Parenteel van Peter Jacobs Becker

1 Peter Jacobs Becker. Peter trouwde met Gretjen Daniels.
Kind van Peter en Gretjen:
1 Jakobs Pieters Bekkema, geboren op vrijdag 9 maart 1736 in Norden, Duitsland. Volgt 2.
2 Jakobs Pieters Bekkema is geboren op vrijdag 9 maart 1736 in Norden, Duitsland, zoon van Peter Jacobs Becker (zie 1) en Gretjen Daniels. Jakobs is overleden op zondag 4 september 1814 in Surhuisterveen (Fr), 78 jaar oud.
Beroep:
Scharenslijper en Ketellapper. (Ook genaamd als: Jacob Peters Becker en Jakob Pieters Becker of Bekker.)
Jakobs trouwde, 19 jaar oud, op zaterdag 17 januari 1756 in Norden, Duitsland met Gerdtje Arends, 22 jaar oud. Gerdtje is geboren op woensdag 2 december 1733 in Norden, Duitsland, dochter van Arend Gerdes en Antje Sjurts. Gerdtje is overleden omstreeks 1804 in Dokkum (Fr), ongeveer 71 jaar oud.
Beroep:
Wonderdokteres. Quack Doctor.
Kinderen van Jakobs en Gerdtje:
1 Greethie Jacobs Bekker, geboren in Norden, Duitsland. Zij is gedoopt op zondag 10 oktober 1756 in Norden, Duitsland. Greethie is overleden vóór 1811 in Surhuisterveen (Fr), ten hoogste 55 jaar oud.
2 Arend Jacobs Bekker, geboren omstreeks 1758 in Leer, Oost-Friesland, Nedersaksen, Duitsland. Arend is overleden vóór 1811 in Surhuisterveen (Fr), ten hoogste 53 jaar oud.
3 Pieter Jakobs Bekkema, geboren op zaterdag 6 september 1760 in Groningen. Volgt 3.
4 Matthijs Jacobs Bekker, geboren in Surhuisterveen (Fr). Hij is gedoopt op zondag 20 februari 1763 in Surhuisterveen (Fr). Matthijs is overleden vóór 1811 in Surhuisterveen (Fr), ten hoogste 48 jaar oud.
5 Antje Jacobs Bekkema, geboren omstreeks 1766 in Surhuisterveen (Fr). Volgt 4.
6 Ettje Jacobs Bekker, geboren in Surhuisterveen (Fr). Zij is gedoopt op zondag 26 januari 1772 in Surhuisterveen (Fr). Ettje is overleden vóór 1811 in Surhuisterveen (Fr), ten hoogste 39 jaar oud.
7 Geeske Jacobs Bekkema, geboren op dinsdag 9 mei 1775 in Surhuisterveen (Fr). Volgt 5.
8 Daniel Jacobs Bekker, geboren op donderdag 7 september 1775 in Surhuisterveen (Fr). Hij is gedoopt op zondag 24 september 1775 in Surhuisterveen (Fr). Daniel is overleden vóór 1811 in Surhuisterveen (Fr), ten hoogste 36 jaar oud.
3 Pieter Jakobs Bekkema is geboren op zaterdag 6 september 1760 in Groningen, zoon van Jakobs Pieters Bekkema (zie 2) en Gerdtje Arends. Hij is gedoopt op zondag 7 september 1760 in Groningen. Pieter is overleden op zondag 25 juli 1813 in Surhuisterveen (Fr), 52 jaar oud.
Beroep:
Paardendokter.Horse doctor. (Ook genaamd als: Peter Jacob en/of Jacobs Bekker.)
Pieter trouwde, 24 jaar oud, op zondag 6 maart 1785 in Surhuisterveen (Fr) met Hiltje Harmens Stavast, 24 jaar oud. Hiltje is geboren op donderdag 1 januari 1761 in Surhuisterveen (Fr), dochter van Harmen Jans Stavast en Antje Geerts. Hiltje is overleden op zondag 7 augustus 1853 in Surhuisterveen (Fr), 92 jaar oud.
Kinderen van Pieter en Hiltje:
1 Jakob Pieters Bekkema, geboren op dinsdag 26 september 1786 in Surhuisterveen (Fr). Volgt 6.
2 Antje Pieters Bekkema, geboren op maandag 27 september 1790 in Surhuisterveen (Fr). Volgt 7.
3 Harmen Pieters Bekkema, geboren op woensdag 1 mei 1793 in Surhuisterveen (Fr). Volgt 8.
4 Geertje Pieters Bekkema, geboren op vrijdag 1 januari 1796 in Surhuisterveen (Fr). Volgt 9.
5 Arend Pieters Bekkema, geboren op donderdag 2 april 1801 in Surhuisterveen (Fr). Volgt 10.
6 Anne Pieters Bekkema, geboren op donderdag 16 april 1801 in Surhuisterveen (Fr). Anne is overleden op maandag 10 april 1865 in Surhuisterveen (Fr), 63 jaar oud.
7 Marten Pieters Bekkema, geboren omstreeks 1804 in Surhuisterveen (Fr). Marten is overleden op maandag 19 april 1852 in Surhuisterveen (Fr), ongeveer 48 jaar oud (oorzaak: Natuurlijk, Marten overleed in een tuchthuis.). Marten bleef ongehuwd.
4 Antje Jacobs Bekkema is geboren omstreeks 1766 in Surhuisterveen (Fr), dochter van Jakobs Pieters Bekkema (zie 2) en Gerdtje Arends. Antje is overleden op zondag 27 maart 1842 in Surhuisterveen (Fr), ongeveer 76 jaar oud. Antje trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op zondag 7 augustus 1791 in Hallum (Fr) met Klaas Taekes, 37 jaar oud. Klaas is geboren op donderdag 10 januari 1754 in Oudebildtzijl (Fr), zoon van Taeke Doekes en Tjitske Klazes. Klaas is overleden op vrijdag 22 maart 1811 in Vrouwenparochie (Fr), 57 jaar oud.
Beroep:
Tuindersknecht, Gardenier en Arbeider.
Kinderen van Antje en Klaas:
1 Matheus Klazes Tuinstra, geboren op zondag 26 augustus 1792 in Oudebildtzijl (Fr). Matheus is overleden na 1811 in Oudebildtzijl (Fr), minstens 19 jaar oud.
Beroep:
Varensgezel.
2 Tjitske Klazes Tuinstra, geboren op dinsdag 1 maart 1796 in Oudebildtzijl (Fr). Volgt 11.
3 Taeke Klazes Tuinstra, geboren op vrijdag 3 maart 1797 in Oudebildtzijl (Fr). Volgt 12.
4 Doeke Klazes Tuinstra, geboren op vrijdag 2 oktober 1801 in Oudebildtzijl (Fr). Volgt 13.
5 Sijke Klazes Tuinstra, geboren op dinsdag 8 oktober 1805 in Oudebildtzijl (Fr). Volgt 14.
6 Jan Klazes Tuinstra, geboren op zaterdag 9 mei 1807 in Oudebildtzijl (Fr). Volgt 15.
7 Klaas Klazes Tuinstra, geboren op dinsdag 2 januari 1810 in Oudebildtzijl (Fr). Klaas is overleden op dinsdag 13 juli 1841 in Surhuisterveen (Fr), 31 jaar oud.
Beroep:
Arbeider. - Labourer.
5 Geeske Jacobs Bekkema is geboren op dinsdag 9 mei 1775 in Surhuisterveen (Fr), dochter van Jakobs Pieters Bekkema (zie 2) en Gerdtje Arends. Zij is gedoopt op zaterdag 17 april 1779 in Surhuisterveen (Fr). Geeske is overleden na mei 1850 in Dokkum (Fr), minstens 75 jaar oud.
Beroep:
Naaister. Seamstress
Religie:
Nederlands Hervormd. (Ook genaamd als: Geeske Jacobs Bekker, Geeske Jacobs, Jetske Jacobs en Jetske Jacobs Itisberga.)
Geeske:
(1) trouwde, 26 jaar oud, op zondag 6 december 1801 in Dokkum (Fr) met Coenraad Jacobus Mook, 30 jaar oud. Coenraad is een zoon van Jacob Coenraads Mook en Froukjen Sjoerds. Hij is gedoopt op zondag 14 juli 1771 in Dokkum (Fr). Coenraad is overleden op maandag 7 augustus 1815 in Dokkum (Fr), 44 jaar oud.
Beroep:
Arbeider en Leerlooiers knecht. - Worker and Tanners servant.
Religie:
Nederlands Hervormd.
(2) trouwde, 41 jaar oud, op zondag 15 september 1816 in Dokkum (Fr) met Jan Sjoerds Popma, 52 jaar oud. Jan is een zoon van Sjoerd Jans en Froukjen Popkes. Hij is gedoopt op zondag 6 mei 1764 in Foudgum, Westdongeradeel (Fr). Jan is overleden op dinsdag 17 april 1832 in Leeuwarden (Fr), 67 jaar oud. Jan is weduwnaar van Baukjen Thysses Postma (±1772-1815), met wie hij trouwde in 1795.
Huwelijk-Marriage:
Jan Sjoerds, trouwde, ongeveer 31 jaar oud, omstreeks 1795 met Baukjen Thysses Postma, ongeveer 23 jaar oud.
Baukjen Thysses is geboren omstreeks 1772 in Ternaard (Fr), dochter van Thys Postma en Maaike Klazes.
Baukjen Thysses is overleden op zaterdag 15 april 1815 in Dokkum (Fr), ongeveer 43 jaar oud.
Kinderen van Geeske en Coenraad:
1 Jacob Coenraads Mook, geboren op maandag 18 oktober 1802 in Dokkum (Fr). Volgt 16.
2 Gertrudis Coenraads Mook, geboren op zondag 27 oktober 1805 in Dokkum (Fr).
Religie:
Rooms Katholiek-Roman Catholic
3 Severinus Coenraads Mook, geboren op woensdag 11 februari 1807 in Dokkum (Fr). Volgt 17.
4 Petrus Coenraads Mook, geboren op woensdag 13 december 1809 in Dokkum (Fr). Volgt 18.
5 Geertje Coenraads (Geeske) Mook, geboren op zaterdag 7 augustus 1813 in Dokkum (Fr). Geeske is overleden op donderdag 17 november 1825 in Dokkum (Fr), 12 jaar oud.
6 Jakob Pieters Bekkema is geboren op dinsdag 26 september 1786 in Surhuisterveen (Fr), zoon van Pieter Jakobs Bekkema (zie 3) en Hiltje Harmens Stavast. Hij is gedoopt op zondag 5 november 1786 in Surhuisterveen (Fr). Jakob is overleden op maandag 2 oktober 1871 in Surhuisterveen (Fr), 85 jaar oud.
Beroep:
Boerenarbeider.Farm worker.
Vermeld:
Ook vermeld als: Jacob Pytters Bekkema.
Jakob:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op zondag 14 oktober 1810 in Drogeham (Fr) met Antje Hendriks Bijlsma, ongeveer 23 jaar oud. Antje is geboren omstreeks 1787 in Elsloo, Ooststellingwerf (Fr), dochter van Hendrik Dirks Bijlsma en Ymkjen Jarings. Antje is overleden op zaterdag 20 januari 1816 in Surhuisterveen (Fr), ongeveer 29 jaar oud.
(2) trouwde, ongeveer 31 jaar oud, omstreeks 1817 in Achtkarspelen (Fr) met Antje Gooitsens Nicolai, ongeveer 40 jaar oud. Antje is geboren op maandag 12 mei 1777 in Drogeham (Fr), dochter van Goytsen Pyters Nicolai en Trijntje Alberts. Antje is overleden op maandag 19 oktober 1846 in Surhuisterveen (Fr), 69 jaar oud. Antje is weduwe van Jan Lenzes de With (±1773-1815), met wie zij trouwde op zondag 4 maart 1798 in Achtkarspelen (Fr).
Beroep:
Arbeidster en Dienstmeid. - Laborer and Servant.
(3) trouwde, ongeveer 35 jaar oud, omstreeks 1821 in Achtkarspelen (Fr) met Rinskje Jans Pitstra, ongeveer 32 jaar oud. Rinskje is geboren omstreeks 1789 in Surhuisterveen (Fr), dochter van Jan Jans Pitstra en Sytsk Tjeerds Spoelstra. Rinskje is overleden op dinsdag 3 augustus 1830 in Surhuisterveen (Fr), ongeveer 41 jaar oud.
Vermeld:
Ook vermeld als: Renskje Jans Pitstra.
(4) trouwde, 45 jaar oud, op zaterdag 11 februari 1832 in Achtkarspelen (Fr) met Aaltje Willems Weening, 42 jaar oud. Aaltje is geboren op maandag 23 februari 1789 in Gerkesklooster (Fr), dochter van Willem Thyssens Weening en Fokeltje Eerdes Veenstra. Aaltje is overleden op vrijdag 29 augustus 1873 in Surhuisterveen (Fr), 84 jaar oud. Aaltje trouwde voorheen op zondag 26 juni 1808 in Surhuisterveen (Fr) met Jelle Klazes van der Meer (±1783-1817). Dit huwelijk werd ontbonden op zondag 16 maart 1817. Aaltje trouwde voorheen op zondag 13 september 1818 in Achtkarspelen (Fr) met Kornelis Douwes Jongsma (1778-1827). Dit huwelijk werd ontbonden op maandag 8 oktober 1827.
Huwelijk-Marriage:
Aaltje, (1) trouwde, 19 jaar oud, op zondag 26 juni 1808 in Surhuisterveen (Fr) met Jelle Klazes van der Meer, ongeveer 25 jaar oud.
Jelle Klazes is geboren omstreeks 1783 in Oostermeer (Fr), zoon van Klaas Jacobs van der Meer en Joukjen Hendriks.
Jelle Klazes is overleden op zondag 16 maart 1817 in Surhuizem (Gem.Achtkarspelen,Fr), ongeveer 34 jaar oud.
(2) trouwde, 29 jaar oud, op zondag 13 september 1818 in Achtkarspelen (Fr) met Kornelis Douwes Jongsma, 40 jaar oud.
Kornelis Douwes is geboren op vrijdag 29 mei 1778 in Surhuizem (Gem.Achtkarspelen,Fr), zoon van Douwe Tobias Jongsma en Korneliske Durks.
Kornelis Douwes is overleden op maandag 8 oktober 1827 in Surhuizem (Gem.Achtkarspelen,Fr), 49 jaar oud.
Kornelis, trouwde, ongeveer 22 jaar oud, omstreeks 1800 in Surhuizem (Gem.Achtkarspelen,Fr) met Hinke Hendriks Westra, ongeveer 24 jaar oud.
Hinke Hendriks is geboren op vrijdag 27 september 1776 in Augustinusga (Fr), dochter van Hendrik Willems Westra en Lysbeth Berends.
Hinke Hendriks is overleden op dinsdag 5 mei 1818 in Surhuizem (Gem.Achtkarspelen,Fr), 41 jaar oud.
Kinderen van Jakob en Antje (1):
1 Pieter Jacobs Bekkema, geboren in juni 1811 in Surhuisterveen (Fr). Pieter is overleden op woensdag 13 november 1833 in Den Bosch (Nb), 22 jaar oud.
Beroep:
Arbeider en Soldaat. - Labourer and Soldier.
2 Ymkjen Jacobs Bekkema, geboren op woensdag 4 november 1812 in Surhuisterveen (Fr). Volgt 19.
3 Hendrik Jakobs Bekkema, geboren op zaterdag 6 augustus 1814 in Surhuisterveen (Fr). Volgt 20.
Kind van Jakob en Antje (2):
4 Andries Jacobs Bekkema, geboren op donderdag 10 juni 1819 in Surhuisterveen (Fr). Volgt 21.
Kinderen van Jakob en Rinskje:
5 Jan Jacobs Bekkema, geboren op zaterdag 2 maart 1822 in Surhuisterveen (Fr). Jan is overleden op woensdag 23 juni 1830 in Surhuisterveen (Fr), 8 jaar oud.
6 Arend Jacobs Bekkema, geboren op woensdag 19 oktober 1825 in Surhuisterveen (Fr). Volgt 22.
7 Anne Jacobs Bekkema, geboren op vrijdag 27 februari 1829 in Surhuisterveen (Fr). Volgt 23.
7 Antje Pieters Bekkema is geboren op maandag 27 september 1790 in Surhuisterveen (Fr), dochter van Pieter Jakobs Bekkema (zie 3) en Hiltje Harmens Stavast. Zij is gedoopt op zondag 31 januari 1796 in Surhuisterveen (Fr). Antje is overleden op donderdag 25 augustus 1831 in Surhuisterveen (Fr), 40 jaar oud. Antje trouwde, 21 jaar oud, op zaterdag 20 juni 1812 in Drachten, Smallingerland (Fr) met Jacob Hendriks van der Sluis, 28 jaar oud. Jacob is geboren op zondag 2 november 1783 in Drachten, Smallingerland (Fr), zoon van Hendrik Atzes van der Sluis en Pietje Jacobs. Jacob is overleden op donderdag 15 juni 1820 in Surhuisterveen (Fr), 36 jaar oud.
Beroep:
Brandersknecht.
Kinderen van Antje en Jacob:
1 Pietje Jacobs van der Sluis, geboren op zondag 13 juni 1813 in Drachten, Smallingerland (Fr).
2 Hiltje Jacobs van der Sluis, geboren op dinsdag 24 januari 1815 in Surhuisterveen (Fr).
3 Hendrik Jacobs van der Sluis, geboren op zaterdag 27 september 1817 in Surhuisterveen (Fr).
4 Jakobje Jacobs van der Sluis, geboren op dinsdag 5 september 1820 in Surhuisterveen (Fr).
8 Harmen Pieters Bekkema is geboren op woensdag 1 mei 1793 in Surhuisterveen (Fr), zoon van Pieter Jakobs Bekkema (zie 3) en Hiltje Harmens Stavast. Hij is gedoopt op zondag 31 januari 1796 in Surhuisterveen (Fr). Harmen is overleden op vrijdag 22 oktober 1875 in Surhuisterveen (Fr), 82 jaar oud.
Beroep:
Landbouwer
Farmer
Harmen trouwde, 24 jaar oud, op zondag 1 maart 1818 in Achtkarspelen (Fr) met Egbertje Riekeles Bijma, 24 jaar oud. Egbertje is geboren op woensdag 22 januari 1794 in Ureterp (Fr), dochter van Riekele Uilkes Bijma en Bontje Gaukes. Egbertje is overleden op dinsdag 27 augustus 1889 in Surhuisterveen (Fr), 95 jaar oud.
Kinderen van Harmen en Egbertje:
1 Hiltje Harmens Bekkema, geboren op woensdag 15 september 1819 in Surhuisterveen (Fr). Volgt 24.
2 Riekele Harmens Bekkema, geboren op donderdag 7 maart 1822 in Surhuisterveen (Fr). Volgt 25.
3 Uilke Harmens Bekkema, geboren op zaterdag 27 december 1823 in Surhuisterveen (Fr). Volgt 26.
4 Bonne Harmens Bekkema, geboren op woensdag 1 februari 1826 in Surhuisterveen (Fr). Volgt 27.
5 Pieter Harmens Bekkema, geboren op dinsdag 8 januari 1828 in Surhuisterveen (Fr). Volgt 28.
6 Sjoukjen Harms Bekkema, geboren op woensdag 11 augustus 1830 in Surhuisterveen (Fr). Volgt 29.
7 Lieuwe Harmens Bekkema, geboren op dinsdag 1 januari 1833 in Surhuisterveen (Fr). Volgt 30.
8 Marten Harmens Bekkema, geboren op zaterdag 14 maart 1835 in Surhuisterveen (Fr). Volgt 31.
9 Harm Harms (Harmen) Bekkema, geboren op maandag 1 oktober 1838 in Surhuisterveen (Fr). Volgt 32.
9 Geertje Pieters Bekkema is geboren op vrijdag 1 januari 1796 in Surhuisterveen (Fr), dochter van Pieter Jakobs Bekkema (zie 3) en Hiltje Harmens Stavast. Zij is gedoopt op zondag 31 januari 1796 in Surhuisterveen (Fr). Geertje is overleden op donderdag 23 juli 1868 in Twijzel (Fr), 72 jaar oud. Geertje trouwde, 42 jaar oud, op zaterdag 1 december 1838 in Achtkarspelen (Fr) met Klaas Oedses Steensma, 40 jaar oud. Klaas is geboren op vrijdag 12 oktober 1798 in Surhuisterveen (Fr), zoon van Oeds Klazes Steensma en Hiltje Alderts Boersma. Klaas is overleden op dinsdag 5 november 1867 in Leeuwarden (Fr), 69 jaar oud. Klaas is weduwnaar van Gerritje Barelds Mulder (1801-1833), met wie hij trouwde op zaterdag 22 januari 1825 in Achtkarspelen (Fr).
Beroep:
Schipper. Skipper.
Huwelijk-Marriage:
Klaas, trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 22 januari 1825 in Achtkarspelen (Fr) met Gerritje Barelds Mulder, 23 jaar oud.
Gerritje Barelds is geboren op vrijdag 8 mei 1801 in Surhuizem
(Gem.Achtkarspelen,Fr),
dochter van Bareld Gerkes Mulder en Geertje Gerrits. Gerritje Barelds is overleden op donderdag 21 februari 1833 in Surhuisterveen (Fr), 31 jaar oud.
Kind van Geertje uit onbekende relatie:
1 Harmen Pieters Bekkema, geboren op dinsdag 14 november 1820 in Surhuisterveen (Fr). Harmen is overleden op zondag 21 januari 1821 in Surhuisterveen (Fr), 2 maanden oud.
Opmerking-Remark:
Vader is onbekend.
freerk_gerkes_veenstra___jeltje_franzes_bosgraaf.jpg
1 Freerk Gerkes Veenstra + Jeltje Franzes Bosgraaf
10 Arend Pieters Bekkema is geboren op donderdag 2 april 1801 in Surhuisterveen (Fr), zoon van Pieter Jakobs Bekkema (zie 3) en Hiltje Harmens Stavast. Arend is overleden op vrijdag 10 april 1868 in Surhuisterveen (Fr), 67 jaar oud. Arend trouwde, 38 jaar oud, op maandag 29 juli 1839 in Achtkarspelen (Fr) met Jeltje Franzes Bosgraaf (afb. 1), 31 jaar oud. Jeltje is geboren op zondag 6 december 1807 in Drachten, Smallingerland (Fr), dochter van Frans Franzes Bosgraaf en Janke Aukes Pijl. Jeltje is overleden op zondag 19 mei 1872 in Surhuisterveen (Fr), 64 jaar oud. Jeltje is weduwe van Freerk Gerkes Veenstra (±1802-1832), met wie zij trouwde in juli 1829 in Smallingerland (Fr).
Kinderen van Arend en Jeltje:
1 Antje Arends Bekkema, geboren op donderdag 20 augustus 1840 in Surhuisterveen (Fr). Volgt 33.
2 Pieter Arends Bekkema, geboren op vrijdag 12 augustus 1842 in Surhuisterveen (Fr). Volgt 34.
3 Janke Arends Bekkema, geboren op vrijdag 19 juli 1844 in Surhuisterveen (Fr). Volgt 35.
4 Rinske Arends Bekkema, geboren op zondag 19 oktober 1851 in Surhuisterveen (Fr).
11 Tjitske Klazes Tuinstra is geboren op dinsdag 1 maart 1796 in Oudebildtzijl (Fr), dochter van Klaas Taekes en Antje Jacobs Bekkema (zie 4). Tjitske is overleden op donderdag 16 juni 1870 in Surhuisterveen (Fr), 74 jaar oud.
Notitie-Notice:
Tjitske had een buitenechtelijke relatie met Johannes Loonstra.
Tjitske begon een relatie met Johannes Riemers Loonstra. Johannes is geboren op woensdag 22 februari 1797 in Drachten, Smallingerland (Fr), zoon van Riemer Tjeerds Loonstra en Wyske Foppes van der Heide. Johannes is overleden op vrijdag 8 oktober 1847 in Leeuwarden (Fr), 50 jaar oud.
Relatie-Relation:
Johannes, begon een relatie met Sijke Jans Pitstra.
Sijke Jans is geboren omstreeks 1794 in Surhuisterveen (Fr), dochter van Jan Jans Pitstra en Sytsk Tjeerds Spoelstra.
Sijke Jans is overleden op dinsdag 22 oktober 1816 in Surhuisterveen (Fr), ongeveer 22 jaar oud.
Kinderen van Tjitske en Johannes:
1 Klaas Johannes Loonstra Tuinstra, geboren op donderdag 18 november 1819 in Surhuisterveen (Fr).
2 Riemer Johannes Loonstra, geboren op maandag 14 januari 1822 in Achtkarspelen (Fr). Riemer is overleden op donderdag 11 maart 1847 in Leeuwarden (Fr), 25 jaar oud. Riemer bleef ongehuwd.
3 Antje Johannes Tuinstra, geboren op maandag 17 september 1827 in Surhuisterveen (Fr).
4 Jan Tuinstra, geboren op dinsdag 20 september 1831 in Surhuisterveen (Fr).
12 Taeke Klazes Tuinstra is geboren op vrijdag 3 maart 1797 in Oudebildtzijl (Fr), zoon van Klaas Taekes en Antje Jacobs Bekkema (zie 4). Taeke is overleden op woensdag 26 april 1865 in Rottevalle, Smallingerland (Fr), 68 jaar oud.
Beroep:
Arbeider en Lantaarnopsteker. - Worker and Lamplighter.
Taeke trouwde, 36 jaar oud, op zaterdag 23 november 1833 in Achtkarspelen (Fr) met Trijntje Hayes Veenstra, 30 jaar oud. Trijntje is geboren op woensdag 2 februari 1803 in Oostermeer, Tietjerksteradeel (Fr), dochter van Haye Jans Veenstra en Willemke Theunis. Trijntje is overleden op zondag 11 januari 1880 in Rottevalle, Smallingerland (Fr), 76 jaar oud.
Kinderen van Taeke en Trijntje:
1 Willemke Taekes Tuinstra, geboren op donderdag 20 juli 1826 in Surhuisterveen (Fr). Willemke is overleden in Surhuisterveen (Fr).
2 Klaaske Taekes Tuinstra, geboren op woensdag 16 september 1829 in Surhuisterveen (Fr). Klaaske is overleden op zaterdag 22 juli 1893 in Surhuisterveen (Fr), 63 jaar oud.
Beroep:
Dienstbode. Domestic servant.
3 Hinke Taekes Tuinstra, geboren op zaterdag 19 juli 1834 in Surhuisterveen (Fr).
4 Klaas Taekes Tuinstra, geboren op maandag 17 april 1837 in Surhuisterveen (Fr).
5 Mattheus Taekes Tuinstra, geboren op zaterdag 7 december 1839 in Rottevalle, Smallingerland (Fr). Mattheus is overleden op maandag 9 augustus 1880 in Franeker (Fr), 40 jaar oud.
6 Johannes Taekes Tuinstra, geboren op woensdag 7 september 1842 in Rottevalle, Smallingerland (Fr).
7 Lukas Taekes Tuinstra, geboren op woensdag 19 maart 1845 in Rottevalle, Smallingerland (Fr).
13 Doeke Klazes Tuinstra is geboren op vrijdag 2 oktober 1801 in Oudebildtzijl (Fr), zoon van Klaas Taekes en Antje Jacobs Bekkema (zie 4). Doeke is overleden op woensdag 22 februari 1854 in Surhuisterveen (Fr), 52 jaar oud.
Beroep:
Arbeider. - Labourer.
Doeke trouwde, 33 jaar oud, op zaterdag 8 november 1834 met Pietje Eerdes Grofsmid, 27 jaar oud. Pietje is geboren op zondag 1 november 1807 in Rottevalle, Smallingerland (Fr), dochter van Eerde Andries Grofsmid en Wietske Minderts van de Meer. Pietje is overleden op zaterdag 10 februari 1872 in Surhuisterveen (Fr), 64 jaar oud.
Kinderen van Doeke en Pietje:
1 Sijke Doekes Tuinstra, geboren op vrijdag 6 juni 1834 in Rottevalle, Smallingerland (Fr).
2 Jisk Doekes Tuinstra, geboren op dinsdag 27 februari 1838 in Surhuisterveen (Fr). Jisk is overleden op vrijdag 19 april 1861 in Surhuisterveen (Fr), 23 jaar oud.
3 Tjitske Doekes Tuinstra, geboren op donderdag 17 juni 1841 in Surhuisterveen (Fr).
4 Wietske Doekes Tuinstra, geboren op vrijdag 3 maart 1843 in Surhuisterveen (Fr).
5 Doetje Doekes Tuinstra, geboren op zondag 25 mei 1845 in Surhuisterveen (Fr).
14 Sijke Klazes Tuinstra is geboren op dinsdag 8 oktober 1805 in Oudebildtzijl (Fr), dochter van Klaas Taekes en Antje Jacobs Bekkema (zie 4). Sijke is overleden op vrijdag 26 februari 1830 in Groningen, 24 jaar oud.
Beroep:
Dienstmeisje.Servant maid.
Geboorte-Birth:
Twee zonen.
Kinderen van Sijke uit onbekende relatie:
1 Hepke Tuinstra, geboren op vrijdag 25 november 1825 in Surhuisterveen (Fr).
2 Klaas Klazes Tuinstra, geboren op woensdag 20 mei 1829 in Surhuisterveen (Fr).
15 Jan Klazes Tuinstra is geboren op zaterdag 9 mei 1807 in Oudebildtzijl (Fr), zoon van Klaas Taekes en Antje Jacobs Bekkema (zie 4). Jan is overleden op woensdag 27 augustus 1862 in Surhuisterveen (Fr), 55 jaar oud.
Beroep:
Arbeider en Schutter bij de Nationale Schutterij.
Labourer and Shooter at the National Militia.
Jan trouwde, 31 jaar oud, op zaterdag 26 mei 1838 in Achtkarspelen (Fr) met Ankjen Hendriks Pitstra, 31 jaar oud. Ankjen is geboren op dinsdag 23 december 1806 in Surhuisterveen (Fr), dochter van Hendrik Jans Pitstra en Gepke Pieters van der Meer. Ankjen is overleden op vrijdag 30 oktober 1868 in Surhuisterveen (Fr), 61 jaar oud.
Kind van Jan en Ankjen:
1 Gepke Jans Tuinstra, geboren op vrijdag 7 februari 1834 in Surhuisterveen (Fr).
16 Jacob Coenraads Mook is geboren op maandag 18 oktober 1802 in Dokkum (Fr), zoon van Coenraad Jacobus Mook en Geeske Jacobs Bekkema (zie 5). Jacob is overleden op zaterdag 24 maart 1888 in Dokkum (Fr), 85 jaar oud.
Beroep:
Leerlooiersknecht.
Religie:
Nederlands Hervormd.
Jacob:
(1) trouwde, 24 of 25 jaar oud, in 1827 met Sytske Jochums de Vries, ongeveer 23 jaar oud. Sytske is geboren omstreeks 1804. Sytske is overleden op donderdag 10 april 1828 in Dokkum (Fr), ongeveer 24 jaar oud.
Huwelijk-Marriage:
Sytske, trouwde met Haaije Hermannus Broekens. Haaije Hermannus is overleden vóór een onbekende dag in december 1828.
(2) trouwde, 26 jaar oud, op zondag 7 december 1828 in Dokkum (Fr) met Janneke Hanzes Roorda, ongeveer 26 jaar oud. Janneke is geboren omstreeks 1802 in Leeuwarden (Fr), dochter van Hans Klazes Roorda en Janke Frankzes. Janneke is overleden op vrijdag 10 september 1869 in Dokkum (Fr), ongeveer 67 jaar oud.
Kind van Jacob en Sytske:
1 Coenraad Mook, geboren op donderdag 13 maart 1828 in Dokkum (Fr).
Kinderen van Jacob en Janneke:
2 Koene Mook, geboren op donderdag 16 december 1830 in Dokkum (Fr). Koene is overleden op zaterdag 8 november 1902 in Veenhuizen, Norg (Dr), 71 jaar oud.
3 Hans Mook, geboren op vrijdag 21 december 1832 in Dokkum (Fr). Hans is overleden op dinsdag 30 juli 1918 in Nieuwe Pekela (Gr), 85 jaar oud.
4 Geeske Mook, geboren op zondag 22 november 1835 in Dokkum (Fr). Geeske is overleden op woensdag 1 december 1915 in Groningen, 80 jaar oud.
5 Sjoerd Mook, geboren op zaterdag 2 december 1837 in Dokkum (Fr).
6 Jan Mook, geboren op donderdag 2 april 1840 in Dokkum (Fr).
7 Klaas Mook, geboren op woensdag 5 maart 1845 in Dokkum (Fr).
17 Severinus Coenraads Mook is geboren op woensdag 11 februari 1807 in Dokkum (Fr), zoon van Coenraad Jacobus Mook en Geeske Jacobs Bekkema (zie 5). Severinus is overleden op maandag 27 januari 1879 in Leeuwarden (Fr), 71 jaar oud.
Beroep:
Arbeider. - Labourer.
Religie:
Rooms Katholiek-Roman Catholic
Severinus:
(1) trouwde, 30 jaar oud, op zondag 26 november 1837 in Leeuwarden (Fr) met Grietje Lucas van Dam, 38 jaar oud. Grietje is geboren op woensdag 6 februari 1799 in Leeuwarden (Fr), dochter van Lucas Jacobs van Dam en Clara Johannes Valk. Grietje is overleden op maandag 27 augustus 1849 in Leeuwarden (Fr), 50 jaar oud.
Beroep:
Naaister. Seamstress
(2) trouwde, 43 jaar oud, op zondag 19 mei 1850 in Leeuwarden (Fr) met Willemke Alberts Anée, 33 jaar oud. Willemke is geboren op vrijdag 7 maart 1817 in Leeuwarden (Fr), dochter van Albert Anée en Pietje Everts van der Meulen. Willemke is overleden op woensdag 21 december 1881 in Leeuwarden (Fr), 64 jaar oud.
18 Petrus Coenraads Mook is geboren op woensdag 13 december 1809 in Dokkum (Fr), zoon van Coenraad Jacobus Mook en Geeske Jacobs Bekkema (zie 5). Petrus is overleden op vrijdag 30 januari 1880 in Dokkum (Fr), 70 jaar oud.
Beroep:
Arbeider. - Labourer.
Religie:
Rooms Katholiek-Roman Catholic
Petrus trouwde, 27 jaar oud, op zondag 25 december 1836 in Dokkum (Fr) met Yfke Jacobs Havinga, 30 jaar oud. Yfke is geboren op donderdag 16 januari 1806 in Dokkum (Fr), dochter van Jacob Johannes Havinga en Teetske Pieters van der Veen. Yfke is overleden vóór januari 1880 in Dokkum (Fr), ten hoogste 74 jaar oud.
19 Ymkjen Jacobs Bekkema is geboren op woensdag 4 november 1812 in Surhuisterveen (Fr), dochter van Jakob Pieters Bekkema (zie 6) en Antje Hendriks Bijlsma. Ymkjen is overleden op maandag 9 februari 1891 in Surhuisterveen (Fr), 78 jaar oud. Ymkjen trouwde, 19 jaar oud, op dinsdag 23 oktober 1832 in Achtkarspelen (Fr) met Pieter Jans de Meer, 19 jaar oud. Pieter is geboren op dinsdag 2 februari 1813 in Surhuizum, Achtkarspelen (Fr), zoon van Jan Johannes de Meer en Kleiske Luitzens van Dekken. Pieter is overleden op zaterdag 10 augustus 1895 in Surhuisterveen (Fr), 82 jaar oud.
Kinderen van Ymkjen en Pieter:
1 Kleiske Pieters de Meer, geboren op donderdag 1 januari 1835 in Surhuisterveen (Fr). Kleiske is overleden op woensdag 28 april 1847 in Surhuisterveen (Fr), 12 jaar oud.
2 Jan de Meer, geboren op maandag 31 oktober 1836 in Surhuisterveen (Fr).
3 Antje de Meer, geboren op maandag 27 april 1840 in Surhuisterveen (Fr). Volgt 36.
4 Pieter de Meer, geboren op woensdag 10 augustus 1842 in Surhuisterveen (Fr). Volgt 37.
5 Stijntje de Meer, geboren op dinsdag 3 september 1844 in Surhuisterveen (Fr).
6 Alle de Meer, geboren op zondag 21 mei 1848 in Surhuisterveen (Fr).
7 Hendrik de Meer, geboren op vrijdag 27 december 1850 in Surhuisterveen (Fr). Volgt 38.
8 Kleiske de Meer, geboren op vrijdag 14 juli 1854 in Surhuisterveen (Fr). Volgt 39.
20 Hendrik Jakobs Bekkema is geboren op zaterdag 6 augustus 1814 in Surhuisterveen (Fr), zoon van Jakob Pieters Bekkema (zie 6) en Antje Hendriks Bijlsma. Hendrik is overleden op woensdag 25 juli 1866 in Garijp, Tietjerksteradeel (Fr), 51 jaar oud. Hendrik trouwde, 29 jaar oud, op zaterdag 18 mei 1844 in Kollumerland (Fr) met Joukje Joukes Veenstra, 33 jaar oud. Joukje is geboren op zondag 24 maart 1811 in Kollum (Fr), dochter van Jouke Symens Veenstra en Nieske Jetses. Joukje is overleden op maandag 11 augustus 1884 in Surhuisterveen (Fr), 73 jaar oud.
21 Andries Jacobs Bekkema is geboren op donderdag 10 juni 1819 in Surhuisterveen (Fr), zoon van Jakob Pieters Bekkema (zie 6) en Antje Gooitsens Nicolai. Andries is overleden op donderdag 10 januari 1884 in Surhuisterveen (Fr), 64 jaar oud. Andries trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 15 maart 1845 in Achtkarspelen (Fr) met Aaltje Wytzes Holwerda, 24 jaar oud. Aaltje is geboren op donderdag 28 december 1820 in Engwierum (Fr), dochter van Wytze Jelles Holwerda en Johantje Tjerks Eilander. Aaltje is overleden op donderdag 17 mei 1883 in Surhuisterveen (Fr), 62 jaar oud.
