Parenteel van Arij Pieters van Steijn

1 Arij Pieters van Steijn.
Heerlijkheid:
Land van Stein/Steijn. (In 1329 was Stein een zelfstandige heerlijkheid en werd toen als zodanig verkocht aan Jan van Beaumont, heer van der Goude.
Diens opvolgers verkochten het Land van Stein in 1438 aan de stad Gouda.
Tot zover de ene verklaring voor de naam Steijn ofwel Stein.

In 1329 Stein was an independent glory and was then sold as such to Jan van Beaumont, Mr. van der Goude. (Gouda)
His successors sold the Land of Stein in 1438 to the city of Gouda.
So far, one explanation for the name Steijn or Stein.)
Vermeld:
Ook vermeld als: van Steijn; van Steyn; van Stijn; van Stein; van Steen.
Arij trouwde op zondag 4 mei 1760 in Waddinxveen (Zh) met Barbara Dirksdr. Koot. Barbara is overleden op zondag 20 februari 1814 in Boskoop (Zh).
Kind van Arij en Barbara:
1 Pieter van Steijn, gedoopt op dinsdag 3 februari 1761 in Waddinxveen (Zh). Volgt 2.
pvstein_gvd_starre.jpg
1 PvStein Gvd starre
2 Pieter van Steijn (afb. 1), zoon van Arij Pieters van Steijn (zie 1) en Barbara Dirksdr. Koot. Hij is gedoopt op dinsdag 3 februari 1761 in Waddinxveen (Zh).
Huwelijk-Marriage:
Op den 24 December zijn alhier in wettigen ondertrouw aangetekend Pieter van Stein j.h met Geertje van der Starre j.d
beiden onder Noord-Waddingsveen (oude spelling), dan vermits den Bruidegom den Roomschen, en de Bruid den Gereformeerden Godsdienst is toegedaan,
zo moeten den geboden volgends placaat van hunne edele Grootmogende: den Heeren Staten van Holland en Westfriesland van zes tot zes weeken gaan.
Notie bij deze akte: "niet getrouwd wegens oneenigheid".
Deze tekst is letterlijk overgenomen van de orginele akte.
"Staan op trouwakte (1819) van zoon Cornelis wel als "echtelieden" vermeld".
Maar zijn NIET voor de WET en KERK gehuwd.(geen trouwakte aanwezig)
Conclusie: niet Pieter en Geertje hadden oneenigheid, maar de beide schoon-Families !

On the 24th of December are here registered in lawful marriage of Pieter van Stein, young man, with Geertje van der Starre, young daughter, both among North Waddingsveen (old spelling), then as have the bridegroom the Roman Catholics and the bride the Reformed Religion’s pledge.
So must the commandments according placaat of their noble Great Mighty: the Lords States of Holland and West Friesland, go from six to six weeks, this meant they were given 6 weeks reflection period to the proposed marriage yet to pass through.
Notion in this Act: "not married because of discord", not Pieter and Geertje had any difficulties , but both families van Stein and van der Starre had difficulties about the religion! (Catholics and Reformed)
This text is taken literally from the original deed.
Listed as "Spouses" at the marriage certificate (1819) from son Cornelis.
But they never married for LAW and CHURCH . (No marriage certificate present)
Conclusion: Pieter and Geertje were not officially married but each remained faithful until death parted them.
  [bron: Archief Gem. Gouda (Zh)]
Pieter ging in ondertrouw, 29 jaar oud, op donderdag 23 december 1790 in Waddinxveen (Zh) [bron: Archief Gem. Gouda (Zh)] met Geertje van der Starre, 26 jaar oud. Geertje is een dochter van Gerrit van der Starre en Maria Marrigje Gerritsdr van der Starre. Zij is gedoopt op zondag 22 april 1764 in Waddinxveen (Zh).
Kind van Pieter en Geertje:
1 Cornelis van Steijn, geboren op vrijdag 22 oktober 1790 in Waddinxveen (Zh). Volgt 3.
3 Cornelis van Steijn is geboren op vrijdag 22 oktober 1790 in Waddinxveen (Zh), zoon van Pieter van Steijn (zie 2) en Geertje van der Starre. Hij is gedoopt op vrijdag 1 april 1791 in Waddinxveen (Zh). Cornelis is overleden op zondag 20 augustus 1837 in Nieuwerkerk aan den IJssel (Zh), 46 jaar oud. Cornelis trouwde, 28 jaar oud, op maandag 28 juni 1819 in Nieuwerkerk aan den IJssel (Zh) [bron: Huwelijksakte van Cornelis en Johanna.] met Johanna (Anna) Slobbe, ongeveer 23 jaar oud. Anna is geboren omstreeks 1796 in Nieuwerkerk aan den IJssel (Zh). Anna is overleden op zondag 23 juli 1882 in Nieuwerkerk aan den IJssel (Zh), ongeveer 86 jaar oud.
Geboorte-Birth:
Johanna (Anna) Slobbe is in 1814, ze was toen 18 jaar, "verlost" van een dode zoon.
Vader onbekend, aangever was de Oom van Johanna, Gerrit Slobbe.(1783)
De Ouders van Johanna zijn onbekend.

Johanna (Anna) Slobbe 18 years in 1814, delivered of a dead son.
Father unknown, declarant was the uncle of Johanna, Gerrit Slobbe. (1783)
Her parents did not mention because the parents of Johanna’s were unknown
Kinderen van Cornelis en Anna:
1 Aart van Steijn, geboren op donderdag 21 oktober 1819 in Nieuwerkerk aan den IJssel (Zh). Volgt 4.
2 Pieter van Steijn, geboren op zondag 31 december 1820 in Nieuwerkerk aan den IJssel (Zh). Volgt 5.
3 Clasina van Steijn, geboren op zondag 17 maart 1822 in Nieuwerkerk aan den IJssel (Zh). Clasina is overleden op maandag 17 juni 1822 in Nieuwerkerk aan den IJssel (Zh), 3 maanden oud.
4 Clasina van Stein, geboren op zondag 15 juni 1823 in Nieuwerkerk aan den IJssel (Zh). Clasina is overleden op dinsdag 17 augustus 1824 in Nieuwerkerk aan den IJssel (Zh), 1 jaar oud.
5 Clasina van Stein, geboren op zondag 14 augustus 1825 in Nieuwerkerk aan den IJssel (Zh). Volgt 6.
6 Catharina van Stein, geboren op zaterdag 14 februari 1829 in Nieuwerkerk aan den IJssel (Zh). Catharina is overleden op maandag 8 februari 1836 in Nieuwerkerk aan den IJssel (Zh), 6 jaar oud.
7 Maria van Stein, geboren op vrijdag 13 juli 1832 in Nieuwerkerk aan den IJssel (Zh). Volgt 7.
4 Aart van Steijn is geboren op donderdag 21 oktober 1819 in Nieuwerkerk aan den IJssel (Zh), zoon van Cornelis van Steijn (zie 3) en Johanna (Anna) Slobbe. Aart is overleden op donderdag 24 september 1914 in Nieuwerkerk aan den IJssel (Zh), 94 jaar oud.
Vermeld:
Ook vermeld als: Aart van Stijn.
Aart:
(1) trouwde, 29 jaar oud, op vrijdag 16 maart 1849 in Ouderkerk aan den IJssel (Zh) met Geertje Verkaik, 22 jaar oud. Geertje is geboren op zaterdag 15 april 1826 in Ouderkerk aan den IJssel (Zh), dochter van Jacob Verkuil en Geertje van den Klis. Geertje is overleden op maandag 3 mei 1858 in Ouderkerk aan den IJssel (Zh), 32 jaar oud.
Vermeld:
Ook vermeld als: Geertje Verkuil.
(2) trouwde, 40 jaar oud, op vrijdag 11 november 1859 in Ouderkerk aan den IJssel (Zh) met Janna Adriana Cornelia Twigt, 33 jaar oud. Janna is geboren op donderdag 27 juli 1826 in Ouderkerk aan den IJssel (Zh), dochter van Cornelis Twigt en Adriana Burggraaf. Janna is overleden op zaterdag 29 oktober 1870 in Ouderkerk aan den IJssel (Zh), 44 jaar oud.
Kinderen van Aart en Geertje:
1 Johanna van Steijn, geboren op donderdag 7 juni 1849 in Ouderkerk aan den IJssel (Zh). Johanna is overleden op vrijdag 27 juli 1849 in Ouderkerk aan den IJssel (Zh), 1 maand oud.
2 Gerritje Johanna van Steijn, geboren op vrijdag 9 mei 1851 in Ouderkerk aan den IJssel (Zh). Gerritje is overleden op zondag 22 juni 1851 in Ouderkerk aan den IJssel (Zh), 1 maand oud.
3 Johanna van Steijn, geboren op vrijdag 28 januari 1853 in Ouderkerk aan den IJssel (Zh). Johanna is overleden op dinsdag 11 mei 1858 in Ouderkerk aan den IJssel (Zh), 5 jaar oud.
4 Jacob Cornelis van Steijn, geboren op maandag 25 september 1854 in Ouderkerk aan den IJssel (Zh). Jacob is overleden op dinsdag 19 december 1854 in Ouderkerk aan den IJssel (Zh), 2 maanden oud.
5 Gerrigje van Steijn, geboren op zaterdag 17 november 1855 in Ouderkerk aan den IJssel (Zh). Gerrigje is overleden op vrijdag 28 maart 1856 in Ouderkerk aan den IJssel (Zh), 4 maanden oud.
Kinderen van Aart en Janna:
6 Johanna (Janna) van Steijn, geboren op vrijdag 4 mei 1860 in Ouderkerk aan den IJssel (Zh). Volgt 8.
7 Cornelis van Steijn, geboren op maandag 23 september 1861 in Ouderkerk aan den IJssel (Zh). Cornelis is overleden op woensdag 16 april 1862 in Ouderkerk aan den IJssel (Zh), 6 maanden oud.
8 Cornelis van Steijn, geboren op maandag 8 december 1862 in Ouderkerk aan den IJssel (Zh). Volgt 9.
9 Cornelia van Steijn, geboren op dinsdag 19 september 1865 in Ouderkerk aan den IJssel (Zh). Volgt 10.
10 Adriana van Steijn, geboren op dinsdag 19 september 1865 in Ouderkerk aan den IJssel (Zh). Adriana is overleden op vrijdag 27 oktober 1865 in Ouderkerk aan den IJssel (Zh), 1 maand oud.
Vermeld:
Een van een tweeling.
11 Adrianus van Steijn, geboren op vrijdag 7 mei 1869 in Ouderkerk aan den IJssel (Zh). Adrianus is overleden op zaterdag 27 november 1869 in Ouderkerk aan den IJssel (Zh), 6 maanden oud.
