Parenteel van Peter Jacobs Becker

1 Peter Jacobs Becker. Peter trouwde met Gretjen Daniels.
Kind van Peter en Gretjen:
1 Jakobs Pieters Bekkema, geboren op vrijdag 9 maart 1736 in Norden (Dld). Volgt 2.
2 Jakobs Pieters Bekkema is geboren op vrijdag 9 maart 1736 in Norden (Dld), zoon van Peter Jacobs Becker (zie 1) en Gretjen Daniels. Jakobs is overleden op zondag 4 september 1814 in Surhuisterveen (Fr), 78 jaar oud.
Beroep:
Scharenslijper en Ketellapper. (Ook genaamd als: Jacob Peters Becker en Jakob Pieters Becker of Bekker.)
Jakobs trouwde, 19 jaar oud, op zaterdag 17 januari 1756 in Norden (Dld) met Gerdtje Arends, 22 jaar oud. Gerdtje is geboren op woensdag 2 december 1733 in Norden (Dld), dochter van Arend Gerdes en Antje Sjurts. Gerdtje is overleden omstreeks 1804 in Dokkum (Fr), ongeveer 71 jaar oud.
Beroep:
Wonderdokteres. Quack Doctor.
Kinderen van Jakobs en Gerdtje:
1 Greethie Jacobs Bekker, geboren in Norden (Dld). Zij is gedoopt op zondag 10 oktober 1756 in Norden (Dld). Greethie is overleden vóór 1811 in Surhuisterveen (Fr), ten hoogste 55 jaar oud.
2 Arend Jacobs Bekker, geboren omstreeks 1758 in Leer (Dld). Arend is overleden vóór 1811 in Surhuisterveen (Fr), ten hoogste 53 jaar oud.
3 Pieter Jakobs Bekkema, geboren op zaterdag 6 september 1760 in Groningen. Volgt 3.
4 Mattijs Jacobs Bekker, geboren in Surhuisterveen (Fr). Hij is gedoopt op zondag 20 februari 1763 in Surhuisterveen (Fr). Mattijs is overleden vóór 1811 in Surhuisterveen (Fr), ten hoogste 48 jaar oud.
5 Antje Jacobs Bekkema, geboren omstreeks 1766 in Surhuisterveen (Fr). Volgt 4.
6 Ettje Jacobs Bekker, geboren in Surhuisterveen (Fr). Zij is gedoopt op zondag 26 januari 1772 in Surhuisterveen (Fr). Ettje is overleden vóór 1811 in Surhuisterveen (Fr), ten hoogste 39 jaar oud.
7 Geeske Jacobs Bekkema, geboren op dinsdag 9 mei 1775 in Surhuisterveen (Fr). Volgt 5.
8 Daniel Jacobs Bekker, geboren op donderdag 7 september 1775 in Surhuisterveen (Fr). Hij is gedoopt op zondag 24 september 1775 in Surhuisterveen (Fr). Daniel is overleden vóór 1811 in Surhuisterveen (Fr), ten hoogste 36 jaar oud.
3 Pieter Jakobs Bekkema is geboren op zaterdag 6 september 1760 in Groningen, zoon van Jakobs Pieters Bekkema (zie 2) en Gerdtje Arends. Hij is gedoopt op zondag 7 september 1760 in Groningen. Pieter is overleden op zondag 25 juli 1813 in Surhuisterveen (Fr), 52 jaar oud.
Beroep:
Paardendokter.Horse doctor. (Ook genaamd als: Peter Jacob en/of Jacobs Bekker.)
Pieter trouwde, 24 jaar oud, op zondag 6 maart 1785 in Surhuisterveen (Fr) met Hiltje Harmens Stavast, 23 of 24 jaar oud. Hiltje is geboren in 1761 in Surhuisterveen (Fr), dochter van Harmen Jans Stavast en Antje Geerts. Hiltje is overleden op zondag 7 augustus 1853 in Surhuisterveen (Fr), 91 of 92 jaar oud.
Kinderen van Pieter en Hiltje:
1 Jakob Pieters Bekkema, geboren op dinsdag 26 september 1786 in Surhuisterveen (Fr). Volgt 6.
2 Antje Pieters Bekkema, geboren op maandag 27 september 1790 in Surhuisterveen (Fr). Volgt 7.
3 Harmen Pieters Bekkema, geboren op woensdag 1 mei 1793 in Surhuisterveen (Fr). Volgt 8.
4 Geertje Pieters Bekkema, geboren op vrijdag 1 januari 1796 in Surhuisterveen (Fr). Volgt 9.
5 Arend Pieters Bekkema, geboren op donderdag 2 april 1801 in Surhuisterveen (Fr). Volgt 10.
6 Marten Pieters Bekkema, geboren omstreeks 1804 in Surhuisterveen (Fr). Marten is overleden op maandag 19 april 1852 in Surhuisterveen (Fr), ongeveer 48 jaar oud.
7 Anne Pieters Bekkema, geboren omstreeks 1806 in Surhuisterveen (Fr). Anne is overleden na 1839 in Surhuisterveen (Fr), minstens 33 jaar oud.
4 Antje Jacobs Bekkema is geboren omstreeks 1766 in Surhuisterveen (Fr), dochter van Jakobs Pieters Bekkema (zie 2) en Gerdtje Arends. Antje is overleden op zondag 27 maart 1842 in Surhuisterveen (Fr), ongeveer 76 jaar oud. Antje trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op zondag 7 augustus 1791 in Hallum (Fr) met Klaas Taekes, 37 jaar oud. Klaas is geboren op donderdag 10 januari 1754 in Oudebildtzijl (Fr), zoon van Taeke Doekes en Tjitske Klazes. Klaas is overleden op vrijdag 22 maart 1811 in Vrouwenparochie (Fr), 57 jaar oud.
Beroep:
Tuindersknecht, Gardenier en Arbeider.
Kinderen van Antje en Klaas:
1 Matheus Klazes Tuinstra, geboren op zondag 26 augustus 1792 in Oudebildtzijl (Fr). Matheus is overleden na 1811 in Oudebildtzijl (Fr), minstens 19 jaar oud.
Beroep:
Varensgezel.
2 Tjitske Klazes Tuinstra, geboren op dinsdag 1 maart 1796 in Oudebildtzijl (Fr). Volgt 11.
3 Taeke Klazes Tuinstra, geboren op vrijdag 3 maart 1797 in Oudebildtzijl (Fr). Volgt 12.
4 Doeke Klazes Tuinstra, geboren op vrijdag 2 oktober 1801 in Oudebildtzijl (Fr). Volgt 13.
5 Sijke Klazes Tuinstra, geboren op dinsdag 8 oktober 1805 in Oudebildtzijl (Fr). Volgt 14.
6 Jan Klazes Tuinstra, geboren op zaterdag 9 mei 1807 in Oudebildtzijl (Fr). Volgt 15.
7 Klaas Klazes Tuinstra, geboren op dinsdag 2 januari 1810 in Oudebildtzijl (Fr). Klaas is overleden op dinsdag 13 juli 1841 in Surhuisterveen (Fr), 31 jaar oud.
Beroep:
Arbeider. - Labourer.
5 Geeske Jacobs Bekkema is geboren op dinsdag 9 mei 1775 in Surhuisterveen (Fr), dochter van Jakobs Pieters Bekkema (zie 2) en Gerdtje Arends. Zij is gedoopt op zaterdag 17 april 1779 in Surhuisterveen (Fr). Geeske is overleden na mei 1850 in Dokkum (Fr), minstens 75 jaar oud.
Beroep:
Naaister. Seamstress
Religie:
Nederlands Hervormd. (Ook genaamd als: Geeske Jacobs Bekker, Geeske Jacobs, Jetske Jacobs en Jetske Jacobs Itisberga.)
Geeske:
(1) trouwde, 26 jaar oud, op zondag 6 december 1801 in Dokkum (Fr) met Coenraad Jacobus Mook, 30 jaar oud. Coenraad is geboren in Dokkum (Fr), zoon van Jacob Coenraads Mook en Froukjen Sjoerds. Hij is gedoopt op zondag 14 juli 1771 in Dokkum (Fr). Coenraad is overleden op maandag 7 augustus 1815 in Dokkum (Fr), 44 jaar oud.
Beroep:
Arbeider en Leerlooiers knecht. - Worker and Tanners servant.
Religie:
Nederlands Hervormd.
(2) trouwde, 41 jaar oud, op zondag 15 september 1816 in Dokkum (Fr) met Jan Sjoerds Popma, 52 jaar oud. Jan is geboren in Foudgum, Westdongeradeel (Fr), zoon van Sjoerd Jans en Froukjen Popkes. Hij is gedoopt op zondag 6 mei 1764 in Foudgum, Westdongeradeel (Fr). Jan is overleden op dinsdag 17 april 1832 in Leeuwarden (Fr), 67 jaar oud. Jan is weduwnaar van Baukjen Thysses Postma (1772-1815), met wie hij trouwde in 1795.
Huwelijk-Marriage:
Jan Sjoerds, trouwde, ongeveer 31 jaar oud, omstreeks 1795 met Baukjen Thysses Postma, ongeveer 23 jaar oud.
Baukjen Thysses is geboren omstreeks 1772 in Ternaard (Fr), dochter van Thys Postma en Maaike Klazes.
Baukjen Thysses is overleden op zaterdag 15 april 1815 in Dokkum (Fr), ongeveer 43 jaar oud.
Kinderen van Geeske en Coenraad:
1 Jacob Coenraads Mook, geboren op maandag 18 oktober 1802 in Dokkum (Fr). Volgt 16.
2 Gertrudis Coenraads Mook, geboren op zondag 27 oktober 1805 in Dokkum (Fr).
Religie:
Rooms Katholiek-Roman Catholic
3 Severinus Coenraads Mook, geboren op woensdag 11 februari 1807 in Dokkum (Fr). Volgt 17.
4 Petrus Coenraads Mook, geboren op woensdag 13 december 1809 in Dokkum (Fr). Volgt 18.
5 Geertje Coenraads (Geeske) Mook, geboren in 1813 in Dokkum (Fr). Geeske is overleden op donderdag 17 november 1825 in Dokkum (Fr), 11 of 12 jaar oud.
6 Jakob Pieters Bekkema is geboren op dinsdag 26 september 1786 in Surhuisterveen (Fr), zoon van Pieter Jakobs Bekkema (zie 3) en Hiltje Harmens Stavast. Hij is gedoopt op zondag 5 november 1786 in Surhuisterveen (Fr). Jakob is overleden op maandag 2 oktober 1871 in Surhuisterveen (Fr), 85 jaar oud.
Beroep:
Boerenarbeider.Farm worker.
Jakob:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op zondag 14 oktober 1810 in Drogeham (Fr) met Antje Hendriks Bijlsma, ongeveer 23 jaar oud. Antje is geboren omstreeks 1787 in Elsloo, Ooststellingwerf (Fr), dochter van Hendrik Dirks Bijlsma en Ymkjen Jarings. Antje is overleden op zaterdag 20 januari 1816 in Surhuisterveen (Fr), ongeveer 29 jaar oud.
(2) trouwde, 30 of 31 jaar oud, in 1817 met Antje Gooitsens Nicolai, 39 of 40 jaar oud. Antje is geboren op maandag 12 mei 1777 in Drogeham (Fr), dochter van Goytsen Pyters Nicolai en Trijntje Alberts. Antje is overleden op maandag 19 oktober 1846 in Surhuisterveen (Fr), 69 jaar oud. Antje is weduwe van Jan Lenzes de With (1773-1815), met wie zij trouwde in 1798 in Surhuisterveen (Fr).
Beroep:
Arbeidster en Dienstmeid. - Laborer and Servant.
Huwelijk-Marriage:
Antje, trouwde, 21 jaar oud, in 1798 in Surhuisterveen (Fr) met Jan Lenzes de With, ongeveer 25 jaar oud.
Het kerkelijk huwelijk vond plaats op zondag 4 maart 1798 in Surhuisterveen (Fr).
Jan Lenzes is geboren omstreeks 1773 in Surhuisterveen (Fr), zoon van Linze (Lense) Jans de With en Wytske Louwerens.
Jan Lenzes is overleden op vrijdag 3 februari 1815 in Surhuisterveen (Fr), ongeveer 42 jaar oud.
(3) trouwde, 34 of 35 jaar oud, in 1821 in Surhuisterveen (Fr) met Rinskje Jans Pitstra, 31 of 32 jaar oud. Rinskje is geboren in 1789 in Surhuisterveen (Fr), dochter van Jan Jans Pitstra en Sytsk Tjeerds Spoelstra. Rinskje is overleden op dinsdag 3 augustus 1830 in Surhuisterveen (Fr), 40 of 41 jaar oud.
