Er zijn diverse verhalen en genealogische bronnen over deze Indische tak van de familie Adam, ik verwijs u hier naar de website van de familie Adam, op de website van de familie Adam wordt ook de oorsprong/herkomst uiteengezet.
U kunt alle items die op de website van de fam. Adam worden vermeld, opslaan in een PDF bestand, links op het scherm aangegeven, de rest wijst zich vanzelf.

Overigens is de Adobe Flash Player wel aan zijn einde gekomen en wel per 31 december 2020. op deze website .

Dit zal voor veel gebruikers die o.a. een website hebben "gebouwd" en gebaseerd is op "Flash" voor problemen gaan zorgen, zij zullen hun websites o.i.d. op een andere manier moeten gaan weergeven, bijvoorbeeld in HTML of PHP of wat er zich aandient.

Tot slot nog even dit, er staan in dit parenteel weblinken in het blauw aangegeven, deze linken verwijzen naar andere pagina's die meer uitleg kunnen geven.
Alle oude zwart wit foto's zijn handmatig ingekleurd door de webmaster, zover dat mogelijk was.

Parenteel van Lucien Adam

hellen_goodwill-cruickshank.jpg staat_van_onvermogen_1890.jpg
1 Hellen Goodwill-Cruickshank
2 staat van onvermogen 1890
1 Lucien Adam. Lucien is overleden omstreeks 1855 in Galveston, Texas, Verenigde Staten.
Huwelijk-Marriage:
Dit jaartal van een eventuele huwelijk, is een pure aanname.
In de familie overleveringen wordt verteld dat de eventuele stamvader Lucien (Lawrence?) Adam van Schotse afkomst zou zijn, maar er is niets tot weinig bekend over dit heerschap, maar het onderstaande geeft toch wel aan dat het een Schot moet zijn geweest.

Suriname was destijds in Britse handen het merendeel van de planters die zich er vestigden waren dan ook Schotten en Engelsen en dit zou weleens kunnen verklaren waarom er wellicht van wordt uitgegaan dat Lucien (Lawrence?) Adam inderdaad van Schotse afkomst zou kunnen zijn, heb toch sterk het vermoeden dat de voornaam Lawrence moet zijn inplaats van Lucien, maar ook dit is een aanname, Lucien klinkt niet echt Brits of Schots namelijk.

Opmerkelijk!
Er wordt overigens niet van Lucien Adam uitgegaan dat hij de stamvader zou zijn wat wel logischerwijs zou moeten zijn gezien dat zijn zoon ook zijn achternaam draagt en direct ook al zijn nazaten.

Vandaar dat het onderstaande* dan ook een opmerkelijke benadering is van een familienaam doorgeven, de vrouw in kwestie bepaald niet de geslachtsnaam als zij gehuwd is, in dit specifieke geval was Laurencina niet gehuwd dus ze had haar dochter Helena ook de naam Goodwill kunnen geven (is ook wel zo genoemd als zodanig) maar dat is in dit geval niet aan de orde, de achternaam van Helena werd later bepaald op Cruickshank naar haar biologische vader dus.
Als ongehuwde moeders kinderen kregen dan kreeg het kind de geslachtsnaam van hun moeder wat heel vaak voorkwam ook al huwden ze later alsnog met een man die niet de biologische vader van haar reeds bestaande kinderen was.
Als Laurecina ervoor had gekozen, zij was tenslotte ongehuwd, had ze Helena de geslachtsnaam Goodwill kunnen geven maar dan was waarschijnlijk de biologische vader nooit bekend geworden, nu is dat niet aan de orde aangezien Laurencina of Helena zelf voor de geslachtsnaam Cruickshank hebben gekozen.

*Dat hier juist de ex slavin Laurencina Goodwill als "stamouder" naar voren wordt geschoven is slechts ten dele waar, uiteraard klopt dat, ze heeft tenslotte het kind ter wereld gebracht, maar je kan nu niet zeggen dat zij ook de naamgeefster is van de familie Adam, dat zou te ver gaan.
Over Laurencina Goodwill af of herkomst is veel onduidelijk zoniet onbekend, wel dat ze als slavin op de Rietsuiker Plantage "Paradise" in Suriname heeft gewerkt en een zeer korte relatie (een zoals wij het nu zouden noemen "one night stand") heeft gekend met James Cruickshank.
Lucien begon een relatie omstreeks 1854 in Galveston, Texas, Verenigde Staten met Helena Cruickshank (afb. 1 en 2), ongeveer 25 jaar oud. Helena is geboren op woensdag 25 maart 1829 in Nickerie, Suriname, dochter van James Cruickshank en Laurencina Goodwill. Helena is overleden op woensdag 22 maart 1911 in Sitoebondo, Oost-Java, Indonesië, 81 jaar oud. Helena trouwde later op woensdag 3 juni 1868 in Semarang, Midden-Java, Indonesië met Vincent Jacob van Dolder (1815-1876).
Opmerking-Remark:
Helena was een dochter van een slavin Laurencina Goodwill, die werkte als slavin op de Rietsuikerplantage "Paradise" bij de plaats Nickerie in Suriname.
https://goo.gl/maps/jZus7tpcjY62
Eigenaren waren o.a. vanaf 1830: Robert A. Cruickshank geboren op zondag 30 mei 1779 in Elgin, Morayshire, Schotland en zijn broer James Cruickshank, geboren op zondag 23 december 1781 in Elgin, Morayshire, Schotland.
James is dus de biologische vader van Helen/Helena Cruickshank*.

Sailliant detail is het volgende (bron Wikipedia):
Na 1820 liet William Stuart de plantage inrichten als een suikerrietplantage*.
Hij woonde zelf in Forque in het graafschap Aberdeenshire in Schotland waar zijn zuster Ann Stuart in 1823 trouwde met James Cruickshank, James nam de huwelijkse trouw waarschijnlijk niet zo serieus er zijn namelijk meerdere (kinderen) bekend met deze specifieke achternaam, maar daar is verder geen bewijs van te vinden, maar blijft wel opmerkelijk.
*Nu wordt ook duidelijk waarom Helena soms de naam van haar moeder Goodwill gebruikte.
Daar op de voormalige plantage van Nickerie bevinden zich twee Graftombes van steen, maar de naamplaten zijn verdwenen, het vermoeden bestaat dat die graven toebehoren aan James Cruickshank en zijn vrouw Ann Stuart, beiden waren afkomstig uit Schotland en de naam Cruickshank komt daar nog altijd voor overigens.
*Onder leiding van deze familie schakelde de plantage na 1841 volledig over op de productie van suiker, wellicht was het in 1820 nog op bescheiden schaal dat er rietsuiker verbouwd werd, het deed eerst dienst als koffieplantage.

In het jaar 1840 worden Laurencina Goodwill en haar dochter Helena vrijgesteld van slavernij en mogen ze zich vrij vestigen.
Laurencina Goodwill ging met haar dochter als bediende van Dirk Hoola van Nooten en zijn familie mee naar Demerary.
Dirk Hoola van Nooten was getrouwd met Berthe, een halfzuster van Vincent Jacob van Dolder en was enige tijd vervangend rechter in Paramaribo, Dirk Hoola van Nooten overleed in 1847 aan de gele koorts.

In chronologische volgorde de levensloop van Helena: slavinnendochter, bediende, maîtresse, moeder, wettige echtgenote, weduwe en erfgename.
Helena van Dolder-Cruickshank zal het verworven kapitaal er in tien jaar tijd doorheen weten te jagen met of zonder hulp van (louche) derden.
Zij verhuist naar Zutphen, raakt later in Amsterdam aan lager wal, wordt insolvent (niet kredietwaardig) verklaard, emigreert naar Nederlands-Indië, trekt bij haar zoon in en komt uiteindelijk in 1911 daar te overlijden, zij bewoonde een vleugel van de administrateurswoning van de suikerfabriek Pandji, de gelijknamige plaats Pandji lag ongeveer 5 km ten oosten van Sitoebondo.
Net zo berooid als de verleidelijke Helena Cruickshank (Goodwill) die ze ooit was op de Surinaamse plantage Paradise in het district Nickerie in Suriname.
Kind van Lucien en Helena:
1 Laurence Adam, geboren op dinsdag 14 november 1854 in Galveston, Texas, Verenigde Staten. Volgt 2.
familiefoto_adam_1910.jpg laurence_adam__1854-1935_.jpg josephine-bernardine-frohnhäuser-_1848-1891_.jpg josephine-bernardine-frohnhäuser-_1848-1891_.png helen_crawford_wilson__1862-1927_.jpg
3 familiefoto Adam 1910
4 Laurence Adam (1854-1935)
5 Josephine-Bernardine-Frohnhäuser-(1848-1891)
6 Josephine-Bernardine-Frohnhäuser-(1848-1891)
7 Helen Crawford Wilson (1862-1927)
2 Laurence Adam (afb. 3, 4 en 3) is geboren op dinsdag 14 november 1854 in Galveston, Texas, Verenigde Staten, zoon van Lucien Adam (zie 1) en Helena Cruickshank. Laurence is overleden op dinsdag 5 november 1935 in Sitoebondo, Oost-Java, Indonesië, 80 jaar oud.