5 Pieter van Steijn is geboren op zondag 31 december 1820 in Nieuwerkerk aan den IJssel (Zh), zoon van Cornelis van Steijn (zie 3) en Johanna (Anna) Slobbe. Pieter is overleden op dinsdag 1 april 1890 in Nieuwerkerk aan den IJssel (Zh), 69 jaar oud. Pieter trouwde, 34 jaar oud, op zaterdag 10 maart 1855 in Nieuwerkerk aan den IJssel (Zh) met Maria van Vliet, 27 jaar oud. Maria is geboren op maandag 24 december 1827 in Ouderkerk aan den IJssel (Zh), dochter van Pieter van Vliet en Geertrui van IJperen. Maria is overleden op zaterdag 13 oktober 1894 in Nieuwerkerk aan den IJssel (Zh), 66 jaar oud.
Kinderen van Pieter en Maria:
1 Johanna van Steijn, geboren op woensdag 2 mei 1855 in Nieuwerkerk aan den IJssel (Zh). Johanna is overleden op donderdag 28 november 1912 in Gouderak (Zh), 57 jaar oud. Johanna bleef ongehuwd.
2 Geertrui van Stein, geboren op vrijdag 24 oktober 1856 in Nieuwerkerk aan den IJssel (Zh). Geertrui is overleden op zondag 13 september 1857 in Nieuwerkerk aan den IJssel (Zh), 10 maanden oud.
3 Geertrui van Stein, geboren op donderdag 14 oktober 1858 in Nieuwerkerk aan den IJssel (Zh). Geertrui is overleden op woensdag 28 juni 1871 in Nieuwerkerk aan den IJssel (Zh), 12 jaar oud.
4 Cornelis van Stein, geboren op zondag 26 oktober 1862 in Nieuwerkerk aan den IJssel (Zh). Cornelis is overleden op maandag 19 januari 1863 in Nieuwerkerk aan den IJssel (Zh), 2 maanden oud.
5 Cornelis van Stein, geboren op maandag 2 mei 1864 in Nieuwerkerk aan den IJssel (Zh). Volgt 11.
6 Pietertje van Stein, geboren op maandag 4 maart 1867 in Nieuwerkerk aan den IJssel (Zh). Pietertje is overleden op dinsdag 11 juli 1871 in Nieuwerkerk aan den IJssel (Zh), 4 jaar oud.
7 Pieter van Stein, geboren op zaterdag 18 december 1869 in Nieuwerkerk aan den IJssel (Zh). Volgt 12.
6 Clasina van Stein is geboren op zondag 14 augustus 1825 in Nieuwerkerk aan den IJssel (Zh), dochter van Cornelis van Steijn (zie 3) en Johanna (Anna) Slobbe. Clasina is overleden op dinsdag 21 april 1914 in Lisse (Zh), 88 jaar oud.
Vermeld:
Ook vermeld als: Clazina van Stijn en Klazina van Steen. Klasina van Stijn. (Clasina van Stein wordt in geboorte en trouwaktes geschreven als van Steen.
de naam van Stein is moeilijk leesbaar in de trouwakte van haar vader Cornelis.

Clasina van Stein is in birth and wedding acts written as van Steen.
the name van Stein is difficult to read on the wedding Act of her father Cornelis.)

Clasina trouwde, 23 jaar oud, op vrijdag 22 september 1848 in Nieuwerkerk aan den IJssel (Zh) met Johannes (Jan) van der Stelt, ongeveer 33 jaar oud. Jan is geboren omstreeks 1815 in Emmikhoven en Waardhuizen (Nb), zoon van Pieter Jansen (Piet) van der Stelt en Emmera (Imke) van Wijck. Jan is overleden op woensdag 2 augustus 1876 in Haarlemmermeer (Nh), ongeveer 61 jaar oud. Jan is weduwnaar van Alida van der Stelt (1817-1845), met wie hij trouwde op woensdag 18 mei 1842 in De Werken en Sleeuwijk (Nb).
Beroep:
Arbeider. - Labourer.
Kinderen van Clasina en Jan:
1 Emma van der Stelt, geboren op woensdag 13 februari 1850 in Nieuwerkerk aan den IJssel (Zh).
2 Johanna van der Stelt, geboren op vrijdag 16 mei 1851 in Nieuwerkerk aan den IJssel (Zh). Volgt 13.
3 Pietertje van der Stelt, geboren op zondag 27 maart 1853 in Nieuwerkerk aan den IJssel (Zh). Pietertje is overleden op zondag 27 november 1853 in Nieuwerkerk aan den IJssel (Zh), 8 maanden oud.
4 Pieter van der Stelt, geboren op zondag 16 april 1854 in Nieuwerkerk aan den IJssel (Zh). Volgt 14.
5 Cornelis van der Stelt, geboren op vrijdag 1 augustus 1856 in Haarlemmermeer (Nh). Cornelis is overleden op vrijdag 27 mei 1859 in Haarlemmermeer (Nh), 2 jaar oud.
6 Jan van der Stelt, geboren op zondag 27 september 1857 in Haarlemmermeer (Nh). Jan is overleden op vrijdag 30 juli 1858 in Haarlemmermeer (Nh), 10 maanden oud.
7 Jan van der Stelt, geboren op donderdag 23 september 1858 in Haarlemmermeer (Nh). Volgt 15.
8 Cornelis van der Stelt, geboren op zaterdag 10 augustus 1861 in Haarlemmermeer (Nh). Cornelis is overleden op zaterdag 6 december 1862 in Haarlemmermeer (Nh), 1 jaar oud.
9 Theodorus van der Stelt, geboren op woensdag 5 augustus 1863 in Haarlemmermeer (Nh). Volgt 16.
10 Cornelis van der Stelt, geboren op zondag 16 januari 1870 in Haarlemmermeer (Nh). Volgt 17.
7 Maria van Stein is geboren op vrijdag 13 juli 1832 in Nieuwerkerk aan den IJssel (Zh), dochter van Cornelis van Steijn (zie 3) en Johanna (Anna) Slobbe. Maria is overleden op zondag 26 juli 1914 in Haarlemmermeer (Nh), 82 jaar oud. Maria trouwde, 25 jaar oud, op woensdag 12 augustus 1857 in Nieuwerkerk aan den IJssel (Zh) met Pieter Twigt, ongeveer 25 jaar oud. Pieter is geboren omstreeks 1832 in Ouderkerk aan den IJssel (Zh), zoon van Hendrik Twigt en Zwaantje van der Velden. Pieter is overleden op zaterdag 11 januari 1890 in Haarlemmermeer (Nh), ongeveer 58 jaar oud.
Vermeld:
Ook vermeld als: Twicht. - Tricht.
Kinderen van Maria en Pieter:
1 Zwaantje Twigt, geboren op woensdag 16 september 1857 in Nieuwerkerk aan den IJssel (Zh).
2 Trijntje Twigt, geboren op maandag 16 april 1860 in Haarlemmermeer (Nh).
3 Hendrik Twigt, geboren op donderdag 13 juni 1861 in Haarlemmermeer (Nh). Hendrik is overleden op zaterdag 11 juli 1863 in Haarlemmermeer (Nh), 2 jaar oud.
4 Cornelis Twigt, geboren op dinsdag 3 maart 1863 in Haarlemmermeer (Nh).
5 Hendrik Twigt, geboren op dinsdag 19 juli 1864 in Haarlemmermeer (Nh). Hendrik is overleden op zaterdag 3 oktober 1868 in Haarlemmermeer (Nh), 4 jaar oud.
6 Pieter Twigt, geboren op donderdag 19 december 1867 in Haarlemmermeer (Nh). Volgt 18.
7 Johanna Twigt, geboren op zondag 18 september 1870 in Haarlemmermeer (Nh). Volgt 19.
8 Hendrik Twigt, geboren op donderdag 21 december 1871 in Haarlemmermeer (Nh). Volgt 20.
9 Maria Klasina Twigt, geboren op donderdag 18 juni 1874 in Haarlemmermeer (Nh). Maria is overleden op donderdag 16 juli 1874 in Haarlemmermeer (Nh), 28 dagen oud.
10 Jacobus Twigt, geboren op vrijdag 3 september 1875 in Haarlemmermeer (Nh). Jacobus is overleden op dinsdag 15 februari 1876 in Haarlemmermeer (Nh), 5 maanden oud.
8 Johanna (Janna) van Steijn is geboren op vrijdag 4 mei 1860 in Ouderkerk aan den IJssel (Zh), dochter van Aart van Steijn (zie 4) en Janna Adriana Cornelia Twigt. Janna trouwde, 32 jaar oud, op zaterdag 12 november 1892 in Nieuwerkerk aan den IJssel (Zh) met Adrianus Seele, 30 jaar oud. Adrianus is geboren op donderdag 24 juli 1862 in Nieuwerkerk aan den IJssel (Zh), zoon van Gerrit Seele en Willemina Kreuk. Adrianus is overleden op woensdag 22 april 1925 in Nieuwerkerk aan den IJssel (Zh), 62 jaar oud.
Kinderen van Janna en Adrianus:
1 Gerrit Seele, geboren op zaterdag 7 oktober 1893 in Nieuwerkerk aan den IJssel (Zh).
2 Janna Adriana Cornelia Seele, geboren op maandag 18 november 1895 in Nieuwerkerk aan den IJssel (Zh).
3 Aart Seele, geboren op maandag 21 november 1898 in Nieuwerkerk aan den IJssel (Zh).
4 Willem Seele, geboren op maandag 12 november 1900 in Nieuwerkerk aan den IJssel (Zh).
9 Cornelis van Steijn is geboren op maandag 8 december 1862 in Ouderkerk aan den IJssel (Zh), zoon van Aart van Steijn (zie 4) en Janna Adriana Cornelia Twigt. Cornelis is overleden op donderdag 7 juni 1917 in Nieuwerkerk aan den IJssel (Zh), 54 jaar oud. Cornelis trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 18 februari 1888 in Nieuwerkerk aan den IJssel (Zh) met Aagje Edeling, 22 jaar oud. Aagje is geboren op maandag 4 december 1865 in Nieuwerkerk aan den IJssel (Zh), dochter van Johannes Edeling en Lijntje den Outer. Aagje is overleden op zaterdag 10 september 1949 in Nieuwerkerk aan den IJssel (Zh), 83 jaar oud.
Kinderen van Cornelis en Aagje:
1 Janna Adriana Cornelia van Steijn, geboren op dinsdag 13 november 1888 in Nieuwerkerk aan den IJssel (Zh). Volgt 21.
2 Lijntje van Steijn, geboren op woensdag 19 juli 1893 in Nieuwerkerk aan den IJssel (Zh). Lijntje is overleden op woensdag 12 september 1900 in Nieuwerkerk aan den IJssel (Zh), 7 jaar oud.