(4) trouwde, 45 jaar oud, op zaterdag 11 februari 1832 in Achtkarspelen (Fr) met Aaltje Willems Weening, 42 jaar oud. Aaltje is geboren op maandag 23 februari 1789 in Gerkesklooster (Fr), dochter van Willem Thyssens Weening en Fokeltje Eerdes Veenstra. Aaltje is overleden op vrijdag 29 augustus 1873 in Surhuisterveen (Fr), 84 jaar oud. Aaltje trouwde voorheen op zondag 26 juni 1808 in Surhuisterveen (Fr) met Jelle Klazes van der Meer (1783-1817). Dit huwelijk werd ontbonden op zondag 16 maart 1817. Aaltje trouwde voorheen op zondag 13 september 1818 in Achtkarspelen (Fr) met Kornelis Douwes Jongsma (1778-1827). Dit huwelijk werd ontbonden op maandag 8 oktober 1827.
Huwelijk-Marriage:
Aaltje, (1) trouwde, 19 jaar oud, op zondag 26 juni 1808 in Surhuisterveen (Fr) met Jelle Klazes van der Meer, ongeveer 25 jaar oud.
Jelle Klazes is geboren omstreeks 1783 in Oostermeer (Fr), zoon van Klaas Jacobs van der Meer en Joukjen Hendriks.
Jelle Klazes is overleden op zondag 16 maart 1817 in Surhuizem (Gem.Achtkarspelen,Fr), ongeveer 34 jaar oud.
(2) trouwde, 29 jaar oud, op zondag 13 september 1818 in Achtkarspelen (Fr) met Kornelis Douwes Jongsma, 40 jaar oud.
Kornelis Douwes is geboren op vrijdag 29 mei 1778 in Surhuizem (Gem.Achtkarspelen,Fr), zoon van Douwe Tobias Jongsma en Korneliske Durks.
Kornelis Douwes is overleden op maandag 8 oktober 1827 in Surhuizem (Gem.Achtkarspelen,Fr), 49 jaar oud.
Kornelis, trouwde, ongeveer 22 jaar oud, omstreeks 1800 in Surhuizem (Gem.Achtkarspelen,Fr) met Hinke Hendriks Westra, ongeveer 24 jaar oud.
Hinke Hendriks is geboren op vrijdag 27 september 1776 in Augustinusga (Fr), dochter van Hendrik Willems Westra en Lysbeth Berends.
Hinke Hendriks is overleden op dinsdag 5 mei 1818 in Surhuizem (Gem.Achtkarspelen,Fr), 41 jaar oud.
Kinderen van Jakob en Antje (1):
1 Pieter Jacobs Bekkema, geboren in juni 1811 in Surhuisterveen (Fr). Pieter is overleden op woensdag 13 november 1833 in Den Bosch (Nb), 22 jaar oud.
Beroep:
Arbeider en Soldaat. - Labourer and Soldier.
2 Ymkjen Jacobs Bekkema, geboren op woensdag 4 november 1812 in Surhuisterveen (Fr). Ymkjen is overleden op maandag 9 februari 1891 in Surhuisterveen (Fr), 78 jaar oud.
3 Hendrik Jacobs Bekkema, geboren op zaterdag 6 augustus 1814 in Surhuisterveen (Fr). Hendrik is overleden op woensdag 25 juli 1866 in Garijp, Tietjerksteradeel (Fr), 51 jaar oud.
Kind van Jakob en Antje (2):
4 Andries Jacobs Bekkema, geboren op donderdag 10 juni 1819 in Surhuisterveen (Fr). Volgt 19.
Kinderen van Jakob en Rinskje:
5 Jan Jacobs Bekkema, geboren op zaterdag 2 maart 1822 in Surhuisterveen (Fr). Jan is overleden op woensdag 23 juni 1830 in Surhuisterveen (Fr), 8 jaar oud.
6 Arend Jacobs Bekkema, geboren op woensdag 19 oktober 1825 in Surhuisterveen (Fr). Arend is overleden op dinsdag 9 april 1912 in Surhuisterveen (Fr), 86 jaar oud.
7 Anne Jacobs Bekkema, geboren op vrijdag 27 februari 1829 in Surhuisterveen (Fr). Anne is overleden op maandag 5 januari 1891 in Surhuisterveen (Fr), 61 jaar oud.
7 Antje Pieters Bekkema is geboren op maandag 27 september 1790 in Surhuisterveen (Fr), dochter van Pieter Jakobs Bekkema (zie 3) en Hiltje Harmens Stavast. Zij is gedoopt op zondag 31 januari 1796 in Surhuisterveen (Fr). Antje is overleden op donderdag 25 augustus 1831 in Surhuisterveen (Fr), 40 jaar oud. Antje trouwde, 21 jaar oud, op zaterdag 20 juni 1812 in Smallingerland, Drachten (Fr) met Jacob Hendriks van der Sluis, 28 jaar oud. Jacob is geboren op zondag 2 november 1783 in Drachten (Fr), zoon van Hendrik Atzes van der Sluis en Pietje Jacobs. Jacob is overleden op donderdag 15 juni 1820 in Surhuisterveen (Fr), 36 jaar oud.
Beroep:
Brandersknecht.
Kinderen van Antje en Jacob:
1 Pietje Jacobs van der Sluis, geboren op zondag 13 juni 1813 in Drachten (Fr).
2 Hiltje Jacobs van der Sluis, geboren op dinsdag 24 januari 1815 in Surhuisterveen (Fr).
3 Hendrik Jacobs van der Sluis, geboren op zaterdag 27 september 1817 in Surhuisterveen (Fr).
4 Jakobje Jacobs van der Sluis, geboren op dinsdag 5 september 1820 in Surhuisterveen (Fr).
8 Harmen Pieters Bekkema is geboren op woensdag 1 mei 1793 in Surhuisterveen (Fr), zoon van Pieter Jakobs Bekkema (zie 3) en Hiltje Harmens Stavast. Hij is gedoopt op zondag 31 januari 1796 in Surhuisterveen (Fr). Harmen is overleden op vrijdag 22 oktober 1875 in Surhuisterveen (Fr), 82 jaar oud.
Beroep:
Landbouwer
Farmer
Harmen trouwde, 24 jaar oud, op zondag 1 maart 1818 in Achtkarspelen (Fr) met Egbertje Riekeles Bijma, 24 jaar oud. Egbertje is geboren op woensdag 22 januari 1794 in Ureterp (Fr), dochter van Riekele Uilkes Bijma en Bontje Gaukes. Egbertje is overleden op dinsdag 27 augustus 1889 in Surhuisterveen (Fr), 95 jaar oud.
Kinderen van Harmen en Egbertje:
1 Hiltje Harmens Bekkema, geboren op woensdag 15 september 1819 in Surhuisterveen (Fr). Volgt 20.
2 Riekele Harmens Bekkema, geboren op donderdag 7 maart 1822 in Surhuisterveen (Fr). Riekele is overleden op donderdag 25 december 1879 in Surhuisterveen (Fr), 57 jaar oud.
Beroep:
Arbeider. - Labourer.
3 Uilke Harmens Bekkema, geboren op zaterdag 27 december 1823 in Surhuisterveen (Fr). Volgt 21.
4 Bonne Harmens Bekkema, geboren op woensdag 1 februari 1826 in Surhuisterveen (Fr).
5 Pieter Harmens Bekkema, geboren op dinsdag 8 januari 1828 in Surhuisterveen (Fr).
6 Sjoukjen Harmens Bekkema, geboren op woensdag 11 augustus 1830 in Surhuisterveen (Fr).
7 Lieuwe Harmens Bekkema, geboren op dinsdag 1 januari 1833 in Surhuisterveen (Fr).
8 Marten Harmens Bekkema, geboren op zaterdag 14 maart 1835 in Surhuisterveen (Fr).
9 Harmen Harmens Bekkema, geboren op maandag 1 oktober 1838 in Surhuisterveen (Fr).
9 Geertje Pieters Bekkema is geboren op vrijdag 1 januari 1796 in Surhuisterveen (Fr), dochter van Pieter Jakobs Bekkema (zie 3) en Hiltje Harmens Stavast. Zij is gedoopt op zondag 31 januari 1796 in Surhuisterveen (Fr). Geertje is overleden op donderdag 23 juli 1868 in Twijzel (Fr), 72 jaar oud. Geertje trouwde, 42 jaar oud, op zaterdag 1 december 1838 in Achtkarspelen (Fr) met Klaas Oedses Steensma, 40 jaar oud. Klaas is geboren op vrijdag 12 oktober 1798 in Surhuisterveen (Fr), zoon van Oeds Klazes Steensma en Hiltje Alderts Boersma. Klaas is overleden op dinsdag 5 november 1867 in Leeuwarden (Fr), 69 jaar oud. Klaas is weduwnaar van Gerritje Barelds Mulder (1801-1833), met wie hij trouwde op zaterdag 22 januari 1825 in Achtkarspelen (Fr).
Beroep:
Schipper. Skipper.
Huwelijk-Marriage:
Klaas, trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 22 januari 1825 in Achtkarspelen (Fr) met Gerritje Barelds Mulder, 23 jaar oud.
Gerritje Barelds is geboren op vrijdag 8 mei 1801 in Surhuizem
(Gem.Achtkarspelen,Fr),
dochter van Bareld Gerkes Mulder en Geertje Gerrits. Gerritje Barelds is overleden op donderdag 21 februari 1833 in Surhuisterveen (Fr), 31 jaar oud.
Kind van Geertje uit onbekende relatie:
1 Harmen Pieters Bekkema, geboren op dinsdag 14 november 1820 in Surhuisterveen (Fr). Harmen is overleden op zondag 21 januari 1821 in Surhuisterveen (Fr), 2 maanden oud.
Opmerking-Remark:
Vader is onbekend.
10 Arend Pieters Bekkema is geboren op donderdag 2 april 1801 in Surhuisterveen (Fr), zoon van Pieter Jakobs Bekkema (zie 3) en Hiltje Harmens Stavast. Arend is overleden op vrijdag 10 april 1868 in Surhuisterveen (Fr), 67 jaar oud. Arend trouwde, 38 jaar oud, op maandag 29 juli 1839 in Achtkarspelen (Fr) met Jeltje Franzes Bosgraaf, 35 jaar oud. Jeltje is geboren op zaterdag 10 maart 1804 in Noorder-Drachten (Fr), dochter van Frans Franzes Bosgraaf en Janke Aukes Pijl. Jeltje is overleden op zondag 19 mei 1872 in Surhuisterveen (Fr), 68 jaar oud. Jeltje is weduwe van Freerk Gerkes Veenstra (geb. 1802), met wie zij trouwde in 1826.
Notitie-Notice:
Jeltje, begon een relatie, 22 jaar oud, in 1826 met Freerk Gerkes Veenstra, ongeveer 24 jaar oud.
Freerk Gerkes is geboren omstreeks 1802 in Surhuisterveen (Fr), zoon van Gerke Freerks en Trijntje Eerdes.
Kinderen van Arend en Jeltje:
1 Antje Arends Bekkema, geboren op donderdag 20 augustus 1840 in Surhuisterveen (Fr). Volgt 22.
2 Pieter Arends Bekkema, geboren op vrijdag 12 augustus 1842 in Surhuisterveen (Fr).
3 Janke Arends Bekkema, geboren op vrijdag 19 juli 1844 in Surhuisterveen (Fr).
11 Tjitske Klazes Tuinstra is geboren op dinsdag 1 maart 1796 in Oudebildtzijl (Fr), dochter van Klaas Taekes en Antje Jacobs Bekkema (zie 4). Tjitske is overleden op donderdag 16 juni 1870 in Surhuisterveen (Fr), 74 jaar oud.
Notitie-Notice:
Tjitske had een buitenechtelijke relatie met Johannes Loonstra.
Tjitske begon een relatie met Johannes Riemers Loonstra. Johannes is geboren op woensdag 22 februari 1797 in Drachten (Fr), zoon van Riemer Tjeerds Loonstra en Wyske Foppes van der Heide. Johannes is overleden op vrijdag 8 oktober 1847 in Leeuwarden (Fr), 50 jaar oud.
Relatie-Relation:
Johannes, begon een relatie met Sijke Jans Pitstra.
Sijke Jans is geboren omstreeks 1794 in Surhuisterveen (Fr), dochter van Jan Jans Pitstra en Sytsk Tjeerds Spoelstra.
