Voor alle parentelen kijk HIER en kijk eens HIER
zie HIER een pagina met alle vernoemingen betreffende dochters die deze voornamen hebben gekregen "Jeanne Therese Julie" en enkele variaties daarop.

Parenteel van Ghiselbertus van Velpen

1 Ghiselbertus van Velpen.
Notitie-Notice:
In 1310 komt reeds een Ghiselbertus de Velpe voor (Booth). Of deze persoon een voorvader is van Ghisebrecht van Velpen is niet ondenkbaar. De laatste wordt op 26 augustus 1369 tinsgenoot te Leersum.
Zijn 3 "zonen" zijn niet meer dan drie van Velpens die omstreeks dezelfde tijd leefden en mogelijk een familieband hadden. De twee met het patroniem Ghisbrechtsz maken het wel aannemelijk dat zij "echte zonen" zijn en daardoor broers.
De oudere generaties van het geslacht van Vulpen komen voort uit een artikel in Gens Nostra van de hand van de heer M.S.F. Kemp. (G.N. 1971. No 4-5. p. 154/162 en 253/ 260 ) De oudste generaties zijn niet meer dan een eigen interpretatie van dit artikel.

By 1310, a Ghiselbertus van Velpen had already appeared (Booth). It is not inconceivable that this person is an ancestor of Ghisbrecht van Velpen. The latter was a feudal co-tenant of Leersum on 26 August 1369.

His three ’sons’ are nothing more than three men called van Velpen who lived about the same time and possibly had a family connection. Two have the patronymic ’Ghisbrechtsz’ which makes it quite likely that they are ’real sons’ and, therefore, brothers.
The older generations of the van Vulpen genealogy are taken from an article in Gens Nostra written by Mr M.S.F. Kemp (G.N. 1971 no 4-5 p154/162 and 253/260) The oldest generations are just an interpretation of this article.
Opmerking-Remark:
Interest rates ranging from good to recognize the right of the owner, who paid the tins issued
Also, taxes (Tijn, tribute)
Tinsgenoot:
een der bezitters van een onderdeel van een groot goed, in percelen tegen betaling van tins uitgegeven; zij spraken onder voorzitting van de tinsheer recht over zaken het goed betreffende.
Tinsgenoot:
One of the owners of a part of large lots issued against payment in tins, they agreed to under the session of a chairman, law on matters relating to the property.
Ghiselbertus trouwde met N.N..
Kinderen van Ghiselbertus en N.N.:
1 Gerrit Ghisebrecht van Velpen.
Notitie-Notice:
In 1440 zegelt neef Jan met een geschakeerd kruis voor zijn oom Gerrit Gijsbertsz.als deze verschillende stukken land in Doorn pacht van het Sint Barbara- en Sint Laurensgasthuis.

In 1440, nephew Jan, seals with a chequered cross for his uncle Gerrit Gijsbertsz on a document relating to various pieces of land in Doorn leased from the St Barbara and St Laurence Hospital.
2 Ghisebrecht Ghisebrechtsz van Velpen. Volgt 2.
3 Jan van Velpen.
Notitie-Notice:
Genoemd op 5-6-1378 bij een "belending" in Leersum.

Named on 5 June 1378 in a feudal tenancy agreement in Leersum.
2 Ghisebrecht Ghisebrechtsz van Velpen, zoon van Ghiselbertus van Velpen (zie 1) en N.N..
Notitie-Notice:
Op 16-4-1387 is Ghisebrecht van Velpen Ghisebrechtsz tinsgenoot te Doorn bij een landoverdracht aldaar op het Sint Barbaragasthuis te Utrecht.
In de rekeningen over de tienden van het kapittel ten Dom ( beginnend in 1410) komt Ghijsbert van Vulpen van 1410 tot 1415 voor,
eenmaal zelfs als vader van Jan van Wijck.
Wordt in 1399 burger van Utrecht. Ghijsbert wordt op 2 Mei 1408 door de heer van Gaesbeeck beleend met een 1/2 Hoeve " aen alrehande stucken te Tuyl" (onder Doorn)
welk land ruim tweehonderd jaar in bezit van de familie zal blijven.
In 1410 gaat het land over op zijn zoon Claes waarbij hij zijn "lijftocht aan dit goed" behoudt.

Note:
On 16 April 1387 Ghisebrecht van Velpen appears in a land transfer with of St Barbara’s Hospital, Utrecht as a ’tijnsgenoot’ of Doorn. (feudal joint-tenant)
In the accounts of the tithes of the Chapter of the Dom of Utrecht (beginning in 1410), Gijsbert van Velpen appears from 1410 to 1415, even on one occasion as the father of Jan van Wijck.
In 1399 he becomes a citizen of Utrecht.
Ghysbert van Velpen was enfeoffed by the Lord of Gaesbeek on 2 May 1408 with ’a half Hoeve and all associated parcels in Tuyl’ (near Doorn) which land remained in the possession of the family for around two hundred years
In 1410, when the land passed to his son, Claes, he held the usufruct of this property
Mentioned in the tithe accounts of the Dom in 1417
Rents land of the Monastery of St Catherine at which time his brother, Jan van Wijck seals for him.
Ghisebrecht trouwde met N.N..
Kinderen van Ghisebrecht en N.N.:
1 Claes Ghijsbertsz van Velpen. Volgt 3.
2 Dirck Ghijsbertsz van Velpen.
Notitie-Notice:
Vermeld in de tiendrekeningen van de Dom over 1417.
Huurt land van het Catharijnenklooster in 1419 waarbij zijn broer Jan van Wijck voor hem zegelt.

Mentioned in Tenth account, organized by the Dome of 1417.
Rent Land of Catharijne Monastery in 1419 while his brother Jan van Wijk seals for him.
3 Gerrit Ghijsbertsz van Velpen.
Notitie-Notice:
Vermeld in de tiendrekeningen van de Dom van 1410 tot 1443.
Mentioned in the tithe accounts of the Dom from 1410 till 1443
4 Jan Ghijsbertsz Van Wijck van Velpen. Volgt 4.
5 Johan Ghijsbertsz van Velpen.
Notitie-Notice:
Huurt in 1419 land van het Sint Catharijnenklooster samen met zijn broers Jan van Wijck, Dirck en Claes en zegelt voor zichzelf.

Rent land in 1419 from St. Catharijne Monastery with his brothers Jan van Wijk, Dirck and Claes and seals for himself.
3 Claes Ghijsbertsz van Velpen, zoon van Ghisebrecht Ghisebrechtsz van Velpen (zie 2) en N.N..
Notitie-Notice:
Huurt in 1419 land van het Sint Catharijnenklooster waarbij zijn broer Jan van Wijck voor hem zegelt.
In 1410 gaat de halve hoeve met bijbehorend land naar hem over waarbij zijn vader Ghisebrecht de "lijftocht aan dit goed" behoudt.

Rents land in 1419 from the St Catherine Convent at which time his brother, Jan van Wijk, seals on his behalf.
In 1410, the half hove and associated land passes to him and his father Gisebrecht receives the usufruct of this property.
[Usufruct = the use and income from the land but not the ownership. In other words, Jan became the owner, but his father continued to farm there]
Claes trouwde met N.N..
Kind van Claes en N.N.:
1 Ghijsbert Claesz van Velpen, geboren omstreeks 1505 in Werkhoven (Ut). Volgt 5.
4 Jan Ghijsbertsz Van Wijck van Velpen, zoon van Ghisebrecht Ghisebrechtsz van Velpen (zie 2) en N.N..
Notitie-Notice:
Pacht in 1415 de tiende van Langbroek waarbij zijn vader Ghijsbert borg staat.
Volgens een afschrift van een akte uit 1419 van het Sint Catharijnenklooster over het huren van land zegelt Johan (een broer van Jan) zelf en doet Jan van Wijck dat voor zijn broers Dirck en Claes van Velpen.
In 1440 zegelt Jan met een geschakeerd kruis voor zijn oom Gerrit Gijsbertsz ,als deze verschillende stukken land in Doorn pacht van het Sint Barbara- en Sint Laurensgasthuis.
In 1443 zegelt Jan als Jan van Wijck van Velpen. In 1425 pacht Jan Ghijsbersz van Wijck de " wijndtmolen te Doern" voor twee jaar.

In 1415 rents the titheland of Langbroek( a small village near Wijk bij Duurstede) for which his father Gijsbert stands as guarantor.
According to a copy of records of the St Catherine Convent from 1419 concerning the rental of land, Johan ( a brother of jan) seals for himself and for his brothers Dirck and Claes van Velpen.
In 1440, Jan seals with a chequered cross for his uncle Gerrit Gijsbertsz when he rents various pieces of land in Doorn from the St. Barbara and St. Lawrence Hospital.
In 1443 Jan seals as Jan van Wijk van Velpen. In 1425 Jan Ghijsbertsz van Wijck rents the ’Windmill of Doorn’ for two years.
Jan trouwde met N.N..
Kind van Jan en N.N.:
1 Jan Jansz Van Wijck De Jonghe van Velpen, geboren vóór 1455. Volgt 6.
zegel-hoefijzer-horseshoe.jpg
1 zegel-hoefijzer-horseshoe
5 Ghijsbert Claesz van Velpen (afb. 1) is geboren omstreeks 1505 in Werkhoven (Ut), zoon van Claes Ghijsbertsz van Velpen (zie 3) en N.N..
Beroep:
Schout van Werkhoven./ Sheriff, or in old English ’bailiff’ of Werkhoven. (Zegelt met drie hoefijzers

Occupation:
Sheriff or in old English ’bailiff’
of Werkhoven. (seals with three horseshoes.) see picture.)
Ghijsbert trouwde, ongeveer 24 jaar oud, omstreeks 1529 in Werkhoven (Ut) met Beatrix Peter van Velpendr, ongeveer 19 jaar oud. Beatrix is geboren omstreeks 1510.
Kind van Ghijsbert en Beatrix:
1 Claes Ghijsbertsz van Velpen, geboren omstreeks 1530 in Werkhoven (Ut). Volgt 7.
6 Jan Jansz Van Wijck De Jonghe van Velpen is geboren vóór 1455, zoon van Jan Ghijsbertsz Van Wijck van Velpen (zie 4) en N.N..
Notitie-Notice:
Zegelt in 1443 een transportbrief te Manderen (Maarn) samen met Jan Gijsbertsz met een leliewapen.
In 1449 en 1470 genoemd als Jan van Wijk te Doern met land o.a. te Werkhoven ( *4 Morgen en een hoeve).
Krijgt 14 mei 1432 de leenweer van de halve hoeve te Doorn destijd bezit van Claes Ghijsbertsz van Velpen.

De oppervlaktemaat "morgen" (merghen) is ongeveer 6 a 7 ha.
Eigenlijk duidt het aan "zoveel land, als in een morgen geploegd kon worden" .

Note:
In 1443, he seals a transfer document [for land] in Maarn with a lily emblem together with Jan Gijsbertsz.
In 1449 and 1470, he is named as Jan van Wijk of Doorn in connection with land in Werkhoven (among other places) consisting of 4 Morgen and a farmstead.
On May 14, 1432, he receives the tenancy of a half hoeve in Doorn at then owned by Claes Ghijssbertsz van Velpen.

The area of a Morgen is about 6 to 7 acres. It may have been the amount of land that could be ploughed in a morning, meant from 6 am to 12 pm in the afternoon.
Jan trouwde vóór 1472 in Werkhoven (Ut) met Gouda Wouter Spronckxdr. Gouda is geboren vóór 1455 in Werkhoven (Ut). Gouda is overleden in Werkhoven (Ut).
Notitie-Notice:
Gouda wordt 13-6-1440 door de bisschop van Utrecht beleent met een hoeve te Werkhoven geheten "Fekersdeyshoeve".
Zij leeft nog op 10-11-1472 wanneer zij deze hoeve opdraagt aan haar dochter Lisbeth Jansdr van Wijck.

Remark:
On 13 June 1440 the bishop of Utrecht enfeoffed Gouda with a farmstead in Werkhoven named ’Fekersdeyshoeve’.
She is still alive on 10 November 1472 when she assigns this farm to her daughter, Lisbeth Jansdr van Wijck.

(*Gouda is not the name of the city in the Netherlands, but a first name !
they used also Goudje as first name for a girl)
Kinderen van Jan en Gouda:
1 Ghijsbert Jansz Van Wijck van Velpen. Volgt 8.
2 Gheryt Jansz Van Wijck van Velpen, geboren omstreeks 1490. Volgt 9.
3 Lijsbecht Jansdr Van Wijck van Velpen, geboren omstreeks 1492.
Notitie-Notice:
Uit dit huwelijk een talrijk nageslacht te Werkhoven.

From this marriage come numerous descendants in Werkhoven.
7 Claes Ghijsbertsz van Velpen is geboren omstreeks 1530 in Werkhoven (Ut), zoon van Ghijsbert Claesz van Velpen (zie 5) en Beatrix Peter van Velpendr. Claes is overleden vóór maandag 1 januari 1582 in Werkhoven (Ut), ten hoogste 52 jaar oud. Claes trouwde met N.N..
Kind van Claes en N.N.:
1 Peter Claesz van Velpen, geboren omstreeks 1561 in Werkhoven (Ut). Volgt 10.
8 Ghijsbert Jansz Van Wijck van Velpen, zoon van Jan Jansz Van Wijck De Jonghe van Velpen (zie 6) en Gouda Wouter Spronckxdr. Ghijsbert is overleden op donderdag 10 maart 1502 in Doorn (Ut).
Notitie-Notice:
Wordt reeds op jonge leeftijd, op 23 januari 1438, beleent met de 1/2 Hoeve te Doorn.

Was already enfeoffed at a young age with the 1/2 Hoeve of Doorn on January 23, 1438.
Ghijsbert trouwde in Doorn (Ut) met Sophia Fy.
Kinderen van Ghijsbert en Sophia:
1 Bely Gijsbertsdr van Velpen. Volgt 11.
2 Johan Ghijsbertsz van Velpen. Volgt 12.
3 Pelgrum Ghijsbersz van Velpen, geboren in Doorn (Ut). Volgt 13.
9 Gheryt Jansz Van Wijck van Velpen is geboren omstreeks 1490, zoon van Jan Jansz Van Wijck De Jonghe van Velpen (zie 6) en Gouda Wouter Spronckxdr. Gheryt trouwde in Doorn (Ut) met Aleyt. Aleyt is geboren omstreeks 1495.
Kind van Gheryt en Aleyt:
1 Jan Gerritsz.van Wijck van Velpen, geboren omstreeks 1514.
Notitie-Notice:
Zijn vader echt hem op 24 januari 1515, de nakomelingen blijven zich van Wijck noemen.

His father acknowledged him on January 24, 1515, the descendants continued to be named van Wijck.
10 Peter Claesz van Velpen is geboren omstreeks 1561 in Werkhoven (Ut), zoon van Claes Ghijsbertsz van Velpen (zie 7) en N.N.. Peter is overleden na maandag 2 juli 1618 in Werkhoven (Ut), minstens 57 jaar oud.
Beroep:
Schout van Werkhoven./ Sheriff, or in old English ’bailiff’ of Werkhoven.
Peter trouwde, ongeveer 24 jaar oud, in 1585 in Werkhoven (Ut) met N.Splinterdr van Rossem, ongeveer 20 jaar oud. N.Splinterdr is geboren omstreeks 1565 in Werkhoven (Ut), dochter van Splinter Cornelisz van Rossem en N.N..
Kinderen van Peter en N.Splinterdr:
1 Pons Peterszn van Velpen, geboren omstreeks 1595 in Werkhoven (Ut). Volgt 14.
2 Gerrit van Vulpen, geboren omstreeks 1618 in Nederlangbroek (Ut). Volgt 15.
11 Bely Gijsbertsdr van Velpen, dochter van Ghijsbert Jansz Van Wijck van Velpen (zie 8) en Sophia Fy. Bely trouwde in Driebergen (Ut) met Cornelis Verschuer. Cornelis is overleden vóór 1512.
Kinderen van Bely en Cornelis:
1 Hendrik Verschuer.
2 Jan Corneliss Verschuer.
3 Sophia Cornelisdr Verschuer.
12 Johan Ghijsbertsz van Velpen, zoon van Ghijsbert Jansz Van Wijck van Velpen (zie 8) en Sophia Fy. Johan is overleden vóór maandag 8 november 1484. Johan trouwde in Nederlangbroek (Ut) met Beatris.
Kinderen van Johan en Beatris:
1 Jacob Johansz van Velpen. Jacob is overleden op vrijdag 20 maart 1545 in Doorn (Ut).
Notitie-Notice:
Overlijdensdatum volgens een grafsteen in de N.H.Kerk te Doorn.
2 Henricgen Johansdr van Vulpen.
3 Johan Johansz van Vulpen.
Notitie-Notice:
Wordt op 8-11-1484 beleend met 4 Morgen te Nederlangbroek.
Being enfeoffed on November 8, 1484 with 4 Tomorrow to Nederlangbroek.
4 Peter Johansz van Vulpen. Volgt 16.
13 Pelgrum Ghijsbersz van Velpen is geboren in Doorn (Ut), zoon van Ghijsbert Jansz Van Wijck van Velpen (zie 8) en Sophia Fy. Pelgrum is overleden vóór zaterdag 2 januari 1535 in Doorn (Ut).
Notitie-Notice:
In 1485 reeds genoemd als pachter van de Darthuysertiende.
Volgens registers van Oudschildgeld over 1501 en 1511 eigenaar van verschillende landen in Doorn en Langbroek,
waarbij de naam van zijn vader Gijsbert telkens is doorgehaald.
Na het overlijden van zijn vader op 10-3-1502 beleend met de 1/2 Hoeve te Doorn.

Note:
Named as a tenant of the titheland of Darthuizen by 1485.
According to the records of ’Oudschildgeld’ in 1501 na 1511 he was the owner of various lands in Doorn and Langbroek,
in which the name of his father Gijsbert is crossed out several times.
After the death of his father on 10 Mar 1502 he is enfeoffed with the ½ Hoeve in Doorn.

’Oudschildgeld’ was a land tax, possibly deriving from the commutation of some ancient military service.
Pelgrum trouwde in Doorn (Ut) met Neel Heymerickxdr.
Notitie-Notice:
In het register van Oudschildgeld van 1536 genaamd Neel Pelgrumsweduwe tot Wijck.
Kinderen van Pelgrum en Neel:
1 Anthonis Pelgrumsz van Velpen.
2 Sophia Pelgrumsdr van Velpen. Volgt 17.
3 Jan Pelgrumsz Den Ouden van Velpen, geboren omstreeks 1512. Volgt 18.
14 Pons Peterszn van Velpen is geboren omstreeks 1595 in Werkhoven (Ut), zoon van Peter Claesz van Velpen (zie 10) en N.Splinterdr van Rossem. Pons trouwde, ongeveer 25 jaar oud, in 1620 in Bemmel (Gld) met Sophia Anthonisdr van Bemmel, ongeveer 20 jaar oud. Sophia is geboren omstreeks 1600 in Bemmel (Gld), dochter van Anthonis Corneliszn van Bemmel en Jacobgen Dirckxdr ’t Hoen.
Kinderen van Pons en Sophia:
1 Lijsbeth Ponsen (Lijsje) van Velpen, geboren omstreeks 1630 in Werkhoven (Ut). Volgt 19.
2 Peter Ponsen van Vulpen, geboren omstreeks 1645 in Werkhoven (Ut). Volgt 20.
15 Gerrit van Vulpen is geboren omstreeks 1618 in Nederlangbroek (Ut), zoon van Peter Claesz van Velpen (zie 10) en N.Splinterdr van Rossem. Gerrit trouwde met N.N..
Kind van Gerrit en N.N.:
1 Arie Arien van Vulpen, geboren omstreeks 1647 in Overlangbroek (Ut). Volgt 21.
16 Peter Johansz van Vulpen, zoon van Johan Ghijsbertsz van Velpen (zie 12) en Beatris.
Notitie-Notice:
Schout van Doorn in 1522. Zegelt in 1532 een brief met het geschakeerde kruis.
Sherrif of Doorn in 1552. In 1532, sealed a letter with the chequered cross.
Peter trouwde met N.N..
Kind van Peter en N.N.:
1 Matthijs Petersz van Velpen.
Notitie-Notice:
Zegelt evenals zijn vader met het geschakeerde kruis. In 1567 Richter van de dorpen Malsen en Tricht in het land van Bueren.
De middeleeuwse `richter` verschilt hemelsbreed van de huidige rechter.
De richter was wel de door de heer benoemde voorzitter van het gericht, maar vonnissen deed hij niet.

Hij was ook "Richter" in 1560 en 1578 volgens een artikel in De Drie Staden 1999 p-47 ’Landrechten van Buren en Beusichem uit 1383’.
Mogelijk verband met de familie van Vulpen van Marienwaerdt.
Hij kan ook de Matthijs Pieters van Buren zijn die samen met Bastiaen de Cruijff getuigde in 1552 over een verzoekschrift (rechtszaak) over het huren van een
stuk grond in Darthuizen waarbij Jan Pelgroms van Velpen van Cothen, Gisbert Jacobs van Velpen en Jan van Velpen betrokken waren.
(Staatsgerecht Wijk bij Duurstede 592-ik geciteerd in ’ Nederlangbroek op de Kaart Gezet p 583).

Sealed in the same way as his father with a chequered cross.
In 1567 he was a judge of the villages of Malsen and Tricht in the land of Buren.
The "Richter" was appointed as the chairman of the local court but he did not pass judgements or sentences(?)

He was also "Richter" there in 1560 and 1578 according to an article in De Drie Staden 1999 p 47 ‘Landrechten van Buren en Beusichem from 1383’.
Possible link with the van Vulpen family of Marienwaerdt.
He may also have been the Matthijs Pieters of Buren who testified along with Bastiaen de Cruijff in 1552 concerning a petition (court case) about the rental of
some land in Darthuizen involving Jan Pelgroms van Velpen of Cothen, Gisbert Jacobs van Velpen and Jan van Velpen.
(State Court of Wijk bij Duurstede 592-I Quoted in ’Nederlangbroek op de Kaart Gezet p 583).
17 Sophia Pelgrumsdr van Velpen, dochter van Pelgrum Ghijsbersz van Velpen (zie 13) en Neel Heymerickxdr. Sophia trouwde omstreeks 1430 in Doorn (Ut) met Aernt Hermansz Die Wyse, minstens 21 jaar oud. Aernt is geboren vóór 1409 in Leersum (Ut). Aernt is overleden vóór dinsdag 12 september 1553.
Notitie-Notice:
Hij wordt in 1500 beleend met het goed Schevichoven te Leersum, "nog onmondig zijnde".

He is enfeoffed in 1550 with land at Schevichoven in Leersum, ’still under full age’
Kind van Sophia en Aernt:
1 Adriaen Die Wyse, geboren omstreeks 1431.
Notitie-Notice:
Wordt op 12-9-1553 beleend met het goed Schevichoven, na het overlijden van zijn vader.

Being enfeoffed on September 12, 1553 with the estate Schevichoven, after the death of his father.
18 Jan Pelgrumsz Den Ouden van Velpen is geboren omstreeks 1512, zoon van Pelgrum Ghijsbersz van Velpen (zie 13) en Neel Heymerickxdr. Jan is overleden omstreeks 1565 in Doorn (Ut), ongeveer 53 jaar oud.
Notitie-Notice:
Wordt 2-1-1535 beleend met de 1/2 Hoeve te Doorn.
Jan:
(1) trouwde, ongeveer 29 jaar oud, op woensdag 11 mei 1541 in Doorn (Ut) met Beatrix Dierck Goessendr. Beatrix is geboren in Cothen (Ut), dochter van Dierck Jansz Goes en N.N.. Beatrix is overleden vóór dinsdag 3 oktober 1564.
Notitie bij Beatrix: Moeder onbekend.
Mother Unknown.
Notitie-Notice:
Op 11 mei 1541, na overlijden van haar vader beleend met 3 Morgen land in Cothen en bepaalt tevens dat deze 3 Morgen land na haar dood aan haar zoon Jan zullen toekomen.
Het leengoed is van de heer van Culemborg.

On May 11, 1541 after the death of her father enfeoffed with 3 Tomorrow land in Cothen and also provides that these 3 Tomorrow land will accrue after her death to her son Jan .
The fief of the lord of Culemborg.
(2) trouwde, minstens 52 jaar oud, na dinsdag 3 oktober 1564 in Doorn (Ut) met Marigen.
Kinderen van Jan en Beatrix:
1 Jan Jansz van Vulpen. Volgt 22.
2 Pelgrum Jansz van Vulpen. Volgt 23.
3 Jan Hendrick van Vulpen, geboren omstreeks 1560 in Doorn (Ut). Volgt 24.
huwelijk_cornelis_theunisz_bosch-lijsbeth_van_velpen_1653.jpg
2 Huwelijk Cornelis Theunisz Bosch-Lijsbeth van Velpen 1653
19 Lijsbeth Ponsen (Lijsje) van Velpen (afb. 2) is geboren omstreeks 1630 in Werkhoven (Ut), dochter van Pons Peterszn van Velpen (zie 14) en Sophia Anthonisdr van Bemmel. Lijsje is overleden vóór donderdag 25 februari 1666 in Amerongen (Ut), ten hoogste 36 jaar oud. Lijsje trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op donderdag 8 mei 1653 in Werkhoven (Ut) met Cornelis Theunisz Bosch, ongeveer 19 jaar oud, nadat zij in Amerongen (Ut) in ondertrouw zijn gegaan.
Notitie bij het huwelijk van Lijsje en Cornelis: Datum proclamatie: 08-05-1653.
Cornelis is geboren omstreeks 1634 in Amerongen (Ut), zoon van Theunis Cornelisz Bosch en N.N.. Cornelis is overleden omstreeks 1685 in Amerongen (Ut), ongeveer 51 jaar oud. Cornelis trouwde later op donderdag 25 februari 1666 in Amerongen (Ut) met Lijsje Pelen (ovl. ±1683). Cornelis trouwde later op zondag 24 december 1684 in Amerongen (Ut) met Neeltje Huijberts Tol (1645-1720).
Adres:
(Wonende te: Nieuwe Engh)
Huwelijk-Marriage:
getrouwd met attestatie te Werkhoven.
Kinderen van Lijsje en Cornelis:
1 Fijgje Cornelis Bosch, gedoopt omstreeks 1651 in Amerongen (Ut). Volgt 25.
2 Teuntje Bosch, geboren omstreeks 1653 in Amerongen (Ut). Volgt 26.
3 Peter Cornelisz (Pieter) Bosch, geboren omstreeks 1655 in Amerongen (Ut). Volgt 27.
20 Peter Ponsen van Vulpen is geboren omstreeks 1645 in Werkhoven (Ut), zoon van Pons Peterszn van Velpen (zie 14) en Sophia Anthonisdr van Bemmel. Peter is overleden op dinsdag 21 februari 1673 in Werkhoven (Ut), ongeveer 28 jaar oud. Peter trouwde, ongeveer 24 jaar oud, in 1669 in Werkhoven (Ut) met Maria Cornelisse van Nijkercken, ongeveer 24 jaar oud. Maria is geboren omstreeks 1645 in Werkhoven (Ut), dochter van Cornelis Folckerts van Nijkercken en Merrichje Gerritsdr. Maria is overleden omstreeks 1722 in Werkhoven (Ut), ongeveer 77 jaar oud. Maria trouwde later op donderdag 5 oktober 1673 in Werkhoven (Ut) met Steeven Anthonis van Leersum (ovl. vóór 1680). Maria trouwde later op donderdag 24 oktober 1680 in Werkhoven (Ut) met Tomas Cornelis van Rijn.
Kinderen van Peter en Maria:
1 Sophia (Fijtje) van Vulpen, geboren in Werkhoven (Ut). Volgt 28.
2 Pons van Vulpen, geboren in Cothen (Ut). Hij is gedoopt op zaterdag 21 mei 1672 in Cothen (Ut).
3 Peter Peters van Vulpen, geboren in Werkhoven (Ut). Hij is gedoopt op donderdag 27 juli 1673 in Werkhoven (Ut).
21 Arie Arien van Vulpen is geboren omstreeks 1647 in Overlangbroek (Ut), zoon van Gerrit van Vulpen (zie 15) en N.N.. Arie trouwde, ongeveer 22 jaar oud, in 1669 in Overlangbroek (Ut) met Maria Nelligje van Rhijn, ongeveer 20 jaar oud. Maria is geboren omstreeks 1649 in Overlangbroek (Ut), dochter van Berend van Rhijn en N.N..
Kinderen van Arie en Maria:
1 Pieter van Vulpen, geboren omstreeks 1670 in Overlangbroek (Ut). Volgt 29.
2 Gerrit Ariense van Vulpen, geboren omstreeks 1675 in Overlangbroek (Ut). Volgt 30.
3 Jannigje van Vulpen, geboren omstreeks 1678 in Overlangbroek (Ut). Volgt 31.
4 Maria Ariens van Vulpen, geboren omstreeks 1681 in Doorn (Ut). Volgt 32.
22 Jan Jansz van Vulpen, zoon van Jan Pelgrumsz Den Ouden van Velpen (zie 18) en Beatrix Dierck Goessendr. Jan is overleden op dinsdag 9 mei 1600.
Notitie-Notice:
Wordt 11-5-1565 na het overlijden van zijn vader Jan Pelgrumsz. beleend met de halve hoeve te Doorn.
Wordt 3-10-1564 beleend met eerder genoemde 3 Morgen te Cothen
waaraan hij op 4-9-1582 zijn vrouw Mariken lijftocht verleent.
Na het overlijden van Jan Jansz, gaat het land over op zijn broer Pelgrum Jansz.
zodat hij waarschijnlijk geen mannelijke nakomelingen had.

Note:
November 5, 1565 is after the death of his father Jan Pelgrumsz. enfeoffed with half the farm in Doorn.
October 3, 1564 is hypothecated with aforementioned "3 tomorrow-land" to Cothen
April 9, 1582 which he gives his wife Mariken "body journey".(is like using the property")
After the death of Jan Jansz, the Land is transfered to his brother Pelgrum Jansz. so he had probably non “male” children.
Jan trouwde met Mariken N.N..
23 Pelgrum Jansz van Vulpen, zoon van Jan Pelgrumsz Den Ouden van Velpen (zie 18) en Beatrix Dierck Goessendr. Pelgrum trouwde in Doorn (Ut) met Elysabeth Jacob Herman de Wysendr. Elysabeth is overleden vóór dinsdag 6 november 1590.
Kind van Pelgrum en Elysabeth:
1 Willem van Vulpen.
24 Jan Hendrick van Vulpen is geboren omstreeks 1560 in Doorn (Ut), zoon van Jan Pelgrumsz Den Ouden van Velpen (zie 18) en Beatrix Dierck Goessendr. Jan trouwde, ongeveer 52 jaar oud, op donderdag 21 juni 1612 in Doorn (Ut) met Marrichje Jansd.
Notitie-Notice:
Testeert Utrecht 12-6-1602.
Kinderen van Jan en Marrichje:
1 Anthonis Pelgrumsz (Tonis) van Velpen. Volgt 33.
2 Elysabeth Jansdr van Vulpen.
3 Henrick Jansz van Vulpen.
4 Jan Pelgrumsz van Vulpen. Volgt 34.
5 Jantgen Jansdr van Vulpen.
25 Fijgje Cornelis Bosch, dochter van Cornelis Theunisz Bosch en Lijsbeth Ponsen (Lijsje) van Velpen (zie 19). Zij is gedoopt omstreeks 1651 in Amerongen (Ut).
Woonplaats: Place of residency:
Wonende te Nieuwen Engh.
Fijgje trouwde, ongeveer 32 jaar oud, op donderdag 28 oktober 1683 in Amerongen (Ut) met Jan Jansz. van Hofwegen, ongeveer 34 jaar oud. Jan is geboren omstreeks 1649 in Voorburg (Zh).
Woonplaats: Place of residency:
Wonende te Zuilen.
Kinderen van Fijgje en Jan:
1 Cornelis van Hofwegen, geboren in Zuilen (Ut). Hij is gedoopt op donderdag 3 juni 1688 in Zuilen (Ut).
2 Lijsbeth van Hofwegen, geboren in Zuilen (Ut). Zij is gedoopt op dinsdag 1 januari 1692 in Zuilen (Ut).
26 Teuntje Bosch is geboren omstreeks 1653 in Amerongen (Ut), dochter van Cornelis Theunisz Bosch en Lijsbeth Ponsen (Lijsje) van Velpen (zie 19).
Woonplaats: Place of residency:
In de Nieuwe Engh.
Teuntje trouwde, ongeveer 31 jaar oud, op donderdag 19 oktober 1684 in Amerongen (Ut) met Arien Willemsen Sterck, ongeveer 34 jaar oud. Arien is geboren omstreeks 1650 in Elst (Ut), zoon van Willem Jochemsz. Sterck en Aeltgen Philipsen.
Woonplaats: Place of residency:
Roijestein (Ut)
Kinderen van Teuntje en Arien:
1 Lijsbeth Ariens Sterck. Volgt 35.
2 Willem Arienz Sterck, gedoopt op donderdag 9 augustus 1685 in Amerongen (Ut). Volgt 36.
27 Peter Cornelisz (Pieter) Bosch is geboren omstreeks 1655 in Amerongen (Ut), zoon van Cornelis Theunisz Bosch en Lijsbeth Ponsen (Lijsje) van Velpen (zie 19). Pieter trouwde, ongeveer 29 jaar oud, op donderdag 4 mei 1684 in Amerongen (Ut) met Willemijntje Theunis, 23 jaar oud. Willemijntje is een dochter van Teunis Berendszn (Beerentsz) en Merrigje Ariensdr van Zijl. Zij is gedoopt op donderdag 19 augustus 1660 in Amerongen (Ut).
Kinderen van Pieter en Willemijntje:
1 Lijsbeth Peters Bosch, gedoopt op donderdag 8 februari 1685 in Amerongen (Ut). Volgt 37.
2 Theunis Pieterz (Teunis) Bosch, gedoopt op maandag 18 november 1686 in Amerongen (Ut). Volgt 38.
3 Cornelis Bosch. Hij is gedoopt op maandag 22 november 1688 in Amerongen (Ut).
4 Maria Peters (Merrighje) Bosch, gedoopt op donderdag 15 oktober 1693 in Amerongen (Ut). Volgt 39.
5 Fijghje Bosch. Zij is gedoopt op donderdag 15 september 1695 in Amerongen (Ut).
6 Pons Bosch. Hij is gedoopt op donderdag 5 september 1697 in Amerongen (Ut).
7 Andries Bosch. Hij is gedoopt op donderdag 22 oktober 1699 in Amerongen (Ut). Andries is overleden vóór 1704 in Amerongen (Ut), ten hoogste 5 jaar oud.
8 Ariaentje Peters (Jaantje) Bosch, gedoopt op donderdag 24 november 1701 in Amerongen (Ut). Volgt 40.
9 Andries Pieterz Bos, gedoopt op donderdag 24 januari 1704 in Amerongen (Ut). Volgt 41.
28 Sophia (Fijtje) van Vulpen is geboren in Werkhoven (Ut), dochter van Peter Ponsen van Vulpen (zie 20) en Maria Cornelisse van Nijkercken. Zij is gedoopt op donderdag 8 augustus 1669 in Werkhoven (Ut). Fijtje is overleden op zaterdag 28 april 1736 in Werkhoven (Ut), 66 jaar oud. Fijtje trouwde, 22 jaar oud, op donderdag 10 april 1692 in Werkhoven (Ut) met Aalbert Cornelis Buijs, ongeveer 24 jaar oud. Aalbert is geboren omstreeks 1668 in Nederlangbroek (Ut). Aalbert is overleden omstreeks 1737 in Werkhoven (Ut), ongeveer 69 jaar oud.
29 Pieter van Vulpen is geboren omstreeks 1670 in Overlangbroek (Ut), zoon van Arie Arien van Vulpen (zie 21) en Maria Nelligje van Rhijn. Pieter trouwde met N.N..
Kind van Pieter en N.N.:
1 Jan Peterszn van Vulpen. Volgt 42.
30 Gerrit Ariense van Vulpen is geboren omstreeks 1675 in Overlangbroek (Ut), zoon van Arie Arien van Vulpen (zie 21) en Maria Nelligje van Rhijn. Gerrit trouwde, ongeveer 30 jaar oud, op zaterdag 7 februari 1705 in Wijk bij Duurstede (Ut) met Aaltje Londt, ongeveer 22 jaar oud. Aaltje is geboren omstreeks 1683 in Wijk bij Duurstede (Ut).
Kinderen van Gerrit en Aaltje:
1 Arie van Vulpen, gedoopt op zaterdag 26 december 1705 in Wijk bij Duurstede (Ut). Volgt 43.
2 Pieternel van Vulpen. Zij is gedoopt op zondag 6 maart 1707 in Wijk bij Duurstede (Ut).
3 Abraham van Vulpen. Hij is gedoopt op dinsdag 18 september 1708 in Wijk bij Duurstede (Ut). Abraham is overleden vóór november 1711 in Wijk bij Duurstede (Ut), ten hoogste 3 jaar oud.
4 Annigje Anna van Vulpen, geboren omstreeks 1710 in Overlangbroek (Ut). Volgt 44.
5 Abraham van Vulpen, geboren in Wijk bij Duurstede (Ut). Volgt 45.
31 Jannigje van Vulpen is geboren omstreeks 1678 in Overlangbroek (Ut), dochter van Arie Arien van Vulpen (zie 21) en Maria Nelligje van Rhijn. Jannigje trouwde, ongeveer 28 jaar oud, op zondag 15 augustus 1706 in Overlangbroek (Ut) met Adriaan Schimmel, ongeveer 32 jaar oud. Adriaan is geboren omstreeks 1674 in Overlangbroek (Ut).
32 Maria Ariens van Vulpen is geboren omstreeks 1681 in Doorn (Ut), dochter van Arie Arien van Vulpen (zie 21) en Maria Nelligje van Rhijn. Maria trouwde, ongeveer 20 jaar oud, omstreeks 1701 in Doorn (Ut) met Teunis Arisse van Vossesteyn van’t Zandt, ongeveer 29 jaar oud. Teunis is geboren omstreeks 1672 in Doorn (Ut), zoon van Arris Jansz van Vossesteyn van’t Zandt en Aeltgen Haerman Teunisse.
33 Anthonis Pelgrumsz (Tonis) van Velpen, zoon van Jan Hendrick van Vulpen (zie 24) en Marrichje Jansd.
Notitie-Notice:
Op 19 december 1612 genoemd in de Civiele Sententiën van het Hof van Utrecht bij zijn veroordeling tot een boete van 500 gulden en de kosten van het proces
wegens vermeende verbreking van " beloffte van trouwe".
Op 25 augustus 1622 komt hij o.m. in het bezit van de 1/2 Hoeve door een pachtovereenkomst met het Sint Barbara- en Sint Laurensgasthuis te Utrecht.
Hij zegelt met een geschakeerd kruis waarvan de blokjes goud en zilver op een zilver veld zijn.
Lag volgens het Rechterlijk Archief van Doorn op 12 februari 1647 "siekelijk te bedde" en testeert zijn weduwe op 18 juni 1652 onder vermelding van haar kinderen waaronder Maeychje.

December 19, 1612 referred to in Civil Sententiën of the Court of Utrecht his conviction to a fine of 500 guilders and the costs of the trial for alleged breach of "promises of faithful".
On August 25, 1622 he is in possession of the half a farm by a rent agreement with St. Barbara and St. Lawrence Hospital in Utrecht.
He seals with a diverse cross whose squares gold and silver on a silver field.
Was under the Judicial Archives of Doorn on February 12, 1647 " sickly in bed" and in his will, appoints his widow on June 18, 1652 properly quoting her children, including Maeychje.
Tonis trouwde in Doorn (Ut) met Neeltgen Cornelisdr van Blanckesteijn.
Kinderen van Tonis en Neeltgen:
1 Dirckgen van Velpen.
2 Evertgen van Velpen.
3 Jantgen Theunisdr van Velpen. Volgt 46.
4 Merrichjen van Velpen.
5 Neeltgen van Velpen. Volgt 47.
6 Maeychjen Anthonisdr van Vulpen. Volgt 48.
34 Jan Pelgrumsz van Vulpen, zoon van Jan Hendrick van Vulpen (zie 24) en Marrichje Jansd. Jan is overleden vóór donderdag 22 november 1646.
Notitie-Notice:
Oud-kerkmeester te Doorn.
Jan trouwde in Doorn (Ut) met Anna Jansdr..
Kinderen van Jan en Anna:
1 Jannigje van Vulpen.
2 Maeygje van Vulpen.
3 Cornelis Janz van Vulpen, geboren omstreeks 1635. Volgt 49.
35 Lijsbeth Ariens Sterck, dochter van Arien Willemsen Sterck en Teuntje Bosch (zie 26). Lijsbeth:
(1) trouwde op zondag 29 maart 1711 in Amerongen (Ut) met Anthoni Alberden van Bemmel. De scheiding werd uitgesproken omstreeks 1712 in Utrecht.
Huwelijk-Marriage:
Wonende te: Cothen (Ut)
Huwelijk door het Hof te Utrecht ontbonden in 1712.
Marriage:
Residing at: Cothen (Ut)
Marriage dissolved by the Court of Utrecht in 1712
(2) trouwde in 1712 in Amerongen (Ut) met Cornelis Bastiaensz de Jongh.
36 Willem Arienz Sterck, zoon van Arien Willemsen Sterck en Teuntje Bosch (zie 26). Hij is gedoopt op donderdag 9 augustus 1685 in Amerongen (Ut). Willem trouwde, 28 jaar oud, op zondag 29 april 1714 in Amerongen (Ut) met Hendrikje Jans Versteegh, 30 jaar oud. Hendrikje is een dochter van Jan Versteegh. Zij is gedoopt op donderdag 23 maart 1684 in Amerongen (Ut).
37 Lijsbeth Peters Bosch, dochter van Peter Cornelisz (Pieter) Bosch (zie 27) en Willemijntje Theunis. Zij is gedoopt op donderdag 8 februari 1685 in Amerongen (Ut). Lijsbeth trouwde, 28 jaar oud, op zondag 16 juli 1713 in Amerongen (Ut) met Thijs Jansz van Waijesteijn. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op zondag 16 juli 1713 in Amerongen (Ut). Thijs is geboren in Amerongen (Ut).
Notariële akten-Notarial deeds:
8-12-1735
Nicolaas Spranger en Reijnier van Wessel als gemachtigden van Teunis Bos,
Sofia Bos en uit naam van Cornelis Bos en Tijs Jansen van Waijesteijn x Lijsbet
Bos, Henrik van Scherpenzeel x Maria Bos, Willem van Brinkererf x Adriaantje Bos en Andries Bos, kinderen en erfgenamen van Peter Cornelissen Bos x
Willemijntje Teunissen transporteren aan Willem van Brinkererf een akker land
groot 1 morgen in het Molenblok.
Kinderen van Lijsbeth en Thijs:
1 Willemijntje van Waijesteijn, geboren in Amerongen (Ut). Zij is gedoopt op zondag 15 oktober 1713 in Amerongen (Ut).
2 Jan van Waijesteijn, geboren in Amerongen (Ut). Hij is gedoopt op zondag 23 december 1714 in Amerongen (Ut).
3 Peter van Waijesteijn, geboren in Amerongen (Ut). Hij is gedoopt op vrijdag 1 oktober 1723 in Amerongen (Ut).
38 Theunis Pieterz (Teunis) Bosch, zoon van Peter Cornelisz (Pieter) Bosch (zie 27) en Willemijntje Theunis. Hij is gedoopt op maandag 18 november 1686 in Amerongen (Ut). Teunis trouwde, 33 jaar oud, op zondag 7 april 1720 in Amerongen (Ut) met Gerrigjen Herbers van Beusekom, ongeveer 34 jaar oud. Gerrigjen is geboren omstreeks 1686 in Ingen (Gld).
Kinderen van Teunis en Gerrigjen:
1 Neeltjen (Neeltje) Bosch, gedoopt op zondag 11 februari 1720 in Amerongen (Ut). Volgt 50.
2 Pieter Bos, gedoopt op vrijdag 15 april 1729 in Amerongen (Ut). Volgt 51.
3 Willemijn Bos, geboren in Amerongen (Ut). Zij is gedoopt op zondag 16 maart 1732 in Amerongen (Ut).
4 Herbert (Bert -Bart) Bos, geboren in Amerongen (Ut). Volgt 52.
5 Cornelis Bos, geboren in Amerongen (Ut). Hij is gedoopt op zondag 23 september 1736 in Amerongen (Ut).
39 Maria Peters (Merrighje) Bosch, dochter van Peter Cornelisz (Pieter) Bosch (zie 27) en Willemijntje Theunis. Zij is gedoopt op donderdag 15 oktober 1693 in Amerongen (Ut). Merrighje:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op zondag 18 oktober 1716 in Amerongen (Ut) met Jan van Woudenberg, nadat zij op zondag 11 oktober 1716 in Amerongen (Ut) in ondertrouw zijn gegaan.
(2) trouwde, 24 jaar oud, op zondag 9 oktober 1718 in Amerongen (Ut) met Hendrikus (Hendrik) van Scherpenzeel. Hendrik is geboren in Wijk bij Duurstede (Ut).
Notariële akten-Notarial deeds:
6-12-1735
Nicolaas Spranger en Reijnier van Wessel namens Teunis Bos, Sofia Bos etc etc transporteren aan Henrik van Scherpenzeel een huijsinge schuur twe bergen
ten noorden van de Overstraat.

18-1-1736
Henrik van Scherpenzeel x Maria Bos neemt hypotheek van diaconie van
Amerongen van 300 gl op een huisinge schuur twee bergen ten noorden van
de Overstraat. Geroijeerd op 6-5-1776 door Sofia van Scherpenzeel.
Kind van Merrighje en Jan:
1 Jakob van Woudenberg, geboren in Amerongen (Ut). Hij is gedoopt op zondag 11 april 1717 in Amerongen (Ut).
Kind van Merrighje en Hendrik:
2 Cornelia van Scherpenzeel, geboren in Amerongen (Ut). Zij is gedoopt op zondag 9 juli 1719 in Amerongen (Ut).
40 Ariaentje Peters (Jaantje) Bosch, dochter van Peter Cornelisz (Pieter) Bosch (zie 27) en Willemijntje Theunis. Zij is gedoopt op donderdag 24 november 1701 in Amerongen (Ut).
Notariële akten-Notarial deeds:
8-12-1735
Willem van Brinkererf x Ariaantje Bos neemt hypotheek van Hendrik Rijksen van 450 gl op een akker land van 1 morgen in het Molenblok.
Geroijeerd 2-1-1780.

17-4-1769
Jaantje Bos wed Willem van Brinkererf ter eenre en Peter van Brinkererf, Cornelis van Brinkererf, Neeltje van Brinkererf, en Peter van Brinkererf, kinderen van Willem van Brinkererf ter andere zijden, houden boedelscheiding.
Hun vader is enige jaren daarvoor overleden.
Jaantje trouwde, 28 jaar oud, op zondag 20 augustus 1730 in Amerongen (Ut) met Willem Cornelisse van Brinkererf, nadat zij op vrijdag 28 juli 1730 in Amerongen (Ut) in ondertrouw zijn gegaan. Hij is begraven op zondag 10 december 1758 in Amerongen (Ut).
Adres:
(Wonende te: Amerongen)
Kinderen van Jaantje en Willem:
1 Grietje van Brinkererf. Zij is gedoopt op zondag 7 januari 1731 in Amerongen (Ut).
2 Cornelis van Brinkererf. Hij is gedoopt op zondag 14 september 1738 in Amerongen (Ut).
3 Neeltje van Brinkererf. Zij is gedoopt op zondag 15 maart 1744 in Amerongen (Ut).
41 Andries Pieterz Bos, zoon van Peter Cornelisz (Pieter) Bosch (zie 27) en Willemijntje Theunis. Hij is gedoopt op donderdag 24 januari 1704 in Amerongen (Ut). Andries is overleden op vrijdag 22 februari 1782 in Amerongen (Ut), 78 jaar oud. Andries trouwde, 25 jaar oud, op zondag 22 januari 1730 in Amerongen (Ut) met Aeltje Gijsbertsen van Viegen, 21 jaar oud, nadat zij op zaterdag 31 december 1729 in Amerongen (Ut) in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op zondag 22 januari 1730 in Amerongen (Ut). Aeltje is een dochter van Gijsbert Severijns Vige en Reijntje Stoffels van Aelst. Zij is gedoopt op zondag 26 augustus 1708 in Amerongen (Ut).
Kinderen van Andries en Aeltje:
1 Arie Bos. Hij is gedoopt op zondag 18 april 1728 in Amerongen (Ut).
2 Willemijntje Bos, gedoopt op zondag 23 juli 1730 in Amerongen (Ut). Volgt 53.
3 Pieter Bos, gedoopt op zondag 8 juni 1732 in Amerongen (Ut). Volgt 54.
4 Cornelis Bos, gedoopt op zondag 5 september 1734 in Amerongen (Ut). Volgt 55.
5 Gijsbert Bos. Hij is gedoopt op zondag 2 september 1736 in Amerongen (Ut).
6 Trijntje Bos. Zij is gedoopt op zondag 25 oktober 1739 in Amerongen (Ut).
42 Jan Peterszn van Vulpen, zoon van Pieter van Vulpen (zie 29) en N.N.. Jan trouwde met Catharina Bartols Outhof.
Kinderen van Jan en Catharina:
1 Jannigje van Vulpen, geboren in Driebergen (Ut). Zij is gedoopt op zondag 13 mei 1731 in Driebergen (Ut).
2 Paulus van Vulpen, gedoopt op zondag 14 september 1732 in Driebergen (Ut). Volgt 56.
43 Arie van Vulpen, zoon van Gerrit Ariense van Vulpen (zie 30) en Aaltje Londt. Hij is gedoopt op zaterdag 26 december 1705 in Wijk bij Duurstede (Ut). Arie trouwde, 38 jaar oud, op zondag 7 juni 1744 in Wijk bij Duurstede (Ut) met Elisabeth Staring, ongeveer 21 jaar oud. Elisabeth is geboren omstreeks 1723 in Wijk bij Duurstede (Ut).
44 Annigje Anna van Vulpen is geboren omstreeks 1710 in Overlangbroek (Ut), dochter van Gerrit Ariense van Vulpen (zie 30) en Aaltje Londt. Annigje trouwde, ongeveer 27 jaar oud, in 1737 in Overlangbroek (Ut) met Roelof Vos, 28 of 29 jaar oud. Hij is gedoopt op zondag 15 januari 1708 in Amerongen (Ut).
Kind van Annigje en Roelof:
1 Cornelia (Neeltje) Vos, gedoopt op zondag 15 mei 1757 in Nederlangbroek (Ut). Volgt 57.
45 Abraham van Vulpen is geboren in Wijk bij Duurstede (Ut), zoon van Gerrit Ariense van Vulpen (zie 30) en Aaltje Londt. Hij is gedoopt op donderdag 5 november 1711 in Wijk bij Duurstede (Ut). Abraham is overleden in Wijk bij Duurstede (Ut).
Wonende-Residing:
Neerlangbroek.
Abraham:
(1) trouwde, 26 of 27 jaar oud, in 1738 in Wijk bij Duurstede (Ut) met Beatrix in den Eng, 23 of 24 jaar oud, nadat zij op zondag 11 mei 1738 in Wijk bij Duurstede (Ut) in ondertrouw zijn gegaan. Beatrix is geboren in Wijk bij Duurstede (Ut), dochter van Aart Jansze in den Eng en Geertrui Tol. Zij is gedoopt op dinsdag 18 december 1714 in Wijk bij Duurstede (Ut).
(2) trouwde, 49 jaar oud, op zondag 1 november 1761 in Overlangbroek (Ut) met Jannetje van Glabbeck, nadat zij op zondag 18 oktober 1761 in Overlangbroek (Ut) in ondertrouw zijn gegaan.
Notitie bij het huwelijk van Abraham en Jannetje: BRON: NH trouwboek van Wijk bij Duurstede
Datum ondertrouw: 16-10-1761 Datum huwelijk: 05-11-1761
Jannetje is geboren in Kesteren (Gld).
Notitie naam: Note of namegiving:
Ook vermeld als: Jannigje Leebing, Jannetje van Glebbeek, Jannetge van Gleebek,
Kinderen van Abraham en Beatrix:
1 Kornelia van Vulpen, geboren in Wijk bij Duurstede (Ut). Zij is gedoopt op dinsdag 24 februari 1739 in Wijk bij Duurstede (Ut).
2 Geertrui van Vulpen, geboren in Wijk bij Duurstede (Ut). Zij is gedoopt op donderdag 18 augustus 1740 in Wijk bij Duurstede (Ut).
3 Aart van Vulpen, geboren in Wijk bij Duurstede (Ut). Hij is gedoopt op maandag 15 oktober 1742 in Wijk bij Duurstede (Ut).
4 Willem van Vulpen, geboren in Wijk bij Duurstede (Ut). Hij is gedoopt op zondag 15 maart 1744 in Wijk bij Duurstede (Ut).
5 Gerhardus van Vulpen, geboren in Wijk bij Duurstede (Ut). Hij is gedoopt op zondag 16 januari 1746 in Wijk bij Duurstede (Ut).
6 Aaltje van Vulpen, gedoopt op donderdag 2 november 1747 in Wijk bij Duurstede (Ut). Volgt 58.
Kinderen van Abraham en Jannetje:
7 Gerrit van Vulpen, geboren in Wijk bij Duurstede (Ut). Hij is gedoopt op donderdag 21 oktober 1762 in Wijk bij Duurstede (Ut).
8 Evert van Vulpen, geboren in Wijk bij Duurstede (Ut). Volgt 59.
46 Jantgen Theunisdr van Velpen, dochter van Anthonis Pelgrumsz (Tonis) van Velpen (zie 33) en Neeltgen Cornelisdr van Blanckesteijn.
Notitie-Notice:
Testeert op 22-1-1663 als oudste nog levende dochter verschillende goederen waaronder de 1/2 Hoeve.

Appoint in his will on 01.22.1663 the eldest surviving daughter several items including the 1 / 2 Farm.
Jantgen trouwde in Doorn (Ut) met Gerrit Thijmensz.
47 Neeltgen van Velpen, dochter van Anthonis Pelgrumsz (Tonis) van Velpen (zie 33) en Neeltgen Cornelisdr van Blanckesteijn. Neeltgen trouwde in Doorn (Ut) met Gerrit Henrickx.
48 Maeychjen Anthonisdr van Vulpen, dochter van Anthonis Pelgrumsz (Tonis) van Velpen (zie 33) en Neeltgen Cornelisdr van Blanckesteijn. Maeychjen trouwde vóór 1652 in Doorn (Ut) met Jan Jansz Westenengh.
49 Cornelis Janz van Vulpen is geboren omstreeks 1635, zoon van Jan Pelgrumsz van Vulpen (zie 34) en Anna Jansdr..
Notitie-Notice:
Zijn erfgenamen ontvangen 1/3 van de goederen uit de erfenis van Jan Pelgrumsz en Anna Jansdr.
His heirs receive one third of the goods from the legacy of Jan Pelgrumsz and Anna Jansdr.
Cornelis trouwde in Doorn (Ut) met Elisabeth Claesdr van Velpen. Elisabeth is geboren omstreeks 1640. Elisabeth is overleden, ongeveer 81 jaar oud. Zij is begraven op zondag 27 april 1721 in Doorn (Ut).
Kinderen van Cornelis en Elisabeth:
1 Claes Cornelisz van Vulpen.
2 Cornelis Cornelisz van Vulpen. Volgt 60.
3 Jan Cornelisz van Vulpen, geboren omstreeks 1654 in Doorn (Ut). Volgt 61.
50 Neeltjen (Neeltje) Bosch, dochter van Theunis Pieterz (Teunis) Bosch (zie 38) en Gerrigjen Herbers van Beusekom. Zij is gedoopt op zondag 11 februari 1720 in Amerongen (Ut). Neeltje is overleden, 66 jaar oud. Zij is begraven op vrijdag 14 juli 1786 in Amerongen (Ut).
Notariële akten-Notarial deeds:
11-2-1769
Neeltje Bos wed Hendrik van Ginkel ter eenre en Andries Bos oud oom en Bart Bos oom over Evert, Teunis en Gerrit van Ginkel onmondige kinderen ter andere zijde, houden boedelscheiding.
Neeltje:
(1) trouwde, 20 jaar oud, op zondag 16 oktober 1740 in Leersum (Ut) met Hendrik Jansz. van Ginkel, ongeveer 24 jaar oud, nadat zij op zaterdag 1 oktober 1740 in Leersum (Ut) in ondertrouw zijn gegaan. Hendrik is geboren omstreeks 1716 in Leersum (Ut). Hendrik is overleden omstreeks 1769 in Amerongen (Ut), ongeveer 53 jaar oud.
(2) trouwde, 48 jaar oud, op woensdag 1 februari 1769 in Amerongen (Ut) met Stoffel van Beek, 51 jaar oud. Stoffel is een zoon van Gijsbert van Beek en Theuntje van Beek. Hij is gedoopt op zondag 31 oktober 1717 in Amerongen (Ut). Stoffel is overleden, 63 jaar oud. Hij is begraven op donderdag 25 oktober 1781 in Amerongen (Ut). Stoffel is weduwnaar van Maria Hendriks van Boort (1723-1753), met wie hij trouwde op zondag 14 augustus 1746 in Amerongen (Ut). Stoffel ging voorheen in ondertrouw op vrijdag 11 mei 1753 in Rhenen (Ut) met Cornelia van den Berg (ovl. vóór 1769).
Kinderen van Neeltje en Hendrik:
1 Gerrit van Ginkel.
2 Gerretje van Ginkel. Zij is gedoopt op zondag 7 mei 1741 in Amerongen (Ut).
3 Evert van Ginkel, gedoopt op zondag 25 juni 1752 in Amerongen (Ut). Volgt 62.
4 Teunis van Ginkel. Hij is gedoopt op dinsdag 1 juni 1756 in Amerongen (Ut).
5 Gerrigje van Ginkel. Zij is gedoopt op zondag 23 september 1759 in Amerongen (Ut).
51 Pieter Bos, zoon van Theunis Pieterz (Teunis) Bosch (zie 38) en Gerrigjen Herbers van Beusekom. Hij is gedoopt op vrijdag 15 april 1729 in Amerongen (Ut). Pieter is overleden omstreeks 1763 in Amerongen (Ut), ongeveer 34 jaar oud. Pieter trouwde, 29 jaar oud, op vrijdag 13 oktober 1758 in Leersum (Ut) met Barberdina (Barbara) van Drieroeien, ongeveer 23 jaar oud. Barbara is geboren omstreeks 1735 in Ede (Gld).
Kinderen van Pieter en Barbara:
1 Theunis Petersen (Teunis) Bos, gedoopt op zondag 3 december 1758 in Amerongen (Ut). Volgt 63.
2 Kornelis Bos, gedoopt op zaterdag 20 december 1760 in Amerongen (Ut). Volgt 64.
3 Margrietje Bos. Zij is gedoopt op zondag 24 januari 1762 in Amerongen (Ut).
52 Herbert (Bert -Bart) Bos is geboren in Amerongen (Ut), zoon van Theunis Pieterz (Teunis) Bosch (zie 38) en Gerrigjen Herbers van Beusekom. Hij is gedoopt op zondag 20 juni 1734 in Amerongen (Ut). Bert -Bart is overleden op maandag 29 januari 1821 in Amerongen (Ut), 86 jaar oud. Bert -Bart trouwde, 33 jaar oud, op woensdag 10 februari 1768 in Amerongen (Ut) met Anthonia (Teuntje) van Beek, 25 jaar oud. Teuntje is geboren in Amerongen (Ut), dochter van Johannes van Beek en Jannetje van Donselaar. Zij is gedoopt op zondag 15 juli 1742 in Amerongen (Ut). Teuntje is overleden op maandag 19 januari 1818 in Amerongen (Ut), 75 jaar oud.
Kinderen van Bert -Bart en Teuntje:
1 Teunis Bos, geboren in Amerongen (Ut). Hij is gedoopt op zondag 19 juni 1768 in Amerongen (Ut).
2 Johannis Bos, geboren in Amerongen (Ut). Hij is gedoopt op zondag 14 januari 1770 in Amerongen (Ut).
3 Gerrit Bos, geboren in Amerongen (Ut). Volgt 65.
4 Jannetje Bos, gedoopt op zondag 10 juli 1774 in Amerongen (Ut). Volgt 66.
5 Pieternelletje Bos, geboren in Amerongen (Ut). Zij is gedoopt op zondag 1 november 1778 in Amerongen (Ut).
6 Herbertus Bos, geboren in Amerongen (Ut). Volgt 67.
7 Maria Bos, geboren in Amerongen (Ut). Zij is gedoopt op zondag 10 juli 1785 in Amerongen (Ut).
8 Pieter Bos, gedoopt op zondag 9 december 1787 in Amerongen (Ut). Volgt 68.
53 Willemijntje Bos, dochter van Andries Pieterz Bos (zie 41) en Aeltje Gijsbertsen van Viegen. Zij is gedoopt op zondag 23 juli 1730 in Amerongen (Ut). Willemijntje is overleden op maandag 11 maart 1811 in Amerongen (Ut), 80 jaar oud. Willemijntje trouwde, 44 jaar oud, op vrijdag 7 oktober 1774 in Amerongen (Ut) met Pieter Roest, 37 jaar oud, nadat zij op vrijdag 7 oktober 1774 in Amerongen (Ut) in ondertrouw zijn gegaan. Pieter is een zoon van Daniel Roest en Annigje van de Weert. Hij is gedoopt op zondag 14 juli 1737 in Amerongen (Ut).
54 Pieter Bos, zoon van Andries Pieterz Bos (zie 41) en Aeltje Gijsbertsen van Viegen. Hij is gedoopt op zondag 8 juni 1732 in Amerongen (Ut). Pieter trouwde, 30 jaar oud, op zondag 19 september 1762 in Amerongen (Ut) met Antonia van Eck, 26 jaar oud, nadat zij op vrijdag 27 augustus 1762 in Amerongen (Ut) in ondertrouw zijn gegaan. Antonia is een dochter van Steven Huijbertsen van Eck en Willemijntje Sweeren van Vredendaal. Zij is gedoopt op woensdag 14 maart 1736 in Maurik (Gld). Antonia is overleden in oktober 1777 in Amerongen (Ut), 41 jaar oud.
Kind van Pieter en Antonia:
1 Steven Bos, gedoopt op zaterdag 29 januari 1763 in Amerongen (Ut). Volgt 69.
55 Cornelis Bos, zoon van Andries Pieterz Bos (zie 41) en Aeltje Gijsbertsen van Viegen. Hij is gedoopt op zondag 5 september 1734 in Amerongen (Ut).
Beroep:
Ruijter onder ’t Regiment van den Hr. Buijs (Het regiment van Generaal-Majoor Buijs bevond zich in de periode 1762-1763 in Bolsward.)
Cornelis trouwde, 29 of 30 jaar oud, in 1764 in Bolsward (Fr) met Johanna (Anna) van Ringen, 28 of 29 jaar oud. Anna is een dochter van Rutger van Ringen en Catharina Christina Wormelink. Zij is gedoopt op zondag 14 augustus 1735 in Alkmaar (Nh) [bron: Grote Kerk-Gereformeerd].
Adres:
(Ze woonden op ’t Eijland in Alkmaar.)
Kinderen van Cornelis en Anna:
1 Gijsbert Bos, geboren op zaterdag 21 april 1764 in Bolsward (Fr). Volgt 70.
2 Aaltje Bos, geboren in Amerongen (Ut). Zij is gedoopt op zaterdag 8 november 1766 in Amerongen (Ut).
Notitie doop-Notice baptism:
Aaltje is op 18 september 1803 getuige bij de doop van neef Willem Andries van Amerongen in De Bilt.
3 Andries Bos, geboren in Amerongen (Ut). Hij is gedoopt op zondag 5 maart 1769 in Amerongen (Ut). Andries is overleden, 17 jaar oud. Hij is begraven op vrijdag 22 december 1786 in Amerongen (Ut).
Overlijden-Decease:
Ruijters met militaire honneurs.
4 Catharina Bos, geboren in Amerongen (Ut). Volgt 71.
5 Wilhelmina Bos, geboren in Amerongen (Ut). Volgt 72.
6 Peter Bos, geboren in Amerongen (Ut). Hij is gedoopt op zondag 2 april 1775 in Amerongen (Ut). Peter is overleden, 35 jaar oud. Hij is begraven op dinsdag 19 februari 1811 in Amerongen (Ut).
56 Paulus van Vulpen, zoon van Jan Peterszn van Vulpen (zie 42) en Catharina Bartols Outhof. Hij is gedoopt op zondag 14 september 1732 in Driebergen (Ut). Paulus trouwde, 34 jaar oud, op zondag 2 november 1766 in Driebergen (Ut) met Henriette Sabrier, ongeveer 31 jaar oud. Henriette is geboren omstreeks 1735 in Utrecht. Henriette is overleden op vrijdag 4 maart 1814 in Driebergen (Ut), ongeveer 79 jaar oud.
Notitie-Notice:
Ouders onbekend.
Kinderen van Paulus en Henriette:
1 Jan van Vulpen, gedoopt op zondag 20 september 1767 in Driebergen (Ut). Volgt 73.
2 Dirk van Vulpen. Hij is gedoopt op zondag 16 april 1775 in Driebergen (Ut).
3 Pieter van Vulpen. Hij is gedoopt op zondag 20 september 1778 in Driebergen (Ut).
57 Cornelia (Neeltje) Vos, dochter van Roelof Vos en Annigje Anna van Vulpen (zie 44). Zij is gedoopt op zondag 15 mei 1757 in Nederlangbroek (Ut). Neeltje is overleden op zondag 4 februari 1798 in Nederlangbroek (Ut), 40 jaar oud. Neeltje trouwde, 17 jaar oud, op zondag 29 mei 1774 in Overlangbroek (Ut) met Aart Mandersloot, ongeveer 19 jaar oud, nadat zij op vrijdag 13 mei 1774 in Overlangbroek (Ut) in ondertrouw zijn gegaan. Aart is geboren omstreeks 1755 in Driebergen (Ut). Aart is overleden op dinsdag 8 april 1800 in Nederlangbroek (Ut), ongeveer 45 jaar oud.
Kinderen van Neeltje en Aart:
1 Lammert (Lambert) Mandersloot, gedoopt op zondag 14 mei 1775 in Overlangbroek (Ut). Volgt 74.
2 Roelof Mandersloot, geboren op vrijdag 21 februari 1777 in Langbroek (Ut). Volgt 75.
3 Jan Mandersloot, geboren op vrijdag 16 juli 1779 in Overlangbroek (Ut). Volgt 76.
4 Aart Mandersloot, geboren op donderdag 12 april 1781 in Overlangbroek (Ut). Hij is gedoopt op zondag 15 april 1781 in Overlangbroek (Ut). Aart is overleden vóór april 1794 in Nederlangbroek (Ut), ten hoogste 13 jaar oud.
5 Jacob Mandersloot, geboren op zaterdag 21 september 1782 in Overlangbroek (Ut). Volgt 77.
6 Gerrit Mandersloot. Hij is gedoopt op zondag 29 oktober 1786 in Nederlangbroek (Ut).
7 Grietje Mandersloot, gedoopt op dinsdag 1 januari 1788 in Nederlangbroek (Ut). Volgt 78.
8 Annegje Mandersloot. Zij is gedoopt op zondag 28 maart 1790 in Nederlangbroek (Ut).
9 Aart Mandersloot. Hij is gedoopt op zondag 13 april 1794 in Nederlangbroek (Ut).
58 Aaltje van Vulpen, dochter van Abraham van Vulpen (zie 45) en Beatrix in den Eng. Zij is gedoopt op donderdag 2 november 1747 in Wijk bij Duurstede (Ut). Aaltje trouwde, 24 jaar oud, op zondag 9 februari 1772 in Bodegraven (Zh) met Nicolaas (Klaas/Maas) van Spanje, 30 jaar oud. Klaas/Maas is een zoon van Jan van Spanje en Gijsje Vermeij. Hij is gedoopt op zondag 12 maart 1741 in Haastrecht (Zh). Klaas/Maas is overleden op zondag 24 oktober 1819 in Ter Aar (Zh), 78 jaar oud.
Kind van Aaltje en Klaas/Maas:
1 Gijsberta (Gijsje) van Spanje, gedoopt op vrijdag 15 maart 1776 in Vleuten (Ut). Volgt 79.
59 Evert van Vulpen is geboren in Wijk bij Duurstede (Ut), zoon van Abraham van Vulpen (zie 45) en Jannetje van Glabbeck. Hij is gedoopt op zondag 14 oktober 1764 in Wijk bij Duurstede (Ut). Evert is overleden op donderdag 11 december 1845 in Wijk bij Duurstede (Ut), 81 jaar oud. Evert trouwde, 28 jaar oud, op zondag 2 december 1792 in Wijk bij Duurstede (Ut) met Cornelia Schakel, 20 jaar oud, nadat zij op vrijdag 16 november 1792 in Wijk bij Duurstede (Ut) in ondertrouw zijn gegaan. Cornelia is geboren in Wijk bij Duurstede (Ut), dochter van Arie Schakel en Jannigje van Driel. Zij is gedoopt op zondag 10 mei 1772 in Wijk bij Duurstede (Ut). Cornelia is overleden op woensdag 16 juli 1828 in Wijk bij Duurstede (Ut), 56 jaar oud.
Kinderen van Evert en Cornelia:
1 Abraham van Vulpen, geboren in Wijk bij Duurstede (Ut). Hij is gedoopt op zondag 10 maart 1793 in Wijk bij Duurstede (Ut). Abraham is overleden vóór zondag 8 mei 1796 in Wijk bij Duurstede (Ut), ten hoogste 3 jaar oud.
2 Alida van Vulpen, geboren in Wijk bij Duurstede (Ut). Zij is gedoopt op donderdag 30 januari 1794 in Wijk bij Duurstede (Ut).
3 Abraham van Vulpen, geboren in Wijk bij Duurstede (Ut). Hij is gedoopt op zondag 8 mei 1796 in Wijk bij Duurstede (Ut). Abraham is overleden op maandag 14 februari 1848 in Wijk bij Duurstede (Ut), 51 jaar oud. Abraham bleef ongehuwd.
4 Johanna Adriana (Jannigje) van Vulpen, geboren in Wijk bij Duurstede (Ut). Volgt 80.
5 Huberta Eliesabeth van Vulpen, geboren in Wijk bij Duurstede (Ut). Zij is gedoopt op donderdag 13 december 1804 in Wijk bij Duurstede (Ut).
6 Arie van Vulpen, geboren op vrijdag 1 november 1811 in Wijk bij Duurstede (Ut). Hij is gedoopt op zondag 3 november 1811 in Wijk bij Duurstede (Ut). Arie is overleden op maandag 18 november 1811 in Wijk bij Duurstede (Ut), 17 dagen oud.
60 Cornelis Cornelisz van Vulpen, zoon van Cornelis Janz van Vulpen (zie 49) en Elisabeth Claesdr van Velpen. Cornelis trouwde met Marrigje (Jannigje) Jans.
Kind van Cornelis en Jannigje:
1 Marrigje van Vulpen, gedoopt op zondag 26 januari 1716 in Zeist (Ut). Volgt 81.
61 Jan Cornelisz van Vulpen is geboren omstreeks 1654 in Doorn (Ut), zoon van Cornelis Janz van Vulpen (zie 49) en Elisabeth Claesdr van Velpen. Jan is overleden omstreeks 1713 in Doorn (Ut), ongeveer 59 jaar oud.
Notitie-Notice:
Schepen van Doorn in 1685, 1692, 1694 en 1697. Erft o.m. uit het 1/3 bezit van Jan Pelgrumsz en Anna Jansdr.
Jan trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op donderdag 7 maart 1680 in Doorn (Ut) met Beatrix Gijsbertsdr van Spijckhorst, ongeveer 25 jaar oud, nadat zij op donderdag 22 februari 1680 in Doorn (Ut) in ondertrouw zijn gegaan. Beatrix is geboren omstreeks 1655, dochter van Gijsbert van Spijckhorst en N.N.. Beatrix ging later in ondertrouw op zaterdag 8 april 1713 in Doorn (Ut) met Jacob Willems.
Kinderen van Jan en Beatrix:
1 Beatrix Jansdr van Vulpen, geboren op donderdag 19 september 1680 in Doorn (Ut). Zij is gedoopt op donderdag 19 december 1680 in Doorn (Ut). Beatrix is overleden vóór juli 1693 in Doorn (Ut), ten hoogste 12 jaar oud.
2 Gijsbert Jansz van Vulpen. Hij is gedoopt op donderdag 11 juli 1686 in Doorn (Ut).
3 Cornelis Jansz van Vulpen, gedoopt op donderdag 22 januari 1688 in Doorn (Ut). Volgt 82.
4 Jacobus Jansz van Vulpen. Hij is gedoopt op donderdag 30 maart 1690 in Doorn (Ut).
5 Beatrix Jansdr van Vulpen, gedoopt op zondag 26 juli 1693 in Doorn (Ut). Volgt 83.
62 Evert van Ginkel, zoon van Hendrik Jansz. van Ginkel en Neeltjen (Neeltje) Bosch (zie 50). Hij is gedoopt op zondag 25 juni 1752 in Amerongen (Ut). Evert trouwde, 34 jaar oud, op zondag 29 oktober 1786 in Amerongen (Ut) met Hendrijntje Johannesdr van Ree, 24 jaar oud. Hendrijntje is een dochter van Johannes van Ree en Aaltje Schouten. Zij is gedoopt op zondag 24 januari 1762 in Amerongen (Ut).
Kinderen van Evert en Hendrijntje:
1 Hendrik van Ginkel, gedoopt op zondag 22 oktober 1780 in Amerongen (Ut). Volgt 84.
2 Aaltje van Ginkel. Zij is gedoopt op zondag 11 augustus 1782 in Renswoude (Ut).
3 Neeltje van Ginkel. Zij is gedoopt op dinsdag 28 augustus 1787 in Renswoude (Ut).
4 Johannes (Hannes) van Ginkel. Hij is gedoopt op zondag 24 oktober 1790 in Renswoude (Ut). Hannes is overleden vóór februari 1791 in Renswoude (Ut), ten hoogste 4 maanden oud.
5 Teunis van Ginkel. Hij is gedoopt op zondag 19 mei 1793 in Renswoude (Ut). Teunis is overleden vóór november 1795 in Renswoude (Ut), ten hoogste 2 jaar oud.
6 Gerritje van Ginkel, gedoopt op zondag 29 november 1795 in Renswoude (Ut). Volgt 85.
7 Teunis van Ginkel, gedoopt op zondag 17 december 1797 in Renswoude (Ut). Volgt 86.
8 Johannes (Hannes) van Ginkel. Hij is gedoopt op zondag 25 mei 1800 in Renswoude (Ut). Hannes is overleden, 1 jaar oud. Hij is begraven op donderdag 22 april 1802 in Renswoude (Ut).
9 Johannes (Hannes) van Ginkel, gedoopt op zondag 17 juni 1804 in Renswoude (Ut). Volgt 87.
63 Theunis Petersen (Teunis) Bos, zoon van Pieter Bos (zie 51) en Barberdina (Barbara) van Drieroeien. Hij is gedoopt op zondag 3 december 1758 in Amerongen (Ut). Teunis is overleden, 40 jaar oud. Hij is begraven op zaterdag 16 februari 1799 in Amerongen (Ut).
Overlijden-Decease:
Er is nog een datum bekend van begraven: 16-01-1799.
Teunis trouwde, 27 jaar oud, op zondag 29 oktober 1786 in Amerongen (Ut) met Gijsbertje van Ree, 32 jaar oud, nadat zij op vrijdag 6 oktober 1786 in Amerongen (Ut) in ondertrouw zijn gegaan. Gijsbertje is een dochter van Jan Henricusz van Ree en Neeltje Hendriks Ederveen. Zij is gedoopt op donderdag 29 november 1753 in Leersum (Ut). Gijsbertje trouwde later op donderdag 2 april 1801 in Leersum (Ut) met Frederik Herschip (geb. ±1760).
Kinderen van Teunis en Gijsbertje:
1 Pieternella Bos, geboren in Amerongen (Ut). Volgt 88.
2 Johannes Bos. Hij is gedoopt op zondag 10 april 1791 in Amerongen (Ut).
3 Bart Bos. Hij is gedoopt op zondag 23 februari 1794 in Amerongen (Ut).
4 Hendrik Bos, gedoopt op zondag 6 december 1795 in Amerongen (Ut). Volgt 89.
64 Kornelis Bos, zoon van Pieter Bos (zie 51) en Barberdina (Barbara) van Drieroeien. Hij is gedoopt op zaterdag 20 december 1760 in Amerongen (Ut). Kornelis trouwde met Aletta Bonenzajer. Aletta is geboren omstreeks 1762.
Kinderen van Kornelis en Aletta:
1 Brand Bos, geboren in Ede (Gld). Volgt 90.
2 Gerritje Bos, gedoopt op zondag 3 juni 1804 in Renswoude (Ut). Volgt 91.
65 Gerrit Bos is geboren in Amerongen (Ut), zoon van Herbert (Bert -Bart) Bos (zie 52) en Anthonia (Teuntje) van Beek. Hij is gedoopt op zondag 23 februari 1772 in Amerongen (Ut). Gerrit is overleden op woensdag 26 februari 1845 in Amerongen (Ut), 73 jaar oud. Gerrit trouwde, 34 jaar oud, op zondag 2 november 1806 in Amerongen (Ut) met Gerrigje Visee, 23 jaar oud, nadat zij op vrijdag 10 oktober 1806 in Amerongen (Ut) in ondertrouw zijn gegaan. Gerrigje is geboren in Amerongen (Ut), dochter van Jan Cornelisse Visee en Willemijntje Blankestijn. Zij is gedoopt op zondag 12 januari 1783 in Amerongen (Ut). Gerrigje is overleden op maandag 4 februari 1850 in Amerongen (Ut), 67 jaar oud.
Kinderen van Gerrit en Gerrigje:
1 Bart Bos, geboren op zaterdag 15 augustus 1807 in Amerongen (Ut). Volgt 92.
2 Jan Bos, geboren op dinsdag 13 februari 1810 in Amerongen (Ut). Volgt 93.
3 Willemijntje Bos, geboren op vrijdag 25 december 1812 in Amerongen (Ut). Willemijntje is overleden op woensdag 12 februari 1817 in Amerongen (Ut), 4 jaar oud.
4 Antonia (Teuntje) Bos, geboren op vrijdag 8 maart 1816 in Amerongen (Ut). Volgt 94.
5 Gerrit Bos, geboren op vrijdag 12 maart 1819 in Amerongen (Ut). Volgt 95.
6 Stoffel Bos, geboren op maandag 9 september 1822 in Amerongen (Ut). Volgt 96.
switzerland_location_map.jpg
3 Switzerland location map
66 Jannetje Bos, dochter van Herbert (Bert -Bart) Bos (zie 52) en Anthonia (Teuntje) van Beek. Zij is gedoopt op zondag 10 juli 1774 in Amerongen (Ut). Jannetje is overleden op donderdag 16 maart 1848 in Amerongen (Ut), 73 jaar oud. Jannetje trouwde, 36 jaar oud, op zondag 12 mei 1811 in Amerongen (Ut) met Johannes Jacob Demuth (afb. 3), 40 jaar oud, nadat zij op vrijdag 26 april 1811 in Amerongen (Ut) in ondertrouw zijn gegaan. Johannes is geboren op woensdag 6 maart 1771 in Wil, Zwitserland. Johannes is overleden op maandag 6 december 1847 in Rhenen (Ut), 76 jaar oud. Johannes is weduwnaar van Maria Dirkse van de Scheur (1771-1810), met wie hij trouwde op zondag 14 september 1794 in Rhenen (Ut).
Beroep:
Kleermaker. Tailor, fashioner. (Hij was kleermaker in het leger van Willem V.)
Notitie-Notice:
Naam komt ook voor als: Demoet/Demoed.
Geboorteplaats van Johannes Jacob:
Wil (Zürich), gemeente en plaats in het Zwitserse kanton Zürich.
Er wordt ook een plaats als Hüntwangen vermeld, deze ligt ten westen van Wil, maar dat Johannes Jacob uit Zwitserland kwam staat wel vast.
Name also appears as:. Demoet / Demoed
Birthplace of Johannes Jacob:
Wil (Zurich), municipality in the canton of Zurich.
A place like Hüntwangen is also mentioned, this is west of Wil.
But for sure Johannes Jacob came from Switzerland.
Kind van Jannetje uit onbekende relatie:
1 Heiltje Bos, gedoopt op zondag 17 september 1797 in Veenendaal (Ut). Volgt 97.
67 Herbertus Bos is geboren in Amerongen (Ut), zoon van Herbert (Bert -Bart) Bos (zie 52) en Anthonia (Teuntje) van Beek. Hij is gedoopt op zondag 17 maart 1782 in Amerongen (Ut). Herbertus is overleden op maandag 22 mei 1854 in Doorn (Ut), 72 jaar oud. Herbertus trouwde, 53 jaar oud, op zaterdag 1 augustus 1835 in Amerongen (Ut) met Harmijntje Visee, 42 jaar oud. Harmijntje is geboren in Amerongen (Ut), dochter van Jan Cornelisse Visee en Willemijntje Blankestijn. Zij is gedoopt op donderdag 28 februari 1793 in Amerongen (Ut). Harmijntje is overleden op dinsdag 28 februari 1854 in Doorn (Ut), 61 jaar oud. Harmijntje is weduwe van Jan Willem van Remmerden (1776-1834), met wie zij trouwde op vrijdag 24 juli 1818 in Amerongen (Ut).
68 Pieter Bos, zoon van Herbert (Bert -Bart) Bos (zie 52) en Anthonia (Teuntje) van Beek. Hij is gedoopt op zondag 9 december 1787 in Amerongen (Ut). Pieter is overleden op zaterdag 24 december 1864 in Amerongen (Ut), 77 jaar oud.
Beroep:
Dagloner. Day laborer.
Pieter trouwde, 22 jaar oud, op woensdag 2 mei 1810 in Amerongen (Ut) met Petronella Bartha van Leeuwen, 20 jaar oud, nadat zij op vrijdag 20 april 1810 in Amerongen (Ut) in ondertrouw zijn gegaan. Petronella is geboren op donderdag 22 oktober 1789 in Amsterdam (Nh), dochter van Pieter van Leeuwen en Gerritje Mulder. Zij is gedoopt op zondag 25 oktober 1789 in Amsterdam (Nh). Petronella is overleden op zondag 14 maart 1858 in Amerongen (Ut), 68 jaar oud.
Notitie doop-Notice baptism:
(Oude Kerk)
Notitie-Notice:
Vader van Pieternella: Pieter van Leeuwen is geboren in Leiden.
Notitie bij Pieter: Gref.Weduwnaar van: Neeltje Paardeheer.
Pieter:
(1) trouwde met Neeltje Paardeheer.
Neeltje Paardeheer is geboren omstreeks 1740 in Amsterdam (Nh), dochter van Johannes Wessel Paerdeheer en Neeltje Kiel.
Neeltje is overleden in Amsterdam (Nh), ongeveer 47 jaar oud.
Zij is begraven op zaterdag 8 december 1787 in Amsterdam (Nh) [bron: Begraafplaats Zuider kerk.].
Adres:
Amstelkerkstraat tussen de Spiegel en Vijzelstraat., Amsterdam (Nh)
(2) trouwde in 1788 in Amsterdam met Gerritje Mulder, 32 jaar oud, nadat zij op dezelfde datum in Amsterdam in ondertrouw zijn gegaan.
Gerritje is geboren in 1756 in Elburg, dochter van Hendrik Mulder en Bartje Horst. Zij is gedoopt op donderdag 30 september 1756 in Elburg.
Notitie bij Gerritje: Gedoopt NH Kerk te Elburg.
Gereformeerd Weduwe van Hermanus Mulder.