3 Aart van Steijn, geboren op zondag 19 april 1896 in Nieuwerkerk aan den IJssel (Zh). Volgt 22.
4 Cornelia Magdalena van Steijn, geboren op zondag 3 oktober 1897 in Nieuwerkerk aan den IJssel (Zh). Volgt 23.
5 Johanna van Steijn, geboren op zondag 15 april 1900 in Nieuwerkerk aan den IJssel (Zh). Johanna is overleden op vrijdag 10 augustus 1900 in Nieuwerkerk aan den IJssel (Zh), 3 maanden oud.
6 Lijntje van Steijn, geboren op zondag 13 juli 1902 in Nieuwerkerk aan den IJssel (Zh). Volgt 24.
10 Cornelia van Steijn is geboren op dinsdag 19 september 1865 in Ouderkerk aan den IJssel (Zh), dochter van Aart van Steijn (zie 4) en Janna Adriana Cornelia Twigt. Cornelia is overleden op woensdag 8 november 1944 in Rotterdam (Zh), 79 jaar oud.
Vermeld:
Een van een tweeling.
Cornelia trouwde, 20 jaar oud, op vrijdag 28 mei 1886 in Nieuwerkerk aan den IJssel (Zh) met Adrianus de Jong, 25 jaar oud. Adrianus is geboren op donderdag 27 december 1860 in Ouderkerk aan den IJssel (Zh), zoon van Dirk de Jong en Pietertje de Jong. Adrianus is overleden op maandag 27 juni 1949 in Rotterdam (Zh), 88 jaar oud.
Kinderen van Cornelia en Adrianus:
1 Pietertje de Jong, geboren op donderdag 25 november 1886 in Nieuwerkerk aan den IJssel (Zh).
2 Eduard de Jong, geboren op donderdag 22 november 1888 in Kralingen, Rotterdam (Zh). Volgt 25.
3 Dirk de Jong, geboren op donderdag 12 februari 1891 in Kralingen, Rotterdam (Zh). Volgt 26.
4 Janna Adriana Cornelia de Jong, geboren op woensdag 27 april 1892 in Kralingen, Rotterdam (Zh). Janna is overleden op woensdag 25 maart 1896 in Rotterdam (Zh), 3 jaar oud.
5 Willem de Jong, geboren op vrijdag 11 mei 1894 in Kralingen, Rotterdam (Zh). Willem is overleden op dinsdag 13 november 1894 in Rotterdam (Zh), 6 maanden oud.
6 Wilhelmina Adriana de Jong, geboren op zaterdag 14 december 1895 in Rotterdam (Zh). Volgt 27.
7 Janna Adriana Cornelia de Jong, geboren op maandag 15 november 1897 in Rotterdam (Zh). Janna is overleden op zondag 30 april 1916 in Rotterdam (Zh), 18 jaar oud. Janna bleef ongehuwd.
8 Arie de Jong, geboren op zaterdag 16 september 1899 in Rotterdam (Zh). Volgt 28.
9 Willem de Jong, geboren op donderdag 20 maart 1902 in Rotterdam (Zh). Willem is overleden op maandag 9 juni 1902 in Rotterdam (Zh), 2 maanden oud.
10 Willem de Jong, geboren op woensdag 9 september 1903 in Rotterdam (Zh). Volgt 29.
11 Jacomijntje de Jong, geboren op woensdag 12 juli 1905 in Rotterdam (Zh). Volgt 30.
11 Cornelis van Stein is geboren op maandag 2 mei 1864 in Nieuwerkerk aan den IJssel (Zh), zoon van Pieter van Steijn (zie 5) en Maria van Vliet. Cornelis is overleden op maandag 15 oktober 1928 in Nieuwerkerk aan den IJssel (Zh), 64 jaar oud.
Beroep:
Melkverkoper, Melkslijter.   [bron: Archiefdienst Nieuwerkerk a/d IJssel.]
Cornelis trouwde, 38 jaar oud, op vrijdag 26 september 1902 in Nieuwerkerk aan den IJssel (Zh) met Neeltje Heikoop, 26 jaar oud. Neeltje is geboren op zondag 10 oktober 1875 in Nieuwerkerk aan den IJssel (Zh), dochter van Willem Heikoop en Jacoba Muit. Neeltje is overleden op woensdag 28 januari 1942 in Nieuwerkerk aan den IJssel (Zh), 66 jaar oud.
Kinderen van Cornelis en Neeltje:
1 Pieter Willem van Stein, geboren op donderdag 4 december 1902 in Nieuwerkerk aan den IJssel (Zh). Volgt 31.
2 Willem Pieter van Stein, geboren op donderdag 24 maart 1904 in Nieuwerkerk aan den IJssel (Zh). Volgt 32.
3 Maria Jacoba van Stein, geboren op woensdag 7 februari 1906 in Nieuwerkerk aan den IJssel (Zh). Volgt 33.
4 Jacobus (Koos) van Stein, geboren op dinsdag 17 maart 1908 in Nieuwerkerk aan den IJssel (Zh). Volgt 34.
5 Cornelis (Kees) van Stein, geboren op vrijdag 31 december 1909 in Nieuwerkerk aan den IJssel (Zh). Volgt 35.
6 Elias (Eelt) van Stein, geboren op donderdag 30 mei 1912 in Nieuwerkerk aan den IJssel (Zh). Eelt is overleden omstreeks 1987 in Nieuwerkerk aan den IJssel (Zh), ongeveer 75 jaar oud. Eelt bleef ongehuwd.
Beroep:
Tuindershandelaar/Handelaar in petroleum.
Gardeners Dealer / Distributor in petroleum.
Notitie-Notice:
Elias (Eelt) woonde tot zijn overlijden (1987) op de s’Gravenweg 226 te Nieuwerkerk aan den IJssel, de woningen die ooit hebben gestaan zijn afgebroken.
7 Leendert van Stein, geboren omstreeks 1915 in Nieuwerkerk aan den IJssel (Zh). Leendert is overleden op woensdag 14 juli 1915 in Nieuwerkerk aan den IJssel (Zh), ongeveer een jaar oud.
8 Leendert (Leen) van Stein, geboren op zondag 15 oktober 1916 in Nieuwerkerk aan den IJssel (Zh). Leen is overleden.
12 Pieter van Stein is geboren op zaterdag 18 december 1869 in Nieuwerkerk aan den IJssel (Zh), zoon van Pieter van Steijn (zie 5) en Maria van Vliet. Pieter is overleden op vrijdag 7 april 1922 in Rotterdam (Zh), 52 jaar oud. Pieter trouwde, 26 jaar oud, op vrijdag 11 september 1896 in Nieuwerkerk aan den IJssel (Zh) met Aantje van Dam, 23 jaar oud. Aantje is geboren op vrijdag 24 januari 1873 in Nieuwerkerk aan den IJssel (Zh), dochter van Cornelis van Dam en Aletta den Toom. Aantje is overleden op zaterdag 23 februari 1929 in Rotterdam (Zh), 56 jaar oud.
Kinderen van Pieter en Aantje:
1 Pieter van Stein, geboren op maandag 21 december 1896 in Nieuwerkerk aan den IJssel (Zh). Volgt 36.
2 Cornelis van Stein, geboren op maandag 1 augustus 1898 in Hillegersberg, Rotterdam (Zh). Cornelis is overleden op dinsdag 7 mei 1901 in Hillegersberg, Rotterdam (Zh), 2 jaar oud.
3 N.N. van Stein, levenloos geboren dochter, geboren op maandag 20 november 1899 in Hillegersberg, Rotterdam (Zh).
4 Gijsbert van Stein, geboren op woensdag 5 december 1900 in Hillegersberg, Rotterdam (Zh). Volgt 37.
5 Johannes van Stein, geboren op woensdag 5 december 1900 in Hillegersberg, Rotterdam (Zh). Volgt 38.
6 Maria van Stein, geboren op maandag 15 september 1902 in Hillegersberg, Rotterdam (Zh). Maria is overleden op woensdag 23 juli 1924 in Rotterdam (Zh), 21 jaar oud. Maria bleef ongehuwd.
7 Cornelis van Stein, geboren op dinsdag 5 april 1904 in Hillegersberg, Rotterdam (Zh). Cornelis is overleden op maandag 27 juni 1904 in Hillegersberg, Rotterdam (Zh), 2 maanden oud.
8 Cornelis van Stein, geboren op dinsdag 11 april 1905 in Hillegersberg, Rotterdam (Zh). Volgt 39.
9 Aletta van Stein, geboren op zondag 27 mei 1906 in Hillegersberg, Rotterdam (Zh). Volgt 40.
10 Maartje van Stein, geboren op dinsdag 26 november 1907 in Hillegersberg, Rotterdam (Zh).
11 Grietje van Stein, geboren op woensdag 17 maart 1909 in Hillegersberg, Rotterdam (Zh). Volgt 41.
12 Geertruida van Stein, geboren op maandag 29 april 1912 in Hillegersberg, Rotterdam (Zh). Volgt 42.
13 Jansje van Stein, geboren op woensdag 18 maart 1914 in Hillegersberg, Rotterdam (Zh). Volgt 43.
13 Johanna van der Stelt is geboren op vrijdag 16 mei 1851 in Nieuwerkerk aan den IJssel (Zh), dochter van Johannes (Jan) van der Stelt en Clasina van Stein (zie 6). Johanna is overleden op dinsdag 12 maart 1907 in Haarlem (Nh), 55 jaar oud. Johanna trouwde, 19 jaar oud, op vrijdag 11 november 1870 in Haarlemmermeer (Nh) met Pieter Balkenende, 32 jaar oud. Pieter is geboren op zaterdag 21 juli 1838 in Lisse (Zh), zoon van Pieter Balkenende en Adriana van Rijn. Pieter is overleden op zaterdag 13 september 1924 in Lisse (Zh), 86 jaar oud.
Kinderen van Johanna en Pieter:
1 Adriana Balkenende, geboren op donderdag 20 juli 1871 in Lisse (Zh). Volgt 44.
2 Jan Balkenende, geboren op woensdag 24 juli 1872 in Lisse (Zh).
3 Pieter Balkenende, geboren op woensdag 10 september 1873 in Lisse (Zh). Pieter is overleden op zaterdag 21 februari 1874 in Lisse (Zh), 5 maanden oud.
4 Pieter Balkenende, geboren op zondag 6 december 1874 in Lisse (Zh). Volgt 45.
5 Cornelis Balkenende, geboren op donderdag 3 mei 1877 in Lisse (Zh). Cornelis is overleden op donderdag 18 oktober 1877 in Lisse (Zh), 5 maanden oud.
