Voor alle parentelen kijk HIER en kijk eens HIER

Parenteel van Jacob (Jack) Coers

city_directory_jacob_coers1925_.jpg fokeltje_osinga__1890-1916_.jpg
1 City Directory Jacob Coers1925
2 Fokeltje Osinga (1890-1916)
1 Jacob (Jack) Coers (afb. 1) is geboren op zondag 6 april 1890 in Sneek (Fr), zoon van Pieter Coers en Pietje Schuil.
Beroep:
Automonteur. Car mechanic.
Had een bedrijf dat heette Coers Battery & Ignition Station 1344 Dewey Avenue, Rochester, New York, Verenigde Staten
Zo te zien op Google Maps is het pand verdwenen.

Had a company called Coers Battery & Ignition Station at 1344 Dewey Avenue, Rochester, New York, USA
It looks like the building disappeared on Google Maps.

Emigratie/Immigratie-Emigration/Immigration:
1911.
Jacob Coers emigreerde op 20 jarige leeftijd naar de Verenigde Staten van Amerika, vertrok vanuit Rotterdam op zaterdag 1 april 1911 met de S.S.Rijndam van de Holland Amerika Lijn (H.A.L.).
Aankomst New York op maandag 10 april 1911, Jacob reisde Tweede Klasse dat wil zeggen dat hij niet via de immigratiedienst op Ellis Island hoefde te gaan, alle Eerste en Tweede klasse reizigers werden door doktoren in de haven van Hoboken New Yersey onderzocht en konden na goedkeuring direct het schip verlaten.
Zijn bestemming was Vernon, New York, Verenigde Staten.

1913.
Jacob was gehuwd op 7 mei 1913 in Rochester maar is naar alle waarschijnlijkheid zelf, dus alleen op bezoek geweest in Nederland aangezien Jacob op zaterdag 10 mei 1913 ook weer alleen terugkeerd naar Amerika, zijn echtgenote Fokeltje komt namelijk niet voor op de passagierslijst van de H.A.L. althans ik heb geen passagierslijst vanuit Amerika naar Europa tot mijn beschikking of kunnen inzien.
Wellicht is Fokeltje hier in Nederland achtergebleven maar dat lijkt onwaarschijnlijk aangezien zij op 22 mei 1914 in Rochester, New York was bevallen van hun dochter Petronella.
Jacob reisde dit keer met de S.S. Rotterdam, aankomst New York op maandag 19 mei 1913, Jacob reisde dit keer Derde Klasse oftewel "Steerage" maar aangezien hij als "non immigrant" was ingeschreven kon hij zonder al teveel moeite het schip in de haven van New Yersey verlaten.
Zijn bestemming was Rochester, New York, Verenigde Staten.


1916.
Jacob arriveerde op zondag 27 augustus 1916 als weduwnaar in New York, hij woonde toentertijd nog altijd op 12 Nursery Street, Rochester, New York, Verenigde Staten.

1929.
Jacob (Jack) Coers is met zijn (tweede) vrouw Irene en zijn dochter Petronella uit zijn eerste huwelijk en zijn zoon Robert uit het huwelijk met Irene in Europa geweest, zij vertrekken vanuit Antwerpen, België op vrijdag 6 september 1929 met de S.S.Belgenland naar de Verenigde Staten oftewel "naar huis".
Zij reisden allen Derde Klasse oftewel "Steerage", aankomst New York op zondag 15 september 1929.
Dit zou weleens de laatste Europese reis kunnen zijn geweest voor Jacob (Jack) er bestaat nog een passagierslijst uit 1955, daar komt een Jack Coers op voor maar of dit ook de persoon is die hierboven staat beschreven daar ben ik niet zeker van.

1911.
Jacob Coers emigrated to the United States of America at the age of 20, departed from Rotterdam on Saturday 1 April 1911 with the S.S.Rijndam of the Holland Amerika Lijn (H.A.L.).
Arrival New York on Monday, April 10, 1911, Jacob traveled Second Class, meaning that he did not have to go through the immigration service on Ellis Island, all First and Second class travelers were examined by doctors in the port of Hoboken New Yersey and after approval leave the ship immediately.
His destination was Vernon, New York, United States.

1913.
Jacob was married on May 7, 1913 in Rochester, but in all likelihood he alone has visited the Netherlands.
Jacob returned alone? to America on Saturday, May 10, 1913, his wife Fokeltje is not on the passenger list of the H.A.L. at least I do not have a list of passengers from America to Europe available to me or have seen.
Fokeltje may have been left here in the Netherlands, but that seems unlikely since she gave birth to their daughter Petronella on May 22, 1914 in Rochester, New York.
Jacob traveled this time with the S.S. Rotterdam, arrival New York on Monday, May 19, 1913, Jacob this time traveled Third Class or "Steerage" but since he was registered as a "non immigrant" he was able to leave the ship in New Yersey harbor without too much trouble.
His destination was Rochester, New York, United States.


