Zuster Rie Bloem de `Florence Nightingale´ van Boxmeer


see also the English version of this story

Zuster Rie Bloem, de `Florence Nightingale´ van Boxmeer
Maria Adriana Anna Bloem - roepnaam Rie - werd op zondag 17 maart 1912 in Monnickendam geboren.
Ze was de oudste van elf kinderen in het gezin van ansjoviszouter Johannes Gerardus Bloem en Maria Cornelia Kramer.
In 1935 behaalde ze in het St. Jans ziekenhuis te Hoorn haar verpleegstersdiploma en in 1936 het diploma kraamverpleegster in Heerlen.
Daar werd in 1937 te Amsterdam nog het getuigschrift `huisbezoekster t.b.c.´ aan toegevoegd.
Na twee jaar in Monnickendam voor het `Witte Kruis´ te hebben gewerkt, vertrok de ongehuwde Rie Bloem, op uitnodiging van huisarts dr. Th. G.J. Horbach, per 1 januari 1941 naar Boxmeer.
Omdat er in zijn gebied veel tuberculosepatiënten waren, wilde hij een organisatie opzetten met consultatiebureaus, wijkverpleging en tbc-bestrijding, Rie was daar uitermate geschikt voor.
Als districtshuisbezoekster van het `Wit-Gele Kruis´ werd ze hét gezicht van deze volksgezondheidorganisatie in de regio.

Dagboek
Vanaf 1 juli 1944 schreef Rie al haar belevenissen in een kantooragenda, annex dagboek.
Ging het in het begin vooral om haar medische activiteiten, werk- en familieaangelegenheden, gaandeweg volgden ook aantekeningen over oorlogshandelingen in haar regio, het oostelijk deel van Noord-Brabant.
Op Zaterdag 21 oktober was Rie behulpzaam bij het evacueren van mensen uit het zwaar getroffen en vrijwel verwoeste Venray.
Op Zondag 22 oktober was ze opnieuw in Venray, om te helpen bij de evacuatie van de laatste patiënten uit de (schuil)kelders van het St. Servatiusgesticht.
Op Maandag 23 oktober bleef haar dagboek onbeschreven.
Op Dinsdag 24 oktober staat met potlood in de agenda, vermoedelijk een notitie van haar hospita: `Vanmiddag bericht gekregen, Rie een ongeluk gekregen in Venray´.

Haar laatste dag
Een half jaar later is er door de marechaussee een rapport opgemaakt daarin staat wat er maandag 23 oktober 1944 is gebeurd.
In gezelschap van kapelaan Willem August Henri Hubert Olieslagers uit Venray en de Nederlandse sergeant en tolk Cornelis Arnold van Voorst van Beest, ook wel Cocky genoemd, is zuster Bloem die dag bij de boerderij van Gerardus Goumans aan de Smakterweg 7 geweest.
(toentertijd een een landelijk agrarisch gebied, nu een industrieterrein.)
Het drietal was in een jeep op weg naar een ernstig gewonde, stervende vrouw, niet ver daar vandaan in de Spurkt, een buitengebied van Venray.
Na een kort gesprek met boer Goumans zijn zij, via een tamelijk open terrein, in de richting van een Engelse militaire stelling gereden.
Wat er daarna is gebeurd, valt niet met 100% zekerheid te zeggen, het kan zijn dat zij op een landmijn zijn gereden of, bij het verlaten van het voertuig, vanwege Duits granaatvuur, op zo´n mijn hebben getrapt.
Daarvan hadden de Duitsers er namelijk heel veel in Venray en omgeving gelegd, ze kunnen echter ook door granaatscherven zijn getroffen, want er werd regelmatig in dat gebied geschoten.
Vast staat dat Rie, de kapelaan en de sergeant die maandagmiddag 23 oktober, rond vier uur, niet ver van de Smakterweg, in het noordelijk deel van Venray, zijn omgekomen.
Engelse soldaten hebben hun lichamen gevonden, vanwege het oorlogsgevaar werd er ter plekke een noodgraf gemaakt en zijn de drie daarin begraven.
Op het graf werd een eenvoudig houten kruis aangebracht met daarop de datum en de namen van de omgekomenen.
In de zomer van 1945 is het stoffelijk overschot van Rie naar Monnickendam overgebracht, waarna ze op de R.K-begraafplaats is herbegraven.

De " Florence Nightingale-medaille"
Op 18 juli 1947 kreeg de vader van Rie Bloem, de Florence Nightingale-medaille uitgereikt, die zijn dochter postuum was toegekend.
Prinses Juliana zei bij die gelegenheid: `Zuster Bloem onderscheidde zich in de loop van 1944 te Venray door bewonderenswaardige ijver en toewijding.
Dodelijk getroffen door een granaatscherf is zij gevallen, toen zij hulp verleende bij de begrafenis van een landgenote´.

Straat en monument
In de oude binnenstad van Monnickendam is een straat naar haar genoemd en dat is ook het geval in Boxmeer, waar Rie Bloem in herinnering wordt gehouden als de "Boxmeerse Florence Nightingale".
Op de oorlogsmonumenten van Monnickendam en Boxmeer staat haar naam eveneens gebeiteld. Zuster Maria Adriana Anna Bloem, een moedige, jonge vrouw, die bij het uitoefenen van haar beroep, omkwam tijdens het oorlogsgeweld in oktober 1944. Ze werd 32 jaar.

 
The Ancestor Company
Alle rechten voorbehouden,
Met dank aan diverse archiefinstellingen voor het beschikbaar stellen van bepaalde afbeeldingen en feiten.
Copyright © Genealogybos.com 2023.