Kinderen van Andries en Aaltje:
1 Johanneske Bekkema, geboren op dinsdag 5 november 1844 in Surhuisterveen (Fr). Volgt 40.
2 Trijntje Bekkema, geboren op maandag 26 juli 1847 in Surhuisterveen (Fr). Volgt 41.
3 Jelle Andries Bekkema, geboren op donderdag 11 april 1850 in Surhuisterveen (Fr). Volgt 42.
4 Pietje Bekkema, geboren op dinsdag 12 april 1853 in Surhuisterveen (Fr). Volgt 43.
5 Wytske Bekkema, geboren op dinsdag 8 januari 1856 in Surhuisterveen (Fr).
Vermeld:
Ook vermeld als: Wietske Bekkema.
6 Andrieske Bekkema, geboren op maandag 30 augustus 1858 in Surhuisterveen (Fr).
7 Ritske Bekkema, geboren op zondag 3 mei 1863 in Surhuisterveen (Fr). Ritske is overleden op maandag 11 oktober 1937 in Ureterp (Fr), 74 jaar oud. Ritske bleef ongehuwd.
22 Arend Jacobs Bekkema is geboren op woensdag 19 oktober 1825 in Surhuisterveen (Fr), zoon van Jakob Pieters Bekkema (zie 6) en Rinskje Jans Pitstra. Arend is overleden op dinsdag 9 april 1912 in Surhuisterveen (Fr), 86 jaar oud. Arend trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 8 februari 1849 in Achtkarspelen (Fr) met Grietje Kloosterman, 22 jaar oud. Grietje is geboren op dinsdag 16 mei 1826 in Surhuizum, Achtkarspelen (Fr), dochter van Martje Wiebes Kloosterman. Grietje is overleden op zondag 12 januari 1908 in Surhuisterveen (Fr), 81 jaar oud.
Kinderen van Arend en Grietje:
1 Martje Bekkema, geboren op woensdag 28 februari 1849 in Surhuisterveen (Fr). Volgt 44.
2 Renske Bekkema, geboren op woensdag 29 oktober 1851 in Surhuisterveen (Fr). Volgt 45.
3 Wytske Bekkema, geboren op dinsdag 5 december 1854 in Surhuisterveen (Fr). Volgt 46.
4 Sytske Bekkema, geboren op vrijdag 30 oktober 1857 in Surhuisterveen (Fr).
5 Jakob Bekkema, geboren op maandag 23 april 1860 in Surhuisterveen (Fr). Volgt 47.
6 Willemina Bekkema, geboren op zondag 19 april 1863 in Surhuisterveen (Fr).
7 Hiltje Bekkema, geboren op zaterdag 18 augustus 1866 in Surhuisterveen (Fr). Volgt 48.
8 Anne Bekkema, geboren op zondag 18 april 1869 in Surhuisterveen (Fr).
23 Anne Jacobs Bekkema is geboren op vrijdag 27 februari 1829 in Surhuisterveen (Fr), zoon van Jakob Pieters Bekkema (zie 6) en Rinskje Jans Pitstra. Anne is overleden op maandag 5 januari 1891 in Surhuisterveen (Fr), 61 jaar oud. Anne trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 23 december 1854 in Achtkarspelen (Fr) met Jinke Jans Veenstra, 23 jaar oud. Jinke is geboren op zaterdag 3 december 1831 in Surhuisterveen (Fr), dochter van Jan Wolters Veenstra en Neeltje Hendriks Pitstra. Jinke is overleden op vrijdag 1 juli 1898 in Surhuisterveen (Fr), 66 jaar oud.
Kinderen van Anne en Jinke:
1 Renske Bekkema, geboren op donderdag 14 februari 1856 in Surhuisterveen (Fr). Volgt 49.
2 Neeltje Bekkema, geboren op vrijdag 16 april 1858 in Surhuisterveen (Fr). Volgt 50.
3 Jakob Bekkema, geboren op vrijdag 27 juli 1860 in Surhuisterveen (Fr). Volgt 51.
4 Jan Bekkema, geboren op woensdag 9 maart 1864 in Surhuisterveen (Fr). Volgt 52.
5 Ymkje Bekkema, geboren op donderdag 13 mei 1869 in Surhuisterveen (Fr). Ymkje is overleden op maandag 27 december 1869 in Surhuisterveen (Fr), 7 maanden oud.
6 Ymkje Bekkema, geboren op dinsdag 21 december 1875 in Surhuisterveen (Fr). Volgt 53.
24 Hiltje Harmens Bekkema is geboren op woensdag 15 september 1819 in Surhuisterveen (Fr), dochter van Harmen Pieters Bekkema (zie 8) en Egbertje Riekeles Bijma. Hiltje is overleden op zaterdag 1 december 1894 in Bergum, Tietjerksteradeel (Fr), 75 jaar oud. Hiltje trouwde, 30 jaar oud, op vrijdag 10 mei 1850 in Tietjerksteradeel (Fr) met Douwe Ritserts de Vries, 31 jaar oud. Douwe is geboren op maandag 25 januari 1819 in Bergum, Tietjerksteradeel (Fr), zoon van Ritsert Oenes de Vries en Janke Douwes. Douwe is overleden op zaterdag 7 september 1895 in Bergum, Tietjerksteradeel (Fr), 76 jaar oud.
25 Riekele Harmens Bekkema is geboren op donderdag 7 maart 1822 in Surhuisterveen (Fr), zoon van Harmen Pieters Bekkema (zie 8) en Egbertje Riekeles Bijma. Riekele is overleden op donderdag 25 december 1879 in Surhuisterveen (Fr), 57 jaar oud.
Beroep:
Arbeider. - Labourer.
Riekele trouwde, 37 jaar oud, op vrijdag 13 januari 1860 in Achtkarspelen (Fr) met Maria Nicola van der Heide, 35 jaar oud. Maria is geboren op woensdag 15 september 1824 in Surhuisterveen (Fr), dochter van Johannes Sjoerds van der Heide en Jantje Geerts Bakker. Maria is overleden op donderdag 5 december 1918 in Drachten, Smallingerland (Fr), 94 jaar oud.
Kinderen van Riekele en Maria:
1 Uilke Bekkema, geboren op maandag 27 oktober 1851 in Surhuisterveen (Fr). Volgt 54.
2 Johannes Bekkema, geboren op maandag 26 juni 1854 in Surhuisterveen (Fr). Volgt 55.
3 Harm Bekkema, geboren op donderdag 14 mei 1857 in Surhuisterveen (Fr). Volgt 56.
4 Jantje Bekkema, geboren op maandag 15 april 1861 in Surhuisterveen (Fr). Volgt 57.
5 Hiltje Bekkema, geboren op vrijdag 12 februari 1864 in Surhuisterveen (Fr). Volgt 58.
6 Antje Bekkema, geboren op zondag 21 juli 1867 in Surhuisterveen (Fr). Volgt 59.
26 Uilke Harmens Bekkema is geboren op zaterdag 27 december 1823 in Surhuisterveen (Fr), zoon van Harmen Pieters Bekkema (zie 8) en Egbertje Riekeles Bijma. Uilke is overleden op woensdag 15 april 1896 in Surhuisterveen (Fr), 72 jaar oud. Uilke trouwde, 43 jaar oud, op zaterdag 25 mei 1867 in Achtkarspelen (Fr) met Jitske Jelles Boonstra, 49 jaar oud. Jitske is geboren op zaterdag 22 november 1817 in Oudwoude (Fr), dochter van Jelke Folkerts Boonstra en Janke Rochus van der Ley. Jitske is overleden op donderdag 13 mei 1897 in Kollum (Fr), 79 jaar oud. Jitske is weduwe van Rinze Joukes Wiersma (±1794-1857), met wie zij trouwde op zaterdag 21 mei 1842 in Kollumerland (Fr).
Huwelijk-Marriage:
Jitske Jelles, trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 21 mei 1842 in Kollumerland (Fr) met Rinze Joukes Wiersma, 48 jaar oud.
Rinze Joukes is geboren in 1794 in Kollum (Fr).
Rinze Joukes is overleden op woensdag 14 januari 1857, 63 jaar oud.
27 Bonne Harmens Bekkema is geboren op woensdag 1 februari 1826 in Surhuisterveen (Fr), zoon van Harmen Pieters Bekkema (zie 8) en Egbertje Riekeles Bijma. Bonne is overleden op vrijdag 1 augustus 1873 in Drachten, Smallingerland (Fr), 47 jaar oud. Bonne trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 1 juni 1850 in Achtkarspelen (Fr) met Yttje Hermanes (Ietje) van Loo, 36 jaar oud. Ietje is geboren op zondag 17 april 1814 in Gerkesklooster (Fr), dochter van Hermanus Alberts van Loo en Sjouwkjen Sybrens. Ietje is overleden op maandag 31 augustus 1885 in Drachten, Smallingerland (Fr), 71 jaar oud.
Vermeld:
Ook vermeld als: Yttje Manes van Loo. (Patroniem van Yttje staat zo vermeld in de akte, maar zou eigenlijk "Hermanus" moeten zijn.)
Kinderen van Bonne en Ietje:
1 Harm Bekkema, geboren op dinsdag 15 oktober 1850 in Doezum, Grootegast (Gr). Harm is overleden op woensdag 30 juni 1852 in Surhuisterveen (Fr), 1 jaar oud.
2 Harm Bekkema, geboren op dinsdag 7 november 1854 in Surhuisterveen (Fr). Volgt 60.
28 Pieter Harmens Bekkema is geboren op dinsdag 8 januari 1828 in Surhuisterveen (Fr), zoon van Harmen Pieters Bekkema (zie 8) en Egbertje Riekeles Bijma. Pieter is overleden in Surhuisterveen (Fr). Pieter:
(1) trouwde, 28 jaar oud, op zaterdag 28 juni 1856 in Wymbritseradeel (Fr) met Rinske de Vries, 23 jaar oud. Rinske is geboren op zondag 10 maart 1833 in Terzool (Fr), dochter van Willemke Rintjes de Vries. Rinske is overleden op maandag 20 januari 1868 in Surhuisterveen (Fr), 34 jaar oud.
Vermeld:
Ook vermeld als: Rinskje Klazes Andringa.
(2) trouwde, 45 jaar oud, op woensdag 21 mei 1873 in Opsterland (Fr) met Sijke Berends de Haan, 39 jaar oud. Sijke is geboren op woensdag 23 oktober 1833 in Ureterp (Fr), dochter van Berend Foppes de Haan en Froukjen Hendriks Bosma. Sijke is overleden op zondag 22 januari 1899 in Siegerswoude, Opsterland (Fr), 65 jaar oud. Sijke is weduwe van Oene Jans Boonstra (1816-1870), met wie zij trouwde op vrijdag 29 mei 1863 in Opsterland (Fr).
Kinderen van Pieter en Rinske:
1 Harm Pieters Bekkema, geboren op zondag 12 oktober 1856 in IJlst (Fr).
2 Egbertje Bekkema, geboren op dinsdag 14 september 1858 in Surhuisterveen (Fr). Egbertje is overleden op donderdag 11 maart 1869 in Surhuisterveen (Fr), 10 jaar oud.
3 Willemke Bekkema, geboren op woensdag 24 september 1862 in Surhuisterveen (Fr). Volgt 61.
4 Sjoukje Bekkema, geboren op woensdag 21 augustus 1867 in Surhuisterveen (Fr). Sjoukje is overleden op zaterdag 14 september 1867 in Surhuisterveen (Fr), 24 dagen oud.
Kind van Pieter en Sijke:
5 Riekeltje Bekkema, geboren op donderdag 3 februari 1876 in Siegerswoude, Opsterland (Fr). Riekeltje is overleden op vrijdag 12 oktober 1877 in Siegerswoude, Opsterland (Fr), 1 jaar oud.
29 Sjoukjen Harms Bekkema is geboren op woensdag 11 augustus 1830 in Surhuisterveen (Fr), dochter van Harmen Pieters Bekkema (zie 8) en Egbertje Riekeles Bijma. Sjoukjen is overleden op zaterdag 28 september 1912 in Surhuisterveen (Fr), 82 jaar oud. Sjoukjen trouwde, 32 jaar oud, op zaterdag 30 mei 1863 in Achtkarspelen (Fr) met Wopke Wopkes Hoekstra, 30 jaar oud. Wopke is geboren op vrijdag 13 juli 1832 in Surhuisterveen (Fr), zoon van Wopke Wopkes Hoekstra en Tietje Hanzes Nieuwenhuis. Wopke is overleden op zaterdag 16 januari 1915 in Surhuisterveen (Fr), 82 jaar oud.
Kinderen van Sjoukjen en Wopke:
1 Harm Wopkes Hoekstra, geboren op zondag 19 maart 1865 in Surhuisterveen (Fr). Volgt 62.
2 Wopke Hoekstra, geboren op woensdag 26 juni 1867 in Surhuisterveen (Fr). Volgt 63.
3 Egbert Hoekstra, geboren op dinsdag 13 december 1870 in Surhuisterveen (Fr). Volgt 64.
30 Lieuwe Harmens Bekkema is geboren op dinsdag 1 januari 1833 in Surhuisterveen (Fr), zoon van Harmen Pieters Bekkema (zie 8) en Egbertje Riekeles Bijma. Lieuwe is overleden op dinsdag 29 juni 1909 in Marum (Gr), 76 jaar oud. Lieuwe trouwde, 27 jaar oud, op donderdag 17 mei 1860 in Opsterland (Fr) met Elisabeth Popkes Boonstra, 24 jaar oud. Elisabeth is geboren op maandag 18 januari 1836 in Siegerswoude, Opsterland (Fr), dochter van Popke Hendriks Boonstra en Trijntje Jacobs Otten. Elisabeth is overleden op zaterdag 15 september 1906 in Drachten, Smallingerland (Fr), 70 jaar oud.
Kinderen van Lieuwe en Elisabeth:
1 Popke Bekkema, geboren op dinsdag 20 januari 1863 in Siegerswoude, Opsterland (Fr). Volgt 65.
2 Egbertje Bekkema, geboren op zaterdag 16 april 1864 in Siegerswoude, Opsterland (Fr). Volgt 66.
3 Trijntje Bekkema, geboren op zaterdag 26 december 1868 in Siegerswoude, Opsterland (Fr). Volgt 67.
4 Harmen Bekkema, geboren op vrijdag 9 juni 1871 in Siegerswoude, Opsterland (Fr). Volgt 68.
5 Bonne Bekkema, geboren op zondag 15 november 1874 in Siegerswoude, Opsterland (Fr). Volgt 69.
31 Marten Harmens Bekkema is geboren op zaterdag 14 maart 1835 in Surhuisterveen (Fr), zoon van Harmen Pieters Bekkema (zie 8) en Egbertje Riekeles Bijma. Marten is overleden op donderdag 10 januari 1884 in Grijpskerk (Gr), 48 jaar oud. Marten trouwde, 39 jaar oud, op zaterdag 12 september 1874 in Grijpskerk (Gr) met Tjaaktje Faber, 24 jaar oud. Tjaaktje is geboren op maandag 18 maart 1850 in Kommerzijl, Grijpskerk (Gr), dochter van Sijtze Eijes Faber en Korneliske Harms Stoel. Tjaaktje is overleden op woensdag 4 februari 1885 in Grijpskerk (Gr), 34 jaar oud.
Kind van Marten en Tjaaktje:
1 Bonne Bekkema, geboren op maandag 1 februari 1875 in Westerhorn gem. Grijpskerk (Gr). Volgt 70.
32 Harm Harms (Harmen) Bekkema is geboren op maandag 1 oktober 1838 in Surhuisterveen (Fr), zoon van Harmen Pieters Bekkema (zie 8) en Egbertje Riekeles Bijma. Harmen is overleden op woensdag 13 april 1904 in Surhuisterveen (Fr), 65 jaar oud. Harmen trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 24 mei 1862 in Achtkarspelen (Fr) met Aukje Hendriks Loonstra, 22 jaar oud. Aukje is geboren op zondag 23 juni 1839 in Harkema-Opeinde (Fr), dochter van Hendrik Goitzens Loonstra en Jantje Halbes van der Heide. Aukje is overleden op donderdag 27 mei 1920 in Surhuisterveen (Fr), 80 jaar oud.
Geboorteplaats: Place of Birth:
https://nl.wikipedia.org/wiki/Harkema
Kinderen van Harmen en Aukje:
1 Egbert Harms Bekkema, geboren op donderdag 22 januari 1863 in Surhuisterveen (Fr). Volgt 71.
2 Hendrik Harms Bekkema, geboren op woensdag 6 juli 1864 in Surhuisterveen (Fr). Volgt 72.
3 Hiltje Bekkema, geboren op zaterdag 20 januari 1866 in Surhuisterveen (Fr). Volgt 73.
4 Harm Bekkema, geboren op donderdag 4 juli 1867 in Surhuisterveen (Fr). Volgt 74.
5 Jannes Bekkema, geboren op dinsdag 31 augustus 1869 in Surhuisterveen (Fr). Jannes is overleden op donderdag 29 februari 1872 in Surhuisterveen (Fr), 2 jaar oud.
6 Bintje Bekkema, geboren op zaterdag 24 juni 1871 in Surhuisterveen (Fr). Volgt 75.
7 Jannes Bekkema, geboren op dinsdag 16 december 1873 in Surhuisterveen (Fr). Volgt 76.
8 N.N. Bekkema, levenloos geboren zoon, geboren op donderdag 24 februari 1876 in Surhuisterveen (Fr).
9 Sjoukje Bekkema, geboren op zondag 24 november 1878 in Surhuisterveen (Fr). Sjoukje is overleden op woensdag 27 maart 1895 in Surhuisterveen (Fr), 16 jaar oud.
10 Uilke Bekkema, geboren op maandag 4 oktober 1880 in Surhuisterveen (Fr). Volgt 77.
11 Trijntje Bekkema, geboren op vrijdag 6 maart 1885 in Surhuisterveen (Fr).
33 Antje Arends Bekkema is geboren op donderdag 20 augustus 1840 in Surhuisterveen (Fr), dochter van Arend Pieters Bekkema (zie 10) en Jeltje Franzes Bosgraaf. Antje is overleden op donderdag 31 augustus 1893 in Surhuisterveen (Fr), 53 jaar oud. Antje trouwde, 22 jaar oud, op zaterdag 11 april 1863 in Achtkarspelen (Fr) met Jacob Jogchums van der Zaag, 41 jaar oud. Jacob is geboren op woensdag 3 oktober 1821 in Surhuizum, Achtkarspelen (Fr), zoon van Jogchum Gaukes van der Zaag en Lutske Engberts Suidersma. Jacob is overleden op dinsdag 7 februari 1893 in Surhuisterveen (Fr), 71 jaar oud.
Kind van Antje en Jacob:
1 Lutske Jakobs van der Zaag, geboren op woensdag 17 juni 1863 in Surhuisterveen (Fr). Volgt 78.
34 Pieter Arends Bekkema is geboren op vrijdag 12 augustus 1842 in Surhuisterveen (Fr), zoon van Arend Pieters Bekkema (zie 10) en Jeltje Franzes Bosgraaf. Pieter is overleden op zondag 4 juni 1922 in Surhuisterveen (Fr), 79 jaar oud. Pieter:
(1) trouwde, 21 jaar oud, op vrijdag 18 maart 1864 in Achtkarspelen (Fr) met Froukjen Aardema, 34 jaar oud. Froukjen is geboren op maandag 25 januari 1830 in Ureterp (Fr), dochter van Bauke Jans Aardema en Minke Gurbes Idema. Froukjen is overleden op zaterdag 31 januari 1874 in Surhuisterveen (Fr), 44 jaar oud.
(2) trouwde, 33 jaar oud, op zaterdag 2 oktober 1875 in Achtkarspelen (Fr) met Henderike de Roos, 25 jaar oud. Henderike is geboren op zondag 14 oktober 1849 in Drachten, Smallingerland (Fr), dochter van Sjoerd Douwes de Roos en Iemkjen Baukes Aardema. Henderike is overleden op woensdag 13 september 1911 in Surhuisterveen (Fr), 61 jaar oud. Henderike is weduwe van Pieter de Roos (1847-1872), met wie zij trouwde op zaterdag 1 april 1871 in Drachten, Smallingerland (Fr).
Kinderen van Pieter en Froukjen:
1 Arend Bekkema, geboren op donderdag 23 juni 1864 in Surhuisterveen (Fr). Volgt 79.
2 Ymkje Bekkema, geboren op zondag 21 januari 1866 in Surhuisterveen (Fr). Volgt 80.
3 Bauke Bekkema, geboren op maandag 13 april 1868 in Surhuisterveen (Fr). Volgt 81.
4 Jelle Bekkema, geboren op zaterdag 6 augustus 1870 in Surhuisterveen (Fr). Volgt 82.
Kinderen van Pieter en Henderike:
5 Sjoerd Bekkema, geboren op maandag 26 april 1875 in Surhuisterveen (Fr). Volgt 83.
6 Anne Bekkema, geboren op zondag 1 september 1878 in Surhuisterveen (Fr). Volgt 84.
7 Douwe Bekkema, geboren op dinsdag 29 juni 1880 in Surhuisterveen (Fr). Douwe is overleden op woensdag 20 juli 1881 in Surhuisterveen (Fr), 1 jaar oud.
8 Douwe Bekkema, geboren op woensdag 21 juni 1882 in Surhuisterveen (Fr). Douwe is overleden op zondag 25 juni 1882 in Surhuisterveen (Fr), 4 dagen oud.
9 Arend Bekkema, geboren op donderdag 7 januari 1892 in Surhuisterveen (Fr). Volgt 85.
sijbe_bos___janke_bekkema_akte_van_onvermogen_17-02-1866.jpg
2 Sijbe Bos & Janke Bekkema akte van onvermogen 17-02-1866
35 Janke Arends Bekkema (afb. 2) is geboren op vrijdag 19 juli 1844 in Surhuisterveen (Fr), dochter van Arend Pieters Bekkema (zie 10) en Jeltje Franzes Bosgraaf. Janke is overleden op vrijdag 13 juli 1917 in Assen (Dr), 72 jaar oud. Janke trouwde, 21 jaar oud, op zaterdag 17 februari 1866 in Achtkarspelen (Fr) met Siebe Tjallings Bos, 26 jaar oud. Siebe is geboren op woensdag 19 juni 1839 in Surhuisterveen (Fr), zoon van Tjalling Sybes Bos en Teike Willems Kramer. Siebe is overleden op zondag 26 maart 1922 in Assen (Dr), 82 jaar oud.
Kinderen van Janke en Siebe:
1 Teike Bos, geboren op vrijdag 4 januari 1867 in Surhuisterveen (Fr). Volgt 86.
2 Arend Bos, geboren op woensdag 24 juni 1868 in Surhuisterveen (Fr).
3 Tjalling Bos, geboren op maandag 30 augustus 1869 in Surhuisterveen (Fr). Volgt 87.
4 Jeltje Bos, geboren op donderdag 21 december 1871 in Surhuisterveen (Fr). Volgt 88.
5 Antje Bos, geboren op dinsdag 22 juni 1886 in Assen (Dr). Volgt 89.
36 Antje de Meer is geboren op maandag 27 april 1840 in Surhuisterveen (Fr), dochter van Pieter Jans de Meer en Ymkjen Jacobs Bekkema (zie 19). Antje is overleden op dinsdag 19 februari 1918 in Drachten, Smallingerland (Fr), 77 jaar oud. Antje trouwde met Douwe de Roos.
37 Pieter de Meer is geboren op woensdag 10 augustus 1842 in Surhuisterveen (Fr), zoon van Pieter Jans de Meer en Ymkjen Jacobs Bekkema (zie 19). Pieter is overleden op maandag 3 maart 1924 in Drachten, Smallingerland (Fr), 81 jaar oud. Pieter trouwde met Sijtske de Jong.
38 Hendrik de Meer is geboren op vrijdag 27 december 1850 in Surhuisterveen (Fr), zoon van Pieter Jans de Meer en Ymkjen Jacobs Bekkema (zie 19). Hendrik is overleden op woensdag 1 september 1915 in Drachten, Smallingerland (Fr), 64 jaar oud. Hendrik trouwde met Neeltje Veenstra.
39 Kleiske de Meer is geboren op vrijdag 14 juli 1854 in Surhuisterveen (Fr), dochter van Pieter Jans de Meer en Ymkjen Jacobs Bekkema (zie 19). Kleiske is overleden op dinsdag 26 maart 1929 in Groningen, 74 jaar oud. Kleiske trouwde met Lutsen van der Leij.
40 Johanneske Bekkema is geboren op dinsdag 5 november 1844 in Surhuisterveen (Fr), dochter van Andries Jacobs Bekkema (zie 21) en Aaltje Wytzes Holwerda. Johanneske is overleden op donderdag 23 december 1909 in Houtigehage (Fr), 65 jaar oud. Johanneske trouwde, 27 jaar oud, op zaterdag 19 oktober 1872 in Drachten, Smallingerland (Fr) met Sweitze Wessels Gal, 33 jaar oud. Sweitze is geboren op zaterdag 16 maart 1839 in Surhuisterveen (Fr), zoon van Wessel Sweitzes Gal en Tieke Keis Postma. Sweitze is overleden op zondag 24 december 1916 in Surhuisterveen (Fr), 77 jaar oud.
Kind van Johanneske en Sweitze:
1 Aaltje Gal, geboren op maandag 7 juni 1869 in Houtigehage (Fr). Volgt 90.
41 Trijntje Bekkema is geboren op maandag 26 juli 1847 in Surhuisterveen (Fr), dochter van Andries Jacobs Bekkema (zie 21) en Aaltje Wytzes Holwerda. Trijntje is overleden op dinsdag 16 november 1926 in Drachten, Smallingerland (Fr), 79 jaar oud. Trijntje:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 14 oktober 1871 in Drachten, Smallingerland (Fr) met Sake Booi, 23 jaar oud. Sake is geboren op zaterdag 12 augustus 1848 in Drachten, Smallingerland (Fr), zoon van Aalsen Sakes Booi en Gerkjen Sjoerds Dijkstra. Sake is overleden op donderdag 20 juni 1889 in Drachten, Smallingerland (Fr), 40 jaar oud.
(2) trouwde, 55 jaar oud, op vrijdag 19 september 1902 in Drachten, Smallingerland (Fr) met Meine van Hoek, 67 jaar oud. Meine is geboren op woensdag 2 september 1835 in Drachten, Smallingerland (Fr), zoon van Arend Meines van Hoek en Antje Berends Palstra. Meine is overleden op woensdag 22 oktober 1919 in Drachten, Smallingerland (Fr), 84 jaar oud.
Weduwnaar van: Widower of:
Antje Bijlsma.
Kind van Trijntje en Sake:
1 Aaltje Booi, geboren op maandag 25 oktober 1875 in Drachten, Smallingerland (Fr). Volgt 91.
aafke_willems_koorda__1847-1935_.jpg
3 Aafke Willems Koorda (1847-1935)
42 Jelle Andries Bekkema is geboren op donderdag 11 april 1850 in Surhuisterveen (Fr), zoon van Andries Jacobs Bekkema (zie 21) en Aaltje Wytzes Holwerda. Jelle is overleden op vrijdag 14 oktober 1927 in Boelenslaan (Fr), 77 jaar oud. Jelle trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 16 mei 1874 in Achtkarspelen (Fr) met Aafke Willems Koorda (afb. 3), 26 jaar oud. Aafke is geboren op dinsdag 13 juli 1847 in Surhuisterveen (Fr), dochter van Willem Jans Koorda en Aaltje Eelkes Spaanstra. Aafke is overleden op dinsdag 1 oktober 1935 in Groningen, 88 jaar oud.
Kinderen van Jelle en Aafke:
1 Aaltje Jelles Bekkema, geboren op zondag 20 november 1870 in Surhuisterveen (Fr). Volgt 92.
2 Andries Jelles Bekkema, geboren op donderdag 20 maart 1873 in Surhuisterveen (Fr). Volgt 93.
3 Willem Jelles Bekkema, geboren op woensdag 7 april 1875 in Surhuisterveen (Fr). Willem is overleden op woensdag 14 maart 1877 in Surhuisterveen (Fr), 1 jaar oud.
4 Antje Jelles Bekkema, geboren op zondag 19 november 1876 in Surhuisterveen (Fr). Volgt 94.
5 Willem Jelles Bekkema, geboren op woensdag 16 oktober 1878 in Surhuisterveen (Fr). Volgt 95.
6 Eelke Jelles Bekkema, geboren op zaterdag 16 april 1881 in Surhuisterveen (Fr). Volgt 96.
7 Andrieske Jelles Bekkema, geboren op dinsdag 13 maart 1883 in Surhuisterveen (Fr). Volgt 97.
8 Ritske Jelles Bekkema, geboren op donderdag 10 september 1885 in Surhuisterveen (Fr). Volgt 98.
9 Hendrik Rinke Jelles Bekkema, geboren op zondag 11 maart 1888 in Surhuisterveen (Fr). Volgt 99.
10 Jan Jelles Bekkema, geboren op zondag 11 maart 1888 in Surhuisterveen (Fr). Jan is overleden op zondag 8 april 1888 in Surhuisterveen (Fr), 28 dagen oud.
11 Johan Jelles Bekkema, geboren op dinsdag 30 juli 1889 in Surhuisterveen (Fr). Volgt 100.
43 Pietje Bekkema is geboren op dinsdag 12 april 1853 in Surhuisterveen (Fr), dochter van Andries Jacobs Bekkema (zie 21) en Aaltje Wytzes Holwerda. Pietje is overleden op dinsdag 11 augustus 1936 in Houtigehage (Fr), 83 jaar oud. Pietje trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 15 april 1876 in Drachten, Smallingerland (Fr) met Hendrik Tuinstra, 21 jaar oud. Hendrik is geboren op vrijdag 13 april 1855 in Drachten, Smallingerland (Fr), zoon van Rapke Ritskes Tuinstra en Hinke Bosgraaf. Hendrik is overleden op woensdag 15 maart 1939 in Houtigehage (Fr), 83 jaar oud.
Kind van Pietje en Hendrik:
1 Hinke Tuinstra, geboren op vrijdag 11 mei 1877 in Drachten, Smallingerland (Fr). Volgt 101.
44 Martje Bekkema is geboren op woensdag 28 februari 1849 in Surhuisterveen (Fr), dochter van Arend Jacobs Bekkema (zie 22) en Grietje Kloosterman. Martje is overleden op donderdag 23 oktober 1919 in Sappemeer (Gr), 70 jaar oud. Martje trouwde, 27 jaar oud, op zaterdag 18 november 1876 in Drachten, Smallingerland (Fr) met Durk de Vries, 33 jaar oud. Durk is geboren op zaterdag 22 april 1843 in Drachten, Smallingerland (Fr), zoon van Alle Durks de Vries en Jeltje Hendriks van der Velde. Durk is overleden op maandag 10 maart 1913, 69 jaar oud.
45 Renske Bekkema is geboren op woensdag 29 oktober 1851 in Surhuisterveen (Fr), dochter van Arend Jacobs Bekkema (zie 22) en Grietje Kloosterman. Renske is overleden op dinsdag 14 december 1915 in Drachten, Smallingerland (Fr), 64 jaar oud. Renske trouwde, 28 jaar oud, op donderdag 3 juni 1880 in Drachten, Smallingerland (Fr) met Freerk Dijkstra, 26 jaar oud. Freerk is geboren op dinsdag 7 juni 1853 in Drachten, Smallingerland (Fr), zoon van Anne Geerts Dijkstra en Martha Freerks Scheper. Freerk is overleden op woensdag 18 maart 1931 in Drachten, Smallingerland (Fr), 77 jaar oud.
Kinderen van Renske en Freerk:
1 Grietje Dijkstra, geboren op dinsdag 1 maart 1881. Grietje is overleden op maandag 4 juli 1881, 4 maanden oud.
2 Anne Dijkstra, geboren op woensdag 1 februari 1882 in Harlingen (Fr). Anne is overleden op dinsdag 25 januari 1938 in Beilen (Dr), 55 jaar oud. Anne bleef ongehuwd.
3 Grietje Dijkstra, geboren op dinsdag 27 maart 1883 in Harlingen (Fr). Volgt 102.
4 Martha Dijkstra, geboren op zondag 13 juli 1884 in Harlingen (Fr).
5 Wytske Dijkstra, geboren op maandag 24 januari 1887 in Drachten, Smallingerland (Fr). Volgt 103.
6 Geert Dijkstra, geboren op zaterdag 23 februari 1889 in Drachten, Smallingerland (Fr).
7 Sietske Dijkstra, geboren op zondag 26 februari 1893 in Drachten, Smallingerland (Fr).
46 Wytske Bekkema is geboren op dinsdag 5 december 1854 in Surhuisterveen (Fr), dochter van Arend Jacobs Bekkema (zie 22) en Grietje Kloosterman. Wytske is overleden op maandag 6 december 1937 in Drachten, Smallingerland (Fr), 83 jaar oud. Wytske trouwde, 27 jaar oud, op donderdag 25 mei 1882 in Opsterland (Fr) met Meindert Kooistra, 25 jaar oud. Meindert is geboren op vrijdag 13 maart 1857 in Drachten, Smallingerland (Fr), zoon van Wopke Piebes Kooistra en Marijke Meinderts Diepstra. Meindert is overleden op vrijdag 7 januari 1916 in Drachten, Smallingerland (Fr), 58 jaar oud.
Kinderen van Wytske en Meindert:
1 Wopke Kooistra, geboren op woensdag 25 juli 1883 in Ureterp (Fr). Volgt 104.
2 Arend Kooistra, geboren op donderdag 16 april 1885 in Ureterp (Fr). Arend is overleden op donderdag 27 oktober 1960 in Drachten, Smallingerland (Fr), 75 jaar oud. Arend bleef ongehuwd.
3 Marijke Kooistra, geboren op zondag 2 oktober 1887 in Drachten, Smallingerland (Fr). Volgt 105.
4 Jakob Kooistra, geboren op vrijdag 25 juli 1890 in Drachten, Smallingerland (Fr).
47 Jakob Bekkema is geboren op maandag 23 april 1860 in Surhuisterveen (Fr), zoon van Arend Jacobs Bekkema (zie 22) en Grietje Kloosterman. Jakob is overleden op vrijdag 16 januari 1931 in Drachten, Smallingerland (Fr), 70 jaar oud. Jakob trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 22 mei 1886 in Smallingerland (Fr) met Sietske Huisman, 23 jaar oud. Sietske is geboren op dinsdag 26 augustus 1862 in Drachten, Smallingerland (Fr), dochter van Roel Jurjens Huisman en Sibbeltje Polstra. Sietske is overleden op dinsdag 15 februari 1944 in Drachten, Smallingerland (Fr), 81 jaar oud.
Kinderen van Jakob en Sietske:
1 Arend Bekkema, geboren op woensdag 12 januari 1887 in Drachten, Smallingerland (Fr).
2 Roel Bekkema, geboren op maandag 25 februari 1889 in Drachten, Smallingerland (Fr). Roel is overleden op dinsdag 24 januari 1967 in Loppersum (Gr), 77 jaar oud. Roel bleef ongehuwd.
3 Grietje Bekkema, geboren op dinsdag 20 oktober 1891 in Drachten, Smallingerland (Fr). Grietje is overleden op woensdag 21 maart 1894 in Drachten, Smallingerland (Fr), 2 jaar oud.
4 Anna Bekkema, geboren op zondag 20 mei 1894 in Drachten, Smallingerland (Fr).
5 Sibbeltje Bekkema, geboren op vrijdag 13 november 1896 in Drachten, Smallingerland (Fr). Volgt 106.
6 Jurjen Bekkema, geboren op woensdag 5 april 1899 in Drachten, Smallingerland (Fr). Volgt 107.
7 Oege Bekkema, geboren op zondag 31 maart 1901 in Drachten, Smallingerland (Fr). Oege is overleden op maandag 8 september 1902 in Drachten, Smallingerland (Fr), 1 jaar oud.
8 Oege Bekkema, geboren op zaterdag 16 mei 1903 in Drachten, Smallingerland (Fr). Volgt 108.
9 Grietje Bekkema, geboren op zaterdag 16 mei 1903 in Drachten, Smallingerland (Fr). Grietje is overleden op donderdag 6 augustus 1903 in Drachten, Smallingerland (Fr), 2 maanden oud.
Vermeld:
Een van een tweeling.
10 Geert Bekkema, geboren op zaterdag 10 juni 1905 in Drachten, Smallingerland (Fr). Geert is overleden op maandag 30 maart 1931 in Drachten, Smallingerland (Fr), 25 jaar oud. Geert bleef ongehuwd.
48 Hiltje Bekkema is geboren op zaterdag 18 augustus 1866 in Surhuisterveen (Fr), dochter van Arend Jacobs Bekkema (zie 22) en Grietje Kloosterman. Hiltje is overleden op zaterdag 30 juni 1945, 78 jaar oud. Zij is begraven in Boelenslaan (Fr). Hiltje trouwde, 22 jaar oud, op zaterdag 18 mei 1889 in Achtkarspelen (Fr) met Harm Wopkes Hoekstra, 24 jaar oud. Zie 62 voor persoonsgegevens van Harm.
Kinderen van Hiltje en Harm:
1 Jakob Hoekstra, geboren op dinsdag 10 mei 1898 in Surhuisterveen (Fr). Jakob is overleden op zondag 4 april 1976 in Boelenslaan (Fr), 77 jaar oud. Jakob bleef ongehuwd.
2 Grietje Hoekstra, geboren op donderdag 23 mei 1901 in Surhuisterveen (Fr). Grietje is overleden op zondag 19 februari 1989 in Boelenslaan (Fr), 87 jaar oud. Grietje bleef ongehuwd.
49 Renske Bekkema is geboren op donderdag 14 februari 1856 in Surhuisterveen (Fr), dochter van Anne Jacobs Bekkema (zie 23) en Jinke Jans Veenstra. Renske is overleden op maandag 21 september 1903 in Salt Lake City, Utah, Verenigde Staten, 47 jaar oud.