Father of Pieternella: Pieter van Leeuwen was born in Leiden.
Note to Pieter: Gref.Weduwnaar of: Neeltje Paardeheer.
Pieter:
(1) married Neeltje Paardeheer.
Neeltje Paardeheer was born around 1740 in Amsterdam (Nh), daughter of Johannes Wessel Paerdeheer and Neeltje Kiel.
Neeltje died in Amsterdam (Nh), about 47 years old.
She was buried on Saturday December 8, 1787 in Amsterdam (Nh) [source: Zuider Kerk Cemetery].
Address:
Amstelkerkstraat between the Spiegel and Vijzelstraat., Amsterdam (Nh)
(2) married in 1788 in Amsterdam to Gerritje Mulder, aged 32, after having given notice on the same date in Amsterdam.
Gerritje was born in 1756 in Elburg, daughter of Hendrik Mulder and Bartje Horst. She was baptized on Thursday September the 30.th 1756 in Elburg.
Note to Gerritje: Baptized NH Church in Elburg.
Reformed Widow of Hermanus Mulder.
  [bron: Gem.Archief te Amsterdam.]
Kinderen van Pieter en Petronella:
1 Petronella Bos, geboren op donderdag 29 augustus 1811 in Amerongen (Ut). Volgt 98.
2 Gerrigje Bos, geboren op donderdag 8 april 1813 in Amerongen (Ut). Gerrigje is overleden op woensdag 27 april 1814 in Amerongen (Ut), 1 jaar oud.
3 Herbertus Bos, geboren op donderdag 25 augustus 1814 in Amerongen (Ut). Herbertus is overleden op donderdag 5 oktober 1815 in Amerongen (Ut), 1 jaar oud.
4 Gerrit Bos, geboren op zaterdag 22 juni 1816 in Amerongen (Ut). Gerrit is overleden op maandag 1 juli 1816 in Amerongen (Ut), 9 dagen oud.
Vermeld:
Een van een tweeling.
5 Herbertus Bos, geboren op zaterdag 22 juni 1816 in Amerongen (Ut). Herbertus is overleden op donderdag 8 augustus 1816 in Amerongen (Ut), 1 maand oud.
Vermeld:
Een van een tweeling.
6 Herbertus Bos, geboren op dinsdag 7 oktober 1817 in Amerongen (Ut). Volgt 99.
7 Gerritje Bos, geboren op woensdag 12 januari 1820 in Amerongen (Ut). Gerritje is overleden op maandag 15 april 1822 in Amerongen (Ut), 2 jaar oud.
8 Hendrikus Bos, geboren op zaterdag 17 februari 1821 in Amerongen (Ut). Hendrikus is overleden op maandag 19 maart 1821 in Amerongen (Ut), 1 maand oud.
9 Jan Beijers Bos, geboren op donderdag 18 juli 1822 in Amerongen (Ut). Jan is overleden op woensdag 13 januari 1836 in Amerongen (Ut), 13 jaar oud.
10 Teuntje Bos, geboren op dinsdag 4 oktober 1825 in Amerongen (Ut). Volgt 100.
11 Gerritje Bos, geboren op zaterdag 25 oktober 1828 in Amerongen (Ut). Gerritje is overleden op woensdag 5 november 1828 in Amerongen (Ut), 11 dagen oud.
12 Gerritje Bos, geboren op maandag 15 februari 1830 in Amerongen (Ut). Gerritje is overleden op vrijdag 4 november 1831 in Amerongen (Ut), 1 jaar oud.
13 Hendrikus Johannes Bos, geboren op dinsdag 19 april 1831 in Amerongen (Ut). Hendrikus is overleden op donderdag 4 april 1833 in Amerongen (Ut), 1 jaar oud.
69 Steven Bos, zoon van Pieter Bos (zie 54) en Antonia van Eck. Hij is gedoopt op zaterdag 29 januari 1763 in Amerongen (Ut). Steven is overleden op zondag 17 januari 1841 in Amerongen (Ut), 77 jaar oud.
Beroep:
Tabaksplanter.Tobacco farmer.
Overlijden-Decease:
Steven overleed twee dagen na zijn huwelijk met Cornelia Luka.
Steven died two days after his marriage with Cornelia Luka.
Steven:
(1) trouwde, 30 jaar oud, op zondag 1 december 1793 in Rhenen (Ut) met Dirckjen (Doekje) van den Berg, 33 jaar oud, nadat zij op vrijdag 15 november 1793 in Rhenen (Ut) in ondertrouw zijn gegaan. Doekje is een dochter van Jan Aartsen van den Bergh en Wulfjen Barten van Veenendaal. Zij is gedoopt op zondag 6 april 1760 in Rhenen (Ut). Doekje is overleden op donderdag 23 november 1837 in Amerongen (Ut), 77 jaar oud.
(2) trouwde, 77 jaar oud, op vrijdag 15 januari 1841 in Amerongen (Ut) met Cornelia Luka van Koetsveld, 30 jaar oud. Cornelia is geboren op donderdag 1 november 1810 in Eck en Wiel (Gld), dochter van Theunis van Koetsveld en Elisabeth Hasselman.
Kinderen van Steven en Doekje:
1 Antonie Stevensz (Anton) Bos, gedoopt op zondag 1 juni 1794 in Amerongen (Ut). Volgt 101.
2 Wulfje Bos, geboren in Amerongen (Ut). Volgt 102.
3 Helena Bos. Zij is gedoopt op zondag 2 december 1798 in Amerongen (Ut). Helena is overleden vóór 1801 in Amerongen (Ut), ten hoogste 3 jaar oud.
4 Helena Bos. Zij is gedoopt op zondag 21 juni 1801 in Amerongen (Ut). Helena is overleden vóór 1807 in Amerongen (Ut), ten hoogste 6 jaar oud.
5 Jan Stevensz Bos, gedoopt op zondag 21 juni 1801 in Amerongen (Ut). Volgt 103.
6 Pieter Bos, gedoopt op vrijdag 11 november 1803 in Amerongen (Ut). Volgt 104.
7 Helena Bos, gedoopt op zondag 10 mei 1807 in Amerongen (Ut). Volgt 105.
Kind van Steven en Cornelia:
8 Elisabeth Bos, geboren op maandag 28 december 1840 in Amerongen (Ut). Volgt 106.
70 Gijsbert Bos is geboren op zaterdag 21 april 1764 in Bolsward (Fr), zoon van Cornelis Bos (zie 55) en Johanna (Anna) van Ringen. Hij is gedoopt op donderdag 26 april 1764 in Bolsward (Fr). Gijsbert is overleden op maandag 13 juli 1829 in Amerongen (Ut), 65 jaar oud.
Beroep:
Tabaksplanter.Tobacco farmer. (eigenaar huis no. 190 in Elst-Amerongen (Ut))
Gijsbert trouwde, 28 jaar oud, op zondag 12 augustus 1792 in Rhenen (Ut) met Hendrica Wilhelmina (Hendrina) van den Berg, 27 jaar oud, nadat zij op vrijdag 20 juli 1792 in Rhenen (Ut) in ondertrouw zijn gegaan. Hendrina is een dochter van Jan Aartsen van den Bergh en Wulfjen Barten van Veenendaal. Zij is gedoopt op zondag 24 maart 1765 in Elst (Ut). Hendrina is overleden op vrijdag 24 november 1848 in Amerongen (Ut), 83 jaar oud.
Beroep:
spinster, tabaksplantster
Kinderen van Gijsbert en Hendrina:
1 Wulfje Bos, geboren in Amerongen (Ut). Zij is gedoopt op zondag 21 oktober 1792 in Amerongen (Ut).
2 Cornelis Bos, geboren in Amerongen (Ut). Hij is gedoopt op zondag 13 april 1794 in Amerongen (Ut). Cornelis is overleden vóór 1804 in Amerongen (Ut), ten hoogste 10 jaar oud.
3 Cornelia Johanna Bos, gedoopt op zondag 27 december 1795 in Amerongen (Ut). Volgt 107.
4 Jan Pieterse Bos, geboren in Amerongen (Ut). Volgt 108.
5 Andries Bos, geboren in Amerongen (Ut). Volgt 109.
6 Alida Wilhelmina Bos, geboren in Amerongen (Ut). Volgt 110.
7 Cornelis Bos, geboren in Amerongen (Ut). Volgt 111.
71 Catharina Bos is geboren in Amerongen (Ut), dochter van Cornelis Bos (zie 55) en Johanna (Anna) van Ringen. Zij is gedoopt op zondag 19 april 1772 in Amerongen (Ut). Catharina is overleden op dinsdag 30 december 1817 in Utrecht, 45 jaar oud.
Adres:
op ’t St. Janskerkhof, Utrecht (De tweelingzussen Wilhelmina en Catharina woonden in Utrecht in de nabijheid van elkaar in Wijk C. De Korte Viesteeg heet nu Jacobsstraat (op de hoeken zitten nu De Bijenkorf en C&A).))
Vermeld:
Een van een tweeling.
Catharina trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 16 november 1797 in Utrecht [bron: Jacobikerk, door ds. A. Kok] met Gerrit van Amerongen, 31 jaar oud. Gerrit is geboren in Utrecht, zoon van Willem van Amerongen en Anna van den Brink. Hij is gedoopt op zaterdag 4 oktober 1766 in Utrecht [bron: Utrecht in de Domkerk]. Gerrit is overleden op dinsdag 8 juni 1841 in Utrecht, 74 jaar oud. Gerrit trouwde later op woensdag 12 mei 1819 in Utrecht met Caatje Karels (geb. ±1779).
Adres:
buijten de Wittevrouwpoort (1797), Utrecht (Het gezin vertrok op 11 november 1802 naar De Bilt. Op 1 december 1817 keerden zij terug naar Utrecht: Koestraat, Wijk C, nr. 198.)
Beroep:
Wagenmaker.
Kinderen van Catharina en Gerrit:
1 Anna Cornelia van Amerongen, geboren in Utrecht. Volgt 112.
2 Willem Cornelis van Amerongen, geboren in Utrecht. Hij is gedoopt op woensdag 6 augustus 1800 in Utrecht [bron: Utrecht in de Domkerk]. Willem is overleden in Utrecht.
3 Willem Andries van Amerongen, geboren op maandag 12 september 1803 in De Bilt (Ut). Hij is gedoopt op zondag 18 september 1803 in De Bilt (Ut).
4 Gerrit van Amerongen, geboren op woensdag 19 februari 1806 in De Bilt (Ut). Hij is gedoopt op zondag 9 maart 1806 in De Bilt (Ut).
5 Cornelis Willem van Amerongen, geboren in Utrecht. Hij is gedoopt op zondag 19 februari 1809 in Utrecht. Cornelis is overleden op woensdag 4 maart 1840 in Utrecht, 31 jaar oud. Cornelis bleef ongehuwd.
Adres:
Jufferstraat, Utrecht
6 Jacomina van Amerongen, geboren op zondag 7 juli 1811 in De Bilt (Ut). Zij is gedoopt op zondag 28 juli 1811 in De Bilt (Ut). Jacomina is overleden op zondag 8 maart 1812 in De Bilt (Ut), 8 maanden oud.
72 Wilhelmina Bos is geboren in Amerongen (Ut), dochter van Cornelis Bos (zie 55) en Johanna (Anna) van Ringen. Zij is gedoopt op zondag 19 april 1772 in Amerongen (Ut). Wilhelmina is overleden op dinsdag 26 mei 1835 in Utrecht, 63 jaar oud.
Beroep:
kroeghoudster, winkelierster
Vermeld:
Een van een tweeling.
Wilhelmina trouwde, 35 jaar oud, op donderdag 7 mei 1807 in Utrecht [bron: Nicolaikerk, door ds. W. L. Voorduin.] met Willem de Broer, 28 jaar oud. Willem is geboren in Utrecht, zoon van Martinus de Broer en Willemina Baars. Hij is gedoopt op zondag 1 november 1778 in Utrecht [bron: Jacobikerk, Utrecht]. Willem is overleden op vrijdag 30 april 1824 in Utrecht, 45 jaar oud.
Beroep:
Timmerman. Carpenter.
Historie-History:
Bij het overlijden van Willem in 1824 erfde Wilhelmina een groot aantal huizen. In het kadaster van 1832 wordt vermeld dat Willem de Broer eigenaar is van pand en perceel (Sectie C Marie Plaats 724) Korte Viestraat, Wijk C, nr. 194. Bij overlijden in 1835 woonde Wilhelmina in hare woning aan de Nieuwegracht wijk H nr. 685 . Zij liet vaste goederen en kind na.
Kind van Wilhelmina en Willem:
1 Martinus Hendricus de Broer. Hij is gedoopt op zondag 27 maart 1808 in Utrecht [bron: Utrecht, Catharijnekerk]. Martinus is overleden op woensdag 15 juli 1835 in Utrecht, 27 jaar oud. Martinus bleef ongehuwd.
Adres:
Nieuwegracht wijk H nr. 685., Utrecht
Beroep:
schrijnwerker, timmerman.joiner, carpenter
73 Jan van Vulpen, zoon van Paulus van Vulpen (zie 56) en Henriette Sabrier. Hij is gedoopt op zondag 20 september 1767 in Driebergen (Ut). Jan is overleden op woensdag 22 januari 1840 in Driebergen (Ut), 72 jaar oud. Jan:
(1) trouwde, 26 jaar oud, op zondag 18 mei 1794 in Driebergen (Ut) met Evertje van ’t Hoenderdaal, 26 jaar oud, nadat zij op vrijdag 2 mei 1794 in Driebergen (Ut) in ondertrouw zijn gegaan. Evertje is geboren in Driebergen (Ut), dochter van Jan Dirkze van ’t Hoenderdaal en Aaltje Methorst. Zij is gedoopt op zondag 29 november 1767 in Driebergen (Ut). Evertje is overleden op woensdag 9 oktober 1811 in Driebergen (Ut), 43 jaar oud.
(2) trouwde, 51 jaar oud, op zaterdag 16 januari 1819 in Driebergen (Ut) met Trijntje Petersen van Breenen, ongeveer 43 jaar oud. Trijntje is geboren omstreeks 1776 in Barneveld (Gld), dochter van Melis Peterse van Breenen en Niesje Willans. Trijntje is overleden op vrijdag 22 februari 1850 in Driebergen (Ut), ongeveer 74 jaar oud. Trijntje is weduwe van Jacob Bakkenes (±1779-1813), met wie zij trouwde op zondag 20 augustus 1797 in Driebergen (Ut).
Kinderen van Jan en Evertje:
1 Henrietta van Vulpen. Zij is gedoopt op zondag 1 februari 1795 in Driebergen (Ut).
2 Jan van Vulpen, gedoopt op zondag 4 december 1796 in Driebergen (Ut). Volgt 113.
3 Aaltje van Vulpen. Zij is gedoopt op zondag 23 juni 1799 in Driebergen (Ut).
4 Paulus van Vulpen. Hij is gedoopt op zondag 19 juli 1801 in Driebergen (Ut). Paulus is overleden vóór januari 1810 in Driebergen (Ut), ten hoogste 8 jaar oud.
5 Paulus van Vulpen, geboren op dinsdag 9 januari 1810 in Driebergen (Ut). Volgt 114.
Kind van Jan en Trijntje:
6 Maria Catharina van Vulpen, geboren op zondag 14 maart 1819 in Driebergen (Ut). Volgt 115.
74 Lammert (Lambert) Mandersloot, zoon van Aart Mandersloot en Cornelia (Neeltje) Vos (zie 57). Hij is gedoopt op zondag 14 mei 1775 in Overlangbroek (Ut). Lambert is overleden op woensdag 12 april 1837 in Rhenen (Ut), 61 jaar oud. Lambert trouwde, 25 jaar oud, op zondag 11 januari 1801 in Overlangbroek (Ut) met Jannigje van Woudenberg, ongeveer 24 jaar oud. Jannigje is geboren omstreeks 1777 in Darthuizen, Leersum (Ut), dochter van Jacobus (Jacob) van Woudenberg en Adriana de Jong. Jannigje is overleden op dinsdag 2 december 1856 in Rhenen (Ut), ongeveer 79 jaar oud.
Kinderen van Lambert en Jannigje:
1 Aart Mandersloot, gedoopt op zondag 4 juli 1802 in Overlangbroek (Ut). Volgt 116.
2 Cornelia Mandersloot, gedoopt op zondag 4 juli 1802 in Overlangbroek (Ut). Volgt 117.
3 Jacobus Mandersloot. Hij is gedoopt op zondag 15 juli 1804 in Overlangbroek (Ut). Jacobus is overleden vóór 1809 in Overlangbroek (Ut), ten hoogste 5 jaar oud.
4 Ariaantje (Jaantje) Mandersloot, gedoopt op zondag 15 september 1805 in Overlangbroek (Ut). Volgt 118.
5 Jacoba Mandersloot. Zij is gedoopt op zondag 27 maart 1808 in Overlangbroek (Ut).
6 Jacobus Mandersloot, gedoopt op zondag 29 oktober 1809 in Overlangbroek (Ut). Volgt 119.
7 Jan Mandersloot, geboren op maandag 1 maart 1813 in Langbroek (Ut). Hij is gedoopt op zondag 4 april 1813 in Overlangbroek (Ut). Jan is overleden op zondag 10 mei 1835 in Langbroek (Ut), 22 jaar oud. Jan bleef ongehuwd.
8 Lambertus Mandersloot, geboren op zaterdag 29 juli 1815 in Langbroek (Ut). Volgt 120.
9 N.N. Mandersloot, levenloos geboren dochter, geboren op vrijdag 9 mei 1817 in Langbroek (Ut).
75 Roelof Mandersloot is geboren op vrijdag 21 februari 1777 in Langbroek (Ut), zoon van Aart Mandersloot en Cornelia (Neeltje) Vos (zie 57). Hij is gedoopt op zondag 23 februari 1777 in Overlangbroek (Ut). Roelof is overleden op maandag 6 december 1841 in Langbroek (Ut), 64 jaar oud. Roelof trouwde, 26 jaar oud, op zondag 30 oktober 1803 in Doorn (Ut) met Maria Sloeserweij, 24 jaar oud. Maria is geboren in Doorn (Ut), dochter van Gerrit Egbertze Sloeserweij en Hendrika Lodder. Zij is gedoopt op zondag 24 januari 1779 in Doorn (Ut). Maria is overleden op woensdag 14 maart 1855 in Langbroek (Ut), 76 jaar oud.
Kinderen van Roelof en Maria:
1 Cornelia Mandersloot, geboren in Overlangbroek (Ut). Volgt 121.
2 Hendrikje Mandersloot, gedoopt op zondag 15 september 1805 in Overlangbroek (Ut). Volgt 122.
3 Aartje (Aartie) Mandersloot, geboren in Langbroek (Ut). Volgt 123.
4 Gerrit Mandersloot, geboren in Overlangbroek (Ut). Volgt 124.
5 Grietje Mandersloot, geboren in Overlangbroek (Ut). Zij is gedoopt op zondag 7 oktober 1810 in Overlangbroek (Ut). Grietje is overleden op zondag 13 september 1812 in Langbroek (Ut), 1 jaar oud.
6 Maria Mandersloot, geboren op zaterdag 15 mei 1819 in Langbroek (Ut). Maria is overleden op maandag 14 maart 1825 in Langbroek (Ut), 5 jaar oud.
Vermeld:
Een van een tweeling.
7 Roelof Mandersloot, geboren op zaterdag 15 mei 1819 in Langbroek (Ut).
Vermeld:
Een van een tweeling.
76 Jan Mandersloot is geboren op vrijdag 16 juli 1779 in Overlangbroek (Ut), zoon van Aart Mandersloot en Cornelia (Neeltje) Vos (zie 57). Hij is gedoopt op zondag 18 juli 1779 in Overlangbroek (Ut). Jan is overleden op zaterdag 31 december 1836 in Langbroek (Ut), 57 jaar oud. Jan trouwde, 20 jaar oud, op donderdag 17 april 1800 in Overlangbroek (Ut) met Antje van Veenendaal, ongeveer 26 jaar oud. Antje is geboren omstreeks 1774 in Leersum (Ut), dochter van Jan van Veenendaal en Elizabeth Veenhof. Antje is overleden op donderdag 23 december 1852 in Langbroek (Ut), ongeveer 78 jaar oud.
Kinderen van Jan en Antje:
1 Jan Mandersloot, geboren in Amerongen (Ut). Volgt 125.
2 Cornelia Mandersloot, geboren op zondag 14 december 1806 in Amerongen (Ut). Zij is gedoopt op zondag 21 december 1806 in Amerongen (Ut). Cornelia is overleden op maandag 3 februari 1851 in Langbroek (Ut), 44 jaar oud.
3 Elisabeth Mandersloot, geboren op zondag 27 augustus 1809 in Langbroek (Ut). Volgt 126.
4 Aartje Mandersloot, geboren op zondag 7 februari 1813 in Langbroek (Ut).
5 Hendrik Mandersloot, geboren op zaterdag 25 november 1815 in Langbroek (Ut).
6 Grietje Mandersloot, geboren op dinsdag 27 april 1819 in Langbroek (Ut). Volgt 127.
77 Jacob Mandersloot is geboren op zaterdag 21 september 1782 in Overlangbroek (Ut), zoon van Aart Mandersloot en Cornelia (Neeltje) Vos (zie 57). Hij is gedoopt op zondag 22 september 1782 in Overlangbroek (Ut). Jacob is overleden op zondag 25 oktober 1840 in Utrecht, 58 jaar oud. Jacob:
(1) trouwde, 19 jaar oud, op zondag 9 mei 1802 in Overlangbroek (Ut) met Hendrika van Es, ongeveer 26 jaar oud. Hendrika is geboren omstreeks 1776 in Doorn (Ut), dochter van Gerrit Janz. van Nes (Es) en Gijsbertje Kassen. Hendrika is overleden op donderdag 26 september 1816 in Langbroek (Ut), ongeveer 40 jaar oud.
(2) trouwde, 34 jaar oud, op zondag 8 juni 1817 in Langbroek (Ut) met Geertruida (Geertrui) van Doorn, 20 jaar oud. Geertrui is geboren in Nederlangbroek (Ut), dochter van Antonie van Doorn en Jacoba Buijs. Zij is gedoopt op zondag 18 september 1796 in Nederlangbroek (Ut). Geertrui is overleden op vrijdag 17 mei 1850 in Utrecht, 53 jaar oud.
Kinderen van Jacob en Hendrika:
1 Gijsbertje Mandersloot, gedoopt op zondag 24 april 1803 in Doorn (Ut). Volgt 128.
2 Aart Mandersloot, geboren in Doorn (Ut). Volgt 129.
3 Gerritje (Gergje) Mandersloot, gedoopt op zondag 25 mei 1806 in Wijk bij Duurstede (Ut). Volgt 130.
4 Willem Mandersloot, geboren in Wijk bij Duurstede (Ut). Hij is gedoopt op zondag 23 september 1810 in Wijk bij Duurstede (Ut).
5 N.N. Mandersloot, levenloos geboren zoon, geboren op donderdag 16 maart 1815 in Langbroek (Ut).
6 Hendrikus Mandersloot, geboren op maandag 23 september 1816 in Langbroek (Ut).
Kinderen van Jacob en Geertrui:
7 Antoni Mandersloot, geboren op woensdag 13 januari 1819 in Langbroek (Ut).
8 Jacoba Mandersloot, geboren op dinsdag 6 juni 1820 in Langbroek (Ut).
9 Cornelia Mandersloot, geboren op vrijdag 8 juni 1821 in Langbroek (Ut).
10 Adriana Mandersloot, geboren op maandag 2 februari 1824 in Langbroek (Ut). Volgt 131.
11 Gerritje Mandersloot, geboren op vrijdag 28 april 1826 in Wijk bij Duurstede (Ut).
78 Grietje Mandersloot, dochter van Aart Mandersloot en Cornelia (Neeltje) Vos (zie 57). Zij is gedoopt op dinsdag 1 januari 1788 in Nederlangbroek (Ut). Grietje is overleden op vrijdag 12 juni 1857 in Amerongen (Ut), 69 jaar oud. Grietje trouwde met Jakobus van Dijk. Jakobus is geboren in Amerongen (Ut), zoon van Gijsbert van Dijk en Gerritje Arisse van Ekeris. Hij is gedoopt op zondag 24 maart 1782 in Amerongen (Ut). Jakobus is overleden op vrijdag 23 januari 1863 in Amerongen (Ut), 80 jaar oud.
Kinderen van Grietje en Jakobus:
1 Aart van Dijk, geboren op dinsdag 3 november 1807 in Amerongen (Ut). Volgt 132.
2 Gijsbert van Dijk, geboren op woensdag 26 december 1810 in Amerongen (Ut). Volgt 133.
3 Brand van Dijk, geboren op woensdag 9 maart 1814 in Amerongen (Ut). Volgt 134.
4 Cornelis van Dijk, geboren op woensdag 18 november 1818 in Amerongen (Ut). Volgt 135.
5 Gerrigje van Dijk, geboren op zondag 4 november 1821 in Amerongen (Ut). Gerrigje is overleden op zaterdag 26 maart 1825 in Amerongen (Ut), 3 jaar oud.
6 Gerrigje van Dijk, geboren op dinsdag 8 september 1829 in Amerongen (Ut). Gerrigje is overleden op zondag 2 mei 1852 in Amerongen (Ut), 22 jaar oud. Gerrigje bleef ongehuwd.
79 Gijsberta (Gijsje) van Spanje, dochter van Nicolaas (Klaas/Maas) van Spanje en Aaltje van Vulpen (zie 58). Zij is gedoopt op vrijdag 15 maart 1776 in Vleuten (Ut). Gijsje is overleden op vrijdag 10 mei 1833 in Ter Aar (Zh), 57 jaar oud. Gijsje:
(1) trouwde, 38 jaar oud, op woensdag 20 april 1814 in Oudshoorn, Alphen a/d Rijn (Zh) met Willem Ham, ongeveer 51 jaar oud. Willem is een zoon van Willem Ham en Teuntje Janse Claverveld. Hij is gedoopt omstreeks 1763 in Aarlanderveen (Zh). Willem is overleden op dinsdag 26 december 1826 in Ter Aar (Zh), ongeveer 63 jaar oud.
(2) trouwde, 51 jaar oud, op woensdag 23 januari 1828 in Ter Aar (Zh) met Joannes (Jan) Sparwer, 34 jaar oud. Jan is een zoon van Cornelis Sparwer en Cornelia Strijk. Hij is gedoopt op zondag 1 september 1793 in Rijnsaterwoude (Zh). Jan is overleden op zondag 6 januari 1867 in Ter Aar (Zh), 73 jaar oud. Jan trouwde later op woensdag 5 februari 1834 in Ter Aar (Zh) met Elisabeth de Bruijn (geb. 1802).
Kinderen van Gijsje en Willem:
1 Willem Ham, geboren op donderdag 3 augustus 1815 in Ter Aar (Zh). Volgt 136.
2 Antonia (Tonia) Ham, geboren op dinsdag 21 oktober 1817 in Ter Aar (Zh). Tonia is overleden op donderdag 4 februari 1819 in Ter Aar (Zh), 1 jaar oud.
3 Pieter Ham, geboren op woensdag 22 maart 1820 in Ter Aar (Zh). Volgt 137.
80 Johanna Adriana (Jannigje) van Vulpen is geboren in Wijk bij Duurstede (Ut), dochter van Evert van Vulpen (zie 59) en Cornelia Schakel. Zij is gedoopt op donderdag 13 februari 1800 in Wijk bij Duurstede (Ut). Jannigje is overleden op dinsdag 23 juli 1878 in De Bilt (Ut), 78 jaar oud. Jannigje trouwde, 24 jaar oud, op vrijdag 28 januari 1825 in Wijk bij Duurstede (Ut) met Pieter van Eck, 26 jaar oud. Pieter is geboren in Werkhoven (Ut), zoon van Gijsbert van Eck en Magdalena (Maagje) Spruitenburg. Hij is gedoopt op zondag 16 september 1798 in Werkhoven (Ut). Pieter is overleden op zaterdag 30 mei 1863 in De Bilt (Ut), 64 jaar oud.
Kinderen van Jannigje en Pieter:
1 Gijsbert van Eck, geboren op zondag 4 december 1825 in Wijk bij Duurstede (Ut). Volgt 138.
2 Everharda van Eck, geboren omstreeks 1827 in Wijk bij Duurstede (Ut). Everharda is overleden op vrijdag 16 mei 1828 in Wijk bij Duurstede (Ut), ongeveer 1 jaar oud.
3 Everardus van Eck, geboren op zaterdag 26 juli 1828 in Wijk bij Duurstede (Ut).
4 Evert van Eck, geboren op zaterdag 16 januari 1830 in Wijk bij Duurstede (Ut). Evert is overleden op vrijdag 19 februari 1830 in Wijk bij Duurstede (Ut), 1 maand oud.
5 Pieter van Eck, geboren op maandag 3 oktober 1831 in Wijk bij Duurstede (Ut). Pieter is overleden op donderdag 8 maart 1860 in Utrecht, 28 jaar oud. Pieter bleef ongehuwd.
Wonende-Residing:
De Bilt (Ut)
6 Johanna van Eck, geboren op zondag 24 april 1836 in Wijk bij Duurstede (Ut). Volgt 139.
7 Annigje (Anna) van Eck, geboren op zaterdag 28 maart 1840 in Wijk bij Duurstede (Ut). Anna is overleden op maandag 30 maart 1840 in Wijk bij Duurstede (Ut), 2 dagen oud.
8 Annigje (Anna) van Eck, geboren op maandag 3 mei 1841 in Wijk bij Duurstede (Ut).
81 Marrigje van Vulpen, dochter van Cornelis Cornelisz van Vulpen (zie 60) en Marrigje (Jannigje) Jans. Zij is gedoopt op zondag 26 januari 1716 in Zeist (Ut). Marrigje is overleden, 79 jaar oud. Zij is begraven op vrijdag 22 mei 1795 in Zeist (Ut). Marrigje trouwde, 22 jaar oud, op zondag 13 juli 1738 in Zeist (Ut) met Adrianus (Arien) Verdonk, 28 jaar oud, nadat zij op vrijdag 20 juni 1738 in Leiden (Zh) in ondertrouw zijn gegaan. Hij is gedoopt op zondag 2 februari 1710 in Zeist (Ut). Arien is overleden, 61 jaar oud. Hij is begraven op vrijdag 31 mei 1771 in Zeist (Ut).
Kinderen van Marrigje en Arien:
1 Gerrigje Verdonk. Zij is gedoopt op zondag 12 april 1739 in Zeist (Ut). Gerrigje is overleden omstreeks 1741 in Zeist (Ut), ongeveer 2 jaar oud.
2 Jannetje Verdonk. Zij is gedoopt op zondag 21 augustus 1740 in Zeist (Ut).
3 Gerrigje Verdonk, gedoopt op zondag 16 december 1742 in Zeist (Ut). Volgt 140.
4 Johanna Verdonk, gedoopt op zondag 29 november 1744 in Zeist (Ut). Volgt 141.
5 Matthijs Verdonk, gedoopt op zondag 9 januari 1746 in Zeist (Ut). Volgt 142.
82 Cornelis Jansz van Vulpen, zoon van Jan Cornelisz van Vulpen (zie 61) en Beatrix Gijsbertsdr van Spijckhorst. Hij is gedoopt op donderdag 22 januari 1688 in Doorn (Ut). Cornelis is overleden omstreeks 1758 in Doorn (Ut), ongeveer 70 jaar oud. Cornelis:
(1) trouwde, ongeveer 25 jaar oud, omstreeks 1713 in Doorn (Ut) met Geertje Faessen, ongeveer 21 jaar oud. Geertje is geboren omstreeks 1692 in Doorn (Ut). Geertje is overleden vóór woensdag 20 augustus 1732 in Doorn (Ut), ten hoogste 40 jaar oud.
(2) trouwde, 46 jaar oud, op vrijdag 20 augustus 1734 in Doorn (Ut) met Metje Tijsse Ederveen, ongeveer 28 jaar oud. Metje is geboren omstreeks 1706 in Doorn (Ut).
Kinderen van Cornelis en Geertje:
1 Beatris van Vulpen, geboren in Doorn (Ut). Zij is gedoopt op woensdag 7 februari 1714 in Doorn (Ut).
2 Maria van Velpen (Vulpen), geboren in Doorn (Ut). Volgt 143.
Kinderen van Cornelis en Metje:
3 Jan Cornelisz van Vulpen, gedoopt op zondag 16 januari 1735 in Doorn (Ut). Volgt 144.
4 Thijs Cornelis van Vulpen, geboren in Doorn (Ut). Volgt 145.
83 Beatrix Jansdr van Vulpen, dochter van Jan Cornelisz van Vulpen (zie 61) en Beatrix Gijsbertsdr van Spijckhorst. Zij is gedoopt op zondag 26 juli 1693 in Doorn (Ut).
Wonende-Residing:
Achterberg, gem. Rhenen.
Beatrix trouwde, 21 jaar oud, op zondag 21 oktober 1714 in Rhenen (Ut) met Dirck Woutersen, nadat zij op zaterdag 6 oktober 1714 in Rhenen (Ut) in ondertrouw zijn gegaan. Dirck is geboren in Achterberg, Rhenen (Ut).
Kinderen van Beatrix en Dirck:
1 Ariaantje Woutersen, geboren in Achterberg, Rhenen (Ut). Zij is gedoopt op zondag 4 augustus 1715 in Rhenen (Ut).
2 Beatrix Woutersen, geboren in Achterberg, Rhenen (Ut). Zij is gedoopt op zondag 1 november 1722 in Rhenen (Ut).
3 Elizabeth Woutersen, geboren in Achterberg, Rhenen (Ut). Zij is gedoopt op donderdag 22 november 1725 in Rhenen (Ut).
84 Hendrik van Ginkel, zoon van Evert van Ginkel (zie 62) en Hendrijntje Johannesdr van Ree. Hij is gedoopt op zondag 22 oktober 1780 in Amerongen (Ut). Hendrik is overleden op maandag 17 april 1854 in Renswoude (Ut), 73 jaar oud. Hendrik trouwde, 33 jaar oud, op maandag 1 november 1813 in Renswoude (Ut) met Jacoba Geurtsen van Manen, 34 jaar oud. Jacoba is een dochter van Evert Geurtsen van Manen en Willemijntje Barten. Zij is gedoopt op vrijdag 2 april 1779 in Renswoude (Ut). Jacoba is overleden op woensdag 22 april 1863 in Renswoude (Ut), 84 jaar oud.
Kind van Hendrik en Jacoba:
1 Evert van Ginkel, geboren op dinsdag 20 augustus 1816 in Renswoude (Ut). Volgt 146.
85 Gerritje van Ginkel, dochter van Evert van Ginkel (zie 62) en Hendrijntje Johannesdr van Ree. Zij is gedoopt op zondag 29 november 1795 in Renswoude (Ut). Gerritje is overleden op woensdag 25 februari 1880 in Renswoude (Ut), 84 jaar oud. Gerritje trouwde, 29 jaar oud, op zaterdag 8 oktober 1825 in Renswoude (Ut) met Jan van den Dikkenberg, 26 jaar oud. Jan is een zoon van Geurt Gerritse van den Dikkenberg en Neeltje Tijssen. Hij is gedoopt op zondag 20 januari 1799 in Renswoude (Ut). Jan is overleden op maandag 1 maart 1880 in Renswoude (Ut), 81 jaar oud.
Kinderen van Gerritje en Jan:
1 Neeltje van den Dikkenberg, geboren op zondag 19 maart 1826 in Renswoude (Ut). Neeltje is overleden op donderdag 2 juni 1836 in Renswoude (Ut), 10 jaar oud.
2 Hendereintje van den Dikkenberg, geboren op donderdag 21 februari 1828 in Renswoude (Ut). Volgt 147.
3 Evert van den Dikkenberg, geboren op maandag 29 maart 1830 in Renswoude (Ut). Volgt 148.
4 Teunis van den Dikkenberg, geboren op dinsdag 17 juli 1832 in Renswoude (Ut). Volgt 149.
5 Jannetje van den Dikkenberg, geboren op woensdag 27 augustus 1834 in Renswoude (Ut). Volgt 150.
6 Neeltje van den Dikkenberg, geboren op dinsdag 10 januari 1837 in Renswoude (Ut). Neeltje is overleden op donderdag 31 januari 1839 in Renswoude (Ut), 2 jaar oud.
7 Jacobje van den Dikkenberg, geboren op zondag 30 december 1838 in Renswoude (Ut). Jacobje is overleden op maandag 15 mei 1854 in Renswoude (Ut), 15 jaar oud.
86 Teunis van Ginkel, zoon van Evert van Ginkel (zie 62) en Hendrijntje Johannesdr van Ree. Hij is gedoopt op zondag 17 december 1797 in Renswoude (Ut). Teunis is overleden op donderdag 17 mei 1832 in Leersum (Ut), 34 jaar oud. Teunis trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 21 december 1822 in Ede (Gld) met Martje van Hoevelaken, 21 jaar oud. Martje is een dochter van Wulf van Hoevelaken en Hendrikje van Ginkel. Zij is gedoopt op zondag 26 juli 1801 in Lunteren (Gld). Martje is overleden op maandag 14 januari 1839 in Renswoude (Ut), 37 jaar oud.
Vermeld:
Ook vermeld als: Martje van Hoevelaak, Maartje van Hoevelkaen, Aartje van Hoevelaken.
Kinderen van Teunis en Martje:
1 Henderijntje van Ginkel, geboren op zondag 25 mei 1823 in Renswoude (Ut). Henderijntje is overleden op maandag 27 september 1824 in Renswoude (Ut), 1 jaar oud.
2 Hendrikje (Hendrikje) van Ginkel, geboren op dinsdag 9 november 1824 in Renswoude (Ut). Volgt 151.
3 Hendrijntje van Ginkel, geboren op zondag 10 december 1826 in Renswoude (Ut). Hendrijntje is overleden op dinsdag 19 juni 1849 in Renswoude (Ut), 22 jaar oud. Hendrijntje bleef ongehuwd.
4 Evert van Ginkel, geboren op dinsdag 1 september 1829 in Renswoude (Ut). Volgt 152.
5 Willemina van Ginkel, geboren op woensdag 1 februari 1832 in Renswoude (Ut). Willemina is overleden op vrijdag 13 maart 1840 in Renswoude (Ut), 8 jaar oud.
87 Johannes (Hannes) van Ginkel, zoon van Evert van Ginkel (zie 62) en Hendrijntje Johannesdr van Ree. Hij is gedoopt op zondag 17 juni 1804 in Renswoude (Ut). Hannes is overleden op vrijdag 17 mei 1839 in Renswoude (Ut), 34 jaar oud.
Beroep:
Metselaar. Bricklayer or Mason
Hannes trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 14 november 1829 in Ede (Gld) met Geertrui van der Poel, 22 jaar oud. Geertrui is een dochter van Claas van der Poel en Cornelia de Kleuver. Zij is gedoopt op zondag 11 oktober 1807 in Veenendaal (Ut). Geertrui is overleden op maandag 18 februari 1889 in Ede (Gld), 81 jaar oud.
Kind van Hannes en Geertrui:
1 Evert van Ginkel, geboren op woensdag 27 oktober 1830 in Veenendaal (Ut). Volgt 153.
88 Pieternella Bos is geboren in Amerongen (Ut), dochter van Theunis Petersen (Teunis) Bos (zie 63) en Gijsbertje van Ree. Zij is gedoopt op zondag 9 november 1788 in Amerongen (Ut). Pieternella is overleden op woensdag 8 december 1830 in Amerongen (Ut), 42 jaar oud.
Notitie naam: Note of namegiving:
Bosch wordt ook vermeld als: Bos.
Pieternella trouwde, 19 jaar oud, op zondag 30 oktober 1808 in Rhenen (Ut) met Cornelis van den Bovenkamp, 22 jaar oud. Cornelis is geboren in Rhenen (Ut), zoon van Lauwrens (Louw) van den Bovenkamp en Elisabeth Janse. Hij is gedoopt op zondag 10 september 1786 in Rhenen (Ut). Cornelis is overleden op zondag 11 maart 1860 in Rhenen (Ut), 73 jaar oud.
Kinderen van Pieternella en Cornelis:
1 Dirk van de Bovenkamp, gedoopt op zondag 23 april 1809 in Rhenen (Ut). Volgt 154.
2 Gijsbert van den Bovenkamp, geboren op vrijdag 3 april 1812 in Rhenen (Ut). Volgt 155.
3 Lauwrens van den Bovenkamp, geboren op woensdag 5 oktober 1814 in Rhenen (Ut). Volgt 156.
4 Teunis van den Bovenkamp, geboren op donderdag 25 januari 1816 in Rhenen (Ut). Volgt 157.
5 Cornelis van de Bovenkamp, geboren op donderdag 21 oktober 1819 in Rhenen (Ut). Volgt 158.
6 Elisabeth van den Bovenkamp, geboren op zondag 23 maart 1823 in Rhenen (Ut). Volgt 159.
7 Pieter van den Bovenkamp, geboren op dinsdag 30 mei 1826 in Rhenen (Ut). Pieter is overleden op zaterdag 5 mei 1827 in Rhenen (Ut), 11 maanden oud.
8 Pieter van den Bovenkamp, geboren op vrijdag 23 mei 1828 in Rhenen (Ut). Pieter is overleden op maandag 27 maart 1854 in Rhenen (Ut), 25 jaar oud. Pieter bleef ongehuwd.
9 Jannigje van den Bovenkamp, geboren op dinsdag 13 oktober 1829 in Rhenen (Ut). Volgt 160.
89 Hendrik Bos, zoon van Theunis Petersen (Teunis) Bos (zie 63) en Gijsbertje van Ree. Hij is gedoopt op zondag 6 december 1795 in Amerongen (Ut). Hendrik is overleden op zondag 29 mei 1842 in Amerongen (Ut), 46 jaar oud. Hendrik trouwde, 26 jaar oud, op vrijdag 22 februari 1822 in Amerongen (Ut) met Kuijneira Hillegonda van Viegen, 24 jaar oud. Kuijneira is geboren in Amerongen (Ut), dochter van Suffrijn (Saffrein) van Viegen en Gijsbertje (Geesje) Ketel. Zij is gedoopt op maandag 26 juni 1797 in Amerongen (Ut). Kuijneira is overleden op donderdag 1 juli 1841 in Amerongen (Ut), 44 jaar oud.
Kinderen van Hendrik en Kuijneira:
1 Suffrijn Bos, geboren op donderdag 1 januari 1824 in Amerongen (Ut).
2 Theunis Bos, geboren op zaterdag 1 oktober 1825 in Amerongen (Ut).
3 Gijsbert Bosch, geboren op zaterdag 19 april 1828 in Amerongen (Ut). Volgt 161.
4 Johanna Bosch, geboren op maandag 27 september 1830 in Amerongen (Ut). Volgt 162.
5 Christina Bos, geboren op maandag 28 juli 1834 in Amerongen (Ut).
6 Petronella Bosch, geboren op woensdag 25 oktober 1837 in Amerongen (Ut).
90 Brand Bos is geboren in Ede (Gld), zoon van Kornelis Bos (zie 64) en Aletta Bonenzajer. Hij is gedoopt op zondag 16 november 1800 in Ede (Gld). Brand is overleden op zaterdag 6 november 1875 in Ede (Gld), 74 jaar oud.
Beroep:
Landbouwer
Farmer
Brand trouwde, 30 jaar oud, op zaterdag 12 februari 1831 in Renswoude (Ut) met Gerritje van Ravenhorst, 23 jaar oud. Gerritje is een dochter van Willem van Ravenhorst en Willempje van Leusden. Zij is gedoopt op zondag 10 mei 1807 in Renswoude (Ut). Gerritje is overleden op zondag 19 maart 1876 in Ede (Gld), 68 jaar oud.
Kinderen van Brand en Gerritje:
1 Aletta Bos, geboren op maandag 22 augustus 1831 in Renswoude (Ut). Volgt 163.
2 Willem Bos, geboren op woensdag 26 juni 1833 in Ede (Gld). Volgt 164.
3 Cornelis Bos, geboren op vrijdag 26 juni 1835 in Ede (Gld). Cornelis is overleden op maandag 29 juni 1835 in Ede (Gld), 3 dagen oud.
4 Willempje Bos, geboren op maandag 23 mei 1836 in Ede (Gld). Volgt 165.
5 Cornelia Bos, geboren op dinsdag 21 juli 1840 in Ede (Gld). Cornelia is overleden op zondag 25 februari 1849 in Ede (Gld), 8 jaar oud.
6 Derk Bos, geboren op zondag 15 oktober 1843 in Ede (Gld). Derk is overleden op maandag 1 november 1875 in Ede (Gld), 32 jaar oud. Derk bleef ongehuwd.
7 Gijsbertje Bos, geboren op maandag 16 augustus 1847 in Ede (Gld). Volgt 166.
91 Gerritje Bos, dochter van Kornelis Bos (zie 64) en Aletta Bonenzajer. Zij is gedoopt op zondag 3 juni 1804 in Renswoude (Ut). Gerritje is overleden op zaterdag 29 september 1860 in Amerongen (Ut), 56 jaar oud. Gerritje trouwde, 27 jaar oud, op vrijdag 30 september 1831 in Amerongen (Ut) met Hendrik Jan van der Lit, 24 jaar oud. Hendrik is een zoon van Pieter van der Lit en Dirkje Jansen Maartenszen. Hij is gedoopt op zondag 12 oktober 1806 in Utrecht. Hendrik is overleden op woensdag 30 mei 1877 in Amerongen (Ut), 70 jaar oud. Hendrik is weduwnaar van Hendrika van der Meiden (1809-1830), met wie hij trouwde op vrijdag 13 maart 1829 in Amerongen (Ut).
Kinderen van Gerritje en Hendrik:
1 N.N. van der Lit, levenloos geboren zoon, geboren op zondag 20 mei 1832 in Amerongen (Ut).
2 Cornelis van der Lit, geboren op woensdag 25 februari 1835 in Amerongen (Ut). Cornelis is overleden op donderdag 24 mei 1917 in Amerongen (Ut), 82 jaar oud. Cornelis bleef ongehuwd.
3 N.N. van der Lit, levenloos geboren dochter, geboren op zondag 11 december 1836 in Amerongen (Ut).
4 Dirk van der Lit, geboren op maandag 23 april 1838 in Amerongen (Ut). Volgt 167.
5 Jannetje van der Lit, geboren op dinsdag 10 maart 1840 in Amerongen (Ut). Volgt 168.
6 Gijsbert van der Lit, geboren op maandag 11 oktober 1841 in Amerongen (Ut).
7 Aletta van der Lit, geboren op dinsdag 13 februari 1844 in Amerongen (Ut). Aletta is overleden op donderdag 2 januari 1845 in Amerongen (Ut), 10 maanden oud.
8 Frans van der Lit, geboren op donderdag 29 mei 1845 in Amerongen (Ut). Frans is overleden op donderdag 22 februari 1866 in Amerongen (Ut), 20 jaar oud. Frans bleef ongehuwd.
9 N.N. van der Lit, levenloos geboren zoon, geboren op vrijdag 31 maart 1848 in Amerongen (Ut).
10 Albert van der Lit, geboren op dinsdag 28 augustus 1849 in Amerongen (Ut).
92 Bart Bos is geboren op zaterdag 15 augustus 1807 in Amerongen (Ut), zoon van Gerrit Bos (zie 65) en Gerrigje Visee. Hij is gedoopt op zondag 23 augustus 1807 in Amerongen (Ut). Bart is overleden op zondag 11 december 1892 in Amerongen (Ut), 85 jaar oud. Bart trouwde, 21 jaar oud, op zaterdag 23 augustus 1828 in Amerongen (Ut) met Adriana van Meerten, 30 jaar oud. Adriana is een dochter van Cornelis van Meerten en Maria van Ingen. Zij is gedoopt op zondag 21 januari 1798 in Ingen (Gld). Adriana is overleden op woensdag 20 januari 1875 in Amerongen (Ut), 76 jaar oud.
Kinderen van Bart en Adriana:
1 Gerrigje Bos, geboren op zaterdag 21 februari 1829 in Amerongen (Ut). Volgt 169.
2 Cornelis Bos, geboren op dinsdag 19 april 1831 in Amerongen (Ut). Volgt 170.
3 Gerrit Bos, geboren op maandag 1 juni 1835 in Amerongen (Ut). Gerrit is overleden op zaterdag 14 mei 1859 in Amerongen (Ut), 23 jaar oud. Gerrit bleef ongehuwd.
4 Hendrik Bos, geboren op donderdag 21 februari 1839 in Amerongen (Ut). Hendrik is overleden op zaterdag 7 december 1839 in Amerongen (Ut), 9 maanden oud.
5 Maria Bos, geboren op zondag 2 januari 1842 in Amerongen (Ut). Maria is overleden op donderdag 8 september 1842 in Amerongen (Ut), 8 maanden oud.
93 Jan Bos is geboren op dinsdag 13 februari 1810 in Amerongen (Ut), zoon van Gerrit Bos (zie 65) en Gerrigje Visee. Hij is gedoopt op zondag 18 februari 1810 in Amerongen (Ut). Jan is overleden op zaterdag 18 januari 1868 in Amerongen (Ut), 57 jaar oud. Jan trouwde, 24 jaar oud, op vrijdag 17 oktober 1834 in Amerongen (Ut) met Willemina van Beek, 22 jaar oud. Willemina is geboren op woensdag 12 februari 1812 in Amerongen (Ut), dochter van Gijsbert van Beek en Jenneke van Gelder. Willemina is overleden op dinsdag 13 januari 1880 in Amerongen (Ut), 67 jaar oud.
Kinderen van Jan en Willemina:
1 Gerrigje Bos, geboren op woensdag 3 december 1834 in Amerongen (Ut). Volgt 171.
2 Gijsbert Bos, geboren op maandag 4 januari 1836 in Amerongen (Ut). Volgt 172.
3 Jannigje Bos, geboren op donderdag 17 mei 1838 in Amerongen (Ut). Jannigje is overleden op maandag 18 maart 1839 in Amerongen (Ut), 10 maanden oud.
4 Jenneke Bos, geboren op woensdag 4 september 1839 in Amerongen (Ut). Volgt 173.
5 Teuntje Bos, geboren op zondag 19 december 1841 in Amerongen (Ut). Volgt 174.
6 Gerrit Bos, geboren op donderdag 25 januari 1844 in Amerongen (Ut). Gerrit is overleden op maandag 22 maart 1847 in Amerongen (Ut), 3 jaar oud.
7 Wilhelmina Bos, geboren op vrijdag 17 april 1846 in Amerongen (Ut). Wilhelmina is overleden op zondag 13 mei 1855 in Amerongen (Ut), 9 jaar oud.
8 Gerrit Jan Bos, geboren op zondag 13 januari 1850 in Amerongen (Ut).
9 Frans Bos, geboren op zaterdag 5 juli 1851 in Amerongen (Ut). Volgt 175.
10 Adriana Maria Bos, geboren op zondag 10 december 1854 in Amerongen (Ut). Volgt 176.
94 Antonia (Teuntje) Bos is geboren op vrijdag 8 maart 1816 in Amerongen (Ut), dochter van Gerrit Bos (zie 65) en Gerrigje Visee. Teuntje is overleden op donderdag 5 december 1839 in Rhenen (Ut), 23 jaar oud. Teuntje trouwde, 22 jaar oud, op vrijdag 16 november 1838 in Amerongen (Ut) met Gijsbert Drost, 24 jaar oud. Gijsbert is geboren op woensdag 3 augustus 1814 in Rhenen (Ut), zoon van Jan Drost en Geurtje Arissen. Gijsbert is overleden op woensdag 20 april 1887 in Rhenen (Ut), 72 jaar oud. Gijsbert trouwde later op zaterdag 18 maart 1843 in Rhenen (Ut) met Hendrina Rensen (1806-1889).
Kind van Teuntje en Gijsbert:
1 Grietje Drost, geboren op zaterdag 6 oktober 1838 in Amerongen (Ut). Grietje is overleden op zondag 14 januari 1894 in Rhenen (Ut), 55 jaar oud. Grietje bleef ongehuwd.
95 Gerrit Bos is geboren op vrijdag 12 maart 1819 in Amerongen (Ut), zoon van Gerrit Bos (zie 65) en Gerrigje Visee. Gerrit is overleden op vrijdag 24 september 1880 in Amerongen (Ut), 61 jaar oud. Gerrit trouwde, 24 jaar oud, op vrijdag 26 januari 1844 in Amerongen (Ut) met Grietje van den Berg, 25 jaar oud. Grietje is geboren op maandag 1 juni 1818 in Amerongen (Ut), dochter van Bart van den Berg en Jacobje (Japikje) van Davelaar. Grietje is overleden op zaterdag 13 januari 1894 in Amerongen (Ut), 75 jaar oud.
Kinderen van Gerrit en Grietje:
1 Bartje Bos, geboren op donderdag 8 augustus 1844 in Amerongen (Ut). Volgt 177.
2 Gerrigje Bos, geboren op zondag 21 maart 1847 in Amerongen (Ut). Volgt 178.
3 Jacoba Bos, geboren op woensdag 3 april 1850 in Amerongen (Ut). Volgt 179.
4 Gerrit Bos, geboren op maandag 20 december 1852 in Maurik (Gld). Volgt 180.
5 Jannetje Bos, geboren op dinsdag 19 juli 1853 in Amerongen (Ut). Volgt 181.
6 Aart Bos, geboren op dinsdag 30 augustus 1859 in Rijswijk, Gelderland. Volgt 182.
96 Stoffel Bos is geboren op maandag 9 september 1822 in Amerongen (Ut), zoon van Gerrit Bos (zie 65) en Gerrigje Visee. Stoffel is overleden op woensdag 30 december 1891 in Amerongen (Ut), 69 jaar oud. Stoffel trouwde, 20 jaar oud, op vrijdag 2 juni 1843 in Amerongen (Ut) met Catharina van Veenendaal, 21 jaar oud. Catharina is geboren op donderdag 18 april 1822 in Amerongen (Ut), dochter van Hendrik van Veenendaal en Christina van Kooten. Catharina is overleden op donderdag 4 mei 1882 in Amerongen (Ut), 60 jaar oud.
Kinderen van Stoffel en Catharina:
1 Gerrit Bos, geboren op zaterdag 21 januari 1843 in Amerongen (Ut). Gerrit is overleden op maandag 26 oktober 1846 in Amerongen (Ut), 3 jaar oud.
2 Hendrik Bos, geboren op zaterdag 12 april 1845 in Amerongen (Ut). Hendrik is overleden op vrijdag 28 mei 1852 in Amerongen (Ut), 7 jaar oud.
3 Gerrigje Bos, geboren op vrijdag 26 februari 1847 in Amerongen (Ut). Volgt 183.
4 Gerrit Bos, geboren op dinsdag 24 juli 1849 in Amerongen (Ut). Gerrit is overleden op maandag 31 mei 1852 in Amerongen (Ut), 2 jaar oud.
5 Christina Bos, geboren op woensdag 16 oktober 1850 in Amerongen (Ut). Christina is overleden op zondag 18 januari 1852 in Amerongen (Ut), 1 jaar oud.
6 Stoffel Bos, geboren op woensdag 28 april 1852 in Amerongen (Ut). Stoffel is overleden op dinsdag 3 augustus 1852 in Amerongen (Ut), 3 maanden oud.
7 Christina Bos, geboren op zondag 22 januari 1854 in Amerongen (Ut). Volgt 184.
8 Hendrik Bos, geboren op donderdag 11 september 1856 in Amerongen (Ut). Volgt 185.
97 Heiltje Bos, dochter van Jannetje Bos (zie 66). Zij is gedoopt op zondag 17 september 1797 in Veenendaal (Ut). Heiltje is overleden op donderdag 26 juni 1879 in Leersum (Ut), 81 jaar oud. Heiltje trouwde, 35 jaar oud, op vrijdag 15 maart 1833 in Amerongen (Ut) met Dirk van Reede, 34 jaar oud. Dirk is geboren in Amerongen (Ut), zoon van Gerrit van Reede en Neeltje van der Pest. Hij is gedoopt op dinsdag 17 juli 1798 in Amerongen (Ut). Dirk is overleden op dinsdag 22 december 1846 in Leersum (Ut), 48 jaar oud.
Kinderen van Heiltje en Dirk:
1 Gerrit van Reede, geboren op dinsdag 13 mei 1834 in Leersum (Ut). Gerrit is overleden op maandag 26 januari 1835 in Leersum (Ut), 8 maanden oud.
2 Gerrit van Reede, geboren op zondag 4 oktober 1835 in Leersum (Ut). Volgt 186.
3 Jan van Reede, geboren op woensdag 4 oktober 1837 in Leersum (Ut). Volgt 187.
4 N.N. van Reede, levenloos geboren zoon, geboren op donderdag 26 maart 1840 in Leersum (Ut).
98 Petronella Bos is geboren op donderdag 29 augustus 1811 in Amerongen (Ut), dochter van Pieter Bos (zie 68) en Petronella Bartha van Leeuwen. Zij is gedoopt op zondag 15 september 1811 in Amerongen (Ut). Petronella is overleden op donderdag 25 april 1889 in Amerongen (Ut), 77 jaar oud. Petronella trouwde, 24 jaar oud, op vrijdag 22 april 1836 in Amerongen (Ut) met Sebert van Soest, 26 jaar oud. Sebert is geboren op vrijdag 1 september 1809 in Amerongen (Ut), zoon van Sijbert van Soest en Maria Hendrikse van Veenendaal. Hij is gedoopt op zondag 17 september 1809 in Amerongen (Ut). Sebert is overleden op maandag 7 oktober 1895 in Amerongen (Ut), 86 jaar oud.
Kinderen van Petronella en Sebert:
1 Sijbertus van Soest, geboren op vrijdag 25 november 1836 in Amerongen (Ut). Volgt 188.
2 Pieter van Soest, geboren op vrijdag 25 januari 1839 in Amerongen (Ut). Pieter is overleden op donderdag 31 januari 1839 in Amerongen (Ut), 6 dagen oud.
3 Pieter Herbertus van Soest, geboren op woensdag 15 april 1840 in Amerongen (Ut). Volgt 189.
4 N.N. van Soest, geboren op woensdag 28 september 1842 in Amerongen (Ut). N.N. is overleden op woensdag 28 september 1842 in Amerongen (Ut), geen dag oud.
5 Maria van Soest, geboren op dinsdag 16 januari 1844 in Amerongen (Ut). Maria is overleden op woensdag 21 augustus 1844 in Amerongen (Ut), 7 maanden oud.
6 Maria van Soest, geboren op woensdag 23 juli 1845 in Amerongen (Ut). Volgt 190.
7 Pieter van Soest, geboren op zondag 16 juli 1848 in Amerongen (Ut). Volgt 191.
8 Hendrikus Jan van Soest, geboren op dinsdag 26 april 1853 in Amerongen (Ut). Volgt 192.
99 Herbertus Bos is geboren op dinsdag 7 oktober 1817 in Amerongen (Ut), zoon van Pieter Bos (zie 68) en Petronella Bartha van Leeuwen. Herbertus is overleden op zaterdag 29 april 1871 in Amerongen (Ut), 53 jaar oud.
Beroep:
Tuinman.Gardener.
Herbertus trouwde, 26 jaar oud, op woensdag 7 februari 1844 in Amerongen (Ut) met Marijke Metz, 23 jaar oud. Marijke is geboren op woensdag 8 november 1820 in Groningen, dochter van Evert Gerhardus Metz en Jantien Conter. Marijke is overleden op dinsdag 24 november 1891 in Amerongen (Ut), 71 jaar oud.
Notitie-Notice:
Komt ook voor als "Marijke Habets" of "Marijke Mets".
Kinderen van Herbertus en Marijke:
1 Petronella Bartha Maria Bos, geboren op dinsdag 21 februari 1843 in Groningen. Volgt 193.
2 Evert Gerhardus Bos, geboren op donderdag 30 mei 1844 in Amerongen (Ut). Evert is overleden op zaterdag 11 november 1922 in Amerongen (Ut), 78 jaar oud. Evert bleef ongehuwd.
Beroep:
Tabaksplanter.Tobacco farmer.
3 Pieter Bos, geboren op zaterdag 12 september 1846 in Amerongen (Ut). Volgt 194.
4 Jan Beijers Bos, geboren op zondag 18 november 1849 in Amerongen (Ut). Jan is overleden op dinsdag 2 september 1851 in Amerongen (Ut), 1 jaar oud.
5 Janna Hendrika Bos, geboren op maandag 14 april 1851 in Amerongen (Ut). Janna is overleden op zaterdag 10 december 1864 in Amerongen (Ut), 13 jaar oud.
6 Teuntje Bos, geboren op zondag 5 oktober 1856 in Amerongen (Ut). Volgt 195.
100 Teuntje Bos is geboren op dinsdag 4 oktober 1825 in Amerongen (Ut), dochter van Pieter Bos (zie 68) en Petronella Bartha van Leeuwen. Teuntje is overleden op zondag 13 januari 1878 in Amerongen (Ut), 52 jaar oud. Teuntje trouwde, 41 jaar oud, op zaterdag 18 mei 1867 in Amerongen (Ut) met Jan Roest, 39 jaar oud. Jan is geboren op maandag 21 april 1828 in Amerongen (Ut), zoon van Jannetje Roest.
Kinderen van Teuntje en Jan:
1 Pieter Hubertus Roest, geboren op zondag 11 augustus 1867 in Amerongen (Ut). Pieter is overleden op maandag 27 januari 1868 in Amerongen (Ut), 5 maanden oud.
2 Pieter Hubertus Roest, geboren op zondag 30 januari 1870 in Amerongen (Ut).
101 Antonie Stevensz (Anton) Bos, zoon van Steven Bos (zie 69) en Dirckjen (Doekje) van den Berg. Hij is gedoopt op zondag 1 juni 1794 in Amerongen (Ut). Anton is overleden op vrijdag 1 maart 1878 in Amerongen (Ut), 83 jaar oud.
Beroep:
Tabaksplanter.Tobacco farmer. (In Elst/Amerongen en omgeving was een tabaksindustrie en plantages.
Het enige wat men heden ten dagen er nog van ziet zijn de enorme grote schuren, bekend is dat er nog maar enkele bestaan.