1916.
Jacob arrived in New York on Sunday 27 August 1916 as a widower, he still lived at 12 Nursery Street, Rochester, New York, United States.

1929.
Jacob (Jack) Coers went to Europe with his (second) wife Irene and his daughter Petronella from his first marriage and his son Robert from the marriage with Irene, they leave Antwerp, Belgium on Friday 6 September 1929 with the S.S.Belgenland to the United States or "home".
They all traveled Third Class or "Steerage", arriving New York on Sunday, September 15, 1929.
This may well have been the last European trip for Jacob (Jack). There is still a passenger list from 1955, there is a Jack Coers on it, but I am not sure if this is also the person described above.

Jack:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op woensdag 7 mei 1913 in Rochester, Monroe County, New York, Verenigde Staten met Fokeltje Osinga (afb. 2), 22 jaar oud. Fokeltje is geboren op dinsdag 16 september 1890 in Sneek (Fr), dochter van Roelof Osinga en Goikje Baarda. Fokeltje is overleden op vrijdag 31 maart 1916 in Sneek (Fr), 25 jaar oud.
Wonende-Residing:
Rochester, New York, Verenigde Staten

(2) trouwde, 28 jaar oud, op zaterdag 9 november 1918 in Rochester, Monroe County, New York, Verenigde Staten met Irene Kathryn Bidlack, ongeveer 23 jaar oud. Irene is geboren omstreeks 1895 in Brownville, Jefferson County, New York, Verenigde Staten, dochter van Eugene Bidlack en Jennie Lienhart. Irene is overleden op zaterdag 26 december 1942 in Rochester, Monroe County, New York, Verenigde Staten, ongeveer 47 jaar oud.
Adres:
1389 Dewey Avenue, Rochester, Monroe County, New York, Verenigde Staten, Verenigde Staten
Kind van Jack en Fokeltje:
1 Petronella Coers, geboren op vrijdag 22 mei 1914 in Rochester, Monroe County, New York, Verenigde Staten. Petronella is overleden.
Kinderen van Jack en Irene:
robert_e._coers__1924-1944_.jpg
3 Robert E. Coers (1924-1944)
2 Robert Eugene Coers (afb. 3), geboren op vrijdag 11 april 1924 in Rochester, Monroe County, New York, Verenigde Staten. Robert is overleden op maandag 5 juni 1944 in Nieuw-Guinea, Indonesië, 20 jaar oud. Hij is begraven op donderdag 24 juni 1948 in Rochester, Monroe County, New York, Verenigde Staten. Robert bleef ongehuwd.
Oorlogshandeling-War Act:
https://www.findagrave.com/memorial/70447113/robert-e-coers (English)

Zoon van Jack (Jacob) Coers die woonde in Rochester, New York.

Robert diende als een privé-eerste klas in het Medical Detachment, 162nd Infantry, 41st Infantry Division, 6th & 8th Army, U.S. Army tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Hij woonde vóór de oorlog in 692 Flower City Park, Rochester, Monroe County, New York.
Hij nam dienst in het leger op 22 juli 1943 in Rochester, New York.
Hij was "vrijgezel" op het moment van zijn indiensttreding, zonder afhankelijke personen.
Robert werd tijdens de oorlog "Killed In Action" in Nieuw-Guinea, Indonesië.
Hij werd beloond met het Purple Heart.
Hij werd eerst in het buitenland begraven en daarna later herbegraven op donderdag 24 juni 1948.

3 Jack William Coers, geboren op woensdag 24 februari 1937 in Rochester, Monroe County, New York, Verenigde Staten. Volgt 2.
jack_w._coers__1937-2018_.jpg
4 Jack W. Coers (1937-2018)
2 Jack William Coers (afb. 4) is geboren op woensdag 24 februari 1937 in Rochester, Monroe County, New York, Verenigde Staten, zoon van Jacob (Jack) Coers (zie 1) en Irene Kathryn Bidlack. Jack is overleden op vrijdag 13 juli 2018 in Queensbury, New York, Verenigde Staten, 81 jaar oud.
Beroep:
Financieel adviseur voor J.W. Coers & Associates.
Jack trouwde met Nancy.
Kinderen van Jack en Nancy:
1 Shari Coers.
2 Scott Coers.
3 Guy Coers.


The Ancestor Company, beëindigd per 31 december 2019, website blijft online.
The Ancestor Company, terminated December 31, 2019, website remains online.
The Ancestor Company, résilié le 31 décembre 2019, le site internet reste en ligne.
The Ancestor Company, gekündigt am 31. Dezember 2019, Website bleibt online.
Alle rechten voorbehouden
All rights reserved
Tous droits réservés
Alle Rechte vorbehalten
Copyright © Genealogybos.com 2022