6 Gerrit Balkenende, geboren op woensdag 23 april 1879 in Lisse (Zh). Gerrit is overleden op woensdag 15 december 1897 in Lisse (Zh), 18 jaar oud.
7 Clazina Maria Balkenende, geboren op zaterdag 15 mei 1880 in Lisse (Zh). Clazina is overleden op zondag 29 augustus 1880 in Lisse (Zh), 3 maanden oud.
8 Maria Klazina Balkenende, geboren op vrijdag 2 september 1881 in Lisse (Zh). Maria is overleden op zaterdag 20 januari 1883 in Lisse (Zh), 1 jaar oud.
9 Clazina Maria Balkenende, geboren op vrijdag 10 augustus 1883 in Lisse (Zh). Volgt 46.
10 Nicolaas Balkenende, geboren op zaterdag 16 mei 1885 in Lisse (Zh). Nicolaas is overleden op woensdag 30 juni 1886 in Lisse (Zh), 1 jaar oud.
11 Nicolaas Balkenende, geboren op zondag 1 januari 1888 in Lisse (Zh). Volgt 47.
12 Johanna Gerarda Balkenende, geboren op dinsdag 14 juli 1891 in Lisse (Zh). Johanna is overleden op woensdag 29 juli 1891 in Lisse (Zh), 15 dagen oud.
14 Pieter van der Stelt is geboren op zondag 16 april 1854 in Nieuwerkerk aan den IJssel (Zh), zoon van Johannes (Jan) van der Stelt en Clasina van Stein (zie 6). Pieter is overleden op vrijdag 30 april 1937 in Haarlemmermeer (Nh), 83 jaar oud. Pieter trouwde, 30 jaar oud, op woensdag 13 augustus 1884 in Haarlemmermeer (Nh) met Trijntje van der Voet, 24 jaar oud. Trijntje is geboren op vrijdag 27 april 1860 in Noordwijk aan Zee (Zh), dochter van Martinus van der Voet en Maartje van Delft. Trijntje is overleden op vrijdag 12 maart 1909 in Haarlemmermeer (Nh), 48 jaar oud.
15 Jan van der Stelt is geboren op donderdag 23 september 1858 in Haarlemmermeer (Nh), zoon van Johannes (Jan) van der Stelt en Clasina van Stein (zie 6). Jan is overleden op vrijdag 4 november 1932 in Lisse (Zh), 74 jaar oud. Jan trouwde, 29 jaar oud, op woensdag 20 juni 1888 in Haarlemmermeer (Nh) met Pieternella de Jong, 20 jaar oud. Pieternella is geboren op vrijdag 20 september 1867 in Dirksland (Zh), dochter van Boudewijn de Jong en Jannetje Brouwer.
16 Theodorus van der Stelt is geboren op woensdag 5 augustus 1863 in Haarlemmermeer (Nh), zoon van Johannes (Jan) van der Stelt en Clasina van Stein (zie 6). Theodorus is overleden op vrijdag 13 maart 1931 in Haarlemmermeer (Nh), 67 jaar oud. Theodorus:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op woensdag 28 november 1888 in Haarlemmermeer (Nh) met Catharina Mesman, 24 jaar oud. Catharina is geboren op maandag 17 oktober 1864 in Colijnsplaat (Zld), dochter van Joost Mesman en Elizabeth van Overloop. Catharina is overleden op donderdag 21 september 1905 in Lisse (Zh), 40 jaar oud.
(2) trouwde, 48 jaar oud, op donderdag 19 oktober 1911 in Lisse (Zh) met Maartje van Dokkumburg, 41 jaar oud. Maartje is geboren op zondag 27 maart 1870 in Berlikum, Menaldumadeel (Fr), dochter van Jan Wijbes van Dokkumburg en Klaaske Tietes de Jong.
Weduwe van: Widow of:
Cornelis Hettema.
Kinderen van Theodorus en Catharina:
1 Clasina Elisabetha van der Stelt, geboren op zondag 10 november 1889 in Lisse (Zh).
2 Joost van der Stelt, geboren op donderdag 12 maart 1891 in Hillegom (Zh). Volgt 48.
3 Elizabeth Pieternella van der Stelt, geboren op vrijdag 30 december 1892 in Hillegom (Zh). Elizabeth is overleden op woensdag 3 april 1895 in Hillegom (Zh), 2 jaar oud.
4 N.N. van der Stelt, levenloos geboren zoon, geboren op donderdag 23 augustus 1894 in Hillegom (Zh).
5 Lubertus van der Stelt, geboren op vrijdag 19 juli 1895 in Hillegom (Zh).
6 Elisabertha Pieternella van der Stelt, geboren op dinsdag 7 december 1897 in Hillegom (Zh). Elisabertha is overleden op maandag 3 augustus 1908 in Lisse (Zh), 10 jaar oud.
7 Jan van der Stelt, geboren op vrijdag 15 december 1899 in Hillegom (Zh).
8 Johannes Frans van der Stelt, geboren op zondag 2 november 1902 in Lisse (Zh).
9 Catharina van der Stelt, geboren op vrijdag 15 september 1905 in Lisse (Zh).
17 Cornelis van der Stelt is geboren op zondag 16 januari 1870 in Haarlemmermeer (Nh), zoon van Johannes (Jan) van der Stelt en Clasina van Stein (zie 6). Cornelis is overleden op dinsdag 10 maart 1953 in Haarlemmermeer (Nh), 83 jaar oud. Cornelis trouwde, 23 jaar oud, op vrijdag 1 december 1893 in Haarlemmermeer (Nh) met Jantje Andrea Kardol, 23 jaar oud. Jantje is geboren op vrijdag 13 mei 1870 in Haarlemmermeer (Nh), dochter van Salomon Cornelis Kardol en Wijntje de Bruin. Jantje is overleden op zaterdag 20 december 1930 in Haarlemmermeer (Nh), 60 jaar oud.
Kinderen van Cornelis en Jantje:
1 Klaziena van der Stelt, geboren op zondag 14 oktober 1894 in Haarlemmermeer (Nh). Volgt 49.
2 Salomon Cornelis van der Stelt, geboren op zondag 2 mei 1897 in Haarlemmermeer (Nh). Volgt 50.
3 Jan van der Stelt, geboren op woensdag 20 augustus 1902 in Haarlemmermeer (Nh).
4 Peter van der Stelt, geboren op zaterdag 12 november 1904 in Haarlemmermeer (Nh).
5 Wijntje Paulina van der Stelt, geboren op dinsdag 9 juni 1908 in Haarlemmermeer (Nh). Volgt 51.
18 Pieter Twigt is geboren op donderdag 19 december 1867 in Haarlemmermeer (Nh), zoon van Pieter Twigt en Maria van Stein (zie 7). Pieter is overleden op zaterdag 19 maart 1910 in Haarlemmermeer (Nh), 42 jaar oud.
Beroep:
Arbeider. - Labourer.
Pieter trouwde, 28 jaar oud, op woensdag 27 mei 1896 in Haarlemmermeer (Nh) met Johanna de Smit, 20 jaar oud. Johanna is geboren op maandag 5 juli 1875 in Wissenkerke (Zld), dochter van Jeremias de Smit en Louwerina Koole. Johanna is overleden op vrijdag 13 juni 1913 in Haarlemmermeer (Nh), 37 jaar oud.
Kinderen van Pieter en Johanna:
1 Jeremias Twigt, geboren op zaterdag 25 februari 1893 in Haarlemmermeer (Nh).
2 Maria Hendrika Louwerina Twigt, geboren op dinsdag 9 februari 1897 in Haarlemmermeer (Nh). Volgt 52.
3 Gerard Twigt, geboren op zaterdag 9 april 1898 in Haarlemmermeer (Nh).
4 Louwerina Twigt, geboren op woensdag 29 maart 1899 in Haarlemmermeer (Nh).
5 Pieter Twigt, geboren op zondag 22 april 1900 in Haarlemmermeer (Nh). Volgt 53.
6 Marinus Twigt, geboren op zondag 16 juni 1901 in Haarlemmermeer (Nh).
7 Trijntje Twigt, geboren op zaterdag 1 november 1902 in Haarlemmermeer (Nh). Trijntje is overleden op maandag 19 september 1904 in Haarlemmermeer (Nh), 1 jaar oud.
8 Trijntje Twigt, geboren in april 1905 in Haarlemmermeer (Nh). Trijntje is overleden op woensdag 13 december 1905 in Haarlemmermeer (Nh), 8 maanden oud.
9 Hendrik Twigt, geboren op donderdag 25 maart 1909 in Haarlemmermeer (Nh). Hendrik is overleden op zaterdag 26 juni 1909 in Haarlemmermeer (Nh), 3 maanden oud.
19 Johanna Twigt is geboren op zondag 18 september 1870 in Haarlemmermeer (Nh), dochter van Pieter Twigt en Maria van Stein (zie 7). Johanna trouwde, 29 jaar oud, op donderdag 26 oktober 1899 in Amsterdam (Nh) met Adrianus Zwanik, 28 jaar oud. Adrianus is geboren op vrijdag 31 maart 1871 in Medemblik (Nh), zoon van Antonie Zwanik en Geertje de Rijk.
20 Hendrik Twigt is geboren op donderdag 21 december 1871 in Haarlemmermeer (Nh), zoon van Pieter Twigt en Maria van Stein (zie 7). Hendrik is overleden op dinsdag 29 december 1908 in Haarlemmermeer (Nh), 37 jaar oud. Hendrik trouwde, 34 jaar oud, op vrijdag 31 augustus 1906 in Haarlemmermeer (Nh) met Lena de Smit, 29 jaar oud. Lena is geboren op dinsdag 19 juni 1877 in Wissenkerke (Zld), dochter van Jeremias de Smit en Louwerina Koole. Lena is overleden op dinsdag 23 oktober 1917 in Haarlemmermeer (Nh), 40 jaar oud.
21 Janna Adriana Cornelia van Steijn is geboren op dinsdag 13 november 1888 in Nieuwerkerk aan den IJssel (Zh), dochter van Cornelis van Steijn (zie 9) en Aagje Edeling. Janna is overleden op woensdag 2 juli 1924 in Nieuwerkerk aan den IJssel (Zh), 35 jaar oud. Janna trouwde, 20 jaar oud, op vrijdag 27 november 1908 in Nieuwerkerk aan den IJssel (Zh) met Huig Stam, 27 jaar oud. Huig is geboren op zondag 23 oktober 1881 in Nieuwerkerk aan den IJssel (Zh), zoon van Hermanus Stam en Margaretha Molenaar. Huig is overleden op zaterdag 14 oktober 1939 in Nieuwerkerk aan den IJssel (Zh), 57 jaar oud.