Sijke Jans is overleden op dinsdag 22 oktober 1816 in Surhuisterveen (Fr), ongeveer 22 jaar oud.
Kinderen van Tjitske en Johannes:
1 Klaas Johannes Loonstra Tuinstra, geboren op donderdag 18 november 1819 in Surhuisterveen (Fr).
2 Riemer Johannes Loonstra, geboren op maandag 14 januari 1822 in Achtkarspelen (Fr). Riemer is overleden op donderdag 11 maart 1847 in Leeuwarden (Fr), 25 jaar oud. Riemer was ongehuwd.
3 Antje Johannes Tuinstra, geboren op maandag 17 september 1827 in Surhuisterveen (Fr).
4 Jan Tuinstra, geboren op dinsdag 20 september 1831 in Surhuisterveen (Fr).
12 Taeke Klazes Tuinstra is geboren op vrijdag 3 maart 1797 in Oudebildtzijl (Fr), zoon van Klaas Taekes en Antje Jacobs Bekkema (zie 4). Taeke is overleden op woensdag 26 april 1865 in Rottevalle, Smallingerland (Fr), 68 jaar oud.
Beroep:
Arbeider en Lantaarnopsteker. - Worker and Lamplighter.
Taeke trouwde, 36 jaar oud, op zaterdag 23 november 1833 in Achtkarspelen (Fr) met Trijntje Hayes Veenstra, 30 jaar oud. Trijntje is geboren op woensdag 2 februari 1803 in Oostermeer, Tietjerksteradeel (Fr), dochter van Haye Jans Veenstra en Willemke Theunis. Trijntje is overleden op zondag 11 januari 1880 in Rottevalle, Smallingerland (Fr), 76 jaar oud.
Kinderen van Taeke en Trijntje:
1 Willemke Taekes Tuinstra, geboren op donderdag 20 juli 1826 in Surhuisterveen (Fr). Willemke is overleden in Surhuisterveen (Fr).
2 Klaaske Taekes Tuinstra, geboren op woensdag 16 september 1829 in Surhuisterveen (Fr). Klaaske is overleden op zaterdag 22 juli 1893 in Surhuisterveen (Fr), 63 jaar oud.
Beroep:
Dienstbode. Domestic servant.
3 Hinke Taekes Tuinstra, geboren op zaterdag 19 juli 1834 in Surhuisterveen (Fr).
4 Klaas Taekes Tuinstra, geboren op maandag 17 april 1837 in Surhuisterveen (Fr).
5 Mattheus Taekes Tuinstra, geboren op zaterdag 7 december 1839 in Rottevalle, Smallingerland (Fr). Mattheus is overleden op maandag 9 augustus 1880 in Franeker (Fr), 40 jaar oud.
6 Johannes Taekes Tuinstra, geboren op woensdag 7 september 1842 in Rottevalle, Smallingerland (Fr).
7 Lukas Taekes Tuinstra, geboren op woensdag 19 maart 1845 in Rottevalle, Smallingerland (Fr).
13 Doeke Klazes Tuinstra is geboren op vrijdag 2 oktober 1801 in Oudebildtzijl (Fr), zoon van Klaas Taekes en Antje Jacobs Bekkema (zie 4). Doeke is overleden op woensdag 22 februari 1854 in Surhuisterveen (Fr), 52 jaar oud.
Beroep:
Arbeider. - Labourer.
Doeke trouwde, 33 jaar oud, op zaterdag 8 november 1834 met Pietje Eerdes Grofsmid, 27 jaar oud. Pietje is geboren op zondag 1 november 1807 in Rottevalle, Smallingerland (Fr), dochter van Eerde Andries Grofsmid en Wietske Minderts van de Meer. Pietje is overleden op zaterdag 10 februari 1872 in Surhuisterveen (Fr), 64 jaar oud.
Kinderen van Doeke en Pietje:
1 Sijke Doekes Tuinstra, geboren op vrijdag 6 juni 1834 in Rottevalle, Smallingerland (Fr).
2 Jisk Doekes Tuinstra, geboren op dinsdag 27 februari 1838 in Surhuisterveen (Fr). Jisk is overleden op vrijdag 19 april 1861 in Surhuisterveen (Fr), 23 jaar oud.
3 Tjitske Doekes Tuinstra, geboren op donderdag 17 juni 1841 in Surhuisterveen (Fr).
4 Wietske Doekes Tuinstra, geboren op vrijdag 3 maart 1843 in Surhuisterveen (Fr).
5 Doetje Doekes Tuinstra, geboren op zondag 25 mei 1845 in Surhuisterveen (Fr).
14 Sijke Klazes Tuinstra is geboren op dinsdag 8 oktober 1805 in Oudebildtzijl (Fr), dochter van Klaas Taekes en Antje Jacobs Bekkema (zie 4). Sijke is overleden op vrijdag 26 februari 1830 in Groningen, 24 jaar oud.
Beroep:
Dienstmeisje.Servant maid.
Geboorte-Birth:
Twee zonen.
Kinderen van Sijke uit onbekende relatie:
1 Hepke Tuinstra, geboren op vrijdag 25 november 1825 in Surhuisterveen (Fr).
2 Klaas Klazes Tuinstra, geboren op woensdag 20 mei 1829 in Surhuisterveen (Fr).
15 Jan Klazes Tuinstra is geboren op zaterdag 9 mei 1807 in Oudebildtzijl (Fr), zoon van Klaas Taekes en Antje Jacobs Bekkema (zie 4). Jan is overleden op woensdag 27 augustus 1862 in Surhuisterveen (Fr), 55 jaar oud.
Beroep:
Arbeider en Schutter bij de Nationale Schutterij.
Labourer and Shooter at the National Militia.
Jan trouwde, 31 jaar oud, op zaterdag 26 mei 1838 in Achtkarspelen (Fr) met Ankjen Hendriks Pitstra, 31 jaar oud. Ankjen is geboren op dinsdag 23 december 1806 in Surhuisterveen (Fr), dochter van Hendrik Jans Pitstra en Gepke Pieters van der Meer. Ankjen is overleden op vrijdag 30 oktober 1868 in Surhuisterveen (Fr), 61 jaar oud.
Kind van Jan en Ankjen:
1 Gepke Jans Tuinstra, geboren op vrijdag 7 februari 1834 in Surhuisterveen (Fr).
16 Jacob Coenraads Mook is geboren op maandag 18 oktober 1802 in Dokkum (Fr), zoon van Coenraad Jacobus Mook en Geeske Jacobs Bekkema (zie 5).
Beroep:
Leerlooiersknecht.
Religie:
Nederlands Hervormd.
Jacob:
(1) trouwde, 24 of 25 jaar oud, in 1827 met Sytske Jochums de Vries, 22 of 23 jaar oud. Sytske is geboren in 1804. Sytske is overleden vóór december 1828 in Dokkum (Fr), ten hoogste 24 jaar oud.
Huwelijk-Marriage:
Sytske, trouwde met Haaije Hermannus Broekens. Haaije Hermannus is overleden vóór een onbekende dag in december 1828.
(2) trouwde, 26 jaar oud, op zondag 7 december 1828 in Dokkum (Fr) met Janneke Hanzes Roorda, ongeveer 26 jaar oud. Janneke is geboren omstreeks 1802 in Leeuwarden (Fr), dochter van Hans Klazes Roorda en Janke Frankzes.
17 Severinus Coenraads Mook is geboren op woensdag 11 februari 1807 in Dokkum (Fr), zoon van Coenraad Jacobus Mook en Geeske Jacobs Bekkema (zie 5).
Beroep:
Arbeider. - Labourer.
Religie:
Rooms Katholiek-Roman Catholic
Severinus:
(1) trouwde, 30 jaar oud, op zondag 26 november 1837 in Leeuwarden (Fr) met Grietje Lucas van Dam, 38 jaar oud. Grietje is geboren op woensdag 6 februari 1799 in Leeuwarden (Fr), dochter van Lucas Jacobs van Dam en Clara Johannes Valk. Grietje is overleden vóór mei 1850 in Leeuwarden (Fr), ten hoogste 51 jaar oud.
Beroep:
Naaister. Seamstress
(2) trouwde, 43 jaar oud, op zondag 19 mei 1850 in Leeuwarden (Fr) met Willemke Alberts Anée, 32 of 33 jaar oud. Willemke is geboren in 1817 in Leeuwarden (Fr), dochter van Albert Anée en Pietje Everts van der Meulen.
18 Petrus Coenraads Mook is geboren op woensdag 13 december 1809 in Dokkum (Fr), zoon van Coenraad Jacobus Mook en Geeske Jacobs Bekkema (zie 5). Petrus is overleden op vrijdag 30 januari 1880 in Dokkum (Fr), 70 jaar oud.
Beroep:
Arbeider. - Labourer.
Religie:
Rooms Katholiek-Roman Catholic
Petrus trouwde, 27 jaar oud, op zondag 25 december 1836 in Dokkum (Fr) met Yfke Jacobs Havinga, 30 jaar oud. Yfke is geboren op donderdag 16 januari 1806 in Dokkum (Fr), dochter van Jacob Johannes Havinga en Teetske Pieters van der Veen. Yfke is overleden vóór januari 1880 in Dokkum (Fr), ten hoogste 74 jaar oud.
19 Andries Jacobs Bekkema is geboren op donderdag 10 juni 1819 in Surhuisterveen (Fr), zoon van Jakob Pieters Bekkema (zie 6) en Antje Gooitsens Nicolai. Andries is overleden op donderdag 10 januari 1884 in Surhuisterveen (Fr), 64 jaar oud. Andries trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 15 maart 1845 in Achtkarspelen (Fr) met Aaltje Wytzes Holwerda, 24 jaar oud. Aaltje is geboren op donderdag 28 december 1820 in Engwierum (Fr), dochter van Wytze Jelles Holwerda en Johantje Tjerks Eilander. Aaltje is overleden op donderdag 17 mei 1883 in Surhuisterveen (Fr), 62 jaar oud.
Kinderen van Andries en Aaltje:
1 Johanneske Bekkema, geboren op dinsdag 5 november 1844 in Surhuisterveen (Fr).
2 Trijntje Bekkema, geboren op maandag 26 juli 1847 in Surhuisterveen (Fr). Volgt 23.
3 Jelle Andries Bekkema, geboren op donderdag 11 april 1850 in Surhuisterveen (Fr). Volgt 24.
4 Pietje Bekkema, geboren op dinsdag 12 april 1853 in Surhuisterveen (Fr). Volgt 25.
5 Wytske Bekkema, geboren op dinsdag 8 januari 1856 in Surhuisterveen (Fr).
6 Andrieske Bekkema, geboren op maandag 30 augustus 1858 in Surhuisterveen (Fr).
7 Ritske Bekkema, geboren op zondag 3 mei 1863 in Surhuisterveen (Fr).
20 Hiltje Harmens Bekkema is geboren op woensdag 15 september 1819 in Surhuisterveen (Fr), dochter van Harmen Pieters Bekkema (zie 8) en Egbertje Riekeles Bijma. Hiltje is overleden op zaterdag 1 december 1894 in Bergum, Tietjerksteradeel (Fr), 75 jaar oud. Hiltje trouwde, 30 jaar oud, op vrijdag 10 mei 1850 in Tietjerksteradeel (Fr) met Douwe Ritserts de Vries, 31 jaar oud. Douwe is geboren op maandag 25 januari 1819 in Bergum, Tietjerksteradeel (Fr), zoon van Ritsert Oenes de Vries en Janke Douwes. Douwe is overleden op zaterdag 7 september 1895 in Bergum, Tietjerksteradeel (Fr), 76 jaar oud.
21 Uilke Harmens Bekkema is geboren op zaterdag 27 december 1823 in Surhuisterveen (Fr), zoon van Harmen Pieters Bekkema (zie 8) en Egbertje Riekeles Bijma. Uilke is overleden op woensdag 15 april 1896 in Surhuisterveen (Fr), 72 jaar oud. Uilke trouwde, 43 jaar oud, op zaterdag 25 mei 1867 in Achtkarspelen (Fr) met Jitske Jelles Boonstra, 49 jaar oud. Jitske is geboren op zaterdag 22 november 1817 in Oudwoude (Fr), dochter van Jelke Folkerts Boonstra en Janke Rochus van der Ley. Jitske is overleden op donderdag 13 mei 1897 in Kollum (Fr), 79 jaar oud. Jitske is weduwe van Rinze Joukes Wiersma (1794-1857), met wie zij trouwde op zaterdag 21 mei 1842 in Kollumerland (Fr).