In Elst / Amerongen and environment was a tobacco industry and plantations.
The only thing you can be seen nowadays are some of those enormous barns, it is known only a few have passed the time.)
Anton trouwde, 19 jaar oud, op donderdag 19 augustus 1813 in Amerongen (Ut) met Margaretha Ernstdr (Grietje) van Ginkel, 22 jaar oud. Grietje is een dochter van Ernst Arrisz van Ginkel en Metje Cornelisdr Drost. Zij is gedoopt op zondag 17 april 1791 in Doorn (Ut). Grietje is overleden op zaterdag 15 oktober 1864 in Amerongen (Ut), 73 jaar oud.
Beroep:
Dienstmeisje.Servant maid.
Vermeld:
Een van een tweeling.
Kinderen van Anton en Grietje:
1 Steven Bos, geboren op donderdag 10 maart 1814 in Amerongen (Ut). Steven is overleden op zondag 14 augustus 1814 in Doorn (Ut), 5 maanden oud.
2 Willemijntje Bos, geboren op zondag 23 juli 1815 in Amerongen (Ut). Willemijntje is overleden op zondag 28 juli 1816 in Amerongen (Ut), 1 jaar oud.
3 Steven Bos, geboren op zondag 8 juni 1817 in Amerongen (Ut). Volgt 196.
4 Evert Bos, geboren op donderdag 29 oktober 1818 in Amerongen (Ut). Evert is overleden op maandag 19 juli 1819 in Amerongen (Ut), 8 maanden oud.
5 Jan Bos, geboren op maandag 8 mei 1820 in Amerongen (Ut). Jan is overleden op zondag 21 april 1822 in Amerongen (Ut), 1 jaar oud.
6 Jan Bos, geboren op maandag 5 augustus 1822 in Amerongen (Ut). Volgt 197.
7 Dirkje Bos, geboren op zaterdag 26 juni 1824 in Amerongen (Ut). Dirkje is overleden op woensdag 1 oktober 1851 in Amerongen (Ut), 27 jaar oud.
8 Evert Bos, geboren op maandag 14 augustus 1826 in Amerongen (Ut). Evert is overleden op dinsdag 26 september 1826 in Amerongen (Ut), 1 maand oud.
9 Cornelis Bos, geboren op maandag 5 november 1827 in Amerongen (Ut). Cornelis is overleden op woensdag 2 januari 1828 in Amerongen (Ut), 1 maand oud.
10 Helena Bos, geboren op vrijdag 10 december 1830 in Amerongen (Ut). Volgt 198.
102 Wulfje Bos is geboren in Amerongen (Ut), dochter van Steven Bos (zie 69) en Dirckjen (Doekje) van den Berg. Zij is gedoopt op zondag 20 maart 1796 in Amerongen (Ut). Wulfje is overleden op maandag 9 april 1855 in Amerongen (Ut), 59 jaar oud. Wulfje trouwde, 20 jaar oud, op dinsdag 30 april 1816 in Amerongen (Ut) met Melis van de Grift, ongeveer 34 jaar oud. Melis is geboren omstreeks 1782 in Renswoude (Ut), zoon van Evert Wulfertse van der Grift en Johanna Hendrikse (Hanna) van den Broek. Melis is overleden op dinsdag 26 november 1867 in Amerongen (Ut), ongeveer 85 jaar oud.
Kinderen van Wulfje en Melis:
1 Melis van de Grift, geboren op woensdag 8 oktober 1817 in Amerongen (Ut). Volgt 199.
2 Dirkje van de Grift, geboren op maandag 6 maart 1820 in Amerongen (Ut). Volgt 200.
3 Evert van de Grift, geboren op maandag 22 april 1822 in Amerongen (Ut). Evert is overleden op donderdag 24 november 1859 in Amerongen (Ut), 37 jaar oud.
4 Steven van de Grift, geboren op vrijdag 21 mei 1824 in Amerongen (Ut). Volgt 201.
5 Johanna Helena van de Grift, geboren op dinsdag 1 juli 1828 in Amerongen (Ut). Volgt 202.
6 Helena van de Grift, geboren op donderdag 3 mei 1832 in Amerongen (Ut). Helena is overleden op donderdag 5 september 1833 in Amerongen (Ut), 1 jaar oud.
103 Jan Stevensz Bos, zoon van Steven Bos (zie 69) en Dirckjen (Doekje) van den Berg. Hij is gedoopt op zondag 21 juni 1801 in Amerongen (Ut). Jan is overleden op dinsdag 8 januari 1850 in Amerongen (Ut), 48 jaar oud. Jan:
(1) trouwde, 31 jaar oud, op vrijdag 15 maart 1833 in Amerongen (Ut) met Wijntje van Overeem, 24 jaar oud. Wijntje is geboren op vrijdag 16 december 1808 in Amerongen (Ut), dochter van Willem van Overeem en Woutertje van Loosdrecht. Zij is gedoopt op zondag 1 januari 1809 in Amerongen (Ut). Wijntje is overleden op maandag 22 januari 1844 in Amerongen (Ut), 35 jaar oud.
(2) trouwde, 43 jaar oud, op vrijdag 6 december 1844 in Amerongen (Ut) met Cornelia Keizer, 19 jaar oud. Cornelia is geboren op zondag 27 februari 1825 in Amerongen (Ut), dochter van Arie Keizer en Johanna Geertrui Schot. Cornelia is overleden op zondag 11 juni 1905 in Amerongen (Ut), 80 jaar oud. Cornelia trouwde later op zaterdag 6 november 1869 in Amerongen (Ut) met Coenraad van Barneveld (1845-1889).
Kinderen van Jan en Cornelia:
1 Arie Bos, geboren op maandag 25 augustus 1845 in Amerongen (Ut). Arie is overleden op zondag 13 april 1902 in Amerongen (Ut), 56 jaar oud. Arie bleef ongehuwd.
2 Steven Jan Bos, geboren op woensdag 4 november 1846 in Amerongen (Ut). Volgt 203.
3 Dirk Jan Bos, geboren op zondag 27 augustus 1848 in Amerongen (Ut). Dirk is overleden op vrijdag 1 september 1848 in Amerongen (Ut), 5 dagen oud.
104 Pieter Bos, zoon van Steven Bos (zie 69) en Dirckjen (Doekje) van den Berg. Hij is gedoopt op vrijdag 11 november 1803 in Amerongen (Ut). Pieter is overleden op dinsdag 23 augustus 1859 in Amerongen (Ut), 55 jaar oud.
Beroep:
Tabaksplanter.Tobacco farmer.
Pieter trouwde, 19 jaar oud, op vrijdag 10 oktober 1823 in Amerongen (Ut) met Hendrina Wilhelmina Overeem, 19 jaar oud. Hendrina is geboren op zondag 19 augustus 1804 in Utrecht, dochter van Willem van Overeem en Woutertje van Loosdrecht. Hendrina is overleden op zondag 27 juli 1851 in Amerongen (Ut), 46 jaar oud.
Kinderen van Pieter en Hendrina:
1 Dirkje Bos, geboren op maandag 16 februari 1824 in Amerongen (Ut). Dirkje is overleden op woensdag 8 september 1824 in Amerongen (Ut), 6 maanden oud.
2 Willem Bos, geboren op zondag 17 juli 1825 in Amerongen (Ut).
3 Steven Bos, geboren op vrijdag 5 oktober 1827 in Amerongen (Ut). Steven is overleden op zondag 17 mei 1835 in Amerongen (Ut), 7 jaar oud.
4 Woutertje Bos, geboren op donderdag 13 oktober 1831 in Amerongen (Ut). Woutertje is overleden op zondag 5 juli 1857 in Amerongen (Ut), 25 jaar oud. Woutertje bleef ongehuwd.
5 Dirk Jan Bos, geboren op donderdag 4 juli 1833 in Amerongen (Ut).
6 Stephania Bos, geboren op zondag 29 januari 1837 in Amerongen (Ut). Volgt 204.
7 Wijntje Bos, geboren op dinsdag 2 juli 1839 in Amerongen (Ut). Volgt 205.
8 Helena Bos, geboren op dinsdag 28 september 1841 in Amerongen (Ut).
9 Hendrina Wilhelmina Bos, geboren op vrijdag 26 juli 1844 in Amerongen (Ut).
10 Pieter Bos, geboren op maandag 10 augustus 1846 in Amerongen (Ut). Volgt 206.
11 Jannigje Bos, geboren op zondag 14 januari 1849 in Amerongen (Ut). Jannigje is overleden op zaterdag 13 april 1850 in Amerongen (Ut), 1 jaar oud.
105 Helena Bos, dochter van Steven Bos (zie 69) en Dirckjen (Doekje) van den Berg. Zij is gedoopt op zondag 10 mei 1807 in Amerongen (Ut). Helena is overleden op woensdag 2 juni 1830 in Amerongen (Ut), 23 jaar oud. Helena bleef kinderloos. Helena trouwde, 21 jaar oud, op zaterdag 2 mei 1829 in Amerongen (Ut) met Marten van Veenendaal, 26 jaar oud. Marten is een zoon van Bart van Veenendaal en Gijsbertje van Veenendaal. Hij is gedoopt op woensdag 30 maart 1803 in Amerongen (Ut).
106 Elisabeth Bos is geboren op maandag 28 december 1840 in Amerongen (Ut), dochter van Steven Bos (zie 69) en Cornelia Luka van Koetsveld. Elisabeth is overleden op maandag 29 december 1902 in Eck en Wiel (Gld), 62 jaar oud. Elisabeth trouwde, 30 jaar oud, op vrijdag 19 mei 1871 in Maurik (Gld) met Frederik Lourens Olijf, 30 jaar oud. Frederik is geboren op donderdag 25 maart 1841 in Eck en Wiel (Gld), zoon van Jan Willem Olijf en Jantje van Doorn. Frederik is overleden op vrijdag 9 december 1921 in Tiel (Gld), 80 jaar oud.
Kind van Elisabeth en Frederik:
1 Cornelia Luca Olijf, geboren op maandag 19 februari 1877 in Eck en Wiel (Gld). Volgt 207.
107 Cornelia Johanna Bos, dochter van Gijsbert Bos (zie 70) en Hendrica Wilhelmina (Hendrina) van den Berg. Zij is gedoopt op zondag 27 december 1795 in Amerongen (Ut). Cornelia is overleden op maandag 3 april 1865 in Rhenen (Ut), 69 jaar oud. Cornelia trouwde, 22 jaar oud, op vrijdag 11 december 1818 in Amerongen (Ut) met Arie Nellestijn, 20 jaar oud. Arie is een zoon van Jan Nellestijn en Gergijn Frederiks. Hij is gedoopt op donderdag 29 maart 1798 in Groningen. Arie is overleden op maandag 1 februari 1847 in Rhenen (Ut), 48 jaar oud.
Kinderen van Cornelia en Arie:
1 Jan Nellestijn, geboren op vrijdag 9 juli 1819 in Rhenen (Ut). Volgt 208.
2 Hendrika Nellestijn, geboren op woensdag 1 augustus 1821 in Amerongen (Ut). Volgt 209.
3 Gijsbert Nellestijn, geboren op donderdag 22 januari 1824 in Rhenen (Ut). Volgt 210.
4 Gerrigje Nellestijn, geboren op maandag 10 april 1826 in Rhenen (Ut). Gerrigje is overleden op zaterdag 25 augustus 1849 in Rhenen (Ut), 23 jaar oud. Gerrigje bleef ongehuwd.
Vermeld:
Ook vermeld als: Gerritje Nellestein.
5 Cornelia Nellestijn, geboren op vrijdag 29 augustus 1828 in Rhenen (Ut). Volgt 211.
6 Helena Nellestijn, geboren op maandag 7 februari 1831 in Rhenen (Ut). Volgt 212.
7 N.N. Nellestijn, levenloos geboren dochter, geboren op maandag 9 september 1833 in Rhenen (Ut).
8 Alida Nellestijn, geboren op dinsdag 4 november 1834 in Rhenen (Ut). Volgt 213.
9 Arie Nellestijn, geboren op maandag 12 december 1836 in Rhenen (Ut). Volgt 214.
10 Andries Nellestijn, geboren op zondag 21 maart 1841 in Rhenen (Ut). Volgt 215.
jan_pieterse_bos_22-04-1798_te_amerongen.jpg
4 jan pieterse bos 22-04-1798 te amerongen
108 Jan Pieterse Bos (afb. 4) is geboren in Amerongen (Ut), zoon van Gijsbert Bos (zie 70) en Hendrica Wilhelmina (Hendrina) van den Berg. Hij is gedoopt op zondag 22 april 1798 in Amerongen (Ut). Jan is overleden op donderdag 26 oktober 1876 in Amerongen (Ut), 78 jaar oud. Jan:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op vrijdag 15 november 1822 in Amerongen (Ut) met Martje Roelofs (Martje) van Dolderen, 26 jaar oud. Martje is geboren op donderdag 25 augustus 1796 in Bennekom (Gld), dochter van Roelof van Dolderen en Jannetje Lammers (Jannigje) van Santen. Martje is overleden op woensdag 3 mei 1837 in Elst (Ut), 40 jaar oud.
(2) trouwde, 41 jaar oud, op vrijdag 31 januari 1840 in Amerongen (Ut) met Maria Laurensen, ongeveer 45 jaar oud. Maria is geboren omstreeks 1795 in Lakemond (Gld), dochter van Hendrik Laurentzen en Adriana van Beijnen. Maria is overleden in Amerongen (Ut). Maria is weduwe van Cornelis Roberts van Remmerden (1788-1830), met wie zij trouwde op vrijdag 11 december 1818 in Amerongen (Ut).
Kinderen van Jan en Martje:
1 Gijsbertus Bos, geboren op zaterdag 31 mei 1823 in Rhenen (Ut). Volgt 216.
2 Roelof Bos, geboren op woensdag 14 september 1825 in Rhenen (Ut). Roelof is overleden op donderdag 17 januari 1861 in Amerongen (Ut), 35 jaar oud.
3 Hendrika Bos, geboren op donderdag 2 oktober 1828 in Amerongen (Ut). Volgt 217.
4 Jannigje Bos, geboren op zondag 19 mei 1833 in Rhenen (Ut). Jannigje is overleden op zaterdag 5 december 1846 in Amerongen (Ut), 13 jaar oud.
5 Jan Bos, geboren op zondag 11 september 1836 in Amerongen (Ut). Jan is overleden op zondag 30 juli 1837 in Amerongen (Ut), 10 maanden oud.
andries_bos_sr__2_.jpg
5 andries bos sr (2)
109 Andries Bos (afb. 5) is geboren in Amerongen (Ut), zoon van Gijsbert Bos (zie 70) en Hendrica Wilhelmina (Hendrina) van den Berg. Hij is gedoopt op zondag 9 februari 1800 in Amerongen (Ut). Andries is overleden op maandag 2 maart 1868 in Amerongen (Ut), 68 jaar oud.
Beroep:
Arbeider, dagloner, tabaksplanter. - Labourer & tobacco farmer.
Andries trouwde, 43 jaar oud, op donderdag 7 december 1843 in Amerongen (Ut) met Gijsbertje Gerritsen, 48 jaar oud. Gijsbertje is een dochter van Cornelis Gerritsen en Annigje Jacobze. Zij is gedoopt op vrijdag 17 april 1795 in Rhenen (Ut). Gijsbertje is overleden op zondag 9 mei 1858 in Rhenen (Ut), 63 jaar oud. Gijsbertje is weduwe van Jan Huijberts (1773-1832), met wie zij trouwde op zaterdag 8 april 1815 in Wageningen (Gld).
Historie-History:
Gijsbertje ging na het overlijden van Jan Huibertse, wonen bij Andries Bos en zijn moeder: huis no. 90 in Elst, Gemeente Amerongen (eig. de erven Gijsbert Bos).
Op 28 februari 1844 vertrokken ze naar Rhenen, ook moeder Hendrina van den Berg, naar Wijk C Elst huis nr. 125.
Gijsbertje Gerritse is aanwezig bij de huwelijken van haar kinderen: Hendrina en Jacob Huibertse.
Kind van Andries en Gijsbertje:
1 Gijsbert Bos, geboren op woensdag 4 juli 1838 in Rhenen (Ut). Volgt 218.
110 Alida Wilhelmina Bos is geboren in Amerongen (Ut), dochter van Gijsbert Bos (zie 70) en Hendrica Wilhelmina (Hendrina) van den Berg. Zij is gedoopt op zondag 8 november 1801 in Amerongen (Ut). Alida is overleden op vrijdag 19 oktober 1838 in Amerongen (Ut), 36 jaar oud. Alida trouwde, 33 jaar oud, op vrijdag 19 december 1834 in Amerongen (Ut) met Hendrik van Zetten, 36 jaar oud. Hendrik is een zoon van Alexander (Sander) van Zetten en Gerritje van Ree. Hij is gedoopt op zondag 18 november 1798 in Rhenen (Ut). Hendrik is overleden op zaterdag 24 juli 1847 in Rhenen (Ut), 48 jaar oud.
Kind van Alida uit onbekende relatie:
1 Hendrica Bos, geboren op zondag 12 februari 1826 in Amerongen (Ut). Hendrica is overleden op zaterdag 12 juni 1841 in Amerongen (Ut), 15 jaar oud.
Kinderen van Alida en Hendrik:
2 Gijsje van Zetten, geboren op vrijdag 24 juli 1835 in Amerongen (Ut). Volgt 219.
3 Sander van Zetten, geboren op dinsdag 14 februari 1837 in Amerongen (Ut). Sander is overleden op vrijdag 25 september 1914 in Rhenen (Ut), 77 jaar oud. Sander bleef ongehuwd.
111 Cornelis Bos is geboren in Amerongen (Ut), zoon van Gijsbert Bos (zie 70) en Hendrica Wilhelmina (Hendrina) van den Berg. Hij is gedoopt op zondag 22 januari 1804 in Amerongen (Ut). Cornelis is overleden op vrijdag 1 januari 1892 in Amerongen (Ut), 87 jaar oud. Cornelis trouwde, 22 jaar oud, op vrijdag 10 november 1826 in Amerongen (Ut) met Helena van Veenendaal, 24 jaar oud. Helena is geboren in Amerongen (Ut), dochter van Evert van Veenendaal en Gardina (Dina) van Gurck. Zij is gedoopt op zondag 27 juni 1802 in Amerongen (Ut). Helena is overleden op maandag 7 december 1846 in Amerongen (Ut), 44 jaar oud.
Kinderen van Cornelis en Helena:
1 Gijsbert Bos, geboren op vrijdag 20 april 1827 in Amerongen (Ut). Gijsbert is overleden op zaterdag 19 februari 1876 in Schalkwijk (Ut), 48 jaar oud.
Overlijden-Decease:
Gijsbert is verdronken in de rivier de Lek. Extract B.S. Gem.Schalkwijk d.d. 16-03-1876.
Gijsbert was drowned in the river Lek, is the same as the river Rhine only it have another name at Wijk bij Duurstede , the "Lek".
2 Gerdina Bos, geboren op zondag 11 januari 1829 in Amerongen (Ut). Volgt 220.
3 Cornelis Bos, geboren op zaterdag 6 november 1830 in Rhenen (Ut). Cornelis is overleden op maandag 3 december 1832 in Rhenen (Ut), 2 jaar oud.
4 Cornelis Bos, geboren op zondag 24 november 1833 in Rhenen (Ut). Cornelis is overleden op vrijdag 26 mei 1882 in Amerongen (Ut), 48 jaar oud.
5 Gerritje Bos, geboren op donderdag 17 september 1835 in Rhenen (Ut). Volgt 221.
6 Evert Bos, geboren op vrijdag 27 oktober 1837 in Amerongen (Ut). Evert is overleden op dinsdag 30 december 1902 in Amerongen (Ut), 65 jaar oud.
7 Hendrikus Bos, geboren op vrijdag 3 april 1840 in Amerongen (Ut). Hendrikus is overleden op donderdag 14 mei 1891 in Amerongen (Ut), 51 jaar oud.
8 Leendert Bos, geboren op zondag 19 juni 1842 in Amerongen (Ut). Volgt 222.
112 Anna Cornelia van Amerongen is geboren in Utrecht, dochter van Gerrit van Amerongen en Catharina Bos (zie 71). Zij is gedoopt op woensdag 29 augustus 1798 in Utrecht [bron: Utrecht in de Domkerk]. Anna is overleden op zondag 18 november 1832 in Maarsseveen (Ut), 34 jaar oud. Anna trouwde, 28 jaar oud, op vrijdag 15 juni 1827 in Maarsseveen (Ut) met Hendrik Bevervoord, 33 jaar oud. Hendrik is geboren in Nieuwer Ter Aa (Ut), zoon van Jan Bevervoord en Jannigje Rickelman (Rikkelman). Hij is gedoopt op dinsdag 11 februari 1794 in Nieuwer Ter Aa (Ut). Hendrik is overleden op zondag 16 september 1855 in Maarssen (Ut), 61 jaar oud. Hendrik is weduwnaar van Catharina Klarenbeek (1798-1826), met wie hij trouwde op woensdag 8 augustus 1821 in Maarssen (Ut).
Kinderen van Anna en Hendrik:
1 Anna Cornelia Bevervoord, geboren op vrijdag 11 april 1828 in Maarsseveen (Ut).
Vermeld:
Een van een tweeling.
2 Jansje Bevervoord, geboren op vrijdag 11 april 1828 in Maarsseveen (Ut). Jansje is overleden op dinsdag 9 juni 1835 in Maarsseveen (Ut), 7 jaar oud.
Vermeld:
Een van een tweeling.
station_nieuwersluis.jpg
6 Station Nieuwersluis
113 Jan van Vulpen, zoon van Jan van Vulpen (zie 73) en Evertje van ’t Hoenderdaal. Hij is gedoopt op zondag 4 december 1796 in Driebergen (Ut). Jan is overleden op donderdag 18 augustus 1853 in Driebergen (Ut), 56 jaar oud. Jan trouwde, 22 jaar oud, op vrijdag 30 juli 1819 in Loenen-Nieuwersluis (Ut) met Maria van der Muts (afb. 6), 37 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Jan en Maria: Loenen is a municipality in the Netherlands, in the province of Utrecht.
It is in an area called the "Vechtstreek".
Maria is een dochter van Arien van der Muts en Clasina Brinkink. Zij is gedoopt op donderdag 8 november 1781 in Amersfoort (Ut). Maria is overleden op vrijdag 19 februari 1858 in Driebergen (Ut), 76 jaar oud.
Huwelijksplaats-Mariageplace:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Station_Nieuwersluis-Loenen (copy and Paste)
Kinderen van Jan en Maria:
1 Evertje van Vulpen, geboren op maandag 22 mei 1820 in Driebergen (Ut). Volgt 223.
2 Arie van Vulpen, geboren op zaterdag 1 maart 1823 in Driebergen (Ut). Volgt 224.
114 Paulus van Vulpen is geboren op dinsdag 9 januari 1810 in Driebergen (Ut), zoon van Jan van Vulpen (zie 73) en Evertje van ’t Hoenderdaal. Hij is gedoopt op zondag 21 januari 1810 in Driebergen (Ut). Paulus trouwde, 24 jaar oud, op vrijdag 25 april 1834 in Maartensdijk (Ut) met Jannigje Koster, ongeveer 22 jaar oud. Jannigje is geboren omstreeks 1812 in Maartensdijk (Ut), dochter van Elbert Koster en Johanna Nieuwenrode.
Kinderen van Paulus en Jannigje:
1 Evertje van Vulpen, geboren op zondag 1 februari 1835 in Achttienhoven (Ut).
2 Elbertus van Vulpen, geboren op zaterdag 28 januari 1837 in Maartensdijk (Ut).
3 Jan van Vulpen, geboren op zondag 16 december 1838 in Maartensdijk (Ut).
4 Johanna van Vulpen, geboren op zondag 20 juni 1841 in Maartensdijk (Ut).
5 Paulina van Vulpen, geboren op zaterdag 16 december 1843 in Maartensdijk (Ut).
6 Dirk van Vulpen, geboren op donderdag 23 april 1846 in Maartensdijk (Ut).
115 Maria Catharina van Vulpen is geboren op zondag 14 maart 1819 in Driebergen (Ut), dochter van Jan van Vulpen (zie 73) en Trijntje Petersen van Breenen. Maria trouwde, 26 jaar oud, op donderdag 20 maart 1845 in Driebergen (Ut) met Dirk Rietveld, 28 jaar oud. Dirk is geboren op woensdag 19 juni 1816 in Bunnik (Ut), zoon van Andries Rietveld en Maria Smit.
116 Aart Mandersloot, zoon van Lammert (Lambert) Mandersloot (zie 74) en Jannigje van Woudenberg. Hij is gedoopt op zondag 4 juli 1802 in Overlangbroek (Ut). Aart is overleden op vrijdag 20 maart 1885 in Achterberg, Rhenen (Ut), 82 jaar oud.
Vermeld:
Een van een tweeling.
Aart trouwde, 33 jaar oud, op zaterdag 16 april 1836 in Rhenen (Ut) met Neeltje van Laar, 26 jaar oud. Neeltje is geboren in Rhenen (Ut), dochter van Geurt van Laar en Hendrikje Gerritsen Hootsen. Zij is gedoopt op zondag 13 augustus 1809 in Rhenen (Ut). Neeltje is overleden op maandag 10 mei 1852 in Rhenen (Ut), 42 jaar oud.
Kinderen van Aart en Neeltje:
1 Jannigje Mandersloot, geboren op donderdag 15 december 1836 in Rhenen (Ut). Volgt 225.
2 Neeltje Mandersloot, geboren op maandag 2 december 1839 in Rhenen (Ut). Volgt 226.
3 Hendrika Mandersloot, geboren op zaterdag 28 januari 1843 in Rhenen (Ut).
117 Cornelia Mandersloot, dochter van Lammert (Lambert) Mandersloot (zie 74) en Jannigje van Woudenberg. Zij is gedoopt op zondag 4 juli 1802 in Overlangbroek (Ut).
Vermeld:
Een van een tweeling.
Cornelia trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 2 december 1826 in Rhenen (Ut) met Jan Hootsen, 44 jaar oud. Jan is geboren in Rhenen (Ut), zoon van Gerrit Janse Hootsen en Wijntje Berendse van Amerongen. Hij is gedoopt op zondag 6 januari 1782 in Rhenen (Ut). Jan is overleden in Rhenen (Ut).
118 Ariaantje (Jaantje) Mandersloot, dochter van Lammert (Lambert) Mandersloot (zie 74) en Jannigje van Woudenberg. Zij is gedoopt op zondag 15 september 1805 in Overlangbroek (Ut). Jaantje is overleden op maandag 20 november 1876 in Woerden (Ut), 71 jaar oud. Jaantje trouwde, 38 jaar oud, op zaterdag 7 oktober 1843 in Woerden (Ut) met Jacob van Woudenberg, ongeveer 36 jaar oud. Jacob is een zoon van Jan van Woudenberg en Jannigje (Jantje) Lagerweij. Hij is gedoopt omstreeks 1807 in Scherpenzeel (Gld). Jacob is overleden op donderdag 15 februari 1900 in Woerden (Ut), ongeveer 93 jaar oud.
119 Jacobus Mandersloot, zoon van Lammert (Lambert) Mandersloot (zie 74) en Jannigje van Woudenberg. Hij is gedoopt op zondag 29 oktober 1809 in Overlangbroek (Ut). Jacobus is overleden op woensdag 20 april 1881 in Rhenen (Ut), 71 jaar oud. Jacobus trouwde, 31 jaar oud, op zaterdag 26 december 1840 in Rhenen (Ut) met Lisabeth van Laar, 29 jaar oud. Lisabeth is geboren in Rhenen (Ut), dochter van Jacob Jacobse van Laar en Henderijntje van Dijk. Zij is gedoopt op zondag 25 augustus 1811 in Rhenen (Ut). Lisabeth is overleden op woensdag 18 juni 1902 in Rhenen (Ut), 90 jaar oud.
Kinderen van Jacobus en Lisabeth:
1 Jan Lammert Mandersloot, geboren op vrijdag 31 december 1841 in Rhenen (Ut). Volgt 227.
2 Hendrina Mandersloot, geboren op woensdag 15 mei 1844 in Rhenen (Ut). Volgt 228.
3 Jacob Mandersloot, geboren op donderdag 16 juli 1846 in Rhenen (Ut). Volgt 229.
4 Jannigje Mandersloot, geboren op donderdag 1 maart 1849 in Rhenen (Ut).
5 Aartje Mandersloot, geboren op donderdag 14 oktober 1852 in Rhenen (Ut).
6 Jacoba Mandersloot, geboren op donderdag 11 september 1856 in Rhenen (Ut). Volgt 230.
120 Lambertus Mandersloot is geboren op zaterdag 29 juli 1815 in Langbroek (Ut), zoon van Lammert (Lambert) Mandersloot (zie 74) en Jannigje van Woudenberg. Lambertus is overleden op zaterdag 17 april 1869 in Utrecht, 53 jaar oud. Lambertus trouwde, 24 jaar oud, op woensdag 14 augustus 1839 in Utrecht met Neeltje van Eijk, 30 jaar oud. Neeltje is een dochter van Hermanus van Eijk en Grietje de Haan. Zij is gedoopt op zondag 28 mei 1809 in Kamerik (Ut). Neeltje is overleden op donderdag 4 maart 1875 in Utrecht, 65 jaar oud.
121 Cornelia Mandersloot is geboren in Overlangbroek (Ut), dochter van Roelof Mandersloot (zie 75) en Maria Sloeserweij. Zij is gedoopt op zondag 15 juli 1804 in Overlangbroek (Ut). Cornelia trouwde, 58 jaar oud, op vrijdag 1 mei 1863 in Maarssen (Ut) met Hermanus Barneveld, ongeveer 57 jaar oud. Hermanus is geboren omstreeks 1806 in Breukelen-Nijenrode (Ut), zoon van Jacob Barneveld en Lena Wouters.
122 Hendrikje Mandersloot, dochter van Roelof Mandersloot (zie 75) en Maria Sloeserweij. Zij is gedoopt op zondag 15 september 1805 in Overlangbroek (Ut). Hendrikje is overleden op zondag 18 mei 1890 in Leersum (Ut), 84 jaar oud. Hendrikje trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 21 augustus 1830 in Leersum (Ut) met Gerrit van Manen, 31 jaar oud. Gerrit is een zoon van Sander van Manen en Willempje Peters. Hij is gedoopt op zaterdag 13 juli 1799 in Leersum (Ut). Gerrit is overleden op zaterdag 5 januari 1867 in Leersum (Ut), 67 jaar oud.
Kinderen van Hendrikje en Gerrit:
1 Sander van Manen, geboren op woensdag 1 februari 1832 in Leersum (Ut). Volgt 231.
2 Roelof van Manen, geboren op donderdag 29 augustus 1833 in Leersum (Ut). Roelof is overleden op maandag 1 juni 1835 in Leersum (Ut), 1 jaar oud.
3 Willemijntje van Manen, geboren op maandag 17 november 1834 in Leersum (Ut).
4 Roelofje van Manen, geboren op vrijdag 20 oktober 1837 in Leersum (Ut). Volgt 232.
5 Cornelis van Manen, geboren op zaterdag 28 december 1839 in Leersum (Ut). Cornelis is overleden op donderdag 22 april 1841 in Leersum (Ut), 1 jaar oud.
6 Alida van Manen, geboren op woensdag 8 juni 1842 in Leersum (Ut). Alida is overleden op zaterdag 23 december 1843 in Leersum (Ut), 1 jaar oud.
7 Cornelis van Manen, geboren op donderdag 18 juli 1844 in Leersum (Ut). Cornelis is overleden op vrijdag 23 januari 1846 in Leersum (Ut), 1 jaar oud.
8 Cornelia van Manen, geboren op dinsdag 26 september 1848 in Leersum (Ut). Volgt 233.
123 Aartje (Aartie) Mandersloot is geboren in Langbroek (Ut), dochter van Roelof Mandersloot (zie 75) en Maria Sloeserweij. Zij is gedoopt op zondag 9 augustus 1807 in Overlangbroek (Ut). Aartie is overleden op dinsdag 26 september 1865 in Doorn (Ut), 58 jaar oud. Aartie trouwde, 35 jaar oud, op vrijdag 9 juni 1843 in Doorn (Ut) met Hendrik van Dijk, 45 jaar oud. Hendrik is geboren in Leersum (Ut), zoon van Klaas van Dijk en Jannigje Budding. Hij is gedoopt op zondag 17 december 1797 in Leersum (Ut). Hendrik is overleden op vrijdag 21 april 1865 in Leersum (Ut), 67 jaar oud. Hendrik is weduwnaar van Cunera van Doorn (1790-1842), met wie hij trouwde op vrijdag 18 augustus 1826 in Doorn (Ut).
124 Gerrit Mandersloot is geboren in Overlangbroek (Ut), zoon van Roelof Mandersloot (zie 75) en Maria Sloeserweij. Hij is gedoopt op zondag 6 november 1808 in Overlangbroek (Ut). Gerrit is overleden op zondag 27 augustus 1876 in Langbroek (Ut), 67 jaar oud. Gerrit trouwde, 32 jaar oud, op donderdag 6 mei 1841 in Langbroek (Ut) met Catharina (Kaatje) van Sterkenburg, 33 jaar oud. Kaatje is geboren in Langbroek (Ut), dochter van Jan van Sterkenburg en Elisabeth (Aletje) Vervat. Zij is gedoopt op zondag 27 december 1807 in Overlangbroek (Ut). Kaatje is overleden op donderdag 4 januari 1883 in Amerongen (Ut), 75 jaar oud.
Kinderen van Gerrit en Kaatje:
1 Roelof Mandersloot, geboren op zaterdag 26 maart 1842 in Langbroek (Ut). Roelof is overleden op woensdag 2 maart 1921 in Amerongen (Ut), 78 jaar oud. Roelof bleef ongehuwd.
2 Elisabeth Mandersloot, geboren op dinsdag 8 april 1845 in Langbroek (Ut). Volgt 234.
3 Maria Mandersloot, geboren op woensdag 22 maart 1848 in Langbroek (Ut). Maria is overleden op donderdag 19 april 1849 in Langbroek (Ut), 1 jaar oud.
4 Maria Mandersloot, geboren op zaterdag 21 juli 1849 in Langbroek (Ut). Volgt 235.
5 Jan Mandersloot, geboren op vrijdag 4 oktober 1850 in Langbroek (Ut). Volgt 236.
125 Jan Mandersloot is geboren in Amerongen (Ut), zoon van Jan Mandersloot (zie 76) en Antje van Veenendaal. Hij is gedoopt op zondag 11 augustus 1805 in Amerongen (Ut). Jan is overleden op woensdag 5 december 1855 in Doorn (Ut), 50 jaar oud. Jan trouwde, 30 jaar oud, op donderdag 19 november 1835 in Werkhoven (Ut) met Grietje van Soest, 23 jaar oud. Grietje is geboren op zondag 31 mei 1812 in Driebergen (Ut), dochter van Nicolaas (Klaas) van Soest en Willemijntje Schuurman. Grietje is overleden op zondag 28 maart 1880 in Doorn (Ut), 67 jaar oud.
Kinderen van Jan en Grietje:
1 Annigje Mandersloot, geboren op donderdag 3 november 1836 in Driebergen (Ut). Volgt 237.
2 Jannigje Mandersloot, geboren op zondag 8 september 1839 in Doorn (Ut). Volgt 238.
3 Metje Mandersloot, geboren op dinsdag 8 augustus 1843 in Doorn (Ut). Volgt 239.
126 Elisabeth Mandersloot is geboren op zondag 27 augustus 1809 in Langbroek (Ut), dochter van Jan Mandersloot (zie 76) en Antje van Veenendaal. Zij is gedoopt op zondag 3 september 1809 in Nederlangbroek (Ut). Elisabeth is overleden op vrijdag 14 augustus 1857 in Amerongen (Ut), 47 jaar oud. Elisabeth trouwde, 20 jaar oud, op vrijdag 9 april 1830 in Amerongen (Ut) met Kornelis Tijmensen van Deelen, ongeveer 27 jaar oud. Kornelis is geboren omstreeks 1803 in Renswoude (Ut), zoon van Aalberts Tijmensen van Deelen en Hendrikje Kornelissen Kramer. Kornelis is overleden op vrijdag 4 januari 1867 in Amerongen (Ut), ongeveer 64 jaar oud.
Kinderen van Elisabeth en Kornelis:
1 Albert van Deelen, geboren op zaterdag 10 juli 1830 in Amerongen (Ut). Volgt 240.
2 Antje van Deelen, geboren op woensdag 14 december 1831 in Amerongen (Ut). Antje is overleden op donderdag 17 mei 1849 in Amerongen (Ut), 17 jaar oud. Antje bleef ongehuwd.
3 Hendrik van Deelen, geboren op dinsdag 9 april 1833 in Amerongen (Ut). Volgt 241.
4 Jan van Deelen, geboren op zondag 2 november 1834 in Amerongen (Ut). Jan is overleden op vrijdag 16 oktober 1835 in Amerongen (Ut), 11 maanden oud.
5 Jannigje van Deelen, geboren op dinsdag 19 juli 1836 in Amerongen (Ut). Jannigje is overleden op vrijdag 22 juli 1853 in Amerongen (Ut), 17 jaar oud. Jannigje bleef ongehuwd.
6 Tijmen van Deelen, geboren op zaterdag 21 juli 1838 in Amerongen (Ut). Volgt 242.
7 Grietje van Deelen, geboren op woensdag 29 april 1840 in Amerongen (Ut). Volgt 243.
8 Jan van Deelen, geboren op zaterdag 29 januari 1842 in Amerongen (Ut). Volgt 244.
9 Gerrritje van Deelen, geboren op maandag 11 maart 1844 in Amerongen (Ut). Volgt 245.
10 Cornelis van Deelen, geboren op vrijdag 4 december 1846 in Amerongen (Ut). Volgt 246.
11 Arien van Deelen, geboren op zondag 20 mei 1849 in Amerongen (Ut). Arien is overleden op woensdag 21 maart 1883 in Amerongen (Ut), 33 jaar oud. Arien bleef ongehuwd.
12 Antje van Deelen, geboren op maandag 15 november 1852 in Amerongen (Ut).
13 N.N. van Deelen, levenloos geboren dochter, geboren op vrijdag 31 oktober 1856 in Amerongen (Ut).
127 Grietje Mandersloot is geboren op dinsdag 27 april 1819 in Langbroek (Ut), dochter van Jan Mandersloot (zie 76) en Antje van Veenendaal. Grietje is overleden op zaterdag 23 mei 1885 in Langbroek (Ut), 66 jaar oud. Grietje trouwde, 38 jaar oud, op vrijdag 15 mei 1857 in Langbroek (Ut) met Gerrit Ruitenbeek, 50 jaar oud. Gerrit is een zoon van Jan Ruitenbeek en Trijntje Zwetselaar. Hij is gedoopt op zondag 8 maart 1807 in Nederlangbroek (Ut). Gerrit is overleden op zondag 16 februari 1890 in Langbroek (Ut), 82 jaar oud.
Vermeld:
Een van een tweeling.
Kind van Grietje en Gerrit:
1 Jan Ruitenbeek, geboren op maandag 30 augustus 1858 in Langbroek (Ut). Jan is overleden op maandag 16 mei 1859 in Langbroek (Ut), 8 maanden oud.
128 Gijsbertje Mandersloot, dochter van Jacob Mandersloot (zie 77) en Hendrika van Es. Zij is gedoopt op zondag 24 april 1803 in Doorn (Ut). Gijsbertje is overleden op donderdag 5 juni 1828 in Veenendaal (Ut), 25 jaar oud. Gijsbertje trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 6 maart 1828 in Langbroek (Ut) met Hermann Heinrich Diederich Ohrtman, ongeveer 24 jaar oud. Hermann is geboren omstreeks 1804 in Fürstenau, Duitsland, zoon van Hermann Hinrich Ohrtman en Anna Maria Schirhorne. Hermann is overleden op maandag 8 augustus 1842 in Veenendaal (Ut), ongeveer 38 jaar oud. Hermann trouwde later op woensdag 20 mei 1829 in Veenendaal (Ut) met Gerritje (Gergje) Mandersloot (1806-1867), zie 130.
Kind van Gijsbertje en Hermann:
1 Gijsbertje Ohrtman, geboren op donderdag 1 mei 1828 in Veenendaal (Ut). Gijsbertje is overleden op donderdag 25 september 1828 in Veenendaal (Ut), 4 maanden oud.
129 Aart Mandersloot is geboren in Doorn (Ut), zoon van Jacob Mandersloot (zie 77) en Hendrika van Es. Hij is gedoopt op zondag 12 augustus 1804 in Doorn (Ut). Aart is overleden op vrijdag 4 januari 1833 in Wijk bij Duurstede (Ut), 28 jaar oud. Aart trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 5 november 1829 in Wijk bij Duurstede (Ut) met Elisabeth Broekhuijsen, 21 jaar oud. Elisabeth is geboren op maandag 22 augustus 1808 in Wijk bij Duurstede (Ut), dochter van Frans Broekhuisen en Fransiena/Francina van Amerongen. Zij is gedoopt in Wijk bij Duurstede (Ut). Elisabeth is overleden op dinsdag 25 mei 1875 in Wijk bij Duurstede (Ut), 66 jaar oud. Elisabeth trouwde later op donderdag 30 januari 1834 in Wijk bij Duurstede (Ut) met Cornelis de Rooij (1807-1862).
130 Gerritje (Gergje) Mandersloot, dochter van Jacob Mandersloot (zie 77) en Hendrika van Es. Zij is gedoopt op zondag 25 mei 1806 in Wijk bij Duurstede (Ut). Gergje is overleden op maandag 25 maart 1867 in Veenendaal (Ut), 60 jaar oud. Gergje trouwde, 22 jaar oud, op woensdag 20 mei 1829 in Veenendaal (Ut) met Hermann Heinrich Diederich Ohrtman, ongeveer 25 jaar oud. Hermann is geboren omstreeks 1804 in Fürstenau, Duitsland, zoon van Hermann Hinrich Ohrtman en Anna Maria Schirhorne. Hermann is overleden op maandag 8 augustus 1842 in Veenendaal (Ut), ongeveer 38 jaar oud. Hermann is weduwnaar van Gijsbertje Mandersloot (1803-1828), met wie hij trouwde op donderdag 6 maart 1828 in Langbroek (Ut), zie 128.
Kinderen van Gergje en Hermann:
1 Hendrik Ohrtman, geboren op dinsdag 28 juli 1829 in Veenendaal (Ut). Volgt 247.
2 Jacobus Hendricus Ohrtman, geboren op woensdag 28 september 1831 in Veenendaal (Ut). Volgt 248.
131 Adriana Mandersloot is geboren op maandag 2 februari 1824 in Langbroek (Ut), dochter van Jacob Mandersloot (zie 77) en Geertruida (Geertrui) van Doorn. Adriana is overleden op vrijdag 5 augustus 1859 in Utrecht, 35 jaar oud. Adriana trouwde, 28 jaar oud, op woensdag 19 mei 1852 in Utrecht met Augustinus Wilhelmus van Schaijik, 31 of 32 jaar oud. Augustinus is geboren in 1820 in Vlissingen (Zld), zoon van Abraham van Schaijik en Cornelia Adriana de Wagemaker.
Kinderen van Adriana en Augustinus:
1 Jacob van Schaijik, geboren op zondag 4 maart 1849 in Utrecht. Volgt 249.
2 Hendrikus van Schaijik, geboren op maandag 20 september 1852 in Utrecht. Hendrikus is overleden op zondag 5 februari 1854 in Utrecht, 1 jaar oud.
3 Abraham van Schaijik, geboren op zondag 25 mei 1856 in Utrecht.
4 Gerrit Cornelis van Schaijik, geboren op maandag 6 juni 1859 in Utrecht.
132 Aart van Dijk is geboren op dinsdag 3 november 1807 in Amerongen (Ut), zoon van Jakobus van Dijk en Grietje Mandersloot (zie 78). Hij is gedoopt op zondag 8 november 1807 in Amerongen (Ut). Aart is overleden op dinsdag 22 oktober 1878 in Amerongen (Ut), 70 jaar oud. Aart trouwde, 29 jaar oud, op donderdag 27 april 1837 in Amerongen (Ut) met Gerrigje van Dijk, 24 jaar oud. Gerrigje is geboren op zaterdag 6 juni 1812 in Amerongen (Ut), dochter van Arie van Dijk en Neeltje Veenhof. Gerrigje is overleden op woensdag 25 juli 1888 in Amerongen (Ut), 76 jaar oud.
Kinderen van Aart en Gerrigje:
1 Jacobus van Dijk, geboren op vrijdag 1 februari 1839 in Amerongen (Ut). Volgt 250.
2 Gijsbert Brand van Dijk, geboren op zaterdag 2 november 1844 in Amerongen (Ut). Volgt 251.
3 Grietje van Dijk, geboren op maandag 11 september 1848 in Amerongen (Ut). Volgt 252.
4 Neeltje van Dijk, geboren op donderdag 7 maart 1850 in Amerongen (Ut). Volgt 253.
5 Aart van Dijk, geboren op woensdag 18 juli 1855 in Amerongen (Ut). Volgt 254.
133 Gijsbert van Dijk is geboren op woensdag 26 december 1810 in Amerongen (Ut), zoon van Jakobus van Dijk en Grietje Mandersloot (zie 78). Hij is gedoopt op zondag 6 januari 1811 in Amerongen (Ut). Gijsbert is overleden op vrijdag 7 november 1879 in Amerongen (Ut), 68 jaar oud. Gijsbert trouwde, 34 jaar oud, op vrijdag 9 mei 1845 in Amerongen (Ut) met Maria van Soest, 25 jaar oud. Maria is geboren op woensdag 16 februari 1820 in Veenendaal (Ut), dochter van Jan van Soest en Gijsberta Harmina Ulrich. Maria is overleden op vrijdag 29 maart 1907 in Amerongen (Ut), 87 jaar oud.
Kinderen van Gijsbert en Maria:
1 Grietje van Dijk, geboren op dinsdag 6 april 1847 in Amerongen (Ut).
2 Jannetje van Dijk, geboren op dinsdag 25 juli 1848 in Amerongen (Ut). Volgt 255.
3 Gerrigje van Dijk, geboren op maandag 1 april 1850 in Amerongen (Ut).
4 Gijsberta van Dijk, geboren op zondag 9 november 1851 in Amerongen (Ut). Volgt 256.
5 Jannigje van Dijk, geboren op zondag 26 november 1854 in Amerongen (Ut).
6 Jan Willem van Dijk, geboren op woensdag 15 februari 1860 in Amerongen (Ut).
134 Brand van Dijk is geboren op woensdag 9 maart 1814 in Amerongen (Ut), zoon van Jakobus van Dijk en Grietje Mandersloot (zie 78). Brand is overleden op zondag 28 november 1875 in Amerongen (Ut), 61 jaar oud. Brand trouwde, 35 jaar oud, op vrijdag 25 mei 1849 in Amerongen (Ut) met Jannigje Bouman, 30 jaar oud. Jannigje is geboren op vrijdag 15 januari 1819 in Amerongen (Ut), dochter van Pieter Bouman en Eva Naves (Navis of Navest). Jannigje is overleden op zondag 15 februari 1863 in Amerongen (Ut), 44 jaar oud.
135 Cornelis van Dijk is geboren op woensdag 18 november 1818 in Amerongen (Ut), zoon van Jakobus van Dijk en Grietje Mandersloot (zie 78). Cornelis trouwde, 34 jaar oud, op vrijdag 21 januari 1853 in Amerongen (Ut) met Antonia (Tonia) Langelaar, 24 jaar oud. Tonia is geboren op maandag 8 december 1828 in Renswoude (Ut), dochter van Willem Langelaar en Aaltje van Doorn.
Kind van Cornelis en Tonia:
1 Willem van Langelaar, geboren op zaterdag 8 februari 1851 in Scherpenzeel (Gld). Willem is overleden op zondag 9 maart 1851 in Scherpenzeel (Gld), 1 maand oud.
136 Willem Ham is geboren op donderdag 3 augustus 1815 in Ter Aar (Zh), zoon van Willem Ham en Gijsberta (Gijsje) van Spanje (zie 79). Willem is overleden op zaterdag 27 oktober 1883 in Ter Aar (Zh), 68 jaar oud. Willem trouwde, 42 jaar oud, op dinsdag 20 april 1858 in Alphen aan den Rijn (Zh) met Cornelia Belt, 35 jaar oud. Cornelia is geboren op woensdag 27 november 1822 in Alphen aan den Rijn (Zh), dochter van Johannes (Jan) Belt en Anna Verhaar. Cornelia is overleden op zondag 4 februari 1877 in Ter Aar (Zh), 54 jaar oud.
137 Pieter Ham is geboren op woensdag 22 maart 1820 in Ter Aar (Zh), zoon van Willem Ham en Gijsberta (Gijsje) van Spanje (zie 79). Pieter is overleden op zaterdag 10 november 1888 in Alphen aan den Rijn (Zh), 68 jaar oud. Pieter:
(1) trouwde, 30 jaar oud, op donderdag 30 mei 1850 in Alkemade (Zh) met Maria Bosman, 44 jaar oud. Maria is een dochter van Theodorus Bosman en Neeltje van der Zwaan. Zij is gedoopt op zondag 7 juli 1805 in Rijnsaterwoude (Zh). Maria is overleden op donderdag 9 juli 1885 in Alkemade (Zh), 80 jaar oud.
(2) trouwde, 65 jaar oud, op donderdag 25 februari 1886 in Alphen aan den Rijn (Zh) met Karina Theodora Verhaar, 36 jaar oud. Karina is geboren op maandag 30 juli 1849 in Oudshoorn, Alphen a/d Rijn (Zh), dochter van Jan Verhaar en Barbara Catharina van der Kroef. Karina is overleden op dinsdag 23 mei 1922 in Uithoorn (Nh), 72 jaar oud.
Kind van Pieter en Karina:
1 Barbara Gijsberta Ham, geboren op zondag 29 mei 1887 in Alphen aan den Rijn (Zh). Volgt 257.
138 Gijsbert van Eck is geboren op zondag 4 december 1825 in Wijk bij Duurstede (Ut), zoon van Pieter van Eck en Johanna Adriana (Jannigje) van Vulpen (zie 80). Gijsbert trouwde, 35 jaar oud, op donderdag 14 februari 1861 in Soest (Ut) met Aaltje Kooi, 32 jaar oud. Aaltje is geboren op dinsdag 19 februari 1828 in Soest (Ut), dochter van Hendrik Kooi en Feijtje van Ruizendaal.
139 Johanna van Eck is geboren op zondag 24 april 1836 in Wijk bij Duurstede (Ut), dochter van Pieter van Eck en Johanna Adriana (Jannigje) van Vulpen (zie 80). Johanna is overleden op maandag 24 februari 1902 in De Bilt (Ut), 65 jaar oud. Johanna trouwde, 22 jaar oud, op vrijdag 4 februari 1859 in De Bilt (Ut) met Pieter van Asselt, 31 jaar oud. Pieter is geboren op donderdag 6 december 1827 in Maartensdijk (Ut), zoon van Theodorus van Asselt en Jacoba (Jaantje) Broekhuizen.
Kinderen van Johanna en Pieter:
1 Theodorus van Asselt, geboren op woensdag 20 april 1859 in De Bilt (Ut). Theodorus is overleden op woensdag 4 april 1860 in De Bilt (Ut), 11 maanden oud.
2 Petronella van Asselt, geboren op donderdag 29 november 1860 in De Bilt (Ut). Volgt 258.
3 Jacoba van Asselt, geboren op maandag 4 november 1861 in De Bilt (Ut). Volgt 259.
4 Jannigje van Asselt, geboren op maandag 27 april 1863 in De Bilt (Ut). Jannigje is overleden op donderdag 4 juni 1863 in De Bilt (Ut), 1 maand oud.
5 Jannigje van Asselt, geboren op donderdag 21 juli 1864 in De Bilt (Ut). Volgt 260.
6 Theodora van Asselt, geboren op zaterdag 21 oktober 1865 in De Bilt (Ut). Theodora is overleden op woensdag 1 november 1865 in De Bilt (Ut), 11 dagen oud.
7 Theodora van Asselt, geboren op donderdag 17 oktober 1867 in De Bilt (Ut). Theodora is overleden op maandag 5 augustus 1872 in De Bilt (Ut), 4 jaar oud.
8 Jan van Asselt, geboren op woensdag 29 september 1869 in De Bilt (Ut). Volgt 261.
9 Gijsbertus van Asselt, geboren op maandag 22 mei 1871 in De Bilt (Ut). Volgt 262.
10 Theodorus van Asselt, geboren op zaterdag 20 december 1873 in De Bilt (Ut). Theodorus is overleden op donderdag 26 februari 1874 in De Bilt (Ut), 2 maanden oud.
11 Pieter van Asselt, geboren op donderdag 25 mei 1876 in De Bilt (Ut). Pieter is overleden op zaterdag 15 september 1877 in De Bilt (Ut), 1 jaar oud.
140 Gerrigje Verdonk, dochter van Adrianus (Arien) Verdonk en Marrigje van Vulpen (zie 81). Zij is gedoopt op zondag 16 december 1742 in Zeist (Ut). Gerrigje is overleden, 57 jaar oud. Zij is begraven op vrijdag 24 januari 1800 in Zeist (Ut). Gerrigje trouwde, 32 jaar oud, op zondag 11 juni 1775 in Zeist (Ut) met Evert Bannink, 18 jaar oud. Hij is gedoopt op zondag 27 juni 1756 in Woudenberg (Ut). Evert is overleden op donderdag 5 oktober 1809 in Zeist (Ut), 53 jaar oud.
Kinderen van Gerrigje en Evert:
1 Willemijntje Bannink. Zij is gedoopt op zondag 10 maart 1776 in Zeist (Ut).
2 Arien Bannink. Hij is gedoopt op zondag 9 november 1777 in Zeist (Ut).
3 Jannigje Bannink. Zij is gedoopt op zondag 27 januari 1782 in Zeist (Ut).
141 Johanna Verdonk, dochter van Adrianus (Arien) Verdonk en Marrigje van Vulpen (zie 81). Zij is gedoopt op zondag 29 november 1744 in Zeist (Ut). Johanna trouwde, 15 jaar oud, op zondag 20 april 1760 in Utrecht met Jochem Hendriks van Uchelen, nadat zij op zondag 20 april 1760 in Utrecht in ondertrouw zijn gegaan.
142 Matthijs Verdonk, zoon van Adrianus (Arien) Verdonk en Marrigje van Vulpen (zie 81). Hij is gedoopt op zondag 9 januari 1746 in Zeist (Ut). Matthijs is overleden op maandag 29 oktober 1827 in Zeist (Ut), 81 jaar oud. Matthijs trouwde, 28 jaar oud, op zondag 26 juni 1774 in Zeist (Ut) met Johanna Hermina Heijkamp, 24 jaar oud, nadat zij op vrijdag 3 juni 1774 in Amsterdam (Nh) in ondertrouw zijn gegaan. Zij is gedoopt op zondag 26 oktober 1749 in Utrecht. Johanna is overleden op donderdag 8 februari 1827 in Zeist (Ut), 77 jaar oud.
Kinderen van Matthijs en Johanna:
1 Arien Verdonk. Hij is gedoopt op zondag 16 april 1775 in Zeist (Ut). Arien is overleden vóór 1779 in Zeist (Ut), ten hoogste 4 jaar oud.
2 Johanna Verdonk. Zij is gedoopt op zondag 29 september 1776 in Zeist (Ut). Johanna is overleden vóór 1782 in Zeist (Ut), ten hoogste 6 jaar oud.
3 Arien Verdonk. Hij is gedoopt op zondag 2 mei 1779 in Zeist (Ut).
4 Johanna Verdonk. Zij is gedoopt op donderdag 11 april 1782 in Zeist (Ut). Johanna is overleden op zondag 9 januari 1848 in Zeist (Ut), 65 jaar oud. Johanna bleef ongehuwd.
5 Marrigje Verdonk. Zij is gedoopt op donderdag 2 oktober 1783 in Zeist (Ut).
6 Frederik Verdonk, gedoopt op zondag 14 december 1794 in Zeist (Ut). Volgt 263.
143 Maria van Velpen (Vulpen) is geboren in Doorn (Ut), dochter van Cornelis Jansz van Vulpen (zie 82) en Geertje Faessen. Zij is gedoopt op zondag 2 juni 1715 in Doorn (Ut). Maria is overleden in Doorn (Ut), 79 jaar oud. Zij is begraven op maandag 26 januari 1795 in Doorn (Ut). Maria trouwde, 22 of 23 jaar oud, in 1738 in Doorn (Ut) met Otto de Bruijn, 23 of 24 jaar oud, nadat zij op vrijdag 16 mei 1738 in Doorn (Ut) in ondertrouw zijn gegaan. Otto is geboren in Werkhoven (Ut), zoon van Wulfert de Bruijn en Grietje van Snellenbergh. Hij is gedoopt op zondag 18 maart 1714 in Werkhoven (Ut).
Beroep:
Molenaar. Miller. (in Neerlangbroek)
Kinderen van Maria en Otto:
1 Margrietje de Bruijn, geboren in Doorn (Ut). Zij is gedoopt op zondag 19 april 1739 in Doorn (Ut). Margrietje is overleden in 1739 in Doorn (Ut).
2 Geertrujd de Bruijn, geboren in Doorn (Ut). Zij is gedoopt op zondag 12 februari 1741 in Doorn (Ut). Geertrujd is overleden op zaterdag 29 november 1828 in Doorn (Ut), 87 jaar oud. Geertrujd bleef ongehuwd.
3 Willem de Bruijn, geboren in Doorn (Ut). Hij is gedoopt op zondag 24 februari 1743 in Doorn (Ut). Willem is overleden in 1743 in Doorn (Ut).
4 Willem de Bruijn, geboren in Doorn (Ut). Hij is gedoopt op zondag 31 januari 1745 in Doorn (Ut). Willem is overleden in 1745 in Doorn (Ut).
5 Beatrix de Bruijn, geboren in Doorn (Ut). Zij is gedoopt op zaterdag 1 januari 1746 in Doorn (Ut). Beatrix is overleden op zaterdag 4 november 1815 in Doorn (Ut), 69 jaar oud. Beatrix bleef ongehuwd.
6 Teuntje de Bruijn, geboren in Doorn (Ut). Zij is gedoopt op zondag 22 september 1748 in Doorn (Ut).
7 Willemijntje de Bruijn, geboren in Doorn (Ut). Zij is gedoopt op zondag 5 september 1751 in Doorn (Ut). Willemijntje is overleden in 1752, 0 of 1 jaar oud.
8 Willem de Bruijn, geboren in Doorn (Ut). Hij is gedoopt op zondag 1 oktober 1752 in Doorn (Ut). Willem is overleden in 1752 in Doorn (Ut).
9 Willem de Bruijn, geboren in Doorn (Ut). Hij is gedoopt op zondag 23 september 1753 in Doorn (Ut). Willem is overleden in 1753 in Doorn (Ut).
10 Willem de Bruijn, geboren in Doorn (Ut). Hij is gedoopt op zondag 23 februari 1755 in Doorn (Ut). Willem is overleden op donderdag 19 mei 1825 in Doorn (Ut), 70 jaar oud. Willem bleef ongehuwd.
11 Cornelia de Bruijn, geboren in Doorn (Ut). Zij is gedoopt op zondag 17 september 1758 in Doorn (Ut). Cornelia is overleden in 1759 in Doorn (Ut), 0 of 1 jaar oud.
144 Jan Cornelisz van Vulpen, zoon van Cornelis Jansz van Vulpen (zie 82) en Metje Tijsse Ederveen. Hij is gedoopt op zondag 16 januari 1735 in Doorn (Ut). Jan is overleden op donderdag 11 juli 1816 in Doorn (Ut), 81 jaar oud.
Notitie-Notice:
Landbouwer op de hofstede Spreeuwenstein.
Op 28 Sept. 1824 verkopen zijn erfgenamen in het openbaar ruim 11 HA. sparrenbos, gelegen boven de Straatweg
tussen de beide Driften aan de familie van Lynden van Lunenburg en aan G.C.C.J. Baron van Lynden van Sanden.

Farmer on the homestead "Starlingsstein".
On Sept. 28.1824 his heirs sold in public more than 11 HA. fir forest, situated above the road between
the two Driftings at the family Lynden van Lunenburg and G.C.C.J. Baron van Lynden van Sanden.

Een drift of dreef is een weg waarlangs men een kudde vee dreef van het dorp naar het open veld. De kudde zelf wordt ook wel de drift genoemd.