Kinderen van Janna en Huig:
1 N.N. Stam, levenloos geboren zoon, geboren op zondag 6 december 1908 in Nieuwerkerk aan den IJssel (Zh).
2 Margaretha Stam, geboren op woensdag 8 december 1909 in Nieuwerkerk aan den IJssel (Zh). Volgt 54.
3 Cornelis Stam, geboren omstreeks 1911 in Nieuwerkerk aan den IJssel (Zh). Cornelis is overleden op donderdag 12 oktober 1911 in Nieuwerkerk aan den IJssel (Zh), ongeveer een jaar oud.
22 Aart van Steijn is geboren op zondag 19 april 1896 in Nieuwerkerk aan den IJssel (Zh), zoon van Cornelis van Steijn (zie 9) en Aagje Edeling. Aart trouwde, 33 jaar oud, op woensdag 6 november 1929 in Rotterdam (Zh) met Elizabeth Lomé, 23 jaar oud. Elizabeth is geboren op maandag 18 december 1905 in Rotterdam (Zh), dochter van Pieter Lomé en Anna Margaretha Scheffers. Elizabeth trouwde voorheen op woensdag 21 november 1923 in Rotterdam (Zh) met Leendert Bolte (1897-1953). De ontbinding van dit huwelijk werd geregistreerd op dinsdag 31 juli 1928 in Rotterdam (Zh).
Moeder van:
Kinderen van Elizabeth Lomé en Leendert Bolte:

1 Lena Johanna Bolte, geboren op donderdag 3 januari 1924 in Rotterdam (Zh).
2 Pieter Hendrik Bolte, geboren op zaterdag 10 januari 1925 in Rotterdam (Zh).
3 Elizabeth Aafje Bolte, geboren op donderdag 10 december 1925 in Rotterdam (Zh).
4 N.N. Bolte, levenloos geboren zoon, geboren op donderdag 5 mei 1927 in Nieuwerkerk aan den IJssel (Zh).
Kinderen van Aart en Elizabeth:
1 Cornelis van Lomé, geboren op zaterdag 12 mei 1928 in Rotterdam (Zh).
2 Godefridus Bolte, geboren op zaterdag 20 april 1929 in Rotterdam (Zh).
Naamswijziging-name amendment:
Godefridus Bolte heeft later de naam van Steijn gekregen, daar is wel een verklaring voor, althans het is niet te bewijzen tot zover maar is een sterke aanname.
Het vermoeden bestaat dat Elizabeth Lomé al tijdens haar huwelijk met Leendert Bolte een realtie is aangegaan met Aart van Steijn en uit die relatie is Cornelis Lomé geboren en dat was de aanleiding tot een echtscheiding tussen Elizabeth en Leendert.
Daarna toen de scheiding in gang werd gezet is ook Godefridus verwekt maar de biologische vader is niet Leendert maar Aart van Steijn, kortom Cornelis Bolte heet eigenlijk van Steijn en dat geldt ook voor Godefridus.
De gezinskaart van Aart en Elizabeth geeft wel dat beeld weer maar het is een aanname aangezien ik niet de beschikking heb over de documenten die dat zouden kunnen verifiëren.
3 N.N. van Steijn, levenloos geboren zoon, geboren op donderdag 29 oktober 1931 in Rotterdam (Zh).
4 Aagje van Steijn, geboren op woensdag 31 mei 1933 in Rotterdam (Zh). Aagje is overleden op zondag 27 mei 1934 in Rotterdam (Zh), 11 maanden oud.
5 Mattheus van Steijn, geboren op woensdag 5 september 1934 in Rotterdam (Zh).
6 N.N. van Steijn, levenloos geboren zoon, geboren op zondag 20 oktober 1935 in Rotterdam (Zh).
23 Cornelia Magdalena van Steijn is geboren op zondag 3 oktober 1897 in Nieuwerkerk aan den IJssel (Zh), dochter van Cornelis van Steijn (zie 9) en Aagje Edeling. Cornelia trouwde, 19 jaar oud, op vrijdag 30 maart 1917 in Nieuwerkerk aan den IJssel (Zh) met Willem Hazebroek, 23 jaar oud. Willem is geboren op maandag 21 augustus 1893 in Nieuwerkerk aan den IJssel (Zh), zoon van Willem Hazebroek en Cornelia Johanna Roggeveen.
24 Lijntje van Steijn is geboren op zondag 13 juli 1902 in Nieuwerkerk aan den IJssel (Zh), dochter van Cornelis van Steijn (zie 9) en Aagje Edeling. Lijntje is overleden op maandag 1 februari 1999 in Moordrecht (Zh), 96 jaar oud. Lijntje trouwde, 22 jaar oud, op zaterdag 13 december 1924 in Moordrecht (Zh) met Jan de Gruijl, 30 jaar oud. Jan is geboren op maandag 28 mei 1894 in Moordrecht (Zh), zoon van Jan de Gruijl en Adriana Maria de Bruijn.
25 Eduard de Jong is geboren op donderdag 22 november 1888 in Kralingen, Rotterdam (Zh), zoon van Adrianus de Jong en Cornelia van Steijn (zie 10). Eduard is overleden op maandag 27 juni 1932 in Rotterdam (Zh), 43 jaar oud. Eduard trouwde, 30 jaar oud, op woensdag 27 november 1918 in Rotterdam (Zh) met Wilhelmina Mulder, 17 jaar oud. Wilhelmina is geboren op zaterdag 11 mei 1901 in Rotterdam (Zh), dochter van Gerrit Adrianus Mulder en Adriana Klein. Wilhelmina is overleden op woensdag 3 september 1941 in Rotterdam (Zh), 40 jaar oud. Wilhelmina trouwde later omstreeks juni 1940 in Rotterdam (Zh) met Berend Jan van den Berg (geb. 1896).
Huwelijk-Marriage:
Berend Jan van den Berg is geboren op zondag 13 september 1896 in Scheveningen (Zh), zoon van Berend Jan van den Berg en Catharina de Niet. Berend:
(1) trouwde, 22 jaar oud, op woensdag 7 mei 1919 in Rotterdam (Zh) met Adriana van Dijk, 18 jaar oud.
De scheiding werd geregistreerd op vrijdag 22 september 1933 in Rotterdam (Zh).
Adriana is geboren op vrijdag 20 juli 1900 in Overschie, Rotterdam (Zh), dochter van Adriana van Dijk.

(2) trouwde, 37 jaar oud, op woensdag 16 mei 1934 in Rotterdam (Zh) met Dina Berkenbosch, 30 jaar oud.
Dina is geboren op donderdag 5 november 1903 in Oudorp (Nh).
Dina is overleden op maandag 1 januari 1940 in Rotterdam (Zh), 36 jaar oud.
26 Dirk de Jong is geboren op donderdag 12 februari 1891 in Kralingen, Rotterdam (Zh), zoon van Adrianus de Jong en Cornelia van Steijn (zie 10). Dirk trouwde, 29 jaar oud, op woensdag 9 juni 1920 in Rotterdam (Zh) met Aaltje Schrauwen, 33 jaar oud. Aaltje is geboren op vrijdag 7 januari 1887 in Rotterdam (Zh), dochter van Dielis Schrauwen en Kornelia van den Akker. Aaltje is overleden op dinsdag 5 september 1944 in Rotterdam (Zh), 57 jaar oud.
27 Wilhelmina Adriana de Jong is geboren op zaterdag 14 december 1895 in Rotterdam (Zh), dochter van Adrianus de Jong en Cornelia van Steijn (zie 10). Wilhelmina is overleden op zaterdag 26 april 1924 in Rotterdam (Zh), 28 jaar oud. Wilhelmina trouwde, 25 jaar oud, op woensdag 1 juni 1921 in Rotterdam (Zh) met Jacobus Willems Cremer, 25 jaar oud. Jacobus is geboren op woensdag 26 februari 1896 in Almelo (Ov), zoon van Bregchiena Jantiena Cremer. Jacobus trouwde later op woensdag 15 juli 1925 in Rotterdam (Zh) met Maria Louisa van Klaveren (geb. 1900).
Kind van Wilhelmina en Jacobus:
1 Jacobus Willems Cremer, geboren op zondag 7 mei 1922 in Rotterdam (Zh). Jacobus is overleden op donderdag 21 december 1922 in Rotterdam (Zh), 7 maanden oud.
28 Arie de Jong is geboren op zaterdag 16 september 1899 in Rotterdam (Zh), zoon van Adrianus de Jong en Cornelia van Steijn (zie 10). Arie trouwde, 30 jaar oud, op woensdag 25 september 1929 in Rotterdam (Zh) met Pieternella Groenewegen, 26 jaar oud. Pieternella is geboren op zondag 11 januari 1903 in Rotterdam (Zh), dochter van Pieter Groenewegen en Klaartje Beijer.
29 Willem de Jong is geboren op woensdag 9 september 1903 in Rotterdam (Zh), zoon van Adrianus de Jong en Cornelia van Steijn (zie 10). Willem is overleden op vrijdag 20 november 1942 in Rotterdam (Zh), 39 jaar oud. Willem trouwde, 24 jaar oud, op woensdag 28 september 1927 in Rotterdam (Zh) met Martina Cornelia Slijk, 22 jaar oud. Martina is geboren op vrijdag 10 februari 1905 in Rotterdam (Zh), dochter van Cornelis Slijk en Maria Cornelia Lambregts.
30 Jacomijntje de Jong is geboren op woensdag 12 juli 1905 in Rotterdam (Zh), dochter van Adrianus de Jong en Cornelia van Steijn (zie 10). Jacomijntje trouwde, 21 jaar oud, op woensdag 29 juni 1927 in Rotterdam (Zh) met Gerardus Jacobus de Bruijn, 21 jaar oud. Gerardus is geboren op zaterdag 17 februari 1906 in Rotterdam (Zh), zoon van Lourens de Bruijn en Dirkje Willemina de Hoog.
pieter_willen_van_stein__1902_-1994_.jpg pieter_willem_van_stein.jpg cornelia_palsgraaf_1905.jpg pieter_willem_van_stein_en_cornelia_palsgraaf.jpg
2 Pieter Willen van Stein (1902 -1994)
3 Pieter Willem van Stein
4 Cornelia Palsgraaf 1905
5 Pieter Willem van Stein en Cornelia Palsgraaf
31 Pieter Willem van Stein (afb. 2 en 3) is geboren op donderdag 4 december 1902 in Nieuwerkerk aan den IJssel (Zh), zoon van Cornelis van Stein (zie 11) en Neeltje Heikoop. Pieter is overleden op maandag 31 oktober 1994 in Capelle aan den IJssel (Zh), 91 jaar oud. Hij is begraven op vrijdag 4 november 1994 in Nieuwerkerk aan den IJssel (Zh).