Huwelijk-Marriage:
Jitske Jelles, trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 21 mei 1842 in Kollumerland (Fr) met Rinze Joukes Wiersma, 48 jaar oud.
Rinze Joukes is geboren in 1794 in Kollum (Fr).
Rinze Joukes is overleden op woensdag 14 januari 1857, 63 jaar oud.
22 Antje Arends Bekkema is geboren op donderdag 20 augustus 1840 in Surhuisterveen (Fr), dochter van Arend Pieters Bekkema (zie 10) en Jeltje Franzes Bosgraaf. Antje is overleden op donderdag 31 augustus 1893 in Surhuisterveen (Fr), 53 jaar oud. Antje trouwde, 22 jaar oud, op zaterdag 11 april 1863 in Achtkarspelen (Fr) met Jacob Jogchums van der Zaag, 41 jaar oud. Jacob is geboren op woensdag 3 oktober 1821 in Surhuizum, Achtkarspelen (Fr), zoon van Jogchum Gaukes van der Zaag en Lutske Engberts Suidersma. Jacob is overleden op dinsdag 7 februari 1893 in Surhuisterveen (Fr), 71 jaar oud.
23 Trijntje Bekkema is geboren op maandag 26 juli 1847 in Surhuisterveen (Fr), dochter van Andries Jacobs Bekkema (zie 19) en Aaltje Wytzes Holwerda. Trijntje is overleden op dinsdag 16 november 1926 in Drachten (Fr), 79 jaar oud. Trijntje:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 14 oktober 1871 in Drachten (Fr) met Sake Booi, 23 jaar oud. Sake is geboren op zaterdag 12 augustus 1848 in Drachten (Fr), zoon van Aalsen Sakes Booi en Gerkjen Sjoerds Dijkstra. Sake is overleden op donderdag 20 juni 1889 in Drachten (Fr), 40 jaar oud.
(2) trouwde, 55 jaar oud, op vrijdag 19 september 1902 in Drachten (Fr) met Meine van Hoek, 67 jaar oud. Meine is geboren op woensdag 2 september 1835 in Drachten (Fr), zoon van Arend Meines van Hoek en Antje Berends Palstra. Meine is overleden op woensdag 22 oktober 1919 in Drachten (Fr), 84 jaar oud.
Weduwnaar van: Widower of:
Antje Bijlsma.
Kind van Trijntje en Sake:
1 Aaltje Booi, geboren op maandag 25 oktober 1875 in Drachten (Fr). Volgt 26.
aafke_willems_koorda__1847-1935_.jpg
1 Aafke Willems Koorda (1847-1935)
24 Jelle Andries Bekkema is geboren op donderdag 11 april 1850 in Surhuisterveen (Fr), zoon van Andries Jacobs Bekkema (zie 19) en Aaltje Wytzes Holwerda. Jelle is overleden op vrijdag 14 oktober 1927 in Boelenslaan (Fr), 77 jaar oud. Jelle trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 16 mei 1874 in Achtkarspelen (Fr) met Aafke Willems Koorda (afb. 1), 26 jaar oud. Aafke is geboren op dinsdag 13 juli 1847 in Surhuisterveen (Fr), dochter van Willem Jans Koorda en Aaltje Eelkes Spaanstra. Aafke is overleden op dinsdag 1 oktober 1935 in Groningen, 88 jaar oud.
Kinderen van Jelle en Aafke:
1 Aaltje Jelles Bekkema, geboren op zondag 20 november 1870 in Surhuisterveen (Fr). Volgt 27.
2 Andries Jelles Bekkema, geboren op donderdag 20 maart 1873 in Surhuisterveen (Fr). Volgt 28.
3 Willem Jelles Bekkema, geboren op woensdag 7 april 1875 in Surhuisterveen (Fr). Willem is overleden op woensdag 14 maart 1877 in Surhuisterveen (Fr), 1 jaar oud.
4 Antje Jelles Bekkema, geboren op zondag 19 november 1876 in Achtkarspelen (Fr). Volgt 29.
5 Willem Jelles Bekkema, geboren op woensdag 16 oktober 1878 in Surhuisterveen (Fr). Volgt 30.
6 Eelke Jelles Bekkema, geboren op zaterdag 16 april 1881 in Surhuisterveen (Fr). Volgt 31.
7 Andrieske Jelles Bekkema, geboren op dinsdag 13 maart 1883 in Surhuisterveen (Fr). Volgt 32.
8 Ritske Jelles Bekkema, geboren op donderdag 10 september 1885 in Surhuisterveen (Fr). Volgt 33.
9 Hendrik Rinke Jelles Bekkema, geboren op zondag 11 maart 1888 in Surhuisterveen (Fr). Volgt 34.
10 Jan Jelles Bekkema, geboren op zondag 11 maart 1888 in Surhuisterveen (Fr). Jan is overleden op zondag 8 april 1888 in Surhuisterveen (Fr), 28 dagen oud.
11 Johan Jelles Bekkema, geboren op dinsdag 30 juli 1889 in Surhuisterveen (Fr). Volgt 35.
25 Pietje Bekkema is geboren op dinsdag 12 april 1853 in Surhuisterveen (Fr), dochter van Andries Jacobs Bekkema (zie 19) en Aaltje Wytzes Holwerda. Pietje is overleden op dinsdag 11 augustus 1936 in Houtigehage (Fr), 83 jaar oud. Pietje trouwde, 23 jaar oud, op zaterdag 15 april 1876 in Drachten (Fr) met Hendrik Tuinstra, 21 jaar oud. Hendrik is geboren op vrijdag 13 april 1855 in Drachten (Fr), zoon van Rapke Ritskes Tuinstra en Hinke Bosgraaf. Hendrik is overleden op woensdag 15 maart 1939 in Houtigehage (Fr), 83 jaar oud.
26 Aaltje Booi is geboren op maandag 25 oktober 1875 in Drachten (Fr), dochter van Sake Booi en Trijntje Bekkema (zie 23). Aaltje is overleden op woensdag 24 augustus 1932 in Leeuwarden (Fr), 56 jaar oud. Aaltje:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 6 oktober 1900 in Leeuwarden (Fr) met Andries Zorn, 33 jaar oud. Andries is geboren op vrijdag 8 maart 1867 in Den Haag (Zh), zoon van Antoon Lenard Lodewijk Zorn en Pietje Tromp. Andries is overleden op zondag 6 oktober 1901 in Leeuwarden (Fr), 34 jaar oud.
Beroep:
Huisschilder. Painter.
(2) trouwde, 28 jaar oud, op zaterdag 12 maart 1904 in Leeuwarden (Fr) met Cornelis Zorn, 25 jaar oud. Cornelis is geboren op vrijdag 31 januari 1879 in Leeuwarden (Fr), zoon van Antoon Lenard Lodewijk Zorn en Pietje Tromp. Cornelis is overleden op dinsdag 6 april 1965 in Leeuwarden (Fr), 86 jaar oud.
Kind van Aaltje en Andries:
1 Antoon Leonard Lodewijk Zorn, geboren op woensdag 3 april 1901 in Leeuwarden (Fr). Antoon is overleden op zaterdag 14 juni 1902 in Leeuwarden (Fr), 1 jaar oud.
Kinderen van Aaltje en Cornelis:
2 Trijntje Zorn, geboren op zaterdag 17 december 1904 in Leeuwarden (Fr). Volgt 36.
3 Antoon Leonard Lodewijk Zorn, geboren op woensdag 20 juli 1910 in Leeuwarden (Fr). Volgt 37.
27 Aaltje Jelles Bekkema is geboren op zondag 20 november 1870 in Surhuisterveen (Fr), dochter van Jelle Andries Bekkema (zie 24) en Aafke Willems Koorda. Aaltje is overleden op donderdag 14 maart 1963 in Koudekerk aan den Rijn (Zh), 92 jaar oud.
Notitie bij Aaltje: Had een Zoon uit een onbekende relatie.
Aaltje trouwde, 31 jaar oud, op zaterdag 30 augustus 1902 in Engwierum (Fr) met Jacob Jacobs Sikma, 47 jaar oud. Jacob is geboren op zaterdag 21 oktober 1854 in Oudkerk, Tietjerksteradeel (Fr), zoon van Jacob Jacobs Sikma en Tettje Arends van der Ploeg. Jacob is overleden op maandag 21 mei 1928 in Haarlem (Nh), 73 jaar oud.
28 Andries Jelles Bekkema is geboren op donderdag 20 maart 1873 in Surhuisterveen (Fr), zoon van Jelle Andries Bekkema (zie 24) en Aafke Willems Koorda. Andries is overleden op donderdag 13 februari 1958 in Boelenslaan (Fr), 84 jaar oud. Andries trouwde, 22 jaar oud, op zaterdag 3 augustus 1895 in Achtkarspelen (Fr) met Riemkje Andries Wagenaar, 19 jaar oud. Riemkje is geboren op maandag 7 februari 1876 in Surhuisterveen (Fr), dochter van Andries Jans Wagenaar en Grietje Ritskes Tuinstra. Riemkje is overleden op dinsdag 23 juni 1953 in Boelenslaan (Fr), 77 jaar oud.
huwelijksboekje_kooistra-bekkema_1912-001.jpg huwelijksboekje_kooistra-bekkema_1912-002.jpg regnerus_annes_kooistra_opsporing.jpg regnerus_annes_kooistra-antje_bekkema.jpg
2 Huwelijksboekje Kooistra-Bekkema 1912-001
3 Huwelijksboekje Kooistra-Bekkema 1912-002
4 Regnerus Annes Kooistra opsporing
5 Regnerus Annes Kooistra-Antje Bekkema
29 Antje Jelles Bekkema (afb. 2 en 3) is geboren op zondag 19 november 1876 in Achtkarspelen (Fr), dochter van Jelle Andries Bekkema (zie 24) en Aafke Willems Koorda. Antje is overleden op dinsdag 22 januari 1924 in Gouderak (Zh), 47 jaar oud. Zij is begraven op vrijdag 25 januari 1924 in Gouderak (Zh). Antje:
(1) begon een relatie met Johannes Jacobs van der Heide. Johannes is geboren op zaterdag 8 september 1877 in Surhuisterveen (Fr), zoon van Jacob Geerts van der Heide en Doetje Jans Veenstra. Johannes is overleden op vrijdag 24 januari 1964 in Boelenslaan (Fr), 86 jaar oud. Johannes trouwde later op zaterdag 24 maart 1900 in Buitenpost, Achtkarspelen (Fr) met Fokeltje Sijtzes van der Meer (1874-1954).
Geboorte-Birth:
Uit deze kortstondige relatie met Antje Bekkema is een Zoon geboren, deze is
grootgebracht bij z’n Oma Aafke Willems Koorda.
Naam van de zoon is Jelle Bekkema en niet van der Heide.

From this short-lived relationship with Antje Bekkema is born a Son, he’s raised with his Grandmother Aafke Willems Koorda., name of the Son is Jelle Bekkema and not van der Heide.
(2) trouwde, 35 jaar oud, op donderdag 19 september 1912 in Hillegom (Zh) met Regnerus Annes Kooistra (afb. 4 en 5), 41 jaar oud. Regnerus is geboren op dinsdag 27 juni 1871 in Beilen (Dr), zoon van Anne Jans Kooistra en Tietje Regnerus Dantuma. Regnerus is overleden op vrijdag 22 december 1933 in Gouda (Zh), 62 jaar oud. Hij is begraven op woensdag 27 december 1933 in Gouderak (Zh).
