Welkom op genealogybos.com

B egin jaren '80 kwam ik via mijn Vader, Gerrit Bos sr. (1921-2004), in het bezit van een getypt exemplaar van de Familie Stamboom van de Familie Bos(ch). Het heeft ruim 10 jaar geduurd eer ik mij daar daadwerkelijk mee ging bezig houden zoals archiefbezoek etc.
Na het overlijden van mijn vader in 2004 is het contact met Canada en Amerika tot het nulpunt gedaald wat directe familieleden betreft.
Vanuit Amerika heb ik al jarenlang contact met Don Kelderman die mij
ook met bepaalde zaken goed opweg heeft geholpen, waarvoor dank.

Lees meer
Kasteel Amerongen
Kasteel Amerongen
Kasteel Amerongen
Kaart Amerongen

Bevat ±61 families

Diverse verhalen en gebeurtenissen
voortgekomen uit stamboomonderzoek

Alle achternamen uit mijn genealogisch bestand zijn hier vermeld.
Gegenereerd op 22 september 2019