A drive or drove is a road along which they drove a herd of cattle from the village to the open field. The herd itself is also called the drift.
Jan trouwde, 22 of 23 jaar oud, in 1758 in Doorn (Ut) met Luytje Gijsbertse (Lijntje) van Velpen, 19 of 20 jaar oud, nadat zij op zaterdag 25 maart 1758 in Doorn (Ut) in ondertrouw zijn gegaan. Lijntje is een dochter van Gijsbert Roelofse van Velpen en Geurtje Jacobs van Hamersvelt. Zij is gedoopt op zondag 26 oktober 1738 in Doorn (Ut). Lijntje is overleden op donderdag 26 februari 1824 in Doorn (Ut), 85 jaar oud.
Overlijden-Decease:
Aangifte door Johannes van Vulpen 44jr. en Gijsbert van Vulpen 58jr.
Kinderen van Jan en Lijntje:
1 Metjen van Vulpen, geboren in Doorn (Ut). Volgt 264.
2 Geurtje van Vulpen, geboren in Leersum (Ut). Volgt 265.
3 Cornelis Jansz van Vulpen, geboren in Leersum (Ut). Volgt 266.
4 Gijbert Janszoon van Vulpen, gedoopt op zondag 10 juni 1764 in Leersum (Ut). Volgt 267.
5 Willem van Vulpen, geboren in Doorn (Ut). Hij is gedoopt op zondag 18 mei 1766 in Doorn (Ut). Willem is overleden op maandag 26 maart 1838 in Doorn (Ut), 71 jaar oud. Willem bleef ongehuwd.
6 Maaijgjen (Marrigje) van Vulpen, gedoopt op zondag 2 oktober 1768 in Doorn (Ut). Volgt 268.
7 Jan van Vulpen, geboren in Doorn (Ut). Volgt 269.
8 Maria van Vulpen, geboren in Doorn (Ut). Volgt 270.
9 Matthijs Jansz van Vulpen, geboren in Doorn (Ut). Volgt 271.
10 Luitje van Vulpen, geboren in Doorn (Ut). Volgt 272.
11 Johannes Jansz van Vulpen, geboren in Doorn (Ut). Volgt 273.
12 Jacobus van Vulpen, geboren in Doorn (Ut). Volgt 274.
145 Thijs Cornelis van Vulpen is geboren in Doorn (Ut), zoon van Cornelis Jansz van Vulpen (zie 82) en Metje Tijsse Ederveen. Hij is gedoopt op zondag 30 september 1753 in Doorn (Ut). Thijs is overleden op donderdag 4 april 1816 in Amerongen (Ut), 62 jaar oud. Thijs trouwde, 19 of 20 jaar oud, in 1773 in Leersum (Ut) met Grietje Jacobse van Woudenberg, 17 of 18 jaar oud, nadat zij op zaterdag 12 december 1772 in Leersum (Ut) in ondertrouw zijn gegaan. Grietje is geboren in Darthuizen, Leersum (Ut), dochter van Jakop Elbertssen (Jan) van Woudenberg en Jannigje Jansse van Lockhorst. Zij is gedoopt op zondag 20 juli 1755 in Leersum (Ut). Grietje is overleden op vrijdag 24 september 1779 in Leersum (Ut), 24 jaar oud.
Kinderen van Thijs en Grietje:
1 Jan Tijssen van Vulpen, gedoopt op zondag 3 oktober 1773 in Leersum (Ut). Volgt 275.
2 Jannigje van Vulpen, geboren in Amerongen (Ut). Volgt 276.
146 Evert van Ginkel is geboren op dinsdag 20 augustus 1816 in Renswoude (Ut), zoon van Hendrik van Ginkel (zie 84) en Jacoba Geurtsen van Manen. Evert trouwde, 41 jaar oud, op donderdag 15 april 1858 in Renswoude (Ut) met Cornelia Steenbeek, 32 jaar oud. Cornelia is geboren op maandag 4 juli 1825 in Maarn (Ut), dochter van Jorden Steenbeek en Wijntje Vermeulen.
Kind van Evert en Cornelia:
1 Hendrikje van Ginkel, geboren op woensdag 5 augustus 1863 in Renswoude (Ut). Volgt 277.
147 Hendereintje van den Dikkenberg is geboren op donderdag 21 februari 1828 in Renswoude (Ut), dochter van Jan van den Dikkenberg en Gerritje van Ginkel (zie 85). Hendereintje is overleden op zondag 30 juni 1907 in Renswoude (Ut), 79 jaar oud.
Vermeld:
Ook vermeld als: Herremijntje van Voorthuizen. Harmijntje van Voorthuizen.
Hendereintje trouwde, 48 jaar oud, op vrijdag 18 augustus 1876 in Renswoude (Ut) met Willem van Ginkel, 35 jaar oud. Willem is geboren op dinsdag 16 maart 1841 in Renswoude (Ut), zoon van Hendrik van Ginkel en Harmijntje van Voordhuizen. Willem is overleden op zaterdag 5 januari 1924 in Renswoude (Ut), 82 jaar oud.
148 Evert van den Dikkenberg is geboren op maandag 29 maart 1830 in Renswoude (Ut), zoon van Jan van den Dikkenberg en Gerritje van Ginkel (zie 85). Evert is overleden op zaterdag 14 januari 1911 in Renswoude (Ut), 80 jaar oud. Evert trouwde, 30 jaar oud, op vrijdag 22 februari 1861 in Renswoude (Ut) met Hendrikje Riksen, 29 of 30 jaar oud. Hendrikje is geboren in 1831 in Ede (Gld), dochter van Jacob Riksen en Jannetje Roelofs. Hendrikje is overleden op zaterdag 31 oktober 1903 in Renswoude (Ut), 71 of 72 jaar oud.
Kind van Evert en Hendrikje:
1 Jan van den Dikkenberg, geboren op maandag 21 januari 1861 in Renswoude (Ut).
149 Teunis van den Dikkenberg is geboren op dinsdag 17 juli 1832 in Renswoude (Ut), zoon van Jan van den Dikkenberg en Gerritje van Ginkel (zie 85). Teunis is overleden op vrijdag 25 juni 1909 in Zeist (Ut), 76 jaar oud. Teunis trouwde, 27 jaar oud, op donderdag 3 november 1859 in Driebergen (Ut) met Aaltje van Rheenen, 21 jaar oud. Aaltje is geboren op vrijdag 1 juni 1838 in Driebergen (Ut), dochter van Jan van Rheenen en Jacoba Appeldoorn. Aaltje is overleden op maandag 3 september 1894 in Driebergen (Ut), 56 jaar oud.
Kinderen van Teunis en Aaltje:
1 Jan van den Dikkenberg, geboren op maandag 7 mei 1860 in Driebergen (Ut). Volgt 278.
2 Gerrigje van den Dikkenberg, geboren op zaterdag 29 november 1862 in Driebergen (Ut). Volgt 279.
3 Jacoba van den Dikkenberg, geboren op zaterdag 15 oktober 1864 in Driebergen (Ut). Volgt 280.
4 Johannes van den Dikkenberg, geboren op woensdag 10 oktober 1866 in Driebergen (Ut). Johannes is overleden op maandag 15 mei 1871 in Driebergen (Ut), 4 jaar oud.
5 Teunis van den Dikkenberg, geboren op maandag 23 november 1868 in Driebergen (Ut).
6 Jannetje van den Dikkenberg, geboren op vrijdag 5 januari 1872 in Driebergen (Ut). Volgt 281.
7 Sophia van den Dikkenberg, geboren op donderdag 25 december 1873 in Driebergen (Ut). Volgt 282.
8 Evert van den Dikkenberg, geboren op donderdag 25 november 1875 in Driebergen (Ut).
9 Johanna van den Dikkenberg, geboren op donderdag 1 mei 1879 in Driebergen (Ut). Volgt 283.
150 Jannetje van den Dikkenberg is geboren op woensdag 27 augustus 1834 in Renswoude (Ut), dochter van Jan van den Dikkenberg en Gerritje van Ginkel (zie 85). Jannetje is overleden op zondag 27 februari 1887 in Zeist (Ut), 52 jaar oud. Jannetje trouwde, 24 jaar oud, op vrijdag 5 november 1858 in Renswoude (Ut) met Jacob Bos, 25 jaar oud. Jacob is geboren op vrijdag 5 april 1833 in Veenendaal, Ede (Gld), zoon van Klaas Bos en Aartje Maarssen. Jacob is overleden op donderdag 8 september 1892 in Zeist (Ut), 59 jaar oud. Jacob trouwde later op donderdag 2 augustus 1888 in Zeist (Ut) met Jacoba Sukkel (1845-1930).
Kinderen van Jannetje en Jacob:
1 Gerritje Bos, geboren op maandag 13 januari 1862 in Veenendaal, Ede (Gld). Volgt 284.
2 Johanna Bos, geboren omstreeks 1866 in Olst (Ov). Volgt 285.
151 Hendrikje (Hendrikje) van Ginkel is geboren op dinsdag 9 november 1824 in Renswoude (Ut), dochter van Teunis van Ginkel (zie 86) en Martje van Hoevelaken. Hendrikje is overleden op maandag 29 november 1915 in Wassenaar (Zh), 91 jaar oud. Hendrikje trouwde, 36 jaar oud, op donderdag 7 november 1861 in Renswoude (Ut) met Johan George van Galen/Gaalen, 35 jaar oud. Johan is geboren op woensdag 2 augustus 1826 in Ede (Gld), zoon van Gerrit van Galen en Anna Sabina Riesch. Johan is overleden op dinsdag 26 oktober 1909 in Wassenaar (Zh), 83 jaar oud.
152 Evert van Ginkel is geboren op dinsdag 1 september 1829 in Renswoude (Ut), zoon van Teunis van Ginkel (zie 86) en Martje van Hoevelaken. Evert is overleden op woensdag 8 oktober 1913 in Leersum (Ut), 84 jaar oud. Evert trouwde, 28 jaar oud, op vrijdag 2 juli 1858 in Leersum (Ut) met Geertruida Prins, 19 jaar oud. Geertruida is geboren op donderdag 6 september 1838 in Leersum (Ut), dochter van Arris Prins en Hendrina Geijtenbeek. Geertruida is overleden op zondag 12 maart 1922 in Leersum (Ut), 83 jaar oud.
Kinderen van Evert en Geertruida:
1 Arris van Ginkel, geboren op maandag 26 april 1858 in Leersum (Ut). Volgt 286.
2 Marrigje van Ginkel, geboren op woensdag 23 mei 1860 in Leersum (Ut).
3 Teunisje van Ginkel, geboren op woensdag 24 juni 1863 in Leersum (Ut). Teunisje is overleden op zaterdag 21 april 1866 in Leersum (Ut), 2 jaar oud.
4 Teunisje van Ginkel, geboren op maandag 10 december 1866 in Leersum (Ut).
5 Hendrik van Ginkel, geboren op vrijdag 14 januari 1870 in Leersum (Ut). Volgt 287.
6 Evert van Ginkel, geboren op dinsdag 8 april 1873 in Leersum (Ut). Evert is overleden op donderdag 10 februari 1927 in Utrecht, 53 jaar oud. Evert bleef ongehuwd.
7 Geertruida van Ginkel, geboren op vrijdag 17 december 1875 in Leersum (Ut). Geertruida is overleden op vrijdag 24 maart 1876 in Leersum (Ut), 3 maanden oud.
8 Geertruida van Ginkel, geboren op zaterdag 15 december 1877 in Leersum (Ut). Geertruida is overleden op vrijdag 9 januari 1880 in Leersum (Ut), 2 jaar oud.
9 Gerard van Ginkel, geboren op vrijdag 3 juni 1881 in Leersum (Ut). Volgt 288.
10 Geertruida van Ginkel, geboren op zaterdag 27 maart 1886 in Leersum (Ut). Geertruida is overleden op donderdag 9 september 1886 in Leersum (Ut), 5 maanden oud.
153 Evert van Ginkel is geboren op woensdag 27 oktober 1830 in Veenendaal (Ut), zoon van Johannes (Hannes) van Ginkel (zie 87) en Geertrui van der Poel. Evert trouwde, 26 jaar oud, op donderdag 26 februari 1857 in Rhenen (Ut) met Maria Demoet, 21 jaar oud. Maria is geboren op woensdag 7 oktober 1835 in Rhenen (Ut), dochter van Johannes Demoet en Hendrijntje van Garderen.
Kinderen van Evert en Maria:
1 Johannes van Ginkel, geboren op vrijdag 10 juli 1857 in Rhenen (Ut). Volgt 289.
2 Hendrik van Ginkel, geboren op maandag 30 december 1861 in Veenendaal, Ede (Gld). Volgt 290.
154 Dirk van de Bovenkamp, zoon van Cornelis van den Bovenkamp en Pieternella Bos (zie 88). Hij is gedoopt op zondag 23 april 1809 in Rhenen (Ut). Dirk is overleden op dinsdag 17 augustus 1886 in Rhenen (Ut), 77 jaar oud. Dirk trouwde, 29 jaar oud, op zaterdag 27 oktober 1838 in Rhenen (Ut) met Grietje van den Berg, ongeveer 31 jaar oud. Grietje is geboren omstreeks 1807 in Opheusden (Gld), dochter van Peter van den Berg en Johanna (Hanna) Ruwens. Grietje is overleden op dinsdag 13 november 1888 in Rhenen (Ut), ongeveer 81 jaar oud.
Kinderen van Dirk en Grietje:
1 Pieternella van de Bovenkamp, geboren op vrijdag 23 augustus 1839 in Rhenen (Ut). Volgt 291.
2 Peter van de Bovekamp, geboren op maandag 28 juni 1841 in Rhenen (Ut). Volgt 292.
3 Geertrui van de Bovekamp, geboren op zondag 31 maart 1844 in Rhenen (Ut). Volgt 293.
4 Johanna van de Bovekamp, geboren op zaterdag 1 augustus 1846 in Rhenen (Ut). Johanna is overleden op woensdag 12 januari 1848 in Rhenen (Ut), 1 jaar oud.
5 Dirk van de Bovekamp, geboren op donderdag 13 maart 1851 in Rhenen (Ut).
155 Gijsbert van den Bovenkamp is geboren op vrijdag 3 april 1812 in Rhenen (Ut), zoon van Cornelis van den Bovenkamp en Pieternella Bos (zie 88). Gijsbert is overleden op zaterdag 11 april 1846 in Rhenen (Ut), 34 jaar oud. Gijsbert trouwde, 25 jaar oud, op vrijdag 13 oktober 1837 in Amerongen (Ut) met Elizabeth Veenvliet, 22 jaar oud. Elizabeth is geboren op zaterdag 5 augustus 1815 in Veenendaal, Ede (Gld), dochter van Jurrianus (Adrianus) Veenvliet en Maria de Kleuver. Elizabeth is overleden op donderdag 5 januari 1854 in Amerongen (Ut), 38 jaar oud.
Kind van Gijsbert en Elizabeth:
1 Abraham van de Bovenkamp, geboren op donderdag 28 december 1837 in Amerongen (Ut). Volgt 294.
156 Lauwrens van den Bovenkamp is geboren op woensdag 5 oktober 1814 in Rhenen (Ut), zoon van Cornelis van den Bovenkamp en Pieternella Bos (zie 88). Lauwrens trouwde, 31 jaar oud, op vrijdag 7 november 1845 in Amerongen (Ut) met Hendrika van der Pest, 26 jaar oud. Hendrika is geboren op maandag 8 maart 1819 in Amerongen (Ut), dochter van Arie van der Pest en Gerrigje van Hoeven. Hendrika is overleden op donderdag 2 maart 1893 in Utrecht, 73 jaar oud.
Kind van Lauwrens en Hendrika:
1 Lauwrens van den Bovenkamp, geboren op donderdag 11 juni 1846 in Amerongen (Ut). Volgt 295.
157 Teunis van den Bovenkamp is geboren op donderdag 25 januari 1816 in Rhenen (Ut), zoon van Cornelis van den Bovenkamp en Pieternella Bos (zie 88). Teunis is overleden op maandag 13 april 1885 in Amerongen (Ut), 69 jaar oud. Teunis trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 18 november 1841 in Amerongen (Ut) met Geertruij van de Pest, 26 jaar oud. Geertruij is geboren op donderdag 12 oktober 1815 in Amerongen (Ut), dochter van Arie van der Pest en Gerrigje van Hoeven. Geertruij is overleden op woensdag 6 maart 1889 in Amerongen (Ut), 73 jaar oud.
Kinderen van Teunis en Geertruij:
1 Alida van den Bovenkamp, geboren op dinsdag 10 september 1844 in Amerongen (Ut). Volgt 296.
2 Pieter van de Bovenkamp, geboren op zondag 14 november 1847 in Amerongen (Ut). Volgt 297.
158 Cornelis van de Bovenkamp is geboren op donderdag 21 oktober 1819 in Rhenen (Ut), zoon van Cornelis van den Bovenkamp en Pieternella Bos (zie 88). Cornelis is overleden op maandag 26 mei 1873 in Veenendaal (Ut), 53 jaar oud. Cornelis:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 4 oktober 1845 in Rhenen (Ut) met Aaltje van Barneveld, 25 jaar oud. Aaltje is geboren op donderdag 30 maart 1820 in Veenendaal (Ut), dochter van Hendrik van Barneveld en Willemijntje van Schuppen. Aaltje is overleden op maandag 1 maart 1858 in Veenendaal (Ut), 37 jaar oud.
(2) trouwde, 39 jaar oud, op zaterdag 6 november 1858 in Veenendaal (Ut) met Geusje (Gijsje) van Ginkel, 37 jaar oud. Gijsje is geboren op woensdag 1 augustus 1821 in Amerongen (Ut), dochter van Willem van Ginkel en Neeltje Jansse Broekhuisen. Gijsje is weduwe van Aart Smittenberg (1817-1854), met wie zij trouwde op zaterdag 23 april 1842 in Ede (Gld).
Beroep:
Spinster.
Kinderen van Cornelis en Aaltje:
1 Hendrica van de Bovenkamp, geboren op dinsdag 27 januari 1846 in Veenendaal (Ut). Volgt 298.
2 Pieternella van de Bovenkamp, geboren op vrijdag 20 april 1849 in Veenendaal (Ut). Volgt 299.
3 Hendrik van de Bovenkamp, geboren op woensdag 29 januari 1851 in Veenendaal (Ut). Volgt 300.
Kinderen van Cornelis en Gijsje:
4 Willem van de Bovenkamp, geboren op donderdag 15 december 1859 in Veenendaal (Ut). Willem is overleden op zondag 2 juni 1861 in Veenendaal (Ut), 1 jaar oud.
5 Cornelis van de Bovenkamp, geboren op maandag 25 juli 1864 in Veenendaal (Ut). Volgt 301.
6 Willemijntje van de Bovenkamp, geboren op maandag 17 augustus 1868 in Veenendaal (Ut). Willemijntje is overleden op zondag 30 september 1923 in Utrecht, 55 jaar oud.
159 Elisabeth van den Bovenkamp is geboren op zondag 23 maart 1823 in Rhenen (Ut), dochter van Cornelis van den Bovenkamp en Pieternella Bos (zie 88). Elisabeth is overleden op woensdag 25 december 1901 in Rhenen (Ut), 78 jaar oud. Elisabeth bleef ongehuwd.
Kind van Elisabeth uit onbekende relatie:
1 Pieter (Piet) van den Bovenkamp, geboren op dinsdag 13 januari 1846 in Rhenen (Ut). Volgt 302.
160 Jannigje van den Bovenkamp is geboren op dinsdag 13 oktober 1829 in Rhenen (Ut), dochter van Cornelis van den Bovenkamp en Pieternella Bos (zie 88). Jannigje trouwde, 36 jaar oud, op donderdag 26 april 1866 in Rhenen (Ut) met Aalbert van den Berg, 32 jaar oud. Aalbert is geboren op woensdag 18 december 1833 in Rhenen (Ut), zoon van Aalbert van den Berg en Neeltje van Viegen. Aalbert is overleden op donderdag 26 mei 1887 in Rhenen (Ut), 53 jaar oud.
161 Gijsbert Bosch is geboren op zaterdag 19 april 1828 in Amerongen (Ut), zoon van Hendrik Bos (zie 89) en Kuijneira Hillegonda van Viegen. Gijsbert is overleden op maandag 29 september 1873 in Drumpt (Gld), 45 jaar oud. Gijsbert:
(1) trouwde, 33 jaar oud, op zaterdag 20 juli 1861 in Maurik (Gld) met Neeltje Hendrika van Stuijvenberg, 21 jaar oud. Neeltje is geboren op woensdag 26 februari 1840 in Maurik (Gld), dochter van Steven Stuijvenberg en Anneke Schouten. Neeltje is overleden op maandag 8 september 1862 in Amerongen (Ut), 22 jaar oud.
(2) trouwde, 37 jaar oud, op dinsdag 25 juli 1865 in Wadenoijen (Gld) met Elizabeth de Bie, 20 jaar oud. Elizabeth is geboren op zaterdag 3 mei 1845 in Tiel (Gld), dochter van Baltus de Bie en Cornelia van Nijkerk. Elizabeth is overleden op donderdag 20 februari 1919 in Rotterdam (Zh), 73 jaar oud.
Vermeld:
Ook vermeld als: Elisabeth de Biezon.
Kind van Gijsbert en Neeltje:
1 N.N. Bosch, levenloos geboren dochter, geboren op donderdag 4 september 1862 in Amerongen (Ut).
Kinderen van Gijsbert en Elizabeth:
2 Cuinira Cornelia Hillegonda Bosch, geboren op maandag 14 mei 1866 in Wadenoijen (Gld). Volgt 303.
3 Bertha Hendrika Bosch, geboren op zaterdag 8 juni 1867 in Wadenoijen (Gld). Volgt 304.
4 Gijsbertus Sefrein Bos, geboren op maandag 8 maart 1869 in Drumpt (Gld).
5 Hendrik Cornelis Bosch, geboren op zaterdag 17 december 1870 in Drumpt (Gld). Volgt 305.
6 Christiaan Johannes Bosch, geboren op donderdag 10 oktober 1872 in Drumpt (Gld). Volgt 306.
162 Johanna Bosch is geboren op maandag 27 september 1830 in Amerongen (Ut), dochter van Hendrik Bos (zie 89) en Kuijneira Hillegonda van Viegen. Johanna is overleden op vrijdag 21 april 1905 in Rotterdam (Zh), 74 jaar oud. Johanna trouwde, 25 jaar oud, op woensdag 9 juli 1856 in Rotterdam (Zh) met Adrianus (Adriaan) van den Bosch, 25 jaar oud. Adriaan is geboren op maandag 12 juli 1830 in Amsterdam (Nh), zoon van Corstiaan van den Bosch en Margaretha Brinkerink. Adriaan is overleden op donderdag 9 november 1905 in Rotterdam (Zh), 75 jaar oud.
Beroep:
1e Meesterknecht Letterzetter bij de "Nieuwe Rotterdamsche Courant".
1st Master Servant Typesetter.
Kinderen van Johanna en Adriaan:
1 Margaretha Johanna van den Bosch, geboren op dinsdag 11 maart 1856 in Rotterdam (Zh). Volgt 307.
2 Corstiaan Adrianus van den Bosch, geboren op woensdag 1 juli 1857 in Rotterdam (Zh).
3 Hendrik van den Bosch, geboren op donderdag 29 december 1859 in Rotterdam (Zh). Hendrik is overleden op donderdag 16 mei 1861 in Rotterdam (Zh), 1 jaar oud.
4 Adrianus van den Bosch, geboren op zondag 22 september 1861 in Rotterdam (Zh). Volgt 308.
5 Johannes van den Bosch, geboren op zaterdag 4 april 1863 in Rotterdam (Zh). Johannes is overleden op zaterdag 7 februari 1885 in Rotterdam (Zh), 21 jaar oud. Johannes bleef ongehuwd.
6 Cornelia van den Bosch, geboren op zondag 21 mei 1865 in Rotterdam (Zh). Volgt 309.
7 Hendrik Christiaan van den Bosch, geboren op zondag 12 januari 1868 in Rotterdam (Zh). Hendrik is overleden op zaterdag 28 oktober 1882 in Rotterdam (Zh), 14 jaar oud.
8 Petronella Cuiniera Hillegonda van den Bosch, geboren op donderdag 19 oktober 1871 in Rotterdam (Zh). Petronella is overleden op woensdag 21 februari 1872 in Rotterdam (Zh), 4 maanden oud.
9 Nicolaas Corstiaan van den Bosch, geboren op donderdag 28 november 1872 in Rotterdam (Zh). Nicolaas is overleden op zaterdag 17 mei 1873 in Rotterdam (Zh), 5 maanden oud.
163 Aletta Bos is geboren op maandag 22 augustus 1831 in Renswoude (Ut), dochter van Brand Bos (zie 90) en Gerritje van Ravenhorst. Aletta is overleden op zaterdag 5 mei 1866 in Lunteren (Gld), 34 jaar oud. Aletta trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 11 augustus 1855 in Ede (Gld) met Gijsbert van Maanen, 29 jaar oud. Gijsbert is geboren op maandag 3 april 1826 in Lunteren (Gld), zoon van Jan Hendrik van Maanen en Hanna Gijsbertsen. Gijsbert is overleden op maandag 17 juli 1865 in Lunteren (Gld), 39 jaar oud.
Beroep:
Landbouwer
Farmer
Kinderen van Aletta en Gijsbert:
1 Johanna van Maanen, geboren op woensdag 16 juli 1856 in Lunteren (Gld). Volgt 310.
2 Geertruida van Maanen, geboren op donderdag 25 oktober 1860 in Lunteren (Gld). Geertruida is overleden op vrijdag 19 augustus 1870 in Lunteren (Gld), 9 jaar oud.
164 Willem Bos is geboren op woensdag 26 juni 1833 in Ede (Gld), zoon van Brand Bos (zie 90) en Gerritje van Ravenhorst.
Beroep:
Landbouwer
Farmer
Willem trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 1 oktober 1859 in Ede (Gld) met Dirkje van ’t Foort, 31 jaar oud. Dirkje is geboren op vrijdag 18 januari 1828 in Renswoude (Ut), dochter van Tijmen van ’t Foort en Jannigje van Hal.
Kinderen van Willem en Dirkje:
1 Brand Bos, geboren op zondag 25 mei 1862 in Ede (Gld). Brand is overleden op vrijdag 30 mei 1862 in Ede (Gld), 5 dagen oud.
2 N.N. Bos, levenloos geboren dochter, geboren op woensdag 3 april 1872 in Ede (Gld).
165 Willempje Bos is geboren op maandag 23 mei 1836 in Ede (Gld), dochter van Brand Bos (zie 90) en Gerritje van Ravenhorst. Willempje is overleden op maandag 5 februari 1877 in Ede (Gld), 40 jaar oud. Willempje trouwde, 22 jaar oud, op zaterdag 10 juli 1858 in Ede (Gld) met Jan Dirk Pater, 22 jaar oud. Jan is geboren op dinsdag 28 juni 1836 in Scherpenzeel (Gld), zoon van Jan Pater en Maatje van Kolfschoten. Jan is overleden op dinsdag 7 augustus 1917 in Ede (Gld), 81 jaar oud. Jan trouwde later op zaterdag 15 februari 1879 in Ede (Gld) met Dorothea Jungst (1853-1937).
Kinderen van Willempje en Jan:
1 Jan Pater, geboren op woensdag 12 januari 1859 in Ede (Gld). Jan is overleden op dinsdag 8 september 1885 in Ede (Gld), 26 jaar oud. Jan bleef ongehuwd.
Beroep:
Boerenknecht. Farmers servant.
2 Manus Pater, geboren op woensdag 20 maart 1861 in Scherpenzeel (Gld). Volgt 311.
3 Geertje Pater, geboren op woensdag 2 december 1863 in Ede (Gld). Geertje is overleden op zondag 16 april 1865 in Ede (Gld), 1 jaar oud.
4 N.N. Pater, levenloos geboren dochter, geboren op woensdag 1 februari 1865 in Ede (Gld).
5 Brand Pater, geboren op woensdag 31 januari 1866 in Ede (Gld). Volgt 312.
6 Geertje Pater, geboren op zondag 18 juli 1869 in Lunteren (Gld). Volgt 313.
7 Gijsbertje Pater, geboren op vrijdag 5 januari 1872 in Ede (Gld). Volgt 314.
8 Everdina Pater, geboren op woensdag 28 oktober 1874 in Ede (Gld). Volgt 315.
9 Willem Pater, geboren in juli 1876 in Ede (Gld). Willem is overleden op zondag 28 januari 1877 in Ede (Gld), 6 maanden oud.
166 Gijsbertje Bos is geboren op maandag 16 augustus 1847 in Ede (Gld), dochter van Brand Bos (zie 90) en Gerritje van Ravenhorst. Gijsbertje is overleden op vrijdag 21 oktober 1910 in Ede (Gld), 63 jaar oud. Gijsbertje trouwde, 28 jaar oud, op zaterdag 23 oktober 1875 in Ede (Gld) met Albertus Evers, 32 jaar oud. Albertus is geboren op vrijdag 28 april 1843 in Lunteren (Gld), zoon van Evert Evers en Willempje Roelofs. Albertus is overleden op zaterdag 24 februari 1917 in Ede (Gld), 73 jaar oud.
Beroep:
Landbouwer
Farmer
167 Dirk van der Lit is geboren op maandag 23 april 1838 in Amerongen (Ut), zoon van Hendrik Jan van der Lit en Gerritje Bos (zie 91). Dirk is overleden op donderdag 31 oktober 1889 in Tull en ’t Waal (Ut), 51 jaar oud. Dirk:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 29 juni 1861 in Veenendaal (Ut) met Hendrika Weppelman, 23 jaar oud. Hendrika is geboren op dinsdag 13 maart 1838 in Veenendaal (Ut), dochter van Jan Weppelman en Cornelia Johanna Huber. Hendrika is overleden op zaterdag 9 april 1864 in Amerongen (Ut), 26 jaar oud.
(2) trouwde, 31 jaar oud, op vrijdag 3 december 1869 in Jaarsveld (Ut) met Aagje Adriana van der Kwast, 23 jaar oud. Aagje is geboren op zaterdag 21 februari 1846 in Lopik (Ut), dochter van Jan Johannes van der Kwast en Aartje (Antje) Diepenhorst. Aagje is overleden op zondag 6 februari 1921 in Vreeswijk (Ut), 74 jaar oud.
Kinderen van Dirk en Aagje:
1 Jan Johannes van der Lit, geboren op zondag 21 november 1869 in Jaarsveld (Ut). Volgt 316.
2 Gerritje van der Lit, geboren omstreeks 1871 in Anna Paulowna (Nh). Volgt 317.
3 Dirkje van der Lit, geboren op zondag 8 oktober 1876 in Tull en ’t Waal (Ut).
168 Jannetje van der Lit is geboren op dinsdag 10 maart 1840 in Amerongen (Ut), dochter van Hendrik Jan van der Lit en Gerritje Bos (zie 91). Jannetje is overleden op zaterdag 13 januari 1894 in Amerongen (Ut), 53 jaar oud. Jannetje trouwde, 23 jaar oud, op vrijdag 13 november 1863 in Amerongen (Ut) met Jan Weppelman, 29 jaar oud. Jan is geboren op maandag 24 februari 1834 in Veenendaal (Ut), zoon van Jan Weppelman en Cornelia Johanna Huber.
Kind van Jannetje en Jan:
1 Hendrika Weppelman, geboren op donderdag 27 september 1866 in Amerongen (Ut). Volgt 318.
169 Gerrigje Bos is geboren op zaterdag 21 februari 1829 in Amerongen (Ut), dochter van Bart Bos (zie 92) en Adriana van Meerten. Gerrigje trouwde, 44 jaar oud, op zaterdag 24 mei 1873 in Amerongen (Ut) met Gijsbertus Portengen, 30 jaar oud. Gijsbertus is geboren op donderdag 9 maart 1843 in Maarssen (Ut), zoon van Magdalena Portengen. Gijsbertus is overleden op zondag 15 januari 1911 in Amerongen (Ut), 67 jaar oud.
170 Cornelis Bos is geboren op dinsdag 19 april 1831 in Amerongen (Ut), zoon van Bart Bos (zie 92) en Adriana van Meerten. Cornelis is overleden op vrijdag 11 augustus 1911 in Utrecht, 80 jaar oud.
Beroep:
Tuinman.Gardener.
Cornelis trouwde, 33 jaar oud, op donderdag 12 mei 1864 in Amerongen (Ut) met Aletta Adriana Swagers, 29 jaar oud. Aletta is geboren op zondag 18 mei 1834 in Amerongen (Ut), dochter van Paulus Coenradus Swagers en Janna Drost. Aletta is overleden op zaterdag 11 april 1908 in Zeist (Ut), 73 jaar oud.
Kinderen van Cornelis en Aletta:
1 Gerrit Bos, geboren op maandag 14 november 1864 in Amerongen (Ut).
2 Paulus Coenradus Bos, geboren op dinsdag 23 oktober 1866 in Amerongen (Ut).
3 Adriana Bos, geboren op dinsdag 18 februari 1868 in Leersum (Ut). Volgt 319.
4 Johan Bos, geboren op dinsdag 25 oktober 1870 in Leersum (Ut). Volgt 320.
5 Gerritje Bos, geboren op donderdag 15 januari 1874 in Leersum (Ut). Volgt 321.
6 Cornelis Bos, geboren op zondag 30 juli 1876 in Leersum (Ut). Volgt 322.
171 Gerrigje Bos is geboren op woensdag 3 december 1834 in Amerongen (Ut), dochter van Jan Bos (zie 93) en Willemina van Beek. Gerrigje is overleden op vrijdag 19 februari 1892 in Rhenen (Ut), 57 jaar oud. Gerrigje trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 6 augustus 1859 in Amerongen (Ut) met Dirk van Dijk, 24 jaar oud. Dirk is geboren op donderdag 6 augustus 1835 in Rhenen (Ut), zoon van Jacob van Dijk en Aaltje Hermans (Otje) van Veenendaal. Dirk is overleden op zondag 30 juli 1876 in Amerongen (Ut), 40 jaar oud.
Kinderen van Gerrigje en Dirk:
1 Jacob van Dijk, geboren op zaterdag 9 februari 1861 in Rhenen (Ut). Volgt 323.
2 Jan Willem van Dijk, geboren op woensdag 28 oktober 1863 in Rhenen (Ut). Volgt 324.
3 Dirkje van Dijk, geboren op donderdag 20 februari 1868 in Rhenen (Ut). Volgt 325.
4 Aartje van Dijk, geboren op zaterdag 1 oktober 1870 in Rhenen (Ut).
172 Gijsbert Bos is geboren op maandag 4 januari 1836 in Amerongen (Ut), zoon van Jan Bos (zie 93) en Willemina van Beek. Gijsbert is overleden op maandag 24 april 1911 in Amerongen (Ut), 75 jaar oud. Gijsbert trouwde, 23 jaar oud, op vrijdag 11 november 1859 in Amerongen (Ut) met Christina van Veenendaal, 21 jaar oud. Christina is geboren op maandag 29 januari 1838 in Amerongen (Ut), dochter van Jan David van Veenendaal en Adriana van Veenendaal. Christina is overleden op maandag 20 maart 1922 in Amerongen (Ut), 84 jaar oud.
Kinderen van Gijsbert en Christina:
1 Willemina Bos, geboren op donderdag 11 juli 1861 in Amerongen (Ut). Volgt 326.
2 Adriana Bos, geboren op dinsdag 20 januari 1863 in Amerongen (Ut). Volgt 327.
3 Jannigje Bos, geboren op zaterdag 6 januari 1866 in Amerongen (Ut). Volgt 328.
4 Jan David Bos, geboren op donderdag 16 oktober 1873 in Amerongen (Ut). Hij is gedoopt op woensdag 7 januari 1880 in Amerongen (Ut).
5 Christina Bos, geboren op zondag 14 juli 1878 in Amerongen (Ut). Volgt 329.
173 Jenneke Bos is geboren op woensdag 4 september 1839 in Amerongen (Ut), dochter van Jan Bos (zie 93) en Willemina van Beek. Jenneke is overleden op zondag 9 november 1919 in Utrecht, 80 jaar oud. Jenneke trouwde, 24 jaar oud, op vrijdag 15 juli 1864 in Amerongen (Ut) met Jan Pluijgers, 42 jaar oud. Jan is geboren op vrijdag 8 februari 1822 in Amerongen (Ut), zoon van Adrianus Johannes Pluijgers en Maria Visee. Jan is overleden op vrijdag 27 oktober 1899 in Leersum (Ut), 77 jaar oud. Jan is weduwnaar van Jacobje Hendriks van Ree (1825-1863), met wie hij trouwde op vrijdag 15 april 1853 in Amerongen (Ut).
Vermeld:
Ook vermeld als: Jan Pluygers.
Kinderen van Jenneke en Jan:
1 Jan Pluijgers, geboren op woensdag 24 mei 1865 in Amerongen (Ut). Volgt 330.
2 Jan Willem Pluijgers, geboren op donderdag 30 augustus 1866 in Amerongen (Ut). Jan is overleden op zondag 11 november 1866 in Amerongen (Ut), 2 maanden oud.
3 Jacob Pluijgers, geboren op zondag 8 december 1867 in Amerongen (Ut). Volgt 331.
4 Maria Willemina Pluijgers, geboren op donderdag 24 februari 1870 in Amerongen (Ut). Volgt 332.
5 Jan Willem Pluijgers, geboren op donderdag 22 februari 1872 in Amerongen (Ut).
6 Jenneke Pluijgers, geboren op woensdag 3 oktober 1877 in Amerongen (Ut). Volgt 333.
7 Hendrik Arie Pluijgers, geboren op vrijdag 1 april 1881 in Amerongen (Ut). Hendrik is overleden op maandag 5 april 1897 in Leersum (Ut), 16 jaar oud.
174 Teuntje Bos is geboren op zondag 19 december 1841 in Amerongen (Ut), dochter van Jan Bos (zie 93) en Willemina van Beek. Teuntje is overleden op woensdag 29 december 1897 in Amerongen (Ut), 56 jaar oud. Teuntje trouwde, 22 jaar oud, op vrijdag 11 maart 1864 in Amerongen (Ut) met Gijsbert van Veenendaal, 28 jaar oud. Gijsbert is geboren op vrijdag 11 maart 1836 in Leersum (Ut), zoon van Bart van Veenendaal en Willemijntje van Appeldoorn. Gijsbert is overleden op donderdag 16 februari 1893 in Amerongen (Ut), 56 jaar oud.
Kinderen van Teuntje en Gijsbert:
1 Bart van Veenendaal, geboren op zaterdag 19 november 1864 in Amerongen (Ut). Volgt 334.
2 Jan Willem van Veenendaal, geboren op dinsdag 19 maart 1867 in Amerongen (Ut).
3 Gijsbert van Veenendaal, geboren op zondag 28 februari 1869 in Amerongen (Ut).
4 N.N. van Veenendaal, levenloos geboren zoon, geboren op maandag 23 januari 1871 in Amerongen (Ut).
5 N.N. van Veenendaal, geboren op maandag 24 juni 1872 in Amerongen (Ut). N.N. is overleden op maandag 24 juni 1872 in Amerongen (Ut), geen dag oud.
6 Gerrit Jan van Veenendaal, geboren op dinsdag 9 december 1873 in Amerongen (Ut). Gerrit is overleden op zondag 29 augustus 1875 in Amerongen (Ut), 1 jaar oud.
7 Gerritje van Veenendaal, geboren op zaterdag 25 september 1875 in Amerongen (Ut). Volgt 335.
8 Roelof van Veenendaal, geboren op zaterdag 7 april 1877 in Amerongen (Ut). Roelof is overleden op dinsdag 26 oktober 1886 in Amerongen (Ut), 9 jaar oud.
9 Willemina van Veenendaal, geboren op dinsdag 1 april 1879 in Amerongen (Ut). Volgt 336.
10 Willemijntje van Veenendaal, geboren op woensdag 16 februari 1881 in Amerongen (Ut). Willemijntje is overleden op zaterdag 26 februari 1881 in Amerongen (Ut), 10 dagen oud.
11 Willemijntje van Veenendaal, geboren op dinsdag 5 september 1882 in Amerongen (Ut). Volgt 337.
12 Francijntje van Veenendaal, geboren op donderdag 12 maart 1885 in Amerongen (Ut). Francijntje is overleden op zaterdag 28 mei 1932 in Amerongen (Ut), 47 jaar oud.
175 Frans Bos is geboren op zaterdag 5 juli 1851 in Amerongen (Ut), zoon van Jan Bos (zie 93) en Willemina van Beek. Frans is overleden op zaterdag 21 januari 1922 in Nijmegen (Gld), 70 jaar oud. Frans trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 6 januari 1876 in Nijmegen (Gld) met Maria Elisabeth Deckers, 20 jaar oud. Maria is geboren op zondag 6 mei 1855 in Nijmegen (Gld), dochter van Derk Jan Deckers en Christina Hendrika Mulder. Maria is overleden op zondag 26 maart 1905 in Nijmegen (Gld), 49 jaar oud.
Kinderen van Frans en Maria:
1 Francina Christina Bos, geboren op zondag 21 december 1873 in Nijmegen (Gld). Volgt 338.
2 Wilhelmina Adriana Bos, geboren op maandag 30 oktober 1876 in Nijmegen (Gld). Volgt 339.
3 Gerritje Bos, geboren op woensdag 18 september 1878 in Nijmegen (Gld). Volgt 340.
4 Franciscus Johannes Gijsbertus Bos, geboren op donderdag 18 december 1879 in Nijmegen (Gld). Volgt 341.
5 Maria Elisabeth Johanna Bos, geboren op maandag 9 oktober 1882 in Nijmegen (Gld). Volgt 342.
6 Cornelia Antonia Bos, geboren op dinsdag 18 maart 1884 in Nijmegen (Gld). Cornelia is overleden op woensdag 30 september 1885 in Nijmegen (Gld), 1 jaar oud.
7 Cornelia Antonia Maria Bos, geboren op dinsdag 8 december 1885 in Nijmegen (Gld). Volgt 343.
8 Jan Willem Bos, geboren op zaterdag 25 augustus 1888 in Nijmegen (Gld). Volgt 344.
9 Johanna Geertruida Maria Bos, geboren op maandag 16 september 1889 in Brummen (Gld). Volgt 345.
10 Maria Elisabeth Bos, geboren op zaterdag 31 mei 1890 in Hees, Nijmegen (Gld).
11 Antonia Maria Christina Bos, geboren op woensdag 17 mei 1893 in Hees, Nijmegen (Gld). Volgt 346.
12 Dirk Jan Johannes Wilhelmus Bos, geboren op donderdag 16 december 1897 in Hees, Nijmegen (Gld). Volgt 347.
176 Adriana Maria Bos is geboren op zondag 10 december 1854 in Amerongen (Ut), dochter van Jan Bos (zie 93) en Willemina van Beek. Adriana is overleden op dinsdag 24 september 1889 in Rhenen (Ut), 34 jaar oud. Adriana trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 8 juli 1880 in Amerongen (Ut) met Gerrit van Dijk, 29 jaar oud. Gerrit is geboren op woensdag 20 november 1850 in Rhenen (Ut), zoon van Jacob van Dijk en Geurtje van Dijk. Gerrit is overleden op zondag 20 mei 1917 in Rhenen (Ut), 66 jaar oud.
Kinderen van Adriana en Gerrit:
1 Jacob van Dijk, geboren op woensdag 8 juni 1881 in Rhenen (Ut).
2 Willemina van Dijk, geboren op maandag 22 januari 1883 in Rhenen (Ut). Willemina is overleden op zaterdag 6 oktober 1883 in Rhenen (Ut), 8 maanden oud.
3 Geurtje van Dijk, geboren op vrijdag 28 maart 1884 in Rhenen (Ut). Volgt 348.
4 N.N. van Dijk, levenloos geboren zoon, geboren op maandag 18 juli 1887 in Rhenen (Ut).
177 Bartje Bos is geboren op donderdag 8 augustus 1844 in Amerongen (Ut), dochter van Gerrit Bos (zie 95) en Grietje van den Berg. Bartje is overleden op dinsdag 17 januari 1933 in Amerongen (Ut), 88 jaar oud. Bartje trouwde, 26 jaar oud, op vrijdag 13 januari 1871 in Amerongen (Ut) met Johannes van Ingen, 24 jaar oud. Johannes is geboren op dinsdag 27 januari 1846 in Amerongen (Ut), zoon van Jan van Ingen en Trijntje Budding. Johannes is overleden op zondag 16 december 1906 in Amerongen (Ut), 60 jaar oud.
Kinderen van Bartje en Johannes:
1 Trijntje van Ingen, geboren op donderdag 9 maart 1871 in Amerongen (Ut). Volgt 349.
2 Grietje van Ingen, geboren op dinsdag 1 oktober 1872 in Amerongen (Ut).
3 Jan van Ingen, geboren op dinsdag 19 mei 1874 in Amerongen (Ut).
4 Johanna van Ingen, geboren op donderdag 16 maart 1876 in Amerongen (Ut). Volgt 350.
5 Elisabeth van Ingen, geboren op zondag 6 januari 1878 in Amerongen (Ut). Volgt 351.
6 Gerrit van Ingen, geboren op zondag 2 november 1879 in Amerongen (Ut).
7 Johannes van Ingen, geboren op donderdag 12 mei 1881 in Amerongen (Ut). Johannes is overleden op dinsdag 17 mei 1881 in Amerongen (Ut), 5 dagen oud.
Geboorte-Birth:
Aangifte door verloskundige, verklarende bij afwezigheid van de Vader bij de
bevalling aanwezig te zijn.
8 Jacoba van Ingen, geboren op zondag 25 juni 1882 in Amerongen (Ut).
9 Johanna van Ingen, geboren op donderdag 27 augustus 1885 in Amerongen (Ut). Volgt 352.
10 Aartje van Ingen, geboren op zondag 11 maart 1888 in Amerongen (Ut). Volgt 353.
178 Gerrigje Bos is geboren op zondag 21 maart 1847 in Amerongen (Ut), dochter van Gerrit Bos (zie 95) en Grietje van den Berg. Gerrigje is overleden op zondag 25 april 1920 in Amerongen (Ut), 73 jaar oud. Gerrigje trouwde, 26 jaar oud, op vrijdag 3 oktober 1873 in Amerongen (Ut) met Pieter van de Bovenkamp, 25 jaar oud. Zie 297 voor persoonsgegevens van Pieter.
Kinderen van Gerrigje en Pieter:
1 Teunis van den Bovenkamp, geboren op vrijdag 7 februari 1873 in Amerongen (Ut).
2 Hendrika Carolina Johanna van de Bovenkamp, geboren op zondag 16 augustus 1874 in Jutphaas (Ut). Volgt 542.
179 Jacoba Bos is geboren op woensdag 3 april 1850 in Amerongen (Ut), dochter van Gerrit Bos (zie 95) en Grietje van den Berg. Jacoba is overleden op donderdag 19 oktober 1916 in Amerongen (Ut), 66 jaar oud. Jacoba trouwde, 24 jaar oud, op vrijdag 28 augustus 1874 in Amerongen (Ut) met Bart van Veenendaal, 27 jaar oud. Bart is geboren op zaterdag 10 oktober 1846 in Amerongen (Ut), zoon van Bart van Veenendaal en Willemijntje van Appeldoorn. Bart is overleden op maandag 18 september 1911 in Amerongen (Ut), 64 jaar oud.
Kind van Jacoba en Bart:
1 Bart van Veenendaal, geboren op maandag 11 januari 1875 in Amerongen (Ut). Bart is overleden op dinsdag 2 augustus 1904 in Amerongen (Ut), 29 jaar oud.
register_gerrit_bos_1852.png
7 Register Gerrit Bos 1852
180 Gerrit Bos (afb. 7) is geboren op maandag 20 december 1852 in Maurik (Gld), zoon van Gerrit Bos (zie 95) en Grietje van den Berg. Gerrit is overleden op dinsdag 6 oktober 1936 in Rhenen (Ut), 83 jaar oud. Gerrit trouwde, 28 jaar oud, op donderdag 22 september 1881 in Amerongen (Ut) met Hillegonda Gijsberta van Veenendaal, 18 jaar oud. Hillegonda is geboren op zondag 9 november 1862 in Amerongen (Ut), dochter van Jan van Veenendaal en Hillegonda Gijsberta van Veenendaal. Hillegonda is overleden op dinsdag 2 januari 1945 in Amerongen (Ut), 82 jaar oud.
Kinderen van Gerrit en Hillegonda:
1 Grietje Bos, geboren op woensdag 5 juli 1882 in Amerongen (Ut). Volgt 354.
2 Jan Bos, geboren op vrijdag 26 december 1884 in Amerongen (Ut). Volgt 355.
3 Hillegonda Gijsberta Bos, geboren op zaterdag 23 juli 1887 in Rhenen (Ut). Hillegonda is overleden op maandag 28 mei 1888 in Rhenen (Ut), 10 maanden oud.
4 Gerrit Bos, geboren op woensdag 15 mei 1889 in Doorn (Ut). Volgt 356.
5 Aart Bos, geboren op maandag 24 april 1893 in Rhenen (Ut).
6 Hillegonda Gijsberta Bos, geboren op vrijdag 20 september 1901 in Rhenen (Ut). Volgt 357.
181 Jannetje Bos is geboren op dinsdag 19 juli 1853 in Amerongen (Ut), dochter van Gerrit Bos (zie 95) en Grietje van den Berg. Jannetje is overleden op dinsdag 24 maart 1925 in Amerongen (Ut), 71 jaar oud. Jannetje trouwde, 34 jaar oud, op woensdag 9 mei 1888 in Den Haag (Zh) met Hermanus Visee, 37 jaar oud. Hermanus is geboren op woensdag 9 april 1851 in Amerongen (Ut), zoon van Hermanus Visee en Jannigje Wildeman. Hermanus is overleden op zaterdag 17 september 1898 in Amerongen (Ut), 47 jaar oud.
Kinderen van Jannetje en Hermanus:
1 Hermanus Visee, geboren op donderdag 29 november 1888 in Den Haag (Zh). Volgt 358.
2 Grietje Visee, geboren op dinsdag 4 februari 1890 in Den Haag (Zh). Volgt 359.
3 Jan Visee, geboren op dinsdag 15 november 1892 in Den Haag (Zh). Volgt 360.
4 Jacoba Visee, geboren op vrijdag 31 januari 1896 in Amerongen (Ut). Jacoba is overleden op vrijdag 16 oktober 1896 in Amerongen (Ut), 8 maanden oud.
182 Aart Bos is geboren op dinsdag 30 augustus 1859 in Rijswijk, Gelderland, zoon van Gerrit Bos (zie 95) en Grietje van den Berg. Aart is overleden op maandag 9 juni 1902 in Amerongen (Ut), 42 jaar oud. Aart trouwde, 32 jaar oud, op woensdag 21 oktober 1891 in Amerongen (Ut) met Hendrika Pluijgers, 29 jaar oud. Zie 427 voor persoonsgegevens van Hendrika.
Kinderen van Aart en Hendrika:
1 Grietje Bos, geboren op donderdag 29 december 1892 in Amerongen (Ut). Grietje is overleden op vrijdag 13 oktober 1939 in Amerongen (Ut), 46 jaar oud.
2 N.N. Bos, levenloos geboren dochter, geboren op zondag 19 augustus 1894 in Amerongen (Ut).
3 Adrianus Hendrikus Bos, geboren op vrijdag 7 april 1899 in Amerongen (Ut). Adrianus is overleden op dinsdag 11 april 1899 in Amerongen (Ut), 4 dagen oud.
4 Adrianus Hendrikus Bos, geboren op dinsdag 6 augustus 1901 in Amerongen (Ut). Adrianus is overleden op vrijdag 6 september 1901 in Amerongen (Ut), 1 maand oud.
5 Aartje Hendrika Bos, geboren op zondag 28 december 1902 in Amerongen (Ut). Volgt 361.
183 Gerrigje Bos is geboren op vrijdag 26 februari 1847 in Amerongen (Ut), dochter van Stoffel Bos (zie 96) en Catharina van Veenendaal. Gerrigje is overleden op donderdag 21 juni 1894 in Amerongen (Ut), 47 jaar oud. Gerrigje trouwde, 29 jaar oud, op vrijdag 16 februari 1877 in Amerongen (Ut) met Coenraad Beekhof, 32 jaar oud. Coenraad is geboren op woensdag 30 oktober 1844 in Amerongen (Ut), zoon van Johannes Beekhof en Teuntje Ploeg. Coenraad is overleden op donderdag 27 juli 1893 in Amerongen (Ut), 48 jaar oud.
Kinderen van Gerrigje en Coenraad:
1 Tonia Beekhof, geboren op donderdag 15 maart 1877 in Amerongen (Ut). Volgt 362.
2 Christoffel Beekhof, geboren op dinsdag 17 december 1878 in Amerongen (Ut). Volgt 363.
3 Johanna Beekhof, geboren op zaterdag 8 januari 1881 in Amerongen (Ut). Volgt 364.
4 Coenraad Beekhof, geboren op zondag 31 december 1882 in Amerongen (Ut).
5 Christiaan Beekhof, geboren op vrijdag 16 januari 1885 in Amerongen (Ut). Volgt 365.
6 Johannes Beekhof, geboren op dinsdag 12 juni 1888 in Amerongen (Ut).
184 Christina Bos is geboren op zondag 22 januari 1854 in Amerongen (Ut), dochter van Stoffel Bos (zie 96) en Catharina van Veenendaal. Christina is overleden op woensdag 25 juli 1917 in De Bilt (Ut), 63 jaar oud. Christina trouwde, 31 jaar oud, op donderdag 6 augustus 1885 in Amerongen (Ut) met Hendrik Pluijgers, 26 jaar oud. Hendrik is geboren op dinsdag 12 oktober 1858 in Amerongen (Ut), zoon van Jan Pluijgers en Jacobje Hendriks van Ree. Hendrik is overleden op vrijdag 8 augustus 1941 in Utrecht, 82 jaar oud.
Kinderen van Christina en Hendrik:
1 Jacoba Jansje Pluijgers, geboren op woensdag 30 juni 1886 in Amerongen (Ut). Jacoba is overleden op zondag 23 februari 1964 in De Bilt (Ut), 77 jaar oud.
2 Christoffel Pluijgers, geboren op zondag 3 juli 1887 in Amerongen (Ut).
3 Jan Pluijgers, geboren op donderdag 25 oktober 1888 in Amerongen (Ut). Jan is overleden op maandag 21 augustus 1967 in Utrecht, 78 jaar oud.
4 Catharina Pluijgers, geboren op maandag 19 mei 1890 in Amerongen (Ut). Catharina is overleden op vrijdag 17 oktober 1952 in Utrecht, 62 jaar oud.
5 Christina Pluijgers, geboren op maandag 6 augustus 1894 in Amerongen (Ut). Christina is overleden op woensdag 3 mei 1939 in Utrecht, 44 jaar oud.
185 Hendrik Bos is geboren op donderdag 11 september 1856 in Amerongen (Ut), zoon van Stoffel Bos (zie 96) en Catharina van Veenendaal. Hendrik is overleden op donderdag 22 juli 1926 in Hilversum (Nh), 69 jaar oud. Hendrik trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 12 mei 1881 in Amerongen (Ut) met Willemina Versteeg, 21 jaar oud. Willemina is geboren op woensdag 22 juni 1859 in Rhenen (Ut), dochter van Aalbert Versteeg en Elisabeth Cornelissen. Willemina is overleden op vrijdag 2 maart 1928 in Hilversum (Nh), 68 jaar oud.
Kinderen van Hendrik en Willemina:
1 Catharina Bos, geboren op zaterdag 28 januari 1882 in Amerongen (Ut). Volgt 366.
2 Hendrika Bos, geboren op zondag 30 december 1888 in Amerongen (Ut). Volgt 367.
3 Cornelis Bos, geboren op vrijdag 12 mei 1893 in Amerongen (Ut). Cornelis is overleden op zondag 30 juli 1893 in Amerongen (Ut), 2 maanden oud.
4 Cornelis Bos, geboren op dinsdag 19 november 1895 in Amerongen (Ut). Cornelis is overleden op zondag 1 december 1895 in Amerongen (Ut), 12 dagen oud.
5 Christina Bos, geboren op maandag 5 april 1897 in Amerongen (Ut).
6 Gerritje Cornelia Willemina Bos, geboren op maandag 18 juni 1900 in Amerongen (Ut). Volgt 368.
186 Gerrit van Reede is geboren op zondag 4 oktober 1835 in Leersum (Ut), zoon van Dirk van Reede en Heiltje Bos (zie 97). Gerrit is overleden op donderdag 30 juni 1887 in Leersum (Ut), 51 jaar oud. Gerrit trouwde, 36 jaar oud, op vrijdag 30 augustus 1872 in Leersum (Ut) met Cornelia Heikamp, 16 jaar oud. Cornelia is geboren op zaterdag 31 mei 1856 in Veenendaal (Ut), dochter van Gijsbert Heikamp en Cornelia van de Meent.
Kinderen van Gerrit en Cornelia:
1 Gijsbert van Reede, geboren op maandag 18 mei 1874 in Leersum (Ut). Volgt 369.
2 Cornelia van Reede, geboren op dinsdag 25 november 1879 in Leersum (Ut).
187 Jan van Reede is geboren op woensdag 4 oktober 1837 in Leersum (Ut), zoon van Dirk van Reede en Heiltje Bos (zie 97). Jan trouwde, 35 jaar oud, op zaterdag 2 november 1872 in Leersum (Ut) met Judith Veenhof, 25 jaar oud. Judith is geboren op zondag 22 augustus 1847 in Darthuizen, Leersum (Ut), dochter van Cornelis Veenhof en Jannetje van Dijk. Judith is overleden op donderdag 3 maart 1910 in Doorn (Ut), 62 jaar oud.
Kinderen van Jan en Judith:
1 Dirk Jan van Reede, geboren op dinsdag 9 september 1873 in Leersum (Ut). Volgt 370.
2 N.N. van Reede, levenloos geboren zoon, geboren op zaterdag 22 januari 1876 in Leersum (Ut).
3 Johanna van Reede, geboren op zaterdag 13 januari 1877 in Leersum (Ut). Volgt 371.
4 N.N. van Reede, levenloos geboren dochter, geboren op vrijdag 18 juli 1879 in Leersum (Ut).
5 N.N. van Reede, levenloos geboren zoon, geboren op maandag 14 november 1881 in Leersum (Ut).
6 N.N. van Reede, levenloos geboren zoon, geboren op woensdag 30 april 1884 in Leersum (Ut).
7 N.N. van Reede, geboren op maandag 10 maart 1890 in Leersum (Ut). N.N. is overleden op maandag 10 maart 1890 in Leersum (Ut), geen dag oud.
188 Sijbertus van Soest is geboren op vrijdag 25 november 1836 in Amerongen (Ut), zoon van Sebert van Soest en Petronella Bos (zie 98). Sijbertus is overleden op zaterdag 24 april 1897 in Veenendaal (Ut), 60 jaar oud. Sijbertus trouwde, 34 jaar oud, op zaterdag 4 februari 1871 in Veenendaal (Ut) met Teunisje Sukkel, 38 jaar oud. Teunisje is geboren op maandag 12 november 1832 in Veenendaal, Ede (Gld), dochter van Cornelis Sukkel en Elisabeth (Betje) Zeeland. Teunisje is overleden op donderdag 22 mei 1902 in Veenendaal (Ut), 69 jaar oud.
Kinderen van Sijbertus en Teunisje:
1 Sijbertus van Soest, geboren op dinsdag 19 september 1871 in Veenendaal (Ut). Sijbertus is overleden op vrijdag 13 februari 1874 in Veenendaal (Ut), 2 jaar oud.
2 Elizabeth van Soest, geboren op donderdag 18 februari 1875 in Veenendaal (Ut). Volgt 372.
3 Petronella van Soest, geboren op dinsdag 11 februari 1879 in Veenendaal (Ut). Petronella is overleden op maandag 7 april 1879 in Veenendaal (Ut), 1 maand oud.
189 Pieter Herbertus van Soest is geboren op woensdag 15 april 1840 in Amerongen (Ut), zoon van Sebert van Soest en Petronella Bos (zie 98). Pieter trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 6 januari 1866 in Veenendaal (Ut) met Maria Deij, 21 jaar oud. Maria is geboren op vrijdag 27 september 1844 in Veenendaal, Ede (Gld), dochter van Gerrit Deij en Catharina Top. Maria is overleden op zondag 7 februari 1909 in Noord Eschmarke, Lonneker (Ov), 64 jaar oud.
Kind van Pieter en Maria:
1 Sijbertus van Soest, geboren op dinsdag 1 januari 1878 in Veenendaal (Ut). Volgt 373.
190 Maria van Soest is geboren op woensdag 23 juli 1845 in Amerongen (Ut), dochter van Sebert van Soest en Petronella Bos (zie 98). Maria is overleden op zaterdag 18 juni 1921 in Doorn (Ut), 75 jaar oud. Maria:
(1) trouwde, 27 jaar oud, op zaterdag 3 mei 1873 in Amerongen (Ut) met Aart Lagerwij, 28 jaar oud. Aart is geboren op zaterdag 18 mei 1844 in De Bilt (Ut), zoon van Antonie Lagerweij en Petronella (Pietje) Schras. Aart is overleden op donderdag 19 juli 1877 in Doorn (Ut), 33 jaar oud.
(2) trouwde, 32 jaar oud, op vrijdag 17 mei 1878 in Doorn (Ut) met Christiaan Stoltenkamp, 30 jaar oud. Christiaan is geboren op zondag 24 oktober 1847 in Doorn (Ut), zoon van Jan Hendrik Stoltenkamp en Christina de Rooij. Christiaan is overleden op zaterdag 17 maart 1894 in Utrecht, 46 jaar oud.
Kinderen van Maria en Aart:
1 Petronella Antonia Lagerweij, geboren op zondag 10 januari 1875 in Leersum (Ut). Volgt 374.
2 Aart Lagerwij, geboren op woensdag 15 augustus 1877 in Doorn (Ut). Aart is overleden op vrijdag 31 maart 1882 in Doorn (Ut), 4 jaar oud.
Kinderen van Maria en Christiaan:
3 Jan Hendrik Stoltenkamp, geboren op donderdag 17 oktober 1878 in Driebergen (Ut). Volgt 375.
4 Sijbert Stoltenkamp, geboren op maandag 25 oktober 1880 in Doorn (Ut).
5 Anna Christina Stoltenkamp, geboren op zondag 5 februari 1882 in Doorn (Ut).
6 N.N. Stoltenkamp, levenloos geboren dochter, geboren op dinsdag 10 juni 1884 in Doorn (Ut).
191 Pieter van Soest is geboren op zondag 16 juli 1848 in Amerongen (Ut), zoon van Sebert van Soest en Petronella Bos (zie 98). Pieter is overleden op woensdag 30 juni 1915 in Veenendaal (Ut), 66 jaar oud. Pieter:
(1) trouwde, 20 jaar oud, op zaterdag 29 augustus 1868 in Veenendaal (Ut) met Sophia van Dijk, 20 jaar oud. Sophia is geboren op zaterdag 12 februari 1848 in Leersum (Ut), dochter van Gerrit van Dijk en Sophia Veenhof. Sophia is overleden op zaterdag 30 juli 1887 in Leersum (Ut), 39 jaar oud.
(2) trouwde, 41 jaar oud, op zaterdag 11 januari 1890 in Veenendaal (Ut) met Hendrina Jansen, 34 jaar oud. Hendrina is geboren op vrijdag 28 september 1855 in Ingen (Gld), dochter van Jacobus Jansen en Cornelia Johanna van Verseveld. Hendrina is overleden op zaterdag 15 september 1928 in Veenendaal (Ut), 72 jaar oud.
Kinderen van Pieter en Sophia:
1 Sijbertus van Soest, geboren op zaterdag 6 maart 1869 in Veenendaal (Ut). Volgt 376.
2 Pieter van Soest, geboren op zaterdag 6 juni 1874 in Veenendaal (Ut). Volgt 377.
Kind van Pieter en Hendrina:
3 Sijbertus van Soest, geboren op maandag 14 oktober 1895 in Veenendaal (Ut). Volgt 378.
192 Hendrikus Jan van Soest is geboren op dinsdag 26 april 1853 in Amerongen (Ut), zoon van Sebert van Soest en Petronella Bos (zie 98). Hendrikus is overleden op dinsdag 6 september 1932 in Amerongen (Ut), 79 jaar oud. Hendrikus:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op vrijdag 22 september 1876 in Doorn (Ut) met Adriana de Rooi, 34 jaar oud. Adriana is geboren op woensdag 5 januari 1842 in Doorn (Ut), dochter van Jan Thomas de Rooi en Antje Jacobs. Adriana is overleden op maandag 2 juni 1913 in Amerongen (Ut), 71 jaar oud.
(2) trouwde, 68 jaar oud, op donderdag 26 mei 1921 in Amerongen (Ut) met Petronella Mater, 58 jaar oud. Petronella is geboren op zaterdag 3 januari 1863 in Amerongen (Ut), dochter van Kobus Mater en Aartje Lammers. Petronella is weduwe van Dirk Jan van den Broek (1856-1916), met wie zij trouwde op zaterdag 19 november 1892 in Amerongen (Ut).
Kinderen van Hendrikus en Adriana:
1 Sijbertus van Soest, geboren op woensdag 11 april 1877 in Amerongen (Ut). Volgt 379.
2 Jan Thomas van Soest, geboren op zaterdag 29 mei 1880 in Amerongen (Ut).
3 Antje van Soest, geboren op maandag 7 november 1881 in Amerongen (Ut). Antje is overleden op dinsdag 22 mei 1894 in Amerongen (Ut), 12 jaar oud.
4 Pieter van Soest, geboren op woensdag 19 december 1883 in Amerongen (Ut). Volgt 380.
5 Marinus van Soest, geboren op woensdag 2 januari 1889 in Amerongen (Ut). Marinus is overleden op zondag 15 september 1889 in Amerongen (Ut), 8 maanden oud.
193 Petronella Bartha Maria Bos is geboren op dinsdag 21 februari 1843 in Groningen, dochter van Herbertus Bos (zie 99) en Marijke Metz. Petronella is overleden op zondag 3 september 1916 in Doorn (Ut), 73 jaar oud. Petronella trouwde, 34 jaar oud, op woensdag 2 mei 1877 in Schiedam (Zh) met Adriaan Blonk, 40 jaar oud. Adriaan is geboren op zondag 16 april 1837 in Schiedam (Zh), zoon van Jan Blonk en Helena Jacomina Swaan. Adriaan is weduwnaar van Maria van Straaten (1837-vóór 1877), met wie hij trouwde op zondag 25 september 1864 in Bodegraven (Zh).
194 Pieter Bos is geboren op zaterdag 12 september 1846 in Amerongen (Ut), zoon van Herbertus Bos (zie 99) en Marijke Metz. Pieter is overleden op donderdag 28 januari 1892 in Utrecht, 45 jaar oud. Pieter trouwde, 40 jaar oud, op woensdag 13 oktober 1886 in Utrecht met Alijda Scheerder, 28 jaar oud. Alijda is geboren op maandag 28 juni 1858 in Amersfoort (Ut), dochter van Johannes Scheerder en Alijda Catharina Laseur. Alijda is overleden op donderdag 15 november 1923 in Utrecht, 65 jaar oud. Alijda trouwde later op woensdag 4 november 1896 in Utrecht met Hendrik Bouwmeester (1865-1952).
Kinderen van Pieter en Alijda:
1 Marijke Alijda Bos, geboren op vrijdag 22 juli 1887 in Utrecht. Marijke is overleden op zondag 11 december 1887 in Utrecht, 4 maanden oud.
2 Johannes Hubertus Bos, geboren op dinsdag 19 februari 1889 in Utrecht. Volgt 381.
3 Marijke Bos, geboren op vrijdag 4 september 1891 in Utrecht. Volgt 382.
christina_van_kasteel.jpg aart_jansen.jpg
8 Christina van kasteel
9 Aart Jansen
195 Teuntje Bos (afb. 8) is geboren op zondag 5 oktober 1856 in Amerongen (Ut), dochter van Herbertus Bos (zie 99) en Marijke Metz. Teuntje is overleden op zaterdag 13 juli 1895 in Zeist (Ut), 38 jaar oud.(oorzaak: Teuntje Bos in haar kraambed overleden op zaterdag 13 juli 1895.) Teuntje trouwde, 21 jaar oud, op vrijdag 26 april 1878 in Amerongen (Ut) met Aart Jansen (afb. 9), 26 jaar oud. Aart is geboren op vrijdag 2 mei 1851 in Wassenaar (Zh), zoon van Willem Jansen en Margaretha (Grietje) Kloosterman. Aart is overleden op zaterdag 1 november 1930 in De Bilt (Ut), 79 jaar oud. Aart trouwde later op woensdag 29 april 1896 in Utrecht met Christina Johanna van Kasteel (1855-1941).
Maatschappij van Weldadigheid:
Aart Jansen; geboren op 02-05-1851; ingeschreven als kolonistenvader te Frederiksoord.
Bijzonderheden:
Is kolonist, van de Afd. Amsterdam.
Op aankomstdatum geplaatst in kolonie I, Frederiksoord.
In 1923 niet meer in het register.
Gehuwd met Christina Johanna van Kasteel, geb. 16-09-1855 te Utrecht.
Uit het huwelijk zijn 5 kinderen geboren.
Aart,trouwde, 44 jaar oud, op woensdag 29 april 1896 in Utrecht met Christina Johanna van Kasteel , 40 jaar oud.
Christina Johanna is geboren op zondag 16 september 1855 in Utrecht, dochter van Coenraad van Kasteel en Dina van Hees.
Christina Johanna is overleden op zaterdag 18 januari 1941 in Rijswijk (zh), 85 jaar oud. Zij is begraven op woensdag 22 januari 1941 te Rijswijk (zh).
Tuinbaas o.a op het buiten "Molenbosch" te Zeist.
Was "vrijboer/kolonievader" bij de Mij.van Weldadigheid te Frederiksoord.

Aart, married, 44 years old, on Wednesday, April 29, 1896 in Utrecht Johanna Christina van Kasteel, 40 years old.
Christina Johanna was born on Sunday, September 16, 1855 in Utrecht, daughter of Coenraad van Kasteel and Dina van Hees.
Christina Johanna past away on Saturday, January 18, 1941 in Rijswijk (ZH), 85 years old.
She was buried on Wednesday, January 22, 1941 in Rijswijk (ZH).
Occupation:
Head of gardening of the estate "Molenbosch" in Zeist.
Was "free farmer/ colony father" at the Company of Charity Frederiksoord.
Kinderen van Teuntje en Aart:
1 Willem Petrus Jansen, geboren op vrijdag 18 augustus 1882 in Leersum (Ut). Volgt 383.
2 Herbertus Marinus Jansen, geboren op donderdag 14 augustus 1884 in Utrecht. Herbertus is overleden op maandag 9 januari 1905 in De Bilt (Ut), 20 jaar oud.
3 Grietje Jansen, geboren op dinsdag 21 december 1886 in Zeist (Ut). Grietje is overleden op maandag 15 augustus 1887 in Zeist (Ut), 7 maanden oud.
4 Marijke Grietje Teuntje Jansen, geboren op zaterdag 30 juni 1888 in Zeist (Ut). Volgt 384.
5 Grietje Jansen, geboren op woensdag 15 oktober 1890 in Zeist (Ut). Grietje is overleden op zondag 12 februari 1922 in De Bilt (Ut), 31 jaar oud.
6 Teuntje Aartje Jansen, geboren op zaterdag 21 januari 1893 in Zeist (Ut). Volgt 385.
7 Aart Jansen, geboren op vrijdag 12 juli 1895 in De Bilt (Ut). Aart is overleden op woensdag 11 maart 1896 in Zeist (Ut), 7 maanden oud.
196 Steven Bos is geboren op zondag 8 juni 1817 in Amerongen (Ut), zoon van Antonie Stevensz (Anton) Bos (zie 101) en Margaretha Ernstdr (Grietje) van Ginkel. Steven is overleden op woensdag 20 augustus 1879 in Amerongen (Ut), 62 jaar oud. Steven trouwde, 29 jaar oud, op vrijdag 18 december 1846 in Amerongen (Ut) met Margaretha van der Klift, 26 jaar oud. Margaretha is geboren op zondag 12 maart 1820 in Amerongen (Ut), dochter van Cornelis van der Klift en Anna (Antje) Schouten. Margaretha is overleden op dinsdag 1 mei 1900 in Amerongen (Ut), 80 jaar oud.
Kinderen van Steven en Margaretha:
1 Antonie Bos, geboren op zaterdag 9 september 1848 in Amerongen (Ut). Volgt 386.
2 Cornelis Bos, geboren op zondag 27 april 1851 in Amerongen (Ut). Volgt 387.
3 Dirk Margarethus Bos, geboren op vrijdag 10 maart 1854 in Amerongen (Ut). Volgt 388.
4 Anna Margaretha Bos, geboren op zaterdag 10 januari 1857 in Amerongen (Ut). Volgt 389.
5 Margaretha Helena Bos, geboren op vrijdag 20 mei 1859 in Amerongen (Ut). Margaretha is overleden op zondag 16 februari 1873 in Amerongen (Ut), 13 jaar oud.
jan_bos_1822a.jpg jan_bos_1822.jpg
10 Jan Bos 1822a
11 jan bos 1822
197 Jan Bos (afb. 10 en 11) is geboren op maandag 5 augustus 1822 in Amerongen (Ut), zoon van Antonie Stevensz (Anton) Bos (zie 101) en Margaretha Ernstdr (Grietje) van Ginkel. Jan is overleden op zondag 15 september 1889 in Amerongen (Ut), 67 jaar oud.
Beroep:
Tabaksplanter en Gemeentebode.
Tobacco planter and Municipal worker at cityhall. (Voorzanger in de kerk.)
Jan:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op vrijdag 12 november 1847 in Amerongen (Ut) met Jeanne Therese Julie van Ravenswaaij, 26 jaar oud. Jeanne is geboren op donderdag 30 augustus 1821 in Veenendaal (Ut), dochter van Antoine Jakopje van Ravenswaaij en Neeltje van Lunteren. Jeanne is overleden op donderdag 4 januari 1883 in Amerongen (Ut), 61 jaar oud (oorzaak: Aan de gevolgen van suikerziekte .
At the effects of diabetes.).
(2) trouwde, 61 jaar oud, op woensdag 26 september 1883 in Amerongen (Ut) met Jannigje van Overeem, 45 jaar oud. Jannigje is geboren op donderdag 28 december 1837 in Amerongen (Ut), dochter van Willem Overeem en Elbertje Dur. Jannigje is overleden op woensdag 19 januari 1910 in Amerongen (Ut), 72 jaar oud. Jannigje is weduwe van Jan van de Grift (1827-1870), met wie zij trouwde op zaterdag 5 februari 1859 in Amerongen (Ut).
Huwelijk-Marriage:
Jan van de Grift is geboren op vrijdag 24 augustus 1827 in Amerongen (Ut), zoon van Arris van der Grift en Celia van Beek.
Jan van de Grift is overleden op dinsdag 31 mei 1870 in Amerongen (Ut), 42 jaar oud.
Kinderen van Jan en Jeanne:
1 Margaretha Bos, geboren op dinsdag 16 november 1847 in Amerongen (Ut). Volgt 390.
2 Antonie Bos, geboren op zaterdag 7 juli 1849 in Amerongen (Ut). Volgt 391.
3 Neeltje Bos, geboren op zaterdag 10 mei 1851 in Amerongen (Ut). Volgt 392.
4 Dirkje Bos, geboren op zaterdag 11 september 1852 in Amerongen (Ut). Volgt 393.
5 Alida Hendrika Bos, geboren op dinsdag 17 oktober 1854 in Amerongen (Ut). Volgt 394.
6 Tonia Bos, geboren op woensdag 29 oktober 1856 in Amerongen (Ut). Volgt 395.
7 Jeanne Therese Julie Bos, geboren op vrijdag 6 augustus 1858 in Amerongen (Ut). Volgt 396.
8 Magdalena Bos, geboren op woensdag 4 april 1860 in Amerongen (Ut). Volgt 397.
9 Jansje Bos, geboren op zaterdag 8 november 1862 in Amerongen (Ut). Volgt 398.
198 Helena Bos is geboren op vrijdag 10 december 1830 in Amerongen (Ut), dochter van Antonie Stevensz (Anton) Bos (zie 101) en Margaretha Ernstdr (Grietje) van Ginkel. Helena is overleden op maandag 9 februari 1880 in Amerongen (Ut), 49 jaar oud. Helena trouwde, 22 jaar oud, op vrijdag 22 juli 1853 in Amerongen (Ut) met Barend Vervat, 24 jaar oud. Barend is geboren op woensdag 11 maart 1829 in Amerongen (Ut), zoon van Teunis Hendrik Vervat en Jacoba van Boort. Barend is overleden op dinsdag 26 juni 1894 in Amerongen (Ut), 65 jaar oud.
Kinderen van Helena en Barend:
1 Dirkje Vervat, geboren op zondag 22 januari 1854 in Amerongen (Ut). Dirkje is overleden op vrijdag 15 augustus 1856 in Amerongen (Ut), 2 jaar oud.
2 Aletta Jacoba Vervat, geboren op donderdag 3 januari 1856 in Amerongen (Ut). Volgt 399.
3 Antonie Vervat, geboren op zaterdag 10 oktober 1857 in Amerongen (Ut). Antonie is overleden op woensdag 22 augustus 1860 in Amerongen (Ut), 2 jaar oud.
4 Dirkje Antonia Vervat, geboren op dinsdag 4 september 1860 in Amerongen (Ut). Volgt 400.
5 Teunis Vervat, geboren op zaterdag 1 oktober 1864 in Amerongen (Ut). Teunis is overleden op zondag 28 november 1880 in Amerongen (Ut), 16 jaar oud.
6 Magaretha Helena Vervat, geboren op woensdag 3 april 1867 in Amerongen (Ut). Volgt 401.
7 Jacoba Johanna Vervat, geboren op vrijdag 11 februari 1870 in Amerongen (Ut). Volgt 402.
8 N.N. Vervat, levenloos geboren zoon, geboren op dinsdag 8 oktober 1872 in Amerongen (Ut).
9 Steven Jan Vervat, geboren op donderdag 12 maart 1874 in Amerongen (Ut). Steven is overleden op dinsdag 5 mei 1874 in Amerongen (Ut), 1 maand oud.
10 Barend Vervat, geboren op donderdag 14 januari 1875 in Amerongen (Ut). Volgt 403.
199 Melis van de Grift is geboren op woensdag 8 oktober 1817 in Amerongen (Ut), zoon van Melis van de Grift en Wulfje Bos (zie 102). Melis is overleden op donderdag 19 april 1900 in Amerongen (Ut), 82 jaar oud. Melis trouwde, 27 jaar oud, op vrijdag 13 december 1844 in Amerongen (Ut) met Elsje Brusse, 27 jaar oud. Elsje is geboren op vrijdag 21 november 1817 in Amerongen (Ut), dochter van Hendrik Evert Brusse en Johanna Jansen. Elsje is overleden op zaterdag 21 mei 1898 in Amerongen (Ut), 80 jaar oud.
Kinderen van Melis en Elsje:
1 Hendrika Everdina van de Grift, geboren op dinsdag 31 januari 1843 in Amerongen (Ut). Volgt 404.
2 Melis van de Grift, geboren op zaterdag 8 november 1845 in Amerongen (Ut).
3 Johannes van de Grift, geboren op zaterdag 6 maart 1847 in Amerongen (Ut).
4 Wulfert van de Grift, geboren op maandag 2 juli 1849 in Amerongen (Ut). Wulfert is overleden op maandag 31 januari 1921 in Amerongen (Ut), 71 jaar oud.
5 Steven van de Grift, geboren op zaterdag 19 april 1851 in Amerongen (Ut). Steven is overleden op zaterdag 5 juni 1852 in Amerongen (Ut), 1 jaar oud.
6 Steven van de Grift, geboren op donderdag 17 februari 1853 in Amerongen (Ut). Steven is overleden op maandag 7 januari 1924 in Amerongen (Ut), 70 jaar oud.
7 Elbertus van de Grift, geboren op vrijdag 27 april 1855 in Amerongen (Ut). Volgt 405.
200 Dirkje van de Grift is geboren op maandag 6 maart 1820 in Amerongen (Ut), dochter van Melis van de Grift en Wulfje Bos (zie 102). Dirkje is overleden op dinsdag 10 november 1863 in Leersum (Ut), 43 jaar oud. Dirkje trouwde, 26 jaar oud, op vrijdag 22 januari 1847 in Leersum (Ut) met Jan van den Broek, 31 jaar oud. Jan is geboren op dinsdag 28 november 1815 in Rhenen (Ut), zoon van Jacobus van den Broek en Neeltje van den Berg.
Kinderen van Dirkje en Jan:
1 Dirk Jan van den Broek, geboren op zondag 25 februari 1849 in Leersum (Ut). Volgt 406.
2 Jan Willem van den Broek, geboren op maandag 4 oktober 1858 in Leersum (Ut). Jan is overleden op zondag 21 augustus 1932 in Leersum (Ut), 73 jaar oud.
201 Steven van de Grift is geboren op vrijdag 21 mei 1824 in Amerongen (Ut), zoon van Melis van de Grift en Wulfje Bos (zie 102). Steven is overleden op woensdag 25 december 1850 in Amerongen (Ut), 26 jaar oud. Steven trouwde, 23 jaar oud, op woensdag 4 augustus 1847 in Amerongen (Ut) met Johanna Pieternella Schouten, 22 jaar oud. Johanna is geboren op zaterdag 4 december 1824 in Amerongen (Ut), dochter van Klaas Schouten en Jannetje Pater. Johanna is overleden op maandag 30 april 1849 in Amerongen (Ut), 24 jaar oud.
Kind van Steven en Johanna:
1 Jannigje van de Grift, geboren op zaterdag 10 juni 1848 in Amerongen (Ut). Jannigje is overleden op woensdag 4 april 1849 in Amerongen (Ut), 9 maanden oud.
202 Johanna Helena van de Grift is geboren op dinsdag 1 juli 1828 in Amerongen (Ut), dochter van Melis van de Grift en Wulfje Bos (zie 102). Johanna is overleden op vrijdag 5 augustus 1904 in Amerongen (Ut), 76 jaar oud. Johanna trouwde, 22 jaar oud, op vrijdag 21 februari 1851 in Amerongen (Ut) met Goderd van Gelder, 30 jaar oud. Goderd is geboren op zondag 28 mei 1820 in Everdingen (Zh), zoon van Maarten (Meerten) van Gelder en Geertruij Vos. Goderd is overleden op zaterdag 23 mei 1896 in Amerongen (Ut), 75 jaar oud.
203 Steven Jan Bos is geboren op woensdag 4 november 1846 in Amerongen (Ut), zoon van Jan Stevensz Bos (zie 103) en Cornelia Keizer. Steven is overleden op dinsdag 21 februari 1933 in Amerongen (Ut), 86 jaar oud. Steven trouwde, 28 jaar oud, op vrijdag 22 oktober 1875 in Amerongen (Ut) met Maria Johanna Catharina Jansen, 22 jaar oud. Maria is geboren op vrijdag 11 maart 1853 in Amerongen (Ut), dochter van Rijk Jansen en Elisabeth van der Lee. Maria is overleden op woensdag 6 mei 1936 in Amerongen (Ut), 83 jaar oud.
Kinderen van Steven en Maria:
1 Neeltje Bos, geboren op zondag 5 juli 1874 in Amerongen (Ut). Neeltje is overleden op donderdag 15 oktober 1885 in Amerongen (Ut), 11 jaar oud.
Geboorte-Birth:
Neeltje erkent bij huwelijk van Steven Jan en Maria Johanna Catharina.
2 Jan Bos, geboren op dinsdag 8 mei 1877 in Amerongen (Ut). Volgt 407.
3 Elisabeth Cornelia Bos, geboren op dinsdag 9 maart 1880 in Amerongen (Ut). Volgt 408.
4 Cornelia Helena Bos, geboren op zondag 13 augustus 1882 in Amerongen (Ut). Volgt 409.
5 Arie Anton Bos, geboren op vrijdag 18 juli 1884 in Amerongen (Ut). Arie is overleden op dinsdag 5 augustus 1884 in Amerongen (Ut), 18 dagen oud.
6 Arie Anton Bos, geboren op dinsdag 27 april 1886 in Amerongen (Ut). Volgt 410.
7 Neeltje Maria Bos, geboren op donderdag 7 februari 1889 in Amerongen (Ut). Volgt 411.
8 Johan Gerardus Bos, geboren op vrijdag 20 maart 1891 in Amerongen (Ut). Volgt 412.
9 Steven Jan Bos, geboren op donderdag 21 juni 1894 in Amerongen (Ut). Volgt 413.
10 Maria Johanna Catharina Bos, geboren op zondag 25 april 1897 in Amerongen (Ut). Volgt 414.
11 Albertus Cornelis Bos, geboren op zondag 15 januari 1899 in Amerongen (Ut).
204 Stephania Bos is geboren op zondag 29 januari 1837 in Amerongen (Ut), dochter van Pieter Bos (zie 104) en Hendrina Wilhelmina Overeem. Stephania is overleden op dinsdag 28 januari 1873 in Utrecht, 35 jaar oud. Stephania trouwde, 24 jaar oud, op woensdag 28 augustus 1861 in Utrecht met Roelof Pappelendam, 23 jaar oud. Roelof is geboren op maandag 20 augustus 1838 in Utrecht, zoon van Cornelis Christiaan Pappelendam en Anna van den Bosch.
Kinderen van Stephania en Roelof:
1 Johanna Cornelia Pappelendam, geboren op zondag 2 november 1862 in Utrecht. Johanna is overleden op donderdag 7 mei 1863 in Utrecht, 6 maanden oud.
2 Roelof Pappelendam, geboren op donderdag 17 december 1863 in Utrecht. Roelof is overleden op maandag 5 april 1909 in Leiden (Zh), 45 jaar oud. Roelof bleef ongehuwd.
3 Stephania Hendrika Pappelendam, geboren op maandag 11 december 1865 in Utrecht. Stephania is overleden op maandag 15 oktober 1866 in Utrecht, 10 maanden oud.
4 Hendricus Pappelendam, geboren op donderdag 18 juli 1867 in Utrecht. Hendricus is overleden op vrijdag 4 maart 1870 in Utrecht, 2 jaar oud.
5 Hendricus Pappelendam, geboren op maandag 27 juni 1870 in Utrecht. Hendricus is overleden op maandag 1 mei 1871 in Utrecht, 10 maanden oud.
6 Stephania Pappelendam, geboren op dinsdag 5 september 1871 in Utrecht. Stephania is overleden op maandag 12 februari 1872 in Utrecht, 5 maanden oud.
205 Wijntje Bos is geboren op dinsdag 2 juli 1839 in Amerongen (Ut), dochter van Pieter Bos (zie 104) en Hendrina Wilhelmina Overeem. Wijntje is overleden op woensdag 1 augustus 1866 in Utrecht, 27 jaar oud. Wijntje trouwde, 21 jaar oud, op vrijdag 22 maart 1861 in Amerongen (Ut) met Kornelis Casteleins, 30 jaar oud. Kornelis is geboren op zaterdag 29 mei 1830 in Puttershoek (Zh), zoon van Hermanus Casteleins en Maria Dorsman.
molen_maallust_te_amerongen.jpg de_gooyer_amsterdam.jpg
12 molen Maallust te Amerongen
13 De gooyer amsterdam
206 Pieter Bos (afb. 12 en 13) is geboren op maandag 10 augustus 1846 in Amerongen (Ut), zoon van Pieter Bos (zie 104) en Hendrina Wilhelmina Overeem. Pieter is overleden op donderdag 1 juli 1920 in Amsterdam (Nh), 73 jaar oud.
Adres:
Anjeliersstraat 190/192,(woningen bestaan niet meer, allemaal nieuwbouw) Blankenstraat:36, Amsterdam (Nh) (https://goo.gl/maps/A3hwY48i3ru - https://goo.gl/maps/PCzm3LaYsTK2)
Beroep:
Molenaar. Miller. (Pieter Bos zou ook als molenaarsknecht op de ’Maallust" in Amerongen hebben gewerkt, de molenaar was toen Wouter van Altena, Pieter Bos heeft zelf nooit een molen in zijn bezit gehad, althans daar zijn geen documenten of bewijzen van gevonden, zie ook:http://molenmaallust.nl/geschiedenis
Volgens overlevering zou Pieter Bos ook op deze molen "De Gooyer" zijn werk hebben verricht als molenaar of als molenaarsknecht wat meer voor de hand ligt.

Pieter Bos would have worked as a miller’s boy on the ’Maallust " in Amerongen, the owner and miller was Wouter van Altena.
Pieter Bos has never had a mill in his possession, or at least there are no documents or evidence found, see: http: //molenmaallust.nl/geschiedenis
According to tradition Peter Bos would have carried out his work as a miller or miller’s boy at this mill "The Gooyer" at Amsterdam.

https://nl.wikipedia.org/wiki/De_Gooyer_(Amsterdam))
Pieter trouwde, 23 jaar oud, op vrijdag 26 november 1869 in Abcoude-Proostdij (Ut) met Elisabeth Wildschut, 20 jaar oud. Elisabeth is geboren op dinsdag 6 maart 1849 in Weesperkarspel (Nh), dochter van Cornelis Wildschut en Liesabeth van Vliet. Elisabeth is overleden op zondag 6 november 1927 in Amsterdam (Nh), 78 jaar oud.
Kinderen van Pieter en Elisabeth:
1 Elisabeth Bos, geboren op zaterdag 19 maart 1870 in Abcoude-Proostdij (Ut). Volgt 415.
2 Pieter Bos, geboren op woensdag 23 augustus 1871 in Abcoude-Proostdij (Ut). Volgt 416.
3 Hendricus Cornelis Bos, geboren op maandag 25 november 1872 in Abcoude-Baambrugge (Ut). Volgt 417.
4 Cornelis Hendrikus Bos, geboren op donderdag 26 februari 1874 in Abcoude-Baambrugge (Ut). Cornelis is overleden op dinsdag 13 februari 1877 in Abcoude-Proostdij (Ut), 2 jaar oud.
5 Dirk Jan Bos, geboren op vrijdag 13 augustus 1875 in Abcoude-Baambrugge (Ut). Dirk is overleden op dinsdag 28 december 1875 in Abcoude-Baambrugge (Ut), 4 maanden oud.
Vermeld:
Een van een tweeling.
6 Sophia Bos, geboren op vrijdag 13 augustus 1875 in Abcoude-Baambrugge (Ut). Sophia is overleden op woensdag 1 september 1875 in Abcoude-Baambrugge (Ut), 19 dagen oud.
Vermeld:
Een van een tweeling.
7 Dirk Jan Bos, geboren op woensdag 29 november 1876 in Abcoude-Proostdij (Ut). Volgt 418.
8 Hendrikus Bos, geboren op dinsdag 3 december 1878 in Abcoude-Proostdij (Ut). Volgt 419.
9 Herman Bos, geboren op zaterdag 15 augustus 1885 in Amsterdam (Nh).
10 Willem Bos, geboren op woensdag 9 mei 1888 in Amsterdam (Nh). Volgt 420.
207 Cornelia Luca Olijf is geboren op maandag 19 februari 1877 in Eck en Wiel (Gld), dochter van Frederik Lourens Olijf en Elisabeth Bos (zie 106). Cornelia is overleden op maandag 4 augustus 1969, 92 jaar oud. Cornelia trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 12 mei 1900 in Tiel (Gld) met Arie de Vree, 27 jaar oud. Arie is geboren op maandag 6 januari 1873 in Tiel (Gld), zoon van Johannes de Vree en Schrevelina Cornelia van Uijtert. Arie is overleden op donderdag 8 maart 1945 in Nieuwland (Zh), 72 jaar oud.
Kinderen van Cornelia en Arie:
1 Elizabeth de Vree, geboren op zondag 18 augustus 1901 in Tiel (Gld).
2 Johannes de Vree, geboren op woensdag 3 december 1902 in Tiel (Gld). Johannes is overleden op vrijdag 10 september 1943 in Tiel (Gld), 40 jaar oud.
3 Frederik Laurens de Vree, geboren op dinsdag 18 oktober 1904 in Tiel (Gld).
4 Schrevelina Cornelia de Vree, geboren op woensdag 29 augustus 1906 in Tiel (Gld).
5 Cornelia Luca de Vree, geboren op donderdag 16 januari 1908 in Tiel (Gld).
6 Arie de Vree, geboren op dinsdag 31 augustus 1909 in Tiel (Gld).
7 Jan Willem de Vree, geboren op zondag 9 april 1911 in Tiel (Gld). Jan is overleden.
8 Stevenia de Vree, geboren omstreeks 1913 in Tiel (Gld). Stevenia is overleden op vrijdag 19 maart 1915 in Tiel (Gld), ongeveer 2 jaar oud.
208 Jan Nellestijn is geboren op vrijdag 9 juli 1819 in Rhenen (Ut), zoon van Arie Nellestijn en Cornelia Johanna Bos (zie 107). Jan is overleden op woensdag 29 augustus 1900 in Rhenen (Ut), 81 jaar oud. Jan trouwde, 29 jaar oud, op zaterdag 3 februari 1849 in Rhenen (Ut) met Johanna Hendrika Spies, 21 jaar oud. Johanna is geboren op vrijdag 21 september 1827 in Rhenen (Ut), dochter van Hendrik Spies en Johanna (Janna) Drost. Johanna is overleden op zondag 22 mei 1881 in Rhenen (Ut), 53 jaar oud.
Kinderen van Jan en Johanna:
1 Cornelia Johanna Nellestijn, geboren op vrijdag 18 mei 1849 in Rhenen (Ut). Cornelia is overleden op zondag 22 juli 1849 in Rhenen (Ut), 2 maanden oud.
2 Arie Nellestijn, geboren op zaterdag 15 juni 1850 in Rhenen (Ut).
3 Hendrik Nellestijn, geboren op zaterdag 18 december 1852 in Rhenen (Ut). Hendrik is overleden op maandag 8 mei 1865 in Rhenen (Ut), 12 jaar oud.
4 Gerrigje Nellestijn, geboren op maandag 7 januari 1856 in Rhenen (Ut). Volgt 421.
5 Jan Nellestijn, geboren op donderdag 24 maart 1859 in Rhenen (Ut). Volgt 422.
6 Cornelia Johanna Nellestijn, geboren op donderdag 19 september 1861 in Rhenen (Ut). Volgt 423.
7 Anthonie Nellestijn, geboren op donderdag 5 mei 1864 in Rhenen (Ut). Volgt 424.
8 Hendrik Nellestijn, geboren op donderdag 7 februari 1867 in Rhenen (Ut). Hendrik is overleden op dinsdag 26 maart 1867 in Rhenen (Ut), 1 maand oud.
9 Hendrika Nellestijn, geboren op maandag 17 augustus 1868 in Rhenen (Ut). Volgt 425.
209 Hendrika Nellestijn is geboren op woensdag 1 augustus 1821 in Amerongen (Ut), dochter van Arie Nellestijn en Cornelia Johanna Bos (zie 107). Hendrika is overleden op woensdag 1 april 1896 in Amerongen (Ut), 74 jaar oud. Hendrika trouwde, 28 jaar oud, op vrijdag 21 december 1849 in Amerongen (Ut) met Adrianus Pluijgers, 23 jaar oud. Adrianus is geboren op donderdag 12 oktober 1826 in Amerongen (Ut), zoon van Adrianus Johannes Pluijgers en Maria Visee. Adrianus is overleden op woensdag 14 februari 1906 in Amerongen (Ut), 79 jaar oud.
Kinderen van Hendrika en Adrianus:
1 Maria Pluijgers, geboren op vrijdag 14 juni 1850 in Amerongen (Ut). Volgt 426.
2 Hendrika Pluijgers, geboren op vrijdag 1 augustus 1862 in Amerongen (Ut). Volgt 427.
210 Gijsbert Nellestijn is geboren op donderdag 22 januari 1824 in Rhenen (Ut), zoon van Arie Nellestijn en Cornelia Johanna Bos (zie 107). Gijsbert is overleden op maandag 15 maart 1897 in Rhenen (Ut), 73 jaar oud. Gijsbert trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 19 juni 1847 in Rhenen (Ut) met Johanna Jacoba van den Berg, 22 jaar oud. Johanna is geboren op donderdag 7 april 1825 in Rhenen (Ut), dochter van Adelaart Gijsbertus van den Berg en Johanna Jacoba van Veenendaal. Johanna is overleden op zaterdag 2 juli 1898 in Rhenen (Ut), 73 jaar oud.
Kinderen van Gijsbert en Johanna:
1 Cornelia Nellestijn, geboren op dinsdag 14 september 1847 in Rhenen (Ut). Volgt 428.
2 Adelart Gijsbertus Nellestijn, geboren op zaterdag 3 augustus 1850 in Rhenen (Ut). Volgt 429.
3 Gerritje Nellestijn, geboren op zaterdag 25 juli 1857 in Rhenen (Ut). Volgt 430.
211 Cornelia Nellestijn is geboren op vrijdag 29 augustus 1828 in Rhenen (Ut), dochter van Arie Nellestijn en Cornelia Johanna Bos (zie 107). Cornelia is overleden op woensdag 21 maart 1866 in Leersum (Ut), 37 jaar oud. Cornelia trouwde, 27 jaar oud, op vrijdag 30 mei 1856 in Amerongen (Ut) met Jacob Veenhof, 28 jaar oud. Jacob is geboren op maandag 10 december 1827 in Amerongen (Ut), zoon van Gerrit Veenhof en Jannetje Toonen. Jacob is overleden op maandag 3 augustus 1891 in Leersum (Ut), 63 jaar oud. Jacob trouwde later op vrijdag 9 augustus 1867 in Amerongen (Ut) met Geertruida Visee (1832-1905).
212 Helena Nellestijn is geboren op maandag 7 februari 1831 in Rhenen (Ut), dochter van Arie Nellestijn en Cornelia Johanna Bos (zie 107). Helena is overleden op zaterdag 9 juli 1898 in Rhenen (Ut), 67 jaar oud. Helena trouwde, 36 jaar oud, op donderdag 13 juni 1867 in Rhenen (Ut) met Johannes Adrianus van Stoutenberg, 36 jaar oud. Johannes is geboren op donderdag 14 april 1831 in Rhenen (Ut), zoon van Jochem van Stoutenberg en Maria Hendrika de Meijer. Johannes is overleden op dinsdag 20 oktober 1908 in Rhenen (Ut), 77 jaar oud.
213 Alida Nellestijn is geboren op dinsdag 4 november 1834 in Rhenen (Ut), dochter van Arie Nellestijn en Cornelia Johanna Bos (zie 107). Alida is overleden op dinsdag 1 juni 1897 in Amerongen (Ut), 62 jaar oud. Alida trouwde, 35 jaar oud, op woensdag 13 juli 1870 in Rhenen (Ut) met Hendrik Mol, 33 jaar oud. Hendrik is geboren op vrijdag 24 maart 1837 in Rhenen (Ut), zoon van Jan Mol en Teuntje Hermanna Heetveld. Hendrik is overleden op zaterdag 14 maart 1914 in Woerden (Ut), 76 jaar oud.
Kinderen van Alida en Hendrik:
1 Jan Mol, geboren op vrijdag 1 september 1871 in Rhenen (Ut). Volgt 431.
2 Cornelia Johanna Mol, geboren op donderdag 29 oktober 1874 in Rhenen (Ut). Volgt 432.
214 Arie Nellestijn is geboren op maandag 12 december 1836 in Rhenen (Ut), zoon van Arie Nellestijn en Cornelia Johanna Bos (zie 107). Arie is overleden op donderdag 27 mei 1875 in Rhenen (Ut), 38 jaar oud. Arie:
(1) trouwde, 27 jaar oud, op woensdag 20 januari 1864 in Rhenen (Ut) met Johanna Willemina Teunisse, 22 jaar oud. Johanna is geboren op zondag 10 oktober 1841 in Rhenen (Ut), dochter van Willem Teunisse en Gerritje de Ridder. Johanna is overleden op woensdag 18 mei 1870 in Rhenen (Ut), 28 jaar oud.
(2) trouwde, 36 jaar oud, op woensdag 5 februari 1873 in Rhenen (Ut) met Cornelia Drost, 20 jaar oud. Cornelia is geboren op zondag 28 maart 1852 in Rhenen (Ut), dochter van Neeltje Drost. Cornelia is overleden op vrijdag 18 maart 1938 in Utrecht, 85 jaar oud. Cornelia trouwde later op vrijdag 5 september 1879 in Leersum (Ut) met Nicolaas Eickhoff (1841-1886). Cornelia trouwde later op zaterdag 22 juni 1895 in Leersum (Ut) met Gerrit van den Broek (geb. 1860).
Kinderen van Arie en Johanna:
1 Arie Nellestijn, geboren op zondag 22 mei 1864 in Rhenen (Ut). Volgt 433.
2 Gerritje Nellestijn, geboren op zaterdag 18 augustus 1866 in Rhenen (Ut). Volgt 434.
215 Andries Nellestijn is geboren op zondag 21 maart 1841 in Rhenen (Ut), zoon van Arie Nellestijn en Cornelia Johanna Bos (zie 107). Andries is overleden op donderdag 2 december 1909 in Rhenen (Ut), 68 jaar oud. Andries trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 28 februari 1867 in Rhenen (Ut) met Grietje Teunisse, 28 jaar oud. Grietje is geboren op woensdag 23 januari 1839 in Rhenen (Ut), dochter van Willem Teunisse en Gerritje de Ridder. Grietje is overleden op vrijdag 2 april 1880 in Rhenen (Ut), 41 jaar oud.
Kinderen van Andries en Grietje:
1 Arie Nellestijn, geboren op donderdag 30 mei 1867 in Rhenen (Ut). Volgt 435.
2 Gerritje Nellestijn, geboren op maandag 28 maart 1870 in Rhenen (Ut). Gerritje is overleden op dinsdag 29 maart 1870 in Rhenen (Ut), 1 dag oud.
3 Gerritje Nellestijn, geboren op vrijdag 16 februari 1872 in Rhenen (Ut). Gerritje is overleden op woensdag 13 juli 1892 in Rhenen (Ut), 20 jaar oud. Gerritje bleef ongehuwd.
4 Johannes Cornelis Nellestijn, geboren op woensdag 20 januari 1875 in Rhenen (Ut). Volgt 436.
5 Andries Nellestijn, geboren op donderdag 13 september 1877 in Rhenen (Ut). Volgt 437.
6 N.N. Nellestijn, levenloos geboren zoon, geboren op vrijdag 2 april 1880 in Rhenen (Ut).
216 Gijsbertus Bos is geboren op zaterdag 31 mei 1823 in Rhenen (Ut), zoon van Jan Pieterse Bos (zie 108) en Martje Roelofs (Martje) van Dolderen. Gijsbertus:
(1) trouwde, 36 jaar oud, op vrijdag 2 december 1859 in Hurwenen (Gld) met Johanna Willemina Macleane, 41 jaar oud. Johanna is geboren op dinsdag 30 december 1817 in Rossum (Gld), dochter van Willem Cornelis Macleane en Jantje Munnik. Johanna is overleden op zaterdag 11 maart 1865 in Hurwenen (Gld), 47 jaar oud.
(2) trouwde, 42 jaar oud, op donderdag 28 september 1865 in Hurwenen (Gld) met Johanna Kraaij, 46 jaar oud. Johanna is geboren op vrijdag 15 januari 1819 in Ammerzoden (Gld), dochter van Willem Kraaij en Jenneke de Waal. Johanna is weduwe van Jan van Hoven (1820-vóór 1865), met wie zij trouwde op zondag 5 oktober 1851 in Ammerzoden (Gld).
217 Hendrika Bos is geboren op donderdag 2 oktober 1828 in Amerongen (Ut), dochter van Jan Pieterse Bos (zie 108) en Martje Roelofs (Martje) van Dolderen. Hendrika is overleden op woensdag 16 januari 1918 in Langbroek (Ut), 89 jaar oud. Hendrika trouwde, 30 jaar oud, op zaterdag 30 april 1859 in Amerongen (Ut) met Hendrik van den Tempel, 38 jaar oud. Hendrik is geboren op vrijdag 2 juni 1820 in Schalkwijk (Ut), zoon van Jan van den Tempel en Aaltje van Soest. Hendrik is overleden op maandag 12 augustus 1889 in Langbroek (Ut), 69 jaar oud.
Kinderen van Hendrika en Hendrik:
1 Jan van den Tempel, geboren op maandag 15 augustus 1859 in Langbroek (Ut). Jan is overleden op maandag 2 maart 1891 in Langbroek (Ut), 31 jaar oud. Jan bleef ongehuwd.
2 Margaretha van den Tempel, geboren op woensdag 20 maart 1861 in Langbroek (Ut). Margaretha is overleden op woensdag 1 april 1931 in Kamerik (Ut), 70 jaar oud.
3 Alijda van den Tempel, geboren op dinsdag 10 februari 1863 in Langbroek (Ut). Alijda is overleden op zaterdag 21 december 1935 in Wijk bij Duurstede (Ut), 72 jaar oud.
4 Johannes van den Tempel, geboren op maandag 20 juni 1864 in Langbroek (Ut). Johannes is overleden op vrijdag 30 maart 1866 in Langbroek (Ut), 1 jaar oud.
5 Cornelia van den Tempel, geboren op vrijdag 9 maart 1866 in Langbroek (Ut). Cornelia is overleden op maandag 2 januari 1922 in Wijk bij Duurstede (Ut), 55 jaar oud. Cornelia bleef ongehuwd.
6 Johanna van den Tempel, geboren op woensdag 12 juli 1871 in Langbroek (Ut). Johanna is overleden op dinsdag 29 maart 1938 in Amerongen (Ut), 66 jaar oud.
gijsbert_bos_1838.jpg
14 Gijsbert Bos 1838
218 Gijsbert Bos (afb. 14) is geboren op woensdag 4 juli 1838 in Rhenen (Ut), zoon van Andries Bos (zie 109) en Gijsbertje Gerritsen. Gijsbert is overleden op zondag 9 december 1917 in Borne (Ov), 79 jaar oud.
Erkend door ouders-Acknowledged by parents:
Gijsbertje en Andries trouwen pas op 1 december 1843,
maar verklaren uitdrukkelijk dat Gijsbert hun zoon is.
Notitie-Notice:
"Groffie " Gijsbert Bos groeide op met echte broers en zussen en halfbroers en zussen, zou je kunnen zeggen.
Ook toen waren er al complex samengestelde gezinnen.