Vermeld:
Ook vermeld als: Rinskje Annes Bekkema.
Renske:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 6 maart 1880 in Achtkarspelen (Fr) met Rindert IJjes Hulshoff, 38 jaar oud. Rindert is geboren op donderdag 20 mei 1841 in Surhuisterveen (Fr), zoon van IJje Rinderts Hulshoff en Anke Hendriks Posthuis. Rindert is overleden op woensdag 16 september 1891 in Leeuwarden (Fr), 50 jaar oud. Rindert is weduwnaar van Geertje Oenes Postma (1838-1876), met wie hij trouwde op zaterdag 1 juni 1867 in Achtkarspelen (Fr).
(2) trouwde, 37 jaar oud, op zaterdag 17 juni 1893 in Leeuwarden (Fr) met Douwe van der Werf, 39 jaar oud. Douwe is geboren op donderdag 22 september 1853 in Stroobos (Fr), zoon van Johannes Douwes van der Werf en Hendrikje Klazes Boskma. Douwe is overleden op vrijdag 7 januari 1927 in Salt Lake City, Utah, Verenigde Staten, 73 jaar oud. Douwe is weduwnaar van Jantje Stend (1860-1891), met wie hij trouwde op donderdag 20 juni 1889 in Dokkum (Fr).
Beroep:
Koffiehuishouder.
Kind van Renske en Rindert:
1 Anke Hulshoff, geboren op dinsdag 22 juni 1880 in Surhuisterveen (Fr). Anke is overleden op woensdag 19 oktober 1892 in Leeuwarden (Fr), 12 jaar oud.
Kinderen van Renske en Douwe:
2 N.N. van der Werf, levenloos geboren zoon, geboren op donderdag 29 maart 1894 in Dokkum (Fr).
3 N.N. van der Werf, levenloos geboren dochter, geboren op vrijdag 5 april 1895 in Dokkum (Fr).
4 Johanna Henderika van der Werf, geboren op donderdag 22 april 1897 in Dokkum (Fr).
50 Neeltje Bekkema is geboren op vrijdag 16 april 1858 in Surhuisterveen (Fr), dochter van Anne Jacobs Bekkema (zie 23) en Jinke Jans Veenstra. Neeltje is overleden op zaterdag 2 september 1939 in Utrecht, 81 jaar oud. Neeltje trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 31 december 1881 in Kollumerland (Fr) met Klaas Scheepvaart, 24 jaar oud. Klaas is geboren op dinsdag 25 augustus 1857 in Kollum (Fr), zoon van Gjalt Jans Scheepvaart en Ankje Klazes Kamminga. Klaas is overleden op donderdag 13 maart 1930 in Kollum (Fr), 72 jaar oud.
Beroep:
Cafehouder.
51 Jakob Bekkema is geboren op vrijdag 27 juli 1860 in Surhuisterveen (Fr), zoon van Anne Jacobs Bekkema (zie 23) en Jinke Jans Veenstra. Jakob is overleden op vrijdag 7 januari 1944 in Leeuwarden (Fr), 83 jaar oud. Jakob trouwde, 22 jaar oud, op zaterdag 2 juni 1883 in Achtkarspelen (Fr) met Evertje de Vries, 23 jaar oud. Evertje is geboren op maandag 29 augustus 1859 in Surhuisterveen (Fr), dochter van Siebe Annes de Vries en Geertje Everts Boersma. Evertje is overleden op dinsdag 1 juli 1941 in Surhuisterveen (Fr), 81 jaar oud.
Kinderen van Jakob en Evertje:
1 Jinke Bekkema, geboren op dinsdag 18 maart 1884 in Surhuisterveen (Fr). Jinke is overleden op vrijdag 28 maart 1884 in Surhuisterveen (Fr), 10 dagen oud.
Vermeld:
Een van een tweeling.
2 Geertje Bekkema, geboren op dinsdag 18 maart 1884 in Surhuisterveen (Fr). Geertje is overleden op maandag 31 maart 1884 in Surhuisterveen (Fr), 13 dagen oud.
Vermeld:
Een van een tweeling.
3 Geertje Bekkema, geboren op maandag 7 december 1885 in Surhuisterveen (Fr). Volgt 109.
4 Anne Bekkema, geboren op vrijdag 2 maart 1888 in Surhuisterveen (Fr).
5 Jinke Bekkema, geboren op maandag 11 augustus 1890 in Surhuisterveen (Fr). Volgt 110.
6 Siebe Bekkema, geboren op donderdag 7 december 1893 in Surhuisterveen (Fr).
7 Jan Bekkema, geboren op zaterdag 17 april 1897 in Surhuisterveen (Fr). Volgt 111.
8 Sieger Bekkema, geboren op woensdag 13 november 1901 in Surhuisterveen (Fr).
52 Jan Bekkema is geboren op woensdag 9 maart 1864 in Surhuisterveen (Fr), zoon van Anne Jacobs Bekkema (zie 23) en Jinke Jans Veenstra. Jan is overleden op donderdag 2 mei 1940 in Beetsterzwaag (Fr), 76 jaar oud. Jan:
(1) trouwde, 30 jaar oud, op zaterdag 22 september 1894 in Achtkarspelen (Fr) met Dina de Jong, 23 jaar oud. Dina is geboren op dinsdag 21 maart 1871 in Drachten, Smallingerland (Fr), dochter van Hendrik Roels de Jong en Trijntje Jogchums de Jong. Dina is overleden op donderdag 23 april 1896 in Surhuisterveen (Fr), 25 jaar oud.
(2) trouwde, 33 jaar oud, op zaterdag 25 september 1897 in Achtkarspelen (Fr) met Sijtske de Wit, 26 jaar oud. Sijtske is geboren op dinsdag 12 september 1871 in Surhuisterveen (Fr), dochter van Tjeerd Tjallings de Wit en Rinskje Tiemens Wiersma. Sijtske is overleden op zaterdag 24 mei 1924 in Rottevalle, Smallingerland (Fr), 52 jaar oud.
Vermeld:
Ook vermeld als: Sytske de Wit.
Kind van Jan en Dina:
1 N.N. Bekkema, levenloos geboren zoon, geboren op dinsdag 27 november 1894 in Surhuisterveen (Fr).
Kinderen van Jan en Sijtske:
2 N.N. Bekkema, levenloos geboren zoon, geboren op maandag 5 juni 1899 in Surhuisterveen (Fr).
3 N.N. Bekkema, levenloos geboren dochter, geboren op zondag 15 april 1900 in Surhuisterveen (Fr).
4 N.N. Bekkema, levenloos geboren zoon, geboren op woensdag 16 oktober 1901 in Surhuisterveen (Fr).
5 Rinskje Bekkema, geboren op woensdag 12 november 1902 in Surhuisterveen (Fr). Rinskje is overleden op woensdag 17 augustus 1904 in Surhuisterveen (Fr), 1 jaar oud.
6 Rinskje Bekkema, geboren op donderdag 13 april 1905 in Surhuisterveen (Fr). Volgt 112.
7 Anne Bekkema, geboren op vrijdag 22 november 1907 in Surhuisterveen (Fr). Volgt 113.
8 Jantje Bekkema, geboren op vrijdag 7 oktober 1910 in Surhuisterveen (Fr). Volgt 114.
9 Tjeerd Bekkema, geboren op zondag 22 februari 1914 in Surhuisterveen (Fr). Tjeerd is overleden.
10 Jinke Bekkema, geboren op maandag 25 september 1916 in Surhuisterveen (Fr). Jinke is overleden.
53 Ymkje Bekkema is geboren op dinsdag 21 december 1875 in Surhuisterveen (Fr), dochter van Anne Jacobs Bekkema (zie 23) en Jinke Jans Veenstra. Ymkje is overleden op maandag 3 maart 1941 in Dokkum (Fr), 65 jaar oud. Ymkje trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 17 mei 1902 in Kollumerland (Fr) met Rienk Pijnacker, 23 jaar oud. Rienk is geboren op donderdag 20 juni 1878 in Kollum (Fr), zoon van Jan Pijnacker en Klaaske Veenstra. Rienk is overleden op zaterdag 19 januari 1957 in Dokkum (Fr), 78 jaar oud.
Beroep:
Goudsmidknecht.
Kind van Ymkje en Rienk:
1 Anne Jan Pijnacker, geboren op dinsdag 6 augustus 1912 in Kollum (Fr). Anne is overleden.
54 Uilke Bekkema is geboren op maandag 27 oktober 1851 in Surhuisterveen (Fr), zoon van Riekele Harmens Bekkema (zie 25) en Maria Nicola van der Heide. Uilke is overleden op maandag 25 augustus 1947 in Emmen (Dr), 95 jaar oud.
Beroep:
Arbeider - Schipper.
Uilke trouwde, 32 jaar oud, op donderdag 21 februari 1884 in Vlagtwedde (Gr) met Trientje Hovinga, 24 jaar oud. Trientje is geboren op woensdag 7 december 1859 in Zevenhuizen, gemeente Leek (Gr), dochter van Wolter Hovinga en Klaaske Huizinga. Trientje is overleden op maandag 21 mei 1951 in Emmen (Dr), 91 jaar oud.
Kinderen van Uilke en Trientje:
1 N.N. Bekkema, levenloos geboren dochter, geboren op zondag 2 augustus 1885 in Ter Apel (Gr).
2 Maria Bekkema, geboren op donderdag 28 oktober 1886 in Leek (Gr). Volgt 115.
3 Wolter Bekkema, geboren op woensdag 2 mei 1888 in Leek (Gr). Volgt 116.
4 Klaaske Bekkema, geboren op maandag 7 juli 1890 in Valthermond (Dr). Volgt 117.
55 Johannes Bekkema is geboren op maandag 26 juni 1854 in Surhuisterveen (Fr), zoon van Riekele Harmens Bekkema (zie 25) en Maria Nicola van der Heide. Johannes is overleden op dinsdag 9 januari 1945 in Opende (Gr), 90 jaar oud. Johannes:
(1) trouwde, 30 jaar oud, op zaterdag 1 november 1884 in Drachten, Smallingerland (Fr) met Hendrikje Bijma, 29 jaar oud. Hendrikje is geboren op woensdag 19 september 1855 in Grootegast (Gr), dochter van Foppe Barelds Bijma en Guitske Martens Damstra. Hendrikje is overleden op maandag 25 december 1899 in Opende (Gr), 44 jaar oud.
(2) trouwde, 46 jaar oud, op vrijdag 26 april 1901 in Grootegast (Gr) met Sjouktje Ongersma, 36 jaar oud. Sjouktje is geboren op donderdag 17 november 1864 in Opende (Gr), dochter van Wiebren Koenes Ongersma en Trientje van der Velde. Sjouktje is overleden op zondag 17 februari 1924 in Opende (Gr), 59 jaar oud.
Vermeld:
Ook vermeld als: Sjouktje Ondersma.
Kinderen van Johannes en Hendrikje:
1 Maria Bekkema, geboren op maandag 23 december 1889 in Opende (Gr). Volgt 118.
2 Foppe Bekkema, geboren op donderdag 24 november 1892 in Opende (Gr). Volgt 119.
3 Gooitske Bekkema, geboren op zaterdag 12 oktober 1895 in Opende (Gr). Volgt 120.
Kinderen van Johannes en Sjouktje:
4 Trijntje Bekkema, geboren op zondag 25 augustus 1901 in Opende (Gr). Volgt 121.
5 Riekele Bekkema, geboren op dinsdag 9 december 1902 in Opende (Gr). Volgt 122.
6 Wiebren Koene Bekkema, geboren op donderdag 18 mei 1905 in Opende (Gr).
56 Harm Bekkema is geboren op donderdag 14 mei 1857 in Surhuisterveen (Fr), zoon van Riekele Harmens Bekkema (zie 25) en Maria Nicola van der Heide. Harm is overleden op dinsdag 13 februari 1951 in Siegerswoude, Opsterland (Fr), 93 jaar oud. Harm trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 7 december 1882 in Drachten, Smallingerland (Fr) met Aaltje Bruinsma, 23 jaar oud. Aaltje is geboren op woensdag 2 maart 1859 in Ureterp (Fr), dochter van Haye Jeens Bruinsma en Durkjen Hendriks Brander. Aaltje is overleden op woensdag 28 mei 1902 in Opende (Gr), 43 jaar oud.
Kinderen van Harm en Aaltje:
1 Durkje Bekkema, geboren op dinsdag 30 oktober 1883 in Drachten, Smallingerland (Fr). Volgt 123.
2 Maria Nicola Bekkema, geboren op woensdag 16 september 1885 in Drachten, Smallingerland (Fr). Volgt 124.
3 Riekele Bekkema, geboren op woensdag 23 februari 1887 in Drachten, Smallingerland (Fr). Volgt 125.
4 Haije Bekkema, geboren op woensdag 5 december 1888 in Opende (Gr). Volgt 126.
5 Oelke Bekkema, geboren op vrijdag 28 november 1890 in Opende (Gr).
6 Fokje Bekkema, geboren op zaterdag 22 juli 1893 in Opende (Gr). Fokje is overleden op woensdag 6 juni 1894 in Opende (Gr), 10 maanden oud.
7 Jeen Bekkema, geboren op maandag 8 juli 1895 in Opende (Gr). Volgt 127.
8 Johannes Bekkema, geboren op zondag 3 oktober 1897 in Opende (Gr). Volgt 128.
9 Jantje Bekkema, geboren op woensdag 17 januari 1900 in Opeinde, Smallingerland (Fr). Volgt 129.
57 Jantje Bekkema is geboren op maandag 15 april 1861 in Surhuisterveen (Fr), dochter van Riekele Harmens Bekkema (zie 25) en Maria Nicola van der Heide. Jantje is overleden op zaterdag 19 april 1947 in Drachten, Smallingerland (Fr), 86 jaar oud. Jantje trouwde, 40 jaar oud, op donderdag 10 oktober 1901 in Grootegast (Gr) met Arend de Boer, 38 jaar oud. Arend is geboren op dinsdag 28 juli 1863 in Drachten, Smallingerland (Fr), zoon van Harmen Arends de Boer en Jitske Minzes van der Sluis. Arend is overleden op maandag 23 oktober 1922 in Drachten, Smallingerland (Fr), 59 jaar oud.
58 Hiltje Bekkema is geboren op vrijdag 12 februari 1864 in Surhuisterveen (Fr), dochter van Riekele Harmens Bekkema (zie 25) en Maria Nicola van der Heide. Hiltje is overleden op dinsdag 26 juli 1949 in Ureterp (Fr), 85 jaar oud. Hiltje trouwde, 32 jaar oud, op vrijdag 26 juni 1896 in Opsterland (Fr) met Linze Boonstra, 32 jaar oud. Linze is geboren op zondag 29 november 1863 in Siegerswoude, Opsterland (Fr), zoon van Sytze Linzes Boonstra en Antje Jans de Vries. Linze is overleden op vrijdag 8 januari 1915 in Ureterp (Fr), 51 jaar oud.
Kinderen van Hiltje en Linze:
1 Antje Boonstra, geboren op dinsdag 22 oktober 1889 in Opende (Gr). Volgt 130.
2 Maria Boonstra, geboren op vrijdag 22 september 1893 in Ureterp (Fr). Volgt 131.
3 Froukje Boonstra, geboren op dinsdag 14 juli 1896 in Ureterp (Fr). Volgt 132.
4 Sietze Boonstra, geboren op maandag 1 mei 1899 in Ureterp (Fr). Volgt 133.
5 Jantje Boonstra, geboren op dinsdag 1 april 1902 in Ureterp (Fr). Volgt 134.
6 Rieke Boonstra, geboren op dinsdag 1 mei 1906 in Ureterp (Fr). Volgt 135.
7 Sjoukje Boonstra, geboren op dinsdag 27 juli 1909 in Ureterp (Fr). Volgt 136.
59 Antje Bekkema is geboren op zondag 21 juli 1867 in Surhuisterveen (Fr), dochter van Riekele Harmens Bekkema (zie 25) en Maria Nicola van der Heide. Antje is overleden op maandag 1 december 1958 in Bakkeveen (Fr), 91 jaar oud. Antje trouwde, 31 jaar oud, op zaterdag 4 februari 1899 in Marum (Gr) met Geert Aardema, 39 jaar oud. Geert is geboren op maandag 22 augustus 1859 in Ureterp (Fr), zoon van Jan Aardema en Trijntje Geerts Kerkhof. Geert is overleden op donderdag 14 oktober 1943 in Bakkeveen (Fr), 84 jaar oud.
60 Harm Bekkema is geboren op dinsdag 7 november 1854 in Surhuisterveen (Fr), zoon van Bonne Harmens Bekkema (zie 27) en Yttje Hermanes (Ietje) van Loo. Harm is overleden op zaterdag 20 december 1913 in Grootegast (Gr), 59 jaar oud. Harm trouwde, 27 jaar oud, op maandag 5 juni 1882 in Grootegast (Gr) met Trientje Henstra, 27 jaar oud. Trientje is geboren op vrijdag 10 november 1854 in Opende (Gr), dochter van Lieuwe Annes Henstra en Martje Pieters Gjaltema. Trientje is overleden op zaterdag 3 november 1928 in Grootegast (Gr), 73 jaar oud.
Geboorteplaats: Place of Birth:
https://nl.wikipedia.org/wiki/Opende
Kinderen van Harm en Trientje:
1 Lieuwe Bekkema, geboren op vrijdag 21 juli 1882 in Opende (Gr). Lieuwe is overleden op donderdag 12 juli 1883 in Opende (Gr), 11 maanden oud.
2 Martje Bekkema, geboren op vrijdag 28 augustus 1885 in Opende (Gr). Volgt 137.
3 Bonne Bekkema, geboren op zondag 12 december 1886 in Opende (Gr). Volgt 138.
4 Lieuwe Bekkema, geboren op donderdag 6 juni 1889 in Opende (Gr). Volgt 139.
5 Jetse Bekkema, geboren op zaterdag 23 januari 1892 in Opende (Gr). Volgt 140.
6 Johannes Bekkema, geboren op maandag 28 oktober 1895 in Opende (Gr). Johannes is overleden op vrijdag 12 februari 1897 in Opende (Gr), 1 jaar oud.
61 Willemke Bekkema is geboren op woensdag 24 september 1862 in Surhuisterveen (Fr), dochter van Pieter Harmens Bekkema (zie 28) en Rinske de Vries. Willemke is overleden op dinsdag 27 juli 1943 in Amsterdam (Nh), 80 jaar oud. Willemke trouwde, 21 jaar oud, op zaterdag 12 juli 1884 in Opsterland (Fr) met Bate Halbertsma, 25 jaar oud. Bate is geboren op vrijdag 21 januari 1859 in Birdaard, Ferwerderadeel (Fr), zoon van Sipke Bates Halbertsma en Bontje Sybes de Jong. Bate is overleden op dinsdag 4 januari 1916 in Nes, Utingeradeel (Fr), 56 jaar oud.
Beroep:
Schipper.
Kinderen van Willemke en Bate:
1 Bontje Halbertsma, geboren op donderdag 6 november 1884 in Oosterwolde, Ooststellingwerf (Fr). Bontje is overleden op vrijdag 20 mei 1887 in Oosterwolde, Ooststellingwerf (Fr), 2 jaar oud.
2 Sipke Halbertsma, geboren op maandag 1 november 1886 in Oosterwolde, Ooststellingwerf (Fr).
3 Bontje Halbertsma, geboren op donderdag 20 juni 1889 in Oosterwolde, Ooststellingwerf (Fr). Bontje is overleden op zondag 15 maart 1891 in Oosterwolde, Ooststellingwerf (Fr), 1 jaar oud.
4 Rinske Halbertsma, geboren op zondag 1 juli 1900 in Haulerwijk, Ooststellingwerf (Fr).
5 Baukje Halbertsma, geboren op maandag 18 april 1904 in Haulerwijk, Ooststellingwerf (Fr).
62 Harm Wopkes Hoekstra is geboren op zondag 19 maart 1865 in Surhuisterveen (Fr), zoon van Wopke Wopkes Hoekstra en Sjoukjen Harms Bekkema (zie 29). Harm is overleden op zaterdag 5 maart 1949, 83 jaar oud. Hij is begraven in Boelenslaan (Fr). Harm trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 18 mei 1889 in Achtkarspelen (Fr) met Hiltje Bekkema, 22 jaar oud. Zie 48 voor persoonsgegevens van Hiltje.
Kinderen van Harm en Hiltje: zie 48.
63 Wopke Hoekstra is geboren op woensdag 26 juni 1867 in Surhuisterveen (Fr), zoon van Wopke Wopkes Hoekstra en Sjoukjen Harms Bekkema (zie 29). Wopke is overleden op maandag 22 januari 1962 in Drachten, Smallingerland (Fr), 94 jaar oud. Wopke trouwde, 27 jaar oud, op zaterdag 11 augustus 1894 in Achtkarspelen (Fr) met Grietje Hoeksma, 25 jaar oud. Grietje is geboren op maandag 26 april 1869 in Surhuisterveen (Fr), dochter van Hielke Klazes Hoeksma en Jetske Johannes van der Meer. Grietje is overleden op vrijdag 4 april 1930 in Boelenslaan (Fr), 60 jaar oud.
Kind van Wopke en Grietje:
1 Hielke Hoekstra, geboren op vrijdag 5 november 1897 in Boelenslaan (Fr). Hielke is overleden op vrijdag 13 augustus 1976 in Boelenslaan (Fr), 78 jaar oud.
certificaat_van_onvermogen_hoekstra-molen-1896.jpg
4 certificaat van onvermogen Hoekstra-Molen-1896
64 Egbert Hoekstra (afb. 4) is geboren op dinsdag 13 december 1870 in Surhuisterveen (Fr), zoon van Wopke Wopkes Hoekstra en Sjoukjen Harms Bekkema (zie 29). Egbert is overleden op donderdag 25 januari 1951 in Boelenslaan (Fr), 80 jaar oud. Egbert trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 4 april 1896 in Achtkarspelen (Fr) met Johanna van der Molen, 26 jaar oud. Johanna is geboren op donderdag 13 januari 1870 in Surhuisterveen (Fr), dochter van Miente Luitzens van der Molen en Sjoukje Hayes Graansma. Johanna is overleden op zondag 17 februari 1924 in Boelenslaan (Fr), 54 jaar oud.
65 Popke Bekkema is geboren op dinsdag 20 januari 1863 in Siegerswoude, Opsterland (Fr), zoon van Lieuwe Harmens Bekkema (zie 30) en Elisabeth Popkes Boonstra. Popke is overleden op maandag 20 januari 1947 in Marum (Gr), 84 jaar oud. Popke trouwde, 27 jaar oud, op vrijdag 16 mei 1890 in Opsterland (Fr) met Harmke Tienstra, 25 jaar oud. Harmke is geboren op zondag 19 februari 1865 in Marum (Gr), dochter van Jan Roelfs Tienstra en Tjitske Geerts Posthuma. Harmke is overleden op woensdag 20 januari 1932 in Marum (Gr), 66 jaar oud.
Kinderen van Popke en Harmke:
1 Elizabeth Bekkema, geboren op dinsdag 24 februari 1891 in Marum (Gr). Elizabeth is overleden op donderdag 6 maart 1902 in Marum (Gr), 11 jaar oud.
2 Tjitske Bekkema, geboren op dinsdag 27 december 1892 in Marum (Gr). Volgt 141.
3 Jan Bekkema, geboren op vrijdag 29 januari 1897 in Marum (Gr). Jan is overleden op maandag 9 mei 1898 in Marum (Gr), 1 jaar oud.
4 Elisabeth Bekkema, geboren op woensdag 18 november 1903 in Marum (Gr). Elisabeth is overleden op dinsdag 21 maart 1905 in Marum (Gr), 1 jaar oud.
5 N.N. Bekkema, levenloos geboren zoon, geboren op zaterdag 15 april 1905 in Marum (Gr).
66 Egbertje Bekkema is geboren op zaterdag 16 april 1864 in Siegerswoude, Opsterland (Fr), dochter van Lieuwe Harmens Bekkema (zie 30) en Elisabeth Popkes Boonstra. Egbertje is overleden op zaterdag 14 mei 1960 in Drachten, Smallingerland (Fr), 96 jaar oud. Egbertje trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 25 mei 1889 in Drachten, Smallingerland (Fr) met Wiebe Tolman, 25 jaar oud. Wiebe is geboren op vrijdag 12 februari 1864 in Drachten, Smallingerland (Fr), zoon van Marcus Tolman en Sietske Eelkes Postema. Wiebe is overleden op dinsdag 12 maart 1929 in Drachten, Smallingerland (Fr), 65 jaar oud.
67 Trijntje Bekkema is geboren op zaterdag 26 december 1868 in Siegerswoude, Opsterland (Fr), dochter van Lieuwe Harmens Bekkema (zie 30) en Elisabeth Popkes Boonstra. Trijntje is overleden op maandag 31 mei 1948 in Ureterp (Fr), 79 jaar oud. Trijntje:
(1) trouwde, 22 jaar oud, op donderdag 14 mei 1891 in Opsterland (Fr) met Anne Veenstra, 25 jaar oud. Anne is geboren op zondag 24 december 1865 in Drachten, Smallingerland (Fr), zoon van Roel Annes Veenstra en Geeske Hendriks Veenstra. Anne is overleden op donderdag 15 november 1900 in Langezwaag (Fr), 34 jaar oud.
(2) trouwde, 32 jaar oud, op vrijdag 9 augustus 1901 in Opsterland (Fr) met Kornelis de Vries, 27 jaar oud. Kornelis is geboren op donderdag 19 februari 1874 in Ureterp (Fr), zoon van Foukjen Hendriks de Vries. Kornelis is overleden op zaterdag 2 december 1944 in Ureterp (Fr), 70 jaar oud.
Kinderen van Trijntje en Anne:
1 Geeske Veenstra, geboren op woensdag 17 augustus 1892 in Ureterp (Fr).
2 Lieuwe Veenstra, geboren op vrijdag 20 juli 1894 in Ureterp (Fr).
3 Roelof Veenstra, geboren op maandag 17 februari 1896 in Ureterp (Fr).
4 Popke Veenstra, geboren op zondag 9 januari 1898 in Ureterp (Fr).
5 Anna Veenstra, geboren op zaterdag 2 december 1899 in Ureterp (Fr). Volgt 142.
Kinderen van Trijntje en Kornelis:
6 Froukjen de Vries, geboren op vrijdag 29 mei 1903 in Ureterp (Fr).
7 Harmen de Vries, geboren op donderdag 30 maart 1905 in Ureterp (Fr).
68 Harmen Bekkema is geboren op vrijdag 9 juni 1871 in Siegerswoude, Opsterland (Fr), zoon van Lieuwe Harmens Bekkema (zie 30) en Elisabeth Popkes Boonstra. Harmen is overleden op dinsdag 8 augustus 1950 in Drachtstercompagnie (Fr), 79 jaar oud. Harmen trouwde, 24 jaar oud, op vrijdag 13 maart 1896 in Opsterland (Fr) met Lamke Huitema, 21 jaar oud. Lamke is geboren op donderdag 25 juni 1874 in Ureterp (Fr), dochter van Freerk Jans Huitema en Geeske Lammerts Terpstra. Lamke is overleden op zondag 27 april 1958 in Drachtstercompagnie (Fr), 83 jaar oud.
Kinderen van Harmen en Lamke:
1 Geeske Bekkema, geboren op donderdag 1 april 1897 in Siegerswoude, Opsterland (Fr). Volgt 143.
2 Fredrik Bekkema, geboren op vrijdag 19 februari 1904 in Ureterp (Fr). Volgt 144.
3 Lieuwe Bekkema, geboren op zaterdag 20 juli 1907 in Siegerswoude, Opsterland (Fr). Volgt 145.
4 Elisabeth Bekkema, geboren op vrijdag 10 januari 1919 in Ureterp (Fr). Volgt 146.
69 Bonne Bekkema is geboren op zondag 15 november 1874 in Siegerswoude, Opsterland (Fr), zoon van Lieuwe Harmens Bekkema (zie 30) en Elisabeth Popkes Boonstra. Bonne is overleden op maandag 28 mei 1956 in Groningen, 81 jaar oud. Bonne trouwde, 22 jaar oud, op vrijdag 14 mei 1897 in Opsterland (Fr) met Aukje Douma, 22 jaar oud. Aukje is geboren op vrijdag 24 juli 1874 in Boornbergum, Smallingerland (Fr), dochter van Keimpe Douma en Aaltje Atema. Aukje is overleden op zaterdag 31 januari 1948 in Siegerswoude, Opsterland (Fr), 73 jaar oud.
Kinderen van Bonne en Aukje:
1 Elisabeth Bekkema, geboren op donderdag 5 mei 1898 in Siegerswoude, Opsterland (Fr). Elisabeth is overleden op vrijdag 9 oktober 1970 in Ureterp (Fr), 72 jaar oud.
2 Keimpe Bekkema, geboren op woensdag 17 oktober 1900 in Siegerswoude, Opsterland (Fr). Volgt 147.
3 Aaltje Bekkema, geboren op donderdag 31 december 1903 in Siegerswoude, Opsterland (Fr). Aaltje is overleden op vrijdag 5 maart 2004 in Ureterp (Fr), 100 jaar oud. Aaltje bleef ongehuwd.
4 Trijntje Bekkema, geboren op dinsdag 12 februari 1907 in Siegerswoude, Opsterland (Fr). Volgt 148.
5 Egbertje Bekkema, geboren op zondag 17 januari 1909 in Siegerswoude, Opsterland (Fr). Egbertje is overleden op vrijdag 21 mei 1993 in Ureterp (Fr), 84 jaar oud.
70 Bonne Bekkema is geboren op maandag 1 februari 1875 in Westerhorn gem. Grijpskerk (Gr), zoon van Marten Harmens Bekkema (zie 31) en Tjaaktje Faber. Bonne is overleden op zaterdag 26 april 1958 in Ulrum (Gr), 83 jaar oud. Bonne trouwde, 22 jaar oud, op zaterdag 31 juli 1897 in Grijpskerk (Gr) met Tietje de Vries, 22 jaar oud. Tietje is geboren op zaterdag 13 maart 1875 in Buitenpost, Achtkarspelen (Fr), dochter van Johannes de Vries en Lutske Riemersma. Tietje is overleden op woensdag 6 mei 1959 in Ulrum (Gr), 84 jaar oud.
Kinderen van Bonne en Tietje:
1 Lutske Bekkema, geboren op donderdag 24 februari 1898 in Noordhorn (Gr). Volgt 149.
2 Marten Bekkema, geboren op woensdag 28 februari 1900 in Kommerzijl, Grijpskerk (Gr). Volgt 150.
3 Tjaaktje Bekkema, geboren op zaterdag 28 september 1901 in Ruigezand, Oldehove (Fr). Tjaaktje is overleden op woensdag 25 juni 1902 in Ruigezand, Oldehove (Fr), 8 maanden oud.
4 Johannes Bekkema, geboren op zaterdag 1 november 1902 in Ruigezand, Oldehove (Fr).
5 Tjaaktje Bekkema, geboren op maandag 4 januari 1904 in Vliedorp gem. Ulrum (Gr). Tjaaktje is overleden op woensdag 5 oktober 1904 in Houwerzijl gem. Ulrum (Gr), 9 maanden oud.
6 Tjaaktje Bekkema, geboren op donderdag 5 april 1906 in Houwerzijl gem. Ulrum (Gr).
7 Antje Bekkema, geboren op woensdag 8 mei 1907 in Vierhuizen gem. Ulrum (Gr).
8 Korneliske Bekkema, geboren op donderdag 24 december 1908 in Vierhuizen gem. Ulrum (Gr).
9 Jantina Bekkema, geboren op dinsdag 10 december 1912 in Vierhuizen gem. Ulrum (Gr). Jantina is overleden op zondag 9 mei 1915 in Vierhuizen gem. Ulrum (Gr), 2 jaar oud.
71 Egbert Harms Bekkema is geboren op donderdag 22 januari 1863 in Surhuisterveen (Fr), zoon van Harm Harms (Harmen) Bekkema (zie 32) en Aukje Hendriks Loonstra. Egbert is overleden op donderdag 30 augustus 1951 in Nietap (Dr), 88 jaar oud. Egbert trouwde, 22 jaar oud, op zaterdag 31 oktober 1885 in Achtkarspelen (Fr) met Anna Zachtleven, 26 jaar oud. Anna is geboren op zondag 25 september 1859 in Surhuisterveen (Fr), dochter van Taltje Jans Zachtleven. Anna is overleden op maandag 1 juli 1935 in Nietap (Dr), 75 jaar oud.
Familienaam-Family-name:
Naam van haar moeder is oorspronkelijk Sagtleben.
Persoonlijk-Personally:
Anna Zachtleven verklaarde bij het huwelijk van haar zoon Jannes dat zij niet had leren schrijven of lezen.
Kinderen van Egbert en Anna:
1 Aukje Bekkema, geboren op donderdag 18 maart 1886 in Surhuisterveen (Fr). Volgt 151.
2 Taltje Bekkema, geboren op dinsdag 20 december 1887 in Surhuisterveen (Fr). Volgt 152.
3 Harm Bekkema, geboren op maandag 26 mei 1890 in Surhuisterveen (Fr). Volgt 153.
4 Hendrik Bekkema, geboren op zondag 18 december 1892 in Surhuisterveen (Fr). Volgt 154.
5 Hillebrand Bekkema, geboren op zondag 13 oktober 1895 in Surhuisterveen (Fr). Volgt 155.
6 Anna Bekkema, geboren op zondag 29 augustus 1897 in Tolbert (Gr). Volgt 156.
7 Jannes Bekkema, geboren op zaterdag 30 september 1899 in Tolbert (Gr). Volgt 157.
8 Bentje Bekkema, geboren op woensdag 2 juli 1902 in Midwolde, Leek (Gr). Volgt 158.
72 Hendrik Harms Bekkema is geboren op woensdag 6 juli 1864 in Surhuisterveen (Fr), zoon van Harm Harms (Harmen) Bekkema (zie 32) en Aukje Hendriks Loonstra. Hendrik is overleden op maandag 1 mei 1950 in Surhuisterveen (Fr), 85 jaar oud.
Persoonlijk-Personally:
Hendrik Harms Bekkema heeft verklaard bij aangiftes van geboorten dat hij geen schrijven heeft geleerd.
Hendrik trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 7 december 1889 in Drachten, Smallingerland (Fr) met Baije de Boer, 30 jaar oud. Baije is geboren op woensdag 16 november 1859 in Ureterp (Fr), dochter van Harmen Arends de Boer en Jitske Minzes van der Sluis. Baije is overleden op donderdag 11 april 1935 in Houtigehage (Fr), 75 jaar oud.
Kinderen van Hendrik en Baije:
1 Jan Bekkema, geboren op dinsdag 19 oktober 1886 in Drachten, Smallingerland (Fr). Volgt 159.
2 Harm Bekkema, geboren op vrijdag 11 november 1887 in Drachten, Smallingerland (Fr). Volgt 160.
3 Jitske Bekkema, geboren op dinsdag 12 augustus 1890 in Drachten, Smallingerland (Fr). Volgt 161.
4 Aukje Bekkema, geboren op donderdag 25 mei 1893 in Drachten, Smallingerland (Fr). Volgt 162.
73 Hiltje Bekkema is geboren op zaterdag 20 januari 1866 in Surhuisterveen (Fr), dochter van Harm Harms (Harmen) Bekkema (zie 32) en Aukje Hendriks Loonstra. Hiltje is overleden op woensdag 16 maart 1949 in Drachten, Smallingerland (Fr), 83 jaar oud. Hiltje trouwde, 21 jaar oud, op zaterdag 5 maart 1887 in Achtkarspelen (Fr) met Jan Veenstra, 31 jaar oud. Jan is geboren op zaterdag 15 september 1855 in Drachten, Smallingerland (Fr), zoon van Hendrik Jans Veenstra en Wilhelmina Franzes Postma. Jan is overleden op woensdag 2 augustus 1922 in Drachten, Smallingerland (Fr), 66 jaar oud.
Kind van Hiltje en Jan:
1 Gerardus Veenstra, geboren op maandag 21 september 1903 in Drachten, Smallingerland (Fr). Volgt 163.
74 Harm Bekkema is geboren op donderdag 4 juli 1867 in Surhuisterveen (Fr), zoon van Harm Harms (Harmen) Bekkema (zie 32) en Aukje Hendriks Loonstra. Harm is overleden op donderdag 9 juni 1949 in Surhuisterveen (Fr), 81 jaar oud. Harm trouwde, 27 jaar oud, op zaterdag 6 april 1895 in Achtkarspelen (Fr) met Antje van der Hoek, 26 jaar oud. Antje is geboren op zaterdag 26 september 1868 in Surhuisterveen (Fr), dochter van Sytze Andries van der Hoek en Froukje Taedes de Haan. Antje is overleden op vrijdag 30 juli 1954 in Surhuisterveen (Fr), 85 jaar oud.
Kinderen van Harm en Antje:
1 Sjoukje Bekkema, geboren op dinsdag 17 maart 1896 in Drachten, Smallingerland (Fr). Volgt 164.
2 Froukje Bekkema, geboren op zondag 12 juni 1898 in Drachten, Smallingerland (Fr). Volgt 165.
3 Aukje Bekkema, geboren op zaterdag 1 september 1900 in Drachten, Smallingerland (Fr). Volgt 166.
4 Iebeltje Bekkema, geboren op vrijdag 20 november 1903 in Surhuisterveen (Fr). Volgt 167.
5 Harmke Bekkema, geboren op woensdag 4 juli 1906 in Surhuisterveen (Fr). Volgt 168.
6 Jitske Bekkema, geboren op zaterdag 19 juni 1909 in Surhuisterveen (Fr). Volgt 169.
7 Harm Bekkema, geboren op donderdag 28 november 1912 in Surhuisterveen (Fr). Volgt 170.
75 Bintje Bekkema is geboren op zaterdag 24 juni 1871 in Surhuisterveen (Fr), dochter van Harm Harms (Harmen) Bekkema (zie 32) en Aukje Hendriks Loonstra. Bintje is overleden op woensdag 8 augustus 1956 in Opende (Gr), 85 jaar oud. Bintje trouwde, 21 jaar oud, op zaterdag 29 oktober 1892 in Achtkarspelen (Fr) met Taede van der Hoek, 22 jaar oud. Taede is geboren op dinsdag 15 maart 1870 in Surhuisterveen (Fr), zoon van Sytze Andries van der Hoek en Froukje Taedes de Haan. Taede is overleden op zaterdag 30 september 1961 in Opende (Gr), 91 jaar oud.
