Hij is gedoopt op zondag 6 februari 1729 in Zevenhuizen (Zh).
8 Dirk Willemsz Molenaar, geboren in maart 1731 in Zevenhuizen (Zh). Volgt 18.
9 Martijntje Molenaar, geboren op zondag 20 november 1735 in Zevenhuizen (Zh). Zij is gedoopt op zondag 27 november 1735 in Zevenhuizen (Zh).
10 Maria Molenaar. Zij is gedoopt op zondag 9 november 1738 in Zevenhuizen (Zh).
18 Dirk Willemsz Molenaar is geboren in maart 1731 in Zevenhuizen (Zh), zoon van Willem Pietersz Molenaar (zie 17) en Grietje Leenderts Korsseboom. Dirk is overleden op donderdag 7 mei 1789 in Moordrecht (Zh), 58 jaar oud. Dirk trouwde in Moordrecht (Zh) met Maria Aris van Leeuwen. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op zondag 31 januari 1762 in Moordrecht (Zh). Maria is een dochter van Arij Klaasz van Leeuwen en Trijntje Willemsdr. de Bruijn. Zij is gedoopt op zondag 31 januari 1740 in Moordrecht (Zh).
Kinderen van Dirk en Maria:
1 Willem Molenaar. Hij is gedoopt op zondag 16 januari 1763 in Moordrecht (Zh). Willem is overleden in september 1764 in Moordrecht (Zh), 1 jaar oud.
2 Willem Molenaar, gedoopt op zondag 22 september 1765 in Moordrecht (Zh). Volgt 19.
3 Trijntje Molenaar. Zij is gedoopt op zondag 8 mei 1768 in Moordrecht (Zh).
4 Aris Dirksz Molenaar, gedoopt op zondag 29 oktober 1769 in Moordrecht (Zh). Volgt 20.
19 Willem Molenaar, zoon van Dirk Willemsz Molenaar (zie 18) en Maria Aris van Leeuwen. Hij is gedoopt op zondag 22 september 1765 in Moordrecht (Zh). Willem trouwde, 24 jaar oud, op zondag 22 augustus 1790 in Stolwijk (Zh) met Aagje Hendriks van Eeten, 29 jaar oud. Aagje is een dochter van Hendrik van Eeten en Christina Wessels Donselaar. Zij is gedoopt op zondag 24 augustus 1760 in Stolwijk (Zh).
Kinderen van Willem en Aagje:
1 Maria Molenaar. Hij is gedoopt op donderdag 29 september 1791 in Stolwijk (Zh).
2 Christina Molenaar, geboren op zaterdag 13 oktober 1792 in Stolwijk (Zh). Zij is gedoopt op zaterdag 27 oktober 1792 in Stolwijk (Zh). Christina is overleden vóór 1800 in Stolwijk (Zh), ten hoogste 8 jaar oud.
3 Hendrik Molenaar, geboren op zondag 10 november 1793 in Stolwijk (Zh). Hij is gedoopt op zondag 17 november 1793 in Stolwijk (Zh).
4 Dirk Molenaar, geboren op vrijdag 22 mei 1795 in Stolwijk (Zh). Hij is gedoopt op zondag 31 mei 1795 in Stolwijk (Zh).
5 Jan Molenaar, geboren op woensdag 25 januari 1797 in Stolwijk (Zh). Volgt 21.
6 Aris Molenaar, geboren op zaterdag 16 juni 1798 in Stolwijk (Zh). Hij is gedoopt op zondag 24 juni 1798 in Stolwijk (Zh). Aris is overleden vóór 1802 in Stolwijk (Zh), ten hoogste 4 jaar oud.
7 Christina Molenaar, geboren op vrijdag 10 januari 1800 in Stolwijk (Zh). Zij is gedoopt op zondag 19 januari 1800 in Stolwijk (Zh).
8 Aris Molenaar, geboren op woensdag 21 juli 1802 in Stolwijk (Zh). Hij is gedoopt op zondag 8 augustus 1802 in Stolwijk (Zh). Aris is overleden vóór 1804 in Stolwijk (Zh), ten hoogste 2 jaar oud.
9 Arie Molenaar, geboren op zaterdag 12 mei 1804 in Stolwijk (Zh). Volgt 22.
20 Aris Dirksz Molenaar, zoon van Dirk Willemsz Molenaar (zie 18) en Maria Aris van Leeuwen. Hij is gedoopt op zondag 29 oktober 1769 in Moordrecht (Zh). Aris is overleden op vrijdag 11 augustus 1865 in Stolwijk (Zh), 95 jaar oud. Aris:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op zondag 6 juli 1794 in Stolwijk (Zh) met Aagje Cornelis van Dam, 20 jaar oud. Aagje is een dochter van Cornelis Willemsz van Dam en Marrigje Maartens Blanken. Zij is gedoopt op zondag 12 september 1773 in Stolwijk (Zh). Aagje is overleden op zondag 1 augustus 1819 in Stolwijk (Zh), 45 jaar oud.
(2) trouwde, 56 jaar oud, op zaterdag 14 januari 1826 in Stolwijk (Zh) met Teuntje van As, 52 jaar oud. Teuntje is geboren in Ammerstol (Zh), dochter van Teunis van As en Jaapje Janse de Jong. Zij is gedoopt op zondag 7 november 1773 in Ammerstol (Zh). Teuntje is overleden op zaterdag 13 maart 1847 in Stolwijk (Zh), 73 jaar oud.
21 Jan Molenaar is geboren op woensdag 25 januari 1797 in Stolwijk (Zh), zoon van Willem Molenaar (zie 19) en Aagje Hendriks van Eeten. Hij is gedoopt op zondag 29 januari 1797 in Stolwijk (Zh). Jan trouwde, 18 jaar oud, op zaterdag 11 november 1815 in Berkenwoude (Zh) met Grietje den Ouden, 18 jaar oud. Grietje is geboren op woensdag 18 januari 1797 in Berkenwoude (Zh), dochter van Jan Barendse den Ouden en Hendrikje Bakker.
Kinderen van Jan en Grietje:
1 Willem Molenaar, geboren op vrijdag 17 januari 1817 in Stolwijk (Zh). Volgt 23.
2 Johannes Molenaar, geboren op vrijdag 25 mei 1832 in Stolwijk (Zh).
3 Maria Molenaar, geboren op maandag 20 juli 1835 in Stolwijk (Zh).
4 Dirk Molenaar, geboren op woensdag 20 december 1837 in Stolwijk (Zh).
5 Aagje Molenaar, geboren op zaterdag 14 januari 1843 in Stolwijk (Zh). Aagje is overleden op maandag 22 juni 1846 in Stolwijk (Zh), 3 jaar oud.
6 Christina Molenaar, geboren op donderdag 29 februari 1844 in Stolwijk (Zh).
7 Janna Molenaar, geboren op dinsdag 10 november 1846 in Stolwijk (Zh).
22 Arie Molenaar is geboren op zaterdag 12 mei 1804 in Stolwijk (Zh), zoon van Willem Molenaar (zie 19) en Aagje Hendriks van Eeten. Hij is gedoopt op zondag 27 mei 1804 in Stolwijk (Zh). Arie trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 17 mei 1828 in Stolwijk (Zh) met Metje Ouwerkerk, 20 jaar oud. Metje is geboren op maandag 11 januari 1808 in Stolwijk (Zh), dochter van Jan Ouwerkerk en Klaasje de Boer.
Kind van Arie en Metje:
1 Willem Molenaar, geboren op zondag 1 februari 1829 in Stolwijk (Zh).
23 Willem Molenaar is geboren op vrijdag 17 januari 1817 in Stolwijk (Zh), zoon van Jan Molenaar (zie 21) en Grietje den Ouden.
Beroep:
Boerenknecht en Arbeider.
Willem:
(1) trouwde, ten hoogste 27 jaar oud, vóór 1844 met Teuntje Hogendoorn, ten hoogste 25 jaar oud. Teuntje is geboren omstreeks 1819 in Stolwijk (Zh), dochter van Klaas Hogendoorn en Jannigje Treure. Teuntje is overleden op zondag 23 maart 1845 in Stolwijk (Zh), ongeveer 26 jaar oud.
(2) trouwde, 33 jaar oud, op zaterdag 2 februari 1850 in Stolwijk (Zh) met Pieternella Mes, 23 jaar oud. Pieternella is geboren op dinsdag 21 maart 1826 in Moordrecht (Zh), dochter van Floris Mes en Trijntje den Hollander.
Kind van Willem en Teuntje:
1 Klazina Molenaar, geboren op donderdag 21 maart 1844 in Stolwijk (Zh). Klazina is overleden op woensdag 21 augustus 1844 in Stolwijk (Zh), 5 maanden oud.
Kinderen van Willem en Pieternella:
2 Trijntje Molenaar, geboren op donderdag 26 december 1850 in Stolwijk (Zh). Trijntje is overleden vóór 1862 in Stolwijk (Zh), ten hoogste 12 jaar oud.
3 Jan Molenaar, geboren op donderdag 29 april 1852 in Stolwijk (Zh).
4 Grietje Trijntje Molenaar, geboren op woensdag 17 oktober 1855 in Stolwijk (Zh). Grietje is overleden vóór 1859 in Stolwijk (Zh), ten hoogste 4 jaar oud.
5 Floris Molenaar, geboren op vrijdag 8 januari 1858 in Stolwijk (Zh). Floris is overleden op zaterdag 10 september 1859 in Stolwijk (Zh), 1 jaar oud.
6 Grietje Trijntje Molenaar, geboren op zondag 27 november 1859 in Stolwijk (Zh). Volgt 24.
7 Trijntje Molenaar, geboren op dinsdag 7 oktober 1862 in Stolwijk (Zh).
8 Aagje Molenaar, geboren op zaterdag 18 maart 1865 in Stolwijk (Zh).
9 Floris Molenaar, geboren op zondag 28 oktober 1866 in Stolwijk (Zh). Floris is overleden op vrijdag 27 januari 1871 in Stolwijk (Zh), 4 jaar oud.
grietje_trijntje_molenaar__1859-1942_.jpg pieter_verwaal__1853-1919_.jpg
2 Grietje Trijntje Molenaar (1859-1942)
3 Pieter Verwaal (1853-1919)
24 Grietje Trijntje Molenaar (afb. 2) is geboren op zondag 27 november 1859 in Stolwijk (Zh), dochter van Willem Molenaar (zie 23) en Pieternella Mes. Grietje is overleden op zondag 27 december 1942 in Rotterdam (Zh), 83 jaar oud. Grietje trouwde, 22 jaar oud, op vrijdag 20 januari 1882 in Stolwijk (Zh) met Pieter Verwaal (afb. 3), 28 jaar oud. Pieter is geboren op maandag 27 juni 1853 in Reeuwijk (Zh), zoon van Pieter Verwaal en Trijntje Koster. Pieter is overleden op zondag 13 april 1919 in Nieuwerkerk aan den IJssel (Zh), 65 jaar oud.
Beroep:
Voorman-Rangeerder bij de Nederlandsche Spoorwegen.
Foreman-shunter at the Dutch Railways.
Kinderen van Grietje en Pieter:
1 Pieternella (Pie) Verwaal, geboren op zaterdag 30 september 1882 in Reeuwijk (Zh). Volgt 25.
2 Pieter Verwaal, geboren op dinsdag 20 mei 1884 in Nieuwerkerk aan den IJssel (Zh). Pieter is overleden op dinsdag 27 mei 1884 in Nieuwerkerk aan den IJssel (Zh), 7 dagen oud.
Geboorte-Birth:
Een van een tweeling. One of twins
3 Willem Verwaal, geboren op dinsdag 20 mei 1884 in Nieuwerkerk aan den IJssel (Zh). Willem is overleden op vrijdag 20 juni 1884 in Nieuwerkerk aan den IJssel (Zh), 1 maand oud.
Geboorte-Birth:
Een van een tweeling. One of twins
4 Trijntje Verwaal, geboren op zondag 21 juni 1885 in Nieuwerkerk aan den IJssel (Zh). Volgt 26.
5 Willem Verwaal, geboren op dinsdag 10 augustus 1886 in Nieuwerkerk aan den IJssel (Zh). Volgt 27.
6 Aagje Verwaal, geboren op maandag 3 oktober 1887 in Nieuwerkerk aan den IJssel (Zh). Volgt 28.