Beroep:
Chauffeur bij Firma Boer (Exportslachterij) te Nieuwerkerk a/d IJssel.
Driver at the Boer Company (Exports slaughterhouse) in Nieuwerkerk a / d IJssel.
http://www.t-boer.nl/
Pieter trouwde, 24 jaar oud, op woensdag 12 januari 1927 in Moordrecht (Zh) met Cornelia (Kee) Palsgraaf (afb. 4 t/m 6), 21 jaar oud. Kee is geboren op zaterdag 15 juli 1905 in Moordrecht (Zh), dochter van Cornelis Palsgraaf en Marrigje Verschoor. Kee is overleden op maandag 5 juni 1995 in Capelle aan den IJssel (Zh), 89 jaar oud. Zij is begraven op vrijdag 9 juni 1995 in Nieuwerkerk aan den IJssel (Zh).
Kinderen van Pieter en Kee:
1 Neeltje Marrigje (Nel) van Stein, geboren op dinsdag 7 juni 1927 in Moordrecht (Zh). Volgt 55.
2 Cornelis (Cor) van Stein, geboren op donderdag 5 juli 1928 in Nieuwerkerk aan den IJssel (Zh). Volgt 56.
3 Marrigje van Stein, geboren op woensdag 28 oktober 1931 in Nieuwerkerk aan den IJssel (Zh). Marrigje is overleden op donderdag 17 maart 1932 in Nieuwerkerk aan den IJssel (Zh), 4 maanden oud.
4 Cornelis Marinus (Rien) van Stein, geboren op zaterdag 17 december 1932 in Nieuwerkerk aan den IJssel (Zh). Volgt 57.
5 Pieter Willem (Piet) van Stein, geboren op vrijdag 4 februari 1938 in Nieuwerkerk aan den IJssel (Zh). Volgt 58.
32 Willem Pieter van Stein is geboren op donderdag 24 maart 1904 in Nieuwerkerk aan den IJssel (Zh), zoon van Cornelis van Stein (zie 11) en Neeltje Heikoop. Willem is overleden op donderdag 18 mei 1972 in Nieuwerkerk aan den IJssel (Zh), 68 jaar oud. Willem trouwde, 30 jaar oud, op donderdag 21 februari 1935 in Nieuwerkerk aan den IJssel (Zh) met Dirkje Uitbeijerse, 22 jaar oud. Dirkje is geboren op dinsdag 15 oktober 1912 in Nieuwerkerk aan den IJssel (Zh), dochter van Adrianus Uitbeijerse en Celia Jacoba van Zelderen. Dirkje is overleden op maandag 18 augustus 1947 in Nieuwerkerk aan den IJssel (Zh), 34 jaar oud.
Notitie-Notice:
Variant op naam: Uit Beyerse.
Naam komt voort van landgoed "Beijerse" dat bij Stolwijk ligt.
Kinderen van Willem en Dirkje:
1 Cornelis van Stein, geboren op woensdag 25 september 1935 in Nieuwerkerk aan den IJssel (Zh).
2 Adrianus van Stein, geboren op donderdag 10 december 1942 in Nieuwerkerk aan den IJssel (Zh). Adrianus is overleden op maandag 12 november 1984 in Nieuwerkerk aan den IJssel (Zh), 41 jaar oud. Hij is begraven op vrijdag 16 november 1984 in Nieuwerkerk aan den IJssel (Zh).
Beroep:
Vrachtwagenchauffeur.Lorry/Truck driver.
33 Maria Jacoba van Stein is geboren op woensdag 7 februari 1906 in Nieuwerkerk aan den IJssel (Zh), dochter van Cornelis van Stein (zie 11) en Neeltje Heikoop. Maria trouwde, 21 jaar oud, op zondag 29 januari 1928 in Nieuwerkerk aan den IJssel (Zh) met Gerrit Luijtjes.
Notitie-Notice:
Had een "uitspanning" aan de Middelweg te Moordrecht.
Ongeveer op de plek waar nu "de Pleisterplaats" staat en het voormalige station van Moordrecht, is nu een lege kale plek.
34 Jacobus (Koos) van Stein is geboren op dinsdag 17 maart 1908 in Nieuwerkerk aan den IJssel (Zh), zoon van Cornelis van Stein (zie 11) en Neeltje Heikoop.
Beroep:
Tuindersknecht.Gardeners servant.
Koos trouwde, 31 jaar oud, op vrijdag 9 juni 1939 in Nieuwerkerk aan den IJssel (Zh) met Dirkje Sijtje van Wilgenburg, 26 jaar oud. Dirkje is geboren op zaterdag 5 april 1913 in Nieuwerkerk aan den IJssel (Zh). Dirkje is overleden.
cornelis__kees__van_stein__1909-...._.jpg
7 Cornelis (Kees) van Stein (1909-....)
35 Cornelis (Kees) van Stein (afb. 7) is geboren op vrijdag 31 december 1909 in Nieuwerkerk aan den IJssel (Zh), zoon van Cornelis van Stein (zie 11) en Neeltje Heikoop. Kees is overleden op vrijdag 2 oktober 1959 in Oss (Nb), 49 jaar oud.
Beroep:
Melkslijter. Melktransporteur.chauffeur.
Overlijden-Decease:
Wilhelmina Leonarda Maria Ballegooij oud 17 jaar wonende te Oss meldde dat is overleden ± 10.00 uur etc. etc.
Kees begon een relatie met Maria (Marie) de Groot. Marie is geboren in Nieuwerkerk aan den IJssel (Zh).
Beroep:
Winkelierster. Shopkeeper.
36 Pieter van Stein is geboren op maandag 21 december 1896 in Nieuwerkerk aan den IJssel (Zh), zoon van Pieter van Stein (zie 12) en Aantje van Dam. Pieter is overleden op dinsdag 6 september 1938 in Rotterdam (Zh), 41 jaar oud. Pieter trouwde, 26 jaar oud, op woensdag 31 januari 1923 in Rotterdam (Zh) met Elisabeth Burggraaf, 24 jaar oud. Elisabeth is geboren op maandag 12 december 1898 in Amsterdam (Nh), dochter van Marinus Burggraaf en Anna de Snoo. Elisabeth is overleden op maandag 5 mei 1958 in De Lier (Zh), 59 jaar oud. Elisabeth trouwde later na 1944 in De Lier (Zh) met Peter Antonie de Graaf (geb. 1899).
37 Gijsbert van Stein is geboren op woensdag 5 december 1900 in Hillegersberg, Rotterdam (Zh), zoon van Pieter van Stein (zie 12) en Aantje van Dam.
Vermeld:
Een van een tweeling.
Gijsbert trouwde, 31 jaar oud, op woensdag 18 mei 1932 in Rotterdam (Zh) met Wilhelmina Maljers, 29 jaar oud. Wilhelmina is geboren op donderdag 26 juni 1902 in Rotterdam (Zh), dochter van Florus Maljers en Hilligje Kraijeveld.
38 Johannes van Stein is geboren op woensdag 5 december 1900 in Hillegersberg, Rotterdam (Zh), zoon van Pieter van Stein (zie 12) en Aantje van Dam.
Vermeld:
Een van een tweeling.
Johannes trouwde, 30 jaar oud, op woensdag 5 augustus 1931 in Rotterdam (Zh) met Angenita Elizabeth Manhave, 23 jaar oud. Angenita is geboren op zondag 26 april 1908 in Rotterdam (Zh), dochter van Hendrik Johannes Manhave en Angenita Elizabeth Hermsen.
39 Cornelis van Stein is geboren op dinsdag 11 april 1905 in Hillegersberg, Rotterdam (Zh), zoon van Pieter van Stein (zie 12) en Aantje van Dam.
Opmerking-Remark:
Van Cornelis van Stein is niets meer vernomen, er is of zijn ook geen documenten waaruit zou blijken dat hij ergens is overleden o.i.d. kortom Cornelis was voor de scheidingsdatum al spoorloos verdwenen.

Van Cornelis van Stein has not been heard anymore, there are or are no documents showing that he died somewhere, etc. Cornelis was short for the separation date disappeared without a trace.
Cornelis trouwde, 20 jaar oud, op woensdag 3 juni 1925 in Rotterdam (Zh) met Anna Willemina van Duijn, 18 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd op maandag 29 oktober 1934 in Rotterdam (Zh). Anna is geboren op donderdag 10 januari 1907 in Rotterdam (Zh), dochter van Teunis van Duijn en Margaretha Gerdina Vugts. Anna trouwde later op woensdag 4 mei 1938 in Rotterdam (Zh) met Martinus de Bruin (geb. 1899).
Echtscheiding.:
bruidegom zonder bekende woon- of verblijfplaats hier te lande, m.a.w. Cornelis had de benen genomen.
40 Aletta van Stein is geboren op zondag 27 mei 1906 in Hillegersberg, Rotterdam (Zh), dochter van Pieter van Stein (zie 12) en Aantje van Dam. Aletta trouwde, 21 jaar oud, op woensdag 7 maart 1928 in Rotterdam (Zh) met Jacobus Tindal, 29 jaar oud. Jacobus is geboren op zaterdag 15 oktober 1898 in Rotterdam (Zh), zoon van Jacobus Tindal en Leintje Arnold.
41 Grietje van Stein is geboren op woensdag 17 maart 1909 in Hillegersberg, Rotterdam (Zh), dochter van Pieter van Stein (zie 12) en Aantje van Dam. Grietje is overleden. Grietje trouwde, 19 jaar oud, op woensdag 5 september 1928 in Rotterdam (Zh) met Aart van Es, 21 jaar oud. Aart is geboren op woensdag 5 december 1906 in Rotterdam (Zh), zoon van Aart van Es en Wilhelmina Hoogendijk.
42 Geertruida van Stein is geboren op maandag 29 april 1912 in Hillegersberg, Rotterdam (Zh), dochter van Pieter van Stein (zie 12) en Aantje van Dam. Geertruida is overleden. Geertruida trouwde, 23 jaar oud, op woensdag 4 maart 1936 in Rotterdam (Zh) met Marinus Koenen, 33 jaar oud. Marinus is geboren op vrijdag 21 november 1902 in Drunen (Nb), zoon van Leendert Koenen en Jenneke Kruijf.