"Groffie" Gijsbert Bos grew up with real siblings and half-siblings, you might say.
Even then, there were already complex reconstituted families.

Gijsbert Bos vertrok op 11 juli 1874 met zijn gezin vanuit Elst naar Renkum,
waarschijnlijk omdat een steenfabriek daar een paar centen meer betaalde,
dan een steenoven of een tabaksplantage in Elst.

Gijsbert Bos departed on July 11, 1874 with his family from Elst to Renkum,
probably because a brick factory there paid a few cents more, than a brick factory or tobacco plantation in Elst.
Gijsbert trouwde, 21 jaar oud, op woensdag 7 december 1859 in Rhenen (Ut) met Gijsje van Zetten, 24 jaar oud. Zie 219 voor persoonsgegevens van Gijsje.
Kinderen van Gijsbert en Gijsje:
1 Gijsje Bos, geboren op donderdag 14 april 1859 in Rhenen (Ut). Volgt 438.
2 Alida Bos, geboren op dinsdag 9 april 1861 in Rhenen (Ut). Alida is overleden op donderdag 28 april 1864 in Rhenen (Ut), 3 jaar oud.
3 Alida Bos, geboren op vrijdag 13 mei 1864 in Rhenen (Ut). Volgt 439.
4 Andries Bos, geboren op zaterdag 22 februari 1868 in Rhenen (Ut). Volgt 440.
5 Hendrik Bos, geboren op zaterdag 3 september 1870 in Rhenen (Ut). Volgt 441.
6 Hendrika Bos, geboren op donderdag 14 september 1876 in Renkum (Gld). Hendrika is overleden op vrijdag 14 juni 1895 in Renkum (Gld), 18 jaar oud. Hendrika bleef ongehuwd.
7 Alexander Bos, geboren op dinsdag 1 juli 1879 in Renkum (Gld). Alexander is overleden op vrijdag 15 oktober 1880 in Renkum (Gld), 1 jaar oud.
219 Gijsje van Zetten is geboren op vrijdag 24 juli 1835 in Amerongen (Ut), dochter van Hendrik van Zetten en Alida Wilhelmina Bos (zie 110). Gijsje is overleden op zaterdag 3 mei 1902 in Renkum (Gld), 66 jaar oud. Gijsje trouwde, 24 jaar oud, op woensdag 7 december 1859 in Rhenen (Ut) met Gijsbert Bos, 21 jaar oud. Zie 218 voor persoonsgegevens van Gijsbert.
Kinderen van Gijsje en Gijsbert: zie 218.
220 Gerdina Bos is geboren op zondag 11 januari 1829 in Amerongen (Ut), dochter van Cornelis Bos (zie 111) en Helena van Veenendaal. Gerdina is overleden op woensdag 23 februari 1898 in Rhenen (Ut), 69 jaar oud. Gerdina bleef ongehuwd.
Kinderen van Gerdina uit onbekende relatie:
1 Gerritje Bos, geboren op dinsdag 17 mei 1859 in Amerongen (Ut). Volgt 442.
2 Gerritje Bos, geboren op zondag 17 mei 1874 in Amerongen (Ut).
register_gerritje_bos_1835.png
15 Register Gerritje Bos 1835
221 Gerritje Bos (afb. 15) is geboren op donderdag 17 september 1835 in Rhenen (Ut), dochter van Cornelis Bos (zie 111) en Helena van Veenendaal. Gerritje is overleden op maandag 17 maart 1902 in Rhenen (Ut), 66 jaar oud. Gerritje trouwde, 29 jaar oud, op zaterdag 24 juni 1865 in Amerongen (Ut) met Robbertus van Remmerden, 22 jaar oud. Robbertus is geboren op woensdag 24 augustus 1842 in Rhenen (Ut), zoon van Gerrit Roberts van Remmerden en Jannigje (Jantje) van Elst. Robbertus is overleden op vrijdag 9 februari 1917 in Elst (Ut), 74 jaar oud.
Kinderen van Gerritje en Robbertus:
1 Helena van Remmerden, geboren op zaterdag 14 oktober 1865 in Rhenen (Ut). Volgt 443.
2 Jannetje van Remmerden, geboren op donderdag 18 oktober 1866 in Amerongen (Ut). Volgt 444.
3 Gerrit van Remmerden, geboren op donderdag 20 februari 1868 in Rhenen (Ut). Gerrit is overleden op maandag 2 maart 1868 in Rhenen (Ut), 11 dagen oud.
4 N.N. van Remmerden, levenloos geboren zoon, geboren op dinsdag 19 januari 1869 in Rhenen (Ut).
5 N.N. van Remmerden, levenloos geboren dochter, geboren op maandag 23 januari 1871 in Rhenen (Ut).
6 N.N. van Remmerden, levenloos geboren zoon, geboren op zondag 25 juni 1876 in Rhenen (Ut).
7 N.N. van Remmerden, levenloos geboren zoon, geboren op zaterdag 19 april 1879 in Rhenen (Ut).
register_leendert_bos_1842_.png
16 Register Leendert Bos 1842
222 Leendert Bos (afb. 16) is geboren op zondag 19 juni 1842 in Amerongen (Ut), zoon van Cornelis Bos (zie 111) en Helena van Veenendaal. Leendert is overleden op zondag 28 november 1909 in Rhenen (Ut), 67 jaar oud. Leendert trouwde, 28 jaar oud, op vrijdag 19 mei 1871 in Amerongen (Ut) met Maria van Dijk, 34 jaar oud. Maria is geboren op dinsdag 11 april 1837 in Rhenen (Ut), dochter van Hendrik van Dijk en Jacoba Johanna de Meijer. Maria is overleden op zondag 4 januari 1920 in Rhenen (Ut), 82 jaar oud.
Kinderen van Leendert en Maria:
1 Jacoba Bos, geboren op maandag 22 juli 1872 in Rhenen (Ut). Jacoba is overleden op donderdag 27 februari 1873 in Rhenen (Ut), 7 maanden oud.
2 Cornelis Bos, geboren op zondag 16 juli 1876 in Rhenen (Ut). Volgt 445.
3 Jacoba Johanna Bos, geboren op maandag 16 december 1878 in Rhenen (Ut). Volgt 446.
223 Evertje van Vulpen is geboren op maandag 22 mei 1820 in Driebergen (Ut), dochter van Jan van Vulpen (zie 113) en Maria van der Muts. Evertje trouwde, 23 jaar oud, op vrijdag 17 november 1843 in Driebergen (Ut) met Nicolaas van Waaijenborg, 22 jaar oud. Nicolaas is geboren op zaterdag 16 december 1820 in Buren (Gld), zoon van Martinus Hendrikus van Waayenborg en Willemina Kelders.
Beroep:
Schoenmaker. Shoemaker.
Kinderen van Evertje en Nicolaas:
1 Jan van Vulpen, geboren op maandag 28 februari 1842 in Driebergen (Ut).
2 Maria van Waaijenborg, geboren op dinsdag 30 januari 1844 in Rhenen (Ut).
3 Martinus van Waaijenborg, geboren op dinsdag 28 oktober 1845 in Leersum (Ut).
Vermeld:
Een van een tweeling.
4 Arie van Waaijenborg, geboren op dinsdag 28 oktober 1845 in Leersum (Ut).
Vermeld:
Een van een tweeling.
5 Hendrik van Waaijenborg, geboren op woensdag 29 maart 1848 in Leersum (Ut).
6 Rudolf Martinus van Waaijenborg, geboren op maandag 4 februari 1850 in Leersum (Ut).
7 Willem van Waaijenborg, geboren op vrijdag 14 mei 1852 in Leersum (Ut).
8 Evertje van Waaijenborg, geboren op woensdag 15 februari 1854 in Leersum (Ut).
9 Alida Theodora van Waaijenborg, geboren op vrijdag 14 maart 1856 in Leersum (Ut).
224 Arie van Vulpen is geboren op zaterdag 1 maart 1823 in Driebergen (Ut), zoon van Jan van Vulpen (zie 113) en Maria van der Muts. Arie is overleden op vrijdag 21 december 1888 in Driebergen (Ut), 65 jaar oud.
Beroep:
Organist.
Arie trouwde, 26 jaar oud, op vrijdag 2 november 1849 in Driebergen (Ut) met Johanna van Dijk, 35 jaar oud. Johanna is geboren op donderdag 21 juli 1814 in Westbroek (Ut), dochter van Willem van Dijk en Lijsje Schipper. Johanna is overleden op woensdag 11 december 1878 in Driebergen (Ut), 64 jaar oud.
Kinderen van Arie en Johanna:
1 Maria van Vulpen, geboren op maandag 28 januari 1850 in Driebergen (Ut). Volgt 447.
2 Jan van Vulpen, geboren op woensdag 7 januari 1852 in Driebergen (Ut).
3 Willem van Vulpen, geboren op woensdag 19 april 1854 in Driebergen (Ut). Volgt 448.
4 Jacob van Vulpen, geboren op donderdag 1 mei 1856 in Driebergen (Ut). Jacob is overleden op vrijdag 25 september 1874 in Driebergen (Ut), 18 jaar oud. Jacob bleef ongehuwd.
225 Jannigje Mandersloot is geboren op donderdag 15 december 1836 in Rhenen (Ut), dochter van Aart Mandersloot (zie 116) en Neeltje van Laar. Jannigje is overleden op vrijdag 2 januari 1863 in Rhenen (Ut), 26 jaar oud. Jannigje trouwde, 21 jaar oud, op woensdag 23 juni 1858 in Rhenen (Ut) met Johann Hermann Diedrich Halm, ongeveer 30 jaar oud. Johann is geboren omstreeks 1828 in Engter, Hannover, Duitsland, zoon van Claas Heinrich Halm en Catharina Margaretha Bruning. Johann is overleden op dinsdag 22 februari 1881 in Hilversum (Nh), ongeveer 53 jaar oud. Johann trouwde later op woensdag 10 februari 1869 in Utrecht met Catharina Knoppers (1842-1895).
Kinderen van Jannigje en Johann:
1 Neeltje Margaretha Halm, geboren op zaterdag 8 mei 1858 in Rhenen (Ut). Volgt 449.
2 Jannigje Halm, geboren op zaterdag 19 november 1859 in Rhenen (Ut). Volgt 450.
3 Aart Halm, geboren op zondag 26 oktober 1862 in Rhenen (Ut).
226 Neeltje Mandersloot is geboren op maandag 2 december 1839 in Rhenen (Ut), dochter van Aart Mandersloot (zie 116) en Neeltje van Laar. Neeltje is overleden op donderdag 21 december 1893 in Woudenberg (Ut), 54 jaar oud. Neeltje trouwde, 39 jaar oud, op zaterdag 21 december 1878 in Woudenberg (Ut) met Gerrit Gazenbeek, 26 jaar oud. Gerrit is geboren op donderdag 22 januari 1852 in Woudenberg (Ut), zoon van Gerrit Gazenbeek en Jannetje van Zanten. Gerrit is overleden op vrijdag 27 oktober 1933 in Utrecht, 81 jaar oud. Gerrit trouwde later op donderdag 26 oktober 1899 in Woudenberg (Ut) met Christina Pater (1879-1941).
227 Jan Lammert Mandersloot is geboren op vrijdag 31 december 1841 in Rhenen (Ut), zoon van Jacobus Mandersloot (zie 119) en Lisabeth van Laar. Jan is overleden op donderdag 22 juli 1909 in Rhenen (Ut), 67 jaar oud. Jan trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 27 december 1866 in Rhenen (Ut) met Cornelia Roozeboom, 25 jaar oud. Cornelia is geboren op zaterdag 11 december 1841 in Rhenen (Ut), dochter van Evert Roozeboom en Gerritje Hootsen.
Kinderen van Jan en Cornelia:
1 Elisabeth Mandersloot, geboren op donderdag 11 juli 1867 in Rhenen (Ut). Volgt 451.
2 Jacobus Mandersloot, geboren op dinsdag 25 juli 1871 in Rhenen (Ut). Jacobus is overleden op zaterdag 19 juli 1913 in Rhenen (Ut), 41 jaar oud. Jacobus bleef ongehuwd.
3 Jannigje Mandersloot, geboren op zondag 4 april 1880 in Rhenen (Ut). Volgt 452.
228 Hendrina Mandersloot is geboren op woensdag 15 mei 1844 in Rhenen (Ut), dochter van Jacobus Mandersloot (zie 119) en Lisabeth van Laar. Hendrina trouwde, 26 jaar oud, op woensdag 14 september 1870 in Rhenen (Ut) met Willem Bovenschen, 25 jaar oud. Willem is geboren op maandag 10 februari 1845 in Rhenen (Ut), zoon van Gerrit Jacobus Bovenschen en Aaltje van Walsem. Willem is overleden op vrijdag 23 mei 1924 in Rhenen (Ut), 79 jaar oud.
Kinderen van Hendrina en Willem:
1 Gerrit Jacobus Bovenschen, geboren op vrijdag 16 december 1870 in Rhenen (Ut). Gerrit is overleden op dinsdag 20 december 1870 in Rhenen (Ut), 4 dagen oud.
2 Aaltje Bovenschen, geboren op maandag 25 december 1871 in Rhenen (Ut). Volgt 453.
3 Gerrit Jacobus Bovenschen, geboren op vrijdag 10 november 1876 in Rhenen (Ut). Volgt 454.
4 Albertus Bovenschen, geboren op vrijdag 30 juni 1882 in Rhenen (Ut). Volgt 455.
5 Gerritje Bovenschen, geboren op donderdag 12 augustus 1886 in Rhenen (Ut).
229 Jacob Mandersloot is geboren op donderdag 16 juli 1846 in Rhenen (Ut), zoon van Jacobus Mandersloot (zie 119) en Lisabeth van Laar. Jacob trouwde, 34 jaar oud, op woensdag 9 februari 1881 in Rhenen (Ut) met Gerrigje van Dijk, 27 jaar oud. Gerrigje is geboren op zondag 8 mei 1853 in Rhenen (Ut), dochter van Willem van Dijk en Grietje van Laar.
Vermeld:
Een van een tweeling.
Kind van Jacob en Gerrigje:
1 Jacobus Mandersloot, geboren op zaterdag 12 november 1881 in Renswoude (Ut). Volgt 456.
230 Jacoba Mandersloot is geboren op donderdag 11 september 1856 in Rhenen (Ut), dochter van Jacobus Mandersloot (zie 119) en Lisabeth van Laar. Jacoba is overleden op woensdag 14 februari 1940 in Rhenen (Ut), 83 jaar oud. Jacoba trouwde, 22 jaar oud, op woensdag 12 maart 1879 in Rhenen (Ut) met Gerrit Jan van Laar, 24 jaar oud. Gerrit is geboren op dinsdag 10 oktober 1854 in Rhenen (Ut), zoon van Jacob van Laar en Jannigje Hootsen. Gerrit is overleden op zaterdag 28 januari 1922 in Rhenen (Ut), 67 jaar oud.
Kinderen van Jacoba en Gerrit:
1 Jacob van Laar, geboren op vrijdag 31 oktober 1879 in Rhenen (Ut). Volgt 457.
2 Jacobus van Laar, geboren op woensdag 7 maart 1883 in Rhenen (Ut). Volgt 458.
231 Sander van Manen is geboren op woensdag 1 februari 1832 in Leersum (Ut), zoon van Gerrit van Manen en Hendrikje Mandersloot (zie 122). Sander is overleden op dinsdag 12 september 1871 in Leersum (Ut), 39 jaar oud. Sander trouwde, 36 jaar oud, op zaterdag 12 september 1868 in Leersum (Ut) met Gijsberta van Leersum, 19 jaar oud. Gijsberta is geboren op zondag 12 november 1848 in Leersum (Ut), dochter van Mees (Melis) van Leersum en Neeltje Oosterbeek. Gijsberta is overleden op maandag 27 juni 1927 in Leersum (Ut), 78 jaar oud. Gijsberta trouwde later op vrijdag 30 augustus 1872 in Leersum (Ut) met Hendrik Dissel (1836-1911).
Kinderen van Sander en Gijsberta:
1 Gerrit van Manen, geboren op woensdag 23 december 1868 in Leersum (Ut). Gerrit is overleden op maandag 30 augustus 1869 in Leersum (Ut), 8 maanden oud.
2 Gerrit van Manen, geboren op maandag 19 september 1870 in Leersum (Ut). Gerrit is overleden op zaterdag 11 januari 1947 in Leersum (Ut), 76 jaar oud. Gerrit bleef ongehuwd.
232 Roelofje van Manen is geboren op vrijdag 20 oktober 1837 in Leersum (Ut), dochter van Gerrit van Manen en Hendrikje Mandersloot (zie 122). Roelofje is overleden op maandag 8 april 1912 in Bodegraven (Zh), 74 jaar oud. Roelofje:
(1) trouwde, 33 jaar oud, op vrijdag 5 mei 1871 in Rietveld (Zh) met Arie Lok, 28 jaar oud. Arie is geboren op vrijdag 10 juni 1842 in Bodegraven (Zh), zoon van Cornelis Lok en Elizabeth den Ouden. Arie is overleden op zondag 26 november 1871 in Reeuwijk (Zh), 29 jaar oud.
(2) trouwde, 37 jaar oud, op donderdag 9 september 1875 in Bodegraven (Zh) met Petrus Fortuin, 29 jaar oud. Petrus is geboren op zaterdag 20 september 1845 in Bodegraven (Zh), zoon van Ambrosius Fortuin en Maria Johanna van Lieshout. Petrus is overleden op zaterdag 11 november 1922 in Bodegraven (Zh), 77 jaar oud.
233 Cornelia van Manen is geboren op dinsdag 26 september 1848 in Leersum (Ut), dochter van Gerrit van Manen en Hendrikje Mandersloot (zie 122). Cornelia is overleden op zondag 5 februari 1933 in Bodegraven (Zh), 84 jaar oud. Cornelia trouwde, 33 jaar oud, op donderdag 20 juli 1882 in Bodegraven (Zh) met Evert van Schaik, 34 jaar oud. Evert is geboren op woensdag 10 mei 1848 in Bodegraven (Zh), zoon van Matthijs van Schaik en Jannigje Boere. Evert is overleden op maandag 31 januari 1938 in Bodegraven (Zh), 89 jaar oud.
234 Elisabeth Mandersloot is geboren op dinsdag 8 april 1845 in Langbroek (Ut), dochter van Gerrit Mandersloot (zie 124) en Catharina (Kaatje) van Sterkenburg. Elisabeth is overleden op maandag 7 januari 1918 in Amerongen (Ut), 72 jaar oud. Elisabeth trouwde, 23 jaar oud, op vrijdag 7 augustus 1868 in Langbroek (Ut) met Gijsbert Burgstede, 28 jaar oud. Gijsbert is geboren op zaterdag 28 september 1839 in Amerongen (Ut), zoon van Cornelis Burgstede en Elisabeth van Barneveld. Gijsbert is overleden op zondag 17 september 1916 in Amerongen (Ut), 76 jaar oud.
Kinderen van Elisabeth en Gijsbert:
1 Cornelis Burgstede, geboren op dinsdag 20 juli 1869 in Amerongen (Ut).
2 Catharina Maria Burgstede, geboren op zaterdag 9 maart 1872 in Amerongen (Ut). Volgt 459.
3 Pieter Burgstede, geboren op woensdag 2 december 1874 in Amerongen (Ut). Volgt 460.
4 Gerrit Burgstede, geboren op donderdag 13 december 1877 in Amerongen (Ut).
5 Elisabeth Burgstede, geboren op dinsdag 7 september 1880 in Amerongen (Ut). Volgt 461.
235 Maria Mandersloot is geboren op zaterdag 21 juli 1849 in Langbroek (Ut), dochter van Gerrit Mandersloot (zie 124) en Catharina (Kaatje) van Sterkenburg. Maria trouwde, 27 jaar oud, op donderdag 23 november 1876 in Langbroek (Ut) met Pieter Hendrik van Os, 32 jaar oud. Pieter is geboren op maandag 12 augustus 1844 in Amerongen (Ut), zoon van Johannes van Os en Geertruijda van Ree. Pieter is overleden op vrijdag 30 oktober 1925 in Amerongen (Ut), 81 jaar oud.
Kinderen van Maria en Pieter:
1 Geertruida van Os, geboren op maandag 3 september 1877 in Amerongen (Ut). Volgt 462.
2 Catharina Elisabeth van Os, geboren op zaterdag 10 mei 1879 in Amerongen (Ut). Volgt 463.
3 Johannes van Os, geboren op dinsdag 6 juli 1886 in Amerongen (Ut). Volgt 464.
236 Jan Mandersloot is geboren op vrijdag 4 oktober 1850 in Langbroek (Ut), zoon van Gerrit Mandersloot (zie 124) en Catharina (Kaatje) van Sterkenburg. Jan is overleden op woensdag 7 september 1904 in Langbroek (Ut), 53 jaar oud. Jan trouwde, 35 jaar oud, op donderdag 19 november 1885 in Langbroek (Ut) met Christina van Oudbroekhuizen, 21 jaar oud. Christina is geboren op vrijdag 10 juni 1864 in Langbroek (Ut), dochter van Teunis van Oudbroekhuizen en Aartje van Soest. Christina is overleden op woensdag 17 januari 1894 in Langbroek (Ut), 29 jaar oud.
Kinderen van Jan en Christina:
1 Gerrit Mandersloot, geboren op maandag 21 februari 1887 in Langbroek (Ut). Gerrit is overleden op vrijdag 18 maart 1887 in Langbroek (Ut), 25 dagen oud.
2 Aartje Mandersloot, geboren op maandag 5 maart 1888 in Langbroek (Ut). Aartje is overleden op dinsdag 20 februari 1900 in Langbroek (Ut), 11 jaar oud.
3 Gerrit Mandersloot, geboren op donderdag 7 maart 1889 in Langbroek (Ut). Volgt 465.
4 Teunis Cornelis Mandersloot, geboren op zaterdag 5 april 1890 in Langbroek (Ut). Volgt 466.
5 Karel Mandersloot, geboren op donderdag 16 april 1891 in Langbroek (Ut). Volgt 467.
6 Cornelis Mandersloot, geboren op vrijdag 24 juni 1892 in Langbroek (Ut). Volgt 468.
7 N.N. Mandersloot, levenloos geboren zoon, geboren op zondag 14 januari 1894 in Langbroek (Ut).
237 Annigje Mandersloot is geboren op donderdag 3 november 1836 in Driebergen (Ut), dochter van Jan Mandersloot (zie 125) en Grietje van Soest. Annigje is overleden op zondag 1 april 1917 in Driebergen (Ut), 80 jaar oud. Annigje trouwde, 30 jaar oud, op vrijdag 31 mei 1867 in Driebergen (Ut) met Anthonie Akkerman, 35 jaar oud. Anthonie is geboren op zaterdag 1 oktober 1831 in Driebergen (Ut), zoon van Otto Akkerman en Maria Koudeijs. Anthonie is overleden op vrijdag 1 februari 1907 in Driebergen (Ut), 75 jaar oud. Anthonie is weduwnaar van Elizabeth van den Brink (1834-1864), met wie hij trouwde op zaterdag 15 februari 1862 in Driebergen (Ut).
Kinderen van Annigje en Anthonie:
1 Grietje Akkerman, geboren op vrijdag 17 april 1868 in Driebergen (Ut). Volgt 469.
2 Otto Akkerman, geboren op woensdag 20 juli 1870 in Driebergen (Ut). Otto is overleden op donderdag 11 mei 1871 in Driebergen (Ut), 9 maanden oud.
3 Otto Akkerman, geboren op zondag 8 september 1872 in Driebergen (Ut).
4 Jannigje Akkerman, geboren op woensdag 7 oktober 1874 in Driebergen (Ut). Jannigje is overleden op donderdag 15 oktober 1874 in Driebergen (Ut), 8 dagen oud.
5 Jan Akkerman, geboren op zaterdag 16 oktober 1875 in Driebergen (Ut). Jan is overleden op dinsdag 16 november 1875 in Driebergen (Ut), 1 maand oud.
6 Jannigje Akkerman, geboren op woensdag 20 september 1876 in Driebergen (Ut).
238 Jannigje Mandersloot is geboren op zondag 8 september 1839 in Doorn (Ut), dochter van Jan Mandersloot (zie 125) en Grietje van Soest. Jannigje is overleden op maandag 8 juni 1891 in Langbroek (Ut), 51 jaar oud. Jannigje trouwde, 36 jaar oud, op vrijdag 19 november 1875 in Langbroek (Ut) met Hendrik van Donselaar, 41 jaar oud. Hendrik is geboren op vrijdag 7 november 1834 in Langbroek (Ut), zoon van Gijsbert van Donselaar en Maaigje de Kruif. Hendrik is overleden op maandag 3 september 1934 in Langbroek (Ut), 99 jaar oud. Hendrik trouwde later op donderdag 20 april 1893 in Langbroek (Ut) met Maria Cornelia Achterberg (1861-1906).
239 Metje Mandersloot is geboren op dinsdag 8 augustus 1843 in Doorn (Ut), dochter van Jan Mandersloot (zie 125) en Grietje van Soest. Metje is overleden op zondag 2 december 1894 in Wijk bij Duurstede (Ut), 51 jaar oud. Metje trouwde, 30 jaar oud, op vrijdag 5 december 1873 in Doorn (Ut) met Johannes Broekhuisen, 41 jaar oud. Johannes is geboren op maandag 2 april 1832 in Wijk bij Duurstede (Ut), zoon van Franciscus (Frans) Broekhuizen en Geertruida (Geertruij) Krouwel. Johannes is overleden op woensdag 29 mei 1912 in Wijk bij Duurstede (Ut), 80 jaar oud.
Kinderen van Metje en Johannes:
1 Franciscus Broekhuisen, geboren op maandag 3 mei 1875 in Wijk bij Duurstede (Ut). Franciscus is overleden op donderdag 8 oktober 1953 in Utrecht, 78 jaar oud. Franciscus bleef ongehuwd.
2 Johannes Broekhuisen, geboren op maandag 3 april 1876 in Wijk bij Duurstede (Ut). Johannes is overleden op dinsdag 25 juli 1876 in Wijk bij Duurstede (Ut), 3 maanden oud.
3 Margaretha Broekhuisen, geboren op zondag 15 april 1877 in Wijk bij Duurstede (Ut).
4 Geertruida Broekhuidsen, geboren op donderdag 18 april 1878 in Wijk bij Duurstede (Ut). Geertruida is overleden op maandag 10 juni 1878 in Wijk bij Duurstede (Ut), 1 maand oud.
5 Johannes Broekhuisen, geboren op zaterdag 12 maart 1881 in Wijk bij Duurstede (Ut). Johannes is overleden op dinsdag 12 april 1881 in Wijk bij Duurstede (Ut), 1 maand oud.
6 Geertruida Broekhuisen, geboren op zondag 14 mei 1882 in Wijk bij Duurstede (Ut). Volgt 470.
7 N.N. Broekhuisen, levenloos geboren zoon, geboren op donderdag 1 februari 1883 in Wijk bij Duurstede (Ut).
8 Jannigje Broekhuizen, geboren op woensdag 13 april 1887 in Wijk bij Duurstede (Ut). Volgt 471.
9 Johannes Broekhuisen, geboren op vrijdag 29 maart 1889 in Wijk bij Duurstede (Ut). Johannes is overleden op woensdag 26 augustus 1942 in Zeist (Ut), 53 jaar oud. Johannes bleef ongehuwd.
240 Albert van Deelen is geboren op zaterdag 10 juli 1830 in Amerongen (Ut), zoon van Kornelis Tijmensen van Deelen en Elisabeth Mandersloot (zie 126). Albert is overleden op zaterdag 9 mei 1868 in Amerongen (Ut), 37 jaar oud. Albert trouwde, 28 jaar oud, op zaterdag 5 februari 1859 in Amerongen (Ut) met Everdina Meulenbrugge, 37 jaar oud. Everdina is geboren op donderdag 29 november 1821 in Vorden (Gld), dochter van Garrit Jan Meulenbrugge en Margrieta Garritsen. Everdina is overleden op donderdag 26 januari 1893 in Amerongen (Ut), 71 jaar oud.
241 Hendrik van Deelen is geboren op dinsdag 9 april 1833 in Amerongen (Ut), zoon van Kornelis Tijmensen van Deelen en Elisabeth Mandersloot (zie 126). Hendrik is overleden op zaterdag 17 juni 1905 in Amerongen (Ut), 72 jaar oud. Hendrik trouwde, 37 jaar oud, op vrijdag 22 april 1870 in Amerongen (Ut) met Cornelia van Barneveld, 25 jaar oud. Cornelia is geboren op maandag 6 mei 1844 in Amerongen (Ut), dochter van Willem van Barneveld en Margrita de Leeuw. Cornelia is overleden op donderdag 7 januari 1892 in Amerongen (Ut), 47 jaar oud. Cornelia is weduwe van Tijmen van Deelen (1838-1868), met wie zij trouwde op vrijdag 16 december 1864 in Amerongen (Ut), zie 242.
Kinderen van Hendrik en Cornelia:
1 Cornelis van Deelen, geboren op zaterdag 6 november 1875 in Amerongen (Ut). Volgt 472.
2 Tijmen van Deelen, geboren op maandag 19 januari 1880 in Amerongen (Ut). Volgt 473.
242 Tijmen van Deelen is geboren op zaterdag 21 juli 1838 in Amerongen (Ut), zoon van Kornelis Tijmensen van Deelen en Elisabeth Mandersloot (zie 126). Tijmen is overleden op zondag 28 juni 1868 in Amerongen (Ut), 29 jaar oud. Tijmen trouwde, 26 jaar oud, op vrijdag 16 december 1864 in Amerongen (Ut) met Cornelia van Barneveld, 20 jaar oud. Cornelia is geboren op maandag 6 mei 1844 in Amerongen (Ut), dochter van Willem van Barneveld en Margrita de Leeuw. Cornelia is overleden op donderdag 7 januari 1892 in Amerongen (Ut), 47 jaar oud. Cornelia trouwde later op vrijdag 22 april 1870 in Amerongen (Ut) met Hendrik van Deelen (1833-1905), zie 241.
Kind van Tijmen en Cornelia:
1 Willem van Deelen, geboren op vrijdag 25 oktober 1867 in Amerongen (Ut).
243 Grietje van Deelen is geboren op woensdag 29 april 1840 in Amerongen (Ut), dochter van Kornelis Tijmensen van Deelen en Elisabeth Mandersloot (zie 126). Grietje is overleden op maandag 20 oktober 1919 in Amerongen (Ut), 79 jaar oud. Grietje trouwde, 49 jaar oud, op vrijdag 9 augustus 1889 in Baarn (Ut) met Carl Gottfried Rosenthal, ongeveer 61 jaar oud. Carl is geboren omstreeks 1828 in Hamchen, Duitsland, zoon van Gottfried Rosenthal en Catharina Rosenbaum. Carl is overleden op maandag 20 februari 1911 in Amerongen (Ut), ongeveer 83 jaar oud.
244 Jan van Deelen is geboren op zaterdag 29 januari 1842 in Amerongen (Ut), zoon van Kornelis Tijmensen van Deelen en Elisabeth Mandersloot (zie 126). Jan is overleden op dinsdag 15 oktober 1907 in Amerongen (Ut), 65 jaar oud. Jan trouwde, 30 jaar oud, op vrijdag 17 mei 1872 in Amerongen (Ut) met Evertje van der Klift, 23 jaar oud. Evertje is geboren op donderdag 10 augustus 1848 in Rhenen (Ut), dochter van Jan van der Klift en Maria Nonnemaker. Evertje is overleden op zaterdag 2 januari 1886 in Amerongen (Ut), 37 jaar oud.
245 Gerrritje van Deelen is geboren op maandag 11 maart 1844 in Amerongen (Ut), dochter van Kornelis Tijmensen van Deelen en Elisabeth Mandersloot (zie 126). Gerrritje is overleden op dinsdag 20 februari 1917 in Amerongen (Ut), 72 jaar oud. Gerrritje trouwde, 23 jaar oud, op vrijdag 29 maart 1867 in Amerongen (Ut) met Hendrik van Barneveld, 22 jaar oud. Hendrik is geboren op vrijdag 8 november 1844 in Amerongen (Ut), zoon van Jan van Barneveld en Jannigje Visee. Hendrik is overleden op donderdag 7 november 1918 in Amerongen (Ut), 73 jaar oud.
Kinderen van Gerrritje en Hendrik:
1 Hendrik van Barneveld, geboren op vrijdag 11 januari 1867 in Amerongen (Ut). Volgt 474.
2 Elizabeth van Barneveld, geboren op maandag 24 februari 1868 in Amerongen (Ut). Volgt 475.
3 Jannigje van Barneveld, geboren op zaterdag 1 april 1871 in Amerongen (Ut). Volgt 476.
4 Cornelis van Barneveld, geboren op zaterdag 25 oktober 1873 in Amerongen (Ut).
5 Jan van Barneveld, geboren op maandag 1 november 1875 in Amerongen (Ut).
6 Arie van Barneveld, geboren op vrijdag 25 januari 1878 in Amerongen (Ut). Volgt 477.
7 Anton van Barneveld, geboren op zaterdag 22 mei 1880 in Amerongen (Ut). Anton is overleden op zondag 12 augustus 1883 in Amerongen (Ut), 3 jaar oud.
8 Gerrit van Barneveld, geboren op dinsdag 17 oktober 1882 in Amerongen (Ut). Gerrit is overleden op maandag 23 oktober 1882 in Amerongen (Ut), 6 dagen oud.
9 Anton van Barneveld, geboren op donderdag 10 januari 1884 in Amerongen (Ut). Volgt 478.
10 Gerrit van Barneveld, geboren op donderdag 1 april 1886 in Amerongen (Ut).
11 Albertus Tijmen van Barneveld, geboren op zondag 15 mei 1887 in Amerongen (Ut).
246 Cornelis van Deelen is geboren op vrijdag 4 december 1846 in Amerongen (Ut), zoon van Kornelis Tijmensen van Deelen en Elisabeth Mandersloot (zie 126). Cornelis trouwde, 26 jaar oud, op donderdag 27 maart 1873 in Amerongen (Ut) met Geertruida van Doorn, 28 jaar oud. Geertruida is geboren op maandag 2 december 1844 in Eck en Wiel (Gld), dochter van Willem van Doorn en Fijke Boers.
Kinderen van Cornelis en Geertruida:
1 Cornelis Albertus van Deelen, geboren op zondag 15 juni 1873 in Amerongen (Ut).
2 Willem Alexander van Deelen, geboren op zaterdag 13 juni 1874 in Amerongen (Ut).
3 lisabeth Geertruida van Deelen, geboren op maandag 21 juni 1875 in Amerongen (Ut).
4 Sophia van Deelen, geboren op vrijdag 5 april 1878 in Amerongen (Ut).
247 Hendrik Ohrtman is geboren op dinsdag 28 juli 1829 in Veenendaal (Ut), zoon van Hermann Heinrich Diederich Ohrtman en Gerritje (Gergje) Mandersloot (zie 130). Hendrik is overleden op maandag 26 december 1887 in Veenendaal (Ut), 58 jaar oud. Hendrik trouwde, 33 jaar oud, op zaterdag 13 december 1862 in Veenendaal (Ut) met Christina van den Bos, 33 jaar oud. Christina is geboren op vrijdag 15 mei 1829 in Amersfoort (Ut), dochter van Huig van den Bos en Antje Watervoort. Christina is overleden op zondag 19 september 1897 in Veenendaal (Ut), 68 jaar oud.
Vermeld:
Ook vermeld als: Christina van den Bosch.
Kinderen van Hendrik en Christina:
1 N.N. Ohrtman, levenloos geboren dochter, geboren op dinsdag 27 oktober 1863 in Veenendaal (Ut).
2 Gerritje Ohrtman, geboren op maandag 23 april 1866 in Veenendaal (Ut). Gerritje is overleden op zaterdag 4 augustus 1866 in Veenendaal (Ut), 3 maanden oud.
3 Hugo Hendrik Ohrtman, geboren op woensdag 8 juli 1868 in Veenendaal (Ut). Volgt 479.
4 Hendrik Hugo Ohrtmann, geboren op vrijdag 15 september 1871 in Veenendaal (Ut). Volgt 480.
248 Jacobus Hendricus Ohrtman is geboren op woensdag 28 september 1831 in Veenendaal (Ut), zoon van Hermann Heinrich Diederich Ohrtman en Gerritje (Gergje) Mandersloot (zie 130). Jacobus is overleden op dinsdag 24 september 1901 in Hilversum (Nh), 69 jaar oud. Jacobus trouwde, 20 jaar oud, op vrijdag 17 september 1852 in Ede (Gld) met Maagje Melling, 27 jaar oud. Maagje is geboren op woensdag 13 april 1825 in Veenendaal (Ut), dochter van Arnold Melling en Jannetje van Salm. Maagje is overleden op zondag 9 april 1905 in Hilversum (Nh), 79 jaar oud. Maagje is weduwe van Evert van Leeuwen (1818-1847), met wie zij trouwde op zaterdag 27 april 1844 in Veenendaal (Ut).
Kinderen van Jacobus en Maagje:
1 Gerritje Ohrtman, geboren op dinsdag 6 maart 1855 in Veenendaal, Ede (Gld). Gerritje is overleden op donderdag 22 mei 1879 in Hilversum (Nh), 24 jaar oud. Gerritje bleef ongehuwd.
2 Herman Hendrik Dirk Ohrtman, geboren op zaterdag 12 september 1857 in Ede (Gld). Volgt 481.
3 Johanna Arnolda Ohrtman, geboren op vrijdag 6 december 1861 in Veenendaal (Ut).
4 Christina Ohrtman, geboren op zondag 26 februari 1865 in Veenendaal (Ut). Christina is overleden op vrijdag 27 april 1883 in Hilversum (Nh), 18 jaar oud. Christina bleef ongehuwd.
249 Jacob van Schaijik is geboren op zondag 4 maart 1849 in Utrecht, zoon van Augustinus Wilhelmus van Schaijik en Adriana Mandersloot (zie 131). Jacob is overleden op woensdag 3 februari 1932 in Utrecht, 82 jaar oud. Jacob:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op woensdag 6 november 1872 in Utrecht met Neeltje Kortenhoff, 21 jaar oud. Neeltje is geboren op woensdag 5 maart 1851 in Utrecht, dochter van Arij Kortenhoff en Alida Mansvelt. Neeltje is overleden op vrijdag 22 december 1911 in Utrecht, 60 jaar oud.
(2) trouwde, 68 jaar oud, op woensdag 27 februari 1918 in Utrecht met Willemijntje Martes, 63 jaar oud. Willemijntje is geboren op donderdag 16 maart 1854 in Buren (Gld), dochter van Gerardus Martes en Everdina Bronk. Willemijntje is overleden op zondag 28 januari 1940 in Utrecht, 85 jaar oud.
Kind van Jacob en Neeltje:
1 Jacob van Schaijik, geboren op zondag 3 januari 1875 in Utrecht. Volgt 482.
250 Jacobus van Dijk is geboren op vrijdag 1 februari 1839 in Amerongen (Ut), zoon van Aart van Dijk (zie 132) en Gerrigje van Dijk. Jacobus trouwde, 26 jaar oud, op vrijdag 24 november 1865 in Leersum (Ut) met Maria Lodder, 25 jaar oud. Maria is geboren op zondag 12 april 1840 in Leersum (Ut), dochter van Dirk Lodder en Rikje Budding.
Kind van Jacobus en Maria:
1 Rijkje van Dijk, geboren op woensdag 26 april 1871 in Leersum (Ut).
251 Gijsbert Brand van Dijk is geboren op zaterdag 2 november 1844 in Amerongen (Ut), zoon van Aart van Dijk (zie 132) en Gerrigje van Dijk. Gijsbert trouwde, 33 jaar oud, op vrijdag 3 mei 1878 in Langbroek (Ut) met Petronella van Rhijn, 23 jaar oud. Petronella is geboren op maandag 15 mei 1854 in Langbroek (Ut), dochter van Gijs van Rhijn en Teuntje van Ginkel.
252 Grietje van Dijk is geboren op maandag 11 september 1848 in Amerongen (Ut), dochter van Aart van Dijk (zie 132) en Gerrigje van Dijk. Grietje is overleden op zaterdag 20 juni 1908 in Amerongen (Ut), 59 jaar oud. Grietje trouwde, 39 jaar oud, op zaterdag 19 november 1887 in Amerongen (Ut) met Jan Bosveld, 43 jaar oud. Jan is geboren op maandag 22 januari 1844 in Lunteren (Gld), zoon van Gerrit Bosveld en Jannetje Haverkamp. Jan is overleden op zaterdag 17 maart 1906 in Driebergen-Rijsenburg (Ut), 62 jaar oud. Jan is weduwnaar van Evertje van Ginkel (1849-1884), met wie hij trouwde op donderdag 9 november 1871 in Maarn (Ut).
253 Neeltje van Dijk is geboren op donderdag 7 maart 1850 in Amerongen (Ut), dochter van Aart van Dijk (zie 132) en Gerrigje van Dijk. Neeltje trouwde, 28 jaar oud, op donderdag 20 februari 1879 in Amerongen (Ut) met Sander van Doorn, 33 jaar oud. Sander is geboren op woensdag 18 juni 1845 in Langbroek (Ut), zoon van Willem van Doorn en Gerrtruida Huibertha van Rijn. Sander is overleden op donderdag 23 januari 1919 in De Bilt (Ut), 73 jaar oud.
Kinderen van Neeltje en Sander:
1 Gerritje van Doorn, geboren op zaterdag 18 september 1875 in Amerongen (Ut). Volgt 483.
2 Willem van Doorn, geboren op zaterdag 23 augustus 1879 in Leersum (Ut). Willem is overleden op donderdag 16 juni 1881 in Leersum (Ut), 1 jaar oud.
3 Willemina Geertruida Jacoba van Doorn, geboren op dinsdag 28 maart 1882 in Amerongen (Ut). Willemina is overleden op zaterdag 28 april 1883 in Amerongen (Ut), 1 jaar oud.
4 Alexander van Doorn, geboren op zondag 14 november 1886 in Amerongen (Ut). Volgt 484.
5 Willem Huibertus van Doorn, geboren op zondag 27 april 1890 in Ameide en Tienhoven (Zh). Volgt 485.
254 Aart van Dijk is geboren op woensdag 18 juli 1855 in Amerongen (Ut), zoon van Aart van Dijk (zie 132) en Gerrigje van Dijk. Aart trouwde, 44 jaar oud, op donderdag 26 oktober 1899 in Langbroek (Ut) met Jacoba van Elst, 43 jaar oud. Jacoba is geboren op zaterdag 19 januari 1856 in Odijk (Ut), dochter van Jacobus van Elst en Anna van Es. Jacoba is weduwe van Pieter van Woudenberg (1852-1898), met wie zij trouwde op donderdag 3 januari 1884 in Zeist (Ut).
255 Jannetje van Dijk is geboren op dinsdag 25 juli 1848 in Amerongen (Ut), dochter van Gijsbert van Dijk (zie 133) en Maria van Soest. Jannetje trouwde, 30 jaar oud, op donderdag 24 april 1879 in Amerongen (Ut) met Johannes Albertus Kool, 26 jaar oud. Johannes is geboren op donderdag 8 juli 1852 in Driebergen (Ut), zoon van Johannes Kool en Bartje Kooij. Johannes is overleden op dinsdag 25 februari 1902 in Utrecht, 49 jaar oud.
Kind van Jannetje en Johannes:
1 Johannes Albertus Kool, geboren op zaterdag 26 september 1885 in Utrecht.
256 Gijsberta van Dijk is geboren op zondag 9 november 1851 in Amerongen (Ut), dochter van Gijsbert van Dijk (zie 133) en Maria van Soest. Gijsberta is overleden op woensdag 18 september 1918 in Langbroek (Ut), 66 jaar oud. Gijsberta trouwde, 27 jaar oud, op donderdag 21 augustus 1879 in Amerongen (Ut) met Hermanus van Holland, 30 jaar oud. Hermanus is geboren op dinsdag 3 april 1849 in Rhenen (Ut), zoon van Hermanus van Holland en Teuntje (Toontje) van Roest. Hermanus is overleden op zondag 25 juli 1897 in Langbroek (Ut), 48 jaar oud.
Kinderen van Gijsberta en Hermanus:
1 Hermanus van Holland, geboren op zondag 14 december 1879 in Amerongen (Ut).
2 Maria van Holland, geboren op dinsdag 15 maart 1881 in Amerongen (Ut).
3 Gijsbertus van Holland, geboren op dinsdag 22 juli 1884 in Rhenen (Ut). Volgt 486.
4 Antonia van Holland, geboren op dinsdag 31 augustus 1886 in Rhenen (Ut). Volgt 487.
257 Barbara Gijsberta Ham is geboren op zondag 29 mei 1887 in Alphen aan den Rijn (Zh), dochter van Pieter Ham (zie 137) en Karina Theodora Verhaar. Barbara is overleden op zaterdag 31 maart 1928 in Amsterdam (Nh), 40 jaar oud. Barbara trouwde, 29 jaar oud, op donderdag 21 september 1916 in Alphen aan den Rijn (Zh) met Lambertus Martinus van Bunningen, 31 jaar oud. Lambertus is geboren op woensdag 19 november 1884 in Uithoorn (Nh), zoon van Johannes Arnoldus van Bunningen en Anna Maria Janmaat. Lambertus is overleden op zondag 9 juni 1946 in Uithoorn (Nh), 61 jaar oud. Lambertus trouwde later op dinsdag 7 mei 1929 in Uithoorn (Nh) met Aletta Vermeulen (1878-1943). Lambertus trouwde later na 1943 in Uithoorn (Nh) met Dorothea Cornelia Clasina van Tol (geb. 1897).
258 Petronella van Asselt is geboren op donderdag 29 november 1860 in De Bilt (Ut), dochter van Pieter van Asselt en Johanna van Eck (zie 139). Petronella is overleden op zondag 11 juni 1916 in Zevenbergen (Nb), 55 jaar oud. Petronella trouwde, 22 jaar oud, op vrijdag 20 april 1883 in De Bilt (Ut) met Elbert van Steeg, 26 jaar oud. Elbert is geboren op maandag 2 juni 1856 in Putten (Gld), zoon van Hendrik van Steeg en Maria Beekman. Elbert is overleden op zondag 13 december 1925 in Teteringen (Nb), 69 jaar oud.
Kind van Petronella en Elbert:
1 Pieter van Steeg, geboren op donderdag 3 februari 1881 in De Bilt (Ut).
259 Jacoba van Asselt is geboren op maandag 4 november 1861 in De Bilt (Ut), dochter van Pieter van Asselt en Johanna van Eck (zie 139). Jacoba is overleden op woensdag 9 augustus 1939 in De Bilt (Ut), 77 jaar oud. Zij is begraven in Lage Vuursche (Ut). Jacoba trouwde, 28 jaar oud, op vrijdag 22 november 1889 in De Bilt (Ut) met Pieter Drieënhuijzen, 24 jaar oud. Pieter is geboren op dinsdag 18 april 1865 in De Bilt (Ut), zoon van Jan Drieënhuijzen en Marrigje van Elst. Pieter is overleden op donderdag 20 maart 1952 in Amersfoort (Ut), 86 jaar oud. Hij is begraven in Lage Vuursche (Ut).
Kinderen van Jacoba en Pieter:
1 Jan Drieënhuijzen, geboren op zondag 12 januari 1890 in De Bilt (Ut). Jan is overleden op zaterdag 23 januari 1915 in Maarsseveen (Ut), 25 jaar oud.
2 Marinus Drieënhuijzen, geboren op woensdag 28 februari 1894 in De Bilt (Ut). Marinus is overleden op maandag 27 november 1961, 67 jaar oud.
260 Jannigje van Asselt is geboren op donderdag 21 juli 1864 in De Bilt (Ut), dochter van Pieter van Asselt en Johanna van Eck (zie 139). Jannigje is overleden op vrijdag 4 juni 1937 in Vleuten (Ut), 72 jaar oud. Jannigje trouwde, 24 jaar oud, op vrijdag 30 november 1888 in De Bilt (Ut) met Lammert Veldman, 26 jaar oud. Lammert is geboren op woensdag 18 december 1861 in Houten (Ut), zoon van Nicolaas Veldman en Elbertje Bosch.
261 Jan van Asselt is geboren op woensdag 29 september 1869 in De Bilt (Ut), zoon van Pieter van Asselt en Johanna van Eck (zie 139). Jan is overleden op donderdag 3 februari 1927 in Soest (Ut), 57 jaar oud. Jan trouwde, 40 jaar oud, op vrijdag 27 mei 1910 in Soest (Ut) met Evertje Bouwman, 40 jaar oud. Evertje is geboren op woensdag 17 november 1869 in Zwartebroek, Barneveld (Gld), dochter van Wouter Bouwman en Aaltje van de Grift. Evertje is overleden op zaterdag 23 februari 1952 in Soest (Ut), 82 jaar oud.
Kind van Jan en Evertje:
1 Hendrik van Asselt, geboren op woensdag 2 november 1892 in Soest (Ut).
262 Gijsbertus van Asselt is geboren op maandag 22 mei 1871 in De Bilt (Ut), zoon van Pieter van Asselt en Johanna van Eck (zie 139). Gijsbertus is overleden op maandag 23 januari 1956 in Soest (Ut), 84 jaar oud. Gijsbertus trouwde, 30 jaar oud, op vrijdag 16 mei 1902 in Barneveld (Gld) met Heintje Meernink, 22 jaar oud. Heintje is geboren op maandag 2 februari 1880 in Putten (Gld), dochter van Gijsbert Meernink en Jacobje Reijersen. Heintje is overleden op donderdag 26 februari 1948 in Soest (Ut), 68 jaar oud.
263 Frederik Verdonk, zoon van Matthijs Verdonk (zie 142) en Johanna Hermina Heijkamp. Hij is gedoopt op zondag 14 december 1794 in Zeist (Ut). Frederik is overleden op vrijdag 20 januari 1843 in Vreeswijk (Ut), 48 jaar oud. Frederik trouwde, 27 jaar oud, op zaterdag 26 januari 1822 in Zeist (Ut) met Antonia van Scherpenzeel, 21 jaar oud. Antonia is geboren op woensdag 19 november 1800 in Zeist (Ut), dochter van Arnoldus Jansz van Scherpenzeel en Willemina van Os. Zij is gedoopt op zondag 30 november 1800 in Zeist (Ut). Antonia is overleden op woensdag 14 oktober 1874 in Zeist (Ut), 73 jaar oud.
Kinderen van Frederik en Antonia:
1 Matthijs Verdonk, geboren op zaterdag 26 oktober 1822 in Zeist (Ut). Matthijs is overleden op zaterdag 26 mei 1827 in Zeist (Ut), 4 jaar oud.
2 Arnoldus Verdonk, geboren op dinsdag 15 juni 1824 in Zeist (Ut). Volgt 488.
3 Johanna Willemina Verdonk, geboren op woensdag 6 juli 1825 in Zeist (Ut). Johanna is overleden op maandag 7 december 1874 in Zeist (Ut), 49 jaar oud. Johanna bleef ongehuwd.
4 Willemina Johanna Verdonk, geboren op zaterdag 15 december 1827 in Zeist (Ut). Volgt 489.
5 Matthijs Verdonk, geboren op zaterdag 13 juni 1829 in Zeist (Ut). Matthijs is overleden op woensdag 20 januari 1830 in Zeist (Ut), 7 maanden oud.
6 Martina Antonia Verdonk, geboren op zaterdag 6 november 1830 in Zeist (Ut). Volgt 490.
7 Matthijs Arie Verdonk, geboren op vrijdag 4 november 1831 in Zeist (Ut). Volgt 491.
8 Antonia Verdonk, geboren op donderdag 13 december 1838 in Zeist (Ut). Volgt 492.
264 Metjen van Vulpen is geboren in Doorn (Ut), dochter van Jan Cornelisz van Vulpen (zie 144) en Luytje Gijsbertse (Lijntje) van Velpen. Zij is gedoopt op zondag 6 augustus 1758 in Doorn (Ut). Metjen is overleden op vrijdag 19 juli 1844 in Langbroek (Ut), 85 jaar oud.
Notitie-Notice:
Rentenierster(1844)
Metjen trouwde, 40 jaar oud, op zondag 3 februari 1799 in Doorn (Ut) met Gerrit Jansz van Nes (van Doorn), 47 jaar oud. Gerrit is geboren in Doorn (Ut), zoon van Jan Wouterse van Nes en Aaltje van Doorn. Hij is gedoopt op zondag 8 augustus 1751 in Doorn (Ut). Gerrit is overleden op donderdag 13 mei 1830 in Langbroek (Ut), 78 jaar oud. Gerrit is weduwnaar van Gijsberta (Gijsje) van Karsenberg (±1753-vóór 1795), met wie hij trouwde op zondag 27 november 1774 in Doorn (Ut). Gerrit is weduwnaar van Neeltje Teunisse van Doorn (ovl. vóór 1799), met wie hij trouwde op zondag 23 augustus 1795 in Doorn (Ut).
Huwelijk-Marriage:
Weduwnaar van Neeltje Teunisse van Doorn.
Gerrit Jansz. wordt ook wel vermeld als: Gerrit Jansz. van Doorn.
265 Geurtje van Vulpen is geboren in Leersum (Ut), dochter van Jan Cornelisz van Vulpen (zie 144) en Luytje Gijsbertse (Lijntje) van Velpen. Zij is gedoopt op zondag 6 juli 1760 in Leersum (Ut). Geurtje is overleden op vrijdag 18 april 1823 in De Bilt (Ut), 62 jaar oud. Geurtje trouwde, 47 of 48 jaar oud, in 1808 met Rijk van Ginkel. Rijk is overleden in 1823.
Beroep:
Kastelein.
266 Cornelis Jansz van Vulpen is geboren in Leersum (Ut), zoon van Jan Cornelisz van Vulpen (zie 144) en Luytje Gijsbertse (Lijntje) van Velpen. Hij is gedoopt op zondag 11 april 1762 in Leersum (Ut). Cornelis is overleden op dinsdag 9 juli 1822 in Doorn (Ut), 60 jaar oud. Cornelis trouwde, 26 of 27 jaar oud, in 1789 in Leersum (Ut) met Teuntje van Vossesteijn, 15 of 16 jaar oud, nadat zij op vrijdag 16 oktober 1789 in Leersum (Ut) in ondertrouw zijn gegaan. Teuntje is geboren in Leersum (Ut), dochter van Jan van Vossesteijn en Aaltje Bootsman. Zij is gedoopt op vrijdag 1 januari 1773 in Leersum (Ut). Teuntje is overleden op woensdag 1 februari 1837 in Leersum (Ut), 64 jaar oud.
Beroep:
Landbouwster.
Kinderen van Cornelis en Teuntje:
1 Jan van Vulpen. Hij is gedoopt op zondag 28 november 1790 in Leersum (Ut). Jan is overleden op donderdag 12 juni 1845 in Woerden (Ut), 54 jaar oud. Jan bleef ongehuwd.
2 Aaltje van Vulpen, geboren in Leersum (Ut). Volgt 493.
3 Luitje van Vulpen, geboren in Leersum (Ut). Zij is gedoopt op maandag 9 februari 1795 in Leersum (Ut). Luitje is overleden op dinsdag 15 februari 1876 in Maartensdijk (Ut), 81 jaar oud.
4 Teunis van Vulpen, geboren in Leersum (Ut). Hij is gedoopt op dinsdag 22 augustus 1797 in Leersum (Ut). Teunis is overleden vóór juni 1799 in Leersum (Ut), ten hoogste 1 jaar oud.
5 Teunis van Vulpen, geboren in Leersum (Ut). Hij is gedoopt op zondag 23 juni 1799 in Leersum (Ut). Teunis is overleden op woensdag 1 augustus 1832 in Doorn (Ut), 33 jaar oud. Teunis bleef ongehuwd.
6 Gijsbert van Vulpen, geboren in Doorn (Ut). Volgt 494.
7 Jannigje van Vulpen, geboren in Doorn (Ut). Zij is gedoopt op zondag 29 januari 1804 in Doorn (Ut). Jannigje is overleden op donderdag 3 april 1856 in Maartensdijk (Ut), 52 jaar oud.
Persoonlijk-Personally:
Ongehuwd.
8 Willem van Vulpen, geboren in Doorn (Ut). Volgt 495.
9 Maria van Vulpen, geboren op vrijdag 1 april 1808 in Doorn (Ut). Volgt 496.
10 Matthijs (Tijs) van Vulpen, geboren op zaterdag 7 maart 1812 in Doorn (Ut). Volgt 497.
11 Anthonij van Vulpen, geboren op dinsdag 3 januari 1815 in Doorn (Ut). Volgt 498.
12 Teuntje van Vulpen, geboren op donderdag 10 juli 1817 in Doorn (Ut). Volgt 499.
267 Gijbert Janszoon van Vulpen, zoon van Jan Cornelisz van Vulpen (zie 144) en Luytje Gijsbertse (Lijntje) van Velpen. Hij is gedoopt op zondag 10 juni 1764 in Leersum (Ut). Gijbert is overleden op vrijdag 26 februari 1830 in Doorn (Ut), 65 jaar oud. Gijbert trouwde, 28 jaar oud, op zondag 14 oktober 1792 in Doorn (Ut) met Hermijntje (Willemijntje) Duijm, 23 jaar oud, nadat zij op vrijdag 21 september 1792 in Doorn (Ut) in ondertrouw zijn gegaan. Willemijntje is een dochter van Bart Duijm en Jannigje van Dam. Zij is gedoopt op zondag 5 februari 1769 in Driebergen (Ut). Willemijntje is overleden op zaterdag 14 december 1811 in Doorn (Ut), 42 jaar oud.
Kinderen van Gijbert en Willemijntje:
1 Luitje van Vulpen, gedoopt op zondag 20 januari 1793 in Doorn (Ut). Volgt 500.
2 Jannigje van Vulpen, gedoopt op zondag 21 september 1794 in Doorn (Ut). Volgt 501.
3 Geurtje van Vulpen. Zij is gedoopt op zondag 16 juli 1797 in Doorn (Ut). Geurtje is overleden vóór zondag 1 juni 1800 in Doorn (Ut), ten hoogste 2 jaar oud.
4 Bart van Vulpen. Hij is gedoopt op zondag 1 juni 1800 in Doorn (Ut).
Geboorte-Birth:
Een van een tweeling. One of twins
5 Geurtje van Vulpen, gedoopt op zondag 1 juni 1800 in Doorn (Ut). Volgt 502.
6 Bartje van Vulpen, gedoopt op zondag 14 juni 1807 in Doorn (Ut). Volgt 503.
268 Maaijgjen (Marrigje) van Vulpen, dochter van Jan Cornelisz van Vulpen (zie 144) en Luytje Gijsbertse (Lijntje) van Velpen. Zij is gedoopt op zondag 2 oktober 1768 in Doorn (Ut). Marrigje is overleden op zondag 11 december 1831 in Doorn (Ut), 63 jaar oud. Marrigje trouwde, 23 jaar oud, op zondag 30 oktober 1791 in Doorn (Ut) met Frederik Lodewijk Carel Kottner, ongeveer 27 jaar oud. Frederik is geboren omstreeks 1764 in Eeringe in Franken, Duitsland. Frederik is overleden op zaterdag 31 maart 1838 in Arnhem (Gld), ongeveer 74 jaar oud.
Beroep:
Tuinman.Gardener.
Kind van Marrigje en Frederik:
1 Gerrit Kottner, geboren op maandag 1 september 1806 in Zeist (Ut). Volgt 504.
269 Jan van Vulpen is geboren in Doorn (Ut), zoon van Jan Cornelisz van Vulpen (zie 144) en Luytje Gijsbertse (Lijntje) van Velpen. Hij is gedoopt op zondag 25 november 1770 in Doorn (Ut). Jan is overleden op zaterdag 11 maart 1837 in Doorn (Ut), 66 jaar oud.
Huwelijk-Marriage:
Weduwnaar van Maria van Dijk
Jan trouwde, 35 jaar oud, op zondag 15 juni 1806 in Doorn (Ut) met Maria van Leersum, 22 jaar oud. Maria is geboren in Doorn (Ut), dochter van Gijsbert van Leersum en Teuntje de Bruin. Zij is gedoopt op zondag 2 november 1783 in Doorn (Ut). Maria is overleden op woensdag 20 september 1848 in Doorn (Ut), 64 jaar oud.
Kinderen van Jan en Maria:
1 Teuntje van Vulpen, geboren in Doorn (Ut). Zij is gedoopt op zondag 7 september 1806 in Doorn (Ut). Teuntje is overleden vóór 1810 in Doorn (Ut), ten hoogste 4 jaar oud.
2 Jan van Vulpen, gedoopt op zondag 14 augustus 1808 in Doorn (Ut). Volgt 505.
3 Gijsbert van Vulpen, geboren op dinsdag 18 september 1810 in Doorn (Ut). Hij is gedoopt op zondag 7 oktober 1810 in Doorn (Ut). Gijsbert is overleden op donderdag 9 december 1830 in Doorn (Ut), 20 jaar oud. Gijsbert bleef ongehuwd.
4 Teuntje van Vulpen, geboren op zondag 25 april 1813 in Doorn (Ut). Volgt 506.
5 Willem van Vulpen, geboren op zondag 30 maart 1817 in Doorn (Ut). Hij is gedoopt op zondag 20 april 1817 in Doorn (Ut). Willem is overleden op maandag 26 mei 1817 in Doorn (Ut), 1 maand oud.
6 Luitje van Vulpen, geboren op maandag 1 maart 1819 in Doorn (Ut). Volgt 507.
7 Maria van Vulpen, geboren op zaterdag 15 september 1821 in Doorn (Ut). Volgt 508.
270 Maria van Vulpen is geboren in Doorn (Ut), dochter van Jan Cornelisz van Vulpen (zie 144) en Luytje Gijsbertse (Lijntje) van Velpen. Zij is gedoopt op zondag 13 december 1772 in Doorn (Ut). Maria is overleden op woensdag 20 april 1814 in Doorn (Ut), 41 jaar oud. Maria trouwde, 22 jaar oud, op donderdag 1 oktober 1795 in De Bilt (Ut) met Hendrik van Maurik, ongeveer 23 jaar oud. Hendrik is geboren omstreeks 1772, zoon van Jan van Maurik en Teuntje van Woerden. Hendrik is overleden op zondag 22 juli 1832 in Doorn (Ut), ongeveer 60 jaar oud.
Beroep:
Broodbakker.Bread Baker.
Kind van Maria en Hendrik:
1 Maria van Maurik, geboren in De Bilt (Ut). Zij is gedoopt op zondag 24 april 1796 in De Bilt (Ut).
271 Matthijs Jansz van Vulpen is geboren in Doorn (Ut), zoon van Jan Cornelisz van Vulpen (zie 144) en Luytje Gijsbertse (Lijntje) van Velpen. Hij is gedoopt op zondag 22 januari 1775 in Doorn (Ut). Matthijs is overleden op zondag 9 november 1845 in De Bilt (Ut), 70 jaar oud.
Beroep:
Landbouwer
Farmer
Matthijs trouwde, 35 jaar oud, op dinsdag 30 oktober 1810 in Doorn (Ut) met Cornelia Lokhorst, 19 jaar oud. Cornelia is een dochter van Hendrik Willemze Lokhorst en Hendrika Aartsen (Hendrikje) van Laar. Zij is gedoopt op zondag 6 maart 1791 in Doorn (Ut). Cornelia is overleden op vrijdag 21 februari 1868 in De Bilt (Ut), 76 jaar oud.
Kinderen van Matthijs en Cornelia:
1 Jan van Vulpen, geboren op donderdag 14 februari 1811 in Doorn (Ut). Volgt 509.
2 Hendrika van Vulpen, geboren op woensdag 18 december 1816 in De Bilt (Ut).
3 Luitje van Vulpen, geboren op donderdag 10 december 1818 in Doorn (Ut). Volgt 510.
4 Willem van Vulpen, geboren op donderdag 9 november 1820 in Doorn (Ut).
5 Cornelis van Vulpen, geboren op vrijdag 3 januari 1823 in Doorn (Ut). Volgt 511.
6 Cornelia van Vulpen, geboren op zaterdag 18 december 1824 in Doorn (Ut).
7 Maria van Vulpen, geboren op zaterdag 31 maart 1827 in Doorn (Ut). Volgt 512.
8 Metje van Vulpen, geboren op zondag 9 augustus 1829 in Doorn (Ut). Volgt 513.
272 Luitje van Vulpen is geboren in Doorn (Ut), dochter van Jan Cornelisz van Vulpen (zie 144) en Luytje Gijsbertse (Lijntje) van Velpen. Zij is gedoopt op woensdag 25 december 1776 in Doorn (Ut). Luitje is overleden op dinsdag 9 maart 1858 in De Bilt (Ut), 81 jaar oud.
Overlijden-Decease:
Volgens overlijdensakte dochter van Jan Cornelis van Vulpen en Luitje van Dam.
Luitje trouwde, 20 jaar oud, op zondag 5 november 1797 in Doorn (Ut) met Arie van Dam, ongeveer 22 jaar oud. Arie is geboren omstreeks 1775 in Nederlangbroek (Ut).
Kinderen van Luitje en Arie:
1 Jaantje van Dam, geboren in Leersum (Ut). Zij is gedoopt op zondag 18 februari 1798 in Leersum (Ut).
2 Jan van Dam, geboren in Leersum (Ut). Hij is gedoopt op zaterdag 23 november 1799 in Leersum (Ut).
3 Hilletje van Dam, geboren in Leersum (Ut). Zij is gedoopt op woensdag 27 mei 1801 in Leersum (Ut).
4 Metje van Dam, geboren in Leersum (Ut). Zij is gedoopt op zondag 13 september 1801 in Leersum (Ut). Metje is overleden vóór november 1806 in Leersum (Ut), ten hoogste 5 jaar oud.
5 Metje van Dam, geboren in Leersum (Ut). Zij is gedoopt op zondag 23 november 1806 in Leersum (Ut).
6 Luitje van Dam, geboren op donderdag 22 december 1808 in Leersum (Ut). Zij is gedoopt op zondag 1 januari 1809 in Leersum (Ut).
7 Johannes van Dam, geboren op vrijdag 15 februari 1811 in Leersum (Ut). Hij is gedoopt op vrijdag 1 maart 1811 in Leersum (Ut).
8 Geurt van Dam, geboren op dinsdag 16 maart 1813 in Leersum (Ut).
9 Maria van Dam, geboren op zaterdag 11 februari 1815 in Leersum (Ut).
10 Arie van Dam, geboren op zaterdag 3 oktober 1818 in Leersum (Ut). Arie is overleden op vrijdag 24 september 1819 in Leersum (Ut), 11 maanden oud.
273 Johannes Jansz van Vulpen is geboren in Doorn (Ut), zoon van Jan Cornelisz van Vulpen (zie 144) en Luytje Gijsbertse (Lijntje) van Velpen. Hij is gedoopt op zondag 10 januari 1779 in Doorn (Ut). Johannes is overleden op zaterdag 5 maart 1859 in Doorn (Ut), 80 jaar oud. Johannes trouwde, 49 jaar oud, op vrijdag 11 april 1828 in Doorn (Ut) met Cornelia Lodder, 18 jaar oud. Cornelia is een dochter van Dirk Lodder en Teunisje Hardeveld. Zij is gedoopt op zondag 1 oktober 1809 in Woudenberg (Ut). Cornelia is overleden op donderdag 2 februari 1882 in Doorn (Ut), 72 jaar oud.
Kinderen van Johannes en Cornelia:
1 Jan van Vulpen, geboren op vrijdag 4 juli 1828 in Doorn (Ut). Jan is overleden op zaterdag 23 december 1899 in Doorn (Ut), 71 jaar oud. Jan bleef ongehuwd.
2 Teuntje van Vulpen, geboren op zondag 4 april 1830 in Doorn (Ut). Volgt 514.
3 Willem van Vulpen, geboren op maandag 9 juli 1832 in Doorn (Ut). Volgt 515.
4 Dirk van Vulpen, geboren op zaterdag 4 oktober 1834 in Doorn (Ut). Dirk is overleden op maandag 18 januari 1836 in Doorn (Ut), 1 jaar oud.
5 Gijsbert van Vulpen, geboren op maandag 21 november 1836 in Doorn (Ut).
6 Dirk van Vulpen, geboren op dinsdag 19 maart 1839 in Doorn (Ut). Volgt 516.
7 Johannes van Vulpen, geboren op maandag 29 juli 1844 in Doorn (Ut). Volgt 517.
8 Cornelis van Vulpen, geboren op maandag 17 april 1848 in Doorn (Ut). Volgt 518.
9 Luitje van Vulpen, geboren op woensdag 5 juni 1850 in Doorn (Ut). Volgt 519.
274 Jacobus van Vulpen is geboren in Doorn (Ut), zoon van Jan Cornelisz van Vulpen (zie 144) en Luytje Gijsbertse (Lijntje) van Velpen. Hij is gedoopt op woensdag 24 januari 1781 in Doorn (Ut).
Beroep:
Koopman. Businessman.
Jacobus trouwde, 31 jaar oud, op zaterdag 2 mei 1812 in De Bilt (Ut) met Cornelia Floor, 20 jaar oud. Cornelia is geboren in De Bilt (Ut), dochter van Kornelis Floor en Elsje Hoek. Zij is gedoopt op zondag 2 oktober 1791 in Blauwkapel (Ut).
Kinderen van Jacobus en Cornelia:
1 Elsje van Vulpen, geboren op maandag 6 september 1813 in Maartensdijk (Ut). Elsje is overleden op dinsdag 1 februari 1831 in Utrecht, 17 jaar oud.
2 Luitje van Vulpen, geboren op vrijdag 6 januari 1815 in Maartensdijk (Ut).
3 Jan van Vulpen, geboren op zaterdag 21 september 1816 in Maartensdijk (Ut).
4 Cornelia van Vulpen, geboren op dinsdag 4 augustus 1818 in Utrecht.
5 Rijk Cornelis van Vulpen, geboren op dinsdag 21 november 1820 in Utrecht.
6 Maria van Vulpen, geboren op vrijdag 9 augustus 1822 in Utrecht. Volgt 520.
7 Jacoba van Vulpen, geboren op vrijdag 19 maart 1824 in Utrecht.
8 Margaretha van Vulpen, geboren op dinsdag 24 januari 1826 in Utrecht.
9 Willem van Vulpen, geboren op woensdag 14 november 1827 in Utrecht.
10 Wilhemina Geertruida van Vulpen, geboren op donderdag 9 april 1829 in Utrecht.
11 Josina van Vulpen, geboren op vrijdag 19 maart 1830 in Utrecht.
275 Jan Tijssen van Vulpen, zoon van Thijs Cornelis van Vulpen (zie 145) en Grietje Jacobse van Woudenberg. Hij is gedoopt op zondag 3 oktober 1773 in Leersum (Ut). Jan is overleden op zaterdag 29 augustus 1829 in Amerongen (Ut), 55 jaar oud. Jan trouwde, 40 jaar oud, op woensdag 20 april 1814 in Leusden (Ut) met Sophia Ravesloot, 35 jaar oud. Sophia is een dochter van Johannis Ravesloot en Neeltje Riksen. Zij is gedoopt op zondag 4 april 1779 in Scherpenzeel (Gld). Sophia is overleden op zondag 24 september 1848 in Woudenberg (Ut), 69 jaar oud.
276 Jannigje van Vulpen is geboren in Amerongen (Ut), dochter van Thijs Cornelis van Vulpen (zie 145) en Grietje Jacobse van Woudenberg. Zij is gedoopt op zondag 12 januari 1777 in Amerongen (Ut). Jannigje is overleden op vrijdag 7 augustus 1846 in Leersum (Ut), 69 jaar oud. Jannigje trouwde, 37 jaar oud, op donderdag 10 februari 1814 in Amerongen (Ut) met Harmen van Ginkel, 34 jaar oud. Harmen is geboren in Leersum (Ut), zoon van Antonij Harmsz (Toon) van Ginkel en Aaltje Gerrits Pothoven. Hij is gedoopt op zondag 2 januari 1780 in Leersum (Ut). Harmen is overleden op zondag 11 december 1870 in Amerongen (Ut), 90 jaar oud.
Kinderen van Jannigje en Harmen:
1 Aaltje van Ginkel, geboren op zondag 28 augustus 1814 in Leersum (Ut). Volgt 521.
2 Grietje van Ginkel, geboren op donderdag 2 januari 1817 in Leersum (Ut). Volgt 522.
277 Hendrikje van Ginkel is geboren op woensdag 5 augustus 1863 in Renswoude (Ut), dochter van Evert van Ginkel (zie 146) en Cornelia Steenbeek. Hendrikje is overleden op maandag 19 september 1898 in Utrecht, 35 jaar oud. Hendrikje trouwde, 33 jaar oud, op donderdag 28 januari 1897 in Doorn (Ut) met Gijsbert van Ewijk, 38 jaar oud. Gijsbert is geboren op donderdag 27 januari 1859 in Doorn (Ut), zoon van Gerrit van Ewijk en Maria Keereweer. Gijsbert is overleden op woensdag 27 juni 1934 in Amerongen (Ut), 75 jaar oud. Gijsbert trouwde later op donderdag 9 juli 1903 in Leersum (Ut) met Johanna Gerarda Versteegh (geb. 1853).
278 Jan van den Dikkenberg is geboren op maandag 7 mei 1860 in Driebergen (Ut), zoon van Teunis van den Dikkenberg (zie 149) en Aaltje van Rheenen. Jan is overleden op woensdag 15 februari 1922 in Utrecht, 61 jaar oud. Jan trouwde, 27 jaar oud, op donderdag 9 februari 1888 in Zeist (Ut) met Johanna Bos, ongeveer 22 jaar oud. Zie 285 voor persoonsgegevens van Johanna.
Kinderen van Jan en Johanna:
1 Teunis van den Dikkenberg, geboren op maandag 30 april 1888 in Zeist (Ut). Volgt 523.
2 Jannetje van den Dikkenberg, geboren op zaterdag 20 juli 1889 in Zeist (Ut). Jannetje is overleden op donderdag 30 oktober 1890 in Zeist (Ut), 1 jaar oud.
3 Aaltje van den Dikkenberg, geboren op zondag 2 november 1890 in Zeist (Ut). Volgt 524.
4 Jacob van den Dikkenberg, geboren op woensdag 9 augustus 1893 in Zeist (Ut).
5 Jannetje van den Dikkenberg, geboren op zaterdag 16 mei 1896 in Zeist (Ut). Jannetje is overleden op zondag 25 februari 1912 in Zeist (Ut), 15 jaar oud.
6 Jan van den Dikkenberg, geboren op vrijdag 21 januari 1898 in Zeist (Ut). Volgt 525.
7 Nicolaas van den Dikkenberg, geboren op donderdag 25 januari 1900 in Zeist (Ut). Volgt 526.
8 Johanna van den Dikkenberg, geboren op maandag 27 oktober 1902 in Zeist (Ut).
9 Gerrit van den Dikkenberg, geboren op vrijdag 11 november 1904 in Zeist (Ut). Volgt 527.
10 Evert van den Dikkenberg, geboren op dinsdag 26 mei 1908 in Zeist (Ut). Volgt 528.
279 Gerrigje van den Dikkenberg is geboren op zaterdag 29 november 1862 in Driebergen (Ut), dochter van Teunis van den Dikkenberg (zie 149) en Aaltje van Rheenen. Gerrigje is overleden op woensdag 24 februari 1932 in Utrecht, 69 jaar oud. Gerrigje trouwde, 29 jaar oud, op vrijdag 29 juli 1892 in Driebergen (Ut) met Cornelis van der Louw, 30 jaar oud. Cornelis is geboren op dinsdag 10 september 1861 in Zuilen (Ut), zoon van Cornelis van der Louw en Elisabeth de Jager. Cornelis is overleden op vrijdag 25 mei 1928 in Utrecht, 66 jaar oud.
280 Jacoba van den Dikkenberg is geboren op zaterdag 15 oktober 1864 in Driebergen (Ut), dochter van Teunis van den Dikkenberg (zie 149) en Aaltje van Rheenen. Jacoba is overleden op zondag 17 maart 1935 in Baarn (Ut), 70 jaar oud. Jacoba trouwde, 25 jaar oud, op vrijdag 15 november 1889 in Driebergen (Ut) met Jan Dijkhorst, 25 jaar oud. Jan is geboren op maandag 8 augustus 1864 in Zeist (Ut), zoon van Teunis Dijkhorst en Grietje Johanna van Barneveld. Jan is overleden op maandag 26 juli 1954 in Baarn (Ut), 89 jaar oud.
281 Jannetje van den Dikkenberg is geboren op vrijdag 5 januari 1872 in Driebergen (Ut), dochter van Teunis van den Dikkenberg (zie 149) en Aaltje van Rheenen. Jannetje is overleden op dinsdag 31 december 1935 in Utrecht, 63 jaar oud. Jannetje trouwde, 21 jaar oud, op woensdag 8 november 1893 in Utrecht met Johannes van Eck, 22 jaar oud. Johannes is geboren op zondag 13 november 1870 in Utrecht, zoon van Johannis van Eck en Dirkje Mok. Johannes is overleden op woensdag 27 november 1957 in Oudewater (Ut), 87 jaar oud.
Kind van Jannetje en Johannes:
1 Cornelis Theodorus van Eck, geboren op zondag 19 april 1896 in Utrecht. Volgt 529.
282 Sophia van den Dikkenberg is geboren op donderdag 25 december 1873 in Driebergen (Ut), dochter van Teunis van den Dikkenberg (zie 149) en Aaltje van Rheenen. Sophia is overleden op zaterdag 16 januari 1926 in Utrecht, 52 jaar oud. Sophia trouwde, 24 jaar oud, op woensdag 31 augustus 1898 in Utrecht met Hendricus Anton Lagas, 26 jaar oud. Hendricus is geboren op zaterdag 30 september 1871 in Utrecht, zoon van Jacobus Lagas en Anthonia de Lang. Hendricus is overleden op dinsdag 28 april 1942 in Utrecht, 70 jaar oud.
283 Johanna van den Dikkenberg is geboren op donderdag 1 mei 1879 in Driebergen (Ut), dochter van Teunis van den Dikkenberg (zie 149) en Aaltje van Rheenen. Johanna is overleden op zondag 25 juni 1933 in Zeist (Ut), 54 jaar oud. Johanna trouwde, 22 jaar oud, op vrijdag 19 juli 1901 in Driebergen (Ut) met Albert van Barneveld, 27 jaar oud. Albert is geboren op maandag 28 juli 1873 in Zeist (Ut), zoon van Jan van Barneveld en Dirkje van Dompzelaar. Albert is overleden op vrijdag 4 april 1952 in Zeist (Ut), 78 jaar oud.
Kinderen van Johanna en Albert:
1 Dirkje van Barneveld, geboren op vrijdag 18 oktober 1901 in Zeist (Ut).
2 Teunis van Barneveld, geboren op zondag 7 december 1902 in Driebergen (Ut). Teunis is overleden op vrijdag 16 oktober 1903 in Driebergen (Ut), 10 maanden oud.
3 Aaltje Johanna van Barneveld, geboren op zaterdag 27 februari 1904 in Zeist (Ut).
4 Johanna (Janna) van Barneveld, geboren op zaterdag 8 juli 1905 in Zeist (Ut). Janna is overleden op zondag 23 juli 1905 in Zeist (Ut), 15 dagen oud.
5 Teuntje van Barneveld, geboren op dinsdag 16 oktober 1906 in Zeist (Ut).
6 Albert van Barneveld, geboren op zaterdag 2 mei 1908 in Zeist (Ut). Albert is overleden op dinsdag 5 mei 1925 in Utrecht, 17 jaar oud.
7 Grietje van Barneveld, geboren op maandag 25 april 1910 in Zeist (Ut). Grietje is overleden op maandag 3 januari 1949 in Zeist (Ut), 38 jaar oud.
8 Johannes van Barneveld, geboren op maandag 3 juli 1911 in Zeist (Ut). Johannes is overleden op vrijdag 8 september 1911 in Zeist (Ut), 2 maanden oud.
9 Gerritje van Barneveld, geboren in november 1914 in Zeist (Ut). Gerritje is overleden op zondag 12 september 1915 in Zeist (Ut), 10 maanden oud.
10 Gerritje van Barneveld, geboren in april 1916 in Zeist (Ut). Gerritje is overleden op woensdag 28 november 1917 in Zeist (Ut), 1 jaar oud.
11 Heintje van Barneveld, geboren in april 1920 in Zeist (Ut). Heintje is overleden op maandag 31 mei 1920 in Zeist (Ut), 1 maand oud.
284 Gerritje Bos is geboren op maandag 13 januari 1862 in Veenendaal, Ede (Gld), dochter van Jacob Bos en Jannetje van den Dikkenberg (zie 150). Gerritje is overleden op zaterdag 31 maart 1900 in Zeist (Ut), 38 jaar oud. Gerritje trouwde, 22 jaar oud, op donderdag 7 augustus 1884 in Zeist (Ut) met Teunis Vos, 24 jaar oud. Teunis is geboren op zaterdag 29 oktober 1859 in Zeist (Ut). Teunis is overleden op woensdag 24 januari 1940 in Utrecht, 80 jaar oud. Teunis trouwde later op zondag 15 maart 1903 in Naarden (Nh) met Gesina Frederika Veenendaal (1878-1925).
285 Johanna Bos is geboren omstreeks 1866 in Olst (Ov), dochter van Jacob Bos en Jannetje van den Dikkenberg (zie 150). Johanna is overleden op woensdag 20 februari 1952 in Utrecht, ongeveer 86 jaar oud. Johanna trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op donderdag 9 februari 1888 in Zeist (Ut) met Jan van den Dikkenberg, 27 jaar oud. Zie 278 voor persoonsgegevens van Jan.
Kinderen van Johanna en Jan: zie 278.
286 Arris van Ginkel is geboren op maandag 26 april 1858 in Leersum (Ut), zoon van Evert van Ginkel (zie 152) en Geertruida Prins. Arris is overleden op dinsdag 26 maart 1918 in Zeist (Ut), 59 jaar oud. Arris trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 8 maart 1883 in Zeist (Ut) met Hendrica Woudenberg, 27 jaar oud. Hendrica is geboren op vrijdag 27 april 1855 in Zeist (Ut), dochter van Albert Woudenberg en Catharina Emelaar. Hendrica is overleden op zondag 24 november 1918 in Zeist (Ut), 63 jaar oud.
Kinderen van Arris en Hendrica:
1 Hendrica van Ginkel, geboren op woensdag 2 januari 1878 in Utrecht. Volgt 530.
2 Geertruida van Ginkel, geboren op woensdag 14 november 1883 in Zeist (Ut). Volgt 531.
3 Albertus van Ginkel, geboren op donderdag 12 maart 1885 in Zeist (Ut). Volgt 532.
4 Evertje van Ginkel, geboren op dinsdag 13 april 1886 in Zeist (Ut). Volgt 533.
5 Catharina van Ginkel, geboren op vrijdag 18 mei 1888 in Zeist (Ut).
6 Marrigje van Ginkel, geboren op zaterdag 3 augustus 1889 in Zeist (Ut). Marrigje is overleden op vrijdag 21 oktober 1892 in Zeist (Ut), 3 jaar oud.