7 Pieter Verwaal, geboren op zondag 31 maart 1889 in Nieuwerkerk aan den IJssel (Zh). Volgt 29.
8 Elisabeth Verwaal, geboren op maandag 21 december 1891 in Nieuwerkerk aan den IJssel (Zh). Volgt 30.
9 Grietje Verwaal, geboren op vrijdag 9 juni 1893 in Nieuwerkerk aan den IJssel (Zh). Volgt 31.
10 Hendrik Verwaal, geboren op donderdag 22 november 1894 in Nieuwerkerk aan den IJssel (Zh). Volgt 32.
11 Johannes Verwaal, geboren op dinsdag 22 maart 1898 in Nieuwerkerk aan den IJssel (Zh). Johannes is overleden op vrijdag 25 maart 1898 in Nieuwerkerk aan den IJssel (Zh), 3 dagen oud.
12 Jan Verwaal, geboren op dinsdag 15 mei 1900 in Nieuwerkerk aan den IJssel (Zh). Volgt 33.
13 Cornelis Verwaal, geboren op dinsdag 11 november 1902 in Nieuwerkerk aan den IJssel (Zh). Volgt 34.
zussen_verwaal_v.l.n.r._griet__elizabeth__aagje__pieternella-002.png
4 Zussen Verwaal v.l.n.r. Griet Elizabeth Aagje Pieternella-002
25 Pieternella (Pie) Verwaal (afb. 4) is geboren op zaterdag 30 september 1882 in Reeuwijk (Zh), dochter van Pieter Verwaal en Grietje Trijntje Molenaar (zie 24). Pie is overleden op dinsdag 13 juli 1954 in Rotterdam (Zh), 71 jaar oud. Pie trouwde, 21 jaar oud, op vrijdag 22 januari 1904 in Nieuwerkerk aan den IJssel (Zh) met Marinus Adrianus Bak, 27 jaar oud. Marinus is geboren op zondag 19 maart 1876 in Nieuwerkerk aan den IJssel (Zh), zoon van N.N. en Adriana Bak. Marinus is overleden op zondag 28 juni 1959 in Rotterdam (Zh), 83 jaar oud.
Beroep:
Pakhuisknecht/Los werkman.Warehouse servant / temporary worker. (Vader onbekend.)
Kinderen van Pie en Marinus:
1 Adrianus Pieter Bak, geboren op maandag 13 juni 1904 in Rotterdam (Zh).
2 Pieter Adrianus Bak, geboren op vrijdag 21 juli 1905 in Rotterdam (Zh).
3 Grietje Trijntje Bak, geboren op maandag 10 december 1906 in Rotterdam (Zh).
4 Dina Bak, geboren op woensdag 14 april 1909 in Rotterdam (Zh).
5 Willem Bak, geboren op donderdag 10 november 1910 in Rotterdam (Zh).
Beroep:
Grondwerker.
6 Maria Bak, geboren op donderdag 26 februari 1914 in Rotterdam (Zh). Maria is overleden.
7 Hendrik Bak, geboren op zaterdag 11 september 1915 in Rotterdam (Zh). Hendrik is overleden.
8 Jan Bak, geboren op maandag 15 juli 1918 in Rotterdam (Zh). Jan is overleden.
26 Trijntje Verwaal is geboren op zondag 21 juni 1885 in Nieuwerkerk aan den IJssel (Zh), dochter van Pieter Verwaal en Grietje Trijntje Molenaar (zie 24). Trijntje is overleden vóór 1949, ten hoogste 64 jaar oud. Trijntje trouwde, 21 jaar oud, op vrijdag 4 januari 1907 in Nieuwerkerk aan den IJssel (Zh) met Floris Buizer, 24 jaar oud. Floris is geboren op zaterdag 15 april 1882 in Ottoland (Zh), zoon van Bastiaan Buizer en Aafje van Kleij. Floris is overleden op maandag 29 augustus 1949 in Ouderkerk aan den IJssel (Zh), 67 jaar oud.
Beroep:
Boerenknecht. Farmers servant.
Kinderen van Trijntje uit onbekende relatie:
1 Trijntje Verwaal, geboren op maandag 14 april 1902 in Nieuwerkerk aan den IJssel (Zh). Volgt 35.
2 Grietje Trijntje Verwaal, geboren op dinsdag 11 april 1905 in Rotterdam (Zh). Grietje is overleden op dinsdag 18 juli 1905 in Rotterdam (Zh), 3 maanden oud.
Geboorte-Birth:
Moeder Trijntje wonende te Nieuwerkerk aan den IJssel.
Kind van Trijntje en Floris:
3 Aafje Buizer, geboren in 1907 in Nieuwerkerk aan den IJssel (Zh). Volgt 36.
27 Willem Verwaal is geboren op dinsdag 10 augustus 1886 in Nieuwerkerk aan den IJssel (Zh), zoon van Pieter Verwaal en Grietje Trijntje Molenaar (zie 24). Willem is overleden op donderdag 15 juni 1972 in Zevenhuizen (Zh), 85 jaar oud.
Beroep:
Veehandelaarsknecht.
Willem trouwde, 24 jaar oud, op vrijdag 19 mei 1911 in Nieuwerkerk aan den IJssel (Zh) met Jenneke Verdoorn, 23 jaar oud. Jenneke is geboren op dinsdag 27 september 1887 in Andel (Nb), dochter van Dirk Verdoorn en Maaike Nieuwkoop. Jenneke is overleden op dinsdag 16 augustus 1966 in Zevenhuizen (Zh), 78 jaar oud.
Kinderen van Willem en Jenneke:
1 Grietje Trijntje Verwaal, geboren omstreeks 1895 in Nieuwerkerk aan den IJssel (Zh). Grietje is overleden op dinsdag 19 november 1918 in Nieuwerkerk aan den IJssel (Zh), ongeveer 23 jaar oud. Grietje bleef ongehuwd.
2 Maaike Verwaal, geboren op woensdag 28 juli 1915 in Nieuwerkerk aan den IJssel (Zh). Volgt 37.
3 Dirk Verwaal, geboren omstreeks 1924 in Nieuwerkerk aan den IJssel (Zh). Dirk is overleden op maandag 27 december 1926 in Nieuwerkerk aan den IJssel (Zh), ongeveer 2 jaar oud.
elizabeth_en_aagje_verwaal_.jpg aagje_verwaal__1887-1954_.jpg aagje_verwaal_3-10-1887.jpg
5 Elizabeth en Aagje Verwaal
6 Aagje Verwaal (1887-1954)
7 Aagje Verwaal 3-10-1887
28 Aagje Verwaal (afb. 5 t/m 7) is geboren op maandag 3 oktober 1887 in Nieuwerkerk aan den IJssel (Zh), dochter van Pieter Verwaal en Grietje Trijntje Molenaar (zie 24). Aagje is overleden op woensdag 17 februari 1954 in Nieuwerkerk aan den IJssel (Zh), 66 jaar oud. Aagje trouwde, 24 jaar oud, op vrijdag 15 maart 1912 in Nieuwerkerk aan den IJssel (Zh) met Jan Karreman, 23 jaar oud. Jan is geboren op maandag 23 juli 1888 in Zevenhuizen (Zh), zoon van Teunis Karreman en Neeltje van den Heuvel.
Kinderen van Aagje en Jan:
1 Pieter Karreman, geboren omstreeks 1914 in Nieuwerkerk aan den IJssel (Zh). Pieter is overleden op dinsdag 19 mei 1914 in Nieuwerkerk aan den IJssel (Zh), ongeveer een jaar oud.
2 Grietje Trijntje Karreman, geboren omstreeks 1916 in Zevenhuizen (Zh). Grietje is overleden op maandag 11 december 1916 in Zevenhuizen (Zh), ongeveer een jaar oud.
3 Grietje Trijntje Karreman, geboren omstreeks 1918 in Zevenhuizen (Zh). Grietje is overleden op woensdag 30 januari 1918 in Zevenhuizen (Zh), ongeveer een jaar oud.
pieter_verwaal_en_bolina_van_der_reijden.jpg pieter_verwaal_1889.jpg derdekade_90_gouda.jpg bolina_van_der_reijden_1894.jpg
8 Pieter Verwaal en Bolina van der Reijden
9 Pieter Verwaal 1889
10 Derdekade 90 Gouda
11 Bolina van der Reijden 1894
29 Pieter Verwaal (afb. 8 en 9) is geboren op zondag 31 maart 1889 in Nieuwerkerk aan den IJssel (Zh), zoon van Pieter Verwaal en Grietje Trijntje Molenaar (zie 24). Van de geboorte is aangifte gedaan in 1889 [bron: Geboorte aangifte gemeente Nieuwerkerk aan den IJssel (Zh)]. Pieter is overleden op woensdag 4 december 1957 in Gouda (Zh), 68 jaar oud.
Beroep:
Spoorwegarbeider/Rangeerder.
Pieter trouwde, 26 jaar oud, op woensdag 31 maart 1915 in Nieuwerkerk aan den IJssel (Zh) met Bolina Johanna van der Reijden (afb. 10 en 11), 21 jaar oud. Bolina is geboren op maandag 4 december 1893 in Capelle aan den IJssel (Zh), dochter van Johannes van der Reijden en Johanna de Jong. Bolina is overleden op maandag 22 april 1968 in Lekkerkerk (Zh), 74 jaar oud. Zij is begraven op donderdag 25 april 1968 in Lekkerkerk (Zh).
Adressen:
Derde Kade:90, Gouda (Zh) (woning gesloopt in de jaren ’70, staat nu een appartementengebouw op deze plaats, house demolished in the 70s, is now an apartment building at this location.)
Willem Tombergstraat: 35, Gouda (Zh) (http://goo.gl/maps/A2Ej2)   [bron: Persoonskaart]
Kinderen van Pieter en Bolina:
1 Johanna (An) Verwaal, geboren op woensdag 15 december 1915 in Gouda (Zh). Volgt 38.
2 Pieter Verwaal, geboren op woensdag 5 juni 1918 in Gouda (Zh). Pieter is overleden op donderdag 7 november 1918 om 18:00 in Gouda (Zh), 5 maanden oud [bron: Archief Gem. Gouda (Zh)]. Van het overlijden is aangifte gedaan op vrijdag 8 november 1918.
3 Grietje Trijntje (Griet) Verwaal, geboren op zaterdag 20 september 1919 in Gouda (Zh). Volgt 39.
4 Bolina Johanna (Lien) Verwaal, geboren op zaterdag 23 juli 1921 in Gouda (Zh). Volgt 40.
5 Pieternella (Nel) Verwaal, geboren op woensdag 2 januari 1924 in Gouda (Zh). Volgt 41.
6 Margaretha Bolina (Greet) Verwaal, geboren op maandag 2 november 1925 in Gouda (Zh). Volgt 42.
7 Pieter (Piet) Verwaal, geboren op maandag 24 juni 1929 in Gouda (Zh). Volgt 43.
8 Johanna Bolina (Joop) Verwaal, geboren op vrijdag 16 februari 1934 in Gouda (Zh). Volgt 44.
geboorteakte_elisabeth_verwaal.jpg elisabeth_verwaal__1891-1953_.jpg hendrik_speksnijder__1885-1918_.jpg hendrik_berger.jpg
12 Geboorteakte Elisabeth Verwaal
13 Elisabeth Verwaal (1891-1953)
14 Hendrik Speksnijder (1885-1918)
15 Hendrik Berger
30 Elisabeth Verwaal (afb. 12 en 13) is geboren op maandag 21 december 1891 in Nieuwerkerk aan den IJssel (Zh), dochter van Pieter Verwaal en Grietje Trijntje Molenaar (zie 24). Elisabeth is overleden op vrijdag 27 maart 1953 in Lekkerkerk (Zh), 61 jaar oud. Elisabeth:
(1) trouwde, 20 jaar oud, op vrijdag 17 mei 1912 in Nieuwerkerk aan den IJssel (Zh) met Hendrik Speksnijder (afb. 14), 27 jaar oud. Hendrik is geboren op zaterdag 28 maart 1885 in Ouderkerk aan den IJssel (Zh), zoon van Dirk Speksnijder en Alida den Braanker. Hendrik is overleden op maandag 2 september 1918 in Ouderkerk aan den IJssel (Zh), 33 jaar oud.
Beroep:
Timmerman. Carpenter.
Overlijden-Decease:
Hendrik is overleden aan de gevolgen van de Spaanse griep.
Zoek op Google naar de verhalen over het ontstaan van de Spaanse Griep.