Kinderen van Bintje en Taede:
1 Froukje van der Hoek, geboren op dinsdag 27 december 1892 in Surhuisterveen (Fr).
2 Harm van der Hoek, geboren op maandag 19 augustus 1895 in Surhuisterveen (Fr).
3 Sietze van der Hoek, geboren op maandag 13 september 1897 in Opende (Gr).
4 Auke van der Hoek, geboren op zondag 18 maart 1900 in Opende (Gr).
5 Andries van der Hoek, geboren op donderdag 26 oktober 1905 in Opende (Gr).
6 Hiltje van der Hoek, geboren op donderdag 13 april 1911 in Opende (Gr). Hiltje is overleden op zondag 15 februari 1959 in Groningen, 47 jaar oud.
7 Antje van der Hoek, geboren op zaterdag 7 juni 1913 in Opende (Gr). Antje is overleden.
8 Egbert van der Hoek, geboren op maandag 14 december 1914 in Opende (Gr). Egbert is overleden.
76 Jannes Bekkema is geboren op dinsdag 16 december 1873 in Surhuisterveen (Fr), zoon van Harm Harms (Harmen) Bekkema (zie 32) en Aukje Hendriks Loonstra. Jannes is overleden op woensdag 21 januari 1959 in Drachten, Smallingerland (Fr), 85 jaar oud. Jannes trouwde, 29 jaar oud, op zaterdag 31 oktober 1903 in Achtkarspelen (Fr) met Feikje Veenstra, 27 jaar oud. Feikje is geboren op donderdag 22 juni 1876 in Surhuisterveen (Fr), dochter van Gerke Veenstra en Antje de Vries. Feikje is overleden op maandag 20 juni 1927 in Surhuisterveen (Fr), 50 jaar oud.
Kinderen van Jannes en Feikje:
1 Harm Bekkema, geboren op donderdag 3 november 1904 in Surhuisterveen (Fr). Volgt 171.
2 Gerke Bekkema, geboren op zondag 30 september 1906 in Surhuisterveen (Fr). Volgt 172.
3 Catharina Bekkema, geboren op zaterdag 29 april 1911 in Surhuisterveen (Fr). Catharina is overleden op woensdag 15 mei 1996 in Surhuisterveen (Fr), 85 jaar oud. Catharina bleef ongehuwd.
4 N.N. Bekkema, levenloos geboren zoon, geboren op vrijdag 7 augustus 1914 in Surhuisterveen (Fr).
77 Uilke Bekkema is geboren op maandag 4 oktober 1880 in Surhuisterveen (Fr), zoon van Harm Harms (Harmen) Bekkema (zie 32) en Aukje Hendriks Loonstra. Uilke is overleden op donderdag 1 augustus 1974 in Surhuisterveen (Fr), 93 jaar oud.
Beroep:
Gemeenteveldwachter.Municipal Field Guard.
Uilke trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 7 oktober 1905 in Achtkarspelen (Fr) met Trijntje Postma, 22 jaar oud. Trijntje is geboren op maandag 23 april 1883 in Surhuizum, Achtkarspelen (Fr), dochter van Elze Postma en Antje Veltman. Trijntje is overleden op donderdag 30 januari 1964 in Surhuisterveen (Fr), 80 jaar oud.
Kinderen van Uilke en Trijntje:
1 Marten Bekkema, geboren op vrijdag 12 februari 1904 in Surhuizum, Achtkarspelen (Fr). Volgt 173.
2 Harm Bekkema, geboren op zaterdag 7 juli 1906 in Surhuisterveen (Fr). Harm is overleden op zondag 21 februari 1909 in Surhuisterveen (Fr), 2 jaar oud.
3 Antje Bekkema, geboren op maandag 17 juni 1907 in Surhuisterveen (Fr). Volgt 174.
4 Elze Bekkema, geboren op dinsdag 9 juni 1908 in Surhuisterveen (Fr). Elze is overleden op vrijdag 12 februari 1909 in Surhuisterveen (Fr), 8 maanden oud.
5 Aukje Bekkema, geboren op donderdag 13 mei 1909 in Surhuisterveen (Fr).
6 Elze Bekkema, geboren op maandag 18 april 1910 in Surhuisterveen (Fr). Elze is overleden op maandag 20 december 1920 in Surhuisterveen (Fr), 10 jaar oud.
7 Sjoukje Bekkema, geboren op woensdag 17 juli 1912 in Surhuisterveen (Fr). Sjoukje is overleden op donderdag 23 november 1916 in Surhuisterveen (Fr), 4 jaar oud.
8 Egbert Bekkema, geboren op vrijdag 16 april 1920 in Surhuisterveen (Fr). Volgt 175.
9 Elze Bekkema, geboren op woensdag 15 november 1922 in Surhuisterveen (Fr). Elze is overleden op zaterdag 17 februari 1923 in Surhuisterveen (Fr), 3 maanden oud.
10 Elze Bekkema, geboren op zaterdag 7 juni 1924 in Harkema, Achtkarspelen (Fr). Elze is overleden op maandag 21 juli 1924 in Harkema, Achtkarspelen (Fr), 1 maand oud.
11 Elze Bekkema, geboren op zondag 17 januari 1926 in Harkema, Achtkarspelen (Fr). Elze is overleden op maandag 20 december 1926 in Harkema, Achtkarspelen (Fr), 11 maanden oud.
12 Trijntje Bekkema, geboren op zondag 31 oktober 1926 in Harkema, Achtkarspelen (Fr).
78 Lutske Jakobs van der Zaag is geboren op woensdag 17 juni 1863 in Surhuisterveen (Fr), dochter van Jacob Jogchums van der Zaag en Antje Arends Bekkema (zie 33). Lutske is overleden op vrijdag 13 oktober 1905 in Augustinusga (Fr), 42 jaar oud. Lutske trouwde, 33 jaar oud, op zaterdag 1 mei 1897 in Achtkarspelen (Fr) met Tjeerd Tjeerds de Vries, 43 jaar oud. Tjeerd is geboren op zondag 4 september 1853 in Opende (Gr), zoon van Tjeert Aukes de Vries en Folkertje Sjirks Bijma. Tjeerd is overleden op zaterdag 9 november 1940 in Tynaarlo (Dr), 87 jaar oud. Tjeerd trouwde later op zaterdag 6 juli 1907 in Achtkarspelen (Fr) met Aagje Tuinstra (1883-1907).
79 Arend Bekkema is geboren op donderdag 23 juni 1864 in Surhuisterveen (Fr), zoon van Pieter Arends Bekkema (zie 34) en Froukjen Aardema. Arend is overleden op maandag 17 maart 1930 in Opende (Gr), 65 jaar oud. Arend trouwde, 26 jaar oud, op woensdag 4 februari 1891 in Grootegast (Gr) met Zwaantje Wonderman, 22 jaar oud. Zwaantje is geboren op maandag 11 januari 1869 in Opende (Gr), dochter van Dirk Wonderman en Romkje Sekema. Zwaantje is overleden op woensdag 20 juli 1966 in Grootegast (Gr), 97 jaar oud.
Kinderen van Arend en Zwaantje:
1 Dirk Bekkema, geboren op maandag 17 februari 1890 in Opende (Gr). Volgt 176.
2 Pieter Bekkema, geboren op vrijdag 1 juli 1892 in Opende (Gr). Volgt 177.
3 Romke Bekkema, geboren op donderdag 29 maart 1894 in Opende (Gr). Romke is overleden op zondag 3 juni 1894 in Opende (Gr), 2 maanden oud.
4 Romke Bekkema, geboren op maandag 29 juli 1895 in Opende (Gr).
5 Fokke Bekkema, geboren op dinsdag 30 november 1897 in Opende (Gr). Volgt 178.
6 Froukje Bekkema, geboren op woensdag 14 maart 1900 in Opende (Gr). Froukje is overleden op vrijdag 15 november 1901 in Opende (Gr), 1 jaar oud.
7 Roelof Bekkema, geboren op woensdag 26 november 1902 in Opende (Gr). Volgt 179.
8 Froukje Bekkema, geboren op woensdag 27 december 1905 in Opende (Gr). Volgt 180.
9 Ielkje Bekkema, geboren op donderdag 21 januari 1909 in Opende (Gr). Volgt 181.
80 Ymkje Bekkema is geboren op zondag 21 januari 1866 in Surhuisterveen (Fr), dochter van Pieter Arends Bekkema (zie 34) en Froukjen Aardema. Ymkje is overleden op zondag 13 maart 1949 in Boelenslaan (Fr), 83 jaar oud. Ymkje trouwde, 23 jaar oud, op vrijdag 19 april 1889 in Drachten, Smallingerland (Fr) met Auwert Veenstra, 26 jaar oud. Auwert is geboren op maandag 16 maart 1863 in Drachten, Smallingerland (Fr), zoon van Freerk Gerrits Veenstra en Hinke Auwerts Dijkstra. Auwert is overleden op donderdag 21 juni 1945 in Boelenslaan (Fr), 82 jaar oud.
Kinderen van Ymkje en Auwert:
1 Hinke Veenstra, geboren op donderdag 19 december 1889 in Drachten, Smallingerland (Fr). Hinke is overleden op donderdag 24 maart 1966 in Surhuisterveen (Fr), 76 jaar oud. Hinke bleef ongehuwd.
2 Pieter Veenstra, geboren op zondag 14 augustus 1892 in Surhuisterveen (Fr). Volgt 182.
3 Gerrit Veenstra, geboren op zondag 13 mei 1906 in Surhuisterveen (Fr).
4 Bauke Veenstra, geboren op donderdag 22 juli 1909 in Surhuisterveen (Fr). Volgt 183.
5 Egbert Veenstra, geboren op zondag 3 december 1911 in Surhuisterveen (Fr). Egbert is overleden.
81 Bauke Bekkema is geboren op maandag 13 april 1868 in Surhuisterveen (Fr), zoon van Pieter Arends Bekkema (zie 34) en Froukjen Aardema. Bauke is overleden op dinsdag 25 mei 1954 in Lutjegast (Gr), 86 jaar oud. Bauke trouwde, 27 jaar oud, op vrijdag 20 september 1895 in Oldehove, Leeuwarden (Fr) met Trijntje Poelstra, 20 jaar oud. Trijntje is geboren op zaterdag 14 november 1874 in Dokkum (Fr), dochter van Klaas Poelstra en Grietje Pijpstra. Trijntje is overleden op zondag 30 september 1951 in Lutjegast (Gr), 76 jaar oud.
Kinderen van Bauke en Trijntje:
1 Grietje Bekkema, geboren op maandag 2 december 1895 in Ruigezand, Oldehove (Fr). Grietje is overleden op zondag 16 maart 1902 in Ruigezand, Oldehove (Fr), 6 jaar oud.
2 Pieter Bekkema, geboren op woensdag 21 juli 1897 in Ruigezand, Oldehove (Fr).
3 Klaas Bekkema, geboren op zondag 26 november 1899 in Ruigezand, Oldehove (Fr). Klaas is overleden op donderdag 19 januari 1956 in Lutjegast (Gr), 56 jaar oud. Klaas bleef ongehuwd.
4 Arend Bekkema, geboren op vrijdag 22 november 1901 in Ruigezand, Oldehove (Fr). Arend is overleden op donderdag 30 januari 1902 in Ruigezand, Oldehove (Fr), 2 maanden oud.
5 Grietje Bekkema, geboren op zondag 16 augustus 1903 in Ruigezand, Oldehove (Fr).
82 Jelle Bekkema is geboren op zaterdag 6 augustus 1870 in Surhuisterveen (Fr), zoon van Pieter Arends Bekkema (zie 34) en Froukjen Aardema. Jelle is overleden op donderdag 16 februari 1950 in Drachten, Smallingerland (Fr), 79 jaar oud. Jelle trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 15 mei 1897 in Grootegast (Gr) met Boukje Ongersma, 31 jaar oud. Boukje is geboren op zondag 29 april 1866 in Opende (Gr), dochter van Wiebren Koenes Ongersma en Trientje van der Velde. Boukje is overleden op zondag 25 oktober 1953 in Rottevalle, Smallingerland (Fr), 87 jaar oud.
Kinderen van Jelle en Boukje:
1 Pieter Bekkema, geboren op maandag 31 juli 1899 in Drachten, Smallingerland (Fr). Volgt 184.
2 Trijntje Bekkema, geboren op vrijdag 7 maart 1902 in Drachten, Smallingerland (Fr). Volgt 185.
83 Sjoerd Bekkema is geboren op maandag 26 april 1875 in Surhuisterveen (Fr), zoon van Pieter Arends Bekkema (zie 34) en Henderike de Roos. Sjoerd is overleden op maandag 9 februari 1948 in Rijperkerk, Tietjerksteradeel (Fr), 72 jaar oud. Sjoerd trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 23 september 1899 in Achtkarspelen (Fr) met Trijntje Elzinga, 26 jaar oud. Trijntje is geboren op zondag 8 december 1872 in Surhuizum, Achtkarspelen (Fr), dochter van Hinke Jans Elzinga. Trijntje is overleden op zaterdag 2 maart 1963 in Rijperkerk, Tietjerksteradeel (Fr), 90 jaar oud.
Kinderen van Sjoerd en Trijntje:
1 Pieter Bekkema, geboren op vrijdag 3 augustus 1900 in Surhuisterveen (Fr). Pieter is overleden op maandag 6 januari 1958 in Leeuwarden (Fr), 57 jaar oud. Pieter bleef ongehuwd.
2 Wieberen Bekkema, geboren op dinsdag 18 februari 1902 in Surhuisterveen (Fr).
3 Henderika Bekkema, geboren op woensdag 9 september 1903 in Surhuisterveen (Fr). Volgt 186.
4 Hinke Bekkema, geboren op woensdag 13 december 1905 in Surhuisterveen (Fr).
5 Antje Bekkema, geboren op donderdag 14 november 1907 in Surhuisterveen (Fr). Volgt 187.
6 Janke Bekkema, geboren op dinsdag 21 december 1909 in Surhuisterveen (Fr).
7 Jan Bekkema, geboren op dinsdag 21 december 1909 in Surhuisterveen (Fr). Volgt 188.
8 N.N. Bekkema, levenloos geboren dochter, geboren op dinsdag 1 april 1913 in Surhuisterveen (Fr).
9 N.N. Bekkema, levenloos geboren zoon, geboren op woensdag 7 oktober 1914 in Surhuisterveen (Fr).
84 Anne Bekkema is geboren op zondag 1 september 1878 in Surhuisterveen (Fr), zoon van Pieter Arends Bekkema (zie 34) en Henderike de Roos. Anne is overleden op woensdag 9 januari 1974 in Surhuisterveen (Fr), 95 jaar oud. Hij is begraven in Boelenslaan (Fr). Anne trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 13 december 1902 in Achtkarspelen (Fr) met Willemke van der Schors, 30 jaar oud. Willemke is geboren op donderdag 11 juli 1872 in Surhuizum, Achtkarspelen (Fr), dochter van Durk Willems van der Schors en Jinke Ludzers Veenhuizen. Willemke is overleden op zaterdag 25 november 1950 in Surhuisterveen (Fr), 78 jaar oud. Zij is begraven in Boelenslaan (Fr).
Kinderen van Anne en Willemke:
1 Jinke Bekkema, geboren op woensdag 9 september 1903 in Surhuisterveen (Fr). Volgt 189.
2 Henderika Bekkema, geboren op woensdag 12 april 1905 in Surhuisterveen (Fr). Volgt 190.
3 Dirk Bekkema, geboren op maandag 18 februari 1907 in Surhuisterveen (Fr). Volgt 191.
4 Pietje Bekkema, geboren op vrijdag 26 maart 1909 in Surhuisterveen (Fr). Volgt 192.
5 Jakob Bekkema, geboren op zondag 18 februari 1912 in Surhuisterveen (Fr). Jakob is overleden.
6 Beitske Bekkema, geboren op zondag 6 mei 1917 in Surhuisterveen (Fr). Volgt 193.
85 Arend Bekkema is geboren op donderdag 7 januari 1892 in Surhuisterveen (Fr), zoon van Pieter Arends Bekkema (zie 34) en Henderike de Roos. Arend trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 8 januari 1916 in Grootegast (Gr) met Hinke Dam, 18 jaar oud. Hinke is geboren op dinsdag 11 mei 1897 in Surhuisterveen (Fr), dochter van Jelle Dam en Neeltje Veenstra.
Kinderen van Arend en Hinke:
1 Jelle Bekkema, geboren op donderdag 29 maart 1917 in Opende (Gr). Volgt 194.
2 Henderika Bekkema, geboren op donderdag 30 oktober 1919 in Surhuisterveen (Fr). Volgt 195.
3 Pieter Bekkema, geboren op maandag 30 mei 1921 in Boelenslaan (Fr). Pieter is overleden op woensdag 13 juni 1945 in Braunschweig, Duitsland, 24 jaar oud. Pieter bleef ongehuwd.
Beroep:
Timmerman.
86 Teike Bos is geboren op vrijdag 4 januari 1867 in Surhuisterveen (Fr), dochter van Siebe Tjallings Bos en Janke Arends Bekkema (zie 35). Teike is overleden op woensdag 17 augustus 1938 in Assen (Dr), 71 jaar oud. Teike trouwde, 19 jaar oud, op woensdag 8 december 1886 in Assen (Dr) met Jan Evert Klaucke, 23 jaar oud. Jan is geboren op maandag 2 februari 1863 in Assen (Dr), zoon van Willem Klaucke en Beertje Oost. Jan is overleden op dinsdag 26 februari 1929 in Assen (Dr), 66 jaar oud.
87 Tjalling Bos is geboren op maandag 30 augustus 1869 in Surhuisterveen (Fr), zoon van Siebe Tjallings Bos en Janke Arends Bekkema (zie 35).
Beroep:
Schipper.
Tjalling trouwde, 22 jaar oud, op zondag 12 juni 1892 in Assen (Dr) met Tijtje Hoving, 22 jaar oud. Tijtje is geboren op zaterdag 28 augustus 1869 in Assen (Dr), dochter van Pieter Remmes Hoving en Gebina Oldenhuis.
Kinderen van Tjalling en Tijtje:
1 Pieter Remmes Bos, geboren op dinsdag 6 augustus 1889 in Assen (Dr).
Erkend.:
wettiging Tjalling Bos en Tijtje Hoving Assen 12-06-1892.
2 Janke Bos, geboren op vrijdag 6 januari 1893 in Assen (Dr). Janke is overleden op maandag 22 augustus 1921 in Groningen, 28 jaar oud.
Wonende-Residing:
te Amsterdam.
3 Siebe Tjalling Bos, geboren op zaterdag 13 juli 1895 in Groningen.
Beroep:
Schipper.
4 Albert Jan Bos, geboren op dinsdag 5 april 1898 in Assen (Dr). Albert is overleden op maandag 22 februari 1926 in Groningen, 27 jaar oud.
5 Gebina Bos, geboren op dinsdag 30 april 1901 in Emden, Duitsland. Gebina is overleden op zaterdag 21 oktober 1916 in Assen (Dr), 15 jaar oud.
6 Arend Bos, geboren op vrijdag 17 april 1903 in Groningen.
7 Jantje Bos, geboren op zaterdag 7 september 1907 in Rolde (Dr).
8 Tjalling Bos, geboren op dinsdag 21 maart 1911 in Assen (Dr).
Beroep:
Schipper.
9 Janna Alberdina Bos, geboren op zaterdag 26 april 1913 in Groningen. Janna is overleden.
88 Jeltje Bos is geboren op donderdag 21 december 1871 in Surhuisterveen (Fr), dochter van Siebe Tjallings Bos en Janke Arends Bekkema (zie 35). Jeltje is overleden op maandag 25 november 1946 in Assen (Dr), 74 jaar oud. Jeltje:
(1) trouwde, 22 jaar oud, op woensdag 31 januari 1894 in Assen (Dr) met Hans Johannes van der Veen, 29 jaar oud. Hans is geboren op donderdag 9 juni 1864 in Bolsward (Fr), zoon van Adolf van der Veen en Antje Post. Hans is overleden op zaterdag 30 juni 1917 in Bloemendaal (Nh), 53 jaar oud.
Beroep:
Schipper.
(2) trouwde, 48 jaar oud, op woensdag 7 januari 1920 in Assen (Dr) met Gerrit Antonius Mulder, 39 jaar oud. Gerrit is geboren op vrijdag 29 oktober 1880 in Assen (Dr), zoon van Hendrikus Franciscus Mulder en Aaltje Krikke. Gerrit is overleden op maandag 17 oktober 1977 in Groningen, 96 jaar oud. Hij is begraven op vrijdag 21 oktober 1977 in Groningen.
89 Antje Bos is geboren op dinsdag 22 juni 1886 in Assen (Dr), dochter van Siebe Tjallings Bos en Janke Arends Bekkema (zie 35). Antje trouwde, 20 jaar oud, op zaterdag 23 juni 1906 in Achtkarspelen (Fr) met Libbe Bethlehem, 27 jaar oud. Libbe is geboren op donderdag 10 oktober 1878 in Siegerswoude, Opsterland (Fr), zoon van Bonne Bethlehem en Hiltje van der Kooi. Libbe is overleden op woensdag 2 februari 1955 in Den Helder (Nh), 76 jaar oud.
Kinderen van Antje en Libbe:
1 Bonne Bethlehem, geboren op zondag 7 april 1907 in De Wilp gem. Marum (Gr). Bonne is overleden op maandag 3 januari 1921 in Assen (Dr), 13 jaar oud.
2 Siebe Bethlehem, geboren op dinsdag 16 augustus 1910 in Opwierde gem. Appingedam (Gr).
90 Aaltje Gal is geboren op maandag 7 juni 1869 in Houtigehage (Fr), dochter van Sweitze Wessels Gal en Johanneske Bekkema (zie 40). Aaltje is overleden op vrijdag 8 november 1957 in Eindhoven (Nb), 88 jaar oud. Aaltje trouwde, 19 jaar oud, op zaterdag 18 mei 1889 in Drachten, Smallingerland (Fr) met Fokke Boomsma, 24 jaar oud. Fokke is geboren op zaterdag 11 februari 1865 in Drachten, Smallingerland (Fr), zoon van Siebe Boomsma en Bregtje Ubeles Senneker. Fokke is overleden op maandag 17 maart 1947 in Eindhoven (Nb), 82 jaar oud.
91 Aaltje Booi is geboren op maandag 25 oktober 1875 in Drachten, Smallingerland (Fr), dochter van Sake Booi en Trijntje Bekkema (zie 41). Aaltje is overleden op woensdag 24 augustus 1932 in Leeuwarden (Fr), 56 jaar oud. Aaltje:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 6 oktober 1900 in Leeuwarden (Fr) met Andries Zorn, 33 jaar oud. Andries is geboren op vrijdag 8 maart 1867 in Den Haag (Zh), zoon van Antoon Lenard Lodewijk Zorn en Pietje Tromp. Andries is overleden op zondag 6 oktober 1901 in Leeuwarden (Fr), 34 jaar oud.
Beroep:
Huisschilder. Painter.
(2) trouwde, 28 jaar oud, op zaterdag 12 maart 1904 in Leeuwarden (Fr) met Cornelis Zorn, 25 jaar oud. Cornelis is geboren op vrijdag 31 januari 1879 in Leeuwarden (Fr), zoon van Antoon Lenard Lodewijk Zorn en Pietje Tromp. Cornelis is overleden op dinsdag 6 april 1965 in Leeuwarden (Fr), 86 jaar oud.
Kind van Aaltje en Andries:
1 Antoon Leonard Lodewijk Zorn, geboren op woensdag 3 april 1901 in Leeuwarden (Fr). Antoon is overleden op zaterdag 14 juni 1902 in Leeuwarden (Fr), 1 jaar oud.
Kinderen van Aaltje en Cornelis:
2 Trijntje Zorn, geboren op zaterdag 17 december 1904 in Leeuwarden (Fr). Volgt 196.
3 Antoon Leonard Lodewijk Zorn, geboren op woensdag 20 juli 1910 in Leeuwarden (Fr). Volgt 197.
92 Aaltje Jelles Bekkema is geboren op zondag 20 november 1870 in Surhuisterveen (Fr), dochter van Jelle Andries Bekkema (zie 42) en Aafke Willems Koorda. Aaltje is overleden op donderdag 14 maart 1963 in Koudekerk aan den Rijn (Zh), 92 jaar oud.
Notitie bij Aaltje: Had een Zoon uit een onbekende relatie.
Aaltje trouwde, 31 jaar oud, op zaterdag 30 augustus 1902 in Engwierum (Fr) met Jacob Jacobs Sikma, 47 jaar oud. Jacob is geboren op zaterdag 21 oktober 1854 in Oudkerk, Tietjerksteradeel (Fr), zoon van Jacob Jacobs Sikma en Tettje Arends van der Ploeg. Jacob is overleden op maandag 21 mei 1928 in Haarlem (Nh), 73 jaar oud.
93 Andries Jelles Bekkema is geboren op donderdag 20 maart 1873 in Surhuisterveen (Fr), zoon van Jelle Andries Bekkema (zie 42) en Aafke Willems Koorda. Andries is overleden op donderdag 13 februari 1958 in Boelenslaan (Fr), 84 jaar oud. Andries trouwde, 22 jaar oud, op zaterdag 3 augustus 1895 in Achtkarspelen (Fr) met Riemkje Andries Wagenaar, 19 jaar oud. Riemkje is geboren op maandag 7 februari 1876 in Surhuisterveen (Fr), dochter van Andries Jans Wagenaar en Grietje Ritskes Tuinstra. Riemkje is overleden op dinsdag 23 juni 1953 in Boelenslaan (Fr), 77 jaar oud.
Kinderen van Andries en Riemkje:
1 Jelle Bekkema, geboren op zondag 29 mei 1898 in Surhuisterveen (Fr). Volgt 198.
2 Grietje Bekkema, geboren op maandag 17 februari 1902 in Surhuisterveen (Fr). Volgt 199.
3 Andries Bekkema, geboren op vrijdag 26 augustus 1904 in Surhuisterveen (Fr). Volgt 200.
4 Gouke Bekkema, geboren op dinsdag 17 augustus 1909 in Surhuisterveen (Fr). Gouke is overleden op zondag 14 maart 1982 in Delfzijl (Gr), 72 jaar oud. Gouke bleef ongehuwd.
5 Ritske Bekkema, geboren op vrijdag 28 juni 1912 in Surhuisterveen (Fr). Ritske is overleden op zondag 14 juli 1912 in Surhuisterveen (Fr), 16 dagen oud.
6 Aafke Bekkema, geboren op zaterdag 24 mei 1913 in Surhuisterveen (Fr). Volgt 201.
7 Eelke Bekkema, geboren op dinsdag 23 oktober 1917 in Surhuisterveen (Fr). Eelke is overleden op donderdag 13 december 1917 in Surhuisterveen (Fr), 1 maand oud.
huwelijksboekje_kooistra-bekkema_1912-001.jpg huwelijksboekje_kooistra-bekkema_1912-002.jpg regnerus_annes_kooistra_opsporing.jpg regnerus_annes_kooistra-antje_bekkema.jpg
5 Huwelijksboekje Kooistra-Bekkema 1912-001
6 Huwelijksboekje Kooistra-Bekkema 1912-002
7 Regnerus Annes Kooistra opsporing
8 Regnerus Annes Kooistra-Antje Bekkema
94 Antje Jelles Bekkema (afb. 5 en 6) is geboren op zondag 19 november 1876 in Surhuisterveen (Fr), dochter van Jelle Andries Bekkema (zie 42) en Aafke Willems Koorda. Antje is overleden op dinsdag 22 januari 1924 in Gouderak (Zh), 47 jaar oud. Zij is begraven op vrijdag 25 januari 1924 in Gouderak (Zh). Antje:
(1) begon een relatie, 21 jaar oud, in april 1898 in Surhuisterveen (Fr) met Johannes Jacobs van der Heide, 20 jaar oud. Johannes is geboren op zaterdag 8 september 1877 in Surhuisterveen (Fr), zoon van Jacob Geerts van der Heide en Doetje Jans Veenstra. Johannes is overleden op vrijdag 24 januari 1964 in Boelenslaan (Fr), 86 jaar oud. Johannes trouwde later op zaterdag 24 maart 1900 in Buitenpost, Achtkarspelen (Fr) met Fokeltje Sijtzes (Fokeltje) van der Meer (1874-1954).
Geboorte-Birth:
Uit deze kortstondige relatie met Antje Bekkema is een Zoon geboren, deze is
grootgebracht bij z’n Oma Aafke Willems Koorda.
Naam van de zoon is Jelle Bekkema en niet van der Heide.

From this short-lived relationship with Antje Bekkema is born a Son, he’s raised with his Grandmother Aafke Willems Koorda., name of the Son is Jelle Bekkema and not van der Heide.
(2) trouwde, 35 jaar oud, op donderdag 19 september 1912 in Hillegom (Zh) met Regnerus Annes Kooistra (afb. 7 en 8), 41 jaar oud. Regnerus is geboren op dinsdag 27 juni 1871 in Beilen (Dr), zoon van Anne Jans Kooistra en Tietje Regnerus Dantuma. Regnerus is overleden op vrijdag 22 december 1933 in Gouda (Zh), 62 jaar oud. Hij is begraven op woensdag 27 december 1933 in Gouderak (Zh).
Kind van Antje en Johannes:
1 Jelle Antjes (Jelle) Bekkema, geboren op woensdag 14 december 1898 in Surhuisterveen (Fr). Volgt 202.
Kinderen van Antje en Regnerus:
2 Jan Kooistra, geboren op woensdag 23 april 1902 in Oldenzaal (Ov). Volgt 203.
3 Aafke Jantine (Antje) Kooistra, geboren op vrijdag 12 februari 1904 in Zutphen (Gld). Volgt 204.
4 Tietje Regnerus (Fietje) Kooistra, geboren op maandag 28 mei 1906 in Haaksbergen (Gld). Volgt 205.
5 Regnerus Kooistra, geboren op donderdag 14 november 1907 in Losser (Ov). Volgt 206.
6 Antje Harmke Cornelia (Hanneke) Kooistra, geboren op woensdag 25 augustus 1909 in Losser (Ov). Volgt 207.
7 Anne Kooistra, geboren op zondag 3 maart 1912 in Mijdrecht (Ut). Volgt 208.
8 Aaltje (Ali) Kooistra, geboren op vrijdag 24 april 1914 in Hillegom (Zh). Volgt 209.
9 Johan Kooistra, geboren op donderdag 20 januari 1916 in Hillegom (Zh). Volgt 210.
10 Hendrik Kooistra, geboren op dinsdag 23 maart 1920 in Hillegom (Zh). Volgt 211.
95 Willem Jelles Bekkema is geboren op woensdag 16 oktober 1878 in Surhuisterveen (Fr), zoon van Jelle Andries Bekkema (zie 42) en Aafke Willems Koorda. Willem is overleden op donderdag 24 juni 1976 in Noordbergum, Tietjerksteradeel (Fr), 97 jaar oud. Hij is begraven op maandag 28 juni 1976 in Drachten, Smallingerland (Fr). Willem:
(1) trouwde, 22 jaar oud, op zaterdag 23 februari 1901 in Drachten, Smallingerland (Fr) met Eelkje Taekes van der Meer, 18 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd op zaterdag 14 november 1903 in Drachten, Smallingerland (Fr) [bron: Arrondissement Rechtbank te Leeuwarden d.d. 14 mei 1903.]. Eelkje is geboren op donderdag 4 januari 1883 in Drachten, Smallingerland (Fr), dochter van Taeke Minderts van der Meer en Geeske Wiegers van der Sluis. Eelkje is overleden op maandag 10 september 1962 in Boelenslaan (Fr), 79 jaar oud. Eelkje trouwde later op maandag 21 mei 1906 in Drachten, Smallingerland (Fr) met Eelke Jelles Bekkema (1881-1976), zie 96.
(2) trouwde, 48 jaar oud, op vrijdag 14 januari 1927 in Drachten, Smallingerland (Fr) met Martha Gjaltema, 43 jaar oud. Martha is geboren op donderdag 21 juni 1883 in Surhuisterveen (Fr), dochter van Jan Gjalts Gjaltema en Catharina van Raalte. Martha is overleden op maandag 4 juli 1949 in Drachten, Smallingerland (Fr), 66 jaar oud.
Kind van Willem en Eelkje:
1 Geeske Willems Bekkema, geboren op maandag 24 november 1902 in Surhuisterveen (Fr). Volgt 212.
Kinderen van Willem en Martha:
2 Jelle Willems Bekkema, geboren op zaterdag 5 maart 1904 in Surhuisterveen (Fr). Volgt 213.
3 Jan Willems Bekkema, geboren op dinsdag 26 december 1905 in Surhuisterveen (Fr). Volgt 214.
4 Johan Bekkema, geboren op zondag 2 februari 1908 in Surhuisterveen (Fr). Volgt 215.
5 Trijntje Willems Bekkema, geboren op dinsdag 14 december 1909 in Surhuisterveen (Fr). Volgt 216.
6 Hendrik Bekkema, geboren op vrijdag 5 april 1912 in Drachten, Smallingerland (Fr). Volgt 217.
96 Eelke Jelles Bekkema is geboren op zaterdag 16 april 1881 in Surhuisterveen (Fr), zoon van Jelle Andries Bekkema (zie 42) en Aafke Willems Koorda. Eelke is overleden op woensdag 11 augustus 1976 in Drachten, Smallingerland (Fr), 95 jaar oud.
Emigratie/Immigratie-Emigration/Immigration:
Op 29 mei 1890 ingekomen van Surhuisterveen.
Vertrokken van Achtkarspelen naar Duitsland.
Op 19 december 1908 ingekomen van Duitsland.
Vertrokken van Smallingerland.
Eelke trouwde, 25 jaar oud, op maandag 21 mei 1906 in Drachten, Smallingerland (Fr) met Eelkje Taekes van der Meer, 23 jaar oud. Eelkje is geboren op donderdag 4 januari 1883 in Drachten, Smallingerland (Fr), dochter van Taeke Minderts van der Meer en Geeske Wiegers van der Sluis. Eelkje is overleden op maandag 10 september 1962 in Boelenslaan (Fr), 79 jaar oud. Eelkje trouwde voorheen op zaterdag 23 februari 1901 in Drachten, Smallingerland (Fr) met Willem Jelles Bekkema (1878-1976), zie 95. De ontbinding van dit huwelijk werd geregistreerd op zaterdag 14 november 1903 in Drachten, Smallingerland (Fr) [bron: Arrondissement Rechtbank te Leeuwarden d.d. 14 mei 1903.].
Kinderen van Eelke en Eelkje:
1 Aafke Eelkes Bekkema, geboren op donderdag 3 november 1904 in Drachten, Smallingerland (Fr). Volgt 218.
2 Antje Eelkes Bekkema, geboren op dinsdag 18 juni 1907 in Surhuisterveen (Fr). Volgt 219.
3 Taeke Bekkema, geboren op donderdag 6 oktober 1910 in Surhuisterveen (Fr). Volgt 220.
4 Jelle Bekkema, geboren op zaterdag 26 april 1913 in Surhuisterveen (Fr). Jelle is overleden.
5 Wietske Bekkema, geboren op donderdag 6 oktober 1921 in Boelenslaan (Fr).
6 Ritske Bekkema, geboren op maandag 21 juni 1926 in Surhuisterveen (Fr). Ritske is overleden op vrijdag 6 oktober 1933 in Surhuisterveen (Fr), 7 jaar oud.
97 Andrieske Jelles Bekkema is geboren op dinsdag 13 maart 1883 in Surhuisterveen (Fr), dochter van Jelle Andries Bekkema (zie 42) en Aafke Willems Koorda. Andrieske is overleden op zaterdag 5 juli 1969 in Harkema, Achtkarspelen (Fr), 86 jaar oud. Zij is begraven op woensdag 9 juli 1969 in Harkema, Achtkarspelen (Fr). Andrieske trouwde, 20 jaar oud, op zaterdag 2 januari 1904 in Buitenpost, Achtkarspelen (Fr) met Gerke Geerts Alma, 21 jaar oud. Gerke is geboren op dinsdag 14 maart 1882 in Surhuizum, Achtkarspelen (Fr), zoon van Geert Alma en Aaltje Eerdes van der Tuin. Gerke is overleden op donderdag 20 oktober 1949 in Harkema, Achtkarspelen (Fr), 67 jaar oud.
98 Ritske Jelles Bekkema is geboren op donderdag 10 september 1885 in Surhuisterveen (Fr), zoon van Jelle Andries Bekkema (zie 42) en Aafke Willems Koorda. Ritske is overleden op maandag 18 september 1972 in Drachten, Smallingerland (Fr), 87 jaar oud. Hij is begraven op vrijdag 22 september 1972 in Boelenslaan (Fr). Ritske trouwde, 24 jaar oud, op maandag 3 januari 1910 in Drachten, Smallingerland (Fr) met Johanna Nijboer, 21 jaar oud. Johanna is geboren op zondag 14 oktober 1888 in Drachten, Smallingerland (Fr), dochter van Jan Barelds Nijboer en Iebeltje Jans Boomsma. Johanna is overleden op maandag 8 juni 1936 in Boelenslaan (Fr), 47 jaar oud.