Naturalisatie-Naturalization:
op 08-07-1924 in Malang bij wet tot Nederlander genaturaliseerd.
Laurence:
(1) trouwde, 22 jaar oud, op maandag 10 september 1877 in Rotterdam (Zh) met Josephine Bernardine Frohnhäuser (afb. 5 en 6), 29 jaar oud. Josephine is geboren op zaterdag 15 april 1848 in Arnhem (Gld), dochter van Carl Joseph Frohnhäuser en Clara Wilhelmina Christina Kaiser. Josephine is overleden op donderdag 23 juli 1891 in Sitoebondo, Oost-Java, Indonesië, 43 jaar oud.
Huwelijk met de handschoen-Marriage with the glove or by proxy:
Trouwen met de handschoen is een huwelijkssluiting waarbij een van de partners niet aanwezig kan zijn en wordt vervangen door een gevolmachtigde. Een meer juridische term is "trouwen bij volmacht".
Woonadressen-Residential Addresses:
de suikeronderneming Kremboeng, Djombang.
(2) trouwde, 48 jaar oud, op zondag 5 april 1903 in Sitoebondo, Oost-Java, Indonesië met Helen Crawford Wilson (afb. 7), 40 jaar oud. Helen is geboren op zaterdag 26 juli 1862 in Edinburgh, Verenigd Koninkrijk, dochter van James Guthrie Wilson en Jane Ross. Helen is overleden op woensdag 26 oktober 1927 in Soerabaja, Oost-Java, Indonesië, 65 jaar oud.
Wonende-Residing:
op de suikeronderneming Kremboeng, Djombang, Indonesië.
Kinderen van Laurence en Josephine:
1 Lawrence Clara Helena (Laurie) Adam, geboren op maandag 24 mei 1875 in Mülheim an der Ruhr, Duitsland. Volgt 3.
2 Albertus Jacques Henry Laurence (Jacques) Adam, geboren op dinsdag 6 maart 1877 in Mülheim an der Ruhr, Duitsland. Volgt 4.
3 Jules Adam, geboren op donderdag 27 februari 1879 in Bangil, Pasuruan, Oost-Java, Indonesië. Jules is overleden op donderdag 22 januari 1880 in Probolinggo, Oost-Java, Indonesië, 10 maanden oud (oorzaak: Dysenterie.).
4 Albert Redford (Bert) Adam, geboren op donderdag 6 mei 1880 in Kraksaan, Probolinggo, Oost-Java, Indonesië. Volgt 5.
5 Henri Vincent Adam, geboren op donderdag 30 maart 1882 in Kraksaan, Probolinggo, Oost-Java, Indonesië. Volgt 6.
6 Johan Wilhelm Helen (John) Adam, geboren op donderdag 6 maart 1884 in Sitoebondo, Oost-Java, Indonesië. Volgt 7.
7 Helen Redlod Adam, geboren op zaterdag 27 juni 1885 in Sitoebondo, Oost-Java, Indonesië. Volgt 8.
8 Herman Adam, geboren op vrijdag 21 januari 1887 in Sitoebondo, Oost-Java, Indonesië. Volgt 9.
9 Adriaan Adam, geboren op vrijdag 3 mei 1889 in Sitoebondo, Oost-Java, Indonesië. Adriaan is overleden op dinsdag 7 oktober 1890 in Sitoebondo, Oost-Java, Indonesië, 1 jaar oud (oorzaak: Dysenterie.).
10 Lucien Adam, geboren op woensdag 8 oktober 1890 in Sitoebondo, Oost-Java, Indonesië. Volgt 10.
lawrence_clara_helena__laurie__adam__1875-1953_.jpg familie_anthony_emile_jkr._snouck_hurgronje-adam.jpg
8 Lawrence Clara Helena (Laurie) Adam (1875-1953)
9 familie Anthony Emile Jkr. Snouck Hurgronje-Adam
3 Lawrence Clara Helena (Laurie) Adam (afb. 8) is geboren op maandag 24 mei 1875 in Mülheim an der Ruhr, Duitsland, dochter van Laurence Adam (zie 2) en Josephine Bernardine Frohnhäuser. Laurie is overleden op zaterdag 13 juni 1953 in Den Haag (Zh), 78 jaar oud. Laurie trouwde, 21 jaar oud, op zaterdag 6 maart 1897 in Panaroekan, Oost-Java, Indonesië met Anthony Emile Jhr. Snouck Hurgronje (afb. 9), 34 jaar oud. Anthony is geboren op zaterdag 13 september 1862 in Middelburg (Zld), zoon van Nicolaas Johan Cornelis Jhr. Mr. Snouck Hurgronje en Albertina Wilhelmine vrouwe Versluijs. Anthony is overleden op zaterdag 4 juni 1938 in Den Haag (Zh), 75 jaar oud.
Beroep:
Administrateur van suikerfabriek Olean te Situbondo, Indonesië.
Adelstand verheven:
De familie van A.E.Snouck-Hurgronje en zowel de mannelijke als de vrouwelijke nazaten hiervan zijn verheven in de Adelstand per Kon. besluit van 13 december 1921.
Kinderen van Laurie en Anthony:
nicolaas_johan_cornelis_jhr.__jan_kees__snouck_hurgronje__1898-1930_.jpg
10 Nicolaas Johan Cornelis Jhr. (Jan Kees) Snouck Hurgronje (1898-1930)
1 Nicolaas Johan Cornelis Jhr. (Jan Kees) Snouck Hurgronje (afb. 10), geboren op maandag 28 maart 1898 in Sitoebondo, Oost-Java, Indonesië. Jan Kees is overleden op maandag 15 december 1930 in Den Haag (Zh), 32 jaar oud (oorzaak: Motorongeval in Den Haag.). Jan Kees bleef ongehuwd.
Beroep:
Advocaat en Procureur.
Overlijden-Decease:
Jan Kees had kort voor het noodlottige ongeval een advocatenpraktijk samen met Mr. van Meerten aan de Anna Paulownastraat betrokken.
Volgens overlevering wilde Jan Kees op de Groot Hertoginnelaan nog even snel tussen twee trams doorrijden maar kwam ten val.
Hij is bezweken aan schedelbasisfractuur.
dameskostschool_middenbosch_te_baarn.jpg internaat_middenbosch.jpg dameskostschool_te_baarn__1906.jpg
11 Dameskostschool Middenbosch te Baarn
12 Internaat Middenbosch
13 dameskostschool te baarn ±1906
2 Laurence Bernardine Jkvr. (Zus) Snouck Hurgronje (afb. 11 t/m 13), geboren op woensdag 22 november 1899 in Sitoebondo, Oost-Java, Indonesië. Zus is overleden op woensdag 5 juni 1974 in Den Haag (Zh), 74 jaar oud. Zij is begraven op maandag 10 juni 1974 in Den Haag (Zh) Begraafplaats Oud Eik en Duinen. Zus bleef ongehuwd.
Adressen:
tot 06-1969     1e Sweelinckstraat, Den Haag (Zh) (https://goo.gl/maps/Fg2mgcxMXF12)
van 17-07-1969 tot 05-06-1974     Stadhoudersplantsoen 200, Den Haag (Zh) (https://goo.gl/maps/caeaeL2sHfB2)
3 Albert Willem Jhr. (Ab) Snouck Hurgronje, geboren op zaterdag 30 mei 1903 in Sitoebondo, Oost-Java, Indonesië. Volgt 11.
dieuwertje_lena_leegstra__1879-1927__-_albertus_jacques_henry_laurence_adam__1877-1953_.jpg albertus_jacques_henry_laurence_adam__1877-1953_.jpg mr.albertus_jacques_henry_lawrence_adam.png dieuwertje_lena__diti__leegstra__1879-1927_.jpg
14 Dieuwertje Lena Leegstra (1879-1927) - Albertus Jacques Henry Laurence Adam (1877-1953)
15 Albertus Jacques Henry Laurence Adam (1877-1953)
16 Mr.Albertus Jacques Henry Lawrence Adam
17 Dieuwertje Lena (Diti) Leegstra (1879-1927)
4 Albertus Jacques Henry Laurence (Jacques) Adam (afb. 14 t/m 16) is geboren op dinsdag 6 maart 1877 in Mülheim an der Ruhr, Duitsland, zoon van Laurence Adam (zie 2) en Josephine Bernardine Frohnhäuser. Jacques is overleden op maandag 2 maart 1953 in Warnsveld (Gld), 75 jaar oud. Hij is gecremeerd op woensdag 4 maart 1953 in Driehuis-Westerveld (Nh).
