Op deze pagina staan de huwelijksakten van Cornelis Huisman met de drie zusters Moeijes
+ een geboorteakte van een doodgeboren zoon van Cornelis en Dieuwertje.
En enkele overlijdensakten van kinderen van Cornelis Huisman.

On this page you will find the marriage certificates of Cornelis Huisman with the three sisters Moeijes
+ a birth certificate of a stillborn son of Cornelis and Dieuwertje.
And a few death certificates from some children of Cornelis Huisman
Huwelijksakte van Cornelis Huisman en Dieuwertje Moeijes op woensdag 18 mei 1881 in Haarlemmermeer (Nh)
Marriage certificate of Cornelis Huisman and Dieuwertje Moeijes on Wednesday, May 18, 1881 in Haarlemmermeer (Nh)
Geboorteakte van de aangifte van een doodgeboren zoon op 3 juni 1881te Haarlemmermeer (Nh)
Birth certificate of the declaration of a stillborn son on 3 June 1881 in Haarlemmermeer (Nh)
Huwelijksakte van Cornelis Huisman en Geziena Moeijes op woensdag 27 oktober 1886 in Haarlemmermeer (Nh)
Marriage certificate of Cornelis Huisman and Geziena Moeijes on Wednesday October 27, 1886 in Haarlemmermeer (Nh)
Overlijdensakte van Roelof Meerten Huisman (26-03-1887 - 13-09-1887)
Death certificate of Roelof Meerten Huisman (26-03-1887 - 13-09-1887)
Huwelijksakte van Cornelis Huisman en Maria Moeijes op woensdag 8 mei 1889 in Haarlemmermeer (Nh)
Marriage certificate of Cornelis Huisman and Maria Moeijes on Wednesday, May 8, 1889 in Haarlemmermeer (Nh)
 
Zoals men al reeds heeft bemerkt zijn alle drie de huwelijken op een woensdag voltrokken, de woensdag kon namelijk de goedkoopste dag zijn of de gemeente hield maar één dag gereseveerd voor huwelijksvoltrekkingen, het archief kon mij daar geen uitsluitsel over geven.
As has already been noted, all three marriages were held on a Wednesday, because Wednesday could be the cheapest day, or the municipality held only one day reserved for marriages, the archive could not give me a definite answer.
Overlijdensakte van Roelof Meerten Huisman (24-03-1889 - 21-08-1889)
Death certificate of Roelof Meerten Huisman (24-03-1889 - 21-08-1889)
Overlijdensakte van Meerten Cornelis Huisman (27-08-1903 - 02-11-1903)
Death certificate of Meerten Cornelis Huisman (27-08-1903 - 02-11-1903)
Overlijdensakte van Meerten Cornelis Huisman (22-09-1904 - 02-10-1904)
Death certificate of Meerten Cornelis Huisman (22-09-1904 - 02-10-1904)
Overlijdensakte van Elsa Geziena Huisman (22-01-1907 - 05-10-1907)
Death certificate of Elsa Geziena Huisman (22-01-1907 - 05-10-1907)
 
The Ancestor Company
Alle rechten voorbehouden,
Met dank aan diverse archiefinstellingen voor het beschikbaar stellen van bepaalde afbeeldingen en feiten.
Copyright © Genealogybos.com 2023.
 
English translation and editing by the
The Ancestor Company
All rights reserved,
Thanks to various archive institutions for making certain images and facts available.
Copyright © Genealogybos.com 2023.