7 Wilhelmina van Ginkel, geboren op dinsdag 2 december 1890 in Zeist (Ut).
8 Marinus van Ginkel, geboren op zaterdag 28 mei 1892 in Zeist (Ut). Marinus is overleden op vrijdag 4 november 1892 in Zeist (Ut), 5 maanden oud.
9 Marinus van Ginkel, geboren op zaterdag 2 september 1893 in Zeist (Ut). Marinus is overleden op woensdag 8 augustus 1894 in Zeist (Ut), 11 maanden oud.
10 Marrigje van Ginkel, geboren op zaterdag 10 november 1894 in Zeist (Ut).
287 Hendrik van Ginkel is geboren op vrijdag 14 januari 1870 in Leersum (Ut), zoon van Evert van Ginkel (zie 152) en Geertruida Prins. Hendrik is overleden op zaterdag 25 oktober 1930 in Utrecht, 60 jaar oud. Hendrik trouwde, 30 jaar oud, op donderdag 15 november 1900 in Leersum (Ut) met Jannigje Harskamp, 21 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd op donderdag 12 februari 1914 in Woudenberg (Ut). Jannigje is geboren op woensdag 23 juli 1879 in Leersum (Ut), dochter van Teunis Harskamp en Gerritje Mulder. Jannigje trouwde later op woensdag 1 september 1915 in Amersfoort (Ut) met Gerrit Hagenbeuk (geb. 1878).
288 Gerard van Ginkel is geboren op vrijdag 3 juni 1881 in Leersum (Ut), zoon van Evert van Ginkel (zie 152) en Geertruida Prins. Gerard is overleden op donderdag 10 september 1959 in Amersfoort (Ut), 78 jaar oud. Gerard trouwde, 27 jaar oud, op zaterdag 27 juni 1908 in Leersum (Ut) met Jantje van de Brink, 25 jaar oud. Jantje is geboren op dinsdag 25 juli 1882 in Lunteren (Gld), dochter van Johannes van de Brink en Grietje Ruttenberg. Jantje is overleden op maandag 26 februari 1962 in Woudenberg (Ut), 79 jaar oud.
Wettigingsakte-Legitimation document:
Gewettigd bij huwelijk te Barneveld op 14-11-1884 door Johannes van den Brink en de moeder.
Kinderen van Gerard en Jantje:
1 Evert van Ginkel, geboren op zaterdag 20 november 1909 in Woudenberg (Ut).
2 Johan van Ginkel, geboren op maandag 18 september 1911 in Woudenberg (Ut). Volgt 534.
3 Grietje van Ginkel, geboren in september 1914 in Woudenberg (Ut). Grietje is overleden op donderdag 26 augustus 1915 in Woudenberg (Ut), 11 maanden oud.
4 Gerardus van Ginkel, geboren in maart 1920 in Woudenberg (Ut). Gerardus is overleden op woensdag 16 februari 1921 in Woudenberg (Ut), 11 maanden oud.
5 Gerardus van Ginkel, geboren op vrijdag 18 april 1924 in Woudenberg (Ut). Gerardus is overleden op zaterdag 31 mei 1924 in Woudenberg (Ut), 1 maand oud.
289 Johannes van Ginkel is geboren op vrijdag 10 juli 1857 in Rhenen (Ut), zoon van Evert van Ginkel (zie 153) en Maria Demoet. Johannes is overleden op vrijdag 8 juni 1923 in Veenendaal (Ut), 65 jaar oud. Johannes trouwde, 22 jaar oud, op zaterdag 17 april 1880 in Veenendaal (Ut) met Adriana Alberdina van Remmerden, 24 jaar oud. Adriana is geboren op zaterdag 21 april 1855 in Maurik (Gld), dochter van Aalbert van Remmerden en Adriana van Sandijk. Adriana is overleden op vrijdag 29 april 1921 in Veenendaal (Ut), 66 jaar oud.
Kinderen van Johannes en Adriana:
1 Adriana van Ginkel, geboren op maandag 28 mei 1883 in Veenendaal (Ut). Adriana is overleden op dinsdag 3 oktober 1905 in Veenendaal (Ut), 22 jaar oud. Adriana bleef ongehuwd.
2 Evert van Ginkel, geboren op woensdag 23 december 1885 in Veenendaal (Ut).
3 Aalbertje van Ginkel, geboren op vrijdag 6 april 1888 in Veenendaal (Ut).
4 Hendrik Johan van Ginkel, geboren op maandag 17 augustus 1891 in Veenendaal (Ut). Hendrik is overleden op vrijdag 23 april 1897 in Veenendaal (Ut), 5 jaar oud.
5 Wilhelmina Everdina van Ginkel, geboren op zondag 21 januari 1894 in Veenendaal (Ut).
6 Geertruida Gijsbertha van Ginkel, geboren op zondag 16 augustus 1896 in Veenendaal (Ut).
7 Johanna Hendrika van Ginkel, geboren op dinsdag 7 augustus 1900 in Veenendaal (Ut).
290 Hendrik van Ginkel is geboren op maandag 30 december 1861 in Veenendaal, Ede (Gld), zoon van Evert van Ginkel (zie 153) en Maria Demoet. Hendrik trouwde, 22 jaar oud, op zaterdag 17 mei 1884 in Veenendaal (Ut) met Wijntje van der Pest, 23 jaar oud. Wijntje is geboren op maandag 11 juni 1860 in Rhenen (Ut), dochter van Lammert van der Pest en Aaltje van Dijk.
291 Pieternella van de Bovenkamp is geboren op vrijdag 23 augustus 1839 in Rhenen (Ut), dochter van Dirk van de Bovenkamp (zie 154) en Grietje van den Berg. Pieternella is overleden op maandag 7 juni 1909 in Amerongen (Ut), 69 jaar oud. Pieternella trouwde, 26 jaar oud, op vrijdag 1 juni 1866 in Amerongen (Ut) met Leendert van Dijk, 28 jaar oud. Leendert is geboren op woensdag 18 oktober 1837 in Amerongen (Ut), zoon van Leendert van Dijk en Gerrigje Visee. Leendert is overleden op donderdag 23 mei 1889 in Amerongen (Ut), 51 jaar oud.
Kinderen van Pieternella en Leendert:
1 Leendert van Dijk, geboren op zaterdag 6 april 1867 in Amerongen (Ut). Volgt 535.
2 Jan van Dijk, geboren op vrijdag 9 juni 1882 in Amerongen (Ut). Volgt 536.
292 Peter van de Bovekamp is geboren op maandag 28 juni 1841 in Rhenen (Ut), zoon van Dirk van de Bovenkamp (zie 154) en Grietje van den Berg. Peter is overleden op dinsdag 21 april 1891 in Rhenen (Ut), 49 jaar oud. Peter trouwde, 31 jaar oud, op woensdag 16 oktober 1872 in Rhenen (Ut) met Jannetje Veenhof, 45 jaar oud. Jannetje is geboren op donderdag 7 december 1826 in Amerongen (Ut), dochter van Cornelis Veenhof en Selia (Celia) van der Voort. Jannetje is overleden op vrijdag 30 maart 1894 in Rhenen (Ut), 67 jaar oud. Jannetje is weduwe van Jan Drost (1818-1866), met wie zij trouwde op donderdag 5 juli 1849 in Leersum (Ut).
293 Geertrui van de Bovekamp is geboren op zondag 31 maart 1844 in Rhenen (Ut), dochter van Dirk van de Bovenkamp (zie 154) en Grietje van den Berg. Geertrui is overleden op zaterdag 25 augustus 1877 in Maurik (Gld), 33 jaar oud. Geertrui trouwde, 27 jaar oud, op zaterdag 15 april 1871 in Amerongen (Ut) met Frans van Veenendaal, 34 jaar oud. Frans is geboren op zondag 15 mei 1836 in Amerongen (Ut), zoon van Frans van Veenendaal en Jannigje Roest. Frans is overleden op vrijdag 18 februari 1910 in Arnhem (Gld), 73 jaar oud. Frans trouwde voorheen op zaterdag 7 maart 1857 in Veenendaal (Ut) met Henderijntje Bolderman (1835-1899). De ontbinding van dit huwelijk werd geregistreerd op donderdag 6 oktober 1870 in Amerongen (Ut) [bron: Arrondissement Rechtbank te Amersfoort d.d. 01-06-1870.]. Frans trouwde later op woensdag 16 februari 1881 in Arnhem (Gld) met Sibilla Kuiper (1824-1912).
294 Abraham van de Bovenkamp is geboren op donderdag 28 december 1837 in Amerongen (Ut), zoon van Gijsbert van den Bovenkamp (zie 155) en Elizabeth Veenvliet. Abraham is overleden op vrijdag 15 december 1893 in Amerongen (Ut), 55 jaar oud. Abraham trouwde, 23 jaar oud, op vrijdag 14 juni 1861 in Amerongen (Ut) met Jacoba van Veenendaal, 22 jaar oud. Jacoba is geboren op dinsdag 13 november 1838 in Amerongen (Ut), dochter van Jan van Veenendaal en Hillegonda Gijsberta van Veenendaal. Jacoba is overleden op zaterdag 15 februari 1902 in Amerongen (Ut), 63 jaar oud.
Kinderen van Abraham en Jacoba:
1 Gijsbert van den Bovenkamp, geboren op zondag 21 juni 1863 in Amerongen (Ut). Gijsbert is overleden op maandag 14 september 1868 in Amerongen (Ut), 5 jaar oud.
2 Hillegonda Willemina van den Bovenkamp, geboren op zondag 16 april 1865 in Amerongen (Ut).
3 Jan van den Bovenkamp, geboren op maandag 13 mei 1867 in Amerongen (Ut). Jan is overleden op dinsdag 14 mei 1867 in Amerongen (Ut), 1 dag oud.
4 Jan van den Bovenkamp, geboren op zaterdag 19 september 1868 in Amerongen (Ut).
5 Elizabeth van den Bovenkamp, geboren op zondag 28 maart 1869 in Amerongen (Ut). Volgt 537.
6 Janna van den Bovenkamp, geboren op zaterdag 13 mei 1871 in Amerongen (Ut). Volgt 538.
7 Gijsbertus van de Bovenkamp, geboren op vrijdag 2 januari 1874 in Leersum (Ut). Volgt 539.
8 Adrianus van den Bovenkamp, geboren op woensdag 17 april 1878 in Amerongen (Ut). Adrianus is overleden op woensdag 7 april 1880 in Amerongen (Ut), 1 jaar oud.
295 Lauwrens van den Bovenkamp is geboren op donderdag 11 juni 1846 in Amerongen (Ut), zoon van Lauwrens van den Bovenkamp (zie 156) en Hendrika van der Pest. Lauwrens is overleden op zaterdag 5 oktober 1912 in Middachtersteeg, Rheden (Gld), 66 jaar oud. Lauwrens:
(1) trouwde, 26 jaar oud, op vrijdag 27 december 1872 in Rhenen (Ut) met Jenneke van Beek, 26 jaar oud. Jenneke is geboren op zondag 12 april 1846 in Amerongen (Ut), dochter van Frans van Beek en Martha van Dijk. Jenneke is overleden op dinsdag 24 maart 1885 in Middachtersteeg, Rheden (Gld), 38 jaar oud.
(2) trouwde, 40 jaar oud, op donderdag 22 juli 1886 in Rheden (Gld) met Hendrina van der Linde, 39 jaar oud. Hendrina is geboren op vrijdag 13 november 1846 in Wilp (Gld), dochter van Adriaan van der Linde en Hendrika Streppel. Hendrina is overleden op zondag 30 mei 1920 in Ellecom (Gld), 73 jaar oud.
Kinderen van Lauwrens en Jenneke:
1 Frans van den Bovenkamp, geboren op vrijdag 19 september 1873 in Amerongen (Ut).
2 Hendrikus Johan van den Bovenkamp, geboren op donderdag 24 augustus 1876 in Amerongen (Ut). Volgt 540.
3 Margereta Gijsbertha van den Bovenkamp, geboren op maandag 17 oktober 1881 in Amerongen (Ut).
296 Alida van den Bovenkamp is geboren op dinsdag 10 september 1844 in Amerongen (Ut), dochter van Teunis van den Bovenkamp (zie 157) en Geertruij van de Pest. Alida is overleden op maandag 5 oktober 1868 in Amerongen (Ut), 24 jaar oud. Alida trouwde, 23 jaar oud, op vrijdag 25 oktober 1867 in Amerongen (Ut) met Jacobus Tollenaar, 23 jaar oud. Jacobus is geboren op donderdag 15 augustus 1844 in Amerongen (Ut), zoon van Wilhelmus Tollenaar en Adriana Christina van Woudenberg. Jacobus is overleden op donderdag 22 juli 1920 in Wijk bij Duurstede (Ut), 75 jaar oud. Jacobus trouwde later op donderdag 2 juni 1870 in Wijk bij Duurstede (Ut) met Willemina Swarts (1848-1934).
Kind van Alida en Jacobus:
1 Adriana Willemina Tollenaar, geboren op maandag 13 april 1868 in Amerongen (Ut). Volgt 541.
297 Pieter van de Bovenkamp is geboren op zondag 14 november 1847 in Amerongen (Ut), zoon van Teunis van den Bovenkamp (zie 157) en Geertruij van de Pest. Pieter is overleden op dinsdag 3 september 1901 in Amerongen (Ut), 53 jaar oud. Pieter trouwde, 25 jaar oud, op vrijdag 3 oktober 1873 in Amerongen (Ut) met Gerrigje Bos, 26 jaar oud. Zie 178 voor persoonsgegevens van Gerrigje.
Kinderen van Pieter en Gerrigje: zie 178.
298 Hendrica van de Bovenkamp is geboren op dinsdag 27 januari 1846 in Veenendaal (Ut), dochter van Cornelis van de Bovenkamp (zie 158) en Aaltje van Barneveld. Hendrica is overleden op zondag 29 december 1912 in Veenendaal (Ut), 66 jaar oud. Hendrica trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 4 januari 1873 in Veenendaal (Ut) met Klaas Slok, 37 jaar oud. Klaas is geboren op donderdag 13 augustus 1835 in Veenendaal (Ut), zoon van Albertus Slok en Geertrui van Otterlo. Klaas is overleden op zaterdag 1 augustus 1908 in Veenendaal (Ut), 72 jaar oud.
Kinderen van Hendrica en Klaas:
1 Geertrui Slok, geboren op vrijdag 10 november 1876 in Veenendaal (Ut). Volgt 543.
2 Jan Slok, geboren op zaterdag 29 maart 1879 in Veenendaal (Ut). Volgt 544.
3 Lambertus Hendrik Slok, geboren op dinsdag 2 februari 1886 in Veenendaal (Ut). Volgt 545.
299 Pieternella van de Bovenkamp is geboren op vrijdag 20 april 1849 in Veenendaal (Ut), dochter van Cornelis van de Bovenkamp (zie 158) en Aaltje van Barneveld. Pieternella is overleden op maandag 19 mei 1930 in Veenendaal (Ut), 81 jaar oud. Pieternella:
(1) trouwde, 22 jaar oud, op zaterdag 27 januari 1872 in Veenendaal (Ut) met Jan de Kleuver, 26 jaar oud. Jan is geboren op vrijdag 30 mei 1845 in Veenendaal (Ut), zoon van Willem de Kleuver en Geurtje Maria van de Loosdrecht. Jan is overleden op woensdag 10 juli 1895 in Veenendaal (Ut), 50 jaar oud.
(2) trouwde, 47 jaar oud, op zaterdag 20 maart 1897 in Veenendaal (Ut) met Marinus Heikamp, 48 jaar oud. Marinus is geboren op zondag 3 september 1848 in Veenendaal (Ut), zoon van Cornelis Heikamp en Geurtje de Kamper. Marinus is overleden op donderdag 13 januari 1927 in Veenendaal (Ut), 78 jaar oud.
300 Hendrik van de Bovenkamp is geboren op woensdag 29 januari 1851 in Veenendaal (Ut), zoon van Cornelis van de Bovenkamp (zie 158) en Aaltje van Barneveld. Hendrik is overleden op vrijdag 29 augustus 1913 in Veenendaal (Ut), 62 jaar oud. Hendrik trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 3 februari 1877 in Veenendaal (Ut) met Cornelia van Dolder, 27 jaar oud. Cornelia is geboren op maandag 2 april 1849 in Veenendaal (Ut), dochter van Angenieta van Dolder. Cornelia is overleden op vrijdag 20 februari 1931 in Veenendaal (Ut), 81 jaar oud.
301 Cornelis van de Bovenkamp is geboren op maandag 25 juli 1864 in Veenendaal (Ut), zoon van Cornelis van de Bovenkamp (zie 158) en Geusje (Gijsje) van Ginkel. Cornelis is overleden op donderdag 21 juni 1945 in Enschede (Ov), 80 jaar oud. Cornelis trouwde, 53 jaar oud, op zaterdag 19 januari 1918 in Lonneker (Ov) met Gezina Rolff, 44 jaar oud. Gezina is geboren op donderdag 21 augustus 1873 in Losser (Ov), dochter van Frederik Willem Rolff en Stiene Agterhuis. Gezina is overleden op zondag 16 december 1945 in Enschede (Ov), 72 jaar oud. Gezina trouwde voorheen op vrijdag 12 februari 1904 in Lonneker (Ov) met Benjamin Joseph van Dijk (1875-1944). De ontbinding van dit huwelijk werd geregistreerd op donderdag 1 maart 1917 in Lonneker (Ov) [bron: Arrondissement Rechtbank te Utrecht d.d. 12-10-1916].
302 Pieter (Piet) van den Bovenkamp is geboren op dinsdag 13 januari 1846 in Rhenen (Ut), zoon van Elisabeth van den Bovenkamp (zie 159). Piet trouwde, 32 jaar oud, op woensdag 17 juli 1878 in Rhenen (Ut) met Jacoba Schrijver, 24 jaar oud. Jacoba is geboren op zaterdag 20 mei 1854 in Rhenen (Ut), dochter van Hendrik Schrijver en Jannigje Helena van Piggelen.
Kinderen van Piet en Jacoba:
1 Hendrika van den Bovenkamp, geboren op maandag 17 april 1876 in Rhenen (Ut). Volgt 546.
2 Elisabeth van den Bovenkamp, geboren op zondag 2 april 1882 in Rhenen (Ut).
3 Helena van den Bovenkamp, geboren op vrijdag 16 mei 1884 in Rhenen (Ut).
4 Pieter van den Bovenkamp, geboren op zaterdag 12 september 1885 in Rhenen (Ut). Volgt 547.
303 Cuinira Cornelia Hillegonda Bosch is geboren op maandag 14 mei 1866 in Wadenoijen (Gld), dochter van Gijsbert Bosch (zie 161) en Elizabeth de Bie. Cuinira is overleden op woensdag 27 januari 1954 in Rotterdam (Zh), 87 jaar oud. Cuinira trouwde, 23 jaar oud, op woensdag 21 augustus 1889 in Arnhem (Gld) met Berend Herman van Buuren, 23 jaar oud. Berend is geboren op zaterdag 27 januari 1866 in Wierden (Ov), zoon van Jan Hendrik van Buuren en Margaretha Jacomina Vos van Avezate. Berend is overleden op vrijdag 28 november 1952 in Rotterdam (Zh), 86 jaar oud.
Beroep:
Spoorwegconducteur.
Kinderen van Cuinira en Berend:
1 Margaretha Jacomina Elisabeth van Buuren, geboren op donderdag 24 oktober 1889 in Arnhem (Gld). Volgt 548.
2 Elisabeth Johanna Hendrika van Buuren, geboren op donderdag 18 december 1890 in Boxtel (Nb). Volgt 549.
3 Janna Aleida van Buuren, geboren op zondag 5 juni 1892 in Almelo (Ov). Janna is overleden op maandag 12 juni 1893 in Rotterdam (Zh), 1 jaar oud.
4 Jan Hendrik van Buuren, geboren op maandag 16 oktober 1893 in Rotterdam (Zh). Jan is overleden op vrijdag 8 december 1893 in Rotterdam (Zh), 1 maand oud.
5 Bertha Hendrika van Buuren, geboren op dinsdag 26 maart 1895 in Rotterdam (Zh). Volgt 550.
6 Hermanna Berendina van Buuren, geboren op donderdag 18 maart 1897 in Rotterdam (Zh). Hermanna is overleden op maandag 24 maart 1902 in Rotterdam (Zh), 5 jaar oud.
7 Janna Aleida van Buuren, geboren op zondag 13 augustus 1899 in Rotterdam (Zh). Volgt 551.
8 Christina van Buuren, geboren op maandag 14 april 1902 in Rotterdam (Zh). Volgt 552.
9 Hermanna Berendina van Buuren, geboren op woensdag 31 mei 1905 in Rotterdam (Zh).
10 Aleida Hendrika van Buuren, geboren op zaterdag 26 januari 1907 in Rotterdam (Zh).
304 Bertha Hendrika Bosch is geboren op zaterdag 8 juni 1867 in Wadenoijen (Gld), dochter van Gijsbert Bosch (zie 161) en Elizabeth de Bie. Bertha is overleden op maandag 28 september 1959 in Enschede (Ov), 92 jaar oud. Bertha trouwde, 32 jaar oud, op woensdag 5 juli 1899 in Arnhem (Gld) met Hermanus Hendrikus Berntsen, 23 jaar oud. Hermanus is geboren op donderdag 26 augustus 1875 in Arnhem (Gld). Hermanus is overleden op donderdag 20 februari 1958 in Enschede (Ov), 82 jaar oud.
305 Hendrik Cornelis Bosch is geboren op zaterdag 17 december 1870 in Drumpt (Gld), zoon van Gijsbert Bosch (zie 161) en Elizabeth de Bie. Hendrik is overleden op woensdag 26 februari 1941 in Delft (Zh), 70 jaar oud. Hendrik trouwde, 40 jaar oud, op woensdag 16 augustus 1911 in Rotterdam (Zh) met Leonora Constantia Muller, 38 jaar oud. Leonora is geboren op vrijdag 21 maart 1873 in Batavia, Indonesië, dochter van Frederik Ernst Muller en Johanna Charlotte Schilter. Leonora is overleden op maandag 8 mei 1916 in Rotterdam (Zh), 43 jaar oud. Leonora is weduwe van Filippus Volkers (1865-1908), met wie zij trouwde op woensdag 7 september 1898 in Rotterdam (Zh).
306 Christiaan Johannes Bosch is geboren op donderdag 10 oktober 1872 in Drumpt (Gld), zoon van Gijsbert Bosch (zie 161) en Elizabeth de Bie. Christiaan is overleden op vrijdag 25 mei 1951 in Rotterdam (Zh), 78 jaar oud.
Beroep:
Timmerman.
Christiaan trouwde, 27 jaar oud, op woensdag 14 februari 1900 in Rotterdam (Zh) met Willempje de Haan, 18 jaar oud. Willempje is geboren op zaterdag 21 mei 1881 in Heerjansdam (Zh), dochter van Dirk de Haan en Willemijntje den Ouden. Willempje is overleden op woensdag 30 oktober 1946 in Rotterdam (Zh), 65 jaar oud.
Kinderen van Christiaan en Willempje:
1 Gijsbert Christiaan Johannes Bosch, geboren op maandag 4 juni 1900 in Hillegersberg, Rotterdam (Zh). Gijsbert is overleden op dinsdag 30 april 1901 in Hillegersberg, Rotterdam (Zh), 10 maanden oud.
2 Gijsbert Christiaan Johannes Bosch, geboren op maandag 31 maart 1902 in Rotterdam (Zh). Volgt 553.
3 Willemijntje Bosch, geboren op maandag 20 juni 1904 in Rotterdam (Zh).
4 Elisabeth Bosch, geboren op woensdag 20 december 1905 in Rotterdam (Zh). Volgt 554.
5 Dirk Bosch, geboren op vrijdag 25 december 1908 in Rotterdam (Zh). Dirk is overleden op donderdag 28 oktober 1909 in Rotterdam (Zh), 10 maanden oud.
6 Cuniera Cornelia Hillegonda Bosch, geboren op dinsdag 15 november 1910 in Rotterdam (Zh). Volgt 555.
7 Bertha Hendrika Bosch, geboren op vrijdag 24 juli 1914 in Rotterdam (Zh).
8 Jan Willem Bosch, geboren op zaterdag 19 juli 1919 in Rotterdam (Zh).
307 Margaretha Johanna van den Bosch is geboren op dinsdag 11 maart 1856 in Rotterdam (Zh), dochter van Adrianus (Adriaan) van den Bosch en Johanna Bosch (zie 162). Margaretha is overleden op maandag 11 november 1929 in Rotterdam (Zh), 73 jaar oud. Margaretha trouwde, 53 jaar oud, op woensdag 12 mei 1909 in Rotterdam (Zh) met Abraham Elias Torresen Jensen, 56 jaar oud. Abraham is geboren op donderdag 13 mei 1852 in Mandal, Noorwegen, zoon van Torres Jensen en Johanne Tonette Abrahams. Abraham is overleden op zaterdag 26 december 1925 in Hillegersberg, Rotterdam (Zh), 73 jaar oud. Abraham is weduwnaar van Wilhelmina Schulling (1856-1884), met wie hij trouwde op woensdag 29 juni 1881 in Rotterdam (Zh).
308 Adrianus van den Bosch is geboren op zondag 22 september 1861 in Rotterdam (Zh), zoon van Adrianus (Adriaan) van den Bosch en Johanna Bosch (zie 162). Adrianus is overleden op woensdag 3 oktober 1928 in Rotterdam (Zh), 67 jaar oud.
Beroep:
Letterzetter. Compositor.
Adrianus trouwde, 21 jaar oud, op woensdag 18 juli 1883 in Rotterdam (Zh) met Magdalena Elizabeth Quartel, 20 jaar oud. Magdalena is geboren op maandag 29 juni 1863 in Klaaswaal (Zh), dochter van Leendert Quartel en Magdalena Elizabeth van Oudgaarden. Magdalena is overleden op woensdag 15 februari 1933 in Rotterdam (Zh), 69 jaar oud.
Kinderen van Adrianus en Magdalena:
1 Johanna van den Bosch, geboren op dinsdag 23 oktober 1883 in Rotterdam (Zh). Volgt 556.
2 Adrianus van den Bosch, geboren op dinsdag 14 oktober 1884 in Rotterdam (Zh). Volgt 557.
3 Magdalena Elizabeth van den Bosch, geboren op maandag 15 maart 1886 in Rotterdam (Zh). Volgt 558.
4 Margaretha Johanna Adriana van den Bosch, geboren op zaterdag 11 juni 1887 in Rotterdam (Zh). Margaretha is overleden op dinsdag 21 februari 1888 in Rotterdam (Zh), 8 maanden oud.
5 Margaretha Johanna Adriana van den Bosch, geboren op donderdag 25 oktober 1888 in Rotterdam (Zh). Margaretha is overleden in Rotterdam (Zh).
6 Leendert van den Bosch, geboren op woensdag 31 december 1890 in Rotterdam (Zh). Volgt 559.
7 Johannes Corstiaan Hendrik van den Bosch, geboren op dinsdag 17 mei 1892 in Rotterdam (Zh). Volgt 560.
8 Cornelis Johannes Aart van den Bosch, geboren op woensdag 2 mei 1894 in Rotterdam (Zh).
9 Nicolaas Corstiaan van den Bosch, geboren op zondag 8 september 1895 in Rotterdam (Zh). Volgt 561.
10 Bartje Cornelia van den Bosch, geboren op vrijdag 18 september 1896 in Rotterdam (Zh). Bartje is overleden op dinsdag 7 juni 1898 in Rotterdam (Zh), 1 jaar oud.
11 Ferdinand Louis Xaverius van den Bosch, geboren op vrijdag 7 januari 1898 in Rotterdam (Zh). Ferdinand is overleden op zondag 28 mei 1899 in Rotterdam (Zh), 1 jaar oud.
12 Ferdinand Louis Xaverius van den Bosch, geboren op zaterdag 15 juli 1899 in Rotterdam (Zh). Volgt 562.
13 Adriana Cornelia van den Bosch, geboren op vrijdag 19 april 1901 in Rotterdam (Zh).
14 Bartje Cornelia van den Bosch, geboren op zaterdag 18 april 1903 in Rotterdam (Zh).
15 Abraham Elias van den Bosch, geboren op zondag 16 juli 1905 in Rotterdam (Zh). Abraham is overleden op vrijdag 4 januari 1907 in Rotterdam (Zh), 1 jaar oud.
16 Abraham Elias van den Bosch, geboren op woensdag 29 mei 1907 in Rotterdam (Zh). Volgt 563.
17 N.N. van den Bosch, levenloos geboren dochter, geboren op woensdag 23 september 1908 in Rotterdam (Zh).
309 Cornelia van den Bosch is geboren op zondag 21 mei 1865 in Rotterdam (Zh), dochter van Adrianus (Adriaan) van den Bosch en Johanna Bosch (zie 162). Cornelia is overleden op zaterdag 23 oktober 1920 in Rotterdam (Zh), 55 jaar oud. Cornelia trouwde, 26 jaar oud, op woensdag 3 februari 1892 in Rotterdam (Zh) met Johannes Cornelis de Man, 24 jaar oud. Johannes is geboren op dinsdag 15 oktober 1867 in Rotterdam (Zh), zoon van Hendrik de Man en Anna Vuurens. Johannes is overleden op vrijdag 15 oktober 1926 in De Bilt (Ut), 59 jaar oud.
Beroep:
Conciërge. - Concierge.
Kinderen van Cornelia en Johannes:
1 Hendrik de Man, geboren op woensdag 21 juni 1893 in Rotterdam (Zh). Volgt 564.
2 Johannes Cornelis de Man, geboren op vrijdag 22 februari 1895 in Rotterdam (Zh). Volgt 565.
3 Adrianus de Man, geboren op vrijdag 4 februari 1898 in Rotterdam (Zh). Volgt 566.
4 Johanna de Man, geboren op vrijdag 19 juni 1903 in Rotterdam (Zh).
310 Johanna van Maanen is geboren op woensdag 16 juli 1856 in Lunteren (Gld), dochter van Gijsbert van Maanen en Aletta Bos (zie 163). Johanna is overleden op donderdag 26 maart 1891 in Lunteren (Gld), 34 jaar oud.
Notitie family:
Voogd van de bruid Gerrit Hardeman; toeziend voogd van de bruid Willem Bos.
Johanna trouwde, 21 jaar oud, op zaterdag 23 februari 1878 met Gerrit Evers, 26 jaar oud. Gerrit is geboren op zaterdag 8 november 1851 in Lunteren (Gld), zoon van Evert Evers en Willempje Roelofs. Gerrit is overleden op dinsdag 9 juni 1931 in Putten (Gld), 79 jaar oud. Gerrit trouwde later op vrijdag 18 maart 1892 in Putten (Gld) met Lubberta van Elten (1854-1924).
Beroep:
Landbouwer
Farmer
311 Manus Pater is geboren op woensdag 20 maart 1861 in Scherpenzeel (Gld), zoon van Jan Dirk Pater en Willempje Bos (zie 165). Manus is overleden op dinsdag 26 februari 1929 in De Bilt (Ut), 67 jaar oud. Manus trouwde, 24 jaar oud, op vrijdag 20 november 1885 in De Bilt (Ut) met Engeltje van Heerd, 23 jaar oud. Engeltje is geboren op zondag 9 november 1862 in Lunteren (Gld), dochter van Gerrit van Heerd en Maartje van Rootselaar. Engeltje is overleden op zaterdag 20 juli 1946 in De Bilt (Ut), 83 jaar oud.
312 Brand Pater is geboren op woensdag 31 januari 1866 in Ede (Gld), zoon van Jan Dirk Pater en Willempje Bos (zie 165). Brand is overleden op maandag 20 maart 1939 in Amersfoort (Ut), 73 jaar oud.
Beroep:
Boerenknecht. Farmers servant.
Woonplaats: Place of residency:
Wonende te Scherpenzeel (Gld).
Brand trouwde, 29 jaar oud, op zaterdag 20 juli 1895 in Scherpenzeel (Gld) met Jannetje Hazeleger, 21 jaar oud. Jannetje is geboren op maandag 8 juni 1874 in Woudenberg (Ut), dochter van Albert Hazeleger en Barendje Methorst. Jannetje is overleden op donderdag 18 juli 1968 in Scherpenzeel (Gld), 94 jaar oud.
Beroep:
Boerenmeid.Farm girl.
Kind van Brand en Jannetje:
1 Willempje Pater, geboren op vrijdag 21 februari 1896 in Scherpenzeel (Gld). Volgt 567.
313 Geertje Pater is geboren op zondag 18 juli 1869 in Lunteren (Gld), dochter van Jan Dirk Pater en Willempje Bos (zie 165). Geertje is overleden op vrijdag 8 september 1950 in Weesperkarspel (Nh), 81 jaar oud.
Beroep:
Dienstbode. Domestic servant.
Geertje trouwde, 18 jaar oud, op zaterdag 21 januari 1888 in Ede (Gld) met Jan Schoonhoven, 22 jaar oud. Jan is geboren op maandag 5 juni 1865 in Leersum (Ut), zoon van Arris Schoonhoven en Gerrigje Rijksen. Jan is overleden op vrijdag 12 september 1941 in Weesperkarspel (Nh), 76 jaar oud.
Beroep:
Boerenknecht. Farmers servant.
314 Gijsbertje Pater is geboren op vrijdag 5 januari 1872 in Ede (Gld), dochter van Jan Dirk Pater en Willempje Bos (zie 165). Gijsbertje is overleden op woensdag 28 februari 1951 in Maarn (Ut), 79 jaar oud. Gijsbertje:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 17 juli 1897 in Ede (Gld) met Rijk van Hunnik, 34 jaar oud. Rijk is geboren op donderdag 18 december 1862 in Rhenen (Ut), zoon van Evert van Hunnik en Wilhelmina van Ravenswaaij. Rijk is overleden op zaterdag 6 mei 1899 in Lunteren (Gld), 36 jaar oud. Rijk is weduwnaar van Hendrika van Voorst (1869-1895), met wie hij trouwde op maandag 10 juni 1889 in Ede (Gld).
(2) trouwde, 29 jaar oud, op vrijdag 8 november 1901 in Maarn (Ut) met Jan van de Waerdt, 49 jaar oud. Jan is geboren op woensdag 7 januari 1852 in Maarn (Ut), zoon van Anthonie van de Waerdt en Grietje van Egdom. Jan is overleden op zaterdag 1 oktober 1921 in Maarn (Ut), 69 jaar oud.
Kinderen van Gijsbertje en Rijk:
1 Gerrit van Hunnik, geboren op dinsdag 29 maart 1898 in Lunteren (Gld).
2 Willem van Hunnik, geboren op vrijdag 17 november 1899 in Rhenen (Ut). Volgt 568.
Kinderen van Gijsbertje en Jan:
3 Grietje van de Waerdt, geboren op maandag 15 september 1902 in Maarn (Ut).
4 Everdina van de Waerdt, geboren op maandag 24 mei 1909 in Maarn (Ut). Everdina is overleden op maandag 24 mei 1909 in Maarn (Ut), geen dag oud.
5 N.N. van de Waerdt, levenloos geboren zoon, geboren op zaterdag 13 januari 1912 in Maarn (Ut).
6 N.N. van de Waerdt, levenloos geboren dochter, geboren op zaterdag 19 september 1914 in Maarn (Ut).
315 Everdina Pater is geboren op woensdag 28 oktober 1874 in Ede (Gld), dochter van Jan Dirk Pater en Willempje Bos (zie 165). Everdina is overleden op maandag 12 december 1949 in Doorn (Ut), 75 jaar oud. Everdina:
(1) trouwde, 22 jaar oud, op donderdag 7 januari 1897 in Woudenberg (Ut) met Jan van Voskuilen, 38 jaar oud. Jan is geboren op donderdag 26 augustus 1858 in Woudenberg (Ut), zoon van Gijsbert van Voskuilen en Gijsbertje Pater. Jan is overleden op dinsdag 8 februari 1910 in Woudenberg (Ut), 51 jaar oud.
(2) trouwde, 40 jaar oud, op donderdag 26 november 1914 in Doorn (Ut) met Teunis van Dijk, 46 jaar oud. Teunis is geboren op zondag 29 december 1867 in Driebergen (Ut), zoon van Jan van Dijk en Metje van Ginkel. Teunis is overleden op zaterdag 16 december 1939 in Doorn (Ut), 71 jaar oud.
Kinderen van Everdina en Jan:
1 Jan Dirk van Voskuilen, geboren op donderdag 1 september 1898 in Woudenberg (Ut). Jan is overleden op zaterdag 20 mei 1899 in Woudenberg (Ut), 8 maanden oud.
2 Jan Dirk van Voskuilen, geboren op donderdag 1 januari 1903 in Woudenberg (Ut). Volgt 569.
316 Jan Johannes van der Lit is geboren op zondag 21 november 1869 in Jaarsveld (Ut), zoon van Dirk van der Lit (zie 167) en Aagje Adriana van der Kwast. Jan is overleden op vrijdag 26 mei 1916 in Tull en ’t Waal (Ut), 46 jaar oud.
Vermeld:
Ook vermeld als: Jan Johannes van der Kwast.
Jan trouwde, 23 jaar oud, op vrijdag 14 april 1893 in Odijk (Ut) met Aaltje van Scherpenzeel, 26 jaar oud. Aaltje is geboren op zaterdag 24 november 1866 in Zuilen (Ut), dochter van Rijk van Scherpenzeel en Aartje van Scherpenzeel. Aaltje is overleden op zaterdag 11 september 1920 in Schalkwijk (Ut), 53 jaar oud.
Kind van Jan en Aaltje:
1 Dirk van der Lit, geboren op dinsdag 6 februari 1894 in Tull en ’t Waal (Ut). Volgt 570.
317 Gerritje van der Lit is geboren omstreeks 1871 in Anna Paulowna (Nh), dochter van Dirk van der Lit (zie 167) en Aagje Adriana van der Kwast. Gerritje is overleden op dinsdag 23 december 1941 in Utrecht, ongeveer 70 jaar oud. Gerritje trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op vrijdag 28 april 1893 in Maartensdijk (Ut) met Cornelis Adrianus Bruijnes, 31 jaar oud. Cornelis is geboren op zondag 7 juli 1861 in Vreeswijk (Ut), zoon van Krijn Bruijnes en Femmigje van Hattem. Cornelis is overleden op zaterdag 7 november 1942 in Vreeswijk (Ut), 81 jaar oud.
Kinderen van Gerritje en Cornelis:
1 Krijn Bruijnes, geboren op zondag 14 januari 1894 in Vreeswijk (Ut).
2 Dirk Bruijnes, geboren op dinsdag 1 oktober 1895 in Vreeswijk (Ut). Dirk is overleden op vrijdag 1 juni 1917 in Vreeswijk (Ut), 21 jaar oud. Dirk bleef ongehuwd.
3 N.N. Bruijnes, levenloos geboren zoon, geboren op zondag 4 december 1898 in Vreeswijk (Ut).
4 Adrianus Cornelis Bruijnes, geboren op woensdag 29 augustus 1900 in Vreeswijk (Ut).
5 Gerrit Cornelis Bruijnes, geboren op vrijdag 30 september 1904 in Vreeswijk (Ut).
6 Aagje Adriana Bruijnes, geboren op maandag 29 oktober 1906 in Vreeswijk (Ut).
318 Hendrika Weppelman is geboren op donderdag 27 september 1866 in Amerongen (Ut), dochter van Jan Weppelman en Jannetje van der Lit (zie 168). Hendrika is overleden op donderdag 24 november 1949 in Rhenen (Ut), 83 jaar oud. Hendrika:
(1) trouwde, 17 jaar oud, op vrijdag 1 augustus 1884 in Amerongen (Ut) met Melis Appeldoorn, 22 jaar oud. De scheiding werd uitgesproken omstreeks 1892 in Amerongen (Ut). Melis is geboren op zondag 2 februari 1862 in Amerongen (Ut), zoon van Reijer Appeldoorn en Willempje Hazeleger. Melis is overleden op maandag 4 juli 1932 in Utrecht, 70 jaar oud. Melis trouwde later op vrijdag 3 juli 1896 in De Bilt (Ut) met Neeltje Winterswijk (1846-1929).
(2) trouwde, 34 jaar oud, op zaterdag 20 oktober 1900 in Amerongen (Ut) met Evert van Leeuwen, 28 jaar oud. Evert is geboren op dinsdag 27 augustus 1872 in Amerongen (Ut), zoon van Gerrit van Leeuwen en Hendrikje Maasse. Evert is overleden op donderdag 26 september 1940 in Veenendaal (Ut), 68 jaar oud.
Kinderen van Hendrika en Melis:
1 Willempje Appeldoorn, geboren op zondag 7 september 1884 in Amerongen (Ut). Volgt 571.
2 Jan Appeldoorn, geboren op vrijdag 15 maart 1889 in Amerongen (Ut). Jan is overleden op vrijdag 21 juni 1889 in Amerongen (Ut), 3 maanden oud.
Kinderen van Hendrika en Evert:
3 Jan van Leeuwen, geboren op zaterdag 3 juni 1893 in Amerongen (Ut).
4 Jannigje Everdina Hendrika van Leeuwen, geboren op maandag 5 augustus 1912 in Veenendaal (Ut). Volgt 572.
319 Adriana Bos is geboren op dinsdag 18 februari 1868 in Leersum (Ut), dochter van Cornelis Bos (zie 170) en Aletta Adriana Swagers. Adriana is overleden op dinsdag 6 augustus 1946 in Zeist (Ut), 78 jaar oud. Adriana trouwde, 31 jaar oud, op donderdag 19 oktober 1899 in Zeist (Ut) met Dirk Beek, 29 jaar oud. Dirk is geboren op dinsdag 3 mei 1870 in Driebergen (Ut), zoon van Johannes Beek en Grietje Versteeg. Dirk is overleden op maandag 4 juli 1960 in Utrecht, 90 jaar oud.
Kinderen van Adriana en Dirk:
1 Gerrit Beek, geboren op woensdag 19 juni 1895 in Zeist (Ut). Volgt 573.
2 Grietje Adriana Beek, geboren op maandag 17 september 1900 in Driebergen (Ut). Grietje is overleden op zondag 5 juli 1925 in Zeist (Ut), 24 jaar oud. Grietje bleef ongehuwd.
3 Cornelis Beek, geboren op zaterdag 20 september 1902 in Driebergen (Ut).
4 Dirk Beek, geboren op dinsdag 27 december 1904 in Driebergen (Ut). Dirk is overleden op zondag 3 september 1916 in Zeist (Ut), 11 jaar oud.
5 Johan Beek, geboren op donderdag 13 april 1911 in Driebergen (Ut). Volgt 574.
320 Johan Bos is geboren op dinsdag 25 oktober 1870 in Leersum (Ut), zoon van Cornelis Bos (zie 170) en Aletta Adriana Swagers. Johan is overleden op woensdag 24 december 1958 in Zeist (Ut), 88 jaar oud. Johan trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 8 november 1894 in Zeist (Ut) met Aleida van Essen, 24 jaar oud. Aleida is geboren op vrijdag 26 november 1869 in Zeist (Ut), dochter van Gerrit van Essen en Lijsje Rijksen. Aleida is overleden op donderdag 27 december 1928 in Zeist (Ut), 59 jaar oud.
Kinderen van Johan en Aleida:
1 Aleida Bos, geboren op zondag 15 januari 1888 in Zeist (Ut). Volgt 575.
2 Adriana Aletta Bos, geboren op dinsdag 26 november 1895 in Zeist (Ut). Volgt 576.
3 Elisabeth Bos, geboren op woensdag 28 september 1898 in Zeist (Ut). Volgt 577.
321 Gerritje Bos is geboren op donderdag 15 januari 1874 in Leersum (Ut), dochter van Cornelis Bos (zie 170) en Aletta Adriana Swagers. Gerritje is overleden op woensdag 20 september 1939 in Maartensdijk (Ut), 65 jaar oud. Gerritje trouwde, 26 jaar oud, op donderdag 23 augustus 1900 in Zeist (Ut) met Jan van de Haar, 27 jaar oud. Zie 866 voor persoonsgegevens van Jan.
322 Cornelis Bos is geboren op zondag 30 juli 1876 in Leersum (Ut), zoon van Cornelis Bos (zie 170) en Aletta Adriana Swagers. Cornelis is overleden op zondag 8 januari 1950 in Utrecht, 73 jaar oud. Cornelis trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 23 mei 1901 in Amerongen (Ut) met Anna Constantia van der Lee, 24 jaar oud. Anna is geboren op maandag 2 april 1877 in Doorn (Ut), dochter van Jan van der Lee en Jansje Tonia Bakhuizen. Anna is overleden op maandag 11 mei 1953 in Zeist (Ut), 76 jaar oud.
Kind van Cornelis en Anna:
1 Paulus Gerrit Bos, geboren op maandag 7 mei 1906 in Zeist (Ut). Volgt 578.
323 Jacob van Dijk is geboren op zaterdag 9 februari 1861 in Rhenen (Ut), zoon van Dirk van Dijk en Gerrigje Bos (zie 171). Jacob is overleden op maandag 18 maart 1929 in Rhenen (Ut), 68 jaar oud. Jacob trouwde, 24 jaar oud, op woensdag 25 maart 1885 in Rhenen (Ut) met Johanna Nellestijn, 27 jaar oud. Johanna is geboren op dinsdag 29 december 1857 in Rhenen (Ut), dochter van Evert Nellestijn en Nieske van Schaik. Johanna is overleden op donderdag 16 maart 1905 in Rhenen (Ut), 47 jaar oud.
Kinderen van Jacob en Johanna:
1 Gerritje van Dijk, geboren op zondag 5 september 1886 in Rhenen (Ut). Volgt 579.
2 Nieske van Dijk, geboren op zondag 6 april 1890 in Rhenen (Ut). Nieske is overleden op maandag 14 april 1890 in Rhenen (Ut), 8 dagen oud.
3 Evert Jan van Dijk, geboren op maandag 21 december 1891 in Rhenen (Ut).
4 Dirkje van Dijk, geboren op vrijdag 15 december 1893 in Rhenen (Ut). Volgt 580.
5 Angenietus van Dijk, geboren op zaterdag 18 januari 1896 in Rhenen (Ut). Volgt 581.
6 Wilhelmina van Dijk, geboren op donderdag 22 september 1898 in Rhenen (Ut).
324 Jan Willem van Dijk is geboren op woensdag 28 oktober 1863 in Rhenen (Ut), zoon van Dirk van Dijk en Gerrigje Bos (zie 171). Jan is overleden op vrijdag 24 december 1920 in Rhenen (Ut), 57 jaar oud. Jan trouwde, 24 jaar oud, op woensdag 1 augustus 1888 in Rhenen (Ut) met Hendrikje Nellestein, 27 jaar oud. Hendrikje is geboren op maandag 25 maart 1861 in Rhenen (Ut), dochter van Dirk Nellestein en Roelofje Bongers. Hendrikje is overleden op zaterdag 31 januari 1920 in Rhenen (Ut), 58 jaar oud.
Kinderen van Jan en Hendrikje:
1 Dirk van Dijk, geboren op maandag 25 maart 1889 in Rhenen (Ut).
2 Roelof van Dijk, geboren op zaterdag 17 september 1892 in Rhenen (Ut). Roelof is overleden op woensdag 18 december 1895 in Rhenen (Ut), 3 jaar oud.
3 Gerritje van Dijk, geboren op woensdag 21 november 1894 in Rhenen (Ut).
4 Roelofje van Dijk, geboren op zaterdag 24 april 1897 in Rhenen (Ut). Volgt 582.
5 Dirk Jan van Dijk, geboren op zondag 15 april 1900 in Rhenen (Ut). Dirk is overleden op vrijdag 30 november 1900 in Rhenen (Ut), 7 maanden oud.
6 Dirkje van Dijk, geboren op zaterdag 5 oktober 1901 in Rhenen (Ut).
7 Jan Willem van Dijk, geboren op vrijdag 19 oktober 1906 in Rhenen (Ut).
325 Dirkje van Dijk is geboren op donderdag 20 februari 1868 in Rhenen (Ut), dochter van Dirk van Dijk en Gerrigje Bos (zie 171). Dirkje is overleden op donderdag 3 december 1896 in Amerongen (Ut), 28 jaar oud. Dirkje:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op woensdag 30 september 1891 in Rhenen (Ut) met Steven Losekoot, 34 jaar oud. Steven is geboren op maandag 17 november 1856 in Rhenen (Ut), zoon van Steven Losekoot en Klara van den Berg. Steven is overleden op dinsdag 20 november 1894 in Rhenen (Ut), 38 jaar oud. Steven is weduwnaar van Rijkje van Ooijik (1855-1891), met wie hij trouwde op zaterdag 21 januari 1882 in Veenendaal (Ut).
(2) trouwde, 28 jaar oud, op zaterdag 6 juni 1896 in Amerongen (Ut) met Hendrik Reede, 45 jaar oud. Hendrik is geboren op woensdag 29 januari 1851 in Amerongen (Ut), zoon van Gerrit Reede en Cornelia Visee. Hendrik is overleden op donderdag 3 augustus 1939 in Utrecht, 88 jaar oud. Hendrik trouwde later op donderdag 11 november 1897 in Amerongen (Ut) met Geertje Huussen (1850-1944).
Kind van Dirkje en Hendrik:
1 Gerarda Cornelia Reede, geboren op zondag 11 oktober 1896 in Amerongen (Ut).
326 Willemina Bos is geboren op donderdag 11 juli 1861 in Amerongen (Ut), dochter van Gijsbert Bos (zie 172) en Christina van Veenendaal. Willemina is overleden op zaterdag 24 januari 1942 in Zeist (Ut), 80 jaar oud. Willemina trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 5 augustus 1886 in Amerongen (Ut) met Gerrit van den Brink, 24 jaar oud. Gerrit is geboren op vrijdag 21 februari 1862 in Amerongen (Ut), zoon van Martinus van den Brink en Willemijntje van Dijk. Gerrit is overleden op zaterdag 12 juli 1941 in Amerongen (Ut), 79 jaar oud.
Kind van Willemina en Gerrit:
1 Martinus van den Brink, geboren op maandag 22 januari 1894 in Amerongen (Ut).
327 Adriana Bos is geboren op dinsdag 20 januari 1863 in Amerongen (Ut), dochter van Gijsbert Bos (zie 172) en Christina van Veenendaal. Adriana is overleden op dinsdag 14 januari 1941 in Amerongen (Ut), 77 jaar oud. Adriana trouwde, 22 jaar oud, op donderdag 28 mei 1885 in Amerongen (Ut) met Adrianus van Viegen, 20 jaar oud. Adrianus is geboren op zaterdag 25 februari 1865 in Amerongen (Ut), zoon van Coenraad van Viegen en Aaltje van de Lustgraaf. Adrianus is overleden op vrijdag 9 juli 1954 in Amerongen (Ut), 89 jaar oud.
Beroep:
Schoenmaker-Brievenbesteller.
Kinderen van Adriana en Adrianus:
1 Coenraad van Viegen, geboren op zaterdag 6 november 1886 in Amerongen (Ut). Volgt 583.
2 Christina van Viegen, geboren op woensdag 7 december 1887 in Amerongen (Ut).
3 Alida van Viegen, geboren op maandag 9 december 1889 in Amerongen (Ut). Volgt 584.
4 Gijsberta van Viegen, geboren op donderdag 17 december 1891 in Amerongen (Ut).
5 Adrianus van Viegen, geboren op zaterdag 17 maart 1894 in Amerongen (Ut). Volgt 585.
6 Jan David van Viegen, geboren op zaterdag 13 augustus 1898 in Amerongen (Ut).
7 Adriana van Viegen, geboren op woensdag 4 december 1901 in Amerongen (Ut).
8 Evert van Viegen, geboren op woensdag 1 november 1905 in Amerongen (Ut).
9 Evert Adriaan van Viegen, geboren op donderdag 7 november 1907 in Amerongen (Ut).
328 Jannigje Bos is geboren op zaterdag 6 januari 1866 in Amerongen (Ut), dochter van Gijsbert Bos (zie 172) en Christina van Veenendaal. Jannigje trouwde, 19 jaar oud, op donderdag 10 december 1885 in Amerongen (Ut) met Willem van Viegen, 21 jaar oud. Willem is geboren op vrijdag 8 januari 1864 in Amerongen (Ut), zoon van Marcelis van Viegen en Maria van Eeden. Willem is overleden op vrijdag 6 januari 1905 in Veenendaal (Ut), 40 jaar oud.
Beroep:
Metselaar. Bricklayer or Mason
Kinderen van Jannigje en Willem:
1 Marcelis van Viegen, geboren op dinsdag 18 mei 1886 in Amerongen (Ut). Marcelis is overleden op zaterdag 28 augustus 1886 in Amerongen (Ut), 3 maanden oud.
2 Christina van Viegen, geboren op woensdag 17 augustus 1887 in Amerongen (Ut).
3 Gijsbertus van Viegen, geboren op vrijdag 26 september 1890 in Veenendaal (Ut). Volgt 586.
4 Marcelis van Viegen, geboren op vrijdag 14 oktober 1892 in Veenendaal (Ut). Volgt 587.
5 Gerrit van Viegen, geboren op woensdag 7 oktober 1903 in Veenendaal (Ut). Volgt 588.
christina_bos__1878-1955_.jpg
17 Christina Bos (1878-1955)
329 Christina Bos (afb. 17) is geboren op zondag 14 juli 1878 in Amerongen (Ut), dochter van Gijsbert Bos (zie 172) en Christina van Veenendaal. Christina is overleden op zondag 14 augustus 1955 in Heerlen (Lim), 77 jaar oud. Christina trouwde, 22 jaar oud, op zaterdag 3 november 1900 in Amerongen (Ut) met Dirk van Boort, 24 jaar oud. Dirk is geboren op vrijdag 25 augustus 1876 in Amerongen (Ut), zoon van Christoffel van Boort en Hester Theesing.
Beroep:
Mijnwerker.Miner.
Kinderen van Christina en Dirk:
1 Gijsbertus van Boort, geboren op woensdag 25 december 1895 in Amerongen (Ut).
Geboorte-Birth:
Erkend bij huwelijk van Dirk en Christina.
2 Christina Wilhelmina van Boort, geboren omstreeks 1906 in Meiderich, Duisburg, Duitsland. Volgt 589.
3 Adriana van Boort, geboren op zondag 3 november 1907 in Oberhausen, Duitsland. Volgt 590.
4 Dirk van Boort, geboren op zaterdag 22 januari 1910 in Renkum (Gld). Volgt 591.
5 Gerrit van Boort, geboren op zondag 8 september 1912 in Amerongen (Ut). Volgt 592.
6 Aart van Boort, geboren omstreeks 1914 in Amerongen (Ut). Volgt 593.
330 Jan Pluijgers is geboren op woensdag 24 mei 1865 in Amerongen (Ut), zoon van Jan Pluijgers en Jenneke Bos (zie 173). Jan is overleden op maandag 22 augustus 1949 in Amsterdam (Nh), 84 jaar oud. Hij is begraven op donderdag 25 augustus 1949 in Amsterdam (Nh) - De Nieuwe Ooster. Jan trouwde, 31 jaar oud, op donderdag 4 februari 1897 in Leersum (Ut) met Petronella Floor, 34 jaar oud. Petronella is geboren op woensdag 28 januari 1863 in Winkel (Nh), dochter van Arie Floor en Jaapje Kesting. Petronella is overleden op vrijdag 9 februari 1940 in Amsterdam (Nh), 77 jaar oud.
Kinderen van Jan en Petronella:
1 Jan Arie Hendrikus Pluijgers, geboren op donderdag 11 september 1902 in Utrecht. Volgt 594.
2 Jacoba Adriana Pluijgers, geboren op zaterdag 30 april 1904 in Utrecht. Volgt 595.
331 Jacob Pluijgers is geboren op zondag 8 december 1867 in Amerongen (Ut), zoon van Jan Pluijgers en Jenneke Bos (zie 173). Jacob is overleden op zaterdag 13 april 1912 in Utrecht, 44 jaar oud. Jacob trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 20 augustus 1891 in Vreeswijk (Ut) met Johanna Schuls, 21 jaar oud. Johanna is geboren op zondag 22 augustus 1869 in Vreeswijk (Ut), dochter van Willem Schuls en Johanna Lancee. Johanna is overleden op zaterdag 21 februari 1959 in Utrecht, 89 jaar oud. Johanna trouwde later op woensdag 3 oktober 1917 in Utrecht met Gerrit Burgemeester (1861-1950).
332 Maria Willemina Pluijgers is geboren op donderdag 24 februari 1870 in Amerongen (Ut), dochter van Jan Pluijgers en Jenneke Bos (zie 173). Maria is overleden op donderdag 20 december 1951 in Utrecht, 81 jaar oud. Maria trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 27 juni 1895 in Leersum (Ut) met Cornelis van de Grift, 26 jaar oud. Cornelis is geboren op dinsdag 1 september 1868 in Amerongen (Ut), zoon van Jan van de Grift en Jannigje van Overeem. Cornelis is overleden op zaterdag 8 mei 1954 in Utrecht, 85 jaar oud.
Kinderen van Maria en Cornelis:
1 Jan van de Grift, geboren op donderdag 2 januari 1896 in Utrecht. Jan is overleden op dinsdag 12 januari 1897 in Utrecht, 1 jaar oud.
2 Jenneke van de Grift, geboren op zaterdag 26 juni 1897 in Utrecht. Volgt 596.
3 Maria Willemina van de Grift, geboren op dinsdag 18 maart 1902 in Utrecht. Volgt 597.
4 Jan van de Grift, geboren op maandag 31 augustus 1903 in Utrecht. Volgt 598.
5 Cornelis van de Grift, geboren op zondag 22 januari 1905 in Utrecht. Cornelis is overleden op maandag 13 juni 1910 in Utrecht, 5 jaar oud.
333 Jenneke Pluijgers is geboren op woensdag 3 oktober 1877 in Amerongen (Ut), dochter van Jan Pluijgers en Jenneke Bos (zie 173). Jenneke is overleden op dinsdag 13 december 1960 in Haarlem (Nh), 83 jaar oud. Jenneke trouwde, 25 jaar oud, op woensdag 11 februari 1903 in Hilversum (Nh) met Barend van Steenbrugge, 21 jaar oud. Barend is geboren op zondag 10 juli 1881 in Utrecht, zoon van Rutger van Steenbrugge en Maria Stoffer. Barend is overleden op zondag 8 juni 1924 in Den Haag (Zh), 42 jaar oud.
Kinderen van Jenneke en Barend:
1 Rutger Jan van Steenbrugge, geboren op woensdag 15 februari 1905 in Amsterdam (Nh).
2 Jenneke van Steenbrugge, geboren op vrijdag 23 augustus 1907 in Den Haag (Zh).
3 Maria Catharina van Steenbrugge, geboren op woensdag 9 december 1908 in Den Haag (Zh).
334 Bart van Veenendaal is geboren op zaterdag 19 november 1864 in Amerongen (Ut), zoon van Gijsbert van Veenendaal en Teuntje Bos (zie 174). Bart is overleden op donderdag 26 juni 1924 in Amerongen (Ut), 59 jaar oud. Bart trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 14 januari 1888 in Amerongen (Ut) met Maria van Leeuwen, 19 jaar oud. Maria is geboren op dinsdag 29 december 1868 in Leersum (Ut), dochter van Aart van Leeuwen en Petronella van Soest. Maria is overleden op dinsdag 20 april 1926 in Amerongen (Ut), 57 jaar oud.
Kinderen van Bart en Maria:
1 Gijsje van Veenendaal, geboren op zondag 15 april 1888 in Amerongen (Ut). Volgt 599.
2 Gijsbertus van Veenendaal, geboren op zaterdag 3 december 1904 in Amerongen (Ut). Volgt 600.
3 Gerritje van Veenendaal, geboren op woensdag 29 januari 1908 in Amerongen (Ut). Volgt 601.
335 Gerritje van Veenendaal is geboren op zaterdag 25 september 1875 in Amerongen (Ut), dochter van Gijsbert van Veenendaal en Teuntje Bos (zie 174). Gerritje is overleden op dinsdag 29 maart 1932 in Nijmegen (Gld), 56 jaar oud. Gerritje:
(1) trouwde, 19 jaar oud, op zaterdag 30 maart 1895 in Amerongen (Ut) met Hendricus Adrianus Swagers, 26 jaar oud. Hendricus is geboren op vrijdag 27 november 1868 in Amerongen (Ut), zoon van Hendricus Adrianus Swagers en Jannigje Pluijgers. Hendricus is overleden op dinsdag 17 oktober 1916 in Amerongen (Ut), 47 jaar oud.
(2) trouwde, 42 jaar oud, op donderdag 18 oktober 1917 in Amerongen (Ut) met Franciscus Johannes Gijsbertus Bos, 37 jaar oud. Zie 341 voor persoonsgegevens van Franciscus.
Kinderen van Gerritje en Hendricus:
1 Jannigje Swagers, geboren op zondag 15 september 1895 in Amerongen (Ut). Volgt 602.
2 Teuntje Swagers, geboren op zaterdag 26 december 1896 in Amerongen (Ut). Volgt 603.
3 Hendricus Adrianus Swagers, geboren op maandag 25 april 1898 in Amerongen (Ut).
4 Gijsbertha Swagers, geboren op vrijdag 28 april 1899 in Amerongen (Ut). Gijsbertha is overleden op vrijdag 12 juni 1987 in Utrecht, 88 jaar oud.
5 Gijsbert Jan Swagers, geboren op zaterdag 27 april 1901 in Amerongen (Ut). Gijsbert is overleden op zondag 29 september 1901 in Amerongen (Ut), 5 maanden oud.
6 Gerritje Swagers, geboren op donderdag 3 juli 1902 in Amerongen (Ut).
7 Adriana Johanna Swagers, geboren op zaterdag 19 september 1903 in Amerongen (Ut).
8 Gijsbert Jan Swagers, geboren op zondag 27 november 1904 in Amerongen (Ut).
9 Roelof Swagers, geboren op vrijdag 2 maart 1906 in Amerongen (Ut). Volgt 604.
10 Johannes Christiaan Swagers, geboren op woensdag 7 augustus 1907 in Amerongen (Ut).
11 Hendrika Adriana Swagers, geboren op zondag 6 september 1908 in Amerongen (Ut).
336 Willemina van Veenendaal is geboren op dinsdag 1 april 1879 in Amerongen (Ut), dochter van Gijsbert van Veenendaal en Teuntje Bos (zie 174). Willemina is overleden op zondag 19 augustus 1934 in Utrecht, 55 jaar oud. Willemina trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 1 april 1905 in Doesburg (Gld) met Johannes Wilhelmus Maertzdorff, 19 jaar oud. Johannes is geboren op zondag 21 juni 1885 in Rheden (Gld), zoon van Matthias Maertsdorff/Maertzdorff en Cornelia Lucia Vink.
Beroep:
Kramer/stoelenmaker/scharenslijper
Kinderen van Willemina en Johannes:
1 Teuntje Maertzdorff, geboren op dinsdag 14 januari 1908 in Buren (Gld). Volgt 605.
2 Johanna Wilhelmina Maertzdorff, geboren op donderdag 14 oktober 1909 in Ede (Gld). Johanna is overleden op maandag 22 augustus 1910 in Arnhem (Gld), 10 maanden oud.
3 Johannes Wilhelmus (Jan) Maertzdorff, geboren op donderdag 16 maart 1911 in Lienden (Gld). Volgt 606.
4 Hendrikus Maertzdorff, geboren op dinsdag 22 oktober 1912 in Harmelen (Ut). Hendrikus is overleden op zondag 2 november 1913 in Leerdam (Zh), 1 jaar oud.
5 Leonard Maertzdorff, geboren in maart 1914. Leonard is overleden op woensdag 30 december 1914 in Heteren (Gld), 9 maanden oud.
6 Wilhelmina Maertzdorff, geboren op maandag 12 juli 1915 in Rhenen (Ut). Volgt 607.
7 Cornelia Maertzdorff, geboren omstreeks 1919 in Nijkerk (Gld). Volgt 608.
8 Peter Hendrik Maertzdorff, geboren omstreeks 1922 in Leersum (Ut). Volgt 609.
337 Willemijntje van Veenendaal is geboren op dinsdag 5 september 1882 in Amerongen (Ut), dochter van Gijsbert van Veenendaal en Teuntje Bos (zie 174). Willemijntje is overleden op woensdag 26 december 1934 in Utrecht, 52 jaar oud. Willemijntje trouwde, 22 jaar oud, op woensdag 7 september 1904 in Amersfoort (Ut) met Jan de Goede, 23 jaar oud. Jan is geboren op maandag 21 februari 1881 in Amersfoort (Ut), zoon van Karel de Goede en Alijda Hemink.
Kind van Willemijntje en Jan:
1 Teuntje de Goede, geboren op vrijdag 4 januari 1901 in Amerongen (Ut). Teuntje is overleden op dinsdag 5 mei 1942 in Soest (Ut), 41 jaar oud. Teuntje bleef ongehuwd.
338 Francina Christina Bos is geboren op zondag 21 december 1873 in Nijmegen (Gld), dochter van Frans Bos (zie 175) en Maria Elisabeth Deckers. Francina is overleden op zaterdag 30 juni 1917 in Nijmegen (Gld), 43 jaar oud. Francina trouwde, 20 jaar oud, op donderdag 17 mei 1894 in Nijmegen (Gld) met Martinus van Kesteren, 22 jaar oud. Martinus is geboren op dinsdag 26 december 1871 in Nijmegen (Gld), zoon van Gradus van Kesteren en Joanna Rovers. Martinus is overleden op zondag 6 april 1919 in Nijmegen (Gld), 47 jaar oud.
Kind van Francina uit onbekende relatie:
1 Maria Elisabeth Bos, geboren op zaterdag 31 mei 1890 in Hees, Nijmegen (Gld). Maria is overleden op zaterdag 15 juli 1893 in Nijmegen (Gld), 3 jaar oud.
Kind van Francina en Martinus:
2 Martinus van Kesteren, geboren op zondag 27 mei 1894 in Nijmegen (Gld). Martinus is overleden op donderdag 1 april 1915 in Nijmegen (Gld), 20 jaar oud. Martinus bleef ongehuwd.
339 Wilhelmina Adriana Bos is geboren op maandag 30 oktober 1876 in Nijmegen (Gld), dochter van Frans Bos (zie 175) en Maria Elisabeth Deckers. Wilhelmina trouwde, 21 jaar oud, op vrijdag 11 februari 1898 in Nijmegen (Gld) met Wilhelmus Laurentius Vos, 20 jaar oud. Wilhelmus is geboren op donderdag 7 juni 1877 in Amsterdam (Nh), zoon van Petrus Wilhelmus Vos en Sophia Jacoba Philippina Fouraux. Wilhelmus is overleden op woensdag 2 mei 1934 in Nijmegen (Gld), 56 jaar oud.
Beroep:
Winkelier. Shopkeeper
340 Gerritje Bos is geboren op woensdag 18 september 1878 in Nijmegen (Gld), dochter van Frans Bos (zie 175) en Maria Elisabeth Deckers. Gerritje is overleden op zaterdag 5 mei 1934 in Nijmegen (Gld), 55 jaar oud. Gerritje trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 25 augustus 1904 in Nijmegen (Gld) met Evert Evers Janssen, 29 jaar oud. Evert is geboren op zaterdag 27 februari 1875 in Nijmegen (Gld), zoon van Jan Evers Janssen en Anna Maria Koppers. Evert is overleden op dinsdag 25 september 1956 in Venray (Lim), 81 jaar oud.
Beroep:
Schipper.
341 Franciscus Johannes Gijsbertus Bos is geboren op donderdag 18 december 1879 in Nijmegen (Gld), zoon van Frans Bos (zie 175) en Maria Elisabeth Deckers. Franciscus is overleden op maandag 12 oktober 1953 in Utrecht, 73 jaar oud. Franciscus:
(1) trouwde, 37 jaar oud, op donderdag 18 oktober 1917 in Amerongen (Ut) met Gerritje van Veenendaal, 42 jaar oud. Zie 335 voor persoonsgegevens van Gerritje.
(2) trouwde, minstens 62 jaar oud, na 1941 in Leiden (Zh) met Annetje Maria Zwagerman, minstens 68 jaar oud. Annetje is geboren op dinsdag 3 juni 1873 in Anna Paulowna (Nh), dochter van Cornelis Zwagerman en Elisabeth Roemer. Annetje is overleden op donderdag 28 april 1960 in Leiden (Zh), 86 jaar oud. Annetje trouwde voorheen op woensdag 22 augustus 1894 in Leiden (Zh) met Abram Frans van Eigen (1868-1941).
342 Maria Elisabeth Johanna Bos is geboren op maandag 9 oktober 1882 in Nijmegen (Gld), dochter van Frans Bos (zie 175) en Maria Elisabeth Deckers. Maria is overleden op zaterdag 10 maart 1945 in Nijmegen (Gld), 62 jaar oud. Maria trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 21 juni 1906 in Nijmegen (Gld) met Petrus Dresen, 27 jaar oud. Petrus is geboren op woensdag 10 juli 1878 in Grave (Nb), zoon van Johannes Hubertus Dresen en Cornelia Wouters. Petrus is overleden op vrijdag 8 november 1946 in Nijmegen (Gld), 68 jaar oud.
Kinderen van Maria en Petrus:
1 Franciscus Johannes Gijsbertus Dresen, geboren op vrijdag 21 november 1902 in Nijmegen (Gld).
2 N.N. Dresen, levenloos geboren zoon, geboren op dinsdag 7 juni 1904 in Nijmegen (Gld).
3 Helena Catharina Dresen, geboren op maandag 3 juli 1905 in Dreumel (Gld).
4 Elisabeth Maria Dresen, geboren omstreeks 1908 in Nijmegen (Gld). Elisabeth is overleden op zaterdag 25 oktober 1924 in Nijmegen (Gld), ongeveer 16 jaar oud.
5 Johannes Hubertus Dresen, geboren in januari 1909 in Steenderen (Gld). Johannes is overleden op maandag 9 augustus 1909 in Steenderen (Gld), 7 maanden oud.
6 Cornelia Dresen, geboren op donderdag 3 februari 1910 in Leersum (Ut). Cornelia is overleden op donderdag 18 mei 1911 in Bergharen (Gld), 1 jaar oud.
7 Cornelia Petronella Dresen, geboren op maandag 18 maart 1912 in Soest (Ut). Cornelia is overleden.
Geboorteplaats: Place of Birth:
geboren in een woonwagen; wonende te Nijmegen.
8 Wilhelmina Adriana Dresen, geboren op dinsdag 10 februari 1920 in Nijmegen (Gld). Wilhelmina is overleden op dinsdag 23 maart 1920 in Nijmegen (Gld), 1 maand oud.
9 Johanna Catharina Dresen, geboren omstreeks 1921 in Nijmegen (Gld). Johanna is overleden op vrijdag 20 januari 1922 in Nijmegen (Gld), ongeveer 1 jaar oud.
10 Johanna Dresen, geboren in mei 1924 in Nijmegen (Gld). Johanna is overleden op dinsdag 12 augustus 1924 in Nijmegen (Gld), 3 maanden oud.
343 Cornelia Antonia Maria Bos is geboren op dinsdag 8 december 1885 in Nijmegen (Gld), dochter van Frans Bos (zie 175) en Maria Elisabeth Deckers. Cornelia is overleden op donderdag 31 oktober 1918 in Nijmegen (Gld), 32 jaar oud (oorzaak: waarschijnlijk aan de Spaanse Griep die toen heerste.probably due to the Spanish flu that prevailed then.). Cornelia:
(1) trouwde, 20 jaar oud, op vrijdag 25 mei 1906 in Nijmegen (Gld) met Petrus Johannes Hendriks, 35 jaar oud. Petrus is geboren op vrijdag 11 november 1870 in Hatert, Nijmegen (Gld), zoon van Gradus Hendriks en Johanna van den Boogaard. Petrus is overleden op donderdag 18 maart 1909 in Nijmegen (Gld), 38 jaar oud.
(2) trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 20 oktober 1910 in Nijmegen (Gld) met Francois Heussels, 34 jaar oud. Francois is geboren op zaterdag 18 maart 1876 in Amsterdam (Nh), zoon van Tossanus Heussels en Jeltje Vlietstra. Francois trouwde later op vrijdag 17 september 1920 in Nijmegen (Gld) met Aana Aaltje Theunissen (geb. 1879).
Kind van Cornelia uit onbekende relatie:
1 Wilhelmina Adriana Bos, geboren in februari 1910 in Nijmegen (Gld). Wilhelmina is overleden op zondag 24 juli 1910 in Nijmegen (Gld), 5 maanden oud.
Kinderen van Cornelia en Francois:
2 François Heussels, geboren op vrijdag 31 maart 1911 in Nijmegen (Gld). François is overleden.
3 Evert Heussels, geboren omstreeks 1916 in Nijmegen (Gld). Evert is overleden op maandag 4 november 1918 in Nijmegen (Gld), ongeveer 2 jaar oud (oorzaak: waarschijnlijk aan de Spaanse Griep die toen heerste.probably due to the Spanish flu that prevailed then.).
4 Gijsbertus Heussels, geboren in augustus 1917 in Nijmegen (Gld). Gijsbertus is overleden op vrijdag 1 november 1918 in Nijmegen (Gld), 1 jaar oud (oorzaak: waarschijnlijk aan de Spaanse Griep die toen heerste.probably due to the Spanish flu that prevailed then.).
344 Jan Willem Bos is geboren op zaterdag 25 augustus 1888 in Nijmegen (Gld), zoon van Frans Bos (zie 175) en Maria Elisabeth Deckers. Jan is overleden op zondag 8 oktober 1961 in Heerlen (Lim), 73 jaar oud.
Beroep:
Spoorbeambte.
Jan trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 8 mei 1913 in Nijmegen (Gld) met Maria Elisabeth Vermaas, 27 jaar oud. Maria is geboren op zaterdag 20 februari 1886 in Nijmegen (Gld), dochter van Franciscus Johannes Vermaas en Gertrud Theodora Schnelting. Maria is overleden op donderdag 8 mei 1958 in Heerlen (Lim), 72 jaar oud.
Kind van Jan en Maria:
1 Wilhelmina Elisabeth Bos, geboren op vrijdag 3 augustus 1917 in Heerlen (Lim). Volgt 610.
345 Johanna Geertruida Maria Bos is geboren op maandag 16 september 1889 in Brummen (Gld), dochter van Frans Bos (zie 175) en Maria Elisabeth Deckers.
Adres:
Heiligenbergerweg 38, Amersfoort (Ut)
Johanna:
(1) trouwde, 21 jaar oud, op woensdag 15 maart 1911 in Amersfoort (Ut) met Hendrik van Dijk, 37 jaar oud. Hendrik is geboren op donderdag 18 september 1873 in Amersfoort (Ut), zoon van Tijmen van Dijk en Alijda Bliekendal. Hendrik is overleden op zondag 9 augustus 1914 in Amersfoort (Ut), 40 jaar oud.
Beroep:
Gegageerd militair.
(2) trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 12 augustus 1915 in Nijmegen (Gld) met Teunis Groenewoud, 35 jaar oud. Teunis is geboren op zaterdag 12 juni 1880 in Amersfoort (Ut), zoon van Pieter Groenewoud en Albertha van Nieënburg. Teunis is overleden op zondag 5 januari 1958 in Amersfoort (Ut), 77 jaar oud.
Kind van Johanna en Hendrik:
1 N.N. van Dijk, levenloos geboren zoon, geboren op donderdag 18 juli 1912 in Amersfoort (Ut).
346 Antonia Maria Christina Bos is geboren op woensdag 17 mei 1893 in Hees, Nijmegen (Gld), dochter van Frans Bos (zie 175) en Maria Elisabeth Deckers.
Adres:
Heiligenbergerweg 38, Amersfoort (Ut)
Antonia trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 23 augustus 1917 in Den Helder (Nh) met Evert Weiland, 20 jaar oud. Evert is geboren op zaterdag 31 juli 1897 in Nij Beets, Opsterland (Fr), zoon van Hendrik Weiland en Zwaantje Vaartjes. Evert is overleden op zaterdag 5 december 1959 in Wassenaar (Zh), 62 jaar oud.
347 Dirk Jan Johannes Wilhelmus Bos is geboren op donderdag 16 december 1897 in Hees, Nijmegen (Gld), zoon van Frans Bos (zie 175) en Maria Elisabeth Deckers. Dirk is overleden op maandag 27 november 1944 in Nijmegen (Gld), 46 jaar oud. Dirk trouwde, 21 jaar oud, op donderdag 13 november 1919 in Heerlen (Lim) met Maria Elizabeth Lejeune, 21 jaar oud. Maria is geboren op maandag 10 januari 1898 in Heerlen (Lim), dochter van Arnold Hubert Joseph Lejeune en Maria Hubertina Sijstermans. Maria is overleden op zaterdag 15 februari 1941 in Nijmegen (Gld), 43 jaar oud.
348 Geurtje van Dijk is geboren op vrijdag 28 maart 1884 in Rhenen (Ut), dochter van Gerrit van Dijk en Adriana Maria Bos (zie 176). Geurtje trouwde, 22 jaar oud, op woensdag 25 april 1906 in Rhenen (Ut) met Gerard Lodder, 24 jaar oud. Gerard is geboren op maandag 25 juli 1881 in Amerongen (Ut), zoon van Gerard Lodder en Johanna Geertruida van de Weerdt. Gerard is overleden op maandag 10 december 1945 in Rhenen (Ut), 64 jaar oud.
349 Trijntje van Ingen is geboren op donderdag 9 maart 1871 in Amerongen (Ut), dochter van Johannes van Ingen en Bartje Bos (zie 177). Trijntje is overleden op dinsdag 5 september 1950 in Leeuwarden (Fr), 79 jaar oud. Trijntje trouwde, 42 jaar oud, op vrijdag 4 juli 1913 in Amerongen (Ut) met Cornelis van der Meulen, 41 jaar oud. Cornelis is geboren op woensdag 26 juni 1872 in Leeuwarden (Fr), zoon van Jan van der Meulen en Aaltje Westerhof. Cornelis is overleden op donderdag 29 december 1960 in Leeuwarden (Fr), 88 jaar oud.
Huwelijk-Marriage:
Weduwnaar van Liskje de Haan.
350 Johanna van Ingen is geboren op donderdag 16 maart 1876 in Amerongen (Ut), dochter van Johannes van Ingen en Bartje Bos (zie 177). Johanna trouwde, 44 jaar oud, op donderdag 27 januari 1921 in Amerongen (Ut) met Frans van Tricht, 42 jaar oud. Frans is geboren op maandag 9 december 1878 in De Bilt (Ut), zoon van Hendrik van Tricht en Cornelia van Trigt. Frans is overleden op maandag 2 mei 1927 in Amerongen (Ut), 48 jaar oud. Frans is weduwnaar van Gerritje van Essen (1882-1920), met wie hij trouwde op vrijdag 30 augustus 1907 in De Bilt (Ut).
351 Elisabeth van Ingen is geboren op zondag 6 januari 1878 in Amerongen (Ut), dochter van Johannes van Ingen en Bartje Bos (zie 177). Elisabeth is overleden op dinsdag 21 november 1961 in Avereest (Ov), 83 jaar oud. Elisabeth trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 16 oktober 1902 in Alkmaar (Nh) met Hendrik Blankesteijn, 27 jaar oud. Hendrik is geboren op dinsdag 2 maart 1875 in Amerongen (Ut), zoon van Hendrik Blankesteijn en Helena van Vendelo. Hendrik is overleden op zaterdag 15 januari 1927 in Avereest (Ov), 51 jaar oud.
Beroep:
Bewaarder in het rijksopvoedingsgesticht.Custodian in the national upbringing institution. (onder andere in Alkmaar en Avereest.)
352 Johanna van Ingen is geboren op donderdag 27 augustus 1885 in Amerongen (Ut), dochter van Johannes van Ingen en Bartje Bos (zie 177). Johanna is overleden op zondag 31 augustus 1958 in Zaandam (Nh), 73 jaar oud. Johanna trouwde, 27 jaar oud, op donderdag 12 december 1912 in Amerongen (Ut) met Jan Dorotheus Blankestijn, 28 jaar oud. Jan is geboren op vrijdag 13 juni 1884 in Amerongen (Ut), zoon van Jan Dorotheus Blankestijn en Klaasje Hardendood.
353 Aartje van Ingen is geboren op zondag 11 maart 1888 in Amerongen (Ut), dochter van Johannes van Ingen en Bartje Bos (zie 177). Aartje trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 24 oktober 1912 in Amerongen (Ut) met Arie Anton Bos, 26 jaar oud. Zie 410 voor persoonsgegevens van Arie.
Kind van Aartje en Arie:
1 Steven Jan Bos, geboren in februari 1913 in Amerongen (Ut). Steven is overleden op donderdag 8 mei 1913 in Amerongen (Ut), 3 maanden oud.
register_grietje_bos_1882.png register_gijsbertus_verhaal.png
18 Register Grietje Bos 1882
19 Register Gijsbertus Verhaal
354 Grietje Bos (afb. 18) is geboren op woensdag 5 juli 1882 in Amerongen (Ut), dochter van Gerrit Bos (zie 180) en Hillegonda Gijsberta van Veenendaal. Grietje is overleden op vrijdag 5 januari 1906 in Rhenen (Ut), 23 jaar oud.
Geboorte-Birth:
Aangifte door verloskundige, verklarende bij afwezigheid van den vader bij na te melden bevalling van Grietje Bos.