Hendrik is deceased on the impact of the Spanish flu.
Search in Google for stories about the origins of the Spanish Flu.
.
(2) trouwde, 31 jaar oud, op donderdag 8 februari 1923 in Lekkerkerk (Zh) met Hendrik Berger (afb. 15), 34 jaar oud. Hendrik is geboren op zondag 28 oktober 1888 in Lekkerkerk (Zh), zoon van Bastiaan Berger en Aagje de Hoop. Hendrik is overleden op donderdag 7 december 1967 in Doorn (Ut), 79 jaar oud. Hendrik is weduwnaar van Pieternella Helena Slingerland (1889-1920), met wie hij trouwde op woensdag 20 mei 1914 in Lekkerkerk (Zh).
Kinderen van Elisabeth en Hendrik (1):
1 Alida Speksnijder, geboren op donderdag 5 december 1912 in Ouderkerk aan den IJssel (Zh). Volgt 45.
2 Grietje Trijntje Speksnijder, geboren op zaterdag 14 november 1914 in Ouderkerk aan den IJssel (Zh). Volgt 46.
3 Hendrika Speksnijder, geboren op zondag 16 februari 1919 in Ouderkerk aan den IJssel (Zh). Volgt 47.
Kinderen van Elisabeth en Hendrik (2):
4 Pieter Berger, geboren op zondag 2 februari 1930 in Lekkerkerk (Zh). Volgt 48.
5 Hendrik Berger, geboren op dinsdag 20 oktober 1931 in Lekkerkerk (Zh). Volgt 49.
grietje_verwaal_9-6-1893-1.jpg
16 Grietje Verwaal 9-6-1893-1
31 Grietje Verwaal (afb. 16) is geboren op vrijdag 9 juni 1893 in Nieuwerkerk aan den IJssel (Zh), dochter van Pieter Verwaal en Grietje Trijntje Molenaar (zie 24). Grietje trouwde, 21 jaar oud, op dinsdag 8 juni 1915 in Nieuwerkerk aan den IJssel (Zh) met Maarten van Bergen Bravenboer, 24 jaar oud. Maarten is geboren op woensdag 3 juni 1891 in Moordrecht (Zh), zoon van Dirk van Bergen Bravenboer en Aafje Steinbeek. Maarten is overleden op dinsdag 20 mei 1975 in Capelle aan den IJssel (Zh), 83 jaar oud.
Kinderen van Grietje en Maarten:
1 Aaltje van Bergen Bravenboer, geboren op zaterdag 4 december 1915 in Moordrecht (Zh). Aaltje is overleden.
2 Grietje Trijntje van Bergen Bravenboer, geboren op zaterdag 4 november 1916 in Moordrecht (Zh). Grietje is overleden.
3 Dirk van Bergen Bravenboer, geboren op zondag 17 februari 1918 in Moordrecht (Zh). Dirk is overleden.
4 Trijntje van Bergen Bravenboer, geboren op zaterdag 8 januari 1921 in Zevenhuizen (Zh).
hendrik_verwaal___grietje_van_wingerden.jpg
17 Hendrik Verwaal + Grietje van Wingerden
32 Hendrik Verwaal (afb. 17) is geboren op donderdag 22 november 1894 in Nieuwerkerk aan den IJssel (Zh), zoon van Pieter Verwaal en Grietje Trijntje Molenaar (zie 24). Hendrik is overleden op dinsdag 14 juni 1977 in Dordrecht (Zh), 82 jaar oud.
Beroep:
Spoorbrugwachter bij de spoorwegen. Rail Bridge operator
Hendrik trouwde, 26 jaar oud, op vrijdag 16 september 1921 in Nieuwerkerk aan den IJssel (Zh) met Gerritje Antje (Grietje) van Wingerden, 25 jaar oud. Grietje is geboren op maandag 2 maart 1896 in Ouderkerk aan den IJssel (Zh), dochter van Marinus van Wingerden en Aartje Sterk.
Notitie betreft kopieer gedrag::
Attentie, iedereen die deze gegevens heeft overgenomen van deze website hebben allemaal dezelfde fout gemaakt en dat betreft de geboortedatum van Gerritje Antje van Wingerden. (stond 02-03-1897 moet zijn 1896)
Ik maak weleens meer opzettelijk een fout en dan na maanden eens gaan kijken wie de gegevens klakkeloos heeft overgenomen en zonder zichzelf ervan te overtuigen of de data wel juist is en wat blijkt? juist ja hele volksstammen nemen zonder meer gegevens over, mijn advies is het "mag wel" maar kijk het na of het klopt!
Dank voor uw aandacht.
Kinderen van Hendrik en Grietje:
1 Aartje Grietje Verwaal, geboren op vrijdag 13 oktober 1922 in Moordrecht (Zh). Volgt 50.
2 Grietje Trijntje Verwaal, geboren op zaterdag 22 december 1923 in Nieuwerkerk aan den IJssel (Zh).
3 Pieter Verwaal, geboren op woensdag 21 april 1926 in Nieuwerkerk aan den IJssel (Zh). Volgt 51.
4 Marinus Verwaal, geboren op zondag 18 mei 1930 in Rotterdam (Zh). Marinus is overleden op woensdag 27 maart 2013 in Dordrecht (Zh), 82 jaar oud.
33 Jan Verwaal is geboren op dinsdag 15 mei 1900 in Nieuwerkerk aan den IJssel (Zh), zoon van Pieter Verwaal en Grietje Trijntje Molenaar (zie 24). Jan is overleden op vrijdag 18 februari 1972, 71 jaar oud. Jan trouwde, 22 jaar oud, op donderdag 21 september 1922 in Capelle aan den IJssel (Zh) met Johanna den Ouden, 20 jaar oud. Johanna is geboren op donderdag 6 maart 1902 in Ouderkerk aan den IJssel (Zh), dochter van Schilleman den Ouden en Bastiaantje Speksnijder.
34 Cornelis Verwaal is geboren op dinsdag 11 november 1902 in Nieuwerkerk aan den IJssel (Zh), zoon van Pieter Verwaal en Grietje Trijntje Molenaar (zie 24). Cornelis is overleden op dinsdag 4 oktober 1983, 80 jaar oud. Cornelis trouwde, 27 jaar oud, op donderdag 15 mei 1930 in Nieuwerkerk aan den IJssel (Zh) met Alida Adriana van Willegenburg, 19 jaar oud. De scheiding werd uitgesproken omstreeks 1931 in Rotterdam (Zh). Alida is geboren op maandag 19 september 1910 in Nieuwerkerk aan den IJssel (Zh), dochter van David van Willegenburg en Conelizina Koorneef. Alida is overleden op dinsdag 10 januari 1995 in Tiel (Gld), 84 jaar oud. Alida trouwde later op donderdag 17 maart 1932 in Nieuwerkerk aan den IJssel (Zh) met Albertus van Esseveldt (1893-1971).
35 Trijntje Verwaal is geboren op maandag 14 april 1902 in Nieuwerkerk aan den IJssel (Zh), dochter van Trijntje Verwaal (zie 26).
Geboorte-Birth:
Pieter Verwaal de grootvader deed de aangifte daar de moeder ongehuwd was.
Trijntje trouwde, 23 jaar oud, op woensdag 2 december 1925 in Zevenhuizen (Zh) met Jacob Rietveld, 26 jaar oud. Jacob is geboren op vrijdag 18 augustus 1899 in Streefkerk (Zh), zoon van Adriaan Rietveld en Annigje Holleman.
36 Aafje Buizer is geboren in 1907 in Nieuwerkerk aan den IJssel (Zh), dochter van Floris Buizer en Trijntje Verwaal (zie 26). Aafje trouwde, 18 of 19 jaar oud, op donderdag 16 september 1926 in Capelle aan den IJssel (Zh) met Arie Goudriaan, 25 jaar oud. Arie is geboren op woensdag 27 februari 1901 in Ouderkerk aan den IJssel (Zh), zoon van Cornelis Goudriaan en Neeltje van Wijk.
Vermeld:
Ook vermeld als: Abel Goudriaan.
37 Maaike Verwaal is geboren op woensdag 28 juli 1915 in Nieuwerkerk aan den IJssel (Zh), dochter van Willem Verwaal (zie 27) en Jenneke Verdoorn. Maaike is overleden op donderdag 2 mei 2002 in Gouda (Zh), 86 jaar oud. Maaike trouwde, 31 jaar oud, op woensdag 27 november 1946 in Papendrecht (Zh) met Gerrit de Koning, 27 jaar oud. Gerrit is geboren op vrijdag 7 februari 1919 in Papendrecht (Zh), zoon van Willem de Koning en Annigje Pieternella Pouwer. Gerrit is overleden op woensdag 19 november 1997 in Nijmegen (Gld), 78 jaar oud.
johanna__an__verwaal__1915-1977_.jpg theo_boot.jpg theodorus_boot__1915_-_2007_.jpg
18 Johanna (An) Verwaal (1915-1977)
19 Theo Boot
20 Theodorus Boot (1915 - 2007)
38 Johanna (An) Verwaal (afb. 18) is geboren op woensdag 15 december 1915 in Gouda (Zh), dochter van Pieter Verwaal (zie 29) en Bolina Johanna van der Reijden. An is overleden op dinsdag 29 maart 1977 in Apeldoorn (Gld), 61 jaar oud. Zij is begraven op zaterdag 2 april 1977 in Gouda (Zh). An trouwde, 26 jaar oud, op woensdag 12 augustus 1942 in Gouda (Zh) met Theodorus (Theo) Boot (afb. 19 en 20), 26 jaar oud. Theo is geboren op vrijdag 27 augustus 1915 in Gouda (Zh), zoon van Jacob (Jaap) Boot en Johanna Geertruida Schoonderwoerd. Theo is overleden op zaterdag 10 maart 2007 in Gouda (Zh), 91 jaar oud.
Kinderen van An en Theo:
1 Theodorus (Hans) Boot, geboren op dinsdag 16 juli 1946 in Gouda (Zh). Volgt 52.