Kind van Ritske en Johanna:
1 Iebeltje Bekkema, geboren op zaterdag 6 november 1909 in Drachten, Smallingerland (Fr). Volgt 221.
99 Hendrik Rinke Jelles Bekkema is geboren op zondag 11 maart 1888 in Surhuisterveen (Fr), zoon van Jelle Andries Bekkema (zie 42) en Aafke Willems Koorda. Hendrik is overleden op zondag 19 februari 1978 in Drachten, Smallingerland (Fr), 89 jaar oud. Hij is begraven in Ureterp (Fr). Hendrik trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 21 december 1912 in Drachten, Smallingerland (Fr) met Jantje Nijboer, 18 jaar oud. Jantje is geboren op vrijdag 30 november 1894 in Drachten, Smallingerland (Fr), dochter van Jan Barelds Nijboer en Iebeltje Jans Boomsma. Jantje is overleden op donderdag 31 oktober 1968 in Drachten, Smallingerland (Fr), 73 jaar oud.
Kind van Hendrik en Jantje:
1 Iebeltje Bekkema, geboren op maandag 1 september 1913 in Drachten, Smallingerland (Fr). Volgt 222.
100 Johan Jelles Bekkema is geboren op dinsdag 30 juli 1889 in Surhuisterveen (Fr), zoon van Jelle Andries Bekkema (zie 42) en Aafke Willems Koorda. Johan is overleden op zondag 7 februari 1971 in Drachten, Smallingerland (Fr), 81 jaar oud. Hij is begraven in Drachten, Smallingerland (Fr). Johan trouwde, 23 jaar oud, op woensdag 29 januari 1913 in Drachten, Smallingerland (Fr) met Jitske Douma, 19 jaar oud. Jitske is geboren op donderdag 27 april 1893 in Drachten, Smallingerland (Fr), dochter van Sjoerd Bindert Douma en Aaltje Wieling. Jitske is overleden op vrijdag 31 mei 1963 in Drachten, Smallingerland (Fr), 70 jaar oud.
Kinderen van Johan en Jitske:
1 Aaltje Bekkema, geboren op vrijdag 29 januari 1915 in Drachten, Smallingerland (Fr). Volgt 223.
2 Aafke Bekkema, geboren op woensdag 24 oktober 1917 in Drachten, Smallingerland (Fr). Aafke is overleden.
3 Froukje Bekkema, geboren op donderdag 28 augustus 1919 in Drachten, Smallingerland (Fr).
101 Hinke Tuinstra is geboren op vrijdag 11 mei 1877 in Drachten, Smallingerland (Fr), dochter van Hendrik Tuinstra en Pietje Bekkema (zie 43). Hinke is overleden op zaterdag 12 augustus 1967 in Drachten, Smallingerland (Fr), 90 jaar oud. Hinke trouwde, 29 jaar oud, op zaterdag 1 december 1906 in Drachten, Smallingerland (Fr) met Mindert Grupstra, 33 jaar oud. Mindert is geboren op dinsdag 15 april 1873 in Drachten, Smallingerland (Fr), zoon van Luitzen Grupstra en Metje Mulder. Mindert is overleden op maandag 27 januari 1919 in Drachten, Smallingerland (Fr), 45 jaar oud (oorzaak: Spaanse griep). Mindert begon eerder een relatie omstreeks 1905 met Anna van Trappen (±1870-vóór 1906).
Kinderen van Hinke uit onbekende relatie:
1 Aaltje Tuinstra, geboren op woensdag 5 oktober 1898 in Surhuizum, Achtkarspelen (Fr).
2 Goitzen Tuinstra, geboren op maandag 9 februari 1903 in Surhuisterveen (Fr). Volgt 224.
3 Auke Tuinstra, geboren op vrijdag 16 juni 1905 in Surhuisterveen (Fr). Auke is overleden op dinsdag 3 maart 1908 in Drachten, Smallingerland (Fr), 2 jaar oud.
4 Antje Tuinstra, geboren op zaterdag 23 februari 1907 in Surhuisterveen (Fr). Antje is overleden op zondag 1 november 1908 in Drachten, Smallingerland (Fr), 1 jaar oud.
Kinderen van Hinke en Mindert:
5 Metje Grupstra, geboren op zaterdag 16 november 1907 in Drachten, Smallingerland (Fr).
6 Hendrik Grupstra, geboren op dinsdag 23 februari 1909 in Drachten, Smallingerland (Fr).
7 Leo Bruin Grupstra, geboren op vrijdag 14 april 1911 in Leiden (Zh).
8 Andries Grupstra, geboren op vrijdag 8 maart 1912 in Drachten, Smallingerland (Fr). Andries is overleden.
102 Grietje Dijkstra is geboren op dinsdag 27 maart 1883 in Harlingen (Fr), dochter van Freerk Dijkstra en Renske Bekkema (zie 45). Grietje is overleden op donderdag 22 april 1943 in Drachten, Smallingerland (Fr), 60 jaar oud. Grietje trouwde, 21 jaar oud, op zaterdag 27 augustus 1904 in Drachten, Smallingerland (Fr) met Klaas Kuindersma, 21 jaar oud. Klaas is geboren op zondag 8 oktober 1882 in Bozum (Fr), zoon van Pieter Tjeerds Kuindersma en Lipkje Klazes van Tuinen. Klaas is overleden op vrijdag 17 oktober 1952 in Drachten, Smallingerland (Fr), 70 jaar oud.
103 Wytske Dijkstra is geboren op maandag 24 januari 1887 in Drachten, Smallingerland (Fr), dochter van Freerk Dijkstra en Renske Bekkema (zie 45). Wytske trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 25 november 1911 in Drachten, Smallingerland (Fr) met Tjeerd Kuindersma, 26 jaar oud. Tjeerd is geboren op woensdag 26 november 1884 in Akmarijp, Utingeradeel (Fr), zoon van Pieter Tjeerds Kuindersma en Lipkje Klazes van Tuinen. Tjeerd is overleden op zaterdag 8 juni 1946 in Joure, Haskerland (Fr), 61 jaar oud.
Emigratie/Immigratie-Emigration/Immigration:
Op 25 november 1911 ingekomen van Duitsland.
Vertrokken van Smallingerland.
104 Wopke Kooistra is geboren op woensdag 25 juli 1883 in Ureterp (Fr), zoon van Meindert Kooistra en Wytske Bekkema (zie 46). Wopke is overleden op dinsdag 28 oktober 1947 in St.Annaparochie, gem. het Bildt (Fr), 64 jaar oud.
Beroep:
Fabriekschef. Factory manager.
Wopke trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 5 februari 1910 in Drachten, Smallingerland (Fr) met Wietske Veenema, 26 jaar oud. Wietske is geboren op woensdag 16 januari 1884 in Drachten, Smallingerland (Fr), dochter van Sjouke Veenema en Trijntje de Boer. Wietske is overleden op vrijdag 4 december 1959 in St.Annaparochie, gem. het Bildt (Fr), 75 jaar oud.
Kinderen van Wopke en Wietske:
1 Trijntje Kooistra, geboren op zaterdag 19 maart 1910 in Drachten, Smallingerland (Fr).
2 Wytske Kooistra, geboren op maandag 2 oktober 1911 in Drachten, Smallingerland (Fr). Wytske is overleden.
105 Marijke Kooistra is geboren op zondag 2 oktober 1887 in Drachten, Smallingerland (Fr), dochter van Meindert Kooistra en Wytske Bekkema (zie 46). Marijke trouwde, 29 jaar oud, op zaterdag 26 mei 1917 in Drachten, Smallingerland (Fr) met Hendrik Posthuma, 34 jaar oud. Hendrik is geboren op vrijdag 21 juli 1882 in Drachten, Smallingerland (Fr), zoon van Jippe Posthuma en Hielkje van der Werf. Hendrik is overleden op zondag 8 januari 1961 in Drachten, Smallingerland (Fr), 78 jaar oud.
106 Sibbeltje Bekkema is geboren op vrijdag 13 november 1896 in Drachten, Smallingerland (Fr), dochter van Jakob Bekkema (zie 47) en Sietske Huisman. Sibbeltje is overleden op dinsdag 25 december 1962 in Drachten, Smallingerland (Fr), 66 jaar oud. Sibbeltje trouwde, 21 jaar oud, op vrijdag 26 april 1918 in Opsterland (Fr) met Jan Dijkstra, 24 jaar oud. Jan is geboren op vrijdag 20 oktober 1893 in Hoornsterzwaag (Fr), zoon van Wilt Dijkstra en Sjoerdtje Blaauw.
107 Jurjen Bekkema is geboren op woensdag 5 april 1899 in Drachten, Smallingerland (Fr), zoon van Jakob Bekkema (zie 47) en Sietske Huisman. Jurjen trouwde, 24 jaar oud, op vrijdag 22 juni 1923 in Drachten, Smallingerland (Fr) met Taapke Bos, 23 jaar oud. Taapke is geboren op woensdag 9 mei 1900 in Kortezwaag, Gorredijk (Fr), dochter van Lubbert Bos en Grietje Stobbe.
Kind van Jurjen en Taapke:
1 Sietske Bekkema, geboren in juli 1930 in Drachten, Smallingerland (Fr). Sietske is overleden op woensdag 4 februari 1931 in Drachten, Smallingerland (Fr), 7 maanden oud.
108 Oege Bekkema is geboren op zaterdag 16 mei 1903 in Drachten, Smallingerland (Fr), zoon van Jakob Bekkema (zie 47) en Sietske Huisman. Oege is overleden op woensdag 14 november 1956 in Groningen, 53 jaar oud.
Vermeld:
Een van een tweeling.
Oege trouwde, 28 jaar oud, op vrijdag 9 oktober 1931 in Drachten, Smallingerland (Fr) met Lipka Geertje Timmer, 27 jaar oud. Lipka is geboren op zondag 19 juni 1904 in Groningen, dochter van Hinderik Lammertus Timmer en Jansje Goverts. Lipka is overleden op vrijdag 16 oktober 1964 in Groningen, 60 jaar oud.
109 Geertje Bekkema is geboren op maandag 7 december 1885 in Surhuisterveen (Fr), dochter van Jakob Bekkema (zie 51) en Evertje de Vries. Geertje is overleden op donderdag 7 november 1957 in Drachten, Smallingerland (Fr), 71 jaar oud. Geertje:
(1) trouwde, 19 jaar oud, op zaterdag 12 augustus 1905 in Achtkarspelen (Fr) met Sijtze Veenstra, 23 jaar oud. Sijtze is geboren op dinsdag 23 mei 1882 in Surhuisterveen (Fr), zoon van Tjibbe Veenstra en Wytske de Wit. Sijtze is overleden vóór 1925 in Surhuisterveen (Fr), ten hoogste 43 jaar oud.
(2) trouwde, 39 jaar oud, op donderdag 14 mei 1925 in Achtkarspelen (Fr) met Jan Stel, 46 jaar oud. Jan is geboren op zondag 13 oktober 1878 in Drogeham (Fr), zoon van Marten Sytzes Stel en Antje Jans Kamstra. Jan is overleden op vrijdag 27 juli 1962 in Baflo (Gr), 83 jaar oud. Jan is weduwnaar van Tetje van der Meer (1885-1908), met wie hij trouwde op zaterdag 9 mei 1903 in Achtkarspelen (Fr).
Beroep:
klompmaker.
110 Jinke Bekkema is geboren op maandag 11 augustus 1890 in Surhuisterveen (Fr), dochter van Jakob Bekkema (zie 51) en Evertje de Vries. Jinke is overleden op zaterdag 6 juli 1963 in Dokkum (Fr), 72 jaar oud. Jinke trouwde, 21 jaar oud, op zaterdag 11 mei 1912 in Drachten, Smallingerland (Fr) met Minze van der Velde, 25 jaar oud. Minze is geboren op zaterdag 8 januari 1887 in Rottevalle, Smallingerland (Fr), zoon van Hendrik Koops van der Velde en Jantje Minzes van der Sluis. Minze is overleden op maandag 9 februari 1970 in Dokkum (Fr), 83 jaar oud.
111 Jan Bekkema is geboren op zaterdag 17 april 1897 in Surhuisterveen (Fr), zoon van Jakob Bekkema (zie 51) en Evertje de Vries. Jan is overleden op vrijdag 2 maart 1973 in Surhuisterveen (Fr), 75 jaar oud. Jan trouwde, 22 jaar oud, op zaterdag 14 februari 1920 in Achtkarspelen (Fr) met Bintje Halbes Oldenburger, 21 jaar oud. Bintje is geboren op dinsdag 12 april 1898 in Surhuisterveen (Fr), dochter van Halbe Barelds Oldenburger en Aukje Hendriks Claus. Bintje is overleden op woensdag 3 juli 1985 in Surhuisterveen (Fr), 87 jaar oud.
Geboorte-Birth:
Bintje Halbes Oldenburger heeft nog een geboortedatum en deze is 12-04-1897.
Kind van Jan en Bintje:
1 Halbe Bekkema, geboren op woensdag 2 augustus 1922 in Surhuisterveen (Fr). Volgt 225.
112 Rinskje Bekkema is geboren op donderdag 13 april 1905 in Surhuisterveen (Fr), dochter van Jan Bekkema (zie 52) en Sijtske de Wit. Rinskje is overleden op donderdag 1 augustus 1974 in Marum (Gr), 69 jaar oud. Rinskje trouwde, 31 jaar oud, op zaterdag 20 maart 1937 in Marum (Gr) met Roel Reitsma, 35 jaar oud. Roel is geboren op zondag 27 oktober 1901 in Duurswoude, Opsterland (Fr), zoon van Iebele Reitsma en Aukje van Dekken. Roel is overleden op vrijdag 23 juli 1976 in Marum (Gr), 74 jaar oud.
Kinderen van Rinskje en Roel:
1 N.N. Reitsma, levenloos geboren dochter, geboren op zaterdag 21 augustus 1937 in Marum (Gr).
2 Roelof Reitsma, geboren in januari 1946 in Marum (Gr). Roelof is overleden op donderdag 26 december 1946 in Groningen, 11 maanden oud.
113 Anne Bekkema is geboren op vrijdag 22 november 1907 in Surhuisterveen (Fr), zoon van Jan Bekkema (zie 52) en Sijtske de Wit. Anne is overleden op woensdag 16 augustus 1978 in Beetsterzwaag (Fr), 70 jaar oud. Anne trouwde, 28 jaar oud, op donderdag 5 maart 1936 in Opsterland (Fr) met Beitsche Canrinus, 20 jaar oud. Beitsche is geboren op maandag 21 februari 1916 in IJlst (Fr), dochter van Bauke Canrinus en Anna Sijperda. Beitsche is overleden op vrijdag 20 december 1991 in Beetsterzwaag (Fr), 75 jaar oud.
114 Jantje Bekkema is geboren op vrijdag 7 oktober 1910 in Surhuisterveen (Fr), dochter van Jan Bekkema (zie 52) en Sijtske de Wit. Jantje is overleden op donderdag 9 januari 1992 in Rottevalle, Smallingerland (Fr), 81 jaar oud. Jantje trouwde, 19 jaar oud, op zaterdag 26 oktober 1929 in Achtkarspelen (Fr) met Tjalling Wouda, 21 jaar oud. Tjalling is geboren op zaterdag 25 juli 1908 in Surhuisterveen (Fr), zoon van Tjalling Wouda en Ymkje Bos. Tjalling is overleden op woensdag 28 juli 1993 in Rottevalle, Smallingerland (Fr), 85 jaar oud.
Geboorte-Birth:
Vader overleden op 3 april 1908.
Kind van Jantje en Tjalling:
1 Sytske Ymkje Wouda, geboren op dinsdag 13 november 1934 in Rottevalle, Smallingerland (Fr). Sytske is overleden op zondag 4 juni 1950 in Rottevalle, Smallingerland (Fr), 15 jaar oud.
115 Maria Bekkema is geboren op donderdag 28 oktober 1886 in Leek (Gr), dochter van Uilke Bekkema (zie 54) en Trientje Hovinga. Maria is overleden op maandag 19 april 1976 in Emmen (Dr), 89 jaar oud. Maria trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 6 april 1911 in Emmen (Dr) met Lubbert de Jong, 27 jaar oud. Lubbert is geboren op zaterdag 12 mei 1883 in Ooststellingwerf (Fr), zoon van Klaas de Jong en Antje Egberts Dijkstra. Lubbert is overleden op dinsdag 4 november 1969 in Emmen (Dr), 86 jaar oud.
116 Wolter Bekkema is geboren op woensdag 2 mei 1888 in Leek (Gr), zoon van Uilke Bekkema (zie 54) en Trientje Hovinga. Wolter is overleden op woensdag 10 november 1976 in Emmer-Compascuum (Dr), 88 jaar oud. Wolter trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 5 juli 1913 in Vlagtwedde (Gr) met Zwaantje Potze, 22 jaar oud. Zwaantje is geboren op maandag 22 september 1890 in Sellingen, Vlagtwedde (Gr), dochter van Nanne Potze en Alke Alting. Zwaantje is overleden op vrijdag 21 januari 1972 in Emmer-Compascuum (Dr), 81 jaar oud.
117 Klaaske Bekkema is geboren op maandag 7 juli 1890 in Valthermond (Dr), dochter van Uilke Bekkema (zie 54) en Trientje Hovinga. Klaaske is overleden op vrijdag 17 juli 1964 in Zwolle (Ov), 74 jaar oud. Klaaske trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 6 mei 1916 in Vlagtwedde (Gr) met Elze Meendering, 22 jaar oud. Elze is geboren op woensdag 16 augustus 1893 in Wessingtange, Vlagtwedde (Gr), zoon van Jan Meendering en Geertje de Vries. Elze is overleden op woensdag 12 juli 1978 in Zwolle (Ov), 84 jaar oud.
118 Maria Bekkema is geboren op maandag 23 december 1889 in Opende (Gr), dochter van Johannes Bekkema (zie 55) en Hendrikje Bijma. Maria trouwde, 30 jaar oud, op woensdag 28 juli 1920 in Den Haag (Zh) met Herman Veldhuizen, 33 jaar oud. Herman is geboren op woensdag 1 juni 1887 in Den Haag (Zh), zoon van Douwe Wiebe Veldhuizen en Etta Christina Feenstra.
Beroep:
Vrachtschipper.
Weduwnaar van: Widower of:
Mentje Bloksma.
Kinderen van Maria en Herman:
1 Johannes Veldhuizen, geboren op donderdag 21 april 1921 in Den Haag (Zh).
2 Etta Christina Veldhuizen, geboren op maandag 9 oktober 1922 in Den Haag (Zh).
3 Geeske Veldhuizen, geboren op woensdag 4 maart 1925 in Den Haag (Zh).
119 Foppe Bekkema is geboren op donderdag 24 november 1892 in Opende (Gr), zoon van Johannes Bekkema (zie 55) en Hendrikje Bijma. Foppe is overleden op woensdag 17 september 1975 in Opende (Gr), 82 jaar oud. Foppe trouwde, 30 jaar oud, op zaterdag 26 mei 1923 in Leek (Gr) met Trientje de Boer, 25 jaar oud. Trientje is geboren op zaterdag 7 mei 1898 in Tolbert (Gr). Trientje is overleden op woensdag 25 december 1974 in Opende (Gr), 76 jaar oud.
120 Gooitske Bekkema is geboren op zaterdag 12 oktober 1895 in Opende (Gr), dochter van Johannes Bekkema (zie 55) en Hendrikje Bijma. Gooitske is overleden op zondag 2 februari 1936 in Frieschepalen (Fr), 40 jaar oud.
Beroep:
Dienstbode te Den Haag.
Gooitske trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 14 oktober 1920 in Opsterland (Fr) met Eelke Tuinstra, 19 jaar oud. Eelke is geboren op woensdag 24 oktober 1900 in Siegerswoude, Opsterland (Fr), zoon van Gerben Tuinstra en Jantje Lindeboom. Eelke is overleden op vrijdag 17 december 1954 in Kortwoude, Achtkarspelen (Fr), 54 jaar oud. Eelke trouwde later op zaterdag 10 mei 1941 in Kortwoude, Achtkarspelen (Fr) met N.N..
Kind van Gooitske en Eelke:
1 Gjalt Gerben Tuinstra, geboren omstreeks 1921. Gjalt is overleden op dinsdag 17 augustus 1943 in Siegerswoude, Opsterland (Fr), ongeveer 22 jaar oud.
121 Trijntje Bekkema is geboren op zondag 25 augustus 1901 in Opende (Gr), dochter van Johannes Bekkema (zie 55) en Sjouktje Ongersma. Trijntje is overleden in Noordwijk, Marum (Gr). Trijntje trouwde, 27 jaar oud, op dinsdag 14 mei 1929 in Grootegast (Gr) met Jelle IJbema, 30 jaar oud. Jelle is geboren op vrijdag 19 augustus 1898 in Noordhorn (Gr), zoon van Roelf IJbema en Wietske Klok. Jelle is overleden op donderdag 12 december 1963 in Noordwijk, Marum (Gr), 65 jaar oud.
Kinderen van Trijntje en Jelle:
1 N.N. IJbema, levenloos geboren zoon, geboren op maandag 16 december 1935 in Marum (Gr).
2 N.N. IJbema, levenloos geboren dochter, geboren op woensdag 2 maart 1938 in Noordwijk, Marum (Gr).
122 Riekele Bekkema is geboren op dinsdag 9 december 1902 in Opende (Gr), zoon van Johannes Bekkema (zie 55) en Sjouktje Ongersma. Riekele is overleden op woensdag 21 mei 1947 in Groningen, 44 jaar oud. Riekele trouwde, 26 jaar oud, op vrijdag 24 mei 1929 in Grootegast (Gr) met Hendrika van der Molen, 21 jaar oud. Hendrika is geboren op zondag 29 maart 1908 in Doezum, Grootegast (Gr), dochter van Jurjen van der Molen en Jeltje Dalmolen.
123 Durkje Bekkema is geboren op dinsdag 30 oktober 1883 in Drachten, Smallingerland (Fr), dochter van Harm Bekkema (zie 56) en Aaltje Bruinsma. Durkje is overleden op donderdag 20 februari 1975 in Ureterp (Fr), 91 jaar oud. Durkje trouwde, 22 jaar oud, op donderdag 12 april 1906 in Grootegast (Gr) met Hendrik Boonstra, 24 jaar oud. Hendrik is geboren op dinsdag 20 december 1881 in Surhuizum, Achtkarspelen (Fr), zoon van Klaas Luitzen Boonstra en Aafke Hendriks de Jong. Hendrik is overleden op donderdag 19 maart 1942 in Ureterp (Fr), 60 jaar oud.
Kinderen van Durkje en Hendrik:
1 Aaltje Boonstra, geboren op zondag 23 december 1906 in Tolbert (Gr).
2 Aafke Boonstra, geboren op donderdag 23 april 1908 in Opende (Gr).
3 Maria Nicola Boonstra, geboren op dinsdag 24 april 1917 in Opende (Gr). Maria is overleden.
124 Maria Nicola Bekkema is geboren op woensdag 16 september 1885 in Drachten, Smallingerland (Fr), dochter van Harm Bekkema (zie 56) en Aaltje Bruinsma. Maria is overleden op donderdag 25 april 1963 in Drachten, Smallingerland (Fr), 77 jaar oud. Maria trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 28 januari 1909 in Achtkarspelen (Fr) met Mindert de Wit, 26 jaar oud. Mindert is geboren op donderdag 23 november 1882 in Surhuisterveen (Fr), zoon van Sjoerd de Wit en Tetje Loonstra. Mindert is overleden op vrijdag 2 juli 1948 in Opende (Gr), 65 jaar oud.
Kinderen van Maria en Mindert:
1 Sjoerd de Wit, geboren op dinsdag 21 juni 1910 in Surhuisterveen (Fr). Sjoerd is overleden op dinsdag 27 september 1910 in Surhuisterveen (Fr), 3 maanden oud.
2 Aaltje de Wit, geboren op zaterdag 12 augustus 1911 in Surhuisterveen (Fr). Aaltje is overleden op zondag 27 augustus 1911 in Surhuisterveen (Fr), 15 dagen oud.
3 Sjoerd de Wit, geboren op dinsdag 3 september 1912 in Surhuisterveen (Fr). Sjoerd is overleden.
4 Aaltje de Wit, geboren op dinsdag 5 januari 1915 in Surhuisterveen (Fr). Aaltje is overleden.
5 Tetje de Wit, geboren op zaterdag 4 mei 1918 in Opende (Gr). Volgt 226.
125 Riekele Bekkema is geboren op woensdag 23 februari 1887 in Drachten, Smallingerland (Fr), zoon van Harm Bekkema (zie 56) en Aaltje Bruinsma. Riekele is overleden op donderdag 27 september 1962 in Ureterp (Fr), 75 jaar oud. Riekele trouwde, 27 jaar oud, op zaterdag 9 mei 1914 in Grootegast (Gr) met Grietje Lammers, 24 jaar oud. Grietje is geboren op zondag 23 juni 1889 in Drachten, Smallingerland (Fr), dochter van Meis Berends Lammers en Hijlkje Bastiaans de Jong. Grietje is overleden op vrijdag 20 maart 1953 in Ureterp (Fr), 63 jaar oud.
126 Haije Bekkema is geboren op woensdag 5 december 1888 in Opende (Gr), zoon van Harm Bekkema (zie 56) en Aaltje Bruinsma. Haije is overleden op zaterdag 16 april 1955 in Drachten, Smallingerland (Fr), 66 jaar oud. Haije trouwde, 28 jaar oud, op donderdag 10 mei 1917 in Opsterland (Fr) met Froukje Boonstra, 20 jaar oud. Zie 132 voor persoonsgegevens van Froukje.
Kind van Haije en Froukje:
1 N.N. Bekkema, levenloos geboren zoon, geboren op vrijdag 26 juni 1931 in Ureterp (Fr).
127 Jeen Bekkema is geboren op maandag 8 juli 1895 in Opende (Gr), zoon van Harm Bekkema (zie 56) en Aaltje Bruinsma. Jeen is overleden op vrijdag 24 mei 1957 in Heerenveen (Fr), 61 jaar oud.
Beroep:
besteller bij de posterijen.
Jeen trouwde, 27 jaar oud, op dinsdag 5 juni 1923 in Grootegast (Gr) met Grietje Johanna Broekstra, 23 jaar oud. Grietje is geboren op woensdag 10 januari 1900 in Drogeham (Fr), dochter van Evert Broekstra en Wijtske Fokkema. Grietje is overleden op zondag 16 juni 1991 in Ureterp (Fr), 91 jaar oud.
128 Johannes Bekkema is geboren op zondag 3 oktober 1897 in Opende (Gr), zoon van Harm Bekkema (zie 56) en Aaltje Bruinsma. Johannes is overleden op zaterdag 26 maart 1977 in Veenwouden (Fr), 79 jaar oud.
Overlijden-Decease:
datum is fictief.
Johannes trouwde, 24 jaar oud, op vrijdag 28 april 1922 in Grootegast (Gr) met Hinke Helmhout, 19 jaar oud. Hinke is geboren op dinsdag 24 maart 1903 in Opende (Gr), dochter van Karst Helmhout en Antje Pama. Hinke is overleden omstreeks 1985, ongeveer 82 jaar oud.
Overlijden-Decease:
datum is fictief.
129 Jantje Bekkema is geboren op woensdag 17 januari 1900 in Opeinde, Smallingerland (Fr), dochter van Harm Bekkema (zie 56) en Aaltje Bruinsma. Jantje is overleden op zondag 16 november 1980 in Ureterp (Fr), 80 jaar oud. Jantje trouwde, 23 jaar oud, op vrijdag 11 mei 1923 in Opsterland (Fr) met Wopke Lap, 28 jaar oud. Wopke is geboren op zaterdag 20 april 1895 in Ureterp (Fr), zoon van Freerk Lap en Aaltje Bouma. Wopke is overleden op zondag 25 mei 1975 in Ureterp (Fr), 80 jaar oud.
130 Antje Boonstra is geboren op dinsdag 22 oktober 1889 in Opende (Gr), dochter van Linze Boonstra en Hiltje Bekkema (zie 58). Antje is overleden op donderdag 2 januari 1969 in Ureterp (Fr), 79 jaar oud.
Erkend.:
gewettigd bij huwelijk op 26-06-1896 gemeente Opsterland.
Antje trouwde, 26 jaar oud, op donderdag 5 oktober 1916 in Opsterland (Fr) met Ebe Pronk, 53 jaar oud. Ebe is geboren op donderdag 5 maart 1863 in Drachten, Smallingerland (Fr), zoon van Jeen Ebes Pronk en Sietske Wietzes Veenstra. Ebe is overleden op zaterdag 17 januari 1931 in Ureterp (Fr), 67 jaar oud. Ebe trouwde voorheen op zaterdag 25 juni 1892 in Drachten, Smallingerland (Fr) met Cato Wiekamp (geb. 1868). De ontbinding van dit huwelijk werd uitgesproken in Drachten, Smallingerland (Fr) [bron: Arrondissement Rechtbank te Heerenveen d.d. 26-09-1902].
Kind van Antje en Ebe:
1 Linze Pronk, geboren op woensdag 1 januari 1913 in Ureterp (Fr). Volgt 227.
131 Maria Boonstra is geboren op vrijdag 22 september 1893 in Ureterp (Fr), dochter van Linze Boonstra en Hiltje Bekkema (zie 58). Maria is overleden op vrijdag 14 april 1978 in Opeinde, Smallingerland (Fr), 84 jaar oud.
Erkend.:
Kind erkend bij huwelijk ouders d.d. 26 juni 1896.
Maria trouwde, 33 jaar oud, op donderdag 28 april 1927 in Idaarderadeel (Fr) met Oebele van der Sluis, 27 jaar oud. Oebele is geboren op zaterdag 24 maart 1900 in Oostermeer, Tietjerksteradeel (Fr), zoon van Andries Oebeles van der Sluis en Sytske Vaatstra. Oebele is overleden op dinsdag 10 augustus 1976 in Opeinde, Smallingerland (Fr), 76 jaar oud.
132 Froukje Boonstra is geboren op dinsdag 14 juli 1896 in Ureterp (Fr), dochter van Linze Boonstra en Hiltje Bekkema (zie 58). Froukje is overleden op dinsdag 18 september 1979 in Warga, gem. Leeuwarden (Fr), 83 jaar oud. Froukje trouwde, 20 jaar oud, op donderdag 10 mei 1917 in Opsterland (Fr) met Haije Bekkema, 28 jaar oud. Zie 126 voor persoonsgegevens van Haije.
Kind van Froukje en Haije: zie 126.
133 Sietze Boonstra is geboren op maandag 1 mei 1899 in Ureterp (Fr), zoon van Linze Boonstra en Hiltje Bekkema (zie 58). Sietze is overleden op zaterdag 24 juni 1978 in Ureterp (Fr), 79 jaar oud. Sietze trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 11 januari 1923 in Drachten, Smallingerland (Fr) met Freerkje Veenstra, 17 jaar oud. Freerkje is geboren op donderdag 2 maart 1905 in Drachten, Smallingerland (Fr), dochter van Brand Veenstra en Antje de Jong. Freerkje is overleden op woensdag 16 december 1970 in Ureterp (Fr), 65 jaar oud.
134 Jantje Boonstra is geboren op dinsdag 1 april 1902 in Ureterp (Fr), dochter van Linze Boonstra en Hiltje Bekkema (zie 58). Jantje trouwde, 20 jaar oud, op zaterdag 7 oktober 1922 in Drachten, Smallingerland (Fr) met Jan Veenstra, 21 jaar oud. Jan is geboren op vrijdag 26 juli 1901 in Surhuisterveen (Fr), zoon van Brand Veenstra en Antje de Jong.
135 Rieke Boonstra is geboren op dinsdag 1 mei 1906 in Ureterp (Fr), dochter van Linze Boonstra en Hiltje Bekkema (zie 58).
Beroep:
ziekenverpleegster te Den Haag.
Rieke trouwde, 26 jaar oud, op woensdag 5 april 1933 in Den Haag (Zh) met Roelof Tiemes, 28 jaar oud. Roelof is geboren op woensdag 22 februari 1905 in Dalen (Dr), zoon van Jannes Tiemes en Maria Rook.
Beroep:
Opperman.
Kinderen van Rieke en Roelof:
1 Hiltje Maria Tiemes, geboren op vrijdag 2 februari 1934 in Den Haag (Zh).
2 Maria Hiltje Tiemes, geboren op maandag 19 oktober 1936 in Den Haag (Zh).
136 Sjoukje Boonstra is geboren op dinsdag 27 juli 1909 in Ureterp (Fr), dochter van Linze Boonstra en Hiltje Bekkema (zie 58). Sjoukje trouwde, 22 jaar oud, op donderdag 22 oktober 1931 in Idaarderadeel (Fr) met Jacobus van der Veer, 21 jaar oud. Jacobus is geboren op maandag 4 april 1910 in Goutum (Fr), zoon van Gerrit van der Veer en Jeltje Speerstra.
137 Martje Bekkema is geboren op vrijdag 28 augustus 1885 in Opende (Gr), dochter van Harm Bekkema (zie 60) en Trientje Henstra. Martje is overleden op dinsdag 13 februari 1940 in Opende (Gr), 54 jaar oud. Martje trouwde, 41 jaar oud, op vrijdag 20 mei 1927 in Grootegast (Gr) met Wobbe van der Veen, 50 jaar oud. Wobbe is geboren op vrijdag 29 december 1876 in Surhuizum, Achtkarspelen (Fr), zoon van Gerrit van der Veen en Ruurdina van der Velde. Wobbe is overleden op dinsdag 17 april 1934 in Groningen, 57 jaar oud.
138 Bonne Bekkema is geboren op zondag 12 december 1886 in Opende (Gr), zoon van Harm Bekkema (zie 60) en Trientje Henstra. Bonne is overleden op zaterdag 23 juni 1951 in Opende (Gr), 64 jaar oud. Bonne trouwde, 29 jaar oud, op zaterdag 4 november 1916 in Grootegast (Gr) met Teetske Wassenaar, 22 jaar oud. Teetske is geboren op zaterdag 16 december 1893 in Siegerswoude, Opsterland (Fr), dochter van Boeke Wassenaar en Tetje Nieuwenhuis. Teetske is overleden op maandag 11 augustus 1986 in Opende (Gr), 92 jaar oud.
Kinderen van Bonne en Teetske:
1 Tetje Bekkema, geboren op vrijdag 29 mei 1914 in Opende (Gr). Volgt 228.
2 Jakob Bekkema, geboren in maart 1930 in Opende (Gr). Jakob is overleden op zaterdag 5 april 1930 in Opende (Gr), 1 maand oud.
139 Lieuwe Bekkema is geboren op donderdag 6 juni 1889 in Opende (Gr), zoon van Harm Bekkema (zie 60) en Trientje Henstra. Lieuwe is overleden op woensdag 26 mei 1920 in Opende (Gr), 30 jaar oud. Lieuwe trouwde, 28 jaar oud, op zaterdag 20 oktober 1917 in Grootegast (Gr) met Janna Stavasius, 23 jaar oud. Janna is geboren op zondag 5 augustus 1894 in Lutjegast (Gr), dochter van Jantje Stavasius. Janna is overleden op dinsdag 3 juli 1979 in Opende (Gr), 84 jaar oud. Janna is weduwe van Jetse Bekkema (1892-1916), met wie zij trouwde op zaterdag 15 mei 1915 in Grootegast (Gr), zie 140. Janna trouwde later op zaterdag 5 november 1921 in Grootegast (Gr) met Jan Bekkema (1886-1986), zie 159.
Kind van Lieuwe en Janna:
1 Ietzen Bekkema, geboren op zaterdag 29 december 1917 in Opende (Gr). Ietzen is overleden.
140 Jetse Bekkema is geboren op zaterdag 23 januari 1892 in Opende (Gr), zoon van Harm Bekkema (zie 60) en Trientje Henstra. Jetse is overleden op maandag 13 maart 1916 in Leeuwarden (Fr), 24 jaar oud. Jetse trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 15 mei 1915 in Grootegast (Gr) met Janna Stavasius, 20 jaar oud. Janna is geboren op zondag 5 augustus 1894 in Lutjegast (Gr), dochter van Jantje Stavasius. Janna is overleden op dinsdag 3 juli 1979 in Opende (Gr), 84 jaar oud. Janna trouwde later op zaterdag 20 oktober 1917 in Grootegast (Gr) met Lieuwe Bekkema (1889-1920), zie 139. Janna trouwde later op zaterdag 5 november 1921 in Grootegast (Gr) met Jan Bekkema (1886-1986), zie 159.
Kind van Jetse en Janna:
1 Harm Bekkema, geboren op woensdag 16 februari 1916 in Opende (Gr). Volgt 229.
141 Tjitske Bekkema is geboren op dinsdag 27 december 1892 in Marum (Gr), dochter van Popke Bekkema (zie 65) en Harmke Tienstra. Tjitske is overleden op dinsdag 25 januari 1921 in Siegerswoude, Opsterland (Fr), 28 jaar oud. Tjitske trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 17 maart 1917 in Marum (Gr) met Johannes Floris, 27 jaar oud. Johannes is geboren op dinsdag 26 maart 1889 in Marum (Gr), zoon van Albert Johannes Floris en Jantje Helder. Johannes is overleden op woensdag 28 mei 1969 in Ureterp (Fr), 80 jaar oud. Johannes trouwde later op donderdag 22 september 1921 in Opsterland (Fr) met Aletta Stoker (1891-1981).
Beroep:
Veehouder.
142 Anna Veenstra is geboren op zaterdag 2 december 1899 in Ureterp (Fr), dochter van Anne Veenstra en Trijntje Bekkema (zie 67). Anna is overleden op dinsdag 31 mei 1955 in Ureterp (Fr), 55 jaar oud. Anna trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 22 mei 1924 in Opsterland (Fr) met Jurjen Eizenga, 22 jaar oud. Jurjen is geboren op woensdag 19 juni 1901 in Drachten, Smallingerland (Fr), zoon van Wietze Eizenga en Eritia Huisman. Jurjen is overleden op zaterdag 20 oktober 1984 in Ureterp (Fr), 83 jaar oud.
