Klik op een stadspoort en u ziet hoe de omgeving er nu uitziet, hieronder worden de oude poorten van weleer weergegeven.
Click on a city gate and see what the environment looks like now, the old gates of the past are shown below.
 
Zicht vanaf de Bleekers-singel op de Kleiwegspoort - View from the Bleekers Singel on the Kleiwegspoort
Aan de andere kant van de poort ligt de Kattensingel. - The Kattensingel is on the other side of the gate.
 
Zicht vanaf de Kattensingel op de Kleiwegspoort. - View from the Kattensingel on the Kleiwegspoort.
 
View of the Kleiwegspoort, Gouda in the winter (view from the then mentioned Bleekers Singel)
 
Potterspoort gezien vanaf de Kattensingel, 1751 - Potterspoort seen from the Kattensingel, 1751
Gewassen pentekening van Paul van Liender (collectie van het stedelijk museum Het Catharina Gasthuis, Gouda)
Washed pen drawing by Paul van Liender (collection of the municipal museum Het Catharina Gasthuis, Gouda).
 
Potterspoort-1786
 
Zicht op de Potters poort gezien vanaf de Kattensingel. - View of the Potters gate seen from the Kattensingel.
 
Rotterdamse Poort ook wel de Dijkspoort genoemd, Gouda - Rotterdamse Gate also called the Dijks gate, Gouda
 
Water of Veerstalpoort en de Rotterdamse poort ook wel de Dijkspoort genoemd, op de achtergrond
Water or Veerstal gate and the Rotterdam gate, also called the Dijks gate, in the background.
 
Waterpoort of Veerstalpoort een en dezelfde benaming voor deze Stadspoort. - Water gate or Veerstal gate one and the same name for this City Gate.
 
Detailoverzicht van de Rotterdamse poort ook wel de Dijkspoort genoemd
Detailed overview of the Rotterdam Gate, also known as the Dijks Gate.
 
The city of Gouda seen from the river Hollandse IJssel
 
Zicht op de Tiendewegspoort, hier een pagina over een archeologisch onderzoek naar de funderingen van deze poort.
View of the Tiendewegspoort, here a page about an archaeological investigation into the foundations of this gate.
 
Fluwelensingel met zicht op de Tiendewegspoort - Velvet girth with a view of the Tiendewegspoort.
Tussen het jaar 1843 en 1854 zijn alle stadspoorten die Gouda rijk was, afgebroken, hiervan zijn wel later bij archeologische opgravingen diverse restanten teruggevonden.
Between the years 1843 and 1854, all city gates were demolished, of which various remains were later found during archaeological excavations.
 
Kasteel van Gouda heeft ooit op de Punt gestaan waar nu de Molen staat ongeveer, de Molen en de huizen die er later zijn gebouwd staan in feite op de fundamenten van het voormalige Kasteel, zie hieronder een restant van wat ooit een toren geweest moest zijn.
Achter deze Molen en woningen ligt dus het Houtmansplantsoen
Gouda Castle once stood on the Punt where the Mill is now, the Mill and the houses that were built there are in fact on the foundations of the former Castle, see below a remnant of what was once a tower. So behind this Mill and houses is the Houtman Park.
 
Er liggen nog wat zichtbare restanten in het Houtmansplantsoen van het verdwenen kasteel, hier leest en ziet u er meer over, of liever een stukje bewegend beeld bekijken?  dat kan ook via You Tube.
Er liggen namelijk tunnels onder de woningen en de Molen, deze tunnels behoorden ooit bij het Kasteel, bewoners van deze woningen zijn ooit bij toeval op deze tunnels gestuit en hebben ze verder uitgegraven.
There are still some visible remains in the Houtman Park of the disappeared castle, you can read and see more about it here, or would you prefer to see a piece of moving image? that is also possible through You Tube.
This is because there are tunnels under the houses and the Mill, these tunnels once belonged to the Castle, residents of these houses once came across these tunnels by chance and have dug them out further.
 
 
The Ancestor Company
Alle rechten voorbehouden,
Met dank aan diverse archiefinstellingen voor het beschikbaar stellen van bepaalde afbeeldingen en feiten.
Copyright © Genealogybos.com 2023.
 
 
Kleiwegpoort Tiendewegpoort Rotterdamsepoort - Veerstalpoort Potterspoort Kasteel van Gouda