2 Jacob (Jaap) Boot, geboren op zondag 17 juli 1949 in Gouda (Zh). Volgt 53.
grietje_verwaal.jpg christiaan_vaillant.jpg
21 Grietje Verwaal
22 Christiaan Vaillant
39 Grietje Trijntje (Griet) Verwaal (afb. 21) is geboren op zaterdag 20 september 1919 in Gouda (Zh), dochter van Pieter Verwaal (zie 29) en Bolina Johanna van der Reijden. Griet is overleden op vrijdag 15 maart 2002 in Gouda (Zh), 82 jaar oud. Zij is gecremeerd op woensdag 20 maart 2002 in Gouda (Zh). Griet trouwde, 26 jaar oud, op woensdag 12 juni 1946 in Gouda (Zh) met Christiaan (Chris) Vaillant (afb. 22), ongeveer 29 jaar oud. Chris is geboren omstreeks 1917 in Schiedam (Zh). Chris is overleden omstreeks 1979 in Capelle aan den IJssel (Zh), ongeveer 62 jaar oud.
Kinderen van Griet en Chris:
1 John Vaillant. Volgt 54.
2 Peter Vaillant. Volgt 55.
3 Rob Vaillant. Volgt 56.
trouwkaart_jan_van_dam_en_bolina_johanna_verwaal.jpg jan_van_dam_en_bolina_johanna_verwaal.jpg bolina_johanna__ina__verwaal-van_dam_28-09-2021-klik_foto.jpg jan_van_dam__1915-1991____bolina_johanna__lien__verwaal__1921-1999_.jpg tiendweg_west_25-1970.jpg
23 Trouwkaart Jan van Dam en Bolina Johanna Verwaal
24 Jan van Dam en Bolina Johanna Verwaal
25 bolina johanna ina verwaal-van dam 28-09-2021-klik hier
26 Jan van Dam (1915-1991) & Bolina Johanna (Lien) Verwaal (1921-1999)
27 Tiendweg West 25-1970
40 Bolina Johanna (Lien) Verwaal (afb. 23 t/m 25) is geboren op zaterdag 23 juli 1921 in Gouda (Zh), dochter van Pieter Verwaal (zie 29) en Bolina Johanna van der Reijden. Lien is overleden op dinsdag 17 augustus 1999 in Lekkerkerk (Zh), 78 jaar oud. Zij is begraven op vrijdag 20 augustus 1999 in Lekkerkerk (Zh).
Huishoudelijk werk (dienstje):
Bolina Johanna (Lien) Verwaal heeft huishoudelijk werk gedaan bij een Fam.Jonker wonende aan het Van Bergen Ijzerdoorn Park 8 te Gouda.
De vrouw des huizes was Anna Walradina Jonker-Riesz (1913-1963).
Ik kreeg deze info via mijn neef, de oudste zoon van voornoemde "Lien Verwaal" die voor haar huwelijk met Jan van Dam daar werkzaam was, een bijzondere toevalligheid moet ik zeggen.
.
Lien trouwde, 26 jaar oud, op woensdag 28 april 1948 in Gouda (Zh) met Jan van Dam (afb. 26 en 27), 32 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op woensdag 28 april 1948 in Gouda (Zh) Sint Janskerk. Jan is geboren op dinsdag 28 september 1915 in Berkenwoude (Zh), zoon van Jan Pieter van Dam en Suzanna van der Velden. Jan is overleden op dinsdag 21 mei 1991 in Lekkerkerk (Zh), 75 jaar oud. Hij is begraven op vrijdag 24 mei 1991 in Lekkerkerk (Zh).
Kinderen van Lien en Jan:
1 Jan Piet van Dam, geboren op donderdag 7 april 1949 in Bergambacht (Zh). Volgt 57.
peter_van_dam__1952-.png
28 Peter van Dam (1952-
2 Pieter (Peter) van Dam (afb. 28), geboren op zaterdag 19 april 1952 in Lekkerkerk (Zh).
3 Bolina Johanna (Ina) van Dam, geboren op vrijdag 14 december 1956 in Lekkerkerk (Zh). Volgt 58.
4 Suzanna Johanna (Joke) van Dam, geboren op zaterdag 13 augustus 1960 in Lekkerkerk (Zh). Volgt 59.
doopcertificaat_nel_verwaal-01.jpg pieternella_bos-verwaal-1924-2013.jpg doopcertificaat_nel_verwaal-02.jpg nel_verwaal_1987.jpg gerrit_bos_sr.jpg g.bos_sr_overlijdenskaart_.jpg
29 Doopcertificaat Nel Verwaal-01
30 Pieternella Bos-Verwaal-1924-2013
31 Doopcertificaat Nel Verwaal-02
32 Nel Verwaal 1987
33 Gerrit Bos sr
34 G.Bos sr Overlijdenskaart
41 Pieternella (Nel) Verwaal (afb. 29 t/m 32) is geboren op woensdag 2 januari 1924 om 00:02 in Gouda (Zh), dochter van Pieter Verwaal (zie 29) en Bolina Johanna van der Reijden. Zij is gedoopt op zondag 23 maart 1924 in Gouda (Zh). Nel is overleden op zondag 22 december 2013 in Gouda (Zh), 89 jaar oud. Zij is gecremeerd op vrijdag 27 december 2013 in Gouda (Zh).
Overlijden-Decease:
Alzheimer is een vreselijke aandoening, vooral voor de familie, want het is de dood van de geest,
de echte dood, de dood van het lichaam, is makkelijker te dragen.
Alzheimer is a terrible affliction, especially for the family, as it is the death of the mind, the real death,
the death of the body, is easier to bear.
Nel trouwde, 19 jaar oud, op zaterdag 3 juli 1943 in Gouda (Zh) met Gerrit Bos (afb. 33 en 34), 21 jaar oud, nadat zij op woensdag 23 juni 1943 in Gouda (Zh) in ondertrouw zijn gegaan [bron: Goudsche Courant zaterdag 26 juni 1943]. Gerrit is geboren op dinsdag 18 oktober 1921 in Zeist (Ut), zoon van Antonie Bos en Wouterje Kraaij. Gerrit is overleden op dinsdag 3 augustus 2004 om 18:00 in Gouda (Zh), 82 jaar oud (oorzaak: Longontsteking/Hartfalen.
Pneumonia / Heart failure.) [bron: Groene Hart Ziekenhuis te Gouda.]. Hij is begraven op zaterdag 7 augustus 2004 in Gouda (Zh) Begraafplaats IJsselhof Goejanverwelledijk.
Beroep:
(Operator, meer dan 30 jaar werkzaam geweest bij, Gouda Apollo stearine kaarsenfabriek daarna naamsverandering in Unilever Gouda en Unichema Gouda, nu Croda chemie.
De productie van stearine kaarsen wordt nu elders in Nederland gefabriceerd. Bolsius Group.
Profession: Operator.
Worked for more than 30 years at Gouda Apollo stearin candles factory,a name change in Unilever Gouda and Unichema Gouda, a new name since 2006 is Croda chemie.
The production of stearin candles is now manufactured elsewhere in Netherlands. Bolsius candles.Netherlands.)
Kinderen van Nel en Gerrit:
1 Pieternella (Els) Bos, geboren op donderdag 13 mei 1943 in Gouda (Zh). Volgt 60.
2 Antonie (Ton) Bos, geboren op zaterdag 20 september 1947 in Gouda (Zh). Volgt 61.
3 Gerrit Bos, geboren op dinsdag 28 juni 1949 in Gouda (Zh). Volgt 62.
4 Hendrik (Henk) Bos, geboren op dinsdag 3 november 1953 in Gouda (Zh). Volgt 63.
5 Marcel Bos, geboren op woensdag 22 januari 1969 in Gouda (Zh). Volgt 64.
margaretha_bolina__greet__verwaal__1925-2018_.jpg greet_verwaal_02-11-1925.jpg adrianus__aad__van_dam__1920-1989____margaretha_bolina__greet__verwaal__1925-2018_.jpg
35 Margaretha Bolina (Greet) Verwaal (1925-2018)
36 Greet Verwaal 02-11-1925
37 Adrianus (Aad) van Dam (1920-1989) & Margaretha Bolina (Greet) Verwaal (1925-2018)
42 Margaretha Bolina (Greet) Verwaal (afb. 35 en 36) is geboren op maandag 2 november 1925 in Gouda (Zh), dochter van Pieter Verwaal (zie 29) en Bolina Johanna van der Reijden. Greet is overleden op vrijdag 23 februari 2018 in Gouda (Zh), 92 jaar oud (oorzaak: Natuurlijk.). Zij is gecremeerd op donderdag 1 maart 2018 in Gouda (Zh) Begraafplaats IJsselhof Goejanverwelledijk. Greet trouwde, 21 jaar oud, op vrijdag 21 februari 1947 in Gouda (Zh) met Adrianus (Aad) van Dam (afb. 37), 26 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd in 1975 in Gouda (Zh). Aad is geboren op vrijdag 3 december 1920 in Berkenwoude (Zh), zoon van Jan Pieter van Dam en Suzanna van der Velden. Aad is overleden op maandag 21 augustus 1989 in Zoetermeer (Zh), 68 jaar oud.
Kind van Greet en Aad:
1 Gerard Alexander (Gerard) van Dam, geboren op zondag 18 augustus 1957 in Gouda (Zh). Volgt 65.
pieter_verwaal_1929.jpg gre_schouten.jpg
38 Pieter Verwaal 1929
39 Gre Schouten
43 Pieter (Piet) Verwaal (afb. 38) is geboren op maandag 24 juni 1929 in Gouda (Zh), zoon van Pieter Verwaal (zie 29) en Bolina Johanna van der Reijden. Piet is overleden op maandag 25 september 1995 in Reeuwijk (Zh), 66 jaar oud. Hij is begraven op vrijdag 29 september 1995 in Reeuwijk (Zh).
Beroep:
Boomkwekerij Medewerker. -Tree nursery assistant.