Kind van Antje en Johannes:
1 Jelle Bekkema, geboren op zondag 29 mei 1898 in Achtkarspelen (Fr). Volgt 38.
Kinderen van Antje en Regnerus:
2 Jan Kooistra, geboren op woensdag 23 april 1902 in Oldenzaal (Ov). Volgt 39.
3 Aafke Jantine (Antje) Kooistra, geboren op vrijdag 12 februari 1904 in Zutphen (Gld). Volgt 40.
4 Tietje Regnerus (Fietje) Kooistra, geboren op maandag 28 mei 1906 in Haaksbergen (Gld). Volgt 41.
5 Regnerus Kooistra, geboren op donderdag 14 november 1907 in Losser (Ov). Volgt 42.
6 Antje Harmke Cornelia (Hanneke) Kooistra, geboren op woensdag 25 augustus 1909 in Losser (Ov). Volgt 43.
7 Anne Kooistra, geboren op zondag 3 maart 1912 in Mijdrecht (Ut). Volgt 44.
8 Aaltje (Ali) Kooistra, geboren op vrijdag 24 april 1914 in Hillegom (Zh). Volgt 45.
9 Johan Kooistra, geboren op donderdag 20 januari 1916 in Hillegom (Zh). Volgt 46.
10 Hendrik Kooistra, geboren op dinsdag 23 maart 1920 in Hillegom (Zh). Volgt 47.
30 Willem Jelles Bekkema is geboren op woensdag 16 oktober 1878 in Surhuisterveen (Fr), zoon van Jelle Andries Bekkema (zie 24) en Aafke Willems Koorda. Willem is overleden op donderdag 24 juni 1976 in Noordbergum, Tietjerksteradeel (Fr), 97 jaar oud. Hij is begraven op maandag 28 juni 1976 in Drachten (Fr). Willem:
(1) trouwde, 22 jaar oud, op zaterdag 23 februari 1901 in Drachten (Fr) met Eelkje Taekes van der Meer, 18 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden op zaterdag 14 november 1903. Eelkje is geboren op donderdag 4 januari 1883 in Drachten (Fr), dochter van Taeke Minderts van der Meer en Geeske Wiegers van der Sluis. Eelkje is overleden op maandag 10 september 1962 in Boelenslaan (Fr), 79 jaar oud. Eelkje trouwde later op maandag 21 mei 1906 in Drachten (Fr) met Eelke Jelles Bekkema (1881-1976), zie 31.
(2) trouwde, 48 jaar oud, op vrijdag 14 januari 1927 in Drachten (Fr) met Martha Gjaltema, 43 jaar oud. Martha is geboren op donderdag 21 juni 1883 in Surhuisterveen (Fr), dochter van Jan Gjalts Gjaltema en Catharina van Raalte. Martha is overleden op maandag 4 juli 1949 in Drachten (Fr), 66 jaar oud.
31 Eelke Jelles Bekkema is geboren op zaterdag 16 april 1881 in Surhuisterveen (Fr), zoon van Jelle Andries Bekkema (zie 24) en Aafke Willems Koorda. Eelke is overleden op woensdag 11 augustus 1976 in Drachten (Fr), 95 jaar oud. Eelke trouwde, 25 jaar oud, op maandag 21 mei 1906 in Drachten (Fr) met Eelkje Taekes van der Meer, 23 jaar oud. Eelkje is geboren op donderdag 4 januari 1883 in Drachten (Fr), dochter van Taeke Minderts van der Meer en Geeske Wiegers van der Sluis. Eelkje is overleden op maandag 10 september 1962 in Boelenslaan (Fr), 79 jaar oud. Eelkje trouwde voorheen op zaterdag 23 februari 1901 in Drachten (Fr) met Willem Jelles Bekkema (1878-1976), zie 30. Dit huwelijk werd ontbonden op zaterdag 14 november 1903.
32 Andrieske Jelles Bekkema is geboren op dinsdag 13 maart 1883 in Surhuisterveen (Fr), dochter van Jelle Andries Bekkema (zie 24) en Aafke Willems Koorda. Andrieske is overleden op zaterdag 5 juli 1969 in Harkema, Achtkarspelen (Fr), 86 jaar oud. Zij is begraven op woensdag 9 juli 1969 in Harkema, Achtkarspelen (Fr). Andrieske trouwde, 20 jaar oud, op zaterdag 2 januari 1904 in Buitenpost, Achtkarspelen (Fr) met Gerke Geerts Alma, 21 jaar oud. Gerke is geboren op dinsdag 14 maart 1882 in Surhuizum, Achtkarspelen (Fr), zoon van Geert Alma en Aaltje Eerdes van der Tuin. Gerke is overleden op donderdag 20 oktober 1949 in Harkema, Achtkarspelen (Fr), 67 jaar oud.
33 Ritske Jelles Bekkema is geboren op donderdag 10 september 1885 in Surhuisterveen (Fr), zoon van Jelle Andries Bekkema (zie 24) en Aafke Willems Koorda. Ritske is overleden op maandag 18 september 1972 in Drachten (Fr), 87 jaar oud. Hij is begraven op vrijdag 22 september 1972 in Boelenslaan (Fr). Ritske trouwde, 24 jaar oud, op maandag 3 januari 1910 in Drachten (Fr) met Johanna Nijboer, 21 jaar oud. Johanna is geboren op zondag 14 oktober 1888 in Drachten (Fr), dochter van Jan Barelds Nijboer en Iebeltje Jans Boomsma. Johanna is overleden op maandag 8 juni 1936 in Boelenslaan (Fr), 47 jaar oud.
34 Hendrik Rinke Jelles Bekkema is geboren op zondag 11 maart 1888 in Surhuisterveen (Fr), zoon van Jelle Andries Bekkema (zie 24) en Aafke Willems Koorda. Hendrik is overleden op zondag 19 februari 1978 in Drachten (Fr), 89 jaar oud. Hij is begraven in Ureterp (Fr). Hendrik trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 21 december 1912 in Drachten (Fr) met Jantje Nijboer, 18 jaar oud. Jantje is geboren op vrijdag 30 november 1894 in Drachten (Fr), dochter van Jan Barelds Nijboer en Iebeltje Jans Boomsma. Jantje is overleden op donderdag 31 oktober 1968 in Drachten (Fr), 73 jaar oud.
35 Johan Jelles Bekkema is geboren op dinsdag 30 juli 1889 in Surhuisterveen (Fr), zoon van Jelle Andries Bekkema (zie 24) en Aafke Willems Koorda. Johan is overleden op zondag 7 februari 1971 in Drachten (Fr), 81 jaar oud. Hij is begraven in Drachten (Fr). Johan trouwde, 23 jaar oud, op woensdag 29 januari 1913 in Drachten (Fr) met Jitske Douma, 19 jaar oud. Jitske is geboren op donderdag 27 april 1893 in Drachten (Fr), dochter van Sjoerd Bindert Douma en Aaltje Wieling. Jitske is overleden op vrijdag 31 mei 1963 in Drachten (Fr), 70 jaar oud.
36 Trijntje Zorn is geboren op zaterdag 17 december 1904 in Leeuwarden (Fr), dochter van Cornelis Zorn en Aaltje Booi (zie 26). Trijntje is overleden op dinsdag 13 juni 1961 in Woerden (Ut), 56 jaar oud. Trijntje trouwde, 17 jaar oud, op zaterdag 15 juli 1922 in Leeuwarden (Fr) met Franciscus Hendricus Wouters, 19 jaar oud. Franciscus is geboren op donderdag 2 oktober 1902 in Harlingen (Fr), zoon van Franciscus Hendricus Wouters en Hiltje Souverein. Franciscus is overleden op woensdag 17 april 1968 in Amsterdam (Nh), 65 jaar oud.
Beroep:
Pakhuisknecht.Warehouse servant.
Kinderen van Trijntje en Franciscus:
1 Aaltje Wouters, geboren op zondag 23 april 1922 in Leeuwarden (Fr). Volgt 48.
2 Hiltje Wouters, geboren op zondag 7 maart 1926 in Amsterdam (Nh). Volgt 49.
3 Cornelis Wouters, geboren op vrijdag 24 mei 1929 in Amsterdam (Nh). Volgt 50.
4 Franciscus Hendrikus Wouters, geboren op zaterdag 14 maart 1931 in Amsterdam (Nh). Volgt 51.
37 Antoon Leonard Lodewijk Zorn is geboren op woensdag 20 juli 1910 in Leeuwarden (Fr), zoon van Cornelis Zorn en Aaltje Booi (zie 26). Antoon is overleden op donderdag 15 mei 1980 in Zwolle (Ov), 69 jaar oud. Antoon trouwde, 34 jaar oud, op woensdag 15 november 1944 in Neubrandenburg, Duitsland met Margerete Wucherer, 50 jaar oud. Margerete is geboren op woensdag 31 oktober 1894 in Berlijn (Dld). Margerete is overleden op zaterdag 15 januari 1966 in Leeuwarden (Fr), 71 jaar oud.
38 Jelle Bekkema is geboren op zondag 29 mei 1898 in Achtkarspelen (Fr), zoon van Johannes Jacobs van der Heide en Antje Jelles Bekkema (zie 29). Jelle is overleden op zondag 19 mei 1974 in Achtkarspelen (Fr), 75 jaar oud. Jelle:
(1) trouwde, 20 jaar oud, op zaterdag 2 november 1918 in Grootegast (Gr) met Marijke Helmhout, 17 jaar oud. Marijke is geboren op dinsdag 5 maart 1901 in Rottevalle, Smallingerland (Fr), dochter van Oeds Helmhout en Hiltje Elzinga. Marijke is overleden op dinsdag 14 mei 1935 in Achtkarspelen (Fr), 34 jaar oud.
(2) trouwde, 43 jaar oud, op donderdag 11 december 1941 in Boelenslaan (Fr) met Rinskje van der Meer, 40 jaar oud. Rinskje is geboren op vrijdag 4 januari 1901. Rinskje is overleden op donderdag 25 december 1958 in Boelenslaan (Fr), 57 jaar oud.
Geboorte-Birth:
Dochter Anna is een kind uit een onbekende relatie.
Anna van der Meer is geboren in 1920, dochter van Rinskje van der Meer. Anna is overleden in 1986, 66 jaar oud.
Anna trouwde, 21 jaar oud, op donderdag 11 december 1941 met Sietse Elzinga, 34 of 35 jaar oud. Sietse is geboren in 1906.
Sietse is overleden in 1962, 56 jaar oud.
Kinderen van Jelle en Marijke:
1 Oeds Bekkema, geboren omstreeks 1918. Volgt 52.
2 Jelle Bekkema, geboren omstreeks 1921. Volgt 53.
3 Hiltje Bekkema, geboren omstreeks 1923. Volgt 54.
4 Anton Bekkema, geboren omstreeks 1925. Volgt 55.
5 Aafke Bekkema, geboren omstreeks 1928. Volgt 56.
6 Hendrik Bekkema, geboren omstreeks 1931. Volgt 57.
Kind van Jelle en Rinskje:
7 Antje Bekkema, geboren omstreeks 1944. Volgt 58.
jan_kooistra_1902__2_.jpg jan_kooistra__1902-1989_.jpg jan_kooistra___pieternella_peterse__1927_.jpg pieternella_peterse_1906.jpg pieternella_peterse__1906-1986_.jpg
6 jan kooistra 1902 (2)
7 Jan Kooistra (1902-1989)
8 Jan Kooistra & Pieternella Peterse (1927)
9 pieternella peterse 1906
10 Pieternella Peterse (1906-1986)
39 Jan Kooistra (afb. 6 t/m 8) is geboren op woensdag 23 april 1902 in Oldenzaal (Ov), zoon van Regnerus Annes Kooistra en Antje Jelles Bekkema (zie 29). Jan is overleden op woensdag 4 januari 1989 in Ouderkerk aan den IJssel (Zh), 86 jaar oud. Hij is begraven op zaterdag 7 januari 1989 in Ouderkerk aan den IJssel (Zh). Jan trouwde, 24 jaar oud, op vrijdag 1 april 1927 in Ouderkerk aan den IJssel (Zh) met Pieternella (Pietje) Peterse (afb. 9 en 10), 21 jaar oud. Pietje is geboren op zondag 7 januari 1906 in Buren (Gld), dochter van Peter Peterse en Adriana Willemse. Pietje is overleden op maandag 24 maart 1986 in Ouderkerk aan den IJssel (Zh), 80 jaar oud. Zij is begraven op vrijdag 28 maart 1986 in Ouderkerk aan den IJssel (Zh).
Kinderen van Jan en Pietje:
1 Annes Regnerus Kooistra, geboren op zaterdag 16 juli 1927 in Gouderak (Zh). Volgt 59.
2 Adriana Petronella Kooistra, geboren op zaterdag 27 oktober 1934 in Ouderkerk aan den IJssel (Zh). Volgt 60.
3 Peter (Peet) Kooistra, geboren op zaterdag 19 februari 1944 in Ouderkerk aan den IJssel (Zh). Volgt 61.
jan_kooistra__1948-1965_.jpg trekkerongeluk1965.jpg rouwkaart_jan_kooistra_08-1965.jpg nel_hoogendijk_vriendin_van_jan_kooistra.jpg
11 Jan Kooistra (1948-1965)
12 trekkerongeluk1965
13 Rouwkaart Jan Kooistra 08-1965
14 Nel Hoogendijk vriendin van Jan Kooistra
4 Jan Kooistra (afb. 11 t/m 14), geboren op maandag 19 juli 1948 in Ouderkerk aan den IJssel (Zh). Jan is overleden op maandag 9 augustus 1965 in Gouderak (Zh), 17 jaar oud. Hij is begraven op donderdag 12 augustus 1965 in Ouderkerk aan den IJssel (Zh).
