Nederland's Patriciaat pagina

Alle familie parentelen hier vermeld, zijn in grote lijnen afkomstig uit Rotterdam e.o.
Deze pagina bevat dus niet alle families die tot het Nederland's Patriciaat
behoren, hiervoor verwijs ik u naar deze pagina van het CBG
De parentelen zijn niet helemaal volledig maar zijn wel in grote lijnen
samengesteld vandaar dat er ook onder elke pagina deze tekst staat:
"The Ancestor Company, we have not the intention to be complete."
Het was toeval en nieuwsgierigheid wat mij ertoe bracht om de families nader te belichten, het krijgt dan ook geen vervolg!

Dutch Aristocracy

All family trees listed here, broadly speaking, came from Rotterdam and surroundings.
This page therefore do not contain all families who belong to the Dutch Aristocracy, I refer you to this page of the CBG.
The family trees are not quite complete but are broadly composed therefore is this text under each page:
"The Ancestor Company, we have not the intention to be complete."
It was by chance and curiosity that led me to expose the families closer,
it would not get any continuation!

Nederland's Patriciaat

The Ancestor Company, beëindigd per 31 december 2019, website blijft online.
The Ancestor Company, by December 31, 2019 Genealogy terminated website remains online.
The Ancestor Company, terminée le 31 décembre 2019, le site Web reste en ligne.