Piet trouwde, 24 jaar oud, op vrijdag 6 november 1953 in Reeuwijk (Zh) met Margaretha Schouten (afb. 39), 21 jaar oud. Margaretha is geboren op donderdag 3 maart 1932 in Reeuwijk (Zh), dochter van Huibert Schouten en Aafje Klasina van Dijk.
Kinderen van Piet en Margaretha:
1 Aafke Bolina Verwaal, geboren op woensdag 10 oktober 1956 in Reeuwijk (Zh). Volgt 66.
2 Pieter Huibert Verwaal, geboren omstreeks 1958 in Reeuwijk (Zh). Volgt 67.
3 Bolina Margaretha (Lyda) Verwaal, geboren op vrijdag 7 april 1961 in Reeuwijk (Zh).
4 Yvonne Verwaal, geboren omstreeks 1963 in Reeuwijk (Zh).
joop_verwaal.jpg leendert_kaptein.jpg
40 Joop Verwaal
41 Leendert Kaptein
44 Johanna Bolina (Joop) Verwaal (afb. 40) is geboren op vrijdag 16 februari 1934 in Gouda (Zh), dochter van Pieter Verwaal (zie 29) en Bolina Johanna van der Reijden. Joop is overleden op donderdag 20 juli 2017 om 22:15 in Nijkerk (Gld), 83 jaar oud (oorzaak: Natuurlijk.).
Overlijden-Decease:
Zij is overleden te Nijkerk in het hospice aldaar.
Joop trouwde, 19 jaar oud, op woensdag 22 april 1953 in Gouda (Zh) met Leendert (Leen) Kaptein (afb. 41), 27 jaar oud. Leen is geboren op maandag 22 maart 1926 in Gouda (Zh), zoon van Aart Kaptein en Gerrigje Maria (Greta) Kreeuwen. Leen is overleden op zaterdag 15 juli 2006 in Gouda (Zh), 80 jaar oud.
Beroep:
Aardappelhandelaar.
Potato Dealer.
Kinderen van Joop en Leen:
1 Gerda Kaptein, geboren op zondag 18 maart 1956 in Gouda (Zh). Volgt 68.
2 Aart Kaptein, geboren op woensdag 10 september 1958 in Gouda (Zh). Volgt 69.
lia_kaptein.jpg
42 Lia Kaptein
3 Lia Kaptein (afb. 42), geboren op woensdag 10 september 1958 in Gouda (Zh).
grietje_trijntje_14-11-1914-hendrika_16-02-1919-alida_05-12-1912-speksnijder.jpg
43 Grietje Trijntje 14-11-1914-Hendrika 16-02-1919-Alida 05-12-1912-Speksnijder
45 Alida Speksnijder (afb. 43) is geboren op donderdag 5 december 1912 in Ouderkerk aan den IJssel (Zh), dochter van Hendrik Speksnijder en Elisabeth Verwaal (zie 30). Alida is overleden op dinsdag 8 december 1998 in Lekkerkerk (Zh), 86 jaar oud. Alida trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 28 mei 1936 in Lekkerkerk (Zh) met Huibert de Vries, 26 jaar oud. Huibert is geboren op zaterdag 28 mei 1910 in Lekkerkerk (Zh), zoon van Willem de Vries en Neeltje Breijer. Huibert is overleden op maandag 20 september 1993 in Gouda (Zh), 83 jaar oud.
Geboorteplaats: Place of Birth:
Lekkerkerk ( Opperduit )
alida_en_grietje_trijntje_speksnijder.jpg
44 Alida en Grietje Trijntje Speksnijder
46 Grietje Trijntje Speksnijder (afb. 44) is geboren op zaterdag 14 november 1914 in Ouderkerk aan den IJssel (Zh), dochter van Hendrik Speksnijder en Elisabeth Verwaal (zie 30). Grietje is overleden op dinsdag 19 september 1961 in Gouda (Zh), 46 jaar oud. Grietje trouwde, 22 jaar oud, op woensdag 15 september 1937 in Lekkerkerk (Zh) met Gerard Klerk, 23 jaar oud. Gerard is geboren op maandag 16 februari 1914 in Lekkerkerk (Zh), zoon van Jan Klerk en Gijsje Hendrika van der Velden. Gerard is overleden op dinsdag 18 oktober 1994 in Gouda (Zh), 80 jaar oud.
medan_coa.jpg
45 Medan coa
47 Hendrika Speksnijder is geboren op zondag 16 februari 1919 in Ouderkerk aan den IJssel (Zh), dochter van Hendrik Speksnijder en Elisabeth Verwaal (zie 30). Hendrika is overleden op vrijdag 6 maart 2009 in Amersfoort (Ut), 90 jaar oud. Hendrika:
(1) trouwde, 20 jaar oud, op woensdag 1 november 1939 in Lekkerkerk (Zh) met Hendrik Kalkman, 22 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Hendrika en Hendrik: (met de handschoen)
Hendrik is geboren op dinsdag 4 september 1917 in Ouderkerk aan den IJssel (Zh), zoon van Hendrik Kalkman en Cornelia Ponsen. Hendrik is overleden op zondag 15 maart 1942 in Serpong, Indonesië, 24 jaar oud.
Beroep:
Sergeant (Ten tijde van zijn huwelijk is Hendrik fuselier in het Koninklijk Nederlandsch-Indische Leger in het toenmalige Nederlandsch-Indië.
Hij laat zich bij de trouwplechtigheid ten stadhuize van Lekkerkerk vertegenwoordigen door een gevolmachtigde, de metselaarsknecht Gerard Klerk.
Gerard Klerk is de zwager van Hendrika.)
(2) trouwde, 27 jaar oud, op vrijdag 8 november 1946 in Medan, Noord-Sumatra, Indonesië met Josephus Petrus Marie van Oijen (afb. 45), 35 jaar oud. Josephus is geboren op donderdag 19 oktober 1911 in Kota Radja, Atjeh, Sumatra, Indonesië, zoon van Martinus Johannes Petrus van Oijen en Alida Johanna Koopman. Josephus is overleden op zaterdag 2 maart 1991 in Leusden (Ut), 79 jaar oud.
48 Pieter Berger is geboren op zondag 2 februari 1930 in Lekkerkerk (Zh), zoon van Hendrik Berger en Elisabeth Verwaal (zie 30). Pieter trouwde met Cornelia Hendrina Breedveld. Cornelia is geboren op donderdag 25 mei 1933 in Nieuw-Lekkerland (Zh), dochter van Pieter Teunis Breedveld en Adriana van der Velden.
49 Hendrik Berger is geboren op dinsdag 20 oktober 1931 in Lekkerkerk (Zh), zoon van Hendrik Berger en Elisabeth Verwaal (zie 30). Hendrik trouwde, 22 jaar oud, op donderdag 20 mei 1954 in Nieuwerkerk aan den IJssel (Zh) met Hendrina Cornelia Suurland, 24 jaar oud. Hendrina is geboren op dinsdag 24 december 1929 in Nieuwerkerk aan den IJssel (Zh), dochter van Anton Karel Suurland en Antje van der Elst. Hendrina is overleden op dinsdag 23 april 2013 in Lekkerkerk (Zh), 83 jaar oud.
50 Aartje Grietje Verwaal is geboren op vrijdag 13 oktober 1922 in Moordrecht (Zh), dochter van Hendrik Verwaal (zie 32) en Gerritje Antje (Grietje) van Wingerden. Aartje is overleden op maandag 27 april 2009 in Dubbeldam, Dordrecht (Zh), 86 jaar oud. Aartje trouwde met Teunis Stam. Teunis is geboren op zondag 14 februari 1915. Teunis is overleden op dinsdag 14 februari 1989 in Dubbeldam, Dordrecht (Zh), 74 jaar oud.
pieter_verwaal__1926-2006_.jpg
46 Pieter Verwaal (1926-2006)
51 Pieter Verwaal (afb. 46) is geboren op woensdag 21 april 1926 in Nieuwerkerk aan den IJssel (Zh), zoon van Hendrik Verwaal (zie 32) en Gerritje Antje (Grietje) van Wingerden. Pieter is overleden op zondag 16 juli 2006 in Etten-Leur (Nb), 80 jaar oud.
Adres:
Blokpost B 41, Dubbeldam, Dordrecht (Zh) (Opgepakt bij de Razzia in Sliedrecht en Hardinxveld van 16 mei 1944: tientallen meters van het ouderlijk huis te Dubbeldam.)
Beroep:
Schilder. Painter.
Merwedegijzelaar:
Op 16 mei 1944 werden aan beide zijden van de Merwede honderden jonge mannen opgepakt en door de bezetter weggevoerd.
Velen van hen keerden nooit terug.
zie ook: http://merwedegijzelaars.nl/persoon/204/piet-verwaal
Pieter trouwde, 21 jaar oud, op vrijdag 2 mei 1947 in Dordrecht (Zh) met Plony den Haan, 23 jaar oud. Plony is geboren op zondag 20 mei 1923 in Dordrecht (Zh).
Kinderen van Pieter en Plony:
1 Gerda Anneke Verwaal, geboren op woensdag 18 juli 1951 in Dordrecht (Zh).
2 Hendrik Verwaal, geboren op vrijdag 15 januari 1954 in Dordrecht (Zh). Volgt 70.
hans_boot_met_echtgenote_mary_ann.png
47 Hans Boot met echtgenote Mary Ann
52 Theodorus (Hans) Boot (afb. 47) is geboren op dinsdag 16 juli 1946 in Gouda (Zh), zoon van Theodorus (Theo) Boot en Johanna (An) Verwaal (zie 38). Hans is overleden op vrijdag 24 december 2021 in Bacong, Negros Oriental, Filipijnen, 75 jaar oud (oorzaak: Vermoord op waarschijnlijk 24 december 2021 tezamen met zijn vrouw Mary Ann, zie verhaal.).
Adres:
tot 24-12-2021     Valencia Road, Bacong, Negros Oriental, Filipijnen (zie hier Google maps de woning van Hans en Mary Ann:
https://goo.gl/maps/KSGxeoPTATFbpkc66)
Overlijden-Decease:
Een vrouw van Pinay dood gevonden in hun huis in Bacong.