43 Jansje van Stein is geboren op woensdag 18 maart 1914 in Hillegersberg, Rotterdam (Zh), dochter van Pieter van Stein (zie 12) en Aantje van Dam. Jansje is overleden. Jansje trouwde, 23 jaar oud, op woensdag 31 maart 1937 in Rotterdam (Zh) met Cornelis Langeveld, 28 jaar oud. Cornelis is geboren op zaterdag 27 maart 1909 in Rotterdam (Zh), zoon van Nicolaas Jacobus Langeveld en Jacoba van Tiggelhoven. Cornelis is overleden.
Kind van Jansje en Cornelis:
1 IJvonne Langeveld, geboren op vrijdag 28 juni 1946 in Rotterdam (Zh). IJvonne is overleden op donderdag 4 juli 1946 in Rotterdam (Zh), 6 dagen oud.
44 Adriana Balkenende is geboren op donderdag 20 juli 1871 in Lisse (Zh), dochter van Pieter Balkenende en Johanna van der Stelt (zie 13). Adriana is overleden op maandag 8 augustus 1955 in Haarlem (Nh), 84 jaar oud. Adriana trouwde, 28 jaar oud, op donderdag 18 januari 1900 in Lisse (Zh) met Hermanus de Bruijn, 25 jaar oud. Hermanus is geboren op maandag 30 maart 1874 in Jutphaas (Ut), zoon van Jan de Bruijn en Boukje van IJken. Hermanus is overleden op vrijdag 15 maart 1946 in Haarlem (Nh), 71 jaar oud.
45 Pieter Balkenende is geboren op zondag 6 december 1874 in Lisse (Zh), zoon van Pieter Balkenende en Johanna van der Stelt (zie 13). Pieter trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 14 juli 1898 in Lisse (Zh) met Johanna de Smit, 20 jaar oud. Johanna is geboren op zondag 2 september 1877 in Haarlemmermeer (Nh), dochter van Aart de Smit en Ariaantje Noort.
46 Clazina Maria Balkenende is geboren op vrijdag 10 augustus 1883 in Lisse (Zh), dochter van Pieter Balkenende en Johanna van der Stelt (zie 13). Clazina is overleden op donderdag 15 september 1966 in Leiden (Zh), 83 jaar oud. Clazina trouwde, 34 jaar oud, op donderdag 25 juli 1918 in Lisse (Zh) met Martinus van der Voet, 31 jaar oud. Martinus is geboren op zondag 1 augustus 1886 in Haarlemmermeer (Nh), zoon van Cornelis van der Voet en Aaltje Burger. Martinus is overleden op vrijdag 10 juli 1964 in Leiden (Zh), 77 jaar oud.
47 Nicolaas Balkenende is geboren op zondag 1 januari 1888 in Lisse (Zh), zoon van Pieter Balkenende en Johanna van der Stelt (zie 13). Nicolaas is overleden op dinsdag 31 maart 1936 in Haarlem (Nh), 48 jaar oud.
Beroep:
Varensgezel.
Nicolaas trouwde, 33 jaar oud, op woensdag 19 oktober 1921 in Haarlem (Nh) met Maria Clara Homan, 23 jaar oud. Maria is geboren op zaterdag 19 maart 1898 in Haarlem (Nh), dochter van Gerardus Homan en Johanna van Es. Maria is overleden op woensdag 29 oktober 1958 in Haarlem (Nh), 60 jaar oud.
Kind van Nicolaas en Maria:
1 Anna Balkenende, geboren op vrijdag 26 november 1926 in Haarlem (Nh). Anna is overleden op zaterdag 14 april 1945 in Hamburg, Duitsland, 18 jaar oud.
Zij is begraven in Hamburg-Ohlsdorf, Friedhof Ohlsdorf, Duitsland. Anna bleef ongehuwd.
Beroep:
Dienstbode.
Oorlogshandeling-War Act:
Slachtoffer van de oorlog.
48 Joost van der Stelt is geboren op donderdag 12 maart 1891 in Hillegom (Zh), zoon van Theodorus van der Stelt (zie 16) en Catharina Mesman. Joost trouwde, 22 jaar oud, op woensdag 15 oktober 1913 in Haarlemmermeer (Nh) met Cornelia Cardol, 20 jaar oud. Cornelia is geboren op woensdag 12 juli 1893 in Haarlemmermeer (Nh), dochter van Cornelis Cardol en Magdalena Maria Stoffijn.
Kinderen van Joost en Cornelia:
1 Theodorus van der Stelt, geboren op maandag 13 april 1914 in Lisse (Zh). Theodorus is overleden.
2 Cornelis van der Stelt, geboren op zondag 3 oktober 1915 in Lisse (Zh). Cornelis is overleden.
49 Klaziena van der Stelt is geboren op zondag 14 oktober 1894 in Haarlemmermeer (Nh), dochter van Cornelis van der Stelt (zie 17) en Jantje Andrea Kardol. Klaziena trouwde, 23 jaar oud, op woensdag 31 juli 1918 in Haarlemmermeer (Nh) met Cornelis Cardol, 22 jaar oud. Cornelis is geboren op zondag 22 december 1895 in Haarlemmermeer (Nh), zoon van Cornelis Cardol en Magdalena Maria Stoffijn.
50 Salomon Cornelis van der Stelt is geboren op zondag 2 mei 1897 in Haarlemmermeer (Nh), zoon van Cornelis van der Stelt (zie 17) en Jantje Andrea Kardol.
Beroep:
Bloemkweker.
Salomon trouwde, 33 jaar oud, op woensdag 29 april 1931 in Haarlemmermeer (Nh) met Hendrika Guldemeester, 28 jaar oud. Hendrika is geboren op zaterdag 10 januari 1903 in Haarlemmermeer (Nh), dochter van Teunis Guldemeester en Alida Jenneke van Gameren.
51 Wijntje Paulina van der Stelt is geboren op dinsdag 9 juni 1908 in Haarlemmermeer (Nh), dochter van Cornelis van der Stelt (zie 17) en Jantje Andrea Kardol. Wijntje trouwde, 20 jaar oud, op donderdag 28 juni 1928 in Lisse (Zh) met Johannes Gerardus Duinmeijer, 22 jaar oud. Johannes is geboren op zondag 11 maart 1906 in Lisse (Zh), zoon van Pieter Duinmeijer en Johanna Geertruida van der Elst.
52 Maria Hendrika Louwerina Twigt is geboren op dinsdag 9 februari 1897 in Haarlemmermeer (Nh), dochter van Pieter Twigt (zie 18) en Johanna de Smit. Maria is overleden op woensdag 20 mei 1925 in Haarlem (Nh), 28 jaar oud. Maria trouwde met Tobias Hogenhout.
53 Pieter Twigt is geboren op zondag 22 april 1900 in Haarlemmermeer (Nh), zoon van Pieter Twigt (zie 18) en Johanna de Smit.
Beroep:
Bouwkundig uitvoerder.
Pieter trouwde, 22 jaar oud, op woensdag 18 oktober 1922 in Haarlemmerliede (Nh) met Johanna van der Putte, 17 jaar oud. Johanna is geboren op woensdag 2 november 1904 in Haarlemmerliede en Spaarnwoude (Nh), dochter van Johannes Antonius van der Putte en Adriaantje van Dijke.
Kind van Pieter en Johanna:
1 N.N. Twigt, levenloos geboren zoon, geboren op donderdag 24 december 1931 in Haarlemmerliede en Spaarnwoude (Nh).
54 Margaretha Stam is geboren op woensdag 8 december 1909 in Nieuwerkerk aan den IJssel (Zh), dochter van Huig Stam en Janna Adriana Cornelia van Steijn (zie 21). Margaretha is overleden op donderdag 14 juli 1949 in Rotterdam (Zh), 39 jaar oud. Margaretha trouwde, 21 jaar oud, op vrijdag 30 januari 1931 in Nieuwerkerk aan den IJssel (Zh) met Hendrik Walburg Costerus, 24 jaar oud. Hendrik is geboren op donderdag 8 februari 1906 in Capelle aan den IJssel (Zh), zoon van Eeuwoud Nicolaas Costerus en Willemina Verschoor.
verloofd_nel_van_stein_jan_duiverman_06-03-1948.jpg jan_duiverman_en_nel_van_stein-21-08-1952.jpg neeltje_marrigje_van_stein__1927-1997_.jpg jan_cornelis_duiverman__1922-1987_.jpg
8 verloofd Nel van Stein&Jan Duiverman 06-03-1948
9 Jan Duiverman en Nel van Stein-21-08-1952
10 Neeltje Marrigje van Stein (1927-1997)
11 Jan Cornelis Duiverman (1922-1987)
55 Neeltje Marrigje (Nel) van Stein (afb. 8 t/m 10) is geboren op dinsdag 7 juni 1927 in Moordrecht (Zh), dochter van Pieter Willem van Stein (zie 31) en Cornelia (Kee) Palsgraaf. Nel is overleden op zondag 26 oktober 1997 in Nieuwerkerk aan den IJssel (Zh), 70 jaar oud. Zij is gecremeerd op vrijdag 31 oktober 1997 in Rotterdam-Zuid, Maeterlinckweg 101, Rotterdam (Zh).
Overlijden-Decease:
Ronssehof te Gouda.
Nel trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 21 augustus 1952 in Nieuwerkerk aan den IJssel (Zh) met Jan Cornelis Duiverman (afb. 11), 30 jaar oud. Jan is geboren op donderdag 9 maart 1922. Jan is overleden op maandag 9 november 1987 in Zwijndrecht (Zh), 65 jaar oud.
Beroep:
Plaatwerker bij de Firma Fokker te Dordrecht.
Kind van Nel en Jan:
1 Ronald (Ron) Duiverman, geboren op maandag 14 september 1953 in Nieuwerkerk aan den IJssel (Zh). Volgt 59.
cornelis_van_stein_1928-2010.jpg aline__linda__vandecasteele_en_cornelis_van_stein-11-05-1965.jpg
12 Cornelis van Stein 1928-2010
13 Aline (Linda) Vandecasteele en Cornelis van Stein-11-05-1965
56 Cornelis (Cor) van Stein (afb. 12 en 13) is geboren op donderdag 5 juli 1928 in Nieuwerkerk aan den IJssel (Zh), zoon van Pieter Willem van Stein (zie 31) en Cornelia (Kee) Palsgraaf. Cor is overleden omstreeks 2010 in Petegem-aan-de-Leie, België, ongeveer 82 jaar oud.
Beroep:
Chauffeur bij Firma Boer (Exportslachterij) te Nieuwerkerk a/d IJssel.
Driver at the Boer Company (Exports slaughterhouse) in Nieuwerkerk a / d IJssel.
(Na zijn huwelijk werkzaam geweest op een benzinestation in Petegem-aan-de-Leie, België.)