Beroep:
Loonwerker.
Overlijden-Decease:
Jan is om het leven gekomen bij een tractor ongeluk in de Gemeente Gouderak.
Jan was killed in a tractor accident in the municipality of Gouderak.
aafke_jantine_kooistra__1904-1983_.jpg
15 Aafke Jantine Kooistra (1904-1983)
40 Aafke Jantine (Antje) Kooistra (afb. 15) is geboren op vrijdag 12 februari 1904 in Zutphen (Gld), dochter van Regnerus Annes Kooistra en Antje Jelles Bekkema (zie 29). Antje is overleden op maandag 21 november 1983, 79 jaar oud. Antje trouwde, 19 jaar oud, op donderdag 18 oktober 1923 in Gouderak (Zh) met Dirk Vleggeert, 26 jaar oud. Dirk is geboren op woensdag 30 juni 1897 in Gouderak (Zh), zoon van Cornelis Pieter Vleggeert en Johanna Cornelia Groeneveld.
fietje_regnerus_kooistra__1906-1984_.jpg willem_de_kwaadsteniet__1901-1950__fietje_regnerus_kooistra__1906_-1984_.jpg
16 Fietje Regnerus Kooistra (1906-1984)
17 Willem de Kwaadsteniet (1901-1950) Fietje Regnerus Kooistra (1906 -1984)
41 Tietje Regnerus (Fietje) Kooistra (afb. 16) is geboren op maandag 28 mei 1906 in Haaksbergen (Gld), dochter van Regnerus Annes Kooistra en Antje Jelles Bekkema (zie 29). Fietje is overleden op woensdag 18 juli 1984 in Rotterdam (Zh), 78 jaar oud.
Notitie family:
Tante Tiek.
Fietje trouwde, 24 jaar oud, op woensdag 6 mei 1931 in Gouderak (Zh) met Willem de Kwaadsteniet (afb. 17), 29 jaar oud. Willem is geboren op donderdag 10 oktober 1901 in Nieuwerkerk aan den IJssel (Zh), zoon van Daniel de Kwaadsteniet en Jacoba Judith van der Velden. Willem is overleden op dinsdag 31 oktober 1950 in Rotterdam (Zh), 49 jaar oud.
Kinderen van Fietje en Willem:
1 Daniël de Kwaadsteniet, geboren op dinsdag 15 september 1931 in Nieuwerkerk aan den IJssel (Zh). Volgt 62.
2 Antje (Annie) de Kwaadsteniet, geboren op zaterdag 27 juni 1936 in Rotterdam (Zh). Volgt 63.
3 Jacoba Judith (Cobie) de Kwaadsteniet, geboren op donderdag 25 april 1946 in Rotterdam (Zh). Volgt 64.
woonhuis_van_regnerus_kooistra___johanna_spies.jpg regenerus_kooistra.jpg johanna_spies.jpg
18 Woonhuis van Regnerus Kooistra & Johanna Spies
19 Regenerus Kooistra
20 Johanna Spies
42 Regnerus Kooistra (afb. 18 en 19) is geboren op donderdag 14 november 1907 in Losser (Ov), zoon van Regnerus Annes Kooistra en Antje Jelles Bekkema (zie 29). Regnerus is overleden-is deceased. Regnerus trouwde, 20 jaar oud, op vrijdag 17 februari 1928 in Barwoutswaarder (Ut) met Johanna Spies (afb. 20), 17 jaar oud. Johanna is geboren op donderdag 20 oktober 1910 in Barwoutswaarder (Ut), dochter van Matthijs Spies en Jurvezina van den Berg. Johanna is overleden-is deceased.
Kinderen van Regnerus en Johanna:
1 Regnerus Kooistra, geboren op dinsdag 31 januari 1928 in Barwoutswaarder (Ut).
2 Jurvezina (Joke) Kooistra, geboren op zaterdag 7 december 1929 in Gouderak (Zh). Volgt 65.
antje_harmke_cornelia_kooistra__1909-...._.jpg
21 Antje Harmke Cornelia Kooistra (1909-....)
43 Antje Harmke Cornelia (Hanneke) Kooistra (afb. 21) is geboren op woensdag 25 augustus 1909 in Losser (Ov), dochter van Regnerus Annes Kooistra en Antje Jelles Bekkema (zie 29). Hanneke is overleden-is deceased.
Notitie family:
Tante Cor.
Hanneke trouwde, 21 jaar oud, op woensdag 4 maart 1931 in Gouda (Zh) met Dirk van Grieken, 26 jaar oud. Dirk is geboren op woensdag 28 september 1904 in Waddinxveen (Zh), zoon van Christinus van Grieken en Maria Theresia van Delft.
Kinderen van Hanneke en Dirk:
1 Christinus van Grieken, geboren omstreeks 1931 in Gouda (Zh).
2 Regnerus van Grieken, geboren omstreeks 1934 in Gouda (Zh).
3 Anton (Ton) van Grieken, geboren omstreeks 1936 in Gouda (Zh).
anne_kooistra_en_geertruidan_van_dam_05-11-1959.jpg
22 Anne Kooistra en Geertruidan van Dam 05-11-1959
44 Anne Kooistra (afb. 22) is geboren op zondag 3 maart 1912 in Mijdrecht (Ut), zoon van Regnerus Annes Kooistra en Antje Jelles Bekkema (zie 29). Anne is overleden op woensdag 12 december 1990 in Gouda (Zh), 78 jaar oud. Anne trouwde, 21 jaar oud, op woensdag 9 augustus 1933 in Gouda (Zh) met Geertruida van Dam, 27 jaar oud. Geertruida is geboren op woensdag 4 april 1906 in Gouderak (Zh), dochter van Dirk van Dam en Lijntje van Jeveren. Geertruida is overleden op zaterdag 20 augustus 1977 in Gouda (Zh), 71 jaar oud.
Kinderen van Anne en Geertruida:
1 Gerard Kooistra, geboren op woensdag 8 april 1931 in Utrecht. Volgt 66.
2 Annie Leintje Kooistra, geboren op woensdag 24 april 1935 in Utrecht. Volgt 67.
3 Dirk Kooistra, geboren op vrijdag 4 februari 1938 in Gouda (Zh). Volgt 68.
4 Rena Kooistra, geboren op dinsdag 4 april 1944 in Gouda (Zh). Volgt 69.
5 Leo Anne Kooistra, geboren op dinsdag 3 augustus 1948 in Gouda (Zh). Volgt 70.
aaltje_kooistra__1914-2003_.jpg aaltje__ali__kooistra__1914-2003_.jpg adriaan_van_delft__1905-1974_.jpg
23 Aaltje Kooistra (1914-2003)
24 Aaltje (Ali) Kooistra (1914-2003)
25 Adriaan van Delft (1905-1974)
45 Aaltje (Ali) Kooistra (afb. 23 en 24) is geboren op vrijdag 24 april 1914 in Hillegom (Zh), dochter van Regnerus Annes Kooistra en Antje Jelles Bekkema (zie 29). Ali is overleden op maandag 30 juni 2003 in Reeuwijk, Tempel (Zh), 89 jaar oud. Zij is begraven in Reeuwijk (Zh) Algemene begraafplaats, Schinkeldijk.
Overlijdensplaats-Place of death:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Tempel_%28buurtschap%29
Ali:
(1) trouwde, ongeveer 25 jaar oud, omstreeks 1939 in Hillegom (Zh) met Adriaan van Delft (afb. 25), ongeveer 34 jaar oud. Adriaan is geboren op donderdag 31 augustus 1905 in Reeuwijk (Zh). Adriaan is overleden op dinsdag 22 oktober 1974 in Reeuwijk, Tempel (Zh), 69 jaar oud. Hij is begraven op vrijdag 25 oktober 1974 in Reeuwijk (Zh) Algemene Begraafplaats.
(2) begon een relatie, minstens 61 jaar oud, na 1975 met Pieter Kok.
46 Johan Kooistra is geboren op donderdag 20 januari 1916 in Hillegom (Zh), zoon van Regnerus Annes Kooistra en Antje Jelles Bekkema (zie 29).
Beroep:
Grondwerker.
Johan trouwde, 21 jaar oud, op zaterdag 28 augustus 1937 in Waddinxveen (Zh) met Johanna Cornelia van Herk, 18 jaar oud. Johanna is geboren op dinsdag 17 december 1918 in Boskoop (Zh).
Kinderen van Johan en Johanna:
1 Annie Kooistra, geboren op woensdag 21 december 1938 in Gouda (Zh). Annie is overleden op dinsdag 25 november 2003 in Gouda (Zh), 64 jaar oud.
2 N.N. Kooistra, levenloos geboren zoon, geboren op donderdag 12 oktober 1939 in Gouda (Zh).
3 Johanna Kooistra, geboren omstreeks 1940 in Gouda (Zh). Johanna is overleden op woensdag 27 september 1944 in Ermelo (Gld), ongeveer 4 jaar oud.
4 Adrie Joke Kooistra, geboren op zondag 11 juni 1944 in Gouda (Zh). Adrie is overleden op donderdag 15 juni 1944 in Gouda (Zh), 4 dagen oud [bron: http://www.oudebegraafplaatsgouda.nl/grafmonumenten/grafmonument/D.o.05/]. Zij is begraven in Oude begraafplaats Gouda, Vorstmanstraat.
hendrik_kooistra.jpg ongeval_hendrik_kooistra1.jpg hendrik_kooistra_1920_1954.jpg dirkje_adriana_van_der_graaf.jpg
26 Hendrik Kooistra
27 Ongeval Hendrik Kooistra1
28 Hendrik Kooistra 1920 1954
29 dirkje adriana van der graaf
47 Hendrik Kooistra (afb. 26 t/m 28) is geboren op dinsdag 23 maart 1920 in Hillegom (Zh), zoon van Regnerus Annes Kooistra en Antje Jelles Bekkema (zie 29). Hendrik is overleden op woensdag 21 april 1954 in Gouda (Zh), 34 jaar oud (oorzaak: Treinongeval Reeuwijk.). Hendrik trouwde, 25 jaar oud, op woensdag 21 november 1945 in Gouda (Zh) met Dirkje Adriana van der Graaf (afb. 29), 23 jaar oud. Dirkje is geboren op donderdag 12 januari 1922 in Gouda (Zh). Dirkje is overleden op zaterdag 21 mei 2011 in Waddinxveen (Zh), 89 jaar oud. Dirkje trouwde later in Gouda (Zh) met Klaas Vuik.
Kind van Hendrik en Dirkje:
rennie_kooistra_1948_1954.jpg
30 Rennie Kooistra 1948 1954
1 Rennie Kooistra (afb. 30), geboren op zaterdag 25 september 1948 in Gouda (Zh). Rennie is overleden op dinsdag 7 september 1954 in Gouda (Zh), 5 jaar oud.
48 Aaltje Wouters is geboren op zondag 23 april 1922 in Leeuwarden (Fr), dochter van Franciscus Hendricus Wouters en Trijntje Zorn (zie 36). Aaltje is overleden op woensdag 23 april 2003 in Amsterdam (Nh), 81 jaar oud. Aaltje trouwde, 21 jaar oud, op donderdag 10 juni 1943 in Amsterdam (Nh) met Karel Wilhelm Claus, 29 jaar oud. Karel is geboren op dinsdag 12 augustus 1913 in Amsterdam (Nh). Karel is overleden op zondag 14 januari 1990 in Amsterdam (Nh), 76 jaar oud.
49 Hiltje Wouters is geboren op zondag 7 maart 1926 in Amsterdam (Nh), dochter van Franciscus Hendricus Wouters en Trijntje Zorn (zie 36). Hiltje is overleden op zaterdag 24 september 1994 in Bussum (Nh), 68 jaar oud. Hiltje trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 2 juni 1949 in Amsterdam (Nh) met Adraan Hidding, 24 jaar oud. Adraan is geboren op vrijdag 1 augustus 1924 in Groningen. Adraan is overleden op woensdag 22 november 1989 in Hilversum (Nh), 65 jaar oud.
50 Cornelis Wouters is geboren op vrijdag 24 mei 1929 in Amsterdam (Nh), zoon van Franciscus Hendricus Wouters en Trijntje Zorn (zie 36). Cornelis is overleden op dinsdag 11 augustus 1998 in Amsterdam (Nh), 69 jaar oud. Cornelis trouwde, 28 jaar oud, op woensdag 27 november 1957 in Amsterdam (Nh) met A. Wagenaar.