Adres:
van 15-09-1938 tot 02-03-1953     Rhienderinklaan: 1, Warnsveld (Gld)
Beroep:
Oost-Indisch rechterlijk ambtenaar.
Jacques trouwde, 28 jaar oud, op vrijdag 25 augustus 1905 in Leiden (Zh) met Dieuwertje Lena (Diti) Leegstra (afb. 17), 25 jaar oud. Diti is geboren op dinsdag 9 september 1879 in Gondanglegi, Malang, Oost-Java, Indonesië, dochter van Johannes Leegstra en Lena Dieuwertje Schrok. Diti is overleden op zaterdag 1 januari 1927 in Bloemendaal (Nh), 47 jaar oud (oorzaak: een tumor). Zij is begraven op dinsdag 4 januari 1927 in Bloemendaal, Nieuwe begraafplats.
Kinderen van Jacques en Diti:
1 Josephine Bernardine (Dies) Adam, geboren op zondag 26 januari 1908 in Bandoeng, West-Java, Indonesië. Volgt 12.
2 Lawrence Jacques Adam, geboren op maandag 15 mei 1911 in Sitoebondo, Oost-Java, Indonesië. Volgt 13.
albert_redford__bert__adam__1880-1935_.jpg jeanne_lilian_wilson__1888-1945_.jpg
18 Albert Redford (Bert) Adam (1880-1935)
19 Jeanne Lilian Wilson (1888-1945)
5 Albert Redford (Bert) Adam (afb. 18) is geboren op donderdag 6 mei 1880 in Kraksaan, Probolinggo, Oost-Java, Indonesië, zoon van Laurence Adam (zie 2) en Josephine Bernardine Frohnhäuser. Bert is overleden op vrijdag 5 juli 1935 in Soerabaja, Oost-Java, Indonesië, 55 jaar oud.
Notitie naam: Note of namegiving:
De tweede voornaam van Albert is Redford, dit had waarschijnlijk Redlod moeten zijn, het is
mogelijk dat de toenmalige ambtenaar van de burgerlijke stand (BS) het verkeerd heeft
verstaan en dat is een gegeven wat wel vaker voorkwam niet alleen in het voormalige
Ned.Indië maar ook hier in Nederland.
Bert trouwde, 27 jaar oud, op maandag 3 februari 1908 in Penarukan, Malang, Oost-Java, Indonesië met Jeanne Lilian Wilson (afb. 19), 19 jaar oud. Jeanne is geboren op donderdag 8 november 1888 in Soerabaja, Oost-Java, Indonesië. Jeanne is overleden op donderdag 25 oktober 1945 in Soerabaja, Oost-Java, Indonesië, 56 jaar oud.
Kinderen van Bert en Jeanne:
1 Lawrence Albert Redford Adam, geboren op vrijdag 16 oktober 1908 in Pandji, Oost-Java, Indonesië. Volgt 14.
2 Thomas James (Thom) Adam, geboren op woensdag 8 januari 1913 in Soerabaja, Oost-Java, Indonesië. Volgt 15.
3 Mary Jane Adam, geboren op zaterdag 9 oktober 1920 in Soerabaja, Oost-Java, Indonesië. Volgt 16.
henri_vincent_adam__1882-1922_.jpg
20 Henri Vincent Adam (1882-1922)
6 Henri Vincent Adam (afb. 20) is geboren op donderdag 30 maart 1882 in Kraksaan, Probolinggo, Oost-Java, Indonesië, zoon van Laurence Adam (zie 2) en Josephine Bernardine Frohnhäuser. Henri is overleden op dinsdag 19 september 1922 in Sidoarjo, Oost-Java, Indonesië, 40 jaar oud (oorzaak: Zelfmoord, volgens overlevering heeft hij zichzelf doodgeschoten , hij leed aan een ernstige stress stoornis.). Henri trouwde, 24 jaar oud, op maandag 14 mei 1906 in Probolinggo, Oost-Java, Indonesië met Josephine (Fien) Valkenhoff, 20 jaar oud. Fien is geboren op zaterdag 5 september 1885 in Malang, Oost-Java, Indonesië. Fien is overleden, ongeveer 60 jaar oud. Zij is begraven omstreeks 1945 in Kembang Kuning, Soerabaja, Indonesië.
Kinderen van Henri en Fien:
1 Bernard (Ben) Adam, geboren op vrijdag 8 maart 1907 in Kraksaan, Probolinggo, Oost-Java, Indonesië. Volgt 17.
lawrence_adam__1908-1941_.jpg lawrence_adam__1908-1941__law_de_voetballer.jpg
21 Lawrence Adam (1908-1941)
22 Lawrence Adam (1908-1941) Law de voetballer
2 Lawrence Adam (afb. 21 en 22), geboren op donderdag 11 juni 1908 in Probolinggo, Oost-Java, Indonesië. Lawrence is overleden op donderdag 15 mei 1941 in Soerabaja, Oost-Java, Indonesië, 32 jaar oud (oorzaak: Hartfalen.Heart failure.). Lawrence bleef ongehuwd.
Beroep:
Chemisch ingenieur en werkzaam als employe bij de Nederlandse Petroleum maatschappij, Sungei Gerong, Padang, Sumatra, Indonesië.
Persoonlijk-Personally:
Lawrence Adam was een verdienstelijk voetballer hij speelde o.a bij HVV en in Zwitserland bij Grasshoppers aangezien hij ook studeerde in Zurich.
Wonende-Residing:
te Palembang, Zuid-Sumatra, Indonesië
johan_wilhelm_helen_adam__1884-1971__.jpg johan_wilhelm_helen__john__adam_foto_1960.jpg giuseppina_montauti__1889-1971_.jpg
23 Johan Wilhelm Helen Adam (1884-1971)
24 Johan Wilhelm Helen (John) Adam foto 1960
25 Giuseppina Montauti (1889-1971)
7 Johan Wilhelm Helen (John) Adam (afb. 23 en 24) is geboren op donderdag 6 maart 1884 in Sitoebondo, Oost-Java, Indonesië, zoon van Laurence Adam (zie 2) en Josephine Bernardine Frohnhäuser. John is overleden op maandag 4 januari 1971 in Laren (Nh), 86 jaar oud. Hij is begraven op vrijdag 8 januari 1971 in Den Haag (Zh) Begraafplaats Nieuw Eik en Duinen.
Beroep:
Geoloog.Geologist. o.a voor Billiton bauxiet.
John trouwde, 26 jaar oud, op zondag 10 april 1910 in San Piero In Campo, Elba Livorno, Italië met Giuseppina Montauti (afb. 25), 21 jaar oud. Giuseppina is geboren op dinsdag 19 maart 1889 in San Piero In Campo, Elba Livorno, Italië. Giuseppina is overleden vóór 1971 in Italië, ten hoogste 82 jaar oud.
Kinderen van John en Giuseppina:
1 Bernardina Giuseppina Luisa Adam, geboren op zaterdag 14 oktober 1911 in Fort de Kock, Bukittinggi, West-Sumatra, Indonesië. Volgt 18.
2 Lorenzo Giovanni Giuseppe (Renzo) Adam, geboren op vrijdag 14 februari 1913 in Padang, Oost-Java, Indonesië. Volgt 19.
3 Jolanda Giovanna Maria (Joli) Adam, geboren op zondag 29 oktober 1916 in Padang, Oost-Java, Indonesië. Volgt 20.
helen_redlod_adam__1885-1957_.jpg tulangan_sugar_factory.jpg martha_cornelia_trip__1887-1974_.jpg martha_cornelia_jkvr._trip__1887-1974_.jpg
26 Helen Redlod Adam (1885-1957)
27 tulangan sugar factory
28 Martha Cornelia Trip (1887-1974)
29 Martha Cornelia Jkvr. Trip (1887-1974)
8 Helen Redlod Adam (afb. 26 en 27) is geboren op zaterdag 27 juni 1885 in Sitoebondo, Oost-Java, Indonesië, zoon van Laurence Adam (zie 2) en Josephine Bernardine Frohnhäuser. Helen is overleden op woensdag 11 september 1957 in Den Haag (Zh), 72 jaar oud. Hij is begraven op zaterdag 14 september 1957 in Den Haag (Zh) Begraafplaats Nieuw Eik en Duinen.