Cor trouwde, 36 jaar oud, op woensdag 5 mei 1965 in Petegem-aan-de-Leie, België met Aline (Linda) Vandecasteele, 35 jaar oud. Linda is geboren op maandag 11 november 1929 in Meulebeke, Kortrijk, België. Linda is overleden op donderdag 29 maart 1984 in Tielt, België, 54 jaar oud.
Kind van Cor en Linda:
1 Corina Maria Marie Louise (Corine) van Stein, geboren op zaterdag 19 november 1966 in Deinze, België. Volgt 60.
cornelis_marinus_van_stein__2_.jpg huwelijk_cm_v_stein_en_ap_kooistra_31-07-1957.jpg c.m._van_stein_en_a.p.kooistra_31-07-1957.jpg adriana_petronella_kooistra-27-10-1934-12-03-2017.jpg adriana_petronella_kooistra__1934-2017.jpg
14 Cornelis Marinus van Stein (2)
15 Huwelijk CM v Stein en AP Kooistra 31-07-1957
16 C.M. van Stein en A.P.Kooistra 31-07-1957
17 Adriana Petronella Kooistra-27-10-1934-12-03-2017
18 Adriana Petronella Kooistra (1934-2017
57 Cornelis Marinus (Rien) van Stein (afb. 14 t/m 16) is geboren op zaterdag 17 december 1932 in Nieuwerkerk aan den IJssel (Zh), zoon van Pieter Willem van Stein (zie 31) en Cornelia (Kee) Palsgraaf.
Beroep:
Dragline Machinist/Chauffeur.
Dragline Engineer and Truck/Lorry Driver.
Rien trouwde, 24 jaar oud, op woensdag 31 juli 1957 in Ouderkerk aan den IJssel (Zh) met Adriana Petronella Kooistra (afb. 17 en 18), 22 jaar oud. Adriana is geboren op zaterdag 27 oktober 1934 in Ouderkerk aan den IJssel (Zh), dochter van Jan Kooistra en Pieternella (Pietje) Peterse. Adriana is overleden op zondag 12 maart 2017 in Gouda (Zh), 82 jaar oud (oorzaak: Ouderdom.) [bron: Groene Hart Ziekenhuis te Gouda.]. Zij is gecremeerd in Gouda op begraafplaats IJsselhof(Zh).
Kinderen van Rien en Adriana:
1 Cornelia Pieternella (Elly) van Stein, geboren op zaterdag 11 januari 1958 in Ouderkerk aan den IJssel (Zh). Volgt 61.
2 Jan van Stein, geboren op woensdag 21 september 1966 in Ouderkerk aan den IJssel (Zh). Volgt 62.
pieter_willem_van_stein_beatrix_irene_vis_1966.jpg
19 Pieter Willem van Stein Beatrix Irene Vis 1966
58 Pieter Willem (Piet) van Stein (afb. 19) is geboren op vrijdag 4 februari 1938 in Nieuwerkerk aan den IJssel (Zh), zoon van Pieter Willem van Stein (zie 31) en Cornelia (Kee) Palsgraaf.
Beroep:
Autoplaatwerker. - Car Plate laborer.
Piet trouwde, 28 jaar oud, op donderdag 26 mei 1966 in Nieuwerkerk aan den IJssel (Zh) met Beatrix Irene (Trix) Vis, 25 jaar oud. Trix is geboren op vrijdag 14 maart 1941 in Nieuwerkerk aan den IJssel (Zh), dochter van Arie Abraham Vis en Johanna Adriana Maria van Vliet.
Kind van Piet en Trix:
1 Josanne van Stein, geboren op maandag 16 mei 1977 in Nieuwerkerk aan den IJssel (Zh). Volgt 63.
ronald_duiverman.jpg
20 Ronald Duiverman
59 Ronald (Ron) Duiverman (afb. 20) is geboren op maandag 14 september 1953 in Nieuwerkerk aan den IJssel (Zh), zoon van Jan Cornelis Duiverman en Neeltje Marrigje (Nel) van Stein (zie 55).
Beroep:
Post, Telefoon en Telegraaf (PTT) Monteur.Postal, Telephone and Telegraph (PTT) Mechanic.
Ron trouwde, 25 jaar oud, op vrijdag 27 oktober 1978 in Dordrecht (Zh) met Pieternella Kaijen, 25 jaar oud. Pieternella is geboren op zondag 31 mei 1953 in Dubbeldam, Dordrecht (Zh).
corina_maria_marie_louise__corine__van_stein_19-11-1966.jpg
21 Corina Maria Marie Louise (Corine) van Stein 19-11-1966
60 Corina Maria Marie Louise (Corine) van Stein (afb. 21) is geboren op zaterdag 19 november 1966 in Deinze, België, dochter van Cornelis (Cor) van Stein (zie 56) en Aline (Linda) Vandecasteele.
Woonplaats: Place of residency:
Corine woont in Zwitserland, Corine is vanaf haar prille jeugd opgevoed door haar Opa en Oma van Stein in Nieuwerkerk aan den IJssel.
Corine trouwde, 30 jaar oud, op vrijdag 21 februari 1997 in Meiringen, Zwitserland met Kaspar Von Bergen. Het huwelijk werd ontbonden op maandag 23 september 2002.
Kind van Corine en Kaspar:
1 Cheyenne Von Bergen, geboren op maandag 10 juni 1996 in Interlaken, Zwitserland.
geboortekaartje_elly_11-01-1958.jpg elly_van_stein.jpg elly_van_stein_2010.jpg h.bos.png
22 geboortekaartje Elly 11-01-1958
23 Elly van stein
24 Elly van stein 2010
25 H.Bos
61 Cornelia Pieternella (Elly) van Stein (afb. 22 t/m 24) is geboren op zaterdag 11 januari 1958 in Ouderkerk aan den IJssel (Zh), dochter van Cornelis Marinus (Rien) van Stein (zie 57) en Adriana Petronella Kooistra. Elly trouwde, 21 jaar oud, op donderdag 20 december 1979 in Gouda (Zh) met Hendrik (Henk) Bos (afb. 25), 26 jaar oud. Henk is geboren op dinsdag 3 november 1953 in Gouda (Zh), zoon van Gerrit Bos en Pieternella (Nel) Verwaal.
Beroep:
Nationaal/Internationaal beroepschauffeur/ex-eigen rijder.National / international professional driver / ex-owner driver
Kinderen van Elly en Henk:
1 Tamara Bos, geboren op zaterdag 10 december 1983 in Gouda (Zh). Volgt 64.
mark_bos_2009.jpg
26 Mark Bos 2009
2 Marinus Dirk (Mark) Bos (afb. 26), geboren op donderdag 23 maart 1989 in Gouda (Zh).
Geboorte-Birth:
Mark is geboren op donderdag 23-03-1989 om 18.31.Staringstraat 14 te Gouda.
geboortekaartje_jan_21-09-1966.jpg jan-van-stein.jpg patricia_witkam1.jpg anita-rosbeek.jpg
27 geboortekaartje Jan 21-09-1966
28 Jan-van-Stein
29 Patricia Witkam1
30 Anita-Rosbeek
62 Jan van Stein (afb. 27 en 28) is geboren op woensdag 21 september 1966 in Ouderkerk aan den IJssel (Zh), zoon van Cornelis Marinus (Rien) van Stein (zie 57) en Adriana Petronella Kooistra. Jan:
(1) trouwde, 34 jaar oud, op vrijdag 20 april 2001 in Ouderkerk aan den IJssel (Zh) met Patricia Witkam (afb. 29), 31 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd op donderdag 16 december 2004 in Ouderkerk aan den IJssel (Zh). Patricia is geboren op vrijdag 25 april 1969 in Rotterdam (Zh), dochter van Cornelis (Cock) Witkam en Annette Fia Catharina Luca.
(2) trouwde, 45 jaar oud, op maandag 23 juli 2012 in Ouderkerk aan den IJssel (Zh) met Anita Rosbeek (afb. 30), 50 jaar oud. Anita is geboren op dinsdag 17 juli 1962 in Dordrecht (Zh), dochter van Gerrit Rosbeek en Willy Vogels. Anita trouwde voorheen met Peter Stubbe (geb. 1960). De ontbinding van dit huwelijk werd geregistreerd.
Kind van Jan en Patricia:
adriana_natascha_van_stein__13-06-2001_.jpg
31 Adriana Natascha van Stein (13-06-2001)
1 Adriana Natascha van Stein (afb. 31), geboren op woensdag 13 juni 2001 in Ouderkerk aan den IJssel (Zh).
63 Josanne van Stein is geboren op maandag 16 mei 1977 in Nieuwerkerk aan den IJssel (Zh), dochter van Pieter Willem (Piet) van Stein (zie 58) en Beatrix Irene (Trix) Vis. Josanne begon een relatie met Rutger Vlaardingerbroek. Rutger is geboren omstreeks 1977.
Kind van Josanne en Rutger:
1 Chrissy Vlaardingerbroek, geboren op zaterdag 13 november 2004 om 16:45 in Nieuwerkerk aan den IJssel (Zh).
tamara_bos_10-12-1983.jpg tamara_bos.jpg richard_de_keiser.jpg
31 tamara bos 10-12-1983
32 Tamara Bos
33 Richard de Keiser
64 Tamara Bos (afb. 31 en 32) is geboren op zaterdag 10 december 1983 in Gouda (Zh), dochter van Hendrik (Henk) Bos en Cornelia Pieternella (Elly) van Stein (zie 61).
Beroep:
Kapster.
Geboorte-Birth:
Tamara is geboren om 21.50 op zaterdag 10-12-1983.
Acaciaplein 157 te Gouda. (Appartement rechts boven)
Tamara was born at 21.50 on Saturday 10-12-1983.Acaciaplein 157 in Gouda. (appartment at the right above)
Tamara ging samenwonen, 21 jaar oud, op zaterdag 18 juni 2005 in Gouda (Zh) met Richard de Keiser (afb. 33), 24 jaar oud. Richard is geboren op donderdag 18 juni 1981 in Gouda (Zh), zoon van Johannes Cornelis (Hans) de Keiser en Hendrika (Riek) Zuidam.
Kind van Tamara en Richard:
densley_de_keiser.jpg
34 Densley de Keiser
1 Densley de Keiser (afb. 34), geboren op zaterdag 4 januari 2014 in Gouda (Zh).


The Ancestor Company, beëindigd per 31 december 2019, website blijft online.
The Ancestor Company, terminated December 31, 2019, website remains online.
The Ancestor Company, résilié le 31 décembre 2019, le site internet reste en ligne.
The Ancestor Company, gekündigt am 31. Dezember 2019, Website bleibt online.
Alle rechten voorbehouden
All rights reserved
Tous droits réservés
Alle Rechte vorbehalten
Copyright © Genealogybos.com 2022