Declaration by midwife, explaining the absence of the father of the birth register of Grietje Bos.
Grietje trouwde, 18 jaar oud, op woensdag 1 augustus 1900 in Rhenen (Ut) met Gijsbertus Wilhelmus Verhaal (afb. 19), 23 jaar oud. Gijsbertus is geboren op zaterdag 30 september 1876 in Vinkeveen en Waverveen (Ut), zoon van Johannes Verhaal en Maria Schrijver. Gijsbertus is overleden op zaterdag 23 augustus 1952 in Rhenen (Ut), 75 jaar oud. Gijsbertus trouwde later op donderdag 7 november 1907 in Rhenen (Ut) met Reinira Sophia Elbers (1881-1963).
register_jan_bos_1884.png leede_en_oudenweerd.jpg
20 Register Jan Bos 1884
21 Leede en Oudenweerd
355 Jan Bos (afb. 20) is geboren op vrijdag 26 december 1884 in Amerongen (Ut), zoon van Gerrit Bos (zie 180) en Hillegonda Gijsberta van Veenendaal.
Beroep:
Arbeider - Stoker - Schipper. - Labourer Stoker Skipper.
Jan trouwde, 21 jaar oud, op vrijdag 23 maart 1906 in Kesteren (Gld) met Frederika Verwoert (afb. 21), 19 jaar oud. Frederika is geboren op dinsdag 28 september 1886 in Oudenwaard, Kesteren (Gld), dochter van Dirk Verwoert en Hendrika Willemina van Doodeweerd.
Kinderen van Jan en Frederika:
1 Hillegonda Gijsberta Bos, geboren op zondag 19 augustus 1906 in Rhenen (Ut). Hillegonda is overleden op vrijdag 7 september 1906 in Rhenen (Ut), 19 dagen oud.
2 Hendrika Willemina Bos, geboren op donderdag 18 juli 1907 in Rhenen (Ut). Hendrika is overleden op zondag 27 juni 1909 in Rhenen (Ut), 1 jaar oud.
3 Frederika Bos, geboren op maandag 20 november 1922 in Rhenen (Ut).
4 Roelof Hendrik Bos, geboren op zondag 22 maart 1925 in Rhenen (Ut).
356 Gerrit Bos is geboren op woensdag 15 mei 1889 in Doorn (Ut), zoon van Gerrit Bos (zie 180) en Hillegonda Gijsberta van Veenendaal. Gerrit trouwde, 30 jaar oud, op woensdag 18 februari 1920 in Rhenen (Ut) met Jannetje van Dijk, 34 jaar oud. Jannetje is geboren op woensdag 9 september 1885 in Rhenen (Ut), dochter van Jan van Dijk en Alida van den Berg.
Kind van Gerrit en Jannetje:
1 Hillegonda Gijsberta Bos, geboren op zaterdag 1 januari 1921 in Rhenen (Ut).
357 Hillegonda Gijsberta Bos is geboren op vrijdag 20 september 1901 in Rhenen (Ut), dochter van Gerrit Bos (zie 180) en Hillegonda Gijsberta van Veenendaal. Hillegonda trouwde, 18 jaar oud, op woensdag 24 maart 1920 in Rhenen (Ut) met Peter Stap, ongeveer 23 jaar oud. Peter is geboren omstreeks 1897 in Styrum, Duitsland, zoon van Albert Stap en Lena Christina Scholtus.
Kinderen van Hillegonda en Peter:
1 Lena Christina Bos, geboren op zondag 7 maart 1920 in Rhenen (Ut).
2 Gerrit Stap, geboren op maandag 5 september 1921 in Rhenen (Ut).
358 Hermanus Visee is geboren op donderdag 29 november 1888 in Den Haag (Zh), zoon van Hermanus Visee en Jannetje Bos (zie 181).
Beroep:
Fourier Grenadiers.
Hermanus trouwde, 27 jaar oud, op woensdag 23 augustus 1916 in Voorschoten (Zh) met Neeltje Huisman, 30 jaar oud. Neeltje is geboren op zondag 22 augustus 1886 in Voorschoten (Zh), dochter van Abraham Huisman en Lena Outshoorn.
Kinderen van Hermanus en Neeltje:
1 Hermien Visee, geboren op maandag 3 september 1917 in Leiden (Zh). Hermien is overleden.
2 Helena Visee, geboren op woensdag 28 mei 1919 in Den Haag (Zh).
3 Herman Visee, geboren op zondag 19 augustus 1923 in Veur (Zh).
4 Abraham Visee, geboren op vrijdag 4 maart 1927 in Den Haag (Zh).
5 Jannie Pieternella Margaretha Visee, geboren op dinsdag 2 september 1930 in Den Haag (Zh).
359 Grietje Visee is geboren op dinsdag 4 februari 1890 in Den Haag (Zh), dochter van Hermanus Visee en Jannetje Bos (zie 181). Grietje is overleden op maandag 9 juni 1969 in Bussum (Nh), 79 jaar oud. Grietje trouwde, 22 jaar oud, op woensdag 30 oktober 1912 in Amerongen (Ut) met Sapheus Burgstede, 19 jaar oud. Sapheus is geboren op donderdag 1 december 1892 in Amerongen (Ut), zoon van Willem Klaas Burgstede en Sara Hermijntje Martens. Sapheus is overleden op zondag 22 januari 1984 in Bussum (Nh), 91 jaar oud.
360 Jan Visee is geboren op dinsdag 15 november 1892 in Den Haag (Zh), zoon van Hermanus Visee en Jannetje Bos (zie 181). Jan trouwde, 27 jaar oud, op woensdag 3 november 1920 in Tilburg (Nb) met Philomena Adriana van den Hoek, 21 jaar oud. Philomena is geboren op zondag 11 juni 1899 in Tilburg (Nb), dochter van Johannes Theodorus van den Hoek en Maria Philomena Donders.
Kind van Jan en Philomena:
1 Jannetje Anna Visee, geboren op vrijdag 5 augustus 1921 in Amersfoort (Ut).
361 Aartje Hendrika Bos is geboren op zondag 28 december 1902 in Amerongen (Ut), dochter van Aart Bos (zie 182) en Hendrika Pluijgers (zie 427).
Vermeld:
(Bij de geboorte van Aartje Hendrika Bos is haar moeder, Hendrika Pluijgers, weduwe sinds 9 Juni 1902.
At the birth of Aartje Hendrika Bos is her mother, Hendrika Pluijgers, widow since June 9, 1902.)
Aartje trouwde, 18 jaar oud, op donderdag 3 februari 1921 in Amerongen (Ut) met Adrianus van Viegen, 26 jaar oud. Zie 585 voor persoonsgegevens van Adrianus.
Kinderen van Aartje en Adrianus:
1 Adriana Hendrika Margaretha van Viegen, geboren op woensdag 22 juni 1921 in Amerongen (Ut).
2 Hendrika Adriana van Viegen, geboren op maandag 11 december 1922 in Amerongen (Ut).
3 Adrianus van Viegen, geboren op zondag 7 juni 1925 in Amerongen (Ut). Adrianus is overleden op woensdag 10 juni 1925 in Amerongen (Ut), 3 dagen oud.
4 Aaltje Hendrika van Viegen, geboren op woensdag 7 juli 1926 in Amerongen (Ut).
362 Tonia Beekhof is geboren op donderdag 15 maart 1877 in Amerongen (Ut), dochter van Coenraad Beekhof en Gerrigje Bos (zie 183). Tonia trouwde, 27 jaar oud, op vrijdag 6 mei 1904 in Wageningen (Gld) met Hermanus van Aggelen, 28 jaar oud. Hermanus is geboren op donderdag 19 augustus 1875 in Wageningen (Gld), zoon van Jan van Aggelen en Antonia Beumer. Hermanus is overleden op zondag 20 januari 1952, 76 jaar oud.
Beroep:
Schoenmaker/winkelier.
Kinderen van Tonia en Hermanus:
1 Jan van Aggelen, geboren op vrijdag 3 februari 1905 in Wageningen (Gld). Jan is overleden op dinsdag 17 juni 1919, 14 jaar oud.
2 Gerdina Anthonia van Aggelen, geboren op donderdag 17 september 1908. Gerdina is overleden op zondag 7 september 1919 in Arnhem (Gld), 10 jaar oud.
3 Anthonia Hendrika van Aggelen, geboren op dinsdag 16 juli 1912. Anthonia is overleden.
4 Johanna van Aggelen, geboren op maandag 20 november 1916. Johanna is overleden.
5 Jan van Aggelen, geboren op donderdag 6 oktober 1921 in Wageningen (Gld). Volgt 611.
363 Christoffel Beekhof is geboren op dinsdag 17 december 1878 in Amerongen (Ut), zoon van Coenraad Beekhof en Gerrigje Bos (zie 183). Christoffel is overleden op donderdag 31 oktober 1946 in Utrecht, 67 jaar oud. Christoffel trouwde, 30 jaar oud, op woensdag 12 mei 1909 in Utrecht met Hendrika Grada van Groningen, 26 jaar oud. Hendrika is geboren op woensdag 21 februari 1883 in Zeddam (Gld), dochter van Hendrikus van Groningen en Everdina Denkers.
Kinderen van Christoffel en Hendrika:
1 Coenraad Beekhof, geboren op maandag 9 mei 1910 in Utrecht. Coenraad is overleden op woensdag 2 juli 1947 in Utrecht, 37 jaar oud.
2 Hendrikus Beekhof, geboren op woensdag 29 november 1911 in Utrecht. Hendrikus is overleden.
364 Johanna Beekhof is geboren op zaterdag 8 januari 1881 in Amerongen (Ut), dochter van Coenraad Beekhof en Gerrigje Bos (zie 183). Johanna trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 18 mei 1905 in Utrecht met Roelof Grimmelikhuijsen, 33 jaar oud. Roelof is geboren op dinsdag 14 mei 1872 in Utrecht, zoon van Cornelis Grimmelikhuijsen en Johanna Hendrica van den Heuvel.
365 Christiaan Beekhof is geboren op vrijdag 16 januari 1885 in Amerongen (Ut), zoon van Coenraad Beekhof en Gerrigje Bos (zie 183).
Beroep:
Timmerman. Carpenter.
Christiaan trouwde, 27 jaar oud, op vrijdag 15 november 1912 in Wageningen (Gld) met Aartje Schouten, 24 jaar oud. Aartje is geboren op vrijdag 22 juni 1888 in Heerde (Gld), dochter van Aart Schouten en Hermina Kooiman. Aartje is overleden op donderdag 14 april 1938 in Arnhem (Gld), 49 jaar oud.
Kind van Christiaan en Aartje:
1 Hermina Christina Beekhof, geboren in juli 1914 in Wageningen (Gld). Hermina is overleden op zondag 5 december 1915 in Wageningen (Gld), 1 jaar oud.
366 Catharina Bos is geboren op zaterdag 28 januari 1882 in Amerongen (Ut), dochter van Hendrik Bos (zie 185) en Willemina Versteeg. Catharina is overleden op maandag 26 augustus 1957 in Blaricum (Nh), 75 jaar oud. Catharina trouwde, 24 jaar oud, op woensdag 9 mei 1906 in Hilversum (Nh) met Watze Bosma, 21 jaar oud. Watze is geboren op donderdag 29 mei 1884 in Joure, Haskerland (Fr), zoon van Klaas Watzes Bosma en Sjoukje Wijbes Rijpkema.
367 Hendrika Bos is geboren op zondag 30 december 1888 in Amerongen (Ut), dochter van Hendrik Bos (zie 185) en Willemina Versteeg. Hendrika:
(1) trouwde, 26 jaar oud, op woensdag 8 september 1915 in Hilversum (Nh) met Jacob uit den Bosch, 25 jaar oud. Jacob is geboren op donderdag 4 september 1890 in Putten (Gld), zoon van Elbert uit den Bosch en Jacobje Meiboer. Jacob is overleden op vrijdag 8 november 1918 in Hilversum (Nh), 28 jaar oud.
(2) trouwde, 32 jaar oud, op woensdag 5 januari 1921 in Hilversum (Nh) met Geurt Schotsman, 27 jaar oud. Geurt is geboren op dinsdag 3 oktober 1893 in Hilversum (Nh), zoon van Jan Schotsman en Cornelia van den Elskamp. Geurt is overleden op maandag 30 juli 1962 in Hilversum (Nh), 68 jaar oud.
Weduwnaar van: Widower of:
Helena Maria van der Veer.
368 Gerritje Cornelia Willemina Bos is geboren op maandag 18 juni 1900 in Amerongen (Ut), dochter van Hendrik Bos (zie 185) en Willemina Versteeg. Gerritje trouwde, 22 jaar oud, op woensdag 9 mei 1923 in Hilversum (Nh) met Renke Suhren, 23 jaar oud. Renke is geboren op maandag 22 mei 1899 in Hilversum (Nh), zoon van Nicolaas Suhren en Hendrika van Dijk.
Kind van Gerritje en Renke:
1 Willemina Suhren, geboren op donderdag 6 augustus 1925 in Hilversum (Nh). Willemina is overleden op dinsdag 25 december 1990 in Hilversum (Nh), 65 jaar oud.
369 Gijsbert van Reede is geboren op maandag 18 mei 1874 in Leersum (Ut), zoon van Gerrit van Reede (zie 186) en Cornelia Heikamp. Gijsbert trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 5 augustus 1897 in Leersum (Ut) met Willemina van Bulken, 19 jaar oud. Willemina is geboren op zondag 18 november 1877 in Leersum (Ut), dochter van Jacob van Bulken en Alida Langelaar. Willemina is overleden op zondag 3 augustus 1941 in Leersum (Ut), 63 jaar oud.
Kinderen van Gijsbert en Willemina:
1 Jacob van Reede, geboren op vrijdag 27 mei 1898 in Leersum (Ut). Jacob is overleden op donderdag 27 april 1911 in Leersum (Ut), 12 jaar oud.
2 Alida van Reede, geboren op donderdag 12 september 1901 in Leersum (Ut). Volgt 612.
3 Cornelia van Reede, geboren op zaterdag 15 november 1902 in Leersum (Ut). Volgt 613.
4 Cornelis van Reede, geboren op woensdag 24 januari 1906 in Leersum (Ut). Cornelis is overleden op dinsdag 13 december 1932 in Leersum (Ut), 26 jaar oud. Cornelis bleef ongehuwd.
5 Johannes van Reede, geboren op maandag 5 oktober 1908 in Leersum (Ut). Johannes is overleden op zondag 29 januari 1911 in Leersum (Ut), 2 jaar oud.
6 Teunis van Reede, geboren op zondag 3 april 1910 in Leersum (Ut). Teunis is overleden op dinsdag 13 juni 1911 in Leersum (Ut), 1 jaar oud.
370 Dirk Jan van Reede is geboren op dinsdag 9 september 1873 in Leersum (Ut), zoon van Jan van Reede (zie 187) en Judith Veenhof. Dirk is overleden op woensdag 5 oktober 1960 in Doorn (Ut), 87 jaar oud. Dirk trouwde, 32 jaar oud, op donderdag 2 augustus 1906 in Maarn (Ut) met Jannigje van der Horst, 27 jaar oud. Jannigje is geboren op woensdag 14 augustus 1878 in Maarn (Ut), dochter van Hendricus van der Horst en Gerritje Pater.
Kinderen van Dirk en Jannigje:
1 Dirk Jan van Reede, geboren op donderdag 28 september 1899 in Maarn (Ut). Volgt 614.
2 Johanna Everdina van Reede, geboren op woensdag 17 januari 1912 in Doorn (Ut). Johanna is overleden op donderdag 4 december 1913 in Utrecht, 1 jaar oud.
371 Johanna van Reede is geboren op zaterdag 13 januari 1877 in Leersum (Ut), dochter van Jan van Reede (zie 187) en Judith Veenhof. Johanna is overleden op dinsdag 29 april 1952 in Amersfoort (Ut), 75 jaar oud. Johanna trouwde, 20 jaar oud, op vrijdag 17 september 1897 in Leersum (Ut) met Aart Berendse, 23 jaar oud. Aart is geboren op dinsdag 9 juni 1874 in De Glind, Barneveld (Gld), zoon van Jan Berendse en Gijsje Donkersteeg. Aart is overleden op donderdag 13 juli 1922 in Amersfoort (Ut), 48 jaar oud.
Kind van Johanna en Aart:
1 Joost van Reede, geboren op woensdag 15 april 1896 in Leersum (Ut). Joost is overleden op vrijdag 9 oktober 1896 in Leersum (Ut), 5 maanden oud.
372 Elizabeth van Soest is geboren op donderdag 18 februari 1875 in Veenendaal (Ut), dochter van Sijbertus van Soest (zie 188) en Teunisje Sukkel. Elizabeth is overleden op zaterdag 6 februari 1897 in Veenendaal (Ut), 21 jaar oud. Elizabeth trouwde, 21 jaar oud, op zaterdag 8 augustus 1896 in Veenendaal (Ut) met Cornelis Heikamp, 20 jaar oud. Cornelis is geboren op maandag 1 mei 1876 in Veenendaal (Ut), zoon van Marinus Heikamp en Johanna van Hardeveld. Cornelis trouwde later op zaterdag 4 december 1897 in Veenendaal (Ut) met Lidia van de Loosdrecht (1873-1946).
373 Sijbertus van Soest is geboren op dinsdag 1 januari 1878 in Veenendaal (Ut), zoon van Pieter Herbertus van Soest (zie 189) en Maria Deij. Sijbertus is overleden op zaterdag 19 augustus 1961 in Enschede (Ov), 83 jaar oud. Sijbertus trouwde, 48 jaar oud, op zaterdag 4 december 1926 in Lonneker (Ov) met Gerrigje Hein, 30 jaar oud. Gerrigje is geboren op zondag 18 oktober 1896 in Grafhorst (Ov), dochter van Mannes Hein en Willempje van den Belt. Gerrigje is overleden op donderdag 30 juli 1959 in Enschede (Ov), 62 jaar oud.
374 Petronella Antonia Lagerweij is geboren op zondag 10 januari 1875 in Leersum (Ut), dochter van Aart Lagerwij en Maria van Soest (zie 190). Petronella is overleden op zaterdag 29 augustus 1942 in Hoensbroek (Lim), 67 jaar oud. Petronella trouwde, 20 jaar oud, op donderdag 21 maart 1895 in Doorn (Ut) met Elbert Elbertsen, 23 jaar oud. Elbert is geboren op zaterdag 7 oktober 1871 in Hierden (Gld), zoon van Aalt Elbertsen en Hendrikje Beelen.
Kinderen van Petronella en Elbert:
1 Maria Hendrika Elbertsen, geboren op vrijdag 20 december 1895 in Doorn (Ut). Volgt 615.
2 Aalt Elbertsen, geboren op vrijdag 20 augustus 1897 in Doorn (Ut). Volgt 616.
3 Hendrika Maria Elbertsen, geboren op woensdag 25 mei 1904 in Zeist (Ut). Volgt 617.
4 Elbert Elbertsen, geboren op donderdag 8 februari 1906 in Zeist (Ut).
375 Jan Hendrik Stoltenkamp is geboren op donderdag 17 oktober 1878 in Driebergen (Ut), zoon van Christiaan Stoltenkamp en Maria van Soest (zie 190). Jan is overleden op dinsdag 20 november 1945 in Doorn (Ut), 67 jaar oud. Jan trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 19 februari 1903 in Doorn (Ut) met Aartje van Elst, 23 jaar oud. Aartje is geboren op dinsdag 26 augustus 1879 in Doorn (Ut), dochter van Nicolaas van Elst en Cornelia Rijksen. Aartje is overleden op vrijdag 26 mei 1944 in Doorn (Ut), 64 jaar oud.
Kinderen van Jan en Aartje:
1 Adriaan Stoltenkamp, geboren op woensdag 30 augustus 1899 in Wageningen (Gld).
2 Maria Stoltenkamp, geboren op maandag 18 januari 1904 in Doorn (Ut). Volgt 618.
376 Sijbertus van Soest is geboren op zaterdag 6 maart 1869 in Veenendaal (Ut), zoon van Pieter van Soest (zie 191) en Sophia van Dijk. Sijbertus is overleden op zondag 24 mei 1931 in Veenendaal (Ut), 62 jaar oud. Sijbertus trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 7 juli 1894 in Veenendaal (Ut) met Hendrikje Stuivenberg, 22 jaar oud. Hendrikje is geboren op vrijdag 12 januari 1872 in Veenendaal, Ede (Gld), dochter van Pieter Stuivenberg en Elizabet Bleijenberg. Hendrikje is overleden op vrijdag 17 maart 1939 in Veenendaal (Ut), 67 jaar oud.
Kinderen van Sijbertus en Hendrikje:
1 Sophia van Soest, geboren op vrijdag 15 maart 1895 in Veenendaal (Ut). Volgt 619.
2 Pieter van Soest, geboren op woensdag 12 september 1900 in Veenendaal (Ut). Volgt 620.
377 Pieter van Soest is geboren op zaterdag 6 juni 1874 in Veenendaal (Ut), zoon van Pieter van Soest (zie 191) en Sophia van Dijk. Pieter is overleden op zaterdag 20 mei 1939 in Wageningen (Gld), 64 jaar oud. Pieter:
(1) trouwde, 21 jaar oud, op zaterdag 3 augustus 1895 in Veenendaal (Ut) met Aartje Stuivenberg, 19 jaar oud. Aartje is geboren op dinsdag 16 november 1875 in Veenendaal (Ut), dochter van Hendrik Stuivenberg en Grietje Schuilenburg. Aartje is overleden op dinsdag 7 oktober 1919 in Veenendaal (Ut), 43 jaar oud.
(2) trouwde, 47 jaar oud, op zaterdag 29 oktober 1921 in Veenendaal (Ut) met Hendrina Kuiper, 41 jaar oud. Hendrina is geboren op woensdag 25 februari 1880 in Baarn (Ut), dochter van Jan Albert Kuiper en Willemijntje Harskamp. Hendrina is overleden op dinsdag 19 november 1935 in Amersfoort (Ut), 55 jaar oud.
Kinderen van Pieter en Aartje:
1 Hendrik van Soest, geboren op zondag 18 juli 1897 in Veenendaal (Ut). Volgt 621.
2 Hendrika van Soest, geboren op vrijdag 22 september 1911 in Veenendaal (Ut). Volgt 622.
378 Sijbertus van Soest is geboren op maandag 14 oktober 1895 in Veenendaal (Ut), zoon van Pieter van Soest (zie 191) en Hendrina Jansen. Sijbertus trouwde, 19 jaar oud, op zaterdag 9 januari 1915 in Veenendaal (Ut) met Hendrika Bouman, 28 jaar oud. Hendrika is geboren op zaterdag 14 augustus 1886 in Veenendaal (Ut), dochter van Hendrik Bouman en Woutertje Stuivenberg.
379 Sijbertus van Soest is geboren op woensdag 11 april 1877 in Amerongen (Ut), zoon van Hendrikus Jan van Soest (zie 192) en Adriana de Rooi. Sijbertus is overleden op donderdag 4 november 1954 in Amerongen (Ut), 77 jaar oud. Sijbertus trouwde, 21 jaar oud, op zaterdag 6 augustus 1898 in Amerongen (Ut) met Wilhelmina Hendrika van Veenendaal, 20 jaar oud. Wilhelmina is geboren op woensdag 10 april 1878 in Amerongen (Ut), dochter van Frederik Willem van Veenendaal en Lamberta van Vendelo. Wilhelmina is overleden op dinsdag 23 januari 1940 in Amerongen (Ut), 61 jaar oud.
Kinderen van Sijbertus en Wilhelmina:
1 Adriana van Soest, geboren op zaterdag 4 februari 1899 in Amerongen (Ut). Volgt 623.
2 Fredrik Willem van Soest, geboren op zaterdag 2 juni 1900 in Amerongen (Ut).
3 Hendrika Johanna van Soest, geboren op zaterdag 12 april 1902 in Amerongen (Ut). Volgt 624.
4 Lamberta van Soest, geboren op maandag 5 maart 1906 in Amerongen (Ut). Volgt 625.
5 Anna Cornelia van Soest, geboren op dinsdag 18 februari 1908 in Amerongen (Ut). Volgt 626.
6 Willemina Hendrika van Soest, geboren op vrijdag 4 augustus 1911 in Amerongen (Ut). Volgt 627.
7 N.N. van Soest, levenloos geboren zoon, geboren op dinsdag 14 maart 1916 in Amerongen (Ut).
380 Pieter van Soest is geboren op woensdag 19 december 1883 in Amerongen (Ut), zoon van Hendrikus Jan van Soest (zie 192) en Adriana de Rooi. Pieter trouwde, 19 jaar oud, op zaterdag 11 juli 1903 in Veenendaal (Ut) met Christina Diepeveen, 21 jaar oud. Christina is geboren op dinsdag 26 juli 1881 in Veenendaal (Ut), dochter van Willem Diepeveen en Jannetje van Hardeveld.
Kinderen van Pieter en Christina:
1 Adriana van Soest, geboren op maandag 10 oktober 1904 in Amerongen (Ut).
2 Willem van Soest, geboren op woensdag 23 mei 1906 in Amerongen (Ut).
3 Jannetje van Soest, geboren op zondag 20 september 1908 in Amerongen (Ut).
4 Hendrika van Soest, geboren op donderdag 13 april 1911 in Amerongen (Ut). Hendrika is overleden.
5 Pieter van Soest, geboren omstreeks 1913 in Amerongen (Ut). Pieter is overleden.
381 Johannes Hubertus Bos is geboren op dinsdag 19 februari 1889 in Utrecht, zoon van Pieter Bos (zie 194) en Alijda Scheerder.
Beroep:
Kantoorbediende. - Office clerk.
Johannes trouwde, 28 jaar oud, op woensdag 13 februari 1918 in Amsterdam (Nh) met Wilhelmina Luca, 21 jaar oud. De scheiding werd uitgesproken op dinsdag 31 mei 1938 in Amsterdam (Nh) (.). Wilhelmina is geboren op zaterdag 22 augustus 1896 in Utrecht, dochter van Pieter Luca en Berendina Buitenhuis.
382 Marijke Bos is geboren op vrijdag 4 september 1891 in Utrecht, dochter van Pieter Bos (zie 194) en Alijda Scheerder. Marijke trouwde, 24 jaar oud, op dinsdag 1 augustus 1916 in Utrecht met Isaac Korver, 27 jaar oud. Isaac is geboren op zaterdag 20 april 1889 in Utrecht, zoon van Dirk Korver en Wilhelmina Iepenburg.
383 Willem Petrus Jansen is geboren op vrijdag 18 augustus 1882 in Leersum (Ut), zoon van Aart Jansen en Teuntje Bos (zie 195). Willem is overleden op woensdag 8 september 1943 in Scheveningen (Zh), 61 jaar oud.
Beroep:
Tuinarchitect.Landscaper. (Opleiding gevolgd aan de Middelbare Tuinbouwschool "van Swieten" te Frederiksoord. Onderdeel van de Mij van Weldadigheid.)
Willem trouwde, 21 jaar oud, op donderdag 10 december 1903 in Zeist (Ut) met Antje van Vulpen, 22 jaar oud. Zie 1131 voor persoonsgegevens van Antje.
Kinderen van Willem en Antje:
1 Aart Willem Jansen, geboren op donderdag 12 mei 1904 in De Bilt (Ut). Volgt 628.
2 Willem Jansen, geboren op maandag 8 oktober 1906 in Den Haag (Zh). Volgt 629.
3 Antoon Jansen, geboren op donderdag 20 februari 1908 in Den Haag (Zh). Volgt 630.
4 Christiaan Johannes Jansen, geboren op donderdag 14 april 1910 in Den Haag (Zh). Christiaan is overleden vóór 1913 in Den Haag (Zh), ten hoogste 3 jaar oud.
5 Christiaan Jansen, geboren op maandag 30 juni 1913 in Den Haag (Zh). Volgt 631.
6 Antje Jansen, geboren op donderdag 3 december 1914 in Den Haag (Zh). Antje is overleden in 1914 in Den Haag (Zh).
7 Antje Jansen, geboren op zaterdag 17 juni 1916 in Den Haag (Zh). Volgt 632.
8 Herbertus Marinus Jansen, geboren op donderdag 28 maart 1918 in Den Haag (Zh). Volgt 633.
9 Dina Jansen, geboren op zaterdag 29 mei 1920 in Den Haag (Zh). Volgt 634.
384 Marijke Grietje Teuntje Jansen is geboren op zaterdag 30 juni 1888 in Zeist (Ut), dochter van Aart Jansen en Teuntje Bos (zie 195). Marijke is overleden op vrijdag 21 oktober 1960 in Zeist (Ut), 72 jaar oud. Marijke trouwde, 22 jaar oud, op vrijdag 16 december 1910 in De Bilt (Ut) met Johan Hendrik Christoffel Jacobse, 24 jaar oud. Johan is geboren op zaterdag 4 september 1886 in De Bilt (Ut), zoon van Hendrik Jacobse en Sophia Dorothea Rohde. Johan is overleden op maandag 17 december 1945 in De Bilt (Ut), 59 jaar oud.
Kinderen van Marijke en Johan:
1 Hendrik Jacobse, geboren op zondag 24 september 1911 in De Bilt (Ut). Volgt 635.
2 Johan Hendrik Christoffel Jacobse, geboren op zaterdag 23 november 1912 in De Bilt (Ut). Volgt 636.
3 Sophia Dorothea Jacobse, geboren op zondag 23 augustus 1914 in De Bilt (Ut). Sophia is overleden.
4 Aart Willem Jacobse, geboren op maandag 7 februari 1916 in De Bilt (Ut). Aart is overleden.
5 Herbertus Marinus Jacobse, geboren omstreeks 1917 in De Bilt (Ut). Herbertus is overleden vóór 1918 in De Bilt (Ut), ten hoogste 1 jaar oud.
6 Herbertus Marinus Jacobse, geboren omstreeks 1918 in De Bilt (Ut). Herbertus is overleden vóór 1920 in De Bilt (Ut), ten hoogste 2 jaar oud.
7 Marijke Gretha Tonia Jacobse, geboren op zaterdag 10 januari 1920 in De Bilt (Ut).
8 Christina Johanna Jacobse, geboren op dinsdag 15 januari 1924 in De Bilt (Ut).
9 Herbertus Marinus Jacobse, geboren op woensdag 5 augustus 1925 in De Bilt (Ut).
10 Thijmen Heinrich Jacobse, geboren op zaterdag 10 september 1927 in De Bilt (Ut).
11 Gerrit Jan Jacobse, geboren op zaterdag 21 maart 1931 in De Bilt (Ut).
12 Nicolaas Coenraad Jacobse, geboren op maandag 11 september 1933 in De Bilt (Ut).
385 Teuntje Aartje Jansen is geboren op zaterdag 21 januari 1893 in Zeist (Ut), dochter van Aart Jansen en Teuntje Bos (zie 195). Teuntje:
(1) trouwde, 20 jaar oud, op vrijdag 23 mei 1913 in De Bilt (Ut) met Jan Willem Doedijns, 21 jaar oud. Jan is geboren op maandag 18 april 1892 in De Bilt (Ut). Jan is overleden op dinsdag 4 januari 1916 in De Bilt (Ut), 23 jaar oud.
(2) trouwde, 27 jaar oud, op vrijdag 7 mei 1920 in De Bilt (Ut) met Gerardus Lambertus van Eijk, 52 jaar oud. Gerardus is geboren op maandag 29 juli 1867 in Amsterdam (Nh), zoon van Jacobus Adrianus van Eijk en Eva Geertruijda Klijn. Gerardus trouwde voorheen op donderdag 11 april 1895 in Amsterdam (Nh) met Maria Hendrica van Boordt (1870-1957). De ontbinding van dit huwelijk werd geregistreerd op donderdag 23 december 1909 in Rotterdam (Zh). Gerardus is weduwnaar van Mietje van Leeuwen (1874-1919), met wie hij trouwde op woensdag 2 februari 1910 in Rotterdam (Zh).
Adres:
Egelantiersgracht 168 later verhuisd naar Jacob van Campenstraat 125, Amsterdam (Nh)
Kind van Teuntje en Jan:
1 Johanna Wilhelmina Doedijns, geboren op zondag 3 november 1912 in De Bilt (Ut). Volgt 637.
386 Antonie Bos is geboren op zaterdag 9 september 1848 in Amerongen (Ut), zoon van Steven Bos (zie 196) en Margaretha van der Klift. Antonie is overleden op zaterdag 7 april 1900 in Amerongen (Ut), 51 jaar oud. Antonie trouwde, 25 jaar oud, op vrijdag 24 juli 1874 in Amerongen (Ut) met Evertje van der Grift, 24 jaar oud. Evertje is geboren op zondag 7 juli 1850 in Amerongen (Ut), dochter van Pieter van der Grift en Johanna Verweij. Evertje is overleden op donderdag 27 januari 1898 in Amerongen (Ut), 47 jaar oud.
Kinderen van Antonie en Evertje:
1 Steven Bos, geboren op vrijdag 30 juli 1875 in Amerongen (Ut). Volgt 638.
2 Pieter Bos, geboren op zondag 3 november 1878 in Amerongen (Ut). Volgt 639.
3 Margaretha Helena Hendrika Bos, geboren op donderdag 20 januari 1881 in Amerongen (Ut). Volgt 640.
4 Johannes Bos, geboren op woensdag 14 maart 1883 in Amerongen (Ut). Volgt 641.
5 Antonie Bos, geboren op donderdag 29 mei 1884 in Amerongen (Ut). Volgt 642.
gijsberta_van_manen.jpg
22 Gijsberta van Manen
387 Cornelis Bos is geboren op zondag 27 april 1851 in Amerongen (Ut), zoon van Steven Bos (zie 196) en Margaretha van der Klift. Cornelis is overleden op vrijdag 30 december 1921 in Zeist (Ut), 70 jaar oud. Cornelis trouwde, 29 jaar oud, op donderdag 17 maart 1881 in Amerongen (Ut) met Gijsberta van Manen (afb. 22), 24 jaar oud. Gijsberta is geboren op vrijdag 11 april 1856 in Amerongen (Ut), dochter van Marcus van Manen en Sientje Hulshof. Gijsberta is overleden op dinsdag 4 maart 1941 in Zeist (Ut), 84 jaar oud.
Kinderen van Cornelis en Gijsberta:
1 Steven Bos, geboren op dinsdag 5 juli 1881 in Amerongen (Ut). Volgt 643.
stien_bos.jpg
23 Stien Bos
2 Clasina (Stien) Bos (afb. 23), geboren op zondag 17 juni 1883 in Amerongen (Ut).
3 Gijsbertus Bos, geboren op maandag 1 december 1884 in Amerongen (Ut). Volgt 644.
4 Marcus Bos, geboren op dinsdag 30 maart 1886 in Amerongen (Ut).
Emigratie/Immigratie-Emigration/Immigration:
First Name: Markus
Last Name: Bos
Ethnicity: Dutch
Last Place of Residence: Yeist, Holland, wrong writing must be, Zeist.
Date of Arrival: Jan 24, 1912
Age at Arrival: 25y Gender: M Marital Status: S
Ship of Travel: Noordam
Port of Departure: Rotterdam, Holland-Date, Jan 13, 1912.
Traveled 2nd class.

Heeft voor Pieter en Anton Bos gewerkt in Pella, Iowa.
Zij hebben ook de reis betaald voor Marcus Bos.

Has worked for Pieter and Anton Bos in Pella, Iowa.
They paid also the trip for Marcus.
5 Margaretha Helena Bos, geboren op zondag 29 juli 1888 in Amerongen (Ut). Volgt 645.
6 Geertruida Bos, geboren op maandag 18 augustus 1890 in Amerongen (Ut). Volgt 646.
7 Cornelia Bos, geboren op maandag 9 januari 1893 in Amerongen (Ut). Volgt 647.
8 Anthonia Wilhelmina (Tonia) Bos, geboren op donderdag 25 juli 1895 in Amerongen (Ut). Volgt 648.
9 Anna Margaretha Bos, geboren op maandag 15 maart 1897 in Amerongen (Ut). Anna is overleden op zaterdag 13 december 1930 in Zeist (Ut), 33 jaar oud. Anna bleef ongehuwd.
10 Willem Bos, geboren op donderdag 18 augustus 1898 in Amerongen (Ut). Volgt 649.
11 Dirk Margarethus Bos, geboren op woensdag 25 september 1901 in Amerongen (Ut). Volgt 650.
388 Dirk Margarethus Bos is geboren op vrijdag 10 maart 1854 in Amerongen (Ut), zoon van Steven Bos (zie 196) en Margaretha van der Klift. Dirk is overleden op zaterdag 30 maart 1901 in Amerongen (Ut), 47 jaar oud. Dirk:
(1) trouwde, 29 jaar oud, op donderdag 3 mei 1883 in Amerongen (Ut) met Sara Maria van Doornink, 29 jaar oud. Sara is geboren op maandag 22 augustus 1853 in Amerongen (Ut), dochter van Salomon van Doornink en Maria Bakkenes. Sara is overleden op vrijdag 29 oktober 1897 in Amerongen (Ut), 44 jaar oud.
(2) trouwde, 44 jaar oud, op donderdag 5 januari 1899 in Amerongen (Ut) met Henrietta Maria van Doornink, 50 jaar oud. Henrietta is geboren op donderdag 30 november 1848 in Amerongen (Ut), dochter van Salomon van Doornink en Maria Bakkenes. Henrietta is overleden op zondag 11 maart 1928 in Amerongen (Ut), 79 jaar oud.
Kinderen van Dirk en Sara:
1 Margaretha Anna Bos, geboren op dinsdag 25 maart 1884 in Amerongen (Ut). Margaretha is overleden op zondag 31 juli 1960 in Amerongen (Ut), 76 jaar oud. Margaretha bleef ongehuwd.
2 Maria Salomine Bos, geboren op zaterdag 5 september 1885 in Amerongen (Ut). Maria is overleden op donderdag 28 maart 1912 in Amerongen (Ut), 26 jaar oud. Maria bleef ongehuwd.
3 N.N. Bos, levenloos geboren dochter, geboren op maandag 20 september 1886 in Amerongen (Ut).
4 Steven Bos, geboren op maandag 20 september 1886 in Amerongen (Ut). Volgt 651.
5 Henrietta Maria Bos, geboren op dinsdag 10 april 1888 in Amerongen (Ut). Henrietta is overleden op maandag 2 januari 1905 in Amerongen (Ut), 16 jaar oud. Henrietta bleef ongehuwd.
6 Dirk Margarethus Bos, geboren op vrijdag 18 oktober 1889 in Amerongen (Ut). Volgt 652.
7 Anton Bos, geboren op donderdag 15 januari 1891 in Amerongen (Ut). Volgt 653.
8 Gerardus Bos, geboren op donderdag 15 januari 1891 in Amerongen (Ut). Gerardus is overleden op zondag 19 november 1961, 70 jaar oud.
Vermeld:
(Een van een tweeling. One of twins)
9 Gesina Bos, geboren op zondag 22 januari 1893 in Amerongen (Ut). Volgt 654.
10 Anna Bos, geboren op donderdag 28 juni 1894 in Amerongen (Ut). Anna is overleden op maandag 3 juni 1895 in Amerongen (Ut), 11 maanden oud.
389 Anna Margaretha Bos is geboren op zaterdag 10 januari 1857 in Amerongen (Ut), dochter van Steven Bos (zie 196) en Margaretha van der Klift. Anna is overleden op maandag 23 oktober 1944 in Amerongen (Ut), 87 jaar oud. Anna trouwde, 20 jaar oud, op donderdag 29 maart 1877 in Amerongen (Ut) met Gerrit Meijer, 20 jaar oud. Gerrit is geboren op dinsdag 23 september 1856 in Amerongen (Ut), zoon van Josef Meijer en Jannigje Wtenweerde. Gerrit is overleden op woensdag 17 oktober 1934 in Utrecht, 78 jaar oud.
Kinderen van Anna en Gerrit:
1 Josef Meijer, geboren op zondag 24 juni 1877 in Amerongen (Ut). Volgt 655.
2 Margaretha Helena Meijer, geboren op vrijdag 23 augustus 1878 in Amerongen (Ut). Margaretha is overleden op vrijdag 30 augustus 1878 in Amerongen (Ut), 7 dagen oud.
3 Steven Meijer, geboren op zaterdag 2 augustus 1879 in Amerongen (Ut). Volgt 656.
4 Johanna Margaretha Meijer, geboren op woensdag 26 januari 1881 in Amerongen (Ut). Johanna is overleden op dinsdag 22 februari 1881 in Amerongen (Ut), 27 dagen oud.
5 Jan Meijer, geboren op dinsdag 10 januari 1882 in Amerongen (Ut).
6 Margaretha Helena Meijer, geboren op maandag 2 juli 1883 in Amerongen (Ut).
7 Johanna Roelofina Meijer, geboren op woensdag 1 april 1885 in Amerongen (Ut).
8 Dirk Meijer, geboren op vrijdag 5 mei 1893 in Amerongen (Ut). Dirk is overleden op dinsdag 1 november 1910 in Amerongen (Ut), 17 jaar oud.
9 Antonie Meijer, geboren op dinsdag 27 oktober 1896 in Amerongen (Ut).
390 Margaretha Bos is geboren op dinsdag 16 november 1847 in Amerongen (Ut), dochter van Jan Bos (zie 197) en Jeanne Therese Julie van Ravenswaaij. Margaretha is overleden op dinsdag 19 oktober 1915 in Den Haag (Zh), 67 jaar oud. Margaretha trouwde, 22 jaar oud, op vrijdag 18 februari 1870 in Amerongen (Ut) met Roelof van Ingen, 28 jaar oud. Roelof is geboren op zaterdag 1 januari 1842 in Wijk bij Duurstede (Ut), zoon van Nicolaas van Ingen en Gerrigtje de Bruin. Roelof is overleden op donderdag 15 december 1898 in Wijk bij Duurstede (Ut), 56 jaar oud.
Kinderen van Margaretha en Roelof:
1 Gerritje van Ingen, geboren op maandag 11 april 1870 in Wijk bij Duurstede (Ut). Gerritje is overleden op donderdag 8 juli 1915 in Den Haag (Zh), 45 jaar oud. Gerritje bleef ongehuwd.
2 Jan van Ingen, geboren op woensdag 31 juli 1872 in Wijk bij Duurstede (Ut). Jan is overleden op donderdag 10 april 1873 in Wijk bij Duurstede (Ut), 8 maanden oud.
3 Jeanne Therese Julie van Ingen, geboren op woensdag 11 februari 1874 in Wijk bij Duurstede (Ut). Volgt 657.
4 Clasina van Ingen, geboren op zondag 12 december 1875 in Wijk bij Duurstede (Ut). Clasina is overleden op zaterdag 20 mei 1876 in Wijk bij Duurstede (Ut), 5 maanden oud.
5 Jansje van Ingen, geboren op maandag 13 augustus 1877 in Wijk bij Duurstede (Ut). Jansje is overleden op zaterdag 19 februari 1898 in Wijk bij Duurstede (Ut), 20 jaar oud. Jansje bleef ongehuwd.
6 Clasina Gijsberta van Ingen, geboren op zondag 20 april 1879 in Wijk bij Duurstede (Ut). Clasina is overleden op donderdag 30 januari 1958 in Utrecht, 78 jaar oud. Clasina bleef ongehuwd.
Wonende-Residing:
Driebergen-Rijsenburg.
7 Nicolaas van Ingen, geboren op maandag 30 augustus 1880 in Wijk bij Duurstede (Ut). Volgt 658.
8 Jan van Ingen, geboren op zondag 10 september 1882 in Wijk bij Duurstede (Ut). Volgt 659.
9 N.N. van Ingen, levenloos geboren dochter, geboren op donderdag 20 november 1884 in Wijk bij Duurstede (Ut).
Geboorte-Birth:
Een van een tweeling. One of twins
10 Dina Johanna van Ingen, geboren op donderdag 20 november 1884 in Wijk bij Duurstede (Ut). Volgt 660.
11 Dirkje Alida Hendrika van Ingen, geboren op dinsdag 22 juni 1886 in Wijk bij Duurstede (Ut). Dirkje is overleden op donderdag 25 augustus 1960 in Zeist (Ut), 74 jaar oud. Dirkje bleef ongehuwd.
register_antonie_bos_1849.png antonie_bos_1849.jpg
24 Register Antonie Bos 1849
25 Antonie Bos 1849
391 Antonie Bos (afb. 24 en 25) is geboren op zaterdag 7 juli 1849 in Amerongen (Ut), zoon van Jan Bos (zie 197) en Jeanne Therese Julie van Ravenswaaij. Antonie is overleden op zondag 30 april 1916 in Zeist (Ut), 66 jaar oud.
Adres:
Antonlaan:18, Zeist (Ut)
Beroep:
Handelaar in tabak en vee. Dealer in tobacco and cattle. (Tabaksplanter)
Antonie:
(1) trouwde, 21 jaar oud, op vrijdag 4 november 1870 in Amerongen (Ut) met Sophia Maria van den Berg, 22 jaar oud. Sophia is geboren op dinsdag 29 februari 1848 in Amerongen (Ut), dochter van Pieter Jan van den Berg en Christina de Ridder. Sophia is overleden op donderdag 2 december 1880 in Amerongen (Ut), 32 jaar oud.
(2) trouwde, 32 jaar oud, op donderdag 20 oktober 1881 in Amerongen (Ut) met Jannigje van den Berg, 28 jaar oud. Jannigje is geboren op dinsdag 30 augustus 1853 in Amerongen (Ut), dochter van Pieter Jan van den Berg en Christina de Ridder. Jannigje is overleden op zondag 26 december 1915 in Zeist (Ut), 62 jaar oud.
Kinderen van Antonie en Sophia:
1 Jan Bos, geboren op vrijdag 28 juni 1872 in Amerongen (Ut). Volgt 661.
2 Christina Johanna Bos, geboren op maandag 31 mei 1875 in Amerongen (Ut). Volgt 662.
3 Jeanne Therese Julie Bos, geboren op donderdag 8 augustus 1878 in Amerongen (Ut). Volgt 663.
Kinderen van Antonie en Jannigje:
4 Sofia Maria Bos, geboren op woensdag 9 augustus 1882 in Amerongen (Ut). Sofia is overleden op dinsdag 27 maart 1883 in Amerongen (Ut), 7 maanden oud.
5 Antonie Bos, geboren op vrijdag 20 november 1885 in Amerongen (Ut). Volgt 664.
6 Pieter Jan Bos, geboren op zaterdag 28 juni 1890 in Amerongen (Ut). Volgt 665.
7 Sofia Maria Bos, geboren op vrijdag 5 januari 1894 in Amerongen (Ut). Volgt 666.
8 Jansje Bos, geboren op donderdag 25 maart 1897 in Amerongen (Ut). Volgt 667.
392 Neeltje Bos is geboren op zaterdag 10 mei 1851 in Amerongen (Ut), dochter van Jan Bos (zie 197) en Jeanne Therese Julie van Ravenswaaij. Neeltje is overleden op donderdag 3 juli 1913 in Amsterdam (Nh), 62 jaar oud.
Geboorte-Birth:
Jan Bos, gemeentebode, 51 jaar, verklaart dat te zijnen huize genoemde moeder is bevallen. Het echtpaar is woonachtig te ’s-Gravenhage.