en wat is een PINAY? nu dit:
Een Pinay is een vrouw uit de Filippijnen, vooral een met Filippijnse oorsprong die in het buitenland woont. Mannelijke tegenhanger is Pinoy.

Een Nederlander en zijn vrouw zijn maandagmiddag 27 december 2021 dood aangetroffen in hun gehuurde woning in Barangay Combado, in de stad Bacong.

De politie identificeerde de slachtoffers als de 70-jarige Hans Boot en zijn Filipijnse vrouw, de 63-jarige Mary Ann.

Volgens de eerste politierapporten belden bezorgde burgers/buren de autoriteiten nadat ze een vieze geur uit hun huis hadden geroken.

De politie vond later de dode lichamen van de twee slachtoffers, naar verluidt gebaad in hun eigen bloed.

Volgens zaakonderzoeker PCMSgt. Rafael Austero, ze hebben de doodsoorzaak van het paar nog niet vastgesteld.
Tot nu toe hebben ze echter nog geen kwaad opzet achter de misdaad gezien.
(Dit bovenstaande is wel heel opmerkelijk!!)

De politie van Bacong onderzoekt het incident nog steeds.

Laatste nieuws is dat Hans en zijn vrouw Mary Ann met een steen de hersens zijn ingeslagen, kortom een brute roofmoord volgens de lokale politiewoordvoeder, ze zijn naar alle waarschijnlijkheid vrijdagmiddag of avond overvallen aangezien er sprake was dat ze al drie dagen dood in het huis lagen en pas op maandag 27 december zijn gevonden, wel triest dat je zo aan je einde moet komen.

#NewsBite | via Raffy Cabristante, nieuwsdirecteur

Combado Barangay Hall
772P+J7Q, Valencia Rd, Bacong, Negros Oriental, Philippines

https://goo.gl/maps/KSGxeoPTATFbpkc66


English translation:
A Pinay woman found dead in their home in Bacong.

and what is a PINAY? well this:
A Pinay is a woman from the Philippines, especially one of Filipino origin who lives abroad. Male counterpart is Pinoy.

A Dutchman and his wife were found dead on Monday afternoon, December 27, 2021, in their rented home in Barangay Combado, in the city of Bacong.

Police identified the victims as 70-year-old Hans Boot and his Filipino wife, 63-year-old Mary Ann.

According to initial police reports, concerned citizens/neighbors called authorities after smelling a foul odor from their home.

Police later found the dead bodies of the two victims, reportedly bathed in their own blood.

According to case investigator PCMSgt. Rafael Austero, they have not yet determined the cause of death for the couple.
So far, however, they have not seen any malicious intent behind the crime.
(The above is quite remarkable!)

Bacong Police are still investigating the incident.

The latest news is that Hans and his wife Mary Ann have been smashed into the brains with a stone, in short a brutal robbery murder according to the local police spokesperson, they were probably robbed Friday afternoon or evening as it was said that they had been dead in the house for three days. and were only found on Monday 27 December, it is sad that you have to come to an end like this.

#NewsBite | via Raffy Cabristante, news director

Combado Barangay Hall
772P+J7Q, Valencia Rd, Bacong, Negros Oriental, Philippines

https://goo.gl/maps/KSGxeoPTATFbpkc66
Hans:
(1) trouwde met Friedel.J. van Teeseling.
(2) trouwde met Mary Ann. Mary is geboren omstreeks 1958 in Filipijnen.
jaap_boot.png jacob__jaap__boot__1949-2012_.jpg jaap_en_margriet_boot__ome_cor_en_pa.jpg
48 Jaap Boot
49 Jacob (Jaap) Boot (1949-2012)
50 Jaap en Margriet Boot, Ome Cor en Pa
53 Jacob (Jaap) Boot (afb. 48 en 49) is geboren op zondag 17 juli 1949 in Gouda (Zh), zoon van Theodorus (Theo) Boot en Johanna (An) Verwaal (zie 38). Jaap is overleden op zaterdag 18 augustus 2012 in Gouda (Zh), 63 jaar oud.(oorzaak: Jaap is overleden aan de ziekte "sarcoïdose" zie ook website geeft meer info omtrent deze ziekte.) [bron: https://sarcoidose.nl/over-sarcoidose/].
Huwelijk-Marriage-Scheiding-Divorce:
Jaap is de biologische vader van Patrick Welbergen, in feite heette Patrick ook Boot van zijn achternaam, na de scheiding van Jaap en Margriet werd het contact tussen vader Jaap en zoon Patrick abrupt verbroken, Patrick heeft later een drastisch besluit genomen wat die breuk aanging.

Patrick besloot in 1985 om de familienaam Boot te schrappen en de naam van zijn stiefvader aan te nemen wat ook geschiedde, vandaar dat Patrick vanaf dat moment door het leven ging als Patrick Welbergen en hiermee kwam dus wettelijk een einde aan de familienaam Boot.

In de jaren erna kwam de relatie tussen vader Jaap en zoon Patrick weer langzaam op gang, dat was zo ±1993, al met al heeft Jaap door zijn eigen toedoen veel gemist wat het opgroeien van zijn zoon betrof, m.a.w. hij heeft veel gemist en toen het eenmaal weer redelijkerwijs "goed" ging tussen die twee kwam aan Patricks leven een abrupt einde en dat heeft zowel Jaap als zijn stiefvader Ger behoorlijke mentale gevolgen gekend.

Tot slot, de persoonlijke levens van alle betrokkenen heeft een behoorlijke impact gekend maar de details hiervan laat ik achterwege, Margriet en Ger zijn later als vrienden uit elkaar gegaan omdat Ger het overlijden van Patrick niet goed kon verwerken en Margriet is hertrouwd en heeft verder geen banden meer met de fam.Boot, behalve dan dat haar dochter Thea de familienaam Boot draagt maar deze tak van haar vader Jaap is hierbij uitgestorven.
Tot zover het relaas van mensen wiens leven een totaal andere wending heeft gekregen door één alles bepalende toedracht, voor de één een negatieve en voor de andere een relatieve positieve, oftewel wederom het geluk te vinden in een nieuwe relatie en daarmee sluit ik dit af. .
Jaap trouwde, 18 jaar oud, op woensdag 24 januari 1968 in Gouda (Zh) met Margrietje Anneke Catharina Janna (Margriet) Saaf (afb. 50), 20 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd omstreeks 1980 in Gouda (Zh). Margriet is geboren op dinsdag 15 juli 1947 in Amsterdam (Nh). Margriet trouwde later omstreeks 1981 in Gouda (Zh) met Ger Welbergen. De ontbinding van dit huwelijk werd geregistreerd omstreeks 2000 in Gouda (Zh) (Als vrienden uit elkaar gegaan!). Margriet trouwde later omstreeks 2001 met J.N.B.
Kinderen van Jaap en Margriet:
1 Dorothea (Thea) Boot, geboren omstreeks 1968 in Gouda (Zh). Volgt 71.
patrick_welbergen__1973-1997_.jpg
51 Patrick Welbergen (1973-1997)
2 Patrick Welbergen (afb. 51), geboren op maandag 3 december 1973 in Gouda (Zh). Patrick is overleden op zaterdag 29 november 1997 in Gouda (Zh), 23 jaar oud (oorzaak: Doodgestoken door vriend en zakenrelatie.). Patrick bleef ongehuwd.
Notitie-Notice:
Patrick Welbergen (Boot) is bij een woordenwisseling over een reparatie van een computer, om het leven gekomen, hij is neergestoken voor een supermarkt in Gouda, nota bene door een vriend en zakenrelatie
De toen 45 jarige dader is gearresteerd en veroordeeld.