Adres:
van 19-08-1947 tot 05-01-1955     Weissenbruchstraat 267 - Van Aerssenstraat 70 (vanaf januari 1955 t/m 11-09-1957), Den Haag (Zh) (https://goo.gl/maps/QzdVQoPrZY62 - https://goo.gl/maps/uVxwxcvA3GU2)
Beroep:
Machinist en later Directeur. (In 1909 Machinist bij suikerfabriek Djatiroto te Jatiroto, Lumajang Regency, Oost-Java, Indonesië.
In 1911 Machinist bij suikerfabriek Boedoean, Besuki, Situbondo Regency, Oost-Java, Indonesië.
In 1912 was hij fabricagechef van de suikerfabriek Bodjong, Probolinggo, Oost-Java, Indonesië.
In 1919 was hij 1e employe bij de suikerfabriek Kremboong, Sidoarjo, Oost-Java, Indonesië.
In 1923 is hij administrateur van de Tulangan suikerfabriek, Sidoarjo, Oost-Java, Indonesië.
ca. 1932 was hij directeur van de cultuurmij.j Kremboong & Toelangan en de cultuurmij. Sindangwangi, West-Java, Indonesië.)
Helen trouwde, 25 jaar oud, op woensdag 9 november 1910 in Sitoebondo, Oost-Java, Indonesië met Martha Cornelia Jkvr. (Corrie) Trip (afb. 28 en 29), 23 jaar oud. Corrie is geboren op woensdag 15 juni 1887 in Sitoebondo, Oost-Java, Indonesië, dochter van Nicolaas Jhr. Trip en Dina N.N.. Corrie is overleden op vrijdag 14 juni 1974 in Den Haag (Zh), 86 jaar oud. Zij is begraven op dinsdag 18 juni 1974 in Den Haag (Zh) Begraafplaats Nieuw Eik en Duinen.
Kinderen van Helen en Corrie:
1 Nicolaas Lawrence (Nico) Adam, geboren op donderdag 28 september 1911 in Sitoebondo, Oost-Java, Indonesië. Volgt 21.
2 Janneke (Jansje) Adam, geboren op woensdag 14 april 1915 in Sitoebondo, Oost-Java, Indonesië. Volgt 22.
3 Bernhard Henri (Benny) Adam, geboren op donderdag 11 januari 1917 in Yogyakarta, Java, Indonesië. Volgt 23.
herman_adam__1887-1946_.jpg suikerfabriek_te_assembagoes.jpg hortense.jpg
30 Herman Adam (1887-1946)
31 suikerfabriek te Assembagoes
32 Hortense
9 Herman Adam (afb. 30 en 31) is geboren op vrijdag 21 januari 1887 in Sitoebondo, Oost-Java, Indonesië, zoon van Laurence Adam (zie 2) en Josephine Bernardine Frohnhäuser. Herman is overleden op zondag 19 mei 1946 in Jombang (Djombang) Oost-Java, Indonesië, 59 jaar oud.
Beroep:
Machinist/chemiker/Fabricagechef. (o.a. op suikerfabriek "De Maas" in Besuki, Situbondo Regency, Oost-Java, Indonesië.
en op de suikerfabriek Assembagoes, Situbondo, Oost-Java, Indonesië.
Tuinemploye bij de suikerfabriek Watoetoelis bij Sidoarjo (1922)
1926 is hij tuinemploye bij Kremboong en nog diverse andere bezigheden.)
Overlijdensplaats-Place of death:
overleden in een Bersiap gevangenis te Djombang, Oost-Java, Indonesië.
meer info omtrent Bersiap hier: https://nl.wikipedia.org/wiki/Bersiap
Herman begon een relatie met Hortense (Oetas) N.N. (afb. 32).
lucien_adam__1890-1974_.jpg lucien_adam__1890-1974___2_.jpg jeannette_gerardina__jet__de_vries__1892-1980_.jpg
33 Lucien Adam (1890-1974)
34 Lucien Adam (1890-1974) (2)
35 Jeannette Gerardina (Jet) de Vries (1892-1980)
10 Lucien Adam (afb. 33 en 34) is geboren op woensdag 8 oktober 1890 in Sitoebondo, Oost-Java, Indonesië, zoon van Laurence Adam (zie 2) en Josephine Bernardine Frohnhäuser. Lucien is overleden op zaterdag 28 september 1974 in Den Haag (Zh), 83 jaar oud. Hij is gecremeerd op woensdag 2 oktober 1974 in Den Haag-Ockenburgh.
Beroep:
Ambtenaar in de breedste zin van het woord. (administratief ambtenaar/assistent-resident van Banyuwangi/adspirant-controleur/
waarnemer van het Openbaar Ministerie bij het residentiegerecht in Banyuwangi.
tijdelijk gemeentesecretaris van Menado.
nevenfunctie was secretaris-penningmeesterschap van het bestuur van de fröbelschool aldaar.
Met tot slot gouverneur van Jogjakarta.)
Onderscheiding:
Ridder in de Orde van Oranje Nassau.
Lucien trouwde, 21 jaar oud, op woensdag 18 september 1912 in Amersfoort (Ut) met Jeannette Gerardina (Jet) de Vries (afb. 35), 20 jaar oud. Jet is geboren op donderdag 3 maart 1892 in Gouda (Zh), dochter van Sjoerd Gerrits de Vries en Freerkje van der Velde. Jet is overleden op donderdag 14 augustus 1980 in Den Haag (Zh), 88 jaar oud. Zij is gecremeerd op maandag 18 augustus 1980 in Den Haag-Ockenburgh.
Kind van Lucien en Jet:
1 Frederik Bernhard (Fred) Adam, geboren op dinsdag 19 augustus 1924 in Amersfoort (Ut). Volgt 24.
11 Albert Willem Jhr. (Ab) Snouck Hurgronje is geboren op zaterdag 30 mei 1903 in Sitoebondo, Oost-Java, Indonesië, zoon van Anthony Emile Jhr. Snouck Hurgronje en Lawrence Clara Helena (Laurie) Adam (zie 3). Ab is overleden op woensdag 28 juni 1967 in Den Haag (Zh), 64 jaar oud. Ab trouwde, 37 jaar oud, op woensdag 14 augustus 1940 in Den Haag (Zh) met Aleida Engelberta Bitter, 30 jaar oud. Aleida is geboren op donderdag 3 maart 1910 in Den Haag (Zh), dochter van Johannes Hendrik Bitter en Johanna Hoogers. Aleida is overleden op maandag 12 maart 1973 in Den Haag (Zh), 63 jaar oud.
noorder_stationsweg_1__bloemendaal.jpg josephine_bernardine__dies__adam_met_hans_jochem_helb__1937_.jpg henri_arnold_mr.__han__helb__1909-1965_.jpg josephine_bernardine__dies__adam__1908-1982_.jpg
36 Noorder Stationsweg 1, Bloemendaal
37 Josephine Bernardine (Dies) Adam met Hans Jochem Helb (1937)
38 Henri Arnold Mr. (Han) Helb (1909-1965)
39 Josephine Bernardine (Dies) Adam (1908-1982)
12 Josephine Bernardine (Dies) Adam (afb. 36 en 37) is geboren op zondag 26 januari 1908 in Bandoeng, West-Java, Indonesië, dochter van Albertus Jacques Henry Laurence (Jacques) Adam (zie 4) en Dieuwertje Lena (Diti) Leegstra. Dies is overleden op zaterdag 30 oktober 1982 in Den Haag (Zh), 74 jaar oud. Dies trouwde, 26 jaar oud, op vrijdag 19 oktober 1934 in Den Haag (Zh) met Henri Arnold Mr. (Han) Helb (afb. 38 en 39), 25 jaar oud. Han is geboren op zaterdag 23 januari 1909 in Bangil, Pasuruan, Oost-Java, Indonesië, zoon van Henri Abraham Helb en Anna Marie van der Mark. Han is overleden op woensdag 4 augustus 1965 in Pretoria, Zuid-Afrika, 56 jaar oud (oorzaak: Hersenbloeding).
Beroep:
commies bij het Departement van Buitenlandsche Zaken.
Kinderen van Dies en Han:
1 Hans Jochem Mr. Helb, geboren op woensdag 6 januari 1937 in Den Haag (Zh). Volgt 25.
2 Anne Marjanne (Janneke) Helb, geboren op maandag 30 januari 1939 in Den Haag (Zh). Volgt 26.
lawrence_jacques_adam___eleonora_van_effen.jpg eleonora_van_effen_krantenbrericht_1993.jpg psychiatrisch_ziekenhuis_vogelenzang_te_bennebroek_1995.jpg
40 Lawrence Jacques Adam & Eleonora van Effen
41 Eleonora van Effen krantenbrericht 1993
42 Psychiatrisch Ziekenhuis Vogelenzang te Bennebroek 1995
13 Lawrence Jacques Adam (afb. 40) is geboren op maandag 15 mei 1911 in Sitoebondo, Oost-Java, Indonesië, zoon van Albertus Jacques Henry Laurence (Jacques) Adam (zie 4) en Dieuwertje Lena (Diti) Leegstra. Lawrence is overleden op zondag 2 oktober 1988 in Zandvoort (Nh), 77 jaar oud. Hij is gecremeerd op zaterdag 8 oktober 1988 in Driehuis-Westerveld (Nh).