Jan Bos, municipality worker, 51 years, explains that in his household, his daughter Neeltje has giving birth to a daughter.
Neeltje and Willem lives in The Hague.
Neeltje:
(1) trouwde, 19 jaar oud, op woensdag 27 juli 1870 in Amerongen (Ut) met Willem Ustermeijer, 26 jaar oud. De scheiding werd uitgesproken op dinsdag 20 januari 1880 in Den Haag (Zh). Willem is geboren op donderdag 30 november 1843 in Aanbij, Hertogdom Limburg, zoon van Pieter Johannes Ustermeijer en Maria Gertruda Kostens. Willem is overleden op zondag 12 augustus 1900 in Rotterdam (Zh), 56 jaar oud.
Beroep:
Zeekapitein. Sea Captain.
(2) trouwde, 29 jaar oud, op donderdag 25 november 1880 in Amerongen (Ut) met Govert Beukelaar, 26 jaar oud. Govert is geboren op maandag 12 december 1853 in Amsterdam (Nh), zoon van Jan Beukelaar en Hendrika Monsees. Govert is overleden op zaterdag 28 januari 1905 in Amsterdam (Nh), 51 jaar oud.
Adres:
Egelantiersstraat, Amsterdam (Nh)
Kinderen van Neeltje en Willem:
1 Maria Jeanne Theresia Julia Ustermeijer, geboren op woensdag 11 januari 1871 in Den Haag (Zh). Volgt 668.
2 Cornelia Geertruida Ustermeijer, geboren in augustus 1872 in Den Haag (Zh). Cornelia is overleden op zaterdag 7 februari 1874 in Amerongen (Ut), 1 jaar oud.
overlijden_jansje_ustermeijer.jpg
26 overlijden jansje Ustermeijer
3 Jansje Ustermeijer (afb. 26), geboren op donderdag 18 september 1873 in Amerongen (Ut). Jansje is overleden op zondag 22 maart 1942 in Grave (Nb), 68 jaar oud. Jansje bleef ongehuwd.
Kinderen van Neeltje en Govert:
4 Neeltje Beukelaar, geboren op donderdag 18 december 1884 in Amsterdam (Nh). Volgt 669.
5 Govert Beukelaar, geboren op zaterdag 29 mei 1886 in Amsterdam (Nh). Govert is overleden op zondag 12 januari 1941 in Ermelo (Gld), 54 jaar oud. Govert bleef ongehuwd.
6 Dirkje Beukelaar, geboren op zaterdag 13 april 1889 in Amsterdam (Nh). Dirkje is overleden op vrijdag 20 juli 1894 in Amsterdam (Nh), 5 jaar oud.
7 Jeanne Thérèse Julie Magdalena Beukelaar, geboren op zondag 14 september 1890 in Amsterdam (Nh). Volgt 670.
8 Margaretha Elisabeth Gijsberta Beukelaar, geboren op zaterdag 10 december 1892 in Amsterdam (Nh). Volgt 671.
9 Hendrikus Wilhelmus Beukelaar, geboren op dinsdag 17 november 1896 in Amsterdam (Nh). Hendrikus is overleden op zaterdag 3 februari 1900 in Amsterdam (Nh), 3 jaar oud.
393 Dirkje Bos is geboren op zaterdag 11 september 1852 in Amerongen (Ut), dochter van Jan Bos (zie 197) en Jeanne Therese Julie van Ravenswaaij. Dirkje is overleden op donderdag 1 december 1921 in Amsterdam (Nh), 69 jaar oud. Dirkje trouwde, 26 jaar oud, op woensdag 14 mei 1879 in Amsterdam (Nh) met Johannes Kok, 22 jaar oud. Johannes is geboren op vrijdag 3 oktober 1856 in Amsterdam (Nh), zoon van Johanna Maria Kok. Johannes is overleden op dinsdag 10 november 1942 in Amsterdam (Nh), 86 jaar oud.
Beroep:
Behanger - Wall decorator.
Voogd-Guardian(s):
Voogd van de bruidegom Pieter Baars.
Toeziend voogd van de bruidegom Evert Johannes Eijkelboom.
Kinderen van Dirkje en Johannes:
1 Jeanne Theresia Julia Kok, geboren op vrijdag 10 oktober 1879 in Amsterdam (Nh). Volgt 672.
2 Wijnanda Geertruida Kok, geboren op vrijdag 18 februari 1881 in Amsterdam (Nh). Volgt 673.
3 Johannes Kok, geboren op zaterdag 19 augustus 1882 in Amsterdam (Nh).
4 Dirkje Kok, geboren op zondag 12 juli 1885 in Amsterdam (Nh). Volgt 674.
5 Cornelis Kok, geboren op vrijdag 26 november 1886 in Amsterdam (Nh). Volgt 675.
6 Marinus Johannes Kok, geboren op woensdag 29 juni 1892 in Amsterdam (Nh). Marinus is overleden op donderdag 10 september 1914 in Amsterdam (Nh), 22 jaar oud. Marinus bleef ongehuwd.
7 Johanna Cornelia Kok, geboren op woensdag 25 april 1894 in Amsterdam (Nh). Johanna is overleden op zaterdag 26 mei 1894 in Amsterdam (Nh), 1 maand oud.
394 Alida Hendrika Bos is geboren op dinsdag 17 oktober 1854 in Amerongen (Ut), dochter van Jan Bos (zie 197) en Jeanne Therese Julie van Ravenswaaij. Alida is overleden op dinsdag 24 oktober 1916 in Wijk bij Duurstede (Ut), 62 jaar oud. Alida trouwde, 21 jaar oud, op donderdag 11 mei 1876 in Amerongen (Ut) met Robertus van Leersum, 30 jaar oud. Robertus is geboren op zaterdag 2 mei 1846 in Wijk bij Duurstede (Ut), zoon van Wouter van Leersum en Johanna van ’t Hoog.
Kinderen van Alida en Robertus:
1 N.N. van Leersum, levenloos geboren dochter, geboren op dinsdag 21 november 1876 in Wijk bij Duurstede (Ut).
2 Jeanne Therese Julie van Leersum, geboren op vrijdag 16 november 1877 in Wijk bij Duurstede (Ut). Volgt 676.
3 Johanna van Leersum, geboren op zaterdag 27 september 1879 in Wijk bij Duurstede (Ut).
4 Jan van Leersum, geboren op dinsdag 13 september 1881 in Wijk bij Duurstede (Ut).
5 Willemina van Leersum, geboren op woensdag 16 januari 1884 in Wijk bij Duurstede (Ut).
6 Alida Hendrika van Leersum, geboren op zaterdag 21 november 1885 in Wijk bij Duurstede (Ut). Volgt 677.
7 N.N. van Leersum, levenloos geboren zoon, geboren op dinsdag 2 augustus 1887 in Wijk bij Duurstede (Ut).
8 Wouter van Leersum, geboren op vrijdag 3 mei 1889 in Wijk bij Duurstede (Ut). Wouter is overleden op maandag 6 mei 1889 in Wijk bij Duurstede (Ut), 3 dagen oud.
9 N.N. van Leersum, levenloos geboren dochter, geboren op dinsdag 7 oktober 1890 in Wijk bij Duurstede (Ut).
10 Catharina Margaretha van Leersum, geboren op vrijdag 4 december 1891 in Wijk bij Duurstede (Ut).
tonia_bos.jpg
27 Tonia Bos
395 Tonia Bos (afb. 27) is geboren op woensdag 29 oktober 1856 in Amerongen (Ut), dochter van Jan Bos (zie 197) en Jeanne Therese Julie van Ravenswaaij. Tonia is overleden op vrijdag 22 januari 1926 in Veenendaal (Ut), 69 jaar oud. Tonia trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 25 mei 1882 in Amerongen (Ut) met Matthijs van Hunnik, 23 jaar oud. Matthijs is geboren op dinsdag 2 november 1858 in Veenendaal (Ut), zoon van Matthijs van Hunnik en Dirkje Vonk. Matthijs is overleden op maandag 1 januari 1940 in Lunteren (Gld), 81 jaar oud.
Beroep:
Slager te Veenendaal.Butcher in Veenendaal.
Kinderen van Tonia en Matthijs:
1 Matthijs van Hunnik, geboren op zondag 18 maart 1883 in Ede (Gld). Matthijs is overleden op dinsdag 17 april 1883 in Ede (Gld), 30 dagen oud.
2 Jeanne Therese Julie van Hunnik, geboren op vrijdag 1 augustus 1884 in Ede (Gld). Jeanne is overleden op dinsdag 10 juli 1888 in Ede (Gld), 3 jaar oud.
3 Matthijs van Hunnik, geboren op donderdag 28 januari 1886 in Veenendaal (Ut). Volgt 678.
4 Dirkje van Hunnik, geboren op maandag 24 oktober 1887 in Veenendaal, Ede (Gld). Volgt 679.
5 Jan van Hunnik, geboren op vrijdag 3 januari 1890 in Veenendaal, Ede (Gld). Jan is overleden op zaterdag 13 juli 1957 in Veenendaal (Ut), 67 jaar oud.
6 Herman Anthonie van Hunnik, geboren op woensdag 1 april 1891 in Veenendaal (Ut). Herman is overleden op woensdag 15 november 1961, 70 jaar oud.
7 Jeanne Therese Julie van Hunnik, geboren op woensdag 11 november 1896 in Veenendaal (Ut). Volgt 680.
8 Anthonie van Hunnik, geboren op maandag 26 februari 1900 in Veenendaal (Ut). Anthonie is overleden op vrijdag 21 februari 1913 in Veenendaal (Ut), 12 jaar oud.
9 Magdalena van Hunnik, geboren op woensdag 18 maart 1903 in Veenendaal (Ut). Volgt 681.
blankenstraat_60.jpg blankenstraat_121.jpg
28 Blankenstraat 60
29 Blankenstraat 121
396 Jeanne Therese Julie Bos is geboren op vrijdag 6 augustus 1858 in Amerongen (Ut), dochter van Jan Bos (zie 197) en Jeanne Therese Julie van Ravenswaaij. Jeanne is overleden op maandag 4 februari 1924 in Amsterdam (Nh), 65 jaar oud. Jeanne trouwde, 22 jaar oud, op donderdag 11 november 1880 in Amerongen (Ut) met Johannes Adrianus de Huu (afb. 28 en 29), 24 jaar oud. Johannes is geboren op maandag 6 oktober 1856 in Leiden (Zh), zoon van Johannes Adrianus de Huu en Geertruida van Gelderen. Johannes is overleden in Amsterdam (Nh).
Adres:
Blankenstraat 60 later Blankenstraat 121, Amsterdam (Nh)
Beroep:
IJzerschaver.
Kinderen van Jeanne en Johannes:
1 Jeanne Therese Julie de Huu, geboren op vrijdag 14 juli 1882 in Amsterdam (Nh). Volgt 682.
2 Jan de Huu, geboren op zaterdag 20 oktober 1883 in Amsterdam (Nh). Volgt 683.
3 Nicolaas Franciscus de Huu, geboren op vrijdag 21 november 1884 in Amsterdam (Nh). Nicolaas is overleden op vrijdag 11 december 1885 in Amsterdam (Nh), 1 jaar oud.
magdalena_bos_steen.jpg magdalena_bos_overleden.jpg
30 Magdalena Bos steen
31 Magdalena Bos overleden
397 Magdalena Bos (afb. 30 en 31) is geboren op woensdag 4 april 1860 in Amerongen (Ut), dochter van Jan Bos (zie 197) en Jeanne Therese Julie van Ravenswaaij. Magdalena is overleden op zaterdag 17 oktober 1936 in Zeist (Ut), 76 jaar oud. Zij is begraven op woensdag 21 oktober 1936 in Zeist (Ut). Magdalena trouwde, 19 jaar oud, op donderdag 15 januari 1880 in Amerongen (Ut) met Hermanus van Hunnik, 23 jaar oud. Hermanus is geboren op woensdag 18 juni 1856 in Veenendaal (Ut), zoon van Matthijs van Hunnik en Dirkje Vonk. Hermanus is overleden op woensdag 10 april 1929 in Zeist (Ut), 72 jaar oud.
Kinderen van Magdalena en Hermanus:
1 Matthijs van Hunnik, geboren op donderdag 20 mei 1880 in Amerongen (Ut). Volgt 684.
2 Jeanne Therese Julie van Hunnik, geboren op donderdag 13 oktober 1881 in Amerongen (Ut). Volgt 685.
3 Dirk Jan van Hunnik, geboren op dinsdag 21 november 1882 in Amerongen (Ut). Dirk is overleden op dinsdag 19 december 1882 in Amerongen (Ut), 28 dagen oud.
4 Dirk Jan (Dick) van Hunnik, geboren op zaterdag 17 november 1883 in Amerongen (Ut). Volgt 686.
5 Hermanus Jr (Herman) van Hunnik, geboren op vrijdag 20 februari 1885 in Amerongen (Ut). Volgt 687.
6 Jan (John) van Hunnik, geboren op vrijdag 17 september 1886 in Amerongen (Ut). Volgt 688.
7 Dirkje Magdalena van Hunnik, geboren op maandag 24 oktober 1887 in Amerongen (Ut). Dirkje is overleden op vrijdag 8 juni 1888 in Amerongen (Ut), 7 maanden oud.
8 Marinus van Hunnik, geboren op zaterdag 12 juli 1890 in Amerongen (Ut). Volgt 689.
9 Cornelis Johannes van Hunnik, geboren op donderdag 24 januari 1895 in Amerongen (Ut). Cornelis is overleden op zondag 4 augustus 1895, 6 maanden oud.
10 Willem van Hunnik, geboren op maandag 10 augustus 1903 in Amerongen (Ut). Willem is overleden op vrijdag 3 februari 1905 in Amerongen (Ut), 1 jaar oud.
jansje_v_hunink-bos.jpg
32 Jansje v Hunink-Bos
398 Jansje Bos (afb. 32) is geboren op zaterdag 8 november 1862 in Amerongen (Ut), dochter van Jan Bos (zie 197) en Jeanne Therese Julie van Ravenswaaij. Jansje is overleden op vrijdag 16 juni 1933 in Zeist (Ut), 70 jaar oud. Jansje trouwde, 20 jaar oud, op donderdag 20 september 1883 in Amerongen (Ut) met Jan van Hunnik, 19 jaar oud. Jan is geboren op zaterdag 31 oktober 1863 in Veenendaal (Ut), zoon van Matthijs van Hunnik en Dirkje Vonk. Jan is overleden op donderdag 6 maart 1941 in Zeist (Ut), 77 jaar oud. Jan trouwde later op donderdag 1 maart 1934 in Zeist (Ut) met Christina Johanna Bos (1875-1939), zie 662.
Notitie-Notice:
Zie ook de Fam. van Hunnik.
Kinderen van Jansje en Jan:
1 Matthijs van Hunnik, geboren op vrijdag 25 juli 1884 in Amerongen (Ut). Volgt 690.
2 Jan Antonie van Hunnik, geboren op maandag 26 oktober 1885 in Amerongen (Ut). Volgt 691.
3 Dirk van Hunnik, geboren op maandag 25 oktober 1886 in Amerongen (Ut). Volgt 692.
4 Cornelis Hermanus van Hunnik, geboren op woensdag 4 december 1889 in Amerongen (Ut). Volgt 693.
5 Jeanne Therese Julie van Hunnik, geboren op maandag 27 april 1891 in Amerongen (Ut). Volgt 694.
6 Adolph Charles Franciscus van Hunnik, geboren op woensdag 22 februari 1893 in Amerongen (Ut).
7 Hermanus Margarethus van Hunnik, geboren op dinsdag 24 juli 1894 in Amerongen (Ut). Hermanus is overleden op zaterdag 30 maart 1895 in Amerongen (Ut), 8 maanden oud.
8 N.N. van Hunnik, levenloos geboren dochter, geboren op vrijdag 5 maart 1897 in Amerongen (Ut).
9 Dirkje Jansje van Hunnik, geboren op vrijdag 2 december 1898 in Zeist (Ut). Volgt 695.
10 Anthonia Johanna van Hunnik, geboren op maandag 15 september 1902 in Zeist (Ut). Volgt 696.
399 Aletta Jacoba Vervat is geboren op donderdag 3 januari 1856 in Amerongen (Ut), dochter van Barend Vervat en Helena Bos (zie 198). Aletta is overleden op dinsdag 20 november 1894 in Amerongen (Ut), 38 jaar oud. Aletta trouwde, 20 jaar oud, op maandag 18 september 1876 in Amerongen (Ut) met Elbertus van de Grift, 21 jaar oud. Zie 405 voor persoonsgegevens van Elbertus.
Kinderen van Aletta en Elbertus:
1 Melis van de Grift, geboren op donderdag 8 februari 1877 in Amerongen (Ut). Melis is overleden op vrijdag 4 oktober 1878 in Amerongen (Ut), 1 jaar oud.
2 Melis van de Grift, geboren op zaterdag 5 oktober 1878 in Amerongen (Ut).
3 Helena van de Grift, geboren op maandag 29 september 1879 in Amerongen (Ut). Helena is overleden op maandag 6 april 1925 in Amerongen (Ut), 45 jaar oud.
4 Elbert van de Grift, geboren op dinsdag 23 november 1880 in Amerongen (Ut).
5 Teuntje van de Grift, geboren op zondag 19 november 1882 in Amerongen (Ut).
6 Willem van de Grift, geboren op donderdag 26 november 1885 in Amerongen (Ut).
7 Barend van de Grift, geboren op donderdag 15 december 1887 in Amerongen (Ut).
8 Rijk Hendrikus van de Grift, geboren op woensdag 29 oktober 1890 in Amerongen (Ut).
9 Steven van de Grift, geboren op maandag 26 februari 1894 in Amerongen (Ut). Volgt 697.
400 Dirkje Antonia Vervat is geboren op dinsdag 4 september 1860 in Amerongen (Ut), dochter van Barend Vervat en Helena Bos (zie 198). Dirkje is overleden op dinsdag 16 juni 1925 in Amerongen (Ut), 64 jaar oud. Dirkje trouwde, 32 jaar oud, op zaterdag 5 augustus 1893 in Amerongen (Ut) met Johannes Mol, 50 jaar oud. Johannes is geboren op vrijdag 30 juni 1843 in Rhenen (Ut), zoon van Hendrik Mol en Cornelia van den Bovenkamp. Johannes is overleden op zondag 2 december 1906 in Amerongen (Ut), 63 jaar oud. Johannes is weduwnaar van Hendrikje van Harskamp (1822-1889), met wie hij trouwde op zaterdag 27 juli 1872 in Amerongen (Ut).
Kind van Dirkje en Johannes:
1 Antonie Mol (Vervat), geboren op woensdag 1 februari 1893 in Amerongen (Ut).
Erkend door ouders-Acknowledged by parents:
Bij huwelijksakte te Amerongen dd. 05-08-1893 is Antonie Vervat erkend als zoon van Johannes Mol.
401 Magaretha Helena Vervat is geboren op woensdag 3 april 1867 in Amerongen (Ut), dochter van Barend Vervat en Helena Bos (zie 198). Magaretha is overleden op vrijdag 18 maart 1932 in Wijk bij Duurstede (Ut), 64 jaar oud. Magaretha trouwde, 20 jaar oud, op zaterdag 22 oktober 1887 in Amerongen (Ut) met Franciscus Christiaan Klomp, 23 jaar oud. Franciscus is geboren op zaterdag 28 november 1863 in Wijk bij Duurstede (Ut), zoon van Cornelis Klomp en Barendina Johanna van Bekkum. Franciscus is overleden op zaterdag 13 mei 1899 in Wijk bij Duurstede (Ut), 35 jaar oud.
Kinderen van Magaretha en Franciscus:
1 Barendina Johanna Klomp, geboren op zondag 4 maart 1888 in Amerongen (Ut).
2 Barend Klomp, geboren op donderdag 21 november 1889 in Wijk bij Duurstede (Ut).
3 Cornelis Klomp, geboren op donderdag 24 maart 1892 in Wijk bij Duurstede (Ut).
4 Dirk Antoon Klomp, geboren op vrijdag 14 december 1894 in Wijk bij Duurstede (Ut).
5 Helena Margaretha Klomp, geboren op vrijdag 6 maart 1896 in Wijk bij Duurstede (Ut).
6 Franciska Christina Klomp, geboren op donderdag 8 juni 1899 in Wijk bij Duurstede (Ut).
402 Jacoba Johanna Vervat is geboren op vrijdag 11 februari 1870 in Amerongen (Ut), dochter van Barend Vervat en Helena Bos (zie 198). Jacoba is overleden op zondag 9 februari 1941 in Utrecht, 70 jaar oud. Jacoba trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 22 november 1894 in Amerongen (Ut) met Cornelis Geurt van der Horst, 23 jaar oud. Cornelis is geboren op zaterdag 9 september 1871 in Lienden (Gld), zoon van Adrianus Geurt van der Horst en Johanna Neeltje Ligtelijn. Cornelis is overleden op zondag 23 maart 1930 in Utrecht, 58 jaar oud.
Kinderen van Jacoba en Cornelis:
1 Johanna Neeltje van der Horst, geboren op vrijdag 23 augustus 1895 in Amerongen (Ut). Johanna is overleden op dinsdag 10 december 1918 in Utrecht, 23 jaar oud. Johanna bleef ongehuwd.
2 Barend van der Horst, geboren op maandag 12 april 1897 in Amerongen (Ut). Barend is overleden op woensdag 18 augustus 1897 in Amerongen (Ut), 4 maanden oud.
3 Helena Johanna Jacoba van der Horst, geboren op dinsdag 21 juni 1898 in Zierikzee (Zld). Volgt 698.
4 Adriana Geurdina van der Horst, geboren op zondag 8 oktober 1899 in Zierikzee (Zld). Adriana is overleden op maandag 4 december 1899 in Zierikzee (Zld), 1 maand oud.
5 Adrianus Geurt van der Horst, geboren op zaterdag 26 januari 1901 in Utrecht. Adrianus is overleden op vrijdag 26 december 1902 in Utrecht, 1 jaar oud.
403 Barend Vervat is geboren op donderdag 14 januari 1875 in Amerongen (Ut), zoon van Barend Vervat en Helena Bos (zie 198). Barend is overleden op zondag 18 augustus 1929 in Rhenen (Ut), 54 jaar oud. Barend trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 10 november 1898 in Rhenen (Ut) met Helena Elisabeth Drost, 19 jaar oud. Helena is geboren op vrijdag 6 december 1878 in Rhenen (Ut), dochter van Cornelis Drost en Pietronella Rensen. Helena is overleden op dinsdag 16 mei 1967 in Rhenen (Ut), 88 jaar oud.
Kinderen van Barend en Helena:
1 Margaretha Helena Vervat, geboren op zondag 9 april 1899 in Rhenen (Ut). Volgt 699.
2 Pietronella Vervat, geboren op zaterdag 5 mei 1900 in Rhenen (Ut). Volgt 700.
3 Barend Vervat, geboren op donderdag 20 februari 1902 in Rhenen (Ut). Volgt 701.
4 Cornelia Vervat, geboren op dinsdag 20 januari 1903 in Rhenen (Ut).
5 Anton Vervat, geboren op zondag 10 juli 1904 in Rhenen (Ut). Anton is overleden op vrijdag 5 mei 1905 in Rhenen (Ut), 9 maanden oud.
6 Anton Vervat, geboren op vrijdag 9 maart 1906 in Rhenen (Ut). Volgt 702.
7 Geertruida Hendrika Vervat, geboren op zaterdag 24 augustus 1907 in Rhenen (Ut). Geertruida is overleden op donderdag 5 maart 1908 in Rhenen (Ut), 6 maanden oud.
8 Teunis Vervat, geboren op zaterdag 26 september 1908 in Rhenen (Ut). Volgt 703.
9 Gerrit Vervat, geboren op woensdag 9 februari 1910 in Rhenen (Ut). Volgt 704.
10 Steven Albertus Vervat, geboren op zaterdag 25 februari 1911 in Rhenen (Ut). Volgt 705.
11 Jacobus Hendricus Vervat, geboren op zaterdag 5 oktober 1912 in Rhenen (Ut). Jacobus is overleden op zondag 13 april 1913 in Rhenen (Ut), 6 maanden oud.
12 Geertruida Vervat, geboren op donderdag 29 januari 1914 in Rhenen (Ut). Volgt 706.
13 Hendrika Jacoba Johanna Vervat, geboren op woensdag 18 september 1918 in Rhenen (Ut). Volgt 707.
404 Hendrika Everdina van de Grift is geboren op dinsdag 31 januari 1843 in Amerongen (Ut), dochter van Melis van de Grift (zie 199) en Elsje Brusse. Hendrika is overleden op zaterdag 23 november 1918 in Amerongen (Ut), 75 jaar oud.
Geboorte-Birth:
Hendrika Everdina erkend bij het huwelijk van Melis en Elsje.
Hendrika trouwde, 38 jaar oud, op donderdag 22 december 1881 in Amerongen (Ut) met Rijk Achterberg, 39 jaar oud. Rijk is geboren op maandag 17 januari 1842 in Zeist (Ut), zoon van Hendrik Achterberg en Anna Maria van Vulpen. Rijk is overleden op vrijdag 21 december 1883 in Amerongen (Ut), 41 jaar oud.
405 Elbertus van de Grift is geboren op vrijdag 27 april 1855 in Amerongen (Ut), zoon van Melis van de Grift (zie 199) en Elsje Brusse. Elbertus is overleden op donderdag 9 oktober 1930 in Amerongen (Ut), 75 jaar oud. Elbertus trouwde, 21 jaar oud, op maandag 18 september 1876 in Amerongen (Ut) met Aletta Jacoba Vervat, 20 jaar oud. Zie 399 voor persoonsgegevens van Aletta.
Kinderen van Elbertus en Aletta: zie 399.
406 Dirk Jan van den Broek is geboren op zondag 25 februari 1849 in Leersum (Ut), zoon van Jan van den Broek en Dirkje van de Grift (zie 200). Dirk is overleden op donderdag 29 januari 1931 in Amersfoort (Ut), 81 jaar oud. Dirk trouwde, 30 jaar oud, op zaterdag 27 december 1879 in Rhenen (Ut) met Geertruida van der Linden, 27 jaar oud. Geertruida is geboren op zondag 21 maart 1852 in Rhenen (Ut), dochter van Willem van der Linden en Lena Drost. Geertruida is overleden op vrijdag 24 januari 1896 in Driebergen (Ut), 43 jaar oud.
Kinderen van Dirk en Geertruida:
1 Dirk Jan van den Broek, geboren op zondag 3 april 1881 in Driebergen (Ut). Dirk is overleden vóór 1882, ten hoogste 1 jaar oud.
2 Dirk Jan van den Broek, geboren op donderdag 4 mei 1882 in Driebergen (Ut).
407 Jan Bos is geboren op dinsdag 8 mei 1877 in Amerongen (Ut), zoon van Steven Jan Bos (zie 203) en Maria Johanna Catharina Jansen. Jan trouwde, 20 jaar oud, op donderdag 13 januari 1898 in Doorn (Ut) met Antonia Bleijenberg, 25 jaar oud. Antonia is geboren op dinsdag 27 februari 1872 in Leersum (Ut), dochter van Wouter Bleijenberg en Teuntje Ploeg.
Erkend door ouders-Acknowledged by parents:
Erkend bij huwelijk van Wouter en Teuntje.
408 Elisabeth Cornelia Bos is geboren op dinsdag 9 maart 1880 in Amerongen (Ut), dochter van Steven Jan Bos (zie 203) en Maria Johanna Catharina Jansen. Elisabeth trouwde, 28 jaar oud, op donderdag 4 juni 1908 in Amerongen (Ut) met Albertus Petrus Bernardus van der Lem, 22 jaar oud. Albertus is geboren op vrijdag 31 juli 1885 in Den Haag (Zh), zoon van Pieter Bernardus van der Lem en Wilhelmina Snabel. Albertus is overleden op dinsdag 17 mei 1955 in Den Haag (Zh), 69 jaar oud.
Beroep:
Metselaar. Bricklayer or Mason
Kinderen van Elisabeth en Albertus:
1 Jan van der Lem, geboren op donderdag 25 januari 1900 in Valburg (Gld).
Huwelijk-Marriage:
Jan erkend bij huwelijk van Albertus P.B en Elisabeth C.
2 Albertus Petrus Bernardus van der Lem, geboren op donderdag 25 maart 1909 in Den Haag (Zh).
3 Elisabeth Cornelia van der Lem, geboren op woensdag 19 april 1911 in Den Haag (Zh). Elisabeth is overleden.
4 Maria Johanna Catharina van der Lem, geboren op donderdag 11 juli 1912 in Den Haag (Zh). Maria is overleden.
5 Wilhelm van der Lem, geboren op maandag 9 februari 1914 in Den Haag (Zh). Wilhelm is overleden.
6 Bernardus van der Lem, geboren op maandag 30 augustus 1915 in Den Haag (Zh). Bernardus is overleden.
7 Leendert Bernardus van der Lem, geboren op vrijdag 20 december 1918 in Den Haag (Zh). Leendert is overleden op zondag 18 januari 1925 in Den Haag (Zh), 6 jaar oud.
409 Cornelia Helena Bos is geboren op zondag 13 augustus 1882 in Amerongen (Ut), dochter van Steven Jan Bos (zie 203) en Maria Johanna Catharina Jansen. Cornelia is overleden op donderdag 14 februari 1957 in Den Haag (Zh), 74 jaar oud. Cornelia:
(1) trouwde, 30 jaar oud, op donderdag 19 december 1912 in Amerongen (Ut) met Arnoldus Hermannus Olthof, 21 jaar oud. Arnoldus is geboren op zaterdag 7 maart 1891 in Arnhem (Gld), zoon van Hermannes Hendrik Olthof en Wilhelmina Kruitbosch. Arnoldus is overleden op vrijdag 16 april 1920 in Arnhem (Gld), 29 jaar oud.
(2) trouwde, 41 jaar oud, op donderdag 17 april 1924 in Amerongen (Ut) met Louis Johan Wolf, 41 jaar oud. Louis is geboren op maandag 4 september 1882 in Rotterdam (Zh), zoon van Abraham Eduard Wolf en Cornelia Johanna Anna Alida van Dijk. Louis is overleden op vrijdag 22 mei 1953 in Den Haag (Zh), 70 jaar oud. Louis is weduwnaar van Maria Antonia van Harmelen (1883-1923), met wie hij trouwde op woensdag 4 oktober 1911 in Rotterdam (Zh).
410 Arie Anton Bos is geboren op dinsdag 27 april 1886 in Amerongen (Ut), zoon van Steven Jan Bos (zie 203) en Maria Johanna Catharina Jansen. Arie trouwde, 26 jaar oud, op donderdag 24 oktober 1912 in Amerongen (Ut) met Aartje van Ingen, 24 jaar oud. Zie 353 voor persoonsgegevens van Aartje.
Kind van Arie en Aartje: zie 353.
411 Neeltje Maria Bos is geboren op donderdag 7 februari 1889 in Amerongen (Ut), dochter van Steven Jan Bos (zie 203) en Maria Johanna Catharina Jansen. Neeltje trouwde, 21 jaar oud, op donderdag 25 augustus 1910 in Amerongen (Ut) met Aart van Eden, 20 jaar oud. Aart is geboren op zondag 8 december 1889 in Veenendaal (Ut), zoon van Steven van Eden en Willemijntje van Heemsbergen.
412 Johan Gerardus Bos is geboren op vrijdag 20 maart 1891 in Amerongen (Ut), zoon van Steven Jan Bos (zie 203) en Maria Johanna Catharina Jansen. Johan trouwde, 20 jaar oud, op donderdag 19 oktober 1911 in Houten (Ut) met Barendina Wilbrink, 18 jaar oud. Barendina is geboren op woensdag 16 november 1892 in Houten (Ut), dochter van Frans Wilbrink en Gijsbertje Ottevanger.
413 Steven Jan Bos is geboren op donderdag 21 juni 1894 in Amerongen (Ut), zoon van Steven Jan Bos (zie 203) en Maria Johanna Catharina Jansen.
Beroep:
Militair.Muzikant.
Steven:
(1) trouwde, 22 jaar oud, op vrijdag 23 februari 1917 in Nijmegen (Gld) met Louisa Gertruda Linssen, 22 jaar oud. Louisa is geboren op maandag 4 februari 1895 in Boxmeer (Nb), dochter van Joseph Linssen en Wendelina Bonants. Louisa is overleden op maandag 28 mei 1917 in Nijmegen (Gld), 22 jaar oud.
(2) trouwde, 23 jaar oud, op vrijdag 28 december 1917 in Nijmegen (Gld) met Everdina Spies, 22 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd op woensdag 29 maart 1950 in Semarang, Midden-Java, Indonesië. Everdina is geboren op woensdag 11 september 1895 in Hurwenen (Gld), dochter van Evert Spies en Jansje van Drumpt.
414 Maria Johanna Catharina Bos is geboren op zondag 25 april 1897 in Amerongen (Ut), dochter van Steven Jan Bos (zie 203) en Maria Johanna Catharina Jansen. Maria is overleden op maandag 18 augustus 1930 in Amerongen (Ut), 33 jaar oud. Maria trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 8 september 1921 in Amerongen (Ut) met Gijsbertus van Eck, 33 jaar oud. Gijsbertus is geboren op woensdag 28 september 1887 in Amerongen (Ut), zoon van Jan van Eck en Maria van Vendelo.
huwelijksakte__1902__jan_vermeulen_en_elisabeth_bos_.jpg
33 Huwelijksakte (1902) Jan Vermeulen en Elisabeth Bos
415 Elisabeth Bos (afb. 33) is geboren op zaterdag 19 maart 1870 in Abcoude-Proostdij (Ut), dochter van Pieter Bos (zie 206) en Elisabeth Wildschut. Elisabeth trouwde, 32 jaar oud, op woensdag 24 december 1902 in Amsterdam (Nh) met Jan Vermeulen, 59 jaar oud. Jan is geboren op zaterdag 22 april 1843 in Wieringen (Nh), zoon van Jan Vermeulen en Neeltje Kruijer. Jan is weduwnaar van Hendrikje Martens van Buiten (1849-vóór 1902), met wie hij trouwde op vrijdag 7 november 1884 in Haarlemmermeer (Nh).
Beroep:
Zeeman. Sailor.
pieter_bos___adriana_frederika_niesing_huwelijk_2_maart_1893_.jpg
34 Pieter Bos & Adriana Frederika Niesing huwelijk 2 maart 1893
416 Pieter Bos (afb. 34) is geboren op woensdag 23 augustus 1871 in Abcoude-Proostdij (Ut), zoon van Pieter Bos (zie 206) en Elisabeth Wildschut. Pieter is overleden op dinsdag 30 april 1940 in Den Helder (Nh), 68 jaar oud.
Beroep:
Bankwerker.Engineer fitter. conserveerder
Pieter trouwde, 21 jaar oud, op donderdag 2 maart 1893 in Amsterdam (Nh) met Adriana Frederika Niesing, 22 jaar oud. Adriana is geboren op vrijdag 22 april 1870 in Amsterdam (Nh), dochter van Gerrit Niesing en Maria Petronella Lindeman. Adriana is overleden op zondag 31 oktober 1948 in Den Helder (Nh), 78 jaar oud.
Adres:
Regtboomsloot 71, Singel 165, Tweede Rozendwarsstraat 22, Tweede Laurierdwarsstraat 3, Amsterdam (Nh) (https://goo.gl/maps/wfKC68thH8Q2 - https://goo.gl/maps/w3LaFmegkHH2 - https://goo.gl/maps/FUdPfDb5yF62)
Kinderen van Pieter en Adriana:
1 Pieter Bos, geboren op woensdag 14 februari 1894 in Amsterdam (Nh). Pieter is overleden op dinsdag 12 november 1968 in Amsterdam (Nh), 74 jaar oud. Hij is begraven op vrijdag 15 november 1968 in Amsterdam (Nh) - De Nieuwe Ooster. Pieter bleef ongehuwd.
2 Eduard Bos, geboren op zondag 25 augustus 1895 in Amsterdam (Nh). Volgt 708.
3 Pieter Gerrit Bos, geboren op zondag 11 februari 1900 in Amsterdam (Nh). Volgt 709.
4 Elisabeth Bos, geboren op zaterdag 30 augustus 1902 in Amsterdam (Nh). Volgt 710.
5 Cornelia Hendrika Bos, geboren op woensdag 29 november 1905 in Amsterdam (Nh). Volgt 711.
6 Marinus Petrus Bos, geboren op vrijdag 13 november 1908 in Amsterdam (Nh).
Beroep:
Tuinman.Gardener.
417 Hendricus Cornelis Bos is geboren op maandag 25 november 1872 in Abcoude-Baambrugge (Ut), zoon van Pieter Bos (zie 206) en Elisabeth Wildschut. Hendricus trouwde, 21 jaar oud, op donderdag 11 oktober 1894 in Amsterdam (Nh) met Catharina Geertrui Flemming, 25 jaar oud. Catharina is geboren op woensdag 28 juli 1869 in Amsterdam (Nh), dochter van Jacobus Franciscus Flemming en Margje Schippers. Catharina is overleden op woensdag 2 december 1953 in Amsterdam (Nh), 84 jaar oud.
Kind van Hendricus en Catharina:
1 Catharina Geertruida Bos, geboren op donderdag 31 januari 1895 in Amsterdam (Nh). Catharina is overleden op maandag 20 augustus 1973 in Amsterdam (Nh), 78 jaar oud. Catharina bleef ongehuwd.
Beroep:
Kantoorbediende en later huishoudster.Office clerk and later housekeeper.
dirk_jan_bos__1876-1954_.jpg
35 Dirk Jan Bos (1876-1954)
418 Dirk Jan Bos (afb. 35) is geboren op woensdag 29 november 1876 in Abcoude-Proostdij (Ut), zoon van Pieter Bos (zie 206) en Elisabeth Wildschut. Dirk is overleden op maandag 6 december 1954 in Oss (Nb), 78 jaar oud.
Beroep:
Handelsreiziger. Commercial traveler.
Dirk trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 29 november 1900 in Amsterdam (Nh) met Doetje Iedema, 26 jaar oud. Doetje is geboren op woensdag 27 mei 1874 in Eestrum, Tietjerksteradeel (Fr), dochter van Johannes Wijbes Iedema en Pietje Gerks van der Veer.
Kinderen van Dirk en Doetje:
1 Pieter Bos, geboren op zaterdag 24 augustus 1901 in Amsterdam (Nh). Volgt 712.
2 Dirk Jan Johannes Bos, geboren op vrijdag 30 april 1909 in Amsterdam (Nh). Volgt 713.
419 Hendrikus Bos is geboren op dinsdag 3 december 1878 in Abcoude-Proostdij (Ut), zoon van Pieter Bos (zie 206) en Elisabeth Wildschut. Hendrikus is overleden op donderdag 30 november 1944 in Bussum (Nh), 65 jaar oud. Hendrikus trouwde, 20 jaar oud, op donderdag 19 oktober 1899 in Amsterdam (Nh) met Maria van Ballegooijen, 22 jaar oud. Maria is geboren op dinsdag 14 augustus 1877 in Apeldoorn (Gld), dochter van Gerrit van Ballegooijen en Adriana Droste. Maria is overleden op woensdag 26 april 1950 in Bussum (Nh), 72 jaar oud.
Kinderen van Hendrikus en Maria:
1 Hendrikus Bos, geboren op dinsdag 12 december 1899 in Amsterdam (Nh). Volgt 714.
2 Gerardus Bos, geboren op dinsdag 23 april 1901 in Amsterdam (Nh).
3 Pieter Bos, geboren op vrijdag 8 april 1904 in Amsterdam (Nh). Volgt 715.
420 Willem Bos is geboren op woensdag 9 mei 1888 in Amsterdam (Nh), zoon van Pieter Bos (zie 206) en Elisabeth Wildschut. Willem trouwde, 31 jaar oud, op donderdag 18 maart 1920 in Amsterdam (Nh) met Pieternella Klap, 28 jaar oud. Pieternella is geboren op zondag 3 januari 1892 in Haarlemmerliede en Spaarnwoude (Nh), dochter van Pieter Klap en Pietertje Kooij. Pieternella is overleden op woensdag 10 juni 1959 in Baarn (Ut), 67 jaar oud.
421 Gerrigje Nellestijn is geboren op maandag 7 januari 1856 in Rhenen (Ut), dochter van Jan Nellestijn (zie 208) en Johanna Hendrika Spies. Gerrigje is overleden op woensdag 12 februari 1941 in Rhenen (Ut), 85 jaar oud. Gerrigje trouwde, 19 jaar oud, op woensdag 28 april 1875 in Rhenen (Ut) met Cornelis van Veenendaal, 27 jaar oud. Cornelis is geboren op maandag 21 februari 1848 in Rhenen (Ut), zoon van Gijsbert van Veenendaal en Cornelia Larekamp. Cornelis is overleden op maandag 15 april 1912 in Rhenen (Ut), 64 jaar oud.
Kinderen van Gerrigje en Cornelis:
1 Gijsbert van Veenendaal, geboren op zondag 30 juli 1876 in Rhenen (Ut). Volgt 716.
2 Jan Hendrik van Veenendaal, geboren op zaterdag 7 juli 1883 in Rhenen (Ut). Volgt 717.
3 Cornelia van Veenendaal, geboren op maandag 5 november 1888 in Rhenen (Ut). Volgt 718.
422 Jan Nellestijn is geboren op donderdag 24 maart 1859 in Rhenen (Ut), zoon van Jan Nellestijn (zie 208) en Johanna Hendrika Spies. Jan is overleden op woensdag 10 januari 1951 in Driebergen-Rijsenburg (Ut), 91 jaar oud. Jan trouwde, 21 jaar oud, op woensdag 9 februari 1881 in Rhenen (Ut) met Steventje Drost, 21 jaar oud. Steventje is geboren op zondag 28 augustus 1859 in Rhenen (Ut), dochter van Gijsbert Gerrit Drost en Rijntje van den Bovenkamp. Steventje is overleden op zaterdag 15 maart 1941 in Rhenen (Ut), 81 jaar oud.
Kinderen van Jan en Steventje:
1 N.N. Nellestijn, levenloos geboren zoon, geboren op maandag 11 april 1881 in Rhenen (Ut).
2 Jan Nellestijn, geboren op maandag 29 mei 1882 in Rhenen (Ut). Volgt 719.
3 Gijsbert Gerrit Nellestijn, geboren op donderdag 16 juli 1885 in Rhenen (Ut). Volgt 720.
4 Johannes Nellestijn, geboren op zondag 1 april 1888 in Rhenen (Ut). Johannes is overleden op zondag 27 mei 1888 in Rhenen (Ut), 1 maand oud.
5 Johannes Nellestijn, geboren op donderdag 30 mei 1889 in Rhenen (Ut). Johannes is overleden op vrijdag 28 juni 1889 in Rhenen (Ut), 29 dagen oud.
6 Rijntje Nellestijn, geboren op vrijdag 6 februari 1891 in Rhenen (Ut).
7 Johanna Nellestijn, geboren op vrijdag 14 september 1894 in Rhenen (Ut).
8 Jansje Nellestijn, geboren op zaterdag 5 maart 1898 in Rhenen (Ut). Volgt 721.
423 Cornelia Johanna Nellestijn is geboren op donderdag 19 september 1861 in Rhenen (Ut), dochter van Jan Nellestijn (zie 208) en Johanna Hendrika Spies. Cornelia trouwde, 19 jaar oud, op woensdag 31 augustus 1881 in Rhenen (Ut) met Jan Looijen, 24 jaar oud. Jan is geboren op zondag 5 april 1857 in Rhenen (Ut), zoon van Gerrit Jan Looijen en Huibertje van Zwetselaar.
Kinderen van Cornelia en Jan:
1 Cornelis Johannes Looijen, geboren op zaterdag 16 oktober 1880 in Rhenen (Ut).
2 Johanna Hendrika Looijen, geboren op maandag 15 april 1895 in Rhenen (Ut). Volgt 722.
424 Anthonie Nellestijn is geboren op donderdag 5 mei 1864 in Rhenen (Ut), zoon van Jan Nellestijn (zie 208) en Johanna Hendrika Spies. Anthonie is overleden op woensdag 20 januari 1909 in Rhenen (Ut), 44 jaar oud. Anthonie trouwde, 21 jaar oud, op woensdag 24 maart 1886 in Rhenen (Ut) met Jannetje Johanna Drost, 21 jaar oud. Jannetje is geboren op zaterdag 23 april 1864 in Rhenen (Ut), dochter van Gijsbert Gerrit Drost en Rijntje van den Bovenkamp. Jannetje is overleden op zondag 8 juli 1900 in Rhenen (Ut), 36 jaar oud.
Kinderen van Anthonie en Jannetje:
1 Gijsbertus Nellestijn, geboren op zondag 17 maart 1889 in Rhenen (Ut).
2 Johanna Hendrika Nellestijn, geboren op zondag 19 juli 1891 in Rhenen (Ut). Volgt 723.
3 Anthonie Nellestijn, geboren op zondag 14 juli 1895 in Rhenen (Ut). Anthonie is overleden op woensdag 12 augustus 1896 in Rhenen (Ut), 1 jaar oud.
4 Reintje Nellestijn, geboren op dinsdag 18 mei 1897 in Rhenen (Ut).
5 Anthonie Nellestijn, geboren op zondag 6 november 1898 in Rhenen (Ut).
425 Hendrika Nellestijn is geboren op maandag 17 augustus 1868 in Rhenen (Ut), dochter van Jan Nellestijn (zie 208) en Johanna Hendrika Spies. Hendrika trouwde, 20 jaar oud, op woensdag 20 maart 1889 in Rhenen (Ut) met Peter Roest, 49 jaar oud. Peter is geboren op maandag 2 december 1839 in Rhenen (Ut), zoon van Floris Roest en Gerritje Henzen. Peter is overleden op vrijdag 27 februari 1914 in Rhenen (Ut), 74 jaar oud.
Kinderen van Hendrika en Peter:
1 Hendrik Roest, geboren op woensdag 17 februari 1886 in Rhenen (Ut). Volgt 724.
2 Gerritje Roest, geboren op donderdag 19 september 1889 in Rhenen (Ut). Gerritje is overleden op maandag 25 november 1889 in Rhenen (Ut), 2 maanden oud.
3 Gerritje Roest, geboren op dinsdag 2 december 1890 in Rhenen (Ut). Volgt 725.
4 Jan Roest, geboren op maandag 22 mei 1893 in Utrecht. Volgt 726.
5 Johanna Willemina Roest, geboren op zondag 8 maart 1896 in Rhenen (Ut). Volgt 727.
6 Johanna Hendrika Roest, geboren op zaterdag 24 september 1898 in Rhenen (Ut). Volgt 728.
7 Petronella Roest, geboren op woensdag 13 mei 1903 in Rhenen (Ut). Volgt 729.
8 Florus Roest, geboren op maandag 12 februari 1906 in Rhenen (Ut). Volgt 730.
9 Gijsbertus Roest, geboren op dinsdag 4 oktober 1910 in Rhenen (Ut). Gijsbertus is overleden op vrijdag 9 augustus 1912 in Rhenen (Ut), 1 jaar oud.
426 Maria Pluijgers is geboren op vrijdag 14 juni 1850 in Amerongen (Ut), dochter van Adrianus Pluijgers en Hendrika Nellestijn (zie 209). Maria is overleden op woensdag 31 oktober 1877 in Amerongen (Ut), 27 jaar oud. Maria trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 19 juli 1873 in Amerongen (Ut) met Cornelis Slotboom, 27 jaar oud. Cornelis is geboren op donderdag 23 oktober 1845 in Amerongen (Ut), zoon van Hendrik Slotboom en Aartje (Ortje) Drost. Cornelis is overleden op vrijdag 8 mei 1914 in Amerongen (Ut), 68 jaar oud. Cornelis trouwde later op zaterdag 12 oktober 1878 in Veenendaal (Ut) met Gerrigje van Dijk (1850-1884). Cornelis trouwde later op zaterdag 12 juni 1886 in Veenendaal (Ut) met Rijkje van Wakeren (1842-1898).
Kinderen van Maria en Cornelis:
1 Aartje Slotboom, geboren op woensdag 31 december 1873 in Amerongen (Ut).
2 Hendrika Slotboom, geboren op zondag 26 december 1875 in Amerongen (Ut). Hendrika is overleden op donderdag 21 juni 1877 in Amerongen (Ut), 1 jaar oud.
3 Hendrik Slotboom, geboren op donderdag 6 september 1877 in Amerongen (Ut). Hendrik is overleden op maandag 18 februari 1878 in Amerongen (Ut), 5 maanden oud.
427 Hendrika Pluijgers is geboren op vrijdag 1 augustus 1862 in Amerongen (Ut), dochter van Adrianus Pluijgers en Hendrika Nellestijn (zie 209). Hendrika is overleden op vrijdag 9 maart 1945 in Amerongen (Ut), 82 jaar oud.
Geboorte-Birth:
Bij de geboorte van Aartje Hendrika Bos is haar moeder, Hendrika Pluijgers, weduwe sinds 9 Juni 1902.
At the birth of Aartje Hendrika Bos is her mother, Hendrika Pluijgers, widow since June 9, 1902.
Hendrika trouwde, 29 jaar oud, op woensdag 21 oktober 1891 in Amerongen (Ut) met Aart Bos, 32 jaar oud. Zie 182 voor persoonsgegevens van Aart.
Kinderen van Hendrika en Aart: zie 182.
428 Cornelia Nellestijn is geboren op dinsdag 14 september 1847 in Rhenen (Ut), dochter van Gijsbert Nellestijn (zie 210) en Johanna Jacoba van den Berg. Cornelia is overleden op maandag 11 april 1921 in Rhenen (Ut), 73 jaar oud. Cornelia trouwde, 21 jaar oud, op woensdag 11 november 1868 in Rhenen (Ut) met Jan Willem Drost, 25 jaar oud. Jan is geboren op dinsdag 9 mei 1843 in Rhenen (Ut), zoon van Gijsbert Drost en Hendrina Rensen. Jan is overleden op woensdag 26 januari 1927 in Rhenen (Ut), 83 jaar oud.
Kinderen van Cornelia en Jan:
1 Gijsbert Drost, geboren op zaterdag 9 oktober 1869 in Rhenen (Ut). Volgt 731.
2 Johanna Drost, geboren op vrijdag 15 september 1871 in Rhenen (Ut). Volgt 732.
3 Hendrika Drost, geboren op dinsdag 12 mei 1874 in Rhenen (Ut). Volgt 733.
4 Gijsje Drost, geboren op zaterdag 29 januari 1876 in Rhenen (Ut). Volgt 734.
5 Wilhelmina Johanna Drost, geboren op woensdag 30 januari 1878 in Breukelen-St.Pieters (Ut). Volgt 735.
6 Jan Willem Drost, geboren op vrijdag 19 maart 1880 in Rhenen (Ut). Jan is overleden op woensdag 15 september 1965 in Heelsum (Gld), 85 jaar oud.
7 Cornelis Drost, geboren op maandag 2 oktober 1882 in Rhenen (Ut). Volgt 736.
8 Johannes Martinus Drost, geboren op vrijdag 2 december 1887 in Rhenen (Ut). Johannes is overleden op donderdag 31 januari 1985 in Apeldoorn (Gld), 97 jaar oud. Johannes bleef ongehuwd.
9 Nelis Drost, geboren op donderdag 24 juli 1890 in Rhenen (Ut). Volgt 737.
429 Adelart Gijsbertus Nellestijn is geboren op zaterdag 3 augustus 1850 in Rhenen (Ut), zoon van Gijsbert Nellestijn (zie 210) en Johanna Jacoba van den Berg. Adelart is overleden op zaterdag 23 december 1933 in Rhenen (Ut), 83 jaar oud. Adelart trouwde, 28 jaar oud, op donderdag 10 oktober 1878 in Rhenen (Ut) met Hendrika Brouwer, 26 jaar oud. Hendrika is geboren op woensdag 28 juli 1852 in Lunteren (Gld), dochter van Gerritje Brouwer. Hendrika is overleden op vrijdag 10 november 1916 in Ede (Gld), 64 jaar oud.
Kinderen van Adelart en Hendrika:
1 Hendrika Nellestijn, geboren op woensdag 11 oktober 1876 in Arnhem (Gld).
2 Gijsbert Nellestijn, geboren op donderdag 24 oktober 1878 in Rhenen (Ut). Gijsbert is overleden op zondag 15 juli 1900 in Rhenen (Ut), 21 jaar oud.
3 Gerritje Nellestijn, geboren op maandag 26 september 1881 in Rhenen (Ut). Volgt 738.
4 Johanna Nellestijn, geboren op vrijdag 27 juni 1884 in Rhenen (Ut). Volgt 739.
5 Hendrik Nellestijn, geboren op woensdag 20 april 1887 in Rhenen (Ut). Hendrik is overleden op woensdag 3 augustus 1887 in Rhenen (Ut), 3 maanden oud.
6 Cornelia Nellestijn, geboren op dinsdag 19 juni 1888 in Rhenen (Ut).
7 Adelart Gijsbertus Nellestijn, geboren op maandag 16 september 1889 in Rhenen (Ut). Adelart is overleden op zondag 15 februari 1891 in Rhenen (Ut), 1 jaar oud.
8 Adelart Gijsbertus Nellestijn, geboren op woensdag 18 november 1891 in Rhenen (Ut).
9 Jannetje Nellestijn, geboren op dinsdag 4 september 1894 in Rhenen (Ut).
430 Gerritje Nellestijn is geboren op zaterdag 25 juli 1857 in Rhenen (Ut), dochter van Gijsbert Nellestijn (zie 210) en Johanna Jacoba van den Berg. Gerritje is overleden op maandag 7 juni 1926 in Rhenen (Ut), 68 jaar oud. Gerritje trouwde, 26 jaar oud, op woensdag 7 mei 1884 in Rhenen (Ut) met Johannes Philippus van de Klift, 30 jaar oud. Johannes is geboren op maandag 9 mei 1853 in Rhenen (Ut), zoon van Gerrit van de Klift en Gerarda Hout. Johannes is overleden op woensdag 1 februari 1928 in Rhenen (Ut), 74 jaar oud.
Kinderen van Gerritje en Johannes:
1 Johannes Marinus van de Klift, geboren op dinsdag 9 juli 1889 in Rhenen (Ut). Volgt 740.
2 Cornelis van de Klift, geboren op vrijdag 4 januari 1901 in Rhenen (Ut). Volgt 741.
431 Jan Mol is geboren op vrijdag 1 september 1871 in Rhenen (Ut), zoon van Hendrik Mol en Alida Nellestijn (zie 213). Jan trouwde, 29 jaar oud, op donderdag 7 maart 1901 in Amerongen (Ut) met Gijsberta van de Weerd, 35 jaar oud. Gijsberta is geboren op woensdag 4 oktober 1865 in Amerongen (Ut), dochter van Leendert van de Weerd en Hilletje van Soest.
432 Cornelia Johanna Mol is geboren op donderdag 29 oktober 1874 in Rhenen (Ut), dochter van Hendrik Mol en Alida Nellestijn (zie 213). Cornelia is overleden op maandag 12 december 1938 in Utrecht, 64 jaar oud. Cornelia trouwde, 28 jaar oud, op zaterdag 1 november 1902 in Amerongen (Ut) met Kempis van Ruiswijk, 32 jaar oud. Kempis is geboren op zondag 18 september 1870 in Amerongen (Ut), zoon van Gerrit van Ruiswijk en Roelofje van Ingen. Kempis is overleden op donderdag 8 juli 1948 in Woerden (Ut), 77 jaar oud.
433 Arie Nellestijn is geboren op zondag 22 mei 1864 in Rhenen (Ut), zoon van Arie Nellestijn (zie 214) en Johanna Willemina Teunisse. Arie is overleden op donderdag 2 juli 1925 in Amerongen (Ut), 61 jaar oud. Arie trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 15 februari 1890 in Amerongen (Ut) met Geertrui Navest, 19 jaar oud. Geertrui is geboren op donderdag 26 mei 1870 in Amerongen (Ut), dochter van Rijk Navest en Everdina Johanna van ’t Schut. Geertrui is overleden op zaterdag 18 november 1950 in Hoogkerk (Gr), 80 jaar oud.
Kinderen van Arie en Geertrui:
1 Johanna Wilhelmina Nellestijn, geboren op zaterdag 12 juli 1890 in Amerongen (Ut). Volgt 742.
2 Everdina Johanna Nellestijn, geboren op zaterdag 3 september 1892 in Amerongen (Ut). Volgt 743.
3 Alida Nellestijn, geboren op donderdag 9 januari 1896 in Amerongen (Ut). Volgt 744.
4 Rika Nellestijn, geboren op zondag 18 april 1897 in Amerongen (Ut). Volgt 745.
5 Arie Nellestijn, geboren op zondag 5 maart 1899 in Amerongen (Ut). Volgt 746.
6 Gerritje Nellestijn, geboren op dinsdag 1 januari 1901 in Amerongen (Ut). Volgt 747.
7 N.N. Nellestijn, levenloos geboren zoon, geboren op woensdag 5 april 1905 in Amerongen (Ut).
434 Gerritje Nellestijn is geboren op zaterdag 18 augustus 1866 in Rhenen (Ut), dochter van Arie Nellestijn (zie 214) en Johanna Willemina Teunisse. Gerritje is overleden op zaterdag 17 juli 1915 in Amerongen (Ut), 48 jaar oud. Gerritje trouwde, 27 jaar oud, op zaterdag 19 augustus 1893 in Beilen (Dr) met Albert Raterink, 25 jaar oud. Albert is geboren op dinsdag 9 juni 1868 in Westerbork (Dr), zoon van Harm Raterink en Aaltje Christiaans. Albert is overleden op woensdag 21 december 1938 in Den Haag (Zh), 70 jaar oud.
Beroep:
Klompenmaker.Wooden shoe maker/Clog maker.
Kinderen van Gerritje en Albert:
1 Johanna Willemina Raterink, geboren op woensdag 1 november 1893 in Beilen (Dr). Johanna is overleden op vrijdag 1 december 1893 in Beilen (Dr), 1 maand oud.
Vermeld:
Een van een tweeling.
2 Harm Raterink, geboren op woensdag 1 november 1893 in Beilen (Dr). Harm is overleden op vrijdag 3 november 1893 in Beilen (Dr), 2 dagen oud.
Vermeld:
Een van een tweeling.
3 Harm Raterink, geboren op maandag 22 oktober 1894 in Amerongen (Ut).
4 Willemina Raterink, geboren op woensdag 21 oktober 1896 in Klundert (Nb).
5 Aaltje Christina Raterink, geboren op zondag 22 januari 1899 in Klundert (Nb). Volgt 748.
6 N.N. Raterink, levenloos geboren zoon, geboren op maandag 11 februari 1901 in Ede (Gld).
7 Arie Raterink, geboren op de 30e van een onbekende maand in 1905 in Nijkerk (Gld). Arie is overleden op donderdag 9 november 1972 in Rhenen (Ut), 66 of 67 jaar oud.
435 Arie Nellestijn is geboren op donderdag 30 mei 1867 in Rhenen (Ut), zoon van Andries Nellestijn (zie 215) en Grietje Teunisse. Arie is overleden op dinsdag 8 juni 1943 in Driebergen-Rijsenburg (Ut), 76 jaar oud. Arie:
(1) trouwde, 29 jaar oud, op zaterdag 6 juni 1896 in Amerongen (Ut) met Jacoba Navest, 21 jaar oud. Jacoba is geboren op woensdag 17 juni 1874 in Amerongen (Ut), dochter van Rijk Navest en Everdina Johanna van ’t Schut. Jacoba is overleden op zaterdag 6 augustus 1904 in Amerongen (Ut), 30 jaar oud.
(2) trouwde, 39 jaar oud, op donderdag 31 mei 1906 in Rhenen (Ut) met Francina van der Wolk, 35 jaar oud. Francina is geboren op woensdag 18 januari 1871 in Vianen (Zh), dochter van Franciscus Johannes van der Wolk en Anna Paulina Koppen. Francina is overleden op zaterdag 24 april 1954 in Driebergen-Rijsenburg (Ut), 83 jaar oud.
Kinderen van Arie en Jacoba:
1 Andries Nellestijn, geboren op maandag 7 december 1896 in Rhenen (Ut).
2 Rijk Nellestijn, geboren op zondag 13 maart 1898 in Rhenen (Ut). Rijk is overleden op donderdag 30 maart 1899 in Rhenen (Ut), 1 jaar oud.
3 Grietje Nellestijn, geboren op maandag 18 september 1899 in Rhenen (Ut). Volgt 749.
4 Everdina Johanna Nellestijn, geboren op dinsdag 7 januari 1902 in Rhenen (Ut). Everdina is overleden op zondag 6 september 1903 in Rhenen (Ut), 1 jaar oud.
5 Rijk Nellestijn, geboren op maandag 11 mei 1903 in Rhenen (Ut). Rijk is overleden op dinsdag 29 september 1903 in Rhenen (Ut), 4 maanden oud.
6 Everdina Johanna Nellestijn, geboren op woensdag 20 juli 1904 in Rhenen (Ut). Everdina is overleden op donderdag 21 juli 1904 in Rhenen (Ut), 1 dag oud.
Kind van Arie en Francina:
7 Anna Paulina Nellestijn, geboren op zaterdag 20 juli 1907 in Rhenen (Ut). Volgt 750.
436 Johannes Cornelis Nellestijn is geboren op woensdag 20 januari 1875 in Rhenen (Ut), zoon van Andries Nellestijn (zie 215) en Grietje Teunisse. Johannes is overleden op donderdag 1 januari 1920 in Amerongen (Ut), 44 jaar oud. Johannes trouwde, 34 jaar oud, op donderdag 1 april 1909 in Rhenen (Ut) met Cornelia Dijkhuizen, ongeveer 30 jaar oud. Cornelia is geboren omstreeks 1879 in Leersum (Ut), dochter van Roelof Dijkhuizen en Neeltje van den Broek. Cornelia is overleden op woensdag 15 november 1939 in Utrecht, ongeveer 60 jaar oud.
Kinderen van Johannes en Cornelia:
1 Dirkje Nellestijn, geboren op donderdag 16 november 1905 in Leersum (Ut).
2 Arie Nellestijn, geboren op donderdag 28 maart 1912 in Leersum (Ut). Arie is overleden.
3 Gerrit Jacobus Nellestijn, geboren in juli 1913 in Amerongen (Ut). Gerrit is overleden op woensdag 22 juli 1914 in Amerongen (Ut), 0 of 1 jaar oud.
4 Grietje Nellestijn, geboren op donderdag 2 juli 1914 in Amerongen (Ut). Grietje is overleden op zondag 12 juli 1914 in Amerongen (Ut), 10 dagen oud.
437 Andries Nellestijn is geboren op donderdag 13 september 1877 in Rhenen (Ut), zoon van Andries Nellestijn (zie 215) en Grietje Teunisse. Andries is overleden op donderdag 30 maart 1944 in Driebergen-Rijsenburg (Ut), 66 jaar oud. Andries trouwde, 29 jaar oud, op vrijdag 5 oktober 1906 in Eemnes (Ut) met Geertruida de Ruiter, 25 jaar oud. Geertruida is geboren op woensdag 21 september 1881 in Eemnes (Ut), dochter van Jan de Ruiter en Geertrui Kuus. Geertruida is overleden op vrijdag 6 mei 1955 in Driebergen-Rijsenburg (Ut), 73 jaar oud.
Kind van Andries en Geertruida:
1 Geertruida Nellestijn, geboren op zaterdag 21 mei 1904 in Eemnes (Ut).
438 Gijsje Bos is geboren op donderdag 14 april 1859 in Rhenen (Ut), dochter van Gijsbert Bos (zie 218) en Gijsje van Zetten (zie 219). Gijsje is overleden op vrijdag 28 augustus 1896 in Arnhem (Gld), 37 jaar oud. Gijsje trouwde, 34 jaar oud, op zaterdag 29 april 1893 in Beeck, Duisburg, Duitsland met Frans Teunis Rietveld, 29 jaar oud. Frans is geboren op dinsdag 2 februari 1864 in Ophemert (Gld), zoon van Gerardus Wijnand (Gerrit) Rietveld en Maaike van Beek. Frans is overleden op zaterdag 28 augustus 1920 in Arnhem (Gld), 56 jaar oud. Frans trouwde later op zaterdag 21 oktober 1899 in Renkum (Gld) met Maatje Karsch (1854-1944).
Beroep:
Arbeidervloerlegger. - Labourer laying floors.
Kinderen van Gijsje en Frans:
1 Gijsbert Rietveld, geboren op dinsdag 10 mei 1892 in Renkum (Gld). Volgt 751.
2 Gerhard Rietveld, geboren op woensdag 8 augustus 1894 in Meiderich, Duisburg, Duitsland. Volgt 752.
439 Alida Bos is geboren op vrijdag 13 mei 1864 in Rhenen (Ut), dochter van Gijsbert Bos (zie 218) en Gijsje van Zetten (zie 219). Alida is overleden op zaterdag 16 juni 1923 in Ede (Gld), 59 jaar oud (oorzaak: Door bliksem getroffen.
Struck by lightning.). Alida trouwde, 23 jaar oud, op vrijdag 23 maart 1888 in Wageningen (Gld) met Jacob Heijnekamp, 34 jaar oud. Jacob is geboren op maandag 6 februari 1854 in Wageningen (Gld), zoon van Gijsbert Heijnekamp en Celia Meurs. Jacob is overleden op zondag 2 augustus 1931 in Ede (Gld), 77 jaar oud.
Kinderen van Alida en Jacob:
1 Celia Heijnekamp, geboren op donderdag 14 maart 1889 in Wageningen (Gld). Volgt 753.
2 Gijsbert Heijnekamp, geboren op woensdag 27 augustus 1890 in Wageningen (Gld). Volgt 754.
3 Dirk Andries Heijnekamp, geboren op zaterdag 18 februari 1893 in Wageningen (Gld). Dirk is overleden op donderdag 5 september 1974 in Ede (Gld), 81 jaar oud. Dirk bleef ongehuwd.
Adres:
Laarweg 98, Bennekom (Gld) (http://goo.gl/maps/MZ1mQ)
Beroep:
los arbeider, fabrieksarbeider (Hij woonde, samen met zus Alida, in Bennekom, Laarweg 98.
Dirk Andries en Alida liggen in hetzelfde graf op de Algemene Begraafplaats in Bennekom.)
4 Gijsje Heijnekamp, geboren op dinsdag 1 januari 1895 in Wageningen (Gld). Volgt 755.
5 Hendrika Heijnekamp, geboren op maandag 10 augustus 1896 in Wageningen (Gld). Hendrika is overleden op maandag 3 mei 1897 in Wageningen (Gld), 8 maanden oud.
6 Hendrika Heijnekamp, geboren op zondag 6 november 1898 in Wageningen (Gld). Hendrika is overleden op dinsdag 31 januari 1899 in Wageningen (Gld), 2 maanden oud.
7 Alida Heijnekamp, geboren op zaterdag 27 juli 1901 in Wageningen (Gld). Alida is overleden op vrijdag 17 december 1982 in Bennekom (Gld), 81 jaar oud. Alida bleef ongehuwd.
8 Jacob Heijnekamp, geboren op maandag 6 februari 1905 in Wageningen (Gld). Volgt 756.
andries_bos_sr.jpg cornelia_van_zetten.jpg
36 Andries Bos sr
37 Cornelia van Zetten
440 Andries Bos (afb. 36) is geboren op zaterdag 22 februari 1868 in Rhenen (Ut), zoon van Gijsbert Bos (zie 218) en Gijsje van Zetten (zie 219). Andries is overleden op zondag 29 april 1956 in Borne (Ov), 88 jaar oud.
Geboorte-Birth:
Evert Bos, van beroep Gemeente Veldwachter te Rhenen, was getuige bij de geboorteaangifte van Andries.(zie verhaal van Evert Bos)

Evert Bos, Township Constable in Rhenen, witnessed the birth registration of Andries. (See story of Evert Bos)
  [bron: Jan Bos te Amerongen.]
Notitie werk-notice of employment:
Andries vertrok met zijn vader en gezin vanuit Renkum naar Borne,omdat de textielfabriek "Spanjaard in Hengelo" werknemers zocht met grote gezinnen,
vestigden zich in april 1913 in Borne aan de Deldensestraat 51. Groffie kwam uit Gronau en Andries en zijn gezin uit Lonneker.
(los arbeider (1918), arbeider, fabrieksarbeider (1913), sjouwer, opperman)

Andries, including his father, departed from Renkum to Borne, because the textile factory " The Spaniard in Hengelo" need workers with large families.
Andries trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 27 augustus 1892 in Rhenen (Ut) met Cornelia Geertruida van Zetten (afb. 37), 24 jaar oud. Cornelia is geboren op donderdag 23 januari 1868 in Rhenen (Ut), dochter van Roelof van Zetten en Heiltje van Leeuwen. Cornelia is overleden op vrijdag 16 juli 1954 in Borne (Ov), 86 jaar oud.
Kinderen van Andries en Cornelia:
1 Gijsje Geertruida Bos, geboren op zondag 11 december 1892 in Renkum (Gld). Volgt 757.
2 Gerritje (Gerrie) Bos, geboren op vrijdag 9 februari 1894 in Renkum (Gld). Volgt 758.
3 Roelofje (Fien) Bos, geboren op donderdag 6 juni 1895 in Renkum (Gld). Volgt 759.
4 Gijsbert Alexander Bos, geboren op maandag 7 december 1896 in Renkum (Gld). Volgt 760.
5 Hendrika (Rika) Bos, geboren op zaterdag 16 april 1898 in Renkum (Gld). Rika is overleden op vrijdag 16 augustus 1974 in Enschede (Ov), 76 jaar oud. Rika bleef ongehuwd.
6 Heiltje Bos, geboren op zaterdag 3 maart 1900 in Renkum (Gld). Volgt 761.
7 Geertruida (Trui) Bos, geboren op vrijdag 3 mei 1901 in Renkum (Gld). Volgt 762.
8 Alida (Alie) Bos, geboren op donderdag 12 februari 1903 in Renkum (Gld). Volgt 763.
9 Jansje (Jans) Bos, geboren op donderdag 17 november 1904 in Renkum (Gld). Volgt 764.
10 Cornelia Geertruida Bos, geboren op maandag 20 mei 1907 in Renkum (Gld). Cornelia is overleden op maandag 13 juli 1908 in Renkum (Gld), 1 jaar oud.
11 Andries Bos, geboren op donderdag 26 augustus 1909 in Renkum (Gld). Volgt 765.
hogenkampseweg_29_renkum.jpg hendrik_bos__1870-1957_.png roeloffina__fien__kelderman__1871-1953_.jpg
38 Hogenkampseweg 29 Renkum
39 Hendrik Bos (1870-1957)
40 Roeloffina (Fien) Kelderman (1871-1953)
441 Hendrik Bos (afb. 38 en 39) is geboren op zaterdag 3 september 1870 in Rhenen (Ut), zoon van Gijsbert Bos (zie 218) en Gijsje van Zetten (zie 219). Van de geboorte is aangifte gedaan op maandag 5 september 1870. Hendrik is overleden op woensdag 21 augustus 1957 in Renkum (Gld), 86 jaar oud.
Adres:
1914-Fluitersmaat: B142-1924-Doornekampseweg: 7- 1938-1949-Hogenkampseweg 29, Renkum (Gld) (http://goo.gl/maps/DX1xl)
Beroep:
steenfabriekarbeider, stoker gasfabriek, arbeider papierfabriek. (Koninklijke Papierfabrieken Van Gelder Zonen NV - Royal Paper Mills Van Gelder Zonen NV.
Fabriek I de oude fabriek op Harten Renkum
Fabriek II de nieuwe fabriek aan de Rijn Renkum)
Persoonlijk-Personally:
Hendrik Bos en Fien Kelderman kregen negen kinderen, waarvan er vijf vroeg gestorven zijn.
Hendrik gaf alle geboortes en (vroege) overlijdens persoonlijk aan en hij ondertekende alle aktes.
De huwelijksakte werd door Hendrik en Roeloffina en door hun vaders Gijsbert Bos en Otto Kelderman ondertekend.
.
Hendrik trouwde, 21 jaar oud, op zaterdag 4 juni 1892 in Renkum (Gld) met Roeloffina (Fien) Kelderman (afb. 40), 20 jaar oud. Fien is geboren op vrijdag 9 juni 1871 in Renkum (Gld), dochter van Otto Kelderman en Elisabeth van Veenendaal. Fien is overleden op zondag 12 juli 1953 in Renkum (Gld), 82 jaar oud.
Kinderen van Hendrik en Fien:
1 Gijsbert Pieter (Gijs) Bos, geboren op zaterdag 1 juli 1893 in Renkum (Gld). Volgt 766.
2 Elisabeth Bos, geboren op maandag 22 april 1895 in Renkum (Gld). Elisabeth is overleden op woensdag 5 juni 1895 in Renkum (Gld), 1 maand oud.
3 Otto Bos, geboren op dinsdag 10 november 1896 in Renkum (Gld). Volgt 767.
4 Hendrika Bos, geboren op donderdag 2 juni 1898 in Renkum (Gld). Hendrika is overleden op maandag 14 november 1898 in Renkum (Gld), 5 maanden oud.
5 Bertus Bos, geboren op donderdag 15 februari 1900 in Renkum (Gld). Bertus is overleden op dinsdag 3 december 1901 in Renkum (Gld), 1 jaar oud.
6 Hendrik Bos, geboren op maandag 26 augustus 1901 in Renkum (Gld). Hendrik is overleden op dinsdag 7 januari 1902 in Renkum (Gld), 4 maanden oud.
7 Bertus Bos, geboren op vrijdag 14 november 1902 in Renkum (Gld). Volgt 768.
8 Hendrik Bos, geboren op maandag 1 januari 1906 in Renkum (Gld). Hendrik is overleden op zondag 5 juli 1908 in Renkum (Gld), 2 jaar oud.
9 Pieternella Theodora (Pietje) Bos, geboren op zaterdag 8 mei 1909 in Renkum (Gld). Volgt 769.
register_gerritje_bos_1859.png
41 Register Gerritje Bos 1859
442 Gerritje Bos (afb. 41) is geboren op dinsdag 17 mei 1859 in Amerongen (Ut), dochter van Gerdina Bos (zie 220). Gerritje is overleden op vrijdag 21 september 1923 in Utrecht, 64 jaar oud. Gerritje trouwde, 21 jaar oud, op donderdag 11 november 1880 in Amerongen (Ut) met Hendrikus Johannes van de Scheur, 27 jaar oud. Hendrikus is geboren op zaterdag 1 januari 1853 in Rhenen (Ut), zoon van Albert van de Scheur en Anthonia Drost. Hendrikus is overleden op zaterdag 16 september 1933 in Rhenen (Ut), 80 jaar oud.
Kinderen van Gerritje en Hendrikus:
1 Albert van de Scheur, geboren op maandag 21 maart 1881 in Rhenen (Ut). Volgt 770.
2 Cornelis van de Scheur, geboren op vrijdag 2 juni 1882 in Rhenen (Ut). Volgt 771.
3 Antonia Gerdina van de Scheur, geboren op maandag 1 september 1884 in Rhenen (Ut). Volgt 772.
4 Hendrikus van de Scheur, geboren op woensdag 21 april 1886 in Rhenen (Ut). Hendrikus is overleden op dinsdag 24 augustus 1886 in Rhenen (Ut), 4 maanden oud.
5 Hendrikus van de Scheur, geboren op vrijdag 30 september 1887 in Rhenen (Ut). Hendrikus is overleden op zaterdag 21 juli 1888 in Rhenen (Ut), 9 maanden oud.
6 Gerdina van de Scheur, geboren op donderdag 16 mei 1889 in Rhenen (Ut). Volgt 773.
7 Hendrika van de Scheur, geboren op woensdag 30 maart 1892 in Rhenen (Ut). Volgt 774.
8 Marinus van de Scheur, geboren op vrijdag 10 augustus 1894 in Rhenen (Ut). Volgt 775.
9 Antonie van de Scheur, geboren op zaterdag 20 maart 1897 in Rhenen (Ut). Volgt 776.
10 Jannigje van de Scheur, geboren op vrijdag 7 april 1899 in Rhenen (Ut). Jannigje is overleden op donderdag 13 juli 1899 in Rhenen (Ut), 3 maanden oud.
443 Helena van Remmerden is geboren op zaterdag 14 oktober 1865 in Rhenen (Ut), dochter van Robbertus van Remmerden en Gerritje Bos (zie 221). Helena trouwde, 20 jaar oud, op woensdag 9 juni 1886 in Rhenen (Ut) met Adrianus van der Jagt, 30 jaar oud. Adrianus is geboren op maandag 28 april 1856 in Utrecht, zoon van Pieter van der Jagt en Hendrina Elizabeth van der Meulen.
444 Jannetje van Remmerden is geboren op donderdag 18 oktober 1866 in Amerongen (Ut), dochter van Robbertus van Remmerden en Gerritje Bos (zie 221). Jannetje trouwde, 21 jaar oud, op zaterdag 14 juli 1888 in Veenendaal (Ut) met Cornelis van Manen, 23 jaar oud. Cornelis is geboren op dinsdag 11 april 1865 in Veenendaal (Ut), zoon van Gerrit van Manen en Jannetje de Fluiter.
register_cornelis_bos_1876.png
42 Register Cornelis Bos 1876
445 Cornelis Bos (afb. 42) is geboren op zondag 16 juli 1876 in Rhenen (Ut), zoon van Leendert Bos (zie 222) en Maria van Dijk. Cornelis trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 28 juni 1902 in Veenendaal (Ut) met Aalbertje Schuilenburg, 22 jaar oud. Aalbertje is geboren op maandag 10 november 1879 in Veenendaal (Ut), dochter van Willem Schuilenburg en Sophia van Binsbergen. Aalbertje is overleden op maandag 10 oktober 1927 in Rhenen (Ut), 47 jaar oud.
Kinderen van Cornelis en Aalbertje:
1 Leendert Marinus Bos, geboren op zaterdag 3 januari 1903 in Rhenen (Ut). Volgt 777.
2 Maria Helena Bos, geboren op maandag 26 september 1904 in Rhenen (Ut).
3 Martha Bos, geboren op dinsdag 18 september 1906 in Rhenen (Ut). Volgt 778.
4 Willemina Gerdina Bos, geboren op dinsdag 5 november 1907 in Rhenen (Ut). Volgt 779.
5 Gerritje Bos, geboren op zondag 14 november 1909 in Rhenen (Ut). Volgt 780.
6 Cornelis Bos, geboren op woensdag 15 maart 1911 in Rhenen (Ut). Volgt 781.
7 Aalbertje Bos, geboren op donderdag 6 maart 1913 in Rhenen (Ut). Volgt 782.
8 Jacoba Johanna Bos, geboren op donderdag 7 mei 1914 in Rhenen (Ut). Jacoba is overleden op dinsdag 6 september 1938 in Utrecht, 24 jaar oud. Jacoba bleef ongehuwd.
9 Hendrika Helena Bos, geboren op donderdag 9 december 1915 in Rhenen (Ut). Hendrika is overleden.
10 Willem Albert Bos, geboren op woensdag 21 maart 1917 in Rhenen (Ut). Willem is overleden op maandag 8 januari 1923 in Rhenen (Ut), 5 jaar oud.
11 Cornelia Bos, geboren op donderdag 24 april 1919 in Rhenen (Ut).
12 Sara Bos, geboren op zaterdag 1 mei 1920 in Rhenen (Ut). Sara is overleden op maandag 26 juli 1920 in Rhenen (Ut), 2 maanden oud.
register_jacoba_johanna_bos_.png register_jan_van_viegen.png
43 Register Jacoba Johanna Bos
44 Register Jan van Viegen
446 Jacoba Johanna Bos (afb. 43) is geboren op maandag 16 december 1878 in Rhenen (Ut), dochter van Leendert Bos (zie 222) en Maria van Dijk. Jacoba is overleden op woensdag 20 februari 1957 in Rhenen (Ut), 78 jaar oud. Jacoba trouwde, 19 jaar oud, op woensdag 22 juni 1898 in Veenendaal (Ut) met Jan van Viegen (afb. 44), 24 jaar oud. Jan is geboren op zondag 7 december 1873 in Amerongen (Ut), zoon van Marcelis van Viegen en Maria van Eeden. Jan is overleden op zondag 13 augustus 1961 in Amerongen (Ut), 87 jaar oud.
Beroep:
Metselaar. Bricklayer or Mason
Kinderen van Jacoba en Jan:
1 Marcelis van Viegen, geboren op dinsdag 1 april 1902 in Rhenen (Ut). Volgt 783.
2 Mina van Viegen, geboren op zondag 7 juli 1907 in Rhenen (Ut). Volgt 784.
3 Willem van Viegen, geboren op vrijdag 14 januari 1910 in Rhenen (Ut). Volgt 785.
447 Maria van Vulpen is geboren op maandag 28 januari 1850 in Driebergen (Ut), dochter van Arie van Vulpen (zie 224) en Johanna van Dijk. Maria is overleden op maandag 14 juli 1913 in Zeist (Ut), 63 jaar oud. Maria trouwde, 28 jaar oud, op donderdag 14 november 1878 in Driebergen (Ut) met Karel Josephus Wildschut, 24 jaar oud. Karel is geboren op vrijdag 31 maart 1854 in Den Haag (Zh), zoon van Mattheus Wildschut en Frederika Suurbeek. Karel is overleden op zaterdag 14 januari 1928 in Zeist (Ut), 73 jaar oud.
Kinderen van Maria en Karel:
1 Frederica Johanna Wildschut, geboren op dinsdag 5 augustus 1879 in Zeist (Ut).
2 N.N. Wildschut, levenloos geboren zoon, geboren op zondag 15 mei 1881 in Zeist (Ut).
3 Arie Johannes Wildschut, geboren op vrijdag 7 juli 1882 in Zeist (Ut).
4 Johanna Louise Elisabeth Wildschut, geboren op zaterdag 13 december 1884 in Zeist (Ut).
5 Jacoba Wildschut, geboren op donderdag 23 februari 1888 in Zeist (Ut). Volgt 786.
6 Maria Wildschut, geboren op donderdag 17 juli 1890 in Zeist (Ut).
448 Willem van Vulpen is geboren op woensdag 19 april 1854 in Driebergen (Ut), zoon van Arie van Vulpen (zie 224) en Johanna van Dijk. Willem is overleden op maandag 8 juli 1940 in Driebergen-Rijsenburg (Ut), 86 jaar oud.
Beroep:
Schilder. Painter.
Willem trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 12 oktober 1878 in Ede (Gld) met Aleida Johanna van Wijhe, 21 jaar oud. Aleida is geboren op zondag 31 mei 1857 in Ede (Gld), dochter van Johannis Albertus van Wijhe en Jannetje van den Ham.
Kind van Willem en Aleida:
1 Arie Jacob van Vulpen, geboren op donderdag 16 februari 1882 in Driebergen (Ut). Volgt 787.
449 Neeltje Margaretha Halm is geboren op zaterdag 8 mei 1858 in Rhenen (Ut), dochter van Johann Hermann Diedrich Halm en Jannigje Mandersloot (zie 225). Neeltje is overleden op vrijdag 13 april 1894 in Woudenberg (Ut), 35 jaar oud. Neeltje trouwde, 20 jaar oud, op donderdag 13 maart 1879 in Woudenberg (Ut) met Dirk van Ruler, 27 jaar oud. Dirk is geboren op vrijdag 5 september 1851 in Renswoude (Ut), zoon van Kors van Ruler en Gijsbertje Heij. Dirk is overleden op dinsdag 27 april 1926 in Woudenberg (Ut), 74 jaar oud. Dirk trouwde later op zaterdag 18 mei 1895 in Woudenberg (Ut) met Jannetje Koudijs (1866-1940).
Kinderen van Neeltje en Dirk:
1 Kors van Ruler, geboren op vrijdag 11 juli 1879 in Rhenen (Ut). Kors is overleden op dinsdag 1 maart 1881 in Woudenberg (Ut), 1 jaar oud.
2 Jannetje van Ruler, geboren op zaterdag 7 mei 1881 in Woudenberg (Ut). Volgt 788.
3 Kors van Ruler, geboren op maandag 20 november 1882 in Woudenberg (Ut). Volgt 789.
4 Hermijntje van Ruler, geboren op zondag 18 januari 1885 in Woudenberg (Ut). Volgt 790.
5 Gijsbert van Ruler, geboren op zaterdag 19 maart 1887 in Woudenberg (Ut).
6 Aartje van Ruler, geboren op woensdag 25 september 1889 in Woudenberg (Ut).
7 Dirk van Ruler, geboren op zaterdag 12 september 1891 in Woudenberg (Ut).
8 Jan van Ruler, geboren op vrijdag 8 september 1893 in Woudenberg (Ut). Jan is overleden op donderdag 22 juli 1897 in Woudenberg (Ut), 3 jaar oud.
450 Jannigje Halm is geboren op zaterdag 19 november 1859 in Rhenen (Ut), dochter van Johann Hermann Diedrich Halm en Jannigje Mandersloot (zie 225). Jannigje is overleden op dinsdag 8 maart 1949 in Ede (Gld), 89 jaar oud. Jannigje trouwde, 22 jaar oud, op donderdag 23 februari 1882 in Rhenen (Ut) met Albert Budding, 21 jaar oud. Albert is geboren op dinsdag 30 oktober 1860 in Rhenen (Ut), zoon van Arnoldus Budding en Metje Hootsen. Albert is overleden op vrijdag 16 januari 1931 in Veenendaal (Ut), 70 jaar oud.
Kinderen van Jannigje en Albert:
1 Arnoldus Budding, geboren op maandag 19 juni 1882 in Rhenen (Ut).
2 Metje Budding, geboren op dinsdag 23 augustus 1887 in Rhenen (Ut). Volgt 791.
451 Elisabeth Mandersloot is geboren op donderdag 11 juli 1867 in Rhenen (Ut), dochter van Jan Lammert Mandersloot (zie 227) en Cornelia Roozeboom. Elisabeth trouwde, 25 jaar oud, op woensdag 29 maart 1893 in Rhenen (Ut) met Johannes Hermanus van Oort, 29 jaar oud. Johannes is geboren op donderdag 24 maart 1864 in Rhenen (Ut), zoon van Gijsbert van Oort en Mietje Hootsen.
Kind van Elisabeth en Johannes:
1 Gijsbert van Oort, geboren op zaterdag 14 mei 1898 in Rhenen (Ut).
452 Jannigje Mandersloot is geboren op zondag 4 april 1880 in Rhenen (Ut), dochter van Jan Lammert Mandersloot (zie 227) en Cornelia Roozeboom. Jannigje is overleden op vrijdag 17 mei 1912 in Rhenen (Ut), 32 jaar oud. Jannigje trouwde, 26 jaar oud, op woensdag 9 januari 1907 in Rhenen (Ut) met Jacob van Laar, 27 jaar oud. Zie 457 voor persoonsgegevens van Jacob.
Kinderen van Jannigje en Jacob:
1 Gerrit Jan van Laar, geboren op maandag 28 oktober 1907 in Rhenen (Ut).
2 Jan Lammert van Laar, geboren op zaterdag 7 augustus 1909 in Rhenen (Ut). Jan is overleden op vrijdag 26 januari 1917 in Rhenen (Ut), 7 jaar oud.
3 Jacoba van Laar, geboren op vrijdag 6 oktober 1911 in Rhenen (Ut). Jacoba is overleden.
453 Aaltje Bovenschen is geboren op maandag 25 december 1871 in Rhenen (Ut), dochter van Willem Bovenschen en Hendrina Mandersloot (zie 228). Aaltje bleef ongehuwd.
Kind van Aaltje uit onbekende relatie:
1 Gerritje Bovenschen, geboren op dinsdag 18 november 1890 in Rhenen (Ut). Volgt 792.
454 Gerrit Jacobus Bovenschen is geboren op vrijdag 10 november 1876 in Rhenen (Ut), zoon van Willem Bovenschen en Hendrina Mandersloot (zie 228). Gerrit is overleden op woensdag 29 september 1943 in Zeist (Ut), 66 jaar oud. Gerrit trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 28 december 1899 in Utrecht met Helena Maria Wijnands, 23 jaar oud. Helena is geboren op dinsdag 18 april 1876 in Utrecht, dochter van Johannes Gijsbertus Petrus Wijnands en Helena Cornelia Maria Koen. Helena is overleden op maandag 1 januari 1940 in Wageningen (Gld), 63 jaar oud.
Kind van Gerrit en Helena:
1 Hendrika Wilhelmina Bovenschen, geboren op maandag 5 maart 1900 in Utrecht. Volgt 793.
455 Albertus Bovenschen is geboren op vrijdag 30 juni 1882 in Rhenen (Ut), zoon van Willem Bovenschen en Hendrina Mandersloot (zie 228). Albertus is overleden op zaterdag 13 maart 1954 in Rhenen (Ut), 71 jaar oud. Albertus trouwde, 24 jaar oud, op woensdag 5 december 1906 in Rhenen (Ut) met Gijsberta de Rooder, 26 jaar oud. Gijsberta is geboren op maandag 8 november 1880 in Rhenen (Ut), dochter van Gerrit de Rooder en Margrieta Johanna Baars. Gijsberta is overleden op donderdag 7 december 1961 in Rhenen (Ut), 81 jaar oud.
Kinderen van Albertus en Gijsberta:
1 Willem Bovenschen, geboren op woensdag 28 augustus 1907 in Rhenen (Ut). Volgt 794.
2 Hendrik Bovenschen, geboren op vrijdag 15 december 1911 in Rhenen (Ut). Hendrik is overleden op maandag 8 februari 1932 in Rhenen (Ut), 20 jaar oud.
456 Jacobus Mandersloot is geboren op zaterdag 12 november 1881 in Renswoude (Ut), zoon van Jacob Mandersloot (zie 229) en Gerrigje van Dijk. Jacobus is overleden op donderdag 29 oktober 1970 in Renswoude (Ut), 88 jaar oud. Jacobus:
(1) trouwde, 20 jaar oud, op vrijdag 13 december 1901 in Renswoude (Ut) met Cornelia van de Vliert, 24 jaar oud. Cornelia is geboren op vrijdag 6 april 1877 in Renswoude (Ut), dochter van Hendrik van de Vliert en Jannigje (Jansje) van Bennekom. Cornelia is overleden op zaterdag 9 februari 1918 in Renswoude (Ut), 40 jaar oud.
(2) trouwde, 37 jaar oud, op donderdag 21 november 1918 in Renswoude (Ut) met Dirkje van de Vliert, 47 jaar oud. Dirkje is geboren op zaterdag 17 juni 1871 in Scherpenzeel (Gld), dochter van Hendrik van de Vliert en Jannigje (Jansje) van Bennekom. Dirkje is overleden op zaterdag 22 mei 1948 in Renswoude (Ut), 76 jaar oud. Dirkje is weduwe van Jan van Ginkel (1863-1913), met wie zij trouwde op donderdag 30 mei 1895 in Renswoude (Ut).
Vermeld:
Ook vermeld als: Dirkje van de Fliert.
Kinderen van Jacobus en Cornelia:
1 Jacob Mandersloot, geboren op woensdag 7 mei 1902 in Renswoude (Ut).
2 Hendrik Mandersloot, geboren op zaterdag 23 januari 1904 in Renswoude (Ut). Hendrik is overleden op vrijdag 23 mei 1969 in Renswoude (Ut), 65 jaar oud. Hendrik bleef ongehuwd.
3 Gerritje Mandersloot, geboren op zaterdag 23 januari 1904 in Renswoude (Ut). Gerritje is overleden op zondag 29 mei 1904 in Renswoude (Ut), 4 maanden oud.
4 Gerrit Jan Mandersloot, geboren op zaterdag 14 oktober 1905 in Renswoude (Ut). Volgt 795.
5 Jan Mandersloot, geboren op maandag 14 januari 1907 in Renswoude (Ut).
6 Margaretha Cornelia Mandersloot, geboren op woensdag 13 mei 1908 in Renswoude (Ut). Volgt 796.
7 Elisabeth Mandersloot, geboren op zaterdag 1 juni 1912 in Renswoude (Ut). Volgt 797.
8 Dirkje Mandersloot, geboren op vrijdag 3 april 1914 in Renswoude (Ut). Dirkje is overleden op zaterdag 13 juni 1914 in Renswoude (Ut), 2 maanden oud.
9 Jannigje Mandersloot, geboren op dinsdag 5 februari 1918 in Renswoude (Ut). Jannigje is overleden op donderdag 14 februari 1918 in Renswoude (Ut), 9 dagen oud.
457 Jacob van Laar is geboren op vrijdag 31 oktober 1879 in Rhenen (Ut), zoon van Gerrit Jan van Laar en Jacoba Mandersloot (zie 230). Jacob is overleden op maandag 26 september 1949 in Rhenen (Ut), 69 jaar oud. Jacob:
(1) trouwde, 27 jaar oud, op woensdag 9 januari 1907 in Rhenen (Ut) met Jannigje Mandersloot, 26 jaar oud. Zie 452 voor persoonsgegevens van Jannigje.
(2) trouwde, 34 jaar oud, op woensdag 8 juli 1914 in Rhenen (Ut) met Geurtje Evertse, 33 jaar oud. Geurtje is geboren op zaterdag 18 september 1880 in Rhenen (Ut), dochter van Willem Evertse en Maria van Dolderen. Geurtje is overleden op zaterdag 29 december 1956 in Rhenen (Ut), 76 jaar oud.
Kinderen van Jacob en Jannigje: zie 452.
Kind van Jacob en Geurtje:
4 Jacobus van Laar, geboren op dinsdag 23 januari 1917 in Rhenen (Ut). Jacobus is overleden op zondag 30 maart 1919 in Rhenen (Ut), 2 jaar oud.
458 Jacobus van Laar is geboren op woensdag 7 maart 1883 in Rhenen (Ut), zoon van Gerrit Jan van Laar en Jacoba Mandersloot (zie 230). Jacobus is overleden op vrijdag 25 maart 1938 in Rhenen (Ut), 55 jaar oud. Jacobus trouwde, 29 jaar oud, op woensdag 19 juni 1912 in Rhenen (Ut) met Aaltje Johanna Cornelia van Kooten, 29 jaar oud. Aaltje is geboren op donderdag 29 juni 1882 in Rhenen (Ut), dochter van Evert van Kooten en Maria Hootsen.
Kinderen van Jacobus en Aaltje:
1 Evert Marinus van Laar, geboren op vrijdag 11 april 1913 in Rhenen (Ut). Evert is overleden.
2 Jacoba van Laar, geboren op woensdag 31 maart 1915 in Rhenen (Ut). Jacoba is overleden.
3 Gerrit van Laar, geboren op woensdag 23 augustus 1916 in Rhenen (Ut). Gerrit is overleden.
4 Maria Everdina van Laar, geboren op zaterdag 6 april 1918 in Rhenen (Ut). Maria is overleden.
5 Aaltje Jacoba van Laar, geboren op donderdag 1 januari 1920 in Rhenen (Ut).
6 Jacobus van Laar, geboren op zon