51 Franciscus Hendrikus Wouters is geboren op zaterdag 14 maart 1931 in Amsterdam (Nh), zoon van Franciscus Hendricus Wouters en Trijntje Zorn (zie 36). Franciscus is overleden op vrijdag 9 september 1966 in Amsterdam (Nh), 35 jaar oud. Franciscus trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 21 juli 1956 in Amsterdam (Nh) met Geertruida Wilhelmina Wasseur, 23 jaar oud. Geertruida is geboren op zondag 18 december 1932 in Amsterdam (Nh), dochter van Louis Wasseur en Maria Johanna Bolderman.
52 Oeds Bekkema is geboren omstreeks 1918, zoon van Jelle Bekkema (zie 38) en Marijke Helmhout. Oeds trouwde, ongeveer 28 jaar oud, op donderdag 23 mei 1946 met Leni Onatzka, ongeveer 27 jaar oud. Leni is geboren omstreeks 1919.
Kinderen van Oeds en Leni:
1 Jelle Bekkema, geboren omstreeks 1945. Volgt 71.
2 Steven Bekkema, geboren omstreeks 1948. Volgt 72.
53 Jelle Bekkema is geboren omstreeks 1921, zoon van Jelle Bekkema (zie 38) en Marijke Helmhout. Jelle trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op zaterdag 20 februari 1943 met Tony Theodora Julius, ongeveer 21 jaar oud. Tony is geboren omstreeks 1922.
Kinderen van Jelle en Tony:
1 Marleen Ingeborg Bekkema, geboren omstreeks 1943. Volgt 73.
2 Herman Johann Bekkema, geboren omstreeks 1944.
3 Inge Marita Bekkema, geboren omstreeks 1946. Volgt 74.
4 Johann Hertwig Bekkema, levenloos geboren zoon, geboren omstreeks 1949.
5 Jelle Bekkema, geboren omstreeks 1953. Volgt 75.
54 Hiltje Bekkema is geboren omstreeks 1923, dochter van Jelle Bekkema (zie 38) en Marijke Helmhout. Hiltje trouwde, ongeveer 28 jaar oud, op zaterdag 14 juli 1951 met Jacob van der Veen, ongeveer 28 jaar oud. Jacob is geboren omstreeks 1923.
55 Anton Bekkema is geboren omstreeks 1925, zoon van Jelle Bekkema (zie 38) en Marijke Helmhout. Anton is overleden op zondag 24 november 1957 in Utrecht, ongeveer 32 jaar oud. Anton trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op donderdag 11 augustus 1949 met Trijntje Nijboer, ongeveer 24 jaar oud. Trijntje is geboren omstreeks 1925.
Kind van Anton en Trijntje:
1 Gerbentje Marijke (Gepke) Bekkema, geboren omstreeks 1956. Volgt 76.
56 Aafke Bekkema is geboren omstreeks 1928, dochter van Jelle Bekkema (zie 38) en Marijke Helmhout. Aafke trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op vrijdag 16 januari 1953 in Buitenpost, Achtkarspelen (Fr) met Hilbertus van Essen, 25 jaar oud. Hilbertus is geboren op dinsdag 19 april 1927 in Leeuwarden (Fr), zoon van Hilbertus van Essen en Martina Stam. Hilbertus is overleden op woensdag 27 juni 2012 in Beekbergen (Gld), 85 jaar oud.
Beroep:
Typograaf.
Kind van Aafke en Hilbertus:
1 Marijke van Essen, geboren omstreeks 1948. Volgt 77.
57 Hendrik Bekkema is geboren omstreeks 1931, zoon van Jelle Bekkema (zie 38) en Marijke Helmhout. Hendrik trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op dinsdag 4 juni 1957 met Antje Veenstra, ongeveer 23 jaar oud. Antje is geboren omstreeks 1934.
Kinderen van Hendrik en Antje:
1 Jelle Haaije Bekkema, geboren omstreeks 1961. Volgt 78.
2 Jantje Marijke Bekkema, geboren omstreeks 1966.
58 Antje Bekkema is geboren omstreeks 1944, dochter van Jelle Bekkema (zie 38) en Rinskje van der Meer. Antje trouwde, ongeveer 19 jaar oud, op donderdag 14 maart 1963 met Hendrik van der Meer, ongeveer 22 jaar oud. Hendrik is geboren omstreeks 1941.
verloofd_teuntje_annes_17-03-1951.jpg annes_regnerus_kooistra_-_teuntje_vd_zijde-1954.jpg annes_regnerus_kooistra__1927-1994_.jpg teuntje_van_der_zijde__1930-2012_.jpg
31 verloofd Teuntje&Annes 17-03-1951
32 Annes Regnerus Kooistra - Teuntje vd Zijde-1954
33 Annes Regnerus Kooistra (1927-1994)
34 Teuntje van der Zijde (1930-2012)
59 Annes Regnerus Kooistra (afb. 31 t/m 33) is geboren op zaterdag 16 juli 1927 in Gouderak (Zh), zoon van Jan Kooistra (zie 39) en Pieternella (Pietje) Peterse. Annes is overleden op maandag 9 mei 1994 in Ouderkerk aan den IJssel (Zh), 66 jaar oud. Hij is begraven op zaterdag 14 mei 1994 in Ouderkerk aan den IJssel (Zh). Annes trouwde, 26 jaar oud, op donderdag 8 april 1954 in Ouderkerk aan den IJssel (Zh) met Teuntje van der Zijde (afb. 32 en 34), 24 jaar oud. Teuntje is geboren op maandag 17 maart 1930 in Ouderkerk aan den IJssel (Zh), dochter van Adrianus van der Zijde en Grietje Vuijk. Teuntje is overleden op vrijdag 24 februari 2012 in Ouderkerk aan den IJssel (Zh), 81 jaar oud.
Kinderen van Annes en Teuntje:
1 Greetje (Grietje) Kooistra, geboren op zondag 17 juni 1956 in Ouderkerk aan den IJssel (Zh). Volgt 79.
geboortekaartje_john_kooistra__11-06-1963_.jpg john_kooistra__1963-2017_.jpg
35 geboortekaartje John Kooistra (11-06-1963)
36 John Kooistra (1963-2017)
2 John (Johnnie) Kooistra (afb. 35 en 36), geboren op dinsdag 11 juni 1963 in Ouderkerk aan den IJssel (Zh). Johnnie is overleden op vrijdag 27 januari 2017 in Gouda (Zh), 53 jaar oud (oorzaak: Hartfalen) [bron: Groene Hart Ziekenhuis te Gouda.]. Johnnie was ongehuwd.
anja___petra_kooistra-1965.jpg
37 Anja & Petra Kooistra-1965
3 Adriana (Anja) Kooistra (afb. 37), geboren op vrijdag 25 juni 1965 in Ouderkerk aan den IJssel (Zh).
Vermeld:
Een van een tweeling. One of twins
petra_kooistra.jpg
38 Petra Kooistra
4 Pieternella (Petra) Kooistra (afb. 37 en 38), geboren op vrijdag 25 juni 1965 in Ouderkerk aan den IJssel (Zh).
Vermeld:
Een van een tweeling. One of twins
adriana_petronella_kooistra-27-10-1934-12-03-2017.jpg adriana_petronella_kooistra__1934-2017.jpg cornelis_marinus_van_stein__2_.jpg huwelijk_cm_v_stein_en_ap_kooistra_31-07-1957.jpg c.m._van_stein_en_a.p.kooistra_31-07-1957.jpg
39 Adriana Petronella Kooistra-27-10-1934-12-03-2017
40 Adriana Petronella Kooistra (1934-2017
41 Cornelis Marinus van Stein (2)
42 Huwelijk CM v Stein en AP Kooistra 31-07-1957
43 C.M. van Stein en A.P.Kooistra 31-07-1957
60 Adriana Petronella Kooistra (afb. 39 en 40) is geboren op zaterdag 27 oktober 1934 in Ouderkerk aan den IJssel (Zh), dochter van Jan Kooistra (zie 39) en Pieternella (Pietje) Peterse. Adriana is overleden op zondag 12 maart 2017 in Gouda (Zh), 82 jaar oud (oorzaak: Ouderdom.) [bron: Groene Hart Ziekenhuis te Gouda.]. Zij is gecremeerd in Gouda (Zh). Adriana trouwde, 22 jaar oud, op woensdag 31 juli 1957 in Ouderkerk aan den IJssel (Zh) met Cornelis Marinus (Rien) van Stein (afb. 41 t/m 43), 24 jaar oud. Rien is geboren op zaterdag 17 december 1932 in Nieuwerkerk aan den IJssel (Zh), zoon van Pieter Willem van Stein en Cornelia (Kee) Palsgraaf.
Beroep:
Dragline Machinist/Chauffeur.
Dragline Engineer and Truck/Lorry Driver.
Kinderen van Adriana en Rien:
1 Cornelia Pieternella (Elly) van Stein, geboren op zaterdag 11 januari 1958 in Ouderkerk aan den IJssel (Zh). Volgt 80.
2 Jan van Stein, geboren op woensdag 21 september 1966 in Ouderkerk aan den IJssel (Zh). Volgt 81.
peter_en_jan_kooistra__1952.jpg peter_kooistra___leny_hansum-28-09-1979_.jpg
44 Peter en Jan Kooistra ±1952
45 Peter Kooistra & Leny Hansum-28-09-1979
61 Peter (Peet) Kooistra (afb. 44) is geboren op zaterdag 19 februari 1944 in Ouderkerk aan den IJssel (Zh), zoon van Jan Kooistra (zie 39) en Pieternella (Pietje) Peterse. Peet trouwde, 35 jaar oud, op vrijdag 28 september 1979 in Ouderkerk aan den IJssel (Zh) met Leny Hansum (afb. 45), 22 jaar oud. Leny is geboren op woensdag 10 april 1957 in Nieuw-Lekkerland (Zh), dochter van Pieter (Piet) Hansum en Agatha Vink.
Kinderen van Peet en Leny:
remco_kooistra-1981-b.jpg remco_kooistra-1981.jpg
46 Remco Kooistra-1981-b
47 Remco Kooistra-1981
1 Remco Kooistra (afb. 46, 47 en 47), geboren op vrijdag 27 februari 1981 in Ouderkerk aan den IJssel (Zh).
pascal_kooistra-1985-b.jpg pascal_kooistra-1985.jpg
48 Pascal Kooistra-1985-b
49 Pascal Kooistra-1985
2 Pascal Kooistra (afb. 48 en 49), geboren op vrijdag 27 september 1985 in Ouderkerk aan den IJssel (Zh).
daniel_de_kwaadsteniet.jpg grietje_vd_zijde.jpg
50 Daniel de Kwaadsteniet
51 Grietje vd Zijde
62 Daniël de Kwaadsteniet (afb. 50) is geboren op dinsdag 15 september 1931 in Nieuwerkerk aan den IJssel (Zh), zoon van Willem de Kwaadsteniet en Tietje Regnerus (Fietje) Kooistra (zie 41). Daniël is overleden op maandag 5 januari 1998 in Spijkenisse (Zh), 66 jaar oud. Daniël trouwde, 21 jaar oud, op vrijdag 6 maart 1953 in Ouderkerk aan den IJssel (Zh) met Grietje van der Zijde (afb. 51), 19 jaar oud. Grietje is geboren op vrijdag 31 maart 1933 in Ouderkerk aan den IJssel (Zh), dochter van Adrianus van der Zijde en Grietje Vuijk. Grietje is overleden op woensdag 21 mei 2003 in Rotterdam (Zh), 70 jaar oud.
Kinderen van Daniël en Grietje:
wil_de_kwaadsteniet-1.jpg wil_de_kwaadsteniet-2.jpg
52 Wil de Kwaadsteniet-1
53 Wil de Kwaadsteniet-2
1 Wil de Kwaadsteniet (afb. 52 en 53), geboren op maandag 31 augustus 1953 in Rotterdam (Zh). Wil is ongehuwd.
Beroep:
Verkoopmedewerkster Warenhuis Bijenkorf te Rotterdam.
adrianus_de_kwaadsteniet.jpg
54 Adrianus de Kwaadsteniet
2 Adrianus de Kwaadsteniet (afb. 54), geboren op vrijdag 19 maart 1965 in Rotterdam (Zh). Adrianus is ongehuwd.
Beroep:
Accountant.