143 Geeske Bekkema is geboren op donderdag 1 april 1897 in Siegerswoude, Opsterland (Fr), dochter van Harmen Bekkema (zie 68) en Lamke Huitema. Geeske is overleden op woensdag 29 maart 1989 in Drachten, Smallingerland (Fr), 91 jaar oud. Geeske trouwde, 22 jaar oud, op donderdag 8 mei 1919 in Opsterland (Fr) met Engbert Jongsma, 25 jaar oud. Engbert is geboren op dinsdag 11 juli 1893 in Ureterp (Fr), zoon van Eelke Jongsma en Aaltje Duursma. Engbert is overleden op woensdag 1 oktober 1924 in Drachten, Smallingerland (Fr), 31 jaar oud.
grietje_paulusma__1904-1961_.jpg
9 Grietje Paulusma (1904-1961)
144 Fredrik Bekkema is geboren op vrijdag 19 februari 1904 in Ureterp (Fr), zoon van Harmen Bekkema (zie 68) en Lamke Huitema. Fredrik is overleden op dinsdag 4 juli 1933 in Velsen (Nh), 29 jaar oud. Fredrik trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 19 maart 1927 in Drachten, Smallingerland (Fr) met Grietje Paulusma (afb. 9), 22 jaar oud. Grietje is geboren op donderdag 10 november 1904 in Drachten, Smallingerland (Fr), dochter van Meindert Paulusma en Martha Buisman. Grietje is overleden op zondag 5 november 1961 in Winnipeg, Brits-Columbia, Canada, 56 jaar oud. Grietje trouwde later op vrijdag 28 januari 1938 in Eethen, Genderen en Heesbeen (Nb) met Arie de Jong (1892-1944).
Emigratie/Immigratie-Emigration/Immigration:
zie HIER het verhaal over Grietje Paulusma.
Kind van Fredrik en Grietje:
1 Harmen Bekkema, geboren op dinsdag 10 januari 1928 in Oudega (Fr). Harmen is overleden op maandag 27 november 1944 in Eethen, Genderen en Heesbeen (Nb), 16 jaar oud.
Oorlogshandeling-War Act:
Harmen (Harm) Bekkema en zijn stiefbroertje Peter en stiefvader Arie de Jong zijn bij oorlogshandelingen met meerdere dorpsgenoten
om het leven gekomen, zie hier het gedenkteken: https://goo.gl/maps/kG3QqSKs1wsnsXaaA
145 Lieuwe Bekkema is geboren op zaterdag 20 juli 1907 in Siegerswoude, Opsterland (Fr), zoon van Harmen Bekkema (zie 68) en Lamke Huitema. Lieuwe is overleden op dinsdag 5 oktober 1976 in Drachtstercompagnie (Fr), 69 jaar oud. Lieuwe trouwde, 20 jaar oud, op donderdag 3 mei 1928 in Opsterland (Fr) met Geeske Jonkman, 20 jaar oud. Geeske is geboren op dinsdag 31 maart 1908 in Dortmund, Duitsland, dochter van Ate Jonkman en Grietje Krol. Geeske is overleden op vrijdag 6 maart 1992 in Drachtstercompagnie (Fr), 83 jaar oud.
146 Elisabeth Bekkema is geboren op vrijdag 10 januari 1919 in Ureterp (Fr), dochter van Harmen Bekkema (zie 68) en Lamke Huitema. Elisabeth is overleden op vrijdag 25 december 1953 in Drachten, Smallingerland (Fr), 34 jaar oud. Elisabeth trouwde, 17 jaar oud, op vrijdag 22 mei 1936 in Drachten, Smallingerland (Fr) met Wopke Veenstra, 43 jaar oud. Wopke is geboren op vrijdag 17 februari 1893 in Boornbergum, Smallingerland (Fr), zoon van Uilke Wopkes Veenstra en Aukje Wester. Wopke is overleden op zondag 25 augustus 1974 in Wolvega (Fr), 81 jaar oud. Hij is begraven op woensdag 28 augustus 1974 in Boornbergum, Smallingerland (Fr).
147 Keimpe Bekkema is geboren op woensdag 17 oktober 1900 in Siegerswoude, Opsterland (Fr), zoon van Bonne Bekkema (zie 69) en Aukje Douma. Keimpe is overleden op zaterdag 22 augustus 1981 in Ureterp (Fr), 80 jaar oud. Keimpe trouwde, 29 jaar oud, op donderdag 6 februari 1930 in Opsterland (Fr) met Ymkje Dijkstra, 21 jaar oud. Ymkje is geboren op zaterdag 20 juni 1908 in Marum (Gr), dochter van Johannes Dijkstra en Iekje Venema. Ymkje is overleden op dinsdag 7 mei 1996 in Ureterp (Fr), 87 jaar oud.
148 Trijntje Bekkema is geboren op dinsdag 12 februari 1907 in Siegerswoude, Opsterland (Fr), dochter van Bonne Bekkema (zie 69) en Aukje Douma. Trijntje is overleden op vrijdag 5 juli 1974 in Amsterdam (Nh), 67 jaar oud. Zij is begraven op woensdag 10 juli 1974 in Amsterdam (Nh) - De Nieuwe Ooster. Trijntje trouwde, 36 jaar oud, op donderdag 16 december 1943 in Amsterdam (Nh) met Johannes van Blijenburgh, 46 jaar oud. Johannes is geboren op dinsdag 27 april 1897 in Amsterdam (Nh), zoon van Johannes van Blijenburgh en Antje van den Berg. Johannes is overleden op vrijdag 18 maart 1977 in Amsterdam (Nh), 79 jaar oud. Hij is begraven op dinsdag 22 maart 1977 in Amsterdam (Nh) - De Nieuwe Ooster. Johannes is weduwnaar van Kommerina van den Berg (1895-1940), met wie hij trouwde op woensdag 12 mei 1920 in Amsterdam (Nh).
149 Lutske Bekkema is geboren op donderdag 24 februari 1898 in Noordhorn (Gr), dochter van Bonne Bekkema (zie 70) en Tietje de Vries. Lutske trouwde, 27 jaar oud, op vrijdag 22 mei 1925 in Ulrum (Gr) met Berend Pol, 25 jaar oud. Berend is geboren op woensdag 14 maart 1900 in Leens (Gr), zoon van Johannes Pol en Martje Sasveld.
150 Marten Bekkema is geboren op woensdag 28 februari 1900 in Kommerzijl, Grijpskerk (Gr), zoon van Bonne Bekkema (zie 70) en Tietje de Vries. Marten is overleden op woensdag 11 maart 1981 in Ulrum (Gr), 81 jaar oud. Marten trouwde, 26 jaar oud, op dinsdag 28 december 1926 in Ulrum (Gr) met Schwanette Hermine Janssen, 36 jaar oud. Schwanette is geboren op maandag 8 december 1890 in Breinermoor, Westoverledingen, Duitsland, dochter van Johann Diedrich Janssen en Hilkea Johanna Brakhuis. Schwanette is overleden op zondag 25 januari 1976 in Ulrum (Gr), 85 jaar oud.
151 Aukje Bekkema is geboren op donderdag 18 maart 1886 in Surhuisterveen (Fr), dochter van Egbert Harms Bekkema (zie 71) en Anna Zachtleven. Aukje is overleden op dinsdag 13 november 1962 in Roden (Dr), 76 jaar oud. Aukje trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 4 november 1909 in Aduard (Gr) met Germt van der Veen, 19 jaar oud. Germt is geboren op vrijdag 24 januari 1890 in Klein Garnwerd, Winsum (Gr), zoon van Jan van der Veen en Willemtje van der Tuin. Germt is overleden op maandag 7 mei 1945 in Ommen (Ov), 55 jaar oud.
Beroep:
Betonwerker.
Kinderen van Aukje en Germt:
1 Anna van der Veen, geboren op donderdag 16 december 1909 in Aduard (Gr). Volgt 230.
2 Willemtje van der Veen, geboren op donderdag 16 mei 1912 in Aduard (Gr). Willemtje is overleden.
152 Taltje Bekkema is geboren op dinsdag 20 december 1887 in Surhuisterveen (Fr), dochter van Egbert Harms Bekkema (zie 71) en Anna Zachtleven. Taltje is overleden op zondag 30 april 1967 in Hoogkerk (Gr), 79 jaar oud. Taltje trouwde, 22 jaar oud, op zaterdag 21 mei 1910 in Hoogkerk (Gr) met Albert Oosterhoff, 27 jaar oud. Albert is geboren op maandag 26 februari 1883 in Enumatil, Leek (Gr), zoon van Jan Oosterhoff en Martje Hoolsema. Albert is overleden op vrijdag 28 juni 1940 in Hoogkerk (Gr), 57 jaar oud.
153 Harm Bekkema is geboren op maandag 26 mei 1890 in Surhuisterveen (Fr), zoon van Egbert Harms Bekkema (zie 71) en Anna Zachtleven. Harm is overleden op maandag 10 december 1979 in Aduard (Gr), 89 jaar oud.
Beroep:
Machinist.
Harm trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 9 mei 1914 in Grootegast (Gr) met Sijtske Hazenberg, 24 jaar oud. Sijtske is geboren op vrijdag 27 september 1889 in Doezum, Grootegast (Gr), dochter van Hendrik Hazenberg en Jacobje Alserda. Sijtske is overleden op donderdag 23 februari 1961 in Oldehove, Leeuwarden (Fr), 71 jaar oud.
Kinderen van Harm en Sijtske:
1 Jacoba Bekkema, geboren op zondag 7 maart 1915 in Niekerk gemeente Oldekerk (Gr). Volgt 231.
2 Anna Bekkema, geboren op dinsdag 18 april 1916 in Doezum, Grootegast (Gr). Volgt 232.
3 Egbert Harm Bekkema, geboren op zaterdag 21 april 1917 in Stroobos (Fr). Egbert is overleden op zondag 21 oktober 1917 in Stroobos (Fr), 6 maanden oud.
4 Ale Bekkema, geboren omstreeks 1930 in Hoogkerk (Gr). Ale is overleden op donderdag 7 september 1933 in Groningen, ongeveer 3 jaar oud.
154 Hendrik Bekkema is geboren op zondag 18 december 1892 in Surhuisterveen (Fr), zoon van Egbert Harms Bekkema (zie 71) en Anna Zachtleven. Hendrik is overleden op dinsdag 18 september 1979 in Deventer (Ov), 86 jaar oud.
Beroep:
wachtmeester.
Hendrik trouwde, 25 jaar oud, op woensdag 8 mei 1918 in Deventer (Ov) met Tonia Strokappe, 19 jaar oud. Tonia is geboren op zondag 30 oktober 1898 in Deventer (Ov), dochter van Egbert Strokappe en Gerardina Koetsier. Tonia is overleden op woensdag 3 januari 1973 in Deventer (Ov), 74 jaar oud.
155 Hillebrand Bekkema is geboren op zondag 13 oktober 1895 in Surhuisterveen (Fr), zoon van Egbert Harms Bekkema (zie 71) en Anna Zachtleven. Hillebrand is overleden op donderdag 26 juli 1979 in Leek (Gr), 83 jaar oud. Hillebrand trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 23 november 1918 in Leek (Gr) met Tjietske van der Hoop, 21 jaar oud. Tjietske is geboren op zondag 29 november 1896 in Ureterp (Fr), dochter van Willem van der Hoop en Jetske Bosklopper. Tjietske is overleden op dinsdag 12 augustus 1975 in Leek (Gr), 78 jaar oud.
Kinderen van Hillebrand en Tjietske:
egbert_bekkema__1919-1942_.jpg egbert_bekkema__1919-1942_-1.jpg
10 Egbert Bekkema (1919-1942)
11 Egbert Bekkema (1919-1942)-1
1 Egbert Bekkema (afb. 10 en 11), geboren op dinsdag 29 april 1919 in Roden (Dr). Egbert is overleden op woensdag 4 november 1942 in Senftenberg, Duitsland, 23 jaar oud. Egbert bleef ongehuwd.
Beroep:
Timmerman. (Het verhaal over Egbert lees hier: https://oorlogsgravenstichting.nl/persoon/9038/egbert-bekkema)
2 Willem Bekkema, geboren op woensdag 19 mei 1920 in Leek (Gr).
3 Anne Bekkema, geboren op vrijdag 16 november 1923 in Aduard (Gr).
4 Hillebrand Bekkema, geboren op woensdag 26 november 1930 in Leek (Gr). Hillebrand is overleden op maandag 6 december 1976 in Leek (Gr), 46 jaar oud.
156 Anna Bekkema is geboren op zondag 29 augustus 1897 in Tolbert (Gr), dochter van Egbert Harms Bekkema (zie 71) en Anna Zachtleven. Anna is overleden op donderdag 13 december 1990 in Leek (Gr), 93 jaar oud. Anna trouwde, 19 jaar oud, op zaterdag 21 april 1917 in Leek (Gr) met Hendrik Pakes, 19 jaar oud. Hendrik is geboren op donderdag 26 augustus 1897 in Hoogkerk (Gr), zoon van Wietse Pakes en Tettje Gorter. Hendrik is overleden op maandag 19 april 1971 in Leek (Gr), 73 jaar oud.
Beroep:
Brandstoffenhandelaar. - Fuel Dealer.
157 Jannes Bekkema is geboren op zaterdag 30 september 1899 in Tolbert (Gr), zoon van Egbert Harms Bekkema (zie 71) en Anna Zachtleven. Jannes is overleden op vrijdag 1 maart 1985 in Een gem. Norg, Drenthe, 85 jaar oud.
Begraven - Burial:
https://gedenk-cultuur.nl/directory/item/begraafplaats-een
Jannes trouwde, 20 jaar oud, op zaterdag 15 mei 1920 in Leek (Gr) met Hiltje Hazenberg, 19 jaar oud. Hiltje is geboren op zaterdag 27 oktober 1900 in Surhuizum, Achtkarspelen (Fr), dochter van Johannes Hazenberg en Grietje Veenstra. Hiltje is overleden op maandag 20 december 1976 in Een gem. Norg, Drenthe, 76 jaar oud.
Kinderen van Jannes en Hiltje:
1 Egbert Bekkema, geboren op maandag 22 november 1920 in Leek (Gr).
2 Grietje Bekkema, geboren op dinsdag 15 augustus 1922 in Leek (Gr).
3 Johannes Bekkema, geboren op vrijdag 14 december 1923 in Norg (Dr). Volgt 233.
4 Harm Bekkema, geboren op donderdag 30 april 1925 in Norg (Dr). Volgt 234.
5 Anna Bekkema, geboren op zondag 24 oktober 1926 in Norg (Dr).
6 Hendrik Bekkema, geboren op zaterdag 14 januari 1928 in Norg (Dr).
7 Aukje Bekkema, geboren op dinsdag 5 maart 1929 in Een gem. Norg, Drenthe.
8 Tolstje Bekkema, geboren op woensdag 21 mei 1930 in Een gem. Norg, Drenthe.
9 Binsje Bekkema, geboren op dinsdag 7 juli 1931 in Een gem. Norg, Drenthe. Binsje is overleden op donderdag 30 januari 1941 in Een gem. Norg, Drenthe, 9 jaar oud.
Zij is begraven in Een gem. Norg, Drenthe.
10 Jannes Bekkema, geboren op woensdag 9 november 1932 in Een gem. Norg, Drenthe.
11 Hiltje Bekkema, geboren op zondag 21 juli 1935 in Een gem. Norg, Drenthe.
12 Teertske Bekkema, geboren op woensdag 14 april 1937 in Een gem. Norg, Drenthe.
13 Omtje Bekkema, geboren op dinsdag 9 augustus 1938 in Een gem. Norg, Drenthe.
158 Bentje Bekkema is geboren op woensdag 2 juli 1902 in Midwolde, Leek (Gr), dochter van Egbert Harms Bekkema (zie 71) en Anna Zachtleven. Bentje is overleden in Groningen. Bentje trouwde, 27 jaar oud, op zaterdag 18 januari 1930 in Leek (Gr) met Johannes Bakema, 30 jaar oud. Johannes is geboren op zaterdag 4 maart 1899 in Groningen, zoon van Johannes Bakema en Hilje Ritzema. Johannes is overleden op zaterdag 1 augustus 1953 in Groningen, 54 jaar oud.
Beroep:
Binnenschipper.
159 Jan Bekkema is geboren op dinsdag 19 oktober 1886 in Drachten, Smallingerland (Fr), zoon van Hendrik Harms Bekkema (zie 72) en Baije de Boer. Jan is overleden op donderdag 30 januari 1986 in Opende (Gr), 99 jaar oud.
Erkend.:
Kind erkend bij huwelijk ouders d.d. 7 december 1889.
Jan trouwde, 35 jaar oud, op zaterdag 5 november 1921 in Grootegast (Gr) met Janna Stavasius, 27 jaar oud. Janna is geboren op zondag 5 augustus 1894 in Lutjegast (Gr), dochter van Jantje Stavasius. Janna is overleden op dinsdag 3 juli 1979 in Opende (Gr), 84 jaar oud. Janna is weduwe van Jetse Bekkema (1892-1916), met wie zij trouwde op zaterdag 15 mei 1915 in Grootegast (Gr), zie 140. Janna is weduwe van Lieuwe Bekkema (1889-1920), met wie zij trouwde op zaterdag 20 oktober 1917 in Grootegast (Gr), zie 139.
160 Harm Bekkema is geboren op vrijdag 11 november 1887 in Drachten, Smallingerland (Fr), zoon van Hendrik Harms Bekkema (zie 72) en Baije de Boer. Harm is overleden op woensdag 2 maart 1960 in Surhuisterveen (Fr), 72 jaar oud.
Erkend.:
Kind erkend bij huwelijk ouders d.d. 7 december 1889.
Harm trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 22 april 1911 in Achtkarspelen (Fr) met Grietje Tuinstra, 22 jaar oud. Grietje is geboren op woensdag 13 februari 1889 in Surhuisterveen (Fr), dochter van Jan Jans Tuinstra en Siebrigje Wonderman. Grietje is overleden op zondag 20 augustus 1961 in Drachten, Smallingerland (Fr), 72 jaar oud.
Kinderen van Harm en Grietje:
1 Hendrik Bekkema, geboren op zaterdag 19 oktober 1912 in Surhuisterveen (Fr). Hendrik is overleden.
2 N.N. Bekkema, levenloos geboren dochter, geboren op dinsdag 4 december 1934 in Surhuisterveen (Fr).
161 Jitske Bekkema is geboren op dinsdag 12 augustus 1890 in Drachten, Smallingerland (Fr), dochter van Hendrik Harms Bekkema (zie 72) en Baije de Boer. Jitske is overleden op woensdag 10 april 1963 in Grootegast (Gr), 72 jaar oud. Jitske trouwde, 29 jaar oud, op zaterdag 31 januari 1920 in Drachten, Smallingerland (Fr) met Auke van der Heide, 28 jaar oud. Auke is geboren op dinsdag 16 juni 1891 in Surhuisterveen (Fr), zoon van Sietse van der Heide en Janke van der Tuin. Auke is overleden op maandag 30 augustus 1943 in Opende (Gr), 52 jaar oud.
Kind van Jitske en Auke:
1 Klaas van der Heide, geboren omstreeks 1932 in Opende (Gr). Klaas is overleden op donderdag 1 juni 1933 in Opende (Gr), ongeveer 1 jaar oud.
162 Aukje Bekkema is geboren op donderdag 25 mei 1893 in Drachten, Smallingerland (Fr), dochter van Hendrik Harms Bekkema (zie 72) en Baije de Boer. Aukje is overleden op zondag 26 januari 1986 in Boelenslaan (Fr), 92 jaar oud. Aukje trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 3 juni 1916 in Drachten, Smallingerland (Fr) met Meint de Haan, 27 jaar oud. Meint is geboren op donderdag 1 november 1888 in Drachten, Smallingerland (Fr), zoon van Teye Jan de Haan en Fokje Kuipers. Meint is overleden op vrijdag 19 april 1974 in Boelenslaan (Fr), 85 jaar oud.
Kind van Aukje en Meint:
1 Fokje de Haan, geboren omstreeks 1918 in Surhuisterveen (Fr). Fokje is overleden op dinsdag 10 oktober 1939 in Groningen, ongeveer 21 jaar oud. Fokje bleef ongehuwd.
163 Gerardus Veenstra is geboren op maandag 21 september 1903 in Drachten, Smallingerland (Fr), zoon van Jan Veenstra en Hiltje Bekkema (zie 73). Gerardus is overleden op donderdag 30 maart 1972 in Rottevalle, Smallingerland (Fr), 68 jaar oud. Gerardus trouwde, 28 jaar oud, op zaterdag 21 november 1931 in Achtkarspelen (Fr) met Antje Bekkema, 24 jaar oud. Zie 174 voor persoonsgegevens van Antje.
164 Sjoukje Bekkema is geboren op dinsdag 17 maart 1896 in Drachten, Smallingerland (Fr), dochter van Harm Bekkema (zie 74) en Antje van der Hoek. Sjoukje is overleden op zaterdag 20 december 1975 in Boelenslaan (Fr), 79 jaar oud. Sjoukje trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 17 mei 1919 in Achtkarspelen (Fr) met Harmen van der Meer, 28 jaar oud. Harmen is geboren op woensdag 7 januari 1891 in Surhuisterveen (Fr), zoon van Ritske Geerts van der Meer en Aukje (Akke) van der Meer. Harmen is overleden op maandag 12 april 1982 in Boelenslaan (Fr), 91 jaar oud.
165 Froukje Bekkema is geboren op zondag 12 juni 1898 in Drachten, Smallingerland (Fr), dochter van Harm Bekkema (zie 74) en Antje van der Hoek. Froukje is overleden op donderdag 20 september 1973 in Surhuisterveen (Fr), 75 jaar oud. Zij is begraven in Boelenslaan (Fr). Froukje trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 27 oktober 1923 in Achtkarspelen (Fr) met Jan Pieters de Meer, 24 jaar oud. Jan is geboren op vrijdag 7 juli 1899 in Surhuisterveen (Fr), zoon van Pieter de Meer en Wytske Sloterdijk. Jan is overleden op maandag 11 januari 1926 in Surhuisterveen (Fr), 26 jaar oud. Hij is begraven in Boelenslaan (Fr).
Beroep:
Bakker. - Bread-Baker.
166 Aukje Bekkema is geboren op zaterdag 1 september 1900 in Drachten, Smallingerland (Fr), dochter van Harm Bekkema (zie 74) en Antje van der Hoek. Aukje is overleden op zondag 4 januari 1976 in Rottevalle, Smallingerland (Fr), 75 jaar oud. Aukje trouwde, 20 jaar oud, op zaterdag 9 april 1921 in Drachten, Smallingerland (Fr) met Berend van der Molen, 26 jaar oud. Berend is geboren op donderdag 17 januari 1895 in Drachten, Smallingerland (Fr), zoon van Sietze van der Molen en Aukje Reindersma. Berend is overleden op vrijdag 21 oktober 1966 in Rottevalle, Smallingerland (Fr), 71 jaar oud.
167 Iebeltje Bekkema is geboren op vrijdag 20 november 1903 in Surhuisterveen (Fr), dochter van Harm Bekkema (zie 74) en Antje van der Hoek. Iebeltje is overleden op zaterdag 2 september 1995 in Surhuisterveen (Fr), 91 jaar oud. Iebeltje trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 29 november 1928 in Achtkarspelen (Fr) met Johannes Windstra, 24 jaar oud. Johannes is geboren op dinsdag 4 oktober 1904 in Surhuisterveen (Fr), zoon van Freerk Windstra en Eltje van der Kooi. Johannes is overleden op dinsdag 6 juni 1972 in Surhuisterveen (Fr), 67 jaar oud.
168 Harmke Bekkema is geboren op woensdag 4 juli 1906 in Surhuisterveen (Fr), dochter van Harm Bekkema (zie 74) en Antje van der Hoek. Harmke is overleden op maandag 26 januari 1976 in Twijzelerheide (Fr), 69 jaar oud. Harmke trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 28 mei 1931 in Achtkarspelen (Fr) met Lieuwe Veenstra, 28 jaar oud. Lieuwe is geboren op woensdag 7 januari 1903 in Twijzel (Fr), zoon van Jochum Veenstra en Froukje de Jong. Lieuwe is overleden op zondag 4 december 1960 in Dokkum (Fr), 57 jaar oud.
Woonplaats: Place of residency:
Twijzelerheide (Fr)
169 Jitske Bekkema is geboren op zaterdag 19 juni 1909 in Surhuisterveen (Fr), dochter van Harm Bekkema (zie 74) en Antje van der Hoek. Jitske is overleden op dinsdag 9 juli 1996, 87 jaar oud. Jitske trouwde, 26 jaar oud, op donderdag 11 juli 1935 in Achtkarspelen (Fr) met Tjipke Theunis Nieuwland, 26 jaar oud. Tjipke is geboren op dinsdag 4 augustus 1908 in Surhuisterveen (Fr), zoon van Klaas Nieuwland en Trijntje Oldenburger. Tjipke is overleden op vrijdag 23 juni 1989 in Opeinde, Smallingerland (Fr), 80 jaar oud.
170 Harm Bekkema is geboren op donderdag 28 november 1912 in Surhuisterveen (Fr), zoon van Harm Bekkema (zie 74) en Antje van der Hoek. Harm is overleden op zaterdag 1 februari 1992 in Houtigehage (Fr), 79 jaar oud. Hij is begraven in Boelenslaan (Fr). Harm trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 2 juni 1938 in Achtkarspelen (Fr) met Wijtske Bijma, 22 jaar oud. Wijtske is geboren op zaterdag 4 september 1915 in Surhuisterveen (Fr). Wijtske is overleden op donderdag 17 juni 2004 in Houtigehage (Fr), 88 jaar oud. Zij is begraven in Boelenslaan (Fr).
171 Harm Bekkema is geboren op donderdag 3 november 1904 in Surhuisterveen (Fr), zoon van Jannes Bekkema (zie 76) en Feikje Veenstra. Harm is overleden op maandag 25 juni 1990 in Surhuisterveen (Fr), 85 jaar oud. Harm trouwde, 29 jaar oud, op donderdag 17 mei 1934 in Achtkarspelen (Fr) met Neeltje van der Heide, 19 jaar oud. Neeltje is geboren op dinsdag 27 oktober 1914 in Surhuisterveen (Fr), dochter van Johannes Jacobs van der Heide en Fokeltje Sijtzes (Fokeltje) van der Meer. Neeltje is overleden op dinsdag 4 juni 2013 in Surhuisterveen (Fr), 98 jaar oud. Zij is begraven op zaterdag 8 juni 2013 in Surhuisterveen (Fr).
172 Gerke Bekkema is geboren op zondag 30 september 1906 in Surhuisterveen (Fr), zoon van Jannes Bekkema (zie 76) en Feikje Veenstra. Gerke is overleden op dinsdag 20 juni 1989 in Surhuisterveen (Fr), 82 jaar oud. Gerke trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 26 mei 1932 in Achtkarspelen (Fr) met Antje van der Meulen, 23 jaar oud. Antje is geboren op donderdag 22 oktober 1908 in Surhuizum, Achtkarspelen (Fr), dochter van Teye van der Meulen en Antje Ophuis. Antje is overleden op vrijdag 19 februari 1993 in Surhuisterveen (Fr), 84 jaar oud.
173 Marten Bekkema is geboren op vrijdag 12 februari 1904 in Surhuizum, Achtkarspelen (Fr), zoon van Uilke Bekkema (zie 77) en Trijntje Postma. Marten is overleden op zondag 15 februari 1970 in Rottevalle, Smallingerland (Fr), 66 jaar oud.
Erkend.:
Kind erkend bij huwelijk ouders d.d. 7 oktober 1905.
Marten trouwde, 22 jaar oud, op donderdag 19 augustus 1926 in Achtkarspelen (Fr) met Iebeltje Aikema, 20 jaar oud. Iebeltje is geboren op woensdag 29 november 1905 in Drachten, Smallingerland (Fr), dochter van Aalzen Aikema en Jitske van Os. Iebeltje is overleden op donderdag 30 april 1998 in Rottevalle, Smallingerland (Fr), 92 jaar oud.
174 Antje Bekkema is geboren op maandag 17 juni 1907 in Surhuisterveen (Fr), dochter van Uilke Bekkema (zie 77) en Trijntje Postma. Antje is overleden op maandag 15 februari 1982 in Rottevalle, Smallingerland (Fr), 74 jaar oud. Antje trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 21 november 1931 in Achtkarspelen (Fr) met Gerardus Veenstra, 28 jaar oud. Zie 163 voor persoonsgegevens van Gerardus.
175 Egbert Bekkema is geboren op vrijdag 16 april 1920 in Surhuisterveen (Fr), zoon van Uilke Bekkema (zie 77) en Trijntje Postma. Egbert is overleden op donderdag 11 juli 1996 in Leeuwarden (Fr), 76 jaar oud.
Onderscheiding:
Verzetsherdenkingskruis.
Egbert trouwde met Anna-Louise Paulusma. Anna-Louise is geboren op donderdag 8 april 1915 in Mönchengladbach, Duitsland. Anna-Louise is overleden op donderdag 14 oktober 2010 in Leeuwarden (Fr), 95 jaar oud.
176 Dirk Bekkema is geboren op maandag 17 februari 1890 in Opende (Gr), zoon van Arend Bekkema (zie 79) en Zwaantje Wonderman. Dirk is overleden op zondag 25 september 1977 in Wehe-den Hoorn (Gr), 87 jaar oud. Dirk trouwde, 26 jaar oud, op vrijdag 25 augustus 1916 in Baflo (Gr) met Anje van Land, 22 jaar oud. Anje is geboren op vrijdag 5 januari 1894 in Usquert (Gr), dochter van Jan van Land en Lubberdina Huizenga. Anje is overleden op woensdag 13 juli 1966 in Leens (Gr), 72 jaar oud.
Kind van Dirk en Anje:
1 Arend Bekkema, geboren op maandag 18 december 1916 in Wehe-den Hoorn (Gr). Arend is overleden.
177 Pieter Bekkema is geboren op vrijdag 1 juli 1892 in Opende (Gr), zoon van Arend Bekkema (zie 79) en Zwaantje Wonderman. Pieter trouwde, 21 jaar oud, op donderdag 28 mei 1914 in Grootegast (Gr) met Rienje Wouda, 18 jaar oud. Rienje is geboren op dinsdag 28 januari 1896 in Opende (Gr), dochter van Jan Wouda en Sjoukje Bijma.
Kinderen van Pieter en Rienje:
1 Sjoukje Bekkema, geboren op zaterdag 19 september 1914 in Opende (Gr). Sjoukje is overleden.
2 Arend Bekkema, geboren op donderdag 23 augustus 1917 in Opende (Gr). Arend is overleden.
3 N.N. Bekkema, levenloos geboren zoon, geboren op vrijdag 15 november 1935 in Opende (Gr).
4 N.N. Bekkema, levenloos geboren zoon, geboren op maandag 12 april 1937 in Opende (Gr).
178 Fokke Bekkema is geboren op dinsdag 30 november 1897 in Opende (Gr), zoon van Arend Bekkema (zie 79) en Zwaantje Wonderman. Fokke is overleden op woensdag 1 oktober 1997 in Opende (Gr), 99 jaar oud. Fokke trouwde, 26 jaar oud, op dinsdag 22 juli 1924 in Grootegast (Gr) met Geesje Pama, 19 jaar oud. Geesje is geboren op woensdag 7 juni 1905 in Surhuisterveen (Fr), dochter van Tiemen Pama en Hendrikje Wijkstra.
Kind van Fokke en Geesje:
1 Tiemen Bekkema, geboren op woensdag 13 november 1929 in Grootegast (Gr). Tiemen is overleden op zondag 6 augustus 1950 in Groningen, 20 jaar oud.
179 Roelof Bekkema is geboren op woensdag 26 november 1902 in Opende (Gr), zoon van Arend Bekkema (zie 79) en Zwaantje Wonderman. Roelof is overleden op dinsdag 9 juni 1992 in Opende (Gr), 89 jaar oud. Roelof:
(1) trouwde, 26 jaar oud, op dinsdag 18 juni 1929 in Grootegast (Gr) met Ykje Wilhelmina Wouda, 20 jaar oud. Ykje is geboren op woensdag 27 januari 1909 in Opende (Gr), dochter van Gerrit Wouda en Iemkje Nieweg. Ykje is overleden op dinsdag 27 december 1938 in Opende (Gr), 29 jaar oud.
(2) trouwde, minstens 36 jaar oud, na 1938 met Wietske de Vries, minstens 17 jaar oud. Wietske is geboren op dinsdag 30 augustus 1921. Wietske is overleden op maandag 26 augustus 2013 in Opende (Gr), 91 jaar oud.
Kind van Roelof en Ykje:
1 Iemkje Bekkema, geboren op zaterdag 22 september 1928 in Opende (Gr). Iemkje is overleden op donderdag 6 augustus 1942 in Opende (Gr), 13 jaar oud.
180 Froukje Bekkema is geboren op woensdag 27 december 1905 in Opende (Gr), dochter van Arend Bekkema (zie 79) en Zwaantje Wonderman. Froukje is overleden op woensdag 9 juni 1999 in Opende (Gr), 93 jaar oud. Froukje trouwde, 20 jaar oud, op vrijdag 4 juni 1926 in Grootegast (Gr) met Marten Eizinga, 25 jaar oud. Marten is geboren op donderdag 30 mei 1901 in Opende (Gr), zoon van Jan Eizinga en Antje Bruining. Marten is overleden op maandag 18 oktober 1965 in Opende (Gr), 64 jaar oud.
181 Ielkje Bekkema is geboren op donderdag 21 januari 1909 in Opende (Gr), dochter van Arend Bekkema (zie 79) en Zwaantje Wonderman. Ielkje is overleden op vrijdag 18 juli 2003 in Grootegast (Gr), 94 jaar oud. Ielkje trouwde, 28 jaar oud, op vrijdag 4 juni 1937 in Grootegast (Gr) met Douwe Alserda, 30 jaar oud. Douwe is geboren op zaterdag 5 januari 1907 in Doezum, Grootegast (Gr), zoon van Jan Alserda en Klaaske Huizinga. Douwe is overleden op donderdag 12 december 1996 in Grootegast (Gr), 89 jaar oud.
Beroep:
zuivelarbeider.
182 Pieter Veenstra is geboren op zondag 14 augustus 1892 in Surhuisterveen (Fr), zoon van Auwert Veenstra en Ymkje Bekkema (zie 80). Pieter is overleden op zaterdag 21 oktober 1961 in Drachten, Smallingerland (Fr), 69 jaar oud. Pieter trouwde met Henderika Tjoelker.
183 Bauke Veenstra is geboren op donderdag 22 juli 1909 in Surhuisterveen (Fr), zoon van Auwert Veenstra en Ymkje Bekkema (zie 80). Bauke is overleden op vrijdag 28 oktober 1977 in Boelenslaan (Fr), 68 jaar oud. Bauke trouwde met Aafke Bekkema. Zie 201 voor persoonsgegevens van Aafke.
Kind van Bauke en Aafke:
1 Ymkje Veenstra, geboren op zondag 23 september 1934 in Boelenslaan (Fr). Ymkje is overleden op woensdag 9 januari 1935 in Boelenslaan (Fr), 3 maanden oud.
184 Pieter Bekkema is geboren op maandag 31 juli 1899 in Drachten, Smallingerland (Fr), zoon van Jelle Bekkema (zie 82) en Boukje Ongersma. Pieter is overleden op maandag 28 november 1988 in Opeinde, Smallingerland (Fr), 89 jaar oud. Pieter trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 20 juni 1925 in Drachten, Smallingerland (Fr) met Minke Bruggenkamp, 21 jaar oud. Minke is geboren op zondag 3 januari 1904 in Bolsward (Fr), dochter van Anne Bruggenkamp en Trijntje Wijkstra. Minke is overleden op zaterdag 29 september 1990 in Opeinde, Smallingerland (Fr), 86 jaar oud.
185 Trijntje Bekkema is geboren op vrijdag 7 maart 1902 in Drachten, Smallingerland (Fr), dochter van Jelle Bekkema (zie 82) en Boukje Ongersma. Trijntje trouwde, 30 jaar oud, op zaterdag 4 juni 1932 in Drachten, Smallingerland (Fr) met Rinze Jonkman, 27 of 28 jaar oud. Rinze is geboren in 1904 in Nijega, Smallingerland (Fr).
186 Henderika Bekkema is geboren op woensdag 9 september 1903 in Surhuisterveen (Fr), dochter van Sjoerd Bekkema (zie 83) en Trijntje Elzinga. Henderika is overleden op zondag 9 augustus 1981 in Leeuwarden (Fr), 77 jaar oud. Henderika:
(1) trouwde, 18 jaar oud, op zaterdag 13 mei 1922 in Barradeel (Fr) met Fokke Marinus van den Brink, 21 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd op maandag 14 november 1927 in Barradeel (Fr) [bron: Arrondissement Rechtbank te Leeuwarden d.d. 23 juni 1927]. Fokke is geboren op zondag 16 december 1900 in Apeldoorn (Gld), zoon van Geurt van den Brink en Goitske Huitema. Fokke is overleden op dinsdag 28 december 1976 in Ureterp (Fr), 76 jaar oud. Fokke trouwde later op donderdag 26 maart 1936 in Opsterland (Fr) met Helena Hendrika Koudenburg (1908-1975).
(2) trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 8 november 1928 in Menaldum (Fr) met Foeke Hoekstra, 27 jaar oud. Foeke is geboren op zaterdag 21 september 1901 in Akkerwoude, Dantumadeel (Fr), zoon van Taeke Hoekstra en Berber de Jong. Foeke is overleden op maandag 6 oktober 1952 in Groningen, 51 jaar oud.
Kind van Henderika en Fokke:
1 Geert Wouter van den Brink, geboren op donderdag 15 juni 1922 in Wijnaldum, Barradeel (Fr). Geert is overleden op zaterdag 13 februari 1932 in Wijnaldum, Barradeel (Fr), 9 jaar oud.