Patrick Welbergen (Boot) was killed in an argument about a repair of a computer, he was stabbed in front of a supermarket in Gouda, by a friend and business associate.
The then 45-year-old perpetrator was arrested and convicted.
54 John Vaillant, zoon van Christiaan (Chris) Vaillant en Grietje Trijntje (Griet) Verwaal (zie 39). John trouwde in Tilburg (Nb) met Henny.
Kinderen van John en Henny:
1 Emma Vaillant.
2 Gerben Vaillant.
55 Peter Vaillant, zoon van Christiaan (Chris) Vaillant en Grietje Trijntje (Griet) Verwaal (zie 39). Peter trouwde in Leermens (Gr) met Trudy.
Kinderen van Peter en Trudy:
1 Lyndon Vaillant.
2 Niels Vaillant.
3 Tiago Vaillant.
4 Yuri Vaillant.
rob_vaillant.jpg
52 Rob Vaillant
56 Rob Vaillant (afb. 52), zoon van Christiaan (Chris) Vaillant en Grietje Trijntje (Griet) Verwaal (zie 39). Rob trouwde in Zierikzee (Zld) met Ellen.
Kinderen van Rob en Ellen:
1 Jibbe Vaillant.
2 Kasper Vaillant.
3 Mirre Vaillant.
jan_piet_van_dam___agnes_emma_maria_hogenhout.jpg agnes-en-jan-piet.png fam.jp-van-dam.png
53 Jan Piet van Dam & Agnes Emma Maria Hogenhout
54 Agnes-en-Jan-Piet
55 fam.JP-van-Dam
57 Jan Piet van Dam (afb. 53 en 54) is geboren op donderdag 7 april 1949 in Bergambacht (Zh), zoon van Jan van Dam en Bolina Johanna (Lien) Verwaal (zie 40). Jan trouwde, 25 jaar oud, op woensdag 17 april 1974 in Leidschendam (Zh) met Agnes Emma Maria Hogenhout (afb. 55), 20 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op woensdag 17 april 1974 in Leidschendam (Zh) Paus Johannes XXIII kerk. Agnes is geboren op zondag 26 april 1953 in Amsterdam (Nh), dochter van Theodorus Petrus Franciscus Maria (Theo) Hogenhout en Geertruida (Truus) de Boer.
Kinderen van Jan en Agnes:
ivonne_van_dam.jpg
56 Ivonne van Dam
1 Yvonne Bolina Geertruida (Yvonne) van Dam (afb. 56), geboren op maandag 14 november 1977 in Waddinxveen (Zh). Yvonne is ongehuwd.
2 Judith Johanna Maria (Judith) van Dam, geboren op dinsdag 25 mei 1982 in Gouda (Zh). Volgt 72.
bolina_johanna__ina__verwaal-van_dam_december_2009.png
57 Bolina Johanna (Ina) Verwaal-van Dam december 2009
58 Bolina Johanna (Ina) van Dam (afb. 57 en 25) is geboren op vrijdag 14 december 1956 in Lekkerkerk (Zh), dochter van Jan van Dam en Bolina Johanna (Lien) Verwaal (zie 40). Ina trouwde, 22 jaar oud, op vrijdag 15 december 1978 in Lekkerkerk (Zh) met Jan Verwaal, 27 jaar oud. Jan is geboren op zondag 22 juli 1951 in Lekkerkerk (Zh), zoon van Lammert Verwaal en Johanna Wilhelmina van Wijnen.
Kinderen van Ina en Jan:
1 Brenda Verwaal, geboren op donderdag 2 april 1981 in Lekkerkerk (Zh).
2 Erwin Verwaal, geboren op vrijdag 6 juli 1984 in Lekkerkerk (Zh).
joke_van_dam__1981.png joke-en-ina-1985.png suzanna_johanna__joke__van_dam__1960-2019_.png
59 Joke van Dam 1984
60 Joke-en-Ina-1985
61 Suzanna Johanna (Joke) van Dam (1960-2019)
59 Suzanna Johanna (Joke) van Dam (afb. 59 t/m 61) is geboren op zaterdag 13 augustus 1960 in Lekkerkerk (Zh), dochter van Jan van Dam en Bolina Johanna (Lien) Verwaal (zie 40). Joke is overleden op zondag 7 april 2019 in Nieuw-Lekkerland (Zh), 58 jaar oud. Zij is gecremeerd op vrijdag 12 april 2019 in Capelle aan den IJssel (Zh). Joke trouwde, 39 jaar oud, op vrijdag 26 mei 2000 in Nieuw-Lekkerland (Zh) met Jan Hendrik Bosma, 36 jaar oud. De scheiding werd uitgesproken op woensdag 19 september 2012 in Dordrecht (Zh). Jan is geboren op woensdag 13 mei 1964 in Nieuw-Lekkerland (Zh).
pieternella_bos-1943.jpg dirkdenouden_1938_2013.jpg gouds_plateel.jpg
62 Pieternella Bos-1943
63 DirkdenOuden 1938 2013
64 Gouds plateel
60 Pieternella (Els) Bos (afb. 62) is geboren op donderdag 13 mei 1943 in Gouda (Zh), dochter van Gerrit Bos en Pieternella (Nel) Verwaal (zie 41). Els trouwde, 22 jaar oud, op donderdag 30 december 1965 in Gouda (Zh) met Dirk den Ouden (afb. 63 en 64), 27 jaar oud. Dirk is geboren op donderdag 10 februari 1938 in Gouda (Zh), zoon van Cornelis Jan den Ouden en Pieternella de Pater. Dirk is overleden op woensdag 16 oktober 2013 in Gouda (Zh), 75 jaar oud. Hij is gecremeerd op maandag 21 oktober 2013 in Gouda (Zh) [bron: Sportvereniging VV Ona.].
Beroep:
(Plateelschilder en later werkzaam bij Nederhorst bouw/HBM te Gouda.
Plateelschilder bij de N.V. Koninklijke Plateelbakkerij Zuid-Holland (1898 - 1965) was een Goudse Plateelbakkerij-fabriek.