63 Antje (Annie) de Kwaadsteniet is geboren op zaterdag 27 juni 1936 in Rotterdam (Zh), dochter van Willem de Kwaadsteniet en Tietje Regnerus (Fietje) Kooistra (zie 41). Annie trouwde, 36 jaar oud, op woensdag 1 november 1972 in Rotterdam (Zh) met Jan Hendrik Spanjersberg, 44 jaar oud. Jan is geboren op woensdag 30 november 1927 in Rotterdam (Zh). Jan is overleden op vrijdag 19 augustus 1988 in Rotterdam (Zh), 60 jaar oud.
64 Jacoba Judith (Cobie) de Kwaadsteniet is geboren op donderdag 25 april 1946 in Rotterdam (Zh), dochter van Willem de Kwaadsteniet en Tietje Regnerus (Fietje) Kooistra (zie 41). Cobie trouwde, 19 jaar oud, op donderdag 2 september 1965 in Rotterdam (Zh) met Leonardus Hendrikus Langestraat, 21 jaar oud. Leonardus is geboren op woensdag 12 januari 1944.
joke_en_john_lakwijk.jpg
55 Joke en John Lakwijk
65 Jurvezina (Joke) Kooistra (afb. 55) is geboren op zaterdag 7 december 1929 in Gouderak (Zh), dochter van Regnerus Kooistra (zie 42) en Johanna Spies. Joke trouwde, 36 jaar oud, op dinsdag 17 mei 1966 in Utrecht met Johan (John) Lakwijk.
66 Gerard Kooistra is geboren op woensdag 8 april 1931 in Utrecht, zoon van Anne Kooistra (zie 44) en Geertruida van Dam. Gerard is overleden op zaterdag 7 januari 2012 in Haastrecht (Zh), 80 jaar oud. Gerard trouwde, 28 jaar oud, op donderdag 5 november 1959 in Gouda (Zh) met Jacoba Heerens.
Kinderen van Gerard en Jacoba:
1 Marjolein Kooistra, geboren op woensdag 8 maart 1961 in Vlist (Zh).
2 Christien Kooistra, geboren op maandag 24 juni 1963 in Vlist (Zh).
3 Tjeerd Japik Kooistra, geboren op zaterdag 30 april 1966 in Vlist (Zh).
67 Annie Leintje Kooistra is geboren op woensdag 24 april 1935 in Utrecht, dochter van Anne Kooistra (zie 44) en Geertruida van Dam. Annie is overleden op dinsdag 25 november 2003 in Gouda (Zh), 68 jaar oud. Annie trouwde met B. van der Velde.
68 Dirk Kooistra is geboren op vrijdag 4 februari 1938 in Gouda (Zh), zoon van Anne Kooistra (zie 44) en Geertruida van Dam. Dirk trouwde, 26 jaar oud, op woensdag 2 september 1964 in Gouda (Zh) met Hildegard Karla Uthe (Lessig), 22 jaar oud. Hildegard is geboren op woensdag 19 november 1941 in Pirkau, Zeitz, Duitsland, dochter van Karl Hermann Lessig en Olga Hildegard Uthe.
Kinderen van Dirk en Hildegard:
1 Marion Caroline Kooistra, geboren op zaterdag 4 september 1965 in Gouda (Zh). Volgt 82.
2 Erik Vincent Kooistra, geboren op woensdag 16 april 1969 in Gouda (Zh).
69 Rena Kooistra is geboren op dinsdag 4 april 1944 in Gouda (Zh), dochter van Anne Kooistra (zie 44) en Geertruida van Dam. Rena trouwde, 23 jaar oud, op woensdag 22 november 1967 in Gouda (Zh) met Gerrit van der Ham, 26 jaar oud. Gerrit is geboren op dinsdag 10 december 1940 in Gouda (Zh).
Kinderen van Rena en Gerrit:
1 Harald van der Ham, geboren omstreeks 1968. Volgt 83.
2 Maja van der Ham, geboren omstreeks 1970.
70 Leo Anne Kooistra is geboren op dinsdag 3 augustus 1948 in Gouda (Zh), zoon van Anne Kooistra (zie 44) en Geertruida van Dam. Leo is overleden op donderdag 23 januari 2014 in Waddinxveen (Zh), 65 jaar oud. Leo trouwde, 25 jaar oud, op woensdag 26 juni 1974 in Gouda (Zh) met Nieneke Schouten.
Kinderen van Leo en Nieneke:
1 Martijn Kooistra, geboren op vrijdag 8 september 1978 in Waddinxveen (Zh).
2 Saskia Leonie Kooistra, geboren op zondag 26 oktober 1980 in Waddinxveen (Zh).
71 Jelle Bekkema is geboren omstreeks 1945, zoon van Oeds Bekkema (zie 52) en Leni Onatzka. Jelle trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op woensdag 19 mei 1971 met Nelmar Kuilman, ongeveer 19 jaar oud. Nelmar is geboren omstreeks 1952.
72 Steven Bekkema is geboren omstreeks 1948, zoon van Oeds Bekkema (zie 52) en Leni Onatzka. Steven trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op woensdag 29 december 1971 met Lia Naber, ongeveer 19 jaar oud. Lia is geboren omstreeks 1952.
73 Marleen Ingeborg Bekkema is geboren omstreeks 1943, dochter van Jelle Bekkema (zie 53) en Tony Theodora Julius. Marleen trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op zaterdag 1 april 1967 met Georg Tjarks, ongeveer 21 jaar oud. Georg is geboren omstreeks 1946.
74 Inge Marita Bekkema is geboren omstreeks 1946, dochter van Jelle Bekkema (zie 53) en Tony Theodora Julius. Inge:
(1) trouwde, ongeveer 19 jaar oud, op zaterdag 27 februari 1965 met Johann Albers, ongeveer 28 jaar oud. Johann is geboren omstreeks 1937.
(2) trouwde, ongeveer 34 jaar oud, in 1980 met Peter Feuerpfeil, ongeveer 26 jaar oud. Peter is geboren omstreeks 1954.
75 Jelle Bekkema is geboren omstreeks 1953, zoon van Jelle Bekkema (zie 53) en Tony Theodora Julius. Jelle trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op vrijdag 18 juli 1980 met Edith Inge Wenger, ongeveer 22 jaar oud. Edith is geboren omstreeks 1958.
76 Gerbentje Marijke (Gepke) Bekkema is geboren omstreeks 1956, dochter van Anton Bekkema (zie 55) en Trijntje Nijboer. Gepke trouwde, ongeveer 34 jaar oud, op vrijdag 28 september 1990 met Jan de Boer, ongeveer 28 jaar oud. Jan is geboren omstreeks 1962.
77 Marijke van Essen is geboren omstreeks 1948, zoon van Hilbertus van Essen en Aafke Bekkema (zie 56). Marijke trouwde, ongeveer 21 jaar oud, op donderdag 22 mei 1969 met Geert Smeding, ongeveer 24 jaar oud. Geert is geboren omstreeks 1945.
78 Jelle Haaije Bekkema is geboren omstreeks 1961, zoon van Hendrik Bekkema (zie 57) en Antje Veenstra. Jelle trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op vrijdag 24 augustus 1984 met Wilhelmina Adriana Hubers, ongeveer 21 jaar oud. Wilhelmina is geboren omstreeks 1963.
greetje_kooistra.jpg greetje_kooistra___albert_jan_de_jong-1976.jpg geboortekaartje_grietje_kooistra_17-06-1956.jpg
56 Greetje Kooistra
57 Greetje Kooistra & Albert Jan de Jong-1976
58 geboortekaartje Grietje Kooistra 17-06-1956
79 Greetje (Grietje) Kooistra (afb. 56 t/m 58) is geboren op zondag 17 juni 1956 in Ouderkerk aan den IJssel (Zh), dochter van Annes Regnerus Kooistra (zie 59) en Teuntje van der Zijde. Grietje trouwde, 19 jaar oud, op donderdag 22 april 1976 in Ouderkerk aan den IJssel (Zh) met Albert Jan de Jong.
geboortekaartje_elly_11-01-1958.jpg elly_van_stein.jpg elly_van_stein_2010.jpg henk_bos.jpg
59 geboortekaartje Elly 11-01-1958
60 Elly van stein
61 Elly van stein 2010
62 Henk Bos
80 Cornelia Pieternella (Elly) van Stein (afb. 59 t/m 61) is geboren op zaterdag 11 januari 1958 in Ouderkerk aan den IJssel (Zh), dochter van Cornelis Marinus (Rien) van Stein en Adriana Petronella Kooistra (zie 60). Elly trouwde, 21 jaar oud, op donderdag 20 december 1979 in Gouda (Zh) met Hendrik (Henk) Bos (afb. 62), 26 jaar oud. Henk is geboren op dinsdag 3 november 1953 in Gouda (Zh), zoon van Gerrit Bos en Pieternella (Nel) Verwaal.
Beroep:
Nationaal/Internationaal beroepschauffeur/ex-eigen rijder.National / international professional driver / ex-owner driver
Kinderen van Elly en Henk:
1 Tamara Bos, geboren op zaterdag 10 december 1983 in Gouda (Zh). Volgt 84.
mark_bos_2009.jpg
63 Mark Bos 2009
2 Marinus Dirk (Mark) Bos (afb. 63), geboren op donderdag 23 maart 1989 in Gouda (Zh).
Geboorte-Birth:
Mark is geboren op donderdag 23-03-1989 om 18.31.Staringstraat 14 te Gouda.
geboortekaartje_jan_21-09-1966.jpg jan-van-stein.jpg patricia_witkam1.jpg anita-rosbeek.jpg
64 geboortekaartje Jan 21-09-1966
65 Jan-van-Stein
66 Patricia Witkam1
67 Anita-Rosbeek
81 Jan van Stein (afb. 64 en 65) is geboren op woensdag 21 september 1966 in Ouderkerk aan den IJssel (Zh), zoon van Cornelis Marinus (Rien) van Stein en Adriana Petronella Kooistra (zie 60). Jan:
(1) trouwde, 34 jaar oud, op vrijdag 20 april 2001 in Ouderkerk aan den IJssel (Zh) met Patricia Witkam (afb. 66), 31 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd op donderdag 16 december 2004 in Ouderkerk aan den IJssel (Zh). Patricia is geboren op vrijdag 25 april 1969 in Rotterdam (Zh), dochter van Cornelis (Cock) Witkam en Annette Fia Catharina Luca.
(2) trouwde, 45 jaar oud, op maandag 23 juli 2012 in Ouderkerk aan den IJssel (Zh) met Anita Rosbeek (afb. 67), 50 jaar oud. Anita is geboren op dinsdag 17 juli 1962 in Dordrecht (Zh), dochter van Gerrit Rosbeek en Willy Vogels. Anita trouwde voorheen met Peter Stubbe (geb. 1960). De ontbinding van dit huwelijk werd geregistreerd.
82 Marion Caroline Kooistra is geboren op zaterdag 4 september 1965 in Gouda (Zh), dochter van Dirk Kooistra (zie 68) en Hildegard Karla Uthe (Lessig). Marion trouwde, 36 jaar oud, op vrijdag 21 juni 2002 met Peter Tanis.
83 Harald van der Ham is geboren omstreeks 1968, zoon van Gerrit van der Ham en Rena Kooistra (zie 69). Harald trouwde met Sylvia Blom.
Kind van Harald en Sylvia:
1 Cynthia van der Ham, geboren omstreeks 2000.
tamara_bos_10-12-1983.jpg tamara_bos.jpg richard_de_keiser.jpg
68 tamara bos 10-12-1983
69 Tamara Bos
70 Richard de Keiser
84 Tamara Bos (afb. 68 en 69) is geboren op zaterdag 10 december 1983 in Gouda (Zh), dochter van Hendrik (Henk) Bos en Cornelia Pieternella (Elly) van Stein (zie 80).
Beroep:
Kapster.Hairdresser self employment.
Geboorte-Birth:
Tamara is geboren om 21.50 op zaterdag 10-12-1983.
Acaciaplein 157 te Gouda. (Appartement rechts boven)
Tamara was born at 21.50 on Saturday 10-12-1983.Acaciaplein 157 in Gouda. (appartment at the right above)
Tamara ging samenwonen, 21 jaar oud, op zaterdag 18 juni 2005 in Gouda (Zh) met Richard de Keiser (afb. 70), 24 jaar oud. Richard is geboren op donderdag 18 juni 1981 in Gouda (Zh), zoon van Johannes Cornelis (Hans) de Keiser en Hendrika (Riek) Zuidam.
Kind van Tamara en Richard:
densley_de_keiser.jpg
71 Densley de Keiser
1 Densley de Keiser (afb. 71), geboren op zaterdag 4 januari 2014 in Gouda (Zh).
The Ancestor Company, we have not the intention to be complete.