187 Antje Bekkema is geboren op donderdag 14 november 1907 in Surhuisterveen (Fr), dochter van Sjoerd Bekkema (zie 83) en Trijntje Elzinga. Antje trouwde, 19 jaar oud, op zaterdag 27 augustus 1927 in Tietjerksteradeel (Fr) met Auke de Vries, 25 jaar oud. Auke is geboren op zaterdag 16 augustus 1902 in Murmerwoude, Dantumadeel (Fr), zoon van Jan de Vries en Johanna Bruning.
Geboorteplaats: Place of Birth:
https://nl.wikipedia.org/wiki/Murmerwoude
188 Jan Bekkema is geboren op dinsdag 21 december 1909 in Surhuisterveen (Fr), zoon van Sjoerd Bekkema (zie 83) en Trijntje Elzinga. Jan is overleden op maandag 14 september 1987 in Rijperkerk, Tietjerksteradeel (Fr), 77 jaar oud. Jan trouwde, 22 jaar oud, op zaterdag 24 september 1932 in Tietjerksteradeel (Fr) met Maaike Kirkenir, 21 jaar oud. Maaike is geboren op dinsdag 7 februari 1911 in Rijperkerk, Tietjerksteradeel (Fr), dochter van Hendrik Wobbes Kirkenir en Aafke Alles Jager. Maaike is overleden op donderdag 19 februari 1998 in Rijperkerk, Tietjerksteradeel (Fr), 87 jaar oud.
189 Jinke Bekkema is geboren op woensdag 9 september 1903 in Surhuisterveen (Fr), dochter van Anne Bekkema (zie 84) en Willemke van der Schors. Jinke is overleden op woensdag 17 april 1985 in Surhuizum, Achtkarspelen (Fr), 81 jaar oud. Jinke trouwde, 20 jaar oud, op donderdag 14 augustus 1924 in Achtkarspelen (Fr) met Willem de Haan, 23 jaar oud. Willem is geboren op zondag 9 december 1900 in Surhuizum, Achtkarspelen (Fr), zoon van Kornelis de Haan en Antje Bijlsma. Willem is overleden op zaterdag 27 augustus 1983 in Surhuizum, Achtkarspelen (Fr), 82 jaar oud.
190 Henderika Bekkema is geboren op woensdag 12 april 1905 in Surhuisterveen (Fr), dochter van Anne Bekkema (zie 84) en Willemke van der Schors. Henderika trouwde, 19 jaar oud, op zaterdag 10 mei 1924 in Achtkarspelen (Fr) met Markus Veenstra, 26 jaar oud. Markus is geboren op zondag 3 oktober 1897 in Surhuisterveen (Fr), zoon van Wolter Veenstra en Ymkje Dalstra.
Beroep:
Melkrijder.
Kind van Henderika en Markus:
1 Markus Veenstra, geboren op maandag 20 februari 1928. Markus is overleden op zondag 8 november 1998, 70 jaar oud.
191 Dirk Bekkema is geboren op maandag 18 februari 1907 in Surhuisterveen (Fr), zoon van Anne Bekkema (zie 84) en Willemke van der Schors. Dirk is overleden op zondag 7 februari 1971 in Makkum (Fr), 63 jaar oud. Dirk trouwde in Achtkarspelen (Fr) met Trijntje van der Leest. Trijntje is geboren op zaterdag 4 april 1914 in Suameer, Tietjerksteradeel (Fr), dochter van Melle Jurjens van der Leest en Grietje Eelkes de Vries. Trijntje is overleden op donderdag 1 december 1994 in Makkum (Fr), 80 jaar oud.
192 Pietje Bekkema is geboren op vrijdag 26 maart 1909 in Surhuisterveen (Fr), dochter van Anne Bekkema (zie 84) en Willemke van der Schors. Pietje is overleden op vrijdag 19 april 1996 in Witmarsum, Wonseradeel (Fr), 87 jaar oud. Pietje trouwde, 20 jaar oud, op donderdag 20 februari 1930 in Achtkarspelen (Fr) met Jelle Bruinsma, 23 jaar oud. Jelle is geboren op maandag 21 mei 1906 in Schettens (Fr), zoon van Wynzen Bruinsma en Antje Miedema.
193 Beitske Bekkema is geboren op zondag 6 mei 1917 in Surhuisterveen (Fr), dochter van Anne Bekkema (zie 84) en Willemke van der Schors. Beitske is overleden op dinsdag 2 oktober 1990 in Surhuisterveen (Fr), 73 jaar oud. Beitske trouwde, 21 jaar oud, op vrijdag 10 februari 1939 met Hendrik Harmsma, 23 jaar oud. Hendrik is geboren op dinsdag 6 juli 1915 in Opeinde, Smallingerland (Fr), zoon van Pope Hendriks Harmsma en Ybeltje Pieters Jansma. Hendrik is overleden op zondag 17 december 1978 in Surhuisterveen (Fr), 63 jaar oud.
Kind van Beitske uit onbekende relatie:
1 Willemke Bekkema, geboren op woensdag 10 februari 1937 in Boelenslaan (Fr).
194 Jelle Bekkema is geboren op donderdag 29 maart 1917 in Opende (Gr), zoon van Arend Bekkema (zie 85) en Hinke Dam. Jelle is overleden op maandag 11 december 2000 in Drachten, Smallingerland (Fr), 83 jaar oud. Jelle trouwde met Marijke Witteveen. Marijke is geboren op dinsdag 26 december 1922 in Drachten, Smallingerland (Fr). Marijke is overleden op donderdag 4 november 1965 in Drachten, Smallingerland (Fr), 42 jaar oud.
195 Henderika Bekkema is geboren op donderdag 30 oktober 1919 in Surhuisterveen (Fr), dochter van Arend Bekkema (zie 85) en Hinke Dam. Henderika trouwde, ongeveer 26 jaar oud, omstreeks 1945 in Tietjerksteradeel (Fr) met Geert Soldaat, ongeveer 27 jaar oud. Geert is geboren op zaterdag 2 maart 1918 in Rijperkerk, Tietjerksteradeel (Fr), zoon van Gerrit Romkes Soldaat en Beitske de Hoop. Geert is overleden.
Kind van Henderika en Geert:
1 N.N. Soldaat, levenloos geboren dochter, geboren op vrijdag 29 november 1946 in Rijperkerk, Tietjerksteradeel (Fr).
196 Trijntje Zorn is geboren op zaterdag 17 december 1904 in Leeuwarden (Fr), dochter van Cornelis Zorn en Aaltje Booi (zie 91). Trijntje is overleden op dinsdag 13 juni 1961 in Woerden (Ut), 56 jaar oud. Trijntje trouwde, 17 jaar oud, op zaterdag 15 juli 1922 in Leeuwarden (Fr) met Franciscus Hendricus Wouters, 19 jaar oud. Franciscus is geboren op donderdag 2 oktober 1902 in Harlingen (Fr), zoon van Franciscus Hendricus Wouters en Hiltje Souverein. Franciscus is overleden op woensdag 17 april 1968 in Amsterdam (Nh), 65 jaar oud.
Beroep:
Pakhuisknecht.Warehouse servant.
Kinderen van Trijntje en Franciscus:
1 Aaltje Wouters, geboren op zondag 23 april 1922 in Leeuwarden (Fr). Volgt 235.
2 Hiltje Wouters, geboren op zondag 7 maart 1926 in Amsterdam (Nh). Volgt 236.
3 Cornelis Wouters, geboren op vrijdag 24 mei 1929 in Amsterdam (Nh). Volgt 237.
4 Franciscus Hendrikus Wouters, geboren op zaterdag 14 maart 1931 in Amsterdam (Nh). Volgt 238.
197 Antoon Leonard Lodewijk Zorn is geboren op woensdag 20 juli 1910 in Leeuwarden (Fr), zoon van Cornelis Zorn en Aaltje Booi (zie 91). Antoon is overleden op donderdag 15 mei 1980 in Zwolle (Ov), 69 jaar oud. Antoon trouwde, 34 jaar oud, op woensdag 15 november 1944 in Neubrandenburg, Duitsland met Margerete Wucherer, 50 jaar oud. Margerete is geboren op woensdag 31 oktober 1894 in Berlijn, Duitsland. Margerete is overleden op zaterdag 15 januari 1966 in Leeuwarden (Fr), 71 jaar oud.
198 Jelle Bekkema is geboren op zondag 29 mei 1898 in Surhuisterveen (Fr), zoon van Andries Jelles Bekkema (zie 93) en Riemkje Andries Wagenaar. Jelle is overleden op vrijdag 21 november 1969 in Surhuisterveen (Fr), 71 jaar oud. Jelle trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 10 maart 1923 in Achtkarspelen (Fr) met Siemkje de Graaf, 25 jaar oud. Siemkje is geboren op zaterdag 20 november 1897 in Drachten, Smallingerland (Fr), dochter van Hendrik Eits de Graaf en Antje Symens Boorsma.
Kinderen van Jelle en Siemkje:
1 Antje Bekkema, geboren op vrijdag 4 juni 1920 in Surhuisterveen (Fr).
2 Andries Bekkema, geboren op woensdag 2 april 1924 in Boelenslaan (Fr). Andries is overleden op zaterdag 25 december 1954 in Leeuwarden (Fr), 30 jaar oud.
3 Hendrik Bekkema, geboren op donderdag 14 april 1927 in Boelenslaan (Fr). Hendrik is overleden op maandag 2 mei 1983 in Zwaagwesteinde (Fr), 56 jaar oud.
4 Tjitske Bekkema, geboren op vrijdag 25 maart 1932 in Surhuisterveen (Fr). Tjitske is overleden op woensdag 1 mei 1946 in Surhuisterveen (Fr), 14 jaar oud.
5 N.N. Bekkema, levenloos geboren zoon, geboren op woensdag 21 november 1934 in Groningen.
Wonende-Residing:
Ouders woonde toentertijd in Kollumerpomp gemeente Kollummerland en Nieuw Kruisland (Fr)
199 Grietje Bekkema is geboren op maandag 17 februari 1902 in Surhuisterveen (Fr), dochter van Andries Jelles Bekkema (zie 93) en Riemkje Andries Wagenaar. Grietje is overleden op dinsdag 19 november 1991 in Buitenpost, Achtkarspelen (Fr), 89 jaar oud. Grietje trouwde, 19 jaar oud, op zaterdag 5 maart 1921 in Buitenpost, Achtkarspelen (Fr) met Eit de Graaf, 20 jaar oud. Eit is geboren op zondag 20 mei 1900 in Drachten, Smallingerland (Fr), zoon van Hendrik Eits de Graaf en Antje Symens Boorsma.
200 Andries Bekkema is geboren op vrijdag 26 augustus 1904 in Surhuisterveen (Fr), zoon van Andries Jelles Bekkema (zie 93) en Riemkje Andries Wagenaar. Andries is overleden op zaterdag 6 november 1971 in Surhuisterveen (Fr), 67 jaar oud. Hij is begraven in Boelenslaan (Fr). Andries trouwde met Grietje de Vries. Grietje is geboren op zaterdag 22 februari 1908. Grietje is overleden op zaterdag 27 juli 2002, 94 jaar oud. Zij is begraven in Boelenslaan (Fr).
201 Aafke Bekkema is geboren op zaterdag 24 mei 1913 in Surhuisterveen (Fr), dochter van Andries Jelles Bekkema (zie 93) en Riemkje Andries Wagenaar. Aafke is overleden op vrijdag 3 maart 2000 in Boelenslaan (Fr), 86 jaar oud. Aafke trouwde met Bauke Veenstra. Zie 183 voor persoonsgegevens van Bauke.
Kind van Aafke en Bauke: zie 183.
202 Jelle Antjes (Jelle) Bekkema is geboren op woensdag 14 december 1898 in Surhuisterveen (Fr), zoon van Johannes Jacobs van der Heide en Antje Jelles Bekkema (zie 94). Jelle is overleden op zondag 19 mei 1974 in Surhuisterveen (Fr), 75 jaar oud.
Persoonlijk.:
Jelle en zijn zoon Oeds Bekkema komen beiden voor op de "Lijst links-extremistische personen", Jelle werd bestempeld als een "anarchist".
Jelle:
(1) trouwde, 19 jaar oud, op zaterdag 2 november 1918 in Grootegast (Gr) met Marijke Helmhout, 17 jaar oud. Marijke is geboren op dinsdag 5 maart 1901 in Rottevalle, Smallingerland (Fr), dochter van Oeds Helmhout en Hiltje Elzinga. Marijke is overleden op dinsdag 14 mei 1935 in Achtkarspelen (Fr), 34 jaar oud.
(2) trouwde, 42 jaar oud, op donderdag 11 december 1941 in Boelenslaan (Fr) met Rinskje van der Meer, 40 jaar oud. Rinskje is geboren op vrijdag 4 januari 1901 in Surhuisterveen (Fr), dochter van Ritske Geerts van der Meer en Aukje (Akke) van der Meer. Rinskje is overleden op donderdag 25 december 1958 in Boelenslaan (Fr), 57 jaar oud.
Geboorte-Birth:
Dochter Anna is een kind uit een onbekende relatie.
Anna van der Meer is geboren op zaterdag 27 november 1920 in Boelenslaan (Fr), dochter van Rinskje van der Meer. Anna is overleden in 1986, 66 jaar oud.
Anna trouwde, 21 jaar oud, op donderdag 11 december 1941 met Sietse Elzinga, 35 jaar oud. Sietse Elzinga is geboren op zaterdag 9 juni 1906 in Surhuisterveen (Fr), zoon van Alle Elzinga en Gepke de Vries.
Sietse is overleden op maandag 30 juli 1962 in Boelenslaan (Fr), 56 jaar oud.
Kinderen van Jelle en Marijke:
1 Oeds Bekkema, geboren op vrijdag 6 december 1918 in Surhuisterveen (Fr). Volgt 239.
2 Jelle Bekkema, geboren op zaterdag 8 januari 1921 in Boelenslaan (Fr). Volgt 240.
3 Hiltje Bekkema, geboren op woensdag 26 december 1923 in Surhuisterveen (Fr). Volgt 241.
4 Anton Bekkema, geboren op donderdag 7 mei 1925 in Boelenslaan (Fr). Volgt 242.
5 Aafke Bekkema, geboren omstreeks 1928. Volgt 243.
6 Hendrik Bekkema, geboren omstreeks 1931. Volgt 244.
Kind van Jelle en Rinskje:
7 Antje Bekkema, geboren omstreeks 1944. Volgt 245.
jan_kooistra_1902__2_.jpg jan_kooistra__1902-1989_.jpg jan_kooistra___pieternella_peterse__1927_.jpg pieternella_peterse_1906.jpg pieternella_peterse__1906-1986_.jpg
12 jan kooistra 1902 (2)
13 Jan Kooistra (1902-1989)
14 Jan Kooistra & Pieternella Peterse (1927)
15 pieternella peterse 1906
16 Pieternella Peterse (1906-1986)
203 Jan Kooistra (afb. 12 t/m 14) is geboren op woensdag 23 april 1902 in Oldenzaal (Ov), zoon van Regnerus Annes Kooistra en Antje Jelles Bekkema (zie 94). Jan is overleden op woensdag 4 januari 1989 in Ouderkerk aan den IJssel (Zh), 86 jaar oud. Hij is begraven op zaterdag 7 januari 1989 in Ouderkerk aan den IJssel (Zh). Jan trouwde, 24 jaar oud, op vrijdag 1 april 1927 in Ouderkerk aan den IJssel (Zh) met Pieternella (Pietje) Peterse (afb. 15 en 16), 21 jaar oud. Pietje is geboren op zondag 7 januari 1906 in Buren (Gld), dochter van Peter Peterse en Adriana Willemse. Pietje is overleden op maandag 24 maart 1986 in Ouderkerk aan den IJssel (Zh), 80 jaar oud. Zij is begraven op vrijdag 28 maart 1986 in Ouderkerk aan den IJssel (Zh).
Kinderen van Jan en Pietje:
1 Annes Regnerus Kooistra, geboren op zaterdag 16 juli 1927 in Gouderak (Zh). Volgt 246.
2 Adriana Petronella Kooistra, geboren op zaterdag 27 oktober 1934 in Ouderkerk aan den IJssel (Zh). Volgt 247.
3 Peter (Peet) Kooistra, geboren op zaterdag 19 februari 1944 in Ouderkerk aan den IJssel (Zh). Volgt 248.
jan_kooistra__1948-1965_.jpg trekkerongeluk1965.jpg rouwkaart_jan_kooistra_08-1965.jpg nel_hoogendijk_vriendin_van_jan_kooistra.jpg
17 Jan Kooistra (1948-1965)
18 trekkerongeluk1965
19 Rouwkaart Jan Kooistra 08-1965
20 Nel Hoogendijk vriendin van Jan Kooistra
4 Jan Kooistra (afb. 17 t/m 20), geboren op maandag 19 juli 1948 in Ouderkerk aan den IJssel (Zh). Jan is overleden op maandag 9 augustus 1965 in Gouderak (Zh), 17 jaar oud (oorzaak: tractotongeval aan de IJsseldijk te Gouderak 1965.). Hij is begraven op vrijdag 13 augustus 1965 in Ouderkerk aan den IJssel (Zh).
Beroep:
Loonwerker.
Overlijden-Decease:
Jan is om het leven gekomen bij een tractor ongeluk in de Gemeente Gouderak.
Op de rouwkaart is vermeld 10 augustus maar dat is een fout, het ongeval heeft plaatsgevonden op maandag 9 augustus 1965.

Jan was killed in a tractor accident in the Municipality of Gouderak.
The mourning card states August 10, but that is an error, the accident occurred on Monday August 9, 1965.
aafke_jantine_kooistra__1904-1983_.jpg
21 Aafke Jantine Kooistra (1904-1983)
204 Aafke Jantine (Antje) Kooistra (afb. 21) is geboren op vrijdag 12 februari 1904 in Zutphen (Gld), dochter van Regnerus Annes Kooistra en Antje Jelles Bekkema (zie 94). Antje is overleden op maandag 21 november 1983, 79 jaar oud. Antje trouwde, 19 jaar oud, op donderdag 18 oktober 1923 in Gouderak (Zh) met Dirk Vleggeert, 26 jaar oud. Dirk is geboren op woensdag 30 juni 1897 in Gouderak (Zh), zoon van Cornelis Pieter Vleggeert en Johanna Cornelia Groeneveld.
fietje_regnerus_kooistra__1906-1984_.jpg willem_de_kwaadsteniet__1901-1950__fietje_regnerus_kooistra__1906_-1984_.jpg
22 Fietje Regnerus Kooistra (1906-1984)
23 Willem de Kwaadsteniet (1901-1950) Fietje Regnerus Kooistra (1906 -1984)
205 Tietje Regnerus (Fietje) Kooistra (afb. 22) is geboren op maandag 28 mei 1906 in Haaksbergen (Gld), dochter van Regnerus Annes Kooistra en Antje Jelles Bekkema (zie 94). Fietje is overleden op woensdag 18 juli 1984 in Rotterdam (Zh), 78 jaar oud.
Notitie family:
Tante Tiek.
Fietje trouwde, 24 jaar oud, op woensdag 6 mei 1931 in Gouderak (Zh) met Willem de Kwaadsteniet (afb. 23), 29 jaar oud. Willem is geboren op donderdag 10 oktober 1901 in Nieuwerkerk aan den IJssel (Zh), zoon van Daniel de Kwaadsteniet en Jacoba Judith van der Velden. Willem is overleden op dinsdag 31 oktober 1950 in Rotterdam (Zh), 49 jaar oud.
Kinderen van Fietje en Willem:
1 Daniël de Kwaadsteniet, geboren op dinsdag 15 september 1931 in Nieuwerkerk aan den IJssel (Zh). Volgt 249.
2 Antje (Annie) de Kwaadsteniet, geboren op zaterdag 27 juni 1936 in Rotterdam (Zh). Volgt 250.
3 Jacoba Judith (Cobie) de Kwaadsteniet, geboren op donderdag 25 april 1946 in Rotterdam (Zh). Volgt 251.
woonhuis_van_regnerus_kooistra___johanna_spies.jpg regenerus_kooistra.jpg regenerus_kooistra__1907-...._.jpg johanna_spies.jpg
24 Woonhuis van Regnerus Kooistra & Johanna Spies
25 Regenerus Kooistra
26 Regenerus Kooistra (1907-....)
27 Johanna Spies
206 Regnerus Kooistra (afb. 24 t/m 26) is geboren op donderdag 14 november 1907 in Losser (Ov), zoon van Regnerus Annes Kooistra en Antje Jelles Bekkema (zie 94). Regnerus trouwde, 20 jaar oud, op vrijdag 17 februari 1928 in Barwoutswaarder (Ut) met Johanna Spies (afb. 27), 17 jaar oud. Johanna is geboren op donderdag 20 oktober 1910 in Barwoutswaarder (Ut), dochter van Matthijs Spies en Jurvezina van den Berg.
Kinderen van Regnerus en Johanna:
1 Regnerus Kooistra, geboren op dinsdag 31 januari 1928 in Barwoutswaarder (Ut).
2 Jurvezina (Joke) Kooistra, geboren op zaterdag 7 december 1929 in Gouderak (Zh). Volgt 252.
antje_harmke_cornelia_kooistra__1909-...._.jpg
28 Antje Harmke Cornelia Kooistra (1909-....)
207 Antje Harmke Cornelia (Hanneke) Kooistra (afb. 28) is geboren op woensdag 25 augustus 1909 in Losser (Ov), dochter van Regnerus Annes Kooistra en Antje Jelles Bekkema (zie 94).
Notitie family:
Tante Cor.
Hanneke trouwde, 21 jaar oud, op woensdag 4 maart 1931 in Gouda (Zh) met Dirk van Grieken, 26 jaar oud. Dirk is geboren op woensdag 28 september 1904 in Waddinxveen (Zh), zoon van Christinus van Grieken en Maria Theresia van Delft.
Kinderen van Hanneke en Dirk:
1 Christinus van Grieken, geboren op zaterdag 17 oktober 1931 in Gouda (Zh).
2 Regnerus van Grieken, geboren op maandag 23 september 1935 in Gouda (Zh).
3 Anton (Ton) van Grieken, geboren omstreeks 1936 in Gouda (Zh).
anne_kooistra_en_geertruidan_van_dam_05-11-1959.jpg
29 Anne Kooistra en Geertruidan van Dam 05-11-1959
208 Anne Kooistra (afb. 29) is geboren op zondag 3 maart 1912 in Mijdrecht (Ut), zoon van Regnerus Annes Kooistra en Antje Jelles Bekkema (zie 94). Anne is overleden op woensdag 12 december 1990 in Gouda (Zh), 78 jaar oud. Anne trouwde, 21 jaar oud, op woensdag 9 augustus 1933 in Gouda (Zh) met Geertruida van Dam, 27 jaar oud. Geertruida is geboren op woensdag 4 april 1906 in Gouderak (Zh), dochter van Dirk van Dam en Lijntje van Jeveren. Geertruida is overleden op zaterdag 20 augustus 1977 in Gouda (Zh), 71 jaar oud.
Kinderen van Anne en Geertruida:
1 Gerard Kooistra, geboren op woensdag 8 april 1931 in Utrecht. Volgt 253.
2 Annie Leintje Kooistra, geboren op woensdag 24 april 1935 in Utrecht. Volgt 254.
3 Dirk Kooistra, geboren op vrijdag 4 februari 1938 in Gouda (Zh). Volgt 255.
4 Rena Kooistra, geboren op dinsdag 4 april 1944 in Gouda (Zh). Volgt 256.
5 Leo Anne Kooistra, geboren op dinsdag 3 augustus 1948 in Gouda (Zh). Volgt 257.
aaltje_kooistra__1914-2003_.jpg aaltje__ali__kooistra__1914-2003_.jpg adriaan_van_delft__1905-1974_.jpg
30 Aaltje Kooistra (1914-2003)
31 Aaltje (Ali) Kooistra (1914-2003)
32 Adriaan van Delft (1905-1974)
209 Aaltje (Ali) Kooistra (afb. 30 en 31) is geboren op vrijdag 24 april 1914 in Hillegom (Zh), dochter van Regnerus Annes Kooistra en Antje Jelles Bekkema (zie 94). Ali is overleden op maandag 30 juni 2003 in Reeuwijk, Tempel (Zh), 89 jaar oud. Zij is begraven in Reeuwijk (Zh) Algemene begraafplaats, Schinkeldijk.
Overlijdensplaats-Place of death:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Tempel_%28buurtschap%29
Ali:
(1) trouwde, ongeveer 25 jaar oud, omstreeks 1939 in Hillegom (Zh) met Adriaan van Delft (afb. 32), ongeveer 34 jaar oud. Adriaan is geboren op donderdag 31 augustus 1905 in Reeuwijk (Zh). Adriaan is overleden op dinsdag 22 oktober 1974 in Reeuwijk, Tempel (Zh), 69 jaar oud. Hij is begraven op vrijdag 25 oktober 1974 in Reeuwijk (Zh) Algemene begraafplaats, Schinkeldijk.
(2) begon een relatie, minstens 61 jaar oud, na 1975 met Pieter Kok.
210 Johan Kooistra is geboren op donderdag 20 januari 1916 in Hillegom (Zh), zoon van Regnerus Annes Kooistra en Antje Jelles Bekkema (zie 94). Johan is overleden.
Adres:
vanaf 10-07-1936     P.C. Bothstraat 105, 2805 RC Gouda (Zh) (https://goo.gl/maps/ne28TNBtACr4Pxur8)
Beroep:
Grondwerker.
Johan trouwde, 21 jaar oud, op zaterdag 28 augustus 1937 in Waddinxveen (Zh) met Johanna Cornelia van Herk, 18 jaar oud. Johanna is geboren op dinsdag 17 december 1918 in Boskoop (Zh).
Kinderen van Johan en Johanna:
1 Annie Kooistra, geboren op woensdag 21 december 1938 in Gouda (Zh). Annie is overleden op dinsdag 25 november 2003 in Gouda (Zh), 64 jaar oud.
2 N.N. Kooistra, levenloos geboren zoon, geboren op donderdag 12 oktober 1939 in Gouda (Zh).
3 Johanna Kooistra, geboren omstreeks 1940 in Gouda (Zh). Johanna is overleden op woensdag 27 september 1944 in Ermelo (Gld), ongeveer 4 jaar oud.
4 Adrie Joke Kooistra, geboren op zondag 11 juni 1944 in Gouda (Zh). Adrie is overleden op donderdag 15 juni 1944 in Gouda (Zh), 4 dagen oud [bron: http://www.oudebegraafplaatsgouda.nl/grafmonumenten/grafmonument/D.o.05/]. Zij is begraven in Gouda (Zh) Begraafplaats Vorstmanstraat.
hendrik_kooistra.jpg ongeval_hendrik_kooistra1.jpg hendrik_kooistra_1920_1954.jpg dirkje_adriana_van_der_graaf.jpg
33 Hendrik Kooistra
34 Ongeval Hendrik Kooistra1
35 Hendrik Kooistra 1920 1954
36 dirkje adriana van der graaf
211 Hendrik Kooistra (afb. 33 t/m 35) is geboren op dinsdag 23 maart 1920 in Hillegom (Zh), zoon van Regnerus Annes Kooistra en Antje Jelles Bekkema (zie 94). Hendrik is overleden op woensdag 21 april 1954 in Gouda (Zh), 34 jaar oud (oorzaak: Treinongeval Reeuwijk.). Hendrik trouwde, 25 jaar oud, op woensdag 21 november 1945 in Gouda (Zh) met Dirkje Adriana van der Graaf (afb. 36), 23 jaar oud. Dirkje is geboren op donderdag 12 januari 1922 in Gouda (Zh). Dirkje is overleden op zaterdag 21 mei 2011 in Waddinxveen (Zh), 89 jaar oud. Dirkje trouwde later in Gouda (Zh) met Klaas Vuik.
Kind van Hendrik en Dirkje:
rennie_kooistra_1948_1954.jpg
37 Rennie Kooistra 1948 1954
1 Rennie Kooistra (afb. 37), geboren op zaterdag 25 september 1948 in Gouda (Zh). Rennie is overleden op dinsdag 7 september 1954 in Gouda (Zh), 5 jaar oud.
212 Geeske Willems Bekkema is geboren op maandag 24 november 1902 in Surhuisterveen (Fr), dochter van Willem Jelles Bekkema (zie 95) en Eelkje Taekes van der Meer. Geeske is overleden op vrijdag 1 oktober 1982 in Ureterp (Fr), 79 jaar oud. Geeske trouwde, 18 jaar oud, op zaterdag 3 september 1921 in Drachten, Smallingerland (Fr) met Freerk Duursma, 21 jaar oud. Freerk is geboren op woensdag 22 augustus 1900 in Ureterp (Fr), zoon van Arend Duursma en Hendrikje de Vegt. Freerk is overleden op dinsdag 23 december 1975 in Ureterp (Fr), 75 jaar oud.
213 Jelle Willems Bekkema is geboren op zaterdag 5 maart 1904 in Surhuisterveen (Fr), zoon van Willem Jelles Bekkema (zie 95) en Martha Gjaltema. Jelle is overleden op woensdag 26 februari 1997 in Drachten, Smallingerland (Fr), 92 jaar oud. Jelle trouwde, 22 jaar oud, op vrijdag 4 februari 1927 in Drachten, Smallingerland (Fr) met Pietje Andries Groenewoud, 19 jaar oud. Pietje is geboren op donderdag 2 mei 1907 in Drachten, Smallingerland (Fr), dochter van Andries Groenewoud en Gepke van der Terp. Pietje is overleden op dinsdag 15 juni 1976 in Drachten, Smallingerland (Fr), 69 jaar oud.
Kinderen van Jelle en Pietje:
1 Andries Bekkema, geboren op zondag 24 maart 1929 in Buitenstvallaat, Drachten, Smallingerland. Andries is overleden op maandag 27 augustus 2001 in Drachten, Smallingerland (Fr), 72 jaar oud. Hij is gecremeerd op vrijdag 31 augustus 2001 in Heerenveen (Fr). Andries bleef ongehuwd.
2 Gepke Bekkema, geboren op donderdag 24 maart 1932 in Drachten, Smallingerland (Fr). Gepke is overleden op zaterdag 26 juli 1975 in Drachten, Smallingerland (Fr), 43 jaar oud.
3 Trijntje Bekkema, geboren op zondag 15 maart 1942 in Drachten, Smallingerland (Fr). Trijntje is overleden op donderdag 25 oktober 1984 in Drachten, Smallingerland (Fr), 42 jaar oud.
214 Jan Willems Bekkema is geboren op dinsdag 26 december 1905 in Surhuisterveen (Fr), zoon van Willem Jelles Bekkema (zie 95) en Martha Gjaltema. Jan is overleden op maandag 22 januari 2001 in Drachten, Smallingerland (Fr), 95 jaar oud. Jan trouwde, 27 jaar oud, op zaterdag 5 augustus 1933 in Drachten, Smallingerland (Fr) met Aafke Dorenbos, 17 jaar oud. Aafke is geboren op woensdag 21 juni 1916 in Drachten, Smallingerland (Fr), dochter van Anne Dorenbos en Sytske van Houten. Aafke is overleden op vrijdag 14 januari 2011 in Drachten, Smallingerland (Fr), 94 jaar oud.
Kind van Jan en Aafke:
1 Willem Bekkema, geboren op maandag 27 november 1933 in Drachten, Smallingerland (Fr). Willem is overleden op maandag 11 december 1933 in Drachten, Smallingerland (Fr), 14 dagen oud.
215 Johan Bekkema is geboren op zondag 2 februari 1908 in Surhuisterveen (Fr), zoon van Willem Jelles Bekkema (zie 95) en Martha Gjaltema. Johan is overleden op maandag 23 juli 1990 in Kortehemmen (Fr), 82 jaar oud. Johan trouwde met Wietske Veenstra. Wietske is geboren op woensdag 1 september 1897 in Kortehemmen (Fr), dochter van Jitze Veenstra en Saapke Kats. Wietske is overleden op dinsdag 30 oktober 1979 in Kortehemmen (Fr), 82 jaar oud.
216 Trijntje Willems Bekkema is geboren op dinsdag 14 december 1909 in Surhuisterveen (Fr), dochter van Willem Jelles Bekkema (zie 95) en Martha Gjaltema. Trijntje is overleden op dinsdag 31 december 1996 in Wolvega (Fr), 87 jaar oud. Trijntje trouwde, 22 jaar oud, op vrijdag 18 november 1932 in Drachten, Smallingerland (Fr) met Willem Dorenbos, 25 jaar oud. Willem is geboren op maandag 12 augustus 1907 in Drachten, Smallingerland (Fr), zoon van Anne Dorenbos en Sytske van Houten. Willem is overleden op donderdag 26 november 1981 in Wolvega (Fr), 74 jaar oud.
Kind van Trijntje en Willem:
1 Sijtze Dorenbos, geboren op vrijdag 5 november 1943 in Drachten, Smallingerland (Fr). Sijtze is overleden op donderdag 25 mei 1995 in Rotterdam (Zh), 51 jaar oud.
hendrik_bekkema__1912-1944__.jpg hendrik_bekkema__1912-1943_.jpg
38 Hendrik Bekkema (1912-1944)
39 Hendrik Bekkema (1912-1943)
217 Hendrik Bekkema (afb. 38 en 39) is geboren op vrijdag 5 april 1912 in Drachten, Smallingerland (Fr), zoon van Willem Jelles Bekkema (zie 95) en Martha Gjaltema. Hendrik is overleden op woensdag 1 maart 1944 in Vaivara, Narva, Estland, 31 jaar oud.
Erkend.:
Kind erkend bij huwelijk Willem Bekkema en Martsen Gjaltema op 14 januari 1927.
Overlijden-Decease:
aangifte middels een missive van het Standesambt Magdenburg, Duitsland op 10 november 1945.
Hendrik Bekkema was in vreemde krijgdienst als -SS-Panzergrenadier, zie afb.
Bron:Wietze Steensma.
Hendrik:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 25 mei 1935 in Ureterp (Fr) met Janke Langhout, 18 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd op vrijdag 29 april 1938. Janke is geboren op donderdag 22 juni 1916 in Ureterp (Fr). Janke is overleden op zondag 13 januari 2008 in Ureterp (Fr), 91 jaar oud. Zij is gecremeerd in Opeinde, Smallingerland (Fr). Janke trouwde later op donderdag 14 augustus 1941 in Opsterland (Fr) met Aise (Aize) Brouwer (1906-1943). Janke trouwde later in augustus 1946 in Ureterp (Fr) met Wijbren Ritsma (1895-1954).
(2) trouwde, 26 jaar oud, op woensdag 11 mei 1938 in Workum (Fr) met Katharina (Trijntje) Bakker, 23 jaar oud. Trijntje is geboren op maandag 14 december 1914 in Immendorf, Keulen, Duitsland, dochter van Jelle Bakker en N.N.. Trijntje is overleden op maandag 17 juli 1995 in Heerenveen (Fr), 80 jaar oud.
Wonende-Residing:
te Workum.
Kind van Hendrik en Janke:
1 Bartje Bekkema, geboren in november 1935 in Drachten, Smallingerland (Fr). Volgt 258.
218 Aafke Eelkes Bekkema is geboren op donderdag 3 november 1904 in Drachten, Smallingerland (Fr), dochter van Eelke Jelles Bekkema (zie 96) en Eelkje Taekes van der Meer. Aafke is overleden op maandag 29 mei 1995 in Drachten, Smallingerland (Fr), 90 jaar oud.
Erkend.:
Aangegeven door de vader; kind erkend bij huwelijk ouders d.d. 21 april 1906.
Aafke trouwde, 21 jaar oud, op vrijdag 20 augustus 1926 in Drachten, Smallingerland (Fr) met Gaitzen Baron, 22 jaar oud. Gaitzen is geboren op vrijdag 13 mei 1904 in Drachten, Smallingerland (Fr), zoon van Jan Baron en Tjitske de Haan. Gaitzen is overleden op dinsdag 28 januari 1969 in Drachten, Smallingerland (Fr), 64 jaar oud.
219 Antje Eelkes Bekkema is geboren op dinsdag 18 juni 1907 in Surhuisterveen (Fr), dochter van Eelke Jelles Bekkema (zie 96) en Eelkje Taekes van der Meer. Antje is overleden op maandag 23 februari 1976 in Drachten, Smallingerland (Fr), 68 jaar oud. Antje trouwde, 21 jaar oud, op zaterdag 6 oktober 1928 in Achtkarspelen (Fr) met Heinze Alles Elzinga, 28 jaar oud. Heinze is geboren op woensdag 3 oktober 1900 in Surhuisterveen (Fr), zoon van Alle Elzinga en Gepke de Vries.
Kinderen van Antje en Heinze:
1 Alle Elzinga, geboren op zondag 16 december 1928 in Grootegast (Gr).
2 Eelkje Elzinga, geboren op maandag 18 november 1929 in Drachten, Smallingerland (Fr).
3 Eelke Elzinga, geboren op woensdag 3 december 1930 in Drachten, Smallingerland (Fr).
4 Gepke Elzinga, geboren op zaterdag 26 mei 1934 in Boelenslaan (Fr).
220 Taeke Bekkema is geboren op donderdag 6 oktober 1910 in Surhuisterveen (Fr), zoon van Eelke Jelles Bekkema (zie 96) en Eelkje Taekes van der Meer. Taeke trouwde met Huiberdina Bleijenberg.
221 Iebeltje Bekkema is geboren op zaterdag 6 november 1909 in Drachten, Smallingerland (Fr), dochter van Ritske Jelles Bekkema (zie 98) en Johanna Nijboer. Iebeltje is overleden op donderdag 20 januari 1977 in Drachten, Smallingerland (Fr), 67 jaar oud. Zij is begraven in Boelenslaan (Fr). Iebeltje trouwde met Engbert Bijma. Engbert is geboren op vrijdag 13 maart 1903 in Harkema, Achtkarspelen (Fr). Engbert is overleden op vrijdag 21 september 1973 in Opende (Gr), 70 jaar oud. Hij is begraven in Boelenslaan (Fr).