Beroep:
Eigenaar/Verkoopleider elektrotechnisch materieel/witgoed.
Bijnaam of namen-Nickname(s):
Kleine Law.
Lawrence trouwde, 33 jaar oud, op zaterdag 1 juli 1944 in Bloemendaal (Nh) met Eleonora (Baby) van Effen (afb. 41 en 42), 26 jaar oud. Baby is geboren op donderdag 11 oktober 1917 in Batavia, Indonesië, dochter van Justus Mr. van Effen en Wilhelmina Betsy Soesman. Baby is overleden.
lawrence_albert_redford_adam__1908-...._.jpg antoinette_leonare__ton__deijkerhoff__1920-...._.jpg
43 Lawrence Albert Redford Adam (1908-....)
44 Antoinette Leonare (Ton) Deijkerhoff (1920-....)
14 Lawrence Albert Redford Adam (afb. 43) is geboren op vrijdag 16 oktober 1908 in Pandji, Oost-Java, Indonesië, zoon van Albert Redford (Bert) Adam (zie 5) en Jeanne Lilian Wilson.
Adres:
van 02-03-1954 tot 08-05-1954     Mauvestraat 25b (2 e verdieping), Amsterdam (Nh) (https://goo.gl/maps/kCdxBexZzdy hij woonde tijdelijk in bij zijn schoonzuster Mina Elisabeth Kater-Dunki Jacobs zij was sinds 1944 weduwe van Henry Kater.
Mina Elisabeth emigreerde in 1956 naar de Verenigde Staten, haar twee kinderen waren haar in hetzelfde jaar al voorgegaan en wel op 1 augustus en op 6 oktober 1956, Mina volgde als laatste op 21 november 1956.)
Beroep:
machinist bij de suikerfabriek Kebon Agoeng in Malang/Elektro ingenieur. Luitenant Kolonel. (In de Tweede Wereldoorlog was hij reserve-luitenant bij de Luchtvaartafdeling van het KNIL en werd geïnterneerd in Hiroshima (kamp Hiroshima 2B).
Na de oorlog ging hij werken als waarnemend ingenieur bij de Militaire Luchtvaart van het KNIL en bleef in het leger, later ook bij de Nederlandse
Militaire Missie in Bandung tussen 1949 en 1954.
Ook na de beëindiging van de NMM bleef hij officier in Nederland.)
Bijnaam of namen-Nickname(s):
Grote Law.
Lawrence:
(1) trouwde, 28 jaar oud, op vrijdag 28 mei 1937 in Malang, Oost-Java, Indonesië met Silva Susanna (Deetje) Dunki Jacobs, 19 jaar oud. Deetje is geboren op zondag 30 december 1917 in Kraksaan, Probolinggo, Oost-Java, Indonesië, dochter van Johannes Anthonie Dunki Jacobs en Sophie Ambrosina Louise van der Schoor. Deetje is overleden op zondag 17 augustus 1980 in Den Haag (Zh), 62 jaar oud.
(2) trouwde, minstens 75 jaar oud, na 1983 in Den Haag (Zh) met Antoinette Leonare (Ton) Deijkerhoff (afb. 44), minstens 63 jaar oud. Ton is geboren op maandag 5 april 1920 in Tasikmalaya, West-Java, Indonesië, dochter van Johan Frederik Deijkerhoff en Susanna Constantia Simons. Ton trouwde voorheen op zaterdag 11 december 1948 in Batavia, Indonesië met Bernard (Ben) Adam (1907-1983), zie 17. Ton is kinderloos.
thomas_james__thom__adam__1913-1999_.jpg hens_borrebach.jpg
45 Thomas James (Thom) Adam (1913-1999)
46 Hens Borrebach
15 Thomas James (Thom) Adam (afb. 45) is geboren op woensdag 8 januari 1913 in Soerabaja, Oost-Java, Indonesië, zoon van Albert Redford (Bert) Adam (zie 5) en Jeanne Lilian Wilson. Thom is overleden op zondag 11 april 1999 in Den Haag (Zh), 86 jaar oud.
Beroep:
Tandarts.Dentist.
Thom:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op vrijdag 9 juli 1937 in Den Haag (Zh) met Hermanna Coelingh, 23 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd omstreeks 1949. Hermanna is geboren op donderdag 28 mei 1914 in Den Haag (Zh), dochter van Diederick Daniel Coelingh en Anna Korporaal. Hermanna is overleden.
(2) trouwde, 37 jaar oud, op dinsdag 29 augustus 1950 in Medan, Noord-Sumatra, Indonesië met Hens Borrebach (afb. 46). De scheiding werd geregistreerd omstreeks 1961 in Den Haag (Zh) [bron: Dit is een aanname.].
(3) trouwde, 49 jaar oud, op dinsdag 28 augustus 1962 in Den Haag (Zh) met Charlotte Louise Brosius, 48 jaar oud. Charlotte is geboren op zondag 10 mei 1914 in Geertruidenberg (Nb), dochter van Adolf Casper Eugen Brosius en Elisabeth Ernestine Wenzel. Charlotte is overleden. Charlotte trouwde voorheen op woensdag 20 mei 1942 in De Bilt (Ut) met Hendrik Dekker (geb. 1915). De ontbinding van dit huwelijk werd geregistreerd op zaterdag 10 april 1948 in Amsterdam (Nh) [bron: Arrondissement Rechtbank te Amsterdam d.d. 05.02.1948.]. Charlotte trouwde voorheen op maandag 7 februari 1949 in De Bilt (Ut) met Cornelis Frederik Martinus Rab (geb. 1910). De ontbinding van dit huwelijk werd geregistreerd op maandag 9 juni 1958 in Den Haag (Zh).
(4) trouwde, 56 jaar oud, op maandag 28 juli 1969 in Den Haag (Zh) met C.A.M. van Koert.
Kind van Thom en Hermanna:
josé_lillian_adam.jpg
47 José Lillian Adam
1 José Lillian Adam (afb. 47), geboren omstreeks 1946 in Brisbane Queensland, Australië.
Kind van Thom en C.A.M.:
2 Esther Lillian Adam, geboren op zaterdag 28 oktober 1972 in Den Haag (Zh).
mary_jane_adam__1920-1991_.jpg mary_jane_adam__1920-1991_-2.jpg hendrik_willem_cornelis_te_winkel-interneringskaart.jpg hendrik_willem_cornelis_te_winkel__1903-1985_.jpg mary_jane_adam___henk_te_winkel__1981_.jpg
48 Mary Jane Adam (1920-1991)
49 Mary Jane Adam (1920-1991)-2
50 Hendrik Willem Cornelis te Winkel-interneringskaart
51 Hendrik Willem Cornelis te Winkel (1903-1985)
52 Mary Jane Adam & Henk te Winkel (1981)
16 Mary Jane Adam (afb. 48 en 49) is geboren op zaterdag 9 oktober 1920 in Soerabaja, Oost-Java, Indonesië, dochter van Albert Redford (Bert) Adam (zie 5) en Jeanne Lilian Wilson. Mary is overleden op woensdag 2 oktober 1991 in Den Haag (Zh), 70 jaar oud. Mary:
(1) trouwde, 21 jaar oud, op dinsdag 21 oktober 1941 in Soerabaja, Oost-Java, Indonesië met Charles Louis Dieudonnè Briët, 30 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd op donderdag 29 mei 1947 in Soerabaja, Oost-Java, Indonesië. Charles is geboren op dinsdag 1 november 1910 in Djokjakarta, Midden-Java, Indonesië, zoon van Louis François Briët en Malvine Heilmayer.
