Verhaal over en van Evert Jansz. Bos-Veldwachter

Bron:
Criminele rollen Utrecht: no. 1473 van de rol, no. 1242 van het arrest, bl. 202.
Arrest is vernietigd en doorverwezen naar het Provinciaal Gerechtshof te Den Haag.
Betreft Reinier Cornelis de Groot, 34 jaar, arbeider, geboren en wonende te Ingen, in hechtenis, beschuldigd van gewelddadigheid jegens eenen bedienden ambtenaar onder het waarnemen van zijne dienst gepleegd, waaruit binnen veertig dagen de dood is gevolgd.
Overwegende dat uit de verklaring op 15 juni 1870 des voormiddags ten negen ure door den sedert overleden veldwachter Evert Bos op den eed bij de aanvaarding zijne bediening voor den Burgemeester dier gemeente afgelegd, is gebleken, dat hij in den voorafgegane nacht omstreeks half drie zich heeft bevonden met de rijksveldwachters Reinier van der Burg en Teunis van Lunteren, nabij uiterwaarden gelegen te Remmerden onder Rhenen, om aldaar tegen wildstrooperijen te waken
Dat als toen twee personen ieder voorzien van een schietgeweer over gemelde uiterwaarden zijn gekomen, dat toen deze tot omstreeks 10 meters tot hen genaderd waren, zij naar hen toegegaan om hen te calangeren (in staat van beschuldiging stellen), waarop zij beiden op de vlucht gegaan, door hen beambten zijn achtervolgd;
Dat een dier personen over een droogen sloot wilde springen, hetwelk echter niet gelukte, zoo dat hij in die sloot terecht kwam; dat hij, Evert Bos, ook daarin is gesprongen, en de vlugtende in de sloot heeft achtervolgd ;
Dat toen hij hem op omstreeks twee meters was genaderd, die persoon zich omkeerde 1 haan van zijn dubbeld geweer overhaalde, het geweer op hem richtte en onder het roepen "terug" hem in de rechterzijde heeft geschoten, dat die persoon vervolgens door Van der Burg en Van Lunteren is gearresteerd en opgegeven heeft te zijn genaamd Cornelis de Groot, arbeider woonachtig te Ingen, dat hij na die verwonding nog een paar honderd meters in de richting van de Hofstede te Remmerden heeft afgelegd, maar niet in staat was verder te loopen, als wanneer hij door Hendrik Vink op eene kar huiswaarts is gebracht.
Vervolgens volgt de getuigenis van Evert Bos, daarna de 2 rijksveldwachters die nog aanvullen dat om half 4 's nachts (het weer was helder, bijna daglicht) de twee stropers hen zag aankomen en zich bukte op de hoek achter een bosje en toen zij dichterbij kwamen de 2 stropers zich plotseling omdraaiden en naar de zijde der rivier, wegliepen.

Achtervolging.

Vervolgens begon de achtervolging, Evert Bos ging achter Cornelis de Groot aan en de 2 Rijksveldwachters gingen achter Van Wamel, de andere stroper aan.
De sloot was nagenoeg 2 meters diep en vrij breed, Evert Bos achtervolgde de beschuldigde links van de sloot en zij Van Wamel aan de andere zijde.
Dat vervolgens de beschuldigde in de sloot sprong en zijn geweer in de rechterhand dragende met de tromp naar voren, Evert Bos naderde hem op twee passen afstand toen de beschuldigde zich plotsklaps omdraaide, het woord "terug" uitriep, zijn geweer omhoog bracht, daarmee hoewel niet geheel naar de wang bracht, op Evert Bos aanlegde en het op hetzelfde ogenblik op deze afschoot, die in de vaart zijnde geen tijd had om op de uitroep "terug" om te keren of zelfs stil te staan en nog geen twee passen van de tromp van het geweer verwijderd was, dat onmiddellijk na het schot, Evert Bos de beschuldigde onder de uitroep "moordenaar, gij vermoordt mij" in de keel greep en schuins tegen de kant der sloot aandrong, maar ter stond weer losliet, dat de getuige op hetzelfde ogenblik van de bovenkant van de sloot de beschuldigde op het lijf sprong, op hem viel en de loop van het geweer vastgreep; dat de beschuldigde echter hoezeer achterover geraakt dat wapen nog omhoog wist te krijgen en in de richting naar hem getuige (Van de Burg) te brengen, zodat hij verplicht was hem op beide armen hevige slagen toe te brengen, waardoor het hem eindelijk lukte het geweer uit zijn handen te krijgen en hem vervolgens kon arresteren.

Afloop.

Evert Bos wordt dan ondersteund door van Lunteren naar de Remmertsenweg gebracht waar hij op een kar naar zijn woning werd overgebracht.
De getuigen Vink en Van Oordt (eigenaar van de kar) hebben het schot gehoord, vervolgens gekerm en daarna Evert Bos zien aankomen die "zeer kermde, zei vermoord te zijn en uitriep "mijn arme vrouw en kinderen" van Oord zie niet te kunnen begrijpen dat iemand zo'n misdaad zou begaan alleen maar om uit de gevangenis te blijven, de beschuldigde beweerde daarop dat het een ongeluk was.
Vervolgens volgt er een autopsierapport waaruit blijkt dat Evert Bos is overleden aan gangreen (weefselsterfte) veroorzaakt door de toegebrachte wond in de buik.
Uit de getuigenis van de beschuldigde komt naar voren dat hij met van Wamel achter een bosje bij de straatweg verschuilde, hij 3 personen zag naderen en Evert Bos herkende van vroeger en terstonds de benen nam.
Hij verklaarde dat hij probeerde uit de sloot te komen, uitgleed en op de haan van zijn geweer viel waardoor hij afging (de andere getuigen ontkennen dit) en dat het een ongeluk was.
Reinier Cornelis de Groot wordt veroordeeld tot "de straffe des doods" Uitgesproken door het hof op 27 september 1870 Utrecht.
Reinier Cornelis de Groot was ter dood veroordeeld maar dat is niet ten uitvoer gebracht omdat in hetzelfde jaar 1870 de doodstraf werd afgeschaft.
Reinier Cornelis de Groot heeft waarschijnlijk 10 jaar gevangen gezeten, hij is overleden op dinsdag 9 maart 1897 te Ingen, Gelderland.

Persoonlijke gegevens betreffende Reinier Cornelis de Groot.

Reinier Cornelis de Groot, geboren op woensdag 04-03-1835 te Ingen, Gelderland, zoon van Huibert de Groot en Beatrix van Verseveld, gehuwd met Pietronella van Guilik, op donderdag 20-10-1859 te Lienden, Gelderland.
Pietronella is geboren op vrijdag 25-11-1830 Ingen, Gelderland, dochter van Cornelia van Guilik, Cornelia was ongehuwd en amper 18 jaar oud toen Pietronella werd geboren.
Reinier Cornelis is overleden op dinsdag 09-03-1897 te Lienden, Gelderland, Pietronella is overleden op dinsdag 12-03-1912 te Ingen, Gelderland.
Reinier en Pietronella kregen in totaal 5 kinderen waarvan 3 nog in de kindertijd zijn overleden, alleen een zoon en een een dochter, die beiden waren gehuwd, hebben de volwassen leeftijd bereikt.
 
The Ancestor Company
Alle rechten voorbehouden,
Met dank aan diverse archiefinstellingen voor het beschikbaar stellen van bepaalde afbeeldingen en feiten.
Speciale dank aan Jan Bos (1934-2010) voor het beschikbaar stellen van dit verhaal over Evert Jansz. Bos.
Copyright © Genealogybos.com 2024.