222 Iebeltje Bekkema is geboren op maandag 1 september 1913 in Drachten, Smallingerland (Fr), dochter van Hendrik Rinke Jelles Bekkema (zie 99) en Jantje Nijboer. Iebeltje is overleden op zondag 4 april 1999 in Drachten, Smallingerland (Fr), 85 jaar oud. Iebeltje trouwde, 20 jaar oud, op donderdag 24 mei 1934 in Opsterland (Fr) met Linze Pronk, 21 jaar oud. Zie 227 voor persoonsgegevens van Linze.
223 Aaltje Bekkema is geboren op vrijdag 29 januari 1915 in Drachten, Smallingerland (Fr), dochter van Johan Jelles Bekkema (zie 100) en Jitske Douma. Aaltje is overleden op maandag 8 januari 1990 in Heerenveen (Fr), 74 jaar oud. Aaltje trouwde, 17 jaar oud, op donderdag 24 november 1932 in Drachten, Smallingerland (Fr) met Sipke Wielinga, 25 jaar oud. Sipke is geboren op maandag 15 juli 1907 in Bergum, Tietjerksteradeel (Fr), zoon van Melle Sipkes Wielinga en Pietje Johannes Fransbergen. Sipke is overleden op zaterdag 1 november 1986 in Heerenveen (Fr), 79 jaar oud.
224 Goitzen Tuinstra is geboren op maandag 9 februari 1903 in Surhuisterveen (Fr), zoon van Hinke Tuinstra (zie 101). Goitzen trouwde, 27 jaar oud, op vrijdag 7 november 1930 in Drachten, Smallingerland (Fr) met Aagje de Vries, 23 jaar oud. Aagje is geboren op vrijdag 9 augustus 1907 in Augustinusga (Fr), dochter van Tjeerd Tjeerds de Vries en Aagje Tuinstra.
225 Halbe Bekkema is geboren op woensdag 2 augustus 1922 in Surhuisterveen (Fr), zoon van Jan Bekkema (zie 111) en Bintje Halbes Oldenburger. Halbe is overleden op vrijdag 21 juli 2006 in Bergum, Tietjerksteradeel (Fr), 83 jaar oud. Halbe trouwde, ongeveer 24 jaar oud, omstreeks 1946 in Achtkarspelen (Fr) met Janke Freerks Weening, ongeveer 23 jaar oud. Janke is geboren op dinsdag 23 januari 1923 in Harkema, Achtkarspelen (Fr), dochter van Freerk Fokkes Weening en Antje van Doezum. Janke is overleden op woensdag 25 januari 1984 in Harkema, Achtkarspelen (Fr), 61 jaar oud.
226 Tetje de Wit is geboren op zaterdag 4 mei 1918 in Opende (Gr), dochter van Mindert de Wit en Maria Nicola Bekkema (zie 124). Tetje is overleden op woensdag 11 juli 1973 in Drachten, Smallingerland (Fr), 55 jaar oud. Tetje trouwde, 20 jaar oud, op vrijdag 2 september 1938 in Grootegast (Gr) met Pieter Helmhout, 26 jaar oud. Pieter is geboren op zaterdag 6 juli 1912 in Opende (Gr), zoon van Oeds Helmhout en Hiltje Elzinga. Pieter is overleden op woensdag 30 april 1980 in Drachten, Smallingerland (Fr), 67 jaar oud. Hij is gecremeerd op dinsdag 6 mei 1980 in Groningen.
227 Linze Pronk is geboren op woensdag 1 januari 1913 in Ureterp (Fr), zoon van Ebe Pronk en Antje Boonstra (zie 130). Linze is overleden op woensdag 25 september 1968 in Hippolytushoef (Nh), 55 jaar oud.
Beroep:
Bakkersknecht.
Linze trouwde, 21 jaar oud, op donderdag 24 mei 1934 in Opsterland (Fr) met Iebeltje Bekkema, 20 jaar oud. Zie 222 voor persoonsgegevens van Iebeltje.
228 Tetje Bekkema is geboren op vrijdag 29 mei 1914 in Opende (Gr), dochter van Bonne Bekkema (zie 138) en Teetske Wassenaar. Tetje is overleden op dinsdag 24 oktober 2000 in Surhuisterveen (Fr), 86 jaar oud.
Erkend.:
gewettigd bij huwelijk van de ouders op 04-11-1916.
Tetje trouwde, 26 jaar oud, op vrijdag 19 juli 1940 in Grootegast (Gr) met Sjoerd van Dellen, 35 jaar oud. Sjoerd is geboren op dinsdag 18 oktober 1904 in Opende (Gr), zoon van Sijtze van Dellen en Maaike Nauta. Sjoerd is overleden op maandag 12 januari 1959 in Surhuisterveen (Fr), 54 jaar oud. Sjoerd trouwde voorheen op donderdag 7 juni 1928 in Achtkarspelen (Fr) met Trijntje Talsma (geb. 1906). De ontbinding van dit huwelijk werd uitgesproken op maandag 27 juni 1938 in Leeuwarden (Fr).
229 Harm Bekkema is geboren op woensdag 16 februari 1916 in Opende (Gr), zoon van Jetse Bekkema (zie 140) en Janna Stavasius. Harm is overleden op woensdag 15 november 1967 in Noordwijk, Marum (Gr), 51 jaar oud. Harm trouwde met Fokje de Boer.
230 Anna van der Veen is geboren op donderdag 16 december 1909 in Aduard (Gr), dochter van Germt van der Veen en Aukje Bekkema (zie 151). Anna is overleden op vrijdag 4 augustus 2000 in Apeldoorn (Gld), 90 jaar oud. Anna trouwde, 16 jaar oud, op vrijdag 26 februari 1926 in Raalte (Ov) met Arnoldus Verdonk, 24 jaar oud. Arnoldus is geboren op donderdag 18 juli 1901 in Amsterdam (Nh), zoon van Arnoldus Verdonk en Maria Johanna van Mastrigt. Arnoldus is overleden op maandag 7 augustus 1978 in Apeldoorn (Gld), 77 jaar oud.
Kinderen van Anna en Arnoldus:
1 Gerardus Arnoldus Verdonk, geboren op woensdag 21 september 1927 in Wijhe (Ov). Gerardus is overleden op maandag 10 februari 1930 in Almelo (Ov), 2 jaar oud.
2 Gerardus Arnoldus Verdonk, geboren op maandag 4 augustus 1930 in Hengelo (Ov). Gerardus is overleden op woensdag 31 december 1930 in Hengelo (Ov), 4 maanden oud.
3 Arnoldus Verdonk, geboren op donderdag 29 juni 1944 in Apeldoorn (Gld). Arnoldus is overleden op dinsdag 28 november 1944 in Uetze, Duitsland, 4 maanden oud.
231 Jacoba Bekkema is geboren op zondag 7 maart 1915 in Niekerk gemeente Oldekerk (Gr), dochter van Harm Bekkema (zie 153) en Sijtske Hazenberg. Jacoba is overleden op zaterdag 10 augustus 1968 in Roden (Dr), 53 jaar oud. Jacoba trouwde met Ebel Eitens. Ebel is geboren op dinsdag 3 augustus 1909. Ebel is overleden op zaterdag 23 december 1995 in Roden (Dr), 86 jaar oud.
232 Anna Bekkema is geboren op dinsdag 18 april 1916 in Doezum, Grootegast (Gr), dochter van Harm Bekkema (zie 153) en Sijtske Hazenberg. Anna is overleden. Anna trouwde, 20 jaar oud, op donderdag 28 mei 1936 in Hoogkerk (Gr) met Hendrik Roelf Hut, 24 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd op vrijdag 24 juni 1949 in Groningen. Hendrik is geboren op woensdag 15 november 1911 in Ooststellingwerf (Fr), zoon van Eeuwe Hut en Roelofje Doller. Hendrik is overleden.
233 Johannes Bekkema is geboren op vrijdag 14 december 1923 in Norg (Dr), zoon van Jannes Bekkema (zie 157) en Hiltje Hazenberg. Johannes is overleden op zondag 24 februari 2008 in Norg (Dr), 84 jaar oud. Hij is begraven in Een gem. Norg, Drenthe. Johannes trouwde met Jantje Hut. Jantje is geboren op maandag 2 juni 1924. Jantje is overleden op woensdag 18 april 1984 in Norg (Dr), 59 jaar oud. Zij is begraven in Een gem. Norg, Drenthe.
Kind van Johannes en Jantje:
1 Jan Bekkema, geboren op dinsdag 28 januari 1958. Jan is overleden op zaterdag 27 november 1971 in Norg (Dr), 13 jaar oud. Hij is begraven in Een gem. Norg, Drenthe.
234 Harm Bekkema is geboren op donderdag 30 april 1925 in Norg (Dr), zoon van Jannes Bekkema (zie 157) en Hiltje Hazenberg. Harm is overleden op vrijdag 10 september 1982 in Nieuw-Roden (Dr), 57 jaar oud. Harm trouwde, 57 jaar oud, op dinsdag 17 augustus 1982 in Roden (Dr) met N.N..
235 Aaltje Wouters is geboren op zondag 23 april 1922 in Leeuwarden (Fr), dochter van Franciscus Hendricus Wouters en Trijntje Zorn (zie 196). Aaltje is overleden op woensdag 23 april 2003 in Amsterdam (Nh), 81 jaar oud. Aaltje trouwde, 21 jaar oud, op donderdag 10 juni 1943 in Amsterdam (Nh) met Karel Wilhelm Claus, 29 jaar oud. Karel is geboren op dinsdag 12 augustus 1913 in Amsterdam (Nh). Karel is overleden op zondag 14 januari 1990 in Amsterdam (Nh), 76 jaar oud.
236 Hiltje Wouters is geboren op zondag 7 maart 1926 in Amsterdam (Nh), dochter van Franciscus Hendricus Wouters en Trijntje Zorn (zie 196). Hiltje is overleden op zaterdag 24 september 1994 in Bussum (Nh), 68 jaar oud. Hiltje trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 2 juni 1949 in Amsterdam (Nh) met Adraan Hidding, 24 jaar oud. Adraan is geboren op vrijdag 1 augustus 1924 in Groningen. Adraan is overleden op woensdag 22 november 1989 in Hilversum (Nh), 65 jaar oud.
237 Cornelis Wouters is geboren op vrijdag 24 mei 1929 in Amsterdam (Nh), zoon van Franciscus Hendricus Wouters en Trijntje Zorn. Cornelis is overleden op dinsdag 11 augustus 1998 in Amsterdam (Nh), 69 jaar oud. Cornelis trouwde, 28 jaar oud, op woensdag 27 november 1957 in Amsterdam (Nh) met Anneke Wagenaar, ongeveer 22 jaar oud. Anneke is geboren omstreeks 1935 in Amsterdam (Nh), dochter van Klaas Wagenaar en Alida Erbé.
238 Franciscus Hendrikus Wouters is geboren op zaterdag 14 maart 1931 in Amsterdam (Nh), zoon van Franciscus Hendricus Wouters en Trijntje Zorn (zie 196). Franciscus is overleden op vrijdag 9 september 1966 in Amsterdam (Nh), 35 jaar oud. Franciscus trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 21 juli 1956 in Amsterdam (Nh) met Geertruida Wilhelmina Wasseur, 23 jaar oud. Geertruida is geboren op zondag 18 december 1932 in Amsterdam (Nh), dochter van Louis Wasseur en Maria Johanna Bolderman.
239 Oeds Bekkema is geboren op vrijdag 6 december 1918 in Surhuisterveen (Fr), zoon van Jelle Antjes (Jelle) Bekkema (zie 202) en Marijke Helmhout.
Persoonlijk.:
Dienstweigeraar.
Oeds trouwde, 27 jaar oud, op donderdag 23 mei 1946 met Leni Onatzka, ongeveer 27 jaar oud. Leni is geboren omstreeks 1919.
Kinderen van Oeds en Leni:
1 Jelle Bekkema, geboren omstreeks 1945. Volgt 259.
2 Steven Bekkema, geboren omstreeks 1948. Volgt 260.
240 Jelle Bekkema is geboren op zaterdag 8 januari 1921 in Boelenslaan (Fr), zoon van Jelle Antjes (Jelle) Bekkema (zie 202) en Marijke Helmhout. Jelle trouwde, 22 jaar oud, op zaterdag 20 februari 1943 met Tony Theodora Julius, ongeveer 21 jaar oud. Tony is geboren omstreeks 1922.
Kinderen van Jelle en Tony:
1 Marleen Ingeborg Bekkema, geboren omstreeks 1943. Volgt 261.
2 Herman Johann Bekkema, geboren omstreeks 1944.
3 Inge Marita Bekkema, geboren omstreeks 1946. Volgt 262.
4 Johann Hertwig Bekkema, levenloos geboren zoon, geboren omstreeks 1949.
5 Jelle Bekkema, geboren omstreeks 1953. Volgt 263.
241 Hiltje Bekkema is geboren op woensdag 26 december 1923 in Surhuisterveen (Fr), dochter van Jelle Antjes (Jelle) Bekkema (zie 202) en Marijke Helmhout. Hiltje is overleden op vrijdag 16 juni 2006 in Amsterdam (Nh), 82 jaar oud. Zij is gecremeerd op woensdag 21 juni 2006 in Amsterdam (Nh) - De Nieuwe Ooster. Hiltje trouwde, 27 jaar oud, op zaterdag 14 juli 1951 in Amsterdam (Nh) met Jacob (Jaap) van der Veen, 30 jaar oud. Jaap is geboren op donderdag 19 augustus 1920 in Rotterdam (Zh). Jaap is overleden op vrijdag 7 september 2007 in Amstelveen (Nh), 87 jaar oud. Hij is gecremeerd op donderdag 13 september 2007 in Amsterdam (Nh) - De Nieuwe Ooster.
242 Anton Bekkema is geboren op donderdag 7 mei 1925 in Boelenslaan (Fr), zoon van Jelle Antjes (Jelle) Bekkema (zie 202) en Marijke Helmhout. Anton is overleden op zondag 24 november 1957 in Utrecht, 32 jaar oud. Anton trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 11 augustus 1949 in Drachten, Smallingerland (Fr) met Trijntje Nijboer, 23 jaar oud. Trijntje is geboren op donderdag 20 augustus 1925 in Boelenslaan (Fr). Trijntje is overleden op woensdag 25 september 2019 in Buitenpost, Achtkarspelen (Fr), 94 jaar oud.
Kind van Anton en Trijntje:
1 Gerbentje Marijke (Gepke) Bekkema, geboren omstreeks 1956. Volgt 264.
243 Aafke Bekkema is geboren omstreeks 1928, dochter van Jelle Antjes (Jelle) Bekkema (zie 202) en Marijke Helmhout. Aafke trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op vrijdag 16 januari 1953 in Buitenpost, Achtkarspelen (Fr) met Hilbertus van Essen, 25 jaar oud. Hilbertus is geboren op dinsdag 19 april 1927 in Leeuwarden (Fr), zoon van Hilbertus van Essen en Martina Stam. Hilbertus is overleden op woensdag 27 juni 2012 in Beekbergen (Gld), 85 jaar oud.
Beroep:
Typograaf.
Kinderen van Aafke en Hilbertus:
1 Marijke van Essen, geboren omstreeks 1948. Volgt 265.
2 Hilbertus van Essen, geboren op zaterdag 31 januari 1948. Hilbertus is overleden op maandag 20 mei 2019 in Zeist (Ut), 71 jaar oud.
244 Hendrik Bekkema is geboren omstreeks 1931, zoon van Jelle Antjes (Jelle) Bekkema (zie 202) en Marijke Helmhout. Hendrik trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op dinsdag 4 juni 1957 met Antje Veenstra, ongeveer 23 jaar oud. Antje is geboren omstreeks 1934.
Kinderen van Hendrik en Antje:
1 Jelle Haaije Bekkema, geboren omstreeks 1961. Volgt 266.
2 Jantje Marijke Bekkema, geboren omstreeks 1966.
245 Antje Bekkema is geboren omstreeks 1944, dochter van Jelle Antjes (Jelle) Bekkema (zie 202) en Rinskje van der Meer. Antje trouwde, ongeveer 19 jaar oud, op donderdag 14 maart 1963 met Hendrik van der Meer, ongeveer 22 jaar oud. Hendrik is geboren omstreeks 1941.
verloofd_teuntje_annes_17-03-1951.jpg annes_regnerus_kooistra_-_teuntje_vd_zijde-1954.jpg annes_regnerus_kooistra__1927-1994_.jpg teuntje_van_der_zijde__1930-2012_.jpg
40 verloofd Teuntje&Annes 17-03-1951
41 Annes Regnerus Kooistra - Teuntje vd Zijde-1954
42 Annes Regnerus Kooistra (1927-1994)
43 Teuntje van der Zijde (1930-2012)
246 Annes Regnerus Kooistra (afb. 40 t/m 42) is geboren op zaterdag 16 juli 1927 in Gouderak (Zh), zoon van Jan Kooistra (zie 203) en Pieternella (Pietje) Peterse. Annes is overleden op maandag 9 mei 1994 in Ouderkerk aan den IJssel (Zh), 66 jaar oud. Hij is begraven op zaterdag 14 mei 1994 in Ouderkerk aan den IJssel (Zh). Annes trouwde, 26 jaar oud, op donderdag 8 april 1954 in Ouderkerk aan den IJssel (Zh) met Teuntje van der Zijde (afb. 41 en 43), 24 jaar oud. Teuntje is geboren op maandag 17 maart 1930 in Ouderkerk aan den IJssel (Zh), dochter van Adrianus van der Zijde en Grietje Vuijk. Teuntje is overleden op vrijdag 24 februari 2012 in Ouderkerk aan den IJssel (Zh), 81 jaar oud.
Kinderen van Annes en Teuntje:
1 Greetje (Grietje) Kooistra, geboren op zondag 17 juni 1956 in Ouderkerk aan den IJssel (Zh). Volgt 267.
geboortekaartje_john_kooistra__11-06-1963_.jpg john_kooistra__1963-2017_.jpg
44 geboortekaartje John Kooistra (11-06-1963)
45 John Kooistra (1963-2017)
2 John (Johnnie) Kooistra (afb. 44 en 45), geboren op dinsdag 11 juni 1963 in Ouderkerk aan den IJssel (Zh). Johnnie is overleden op vrijdag 27 januari 2017 in Gouda (Zh), 53 jaar oud (oorzaak: Hartfalen.Heart failure.) [bron: Groene Hart Ziekenhuis te Gouda.]. Johnnie bleef ongehuwd.
anja___petra_kooistra-1965.jpg
46 Anja & Petra Kooistra-1965
3 Adriana (Anja) Kooistra (afb. 46), geboren op vrijdag 25 juni 1965 in Ouderkerk aan den IJssel (Zh).
Vermeld:
Een van een tweeling.
petra_kooistra.jpg
47 Petra Kooistra
4 Pieternella (Petra) Kooistra (afb. 46 en 47), geboren op vrijdag 25 juni 1965 in Ouderkerk aan den IJssel (Zh).
Vermeld:
Een van een tweeling.
adriana_petronella_kooistra-27-10-1934-12-03-2017.jpg adriana_petronella_kooistra__1934-2017.jpg cornelis_marinus_van_stein__2_.jpg huwelijk_cm_v_stein_en_ap_kooistra_31-07-1957.jpg c.m._van_stein_en_a.p.kooistra_31-07-1957.jpg
48 Adriana Petronella Kooistra-27-10-1934-12-03-2017
49 Adriana Petronella Kooistra (1934-2017
50 Cornelis Marinus van Stein (2)
51 Huwelijk CM v Stein en AP Kooistra 31-07-1957
52 C.M. van Stein en A.P.Kooistra 31-07-1957
247 Adriana Petronella Kooistra (afb. 48 en 49) is geboren op zaterdag 27 oktober 1934 in Ouderkerk aan den IJssel (Zh), dochter van Jan Kooistra (zie 203) en Pieternella (Pietje) Peterse. Adriana is overleden op zondag 12 maart 2017 in Gouda (Zh), 82 jaar oud (oorzaak: Ouderdom.) [bron: Groene Hart Ziekenhuis te Gouda.]. Zij is gecremeerd in Gouda (Zh). Adriana trouwde, 22 jaar oud, op woensdag 31 juli 1957 in Ouderkerk aan den IJssel (Zh) met Cornelis Marinus (Rien) van Stein (afb. 50 t/m 52), 24 jaar oud. Rien is geboren op zaterdag 17 december 1932 in Nieuwerkerk aan den IJssel (Zh), zoon van Pieter Willem van Stein en Cornelia (Kee) Palsgraaf.
Beroep:
Dragline Machinist/Chauffeur.
Dragline Engineer and Truck/Lorry Driver.
Kinderen van Adriana en Rien:
1 Cornelia Pieternella (Elly) van Stein, geboren op zaterdag 11 januari 1958 in Ouderkerk aan den IJssel (Zh). Volgt 268.
2 Jan van Stein, geboren op woensdag 21 september 1966 in Ouderkerk aan den IJssel (Zh). Volgt 269.
peter_en_jan_kooistra__1952.jpg peter_kooistra___leny_hansum-28-09-1979_.jpg
53 Peter en Jan Kooistra ±1952
54 Peter Kooistra & Leny Hansum-28-09-1979
248 Peter (Peet) Kooistra (afb. 53) is geboren op zaterdag 19 februari 1944 in Ouderkerk aan den IJssel (Zh), zoon van Jan Kooistra (zie 203) en Pieternella (Pietje) Peterse. Peet trouwde, 35 jaar oud, op vrijdag 28 september 1979 in Ouderkerk aan den IJssel (Zh) met Leny Hansum (afb. 54), 22 jaar oud. Leny is geboren op woensdag 10 april 1957 in Nieuw-Lekkerland (Zh), dochter van Pieter (Piet) Hansum en Agatha Vink.
Kinderen van Peet en Leny:
remco_kooistra-1981-b.jpg remco_kooistra-1981.jpg
55 Remco Kooistra-1981-b
56 Remco Kooistra-1981
1 Remco Kooistra (afb. 55, 56 en 56), geboren op vrijdag 27 februari 1981 in Ouderkerk aan den IJssel (Zh).
pascal_kooistra-1985-b.jpg pascal_kooistra-1985.jpg
57 Pascal Kooistra-1985-b
58 Pascal Kooistra-1985
2 Pascal Kooistra (afb. 57 en 58), geboren op vrijdag 27 september 1985 in Ouderkerk aan den IJssel (Zh).
daniel_de_kwaadsteniet.jpg
59 Daniel de Kwaadsteniet
249 Daniël de Kwaadsteniet (afb. 59) is geboren op dinsdag 15 september 1931 in Nieuwerkerk aan den IJssel (Zh), zoon van Willem de Kwaadsteniet en Tietje Regnerus (Fietje) Kooistra (zie 205). Daniël is overleden op maandag 5 januari 1998 in Spijkenisse (Zh), 66 jaar oud. Daniël trouwde, 21 jaar oud, op vrijdag 6 maart 1953 in Ouderkerk aan den IJssel (Zh) met Grietje van der Zijde, 19 jaar oud. Grietje is geboren op vrijdag 31 maart 1933 in Ouderkerk aan den IJssel (Zh), dochter van Adrianus van der Zijde en Grietje Vuijk. Grietje is overleden op woensdag 21 mei 2003 in Rotterdam (Zh), 70 jaar oud.
Kinderen van Daniël en Grietje:
wil_de_kwaadsteniet-1.jpg wil_de_kwaadsteniet-2.jpg
60 Wil de Kwaadsteniet-1
61 Wil de Kwaadsteniet-2
1 Wil de Kwaadsteniet (afb. 60 en 61), geboren op maandag 31 augustus 1953 in Rotterdam (Zh). Wil is ongehuwd.
Beroep:
Verkoopmedewerkster Bijenkorf te Rotterdam.
adrianus_de_kwaadsteniet.jpg
62 Adrianus de Kwaadsteniet
2 Adrianus de Kwaadsteniet (afb. 62), geboren op vrijdag 19 maart 1965 in Rotterdam (Zh). Adrianus is ongehuwd.
Beroep:
Accountant.
250 Antje (Annie) de Kwaadsteniet is geboren op zaterdag 27 juni 1936 in Rotterdam (Zh), dochter van Willem de Kwaadsteniet en Tietje Regnerus (Fietje) Kooistra (zie 205). Annie trouwde, 36 jaar oud, op woensdag 1 november 1972 in Rotterdam (Zh) met Jan Hendrik Spanjersberg, 44 jaar oud. Jan is geboren op woensdag 30 november 1927 in Rotterdam (Zh). Jan is overleden op vrijdag 19 augustus 1988 in Rotterdam (Zh), 60 jaar oud.
251 Jacoba Judith (Cobie) de Kwaadsteniet is geboren op donderdag 25 april 1946 in Rotterdam (Zh), dochter van Willem de Kwaadsteniet en Tietje Regnerus (Fietje) Kooistra (zie 205). Cobie trouwde, 19 jaar oud, op donderdag 2 september 1965 in Rotterdam (Zh) met Leonardus Hendrikus Langestraat, 21 jaar oud. Leonardus is geboren op woensdag 12 januari 1944.
joke_en_john_lakwijk.jpg
63 Joke en John Lakwijk
252 Jurvezina (Joke) Kooistra (afb. 63) is geboren op zaterdag 7 december 1929 in Gouderak (Zh), dochter van Regnerus Kooistra (zie 206) en Johanna Spies. Joke trouwde, 36 jaar oud, op dinsdag 17 mei 1966 in Utrecht met Johan (John) Lakwijk.
253 Gerard Kooistra is geboren op woensdag 8 april 1931 in Utrecht, zoon van Anne Kooistra (zie 208) en Geertruida van Dam. Gerard is overleden op zaterdag 7 januari 2012 in Haastrecht (Zh), 80 jaar oud. Gerard trouwde, 28 jaar oud, op donderdag 5 november 1959 in Gouda (Zh) met Jacoba Heerens.
Kinderen van Gerard en Jacoba:
1 Marjolein Kooistra, geboren op woensdag 8 maart 1961 in Vlist en Bonrepas (Zh).
2 Christien Kooistra, geboren op maandag 24 juni 1963 in Vlist en Bonrepas (Zh).
3 Tjeerd Japik Kooistra, geboren op zaterdag 30 april 1966 in Vlist en Bonrepas (Zh).
254 Annie Leintje Kooistra is geboren op woensdag 24 april 1935 in Utrecht, dochter van Anne Kooistra (zie 208) en Geertruida van Dam. Annie is overleden op dinsdag 25 november 2003 in Gouda (Zh), 68 jaar oud. Annie trouwde met B. van der Velde.
255 Dirk Kooistra is geboren op vrijdag 4 februari 1938 in Gouda (Zh), zoon van Anne Kooistra (zie 208) en Geertruida van Dam. Dirk trouwde, 26 jaar oud, op woensdag 2 september 1964 in Gouda (Zh) met Hildegard Karla Uthe (Lessig), 22 jaar oud. Hildegard is geboren op woensdag 19 november 1941 in Pirkau, Zeitz, Duitsland, dochter van Karl Hermann Lessig en Olga Hildegard Uthe.
Kinderen van Dirk en Hildegard:
1 Marion Caroline Kooistra, geboren op zaterdag 4 september 1965 in Gouda (Zh). Volgt 270.
2 Erik Vincent Kooistra, geboren op woensdag 16 april 1969 in Gouda (Zh).
256 Rena Kooistra is geboren op dinsdag 4 april 1944 in Gouda (Zh), dochter van Anne Kooistra (zie 208) en Geertruida van Dam. Rena trouwde, 23 jaar oud, op woensdag 22 november 1967 in Gouda (Zh) met Gerrit van der Ham, 26 jaar oud. Gerrit is geboren op dinsdag 10 december 1940 in Gouda (Zh).
Kinderen van Rena en Gerrit:
1 Harald van der Ham, geboren omstreeks 1968. Volgt 271.
2 Maja van der Ham, geboren omstreeks 1970.
257 Leo Anne Kooistra is geboren op dinsdag 3 augustus 1948 in Gouda (Zh), zoon van Anne Kooistra (zie 208) en Geertruida van Dam. Leo is overleden op donderdag 23 januari 2014 in Waddinxveen (Zh), 65 jaar oud. Leo trouwde, 25 jaar oud, op woensdag 26 juni 1974 in Gouda (Zh) met Nieneke Schouten.
Kinderen van Leo en Nieneke:
1 Martijn Kooistra, geboren op vrijdag 8 september 1978 in Waddinxveen (Zh).
2 Saskia Leonie Kooistra, geboren op zondag 26 oktober 1980 in Waddinxveen (Zh).
258 Bartje Bekkema is geboren in november 1935 in Drachten, Smallingerland (Fr), dochter van Hendrik Bekkema (zie 217) en Janke Langhout. Bartje is overleden op dinsdag 6 maart 2018 in Zutphen (Gld), 82 jaar oud. Zij is begraven op zaterdag 10 maart 2018 in Zutphen (Gld). Bartje trouwde met Garrit Jan Broekhuizen. Garrit is geboren op vrijdag 11 juni 1926 in Eefde (Gld), zoon van Hendrik Jan Broekhuizen en Reindjen Leuvenink. Garrit is overleden op dinsdag 28 mei 1996 in Gorssel (Gld), 69 jaar oud.
259 Jelle Bekkema is geboren omstreeks 1945, zoon van Oeds Bekkema (zie 239) en Leni Onatzka. Jelle trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op woensdag 19 mei 1971 met Nelmar Kuilman, ongeveer 19 jaar oud. Nelmar is geboren omstreeks 1952.
260 Steven Bekkema is geboren omstreeks 1948, zoon van Oeds Bekkema (zie 239) en Leni Onatzka. Steven trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op woensdag 29 december 1971 met Lia Naber, ongeveer 19 jaar oud. Lia is geboren omstreeks 1952.
261 Marleen Ingeborg Bekkema is geboren omstreeks 1943, dochter van Jelle Bekkema (zie 240) en Tony Theodora Julius. Marleen trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op zaterdag 1 april 1967 met Georg Tjarks, ongeveer 21 jaar oud. Georg is geboren omstreeks 1946.
262 Inge Marita Bekkema is geboren omstreeks 1946, dochter van Jelle Bekkema (zie 240) en Tony Theodora Julius. Inge:
(1) trouwde, ongeveer 19 jaar oud, op zaterdag 27 februari 1965 met Johann Albers, ongeveer 28 jaar oud. Johann is geboren omstreeks 1937.
(2) trouwde, ongeveer 34 jaar oud, in 1980 met Peter Feuerpfeil, ongeveer 26 jaar oud. Peter is geboren omstreeks 1954.
263 Jelle Bekkema is geboren omstreeks 1953, zoon van Jelle Bekkema (zie 240) en Tony Theodora Julius. Jelle trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op vrijdag 18 juli 1980 met Edith Inge Wenger, ongeveer 22 jaar oud. Edith is geboren omstreeks 1958.
264 Gerbentje Marijke (Gepke) Bekkema is geboren omstreeks 1956, dochter van Anton Bekkema (zie 242) en Trijntje Nijboer. Gepke trouwde, ongeveer 34 jaar oud, op vrijdag 28 september 1990 met Jan de Boer, ongeveer 28 jaar oud. Jan is geboren omstreeks 1962.
265 Marijke van Essen is geboren omstreeks 1948, zoon van Hilbertus van Essen en Aafke Bekkema (zie 243). Marijke trouwde, ongeveer 21 jaar oud, op donderdag 22 mei 1969 met Geert Smeding, ongeveer 24 jaar oud. Geert is geboren omstreeks 1945.
266 Jelle Haaije Bekkema is geboren omstreeks 1961, zoon van Hendrik Bekkema (zie 244) en Antje Veenstra. Jelle trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op vrijdag 24 augustus 1984 met Wilhelmina Adriana Hubers, ongeveer 21 jaar oud. Wilhelmina is geboren omstreeks 1963.
greetje_kooistra.jpg greetje_kooistra___albert_jan_de_jong-1976.jpg geboortekaartje_grietje_kooistra_17-06-1956.jpg
64 Greetje Kooistra
65 Greetje Kooistra & Albert Jan de Jong-1976
66 geboortekaartje Grietje Kooistra 17-06-1956
267 Greetje (Grietje) Kooistra (afb. 64 t/m 66) is geboren op zondag 17 juni 1956 in Ouderkerk aan den IJssel (Zh), dochter van Annes Regnerus Kooistra (zie 246) en Teuntje van der Zijde. Grietje trouwde, 19 jaar oud, op donderdag 22 april 1976 in Ouderkerk aan den IJssel (Zh) met Albert Jan de Jong.
geboortekaartje_elly_11-01-1958.jpg elly_van_stein.jpg elly_van_stein_2010.jpg h.bos.png
67 geboortekaartje Elly 11-01-1958
68 Elly van stein
69 Elly van stein 2010
70 H.Bos
268 Cornelia Pieternella (Elly) van Stein (afb. 67 t/m 69) is geboren op zaterdag 11 januari 1958 in Ouderkerk aan den IJssel (Zh), dochter van Cornelis Marinus (Rien) van Stein en Adriana Petronella Kooistra (zie 247). Elly trouwde, 21 jaar oud, op donderdag 20 december 1979 in Gouda (Zh) met Hendrik (Henk) Bos (afb. 70), 26 jaar oud. Henk is geboren op dinsdag 3 november 1953 in Gouda (Zh), zoon van Gerrit Bos en Pieternella (Nel) Verwaal.
Beroep:
Nationaal/Internationaal beroepschauffeur/ex-eigen rijder.National / international professional driver / ex-owner driver
Kinderen van Elly en Henk:
1 Tamara Bos, geboren op zaterdag 10 december 1983 in Gouda (Zh). Volgt 272.
mark_bos_2009.jpg
71 Mark Bos 2009
2 Marinus Dirk (Mark) Bos (afb. 71), geboren op donderdag 23 maart 1989 in Gouda (Zh).
Geboorte-Birth:
Mark is geboren op donderdag 23-03-1989 om 18.31.Staringstraat 14 te Gouda.
geboortekaartje_jan_21-09-1966.jpg jan-van-stein.jpg patricia_witkam1.jpg anita-rosbeek.jpg
72 geboortekaartje Jan 21-09-1966
73 Jan-van-Stein
74 Patricia Witkam1
75 Anita-Rosbeek
269 Jan van Stein (afb. 72 en 73) is geboren op woensdag 21 september 1966 in Ouderkerk aan den IJssel (Zh), zoon van Cornelis Marinus (Rien) van Stein en Adriana Petronella Kooistra (zie 247). Jan:
(1) trouwde, 34 jaar oud, op vrijdag 20 april 2001 in Ouderkerk aan den IJssel (Zh) met Patricia Witkam (afb. 74), 31 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd op donderdag 16 december 2004 in Ouderkerk aan den IJssel (Zh). Patricia is geboren op vrijdag 25 april 1969 in Rotterdam (Zh), dochter van Cornelis (Cock) Witkam en Annette Fia Catharina Luca.
(2) trouwde, 45 jaar oud, op maandag 23 juli 2012 in Ouderkerk aan den IJssel (Zh) met Anita Rosbeek (afb. 75), 50 jaar oud. Anita is geboren op dinsdag 17 juli 1962 in Dordrecht (Zh), dochter van Gerrit Rosbeek en Willy Vogels. Anita trouwde voorheen met Peter Stubbe (geb. 1960). De ontbinding van dit huwelijk werd geregistreerd.
Kind van Jan en Patricia:
adriana_natascha_van_stein__13-06-2001_.jpg
76 Adriana Natascha van Stein (13-06-2001)
1 Adriana Natascha van Stein (afb. 76), geboren op woensdag 13 juni 2001 in Ouderkerk aan den IJssel (Zh).
270 Marion Caroline Kooistra is geboren op zaterdag 4 september 1965 in Gouda (Zh), dochter van Dirk Kooistra (zie 255) en Hildegard Karla Uthe (Lessig). Marion trouwde, 36 jaar oud, op vrijdag 21 juni 2002 met Peter Tanis.
271 Harald van der Ham is geboren omstreeks 1968, zoon van Gerrit van der Ham en Rena Kooistra (zie 256). Harald trouwde met Sylvia Blom.
Kind van Harald en Sylvia:
1 Cynthia van der Ham, geboren omstreeks 2000.
tamara_bos_10-12-1983.jpg tamara_bos.jpg richard_de_keiser.jpg
77 tamara bos 10-12-1983
78 Tamara Bos
79 Richard de Keiser
272 Tamara Bos (afb. 77 en 78) is geboren op zaterdag 10 december 1983 in Gouda (Zh), dochter van Hendrik (Henk) Bos en Cornelia Pieternella (Elly) van Stein (zie 268).
Beroep:
Kapster.Hairdresser.
Geboorte-Birth:
Tamara is geboren om 21.50 op zaterdag 10-12-1983.
Acaciaplein 157 te Gouda. (Appartement rechts boven)
Tamara was born at 21.50 on Saturday 10-12-1983.Acaciaplein 157 in Gouda. (appartment at the right above)
Tamara ging samenwonen, 21 jaar oud, op zaterdag 18 juni 2005 in Gouda (Zh) met Richard de Keiser (afb. 79), 24 jaar oud. Richard is geboren op donderdag 18 juni 1981 in Gouda (Zh), zoon van Johannes Cornelis (Hans) de Keiser en Hendrika (Riek) Zuidam.
Kind van Tamara en Richard:
densley_de_keiser.jpg
80 Densley de Keiser
1 Densley de Keiser (afb. 80), geboren op zaterdag 4 januari 2014 in Gouda (Zh).


The Ancestor Company, beëindigd per 31 december 2019, website blijft online.
The Ancestor Company, terminated December 31, 2019, website remains online.
The Ancestor Company, résilié le 31 décembre 2019, le site internet reste en ligne.
The Ancestor Company, gekündigt am 31. Dezember 2019, Website bleibt online.
Alle rechten voorbehouden
All rights reserved
Tous droits réservés
Alle Rechte vorbehalten
Copyright © Genealogybos.com 2023