(2) trouwde, minstens 27 jaar oud, na 1947 in Batavia, Indonesië met Hendrik Willem Cornelis (Henk) te Winkel (afb. 50 t/m 52), minstens 44 jaar oud. Henk is geboren op donderdag 14 mei 1903 in Scheveningen (Zh), zoon van Hendrik Willem te Winkel en Sjoerdtje Reitsma. Henk is overleden in oktober 1985 in Den Haag (Zh), 82 jaar oud. Henk trouwde voorheen omstreeks 1930 met Henriette Jeannette Louise Carli (geb. 1898). De ontbinding van dit huwelijk werd geregistreerd omstreeks 1947.
bernard__ben__adam___antoinette_leonare__ton__deijkerhoff__11-12-1948_.jpg frieda_schaly_1940.jpg
53 Bernard (Ben) Adam & Antoinette Leonare (Ton) Deijkerhoff (11-12-1948)
54 Frieda Schaly 1940
17 Bernard (Ben) Adam (afb. 53) is geboren op vrijdag 8 maart 1907 in Kraksaan, Probolinggo, Oost-Java, Indonesië, zoon van Henri Vincent Adam (zie 6) en Josephine (Fien) Valkenhoff. Ben is overleden op maandag 11 juli 1983 in Den Haag (Zh), 76 jaar oud. Hij is begraven op vrijdag 15 juli 1983 in Den Haag-Ockenburgh.
Beroep:
Employe Bij de firma Hoppenstedt & Co. (In 1950 trad hij in dienst van het Bureau voor de Industriële Eigendom.
Hij werd daar hoofdingenieur A en in 1970 Lid van de octrooiraad.)
Onderscheiding:
Officier in de orde van Oranje Nassau
Bijnaam of namen-Nickname(s):
Lange Ben.
Ben:
(1) trouwde, 30 jaar oud, op woensdag 17 november 1937 in Batavia, Indonesië met Frieda Schaly (afb. 54), 26 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd omstreeks 1944 in Batavia, Indonesië. Frieda is geboren op vrijdag 3 november 1911 in Teteringen (Nb). Het huwelijk van Ben en Frieda bleef kinderloos.
(2) trouwde, 41 jaar oud, op zaterdag 11 december 1948 in Batavia, Indonesië met Antoinette Leonare (Ton) Deijkerhoff (afb. 44), 28 jaar oud. Ton is geboren op maandag 5 april 1920 in Tasikmalaya, West-Java, Indonesië, dochter van Johan Frederik Deijkerhoff en Susanna Constantia Simons. Ton trouwde later na 1983 in Den Haag (Zh) met Lawrence Albert Redford Adam (geb. 1908), zie 14. Het huwelijk van Ben en Ton bleef kinderloos.
18 Bernardina Giuseppina Luisa Adam is geboren op zaterdag 14 oktober 1911 in Fort de Kock, Bukittinggi, West-Sumatra, Indonesië, dochter van Johan Wilhelm Helen (John) Adam (zie 7) en Giuseppina Montauti. Bernardina trouwde, 25 jaar oud, op woensdag 2 december 1936 in Boekarest, Roemenië met Henry Goldstein, 26 jaar oud. Henry is geboren op woensdag 25 mei 1910 in Boekarest, Roemenië, zoon van Isak Goldstein en Rachel Klarsfeld. Henry is overleden op woensdag 11 september 1968 in Amsterdam (Nh), 58 jaar oud.
Beroep:
Bouwinspecteur/Bouwtechnicus.
Kind van Bernardina en Henry:
1 Lawrance Winston Helen Goldstein, geboren omstreeks 1944.
lorenzo_giovanni_giuseppe__renzo__adam__1913-1991_.jpg maria_theodora_elize_constance_van_ardenne__1914-2000_.jpg
55 Lorenzo Giovanni Giuseppe (Renzo) Adam (1913-1991)
56 Maria Theodora Elize Constance van Ardenne (1914-2000)
19 Lorenzo Giovanni Giuseppe (Renzo) Adam (afb. 55) is geboren op vrijdag 14 februari 1913 in Padang, Oost-Java, Indonesië, zoon van Johan Wilhelm Helen (John) Adam (zie 7) en Giuseppina Montauti. Renzo is overleden op vrijdag 22 september 2000 in Den Haag (Zh), 87 jaar oud. Hij is gecremeerd in Den Haag-Ockenburgh. Renzo trouwde, 35 jaar oud, op donderdag 15 april 1948 in Den Haag (Zh) met Maria Theodora Elize Constance (Stannie) van Ardenne (afb. 56), 33 jaar oud. Stannie is geboren op donderdag 28 mei 1914 in Purwakarta, West-Java, Indonesië. Stannie is overleden op woensdag 27 maart 1991 in Den Haag (Zh), 76 jaar oud. Zij is begraven op zaterdag 30 maart 1991 in Den Haag-Ockenburgh.
Kinderen van Renzo en Stannie:
1 Angelina Saskia Giuseppina Adam, geboren op maandag 15 mei 1950 in Tanjung Pandan, Banka-Billiton, Indonesië.
2 Antonio Lorenzo Pietro Adam, geboren op donderdag 19 april 1951 in Tanjung Pandan, Banka-Billiton, Indonesië.
jolanda_giovanna_maria__joli__adam___vittorio_la_torre___kids.jpg
57 Jolanda Giovanna Maria (Joli) Adam & Vittorio La Torre + kids
20 Jolanda Giovanna Maria (Joli) Adam (afb. 57) is geboren op zondag 29 oktober 1916 in Padang, Oost-Java, Indonesië, dochter van Johan Wilhelm Helen (John) Adam (zie 7) en Giuseppina Montauti. Joli is overleden. Joli trouwde met Vittorio la Torre. Vittorio is geboren in San Piero In Campo, Elba Livorno, Italië.
nicolaas_lawrence_adam__1911-1958_.jpg nicolaas_lawrence_adam___olda_lily_groenevelt__13-01-1937_.jpg olda_lily__lily__groenevelt__1912-1994_.jpg
58 Nicolaas Lawrence Adam (1911-1958)
59 Nicolaas Lawrence Adam & Olda Lily Groenevelt (13-01-1937)
60 Olda Lily (Lily) Groenevelt (1912-1994)
21 Nicolaas Lawrence (Nico) Adam (afb. 58 en 59) is geboren op donderdag 28 september 1911 in Sitoebondo, Oost-Java, Indonesië, zoon van Helen Redlod Adam (zie 8) en Martha Cornelia Jkvr. (Corrie) Trip. Nico is overleden op dinsdag 17 juni 1958 in Bloemendaal (Nh), 46 jaar oud.
Adres:
Noorder Stationsweg 1, Bloemendaal (Nh)
Beroep:
Boekhouder op een thee onderneming in Sindang Wangi, Cicalengka, Bandung, West-Java, Indonesië.
Nico trouwde, 25 jaar oud, op woensdag 13 januari 1937 in Den Haag (Zh) met Olda Lily (Lily) Groenevelt (afb. 60), 24 jaar oud. Lily is geboren op zaterdag 14 september 1912 in Den Haag (Zh), dochter van Abraham Groenevelt en Alexandrine Arnolda de Jong. Lily is overleden op donderdag 12 mei 1994 in Bloemendaal (Nh), 81 jaar oud. Zij is begraven op dinsdag 17 mei 1994 in Den Haag (Zh) Begraafplaats Nieuw Eik en Duinen.
Kinderen van Nico en Lily:
1 Peter Lawrence Adam, geboren op vrijdag 12 april 1940 in Bandoeng, West-Java, Indonesië. Volgt 27.
2 Herman Bernard Nicolaas Bram (Herbert) Adam, geboren op vrijdag 26 juni 1942 in Bandoeng, West-Java, Indonesië. Volgt 28.
olda_marita_evelyn_adam.jpg
61 Olda Marita Evelyn Adam
3 Olda Marita Evelyn Adam (afb. 61), geboren op woensdag 4 januari 1950 in Bandoeng, West-Java, Indonesië.
peter_en_janneke_op_de_hofweg_in_den_haag_1954.jpg overlijden_van_jansje_nijhuijs-adam_1987-valt_op_dat_peter_nijhuijs_op_de_kaart_niet_wordt_vermeld.jpg pieter_everhardus_nijhuijs__1912-2005_.jpg pieter_everhardus_nijhuijs___janneke__jansje__adam__huwelijk_4_juli_1941_in_bandung_.jpg
62 Peter en Janneke op de Hofweg in Den Haag 1954
63 overlijden van Jansje Nijhuijs-Adam 1987-valt op dat Peter Nijhuijs op de kaart niet wordt vermeld
64 Pieter Everhardus Nijhuijs (1912-2005)
65 Pieter Everhardus Nijhuijs & Janneke (Jansje) Adam (Huwelijk 4 juli 1941 in Bandung)
22 Janneke (Jansje) Adam (afb. 62 en 63) is geboren op woensdag 14 april 1915 in Sitoebondo, Oost-Java, Indonesië, dochter van Helen Redlod Adam (zie 8) en Martha Cornelia Jkvr. (Corrie) Trip. Jansje is overleden op woensdag 18 februari 1987 in Den Haag (Zh), 71 jaar oud. Zij is gecremeerd op maandag 23 februari 1987 in Den Haag (Zh).
