Station Moordrecht 1855-1935

In Moordrecht verrees in 1855 een nieuw haltegebouw.
De foto is gemaakt ten tijde van de algehele Moblisatie periode 1914-1918.
Het stond bij de overweg aan de overzijde van het wegrestaurant "De Pleisterplaats".
(dus niet zoals sommigen beweren op de plek waar nu de Pleisterplaats zich bevindt)
Het gebouw bleef na sluiting van de halte in gebruik als woning en bedieningspost voor de spoorwegovergang in de Middelweg.
Rond 1962 werd de overweg voorzien van automatische halve overwegbomen (AHOB); kort daarna werd het haltegebouw afgebroken.
 
foto±1920
 
foto ±1925
 
De oude overgang ± 1956. Hier tijdens de ombouw ± 2012/2013 https://goo.gl/maps/nDByTukfL5C2
Wat men hier ziet is dat er een onderdoorgang wordt gemaakt onder het spoor door zodat de spoorwegovergang verleden tijd zal zijn.
Het voormalige station/halteplaats van Moordrecht lag dus niet op de plaats waar nu de Pleisterplaats staat maar er juist recht tegenover, wat nu een lege groene plek is geworden en dat al vanaf ± 1962 toen de gebouwen etc. werden gesloopt.
 
Daar waar het rode kruis staat geeft dus aan waar ooit het Moordrechts Station heeft gestaan, de huidige spoorlijn die rechtdoor loopt kende later een aftakking naar het station in Nieuwerkerk aan den IJssel, wat nog een tijdlang als opslagplaats werd gebruikt voor oud NS materieel etc., op het grondgebied van Moordrecht ligt nog altijd "de oude spoorbaan" het ene gedeelte is nu een fiets en wandelpad het andere gedeelte is een openbare weg voor zowel auto als fietsverkeer en gaat met een bocht naar rechts over in de Spoorweglaan.
zie ook hier de spoorbaan komende vanuit Gouda.
Het "Oude Station" Nieuwerkerk a/d IJssel vind men hier, het is al geruime tijd een café resataurant.
Het Moordrechts Station werd geopend op 30 juli 1855 en gesloten op 15 mei 1935, het zou nog tot 1962 duren eer men het Station met alles erop en eraan zou gaan slopen, het oude tracé is vanaf aftakking Moordrecht naar Nieuwerkerk aan de IJssel gesloopt zo rond het jaar 1972/1973, als men goed over het landschap kijkt dan kunt u nog de contouren herkennen waar ooit het oude spoor heeft gelegen.
 
Hier tijdens de ombouw op en afritten A20 bij Moordrecht, links de parking met wegrestaurant "Pleisterplaats" die toen nog direct vanaf de afslag Moordrecht bereikbaar was.
Linksboven de "Pleisterplaats" ligt inmiddels een tunnel onder het spoor door, het is een tunnel waar alleen personenauto's onderdoor kunnen en het verkeer wordt geregeld door verkeerslichten aangezien het maar één rijbaan betreft.
 
Aanleg werkzaamheden van de nieuwe "fly-over" bij Moordrecht ±2012
Hier is de tunnel onder het spoor al reeds in gebruik (rechtsonder) deze is alleen voor lokaal verkeer wat specifiek in Moordrecht of omgeving daarvan moet zijn.
 

Voormalige Station Nieuwerkerk aan de IJssel

 
 
The Ancestor Company
Alle rechten voorbehouden,
Met dank aan diverse archiefinstellingen voor het beschikbaar stellen van bepaalde afbeeldingen en feiten.
Copyright © Genealogybos.com 2024.