Decoration painter at De N.V. Koninklijke Plateelbakkerij Zuid-Holland (1898 - 1965) was a pottery factory in Gouda, Netherlands.
later worked at Nederhorst constuction/HBM te Gouda.)
Het huwelijk van Els en Dirk bleef kinderloos.
antonie__ton__bos.jpg nel_boere_1947.jpg
65 Antonie (Ton) Bos
66 Nel Boere 1947
61 Antonie (Ton) Bos (afb. 65) is geboren op zaterdag 20 september 1947 in Gouda (Zh), zoon van Gerrit Bos en Pieternella (Nel) Verwaal (zie 41). Ton trouwde, 23 jaar oud, op woensdag 30 december 1970 in Gouda (Zh) met Petronella (Nel) Boere (afb. 66), 23 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op woensdag 30 december 1970 in Gouda (Zh). De scheiding werd uitgesproken op donderdag 4 augustus 1994 in Emmen (Dr). Nel is geboren op maandag 16 juni 1947 in Gouda (Zh). Nel is overleden op maandag 25 maart 2019 in Emmen (Dr), 71 jaar oud.
Kinderen van Ton en Nel:
1 Monique Bos, geboren op zaterdag 24 mei 1975 in Gouda (Zh). Volgt 73.
2 Petra Bos, geboren op maandag 29 augustus 1977 in Gouda (Zh). Volgt 74.
jeanette_bos.jpg
67 Jeanette Bos
3 Antoinette Jeanette (Jeanette) Bos (afb. 67), geboren op maandag 15 juni 1981 in Gouda (Zh).
gerrit_bos_jr..jpg
68 Gerrit Bos Jr.
62 Gerrit Bos (afb. 68) is geboren op dinsdag 28 juni 1949 in Gouda (Zh), zoon van Gerrit Bos en Pieternella (Nel) Verwaal (zie 41). Gerrit trouwde, 22 jaar oud, op vrijdag 15 oktober 1971 in Zeist (Ut) met Alida Driesje Maria (Ali) van Ravenswaaij, 22 jaar oud. Ali is geboren op dinsdag 19 oktober 1948 in Zeist (Ut), dochter van Jan van Ravenswaaij en Kornelia (Cornelia) Westerbeke.
Kinderen van Gerrit en Ali:
1 Bas Bos, geboren op donderdag 23 mei 1974 in Assen (Dr). Bas is overleden op donderdag 13 februari 2003 in Leiden (Zh), 28 jaar oud.
2 Elco Bos, geboren op vrijdag 3 juni 1977 in Zeist (Ut). Volgt 75.
3 Wouter Bos, geboren op dinsdag 22 mei 1979 in Zeist (Ut).
h.bos.png geboortekaartje_elly_11-01-1958.jpg elly_van_stein.jpg elly_van_stein_2010.jpg
69 H.Bos
70 geboortekaartje Elly 11-01-1958
71 Elly van stein
72 Elly van stein 2010
63 Hendrik (Henk) Bos (afb. 69) is geboren op dinsdag 3 november 1953 in Gouda (Zh), zoon van Gerrit Bos en Pieternella (Nel) Verwaal (zie 41).
Beroep:
Nationaal/Internationaal beroepschauffeur/ex-eigen rijder.National / international professional driver / ex-owner driver
Henk trouwde, 26 jaar oud, op donderdag 20 december 1979 in Gouda (Zh) met Cornelia Pieternella (Elly) van Stein (afb. 70 t/m 72), 21 jaar oud. Elly is geboren op zaterdag 11 januari 1958 in Ouderkerk aan den IJssel (Zh), dochter van Cornelis Marinus (Rien) van Stein en Adriana Petronella Kooistra.
Kinderen van Henk en Elly:
1 Tamara Bos, geboren op zaterdag 10 december 1983 in Gouda (Zh). Volgt 76.
mark_bos_2009.jpg
73 Mark Bos 2009
2 Marinus Dirk (Mark) Bos (afb. 73), geboren op donderdag 23 maart 1989 in Gouda (Zh).
Geboorte-Birth:
Mark is geboren op donderdag 23-03-1989 om 18.31.Staringstraat 14 te Gouda.
64 Marcel Bos is geboren op woensdag 22 januari 1969 in Gouda (Zh), zoon van Gerrit Bos en Pieternella (Nel) Verwaal (zie 41). Marcel:
(1) trouwde, 21 jaar oud, op donderdag 1 november 1990 in Gouda (Zh) met Lonneke Lakerveld, 22 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd op maandag 7 oktober 2002 in Gouda (Zh). Lonneke is geboren op zaterdag 6 juli 1968 in Stolwijk (Zh).
(2) trouwde, 41 jaar oud, op maandag 11 oktober 2010 in Waddinxveen (Zh) met Dory Captein, 52 jaar oud. Dory is geboren op zaterdag 11 januari 1958 in Waddinxveen (Zh).
Kinderen van Marcel en Lonneke:
1 Stefan Daniël Bos, geboren op woensdag 26 augustus 1992 in Stolwijk (Zh). Volgt 77.
2 Sandra Naomi Bos, geboren op donderdag 17 augustus 1995 in Stolwijk (Zh).
3 Simon Aaron Bos, geboren op woensdag 7 juli 1999 in Stolwijk (Zh).
gerard_alexander__gerard__van_dam__1957-2007_.jpg rouwkaart_gerard_van_dam.jpg ginette_en_gerard.jpg trouwakte_gerard__en__regina_.jpg bianca_maria_stevens_en_gerard_alexander_van_dam.jpg bianca_stevens.jpg
74 Gerard Alexander (Gerard) van Dam (1957-2007)
75 rouwkaart gerard van dam
76 Ginette en Gerard
77 trouwakte gerard en regina
78 Bianca Maria Stevens en Gerard Alexander van Dam
79 Bianca Stevens
65 Gerard Alexander (Gerard) van Dam (afb. 74 en 75) is geboren op zondag 18 augustus 1957 in Gouda (Zh), zoon van Adrianus (Aad) van Dam en Margaretha Bolina (Greet) Verwaal (zie 42). Gerard is overleden op zondag 11 februari 2007 in Zoetermeer (Zh), 49 jaar oud (oorzaak: Hartstilstand.). Hij is gecremeerd op vrijdag 16 februari 2007 in Den Haag (Zh). Gerard:
(1) trouwde, 22 jaar oud, op dinsdag 20 november 1979 in Delft (Zh) met Regina Leonarda (Ginette) Baks (afb. 76 en 77), 19 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd op vrijdag 11 november 1988 in Delft (Zh) [bron: Gerechtelijke uitspraak was op dinsdag 18 oktober 1988]. Ginette is geboren op zondag 3 april 1960 in Den Haag (Zh), dochter van Frans Alexander Baks en Alida Pieternella Versteeg.
(2) trouwde, 34 jaar oud, op donderdag 21 mei 1992 in Wassenaar (Zh) met Bianca Maria Stevens (afb. 78 en 79), 25 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats in Maria Jesse kerk te Delft.. Bianca is geboren op vrijdag 5 augustus 1966 in Drente (Provincie).
Kind van Gerard en Ginette:
geboortekaart_jennifer.jpg jennifer_van_dam.jpg jennifer_daisy_van_dam.jpg
80 geboortekaart Jennifer
81 Jennifer van Dam
82 Jennifer Daisy van Dam
1 Jennifer Daisy van Dam (afb. 80 t/m 82), geboren op woensdag 28 maart 1984 in Delft (Zh).
Kind van Gerard en Bianca:
conchita_van_dam..jpg conchita_rosita_geboortekaartje_1998.jpg
83 Conchita van Dam.
84 Conchita Rosita geboortekaartje 1998
2 Conchita Rosita van Dam (afb. 83 en 84), geboren op donderdag 23 juli 1998 in Zoetermeer (Zh).
66 Aafke Bolina Verwaal is geboren op woensdag 10 oktober 1956 in Reeuwijk (Zh), dochter van Pieter (Piet) Verwaal (zie 43) en Margaretha Schouten. Aafke trouwde met Jan Jacob (Jack) Troost. Jack is geboren op vrijdag 9 november 1956 in Haastrecht (Zh).
Kinderen van Aafke en Jack:
1 Rogier Troost, geboren op zondag 11 september 1983 in Oud-Beijerland (Zh). Volgt 78.
2 Miranda Troost, geboren op zondag 22 maart 1987 in Oud-Beijerland (Zh).
3 Pascal Troost, geboren op dinsdag 10 april 1990 in Rotterdam (Zh).
Geboorteplaats: Place of Birth:
Zuiderziekenhuis te Rotterdam.
67 Pieter Huibert Verwaal is geboren omstreeks 1958 in Reeuwijk (Zh), zoon van Pieter (Piet) Verwaal (zie 43) en Margaretha Schouten. Pieter trouwde in Maastricht (Lim) met Anneke Pels. De scheiding werd geregistreerd.
Kind van Pieter en Anneke:
1 Arwen Verwaal.
68 Gerda Kaptein is geboren op zondag 18 maart 1956 in Gouda (Zh), dochter van Leendert (Leen) Kaptein en Johanna Bolina (Joop) Verwaal (zie 44). Gerda trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 25 juni 1981 in Gouda (Zh) met Ton Janssen, 26 jaar oud. Ton is geboren op woensdag 4 mei 1955 in Gouda (Zh).
Kind van Gerda en Ton:
bernadette_bolina_janssen.jpg
85 Bernadette Bolina Janssen
1 Bernadette Bolina Janssen (afb. 85), geboren op vrijdag 21 december 1990.
aart_en_ivonne.jpg overlijden_aart_kaptein.jpg
86 Aart en Ivonne
87 Overlijden Aart Kaptein
69 Aart Kaptein (afb. 86 en 87) is geboren op woensdag 10 september 1958 in Gouda (Zh), zoon van Leendert (Leen) Kaptein en Johanna Bolina (Joop) Verwaal (zie 44). Aart is overleden op zondag 20 februari 2011 in Gouda (Zh), 52 jaar oud. Hij is gecremeerd op maandag 28 februari 2011 in Gouda (Zh) [bron: Rouwkaart.]. Aart:
(1) trouwde, 40 jaar oud, op donderdag 15 juli 1999 in Gouda (Zh) met Johanna van der Ark. De scheiding werd geregistreerd op vrijdag 2 augustus 2002 in Gouda (Zh).
(2) trouwde, 45 jaar oud, op woensdag 28 januari 2004 in Gouda (Zh) met Yvonne Ernestine Breeveld, 46 jaar oud. Yvonne is geboren op vrijdag 5 april 1957 in Paramaribo, Suriname.
70 Hendrik Verwaal is geboren op vrijdag 15 januari 1954 in Dordrecht (Zh), zoon van Pieter Verwaal (zie 51) en Plony den Haan. Hendrik trouwde, 25 jaar oud, op maandag 28 mei 1979 in Etten-Leur (Nb) met Marian Helena Hartman, 22 jaar oud. Marian is geboren op woensdag 5 december 1956 in Groningen, dochter van Jan Hartman en Wilhelmina Barbara Spekman.
Geboorte-Birth:
RK Ziekenhuis te Groningen.
Kinderen van Hendrik en Marian:
1 Wouter Verwaal, geboren op maandag 30 augustus 1982 in Etten-Leur (Nb).
2 Laura Verwaal, geboren op vrijdag 10 mei 1985 in Etten-Leur (Nb).
thea_boot.png
88 Thea Boot
71 Dorothea (Thea) Boot (afb. 88) is geboren omstreeks 1968 in Gouda (Zh), dochter van Jacob (Jaap) Boot (zie 53) en Margrietje Anneke Catharina Janna (Margriet) Saaf. Thea trouwde met Sebastiaan van den Hatert.
Kind van Thea en Sebastiaan:
1 Esmee van den Hatert.
judith_van_dam.png ralph-_-quinty-wagemakers.png
89 Judith van Dam
90 Ralph-&-Quinty-Wagemakers
72 Judith Johanna Maria (Judith) van Dam (afb. 89) is geboren op dinsdag 25 mei 1982 in Gouda (Zh), dochter van Jan Piet van Dam (zie 57) en Agnes Emma Maria Hogenhout. Judith trouwde, 30 jaar oud, op zaterdag 30 juni 2012 in Zoetermeer (Zh) met Ralph Wagemakers (afb. 90), 36 jaar oud. Ralph is geboren op vrijdag 31 oktober 1975.
Kind van Judith en Ralph:
quinty.png quinty-pearl-jane-wagemakers.png
91 Quinty
92 Quinty-Pearl-Jane-Wagemakers
1 Quinty Pearl Jane (Quinty) Wagemakers (afb. 91 en 92), geboren op vrijdag 28 januari 2011 in Gouda (Zh).
monique_bos.jpg richard_de_lange.jpg
93 Monique Bos
94 Richard de Lange
73 Monique Bos (afb. 93) is geboren op zaterdag 24 mei 1975 in Gouda (Zh), dochter van Antonie (Ton) Bos (zie 61) en Petronella (Nel) Boere. Monique trouwde, 27 jaar oud, op vrijdag 4 april 2003 in Emmen (Dr) met Richard de Lange (afb. 94). De scheiding werd geregistreerd in 2010 in Emmen (Dr).
Kinderen van Monique en Richard:
kim_de_lange_2012.jpg
95 Kim de Lange 2012
1 Kim de Lange (afb. 95), geboren op zondag 15 februari 2004 om 23:11 in Emmen (Dr).
patrick_de_lange_2012_.jpg
96 patrick de Lange 2012
2 Patrick de Lange (afb. 96), geboren op zondag 21 augustus 2005 in Emmen (Dr).
petra_bos.jpg
97 Petra Bos
74 Petra Bos (afb. 97) is geboren op maandag 29 augustus 1977 in Gouda (Zh), dochter van Antonie (Ton) Bos (zie 61) en Petronella (Nel) Boere. Petra begon een relatie in Emmen (Dr) met Arjan Gossen.
75 Elco Bos is geboren op vrijdag 3 juni 1977 in Zeist (Ut), zoon van Gerrit Bos (zie 62) en Alida Driesje Maria (Ali) van Ravenswaaij. Elco ging een geregistreerd partnerschap aan, 22 jaar oud, op dinsdag 1 februari 2000 in Laren (Nh) met Miranda Lodewijkx, 19 jaar oud. Het geregistreerd partnerschap werd ontbonden in 2010. Miranda is geboren op dinsdag 22 april 1980 in Laren (Nh), dochter van Peter Hendrik Lodewijkx en Elly Clemens.
tamara_bos_10-12-1983.jpg tamara_bos.jpg richard_de_keiser.jpg
98 tamara bos 10-12-1983
99 Tamara Bos
100 Richard de Keiser
76 Tamara Bos (afb. 98 en 99) is geboren op zaterdag 10 december 1983 in Gouda (Zh), dochter van Hendrik (Henk) Bos (zie 63) en Cornelia Pieternella (Elly) van Stein.
Beroep:
Kapster.Hairdresser.
Geboorte-Birth:
Tamara is geboren om 21.50 op zaterdag 10-12-1983.
Acaciaplein 157 te Gouda. (Appartement rechts boven)
Tamara was born at 21.50 on Saturday 10-12-1983.Acaciaplein 157 in Gouda. (appartment at the right above)
Tamara ging samenwonen, 21 jaar oud, op zaterdag 18 juni 2005 in Gouda (Zh) met Richard de Keiser (afb. 100), 24 jaar oud. Richard is geboren op donderdag 18 juni 1981 in Gouda (Zh), zoon van Johannes Cornelis (Hans) de Keiser en Hendrika (Riek) Zuidam.
Kind van Tamara en Richard:
densley_de_keiser.jpg
101 Densley de Keiser
1 Densley de Keiser (afb. 101), geboren op zaterdag 4 januari 2014 in Gouda (Zh).
77 Stefan Daniël Bos is geboren op woensdag 26 augustus 1992 in Stolwijk (Zh), zoon van Marcel Bos (zie 64) en Lonneke Lakerveld. Stefan trouwde, 22 jaar oud, op maandag 3 november 2014 in Gouda (Zh) met Nicole Bor, 22 jaar oud. Nicole is geboren op maandag 3 augustus 1992 in Gouda (Zh).
Kind van Stefan en Nicole:
1 Thijs Bos, geboren op maandag 14 maart 2011 in Gouda (Zh).
78 Rogier Troost is geboren op zondag 11 september 1983 in Oud-Beijerland (Zh), zoon van Jan Jacob (Jack) Troost en Aafke Bolina Verwaal (zie 66). Rogier ging een geregistreerd partnerschap aan met Anab Mohammed Abdilkader. Anab is geboren op maandag 16 december 1991 in Mogadishu, Somalië.
Kind van Rogier en Anab:
1 Amir Liam Pasqual (Amir) Troost, geboren op donderdag 1 augustus 2013 in Rotterdam (Zh).


The Ancestor Company, beëindigd per 31 december 2019, website blijft online.
The Ancestor Company, terminated December 31, 2019, website remains online.
The Ancestor Company, résilié le 31 décembre 2019, le site internet reste en ligne.
The Ancestor Company, gekündigt am 31. Dezember 2019, Website bleibt online.
Alle rechten voorbehouden
All rights reserved
Tous droits réservés
Alle Rechte vorbehalten
Copyright © Genealogybos.com 2023