Het verhaal over Johanna Madeleine de Malapert & Johan Krüger

Zij verloor op haar 21e jaar haar hart aan Johan Krüger, koetsier bij de graaf van Rechteren.
Deze voorgenomen verbintenis was zeer tegen de zin van haar vader, als zijnde "beneden het Fatsoen van zijn Familie", maar zijn bezwaren mochten niet baten.
Johan Krüger, zijn beroep getrouw, ontvoerde zijn bruid per sjees en trok met haar naar Rheinberg in Duitsland, waar zij ook huwden.
Haar vader stelde nog pogingen in het werk zijn dochter op te sporen om haar, zoals uit de acten blijkt, in een verbeterhuis op te sluiten, maar zonder resultaat.
Prompt heeft hij haar daarna onterfd.
Als we nu zien, dat alleen zijn roerend goed op bijna een ton werd geschat, valt te berekenen, wat Johanna Magdalena op het spel zette, door de ingeving van haar hart te volgen.
Wat contanten betreft, werd zij overigens weer wat schadeloos gesteld door het moederlijk erfdeel.
Zij moge dan, terwille van haar liefde, betrekkelijk arm zijn geworden aan stoffelijke goederen, daar tegenover staat, dat zij rijk was aan nakomelingen.
Hun huwelijk is later,op 25 mei 1783, in de Domkerk te Utrecht, bij representatie bevestigd.
 
The Ancestor Company
Alle rechten voorbehouden,
Met dank aan diverse archiefinstellingen voor het beschikbaar stellen van bepaalde afbeeldingen en feiten.
Copyright © Genealogybos.com 2023.