Echtscheiding.:
Het huwelijk tussen Janje en Peter kwam behoorlijk onder druk te staan vanwege het "drankprobleem" van Peter en een eventuele verhouding die hij had.
Ze zijn dan ook tussen tafel en bed gescheiden toentertijd en Peter ging na zijn vervroegde pensionering (1968) zich helemaal toeleggen op zijn passie schilderen.
dat deed hij eerst te Schimmert en later in een atelier te Maastricht.
Jansje trouwde, 26 jaar oud, op vrijdag 4 juli 1941 in Bandoeng, West-Java, Indonesië met Pieter Everhardus Nijhuijs (afb. 64 en 65), 29 jaar oud. Pieter is geboren op vrijdag 23 februari 1912 in Rotterdam (Zh), zoon van Pieter Adrianus Nijhuijs en Everarda Verschoof. Pieter is overleden op maandag 7 februari 2005 in Maastricht (Lim), 92 jaar oud. Hij is begraven op vrijdag 11 februari 2005 in Maastricht, Begraafplaats Tongerseweg.
Beroep:
Rijksambtenaar-Schilder/tekenaar vanaf 1950. (Materiaal:olieverf, aquarel
Onderwerp:landschappen, stillevens
Stijlkenmerken: figuratief
Typering van het werk:figuurstudies)
Kinderen van Jansje en Pieter:
janneke_en_evert_kneuterdijk_den_haag_1949_.jpg overlijden_van_pieter_everhardus_nijhuijs_1987.jpg
66 Janneke en Evert Kneuterdijk Den Haag 1949
67 overlijden van Pieter Everhardus Nijhuijs 1987
1 Pieter Everhardus (Evert) Nijhuijs (afb. 66 en 67), geboren op donderdag 30 april 1942 in Bandoeng, West-Java, Indonesië. Evert is overleden op zondag 8 maart 1987 in Den Haag (Zh), 44 jaar oud (oorzaak: Aan de mentale gevolgen van zijn echtscheiding waar hij een hartfalen aan overhield wat heeft geresulteerd in een (te vroeg) overlijden). Hij is gecremeerd op woensdag 11 maart 1987 in Den Haag (Zh) Begraafplaats Nieuw Eik en Duinen.
2 Jan Nijhuijs, geboren op zaterdag 24 september 1949 in Den Haag (Zh).
3 Maarten Nijhuijs, geboren op vrijdag 23 maart 1951 in Den Haag (Zh).
bernhard_henri__benny__adam_jacoba_catharina_maria__cobi__meijer__12_april_1956_.jpg factorij_in_jakarta_1950-1953.jpg benny-heleen-cobi-1974.jpg
68 Bernhard Henri (Benny) Adam Jacoba Catharina Maria (Cobi) Meijer (12 april 1956)
69 Factorij in Jakarta 1950-1953
70 Benny-Heleen-Cobi-1974
23 Bernhard Henri (Benny) Adam (afb. 68 en 69) is geboren op donderdag 11 januari 1917 in Yogyakarta, Java, Indonesië, zoon van Helen Redlod Adam (zie 8) en Martha Cornelia Jkvr. (Corrie) Trip. Benny is overleden op woensdag 14 juni 1989 in Den Haag (Zh), 72 jaar oud. Hij is gecremeerd op maandag 19 juni 1989 in Den Haag-Ockenburgh.
Beroep:
Employe bij De Nederlandsche Handel Maatschappij (“de factorij”) (later in 1953 als referendaris bij het ministerie van Overzeese Rijksdelen.
En later opgeklommen tot afdelingshoofd tot plaatsvervangend directeur van het Kabinet voor Surinaamse en Nederlands-Antiliaanse Zaken, Tot zijn pensioen in 1982 bleef hij werken bij het Kabinet voor Nederlands-Antilliaanse Zaken.)
Onderscheiding:
Officier in de orde van Oranje Nassau
Benny trouwde, 39 jaar oud, op donderdag 12 april 1956 in Warnsveld (Gld) met Jacoba Catharina Maria (Cobi) Meijer (afb. 70), 22 jaar oud. Cobi is geboren op maandag 26 juni 1933 in Den Haag (Zh).
Kinderen van Benny en Cobi:
1 Heleen Adam, geboren op zaterdag 4 juni 1960 in Den Haag (Zh). Volgt 29.
2 Bert Adam, geboren op zondag 30 juni 1963 in Den Haag (Zh). Volgt 30.
frederik_bernhard_en_thérèse_annette_henriette.jpg thérèse-annette-henriëtte-_threes_-eijgenstein.png frederik_bernhard__fred__adam_thérèse_annette_henriëtte__threes__eijgenstein__14-03-1952_.jpg
71 Frederik Bernhard en Thérèse Annette Henriette
72 Thérèse-Annette-Henriëtte-(Threes)-Eijgenstein
73 Frederik Bernhard (Fred) Adam Thérèse Annette Henriëtte (Threes) Eijgenstein (14-03-1952)
24 Frederik Bernhard (Fred) Adam (afb. 71) is geboren op dinsdag 19 augustus 1924 in Amersfoort (Ut), zoon van Lucien Adam (zie 10) en Jeannette Gerardina (Jet) de Vries. Fred is overleden op zondag 27 september 2009 in Den Haag (Zh), 85 jaar oud. Hij is gecremeerd op vrijdag 2 oktober 2009 in Den Haag-Ockenburgh.
Beroep:
Employe Bij de Nationale Nederlanden, later wiskunde leraar aan het Tweede Vrijzinnig Christelijk Lyceum in Den Haag.
Fred trouwde, 27 jaar oud, op vrijdag 14 maart 1952 in Den Haag (Zh) met Thérèse Annette Henriëtte (Threes) Eijgenstein (afb. 72 en 73), 24 jaar oud. Threes is geboren op zondag 9 oktober 1927 in Bandoeng, West-Java, Indonesië, dochter van Hendrik Lodewijk Eijgenstein en Francoise Flora Johanna Opperman.
Kinderen van Fred en Threes:
1 Valentine Adam, geboren op zondag 25 januari 1953 in Den Haag (Zh). Volgt 31.
frederik_bernhard__fred__adam_geb.1954.jpg
74 Frederik Bernhard (Fred) Adam geb.1954
2 Frederik Bernhard (Fred) Adam (afb. 74), geboren op donderdag 29 juli 1954 in Den Haag (Zh).
3 Reneé Lucienne Adam, geboren op vrijdag 8 augustus 1958 in Den Haag (Zh). Volgt 32.
25 Hans Jochem Mr. Helb is geboren op woensdag 6 januari 1937 in Den Haag (Zh), zoon van Henri Arnold Mr. (Han) Helb en Josephine Bernardine (Dies) Adam (zie 12).
Beroep:
Ondervoorzitter Kon. Nedlloyd Groep N.V. te Rotterdam, directeur van o.a. Britannia Steam Ship Insurance Association Limited tot 19 juli 1994.
Mr Hans Jochem Helb is woonachtig in het Verenigd Koninkrijk. (Zie meer info hier:Josephine_Bernardine_(Dies)_Adam)
Hans trouwde, 24 jaar oud, op vrijdag 30 juni 1961 in Wassenaar (Zh) met Mariette (Diet) Kolff, 24 jaar oud. Diet is geboren op vrijdag 9 april 1937 in Zutphen (Gld), dochter van Cornelis Kolff en Martha Cornelia Molkenboer. Diet is overleden op vrijdag 19 januari 2018 in Wassenaar (Zh), 80 jaar oud.
moeder_en_dochter_helb_1961.png huwelijk_16_januari_1962_.png huwelijk_16_januari_1962_te_den_haag.png
75 moeder en dochter Helb 1961
76 Huwelijk 16 januari 1962
77 Huwelijk 16 januari 1962 te Den Haag
26 Anne Marjanne (Janneke) Helb (afb. 75 t/m 77) is geboren op maandag 30 januari 1939 in Den Haag (Zh), dochter van Henri Arnold Mr. (Han) Helb en Josephine Bernardine (Dies) Adam (zie 12). Janneke trouwde, 22 jaar oud, op dinsdag 16 januari 1962 in Den Haag (Zh) met Robert Fruin, 28 jaar oud. Robert is geboren op maandag 27 februari 1933 in Batavia, Indonesië, zoon van Thomas Anthonij Fruin en Willemine Mees.
Kind van Janneke en Robert:
1 Thomas Anthony Fruin, geboren op dinsdag 30 oktober 1962 in Buenos Aires, Argentinië.
peter_lawrence_adam.jpg
78 Peter Lawrence Adam
27 Peter Lawrence Adam (afb. 78) is geboren op vrijdag 12 april 1940 in Bandoeng, West-Java, Indonesië, zoon van Nicolaas Lawrence (Nico) Adam (zie 21) en Olda Lily (Lily) Groenevelt. Peter:
(1) trouwde, ongeveer 20 jaar oud, omstreeks 1960 in Haarlem (Nh) met Clementine Maria van der Pol. De scheiding werd geregistreerd omstreeks 1993.
(2) trouwde, 53 jaar oud, op maandag 7 februari 1994 in Beverwijk (Nh) met Iilse Joyce Henriette Reyneke, 34 jaar oud. Iilse is geboren op zaterdag 20 juni 1959 in Beverwijk (Nh).
Kinderen van Peter en Clementine:
1 Nicolaas Lawrence Adam, geboren op zaterdag 21 oktober 1961 in Bloemendaal (Nh). Volgt 33.
2 John Peter Edward Adam, geboren op donderdag 2 april 1964 in Santpoort (Nh). Volgt 34.
3 Annemarie Evelyn Adam, geboren op zaterdag 21 oktober 1972 in Santpoort (Nh). Volgt 35.
herman_bernard_nicolaas_bram_adam.jpg anna_henrica_henriette_maria_van_zuijlen.jpg
79 Herman Bernard Nicolaas Bram Adam
80 Anna Henrica Henriette Maria van Zuijlen
28 Herman Bernard Nicolaas Bram (Herbert) Adam (afb. 79) is geboren op vrijdag 26 juni 1942 in Bandoeng, West-Java, Indonesië, zoon van Nicolaas Lawrence (Nico) Adam (zie 21) en Olda Lily (Lily) Groenevelt. Herbert:
(1) trouwde, 20 jaar oud, op donderdag 20 december 1962 in Haarlem (Nh) met Erica Helder, 23 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd omstreeks 1972. Erica is geboren op woensdag 20 december 1939 in Schagen (Nh).
(2) trouwde, 42 jaar oud, op vrijdag 21 december 1984 in Rheden (Gld) met Anna Henrica Henriëtte Maria van Zuijlen (afb. 80), 35 jaar oud. Anna is geboren op zaterdag 9 juli 1949 in Hilversum (Nh).
Kind van Herbert en Erica:
1 L. D. A.Adam, geboren ±1965 in Groningen. Volgt 36.
Kinderen van Herbert en Anna:
2 Lawrence Joris Adam, geboren op zaterdag 2 juli 1983 in Arnhem (Gld). Volgt 37.
3 Marten David Adam, geboren op maandag 24 november 1986 in Arnhem (Gld).
heleen_adam-1960.jpg allen_bertram_sack.jpg
81 heleen adam-1960
82 Allen Bertram Sack
29 Heleen Adam (afb. 81) is geboren op zaterdag 4 juni 1960 in Den Haag (Zh), dochter van Bernhard Henri (Benny) Adam (zie 23) en Jacoba Catharina Maria (Cobi) Meijer. Heleen trouwde, 37 jaar oud, op donderdag 10 juli 1997 in New York City, Verenigde Staten met Allen Bertram Sack (afb. 82), 45 jaar oud. Allen is geboren in maart 1952 in Baltimore, Maryland, Verenigde Staten.
Kind van Heleen en Allen:
1 David Butler, geboren op zaterdag 26 juli 1997 in New York City, Verenigde Staten.
bert_adam.jpg karen_barbera_kootje.jpg
83 Bert Adam
84 Karen Barbera Kootje
30 Bert Adam (afb. 83) is geboren op zondag 30 juni 1963 in Den Haag (Zh), zoon van Bernhard Henri (Benny) Adam (zie 23) en Jacoba Catharina Maria (Cobi) Meijer. Bert trouwde, 34 jaar oud, op donderdag 28 augustus 1997 in Den Haag (Zh) met Karen Barbara Kootje (afb. 84), 29 jaar oud. Karen is geboren op woensdag 30 augustus 1967 in Zaandam (Nh).
Kinderen van Bert en Karen:
1 Max Bernhard Adam, geboren op dinsdag 13 oktober 1998 in Gouda (Zh).
2 Thijs Theun Adam, geboren op maandag 1 mei 2000 in Gouda (Zh).
valentine_adam__1953-2001_.jpg
85 Valentine Adam (1953-2001)
31 Valentine Adam (afb. 85) is geboren op zondag 25 januari 1953 in Den Haag (Zh), dochter van Frederik Bernhard (Fred) Adam (zie 24) en Thérèse Annette Henriëtte (Threes) Eijgenstein. Valentine is overleden op vrijdag 9 februari 2001 in Den Haag (Zh), 48 jaar oud. Zij is gecremeerd op donderdag 15 februari 2001 in Den Haag-Ockenburgh. Valentine trouwde, 26 jaar oud, op vrijdag 6 juli 1979 in Den Haag (Zh) met Johan Christiaan Meijer, 26 jaar oud. Johan is geboren in oktober 1952 in Wijster (Dr).
32 Reneé Lucienne Adam is geboren op vrijdag 8 augustus 1958 in Den Haag (Zh), dochter van Frederik Bernhard (Fred) Adam (zie 24) en Thérèse Annette Henriëtte (Threes) Eijgenstein. Reneé trouwde, 31 jaar oud, op zaterdag 14 oktober 1989 in Den Haag (Zh) met Jelle Eelco Hoekstra, 33 jaar oud. Jelle is geboren op dinsdag 3 januari 1956 in Wierum, Westdongeradeel (Fr).
33 Nicolaas Lawrence Adam is geboren op zaterdag 21 oktober 1961 in Bloemendaal (Nh), zoon van Peter Lawrence Adam (zie 27) en Clementine Maria van der Pol. Nicolaas trouwde, 45 jaar oud, op dinsdag 20 maart 2007 in Amsterdam (Nh) met Anita Henriëtte van Empel, 38 jaar oud. Anita is geboren op zaterdag 6 juli 1968 in Utrecht.
Kinderen van Nicolaas en Anita:
1 Julie Claire Adam, geboren op woensdag 9 juli 2003 in Amsterdam (Nh).
2 Scato Benjamin Adam, geboren op zaterdag 4 november 2006 in Amsterdam (Nh).
34 John Peter Edward Adam is geboren op donderdag 2 april 1964 in Santpoort (Nh), zoon van Peter Lawrence Adam (zie 27) en Clementine Maria van der Pol.
Kind van John uit onbekende relatie:
1 Merle Adam, geboren op dinsdag 20 februari 1990.
35 Annemarie Evelyn Adam is geboren op zaterdag 21 oktober 1972 in Santpoort (Nh), dochter van Peter Lawrence Adam (zie 27) en Clementine Maria van der Pol. Annemarie trouwde, 36 jaar oud, op vrijdag 15 mei 2009 in Oegstgeest (Zh) met Menno Wybe Visser, 32 jaar oud. Menno is geboren op woensdag 16 maart 1977 in Leiderdorp (Zh).
Kind van Annemarie uit onbekende relatie:
1 Connor Adam, geboren op woensdag 27 februari 2008.
Kind van Annemarie en Menno:
2 Rosa Bo Eleni Visser, geboren op zondag 8 februari 2009.
36 L. D. A. Adam is geboren ±1965 in Groningen, dochter van Herman Bernard Nicolaas Bram (Herbert) Adam (zie 28) en Erica Helder. L. trouwde, 24 jaar oud, in ±1990 in Noordwijk aan Zee (Zh) met R. L. C. Huigsloot, 26 jaar oud. R. is geboren ±1964 in Alkemade (Zh).
Kinderen van Lilian en Rudolf:
1 Privé
2 Privé
lawrence_joris_adam-geboren-adv..jpg
86 Lawrence Joris Adam-geboren-adv.
37 Lawrence Joris Adam (afb. 86) is geboren op zaterdag 2 juli 1983 in Arnhem (Gld), zoon van Herman Bernard Nicolaas Bram (Herbert) Adam (zie 28) en Anna Henrica Henriëtte Maria van Zuijlen. Lawrence trouwde, 29 jaar oud, op vrijdag 24 augustus 2012 in Tilburg (Nb) met Caroline van Duinhoven, 31 jaar oud. Caroline is geboren op maandag 6 oktober 1980.


The Ancestor Company, beëindigd per 31 december 2019, website blijft online.
The Ancestor Company, terminated December 31, 2019, website remains online.
The Ancestor Company, résilié le 31 décembre 2019, le site internet reste en ligne.
The Ancestor Company, gekündigt am 31. Dezember 2019, Website bleibt online.
Alle rechten voorbehouden
All rights reserved
Tous droits réservés
Alle Rechte vorbehalten
Copyright © Genealogybos.com 2024